Está en la página 1de 1

vietimo filosofija 18 a. ikl idj, kad grois ir gris pads monms pertvarkyti pasaul. Klasicizmas susiformavo 17 a.

Pranczijoje, o 18 -19 a. I pusje paplito ir kitose alyse. is meno stilius, kils i vietimo epochos idj ir klostsi atsisakant baroko meno princip. iplito mintis, kad tik visuotinis vietimas pads sukurti ger ir teising visuomenin santvark. mogaus imint ir prot imta laikyti didiausiomis vertybmis, o men ir moksl veiksmingiausiomis aukljimo priemonmis. Idealiu meno pavyzdiu tapo antikin klasika. Herkulanumo ir Pompjos ikasenos suadino siek vl atgaivinti antikin men ir kultr iam stiliui bdingos taisyklingos linijos ir ploktumos, simetrinis planavimas. Centrin pastato fasado dalis primin senovs graik ventov. Klasicizmo alininkai teig, kad pastato grois priklauso ne nuo puomen, o nuo pastato harmonijos. Todl pastat formos projektuojamos paprastos, grietos, atsisakoma puomen, kuri taip gausu buvo baroke. Klasicizmo architektrai bdingi simetriki planai, aiks, logiki triai, orderiai. Daugiausia buvo statomi centriko arba staiakampio plano pastatai: rmai, triumfo arkos, vilos, teatrai, mokyklos. Martynas Knakfusas - i Lenkijos kils vokiei kilms architektas, architektros profesorius. Pareng Verki ansamblio bendrj plan ir suprojektavo oficinas, suprojektavo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijos priestat, rekonstravo Lopacinski, Abramaviiens, Tyzenhauz, De Reus rmus. Prie io stiliaus krimo ypa daug prisidjo L. Guceviius. Per trump, bet labai intensyv krybos laikotarp jis sukr brandiausius Vilniaus klasicizmo architektros pastatus, kuriuose savitai derino ram didingum, proporcingum bei dekoro saikingum ir sugebjo juos susieti su gamta bei jau esamais statiniais.