Está en la página 1de 4

A NOVA NARRATIVA GALEGA un movemento narrativo de finais dos anos 50 e comezos dos anos 60, que pretende romper

r coas formas e temas tradicionais da narrativa galega anterior. un movemento que asimila as correntes mis renovadoras que a novela europea e americana fora desenvolvendo ao longo do sculo XX como por exemplo Kafka, Joyce, Faulkner,etc. 1. Caractersticas: A ruptura da cronoloxa lineal do argumento, mediante analepses ou flash-back (unha retrospeccin cara ao pasado) ou prolepses ou flash-foward (unha retrospeccin cara ao futuro). O uso do monlogo interior, mostrando como o pensamento dos personaxes. O uso da tcnica do ollo cinematogrfico mediante a presenza do narrador observador. Os personaxes son annimos, marxinais, inadaptados que mostran unha violencia e unha destrucin. Representan o absurdo existencial, a agresividade oculta humana. Os ambientes son opresivos e claustrofbicos, onde agroman as obsesins mis ntimas das personaxes. 2. Autores: Xos Lus Mndez Ferrn, Carlos Casares, Mara Xos Queizn, Gonzalo Rodrguez Mourullo, Camilo Gonsar e Xohana Torres. 3. Coetneos Nova Narrativa Galega: Xos Neira Vilas. 3.1. Caractersticas principais. Encdrase no realismo social e esprito crtico. Temas: a Galiza rural do interior e a Galiza emigrante. 3.2. Memorias dun neno labrego. Describe un mundo rural desde a perspectiva infantil ou adolescente. O narrador protagonista: Balbino. Utiliza unha estrutura sinxela e unha linguaxe popular. Desenvlvese nun medio subdesenvolvido e pechado cuxa nica sada a emigracin. 3.3. Xente no rodicio. 1

Describe un mundo rural desde a perspectiva adulta. Os temas mis relevantes son a desesperanza social campesia orixinada pola pobreza, os prexuzos sociais ou a violencia. 3.4. Historia de emigrantes e Remuo de sombras. Cntrase nos temas da emigracin e as inxustizas que ela orixina como a angustia, a morria, a loita coti para fuxir da miseria; presentando como nicas sadas a revolucin e a solidariedade cos oprimidos. GALICIA NA POCA DA DEMOCRACIA a) A transicin da ditadura democracia. En 1975, morre Franco, restaurase unha monarqua con Xon Carlos I orixinando o proceso de transicin dunha ditadura a unha democracia, froito dunha reforma pactada entre os opositores ao franquismo, sectores moderados opositores ao franquismo e sectores que coexistan co rxime. En 1977, celbranse as primeiras eleccins democrticas. En 1978, aprbase a Constitucin Espaola. Creouse o Estado das Autonomas, permitindo a descentralizacin administrativa. b) A transicin poltica en Galiza. En 1981, aprbase o Estatuto de Autonoma de Galiza, onde se define Galiza como nacionalidade histrica e a lingua galega como a lingua propia de Galiza, oficial xunto co casteln. c) A situacin lingstica. Desde 1980, prodcese a recuperacin da actividade cultural galega. En 1983, aprbase a Lei de Normalizacin Lingstica, que trataba de facer que o galego tivese un uso normal en todos os mbitos sociais. Desde 1983 at hoxe, creronse leis para potenciar a normalizacin do galego en todos os mbitos sociais, mais non se cumpriron as expectativas xa que por exemplo, as informacins sobre o uso do galego na mocidade sinalan un descenso alarmante. A POESA NA ACTUALIDADE a) Entre 1975 e 1980, a poesa socialrealista entra en crise, gaando terreo a poesa experimental e culturalista, reflectida na poesa de Uxo Novoneyra e 2

con Xos Lus Mndez Ferrn coa obra Con Plvora de Magnolias. Tamn gaa terreo a influencia da poesa que lvaro Cunqueiro reflicte no poemario de

Herba de aqu e acol e a revalorizacin da poesa vangardista de Manuel


Antonio. b) Entre 1975 e 1980, aparece en Vigo o Grupo Rompente, un colectivo integrado por Alfonso Pexegueiro, Antn Reixa e Alberto Avedao; de carcter experimental e vangardista, defensor dunha esttica urbana que se mestura con diferentes cdigos artsticos como a poesa, o rock, o cinema ou a banda deseada. En 1978, publicaron o libro Silabario da turbina. c) Na dcada dos 80, prodcese a consolidacin da renovacin potica que se define no culturalismo temtico e o esteticismo formal. O culturalismo temtico: unha poesa intimista. Os temas cntranse na vivencia amorosa, o erotismo, a saudade da infancia, a reflexin sobre a soidade e a morte, o lamento pola fugacidade do tempo, o canto beleza,etc. Favorece a relacin temtica entre todas as artes, con numerosas referencias a manifestacins estticas como o cinema, a msica e as artes plsticas. Veuse favorecida pola presenza de premios literarios como o Esquo, revistas poticas como Dorna e coleccins de poesa como Leiladoura. Autores: Ramiro Fonte, Pilar Pallars, Ana Roman, Xela Arias, Miguel Anxo Fernn Vello, Xavier R. Baixeras, Manuel Forcadela, Xos Mara lvarez Cccamo, Manuel Rivas, Daro Xohn Cabana e Lois Pereiro. O esteticismo formal: unha poesa esteticista. Busca unha elegancia formal do poema e un gusto polo vocabulario culto e barroco. A poesa entendida como unha arte da linguaxe, onde debe coidarse con detalle a elaboracin lxica, estrutural e estilstica do poema. d) Na dcada dos 90, a poesa destaca pola multiplicidade de voces, pola aparicin de coleccins poticas como Ablativo Absoluto, de grupos poticos 3

como Ronseltz ou o Batalln da Costa da Morte; e de revistas literarias como

Animal.
Reivindican o compromiso coa lingua, coa natureza, co feminismo e cos movementos antiglobalizacin. Usan unha linguaxe simple e directa para expresar sentimentos e realidades autobiogrficas. Mostran unha Galiza como un mundo en crise que sofre unha perda dos seus valores rurais e camia cara a unha sociedade urbana. Autores a destacar: Miro Villar, Rafa Villar, Fran Alonso, Gonzalo Navaza, Estevo Creus e Carlos Negro. e) Na dcada dos 90, tamn se produce a renovacin potica desde a perspectiva feminina. Hai que destacar que a sa contribucin moi significativa xa que atopamos durantes esa dcada numerosos nomes como Mara Xos Queizn, Ana Roman, Chus Pato, Marica Campo, Lusa Castro, Helena de Carlos, Mara do Cebreiro, Iolanda Castao, Emma Couceiro, Lupe Gmez e Olga Novo. Todas elas forman parte da chamada Xeracin dos 90. Todas elas contriben consolidacin dun discurso potico pensado desde a perspectiva feminina como alternativa ideolxica e esttica que cuestiona os tpicos literarios que foron elaborando os homes durante sculos. Todas elas reivindican a historia oculta das mulleres, o seu erotismo, a sa capacidade para reconstrur o mundo desde a intelixencia, o compromiso e a liberdade.