Está en la página 1de 2

CEP ASKARTZA-ISUSI LHI

1 EKINTZA DESKRIBATZEN

Elkarbizitzaren zuhaitzak IKUSITAKO BEHARRA, INTERESAK: Bakearen aldeko eta kontrako ekintzen analisia. NOIZ cuándo (PROZESUAN KOKATU-situar en el proceso) : Martxoak 30 FASEA fase Diagnostiko fasean
IZENBURUA NON-dónde (TUTORETZA, FORMAKUNTZA, ESKOLAN, ARRATSALDEZ…tutoría, formación, en la escuela, a la tarde…) TUTORETZAN AZPIMARRATZEKOA a resaltar NORK BIZI DU ESPERIENTZIA quién há vivido la experiencia (IGORLEAK -DESTINATARIOS) PARTAIDE KOPURUA número participantes : 89 ikasle eta 8 irakasle AUKERATZEKO IRIZPIDEA criterio elección : LHezkuntzako ikasleak ADINA edad 6-12 GENERO EZBERDINTASUNIK diferencias de género :EZ BESTE PERTSONA TIPOREKIN EGIN DAITEKE? ¿se puede hacer con otro tipo de personas? BAI Familiekin eta irakasleekin BESTE NORBAITI HELDU ZAIO? ¿le ha llegado a alguien más? Bai familiei zeren eta

2

ormirudian eskolako aterpean kokatu zen.
3 NOLA EGIN DUGU cómo lo hemos hecho ARDURADUNAK responsables (PROZESUA-PROCESO)

Elkarbizitza proiektuaren arduraduna eta

tutoreak
DEIALDIA convocatoria Etapako bileran eta tutoretza saioetan ANTOLAKUNTZA IRIZPIDEAK criterios organizativo

Elkarbizitzako arduradunak bi zuhait handi margoztuko ditu. Bi osto mota banatulo ditu irakasleen arten. Irakasleek tutoretzan bakearen aldeko eta kontrako egoerak landuko ditu eta ekintza umeei azalduko die.
METODOLOGIA ETA JARDUERAK metodología y actividades Talde handian: “Torbellino de idea” edo “Mantel de papel” Bakearen aldeko egoerak, ekintzak…./ Bakearen kontrako egoerak. Bakarkako lana: Bakoitzak idazten edo marrazten ditu aldeko edo kontrako ekintzak. Talde handian : zuhaitzaren aurrean idatzitako esaldia edo margoztu dutena azaldu. PARTE HARTZE TIPOA BALORATU valora tipo de participación :

Oso egokia zeren gela bakoitzeko erritmoa errespetatu da. Tutoretza saioetan landu da, tailerretan ostoak prestatu dira eta bakearen egunean egunean zehar ostoak zuhaitzetan ipintzera jaitsi ziren.
INFORMAZIOA BILTZEKO METODOA método recogida información

 Ormirudian jaso ziren elkarbizitzarako praktika positiboak

CEP ASKARTZA-ISUSI LHI
dokumentu batean bildu ziren .
INFORMAZIOA BUELTATZEKO METODOA método devolución información

 Dokumentu hori elkarbizitza txokoan kokatu zen.
4 GIROA ambiente EBALUAZIOA evaluación MEREZI DU?- ¿ MERECE LA PENA?)BAI ZERTARAKO EGINDA para qué se ha hecho Umeak motibatzeko eta elkarbizitza

nola ulertzen duten umeek jakiteko. LORPENAK logros LHezkuntzako implikazioa eta parte hartzea. ZAILTASUNAK dificultades EZ MEREZI DU? ¿merece la pena? BAI , interresgarria izan da. INPAKTUA impacto ALDAKETAK cambios : Familien interesa ikusi da , gurasoek bakearen egunean egindako ormirudiak irakurtzen egon ziren ERRONKAK retos Urtero egun horretan ekintza bat antolatzea ahal den neurrian estamentu guztiak parte hartzen.
5 BESTERIK otras cosas

Patioan egon den bitertean (2 aste) interesgarria izan da zeren eta gatazka bat gon den bakoitzean aztertu dugu gertatu dena eta gatazka horretan parte hartu dutenak elkarbizitza aldeko edo kontrako zuhaitzearen aurrean kokatu dira.
KOORDINATZAILEA: Marinela Lavin