P. 1
MORFOLOGI.ppt

MORFOLOGI.ppt

|Views: 27|Likes:
ppt
ppt

More info:

Published by: Chitiramathiee Manikam on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

MORFOLOGI

Apakah morfologi?
 Satu cabang ilmu linguistik yang merujuk kepada kajian tatakata yakni bagaimana kata dibentuk.

Kajian terbahagi kepada dua:
 morfem:  bebas
 kata:  akar terikat

terbitan

KATA TUNGGAL
 Kata dasar, yakni kata yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.  Contoh:  itu, bakal, ke.

 iii. pada. Unit bebas  Contoh: saya  ii. Contoh: pawagam (panggung wayang gambar) . ke. Kata akronim  Kata yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan utuh. Kata tugas  Contoh: di.JENIS KATA TUNGGAL  i.

Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan keseluruhan tulisannya dengan huruf besar.TIGA CARA MENULIS AKRONIM  i.  Contoh:  ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia .

Gabungan huruf awal dan atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.TIGA CARA MENULIS AKRONIM  ii. Contoh:  tabika taman bimbingan kanakkanak  lurang lubang orang . jika bukan nama khas.

Gabungan huruf awal dan atau suku kata itu menjadi nama khas. kata itu ditulis bermula dengan huruf besar.TIGA CARA MENULIS AKRONIM  iii. Contoh:  Mara Majlis Amanah Rakyat .

 Contoh:  berlari  memasak . KATA TERBITAN  Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan.2.

3. KATA MAJMUK  Kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. air mata. . Contoh:  bumiputera.

rangkaian kata bebas:  biru laut jalan raya ketua menteri  nasi minyak Raja Muda .JENIS-JENIS KATA MAJMUK  i.

JENIS-JENIS KATA MAJMUK     ii. istilah khusus model linear telefon dail terus pita suara .

kiasan buah hati manis mulut ringan tulang berat tangan .JENIS-JENIS KATA MAJMUK      Iii.

Contoh:  alat tulis menjadi alat-alat tulis  pasar raya menjadi pasar-pasar raya .PENJAMAKAN KATA MAJMUK/KATA GABUNG  Hanya perkataan pertama yang terlibat.

penggandaan melibatkan keseluruhan kata. Contoh:  anak emas-anak emas  tandatangan-tandangan .KEKECUALIAN  Penggandaan yang melibatkan simpulan bahasa dan kata yang telah mantap.

 Semua guru besar bukan semua guruguru besar  Mereka bukan mereka-mereka .PENGGUNAAN PENANDA JAMAK  Semua. para. banyak. sekumpulan.

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK  Kata gabung berimbuhan awalan atau akhiran. Contoh:  bercampur aduk  daya serapan  mengambil alih .

Contoh:  pengambilalihan  mengehaknegarakan  ketidakstabilan .PENGIMBUHAN KATA MAJMUK  Kata gabung berimbuhan apitan.

KATA GANDA  Kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.4. Contoh:  kanak-kanak. . rumahrumah.

Penggandaan penuh     Ayat-ayat Kereta-kereta Bunga-bungaan Kementeriankementerian  Setiausahasetiausaha .

Penggandaan separa  Lelangit  Lelaki  Pepohon .

Penggandaan berentak  Sayur-mayur  Warna-warni  Saudara-mara .

Awalan Kata Nama      PeNPePeRKeJuru- .

ny.Awalan PeN Pe.l dan w.n.bergabung dengan huruf-huruf m.r.  Contoh:  Penyanyi  Pelayan  pewangi .

P.  Pukul pemukul  Takut penakut  Karang pengarang  Sayang penyayang . K dan S  Huruf pertama dalam kata dasar luluh dan digantikan menjadi bentuk sengau. T.

PeN. .  Contoh: baca menjadi pembaca. dan proses menjadi pemproses. dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf b. fatwa menjadi pemfatwa. veto menjadi pemveto. Boikot menjadi pemboikot. blok menjadi pemblok.menjadi pem Kata dasar bermula dengan huruf b. f dan v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.

c.pencuri  jaja .penswasta .PeN – menjadi pen  Kata dasar bermula dengan huruf d. Contoh:  dapat . j sy. dan z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s.pensyarah  tauliah .pendapat  curi .penjaja  syarah .pentauliah  swasta .

menjadi peng Kata dasar bermula dengan huruf g. Contoh:  gulung .pengelak . Hadir juga bentukbentuk pengecualian yang kata dasar bermula dengan huruf k. u.pengkhianat  elak . kh dan h dan a. e.PeN. i o.penggulung  khianat .

Kata pinjaman  kabul pengkabul  katalog pengkatalog  kategori pengkategori  kritik pengkritik .

 Catatan: Kata kaji bukan kata pinjaman.Kekecualian  Kata dasar kaji – pengkaji. . Tujuannya untuk membezakan dengan kata pengaji.

Contoh:  bom pengebom  cat pengecat  had pengehad .Peng.menjadi penge Apabila bergabung dengan kata dasar bereka suku kata.

Pe.  peN.+ sakit penyakit .  Pe + sakit pesakit  Catatan:Sebagai perbezaan makna antara kata terbitan berawalan pedengan kata terbitan berawalan peN-.digabungkan dengan kata dasar tanpa melibatkan perubahan bunyi.

Contoh:  Per + asap  perasap  Per + buru  perburu  .Awalan peR Pada kata dasar jenis kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bunyi pada awal kata dasar.

dan juru Tanpa melibatkan perubahan bunyi.Awalan ke. Contoh:  Ke + kasih  kekasih  Juru + tari  jurutari .

penge-…-an. .Apitan  Ke-…-an  Pe-…-an  PeN…-an:pem-…an. peny-…-an. per-…-an.pen-…-an.  PeR-…-an:pe-…-an.peng…-an.

Sisipan  -el  telunjuk  -em  gemuruh  -er  kerlip  -in  sinambung .

Imbuhan Rangkap  mempeR-: memperisteri. dipeR-: diperalat. memperbesar. . terpeR-: terperinci. mempersuami.

tunakarya.pra-.Contoh:  Tunanetra.tripanca.swa-tunaeka-dwi-. Swalayan. pramusaji. .Imbuhan Awalan  Maha.

terima kasih. Salam “Bahasa Jiwa Bangsa” .Sekian.

 Keselarasan huruf vokal. diftong.  Ejaan:  Bunyi:tiga:vokal. Penulisan Kata dan Pembentukan Kata.  Pemisahan suku kata.  Pola suku kata. .  Ejaan kata bahasa Inggeris.Pascakursus:Ejaan. konsonan.

Penulisan Kata      Kata berawalan Kata majmuk Kata ganda Kata nama Kata ganti nama diri singkat  Kata bilangan/angka  Singkatan .

Pembentukan Kata  Imbuhan:      Awalan Akhiran Apitan Imbuhan pinjaman Akronim .

 Andai terkurang maaf kumohon.  Lebah bersarang di hujung pohon.  Ilmu kuberi harap dimanfatkan.Kueja betul. bahasaku terampil  Pokok kari di tepi pekan. .

 Melaka terkenal dengan bukit yang mereka mengenalikan sebagai Bukit China.  Pelajar itu gagal dalam akauntasi kerana dia tidak berminat dengan subjek tersebut.  Haslina melapor berita dari London.Betulkan jika perlu:  Dia yakin bahawa rakyat di negara itu akan menyatupadu. .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->