LAMPIRAN C BAHAN BANTU MENGAJAR

Sampul surat berwarna

Salah satu gambar tunggal mengenai perayaan di Malaysia

LAMPIRAN C “Puzzle” yang dihasikan daripada gambar tunggal. .