Está en la página 1de 3

Concurso Fotogrfico Dalle Vida ao teu Patrimonio

Convocatoria de concurso fotogrfico Dado que o da 18 de abril, foi declarado polo ICOMOS da internacional dos Monumentos e Sitios, a Facultade de Historia de Ourense convoca o I Concurso Fotogrfico: Dalle vida ao teu Patrimonio.

Qu tipo de fotos buscamos?

Como unha sorte de homenaxe ao da internacional dos monumentos e sitios, na sa faceta patrimonial e educativa, convidmosvos a participar neste concurso que ten como obxectivo revitalizar o noso patrimonio cultural e arqueolxico a travs da fotografa. A nosa intencin reunir fotos que amosen os monumentos e sitios con xente recreando diversas actividades relativas vida deses lugares ao longo da sa historia: As fotografas acompaaranse dun p ou comentario creado polo mesmo autor que se inscriba no concurso. S se permite una obra por participante.

Quen pode participar? O concurso est aberto a calquera persoa de calquera idade que sinta respecto e atraccin pola Historia e os seus bens patrimoniais. A participacin no concurso implica a aceptacin de todas as bases.

Concurso Fotogrfico Dalle Vida ao teu Patrimonio

Emprego das fotos por parte da Facultade de Historia Os participantes respondern persoalmente da lextima titularidade da obra, as como do seu carcter orixinal e indito. As obras participantes no concurso podern ser exhibidas pola Facultade de Historia nas exposicins que se organicen nos seguintes anos resolucin do concurso. Os concursantes ceden todos os dereitos Facultade de Historia da Universidade de Vigo.

Especificacins O formato fotogrfico ser non menos de 300 ppm. Todas as fotografas debern ser orixinais e estar libres de dereitos que poidan detentar terceiros. Documentacin a entregar: o Un sobre co seudnimo do remitente, no interior incluir un DVD coa fotografa dixitalizada e unha fotografa impresa (detrs desta deber figurar tamn o p de foto e o seudnimo do autor), obtencin, contido, e un texto breve referente explicacin cientfica, tcnicas

empregadas e manipulacin da fotografa. o Outro sobre pechado co nome, apelidos, direccin, telfono de contacto e correo electrnico do autor. Lugar de presentacin: o Persoalmente na secretara administrativa da Facultade de Historia Edificio de Ferro - Campus Universitario 32004 Ourense. o Por correo postal citada direccin.

Concurso Fotogrfico Dalle Vida ao teu Patrimonio

Prazo A data lmite para a aceptacin das foto-relatos ser o da 20 de maio.

Xurado O xurado estar formado pola decana, un membro do PDI, un membro do PAS e un estudante. A xuzo do xurado, poder declararse o concurso deserto. Os membros do xurado non podern presentarse ao concurso. O fallo ser inapelable e publicarase o 27 de maio.

Exposicin e divulgacin Coa seleccin das obras presentadas realizarase unha ou varias exposicins durante o ano seguinte resolucin do concurso. Esta exposicin poder cancelarse dependendo do nmero e calidade das obras presentadas. As obras presentadas poderanse divulgar a travs da web, da pxina de Facebook ou do blog da Facultade de Historia.

Premios Primeiro premio: un disco duro externo, de 750 gb con interfaz usb 3.0. Tres accsits (por determinar).

Organizacin O incumprimento das obrigas que impoen as presentes bases poder ser motivo de revogacin dos beneficios desta convocatoria.

Para calquera dbida podedes contactar coa Secretara do Decanato da Facultade de Historia no telfono 988 387 200 (horario de 8:30 a 14:30) ou enviando un e-mail a sdefho@uvigo.es