Está en la página 1de 132

Page 1 Dng Kin Ton

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH

Tc gi gi bn quyn. Tout droits rservs. All rights reserved

Mi trch dch vui lng ghi tn tc gi. Rt cm n !

QUYN 1: QUYN 2: QUYN 3: QUYN 4: QUYN 5: QUYN 6: QUYN 7: QUYN 8: QUYN 9:

KH NNG PHT HIN CA CHU DCH CNG B C S LUN CA CHU DCH L THUYT TH 6 GII M CHU DCH 5 NGUYN L DNG TRONG D ON CHU DCH - D ON HC TRUNG HOA T TR & K MN N GIP CM NANG CHU DCH ON MNG CHU DCH TNG HC

QUYN 10: TNG HC TRONG NG Y. QUYN 11: TM HIU KH NNG TIN TRI CA CHU DCH
(Ti liu c s dng Siu Lin Kt - Hyperlink)

T GII THIU

Page 2

Hc Thut Chu Dch


Nguyn ng Y S Chm Cu gia truyn, bng cp C

Nhn Kinh T, hin c ng ti Saigon, sinh 1963, dn tc Hoa. Thu nh theo hc cc trng X o, h LASAN. Khng theo tn gio hay h phi no. Mc ch lm sng t kh nng pht hin ca Chu Dch, nhng bi vit s cp n kh nhiu lnh vc hn ch sai st, ti c gng tham kho ti liu chuyn ngnh. Nu cn c nhng ht sn trong cch trnh by, mong cc bn c gn xa lng th.

Nhng bi vit hng n gii p 2 cu hi


1. 2. Chu Dch cn c gi tr g khc ngoi gi tr nhn vn ? Mn Chu Dch D on c l ng bng, bi ton ? y l phn u ti liu nghin cu ca ti trong lnh vc Thn B Hc Trung Hoa. C thn b ? _ Vt bi m thi gian che khut tinh tu ca nn hc thut Nhn Vn Trung Hoa C i, cng vi nhng thi quen bi ton tm linh lm hn ch sc sng ca nn hc thut c sc ny. Bc u, ti s gi n nh Jung (cng vi Freud thu t Phn Tm Hc) l Phng Thc Tm Hiu Tm L B Su (Psychology des Profondeurs)

i vo cu trc ca Chu Dch, ti c mt s nhn xt ban u nh sau:

Chu Dch khng ghi nhng iu ng ngn, tuy rng, li l trnh by c v rt ln xn, mang v tu tin, khng u khng ui. N ghi nhng iu k l !

K l nh th ny: Chu Dch ni v s vn ng ca vt cht & hin tng trong v tr. N cho rng v tr vn ng c trt t trong mt khun kh ch gm 64 kiu thc. Trong 64 kiu thc vn ng y, n trnh by 64 nh lut dng qui lut, th hin cc nguyn l, nh lut tng t: T Newton n Einstein, t vt l c in n vt l lng t ; nguyn l Feed back bn ngnh iu Khin Hc n cc nguyn tc vn hnh ca h

Page 3

Hc Thut Chu Dch

min dch, vaccine, V cn g na ? Ci cch trnh by cc nh lut ca Chu Dch rt khc so vi cch thc ca chng ta hin nay.

Khc nh th ny: L mt H thng 64 nh lut hon chnh theo mt trt t nht nh t khi u n kt thc & tun hon.

S Tun Hon ca Chu Dch c hiu nh sau: Kt thc l im khi sinh trong mt h khng gian khc. Hiu nm na l khi ta cht ch l cht trong th gii ny, ta cn khi sinh v tn ti trong mt th gii khc. y l chuyn gi tng hay tn gio thn b chng ? Ngnh vt l lng t hin nay cho rng c nhiu v tr tn ti song song m t ra cu hi nh hng cho cng vic nghin cu trong tng lai: Trong cc v tr song song c tn ti H khng - thi gian khc khng ? Tc l h ang bn v Ma mt cch nghim tc. N li cho rng c! Chu Dch trnh by mt dng v tr tn ti song song, v cng khng ph nhn s tn ti ca mt th gii Sng khc.

Xem xt Chu Dch khng th khng bn n Chu Dch D on Hc

Mn hc ny ly Chu Dch lm nn d on. Ci cch lp qu ca mn hc ny kh hp l v s hc. Tuy rng quan im: C tn ti l c mang thng tin cn nhiu iu phi bn v mt l lun khi mn hc ny ly bt k con s, con ch no cng c th d on c.

p dng trong thc tin bng cc phng php c xa, tuy rng cn phi m mm nhng khng th ph nhn kh nng d on rt ng (V s vn ng theo qui lut) t cc phng php d on ca mn hc ny.

Quan im v mc tiu ca ti khi vit bi:

Page 4
Quan im:

Hc Thut Chu Dch

Xem xt Chu Dch, ch xem xt phn Dch, phn Truyn khng xt n. Chn C S Lun ng Y hin i l gii. nh gi kh nng pht hin ca Chu Dch. Xem xt li nhn nh chnh thng hin nay cho rng 5 l thuyt: m Dng, Ng Hnh, Kh Ho, Tam Ti, Ch V c ngun gc t Chu Dch. Chng minh s hin hu ca l thuyt th 6.

1. 2.

Mc Tiu:

3.

Thit lp nguyn tc cu to ca ho t. Gii m 64 thon t v 386 ho t Chu Dch, v vit li 64 thon t, 386 ho t bng ngn ng hin i.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

nh gi li mt s phng php d on ca Chu Dch D on Hc c in. Pht trin phng php mi. Chu Dch Tng Hc. Mt kh nng tht hay ca Chu Dch. Cm Nang Chu Dch, huyn thoi hay s tht ? Gii im, on mng, tm l v thc di nhn quan ca Chu Dch. T Tr, K Mn n Gip, Phong Thu di ci nhn ca C S Lun ng Y. Tm hiu kh nng Tin Tri ca Chu Dch.

Ti ghi ra y mt s kt qu ban u.

Dng Kin Ton

Ngy a ln mng: 1-2-2003

Page 5

Hc Thut Chu Dch

C nhn Kinh t: Dng Kin Ton (Saigon, Vit Nam)

CHU DCH
KH NNG PHT HIN
QUYN 1

Tc gi gi bn quyn. Tout droits rservs. All rights reserved

Mi trch dch vui lng ghi tn tc gi. Rt cm n !

Page 6

Hc Thut Chu Dch

LI NI U
Gi thuyt ban u c t ra nh sau: Chu Dch vi 64
qu dch l mt cch trnh by 64 nh lut c trt t v tun hon (Qui Lut). i chng minh gi thuyt , 64 qu dch s c dng minh ho cc pht kin khoa hc hin c, cc t liu lch s vn ho. V trong nhng c gng i xa hn, s dng 64 qu Chu Dch pht hin nhng hin tng, vt th mi. Nhng pht kin, pht hin s c din gii bng ngn ng Chu Dch. Ngn ng Chu Dch c s dng l 64 thon t v 386 ho t nguyn gc. Ngn t nguyn gc mang nt c, tru tng v y tnh n d. Tn trng nguyn bn, cc ngn t ny vn c s dng din gii. Khi din gii, bn cnh ngn t nguyn gc c s dng nhng cm t vi ngha tng ng. Nhng cm t tng ng khng th dng thay th ngn t nguyn bn. N ch nhm mc ch lm cho phn din gii d c v d hiu hn. Ngoi nhng hin tng c khoa hc cng nhn, Chu Dch cp n nhng vn , nhng iu m khoa hc ngy nay cha c li gii p. Phng thc cp tuy kh l so vi tri thc khoa hc chnh thng, nhng vi cc bn c tng hc qua hoc c nghin cu ng Y s d dng tip cn phng php lun l lng nhng hon ton hp l. V iu cn ni thm, ti s dng phn ln bn dch ra quc ng Kinh Dch, o Ca Ngi Qun T ca tc gi Nguyn Hin L thc hin cng vic ny.

Dng Kin Ton

Page 7

Hc Thut Chu Dch

MC LC
KH NNG PHT HIN CA CHU DCH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CHU DCH VI NN VN MINH TRUNG HOA C I CHU DCH VI CHU DCH D ON HC CHU DCH VI KHOA THIN VN CHU DCH VI C C GIO CHU DCH VI PHT GIO CHU DCH VI NG TI CAO CHU DCH VI TH THAO CHU DCH VI K THUT NHN BN CON NGI CHU DCH VI NGN NG, CH VIT CHU DCH VI KH NNG NGOI CM (1)
(S Hin Hu Ca Ba Gic Quan Th 6, 7 & 8) 12.

10. CHU DCH VI CHIN LC KINH DOANH


11.

CHU DCH VI KH NNG NGOI CM (2)


(Chc Nng & V Tr Th Cm Ca Gic Quan 6, 7, 8)

13. CHU DCH VI I DCH AIDS


14.

CHU DCH VI KH NNG NGOI CM (3)


(S Hin Hu Ca H Khng - Thi Gian Khc)

15. CHU DCH VI HOT NG THNG MI 16. CHU DCH VI CC DANH NHN 17. CHU DCH VI BNH TM THN 18. CHU DCH VI NNG LNG TI 19. CHU DCH VI TH TRNG CHNG KHON 20. CHU DCH VI HNH VI DN TC 21. CHU DCH VI S VN NG QUC GIA 22. CHU DCH VI SCH LC NGOI GIAO 23. CHU DCH VI PHN TM HC 24. CHU DCH VI C NHN TM 25. CC CU HI CHA C LI GII

Page 8

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch Vi Nn Vn Minh Trung Hoa C i


Chu Dch c ng dng c th g ? Chu Dch mang tnh nng pht hin s tn ti cc hin tng, s vic, vt th. i su vo bn cht (Sinh l, sinh hc phn t, nguyn t, ht c bn) khng phi l kh nng ca Chu Dch. Chu Dch c xy dng trn c s khoa hc no ? C s khoa hc nu ln c hiu l nn tng khoa hc chnh thng hin nay v ang to ra cc thnh tu k thut m chng ta nhn thy xung quanh & sng trong n. Gii khoa hc ngy nay nhn thy rng th gii cn tn ti nhng hin tng rt kh l gii. V th, chp nhn cch phn nh nh sau: Ngnh khoa hc chnh xc (1) v Ngnh khoa hc cha th gii thch, chng minh bng cc cng c o c chnh xc (2) Nn khi ng dng vo thc tin mang li lng kt qu ng ng k, th s c coi l i tng nghin cu thuc ngnh khoa hc th hai (2). Chu Dch l mt v d. Chu Dch bt ngun t l thuyt m Dng. L thuyt ny khng cn b coi l hoang ng. N c mt c s h thng l lun ring, cht ch, lo-gic khng ai ph nhn c. Tuy vy, cho n nay cha ai l gii c ngi xa l lun nh th no to nn Chu Dch. l gii cch to nn Chu Dch phi lm c 5 iu sau: Vic th nht: Gii thch, chng minh s hnh thnh ca hai hnh Tin Thin & Hu Thin Bt Qui. Vic th hai: Gii thch, chng minh cch sp xp th t ca 64 qu dch. Vic th ba: Tm ra nguyn tc cu to 64 thon t. Vic th t: Tm ra nguyn tc cu to 386 ho t. Vic th nm: Ngun thng tin to nn li ca thon t v ho t . Tt c 5 vic trn cho n thi im hin nay vn cn l iu b him cha gii thch c. Ti thc hin c hai vic 1 & 4 v s trnh by chng trong quyn 2 : Cng B C S Lun Ca Chu Dch

Page 9
Chu Dch l ca ai ?

Hc Thut Chu Dch

Cc di ch kho c hc cho bit rng hnh bt qui ca Chu Dch cha c i nh Thng (Trc nh Chu) Cc nh s hc hin nay thng nht cho rng 12 v vua thi nh Chu, trng vi thi gian xut hin Chu Dch, ch l t nn tng c bn cho nn vn minh Trung Hoa sau ny. Tnh khi qut rt cao trong cc li thon t & ho t khin ngi vit c nhn nh rng Chu Dch khng th l sn phm ca x hi m trnh khoa hc k thut cn thp km cch y trn 3200 nm. Bi l, ngi vit mc d tm ra c cc nguyn tc chun hnh thnh nn 386 ho t (Vic th t). Nhng t nguyn tc n vic vit nn li ho nh Chu Dch l mt khong cch ln, rt ln! Bi ch c nguyn tc thi th khng , m cn phi c mt lng tri thc trnh pht trin cao tng ng mi c th vit nn Chu Dch. Nn ti cho rng mt hay hai b c siu vit trnh cch y 3200 nm khng th lm ni ! (Cc sch hin nay u cho rng hai cha con Chu Vn Vng & Chu n vit nn Chu Dch) Qu Thun Khn c mt on m t t Hi m (Vng nm gia hu mn v b phn sinh dc) c con ng i v pha gn ci li th ngng li. Bn chm cu Mch Nhm, Mch c xut pht t huyt Hi m i n huyt Ngn Giao & Tha Tng th ngng. Ngha l cng cha n ci li! Vic Chu Dch m t chnh xc ng i ca hai kinh mch quan trng ca c th l iu ng phi t cu hi: Liu ngi Trung Hoa xa kia cn c vo Chu Dch tm ra hng trm huyt o nm trn c th con ngi ? Nhn trn tng th Chu Dch, ti nhn nh rng khng th c iu ny. y ch l s trng hp tt nhin ca mt nn vn minh k thut thun nht, nh khi nh lut bo ton nng lng bn vt l c in cng ph hp vi trn nhiu lnh vc khoa hc khc. Ngi Trung Hoa tm ra hng trm huyt o t u, m vi trnh khoa hc k thut hin nay ch mi va kh nng tm ra c ngn y huyt nh th, v khi mn chm cu cng c ghi nhn s ra i ca n khong gn gn vi Chu Dch?

Page 10

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch khng to ra mn chm cu, vy th ci g to nn hai quyn sch siu ng ny? 64 thon t & 386 ho t ca 64 qui lut c trnh by theo li t vt, t ngi, t cnh. iu ny c ngha l: Hoc nh khi ta nhn vo cc hnh v m m phng chp li ? Hoc ngi Trung Hoa khi qut cc qui lut bng hnh tng ? Kh nng th hai l khng th c nh ti trnh by trn. V mt iu quan trng hn, bng vic s dng cc nguyn tc cu to ho t, ti tm ra mt s im cn thiu & sai ca nguyn bn Chu Dch. Nhng im thiu & sai ny xem ra l Bt Cn nu em so vi kh nng v trnh ca ngi vit nn b Chu Dch. Nh vy, s l hp l hn khi cho rng Chu Dch l bn m phng chp li t hnh v. V th, ti cho rng: Chu Dch l tc phm c xut x t mt nn vn minh khoa hc pht trin cao. Chu Dch trnh by mt h thng trit hc ! iu ng kinh ngc l Chu Dch khng n thun trnh by 64 qui lut, m n cn trnh by mt h thng trit hc. H thng trit hc y to dng nn mt nn vn minh Vn ho - K Thut Trung Hoa C cc thnh. Nn vn minh C y vn tip tc tc ng n x hi Trung Hoa ng i theo ci cch xuyn sut khng t on. Mt nn vn minh c duy nht ca th gii cn tn ti cho n ngy hm nay. Nu mt gi thuyt: Nu chng ta ch nhn vo qu kh ca nn vn minh Trung Hoa C y m cho rng Chu Dch l tc phm c l mt iu khng cng tm ! Bi n nhn thy nhng iu m cho n ngy hm nay chng ta mi thy, v n trng thy nhng iu ngy hm nay chng ta vn cha r, vy th phi nhn n nh mt sn phm ca mt nn vn minh khoa hc k thut pht trin cao m ngi Trung Hoa xa c tha hng. Ti s i theo hng chng minh gi thuyt ny.

Page 11

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch vi Chu Dch D on Hc


Chu Dch D on Hc c t khi no ? Chu Dch D on c t rt lu, c th xut hin t khi c Chu Dch. Cc cch d on ny gi l d on theo Chu Dch. Ngi c cng chuyn bit ho kh nng d on ca Chu Dch, gip Chu Dch p dng vo cng vic d on trong thc tin d dng hn, l nh Trit hc Thiu Khang Tit (Thiu Ung) i nh Tng. ng a H thng Thin Can a Chi v m ho chng thnh cc con s nhm xc nh thi im vn hnh cc qui lut. T hnh thnh nn mn hc Chu Dch D on. Tuy nhin, ng khng li tin trnh din gii v sao ng to nn c cc qui tc, phng php d on nh th. y l mt iu ht sc ng tic v k l thng thy hu ht cc tc phm c Trung Hoa. Trong quyn D on Hc Trung Hoa, ti s b xuyt nhng hn ch ny. (H thng Thin Can a Chi nm trong H Lch C Trung Hoa. H Lch ny ly Mt Trng lm im qui chiu. Ta thng gi l m lch) Chu Dch & Chu Dch D on Hc lin h th no ? Trong lnh vc d on, mi lin h gia chng nh sau : (Ti mn mt s thut ng bn Tin Hc m t mi lin h ny) D on Theo Chu Dch l: Ngn Ng D on Bc Thp. Chu Dch D on l: Ngn Ng D on Bc Cao. Bc Thp & Bc Cao din t quan h ci trc l ci nn ca ci sau. Ngn Ng D on Bc Thp: L ci nn, c s dng d on cc s vt & hin tng trong mt khng gian & thi gian Khng xc nh. V d : Khi Hitler a ra ch thuyt Dn Tc Thng ng. Cn c vo hnh thi, li ho Phong Thu Hon, chng ta c th xc quyt

Page 12

Hc Thut Chu Dch

c rng:Nh c ti ny c mun thng tr th gii, s c nhng hnh ng cc oan vi cc dn tc khc, s li ko c dn tc chun b lc lng cho mt cuc chin tranh tng lc. Cn c vo s vn hnh ca hnh thi Phong Thu Hon, chng ta c th d on c hu qu ca cuc chin, v ci kt ca cuc chin tranh y. Ngn Ng D on Bc Cao: L ngn ng d on c chuyn bit ho, c s dng d on cc s vt & hin tng trong mt khng gian & thi gian c xc nh. V d: Khi xc nh c thi im Hitler cng b ch thuyt Dn Tc Thng ng, ta c th bit c suy ngh, thi , hnh ng & cc bc i tip theo ca ng ta. Chu Dch l cu trc ca ngoi cm ? Trn thc t, c nhng ngi mang kh nng ngoi cm d on rt tt. H nhn thy cc s kin din ra, bit trc din tin s vic trong tng lai m bn thn h khng cn phi nhn thy trc tip. Phi chng trong v thc, h nm c nhng qui lut bt bin ca con ngi & v tr ? Chng ta thng gi nhng ngi ny l Nh Ngoi Cm. Nh Ngoi cm nghe qua s kin, c th a ra li d on. Nh D on Hc Trung Hoa cng ch cn nh vy. iu ny cho ta nhn xt rng: Phi chng Chu Dch c th l cu trc c bn ca kh nng ngoi cm ?

Page 13

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch vi Thin Vn


Theo tnh ton ca cc nh vt l thin vn, mt tri chng ta ang tui trung nin. Khi v gi, mt tri s tng dn th tch ln cho n khi nut trn tri t. l thi im i dn n s kt thc thi dng h ca chng ta. Khi nhn vo Thun Ly (qu th 30) hnh thi Sng - Li, chng ta c c s trng hp l th ! Qu 30 m t din tin rt ng trng thi Mt tri ho th 6 _ Nut trn Tri t ! Ta hy xem : Ho 1 : Dm p lung tung Giai on hot ng ban s ca Mt tri Ho 2 : Sc vng ph vo gia Giai on Mt tri hot ng mnh m nht Ho 3 : Mt tri x chiu gn ln Giai on Mt tri hot ng i dn n mc tiu hao ht nng lng ca n. Ho 4 : Thnh lnh chy ti nh mun t ngi ta vy Giai on Mt tri phnh to Ho 5 : Nc mt rng rng S phnh to bt u tc ng n nhng hnh tinh, thin th gn n. Ho 6 : Git u ng m bt k sng, k khc phi theo mnh Giai on Mt tri nut cc hnh tinh gn n. Nhng hnh tinh xa khng b nut, nhng phi chu chung s phn tr thnh cc khi thin thch quay quanh ngi sao ln (Mt tri lc ny) Trong Chu Dch, i nghch vi Thun Ly ta c Thun Khm. Ngha l c mt tri tt phi c mt hnh th vt cht mang tnh cht & dng thc vn ng ngc li vi mt tri. Khoa hc hin nay xc nh c mt cu trc hot ng rt c bit tn ti trong v tr ca chng ta, l L en. L en khng pht tn vt cht nh mt tri. N ht nh sng, ht vt cht. Gi nh rng c

Page 14

Hc Thut Chu Dch

nhng L en tit din bng tri banh nhng c th ht c nhng khi vt th to nh Mt tri, suy din theo li thng thng th trng lng ca L en to bng tri banh y phi nng gp nhiu ln Mt tri. Ta hy xem hnh thi Thun Khm ca Chu Dch m t ci L en y nh th no: Ho 1 : Hai ln him, sp vo h su Vt cht b L en ht vo. L en y c hai ch him, tc c hai Ca Ho 2 : ch him li c him Khi vt cht b ht vo. Qua c mt Ca th ri vo s tc ng ca ci Ca th hai. Tc l, ca th hai nm bn trong ca th nht. Ho 3 : Ti lui u b hm. Khi vt cht chu s tc ng giam hm gia hai ci Ca Ho 4 : Nh th ch dng ln mt chn ru, mt qu thc n thm mt vi th khc na, c th tu c ng bin, t kh c qua ca s. Khi vt cht xoay vn trong khong gia hai ci Ca c thot ra. Khi vt cht b bin hnh. Ho 5 : Nc him cha y, nhng khi y ri th thot him. Khng th thot c khi L en cha y (vt cht) Ch khi L en ht thm vt cht, v kh nng cha ca L en ti gii hn (y ri) th khi vt cht b ht trc s c L en tng ra. Tng ra Ca no ? L en va ht va y hai khi vt cht khc nhau qua cng mt Ca chng ? Ho 6 : tri bng dy thng to, li t vo bi gai, 3 nm khng ra c. Ho 6 cho chng ta cu tr li: Khi vt cht sau khi b ht vo qua Ca th nht s b L en tng ra bng Ca th hai (B nht) ng sau cnh ca th hai l v tr ca chng ta chng ? Khng phi ! Ho 6 ni rng khi vt cht y b nht cha ra c. Nh vy, ng sau cnh ca th hai ca L en phi l Mt Ci Khc Ci khc y khng th l v tr

Page 15

Hc Thut Chu Dch

ca chng ta. Cha ra c ch khng phi khng ra c. Nh vy L en hot ng hai chiu. Nh vy, Thun Khm ca Chu Dch xc lp rng ngoi ci v tr ca chng ta cn tn ti t nht mt v tr khc. Theo cc gi nh hin c, L en c dng hnh phu vi hai ming phu hai u. Vt cht b L en ht vo ming phu bn ny v b tng ra qua ming phu bn kia. ming phu bn kia, cc nh khoa hc cho rng l mt v tr khc. (C mt s nhn nh hin nay cho rng con ngi c th to ra nhng dng hm lin thng dng L en di chuyn nhanh t ni ny sang ni khc trong cc di Thin H) Lu : Ngn t s dng trong cc li ho ca Chu Dch ch l cng c dng m t cc hnh thi & qui lut vn ng. T y, ti s dng ch Hnh thi thay cho Qu.

Page 16

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch Vi C c Gio


Chu Dch ra i trc s kin Jesus xut hin c ghi trong Tn c hong hn 1000 nm. Vi khong cch thi gian nh th ta c th chp nhn tnh khch quan ca Chu Dch vi o Gio C c. Chu Dch ni g v cu chuyn Jesus ? Tinh thn Bc i ca C c Gio nm trong hnh thi no ca Chu Dch ? Hnh thi y ni g ? Chu Dch ni g v Jesus ? Theo Tn c, Jesus i truyn o khng cu n phn bit ngi giu k kh. Ngi tip xc vi tt c loi ngi, gn gi va chm khng e ngi c nhng k tt nguyn ci hi. Cch Ngi th hin vi mi ngi tng ng vi Thu a T (Gn gi) Hnh thi y ni g ? Ho 1 : Mi u c lng thnh tn m n vi nhau. n vi mi ngi, c mi ngi tin yu. Ho 2 : T trong m gn gi vi ngoi. Gn gi thn thit vi mi ngi. Ho 3 : Gn gi ngi khng xng ng. n v gn gi vi nhng ngi b x hi xa lnh rung b. Ho 4 : Gn gi vi bn trn Tip cn v gn gi vi nhng bc trn. Ho 5 : Nh khi sn th, vua ch vy 3 mt cn mt trc b ng cho cm th thot ra pha . Ngi trong p c cm ho khng phi rn e. T r thi cao thng ca ngi c knh trng. S ngng m c c l t tm lng thin tm. Ho 6 : Khng c u mi gn gi Khc bi trng ca ngi dnh c i mnh v ngi khc. Hnh thi Thu a T m t cuc i con ngi mang tnh cch gn gi chng khc vi nhng g Kinh Tn c ghi v Jesus. Chu Dch khng dng li y. N cn c mt hnh thi khc m t hin tng bt thng rt ging vi cu chuyn k v hin

Page 17

Hc Thut Chu Dch

tng sng lo Sng Li ca Jesus c ghi trong Tn c. Trng hp ngu nhin n l k ! Hnh thi m t ny ho th 7 ca Thun Cn. Ti s cp n ho th 7 ny bi khc. Tinh thn Bc i ca C c Gio, Chu Dch ni g ? Bc i l khoan dung, l lng. Tinh thn ny tng ng vi hnh thi Phong Ho Gia Nhn (Khoan dung). Ho cui cng ca hnh thi ny ni g ? C lng ch thnh v uy nghim Chu Dch cho rng : Tinh thn Bc i s tn ti vi nim thn phc v n trng ca loi ngi. Ti khng r lm v c cu v c ch hot ng ca C c Gio, nhng vi cung cch hot ng t chc rt hiu qu trong cng vic truyn o, t bn, lm vic thin thng sut t trn xung n gio dn th tht kh lng cho rng h khng ng n.

Page 18

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch Vi Pht Gio


Chu Dch ni g v Pht T ? Tinh thn T Bi ca Pht Gio nm trong hnh thi no ca Chu Dch ? Hnh thi y ni g ? Chu Dch ni g v Pht T ? Sch s c chp li rng c Pht vn l Thi T c gia tht trc khi xa lnh chn trn tc ln ng tu o v thnh Pht. Cch Ngi th hin trong cuc i tu hnh cng vi o Ngi sng lp tng ng vi hnh thi Thin Sn n (Lnh i) ca Chu Dch. Hnh thi ny ni g ? Ho 1 : Lnh sau cng, nh ci ui. Ngi mun lnh ngay t u (thu b) Ho 2 : Hai bn khng kht nhau nh buc nhau bng dy b vng. Khng th ci c. V Qun Vng, cha Ngi rng buc Ngi mang trch nhim i vi thn dn. Ngi ln ngi Thi T. Ho 3 : Lc phi lnh m bn rn t tnh. Ngi lp gia tht. Ho 4 : C h lu vi ngi, nhng lnh c. Ngi quyt lnh khi th gian trn tc, mc d cn mang h lu vi ngi v tr. Ho 5 : Lnh i theo iu chnh. Ngi lnh i tu o Ho 6 : Lnh m ung dung ng hong. Lnh y nhng l s lnh i ung dung m ng hong. Ngi lnh i khng mang sc thi t t, ch k, b ch ci (V th mi ng hong) Thc t Ngi dng hnh thc lnh i ln ng thuyt ging Pht Php. Tht l lng cho ci hnh thc Lnh i ! Tng rng lnh i lun s l iu t hi ch k. Ci lnh i n giai on cui cng ca c Pht c Chu Dch m t l ci lnh i cao c ca mt ngi hng

Page 19

Hc Thut Chu Dch

thin. Tht hay !!! Chu Dch ti tnh tht ! Ci lnh i Pht Gio cng tht ti tnh !

Tinh thn T Bi ca Pht Gio. Chu Dch ni g ?


t c ci tm T Bi H X, Pht Php hng chng sinh n ch Tnh. Ch Tnh tng ng vi hnh thi Thu Phong Tnh trong Chu Dch. Ho th 6 (Ho cui cng) ca hnh thi ny m t ci kt cc ca tinh thn T Bi H X nh sau: L Ging Nc Sch S Mi Ngi n Mc M Ung. Tn Ti Mi Mi Tht kinh khng cho c hai, Pht Php v Chu Dch !!! qu r, ti khng th ni iu g hn.

Page 20

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH NI V NG TI CAO


Cu trc Chu Dch c hnh thnh nn t mt s nguyn tc. Nhng nguyn tc ny xut pht t mt s nguyn l. Trong nguyn l m dng l ch o. iu c ngha l Chu Dch c to nn t l thuyt m Dng. Trit hc Nh Nguyn vn tn ti trong Chu Dch, nhng ch cn l mt dng nguyn l nm trong mt H Thng Trit Hc mi ca Chu Dch. H Thng trit hc mi ny c nhng ngi i sau lm sng t dn v t cho n ci tn H Thng Trit Hc Chu Dch _ Thuyt Nht Nguyn Hon Chnh. Thuyt Nht Nguyn Hon Chnh kt thc hai qu K T: xong (63) v V T: Cha xong (64). Ngha l kt thc ri , nhng kt thc ch cha xong (Cn na). Cn Na l ci g ? Thuyt Nht Nguyn Hon Chnh khng cho cu tr li. V th ti gi thuyt ny l Thuyt Nht Nguyn Hon Chnh Hp. Tt phi c mt thuyt khc kh d gii thch c Cn Na l g. Ti gi n l Thuyt Nht Nguyn Hon Chnh Rng. Ci Cn Na l ci g ? Theo Nh Nguyn: Con ngi cng vi nhng g con ngi cm nhn c, thy c, hiu c bng cm xc, bng trc quan, bng t duy c th c go l V Tr Hu Hnh. C Dng tt phi c m, v th, hu hnh tt phi c v hnh. V Tr V Hnh ng bn cnh V Tr Hu Hnh. V Tr V Hnh l nh th no ? t cu hi nh th tc l bc vo Thuyt Nht Nguyn Hon Chnh Rng, l i tm hiu ci Cn Na. Ngha l ci Cn Na chnh l V Tr V Hnh. V tr v hnh khng c m t r rng trong Chu Dch. Chu Dch khng din t r rng v tr v hnh, th nhng, cn c vo thuyt Nht nguyn hon chnh hp chng ta c th c c vi hnh dung ban u v n. V Tr V Hnh c hnh dng ra sao ? Theo thuyt Nht Nguyn Hon chnh Hp: Khi v tr c hnh thnh, Dng & m cng xut hin, V Tr Hu Hnh & V Tr V

Page 21

Hc Thut Chu Dch

Hnh cng khi sinh, khng c ci no c trc ci no. cc bn hnh dung c hnh dng ca V Tr V Hnh, ti xin a ra v d : Khi bn o t, ci ng t trn b l hu hnh, cn ci h l v hnh, ngha l c sau mt ng tc o t, bn to ra khng ch mt m l hai trng thi. V Tr V Hnh c ci g trong y ? Cu hi khng nm trong ti ny. i ta mun bit y Ai l ngi o t ? Chu Dch cung cp cu tr li rt r ! (Xem Chu Dch vi K Thut Nhn Bn Con Ngi)

Page 22

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH VI TH THAO


Thiu V Hoa, Dch S Trung Quc c gii thiu hai phng php d on: D on theo Tng-Ho & D on Su Ho. So vi cc phng php d on theo Chu Dch hin c ti Vit Nam, hai phng php ny t ra vt tri v mt l lun. Xem xt hai phng php ca ng, ti a ra vi nhn xt sau : 1. Ngoi d on v con ngi v s vic, ng c gng a kh nng ng dng ca hai phng php ny vo cc lnh vc khc: Thi tit, Th thao, Y Hc, Thin Vn, a Cht. 2. 3. Tc gi p dng l thuyt m Dng Ng Hnh vo hai phng php ny kh thnh thc v hp l. Tuy nhin, tc gi hiu l thuyt m Dng Ng Hnh theo li c xa, v vy, khi a ra cc kt qu d on, tc gi thng phi s dng n kinh nghim d on ca bn thn. R nht l phng php d on theo Tng- Ho. Tc gi dng nhiu n cc biu tng ca Bt Qui. Khi d on cc trn u th thao phc tp nh banh trn sn trung lp, tc gi phi t ra cc qui tc ngoi l. 4. Phng php D on Su Ho c tc gi gii thiu rt cng phu, chi tit v t m. Tuy vy, n vn t ra phc tp qu ! Qu nhiu cc khi nim v nguyn l ! Cc nguyn l v khi nim ny thng chng cho v ph nh ln nhau khi lp lun d on, khin cho nh d on phi c kinh nghim bit chn nguyn l no cho tng trng hp d on c th. Cch thc lp qu cn c vo Chu Dch, nhng cch d on th da hon ton vo ng hnh & h thng Can Chi. iu ny cho thy phng php d on su ho ca Thiu V Hoa bin hnh v xch li gn vi mn d on T Tr. Phng php D on Su Ho cng i hi ngi d on phi c kinh nghim. C phng php no khng buc ngi hc phi c kinh nghim d on ? Bng vic s dng H Thng L Lun ng Y hin i, ti thit lp mt phng php d on mi. Phng php ny c pht trin t phng php d on theo Tng-Ho.

Page 23
Phng php mi c 3 li im sau : 1. 2. 3.

Hc Thut Chu Dch

N khng i hi ngi d on phi c kinh nghim d on. N khng i hi ngi hc cn phi hiu cn k Chu Dch. V mt ng dng, n d s dng nh khi ta gii phng trnh bc 2 c mt n s. Ngha l, c sn cng thc, ch cn p d liu vo l c ngay kt qu.

c th p dng phng php ny vo thc t, Chu Dch phi c m ho thnh 2 k hiu (+) & (-). V l thuyt, cng vic ny thc hin c. Vng chung kt bng thng 6-2002 ti Hn Quc, ti em phng php ra th nghim. Kt qu d on nh sau: ng 64/64 trn. Nhn xt: 1. kim nghim kh nng d on ca phng php mi, ti chn 64 trn bng vng chung kt v n mang tnh h thng, th thc thi u cht ch. 2. 3. S lng th nghim nh, 64 trn, nn con s 100% d on ng khng th mang gi tr thng k. Khng mang gi tr thng k, nhng gi m rng: Phng php c xy dng ng & kt qu d on xc nh c gi tr ca tng nhm i tng tham gia s kin.

4.

Gi tr ca tng nhm i tng c xc nh theo gi tr cp Yes-No: ng-Sai, Phi-Tri, C-Khng.... V th, phng php mi cn c th p dng rng ri trong cc lnh vc khc.

5.

Khi ng dng vo cc lnh vc khc, ngi d on cn phi c trnh vi nhng hiu bit nht nh trn lnh vc y nhm chn cc thng s ph hp cho vic lp bi ton d on.

Page 24

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch Vi K Thut Nhn Bn Con Ngi


Vn nhn bn con ngi c cc quc gia c nn khoa hc tin tin hin nay xem xt nghim tc. Cn c vo khuyn co ca nhiu nh khoa hc, mt s chnh ph a vo lut cc iu khon chi tit nghim cm vic nhn bn con ngi. ng hay sai, chng ta cc nh lm lut, chnh tr gia phn nh. y, ti xin t vn nh sau: Kh nng nhn bn con ngi l c tht, vn cn li ch l thi gian. Vy, nu c nhng bn sao con ngi xut hin th iu g s xy ra cho loi ngi chng ta ? Chu Dch cung cp cho chng ta hnh thi Thun Khn. Hnh thi m t tin trnh ca s SAO CHP. Hnh thi y cho chng ta nhng thng tin sau : Ho 1 : Cn trng ngay t nhng bc u. H qu vt sao chp c cn nhc rt k lng. Ho 2 : c ca mnh thng, vung, ln. Nhng ngi thc hin k thut nhn bn cho rng h ch n thun v mc ch khoa hc. V th, h s thc hin k thut ny trn con ngi. Ho 3 : Ngm cha khng l ra. i theo ngi trn. C s bo lnh ca t chc hoc quc gia thc hin k thut nhn bn con ngi. Cng vic tin hnh ny hon ton b mt. Ho 4 : Nh ci ti tht ming li. B co gic. Nhng h vn khng t b nh. Cng vic vn tin hnh v c gi b mt mc cao nht. Ho 5 : c ci xim mu vng. H nhn bn thnh cng. Sau nhiu ln iu chnh, con ngi nhn bn c c kh nng tn ti gn ging vi con ngi. Ho 6 : nh nhau ng ni. mu en, mu vng. Con ngi nhn bn tranh u cho quyn c lm con ngi nh chng ta. Ho 7 : Lu di. (6 ho m bin sang 6 ho dng, Thun Cn)

Page 25

Hc Thut Chu Dch

Nhng ngi nhn bn tng thm s lng n mt thi im h s quay li i lm ch. V h s to lp cho h mt th gii ring (Bin sang THUN CN. Khi u cho mt tin trnh mi) Yu t x hi, ti s khng cp. Di gc nhn lch s loi ngi, cn c vo cc thng tin t din trnh trn, ti ghi 3 nhn xt sau :
@

Th nht: Kt qu ca k thut nhn bn s to ra nhng con ngi nhn bn hon ho tng i so vi con ngi chng ta. V th, con ngi nhn bn vn c kh nng tip thu k thut y t chnh chng ta. Hoc h c th t to ra k thut y, mt khi th gii ca h c iu kin v thi gian cho s pht trin nn vn minh ca ring h. Nh vy, Chu Dch xc nhn k thut nhn bn l kh nng c tht trong tng lai.

Th hai: Trong tng lai, k thut nhn bn vn c th xy ra vo nhng thi im, nhng khng gian khc do con ngi, hoc ngi nhn bn thc hin. Vy, chng ta khng th oan chc rng k thut ny cha tng c thc hin trong qu kh. V vy, ti t vn nh sau: Ngoi thuyt tin sinh t nhin c nn khoa hc hin nay chp nhn, vn tn ti mt thuyt khc m chng ta cn phi xem xt n : Loi ngi chng ta hin nay l nhn bn ca mt ging loi NGI tng t khc. V th, cu hi tip theo c t ra : Chu Dch nhn nhn ra sao thuyt Ngun Gc Nhn Bn ? _ Chu Dch nhn nhn s tn ti ca thuyt Ngun Gc Nhn Bn qua tin trnh t qu th nht Thun Cn n qu th 13 Thin Ho ng Nhn. Nh vy, Chu Dch khng nh s tn ti ca thuyt Ngun Gc Nhn Bn.

Th ba : Chu Dch xc nh rng: thi gian u khi xut hin, kh nng thch ng & tn ti ca ngi nhn bn khng bng con ngi. Nhng vi thi gian, ngi nhn bn s t hon thin. n mt thi im, kh nng thch ng & tn ti ca ngi nhn bn s tng t nh con ngi. Loi ngi

Page 26

Hc Thut Chu Dch

chng ta hin nay, theo thuyt Ngun Gc Nhn Bn, c kh nng thch ng & tn ti tng t nh loi NGI to ra chng ta cha ? V nu i dn ln, chng ta s gp hai cu hi : 1. 2. Liu c ng Ti Cao ca loi Ngi ? Hoc thuyt tin sinh theo Ngun Gc Nhn Bn c dng vng trn tun hon khp kn. Tc l khng c ng Ti Cao ? Cu hi th hai, Chu Dch khng xc nhn tnh hp l. V tr ca Chu Dch l v tr tun hon v m. Nh vy, Chu Dch cho rng c s tn ti ca ng Ti Cao ca con ngi. n y, chng ta s gp cu hi: Nu c ng ti cao ca con ngi, vy ai to ra ng ti cao y ? Cu hi hc him ny thng gp vi nhng nh truyn gio, nhng vi Chu Dch th khng kh tr li khi cn c vo hnh thi Sao Chp_ Thun Khn. Loi ngi chng ta c ng ti cao, s lng ng ti cao c th khng dng li con s 1 khi cn c vo tui ca v tr. S lng ng ti cao l nhiu, nhng vn y liu h c cn tn ti ? Nu cn tn ti th h c kh nng lin h vi chng ta ? Hoc c kh nng ng ti cao ca loi ngi chng ta ang suy vi ? V chng ta c th t vn ngc li rng: Mt trong s ng ti cao loi ngi chng ta ang trnh pht trin rt cao, v h kh d c quyn nng ln tht s c th chi phi chng ta ? Tm li, ng ti cao l ch vo mt nn vn minh c th, khng phi ch vo mt con ngi duy nht. V loi ngi chng ta hin nay trong tng lai s l ng ti cao ca loi ngi nhn bn. ng ti cao hiu theo Chu Dch _ Nht Nguyn Hon Chnh Hp l nh vy.

Page 27

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH VI NGN NG & CH VIT


Theo thuyt Nht Nguyn, nng lng khi pht sinh to ra ng thi hai dng vt cht: Vt cht Dng & vt cht m. Cn c vo thuyt ny, lung suy ngh ca con ngi khi pht sinh, lun to ra ng thi hai dng thc tn ti ch khng phi l mt. Ta tm gi chng l : Lung Suy Ngh Dng & Lung Suy Ngh m. Chng l mt cp. Phn Tm Hc lm r s hin din ng thi ca c hai lung nhn thc trong hot ng ca b no ca con ngi: Thc & V Thc (C khi cn gi l Tim thc) Chng l mt cp. Theo nguyn l m Dng, Dng th hin tnh Hu Hnh, m th hin tnh V Hnh. Vy ta c : Lung Suy Ngh Dng l Lung Suy Ngh Hu Hnh & Lung Suy Ngh m l Lung Suy Ngh V Hnh. Ta thy, chng ch khc Thc & V Thc bn Phn Tm Hc ci tn. Con ngi suy ngh, trnh by ra thnh li. Li ni c th hin bng ch vit. Nh vy, ch vit l mt dng k t dng m ho suy ngh ca con ngi. Tc l ch vit cha ng thng tin suy ngh ca con ngi. Thng tin ny cha ng Lung Suy Ngh Hu Hnh ( Thc _ Suy ngh ca con ngi c th hin trc tip trn vn bn) Cn Lung Suy Ngh V Hnh (Tim thc) n c hin din trong ch vit ? c mt cch tnh ton rt l lng mn Chu Dch D on Hc ! Bng vic phn s lng ch & s lng k t c trong vn bn (text), phng php ny tm ra c mt dng thng tin khc nm n trong cc vn bn (text) Ti ly mt s v d : 1. Ngi Vit Nam chng ta khi t tnh thng ni : a. b. Anh yu em c phn lng k t l 3/ 5, tng ng vi hnh thi Ho Phong nh. Hnh thi ny m t s Kt hp. Anh thng em c phn lng k t 3/8, tng ng vi hnh thi Ho a Tn. Hnh thi ny m t s Dn bc, Bc ti, Tin ti (Khng c li) Cu t tnh ny thng

Page 28

Hc Thut Chu Dch


thy min trung & min Nam. R rng c tnh ca con ngi sng trong khu vc ny nh hng r nt ln cu t tnh.

Ngc li, nu : a. Em yu anh mang hnh thi Trch Thu Khn. Qu l Khn tht cho c gi no m li trc chng trai vi cu t tnh ny! C v nh ngi Vit chng ta khng c thi quen dnh cho cc c gi m li trc vi cu t tnh ny. b. Em thng anh mang hnh thi Trch Thin Qui. Hnh thi ny m t s Quyt lit. K cng l ! Trong thc t, min Nam (hay min Trung) cu ny li d chp nhn hn Em yu anh Nhng hy : C gi khi m li cu ny th tnh yu ca h vi ngi con trai l quyt lit lm. h qun l iu rt kh, v c mun trn h i tu cng khng d. 2. W ai Na, Anh yu em W & Na l t trung tnh. Trong ting Hoa ph thng, cu ny c dng chung cho c hai phi (Tng t nh ting Anh) ng v phng din ngn ng hc iu ny l ng, nhng khi pht m W ai Na c v nh m W n ng d pht m hn so vi phi n _ Ch Ti pht m theo ting Hoa ph thng mang m nt uy lc ca ngi pht m. Trong thc t, cu t tnh ny ph hp cho cnh n ng Trung Quc hn so vi phi n. Tnh s nt, ta c phn lng k t 7/20, tng ng vi hnh thi Sn Li Di. Hnh thi ny m t s Nng , ch che. Thng tin nm n trong cu t tnh ny phn nh tht ng vi phong tc, tp qun vn ho ca t nc mang ngun gc Nho Gio (Trng nam khinh n) 3. I love you mang hnh thi Thin Sn n. Tht l th khi kin gii hnh thi ny! V phng din ngn ng hc, nn vn ho con ngi phng Ty s dng ngn ng mang tnh Tnh khc vi ngi phng ng dng ngn ng ng. Vt gi ln c m chy, ngi Anh-M ch c th hiu y l mt ng tc lm xic ch khng th hiu nh chng ta, c ngha l

Page 29

Hc Thut Chu Dch

chy rt nhanh. Trong ngn ng giao tip, ngi Anh-M cng bc l s r rng & chnh xc trong cu ni, khc vi ngn t nhiu n ca ngi Phng ng. Hnh thi Thin Sn n m t rt r c ch mi gi dt khot : Em (anh) hy t b tt c i theo anh (em) ! n c ngha l Lnh i. cc nc c nn vn ho gc Anglo-saxon, c gi lp gia nh phi i h theo h ca chng. V h cng khng c tp qun lm du hay gip cha m, anh em bn chng nh chng ta. V th, khi chng trai Yes cho cu I love you ca c gi th iu c ngha l d sng trong ngi nh ca gia nh anh, ti s l mt thnh vin th hin trch nhim chung trong ngi nh , ch khng h c chuyn ti phi thc hin vai tr lm vic gip Khng cng cho gia nh bn chng. h rt r rng! Ta thy rng cng mt cch biu l tnh cm, nhng khc nhau k hiu (ngn ng) l n cha di li ni y l nhng thng tin khc nhau (ti tm gi l thng tin chm). Phi chng thng tin chm l ngn ng v thc? trn ta xt cu t tnh theo ngha ngi by t ni trn cu. Trn thc t, cch biu l cu t tnh cng khc nhau, c khi ni trn cu Anh yu em c khi cu t tnh b ngt t hoc khng trn cu, v d: Anh thng...., Em thng... Trong cc trng hp ny cc thng tin chm y cng khc nhau. Chu Dch D on Hc cn i xa hn khi cho rng cng cu ni y nhng nhng thi im khc nhau s cho kt qu thng tin chm khc nhau. Vn ny ti s bn su hn vo dp khc. kt lun, ti ghi nhn rng: Li ni, ngoi ngh c trnh by trc tip trn n, Chu Dch nhn nh rng c tn ti thng tin chm nm trong n. xc nh thng tin chm c phi l Lung Suy Ngh V Hnh (Ngn ng v Thc) ti ngh rng cn phi c cch l gii khc hp l hn.

Page 30

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH VI CHIN LC KINH DOANH


Chu Dch vi kinh doanh c nhiu sch bn n. Trong bi vit ny, ti s trnh by mt phng php kh d nm bt chnh xc kinh doanh ban u ca cc doanh nghip. Phng php ny kh n gin trong khu tnh ton & trnh by kt qu. h tr cho phng php, ti vit li 64 thon t ca Chu Dch cho ph hp vi lnh vc kinh doanh. Hot ng doanh nghip th hin ch ca ngi ch nhm t c mc tiu thnh cng trn thng trng. t c iu y, kinh doanh phi c th hin ng v cho kt qu tt. Trong cc doanh nghip ln, kinh doanh c th hin chin lc kinh doanh. Thng thng, chin lc kinh doanh ch c hnh thnh sau khi tn doanh nghip c. Thng tin chm trong Tn doanh nghip c mi lin h g vi chin lc kinh doanh? Ta hy xem Chu Dch D on nhn nhn vn ny ra sao. 1. Caf Trung Nguyn mang hnh thi Phong Thu Hon. Hon l Tch bch, rch ri. Trung Nguyn khi m rng a bn hot ng th hin phong cch: Khng ai ging Trung Nguyn. Mt Menu khng ai c. Mt kiu ung ch c Trung Nguyn. 2. Nm mouse Kymdan mang hnh thi Thun Ly. Ly l Trung tm, trc tnh, cho trc khi nhn (C hm gi c phi chng) Kymdan lun th hin l mt doanh nghip hng u ti Vit Nam (Trung Tm) Gi c phi chng, khng lm gi khi th trng ht hng. C nhng i sch tip th nh i nm c ly nm mi, tng s lng ln nm mouse cho mt s c quan bnh vin. 3. Bnh ko Kinh mang hnh thi Li Trch Qui Mui. Qui Mui l Cn non, tr th, v t. Cc chng trnh tip th qung

Page 31

Hc Thut Chu Dch

co ca Kinh a phn nhm vo tr th. Mc d bnh ko ca h khng ch dnh cho tr con. 4. Bia Si Gn mang hnh thi Ho a Tn. Tn l Ch c tin, khng nhn nhng ai. Chng ta hy xem cc mn qung co ca Bia Si Gn trn tivi. H khng h ngn ai, k c Heneiken. V c v nh trong u ca cc v trong ban lnh o cng ty ny khng c khi nim xung gi hay gim gi. Bia ngoi ln gi, h cng ln. Bia ngoi, bia ni khuyn mi. H ch khoanh tay ng nhn. 5. in t Tin t mang hnh thi Phong Li ch. ch l Gi r, nhiu tin ch, c cht lng. Cc sn phm ca Tin t lun c gi r hn nhiu so vi cc sn phm ngoi cng loi c trn th trng. 6. Nc ung Tribeco mang hnh thi Ho Li Ph Hp. Ph Hp l Kht Khe. Cung cch u t, sn xut, chng loi mt hng, cht lng sn phm ca Tribeco lun i theo hng ny. 7. Honda mang hnh thi Ho Trch Khu. Khu l a nghi, thm d, ngc ngo, ngc i. Ci cch tun hng bng mi phng tin cho xi trc. Thy c mi chuyn giao cng ngh, nhng bn quyn, lin doanh, u t trc tip 100%. Khng ch ta, M Honda cng lm th. Cc v d trn cho thy: Thng tin chm c trong Tn doanh nghip th hin kinh doanh ban u. Trong hu ht cc trng hp, tn doanh nghip ch th hin ngha bn ngoi: c tnh ngh nghip, c mong, tn vit tthn l trnh by kinh doanh. kinh doanh l b mt ca doanh nghip, n ch c th hin trong chin lc kinh doanh. Chin lc kinh doanh c th thay i, linh hot, mm do theo tng th trng, nhng kinh doanh th khng. Nh vy, kinh doanh ban u chnh l T Duy nh Hng cho vic xc lp chin lc kinh doanh.

Page 32

Hc Thut Chu Dch

Nh vy, ti cho rng thng tin chm c trong tn ca Doanh nghip chnh l T Duy nh Hng. minh chng iu ny, ta hy xem vi v d sau: 1. Doanh nghip Vnh Tin sn xut tp v, mang T Duy nh Hng Thun Tn. Tn l Thun theo. Vnh Tin tung ra th trng loi tp thng minh, tp giy mu cng chin dch tip th qung co rm r vi nh cung cp cho th trng nhng sn phm mi ln u tin c ti Vit Nam. iu ny i ngc hn vi T Duy nh Hng Thun theo. Thc t th trng khng tip nhn tt nhng sn phm mi ny. Mt chin thut tip th khc kh d tt hn: Lng l sn xut, m thm a mt s lng nh ra ngoi th trng theo cc knh tiu th sn phm cao. Nu th trng chp nhn, s tung s lng ln. iu ny ph hp vi T Duy nh Hng Thun theo. Nu th trng khng c nhu cu tiu th ln, c ngng li cng khng mun. 2. Pepsi mang t duy nh hng Trch Ho Cch. Cch l i mi Phong cch tip th qung co ca Pepsi rt si ng, mi m v tr trung. C mt ln, Pepsi tung ra th trng mt loi sn phm c mi v tng t nh sn phm truyn thng ca Coca Cola. Pepsi phi ghi nhn mt tht bi nng n. Chin lc sn phm mi ca Pepsi i theo li mn ca ch th, ngc hn vi t duy nh hng i mi ca Pepsi. 3. Bitis mang t duy nh hng Thun Ly. Ly l trc tnh, trung tm, cho trc khi nhn (Gi phi chng). Bitis thnh cng trong vic thit k slogan (khu hiu qung co) Nng niu bn chn Vit vi nhng bc chn ca Long Qun, u C, qun Ty Sn, b i Trng Sn i thng vo lng ngi. Chin lc qung co ca Bitis ph hp vi t duy nh hng Trc tnh nn rt thnh cng. Tuy nhin chin lc bn sn phm, Bitis i theo cng thc Cht lng tt nht cho mi sn phm vi c ch Mt gi . Chin lc ny ngc hn vi t duy nh hng Trung tm l a dng cht lng,

Page 33

Hc Thut Chu Dch

a dng gi c. Do cht lng tt nht nn gi bn l trung bnh tt c cc mt hng l kh cao so vi nhu cu chung ca mi ngi. iu ny cng i ngc li vi t duy nh hng Gi phi chng. Kt qu l s lng cc i l bn l ca Bitis thu hp dn so vi trc kia. Mt chin lc sn xut & bn sn phm mm do, a dng hn v gi s ph hp vi t duy nh hng Thun Ly. 4. Caf Trung Nguyn mang t duy nh hng Phong Thu Hon. Hon l Tch bch, rch ri. Khi Trung Nguyn t c thnh cng m hng trm qun Caf Trung Nguyn ti Saigon trong mt thi gian ngn k lc, th lin xut hin cc qun nhi theo: Nam Nguyn, Phc Nguyn, Cao Nguyn Chin thut nhi theo phong cch phc v ca Trung Nguyn khin doanh nghip ny tht s lao ao. y l n phn cng ca cc doanh nghip cng ngnh v hnh trung y Trung Nguyn vo th i ngc vi t duy nh hng. Trung Nguyn khng cn Tch bch, rch ri so vi cc doanh nghip khc. Mt quyt nh sai vo thi im ny s c th a doanh nghip vo th ph sn. Trung Nguyn khng tip tc phiu lu nng cp hng trm qun y theo k hoch nh ra ban u, m t thu hp, nng cp mt s qun c din tch v v tr thun li. Phng sch ny xem ra cha . Nng cao kh nng chuyn bit ho, to s khc bit so vi cc i th l iu Trung Nguyn nn ngh n. 5. Nm 1997, ti c mua mt chic xe p 650 hiu Martin 107 loi trung bnh kh (theo gi biu). Sau 4 thng s dng, ti ct chic xe y vo gc bp. Bn nm sau, vi ly chic xe c k mc meo y ra, bm hi ln v p i ngay 10 cy s. N chy ngon lnh ! Tht n tng ! Sau 8 thng s dng lin tc trung bnh mt ngy 3 cy s, mt ngi ngh mua li chic xe y cho con i hc. n lc y, ch phi thay ming chn xch bng nha do ti va phi chic xe khc. C s Martin 107 n nm 2001 ng trong Top 81 doanh

Page 34

Hc Thut Chu Dch

nghip 5 nm lin t danh hiu hng Vit Nam cht lng cao. Qua nm 2002 th khng c tn trong danh sch hng cht lng cao. V sao ? Martin 107 mang t duy nh hng Thu Ho K T. K T l Cu ton, hon ho. T duy nh hng ny cn cha mt thng tin khc: nh im ca s hon ho l khi im ca s ri lon (Tht bi) iu ny khng hm c s s tht bi, m n cho rng khi sn phm ca c s t n thnh cng nht nh, c s nn chuyn hng m rng u t tp trung cho mt loi sn phm khc hoc mt lnh vc kinh doanh khc. Lc ny y, uy tn v s hon ho s gip cho doanh nghip rt nhiu so vi vic khi nghip chic xe p Martin 107. Nu ngc li, doanh nghip vn tip tc n lc vi cc loi sn phm tng a Martin 107 t nh cao th l s gng gng khng c hy vng. Nh vy, tn doanh nghip ngoi thng tin th hin trc tip trn vn bn (text) cn cha ng trong n mt thng tin khc. Thng tin y c xc nh l T duy nh hng chin lc hot ng kinh doanh. N c hai c im: 1. 2. Hot ng doanh nghip ph hp vi t duy nh hng th d t c s thnh cng. Ngc li l thua thit, tht bi. Con ngi c th thay th, nhng t duy nh hng th khng i. Chuyn qua mt gc cnh khc. Trong cc ti liu kinh in ging dy, hng dn hot ng kinh doanh thng nhn mnh n 4 yu t quan trng doanh nghip c th hot ng, hot ng tt & hot ng c hiu qu: 1. 2. 3. 4. Hot ng ti chnh chu chuyn iu ho. Ngun nhn lc y . Kh nng tri thc & vn dng tri thc hp l Thi im kinh doanh ph hp.

Page 35

Hc Thut Chu Dch

Bn yu t trn khng l gii c trong thc tin hot ng kinh doanh, vn tn ti nhng con ngi c tri thc hn ch nhng kinh doanh rt hiu qu, thnh cng v mt s ngi t c s thnh cng rt ln. Thi xa c nhiu, ngy nay cng khng t. Thng nhn ngi Nht kinh doanh rt gii. Tt c h l do may mn ? Cng ng thng nhn Qung Chu (Trung Hoa) rt tho vt kinh doanh v kinh doanh rt ti. Tt c h c thin ph ? Cho rng l do kh nng thin ph hay may mn i na th tht l m m ! Vy th do iu g m rt nhiu nhng ng ch Hoa Kiu ting bn x b i khng rnh li kinh doanh thnh cng ? Nh thng dch ? Cng vic y ch truyn t mnh lnh l chnh . Ta thy: Thng nhn Nht Bn trung thc, bn b, cng ng thng nhn Qung Chu trng ch Tn. Tnh cch c khc nhau nhng cng ging nhau mt im, Tnh Nht Qun ca h trong hot ng kinh doanh. Ch Tn cha chc khin h lun thnh cng, nhng ch Tn gip h gi chc kinh doanh ban u (T duy nh hng). Trung thc d khin b gt, nhng s bn b gip h khng li lng trong vic thc hin . V vy, 4 yu t trn cn b sung nh sau: 1. 2. 3. 4. 5. Hot ng ti chnh iu tit iu ho. Ngun nhn lc y . Kh nng tri thc & vn dng tri thc hp l Thi im kinh doanh ph hp. Tnh nht qun trong vic thc thi T duy nh hng (chin lc kinh doanh.) Trong thc tin kinh doanh, ch doanh nghip gi vai tr iu phi, iu hnh gung my. Ngi ch doanh nghip th hin vai tr ngi iu hnh tt, khi chn cc chin lc kinh doanh ngoi yu t mang li li ch theo d ton cn phi th hin ph hp vi T duy nh hng chin lc kinh doanh. Yu t th 5 cng gii thch c v sao s thng nhn b hn ch yu t s 3, nhng vn thnh cng & thnh cng vt bc trn

Page 36

Hc Thut Chu Dch

thng trng. Vi cc doanh nghip nh nh nh hng, qun, shop, dch v. Tn ca hiu cng cho thng tin T Duy nh Hng tng t. Tht th v khi thy s thnh bi ca cc ca hiu th hin rt r. Doanh nghip ln thua keo ny cn c hi v vn ling tnh hng khc, doanh nghip nh thua l thy ngay. Trong thc tin, thng ch cn nhn vo ngnh ngh, cch b tr, phong cch tip cn khch hng em so snh vi thng tin c trn tn bng hiu, l c th tin liu c ngay s thnh bi ca doanh nghip nh.

Page 37

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH VI KH NNG NGOI CM (1)


GIC QUAN TH 6, TH 7, TH 8
bi ny ti s dng mt s qui lut trong Chu Dch pht hin s tn ti ca 3 gic quan m khoa hc ngy nay vn cha r. Nng lc Ngoi Cm ch n nhng trng hp xy ra nhng c nhn c kh nng cm nhn s vic, hin tng khng bng nng lc ca 5 gic quan thng thng. Liu ngoi cc chc nng m chng ta bit r v 5 gic quan cn c chc nng no khc cha bit ? Hoc c tn ti gic quan khc ? Hin nay, cc kin nghing v hng th hai. Gic quan cha bit y c gi chung l gic quan th su. c gi chung l bi cho n nay vn cha xc nh c bao nhiu gic quan chng ta cha bit n..Chng l nhng gic quan no ? Bao nhiu gic quan ? Chng mang nhng chc nng g ? C ch hot ng ra sao ? C quan ca cc gic quan ny nm u ? Chu Dch bng li i ring pht hin c th con ngi c 8 gic quan. Ti trnh by nh sau: Chu Dch c 8 qu ghi nhn 8 hnh thi vn ng thun nht: Thun Chn, Thun Tn, Thun Ly, Thun Khn, Thun oi, Thun Cn, Thun Khm, Thun Cn. Mi hnh thi thun nht mang cu trc: L hai hnh c bn ging nhau v chng ln nhau. _ _ _ _ ___ _ _ _ _ ___ ___ ___ _ _ ___ ___ _ _ ___ _ _ ___ ___ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ ___ _ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ _ _ ___ _ _ _ _

y l 8 hnh thi thun nht ca Chu Dch.

Page 38

Hc Thut Chu Dch

Ta xt hnh thi thun nht trong phm tr gic quan. C 8 hnh thi thun nht thun nht tng ng c 8 gic quan. Chu Dch m t 5 gic quan bit & 3 gic quan cha bit nh sau :

5 gic quan bit :


1. 2. Thun Ly: Hnh thi m t s sng ca vt cht. cm nhn vt cht sng c c quan th cm vt cht sng, Th gic. Thun Chn: Hnh thi m t s lan to ca vt cht. cm nhn vt cht lan to c c quan th cm vt cht lan to, Khu gic. 3. 4. Thun Tn: Hnh thi m t s cm nhn ca vt cht. cm nhn vt cht c c quan th cm vt cht , Xc gic. Thun Cn: Hnh thi m t s ngng t ca vt cht . cm nhn vt cht ngng t c c quan th cm vt cht ngng t, V gic. 5. Thun oi: Hnh thi m t ting ng ca vt cht . cm nhn vt cht gy ting ng c c quan th cm vt cht gy ting ng, Thnh gic.

3 gic quan cha bit :


6. Thun Cn: Hnh thi m t s khi sinh ca vt cht . cm nhn vt cht khi sinh c c quan th cm s khi sinh. Ti gi tn Khi gic. 7. Thun Khn: Hnh thi m t vt cht sao chp. cm nhn vt cht sao chp c c quan th cm vt cht sao chp. Ti gi tn Ti to gic. 8. Thun Khm: Hnh thi m t vt cht ti. cm nhn vt cht ti c c quan th cm vt cht ti. Ti gi tn Lim gic.

Page 39

Hc Thut Chu Dch

CHC NNG 8 GIC QUAN


QU DCH 1 2 3 4 5 6 7 8 Thun Ly Thun Chn Thun Tn Thun Cn Thun oi Thun Cn Thun Khm Thun Khn GIC QUAN Th gic Khu gic Xc gic V gic Thnh gic Khi gic Lim gic Ti to gic CHC NNG Nhn Ngi S Nm Nghe Tip nhn & phng xut suy ngh. Thot dng. Hp thu nng lng ti Sao chp s vt & hin tng TH CM thc thc thc thc thc thc V thc V thc

Ti xc nh tnh th cm thc V thc ca 8 gic quan nh th no ? Xem xt qui lut vn ng th cm trong cp phm tr th cm thc V thc, ta c:

Thun Ly, Thun Tn, Thun oi, Thun Cn, Thun Chn cc ho t m t hnh thi vn ng c im chung l: Vn ng th cm bn ngoi, vn ng b ni Vy ta c th cm tng ng l th cm thc. Suy ra, cc gic quan l hot ng th cm thc.

Thun Khn vn ng th cm sao chp kn o ngay ho 1 cho n ho 5. Ch xut hin ho 6 & 7 di hnh thc s dng. Vy ta c th cm tng ng l th cm V thc. Suy ra, gic quan Ti to gic hot ng th cm V thc.

Thun Khm vn ng th cm B nht t ho 1 n ho 6. Vy ta c th cm tng ng l th cm V thc. Suy ra, gic quan Lim gic hot ng th cm V thc.

Thun Cn vn ng th cm khi ng i u t ho 2 n ho 7, ch c ho 1 l chm bt bt ng ( n) Vy ta c th cm tng ng l th cm thc. Suy ra, gic quan Khi gic hot ng th cm thc.

Page 40

Hc Thut Chu Dch

V xc nh chc nng ca 3 gic quan 6,7,8 bng cch no ?


Ti xem xt chc nng cc gic quan qua Thon t, Ho t & mi lin h gia cc hnh thi:

Thun Khn l hnh thi Sao chp. N vn ng theo qui lut Sao chp cc s vt & hin tng. Ti to gic hot ng theo qui lut vn ng ca hnh thi Thun Khn Suy ra Ti to gic hot ng th cm sao chp cc s vt & hin tng.

Thun Cn l hnh thi u tin. N vn ng theo qui lut u tin ca cc s vt & hin tng nh sau: Ho 1 : vn ng tch lu. Ho 2, 3 & 4 : vn ng tip thu. Ho 5, 6 : vn ng phng xut. Ho 7 : vn ng thot dng. Khi gic hot ng th cm theo qui lut vn ng ca hnh thi Thun Cn, tc l, Khi gic hot ng th cm tip nhn & phng xut Ci u tin ca s vt & hin tng. Ci u tin y trong hot ng tr no khi giao tip chnh l suy ngh. Vy: Khi gic hot ng th cm tip nhn & phng xut suy ngh. Vn ng tch lu nm trong hot ng th cm phng xut. Cn Thot dng ? Ho th 7 c biu th: ton b 6 ho dng bin sang 6 ho m, nn ti gi y l s vn ng thot dng. Tc l s vn ng thot dng ca suy ngh. Thot dng nh th no? Ta xem li ho 7: ang mt khng gian khc. Trong khng gian y, h nhn thy ta, nhng ta th khng nhn thy h Vy ta c: Khi hot ng ca gic quan ny t n thot dng s Nhn thy s vt & hin tng mt khng gian khc.

Thun Khm l hnh thi Nht . N vn ng theo qui lut Nht s vt & hin tng.

Page 41

Hc Thut Chu Dch

bit gic quan ny nht ci g ta xem xt mi lin h gia hai hnh thi: Thun Khm & Thun Ly. Thun Khm l hnh thi ngc ca hnh thi Thun Ly. Thun Ly m t vt th & hin tng Sng ngc li, Thun Khm m t s vt & hin tng Ti (Sng & Ti l hai khi nim c hiu theo ngha rng hn l nh sng hay bng ti. Bt k vt th hay hin tng no vn ng theo ng 6 giai on ca Thun Ly s c gi l vt cht Sng. Bt k vt th hay hin tng no vn ng theo ng 6 giai on ca Thun Khm s c gi l vt cht Ti) Ta xem xt s vt & hin tng trong cp phm tr: Nng lng sng & Nng lng ti. Th gic (Thun Ly) tip nhn & phn chiu nh sng t vt th pht hoc phn chiu nng lng sng. Ngc li, Lim gic (Thun Khm) tip nhn ri nht lun nng lng ti. Vy ta c: Lim gic hot ng th cm bng vic hp thu nng lng ti.

LI BN 1.
Bng Chu Dch ti xc nh c s tn ti mt dng vt cht c bit, vt cht Ti cng vi n l nng lng Ti. th k trc, Einstein a ra gi thuyt v vt cht Ti & nng lng Ti gii thch cho cc tnh ton m cc phng trnh v tr phi c tho mn. Gn y bng cc phng tin o c, gii khoa hc xc nhn s tn ti ca dng vt cht ny cp thin vn. L en m ti c gii thiu trong bi Chu Dch vi thin vn l mt dng vt cht Ti. Theo ci cch m t ca Thun Ly v Thun Khm th qui trnh hp th thc n trong c th con ngi, ngoi vic to ra nng lng calo, chng cn to nn mt dng nng lng Ti (iu ny s c trnh by bi khc)

2.

Chc nng ca Khi gic do Chu Dch cung cp cho ta mt nim v mt khng gian khc, khc vi khng gian m loi ngi chng ta ang tn ti. Vin hn lm Quc gia M a ra "11 cu hi cui cng" v v tr, lm nh hng nghin cu

Page 42

Hc Thut Chu Dch

trong thi gian ti. Cc cu hi ny c nhng nh khoa hc hng u ca ba trung tm nghin cu ln ca M phc tho ra: C quan hng khng v tr, B Nng lng v Qu khoa hc Quc gia. cu hi th 9: C tn ti mt h khng gian thi gian khc khng? Cu hi ny c t ra mt cch nghim tc xut pht t nhng thc t nghin cu trong nhiu lnh vc, nht l lnh vc Trng Sinh Hc, Cn Tm L. C mt s ngi c kh nng ni chuyn vi nhng ngi ch t khng phi ch xy ra Vit Nam chng ta khi truy tm hi ct lit s, m cn xy ra nhiu ni trn th gii. Chu Dch c cung cp cho chng ta mt chi tit kh l th: H, nhng ngi tn ti trong mt h khng gian - thi gian khc nhn thy chng ta tng i r, chng ta th khng. i vi chng ta, h v hnh. C nhng hin tng c ghi nhn l kh k l v rt kh l gii nh mt b lo sau c vp t ch ni ting nc ngoi. Nhng ngi thn v ngi trong lng xc nhn rng sut i b y cha h bc chn ra khi lng i u xa, v b y khng h c quan h b con vi ai l ngi nc ngoi. Hay gn y nht mt ngi n ng ng Thp sau ca m dng ging H Ni ni chuyn vi mi ngi (!?) Trong khi anh ta v cha anh y cha tng mt ln ra Bc (Tin VNexpress) Ch c c quan th cm Ti To gic mi c th gii thch c nhng trng hp nh th.

Page 43

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch vi Kh Nng Ngoi Cm (2)


V TR BA GIC QUAN TH 6, TH 7 & TH 8
Bi trc trnh by s tn ti ca 3 gic quan cng vi chc nng v hnh thc th cm. Bi vit ny tip tc dng Chu Dch xc nh v tr ca 3 gic quan 6,7 & 8 Ti trnh by nh sau: C th con ngi hnh thnh t hon chnh cu trc hnh th c bn trc thi im cho i. Hnh th vi cu trc c bn y l bo thai nm trong bng ngi m (mang tnh m) Bo thai y chu nhiu s tc ng ca yu t m hn so vi Dng (ngi cha) Yu t m c th hin hnh Tin Thin Bt Qui, v th, ti ly hnh ny xc nh v tr cc b phn th cm 8 gic quan ca bo thai. Cng vic xc nh ny nm trong phm vi cc b phn th cm bn ngoi ca con ngi. 1. THUN TN: Xc gic Ngoi qui: C 2 vch (+) 1 vch (-) L gic quan hot ng thc: Nn ta xem xt vch (+) C 2 vch (+) nn c 2 b phn th cm. Tn thuc Thi m nn hnh th b phn th cm c dng lm Tn c vng (-) nn 2 b phn th cm nm phn bn di ca c th. Hnh thi Tn m t: Tin thoi linh ng, np cnh di, khng c vt bao bc, l ra ngoi. Nh vy Chu Dch m t c quan xc gic:

C 2 b phn th cm. Hnh th c dng lm. 2 b phn th cm nm phn bn di ca c th Tin thoi linh ng, np cnh bn, khng c vt bao bc, l ra ngoi.

Xc nh:

Page 44
S m t tng thch vi 2 bn tay. 2. THUN CHN: Khu gic Ngoi qui: C 2 vch (-) 1 vch (+).

Hc Thut Chu Dch

L gic quan hot ng thc: Nn ta xem xt vch (+). C 1 vch (+) nn c 1 b phn th cm. Chn thuc Thi Dng nn hnh th b phn th cm c dng li. Chn c vng (+) nn 1 b phn th cm nm phn bn trn ca c Hnh thi Chn m t: C dng g, lin thng t nht vi mt b phn th cm khc. Nh vy Chu Dch m t c quan khu gic:

C 1 b phn th cm. Hnh th c dng li. 1 b phn th cm nm phn bn trn ca c th. C dng g, lin thng t nht vi 1 b phn th cm khc.

Xc nh: S m t tng thch vi ci mi. 3. THUN OI: Thnh gic Ngoi qui: C 2 vch (+) 1 vch (-) L gic quan hot ng thc: Nn ta xem xt vch (+) C 2 vch (+) nn c 2 b phn th cm. oi thuc Thi m nn hnh th b phn th cm c dng lm. oi c vng (+) nn 2 b phn th cm nm phn bn trn ca c th. Hnh thi oi m t: Nm hai cnh bn, lin thng vi t nht 1 b phn th cm khc. Nh vy Chu Dch m t c quan thnh gic:

C 2 b phn th cm. Hnh th c dng lm.

2 b phn th cm nm phn bn trn ca c th.

Page 45

Hc Thut Chu Dch

Nm hai cnh bn, lin thng vi t nht 1 b phn th cm khc.

Xc nh: S m t tng thch vi 2 l tai. 4. THUN LY: Th gic Ngoi qui: C 2 vch (+) 1 vch (-) L gic quan hot ng thc: Nn ta xem xt vch (+) C 2 vch (+) nn c 2 b phn th cm. Ly thuc Thi m nn hnh th b phn th cm c dng lm Ly c vng (+) nn 2 b phn th cm nm phn bn trn ca c th. Hnh thi Ly m t: Linh ng, nm hai bn, c hai sc mu, th hin a dng sc thi tnh cm, c chy ra mt loi cht lng. Nh vy Chu Dch m t c quan th gic:

C 2 b phn th cm. Hnh th c dng lm 2 b phn th cm nm phn bn trn ca c th. Linh ng, nm hai bn, c hai sc mu, th hin a dng sc thi tnh cm, c chy ra mt loi cht lng.

Xc nh: S m t tng thch vi 2 con mt. 5. THUN CN: V gic Ngoi qui: C 1 vch (+) 2 vch (-) L gic quan hot ng thc: Nn ta xem xt vch (+) C 1 vch (+) nn c 1 b phn th cm. Cn thuc Thi Dng nn hnh th b phn th cm c dng li. Cn c vng (-) nn 1 b phn th cm nm phn bn di ca c th. Hnh thi Cn m t: n kn, n c th l ra ngoi nu mun, phn l ra ngoi di ngn tu .

Page 46
Nh vy Chu Dch m t c quan v gic:

Hc Thut Chu Dch

C 1 b phn th cm. Hnh th c dng li. 1 b phn th cm nm phn bn di ca c th. n kn, n c th l ra ngoi nu mun, phn l ra ngoi di ngn tu .

Xc nh: S m t tng thch vi chic li.

Li bn:
Thun Cn ghi rng mt b phn th cm nm phn bn di ca c th Cn c vo hnh th ca con ngi, phn bn di ca c th con ngi khng tn ti c phn no tng thch nh th. Ch c chic li l tng thch vi s m t ca 3 yu t cn li. Tuy vy, t s m t ca Chu Dch, ti cho rng c s tn ti ca t nht mt ging loi sinh vt m gic quan V gic ca chng nm phn bn di ca c th. iu ny ti xin dnh cho cc nh Sinh Vt Hc. 6. THUN CN: Khi gic Ngoi qui: C 3 vch (+) L gic quan hot ng thc: Nn ta xem xt vch (+) C 3 vch (+) nn c 3 b phn th cm. Cn thuc Thi Dng nn hnh th b phn th cm c dng li. Cn c vng (+) nn 3 b phn th cm nm phn bn trn ca c th. Hnh thi Cn m t: khu vc cao nht ca c th, 1 im nm ngay nh, 1 im nm ni tng lm, 1 im nm lch v khut pha sau. Nh vy Chu Dch m t c quan khi gic:

C 3 b phn th cm. Hnh th c dng li

Page 47

Hc Thut Chu Dch

3 b phn th cm nm phn bn trn ca c th. khu vc cao nht ca c th, 1 ci nm ngay nh, 1 ci nm ni tng lm, 1 ci nm lch v khut pha sau.

Xc nh: S m t tng thch vi: g nh ln ca nh u, vng thp, vng chm. 7. THUN KHM: Lim gic Ngoi qui: C 1 vch (+) 2 vch (-) L gic quan hot ng v thc: Nn ta xem xt vch (-) C 2 vch (-) nn c 2 b phn th cm. Khm thuc Thi m nn hnh th b phn th cm c dng lm. Khm c vng (-) nn 2 b phn th cm nm phn bn di c th. Hnh thi Khm m t: C dng ci h, h c 2 vng phn bit, 2 vng lin thng vi nhau bng mt vng trung gian, vng th 2 sau vng trung gian l ni bt bng. Nh vy Chu Dch m t c quan lim gic:

C 2 b phn th cm. Hnh th c dng lm. 2 b phn th cm nm phn bn di c th. C dng ci h, h c 2 vng phn bit, 2 vng lin thng vi nhau bng mt vng trung gian, vng th 2 sau vng trung gian l ni bt bng.

Xc nh: S m t tng thch vi ci rn. Li bn: Rn thng vi u rut non khi cn l bo thai. Khi trng thnh, rn dnh vi rut non qua dy chng phc mc. 8. THUN KHN: Ti To gic Ngoi qui: C 3 vch (-) L gic quan hot ng v thc: Nn ta xem xt vch (-) C 3 vch (-) nn c 3 b phn th cm.

Page 48

Hc Thut Chu Dch

Khn thuc Thi m nn hnh th b phn th cm c dng lm. Khn c vng (-) nn 3 b phn th cm nm phn bn di ca c th. Hnh thi Khn m t: Np sau mt c phn mnh m, pha bn di n l khong trng, c im nm trn cao im khc nm di thp, c mt im nm rt kn o ni nh tht li, im ny nm trong khong t tht lng n c chn, im ny trong khu vc m vt (+) v vt (-) thng thn gp nhau

Nh vy Chu Dch m t c quan ti to gic:

C 3 b phn th cm. Hnh th c dng lm. 3 b phn th cm nm phn bn di ca c th. Np sau mt c phn mnh m, pha bn di n l khong trng, c im nm trn cao im khc nm di thp, c mt im nm rt kn o ni nh tht li, im ny nm trong khong t tht lng n c chn, im ny trong khu vc m vt (+) v vt (-) thng thn gp nhau.

Xc nh: S m t tng thch vi 2 lng bn chn & vng nh nm gia b phn sinh dc vi hu mn (Hi m)

V TR 8 GIC QUAN
1 2 3 4 5 6 GIC QUAN Th gic Thnh gic Khu gic V gic Xc gic Khi gic B PHN TH CM Mt Tai Mi Li Bn tay Vng nh, Vng thp, Vng chm Vng rn Lng bn chn & Vng Hi m CHC NNG Nhn Nghe Ngi Nm S Tip nhn & phng xut suy ngh. Thot dng. Hp th nng lng ti Sao chp s vic, hin tng CM NHN thc thc thc thc thc thc V thc V thc

7 Lim gic 8 Ti To gic

Page 49

Hc Thut Chu Dch

Li Bn :
Bn tho u tin bi vit ny ch trnh by cng vic xc nh ba gic quan th 6, th 7 & th 8. Cng vic lun gii gic quan Khi Gic cho thy c quan th cm nm phn nh u. iu ny tng hp vi mt s pht hin gn y v kh nng tn ti ca mt gic quan cha r chc nng nm bn trong, vng nh u. Nhng khi vic lun gii cho kt qu Lim Gic nm vng rn, v Ti To Gic nm vng Hi m & 2 lng bn chn th ti ht sc ngc nhin ! Ngay trong tng tng trc , ti cng khng h ngh rng c quan th cm ca hai gic quan li nm hai vng kh ng nghnh ny ! E ngi rng c th c sai lm v cch t vn , ti cho kim chng phng php lun ny vi 5 gic quan thng thng th kt qu cho hon ton trng khp.

Page 50

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch vi i Dch AIDS


Trong bi vit ny ti nu ra 3 vn sau :

1. 2. 3.

Chu Dch c hnh thi m t qui lut hot ng ca H min dch con ngi ? Chu Dch ni g v phng cch s dng khng sinh dit khun ? Mt phng cch dit khun khc Chu Dch c cp n ? Kh nng ca H min dch c th trc hi chng Aids, Chu Dch ni g ?

1. Chu Dch c hnh thi m t c ch hot ng ca


H min dch? S lc c ch hot ng ca H min dch :
Bch cu ng vai tr ch yu trong hot ng ngn chn, dit khun, vt l, khng nguyn xm nhp c th. Bch cu c 5 loi chia lm 2 nhm :

Nhm Mt: Hot ng ngn chn, dit khng nguyn xm nhp khng mang c ch Nh, gm c: Bch cu trung tnh, Bch cu a acid, Bch cu a baz, Bch cu mono.

Nhm Hai: Hot ng ngn chn, dit khng nguyn c c ch Nh. C ch Nh to lp c ch khng khun th pht. C ch ny gip c th c kh nng min dch mnh v lu di hn. C ch ny c vn dng iu ch vaccine (Vc xin) chng nga. Chng l bch cu Lympho B & bch cu Lympho T. Lympho T ng vai tr quan trng trong vic hnh thnh h min dch t bo.

Page 51

Hc Thut Chu Dch

S hot ng khng khun ca bch cu


Khng nguyn (Vt l i vi c th)

i thc bo (T mono bo) kch hot bch cu Lympho bo gc

(1)
Lympho bo gc tin vo cc m kch hot cc lympho bo t do c tr m cng vi cc bch cu khc

Chng li khng nguyn


Mt s lympho bo gc chuyn thnh lympho bo Nh

(2)
Hnh thnh khng th c kh nng chng mnh & lu di hn so vi lympho bo gc

(1) C ch khng khun tin pht. (2) C ch khng khun th pht. Ta xem qui lut t v ca hnh thi S :

T ho 1 ho 3 : Giai on t v tin pht. M t kt qu : Thua. Thua c 2 trng hp: Thua khng hon ton & thua hon ton (b mng).

T ho 4 ho 5 : Giai on t v th pht. M t kt qu : Nu thua khng hon ton giai on t v tin pht th s: Ton thng ho 5 vi iu kin ngi cm tng soi phi c

Page 52

Hc Thut Chu Dch

kinh nghim trn mc; s thua hon ton (b mng) nu kinh nghim trn mc khng c. Nhn xt: Hnh thi S m t ng 2 giai on hot ng khng ca c th: C ch tin pht & c ch th pht. Hnh thi S m t ng kt qu ca c ch khng tin pht: Hoc cht ngay do sc khng yu, hoc cm c mt khong thi gian c th to ra khng th (C ch th pht) Hnh thi S m t ng kt qu ca giai on sau ca c ch th pht: Nu to ra c khng th tc nhn gy bnh s b tiu dit, nu khng, c th s b tc nhn gy bnh tn cng ton din gy t vong.

2. Chu Dch ni g v phng cch s dng khng sinh dit


khun ? Mt phng cch dit khun khc Chu Dch c cp n ? Qui lut Trng cy ca hnh thi Di m t giai on cui nh sau : Ho 5: Khng vt sng ln c. Ho 6: Thin h nh mnh m c nui, trch nhim ca mnh nh vy, nn phi thng lo lng. Nhn xt t 2 li ho trn:

Liu php khng sinh khng khng phi l cng c iu tr bnh tt hon ho. Liu php ny lun trong t th Chy ui. Liu php khng sinh s ui sc vi nhng chng loi khun c kh nng t bin nhanh.

Qui lut Chn Li ca hnh thi i Sc m t phng thc dit khun khc : Ho 5: Nh th ngn ci rng nanh con heo thin. Ho 6: Sao m thng sut nh ng trn tri vy. Nhn xt t 2 li ho trn:

Hnh thi i Sc ngh: Ngn chn tc nhn gy nhim bng phng thc Thin, tc l ngn chn kh nng sinh sn, ti

Page 53

Hc Thut Chu Dch

sinh ca k sinh trng, vi khun, siu vi. Vi phng thc ny, chng s b Tit ni

Nn y khoa hin i ang bc vo lnh vc iu tr bnh bng vic s dng cng ngh k thut gien. Cng ngh vi nhng k thut tc ng trc tip vo gien c kh nng ngn chn trit kh nng sinh sn, ti sinh ca k sinh trng, vi khun, siu vi. iu ny hon ton trng hp vi phng thc m Chu Dch ngh t 2 li ho trn.

3. Chu Dch ni g v kh nng ca H min dch


trc Aids ?
Qui lut t v ca hnh thi S, xem xt trong phm vi khng siu vi gy hi chng Aids: Ho 3: Tht trn c th mang xc v. C ch khng khun tin pht hot ng, kt qu: Khng siu vi khng ni. C kh nng xy ra tnh hung t vong. Ho 4: Rt qun v pha t (Pha hu b v hiu ho) Trng hp khng t vong, c th s t to khng th cho c ch khng khun th pht khi rt v pha t. Ho 5: Dng ngi lo thnh lm tng su, nu dng bn tr s ch thy m v. C ch th pht khng hnh thnh c, ch cn li sc khng ca nhng bch cu thng thng m khng c khng th. S t vong! Trng hp c th to c khng th, c ch th pht khi ng th c hi vt qua siu vi nm trong tm tay. Ho 6: Sau khi khi hon, vua ra lnh g lin quan n vic m nc tr dn khng nn dng tiu nhn d h c cng chin u. C ch th pht hot ng c hiu qu trc siu vi. Tiu nhn y ch n nhng bch cu thng thng. Theo c ch, chng s cht sau khi thc bo siu vi v b c th o thi. Tng su lo thnh l cc lympho bo Nh_ nhng vaccine t to ca c th vn c s dng mt thi gian.

Page 54

Hc Thut Chu Dch

Rt v pha t ? Pha t l bn tri. Rt v bn tri s c kh nng to ra c ch th pht. Ti khng kh nng tip tc l gii iu ny, xin nhng li cho cc nh chuyn mn.

Kt lun cho bi vit : 1. 2.


Qui lut T v ca hnh thi S m t qui lut hot ng ca hai c ch khng khun: c ch tin pht & c ch th pht. Qui lut Trng cy ca hnh thi Di cho rng vic s dng khng sinh trong iu tr khng th t c yu t ch ng cho d nn k thut c t n mc cao. Cng ngh gien v cc k thut tc ng gien s thc hin c iu ny. S lm trit tiu hon ton mt bnh tt khi can thip vo kh nng sinh sn, ti sinh ca cc tc nhn gy hi.

3.

Qui lut T v ca hnh thi S cho rng c th loi ngi hon ton c kh nng chng li mi tc nhn gy hi bng vic kch hot kh nng khng khun ca c ch tin pht, kh nng kch hot c ch th pht khi c ch tin pht b v hiu ho. kh nng ny xy ra, Chu Dch cung cp nhng iu kin phi thc hin. Nhng iu kin ny nm trong ho 4 ca hnh thi S.

Li bn
Hnh thi T v ca S c vit dng ngn t kh th thin, cu trc cu sau, ho trc ho sau vi nhng cu ch c vit khng n nhp g vi nhau! V iu ny xut hin khp 64 hnh thi. V sao nh vy ? Ti xin l gii iu ny nh sau: Gi thuyt ca ti vn cho rng c mt nn vn minh k thut cao xut hin khi t tin loi ngi cn giao tip ch yu bng ng tc v hnh v, hoc c th tr hn ngay thi nh Chu. H lu li cho nhng ngi thi i nh Chu (Trung Hoa) 64 hnh thi & qui lut. nhanh chng thc hin cng vic chuyn giao, ngn ng hnh v l phng thc nhanh nht c chn. Tc l, 64 hnh thi & qui lut c h th hin bng hnh v. T hnh v, ngi thi i nh Chu vit li bng ngn ng thi y.

Page 55

Hc Thut Chu Dch

Ti ly mt v d minh chng cho gi thuyt ny : nh lut chuyn ho & bo ton nng lng vit: Nng lng khng t nhin sinh ra v cng khng t nhin mt i. Chng chuyn ho v bo ton t dng ny sang dng khc Hoc mt cch vit khc: Vt cht & nng lng hon i m khng tiu hao. Hoc th hin bng hnh v: Hnh 1: Ci h y nc. Hnh 2: Nc trong h bc hi vi dn vi m my hnh thnh pha trn. Hnh 3: m my ln pha trn ci h cn. Hnh 4: Ma t m my xung ci h. Hnh 5: My khng cn, ci h y nc nh c. Chu Dch c hnh thi Thun Khm vi ho 5, 6 vit nh sau: Ho 5: Nc him cha y, khi y ri th khi him. (m t c khi nim Chuyn ho) Ho 6: B tri bng dy thng to, li t vo bi gai, khng ra c. (m t c khi nim Bo ton) Ta thy ci cch hnh thi Thun Khm m t nh lut bo ton & chuyn ho nng lng tng t nh khi ta nhn vo 5 hnh v trn m vit li, ch khc cch dng t. Gi thuyt ny l gii v sao cc cu ch, ho t trong Chu Dch ri rc nh c m phng vit li t nhng bc v. iu ny ng ngha rng: Ngi thi nh Chu ch c cng m phng vit li mt tc phm c xut x t mt nn vn minh k thut cao.

Page 56

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH VI NGOI CM 3


Bi vit chia 2 phn: Phn u tr li nhng cu hi qu v cng cc bn gi nu ln cc thc mc v Chu Dch & nhng bi vit, phn sau ti vit v H Khng Gian khc m Chu Dch c ghi nhn. TR LI CC CU HI Hi: Nng lng ti l g? Hnh th n ra sao? N c phi l phn vt cht khng? Tr li: Vt cht ti & nng lng ti c Einstein din gii a ra th k trc, nhm gii thch tho ng cho cc phng trnh v tr do ng to lp. Hin nay, bng cc thit b o c, ngi ta chng minh c d on ca Einstein l ng ! Theo nhng tnh ton gn y v tr gm

5% vt cht thng c cu to nguyn t m chng ta bit r v nhn thy c bng cc thit b o c, ch c trong s ny c kh nng pht sng hay phn x nh sng.

95% cn li c chia: 33% l vt cht ti (L en l mt dng vt cht ti) 67% l nng lng ti lan to khp v tr.

Vt cht ti & nng lng ti c tc dng lc ngc chiu vi Lc Hp Dn. Ngha l lc hp dn ko vn vt v pha tm tri t, ngc li, lc ca nng lng ti y vn vt ln pha trn (tri). V lc ca nng lng ti l yu so vi lc hp dn. Chng ta khng nhn thy c vt cht ti & nng lng ti. Bng cc thit b o c chnh xc hin nay, chng ta cng ch nhn thy chng gin tip, v d nh khi pht hin nh sng i t mt thin h n tri t b b cong i mt gc, th ngi ta on nh rng gia thin h v tri t c tn ti mt vt cht ti, da theo tnh ton ngi ta nh v vt cht ti. Tc l tt c cc hnh nh th hin vt cht ti hin nay ch mi l nh o da trn s on nh. Hiu bit v dng vt cht ny hin nay cn rt t. Phn vt cht (hay phn ht) thuc khi nim vt cht thng thng.

Page 57

Hc Thut Chu Dch

Hi: L en trong v tr ch c ni n trong bi vit theo chu ngh n ch mi l gi thuyt thi, c ai chng minh n l c tht u! Vy th lm sao ch c th on chc l Chu Dch ni ng ? Tr li: Ti khng phi l chuyn gia trong lnh vc vt l thin vn, nn ch c th tr li theo kin thc chung bn ngoi m khng i vo chi tit.

Nm 1905, khi Einstein a ra l thuyt tng i hp, ng cho rng khi mt vt th di chuyn t vn tc gii hn ca nh sng, th ci thi gian m vt th y ang trong , s chm hn so vi mt vt th khc di chuyn vi vn tc nh. Tc l theo ng thi gian c th Co Ko c. Khng nh theo cch hiu thng thng thi gian ch c mt chiu l i ti.

Khi Einstein a ra l thuyt tng i rng, ng cho rng phi tn ti mt dng vt cht L en. L en mang cu trc mt u ti en ht vt th vo vi tc nh sng, u kia phi sng l ni nh vt th ra. Ni lin 2 u l mt ng hm Khi vt th b ht vo vi vn tc nh sng, vt th s c khi lng ln v hn. Vi khi lng & lc hp dn khng l, theo tnh ton, n s lm sp ng hm v ph v li ra. Nhng theo mt tnh ton khc, iu y s khng xy ra. Do , tt phi tn ti mt nng lng ti (m) gim thiu lc hp dn. Tc l theo ng, L en l cnh ca mt vt th di chuyn t ni ny sang ni khc trong mt thi gian rt ngn so vi qung ng di c th l hng ngn nm nh sng. V ng cng cho rng l en l cnh ca i qua mt v tr (Th gii) khc trong mt thi gian khc. Ngha l vic i ngc dng thi gian l hon ton c th theo l thuyt.

Mt vn nan gii ny sinh: Gi nh c mt ngi i ngc dng thi gian v vi qu kh v st hi ng Einstein hay ng Newton th th gii tng lai khng th c c nh by gi. Th l th no ? Tnh ton sai lm chng? Chng ho ra v d ny ph nhn s tn ti ca L en & l thuyt i ng c dng thi gian.

Page 58

Hc Thut Chu Dch

Vt l lng t cho cu tr li. Theo vt l lng t, th gii tn ti nhiu v tr song song. Hiu nm na l mt con ngi tn ti cng mt lc nhiu ni khc nhau. V th, nu nh c chuyn st hi nh th th vn cn hai ng Einstein & Newton ni khc.

on vit trn khng phi l chuyn gi tng v cng khng phi l gi thuyt. N c tnh ton trn l thuyt rng n phi c, ch c iu l cha c thc t chng minh. Nhng khng phi v th m c th ph nhn nhng tnh ton y. Bi l, nn tng ca nhng tnh ton y v ang xy dng nn nn khoa hc k thut m chng ta ang c hng.

Chu Dch vi Thun Khm m t mt dng vt cht ti en c c cu & hot ng y ht nh L en ca l thuyt tng i rng. V th, ti ni Chu Dch ni ng l vy. Hi: Chng ti nc ngoi, trc y ch bit rng Chu Dch l quyn sch bi ton. Gn y, c ngi thn gi sang quyn Chu Dch D on ni ting bn Trung Quc. Chng ti xem quyn ny vn thy ni v bi ton l chnh. Nhn c v xem qua ti liu ca ng gi, ti thy ng ly Chu Dch bn v kh nhiu lnh vc theo quan im rt l ! Tuy nhin, mc d c cng c ti liu ny nhng chng ti vn cha th hiu c r lm. Vy nu c th c, ng vui lng cho chng ti bit: Phn chnh ca bn Chu Dch c l g ? Quyn sch ny ni v iu g l chnh ? ng cn vit thm bao nhiu lnh vc khc na ? C cch no hiu d dng hn l phi c gng suy din t nhng li l kh hiu c ghi trong Chu Dch khng ? V cui cng nu c th c, ng vui lng trnh by chi tit phn l thuyt dng khi ng l gii con ngi c 8 gic quan ? Tr li: Ni dung chnh ca Chu Dch ch Hn nm gn trn 5 t A4 . N l ca ngi Trung Hoa. Ngi Trung Hoa gi n l Chu Dch. Nhiu hc gi Trung Hoa coi n l mt ti sn qu gi v kha cnh nhn vn. V cng c nhiu hc gi Trung Hoa cho rng n l mt quyn sch khng c gi tr g mi, ngoi vic cung cp phng tin cho gii ng bng bi ton. Ti cho rng: Chu Dch trnh by 64 nh Lut:

Page 59

Hc Thut Chu Dch

62 nh lut thng thng, mi nh lut trnh by mt hnh thi vn ng dng qui lut 6 Giai on. 2 nh lut ngoi l, mi nh lut trnh by mt hnh thi vn ng dng qui lut 7 Giai on.

Mt qui lut Ln duy nht qui nh trnh t t im khi u n im kt thc ca s vt, hin tng v v tr. c th hin bng trnh t ca 64 nh lut.

Cng vic gii m 64 nh lut ny ti ang thc hin. Vi bn gii m, mi ngi c th tip cn Chu Dch d dng hn. Hy vng cng vic s sm hon thnh. Ti s dng l thuyt m Dng trnh by phn l gii 8 gic quan ca con ngi. Cc nguyn l ca thuyt m Dng khng nhiu, tnh lun phn gii thch ch di khong vi trang sch. Qu v c th tham kho chng trong cc sch ca ng Y trnh by v l lun c bn. T bi vit ny, ti s c gng a cc nguyn l ny vo qu v bn c quen dn. S cn vit bao nhiu bi ? iu ny tu thuc vo cng vic gii m 64 nh lut. Nhng bi vit ny, v mt chuyn mn, n ph tr cho cng vic gii m ti ang thc hin. Hi: m Dng l g? Thi Cc l g? hnh bt qui c ging vi tm knh chiu yu thng thy c treo trc ca nh ngi Hoa khng? Tr li: L thuyt m Dng cho rng: V tr l s hin hu ca 2

mt i lp:
Vt cht c thuc tnh: Cng, mnh, sng, rc r, hng phn, ly tm, hng ngoi, li, nhanh nhn, qui c l Vt Cht Dng ( ____ )

Vt cht c thuc tnh: mm, yu, ti, m m, c ch, hng tm, hng ni, lm, chm chp, qui c l Vt Cht m ( __ __ )

L thuyt m Dng cho rng: V tr khng tn ti Dng

tuyt i hay m tuyt i khi vn ng.


Thi Cc l hnh gin lc trnh by nim trn:

Page 60

Hc Thut Chu Dch

Mt bn sng, biu th Vt Cht Dng. C 1 im en nh biu th Vt Cht m. Mt bn en, biu th Vt Cht m. C 1 im sng nh biu th Vt Cht Dng. Kch thc ln, nh ch mang ngha tng trng.

Tnh tuyt i c tn ti trng thi tnh & n l, nh khi ta ni vn tc nh sng l vn tc tuyt i, iu ny l ng i vi thuyt tng i. Hay mi vt s ri t do, iu ny l tuyt i ng ch vt l c in.

L thuyt m Dng cho rng: tn ti Vt Cht Dng & Vt Cht m phi vn ng Khi chng vn ng, ta c 4 hnh t ( ____ ) & ( __ __ ) l:

____ ____

__ __ __ __

_____ __ __

__ __ _____

4 hnh ny c gi l T Tng. T T Tng vt cht tip tc vn ng bin dch (Nh khi ta ghp cc s liu bn ton xc sut)

___ ___ ___

_ _ ___ ___

___ _ _ ___

_ _ _ _ ___

___ ___ _ _

_ _ ___ _ _

___ _ _ ___

_ _ _ _ _ _

8 hnh trn c gi l Bt Qui. Cc k n gin! Chu Dch khi qut ton b vt cht ca v tr vo 8 hnh c bn ny. Vic c ai ly hnh bt qui s dng cho mc ch nim tin, tn ngng khng phi l vic lm ca phi Dch Hc. Hi: V sao vic ghp dng li 3 vch cho mi hnh m khng phi l 4,5 hay 6,7 ? Tr li: Chu Dch c mt nguyn l c bn m hnh c bn phi dng li 3 vch. Nguyn l y c tn gi l Thin a Nhn (Hay Tam Ti) Nguyn l y ni rng vt cht vn ng trong mi trng gm 3 yu t:

1. 2. 3.

Yu t Thi gian (Thin) Yu t Khng gian (a) Yu t Kh nng vn ng ca vt cht (Nhn)

Page 61

Hc Thut Chu Dch

hnh c bn 3 vch th hin 3 yu t ca nguyn l. V th, khng th l 4,5 hay 6,7. Hiu theo mt cch khc: Mi hnh th hin mt khi vt cht c bn, 8 hnh l 8 khi vt cht c bn ca v tr. Hi: Nhn nh ca ng cho rng Chu Dch l bn chp li t mt bn hnh v c xut x t mt nn vn minh pht trin cao, vy th nhng hc thuyt nh m Dng, Tam Ti xy dng nn Chu Dch, chng c t u ? Tr li: Nhng khai qut di tch cho thy rng c v nh ngi Trung Hoa hiu m Dng t rt lu trc khi c quyn Chu Dch. Tuy nhin, iu y khng th cho rng Chu Dch do ngi Trung Hoa to ra l cch gii thch duy nht. Vn cn c cc cch gii thch khc cho vn ny. Nhn nh chnh thng hin nay cho rng Chu Dch l do hai cha con Chu Vn Vng & Chu n (Chu Cng) sp xp hon chnh li l hon ton phi lo-gic ! V 2 l do sau:

1.

Quyn Chu Dch khng th c vit ri rc trc ri sp xp li cho hon chnh. Nhn tng th Chu Dch, n c vit nn t mt ci sn, mt ci khung nh hnh ban u.

2.

Tri thc nm trong Chu Dch hon ton bt tng xng vi trnh hiu bit vo thi k y.

V l , ti ng rng Chu Dch khng phi l sn phm sp xp hon chnh v c to nn bi hai cha con Chu Vn Vng. Nhng bi vit trc v sau ny ca ti l i chng minh & l gii cho s ng vc y ! Ti cho rng nim m Dng trc Chu Dch mang tnh s khai. Ch khi c Chu Dch nim ny mi pht trin thnh hc thuyt. Nhn vo Chu Dch, chng ta s thy c tt c khi ngun ca: Hc thuyt m Dng, Khng Hc, Lo T, Tam Ti, Ng Hnh, Thuyt Ch V. xut hin sau ny. Sau , h dng nhng hc thuyt ny quay li l gii Chu Dch. (Cn phn bit l thuyt m Dng vi hc thuyt m Dng. Cc hc thuyt xut hin sau ny l pht trin nn t l thuyt m Dng)

Page 62

Hc Thut Chu Dch

Hi: Ti l Lng Y. Trong cc sch d trc tip hay gin tip u m ch l lun c bn ca ng Y c ngun gc t Chu Dch. Thuyt m Dng, Kh Ha hay thuyt Thin a Nhn th c th, ring Ng Hnh ti cho rng khng th. V cng khng c quyn sch no cho bit Ng Hnh c t u. c ti liu ca ng ti thy rt th v ng c th vui lng cho bit quan im ca ng v Ng Hnh qua Chu Dch ? Tr li: Ti cng ging nh trng hp ca ng (v c l cn nhiu ngi khc) khi hc l lun c bn ng Y, Ng hnh c xem nh mt nguyn l phi chp nhn trc. Thm ch ngay trong gio trnh chnh qui, gii thch s tn ti ca n, ngi ta li em nguyn l Hi tc (Feed back) ra minh chng cho s tn ti ca Ng Hnh ! Trong khi i l gii cho tnh hp l v s tn ti hin nhin ca Tin Thin & Hu Thin Bt Qui , ti mang cm nhn rng Ng Hnh u y trong Chu Dch. V ch mi y, ti pht hin hnh Ng hnh nm ngay trong Chu Dch. Ngi Trung Hoa xa kia tm ra Ng hnh t Chu Dch ? Hay Ng Hnh l qu tng i km ca nn vn minh cao kia ? Cc nh kho c hc xc nhn trc nh Chu, l nh Thng, cha h c hnh bt qui ca Chu Dch. S liu cng cho bit rng i nh Chu s dng 3 loi Dch bi: Lin Sn Dch, Qui Tng Dch & Chu Dch. Chu Dch hay n th, hai quyn kia chc chng km. Nhng tic rng chng, 2 quyn y, tht truyn ! Trong quyn 2, ti s trnh by mt quan im khc v mi lin h gia ng hnh vi Chu Dch. Hi: Trong cc sch dy d on ca tc gi Thiu V Hoa, Ng hnh c s dng rt nhiu v thng xuyn. Trong ti liu ca ng khng thy ni n. V sao nh vy? Mong c ng gii thch. Kim khc Mc, Mc khc Th, Th sinh Kim cn c th gng p m chp nhn, th cn Thu sinh Mc th ti khng hiu. Nghe tht v l ! Tr li: Ti cha ch khng phi khng a. Bi l Chu Dch rt kh c li thm ci Ng hnh na khin bn c cha bit g v Chu Dch s ri tinh ln.

Page 63

Hc Thut Chu Dch

Vn ny tht ra rt n gin ! Nu ta thay 5 ci tn nghe k quc Kim Mc Thu Ho Th bng 5 con s 1,2,3,4,5 th s nh vy: 5 sinh 1 v 1 sinh 2 th 5 khc 2 1 khc 3 v 3 khc 5 th 5 sinh 1 c nh th th kh nh qu ! Ngi Trung Hoa xa kia ngh ra ci cch t tn nh trn, d nhn bit v d nh hn. Tc l, chng l nhng ci tn, ch c vy ! Tht ra khng phi ch c ng Y mi s dng Ng Hnh. Ty Y, nn y hc hin i, vn thng xuyn s dng mt nguyn l tng t nhm l gii cc mi tc ng qua li ca cc phn ng sinh ho hc trong c th con ngi, c gi l c ch Hi tc (Feed back) Hi: ng chng minh rng con ngi c 2 cnh tay, nhng sinh vt c nhng loi u ch c 2, nh loi bch tuc c rt nhiu vi, hay nh cn trng c rt nhiu chn, chng u c tay. Chu Dch ch ng cho con ngi thi ? ng gii thch nh th no v iu ny ? Tr li: Chng ta hy i vo phn c bn s r ngay: Mi vch ( ___ ) hay vch ( _ _ ) trong Chu Dch c biu th cho 1 dng, 1 nhm, 1 khi vt cht,.. Khng ch l 1 ci. Nn khi kt lun ti ghi rng con ngi c 2 b phn th cm xc gic, ch khng phi l 2 bn tay. Bn tay l tn nh danh cho b phn trn c th. Bn tay mang 2 b phn th cm xc gic, ch khng phi bn tay l c quan xc gic. Ti khng bit nhiu v sinh vt hc, nhng cn c vo Chu Dch ti cho rng loi vt khc cng vy. Cho d c nhiu vi hay nhiu chn cng ch c 2 nhm b phn th cm xc gic. Bch tuc mang b phn th cm V gic trn 8 chic vi vi nhng gic ht. iu ny hon ton ng khi qua Chu Dch ti pht hin rng: C tn ti nhng loi sinh vt m c quan th cm v gic nm phn di ca thn mnh (Xem Ngoi cm 2) H KHNG - THI GIAN KHC Mt tng kt mi y ca Vin hn lm Quc gia M a ra "11 cu hi cui cng" v v tr, lm nh hng nghin cu trong thi gian

Page 64

Hc Thut Chu Dch

ti. Cc cu hi ny c nhng nh khoa hc hng u ca ba trung tm nghin cu ln ca M phc tho ra: C quan hng khng v tr, B Nng lng v Qu khoa hc Quc gia. cu hi th 9: C cc h khng - thi gian khc khng? hnh dung c h khng - thi gian khc l th no c mt v d sau: Gi thit khi ta st qu bng vo h khng - thi gian hai chiu, th ngi sng h y ch c th nhn thy mt im en phng l xut hin trong khong thi gian tch tc khi qu bng tip xc vi h 2 chiu. Tc l, tt c h ch nhn thy im en phng y, ngoi ra h khng thy g. Tng t, chng ta sng trong h 3 chiu khng th thy r nhng g trong h 4 chiu nu n c tn ti. Trong cuc truy tm hi ct lit s gn bi bin thuc khu vc min Trung. Sau khi mc kch trc tip kh nng c bit ch dn chnh xc a im chn ct, tn tui ca cc lit s mt hn 40 nm qua. ng ch tch hi Trng Sinh Hc Vit Nam hi cu b 14 tui:

Lm th no chu c th bit c nhng mu xng nm ln ln ny l ca ai m tr li nhanh vy ? H ni cho chu bit. H l ai ? Nhng ngi my ch ang i tm y. H ang u ? H ang ng quanh y. Chu ni chuyn vi h c ? Khng, chu ch nghe h ni thi.

(Trch on trong bi bo CATPHCM) Gii khoa hc c ghi nhn nhng trng hp xy ra tng t nh th cc ni khc trn th gii. H ng rng c s tn ti mt th gii khc m vi ngi c kh nng tip xc vi th gii y. Ta xem xt hnh thi Thun Cn vi qui lut 7 giai on. Ho th 7 : Kin qun Long v th, ct Dch ngha: Thy by rng khng u. Tt

Page 65

Hc Thut Chu Dch

Li ho tht ti ngha ! N c bn ci rt nhiu sut my ngn nm qua. Tc gi Nguyn Hin L c thu thp mt s cch gii thch ca cc nh Dch Hc c kim: Nhng nh Dch Hc gii thch li ho ny trn quan im trit hc, t tng, o lm ngi, thut lm tng th cng thy ti ngha hn, n b li ! Ti ch n li gii ngha ca c Phan Bi Chu: Rng khng u ni rng n hin trong my, nn khng thy r hnh dng ca rng Li gii ny rt gn vi tng mt th gii khc. Quan im trnh by ca ti vi li ho th 7 qu Thun Cn nh sau: kin gii li ho th 7, ta cn phi hiu r ngha ca 6 li ho trc . hiu r c 6 li ho ny, ta cn xc nh r mc tiu cho cng vic kin gii. Mc tiu r c hiu l s vn ng ca 6 li ho phi c kin gii trong mt phm tr c th. Phm tr c th c chn y l i Ngi. Ta xem xt: Ho 1: Rng n, cha dng c. Thai nhi nm trong bng ngi m. Ho 2: Rng bc ra ngoi tri rng, ra mt ngi trn. a tr cho i. Ho 3: Ngi qun t (lc ny khng c coi l rng na) hng hi lm vic. n ti vn cn thn trng nh lo s, nhng khng li. a tr hc hnh. Ho 4: Rng (tr li l rng) bay nhy, c khi ln cao, khi nm di y vc. c mt v tr ring trong x hi. Bit tin thoi ng mc. Ho 5: Rng ln cao. Cng vi cc ngi trn. tui c xem l ngi trn (Ngi c tui) Ho 6: Rng ln cao qu, c hi hn. Tui th cuc i. Qua i. kin gii ho 7, ta xem cu to ca ho 7: Hnh thi vn ng ca ho th 7 c li vn ng ring bit.

Page 66
Ring bit nh th ny:

Hc Thut Chu Dch

N vn ng thot sang vng khc. T vng Dng thot qua


vng m.

Chng thot nh sau: Ton b 6 ho dng (+) chuyn thnh 6


ho m ( - ) 6 ho m ny c gi l ho th 7. Ho th 7 lc ny nm trong vng m.

Ho 7 nm trong vng m. Theo m Dng, vt th vn cn tn


ti, tn ti trong vng m. Vy ti Kin gii ho 7 nh sau: Ho 7: Thy by rng khng u. Tt. Ngi qua i tn ti trong mt Khng Gian Khc khng gian ny, Ngi qua i vn trng thy loi ngi chng ta, nhng trng thy khng r rng. H c cuc sng tt p.

Kt lun:
1. Li gii thch li ho th 7 Thun Cn ca c Phan Bi Chu rt
tho ng. Nhn thy by rng khng u phi c hiu l thy khng r hnh dng by rng. Li kin gii ho th 7 gn vi nim rng c tn ti mt th gii khc sau khi tri qua 6 ho.

2. Chu Dch cho rng vn tn ti mt th gii khc, con ngi


chng ta hin hu trong th gii y sau khi sng qua giai on th 6. th gii y, Con Ngi vn trng thy con ngi chng ta vi hnh dng khng r rng.

3. Nu vo c th gii ny, con ngi s c cuc sng tt p


(?)

4. S vn ng hnh thi Thun Cn dnh cho gii tnh Nam.

Page 67

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH VI HOT NG THNG MI


bi Chu Dch Vi Chin Lc Kinh Doanh, ti c trnh by
mt nhn t cn phi c khi trin khai chin lc kinh doanh. l tnh nht qun trong vic thc thi T Duy nh Hng khi trin khai chin lc kinh doanh. bi vit ny, ti s cp n mt chin lc quan trng nm trong chin lc kinh doanh, chin lc qung b thng hiu v sn phm ca doanh nghip. iu tin quyt trong l thuyt kinh t hin i khi xy dng chin lc qung b thng hiu, sn phm l phi tm hiu v nm vng phn ng ca th trng m ta nhm n khi thng hiu v sn phm c tung ra. thc thi hiu qu cng vic nm bt ny hin c hai phng cch thng c s dng: 1. Phng cch th nht: Tm hiu tm l tiu dng qua cc knh chnh thc nh: Bng thm d, mi cc chuyn gia tm l, d hi cc doanh nghip cng ngnh hng. Sau ln chin lc qung b thch hp. Cc doanh nghip nh v va thng s dng phng cch ny. 2. Phng cch th hai: Sau khi thm d tm l phn ng ca ngi tiu dng, s dng bi bn chin lc qung b tng s dng c hiu qu nhng th trng tng t. Cng vic qung b ny c thc hin t trn din rng v ko di. Cc tp on a quc gia c cng ngnh hng ang cnh tranh khc lit vi nhau thng s dng bi bn ny. D phng cch no th bc u tin l phi thm d phn ng tm l ca ngi tiu dng ni th trng y. Vic thm d, Chu Dch cung cp cho chng ta nhng thng tin ng quan tm. Cc v d sau y s cho thy r iu y. Ngi Vit Nam: Mang hnh thi tm l (Dn Tc Tnh) Phong Ho Gia Nhn. Phong Ho Gia Nhn l: Khoan ho, thn thin, bao dung. Tng Hp vi Phong Ho Gia Nhn l: Sn Thu Mng. Sn Thu Mng l: Mng lung, mp m, v von. Nh vy, gy n tng v hp dn c ngi Vit Nam nhiu nht trong chin lc qung b, hnh nh thng hiu hay sn phm

Page 68

Hc Thut Chu Dch

phi c thit k sao cho ngi xem phi trong trng thi: Ca ai th nh ? xem. , th ra l ca.. ! Ngi Trung Hoa: Mang hnh thi tm l (Dn Tc Tnh) Li Ho Phong. Li Ho Phong l: Ci m m kn k. Qung giao m ngo ngh. Tng Hp vi Li Ho Phong l: Trch Thu Khn. Trch Thu Khn l: Mc mc, n gin. Nh vy, gy n tng v hp dn c ngi Trung Hoa nhiu nht trong chin lc qung b, hnh nh thng hiu hay sn phm phi c thit k sao cho ngi xem phi trong trng thi: ! ca cng ty X , ! N dng ra nh v sinh. , ! N ch dng cho n ng. Hnh nh qung b khng qu mu m n kh hiu. N phi c thit k sao cho c hiu ngay. Tht khc vi cch tip cn ngi Vit Nam. Ngi Nht Bn: Mang hnh thi tm l (Dn Tc Tnh) Li Phong Hng. Li Phong Hng l: Kin tr, kin nhn, dai l. Tng Hp vi Li Phong Hng l: Trch Sn Hm. Trch Sn Hm l: Giao cm. Tnh thng. Tnh cm (Trai gi) Nh vy, gy n tng v hp dn c ngi Nht Bn nhiu nht trong chin lc qung b, hnh nh thng hiu hay sn phm c thit k sao cho phi mang nhng nt cm ng, thng yu, thng nh, tnh cm tr th, tnh cm trai gi su sc thu chung, tnh giao cm gi trai t t, mi mn. Ngi Php: Mang hnh thi tm l (Dn Tc Tnh) Thun Ly. Thun Ly l: Phn khch, lch s, qu phi. Tng Hp vi Thun Ly l: Thun Khm. Thun Khm l: Lng l, ti tm, trn tri. Nh vy, gy n tng v hp dn c ngi Php nhiu nht trong chin lc qung b, hnh nh thng hiu hay sn phm c thit k sao cho phi mang nhng nt trn tri. Trn thc t, ngi Php rt thch cc mn qung co sex, gi cm. Cc pha qung co trn truyn hnh Php ua nhau thc hin iu ny.

Page 69

Hc Thut Chu Dch

Tuy nhin, Thun Khm l tng hp vi Thun Ly v cng tng phn vi Thun Ly. y l mt hnh thi c bit ! N ging nh con dao 2 li. Thi qu s hng ngay! Theo nguyn l m Dng l nh vy. Ngi Php khng lm thi qu (!?) C l chnh v th m ngi Php d ni ting thch nhng mn qung co sex, nhng vn c xem l dn tc thng thc snh si ci p. Ngi Anh: Mang hnh thi tm l (Dn Tc Tnh) Ho Li Ph Hp. Ho Li Ph Hp l: Phn minh. L phm bnh, phn xt, ch trch. Tng Hp vi Ho Li Ph Hp l: Thu Trch Tit. Thu Trch Tit l: Tit ch, kn o. L va phi khng qu l. Nh vy, gy n tng v hp dn c ngi Anh nhiu nht trong chin lc qung b, hnh nh thng hiu hay sn phm c thit k sao cho phi mang tnh hp l, khng nhiu qu cng khng t qu, khng ph by thi qu. Hnh nh phi mang nt kn o nh nh m li gii d nhn ra. Nt c in trong hnh nh qung co i vi ngi Anh d gy nn cm xc hn c. Hoa K: Ch c ngi M, khng c dn tc M. Liu c mt Dn Tc Tnh chung cho quc gia c bit ny khng ? USA mang hnh thi Thin Trch L. Thin Trch L l: Ni theo l, lm theo l. Tng Hp vi Thin Trch L l: a Li Phc. a Li Phc l: Lp i lp li. Nhc i nhc li. Nh vy, gy n tng v hp dn c ngi M nhiu nht trong chin lc qung b, hnh nh thng hiu hay sn phm c thit k sao lm c 2 iu: 1. 2. Nhc i nhc li nhiu ln trong mt pha qung co. Lp i lp li nhiu ln mi lc mi ni. Gi nh li cc gi tr mang tnh truyn thng. V nh nhc li cc gi tr ca ci ngun ngi M gc Anglo-Saxon. Gi li nhng gi tr vn ho dn tc m chng trnh qung co hng n mt cng ng dn tc.

Page 70

Hc Thut Chu Dch


Trn y cp n Dn Tc Tnh khi thc hin chin lc

qung b thng hiu, sn phm trn bnh din ca mt quc gia. Trong mt quc gia, tnh Dn Tc Tnh, thc t c th hin l khc nhau tng vng, mi khu vc, mi thnh th. Di y s trnh by s khc nhau y: Ti Vit Nam: Phong Ho Gia Nhn Phong Ho Gia Nhn l: Khoan ho, thn thin, bao dung. Tng hp Phong Ho Gia Nhn: Sn Thu Mng. Sn Thu Mng l: Mng lung, mp m, v von. H Ni: Ho Li Ph Hp Ho Li Ph Hp l: Phn minh. L phm bnh, phn xt, ch trch. Dn Tc Tnh Gia Nhn th hin trong hnh thi Ho Li Ph Hp. Tng Hp vi Ho Li Ph Hp l: Thu Trch Tit. Thu Trch Tit l: Tit ch, kn o. L va phi khng qu l. Nh vy: Hnh nh qung b v von, mp m m va phi kh ng qu l, khng nhiu qu cng khng t qu, phi hp l, kn o m gn gh. Nt c in hnh nh qung b phi c u tin. V nh: Ca ai th nh ? Xem no ! ra l ca cng Ty X. Hnh nh p, trang nh m lch s Hi Phng: Li Thu Gii Li Thu Gii l: C th no by ra th y. L gii c th cng tt. Dn Tc Tnh Gia Nhn c th hin trong hnh thi Li Thu Gii. Tng Hp vi Li Thu Gii l: Trch Ho Cch. Trch Ho Cch l: Ph cch, model. L mi nht, Xn nht. Nh vy: Hnh nh qung b v von, mp m m u tin nhng hnh nh th hin ci g mi nht, Xn nht, model nht, ph cch nht. V nh: Ca ai vy ? y xem ! Cng Ty X. c y! Saigon: Thun Chn Thun Chn l: Ni tri, nng ng, ham ni ting Dn Tc Tnh Gia Nhn c th hin trong hnh thi Thun Chn. Tng Hp vi Thun Chn l: Thun oi. Thun oi l: Vui v, vui thch. Nh vy: Hnh nh qung b v von, mp m m u tin cho nhng hnh nh th hin s vui v, si ni, ho hng gy thch th. V nh: Ca ai dzy ? coi. ! Cng ty X y n! Dzui thit !

Page 71
Ti Trung Hoa: Li Ho Phong

Hc Thut Chu Dch

Li Ho Phong l: Ci m m kn o. Qung giao m ngo ngh. Tng hp vi Li Ho Phong l : Trch Thu Khn Trch Thu Khn l: Mc mc, n gin. Thng Hi: Ho Trch Khu Ho Li Khu l: a nghi. Dn Tc Tnh Li Ho Phong th hin trong hnh thi Ho Trch Khu. Tng Hp vi Ho Trch Khu l: Thu Sn Kin. Thu Sn Kin l: Lng tin, tin tng, tin cy. Nh vy: Hnh nh qung b mc mc, n gin m by t c lng thnh, s tin cy vo mt con ngi (Ni ting chng hn) Lng tin vo mt iu thing ling cao c. V nh: Hnh nh th hin lng tin n cung si ca mt chng trai. Lng tin vo mt iu kh hiu n tht th, ngy ng. Bc Kinh: Phong a Qun Phong a Qun l: n ho, nh nh. Dn Tc Tnh Li Ho Phong th hin trong hnh thi Phong a Qun. Tng Hp vi Phong a Qun l: Sn Thin i Sc. Sn Thin i Sc l: Cha ln. Nh vy: Hnh nh qung b mc mc, n gin m u tin th hin nhng hnh nh cha cht iu g tht to, tht ln, tht v i. V nh: To mt hnh nh kp vi tnh xch tay cnh bn ng vi tnh tnh bn cht ng cao ngt ngng. Ti Php : Thun Ly Thun Ly l: Phn khch, lch s, qu phi. Tng hp vi Thun Ly l : Thun Khm. Thun Khm l: Trn tri. Paris: Trch Ho Cch Trch Ho Cch l: Ph cch, model. L mi nht, Xn nht. Dn Tc Tnh Thun Ly th hin trong hnh thi Trch Ho Cch. Tng Hp vi Trch Ho Cch l: Li Thu Gii. Li Thu Gii l: C th no by ra th y. Gii thch c u c ui.

Page 72

Hc Thut Chu Dch

Nh vy: Hnh nh qung b trn tri m r rng c sao nu ra y nh vy, thun chng, thun khit khng mu m. Phi gii thch ng, chnh xc ngun gc xut x. V tnh kim nh phi c xc lp r. V nh: Tri cam snh Tam Bnh, tnh Vnh Long vi hnh nh ngi tht, vic tht l cc thiu n xinh xn trong o b ba b chn, tc bi cao hoc qun khn rn thu hi ti vn, i cng vi hnh nh kim nh Vin Pasteur.

Li Bn:
Chu Dch cho thy c mt ng dng tht ng kinh ngc! Kim nh tnh ng n ca ng dng ny khng phi l cng vic kh khn. ng dng ny cho mt nhn xt rng: Ngi trong mn trng quyt sch ngn dm khng phi l iu ba t m ngi xa ni v ti nng k l vi nhn vt qun s, chnh tr trong lch s Trung Hoa. Tht n gin n ti tnh ! Chu Dch bng vi dng suy lun cung cp ngay c nhng thng tin qu gi, m nu thc hin bng cc phng php thng thng hin nay phi tn rt nhiu cng sc, thi gian v tin bc.

Page 73

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH VI CC DANH NHN.


Trong l thuyt m Dng ca Chu Dch, c mt phng php xc lp c tnh lun hin hu nhng ngi c ti, l ti nng. iu ny c ngha rng: Trong nhng ngi c gii thiu l ti nng, c cho l ti nng Chu Dch c th thm nh c ai l nhng ngi c ti nng tht s, ai l ngi Np sau tm bng. iu l lng l vic thm nh li rt n gin! V tt nhin, thm nh phng php ny, cc nhn vt lch s s c nu ln nh minh chng cho s chnh xc ca n. Vic gn gng trong vic thm nh di y ca Chu Dch vn gn gi vi quan im hin i rng: Quan st s vn ng th hin bn ngoi ca s vt, hin tng chng ta c th suy on v xc lp s vn ng bn trong cn c vo l thuyt v cc tnh ton xc lp trc Trong vic thm nh ti nng, Chu Dch cng tun theo nguyn tc ny. Theo lp lun phng php ny, hnh thc giao tip bn ngoi, nhng ngi ni ting lun by t Tnh Cch Tht. Tc l, h nht qun vi tnh cch tht trong suy ngh, li ni, thi v hnh vi. Ba dng cn li: Tnh Cch Gi, Tht Thi Qu, Gi Cc oan kia ch tn ti trong h nh cc thuc tnh ph tr. Trng hp 1 : Tnh Cch Tht : Nguyn Nhc : Sn Phong C

3 nhn vt ch cht cuc khi ngha Ty Sn

Nguyn Nhc, Nguyn L, Nguyn Hu.

Tnh Cch Tht : Bo th Tnh Cch Gi : Cch Tn, linh hot. Nguyn Nhc, ngi anh c, mang Tnh Cch Tht. ng

dn dt cng hai ngi em lm nn nghip ln. Khi giao quyn hnh li cho Nguyn Hu, ng linh hot x l iu kh khn ln nht ca i ng. Chp nhn mang Tnh Cch Gi, ng tr v lm ngi dn bnh thng. Nguyn L : Sn Ho B

Tnh Cch Tht: B ngoi, khch so Tnh Gi: Bnh d, n gin.

Page 74
Nguyn Hu : Sn Li Di

Hc Thut Chu Dch

Tnh Cch Tht: Trng cy, mm do dng ngi. Tnh Gi: T lp, t ch

Nguyn Hu khi ln ngi, trong cng vic triu chnh ng va nu cao tinh thn c lp t ch, bit dng ngi ti triu L v k thut ca ngi Phng Ty. S sch c ghi : Do khng hi lng vi tm nhn v cch cm qun ca anh mnh l Nguyn Nhc, Nguyn Hu em qun n dng tri di chn thnh ngi anh. Nguyn Nhc bt cu ni ni ting : Ni da so tht sao em n ! Nguyn Hu nghe xong bn rt qun. Nhn vt Nguyn L, s sch ghi khng nhiu v ngi anh th hai ca Nguyn Hu. Tuy nhin, c ghi nhn rng cc tranh quyn cm qun ch din ra gia ngi anh c Nguyn Nhc v ngi em t Nguyn Hu. Sau ny, Nguyn Nhc giao ton b quyn bnh (Cch Tn) cho ngi em l Nguyn Hu ... Nu r tinh thn c lp t ch, Nguyn Hu ln ngi Hong ly nin hiu Quang Trung. Trong cng cuc thng nht t nc, ng bit dng ngi ti ca Triu L, vi c La Sn Phu T Nguyn Thip.... V i ni, ng ly ch Nm lm Quc ng (T ch). i ngoi, Quang Trung m ca n nhn tinh hoa k thut phng Ty (Dng ngi). Tic rng ng mt sm khi cha qua 40 tui. V D 2 : i Thi Ho Nguyn Du mang hnh thi Sn Trch Tn

Tnh Cch Tht : Bt bnh, gip . Tnh Cch Gi: Tnh cm t t. Nguyn Du t thi bt bnh Gim cho thn phn ph

n x hi ng thi qua nhn vt Thu Kiu. Ti ni nh th khng r c ng khng ? V D 3 : Hn Mc T (Bit danh) mang hnh thi Li Sn Tiu Qu

Tnh Cch Tht : Hi qu, hoa m Tnh Gi: n gin. Ti cha nhn thy chn dung nh th ni ting ny. Nhng

qua ci bit danh m nh th t t cho mnh, thy rng : Hn Mc T rt xem trng ci p bn ngoi. ph n, nh th cng th, rt tn sng v p bn ngoi. Mt con ngi thch ci p b ngoi,

Page 75

Hc Thut Chu Dch

mt nh th tn sng v bit thng thc ci p bn ngoi ca ph n, chc rng ng phi rt p trai ! V D 4 : Nhc S Trnh Cng Sn (Bit danh) mang hnh thi Thu Sn Kin

Tnh Cch Tht: Thn thin, tin ngi. Tnh Cch Gi: a nghi. V khon tin ngi th ng ni ting l rt c n bn b. L

mt nhc s, ng l mt nhn vt v cng c o ca Vit Nam! ng gia mun trng m ni vng tay. Th gii dng ngi ny tht t lm! Mohammed Gahndi ca n , Tng Thng huyn thoi Nam Phi Nelson Mandela. V D 5 : Bc s Tn Tht Tng mang hnh thi Ho Trch Khu

Tnh Cch Tht : a nghi, Chng li, phn bin Tnh Gi: Chp Nhn V Bc S to ra phng php ct gan c gii y khoa th

gii gi tn Phng Php Ct Gan Tn Tht Tng Vi c tnh nh th ch trch v Bc S ni ting nng tnh v a nghi khai sinh ra c ci phng php cha ni no c. V D 6 : Bill Clinton. Tng Thng Hoa K mang hnh thi Li Sn Tiu Qu Tnh Cch Tht : Hi qu, hoa m Tnh Cch Gi: n gin. Ta hy xem ci cch v Tng Thng Hip Chng Quc Hoa K ny gii quyt, sau khi vng trm nh nhng (Hi qu) vi c th k tp s Monica Whitehouse nh sau : B t co (B sc) v Tng Thng a ra mt gii php rt ngn gn l gt u chu ti, xin li vi dn & v con (n gin). V Tng Thng ny qu tht rt p trai ! Ti hng bin th khng phi bn. Nhng ci cch ng ta ni chun mi hp dn v duyn dng lm sao (Hoa m) Coi cho v Tng Thng ny khng th khng nhc n nhn vt c lin quan Monica Lewinsky. V D 7 : C th k tp s ca White House, Monica Lewinsky c hnh thi Thu a T

Page 76

Hc Thut Chu Dch

Tnh Cch Tht : D lm thn. Tnh Cch Gi : Xa lnh. V Tng Thng Hoa K Bill Clinton ho hoa phong nh qu

l kh cng li trc ca c thc tp sinh Monica y sc quyn r. y ti khng phn nh li phi ca bn no. Nhng vic sp xp c thc tp sinh Monica c tnh cch tht l D lm thn gn bn v Tng Thng p trai v ho hoa s nh ng b ta thng ni : La gn rm lu ngy cng bn. V D 8 : Mt nhn vt gy nn nhiu tranh ci, tn hao bit bao cng sc ca nhiu th h cc nh s hc Trung Hoa, Tn Thu Hong mang hnh thi Trch Thin Qui Tn Thu Hong vit theo ch Hn

Tnh Cch Tht : Quyt lit Tnh Cch Gi : Ho du Trong nhng nm cm quyn ca v vua ny, ta lun thy

ng ta lun c cch x l cc s vic rt quyt lit. Ti xin a ra mt tn tui ni ting khc, c i sau phong tng danh v Vn Th S Biu Ngi l Khng T.

V D 9 : Khng T trong ting Hn l 4 / 3, l Li Ho Phong Ta c :


Tnh Cch Tht : Gii thiu, ph bin Tnh Cch Gi : Hn ch KHNG T

Cuc i ca c Khng Phu T tht chng khc ci tn ca Ngi l my. Bn ba khp cc nc, mi cho nhng v qun vng nhm ph bin (Qung b) ci o Tr Quc ca Ngi. Ri cng c nc L tin dng phong cho chc Tha Tng. o ca Khng T c tri rng em li s thnh vng cho nc L. Nc L thnh vng th Ngi b ght. Bi o ca Ngi kh qu (!?) Khi kh cc mi ngi c th chu nhn cht chiu. Nhng khi kh khn qua, d n c ca th vua quan nc L vn b o ca Ngi bt nhn. Th l Ngi b ui ! B sc, Khng T ri chn quan trng v ni thn d m trng, m lp thu nhn hc tr (Hn ch).

Page 77

Hc Thut Chu Dch

Li Bn
Nhn vo ngi c cho l c ti m ta c th nhanh chng thm nh c iu . Nghe ngi y c ti m ta c th cung cp cc thng tin cn thit thm nh. Hin ti hay qu kh thm nh u c. Gn hay xa iu y cng khng quan trng. Mt ci tn chnh xc s cho chng ta ci nhn tht ng v mt con ngi c th c thc ti hay khng. i xa hn, Chu Dch cho rng to nn nhng con ngi c ti l iu khng kh. Chng ta c th thc hin c iu y bng vic to iu kin v mi trng thun li cho a b lun pht huy c Tnh Cch Tht ca chng. Theo nguyn l Ch V ca Chu Dch, Tnh Cch Tht l Ch, l u Tu. u Tu xui th ci ui s lt. Gii quyt tt ci u Tu th mi vic cn li ri s n, s gii quyt d dng hn. Nh cu ngn ng: u xui ui lt l ch n trng hp thc hin phng php ny. Nh vy chng ho ra con ngi l khng c s phn ? Cn c mt ci nhn tht ng vi Chu Dch trong vn ny. Chu Dch khng ph nhn rng con ngi vi nhng h qu ca h trong i l xut pht t nhng nguyn nhn chnh do con ngi to ra. V Chu Dch cng cho rng: Nguyn nhn v h qu mt con ngi c th cn chu nhng s tc ng khc t mi trng, hon cnh sng. M hai tc nhn sau ny nm ngoi kh nng nm bt, chi phi mt con ngi c th Do , Chu Dch cho rng s phn con ngi mang tnh Kh Bin. Nh vy, con ngi c s phn v s phn l kh bin. Chu Dch l nh vy! Chu Dch khng c dng dp g l bi ton c. Thm ch n cn ph bi ton khi khng nh v s phn rng: S Phn khng h mang tnh Bt Bin. Phng php ny do ti to lp nn m gi l Chu Dch Tng Hc.

Page 78

Hc Thut Chu Dch

CHU DCH VI BNH TM THN


Trong cuc sng, i khi do cc tc ng mnh xung quanh m gy nn cho ta nhng cm gic kh chu. Cm gic kh chu lp i lp li nhiu ln s to nn s cng thng. Cm gic cng thng ny ta hay gi l stress. Stress ko di lu ngy c th gy ra s mt thng bng tm l. S mt thng bng ny ta gi l b Ri Lon Tm L. Ri lon tm l gy nn cc xo trn trong nhn thc, suy ngh khin cho thi , hnh ng trong giao tip khc vi ngy thng theo mt trong hai xu hng: Hoc hng phn thi qu, hoc c ch m trm mc. Hng phn thi qu hay c ch m trm mc trong cc trng hp ny thng b ngi gn cho hai ch l Lp D. Lp d th hin ra bn ngoi bng tnh kh tht thng. Nh vy, nhng ai mang tnh kh tht thng trong giao tip hng ngy l nhng ngi b ri lon tm l. Ri lon tm l cha phi c nh l bnh nhn tm thn cn phi iu tr. Nhng theo cch nh gi hin nay, n chnh l biu hin ca chng Ri lon tm thn. Theo s liu ca mt c quan nghin cu nc ngoi th 1/3 n sinh Saigon b trm cm (S liu 2002) Khng r cch nh gi ny c chnh xc ? Mt bo co thng k ca mt c quan y t thnh ph H Ch Minh th 15% dn s thnh ph c biu hin ri lon tm thn (Tc l trung bnh c 1,5 cn nh l c mt ngi b) . Theo thng k ca Bnh vin Tm Thn Trung ng, hin c nc c trn 10 triu ngi ang trong tnh trng ri lon tm thn cn phi iu tr (S liu u nm 2003) cng c t l gn 15%. em so snh vi dn s c nc 70 triu th con s ny kinh khng qu ! Vi h thng y t th gii hin nay th ai thy in qu th vo vin iu tr, cn cha thy g r lm th ngi nh hay i lm nh bnh thng. Ngt mt ni, b ri lon tm l th cha thy in r lm, nhng n l triu chng ca bnh tm thn ri (Bnh y l ch chung, cha nh dng bnh) Tc l h thng y t

Page 79

Hc Thut Chu Dch

hin nay cha c bin php g trong vic nhn thy trc, phng nga hay ngn chn bnh in Ch Thi nh th ny. Chu Dch kt hp vi l thuyt m Dng c cung cp cho chng ta mt phng thc nhn thy trc, phng nga v ngn chn in Ch Thi. Phng php ny kh n gin. ng trn quan im khoa hc chnh thng, c l phng php ny cha sc thuyt phc c cc v chuyn gia tm l, cc v bc s chuyn ngnh thn kinh. Nhng nu c th c, rt mong qu v vui lng xem qua v s dng th bng tin liu ngi b ri lon tm thn theo Chu Dch & L thuyt m Dng ca ng Y. Rt mong ! Phng php ny c mt im khc bit so vi cch nh gi chnh thng hin nay. N khc nh sau:

Theo cch nh gi thng thng hin nay: Nhng ai mang tnh kh tht thng trong giao tip hng ngy l nhng ngi nm trong phm vi c th c kt lun l b ri lon tm l (Tm thn)

Theo Chu Dch: Tnh kh tht thng mang 2 i lng u vo, khng phi ch c mt. iu ny c ngha l: Mt trng hp tnh kh tht thng l b ri lon tm l (Tm thn), trng hp kia c tnh kh tht thng nhng l khng b ri lon tm l. Chu Dch gi trng hp tnh kh tht thng khng b ri lon tm l ny l Tht Thi Qu ; Trng hp tnh kh tht thng b ri lon tm l l Gi Cc oan. Tc l: Nu anh mang tnh kh tht thng Gi Cc oan trong giao tip hng ngy th anh mi b. Cn tnh kh tht thng Tht Thi Qu th khng. Chu Dch xc nh Gi Cc oan & Tht Thi Qu nh sau:

Theo cc bc :

Page 80

Hc Thut Chu Dch

Ghi nhn thng tin : Tn H do cha m t nn. Tn H phi ghi theo ch quc ng ca dn tc ngi y, VD: Ngi Nht phi ghi theo ch Nht.

Chia i s lng t. Trng hp s lng l L, chia theo nguyn tc Trc t, Sau nhiu , VD: Trn / Th Ti m s lng k t theo k m, VD: Cc du Sc, Huyn, Ng, Hi trong ting Vit c tnh l 1, nhng trong ting Php khng c tnh (e) v n khng phi l 1 k m ring trong ting Php. Nu :

@ @ @

S lng k t nh hn 8 (<8) ta gi nguyn tr s. Vd: Trn / Th Ti : 5 / 4 + 4 l 5/8 hay 58 S lng k t ln hn 8: Ta tr i 8. VD: Trn / Quc Tun: 5 / 5 + 5 l 5/2 hay 52. Trng hp s lng k t ln hn 16: Ta tr i 16.

Kiu vit t tri qua phi, cho d tn trc h sau nh a s ngi phng ty, ta vn tnh s lng ch t tri qua phi. V d: Bill Carter l 46.

C c con s, ta xem bng: VD: Ngi c tn h 58. Tnh kh tht thng trong giao tip: Ngang tng. Kt lun: c du hiu mang triu chng ri lon tm thn. VD: Ngi c tn h 52. Tnh kh tht thng trong giao tip: Vng vo, quanh co, lp lim. Kt lun: c du hiu mang triu chng ri lon tm thn.

Tn H 88 81 82 83 84 85 86

THT THI QU Chu chung, xua nnh, quyn r Ai ni chi cng ci Liu lnh Lun chp nhn s thit thi v mnh Lun th th Cc k tham Thng nh rut nga. D ni

GI CC OAN Mnh bo, c on. Duy ng c tn D tn Hi s, nht nht. Quyt n thua bng mi gi Cu thn. Mong mun c oi hoi. V t n v tm Ba phi

Page 81
87 18 11 12 13 14 15 16 17 28 21 22 23 24 25 26 27 38 31 32 33 34 35 36 37 48 41 42 43 44 45 46 47 58 51 52 53 54 55 56 57 68 61 62 nng, gy g Nhn nhng D dn Mnh bo, c on. Duy ng c tn Trch thng, ngo mn Ba phi V t n v tm Cu thn. Mong mun c oi hoi Quyt n thua bng mi gi Hi s, nht nht. Cc cung tn tu Hn hc Lng ngn i lin tc Ng nghing Xoay nh chong chng m m, Vic g cng gnh Lum thum Ngt ngo Lin thong, Khng nhn nhng Ln li, khinh thng a nghi, c on n ni lung tung, ln xn Ph phn, ch trch gay gt Phn ng khng suy ngh o tng. Sng tn Phng tng Xi li, lc quan tu Mnh bo, Bm trn Lin thong Lp l kh hiu Hunh hoang, Chi tri Ky bo, keo kit L s dng di. a s Gi to, Tr tr Rt r Cu knh, quu c, bi quan C sao ni vy, cha hi ni. Rt tht th. D tha th, x xo. c, Thin bt phn X lng Theo ui Toc mng heo L m, Chm chp Thch c gn gi, va chm Th ng. Sai g lm ny Ngm tm Lng thinh

Hc Thut Chu Dch


Trch thng, ngo mn. Ai ni chi cng ci Chu chung, xua nnh, quyn r. Qui lu Thng nh rut nga. D ni nng, gy g Cc k tham Lun th th Chp nhn mi thit thi v mnh Liu lnh Kh chu. i hi qu ng Nhn nhn, ly lng Lm l C chp, ng ngnh, cng u Bo th, cng ngc S vic, bing nhc m dng Lnh lng Trm lng, th , th ng H mnh, ci u iu g cng gt, cng tin l. Lnh lng Cam chu, nn nhn Do d, dng dng, khng t quyt c Cu ton. Sng phng, thc dng Khc k Cu knh, quu c, bi quan Rt t, nhu nhc L Toc mng heo n dt X lng. Ngi khng yn ch D tha th, x xo. c, Thin bt phn C sao ni vy, cha hi ni. Rt tht th. Ngang tng Xi li, lc quan tu. Vng vo, quanh co, lp lim L s dng di. a s Ky bo, keo kit Hunh hoang, chi tri Lp l kh hiu Lin thong, nhanh nhu Ln li, khinh thng c on, d dn Phng tng. Tnh hnh

Page 82
63 64 65 66 67 78 71 72 73 74 75 76 77 Cu ton. Sng phng, thc dng Do d, dng dng, khng t quyt c Cam chu, nn nhn l. Lnh lng iu g cng gt T i, s din Kh chu. i hi qu ng Ni nng kh khc m dng Hay nh v C h Nguyn tc, cng ngc Lm l

Hc Thut Chu Dch


o tng. Sng tn Phn ng khng suy ngh Ph phn, ch trch gay gt Ni nng lung tung, ln xn a nghi c on Chai l, bt cn Cc cung tn tu Tnh cm, ngt ngo Lum thum B ngoi tai mi kin Ng nghing, xoay nh chong chng Ai sao mnh vy Lng ngn

Li Bn:
Cch nh gi (Tin liu) ngi mc chng tm thn ca phng php ny nu ln hai im chnh khi thm nh mt ngi c b ri lon tm thn hay khng :

1. Tnh kh tht thng trong giao tip mang 2 i lng u vo:


Tht Thi Qu & Gi Cc oan. Ch c tnh kh Gi Cc oan mi ng l th hin triu chng ri lon tm thn.

2. Xc nh ng Gi Cc oan trong nhiu tnh cch m mt con


ngi c th biu hin. V th, nu mt ngi th hin Gi Cc oan khng ng theo Tn H ghi, th cng khng phi b ri lon tm thn. Vi 2 tiu chun tin liu trn, thit ngh rng con s 10 triu (trn 70 triu dn) b bnh tm thn Vit Nam cn phi iu tr e rng s phi nh hn ? Chng ta thng i khi bng phng vi nhau rng cc nh khoa hc nghin cu nhiu qu nn tnh kh tht thng c hi in (?) V thc t cho thy rng nhiu khoa hc gia tn tui ly lng li rt ng tr, unh ong trong i thng. H in tht chng ? Nhng thnh tu khoa hc xut sc to nn th gii nh ngy nay l t nhng nh khoa hc c cht in trong ngi ? Qu tht l nh th, nu chng ta da trn cc chun liu thng thng hin nay m nh gi. Ring Chu Dch & L thuyt m Dng nh ra mt chun tin liu khc.

Dng Kin Ton

Page 83

Hc Thut Chu Dch

PH CHNG
CHU DCH D ON HC S KHO 5 NGUYN L C BN

&

Page 84

Hc Thut Chu Dch

Chu Dch D on Hc c in a ra kh nhiu cch thc lp qu khi d on, in hnh l Mai Hoa Dch S ca Thiu Khang Tit (Thiu Ung) v sau ny l Thiu Khang Tit, nh d on hc ni ting Trung Quc cui th k 20. Ti chn ra 3 cch lp qu c bn : 1. 2. 3. Gieo 3 ng tin: D on Ti (Ngi th nht) Gieo phng v: D on Ngi khc (Ngi th hai) Gieo theo thi gian: D on S Kin (Ngi th ba)

D Gieo 3 ng tin: D on Ti (Ngi th nht)


ng Dng: D on trng thi tm l, tm t suy ngh, tnh cm, sc kho, trng thi tinh thn, tim thc, tnh cch ca i tng bt k t a ra li d on thi , hnh vi & kh nng ca i tng trong tng lai gn. (Tng lai gn: Ch n khong thi gian trong ngy, hoc khong thi gian mt s vic, mt s kin c tin hnh.)

K thut Lp qu :
Thc hin cc bc sau: 1. 2. 3. 4. Chn 3 ng tin cht liu ging nhau, bng ng (Cu) Qui c mt hnh l vch m ( __ __ ), mt ch l vch dng ( _____ ) Suy ngh vn ang quan tm. t cu hi ngn gn r rng v vn cn d on. t 3 ng tin vo 2 lng bn tay khong 1 pht. Gieo chng ln mt phng bt k. Nu: 3 mt hnh, ta ghi: 3 mt ch, ta ghi: ___ ___ x _______ x

2 hnh 1 ch, ta ghi: _______ 2 ch 1 hnh, ta ghi: ___ ___ Sau khi gieo 6 ln, gi th ta c hnh sau:

Page 85
_______x ___ ___ ___ ___x _______ _______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _______ ___ ___ _______ _______ ___ ___x ___ ___ _______x _______ _______ ___ ___

Hc Thut Chu Dch

hnh 1

hnh 2

hnh 3

Qui c ghi t di ln. Vch m c gi l ho m Vch dng c gi l ho dng. o ngc cc ho du x, ta c hnh 3. hnh 2 c lp theo qui tc: Ho 2,3,4 ca hnh 1 cho v tr 1,2,3 hnh 2 Ho 3,4,5 ca hnh 1 cho v tr 4,5,6 hnh 2 _______ ___ ___5 4___ ___4 3_______3 2_______ ___ ___ hnh 1 ___ ___5 ___ ___4 _______3 ___ ___4 _______3 _______2 hnh 2

hnh 1: gi l qu ch hnh 2: gi l qu h hnh 3: Gi l qu bin

_______x ___ ___ ___ ___x _______ _______ ___ ___

___ ___ ___ ___ _______ ___ ___ _______ _______

___ ___x ___ ___ _______x _______ _______ ___ ___

Qu Ch

Qu H

Qu Bin

Trng hp nu khng c x , ta ch c 1 hnh duy nht. hnh khng c x

V d:

_______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (Ho c x gi l ho ng. Ho ng mang ngha l Bin Ho)

Page 86
Ta gi tn chng _______x ___ ___ ___ ___x _______ ___ ___ _______ Sn Ho B (xem bng 2 & 3) ___ ___ ___ ___ _______ ___ ___ _______ ___ ___ Li Thu Gii

Hc Thut Chu Dch


___ ___x ___ ___ _______x _______ ___ ___ _______ Li Ho Phong

Gieo phng v: D on Ngi khc (Ngi th 2 )


ng Dng:

D on trng thi tinh thn i tng. Sp xp v tr bn gh, phng c gy tc ng tm l theo ch (Mt ng dng b sung cho mn hc Phong Thu. Trc nay, mn Phong Thu ch s dng duy nht nguyn l Ng Hnh nhm xc nh phng hng sao cho ph hp vi i tng s dng phng c. NV)

iu chnh tm thc khi ng ngh (Theo kinh nghim ca ngi vit, y l mt ng dng rt hay so vi mn hc Phong Thu.)

K thut Lp qu :
Thc hin cc bc sau:

Ngi chuyn ng: ta ly hng sau lng h. Ngi ngi: ta ly hng trc mt h. Ngi nm: Ta xem thn ngi l mi tn la bn, v phn u l u mi tn.

V d:

ng lo i t hng Ty nam n vo lc 12h tra.

Ta lp bi ton nh sau: ng lo: Thin ; Ty nam : a (xem bng 2) Thin: 1 ; a: 8 (Xem bng 2) 12h tra: 7 (xem bng 1) Ta lm php tnh: 1 + 8 + 7 = 16 16 : 6 c s d x = 4 Ta c:

Page 87
_______ _______ _______x ___ ___ ___ ___ ___ ___ Thin a B _______ _______ ___ ___ _______ ___ ___ ___ ___ Phong Sn Tim

Hc Thut Chu Dch


_______ _______ ___ ___x ___ ___ ___ ___ ___ ___ Phong a Qun

Gieo theo thi gian:D on S Kin (Ngi th 3)


Cc sch dy d on thng ly a Chi lp qu. Tc gi Thiu V Hoa c ci tin khi s dng Thin Can lp qu s phn (i ngi) nhng vn ch ly a Chi lp qu d on s kin. V sao nh vy ? C mt nguyn nhn trong cc nguyn nhn dn n vic cc nh d on ch ly hoc Thin Can hoc a Chi l bi nu lp qu t c 2 Can & Chi th s rt kh lun gii. y l do a s ni h, cc nh d on trc y, c hn ch v kh nng l lun m dng ng hnh. Vi cc nh y hc c truyn (Thy thuc ng Y), vn y c gii quyt kh d dng. Tuy nhin, vi nhng ngi khi s quan tm n mn hc ny th chng d dng cht no c thm ch rt kh vt qua. Ngi vit s gii thiu mt phng php l lun khc qua vic p dng li t duy phn tch. Phng php lun gii ny gn gi vi li t duy hin i hn. Vi mt ngi tt nghip ph thng trung hc s d dng tip thu phng php ny. K thut lp qu : V d: 8h sng ngy 27-8 nm Nhm Ng 8h sng: 5 Nhm: 9 Ng: 7

Thin Can: (Hnh thc s vic) 27 + 8 + 9 (s Thin Can) = 44 44 : 8 d 4 (Li) 44 + 5 = 49 49 : 8 d 1 (Thin) 49 : 6 d 1 (x = 1)

Page 88
___ ___ ___ ___ _______ _______ _______ _______x Li Thin i Trng ___ ___ _______ _______ _______ _______ _______ Trch Thin Qui

Hc Thut Chu Dch


___ ___ ___ ___ _______ _______ _______ ___ ___x Li Phong Hng

a Chi: (Ni dung s vic) 27 + 8 + 7 (s a Chi) = 42 42 : 8 d 2 (Trch) 42 + 5 = 47 47 : 8 d 7 (Sn) 47 : 6 d 5 (x = 5) _______ _______ _______ _______ _______ ___ ___ Thin Phong Cu ___ ___ ___ ___x _______ _______ ___ ___ ___ ___ Li Sn Tiu Qu

___ ___ _______x _______ _______ ___ ___ ___ ___ Trch Sn Hm

ng Dng:

D on din tin s kin. D on cho kt qu YES NO. D on kt qu ca mt s kin m khng r thi im khi u & kt thc ca s kin y.

Nhng im cn lu :

1.
2.

iu kin tin quyt khi thc hin cng vic d on ngi th ba, tin trnh s kin l: Phi c s kin Khi tin lng d on rng: Trong tng lai, nu s kin xy ra khng ph hp vi mc tiu & li ch t ra th ta c th iu chnh s kin y bng cc bin php:

a. b. c. 3.

Hoc chm dt s kin y ngay khi chng va xy ra. Hoc ko di s kin y sang mt thi im khc ph hp vi mc tiu & li ch t ra . Hoc khng s kin y xy ra. Khng th s dng pp ny trong trng hp nhm tm kim mt thi im t c nhng iu mang tnh cht may ri,

Page 89

Hc Thut Chu Dch

v d: Trng thng, trng s.. (Xem li gii thch trong bi L Thuyt Vn Kh) K Thut D on: Theo cc bc sau: 1. 2. Nu vn cn d on dng cu hi ngn gn, r rng. Xem thon t qu Ch xem khi u s kin Xem thon t qu Bin xem kt qu s kin. Qu H c dng h tr d on khi u & kt qu s kin. (3 qu Thin Can biu din hnh thc bn ngoi ca s kin. 3 qu a Chi biu din ni dung bn trong ca s kin.) 3. Phng php lun gii: Ly 2 ho t Can & Chi ca qu bin. Ly bt k ho t no (1 trong 2 ho t). S dng 7 ch: What, Who, When, Where, Why, Which, How tr li cho cc cu hi nu ra bc 1. V d minh ho : 10h ngy 3 - 12 Nhm Ng. Theo ngh ca Bn A, 2 bn thng tho li gi c . Bn B l ca hng, bn A l nh phn phi . Cuc thng tho kt thc na gi sau . Ti mun bit kt qu cuc thng tho y. Lp bi ton d bo, ta c: 3 qu Thin Can: ___ ___x ___ ___ ___ ___ ___ ___ _______ ___ ___ a Thu S 3 qu a Chi: ___ ___ _______x ___ ___ ___ ___ ___ ___ _______ Thu Li Trun ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _______ a Li Phc _______x ___ ___ ___ ___ ___ ___ _______ ___ ___ Sn Thu Mng

___ ___ ___ ___ ___ ___ Sn

___ ___ ___ ___ ___ ___ a Bc

___ ___ _______x _______ ___ ___ ___ ___ _______ Trch Li Tu

Page 90
D on: Bc 1: Kt qu cuc thng tho y ? Bc 2: Xem thon t d on hnh thc s vic. Bc u 2 bn kh cng thng (S)

Hc Thut Chu Dch

Gia thng tho, s cng thng lp i lp li (Phc) Kt thc, s vic vn cha c r rng (Mng) Xem thon t d on ni dung s vic. Bc u l s kh khn, ngp ngng khi m li (Trun) Gia cuc thng lng s kh khn gim i (Bc) Kt thc 2 bn gii quyt linh ng (Tu) Bc 2: ho 6 Mng: Nghim khc qu s thnh gic. Nn ngn nga t xa. ho 4 Tu: Theo th c ln y, nhng d l l c chnh ng cng gp nguy. Lun gii: Ta lun: Theo th c ln Theo ai ? Ai theo ? (Who) Tu thuc a Chi (m), nh vy m theo dng, ngi di theo ngi trn. Theo ci g ? (What) Chp nhn gi c ca ngi trn (Bn A, nh phn phi) Ti sao phi theo ? (Why) Theo v thy rng c iu li (Ho Tu ghi) Theo ci no ? (Which) Chp nhn ln gi theo yu cu ca nh phn phi (Ho 6 Mng ghi rng Nghim khc) Khi no theo ? (When) Khng thy ghi (Hu ht cc ho t Chu Dch khng ghi thi gian. on nh thi gian, c mt phng php khc. N kh phc tp. Hin ngi vit ang pht trin mt phng php gin n hn.) Theo u ? (Where) Khng gian c xc nh ni tho lun v cc thng tin c lin quan c th xc nh iu ny m khng cn phi d on. Theo nh th no ? (How) Phi tun th nghim ngt (Ho Mng ghi) Ta tip tc lun: S gp nguy

Page 91

Hc Thut Chu Dch

(Cc bn c th t lun gii, coi nh y l mt bi tp)

BI TP THC HNH
Bi th nht: Mt ngi n hi: Khong 6 gi chiu hm qua, ti nhn c c in thoi t nc ngoi gi v. l con r, mi lm l nh Hn cch y 4 thng. Chu n ni rng c gi v Vit Nam mt l th, khng r ti nhn c cha. Hn 1 ting sau, c ngi nh cu y mang l th qua. Trong th ni rng con r ti khng th v Vit Nam lm l ci nh nh trc . V ngh bn ti ch (!?) 17h 19h: 19h 21h : Cu hi : 1. 2. n c in thoi ? n l th ? Ch: T & Lm ; Bin: Khm & Qui Mui. Ch: Nhu & Minh Di ; Bin: Tit & K t.

Bi th hai : 2h30 chiu, mt ngi n ng ngoi quc n yu cu cho gp gim c vi l do mun bn vi cng ty chuyn lm n. ng ta t gii thiu l ngi i din cho mt tp on c tr s chnh t ti Chu . ng ta ngh mt hp tc song phng. 1h 3h : Ch: Chn & Khm ; Bin: Ph Hp & T. 3h 5h : Ch: Hng & Kin ; Bin: i Trng & T. Cu hi : 1. 2. y l mt ngh hp tc nghim tc ? Din tin cu chuyn (ng y ra v lc 4h) ?

Bi th ba : ngy 11 9 2001, Hoa K b khng b bng my bay. To nh Trung Tm Thng Mi Th Gii Newyork b sp hon ton. Qu Ch: Trung Phu & Di ; qu Bin: Tit & Tn. Cu hi : 1. Phn ng ca Hoa K ? 2. T chc khng b lu i hay mi thnh lp & u?

Page 92

Hc Thut Chu Dch

Bng 1
CAN Gip t Bnh inh Mu K Canh Tn Nhm Qu CHI T Su Dn Mo Thn T Ng Mi Thn Du Tut Hi GI 23h 1h 1h 3h 3h 5h 5h 7h 7h 9h 9h 11h 11h 13h 13h 15h 15h 17h 17h 19h 19h 21h 21h 23h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bng 2
_______ _______ _______ ___ ___ _______ _______ _______ ___ ___ _______ ___ ___ ___ ___ _______

CN (Thin) ng Lo Ty Bc (1)
_______ _______ ___ ___

OI (Trch) B Gi Ty (2)
___ ___ _______ ___ ___

LY (Ho) Thanh N Nam (3)


_______ ___ ___ ___ ___

CHN (Li) Trung Nin ng (4)


___ ___ ___ ___ ___ ___

TN (Phong) Trung N ng Nam (5)

KHM (Thu) Thanh Nin Bc (6)

CN (Sn) B Trai ng Bc (7)

KHN (a) B Lo Ty Nam (8)

Page 93

Hc Thut Chu Dch

Bng 3
88 81 82 83 84 85 86 87 18 11 12 13 14 15 16 17 28 21 22 23 24 25 26 27 38 31 32 33 34 35 36 37 THUN KHN a Thin THI a Trch LM a Ho MINH DI a Li PHC a Phong THNG a Thu S a Sn KHIM Thin i B THUN CN Thin Trch L Thin Ho NG NHN Thin Li V VNG Thin Phong CU Thin Thu TNG Thin Sn N Trch a TU Trch Thin QUI THUN OI Trch Ho CCH Trch Li TU Trch Phong I QU Trch Thu KHN Trch Sn HM Ho a TN Ho Thin I HU Ho Trch KHU THUN LY Ho Li PH HP Ho Phong NH Ho Thu V T Ho Sn L 48 41 42 43 44 45 46 47 58 51 52 53 54 55 56 57 68 61 62 63 64 65 66 67 78 71 72 73 74 75 76 77 Li a D Li Thin I TRNG Li Trch QUI MUI Li Ho Phong THUN CHN Li Phong HNG Li Thu GII Li Sn TIU QU Phong a QUN Phong Thin TIU SC Phong Trch TRUNG PHU Phong Ho GIA NHN Phong Li CH THUN TN Phong Thu HON Phong Sn TIM Thu A T Thu Thin NHU Thu Trch TIT Thu Ho K T Thu Li TRUN Thu Phong TNH THUN KHM Thu Sn KIN Sn a BC Sn Thin I SC Sn Trch TN Sn Ho B Sn Li DI Sn Phong C Sn Thu MNG THUN CN

Page 94

Hc Thut Chu Dch

64 HNH THI
(Thon t rt gn)
26 27 38 31 32 33 34 35 36 37 48 41 42 43 44 45 46 47 58 51 52 53 THOAN T Khn n Tnh cm Tin ln C ln Chng li Sng sa Phn x Chn mi. Kt hp Cha xong Di chuyn. Tm thi Lc quan Ln mnh Khng ph hp Thnh ln Chn ng, bc pht Lu di Gii tan Hi qu Biu th Tch nh. Ngn tr Tin tng Thn tnh 54 55 56 57 68 61 62 63 64 65 66 67 78 71 72 73 74 75 76 77 88 81 82 83 84 85 86 87 18 11 12 13 14 15 16 17 28 21 22 23 24 25 THOAN T Nh nhng, theo sau Ci nh i ci ln li.An lnh Ln chuyn M mt Quay li Ln cao Cng thng Khim tn B tc i u, mnh m Dm ui cp ng nhn V vng Cu thn, gp g Tranh tng Trnh n Nhm hp Quyt lit. Dt b Ho hon Thay i Linh ng Chp nhn. Qu mc THOAN T Tng thm Thun theo Tan tc Ph hp. T t Gn gi Ch i Tit ch xong, tip tc s lon Gian nan Yn tnh C him Kh khn Tiu mn Tch ln. Chn li Tn hao B ngoi Cy nh Trc y Mng lung Ngng li

Page 95

Hc Thut Chu Dch

TA
C s lun ti s dng vit bi trong tp ti liu nghin cu Chu Dch ny, hin ang c ging dy ti cc trng o to Lng Y, Bc s ng Y. N kh khc chit & phc tp. Ti s c gng trnh by chng tht gn bng ngn ng hin i cng vi cc v d minh ho gip c gi d dng tip cn. Nm vng cc nguyn l c bn s h tr rt nhiu cho cc bn khi tm hiu thm nhng mn hc d on khc, m khng b lm vo khng gian huyn hoc o tng. Nm vng cc nguyn l c bn s b tr gip cc bn khai trin rng hn, cao hn, v c kh nng i xa hn trong thc tin d on.

Page 96

Hc Thut Chu Dch

TIN M DNG
1. Hai tin ca m Dng:
Tin 1: V tr l s hin hu ng thi ca 2 mt i lp Tin 2: V tr tn ti l do s vn ng tng tc & bin ho khng ngng ca 2 mt i lp

Qui c 2 mt i lp:
Nhng vt cht, hin tng mang thuc tnh: Cng, mnh, sng, rc r, hng phn, ly tm, li, nhanh nhn, qui c l Vt Cht Dng, Hin Tng Dng. Nhng vt cht, hin tng mang thuc tnh: mm, yu, ti, m m, c ch, hng tm, hng ni, lm, ch m chp, qui c l Vt Cht m, Hin Tng m.

2. H qu ca tin 1 :
Tin 1: V Tr l s hin hu ca 2 mt i lp V d: Cc cp: en-trng, ti-sng, ngy-m, mnh-yu, tri-phi, hng phn - c ch, bn cht - hin tng, bn ngoi bn trong, trn-di, tnh-ng. L cc cp m Dng. H qu 1-1: Dng khi thnh l c m. m khi sinh tt c dng. V d: B trai sinh ra i ngoi b phn sinh dc biu hin gii tnh nam, k d nhng b phn thn th khc u c nhng im tng ng nh b gi, v ngc li b gi sinh ra ngoi b phn sinh dc biu hin gii tnh n, k d cc b phn thn th khc u mang nhng im tng ng nh b trai.

Page 97

Hc Thut Chu Dch

H qu 2-1: Trong dng c m, trong m c dng. V d: Thp l vt th rn (dng), nhng trong n cng tn ti nhng yu t m nh: thp c kh nng dt mng, co, dm ; Nc l vt th lng (m) nhng trong n cng tn ti yu t dng nh nc rn li nhit thp. Mu trng (dng) cng mang yu t m, l tnh c ca mu. H qu 3-1: Trong 1 dng (hay m) lun tn ti trong n t nht 1 cp yu t m & dng khc. V d: Bo t th d di (dng) nhng bn trong cn bo c 2 khu vc: Tm bo tnh lng (m), xung quanh tm bo l gi sng gm tht (dng)

1. H qu ca tin 2 :
Tin 2: V tr tn ti l do s vn ng , tng tc & bin ho khng ngng ca 2 mt i lp V d: Nam n khng hp giao th khng th c dng k tha ; sinh trng v ti sinh vn vt mi c th duy tr s tn ti ca chnh mnh, H qu 1-2: c m vn ng th khng th sinh. c dng vn ng th khng th thnh. V d: Ngi n khng n vi nam th khng th sinh, ngi nam khng hp giao ngi n th khng th truyn ging. H qu 2-2: m trng dng tiu. Dng trng m tiu V d: Ban ngy l dng, ban m l m. Hong hn bung dn xung tng ng vi m trng dng tiu. Bui sm mai mt tri ln tng ng vi dng trng m tiu.

Page 98 H qu 2-3:

Hc Thut Chu Dch

Dng vn ng n cc dng th m sinh. m vn ng n cc m th dng sinh. V d: Vn ng ca c bp n mc ti a s sinh mi mt, c bp chng xung ; Cy on qu s gy ; Ng nhiu qu s sinh chng kh ng ; no qu s sinh mun lm k ngho ; thn thin qu khng gi s sinh ra ght nhau. H qu 2-4: S vn ng, tng tc & bin ho khng ngng ca m dng lun hng n s cn bng tng i (Bnh hnh) V d: Cc tnh cch c trng nam & n l i lp nhau, khi 2 nhm tnh cch y vn ng hi ho th gia nh t c hnh phc (Cn bng) nhng cc tnh cch c trng ca 2 ngi nam n vn khng mt i (Cn bng tng i) ; H sinh thi ca tri t b mt cn bng s dn n h qu mt s loi sinh vt s b xo s, nhng khng phi l tt c. Mt qui trnh vn ng & bin ho mi s ny sinh t s cn bng tng i b ph v trc .

Page 99

Hc Thut Chu Dch

NG HNH
Trung Hoa khi xa, Ng hnh c pht trin thnh nh mt hc thuyt chi phi ton b hot ng sng, n mc n tng c xem nh cha kho vn nng m mi cnh cng ca tri thc. Ngy nay, ngnh iu Khin Hc cng c mt nguyn l gn tng t vi tn gi l c ch Feed back (Nguyn l Hi tc) ly i lng u ra tc ng li i lng u vo. Tuy vy, c mt im khc gia 2 nguyn l ny: C ch feed back nhn nhn i lng u vo l vt cht nh mt dng thc duy nht, Ng hnh li phn ra 2 dng thc m & dng. Ng hnh c thy trong hu ht cc mn hc d on v c xem nh mt nguyn tc gii quyt mi vn khi d on. Tuy nhin, cng t im ny ny sinh ra bao phng php, cch thc p dng nguyn l ny vo cng vic d on kh k d, tng t nh trng hp cc nh gi kim thut bn phng ty thi trung c cho rng c mt qui tc g ch, g thnh vng. Hiu Ng Hnh theo cch nh th l hon ton sai lm. Ng hnh p dng c chnh xc n i hi ngi s dng cn phi c hiu bit trit hc c bn. Ni n trit tng nh l iu kh khn, xa vi. Tht ra, hc sinh trung hc cc quc gia tin tin u c hc trit hc c bn di cc tn gi khc nhau. Ti khng nh li iu ny: Khng c hiu bit trit hc c bn s khng th p dng chinh xc nguyn l ng hnh vo cng vic d on c ! Cc bn c th tham kho cc sch bn v m Dng Lun hoc trit hc bin chng lun chng trnh bc i hc b sung phn kin thc ny.

Page 100

Hc Thut Chu Dch

1. Ng hnh vn ng & tng tc:


Mt vt cht tn ti lun ko theo 4 vt cht khc quan h vn ng tng tc vi n
Hnh 1

Mc

Thu

Ho

Kim Sinh Khc Sinh: Hm h tr, to ra ; Khc: Hm khc ch, km hm.

Th

Kim, Mc, Thu, Ho, Th ch l tn nh danh, khng phi l 5 i din vt cht nh cch hiu th s trc y.

2. Ng hnh bin ho:


Vt cht vn ng mang tnh cn bng tng i. Khi s cn bng b ph v tt phi c nguyn nhn & kt qu. Ti s trnh by 10 nguyn nhn & kt qu y nh sau: Nguyn nhn Mc vng (V tr mc mnh ln,H.2) Kt qu: Thu & Ho vng theo Cn: Th & Kim suy gim. Nguyn nhn Mc suy (V tr mc suy yu. H.3) Kt qu: Thu & Ho suy theo. Cn: Th & Kim vng ln.

Page 101

Hc Thut Chu Dch

Hnh 2a

Mc

Thu

Ho

Kim Mc

Th

Hnh 2b

Thu

Ho

Kim

Th

Nguyn nhn Ho vng (V tr ho mnh ln. H.3a) Kt qu: Mc & Th vng theo. Cn: Thu & Kim suy gim. Nguyn nhn Ho suy (V tr ho suy yu. H.3b) Kt qu: Mc & Th suy theo Cn: Thu & Kim vng ln.

Page 102

Hc Thut Chu Dch

Hnh 3a

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Hnh 3b

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Nguyn nhn Th vng (V tr th mnh ln. H.4a) Kt qu: Ho & Kim vng theo, Cn: Mc & Thu suy gim. Nguyn nhn Th suy (V tr th suy yu. H.4b) Kt qu: Ho & Kim suy theo. Cn: Mc & Thu vng ln.

Page 103

Hc Thut Chu Dch

Hnh 4a

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Hnh 4b

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Nguyn nhn Kim vng (V tr kim mnh ln. H.5a) Kt qu: Th & Thu vng theo, Cn: Mc & Ho suy gim. Nguyn nhn Kim suy (V tr kim suy yu. H.5b) Kt qu: Th & Thu suy theo. Cn: Mc & Ho vng ln.

Page 104

Hc Thut Chu Dch

Hnh 5a

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Hnh 5b

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Nguyn nhn Thu vng (V tr thy mnh ln. H.6a) Kt qu: Mc & Kim vng theo, Cn: Ho & Th suy gim. Nguyn nhn Thu suy (V tr thy suy yu. H.6b) Kt qu: Mc & Kim suy theo. Cn: Ho & Th vng ln.

Page 105

Hc Thut Chu Dch

Hnh 6a

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Hnh 6b

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Qui tc: Mt v tr Vng ko theo 2 v tr bn cnh vng theo, cn li l suy. Mt v tr Suy ko theo 2 v tr bn cnh suy theo, cn li l vng

3. V d minh ho:
V d 1: Ta xem xt 1 mi quan h sau:

Page 106

Hc Thut Chu Dch

Hnh 7

Ti

Cha m ti

V ti

Quan h x hi

Quan h thn tc

Khi cha m ti h tr cho ti, th: (hnh 7) Ti h tr cho v ti V ti h tr cho bn thn tc ca cha m ti Thn tc h tr cho cc mi quan h x hi ca cha m ti Quan h x hi h tr cho cha m ti

Khi cha m ti km hm v ti, th: V ti km hm quan h x hi ca cha m ti Quan h x hi s km hm ti Ti s km hm mi quan h thn tc Quan h thn tc s km hm cha m ti

Thy rng v tr ca ngi lm cha lm m quan trng nh th no ! V d 2: Vn v d trn, nhng cho Ti suy yu i Khi ti ln bi v nghin ngp, th (hnh 8) Cha m ti & v ti suy yu theo Quan h thn tc vng ln ch khc cha m ti Quan h x hi ch khc ti. thot khi tnh cnh trn, hnh ng hnh cho ta 3 cch: Cch 1: Chnh bn thn ti phi t vn ln. (hnh 9)

Page 107

Hc Thut Chu Dch Cch 2: Cha m ti vng ln ko ti ln theo (hnh 10) Cch 3: V ti vng ln ko ti ln theo (hnh 11)

Hnh 8

Ti

Cha m ti

V ti

Quan h x hi

Quan h thn tc

Hnh 9

Ti

Cha m ti

V ti

Quan h x hi

Quan h thn tc

Page 108

Hc Thut Chu Dch

Hnh 10

Ti

Cha m ti

V ti

Quan h x hi

Quan h thn tc

Hnh 11

Ti

Cha m ti

V ti

Quan h x hi

Quan h thn tc

Page 109

Hc Thut Chu Dch

KH HO
Kh, Ho vn ng chuyn ho ln nhau & c bo ton Kh: Vt cht hu hnh. Ho: Vt cht v hnh. V d: Nc l kh. un si nc, nc bc hi l Ho. Nng lng in t l Ho. Ngun sng nh n l Kh. Kh c Kh m Kh Dng. V d: Nc: nc mm, nc cng (Ho tnh) Nc: nc lng, nc (L tnh) Ho c Ho m Ho Dng. V d: Nng lng in t: electron mang in tch m, proton mang in tch dng.

TAM TI
V tr m dng l s thng nht trong Khng gian, Thi gian & Ng hnh

Khng gian m vt cht ca v tr m dng hin hu l A. Thi gian m vt cht ca v tr m dng tn ti l THIN. Kh nng m vt cht ca v tr m dng th hin 5 v tr Ng hnh l NHN.

V d:

Cha m ti hin hu trong khng gian ca ng hnh trn. Cha m ti vn ng trong thi gian ca Ng hnh trn.

Page 110

Hc Thut Chu Dch

Cha m ti th hin kh nng v tr Thu trong quan h: Ti (v tr Mc) Quan H X Hi (V tr Kim) V Ti (V tr Ho) Quan H Thn Tc (V tr Th).

Nguyn l Tam Ti c th c trnh by theo cch sau y: Thin: l hon cnh lch s, l thi im, l khong thi gian m s kin din ra. a: l mi trng, l khng gian m s kin din ra. Nhn: l bn th, l kh nng ca cc i tng tham gia s kin.

CH V
Khi vt cht vn ng, vt cht c sinh mang tnh u th. V d: Chuyn ng Brown ca cc phn t nc cng lc cng nhanh khi nhit nc tng cao. Cc phn t nc no hp th nhit nng nhiu nht s c chuyn ng nhanh nht & gn mt nc s thot ln m to thnh hi nc.

Dng Kin Ton

Page 111

Hc Thut Chu Dch

Ngy a ln mng: 1-2-2003 C nhn Kinh t: Dng Kin Ton (Saigon, Vit Nam)

D ON T TR
K MN N GIP

Tc gi gi bn quyn. Tout droits rservs. All rights reserved

QUYN 6

Mi trch dch vui lng ghi tn tc gi. Rt cm n

Page 112

Hc Thut Chu Dch

MC LC
Li Ni u ng dng ca T Tr Vi nt v T Tr Kh Nng D on Ca T Tr Thit lp C S L Thuyt Cho D on T Tr K Thut Lp T Tr Nhn Cch & Nng Lc Nhn nh ti nng. Li Bn

Page 113

Hc Thut Chu Dch

LI NI U
Ti liu ny ghi l Nghin Cu Chu Dch, tuy nhin, trong

qu trnh hon chnh cc phng php ca mn Chu Dch D on Hc, thy rng Chu Dch D on ch c th d on qui lut s phn m khng c kh nng d on Nhn Cch & Nng Lc trc tip t ngy sinh. Tham kho cc sch ni v d on T Tr, nhn thy rng T Tr c kh nng d on Nhn Cch & Nng Lc. Tuy vy, cch lun gii phc tp, thin v kinh nghim li mang dng dp linh ng siu cm. Cu trc ca T Tr bao gm cc k hiu m dng, ng hnh ph hp vi vic vn dng l thuyt m Dng, Ng Hnh bn ng Y. V vy, ti s dng l thuyt m Dng, c s lun ng Y nhm to nn mt phng php d on mi. Trong qu trnh xy dng phng php d on mi, c s dng mt s ngy sinh dng th nghim chnh xc ca phng php. Kt qu th nghim l ng khch l ! V mt l thuyt, phng php hon chnh c bn theo hng chun ho. Vic xy dng phng php lun gii mi nm trong phm vi d on s phn. Mc d vy, ti vn lun cho rng d on T Tr khng ch dng li gii hn ny, m n cn c kh nng ln hn, d on s kin. Vn bn quyn khin ti cha th trnh by phn thit lp c s l thuyt. Hy vng s c dp thc hin iu ny trong mt tng lai gn. Dng Kin Ton

Page 114

Hc Thut Chu Dch

NG DNG CA T TR
T Tr c ng dng nhng d on nh sau: 1. M t Nhn Cch & Nng Lc con ngi. M t s Thnh - Bi mi giai on cuc i. M t Tnh Kh mi giai on cuc i. 2. 3. M t Sc Kho cc c quan Tng Ph mi giai on. V l thuyt, phi hp bng 60 Hoa Gip v tnh ton cho thng, ngy, gi chng ta c th nh thi im cho vic cho i Mt thai nhi hon ho. Vi kh nng y hc hin nay ch mi c th xc nh chnh xc Nm & Thng ; Vi Ngy, cn mang tnh tng i do sc kho sinh sn mi thai ph l khc nhau. Tuy vy, vi s tnh ton kho lo chng ta vn c th nh c thi im sinh sn thai nhi nhm to ra mu ngi Thng Cch c ti nng. 4. iu cui cng cn phi minh nh r rng: T Tr cung cp thng tin ca 1 con ngi (Nhn Ho) t thng tin ban u l ngy sinh, v vy, n ch tn ti nh mt Hng S C Bn. Mt Hng S C Bn ni ln rng: N ch cung cp cho chng ta thng tin c bn ca mt a b khi mi cho i, hon ton khng xc nh c v tr ca a b, a v x hi ca mt con ngi trng thnh. Vic xc nh y nm trong mt khung d on khc. Ti s cp iu ny cui bi. Trong thc tin d on, ti rt thch s dng ba kh nng T Tr (1), (2) L do: Ngoi d on T Tr, hin cha c mt phng php d on no khc c kh nng gii p r rng, chnh xc cc thng tin ny.

Page 115

Hc Thut Chu Dch

Vi nt v T Tr
Trong kho tng d on hc Trung Hoa c lu truyn huyn thoi v mn Bm n xung quanh nhn vt Khng Minh thi Tam Quc. Mn hc Bm n c t khi no v ai to ra n th cha r, nhng c th bit chc rng mn hc Bm n l mt bin th ca d on T Tr. D on T Tr khc phc c hn ch mt s mn hc d on khc l a ra c Mc din tin ca s kin. M hnh T tr c m ho tht gn vi bn yu t thi gian: nm, thng, ngy, gi, cn c vo lp lun theo m Dng Ng Hnh d on. m Dng khng c g bn, ring Ng Hnh cn phi ni rng: Cc phng php d on T Tr trc nay khng s dng ng v ton din kh nng ca Ng Hnh. Thay v phi s dng 10 hnh Ng Hnh Bin Ho lp lun, cc phng php y ch s dng 2 hnh Tng Sinh & Tng Khc khin cho khi T Tr b ngt ra thnh tng on. Nhng sch dy v bi ton khng thy cp n l thuyt Ng Hnh Bin Ho vi 10 hnh. L thuyt Ng Hnh Bin Ho vi 10 hnh hin nay ch bn ng Y l c gio trnh ging dy. L thy thuc ng Y, phi bit Ng Hnh Tng Sinh Tng Khc nhng khi lun bnh th phi dng Ng Hnh Bin Ho. Hiu mt cch nm na l Ng Hnh Sinh Khc ch bit cc khi nim ban u v Ng Hnh, cn khi lun bnh phi s dng Ng Hnh Bin Ho. Ni gn: C th con ngi l mt th thng nht, ch dng l thuyt Ng Hnh Sinh Khc lun bnh l khng , l sai ! Tng t, T Tr c xem l mt khi thng nht 4 yu t thi gian (Nm, thng, ngy, gi) nn vic s dng Ng Hnh Sinh Khc d on l khng . V th, kt qu d on s khng chnh xc. Cc phng php d on T Tr hin nay c a vo khi nim Lnh Thng gii quyt vn nn ny. Cch gii quyt

Page 116

Hc Thut Chu Dch

mang tnh chp v khng ton din dn n hu qu l phi c Kinh nghim lp lun (?!) iu ny cn phi c thay i. T Tr vi 4 yu t thi gian l khi thng tin m ho ca con ngi trong khng gian, thi gian m chng tn ti. Tng t nh bn ng Y, xem con ngi vi t nhin l mt chnh th thng nht ca Tam Ti (Thin - a Nhn) V th, cc cch thc lp lun c bn bn ng Y s c p dng vo mn hc T Tr xy dng nn phng php d on mi. Phng php mi ny rt d hc v d s dng. Vi cc bng chun, ngi mi hc c th nhn thy ngay c kt qu d on mc Tt-Xu. i vo chi tit c cc bng chun in vo. Cn c vo cc chi tit y, s dng kh nng t duy lp lun nhm a ra kt qu tng th l phn cn li ni ngi d on.

Kh Nng D on Ca T Tr
Nh bao phng php d on hc Trung Hoa, ch th hin c ch NHN (Kh nng) ca mt con ngi trong tin trnh vn ng ca mt s phn. Cn ch A (Mi trng x hi) ch THI (Hon cnh x hi) T Tr cng khng th d on c.

THIT LP C S L THUYT

Page 117
1- C s l thuyt 2- Cu trc T Tr. 3- Lp T Tr. 4-nh gi T Tr.

Hc Thut Chu Dch

Bng 1: m Dng & Ng Hnh Ca Can Chi


THIN CAN GIP T BNH INH MU K CANH TN NHM QU Ng hnh Thin Can Mc Mc Ho Ho Th Th Kim Kim Thu Thu A CHI T SU DN MO THN T NG MI THN DU TUT HI Ng Hnh a Chi Thu Th Mc Mc Th Ho Ho Th Kim Kim Th Thu m Dng Can-Chi + + + + + + -

Bng 2: Ng Hnh Sinh Khc

Mc

Thu

Ho

Kim Sinh Khc


Bng 3: Vng Suy ca 60 Hoa Gip

Th

Page 118 NHM M MC HO TH KIM THU Thch Lu Mc Dng Liu Mc Tang Mc L Trung Ho Sn H Ho Ph ng Ho L bng Th Sa Trung Th c Thng Th Sa Trung Kim Bch Lp Kim Hi Trung Kim Tuyn Trung Thu Gin H Thu Trng Lu Thu

Hc Thut Chu Dch NHM DNG Tng Bch Mc Bnh a Mc i Lm Mc Sn u Ho Tch Lch Ho Thin Thng Ho Bch Thng Th Thnh u Th i Dch Th Kim Phong Kim Kim Bc Kim Thoa Xuyn Kim i Kh Thu i Hi Thu Thin H Thu

Bng 4: Qui tc Ng Hnh Bin Ho Mt v tr Hng Vng ko theo 2 v tr bn ca n Hng Vng theo, cn li l Suy. Mt v tr Suy ko theo 2 v tr bn ca n Suy theo, cn li l Hng Vng

Mc

Thu

Ho

Kim

Th

Page 119

Hc Thut Chu Dch

2. LP T TR
Nhn vo lch cun hay quyn Lch Vn Nin, ta c ngay: Bn Mnh, Can Chi ca nm, thng, ngy, gi. V d: Ngy sinh 26-7 nm Qu Mo, Gi Tut. Bn Mnh: Can Chi nm Can Chi thng Can Chi ngy Can Chi Gi Kim Bc Kim Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut

in m Dng & Ng Hnh tng ng Can Chi ca T Tr: Bn Mnh: T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Kim Bc Kim (Xem bng 1) Thin Can Thu Kim Th Mc (-) (-) (-) (+) a Chi Mc Kim Th Th (-) (-) (-) (+)

Bc k tip ta ghi mi quan h: Bn Mnh: T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Kim Bc Kim (Xem bng 2) Thin Can Thu Kim Th Mc (-) (-) (-) = = a Chi Mc Kim Th Th (-) (-) (-) (+)

(+)

Ta in Hng () Suy () vo: (Xem bng 3 & 4) Bn Mnh: T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Kim Bc Kim Thin Can Thu(-) Kim Th Mc (-) (-) = = a Chi Mc Kim Th Th (-) (-) (-) (+)

(+)

Page 120

Hc Thut Chu Dch

Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi

Kim Bc Kim T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Hnh thc Kim (-) Th (-) Bn cht (-) (-) (-) (+) = Kim = Th Thu (-) Mc

Mc (+) Th

Ta hon tt 1 T Tr.

3. NH GI T TR

PHN MT: Xem xt, nh gi tng qut mt T Tr: Bc mt: Xem nhn cch; Bc hai: Xem nng lc; Bc 3: nh gi ti nng.

BC 1: XEM NHN CCH

Xc nh nhn cch: Nhn cch nm bn cht. Nh vy, ta ly a Chi xc nh nhn cch. Ta c nh sau:

A CHI 4 vng 3 vng 2 vng 1 vng 0 vng

NHN CCH Qu cch Thng cch Trung cch H cch Tin cch

Qu Cch: C tm lng qung i, bc i, nhn hu. Thng Cch: Bit quan tm n li ch ca ngi khc. Trung Cch: Ai sao mnh vy. H Cch: Ngh n li ch ca mnh nhiu hn. Tin Cch: V k. (Ngoi ngha nh trn, khng c cch hiu no khc)

Page 121
Vi v d: Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi Kim Bc Kim T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Hnh thc Kim (-) Th (-)

Hc Thut Chu Dch

Bn cht (-) (-) (-) (+) = Kim = Th

Thu (-) Mc

Mc (+) Th

T tr trn c 3 /4 vng nn Nhn Cch T Tr l Thng Cch.

Nhn cch th hin mi giai on: Vi v d: Kim Bc Kim T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Hnh thc Kim (-) Th (-) Bn cht (-) (-) (-) (+) = Kim = Th Thu (-) Mc

Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi

Mc (+) Th

Thiu thi: Thng Cch th hin km.

* Trng thnh: Thng Cch th hin tt. * Trung nin: Thng Cch th hin tt. * V gi: Thng Cch th hin tt.

Page 122

Hc Thut Chu Dch

Quan h tng tc ng hnh ni iu g v nhn cch mi giai on ? Ta c bng sau:

Hnh Thc = Bn Cht Hnh Thc Bn Cht Bn Cht Hnh Thc Hnh Thc Bn Cht Bn Cht Hnh Thc Vi v d: Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi

Trong sao ngoi vy Bn cht c sinh tr: Nhn cch c kim sot

Trung thc Thng thn c kim sot

Hnh thc c sinh tr: Nhn cch c pht huy

Thng thn khng so o, tnh ton. Ni di khng c kim sot. Ni di do quen. Ni di c kim sot. Ni di c suy tnh.

Bn cht b km hm: Nhn cch khng c pht huy

Hnh thc b km hm: Nhn cch tit ch hnh thc bn ngoi

Kim Bc Kim T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Hnh thc Kim (-) Th (-) Bn cht (-) (-) (-) (+) = Kim = Th Thu (-) Mc

Mc (+) Th

* Thiu thi: Thng ni di & ni di do quen. * Trng thnh: Trung thc. * Trung nin: Trung thc. * V gi: Thng thn c kim sot.

Page 123

Hc Thut Chu Dch

Tnh m Dng Nhn Cch: Ta c bng sau: Thin Can 4+ 3+ 2+ 1+ 4Hnh Thc Bn Ngoi Cng cng Mnh m n ho n nhu Mm mi a Chi 4+ 3+ 2+ 1+ 4Bn Cht Cng cng Mnh m n ho n nhu Mm mi

Vi v d: Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi Kim Bc Kim T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Hnh thc Kim (-) Th (-) Bn cht (-) (-) (-) (+) = Kim = Th Thu (-) Mc

Mc (+) Th

Hnh thc bn ngoi: n nhu ; Bn cht: n nhu. * Thiu thi: Suy ngh cng cng. Th hin c cng nhng khng bn. Cng nhng li nhu li ngay. * Trng thnh: Suy ngh & th hin thng n nhu. * Trung nin: Suy ngh & th hin thng n nhu. * V gi: Th hin thng n nhu. Suy ngh l n nhu nhng khng bn. Thng bt ln nhng suy ngh cng rn nhng cch th hin vn l n nhu.

BC 2: XEM KH NNG

Xc nh Nng Lc: Tng sinh: l thnh cng, l may mn, l thng thun. Tng khc: l tht bi, l km may mn, l try trt. Tng h cng vng: l ko nhau i ln, l thnh cng. Tng h cng suy: l ko nhau i xung, l tht bi

Page 124

Hc Thut Chu Dch

T T Tr, Ta phn Nng Lc thnh 5 th bc nh sau:


QUAN H NG HNH NNG LC

4 Tng sinh 1 Tng khc 2 Tng khc 3 Tng khc 4 Tng khc Lu : Tng h suy ~ Tng khc Tng h vng ~ Tng sinh

Ti gii C ti Trung bnh Km Bt ti

Vi v d: Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi Kim Bc Kim T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Hnh thc Kim (-) Th (-) Bn cht (-) (-) (-) (+) = Kim = Th Thu (-) Mc

Mc (+) Th

T tr c 1 Tng Sinh & 2 Tng h vng: y l T Tr ngi c ti.

Nng lc th hin mi giai on: Ta p dng cc nguyn tc nu mc xc nh Nng Lc:

Vi v d: Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi Kim Bc Kim T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Hnh thc Kim (-) Th (-) Bn cht (-) (-) (-) (+) = Kim = Th Thu (-) Mc

Mc (+) Th

* Thiu thi: l tng khc nn vic hc khng tt. * Trng thnh: tng h vng nn cng vic tin trin tt. * Trung nin: tng h vng nn cng vic tin trin tt.

Page 125
* V gi: tng sinh nn cng vic tin trin tt. Bn thm:

Hc Thut Chu Dch

* Thiu thi: Vic hc khng tt l do tc ng t bn ngoi (Hnh thc km hm Bn cht) * Trng thnh: Cng vic tin trin tt. Lu : Th cng ko nhau i ln n thi qu s hi n T v (Km n) gy nguy n tng phi ; hi n cc mi quan h giao tip (Xem phn sau) * Trung nin: Cng vic tin trin tt. Lu : Kim cng ko nhau i ln n thi qu s hi n phi (th km) gy nguy n tng thn ; hi n uy tn c nhn do khu kh qu ln (Xem phn sau). * V gi: Cng vic tin trin tt. Tng gan mt suy c sinh tr t uy tn gy dng c.

BC 3: nh gi ti nng
T tr vi 2 mt: Nhn Cch & Nng Lc. Ta xem vi v d: Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi Sa Trung Th T Tr Bnh Thn inh Du inh Mi Canh Tut Hnh thc Ho Ho Ho Kim (-) (-) (-) (-) Bn cht Th (-) Kim (-) Th (-) Th (-)

T tr ny l Tin Cch. Nng lc cho thy y l ngi c ti. V d: Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi i Dch Th T Tr K Du Mu Thn Nhm Ng Gip Thn Hnh thc Th (-) Th (-) = Thu (-) Mc (+) Bn cht Kim (-) Th (-) Ho (-) Th (+)

T Tr ny l Qu Cch. Nng lc trung bnh.

Page 126

Hc Thut Chu Dch

PHN HAI: Xem xt, nh gi chi tit mt T Tr

trn ta xc nh ngi y c ti nng, nhng c ti nng g th cha r. Mun bit r iu ny ta lp bng chi tit. Ta c bng sau:

NI QUAN (Bn trong)


Thu: Thn, Bng quang, No Kim: Phi, i trng. Mc: Gan Mt Ho: Tm, Tiu trng Th: T V

TH HIN (Bn ngoi)


Thu: Th hin Thn Kh Kim: Th hin Khu kh Mc: Th hin Dng Kh Ho: Th hin Tnh ch Th: Th hin Giao tip

Page 127

Hc Thut Chu Dch

BNG Kt qu tng tc gia Ni tng vi Hnh thc:


NI QUAN TNG TC TH HIN

KT QU Bn Cht Hnh Thc


Rt Tt Trung bnh Tt. Khng bn Km Tt Km Tt Km Rt Tt Trung bnh Trung bnh Km Trung bnh Rt km Tt. Khng bn Km Trung bnh Rt km Tt. Khng bn Rt km

Vng Vng Suy Suy Vng Vng Suy Suy Vng Vng Suy Suy Vng Vng Suy Suy Vng Vng Suy Suy =

Vng Suy Vng Suy Vng Suy Vng Suy Vng Suy Vng Suy Vng Suy Vng Suy Vng Suy Vng Suy

Tt Tt Km Km Rt Tt Trung bnh Trung bnh Rt km Rt Tt Trung bnh Trung bnh Km Tt Tt Rt km Km Trung bnh Tt Rt km Km

Page 128

Hc Thut Chu Dch

V d: Ta ly ngay v d trn lp bng chi tit Bn Mnh: Giai on V gi Trung nin Trng thnh Thiu thi Kim Bc Kim T Tr Qu Mo Tn Du K Mi Gip Tut Hnh thc Kim (-) Th (-) Bn cht (-) (-) (-) (+) = Kim = Th Thu (-) Mc

Mc (+) Th

Cn c qui tc Ng Hnh Bin Ho, ta c:

NI QUAN

TH HIN

V Gi (> 49 tui)

Mc Thu Ho Kim Th Kim Th Thu Mc Ho Th Ho Kim Thu Mc Th Ho Kim Thu Mc

Mc Thu Ho Kim Th Kim Th Thu Mc Ho Th Ho Kim Thu Mc Th Ho Kim Thu Mc

Trung Nin (Lp gia nh)

Trng Thnh (i lm)

Thiu Thi (i hc)

Page 129
Ta c: NI QUAN Tng Tc TH HIN

Hc Thut Chu Dch

Kt Qu

Bn Cht
V Gi (> 49 tui) Mc Thu Ho Kim Th Mc Thu Ho Kim Th Trung bnh Trung bnh Rt km Rt Tt Trung bnh

Hnh Thc
Tt Tt Km Tt Km

Trung Nin (Lp gia nh)

Kim Th Thu Mc Ho Th Ho Kim Thu Mc Th Ho Kim Thu Mc

Kim Th Thu Mc Ho Th Ho Kim Thu Mc Th Ho Kim Thu Mc

Rt Tt Rt Tt Rt Tt Km Km Rt Tt Rt Tt Rt Tt Km Km Rt Tt Tt Rt Tt Km Rt km

Rt Tt Rt Tt Rt Tt Km Km Rt Tt Rt Tt Rt Tt Km Km Rt Tt Rt km Rt Tt Rt km Tt, khng bn

Trng Thnh (i lm)

Thiu Thi (i hc)

Page 130
Thay th cc v tr Ng Hnh, ta c:

Hc Thut Chu Dch

Kt Qu
Ni quan (Bn Trong) V Gi (> 49 tui)
Gan Mt Trung bnh Thn No Trung bnh Tm, Tiu trng Rt km Phi - i trng Rt Tt H tiu ho Trung bnh

Th Hin (Bn Ngoi)


Mc: Dng Kh Tt Thu: Thn Kh Tt Ho: Tnh ch Km Kim: Khu kh Tt Th: Giao tip Km

Trung Nin (Lp gia nh) Trng Thnh (i lm)

Phi - i trng Rt Tt H tiu ho Rt Tt Thn No Rt Tt Gan Mt Km Tm, Tiu trng Km

Kim: Khu kh Rt Tt Th: Giao tip Rt Tt Thu: Thn Kh Rt Tt Mc: Dng Kh Km Ho: Tnh ch Km

H tiu ho Rt Tt Tm, Tiu trng Rt Tt Phi - i trng Rt Tt Thn No Km Gan Mt Km

Th: Giao tip Rt Tt Ho: Tnh ch Rt Tt Kim: Khu kh Rt Tt Thu: Thn Kh Km Mc: Dng Kh Km

Thiu Thi (i hc)

H tiu ho Rt Tt Tm, Tiu trng Tt Phi - i trng Rt Tt Thn No Km Gan Mt Rt km

Th: Giao tip Rt Tt Ho: Tnh ch Rt km Kim: Khu kh Rt Tt Thu: Thn Kh Rt km Mc: Dng Kh Tt, khng bn

Page 131

Hc Thut Chu Dch

TM TT
gii on T Tr, ta i qua 3 bc: 1. 2. 3. Bc th nht: Lp T Tr. Bc th hai: Nhn nh Nhn Cch & Nng Lc. Bc th ba: Xc nh ti nng.

SO SNH 3 PHNG PHP D ON


T Vi - Chu Dch D on - T Tr PHM VI D ON
T Vi Ch d on s phn. D D D D D Chu Dch D on on s kin. on tm l. on s phn. on vn kh on tng ngi. T Tr D on Nhn Cch D on Nng Lc. D on sc kho.

HNH
Bn trn 100 Sao Qu Dch Thng tin m ho dng Ng Hnh m Dng.

KH NNG D ON S PHN (U IM)


Trnh by 12 cung s Xc nh c 2 nhn cch, 2 s phn trong 1 con ngi Xc nh thin bm a b mi cho i.

i vo chi tit i Hn 10 nm & Tiu Hn 1 nm

Thy c s hng-suy ca 4 giai on cuc i

C S L THUYT
Khng c c s l thuyt L thuyt Chu Dch L thuyt m Dng, Ng Hnh

Lun gii cm tnh B Tr theo Sao.

Lun theo qui lut.

Lun theo l thuyt m Dng & Ng Hnh.

CHNH XC
chnh xc khng cao chnh xc cao chnh xc cao

Page 132

Hc Thut Chu Dch

Li Bn
Trong thc tin, c nhng ngi mang l s T Vi p, nhng cuc i li gn nh tri ngc vi nhng g ghi trn l s p y. iu ny l thng thy nu i vo nhng ni m phng k sinh nhai c nhiu kh khn. V th, c nhng khi cm mt l s trng tht t nhng ch nhn ca n li khng phi nh vy, cho nn, cc nh bi ton buc lng phi thc hin cng thc L s + Tm l m lun gii theo thc t. T Vi c Khi nim v S, nhng vi nhng ai tng tm hiu T Vi u c th nhn thy rng S y mang nhiu cm tnh hn l lp lun. V sao nh vy ? Do T Vi khng c c s l lun , v nhng g T Vi c s dng n Ng Hnh & m Dng l gii S hy cn s khai v gin n. T Vi l mn hc d on khng c c s l lun. Ti trnh by c s l lun ca Chu Dch D on Hc. to lp phng php d on T Tr, ti ly c s lp lun v l thuyt bn ng Y. V th, T Tr & Chu Dch D on Hc l hai mn hc d on c c s l l lun. Thc t d on, ti thng phi hp Chu Dch D on vi T Tr do chng c nhng im b sung cho nhau. Tng t Chu Dch D on Hc, kh nng ng dng ca T Tr khng dng li d on s phn. phn tip theo, ti s ni thm v mt bin th ca T Tr _ Mn hc Bm n.

Dng Kin Ton