LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PEKERJAAN BOREPILE PADA TANJUNG PRIOK ACCES ROAD CONCTRUCTION PROJECT

SECTION E-2

DISUSUN OLEH : 1. AIDI RAHMAN 2. ESTHER PUTRI NATALLIE 3. MUHAMAD NISMI 3110120037 3110120019 3110120025

PembimbingProyek

PembimbingJurusan

( DeniWiharjito, ST.MMT )

( Ir. EndangKhamdari, M.T )

Mengetahui, KetuaJurusanTeknikSipil

(PuteraAgung MA, ST.,MT )

i