Está en la página 1de 5

CUANTIFICACION DE

CANTIDADES DE OBRA
CAMINO : TANTOYUCA-MAGOZAL-OZULUAMA
TRAMO:

MAGOZAL-MINCUINI-COYOLES

P A V I M E N T O S
SUB-B A S E
CADENAMIENTO
DEL
AL
0+000
1+000
1+000
2+000
2+000
3+000
3+000
4+000
4+000
5+000
5+000
6+000

VOLUMEN
(M3)
2,510.97
2,434.08
2,427.00
2,470.50
2,511.12
2,500.92

SUMA

49,463.61

3,013.00
2,921.00
2,912.00
2,965.00
3,013.00
3,001.00

1.2 59356.3292

59,356.00

B A S E
CADENAMIENTO
DEL
AL
0+000
1+000
1+000
2+000
2+000
3+000
3+000
4+000
4+000
5+000
5+000
6+000

VOLUMEN
(M3)
1,523.98
1,472.72
1,468.00
1,497.00
1,524.08
1,517.28

1,829.00
1,767.00
1,762.00
1,796.00
1,829.00
1,821.00

CUANTIFICACION DE
CANTIDADES DE OBRA
CAMINO : TANTOYUCA-MAGOZAL-OZULUAMA
TRAMO:

MAGOZAL-MINCUINI-COYOLES

SUMA

29,975.74

1.2 35970.8861

35,972.00

CARPETA ASFALTICA
CADENAMIENTO
DEL
AL
0+000
1+000
1+000
2+000
2+000
3+000
3+000
4+000
4+000
5+000
5+000
6+000

VOLUMEN
(M3)
512.39
494.45
492.80
502.95
512.43
510.05

SUMA

10,071.52

538.00
519.00
517.00
528.00
538.00
536.00

1.05 10575.0954

10,573.00

MATERIAL DE SELLO
CADENAMIENTO
DEL
AL
0+000
1+000
1+000
2+000
2+000
3+000
3+000
4+000
4+000
5+000
5+000
6+000

VOLUMEN
(M3)
73.20
70.64
70.40
71.85
73.20
72.86

77.00
74.00
74.00
75.00
77.00
77.00

CUANTIFICACION DE
CANTIDADES DE OBRA
CAMINO : TANTOYUCA-MAGOZAL-OZULUAMA
TRAMO:

MAGOZAL-MINCUINI-COYOLES

ACARREOS DE PAVIMENTOS
CADENAMIENTO
DEL
AL
0+000
1+000
1+000
2+000
2+000
3+000
3+000
4+000
4+000
5+000
5+000
6+000

SUMAS

DISTANCIA
DE ACARREO

20
21
22
23
24
25

BASE
1er. KM.
1,829.00
1,767.00
1,762.00
1,796.00
1,829.00
1,821.00

17,961.00

CARPETA
KMS-SUB 1er. KM.
36,580.00
538.00
37,107.00
519.00
38,764.00
517.00
41,308.00
528.00
43,896.00
538.00
45,525.00
536.00

SELLO
KMS-SUB 1er. KM.
10,760.00
77.00
10,899.00
74.00
11,374.00
74.00
12,144.00
75.00
12,912.00
77.00
13,400.00
77.00

619,735.00

182,115.00

5,278.00

755.00

KMS-SUB
1,540.00
1,554.00
1,628.00
1,725.00
1,848.00
1,925.00

26,052.00

CUANTIFICACION DE
CANTIDADES DE OBRA
CAMINO : TANTOYUCA-MAGOZAL-OZULUAMA
TRAMO:

MAGOZAL-MINCUINI-COYOLES

ACARREOS DE PAVIMENTOS
CADENAMIENTO
DEL
AL
0+000
1+000
1+000
2+000
2+000
3+000
3+000
4+000
4+000
5+000
5+000
6+000

DISTANCIA
DE ACARREO

20
21
22
23
24
25

SUMAS

SUB-BASE
1er. KM.
3,013.00
2,921.00
2,912.00
2,965.00
3,013.00
3,001.00

KMS-SUB
60,260.00
61,341.00
64,064.00
68,195.00
72,312.00
75,025.00

59,356.00 1,750,921.00

BARRIDO DE SUPERFICIES
CADENAMIENTO
DEL
AL
0+000
1+000
1+000
2+000
2+000
3+000
3+000
4+000
4+000
5+000
5+000
6+000

BASE
CARPETA
SUPERF.
ANCH. PROM. SUPERF.
7,314.71
7.17
7,174.71
7,063.30
6.92
6,923.30
7,040.00
6.90
6,900.00
7,185.00
7.05
7,045.00
7,320.40
7.18
7,180.40
7,290.40
7.15
7,150.40

ANCH. PROM.
7.31
7.06
7.04
7.19
7.32
7.29

CUANTIFICACION DE
CANTIDADES DE OBRA
CAMINO : TANTOYUCA-MAGOZAL-OZULUAMA
TRAMO:

MAGOZAL-MINCUINI-COYOLES

SUMAS

143,877.90

141,077.90

ASFALTOS EN RIEGOS
CADENAMIENTO
DEL
AL
0+000
1+000
1+000
2+000
2+000
3+000
3+000
4+000
4+000
5+000
5+000
6+000

SUMAS

IMPREGNACION
(Lts.)
1.50
10,972.06
1.50
10,594.95
1.50
10,560.00
1.50
10,777.50
1.50
10,980.60
1.50
10,935.60

215,816.85

LIGA
(Lts.)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

3,587.35
3,461.65
3,450.00
3,522.50
3,590.20
3,575.20

70,538.95

SELLO
(Lts.)
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

6,457.24
6,230.97
6,210.00
6,340.50
6,462.36
6,435.36

126,970.11