Está en la página 1de 16

Definitie:__________________

Alcanii sunt hidrocarburi saturate care contin atomi de carbon legati prin legaturi formnd catene lineare sau ramificate.

Structura:_________________
In moleculele alcanilor se afla atomi de carbon cu

hibridizare sp3 in care hibrizi sunt orientatite tetraiedric cu unghiul intre axele orbitralilor de 10928'

Modele Spatiale ale moleculelor de CH4 si C2H6

Izomerie:__________________
Izomerii sunt substante cu aceeasi formula

moleculara dar cu proprietati diferite si structuri diferite. La alcani izomeria este determinata de posibilitatea atomilor de carbon de a se uni diferit in catena izomerie de catena. Pe linga atomii de carbon primar si secundar dintr-un alcan normal apare atomi de carbon tertiari si cuaternari.

Nomenclatura:________________
Dupa tipul catenei, alcanii sunt:
Normali Alcani (parafine) cu catena liniara

(n-alcani) Izoalcani (izoparafine) - cu catena ramificata (i-alcani)

Izoalcanii:____________________
Nomenclatura lor se face tinnd cont de catena principala si de

ramificatii. Ramificatiile se denumesc prin numele radicalului pe care l prezinta. a) Radicali monovalenti proveniti de la alcani: - se obtin ndepartnd un hidrogen din molecula alcanului; - nomenclatura se face nlocuind sufixul an cusufixul il; - daca radicalii sunt ramificati numarul de carboni cu valenta libera se noteaza cu 1; - pentru anumiti radicali se pastreaza denumiri nesemnificative.

Proprietatii fizice:______________
sunt insolubili in apa plutesc la suprafata apei(au densitate mai mica decat a apei) sunt solubili in solventi organici nepolari(benzene)

Proprietatii chimice:____________
Legaturile CC si CH confera alcanilor structuri stabile si reactivitate redusa. De aici denumirea de parafine,folosita astazi tot mai rar,Alcani reactioneaza numai in conditii energetice(temperature,presiunii mari,catalizatori),cand au loc ruperi ale legaturilor CC si CH.

A.Reactia de substitutie_______________
este specifica hidrocarburilor saturate
reprezinta procesul prin care unul sau mai multi

atomi de hidrogen se substituie cu atomi sau grupele de atomi din moleculele reactantului. Fomula genearala: CnH2n+2+X2 CnH2n+1X+HX Exemple de reactii: 1. CH4+Cl2CH3Cl+HCl (monoclorometan ) 2. CH3Cl+Cl2CH2Cl2+HCl (diclorometan ) 3. CH2Cl2+Cl2CHCl3+HCl (triclorometan )

B.Reactia de izomerizare:_______________
reprezinta reactia prin care nalcani se transforma in ialcani. se realizeaza la temperaturii de circa 50C-80C
Exemple de reactii:______________________________ CH3CH2CH2CH3CH3CHCH3 n-butan CH3

C.Reactia de oxidare:__________________
Poate fi incompleta (oxidare)si prin aceasta se obtin

compusi oxigenati. Formula generala:RCH3+1/2O2RCOOH+H2O Poate fi totala(ardere)rezultand dioxid de carbon,apa si caldura.Pe aceasta proprietate se bazeaza utilizarea alcanilor drept combustibil. Formula generala: CnH2n+2+3n+1/2O2nCO2+(n+1)H2O+Q Exemple de reactii:_________________________________ 1. CH4+2O2CO2+2H2O+Q 2. C2H6+7/2O22CO2+3H2O+Q

Utilizari:____________________________
solventi organici

produse petrochimice: combustibi


alcooli grasi, acizi gras