PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TAHUN 1 / PANITIA BAHASA INGGERIS SJK CHEE MUNG LISTENING & SPEAKING

(L) READING (B) B6 DB1 E1 BAND 6 B6 DB2 E1 B5 DB1 E1 BAND 5 B4 DL1 E1 BAND 4 B3 DL1 E1 BAND 3 B2 DL1 E1 BAND 2 B3 DB1 E1 B3 DB2 E1 B2 DB1 E1 B2 DB2 E1 B1 DB1 E1 BAND 1 B1 DB2 E1 B1 DB3 E1 B1 DB4 E1 B1 DT1 E1 B1 DL1 E1 B2 DT1 E1 B3 DT1 E1 B4 DB1 E1 B5 DT1 E1 B5 DT2 E1 B4 DT4 E1 WRITING (T)

BAND

LANGUAGE ARTS B6 DL1 E1 B6 DT1 E1 B5 DL1 E1 B5 DL2 E1

PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TAHUN 2 / PANITIA BAHASA INGGERIS SJK CHEE MUNG BAND LISTENING & SPEAKING (L) B6 DL1 E1 READING (B) B6 DB1 E1 WRITING (T) B6 DT1 E1 LANGUAGE ARTS B6 DL3 E1 B6 DL3 E2 B6 DB2 E1 BAND 6 B6 DL2 E1 B5 DL1 E1 B5 DB1 E1 B5 DT1 E1 BAND 5 B5 DL2 E1 B4 DL1 E1 B4 DB1 E1 B4 DB2 E1 B3 DL1 E1 B3 DB1 E1 B3 DB2 E1 B2 DL1 E1 B2 DB1 E1 B2 DB2 E1 B1 DB1 E1 B1 DT1 E1 B1 DL1 E1 B1 DL2 E1 B3 DT1 E1 B3 DT2 E1 B2 DT1 E1 B2 DL2 E1 B4 DT1 E1 BAND 4 BAND 3 BAND 2 BAND 1 B1 DB2 E1 B1 DB3 E1 .

PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TAHUN 3 / PANITIA BAHASA INGGERIS SJK CHEE MUNG LISTENING & SPEAKING (L) B6 DL1 E1 BAND 6 B5 DL1 E1 BAND 5 B5 DL1 E2 B5 DL1 E3 B4 DL1 E1 BAND 4 B4 DL1 E2 B3 DL1 E1 BAND 3 B4 DB2 E1 B4 DB2 E2 B3 DB1 E1 B3 DB1 E2 B3 DB2 E1 B3 DB3 E1 B2 DL1 E1 BAND 2 B2 DB1 E1 B2 DB3 E1 B1 DB1 E1 BAND 1 B1 DB2 E1 B1 DB3 E1 B2 DT1 E1 B2 DT3 E1 B1 DT1 E1 B1 DL1 E1 B1 DL2 E1 B2 DB2 E1 B2 DT2 E1 B1 DT2 E1 B3 DT2 E1 B3 DT3 E1 B4 DT1 E1 B4 DL3 E1 B4 DB1 E1 READING (B) B6 DB1 E1 B6 DB1 E2 B5 DB1 E1 B5 DT1 E1 WRITING (T) B6 DT1 E1 BAND LANGUAGE ARTS B6 DL2 E1 B6 DT2 E1 GRAMMAR B6 DT3 E1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful