Está en la página 1de 12

Pirmieji branduoliniai reaktoriai pasaulyje

Branduolins energijos istorija


Pirm kart branduoli dalijimsi 1934 m. stebjo ital fizikas Enrikas Fermis(Enrico Fermi), kai eksperimentuose uranas buvo bombarduojamas neutronais. Taiau is reikinys nebuvo pilnai suprastas, kol 1938 m. Otas Hanas (Otto Hahn), Fricas trasmanas (Fritz Strassmann), Liza Meitner (Lise Meithner) ir Otas Robertas Frias (Otto Robert Frisch) tyrindami produktus, gautus i urano, nustat, jog maas neutronas padalina didel urano atom dvi apytiksliai lygias dalis. Prasidjo aktyvs branduoli dalijimosi tyrimai.

Pirmasis branduolinis reaktorius


1942 m. gruodio 2 d. vadovaujant Enrikui Fermiui(Enrico Fermi) ikagoje (JAV) buvo paleistas pirmasis pasaulyje branduolinis reaktorius Chicago Pile-1. is eksperimentas buvo dalis Manheteno projekto. Tiesa, savs palaikanios grandinins branduolins reakcijos demonstravimas truko tik 33 minutes, kai reaktorius pasiek kritin situacij ir buvo sustabdytas.

Pirmosios branduolins jgains


Pirmoji eksperimentin branduolin jgain EBR-I, gaminusi elektr, buvo paleista 1951 m. gruodio 20 d. Arco mieste (Aidahas, JAV). Tuo metu ji gamino tiek energijos, jog pakako udegti keturioms 200 W lemputms. Pirm komercin jgain 1954 m. birelio 27 d. Obninske pastat Taryb Sjunga. Obninsko branduolin jgain gamino apie 5 MW elektros energijos ir ateinanius 10 met buvo vienintel tokio tipo elektrin visoje Taryb Sjungoje.
Igoriui Kuriatovui (fizikas, vadinamas tarybins atomins bombos tvu) vadovaujant buvo atidaryta pirmoji pasaulyje pramonin atomin elektrin (1954)

Branduolinis reaktorius
Branduoliniu reaktoriumi vadinamas renginys, kuriame sukeliama ir vyksta valdoma branduoli dalijimosi reakcija. Branduoliniame reaktoriuje urano 235 izotopas skaldosi lengvesnius atomus. Tuo metu ilekia daug neutron, kuri kinetin energija labai didel. ie neutronai, palaipsniui atsitrenkdami reaktoriaus pertvar ar sien atom branduolius, turim kinetin energij paveria ilumine energija arba kariu.

Pagrindiniai branduolinio reaktoriaus elementai


Branduolinio kuro strypai jie sudaryti i galini skilti element urano 235, urano 233, plutonio 239 ir neskylanio urano 238 miinio. Neutron ltiklis sunkusis arba paprastas vanduo, grafitas. is elementas reikalingas skilimo metu atsirandantiems greitiesiems neutronams ltinti, kad jie galt skaldyti uran 235. Neutron reflektorius tai aplink branduolinio kuro strypus taisytas renginys, skirtas trukdyti neutronams ilkti i reaktoriaus. Reakcijos greiio reguliatorius neutronus sugeriantys kadmio arba boro strypai. ilumneis cirkuliuojantis vanduo, skystas natris ir kt.

Uranas- branduolinis kuras

Panaudotas branduolinis kuras PANAUDOTO KURO SAUGOJIMAS Panaudotas kuras PANAUDOTO KURO PERDIRBIMAS Radioaktyvios mediagos ATLIEK SAUGOJIMAS Radioaktyvios mediagos

BRANDUOLINIO KURO GAMYBA Sodrintas uranas SODRINIMAS Urano koncentratas PERDIRBIMAS

BRANDUOLINIS KURAS

Urano rda

Urano rdos telkinys Nuolatin saugykla

Ignalinos atomin elektrin


1974 m. prasidjo parengiamieji Ignalinos atomins elektrins (AE) statybos darbai. Tuo metu galingiausia pasaulyje Ignalinos AE buvo statoma ne tik Lietuvos, bet ir buvusios Soviet Sjungos vientisos iaursVakar energetikos sistemos poreikiams patenkinti.

Paskutin 2009-j dien, likus valandai iki Naujj met, po ketvirio amiaus veiklos buvo visikai sustabdyta soviet laikais pastatyta Ignalinos atomin elektrin (AE), kurioje veik galingiausi pasaulyje atominiai reaktoriai. Vienintelio veikianio antrojo reaktoriaus galia nuo 1320 iki 700 megavat (MW) buvo pradta mainti 20 val., po trij valand ji pasiek 250 MW ir 23 val. reaktorius buvo visikai ijungtas.

Branduolins energetikos perspektyvos


Vienose alyse atsisakoma branduolins energijos gamybos, o kitose ji skmingai naudojama, nors irgi tenka veikti ikilusias problemas. I toki ali galima paminti Pranczij, Japonij, JAV. Jeigu Vokietija, Belgija, vedija ada udaryti savo branduolines jgaines daugiausiai dl dalies visuomens, alij spaudimo (nors tai ir nedaroma taip greitai, kaip anksiau buvo skelbiama), tai Pranczijoje visai kitokia padtis. Ten yra ne tik valstybin EDF kompanija, kuri eksploatuoja 59 atominius reaktorius, bet ir COGEMA firma, perdirbanti panaudot branduolin kur ir gaminanti MOX (mir radioaktyvaus oksido) kur, kur naudojant galima sumainti didelio radioaktyvumo atliek kiek ir taupyti branduolin kur.

Ai u dmes! Darb atliko Aura Midveryt, 4C