Está en la página 1de 2

Nota de prensa

O PSdeG de Vilalba preguntaralle ao concelleiro GarcaLeira polos detalles da sa relacin cunha construtora
Partido dos Socialistas de Galicia

LUGO

Os socialistas pedirn datos concretos no pleno sobre o vnculo coa empresa Jos Sanjurjo Construccins S.L., que o edil xa recoeceu, e sobre a sa participacin directa en decisins municipais relacionadas con esta construtora O PSdeG interesarase pola participacin do Concello no operativo de extincin de incendios da Xunta e as posibles contratacins e far rogos para o arranxo de infraestruturas O PSdeG de Vilalba preguntaralle no prximo pleno ao concelleiro de Cultura, Turismo e Educacin, Jos Mara Garca-Leira y Boado, polos detalles da sa relacin contractual coa empresa Jos Sanjurjo Construccins S.L. e as decisins municipais nas que participou relacionadas con esta construtora, despois de que o propio edil recoecese na anterior sesin plenaria, a preguntas do Grupo Socialista, que tivera e tia relacin por conta allea con esta empresa, como lembra o voceiro Eduardo Vidal. Os socialistas tratarn no pleno tamn o convenio e as posibles contratacins que poida realizar o Concello para a extincin de incendios forestais e farn rogos para o arranxo de infraestruturas no concello. No referente relacin de Garca-Leira con Jos Sanjurjo Construccins S.L., os socialistas solicitarn datos para coecer desde que data mantn esa relacin, se foi ininterrumpida ata o da de hoxe e se participou en adxudicacins de obras e/ou servizos a dita empresa. De ser as, queren saber en cantas ocasins deu o seu voto favorable e cales foron as adxudicacins e o seu importe. Asimesmo, preguntarn se o concelleiro participou na aprobacin de facturas presentadas por dita empresa ou no levantamento de reparos suspensivos para facer efectivos pagamentos construtora. Desde o PSdeG queren saber ademis se o edil declarou o contrato en cuestin nas oportunas declaracins de bens presentadas no Concello antes de tomar posesin do cargo de concelleiro. Contratacin de persoal para a extincin de incendios O PSdeG preguntar tamn se o Concello ten previsto acollerse ao convenio de contratacin de persoal contra incendios que a Xunta vn de ofertar aos municipios, polo que se poden contratar ata seis persoas por brigada coa aportacin dun mximo do 25% dos gastos por parte do municipio. De asinalo, os socialistas preguntan se o Concello asumir alguna obriga competencial ou responsabilidade, cantas persoas teen pensado contratar, con que partida orzamentaria farn fronte aos gastos e cales van ser os criterios para a contratacin do persoal. Neste sentido, preguntarn se o Concello tratar de atopar perfs profesionais con experiencia e se o alcalde pensa dar transparencia e publicidade s contratacins. Por outra banda, o PSdeG faralle dous rogos ao alcalde para que ordene o necesario para o arranxo do treito do paseo fluvial que comunica a rea recreativa da Madalena coa ponte dos freires debido ao mal estado do firme, e para que ordene a limpeza e desbroce en gran parte dos solares do casco urbn, debido exuberante vexetacin existente, as como que demande dos propietarios o oportuno peche perimetral dos solares que carecen del.
23 de maio de 2013 1

Nota de prensa

Partido dos Socialistas de Galicia

LUGO