Está en la página 1de 12

FLORES ROSA ROSA ROSA ROSA CLAVEL CLAVEL CLAVEL CLAVEL NARCISO NARCISO NARCISO MARGARITA MARGARITA MARGARITA

MARGARITA IRIS IRIS IRIS IRIS LILIUM LILIUM LILIUM LILIUM TOTAL AGUA TOTAL ASPIRINA TOTAL LIMON TOTAL ACEITE

SUSTANCIAS Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE TOTAL FLORES

DIAS 10 6 7 5 20 14 10 12 17 17 14 11 27 15 19 17 15 13 11 8 13 13 15 11 17 13 13 11 6 13 4

TOTAL MUESTRA

SUMA VARIABLES TOTAL VARIABLES

MEDIA DESVIACION TIPICA

7.0 2.2

MEDIA DESVIACION TIPICA

14.0 4.3

MEDIA DESVIACION TIPICA

14.8 2.9

MEDIA DESVIACION TIPICA

19.5 5.3

MEDIA DESVIACION TIPICA

11.8 3.0

MEDIA DESVIACION TIPICA

13.0 1.6

MEDIA DESVIACION TIPICA

13.3 2.7

MEDIA

13.3

FLORES ROSA ROSA ROSA ROSA CLAVEL CLAVEL CLAVEL CLAVEL NARCISO NARCISO NARCISO NARCISO MARGARITA MARGARITA MARGARITA MARGARITA IRIS IRIS IRIS IRIS LILIUM LILIUM LILIUM LILIUM

SUSTANCIAS Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE Solo AGUA ASPIRINA LIMON ACEITE

DIAS 10 6 7 5 20 14 10 12 17 17 14 11 27 15 19 17 15 13 11 8 13 13 15 11

MEDIA DESVIACION TIPICA

13.3 4.9

FLORES ROSA CLAVEL NARCISO MARGARITA IRIS LILIUM

SUSTANCIAS Solo AGUA Solo AGUA Solo AGUA Solo AGUA Solo AGUA Solo AGUA

DIAS 10 20 17 27 15 13 MEDIA DESVIACION TIPICA

17.0 6.0

FLORES ROSA CLAVEL NARCISO MARGARITA IRIS LILIUM

SUSTANCIAS ASPIRINA ASPIRINA ASPIRINA ASPIRINA ASPIRINA ASPIRINA

DIAS 6 14 17 15 13 13 MEDIA DESVIACION TIPICA

13.0 3.7

FLORES ROSA CLAVEL NARCISO MARGARITA IRIS LILIUM

SUSTANCIAS LIMON LIMON LIMON LIMON LIMON LIMON

DIAS 7 10 14 19 11 15 MEDIA DESVIACION TIPICA

12.7 4.2

FLORES ROSA CLAVEL NARCISO MARGARITA IRIS LILIUM

SUSTANCIAS ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE

DIAS 5 12 11 17 8 11 MEDIA DESVIACION TIPICA

10.7 4.0