P. 1
bursa de valori mobiliare

bursa de valori mobiliare

4.5

|Views: 5.757|Likes:
Publicado porcristina

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: cristina on Mar 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Totalitatea instrumentelor unei pieţe de capital formează categoria produselor bursiere. Din
această categorie fac parte şi valorile mobiliare. Acestea reprezintă instrumente negociabile
materializate sau înscrise în cont, care oferă deţinătorilor anumite drepturi asupra emitentului.
Drepturile care izvorăsc din deţinerea de acţiuni sunt stabilite prin contractul de emisiune al
acestora.

Prima definiţie a valorilor mobiliare a fost dată în legea 52/1994 potrivit căreia, valorile
mobiliare pot fi: acţiunile, obligaţiunile precum şi instrumentele financiare derivate sau orice alte
titluri de credit, încadrate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în această categorie. Legea
nr. 297/2004 privind piaţa de capital defineşte valorile mobiliare ca fiind:
a) acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate
pe piaţa de capital;
b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 12 luni,
negociabile pe piaţa de capital;
c) orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori
mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de
plată.

Din punct de vedere al caracteristicilor lor, valorile mobiliare sunt structurate în:
a)valori mobiliare primare reprezentate de acţiuni şi obligaţiuni;
b)valori mobiliare derivate care pot rezulta din combinarea valorilor mobiliare primare. Pot fi
încheiate între emitent şi investitor (forward) sau pot fi standardizate (futures şi options);
c)valori mobiliare sintetice rezultă din combinarea de către societăţile financiare a unor active
diferite şi crearea pe această bază a unui instrument de plasament nou. Cele mai cunoscute astfel
de contracte sunt cele pe indici de bursă.

2.2. Acţiunile
2.2.1 Definiţie

Acţiunile sunt valori mobiliare emise de o societate comercială, reprezentând o cotă parte
din capitalul social al unei societăţi. Este un titlu negociabil, ce conferă deţinătorului o serie de
drepturi:
- drepturi patrimoniale:

dreptul de proprietate asupra unei cote valorice din capitalul social, corespunzător sumei

subscrise;
dreptul de a participa la împărţirea profitului;
dreptul de a primi o parte corespunzătoare din activul social rămas după lichidarea

societăţii.
- drepturi personale nepatrimoniale:
dreptul de a primi un înscris care conţine dreptul de proprietar al deţinătorului;
dreptul de a dispune liber de acţiuni;
dreptul de a participa la elaborarea deciziilor;
dreptul de control şi informare;
dreptul de preemţiune sau de menţinere a calităţii de proprietar în funcţie de mărimea
capitalului investit.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->