NAMA INSTANSI : SDN 4 GAPUK ALAMAT RUMAH JALAN 1 2 3 4 5 196312311984031124 H.ALIMUN,S.Pd 195412311986051002 H.ABD.WAHAD,A.Ma 196712311989061004 SAHTI,S.

Pd 197306022007012013 SUMINDAH,S.Pd 197212312007011160 M.ZAINI,S.Pd SDN 4 Gapuk SDN 4 Gapuk SDN 4 Gapuk SDN 4 Gapuk SDN 4 Gapuk Kepala Sekolah Guru Gr. Bangkol Guru Guru Guru TGH.Abd.karim TGH.Ikhsan Ismail Latsitarda No1

NO

NIP

NAMA

KANTOR

JABATAN

ALAMAT RUMAH DESA / KELURAHAN Mendagi Beleka Kr. HP 87864056675 81917118829 087864393959 81916413050 81907518866 Mengetahui Kepala SDN 4 Gapuk H.Anyar. Jurang Mesanggok KECAMATAN Gerung Mataram Kediri Gerung Gerung NO. Pagesangan Timur Gelogor Pusat gelogor Dsn ketujur Mesanggok Kbn.Pd NIP. 196312311984031124 .ALIMUN.S.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.