Está en la página 1de 1

IBM Licensavtal fr maskinkod -----------------------------------------------------------------------Oavsett om ni frvrvar BIOS, hjlpverktyg, diagnostikverktyg, drivrutiner eller mikrokod (med ett gemensamt namn

kallat "maskinkod") p elektronisk vg, frinstallerat, via media eller p annat stt, accepterar ni villkoren i detta avtal genom att brja anvnda en maskin eller maskinkod. Med "maskin" avses en IBM-maskin, tillggsutrustning, konverteringar, uppgraderingar, maskinelement eller komplementutrustning eller en kombination av dem. Genom att acceptera villkoren i detta avtal fr ni behrighet att nyttja maskinkoden med den specifika produkt fr vilken koden tillhandahllits. International Business Machines Corporation eller ngot av dess dotterbolag ("IBM") eller ngon underleverantr till IBM ger upphovsrtten till maskinkoden. IBM ger er behrighet men inte ensamrtt till nyttjande av maskinkod endast tillsammans med en maskin. Som rttmtig innehavare av en maskin har ni rtt att gra s mnga kopior av maskinkoden som kan anses skligt fr skerhetskopiering, konfigurering och terstllande av maskinen. Ni mste reproducera noteringar om upphovsrtten liksom varje annan notering om gandertt i varje kopia ni gr av maskinkoden. verltelse till tredje part av innehavet av maskinkoden och mediet fr koden fr endast ske i samband med verltelse av den maskin i vilken maskinkoden nyttjas. I samband med en verltelse mste ni till den andra parten verlmna en kopia av detta avtal och all anvndardokumentation. Nr detta r gjort mste ni frstra alla era kopior av maskinkoden. Er licens fr maskinkoden upphr nr ni inte lngre r rttmtig innehavare av maskinen. Denna licens ger inga andra rttigheter. Ni har exempelvis inte rtt att 1. i vrigt kopiera, visa, verlta, anpassa, modifiera eller i ngon form distribuera maskinkoden, svida inte IBM uttryckligen tillter det i anvndardokumentation som hr till maskinen. 2. disassemblera, dekompilera eller p annat stt verstta maskinkoden svida sdan rtt inte uttryckligen medges i tvingande lag. 3. sublicensiera eller verlta licensen fr maskinkoden eller 4. hyra ut maskinkoden eller ngon kopia av den. Villkoren i IBMs garanti fr maskinen, vilka genom referens utgr del av detta avtal gller fr maskinkoden. Om ni har ngra frgor eller krav som rr maskinkodens funktion och tillfrlitlighet hnvisas ni till garantivillkoren.