Está en la página 1de 15

FIZIKINIAI IR CHEMINIAI REIKINIAI

Mediagos, veikiamos vairi iorini veiksm, kinta. Tie kitimai bna dvejopi: vienais atvejais mediag sudtis nepakinta, o kitais- susidaro visikai naujos mediagos su joms bdingomis savybmis.

Fizikiniai reikiniai
Fizikini reikini metu mediagos nevirsta kitomis, o kinta tik j fizikiniai parametrai (agregatin bsena, kietumas, klampumas, tankis, elektrinis ir iluminis laidumas).

Fizikiniai reikiniai

Fizikini reikini pavyzdiai


Nordami pasinaudoti daugybe aplink mus esani mediag, turime inoti j fizikines bei chemines savybes. Pavyzdiui, liejimu, tampavimu, tekinimu, lipdymu i metal, molio bei plastik gaminami visokiausi form daiktai.

Mediag, i kuri tie daiktai padaryti, savybs ilieka nepakitusios. Vadinasi, gamindami mintais bdais vairius daiktus, stebime fizikin reikin formos kitim.

Cheminiai reikiniai
Chemini reikini metu vienos mediagos virsta kitomis. Cheminiai reikiniai paprastai vadinami cheminmis reakcijomis.

Cheminiai reikiniai

Chemini reikini pavyzdiai


Metalai ir j lydiniai, plastikai, skalbikliai, valikliai, tirpikliai, daai, stiklas, tros, vaistai, kvepalai, kremai tai dalis mediag, gaut vykstant cheminms reakcijoms.

Benzino, ibalo, gamtini duj, akmens angli malk degimas taip pat chemins reakcijos, kurioms vykstant atpalaiduojama energija ir iluma. Be i reakcij nepsienama buityje, pramonje, ems kyje. Taip pat jos vyksta ir gyvuosiuose organizmuose.

ilumos isiskyrimas arba panaudojimas. Spalvos pakitimas. Duj isiskyrimas. Nuosd atsiradimas. Kvapo atsiradimas. viesos isiskyrimas.

Pagrindiniai chemins reakcijos poymiai

Tyrimai
Chemik tyrimai atsako tokius klausimus kaip, pavyzdiui: kodl ir kaip geleis rdija; kodl druskos tirpalas praleidia elektros srov, o cukraus ne; kodl vieni cheminiai virsmai vyksta greitai, o kiti ne ir pan.

Degimo reakcija
Degimo reakcija tai tokia reakcija, kurios metu isiskiria ir viesa ir iluma.

Chemikams labai svarbu suvokti reakcij esm, itirti j vyksmo slygas, imokti valdyti reakcijas. Fizikinius ir cheminius reikinius tyrinja atlikdami vairius bandymus, arba eksperimentus.

Informaciniai altiniai
CHEMIJA 8 kl. vadovlis http://lt.wikipedia.org/wiki/Chemija

Lukas Virketis 8c