GOIZEKO GELA

Ikastetxearen ohiko jarduna hasi baino lehen, beharrezko duten familiei ikastetxean bertan eskainiko zaien zerbitzu bat izango da.

EGUTEGI ETA ORDUTEGIA: Hasiera: Irailak 2013 * 2 urtekoak izan ezik, irailean adaptazioa egiten daudelako. Hauek Urrian hasiko dira. Bukaera: Ekainak 2014 (eskolako egutegiaren arabera) Ordutegia: 8:00etatik 9:15era.
*Ume guztiak Gandasegin hartuko dira eta goiko eskolakoak (Lehen Hezkuntzakoak) begirale batekin igoko dira aldapa garaiz heltzeko.

HIRUHILABETEKOAK ORDAINTZEKO EPE ETA PREZIOAK
Iraila………………………………36 € (ordaintzeko epea: ekainaren 20ra arte) Urria-Azaroa-Abendua….......36 €/hileko *3=108€ (ordaintzeko epea : Irailaren 20ra arte) Urtarrila-Otsaila-Martxoa....... 36€/hileko*3=108€ (ordaintzeko epea:abenduaren 20ra arte) Apirirla-Maiatza-Ekaina.........36€/hileko*3=108€ (ordaintzeko epea: martxoaren 20ra arte) *IGE-KO BAZKIDE IZAN NAHI EZ DUTENEK 40€/hileko ORDAINDU BEHARKO DUTE.

ASTEROKO KONTRATATZEKO
15€/asteroko (3 lanegun lehenago abisatu eta kuota ordainduta izan)

ORDAINTZEKO ERA:
KUTXABANK-ko kontuan diru sarrera egin. UMEAREN IZEN ABIZENAK ADIERAZI – GOIZEKO GELA

Mesedez Guraso elkarteko buzoian sartu banketxeko agiriarekin batera. OHARRA: Oso garrantzitsua da telefono mugikorraren zenbakia jartzea eta emaila.

KONTU ZBKIA: BBK 2095 0150 76 3801057782
IZENA EMOTEA UMEAREN IZEN-ABIZENAK:_______________________________________________________ IKASURTEA: “X” BATEKIN MARKATU. (2013-2014an egongo den mailan) 3 URTE 4 URTE 5 URTE LH1 LH2 LH3 LH4 LH5 LH6

TELEFONOA:________________________ E-MAILA:________________________________
INFO: http://www.gurutzekogurasoakbloga.blogspot.com e-mail: gurutzekogurasoak@gmail.com

AULA MATINAL
Se trata de un servicio de apoyo a las familias que, por motivos laborales y/o familiares, requieren que sus menores sean atendidos antes del inicio del horario lectivo del centro.

CALENDARIO Y HORARIO Comienzo: septiembre de 2013 * Excepto aula de 2 años por periodo de adaptación, comenzarán en octubre Finaliza: junio 2014 (según calendario escolar) Horario: de 8:00 a 9:15
*Todos los niños y niñas se recogerán en Gandasegi y a quienes corresponda se les acompañará al edificio de arriba (Primaria) para llegar a tiempo.

PLAZOS Y PRECIOS PARA EL PAGO AL TRIMESTRE:
Sep……………………………….… 36€/mes (Plazo máximo de pago: 20 de junio) Oct-Nov-Dic................................ 36€/mes *3=108€ (Plazo max de pago: 20 septiembre) Ene-Feb-Mar................................ 36€/mes*3=108€ (plazo de pago: 20 de diciembre) Abr-May-Jun................................ 36€/mes*3=108€ (plazo de pago: 20 de marzo) *LOS QUE NO DESEEN SER SOCIOS DEL AMPA, LA CUOTA SERA 40€/MES

PARA CONTRATAR POR SEMANAS:
15€/semana (AVISAR 3 DIAS LABORABLES ANTES Y EL INGRESO REALIZADO) FORMA DE PAGO: Ingreso en KUTXABANK INDICAR NOMBRE Y APELLIDO DEL MENOR – AULA MATINAL

Por favor, meted en el buzón del AMPA la hoja de inscripción junto con el abonaré bancario. NOTA: Es muy importante poner el número de telefono móvil y el mail.

Nº DE CTA: BBK 2095 0150 76 3801057782

INSCRIPCIÓN NOMBRE DEL NIÑO/A:_______________________________________________________ CURSO: MARCAR CON UNA “X” (En el curso que estará en 2013-2014) 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 1.PRIMARIA 2.PRIMARIA 3.PRIMARIA 4.PRIMARIA 5.PRIMARIA 6.PRIMARIA

TELEFONO:________________________ E-MAIL:________________________________
INFO: http://www.gurutzekogurasoakbloga.blogspot.com e-mail: gurutzekogurasoak@gmail.com