Empresa

:
RIF
Dirección Fiscal
LIBRO DE VENTAS MES DE ____ DE 200_
VENTAS
FECHA

FACTURA

CAJA

FACTURACION
MAQUINA FISCAL
MODELO

SERIAL

REPORTE
Z

DESDE

HASTA

CLIENTE

AFECTA A
CONTRIBUYENTE

EXENTAS
NOMBRE / RAZON SOCIAL

R.I.F.

TOTAL GENERAL
DEBITO FISCAL

Base Gral.

CONSUMIDOR

BASE

IVA Red.

Base Gral.

IVA Gral.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BASE

IVA

Ventas Exentas

0.00

Ventas Gravadas Alicuota GENERAL

0.00

0.00

Ventas Gravadas Alicuota REDUCIDA

0.00

0.00

TOTAL VENTAS Y DEBITOS

0.00

0.00

AFECTA A

IVA Gral.

EXENTAS

ALICUOTA GENERAL
BASE

ALICUOTA REDUCIDA

IVA

BASE

IVA

CONTRIBUYENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NO CONTRIBUYENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00 0. VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.CONSUMIDOR TOTAL BASE IVA Red.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.