POST MORTEM KEPUTUSAN PMR 2012 SMK SUNGAI ARA FAKTOR-FAKTOR PENURUNAN KEPUTUSAN PMR 2012 1.

Pelajar kurang mahir dengan tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2. 2. Tidak dapat mengingati atau menghafaz ayat hafazan dengan betul dan lancer. 3. Kurang mahir teknik menjawab mata pelajaran Pendidikan Islam. Oleh itu, tidak mendapat markah penuh atau markah yang baik semasa peperiksaan.

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI 1. Pihak sekolah/panitia Pendidikan Islam akan membuat ulangkaji serta latih tubi yang banyak untuk tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2. 2. Akan ditingkatkan kemahiran mengingat atau meng hafaz berulang-ulang kali setiap kali masuk ke kelas semasa P&P. 3. Ceramah teknik menjawab pendidikan Islam akan diadakan dan begitu juga akan diulangulang teknik menjawab mata pelajaran tersebut semasa P & P. 4. Latih-tubi menjawab Pendidikan Islam akan diadakan untuk meningkatkan lagi peratus kelulusan pelajar dalam mata pelajaran tersebut.

Disediakan oleh,

AZIZAH BT CHE MAN KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMK SUNGAI ARA 2013

PERANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM 2012 . POST MORTEM PMR 2012 SMK SUNGAI ARA 2.1. PERANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DAN PELAPORAN 2012 3.