Está en la página 1de 10

Ruralactivo

Programa de dinamizacin socioeconmica de Santa Mara de Xeve, Santo Andr e Verducido

Obxectivos o o o o Promover modelos econmicos alternativos no territorio. Favorecer a cohesin e benestar sociais. Promover a fixacin de poboacin nas zonas rurais do concello. Pr en valor os recursos endxenos e o patrimonio do territorio.

Programa de dinamizacin socioeconmica de Santa Mara de Xeve, Santo Andr e Verducido

Falta de acceso ao emprego no medio rural Sobreenvellecemento feminino Maior taxa de desemprego feminino Menores taxas de actividade e ocupacin no territorio Precariedade laboral Dupla xornada laboral das mulleres empregadas (traballo produtivo fra da casa, reprodutivo, nas tarefas domsticas) o Dificultades de acceso formacin o o o o o o

Programa de dinamizacin socioeconmica de Sta.Mara de Xeve, Sto Andr e Verducido

Programa de dinamizacin socioeconmica de Sta.Mara de Xeve, Sto Andr e Verducido

o A xente desea o programa e dirixe o proceso o Require tempo de xestacin o Resultados duradeiros e consensuados o Favorece a cohesin grupal, a transmisin de ideas e coecementos

Programa de dinamizacin socioeconmica de Sta.Mara de Xeve, Sto Andr e Verducido

o Extraer informacin de utilidade para definir as seguintes fases do programa en base aos intereses amosados o Realizar documento de diagnose o Propiciar a implicacin das persoas participantes no proxecto

Programa de dinamizacin socioeconmica de Sta.Mara de Xeve, Sto Andr e Verducido

Identificalo e valorizalo como motor de desenvolvemento socioeconmico local

Programa de dinamizacin socioeconmica de Sta.Mara de Xeve, Sto Andr e Verducido

Un convite a soar: imaxinar como sera un proxecto ou empresa que aproveita os recursos endxenos dentro de 10 anos

Programa de dinamizacin socioeconmica de Sta.Mara de Xeve, Sto Andr e Verducido

anlise documental + documento de consenso= anlise participada

Programa de dinamizacin socioeconmica de Sta.Mara de Xeve, Sto Andr e Verducido

Programa de dinamizacin socioeconmica de Sta.Mara de Xeve, Sto Andr e Verducido