Está en la página 1de 4

Matematika/Trikampiai

Matematika/Trikampiai
Trikampis
Trikampiu vadiname figr, kuri sudaro trys takai, nepriklausantys vienai tiesei, ir trys atkarpos, jungianios kiekvienus du i t tak. Tuos tris takus vadiname trikampio virnmis, o atkarpas jo kratinmis. Trikamp ymime nurodydami jo virnes:

Trikampio ABC kampu prie virns A vadiname kamp, kur sudaro pustiess AB ir AC. Panaiai apibriami to trikampio kampai prie virni B ir C. Trikampio auktine vadiname statmen, ivest i trikampio virns ties, kurioje yra prie virn esanti kratin:

Trikampio pusiaukampine vadiname trikampio kampo pusiaukampins atkarp, kuri dalija kamp pusiau ir jungia trikampio virn su prie j esanios kratins taku:

Trikampio pusiaukratine vadiname trikampio kampo pusiaukratins atkarp, kuri dalija kratin pusiau bei jungia trikampio virn su prie j esanios kratins viduriu:

Trikampio vidurine linija vadiname atkarp, kuri jungia dviej jo kratini vidurio takus.

Matematika/Trikampiai

vidurin linija.

Trikampio lygumas
Lygiomis atkarpomis vadiname atkarpas, kurios yra vienodo ilgio. Lygiais kampais vadiname kampus, kurie yra vienodo laipsninio mato. Yra trys trikampi lygumo poymiai: 1. Trikampi lygumo poymis pagal dvi kratines ir kamp tarp j. 2. Trikampi lygumo poymis pagal kratin ir prie jos esanius kampus. 3. Trikampio lygumo poymis pagal tris kratines.

Trikampio perimetras

Trikampio perimetras yra vis trikampio kratini ilgi suma.

Trikampio pusperimetris lygus pusei perimetro.

Trikampio kamp suma lygi 180

Matematika/Trikampiai

Trikampio pusiaukratins
I trikampio kampo ijusi ties, kuri prieais t kamp esani kratin dalina pusiau, vadinama trikampio pusiaukratin. Jei susikerta dvi trikampio pusiaukratins, tai jos vien kita padalina santykiu 2:1. T. y. viena trikampio pusiaukratin, kit trikampio pusiaukratin dalina santykiu 2:1. Didesn padalintos pusiaukratins dalis yra ariau kampo.

Trikampio ploto radimas inant koordinates


Trikampio plotas. Bet kokiems takams ireikiamas formule , ir negulintiems ant vienos tiess, plotas S trikampio ABC

rodymas. Plot trikampio ABC pavaizduot pav. 11, galima rasti taip:

kur Kadangi

- plotai atitinkam trapecij.

11.

stat iraikas iems plotams lygyb

gausime formul

Pavyzdis. Duoti takai A(1; 1), B(6; 4), C(8; 2). Rasti trikampio ABC plot. Randame:

Straipsnis altiniai ir Prisidedani

Straipsnis altiniai ir Prisidedani


Matematika/Trikampiai altinis:: http://lt.wikibooks.org/w/index.php?oldid=21794 Autoriai: Ausis, Detraransdell, Dirgela, Frigotoni, Martynas Patasius, Matasg, PiRSquared17, Versatranitsonlywaytofly, 16 anonimas keitimus

Vaizdo altiniai, licencijos ir Prisidedani


Vaizdas:trikampiai_virsunes.png altinis:: http://lt.wikibooks.org/w/index.php?title=Vaizdas:Trikampiai_virsunes.png Licencija: GNU Free Documentation License Autoriai: Ausis Vaizdas:Trikampis_aukstine.png altinis:: http://lt.wikibooks.org/w/index.php?title=Vaizdas:Trikampis_aukstine.png Licencija: Public Domain Autoriai: Ausis Vaizdas:Trikampis_pusiaukampine.png altinis:: http://lt.wikibooks.org/w/index.php?title=Vaizdas:Trikampis_pusiaukampine.png Licencija: Public Domain Autoriai: Ausis Vaizdas:Matematika_pusiaukrastine.png altinis:: http://lt.wikibooks.org/w/index.php?title=Vaizdas:Matematika_pusiaukrastine.png Licencija: Public Domain Autoriai: Ausis Vaizdas:Trikampis_vidurio_linija.PNG altinis:: http://lt.wikibooks.org/w/index.php?title=Vaizdas:Trikampis_vidurio_linija.PNG Licencija: Public Domain Autoriai: Ausis Vaizdas:Trikampis_perimetras.PNG altinis:: http://lt.wikibooks.org/w/index.php?title=Vaizdas:Trikampis_perimetras.PNG Licencija: Public Domain Autoriai: Ausis, Matasg Vaizdas:Trapecijaris11-4.jpg altinis:: http://lt.wikibooks.org/w/index.php?title=Vaizdas:Trapecijaris11-4.jpg Licencija: Neinomas Autoriai: Versatranitsonlywaytofly

Licencija
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/