Penanaman Padi Secara Tradisional di Kedah Sistem Penanaman Padi

Sistem penanaman padi cara tradisional di Negeri Kedah dapat di kelaskan kepada dua musim iaitu 1. Musim Bersawah

2. Musim Menuai

Musim Bersawah

* Masyarakat petani tradisional mula turun ke sawah apabila tibanya musim hujan. Ketika ini merekaakan sibuk menyiapkan segala kelengkapan yang berkaitan dengan persawahan dan juga memastikanpetak-petak sawah mereka di takungi air hujan secukupnya.Dalam mengerjakan sawah, peralatan persawahan tradisional seperti tenggala, penyisir (sisir),cangkul, tajak, tenggiling dan lain-lain digunakan.

* Alat teknologi persawahan tradisional yang digunakan untuk membersihkan rumput pada batas-batas petak sawah dan juga di tapak semaian.

* Alat teknologi persawahan tradisional yang digunakan untuk menarik kapar di dalam petak sawah ke tepi dan juga untuk menarik badai batang pasang semasa penyediaan tapak semaian.