‫‪ADAB DENGAN ORANG‬‬ ‫‪TUA‬‬

‫ادب دغن اورغ توا (ادب‬ ‫دان اخالق إسالمية)‬

ADAB-ADAB TERHADAP ORANG TUA       Memberi salam dan bersalaman. Gunakan panggilan yang sesuai. Tak menyampuk perbualan mereka. Bersedia memberi pertolongan. . Bercakap dengan sopan. Menerima teguran dan nasihat.