COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Elaborado por Rosa Araujo

INTRODUCCIÓN
A nosa constitución establece que España está formada por 17 Comunidades Autónomas: Andalucía Aragón, Asturias, Cantabria, CastillaLeón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra e o País vasco, e as dúas cidades autónomas Ceuta e Melilla.

TAREFA
*Realizar un traballo de investigación sobre as diferentes comunidades autónomas. • O traballo será presentado en distintas diapositivas que incluirán textos, imaxes, sons… • O traballo se presentará en clase acompañado dunha exposición oral.

PROCESO
• • • • • • • • GRUPOS DE TRABALLO: Grupo 1: Grupo 2: Grupo 3. Grupo 4 Grupo 5: Grupo 6: Grupo 7:

Proceso_parte 2
• • • • • • • • PRESENTACIÓN Diapositiva 1 Nombre Localización en el mapa de España Diapositiva 2 Superficie Provincias Capital

Proceso-parte 3
• Diapositiva 3 *( solo Cataluña, Galicia y País vasco) • Lingua cooficial • Texto escrito nesa lingua • Diapositiva 4 • Bandeira • Escudo • Himno

Diapositiva 5
• • • • • Folclore. Bailes Instrumentos Música… Lugares de interés turístico

Proceso- parte 4
• Diapositiva 6 • Lugares de interés turístico • Diapositiva 7 • Gastronomía: productos típicos

ENLACES
• • • • • • • • Enciclopedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada Buscador web: https://www.google.es/webhp?hl=es&tab=ww Imágenes http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi Vídeos http://www.youtube.com/?hl=es&tab=w1&gl=ES

AVALIACIÓN
• Para avaliar o traballo teranse en conta os seguintes aspectos: • A expresión escrita e a presentación ( información organizada, completa, explicacións claras, sen faltas de ortografía, imaxes…) • Exposición oral (linguaxe clara, expresión fluída…) • Traballo en grupo ( Se traballa en grupo, se reparten as tarefas…)

O obxectivo deste traballo de investigación é que teñades aprendido máis cousas sobre as comunidades autónomas e a súa riqueza cultural. Pon a proba os teus coñecementos: As comunidades autónomas: http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC /eltanque/comunidades/comunidades_p.html Sitúa no mapa: http://www.juegos-geograficos.com/juegos-geografiaComunidades-de-Espana-_pageid92.html Puzzle.: http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales /geografia/puzleca.html

CONCLUSIÓN