Posición de decúbito dorsal, supino o anatómica

:

Posición de decúbito lateral izquierdo y derecho:

Posición de decúbito prono:

Posición de Fowler

Posición de Sims

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful