mengenal huruf kecil a hingga z

ab .

cd .

e f .

gh .

i j .

k l .

mn .

op .

q r .

s t .

uv .

wx .

y z .

a e i m q u b f j n r v y c g k o s w z d h l p t x .

baik secara elektronik.blogspot. Tidak dibenarkan memetik atau mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini dalam bentuk apa jua dan dengan cara apa pun.Untuk mendapatkan lain-lain bahan anda boleh melayari laman web http://www. fotologi. .i-cikgu.com untuk mendownload lebih banyak bahan yang diberikan secara PERCUMA. mekanik. ©Hak cipta terpelihara. rakaman atau yang lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.