‫‪ADAB DENGAN ORANG‬‬ ‫‪TUA‬‬

‫ادب دغن اورغ توا (ادب‬ ‫دان اخالق إسالمية)‬

Tak menyampuk perbualan mereka. . Menerima teguran dan nasihat. Bercakap dengan sopan. Gunakan panggilan yang sesuai.ADAB-ADAB TERHADAP ORANG TUA       Memberi salam dan bersalaman. Bersedia memberi pertolongan.