PSI COLOJIA

""
PUEBLO ARAUCANO
I' SI COL0 .l L\
DEL PUEBLO ARAUCANO
I ~ l l!
TOMAS GUEVARA
u mllHl ~ . e.u
l MJ' H ": N T A C I': R V A NT":&
"ANDERA. 50
ADVERTENCIA
}-;..ol l' lrah' lj.. ha ,., ¡. Io n· '¡ada. l" {'UII i n l l' l U'i
u
ll
f:i,' utí ric·a. S" pll l'''. h ilO!' dt, Jll'upH/!anda contra
la rnan imlijr-nu: xet-iu 1'"" IHWl'it ¡ ..in uingun f in
[n-út-tic-n. 1\0 ('.'" t;llllpOt(j uu id ilio puru l' ll salzill' las
1'1l: IJillaf l. '", (l., nucsrro-, alul r ij('IlI' S, l um llw la l . ,l ml
n-ndriu el hu-onvenienn, pertnrlnu- (,1" ritl,t' jo i'l i-
hlil '" ¡ . lif¡" ll1tal" , p Ul" C·"lhi:.n li" lllt'. (,1 plan de nsimi-
bu-iuu de ]"", 70 n ...... mil illdlj " lla,., 'pll' aun ,., oll re
ÚV('IJ .
;';: 1I1',.,t l'l' IJr"I";,,ito plimnrl\iHI,·,. al]":!ll" UII IK'Il lu('-
nu concur,." ¡1 " ..le ,1.. (' Ul w " ll i " lJci a IllI -
viunul.
Ti pIIl.' (' " l!' li bro 0'1''' iureres .11' "'fl l" 1} l('Oiri('o;
.Iar a C" II"""" a la razo, en a"l",du." ' 1111' llU pudh-.
, ... m.I in t- I, .o¡ r- ro mi i -um¡ 11jo¡ l ni r a l¡'::ll n, ", datos
s, .lln· i 11 ... 1it 111" j , .11r-..; , 1" (', m , wi1I1 j, ' 111" 1-' ' 111f"1l! po n l 11('<' .
co mo , ,1 1"11'111 , el tubú. la lUaj ia i "11';1";,
sl' riH po"it.l (" " l h ( ' ;lI' luz s ll ridf"1I11' en 111'; 1"1"0-
ni ...tu.... 'Wl'I't ' ;¡ o! l'1 nríjcll i tlt'SHn.. lIn 111' la "IJl' ic, lau
-"-
anil u-aun. 1'111' ''' no r-om¡ u-,'ndi(,""ll ,',..In,.. inn....l iga-
d.,n' " la ,.. Ira ll,..ki"IW'" ' 1110' IwJ¡ia p"lwrilw'uta, lo 1:1
t ..ibu , '11 r-l Ira-,cur.." de 1.." "i.!!lo." ha,..t" Ill',!:ar a la
famili :. 1"lIri ••reul.
""lIJ" 11" "'''I1.... ian -tn. . la -, in"l itl ", ¡o ll+"" 1I:ll a l" " ,
, ·..la l ,l. ·,· j, ·n .n ..uuilitudc- "lT,"lll''''' "11 11'1' 1; 1 ,·..t r ueru -
r;..., ¡al rI.' 1".. iruli.... i h» f "rlll:l '" "U I""I"';I " .
l. " ·..1" .. ""hn,,'j,-il' lIt l' " ,Id 111 \1' 10'" al',llIt'alJo
m,;,. "I" .. 1Il. "h·...,.... ,j,. ill H·,..tig .wi llll. r" " ilit a u ia t area
,l.· n 'I"" '('r .101 1.. ".1<- ],," (' ''''11: ..1:1" i «delun-
t .u- " 11'" .. ,l., 1"" limite" ('11 ' Jlll ' 1".. ,¡ , ·ja l'''ll .
Ln-, ' ·" lIlllnidad.·" iudijcnu-, f' xisl.' n!.' s tie-nen. ".¡-
lo....' ,,,, ,",, I'al'a la ('Íf' l w ia HU ,",. 1" r luaprcciuble. 1" 11'-
' I!I" , li " ha hif' lld" ,,:t lll hin , l o 01 1:..\"111101 '; ],t »ituaciou üc
, ¡d,'l ld;!'; i 1" 1'11 1;, i
,1" "l' prr-st un ;, la "if"Pl ": lI.,i.., 1l :U'·
run l '""11 het-h.. a ut,: nti ,""" 'I U" 110 dejan 11\,!!a r a
dndu "U
1',, 1' 1... [ r-mu .., d pla n lit ' liltr" mn¡
11,, ; v.¡ ,1i\"idid.. " 11 11"" '[ lit' d 'l ll a "01101''' ' "el
mr-di .. natural i -ociu l I' ri llwr" i ,,1 a lllla a ra lleall a
" 11 1" ,' \-" l u" iulI ,1" la -, iu-ti tuci.. -
iwlij,' na i h'ln' ..) .uuili ... i... ",,¡,"ul...jir-.. .It..
; ' i,'11" '" .. , l ,,
PARTE
PRIMERA
loI¡';lJIO :'( AT U R " L I ,", OC IA L
C\I'I"ITI.o'I 'I:I.\IEW'
l' ", ,,,¡o ,,",·¡,,1,, 1;, ,1, ,1.., """'I"; -l ,,,I..,',·,- " ","j '''' .1 .·1 l..'"''"'
l'", la "1'"'''' 1... ,,;,·,,·.., p,;,- ,,,,,,,,, ,l., Ia_ I'r;",,'¡'''' ..,,,'.
1"",.;""".1." , 1.... "",..1"., ;", "..1"""" ; ·u· "".r".I",,"", El ;:''l'
1,. ,,,1. _1 .., '''".1 """",;:,,,,1.• ,1· ;:"'1"'" 11,·"""""...-,..",·, .1.
1". "111¡,o,,,•• "",,·,,0,.. ,...1.-, ....1. 1.. "' ;':""¡'"
,-,,," ,1" 1.,, ;:TUI." '''''1,1.. ' I,."",,,¡,,,,,., ,." 'm" ,;"'1•.
"""l.•. 1 • "..h.... 1', -. ·.."..1..1 ..1 .1.-1 "'1"' I',m "",,,
.;:""11"" Tr...'.'·".' ,l.. l.,' ,......11·...
,,, .. jo;,,,,,, 1... ",,1•.• 1. ""';' k 1.. "."Inl•••,," ,,)i l
"''' jo-I._. I..'to....,,-,.• ,1,· l." f",,,,,,,,,,,;.., "'1"''-".1. ." l." •.
,1,· ,,,h,,;,,,, ,,-,,,·¡,,,, ,1, ,1.., a"' ''c'' ,''' __ ' ·n"r.·,I..",.-i..",·, ,1, · 1..,,;l1i
"''', '¡""'I"" ,lo, t, ,\ m' ''' ,,,,ía IjI",·._ 1"-,·,,,·,,,1,·,,.·,,, ,1,,1
.\ 1"ITillo ti,· 1", "'<I'''IL" lt" al l " I'I'jt "l' i" an"I""ll", ,,"' " 110"'"
Ha!>" bl"loh'dtla ya ell"l la f a", j li a I>:Ll'·I'IIII.
_\ Il'''luo' .1,,1,; ,'1'''11 pn,·•• kl' ,1, ' ,1","'11" ,.1\" ;
11' ;" 11 10 ,;(\O';i11 1"11'., ,\.. " ¡ I"O' lip ". , [.o a la
• ..t r i .'n·,' 1. " lhws tI,' 1 .k',' ,, \. .... !>. lloj" Ik ::.Ld";I
&U termiuo
, -
":I<'I<'ul"" .-('11 d auvtlio rI,'
If'HJidu""" i sU¡Ol'rdu'lll "¡'" ,j,. """HII lI l,n'" n 'lIIula,; i , 'un J" II
¡,l/Iid.." '1111' sumiuistrnn los "l"ill1" """ ' -""'ri lol" " 1'''I '' 'llOles ,
so' 1'11"'1." illirll1:lI - "011 n "rd", 1 ' 1"" ,·"t.. u";iusitv S" .rctivú "11
Id I,rllll"r" mil;"l ,••' 1sid" \ \" 1 11IO ..li.IIIIO· l.• inll'l"lId.• ,-1,. l.•
"un' I" ¡"' " ..... , i la" l." 01.•1,1. " ,"" medio
n .I IIII,.. I .
I'ul Ílu. 111l.....ro <f.' lus 'Iu,' 1,••1'11.•1,,111 ••1 110ft.. 01"1
Hioh¡... ;' l, ro' ".li.'''''' 1"" ,l." ."," ri" ,., '-u!li\'" .1... ,,\.
:':"11.'" 1"" " 1.•,;. 1'lilwip;ll m('lIl' .kl rn.. .Imll'-sl;,",. r i r<".
¡,n..J lI"¡r ,,1 lJ,mM (.....1".' • '1 hil a r i [" j'·r.
\l.' lll' lItl'r. l '111" los " I"a ll' a no>! Sl' lulla l"lIl .,' ;. rrillo ole 10,<
"oU' l uisl 'l d" l"l's en un 1"-'I'I...lu dl' 1,;o l"l.oal"i,· ' I"l' bi<>1I I' lHlk l"a
de medie,
1;"1" prOl,' f">lO Ii,¡da la f' ll uilia ha , 'l da " U la pan-ruid.ní, s e
tijo poI' úlmuo a tíues 01('1 -reto X\'I, l'"n IlIWI'O" horiaou-
,J., " \ i"tl'l ll'i¡¡ vrcados !" ,r,.[ cuutnctc ,1" la 1",1".;1 rua's udo-
Ialll"da d,'I"" conquistndore".
1'1'1"" " ", ' (lS; 1 d. ' 1<1 lell tifll, r r-on ' ¡Ill' s'' vun horrnudo l a s
ill"lilUl'ioll ('s 1'11 los pueblos 011' culnun i ll"¡ llj" III(" "" hallan
h' st illi" lIi" s irn'f'u sa hlf's rtc ' IUt' l" s al ",ri j<'II" s «ouse rvabuu
a l;, 1Io'¡;;I,ln de les e- puúolcs hudlas <1(' oq.:ani;.;ad "u t pn'¡,;.
ti Ci' S anteriores l 'll "'Irios "i glos a l pan-inrcado i
que "¡·l'\'inI.Jl ole PUIIIO de pn rt tdu a l t-stnd!o dI' la Iamilia. de
la r"¡iji"n i ot ros , IS!IC<'!Os d"la vldn .u-aucnnn.
"s UIl,1 espresion lomada , j•• lus l ,i,' If';I roja s.
En 1X,w. nU'lL, lu; "'l ui Ias Ideas d, ' ' j ' lO' l'ra obje-to.
J í auna, l<'l rlorn o ,,!::ulla parthul.uid.•d -or inu
h ·, .. """" especiales o n Ol;.l hl f' 8 "11 11111<' 1,;1>; ('úman', ISo .\ si. I'U
ahull,l...oa" los zo rros, ('11 h"lo¡a IIIlIl da,..-· ne eu-
10.' 01",1" de ""Iur 1.1:.."'111"" () ritos ' luI' " 11 ,ll'Il'nnin;¡,I.."
loara),,,, k lli" u honduras pn ,fulld",. n .,,,.. "1 hmlllorl' pri mi.
11\' 0 I,,"dia a peullll itlea r la i '1 "f"l lt'rar la.¡ e ran
d.... </, rrucnv as, se nrij i lú11", <1 ...·;" 1,, 1I11i' de
cin;ul; 8Iól ul'i'l " IU'" ¡.lea 1111 '¡ \lI' se t r as .
'01"111,,1),1" 011 ('1 li"' IIII>O) "11 el j'!lli" 1,,'Ot. -d ol" .1.· la ('lIll il j¡¡ "
.Id dall_ '.\1 c..;I.II I., inr.-ri,,)' ,1,' ('IIIUIl, ' "11 ' Iu,' ..,' el
- '. -
l,ol1l " r" 11" I i" llll "' , ,." 1" '11 ' 1ia " 11 1" re-lu 1" ' I'!" h.,
,1.1<1" ,' 11 1I ,III1'''·fl.(, " ..i",j"", ,, (1.
r ' Ila ll' 1,. l.'. un j,Ia' l .. 1.. vk I't '11 ... 1,¡' o-list¡n -
;:uil.,..· ' ·uu·,· -r. InlJl ,l n ,1I "1 1I ,,¡n l,ro' ,1,,1 1" I , ' m, ' 1"" a tI"
11"1' , 1"'1" 1.. 1.1111.. , '·'l r. ' I"I"I' l"('I i j i " " , i -oeial.
,\ I ,,1t·,'I., ",.. 1.1' ra Iri, l a.I'-'I' I'" " " " ILIlIl IJl' 11 1" tIIl ;111im.tl. f'"''
Il'" " ,.. 1... . " u na 1,1;111 1,. " un" " " id " ,·u;,I'I ' li" r,l . i la
illll l' 11 ,1.1 ,mi ma l. .1.· la 1,laOll.' 11 .1, I "hj" I " 1".' "1 " lll hl" l1la ,
i Sllo ""lIIltr··. ,,1 11I11,, 1'1"0> 1'1'''I,i '' <1" I,f fr,ll r i.l. ,\ ...ioIIl1a I r al rj"
>to ' Itam:, 1..100: " Ira, 1."1'r": ,, "1..·: "'llId !.•. ri,,; 1;1 , le ,,11;1,
11"1-: i I".l a s 11 .0<; ,1,'11 1 ' ·' ,mll la illl"lj., u , 1" "U t on-m ,
l ,i lll " 1Taj"", I,1 t' 1I 1;,,, ('anws o I" s I l' li, l,,!>. t"I(, IU
" IIII ,k l l1 ;1 d,' 1;1 I"' t r i ;I, sin';", "U ;(,1,,1'1111<' l"' l" a esprosa rlu.
El [""'1Il 1(1t', ,.¡ ...iguo: 1" fnur ia , 101 """i l si:,:nitka, l:t. 1"-.' nqu¡
la . l-: lll n' irlt lj \Oi,llIns <\ " 1 nu-m., l " I " m, la uuion ""
xua t " S /"b ,;, I',·,l aua; l¡dl;1 "1111-" 01 (' roten di"
lin l'" ;!J.
El ton-m ..'as! ,,¡,·mlll·c, e's \11\ ,"", '1" i" ,illla,I,,: muí m l'a \"1'.)\
1111 , .h] " lo1 lnauim.nlo. ,"' \1 imp"rlillu'ia ju-incipnt-
111" 111' " 1'11 ']\W 1" " ha"" 1I nrrmu'ur d,' 1'1 "u ti l i a-
(' i"l] > ' :¡'.
l.a a lía ll1.a ' IU" d 1',l l"hal''' j Ul.",," "1111"1' "11 «t.m i una
l'''I''''' ¡'' , mi m, ll. vstu (';lka, I;1 11" la '1'1(' mil' il :!l'upI'!l o
:' llpll1ll' , a,J eli \;l:;. a l.,,. anima l,'s los mi:;m.b ,;,'lIli-
lIl i" 1l10" 01 .. furor " \"(-"!:!,U17..a '1'11 ' lu- hotnbn-s Sf' snj iereü
un" " a " Ir, ." ,' ua nd,) se hn violad() al :,:ullil pre w-ri peion. 1-:_ " 10
lo 1I ,'va a ,1,' '1111" nnhnnh-s , 'M:m ,''-·n:;la n re·
IIIf'Utl' i ,rwll' u¡.o",¡" iS dd hornt 'l"t' l,
I S'lIl:!:I'!, 'Iu<' corre poI' 1<)11 " i n, lívi du" .-1 ..1 r-Iau, e-,; \;1
"',IlJ:!: r e ,1..1 luilko (\" ' 11I i<' 1I ,]f-' ...·if'l ulf-'. E..111 ""n:.: re' "1
;.I ma 01 ,,1 :,:TUI'''. ,,1 p r ind pin ' -" " I1Ul ...1 ""'1111 11 \":11<-' 111 0. l i l
\ ilit l 1"'1" cuvo lUl ,Ií· , f'1 l oh'Ill "" 1"'I"]"' lIi' C es, ,,]
", ."'"],,,,,1, ",.h, ¡,,,I;.. ,, ""¡¡II'
1' " " ,,,1,, ,;, 1. , "".-;.. .,. I,V'"
- 10 -
I"U'm '¡lW adquiere t111 >Ion:,r".I". 1" '1"0 l'otI"
j " 'luI' 1"lI >Io,;.:nHI .. ("11 rt'!iji oll"'¡ I'rimilÍ\ as, .1<'\ i"Jle IMr"
les h"ml'l"''ll. o.,jel" .le infinita" prohihidotw». re"pd"
r l' lijif)l1< ' pro""rihe todu id"" dr- "0111''''10, IlIt. ,,, la l1',";.:r.. .!t'
("\ oI a Individuo tteue oon e l 1"1..,,, tan 1', ·I,u-i"lI: pl""-
l¡ihltl o " nm" r l,¡, tocarta i ha.;I,. ¡""1II1111l"iar s u 1I".n"p · , ti .
i se :lt¡ui proviene-u muchos 1"/,,. . 'Iu. ' IM,..la h, ..., · IHM' U SH-
hn· \' i \'i¡1I\ ' ·UI...• los indios,
. t: l lo lt' mi .smo ..,. UIIO ,1.. 1"" kll "III"U"" i j, .•
nerulee '111" ee desenvuelven " n la ,1t'1a hUIII:ll lidad. •
.\lculI"" e", -rnon-e espanoh-s .... al h""l a r . Ie 1.1 1I
" 0'" umbres <1 nlll" auas, breves ll"li ,.j¡I" '11It ' '" ' u 1", ,,..l ro,; de UU<I
'i"ja o rC" a ll izal"io n IOh::mil':l.
J'edro <.1" \ ';¡['Ihia lnsiuúa "U UII" lit' »11" ('ar[a " a l re¡ e l
"i,,[("tua d"I I"I ,'m en estas V"I.. . I.u, ';,:" n '],al'l i lodos
1"1I ('<I (' i' l' w" ljut' hai dd riu , (' ahl" lla o ( '¡¡tI[í tl ' I,,, ra ae", "in
da r llinJ.:nll" <1" 1.. »rra parte, por >< U" [,""S, " a d" ItIlO <1 (' su
nomlrre. ' 1lJ(' "0" ('(JIlIO apellidos. i por dondr- lo.. il"]i",, rece-
llO""'tl la Iiuhj ""ioll n sus suporlure.... ('[" .•
j 'osIE' r iol"l Ill' lIl c dieron ClInil ol '(' S " "lliI lltll " f
t,.l"'I, m'" ('sl'lil'it,ls ucet'cn ,],,1 l'aH'lIt., ,,(·u l"h··tuie" que s, '
('0 11 la p.rlnhru rúy" . a¡'('lli d", litmj(' o famil ia. i
' ..... provenía <.l. ' símbolos (Hm,,,I,,,, ,1, ,1 rt 'i1l" . mi ma l O) n ' Í'"
tal. .:11 todas u-ibus r-xist inn ,,, da d .l r-n 1"" .... i.l.:lo8 :\YI i
X\"1l "·Iiq,•.'" ' l ile lh-vnbon ,.] 11 "1111, ...' ,]" ",. t.. s.. l . '·"Y'I.'/l
¡".IO, (',d'/Ni" (a:.:: uila , ('"r" q ,i. "l ra .." ... " ... ¡1,,, I It'lIa, IH"'!Ji
1' ''''11 , ..i1.. , ..ul d 'r" , I NII O( 1111.11\' 1"" " ('1". (:! .
r"1Irt,,, al ",r1;. ;I(",· r'." 1 d, ' ,,1iUlI" 'l"Iahh ' d. ll..
'lil e . 1 .!Ul .' ..... ¡I,¡ui que sus si "IUI'"'' "')1J cotu -
I'II<'1't'''' a 1.. -le d" " palahr"... , <.1 .. ,·u.Ii .·" b unu I'S
el Il"ml,n' propio de Sil linaje. " ,..iy" . .. <I i;.:awo", apt 'lI i.lu,
("lino 1tlr'j""H, I,.u... 1"'9;. '1';r,; , ""/'I" i /l. el "., esto " S,
mar. r¡c. tí urc. 1''1J1i . zorro. . '1.,. I il lll lll ll" .' 11 I..s .... '
.,f/!lIt/.." .... ll" 11 "1111)",," ("011 el .... ml ,ro' " 111 "1'0, mas e n s us plá-
( 1 \ ¡KU;, 1" " '1" . .t, I,.jj. :l ltl.
:'\,ijo·r.. , /h i 1."'1'''''' d, In !J'" ,'1.'" ,/, C"d" I" i j. ¡".
- " -
ti,-",; laln il iap' " sU" I"" ,.,,,. "" l., la l,dutt"ra !",I;,
hm, i IIn" ..il ah", .. lNr" ,J,: b ,..·.:.: ulI ,l a, \';.:: \ ",wl .al a \·
\' lIchaialll"tll lt'll, lIIa r ;.:ralloe; "'11 (10 " )lillalclI\·",',ro
d,'] ri ... " r i " ,1.. oro; ( 'lIri Ü .. ( ' ur illól"' . ¡1I .r {' lIri r.a lll·'-', c eu¡
l tu' ht> .,,' :.: r.. ; 1" " II:t1 a]!,rin"¡pi" 11 " ,I,· j.• ,1,' akllll:t
r I
El hi,I"'-¡ ,I']"" " " li l' .1 "rI..]a"I., III .• " ... 1"" ,]•. ¡un' '''i-
.1 ,,, 'mI ......,. d.' 1, ,... .''',111 ' '... "" .. '-" 1111'111'.10 oS .!d
I", mlon' I,r""i". .1... · "'lid.....·r IIn a dj. ·lin, " Itll uunn-ral. i ,1.-]
a lll'1li,l.. ,1,' la f.lIl1ilia. "1 (' lIa l "" \" ' '''1'''1''' ,i"ml'l-e a l n'Jll1-
1,...· ¡or"] ,i,,, ,·.. m" so' Il...a " 11 E'lro!.:!; I,,, r ' ·j'·11lpl " .
\'I'r, I,' ", ../j·""/I<. (· u.urc "" 1,·,,,_ El IJ.-im,'t''' dr-nr.tn un
íwl i d dll " 01" h familia ,J.. 1"", ,.."",. " ,1,· 1"",, ¡''''''\jItC''_ í d se -
.:,:ull,l" ,1.. la ,1,· 1" '" 1/11/"'. (1 01,· 1"" ...,J,'><. ;..-" h"j ó,lIi cuas¡ aJ
;':1111 "hj"l" 11l:lI('rial 'ltI<:' no sumín¡-r ..., 1111 upollido noble. ¡le
'\011, 1, ' \'i"I"'1l 1,. _ ra ltJil ia _ ,1, · n.«, d.. llJ"lt l,· ", 11" ",i, 'd r , ' '''_o"
1. ' ''' 11" 11 , ..t,·. 1,;"t;l." f' "lli li as ' 1'1(' S" lIallliut '-IÍ !/" o "'1'''' son
mas " 1111"11" " 1"·"I"·t a<l a,,, a p r " I,,, ..dllll d,'1 !:r <ld" ,1....ll"s o
,1,' ll)'; 1t" ' l"o,',; 'l ItE' Ita n ,la,J" ;t 1" p.rtr-lu. t:1 .... ij'·1I <1 .. tal"s
f',; 1" ' 1' 0 " i" 1'1"1ll" 1I 1C 1'1'I." ...,¡,. 1l111-
,.]ws a la "'1''''';1 ,1<' lit_ .. ' :!"
11 ,,..,· 1" "" »' uuos 'llIt' uuu ' lw',I'II"l lI <'11 las "" stltlltl,l't'''
im.ljj"Il " " 111'<"11"- illl t,;nri..ns '1"" di-dpnn l..d" j "11''''' <1 .. du-
,l a" :I[', ' I'< 'a ,1" ta ('Xi Sl"Ill'i a ,I, '! ron-m al"IlIl':lII O,
En 1I111,' It" " " Ill'\I"111I"a ll ¡",lal'ió\ 1"", ,1,), f"1I(,u1I'-
11 " " a""d... I",.. ,Ipl t.. n-mismo: tu:.:a...·" r- on UOllll ,l'! ' " , I<':mima-
l.''; i "1111" u ';tnll;l'l" " la <'''I){''l'i'' "p'-'uillla. ,m"' lu" 11" "'¡" III-
1'1'1' vx.wt.uuemv ...·\ ' ·n· lwi a' l:o.
El! \·1 ,-.unl,i .. 11"('(' 1I<' 1lU' .1" 1" l"I">IIimi" iudijona. IlIIwh.. s
uOlllhn'>l ol e al1illl"'],' ''' ha ll ,1'·''-'IIMn.'dd". 1... •...) ,;o' han (Jt'I"'''-' -
tu."I" "11""" ' 111(' 1,,·n " IIf"<.·icn ' lI. a 11" dudar!o. " f;¡ anti :.:ua
' ¡" l1"mill,u' ioll 11lll'1I1Ít'n, _\ pll lll ,.. l"s .,,,1,,01 ""ri<l uroltjo "
i lllllil: hasl" '"(111 uuos IlOCo".
, 1 1,1.'/. /., /, r '/,;/. ". . I,.i j, :':..' 1" ,·.li.·;"" ,ri,;".•1
1" 01 ,
¡ :!, .\I" li",I. ., di" .t, /.i,/,,, jI' t ';. d, I"ij. l."',.
- Il-
,\lhlll'llalH'o. ;tn ima od ' 1;':1Iill... ho.
,\rill'"o, r,mll IIrl'IIl"O, animal milo"'iil'o.
oI"llIalllll ,ldinlill¡¡<Io i rcprodut'itl" ,' U('I,il e.
1,11'111 . hmlllal·o.
:\'"¡IIlI·...
lJ"il'I"" tl" il ih¡IW .rk-ou.
f'hl'Il.' . ¡:;¡hiol'l _
s:..Ino:olo. I.::alo montee i 11 11 milo.
Itul 'Ú. h,11l"'lrri,, _
(Ju1l'luil. bulto.
f'ail'ai. 110m""' ,1(' un mito.
Xahud, ti;.:N' 11.
) I(lliueh'ula, tig'''' !:f'aIJOI" .
ttuirivilu. ani mal mi tolojivu.
I'('(IU"'II, ave.
1'1I\,;I('I i . 1011 toones.
l 'Ilmniquen, zolond rina.
Hucapilluu. ea",\ de 11¡¡¡;l JJ u- spirttu IIl 11Y0I' ).
Trf' IiII.1I11llli, nlnernu.
( ' hniljl\<' , nvest ruz.
(J 11" 1('11'1I",INI, peut 'o.
l'i.l.::llI'lIl"lI, ani mal mitoli'jico,
('homulco. vnrucol.
Yf'I"' , ballf'lla.
."011 numerosos los lult"res eu cuyo nrunht'r- entra algulla
d.. las palahra" rjfN, cul ebra; "'''"'J ..... cénnor; 'l"ir'/ Nr, la-
:::: .11'1..: 'I " U'I HiI. chunchc ¡Filleo r"moral;>,. ; .J..INII. a beja. et c.
La ,·...-enr-ia ('11 1.1 acción m,ijica d.. 108 unimalee. por SUIl
¡::riIOS. ('¡¡nl' r.! i movimientos lit· .. m-uentra en tOllo "igor ('u
los distintos ramales df> la raaa. Por al:mno, anlmulr-e síenr e
el in.lin un temor un .....'po'l o ah""ltu.., '11If' le
impiden oIanm-los i hasta mirarlos ' 1;l hli. vcdndo ., ve-ttjio
( 1 T,,,,, I.¡,·,, 11" ,,,,,,, 1,..; ].., ¡",Ii.., ,,1 ti::.. · "y." "..,/", ,11., ..1",·""
tI.· 1",,,..,,,,,(,.. , ¡ 'fflJ,i(l/• •.",. ,¡h it"" rra;,I.. d.. la .\ rjt·Ilt¡"", 1.." ar,,"-
,.""", ar;'·"' i"... ].. ]],,,,,,,,, a.I,·",,,, ;.:..... ,,1,· i 1".. "..",,,
"'r . " ¡,,·r,,.r.
- 11-
" 1"¡, I,'ul. '. fl'a:m,,' ul .' ¡"· ' rili, ·".I., ,1,· 11 u n'III"'" "Ull ', " l.....

1 "Ulo'l,n. ( 'urullella f"! lj I" nsis . ",,¡..'('illlnlf'ute la ,1" e...,Ior
roj ,." ¡" o;l'r¡.i"lI t.· milir;l ,Id ar,lIlr'allO. ']11<' ",jlnh"li:l:a un..
, 1"7.:. mll l"ti, ';': su mir;ula lo ......"..:..". a ¡....Ih:ro>ll i
in'·\' ila"¡"". "., mo ' ·1I1.· r m... I'I<I,' 0, .1... la viwt.r, ,·"j,'.-a. f'l.·. El
li". ;••I...\•. i 1,I;u"",. ¡..·rl.·," ...·¡,. n 1.. ,. mil " '"
l'i"III "" ' Iu" ,." 1.... li,1II tu írnr-o ui a l.....I"'''.
\l a'l u" llU<' , rin ( ·ami .. 1001' 11I",li" ""11 T....m...o. f"!l
UIl lHlII ''¡'" "",[o'U"" don.íc abuudnu la.. eul ..I,ra>l ( i '. Ht.,.il1,·
a'llIi e1 ......I... li "mp'" inm...mor ful la fam ilia 1';/ 11. compuesta ,1"
¡.". ,·.lPirlll"''' j" li''' ' \' il u (,·ulebru Iurol lli). :\1"li vilu (" IIa1rfJ t-u-
1,'lor",. •• •\ 1<- :1\' 11 11 '' U;(' 101' ,, lu,I(>II" .. l : ¡"u'ú \'i l u fr-ulehra ¡o;,,-
no. mi ro).
1': u 1,,.11' ¡;P ,'OU"''''I"\'" 111 1 lo'll1"l' .uavtc.. al r(' ¡olí l.
mautenl.to "11 los ,m.ujno, (1<' ul e uu« .. Ul'·ll"'ili" ". " U cuomos i
11' :I,lh·jPII"",
La IlIl" I"ci"lI jI" IlIIH (]¡o " s In ... I'lltil ll'l" ,11'111" ..11'; ' 1';'1 q ue f'lI
la o, (" )"I, " u p" t l'iti' ·" l'. ,n i,l"as d.q
' lIt l i I:IU' 101"11I ismo.
l';" l.,,',.!!' 111 :': :11' ". onv.. Ivinu
" 11 la" IMl a" ,lo , I:"H v.u-as i l'lllll.a l"lII 1:. 1,,,,,1,,' . :\ ,,, li.' ,.•.
,tI i:l a i n" -t-ruur pi dil'" ll; 1II ' lO' h.. m" I' '''' :I l ¡1"1",.. 1"'1"0 ji'"
hahria ..id" 1' 1',,\' 0(' :11" " 1 "'" oj" ,1,· la,. ,·u1""1' .1 i ha("'r 1" ',Iu, '
nhuruu homlon' Irahía h..... hn <'ti " 1 t ra"' ·II,."" ,l.' 1",. " id ..s.
:mu: p '" 1:.... \ ', u'all _ '· " t1a. lu.... ·i.·r. LU i la.. 11 10...·" .... l•.." ".. .
(·"...··11 ! .
Eu I:rILp<)" ,lu....I:\I\ ill'li"¡,,,, .1.' unu I.' j:uu< n' Il,' ra,· j,)1\
••1 ..."""H o .uruih... lr" Hu" ... E" ,.¡
.1.. 1 1'0,1"•••" i ,·u.Ui. I.. lo \"'11 ,. ... hn · un .-'1'1001. lo ",. lu, l:... con
i lo' ,1:111 "1 l rallllll i"'ll ln .1" . (·.. ml' '' !••' ril •••.
m.'" \.... Iil:: ro.<o 1'1'" " 1 ,,, . ima l o o1 p.cj.u-.. . ma yor
\'"llf'n... ion ill"l, iraha.
•1 ,1 'M-I"1" _\ ,,,,, ,,,,1.. 1'1, ;11; 1'1'; .1,· <" ,; 1", ..'''' ,-1." . ,. I""ú l.l,· ,. ,,'
In::a, ,." 1m . .\" ,<1, .. ,l., la t ·" ¡" .' r. ;,I ,.J
. ' 1:,·.,,,)"1'1 1""- ,·1 '1 01[0",
..-
EII ,,1 lIlimf'l''' d.' la" :1\"",;, ¡"",'("t••,. i e,. 'IIU' 1"11 hall
illsl,ír."lo "'mur i :u.:lmir:J('i(lll. "" ,'W'IlI ,Ul f'1 rh .. ud." ((¡ I I11W j
dium 111I111I1n \, ..1 ,wlft'O L\ llI l' lIu," unicil:('lllll). el ..-
ciuuamomiuue, r-l ....... . {.\ ..i.. el
1'l'o11lf'1) "J>l·"I.\·llI ('JlIlic ula ri a • la " I'i¡::u.·..ml<, ,-, cn.. n-o " z u-
Uf'r"la 1 ¡:uaraun.'\ '. la Iwr.li z, la Il,oir.. ,Teupialis "Ji-
tnens . t'/ ..111«''''' l'teropr..,t-hus r ul ..'('ul:tl. ..\ eóudor. o IHlj·
Ir.... 1,1 ( '11(''1 ( .\ n lf' 3 ("(K-oi l ..1 lII"Ill'"nh>ll . I.a h'lIIdurri',
c:I/t.lalUlI , indil'aha :11 ]m"' l r t-.... 1111 tju....\
pruxbu.. v¡aj E.' dO' ntgun ¡1I.l jo I>('ri a h'Ii7..
t:1l (,;\Illhío, la>' tri hu" O', n;':ltl.. ms . 1.-1 ' ''' 1'' al
01\"""'1'1111: i al lIuall:l.o'" \.\ ud wll ia 1:111111'11":1 ' .... . l.·.. .._lttn a
UllA , \....u alilll'·nl".
: ..,.. ,Io'ma" dall" " 8"ttli:11I 1111 1" UI" r 1"' 1' r-iert .."
,WI"'!1 " ltl" ilO" d"1 7."1"1"". p"''''''JtIitka.·¡" .. ,1,' 1;1 " ..lucia j '/"1
r.. be lejirhuo ('ulltra lo" ,·"naflo,,; " l l r"9" ;l ,, rr"ilP('i n" t Vu.
tl<'IIJ... ' ·".\'f"IIPU"j" i, ' IUf' ..lmb..liy.:Jl.a 1" l", r"l' iea C'i a J .1" 1:1
II/II,·},; .. ('!II ':l ml l' '''1 (1 ,.
El \,1If'1" u ertto ,1.. " "l a" a l' ,·" i a uima l"N 1.01 "',,,.
1"'1"11 " mala r"t·lllll:l. ,.¡ la, lo " 11 'tll! ' ".' n'rit¡" alo:lIl, <j, ••
o iZ,/"j, ·nl".
t ;"UIU (' IIt1'" 1"" ar:lIW:tllf." :t "" ttwja llJ.:l ,l<' 0 11' 0" 1"li'IJlo;l
ill"¡ ri li1.:1, 1" ,., 1:, tlll"""'a i la ,buza I j "II"U ", ·la "i "lI Inthuu
(' ''1, la \' ida ....Jij¡" ... "l. :Jl!:U1 Il1;l , 1" "11" I,ailo·,. " I'<ln imi tad".. <1",
1.." m,,\'imj"lll"" ,lo' animal ..,. i p:ijar" ... ""I "'d <l l nWlII f" ,Ipl
;l\"(''' lruz , Hh" a auwrJ i t1..l ll"<':::uil \ ';111<·11 11 " ,·a ypll"llsl,,}. Sí,-
Hall meectar, asitni-mo. eu "u.. ill l't)(·:lt· i'lIl ' ·" lIomhn1! zooló-
1"01 ,1,' s u mitos i tutolar........1I 1..,1" 1.. 'JUl'
11' -"-;1 .sventurndn vr-r """U" ,1r- UII cul to I,'ri" lllolr l¡"".
t ' ucr;¡ .1.. ""1" f'1I1t0 a Ulla ' llIimal, 11" <-'!I rnrn 11.1
llar en '.,;Iaz¡ LId In l"" '!lIli ;.:: un ,l.' 1,,,, urnuc-a.
110>1, n""li jiOoJ <},. "'<1 ' '>II<-o"ioll a espiruu-, mtucoe in,II\'idu"
""'" d.' 1", '111" hall ereido ,1(",;<·(-'1I,Ier 1.." Itli"m"rnll ,1,· alvuuos
,·/ant'tl. eoeuo ,-1 de l'ihuidlNI ,,' 11 l 'hnkl ml f I;uil"i l -il ll
' 1I :. "ü r ú\· i lu. di\''-''fllfllO luznre-, ,1...."". "0111111'.. ..
- '5 -
:--..I,¡-O·\'í \" ·lwi-, ,1,,1 •. rUt·· i¡:-u"IIIWII I" 1'1 1' ;1I1uT:l
,Id " ,. liji .. <l u,!., ,Id 1;' ! lI.lj ,·, ' t Uf'
1·1..... lllf.II '''1I a sil a r ril". al lI ·.Til .. r¡«.
El "Huai'·. ' 111 " no 11 11 a<\.. ru" -íuo UI' 01.'
r {" ' '' " ' '' 'ím;('III '' ent ...• 1..,0 d au,.,;, "" lII'UllUVO "U l a fOr"la
al " IIU:I ,la ,1<' p i" IUTa ti.. 1n (', l nI los últl tuos all.", 11..
"í,1a i ll' ¡""" II,li" " '" ,1" los ar'II" ·'I II" ". l.ol! anri-
1:1I'>lI s...·!<-II 1,'1.·er r'· f.... " ....1•• coemmnre. í
I", sl., 10,1('" veia ,1.. onU"ari" a mud " ", ¡..dios I'on " 1
rost ro l'illl,,,I,, ,l.' IY'jo. ' 111" oh" 'niall ,1,' ah::lI"a" rnies-s, li"-
r r:l" o 1'"1\'",, ' 111" -crbinu i olol.'lI iall 01 .. lo"
"tlIw'n'iaU l" ", 1. 1,,111'1.... 11 ('../ ....,.1'1 I'i"l ...... b"1"I' i a l,(,r 'l la
'1.. 1
.' la l';'-'" <1, ' 1."I "' l'a ,I i" " 'IU" r-u la" l, ri llH'ril" 1"·I..us ('011 1.-...
I.. iu, ji"", q'lIla " mu¡ hl<' id,.s ""11 la s pintu-
r a s ,1,' ;< 11" l'" sl l'fJ ". '111(> "stahnn lIlal i 7.a,I"" eou la \' n.·ie, lad
,1,' (>(,1, •. ( 'al ' \"a11 " ", ",lil"l,,,,ha lI,as la nI ,· a "' )l il' i,, : . :--,.
.ul.unau laul" lo" hombres ('0111" las Illuj "I'f' S ,"JIl piututus
<1,. 1\:':111":1 n-i.uurul.u'. '111" Sl' 1'''11' ' 11 " 11 lns un-ji.
Ila." i 1>,11'10: ,. t ir:llldo 1''''' I"rI" "1 1" 'lsl,. " U" ' S Ii,,,,as 1rr-g- r" >I
,I" >ld, ' l"s 1"'u'I':I,I,,s i Ial"" "ul ,,'ri"I' "
. 1." s 'I(l<' S<' 1",11 ,,11,,11 1'''' '' 1' :'1"1" " "rOln ,1,' "'011<11·
"'i"" I allllll ll<' ;l." l'illl :,IoII" i 1"111:0110111 l.,s .um.... a
su m, ,,I, , 1"' 1'., ,I"f" h, l"r I,al ,il:...i"",·". ,l lI r al': '1I l'"
la n·",isl'· Il"¡:'. .r-:
:\"1 lIa" " 1IIl1dlo,. uno-, ' 101" "ti rnu d ' ;l >l .,:.:ru p, ...¡o-
11<''' la " " "lln nl, n:' d.. pi ulaN' ,,1 ros tro, 1I"" ioll 'pi" ",' espre -
..al", "' ''11 1:1 I"ll al ,r ;1 h..i r,·". ¡I,·..,j,· la s UH'j ill ,1S p.'rl ia ulla
(ill" OI Iac-rr- ir,,'" 'pu' ,b l". Ol<'l I a por l a forma n.l"
:i nl::' lIl... .. r¡ l b ,la loor otra li lwa u..:::r :l ' ''' . /;' '1. I'ar,. ' 1..•·
U" ,.... mu¡ I'1"IJIII". S<' ,'"" 111" " ' -
r i,.>!
( 1¡ 1l",... "·,·"j;,I,,•.
1:.') .l . l '," '" ,[" 1;".",,,. ,." -u f' ·t ...i"" ,[d .¡:ljo' ,1,· ,1""1; .. "·;,, J,.
'1.·",1",,, ,,1 ",. .r.. \' .01 ,11, 1".
,(, -
t :n id"Jill.. ,. ,1,' :':1'..<1" ' 1" mili " llth:Ol:l. \' .. ,lihuja'!.1
1,1 ¡oinlUr:o 1.... ¡:o 1<,O" ba-r.•n r.. "-i llwrri.1 i 11"l"f"""i"lI , \ .
I ·OSIIllIl\'H·"; 1I1Ip"ialf'S solol"l'\' i\'¡ "I1I"" 1", sl,1 h. ....... aJ:"::IIII""
ai'lOll1l <'''1'' rf'l· ha. ha n ,1.. ja, l.. ra."lro.. ,.\ id"III''S d"I IIHlII im.. ·
ni" ¡Ml r rapt o, ' Iu" <'o........\l0lI' li.. al 1"1;'11 .
.\ lIt... ' 111<' 1:0 fi.mil i;l ¡"lll"i:on·.•1 enn-.•r.• " 1111 I"'rindo , 1, ·
ír o .1"""11\ oh·i mi " lIt". l.... a ... .,'I""·;"I,,·.. ,1"1 I"." k ll l<· h.•
l'i.•ll Sil .......¡.h'.l<'i,. "11 ,.J lit ,,,,,1 i 1"" "d ori"II I"
ou lns orill., ., ,1.. 1" ,. rio,. i l;¡:..::.. ,.. '1.. ... 1,' 1" " , .... .,.,.. 1" ", 111"
lu:'t·OfII ¡ 1:0"; r l't11I;1" 1,'" p rn l".n·iol1a1o; 'lI .11i111 '· 1I 1" H':..:: t1 ];o r i
continuo.
f ',,{-OIl\'f' n lral'Í"1I 01<' las l'al,i"l('t (IlI"'''. ('011 "" f(,I (' Ill' ia
a l vallo eenr rul, !<t.' .h11.1h;l sobr.. , ,,d o ' -11 rOl" m.u-jeu..... , h' t.rs
¡:-r:lI1 d t'1l r-or'rtentos. "01ll0 PI I: inlojo, ('1 ( ·hoklrol. ,,1 r,tt a ill.
i lllp' ·l·ial. Tolten. etc., i ,¡'o ",,,,1 .. 11 \1('111<''' IlI'i' ""i,,al.·,.;.
).;1 tun yor 11" II"'idIHI 11.. la 1',, 101;1<' illll .... 1!'.lIall" " 11 las ri"('-
rn s d..1 I1W 1". El, eumhlo. ih;, l',oI(';I lll ln h,i"¡ " la 1""l"di ll"I"11 .1,'
los .\ nd('s I':! 1'1"",10;1 l' vid" I1 I" ,¡,. .\ \11' In t ri hus ío1 ,1"
]" .. ,Id flp,":II1 <1 ]¡;IIoi:l11 " 11 ' ''' I'I·'''.. n-o..
1'11 ,"P' ''' :' ''' 1'''1' I'W' IH':I:< 01 ,' lo", I" i".. hu..t a
r-I \" :1111' 1"lIjit ll'litl;l1 i
E.' 1,1i,·;I pi ' '' 'ij'''l1 01, · 1" " " ::"'II1"W;OIl""
{·pI1I1':I1<' '' . ]' 1 a li"¡" l1 no " q i ll :":: lIj ,1a II"j d, ,1 ill,l i.. ;1 l .¡
nlhneut.u-lon d", IJl-of IIl.-r'H IIl;tl'Í1t"'" .,
\ "i\· iall 0'111"' 11"('''; la" ralllil¡"s ;r::ro' I",' b ... ,.,. ¡....-
To,Ia " .....1.1,. al ,l"ilI;¡" •·.. <l .' 111 , III'm1l-!"0 r--du-
r hln ,1,- hahi l",.¡on.... ,·i n·ular"". ' 111" 110< '.',. \'f'(. .... (' x,·".l i,," .h·
:/). t:n lúl1<"'" ni las 'ld " lI1"r:...ion"""o;llI·i;II'('aJ.", fll'"
r"n"IIJl('('I' lihl.">'l ,1, · 1I ,'l1 n<, rn lit.. ,]" \ id'·TI·la...
En "n. nI"'·... ,1,' dl11"'. '1" nrdillari" 1"" tll(·¡" H"' . r,·, id i.1 U11
j .·f(' .•·:. I"'7.a d'" ral ni li. t" En l.rs de-m.•". !'f '1""-1••1,1" 1")1' a 1::1111' ,"
1Il"11"flll. h••loil ' II"11I ln__ 1"1I"i,·lIt.... i" III' .. {"'111" J" "'¡lpl'tlIa ·
Tl n" "":':"11<1'''''. primos. "'t,·.
I ¡ ti ,·"I,·.·,·j"lI .1, ·1 ""''' r.
:!, l " f.... ". ·. ,J •• I'.·,\r" ,l.· \ ' "I,l j , j. , ,,1 n-i.
\ .,' ,. ,·1 .' ' 1, ;,..1" .1/,,/; ,,' .1, , , ;- 1, ",';"'.
- 17 -
... t1M· 11 , ... tn Iannlia, ;l tttulu de al i,ul"ll, a i,,"UIIOII es·
nanos, COIIl O de ol ras l!ol'r\·idhrf"8. pria i..·
neros i c.I' ...... r to res de l ene migo, loriol! In!! "lIa[t'l' ..... encomra -
han e11 l'" " t1 ie iOllt"!l ' luI' no dlscropabnn mm-hu do> 101 ' IUf'
II l,-,s mi('mIJrol' unhl"ll 11"1' la !l;ln l:r... Llecaba n
(''-111 " 1 t i"mllO a suponer se tatubieu I>r,)(",..- I'-III"" de tln ants-.
11;1"" <..10 <'0 111"11.
Tod,,,, t'IllUll ele-mentos qu e 101'11...1' ;111 clase infe rtor ,
'-ont rihuiall n illl·..·ml"r'tar ..1 11Ot1o'r ,1,,[ j ..l,' ,It' la familia , el
cuallos ut iliUlba tnmbten "11 Tal f ilé e]
orij'·u dI' [.." (''''''' t j cnte de l:W"lral i ('"lo
r
( Mimpl.. indio o
1Il 00''' I''Il ).
f.l<l as ra m'IIt'ria" d", pa r¡r-nu-s ocupabnu 11 11 ",,1.. rucar.
que ",. f'",1t'lltlia ("11 pro porcton at nümcro ti.. individuos. Era
UII ¡::rul'tl 10cII I,
A ("i,'r la dlst nu--iu de Ul I ¡!I'UP" i " 11 ,Ii"ti nt" " direr-eínnr-s
>;1' 111111"h:l1l rndiend os 01"011, ( '011 la a \' ( " -(" S de a l-
¡:: llll w'l'i d"1I le dd 1' ''ITt' 1I 0. E ra una ,1" familias que
oc upaban unn zouu.
Los 1'1. rkll l (·II d,"[ ¡!I'U(") loeal cnnstituinu, pues, mm pe-
<¡11<'fl1l ('IJ lIlllllida tl iudepr-nrlientc i i1 11 1ÚUll l11a, ' 1111" recnnoeia
un se-lo j ..le. el principio de 'lIIluri<l;¡d pnu-rnul, est a
HodfOd ' lrl llo podl a t rncmeut arse. pnrquv hijos varones del
[el e 'lu(,<I ahlHl aiempre ba jo 1:> ,ICll(' nd"l ll' i¡¡ tie ,'s re r uandc
follll alxlIl p"r nmnímouto una rama Si·(' lIIl1lalia. EIl ('sta for-
ma llOCiai 8'" prcduein n, si n dndn, varias rama s sec undaria s,
pero alrededor ,lfO l tronco principal.
El c" .. j uIJIO de zona fue 1111 3 simple culIledl'raei<ll1 de x ru
pos, tos ('11011("8, teniendo cada eual un jl'fl" a su cabeza, se
ccneidcrabnn reunidos por comunidad de m7.<¡ o de intereses
i M' ("o1i¡:nha n a menudo pa ra prCSla l't'l' mutil a prorecclen.
De nlil u(' r a '-1"(1 cada UI10 de f"81f\ll a¡:r('¡:adOll de ¡:I Up"';:
r-qulvnlta a una n ihil , o a la gens do 1011 ¡romano;>
i al clan ,1(' los a nl"ri("anos.
POl 'all hU(' IIlIs han dejad o los dOCUIIW1l10>, nmtguos ll CCrea
de 1,1 or¡:-1I11i1:¡lCi<> 11 po líti ca de 108 ,' lI; \ll tlO emra-
r on al domin io de la htstorfu. En ¡1[l:Unn;o r"IH1 Í\'o" a l" r-on-
z r, PhI. r , AkAUC"''' O
_ 18-
quie ta . se encuent ra n 108 términos { I'I'{I i rari, que usaron los
escritores i g'lI f' ITf'I'Ol' de esa {'pn(" I; oí !l'!l rep.u't f IO!l leves C
indios dcttos de dos Icg'lIl\!l a la redonda pnrn el scrvtc¡o de
la C, ISO¡ > (1).
Equivalen sin duda esas do" es presíones mudas a Chil...
de l no rte d... l r-ontíucnte, a las divistones soclutes de la >;:PIIS
i del gr upo patriarca l.
En lo" mulos .te encomienda a LOl'eu7. OHernnl dt,
do se lee; . ,", eneomir-udo en \'0" t'1 11' \'0 nrnnhrudo Ourape
con sus caciques pr tncípelcs (111(' SI' lla man, »tc.: (' n W 8 os
encomiendo et tebo nombrndo Niniugo (Xillinl'o) con sus ea
elques principales, que SO Il, r-re.; eu nombre (k su majesla,1
eucoudnmos en rol' PI r ep.nt nuten to dr- indios (I"C e-u los t ér-
minos de la ci udad de los Conñues tuvo e posey ó llie¡.:o ('a ·
no, ya difunto, que son ('1 lobo de Guaduba, con seis enr-iques
i ellobo Cuvuncahidr-, ,¡(j I' son caclqut-.., et c- (1).
En otro tirulo a favor de .lunn ' 08 en-omleu-
do la regua de Coil¡¡lla\'íH'Il, que r-st ú en laH ..nbezadm< ,\ro
Rauco, con lo" ",Ihi ,'" I'op tno, cnvi tt uerr-on. eubl Llohu-
eo, etc. » (i ).
En una eneomir-nda que d¡ó Vnldlv¡a a Lui .. dI' Toledo:
«encomíeudo por la presente en vos ellobo dicho de Luccnc
r-on sus enr-iques: ueimismo os encomiendo pltra el scrvícío
de vuest ra e,l Ha en la r-iudud de Vuldiviu, donde hubcis di'
sor vecino. el prfnct pnl llnrrmdn Navaljiueuro, eon ot-hentn
('asas que nencn i los indios dellns- (:1).
El ¡:' I'UpO patr-iarcal enl unu división polttlcu <lile en l a
len¡!"ua ir dij en ll "f" '¡f'l' i¡':ll ilha r'¡lIle i oquivnlín a 1:1 pun-í uIi ·
dad ,11' ' li S espuüch-a. ('uallt lo 1'1 eonjuuto dCI'a"a" te ni a di -
meusíones 111<' 1I 0I'e" ,11' 1" otdiu.n-iu, se 1I: lIll,lh;, 1m' i tnmbieu
1'¡¡"(' (IIrdle. UU 11l¡':' lI'.
(1) Cua"la "arta ,1,· 1'",1... d,' Val<li\";" al r,·í.
(11 de /1"""""'111,," ]n¡, /iI " •• "'1"" XXIII.
(l!¡ M"dl"". ( '"/i,!"';,,,, de ¡" ¿d il,,• .
(:1) ,.,,/,......;"" d,. /1""""1"111". h . h /i ¡" • . f,,,,,,, X I II.
;141.
,
- '9 -
- ::::0 -
La ge ns o tribu, conjunto de <;'l'llpOS, se Humaba uill arehu e
de ailla, nueve, i rehue . Des ignábase uunbicn vil! l/wjJn (to-
da la zona ) i equival ía a la rcducci ou de los espunoles.
Pr ovenia esta designucion social del re/lile o tr onco de
árbol con ramas renovadas que se plantaba i se planta to-
dada para las fiestas de indolc reliji osa . Probablement e ca -
da gr upo tenia est a divisa.
De man era que el aillarehue o redu cción debin consta r, se-
gun los cro nistas i lexi cógrafos del araucano, de nuev e par -
cialidades. Per o, como en las sociedades inferi or es las ins-
tituciones no tienen formas fijas i rijidas C0 ll10 en los pueblos
modern os, sino div ersas i adaptables a las ci rc unsranc ius, el
número ue nueve rehues para formal' un ail larehue o tribu
variaba en mas o en menos.
En pocas manifestaciones de la 'vida pol ítica del arauca no
ha quedado tan intact a su indi viduali dad prhnit ivu corno en
la ubicacion de sus viv iendas. Ha persistido esa di stri huciou
domi cilia ria ha st I la fecha, Solo ha variad o el número de
habitaciones i por consiguionte el de sus moradores. Alean-
zó su mayor dilatncion el conj unto de casa s en el perí odo de
florecimi ento del patriarcado, en los siglos XVI i XVII, para
descend er en los suces ivos.
Asi, un jcfe de familia ti ene sus habitaci ones, dos o tr es
rucas, en que se alberga n sus deudos inmediatos i nllcgndos.
A poca distancia viv e una segu nda famili a con mas o menos
casas, en seg uida otra i sucesivamente varias ma s, ligadas
todas por vincul o de parentesco real o supuesto. Tal es el
grupo actu al.
La tribu de Quepe cons ta solo de tr es grupos, ent re el rio
de este nombre por el nort e i el estero Pelal por el sur. El
del ori ent e se llama Hueca meu, en el luga r en que hoi se en-
cuentra el pueblo de Quepe; el del poniente conse r va el
nombre de Pelnl i el del cent ro se denomina Trapilhue.
En el grupo local de Hueca meu reside la pa re ntela de los
Hual: Murcelino Na huelhual ocupa un paraje al oriente del
puebl o; Ju an Huenchu al , que tiene el titule de cac iq ue, otro
mas al nor te, i .r uan Aüíhual, que vi ve en el mismo puebl o,
- 11 _
por halwrlll ' deltnendo éste en su mi!Jma poseaion. Todos pro-
víe nr-n de un ascendiente cornun, jf'fe del Hualmapu o tierra
d.. 109 Hual.
¡';I erupo de Tmpilhue esta dirijido por el cacique Hueu-
chuntr i el de Pelnl por :\1anquilef, 'lUf' ha ejercido Mee n.
diente cu toda la tri hu. Llividese es re ¡;rrupo en los lugares
' !f' Huee bun. Ruenhue, Ak-añir re, donde \ 'i\' f' )1('·
1It'! ! hl.' i lIua pi.
En lil ZOI1 ,. de Trllflruf hai IUI grupo <le par-ientes , veci no
a la c¡u lad de' Tr-muc o. que, ni por esta et rcunsrancta ha
p erdido la Ior macío n carac terística d.' eomuuidad..s ar au-
canas. taurü¡ u" ocupan en un IlO]O IUg"a r dis tin tos pa -
r aj es ('011 s u nombre- respecuvc cada 1l ;IO,
En 1'1 paraje de Oo uerrah ue vive:
i';sti'hall n umer o.
En el (il' U ..up.., .luau xaudovnl.
En ('1 d,' ('ahuint ll(\ Pich umau, mocctou.
En el 11.. Fuih:c, .luan ¡¿uidel.
En pi IIl' ) lillahu..seo. .tosé )Ial'la Romero,
En Caifll(' o, Anttuao.
.:11 vutamntliu, J uan Tor t.
En Cat r ipilli , UIl moer-ton d.. Snndc vul.
El jde pr-incipa l de est e grupo fue el caci que "";andual
' :-' a ndo\' ¡¡\). Una (le sus hija s casó con Rom 'ro, tuu-
pucho. De nqul viuo r-1 enr ecucamtcntc de 100010il con una tu-
mili a o r- nsu.
lI ..í un ernpo ueue entre diez i veinte ea", .", F.n una ,1,·
a"'imila l'tW ha;¡ ta q uince p<>rsoll:l;¡. En 1:1 vtvíon-
<fa df'1 C<l(' ¡'llI" Hue e hunir de Quepe , por ejemplo. viven él.
-u mujer, dow hi j,H , dos hij os ¡ un "",hrino, EIl I,\'<
.lemaa, ":1'0,:1 pa ri entes. En suma, como cten personas ('11
n' inl(' e<llllll\.
En la rtli' " d. , "\ Iltonio Tropa d.. Chclchol . viven l'l i ;;I B
.toa muieres. UII hi jo. ctnco hijas, UD sob r ino i IIn r¡o.
BI conj unto .\r- moradores dr- estas vlvtendns S(' lla mó ' lO ·
.... [ente ti,· 1;1 ('¡¡-.ll•.
IIa hill en In ],' n;:lI a Ull a pnlnhrn que dcnota h.t una rejiou
- u -
rOlUpl"l il, ...u la 'I!I'" 1'1(' Imllahml r,l ,Ii, ·,.. J:h' tribus, e l
"Oi"rl,...,ap"; pE'ro "i/o:llifi caha una llI'(·('j"u jNl¡;:-r:ille i uo so-
r-ial. St> recoueclan cuat ro d... pa ralelas do
norte a sur. 11 saber- lar"",.. ""'}'" tif'rra <lt'1 mar) e ra d
nombre llf' 1,1 rejion lit' la eosta: l'¡b... "'rlP" (t it'l Til dellla-
no ). Ja cenrrnl; ;lIf1p;' , nlap8 {tier r;l ('f'f'('IUlll a la uíeve r, la
subandiun: p;"""'''p'' (Iit' rra d... 13 nr-ve. l a :m oi llll.
r.A",,,p" se llamaba ("1 tlfOl c. la República . \ 1"
jentinn.
F.I ..11" """"'1'" d... la ccer« Il"ui;l oc ho i ma s de r-íen
grupoe: 1' 1,10' los llanos. etnco i 0'01110 .. illcu"'l1 la
(I l. 1,1("11111 nú me ro o poco menos se ('0111 " ' ..... 11 ('11 1011 re stnutes.
1..011 illdiOlt empleaban otras de uominneioues ¡¡ar[ic ulan' ll
que la procedeueia j,'o¡.:rúji "11 d,. 1011 ludivid uos,
t'llIwci(';l 0(' nomfu-es nuclounles.
jcnte de1prh,uN (Anlllt'i, ri:l irnhrkata •. de 1011
Alldl'll.
I/'¡""¡""b", ¡... nte de urrfbu, 111 ,1t' 1 \,11 11" counul.
Xay<'bt , j, 'u[pd¡'aimjo, <1,.. la fal<la " l'it' lIta l dl 'la sier-ra de
la
jente de l rilar.
1."f,.II" <'1,,, [eme del llano.
/';('" ..('h". [ente dot uorte.
-'"glÍ,.h" jeut e del poniente.
r. ..i /f i m" i h..aih"""(' h,, j f'll [e <1"1 sur-,
/,,, , f('h,. jente del este.
1-:1 patria rcal tenia pt"r¡¡(lnali da'¡ hieu , Ieli nid".
SI' recon ocían lee mismos an(t'I¡;,,,,,do,. (p" " ' '''! i las mls maw
t radidonp" La propiedad de l 1I11t" lo e ra {'olt"t: l i nl i la" casa s,
próxima. unas de otras, lit" le\'3ntilhan f'1I lIi ti08 q Uf' Iorma-
bau UII ,..)10 lugar.
1-:1 pnrentee-o por el hombre o ¡1¡:l1acloll era el priueipio
inmutable sobre que se fundaba 111 famil ia pa terna. El pa,
lrian-a reeonccia de term¡ 'la.l.1I1lt'Il n- do>< j" II" rlK"iollf"!l dehaj..
11 ) t',hn:•. <1, la Jr"!I.mY'"' ·fI / . ' ·" ..-"Uo i t >
11;$1..";,, ",/ ,.,¡"" d .
- 2j _
de " 1, la tl .· hijoól i la de niel">! i " tral\ d,.... en la Iin..a
asecndr-ute. la de su padre i de su al ,u,·lo. El bisabuelo
LV'.... III<' H o "I'arili loe... mas ahucio o doe n -c·l'rS ahuel,,\
i pI bi"niero CIf"'" o 1"<:'tI t.nnblr-nj 11I.. ron
'lup ;lO' r-out undinu. sob re todo en la" ¡'por;l;! en la
d euominacteu jellt!ric;l d e mayores (¡JHtrt ". ).
El jl'f e dirijia 1" r-omuntdad "01] alllHrid;¡,¡ paternal abse-
luta i <I"recho de ud míuistracíon heredado.
En 1· 1 M<" ree-nncr-ntrubu n la .. fllll d "II'''$ de ('i1I:JeZ1 de la
familia, juez i ca udi llo guerrero. H¡"," ,niil por est o de lo;;
medios ne-esurtos para hal-<" I''''' obedeer-r, ,.ar" r-asrigar i
" I'ol f'j, ·r.
SU!I. <I " I'("¡' Io" " ernu uunn-rc-os: l' ... Iia repudiur a las mu]v-
res, ,·,,"ar a 1" " hija", e;¡dlli r 1) 'Hlluri l.ar' n los l,ij"" para el
enmb¡o dr- ca -n. tija,. i presidir' las ti,·"ra>l ritllal es ¡ Inmlliu-
I'f' S. divljir los at''' llles. 1I 11 !l ra"ulll11 te" mHlta re!l i
permit ir ,,\ trueque de '·"p'·"il' ''.
:-; ill " rn\,al"¡':o, ,,1!I,illllell tr-nlu " 1 . 10' 1"'1' 01,' "11 ,,1e je!"
r-Ielo dI' 1I1l la pnllll' llI' ia i la jll"ti<'i,¡ ' 111(' ""lahl.·
d an ' al! ("J!lllunhr" s i pr;\dkar"ll ' 011 Lhuít á-
ha..¡'> su poder s¡ se ,1..;wi,llló' ,h' esl;, lill<'a ,1.. eouductn.
Cuando la propied.ul imlivirlunl a<l'llIiri'" tO.\;1 HU import an-
cia. !l.,' I'c llljahll la suje-ten al c;lci' llIl' 1I1 .¡•• bienes
tnuehl,'" i .1<' nuhnnb-s: incierta i v.u-rlaun-. ' llI,... la""'¡ sujeta
id c;t pri<' hl) uc los jefes secundarios id" I"s mee-erones i "
la... illsl'i radnrWH ,¡" uuu borracheru l l !.
El j. 'f,· o padre- J." rtluu "I..r lI"\'ah;ll-'i utulo de g"I"..."
fl ..¡", .... '1"" lIi¡.:ni lic;1 ri ..o o noble. i r.anblen .·1 ,11-' ¡"'. ....'. t""
decir, I'l' ihci pal o super-ior-. • son 1;1';; ('<1 '
hez,;I;It.i(· lillI fllrnili a t i li naj(':'l ' , :.' .
.\ 1 pre....nte ;lO' h" est endido ttlur-h" en 1;1' .urrupacione--
<I"¡ sur, ( 'a uli u i Yaldivta. el t rnnuuir-nto ti,· ,;;d,J. jefe o cl
' 11I l.' li,'u, ' ,,1 111 1111,1".
(1) T'·,li ..,..,,;.. .1.' 1", •·...,,,i,"•• ; ,1'K·"""·,,r.., .1, · J". ,,"' ''ci.1K'¡ ' ·' .1.·
1" H'·I",I,I;,',..
<:1 ) 11", ,,t.·, , IH.t.",,.,,. 1"'''0 1, I,>tj. Ui .
- ... -
Lo.. 3r¡u/{'allOll, como muchos pueblos Intertoree. emplen ·
ron té rminos ("-OIlCreIOl' para eeprevc- ;,h,¡lra(."{"ioll{"!< dI"
mando: gli' ..e• • rico, por omni potencta: ¡".en, C:l!x-7..'l . por
,ouperioridad; MiJ,'¡ Idr riidnl••, principiar!, por nnterforidad
en et érden.
En de jtuerr3 i particularmente cuando un grupo
patriar(":d tomaba gmndes prcporcioues, miembros
de ,,1" ausentaban esrracrdmurinmente [I1U';1 ir a es table-
rene a ot ro IU:::lr. El eaeique hada lo posible por impedir
t'8l:as qu.. a vece-s nsu mian fOl euráerer de de -
sereton, porque el mayor o menor nümr-ro 11(> pa r-ientes i
reautaba S il presrij io. l ' rt' ,wIlL;l riW a las reuniones
r-on UII cortejo numeroso, era su 01';::-1111 0 m, !< prr-ciud o: d is-
poner de un conrinj eute crecido de lun zns, 11" lla ha Iur-ru d,'
su núcleo una auto r idad respetable.
El carzo de eaeique era perm.un-un- i heredit ario. S, · tras-
mi na de-l padre al hij o mayor inIJwdiatll lllf'lltl' qu e ocurriu 111
vacante, enn (1(' 1"(\,.]10" i inllitel"flhh'f;l .
La familia 11" se desmembrn'ut. Los hertunnns seguudns
un ido" h.1 jO la .1utori darl ,jpl prillloNnito. uuu t-unn.
do hubitaeion. Lag ruujeres qu edaban tamblen (>11
la casa i ('allalmll 11 veees ron menos la mndrr-, o COI ,
'" hermano que sucedta al jere.
• "lf'r''''Iu; o cnejque no !U' adquiere por n¡ r-lec-
don, sino po.. herencia, de modo que muer-te el ("aei'l llf" pa81¡
el careo al hiju o al mas capaz, i lIi el hijo ma yor es Pf"'lue·
no, eje rc-ita el e31'¡';:0 f>1 hermano ,1t'1 .Hrúneo o el pa
rif'lIle eercanc. ha sta que el hij o 1II1l .\·or l i(,lu- edad COIII·
petentee (1 j .
.\ntcll de morir et cacique hada comparecer a su presen
cía a tedoe eue deudos , i enumeraba la poi eiou de bienes 'lu,'
d..jaha a eada UIIO. i \011 animales que debían matarse para
"11 entierro. Era este acre propiamente IIrI tesunnentc ve r.
hal, llamado t;lUI/;U .. n la lengua .
1) /lú l" ri.... 1.. ,,,,, T. ......i-
- '5 -
No lIe traemtnsn las tierras. El qu e asu mia el mando eje-
cutaba dtspcetetcnes tesnrmentarías.
Como 1011 jf'fes asi:;:-nab.... n 11 veces a los hijos recten naci -
,1000, al J:un08 animales que se multiplicnhnn con los anos, a
... u muerte 111' s uscit aba n algunas dil\"ultarl Pfl en la pnrticion.
Aunque el tl...rec ho de projeni tura no eonsisña en la espo-
liaclon de los bienes de todos, el hij o mayor m:mi fegtaba a
H .'CC'S d('m;¡giad ;t ambicien i pretendla a¡JoOtleral'S(' de la me-
jor parte de ellos. Ent óncce iutorvenin como juez árbitro un
pariente esrucrcrtaado o UII \"I'("iIlO,
costumbres t radicionales reglamonrab.m con mínu-
ciostdad las d itieulmdes sobre la nusmtsrou de la dignidad
df-" enr-i que. Se estos as unt os unte un cuerpo de los
pr incipnle!l pem-ntes (1j .
Por lo ramo. se desarrollaba el grupo pmriu rcel est r echa ,
me nt e Iig-a do pO I' las cost umbres. los inte reses t las uecest da -
lIl'1l adquiri das.
lo mis mo con ... 1gru po trihal , cuya personali-
dad upurr-eiu 11I"' ]] OS dot enuínnda. l.o familia (' staba fundada
en la eunsólll¡:uillidml. i la trib u en I¡¡ a...cctueton convencto .
nnl . l .e (a ltalla a la seeundn la unidad ol e la primera.
La un idad de la tribu se nñ rm.rba en t iem po de guer r a.
Entonces upnreeian un jefe en condiciones de imponerse i
un peli.l:r o jener ul ' Iue estrechaban entre si a todos 108 gru -
pos, per o sin que perdíernn su nutonornia durante la r-oalicion.
Ej erc ia la jcfactllfa táci ta de la tribu alguno lit> los eact -
q ues de a quien se denominaba en 1.' n2I1 a an tigua
.1/>0 . ..IPO-'" te rrutnc traido a ('hi lp, por 108 conquis te-
dores.
Fl oja era la autoridad de t>8te ícte, i much o ma... cuando
no I' 08('[a pare nt ela numerosa. ani ma les i bleucs muebles:
pues quien es taba en la Impostbt lidad de r-ostear el eonsuruo
de lal! trecuenree re uniones. dcbia carecer nr-eesnr ia menn-
de tnñuencta entre los eaetques de los grupos elmples. ('011-
rundtasc as í la aoclcdad pol ítica con la doméstica .
_ri_
Xo ord"oflbll Be.st 08, sino que ICti e'llJ'IInLa la conveniencia
de adopt ar al guna resolucíon. Eran . dignidad l"l:l i personne-
de respeto a reconosen; pero sin euper i crided Di do-
minio pa ra ca.;¡ligar: de modo que no nene un cacique qUE'
le ronowa ma s de los de su (1 1.
Pfl'8idi. las reuniones pólT3 t rata r de aeunrce públicos i
otras de doméence, i romo lOO", ibl&nacompaoadas
de IIn ('ClOSUm o E'lI;CE'>'.i\ ·O de licor, su dh:n idad quedaba veja -
da a menudo por otro eaclque inr...rior, lIa"ra por un si mple
ro.... o indio de arma. Xo sucedía tal n ' jWllen cuando el jefe
super ior contaba con par-ientes i hastnntes allf'g"adoil para
repeler toda ag rNlion.
So se lo pagab.m comnbuctonee li t servir-los personales
de níugun ji'llt'ro por las famili ;ls de 1,1 tribu, rnzon PO" la
cual no despertaba ambk-i om-s la pceosícn d..1 titulo. Sota.
ment e dis fr utabnn es tos jefes d.. que, como
a tcdoe ¡"S oaciques, les otorcabun lag ol'llt'lL:wzas i reales ce -
dulas tic toe monarcas españoles.
LI pors onultdud del ' 1Iifr(l ""'lIjJlI toda vía mu ch o
mas hor rnda que la de la t rib u.
Soli a suceder, 1'11 mui cont ados cases, ' Iu(' la necesidad d,'
reehnzar U II ataq ue o empr ender uua tnvnsío n, obl igaba
a uni r sus fu,' rza!!a varias tri bus ,1(' UI\ ;I rejiou. Estublec¡ n-
se clltú/lrrll una especie de Iedcrncjon militar. I..<I!! Iraccío-
nes de que ''''la se formaba transitortamr-nte, lit! p erdían poi
cierto nad; l de !!II autonomía.
Reveenan estas alianzas momeutaueas mayor esteusiou
cuando 80" juntaban por separado diversas rej touee para ce-
Iebrar parlamento /roJl f}h ¡rula mllagh , con E"1 ('jt'rcito i la s
au tctidadee es pañolas.
•En el parla mento qUE" ;;e hizo d....pUI'll de 1;, guerra de-
( 11 !U.o.alo·., IOh,.., l. , ooi j.13; . •\ la 11,·::",13 d.. 1,,,, ""1"',-,,,.
1 die....1 rad.... .. lIei..,n J . Ra,,,;..... I,;," ia l"" .\rllll'·O:-.lnl¡ru-
1 nú",..m '111." En'ilIa ..-.:Ine.. a l ti. U..I, ¡,....... "'r ,:. «",..vi ,J..nt..", .."".
d.. n Tri bu.
- 17-
1723, le eneounaron 1t 3 ..,,_con su rs-specti vo aeompa .
ñnm fento - ( 1j.
La dependencia d.. los j,'fe;¡ lIuh" lt"rnos ee ,I..jaba sentír,
pues, en la orden lII ili t..u i no ton ",1 admlntsrr arrvo. Be ma-
nera que <'1 tteru po de guer'ra ltf' estendla al ,,,¡'raJ/lm,,p'" la
unidad que en mismas ..irculI!lt,uwj'lll se produela en la
Ir ibu .
Unícameur e ('11 el perfodo moderno 1M' realizaren f"SI .1S fe-
dBra"i olle!l rejioual..s, porqueen las anterioreslee individuos
tenían mnnlfiesta incapacidad pnra ecneehlr'lns i orga ni-
UII"l all.
1.011 , ¡.:- rantlM fam ilias patr'ia rcalee.Iuese que resídterau mas
u m,;nOll prú" illl:ls ' ·11 una mi sma 7,011 a terrucrtut o dista n-
I'i,.tla" en rejiones o u rit rm""o/lIt divo¡...... vtvrau aisladas,
t r-ni endo euda una !IUS ti erras, ' in c"no..-r-r lazos polir lcos ¡
rk-el.u-úudcee It-eeur-nt emcnt r- In gnerrn hasta "1 punto de
el'", u'"'' un rl'I W"1" perpet uo. lIi<'lI;;o' (·" mpre!n]'· ' lile esta 01'-
guutzur-lnn ,le "odeuad""" aut<i ll"rnas i allt:l¡.:,·,nil.a" no tavo-
recta la Iortuueiou es tuhle de esta" f,·oI eracion,· s.
El j f' fl" rejiunnl " de una eout cderucton se reconocin con
el nombre .tc / ml ll ; (de trO<JIl;", manda r, l:<Jhl' l'lI.lr); '1";lie IrQ ·
q,ú"..h.. t' ra una nacíon.
Toqu l S" 1I: ltn:lha tumhi..n r-1 hacha de piedr-a que usaban
como in"i¡.:nia estos jl'it',;. • 1 1:\ nohlczn lit' 1001"i [enernl Ics
proviene a [011 ,¡ U'' le son de tener un IO<I"i , ' Iue es una ocba
de piedra COII que maturou a <l1::ulI o jeneral
pool' su mano e intlu>lo tr ia. 1 ('St.. roquí t-on quien hizo esta ha.
zaila, 'lu,"(la poor arma,¡ de su liua]e i h' vnu heredando los
hij os como un ,ti.
1..0'1 i al serv¡eio de los es pañoles
r on como distinth'o d.' ruando ha.itonP!t con empu ñadura de
pl ata . r-on (1"" los a¡.:mciaha n I:¡"s mislIl'ls auro
Aunque 1.. di::l1i<l:ll 1de ' '''-Iui sI"l"I'Conocia 1"0111 0 per munenre
en casos ' "Sln' '' l'llin:lrios nsumi .. [a dtrcccf..u (j,. operuc¡e-
(1) / ''' ''' 1'' ,,, / ;.. ,/.-' /.. //;.1....;0 d. 11";.
( :!j 1("..... 1.·•• //i.I",.;" . 1..",,, 1_ J,,¡j . t:l"_
_ .s -
nee un eal'iqup o un 8impll' l:"Ul"r rero d,' aptltudee 00110-
(·idu .
La di¡;nidad de 1"'1"; i la de flp<'y"lm.,., a pl'1lI' r de 9I"r no-
minall'.t, lW' trnllmilian por here ncia ni hijo mayor.
Duranr e pI ri'ji nlE' n eolonial. IIU autoridades espanelee tra-
taron de ace ntuar el poder de l"8t05 j<>fl"t j<-nf>rale9. los cea-
gobernadores... eoncedi éndelee t ítulos t
"l UE' facililaron la dominaeien. Otro tamo se hizo despu és de
la ind f'pt"ndf'Jlcia. lI.. g..l ...... llamaran 101\ indios a estos
caciqul"l\ allW' rvjcio de los t'lIpal'lo\PlL
La preeeneia entre los indios de 101l runcionario" ad minis -
rranvoe que las a tUori dad{"g i de 11\ rl'plllll; ('<!. man-
tuvieren ('1\ 1"1 terrttcnc araucano, !le\·'; allW'IIO01" las cornil"
nldad es indij enas algunas idl'.'!.!I Uf' adelunte admi nistrativo,
sin a lt'.'!. nz:lt a establ ecer un verdadero r éjlmen de tr ihn i tle
,..i trll'''''Il/'" .
EfI08 Iunclonarios fuero n 109r-a pltnnes dI' amteos un rérpre-
te i pnrlamentnuoel, los Capil <l ' H'jllll d,- redueciun ,¡ t ribu (in"
r ér pn-te i eonseje rc de ea t-iques), comisario [eon atrthur-íom-s
,le cónsul i j uez de npr-lacion " 11 euutro lI úf rall IlUlp" ),
comandant es de plaza (con [urtsdiccion eívtl, criminal i mi.
litar), el intendente (jefe i juez superior dI" apelacion en todo,
101\ caeos),
En oeastones sucedla que un 11010 caelque t uviese
influencia efectiva en una o In:" e h<lll ' lo 1.11 sucedía
f'n seecronee i I.u autoridades chj-
lenas protejian a OITOl) rivates afl'CIOlI nl gchlerno para man-
tener ,·h"a la ammedvereion .. nlno unos i otros. Durante el
8i¡:lo XIX ee OMet\·ó la poliriea .te robustecer 1.1autori dad
,11" l!'>iIOS cadques. i a Pille plan ohfoded1 el "i"trma de allil; .
nacionetl 000 que lit" a jf'fe" dfl mn presrijic.
..n ca lidad de ca pitanes de En l1<j !1 h·,hia 15 indijf'-
has que "-'Cih;an una gTaUlica"¡on anual PI! .uneeo (l ).
En lot-l9 uno de los es tadistas ehllr-nos dr mayor ilustra-
cion i Illllorida<i , opinaba que al l(' ulIol ' ·II '· i' IIlC;l debian ten e-r
- ,,, -
- JO -
c¡¡n\l"!l"r de rt"pre>lt"ll1anlet< d"1 gobierno. . 1':' ..as fun ciones
a¡.:"rt'¡:llrtaS. deeia, darian ,,1 l'aciqul' una re s peta bilidad que
ahor" no none. darían mas fut"U1 a SII 8 ordo;- nt'll. AI¡.m pare-
cfdc ha cOllcurrido a dar a Colipi IIn8 posieton tnn ventajosa
como la qm' ocupa i un poder como el qu e ejerce, RobU8t&-
C'ida la autoridad de 10$ muchn "" hllhm a vanzado,
para poner treno iII la mala fe de los Indljenns en sus reta-
eíonee eon laló /1 '.
.b i fll(; como vivieron en perpetua f'lIl' lIIilltad las vastas
unidades cOllf.' df' rada ll de :\Iali lllan en 108 ll.mos de Aneot,
Co ñoepnn. en las faldas or ient ales de Xa huclhuta ; Colipi, en
NIUCt'S i t'uren: de :\la,¡nlil i Quilal};11l ('11 Quill"n i Pe rquon-
ce, i en muchas otras.
u¡ aut onomia araucana dr-sapurec-iú con murcnda ten den-
cia a la Iormacion de estas ,'):l"upaciOllf18 confed eradas, diri-
[Idus por un [efe [cnet'ai que ejerriu nutorid.ul omuimodu i
dl'lll,i,ticil en IHl [uri sdicciou. Cuanto mas ¡.:"uP!Tt"nl npnrecla
una trtbu PI} esa ¡' p0l'a, tanto mas .tcentundo eatubn en ella
1.'1 principio de aut oridad del caudtu ».
Ve modo '111(' lus dignidades ndmluistrntivae de la eolee ti-
vidnd araucana pueden c1a8ilka,"",' 1.'11 O' SI<' érdeu: el '¡¡"''''',
cor res poudia al putrfurca de una i jefe de! ¡'-nJpo:
mnec permaucrue ¡ hereduar¡c. 1' ;1 "p"" /f""", r aci<¡ u<' de tr-i-
bu; jefe eouveneloual. El t' ''lH;, oau.lillo militar d... ur a 1'0n -
Iedemr-ion . 1·1 ""t rall tl/apN; jele ......·as inllal.
Rajo la pre- ton de nuevas r-ondiciones uo vtd a. la famili a
hól conclui do al presente por adq uir ir t·ipr la indepeudenv¡a,
en el f'fI piri tu i ton lo, actos, ' ¡IIt' nn rot.. " 1 se ntimien to pn-
rriarcal. El (·acit¡ lIl.' ha perdid o, pues, Mil 1,l"('sti j io de jefe,
cuando 110 lo tiene personal. En al ::lmo;; luznres hall .'J1lPf'-
ditado 8U autoridad, mcrmuente moral en la uetualidad, ot ros
mapucbr-s qu e lo hall avent ajado eu hi r n. ·s 01 (' for tuna,
Por lo jeue ral, sl act úe corno ("aOOl.li de I:¡ eomunidud, Sil
ar-eio u .. nula 11 los into-l"f"W!I de t(l<los. 1':.. amhicios<l .. negli -
1) ,j," d"n ..\nIOl'¡'" " ,.." ...,1"., . ,"1 ...."..·,;1<';..1<10 d.. l...
.. ... .. ,"au"""
- 3'-
jente: vtve del u-abajo de los cemuncroe o entrega las tienas
a labrndoree ineecrupulosos eu arriendo O uparceria. 1>6
ordinario 1'0 toma parte enlas raPll'1.S 'l.l:: rícolu dI" la Iamifia ,
'lUI' ejecuten Ius hijoll i l as muj,·r "fl .
CAPiTl:LO 11.
(· . .. "I.f)..; r i .. n d.. h. r..... III1.
La 1" ·""" IIIl l i,I..<I ..d... ,." 1.. f'lI " i 1i... ... I' '' lrn,'' ¡....
ra 1,,, hij,,.. - EI "m,,. filial <'" la f,,,,,ili,, IIrftlleallll. _ f:! ,,·nli·
", i ,·" l " ,[.. 1" '·"lIlU"i dlld.-Cl11"l,i ... d.· ...·.id,·",·ia I," r
1' " if' ''',,,i ,I,,", ,1,' (·...Iu ", ],r, ·' ,."" , - 1" 0 di n "" '" ,.""" un :!r ll-
1'" i 1". ¡.:rul"" d,' "'''1/."'''I. - I .;,...,.,i,[,,,1 ,l.· ' ''·''l'""i n.
'''' •.- 1.11 "lUj. 'r "n ¡,. flll 11 i li". - C"' ''·'-I'I.. "mu ",,, ,,,1,.,· la 1,,·.
11... "._ EII'OlOI "r.- La f"''''i" " .. "" ,,1 h"II,Io -1 ''' ' ''11 ,,1>,, ·.
IIrl1""""" . parlO ,,, , i uml,,rl ll._Til " " ,h, ""ll ..i' "",,in•.".'11"'''''''.
-LII 1' " l i l:lI11l¡a. -EI ,',-I" ,h· 1", hij n< i ""-
";/1" "" .. " la f" milia.- arlluc/I,,,,.- t:l ""1,,,1... _ :-;0_
u, ru,-IMura ,1,· Imri.."h- o.- La ",,,,,,,,;'Ii,,,, ,..ftll,-ft'In.-L, I"I"'"¡'
mi".
Comoqueda dicho en el capitu lo ant erior, la familia p."
rrt arcnt se baeaba en el pa ren tesco aen éuco o por Iin..a mas-
cultn a i M' ro mponia de l pa dre, cent ro del creantsmo funda-
ment nl; dI' 1.1 madre, varías por lo romun: de los hijos í 0 11'011
pa rientes.
I' no de 10>1 carncréres predominantes de la sociedad fami-
liar, ru é siempre el despot ismo del jt'fe i la slIlIlisi'-1l de los
element os componentes. Tenia derecho de vida i muerte de n.
t ro de 8\1 1'11$11 . i solía in tervenir en los m-coclos drun ésrico s
del rest o de la parentel a i de 108 allegados. si su 1'0<1. ·r ma-
teriul Impculu temor a lodos.
3
- H-
:-iu embargo, no estaba desprovisto ue un sennmtento de
«receten por III1S híjos. Juenba con . 'llooJ, no ccrre]¡o 8US ma -
10' lnstln tee. ni los easti ¡:nha cuando Kolpeab;LJI a la madre.
Cuando morían, lloraba i se \"('n¡:mh.1!le lo" que suponía cau-
sautee ti.' la mue rte; pero mui ¡t menudo so brevenia una 1.'011,
rmr teded i eetallaba su cólera. que conct u¡e en palos i azotes.
Estos l'anlbios de sennmteuros eona nt uinn 1" inccnsisrem-Ia
del hirl>;lro. '11 impresionabijídad Instnutánea i carsctens .
t
k a
.
En jeneral , et eenttmtenro paterno ee m'lllir"staha hi en de-
sarrolladc, aunque 110 1.111 ¡r.ICIl S<lIllf'lIh· romo eu las soc¡e-
dad.-'lI superiores,
Eso si '1ue exisl ia una dtrcreno¡a III u¡ !llól rr-<li la entre el res-
p<'IOque los hijos tr-ibutaban a l padre i ,,1(IU(' concedían a
la madre.
Dent ro del réjimen par rlarcnl, los hijos vspera ban i rect
hian de ¡¡ liS lJ:\ drt's cuanto pa ra ell' l!!Iortuua i r e.
p utaclc n, como nombre. susten to, ani maks i bienes muebles.
Por consíeuieutc, se dejaban senur con mayor lntensldnd el
r espeto i \;1 sujeciun al padr e. 1':0 r'mnbio, la madre que ha.
bia llegudo al hognrpor compra, ' P'" vejetuba en el abru.
mada por el trabajo i los ¡.:olpt"!l , envilecida. sin derechos r1 ..
posesión, í,Oinspirubu ní ngun scu nmicuto de considcraci on.
ni podía tener J¡¡ menor Innueuctu en la d-cision de 1011 hom .
bree.
•\ esta eondicion precaria de la madre lit' de bia la debnr -
dad cun qu .. """ man irCiOI;tba para etla el amor tilial en el se·
lHI d... la famil ia. Ilegar es ta de am or dellJijo paru
la madre hasta el vej áruen de hecho. 11.1 sido mu¡ cunda la
... lloli ei'l de un cronis ta <1('<· rr: a de este partu-ular.
..lp a..necer preguntar a aleuu mdtc si l"sl1i crectco uu
mceetoncüle, t respondiendo quP ili, da n ..stall 1IO'l1as: Ya esta
grend..; ya sigue a las mujeres; ya pelea con su padre; ,-a
golpea a 8U madre, i esto en tono tan (IUI' en ello
no hubiera la menor dis forruidade 1).
(1) 01;....... . /li.,,,,,;,, ei ";¡ , /" CMl•• ¡"",<> 1,
- J S -
Accmcc¡a a veces, cuando el hijo l I r ~ n h a a la edad viril,
que ('1 miamu padre eutria la a.!:n",ion .1" 1hi jo O!lf' verifica-
ba r-nt re úmhos una lucha personal, "'1\ la que el pr imero de
ordina r!o 'I u...laha venci do. El segundc s'" nusentnba en ron
ces momentaneameut e del hognr- paternu, ¡,as ta que el ríem
po i el olvido atenuaban la falta.
En 1'1 act ua lidad los padre-s ancianos, sobre todo euando
la ed ...l lull prtvu de inici.ui va en los n...¡.:oci "" domésticos i
económicos, rec to-u con Ireeuencia .1.. 11118 h:jos eelpes i tra .
larni l'lLt oll que revelan lo dd .i1 que l';Iet senumtentc filial ('1\
('1 hombre de civilizaeiun inferio r (1J.
1..1 dcñcíencia de senumíentos ar(',:ti\·oll del hijo se dc jn
sentir sob re lodo con el pa dre; lo 1f'1IIl' i rt";lI't"13 lilas que 11
la madre, 1"'1' 0 lo all ta menos.
En .·r<'(·lo, ('11 un medio de JlOIi .!:;llllia, dent ro de una COlUU·
nidad 1II I1 I1eru"<. , se halla ha bitu ado " ver r-n su pad re a un
jete poderoso, arbitro de la vida i 111' la 11\ 111'1·1(> di' SIIS hijos.
j lllJ7. 1](0 todos, n' llresE'll lHllle de lo" all tl')la""<lo,, do la tnuütín.
El amor lilia\ 1"-' oucucntrn, pues. miti.arlo por "1 temor i la
roservu.
!<:Sla circuuapecelon infiltrada en el alma .\el joven, en el
hog-ar puterun, lo incapucitarú en r.delanll' I'ar,\ senttr las
iuctinacionee s up.. rior es de atecct on por los d.' ma" hombr..".
'Todo au si' r esl :lrA dominado por el egoísmo f"mil iar i pre -
parado ..n su tra to con loó' qu.. 110 son de 1111 raza . principa l-
mente. a la caut ela i a la inlmhilida, J I'" ra los impulsos de-
sin teresados.
Como t>rPt'l o dt> .."la onsuuzacton ",x:ial, 1'1 ·..-ntinncnto dI'
la eomunid.el se man ir.."laha muí vive entre los arauca nos.
El ('¡.:"ill lUOdentro de la Iamilíu se repurah." como accíon deni -
~ r a l l h ' i eOlllraria al bi..nesmr- de todos. 1..1 voluntad col....··
uva domillilha ('OIllO un poder ahsohnu, Inconrmrrestoblo,
nut e r-l cual ,,1 judi viduo, ;1 dtrerenc¡a ,1(' lo que sucede en las
s..e¡...lad(';I cOlllempod neas, d" p'OIlia r-leg.uuente la suva.
E",I (' seurimi..nto .1(' la famili a a llulaba ('1 de eualquiern
otra unidad mayor, como el de 1110 tr ibu. Todo, en efecto, se
deeeneolvia en tor no de la fa milia. En el es pacie de terreno
qUE' ee reconccta como de su domi nio, tra bajaban sus míem-
hros para eUa i no pa ra los demae grupos.
XadiE' , hi a tnulo de aliado, podía tneeetarse en el espad o
de terre no de un grupo patriarcal sin la «ceptaeton tacita de
la comunidad i sin la decleraclon prév¡a del rect en ttepedo
de pertenecer a ell a. El l"S1E'n&O radio del di strito famili ar
faci lit aba, :'Dr otra pa rte, eetae ocupaciones (1).
Aunque los araucanos vivian apaslonudamenre Iizados a l
suelo de sus mayores, L1. guerra perpetua a Ilue estuvieron
E'lIt rt"gadOfl durante tres siglos. cont ribuyó al ca mbio de re .
stdencía de grupos, PUl"S antes de some terse, abandonaba n
sus t jer ras al usurpador para radica rse en cu-aa secct onee
territoriales, unidos o fr accionados.
Reponíanse i agrandab an mui luego las fami lia"! en sus
nuevos duminioa.p úrque no sallnn de su clima, i ('11 sabido que
éste detr-rmíun mas nor mal mente el aire do dírustou de II n
pueblo (:!).
enhech o no mencionado con toda certeza por los obser-
" adores de esta mUI , ha sido la emigmclcn de vera no h:ieia
el lado nrjcutlno de las agrupaci one s pr óximas ti la ccrdtue-
rilo , !SOhrc todo que viene pract íea ndose desde media dos del
sigio XI X, Esta dispersió n eetivnl, de varones úulcamente, se
ba ht"C110 mas activa en estos últimos tie mpos.
Otros factores ent raben en la mortoloj ín de la unidad Pilo,
triarcal, tue ra de la consanguinidad.
El distrito tenia nombre propi o i rrcnteres determinadas
'lue lo separaban de los otros. Loe miembros de 1110 8 diversas
ca&1S estaban unidos por un fUE'Me lazo de ereec íon. La ma -
jira mal('ticiaria poco ejercitaba entre ellos. Los Intereses
econ ómicos ¡las costumbres funcionaban con entera uni -
formi dad.
(1) T••didon....notad.. p'" ..l auto........,. d.. l. O<.'upacion d...1·
¡..'1In... f.'llili•• d. l..rrt'lIO;¡ q u" DO fu..rou d.. 'u. anl"I'.llIdOl.
(2') Mol;lI. , CQOII l'"..dw d#l/a lli olQ..ia d.. CI.i1c.
- J7 -
L(lS ¡;rUpOH de la zona tribal tenían ta mbien entre si una
no table umformidad en BU r éj ituen de "ida: unidad lingllisti.
ea , moral (ta bú) i relijlosa, Pero eMa homojenei dad de erga-
11uacton no lIi¡;oitic¡,ba la de ocupaciones.
En IMI agrupacienea que habita ba n en la cos ta i el cent ro.
predominaban E'I arte pastoral sedentar¡o i la agricultu ra ac-
eeeoria, a¡;rE",.:ándose la pesca a las primeras.
En la! famil ias de las alt uras andinas. a los dos lados de
1:' cordillera. ernn las ocupaciones preferentes la caza i el
pastoreo nómada. Este j-ueru de t rahajo d.. los fHh..t .. l t ~ ,
distinto del r..st o de la colectividad araucana, no establecía
díterenci as en 1.1 or¡.:anizaci on doméanca ni en las termas de
adminlerracíom . C:, da aduar le ¡:,ohierna un 1l1 ,.¡ tll o príncipe
herellitario_ ( I ).
En estne "ejiones se ostentaban m..eníñcas selvas i prude -
r ins que tavcrectuu la vida patriarcal, por la abundnnt.. pro-
duccton es ponnlur-n que proporctonabun.
En eHtil orgnuizaclon doméstica 108 dOR 80XOS prestaban
sus servícl os: In mujer trabajaba para la familia, pr incipal
me nte en la agricultura, i el hombre, fuer a de oeupnciones
acctdcnratee, se dedicaba a la guer ra o asilltia al mal,, " Oa1. 1-
que armado al que había infer ido algu" perjulr-io a la comu"
nldad,
En el réjimen parrtarr-al la mujer apureeia oprimida desde
auttguoe tiempos: sobre ella ¡::ra\'itaba ('1pe!lo de casi todos
los trabajos. Sil resi stencia era notable. Con lo- prisioneros
i la jente si n aptitudes para la guerra. cooperaba. pues , al
oci o del hombre i servía a la vez de anima l de carga e tus -
trumento de voluptuosidad.
En 108 tiem pos prtmltivos de la r aza , e If' reservaban cíer.
tas ocup.", -iont's referente:'! a la prodnccion natural, como
busca de frutas. ra tees. an imales peq u..nos, etc. Despuee.
cuando 108 indios aprendiere n a sembrar IRlJ ('!!Ca"" s semillas
de importa-ion peruana, el cuntvo. como tan -..' eor uplemen-
tarta, se encomendaba poco menos qllE' en su totalidad a la
muj er , Por últ imo, cuan do se f'nMllehó algo mae 111 nertcut
tur a por la tnñuencíe española i si¡:,uió aumentando hasta I.'l
ocupación deñnuíva. ella con ti nu ó cooperando a los trabajos
'1('1 hombre. en ('1 cui dado de 10:1 an imalell, <'11 las múltiples
fa" IIM de la stembm i de la cosec ha i ('11 <' 1a..arreo de la
producción al pueblo inmediato.
mujer hila i confecciona r08 tejidos que llaman la aten-
don por su ejecución paciente i por su variedad. como las
mantas de di-rimos colores i dibujos. los p(lNfr.", (fra1.a rlall .
ld""u lpi(,z:l de la silla de montar ).
En 10110 ttempo ha corrido ígualm... nte con las labores i
menest er es .íomésrk-os, no divididos NI la fa mili a nrnue.mn
romo .... la civilizada .
•\ cornl lil t'la al mar ido a SU:I reuniones i bor rncheras. para
tra nsporta rle 1.1s provisiones i el licor. Siem pre r-aminn t ras
el ron pa-,o acelerado i semblan te t ranquilo i r-••nfonn.... Ru-
r a \'{'Z Ulilí 7-a ('1caballo, i cuando lo hru-e, sube ro mo ct hom
hre con las piernas abier tas, 111 9 rodillall UlI poco recojídas
i ¡¡Pillada en una silla ancha sin estrih{'ril por lo
eotnun.
Car¡.:a pesados canastos, cá lltanlll i d ni ño que cr¡a. echan .
,1010& a la espalda i sost eniéndolos en una cor-ren o lazo de
lana que il(' ata a la fr ente ¡f r (ll', 1 q,ul('ll ).
Siempre estuve escluidn de la propiedad: c,1!j.,1da no here
,Ia h" d...1 1'11.11'(': soltera, [amas diaponia de lo 'Iue hahia he-
red ado. Cuanto adquiría en ('1 matrimonio por acci dente es
Iraordinario, recata en t"1 marido.
Carecia de voa i opinion en las resoluciones de los hom-
broa i por ceneíguíenre de autoridad er¡ ('1 hoznr,
se le reputaba incapaz de por misma. en
ningún estado ni "poca de su existencia: durante la juven-
tud dependia del pad re, t si és te mcrta, del h... rmano o de
p.lfi enl es; cuando casada, de l mari do, Lcunndo viuda.
del prt mojén tto o de 10& aguados.
La mujer, conaidemda como ser inferio r, eomí» hallta ha
ce pocos anoe epar te de¡ hombre. En eronte te rnce acerca do
e-.;IO: . 1 jamas come el marid o con la mujer, por que las mu
- 39-
[eres etr ven a la mella. i aunq ue no sirvan, los bombees ce-
men [untos i 111S mujeres apa rte, i 1011 hijos (>1\ pié o fuera de
la ( Po
('u" lIdo la fami lia Il(l consrltuyó mejor, dl'3ll.. la ocupación
deñuuivn ,1.. la .vreucanía, e-ua eostumhre desnparecu-n-
do hast a llllo><l.1r reduelda a los xrupee apartados del trato
con la raza dominadora.
i hombres comen en el euelo, a pierna cruzada;o
¡wntll,loll eu ClIPro!l o UI1<)1I pequeños asientes ,1(> un trozo de
madern llamados h,UfI.('N ' bancos' .
condtclon 1I0cial de la mui,'r araucana aparecía mas
dep rhuida a un ('011 la eost umbrc jeneraliznda <1(' que su due-
üo la lIlal!r,lt af¡¡ si n piedad. A IWllll'janu\ dr- 1Il1l"!LOII pue-
hlos atnllladM, !'Iohre todo de 1011 g'IWJ'fel'OS, 1011 nrnucanos
aür rnnbnn pi dr-ree-hn de prop iedad sobre la mujer upnleún-
dala o azotúndolu 1'''1' ruutes ruot tvoa, por impulsos del nl-
cohol o por slmple ma l hu mor, \'a fue!!" ( ' 1] el ocult o recinto
(1 f'l llo¡.:al', ya ('1} sus públi ca s reuuluues. CII111llln esto últ imo
s uccd¡a. a lIadil' ll' llmnnha In utoucion un neto tuu íusóllt o
en ¡IlBl'IO.. r-volur-ionadns. La otendkta in torna -
ha como unn eont rr u-lednd pasujeru del marido. au tori zada
poI" el uso secular.
El alcoholismo de l nombre desc rnciudamen te se ha ('OlUU
nir-ado Ilin ttmtmcton a la mujer, sobre todo en la última
epoca r]... la exteteno¡a de la raza: ella mmbien Be emortaea
en las rrecuoure e reuniones. eu ('1 d...... pocho del camino o en
los suburbios de l pue blo vecino. pt"I'O en estos excesos rura
vez Incurrenlas jóve nes sol teras.
E8 dign e dI' nota rse que la mujer araucana rambien
al ¡': llnas de 1,1.>1 eual ldades de la psiquis r.. menina jeneral ,
enr re las cu ales descuellan la paciencia i la aptitud para
aumentar nrríñcíalmen te sus arracnvoe por 108 adornos,
Las alhuj;¡s SOIl de plata ('011 dibujos d.' Inhrjcacion aran-
cana i Iormas Ievnriables. Xo se adorn a j,1IlJ¡l8 con de
proced encla eur opea o chilena. Recibe COI\ mucho agorado un
( l) « ".111.·•• /{iM/,, /'i(l, lo"", I, PKj, 152,
- 40 -
de una medalla, por ejempsc, pero la guarda como
obje to de cur iOllidad i no de 1.180 personal.
La mujer ee en ello distinta del hombre, quien por la va -
nidad ilimi tada del i ndtejduo inferior, meaela Ntravapnte·
mente las prendas. de 11.1 I ndumenr art a i ndíjeua con algunu
de la rat.a dominadora, como levitas, C3!1011CUmilitares o 10m·
bre roe altee.
Rec-hnza también la india ('1 uso del traje chil..no. Cuando
alguna, despuea de hnb..r residido en algu n eatnbleeimlento
parn Indíjenaa, al" reduecícn con prendas de veeur
eatranas a las dl' la raza, el ridículo ene sobre ella i las
abandona pronto, porque las bur las hieren la propeneiou a
la vanidad del araceano.
El recargo de adornos de plata, pri ncipalmente, da realce
A la belleza araucana, eegun el guste indijella.
Entre 1011 caracterelJ dominantes que la e&tetica particular
ee la raw. asigna a la belleu de la mujer, en primer
IU¡:'ar la talla. Xo debe ser- resettanre; PUOI cuando IObresal{'
demasiado de la media, toma proporciones de hombre i cuan-
do ..'tI diminuta. se al!t'meja a la peq uenet. infantil.
Lo. cabellos nearoe i lal"Kos 8011 mas admirados. Era enn-
gullmcnte grande afrenta cort ar le por eusugo a una mujer u
hombre la cabe llera. pero la costumbre tradiclonnl prosorí -
bia a todos despilarse laa part es vellosas del cuerpo. •Son
ecmuumcnte de poca barba. dice el abate i en SU8
semblan tes ja m:J.s se "e algun pelo, por la eet rema atencton
que ucnen de nrraucar aq uel poco que alli asoma, estimando
CIl POCO" policía el ser bar bados; de ahi ea que por eeca rntc
llaman barbudos a loa eu ropeos, La millma dilijeucia pracn-
can en lo que mi ra Il. Iaa partes cubiertas del cuerpo, donde
eolia vejetacíon natural et mas abundante- [ I ).
Hasta hace poco no habia ofensa igual para uoa mujer
que decirle MIcAs e.tri, Ir aae que no ee posible traducir.
Hoi mismo los hombres 1M arrancan los peine de la barba i
( 1) COIRptndio.
-.' -
de la8 cejall con unae pequenas tenaeae que tienen el nomo
bre de p'.y.... tl<u .
Loe ar8UCllUOII como muchos puebles imberbes en estado
de ba rbarie, querían exajerar all í la parte del cuerpo que 108
eeduc la,
La cara redonda i regular agrada al indio como la eepre-
eion jenuiua de la bell eza. Lae lineas an guloM!! i el color
blanco de al1'unas champllrritu lfUE'SliZ33J no son tipos que
le interesan bastante; acépt:t.IOII por la " anidad de poseer
una mujer medio es pañola i no por Inchnacíon de raza.
Ojos grandee i neg ros. peat aüas cejas bien marea -
das, pier nas gr ue8as i pie ancho, completan 108 rae goe del
guato araucano.
La mtr nda de la mapu che ee ti'nida i apacibl e i da a 8U
ñsouomta uuaspecto de natu ra l recate.
Ccncíbeee que al emplear' est e ulti mo tér mino se trat a del
aspecto s umiso que la distingue i no de lo que en el concep-
to civilizad o ae entiende po r" pudor, sentím¡..nt o existe
11010 en estudo rudimentari o en la araucana, ea decir, en for -
ma sencilla i poco compl eja,
El pudor como todos 1011 fenómenos paiquieoa de órden
ele vado, ae ma nittestn en completa confor midad con el ade-
tan to moral e intel ectual de un pueblo. La s sociedades ma s
púdicas 11011 , en con secuencia, las que poseen may or suma
de cultura i lo que a ella es inherente, la personal,
el respeto Iíeico de si mismo.
La eerruc rura psjquica í el medio ambiente del barbato, DO
se acond icionan al desenvoí vtmtenro del pudor.
En efecto, 108 es pectáculos impudicoe, que des pier tan imil.-
jenea eróticas, eran ecrrí entee en 8UII bailes I sus fiestas [ L],
Casí no habla \' idll intima: les unlcnee l'!J[ualell se vert ñ-
ce ban en el ho¡:ar etn el reca to de !a cult ura, a la vista i al
oido a veces de 1011 demas.
En 8U8 drveretones eolectívaa, acempa üadas elempre de
eaceeo al cohólico, la libertad amorosa se manifesta ba ta n
( 1) E.1'....licllIM preknciAdol por autor.
pronto como eltícor, ",1 baile i la rnlmi('1I incitaban
la imajillllcion.
Loe hombree, particularmente 109 jovenes, ee apartaban
d",1 COII('UrN con la.! 8Olteral! libres. Pernoctaban muchos en
un.. misma habltacion o fuera de ella, jmros les casados i
sin ótden ni reserva 108 demás.
E&1a.e 8011..ra", llbres, ("...." . do ...o, lilOa ,..allg("u. tenían eos-
tumbree 66trt"llladamellte fácile&. ¡':joPnoi:m 111 proentucion
dNld.. tiempo ir.memorial -eecmendc 10lI dianutos Iugnres
siu ohslÁ<'1l10 de nadie. Ñ" 10"8 hospedaba en las \" i" if"nda8
adond.. 1lf"Jl":lban sín tornar ..n ('11e111.1 1001 de corr up-
don para la familia (11.
A CauSll de la detíci encla dei senumtento del pudor , 110 SE'
ocultaba la desnudez transitoria cunndc l ¡Ui mujl"l"t's se ba -
fiaban, amamantaban a sus hijos o 1"1) ot ras muchas ocae¡o-
II E' I de la "ida or dinaria i cuando los hombros dormían t'11
1'1 verano modio des nudos. A fueran de ser un hábito, no ha
d a eeperímontar exctrectoncs sexuales e<ta desnudez oca -
stonat.
El hombre dalla mui poco "1I10r 1I la casti dad d.. las solté-
ras i 110 concedla ninguna impo rtancia 11 la vlrjinidnd para
la unten r-onyucal. Al eomrario, eolla decidir su clcccron la
viudez o la edad adelamadn
La necealdad de la belleza que domi na t oda la palcolojia
del a mor en eceiedades evelucícnndas, se mantñeeta im-
perfecta en la eolecnvidad araucana: reuna o li Ó 1<1 muj er
las cualidades de la estética peculiar de la raaa, E'1 hombre
la .repta en lIUft relaciones conyugalE'8.
Puede tetertree por la eeposícíon de 10lI dalO9 anteriores
que la funcion sexual ocupa una parte esencial en la exte-
tencta del araucano, sin di ferencia de lo que sucede en caet
IOOOll 10lI pueblos de etvnteeeton inferior.
Practicaban el acto de la jenerscícu eon una frecuencia
(1) Co'lumb... 'I u.. ,.....iolió . i..'''I...._ El cron¡.u, Xu', ..z de Pin...!.
i Ra""ufian di",,; .Aooll!eu ("11 Ot'lIl ..janlel 6.,.\.&. i \" . lUUje
r n d.. un'" n'·ol....ne 0011 olro...
- 43 -
el (11112'
encta-
tal!."!! ea so.. I'rtl (' 1 alcohol
en et or¡:-a ni"mu de los
que euperuba ti. la r aza dominador a. 1.0\8 mujeres en estado
de E'hri('l!ad revelaban eu tono de reproche familiar i eart-
00lIO 11\ df'('.'1.h· nC' ill. de la fuen a erótlea d... 8U;; ma r idO!! (1 ).
Siell,lo manifiesta la enerjta i la lonjevldad j"'lll;"'ica de la
r aza, aun los viejos se entregan con lare:uE'U\ a 106 placeres
sexuales, sobre todo si , como caciques, tienen ..1est imule de
la multiplicidad de mujeres.
SI' recurría a Vl'CE'!1 a pr éet tcas m,'i jicar para adquirir ..1
jenésk-o 'IUf' 1" edad deertuln en 10$ ancianos .
Hasta bo¡ mismo ha exi stido una sinl(' ular cost umbre entre
1011 in<i ioll viejos para reeobrar la!! rU"r7.afl reproductoras.
1'11 rrorarse la cintura, lo!! r iOoll1'll i part es ne¡'; 1I1\1e8
con IOn restduca de 108 testícul os d" 1111i11in ' Lur ra Hutdobra j
reducidos a pomada en oll a que !W l'0llt' al fu.';::o. Llúm ase
!-'sta opernt-iou huil/¡ u fu' l. Los mapuche s, ' lile- ll" dudan de la
rtical'ia \1" ntrodtslaco, ij!1l 0f:t1l pUl" 'l u'" ..t;1 virt ud
de roedor f:(' le pr efe-r ia a 011'0" nnhuulos rle mus cono-
cilla virflldad [enttnl .
Ccusérve usc en todas ¡lIlI Sl'CdOlL(, ;; aun h:lhita ll"s por in-
nnéedorae i t rndlcloues de viejoll vignrosos llue se so-
nu-ttnn a la operación de l huilli ..I ,Ul .
Ha sl.1 con estampur una , entre muchne. ('ollPlIrr ió una vez
IIn indio viejo llamado uutapc a una tit'st 'l en uun d..
las red ucctones de Pu rén. Como E'S usual , .'I<'olllr.:uÜhalo Sil
DltI j" r. Las libaciones de la ñesta despertaron la lubricidad
de 1011 cencurreurcs. Un gru po de jo" \"{' l\t'" 1"01(>1"'; en el a¡::-lIar ·
diente res lducs de la pom"Ja de ft..iI1i " i lo dié al nncíano, ('1
cual, entre lns mofas de sus convenci dos burladores, apa rtó
a 811 mujer <Id COlIl' UrsO.
Bien IW ¡Id\' iert<" que (' 11
obraba come es t imulante
n08 (:n
('01110 all{Il11011 puebl os de cosunnbree '·OluptWlSit S retina
( 1) I n!"M""••" lII i,,¡"lrad" . ..l "- n'''•.
(2) Ill' ·t'. fi¡(""" dn lIuf"r 1". e".'u", lorN ílllin"h l",d" d,·...·ul..; . i
enlll¡""¡'IIr cu",n u,,, i ]" '1"" ....kjll
- .. -
das, Ios arauca nos se va llan tambicn de medíos or-ijtualea
para est imular la eenaibitídad de la mujer en la cópul a, Te-
níau p arn elite obje to un instr umento llamado huesqu el (be-
sal), compuesto de uno, dos o tres cordones de criu de seis
centí met ros de largo, que est aban atra veeadoa en los eerre-
mas y el cen tro por hüoa de lana destinados a servir de ama -
ITa. Otros tenlen la forma de un dedal teji do a manera
de r ed.
Creian los indios que el uso de est os instr umentos pr odu-
p. ia en la mujer una especie de Ietichiamo amoroso, de eeru-
do patoló jlco qll" 1" Antro' gat.:\ en ..h..ol um e lncnndicton al-
mente a un solo individuo.
A veces ca usaban estos instru mentos en la mujer, por
íeeton orgánica, espaamca musculares que los hombres at rio
buten a tmenstñcactcn afectiva,
Emp leaban el hU&lquel jóvenes i viejos. Solían valerse de
1'1 caciq ues deerépltca que deseaban la poeealon eecrustve de
una [óven i temian la tntervencíon de rivales afor tunados.
Esta practica, er a un verdadero sadismo Indtjena. Como
su existencia data desde ant iguo, no es ir fuera de camino
s uponer que la hubiesen tomado de los españolea (1).
El docto r Lehmaun :s"it8Che, investigador- laborioso i con-
cienzudo de las costumbres de 109 araucanos de la Republlcn
Arjentina, ha publicado en alemán las noticias que siguen
acerca de este part icular:
- Iusrr uuienros que tienen el objeto de aumentar la volup-
tuosidad en la muj er , hasta ahora han sido desconocidos en
Sud-América, al ménce eegun las aclaraciones de Ploss-Har-
rete [eLa mujer», romo 1, V edic icn, 1897, pa j, 398 as). Tal
instrument o íué enviado últimamente al Museo de la Plata
como regalo, con la aeeveracicn de que el dicho ejemplar
ha estado en uso con eee tln entre los araucanos arjentinoa. El
vasito. en el cual fue entregado, llev aba el siguiente letrero:
(1) El autor ha comprobado cOn el testimonio de ului vie·
jo. la ant íK"" co. tulIIbre del del que elloo habían oido habla r
en su mocedad a UIapuche. do jeneracione. anteriore•.

)
0

x
,
; j 4.j.>

-
- "
.

-
<..( ' " 1'" " . '
-
-
-. • v.
. , .
. "' . . '-!

")
. .... ..... .
')
'-.....
L

»<>:
,
. lI uNqlll"l araucano>. Dl'flpuf"/1 de hecha s
COII conocidos a ra ucanos que viven en la Plata . pude sa ber
de uno, que- 1'1 instrumen te u-nta dicho objero, pe ro el lo lla-
m.. ba »Hueequen-. )IAs el no podía o uc qut'ria eoruunícar-
me nad...
El doctor IRIlZ de de f'hih", 1"1 ecnoctdo investj -
..do r d..1 idioma araucano, 00 conocí .. la palabra [cotnunl
eacíen prtvada¿ i la cree no araucana, Por .....o puede ser qUE'
el instrumento con su curioso empleo no 8l"a " ri jinal de estos
lndioe, sino que lo ban lomado de 1,1& mujeres ue la tribu
pal.'\;:',',nica o Pampa, con las c Uillf"ll lO!! araucanos se ban ca-
saolo trecuentemente,
S"uestro ejemplar conste de una E'lI('obillila trah..1jada cuí-
da dosamente dI" crin, de :1 cm. •1\, lnrgc . El hilo mirle -H cm.
El crin 110 es i¡::ual, pues una parte 1"8 la otra mi tad
llJoren
Parece que ('011 el hilo 1"1 Instrumento debe ser ama rrado
en el mlombro masculi no.
t>;1 tra hajo tan cuidadoso pnreee indicn r 'In", ..1 ,nstru\ll<;:Il-
to ha stdo tl 'almjado para IllUj,' 1'1'1I por mujer-e .. (1).
Hubo i ha¡ toda vta tres d as("s <1 .-. mat rimonios cutre los
arau ca nos: loma!' muje r cluudest tnumeurc 0('011 simula-
don di ' rapto (N!/"pi n o "!I" }'d,,,., robar mllj('r): a- compra r
mujer 111 contado o lt!lill"N, r otupr nr, nego-
cíart, i ;:." cesamiento por f u¡::a, (IUf" !lt" er'll.'ltía con el con-
ecurhniento de la mujer i sin el de loa padres,
El primere ecneta de dos actos: aimulaeion del rapte
f'",t,.", escaparse corrtendo o ,I¡,.j('A""/o"I, s..1ear tirando). el
p,1g0 (,"Ulf'lÓ. o ...aflÓ. , visira de la uovta a casa de sus pa -
dree, ,-i"ita d.. a la de &U hija.
Eela ehuulacien del rapl O ha Il"gado Im" t.1 la época act ual
a IWUleTa de petrtñcaciou de una costumbre mui antigua.
Existi ó sin duda 1"1 rapto cuando la orgnuizacion .'IO('ial
(1) . :" 1'" ...,.1>0> d.. eh'l.. traba;"n ..1 Io.....-¡ud hn'nb...... i
... lrl1n ¡n¡('iado. ..n . .. 1100 ...., ... to . JI.,t.. d.. lu "o
('nn '111 Ib n h .. u'l"HIO'.
-41-
correspourtín a la gN1S arcaica, que precedió varios sigl os a
la pmrtarcul .
I.n leí Iundamenral de las comunidades rué la
exognm¡n, o prohtbici on absoluta de mantener relaciones
>Il"XIl :lles r-nm- miembros de rraectou que se eonst -
derabau emparentados.
Reputándose las mujeres del mis mo :::-nl l)() como t a blÍl , o
cosa , ·,'dada, los hombres se vetan ohli :::ados u practicar el
rapto ("11 otro.
En choques counnuos est as Iraccioucs unas con otra", IIIS
IllUj" I'<'S se adquirinu t ambién por eaprura.
Cuan,lo la consritucíon social arcnh-a se hubo trasformado
en sociodud !"ll r ia n 'a l, perst st ¡ó au n la (" xo;.:amia o sea la
restriccton completa de 1,15 rel.u-icucs sexuah-s entre indivi-
du os ,Ie[ mismo ctun. Sigu¡ ó r-n consecuenc¡a.
eomo medio únk-o de uníon soxual Ia apropí.rcíon de mujeres
de ng rupaciou distinta .
Si n etub.u-go, la cxognmia fué 1'('I"lklldo paul atinament e
s u an ti¡.:ua esteuaíon i q ued ó nl f¡n reducida a 1.1 prohibición
de uniones ,1,' los iudivhluos de una misma familia i no de
distintas .tourro de U1I mis mo ¡.: rlll'0. El 1';\ 1-'[0 perdió. pues,
,,1I violr-ru-ia priminva. que debió enjendrnr choques Irecuen.
[es ent re las n-ibus no refucioundas P"" t'l parentesco, i qu e-
dó por últ imo. ()<)r ruzon de SI l 1;11':"::1 vi jenci.t , CUIl\O tórmula
o simple simulacro.
.\si In hallal'Oll los couquístadores espancles i as¡ se per-
petu ó hasl a e- l dia.
El araucano quedo en libertad. desde eueónces hasta hoi ,
d.' t0l11>1 1 muj.. r dentro de l gru po II 'Iu", pert euecia o eu cua t-
quier 011'0, fll eso' distante o cercano del
- Las ceremonias dol ma rr huo uio >101I ¡"W; ' IS, dice el ero-
nist.1 ) Iolilla. o por mejor decir no eonaieten en ot ra cosa 'l IJ e
en ('J simple rapto, ('1cual es creído de "lIus un prerrequís tto
esencial ole tos hodas . In
En el ceremoníul dol mat ri monio de ordina ri o tl¡.: ur a UI!
Inter mediurto entre el pretendiente i .-1 padre de la novia,
(1) 0""'1'''''¡¡'' ,l.' 1" lli.r<fori" (';";1, cal,ítuJ" IX.
- -
Ar reglad os 108 pormenore s del negocio i el din de la en-
t rega, el novio r eun ía a 11 11 grupo de :Imig:os i parientes, i si-
jil osamente todos se noercabnn a la cas a. A veces se deatu-
cebe un emi sa ri o ' Iue iha a dist r aer a los moradores de ella
o a ati sbar la salida de la niñn, la euat salia ap artarse de su
hog-ar para t raer agua o recojer leña,
Cuando se encont raba cerca del novi o i su comitiva, ¡;[J .
lianse todos . i sor prendiéndola, la ponen por luerzn en las
a neas del caballo de su marido, al que la llgnn eetrechumen.
te; de este modo la conducen a la eaSl1 del esposo, donde
otros parientes de él, pa t-tieulnrmen te mujeres, con algazara
i buenas maner as i pn tabrns procuran enjugurle las l<Í gri.
mas- (1). Los parientes de la niña que habian oido SU!! grt-
tos, pertnaneci an inmutables i ninguno intentnbn ir a defen -
derla; el r aptor la cojín por la cin tura í hui a con ella. On-as
veces 1;1 sorpresa Fe IJe\' .1ba a cato en la misma (';\sa de la
niña. Preeenrérmse de repente la comitiva i el nov¡o. Atgu.
IIOS de los acompanentes penetraban al interior i el tnrcre.
sado tomaba por la cintura a su promet ida, quien finj ia r e
sísttrse. :\(uje r('s i nrnos la derendtan con palos, tizones
encendidos i agu jas. El novio recibí a una ll uvia de golpes.
míénrras se apoderuha de la niña i la eubia a la grupa de su
ca ballo, para hu ir en aeguida a su habímcíon o al bosque
cercano. donde Eolia per mun eoer hmlta tres días.
Los hombres no tntcrvení an en este acto; se manifes ta ban
indiferent es, sen tados tuera de la casa o tendidos en la
yer ba.
Todavía se pr actica el si mul acro del rapto en las agr upn-
clones alejadas de los puehio s i de 1.1s "las de comtmfeacion.
El novi o llega a la cas a de su pr omet ida con cicrto es tro-
pito cons entido por sus moradores i, coloc andolu a la gr upa
de alguna cabalgadura o en una car reta p reparada con un-
t icipacion, huye con eJla.
Después de permanecer la par eja t r es dlas en el bosque o
('11 la cas a del novi o, iba est e a la del suegr o i comía con él
(1) de de Cllile , l"lJlU 1, l' aj.
- .,
ha"l ar tilia palabra <le lo 1::11 ;I("¡;uida
neo rdaba r-nrre " rnllO'! el di,'), t'1I ' Iu" Mo ' Vf'riHl"_t1ria la ceremo-
nia ti.·, p,,¡::o.
t;¡ ,..'('ie n ("¡¡l.a do rr-lmi ,! lus auiUlHI"" i objetos { "()I) que
debla (',ml"e1ar 'u de uda mat rttuenial.
('11:'11,.10 rt"rursos € ayudilbanlo sus par ten-
1.'8 illlnod ia ur.4. obligaeion que se cs pres abra een la palahra
",.,rn,,,,,.
Sum'.1 <il"j;lhll de cubrirse una deudn oue se cOIIsid.-'raha
como '''1;.::r ,,01,,. 8t';:UII las tedas collsuetudinaria". 1::1 (" vido
.Ie 1;11uhli ::a" ioll . lli::nitil;' lba el derer-ho del padre pa n. reco-
bmr 1l1l hija ¡ dar un ""'/0" a l (' 11 .::'11""1(101". l'or su parte e l
mar hlo podiu r !'t.' U¡J.CI"a .. j>[ va ler dado pc r la mllje r en Ci lSO
d.· mue rte prr-ma uu-a. aJuherio o ubnndono del hoear.
1", ",' r.' rn'JIlia de l pago, ", ,,rliu, "'''(Ii ''' o mu{,i/ I/u (¡J>l ga r
¡II <l ud Io de la hij a) rev es tiu de ordinnrio proporcronos
!l ,' uun <l e pnmc r orden, sobre todo e l recícn easndo
eru ('¡ U'í ' l lU',
1 l i'\III¡w !'I anturuos se eet oe portueuores
" 11 el ["Mi li nupcial. Jt euníun se el 1I 0d o. i p.n-ieutcs i se
e'nc.uuiuab.ru a la det auegrc.
Ellt m loa en 1l1' inl" r l u;.:-¡u' el yerno "011 su muje r i lo se-
e uluu pa r ientes, qu e couduciau . !lll>l carneros i
o \' ej all dt· 1" Iit-I'ra todoa \"t''' IÍJlo!l d.. ¡;:-" Ia i ('"011 e l
adorno de I[an c;.l;< i piedrus í I 'o A conuuua .
elnn 111':'::.1.10;111 lo" pnrt eut es de Ia,¡ mujeres - vou carneros,
,"·PS. 1"'''''''<\08. t otras cosa s para la tit'sta. ,
Coucurrinn tnutbieu 10>1 p;lri ellh'" de la uovm econ mucho
adorno i ¡::r;\ll ¡.. reposrerta d.. botija!'! l tinaja.. d.' d lich a.o
F;n la (.".....n ,1.'1 suegro se hallahml l"ell ll i<l:I " de auremuno
su fa milla i la parentela.
Al encont ra r"e lo.. diversos g-I' upos ' 1"1,' eon-urrlan a la
reuuiou. prorrumpían e n ru.mih...t ;wi"nO',¡ de akgr;;'l .
• ¡';l m,¡ri ,lo da '1 los padres i de 1,1novia todos los
varueroe, i ovejas de la ¡it' lT" que i'l i 109 pnrreutr-s

- so -
han t raído, i muchas ma ntas i camisetas, qUI" t odo 81" euentu
por dot e i por pa¡:::a ue 111 mujer-e; i a 1" nO"ia t a s u madre
las cubren de ma ntas í camisetas, que es la t 1"1 oiolfl
que ee da ,1 la madre de la uovla por la t'ri:lI1r.a de la hija,
todo lo c ual reparten la madre i 1,1 hi ja entre Sil" parten-
tello ( 1).
No mataba una buena parte de 1"8 animal es pnm el COIl'
su mo de 111 cencurrenc¡e.
Euu'ra,lo ('1 paeo tl los padres i pnrient ee, eorrespon -
dian e..tos presentando 1l. los concnr rentee abundante e.mti-
dad de dlidla.
En r-l neto de la d.' 108 animales i objetos en ' (11 "
H' hnhiu avaluudo la mujcr j r-n ot ros 1Il0111f'1l 10" d.' la tiesta,
alKun 08 oradores dectan 1i 8<'ur>\O" a lu" j\" o" ni ne-to. i k.s
r-ompositores do cant tnae urnueuna s, (¡III, a me niza
han l a tk"la . 1' ;1;"::;"110;1108 el novio. E"tn" r-nutiuc-lus. psp"<'i"
dr- ¡' fMa enrnnuda, upnrcecn e n 10" .' fOlli"l llS r-on('1 unmhrr-
de ' 1'''111<111('' '11 ' ,
. 1 ,wah,u lus e-t os «urupliruieutns llt' ak-utnu :l hl'l, " I" ; ',,-
mor. i nud.m lo" "rimUs, j r-n car;..::a n<l n hieu la r oma na, ,,"
I,'\"anfa!>all a l-nllur i cantar ni sou d,' 811" lla llla"
i otro'! tns rrumour os. 1 ns¡ se "'l f:in ,[,) ,tia i ¡J, . 1I1,...11l' h;l"I .1
qll" lIf" ' lI'a ha la chir-bu. '111" 8¡ hui para cuat ro o ll" j"
'lile beber, uo se ap;1l1'1II \ '1" 1' r-l ''' llll" t]" tina"a" .

ceremonial que pudi eron r-ronistas. ,,1-
¡..'Uiti prarl iciill.IOll(' has ta e;;IM 01\ n i-
rtae toncs que cada {>p1X":1 impouia e n I:H ("<'1\ 'I'!"
se lne-ia (,1 11<1:;:-0_
}) l:a,;lo de 1.111 matrimonio dependía de la t'a lida, 1 dt' II" I-
dre o del nov¡o. do'! número dr- pari t'llt Ml ;1 ,¡u i"Il{">\ habin
qUI" comentar i secundariamente d.' la illlpofl.t!lt' ia p"(";;<'lIal
dt' la mujer.
En los Ili¡:!o" que siguieron a la COJlflu i"la, pi precio d. '
(1) 1( "",,1.-., lJi"¡" ri(l , 1"1"" 1, I"ój. U 1_
(2) 1("""10,,. lJ i. ¡" r i o. «,,,,,, l . U :l .
- 5'-
una mujer, por t érmino me-dio, era de ctucuent e J*SOS (1).
A poco lilas alc a nzaba N I los t iempos de la repúhllca, pa::::. .
•10 eíempro 1-'11 animal,,!! i (' 01110 pa ra pi
padre, elll>all01l ensilla,los para la mauro prenda.. ti", plat a .
carolas de suela. r. Jlr ill oll ., te rneros para 1.... I.... r ir-m..,. Iras-
la el quiutc :;:-n ldo. (:!¡. En la ar-tunlidad 11" (" 111'61<1 a Ull in-
di o rk-o, tos "ir' IH.'S 411" moti van tal (,OIlf't' I' IOentre I"ll
nraur-auos, haS(;1 :.'ull"'II<' II , r-n anuuab-e. ol,jclOH de plata i
prelHlall de vesri r. Pa ra lml d"llla", va d' ·""f'll diendo de s-stn
1I 11111a, co nfor me a IfO lI re cursos del co mprudot', ha sl'" :!:l o
:!IJ " t' 1I0".
!JI' estu venta se ""PI'plllahan las viudas i la.. solterns '1 ""
(' ¡Hf' c ian pud rr,s i pa d,' nl cll (:I).
Lc, u11 íon co ny ueal por 1,.,liIl'ra I '111 fj 1'!Jilla" I, q n,'
ha ' 1IlI'd;ulo ('11 vijf'lIcia hast;l el pre sr-un-, ". rl anli:::wl ma ,
truuouio urnucnno eou la supresieu d, ' simulacro ,¡.. rapto.
(',oIl"la de ,-;:10" ;11'1'>1\; I,n huervr-ucion .1"( iut ermodiarto. :!."
1'01 :::0 i de la n,, \" i' l il la ensn d('1 ... ero. :1, "
de re.. : il' 1l ('¡¡"ad"" ; 1, la (';\';'; , de- los 1';¡,ln'" dp 1;\ mujer,
-l." \' í"il;\ , le :11 Y"I'II",
El (" 'n'moui a\ l l\' .."1" lllalritllllllio, ""erilo "U urauenuo por
1111 j Ú""1l "' ''/ JI/dl'' i Iradll,.j,I" !,a ra .. ill""rd " II, se de-a .
1'I"0ll a l it ' I'lIl.1 mnuem.
El illl l' r llll'di:lI" in. ill, li"p' ·I)''''al,I,· ('11 IfIi;¡ ¡'I'<I itlo" d.' mntrt-
monto, se ,li l'ije a íll"l :lIwi a" 11, ,1 jóve-u :'1 la 1,a hil:wi"1l ,ip 1""
padr,.'" ,1.., In niñn i I nrtuufu lIlI lI pr0i'" s iI'iollf·S. 11 uomtu-c d.. l
¡m.h·" <l ,' 1;1 fa mi lia .
• bueno l ',L, ;lIlli¡.:o:' dk-e :11 dll e r) " ,1<' ,·a sa .
IlIlI' lIo ', (''' 111'''' ':1 1'1 iuter-rr-z.nlo; 11 " 11 :1 sm- .. ,li<l o
ni"I:I; no h:u muert c ni ' ..··r,lill:l.8. Ü suer te. pu, '". .."lar ,.íll
nove.. lad. 1 Fd.. ;ami ¡:o ;'1: lld,i t' ll es t ú blll' T1 o:'
- ElH...i bue no. :\ 0 ha¡ 1l 0H'lbll. En la .....Iueciou no ha-
bido nin¡,:ulI;¡ ('0';;1; l uda la jente ('s t,i 11111' 11 ;1. f:Slamo,:; l uold"
(1) 1:' ;' Jlt·X.1.· \ ·i.lallr,, ·. 1/''',....;". lo"''' 1. I"' j· :;;!I'.
(:!¡ .. :1';.
\:1) d.· ( :lIr t"i... I/;. ¡" r i fl . " "n" l . I"' j ·
- S' -
s in novedad. Ho¡ me manda ron aquí. ) Ie mandó mi parlen-
te. \'aya 11 ver a mi nmígo, dijo; si está bueno, si es tá n todos
buenos, sin pérdidas, sin muerte. Ije repente, a medio día, 11
med ia noche, sucede 11 111 jente cualquiera cosa, :\t o man de
mi pariente; vaya, m!' dijo, en este dill. Tteno una hija mi
a mi¡:-o; la recuerdo 10-1,)s los dl as. Yo tcruro tum'uenun hi jo.
lIjal:"¡ que me la dh-se. Los hombres nrel';¡it an muj er: las
mujeres deben tene r maridos. En toda s partes es Tengo
vacas, tengo yeguas. O\'ej:IS, chulon i plata (joYllsl. .si me la
da, todo esto 11' ,iare. hombre j óveu, no tiene mujer.
((' sl o) a su mujer, a todos sus allli g-os, a la vecindad. En cí n-
en dla s ve ndré, diga 11 mi am ig-o. Voi a trae r todas tas coscs
una vueu vo¡ a mata r en el ens.uníenro. Este es 110 mas;
110 t encmca qu e deci r mas, amigo. Eso es 110 11111S; ,\'11 he te r -
minado la palabra. Aparté mon os. mi nmlgo. YIl me vol, he r-.
mano ; me voi. madre {la mujer del dneno de casa l; me vol,
1tnli¡;os (l ml OF ' llt l:' S)- ( 1\,
El padre de 1,\ utna da su respuesta Invorublc, 'le ordmu-
no en estos t ér mi nos hue n¡ vetilú i-u-hé. chem piu -
Iun, ni guui n¡cellca . , que rmducidos linremerue.
. Si es mi ami go , no puedo pone r ning- lI11a dilieultad; f!l' ca -
¡;an"¡ 1I 0.
En ocasi ones vurlau los términos i 1,1 de la peti-
cie n, SCg"UIl la cali da d del emisario, hlu r 'J!H!", corno asimi s-
mo la respues ta de l cacique. r-mls m-lu t rnemite COIllIIll -
mente cera respuest a. • Asi me dijo mi amigo: 1", mi
hij a a mi par ient e; '¡ lle se case n ellos, 1111 e me rlé nnlmnles mi
amigo- ,
En el dia fijado pa ra la ce remonia, el pudre del no vio dls.
poue 108 prepara ti vos de 1:\ vieitn.
• Ya nos vamos, dice a s us puricures e iuvítudos al 1I111 t r i-
mon¡o. Vnya n :1 busca r los t-nhallos. Ensillen; a rréglesen
hien; anden Iíjero. Piensen lo q ue van a decir- a H;"¡ en la COIl·
vcrsact on. (¿uien sabe si nos va n 11 negar la novia (gap i ,,).
(1) U.,IDdnll p,,'ti t a para pi autor po,. pi j,;"",!) 'Iall'luiDII,
Cholehol.
- 53 -
(1) U,·ln,·¡.." '·...·rila I",ra "j H"I". l..... ,·1 .i""' " "' ''I",d ,,' \lilb l"",1
1'" il1"l, .I,' I I"¡:-'I<d,'Il" ;I' '' l' i l , "u ('I",ld",1.
Den In ma no /I,., llIda r) a la 110\'i3, 11 10/1"" d.. all :i. Xo se
1e8 vuelvan animal..s. que ('11 ma la 1«'1'101; tl li i ta mhi ..n J'1I1'l
de la Ilovia _.
En un ('or1t"jo dI' p;lr il' lIl('s, e i n'-ila r:!OIl
111·' I':I·ln-. IW Ira"I:I.la a la casa 01 .. la familia 11 q ue pertenece
la novia, a ('al.;llIo lO!!- hombres i »n ca rr eta 11I1I mujeres.
La !If"gllda de e... le ,lc(lmpaf'alniellto 1<#" snludn por 1.,;0 JIU"
esperan con dl"m"!lt ra C' IOllt'"1I de júhlfu,
La o,," in .... h1l lla tlla\·ia.la con su truje i jO)'a !l mej"r..s.
Tilo pronto corno la jeute, Ilf' escoml.. ('011 otras dos j ó-
\ '('f't"S en 1111 depa r tnmentu de la r " l"<I Il:U1I1U!O rolrint" M .
Ahi ft!=uarela "1 desarroll o d('\ Ior mutar¡«,
Enrrun ul Interior de la C'I8<\ >IOlru n.'ntl" los pudres del
joven. Entablall \'0\1 1"" de la nov ta un diAlogo aceren d..1
pa¡l"o di ' la nlne i la dis t j- ibur-ion el.. auimatos, de la ropa ,
r h-l vtno. ohjl't o!l , Ir plata. etc , En "..lo' »-pnrto uor reaponde
la ma yor e.mtida d :¡ los padres de la novia i ot ra menor a
1011 hermnnoe de ésta. a 108 rocavce, ljl1" son
eomo ln-rrunuoe i l' 1I jeneral a 1011 pll1' i"III" II .
EHla I' utrc" ista se protong« 111'1' h 01'1l8•.\1 fin los
plld r"lI i I,,"' i"lltell S(' decla ran El mnuímonío
Ijuroa autort zado.
Penetran ('111ÓIll'e;¡ al int eri or de la h:.hil ad on el 11 0\'io i
1'1 numero d.' ecueurreutes que calll' eu ella , todos. lo" ('113-
1"11 hahi an pe rmanecido Muero , P. 1"1 dar princi p¡o al han-
4.I"etC araucano cun que final iza es to1 ce remouta.
Cuando 11' 11 libaci ones i la comilo na han a vanzado . e-urrau
dos mujeres i sacan a 1,1 1I0\' ¡,1 a pl'f'>loPnci a ti.' los ('(lIlCU·
rren1('" ( 1l,
Durante la fi('$la. exho rta el pad re a 1'1 nilla a que ;;(>'1
trah;¡jarl ora i cumpla r-on 10;0 deber es qut' 11' Impone su nueve
estado.
A \ '1'( ' '''' f'1I('a r¡!a decir eate " N""l'iN. ;¡ UII repre
sentan«- hilhil " " ('1 IIH111ejo .11" la pnlahru. ''''''''flir.. o k....".
pi}..,
- -
- 54 -
_\ nl{'fl' l ue lll't' liTIP el d ia, el padre del no vio da la órd en d...
reereso. . :\Ionlen a caball o, diee: IIUS hue yes.
la 1lI t1j1-r • .
. El novio. después df' N'("ibir a la 1I 0' -ia . tlP de-spide d...
1.... 1.... i vw-tve a 111 1 e"''¡'¡lllcomp; lfia d"d.· "llri"lI ;'1ni¡;!O)S.
no,·ill. con permiso de enespose. lit' ,I...,. p¡,k> dp 100011.
!,'¡ll' lnu)rt"ft\ lloran i al euuas ti(' limitan" decirle: ·Si n-el"
01,' porqu e ya no 1" ¡ri- a ver • .
E.ll "'''l:uida 1..das la,. mll jl-rt's " 111I" eueaminnr 11 la llOwi:o
•·..mo a cuadras de la {·asa. .\I l!ulla ll l" dan t:'OIllW'jO, otra8
"" ,I""poj;u l <lf' llUII jOFI 8 i al ' ·IIIn-" arlm.l.. dicen: «Tern a
f'>iIU parll que le ac uerdes do mi •. 110 P""" I11 nnvin se "a ;1
juntar 11 la comnfve <le Sil espeso i 10<1..,. se 1""1l'1I en nmr -
d ' l( ' (1).
,lil):¡ \' 1If'1I ca rreta CÚl\ la mudre i ln-rtnnuns de 11 11 lila
r hln i "' 11 1'- 11 l ·;¡ h ll ll o.
.\IIJ'·¡l;;u· 11 la 1111hit;lCion rle lu Iumifin, " 1 pa,I··.. hahla ,l e
este 11I " ,1.. : • Yl' tl"¡::lIlilOzl a uuest ra ' ·lIlIa . I rl'II1'II'li llr-u " hofl'.
Ya hU""IHllu" a JII nov ¡a: '1"" entrr - 11 11' " 111111. Ih"lIlt, en qlll ;
""lLIl1r sp · .
Elllr·Pla nl" . la ties ta eout i uuu 1'11 1;1 ,'id"Il, la d,' la reot r-u
"",...,,1,1 ha"la ,,1,Ji' l i a s ur-!... " rol'l\l !:"an'",
i I... ha "l a ' 11lI" "'-" 3!:"ú111ll 1 ,-.lli C'"r.
.\ l"fi <lh,s de C;1s.;1,11l . la hi ja ,-j"il:ll' s us pad rr-s
,u'(, u1I»:l li;ld" 011"1 mari do i I.... ,.¡,.j.. diO e 'Jl lI
'-.rd.· u , ....ra l\;.lir: _U f"' a r" mOllll ln " ;1 11 ,1"1 padrea 111 t uu-
jt ... d...¡ ;"\'+'11. ' IUf' va va a ver a s u V;"In' . l' S'I 1Il1l.ln·. a
I"'UIMIIOS i tntl ,os tos '1'11' ,' ay a a hU"C'lr 811
" 11111'" 1'111 1'''. eue ha ra. i 1,"$ suya ,,:
'i.." .. ' 11It' tra"r l ' ..l.,. IIO'"'!ue 11.......1"'" l. , h"IIJOS eo enprudo, COIt
1"" an imalf'll '111(' nene. " ac a, O\·O'j;I. ¡l;all i'M$. P....p;t .
....1.....: ensillar. L1el·.....·ruu" 11 l. ni li ll 'IU<' 11 0
l"nC'.. pena. 11 0 1lP u mhrl "n 111 01"1 mari .I" •.
1'" "". ,.·la.·ion d"l jo" •." \1. " ", ·1 \l ....I"il..r. I" "t.d" El "'''lri ,
",..",,,""no•••",..." ... .. _\ L' ''' I"il ..r 1",: " 1""",,••I.·lli,·,·" i ....
JI' " ..n"..lo '" .." I 'l. i ll ..".
- ss -
En n-alid,¡d, uun profunda llos la lj ia s uele ;lftij ir a l;. jo", \'j! n,
quk-u ......-ur re ,,1 11.. " l a (u¡:';"
1J(>"pu€"S d,' la vis ha q ue hae,' la lluvia;, su 1,;"l re. ,;sl e
co n 10.-1('8 SIlS par¡entes la retri hup', 11'·\·...11'10]'· ca']a un" un

E] " a dre i ]; 1 madn- son ]"" <'mi,'"'' ' 11If> lif' w' ll ' I Ul ' 11".\,11.1'
.. ]'j' ·I(¡s tI""'l'Illiuad"s, .\8i. Id I'atlr" 1,· 1I('\'a pulse-
nlS, 1' '' llsones ' 1'1"' -udedo l' ,lI';IlICanOI. '11'08 i ,.ari".. ot r"s "lo j,--
, le lu ju. 1..1 ma dre, oll as. ,·'¡nlarus. h'azad as i I,i/'I"uw ,
(un ji·.wro. L..s 1"II ·ít'III"''' . a];'::lltl"." ,,,·t' ja s tuu,·na... ..
,'jno. (" hie ha ,le llI;.iz. l:'ll'. I se (·.. I.·l,n, ot ra !l.
\..<" form.¡lid;I'\ ' ·S tomar unamujer .,('
,1"río no 5011 tan miuuciosa-. :'ot'::;un los 11•.:.. re-. \'.1rtar
1;.m1.i"1\ al;.::m,,,s tl. ·.;.1I.·.;. r-omo la .IIII"" ·¡"II .10'1 r.·..l in malri -
ruoninl i la suprosíon o demora ,1,· ]",,- " i"ita.. n·(:i l' '''''·'' '' tle
yeru« i SIW:.:; t·" s: 1"" " l'I furmulariu tmscrír« .... -íu ti ",,,, ,,1
. íl'" 111;1 " j"UUiUCl ,It·] muulmoni« ,"'"n, ',1II" 1'''L' ,·" t" pra .
TlIlll' 1l' tu ujr-r r-lallf b-sri nntuen1", 1"'1''' •. , '11 ,,11 ' '(JI '11t i mieu-
1" , ,o ra IIIUI (OI'U1; 1:Iuti;':: lla de m.I\I'imoui", t'b..itk " d" lil IUI,if'U
t·u ,.¡ n-rmiuo " !J" l' iI" " .
padl'"'' 8" m.rutr.."¡ahan ill,li:':;ll"o1"" _i 0·1 r"I,¡"r 1.. )
.li"¡"' Il¡a de hio'Il '''' 11011';1 pazar ,, 1 valor ,l., ,,11 con.... , I"I... 1'1'0-
t uruban qllil;ú·sda. lli.. iml-"'I"I;lr],·, na da la '" nli,]. ' <l.- 1;1
"irjinida,l; pero ;1'1<11'] " la ,-"", ·"u,Jia .. a¡,Iii.:.•ha l.••· .,,"r.• ,1..
'" Iamilia l' "rj,ulk".la ('Utl 1; . ' ·m ...·.:.1 ¡J,. .. hruu .mim.•!. .\ 0
..e n' rit'il-aha ""I, lo,,¡vlI ,1,. ,·Ilt ' j " ...1 1,¡ Ir " .. " ha ll.•bu
"11 la p" ..ilitla<l ,¡'o fl,,;.::ar hk-n ,.kll" ,Ii,,; eu r••1,.• "'" -.' ( 1'(',,-
11<>I'i .. unn lit' u,l" , j, ' t-am-elar-ion ",-.):ltra (:t).
En 1" act ualhl.ul ",,1:1 da"'.· el ,' ru.urteuoui .. 1'" 11 ;' ,t" ''']1a-
n ·t' id" .
.\1 ,11;, "i.:':;I IÍl' Ill!· 1:" la l tnru. , ,1 r.r ptur ul<lu<la HU »ru¡ .." ri <l
iI t'a ".l ,Id f':uln' ,1,' la lIil)a ¡¡ iulorunu-lo ,1" llth' ",t :', !rij.•.
a r";.::a rl.· 4uo' rlt' .... ' " II(>je ¡ a rija!' r-l 1'1,, 7.0 ,' n ' lit" ini a
1';H::arle.
H.-]",·;"" ,l., '1..""•.] '1.....
I
... il.·(
H"....I.·•. 1/ ••1 ".¡.. , l . l. I";ji",, 11;1.
- S6-
('u;lIull) f'lf'l'lúa "1 aetu del 1.1 tl""Ia nup
e-lal ,Jf' (1\,
1I;, hia olfa f"nn'l dI' union matrimooial. la 'IUf' !\<' ve r'lñ
('ah...... ul"" d"" lil.n"' in ee remo uia, u¡ .. n n
....mdil'inll :l1¡.. ...I1I;I. aconl" ("lIIn' UII Ilolnlon' [ud epen-
di(' uh' i una vtud... o j,)\'" .. n <in par i' ·lIt. ·... f''' tl,'(' i r. r-mnucipa-
d;¡;¡. ,h' Ilu.. la..\ I I,""", ' nle p,¡t.1 d;,,,,' ulli"n ti"lIfle a dila
ta T'!W' "11 CO"'t1I111 hre" contemperan ..all r:!.
F.I m-urtmonto "ra di-olubl... El nmri d.. r-tia repu.ítnr a
I:t mujer- r-n eunlqui.. r 0"0111" 1110 i I".r voluntad. Por
"11 ""fll' la muje- r ;¡lliIudonaha al mariolo (·uallll.. ' lt... r ta. no
ha bie ndu ..id" f''' mprada.
f:1 r-.. lil>ato!'O" ha ('ou!,j,I,·r.ll1., PI I h Oltl "'''' ' ;l ""'11" vereon -
ZO!lO; ,-" ..i¡,:"lIn .1.. IlIIa humilhntt.. "01,1'0'7.; •. I ·HdlllJ' r ll . \· i.-j.,
e"'lito••; l'I/l/"I,rll . !lolt .. rona. PIOlO i !lOII IfHi:I \"i;. in..ultos rnui
orensívos.
1..,,, l"· ¡¡U,·a u".. ha n sido i son en ¡,:"1"Il ,l o!' div..r-
110". L"" "¡¡('i,\ 'W!' i !<l;¡' r-ic-os tenínn ,i n l "" ,",'¡ lI tl' mujr-
i10i at l'llI i,·...·11 ha"' ll In'" ... f' uatn,. .... ,' 1'1Ie,h' ••hserva r
'1"" ('''11 1'1 lil'tnp" ha hlo ,11"' ·I',·\·i"lldo "1 lII'JlIh' r ll de ..s·
Pl.
.... i ..ndo, P"t' ... la ..ímaoton , [.. Iort unn lo ' 11It · I't"¡.:'ula f'1 !lIJ·
n.... ro ti,· f'H1..-,,,a", .w eomprotule ' Iu,' 1"" ",·a.. monó-
gu tuo« I"'r i qu e 1.1 ma yor r-untid.rd oJ,· IllUj" I'('"
<Ii"ra h"lIro& i e urori.led a ;1.11" 1"'''' 't''I lol' ''' , SI":":UlI 1" atesti-
10)" i la .. rv.u-íon 1I.....Ierm.. .
1.... f'ri m..ra muj er, lIama d'l PIl la I"I.;:'U' I "H"" ,I..".".·h.. o
( 1, :\".._ ........."",..-i.",... d. ·1 .,u.., d. · " .... ';",.. "i ... I?a liaaol.......
...... f..n ...
/ :!} Inf, ,,· jid.. . ", ..... l , .
(3) 1 1..i ,1 d.. 1,,':'1 1..1 Lt. f..nna. ,l.· " ..Iri...o" io indi-
jo..... 1" " ." an i..u). . .• di ' I""''': . 1. 1.....·. ;.. " d.·I ...¡"d.. .1.. I.lld....
...... II? , ",ari r.,. ""';"' " I,ijo ,..".1......".0. il ul.. I '.l.."r .. 1 " " •.
l i... i,. fa v.. , d.· )... i" dijo·" 1, ... ",i.",,,. ,10· ....,1 1 ..Iilll.; '110"
... ... " 1... I••y... ...."''',, , f ..v.. , d,' In. p"d.. · ;"yu;. ..· hijo••
\o·ji.i" E.. ¡,. "-' u.o. lid>ttl ..1 ¡....,"·'·' ..r d,' i....l ijo·' '' ' . 1IlItu.J:¡ ¡"Jl"lI liL>tr
0'01,,0 ""¡..,,,.• ]H" 1.. in.,·, il"·io,, ,·i,·il.
- 57 -
papai i en el sur 0111'11 cure, ocupa el primer ran g-o en la fa-
milia a rau cnnn. Las otras son ecundurins i se denominaron
ántes en InR ag-rupacionos del norte inon domuclte o inan
cure (de iuau, seg- uir notro) i hoi SI' les nombr a en el sur
hue nt écoulcelei i ru ñiutn,
Hai ot ra clas e de muj er en las relaciones sex uales, la sim-
ple mnncebn, fuera de l hogar. n ú ñan ( Il ú ¡i o ll f ll ll , ejec utar la
cópula). Todas las mujero de un homhre se nombra n entr e
ellas m urllncen,
La ma s antigua en el gl'llpo matrimonial es la verd adera
du e ña de casa: ti cne a Sil cnrgo los menes teres de la vidn
dom ésti cn i eje rce marcada jefat ura sobre las sec unda ria ' ,
qui enes la res pe tan i obedecen . Sin emhnrgo, este priuci-
pío de preeminenci a suele relajarse con la predí locclon del
indio por una muj er mas j óv en que la primera: aquéll a se
con vie rte en tal caso en el hl nnr- o de las ira s de todas las
otras, Cua ndo mucre, se cree que ha sido víctimn de al gun
malefici o de sus ce losas riva les (1).
«Cuando el nrnucan o qui er e tener ot ra mujer , pide perm i-
so a la primera , i si ést a se lo concede, se casa. A veces la
mi sma muj er, qu e se enc uentra nburri dn, aeonsej n a su r-s-
poso qu e tome ot ra. Debo ser ést; ¡ herma na de la primera.
Por es to no es raro ver a muchos araucanos casa dos con dos
es posas qn e son hermanas. Si se les ínterrogn por qué no
buscan otra mujer que no sea pnri en te de la primera. ellos,
que bi en lo han es pe ri mentado, contestan sencillament e que,
cua ndo son hermanas no ri ücn. i i-unndo no lo son, lo pasan
en continuas rencillas.
El mejor cas amie nto ent re' los araucanos es el que se ve
riti ca entre dos primos seg-und os. Pero en es te ma trimoni
el j óven debe ser hij o de la prima i la uin n del primo. Lo,
primos herman os se considerrm como hermanos i ent re ellos
no ha i matrimonio.
Las nrnu cuuus se considera n mui di chosas cuando en se
¡;undas nupcias so casan con un [ óvcn,
( 1) I) a lo- suruiui st nulos a l nur «r.
1..1 {';llla del arauca no ,' st ,¡ dlvidída ,'11 tau ros corn pa rtj-
mentoe eomc mujeres tiene, i r-adn 1I IIa 1I ,' \' a una \' idl¡ l ud e-
pendiente.
Cad., mujer- tiene la dI' ll+'n·ir '1 su marido; pe.
ro permanece siempre sobre las ... i eu "1 nn 'h"O ,1e 1' 1"1"
rerida la pri lllprll.
Xuu..a la mujer ar ,¡ '...ana dl'tlP "'I!ir a pa;w'ar ni estar
o..io;.;l <'11 11'1 l'bllOl, siuo ...la a sus ocupaciones tavcrt -
las, 'Il;ll' IlOIl hilar i t<'jo'r. ( 1,.
El turno en la ecpula con)'ul::allll'l por noche o
por Iwman:l. El ind io manif<>Slah:1 su voluntad 11 Nllt' re,¡ 1M'C,
lo pidiéndole eamn (!l"l r f' HaI amI">'. i hoi "!l"I""I. , II la 4 IJC
11" (· (H T f ... tMllldi ll por úrdr-u.
1..1$ aunque dor mían {' II la mi04ma habi lad"l1, 11 0
podían ;iI"'I"CiInM" 111 depa rtamen to d.' la ¡'J"ji<la.
En I,..tlldo ,1" inll' rtll lltl.i;1 "1 t urno ¡'Iltable·
eido.
es te IIrli.clka. n ' illaha " IIt1·" muj eres la pal;
a 11101"011;1. I¡ III' so a lteruba i prnrhu-in vin1. ·UIIIS dis cord iall euan-
d.. la I'rf' f" f('Ill'ia ,'ra tuu i ma rcada por IlIHI. Eu 1"11 tie mpoll
en 'IUl' 1011 iruli"lI tuvieron prisionerus blall CalJ, rccnlu sobre
ellalJ el celo fur ioso de las mujeres iIlO Hj,' na ".
FJ t1""'pl"f'{' iu lIt'xlI al del humhrf' por una ti. · lJll" muje res,
",,!in O"xa"I"' rarl;1 la fu¡:a o r-I suk-idio.
•\ \ . ' '('{'t1 ,,1 f{"llpNO sin limites .1.. 1,1" mujeres
pnr unn 0 1" 11"" ('OIllUII , prínetpaunen«- IMlr la reluc-iou elau-
d•."t ina .1(' 1 h" mhf{" eon al¡::ulla .,¡;¡""" Im'lIIeeloa "
tianlc enrouees, ai estaba ébr jo
En 1"1 ..."jimen ma trimólllial '"·'IUI.:<111O. 1'1 mujer- ,¡{' eonsí de-
r ;lhll com- ta.h¡J o vedada a "UlJ pariell lt">! NI las primeras
Iillt"JI" de .• Evitan escrupulosamente 10ll Irra -
d OtO de bm+"dilllo parenteseo- l' rob;.hJO"mf' ll le la" ín te r -
11 ) HA ;o" d..1jo;...." l la .."..1lla'''I,,;I,'f.
/:!j ( " 10 p" "tad•• PO' ..I/t "tor.
(3 ) Moli" . , ( ·" / ...lIdio. l....i-
- 6c -
tli N'iorWfl nllli¡:ua!l no se- ,Ur.:-rf'lwiah"ll 1II,.,.ho ol e Ius ;I('IU,I-
1<'lS. qu.. nlf'l\ liw n al mnt runonlo .1" lo.. al>lI<'I" .. {"(ITl 8Ull
01 .. loe lios ecn 1111.. !lQhrina!l i dr- 1{>lO prim,,,, _ hijO<' ue
varonr-e, que !'f' eonsiderun herma nos.
1'ff"<lom ill"llOlo la "11 la d d" ' -o tI"1
a ralll"anO . lW'" rOI... ibfo 'IU" 1,1 ,l., 1".. ,·t'10>l pt°IlNra S"
heudamente ..n 1111 lWr •
• I '" 1Il1I;" r {'il"lld:1 t'S mu i f"t'liIIlil , " r ill"'ro C'OII""l lt i ri " un
ill,lio ..1oI, ...h(>lIor .1... "U hi ja qul' .. n .. 11'1.. fl\l muje r; no t'S
I... rmili<l o q u" e I't'ol"iha homeuaje dI' Iladi l"_ (1 ).
I'ar u la mu j.. r ,·all.lllda 100(>""3 {·ul¡,nbl.. : hablar t-u 1"1""" 1'-
va. j, o;;.'''ll i lIIi r.lda ll i pn,r,'f("IIf"i;' " r-n la s
rt'uni ol ll' l<. f"(' ihi r a 1111 hombr.. r-n la r ao<:\ aln hl véula 01<'1
mnrtdo.
En r-mubio. 111 lit...rm.l f"X lfll ma l r im" ni lll del hombro 11 (0
1" lIia Ir..no 111¡:1I 11 0, t uern 01 ..1 euo]o "in lla ndon l'f {,(' l i ra lit'
1"1111 Inllj"i"+' ll,
E l !I" lll i<1o j ..nual que n hnll " l en " 1 a l'a llO' lIl1" ('n lll " prhur-r
"ll l¡UlUlo i IlIú \, i! de 1111 cUlIl ll ll' l a, ha ,'nll1 ri hui'¡" a maun-ru-r
lutr-nte a l I nI,",'''' d I' 10!l !lid o!! ..JI·t'l n ''''>;lIa1-
11 d"!Ji ,; so'r ('Il la antkll ,',I.u\ ,I.. " SIl' p u..-
101.. , "11 1I11 " III"d" 1Il:ltt ras:::" hl1l. 1al11f'utal ,l., t'xis-
I"''''¡'l.
El 1'''1' \' a usa s IHllO::: nili""!lo ... , l., "r:::ani:r.:lci,m
", ,,' ia l. forml... · j,) .... Ie illslin l" ..n .. II:Ull 1\ " ,' ol ' '1' l i\·hlaol.....
" u•.,. hi .. n, 1",. ..oruarcus nrnm-auns. sln ,...la r 1101' r-ompleto
no otreeiuu a I,>;{ l::rlll..... ' 111 " la!! hahital "ul r-on.li-
t'iOIl+ rzi. d l,,,,, pllfa unt rlcs
" 01' otra pil rw.la ronst ítuc jon dr- l it "",·¡ I<l,jl.."in J"Or (UIl-
,1.. nwlll 0 al jt' (" rc-l i:::-amo. 'tllt' \' h-ja 1.. II r' ....' d.' 111 despo-
", "!<ioll d. ' lis lII ujt' reol i d.. @l! autorl dud i 1"!'11l h.1 Interes ado,
por In 1.11110, en "" ilar ,, 1 eon tar-to f''''1..1r"ll de 01 .)11-
\1.. p odían slIrj ir rtv.. I_
En " ifl ll' ) ti.. la h-i 01.. ," ·oh... i"lI ""...iol"'j i"Il, _ e l
1",1" 1M.'''"IlI; p ero llin ho r ra r"" del 1001 " ,1" 1.. 1.s hl llis a fa ll(' a-
(1 ) 1'. .\ 1.1";1. 1.. n ... ...'· ' '''". i . .. ...,./..... /...., .'''j.::....
- 1' >1 - •
na . a virtud d' ''1 utavismo i la dI' la eun-aitueicu
.... " ·ja l.
( 'umpJ¡' L;IIl<1Il la ti . momia d.' la familia arnueana ,,1amor
"ntrllnaloll' de padrr-s por la.. hi jall•.\ .. un i(';llIl1'llte
..olían 1' ¡1I"' '("f' que un " lIl rahll ("11 manif""'l3{"io
Ill"ll I"f...·t h IlII del ar nus-a uo 1" ('''''I'lInlo,"" .It·ll,,·..... tom.ula
"11 l,rol".r,·i' ''I I''1I i u-.i::ni ij.-anre de lo...... ( 1¡,
Etll" \loOl iduul poI" la,. hija .. "" .. """,' Ia decierto Ion-
01 .. ,\ e p,l ("lI d(" ("na .... l"ll llt"rat" , la v.. nl.'ja de un
hllt"1I ma lri m.mio i la.. proha hili. ta.I.·, de acreeenfar el IIÚ'
tuero de purit'lIl t"lJ. 11;1<i'e del vo"'¡.. r i nombraclia ,l., los cad
' 1lI',>;.
l'ur lo r-oruun, i<" ••n"pt'lIl1ahan ('''lIl1i<l.. nwjollt'lt a 1011 V"-
rit'lIlt'lI ull l'i an08, quieuee ví víun 1I d.. Iu famili:'.
El! lall r ',' lI l1io l"';< en que hahia \"" I"ioll eal'iqu.'ll. ..1 respeto
.... r 1.,1I .It' 1111.I8 ..dad se dejaha sentircomo tn.pertoe« re¡':-!;I de
la trudiclun.
PII ,"d,' tnrertrsc que las a l (,llcium' lI ' IUI! lIE! " ual'dah;11l euln
r-uleet tvidnd a l'llllO"UUa a los aud auulI, ,'ni la r-ouuuuacíon ,1e1
1"000"p"1O tllínl por el padre.
La {'OlJlUlli,I:1I1 e",IU\·o i !;'''l i l dlvidulu I'U J.:" l"IIllUl! useenden-
kll ¡ descendentes. La liue.. dir...· l.11 a>lf 'l'IlOI" lIh' llega
h:I"la el ubuelo; la .¡·'S(·eIIOIeute 1I " "ta el uiero. t;n este punte
",. mant uve la clasiñcacion, PUt":I !08 pa re ut escoe de bisahue-
lo i hi>lllielo aparecen borrudus. "allí t' lI la l! ....lac io-
Il<'l\ .te (·OUllllllltlliuidaoJ.
En la Iint"a (·...lateral el p<lrt'lIl e ll('" 01e 108 ur.ux-anos utñe-
re 1)(11' complete del que se ha ad" I'I'I'lo eu lal! lIOt"ieda.Io·ll
;1.!t·IMII.l ,la;¡; 8f> eoufunde con .. 1,l i"",' lo. ,\ >l i 1001 hijos de dos
llt'rmaU08 tJ de dO!' hermanas ue '," 11 pr im<n sino !WflO¡l Il05, i
1..-. uos no M' coueidera n ('OUlO1. 11t">l CUII respec to a é,¡¡to.; smo
' '' 'IllO padrea,
El p areuteeeo de uo existe ;;.o! am'· lItl' eu la relacl on de
(it'XOll ,Iilllinlllll. UII" mu jer nene 1lf'l"mMIO". .. ntre ....ros i
1"11 lIij08 de la pr-imera se establ ee-e el lazo r'ol.. " ·ral de nc i
( 1) I" ..... ' ¡"..,·¡..II... . \.·1.. 1110• .
• _ 62 _
8Obrino 1 d... primos ent re )<08 hijoA de una t ctroe. Lo mi ..mo
I'1IN'df' con loll hijos de un homh"", i llUI! hl!' n wmaa.
Por <'lOOen la nomenel ntu r a d..1 araucano IIn
mnmo 1';lm lno le sirve a un homhre oI"I'i,::nar a 511 hijo,
{0I..... 1 al de- 1111 hermano, ... elll' mujPr lIal1la a "U
hijo p'. ..if 1a 1111 IIOhri no por la h..mlllna tambíen .. 'l, a
I Uniet o por la hija rhrh i a l hijo d. ' .'otol ". ..h riN
ment e.
El J:'urnft li('o antipJO F..b" ll utce:
cAl l io p:urmo llama ..1 Fohri no i la Mbri na
i at.imi"mo .;1 a t"1I.)8, i por re-speto Mor Il:Im'III con los nom-
bl'f'8 dp padre f" hijo,
1.h'I primOll ¡ pr ima s ta mbién .... Hamau como h{'rmanOlu .
eoin eid eneins en la .. <1e p arentesco 80n
a no dudarln rt"!'Ii<l U08 de una or!="lllli'/l al"Í on fa milia r ,mtf' ri"T
al pa t rhrrr-ndo.
Xe lit" <I"j 11l1 , entir en el t rato diario ,1,' la vida, 111" rela-
Ci Ol lf'8 que en llo"il'c!adl's pl'''¡.: ro''' [\'a8 ""labl.'('e ,,1 pnrentr-s-
ro por atl uida, !. s" 11' "on"iriPl'ól f'01l1" UII vüu-ulo (le compa-
nrriHJlfl i I'i1Jl l,nlia, La nomeuctat ura d.' la 1"IlA'lIa
;11¡.:'um." d....i¡:: na.· iollf"l df' eilll' or<l "1I f'll 1rl.' rllllll' llte II''':' ril'a.
." si. dOll ('lIl'1l1dOll se tratan ('OIll O ;lIUi¡;'OIl queridos qUf' se
pres ta n serv¡..ioll con reetpr oea continnza.
1)¡"IIIl p remp r nno 1'(" ensena al niñ o " 1 eundro de lall re1"
ri OOf"lI de pa rentesce que lo 11 m' " nl grupc loca l. pa r a qu e
en s u ma yor e dad eonczc a 11 101l mif'lIlhr08 de la parentela i
no tncurm r-n Inll interdicclenes mat rtmon talee propias del
;¡jlll f"ma.
LOlI p:'1 ril'ntE'll se saludan. PO eonsee ueneja, {'(I1l {'I titulo
exacl o qu.. a eada ('ual rOITf"llpondfO. emíeton de esta ror,
ruula If(' ..... pUIIl como /rra\'e desat r-neion.
•:""1.11 ('(lll l umhrt", que ha JH'TIIilllido a l trR\'("II de larJ:'u eda -
des, trae 8U crijen , sin duda, d..1elan totétnieo, en el cual se
sa ludaban la. personas co n 1." 1 nombre jf'lIérico del paren -
teeco.
Cua ndo no hui parentesco, el Irll la mienlo f"1I de si mple
amlsrad.
- 63 -
S,· ha podido comproba r que 11I' 1"1
llant o a l llalud" de parentesco o ami..ta d. cOIllllmbl'{l al -
('I\I I Z'" a en forma at en uada a la "·pot·a moderna
El od io a la rlll:"" vonquiatadora i el nrgullo guerrero. 1m!
a cculrar etlhl cos t umbre R 1011 PlIpal'lolt"ll; p -ro en "ti
t r ato int imo la l,r a(' Iit' ah:ln romo n'da ordi naria.
A Illt'dida 'Iup 1,,1 tiempo avanzaba, d''l'Ilp 1.1conquist a a
nU''lltro;l dias, 1"1 jl,aludo COIl llanto il", perdir-udo ¡"IlI:lmI' HIp
de iUh'lIl'idad.
Anl plI d« la paet ñcacíon dI' la .\ r alll' allia, aun ll" pract íea-
ba por au.....' wial' r-erta s. ln rl"\' lll'nlo 11 ....1" propósito. Un
ano fu'" II :-'lIn1ia¡.:u (,1célebre cllciq'U' ( '(,Iil, i, de Ñlll l""''' i Pu-
ron, II l'ollf('lplIC'i a r ('011 uno de 10Mministros. A 1111
eaueron a encontr arlo vanos ('a l'i1IuplI d.' II Ut ribu a al¡:' lillilll
de diMl fOlcia. I tauáronto 1'11 la rtn-a d, ' un cac ique
amígo. I ' no d,' 1' 110 8 le .lidji'" la pal abra r-sp...-s áudol e
se nl" f.:rahull 11,' su vuo hn. pues s¡ 11' Imhj;' 1"fI eueedido nlgu-
na ,'U 1'1 vin] r- o 1'(' hul,it'!'a nuu-rto, lmlu-ln ebl.
pnrn pur-ieutes i a mi¡:ulI UII urnn , 101"1"_. En aeguidu 110'
rnrou elu n-serv a. i erun lo" lila" vnlioutce de In" llanisr.rs
A eontinuaelou 1(' 1-' 1"E' '''' 1I1111.... n to« I''' j!,"illoll dr- provisiones i d..
licor (:.!).
QllP, la víjeun - 111l1l ,' 11 1'1 "i"ll' lIlil de paren tesc o a ra uca no
UII vlnr-ufo l,arl il'lllar de fnllf' t nitl"d 'IUI' lit' espresa con la
pa labra 1....11. hJ('ayo,:--e eoutrue por lI...dio de IIlIa ceremo-
ni;l 1I:lma,la laeutum, espec¡c d(' rito ha ulismlll (31·
Un jÚ\'f' n mapuche, ('oopcradord;>l,'llle l mh" jo, as i"lió nuu
' -fOZa una tlPllla en Qu{'(;her('j!,"ua. al m-iente ,11"1 noAlli pell, i
I';It(' hecho. I'na nil'la solt era, ,..,'. de 1;1 duena de
r-asa, so .,-eITÓ a conversar tamntnrmente COIl ('1 marido de
k ta .•\I,!:llIIOII he mbree le ol _n-lIroll 11 la mujer la eonve-
nil'll l'ill de ' Iue 110 permit iera e;lO. a lo 'lue ella re;¡pond:i.:
(1) I" fon,,,·. " '''''jid.." "", ..\ &",..,-
(2 ) S ul i"i•• d.. 1111 indi o de Punoll '111" 1II . i. li';. ".111 ""ln·..iol3_
FI) En "'m "lII l,ituio ,-. ..notad....
• Al (·nho..,. mi hermnna •.- Til'llt' rnzon, eonn-stnron tes otros
ton roro.
LoUl denomiuaeiones .1",,1 P;¡(('IIIt>ltCO varian aei-
mismo <'11 abrunO!! t érminos, st'l:un la rejiou; pE'10 tales "1'-
ri;III"'8 no NlaMenou di ferencia" dl'1 esquema que
l'i¡.'U<' , en 1.1<10 eu la.'l ag-rupat'i ')I1t''¡' .1<' la,¡ pro"inda,¡, de Cau-
tin i Valdi\·ia..
en hOlllbrt' casado deeigun:
..\ lOU mujer, c.. re,
• padre, CMO.
m;"I",. ""'1"'"
ahul.'lo paterno, luc...
ahul'la pa te rna nI("" o ('..... l"'l",i .
abuelo mat erno, dm/y..i,
1I111ll'la ma ll' rua, chnch!,
¡li j a. ¡¡"h.....
• til ulIl li,' toll I,or ",,1 hi jo, ',u·u.
nil ' \llll por la hija, cl'fchf.
• su her tuanc, pn¡ j.
• • {n¡;:: .. n wuml l.
• l... hij,,,, .11' su hermana, ch"' I'U"',
Al uermuno de su padre,
• hi jo de PM(f'. JUM.
A la hija dt' .
• • hermana de IU padre, pal ...
Al hij o df' ""'ta, <1•
.\ la !lijol de. ..IM.
• "ü tio materno, A"Ha.
Al hijo de (pri mo!, ..... IM•
.\ la hija .1"" . (pri mal. mlllln.
• lIU tia malt'rna, ""'1"'-
Al primo, "'''IIn.
•\ la prima, m..... r.
i:Dlal rt'ladollu .11.' añnidad llama IU suegro, dfik"i ("0-
mo al ahul'lo r uatr-ruo] o .gi",,;; (nombre jen ér-leo de la re-
tací cn 1,'11 que ha mediad o compra de mu jerj.
- "s -
A Mi l "1I"Kta, flnU",
11I lI'ta. p ..i" mn.
• • P'tll",
1;1 ' lIujl' t de 5U h.. m ,,,"o l' u"':I<I:\ I, fill ro.
.\ l l u' rm.ul " d.' Ill uj f' r ' e."' ,,,lo,. "f/ill",' <) 'I'U'N" " .
.\ la r1" M'I muj er, .
.-\I Ill;l r i ,l o .-l .' la ""h..i na d. ' Mil III lI j.. r, ..Anlr .
.\ [a m nj" f .1,' 11"'1' 11I ,1110) de u IJil .ln· , pUm.
l uj o .1+' fiU.." .
.\1 marido ",. In hi j a ,1.. ''-'' le NgiT/,u; o '1'''' '''p • .
1"'1'Ina n,1 d e 1",1" "yil/a ...
.\ 1.1 lIluj.'r ,Id hij,) di' 1;1 '''''·II);IIIa lit' 1,;Idr.·, ..a .
Al Im.r id. , d.' la hija . II¡n/", .-1"""
. \ 1" l11ui, ' !".1<- Mi l ti u m;lIo' l" lIo. ../It,rh" .
pr-imo, plf,''',
.\ 1 nuu-irlo ,1.. au prima. ""/11" ,,!/ill' lIl.
tia . "' <1 11,.,
A 1:1 mujer ,11' s u prlmo. fill!'<I,
.\ 1 nm1'Í ,I" 11 11 " ri ma, '1",.", /,,, "!li//¡lI'.
l 'na mlljl'l ' ,'a llwla tI,l lIm 11 su Illari do,."'I,' . .\ II U " ,1>':':'1'0,
1"';'; "' '' '
.'\ 1111 111;1,11 "" ,¡ .. " .. .. 1'''/lIIi : 11 "11 ''''''''''.
"1, 11"1,, 1"1lf'1·'1<J. lm' u: 11 "ll " hlll' l" p"l' -ti u' ,
• lIl 'U l' rnn, r hf'l"h,: a a l"II 'I' 1 m al l"r n;I , dl ....h...
hiju. 1'",1..,1; a "11 nuera .
Ilij a, I"""'¡: il Mil 11"1/,, .
.\ "" lO l, i" lO" IH)l" el hijo, ... e...
ni"I"" lil hija. 011 ma ri d.. .1.. nie t a,
" mi...
.\ le-rtna un.. ¡" ''' H9t H: euúada. Ii,,· I • .
1..1 muj" r no eieruprr- empl ea laa l" i"'lIIa" ,1.' IIII1"inl''''''" ''''
.-l ..1 hombre 1l t ,
1' om.. SI" \"O' . n ll; a lt \ ' ('1("", dí' ""la ""I11 ..", -I;..tura dt' I I"OIO'
F,.hn:. , . l l i,·"¡ ,..u.rio•. - ÁtlI uc&"¡., ."..... I. _ t·...i .. .1""";
.1.. .\ <l¡('lhl4•• AuQ....II• . •
,
- 66-
pli eado parentl'llCO araucano, 8011 mutuas. ent re loe In"ad" ll
que MI ecrresponden, como I IlC_, abuelo i nle to; c..c.., a bul," la
I nieta; C'A« A., (l\1ICA.., priii, ¡a",.y". , e tc.
El reKalo mlltllo ..ntre 10iJ indijl-nall o d"r1OlJ 1IC1o1l ejee u,
tad08 ffi ecurun, Nta"lt'Cen una relaci ón parncufar de amis..
tad Intima o 011" conlia oz.a tlinl-l,"ra.
AAÍ, loe que ee han rt"' ,.."alado a l¡:-o 1011 carl..¡A.... o Cid"; '
0\.... {u . u franCf"ll.1 i ee &aludan i rocA.; ('1 . ('to de con-
u eer eo>lll relacion "'" ll ama c" e1I./ 1..011 4Ul," ba ll eembín .
do objet os de cualquiera clase IlOII duifk••/t..... i Be s.aludxn
ft..i e/taf1••; f"llAdO de c.Alnbiar 01", ",,,la mlUI"ra ee designa
d_a(kM' ••. 1.011 ' Plf" se recalau animales para un.. t1l"l>U 800
o»todI...... ..... i .... ;l;IIU<l" 11 ci ..,i cm"ch..; ",1 'lelo de regalar para
una reunten t'1In Ulchotll. • . LOll que 1;1(' brindan licor son YIl" ·
giM'''f'H (lu. :- n l se AAhl.la n <l e il:ulIl modo 'IUf" lo..
untertores. Los 'lile vtaj nu i comen [uu to» sou t nmhien como
pmlh ...... i "'i.'1"h.u...
F:lI f ll"m ¡J" dlllL. que estas ,lpllumillad nUt'lI "litAn dewttnn,
011" , a III :lII t l' IlI' r vivo el n't'llf"l·d.. ti" la dovolur-íon o del re -
tor no.
1.011 ll"lu'¡.>s eonatuuye u un r-ercmunhd minncioso i mur-ho
detallado 4Ul' e1,1e ilOCie<.!;¡ ,I.,,, adelllut;¡,la", "OJl prt crt -
dad i tralalll i,'nlt)ll determinados.
Al p rocese del parentesco iU,UjPIl;1 h;llla 1"f'lal'ion' ldo e 1
de la enomáarlea. •
Se ha visto ya que la denemlnaejon oI pl clan t ..témíro sej-.
Yia 01e 11 0m""' h...reditario a 10<1 iudlviduoa que lo ccmponian.
OOlllU 11,,_. 1_ .. riJ_ , _.'l....,N I' .
En el ("UnIO de loe argtos la eonsut ucion sodal se rreusroe-
mó en patriarc&l.
L.a in':!i ,-ilil1lilidad comenz ó"lll ón C"'lf, ...r conocida I apre-
ciada. Hubo que por lo tanto,lIl nombre jen ériee
una e.ualidad, sceiun, numero que a la tl per so-
na&, oomo ealn'¡ll_ [amrllucho azul ),I...../1UI1O (huanaeo lije-
r o), rneli...iI .. (cuat ro culebras] r'II C.w_"'I MO! (cóndor vi ejo),
.. te. Apareci ó aMI E'I nombre propi o, que rl'E'mp lazó poco a
poco al eelecrtvo.
- 6 7 -
NQ " a hill, PUeII, en 1'1 nombre fM'lll ulI ' l l pal ahrall mu ertes.
(:OIlJO 1'11 101'1 d.' pUl' h lO!< ci\' i liza d.." .
lo;'1....Ia terma , a qu.. ee '"ui hleu la lengua a rau.
..n na. tw' encontraban la.. dl·lI" miml<" i.. ' ..... ind i\'¡, ludl" ll a l.
lIl'f:ada d" loe
Ah ora mi..mo no N t ra bajo ' l.' im l"...jl.ll' .,)<>t·lIO·ion r.:lillTl'ar
eu 1"", II:r.. owhrt"\'i\'i(,,1I1t'" " 1 11 ' li n1on ' 'jll " e l I.. tel u o 1"1
rUII,ta,¡.. r hall ,I¡¡,I.. a famili a" , I .
1"1 dil'rj .. narin 01("1 mi ..i " IlI ' rn F.·lor.:· la t''' ._
JI" d....hm... anl ic:ua m"III " el ;'l'ell;,I...., Iilla j Iamilia.
lI oi h'l l' a id.. t'1I ÓP!ltI"'l e..1.1 \ '''7. i uiuuun mnpuehe aeierta
' '' ' 11 IUI lIil:ni li ' ·;I,I... En su I,u! ,.r IMi que no ,..
e mplean d.' un 11I,,01.. un ir.. r mr- "11 100bll lal! <l::rul':I d one><,
EII IlIi.:";trt"i1 ,It" 1" p ro\' i' wia d.' ( ' lIlIt in rw rli..•.. :.1101'•
r ,;1'..... "011I" 110' ,1.·(';" 1'11 llil: l" " ,mh' r inTl'll, por- linaj". 'ami,
l ill, j"IIl" ·a" i"lL. 1'.l ri ,' u t(" en j" Ll' I"., I" Jl [de
"''''' f!''' , vív¡ r , (' l"Í ll r ); "' n lo' " (' 1"11 1I 0i .....
1Il1ll,1 ,1'l ' (' ''11 111 ,""Z tU . S.'r m¡,.ttlhrtl . 1., 111111 Iaruifin l"SI)I"fI·
S. I "Utl la pal al. m ..",¡¡! (:r •.
"F:1I lo.. a r:llwa nos " l1U'a II ll a Rul a pnlubra, come
! "' N!!; rleon , fa milia .1.· ,\ n:;::ol ), ( lI" tllhl'O" fa milia dI'
T"llllI<'O), !'¡,.h" " lJ>hnll", ra milia .1.. lial \' llri uo), M il 10M
menos.
1,0 comuu " ti la ..a a ra ,,,, a ..,, el nombre {'{lID'
pl l" "l ll. <1 1'1 " 11"1' " 11 1\'0 i un ", Ij"lin. lI"I' ·pu....lo '¡lIt'
" d" l t' rrn i na. 1'lImo 1'i d! i ll .mfa I':l t" V"t¡tl"r'l o " .1/" ,.if.", ,, Id¡" Z
hll :III11I'OIl,1,
Ta.. a.lIuu d' lIItH como los anle riorf"" !lo"" 1M nnmbres íot-
mll ,l<H ,1" (Io!lo Itu"I,llIth·o". .IlilJ,..... ' !'¡M m " .. tiro ). f, tI!It'O•
....."'. l'! ,1.. U¡:wl. En 1"'11' (' a-lo) t"l lIt'¡:UII.l o("ompo llf'll '
( 1) }J pouI n- u ,._hi ll" lo' ,:1ix .. ......,: J, ."'t ".l • .•1rtRal" h. l'"hli-
rad.. U". ""_'lt..r.. 01 .. lo ,""oh...... ¡" di,.. r.I' u-. 11. ,,, lo••
...... u ..".? r l qtl , un" .Lo1"" ¡ , 1 f..n' o..
id¡.."" .
(2) . :1 , 1 .\'11;""' " """r;""" rl .., . k rill ...." i n. ro"''' .... -
010 " , 1 du io" ... 01 .. H. jo, (' ''1' '' '';. 1.
-M -
te dE'lIil:nR f1f' ordin'lrio ...1 nombre dI' f,unilia..hl, l'I padre
dI' la familill I'i/. de l(;I' l uehue . en T"IIlI/N), llt' l lnrr..¡
riJ. i I UjiI hijOfl tuvieron lo!! n"m1l"", ,1,' Xg'¡r'¡ri /. (C' lIlpbr..
zor ro). Pa¡""ri/. (eulebra eelester, Jf,¡¡,·i/. rr-ua t ro cull"iora,,).
t:n m...nor __ 112'urall I,)ji! I'fllll¡m.... ....¡ ,l.' adver b]o i 8U""
tautivn, 11. ,.__1" (palo 11.. ;¡rr il);l l. //'''.''''''1.' 11."111'1111"
dl' l l" l lo) i 10>1 .1.. verbo i su ct nnr t vu X"II.,/trip"i o Trip" i -
fUlA.'¡ (lJ,:l l ió .. 1 ti !!:"" " ... . i r il.. o/i/ f lll-)" t' u[" bnl )_ En
los prim"r Oll, e 1 ;llln'rbio va"' hra 1' ·...I.·n"· i en 1000 !II"'·
('1 \"'1'100 " a u <i ""pll' ....
S o r...lmu, J"" .r último, los ,l. ' ' ....11 •·.. lIIl" lIwn l.." .
como Q. ¡;¡,/ , tr.1r. It'u r ri" uu Ir,ln, o UIl ' 1';01'''
('U"nI3 n f'1I ' · ·il"'. nu mero.
l...." <lohl,'!! X..h" " ' IHI" ( '" "/01 -
" "; flll' !liI/ '''' '' de I'urualal (t' l<tad " lI ti.· ('ai"" ); . 1" Iill" ...·"
¡'" ("" ff,," se II;l m" un eaeique rf'lIi,Io'III(' "11 1111 IIIl!:il l' de ¡ ..-
col/.IU. On jóveu r-studinnte tI... l lÍl'eo .1.· '1"' 111111"" 1l" \' ;\I"' 1 .. 1
11 0mIo n' d,' J/i/l"I..,,,1 1'"i",, /; "il l'lica loa ' IU" ,,1 f' l'Il
,,1rI,' f;¡mHill i ,,1 prtmoro. ('1 d, ' Mil I' " drill" ,
1',, 1' couronu,""(' :1 Io nolojiu '¡"l itliulllil. 101M a rall('ilIl' '''
llhrt'via n II m euudo 1I"lllhn's 1'01' al"''' ''' I'''; ""m" C"lf;"",
(JOr ( 'of/i" ..('" ('11"111 11:11: n I''''' "jlll ''' I'' _' . " " 111 " /,.. . /1" ...
('tI 1".r 1'".1111 " N<''' Iyell:ua lit" ... I,III" u 1"lIOli ,I," . i a \','(" '"
por ,1.." r(,lIui,I:I". """''' (¡ ..i,¡"" pul' I¡H;_
....... <'<1 (UII"
lh-I f' r minllll la ealinead"'l del 11"", 1,,·.. ,· i n· Ullsl' lI... ia" ,'s-
traordinarta e s-n..1 ó1 1l:'1l1l HU"')"" 111\ ras-
" ""II,"lII i,'Or_.... lmnte, una d.. l_ pad res d,' '11l "
e l reeien naci do lI('ól rueree C'1 , rno el \+"1 '11 , lij.. ro. f"h".. i tolmo
hien t' [ U:Ml d.. hlu:"'r coincidir- 511 ..:.. u la ,10,1
I IK'N o padrfuo.
1'l"Oe>odiall eietupre 105 nUm hl't' 5 e1"1 re111.. II. nl "'al. ..Iel ve-
jp1410 lIl" (' 05I1lOf{rn.ti.."" i IIUII". ¡;;U" ..n.
C' i n8, tt t ulos e di ¡.:ni<l Il,I('ll_ A lo SlIlIIo .....Iian . ,101'1.11' un nrulo
español, eorouel, eapitan. Lil .. Imlanra >! II. i ""a i c>no., se ha-
Ilan eotamente en hl eornpoek'Io n df" llomlor('8.
Ml'diallle III iuríuenc¡a de la on' IlWi Hl il'.1 8t' h','\
jl'lI ("rIll i7.a ol n ('1I 1r¡> los la l,ni.Ni <·1\ 1I l' an o
reponer 11 la ,]r'II" mina('j"1l lndljenu 11 11 nombre de lo!\ mas
comunes (>11 r-l p.rls. 1"'1' "1 1r-outuetn sln <l uda C(>lI e.unpesi -
11o". S.· ll aman .h;" n, Pedro ..10"..•. Lorenzo, Ramón,
1'1(' " pr-ro 11' ) I';nr'i' pl" , Arturo, Hér-ror, 0 11,'111", wen-
eestao , Eduur.lo, .\ lh" l'lo, J ul io, Ih llllh" rt ll, R
ü
l"' I" IO,
lI a sldo Ireeueute asimismo el cumbin tl" nombres tille han
hecho en todo t h-mpo, dr-j.unln ('1 tlll famili a pa ra udopuu - el
,le ulgun p.n-le ute, padr ino" protector. con un
PIltro m il que podrlun r-itur;;,'. ['"i/fu ,' r;1 U11 l'a.. i'llIe dl....ño
tI.., la Illll'tl' orie nta l lIl' " n¡.:nl. :-;u Ilij" maYll1' tuv e el mi llmo
nomlu-e, P"I'O lo" tnenoros 10'11 111 1' 011 el do la mudr e . L OII <""'''W ,
p l'iIllCl'a mu jer dot cac ique.
n" leyes /1(' rndicuciou indljena ha ll coutribuido uctuul-
ment e ' 1 dosrerrur la mutubilidml de Ilnmhl't,!\.
En u" il" iIJIW" tOl\l ;lha ll t ¡uuhit'll !'I apellido dt., münores de
nomhrndla e ntre elles. primero i despur-s chiloucs.
Fumoso fllf'· I'I I'a d ' lw' Punr-ho BIHIIl''' , d(' de
Chihuaihuo, cen'a dI:' ('ollipu lli .
Cu.uuto a l¡¡' lm ludio I ' S mes tizo, dWIIIJ",rritl, toma prefe-
rontomeute el aJl l'I \i ,I" español. ) Ia r ipa ll ) IOllt' ·ro, ll uai'l ui.
lao .lu.m ¡';sll;hall Houn-rc, rueron ('ad -
que ,JI:' fama e ntre los suyo....
I..;\ i mujeres ' \O lo man (' 1 uomlu-e Ul' Iamilin, ni el de " ti
maridu c ua lll lr, Sil t·i1Si UI .
No ,,¡e ndo <' 1 idio ruu de lon, su no mure no 1!'lIia tcrmt-
ll a d Ol I"S tlll" cOlTespolluil-'l'an al sexo tcrueuíno. si llcvuba el
.Ie al ¡{Ull unlmul.
Fras('s s imhúli(' lls i e"l'l'esi \"ól " serví.m para nombrarla.
como C" ' (I/ I'tl i [ttor az ul ), (pt' d,' rn a l '11i " l'il1o) UI/,·
P";lil a I/y i 11 ({'oJ"l' i(' ti 11' ' In... pasó], A"' " i nyli "ti (7. olTO7.tJ lT'HIue
se f up).
Se hall j"'ll... rnlizndo al los nnmh rl's ""Jlaflol."" de
h a ber, ) [ 'I l'i a Cénucn, Un"'n, .tuauu, etc . 11 vece"
en diminut ivo ( 1l.
- 7
0
-
De i¡"'1la l 10000 que los nombres IH·rBo nillt... IOM jeol-:"r állcOEl
jueron ca mbiando a medida que l'l" opt'rahnn lal! Ira nlllor-
maci" l1 f'11
";lram..me lli" \ ... que la toponimia ar,,",':lII;1 11.. orijinó e n
un pri lldpiodl'l tótem. fl a n persiethlo \'a r i_ nourlues, a l¡., '1l-
DOlO cila os. al rraves de los (.;1r¡:0l! pt' r1odo,,- ccr uoeotnpre
baeiou .1"" t"" hecho Indudable.
.\nu'" q llf" lermin;lra la !a""" i"¡"¡;11 01 ..1 r-lan 1""·lIIi.-o. III
v¡..ron que In' l h i plir a l'lW.' los nomh r"", p"r _¡:n>,:: a tioll <1(" la -
mili;.... que 1M" establ..d a n en " l r"ll IU¡::I""", lH·rdi .' rl'lOl>e e l
d.. ori j..n ¡ IIdo"t"".lo,,e Ól"num i n; ll' iflllf'tl j.-o¡:rHlI(·.lIl o d.. 01";1
ct rel l" "lallCill.
eU;l n do e l l", (ri arcado ndqu l ..i'-'I oolo fi ll llo""dmieulo, 0111 ·
...hOll l:-rupotl d i("I'Q1I a los oJ O' IlU rt""idr lll'ia (" 1 nombre
de 31¡:U Il ;1Il!<'IOll ...rdo o j" fe en ..j" ...·Í\'io, deuoruiuaciou "'U",
\'a quo iha h"!Ta lldo la an h' rior ( 1).
..\ ..¡ .... IUl lInloa f" rllllula la nnua-ncl.uurn dd n-.
rril orio a In veuhla d,- 1011 COIl' l lIi"I ..,lflI1''' '
1.11 la ll a ,1,' tlj. ·za que hubiuu !l' lIio lo 1''1I 1101ll101'l '1I ha llta
':''''''' a, ('lIlll ill ll" ,... ](lll li ('lllpo"
1.llloIM,nirnin de-l Mi).:'l " X\"I " itl.· .... "aMi lu la lnwn te ,1e 111
ac tual. EII 101l d,-. r ll cul Uirllll ;l,. 01, ' lnll .. dores,
<lp·l n..-en mui "'lIl ul"i<l"" hui. ma y..r part e
hall ..i.lo ......mplaz,,,los po.. 0(,",'11. SIII',' .I<· lo lII iMIII" r-on lO!<
.¡u.. tI¡:unlll "" I'arl all i .¡oeUrnl"lltOlS nn-

1_ r i...... 101 :1:05 i n-u..r numb rl"t' ,Ii\"t"r. o..
""Il '1 ' ''' len..lou. El ri o Henaieo ...· .I.· 1I (1I .. i"'. Imllloi' .·1I Telpan;
.-1 1.U1Il' Il'U. \ ·u l rllnle \·o; e l (' stu ario n " ,li . ('.. 11 '11, e tc.
1. lralwl}t'1l i 1<1 " le, 'e " .1.· m oli ..ne-ion ludíje-
na han tlj<l ....o ;11 tln la ultimll lIo" .......·II, l u ra.
"n ,....... 1. I"""¡" ..........hu,.\ ,., ....¡,.,,, .. ,....l...j .. <1,.1 ..,,"li,·i"••·hiM-."
d.", \' .1""li. 1 ,.1;...-. l illll-..l... E __II" ,/,. " " "'. 'I " Jl"jill,
, 1) t ;" lA l"l i,,,;. 1'"'lIi.i'l·. <1..1........... <1.. I·hil.., _ 01,.....-0 1M"
1 , i..IM ri l..g _ ' ..ni." .,1 "..",h <lrl irf.. <1,. 1..
a¡. , ¡,..., .. 1, ,,, ¡¡k-.. , CflCAiJ' ''''¡' ..1".
- " -
Q lll"dll l¡IIC a dv ert ir que lua je-ol:' rit.tka" dd
n-rrl tor¡o amu-euo t'O ll por lo COlIlllll descr'lpttvna e indican
al¡::"u n¡l par li culllri.larJ de la zoolojia, de \11 hotA·
o la jeolojta.
C•o-rrrr» 111
11...·11 ",""rnl... ,."h·' ,1.. 1" "''''' 1" ;.1,, ._ 1..,. •.- I"tlu"' ''·¡a
, 1... ,·"h in,. dO' la cO" ' I,,;. 'a I,,·r..""". - El ",,,iz.- I'"·,I,,,,,;,,i,,
,h, 1.. ,d;""·nÚ...i",, ""j"I'" i ''''' ' ;'' --,\ 1;"",,,,,, m,;",,,l lr..id,,
por 1". ".1'"..",1,.•.- 1... .·..m.· ,·"",1 - .\ Ii""·,,I"'·;"" ,1,· 1,..
1"" ,1.,1,·.t,· i ,¡,o 1". i. I"•.-I".l r ".·"t". I'ri,,,il;v". <I ,· I"hraw
X" .- oí",,·, ,I<'\a '·''' ''l u;.I '' "' 1'''''",1" - E""\""i"" d,·
1.." ,·"h;...,. ,."" 111 11 ..::",1" ,1,· 1". ..._ I'' ' lru''' '·nl''' d.·
1,,1,.11 ,,"".- 1.... •.- T,·, ,,,i,,,,I..j;a u::,;,·"I... _ 1.....
lu, . ,." 1... ¡"'l'UI'" ""'lo' i 1.. "". 1. . lA "'·..·11. - El "nO' d.·
.. . . - ·T. "h..jo... ,,,, ,,"""Ii",,•.- I... I.... ,id... . - lA ,·",hriot·
• •-I..' .¡:,,,;,·,, hll'" ... ..·i""a 1''' . la 1.. f .."d... ;"" <1....
pu,·bl.... .. li.i" a.'".,1.
Se ha dic ho en UII cnpintlo autet-ior que a l r r!"l'E' lll<l r;;.(" lo"
nrn ucauoe 11 la p;¡,'p na d,' la h i" lo>.; a , l'f' hallnban asentadas
1;11'1 p..,tri:lI1;":llp;l e n <'><t l' lI!<i flll P>l ti" suelo ,...a1.
e n lit" la;l (,.lt" '{':IS d. ' lo!' rl os . la" (' ualt·,. por {'stal"
provi"llI!' ti,· lI1olllld¡'III f'S medios de ..lIh"i ..t,·.... ia, fue n lll '-""n'
virti ,"lId"", ' en S(>lIIi11, ·ros ,I{' h:IIoilal l" "',
l..., "rllr0;! ,I{' viv¡ ..n,la !< 11r- ,'lIta hl.... ·¡'·rolt ..... unos
de otro.., IIUII'lllt" no lililí ¡ "011 un nú me ro d{' l'alm-
tl lI" ;lpro:ti mallo al dr- famili:lll.• f:"lall (' hnToa ll IIn fnrllla ll po -
-H -
bb"'innPll re;ul"",,, ,"'ro si o (" ól ..... rl<.. 111'18 O mi-nfll'
en 1311 ori ll:lll r1,' 1.... rio.. . 11 1.
T..d,,,, i;1 'tllf'Ot,¡n "'1 ,'lI ¡::mw,; n ,..lijioll 01 .. .....1:1 dl'nlli ·
01,,01 d.. la ""blal'ion iTl ,lij.-II II"1I ¡a ll CU(,''''I'l,; ,1.. 10lI ríos. t:..
1,. r ihfonu del ("lI.11ill i d(' 1 11Il 1",ri' II, (' 1111-,.' ol ralo, '(lu'dan
aun n um"f'('I!I,'IlIiI:;o:rupa('iulI... '111" permin-u d....Jurir 'Iu" hubo
Ill.i {'n otros l ielll l'''ll una a " lIl11 ulaC'i"1I t'llI r:loro!i lla ri 'l d. ' 1110-
ra,l"n'lI
dr-i r-eut ro i ,1.. 1"'1 el".. ralda,; 01 ,' 1,1 "., rdil ]l' rll d.. :"a,
hll,' II,tlfa r-rau f'Ol<""i l' i<! II '¡"" ' IU<' YII hnbinu lal! a p-
l il url.... I"ml la v¡da ' ¡¡"I "' !'''' I u la Illu(¡lhiliol wl ,h' ,I" " lid li,, ¡
1'<' ']" ,¡iPlIhau 11 un " 11111\ .. " u pri ncipio.
}:I 11i "I" r ia, lor )1"l ill'l di, ' " , 1e 1IIl<'1I 1!'''1I llhu rij " ," ,,, a e..",
r t'l' I....·lo: . ellOlt no .. mu Yll cm:,'. " " rp,; lIí l1" a¡::ri.. u llort'M
(''' 'III,lu f t,, ' ron ('Onori<ln•• lit p rimern H'Z <1.. I()!I •.,.pat'!olo .
r-¡.. <"nb;If';n, si Ii<"' a ' i{'lid,' ;1 1" 1t'lI li lUd f'U1l 't,,"1l(' ..r :
IÚltll lo.. c-...mbi'''' *o("ial 110 a "aud""'II'<'" ,1..l ludu la I·.'IZII
i {"••ntiuunro n __'a ndo tl ' U" IIna pa rt(' d," 1111 lelll" ha hi -
lu,.1 i 01.. pi.. l", f'l'lra 11"" ...... .. In l." " lil' 1 ,...e rr... i del
O<."l'I .. la .. jercia n no eomo oruJ)¡lf'ioll ..ino -ider, ·
t a l , ("omo m...l io 01 .. ""pli r 1111:1 Iortuit.e d"lk i" lIda r1 p nlimen-
\'(·j' ·lalt"S.
t:1 tlud" crue.uío d.. mOllla rla ... 10° "' 1111 ' " i ,·u h¡.. n o"
d I' mat"r!'IO!<·.ol , dó(I"," ;l l h.. 11 uu a l'il lll i<l,ul " ,. /I\"I· tt i illli ·
mll l<'8' muí ttU¡M'l'ior 11 la d,·II,·rri t" fi u Euu-..
1011 ubunduban ('1 vr-u,ul« I ('('rl"l lll ,,1 colo
r-ol .. 1) huiúa . ¡{1( lu 1lI01l1,' " ( F.' l i.. t i¡:o rill a " .. 11'"1,¡.:i " 11 ,,," i !" (,]i..
el huilliu [ Lurru J) uido" "' I ). "¡ (' ''11'11
i muchos " Ir" ll un-no...·...
1" '",Il' 1" i-¡>O<'a 01 .. la ,·az.., la 'I<I" I'''¡'' " " , ,1 ¡.:a " a d"
qu.. jmpor taron 1, ,,,, ......1 IIm, ",u-o r1 "uralm {''' "ri·
111<'1' 11 Iim' a en tre \",. 'Iu" proveinu a l arau('allu
d. ' ,¡Iinl.. nto an ilnal. ¡{ .. unia " ...• (' ti J:," n, ", I,... nm llad' lll. "t(.'"
1;&$ 5u..l.. haber, dh-e ..1 :,L" I"riaJ .. r ) Iol ilm . , 1" ti. ' (' '''111' 0-
delll o ' l uillit·Ut01l '.
ti ) l .. li ba o....,""",¡óu l •• JI"' /o. ri.. ('i r il .
-75-
1...". ....p"III,i n..os Iur ma ba n un ¡::'rllIl rt"("urso ('11 la
a l¡IIwn ln..ioll d.. rt..1 eentre i 11'" d..
la lIi" r m d.' Xllhn<'!hUI.1.
l.;l" ¡ 1.... prados 1(>;1 proporrlonaha" abundante
cantidad de Impall ..ih·HII't"<, r-ntre lall utilizabnn <1o
l ' rr-' .. renete 1.1 r-omuu o p'..l , \lIlll"n"'UIII ).
I.a frulilla Ililu,;¡,tl'l"l (t' ''il!:aria dlih'n llill ). IInl""H en anlU
(,;UlI>,lorOl,.I" , en 10' 10 (>1 I,·rrilor io i Ill l mioi "I r.lI" , al ind i"
('om i lln 1),1m .. 1 dia. pao<all p;lra ..1 lnvir-rn u i la ","I('ria pr t-
lll'l lil" UII 1i('lIr f ..rmentado o rhi cha [ L], HaiN'!! i hulbos CH..
'UHfil ,h'll ClI"rian t-uublen 1"" (" " 11100" i a um" nt ;th" ll los pro-
dudo" ,\<. "" '· 1I1¡uali a.
Entre los mud "", '1"" reeojian se ('" ,,' al"lII 1011 qnl' 01('00-
lIl illa"oll N9, ..I .., ..,,/1..... 1i..t,) : .\ I"Ir oe·II\..rin liztu] i I",,'í 0 1,1-
hne rll .-. r1wl ia ,·".. rul'-a), ' llIt· ,·", ra ia l[ a la 1'" '' \'1 ind io i 1"
l. an' \lI lT i a (Tlwr i "ti '·IIl> (' al ll b l lL") f•
.\1 lndn ,It· IIL ' nuu'nd.r , tr-nia ,,1 irlllj " otro ur-op¡o de cnmi-
da " U all uqll i;> un mili I'l'Ú,Ii:.:" "" plantus ,h, Irutoe
Kw·ult'lllrlll . I{,·,·" j ia ilhi 1.....w. ":lIllid:1I1 ,1.. r-omo .. 1
Y'I I!I'I/. u ]1;""l rll ( 3 1.
F""I"ll (·" III I·"l il,l,·,. pa ra "1 , " lll Sll lll" iUllwd ia tu n para
:':1I:l r, I'I", le ¡,fl'f'('i a ll el aveuauo (l ll ll' \' i" :I an·l b .. al."1 mu-
'luí l. \ r i " lOh·l i a mil 'l uj ,. la 111111'1<1 ¡ "l:'lIi l a luma
-rtUll luma } i eu frll La 1I'lIn;..I:I """'·/''''' , ,,1 '( llO'uli 1.\ 'lo- no....
temou ni I idus). ('1 r"Io I.. X01hur ,,1.1;'111'1" 1'1 IWlJmo o J"' 9.
f'ril 'I' ..... ..¡.::1 pt'UlIl ll"\ ..1 "'.. ltI.. H" M..; ¡ f r:lI::an..,. "1 "'''1'''
1'1""' (brl" m f, , , ] quilo ... "' I,('i lll loli .. " ..1 ('oi hllO'
¡ XN hof" I:"lII. l lomlwyi,. ' (111' da UII Irutc '1"" llamaron U.I• .
U" • • ..1 mÍt' h;t í rl\ i;>r h.·r is lurwtn¡ " ,,1 hui lll:' .IIl ' 1.' I\·,1na de "
pt'Ud"1l1l 1 i ml",hu>l ot ros .
1-:1 pln.. (.\ Talll'arj 'l imt.rk a l," , 'I"C runn" sel \"1111
I' n l"tI ti"",·,,,, de 1.." .. \ r" I.. " i Xahu,'Umt;l . " r:l e l Ji.rhol bien-
( 1 ( · ...... i . I .
.• l ' ru .. ;.I ¡ "1..,,. ,10,1 lIul .. ' .
(:1) li D"""l i,l.. ",,,,,,.,,,,.. ,." " 1I,·¡.I.'. ¡ " 1" .". Ia" ,·;,, UlI
J,,, ,,¡(',, .. ...,1" ,\,,, . •,' 11:1"''' ",,/ M.
- 1
6
-
hec hor 11.. lo.. ar anen nos rI,· ..-
tlll pallf'l _ ' nd al e n 1m alnneutar-ion ,-..[r-tul. Iruto. .. , pi-
.n., eoli a p roporc ionar-les r-nmida el ,' ff>,.,.r n" I'arll. ,1"", o
:10M CU:llIdQ la COólt",·h.1 h."I,ja IIj,lo ilhull.bnlt·_
tJ 30.. • ..."..... pd onaltn.. nt.. _ 11 ,., sur, fm' d.. ( '",¡o' .
.. h. Ilhll ll,l;"nle parll los ¡... Ii.»O d..\ 1'·..\l"m.I"IM ron ",B
Ir. ha j05 d. , !li..mhr.. para ir .. " hu " d.' pi l)" nM ' IIJ" 1M st r.
v¡.. ran para .. 1 invi..rno rl..l ano p....ximo.
1.01 " uli .. rr all i tapa n cu i.t.d....."III.·U!.· para ..11 ("1)II!'f'rva·
don. I le f'Ol l" d"po-...it o IlU rl" 1'1 ol[a. ' Iuo> eou..tant..mente
¡", r mallt'CO" 111 fu..;::,o para qu.. eom, ,, ,,1 ' Iu.' In df"\W"f' . 110 1'11:11-
'I ui l"rll horll 01 e1 d i' l.
1.oOlI grupo de e;;; 11l Sf'<'{.'" iull' ';t e jerelan <lrr"" hn 0.1.. prop¡..-
d ad 1101....• lall (... ma ...·:I.. de pina rea. ' IU" ( m·r".. Ir a..mitiéud..·
Me de famil ia .. n familia hil "!'" hace 1" >('<>' I( " " i:l . a ,!l·ma"'. "11
I' >ll va}l"!I de la eordillera hllluuwral,I,·.. " "I"I<"i08 sin dllt' Oo",
<l e libre np rcpinefou ti ).
En la .¡c l mIHdad lo" lndius iHlllill " lI pll¡.[llll la mitud dI' I(' M
l' i l)" II" 1I I¡II" ...-eul..-t' I;lIL al , IU" I)n " I'''II' '' ''¡''¡- ,1,,1 Iuudo..\ UIL
lil8 tr¡hu.. d¡',I;l!lleos so' prnvelnn d.. lo.. pluu ... ¡mm pi i n-
vb-m... ,j,o l' ill(>lwlI o 0",,11;". l!<J i lIIiMUl O \'i;ljiUl di' (udo
el l:(' nl ro '" 10M va lles de lo" .\ 11 <1 " 11 "11 1" .. I1Wtot'lI d. ' marzo i
a hrtl " 11 I,u>l('" de ""'la p ul pa, q Uf ' trae-n ,' 11 "a"KaM i a l maco-
na.n en r uc a ",. Sueten vender I' n lUII 1.,,,,¡'1.0ll 01.. [ sur .. 1
8t,hranlt' d, ' In ' In.. calcul a n para >111 " OIl"li IllO.
1......11' e l lIil'lo X\ '11 r" rmú .. 1IWUI;L.lnn .... , e nla,h' ro,,"
!loNll u''ll vu 10010 r-t rer r ito rjo a rnucauo i ;IUII"' III", per t"OllIli
KUif'nte. los r nll<1!I i 1.... ¡¡' .... rPll. En eambío, 111
vid no fu... <1,. 1;" ¡Io('''pla ' ' ion de1 ludio, por ,,1 " uidado q ue
e xi';" IIUclllth-o.
l Jlo bU8l:a de ' ·cj<' tal' ·ll co III' '''l i hl t''<4. mi..,'S. ,mimal", "'''1u'''
.11 01\ e tc•• ' >f' flli llle hasm la ac t ualidad corno ....·upadon d.. la
mujer, la q ue en es to SI.' ha hecho IIml f'Mpt"('ialirl>ld.
Jo.I"" IrUm ll l'l'df'lL l aria"' . a ,1,· Or l' ;lllilt:"' ioli val rtarea l IOUi
( 11 Kt_l..... 11;$1" ..;." lo,",,, I. I";j;"• • ¡ 1". ..oIi¡::...·¡.."... d,.J
."Ior.
- 77 -
lud " ro ll 1,gi i IIjag con pi
jOlJt>l .. '111" ' ,,·ul mhll l1 . i 80' halla':"ll " 11 ,.ptilU,1 .te
(' 11 p' UI'· 1"" ,, '¡'·I;llIto.. :llrr icO!II" ' IU" int rodujo al norte
la ,. j \ i1il;.I"¡"'l I..•runnn.
, I r....II lh .II). _".!. 1'_. __\. ... ao....¡
.,1. . .... _ 1 "r."" _ .-•. !"unta ,1.l.n..._ • . l o.l , a _ a -
.... ..... . ,...1,.., .,. ' :b""... ' hol. _
En ,·f,.I'Io. 111 ;llTih.. 01 ,' ul n-rr ttorio, cultiva-
loan 11 ;1<'" l jo'I II I'" ' ·'·IWlh·" de PI'QC(",J,.·uci;¡ pe-
- 7
8
-
Ot·lIpab:. el maiz, A.. ", ....I pri m. 'r h¡¡:ltr entre ettoe ,
p.utirul a n nnll lf' 1'11 las dr-l uorw i ,Il' la costa
del fe rrf torto,
1-:0 UII 'l d l" 1I11S al rei , Pedec de " aldh 'ia le ,la (' Ul' II-
la d.. 'J'le l'1I\'io la eseuad ra d.... Paji""" d.'8de Funeepeicn a
ArAtI('o ea 'J1If' nI.1il ' ; lo eual !ti.." etaro demuest ra
q ue ee ('OlM'('hal);l ya en c:lIltid;¡d('1l 110 ........,u alt.
Con8t il lli" un euplerneme imporlanl" "0 1"1 r-onjunto d.. su
, i!'J.. ma allment ir-io, pues lo uliliJ,dtllt ' ......Ido, t. o ...
J:'Ui!llldo ("0/1 .. troll v.. jf'[all"!' . en 1''''101,1.;1, Iq'u, ¡ t'n
pa n,
I.... "'.. r \·i:l .. pant IR p",par:...¡'>n 0It' un licor- mili
jPnt"rlll iUl 'I.. ('fllr.. t'lIo:'l, e1 ",,,,',,j o ' '' 11/1«'.1.
El u ou O"alle dice: . E,¡I(' mili ,.. 11'1"i,l o "¡" llll' rt' i ,>;1 ..1
IlU,¡I .. nf" 11);1" un¡ n ' r"al de tos ¡¡lItiOlt. porq ' lO" lit' 8<,1" h"lll<i1'\" e
de <'" mi,la, aiuo tambien de hehlda, (' lIa l hnr-eu d.... hari na
to><t :" la o <I l' '' 'l fa(1a wimplem..nte ('11 ltl.tU :I, .. ('"d ,' n, lnl :l i ha
"[ I"loI" la c/lic1w.. (lile ('8 8 11 vin.. nnli ua rin. ( 1),
AUll' IW' I' lIl1i" lIti ;\ on 11]('11Ul" "o\('a1:I, tnmlueumul
e..v"rci,1:l otra lWlllill a d , ' import .n-iuu P" I" WllHl, In quiuoa o
,I" It.t" (('l lI" IO' IM" ll uln qui nom. Tnn »t gustc n rau-
cano dl'hi" iI ' r, que c ul tivo ore p·' rpo'I II:1In..ta lOi li 1tim'l i
li l' rnpo. , i all ll ali"ral11i'¡I1I (J 1l1ll'1"1I \ " 'rtlll' P"'III" I'IOII 8e mbra-
oI Oll 01" d"It",,1O lait \' ivil'lII lall : 2••
Una ("ped., de e..nteno 'lil e lIa m'l rtlu n1d!l.; ot n l il d.. ce-
barb, .. lit."" .." i 1;, ''''-'' , i ..1 "",di o 111"1. >'=. p l' ld ia s anva o
m..UOolo; U, de 'lile " 'lr"ian 11 11 iU""¡I.. ,-.. m' ''llih\.. , 1;1 lin:l:r.;.
i1 rallcaI13. completaba n esta a¡{ricultura Íll<' ipi.'nll' d. ' orñen
V" n ulIIo.
que prindpiahan a l' u1tiv a r, adeffiall, a la 11", ·
..... Ia do;o PI. aji. '''''pi: bl "¡ll .. l»tla dtii."I, i 10lJ
fre jol" llamados dlfgirll en 1M ¡:OnJpoe dl'l IIOrl" I b Jh( en
lO!! del sur,
A¡; reg.. bll n t"dllvia a tan varia,!;u prov ¡"ionf'!l, muchas
11) Vi_" _ ro" ..1 1» rio. luir .
(2) T r..tid on... " ,jid p.. r . ..\ .
- 79-
a lgas ma ri nas, de las que ihnn n pr oveerse al li toral úntes
del inv ierno en cantidad suficiente para el afio. Prueba tam
Fig. fi.· - En viaje largo.
bien esta costumbre en la nlimentaciou, 110 olvidada al tru-
ves de 103 siglos. el orijon costino de las tribus cent ra les ( ~ ) ,
Aun en la actual idad el nr au cano del ce nt ro viaj a anual-
( 1) n osalcs, t orno r, I',íj . 153.
- 80 -
rnt:"ntP a la en hUlW'Jl de ('llrl!affil'ntOll d... o
roIl.( [Ijur vi tlea urü¡....¡ma). 1.-<"", (e h' a )artuc.1) i 1.-" , ,,(1.
tambit'l\ a ll::a m;lrill;l, que ee co me en {'I sur por mapuche>! i
ehí fen. ....
La alhnent neion fu... por eons¡ eu¡{' II It:". ¡in If'll de la conq u¡»-
la m;1 n·j.. ml i ue prod u{'l o" mari no" que a nimal.
\ .a riOll cro nist as ('oll"hw;1lI (',Il<,;::-oric;IlIlt'I1IPr-..la ebser vu-
don.•Co men poca carne, porque anlt '" 'l u,' .·nt ra....n 10 0l ('''-
¡mll "I •.,. no tenian " IIt';I>I, o \" ('jas, u¡ ""lira", ni a un g-a lli n:l" ,
i ,' ''l a.. no sirven sino 1' 11 I Oí! ha ll< l uel pll i tj" 'H<l ll, i aunque 1"-
lIilln e l [énero de O \ "..ju", ""nI<> ('llIIlI' llu.., 11.. ' IUl' 11111.lamo"" IL
"' 1 lue.u-, 11 0 e ra 8U ordinar!u i usual 811>11" nl" 111" 8U vemc ,
"¡1I 0 up la ha rina de mal %. i o lra" rr uta s, ....ha!l i verd uras. i
1.. 11111.. comun toe porotoe, qu e lIa m¡llIN>l Jlor ot ro ILOmhlC
f rl 'jol ("ll í Ics ;¡:.ap;l ll us ' lu" deehno.. ca lah.1l..lIl NI f:'",¡o,ula: ('0"
miau pescado i mart eco tI,'1 ma r, i la cnrne {lile eaz.ahan en
"1r-ampo, p.articul;lnllPllte lo" I'OIlPji loll ' Iut' Ilamau dt'gIH;
.!e-<I' u('t¡ {11It' ent ra ron lo.. t'''p;ll\ ult'" comen carne dI:' ,-a,·.a i
..anwro. 1I "
Por lo ta nt o. este r éjiruen alimenrk-io c;lIllhiú cuando dis
pus ieron d.' los anilllltl"" huportados por 108t<>lj "lrlol('t¡. DI.''' -
·1,-, enl" nl'f'1I un si slPma llli"t.. d¡ ó a l., raza un aporte dI' ene r-
j ía or¡r,i llie;l de ' lite (-';¡nocil.'roll 1\1II cha1l ot ra" col ecuvidndes
.rmer¡..nnns. En " SI " " ¡ KW ;l i 1;1:> lIí¡rui" IIIO' s lo.. inti ifl8 comiuu
la enrne cruda ( j / uf " "'1 o ("" 11 una l ijl' m ,-"",d on (t i _
I'prll i"t iú t a l prilCl ie;\ hu..la l]llt' lo" Hnl LlPa llOIl rh-p u..ie ron
llllllitos ¡,:-u('r f"(' rrnt. Ahora .'s aUII para un 1Il1lJOI wll'-' comt-
da ,' 0;4 lubhOl la 8illI¡::" re e l udn ¡j " UIl (·" rd,· ro" I" ,' Io..IK' (' 0 1\ f tui ·
..iou ('11 la misma d'·.I'oll;.¡,iu ta ud an imal o r-ouu- ,' uaj;ut ..
(r in oi, .
I.a maj ia tenia par te e n f'SL;¡ cosrum h n- , 1'11.·.. ....ejun ' lile
3lli endurecía los IQU"CU\'" t los preparaba. por con..
pIlra reet uie 1011 ¡rolpl"ll o1p lJI"ll"a;¡ i laq Cól í.las ;1 eah....llo
sin erecrce mui st' n"¡ bh:'ll" Anle.J de senr a uua cnm pnña con -
( 1) .. N'l<ld",. , In" 1, lJ'Íjin" 1:... .
r:ll .... "nol..l •• 1
- 8'-
t ra Ins eepnnotes, se eomeríun a una enmentacíon de carne
c r uda.
) l allifestllron desde entólwes ha sta no¡ en todos los ra ma-
les de la rnzn, marcuda prcferencln por la r-nrne di' Y"go WI.
Ccnuanta con exceso elida vez que se les present alm 111 oca
eíon. porque la vorncldud upnrecia aun como uno de los r as-
gos que cnrac ter tearon a sus a nteeoso res.
Coua umf.m las pre visio nes de varíos rilas en un o solo, sil.
t omar en cuenta las anstil H'I1('ias que deuinu euce,ll' r a esas
orj ía8 de carne. Sus raeultaoles nuuttívna adqul rinn el e este
modo una elnsth-idnd eatruordína r¡n.
1I0i mts uro no ('@ ra ro vor- a mapuches con graves llite,'1I
cronoe de la dij estl on , a COIIS('I.' lI1'llcia del nbuao de la carne
de r nballo.
La8 Ilg" ru paci olles de los va lles audlnos, hk-n que 1'11 <I(' t;·
\" 0 r éjhnen pan-iarenl, sl'g"uian pracucendo l¡¡ caza corno
princi pal recu rso de s ubsis tencia. La" de las raldas i pam-
pas encruatcs peracjr uia n el huanacc, pI huemul i el aves -
t ruz, í comínu de divr-rsna mauerus lus .. mm-
dan en e80S lug:ares, 8('KUIl testimonio del cronis m O\·i1 111'.
Las dl'1 lado occld eutnl cnzaha n ue preferencia el I III:l n:l('O
i r eeojinn frutos espcntá ueos, en pa rt icular' el pinou. que
teda d a ronua la r-ase de su «tnneutocton.
Las del Inrenor de las pam pas urjentinas dobie rou quedar
como cuk-ctl vldudes si mplemente CI17,.;l( loms i por ¡¡mIO 11... ·
mndas, porque "ig:los despu és. dir-é el os er ttor . ha
hitun N I toldos que díapcuen ('U \'Irculo, dejaudo 1'11 1' 1 1"' 1ltI'"
UII lugur espad oso donde pacen sus h(,gtias mi l'lll rils hai
verba. Cuan do conneuzu a Ialtat-l ee, trusporrnu
burrnr-ns 11 ot ro siti o, i us¡ dI' tussu- en lu¡:-ar van cor riendn
10\1 \ ' 11.11('8 de la cordillera . Allla n la cuzu i por eso cor ren a
menudo las inmeusas Hauu rns - ( 1),
Pero, como loe pnrad.ts 'l IW tw('j¡m estos erupos 11II díllOS
dent ro de II I zona comunal eran larl;:as, por estueiones. p"-
( 1)' ( '''''' I'''IIIiIl,
6
- ., -
di a o e nt reea rse Mimilmo a la eecoíeecton de frutol eepcn-
tAneoL
' . 11 mujoon'8 eIIlr. ¡"n 1001 tallOAi raiee.1 1011 hembree ee
dedi<'a b.1n a la cau ¡a l. Las al::rupocion68 de 1M
i"llU' i ori llas del ll1&r te ni"n su iO&golahl .. , ulle ntO e-o 108
peces, mo1U8001 i al,it,u que I""("Oji., n en 1" pt,ya. d"",d.. épc-
c.u, p""hi8IóriC<l8 hallL" I Udi>lf'mimlC'i oll luU-ia ('1 eete /) 8U
1011\1 esñncíon.
•\ t'lI lolll recureos de fi¡dl reeotecet on se orroe
como lAA Imll t ' 1l1l8• • que llOli llu vn rarse t'JI
la orilla. Como otras rle ! 1.. 1'. r-omfuu Ila 1' /II'II t'. "l'
I rcmban 114 j:'ra;l.i \ por 1.'1 t'tll'rpo i u[i liZlIIIlI Il paru
r,1hl'icllr un numere ereci do dp ute nsi fioe.
IJI presencia de ull a ball..na muerte (' 11 la plavu o«" rec¡
hill ("0'>(1 I"!Iol raon1in&rio .
.\ peeer de r-xl"li r 'In t'('''''yo de ;1 la \ '1'111'1:1
de 10liI españolee, la irulu"II'i/1 .rancllna no hllh ia ·, lid.. di" 101
ta d ::l.. piedra. Por eso I:"rIlO lod;wUa de pPtifOnlltlllu .
• ,lumOll i apefOol de l.hrlloJ,llíl. F,.IIIn' 10lI últlm h.t,ill un
inlltfUlIlCIlto m»¡ jf-neraIiZlldo. 1:"1 " ....11• • .....1110 ti.. me
l ro i me -ne de larJ:<l. qll" h·ni;\ en s u f"lI!I?mo 1I 11 ,... rior un..
pied,"" ;Il: uj f"rt"<t' h ( ..al. ' .....''' \ i q ue en la illl.. rior t r-rmlu.. h"
1:"[1 punta o r-n orquet't . S. ·f\-i;1 para l"!<[rlll"r m i...... I pa pa s
IIi1H'><II't'I , <',u 'ar 1,1 tlerrn r-on la punta i 1'01l1 1"'r
por ..1 ];1,1" d•• la p¡"'lm horudadn.
1:"'1h"l1. 11",'117.1")" " tl.. mad.' rllot d urllll ¡-(1 m"
la luma. 11 lo" c ua l" lI al,(n·;:;¡I"lll 11 veces e " pÚlll]UIl tlt· anima -
1,... ,¡u,' lllu naha n ..." .." en 1'1 llUl'[" i ("r ro. hlll'llO, .." PI aur
1'11 la tahrlcueton de e...tos iuatrutnentos de
hhrllnl.a 1" " indios de 111 ¡"III llod ", ( 1l.
de 01f;1JI hprr;lmi.. nl<18 d.. rnlllu.. r;1 (¡ Uf' te rmi ne
ha n eu punta o 1"11 forma d.. J.'Illa. tanto pan. Ira!>;I;os :o:.:r l-
l' ol" " CO" IOpara loa dr- l"lJ" "l r ut"ClolI; . pal. que Il n :lo mod o ti ..
ha rrt' l lu de u,u nMdl"r;a mu í P'l"""da. l:!j; pil (·hu7.o; ... a;
(1 Xtif... d.. l'i........ C,. ..ti.·....¡.'f..li: H.....I.... /li..I.....i<l. I..." .. I.
Cn.. ' :........, fr li:. ,"' j.
-8] -
F, lI'. 1._1 " uo L" d. 1. "... _ 2. ...·I"•• ¡I..... i ).- ·' . " ..",J. {hui t r o' O'
RO'L.h'l un .,,¡i. u,," ru.d ...... .... o .1".
el...... ).
.. -
rhiluu, que se ¡&;M"Illt'jaha 11 un aua.lon. rahricAb.:llIlo!l por lo
común de 1'1 madere de luma. .-\ la acciun de romper la
tierra con e1 utumo, se lIamah,1 por f'!IO I.,>HII'••.
lIa"[,;1 ..1 present.. se ha perpetuado un Instru mento cono-
d ,to con e1nombre d.. rtl/ltl , pa rn ""lr.1.l"r r ,.il'AIl, que N un
palc qu.. l.. rmina en un pedaso "1Ic110 de hie r-re. Todav ia no
ha desaparecido d..1tod o '-""la pnmruve eosnnnbre de se m-
brnr- ('00 IIn pal o ¡¡zudo lla mado pil..Jllu. t-:n una ríe n-a blan-
da, 13$ indi óu va n 1'.1\' 3'1"0 a¡: Llj('ros " 11 'tu.. de peeitun lu
i cubren t'1I de l i"rr,¡ con UII pié . Para et
mismo objelo Ulilil.3l1 las re üuce tonee al,.1f13dllS 0 11'0 de l.•
mi"m;. eepecie que denominan ..hlf' ( 1l.
Por carecer de anhuales d"II11:'!ltico". t'!lla"
110 pasaron . ¡'Iles, por t' l periodo de 1,;u. lOl-eO.
El úuleo animal que 10;0 a rllll ('31l"" oI "lIll'lItil"ar oll COII I"!<
t ra <lrdi llaria solfcitu t .inle.. de la eouquistn e"IIIII,ola, fu('o el
llama Vl' rll ,III Q, '¡ll!' lo.. cronisla" llamnrcn d,ilihu..q'" "
enrner« ,11" la t¡..n ·;' i los inu¡ " .¡. "imllh' ll1"llle
1.0 pO>lei an i .'n esr-nso
número, <tOl! (> 111' >1•• tos crian hldiol< ('''11grande rt ' ga lia
po r la lana, y uura u IIIUl' lIo por "110", J('ulIrdRII.lolol< den tro
de lllli ClI o\;.>\ p.. r'lll e t'" la m..jor ha('iell .la qu r- tienen vara
ccmprm- lIluj eorf'io. (:?¡ :O;c on JOI !I¡¡:lo XVIII por la
eonc urrencía vltal de 11» anima les espnúolee.
Il.lbit'lld o sido tan limitada su repredueclou, t's evi de nte
que f'>flf! &..10 auimal nc alcansó a l:rell'· .. 1 pastoree,
Xo aet uaudo la neeesldad de c ulñvo.. lila.. dilatados, ni la
d.. cnn los de la" t.Olla" ocup adas
",.,r un ('.. nj ll lllo d.. 110 1lp;1re<.·iafl bien demareadcs :
11 .1¡;1lI 1II.'<.1 iOlf N II", \l110 i otro ;llIcho" e .. desoc upados.
( 1) l ·".'",....... "1:",;.....1• • p......" ..iao1•• 1...., ..1 a nln, .. n o1,.li"l.&<
o1n......"... .
( ;!¡ l(" ..J••• lIit1h. rUl J , ,,r l , 1 1, .....j .
lI"hla" I.&onhi "'ni d 1"" "' (' 1..,,1) " i In.
¡"d, i.. n,,", ibl .. i " .. i mi. " ,. '1"" h 11 , ·;.-;010 1, ...
1,"i 1 ;' d..I¡¡-..d.. id.. 1"'1 ,;.. .." "' ...., I. '"K".
'S -
COI] lA " ",upn"¡on " '"rl kll ]¡tTlllO"IlIP 1'11 el Ulri' ll )
teref» d." X\'1, lo, 1"''' '' ,'nn" Ir'>!! arauca
nee uu ¡1II1.al..... " "' p ,r i pn l<laj.. , '"n '·0 110·' ...1'1. un" ..p .
\'oh,d o ll en ,.\ o\n1t'n fo('oni. mif'" i '.odal an.lo ....hN' la
' ''(lIISlilud"u ,1(, l a r:lIll il ia i 11I1IItipl i.... " l ., "11 ..... .., ...ia
1..... hllf'1i jrn("i"1I i Pll rr .. n la ("<.mulIj ,I.,,1 J>a l ri 1W ••1.
Sin :l h.:¡ n. jona r lo, !; ... ahian ul iliur, apr..n ,
diernn a ('u h in\r 10M ("l'rpal .... imporl... lr'>!I por
.10""" dal\ ,l" prr-ff' l f'n ci a al Ir;!:"". '11U' 1"'" . '1 ori jf-n d., ("h-
1I1Ia l1"n Omlllll l"f>ll rn..Jrifit ' . i la ....·I.;Ill a. M IJ"..'1" .
l .c'" d<> la lormll:lI aUllll"II'"rnn .1,. 1111 m(MI<,
'11It' intl uin ,' n ..1 illl -tuento ¡-"Ir/t ir Io <1.. la ;u, ticllllll ra.
J-:Il Ill¡.(lll l:t'l l rih los pris iolw r Oll iutredujeron
" 1 nrt,· .1.. r.. r ja r ••[ ti ..r rr ,. S. ·t\" i;IlI...• I'a r/l .·\10 d,' fr.U!llal pt'
'I U"Oll K i e"" fll"ll " K ,Il' t-uero. qu" duraron
1""'0 ;\ nt l"tl d..l tVlrnu i lll i"1I10 11<' tilLiti l'O , \.. .-\n uU":lIl ia
('om" 11 " ""nocian 1" llli'''' lÍil nl la "" 'l nl urjia, lItlli l.ilhilll
r-l ñorro '111" " llmhiahall a f' sl' ''nul..... "11 11<'
rrllol ul"lt K, 1 .·1 ' lu,' n ·,, " j ia ll " 11 " lll' lu' nl t"" K " ' 1IL II:lIO: II1 11
I" ! f,r [..i"lll' r"K,
l' II. li fO Tf>1l f'I" ' [>l l rrll" ;••i los JHi m"I '''s (' lI('hill,'" I hael'lls.
' Iu" Iueron rffl11lll ;' ! ;ill ,l" pa nlat iU<llw' lIh' a los i IlKl rnm" nl" K
f,,',I" I"IIIII , 1111(';10' i 1'''"f'1111, .\n·";.:I,ltoll f'n :"'''''' 'Kiustrumen
I " S d.. lI::; ri<- uhnra pt'>l;1<10Il o 1"01\ JlUlI I ·'K ,1,' hb-rro. 1......
(' llalt'fl hi. 'i f'fun in u... ..·;.ari.... la" pif'oImKa::;uj,'n';I,I,I" qu.. "..
a llol ' la han 11 t., I';lln'mi,lo1'¡ ""I"' l'í"r d.. '1II ,);\1..,
11""(11 (·"II ..I¡:ni"t'Oll Imil;. r una hoz o ;•./1,."" ¡
u n Ilrinwt ar;I,lo d.. Iorma 10""'11 I "" IH"ill ol, 'lll" ('''JIISiSlia fOil
UIl ma d.."" ¡:T! 1O... f) I ;1I'1....a<lo, con 'lila "¡''1lra ,' o t I parte
'I u" .... dul,I...I"1 h",·ja ("1 811(>10•.\ r r:' Kl ni h;I!. I" .. ("uan ,
.... mh" ..... ror m.r r ('(' 11 '-'J ,.u,.....'" hnp.. rf l...·I..... I lIu ,...rñe¡,,-
!los. COIII" 1,1 pri mil i\ ' o illslrurrwu l,) ",. 1;¡tot" nz.1, dieron ;,
" ,\1.1 irlllla...lulI de :Jrll'lo " lllu:nl,rt' d. ' " ....11• . '1""
.dar \"lwll:J ' .
' '' ' rf ,..·,· j..",' (',,>11 ("1 1"'1111'" "IP pri rn" r IIm,l " 1"(111 :.1
". I.1I't; U'i" lI ,¡" 1111 m.nuro , ....gl..,; 1; ", .U1 . i 01 ,' tilla ¡, i.. r.a ,If'
ruuh-rn par.l .."mi"''' la ncrra, 111... "n". a [a ' 1111' .... ;l!.:I.... _'¡
_ 60 _
ha I'l veces una pllnl ;1 ,1.. hie rro. Todo P51" Ins rrumonto, que
Be armilraha 10011 , 1Ie Itamó i se Ilamn 10<l ,1\"la 1;".. ".
de limo" .
Idearon tambieu una ca rn'ta sin 1'1100.15 <1(' trr-s pillos tl ll"
'orllll1'o.1n UII tri :. n::tllo, con 101 base meno!" h, i l udes.
shwill"Ullla. !l1t"la h.. r-.. U1l medro n 1"8111 t echa. COI! ('1
nombre de tarta, le a¡;re,l:lIl'on r u<'das (' Ial",
m¡) ai de un 8010 teoso de mudem e n fonll.1 de di",-'o ( 1),
Al p artlr de t ,;i¡:lo X\' II, la cr¡a de cuhnllos huhiu 10111;1, 1"
entre 108 amurallo" unil ta l. (p ll' no h' lhia rejiou
tI,' 1 territorio '111" no lo" tu vies e en (' rcc ida cuutidnd.
C'li,j¡¡roll lOS primeros pot ros i yezuas, <1 ,....1, ' lile e bruv¡e -
ron " Ula guerra i .tonomtuurcn Iltltq,.rill "'I , con una solici t ud
lldmi ra hl('. El mcdio apropiado por s u nhun dnute \ f"jN;a
r-iou ¡,...rn.il"i"a i el .'1."111 ecnst nntc d...¡ indi o par:¡ orr...h:II.'Ir
los al t'u(' lIli¡:o, aeetere rcn llU repi-cduccicn, sohl,. Iodo de s -
puee 4Ul1' desapa recieron b18 et uc ades ,¡pi eur.
Al mismo tiempo de d il.. l....se la eri ansn del ca ballo, ('1
araueano supo dOIll;lrlo con dl'ólll e l!: a i ada ptarlo ('11 10009811i
U_ ;1 >1 11 nueva \ id.., oI ('sol(' la a ümentncíon h:h lll la e ue r r...
Si u l"OlIIinjt-lIIr 1<111 eti1'3Z, 1" C,If1I('u' rillti ca guer rera dr-l
indio 110 J¡,.hr ia potl i,l.. 1 " .. ¡"lir mucnos anos a l a s uper tort -
dad df'1 conq uis tador.
La,. coudu-iones ..t el clilll;l, 8U vidu t rllhnjll,11l Lel deeeuldc
e11 lle¡",'('j on: l rlo 8 ' 1 me zels, CI'e1l1' 011 el eahullo in !lij C'll il,
que ,' xi"te t LJ ,J¡\I' iil con propios, d.. l¡::-a tio, Iento i rests-
t eute a 1;1 1, al 11 unbre i <l la Iutemperf u \ :1).
Al ::,111.110 (,' al); ll[;lr e n importancia 1,1 O\' Cj. I, of' idlfl,
'lil e pr...,ll1jo, ;¡,.ilDi"IUOl, un progrese not nhle en la a lilll('ll ta
ei on i " n la imluml'IlUl r i;¡,
El upo <JO' Iutr-oducldo a l terr it orio a ra ucano era el
""í' 1I) ,.lllanlil,Jo ('1 eunl, e u Ull umhlenre nueve i
lIu\· iOllll. t"utre:..:;¡do a IlU <I'''6;II'ro llo nat ural, ee transformó eu
11) Soto la.. ' tu.. hilol . la llrl ".1id...t u... n ..n ..1 . ur, 1...... n>1 t.o
¡"dijo'''• •'
(:?I E.u' .."}",II,, I...r"' ."....r .¡" ,,,...da rul ... l... ¡"J i"..
' 7
una rll !:" i udljena inferior, de cuerpo !I'N'/-:,ular 1 Im/!:,OlIto,
lan a 1arl[" i I[rueaa, pe tas tillas i prolongadas. Pudo ha berse
mul ripliead o en gran des proporc¡OIl{'S, Iav oreelde por 1_
ex uberantes, pero 108 indio. cuidólb.'&1I rebaües esca-
eoe, de 20 a M eabEoza8 por Ca8.1. como t ér mino medio, na-
tuero ("011 lodo qu e en 1:"1 conj un to de una ramilia erecia ha.-
tant e ( I¡.
ecnrentaben con lo me ramente lIPN'JRAriO pa ra cempte-
1M el I UlItento ani mal i atender a IRI l'llijt"llciall del tejido
a raucano, ltmítadae a 108 ponchos. mant ee I t("]1l8 para ('1
chamal.
El cr uza mien to de la oveja indi jeml SE' venñ... ó en Ar auca
nla en época J'f'{'if"l l tf" . cuando las nenae ae e-ntregaron a la
eolontaacíen uecloual i estranj..ra.
El bue í, ""' ''-'' '' M, 111I l:' no ha perdido hasta boi mismo su
t ipo de erjjeu íbér tco. halló íguet monte eendk-loues Iavor a .
hlE'1I par a eu desnerollo E'1l E' I <'l ima dr- l sur . El urauc nno pres-
tó ti s u e l'ia nZlI 111'\11 08 ute m-lou qur- al ¡'::lIlllelo eubullnr i al
ovi no, .\pI' n;!>, conmbn ca da rllmil ill con un IlII111 er Oque va-
ri :lha enu'e cuatro i Ilf' is.
L" reprcducclon de ot ros a n imal ps i de 1'181\\·"8 de cor ra l,
ti::uraha en la ¡.:anadl"ria lndljena corno comptemeu tarta úní-
ca mente de las anteriores.
Pilra la I'rianz.... de sus Ilnimllh'll no t u vieron de
moverse dI' un eitio a otro, mucho ménoe r-n los pri mer os
tiempos de la oeu pacion española , t;"1l que 1011 prados i las
ca mpiñ as de pil Sto abundaban ma s que 1'11 los que \!i:::uil.'ron
. .
a l.'!lil epoca _ '.
ena t e>e nicn r udimenta ria, pt'rpelu atia hasta hoi,
se h"hia Iurmade ya 11 ñnee del si¡:lo X\ · l. La s rii!ilt ímlls etc.
8l."!I rifO l fO fI"(' ll08 l\I" dislin::uian con l.'!illoll h' r millOS:
I/"i",·. " era 1"1 de lomas d(";l('8111pad8§.
(1) T r...d;ci<>n -oj;d... I"'r ,·1.." I"r, . :.,.. " " ",..ro ,...ui .'; '; ha.tA
..1"' 1""' ;"';""'" d -\r.." c" n ia .
\21 l.... z"",,' ,,,...,.... . ""''''''"ro" .." 1"• •;¡::I". I".. ' ..rio.... . ,.
"""'1";" '"
- &8 -
.l/<l h,ÚJ II, t"l dI' loma s arbolad ;18.
R. I• . \"1"1:11"1.
l/tIll i ., de p;ontano desecado.
IA1r..., de 11;1110.
T. t:'••, llO'millll8 p;lra sembrar.
fj"nroll .,. terreno arado; q...t,.... , II T;l r; q.<'/rn;,j . \ ' lI n l Oil a
arar.
• • ter reno IM"JIlhraolo.
C..d illfJllI.,. ¡ir rnhn de I neo: "_allt .." de Il l ll i l:; ('lJ}u. <'lInl ·
A_ . d.' ('pilada: uiriJa/It..., de "t e.
{JIU".... ..¡rmhra pt"qu..na i lIf'"parada. nlrnAl' iJl,'o.
.1/..;1''' ''' 1"1' p.u 3r "'1 arado.
R, d,.." . entnellnn.
-'"!Ja"..... ri'''' IJ;Uramar el rr teo: qu..lr"" ""'!Ji;; en e!
ll ur ( 0,\ • n UDO.. <l .....mbr ar••
f)" pilt ..". aporcar; ('tltri"'J" et r<ltI , ""';UI' ; J'dmd, !="1I\"ilIl1;
1' f1 u..,.t..c" • • •·lIlplu·\·u r; liuj, j, t rillar a pi':'; 1',,,.../111 . t rill ar con
y eguna; p ir/"'/(,fl No l'if'hlf l fUII, lIVI' IJI:t1' el
Uf/ U!!' ,,' /lN. lmrlinlt' por mnad .tc la (' ollt'd lJI o ,[,.[ sembrado.
/'",¡; ..I"". Ilaca f papas; en la proviueta d.. Cauun '1""c1uj
1, ·,ij"..: .. '1..,,111 14;, ar-rancar lni!
(,',"'yi' , c"......-har i la tria ,1" 1,,8
1-,,("/1'111, ("<0("/1//;; (",,("hillll , rastrojo de Ir ¡" o.
.., r ebaño i arrearl o: yu«/lOI" .... r'., Il'baño de YE' -
¡.:o lla..; ""t'<:'It",• ....id.., re baño tl e
IOti animulea ; ori../I.. (".....,,¡¡ , cuidador- UE'
oveja... : ".<"41 ("0"'/l i1 , c uidado r ne
I -. " olt . , ' D¡¡jll. la.
(,'..1' .. .. , C¡¡,¡tr, l r.
QM..diA, tr;""tuilar; ""MiAO''', ríempe d.' t n''''l uilar_ En
épccas p.'Uo't .la:s no nacían JQ8 arauc.:IlI"'¡¡ UII.I ......Iuila siete -
ruada, ..ino que eo rtaban con c· uo: hillu 111 lana IIt'Ct.'üria para
8U
.\"'1"_" (""' '''''/0, aman(l.,U cawl llo.
11« " ¡¡i/I,, .., 1:18 r c"t'lI; 'u,'I .. ..,.."», dcsouurts.
• iA"i iitN, Irilla a pie en eur.
/ 'o..al q.." ,.fl ......, ('"on
I' a rll Kuard"r 111 8 Iahrteaba n 1.. 8 slguie n -
t es; Q,.ru" . r-tu-ro en forma de b"J¡¡.a: A..illj, !;(lIM. 01(' [unce o
t oto ra ; cAn,.,..." . t 'uo>ru (·..rnpioto ,lo> O\'pia " to·ml.·ro: , ..ro ...., .
...., . tronce hue-eo. ....me jante a una hurrif'a.
La s t r i!;u!! del centro i la 8 del est e 01,· S.!Jue¡hula.
h. f'OlIl ta . ada plaroll á n ll"8 « 111' 1.101 olrallo PSI' ''' a<l d llfll O'<
all:ri colall a &11 \'i,L" econ ómica, 1.0 1 ",A,u...A..- o COIf'f'" li \"ida·
01... a ndinas, eon o1 r ec urao i n:¡Irot.nM(" dO' 1 piñon, no prest a-
han a l;¡ IlJorrif'lIl! lIra l •• df'flirad o,". !'in embareo. ¡(plI-
d...('1Mildo X" II comenzaron 8 l,ra ..t Íl'ar ,. \ eutnvo en peque-
nc <11" 1I11:lIlIallo IlPmillas 8" " 1111 e l reenmon¡c del
("non i 8111 Hoe nles: • 1..1cebada la lIi ("l llhrllll antee',11(" t'omi("n "
' "C a 111' \"111" )" pequeñita la r-ul.ren IlIom"R llhillo illlOR de nieve
)' se I' lIl il de bajo de ..Ha lo!! llt'iR)· ocho J\lf' lIe"'. )" t"1I nvléndo-
se 11"rrpt [,lo la nieve, que la rta el 11"1. ..111..• (,OH gmu puja n"
7.lI. j mad ura 1I1 1i(, 1I1 (.1 0 que la "'1"11 ' l lIl ' Re 8iemhra dond... no
hni lIi,' ve. '
t rlhus dr-l Iltorul ma nifes taron Plllfi ll l' t'§ i en tos tiem-
pOR,¡Ut' 8;".mit·rolL mu i osea sa h,t'\ ina d ulI 11 la a¡:r i("ullur;1 i
ni past orr-O. La pesca i la est ra o-lon de moluscos i
mnri nns eonrínuubnn s ien.lo "11" j)('u padnllt'S huhituules .
l' lIm IOll 'I Uf! habitaban tae ori llas , 1,· " ra lld.... r i08 o laz u ua s.
J il ta rea de pt'1JC'lr era eeaslounl, "\ hora, 1" '1' lo jen.. rnl , e]
indio 011'1 v.. ruro no w nplh-a a la
Pa ra N la ope ración se ya li;lI\ ,1, · redes . ...lt'''' Ñ, que rahri-
{";l h,m ('011 hilos d,' j UIIC"Os o cort eaae IIp i1rbol.'9 i sumerjiau
("011 pi ....l m !l agujereadas o dr- 1""q1ll ' r);I" t"!lC'a\' aC'Í(llle8 latera-
l'lIJ ( I t :1 d " YH<l¡. cardon ,' l'U) "" eoarctef;11, Ies eumilii"l rnt>.: l
1.18 bcvae. LoII eos tinos hadan. alll"m;lll. 1"11 la plll)"a c"orra le
de p i';l ra o 01,' e n lo,; ' IUf' la nha 111;u"(":1 dej aba
,1t"pol<j(adOlll 10l!I
(1 ) l A" ¡"di". <\.. 1" ......IR ""'""1'>'" 1.. "...) ,,1/..1 i 1 <l.- l. pr.".i n-
(' ilO d.- l ·lOu t i". ' lu" " " Iml ti " I ¡ '" , l., d 1 (l0", 11
Md",f/ ,,,..,
- 9° -
En toe rl oa armaban nasas de "ar illas ent retejidas, llama-
das /foil" . qu e encerraban 1011 peces en la noche.
Co nocra u 101'1 a rpone s i anaueloe, que arreglaban de eapl -
nas i huesos i alll.ban al cor del del j unco denominado flnrha
[Bromelia Iandbec ki) .
1011 eroniatae, en Ills ag uas mansas adorme- tan el
pescado con eatrnctoa de i coneene fuer tes, i en se -
Io':" uid:l lo ensar t aban con un ins tr ume nto de t ree
punna gudos. If AAtR hace pocos anos los indios del int er-i or-
pescnbau colocá ndose en hileras en la orilla de un río i en -
sa rtando los peces con un pillo aguza do o gar rocha, en oca-
siones con tres o cua tro puntas, el
El arte de la navepncton 81' eur-omra b a ent re et toe en {'1
est ado que correspon de a las ser-iedades de tipo infer ior.
conocian 1:18 velas i 8U!I emhareaelonea no pasaba n de ser
10 11("08 i peligrosos ap.n-ej oe.
Los pri ncipales era n la canoa, hll" "' pll, i una balsn, f¡'all yi
hoi Ilallgj , que hacían de totora, earr fzos, troncos de rha'lua l
o madera livia na , atados con r"'Jlli, enredadera del sur. Fu.
bri ca ban la primera de un tronco de árbol de dimensiones
vari adas. que ubuecaban con luego i haehns de pede rnal pr i-
mero i en !W¡:"uida con instr umentos de hierro, Celebra ban
ñestas pa ra cor tar el árbol, pnra allaar lo, ahuecarle i ...ctmr
al agua la canoa. Todavía se conserva esta embarcae tcn en -
t re los indios.
Solian !Wl'\ ' h'8C como de t imon de un PCdll1;O de madera
ancha parecido a una pa la. Los remos eran palos con una
corteza de árbol n tada en uno de SU8 estremoe. Aprendieron
deepuee a elaborarlos de UIlIl sota EII es te periodo de
desenvolvimiento pr ogresivo de la rae a, la mujer sleuíó
aportando a las tareas ag rícolas una parte eonaíder abte lfll
f'SfUN"ZO i cui dado: ell a sembraba, atendía a los detalles d,.
la semen tera en el ano i pus toreuha el gnnudo. Pos terior
mente 111 eooundaron 108 prislone roa, los niños i los hombres
tnut üee para la guerra.
Pur tentes entre 111, eedía nse las Iamilíae unas a ot ras ape-
ros de labra nza, animales i víveres cuando la neeesidnd lo
- 9' -
extjte. Eatnba vtjent e, ademns, co mo una leí la cooperncion
('011 108 t rabajos (le IiLs s iembras, de 1!l8 cosec nee i eousrruc -
don dI' habit aci ones,
El croutsta Núllc1. de Pin eda i Hascunan da testimonio do
eete hecho en el pasnje que «Con esta ad vertenctu Iui
moa ti su ('11M , a donde se [ unta ron mus de sesenta iudlos
con sus uradoa e tns trumcntoe manuales. que llaman hlle"I/",.
unes a modo de tl'nedures 111" tr es punt as, que en ou-a oca-
sfou me pa ree!', he sumiftcudo de la SUCJ' le (lile con t'lIos se
levant a la t lerrn; ot ros son a la sernej an7.a de unas de
horno, de dos varas de lal'¡:"o, tan anchas dI' art-ibu como de
abaj o, i el r ema te de la parte s uper ior, cumo cosa d... una
teret e, rli smil\uido i redondo pa ra poder abar carle coula unn
mano i COIl la ot ra d.. la asa 'lut' en medio tiene pam elctoc .
lo; i de f1<llIf>lIa s ue rte ae eavu 111 tierra IllUni l lll, i hacen los
ca mellones en que las mu jeres van se mhrnndo. Est oe dia s
son de I'I'¡.:oc íj o i en treteuimlento ent re ell os porque el a uto r
del eonvíte i dueño de 1; 111 Chal'l'ilS ma ta muchas terneras,
ovejas de la t ierra i cameros parn el gasto, i la ca mplllla
don de est én t ra ba jando, euda uno a donde le toca su IHI'I'Il,
es t;\ sembrada do ca ntar os de chichu i diversos ('011
asad ores de car ne, ollas ríe de adonde las mujl' l'{''¡
le van llevando de comer i de \)('hl'l a menudo- (11,
Toda" las filr nas a¡.: l"i eola " de sccton cooperutiva tenin n r-\
carácter de ñcseas , cahlli,l, pam l,)s concu rrente». Llts hah ia
pa ra eer rm- un cort ijo, se mbrar, trillar , N (' ,
Tules ñes tae. que se ve ritieuban con UIL r-eremoniul dcte r-
mi na do, ex ijiun un ¡.:ra11 C011SI 11110 Ile licor.
La pnsio n de la Ctuhr iag'IIt'7. se ha des e nvuelto 1.'011 elwrjill
ent re los araucanos dcs.to 1\III('S JI' la tíognd a dI' \olll"spaño
lell hast a el día. Siempre han heludo enormes cllllfida.les de
licor es,
Ant('iI de la cunquistu "sp: lIlolll labr icahan numerosos bre -
\-ajl' lI Iermentados de las fr utas i semill as de la cllllhnall le
ñor« nj-aurnna . Entre muchos, utili zaban IO:i lrut os d.' ! molle
(1) Xú"wz d.. l'illO' d" , C""/i....ri" f eliz.
- 'l' -
/ 1.i1r(";1 molte), del maq ui .. lil\ lllll' lui 1, de la luma
IU" Iuma ¡, de la murti ll'l )I otina. ' ), la quinea {Clwp') ·
di11 m ' Iui n",, ) i la fru t illa chil",¡'lilit El jugo Ier
'11 ·nlA.l .. de ('olla InItH. q u.' alcanzaron a m..jor ar por cultivo.
por ..u ,I1:u,.to m"'no:< d,·...
l a bo·hitlu a raucana por cxeeleneta fu.. la r-hk-ha de maíz
("' lId", • de i mportaciou pt"ruanll. Ohl' ·nia.... I,1 l evadura . 'tUl'
In d ll f('rml'nlar (' 1 licor , por m¡."·t if'llf' ioll .. joeutadn por las
lIlu;"N'fI v¡..j'llI i 10&niños,
Aba udona roli la f t' Tmen l al"Íon por estr- m...lio prtmlríve,
r-ua ndo de 10'<' ''1'n'all'1l "111'111'101,'''' pa ra n"' mpla
pur un. ' levadura qut' ehl,· ni" 1I had(' lI do podrt rse un
poco , 1e Ir ij.!u o ti.. maíz en UIl hoyo. I' or último, las mujeres
u preudi.. rou II pre pa rar UIIII 1l'\·;.. Iura par("l' idll a la r omu n.
El 1111111)';11110 ' lue SI! en "OTuli"¡ulll's la n Ia vora blr-s
"11 (' 1 t e r rilorio, It·s p roporcionó otra 1lI111.. r ia pri ma pa ra
uumema r e1 numero de sus l",·hhlil'¡ r...·II Il·lltad;lR tputco,
r-hk-hn <1 ,' InllII 1.' UH\ l.
Xo Il,... lo mis mu ,'OU la vid.
En laH7.01111" doudr- r-l cl ima faVOl""l'{' HU e ultlvo, los ind ios
no pla ntaron una ...-.]'1 "epa " tl II II H.'orli joll.
La Hmlllt ipl,' '¡ lal}fll"(,'¡ que "xijlo la f,lhri"¡lf'ion del vino,
.. rnn ÍTll'Olu pali hlf'!! COII la ral lil d,' e \·i"i')ll i 1"
olel ill,Ií...
I"' T{) 110 aprendieron a f'la"orarlo, eupb-rnn he llf'rlo con
r-reees, [ " -..d.. 'IU" ..e atlrrlll -' la dominaciou ..»pancla, ("1 vino
i e1 a::uardwnlf' formatmn la b...... d.. lo.. IrlJt"luf">l de espe-
d('!o "111", 1M illdi o,," i los m("I"('llol.'rl'll.
el l<il:l,) X\"111 ha.;I;. 1.. cOllllui"la de ñninva por ("1
.. jo>rcilo de 1a r"pa'thlic.l, 81' Inrroduciau al in te rlor desmedí -
das ca¡uida'!.'ll de a rrchns.
Cuando l!#' Iuudaron I'uelll ();l i stlrji," la industria del aleo-
hol d.. " " '¡ea , cOlllínuú en ..r ('''C1I111 e1 COIIIlUlllO d..
h' l"la producir- N, una 1'111'1(' la pohlaciou in,
dijt"nll un '.,.llIdo patolójk-o.
En l.r actuattdad, 1" hu-linaejou 1111h ir a lid ind io I",:-, r ('1
- 93-
.alcobol no ha disminuido. Bebe cada vez que se le invita o
tiene din ero para hacerl o.
Sobre los licores que encuentra en el comercio, cuenta con
los que él no ha olvidad o fabricar, como la chicha de man -
zanas i la de maiz ( lII lt dai en el nort e i mu scd en el sur),
ti pica t odi, vía en sns br evajes ernbringantes.
Usaron primer o como ut ensili os para beber conchas del
mar, i en seguida platos i tazas de mad era o de greda, Al-
gunos caciques ricos teuinn taza s de plata de forma pa recida
a las de mad era (1).
Sin emba rgo, el pr ogreso agrí cola recibid o por los arauca -
nos de los españoles, permaneció en estngnacion hasta el fin
de In colonia. Para que se desarroll e la agricultura en un
pueb!o, es menest er que viva tranquil o i con cierta segur i-
dad. Las consec uencias de una guerra prolongada se deja-
ba n sentir sobr e todo en los cultivos de los indios, pues los
españoles en sus campeadas o correrías de verano destruían
sus se menteras pa ra cas tigarlos o rendirlos por hambre. Se
veían obligados por esto los nruu ca nos a sembra r espacios
llmi tadísimos, que cscondian a veces cutre los bosques de
las montaña s.
En ca mbio sus g'anados permnnoclun exe ntos a esta devas-
tacion, pues los oculta ban con facilidad o los tra sport aban
a largas distancias al primer nuuncio de peligro o de in-
vasion.
Aumcntnron en consec uencia, hast a formar crecidns can-
tidades i la verd adera ri queza de las famili as, segun el testi-
moni o de los cronistas, «Sus riquezas son los rebaños, que
perseveran no por su crianza sino por benefi cio de la natu-
ral eza » (2).
Fu er on convirtiéndose nsí los a ra uca nos en comunidades
ga nadera s mas bien que labrndoras.
Per o desde la fundaeion contcmporúnen de los pueblos de
(1) Colecciou del autor.
(2) Fermi udez del I' ulga r, CUl11ccioll de Liist orl adores de Chile,
lomo XXIX.
-
la fronl pr. i e l ha luflIl lnerementc del comerejo, ee operé un
('.alJlhio en las dl'1 araucano; Jlf'rdio.u anli¡:oua'
Ml.f'n.ion la c:rill de "nimalN i aumentó .1 cultive de hu
lit"rrM.
1..0:" tllt"di.- de exial('uC':is ea mblaro n i¡:-unlm.. me. l..os ali -
hM'llI oa d... orijc-n anima l dtsmlnuyeron para ceder en gran
¡.rolflP 1011 hura r 8. loa \"f';"lnl 1.111110 loe {'O*'Chadoll, como el
I'¡¡:-o, la cebada, ('1 1II'lil, 1:1. r-tc., c ua nto 1011 de pHI
duecjon ...t l vesrre, ."Un JO 1<lIl i )"l'rhall ríe difert-nlt's
(·>4IIll'ionl"'l.
1.11 ce...ina ma puche hn qu ....lado a s! fij:. en ,·sla. pri llci p:l

/'..,1, ...",· " t i p i,/rll l"' ;;'. de ('011 l'üld o; .. ..ndce
(·:...i díarían.ente.
e.,O; (I ri¡.. 'U eaucocluulo], "''''''''U' (ha rina todo;¡ los
din .
Ki.lA..; o d..gtill .....""t. lI(' porot..; al¡:-uru.. veces.
/'.." ... .. ,.nd. ea l.lo'¡.. "11 dieiembr...
/'i.lnt ,'; "ida, "ahlo d.. .. n .. 1veraeo.
Xn,,,,,, o •.,,.e, hoj;llJ d.. ri " ltn('>'/l con l'n la prima
vern.
('nl nl ro"'"" ¡ g../!J'11 ro",..., J,l"uiSOil de d..1 1' 0101('; .... n
..1 i nvie-r no,
[ 1" .......",.e, ¡:oui!lo de I'a rn"'; .... "".. ro.,.,.e, de buevce; o , ...." " ,
('.In,.. IU'm!:l; ....
A .... 1011 Illim" IIIQl!1 "d"llllf'll se a¡:-rl'¡.:an r-n vern uo III!
r1"1)[ ; "' .
('''1Il0 •• ve, la ("a rll(" no .. come ..11Ire 1"" Inotoe sino en
Iort uitas, lI11 imah'll JI:> ""['111 0I" "l i llad08 111 con-
1'11I1l 0 ino 1I los Ira hltjOll al:n-¡....1as i a 111 venta ...n dun-ro.
1... tampoco MIecnd iana en 1:1 cud1111 jnti ijt'Il:l:
d.-·.. n...-en el uso 01 ,,1 horn o i sólo empl ...1I11 L, (",,"izl l en -
I j l ' nI ' ·.
I' .m eomidns no l i" lIt" lrerns lija lt ..1 ind jo: come c ua n-
,1" 1,, ,· jaO'ta. ""1:\11 pr e i en 8U dl'f.....l o. 1.. 8 prov t-
de ("OI1!l'''RO ""lraomi llario. r-ome ha" " a IOMtadll ("011
lt ¡:ua / ..1
1
,,) í more. tA lt P;l>tiuIl<lfl o por ..1 aji.
- 95 -
f:' 1una babüacton suelen hacer lall muy. r r ll por lWp.uallo
IlU.¡ruhlOll_Si en una mi milo viven el padre, una hi jll vt uda i
U1l hijo cA88do., hai t r e l l l u ~ ...., r'nAA aol rall M' van invltnndo
a la hora de comer el eonrentuc de la. (>1111 ( l).

C'APITl"LO 1\',
. .- ( l"' .ll''' '·;'''' '' . d,·l b ,,,I..... ..,, ,....lin....... f ....•• ·,I...u ,-id .
- 1 d.· l. "ti.·¡". ",,,,,,,al.,, d.·] 1_
(" rill i 1". , ..ji,I". d.. lll "",)o·••- t: l n'l j .•.-I... ,-¡.Ia .." j,,,.i .., _
""._E" ,.\ ' ·'·r""".-I",. Ii.,.la•._ L". r"""¡""'" i jl"';:''' ' '''' l i-
,1(""" - 1..,. '1 n. ' ... I>n>' -;,-¡,lo, - 1.1, ,,1" ""'11. - 1".. "/Ir"-' ''' ,1"
'·lIh"I1"•. - l.". t ml.ajn. """1",,,,1;,,,,,, _El ,''''''' '' '
_ El 1l " ¡", _ C' "", ..,,;,¡,, .¡.· l. "11'11 .
Aun cuando la f 'lml1ia patriar" '1 1hahj.¡ pro¡.: rp>l;\ '.iu much o
la eouquiata español a , al¡:ilIHh' <"""l urnhrl'!o de la \" ;" a
tntt me conrínua ron en uso hall!a do" ..;:.:10" despuos 1"01' lo
menos. Tal !I1J,'poli., con las rO:"f" "," Io»I al l"Ufo,
Tan pront o eomo la mujer eenna loe d••lores que preceden
al al umbramiento. se le fupra dI" la habita... ion: I,..r -
que ern pe rsona tabuada. que !,odia coomunir"r lo.> dolo-
rN del ('mhllrazo • los q ue la rodeabau. 1"'''' a Mu hlf'N"r -
se a al uuu slrío prost mo al río, r' omo a pila. se bota ban
t am bién 1001 obj etos que 1(' perreneci an. Una india.
o a mil{8. la acompall:lba en tr;¡I\CE' t au '¡ ifir il i le IIllruini"l ra ·
ha 1011 ali 1110:"11101l.
qllO:" se efec tu aba ('1 parlo i se hana ba , \'o l\' ia ;1 su
habitaclon, abaudc uada por Il UIl lIl 'l r lld,'rpll..\ IOIl , o(" h.. dí as
ilm a h.oIftarllP de' IlUp\' O con e l utno. Ctullld.. los
mn-mbree de la ra mi lill 1:1 recihlau con df' molll racinnps dO'
1I 1.. petque t"1 lahú hatoia deeaparecjdo cou ellavado (l ).
11 la actualid 1 ruodiñcadas f'Slall pr"di("' I>l. Hol
la pa rlUrit"lJIf' (... ¡. .. I ' ; 1 en u l'al'.1, dl'
rorl ill ,.,. ..11 la ", m", . "";" 1" <1 .. 011 lltzu i p"r un .. po.. r-
I.. nl '1''' ' ..<1.. , : pt'ro (....1110 H'$l ij io del a lllil:"lIu l.. hll , "'" 1"
..hlilta a hafla"... ' lnmediatuun-nte ,\,,1 alumbra-
mf--nt«.
..... ! ('"l.".." a l ui n" f'll la r-una (rO(1',;/1", ..), df' ..'·
r ill ll ,1.. f lÍ ' -ilt i ,·,'.m",I'1Ila ra d,'jllrse " 11 I'0llil' ¡"" \" ,, 1'.
I¡,.:jl. :1n-i m:ula .1 11 11 (11,j" lo ' ·1111 1' 1u¡{'ni .
En Iw.¡ 1:1 ,,"" <1 " " 11 ex tst enr-ln, d II"mlm' "l' <I " di ('"
;1 " l 'U["lriulH' " , ¡ U' ' ,," ' \·11 11 .. ' · num"n lr.
I:N 1" " i ii..¡ :
l mit •. "1 juPgo d,' LI ,.Ju.... ·.. r-on ul ro "t lI i O" ...
h uil a de {'.. I,"I1, ,,,. lUul,I :ul.. "111mI"t l" .
.-\\"1,01" a 1;1 mml ...• JI ""I.]"r f'1 fUt-'lZ". ;¡ ....r rer la ..
' I" ,' n u.. hl ahtll' la u r uro.. !linu.. . en ":l mlln.lt' ",tr i "
'.n -parado d.. la Illl1oi l....
( IUl' de l•.,. " l iIllMIl(olI d". 1.."
E.. ,,, ..('i,, :
11 1;1 r hl.....·,. r-ou 1".. ni.,,>\; ti.· su t..I,. ,1.
( 'or r.- a (' 0 11 1t'1I mi,.m"...
.h wgu " ..",1 OHI.hN" tju" I:"IJ ti.. 1111 " 11 11 01 ,' blanco i
IWl:"f " •
Ej" c' ul ll " 1 '''''''''/N''. i rrt<ti ¡': lIt!o p"r 111 " j.: mtr, Il'1I
<' al " ' I I" i al I<w· l"l. ) 1;1 11 1'1"11 d"I,(' I" III' rlo ¡,," ¡.: r.1 11,1" II .
Cu i'ht la ll o'· f'ja .., a l'.. m" a fmt!o d" UII l/," fa ll d, t qu .. 1...·.. IIt'r):1
:1 r. e 1.. p rovee 11.. "3ril];1 10SI.. ,I " .... 1 i uj i para r l rli' l.
Ay uda II la mlldrl" t' n lo" 1ll" Ut";ll l' r('1I d,' la l'n><:l, r'oeno a" a ·
rrea r I..n.. i ll¡.:r.a .
\"ijila 1000 {·erd08.
1h.I.. r me con u!rOl' ni ....... o ("011 la abut-lóI.
('.... . ,'.. j "('''. :
J Ul';:"lt 11 1;1 chueea I "r",1 r .. JrA. :. '.
(l ) H._ ...... 1/i""..,.;., . l....." l .
h g II._ l" ,¡", ; ti ,·,.. " ~ j •.• ,l., 1 ~ .., .IA ~ i.'...


- ' 0 0-
C'uida lotl bueyes i 10:1 C....b31103.
ApremiO'euemoe u p'.). Le eueenen r- l padre i 1011 viejo...
1.I(' \'. recadOl$ de su padre p'l ra Invttaclones ("''' '' 1/'' 1
eonv ldar jPnlP).
Apf'('ndea dar bif'fl recados i MludOll ("'''' _ 1.'
..lp aman..... r caballos ( ol m' M _ . ro'...
de jinete fOn las ca r rerlllo ..
Cort a 1_ i los deuror.l- Con-luce 1.. Io· na en ea "
rreta,
('anduO\' lo. bueyes de la 1',arreUl en 1010 lrah;ljOll 1 mano
dadoe.
y " a l pU"h1o 110 compra r o vender.
.\('omp.ana a los J:"randt"ll en I'IIJ:"u nn, f,, ('nIl8 ,LJ:"ri ......la >!.
" ij ila los ,mimale, de noche, en 1111" choZ<1p oqucna (l'k hi
,.'""'" N"f(' 1I de1('(11 ral.
se h,lI'a ,¡ la hora que quiere.
Duerme 1101..,
f:.....·llt:ioll:lhu(' lltl. a 1" r-.... ·l ll' I, 1 \) el Ik-ec c"" molo
p:ulrf'Il 1" U"lllll ll COII recursos aurteiente•.
RIl T" nlad riril:
lall t1f'Ml a ll pUnl tlllhllt' nt l' .
Se l ·UlI'1 . con permiso <le 1". pildn''' '
Aparla Cltlloll .
Tn. l:laj4 en la a;rril'ultura: ' il·I\l1>,.,\ tri,l(o eu mayo Ljunio,
chacra eu primll vera; t'llqll ila ..11 oetub....; en rf'hn'ro sil"e:1Io
('l' bada i Iri KG. ¡ Irill1\ con
SuPl .. a p....mll'f un oficio lllaplld... .
('orta mó&derll. pa ra It'fta t p.1r:l {"U\ llltr\lt.'t'i' lIl .
,oaAl pu..blo a eempms o V""lU .... la na i
:lui roall'L
1'....... la nrel"- a UII df'dpa<'"hoa IOIl Ulr vi"....
.\pllf'><l.1 dinero a Lu earf'('ru de caballos, juejtoto de r:hl \e-
('.... i .iE' b.hu.
,oa. 1M pinal... 1'01 '"' ""'" <1.. " hril. 1..... dnl vall (' eenu»!
' ·II D A 11, OOlOla en btlllC&de eoehayuco ( 1)II n ·iII ea util illllilllll/
i lu('hf' ( [,h a laeru ca ).
Vis¡to¡ II sll'l pa rjent es i cru... ndo no tiene t rabajo.
- 10 1 _
Rl' t tihup ' en 811 easa 108 rl'1!lt"jotl q ul' ha rf'f' ihi,lo.
1"' 1.." "1\ la 8 IiMllll!\ con r-hir-nte (' r' p.. r, ).
Slil'l.. ir a donde el p reteetor 11 t'nlllhlar rf' r1nm o!\ sob re
llU'I Il' r rl' llml o al j tl1.,!l'a<lo a (lu
Pn.-lIarllt'
d.' rI....poj<oll.
\ '.,n muehoa en e1 mes rI.. mM!.Oa ti R" l' úhl i" a .\rjl-rHina
("011 1JJllnlAII i nd ornOll de plata i t ra en rlnima k ll.
Xa rra epieodíoe de sus ma) ' vr""' ;1 la lumbre d,.1 hogar, en
la noche.
n....i1ll' 11 1011 q ue vienen d"lldp I"j<>ll, pa ri " nl ':'!! o
ami l:ol'l.
Int" r d " lw t"1I el m.urlmon¡o <It" l'IU!\ hij......
Conomlta a ItI "."rh; cuando ('sta eufr-rmo.
Se hllil ' l t"1I ,-"rano. n "l "fiil "1\ inv¡..rno.
1'(' 1" " lIntll Il nl PIl d.. la 8<1lida d...1 !lol; r-omr- c uando hni ¡:: ui·
11'1 p...·pH.. udo.
Sal.. flll 'fil do la (' ¡OSII a reelblr .. l eol.
s.· acu..etu temprano.
""lO 'ti njn :
lI a ('I' 1I'Ilhaj a r l' 1011 hij os i pnri l'nlo' !1 'lit " \"i\""1I ('011 " 1.
'\('Onll' a l, a a 1011 lIiiloll ('1} ("1 euirln do dI' 108 .uuumles.
Sucio' Hsisti r 11 I;ls til"iltas o tral Il ll l' hl o.
S(' r-alir-um mucho al sol i al r,...eo.
Ni!l" a los 'l ile 110 \e obedecen.
s.,. 1¡¡lna tuueho.
lI a('1' t .... la llwll tu verbal (.-Imf i ll .' RIII"lI ol E' lIlorir s¡ t:l' r-acl-
qu,' o ti [e 'IUO.... illl hieues.
(It·U¡.olldollt"lS d e la "ida r.. menina f' dr-sarrollnn 'te es-
tO;' mod o ('11 edades.
R .. 1.. ..ifin:
a 11111 casi tas (r ...." Nl t ).
a I;ls mu ñecas (pi ;:' , , ....1.
('lIirlll o \-('jall.
AI ' n'II t1.. /lo moler tri!:"" . O;'K"IIr111t' nllr 11\11<1 (r .... n l/ ¡ i taeer
h ilo.
('"" ...tu ''' j .lr.." i "olt a ..:
Hi la i tt·j<·.
' "/1 a l r¡o a hnscar a¡¡:-u:l.
_ ,e. -
Hace ,le l"(l!nl"r.
.\ COlllp" na <lo la madre al pueblo.
l\ ,lrH'la ruee o¡" . t ...\.
)lu('l.. t' llriJ.."O j prepara el 11I011.' I.."n
i
,.
Limpia ..11II.·rl'j('i.. i la\·a rupa.
TrahaFI .....0("01 o ..... dai,
_\si"l" a 1,15 nestas,
Ionl) ;&, Í"l ll' m lnwnl" ' ·aria..,
O.... I1IW aparlt.' de la madre; ..i sen d05 o tres, jtl nl'I>I.
); 0 rin..n lne he r man as.
IAHI '·a ront"ll >'C golpean .o¡ 1I1('I.mlo.

('H<I".I" ,,"101 .."""da:
Hila i teje maa, para el mnrido, pa ra ella i la fam ilia.
Tm".tja la comida, el moto. la htu-iua i h ll l ctnches.
d..,lieól 11 los Inth;ljOS dt l
("' ''''Vera 11 loda 8 lal! Iaenaa de la a¡.¡ ril'u llunt,
('uida de la co mida i reproduo.. Ion ti.. la" el e eO I"l";11.
.\ con, pa]);¡ al ma rido al puehln i 1'''8.1' ;UIl (,1al despac ho.
Lavu n ' ''t'l! piezas de veeu r.
Cu ida a los lJijol! 1II"nO\"('s i pl'i na il lal! nif'lall.
.\ "1"...'>1 , -ondu ce 1,1 ca rret a.
I Iuarda el dinero de ven ta de sus animales.
.\il isl" COII t'l marido ,l la fiesta i 1\(' \"1 la>l provisiones que
lee eurrr-eponde aportar.
HUl'nnt' en cnmnrct e ap<lrtc.
Ctlfu"I" lI..ga a la r ..ju:
h,u-e su comida.
lIil a etta.
(J u('<lll en la easa c ua ndo lodos >1; 11"11.
:-' 0t"1f' I... ñnree (1 1_
En lalI cos tumbres, domi·s lica.5 d.. li" ll1po& P;1S;ldos ent ra -
hall h:iloitOll que se relaciousben con 1.11 guerra, En
111 E•• " " """ ' rd"¡"" I,a . id.. "" 'ritll .. " IIra Uc' " '''' ,·1 j';' -""
ah"",,,, 01,,1 h,',,,, .1.. T, ·,,,m·o. l.or.."wlI u,·,'I,,·, ,l.· ..l ...·nr".
- , ol -
13811('1111111-'-8 \'3 dismtuuyende la eocperar-iou di' la muÍ"r a
1..... "'!rl-'llll üe la
Ch"rUllMI'lIlciaMhan varia<J o 10:1 rej hllent">l de la \'¡da
("TI familia d.. la epoca d,' ;' '1 ¡ ..rrfO ro'I i dfO 11 M II-
temporán... de En l...nf'.... 10110" IO@ ac tos del
hombre Ae eneamuraban a la ::;u... r" i 1011 de la muj"r a tine..
eeonéuur-oe; hoi la eccíon comhina.b.l!!' la familia llCCOII('l'(L-
ti a illcn 'mt'lIlar 1001 medi<... de> f'x;'<lellf'ia,
R.U t.1 a¡:n'¡,r:, r l(ti por menores 01(" 1'18 \'ariu OCUp'If'iOIlE'M a
' 11l<" 1lP- d,odit" a n por separado I.. h"IIII>.....:I i la" IIIlIj "I"\'>!, fia ra
I("cer UII I'ual!ro com pleto de 11I vid,l d '" araucano,
La eultura d..t sueto ha ocupadoeu la .\llim,1 mi' a,1 df" etetc
Iugnr l:"!Wud al en laM llu'n<'iOllt':'l e ,1"1 indio l l ,.
se ha de dicado a lab.u..' " manua les ('(lUI '
pl(,lIwlllarill M{\ol ,. a¡:r kulIlI l"a i a ", r".. i lL< l ilt¡)(' IIM,hi.. ' 1 la"
llel '(,Mi rl"d" Mma l t' l'ia l(' ;¡ de la "¡, Ia r-u fa milia,
P OI' 1.. regular, 10M uficios han "lI l,"ln rl'I"ll'l i,I"" /:'1It!'(' 108
indios. En unn palla haloia un l ra 1mj atl or el ,' de
murh-ru. eu <lIra ,j" obj et os de pl at a i 1'11 d"
t luta .. especial iliad"lI ¡ndije uus.
¡ llIhia l hnl todavln indiv idu' ,,. "cul-"ld",. ,'sclulIi\'amelltf'
f" 1I hOl<'t' " llilln ll montar ehil/"f'. í otros ' 1"" 1I010
¡. rr".l.I; l;¡ba ll la rnou turn o pellones t'huYl4 tl IH...IU¡.
Los ohr("l'()s do:' \"tlsijHMde m;¡,lerll la hri -
('allan ,.I:lI08. IU" lItl':I.. tazas , eueharnnes i es rr i -
"era>l. Imitah.u L PSI"" últim.ts d... la" 'ILI" rara vez soliau
obtener df" hier..., n lu-ouee.
Entre e"lo>< obr eros h' li "" d...licau umcamen-
te 1I la failriclll'i l)ll de bancos para ¡h .(HC1l , ot ros a
la de
,.\ ....t.1 mi81Wt ('1I11':::,oria de tr:lhaja ,I".....,. ("11 11:1111" 1"01 I..... to-
10>1 q lle tallan a cucbtuc retu..dn>l 01,' ti:::"J rlU ht llnllRa;¡
(( h, m" ". " III , ¡lara 101l cerneutertos i 11IH'N"<"m"nia" de invo-
caclon.
:SOo 1>O!lf'e el 1ll,,!'U(']IC apl¡Iudf'tt 11111' 11 el lallarlo. reuta-
( 1) . \ ,...,",{". ,'" ..al'itnl"• • "h·M"",,",
- IC4 -
uvae al 't is ti l.' all son 101'<'118 f1"ura s que nene .a¡:-a se m..j,Il\l: ;l
<l 1.1S Hneae dI' la t isonomia arauca na.
Los t reuZlIl!Of("1I de rteudas de ('.or rI'1L8 Iormn Il IIIl
gr-e mio I mportante i numeroso. Xo 1]]('n I)8111l(' ""1011 eran
.l1ltt"8 108 lr('nzadorc8 de lazos de cri n í'lim /'1IUr e) i los de
j unco
1.011 eenaeteros (qnt /core) Iormnu ot r o j;:Tf'lllio de indivi-
duos mili d i..srroe en la l"lahonU'ioll dI' cr-stua de tOOllll di"
m"lI lliol1t's, aunque de unn sola for ma, redondos, de la h O!' i'
a uchu i sin IISII. Fa br il',ih: mlos de ' "aril lolll dt' t"lll"('(Ílldcnlll.
) Iucho lIlall ilrli.'!tka i resistente es la etabom-
elon de ('eSIOIl <lt' juncos, 11 que dedicn una clas e mu¡ Iimi·
tada de im[i dduos (l/ t]' l/re). I .rt]'u se llama 1Ina pieza mili
eomun t'n las reducclones, eepecl-s de tuenre para lavar el
IlIOU' , que es plana , redonda i de UI1 tej ido PUI"a ' IUC
11 0 filtre ct ugua. Es la obra maeet ra del ano rnenua t de
los ma puches.
Los. mi"moll na cen euuaer oe de igual tejíu o, tumhien d,'
notable perteceícn i hmgQ) "
El platero ( r err au) ee ('1 «rtt ñce por excet eucta de los in-
díjenus.
V,',"lc que eome nznron a obtener monedas el e plata, dr-sde
clsi.ldo XXI, i 111 1\"('1. iniciados por los eapun oles, apren-
dieron a fundi r i moldear pie zas üe eete ml' tlll.
Los caciques opulentos teníun en 811S casae uno d,'
per itos, que le Ia brica ban todu la eoieccion de la joyeri'l i11 -
dtjena, 11m en armonía con la va nidad inj lo uil a tle los jl'fe ll
bá rharcs,
1I0i es uua induatria libre.
1-:1 pi Mero tunde el metal en crtsctee (lile CO[O('.l en un
bracero. Yada ItI plata derret ida (ll t'aj en moldes que arre-
gla en un cajón de arcill a o arena fina" ¡': n 8f'guida pule SUII
trabaj Oll COII limu o lija.
Va forma a las piezas es fl\r ie all o c óncavas con plata la"
minada, que suelda conventemcmeme.
Las al hajas mas comunes de los indios son:
Ch"huai (m"o) de dist intas tormas. Autee de UII;)rlOS de pla-
- ' os -
ta, 1011 tu vieron uepiedra i de mf"t lllf" (IUf" torna ron a es.
pllnoll"8. pllrrif"1I 13rmente, de las ciud. df"1J ' 1111" destruye ron (1l.
TN/''' ' prendedor de dieeo. P08iblemf" nle lomaron loe aru-
Clll108 la forma dr- este adorno de 1011 perua nos, que lo traje.
re u 11 Chill'.
1 prendedor Nf'-rico. Tanto 1011 3fOl\como los pren -
d...lo toman por lo eomun prnporcl cnes f':'Itajl!radae.
I J ..II /('"r .., aníüo.
7'ro/wl Q(',,('1I0, ('011ol''' llte prendido (>4'111 aJ:' uja.
'':;'l ,,¡I. col.il' all t(' pa ra el pecho. de Iormae mui variadas.
R""gi ('01""l1le d" r-anu ttllos.
Urlrill"", pre ndedor de roleautes.
N ¡f,.,,J¡ .. ... l'i ntillOfl para 1811 dl' 1ll'<IIIf>nOll discos de
plMII f"osi, los l\ unn faja de lana.
Q".","" .. re, eolln r para r-I cuello I la ('lIlll"'l:a.
1....l r ir ... pn111('r¡¡I<.
Tml"'/'''' . colla r de 811{'la ('011 punta df" plata o todo de
tilla l áminn.
1h , rifll/l"" . eouar.
'f'rll r i J,. I, oolfu r pnrn 1'] ('u.·tlo, anc ho.
1./11"('11/11, UII" 1'1(' 7.n nnchn pam ,,1f'f'I·llll.
1....u i ""1"'''11. pllll1(,1"1I pant 1011 ."i'-II.
AlltPll tr nbaj aban ta mbién t ll ZlI1I p,1r;1 IlH ('11'
dquf'll IU..II" ,,). ""puplas. t'!ltril ...rllll ; rrenos.
f:u"lIdo 1l1'.l:a Tunlns t'l'Ip.1noll'!I.ll'III lulor nO!< arauea nos erau
de pil'drm, i conenee. Il{'ll P IIl'S adoptaron los de enemas de
vi driOM I f"1I flf / " ; f(lJf' i por últiuro lO!! de plata Xo ('0110('("11
la jny"" d.. om.
I .ot\ her rem" han desapareeido en In. inolllstri ll araucana.
Il oi l'e pro vee-n 108 indios (" 11 ('1 (' ....mereío de la!l herranueutas
que III'l ' p!<it 'lI•.
1. 1 a lfarl'rla i pi tf"jidl) eou Ot'UI>;I('i OIll'S f'l'{'1""i Yfl" .\.. la
mujer.
(1) t:" 1" .....I...·,·¡"" ,1.·1 .II'U" r 1",; 1\11 .ar" ",' 1. ;...1... 1", 11,1.1.. ...",
,1.. \·iI1"m.·".
(: ) 1I....x'¡I.·x d.. Xli,.·... , ,Ir In !/'U ''rI"I. I,lij . J i .
- ' 06
lA CfUIO IUi/lla pl'M.!'Il\l\ Irajo a amucnnos el a r te ,11"
""r al rll<' ;:O de har...) Se hk-ie-....lI ,' 011 el tiempo
rrahric.a' ll,"" de li po, IIl'r1nO!>O!l , 1" i olt a,¡
dibujados de colore,¡ blanco i roj r, ('011 ti..rr¡¡fI ¡ r aic l">l.
:\"0 IIha nd onaron ('011 la 110-,:.1"" d... l o", ' ''8I''' floh' ,¡ e,;ra 0('1.1"
peclon en que LInio l!oohn>,qUo h IIluj.· r CUITlO *'
cOInpru,·llA ("(In I,)!! ejemplares .....'OIIII·,., loll .. ..
prAClica ,la P.1 fl1 Irahllj "l'S all"rieol",,_
(.JI Ill llj..r 01e ah" fa mant i.. ue apriruol I:.. redada ¡ fa -
" ¡¡si j,,-,, de todo>! l all 11flo,¡ i Iorm 1"'- ,J, ·..J,· e I c.intaro o
ja rro I:ra nd.. ( 1Nl't 1l1tto<1i1a.:;t", el petI Ul" )" 1, ,;"11 ; ...r lnll .... ,;
de la olla emnde rd i 1hll r j h"st" la "" ..Ii.,
a mallo i ha p .·....lid" e l couOI' imi "u!II d. " ,Iihujo de
colon> •
j ..ner¡' lit ll e n (' 1ho¡.:ar lll aplIl' h,' la ' ";¡,¡ija ordi lla ri a d('l
oomerc ¡o. q UiÚ'8 por 1' [ ah orro ,It' Inl ha¡u ' 1'11' s u I'u lllpra
sil: ni tk ., pan, 111 urujor.
El hi la<lo i ('1 1"j i d'l . aUI"I'''' p rO,l ll<' i,l oll eou [OH m,·,Ii""
nlPc:U1iroll prunltlvoa, ha eontuuunlo (",r f ' ,(" ' i " III\ 11l1" HC ,' U In
cali, la, 1,1" la mal eri a i ('11 MUS ('HI1, liciUUI'1I <1 .. 1·,¡ti·t if"I"
1.11 mapuche hila toduv.a COII (e,,'i..), ' IIIC 11.. va eu la
pnrt.. inf.'r;"r 1" t nrtern (c-hi n'l u...I).
Teje en ..1 1..la r lIt'ncill';. 'l ile llIll"''' h:l ' "" r ia.!" ( lo u j t m /J,
lOna paleta eran.íe ('JIY/.. l oua 1)('< lu I·I).. ' 1l 9t ,."h.... ' . 01 ..
m"d..ra du r ••• Ántl'1I de d.. lo;lllf'na. I,'l> sirven pa r;¡
a pretar 101\ hilos.
I" i dibujos de ""' 11·... .Ie h'ji ,I.... eiesupre . 11"
rectas. pasando ot ros hiin,. II m.u", i n" C"II
..olon'll que 1I1"ij!,"UIl IllP UI f' tl(J co n i
rak..,¡. 1lO11 .hora lle ru.ucrt as eol.. ra nlt·" 'IIJ" la mapuche
compra ('11 1'1 eemere¡o.
1.., 11 IDIlIJ , ""riada... dl"llej,J o nl<ll'uc h... ¡Mm: 1" mau-
la {... " .....t l. 1'1 fa j;1 pa ro la eíutura , l r tl r i IlMr). la rr:lt "da {/". Il_
' '''' . un "obt- Mor de la oIiUa d':! m"" tu l /'l ...n,"o tro de ñeccs,
(..IIIIAIlHIIll'<" . ('1 jéne ro pa ra (..A' H",Il "
manta de d ihu jolJ nlano..", !l\l 11f'llllmi llll t ....,. j ....... ..n;;;
1:1 Iilltlld: 1 Nrqllrr,. ' ''''''1101.
-
10
7 -
Variados en sus dinuj os i uunn üos son las lamu» i los cha-
ñunt nco, los últimos cn sus es tre rnos con flecos (dúl lll ell) i en
la superficie con crespos (/ a}/a l/ ).
La mapuche compra hoi el [enero para sus vestidos; ya
poco lo tej e. '
Coloca su tel ar ordina ria mente fuer a tic la r uca para re-
cibir de lleno la luz qu e fal ta en el int erior .
Xo es costu rera: rara vez cose, i cuando lo hace, emplea
una ag uja gruesa.
Cuando los conquistadores invadi eron el territori o, se rv ía-
se para coser de huesos i espinas, que haci an mas bien de
lezn as que de agu jas, para pasar tendo nes de anima les i fi-
bras de cor te zas.
Ent ónces prin cipi aban a usarse los tej idos de lana. Antes
los vestidos hnbinn sido de piel es i cor tezas de ár boles, hila-
da s primero i tejidas toscamen te en seg uida.
Persi sti ó en las islas i costas del s ur de l terri tori o nruuca -
11 0 i cn las tribus andinas, el vesti rlo el e pieles.
En las demas se ha llab a jcneralizado el de lan a a fines del
siglo XVI (1).
El t ra je de lan a del a rauca no ha evoluciollado en el curso
de los siglos. Primer o no di teria mucho del qu e llevaba la
muj er: una manta i el chamal que caia desde la cint ura
hast a mas ab ajo de la rodill a. Despu és el chamal se cr uzó
por debaj o de las piernas i se a ma rró en la cintura (ehi i'ip lÍ),
tomado sin duda de las t r ibus p ehuellche.<, del oriente. Agr e-
g ó los ca lzoncillos (chw ·llhaill a ).
Ahora el ma puch e pri ncipia a reamplaz a l' el ch iripa por
un panta lon ancho, atado a l tobill o, qu e Il.unu ehnr alnulla.
El trnje de la araucnna s dist ingu al presente por su
senci llez i uu i íormlda rl p.un tod a s las edades i estados. El
cluuual, ret az o de j énero burd o de la na tej ido por ella misma
o comprado en cl comercio del que se llama «castilla», le
envue lve el cue rpo desde los sobncos , sostenido por los hom
bros con una a ma r ra hasta ce rca del tobill o. Una faja de
( 1) Cronistas i t r.ul icioues r....oji dus 1'01' ''] a utor.
_ 10 11 . _
lana . ('1 f mril".... lo apríetn en 18 etnrura . La k '¡"a . especie
de rhlll d(>1rni!lrno [énero, prendido a l cu {'1I0 cun el '.P".cae
eoh rf' Iot. hombree i la espalda.
t A "f'pc'if'nllhn<'nh' 1IE""an al¡::-unAil enmisn corra de lienzo.
..::n cnmbío, nin .l:"u na ha podido a doptar pi ('a lza do, hoi de
ind¡"pt'n· " hle U!lO ent re lo. hombres acomodados I en pnr'ti-
('ular l"lll re 10lJ caeiquee,
:-;i n " alp adn'ni r 'l up pi 11"0 d. '1 ('aludo entre
la. arnll<"anOll ('8 de nempoe rl"('if'll ll'll. t :n lo ¡tn lif.,"Uo emplea ,
ron IIna8 8ltndalil'l!t Ira m:, ub.• i l>Ol1tt' rionnpnl l"las bol ll!l
de pil'nll' dp r-aballo, (,lIrti<Ja. que denomi na ron
Ta nl" la mujer- como el hombre se d""lif'an dt" prf'fl' Tt"nd a
11 1011 lrahlljoll JIlOl nllalf'll durant e E" I invierno. La ll II11 Vi¡t8 00-
píoses i "rolon,lw!la s 10 8 a enee r rnrse 1'11 811 vt vtenda.
El 1'9 pi r ec urso salvndor de tll lamiliR. En c uant o
acl n ra 1'1 din , JII ujE"rt' 1I enr-íenden "arl o", 1'011 alguna8 b ra-
81\1 E"nt f'TI"ad llll f' 1I [11 noc he. Si 81' hn HPIll('1Hlo i no hn¡ t ósfo-
ros, un ntno (' OTl"I' a la \"l '{'indnd f'11 hl llll'll d,' u n uxon.
Han nbnndunndo de l torio t08 indiol P] ersromn de pro-
duci r f' 1 f lil'J:'O por el froT1l mil' n to dI' una " a r ill a puuna guda
en e l de Ult I)l'Ai A7;(\ de madera. ( R' I JU
1Il' l1amahll es te 8iSIl-' II'3: 'HU"" . ""1"' . o r"I'" mac ho era ('1
p.110 dpl¡;::tdo¡ dromo "'1'" o ""PH mujer, et ¡;:ruPllo
AI¡;:unoll hombree i jÓ"pnf'tl 8al E"1l 11 11I fJ:' lIr 10 Mnnimalee
camp o i 11 t'll irlnr lOft que pMlPn Ilin perde rs e. Al medio dia
lurnan con otros. 1.08 prinJE"I"OIIIIf'J:l1n a ('all' nt.1f'!1f' t secer
IUII ropall a la crma del fup¡;:o.
l .aa mujf' n:'!!o te jen o S(> 6(' lIpa n PIl nl¡::ullOll menesteres de -
mh li("(Ht. l .otl hombT'l"ll tra haja n el l l,.nzar lazoA, hacer "a
d<' madera ti otra especialidad.
Toda la " id:! 8l" r eeeneentra e n la rur-a; eoledad i
'l"il"l ltO.
En la noche 1011 habiUlOtl'8 de la vivienda ee estrechan al-
N'df'< lor de 1011 Recae la eenversncton sob re 101l incl-
denll" d..1 dia : I loa IUJ:arl'8 en que hahien pastado 10\1 aní-
lJlII \PI , " lo sucedido a cfIIla UIt Ode "Ml08.
El padTf' H(lro\'f'f'lm la opo rtunidad pa ra dar eousejos i
- ·°9 -
n 'feri" recuerdos de IIU ju ventud o de la vida de 11 '1>1 ma )' O-
r es. Klt o IUllpi ra" 1011 mlernbros de la f,¡mili .. venera non
por lo" a nt epasados , ee rreeha 1001 1a &0II de unión de IOdOll e llos
i mantiene el to('ll li mil."ll to de respeto por el padre.
En ('I vernue e] de \' idl cambia: la rUC' 1e;l lllEoTlOll
Iree uentad a i lall 1,1r{'311 aaricolas, reeoleeefon de frut.»¡ eil-
veerree i otrllll oe upací cnes, dan a la exilllC"lI('ia <lf'\ mapuche
una acti \'id.. d que ('Olllr."I. r-on la lnervia invernal.
1.3>1 It,...ta>! se versñoaban en todae la" eetacionee ,1('1 ailo,
Hahlendo aldo únicamente hatajlador el arllU('3no imt N de
IIU somethnieute detinitivo, se com prende que dehia ,Iedif'a r
IIU tiN1lIJO tanto al ejercicio de 1,111 armas i e nl pn '!lóIS guerre-
ras t-orno a lal! diversiones rle I\ U raZil,
1"1'1111 [011('11 eran, por lo tant o, mil i Irecul."III(-'II i ,' ar ia
da". lI a hi nla ll de carécter ji muústien i gue rrero, como la
cnucca (,,,.1i('''''.1, la Ilf"luta ll'i1""'j, f"\ I,,'w'n rencer rar a un
Hiño eu 11 11 r-irr-ulo d,,' \"11r ioll (<l llladulI d.\ la mano " impedir
,\u e 0 11'011 lo 1I'ltlll1'lI); r-e-lebra r la vuoha ,JI' UIl g uerrero, elc.
De eal'At: It,1' ll<wia l: ena nm íentos. /"" /fl,. .. (poner IlOlll l ,rc a
unnlüo] i reuniones para 1,, ' h. ·r, uomo Ieste]o a un
iudividuo (c" h,ti¡, ) il quleu >1(' h- (\,' nia mm r-cepcíou de
nntu rnh-za. Rl."lijiO>las: .' uril l'i"lI de eurer-
1110>' ( ml/('hil HH), ro¡.:at i, ·as. inid af'iotl . 1" "... rhi...
•\ ¡:rc¡.:i' ¡l<lIIlltl loll juegos d.. a)';.1I", r-om o ,,1'1 ,u,·h"w.. con
UII i q U"111' van Jlf" nl io'ndu o ¡;:';lIla ndo; lail hahas
pintadae i 101.1('110>1 otros de menor illll'()I"lalld a , que se han
t ras mitido d,' jeneraciou en jenl' \"a,.. ioll ha"t" ,..1pr eseme. con
pr.u-ucas IUl\ji ClIS i re';!las tnm bie u in u rl;lhlell , Prac t k a nse
todavía en f'1Interior de !lL..¡ hahit:l.t'ioll.-, g "11 {'I inv ierno i
afu..ra 1'11 ..1 verano, ['011 una "eh"IIIf" l\dot reveladora de que
l. ¡hlsioll violenta a tos j uegos de alllr 11 0 11" sido rara en
1011 araucanos.
Ot'><cth 'lI:m hoí ent re 100"8 las t1....IA" ,11"1mapuche 1," del
JMl /j('d1l o ehueea. 11.1 perdido 8U iudcle tle {'j.'reicio de [un-
n¡¡sia ll<l ra quedar como si mple [neeo tl.-' aeur.
))" s f111l1l de he mbre e desnudos d.' la r-inturn paru arriba
t ratnu dI' llevar e ll sentido cou tr.n'io rU: ; l bob (1"11illl, con
_ " 0 -
paloe nrqut'ó1dOtl, hasta 10lI t"!!trE'll108 de un a especie de calle
t r u llll" de antema no.
lI a i jut'<>f"ll qur- deeiden la8 dill("ulllldt'8 1 ,Ia n rl triunfo a
uno de loe halJllo...
F:n t'1I1.. j'lt"o suel.. n Interesarse 01<>8 ¡rrul.ofl. 'IUt' hacen del
éxno una euesrion d.. honor. :\umrr""" 8 d..
un.1 i olra rnl1f'.. t' on vtv o in tere-e I¡,IO dt'
la ¡>arlida. En O(,I" ¡Ol'("!! la>l "' <lr"i• .
.\ \N..... lo ju¡radoTf'1O van a 1¡l8 m il/l O", i la rifl/l se 1111
N ' jl ·f,r-ral con la tnt cr venei on de fa mili a>! cuyo ho-
nor ••..Iá (' ollll'romt'lido.
El ju..,o. ni que ff' hall 111;1 11111 11 i di -
nr-ru, ('011 1111;1 romílonn. ¡ lllm din s.
romo a la auu-rior. da n nl.or n loa 1lI1l ·
pué-hes n 11111 "111"'1111'1 de (';tt-1l1Io p. Ti" fl" 1l mueha
l'..l ima I,or Mlir I U li j (' I('za dele t -... nlln./"'· ('81,allo
eru-redot.
ti"flla" pp, mnner-en (1 '.
I l" ti"st:lll IlIlll¡J(>('" IIa 1"'Hl ill" " U
r-1 11<' 10 ,1" 1' ('11"1'1" nrlllh" , 11 un IlUlo l' ar..,,, ..).
"11 1'l11i.'nll' ti dl'lo11 padrr-» 1.. I,itl., Plniü u I'Mil po-
Ilf'r l,' 1111 ""'ml' r.., :;:; .. fija Ud ,Iia pa Ja la reunten, ' [U" .. " ..ri -
tic-a " n l'a lla de 1011 últimos.
a l"" dl'lldo8 dd q u.. lo a el '"rHIM H la
de r-ont rtb ulr- ron dtnero i ' '''¡ 'f'd.'1O o nnimnles
I... ra al infa nl e. !'<Il tlt' la lid I'lllh .. eeut rj bu-
y..n r on l., ,, 1'''' ' \-illionf''l' , (·U 1'ItTl i(·ul' lr "r' II 1'1 Ii...,r.
R.. P;1TE' 111t'I;, ", el l.I Ut' pad rt-
110 i .. " tll l ¡ ,l'rH lla l'arul' l l' riIlltl,1 ti.' 1,1 e-uueurreucia
t llll1au ltl niño en lo", " ra z08 i IHU't'1l uun .....i.. de ¡n\"lx' a :
d on ...... ra au¡:¡marle un porvenir
:-'i¡':I,, 'n la!! 111);wioll' ''ll ahuud1l1lh .... ""1::"1111 1' 1 UIMJ, para que
..1 itrIo C"OIl toda la i m,,,,r1;Hll'ia .¡ u, ' merece,
.-\1 itflo ..1 pndre nev u.. Ive a l 1m' . de IlU hij.. la vistra i los
1'('/:;11011, r",,-.t'lt' l'fI d,. Invnrtahl.. costumbre entre 108 arau-
- '" -
- I U _
canos devolver en cant idad lgual o iupt"rior lo que se ha ra -
eibido como d-'diva.: en eee ellos DO hai en bUfOUOII termilKllll
rc-¡:al.", si no pTi6lamOfl a ptaec fijo, i quien no eutnple con el
loumpromil!lO de la de votuclo n, falla a una re¡(la jeneral i ee
hace acN't'dor al. desprecio de too. I hQt/I queda espueete a
la ' ·iolt'ncia.
Ellta devetcelen al año de un animal I Iieor por lo
común. ... de ohIi¡r:acion hasta en el acto Ilamado ro..MoiIO".
en el eual un indh'iduo por simple aJ:'aAajo i por el "I ..cer- de
tener lIml borrachera, obsequia a un ll11liKO, quien a su U"Z
queda ohli¡r:ado a 111 reciproca,
-" .. r.. h"l es la ohlhtM'ion que tienen lo- parientes de con-
Iribuir a 108 gUloe de una fi('8Ul, c6Ihil1"
A .lirerellc:-ia de etrce pueblos no eivilizad¡a, no han cele-
hraclo loe arnucanoe fies tas i eeremonrae 111 illJ:'rt"80 de 101! ni -
IlIIS al período de la pubertad.
lje I" e tll"ll!; l" cooperativas drl t ruhajo quedan d08, la 1.'0111-
truceiou de Cll!llt i la tri lla con Il»l " ¡' ·8.
en j<"o\"{'ll mapuche ha esc ruo en nrnuenno la dr-scrtpciun
d.. ('81n tll.'lllll , lllle ae eonaigua tmdudd'l 11 eonttnuaeíon.
41' 11 rehue to compat riota se dirijió 11 mi padre i le dijo;
• Fui a donde tus mocet ones i le dije lo "¡¡r:ui(' nle: Voi a tener-
un 1" .. <"alO, ayúdenme, mocetones, ayúdeume, ami¡.,"OlJ,
1111' f"!Il(' 8(',,"i(';o. Todos tenemos flf'IItll'" todOfl nos ayudamos
mutuamente, por eso les pido este rll\·Oh.
FJIOfI lile dijeron; .Tod08 amiWJII M' hab;f'ntJo
ca rne, ....Jn; t vtnc. l lui pronto s-o¡ a arr:lllcar ratonera, a
l!aellr /w"l.i i • h;\("('r lazo de yt'ih.,.. Todo NO lIe\'lIre 11 mi
"I'" iejo BmiJ:'o ) Iitllquilt"r ••
En villla de la la\'orable eomeetaeion, m¡ padre fijó el dia
en que IK' podia, ID<IJl o menos. "mlll r la t'a&a. Sólo
IIUJl'I'" que M' tratAba de un fJU'd ,. "
.\1 dia como a la! .. A. M., aoomP'll'lado di- mi
padre, fui (en mi lindo alazan) a n'r a lo. trahajMores.
) Iui admirado quedé al ver a dit"z peenee araucanOll trff'"
con ¡r:Tan dl'tl""7.a i habtlidad, propiu df'1 que hahilll lu 8t"l "
\"1111, lirnh;ul i enrellabnn manojoll de OOq'';, I/oq..i •.
Al "'loca r de hu pitras eee OOqOli Re producía ese ruido
-que tanto nOI habia lla mado la arcnclon.
Cerea de ah¡ habia cinco robunOll ma puche, cortando lar-
J:'01 pilos, ¡¡,'uallillo i radalee, qu e labraban por d"l lados.
Relrrt"llli. tmmol al lu:::,ar de cuando
mi padn" me dijo; . r.•r eete lado tenge 0 11"0 grupito dI' mo-
zos" . Le rol-rue p>tl'lÍlleIU(H a verjoa, 1'11... 1-11.10 querta . alegan -
do estar mui e<iut\ado. Accedi ó, 1 v¡ a eeho mocetones que
eort.. han d"n"(' h"" eel ihues; 11' eecaban i r-n Il('¡ruida
I IA' a¡{rupaban.
:"\os fuirUOllo del bo.. [ue i marcnamoe h,icia una gran loma;
{lITt' llo ta la "'-" "'10, ra tonera. IlI'¡:ah.1 h:Ulil los. l'!llrihos.. \ ' a-
araucalU-M eompetian en ser lo,," prilLl+· l'tH 1'11 for ma r ca-
IIIIIJOI dI' ratonera o .¡"ahul'11. , C01ll0 llama n ar aucanos.
1.0lI meueionudos canallo,. f',.tá tl for mado,. de la s¡¡rurenl"
manera. Se IllllalT:l UII mnunjo tl t' ra tonr-ru 11..1 tamaño d"
111l a ¡:a villll de Irko: ta l man ojo le ,I<' nomina kJ II,h.
.thorn, 11 0 loman cuatro ...ollkli k.m'¡. , Iormándose un grupo
lla mado . l h""'I Hi 'i . , i diez d" \-,.10" for man ,,1
A la,. I t :'>1. 1'11 punt o llegumos a nueetru
1"''' i 'IIl'1l de nlmuera..o suf 11 da r un I,a""o a Ili,-; me di ri ji
haeia un ",m' rilo "'ti 'lUI.' abundnha 1I1 11 f'i1Oel
Ba jo UII frulld""o roble eeratuu cinco uraucunos ha ciendo
lazos. Les illl",rro¡.: ut'- pa ra que h:...-iuu l.'loIHO". ;1 lo que pilos
eo nt eeta ron: . 1':' ..ros lazo" se ll.-.:e,¡itllli en r-l rucau e, Los
Ill;w!l 1011 fa hricahan d,' la len11'lila lu' rll: Toma 11 el !Itih",,. ,
lo parten. 11.' lló1C.111 1.'1 cc razon i la Cil >JCll fll la n rnn 80b", 1.' 1
techo do 14>1 casas para que ,..-. "' ''111'''. e lla vea secado, SI.' ha -
N" el laee.
I'ara fllhril '-ilrlo se humedece, se pollt' el material entre el
.Iedo pulgar l el i...ttce dcl pié (!IO'a izqu i.. rd o o df' recho) i con
lal pa lmas l\C" d"hla.
Este lazo el e !lri",,. .... lla mado por 101l araucanos .,1I<1f".
Los amll cano" son IlIlji dresrroe. PUl'1l eu una hora SI' ha-
ceu como t ·1 m,'II'08 de 'HUI"" .
Doe dia" lIl'¡.:uidoll trahaj aron los llufr id08 mocetones, con-
1'\up'lldo nlli difiei1" $ 10000('as _

- 114-
Al tercer dia \'arial yu ntas de bueyee eend ujeren el ma
terial s un preparado con muc ha anlici pac ion,
lIui pronto "mOll mccetcnee principiaron a hacer
011"08 a poner en órden lat ,"i¡.:a.s; 01f08 a ' Irr".«la f i repart n-
el f OIl. ;; otrM a repanir La l ..JIá; OlrOll 1Io a r ma r la casa i en
un cono tie mpo ap.."lnle ió lo deseado; eA decir, 1;1 casa arma-
da; ca<1a COIII en eu lugar i Itere pa ra pri n<'ipi'l r 1,1 tech....- t nr.¡
"11 cua ll Uif'f momento.
0-1e q t.... armó la ( ' <1M 1I 01t" f'1I la mia mov¡
nuentc,
He la neehe a la meñana, \ a.r ia« ' 1rall e' lIla,. tenían
trente a mi gra ndes En en da lUlO! ,If" ';"Ia.. ha-
bis enorme ollall.
..;Qu,' li <'lIl'H (' 11 esa olla? p ff>¡.;"t1I11" a 111111
tri,;o pa ra "1 ..... do,; 'lile se ' "a ;1 d"r " 1\ " 1 1... • e·m
teeto.
\.01110 '1 Iff' '' ",,'lfOil del ha hia piedra>4 ti" IIIUI<'r ' 111 "
esta bn n, plI n ' , ·t' , r-on d.' tuu-er !\Ollar 1'11'; 1ll" lt·,.,ltla s. 11.-
go ual, P" I'<I Il(J d,' hll.jo tenían unluupio i 11I1I'\'0 d,,,,',, ,,, , «otuo
ll aman In"" urauennce '1 1111 pl'll(' j illl ' Ili" IIIlt' slf" ,; ('lIl1l pl'si n""
dr-nominun rh...."Ji.
I.IUI rohll >4ln. [.... venes cns¡ a IIIl l i"11lI-'O, 1111(';111 la s ollas. 1,. ,0.
dan ,ut"I t., [euidando de tap'lrla" r'uu una Iiln ta ) 1.1 11"
SlllKa e l alflla t en scgulda, 101.,0. jI;(('utlcn t1" \'anta ntln " 1 1ril!tl
h,u-ill arril.., ) para que g;d¡:a <'1 vapor.
Líeveu d""'p"eolo 8U:i wc ha ILR . , nUll.!!, cerca de la piedra. se
hincan i pri ncipian a moler 111eompaa df" un ea nt ito 411t" pe -
dria lrati ueiflle por eslOl:i eontdoe; 'p-; j. p"ij, f-n, f .¡.¡. p"t1.
et c. l La I tiene la pronunclaeicn .1(' la " rrancesa <' 11
t re , 'ocal ee),
Al mismo tiempo que muelen va n Inollle'lIldo "in t rdgoar i
ese produeto lIPmi litjuido.lo deposita n en au ca marttc. Todo
lo que .. ¡:uarda en este sirve de fermente, pues a falla de-
el, el ... tlddi queda dulce l, por ecneiguienre, maj o.
Una \'ez que 1M' ba molido todo el trigo. se coloca nueva-
meun- la oUa a l tut'gO, i c ua ndo ha dwlo el pri mer her vor,
tanto lo molido como lo mast ica do ee depositan en la
- " S -
F;'-. 10.- 1. L l ~ . _ l ! . 1 de j UD(!<>.-!I. PiUh.... <> hll il al¡holooll'.-
4. V. "¡j ...."'11' -.:.. Lo"l" 1" '- - de ju_J
- 116 -
Una VM qut" ha hervido un poco, lJe Ioaea el agua, que con
el ha quedado blanca, en ¡:raod."lI (,'I nltl rotl l ile neven
a un" l iNI" llamados ..., ..,iI o . chu ieo•• , como 108 denomi .
nan 10fI
En NI.... til"tlt" el licor tan apt"l f"Ci,lo I>or " 10ll araucano"
q ue-da prepan..lo p;lm $ U bebida )'a dMd l' ,-1 :04"!tundo dte.
IIni, se f'('ha 11 la olla '9010 lo molirl" t ecmo fermente 81'
11011(' 1" """, orejones de lIIa llJ.¡1I13,¡.I'or " "10 t'l!l mili conoeide
el ....dai qu(' ha sido preparado co ll t"1f",rmen lo buenl, pue..
cuando falla ('1 On'jOI' , q uiere dE'JCir qu e hnl llIa..ucacton.
l::.our. •.,. la Iahrícecíon d..1.. . -In; o ... ....." . licor- lan eomun
i 10111 apeteeldo (' 11 tes ñestas .11"lluca WIl•.
"\l llldo de laI! mi p.1,lno 1¡;I('ia '1(11' C¡l r ll" 'l ra o do..
vaquillouas ¡:onla ... Fe-tea de uh¡ dos IIlUO:'c lnlJ(' ll h"l¡ah;ln dos
IinoJ_ La muert e d(' ..ta" 1'111 mili r.iplda. pu .."
se If'fI daha un golpe ('11 la trente cou ..l ojo ,1('1hacha_111 m. '
dial<llll"Il'" un gnllardo indio l(Os " nU"Tllhll '" puñal por 1'1
1,,'..:110 i rer-ibiuu la I\al\¡.:rc 1"11 1"" f ll /l , 1,1111 0" d. ' mmhu-a.
:-;ellllljlU' el cona! de oveja .. ('"taha NI n-volur-io n; fui a
ve r: cinco trai 'lll mi hermnuc 1;.l"ll iU'io i un mocetcu. Pn-gun-
1'"' por tratan tnutae, i 1'1 t on llIudm tmll 'l uilidatl mc ecu -
t •.,.t": . ':"" ' " ovejas SOTi para 1:' 1 ' 14 1''' H, i .."to 1\010(,olllf'ni E'I
hllú, I''' . L'I>I \' lI' llli ll,'s i las pot ram-ne ...m p;lt ll 10,10" mis P"
ru-ntee, i la" pa ra lo, c.,h.. Ut" I"l)8 que ,In:'! vtst ten. •
:'tl ui i';lt illfl'l;' ho df' la """ pul'S'a 1If' mi hermano fui hácill
d, ' lIdl' ....1.. 1.., mi padre 11. '"I1.:o('lI al" lo 'Iul' ('011 \" '1"8a OO COIl u nes
fora"h' r<>L
_\1 tiernpe que 11I" 8l'11U.ba. mi 1""lre dijo II une de
nlu&< "': • Toma. pas::anoJol(O d inero I unn carta. Ileva eero
al señor ,1011 •. El te eOlrt'¡::";lf¡i una pipa de vino que le dej é
t:nyul:"a los maripos as. ellOti IOOn Imt' IIOl1 i no te de -
jo....,o ("11 nim.;u na parte i ma ñana bien temprano d",heil estl lf
aqu¡.•
Como ee ve, too.. 1"'81<11).'1 pl' ro faltah:lII lO!< dirijentf...
de la e8l1.'1.
1.0'1 (' ho:t.ll de 11 11 a raucano no la d iri j o' una sola peracn u,
!lino 11"(' '-; d08 enpitnnee i un tenh-nre. (':..ln capit a n ucne la
- "7-
t' ig, 11.-1 . " " ..._ :l T UI' u (JI'". "'......r )- :\, P" n...nJl""",J...l, r
4. Collar (q .... lh.. IQ••~
_ • •11-
dt recctcn dI' 1111 (>o,,'ado i (>1 1(>lIi(,III"la pllrt{'t I,o!ill(>rior de lit.
ruen.
• 111'...... t1.. .. mae- a (';jl;o" ,M' .,..,na!J.
t:nl.>lIc('ll ('1 cacique ml'lndó a 811 "'''''V.''' RAmon Il ClUI&
,1..1 mili ....l"l ... oliz....io indij('na i ""hri no euyo, :\Iarill, •
,IPei rl.. 1" lti2"ui,,"tr-: . It-,,,,,d no'l . ,¡i {Id L .....
./"fJl. ; r Mi 'i';.
...i .... ¡., ..... giúr ri:
Como 11. 1111 ....UPIl Iral ".j"ld"r. m.. he IIpl't'&urlt.do •
IloII1"ra rl.· RII.;;:.. re que ,I'''fI(I,· mall;llla mi ....no, si ""
, ,,.,,¡Ioil'". 1"'""" lvd:!!' la" IIIM ida s del ", 1'"', i "pro.,. ..mue a reunir-
j ...ute, 1'111'11 1" 11,, " ) hasTa nte carne i "'H .f.. ;. •
El ""hrin" le (·. '"It'''lú, conel mi..U1" h."·'f"''' ,lo lti;:lli.mle :
. 1111" 11 no. 1II11"1il1l;} mismo n'uuirt' j"II"', ('<.111 Im, 'ul! votue.
tild , 1'1l('!iI "11111' todos nos ayud.unos i U"'" ha......mes rnvcres.
a;.:mi\,' z la elección 'Iu p 11Il 111'(' ho ,'11 mi , i huré todo lo
I>osi!>l" l' '' l"l .u, ' «u ..a sa sak;. 1" me jru- i 1.. fIlUl' I' rolll o que 11(>
l ,uf'o1 ll..\IIlUIIW 1-,1., qucrtdu tin, 110 hllh i,' ''''' n-uldo cnr no i
"""f,Ii, 1(' lilll,l"ia a.\·udmln. ,
,,) 11 I1I1 UI " a bU ¡m""'I""" a ('lIl1a dI' nt r oR
nmteos a el •
'1',' r m',:;" 1>' d sner-it u-io de a"¡ >I'ir uun gmn qnr-
1,lIro·· <1 " 111 1'0 tlo' do", dine. "mll" atllilro, ' pu' Iú me hM
<1.. hournr ' ·"n 1.. pte-eucia, plll'tl no lile ha da f:!!I:.r como
¡; ' H i n " ..\ 1 mi"'lllQ rictupo !l' ruf'::" ' I" f' a ' ....\a tlI f. ·
mili;l j II IU" parif' lIll'S i a nlilt.. . •:"'p"ro, amur o, qu", 00
m.. ha.. ,1.. <I '·"'I ' r...-lur . • E.<; l t" 1'1"(" ..<1.. lo dk f' el h""''tJ,uJI dPll-
l'U''ll ,If' la" ' -" ",llIon ia s ,.1<' 1sa ludo id.· ha'" ' r dir-ho lo lIig uien·
It': • 111'''1,1 ,. , I U amizo, a cnnlll nica rt .. lo
1-: 1 f'lll'i ' llIf' ill\'j t;"lo ¡" ("('1l 1....IÓ: I",JOII ,pnemoe
. .. yil1" h...r • • i (' 11 ñn , 100la "1;1"" ,1" tiPllla" 'Iue cele-
l.rmnns. i ,,,'r1a unl! de-honra mn¡ .. no Il"is ti r la .. Ihu .
.\d' ·nlll"' , llIlIi;:" mio, !-".ril l.. ¡; a llli¡:-u", Ufl lK' de be ;::-w; la r mu-
cha » ,>a l;llon ls i solo , 1.. 1... ,I''f'il'ltPl<' : oual dia f"ll mi til.'llta. .
Todo.. 1"" ",'·lIla.. c Un11'li lllil."lIloS del,, 'n d.. j;II"lOl' plll';l aquellos
' lile 1lO.' ven ¡><Ir prunera , " ' Z, vou e l ohjf' lo de ganar
i lIutlll'tll ar nuestru paremr-la .•

- " 9 -
I

' ''", I t . - I . { '¡"tillo pe... J.u. lnllu . (nil.roh... \
-2. C<>ll.c d., ~ t l r l . o . ton láln' ''' d. 1'1.0.1.& ;l ..papel .
_ 110 _
De1li,lrTla.IOII 1011 enpira nee i ('1 t.. niente, mi padre fij ó ('1 dia
dl' l '."-"111.
ob ra )." no era del cacique eino de los dir tjentes, 1..011
C:1pilm ,. I .-1 1.. niente renten ' Iue bm.clIr 1,.. ('(' MIIlnas pa ra
'¡llt' 1 a)' udaran a techar.
rJ dia de la Ii('!llla ee t' nln'lt<l /11 1011 i al t""ienle
la mit ad drl .....tai. del vino. de la {'aflU' ; en una palahr.ll la
mit ad de lo qu.. se habia reunido P:U8 "1 , 1.. otrol mí-
t;ld ..... d.. para ooll\"id.1')<llI I pl'lm loo aqur llos que'
asisten a un s¡n irl \·il al.'ioll.
St' pri lll.'lpialm ;i teehar 1'1H1II.lo se I. r....nló un cacique ro-
d eado dI.' m /l('('I IlI W';¡, i 1000 ;;0 1011 dUt'floll de r ll !lll, rom o me
permito lla ma r ti 10 11 constructor....... prtne tpiarou ;¡ grimn
. ';'iílll ,,, .., g,-; ¡,h""H•• equivalente a - Fornsterc, forast(' ro, '
I laA d, 'Cia n: . p",oIh,..;, hNi ¡,,, ,,' h,.,l, . lo que tli¡:llitk:•
• ••ra1.;I,la.., nuevas.s l jer-lun fral'.II ,llIlI nuevas, por
q ll" 1011 l'a ('i' llll'll o hijoll de l'll los lIl'hl' Ueentaree eh-mpre 1' 11
frazada\! 11l1,' \ ' aH u eu lo l11l'jOI' ' lile lt'III'1I la humilde r uca
,10' 1 a r;lU(·¡,nn.
Cad " Ior ustern eru mui hit' u rl' l' ihillo I' ''l" lai! [úvenea. E;I-
me .·"r r i'l n .11' un eerremo a 01r0 eu llllll(' ll de l )dl!' jo!!, 1m"""
i p.... l h,.... , COlIl el objeto de It' lIerl oll li"'''ll i ('ol ol'arlori eu los
;u. it' ul"ll Inll eo nvldadoe,
(;rm 1'0lló1 cumuu ...nt re los. nmueuuos ( "!J la d,' no dejar
d.. pi,;. !lea pobre o rjco. Tanto 'ORlt' (·" m" aquel inf..·
lit. no eneontrnrnn jamas el ha nr-c pelad o, .'tI decir, e l
to lIin I,,,,.th,,,,,, , sinitr...a, stn un a manta " il'j a o !lin un humil-
de p"lIl'jo.
A!li, pu..... ¡'ra recí hido enda que IIrribaha a la ñes-
la. 1.011 mocetouee d..¡ r-aeill'le \-i,if:lI!1e Inmedintamente ,,"'
pusiero n 11
Loe .. rt"II es taban di lllribuidoa de la eleuterue ID;'·
ner..: l .a mitad, IilM o menos. tjrnba loa ....d ·tf l",.ti; un cuar-
' 0 ",laM "obr..' la easa i el resto hajo el 1('O' ho; pero siempre

Ahor a, h", dI' ahajo tiran la ratonera: 101l de a rriba, qll"
etttlt. n en 1/1 pa rle superior de l lec ho, estt end-n 111 b ..tf i COIl
F'lI. .... plul. r .. ' j ue ..... Lu" 1.,. . ..hll u"," "'.;<¡ Ud .
_ 112 -
laUl8 dl'1JribH" e.. heh rad..... 1"11 una a,¡uja de eeu bue
lo pasan pilra ahajo, i loa eons tructorcs de t"sla parle reciben
1.\ ¡aguja i la devuelven cla vá ndola en ..1 l"'Cha, M 'donde
ree jbe "'Ia UII fuerte COII UII mazo. Ije " la mauera se
va apWlall do la k".n , ratonera.
)I ui pront o, ('Ot'l"tO E'II hora i media de traba jo, se concl uye
la ('4>ia" I' or lo es pues to, la !Illlnildl' flIrl!o del araucano se
hac-e .. n ..orto ti"'lI po: pero, no o,,",la llll", su eon arucetcu ni
( "08IC't'11, ("01110 ha podido verse.
I l«'o¡;l' u", de concluida, tanto 101\ (·o""trucl.i'n'l! ('011 sus mu-
je""", (..mIO 1_ e-envidados, en t ran 11 In ruva a 108 ¡:: r ilOlI de
. Co" i!, ;¡, Io u "H"" 1Hf'. ,' l"qlli\"ll1ente 1'1 . Enl.... ·lllo" a la ca!Vl
1111(, \' ", _"
En el iute..io.. se huceu I:rand",,, fo¡:a lilll, rorroe pon-
díendo '¡u" 11 1_ capita nes i la .. I..a 1¡1 teniente. ( ' ltda je-Ie se
rr-uur- r-.. u 8UM mocet ones i p.n-n- 01 (' lo" (·., tlvida<l os alrededor
d e 811 Im'¡;" ¡ SI' dn " 011 ('SIO I'rilwipiu ;( la ñea m.
Lall júv. ' ,w;; mupuehes " " t" han I,,·t'r' 'f' tlllll.. nlt' udo..tl tl dmt"
)I urha,.¡ 1"lIinll los pómulos , .·f\idoll r-on ..f'
l "I"I\II It". 1:. " I n ' 1l1,llll envueltas eu pla\a; lit r ltl,,' zlI provista
de 1111 lindo eollur- de plala (t lo",' ;{,,,, ,'I» i d. ' 1111 I... d p...hi (JNI-
úue l.. . 10' l'+-dll J; 1118 de "rHurl.... lltoll que llegaba n 1m,,·
la 1011 homhrc...; el r-uello, df! un t lll''';jHoI (c.. lIar de plata);
I'Mlo cl peehe ta pado de- una alll'ha pi ('Ul. . It" pl/ua, deuomt-
nada 11........' . , qUt, ' 'l:\la ha tija 1'011 u na n,,"uj., d el mis mo me-
l ill, i ("11 1.. " manos i en 108 pi i"8 1I" ,·lIl;),.,n e::rl'l ll.lt"S pulseras o
t lo,.",.¡ C' H¡lA",," ."".", rPl!JK'C'lh"mll(,llh'.
lI lJ<'has 11(" eetas jo"'·"CiUlIl. ' 1"" ..rnn l»tri"nla ll d..1 ceet-
que, co r ri a " de un 1"!\1",,1I10 a 01rn COII " ..aud plalOll 1It"r..0Ii
.1.. carne, d.. caldo; con cftnta ro," i (' vin n. •te "dai . 1'(111 enor-
lile-. • - .1000 1..davtn chirriando ("11 ("1 allllolo r¡ " u'-, f"t e.
Jo:rlllln 1,1li<'E'r ,' Iua los que ruri hilln f"8: I.llS F " '("I1f'8.
Todos contemplaban a 1l111lf'lIa ll 1¡ .. rmOMll s i bien a do rnadas
araucanae.
En las l.l h ' lI l '()!lJ O la qul" dl"t'Cribo, 138 india s jO' ·fl·
nes poll('n ('11 ju('"u l odo IlU arte ('«1111"1011 i Ietnenll.
La fll' lltll dur ll 11 ",..--l'3 11"1'8 i J¡;lst a euntrc di all,
- 1Z3 -
F i ~ . ¡ -l.- Espuola i est ribe r.• de pl LUI (de antiguos caciques).
- 11"-
~ ' i l { . 1' . - ••, ..... ,1.. I,lllh.
- us -
_ 116 -
Filf. 11.-1. r ..L.e... .- 2. t.·olpIlW.-3. -'ui no.
- '"7 -
- 111 -
En reunlonea el joven mapuche tiene facilidades de
enamorur- 11 la illrliecita de SUII \'lIlil!ondotl(' 011'1108
mC'diOll a('08l.umhradOll entre 108abortjen(>lt, 11 ejecueion
se prNL-I el "dIIlrel'bo contacto i 111 Jtrall conflall1l. que entre
too.... reina en C"lM! dia
Ijeede 10lI JrrUp<l8 anteriort'lt a la conquista , lu habitaci o-
nes evolud ona ron de la terma circula r 11 la 0\"11,"14 qu e f»I
bolla mas comun, i 11. cuadrad.., tipo rllfO I de til tima con"
t r ucciou.
1.110 eueen..ia de pormenores rollfoI1,. hll'lI qUl' tenian en-
tonces, Be ha perpetuado ha;¡ta hoi. naja""si n ai re, mui es tre-
('hall Jl'lra una familia a menudo nUIII('n:Jo8ll , deseausan ech...•
un 1111("10 df'fl("uhi("rlu i húmedo, veeee de Inundarse.
JoAIlÍ.n eonst ruldas de armadurll de m.ul ern cubiert a de
carri zo, junquillo o r-crtadera (Ol re!( r-hileneis], seg un la
localidad ,
La VIIl' rl a en direcclon al es te, nuuen eierru bien. F.I n-.
chu tiene '" rormn rll' un r-usco dr- embareeciun, con a hel'·
turne en 1011 ladoll para la salida del humo.
Sumnyor o menor dilalacion de pende dI" 1011 recurs os d, '1
dueno.
4111'0 de 1011 trabajns coope-rat i.... OIIl 11l1" "un Ilnh,¡illten ('11 111 >1
a¡: rup:U'iolJl'$ apartndas, 1"11 la trilla a pi., Inihui11)..
!"l' lUida un monton rlt' la" ('!8pi¡:a... dr l t rigo, i al rededo r
de ..1 *" " . t..ndia en ..t sueto un" c.a p;, d.. etenc espesor para
qm' pi8lu!a. Arrib:1 @O;' OO\OC" hll nn viejo e.m ta mbor.
('.o nl l"ll lo'ltl:in II jirar ..n remo de ",1(' haz IJ:lM'j ,ls de eua tre
o 1I11111 i mujt'rl!O!o. tomadas de 1'1 man o&, con un
palIO para >M'p.'lrllf pi ¡:I'IUlO dt' la ",pi¡:a. A V('( 'f "!l
pl'f'N'dill a 1011 trillarlort'$ atgun loca dor d.' pila i caseabeíes.
t 'n (,lIIn,...arado, se l."lIlfPu'nia en hace r reir
con SUJ huf "nadalJ a 101l concur....ntee, Illlal"'l est e lrabajo
dOfl o mllll di'll, i en E"lIa el dueñe de la trilla 1U'>lItrnba todo
empeñe en drjar con tentos .... llll " roo' ...ra do"'" ron tod a la
eomida i el ueor que podía lIuminill lmrll"L
El uúmoro <1(' personas qUE" hnhitau r-n 111 (I:¡'l:l, eonio ee
ha diclio, e8 vurtnble. (",a d :1 uua l i pn.' 1111 "¡Iin determinado,
- " 9 -
o (>11 (-1 nucrtcr ti t' 1; . r U(' ;1 o I' Il camnrotes ( r" Iri,, '''''''' ).
EII t'stoR dl'¡mfl illllt'lIl"!1 eirv eu pa ra dormi r los "ull'''" ma -
11Ill' hell (r" hui" II.
1' :1 individue ueno 10",ohjl'l'J1l 'l ile 11" pertene cen "11 f"1 lu -
g;lr '1111' se le hit ""'.lal",I" .
La adomer;.c ioll d.. lK"nlOna!l, ,1.. arreos de r uout.rr, ¡lll1
trUIIll"IlI" ", de labranzu. piedras de- moler, uteu..i\i"" dfJlJll; !I'
ricos , dan al ill t "t"j 01' de la ('alJa urnucanu 1111 <\,'
e st rec hez.
,
CAP ITULO V.
Modll lidllCl ¡: IWI'I'C' I'1l
lJni.l'til'a de ;:uerra de los araueano:; .-l:as;:u::o couuu u-s n la::' rn zns ii r-
f" l'ion',.-E1ert'ioll el,' \ ..ut ...· lo, :lI" lIlra llo, .- E\ ta l,¡'l sexual
d.. 10:-' plilll t':o' .-Pr:í.t,ti l'Cl S uuiji cns
"pl ie'"' \'' ' " 1" ,\,,1,11;,,' \" a la, anll'" ,le fu,'oo.
- El \·" I"I'.-La \:rncl,\a,l.-\ 't -,t ijio, d.· 'Illtl'0l'0f"jí" .- Causns
f:l\ ·ort'\·i:ltl el t':-'I'il'itll de l';ltrioti slIlo embri ona-
rio del indíjen:l.- I \'oIBl' ll"t :1 de tt ' IHl cn l'Í a :-;
Lo qu e mas ha contri buido a perpet uar la rama del a ra u-
ca no ha sido su ca r ácte r es t remadnmente gue rrero.
Para ha cer un anúlisi s psicoIóji co de su modalidad gue-
r reru , co nvi ene reco rdar primero, aunq ue en s íntesis muí
jenern l, sus costumhres b élica s (1).
Cuando 1111 0 de los cnciq ues ma s l'a racter izndos deseaba
1'0 mper la s hostilidndes, hncin cir('u lnr en lus di vers ns tr ibus
una tlecha ens. uigrcntuda .i a veces el cráneo o un dedo de
al gun ene migo, I ban tambi en los hil os rojos llnmndos prll ll ,
q ue indí caban el di u de la reuni ón. Gunr dúbnse el secreto
deest os prcliminnres con admirable sij ilo.
. ( 1) i'1H"lIH 'lI
o
n':o' ;huplín:'} t'l partil'ular It nllanlll 1'11 los
sn hn- tOl lo ("11 1,1 sa!!az. ( : o ll z,;il pz, ¡\ ;ijt'ra: vnhíllwn 1 de la'
ntao»:« d, ' .-II'{//((;(III;(/ , d('¡ aut or, i ..1 1d.- la ¡Ii.<t ll/·;a ,j" II " ' (/1 de
Ch il », d..1 "'iJ or Hun o' Ara na.
- I jI -
La usutuhlea se ve rt ttea ba PI! del cacique o
invi ta nte, quie n tenia la ohli¡:-lIl'ion de eust ea r los dl'l
fl'SI('j O, en eetae ruidosas reuniones, que d.. "1."-
ce>! (' 11 i borruehera s. Se t ra laba de los mo ti vos que ha-
' hia para declara r las hOMilid;¡,If's. Se ('h' j i;1 a uno de los
' ",/ ui. pr-incipales o a un guerrero de aptit lhlps 1"",, 1(' \' :I1Il eS
pal'a j"fI' de las operaclouos i B'l uc nrduban ]"s ponneuorea
de 111. movjlizaciou. Estml ju nlas touiuu lug-ar t'1l 1;1 prima -
vera, en sit ios de ror uuundos para " SIC Ohjl'lo i ,',11I un r itua l
iu varfahle en los di81' ul">lo>l i mueuaans ; 11 enemigo,
Cuando el encmtgo iuvudia repen tina mente sus poscs¡o-
nes, rú pldos correos p;u·till. lI en todas direccione s. grnndes
humaredas anuncluban el peligro i ('1(' IH' nl O,le dnhn
la voz de alertn d" (' 11 arupo.
'A"" rda da In campana, l os "" lIU'I'¡"ra lo;1!l ;1 ejcr-
r-icios jimn:!l sticHS i a la ahsrillf'lI('ia " U la enmidu i PI! 1011
jf'IIe-", icos. Prepa raban a"il uislIlo SIIS ' ·:lhallus para
('1combate.
planes " ff'ulIi"os o de roust vcs ernn mili eiruples.couro
eorresp ondia a la ¡:-W' fI' ll en peq ueño que sahtnn bocer, I'S
dec¡r, .te emboscada, aorpr'e sae I {"¡r JlII¡r;1 de convoyes.
En sus e-c ureioucs, partk-uíarruerue úutes de pos..r-r el
('.. bailo, no llt· est endian a dt'ma si:lllo ,Ii"lamell de Slll'l
realdem-ias.
Had a n la" marchas al méuos en IVII I'rinlCl'o>l tiempos de
SU>I ca mp:u\ a" cont ra 10 11 espa ñoles . aerupndos i s in úrden n l
dis--lpllna. aunque destacaban a ,' a nza" illl q ue prr- vtnicran
uuu sorpres a.
en incidenn- cualquiera qu e ,¡""pC1"I; 18e al¡':- Ima de s us in-
numeruble.. supe rsticiones , como r-l vucto de UI1 pá ja ro de
mal agüero en (,11 0 cual drrecc tou o la 1':1111. 01:1 de algun ant-
Dial en sen tido mal lnterp...-rndo, producfnu ",, 1d""shllll de par
eial o t otal,
IM'I caraete ris tk a de la IAdica al'il U(',II1:1 eonaisria en la
par a tender trnmpue al advers ario. •Su principal
cuidado f'S echar- embosca da s i lo¡.:"!'a r algún de- ....uido del
eneurlgo. Rehu sa n cuanto pueden el dar batallas de poder _
- 'B-
IK"¡" r, i cuando la" .tall . ..,. r'lei! \'''m','rioli I",r n.. hal"!'r ener-
po d.. (1 '.
lu-, :::lI+·rrpro,. con tie ca be-
lI'A" i ('011111 d,' llu inlill ...... {'l;IOf't ' ill lm"Il I" ,1.. ....Iqui-
rlr asl ' ll' i'l i rapid..
No ....1lI¡:rlll ll'lI la s piernas ¡las rudillall'''''' l'UlI" 'I'U d..
deru.. 1 J"'nI alij"nll i;.Ji" i ""'IIr'IC''''' 1.. MI ' IUf' 1..,. a ""'ft
I""rl" d..1<"uPI'I <",.....,...i a,
4' a' l a u no .... J (l\.pi;, de 'oll!' Il rma,.. .\ la 11,0::;;1'1,1 d•• 1.... es -
pa I¡.. II"" 1I1l11h;l n la tI.... ,ha '1' '' ' " ,,; '. la h"lItlll .11,,;' ........,' , 1:1
o 111;1" ''' "' 11........ " "iI'I"it .. Ca lK'l." "".. ml"l". ·o.. 1 ha l"ha d..
ph-dru ",,,, ..i) i ,l., jUIII-o p"lra ' '' ' j' ' r a l 1'1l.' mü.. "<:J i am,. -
na.' a 1"14 pd" i...... rO>l,
¡' (I, ·u """I"WI< aolol 'l a ron 1'1 1..111..;1 .h"""I"i lll'im"I"1 ' I ..tos-
¡.ue" ,·..li hm' ., (1U< ' pl'd iril" '''ll 11 ((" I.. 1,1" ol ras 1"11' la
;, hlllllllll ... ia " ,' ma d.ora I'a .." fahd ¡';l rl ns. 1' l'itl1O'l"" 1l qtn-m.rrou
lilll 1'1I 11 1;11l 1';11': 1 I' lIo1 uI'{'(,e r1;ts " Ic" 1l,l.q ' l il hilll peduzos d, ' pe.
' [!' l" lIa l, 1 11 1 fiu :'1' I't'lId i.. ron u '·"I'....lIrlo,1I " "l a" <1 ,' lri"lT...
Tomurcn el " "", ; o ho lr;¡,I"l'a" 11' ¡" r1 I'1I" d.. 1:\"
(I' i hu" '·II1.;I""I'Il" ,1..1 ""It "
¡" I" l' la roll , le un moo [.. "i"It· II11i l ico a rma" de
Iu..¡.. .. . . .\ I .·... uunrio. temiéroulns MI" lnl.r", un 111" '11"''' por su
,·"tri·l,il" , [", . pUl' "li S ,· ft'l ·I,"".
El inidml" d. , 1.. .. l' ronl"lil" fOIl 1:1' "
f ""l"O'" .1.. lo. a ram' " " o.., l ; oJI7.li. I..1. d.. ,Ji,...<1e 10>< in
tl iOll <1.. 1" .. "'."'11 todo este no 1..... 1i;¡1l '[t' j;lr ,1.. tem..r
la 11I;lIIi ll''1Il'' I clara \·t' lll a ja que 1\". 11 11''''1"'01< 1, t .. nian en
>l r " "11l i ('lll);l lIOll, l"Il, lan le C/lU'¡;1 pll ra M'1.rlmirk,,"[ in re m.
' 1.. 11I' ....lu 'lile 1(' 11111 11 1"" Indi.,.. d.. " 'lllPI 11f'1IIp"
1;111 1"-" ' 0 \'101 1.. 1' . que .. 1 d. ' U"I tlOi'l 3rt'ahul !'t" ",)Il'-
Irlllollll ..us _"ta,lr.. ,,!:"" por e1 "u,·I" . ( :! ¡.
EII 1;1 1"11,,1111 de 1;1>' {' itlU:r"j..ra- a l " " I.-uIIl'i.lo 0.1 ,'
1.... ;l1'(';, hl/l' .... . . un os !'(' .-."t..rrnban I ol f"Oll ";111,, 1); , " ;11 ai re-
P I. EII ,,1 a laqu., u1 fu<"rl(' d.. laa C'ru('(' .., ,' u \ 'a l di " itl . ;' 111"-
( 1) H......I.·, . '."n.. l . l";;' 11
(:!) /" ...,.•, ./• • ,.. ;.
P I ( ',;... [..1", i Fi:.'", ·... ",. ¡wij. !' ' :.
- 1)4 -
diadOll del X\'II, ••cemeueeon a la 1Ilf'flia noche r-on
fun:l , pesaron el toso, er-re-a ren pi Inerte, lruveudo e1 euerpe
a Id pif'lta,,. ( 11.
('AlU frecuf'lIl.'ia iIf" t'Il('t1f'lilrall P;1'¡";ljf'll eu 1". en
qu. · ",. CUf'III ;1 'lUI:' lo" infiio>< "t' eehahau 111 "l ll' lo 1I1 l'1<lalllpi -
010 d.. los an'''lhtl(_ <) 'IIJO" lit' ponían .. u eun . ah::ulla "
fU('¡"ltla8_ d.' ('81;18 arma".
Ha"l a ('1 último período <1(' ¡:lI1'rl·lt" eonw-r- varon tal
t emo r. Eu el eotuban- df' (' r r a _ :l<'tJllll':lIlll!.>a al [ene-
raiJ o",'· :'ola ria ('r U1., revolucion chilella ,t" ) ,' ¡;¡1, unu !'¡¡n i.!;1
dr- lIrlllU'IUlOII (lile ollt'tiel.'ia ¡, 1 r-...lehr.. "i1ul li llo :'ol llll¡:il. . I';!'! ·
toe lui rba ro8 IW lIla ll jf"OI l a llllll a l erra,]o" "0 11 (,1 ('"tallid"
I;I!il IH,mha!'!. cuyo uso Ip" ('1".1. al P;II"t"l>i'r d(·",·ouo(.'id o. PU"Ilo
cuando al¡,:ullOOl olicilltes Jllt'ron a d{'('i rlf''' que C./Il'¡.:-a r:lll , IM'-
I'ta]¡.than con sus ('1 <."llp.'ll ·i o i t r aumdc de ...-medar con
el je810 ('1 ....ra lli do de aqll('IIOl1 p roy("(.·l ih .... dabnn u eutende r
que- f'lIos tenían míedu d. ' p"J,' a r ("011 I'1l(,lllil:OlI qur- hacian
ca er "u. tueeos del cteto - l:! .
En 1'1111 po"le.l!J ('011 1011 ""lda'lo" d.. la ff' l'úhlit'a, ' HUIt·... Il
mul Jl('("3S veces alilco,I>;1II >tlllf'ol ' Iut" la illfilll te n a 11I Ibi era
dl"SCal'l'aUo Al n lid" de una dI'Ii("Ilr ¡:;\ o de 11 '1
ait uple disparu, *' iucltnnban a un 111'10 U,'I cól hnllo pa m ,." .
('udan... C"II el Pl' Sl.' IU'1.0 i cuerpo de t'lIle (:11.
En ,,1tilti mo ..ncueurro 'Iu, ' tuvieron con vecinos
i milit'i all"" de Collil)ll ll i, en (.J luga r d.· habrt.m
veneirlo r-on l oda far.il i<l1\l 1 " i los us us rudos ,I('ft' ll"o n 's ,le ".<1"
pII("IoI" no hubh-ran eo m" uzallo a di spnrur RtllI h¡"i1e"• • r-n
pI' lm, i r -vorvere "i n ,',rdl'lI ni t1jl' l.a. 1..,,, prnu..r o" polcronea
1" l n >('f'(lil"l'Qll. arrns rraruu a IfOlI 011'0" i 111,1" 11 ..... ]allza l'on ;¡
uu h,¡,rranl'O del ri o :'olallt"("o ( "'!.
El ti ja t1 jlu lo p¡lra ;11u-ir operar-ion.." lIot· reuniau lo,¡ qM -
i 1) lll .. .,...". 1/;4" "'0 ,l. ( "' ;h,
Mark........ /I;r: oil.. . <ir 1.. "d..,; .. .., ........." ,v·Jl I!e.
,.....'" 1'", I"'j. :!...1.
l a) .\...·1.' .-0 d..1.,""r.
(01
1
,\ n· ni.... d.·l .. ulur.
- 'J5 -
""'Ho 1I11l\ "lIpit<UlO'iil ('011 1"\ eontiuje nt e que lee
" e llia la [ente p rovista rte la <"omi'l a i 'l u..,13011 a
la" órd.. nee ,1,,,1 jeft' it'ner.l l, allll'lut> e-l p.;.r li"II lar nI) perdia
por compl et o :<11 Inde pendeuc-la <te mall,Io.
t :1I 108 pri rnf'r08 e hoo¡t lt'iil C'''II 10'1 . p'u, ,,I..... "utral"'IU a l
eombate " 11 1... letones eompac ros. ma ll o '111"
f'1Il1"'''l i,u l sucesivnm.. nt e.
AIe-: "'iolladO>l por lO@. 1JJt'!' l i7.(»tl i df">lO ' r l """", .. imi l an,l... a
10:< ,...¡.a n..I,·", pro/trt"So1 r oll t"1l "[h! ¡,rli" Iil" 1li t"1I lo",
IIt·r iodo.. "'11<"'8ivOlO a la conquista : ap....ll rlif' ...,1J a ecnsrrutr
f ue r l C' '' i d..I("II ,.,." artitietales. ' \"(, 1\1) pe rs ienerc n t"1I "U"I"(l"-
tumb...." l:lIf' r rt' rail; a t ende r tflull l.. .." tlf' ro....... ti la cnbnlleri a,
:1 roruuo- lIIf'jor ..u 1i1\t"'1 d.. balalla i ' 1 ('j' 'Clllar ,11 ::1111"" mo -
vimlentos sol-re t'l terreno; 1""1''' no l\ m.uriebrnr
rontorme ;, la .. I" ....,(·..idades , 11." 1 COIIlt>lIIf' .
La ;"I"pd"ll 01,"\ r-almllo ospan..l an lll" lIl'" ".. 101',' ' "i1" la 1""
1....H" ia ...·I'a (10'1 nrn ucnno . U,·""I,·1'1 prtmvr tervio i1t"1
Ili,l:"lu :'\\"11, la enbnllerfa " "I' III)ola !In\i il AI'I" ó11'l'oll",la J'OI' ti
:1I'aw'a WI, elu (' 11111 t"n t' "to,. tienrpu s hahia h,'c llo hrn visl -
lila 1' 1) "lmllllCj" de JOIl caha llus " (1 ).
El '·I'.. ni"I;1 Roeatee d",;w' ribt> ó1 "¡ 1'1 mllll'''r;1 ' tUl" te nian de
i niciar la 10("1 ""1: •.-\' ·f>1lIf' 1f"1I haei ...ndo mil IIIHIlt"ria A, duudo
I'all".., 1'·n' ¡¡¡,II,lo...· en el ..uelo. lf' vll llt ;Ín.-lf>"e I'OU ¡:- ran lij.,
reaa.quebru... lo ("1c ue r po i hnen-udo :lI'omel j,\:¡" i l"f'ti ra ,ia A• .
('olllh.alian l a cinl ura va ra " n iha i Ca r¡;,, ·
ha ll (' "n UII coce r¡.. [1IJ:i lli me i estruendoso, CO,.IUlllt >l1"S ' IUf"
ee V"l"pt"llIanl ll ha-ra la" ¡¡hi ma" ,'alOl"' Il:l".-I.. la rt:'1>Úhli c;l .
A \"f"(' f"tI ó1" lmU"1l1lt'Il e uatrc pi"", lló'u-i <l no
ser , -j.' l o,¡ i t"a rl:'ar e n seguida ' .....n 1001;1 rllVide x_ i1\' ,Ill("-
n- uta '-1 11 01011", d." '";",,U". I;all'l r ('11 1111 ;1,;;1110 ('ni 'lO"''';
"''' /.....
Era n IIIl1i 01;1,11... a 10\1 ('01Il1J,;(1t"ll ,' 11
l/e 1..... ,·j.' rdIOl' netos para a ("OIOC'lt"I'!'t"; 1.1 hi"lOr ill ",ji"l r' l
ll UlI WI'OlIOll ca_ d .. ret o.. i111 cau diIJOtt nrnucanos '1 j.·fl""" 1"""
pa nolf' '' .
- 1] 6 -
Oa ilftn • 1111" a etOl' de " . 101' tod a la publicidad i ll'WOl1anda
q t M' ...tlll,Il"<·ian la.. ecet umbrec .) IIl1i, llit.., u n t> n
dan.lo tllI;' hUM111 IRILL1da a on'O cuando ¡1t"It>an i eu matan-
do. erre eu la euerre. da dOll tlIlh_ ..1 hulio matador i pu ·
hlica "11 "01 ah" I!-U hau.na 1l1li1'11 que todoe ....pen eetno
"',Ii.. nte, i dico' ;ff('JW i d;mdoet' a eonoce r-
a 100"". ami;.-o;¡ como t>1It>mi cO"o.
El m! ..mo 1I;.-rt"/::l.: -son terocee i f' JUt"IN lIot¡,hlt'lIl.. mf> t>1l
&l18 \"O'lIlil:llIlZJIIl. t1e8pl"<JaZllndo inhllmlllltlllH"nl" al f'nrll th::o
cu;m,lo Ir han • lu m"IlOtl" It'\·tl IlIAIl.loll." eu 1.." picalll. blll '
d"ntlolo' I',·dazolll, saeamíole ('1 eornaon i I"f'l1Imii'n.lolI<' en 1111
¡;;tnJrr'" ( J).•Cuando en la .. ' rrll matan Il jener al o
pt'n<ollll d.. ituportanciu i cort en 1;1 " lI h¡ 'Zü. It' h M:'1I E'1l!1l1l 1"
da r la al ""1"; jrllt>l'al. como preAA d,' I:TIIIIlI.. e--rin u, í qu.
pa,.; t 11.· ,,,,.Ir"1!- a hijo>! como viur-ulu de mayonl 7.,1l'o. i "1\ la"
(It'a,,¡orl"" d t· ;:11" 1'1'<1 U tle 1I]z.:u lIi¡ ' n loll 111 " *'11 r-omo I'!'!ht n '
dan .. 1'..11 1tl llt' quitar on al enemigo.
I; u<l nl llll "1 ca""" dcepuee do hahl' r lo pelado i dee-amndo
"U a¡:nAenliouu-, i E'II las hor r aeh" 1"1I111 de nlllt' hn t-um-urso le
t<.: .ClIlI paru l...ht,1' ..." f l por ¡l,'HlIlllezl' _ (J ).
('._', la I'r"pal1ld"n ,1" e n \ lIf'108 f·UIIII.l o 11\· /1117.... el perf .... ...
dUllami. 'nln de la fa milia plitriaM'1I1.
Ik> urOi llarin hll('ilUt perecer a 1011 prt etcuerce l"mif' lIdo ('11
ejeeuei on UII "PH'ID" nia l min ucioso. 1..0 conduelan ama r rado
i d"llnu,lo a l pi ':' ,1.. uu ¡\rito!. To. I"t1 lo bnrlaban i I""lian su
muert e a I:l' il_ . 1..0 haciall arrotl illar"llf' i ,'n '''r", r UII OII pAli-
t oe. que n-pr......nlahan ierN N 'J.1'lol.'1l. l)e repente un ca-t.
.tUl' Ip daba un e olpe de toq.u (Im.. ha , en 111 eabeza para eu-
unarllt PII uua la nL1. Le etu ...;a ..1'"flnll.on Jli,rll mflrd..¡ lo
i umar "11 la !WIII E'1l:" II:!! armas.. IN' 11111 lihiall haria" pit os
rpi<... It'" i a l"u ltlonahan ..1 treneo 11 1011 perros.
&1.. d,' prteroneroe "'" had.1 p"ra 1lO1"llut izar una
borrll.. h•.,-" :JI.
(1 1 !l" I..... Jli ., i .. , .,,"'" 117.
(:.'1 1( ,,],.•. it1. , .." ", l. 1"¡JO' . 1:.':1.
I · n i•• ". ,
_ Ijll -
1'0 1' escepeiun perdonaban 1I prtelonercs
'Iu, ' oñc¡o. l ncor por úha nlos a la f,.mili" i a un
1()!Il ca,,;ah' lll. pero II lO .. eeucedlcu 1..... mi"lllll" '{{'l"("('hO':l -, IH '
Alu.. aburijr-'II('L La dr- " 108 priaiou.. lH r-... !ln ••
furia sin umnee.
U ...... t.u nhieft eua ud.. se hUID'lll i:r.aron eostumh re s por
UIl nuevo ji'llt'rn de vlda. EII ,,1 sll:'l... X\ 'III f"t!l a b;1lI e n
d1...1I..o.
Se a rrujal>;! • la polea "ie1l'o ,1(' furor en 1"1 prtmer tnmueu-
lo. i lIi el éxtto lo ravorecto. una fo 'r<X'idad e-are-
1Il:l<Ja Cí.n "1 vencido. al eual esterminaba por lo común t"1I
o'l mi"lIIl1 (',u npo de 1l<llalla. Si a4:uno lo¡:rah;l ' 1\I<,<11Ir vivo,
se 11" .1\ uuer¡.. r de la nerra, ,1....nudo, e,oll UIl 1.111 0
eu etlo i amar rndo a la e oIa d"1 (" Iha llo d.. IIU ('111' 1"'"
I' r..Iert.m la est neion de pum ..f,·... unr-
Ill a' IIll'1'l a u 11f' 1" .. iIHIi".. sometidos
paru la", comidas •.
C1111". ,8 d,' llllll !I" SIJi l l llll'1I ..o\ia ""r la muern 111' aluuno de-
1'11 11 ('illl tlillllll prlm-lpak-«.
I' r", hl<' hla 111 ¡J" l"N'¡"', lns ti.' illdio" huia n "
"11 IOII ,¡;I direer-Ioues. etn ..uj' 'l,' ioll 11 mandato 11 1:":11110 i
í nvo.....·i,tall por la topo¡::rafia flllt'hraua del terreno.
Cu'Utdo " hll' uiilll t.t vtctorla i ree ojiau el beriu , >«. disetul.
,,¡¡hm l la mhi"1I 1.'11 djlllill tall I"l rlida" ¡¡¡kia >tUII posesiones.
El <lmll (' ,IIIO, dl' indole tan c.. n>m<>lI io9:t. tla !>; f a los trnta -
dO!' 01. .. pa l una IlOll.' nmida<l i nu"i l atlll. en '1"0' eut ruI>; l/l );1
Intl,' rl" ,I.. III:::unlri anim:li.' '''. j Ul"'Ill l"ll lo;t. diseur-
sos. Il" ilf"ll i bor rache ras,
1.. "1 vueha de 1..... al h" ¡:"lIr, 1II 0Ii \-...10;' ailirni:>lll o
f1f>81114 <1.. familia pa nl Ies r..j llf al veueodor o vencido. 'Iu,'
.-olió! lIf'r lo miIlTOO. Cuan<l.-. se 1" 1I 0li f' ia dt' 1.1 muerte
d.. ¡aII mujr-'rMo prorrumpían t"n llanto i 10/1
en iml'ff'<'ll1'iolll'l! i am(1Ul lo1;t.
El hOlin e nt rahn r-omo objet ivo I.r illci pal dE' empresas
' 111" ordiun rl.unenn- 11 0 erau ,ino "",-,uI"4ioIU' jt de r n-
['i/'la .
- ' H -
- ' 4"-
( " ·1:. d05 por rt'O....jer I.. t ,h-..¡oojos 0.11'1 enemlec. olviduban
(' 011 f l":'("lIl"llda r l f'rl h: ro i tllfriall dl"r n ' UiI t< ir....I'IIrahl t'l".
Ant... de r-ml_' i!'>iC" I" uia d.......rio" e' l lm!l'- l t"lI("(l(I oIr bo m-
bl" • homhrl'. eu r-om)¡;. It·. entre r\l"s..
P""(·... li.m al ("omlql" rm,lu", de "' '' ''' fl n r-on IU"OIOJ.o<,Il'I-
mi' ·lIt.. d6j' ''SI0tl i r " 1I1" ' lOi' II11''' fr·.· ...··l i,·lh'l.
So pre-eutau dHk lll t" d, ' " 1'11 1.. l a n·.1 el .' ]011
m, IÍ\-"S ,.."d a l.·s i I's;,-oloj i,·" .. ' 1" 1' orij illllh'lII lo@ 1.{'tOIl hi-l i·
l ·.... ,h 'l a ra -auo.
Eu 1"" "' -¡..,la<l.·.. no d\" il izll'I 'l" hu uun al"l id,l" ti
...." 1'1"1" . ... . ' ·fI,"llilnl t'. 11 .. ,1,· 1' 1 " ol l'f' li\' /l ,1,'
llCl'f', l ir", ' i , 1f'fl' n,l...no,' . I' " mha t iall 1" '1' ' '(' on''' -
mit·,. . d,· r"llt.a dI' ].." auímatcs, 01 ,· 1" Zfl ll ll d i ' " '17.;, .
1"'''' ''1. r<><..,I.....cioll d, ' fnll o". I'!l ' .: por 111 11 ... r-omo 1..
1'" '1.....·¡"1I <If' ]¡t ll I.lll.if' .... -..: i p" r la" jllridk..... nU' 1I rrl'('II(' I1 I(' ''
11111" 1.I .. anteriores, ,..-,mo .. hl" lIl' r la .... ll,;l ra,.¡ nll o
r ioll .1 1!::rIl \·iOl' illoli\' i<l ua l,"lI ,
t:" la... "".df'd"d.... 10010.. eran :. ruerre.... '" tnn ...-omo
...., n 1'11 t'"f'On. Ii,·iollr" d,' la" arul.ls..
TIII 1I" lidda, 1 I,.. nbi.. n f' 1l 1;. (·.. m¡" ",i"¡ oIJ o'OI'ial de
10fI ar:l....' tII O!!. Todo.. lo.. "'lron,'lI :l pl<'<I parn lne nrmas for
maba u 111. I::o' mi o de j{"u.'rn'fOlI. Por e"'" tn mbieu la un¡ e"
iu..Ii lud " n .le ..an1' ·It'r ¡,,¡hli.·o ' IUf' ruvb-rou Iu é la :1l " l lJlhll"l
mil i lar. Ira ..1,-jir- IlII j,· r.. n-mpor:. I"Ul n- 1......,."; 'l u'", a
('''111' 1 la 11" a l 1'",11' 1" i la aetivhlad
1'"lil ¡..a . • ,t,·..i:,:ual"io,' a ve.. ·..... '·U 1I 1KIIIl ludlvldno
' I IIU11 '1 i,, \"pstia .1il::ll i,la. 1 :l1;:-u n:\. f'" el \'a l" III" 1I ,1,' ' I!L:U" 1l
ts-ibu. lui." il .. u ..1 IWI1Wj" ,1,· arm,. " i dr-l I'1Ihall o. El I"(' !I'
....I" ,1.. l humhre hwh' ili z... l" 11 111 Iu.. r7..i1 ' ·"I'l ,nrn l. ]0 1'010l';¡-
h.l ' ·' I ... ".'Ii"¡onl"il .I.· illl¡>olwr '1 la ma s, ,.] 1'rr- d.. lIU
Iur r.. i de 1111 " h:" r h...u-o.
I'"r ""la ....¡la r.l,·i on LI' I ó rde-u 1".lilit-u i la estruc.
1'1r.1 :::u.. rn-nll. u 1.... ;."... nhlf'ó',; t'1 'I ut' lo '''lllimaha
r-euveni.. nr... si no ..·n,· rl<'da.,1 :::rllpo: . ..i ....1:1"-:1 inclui-
.10 "" él. la Ii·t..lidad ' -"'11111'11110 ohli!::"":l " eon
1"">IIlilll .1 ineoncli<-if)<I'11 los ,I"I , M", ,.. '1"1' pro -
ponia l'I .lw,·rm

-- '..-
l .. uI I a 'lU" .. r-n e: an-
fo. a ' .... rnid.1 i Inn..i" nN MU"'" d.. pnl mr a una cam-
no pu"'¡" lI r-ousld.. nll""' · como uu 1,' ; ' -i1f'jl o de pre ví-
"inu ,1,' n'I" "' ''''' " IMlrirn,"'; Iormabau pólrlt· dd ("11<'/110 de-
¡'H.hihldoll'''' U" ll l"' I'tJo<o,". ("flllo.:¡, hl" von ,,1 nombre jeuérícc
d,' 1.1"" ' , ' 1''''. c...m" " U lo t li 1.. 1.. r,I1- "" primi.I\'" .... 1...."',I>;U1 .1
...-r CO'" "1 t .... . illllll'.nori .. ] pn·.. in vi ..I¡, Lll'1I_
;1\ "dl"ri" mili ,",l r , 1.. l.", anu"'alU"', ;.jlUffl f' '1l" 'P-
I,.r"" ].. Ilrin".....Ion ,1, ' (',«·ril"n... ' 1II111: u.." i mocl"moll ,u..-n· .1
dI.' ' 1"" 1"",,-llm .. 1nrte , 1,' la .... :':1"<1.1.. mas o
'....,1('1.·,"i ("..npl"I.)?
11... 1,·'·i,I' ·1I 1'· '· xaj..rn('i ou. ""Inu"jia .r-onduvr-iou de
1" ¡,: u"na) I 1" li'Nk.. ' {' onol ut"(' loll ,I.· j ,·" ml >;,. ,· , "11 I<U de -
s.u- r.. \1o ""j}OI"'U un l'ji'fl'i lo d. ' o, ¡:a ui';lI"i ou perma -
IIPI1I ,· i .. ,l., niu¡:'tl' l1' 1I Ia 11 (>!"a"" ""i"II ,, 1I ('a " ri,·ho"ll.
Te-niuu uua Ili " l k ll Il;u·l k ul ar, l'"!" r llflillwu' ,, 1 mlll_ 1' 0-
"pi a u d "!"' a" '1uto l' vd r ial ' 11:1111:11"><" .1,· i
rf" '""' '' ' illli' ' II'' ' I :l1::"Il Il"S, I,," -a III ' ·" 111"
la "' '' ' i''lI ' ·xlI,·I:l 01 " 1 11'1"1""1'0, illi,·j' 11i' ·" i f,,,'ilic!atl para sa -
ea r d,-I ""1111 ,n "lIf'mh.:o prnv i 1"'f" Ini! i,Iif'::"ll" iI
,,1l'OI11 lo; tl,· i 1.. " rrlfwi mi f'lIf oll ,' U ,,1 radio ,1,· ¡1t'('M'1I no
»rnu nr·,I'·l1 ,,,I,,,, i "ri"'I'·""_ Ej'''' lIla h:O ll ,,1 llIa ' lw' como me..
jor ,'11 (,Oll l l >: lI' f ll <> r-n ¡'anrlall ,1i"1"'l"" lI'1, aie m-
¡¡ 1,1 ",1: """l! i :.:1·ilall,lo_ En no fO' ui llll I'Slra lf'j i"
ni t ú(" l k a: " iI'l"afaj"II11¡ fl .U·l' · , l.- t'1I:.:af!:Ir ni "1"' ·
mi::".
. .. 1,·j, '·rdt.....·I!O'j"I'" 1" ""' ul"",¡"inll POf 'i:Il: ,'ad' l
Iri r)lf·fon u" I>:l lIlIa .lllli,L,,1in.j'·I"·r,,UPII!t·. ""11 "" ll i ele-
m"I1108 f,rupiOll_
L, 1:"'-'1"'" ,'(, hf'llion d,-. t' illlIlI fral"(·i.. !1.... C"" lIlrlhuü¡ a 'PI<" 1,1
no lIif>mp", cortlhi mul:,: 1011 ¡:rupú!' ;¡la" alMlI
por IOCOIllU lI ......"'f"Ilinl i ....parnd nmeure llill prestarse mú-
t ." .i4." ,J"... .
j"r."'i "' «'lIndarioll I'f' retfrnlmu .1.. 1("¡¡1lI11O ,1.. Il<"d on
' ·'IiIlI,I.. 1.. . "('1110 1.. ' ·' ,mpflll'lta '1(':1 1" paso
h ", ilila r df' 1,1 Ar all('al1 ia.
f:lllil fa lt a dI' direer-In n unif..rnn- fu,; una <1 ,-. I¡lll ('llUila 9
- 143-
- f.' _
'1Uf ' í • • voreeh-r..n ...1 éxrt o de ¡,r imr lo i "11 &'J.
J::ui<la dr- In..
Por C;ilo milloll.... la,. cOllti('IU1u ee PII
un !I01.. 1"" "U"lltro, i l. jí!" ut' rr. de- i ,' ml"""l·:..Ja" ,.e
*'(1111....1"' 1... m.. jnr a 1" or;.:a niz.U'·ion i 1I'II<I" III' ia" Iwrt'dad"i
oJ.· I..e
;.I'or 'In.. 110 id..a tM pl'III (>oO COlll pll'j"..:-
El " '"lnf''' dr 111. colli rillwion nwr.I:l1 eI"1 ar;III1';III" . "
' ... Iloo-er " rolll o 111 inft' ri " ri .lad de ..11.. r...·ullad.·" I..
Cif'l1o f"rI 'Iue 110 eer vce <kl tod o ,It'! _11IMo l,.jit-... ''''ro 111
posee tie- un modo poco d' ·sa rrollado. in..uli"¡f'IIIt' para "nca-
dl'n.... el r/t<, j"l'inio i or d..nar 1.. " i d"".lI. 1" ' lII l11l1 d,. eu ('11"111;1
1I('1II" ja llh' r-..t ado mental. "1" '· rlll'rO:- lIo1,· '1"" 1,1" ", ,,, de
.l:"lI,·r m eido simples. d ·; r-e·III·i,, " inm...¡¡"r " i ILO
,1+- hechos o:-u ml'lt' jOtl i ,1t·;;' liu,,, I')iI
a !J"' Mludr " ',,"hadoll IIl r('r io!'!:"!' o h' j' IIl" ".
COIJlO 1"" J'"hladoll.... I'l"il1lil i\'a ", II Ilf 'sU " " " ''' ' li jo:-
rw,¡ 11'" Hevnron mili It'ojus la ;':1"' 1'1";1 l' 1I 1" .. pril lll'I'"'' ,r.· ml" '"
dt' su \"ida hi "t úr·i<'i1. 1JI"''1ut' 11 " " ' Itia ll 1"" l h uil ni
ecomunh-os nbuudantee. ('''Ill'' ,lIIi IlWI ,' ". prov¡..iou.. Ir as -
port ..... en-. La ¡:-m·.-ra .. 11 es e IIPI·iod.. rlll"I' rillt'Í l¡;¡lrll,·ll t.. j u-
rhl k a . o 111111 r-spedk-ieu p nrr-inl h''('li a pUl" uun JMl"lid,¡ de
,nll' rJ'f''' OOI p ara "a' I" l'ar i n' II/{' Irl'+' : ,h' lIt¡ui l, n, vj" IlP "1'",' "
1"" amucuuc.
(.;1 j ..u..rll lil/tl·j"ll <1.. la s pnif"l i,';u\ I"uln' 1(»0 aruu-
<' aliOlI ....pli1-;1 la Iu rcr veucrou d,' lO!' al!i\·Í1Il"'. ,¡U" P"-.J...-ruu
t>I ,;:\ ilo " r l l ra"' llllO 11e una l'tIp<'1 lif'inll . i la .......Iumhn·,¡p n·,, ·
t i"" ("O') pipl f'tI o de- a!li mal"" o dp 1r:1l'::llf>loe
n, prda _ d.. 1r-oeazon del IPOII .
_\t ri blliau " ... d" tilla d.. (...t.... 10;'1 1"(('" vid.. propia......1I w -
eieu p<Mlprol1il ,1,. ajihdad i ' 1"1' .... ""Illllllkaba a l po.
....-dor.
1-:1 temor d..1 illd io a la.. /trilla ,1.. ru-eo. (·Olllpl....h.:l .lo por
la h illlori .. . no ..,. UIl:¡ injuri... _'1 u \':¡Ior; l' I"" \' iPIlf' ,1.. UII Ie-
n émcn c , ,,,¡' 'Oluji('() mui (·ollod do. 1-:11 relaeion dpl desenvol-
viuuente I"'r,-"hral. Pll Sf\I'" jl·da,J, ·, jnrt·ri...res la ,,,, d oll re -
t1 rja .. " ...:O¡I .. ...ive: d,·hi ,1.1a la. de 1,,>1 uer-
- 145 -
vtoe pel'if¡'r icos, de los sentidos i el e la slll]sihili dad
jeneral, lall ' lile trasmitida" al eer-ehro, hasta lall l'elulall que
for ma ll la clJr tc1.1.l ct' fehnl l, 110' pvrt-iben COIII Oeensa cioneaque,
una vez eoordinudus a ht, se t raustonunn en
muxculnres ¡.:l andulllfe8 o de ot ra espe cie. !':"t"ll r. ' Il ÚIlWllf>lI
ae lla ma n i cunudo lIf' vr-ri ñcun f' 1I la l""r"r,1del xruu
lIÍ1n p,i,tico , C01l\0 malli(e..tncíoues de la ,;i d" q·jO'lat iva 11 Dr.
gúnica , pnedeu preseutnree sin ' lil e n08 demos l' 1I f'lIta de euos,
de una mauera iuvolunturiu.
AlI i 111.' veri ricnu 10 11 movíuncmos iuvoluntn r-ioa o la mimir-a
retleju, q ue llUlllc llla mk-ntru e menos l'i yili1.adlJ e" el ajeutu.
¡';I antiguo urnueuno, uc aparieuciu calmosa e indiferente,
carecía, P Uf' S, de ca paci dad para dominar los rer k-joa. (J lo
que es i¡::ual , ohr'aha a impul sos de las eirr-uusrnm-ins '.' s I O' ·
r-ieres .
Como sucede 1'1] cu«! ¡"d"" las im-ivilizndas, su
vn lor era simple d ('<: 1O dr- la accton rr-Hl'ja i no el de ('I..vu-
do 8lu:ritleiu por un t-ueres s uperior. Su sue de·
insultant es untes lit' comhutir, que hall pusadu como
ras¡,:oll esr-Iusivos de valor , no e ran lilas que mnldieiouos
ul cnomteo. ¡Jr:idil' a lll :ij ica el! uso en la" "Of,jel!ad"lI
inculta" ( I).
La cruelduú exeeeiv n IHlI'llS \'p('"slla Ialt udo como
domiuann t'11 111 s eostu mi'rt"lI g ue l'l'era s de las euleet i vida"es
Incultas.
Esto St Ooriji nab" de la Innueucta de Iml tueuructones. del
medio social, 1I .' los inst intos hereda dos i ,1.. [as repres alias
contra la enll' llIa,1a veces i¡,:-wll de los ..s pnnolr-e.
1..011 sonthnientos humuuiturius no exist hm ('11 esas colee-
tividndes, o bien se mnnifcstaban débiles p int ertultentes.
Tcdns t' sas {'II'l'ull>ll¡l1ldas encuadruban en la meutalidud
ti('1 urnueano.
1'01' t'SOél. q ue se mnuifest nbn end urec ido al propio dolor
Ilsh-u, a lo" suplid "" 'IUt' se le inrponinn, imp;lsihl e a los gol-
( 1) ) 11"' 1' 1,1.' , lA ''''/'''". df fin;",.i,. I r ,.. """in. a roil ,.., .
",,,i,, ,
J- dO' ..u 11l'{·id...nlllda vida, mimlm con IlrU<11 la
df"llalld /l aj"'llll .'ra inaco'("l'ihll'lI la pi...lad .
haf'ia 1'1 eeoísruo m"U08 r...roz en 10f0 IHU' olO!! 110 etvtlt-
sados ..uando aumentaban 10ll 1I1...1i.". d. ' vtvir: nm-ia 1'111011-
('f"lO la h.....pualidad.
t;"l a I..i comun ..,. 1;1 que f'tlpli"a la fl"rod .la d d.' nueet rce
ahori jr'lIl"'l< ('011 10!0 veneid.." i l a mu.. rte d.. lot< pr ¡..i"IU' rOil, en
m"' ¡¡o 01... una c'oft'JIlollia' ' IIW eO"""'r":lIolI 1_ r.....h'" 01...1 ';/1-
¡.'1ltil-lIlannf'''I'' ..11 ..1 pnm... r ¡" 'riodo hbliori<o
ha u I ... il:lo X\"I1.
.\ m lida que so' hum'lnix.>ll>;11 mil" la 1:'11err; 1. ...1 motivo
.......n..' lnif'<, d" 1 n">'("Uf' i l a ......-la vtt ud ft"·m pla1." al " Imi-
bali"lllo.
1.01 ;IUU"' I..,faji'l hOl h ia r-xist tdo " U r,"'l'>I 11 11 1"1"1" 1'(.,. ,.1 "a
tria n ·,.. I L.. .. I'ro¡.:r... t el aume-nte d.. me-dio.. d. ' viola que
Ir"j.. 1" uqui ..llI¡,,· l"wIIHI. la hlch-rou ¡...rdr-r su ('itr:'wl " r de
prúerb-u r-omuu. (' 11'111,10 U..curon lo... ""pIlO" I,.,. al It·rril " ri .. .
hnllnrou d.. (·lIa ..u 1I 1¡¡-mm" a¡.: rul';I('¡..l lI' '' ai "I;I<I ;, ,,.
a " :ln"a .1.. 1,\ 1" t1lil.¡d (' 011 (111" " 11 la.. ",,(·¡P.la d, ·,. "mhriolla -
r ia ,. va n , 1.·..:II'ill"' '(·¡..ndo la" in ... litl wi"rll''' ,.·(II.. rr·... ••• '11-
"11 f"l"111a .11' c.. d. , ;.: m· a •·u11 roe p"i-
!li",,"'r..s.
Lol If' lI!!"lIa ('''lI;u' f\' ;lha unn ....I' r1'll¡OIl ' 111" ' 1.. I,ia Imh,,'!' ¡¡itl..
d.. u"o "orri"lI l1' 1'11 la art-ah-n, jf,or/.... . r-••nn- j ..nte.
I,o¡¡ ('1'011 akllllzarnn a ' ·OI11. i¡::Ollar datOtO plid l.)!' >'1< 1,
h,.,.. ....1(' Il.ilni.. ular. I' a ra 1\0 acu mula r d i...., ..la r;1 ntf'l1t'io -
nar ;1 ,1<.... ". ' 1.... m...jor i nfofT1HlfiOll.
(;ollz,il..-z 01.. d,,-..clihi r IlIlIlu"",, ' <1e 10" prt eione-
ros a-eur;¡ q ue tes arrancntsm ah.::ullos mis-rubros i al..'Tf·¡::oa :
.A!lan t comen lo qu.. van ('(,rlando. ( 1). COIllI,h'llt e n otrae
¡"jina" lllill tnrormes en t"f>IO"" termlnn..: o!l(>Il poo'Ol8 toe qu..
df"I&I Oll " lir on To" oI"'jan de com.. r carne humana.•1" tal ..1I, 'no
!jUl' "U "O"M f'lIJ(' rilf'OJ 1'1 indio fOrlllllf' ro .¡u.' ac¡e rt a por al ·
JtUIl caso A Io;l llllr por ajeua t i.. rrn. se I'UMl" r-enta r ¡oUr ,..."
11) ' '' 1W''!/'' '''' ; " JotO .... 1" . ..,.., ' ·hil ...
- 14 7 -
tll r Oflll, lIi "capa 01.,. que encuentren con "'1 del la, por-
que 11I" J:' 0 lo matan i se lo r-emen •.
F.I p...J.... Ko..alt"ll recojió Il00ida!! abundantes de la
a nl i,KlIa a nuvpolajia . En un a de 1111 inlormaci onf'lS diee:
a(llUIntio ha de ha 1.f'r una Ii....la y horra ,' hf'f:l t. si no ueuen
e n BU t ¡..r ra al¡,::ulI (", pt h-o a ' 1IIi.·" q uit a r la \' ida l >a ra 11011'111
n i7..1lr la tieet• . van a la otra B compra rte. IBI vi ..[as 10l!
ni floll 1,.111 tie ("01II(' r de SII;¡ ea rncs y 1;ll",r la. r uanos en su
lOu,,,,re
a
_(1)
II I1M ,) 01 .. 1II10 lJ Iudros serrauos q ue ,-h ·i a u no mut diet a n-
tt'll <11' O",.rno: ..cu mi a lllle en los 1><1I 1<11I"" '" 1001 indioo! eapu.
aunque (,w><t>n ntnos v m uj" rt'fl: ' 11If' P" 1"rnl'itl'l d ""lra-
na P"'"() u><;lda " 11 \" .. d li1o'11"1l, (1'1" \.. II1 MI ' 111e ( ' 0 1111'11 (';1 el
cono;w lL p<lrll 11<I7;(' r demo..trueiou de .... odi.. enemista d,
''''ro .... 101'1 t,..lo el capti vo cillero , etu ,1" xlII' ""olól del, Il" le
comi" .. >.
l'odrhm lllllll i" Ii('a rs" las ci ta!! ,,0101"\' f' .. \l' l' a fl icll l,l r.
J t<'lIl I('IIl'i"!t coujt"nita !! , 10 ,1 m'atWall" 1'",' la g W' l Ta S('
hullubnu "lIlimlllm\a!! 1" '1' ,,) éxito. " 11 "" I,..i"IW!t udmiruble,
<\ " 11 11 .. " I1l !-'I' {' "all , (' 1 cuut .." do,hia a 111 illll"' r i('ia ,h' l.ts t ro-
p illl i l a , 1o ·tk i(· ll<'ia ,1"1 ....nid " d" ,le
e...,,. t i" lllpu ": u la udopcion ,11'1 (' a":l lI u: alproereso, ;lIllUIU"'
litnitudo, (' 11 e l arte de pr-le.u-, in la eouttzur.n-iou dr-l recre
no. 'I'i" ¡,. pr "p"rd ol1:l ba t' 1I C<1,¡o;¡ .10· r"lira'!.¡!!o eorp r es.r-.
r, 'fuj iull IIUIlll. ·I"OOOO" eu lolio t.........."'J, la zos i COl"
d in(' m... •
1... .. m : ll l11a inlf'r1M f ;l \ · lII",· j, 1 .. tllI hábitos ,It'
J::tI.. rra : 1;1:1 ;::rl\lId. ", l,u nil ilL-l p;l tri:lrt.·;II."9, ... ·UV'Ib<1II luearee
" rupiOll. uumcr oststmos en ('altl n·jioll. ' ' lur,lIb lU" llt Co
1... I••",.,I .t'4 preeeutaban a l in ,' " ....r UII;I re.i"¡CIll"ia ' 1'1" $t . ;;u-
.'E'tlia II . ....1. paltO, muí hieu ¡a,. eorpresas, !;I,i
IIMn: h;l . " 11 secrete, 1,, $ coeuuuieaclcn.... i
E"l,l H('(i vidll'l ¡.;ut'rl"l"m ca US11 ti.. qu.· .... . d.....u-rol..If';1
1111 1Uf'lIIl11lid.,,¡ del a rltll("IIl" su {·ll n U·!l' r i.. IÍO' '' 1'1
t'ltViritu 1.1.' r(' IIt' ItIi:l , q ut' :I(' int t'll si llt:al ,,¡ ' "{'II e1 odi o al cap-
_ n d l l w " " , m e p e u ! U O p l p U J I e u n ! O l l t l n J " 1 a p
J I / I ! l ! W I / l f J d U d V ' ) - o r . q d m c a J o o e q I / J d . l J o l n : l !
u o p g e W , ) d l u - J d I t I G . l o l d u o p t l d n . l O 1 / 1 e p H t t d
g a p O P l l d ! U o l l l I o . n m U ! I U O ; ; J ; , t n b l l O J . J V l n U I ! 8 ! ¡ t ; i U O P ' i ' l l u o J 1 1 1 1 ' 1
u o . n m J v J J d n í l 1 1 1 v u o p g l l ' 1 / , ) ! J 9 1 1 1 ! 1 I n l l o l l ' w . P U . t ; ; J i ! ! U ! w . J } I
I I ' l U I I . : 1 u < l . \ " P l i O d \ ' < l V " ' $ . l l l l ' l u a p p , ) ' l I l l T N n v : ) "
u w . . ! q < l p ; , ) l I ' 1 . \ X 0 1 : t ! 1 I I " V 8 < l 1 I ! l 1 l ' o l p J i l r . . u n 9 p u m u a n b c e n b
o J u l I r " P I " O U I O J 1 1 0 " 1 - e o p q a n d 8 0 . 1 1 0 u e
. n I ! o u r o a ; 1 I < 1 1 1 1 . ' ! 1 I 1 ( I « I o a 1 1 0 1 " I l I l U d l u o J 1 ! p l 1 , ' i l ! l ! J l t d I I l 1 l 1 ! U
' i l J q m o l l [ d P I I I ' J o l J . h m : i S ' ! l h I J d « l d 1 1 " [ " U ! 1 8 ! l i V 0 1 1 J a f n l l l 1 1 ' )
' 1 I . ' , l O p I U , l t 1 U l I O I o p l I o l n O p ! p l t J l ! 8 0 l U I I , 1 1 1 0 1 J o d
' , p l l n l l l d J . . . . 1 ! I I n q ! J I ¡ ¡ U I U ! 1 I 1 ! P . . . . " 1 I . I O J . ; I 1 1 1 I 0 a ' l I U O J P l I l v q ' ' ' ' ) ! l
- ¡ U l I d · U l I . , r J l > U ! V . . \ o J d o d d " ' P O p O O I l < J u u n 1 I < l J , ) ' o i l J ' l ! q w < I U ! : ' i
' ; j I U d W
- ' l I I . . . . J ! P m ¡ t r 1 . l o : ' J 1 l i l l O D ; : > n h D O ! . l < J 1 I V I I I ó l I U . . u " ' J ! 1 0 1 l !
' I l p a u u l l u i J d o o n J : i u r l l . > O J i I d ' t 1 J ; , t I ' P i l p u n u r o a O l l l d ! W ! l U ' "
u n U l l t J . I l ' l J . : J o d 8 . . l p ' l l \ } u O ! " n l p l I l I ! < 1 l ! Q I q u 1 n l S W a n s W p U , ) . . . . . . a
l l n l l 1 l ' . I 1 U o . l W ; j f U U . l I N 0 1 ' 1 I ! P O I ' O P 8 V ! J 0 I t r f . . . \ l l 1 l p l P V W " " 1
' W d I U . . .
0 ! . I 0 1 ! . U , ) 1 I d " " 1 1 1 1 1 1 1 ' \ " 1 . . . . 0 1 1 1 I 1 ' ! P l l . \ U ! D o p a . . . V D I I J O . I
· l I f I i l I U , } . \ v u n . : 1 1 1 1 ' t ! ' 1 l ' > " P l I . l n h l N e i u e n c
U d ' I l I J d d U l W " I ' O l l l " ! l l U l ' i l l o " l d I d U V l l 1 l l l ! I I ! P ¡ ; . , ) J o l ! ' M I ! 1 1 l M U ! 1
. n a m e m l I ' l l I 1 I 0 d n J : ! 1 1 0 1 u o a " ' t ' t l Z ! j I . l . ) J S d I l O ! U n l l t I " l
· [ l I U O ! . ) 1 , I I . V U P ! J I . l P ! l O f l 1 1 1 e p
- a c 1 I I J 1 1 Z U I ! , 1 [ 1 I o p o n d o u e p " l l I . > J F I \ l I t ' ! ! a f I Z J . \ 1 ! J U
' \ I t r i a 1 " ' 1 ' I q , I 1 M I l I l U ! " I o f u q 0 r " l l u o l · t " ' P l l 1 , M l t l . l J a p O I U d ! U I
- n U ¡ » l n s ' ' ' P l l ! d d I ' l l a l ' ! " p , ) . l i l J l l J O I W . l I W . 1 1 . I I J ' o p l I " l q t I 4
J l l l a U l I l ! d o . q J o d 0 P ' 1 1 1 ; I , ) I l t l a l l J I ! U I O I . . . . ¡ . • p 0 _ "
' 1 I 0 ! 1 ' I I J : T 1 l ' " P 0 1 . > J J I I O . ) s e t u O . \ ! I O I I I ' U ! I
- o q ¡ . I r u l n U l ! l w . l I d 1 I l U ! J d " 1 1 " . . . . q o S " l I O n p ! . \ ! p U ! 8 0 1 " V n l ! J ! d
- l i d 1 " U < I ' ' ' ' ' ' ' J I I O ' > ' t ! ! J l I U O ! J q W d l i d 1 ' 1 I 1 . I . K ¡ ! 1 l I l t l < 1 0 . 1 " . 1 , , ! , ) U d ! '
- u c d e p u r d i ' e . . P ! V I l l O . . I . a . u " n : l ! I I n l l e v p c r I r U ' l I ! , ) ( ) f t
' . u p m l < l I U V > < 1 1 . " P l I . 1 . . 1 d 1 1 v I 1 1 J O W V 1 " · o P P U , ) . l . f ' l p V ! I I o l l 1 J I I V
1 1 1 : p l l l . l . " m a p O l l l , , ! W ! l l l d l l O l J i l ! . l I I d ! l l m " , e q e m ! u v 0 ' )
" ' " ' V I I , ) ! . \ ! . \ I I I I . l q
- m i l l 1 1 1 I n " e p J O p l l l " , · . \ a p I V ' $ . I I ' I I W ! U U ! . . . . . . J f n w I I n l l , ) p . . 1 0 1
- i
t l
-
149 -
ches 110 han dad o el mejor continjente pura guerra estra n-
jer a ni para el ser vicio de conscriptos. (J)
( 1) Datos ...-cojidos por el nutnr ent re jefe,; d.. la ¡' 'I le'Ta de hile
d , ~ 1Si 9, la re volucinn de 1S!1l i de CII"I"\'O S acnut onudns en el >1Ir .
C.\I'ITl"IJ' \"1.
n.......... "t ni .. " • •
H... '"'"". '·" TI"m,I.·. "",i¡.: " _ I' .·r. ;. h·'...;a .],. ,'.10 " ..",.;;,J" •. -
", ,.\". - E" ·,,.. ,· ,·.."n,,, ó'·"l". d,· d,;l,·"". i
a ... "....".. ..-.\ "' I'\;"' ·i,," .1.. da'. _. t:..·.."" IIII,,,I;,\,."¡. c...."'"
d.. "" ..rilid..,I.- \ .idll 1",' "I.;jó.·. - 1.. ...".;hól¡,llId ,i."..I.- t·..·
".¡,"..".. I'.;."..I,·,ji..... andili.... 1.... _n_
, ¡hili.I...,) ' "'" il. Morif.·". I-"."'.. Ii.... i , ':..móra.- E••i"..;...'.
Fu eron f' ll lo aut lcuo loe inol io" el,' Arlll"'o .,1...
(..omuu. uuuque nlgunoa sou de es! atl u'a II'YHllta<la. ( 1,
' 11l" !t;lhi!,lI\ en las llanurus son ,J. , 1>11" 11 ;1 r-st.uuru. 1lf' I"O I"l!
' IUl' se ertun en lo" \'alll' '' de la l'UI·,li llf' ra llO')rl'I'¡,s<l1l a 1;1
mayor parte de p,<latllra c..mUll O :! .
f:"'laloa n ("0111"" 1";; los c ronista••-n ea liticur d.. rohusta la
co mplexiou .1t·1 in dio 1I11li s:uo i f'1I darle TlI"¡::"S ti ..... n..
unifo rme", It ll.1I1M" r: ca hf' ZoIt i e. 1Ta N'<londall, tr"l1l" <""Tr:t ,b.
108 ca tlof' lin" lIf'¡:-ros, Iill<'ll i lar¡:-o... na rkf"¡il romall, h;lr ila .... ,1'.
la por la costumbre d.' arraIlCa ,."" la . el pecho alw lin. ruer-
U'll toe h rn1. 011 i las pieruan, ma u" re doudu, I' il' 1""111"'1"1<1 i
forn ido, color moreno ,¡U" tnctíu» /, re ]o ¡;\).
(I \ N.."'I..... ..¡" , 1""'" 1. rij. I f)>I.
(:!i \Iolinll.
( 3) 111i...... ,• .
- IS' -
Formaban, PUI';¡, Ulla por lal e ntiende Hin eru-
vo -.;a m<Íti<,o, ('ara('ff"riua, lo por etertc núme-ro dI' ra!ll:otI ['O.
mun.... " lodos los indh-¡duOll que lo componen - ( 11"
OO'l",rale1l la pri ori ,I;!" ,'II Irf" todas
laA a nwri<'Ilmlil,
Cou po"qll('l)a;¡ deevtacfon loca les o in.Ii ' "idual('s, la Il:ran-
de uniformidad d.. 10Mtipos arauea nos se mantuvo a l
d..1 tiempo ha;¡ta 1.1 .\ rn u{',mi" modom a.
Tutvez por 10/1 nHljorf'1I nu-dios de I'Xifll, -ndll , MU üstco se
v il:" r h;ó eu ("1 u ltimo 1,.' r i", lu 011' flU " ida indl'I "'lIriiPIllf'"
LII t,, 1I11 si¡:-uiú s il' nd" lIl l'Ú; <1 r-n los doa ¡Jl-dh"," de la si ., ·
rra d, ' Xuhnclbura i mil!! ,-[j'vada 1'1l la>l Ir ihu !I del este i d,' 1
!lUI , I... r mezr-lu sin dlluII eou 101> l:rtl l"'" d (' 1,1l! pn lll lJilM ar-
jeuttuas ( t).
A<'lUalm('lItt' ha oI''8;lp''lrP('ido 1'Il no e.....a!l;\ medída N:l la
unllur mida d rejicnal ,1.. e.<IOltu rl'-S. La COmUl1kildOIl IIII1 Mnc -
uva de ahora i 10>1 ('otmhio", trecuenree de r....idencia, han
pr..ducide una ail l' rllCioll tal, que no f'lI t a ro eeccnt rar en
un mismo erupe lo", dh·.. raos órdl' nl':J de l'><t'l1l1tllll, de-sde 111 9
altall d.. l . 'i" :! ha;;t,1 las bajall de l.:Jll
LUll ra.,o.;.. "OiI radal t'1'l de 1'1" tl-"Tllpae iolll'>l ",hrt' \"i\-il' lIli'i\
pll"tsil\!ell auu i m<lf' IOll , c uando 110 han elll'.·rilOf'IIIIU.lu la in-
filll'lIf' ia de la meseta.
:\ullle rollllll ('l llllprohaci oll" 8 de tipos jl' IlUill " >I dau 108 si-
po r menurea ti..1 cuer po urnucauo, 'l Uto 110 S<1 d il e -
n-neíun Uf' lo!! ' lile ruerou comunes a h' M1l1l(" ' mlit'u h' S.
El conjun to corporal apa rece i (" m illo El pecho
NI a ncho; l '¡ cuello, cor to i abultado, eosti ..u.- tilia <'-'11)('1.. \ re -
dundll i ¡':Tilndt'. Lo8 eabelloa, que ho¡ ae U8Illl l"l 't'urt<lU08 en
e l hombre, son dt' fl'('ho!l i ruertee, 1I:II'Ioa ancha, ha "
ja i por lo co mun etn pel o, puee 108 indi oll "" hall perd ido
d..l todo la l' o.4 u m h n- de a r rancarsejoe co n el irullrumelll.O
lIama.lo La 1",11 1(', poce alta, se ell lto'lll "ha hécia
1011 ledos. La " ("('jlll! lIl" dehnes n rectas i poco poblada s, ee-
(1) ... h.., ....hu i .. ..... tl t ""ZtI "
(2) JI ;" ,,';n ti" In ri"¡liznciu" a .. ;n . 1' '''' ..I.u"....
- I q-
' H -
r-n oC;H ioll"'1 eou 1' 1 mouctounao. BOC"l
dilll l;\ll" i lahioll dit>lHt' _i ruorte« i
rrottados, ..n particulnr I'H inciaivcs. Xllr il. haja i unchu -
lI jo" pequeños i ellllr" 'Iinll ,Iisilllu lada " llI; llU"" veces i
en otras. I' Últl llloll prop onsíon al pr o-
Ihlt is1I10 en h rejlou IIt lh lla,, ;,1 i en 10i tl i (' Il I (-'II , Orf'jall de I.;i-
m.rúo 1I)('.liu i con el Iúbulo 11.!.:"llje l·(-'¡¡<lo e n 111" 1I11l j" l"\'" únl-
pa"wnre, pOI"l ¡lIP ha tl,'"apa rf'('i,lo pa ra los 1"11l>W
d.. ' lns aros.
La promhu-ucln ,1f'1 \"i" IIU'(-', »n"I"" lodo en 111 mnjl' r, 1' 0'
,,;llr a '1 prtnn-ra vistn. El pos rer¡or 1'11 redoudendo. l .n " hru-
Z')II i las piernas ;<1' dist hur ucu t.uu hir-u 1''' 1' "11 desurrollo
vo¡u... lno llo i IIU r-nrt n esn-nslou, Las mallos i los )l l.,S son
cortos, a ncho" i redondos. .10' lIlall ,' I'a 'I'!" ,'11 lo" útnmos no
;\pa ...·(·.' mui " isihltl el IOhill o: nuo u r-nrto i r..dnndeudo i
I-'[ a ll t;l del pit- u n pwo al"lllll'ad;l.
En homhros Be nul a una liueu ei'II(' 1IVa, no !'il'lIlpl'e
bie-u prouuucindn.
1.0" S/.'1l0" adquieren {'II la muj er un deeat-rnllo l·"t ra on li-
nar¡o. S u (' UN ' pI' se hall a d" "lll' U\' illlO de n'II0, lH;l" fJue en
1" muj er eÍ\' ilizao;l, aunq ue ya ha perdido la cos tumbre de
tos J1elos de las a xila" i ríe la rej lon pú,lÍ('a.
Hoi 11 0 es, por CD11Ilig" llif' nr (', 11 11 insulto corno
an tes d,'drle, pelwla .
J:I color 1'f'('D1Ttl toda la ¡:,UlIil uot !IJOI't'1l0 roji zo nl ttnto
IIli' tf' i hlanr-o haju.
1I1I "la 1.' 11 10 11 ma puches ' lile hnu r-umbindn dr- hábitos i
U·:.je i ' IUf' vtveu eu puehlos. ",' ('(>11"" 1',' ,.. el 0101'
tl.. hl,' i cura crer tsrtco de la s íureríores.
El tipo dI" erúneo arn ucuno (·OlTp!l [Klll <l.., 11 tos st gnce es-
ree jen r-nume rndoc re dondo dr- ordiunr¡o en el " ¡¡1I 0
er-nuul i f'1I la costa Lmus prolouendo (' 1\ ..1 este; de ci " l't;l
10SlluI'dad por lo je ue ral e inr-liuaudose a pee nd o úntes q ue
a l id ;1 11 0.
La mov tlídad que d l' llllt' hur-e III¡':UIlO" arlo" han impuesto
a l indio II.s 011('\' a 9 oondicioues 01.' vlda, aumentando lo"
t-ruces de rej ioll(,g di" t< lJllpS, ha n-nido una variedad cranent
1'i, . n .
mui mare.ula, el pumo dI' pl'rd" I"Ilf' en mm misrua t ri-
hu lodlt forma
¡';,n loa t' r,i lll"Ol'l de mesnaoe, •• ,.,.i". coeuo &e If'lI
roa l"1I ]Plllt'uaj(- illtl ij(-na. fOrtnall ""Io' ri"ll">llMl modifiean
con fl'1"("tU'lIda, stn que d..j., ,11.\ ,' il"rla mltnirt",ta·
('ion dt"1 tipo ,le la nU'..a; (..mnu UII de IIIl'jor mocf'la·
eren: 1'1 J>l"SO dismiuuvr- i ei eo nju nto atl 'luif'r(> lI('lIll"jan&ól a
loe ,'r""''01I l' u"' lwo8 intermedies,
Todo el a n'"1. t rltl IIllf'I,' mooill{'al'St" notable-
mente f'1I ""'1"11 r A"'H/iff r r i " /Ill'tll iz,," , t :1l la mllyor ia de
1_ cruz,a mif'l ll 08 lIIf' produce-u NO/l dicj .....·ll orJ:,i nkall dI" las
dOll r-on predominio df' UII:, e!l,t ll, hl preponde-
rand ll ' 'fI d, ' la llul't"rinr, que Ila r-nrrado eu nee ion p ura o
1111"''<' 111<1", 1011 ll ,..-,noll l it' OIl li8 rt"¡::I.I I'l rizolll perdieu-
dn 8Ull arnurnnas, I'ero, si predomina 111 i"r"rior, se
mauti¡'IIf'1l RlIll R¡"nOll propios. t'1I ''8pt'f.' ial la nari z.
Xo " UIl nll'oll I"R (';1"";; dt' IH· ...-nr-in p'J:l"plli\'lI o utnvistno.
E ntom't' ll 1:1 reupa ricion , Il' Ill S fm' ('j Olll' lI indijt' lIa ll lit'
neeutún (1 l,
r- pllt"¡,, ;l1l" ¡':Unlr COl! entern e, 'rll'¡¡¿l ' l UlO l:ls c ruza... ti en -
dn" a eliruiuar- la r-on...ti t ur-Ion ( i... it' l{ .\t' 1 nmuenuo lllltt"S que
1,1 11It"l> la l, i .¡ut' lli"'Ul o ,1Ilatólllic;¡IIWll ll' las dos ru,
%'\ tt, ,LIIl sh-mpre un prodnero 11" i nr.. rior 1I tllll lm!l.
I' ero t"lI(11 Im"lllilliou tiene '1111' " er ifk:lr8+' lent amente, ser-
1.'1 ohrll 011" \' nria" [e n.. racíoues. Suhr.. lod" pll ra ' Iu" ,,' eruza-
in tente eutre- como Iactor a p reciable N I \a Icrmaclou
¡u np li., 01.. una nueva entidad ' -lnic,1, halor" de- 1ll1lniff'$llln1t"
t'1I mejores l'<> II,lieiollt"S de t"rf'< ·l il·i<la,1.
1.... III. 'U'I. 110 ha "i d" muí m' IiYII h,,"l a hoi.
t:1 t:'8tllhll'(.>i rui t"lIt.. dI' la ;o p.. hlllCiflllt'lt t'1I el te -
rrttorto dI" ,\ rlllk"O IIn p rodujo una 1Ill'U'la Hcl i,'. en tre indios
i penineularee. En prtueer lu¡.:ar ,I,'<I .....lItimiplll oll de nahia.
ti.. lal{ dos ¡,nhi a..iolll"ll no dt'hil'rOIl permitir- una
"I..wll {'l)llli'\ "t3. Por otra pa rte 8" oponia 1'1 ,.i..tt"lIIl1 de , ' itla.
(1) S .."","",*," nOlAr""'''·' .1,.] ,.rijo'" J ., J1"" "' I", ....i.u I" ...h., I"' r
. 1 .<tlor,
- ' ~ 7 -
de 1011 Los . 1f' 1 ter r tte rí o se dividían en
U"'i llOll "II(...m"/IoJ,·r...., ' -''' 'illt>ll i ..../. /mI08 en Sf'I" ·¡·
do '''· l il· o.
1':111 d,,,. prtn "lai1f"!l "hi:"1 NI e-n qut" la JUU·
jrr r-ra <1 "riolla; eune 1,... llO'¡"'l.l1"loM, p"r la natura-
d.· ,"1 olki.., uuíon..... f'1; 'lI o1 '''Sli na ,¡ (·,m ¡udias. ,'11-
("(.nlraroll siempre "' 11 1I111l"'ro.
1'11' ''' Io¡..n, la d.. 1,... d ll.I:I,I•.,. ""p,u,ola" m... ll-
tito... l'¡ ..U1o ".,..a,;o ' 111" h••I,i,...xillti. lo eu¡....ures,
.:1 '111,. 1M' l' lI.li.. r .1 lhuunr Ilu" tlal "l df",O{"i" utlil"lII l'l\
l"lrll rm'rll .1e ,\ rml' ..-a, ,.., n' -Irill ji '" ruluima ."l't·ala. i r-1
lntr-ruo• •111" ",' produjo ,I.' nl ro ,1" la Id i '11" a UI1'. ol a ". :Ul1!Il'Il·
lo ' ·"11 ¡.,,, pr¡.. louero.. 01 ... 1<... el""
Iv-ro "S'''' allll ."'''IO ' Iu,', l'" 1"'nli,ln '." I1l " IIl1a incr ustar-ion
l"" lsafu.la l'll 1:1 r a 7.:. arauo 'all <l . 1."'1 "ri ..i' uu·r"" i 1" " deserto-
n '" IIIlUl III\' iN " lI has!:1J"" fll l illl"'l Mi" " ,1, ,1.. ,\ I·.:(I(·;¡lIia " sla
111")0;1"1; . illl... 'un, ' ·II.\-:lS h... ,." f.j,·i1 . Io,,,,· ul,ril' !"d;l\ -ia ,'11
r.11Ilil ia.. :Inllll'al W .<.
.\ 111: 11 11 .' " ! l'ihu " """I ina" ,h'l Il" l"! " ,h' .\ r:lIll" n i ..11":111 de 1""
{""I....·,·I";l " 01 ,· X'llmdhuta ¡ ,1.. 1 \·a lh ' er-utrnl, llw7.d:l 1"U1I
nl a!! fnlll "ilIl1"IlI " ""11 1"" la superv¡
\·'·IIda ,lo' ' IIJ""" 1l"lalO "1' 11'" 1"'1 a rauo·"Il '1!' " 11
('(I:lIl l,,;¡ uniou ""-' :';lIal ,...." la 1;17.;1 deducr r
.... lril ,u". ' I'Jo' ",,,n !l,, ·zd 'I " . •. ra lf"ill "lII por " 111; '
):r ;o.I ·;"'''·1I l,urd :lh'!I al i !lh' ri..r, f'-..ilwi" iI 1l'llIIral .. por el es-
. j •• 1"" .·pi ,Io'llIi'llI.
..... 1m p..oIi,l .. . -otupr ohar p.' rr...·I:III... .. t e ' 1'1f'. ,. Ilwolida ' 1.1..
111 ..n 'aulUll..... J><lra ..1 "'Ir. ¡"'.Tt. · .It· I;aM familia;! ....-
melilfa,¡ o;l" l'orria n .. I.oto. r.. IN·l<1.·" ' mili inrnediatos,
SI" ""lIlpn¡"IWl MI .'! alinmlt';"1I ",. I, r,.. Iod o "11 10 q llt> ha ,·{"
a 1"", ,Hlilll"" l... ri 'ItI.... d.. la . \t:\... ·a u;.;l.
1 " in, lin. '111" tornaban los e u " "'" ('O-
mo -In v. .... l." "rllrl (11\0' 1"lIl i.·ran eous ttt ulr- un ore.
m" uIO ,1.. CTuza al 'Ull<tllll". i 1"" ' 1" " ",' 1'OI"' :IIo;l n d, ' I,¡ zo" ...
d.. \ "al.Ii \"i;l . al ..-umad" " por 1011 Inll ,aj"ll ' · X(·,...i W'll, la s en-
ff" TmNn,lt' ll i la ... u" .... JHI. ·,h'1l tu ma r ta mpoco " fl
r:l¡¡ la, 1 <1,. jeueradon-s
- IS9 -

- , 60 -
1-:1 arauenuo ha mnnte uid c, como (>;j natural, la Incuuaclcn
1Il"Jl.llal .. su propia n1ita i la repulsi ón a olras Culaoi, repul -
Ilion "4l1f' f"" ti", eostumbree, idioma i ha ..IOI deo prAl"lieaa in .
l in¡.AA.
En habia apéuall en "111 provincias de )lal1f'('O cua tro
por ('i"1I10 de- Ilni01l1"8 11e intlij"1I3ll (" >11 ehil ellllll.
Il il'z anos despuee. ruando la Arau{",will ha
('"",o terrt torio in' lijt'u4, cunndc se ha r-ruzudo dt' eumi noe
i f,' rnWilrrill' lI i la pohl lU'ioll l' hilena ilp lilllla u la de nam-
ra ]" II, 1'] araucano, lIulI' I' I!' 11 0 t uuto co rno .1nt ...., ..i ;{tU' siendo
relruct.u-io a l m.ur tmonío "" n individuos do "U'a prcj ente.
El ofjl'ia l de1 rejist rc c ivil .10' Toltr-n d,'cia ' 1 t'''W res p ecto
en
de casami.. nt<",d., ho mbres IllilllllCh..II (' OIl mu]e -
res dlilO:'llllll ('11 HU, i l!IOli , uiuguuo.
Xúmr-ro de cneamieuto••1", mujeres rua puehes eou hom-
hn.. c hilf'IJ Oó': Xiuguno.
e" la los indij "l\;u lit' ha n m('zd"tlo )' 1\
In'M'ho eon la poblnetcu c hil.. na v En ....fa r-irr-uneertpeion de
Tolt..u 1"" mapllch.'II Jl"1O'O o uill!=un interés rt..neu por ,u.. z-
dal"llf' e....11 los ehil"IIO!t; juZJ.."O que por no 10001'<1"r 8U" costum-
hrf'll i eu idioma. )I a llitl..... tan e¡.. rta ti rril1 h,ici a 1011 mesnzos;
' lile SOIl pocos. i a quienr-s desprecian por wu Illt'dia aau -
Itrl'. (11.
E" \;111 n ',lucci ulICII illlll e,li a ta" ;I I" ll pu, ' I.I<I" " " donde se
ve rttícu l'I mayor uimll' l''' dI' rniit ri m':'lli "" ,1,' iudijt' ll:ls eo n
dlill' lltlll, C.. mo "11 "11111I' uulouesno l'll " 1 umur ,,1 m" \"i1, sino
, .¡ ¡ulo'rl'>! 01 "1 eampl'llinu 11 I,,;¡ terren.e i ólllilll:lh'" . 1f' 1 indio,
..1«ct o lll" lr-ea liza, pl.r lo jem-ral. nnte e] otl,·i;. 1 01,'] n-j i"lro
,,¡ \'U.
t:J. ,1.. Temur-o, don Rk ard" " ali ndo, h:l anotado es tce
dlll t08:
ltllrimoniO!l r-n l !.1lJ-& .1.. dos 3
llalrimunio df' indio i chi]"ll" . 1
llalrimoni o 01" ehilr-nn f' ¡ndi;\. " , ;1
(1) U.lo• • l . ..10'.
- 161 -
lo' oficial del rpji sl ro crví l de do n )1. Xa varrele,
rI(lII ha an otado elIlAlI c ifral;
}1>l trirnoll iOfl en 1!:IO-l de dO!! . . . H
)I a tr irnoll io .Ie i nd io t ..hilena ,. , . , . 1
)I at r imoll io de chileno e india . " ".. :l
En 1;1l! redueciour-s que rod..an a la ci udad dE' Tf'1Jl IlCO, ca-
d;, una CUIl UII n úmero aproximado a 110 illdi jpll llS., hemos
collla<lo IOj llil! ui.mtf'Ol nl a lri mol1iotl mi"IOlI:
Tnlhruf . . , , .
Puente Chipa . ,
Til" 'Tll de- Llenan
niuguuo.
Jo:1 eertor protector don f :I' loj io It oh¡',s , •. t't••- ' 111(" alrede dor
</l' T"lIIu('O f" Iml"-' ,; al es oI "ml... IrWY"T nume ro de
,'h" "'/III rrill. (lIl'll IWlInf>1I eou " " I'¡II'I" la ) ¡ ' 11l l! e n las.
(l'i"UII d,· la ll fa hla,; de Xa lllwlhu la i nt rllll uisla-
dllll la TIlZ11 11(' " Ollllf' t\' a o 111"' 11 " " p1lta.
I' ¡",,,,}mrri, ,. o a ra IH';III"" " " p:u)"Hz¡ul oll son,
ahtll HI;IlTU"1I ('11 1" 11 g- rllllOs. 1I1fIij f' Il¡' " ' ... t ua l" II ; hust n caci' l ul"ll
01. ' f ama llevuu , ' 1\ su s.m-n-e uW7,(' la ,1,' '" call1ll que los h I
II llpl;¡nt a do. P,' TO es obw-rvnr ' 1...• todos f'HoII
' 111...1:111 \' I\·il"" ,I.) f'1I "",lucci""""" .... UII "II a tam l i;lo:! no ta-
mente i ,1:," ;l la r-ruzn 1111;' di...·,·t'iull
va. Ln I'oh( arl nn ,,¡¡r-ioflal, r-1Lilf"lI" , eon ,.,.t.. 1101,1" ha .l::'Hlildu
p.. r 1"1 mOUlf'III...
Ahll nll rlS lid IÍ("("O df" T,' mu" u han si-lo In" j,i n'uo;o;; III ¡IPU
chp,¡ Painemal. ("(.!lio. lleli nflo, C" I)IIf'ma ll, X.'t' u hll.lIl. ere.,
t1 P-..co....Ii" llll"" de r ie..-s, i i han ido a
1011....a T ""poso"l a 1.111 r ucas ,Iu "U!l aun Clla lldo
ha hi'lIl a d' llIi rid,. e n h ,. :&111<1'" ,1.. f''' I<,,. ol'' j io U1[:\ in SITU('('ion
tIl'" podia hah.' d "" ace rcado ;1 la fa lllilia d Ti If''' ;I,
1) / ro 1'1111.1 !l ut..... I,>(' 0 11 la " mujf' rM ' 111" ", ,1,' 11 los
lit" 11 11 fl("X O,
Ta l .. 111 t"f" 1"/I,.¡oll ".lisl" (' 11 1"1 a r,IIl";11l0, ' jlIU
ha hilh¡'¡u ('a i"!! de pl' us t il uci ul! en IIll¡w ria l i ot ros 111):'"'1" "
"
- .6.
no l'j"rdda )¡ama! ('(111 chilo:>u"p, ¡¡illOC' Ullu.lo la mujer 8(' ha -
lIa ha en "'Iatlo ole ebrtedad
("lIfo p.'!Ioa ahN1'I. puede caleularse lo '1"(, , ue("(!t' r ia a n-
IN, eunnd....1odi•• de 1M do.. raZIU l'ra unplaeahle i cuan do
1_ indijf'nas vívten a¡"la.lall i con amia"
el> la mano.
Tale:ll antl'fi'ollt"nleil permiten 1If'J:'ar 11 la ecm-lusion lit" '111('
1" rHU no ha prestado h 1l1ll41 aqu¡ 11 11\ lll'alll"lln,1.
IIDll t'ara('I..n-e f'ept"("lIk08.
•:n 19f1l" euando una penetraci ón mútu... ha pod ido f'h'f"
1u.,I'IW·, l>lll eruz; lIl se han heeho nlilll f l"l;l('u,," If'll f'1I IGIl ¡:r uj >Oll
innJf',liaI Ofl a IUll pueblos.
CUIl t lo. ha¡ Id 2unO!l " 11 '!u*" no se ('!l" lIla un !lO1.. 111;1-
lrimolli 11... i n' hj.·na eor; ehlleuo...\ 11'1' <1 ,..101' ti.. Q....p'' , a ld, ' ;,
de 1'1 11l'0\'i!lI' ia !I.· Camill , se t'>1 l i(,II,I"1\ lal! rffi lll" 'iollf' s d.·
,, "tOIl eaelqucs:
:'o1;lrt'f'IiU" Xuhuelhual , 1."011 .JI; i c" ' rl' lI , 1.. 1;)411"' 1"
sIma,,; tuatrhuonto mis to.
Jua n Huenr-hunl , , '011 rami lill ll i ('f' I"('1I dr- ;\olt 1l" I""' llI all;
uunnnrnnon¡c mlstn.
.1""11 .\ lli hua l. !IU posesi on l'iIlá 0 ('11111101n por (' 1 puebl o.
1Ji,;"' rninll,III11 11l 11 falllilia!l parientes, !I"'I.. quedo .... 11 ·
valido IIn sit io dI' la pohlar-ion, i ent re mícrubeos 110 ha!
C'all.:ltl.. t "C>lI r-htle-no.
Ferrnin ('(I1l un munoro de illdi j ·Ila" (l ile sobre-
pasa a hu nene dos mat rt monins mís tos .
l A eomarva de un JXX"o 111 .'11' de Teuna-o. dr-
"hUI ....1f>n 8ion i no ménos de :VI U ma puches, da e1 ruaxt-
mutn de IlIlll rim"niOlt mtstos, La nomina ' Iu(' lI<" a nota a con-
uuuaeton lM'r" ' In dat o revelador a'''(''",1I d('! particu lar e in-
dicani. la pro lilt l'"id :,d d... esta '!. ull ionl'L
Arau,·a na. c."!I. "da. con cnuence:
Maria eon .José Lihorio :'oI Ul l oz, t hijos.
ROS>l llarileu 1'011 José del C. )lul1o&, !l hij Olt.
l ia rla :'o1f'lh' ilo con Fuljenc¡o t i utlardo, no nene.
I' u cullla J aramillo con J osé I. ui . r allf'&, ti hij a• .
- '6J -
Jar.. millo eou Jul ian .\ . ua yo, I hijo.
Jar:unillo C(l D J osé E. :! hijOfl.
•luaun con Juan d""la Cruz l : oll:t.li ln , :: hijoa.
KHpilllll11 «un I.iznlll:l. -1 hijoA.
lIIalwa R. 1'011 Pedro Pahlo Con trl' nl l!. -1 hi jos.
ROl\¡! con :-"¡,.."U rn. :! hijos,
Peneítu¡ co n r.l i;oo>n
1111r l(ll1l Jo"ilumil l...." futllJOll b l'l . -1 hijoll.
Jua na Anti\' i1 I' OI\ (¡ 'lIi e' l. no l i"I I<'.
CUSl'I,il li r 'u rüem con J ua n fi ' >doi, 'J IlijulI.
HOItl\ f 'uri!\;lo ('011 Féli x Aed o. ñ
1'l'IIt'il Ol tll con U" tu-ne.
RI>t<lIlia Hlír ¡:"lls (' 011 Jos é :!
eou Hipóllto K\IIU,,", 1; hijo...
:\laulll'la Hueumusn ('on Jua n Ib lll i..I ¡1 l{fJd l'i¡:" lu' 7..
('{'I',' llfl L1¡1lI1'ana" {'uh !'l"tlru 1:; l j ll l'O\o, :! hijos.
COII .10sl' 1;':llaf"i " .\ r i hljus.
( 'llt' lIL<' n Jnrnmillo (' 011 .l U¡l11 11" l i. ' uI-'.
H" sa Cu rilar CO I1 f' le m,'nl e r l'r n:"lIl d...a, ti
CUl'khl'l r-ou Aveli no 11 " neu-.
m ta Frl" 'a lll¡1ll ('011 :\1<1 11111'1 :.'.0> Hi' ¡IlI'it lll' , -1 hij."•.
Luisn con .l uun ti" \l io" I. UII1I. nu rlene
J unna con .U..-lilrd o .\ 11 0 Ii,'IU' ,
ROIl:I II l1 a iqllifti r een 111l 7,man, :.' hiju"
' "nul'l :Snhut' I¡>': i11 ('011 .10.. ...; 1':111'11,' '' ' no n-ue.
Ros.1r io con J o'¡' .\. lIt"lrlZOl'I, -1 hi ¡''''' .
CRrnwn l'i111 uhlllln con Tránsiro hijos.
l' nllCU:l ln ("1\1:\bn e on Torna s ' "i til 'b . no l ifOll f" .
Juana ('011 .José Le ts 1.1ÍIli¡,::t. no lil-'Ilf".
•l uAnA Hueche con .loSO:- de! r . Rifo, no tiene.
R OII<I Curih'm ("011 Yalf"nli n For u. il al ia no, :! hij os .
JU'Ula Cal r ichf>O con Rumualdo \ "e!,\lI'l uf' Z. :! hijo".
C.atalinA !llillllllno t-on .Jua n ",1!TI' ra , 110 nene.
veve Ca trh-hl'O eon Santoe Roite, alernnu. HO t iene.
•Iacin l a Hornero con J M(o Antonio :! hi jos.
Ig nac íu MiII:l r-on Pedro TOpll, italill no." hi jos.
MarKllr ila Mill a con Antonio l lrn ll"flo, -1 nüce,
- r
6
4 -
llargarila SolOcon J esé I¡{nado Carrera, ti hi jos.
liarla Cal pqa ll'On Ambrotlio Dlaz., no tíe ue.
llaria Alea co n An selmo )'1E' rcado, no tifOne.
Emilia lfari q _ con Primil ivo F uen tes, no nene ,
Todotl ha bla n ma puche i eastellnno.
Ara ll r anOfl elI 8lI.dOfl eon ehil(' nas;
1Il1 nuC"1 Ant. x eculmen ron Altamiran o, ti hijos.
Feo. zeocn lf elh' ilu oon l la ria Clariaa Henrtq uea. 6 hi jO'!l.
J uan Ila uriRf3 ),I('lh' i1 u con Albina )'Iuf'l or., r. hljoll.
Juan Anl. l t l'lh' ilu oon Ro sa. ) It'd ina, no u-ne.
Carloll llan uf'1 Cuyuqut'Ocon b o li na Ntndo".1. no nene,
Fer mín l lllllfluilef con Tri nidad n onzálrz, :l hijoR,
.tcsé ),f;lria lI :mq ui l('f ron )f a ll:a r ilil n OllzAJf'a, !lu tiene.
J ollé Lui R¡'aillah'f eon .Iua lla :! hijos.
Ju au Huniquini r con Clara Perrer. 1 hijo,
.-\nl ullio )'Iari mall COII :'ll a li a Snndovnl, :l hij nll.
Ramón I' uluemn l co n Ca rln la ),1.. 1'1 ...1., IIn 1¡" lW.
.lose )'la llu,' J lI u,' 1I10 COII Cl :md ina :! hij o...
Totnl de mnt r imonios de rn-nucunn i l"i li li''' '', .J:!,
Tutn¡ de umt rt ruouios de e lt ilelUl i a r a lll"UIIO, I t .
Tota l de todos, 5l'l.
Xúm"ft) d.. hijH.IIl, ¡:!i .
Lo s ;l1,,'l1i.lo, ca st el la nos d.. muj ...·E'!' i hnmhrf" mapuches
que hai 1'11 l'ol ta !isL»., co r resp onden a n ''Il a¡,:-oll de fol ,Ll<ÍOóI o
dese rto 01 " nuest ro ..jercitc, 'lllf' f'1I el últtmettempo de
gue r ra 'I t lro rl ree rdre udo e u t"><la 1"t.'. IIUTi "lI.
En la,¡ unten..... de chueno i Il rllll,'lIrHt , ..1 pri lllt' ro ha
1It"l:llld'l a ".. It i \'I\r la ll t' rra eomo a parcere i ha concluido por
unirse a la f.lIllilia dueña de ..Ita,
La r ;I,Ih-ad "lI hllhv idllal, con 111" I,ru hihiei oll" de eua¡..·
uar \"ijo'm"" ..n la al.'lua li'!;t'l. (¡"hda sido, PÜf'!i, UIIO de 1011
mt'd i" lI e df\ .."'¡m (,16 00 ,
J-:1 1"1I;t,l ru Ira"'C."rilo d.. rertut na .. 1 de Iee und idad de
t"IlUlll IIIKlri lll <>n i".. mi8108.
Xunl"": l la r ,\u aralleOl ll1l hit ..id" <1.. a llll IIIlUlli d a<f. Pudo
hal... r e n ... iudOll de IIU lLi..t" r l.a ci .,,.lo par;t lt' li"mo
e nt re 1;1 Illllrlal hlll,lo la oa llll i.lad . 1"'1"0 "11 " 1Úl ,i lllo ..i;: lo de
- ' 65 -
8U exi llle fwi a la prime ra ha superado con mucho a la

En Il'l lll'l la co marca de Cholcl,ol 8Ohn"ll3li " de muchas por
la denllidad de llUpoblaciou. !l ahia en f'llIt M'('('j.m 24a fami .
liu ("011 ..1"i,l('ui('nle número d.. hijos:
AA
oon 1
'"
ron

ee 3 3
r
ea ?
1
,
3:1
,
1 9
:"'0
,
1 \O
t:n elltll pro po rción ha S(>J:uido dl"llllrrol1,¡ ...Iose basta la
Iecha la fl...-undidad de las uniones tunpuches .
Los mat ri monios de chi leno ('on indljeun, Ilf';:UIl , .\ cuadro
de !lla41l I'hua, que da la IIOI Dla par a todos \011 lu;:an"lI, son
menos prolitk llllaun:
I a
con
t
e
r-on
;

t
:',
,;
,
,

,
"
:M
aln
hijos.
lI ai facl or!''' [eueratea ' 1ue obra n en la ('"h' rilidaol relat i va
d., 1"11 umueunoe, e llo de t'1I 08 es la dunu-lon l it' \08 matri -
mOll iOll, de 1011 cuales, eecun 188 pr¡' IClka,¡ de 101l araucanos,
muchos se disolvin n í se disuelven to/tU"ja 8Ul1' 8 ,le les
ci ol'o anoe.
Ot ro I." rll la ,·dad de 1:1 mujer, avanaadn tuu! a me nu do por
la del indio 110 j óveu a l;lluujl."r viuda. 0.1 11 .....' ;1
de ti erra" i hienee ruuebles,
Inlluia también la diferencia 0.11." l."lIad entre los
la muj er objete que ee compraba, lIdoluirian w mui
JÓH'lI I"e i los \" il."jo;I r lcos. 111." aq u¡ res ultaba que
lo! mat r imonio! I."l<It-rill."S ¡mmf'nla ra Utanto eu.mto ma-
yor etu el martdc.
EH 1."1 ,'8(°llilO numero de bij Oil 0.1 1." la fa mili;1araucana h;li
'1
11
1." toma r en CUI' Uta, tínalmente, 1:1 prololl¡.:adll lar-mnciu 0.1"
- , 66 -
1m. ninOll. PUI"ll 1", ,, In "j.el"f'lll 11"01<'11 ' 1" " ..1 e mb:&ra·
1.0 I f'1 parte Idl' j"ll de f' ll:i;l al lII:i r M.,.
lllmll "AUMI'l O(' undaria $ ol>r"-"III II, 1"0113 u n¡o-
n... hl joll., t e61f' ri li, la d Rum..nl .. h.:. a IIlf'dida q ue la si -
IU1I('i.. n tlCOllomic'" d i;¡mi nuia . •'.110 dfO p",'''jllion, el Indio
H"UO"" consume loe prod uctos ,-oooo"C'h.,IO>l :1.... r <l;lf"'" de
lo Iururo. ' ''f' udf' a ,¡imi;omo o rf';o("r\·. IOoI lulim311't a despeche
df'lluulllor e dl'lM"hl*rall le a Ellon,lo d.' 811 alimenta -
don ."'" vejetal t. e n eonsecueneia,
Ilo't'I ("('i " t i f'u-!"Za procreadora d., la mll';"r a co usecue n-
(' ia de 1011 i rlll);ljolI duros l"1I qlll" ' ....·m plll:;r.:Ih.:111 10011 hUlllh r("S.
eou pe-rjuh-io de 1.. i1l1t'oI:'ridad 01, · su o r¡:a lli fl llld, i ditk-ultaba
1,'fII ).IR" '''' 1, l oor eonalzuie ute, 1:1 ' ·id,. tI.'1 reelen na cido.
T,unpo..-c Iavoro...iau 8U reproduccion lall predi e-
IIO,¡ido1W8 1Il0rboRa ll, m:.\! »n 1,. !Kl<.,i...Iad araueu -
Ita 'tu" "11 la d\' i1iza,la.
:-'i IW es plora la vtdu p;l l d ,' j Íl'a d..1 IWIIJU..IIf ', lit' hallan 10 11
!li¡:-n<lll 01,' illll lllll. 'r :lh lc<I l'll f" I"nwda, lI... ' '' ' lllll ll llt''Í<l llllll' 1I e in-
(....,d "..a .., ' IUf' n.. eelntuente a nuucrnu IIU uptiunl rcproduc -
1"1"110 , "illo '1"" a IUU.. utnn d coetk-ieute de .lefu ucienes,
1"1,, l" ' I" d 1'11 ('1 i UII' r¡"r , It' hnbttucto-
u....; la ,,¡¡m .l, la" .' ."u pdm,,'\! de la piel , COI II" I...r pee. Iavo,
q uenon. e tc., " lJ f' 1 1"1"" co mun del i n, li jf't l:l
Sun mil" fn-c'lIf'lI lt'll 0.1(' lo '1"" ee e l..... ¡nlJ lra"ton lo!l ner-
\. ¡,l'I'IO>I. hl" d.. jrnf'racioIlM meutulee, IaI.. nIMJ o 1I1"IIl1;ldalJ, de
orlj+'1l 1I......... irnrio. t:1I la ma)"orla d,' 1<>8 indh-itiuo!l 9of' ...n -
euenrrau ,l'ra\' e,¡ o i nlo:\i caei"Ilt'1I pr ofundas, re-
"lIlUHio d... 1.. al..... reten del al, -ohol pfVp;lIm."nl" dieho i d..1
lal:uanlil"nl l".
La wt....,("u],;,¡is atenuada no l"llcm"'1I ..... bUI redueeion.. e,
"""'1"" t'1I IQf"UOr proporci ón que e-n 1" poblacjon ehil.. na,
1", __lltlali nll , ,.¡ earampioe i la d.fu'ri :t en loda su ":triedad
d.. form:ltl, eu"",lo loman ("llr.tclf'r epidémico, tija n tu f(l('o
d.. irrlldiadon ...n las IIlmili'ls ludtjen.... .
La . epid.. mh.., eomo la viruela, la i el l ifu8 s uelen
hael.'1 ....Irlll:'''' Ineomparahl..lII.. me lIupt'rlorf'1I a loe que pro-
dneen en 1:11l11¡;lomt' rllei one1l ehill.'na8.
-
16
7 -
l'u rtfr-ulnrmoute la viruela hHcausado desde la eouquia tu
ha - tu ('1 presente ennr tues, pOI' er-r- 108 ind ios refracta -
rto- a la vacuna, que suponen ('aUSil Inev lta hle mal.
La e pitle mia cul"I'Íf'a d.' esre rmtno falnili;IS
mI"",', las t r ibus de todas las zona" i ut'j ó ('11 la memoria <le
1011 IIItll' f1e li('s recuerdos.
I lt'8' !e los r-onqule radcres hastn hoi mlsmn han creído ,¡W'
las "p¡ '¡"mia'l Silll " bra oJ üo mnt cñctos de IIU S (,1L"Jlli g"('s o .-1 ,'
lor.. Ill"UjUH(C<l /f Ulo La ,Id " úl('nI 111 11(' \' 111'on a SU8 hnhitnr-io-
IL f'S tlllt' preteudluu rehartes llUS th-rrns. lte a{lni provieue
fIImhi"n '11l " 1]1) t omen a lo "....io la lndole illfc"('iosa tl ... nt-
g"UlIll lI ellrt' rJ) wda <! ('s.
1\fo(·rnd,....-ou las " I' itlemills en l as n:: l'upnd ulll' s ludije uaa
p" l" l a 1I 11 1' {'r viverll'ia de ll U" cutativas, por ,., ,ll'''''
couoctmtenro de las d,' prorítnx¡a, l'l n-treo-so ,k antiguos
h ilhitos de hiji ..ne i por la Irl'l'Ill'1l11' i noc ulucion
o producida por la picatlura o mordeduru de
los inse etoa, ' IIH' en numero {'ulls¡dcrllhl .. er i;l;l e n la s
rucas.
lI a... 11l h,lt'I' I'oro - tus prnxreaos de la ll' ra l' ia salvnhan al
indio de lllTll'lW'" nlt..rac ícnea pnrolójivns: 8" ha ¡)a hll Invnr¡a -
bleruentc l ilS mnñanus i usa lm el ilg"Uil con mayor Ire -
"'lI' rwia puru 1' 1asc' , personal: 11, 'i vu perdiendo PSI ,Ji! ('V9 '
tumbres 1'(' I'<lI' ad" l'as"
Hu olvldado i¡;uallll l'lll e los tln tigu os ejercieros j inm¡ isr i·
{' OS d..l a.rlto. cnrt'r-rns, l uchns, .. tc., que antes coutt-ibuiun a l
iudivtdunl r- incremeutnbun la salud i la Ilwnm
lllUS" U111 r,
. \ hOI·11 como ;"I IlI{'S 8 11 I Ul'r 7.a muscula r i la ti c l'l' si"'h' llr" i,'
no sou r-onsfdernhh-s: todavta s emuutloueu t'll gl'ado ill!l."l'i or
a la de sus dominadores.
Presenta, pur-s, la (·olt'{·tividari arnueaun tilla sttuacion :><1-
ninu-in execrnhle, que ele va rl ia :1 djn el término medio d.'
la mortalidad. Si no vie nen nue vas ci rcullSlli11d as a modiñ -
car "Rlas eoudieiones morbosas. la ra za seguirú eannguién -
uosc de un modo seguro i rápido.
- Ib ll
La IlIortalidad de nifl oa loma en part icul a r proporciones
allOmlofOMa.
U>n todo, inii,'i du08 no inhahilitadol por a uomll liu
fIioriaA, oonll@f"\'.o intacta la a¡,rudeaa lit! al¡;;ullos 8elltid.,,\ que
viene siendo un pri\"iJE'j io racial.
I la Il(!nsibilitlad ,"i'"la!. L. "i><fa del mapuche E'8
pene trante i • una dietaneta lumeusa- pt"11.'i11f-" un
ómimlllo UII vAjaro; t"1l1ff" nlul' hOll huf" "-, lloUl sin d ítecton,
por t"1 color, ('1 que If' pe rt enece; lIi¡cuf' por l'! eer-
IM.II f'lIlraordillllria un caballo perdido o a! ladron que con-
duce al hombro UD cordero, i basta 1lt'J:a a su.-ed."r qlW una
pi llada indiu de que pe rso na o a nimal ee.
El i'llt"ro dp vída del a raucano, que IIlillhll 1011 objetos r-n
UIJ \"31110 horizonte o que eoucentra su a te neion f'1I se guir la
pista de 111 ree fu¡.:ada, desenvuel ve 11 Irlln·1I de va r ias jene-
rllciOIH"8 su eeneibíhdnd visual; PS la reeonnnt e de la eepe-
rienr-iu Illl,'1·8t rlll.
1'1'1"0 es te peder visual de l indio IIHllli rit·llla inr-omplero,
por [,1I11 1110 no (,Il tá t' 1I ccucc r duucí 11 r-on 1111 d""l' nvolvhu len1o
P",i<luÍl'o f" lnteleetuul, que de sempe ña un pólj )t' 113n ímpor -
lanl.- en la pe reepcion de las se neaclonee.
La noc tcu de lo bello es ruolilllt'ulll r'II, pcrqur- nu »e hll al-
". mza,lo ¡¡ perfeccionar en vi r tud de la pnrt lcipacion tnretec-
t unl , .te la cultura de jui cio i de la eompnrur-iou.
Por eso no t"8Ui. en aptitud de dilltinj;"u'r 1001 ma s tinos deta-
Jlf'lI .Ip 1_ c bjetce visuales, como lo. tlf' un ¡oaiRajt", un c ua-
dro o un dibujo; ni la eene de los .. T jeue
predueeeíon por lo br msme. 1'11 especial por pi ro jo, que 1111
olido ,,1 de pret..ren cia en alJ;"uua, prendas de . u tr aje.
I' or la misma .,aUlla no son siempre "Xacl 08 IIUR jui d ..s Ml-
bre 1.'1 distancia, Las dimensiones i for ma ll de lus obj et os nm-
hieures, ni conserva las lmpreelenea antircuól8 pura comhi -
nar l"" co n la.. recíerues i obtener aai lloci ollN ecmplejas,
I.a opticafl tampoco ponen en ace ton su se n-
8ihUidad, co mo en el hombre de mejor cultu ra ; un paisaje,
UDtenémc no na tural ad mi rable, la hell ("za fillica de una IIIU-
j er, no despie rt a n ' UR senrímíentc•.
- ' 7° -
En 10il j.;H·Ut"!I ma pll l"!lI' 1I que ",. han ...IUI.'II(( " ..n aígun COi
lej ic ....1 1;, vi sioll oJe 1_ formas fIP m('jora i 1It>g:l1l a
adquiri r IIpti ltldo-s Krilku norma les.
:1\0 UI' :II_ hien oIola<1011 f"lIl.&1I uueerros ab, .. ij""M e.n cuan-
lo a udi th' a: o)'el\ un ruido ¡,' \·i,.imo a I:ran
di"l1t lll'i;,. come 111 ma rc ha ole un caballo, UlI..ilhldc, Ulla ('011'
v..no:l¡-j"n, e tc., pero eMI3S i mprt"Oli(lLf'fI 3l"U"lira$ tampoco re .
..ultan completaa, lOi !le tUllla en r-uen tr 1;, eunetituclon I",j ·
' Iui<' a t" iutelec t unl de l al"all('IUl O.
I' ur ('..o ..u mlu<i(';¡ VO(' 11\ (.¡u\lh i,·n "fll't:'I'{' di' t unnlfda dee
vur judns: , 'S ILtI rect nulo mouót onu, h ilj.. i Ulla
I:lIl1lil 10<1("'->1 nMa .., e"llt... de melope a ' 111'\ no puede " !I '
I' r""" 1" u¡ '¡" "p"rtar illlpro'"iolll'g llt·ll11it i\·a .. o ur' ·('li\' ;¡".
Tampoco la mu..k a in..t r umental ha salido ole 1011 lhnites
,¡•• lo I' fimit i vn: no nene l, in.->l propios, IHlt'iOllah·... jt"llenlli ·
Z<ldO!J por lo.. tocadores, e usa s ejecuejon.... no sc u n i siquiera
IlIdotlb!l e"I'n.'SinH, aino sonidos vururdcs n vo luntad.
IAK i trumeutos no lIOn com phr-ados. U de percuwion, 1111I '
IlIado /I " .ll, tambor, t-'ll el f.,,\·oril o. Le "¡,,u,'n t"1I i llll'O l"tali -
"u, de viento, 'llIe lit' d..nominan p" ...U.." {u Ir ancesa], pi -
f"IIO de madera. i t,..t,......J, trompeta de ulla t ·... üa o eo li hue
I'f' rf.. molo, ole (-' 1.11111' 0 Ul" t roll , forrado en cue ro i COII UII euet-
110 r-n une de sus i una en (' 1011' 10, ¡ AMI
.1010 pruueros 1f'1I han sorvtdo i 1l' !I sir ven pa ra nuu-
(' a r la endone-la <'n ..U" d i\·t"rlli" nf'lI core..
I lt>sl' ulloo' en los inslrurrH'lI lo11 de euerda. :'e a ml
( I IL" lltl d"s ¡l reos 1.1,\ eri 11 Il H IlIado 'lu íll'luerllh'11".
11.· la millma sim ptir-ldad i lIu··n.jli usadu.. ' lile los nutor¡o-
1....... (I"n ot ros ' IUl' 11(' llama n ¡"{,, .. ill o tr ..t rU"d co rt a; ....U·
....11, "I\I'rIlO; pil.,. " i/llll" , elll,('("if' de pi to de ral'l:l r-ou cíncc
a J:uio'rOOl .
•-\ J>e""lr de tal estadu tnc tpteure de la IlIlillk... lndljena , el
arallr.a'lO ee a paeieua es tremadamr-nte por ella; el ea ntc i el
tambor 1011 clclII.. indillpoCuOIdble" de "U" reuniones, ). •
I"l"li ji otlll ll o lIOCiales.
La lIt'llllibilidad t;'wtil "el mapuche parece normal. no alll
1;l olflll i n l . '(ltf' f';l i nf" rior f'1I 1'1 ha!lra a la del hombre de
- '7' -
- ' 7' -
llocil."dild f'8 poco ad.. la nt ndn s. Sus Ill'IlMI."iOllell odoriticas no
pueden crear eu una mentalidad df'tif'ÍI'n ll'l nllodaciollCll que
recuerden ohj l"to1' de o semej ante nalural l.' z,1.
La sen ¡hi lidad frUlltath"a 1I6 manitit'lllll IOhrl.' lodo mui dil ·
minuida en e1I fDl¡ca IlO. Pa ree.. no pef('i hi r 1011 I"U;t lro saho·
ff'I fundamf'n tnl PB. a ma rgo, rl llk fO, 11311.1 0 i R(·ido.
Xo ea atll"iolll.do al uzúcar, Sil.. bebidas, !eidas hi*>lllll'eT
f'm"Iir.II". no 1.. producen nt neuna lW'nllaeion dt"8ll¡"'Tadahl ..,
("omia li.lllPB. lWl:u n el teerímomo df' 1011 er onlataa, Insectos,
animalPll muertoe t r-arnr- .. r uda. :'00 ha perdido
hallta hol ..1 h ábito, repulsivo para 1011 d.' la roUl que lo 8U-
l,hu lIII, dp -omcree los i nSf'CI'lt\ dr- III ellll('UI.
1.lIIl II1' od ad oIlPS ¡{Uilt:Hi\' ail no IW \'f' r itll'lIl1.
1'01' Sil dl' liril' lIl'ill IlIli('oloj iclI 110 fOil 1' 1' 10 pllm tornmrs e
UllIl nud u1I pr..dlll l , (' 0 , 110 no lIf' la torma de lo 1)('110.
Su flPllllihilil l ll d tt;r mic1. ,w rl ifprpnd n IIlIi mi " mo de la dr-l
(·i\'i1i7..ulo; pi indi o PS meno s .. hllt Inte mperíee <I r!
di ma i 111el ol"r- nstco. Resist e si n 1l1ll:'IUlO 108 tr íos,
las lI u\' 1111I i (·a lo' ''-lI excesivos.
No le \ ' 1' con Mmvesar dp>«'nl7.o la eordítlera en
lnvieruo o la manta .¡.. hla dn bajo IR montura en
dias de' n-mpcrel i quedar en eompletamente mojado.
En resúm--n, la rill;a iudijr- na ha 1I r-¡{ado a .111 período en
' IUP la ewrineien f'1I mas I.' ff"l' li\-II que la nbsoreton del {'Ie-
m.. nto " lnil"O supenor ('11 co nt ncto con ..11.1_ Han venida ort -
jillando t'*l.adismlnueion 108 ,ltl .. nterrnedadee epi.lé-.
. ..1 etcehoüsmo. ..1 producto f'lM'll80 01.. !IU lraba jo i .,
\"t'f"f'IO dfO ter re-nce a que ee I."!l ha eonñnndo, laól espolia-
cio lw!'l d..1col.. ne naeional i eem...njero t tíual mente 1'1 tedio
de la \·i.la l oob n>. hu milladil i po'l"M'Kll i.IIl, qu" va acrecen
tando "11 humor tj-iete,
C'.\l'irn,o ' "11 ,
H¡-j i ..... .. d .. . .. I' .... p l .. ......
1", 1....' I'i •..tlld ,ju"" ,1,, 1.. "''''' I"i',,, "' 1",;" ,1...- 1... 1'''''I,;•..tIlJ
,l., 111 '·'''''l " ;,ta .-E,, ,,1" I" 'j,·,, .1,,1 1,..' rill rt·II.I" ""11 1... '",..vo,
IIli'"I1I,·" -i'lrj.·,, 111' lr..u.,,,... i,,,,... ,·"""·,,·i,,I.·,.- En ,h"·",,,
,1 ,,1 ....",.." .;.. i",[ij",",.- Tr"I,,,, '1"" l.· I"'u"" 1", "",... iJ,,,[,,.
1"' 6..1". , - .I "·' ,,,·r"U.. ,l., !J O' """,""I,r... h"'I ,il"l "ria•. 1..,
l i" ' '' I'' '' ,,,,,,I.·n,,, . ' '' I'' ·r.. la ,,;.:,in, h" rll ,,1 1''' ' '' ''' ''' ' -
,l•• 1" IIl("r;" " II " r,\ .....""1.-1.,, 1' ''' 'I,i•.,I,,,1 ,ni . i ",.,I.il;,,, i.. ..11'''' '
.Ií ...,,·.., " " li l'" " U'" '" ,1.. ,..", ilill . Il ,:j i " ,,' " 1.. .."
"ijo' '' '' ;'' ,j,. 1.. 1''' ' I,i..,bJ i"' lij.·,....
' ....rmiu-n er... -r '1" " " U los penodos
d. ·J Mh't1ji"lIIt> i. r;Ult'aIlO. d,.,. ,I.· J;I nlinn-ntnr-ion Ill arí l ima
h:ls"l el dI' la Il,"('ha i de- la \·'Ijilla....1sentimiento de In
mio i ,1,' In U1pllM' lua nift»>l a loa oI,;hil r ¡lItl" rini, lo. Los dila -
1301 .. , t"IIlllWiOll síu oe-uparse .I.-.J " ·rril ori.., ¡"' rmj' ian rUIÓn
la Hhre apropiaciun d.. t ¡.. rrai. l a :r;olla de {'ólz.;¡
o d.. t-"3. (Jl'ul'ad<l ,ransí'"ria o prnl ,," :::..Iau ...nl l:" . deler
dió I'" r \;1 trihu ti.. lo l.. iu nl-,ioll. lo '1"" in.li ,·ól pi pr-im.. r
jérn..... d.' l ' f"Ol ,i... tnd .
El II.rau l'lI.lI" d I:" ' ·SI.-' époc a prillll li \' ll i (""" >l umia
0'11 ecunnu. I'or lo 1:11I10 . l-'l"rll'l1{'('iall a [a Iriloll IO!J ;ll l mplIl"".
ú l ilp, d... ("a1..-, i 1'''''!\°ól. i <"lln...:r;J111 lIó1ra {'I \ esu-!o, ar-
ma ll i m.uer tul ti,· ["11 r-hozns 1I1,, \"ilo[" 1I
0
.1,' rOr1l1:1 ("úllÍC'a i
cou st r uceion 1<O.°Il<' il l:I,
- 174 -
Cuando laa tr-ibus del centro i dc IHS dos falJ all tle Xallllcl -
huta Hjuron "1 118 su r es ideue ¡a r-n la" " 0 111110 ' a8 Iemces, p Ül'
la jenernllznclon de I,," peq ucnos cult ivos i la mayor nctivi-
dad en la recol eeeíou de fr utos nat urale". la nocío n dI' la
pr opiedad cont irm,', e vohn-ionan do.
10:11 esta fase eocial del período medio del hnrhurbuno, quu
se esnende desde el cult ivo de l Illaiz i ot ros eerco!..s hallla
la conquista es pnñola, no habla sino eomunídudes putrju r-
e/ll t' lI.
t' crt enec¡a entonces al g-rul''' , ,1dominio del {'11 mpo, rueso
culti vado en común o por cada C1I11a en pequeños t rec hos.
La choza rcconoc¡ a cumu esr-Iusivo J Uf'I) O al mtemhro 11" la
grll1l pa rentela <¡Uf' la eonsu-u¡n.
En las zona s eaza, lnr t,s d,' l esn-, la propiedad mur-hlo, co-
mo hahitac iun, urensi tios. ar mas, ph-lcs. r-tc., per teuecln ni
I!rll Vo i 1'1 terrn orro de caza, ¡¡ la tr ibu,
COl' xist ia con la propiedad cnleetivn un comie nzo do po·
se siou i ndividual, r..' hll'ida a obj etos personales do apropia-
don 1> hechura dil'ecl1l'i, como adornos ,11' conchas, 11I1t'l!OS o
pier!ms; ann1l 9, amuletos i prendas de vest ir. Ag-r e¡;::1ihall ll c
tamhi... n las mujeres i f'1 r-hili/llw/ uf! o eamero de la tierrn.
1'1' 1"0 ('1nruucano 8ó 10 Il" lIvrovia ha t udnvin de lus Ohjl'tOll
huuediutament e úti les a au persona i ubunríonaba lo su per-
tluo a la familb , pu es enrecia de la noeíon del ahor-re i su
IQ.. ntuhd.ul deñcent e le impedia eopa rnr BII ludív tduali dad
,1('1grupo eu ' ¡II I" vívln.
A la muerte del poseedor de tal('s objetos. se re par tia n és .
t OIl en t re s u eepulturn i loe miembros de la Inmilin.
Los arnucanoa unru r uos temía n de los ohjf'-
tos individuales rabr tcadoe (101' el I¡ Uo:' los ueabn. comc vesu .
dos, arruas, sor t ija'l, aros, et c. Se iden titi cabnn éstos r ig'oro
e imeute a su due-ño, t d,'Jl rl os en 1ll:1Il0S ele ot ro equivalta 11
en tregar le UU poder mule ñco. Ccr-respoudía a esta pr áctica
1Illi jic,l el Inzo de union que ex fsua eut re una persona i su
imtij " l\. Se espl ícu as ¡ el temor de Ins indios a retra taree,
fue hor r'án dose COIl el t iempo i la comunlcncion frecuen te
con la raza super-ior,
- '1" -
Como la ::l l:"f it-ull ura !M' red'leia a c untvoe diminutos en I;\s
('Omlll'Cl'8 r••rIU.....in eoeeeha p ro piame nte di c ho, la p eop ie -
dad eedil"n le permanecia aun e n f!l<tado emhrícnarjo. Así la
h.llllo ron lOA conquis tadcree ("!Ipaflolea.
t :n l"811" l>I"ri oll o 1M' dNie.llot.:o.I¡ 1..., muj eres a 1M eul ri vos i
I" t:raceion d" fflll OS nat urales i hOnlhrt' o\, a la i a
1/1. oeupocton ,1.. I.. erler la zo" a 10>1 peque -
flOll rOf.'dol""'ll o de perseguir- aninmll"t rnayores.
Loe Ií rnilrtl i nnl"Cf'!lario8 ,1.. la príml"ra época. ee
I'f6Ci ll&n 1111 tant o e n eeta f Il M'.
La ('(I/llt uis l;t l""I':U'l.o)a modi tíe ú Bll"llUl("ial mf'ntl" 1"1 réji
men rll" p ro),if'O.1Iid. .-\ume ntaro n pla nl a s ,1,' eulnvo í pa r -
tieula rment e 1",," animales, EI I"I< I;ldo d e K,,..rra d e 10lI
11 0 ta vo recía 1'1 ug r íc uttura na" il"lI(e d,' nrau"lUl "ll, pern
0' /1 cll lllhio 11 0 la mulriplh-aeion , 1.. loe animal es, q ue
.. re ó e n 1.. " a r upoe e l 1';' SIOI't' o no I'r;" 'l ic' lulo >1. 111"8 1" 11 l,ru·
I'or..,¡, .nc'" i¡;rll lll" A.
La prepondoruucfu de la jl;llllaolc'rJI I !\t.lm' toe APmh l'adoB
se dehi ó tambh-u a otra euu..n: "1 pluu .1.' m-upaeiou r-spu
flul ll ("nia ('a rill' u' r mili ta r i no ti. ' ('uluui 7. lll'iu11 ' I¡{rl c(.l a. :-;. '
("!lC1u nill ilh' 1 I' r i lll'iI l;lIIllt' l1 l... a ronn.u- pa ra e l rraríeo dI'
la" fll pr7.aol arn¡¡¡r!a,¡ i a fundar Jlu.'hln!! i r..,h ll' t tlll n triuche-
r;¡dOll, que de amparo II 1.. " ln va-h-rue de 01·0 de IU8
"" p'l f l irni"llloJ!l; .. 1 plin to de mira """l l<'i lll . 'ra p ercibfr hu.
pll"'t.... P;lrll ,,1 re¡ I no la fu..lou ,l. ' i ll<lIjClI ll" I ,' ollquillla-
dores .
SI" ....plte.• •)" ....l e modo ' Ju" ;w .... 1:... ;01l1l!lO "111"-" 1011 II¡·
1"1 UiO d, ' IOll útih-s tic la hrall 7. i1 i 1,1 \ ·.. de- sorn-
lof,. r u .....II.... e..srtos, d .. lIUII a lo "u mo, 'Iu" ¡Jot'nJi oll ln
h "1;1 ,'llIn d" la Ar a lwa lii.1. 11).
La vel.. t ar-ion alMre;1 i h""rhei.l' l"1 sobru-le-uentr- ahun ,hll
1" d. 1 l....nl u-io, 110} .• J I ID ,.'ili ,l ld eonti uuu tic
la 4 en '1'1(' p"""l nlDi" .l h,¡ " 1 p.. ..l o"'o.
...·, 1'''1' lo 1.1n10, la" i U"lil l¡d "nPA do mt'>tllcolS i
,,1 1"0" ....1'10 d, ' pro piedad. 1' 01' e l ;1111 rr '11 :jud o i el ;lo
( 1) ¡uf......... ..u'or.
- '7 7 -
011 ... .. i 1""'1'1(' 1\;1'1 co sechas. , \1' la f",rn i lia a
IOll 1Ii..r]l''1 inmuebles 'W i ati no 1, So! roo mocian ccmo
,1,-1 e1'1n o <1 ... 1eunjuute di} 10'1 te-r..... nos vacant es en
'111'.... h:d la l"l fI 10'1 i plnnlee.
Sto d il." " 1'1 "" I,","io ai"I; I I) pr,':tilU" a la ca'¡,l i .... rijan
ete rt oe t1 lino1(>,¡ s, con I'f"l at i"/l
precí"i<l n. 1 1"11::"1.1 teuia la 1'.•la"ra r. ..h "J que ,j ,·"i::n.'tl,'t
li ul';1 <Ih'i llOri.l de 10>1 J:rup"Il.
1,0(1'1 croni.¡I.I" reeonccieron en "11 IInyorü "'1;1 propteda l
f;lluiliar.•C;.I<I . f,l luilia. dice un" ti .. d i,.", l i" nl' ..us rie-
rrll8 d.. ud.. ha"il'l. 1,1" cual.. " 11· .. hall v.. nid., ,1.. 8U"anrepa-,a-
,j ollO( I }.
El pa drr- tl::llfaha corno j ,·n,· r.I'I,)r de la fam ilia . I'..ro no
1"01110 e1 pr" pie L;lI ·io do la ncrra .
de a,II"t ' l'Iir 'lll (} h m .yor l' lrlt· d, ' la. th- r-ras ,l.. la ,'0-
1Il l1l1 id:ul r'\l lIilí nr no ae alJl i('-lh:ll\ :\ la a;::d' ·ult uflI. ni "i' IUi'· '
ra al pa..lorc". I"m¡\l\l 1,,1'1 "raucali"" 1III' iN un .¡i(,III¡JI'P i<it a
tle la I'''''''''¡'' II r1 ,' I IIIIC!O illdl ' pl'lIO\l, 'n ["nlO'lIl" ,1"1 ¡ r ahaj" 'IU"
¡.., hin 11'll' <l arlo<.
l"o Ilil al" i¡':Il.lllllf·n tP " 11 pro¡'''I1 ' inI W'' 1'I1 " rm"" la p rop¡«,
dll.lm" hili:lr i:1 01 .. la tamilia, ('''11 1,)" i 1"" pr cdut-tos
' 111\' ,I<'';¡ ¡;<' ,¡,' ri \·an.
El trah' lj.. lndivi.Iual Iu é tOlll.l nd o Illayor '111"
en la " .""...·.1" unteriores. L" lI homhrr-s' ,(,·,1i1',11>; 1I1 a la Ia -
,1,' :lfm, u. "ill a" d.. mont.rr i <l '\U I"I N >l d, ' plata. i
lII u \-.l lIij:l " de ardl"' . m.mtas i otrce
tt'ji <j ,),,_IJ..! c"" lli::u iemt'. \:1 prcpied 1,1íIlJh"i,lual adquirró un
<1 ,' " Ir roll" lur:tlel.).J\ au n -uto d" C"",li ID 1,·l)[,· lI"
A J:(' f<' ¡p l'OlI 'W' ;1<11. a la p rc pie In l ill ,lh"¡,llI.11 a ni .
r uales, el l'J.,'lin &:lIl"rra i ros pril'i'l ll"nl>l , '-1",. 110 podiun sPr
df' W"'" "JlII'!11 sino 11(' quien lo" lom.lh.I, El " _"la,I'1 dI' luc ha
perm ' 1I (' IHe ,1,'\ pueblo a rilll e.l lI'). conlríhu.vIl .. .Ia
p' He ,¡iml perecn.al aob re bienes >1' \0 ....r n r m -
d reid uo.
Se de.pi"rt:t .' u ilni>l: 1l 1 cierra del Individuo
( 1, U,í,,,..a ,1.. Vida" ...... r..",,, l .
••
- q 8 -
pa rllo eeder lo que ha adquirido mediante UII t'>lfuf'rzo f''¡.
t raerdinnrto o 1"1 ca pric ho do:' 1;, fortuna, como el boti u de
¡{Uerra o 101 h:lllaz¡:o8. Se orijinó 111' aqu i pi peculio de oh·
jl"lOlI muebles.
Ora n peete d.' L'\ bl>Mtia,., de los 1lllllrulIIl'I1IOl1 de l:lhranZ<1
t mU" hIN de familia, se eonsteomuan enaj"ll<lhl('ll.
. :1 Incremento de la gllll:ldt'ri;l i 1'11'8111,10 mejor que
de la la a¡:"rkulttlra , fa vorecieren la Ir:UIIIIl';On a 1.)0< hij<>l\
de 1_ COll.'\1I muebles.
El t' 1I('iI.l: concurso de 1M an inmll'lI dom"l't ir O:ll i la la cili ·
dad de lI;lIid ;l("f'r 11111 necesidades r¡!'k a ll, ventan df' lf' nnilltln·
do un f'lI mhio social rlesde el stelo XVI. l 'I,>s,lo:' mediados .¡.·I
ai¡:u"' nl .... lIf' .p"""Olró eete dr-seuvolvlmie nt o, 'IUf> iml,lI'¡'" un
IlUf'\'O j"Ul'ro de- \' ida i despert ó ot r o órd.. n de ""lIti mil' IlIO",
1':1 1';llrial'l";I,lo Uf'!:a a 1111 npojeo, por ('mllll O<'11 1;, ,. .....le... ·
Ih' idlld('ll en .pl" su pera el pa stor eo 11 111 ;1¡:: ricul l lll·a. " "
l if'I1,11' a rt'IHja rse 0:'[ vincul o del pan-nu-seo: la" fa milill s .".
eneuout mn unida" por la (·ol'x istl' uci a 11(' un míemo tucar i
pur la (' '' llIUII ñesccn.tcnctu. hahil;ll'iolll'" 11" IIlCj <lI·;Ill .
1';11 la ,¡ l,ri lllO'l"i1l1 "'JlO('a!! la " (' hoza!! hnbtnu í'ido err-doudus,
o 1II0:' 1lO11' 0:' S eomo es la fllmilill ' ( 11. l uarntnuvr-u.
I' UI' '' . 111 " f'in'ularl's i a umentuu o\' nlad' lll ,'.,n a l¡rull;l-l
inrnt>diatas, como pa lio i ot ra lIt ...-clon tnter¡ .... r
pa ra 1'1 o 1011
El t rnha jo l;(' divide i mejor a.
El t"MCa,oo .......ad o de perfecclon alcanaado por la mza arnu-
('.'\n.., e"' ill1ula h;l OI U acuvtdad f" lmpouia 1I1Ie\·a" ceupacie-
nP!ll manuates, qu e neeesari a ment e tu vler cu que dist ri buirse
en 11I1 núme ro ma r or de ;ndi\'iduos, La eo sunnbre se CQI\ .
sol ida r-omo It'i i 1'1 prt nciplo de repreealfa ti(' humtllliUf. ('(·11
ínteres ,lo, 111 ro mpcnsacíon de i ohjNOll. 1'11 par-
Ciliar "1' :.. torno. •
(1 1 ¡""ri pe;" . ¡..-' '' rica .1..1 l .iu ¡( • .1.. 111 ¡"',...,-;.I.
' ¡lrlo X \' 11. ..;1.-.1. 1..... ..1 ..- ¡on. lt.... n. Anll a ..n l1i. /" ri....
(:!j /l i . I" ,,;" <Ir IQ ei"i/izaóm' dO' ...... "iQ 1 1alltor. l'" '' '' 1,
páj. :NI .
-

, 30 -
1':il e Inrer es ut unarrc del indio i lit e"t;lh ili dad d.. lotl Iril ·
1ko8, 1.. teecctdad de 1.... atll'IUf'lI de Ir ihu 11
Ui hu.
M IIclh' lIl1 11M cll mhi otl ,1.. t'''I)O'C'if!''l con .. 1 <>81.. ríor.
En las r' lSl"8 rwlinU'fl!;oria>l .It' la vida araueuna t'll.i;¡li.; b
inlf'r<!I('('i"ll eomerr-inl. pu, lo 'tu" ,-1 rOfltlllf'ro no podi n in-
vccar proteecion ""Ira,,i u¡ p:lrll 11>8 nhj" I01< dfO au propif"
dad. A,It' lIIltll. 111" co munidades ahnrij.. m·,¡ tl .. f'o<&-" prim'-nl"
'>p<X"."-,, i 1811 ' IU" hnbian alt:"Jlnu.. lo P' O!lIt'riornlO'lII" una me-
diana ..ullUnl . ..... h">II,ll,an 11 tli mi"mil". 1'11" " t ... Ia" SOj !l n' '' ;''
si.hll lf'll ""Iminl" a comidas. hahilll c io!l i mot.ütart o. l'f' ;<:11>-
1I,,'mal);l1l ldn ll.1lir de su ra.li o jMl':"rútko.
,.;" t 41 .... I'l d<l . pur último. la pnllluo·';ion . 110 ¡;uF' ra n,l.. 11
las 1U...·,.,.iol a d..... 110 dr-jaloa un snhnll llf' ' pw (·naj.-u a r.
1"'",16 ,-Ili lti m" II-rd o X" I, r-uando 11I i relm-¡o-
U1'8 f'("lIIÚllliICJIII ae e"lf·n 'i i.. ron por .. 1 aUIIll' 1I 10 d,- m'lh'i<lad
i (·' " ,..il.."uj,·nl ' ·lIwul'· 01 .. produt-ciou, la" I r.1 u..n' ·"j " I'''1I r "
mr-n1.:Il"" lI a "" r lil a" determlundu... 1.:1 " tr i hu" "'Il11t'ti. lll" (>
las (' n Ir r¡:; ua t-on 1"" 1.""1"11) 011."'" ,'I'I,·lomloan "" 11 ..."" ". (n"
C' '''nl l."'' el .· ohjeto,J. lll'"l'lllhan
no" nuiru ,1,,8. uno '11Ul o tro produr-to nnnu-al i ,' n o" :I-" jl1 l1""
d.. oro t"11 I-' oh-o. '11/.· hnbinn 1l 1're· t1 .Ii,¡o
11 ....Ira.. r, ¡ Il)" .... ¡"" !;az" ,, lnerro, arlie lllo" tl .. u....
OOll¡d'I'\ ¡ m"I"(';lIwia8 <le adorno. Utra" '"' ,." ..1 I nilieO) se
op<" rllh;1 ,-1\U'" I'H ¡10M i nd i.. !I" "'....." o dI' IWr ·
.. ¡l'ÍC' ,1,· 1"8 espnnol es ( 1l.
Al f'(llJll'l1l.ar .. 1 ,,¡¡;:-lo X' "111 <'1,...... •.. \·oh"irrl ¡.. uro 1'01IIf' I"f' ia l
ole k'lhi" "<'elldido un tnntc 101t", •.\11 11 1'" ... 1\;1 iurroducido
1."11100 de I¡I mo...-da. dice , ,1 h il'loria, iur
al inr.. rior. Todo tlur-l.. h' l" "",!" lle,r 1.. v ía d.. 1 1"31 11,
bío; ....., .. f''' r..:d,, 'l o por un" ....p''vjt' d.. ' ¡Uit:1 r-onv.. ndoil"l.
la e ual lo,la " la s ¡·¡);l.,U "u nwn' i"hlf'lI (Ion a l'locjall:¡lJ
con .. 11l"mhre de {""Jl i .. o p:lJ:>l. A ,,¡ 11 ,1 cahallo o Ireuo rcr
ma una Io;,¡;:-'I : IIlJ "li d . ecs. " 1<.'. El eumorcio 1,""I.. rn o se hace

_
con los ... los ('uul, ';¡ dan ponchos i unimalr-s 1" 11
cuunto dI' vtno o IIlpr Ca d''' I"i;¡ " d" Eu rop a . ( 1).
Antes 01' Pl"ollH',l ia l' d si:.:l" apuntado, los uraucnnoe dis-
poninu d, ' un soh r,¡llI{' ma yol ' de nuimnles, muntus i pro·
duetos nMu r" le.i , 'l " f-" ('a, " hi' l h'lll a 108 ,'sp:1I10lt"ll po r ji' lIf-"
r" s df-" lmpormc-iou. h" ITmn iclIl ll!l, vin» i 11I.\"U:u', l i'· lI!p,
En to ,. IO" "alnhio>l indios solínn obtener a l;..; una8 mone o
da s e11' I' lal.1. qu v esrirnnbnn no RUI' su \'.1101' ]"(-";11. sino " a r,'1
Iundh-lu s i II'.1 h;lj 'l r :ul0 1'1101I pa l'1l las mu] o...,s i l ,il' 7.lIs d,' 1
:IlT{'O,le montar. r i¡;:- . :!;"
I"an l efectuar este r-nmb ¡o de espoei es lo" i ud ioll teuíun
acceso n "HInertes ¡ In" mercaderes ' '',,¡mOol,'!!, qm' !!al ,a n
de la!! pohlneioues del !lUI'. obtenian permiso ¡mm int e rna rse
r-n (' 1 rerritur io..\ IIH",ti,1a '1.. e il l' <l n7. ;lh<l n en l'!. r-on la v'-'-
uia de lo" C'WilJoH"". a 'l', it" llt"g r egalaha n objetos,
iban ,Ustri hU.\l-"UlJ" merr-ader-íns por 1111 número C'()ll \'("
n ido tlt· El din !!er)nl a,lo para 1·1 los co m-
pr adores CHllClI1'1 iau puutunhueute ;1 cancel ar los vnl on-s
udeudndos. I,·.,;¡ (' :wi'l UC!! hacton ar-oenpaúar a l eo morciunte
de al l{lI U'H inoli l"i,ILI.H la Iinl';1 UI' t ro utcra.
Eo el llli¡.:-lo XI X, úu ti' !! i 1;4 lndependr-ueia, con
t inuub « aleudo (' 1¡.:-aml< lo e l medio económico preponderante-
Coneurrt an t"l1 t,;IICI-"S lo", in di <l>l eo n una port-ion ol f-" Ilui malrs
11 los tuort es de 1;11\ Ironrer.. , doud.. se est nhleeln unn es pecie
rle f"rj;l . En In", últ t utus 1I1)(J1l ,h' la oc upar-ion UI-"J e j ército
r-hih-nc, In» i lHl ius ve ndi.m y n ,;U!! nuhunles por dinr-ro,
En (';<11 lIIi"" la " \H"' II ha!!ta la puciti cnr-icu t1('ti nil inl de la
.\r8ll C'll uia , lo>! m" l'c,,, j,o l"l'S e uuaban a l iu tej-iot- ('011 u n lllal ,' u
eonuuero 01 .. 1u01 mili w,I"('!l. :-:t' enramill aha l\ ' 1
une /"t"oIul·,·¡"n ,Ir'l" l'lTli n;l< la con l'¡llT.,.l;l1l °I'('C"Ia1l de mula 1l
I'a r:.:,u las " 011 101\ a rl ic ul" .. ,11' 1¡.[ USIO.-It"1 in di o, r omo IJ;iJ)IW
loa, dUl;l"" peines, a l'i\' clwhillo ', IHwha!!., \"i
no ¡
En ",1 I I",i u" il " d I-" au daj" n-nlu ' Iilt" ir I'f-" ;..;;, llllldu
oojetoau (' ;lei 'l ue>l I,r it l('il ml ('s,
-
18
3 -
Tan pruuto como lIega ha al tenuluo de su iti nerario, et
jefc de la redur-cion, pre viameute gratiñeado, huei n 41lO' 8"
llama ra la [ente C O I} el culle all . cu... rno. Cada coruprudur too
Ill<lha ('1 objeto dr- ¡¡U agrado i con venía en paga rl o con ani-
llIale...
I ' n d...cúllt ro de ag unr dtente Sl' camhiaha por un novillo.
una reunten mu¡ an ima,la ' lile dejeue rnha "..
borrachera . prolougudu tan to cuanto eru la r-nut idad de li-
eor ' III !' introducía ('-1 mercader.
t ' uaudo el comerciante anum-inbn su r..g-reHo, todos los
deudores concurrtun 11 pa¡;:ar con udruirubl e exuetiuul. El
(';I1'i'll1" hada ueompanar al comercínnte de varios 111(1<'1'10 -
11I'S hasta ¡¡I¡<una dls tuncin: pcru a menudo que e"toH
II otros lo despojaban en el cauuno. En ot ras o¡'a..tones este
despojo !le \"I' I' ilkllha en la mIsma reduccíou de la vente. n
el un-renderestnfuha a los indios, rle todo lo cual proveuiau
,.]1U< lues d... CII que t" lIia que imerveuir la Iuerzu tui-
lita r d ).
AlllHl ue lhuit adc, exinu, pues. UIL comcrc¡o ctccnvo ,I...sde
el lIi¡.: I" :\\' 11 1. Creaba a las coleeti vidnd es indijenas I1UeV11!'
i llll'j on ' s couuíc íones de exlstouc¡a, eatnblec i 1 una eumuni-
C<u· i 0 11 ma s h'('l' Ut' llt" C011 1u raza auperior¡ impulsaba SU!!
pl'illle1'll1l tr-utntlv as arti sricae e iudust riules . El CU1111' l'do
cous..t j tuiu de esta manera 1'1 medio ma s ('lit'llZ de la civi-
liz uc-iou.
1'1lI1,ar¡.:o, las nuturhlndes es puñolus i chilenas no stem-
pre lo eomprr-ndieron usi, i con rret' ll('ncia ,lillcult ahll1l "1111'
r-omen-¡ ... ltun 1'11 la eolou¡a rué ... l prt-..idente don
Amhroaio íl"lIi¡.:¡;iIl8, 'I UÍ<' 11 e..pidió en I 'j!ltj un decrete, san -
ctou.ido l ,or el reí , en que d..d al'al);l una Hbortnd dc cons- r
do ...ur re "Rl'aflo lPs e iudjjiuns dr- scrmocidu haHta eutón-
(1) .\ ""1< ;.-" ' \ "1:"01; ,1M"" r",·oj;,I". "" HI!!:. ]''' ' ,·1
,1,· I<I;:u",,, I,",.ti,·",,'''' ",, 'i¡;ouo. """"..." " i '1''' ' ,."
"' 1,...111< 1""],,1d;.f r llllll,,,,, dp I' '' ' ;' '¡'' '' hol¡.;;"In.
(:!¡ lli>o/,...i" J, 'm'NII .1.. H..rn", Ara",,: '¡,. 1" "i rili-
;:" "; 0" ,/ ,. . ¡""""""¡". 1"' ''0 11, I,,¡j. 10:1:,.
18" -
('('fI El chileno don Alllunio r-cn una
P""\'illi"" i ulla inr.. lijl!llf'Ía no eemunee en su l it"IUPO, a con-
IIf'jaha"lI ..1 t'Om"n-iocomo medio ,1.. f'Í\-i liza(' inn
1'"' man.. rll que e1coe ier ctc i mtlj<' llll Iu' 0n Il I1H f a.... prt miri -
\ ' ol .. n '1'''' No> ,·fI'CI U" h,,, ..lln_l..... 110 "IIIH' H·... Í1101l. qllf" lo..
nian .. co nfor midad <1,. 11lillíl ffl'l i i 110 <"!I '
t :t.hh"t"il'!a la <Ii\' i,¡inll d,, 1 t raba jo, i no en tre eilllw" oIi"lanlf'g
i <1.. rf'O' UI"'!"O!I d i"IÍllIOil. l a d.. renta al contado. pnll"'
Ii,·.da por m" IT;I,I.. n '" ambula n1f'1I q "Il! rahllll allt"rri torio
araucuu o .. n ('11rll\·lUla,. o por IfOl' ind iOll q"f" lllJ1i,. n Il(' r i,"d i'-';l '
IIlf"'U" .. ' ..·ri.... df'!('nnilladll ll. So akl'llzol 1I ronUll [iz..1rll" el
.10"10 11 ,·rfo<lil " . :"ola mPIl I(' en 11I IH'llIalid:ul. po r- ,,1 :HIIlWlIlo
tlp 1.1 producelon lU:ri('(l],1 i de ]:111 d.. eouumir-ac-iou, las
tr:¡n,..¡r,.¡Oll.... 11 n-rmlno ha n jen,'ra liz:ul" r-ntrr- los 11I ;1-
p"dWfI.
Se dl' lIarrulla ll uunbíen 1:1 " hlll' l,ilif l'lI·iall . El
,Il' la ho",pit" lhla,l, I11 U l' a l'l.d l' ri ..l i('{) "" PUIl -
1,Ios 1>¡"II'hIlIOS, h:lll ia e xi Mido en [1111 fa 3l' 8 pem
(·ifl:'llIlIwril .. a lnrnvlduos ril ' "(,l ' inas o parteu.
1"" i Iimirudo prlnr-Ipalmente a la ('um id", i a l hO"I'Nl<lj", ,1..
nim:un modoa la eosiou el .. obj.. toll ni ,1<' mujt'I''''I. evmo t' n
"Iro-< I"I' ·hlo.. ;lIrh' i1iZ:ldoso So pruveuia <l.' [a '''''II.'\ o\l'llI' ia
' 1"" , Iirij" 1011 ados tll' la s OI()(' i...-I.1l11''' eultns, "i no ,l.' un 11>"' ''
¡nnl, 'm una l i rml entera mente prlr..·tkO>l .
('u." I1,lo "ff'f'il'ron I'n las trihu" 1"11 tm' ,lí oll tlf'
eon la ""' .. ,1.. la i1::ri o:"ultllr:1 i do I'1 ¡.:o lUHIlIt,,-ta, ,.,' di] Itl.:'
:1 Inda la raza i ole t";o.I:lhlf'O:'ió un fonll n]a rio inviolnhl e.
f ·u.l n,lo 1IPj:<l''''' a una ('a--a aleun hu"'/lp" d 11.' considera-
eion, "MI., ha ah:una oveja de la ti ..r ra. " ¡II" MI acr-i ou
.. "I" lItoo<.1 i d.. ¡:rn rd .. honor enl,... f'1I,,;o. •• :o'f' le ill\" ill1b.1 a
""l Mllr i 1.. ""'n'ian "¡¡sijas de eh if' ha' , 'IUl' enl,...
h... pre- IlI<"ll 01.. mayor- estirnaeion ¡':lr:l ' IIW f1w""n hrill ,la -
,lOA a 1<'8 .. ircllll"lllnh"' . i lI'e' r....... n ·llh:1 lIna porr-ton I':ln¡
..1 :! .
U) 1"I"nn.· 1 '\n.1 ..n ,'" ' 1o ''' I,..rj",. ,l. A..." ,,, ., 1"ij. :!3.
I:?) n.....·"{,. ,,, (· I I ..... IQ ¡o>Ój . 1<,., i l :!';.
- •
lI
s -
. lI ri nda co n E'I prim,·r jarro al señor di' la ('<II' a, no s"lo
por ('('Irt ..,.ia, sino que 1.. ha .1(' bebe r loor para 'lI le
,-e-" como no l.' d' l H '1I"1l'11"1I ''' llIella holija d.. (" , íe ha. I con
' ''!IO ...." ....1 ¡.i d.. lieour-ia al dw'Oo dt" cesa pan!
br inda r a 11 11" muj e"," e hija" y " 1 lo d,. '·"11 mu..ho ¡.. "U"t o. El
1'1:110 'l U" ",. 1... ' ..... ,10' ,,] hllt."I....I, ' 1I IIhl ll " Hh" r- 1 Inud " .
1];IIIII.r e 110 11:' ha ,l.· t ..,·"r ni (' '' " 11:' 1' boendo hnstn q "1
no .It· (' II\la nO' a1lia IIn ral o [... ,Ii:w qm' ' ·Ollla . ( 1.1.
.. j' lIlto·,; r"rmali ,lad,·" .. slsten hustu hoi. i"ullll d" It.·¡.:a
Ull Ii u,··""... l. 'l u", !lit ];:11 r-1du.. no di' ' ·lIl1a .l" salude pri
IIlI'r" i " 11 l<p¡::-lIí , in lo luvin- ;1 huja l'M' oIpl (',''':111". Sin esn-
/"I'llul llit o, a lI :ul il ' "" 1,' I " ' rr nit.. 1" ' IWIl'III' :O IIII a rut-a: wda
111111 vlnlar-io n 01 .. 1'1 11 I,r ill'l ica ll a lltíg'uas,
I ll t r-rro¡:a a \ 1'l"l'It'll ]Il"¡:' a,1,) .. 1 ti u,-Oo ti ,· "lI "a ""''' I' t'' IIU uom-
hro·. Iuear de 1111 l'I·lIi,\¡·tu·l" i T1lI1 pronto r-omo ""
"''11... '1111' f'9 persona dn ,·flll"j,I,·ra ,.¡'...., .·"mi"nUln 1011 pre pa-
rlllh' oll ha c-,'r],' 111 ""mhlil. 01.· ordhtnrin tilla C"mm..la, q u,'
li.'nr- 'lu" llf"re Irse 0'1\ 1\" t..lali.l a d . Si ("lO, (' '' '' ¡' I''' ' E'I hu':""pI'd,
l'<" ""'la una ",·r-ja "11 ,.tI .. i ;<f' arompa t'la ll. la eoeni-
<1 , I lit....r 'l tl<' dl "I I<'"i"II·. D. 'I c-imt llro 14;1C'1I "1 d tll' n..
,1 ·a!!;1 un 1' ; 1"<) i ]f' ,Ji,.... 111 ter..... lero: 11"!!,,, l.· brindo: 01""-
plll'll n' p i l t' e"t l' "1 11("[(1.
('u,, ' ..lo ..... " "1·;1Il". ..1 h.... daertm- a r".·,." . i "i ..,. in-
\ 'i ,·rl1". " ,' ul ro ,1,' 1" rueu.
1"'1' uun (·... i ,"' irl.' lwj't !l l"¡:"a otro hu"'s"",l, hahrla ' 111"
p...-p.uvule ('muida 1" '1' 1'l'J,al ·:.. lu í 11 '" ,1,' ]:1 ,1,'<I Íl'a ,la 11 1
prlnu-ro.
r-l Illojlul" p..t' IIHllll ...· (' vn l it ' ·; I N; t . II" 1,' [" "ll' j;l ,·"tI
i lrtla l men..io n ' I'!" ,-1 I' ri lll"' r , lía. Si ... u 1'('l'tll lllH'lH· jl' "'- pro-
lOIl¡ta. " 1 jrr.. de la [" " lilia ,..,1" ,'0 11 i-\ a prar-tica r 111;:"1111 11 "
v¡ ... ila s" donde " ti... 1¡;, r j,' IlIt'" °
t :¡ r.. "t"; I11 lo Ilu"e1a {,Otn"rollU"lidll a la n"' iproc';' l¡;.ra 1)'-'iI-
...i Ull l'll ÍI::nó'[IS.
1,;'" 11\11jf">re& 110 !Io.,lidl¡lll jall .:b' t"\<t" h..... I"..laje ;. 1"" h U".!"
( 11 U..... I.·•. .. 1:,:.'.
_ -
nOfl. A lo sumo suelen hacerlo COII 1010 p;lri l"llletl o a compa -
nadatl de ahtun hombre de la familill .
Todoe 108 ¡los e8Crilore1l mcdorncs dnu testimo-
nio de 1011 sentimientos fralem.1lM de loe n rnueauce, üuc d..
loe ú!limoll dice: • Por et c uidado qUil" uenen de lIOC"Or re No'
mútuamente, no ee ven mil"lIdigOlll I"l1 ln' (' 1104. t ueudo un po-
to"' tif"llf' que un viajl", lIU" a mi,lrOS o parjentes le Iací -
lit an ('a1»l1l0; i e tre tanto hiU"("1I r-ua ndo l e "1"11 desnudo i ..in
lll i mE"nlotl' (1l.
So se hall aun lall pr M.-li ("lUl d.. h, hoepitalidad;
pero t"'<1E" SE'nlimit'nto pi.. rde en deM' I,' que sale de r N ·
l",,'hu .. In·ul o de la raz.a, como ' IUl' ha u' nido IIU orlje " 1"1I ...1
pa ",nlC"llCo.
El numere d, ' 1M COllilS enajenable eatuvo cireuusori to
ha lll11 111 illd"p"llllenl" ia a 108 a nillllllf'8 i a!KullolI productos
elnberudoe. 1'0' ''0después 1M" l"81t"IlIHú 11 1:\ mtema ucrra. eu
1011 j::Tul>01l lumtroreea la llueu 01 ,- frullt !" f;l . Se dt'hiu aiu duda
{'sla t"naj l'na('joll del s uelo a la ,\'lajaciolL d" 1 vínculo de "o'
munidwl , qLl!' ta vorecia al teuedur . te la nerra, 16\ caciq ue.
Uee tc entóncee hailf<1 et ano I k/il;, un que ee l'Ollsti IU)'Ó la
propiedad indijt" IlIl, Ial! espolinelones de 'llIe r UN ' OIl ' ·ic lim,1.8
1011 arauca nos sometidos tomaron la {'lll" lllliuli de qu e da
cuenta la histori a {I l.
F.ollla prepouderaneia del p<1"lureo sobre la su-eubru d.. ce-
re.11PlJ, ' 11Iil"" m.1nirelltab:. desd.. XVI, ('l"ilÓ .. 1
eomenmíento dellni tivo de
ronlll' 1011 c"mpooll d.. la lahran" con la Iundar-íon de eluda ·
,les i la ,'omunicacion m;lll rreeuente COIl la pohlaeion enüe-
na, cireunllla ncla ll que crearon al ill dij.. ot r_ lll'Ct"l<idll,lt"!I
i modl)ll de t":lÍllle n¡'i ll e i ncremen taron .. 1ecmerc¡o, reducido
a IlUll llllti¡:u." pro po rc iones.
( I ! 1' . Kil i . d.. AId_, 1_ " " ..... i .". "... , .. ..,}' " • • I"; j . 1,•.
•:., 1.... .........io "ri ....i ".h...."I )". ¡..di... d.. .... i d.,1......
.1 "'Ioal I""",.¡""... .1.. 8¡" hio,
(1.1 11i.t" "i(l d" 1" t'i rili:t.U"''''' .,1 .11'"". VIl_
11; ",.... 111, u ¡,il ul.. \"11 1.
-
18
7 -
i':n e>atll erot ueton Ill\cia la :t¡(ric'lIl1ura, inll.IlYó i¡;uah nente
11I. rcducclou de 1011 terrenos indijenas, que fueron perdiendo
pece a poeo lalt cn mpitla", pa ra la ..ria de anima
1('11. NI lo 8f' mantuve en llU" VI'oporcí rmf'll luuil!:lIfts la del ¡:oa -
neuo lanar.
( ....tI! lnerruruentoe d.. ttP m.. joraroll ' ·Ol,tlidr rahlt".
ment e; VIlO:'S 1011 in,lioll lO<' dl:'ridieroll allin I..... r lo", df' la in-
dU"l ria :J.trri<' ola I'h ilf'l13, entre 108 c U1\IP1I ¡w> "ollla"", " 1:1\1
11I ;l'I UiTl l\. t r illad" rall usarlall por .. ('m'iqul"l' o i"di';"-
nas rico...
Ik-di(';i ro n!<f' «u partjcular a la lIi,'mhm tic Iri¡w, por la
rae'¡¡idad "Oh (' 0101.''''1 pill <> ('I · n'; I I ' · II e1 me rcudo d<:' la..
poblaeiom-s veci nas, i en esea In inü-r tor, n i" "..hada r-omun ,
arn' ja ", habns, Val'.19, mnt a, pOIllIO!', (luiIlOIl, I'MI;I últi ma NI
t1" u'rrni lllltias 1't.. lueeiones .
i':u la ;\(' lllillidil,1 los iwlioll dI' In provim-ia dI' Caur¡n Vro·
d ueen uuu ¡.: ran r-unt jdud de n-ígo, qll" ve nd.. n inmediata-
mente ,It'llPW'll d,' la COl«\c ha o e ntregnn n ;aUII uc re odores .
A Il" lIa r dl' ..r-r " l l ri¡:u la ,,,,,milla I(pica (jI' la producr- ion
di ' l" lI 11 nUlI'a nnll, la indust r ia moliueru ha eon unuedo s fnn-
do pa n, t"llol1 rl.. l t ..do desconocida. Si¡':lIrn mohoudc muí li ·
mil atillll pon.. iones d,' cerea tes en la!! pi w!rall de UlIO trndi -
dona!.
1':1 Inhor II/tril'ol;, de la Iamilin lIrll lll':lIla .It, hui puede joz·
l:a r8(", como n-rmiuo med¡o. de!os lIi",.,tirnll"lldaIOIl r eecjidoe
en l l etren..o, a l sur de Tl"ffiIII'O, eu una parcela con t res
('alOOll' :
un.. 1I('('la""a de siembra .
Tl"ilto llt'mlorado, . 1.. 10 ha"lll ¡U I hf"Ol'l .ilil rM.
('("1>;1<1 ;, . :! h.....rouuo....
" " I'IIMi te r neros . ¡>l l.
de se r víc¡ o, -l.
Hu,' p "" d, ' Iral>¡ljo i ("lIhOrda . :.'\1
4" ' rj lUiI, de I !MI 11
Jo; n hlll (¡¡(" I1 It" lI:{r icol;l" lomando la llIuje r un" parli .
ciplll." ion actívn. aunque no tant o como ("11 1;1 11 ,··poc..aM ante-
r ícree; concurre a todos 1011 tirtatlf" " tir ios Irllh;ljoll. desde 11\
- 188 -
t'il'mhra a la ""quila i 11 1 'I'<l" porle de los
(·"rt"alf''' nl pur-blo, Hila . teje, IIJUI'!I' , parte 1" lena. coc ina i
atiendl' It 1.. ('r i;ulu de a"e>l..
L as lUurlM('h:l!! hilan i cuidan 1'1 ¡:anaclolallar.
Loe hOIll"rt"ll >\(' h:1II , ·i>JIO ohli,l:"adoll II , I.""pll' ¡:ar
'''tilla di>a cti\' ilbJ que em..§. dl''' ido a la r-onr-ur re ucia .tc la
r al .:! dominadora t a la df't';'J.'il r ici fln tic ¡ll¡':llna>l pnktk a.
alll i,::" tl tlll, 1'/1 H pc'Ci.:,,( de la ("toop"rarion ,11' 10tI Ir¡¡bajos
a.;:rlllrio f<.
I ' na 1I11'1ll' ion N II1I'rlll la pr" "llI l' l lJltll,ud ll' dr- hoi a l cu i-
dado dt'1 ):<llllul,). :-'11 vijilall l' ia no f<(' illl (' lTutll l>l' ni e n la uo,
('IIt', I' u" " "i..rupre hai u no de euardíu (111.. ;¡l ¡" ha 1'11 l.t OI'CU'
rrdad I¡( pre-e-neia dI' 1... 11"011 o anlural d" I1I /1 o.
Álluall11"lI le. por lo j E"nl'ral , ,¡,,, 111¡;:- un" " tui-uu-
I,ro!' lle la f,un ilia a l.. " pina les i a la R.. , ,,¡hlka Arjf'lI lina,
(" >11 I..ji " "" i ohjo:' «)" tlt' plata. ('a mhiall "l1A pOI'
ani hlóll,·". 11(" ,·..1" tu/tUl' ra ;;(" n'r itil'¡¡ (' 111 1'(' lall I'M':ilS añuce
dI' IIlIn i otro lado de los .\ ntl t·,¡ UII 1'll;Ill liollOentnhio.
En ,',¡I'I "llti ma n-nstomuu-iou de las cnl edl\"itladt" iudij e_
tras, la 1'l"lIl' itll!<lt l ruix, 1'11 virtud tle 1II1a Id vijr-n te que pro.
hibe {,Ilaj"nurlil, no ha th·jaJo .1., ('oh' d iva , 11IIe¡;lo que
I*rtt·lll..... a la fóu nili a l' OIL") (' or p" róll' illll. En enmhio la pro-
pi...Ia<l IIInh iliarill {"11M'" ca r iu' lf"r ",'Hll iIL, ·O ti!" un bien in-
dh·i ' !llal. .\ ..Mlt' ensa nche de la p""",¡ioll pnrru-ula r ha ll en n-
tr-i buido la tI¡'·iMion 01 ,,1 l fól ha jo. {'I ,1.·..ar....Uo ...-onómk-o i 1,1
eostumí.re jt'lIl'fllliLHla de que loll l"I.ln... ,¡¡,¡Iríhuyan a l
mori r SU" animal .'6 entre Ios hijos. o hi.. n ' IUl" ""nal.. " a é;¡-
Ivll cuando n'l<"en uno o varlcs, para " ti mulriplu-acíon SII-
eeeíva.
Allí. la coudu-jou d« ,-najf>nabll" I,a..ú a ' ·"It'ndo:' r .w a {(MIo
" 11 a"MOhno. m énos al campo. Los d. o¡;li lltl..... se tij,'ln tambi én
def nili vnhit· ",e,
t:..u' mi¡;mo d......nvolvuni..mo ,lo, la propiedad individual,
dolltlt· tttl' lI'nl la a¡.:ricull ura a l l" I"IOrtYl, tu-nde 11 disolver la s
c'umUllida,I" lj Ir 01l(·all ·... La sociedad fau Jilia t", e u etecto, se
dilluf'ln' lIo 111 muerl" del p,at ri a n 'll 0:'11 la1l1:l8 famil ia s natu-
e uautos 1I0n 10M htj os. usuul i ccr r tent.. uhoru que
todos sopa ren por ig ua l 1..1.... d.. pilra.
IIUII COII esclu-Ion de ot roe mif'llIhr" >s de la
parenteln. 1""" tr.Ih<ljos de In axri eultura han perd ido a llí su
canku>r (,olll lm;lI.
Jo:! lI<'nti mi l'lllO d,' 1;1 propiedad If'r ril or ia! se ha d-een-
vuelto, V Il Ml . ámp fiamerur- f'1I el ruapur-he, d ....-íe que auv ocu-
pm-íon.... &l ' h;m npficndo f'11 úitim... p.'ri",I,. ,l.' "U histo-
r i:l 11(,10 8 la aerícuhura.
1)(. es te 1110 01 ,) eomlenza a d i""flaflW' un li vo IIU""Ode Id "
mili a. t Ata e vuhn-ion se ("ll('i1lnilla a forma r .-1 ..1he l k o!!<) arau-
can o ek ot ros ncru pcs un simple Call1ll("l\ ino partieularista.
Tal t m lh. r" rmll"¡ " 1l ..(" aprt'..urari ,¡ Ili la ohm de la as imila"
d OIl no se " ol1 l i nua ra reuliza ndo. conl" hol. a medias
i r-rrúue.unent...
1.,\ ' 1...·IIlII'Ilt' i,l <\"ll"i-ji nlf'll pa lria l " al , ha t raído r-omo cuu-
IIt' " ul' n" b ("1cambio .1.' a lll"lllJ:l " eustumbres que se
relneiounn ('011 L. ur¡::-,In:z;wj oll ,.\,. 1:1 !;tluili ;¡,
/':1 Iwu/'illJ olli o monúgusuo ...e j,·)wm li1. a i 11,· ' llll'hr<lntlO ,,1
polumruo.
Dieurinu ye el ' IUl' l'nlfl' Haha ¡¡ la edad El .-I :¡l"I o
callHa '¡,) , 1 un il,,/id,l llO, 11 0 lIwt Íl"' 1 1;1 11!.:"1',·s¡"n <J ... lIlU-
chos , ni ..e resnelveu por la ludl:¡ 1"' r"' lInll 1;1" e UI,,,tioll"!l
p" "a j... r,os 11(" imerl''' mutet'ial.
uprecln " 1 o·l,·mento de la indh 'i<llIali,j;¡,¡ 0l lte vive ais -
laol" II indepeudir-ute, como e l deln POIIIUll j,J ,,'¡,
Ha n {'t·,."do pur completo la " d.' l.unilin.."
1I' l hia ll lIido frt'elll'nle>l e n la tllti ma mita ,1 del ..i;.:lo ant...rio r
lo" ell lllhio8 de n.,.¡.Il' lleia de un l u:mr '1 otro ¡,.. r lo" d.-.".,I u-
jalllil'o'<>1l de ..us ter renos i la s II1ilitart' s, t:'; la.s
c n,i;.:mciollf' d. ' la" familia" sollnn pa .... r in' ld"("rli<1'lH t'lIno
terruorie ta n "a..ro, o se ,"('ri tica 'l¡Ul con 1" toleranc ¡a de a l.
J:'11II (' ;l d ' llI" IIlll i¡: o.
Colllpl(' rn"ll to de 1011 dato.. auterteres o•.,r" uml lijcra espo-
etcton ' I(.."n· " de la s diepo..idom'9 "ij<"IlI."¡ se N' lad olHUI
con 111 p ropiedad miz ele los Ilr:ltIl·I.lIl..... ( 11.
- '9" -
.EI r éjlmen 1(',ll' H: oc la pro piedad indijella ha sido eet u,
blechl o en primer Il/J(HI' por el Senado r'ona ulto de 10 de ju-
nio de 11'l:.'3 que disPllll() 4"1' tos te rreuce posl' idos por los
indios tuernn medidos i pI que resultase no ser poseído, se
lIaClIl, e a remate. El S.'Il.1llo CorlllUllo ri tado esmblecíó 'l ile
ballt:lha la poaesiu n del suelo por 108 Iadíoe para que se les
eonsídorare du r-üoe. Esta le ¡ ru é desarrotinda por 1;1 ¡j,-. -t de
diciembre de ¡ IO¡;r" que 1'1l Iahh>('i"los proeedimieut oa de de-
talle para medir la propiedad indijeua. reconociendo siempre
la pcseslon como único r equisito pnra el domi nio de los te -
rn' IIOS ocupudce por indljenns. Esta leí eontí ó la df'li mita-
r-ion de dlchos ter renos a IIIJa r-omlston de tres illj(' f1i t'fOS
ns escruda por el juez d.. letras mas ce rcano. 1' 0 1' le¡ d.. :.'0
de ('nNO dl' Il":l.'l se lIlo¡Ji lie¡J es ta comis ion, quedando com-
puesta de dos lnjeniercs i <le un ab ogado qUl' la preside. ,
1'(' up tien la te¡ d('1 modo s iguie nte: se toma llIi lfrieu ll l de
10 11 indi os de 1111;1 rejion dadu: fO il SI'¡:" uida l:'e levnnta un pla-
no del terre-no; 1"8 iudfjeun s .t e-pnce debou comparecer a la
( 'ornis ion radicudnrn pnrn pr ohar por medio de una íntormu-
cío u que son tales i que han poseído el suelo de que se t rntn
por mas ,le un 11110 eont fnundo. l' révias es t as Iormalidudea,
se l,' s estiende un titu lo de propiedad que se llama e'I'[tulo
de que f'S ins ctitc en un rejísrro eous ervudor- eape -
ctat que 1I¡,\,a et secreta r¡o de la Comtslon Hndic adorn i que
somete 11 J" ilpl"ohacioll ¡J¡>I Supremo (; obiemo.
Esla ndjudicncion de te rreno ll f' hace cns¡ alr-rnpre f"TI eo-
ruuu a un eoujunto de fa mil ias. 1." 11 indtj enaa esr ún ya 1'1"(' -
pa rados para la propiedad Individual i el réjíme n de eomu-
nid ad P1\ que se 1f'S dl'ja dn orljen a diñcultades; rencillas
entre los comuneros por 111 poseeion de eete o aquel pedazo
de terreno. Para obviar estas diñcultados, 1'1 protector de In-
ha .itl" ...., ri l.. ...1.. tr ahJljo 1'01' ..1ilu 'lra do 1'1"01" '·'0' .1.. intlij.·"....
d.. T""" l('''. ,jo" Eulojio H"b1... . En ..l 1""", 11 1 d., 111 dI'; 1<1
ci"i/i.wci.." ,... d,,,, ti.. la "I'lieacioll i ' '' '01111 '
d,.. d.. 1... di.-.....o. d..,·ret". i Il')-"• ..,bre ..1 part icular.
dlj enu s solic itó i obtuvo del Gobie rno se destina ra un inje-
ni ero para la suh-division de es ta propi edad,
Los indi os no pu eden di sponer li bremen te de su prop io-
dad raiz.
Comenzó a limi tarse la Ia cu ltad de disp oner de ella, a
ca usa de los abusos qu e se cometian en la compra de estos
bie nes, r esu ltando perjudi cados los i ndijenas i el Fi sco. Por
decret o de 14 de marzo de 18fJ ?" c ónside rándose que la ve n,
tu de ter ren os de i nd ij enas sin la inter vencion de una a uto ·
ri dud s upe r ior qu e pr ot eja a los ve ndedor es contra los nl.u-
sos q ue pudi eran comet erse para adqu ir ir s us terren os i que
di era ga l'antiaR ;¡ los comp rado res cont ra las prot esta s 11
objeciones de Inl tu de pago o de conoc imiento, se dispuso
qu e toda compra de ter reno hecha a indijenas o de terrenos
sit uados en territ ori os de indij cuas, debía verificarse con in-
terven ci on del i nt endent e de Ara uco o del go be rn ador del
ter ri tor io respectivo, design ado por el intenden te. Est a ohli-
gacion se impuso despu es por leí de 4 de dici emb re de 18131;
al pro tector de i nd íje nus,
POI' lei de 4 de agosto de 1874 se pr ohibi ó a pnrt icularcs
la a dqu isi cion por cualq uier medi o, de terr en os de in dij en ns
den tro los límit es sig uientes : por el nor te, el rio ~ I a l l e c o ,
desde s u nacimi en to en la cor dille ra de los Andes hasta su
desem bocadu ra en el Vergura , i de es te punt o sig uiendo al
sur el curso riel ri o Picoi qu en , basta s u nacim ient o en la cor -
di llera de Nahue lvut n i desde alli una linea hast a la lagunu
dc Lanalh uc, sit uada en dich a cor dillera i el curs o del r ioPni·
cuv í ha s ta s u des emboc .rdu rn del Im peri nl, de la provinci a
de Val divi n: por el es te, la co rdil lera, i por pI oes te el ma r.
La lei de 20 de ene ro de 188;1 r eagrnv ó es tas p rohíbicio-
nes es te nd i éndolns a las hipotecas, anti cresis, a r rendamien-
tos i, en [eneral, a todo cont rato q ue pu eda directa o indi -
r ectamente tener por cons ec uenc ia privar a los indijenas de
la propied ad, posesi on i a un mera tenen eia de sus terrenos.
Est a lei rué dictada para durar di ez nüos i posteri or mente
ha sido prorrogad a por el mi smo tiempo por la de 11 de
en ero de 18B'> i 1:3 de ene ro de Hl03.
- "P-
lIt1sl3 11'! U 11 0 njtero n elllOlS pro hihiri "nes a l sur del rio
Telten i por {"Olla call1lll la prop[(>d"d illllijpl1lt de lal! provín-
ole Yld dh"ill i Llanquihue i aun la propif'dtld partl culnr,
no ha podido NllIslÍl uiNt' ('Orreclallwnte sino (>11
parte. II ('iIlllla de las ,-('nLI" de terreno "illhdlld ;1lI. IIlIICh,u,
veces ht'<'h;llJ po r les misrll l)1l o por pe rsonas que
tomaban ..u nomhre, Nlmpl"l"wliellllo en 108 respecr¡vos eOll-
InllOfl r sr" Tllliol1{"Ol <1(' lt'rrellOS de de"lin,I.." \ "Hlol' 0 "- r steusie-
n... 'lil e era" \"f·"didail por di sl illta" IH' f'll.IlIIa,\ o n JW""",nas
'ambit'u rormaudoee 'l'Oi ,liflo'lll!ll{l ps i I"ll redos ju-
,lidall'tl (,."1"[ itnp.... ibles de resolver.
l'';,. d.. ad vertir- qu e las r ed ncctonee 01,' iudi je nas que re-
s ul tán .....lrUIl 101l mulos de mereet 11 0 C'.. rrt'''¡lOlldf'1l iI la a
naturales de " 011 011, '11lO' 0111"<.1''(''' 11 a u n jde co-
1Tl1I1I, no¡ de autoridad meramente pla túuica.
E.. d,' notar, i aceren de esto hn l ,1:: 1"11\ '("" ""nll[Nnll por c po-
l\id"lI entre ,,1 ,¡,'rec ho COIll\\I('tu li lla r iu i ll,li j" Il<l i la If'ji llla-
einu (lalria, IIU(\ euundo muere UII iud ¡o 1"" 111,,,,1"1';111 de 8U
t ¡e rrn, no hijos o 811S si uo \1
pero .... ' "a ahr!r-ndo " I.II·p t' II011, penos.uucute ('11
r-iertn, la id.'a el ... la lejistuctou pat r ia PO el st-ntl.i o de que
1011 u("",,'("lId i("nh'!l escluyen a todo ot ro lu-re.Iero•.
11111'(', pUl 'S. muchos ml o;a q u" el mancaun .... halla (>11 ap-
nrud. l"lr ...:;ta eveíucion de su lIot,i;lI, d, " m:lll "j ;tr lle
solo, ain Iils Ir. lhas del r éjnuen L'OI IIlUla l "\ Ilora t.m sólo han
podido p"net ral't'O' de n "r,b,1 1011 poderl'!! públicos i
ajitan 11'1 proyecto de ra,lica rl... 11'11 calidad dI" COJoIIO, 1'011 la
única prohibieiun d., enajenar- la ncnn.
1:.\I'ITCI.O \"111
..: 1 d .. r.·..a' · l i I .
El ,I,·r,·"¡,,, 1.".1i.·;""..I. Su "",1.;;:,...,1..,1. .,.;:.", "1 ""wl .·,-""
- \ I "hi l'I;.·..,·;" " .1.· 1"••It·I;I'" ,." 1", lor;..,,·,.., 1... .·• b.I..",;.
l i" 1"11 ri" ,,,,.J. - L" ' -"";':'''' '-'' ; ,,1 1..l i,,"o "" " ,.;,," " ' ,1ir ,u i. ..
,." ..1Iwr/",I" ,¡,·1'; "' l.l i" ,1...,,,·.,, 11,, 1''' '';'' ' '''' 1. El i""y. d..l ¡:n,-
1'" I·"r.'m.,.--S" J" '''' ' ',Ii",; ,-"", <1 ,. i". r;'·;....,. - 1", i"Io'.. .-" ,-;,,,,
" "j j i"". nl"/"" ".,,,,,.,,,, .. ,." ,,,,, I... rt'· ,10,1 1'....·,.,Ii,,, i•."'''.
,1o·r"II••• i ho "-1"1; ..,-;..,,.- :-; ,,. ,.•", •• ,.", .;". r" r l "..-1""
"i ..I.- ( ll,jrl... ,." " ' Iur .... "u l"¡,, .·1 ...1 .1,,1 .1,"\"._ .... "ti"".,
.·1 .i...·" dr i"dr""';""' ·;""r •. .. I clie•• .1.-1 "11;",,, '''' ri .' '
,1... - 1 jo·"tr. " . I ri l" ••·í," judí.-¡ale. _ , '", .;-
' lur ..jo'rei " f ·"I I " i...... I 10· ju.........._ lui.·....
,1.. lo,. ""' I.U...' I RaI .
t ;"'¡ f ...... il 1"ft'tJllOll ...... en 1.1$ costumb d.' arnuconos Ullol
.......i...1.. que lile renereu a la :.,'1Iri<l,,,1 eomun. a la
manera d.. 108 hechos p'-rjlldil"ja lf'lt o de obtener PO:>"
..1I0l'1 una ",p"I",,,cion. a los pomu·llo".-s de 1;111 uniones ,...,-UóI
1... B la '''N''l'Iioll i di"lrihUl."ion d.. loe dt'1 jdt' L " "
""Ima. 11 1I Ilm"'ro _ actos privados d..] ill,l i.·iti llO.
tAlle eonj unte de re COIlt<litllill un pr i\ ;l,l" .j,>
fll mili/U•.
t ;,¡ oI ..re... ho priun uvo del (> loul ["h' mi"" ti.' 1...... arau,,,,w"'.
11I \' O "¡crta rnt' 1I 11' UIl or ijen rr- liji .. "', . '1u,' 1"" :'l"l'" i
,,
- ' 94 -
de lo! ind ividu o! , en 8U mayor parte, 'le jen e "
raba n 1 por la creencia de t tctero. Kn la8 f:lmiliall
d+l form.l p;uriare.1I, el deeeehn conservé loda\'"la el .. rto ca-
rieter nolij i<W), porque era un conj unto tic po -
8itiv:t. i tatOli", legados por 10$ an tep:lu,lO!i i t"1I relaeion co n
alguna, prArtil'all majicas.
Co'l el que dah:l la tra lici on 11 t"$la" obligac iones
i c,1ohLia, adquirieron una continuidad nu nca inte r eumpida.
Este d erecho rrasmir íd c se H p re ><;lha eu la IpllJ::"ua con 1,1
jurídica adm/lp", F.I ahale l lolina lo dertne d.'
este modo: . EI c uer po de !IU' leyes, que le conser va por tr;l -
dieion, M.' dennmina admapu, qu e qu iere dee ir l:lo" cost umbre .'!
del pai e, t:fN'l h-llmf"nle, ¡'" t:u 110 ton ot ra, r-o... 1o! que su ..
pri mf"ro,¡ tljO()8· ( 11.
Elite derecho tradici onal ..e mllnifelllo', arnhi:;ruo en tollo
tiempo, 11 {';¡ U¡;I¡1 del escalio poder intelr..-tunl dr-l araucano
pnrn hal:f"r disti neiouea que exijen 11111)'01'rn-son volvhul cnto
Xo di feren cia entre deliro i I", rj uicio, entre n-e -
po usn hilidnd {'i vil i ur tminul. Aun dentro de la t écuíc» en-
minal l,ollf ull,l ia al Iad rou con el deudor que 110 ell tr l.'gah;¡
1Il1 objr-tu prestado, ni curre homicidio voluntar io
.' lnvolu I'or vlv¡ r el lud í vtduo r-onrun,1ldo co n el gr u
po- 1n Imputa bilidad i rcspon...a l¡i1i.t¡" no a pureeiun bien ,1(" ·
lilli ,1a;¡ al ,·t-lu-r io :0\0cOll,¡j,¡"r:¡I" l t ampoco infama -
rlo al aUlor de níueun .Ielil o
1.0 único bien comprensible .:l 1" m"ll lall d;ld deñciente del
Indio era el hecho objeuvo de un <lalio, 'lile exiji;l una ve n-
j.:";1ll1,.1o inl l'N.'>iC'i ll,lihle.
Ex¡.... tia en 1,1 ("olttth·¡'Iil.1araucana un (">l Iado permeueme
<le re'lI"'j úll .....u1ra acciones perjucliclnl, 1"8 pU<"'8 el e ime u en
dI:.. (·.../110 (' 11 todo" 1<>11 pueblo.... b:ul",ro", c" nSl iI Ui;¡ 1.1 r <' ¡rla
jl"lleral j no la escepclou. \ ·l"ri lic.i ¡"l u>lf!, eu ...f''I·lo, con mas
fll....ueu..ia que en cualquiera 1I0deJóld evolucionada, 10lI
a ",1Ioll col....-nvo..... el robo los hOlni('i<.liOll I,,,r la 8U
, ,,·r'll il'ioll, la tuuerte de mujer-es iu.... pi radu 1''' 1' el celo, la de
- ' 95 -
pri "'ion(' r OR mot ivatla por la cru"ltt"tI propia ti" la barba -
r f", ..1 abor-t o, f'li nfa nl ici.lio i la violado".
l.a frecUf' llcia de l'lJtM hflChfll!, "'" df'hi ., a una mentalidad
poco df'lUl rrol1ada i no debtlitada, en l. que habla J.rofundi.
IIIUl ra it'f"l! la edu..ecton anM"lIlral.
El aument o d.. 1 eb-ohollemo en 1011 úhimoll ailotl de la "ida
Iihre de este pueblo, determin é eolampnl.. all:'llli¡U inclina .
.. touee en 1011 grupoe ('f"r('anos a la ..iudades. A 8U8
.. rl."ClotI pe rt urbad ores i dt'pr iml"nu' s. {'11 a lo que se ha llama -
do en épeea cc m..mperá nea . el embrut ecimient o
<1" la rita •.
En Inll flPr iod<WI inidalf"ll dI' la famili a paterna. lil:'ada p or
una "jl tro><; ' hll eohdnrí dad , la scctou .. nl .coll"l ,ti vlI eunndo SO"
Irnl:II", f1f' protejer a uno de 911l. miembrna o de curen..r re -
parlldon de ..1 da no !'Ildritlo por una persona
del g rupo IIr('(."ta ha a todos los (tu.. lo componían. son.
f1a r ida'l tnn duhu orijl'n al ar to de la \'(' l1 g"an'lil .
con la uplicacion del tnllou. A {l[<' r'la de repeu rs..
la \"I'll lo: lHlZn coucluyé por Ita f't'r!'l l' 1111 Iuetfn to r oüo¡o o au to
mü uco. ./
Uomo la vengnuza se a plil"alu on la "·POC.1 do las luc has
' ·IU'll rn i7. .1. ln", t omó IUl canlcrl"f 01 .. ('l"lIplcJad Implneable,
hrl" tndn lli pi Ür"llil,)r l....rtl'IlPl"ia a otro 1' :11 r'onsecuen -
'''lI .1 , la cO'!tumhn' ' 1l"1 1'l l i....n completa ll nifor mi<l a.1
..utre r-l daño ....>(" ihi<1o i la reaccíon vindir-atj va, {'SIOes.
pe por Itoll..... "ida I)()r vida.
L,a ,,,'na lit' muerte se «pueebo con d roma iliad.1 rrecuencta
i , Il" 1.1 mat ..' ra cr uel que sobre vivi ó lQ>l cronistas. • 1.. 1
.... :&l l"ucla dO" mU,' Mf' lI€' ('jo.. ..... U1.. prontam.. nt (' (' 11 ('1 ('('O. o me·
li"lId••11' tln punnl .. u s-l pecho, o dan-Iole un I)() rnu o de sus
lll'IZOI '".'It la l·... o peniéudole 1I n lazo al cuello Larras
traudol o n 1" l"....1:& dp un ('",hall o. ( 11.
(' ,un,lo e l erupo p"trian-.11 "" oI''' l''II \·oh·io ampliamente,
l:liI n ·J.:'lail eou- uetudinartae lIig"uil1' run .. 11 vijeucia, pero se
oporó ro l! el las 11 11 adr-lnnto not able,
- 1\16 - -
SiJ:'llió siendo 1'01....-nva ('<mm áutee, pues SO'
-¡..rt'itllh;1 loor 101'1 f,arit'lIlf'll ma8 próximo" . 1. 1!1 fllmi lia!l i n
[uriadas, lliN' t' 1 aha lt' lI oli;la_ ... usurpan mu¡ Il lIlt'uudo ... 1
dt'fft' ho de 11 10liI H,!T9MIn"t'O ;1 s u parentela, i 111\ -
.....rl o'll "lIfri r 13 pt'll.1, J)e eere abuso provleneu I;I!I denomi na -
cif' nf'tl i dilltill.. iollt't tan .."adall en l'IU joritll,mdf'l l("ia de gt H
"",,";., grllgoó.,a• • gt . ld, erc., la i> r- uales tI....OI;l U 10(11 pri m-i-
pal t>fl parit'l llMl 01 ..1 Or(' lIsor , de1 ole udido o del muert e, l. ...
que ee ereeu aUlOri",..IOlI por la natur,11" "'1 pal1l _ tellt' r cuu
la tuerea bu raY'11Ml de sus deudos- \ 1¡..
r; t JII 1. ¡yJII¡ g.. ..."'. o g... UQdritd t' fa ('1ofendido o ..u paru-n-
t .. mas inmediato; g... AIU-";", e l pariente I' r ill <'Íp;11 .1(' 10( (' 11 -
sor; gtJII fa (d lWf10 del muen o), el deudo mall 1lt"1
mu ..r to o 11 qu¡ e1l 1e co r re6pondia ..l benr-tk io dr-l oI ano.
Femu ..n lall pr ím..rns t'lapa>! del parrtarcudo ¡¡ralll'ml ll,
en IUI lI..gundo en-lo evolu ti vo, 111 sr- Ilir ijia r-outrn
..1 ;lj" llh' dd daño, i 110 pudiendo rj l"(,ll t:ll '!I(' vn ('1, eonrrn !Il1f1
pa l'i" lIu,tI I' róxillltJ!I, t' tI decir cont ra II U fa mil ia.
La 1" '11:1 dcl ratlou cunt inu ú siendo t odnv¡.. uuu ma nif..,,-
Im' ioll 01 0 1<1 H'IlJ:':lIIza, sobre tUl lo p ara \o!lol,'l iw" que 110 re.
, ·("Itlial! t'..t rema " .a!l 0 11'1111 uteutudo.. Illl'nol'('>! 8"
ea 8t i¡:;¡Jl eon la ' II'ml del taliou, la c unl r-utr e ('1108 ('lltá mu¡
t'n 111'0, ba jo ,.¡ uombre de tm"fo/l('t) . (:!). • (':11'If'z.1o por cnbezn
... tant o por tantos Pero pau tannamenre fu" lllm\-iznndosp
la eost umh re de l tnllon i 8U;llilu,)· pn.-( 0llt' I"'r 1111 f'Ontralo 1'11
que la part e perj udk-ada tenla de ft'Cho a 111111 Indemniza-
clono l"urf'd la alli a la sencrcn meramente repreetva, la J'I"lt---
nuniva.
El aumento de la propiedad mobili:nia i eemevíen te, COIII')
úti lell ole montar, adornes, animales, ete., ('olll ri bup) a añ r -
mar t'1 lO:' ulimi"1I10 comercia l de la jlllll i(·ia. Se tem-
bien e n Iu. ¡::ru potl la idea de que la co lllpooUcion t('ll lia la
nnlaja dt' aproveehar a todos.
(1) o-, _dw d.. l tt ll iltoritt ci l 'il , piji n. t!>4 .
11) )I .. Ii " .. ( .....,''',<1;(> <lt ía itt "'"'iI, 1M
(31 t"r t.,.:. , o .lrl';'''', I..n a T. 1( 1... . l1 i ol" ri<l, to n' .. 1, 1";ji-
.. t M ,
- 197 -
combinadas en ewte cr ito'r¡" de la
a rnlH' f1.11I1 la i la eom poaleion; la lamifia optuha ;l
su antojo pOI' la primera o la segunda. IhJ or dina r io im-li -
lwhu a prc ror¡r la indcmnizacio u, que le proporclcuuba "i e-
I WóI Uf' 111\ val or pocun¡a r lo.
I'or erec to de la miB:lia onmni zncton del grupo familiar,
" .. eerableció uuu ve rdader a j ur tadiccion interna, i n<Íepcll_
.uenre de tod.r otra uut cr-idud, ejercida p OI' el jd o 01... la lami-
[iu, !lUpl"pmo j us ticiero de la parentela i dl' los fllie:,::a,lu".
• 1. 0 >\ ' tf", n UN son Ins j unc"s lcji timos de vasallo e.e El
rk-reeho de j u"t;('ia ' ! f' ] jefe era comploto i eín upohu-lon.
,1"1 padre dr-hió pnsur, llf':,::u ram" o tl' , por
Ull a lllrg-il evotncron. En U1\ pr inci pio su Intr-rvr-nr- ion
débil de ntro ' \"1 Im'al: no pll!lari a de llmlto s , jp la
s úplica eu lavor <1,' individuos scusn-Ios 01" netos p,·r j udieia.
A medida que ae E:' llt ua ha la llu t" ri ,-f ;l'\ de p.unaren,
enu-e ('1 g-rupo ¡ t'l dt-Iincuen te pa ra ureuu.u E:' ]
rltrcr de la Yl' n¡":all za. Poco a poco la eumuuidu-I so ucosuuu-
hrú 1I no prescindir ,Id jet e, i este a romar 1I lo ser-ioeu olid o
<le justicioro. t' ll':' es ta íutervenc íon una de cuns ns ' lile
r-ont r lbuyeron 1I (11l !' la pena del ta llou, (khel' imprescindible
impuest o por la r-cstumhre dI' IO!l antepasados, se atenuara o
.uem 111 :,::"111' 11 la iudemnizucion.
SI" uaoelnbn a vece- de algunos o dp!('g"at-.Il stl-i
faeul h. dl' '' cu íu-tívtduos cono-edore s de los trndletcnn-
h-s. En ocusioucs se dedi caban al ejercicio de ulla j u,¡tici' l
;tr hitral hustu lns mujeres que se dis ti ug uiun por s u eon oci-
mi ento de las r eglas eonsuetu dluanae, i eran ucep tudus COl l10
ár bitr os hns tu pOI' 10 11 Iitigoall tes de grupos es trañoe al de su
H'l'idcnci ll (1l.
Ent r e tnnumerubles ;\SClIOl'E:'S 011' los cnciquea, la t rudielou
recur- ...la H )I a ripa n xto nt ero. hijo del cupltuu pa t r iota )1011 '
11'1'0, cetobre en la" nnmpnñns cont ra Henuvtdcs. Sobt'iuo ¡JI'
l',lilll' \'il u ¡JI' .\1;" llIehu'l. aeotupañnha 1I au t ío como
{l,·u1,,,r;"' , ,t" .-\r" u<'o. [J"" I"' r""", ,, 01 ,· 1."" '0. " Colil, i. ,1" 1' ,,"
1" i n,ti,' ;" " r bit r,,!.
_ •.,.8 _
amiJ;'at-Ie componedo r en 111. 11 querellas. Cua ndo 110 se nvenluu
la s par-tes a 8U dictAmen, 11'11 daba de golpea con IIUes pada ,
pues tenia (ama adema e de luchador valiente (1).
Cuando el miembro de un grupo r eeíb ¡» nlgun dnno en IIUII
intereses o en la pe reonn de los s uyos, coneurrta ante Il U
cacique a solicitar su protoccion. «Padre, le dec¡a , quieren
mis an imales; anoche vinier on ladronee; eer én en Tromen;
nyú darne u quita rlos. • Esta petieion ,;ar iaba segun el deli to
de que el querellante hnbia aldo vtetlm n.
El cacique mandaba a donde ("1 jefe del oteuaor- a uno o
dos mensajeros, indi vidu os eepecinles para I:l t r- nemis icn d. "
un dt scurso o quej a, los Pedía ("1 r esureimi eut o dl'l
daño, segun la ta ri fa que t radtctonatmcnte cstaba acordad.r,
Si la r1l milia de l autor del delit o no se :l n ' l1la a pagar IC>>l
da nos, se llevaba a efecto la vengunza.
Desplegnbn el eae lque toda IIU acti vidad el! la ejec ucíon
del ataque cuando el d:1l 10 lo afectaba dlroetumeute a el o a
1')11 suyos, o cuando veia 1"0 la uventurn la eapeetativa d ..
nl ¡:ul1 t enencío. Fuera de ceros cus ca, la familia perj udicada
quedaba en condlclones de ohrar por IIU propia cuenta,
Iuese ejecutan-lo la ya aceptando un nrroglo.
La íntcr vcnctou má jica, como medie de invest tga cto», dr-,
sempeñaba Ull rol Importante en el pr ocedimiento. Un adivi-
no precisaba el uotnb.... del delincuente i el lu,!!;ar en que ae
hallaban 1011 objete s robados, Con Sil tes ti monio ae exijiu la
n-s ttt ucion o se recur r ía al "' ll fO/.
La m.mt res racíon mas caracter tsñca de I¡l vcn¡.¡anza era
pI mal o» o m(lfoca " , saqueo a ruano armada contra la Iamili.r
a que pertenecía el au tor del acto perj udi cial. «Cuando la»
personas tienen II n part ido considerable, hace n ...-uíprocu-
mente ccrrcnae en re..pecti voa U·ITl:'1I01l , dende dest ru
Yl:'n o queman todo aq uello que no pueden uuusportnr con
( 1) Mari " . U )I" nt"r o mur ;,', ",ui "i"in "" "n )1"' l u"hu.., i "
.". 1" "er. I,·.... idj¡¡ pI ;"" ·",I,·,,to, .1" 111 I'"" ,·;",·i.. ,1" CaUl;" .
(2) E" pI '·.II l'it"l" . ij!ui,," l' · ... "<1" 1""""'''''''''• .Ir 1... ¡",i d i,.,.. ""i·
j iu _ ll¡,lic"'¡ ". 11.1 rol..,.
- ' 99 -
Est as hos tilidades pri radas ae ll lUllIlIl malrJCfl", L een
mui temibles cuando se mezclan en ellas los ..e.., porrlU('
«ntoncea Re vuelven Kuer rl',s ci vil es. Per-o ea menester COIL-
resar que de or dinario se hace n sin efusion de enngre i se
limit all a solos aaqueoa. F.I puehlo, a pesar de 8Uinnata tipo
reza. pocas vocea per mite el uso dI' las ar mas en las r iñas
pa rticulares, las eunles se deciden 1\ punadaa i a puloa- [L},
Lea pa rientes de la parte tomahun lilll nrmna, <)
' 111 palo, -lt r ijtdos a veces por ",1cneiq ue prmctpal , i se enea -
min aban al grupo del dr-linc ue ute. Cai an dn sorpreen sobre
' ·1gr upo del ofensor , comunmente al venir el diu, matahall
»n ocasiones al culpa ble i lit' apoderaban de los unimalcs i
otros objetos 11 tit ulo de compostcron, lo ¡¡Uf' en la lengua
"lIprcsa t¡a con la palnbrn h"ichalli'l ,
Cuando los a!l.1 Irad o!l ('"raban prevenidos, rcsi lltilln ron va-
lor. F.I resultado 01 1'1 encuentro dpddia ,1'\ lit ijio peudleuto:
' Il'a la r azón suprema dl'l mas fuerte.
En ('lItos a"a1llls quednbnn exentos dI' toda ngreston mu.
teriul 108 ntnos i la" mujeres, a l¡uil' ILCII no se herln por con-
tal acciou de hombree vnlientes.
SLlce(ji a mu¡ a menudo (I Lle :¡nted ,1.. emprender la marcha
'le r egreso, los .uaeantes matubau una o varias reses ('11 el
mismo sitio de eatu t umultuosa escena í se eomlan la carne,
d.-. or dinar io con todn 1'\ ¡¡ COI' que hnhiu en la vlv tonda su-
que uda.
¡'; l g rupo saqu,,;¡do p r'(,,¡l.'lr'ilh'l par-ientemeute pa ra 1"
reral taclon i .-. 11 la opor'tulliclad mas prop icia . utacahn a
MU vez a "us adver sa rios o ncompañubu a ot ros '111(' los
a¡;rt':dian.
Con f f>'Cllenci1l (,1 jefe dI' de un
eaciquo parieute que l"4o' sj '¡ia a ('i"rta dis tancin de HU" dorni-
ntos: 1'011 tal eouuur'sn, el golpe tCil1;l éxito seguro, i cuando
los ag redidos sabinu 1:011 oportuuidnd ClIta uniou, pr olerluu
hui r i dejar PII las cagall a lo" niñ os i laHmujeres.
'\81, 40'1 encique Rumon Lir-nun, de Temueo, para lle vut- un
( 1) \I " I¡"d , ("" " I'"", U.. , I",ji,,'!
- ..... -
... ,,/... lIII 0otlo<",.n. de C'holc hol. pldi.¡ UIUI W'X IIU a
CJuilapan. dI:" Colliro ti ..
11;' aqui como un hijo dt'1 f'rilm'ro dI:" ....\001 (,,1Il"iqUt"fl h3
, ' ,...rito .. n ma puch.. la ",I/ldon de l"lIlt' eneuent re , qUI' d" 11
eonecer e a ' U" df'lllll rs e!lIP procedimiento Ilp il'6 de la j Ullli ·
..i .. a,..lK'a na ,
•Un mo&O de Ramon Lienan, r euqlNl, wnia una hija;
"*' ",00 (';00 un mol o dp l tomill&''' {'A.tlOf"p:m, d.' ( ' hu lchol.
Muri eron un.. hija i un moso dl' C'ntlOl'JJ'III. .. MIl""'; c ul ·
pi... la hija d.. Teu qu e, 1."" Temueo. El vjejo e... ·
tl'>("1'1I0 10111<1 ,. UO men-ojerc ( rq""..J p 'lr.. p...ttr eamtr'o,
(' nl rll r i 11l:IUlr a la bruja. T..uque <I ij ": hij; IIlOM hruja ,
(....l e. l. t :ntóTlI' ('II Lle nan 110 qu illO,
( '..nOf' pi lll l'O' uni ó ron Anto nio ..mal , su " ... ·i no; ,-...Ip
f'1'1l cunad'l df' Ltenau. .l uutnron d.. (, h"l\ollol, T remen. I{.. n.. ·
" ". Trapiec , i Currfúe 1111111 d,' 1/ ¡lIO homhl''' ll.
\I 1111l!;¡m ll 01011 j óvenes espl-vrndore e n Ih'rn hl <l o Lieua u
1'" ill"" lI l1ilhl f'" ( h..¡..i .·" h....II .. i. Quilli "r ''' I' 101lla 1'l01l .
ElI<lll huye re n.
" i" lHl l'1""./".. (q.d /Hli 111 /110.' )' Se a rm 'l ruII como :lflO i "' •.
Hercn 111 comto Cucl. pustcron (' 11 lila. Llr-unn nnimn su
j. ' nl!' . Su cuñado Painemal no 1",1(' ;1; dil ' ''; an irn:l '
l..... . f' ¡" 11I1/l ("oll l!'lill il: Ile vau nlnz uuc; m..jor llloMr 1"'--
lf'a ono•.
nop.-·n1l' C:l t j{:lron sobre ;lU;I moeeten ..... Los >lCurrllla -
runo il Te uque: quedaron mll " hos Ill Ul'rtoll i h..ridoe.
Llevaren plaJ¡l l adonlOfi) i corno :!' JJ ani rna\t'" sobre 1011..
1' 08 de Jhl"lf'ol"U"', c.. pitan ee Llenan.
U"nan mandó lIll' nsaj('roe a de Colli eo: . Qu(' 01"
dto molOtl pa.ra darle vuelta fI Cotlnep4n . (i M¡'¡oJ .u,lo. ).
IJ uilapao mui co ntente diee: , \'0 quiJlÍl'ra mur-he malar ,1-
c onQl" pan; lo -+,"nId<>n>Ma a mi pri mo • .
O) t:. .... f.......... 1.."........." ..¡li1l¡"", """'1"' d.. 1"
A""..... " r• . 1 " .... jo-f.. .1.. ya",,,," d"..i n.... en l. aml. ..n '( .... ho¡
... li .¡ I....l.la ..¡..d.d .1.. T..m....... v.:. ... ''''"O 111 dr 1.. /I ;. IA,.;o d ..
/ 0 drilizor;",. dr
- zo. _
N' prepa r aron lOA r"l' itan.... <I f' Se ulli"roll
t';lci(lllf" Jo:"l tohan Romf'ro, df' TrufrMlr, i ( ·u rllmil . tlf' C'oll ah u,' _
juntaron to¡J014 f'1l Tenuu-n.
}o'UO' I'OIl ('11 la lIo,.lif'j al amal ll"C(,I' lll'¡;"\fun , (;or-. u" p;m hu .
:,-it p a r a H('¡oocura: 10d08 hu yeron ta mhif'Jl. Lo", de Temueo
;t 'tnaron "'1110" (Je ." h,,¡ ''' lI lo" , i 1I1' \'a" ", plau. j
a llilUall"ll.,
Al ot ro tlia "ie m' u la s mujl' ''''1J llorando a pedir an1l1l,111"';
11·) leli " in¡¡:O llllo. )ltl(·h.... 11"\'111'011 1001 01.. C'olli t.u.
nr ríbano.. ernu para no r ti,
IlI il' 11lf' 8 lla nJ.: l'iC' lItu>l ol ,' sp"rta l,a ll " tli,,"
t' lIt ,..· lo.. Jl"rul}Oll, f' ui ln lmn llin {',·..a r ('1l1r"/"' cll".. 1:1 l' I. ..íon 11.'
1.. ' ·f' Il ;::"IU Ir.' I, que 8(' har-in dI' ....,.. mo/l.. IlI'rf'l1ila l'ill . X.. hll
h; ;, t'"alli 1111 j.l' r llpo fu.. rte j IIUI1II' roso '11.1" no Ul\'i_ un au-
t a _'"Oni ll m o i r rt'<"OlJ('ili a bl c con 01.... cvrr-ano u di"l a nte.
Jo: n camhio. e l j em or de IIt8 repre....liall ..o lia ("o"'l en.. r ti
hupulston rt' lle [a , if'1 indio a de volver j.l'"lpe p or
Como lW 11;1 p+' u.l i(!o \"1' 1' 1'11 la espn..h-iou tlf' ('SIl' rt-ji nwlI
juridieo, I lOpa " n ...-e.. !le ejN' utp ha ¡, ) derecho d, ' \'!' I\ J.:'IIl7.;1
eiu un re que rfmiontc a 11\ fa milia del of,' u"' .r o a l ('ae io.-1 u{' d.'
un l h\lliallltll quejns i atenuactones i "11l1'l:"Ul'¡'H·lIt1·
(·llljll. po r 11 11 ;1 t r a usaecíou nju"latIa ;\ 111 t.1rifa ""11:11.
AIlI N (IUf': 1<!1I n raucanoa po,w)"e-I',lII bipne8 1ll1l... i nn¡
1' 11 nu me ro Ruijcif'III¡', pll;::"ablln 1011 dan(l!l illfrri dOo1 COI!
a ,lorlloo\, panicollhu me nte con e¡.. rtoll ¡'<lllar.... d,' • .
", ¡Uf' 8UII hUI p i(,llra8 "el'u"K )" " ul"iatl all r-on V(, I,llI ti .·
UlIO y ot ro 00101', (lile esrímau ma s que 1011 diIlIWIIII" 8 m..
r ;l ldll ll, de que no ha(,(,1I caso. I ('adlllillrlll de- t' 1I 111" pi l nl!!
C"" un,. P; 1J::ll. )0 c-a da muer re /11' compone ti e die z I'IIJ::II:S. 1 ..¡
t"1 11I1111&,101' no "111 tlr-ne, !le la>! ha n de dar fO"'_PII'IlIt' 1001
par it"lIll'll par, IIil lir de aquel plnpo·no. por ""1' C;¡Ulloi. de toda
1;1 p,ln' ut '.'lll uso eu r...• ell n!! 'tUI' lo (lue no pul't.le un o paea r,
/1(' lo a ,vlld" 1I 1'1 JHKllr 1011 (Jllril'nl llll, hoi JI"r mi 1II111)1I11a. p or-
t í . (i ).
(1) Tradu,.¡do I,or ..l " ulur ...." ..1 jo""" (, i ...,,,,, .
(2) &-1..... JI;" ' m ·Ú1, "'''00 I pá;_ 1:1-...
- J O' -
A ral ta dI' acunada, mu , tarde .. valor
de dinero etecuvc 10iJ a rreoe d e morua r, Ioe edor nce de pi "
La 1 1011 a ni mal l'-S, pa rrk-ulerme nle la! vaca, lO!! eaballOlJ,.
Corno la nO('ion de la propiedad le dCM"nvolvió etlllllidera-
blenHmlP I el CClllwrcio creó I!' l ralcul.. de eq uivalencta, en el
n'jilUffi j uridioo de la. soeit>d.,d palrian-allll" atl rmO t odll\· ja
m'llI 611 108 ai¡::-l_ XVIII i XIX la ooatumhn! de ulul"ijir 1'Or
una provecboea co mpceieicn mu..h.:lS de la8 que¡....Uü que
anll!'8w I"efIOlvian por 1-1 ...al.... :o'i n mo-
jol'lllroll eee el ttew po lll>l relacioll.... jurt<l ieou de l<J1 din"f"808
grupos i era mlU prael ic.ad.. el lli..t e ma de eo mpoeieiouee, el
proeediruieuto dI" por pi a1lll.1t.. a r m;ldo 1_ orenlla3
o perjulc¡... aul."illtiti hasta ('1 tln dI' 1.. Ar;luca ni., índopen
diente pa rn lOA eu ''ll pl''dll l ¡mm lall muertes
por hf"l' hi,'t' ria.
En los que Re inler-ian IUlI mi" rnhrOll 11.. )a fami-
lin . pi " llO' il¡lI'" ola 1I partes . al " ' ,' u l hlo i ¡ll of.' n..¡or . Su -
lia r¡ ¡I .. IOll l·IWll lI\f>lI<1 "r 1111 dl' fl' n\lll a " it-jos perlt.., " 1\ 108
U8" 8 j nolk illl l'lI.
Pa ra ,' st"8 lilij i,,'! 1'111 re If)lI Inil'lll hrOll 11.. uu .ni ..mu grupo
e xillli;l un stmulaero ol e vruelM. al en Ins úl lillJo>l ri em -
pos .te la Á r; . lIC<lIl ia lib re. 1':1 tl"!u i!\"o intormnbu .. r, "' ecrl'to
al pt' rjlld il';I,lo i Mlle a su n '" Ir alóln il ill ;ll¡'/tl-ique Mf a u..
fnrm;lO'ion. t-'U;IIl,Jo un te>lli ;..'"O J... aut r;¡ roduccton o
cl a n. l"l caeique en ('uya jllrillll iCl."iun 8P v.. nt ila ha 1,\ deman -
da, inquiri a hl v.. rdad d..1 hecho .. n \'i a llflolll jo>r.. 01l' _ lu -
una l".t1 lo('Ci e de exhorto.
"1 t",li lrQ f'f'('ihia de ordin' l rio un", remuner-aeion, ' t Ul' 80'
a val ual". .. n t rence de l'latll. eepuef aa, ;l<k rIlOol dI" mu jeres 11
a ni ma l! t i }.
lle> ,1..1 culpa ble reci hi'lII 100J individuee qur- -orvtan
ole mt"nll<l jt- ro8 o pract icahan lI h::una dilij.- " cia inda,¡r:u ori a,
pro"isiolll"ll o qlll' ,.... dr-nomtuaban «>ba". El q ue
recihi a un ...al" .. qUl"dab,;1 1¡lmhi.. " a l dr-
11) ".l<"dad". .." d¡.. ""I......¡..,,_ . I • •u ... " ... ¡..di,.. ,...¡.._
10'111.. . • ",..1,,,,,,•.
- ' 0] _
consumu de los asaltantes, conaistente en 1011 animales muer -
tos en el mismo sit io de l a taque .
El caciq ue deeempeñabu 8 U tarea de j uertcterc en su pro-
pio domici lio, comunmonte fuera de la i en presencia
de todos.
1'01" su nctuaclon en un li ti jiu entre pa rtes del mismo gru -
po o put- s u ayudn en UII tuaío u, 1'1cucíque redhia asimismo
UIIU g-ratiticaciull dEl dine-ro \1 a ni lllll[,·S i es pecies. :;UII deci
etonee dictadas a me nudo por el interés, tenían que eareeer
de una eopa rudora equidad. -segun sus costu mbres, el Inllo
dI' sus nucíques est á s lljl' to a la ma yor pa¡m dt' anim ales u
pre ndas de plat a que tee obsequian los contendientes, i 11I'
re ñere que un pleito fall ado ya, tuvo un reenlmdo connnr¡«
en 1" tarde del mismo dla de la sent encia por la doble de dos
ll. llirnale¡;¡ qu e el condenado di,'1 al cacique, juez en aquel
asunto- ( 1),
El [u ramouto de los arauca nos, q ue sollnn protertruute 111
eon--eion del cuclque o r'JI sus disputas i juegos dI' a l a r, cm
ehnplerueute u ñrn.ntor¡ o, sin earác t(,1" r('lil:"iollo, que se liml-
t aha sólo a ¡4><t'gUr<l t' In \' 1'1'(111,1 <1", un hecho pasado con
l ór uurlus _por mi I,adr·e > (rluw üi da), _por mi ro raaou-
,}; vllI ), _por mi mu jero ,i; "' tll i otras persona s
¡J" la fa milia.
,le los ur uuenes de. beebicerta, nunca se sometía a
[uh-iu u I.l.'l mujeres, n¡ r-ru usual ' 111(\ ñeurusen en culid.ul
di' en las «cnrrovcretas qu e t uv ieren el ('a·
meter de otvt les, eu el últi mo periodo de la AI·llIWlluia.
como 1'11 lall dis. tri h u"¡on,.¡. dI' IOIl hlenea dejados por 1'1
padre.
En el si¡.;10 XVII I las prúcncus j udk-ia les lit' tosareucanos
espet'lment aron u n prog reso mili m;'n'ado al contacto de los
aj l ' lI [{' 1l españ oles que l'l'lli<iiall ent rr- ellos í desempeñabau
luut-iones de asesores o de jueces. Tules fueron loe ca pita-
uejus de red uccíou, que servíuu de "Olllllej.' rull a les caci ques
\ 1) ... io" J•. Ar.. l l1 f",,,... ti .,] ... mayor Orll:o imb"
BJ\.r l.o"ll.
- 1:>, -
NI loe juidOll qUf' dirimten: 108l'OIDau<1"nlf'Wdo, "I/tz ,u., jUf'«>8
<1f' apeladon de las n"SOluc-ionf"lol de llqU'¡UOlI 1 tle primera
i"lIlanl"ia en 108 pleitOñl de ind iOll de fl"duf'('iollf'W dilltinUl"-
.\ dem<&a. ' UI facullarlf'6 M" .. hllllt¡¡ lIE'+fa r a fM>r
j ••_ mediadores. de cont iendas eurre caetques o aKrU'
pllCiont'll. 1-::1 intendente de COIlt't' pd"'lI r>onoda en lodall !;a:;¡
l'JII UIl&lI como jn" euperter- de alJl1'ladon.
l.. ¡nH'rra ti .. la Independeneta con NI<- n' jilllt' Il,
<¡ 1If' ee e u parte du ranll" la rt"vtilolira.
En la Of'lIp*"ion p aula tt na df"ll'j"rrito ("hil,-no del If'rri to.
rio indijl"na. 1"'8 ("O'tmand..ntes de 1,InUlo ....Ihln enh-nd.. r f"h
df'lllIlndall d.. 1<)fI. mapuehe...
Desde- I"llIildo XIX al/!1ln"" jt.- fl"ll i nfallla <1ol1 de 1111 1lOpu.
ja ríd ed, V' ,••-ntadoe indijl"llall ceu j urilldk("ion f' 1I 111 m lWlla
,-ntf'r ll o trihu, ,-x8 j('ra ron Sil poder- [udk-inl. suplantando ..1
r-apr tcho al"" UIlOII de IOIl anl('pal'luim, i prodignude la JK'n..
(·Hpit a!. Cll"i todos vivinn ill(ll'Pt' llll it' ntt'1I <1 (' lit Iuerzu
militnr l·hil(-na: UllOII cuantos, r-omo Culipi (lo Purr-n. C.,.
noepnn <1 1' Chult'hol i l' ailL" \" i1 u d,' :'!l a' l llO'1 uHt, reeibiuü d. -1
gobierno el IIV" .' ·O que les dahn vrf".lmnini o I'lltrt" vuri.....
lrrupoa.
QU''''llan lo.]¡u ' ia vijent es " II:U111111 eoetumbres jmJidlllt"..
•-n 1u reducelo uea apartadas de 108 l' ll<' bIOIl, menos lo..
_ 1_ i 111 pena de muerte. 1"", olr08 recurren al
protector rle i1.dijtona o a la jU>llida or<liJ]ólrill eunndo 110 11.. ·
l{an a un en sus litijiOll.
Oblil:adOll a eeneurrtr a 108 jU1l'adoe en lltlli<'i1ud .1.. am-
paro contra Idll diarias f'l;propiadollf"'M i strepelloe de qu ..
son \'"ktim;u, 1001 indios se hall hecho en la IIctuali.lid Iil i·
,lt"ll nU'S 11 í eeeoncentran en ("1 tin terillo o ajEolIl(" de
j uki.... la repulsi ón hereditaria al .... hoi c-hilt" no.
.....................
(",\1'11'1' 1.0 I X,
11.·.·1..... .' 1·1"' 1.. .. .... .. 1 1'.. .. "' ...
( ""; I4-";/l ¡.,·,,,·.al 01..1 a.".. ,'"'''' ...1,.... ..1 d.· ·I,o ". 1. _ .:1"........-.:1
aduh..nn. - -El 1". "' ;.·;.I ¡" . -I..·.;."' _ II I.i.....;&._ .\ I..."" ..
i" fanl;o" idin. E' IIII"" i , -j,'¡".. ¡.." .- H.-..lia lidad, ...,.J'·' h lia .. ¡lo'
..... .....- I ....I... h...l . 1jo-f.. ._ ,\,.,....... . 1,14"-' 01.. ...,.,Iiao.....d.·" .
01... , illj ll' ;':&> .
En el rol de la ,' rilll i llll lida d "11 prtnn-r
lugar, ('1 r oho i el ad llh l'rio, « ttceos a la pr npieda.L
En 1It'¡::-uit!1l ee elnai tk-abau 111 nm.' r t... 1" ' 1' hechir-r-rm i el h,,·
mtcld¡o, el euat. debido :1 la iudifereneta por el di·hit i la vi .
da ('11 108 pueblos interiores, no ' '' \' 0 (' u la j U;¡l i(' ia primitin t
la que Ilodqtli rU, euaudo 1.:h' colectividades inolijol'n"..
;¡¡kanxaron un {"SImIo mej or d... dr-seuvolvimien¡o.
Por lihi mu, llt1 co naidernban r-omo simples perjuicios mn-
tt' r illo le.J la8 hertdns, 10>1 atentados /lo la8 cOMulInhrt''' i I:l.';
' ¡'-'Ur!il 8,
1.0 8 ul/mjl'lI , las inju ri as u ,lifatnal'iolll'lI g r1ln'1I ItO t enum
••eucío» penal de ninjrunu eln ..... : euundu ma s sotten or iji ll"r
l uches individuales ain eo nsecneneia 1l:l ra 108 parit':IlIE'll.
La penalidad Il raUl'Il1111 MI!' t'Jlrllt' IO:" rizo eie mpre por dos
pt"Clo;l 8alit'ntl'lt, 110 eru.. ld..d i su ,...nd llt' l.. F' J laliUll 'W' apli ·
ca ba f'lIlricl;u n(' nte pona la muerte i IAlI hf'ridll" en lit ' 11""
pri nwra del r éji men j uridico. As i la f"."1l 'l capi tal, ejeeutndn
a la nza, cuchillo o fuf'¡::'o, era In mas usa da,
:-io se conectan las pen as eoj-reeeionulee, i si bi('.1\ es cier to
que 8(' solín npaloa r a los ladron es sorp re ndiríoa en fla¡::, ra nle
delito, tal no se npl tcabe de un modo eiate mátlco eluo
()('nsional mente,
Fuundo e l eéjimen pan-iarcal ent r é lI. 8U tnuyor deee nvol-
vimiento , dismi nuyó la aplieur-ion de la pr-ua de muerte, sin
abolirse el el todo.
Bol uqu¡ lag penas que 8 (' ímponlnn pa ra "ada ert me n i dI' ·
lito en part icular.
Robo.-Como sucede en tOd,h' las socle dadca menos el ..ya ·
das en cultura, el roho en tre los nrnncanos era repu tado un
primen c apital, que se "llllti ¡::aha r uror en 10l! primeros
t iempos de la familia pur riarcnl , con la muert e.
Piara la aplicaciotl del procedimiento.jos indios diatt nguian
t' 1 roho ñagmnt e i el de autor no cnnoeidn.
I'ara ('1 pri mero el ladron s llfl'ia el cusugo Inm ediato, sin
\' aeililci oll al ¡::,una, i para el St'g"lllldo se ,','Cul'ri a Il. pn;c-
ncas que eervtan (le medios de invcs riguclo n I pre-
pnmbnn la venganza o la resrltucton.
q ue la co munida d pa n-iurcul tom é su mnvcr ampli o
rud hasta ';POCII muí reciente, sucedió a l Cll st i;!o vtotento del
Iadrou, h" "'leu Q un de reearctmír-nto. Au n
r-uando el Iadron era sor-prendido en deli to, no eniu
sobre él In pena de estilo si I('ntaha a s us a<l\,cfJ¡¡¡¡,rioli cnu un
rl''' eatc aubldo. pagado ('11 un plazo que ae tijaha {i ).
N> e-eept uaba de e..la el crlmen de 1'01Hl r nlü os, que
comería n 1011 indios aUl i¡.:os de los espnnolea o a HU servie¡o
pa rn venderlos como esc lavos. ladren que mereeiu ser
eaptu rudo, sllfr ill ('1 último suplicio.
1]\I)nlOue lo robarlo, cuando' el 111.11 1'01' pcrteuecta a otro
jrrupo, se uvnluabn en caballos. \' aea!! i objetos de a dorno.
lI a hia unu tarifa deta llada para [os t'.1!lOS que no IIC r eROI ·
, ' hUI a ma llo armada. Un ani ma! robado lI i no hn-
- "°7 -
IIhl d...... p;. ......ido. eon tn"A Q cualro ""'1l' ,m la Iortuna ....1
ladron o SUI pariem.... Alt",J(' Áh;lIP l"1 otrn animal qw'
_ malaba I <'OOlmmi. por JQlI 01.. L.
viol l."ntl'l
Si e1 ladren carecia de "i"!lN o o1"'ld .,. qUI> r poudieran
pc r ,;1. Ineelvencla i mui rarua, quedat....a
lIielon d1"1 r....ado u llf" h'l" ia reepeneable 11 1" f' l mi lia que ¡.,
h'lIIIJol"ll1lba. 1-:11111 de parit"ut, , aun de ""Ira
no",. "" t"lI pli C' a: ('1 'IU" ejecumbn un r on.. no proeedla de 0 1 -
di nar io por 1J1I p ro pia \'ulllll la ,1i eonvemene¡a, sluo de ac uor -
d o eou r ll otl i l"1l1l111"· lwllri" . 1,:1 i lO IJU l<lh il ir1 :I,l apareci ll
i ndo>llOrmillada.
Cu,u"lo ('1 cul pable .. pa rfent.. ..r al p..1;::"O de
l•• que " lIt' lhl('('ia la eoet umb r.., sehrev .." l;¡ ..1 ...,.1"" . '1111' n<)
. " jeto a rE' ::I :.", d" h' rrllin'ld"" ,1.. ' IranCfOI aino ai ra.
I' ri r.!1f) Q • 1:, col\ \' l' nio" ll' ia .It' 'Il" ejo>clllOrt'S.
:-;i"Ulpre el raci' lul' d"l lt n1po rolla.lo r"'-I"t'ria ,llO p:1l,!oll
d..l Ledron: s-ate ultim') ,.r,· el h.... ·ho i 1M" o1.dd i.
por ..1 1';11:0 o la n" .:at Í\·a .
Sif'II ,I'l ..lla1roll d..l ruiame I:rupo. l"lln\mitl' 1M" sim phca
ha muc-ho; pues i nt e r vvnla ,,1cad.t l"· prinri p,,1 I, mediant e f'1
prooedimleuto u ..hli h'l 1111I1¡(nr ' 1" 1hurto de IUl aui-
111.11, p.. r -J••mplo, a 1' " i:1tr f' 1 ,10111e. :\ l•• mes, ",.lill \'(, f ilk llf -
",. 1111'. ejeeutortn por 1'1 r" " I7.:I, quit ándo....l.. r on "¡nl<" H'ia lo
' 11111 "•• 11 d" " ol \"'r t" U''' '' lIll' Tl ll' _ ldbnnunnrizuo
' "n\,\ 1.1 es prewlou pnru indicar ' Iu," "•• 1I1'f("h;¡lalla
tIIM \ '''''' 1 co mo 1''' 1:: 0 ell' 11 " I", rj llir i.. .
11,'. a' llIi [;. oJ '·... ·f jp<'inr\ ,1<' UlJ:I d" lll.•" ,I:1 loor robo (' nlr..
.1.' un mi,.lllo Jl( rllpo. l"mada 1"11 lIIaflli,·h.· por un júven
i ..,lij'· ni! .1.' nn " i('j .. Iil h: 'I'II C ,j ,. ¡'manl,·l lm.
• ¡';I de m In.bnl" iln n p""..r la d..m'lll \.1 ante f'1 cneíque '
J¡ ... rl .. IIn p;l rM' I'w 1" iha et 01..·
IIHn.I.I.I,) i tmnblen 1(" p l:{.II... un ,. ni m II IlI c .IC"i' lue p.. ra ' Ill"
hlc teru lI f n,:11U..1l"'llllto.
EJ ,1" In \ n,hll l f' "POIlI":. ¡':l amiuo 1Ul' h" foha,lo un 1".,1>.,11"
i o1 l' b'l p .Il;:".lrm.. lIU" 11llim,a1-. FJ d.. mandado res ponde; oqu ..
Jl' d i"minuya a l¡.:-o p orque ("1l mucho lo 'lll .. m.· ..ol,ra ..1 a miCl'.
_ . eS .-
El e,.ci<.'w dice: .es verda I que ,.,. ,·<III\·i,' II.. r" ha
jarlp .• (;, .111111,) ;\Cf" p ta el t1t"1ll1111,I¡lIIt e, .. afl...
:\Ilwha.. "'''l't'ol ..1 demuudaute *"01'011"; f1'tij" que le
/.. '111''' toeis aninlill(',\ por lo menos: no lud ¡lrr' ·I::! O.• •:1 e.wi,! uo·
no tiene por '¡U" ohlijmflll.· », dh-e : ( 'uando 110 1.. otedecen .1\
c ac iq ue, • Ya ,¡ut' este 110 IlIt' oht>tIt"Ct."; i ,i r
m.. n",,· ('O.. J.till,,. l'\JIRO i r"úll.lIllllO:'. '
convierte elJ Ull ...."1....
1::1 tif'IlIIIll.laule n-Ullp lodo• .m r.milla i .... el ....d.M.
)0:"'10 sucede cuando ti ene jente suñr-íenre para hacerte "1
('01Ilb.11p ,11 ('UnU':I I;o.
se corr en 1>:110 ilallza unos i otrm<. r lmlldo 'lu,.. la la' l i-
ma.lo al'l"lInn i mucre, .... le t'X1unina i 1«' le a""'1 r-1 vi..fII ... -.
Eneucnt ran el 10<10 he cho "" 'h.t"",
Lo 8<..·. 111 i !le lo 11I .'\·a n al q\ll ' lo 1Iiri ,;,
1111"0 ",,, 1,,'1. r-unudo no hai arrt';d". .l oneruhnente ,¡!"
plll' U1UI I UUI' rt c doce anituules, di.·? (' 11 1'11,L¡0 i d",'I l'al<1 cotm-r,
El l' a ¡.:"tJ 1101' IUl robo ea ,l.· ln''¡ a llimalt,!!, eou
( ' u<l ml " un mapuche Sill e o pasa Jlul' otrn fI',il ll'l'Í "lI, hlt '¡.!",¡
le de dónde viene, a ' Iuo'· n i: hw¡:o d iet ' ,1..-
dúutlf' \ ' lene.
Ent ...."'etl ItJtI otrns dicen: .;Oh! ti.. all" , l' res: hueun. a ha
ee r te un mnlun a éste i quitnrl.. t.-.do lo 11"\"a. _
1'::"10 sucede euaudo la:'! han tenido 1011
)0:"1_ eran 'tU" tenian ;Í,nIPll; hui dia )'a 11<'
hai l'><tll I..i.
Ho¡ <1 .a hai arrecl o ante el cacíque, cuando ltP. COII , - i "II" 1I
;1.101_ v"rl.l"1l. YlI tWa por hurlo o por (·r imf' ll. fuludo ee ('11 -
( ' a [1, I,a.¡all ante los que puedan h'II·('r elite ar r ,· -
d o.•
E! robo dcméenco era mui rllro, C4' lli imposible ell el medio
dunde el derecho indh'j<Jllal dt! ap¡u.....
cia nulo ame el dt' la comunidad. ('ulln<lo lW v..ritíeaba, caí"
bajo la repreeion familiar. como un 1!ltf'lIllIdo 110 10M illlt'n'St'>l
COIll Un f'll.
En cambto, repulAhMt' Ipji lim'l la , ·t'ri tiClld¡1 "11
011'0 K" rllpo 11IObrt · 1000 e n 011'11 t rt hu.
:
.
:
_ 2 . 0 -
El robo practicad o a CSp Cll lllhl del est rnnjero ail' l ui l'ill 1'1
presrij io di' la popul aridad como neto de valor, de eonve-
lliCIlf' ill pnrn todos i de j us tu represnl!n contra 108 enemigos
¡ 1'1l1....lindore s de la ra za,
CU;¡IIU() e1Iadron no tcniu éxuo o r-unudo El' l e nprehendia,
humillado, no por qul:' se 11' ecrp rendie ae en una al"
don sino por habcr sido mn torpe 1' 1l su em presa.
Los nruucunos mira ban r-on dr-sprer-in, como eircunsmn c¡a
a¡:: nl l' llIlte, el verdadero hurto o la npropl ac ion elandestinn
de sus unuuules. I'erc les {Jrolluda m¡..do i hallta adm iruclou
el 1'01'0 violento, ru('"", cometi do p OI lino o pocos indi vi-
duo!', 1'.01' muc ho>! (' 11 rormu de ",,,{me,
Hasta 1I<I ui 11" ha t ra tado del robo t11l;.:"I"lIltl' i ''''1 etoctuado
por ladrón eouoeido. Cuando so ignora quién era el autor,
se rec urría a la mtervencton m áj ica.
pnkt icII m:\ jica eonstit uia un procedimientn privado
eon un r lt ua¡ observado por tradición.
Los cronis tas comprueban la ant i¡::li ctlad del urte de adivi-
unció n ent re los ar aucan os. Cuando el Pllt l'ill fCllllo se hallaba
en "U mayor desenvol vimiento, 1'1 r itual Iuucionnbn dAe"t'l
manera. El 1'0"m10 !le dirij ia a donde ('1 nd ivtno. d""glH·t o
llihuI/, quien averiguubn mmucíos.nnout e los por menores de l
hec ho n l,
Heclbido prl' d amt' IlIl' "eI vnlu r de la ndivinncion, el opera -
dor '¡; Ilia de su hahltucinn, que deepejabn de SUIl moradores
i obs curecia 11 1i ntento. i a puNI dis tancin Iormulnba nlg uuua
pre zunme rererentes al rollo, • i desde dent ro de ella , con voz
alta , ,11I 1I' lu" nlf' liflull, res ponden dic iendo dond e
"I' t il lo ' IUt' le preguntan - (:?),
I.Itl"ll >! veces et con juro SI' verlñcnba de nt ro d...la vi viendn
i 1'11 pres encia de UII Ietlche, 411 l' era al g-un1t piedra, cún nno
u 011'0 obj eto.
(1) di,... t"11 011 di" d "' UH¡n ,ti "'1,1i,'ar ", la 1",II,lm" 0]""'1' '' '
1""",, "ahlar """'1'''' In. ,.... ' ndo ". lir,·;,," .•
./....;,,¡"' '' I'i,'(" •. ,'""ti,';" • ..,/, /,," <''' . 1'' ''' /,..... d .. /". " <'''" "
c"',",. 1m"" I ,l., d""""H'"I'"" 1>1, .
- ,, '
Tau pron to) r-omo ee eonecia por f'lIt", medio al aut or de un
101.0. .... le r e quer fa de ('11 e:,"" ,le ""l:ll th';I. Ole verí n-
('/11. ... "1 ..; pe ro p.. r eeror " 11 in,li l'a c ionell del adivj-
uadur, 1M;' ... j'·rei talm la acciun ;1:':"l'f'lIi \-a echre otra persoun que
...1 ""rd; ,d,'l''' aj eute.
l lt">le uhjo'rlu al 1\11 ""Titi l';'"'' l'OIIlra el un seeuudo
'''010••
¡': n la ;¡(·tu ;IIi,lad existo' en todo lIU 3nli:;tllo víeor este m..·
dio dr- i nr"l'lllaciull , :" jlo hall \'a ria,l.. Inll pormenores d pro-
eedimiemo. i >+· lo,. wli \' Í1l'JS ,lo, ah ora. !la.na.IM JJ'lo..,
1'1 0l"f' ejO'reo' con m.l" ampliluo I eu olido """' lino eonocldo con
PI nombre d,' h,,¡ffl N . teu... r ::uido", '. ' 1\1<' illfuTma acerca det
Iuzur en qne ",. ene ueutruu 10l! ani m;llo'" 11 uhj ""llH r obados o
IM'rolid" >I, l'UO' ,le hombre dmil.." h"'''' ''' I, o mujer lh"i .
, .. .. dt",,,,,·ht' j. Tudavla >K' eoneerva t"1I Inl! rl...toe sobrevtvt..u-
tee de 10 11 ¡;:"rupulI 01 ,' I' tltautcvuu ... [ reeuerde de una eelr-bra-
(Ja ;¡,Iivi 'l:' (le noruhre .luaua II Ill' l1UI' Il I1,
I' roce d,' 1I1'lI l ad.) haciendo !lf'J);l ll alit'llIat h ' ;JlI {, '()1J ('1 bra zo
u't'rnul" ¡ Iovuutudo o aeüaluudu hlici'l punto.
Sie.upre lo ot ro o el mismo fun llllla preguntas
" 1\ voz al ta. La ' ll';::il t i nl 11" E'1I 111'('8il b" j lll1,ln la ruano
hlll" '1' chocar 10>1 de-dos con ,,¡oh' m,ia "ti 1,1enel».
('mlll ,l" ('ti 1I1lIjO'!', hai un homhr.. 'pie la i dil'ijP,
especie de hlpnotlaa-lo r (.¡ .. ..} NU . "1 IUII'1l hnblar ;..-\1
el ru\);,oIn11 la ca i a. lo reeibe ¡ lo presenta '1 la
.. dívlna ..n +;'>ltOIl i-nntnoe: . Es t'" UIl hombre bueno: 11.1
"t'rdi,lo sus auimalee: quiere saber dónde t"lItAn. • Steue una
tOOIl\"t"f!',iwiou tlct'n.'ó1 de los porm" ltor t">l del ro be,
t.M1U>1 afUtlfil . ¡:I hipncnzador pone 1'11 eet..edo de fu-
r or a la adiviua por IUMio de pa:lO"" con UlI cuchillo. En "' "
leortlE'na ea luioar.,"u;war la huell a. ¡I'1l3IUlo se dettene,
11' reüe-rll imperiosamente Ia órden , i ha!lla la amenaza con e1
C'uchill o.l.io';mn ti UIl s itio e n que la muj<'r detiene detint tt-
\, :ll nellt(": ahi o en los a lrededores deben estar tos animal es.
La udivtuacie n se co n un a nim:l! ( 1).
{Il 11ft .... . r... .." ].... ..1,,""'r,
211 -
Enl", 10fl lOapuchf'8 de la acluali d"tl ..... ma ntienen atAyi -
eamente 1;1' eoer umbree det hurto. Por lo jen erel . lit" dedican
II la apropiadon dandMli na de ani lOlllPll.
1.otI de IITlII re-luceion roban 11 loe ,h, ot ra . pr-incipalmente
11 LI!J 't ue .... halla n ....par edas por ;11¡:1II11l dietancin. I' or d '·r·
te que eu tOlLI cea -ten pro pic ia. preñeren 1011 a nltuales dl.'1
aborree-id...... p añol f'hihmo '_
De :\" oI..lil' ''' pe""'lui",dO'l por mm d.. la t'OlniIWlrill8 d..1
cue r po de Jendarmes en provinci a.. tlr ;\rau('o. ...-o
1 Caur¡n. I.'Il 1"1 mee dI" junio de I!OI;. " 1>;1ff('i"1l en 1"1 pa n e
Ij r ollo" i un h"'lnid<l io perpetrados por maI HIl' h,' "
-Por rnho 01 .. :» sacos mee a la de los Fe r r oeen¡
lee, Iu.. ron aprr-hendídos Santos Péree Péree, Luie .\. I1l'u m,.1
i .1 0M'- Tapia en 1'(1<1.
Por hurt o df> un caballo I'llllillad o a Lo r euao Levlpan fu,',
aprehendido ,I I1M I ('a yu¡..m en Chol chol.
Por hurto de una yunta .te n .uuonto I' inilla
uprehr-ndtdo I'a llcho Llaucamr r eu t lalvnr itm.
I'or hurto d.' ,1011 caballos a l I luineu 1.0p, ,7, fueron a[' ,.I' -
hendirl..iI P I! P.'r' lu'·IWO Francis co, Ant onio, José lhn-nchuo
e Isidro L ópea.
I' or hurt o ole t res ovejas a Pedro Le piqueo, tueron ;¡ prr-hen.
didoll en L autaro l iarme! Jesu-, Currueo i I'etro litl uchl".
Por hurto de nueve )"1";:::U1I8 a loe ind ijpnall Ot.llup¡¡n. Lla n-
quinao. Juan Xnhuelcheo i Sahuelpa n. Iueron aprehendtd....
t eoecto Canje• .JU.1U('.oli i Cotíqneo I' ana en Temuco.
Por hun o 01.. una yunta de bueyes H don Pedro Her re ra,
fue aprehendido llil..'Uel ('aniup..1n en Los Atamos.
Por hurto de una montura R J uan lleli ftan. rueron apre-
hendidos Juan .\ !lcola i Eepina en Tetnueo.
Por hurto de un buei a Guillermo Catalan, tué aprehendí
do Juan Levj o en )Iininco.
Por hurto de una yegua i un potrillo a Juan L1i('C(l, rueron
a prehendídce Ca)"ul i Antonio Na.Ueill en La urarc.
Por huno d.. un UO\'iI\ o a Francisco Sepúlveda, tueron
aprehendidoe Antonio Huenchecan e Inoce ne¡c l tor all'ol t' 1I
Halvarino.
- " 3 -
1'01' hur to de una yegun 11 Juan Ancamüla, lueron apre-
uoudidoa Carin'l UN , Ignacio Hueochu tet, Antonio
Lerlqueo i Fraucteco Cotlp¡ en Los S¡wt"ell.
Por hurto de cinco ovejas a Felino Huent en, rué apr ehen-
dido X¡¡ro:-ui n Hulncaleo en PU('I'ÍO Dominguez.
1'01' robe de un chan cho a Pascual Cat rili lhin, rufo ap rehen-
dido An tonio _\ gnh' en 1.011 a tamos.
Por homk-idio en la persona de .los é )l rliqm"o, Iué apre-
hendido .J ollé Lui s Huenchuman CIl I}nino.
1'01' hur to de seis ovejas a .1\llle L{'m111l 1l 0, fu(" aprehondi rlo
Juan Le v¡o ("JI Cholchol •.
Lu prope uslon del indio al robo rle auhunles ,Il" orrn reduc .
«ion i I<J c ueurutzeda de llJa lhp('hol'l"1I i e.unpesi nos
d lilf'l}< ',; a la propiedad iudljena, han despertado en aqu él
rUI espmtu de infali¡mble vijilnnelu. En la noche siempre hn!
uno que vela el gnnmlo. Pel o/" " en In lenuua 1"11 r-stnr des-
piertu i ,}u;'IIII/l i "lI t"ull t(Jdi:u' (O,
Hasla en tos malJuches de eoudic iun lilas ucomod nda se
halla latente la tncunncton utavlca. En 1"01\\' (' Ot08
donde s e II'.;¡ r1ú ulojumieuto. sue len sustraerse las frazadas
ti.' las curnas el) que han dormido ¡:t •.
Los cr-imeues comendos por lndtos solos o acompanndos
de rOl';¡jillos chilenoa. ueueu siempre como punto de mira el
r"hu de aulmalcs.
U11a re lar-ion de 11n pei-iódleo ¡J(' Temuco ( 1 suministr ü
un hec ho típico al respec to:
. Ell("ont ni l)llMe en su casa, s it uada en el lucar de Llollin-
('Oa n-es !l'j!u a s de La utnro. !,)!! indijeuas P¡ISl'rta l f' hi p: uHi i
su mujer .tunntru t\r \ j¡\ j¡', si n mas compnñin quela IIp un in-
(1) I" ..
(2) Ila, ,, "''''''ni.trnd... " Illuh'r l'0r 1""[""1'" d,· la. •
•1.. .\11 ;:"1. fr"í . .. ·lil'" S. I"' '''' i,, ''' '' '' , H"u,' ani<la ", ,,i "J,.
El am" r lí ..,,,, ull ...) ", al'u..1,,' . ' u l'ro¡.., ... ..n 1" I""¡::" ,,
i .u ""ol"'rad"r .' n ,,,. í" "">'i¡::'ll'íom" , {"u .Iín l.· ,,' r",r 1': II 1"
,l.· ",.lwli" ¡ . .. . 11" mi". A >U n l.·it a. 111. k l,' m hahía d.."a-
I' lI. r..ctd.. ,].·l"'i" ,1" In mmtln ,1,,1 1"..-.f..,,"C. P.. . ,·í,·rl.' '11l""¡ alu"",,,
t u" " "u.." "11 j,h" I" d.' d¡'¡ll' \I1;,r 1">1"
- ...-
dil't'ito d.. eorta <'dil,l. serta u la8 odio rle la noche, mas "
nl+' n08, cuando 8(' presen t óa ralla 01 e loe no mbrados una par-
lltia d.. forn j i.I" s. 10iI 1"11;111"9 llI' ti ir iji f'ro n :lo un corra1.
1'11 donde alojab,;ln IImlll ;;;. ('ahPullI de i 1011 erroe se
apoderaron .If' la .\lIillir i Chh:lIai : :lo la prímera le dieron
IIna enorme pUII;lla,la ..n .. 1 cuello, 1I('.... .....II"lIl1ola 1"0mp1Ma '
mente. no mas .fortuna,lo 'I u,' /lU f"<jlOlla. pues
ff'('i bió "ari;¡/I i eraves If'tlinn..... d .. "",lIhllll dejó de-
.. ... 1d ia e.
f'onsumado Mi 1'1 cri men, 1"" f.u·in('fOoW)lI ,... apod ..raron
del ¡:.nado i d.. las s i¡tui(, llh';¡ es pecie.... d.. pmpi."..ta" de las
\"irt ;IIl<I"; IUl p"'lr aros de plata. 1111. ' (,lln ti<!. a. 1 dI" hil o
para m:lIl11I!l, t1..... lnrnas, un paletó i IUl'1 tnautn.
1....11 alU"l'f'il dl"este horroroso cnmon IINl n"S' lm"¡ )IQ!i n ;I ,
Camilao i C'aYllf"flu,' ('Jlf''''I''f' I, Ramou s.·l{ura i .r uxn Almnr -
7.<1, '¡ Uif' IWl\ luerou ;¡ p l...he ... lido.. por .. 1 lli'IIlf'\" de 1011 .1"'11 '
,larlll"" "''''III('a<lo" ('11 l.aut'lI·o i f·"Il .h... i' I" ... II"i 1\ di !ljlollieion
,1.. 1 ..eñnr .Iu"1. ,1,"1 Cr inwll de estn d uo l:.d .•
IAU " Xl otll inll" " 1"'¡H't i, III", 1" " 1"0 11"". a"alt"". Hllj, -1al' ionell
i homif' i.HulI de .¡U", hall sitio ",... tima inf.!i "lI r-ons tnn te-
Ill'''ll t!' ti•• part- d.. los remntnn n-s ,l.' (i"n-1". ,-nImiOS uacto -
Il all.'ll i f'Stf;l nj !'ro.o. on-ce mul h ' ''iI, >li n ...»nrnr ,,'011
8 11 ala l' iSllln !V>l.r!' el hurto, .¡t lo' los ohli¡t:lII a ohrll l' por Uf"
•·....... ria r, ,,·ipfO('i,l.ul .
:'.. ria i ntr -rminahl .. Irilzar 1;1hi storia '¡.'lall " iol'''Il''i ólll i 111;1-
U nzas.
:'Óin·.I un soto hecho p;lr.1 la MlI.. lici on de los
in'lijPn.1ll f'II .....'11 1.\ "'Ollllll. i,1; .<) ..
indio de Cuyi nhue, df' la j llri!4llif"{'i oll de Lautaro,
r...._ia "II=UII08 animales.
Rohol fOnMe en I !Uj un hUE' i e n una haf.'i f'nd;I \"("('in.1 a 8U,.
li t"ITa". El administ rador- .. :lo pt'1";;r¡:uir f'1 rr>loo i halla E' 1l
la r uca d., carne Em ¡.,.la de una
q ue la Iamttta del i ndijl.'tlll habia muerto p;lr.1 ..ti consumo i
¡Mra a lguna
Lo" j .. mLIfIll '·" conducen amarrudo a a 1.18 ca ll.ll ll
de la hacif't1tia , Se le cuelea i ;tWIII primero, i en llf";.:"lIid-1
- "5 -
a[a,l.. ti.. un la1;o, llP le sumerje "'11 una I 1" euepen-
,1... allerllltl i\'¡Unell!o'.
Se le vl...tve lt lIU habitacion t lW' 1... quitan, por ilhi mo, a l-
CUllO!! .te IIUlI hu ep... i o\-ejas..
.\ '"OlIlot· ja, lo por un jo".\"en mapuche m"",li o ci \"ili14do, que
nhc 1",,' 1' i t'1ICr ihir. }[a ri mw ..e preeente al jll:r.s:a olo <\,. Te-
muco, 1'\ clI' ll illlltrup ' ...1s umario co rrespondiente (1 )•
.\ 1 p N'Ilf'n h' ,..,. encuentren en elIl;ldo de eupervívenci ae
mudlólll a r auc..na ,; aCI"I'{';1 ,!I'I rollo, eu J., 'Tup08
.ti lall lf>t tll" a¡.;IHlIl ..rueiene-s Urhilllll'" EII laM ee exijt-'
]a ('>lui \';II"!Il.:Ia a l delincuente {I;I rh-udos. Si 110 se
a UII a r " ' /.:I o, 1011 I",'rj ud i,·. ulo,. recu r ren a la jU"lida ordi-
lIa r lll.
Cunndo el la d ron t'1I pehre. del 1odo i uso l \"t' lIIe, ..,,,li m l, ;¡.e
1.. prosen ta ' 1 In autor-idad. :'\ 0 1' " rnro " 0'1' " H lo,. l-' uo,blOll,1,-.\
- ur a un de l udio!' que ('ollolun' aruurrudo a uu mal ' ll'
" Ut ' "o l"l " ','mli <lo cu ru pinn.
A ,l nlf ui.., - s " ''' ' l l,.¡,kraha d il,l ull. 'r in (,) ,1</; ) ¡ " ' III O un 1I("{n
,It, 1'<110" i IlU " " 1110 uuu o r"ll,.a a l h«u ut' I' llI' lllOqu-'
1. 1 mujer- ll" por tilia ,' iln [ ida<i vari' lhlt, ,l.' nbjetus
i IUlillllll<'''. A r. .. eu COll >l<" ' llI' tw i;. , úll l¡' ilm, 'Ul" a l m.m.lo
Pl'l' j llt licudo.
lIul". UII l i" mpo en que ('1 propir-tar¡o la mujer la ea s
t i¡:.llwl C"1l 1;1 muort r- i I1 mhil"n ,,1 11lI i'l1l10",.i 1"!!l'a ha so r-
I' .....nderlo o ill"; IIl:¡; arlo 1'11 1II
l turun te b pa triarcal .... Iueron ""hro' llOlli(' ndo la-
co n n ' uil'l wi;l" t'eOll.)miea " il la peu.r r-apital. El Il¡;¡rid" hnr
I " lo I""'Pll' li jl h¡1 II 1;1 m UJe r I e xij ia al padre 0'\ \":,1" .. ,la, lo por
ell a ' ' Hlfr'; .. '. () I'n una lrall",wci llll co n 1'1seductor.
EJ. ;" ' 10 d.. I'UII""' :: ar la hija al 1,,1,11' 1' *' con 1'1 [,' 1'-
mino ..1.,l..' . ;.• Y en lIl,ueria ,11" A,lu ll,ori... ólunf(lll" pie..t n
1{)jI Ct'lollOll. IN I,ica Ill I" e l i nl l' l" ". y no m.uau a 1;1 mujer n i
.11 a.íultoro loor no 1"' 1',1" ,. la Imci " II,I.I, siuu 'lile le ohliza n a
( 1) l ... . " , ."",;"i.'... d.. . .. ," .. r 1,,,, ,,1 jo',-"" ¡"Mjo'" '' " ".. I>a ' ..... ;-
n,; )1.." ".....
_ ,, 6 -
I!I habiéndole lIat isrt'<' ho, queda n ami-
e, meu beben juutOll. (1 /.
Con lodo, l. pena de muerte no quooab.: 1 suprimida. El
dueño de 13 ee ujer podia imponerte a 10>1 dt)l!l amantes o a
IlllguQOde el ] ,cuando no veja 1.1 posibiltdad de resercí rs e
del prrjuido por in80I 'I"f'ncia a",ooIUI& o cuando t"1ofensor era
••1o, moeetcn o deudo inmedtaro t:! ,"
En mu¡ ceaer onee I."llOarid.. perdonaba a la muo
p r <'ul¡>lIhlt' después de una dura ccr reccton.
La rara illhdf>lida.-t dt' L'I mujer pri ll('(l llt l por au uIlIiJrtlf'_
dad. dl" 1;1 j ..rl". ... ... d" ... ..elt.. en el no rte de Arauca nia. i
. " ... t' eu I' ! eur, revesna " ra\·...-Iml.
Ho¡ e l Iultert u ...nrre lO:! ""'I'Nt'h... no .... COII la mu er·
t e 1'11 uincuu cuso ni por 1('IlI UI' a la ordinar ia.
So t í.,u., utra reparaciou que el dI! la muj er Impuest o
a voluntad tI.'1 ma rido t"ut:' ;. r" I .Jo i 1:1 devclucicn pur el padr e
dI' lo r...-i bido COIllOprecio de la hi ja. h,,¡,;,,1 t' Nlli w [dr-volvr-r
1:1 1'''1.:":1).
f:l pr"to" 'l or d,' indijl'na" "uo·¡' , turorveutr '-' .) estos nejro
de repudlnciou.
JI" ", jrid',,"- t :n el es tad o pruutuvo l' infor me lit' la j usti"¡;I
a raueana. In coueepeion del hcmk-hlio J íft· l"ia. uotablemenu-
ol e la moderna.
So lit" notaba difere ucia entre h.. miciJio vo lun ra r te e
in\'olulltario, t se prt"liCinJi:1 por complete ole IoUI ciIYUIIll1111l
d.¡s i d,- 1M m.",,·i1l"l1 .¡ut' ha bia n a compañado la ejt..-ucion
del cri men.
¡'a ra 10If ,·r,'(·IO>I de 101 reaceiou, lodo Ilt' am.ll¡':;lmaba (' 11
un solo beo:ho .....rjudrcml. qu e su......·aiJa a los deuia s 1'11 gra -
ved..d.
Come ..n #'1 robo, eote mente tos homlejdioa pe r pe t rados (' 11
miembr.. " del grupo <' ai' ln "ajo la sancícn de l es mero taüon.
El que mataba a un t"811"anO no cometia una eeclon punible .
, 1) "'-1 l/i..(J,.... . ' '''''10 1, p_j. 134.
(1) I nf" n d.doo al aulor .... loda l. .." 1(.>a.BI..... l/iA to·
"¡ti. .." ,," 1, I";,ji,,a 13ot .
- 2'7 -
solamente se eaponla a la venganz a de 1011 pnrient ea del occi -
so. ellpa Ooles pa ra robarlos era un hecho mu¡ licito,
cuando no hahia peli gr-os qu e lo impidieran.
En ninKUllo de 1011 dos C11 S0S qu edaba Intamndc el matador.
un proceso evolut ivo se lle¡,:-ó a dist inguir la di.
Iereuci n en tre muerte intenciona l i casual. La muerte COIl
cuc hillo se deaigunbn lui ('IIChi ll ll con lallza ¡ui r"rl.Vi
con carrete fui 11""",,11 111"" .
A la venguuaa t rndicioual <l Ul'ediú ta mhien dt' un modo
lento la compos u-Iou, t:1 daño s,' avaluaha en a nimales, ob·
jetos mobiliarios i adornos. Entre li ¡:!;' ll nthan
_que 11"11 las piedr as verdes i II (·;.:TII S. vuriadas ('011 velas dI'
uno i ot ro color-e ( 1 1.
La ta d ra de l homicidio vnriubu en conformi dad a la cate-
¡.:orla de l muerto. De ordinario r-omprendia una porc ton de
los bienes li d que mataba, í u veces sellan en¡.:l oha rse todos.
La negurlvu pura re sarcir el d ll l) O a los dueños del muer
to, t mia como consccuouct« ineludible et ""' /"'•.
Tan to la Ilgresiull d.' los orcuut.tos como la represalia de
I OR Ofí' Il HOIl'S, had an interminables los choques d í' g"I'UP OR.
(: U1I IIUO el homici da no pagaha i f' Il i a en poder de sus per-
l'e¡.:ui,)nr es, surr ia 111 I¡('na de muoue.
Al preeeute IOH homic-idios He transljeu ent re tos mapuches
por r-Lresurcltuieuto trudicionul, euIos lugnres apnrtados del
asi ento de aut or idad [udlcia l
Cuuudo húl o t ugn, se recurre a 1,\ denuncia.
her-idas se j uxzubnu con igua l eruer¡o que
el homicidio. Cuando 8<0' heda (aU n i ") a un miembr o de 1u
Iamiliu , la rouccion \"illdk llllru so mnnilestnba en la forma
del ralio n ñatco . En época de un estado inferi or de doscnvot-
vimlentu, se apli có i¡,:ualmclltc para las lesiones de een-nnos
el tnliou, qu« se conmutó despues por unn p1' 0\" Cd10S3 in"
demulznctou.
(1) n o. al,·>.
(2) Il Mo_ .... d\" toda_ la_ • .1" la I" O' -ilt,·; 1 .1,-
...
-_ 2,8 _
rna O varia s puünladns recíbldas por IIll i ndio en unu rfna ,
equivnlinn a otrae tanta " que da ha a 0>(1 il¡:TeSot ( 1). VIIchue.
cazo se devuelve r-on otro Igual: si no se puede tornar el des -
quite 111 momento, se hiu' .. en la primera oport unidad.
Cuando 1'1 leslon es gra ve, tiene IUll;¡U ' la i nrlf'lIllli1.Il"¡ OIl .
'Iu<' exijen 108 parientes.
La ne¡:-ath' il de cuncelarta da ba mortvo para n 'ritkar' el
"w/"n.
!l11:"t a con un inciden te para conocer pi prncedhuieutc en
108 as a l tes pe r heriol,lJl, En I se reuu ierun en HI' IIIf'!UlI' il 'O ,
cerca de Pnren, vru-ics indios ' 1 beber ellh-or- introducido p OI'
un comerctaute.
El c'lC' ique Coliman l"('dhiú repr-ntina i alevosamente ulla
puñalnda e n la cam. que J¡' dió el indio llumuir-f, de Ipiucu.
Folimnn quedó hnpoeihilltado.
pnrb-nte .\!aril PO Colipi, jd e poderoso de J'ureu, "Upo
lo sur-edldo, i al dia ;;i¡:-uie ute con sus sohrr-
1>1 ;;; tierras de Dumulet i ar r e ó \' i1l"ÍI IS i1ll irllalclI, de los qu e f u'"
participe ethcrldo.
Las re uniones de araUCaILOS, que se neomp.utabau sir-m
]'1'(' de horrur-herus. dith;m urtjen iuvariubleuu-ute a het-icta s.
i muertes, por las rer-r tmina ciones . pa laloras hirien tes i hur-
las quo 10"}1l"(-'l: ipit a ha n a las vías 11 (. lu-r-ho(:!"
En estas reuniones es cuando se puedo Ohst' l"\'iU" jit í mp rr-.
sionuhilid.rd fiip idil ,1"1 .unucuuo. que lo pa ra
alguu control sohr,· sus acciones i lo urrust ra 11 me-
nudo al crimen 1IU «nuú nc o, i 1I{'01l ecien remen te come tido. ElIta
impl"l'síoll;¡hill dau ius tantanen ('S la esprosi ou <l e la e-truc-
t uru nWllt:l1 del homln-e inferior .
(1) 1¡".. ,,,",,, l . I'JÍj. 1:11.
(:!¡ ("."" i E..·•·..". ,.[ "nt"r. Ha. lit ,,1 I" ' ·.. ·"h·
1". hall.." haj.. 1" I'''·' ¡"n ,lo, "'1". a,·",. ;".,¡",;""., l:"
........ 1". ;..a",d;,...i..,,,·. ,¡' o la al,l,·" ,\,. ' ¿""j'" u"'l "u" ...·
n,,,,, i"dia,j" a ,·,·I,·l,rar uu "f/;/ /" '''''' n"' I""" ,1,· la ,·,.... ·""'"i,,. SI'
1<.... "" 1I 1,," ", an .. . ,1.. .''-''' ' '' ' f" r,,,· ;" "0"'1", ·" . ;1, [". 1',-,,, "..
¡""·n,·. ru,·", ,, ,...". ;:!,,;,; ·'·I",r;,rl,.., ,I,¡",I"I,· d,· . ,,1,1"' 1' '' ' U"
i ndan",·•.
- " ';1 -
Como la familia ern solidaria de los i crtmenes de
8U 8 miemhrca, BOlia proscribiree por p...llgrosc e íudurno a lo!'!
que hnbiun meuose uhado con eetravtce los intereses tle
la conrunirlnd. Ot ros hui a n voluntarfameme, i a todos s" ICll
perdonnbe pariUl10 ulgun tie mpo.
Los pa rientes que hnblnn J"l\J:'ado por pI '111(' no ble-
nes, !le res arcinn qultúndole 8US hijos meuores para IIf't"v¡""",
de ellos.
Estnhn exen ta de toda responsnhilidnd i persecucion por
hr-ridas, una ctase de- individuos mil i reapetados pOI' los urnn-
canoa, que destgnun con 1"1 nmllhn' i n-aducen
1'01' cuc hllloro, matador.
gon mutonee quo ('1 temo r popula r ha re vestido de euuli-
Ila \les sohreuaturnh-s. Pe rmanec en ta vutncun.tce a los gol pes
01 e SIIS adverwu-ioa. i t' sta i nmunidad les dl lra un número de-
termi nado de ¡¡1) 08, I' nm renovas-la t ie nen que ctrccer a atcun
mito 1111 ser ' IU"l'i,lo. ('01110 ulLa IWl"m fl IHI , madre ete. ' pI"
11111('rl) bien pront o.
En el tnrc rvuto [le la de virtud invulnornhlo
i la 11111prt ... del deudo querblo. ' Iue,la corno UlI mortnl eu.u-
quieru i pu plh' gel' vencido cou r:I(' i1i,la d ( 1).
l' ll pudre '1u" horia o mutnbn 11 hijos o un IWl rirlo 1lsu
muj er, no culnn nuupoco hajn rllle p!lI;\l,l"o:>ia " 1
derecho cnns uet udium-io p il n! (" 1(' '' 1II1111 de los culpubleepor-
,¡t I<' derrnmnban s u i'l' upla ,,"111I ¡:; re (:!r.
eoneide rnba 1"01110 11<'10 d(' j usl k ia intima. En
ca mhio, ('1 p.u-rh-idic 01 1' 0 1111'\ «rnu-ion pII el iute rinr ,1 <'1 eru-
po: los p.n-lontes nnuubnn al pnr ru-idn. •
La j('lw ra li{\a ,1 rh- e;¡l n;¡ r-rhnones lI" nrijinn ,j,! hu-has eutr-
.. 1 pa d re ¡ 1' [ hijo por al !!lwil Ilwj"l".
( 1\ E" llO ' "' -",.í;!,,,,,·;,,,,.·, <1,' ,li,l in[<' ,¡,.,["" '1"" ,,1 ",,' ,, ' 11" 1,,"'[,'>
"" Ir<' 1"!1 '''''I"wl,,'. , ,lí,',,."" "" " {il'" ",.;ji",,1 ,lo, '1'1" ".. Jo,
..,. ..";" "•. 1·;..1,, ' '' 1''''' ''', 1'''' ,,,;,''',', '1"" ," a ,[., •·...'ná,'" """1,,. ·
"". El j,¡HI) 1.o"' I" í[,i,' , ",1", ·",1.. ,." ,·1 U.·.·" ,j" T.·,n", ''' , ,.",'oj;,¡ ,.¡
,., ,,.,, [<, ' 1" " " lO ,." n[r .. ('''1' ,1,,10,. í "" "''';lO' ,..,<1 ".... ;""", ,[., 1:1 1',,,,.;..-
d a d.. ( 'I\ U[; " "",ro' " ",,,<loa. ...,1",· 1". ,,,,,,,,, 1... .,, .
(:!) Chi""-I' ,íj. 4" .
- 1 / 0 -
El proc1.'dillliE' 1l10 sobre perjuicio por herida8 que existe
a 'lora en :r.zru p"' ciones ma puches, se red uce a pedi r I:r.
P"K8 al hechor o :r. I!IUS parientes, si ti enen btenee. Dado qul:"
cart'ZClIn de dios o ee nie, uen :lo 1!Io1liafaCf"r f'1llJ,'Tavi o, se re-
CIUTf>. la jUlll icill ordi nari a.
H<'('J¡j(>rria , - Crimen enorme. eepuet. qu e mereeteta ruuer -
11" inmediata. ran est en nao en la comun idad MIlU
CAna. '1M' 11l1l muer tes no pro venían de un acci dente-
slno de maíeñctes de in"illihll'll i de 108 vivos.
En épocas de e pidemlae recrudeeian 101 juido8 i la8 ma -
t anZAI!I por h('('hi('f'r¡;I, .
) lori ;l,1I los hombres por II,,<'('H{. ',," , lU'cion lnvlstble de un
Jo"tt'rif.. (1 fu,'rza por ('II('''''UI o uano,h· un
,.../Nf o hru]o i por r1I.1JnJ'N tI N" " ('11\'('1If'n1l1nil ' 1I10' ¡li t" E'jt'l('Il tll
un mal inn-nr-iouadc en la comi,la o f'11 IUlI l tquldoa.
Sacf' tl,· n'l ui e] ceremoninl ('<11111'1",,0 01,,1 indio para come!'
¡ bebe r lo que se le «t rece fuera dt' 1I 11
l'r odueida 1;1 enfermedad (1 el Ialleeirnieuto, ...' COllllllllahll
al IIIn,.hi o médico máj h-o. al ad i vino, o bien 11.1 ""¡""'''"t,op" ·
rndnr que p-l rilia el ve neno de la H· j iO::I\ de la hiel. lll'sig-na ·
b nn 1'8108 al nuror df' l enveneunmiento. quien d"llde eso migo
mo ,¡u!"f laha eondenado a 111 11l' l"le,
Se pedla la I:"lllreJ.:"a del delincuente, i e¡ UO8"
daba UII I>wlt1lt. pertenecer al mis mo del muert o
i la ern nms rápida.
rna n'%ha bldc. enndenaba a la (M"na del tneeo. ejeeu-
l"da con eetos pormenores; , :"'e 11" amarr a entre tres let\oll
cla\'adOll rríancuta rrne nre en tierra..\ uno el) litado por la
i a lo;¡ do;¡ por- las pie rnas, un.... en cada una,:'e
pone fueJ:o h.1;o )09 mu slos. con q ue If' queman tentameure
hallla qUf' conñeso 1'1 heeho i los ('"úmplic El illf..liz, PO' "
alJn"\'iar ..I IOn nE' IIIO ;o.p COllti{'llo¡1 IIUlor de él. i declara por
complII Al'I"' lfl toe pri meros que le vienen a l:' ment e, tan Ino.
eentee como él. Hec ha es ta fal8<' deelaraelon , 108 presemee f
trnepasan el peche con un puna! i 8ll1f'1I ('11 seguimiento del
(1) JI" r,.u n . , 1' 11 10+1 Kml..... dI' Ar.. " ,... ,,¡,,"
- 1 21 -
denunctauo O de nunciados . 1\ 1011 e unl es dan el mteec suplí
e¡o, no lo pre vienen COI, la huida i 1M" pe nen bajo la pro.
teecton d.. IIlltun poderoso ul men ' 1' "' lO!! quier a defende r ( 11.
En 10<'1 .\Il hnoll tie mpos dE" la .\ r'lUca nia al acuoo;¡-
,lo d... hf'f'hi<"f"ria ni campo i lo lalw,"aila n.
All Á por f'1 1100 1... ,11"" ".. icirl" 1111 hij" del r-er-ique ('aHI
pan "h.' 1l Ilit r alll.. vo. de la j llri," licl'ion d.. I' U"" I1 . Ha bia
do pi 1IIOZO rl '1i.1 I1 nle;¡ rll una borrach"ra de ehk-ha de mau-
1.ana'" NI un veeíno, pn C<I-.a 01 .. otro c'lI'i' ¡II" llamad....
l 'aill a1+'I ,
1.1("1:'" f'1[óven indio ll!:'riado 11 1111 'Inmieilio PO" 1."1 exceso
.Ir la llf' hitl. , i 1''' '' nnn I' i flil e u que "'Iliú vencido.
Ent r ó a l co rral i se all úrl'o con suprop¡o cínruro n.
<l e maleñe¡« " ¡'a ill lllt·f. j unto:. 1111 je ute i al
ve nir- 1'1 11111 lI1l.:: u;pnte sonrc aqu él, que 110 sos pec haba
pi prli ::r r o 'l ul' 1" amona za bn.
Rmll' a rOll II Il rur-n, lo suc-u'on ul enru pn i lo lancearon.
a nill1:1 h'lI 11I11I1I1'( 1I a pode r ,11" I,," a¡¡¡¡ lI l m !("lI ,
La dili j"lll:ia ,1,' P,11'f1 los ¡¡ClOlI eI ('
hr uje l'ia o d,' da n" por \' PIlf'IlO, ohl"llecia al miedo (1"(" tnrun.
IHa " 1,1 ('f)lf'O' th'¡,la, 1 el peliaro IllIe " t'Mioll nmenuzuba .
hoi las prúcli"¡¡i1 suhrp dI"
malefk i08lWl' int ermedio de 1,-". ndivluadores i "''' I:hi,, : pero
ha la penalidad ' ¡III' se uplicnb. por estos cri
mf'llt'l! El ma puc he co mprende 'IUl' (":110 lo arrns
Irana ante jueces i IDespondrt a al p"H"ro d,-' una pr íaion
i se COn fO l' llll\ co n la impu nidad de1 da o",lol', e n es pe ra de
i engaree all:lIlla vez.
,,-1 00"' 0 ' i"''' Hliddü••- Como 1M" ha ma nttes mdo e n IIn ('JI-
pitillo ant('nor, ent re 10;1 a..aucanoe e t ecunmtemo del pudor
110 e xter.. sino en estado rudimentario.
F.IItA dl."t1ci Pllcl a moral i p;¡iquica en la vi da de ee re pueblo,
etlplica la eoudtcfon de actos inll i¡"'1li IlClInlell que se asignaba
a 101l ¡\'entadoll eou rr n las ce- tumores.
(1) d,' Vidnu......, l/lid" ";,, , t", ,,,, 1, I,,¡ji" . 32" ,
- I U -
Agi, el abort o provocad o i el iufnntlcidlo CII -
rec ten de enncton moral i j ur il\if'a.
El pr imero exísue como hecho lrecueute i siempre fut'r;¡
del ma tri monio, I ,as mujeres lo provocaban con p'rba8nbo r-
nvas (¡'/( tilllh" "" N" J, o {'llJ'g;\lldo",' la h<l rr igo3 con el P(>80 del
cuer po en una " a ra hortzontal.
El cronist a I llinu...e cueuru tI"e panl oeultur el embnruzo,
la;o. mujeres solteras se !lpr(,lahan ct vie ntre con fajas i eu 1'1
momento del pnrto se ocultabnu en un bosque i - murubuu
inh umanamente al hijo de sus entrnnn.... Otr as \'I' ,'('S aban-
dcnnban al recten nacido donde ill¡;:,uíell lo roeojieee.
El hijo ileji tuuc ten ia el nombre de n,(h,.,j.
Ejl'l'ut.'l.ban 1' 1 ínümrtcid¡o arroj and o el recte n nacido ,11
agua o ah ogáudolo 1"0 11 bar ro (11.
En tiempos pasados t uvo mayor eetenston {'gl e delito que
en la "poca act ual , porque I'ull"aha en la", prúct iea s s uperen-
ci08;18 mat ar al recíen nacido ' {U" ruese def or me o n une de
los jcmelcs J, eOlle.. bldos hajo la ill lhll' uC'ia de un
que era una cla se de mil".
Ejecutaban principalmente el intnnrfctdio las aclt erne paru
ve ngarse del ama nt e que las abandonaba. A la perpet ra cicn
del acto de ma tar al níno St' a¡¡rre¡:-alm una práct ic.a múji ca
estravagnnte, en ('1 ídlor ua con la pnlnbru ' ''''1'1' '
"'1''' [hacer eemlfido como el de l maiz cuando se t ues ta ),
COllsis tia en castrar al 11111 0 despuee de muer to 1 tosta r 10\1
(organos jenhales en una olla sin ueo. Ttene es ta operación,
ejec uta da por mujerea, la partícula rtdud de reduci r a la im
potem-iu 1II sed uctor, aobre ro-to cuando produce un c1I1IS'tu i.
do dentro de la va sija el residuo eulciua do.
Era una ereencía jeneretmeme aceptad a entre los nrnucu-
uoe, i hasta hace poco hahia Individuos arecradoe dc aton ia
jenital ode necesidades amoroeas ruut lilllguidas qu e se creía n
vlcttmus de este maletícío. Amonto Xallcu de Quenque, cer-
1.1) ("for", ,,. d..d""IlIIlOll ,,r I",r ¡" ,li,," '1"" I'r......uciu "n '''1.. ¡",,¡.
d,'''l '' .
( ti (" rur",... r..,·(lj id(l' 1"" ..l l<ut<>r.
- U) _
"a de LOll ÑUII'fiI , Na recouoctdo ent re I' M ind ios como
tal (11.
¡':.'''l' r<l ; r ¡"lm·;6/•.- Toda cópula ' -ioh'Ill.1 (,..íNtNN, Iarz.•u )
MI." .'Olulid,·mh.a vomu un perjuicio i 110 r- otno un atentado ;11
pudor. " or 1.. tanto, $O' abo naba UII I':U:o eeuveucíoual .
10:1 vtolador, aumeurand« el llIonl" de lo p;1::a"'" podia
'1Il,-d."lI"M' d..ll11ilin unelllfO con la mujer,
al 'IUf' I>f"rp'·rra});) un r-etupro como individuo
que no .Ie la inr ..::ri,Ll d d.. llllMf;ll' ulladl'll memate-.
Cuaudn 1t)1il Ilarielll,"" no se r esnrr-iau del perjuh-Io, se ven -
¡.:abllll en 1" primera oport uni dad ' tUl' ,,"' lo'>! presentaba, en
,)I:tu na borruehera de ordina r io.
1I".'¡"/it{,, ,¡, .ud",,,;,, , ;lI rr.r".-I..1 r unden<'ia a raucana
....'notOIIUIlO'(' l'l lhl(' a un p¡¡r,1 los a,'("8 iuruuudos. Sus a utores
...' esponian al desprecio pú blk-o, a 1,1l! hud a!! i murururar-íc-
nell de hOlllhl'l 'lI i mujeres pero CM' ll t', 1I de toda 1'('-
p rl' ..ion. Ta l 11 los ajo'tl lel! d,' ar-tos h""tiall'lI.
xin 1"\'C01HK'(' t'lI" (''' 111 0 il1'<lilud ntl IJli hliclI, la lM' dl' ra"' t ia 8f"
Pnll' lil-uhll 1iI11',' mt'm., por lot:l //I(I..hi., ' \U(' vest htu mu
jt' " i ma neja ba n a su ludo un runnt-ebo
Ado' ma l! ,h" 10l! ", <Ieh¡" hnhin a h,:uII" 1l llllj.'t"" pnsívos cono .
('i dOlO t' n 1,,11 co n la es preslon htlflll'.
h U"' lIto ,'aia tnrubieu " ajo f"l l"''¡o d"1 r idj, 'ulo. Al caet.
que lI ul'lIl' hre;t1 de II U:lda " 1I , mU" ¡' IOf"11 tlO!I:..', le imputaba b
o' r it k :l d,' II U¡:r ul-"-' rf"laci oll{o'¡ ('011 I.I lIa hija, por lo cual 8"
burlabn su jeute de i su autoridad 110 ,-',11;,1". I"f"n'stida de
l odo e l prestijio qu.. le r-or respondia.
Cuan.... la unton mce sr uos a " ra entre dOl! hermanos, e 1
jele de 1" flllllili;, podin awtarl o,¡ i f':Opu l,¡;,r 111 hombre. :-;i -e
('frelUal o;. entre hijo i madre sin m' lri,lo, no hahia para ell<);'
"ino E'I .Ie.oprt'l.·io; mas, si esta se ha llaba (" I"",da. el padre i
"¡>OlIO ,¡u('(b});1 ('11 libertad de ('a llth.:a r i au n 1II;IU r a los in-
('('IlIUO_
D".f","U"d ,,1jt{,.- El pode r ilhnitado de ..11.\"1.11108 caciq ues
(1) , '" ••""'1......1.·..·"bi..rI ..... " .tI · ¡ti' ... Ii;.;'''·;'''' '' . 1M" .·1...",.,,,.
11",,,. ""·nj;,l,,. 1M" .·1 ,"U"r.
- 12. -
habia creado una cut .. de cn men especial, la t rale ion 1'1 1
.ide.
En todas l/u Í'po<'<\$ tle la .\ ra uca ni" llbre hube alllunoll
('at'i' llIl"Il cuyo poderío al Cfl mUII d.. loe otro>'
jt-rt"8. I,¡..n f lN'lOle por eu mayor f ortuna, que 1<"8 proporciona.
lJ,1 lIup"riorl"'l' "ll'mo'MOI! ¡J.,. def..n,oa, .. hi ..n por 1" ¡,,...It'("('ioll
'1'1(> 1<'01 di s pt·II<oóI reu. ("1 ea mlli.. ' 1" s u a,lhf"llioll. lall eotort-
dades l"Spail "l;hl primero i d....pues. Hcvesrido..
•11' pt<1II"l>I" U f"l'lr;....rdtnarta , e xa;"ra l"lII 111 apl tca elou de 1;1
!l"'lla l.">I 1'il" l.lOOhre to do para 1;1 . d..r..."('iull ''!J que det. ilil.'lhan
"u fU"l'%i1 a rmad... , 1 .
t:- 11l ' ....·ull .. d del !/"I ... ¡>Odt' I'f"'O IU' ·O. por e¡.. rt n.
!llall i1 ('l'nlUwi o en 10.1 tiempos 11<" I{lIe lT;l.
El! 1,,11dotniui.. s <11'1 t0Tl111 11 U<" lo.. (";U'iq ut"fl no .. :'Iilllia , ,1
dt-lltn de trnieiou.
ETII ('S' II <I'·ill..altad a un j ..f.· U" r,,1 prepond erante lo ' Iu,'
lIi1nmhllll 1"" (' I'UUi"t;"l ('1de-lito dI' mucicn a 1" patria,
rr sonlon no comprendida por l"l! I' u,·hloil hÚt'I 'lI l''' . (:! ).
Eu 111 e!<ClIla Uf' d...li t". (' " Ulm l a pruplednd oeupabnu
el último hll{llr ,,1 abuso de coutínnza i lal! 1I1' lI d ll ll . (' omo i'."
equiparabnu a l 1"0 00, sottan 4'''11 l' 1 N"'("1l (,WlIId"
el moutu d,' lo ndeudndo ml'rl'd ¡¡ tolUal"M' el! cuenta . De
ot ra m;ult'ra venia l'1 a plazamient... ¡milla que ..1 acreedor
en('untrllra medio dI' ha ..eree J>al:"llr.
Las injul'Í;l1! i lIllra" ios de hecho que no Cllllllll hilll leaíon,
carecían de l:"ra,'<'dao.l : «ni en tre ellos l'8 afrenla boletada..,
ni palo, ni scrnbrerazo, ni mentis e j.:). l 't ro tanto eucedia ron
101 di ramacioll i la ea l urnni a.
( JI In..-ípci d..1alltor.
(;?) \'...... .,1u pil b.... Ia,no-na.
(3) R...h. lfúic.riJI, lOmO 1, I"'j. t 34.
CAPiTI :I.lJ XI.
1:1 111I10 ,. .. 1.. "... r. 1 .. .. .. . tI • •
j"''' 'ml,' ' . '1',,1,,', ,l., 1" "", j.·r.- '1'"lo,¡ ,,1i""'''1i,·io.-- l J•• 1:1 l" O'
I'i."\'''' . - '1',, 1,,', ,,' hjin.". E,h·" . i"" <\,. la. " ..,hil,i.·im,,'"
tAl moral lIr,llll"tllla oI itl.' I't' df' la IJ,1.l" pra l'·
11(' .111 10li puebl..!' ndol aut ... I(,....
•\ ("10" ' ¡Uf' "'f' 1"' ·1.1IIall (,I'i;nitw!f's par" f'1 " I'iIN lo ,·¡\"i1i1.lt·
'¡". I':tri! la su"¡",I", 1 in.lii.'na "0 11 !l' jitin'''!l o porlo un-nos 1" -
l f'no<l " II.
XII""lro" ah.. rijr-n,,,, un 1""'..... " ,11'11' tina noción r fnra rlt'
las itI""1I .1.. 1 hien, de \;1 j";li("i.1 1 b ve 1:\,1 . prlnr-tptos run -
(l ur- ri jf'1l la ('oll('il'll("ja eu tm. :O<U mora l Sf' d.' r\·
vn . (·"U)II ("1 d' ·ff"(·hn. do la ... r·' )l'i.l umhn"'l, dd habito. ' IUf' t r a-
zuu la dl ...... ·.·¡,,11 de 10.1,,; los ;". 1.. " <1.. la \"ir\a t'(.I('('II\":I.
I-:"I t' eonjuuto ,l.- n·¡.:Ia" <\ " Ir:t,lio- l"lt . "Oll"'l l" rll1l enmo 1""
prind l'ak s ,h,IH" ...." el 1"0:''' 1'' '10 ..1 1""' 1"1', " ,,,,. allh' pa "ad o" I
211 r it o. reñercn :l la r"rma i no a l {nn.'n <1(' In,. aC'f' lonf-",
al temor a l i ,, 1 respeto iul ....,-...a" l'l 01 .. la rl't!l a M·
!t' r¡"r.
1.:1 f'lItid a .1 n)un\! I...."i<l .·, ..n .. . ..n la tnmuto.
Il" l" l\ll' li(' m' 1''''' l\n "1 illt ,·r.." j"Il" r..1. st n romar ,'1\
t' lH'nl.. 1'1 l'ar l il'lt la r: nuunlmoutr' ,,1 i ll,l h' i<! ll" lW
hr.. 1",1,. I'U h wi" lI all li ::: u,\ ,1,' l..
"lIa urnu parll" dt, I... usos i o.!."IOtI llu l'"lq:l:l '
, 5
- u6 -
doe pr He'ri tw- n lo que no debe h:lC'i·ull'. r-nnjuntc .le pro -
hi hil' iol\r s constituye la moral Ill'¡:afi n, 011' lo,. pllt'hlms no
• q"l' 1:1 elnol:rari.a oIl',.ij:na con f'11"rmino jl'lIt-rico
l a"'" (IOIn;¡J u d,. la J'olillf...ia .
1.0.0 1'"",'f"I'IOlO d., ('>11:. moral de ;11,"1f' II('i" IIM d..hi.. ron ;wr
numerosos 1'11 la arni¡:í1eda.1, "i lW' j uz.¡:a por 1_ tnnnitos reel-
duoe 01e 1'II.)l1 4u" POl"'II'OIl '1 "''0(''' '' 1'0"I ..ritlr(',I i aun a la

La I""lrua dt'lIf' ahora una ....I' ......ioll rUt Tll indir- ..u- el tabú
araucano ¡A_lO'" -9";. !Wr malo, vedado).
Se aplica a 00,,"' " mili ,,"aria!!., ('01110 1l<'loll.. objet os,
personas i nombre... i !!.ie mpre Ilil:ll illl'a la prohlbloion 01(' hn-
oe r all:o con cari<-If'f euperark-ioso.
infr:...cton de las illl f'rdkl'iollf' ll l raia la muer te de a l-
guun l,.. r801I' t, I'lIff'rmf'o1adf'll, 1"'11. 1.' " 11 101l lIf' ntlorali oll i ot ras
r- alamidndr-e.
Snhn' lo,. Inlrnr-to rcs recui.ru, por 1" I:ml" , llf'\' f'!'aB r<>pl'(,.
sio l"''' ('lIando 111 ,0 conse-uenclas ¡¡ la comunídu.l.
E. .. r'¡,.¡1 11 1 1"""" ']110' In e x¡..tNl<'ia ' [[' l' as ados i
vij"lI lell 1;11)1"111 ('11 la fami lia ill'lljl'lla.
1i,J.
ú
.1, /.. "' lIj,,..-Sohrf' la mujer 1'<111;11111, [' ll.\· a
('onlli.lerah<l como ,1000 r f-d lO.Ift 11l'''l'i.·.lad ,lo:' s u du eño, ha n
recaído nuun-rosos tnh ús en lalll",1 ,b"ioll"" ,10"\1h ut:l tnte rto r.
La mu].. araucann callad". 1'<0011U 0:'0lI.:1 tub undn. no podiu
ll.'('ihir alorazHtl ni 100.1\1<' 09 .1<' ot ro 1I0m"r.' ' Iti " 110 fu(';\(' su
ma rido, pO.Ji;1 t ampoco ff"Ci"ir ;¡ \1 11 ('"lrailOl a so l,,;¡ e n la
caM. lIi ....'l. i1a r ('(011 hombres 411" ti.. Iuerun pa ri l' lIll"!o.
I'aral;l" sol t.. nUJ i ca;l."l>lall ern lah" \'i;¡j :u llt.la" 1",rl<>8 ea -
mi nos,
R.>J.oulah:,,,,· Whli eur re los a ra U<':UjOll anli ::uull prouuucín r
<'1 ncrubre dr ulla uiü a, cerna e] pe ltz ro el... mori r .
EIl ..1 lahU'Ijf' oI.. lu p.'l. la hra ll ell lraloa tumbieu <' 1nombre .Id
p'mo 1:I1I1I"l:r3. quien "" .. "p..ni;l a Il\'rdl' r lall lTt ' If'IHIl
al pronuueiar!.. \ I !. So' reem1'1:11.,'''" 11 ,",,1011 n(,ml'r+'" (.IOr orrae
d""ijl.'liadorH's.
( 1) ( ·......i.I• •.
-
01
7 -
La mujer I¡Ut' eouñu llol",..'!! ,1<' parl o in-
medintameutr- S, , a l'l't)jah:l Inern ,1.. la r'nsa dUl'<ll IIf' odi o
d ia R. Alumbruha a la ol'illa 1lt'I do , aRi Rl il\a \ )1)1" otra ln.lla
i dospuea de hnrmd:l, al tronar. Torloa tr-mlnn con-
l a j ia l"l\tJ I,,,n l a enfl' r lll(', la, 1 ,1 , ,1 1':11'10 11). purturfcntu hu-
d a la lu'l 1" .. objetos 'lIlE' IO{':11,a. ]J"" 1" '1111' ear-luinn Iam-
hlen 11<' la I'alla ,
Su p(,I'I' i n'lwia ,1,' P" l" lahuaj" ha ..itl" l a p,.,i rl iC' a de Ila, ·pr
11:11)a l"l'" ¡, la IIll1j" l" lumr-diatnnu-nu- d.'1 alumbra -
rn i Pll t " i áutes 'le tlU" 11" lnecrpore tlp 11111' \ ' 0 al la
r;llll i l ia.
El la va do teuin la l,rol' i" oI a d tic suspeudor (-'1 tn hunjo de
la mujer.
E1I laR lin" a R,1,' Imn' mt ' AI'" illlll.' ,l illl n la lll11 jn f'I' :"\ 1'1111' 1.
Ha hia i mer-ür-c iou mntrimouinl 1'11 11'" l it) i solulnn i \"ir""
ver sa, entro prunos hijo!! ,ll' t i,,!, vnrom-s o hijog olr vnron ¡
muje r.
I' a l':' t' l J:lh'1'J""I'(j ' tu-' SI' IJI"'para1ou a ""lra r 1'11 n l llll' lu, a ,
8" r Ollllit\el" ah,1 remporalmenu mhun.ln muje r (1 todas si
tenia vat-ins.
1'¡¡luí " lili/..,¡fiei".- ElI r l X\"1I l'x iHia d lal " '1 tr-m-
pnrnl , If' la sa l l'a l":1 Ins 11il)"" " 11 h'A :iliIllPIII"S: pi ,Ip la "'11" "
JII' ¡ Jld IWA('¡Jolo, ' lll f' In" I',,"i n 1"'1'<' 70°""" " ¡milil"" . l' ,u';¡ lo!'
,,"1' \"p,b ha a Ril11 i m w ,.¡ ,1 , ' 111 ,'HIl" " dI'
eunnrr-n <':l1I11':0In. 1.:1 o' JI 1:1" l'ip t'lI:1" 1lf-'l lI ral il.:l ha
los p f f-'{' IOS d,' lil ...,1(:!' .
Era 1:\1,,'1 l' a l'lI In!' hUlllhn' " ('1I111'1I 1':<P 1" ,. lit', I"" ... n11 'l l1l' :<P
tolllah:m 1.." a lillll ' 11 1" ", I-' n r ' III'-' ".. , ' '' l r a i:1 la 1I1,",l ula ,1" lo"
1111""" " tlr- la I W IIIIl i s"hrrl""lIi:1l1 la \'('j.,r. i 1:1 ,["hil i, I'lll. En
t' sl a prohibicion 11" (';'I 'lh:'lL iuclui.lus la" Inlljo' rf' '' , la" t' \la l.·"
11 " p, ' rjlll l it'¡¡I';1I1 a 1:1 co muuid.ul ,' 011 I' U '¡ .. hi lita m k lltll.
1.0:< \' I'sl ij io,: <1 " " Al ,.. l ahil 110 Sf' lmu h" rnll lu ,11'1 I", jn <' 11
la" a i.::l'u\,:lt' i 01,,..,, ". rbn-v¡ l' ir' 11 Ir-s.
'l'ahú s nfiuu-n tir-los son Ims l;] "1 " 1' (' '' ' ' 111 (' 1.:tl'lI l:I'; mujeres
(1' l. 1, l"iji,,,, Hó:' .
(:!) ... , 11..;.
- na -
t' 1Il1»l rBt:lI<1al! 10ll orJr31100i jf-nil... ¡,,& d. toroe i '.... rd"rn_, 'tUl?'
pU....Io:- II dl'ronll;' 1" l•• 0.1(' htjolt; la l'l1rnf" df" nJlimal f""II-
Iruhl'l..no t 1...,;/I' ¡w,1J, 'Illf' eomunk-e 1.1 /l;1I"rnml id:l<1 al r.. to,
t J(Jl!I hllf'HNI do' t10l1 '-{'III."'''' j(olll'nl.I.)1"'f"8 o.1 f" .i<'m..IO".
I ..u rrul.'Ul i ('<'Iu""lib¡'... "1>; 111'1,,1111'1,....11 flhrllll enm tno 11
otro lupr, IM.'Il"OII"i ,h·rahall \"1,,1., 1./1_. por 11I l.ro"I\hili.I",1
quo' ("i.nIU\'¡''''''·U 1,1!:ul1 malo·tlt-io.
I' e r w labw.dlll 0.1 ..1 ,llIilual "" 1111 C'<"II1,.i.le l"Jl.lo po r I.. in-
diOl' hll..I.1 NlI liltim"ll eno.. ('1 {'11('lIo, q ut' , po r quehrarse
para la unn-rt e de la res. .. 11....1... I' IWIll'ir la <li ..I...·Il,·iol1 .1...
l,llI n 'rlf"hrIl9 l'{'n ·i.·., I..s 0.1(" 1 hombre, "11 ulla (,llida "("11111·
-Iuit'r erro accident e. "'1' UIlIl o(I lI ig'ualmento ,.r"llitli. I.»¡
1010 _ , ' 1111' trnen ("1 ("ml.1.11ulw...-Imiouto rh-I ('11111'1 10 i po r
10 1,111 10 la \"('j.,7. prematura.
1., /,,, ¿, /' 1l .r"I,¡rJlld.- l'a ra los r-..lrnO!'" la ('I(jlll .. repu-
lab., v....1;1.1'1. Xndte p",lia entrar II .. I\n ..in permiso dl'l l"f..
0.10:0 lB rnmilia, aunque estu víose Rutll.
Un ('Hl npu ole ..il' mbm e ra lahli 1'111'/\ lo.. ' 1111' no
p -neu....-inn 1I ID farllilia. Entrnr rm' lh' ;¡l1I"lII '" a ,-.¡ r-un c ual-
quier pn-t cs to, equivnlin a viola r una prohihi "¡oll Iradi l'jo·
nal. 1' :11 la I'lllldil'i oll h.ll1nhn " 1 .... rrn! d.. Ilni-
ma l" I .
7.,1,;, rrlij.......,- En €'t<1'" .-.r <l '· 1I 01 .. proh illi"¡ "I )f"'l " llt r,.haTl
la illl. 'rrul,,·i"lI el.' UII a cl o i j Ult:1l II In ehu....a f'11 ("1
airiu "11 -.u.· .1... ord inurto S'o' 1'. ' I,'hnlJl 1.... H!fW,,'. noI r" ':,lt i \"11\,
i d"",,1. , f"ll t,' 1'11l1ll" ,I.. (·1 r"1idl(' d., ma, lf'rD, a-I", t.. mn ,,,,;11 ).
t:J mi lo 1';1.;.-1•.-01 (l' ulf"hrB al ;¡r1n , ti' la l, ú:
nadie inten t aba mi rarlo r-uando lit'" _pel'lml., ' 111•• estuv¡...
ra I!'Il I\lltulI p;lrlljt'.
t:J jut'l:" 0.1... chueca en LoI 1l000hl''' l.:lh" tabuudo, p"rqUf> "
_'1 ho rll 1I01. 'I1l1"l ue lo i'r¡>Ni l'oIl h".. lol' "ruj,,, (ra"'.).
Tabu l"'.......tu.. , j ,IIII<'S víol.rdo por 1II0 tÍ" O IlI::UIlO, !W 1'1' .
ptllahall lall i 101\ ohjl' l'" eol'''·I I.loll "11 " !Iail. Xo
hni recuerdu 0.1,' 't ll" UII indio .... hll,\'11 Itlf"(' \' ¡,lo tl tornar In!!
aolonl ' " d.. 1,Illl a ' Iu" se r-nt i"rr'\11 ('011 r-1 " Il,t:lw' r.
Todo u-eoro !'lIt..n-ado. {"OIllO mina!!, 1,la l..l' sellad.. o ela-
- 1It) -
h.... rndn r ll a,lorn "" i ,It' m.... ntnr, 1111 Inhl'l
111l" Il:a ili" p....,lm \iol.lr, l ." dI' II''''''r"" o la
ilUl,l1' "1' \ f·llll' i ....n ,1.. su ,·'I¡i"l l'ndll. I' llllllllh" í: 1'\ itllh1"ml'o,
", 1;, Iml"II, ',
('orn' l1 itll ' llml'r,ll,I,·. on I..'t,,, 1"" r:lmal(';¡ de
la r.n:l l ¡lo .. n 'jl ,tI' r. llHWI'IP IIIH' hu I'f'h"" ' -"lOi'l";1 1,.• '- í" la -
d.. t·,·" d. , m' ól p r.. hihki"lI I;I!I ,... ·n·r" i 10111 unánimement e
.• apuutnr !1I, jl.
Troruu ju- uu 1';wi'I' I" 1,' erun rl·l"lI .... i..u, que r ""i ,ha en
\ ' Uló' '''. " ·l... ·d"n silu arl .1 a l 1"' 1"11' 11 ,' .\11 /0: 01 gll"lrro. To -
m.•i ( '"Iil.i, \ id;1 "n 1' .l h l{" lhu.,. 1'1' 1'('.' d, '
('"Iipi 1r;I" ia .....,..ji .l" ,11' ... 11" allh'pa. I"" la Ira.lj' ·i"u ,It- qu r
1'11 '¡ "Ha.• <l,' eu i "11 1111 J!Mai" ,I" h·r mina .lo,
I' xi ,,' i., 1111 "1I1il' ITO J,' ,1,- 1,I'!l a . I lI d l ;." " 11 yerno ;¡
1'''' r''' ·I'I..,
EtW.llI1i l"'II"' II"" al I'fou"al, ¡,lu, pr .... l·isl ...." ,11' "nn¡:rl' i
(',In", ,1" ""l'l¡""". viuo i " 'c:ua nl i' ·nt' · ptu-n "1 uuto ' lu,' sir-m-
1'1'1' ('!lid'- l "sl,," o-ultus, ;L' 11l1 1111 r-uh-lu'on SI'¡'::U II 1'1
oJ " dl' <! l'l d" j" C" l i l ' i.
I h' j ' Lroll a 1111 1'1,1" i (' ,I I-arOIl uu hoyo h"g
1,1 'Iu,' ,1i1'1'''1I vuu l••s on j..tos, ' 111" llevaron " In 1"1 1, ', 1.
.\ I IJ<Jl·o rir-utpo mudo, CuUI,j, <1,' .·ur,·t'IlH'dll<l ' lIle lo l ué
en vhl., ill<l niduu I-' rú ha hk lll l·ll ll · . Tromu eo r r¡ó la
misma anerte 1l< >l OO d...spuos; d.·V' d. , " xislir con (,1 a b domen
enormentc dilatado
l't·r h·... a las cosas w hlladas los alimentos. dinero t
Olros o"jI'lo, ' 111(, ee deposltabnu " 011I 0 ofl'\'ll,la eu pie-
' I U' · r¡·J!n·;I(·IlI.. b;m un mi l u.
T..I.,; " :lr;("01<1. - El indio uU""l\'jlh" que la carne 1"0des-
1..1I1l1... W a :'::lIsallllh,l_ ot ,,;("n-al"Í" u lo imlu"¡" a
J'-cl. lml'la la h ll:lda po.TiI los serubrudoros, en el momento
'lul' J!l"H·l'·d i.1;1 la d, ' e I,a n: ir In.. ltl'.UlUll en "1 surco,
, ·u res iduo rtc cnrne o de ¡.::r .. s.¡ a,II"'I'i,lu;1 1" mano putl ia
1I1' \";lr (,1 J,'HU"U, 1,' Ulm It{',; l(' r uiuus" .
Tuurpocc se permirlu urroja r a un setnb rudo lu.. despojes.
f,·t.¡I.... ,Ir' un.r enrunna ,le p"I'I" . 1"''-'111'', ,' ''1\10 proced... n-
te.:¡ tic unu lJertioua laullada, nuíuu I;a pesrc de la" plalll as.
- 1]0 -
~ i se ra..tr&1T1'Hl ,,,' clf'nIPllu'nle en la vida reservada del
indijcllit tolla,; la8 prohihieioues, IlU enumeracton ~ r i a pre-
lija. .\ qui Ió< ' hall apuntado sólo las que se uotun II lfl protun,
dizar detnuslndo s us h:i hito8.
PARTE SEGUNDA·
E L ALMA A HA UCA N A.

l •• •n . j i ...,
I d... .it' "..r.1 <t r l. m.1ji " "",,,.''' ''.. El ·!',.. d..l . 1.... ..",.........
• r. lI .... " ,o•. _ I "". h"" ' ,,,,,,1I" n ,.. El IN , •.-/,i auÜ'
JI' ''''. - El ,·,......" d.·r<. l' " "' it ¡,-n, I' t·r.. ...., d.' 1", ...1...,-",1....,..,n·
Irll ].., l...d ,i.·.·...... ".h.·;".... d" 1... _;;.: 1... X\ '11i X'"111 .-
l.". ,,' ",./,i .1., l ' . 1<' 1;"11 '1''' ' 1", ¡","]', j",, .. ., II 111 ,],. 1"...,..,-/,i.-
[uid,...;.." , j, . ]" . ""... /,;. El ",,,,.,d,,, ,,_ El " rh' ", li.¡n;l1"rio
,l.,] . i::l .. XI X i ,]•. 1" Mt 'll. l i,j " ,I.-I.,. ,,""'/,;
l... ,-ura,'¡"" ,, (,1"""·/¡i /,,,,. ...Ii,,_, (·"' I,i,'i""•. .10,
¡" id",-;"" ,l.. In "" , ,·I,j. """""1"';"" ",.,,";, " d., ¡".
"rup... 0l"" " ' -i"' "' ' .1.' ",,,ji,, · ;"' 1',;';.· - !'.-c.i.h·, i" 01,-1"
lIulji lllll¡.n· ...·"lo·.
La j,jPi' madre 1'11 1'1 c" nj unlo de nociones 811IJN1l t id 08.i l 8
hall a en la majln.
l' ara J>OIIe rse "11 r-omunieacinn con 1011 f>l;!.j riW8 benerae-
tor ee i ne utralizar la aceton de lo.. malos. PJlnl cs traer del
cuerpo IIUIIMIIO los h""hiw 8 i l,roll"sl ¡"llr ,·I¡...... venir, ha
lll."l.t'lli tll.lo por!Ut'Ii OI"(''' l u úrjico s, ma ll il ,ul llol"i"' ws o!eter r ui-
- aja _
na das. euntoe eHI("adort'S i da tU;1l8 !!.nl:ta <lllll. IIa necesttndo,
aj" III""" iniciados ' j U" p<>Il ::an eu loa ri tos
da!'ilio'aclool ....j..'1I11 1,1 objeto. Talt';! op.' rat· illlw>! i operador es
fon uan lo" elem..nIO>l ti,· In 1l1;ljia aralll·;llIa .
ra-eos 9011 que .·IIt;lI' I,·!i:4<UI ,1 la íusntucíon en
pucbtoe (1¡. t:1I dl.'("to, IW m;ll1itll"'l n (":. ..11..
I"l"9f'rn.,la i <u l';ulÍ ell'r .... >K\l'i ¡I :: 1001 hl'l' hm'l mil '
jieos son eI f'l"<'ull¡¡,.lo, como lo.. >l<1(·i.11. 'I; ¡ relijiosos , ,1... l a
al ·ti ddlld l"U1l"('l i\'a ¡ no d.. tI ' -011111111,1 d.'lm:!}:"u. E!I lI:.::nll'a-
,..¡"ll.... 11 " bi ,' n d..,.arrolla,l'llI c.r'lIIu 11' a nHI' ·¡III1I . I.-.<la 111<1-
lIi r""I'U'¡" tl ,11' indh-¡,lnali,.mo flllt'<la ¡¡¡!lIada, ..In s aucíou. Ilt'
modo 'pu' la8 aludnadull('>j i i'l'ul lmh'Ill"" lh· 1 m,i jil'o ....111'-
j¡1IJ eon t1d"lid 1ul la (·...nr-iem-l..\ 1"o1....-nva.
En 111111 informal'iolll";l ; lIlen ' I" II" 1I I",r revelar-ion 10001",pí-
rllllll. E>!lo>! Ilj" Ut!'11 [" s umiuist rnu 1011;1 MI I'lkada,
.\ I,a rf'C.·e l, ro\' ¡8I,' etl SU;I ,11,li{'al'ill ll(' " 1,r."u·l il';' s d e 1;1 lila ·
jia lIilllll:ilil·a . ' lile W Il"<) d,' 1" " 'Hll llo!"l litlad dll 1" " " ltjt' tOil a la
pcr s oun ' IUt' tes Ita llevado. 1,;1 uectou ('j"l'd.l a eu Jos prime-
ros ..luu "" hr.. la ",'¡.:ull, la.
l.a mnjin ha ,.,.tad,) ori j inarianlt't1h' nsoei ndn 11
la.!! re pre... relijiusas, 11 la ml"t it-ina . la ju ..til'i a. a
muchos IIclulI r-eme el jUl'llu, la hu-ha, i Do lal'! artes
l' mhr iollllrilltl, como e l can to. 111 d>llUIlI i 1II mlill lt'a.
El pooJl'r tn.ij ir-o iIC obtiene por la inir-laninn Inr¡:-a 1 meló-
di("1I d..1 ma):"o, nj"'llf' \'i",inl" . '111" vlvta IInu' llI ai'\hl do 01e 1
grupo socia l I '11l1' sle mpr.. ha 111010 1'1 ma ll 11Irrt' la tnf' nle 11('0
ndkl:ulo r oll r-l eje rr-k-ic de sus
I>ara l."'lu,liar co n (' xacl itud de la ra:¡;;l
sobre la m'lj ia, 1:1 refijio n, mit os . muer te i \'i tllll juturu, se re-
quiere couecr-r p reviamen te el {"(>Ele"'I, lo a rallcallOucerea del
altun.
J',úflllldi¡.al lllo ..1 conj unto 01... UllI rolll''' lll' lolll'il miticols, de
8U" ceremonias q ue hall solon" -iv ido a illladas, si n
ccmulueclon 1'(>11 lall ,lcl cat ohcieruo, 110(> IIr:: u a la pea-
( l ' JI"I".", ... ••, '" HU" 1I.; .. g"'.¡'r"l.. d. l a
_(lv
i
• •
- 233 -
eua sion dI' '-llm1'1 nrllU(';l no ("OI1l'h1':'fll que hai en e1 hombre
una , '1,1'1 'Ili" l;f' "lltl"lide por ('1cuerpo t una IIlIlIa 'lUf' res.ide
.. n "1 mismo. • dO>' partee 1I .. 1l' V'·llfli,· nlf1l f<lrman un"
entidad dohl e .
I'l'ro no ('nncl l w 1" l "l tl" f'''pir illllll rI,' un 1111)0.10 ;11"'l rll(.·t o
como 1'1 "1\' ilix,mlo, no rnllll'rlnl b.lI,llI, ....\M'{.¡,. ,1.. l'..mhra dE'
lIatutal" L<1 etérea, im.ijeu del Illtli\"I,llI" . ¡m"" t¡.. ne I'Ucotor,
\lUlO ra "l::O!I I 1011 forma. •-;'; If' e ¡"'"",""I por
COllllil:lIi.. ute, ,'f)mi da , üeor , \"t' lIti ,ln8 i
Illlrllllll' " 1lI ll .. n'l I 1"11 10-0 ...a_ ,1....inr-.. , .... apopl ..j il<t . ea t.1
I "11 10""''' la" Iorm 1'1 P' l'l;lj"rlll' rlt' InM·n,. ihili dlld, el
(' lll'rp" 't",,,,,, Í1lllllill1;ld..: ,1e'I,w" por MolO ..1indlo C(U t es
pfr tt u lo ha ' 111iI1111"1I,,,I .. purll !<;lllr 11 " ' r ol' l Ul.::ilff'lI i pr ·n
l/Ir sr- '1 1,,1' tllllnhr+''' r-01110 f :l11 lil ..ma.
d,' 111 muerte "hnlO' Jlor HI2un tiempo
e" ro ' a deleue-rpo primero 1 " 11 ,,,,¡¡-uidn " 11 1'1 1Il 11ll1'101l ,¡'o 10&
l''' IJl r i lll ''' ltesde ' ·lItll,. d"8 1... plH'd.. \· i¡.jlir <lr-mpre
i 111111 1"'110'11'111"" 11 r'u.. rpOl' hll1ll111 WII, HU 11... IUll mll lf' ¡;¡ i
.. 11 lnl' ohjl'loll iUlIuimati oll, II 1,)11 ' IU" comunfea "11 vol untad i
lIU" "" nl illli "lltoll. ,\ I' Ma rr"('l wmO' 1I101' lIi rl:l rl del IIl m;1 a
In ' 1".... 11" d,·I,,· ..1 intinilo 1l 11l1IPl"0 11.. "lIl'l r itu lI 'I ue puehla e!
""¡ \liri o.
.. 1iIf ' limitn el a nlu(' ann n tinta r ni h",n')l'p d,' "111 " ....pm-
tu t,IU 11I''1\"1101... nnim,II.. 10,1 1I 1(' l1l1il loll i ohjetoll i nani·
mll,I...., lo ti"' '''" leualmente. •:11' " I'IJ" n' " "" Ii1. *"'1;1 ímá¡...n
,l.' 111" ...... "IlII. lail muev e. ¡:ohh'rnll . I"n 1II111 I'nll'1"m, t:l lllma
de In", (n". ..rn il.!rll 11 111 Imm ill nll rut ura d.. l
hombre: Ilh llO!l .. n('lI f"rl1tR Mil' euandomuore, AlfO NJ1JHi t "'M
ll lrll;l 01 1"1 "IIf ('H" r HII. almn .1.·llarnhor. f'!t', ( 1.
El Inrlio no ha t .. nido ni lil"Ilt' 1I hOJ rll mismo d.'t1 I1 :dll'"
80"", ..1ahun, "ino \ "11):1111 I ,:ollfm' ll >l .\ ulI l..... ' 1m' en sus een-
lim l"II I' ''' n ' lij io:lO" 11<J ¡,a n reeibidu " I" IIWIII" " "itmnj('roil. ""
" ,,,,,..t run ' ·'I... i1 I1 I1I "" . por In ol itk ul!., d , l., ""l'li"'llf"!'('
nh. trn r-eIO'I<'II. ¡.o" runs i 11 terij('nt.. " 8<. 10 d 1..1in¡:u"n ' 1" (, ...1111 ·
ma, I' ,P,¡, "111111010 11 gel" \-I", ihle "'n In mente ril' ot ro o
- 'J I -
(' uaml " !It' npnrec e, " ll UIl falltalllllól O11m. I lai m-ccaidad. I'Ul':l,
,lo' rr'O" urrir " IRl! fu,' nt"'l m"llci OIlU:.!lI 11 i ' '''II ''' l ntl" 11 \ -eo: ·t' ll ' 1
la plltl'oloj ia n'lijioll./l del nl1l¡m..!,,,, por medio ,It, la mvesn-
¡::'Olcion (l';'riOnal. pero siempre por m';lod o iudireetc.
Hocli'Je 1;, r;lil\ de los t i(,IllI"Nll 1,¡..Iúri..08 se I'II('dt, toollfron-
tal' 1;1 l'xi"h·ncia entre tos aborijl'uI'l:l di' Illi verda.....-ro lIiSI'"
rna de lllilji.l..
Cuando IO!J couqui;l\adol"\'ll pene traron al rerrncríc a rau-
cnno. t'jo'l"t'i ;1 l'ls Iuncieues dO' adh"iIlO;l Illl a l·.lllla ,f, ' m,ijÍl"08
que las I'rilllt'rall crónicas mer...ionuu vnn r-l nombre de hNr-
f"bN!lrll" El It·r millo e,. hN«IUN!/<'i ..i¡;wili('ól UIIII' puede hal'''r
eotno h"«NU. .esptntu Illali ;.:n,,)" E"'I,lil';1 "lllt· el
Cilrácl...r lIuijil' O,1e hi les individuo...
. \ 1,,,,,¡ ,,-, ,.i IOde ell"" . IW lee t' 1I la ......mi cll J o> X ú i\ (-'Z J(' P i-
Ir ...la i 1\' ..... U..lll ll esta IX'fl'rl"lIelll: . I' n lu" lit'IUI' U8 pasados "e
IISilhall e-n I"das lilS parciali,lade" JIIlOll h" ",·" h"!/e,,. qu e lln -
mabnn r.."¡,,. "01110 r-utrr- los erilllia ll" " lo.. "11("('nlol l''' " Estos
Itll' hll>;lll H'llliol"" <1,' 11I 111S mlmtllll 111I'f.:"", eculus lar-
/:"0>1. i ' 1\\(' HU ["s n-ulnu los 11' lIillll -ochayuvo
o d I' 011'011 j"'U"I'Oll para difl' I·I'Jli'i" ....,· ti,· 1" " ,k ma " iudio;; 1111 ·
tu ral.',,: 1''''11''' 11 ''''tl l r 'IO ' pa r", I"", delr-uucur so
dl' I;l>l j" IIIt' ll i por ti empo no 81' 1" etl1J\I I1l¡r-ad "ll. i en diveraa s
div tdidos, 11 donde n-niun Ull a ll cm'n' ll lúhll'¡:"as ('11
que eOllllultal' illl al Pillan tque I'S . ·1 <l 1'11I"lli" ) ;, quien COIl O-
por Vios I"I! beentceros i elld'· lIloni" d.>s nll... his. que son
1II....IÍl'M. loor nempos l't"ilal'ICI.". ""Iahml si n C"1I111111, ' a l"
llIuj<·rE'll ni "oha loi lar con ...Ila ... tlóIt'aruu el... l'lIl;1 l' olllt ll nbre i
alc.1n ;a¡rvu con la e';¡"'lienda ' Iu,' Ill' hall.l" a con mil" vlgor
i rut"rz.;1 el ' Iu, ' SO' al"-"'Ilia de III"::a r u¡ Iml ;lr \'''11 d l.. ,,-, i d e
aquí lO<" ur jjiné. habiendo dI" >'ólli r 11 la ¡:"lIl'na••' I \j ut· 1''; sol -
dado, l"Ill a costumbre i le¡ por consejo i 1>;1 l"tt(' r ,j" sa -
cerooree j i} • .
t:I padre R''bóllt''s. que los lIalll1l btJljlli buy e>l, amplia la no -
lieiót vn ('llIOll pa>i<lj'os: . TI"\\i a n I Oll , It, I'uron Ull a ccremoute
an tigua, I"ll que se vtsn», 108 {q ue so n sus S.1-
(1) OlOll i'"'I";.. ( ..I;:. I"'j. :\61.
- 'j5 -
(,f'r doh' II) i e>llá ll l"t. ....-ojido-, en unamoutnña 1II'p11nllta, hacb-n.
do...· hf'r nJila nllll i hablando s-on "1 demouioe , .¡ IlIit-lltra'l
están " 11 1111 l' llI't' r r a mi" uto no 1'1I l,'. If' ui ul:u llo tuovs-r- e uerra,
í de su i dc rertuinac ion JWlId,' " I " OII""I"\' a r la paz i
el ' Ihr ir 1'1 ¡;u,· rra .
Rcciui:.:. ll>;C " U r-nve ruas ':,011 t ronces de ;\/bolt"s,
¡¡('.uo p' l r.1 evirur IIU huuduuiento, i ' ldOrtl a<ltlio ......n cabcza;¡
de " l1 illl;llt'll.
:'o!i," lI!r,," (I" " la jo'llto' de ;:Uf"rm ('1lp' .... lid oll.tba colll ra el
CIll' lllil:o, " 11 o" sa hi' III. llOr Ilu.... lios m,iji. ·..II. d ji .." de la" 01""
racíoncs .
:\0 so tomcnte 8C aplieabau a la l:",' rm llfllil J,rocedíuuenrcs
adiviu.uorios. ¡lillO) que S" esn-ndíun a todos lo'! ar-tes 11 (' la
\"i da pri n ld:a ,
Ej. 'n·ia IIU'¡ r UHd uII C" eete mag-o ,' 11 1l1O'd i" ,lo- 1111 circulo
de " III"' (' ladnn ' '' : lIoplaba ('1 sud" , mdiil " Il t' lIl' punto una
1'.1111;1 pe' l udla ,I.'"h"j;¡tia i " 11 11 11 l' ar l(' 1II1 I'('l"iol' un a
diminuta porcion d.. 1;llla 01 " I :! I. I l"I,;a "'·¡.:"l lil' a es los
,1f'l all" 1I la I,a n " prilit:: ip'll d. 'l "" lIjUI'O, lus 1l ;111I1,ra" ba ja" i
misto'li osall ,1,,1 adtviuo i la "C8PW'StH ,k los t c.
tli,\um,¡ ,Id l'a,· r"1Jl<' " Iw.' rra<l"s en la ma dc j a , J¡' lana .
El 111;1 :.:''' , relliil"lIh' en (" lila a;:'l' u l' ad"u, '¡" ",' ml ,,-' lliIh;¡ sus
l uucione» en pn'S" uci,¡ de mlld l"" ludividuns: lo 'Iu.' l'lll eha
'I Ut' la IIMj ia a la 1Ir-.::::,.d.1 01e los .. I,·" " :\isl ia ¡' ''InO tus-
t tt uclnn l,,"hli,·a .
Xu eah.' Ihula .It· 411(' I ue rou coun-mporúueos de es tos adi -
vmcs 1011 cUl";ulll"ros (1 ''''Idl;. c1;I...e ''''I}O''' i''¡ 'llIO', 1'11 eonjun-
ro con 1'1 "Uil , f"r mil (' 1 personal de la ma j ill primit i\ '¡¡
El ' ''''' ' 1<1 {11M 1..,. I(;Ulla - he ..t..... lar!o,. . ,. informa ' Iu,' pr..
p;.l fil ba n veueuo" .1.. d eclo,; i mortales. Es ad mi .
lIilol+' la .1e fju,: ;1 \.,;l;t I,'{' ha hllhie-f.1 pe uerrud o ,t I
t .. rrilori ., arauca no o1 pl"Ol 'C'.limil·1l10 de e urar CO\l yerbas.
1'11\'0" 1It.'C1"e10l! medicinal es eunocicron perfectamente lo" in .
Vll·"Uft. ;¡ p" r ua n" " i l' l'''pa g-a ron ,' 11 la _ 'don tI..¡ uortc del
( 1) C""'J'l i.'" f." iri'''''¡ lli. ' nr i" .
(:!) n"•. .h ... ",c" " ",,,a d,;.
pall'. I'('f'fl 1'1 b"l'ho ¡n,JjOO('lIlihl ,' '1"" lilAfUI,..joll f'fl ,Id mA-
ji('O loe' realiz"t);IO prim,' roUalml'lll " J'Or n1<",lIo 01 " pr(l('''..II.
mi('OlOS e'l:l r:ll ·r,.d ollll lf'fl. por I.lll su1.... 1"1<1 id. ""IS.
•\ ",1'" mlÍjil"O!l. pt...... 'mIJ' (' 11 Imllll'ra s de
vtvtr i \·(",;Iir. ernu a I')!l ' 111,. .... fl"f"r¡ lIn 1"11 su....¡IOtO,", 108
,"pl,-o. ('".1,.1111110" 11.
I l{>t¡d,' . u IIrriho al tNri l" ri l'> ,,1 "11,1... II U ,10111; 1\;11' 10.11 ,
l OA,·...Jlan ulf'll pcrsigui... ron ..i n c un rt r-l il .... 11'1 O"
h, ,,·lIi"'·I ·,,;I. 1.0.. torme ur».. I r"M'n'n, loII pat'a
¡" II indio... l'f'I.';I IIll' ''1l pnrtir-ular- ....,hro·
La,¡ lIlw' r l.." 4 U" I'l' fl'·' ·lIi;'1l <le " 11 " I UM!!.
se 'lllio·r... ('1 NlH,l n ruontul r "liji""o 'J" I 1' ...,,;,1'1,, 1. en lll r-ihU;i1 l1
u """t.1 Ohl ll d. ' p" r""'l'tl('i "" I:! l.
1.0" fUlldonarior.> ..llcar¡:a'¡,..... ,1<' '·... ¡ir"" r la Ii..dl i(-"('l·ia. de-
llI:'rnlH'nllbdn Sil co mNi'¡o ("011 1'('10. ' \ "" I" <lhllll co mo
' ·l"ri<l¡I' R. 10<111 " Iil ;llr ... iwl,· ¡" ,..•.......i ln", ,1.. "ruj'''' i aparleio.
lit... <J.. ""JN' -rro.. IDllil'_ , d.. q lll' e.l11Ío1l 11"";,,, LI" leYl'Ild1l8
"rAll' ·JaIlUll.
Xolidu mas d"I'IlIlI,l;, 01 .. 110 maji a ('11 1M i ¡.:IO!l X"11 i
X' ·III . permiten aprecia r ID(' jor ;¡u
1011 lIu mh", ,l.' 1t .. t(' .. ,. .. . ¡ 'IIl h'l'l'.: alcunee
ponllf'lIort't! d.. 1111 e \i " I('lll"i :¡ reelulda en Lo s adi-
vlnoe dl'numinan 11;".." i '¡"H!I,, 1 o 'lJ. "" 1111101:1,
hnhlndur ).
Ej ." ...ian I;¡!! fUlll"i"'ll' lI ,Jp tal, hombr.... !! í Illllj"I"l'! .
I'I' UIIO!ll it·uh;1Il IUlloII 1'11"' I'\·l'J1ir. har-iun ;ll'lu·.·,·" r lo, un¡
lIlal"lI IIl.ruido!. indi<'nhall 111 "/lUM dI' la,. "lIf"rlll.'llndl'II i 11.
( 1 1 ' E""lla, lu.' l' "," n'''·n u. 1" . " ",i .
••• ,1.. lo .. l""'la' ·lI d" " ,1,... r' ..uu" b.... . 1I ·b i",·id.'''I.I.....
f."I ,••·... '1"" ¡¡(l, " . 1"..·....10 . ot· 1 J rdinario p'"
.. i..,' Ilau h·"iJ" .,ü. I.·".·i 1 lo .. .. 1 li,· n' " .." lo , fUllln••
• .. ....,.¡ili..,.,¡"., ¡ ""'1 "(,,, _ " L. ¡nJ..I.· Jd ¡uJ ijo·"" .
:! ..........1'1" "'j, •.-,..I h..., la b I.i ria n' \t·,·. d.. ....t .. " tu..
la,::"" di"'l1 "ri oo ....I.... ,.J l ,in'<I . "I iriO"" ' ¡.... di,; j;" . u. a<:loo:
. l:..I..o,I..",,,. ,"'r h...-I,;.·.·,... (, I " lu..1\ l . '¡ U.. . n.. tI..l d' ahlo
1......... lul i ;:-.....(' da.-,,, ""1m .." la ...Iud, .... la ,-¡ ,k ..}.... IPri"..·...
eohrion dr l b iccim...,-w d.. l" ' '' '' 911 4, liS",}.
- 'J7 -
1011 llut or{,lIde 1M muerte s; llf'ff'I hnbin unos eh' aptilIH I,-,s
eu 1:1 11 l úrtuulas IIlilj il':l!l ,Ielllill adallll I' H"l ul"il' la 1111 -
vln ¡ «oujurar 11I ll "piei f'll1 i:ll:l de toe hombres i pcst ee de
los I!e'mbra,lml.
El a {,1I 1t" PI"0I,,"!\ho 111 in.
lormncion: - L'ousultnn ('1\ tod o!! rlf' enusocnr-u-
cta a 1011 ndivlnos el Rf': l ll 1011 C'illll'l <l fa lU'1I d{' lo l''' I" \' ''lI i1', ' 1\1('
1I1ll 1l:l 11 ), a fl i/lllfI , p i ¡[" !l 0l d " lI Jwhlll lJl(,,!I}, entrr- 1011 elwlros
nl¡':lLl1ol\ 1I1' vr-nden 1"'" !/'-II!f"PI"', !!""/JlII¡II, !!""/,¡ rll, N('. t :;¡
c!f'l'il', llO1' 1011 dUf' noll tlr-l ('¡f' lo . 11" b ll f'p¡,¡"mia!l i d" IQS pu-
lIanOll, por' plf' I\f' [aetnn ,le 1'0,11'1" 11:1('('1' llover e Impedir 1011
n-ietos df' '' I0;¡ d" tns "n!("rJllf'clad("!I ; cll' toe d-strut-
dOI'f'S dI' 101'1 ( 1),
J /,,,,,}' i r ll [ncuhur los "1' 111lrnú una 0pf'radoll tlr-
¡'Il IÚl'!l'1' m,l j¡ t'(j "il m I'lI li rp a r 1:1 pl a::-a ,lo' gusanos eu la jl
8if' lIl h rap. El oper ndor lI,' Ilamalm J/!/""J '¡" u (,Iupj\ o o donm-
d o!' ri" ¡ ¡:"IISlIIIO). 1-; 1 l"illl a \ , It' l"' l'l' mOl\l a eoncluia con
'\1' hU11I o do:' t llha¡·.... !I" hl'l' 111)"'8 pN'US ¡':Il"
,[ 1m. eun! ...s, eolo('a<lo;¡ t'll Iinj<l!l ,le' " Hlll'lo, 11(' eremnlm
en !I('!\"lI idll,
¡ "no ,fc' ros "T"Hi s ':) !! c' oll ll i ¡':lIi, un me¡ ,1f'
(''' lnha lc' " " 1"f'111011 1a l l''' nl (''''l i1'] ':I1' la el ,' r':II" II1' '', prar-
non 'I\l f', por nu lu¡hC'l' l&olo!'I'\' h' i ,]ol, df'l, ici !I"I' ("nt,"r!l('f'lI !!Ul'r l"'
vl vr-nr-iu ,1... unu (·""'tll mhn' . ' (' 11 :1111 10 !! tI !! cnmpna
cstéu illf,'!I1, ,¡]n.!I dr- dír-ho.. a ni ma ],' ,.. .!lr f''' !I\'(lr tlll , ,,,I" !1
f'('1I1 :1 I'f':IIIO" I'an! 1'1 !!:I,' r itkl" , u qw' U" !I" ntegnn. l'ror-u ra
r: llln uno f'ojf' l' Inll mas CIUf' pup r! f' el p , Ikho!' :!IIi111 a lf'!!, i
Il l lf' lIt nil r-u un I1M' o los 1If' \"1I 11 u II n eferro pmdo, luuur derer-
mlnudn pnr.r f"!ltl' l\'lf' rili l'i o, donde I " do!l se ponen (' 11 dos filns
dl rf'I'II:lnlC' ntl' \' (''''l j,lol1 de lo q Uf' :1f'''fll ll lllh l'lI11 ordln.n-l.nnen-
11', Illll' l¡llf' !I (' C'Uhl 'l' ll la r ara r-on 11I 1'11'1 Ill:i ll,' ura!l cle tono. i la
r-on un f'IU'I'Oclf' vucn """". del cual peudon m\lc·t",,.
pC' I\:lf" i tOll d(" ¡j' IIIf'll a f\ (" "):llI llnm.ulas r'uliu . dispuesta s d,'
mauetu ' 11I f' 1<(' 1' ''':111 UII" >I (' '' 11 1111'1 fIl r a !l i hace-n UIt ¡:"I':lll d isi -
mil ruídc. Todo d r l1st<II 11C rlPl vost tdo e'lI mui rl.ucuto. En e l
- ' 3
8
-
medio dr- l:lll 01"11 li hlll lit' r-olocuu 1" " tillll"IU'lI.. lodo
prt' I,;¡r;I,lo. uun d.. j;¡" tiI"" l' ,ullin" hid" ,,1 or il' lIlc i la ol ra
há"ia "1 ()(,,·i,¡' ·IlIe. IJ"ro 110 Itilll n que .... ...·i"'rell totnlua-ute
1.1 IlIIiI ,Il' la ulm.lluJ1(u" ..1.1;111<1u e1 úll i m., ,l. , ;" I' wlln quo va
al oneme emp.U'l'jl' e1 ultimo lI... la 011', 1 'lu", vn ;¡ oecidcnre,
"'''1;' vu...ln· al 1' 0ni"l1r", i [a otrn .' 1 .. 1; .' 11 1e. " urani o': es te
IIU in, movtmíento la" do.llib'l IK' tii"" 1I '1llIIn ,U1Wllle IOtLIS
aqu... l1all i opr"hi, a que 1e11 " ¡,, u.' u ti h hoca. Las
mu;"r'9"ll. 'Iu'" entre .. 1:0.< siempre li pu..." IIO'II' ,r(' " ,t ..
dt"l'prr<·iahh..... *>11 ...1 ohj"'lo ('0111" . 1(' alrih"d"lI i co nt ra
quienes $f' ut',.I l(t{"1l1l IIl 'H. C'u:mrl" Il"i 11" han hU'1\ enco!... ri -
tildo, lo" ú ll ...·I1P" ,.... salen r .. ...ra i .... !Ot'llItr111l ,I t" p UOo> i 1011
que ('olll l" ,"illn la;¡ lilas com¡ ...nznn a §,1 (' u<l i1">;" (" "1 lo,," puños
¡10M tIlIS!U"Nl <.tu" UP f¡lll l'CtIlst:::o. ,1,· m' Ml o '¡ OIP muchos d f'
f' 1I;" B-a n iff. ·¡" NI[pn eou Iall '·;lh'·7.;l M i h n' 1." 1I 1'01"11 i <"" n he.
rid;;tl ... i mlvez 'jll.'da ;¡[l:UII" !II1l,'n" "11 "1 ca rn-
pe. Cu.uuto •. /HlIL l"i rh;¡r;mwIlII' ;Ipa l" lul" , 1"11 úlmenes iu-
,' 11 el med¡.. i eon la \"(>iI illl lM' l"aIlW h :ll' (' lI la
I'il t . i t' lLlú,w.·" ,l"j lllll lu ,l. · 0<.: 1(''''' [ " " eNTell
df' f' I I" M i 1011 IIlal:1 11 r-on 1'1111 milllnU" 1>:I " II' ll f'81 ( 11.
;." .-.ri a siurh..lo ,1.-. lejall u" "110' 111< ' 8,1 ,.' l r il,r¡" ... '(' imlll 110 1'
eaOl"'I" ti.· ..mj i:l u,a [.-.ri"iaria IlIlI lll:IIll" Il I " :lI r ihuir!.1'" Lo ' 111 "
bieu "'aro r- H' en " ,;Ia ('f' I"" lIlOlLi a ,.,¡ 1111 lIi' III' [ae ro tlf' cour-
b;ltP anli c uo. u,·..Ii· [011 mcvimie utr-s i rt'I Olt i" jtlri08f'Il. teji-
ti.)It .le maldu-¡..,l"s con a[" lln" " Ild jieo, la ncre-ion
mismll.
('OIllO m... lio .1.' iufol"Ol-ld"ll . r-l a ,Ii"ÍIr" ' ..... i' l " 11 pnkli.·;\
1. 1 ,,,,¡j i,... "illl l'.ni,·a. 1...... inn- ·"' " I,l" If' 11"\' ,11,'111. eu mm IJI"
' 111" '-'" I" ,rd .m .If' lana. : l l :;:: UII ,1,'1 "nferTII'J, ('lJ"'O
ul1,, ". " "1''' 10''. 1.'1('", ('11 11 11 li. ·..[o ot r' ::: r.... l;I i .J.·...,I..
,.1 ....tort or- ,1.. la 1' 11";'; ', ["i iUI,' rro:::lIt I p.I"" illO l ui r i r la
,l., la ,·nlt·m¡.·,la,J, ," 1 pr óvim.. r... 11 [1 ', 'o ; " ':! IIIl:l1l r-íre uns-
lau"¡"... rl'f"''''' I1I' 'f( al " ' I\-" " " 1I ", I" r (:! .
IOn llUl"r .-1 t'1 X\'I II uol id a .¡t' " f'1I [:l ll illtla :!m·ioll ·8
(1¡ .1.· \';.111 ·. /l id". ;" . Idj . :\1:1, ' ''''' 0 l.
( ;!) '1'•••\;•.;."".. ...·.·"ji,f IMor d ....I " r .
.le rohos, p"I',lid;\!'I " fu;:;] la mujer, !'I .. pi eseutabn al tI",,_
gil l'" f' J i 111 í. l' a ;:' ll1 d,,1 .. :111 1ir' !pa<l :ll111'l1t(' , Joi mI,<on [n de
ei r('lllllll alU' ia;¡ ,lf' l 11('1'1 1" _Ahnndouabu d('SPll(>S a'lu,'1 la
r 11 "" i des, 1" f !ll-'l'Il , • ¡' '' II va l'onj lll'os . , dh-ijin "1 '1'g:1l1lI eo-
hrr- Iu ' 111" SI-' ,1, ,,,,.'ab a sill '1.' 1', il pres onc-inUI' todos. toru"lIt,iha le
(\1' 1 iutcr¡o r una \'01. ¡J.' bil, ' PI" sumiui stmlm lus oJ alo>l que se
le 1,,',Ha ll (1).
:-;ol,l'f' ' ;l liJ a j i:l m/·dil':1 a p:lr ('('r'll f 'JI esta época uaros mas
11l"l' ('j !'l()S. :-;1' hallubn l' u111pIPlan1,'nl l' estnhlecidn con opera-
, ' iOIW8 ,1f'1f'I'n li llad a s, 01"'I':I,lflI'PlI 1" inic-iar-ion.
El urt e dI' vurnr !I" f"j" l"eia por 1llf',lio!l r:wiflllalps i múji-
eU!I , .\ I' li"" h:m IO!l prillu' roll <los ,1<, I'lllpil' ir'ns 'J IU' se
couueluu " 011 nUlllhn' !I ,Ip . hll('IH'!I hérbolurtos ¡
ti f' Ilf' 1l hll l'lta!'l n.n-iones d¡' 1 pul so i (l.' IH!I d "ll lil !l seúules
i los "¡I... l' IlY" ' pr illd pa l slstr-rnn
en nsegumr '111" ln'l m< I"s IlLl1('!I (' o lll ;l j ill ;;O" pro vk-nen ¡JI"
Il/>I insl'{'lo"'t (;! I.
I'nwlirah:lll la ruajin m,",li";] ¡' it,!" to;; in it' iaol<ls que ut' s' ¡"
t iempo utrus se COlindan 1'011 el nombre de "lfl,'hi . Aunque
prodouunnbnn los hornhn-s, hahin mmbíen mlljr' r.-' l'.
COlnllnnlt'n h' nu mi -mo individuo poseia a la voz ('1 urte
,\1' r-urn r por ¡' Oll j IU' O!l i Jl OI' ct uso ,It' p la nla s lIl¡',lid nille!l.
l ' ertour-oum I's{OS ('Ur,111,!" ro!l a la cns tn ' J,' liom hn ' s vesn-
do s <1(> muioros. tan f',11ll\1I1 t-u todas la s St'l' l'io llI'S nbcrfj cnes
de .\ IJlI·' rka.
'l'nuto pH," Sil 1'!lIl'; Ul il ¡ a i!llada mnuoru ,It' vívír. cu.mtu
pll l' las fl llll' ¡on,'s mi"llH\S quo ,1f's.'mpl'll :lh;lrI, nrdin.u-inrm-n .
te udiviuos i r-urnurb-ros a la vr-z, rlr- m:llTadas con
siu" l":lI'i"Ilf'!I " ntl"" los a ral1"a lll' p.
:\' lil1<'1. f1 f' l' i1w<la i II',n:1 mI l" 'II"..,ro mui exarto
I!P "sln!l hombros ah' milla ,I"". :\'0 v...stl nn I ra j" Uf' vnrou sino
011'0 mui sr:nwja lll f' nl ,Ir' l.t mujer: eusnu 1'1 "ah" i1n l:1 r¡':-0,
lIi" IHI.. (11'" fodoil I"s audan tl'¡' llza, [ns: lIf' ponen tr nn-
U.l I' i,·l"' . ,1,' /, .. ,""""" "'''' , (,n,l" , """O 1 ,It' tI""\I '
""''' 1"" I"ij, 11"1;.
(3) _\ I ..Ji"", (''' '' ' I '' ''' / i'' ' I"lj. •1" • •
_ '-le)-
hll'lI a nllloll i flIru ll IIllinjllll IIllljl'ril(>fl , wir-n-
11 0 mui i "", fW'l a ,lnt< ,11' hn mhrl"ll 1 mujf>rt'll . porque
hlllV'll ......n otirio de homhl't'll. I r-on aqllt'lI." uc tuu je-
"",' fI .
Ln ' 1'111n1ll Inolitl(';thll r-on 111 1I ...y.. 11 11,. 'Iu,' pree-
t if'n hnn 1ft t>M! (' f ;llOl ln.
La tnvereton sexual hn r-.. .· 111ro lo" amm'a'
nos. 1111 sido 1111 "j{";o ...... 1'11 "0 IUIIIIIII' i no d ,,"ifj ·
("11 ,10 Plll no 1011 h.... h.. 1l p"rjmlidlll('" 'Iu. ' ll!1'1I1111l 11 109 Intore-
... ,1,' 111 f'omullidll ,l. l'cro e n OI ·" ..iou mili Ih"ihlll;l" .... 1m
1'""",,'1111, 10 fu..m , 1.. Lcremíc 11.. In.. " M•.
•\ uII'I II (' fOil I'i uuuwro ,It· 11('<'11 ·(· 1)(·101'81, ' . no rlllt..m
1"11 Inll C'O!l llllll hn'll ' ·OIlI ...lIllOnil ...·" .. la .. luv..",lon.-.; " 'II I,' ni ·
na ll. ¡'roflllL<li lllllul o 1;llO lntla¡:a"¡"II"" ..,,1' 1"" ,I" ""iOll ,;(':\11,1 1(';1.
(' 1 ¡nn'fll ilc;"lol' ",. IIOr pl"(, lld l' " 011 n" l i" ill ll ,1.. IIIUj" 1""8 "'JII('·
f ll lO domillll ,llIlI pnr 111 uh"""i" lI a ll l"f" " ll 11 " Ira.. p"rlOOWltJ do
lOU milllllU IO" XO
I.a nmj ia r l" ILl"rill 111111 millur ioMIt lutclucton. 1.<1" nprendi-
pructicnbnu a l iado .tc ["" mUl·/¡¡. 111111 hll '/la ¡, ·n1IlOl"; I,l a .
• 1 Imm r-sto li" IIl"1I 111111 11111""11'011 ). ..u 11I"<1 ,, ,1,· cU[" j im" dHO'
d(' 1".. li" II(' n n't·" ji, I"" .\. siu \"1'1 ' ,.[ ....1 (' n !'Ill'l
hUCll n ' " u(·III¡"".,I ,," ,J,· ha hla.. (' ''11 "1 J,'" " 11 ·
""fI'lII 11 hncer (, 0,,"'8 'I U" 1I, Im il'llll n 1011 ' I<!(' la ..
f ('II O (:J,.
rll.1Il '¡" tertuiuuhn r-l periodo ti e iuk-iar-lnn, 1....I..
u na c" rrm,," I;\ pl'lbli(·a. t:1 n....' tit u IN,lIill t"I . 1',...,...rwi Ol do 108
cin'unll l"nlf>W 1.." h l'el-lI.jo'1l que 1" 1'...·!lPIllItI.. ..u i uici,,!lor,
_COOque em re e-l uemon¡e ('11 ..1I011 o, drce t'1 llitdl e HU"''lI"" .
( 1, { '.... /i n r i<. { .IÍ¿.
(2 1"•• ka ¡"("'n d 1....' ..1' 01,,1 u. ..... " ... i ..·;,l.. J.. "" " ,,, ,,j.-I'
. 1, 11 d " ' . 1M ;.." h;j., .1.·1 ' '''' 1'' ''-'' '' .\llIrt; " .\ ,,-
h,¡II., n·,id..",,· •." J1 .. ..,1. r Ol " ,1... ....".,,"'... 'u,..I,·m'·.
d·."."....li .· ...·, ,,.·11,· '1"" r au' ,·",,, 1'" "" d.. la
f ..,lO""·' "'""'''11''' d.· .... d.· 'rI""'"'' ........1 """m,:. ....'1¡" .
' .. ..I..i'. ,Ia,,_ r " I'lr ('·'ni"; ,,. I",ur 1.... \ ."1".·. 1.. 1' 1." . ;. ,,-.I";I..i.
(3, 11..... 1,·.. /f, . I, ;". ' '' ''' '' l. ,"j_ 1.;,.1 .
-
Simullll),'1"Hl en tM"!!;uida un ca mbie de ojo" i lell/.\'U"!1 e ntr e
luir-in-lo e ini <'iador. i termilla!)" 1'1 ri tual 1.'011 la imror:!ucfion
«f o UU'l ""t;le" por el v if' lltrl.'o , ' l ' lf! por ,,1 e-pt-
lHI7." "in dolor i "i n df'jar hUf" l1 a MIlf' l-f'r iola
....11' dia qll c,t\!)a h" l)i1i lol.l•• el nueve _ ...A; p.1. ra
"j" n ' f' r f'\ urte ,If' c urar,
L... flllll!ion iOI' ri a df' la IIllljh. m(oclicll ¡' rll el ... ... ,
a et u ,It· f"1 veneno do u n I'ur..nno i 11.. ind icar . 1eu-
\-"lI'·n>ul.. r .
n .u la 1II." lili" ad ou a l/.\"lI lOlI ,1.. t"II.. e-1 ri lllal de 1.-.."
"i::Io.. \: \ ' 11 , XVIII n... ll ifip.... en 1" .. (' i I'('UII "I,uu 'l:tl' ("an... ,,··
ri "lit-Il" 01 ..\ ' l' lf' hu u prar-ticadc d{'>ll"lf'lJ 101' 8I1l'("
Ilian eutun...... como a hora el c auro l' \' Of.'Il ,l.. r , ,,1 Il;wrilki.. <ll'
UII COr<I.. ,..,. '''Ih1l1l 1l''' io ,J(' 11110;100, ...... rne einu con la b< >l'a 01.. 1
,· ur- r llo 1I,.... tv.. , (", ra do do> (":"'II"i" d,'¡ lIIilj i" o, d. '
1.. .. " "I'\ ri l ll" f' li el recinto, p n ' !.:ll l1f iI Ml it' 1111 imermediar¡o ,, 1
"",d¡¡ ¡ .. .11.' l...el -c-u d , ' 1"8 Il li fl ' N ' <h'lIIe ll '¡p l a
f' lIr"l'I lle,lild (2 '.
, ...,.. \ ' ,, <'in.. ' 1111' l' scr i to l'l' " p" l' a n" ll' '' f' lI espll-
n ' I" rl' lI!l' !! It lil maj ia lll' illH' :1ll 1l " 1I 111 ¡"" 'hi ¡" ' ri a,
COlll n Iia lhuunrou , pued en Cflll "1 e xámen ,l O' liI 111' -
t ual, 1II"jnl' ,\f,rnprOhil da eon 1,1 e rvtu-Iou d il"""ta i eon la
adul'l'i" " ,1(· 11\" 10 01 0>1 m il !! PXaNo il.
En la mit a d del Ili ¡;:-Io XIX 1'1 art e adivln.ucrio
t en ia I'M m!..l nOl'l 01.. 10 11anter tores. Como la :\ra Ul' a-
nla iI»I d" j:iIl ,I,) ,le 81' r uu territ orio l'..rrn.lo. po r la iuellua-
eteu <1.. 1 indi o al eome re¡o. Iuero u l.'OIIOl' ¡" nd._ mejor 131
tu r...i"l1l'll ,Jo>I mli. j il'O.
Ha hia tomll.lo eutóuces mucho d..... nrrclle la lIIa jia ('omo
metilo ,Il' turormaeton en 1011 roho" i en [¡t8
I' r :ll' l il' ,i.h8 nl ll I'lJ \",,1.'1 rnma hOl11h"", i mujeres, a quienes
'"" dpllmnillaha ¡.<li_all." nr a Ill',," ir l, .so .. n lud 'l" las.
pacione h:ahia adh·in....... IJII Mil' ul' lf mpr.t.. de lama, ..ino ..u
al¡;:llll ll" ,
( 1) ¡u_l..... lIiJ _ iIl , tol.." I , ¡""j . 11.:1.
f:!J SoÍ,"'x d.. I· ¡,,"'¡ . ; BaM·uio. " , t 'n ul i l" ri .. ( ..Iiz.
o"
- ,.., -
( 'uamlo hnhja en una Cdllll un ..nff'rmo e r e ve , 0011 rt'<"UnIOlI
Il uflri..nll:"l'l p3ra pn ear una oonsulfll, ah:ultOll df'lIdos 1I6 tra.-
13<1,,10lio11 a ,Io lule 1' 1adt vjno. ton un poc o dl' lana ,
I\l' V" ....U1 a]¡nm_ I.....id uos del cuerpo d" 1 (' lIfI' 1"II1I), COtil lO la""
('tI1,...1II¡""')''>l <1(' la,,¡ uila". P>' pUl..... ('a l... lI<>s o ('1 humor Il..'\hll -
rro.o<' .It' la qu" l:"lI rraiall 1'011 UII euchil l....
•:1nd¡\-ino .. ill fomtah;l 0.1.. loe pornl" lIlJlt'll de la eurerme -
dn, 1 I (' 11 lIM'l-"uida eses dt'l', "'joe d"'II N <le un cAntaro
1M'<) 11" il'" 'I'It' ('(>loc" I>;, en un rtnecn Otll.'uro el.. 111 ('" .......
t;"" " ' r" ha quo o:ocu r('('it' r a P;1r¡¡ .. nlaMar conversa-
d on ''''11 la!! partículas dl'l t"nft'rnm qUOl M" 1l' hahiun 11"" 11<1" .
P(lrll uP eu 1001011 lo"," f>a_ do i l1 f<> rmal." i(l1l lIe p" lIia ' 11 ejerr-i
elo " 1 ri lo ..". por mf"l liu de un objetu que hu biese os -
tado "11 ,'''lIlado ' '<'1 ' t' 1 entermo.
.\ la III.ra oportuua. ("j adivino, IUll i ll lo· r i ill g llll (lll
t' 1l 1"'I('I;ltlon'll ' l u" h:l !>i,' " pe-rmuneeido a f' H'ra , r-nr ra bn n a l ín-
tcrior ,1ft 111 hnbitucion. El primero pr irwipillha la " 1"' rad ull
<1 ir ij i"II,lo 1:1 l'alahrn n " I U" ' I'I'a d"lI r-n ['1 vasij a
p:t r ll ,,"11.. ,llIr l08, I'fl' ¡.¡m ltarl (' 8 pnr 11 11 urunhre,
d"...u l'Ill"rl11l'< llI,1 i p<' r,«ma '111" le hahi a lu'l ' l l" da l) n. 0 .·1riu
('011 fI"'>Ii'0Il . \ia un a \'07. atJa uta ,la a (,:I.la lIoraha i
por IIn lI.. mhl'a l>;, a l rnusaute d, ' IIUuml.
I..,s. ....'t; l'¡n,...s .. inu e 1 diAI,,!:o I ' l l.... I.. h<l 1l cuuveucidos
de 1'1 \ .. n l"io!' l' ! ./". los i!lt'iJ" 1I1' 'S .... n ·lad...ll.
1..... r-....Ia ll 10da\'I;. ' 1" .' r-n f"rUlIIlas ,¡'o
il.!i \-in;l('ioll luterveuia el demonio. 1..... \·iaj,'m.. mrlbuian l••
\·oz "'" 11 n ·ruri!llt l ui;r, EUlfl·I;UlI u, l u d .. rt o t'1;t
q "" "1 májieo wiunalaba la.. "''''' lll,... ta .. rvunhiando lit
m,,,julóU' iflll .1.. la \·m, . o bien otru d.' 1_ iuieiados se si t uaba
en un IU::'ilf Ot'lll1o de ti ruea i r..... p',."li;l .
l ' " l1u,pu.·h. , ,¡U" ;l.;tbt" _ 'rihlr h" 1I11"t/l'\Ol'lI 1111
h", .I.'lal h... d.,I.·.....·lIl. lIIiól l. 'tUf' ll" IrllM'r í b" 1l O;"u. 'a,;( 6I1a Il0
a OOllt ill ua,·¡nll.
Iral ll <1.. ".ah,' r quién ha mue rte a 1111 ' ·;lei 'IIW. La Iami-
Iia ;1<'11"1'0.1•• "''(' tlrrir a l adivino, 1>;11:1 lo ('\lal ti(' tuutan I,u
mf' .1i,la .. .
• Un" .... l)('U¡.o11 en ..... UII pot '" .It' r a" p:ldllfll ,¡' ola len-
- -
/(11;1 f'1I 1" IllUtf' superior i un pece 11 ... pelo f'1I 10ll lados de
1118 lIif' t1.... i "n 1.1 coron a. 0.' 108 pil'fl lIf' Ml' a IIn poco d..
..lu m ,1.. loro hl lol1"'<l .
T..do 10 I«l f'II \lI..Ive en un trap.. mili limpio i ..11 eegut.
da ....·.. 1 ·; 1 N I UII eanrarito .
En la n .-I... .... en..n 11 cctecarto ('11 pi l1u,..'O df' un palo.
h;joll ,10'1;1{'u-n. 1lt':4¡II ' ''fl dO' ' ·1I.rio, dia.. ""' I'i..,.., a ha blar
pur IJII"U", de .. mut 11u t imO!«Jol'. muehu IDaIl,
a l r¡..mllO ,1.. P" "PN<" f>11lO1.
('IMn,lo ) '/1 ..,. l i"1II1"l de ha''f' rIO:' la" pn-unn tas, lit" 11("\' a
a ,Iomll' ..1 a ,lh· jll" . lI a i q u", pa z nr te hiplI.
C..1"..:, l'I ea nturj to e ncima de 1.111 eultrun ti er m cosa. Hao...
11111 1, ",::-11 11 1<1>1.
T.... lo>! 1"" ,1"li" II!"''' al reded or, 1M'! !! prq {lln' u son: ¿por
' l UO' lo ha ll 1II' lt' I' !<I:' ¿ha ..idu p" l' h.u-.. rl e 11111 ;1 11 11 ra mil ia:'
,. '10 11 .1.· la (':1":1 " ,1.. artl.. nt:' Por últi mo, 1., por Sil
lIon. lll·' " l .oR' 111" " "' 1m ,WOlllP:II) :III,l n m't "' , i fillL "' 11(' 1' valor
1' ;11"11 oi r la 1"">I l"w,¡ta ' 11 U' dll .. 1c.mturito. El hnhln
m u¡ 1:I,¡l imo,¡,,; lun-e s utr¡r. ll H.ll' hn hah('r ,l" ja,lo :1
l oola 11 11 Iamillu.
1;lIa \"1';': " u!lod d:l la 111' 1"8011 u CIII Il:lh1l', hal ' IIU' ma la r Ia <1
' 11it' lIIa rla viva "j " '¡ ,1.. la
f' lla lldo .1.' otra fa milia o 110 ti" l'" (' 01110 ",.
ej' 't' lIta ,,1""'!''''.
El d" Ii " lI ft, <I ie..: , Si no m.' quieren l.la::"a r, mismo 1111'
in'· ;1 l,a¡::u-: to' U:':" jeure.•
('11 :1...1" ",. il " Íf ' IIf' a l 1''' ;.:0 . 110 ....' 11' llar'" ml.la. ( l).
4' " u r-lli" 1II1'" fl.l" deeapnreciendo esu ..li mi" lllo par..
•l:ir I'Ho(a r a .. 11'..11 11\;1" :l('udllo.i.
La a""i " lI 11.. aoli\·jllllr,..· he¡ con "1 I.'rulill o jo- n'-'·
neo ¡ i ..11 ;11""111\:1" reducctones .. on 1;1 1'<I1a "ra A"i...n •.
( \"0 "" •.,. ,,1 nombre qu t' !"l' dua 1.." a ,li\"inOll " .. jt' nt'f:'l1.
10.1 11 ' '; '' 11 ' '11 se h:Jn "" P"<'iil lir.il'¡" "1\ la actuali-
da.L t: " i" t" 1I ;1110" adivin os , ho tuhres i '1ue mrer
1. 1) I},' \ Iit" " "l ¡"dijo" "" '1'''' 11 "
" " h,. ,... o'" ... .
..... und...d" ...1

- .. -
pf'f"tan 1"1 porvenir- por medi o del MUt' nO e infor man sobre
objt>tOll o all imalf'A perdidos, Lla'" "'o8C
Cuan do ('1 rolNld" no halla l o que ee ¡, hn perdido ti l e
han hUrI."lo. n't"UI'N' a los ml'ldiOll f'Alnwr<iillllri '''' ti ." hl lila ,
jia inlp¡i.li('it. VA a dende 1"1 Iodh' ¡no, 1... iml.olll" de- los p.. r .
nll'llOf'f"lJ lh' l robo i le entrega alguu ...hj.l-tu que ha est ado r-n
eontacto eo n ..1 a nimal perdido u vvn 1'1 ladrón. El ¡" li d llO)
ejerce nlllll"tlciOlll!Obre Iir l'(Ioll1!o " 'l l rt'ft;ltla, 'I "f' 1(' pt'r1ui lf'l
obrar .....hr l" "11 dueño,
Un j':" " '" mapuche de Cholchol apuntO po¡ ra ('!OI.... pil ji na!!
e;ll.>illt'idl' ntt> personal; aSto It' po' rdió Ir mi 1l/lItre un "ah.·
110, Ct·rt·'l ,11.. 111 romccton "h'ia la ....Ii\·ill'r H'·lIwllnl i. lo' lIi
a por ór d.. n de mi PIUIrf' . 1.11'\"1:' tilla 1",,,,, (I..[i -
do ti" 11111'1 I", ra la l'iIla de moutar] . 1-:" ta ¡"''''I e r u dI' la
liBIa de mi 1'",lrt', que uso¡h,r p.irra mentar ,,1 ('/l l>a ll" pe rdido,
1-:"a lIr!idwl In puso f'U la {'nhf'('l' ra rl,>1\11 ('a mll ¡mm !\OC, a r
en 1" 11 0t'1\1', Al ,l ia si¡;:,ui ('tl te fui Ir ",11)1' 1' la nutir-in. ill' li ·
,·ó 1,,11 por donde por!ia 1l' ·¡:lIlr"l'I,·. Cohr" ', ctnco pO"
1108. El ('/lhallo ¡mr('('¡ó mil i Ipjoll t1(' la (1J.
que ('1 auter íor , 1'" 1'\ Iltlh-inn por ,..-, nas
(hui t ,¡n " hui" ".lur", de }m;tII H, IJl l ir i 1(' I lt"1" 1"·I'..r'lIl illli.. mot,
Puede ...·r homhrr- ¡I" Ü f (l w. ¡"uNIr.. ) Ollluj "r (h¡¿ ; II/ ¡¿ ,fmll "'l' h,,).
El /lj"' "lc fllm"iomr sentado ><oh",. IIU "hj"'o '111.' ha l<ur r; ,lo
la a{'(' in(1lIimllllti{'a o te níé nd.. lo a la vi l<Tlt..
('-OlI t"III »tlrmativa o Uf'.¡!81i\·anwlltf' ('011 ' ..... Iu...na s osci-
ladolll'll de 1.1 mano, ('lI1N.'mf'dmit>1LI0t1 ínvolcr ua rí os. A ve-
('t'lI t... Io·. IIlll'·ilUil'nl o. Ilf' t'j<>(>ul aoon tamhi l'n eon pi píe,
I'ara 1011 indjM 1.1 ma llo d...1 adivino ""lit. J:'ui ,..L\ pr>r un "S,
pirttu.
l)r>jamln 11 un lad o 1011 h{"('ho;¡ d.. lIilllulad nn, 'IUf' 110 falla ·
rán llr ohahll'm('III t' , conviene advernr ti lle el c;mic ter pri n-
cipal uf' f'>i10ll movimientos co n..i..t!' "U llPr i nvolunmrt oe e
inCOIIFII'il'ntf'A, ('11 direceion a un ' ¡Uf! el ajl'lIlf' mira o
en 1'1 qUf' pien sa.
Pertenecen a la r-laee de fO'nj'ffl l'lIll11 III1IUOId"lI de aut omx-
- zH -
p arclnl, que pueden oh!lervant6 en per*Ona!l que
d..1('j.. rl" i<'¡ o ..ornpteto dI" l'Ull f;lC' ult.wP1I ml"n t lllP1l (1),
So-a hombre o mujer 1"1 ad h' i no, ain' " d.. intt'rmi d;ario un
i nrl h' ¡dll <l ' 11IfO "1\'1" en l.... " ;111.1" Cuando l"lI r uuj..r, sue-
11" "'¡¡{"ar l" al ..a mpo a buscnr hUl'lIa., ...11 un estado de
..tp.... rente hípnori emo.
LOIll proIU....' ¡C' OlI d el A..i 'mu ..! .. se t'8tif'1ld..n a rohos i pér-
_Iida. ,IC' ;lIlimlllf'll., hallau:;os dt' t("!l(lfOa i d•...enla..e de enr...r-
medllrl('ft jtr:l\' t"tl.
QUf"< !I.hall ha ..e 1If1" '" qui t ;", romo \' f><l¡jio del
1,,,, adivinos por IIn 'tlo ( p<':" " A.. r /y.. r , ....¡ ti".... ,
arli'"ill <l 'IUl- mlllLoa pájaro)..))" la dlreecion ' l lI" toma ba n
1' 111 ,) " .. I¡::m", .It, ,,"us actos, ClIl1\".. lwi ""ll htwnl
P
i nt e r -
rl... hlt"ill tl lo ,¡ U" ¡ha .. . ..\ all! tlllaS
a v,'!!, ,'"tu" la ( '( 1<''', 1"1 tn';..:uil i l'I (¡;UI,' O lI"J.:"ilha u ha m ver-
" " ,1,' la .'a"" i a :¡di\"inu!I lu ' \11 " doseabnn
..a l...r.
El ttt:ij i.'n unntomico (""1".1.,,"e), Ita pj"t"('it'rtdu,
" " 111" 1'11 ... uu to riore- s. su ;\,'1' - ,1<' a<li \"i l,al' la" d,'
la 1ll11" 1' \l' p Ul" la " >I U';l('" iHU de \;\ hi"l .1..1 1t1;.:-;l,lo"
I MI nrnjiu m",liP¡1 ti" ha ,1<'1.';]id" vu "1eur,." ,1" euatro ceu-
t ur i¡u'. SilfUt 'n lo.. "wl'hi. humh...' ,. i tlltlj.'r..
hi,' u , plt' , a l ""tt1 rd ri o dr- o: r:nl '\V' lCa><. eu a h;.o!u-
l <l "1 ""'1<1 r.,ttu' lIill U.-n t"\ ...j e rc íc¡o t1e1 tn;w hi,ullJ,
El '....rlri, "11 \·i"il ,!t:- ,¡.><"mlen.. i.., lIIatlli.'u" \"1 \'11 la a<:"(l>l -
IUlIlhn. ,I;1 iuverslon ,1..1 senu.to j"nÍl:lI. 1.., al:ra<la e l ado r -
no fl"lll<:"u ill" i p re ne re ve... urse ti e mujer. Vtv.. co n III¡:un
jUn'n 1I1.. "uch<:". a quien sost !ene i \'ijil.. con IIfall ,
I MI ," <ldli 1."" la V" nwlla ' ltll." 1"11 1,1 lIia Ii¡:unl eu primer ... r-
ruino eu 1."1 ' ''' NOlla l de operadore... R.. ve..lida de la
t1h: n it1 ;, tI tI,- eura ud era i I"ne. 11l1.ld.. rn. t:"U! e"1..... d..
r;1Ul d.. uun ,·on"id..racíon cercan;1 al w-tuor supersricioso.
EtI un miembro ,11"1 que 1"' _ '" 1"1 pr fvib-jio de co-
m uuk-a ree con 1"8 I">lpi ril1l8, curar 1;1" ..nf. ' rml-,bdt"8por sor-
l il t'jiml ¡ p revenir' 108 desastrea d.. la ('(JlIlunidad,
Ti('116 todOll 1000 l,'araClt'l"t'8 del 1 I)II,I'a t U inlciaciou
requiere UD aprendizaje largo, de t rE'8 anOtl por lo ménoe, t"1I
la8 fórmula ll del j -itual, en la. m¡tnipulari "IIf'8 1t"11 '
J::uait' l,'Rhalilllku, dllll za i mÚoJica 801l{ro.la8 i arte de insi-
IlU.8t"M' • los para al canzar su benevoleueia.
.' uml"" d,' ordi na rio casada, "U parece ("11\"1.11"1-
ta l"II ('it'rlo víve ma 8 ""Ir aida que el eomun de la
i""If'. f",llIt" 8 1lU habiraeion se halla pl anlada la tOl'('a
rn d.. mad..ra que suele U$8t!!(' e n ('(' 1l' lllonia8 i que
simholiu IlU;I llC' Ulo.i l('ion('S majir:l!l; una t..,ndf"ra "lfln.·. ('11
la p u" ' -I.I ti.· 1111 indica al ,·iajf"ro '1111' Illl[ reside quien
tiene eu 1111 ¡.otl, ·r l¡t salud do tos homhrr-e i ..1 1'I '('rf'l o il(' 108
jeniOll ..
a po....'.¡nn ,\l, amuletos i t.11i"mall, ·1I q llt" pre....r van d.,
i nlhwlI"¡all m"l d ki:l rifl8 i rumbian la I1ll l u I"III":I::I ,j,' las eo-
8 '1" , 11' da muvor- r-eudteute enue 1"11 ' 11It· 1"' Ilf'tidan
r-onocim¡""I' ,;l.
Cui ,la r-u " 1 """'Iu" un ennelo I " '..dilr... u, r:lrn¡l lI i
hojall f' 1II1'1f':' "11 la r-urucion dI' 1"" " Ilfl' f llll"< i 11 ' -<" '('8 e n
la,. 1I ' Iut! r-cucurre. ál ¡:IIÍl'n ,t""" uhl'l' i corta
" "ta planta , 111 ", ,,rhi la nguldeer- i tIl'I{IIf;l lIIf'll1t> mur- re .
SI> ,'tu 'lIla ,t,· al¡: lIlla,. que tienen un {'1Ir1wrn i u n cahall..,
11 10!l '11If' I.. i re -pt ruu f'1 IIJi.. nto; ,11, orrae 4111' han vist o
hf'('h Ol< lIO"ro· .. a rllra l.',. ( p , r joH"'t t IC 1. eo rno pi f·d ra." 'llIe
anilllal,.,. mil i,..... ' 1'11.' ('PI7.an el espaei n.
Como 1'11 111111'1" ... pueblos tnrenoree. ee trne p"r absorcíou
.. l e ue rpe venenoso o 1.'1 a nimal 'l u" corroe lall .. ntl af¡;¡ot de 1;1
v¡..tima .
t:n 11I ll tle"llls n'l ijiusas t en 1.1ll open..-i (lTlf"tl euranvas, sir -
",p ti" inlPrrnlodi llria 1011 hornhrl"!l i 1' >8 eeplrt tus hi(' n_
bl.'('horl"M. Cal' "'1 estoe a ct os en 1.1 11 ¡'x lalli8 espontáneo, du-
r ante ,,1 eual Ioe espírítue toman poe•-stou de s u cue rpo i le
revelan 1011 pormeuoree de la enrerme.tad o JI' anuncian b
pró J ima lI u'· i ll .
O"rll de hu.. na Ié, por autosujestiou 1.' imitando lo q ue lI"
ba heehe tan las cenl uriall untl.'ll d....lla: >lllll a lucíuacíonee
son l u milml lu de la soc iedad lJt>neflcindll co n 1111 mujia .
- '41 -
Sul! Il11Ulipulac-iont'1l ejercen e n el pllhli co lUla aecton cen-
much.. de 1011 qUl" han estado bajo la
01"" ..u. en....n"" IIIlIlM i Iibl'f'1l de h."ChiJl' llllll ortaI6ll.
,,:;¡ 11I111I11 ind ividual 01.. la "lfId.i II"¡l;;part nO. el a lma eotec
tit'a de- la
Át' lo pr imor dial de maj ia médica 01.. 1" .. a ra lll'a llOtl h;l
. idu dt·...le lejau" " t¡..mpo" ha"l a 1011 al'tuale,., ,,1 ... ....
o 1" f'>Ilra{"ciuII del uuerp.. 1111111111\0 de 1011 nr¡:1l lli"'lII09 "jVU¡¡
introolu d do!l e n ,-l.
[ " " 1 ¡u"ius de ahu l'U, " .. m o (ltl lI ;l1111·1);\lIlId""., i¡:llor;lll 1()Io\
r" UÚIII" 1I 01l tic la "i<liI en .. 1,' Mill O'" nurmul i " 11 d p.nulúj ico.
X.. t''' udh,' ", por lo tanto, 11, muer u• lIal ll ral. 1{" " o ll (¡f" ' 1t
<1",,, l'aU"'llI ' l ile la vid a, 1,,11 IIl'r ldml i Inll male-
líd oll.
_\ II; huy.. n la últ i ma, a 1;. maldad dI:' 1,18 homhrell i 01.. l os
1I0ch' 01l, 411(' inU"OIiuI'f' ll máj ie ameute e u e t cuerpo
humano an'malf''' que rop" 1,"1-'1 emra ñn i "('IIPII0II 4"e. d.. las
vlr..."t·mll 1I1..-)",ni na IN a l,. san::"rt' i II":;:-'''l al eorezou.
l...", del tua puch... por \'I"II::"IIU%.II, pcr siruple pcr -
\ "nl i,1. ,1 o por- nlzun lll '¡"i1 de lnteres, 1.. d.m ce uenu (n..;" ·
"11 Irw ,. l i 'Df'tl IOII i (' u 1"" 1..0.1 hr pI'OJI'Orci ..
uan p"lI l. "nlll¡ i lIJa'" a men udo ('11"" IUi"I1I "" suml-
1...)" hHo!("Hr H. del mal . ' I"l· ..n tan crec ido
nllllwrn al iu ,li" , 11'011 los ' 1I ll' t' a llll'U\ ,,1 ' Ia fro 111 11'
1. tll'l " i11 V o 1m "fonmmdose en 1I1Uiles :mimalr-s,
La " ur" I'1l1tl, lad pr",Jlld,1a por 1:1 nec-iun dr- 11 11 ",.
Ihu lla hr " "fr l ulI o 1/11 l'('n r r l H" .
S; u la mtervenoíou ti .. la ",, /(M, lo ma" ""J:UI'O qu.. l'l
mnk-tk-io trai,!:'1I la lIlU('!"I ('.
¡lo:- mllnl:'ra q ue t an pronto como se a¡:mn.. UII enrermo '
roeurre sí n dilación ,. la . •Cuando Ilpg'a a la ea..." ...
ill ,' il:I:1 1001')9 10" veetnoe i 1.1lDbi(' 1I. lli se PUOOp. a todos 109
a -nur os i parientes. t 'na n '¡ rt' lIuido;¡, la IHtlt'Ai pri lld pia a
toc.1r,.u tambor I ('HIt ,....I, dando a conocer r-on "11 tOfpll"PU'
la C:P1·.. monta va a pri uelpíar. l le llpll"''' do! l llC1tr la Imroduc-
d on , puede der-iree, (101m que el entermc ('+-"1°11<''1 la
voz i no 1M." ns uete t'uando le ' -a.\'& a sacar el mit.! .
- ul -
Todo lo ha8ta aqul dl'lSCri to lo hace el ",¡JI' A; o la MII('lIi en
el p.uio, en medre de todoe 101 l"MptlCtadllf'M., 108 que pa re-
ce n qul' 8l" traltan a l médi co, tflll ando de no perderte una
. Ia p.'1labra pa rn t..ner que contar (1),
Una8 doe horaa RntN de ccncturr la tan1f', elll ra al tntcnor
de 1,1 ru('. oon un accmpañamiente nu reeroeo.
8Gb", E'I ...,...10 I pD ..1centre de 1.. hahitat'ion, fIf" halla ten
dido 1'1 enferme (...."·a .. ...n unos Cll pr 08. Ramn J:rU('>;Il9 de
canel o, planlol tl; lj;l"rada de lo.¡ ;ora ll('all08. fi(' Imn plautado
• 1;1 c........""r.¡ i a los pi"" ue la ('3 11\:1. EII 111 prímem de
l e \-Cestendido 1111 p.nüuelo de """, la j ("'l,I¡¡-a. l:I ah: ulla j"Yll dO'
p bu a de qm' usan l,l.II lllujprt'II .•· 11 c omu ,!l'l'Orlwiull("S del
á rhol dI'
A l,. d.. rp<· ha l' iJ:<l uipr da tI..1 enñ-rmo ...• ....l i. ·lUI.· ll do.. tilall
de 1II;IPU"¡ W>l, ('011I0 ,1.. diez indivtd uua r:l d:. lI WI ,
con c'llIIP<' all i IWOIl ll\' /,w II rallllll( de (>;lllplo ('11 1",<
mujeres i ni ll os. ocupuu ill<lillt ill tallll'llh'
lo.. ..ilio;\ d. ' la hnbitm-lou.
A un lad" ar<ll' 1'[ rllt'¡{O, .' 11 tor no ,1,'1('tI;l1 t' lIl>"lll "" nta dllll
lIluj.· rt'II. l tuidus.uneute 11[\ eepmunn 10>1 V"ITnll lui d a
11[ (1" 1'11.
,,,,uJa j \'i jil " preparativo....-\ud1l I'VII lltlll IIl1'jl)r"lI
Ifaj.. i 1If"\'" sobre la ('allf"za un pe lla ehu d.>pjuma«
i .ltil.l"ll e-n la mu fu","" . 1.' 1;1 mnuo tlcl't"clra UIIO:l
(:a¡t('illlf"Il"".
Cuhl"t" tI." hoj;.. d.. ('0'1 11e 10 el poN/ r o , f r a za. la ) ("t111 q ue e
ta p.'l el .".. renuo, i a la altura del víeurre de .....te ."oIO(·a el
tambor.
En lodas lall ti""IiOmi:18 de ¡t;.lri'·lIlt"ft i ami ltOtl no se 110101
la mr-nor llt'nal de dolor; tod os p nrrceu cumplfr mec ánica -
tDellt./' un formulario t nada mas.
Al ce ul ta ree ('1 801trae l;üi mon!.<ulall tI..1ccc tdenr.. princi -
pia la Ct""·mollia.
1.03 rnu(')¡j toma el tambor i preludia llU ca nte, 11 la ea bece-
ra del enlermo i nl Iedo de rec ho. Al propio tiempo dOfl j óve-
- ' .9-
11..... 3l'Ól itOtl O acompañnnr ... (lI l1l1 (,' " I), t ocen l UA p it Oll (p'"
...¡laH,
)'0 mapuche, de ordinari o v¡ ..jo i deudo d.. ln "'lIdti, 1M' le-
ni fl'Pllh' de una tila de 1011 eoncurrentee. el maes tro
,\.. e.. r..menla .. intermediario ent re lotI f"IIplrill¡" i la fam il ia
del ..nl ..rmo. U_le ..1 nombre de dO"'gll ... ,"",in o .g«Aa /.
(",1que hahla o anima 11 la IIIlI r}¡i ¡.
Si;.. 'l't" UII eanto ne modula('ioll d",1 ante-
rior. Tcdoe Ios de 1;1 euraci.. n t i" ' 1I' 1l \"Iria""'" 'tUf> 8u('l"n
('II(' III'ar ni oio1.. de- los pro,fano!!.. Ul,o{'lIi Ilf' a ttodi ll<t vuelt a
hilO'ia ('1 .... fl'r m "'t"1I1<t,Ja """1'(, lo.. lal,,"...... • \ ' i dr:i., 01 10-.·,
" 0" un 1" "'11 re-tu l io. x l so¡ buena ",,,{'lii . 81l1l' 'lr 'I , n', ;;¡.-ar""1I
.. 1c·,' rr.. .·1 ... rlliffl; >1010 1"'"1''''''''''' 1I u",-al ' -: '1111<' 1".
n'ml"jj.. 11'''lrfl, mili Inerte n' lIwl! i.. . \'''' 1<'' '1"('' , dk-e pi
11:1<1.. 1' d, ' lutll lt" IIIUI....S. ( ' 011 "'111" larul ..,r 1<' \' ;'111" 1"(; a mi " u-
{ <'l ' m... ( 1¡.
1,0" rérmiuos .1., este cauto i d" l" tIl ot ros suoh-u vru-inr se
gll u '" ('Jll' r i ,·lt n (11' lall 1II,;(j i" HII•
•¡fa luahr ...u'" In lr-vuutu la vuz, nun-vr- ,,1 t;,mh( ,r
pOI" PI1l'ÍlU lI (1 .·1 l' llf"nn" i aj il :. romn en un .' ,;l:í ol o de rre-
'lO'"i. El llll im:.. I" r de la """ ./,; da \"(,,'('11 01.· úrdr-n: l" s mup u-
' 1"" hall pt'l'lllallt'('i.¡u ",. h-vautnu i lli l::" llell d
01,' instrum...utos. i llilj;, tt<l o " I!l' ru at i \-,,·
lI... nl ¡, l.,,, r:lIn.\,; de canelo; l T IIZlI n í (·hut:.'" eu la,;
(·hll('(' I.>I IIOhr", el eufermn. i «),I.." .':" ril.lII: ya . E,¡ '"
I("rit.. "ara('tl'fi>llico de los Ilrauo:",,, ,,¡ '1'h' Ilalll;l u tI"d{'a" , ¡ ,..'
produce n'¡' it il' nolo \"aria,¡ veces un ¡:ul ¡Joe .... 11 la .ua uu abi ert.<.
eu 11. Ooo.·A.
El l'Mlrí'vi1o. 't li" debe arurdir al t' lIfermo, t'iI \lila demos-
Irllci"ll de j úbilo l'OIl q ue llt' la Il ..¡:: ad.i.t. del h l,i rit ll
protector.
tiul'l"llt' un lIIullWIIIOde calma. 1111 terurinudo la primer' l
1'_1I1e d.. 111 o,,,,"rll(·ioll. Los ho mb .."" bl'1"'Il , la "'<1M;
i u lla llI uj...r ;¡O'(' 1l a l ruego el pan -he 01"1 tll llloor.
( 1) 1... d 1.. u nlo, qu....l AlItor A'1<>I" ..o An,¡;u(, ... bAII...
iUlp"'--" .." ..1 tolll" I d o lliAlut"ia ItI dtoA....""" .
de t"llle cor to inte rvalo la ceremonia ee reanuda,
103 hH"h¡¡'i."ra entone erro canto monótono i acempaeado.
F.n (') eurec de éste, un bombl'f' trae UII cordero malllatado i
le haN" una 1.. ve inciKion en la pr"a ut"l : co n la l!8n.E"re ti llen
1011 I1mttfu, la trente dt'1 enfermo.
.\ 'aha de esee ani mal, ul iliza cou ,,1 mtemc objt-lo UII

C'tllllr lida ('fila tormuia, olro hn-H' imer va lo.
operaeion {'lIl nl a ;UI e.J('('lIa cu lmilUlIll..., 1.11 ope rador a
I.ri n(" ipia .111 euuto evoe....edor, t>l>'.' ' -PJ, 1I("01I'I>ll t'lad,) de
d:onza ,...liji"AA. que ejecuta ......11 10>1 l1ar'("f1i1 " U"ItOfi háeia
f' lb•• 11 1>11_ co r tos , IIvanZóludo i ret roeedieud u alreruuriva-
ment e. i con movimient os lal eralt'lt ri,' Clltlt'XII.
El "1un'pil o d.., IIIS r-bueeae i <Ip lo" J:"ritos lIutM' poco .. poce;
"1 ,It· \a m':' rik a 1"" (1111;. :tsimillmo la V07., Eu <"SI'"
' IHl m...nto la m m'M "UI'\I ,'I ('1 tambor i 11(' 1I"1il\"1I11('(·". 1,,," hom-
hn'll la MUj , ·t l(U .h· I<ls hrazos p", . (' Ml' lIlria. PUI' M Mili es t a
p t"f'(' ;j ud. ,n ' ·' ....' ·11 que 8" fu¡:a r ia ("""a h·lIlarla. l' lIlu41lf'd da. En
1111" " Il..ea 0:01 "UI"' rin r . j (' lo" ru-auen-
1108, lIa ma',I" hui .\· yti...·rh, ,,. i tctuu I'0"(' " ¡,,n 0.1 ,.[ l'ue r pu ' 1"
In ..",..M.
mallif....IIl(' iOIl t'lt f"l<l rIlOrd inari:,1I 110 ,;o' ,111":'11. por
..ierr o. 11 una sl mulnc lou dt' lo" ael urell d,'1t·(' r('lllolli¡l1. E.'11l 1l
\· pniao1.. ro d.· h;puos;lI 10:1 r uido enervante
,1.. el haiJt> jiralori.. i dt'>lE"lll-"' ratlo. los mo-
vim;"" IOl1 lnter.rles <le la e.1""z;1 i la inrit...nt' ill de im:\j"lIf'ol
anal0.l:"1I 8 r" p"li,la4 eon nnrer íorídad, cont ri buyen a J'O,U"r n
la Ma..Ai eu "uaIlill, stn la lnterv.."r ¡oll d., un hi [' lIvt i7.ador,
..... i enear na un eeptruu que moruem áueameme
obra llOr I'Ua.
El nnim..oI or d.. la _ (Ai 1(' ['""1-.,1111;) ' Iui,' n ha 1I(' ¡:ado.
}{P¡¡J'Ondl' !J, ...Mi.... i nombra al,ll"lIl1otl N-r ro;¡ ecneeidoe, El
mi ;o.mo di reet.. r t1t> la eeremonía ('llIabhl una couver...,('Íull
r-on {'I Ml IJir il u que h,1 remede pceeeion d" la "'U(Ai. Lo salu-
da i le rul'Jr Il qn.. haJ:"a "1 dr- ve r a l enfer mo, de Int er
n "nir "'1su euraeicu, saca r el dan., que ha recibido i dectr si
Il3l1ar' u morir' . Da au respuesta el eeptruu por intermedio
- ' S' -
de la poeeida í predice BU mejoría o au muer te , por hllhe r"f'
pr aeticndo tardela curncion i estar ya el veneno próximo al
eorazon.
A ccntte uacton de este d iálogo la lUachi lIe ('1I,1l'l'e1l1\ i PIl-
tr'll uuevnmr-nt e (.1\ ut-elon , siempre en PlIta rlo de poseida .
Audn 1l1I'Pl!(',\OI' del enfermo, rod a la r-ama (·011 una a¡¡-ua
medir-lual que 1Il' le PII;l;" hace sonar Iebr'ihneute los r'nsea-
-etes i pUl' último "l ' a cotocnrse de rod illa " a l l ado rlcl pa -
creme.
Gu a de la BlIlujf' l'e:'l que le lI ir ve de prac-ric.ur;e. fu tura
nue-st ra 1'11 d oth-io. le pa ila una fuente con )"erllm. remoja-
dns . "",,-Id '["'lI(' UI1I' I' la par!l' rlolorjrlu, la ( rOl" ""n UIHI
porción ,JI' ('Sól !l le eehn humo dI' lahlll' '' que lIa('a de
una r-nr-himbn l'1 f1 it m l, i , por úl timo, aplica ah¡ la hoen. Chu -
pa 11 coutinunciou 1' 11 1'1 punto i wimulu vómitos, 1'11
un pl at o; se llr- vn la -nuno 1I l it I1m'a i mur-st rn a 10" "'lIll....-tn-
dor-es un 11 "I ro f' U"'I'PO a nima l. I{¡'phl' h est rnr-ci ou
varias ver-r-e i d ,>(" lllt mm ""I,...pi(', le mnstir-ur-jr'11. En •
11('," ntrojn " 1 (' Uf'I"PO ,11 o litiO dI' lIa'w/tt'
Vil r-orr tcndo It 111,tlll"l., ill ri o iUlIII',lia lll siu mi ra r Il/Ira nu-as.
La nccio n CSPlwi ;11 .11' sacar ('1 mntcñeto r-on \a hoen "e
ll am a (" 1) 111 Il'II¡':lln ,¡¡"".
) )Ur:1I11I' f'l' l a os r-oun ...l a ri to arnur-ano ( <Ir " ,., ,,,) se ha 1''''-
pendo (' OU r n' (' II f< l w i :l , i '\ aulnuelor .tc la I/I>fdd la ha .'"ti-
mute.to ill éx tro ,1... la curncíon.
Ftnntmeut ..., 1,. m,,, ·f¡¡ la va In "upll...sta hr-ridn por- donde lw
est r nido r-\ tlañ o. S... "lIea ... 1enfermo a UlL techo i eontinúau
1'\ enntn i ,,1 h:lilf' al rl'!I"Ilor rtl'l ca n...lo. ."" ejocur ou en honor
111'1 espíritu pre..t' IIIo,
De p ro n to la mac1ú ub.uuloua e l tambor i ene por se¡:: ulI<l ,l
Y(' Z (' 1l " :"tlllliil. Un homhreln sujr-m. El d a"9"" i XIJ'i .
Ill!ch.... o ,,1 "''' piri tu ' tUO i o rcprescuta, "... '¡I' '' llicl...u. I ",n/i'lm
recotuu 11 11" ra.. ultar l,..¡¡. i "e .Ia por termiued n la oporuebur.
En nljrunos l u:,.::ar'f' " lollila de lo" j, i \"{'II"'!I
(/ffl7l l'lIIi 1, llIi'\lItra " dura la (' rilli" llf' 1'vio>l11 dI' la mnchi.
nitu-u esta dan z:¡ ug rndar al es plrt tu ' 1"1' la ha penet rudo.
- Ji' -
lIa entrado la uoehe. La jente de la veci ndad ee ",Iir" para
eonttn uar al dia ai$:uienle la cert"monin"
En t' fN'to , desde mu i de man "na se renueve t'1I 10008 1011
pormenores deecrttos, Sólo \'ariA la res pueete de -'"g'u.I!'t:"f!II.
m.. t'.1tp/l'Óriel' en n"\' {"lar 1M ('a UNa de la t"lIfl"nnf'dlld i HU
dt"l"l' nl_ ravorahlt!' o fat al (I ¡.
Como 1M" \ "1.". la operar-ion se hn dl'tlar rollad o l."1I c ua t ro
pertes.
El J'f"(' io ' Iu,' llf!' pal::8 por un ", ,, ,,"i/ dr¡lf'lldt' 1"11 primor
IUl.'''U d.' la Iurt una dl!'l eu rermc i d p,,"" dC' 11' fama que
3 1001\ " a la C' ur a lld,' r a. nuct'"m curre ,¡¡('¡t ¡....IKll! i 1111 alli mal,
\·ae.1 o loupi .
[... .·r...·I.... .IO!! la Cllrlld oll Imiji"," "u" I(,1I 1'( ' 1" poeirivoe. La
pllhliell do '1m' .· 1 rtuiji.,,,. la i,h' ;} d", 411'"
('1mill"li do p" T'lI i"le o se d•-st ruve , ".,Il 1111 i IL I"'f\" ' Ilt' i.. n.
san "11 e-] "I1l' lllll;l,I" f'Xd li... i ll t . ·u ",... ' Iu(' Il" ¡:-<I n " !I('r
\"(,I"<I",h 'l'a.. de ..1''("108 ñ ..iol" j i' ·Ull " A..i, .'1 r-uferruu
' 1'1" "1"11"i1 ntll<ln.. ' ¡"ela nl lihn' .1" lu-ehíxo, ..,' siente añ víado
de 1111 mili, 'H U" , ' '' ' ' 11 realidnd d 'lu,' n ..' jI,,· luuotk-in
d' J ' 111 " f'] \"I'ln-no injt.or i'¡o " J1 >l U h:", .· >111 11I111't"l la
in,." nl<·llih [¡· ha," ja el " ora"'''II , ll<' u" >lóI Jl i JlHl . >1<.' i d" >l·
f¡¡IIM·...
1.:1 Illt-"¡¡.·a ¡¡ 8U \"l'Z ha en·ido t'1J la " Ii" m' ja 01 " au lntcr-
\'(, 1u-ion. u atribui r i IlIp•.-.rllulci" a la V'lI'le ,1.. hupoetu fil ,1,·
fUlwi' ,m·", '''"itA r-on ve ..d,I,1 d"1 VO' i<'r >I01..-euuturnl 'I u.. la
pi.rll ' ·lIrll r.
,\ ('llr;u:·i.m<">l perteu.....t' i¡:ualnl" llll" Ul13 e n que
funl'ioll'l la lei de la llimp;lli a o .10' 1 rouracto. Un enfer mo
to' IIiIl."1I 1"" brllZ08 un a .. i mll l "''Ilu.·''". I'olllU un eorderil lo.
UII ¡...rro o un.. ¡mUi lla. i 1o m anueue adhcrido a 8U cuerpo
una o <1.... horllt" Se 1113111 en a lllniml,l. '1UI' por ("011 -
taj io ha reei hido 1;. ('011 lIU muer te, muer e tam o
t.il"" ..1ma l que ha C'Olll rai.'" r l paeu-nte. Llama n lotI indios
prlt.lOlH Nh, pr ccedimientc.
(l ) c.ff!u...uial f'ff!_ ....iad.. f""" ..I aul ". i . U' N I. botado"", indi,
joonu"
- 'SJ -
En N I.. ór deu de heehos preternat ur al-.. puede ectccerse
lit lIin,l::l.I lar cost umbre araucana de l hanll mlijico, 'u ll i¡;t" a.
ment ... mul "11 U"'O i todav¡.. 110 olvidado. Un indio h;¡n" a
inll't\'a!OII rlurnute toda una noche t 1" 11 la ffi'Inilllll que
ha"ta 1" 1Jll1i,l a <1...1 801. Por eete medlo ee d..... .. " Il"[' lui f' r
pr¡n..i pio lIO M' i\' O, fi" il"o o moral, 'l ile am.. na."l.' al in<lividllo
tAllffl" ,." ,"'" "."!TIl", saca r- mala N>Ila ). ('on f'lIla J,rile tica
l't" t'\·ita n, plll:'8, 1'1" t1e-s::::mciall t'1I L.. I'All." i "', vi\'" tran'luila -
1II"nl t' (1),
¡" u" rll ,l.' ('tl ra"i oll'''' " U",Ullo, t'1 rnad,i"lIIo r-uenta
con I"N' UtllOll e mptru-os mui vlu i", I..... ¡'tHl'l i(',I llna \'f' rdad t' ·
rn l'i r llj la pri t1li l i nl. ('011 tosoos i UlIlrUIlll'llIúll d,' vwI,'mll l o
hierro ('ura I",riol"", I'!ti tir¡ lil tn lll" r Nl, "11,' 101 ,1111'; fnw·
turne de 1111<'>1(" i r educe l'lR lux:ll' i"ll<' lI.
:-,<,101"(' todo ' '<I tI,,( ·(' 1,18 pro " i(' da, jl' lI Il' r" I"' lIIiCllll de- 1000 a h
tlora in '¡ij<,na. I'" ra cada enfermedad elll'" nl nk-auee ue
su i r wl i m" lI tari 'I , <lilll"" " l " ,. ulla
1'11111111 m"<i i('ina l " " U que ""mhatirl a.
LlI Ill" llid lla lndijenn ,'I!l' III1l, !' '' 1' utumo. (' '' 11 plnutus i oh-
'III!' " jl'n' ('1I ucelon m.rjicu " "hm "1 I' nr<'l·I1I".
,\II:IIna ,. .... " I1lI-' I,'illl 1'11 ">!Ull l " " de am" r, A,,¡. uuu lnfusion
d"1 1',111"l' tos eutl<"' ''' r HI1 (' 1 ncmhre
,1(\ i u11 ¡¡'III" II Il;Ulm<Ío "" '''lu i ul"" d''!Il-'i ' ' I" I;ln la s irn .
palia " Innro"il 1'11 ('1\' ''1' ,I{' una 1>t'f1."na, Pomo ""la", hni
Inll<'ha!! ut ra s p ·r t.;!" e-rortcns.
La r-oe-r-ion ,1,' 111 J,l:\nt 'I Ill, ' Il r<'¡" h. , .. ' lO",... lll ".. Me vlrt ud
de lWr ll(rool¡"I:I(',1 i predispone r ¡l la , ....Ipm"ltia.
Xo ' ''' C'' ...·IUl la " prohñcas pa m I;lll mu j.-rt'll i la 8 O\' Pj"$, ni
tampoco la .. qu" oriji mu l l " itlll"'''' llI'ia .. n el hombre.
l il m :ye rh<l que denominan ,till . ..rh" M nene la rara pro -
piro,,'¡ .h' .....timular la illll"lij.-ncill i I".ll,' ntidoll para roba r
con éxit o i "ren'n ir al-"'CiJt'UIN f:llal.'ll
Todos {'"Iu" conoci mientos e ntran ('11 ('1 de lall
'''drhi. apre-udk-es, Eu una larl:a d, ' du.. ¡ hasta de
11) )b.ji.. "" "' I,mhaJ. por ..1...lor ('''''" ' F"..ral ,
(1) I"f",.,,,.... d.·] a "lor.
- 'H - ·
[1"O"s anos, la médica maeat rn laa en8l,lla a eOIH)('.I'1" on el catu-
pe 1:1>1 p 'rllas medlclnnles, las Iórmulns l'i1ullh'8, J08 cantos i
la UIIIIZlt 'loU cit....-ulc.
Cu.uní u 1I :1,b t,cuoran, se la ce n ' mn ni¡1 de inida·
d on ' l ue se llama Ce lehr Ó>I(l desde la aungüe-
dad dI' est e pueblo.
El j ... le ,Ifl l., a que p ertenece la ink-indn ord ensloe
pre parati vos de lic ores i provtsíonea dI' con sumo. Pa r ientes
i 3ll1i¡::os que 110 re side n en el lugar, rccü.cu ¡¡ \, ilM) opo r t uno
.íe lnvitueion.
De sde la vfsperu del dia lijad" eumien za a 11" 1-\",11' la jen lrJ
,11 !tIIl"'lI" dr- [a I·it'l .
La "",..hi m.wor, la ' loe ha slljf' r ido a la i nieiada to dos s us
couoehuleutowde hech icera, se prew-nte con v;l da!l a prO'llll; -
ces, .\ »c ompuñnn tea de 1I 11 reduoeiou, ' , Il" I·...g-a lall
[ úveueaa ' 1lIi" IIO"s ha "nlleI1a ,lo el arte de IUlI II01'l il l' j iOll,
El concurso se h'l c" as¡ numeroso.
E l! 1I!1 sirio d" >lI'''j '1I10 St ' pla nta UIl 1',, " (' 10 para el ba ile
ci rc ula !". Como a 11l oJ ci neto ,\.. 11I 1<l1'd" del din oonvenído pr'in-
cipía 1' 1 1·1'1·"Ill0l1i¡¡ de t nrctncíon. La "",rhi i on-a que la ucom-
pall a, Ile vnu .. 1I el medio a la inicindu {hIUmfl<·hi , o ", ur!li {" .
J) UI un a »er'ie de vu.. da,u a n,lo a l !\OUti" los mm.
bórea . Acom v,ill >l ILla,¡ a l¡{llll">I Vit" s (l''¡ ¡r ,¡{m ) i
JI veces ue t r flfr """(illRtr umento ill,lij l'u a J i CU, ' 1'1I0S ((" NII'·NUl.
,1" 1m iuterv u!c e n ' 1'1t' lÍe>l l" :lll!la, sr- eome ¡
bebe, !:l,¡ \ ' IIIJII;\>I >1'1 repiten. con ollns ('1 r'ltuul dt' l
"ri1111' r ¡!i¡I.
t; n f'l mismo sft io " I" jan (';I >li to,\.. a l us eoneurrentes: la s
III tl("hj,. i otros i nvitados ,1,· ennaiderur-iou, e n la , ..ca d" 1:1
r¡u nili :l.
En lil lruul llna Ri¡{uie llf' · ...• ,'o11tim'la " 1ceremonial del "Uri -
,·..r,...
n ' I,i{" 11 el baile i ('1 ..unto de l ,Iia an ter ior. Al conclui r
un a ""r ie de 1'111111'0 v uel tas. re posan I¡IR i da n Iugn r
a lus p:t m ' IUf' h1l::>l11 <>1 CIl!lSIlI1\o) de la comida i
los lk " ...·s l''"'' I'' l l'ad''!l "nnl "'>lle objetu,
Al lJH' ,li" d i;! la rerer nouin s,· p rosigue. da llZi¡ [ Irntoi-iu
- 'SS -
provoca 11 1 Iin 1'1 ps:l\ '¡o de éxtasis de la ini(' iada. 1IIl/.
('hi" te Iormun círculo, U])11 le l oma 111 eah ezn i la que prealde
la ceremouíu le l ira la lengua 1'011 un t rapo coicradu i la
tl"aRlm'l" con 1'1 nlftlcr- d,' 1 I"}' ,, [prendcdur] o " " lO un c uc hi llo
P" (¡Ih' f'l o ( (',d nlm e, a¡.;ujl'r,,¡ul or ), Int rodút-elr- ,1<'10 eonttnuo
e n la pe rfnrncion una dhninutu de lllla pneta de yr-t-
\).1, Eu ;;",¡.:"ui, \;l la iutrntluovn Iml '''llcM" 11 la r Ul'II, donde
(ll/{'<Ia post rada.
En nl:;n na" redur-eio nr-s St' arrC.:d a tilia especi e de I<lltlo
de c.urclo eCI'c."l del lugar dr- la eeretnoniu i allí l:l.l' IUl'IP a la
inir-lnda de-pues de esta prueba ha>lla e l riia siguteure. La..
HUlrhi" suelen tnmhien morder ('1 cnruxon de un
.iutes tll' la e..ecua fin al.
AIIH'!I de (' " III<' II:r.,U' a ejen'er el olido la """,¡,¡ llueva ""
truslada por atcnnoe meses a l domicilio de ..u muestra.
Sude r-elebrnrse ta mble u eun [lila lieMiI el autvr-rsa r¡o dr-
la inlciucieur.
I ,os os pir¡ tus pemit-iu..us que eomunt e el '" 'h·hi"" ... , est.ut
('0 11 nuu-hn Iroeu encia somet idos a la voluntad de
un poseedor, que toe utltiza pa ra ,hul ar a quk-n quiere o pn-
rn \ ' (, 1I;:-1II'"l' ,1<' HIIS l' Ill'lni¡.: u... ¡' ;>I" H <I ueú" .. 111' ">ll'il'i tllH ma·
los son 1M hl' llj " g (m l r>l'I. Ol ro>l ha i que [;L VI'OpiC, I;¡,1
de rmn- Ionn.a-ion personul ou seres :r.O(' lll '"' l' fi('ug.
Lle sol' l que e l urnnr-uuo aJ>llI"PI' (' 1'11 la histor!a. la ex is te n-
da <le lu>! hl' uj'J"se 1111le \' C pa rale lame nte a la s uya.
I .'IH 11' ,\' (' 1111:1>1 [l Ul' cru-rinu (' 11 I" ,I" H la Ha ;:-rull ,w iolLe;¡, 1" 8
do.-'lItrll'llluH de 10 H {¡t I" la licdli<'I"
da i r-l tes fimnuic [Ir I'SP¡IIIOles, informan ' Iue los
l ll' uj"s se reuuiuu I'n v;j ilatl ll >l 1''''' llI" IISIl'Uos i n-uian
r-n II st) UIl de t ormlnudo . . X o 1111;11">1 remen ,. t. ,s
p>I" l' i h,' 1111" ti.. l os úlrimoe. e.'llo es . la >! brujas, c un-
l e s por lo [IUCello.. diP(' II. hnilnn d(' din en la >l l'UII
"u>l IIi Hl'ipul o>l, lla mados ¡JO" p\l o,.; imbum-be, que es deo¡r,
h umh!"l'lI nnirunles . i ,Ip noche se !I" lIIsfol'lna ll (' 11 púj:II'os
1l0I'llLrrLO>!, v uel a n ¡Jor (' 1 aire, i despiden gil>! iuvis t-
hl pl'l contru sus elll' mi;.:o,u ( ll.
( 1) ,¡" \' ;,Iau r,.." /li. t a,·¡" , 10" '0 l.]"iji" ..
- '5
6
-
UUr811 1l:' la noche, reúnenee en es ph-lru m uc hos hombres i
mujer es. por- Jo co muu en c!H'VIlS est endidue en ("J í uu- r tor
d.. ImI i JlanJ,1 ti'¡H I'rovteue es te nombre del ' ¡IJl'
tlI\ ' ¡"'I"01l Jn.. prtmcroe ma¡ru8, huu ur u!11! o re ll; , que vtv ínu
l' 1I I'a\·... rna,. :¡hi....'ta ,. "'11 lo" ..err-oa.
Trnnslormndo ..u ulsun a n ima l mitlco " ,' 11 I' ;i jil"o, ,'I I''' pl·
rltu do l brujo utruvfesa ... l l'llp,1l'io j U...g-.1 .1 " "0" "lIIJI"l"n\lll ' nló
t-uyn r-ntradu th-ri r-ud .. un monstruo, (IU" " ., lII ud m" \' ,'t ." "
una mil i(' r¡ , ¡hl" , ; r ihl ). 1-'0n l1 :111 I' HaH Iln
mundo in tru.terreuul, donde <'1 I\lI fi -
"iNI i IW "'11 11"1' 1:11 ns¡ 11 torios 108 pll"a l ir'm l' 0s d" la " Ida re:11,
corno do r-llIlf'('a, ,1.. h:lll1l " i Ida d.. ), r-a-
I'r r-rall dI' I'Hhnl1n1l t consumo d.. I¡¡''' r, ' 11I t' , j¡'j plll'l' a <'11 or
r :III.1 nrlljo nr-ue un l'oltlprOm;llo'¡... SIlUA"' '' r-on ,,1 osptr-itu
mll li,rllo ' 1" 0' !'f' Ita 1'\11'1\10 :1 811 ,,(' n ' id o: pS[il nl ili¡:"lldu a (' Il'
t reea r b- l",riúrlil';lIlWIlII' a tI'11I I,,' rlluna ,il' "11 familia. 1'; 11';1
exonerarse d<' l'll ll t e rr'i bl.. j ,wc:a u " U re,,; la
vld n d.. lo" pnrtontr- s. Lo s g'lInarlo n ' " udqutereu fama ,t..
hr uj os extmioe.
.\(,uPrtinll"" a hí tamníen l al( H'll ,ra m:lI!l q ue Ila"nirt de 10-
tunrae ('nl !"l' In" "I ll' milt f>" d,' I¡lll reuuceíonos, I lIP pr.u-tu-un
manipulur-lonr-s l'st rllna s p.uu uprender u "rujo ('·/I/CU).
\·"'ti ma" pn,re ri<l a s !I01l los r k ol( Ig,¡f mn .) i Ifls c'Wi'¡ lI" ",
porque Il ll muerte v¡.. ne ur-otupa nadu d,' ji"Rlas
JOIl polorl'/<ordiull.rilllll('n l f-' ..a!liu r-xeutce de p" rlól 't' 11I' i<ll I"'"
Los nrn jns anrninist run directamente el maloñcío o lo ,1;[ 11
a 011'0 pa ra qll " lo IIll" , Se \,11 1('11 <1"1 IUilli:;::llo II "ti
servic-io pa ra r1al)ar a lal! per souaa Ot l'lI" " 1', " ' >\
poseen pI "' 0(' 1"'10 de Iahr-icnr venenos ;wli\,j"im') ll d.. pa n ",.
de :lIlimllll' s, <1 1' plantas i polvos de eementcr¡.. o <1 ,)
piedra.. e"Vf" ' j¡IIt' " (c" r " r lo¡(ll'llt ), que Incorpo ran 11 la " l.,"
hidn.. i a l inl<'rttuR(C'I/l'uf lm).
,llll Chj.. húbilca na¡ que " .110,,11 udmi nisrrnr- ccnu-s-vr-neuos
e ñcaces pa ra ll('ul rali zll l' JOll de un hechizo, euando
no l!<' recur-re a la e urueion por mil jia lm lll·hi tu/l ).
L'n mapur- he dfl d erl;! iIJ/<t l" UCI'ÍOIl, j<1\'1"1l 'I Ue ll.1hiil es tu -
dia do en 111 t e rc era prcpa rnr or ía del liceo <1 ,' Tt'1I1U" " . ('11('<1 1"-
- I H -
/ll;'abn por eu r t , 11110 11e t'lI1Ql4 cunt ra -venonos t"1I l"\ Mi J;u:t"nt ll
pArrufu; . l lálra me e l ran.r de l"ncar,Karlll e el r emedio q ue ee
lIa m" A. « ,.,..t .." Il/Ia ...." . pa ra Io....""r dp"''Ip.'1 n''('f''r el "pi
eitu malo in"iMihlf", hec ho por mapuch.. • . q ue'
IW" In 'rooh.. i nop.:..rre "TI 1l1lC!llro 1'11.·r "" i 1.. 11I'ef" l""l>('riIlWU-
l/ill r un d"lor mil i ¡::'r.lIldt' _ Tn mbien { .. r.. ;; la" pa
r.. 1... JNI llil Ihi ::a- l ol. que llt· hi ncha i ("/iII U" " la IJiIll"rtl" 'R-
l . ,••. p it"flf'("(' il il '11.1e "'" s.'u..a d l"j hll1ll1l«'" u· úlclIlo.,) i hi el df>
t i.s:: r t", q ue t"I8 lllUl. lIl l l" i .... t"1i('.1r¡:"¡1 a la .\ rj"'l li na.
Aqui 11<' 11 mu¡ t">l(". I,,"1-S las hUf>IHI" Ol>,
1'0 1' psI .." 100·Ii;:ro .. ' 1111' a mPIlaJl.:1II1 COIlMt:U1li'uWlllt" al aruu-
C<II no, ' ''11m ..n 111 1>1 actoe di ari oM mÍl lud ollOl MI'ra'.al lt'iOI"·M p;lra
prt' ('';I \' ' ' r llf ' tJp J I' " "" llli l:' ''I, dl·",·"n l)("íd.• I
de !, lri' ·II I' ·" . Exi"I ,'n i lllliviflllO!< "' '' 'lI l1ot'i ol,,,,, ('0111" hr ujull
(1".,'..... ). Su I'fI' ''''IIl' i¡¡ causa a l lna l" lf'lw UIl 1'11-
l oo r: IlII 1,' " ...."¡ 11f' n:" I;l ,It· ('0111 " 1', 1 al darl,·" la 111'1110.
" ui ,j 'l ' 111.. iJ!l f li"ula ,It' nI\,; 1 (1 .1., "U " Ul'I" PO que-
do " 11 KII l'"d" I' . ....lIIlt' a " úln por ,·1 rn·lIl.· d.' "11 cnsn.
IIII III<'I"U d .' hr uj o" '1111" 1m i "11 la .\I" II I1' ó1 ·
11111. " " lIMUlllh,.. ......: 1" " hai ("11 l oola .. 1' 111' 10· ... ,J,' (u<l..l " .', Iad,'s i
ele 1"" .1".. lIt'X'''' ,
, ,1 "'Til l 01 .. 1 n-rrttu rlo. lo,. oIl'liu" "t"IlI""'"
01 .· hrujo.. " " 01110 (ah' " JI "" la.. m' l 1Ij" o
...dí\·in,. "" " ',frialL e l tlul'lil'iool.-1
1.....,1.. la rr-muta or¡::"nill ll' ion IIf1('i¡¡ 1 h IMt;1 1"" ti h i mes di:u
d e 1:. i" ·¡" IM." wl" II"'11 ;I1' ;l u,'llIIa, "1'; la IIt"Chi" f> ri ll 1;1 .... 'IU,;... ptin-
l "i " a l ,1" la" individuales. IleJ:'rupo>'I i (""ult",
d,' l OI"III.
1..'1 ,J.. la 1:1'1"("10('1.. dr- l••" hl"lIj ' l!t tra e p,·irl' ·IIIt'Ill("II ·
10' '' 11 " rijo'n d,' 10>1 U" I\ lH. IJi" imajo-oJl'''lI,lt'l lIu' ' ¡''l l'rl''Sl'lI laD
"¡"I'IO 1=1'.1<1" .1.. inIPlijelll-j,¡ i de juil'Í o 'lile l.." illdiO'J l oma n
( '-(11110 I lI' t O nal 1'11 que tnterv¡.. uf' ".1 l"><J.irílli . S o aleauzan 11
. ·olll p...· n,I("1' ;¡1><W)l utamf>IIIP qU"IIlIIOlI :Id o" p"iclui CO!l enreeen
de inh' lij"nl" ia euperíor i ,h, voluntadlibre. Fuéntanee pues,
lo ' 111" (,lid" uno ha p rese ur-ind o i nombran 1'1" po'l"lIOlli h con
It ) j ·"rt.. ,,1""1". '
,,
- I S' -
qulE"nN 1M! hlll n 'flato en los suhlerrlÍneoa (f t ';). 103 credulidlld
popull,r concluye por dar Il lod_ IP_ individuos la r E"pre·
IIl'fl laeion de br1ljos todo si al¡r IUla t'ircull8lllncil1 insó-
lila los hace _pf"C:h09OS, como "h'ir nilllad06, habéreelee
muert e IIIIS dE" udoll, ete ( l).
Un jO"e'1I irldij ,·na. inlelijenre normAlisla. que no hA podi-
do desprt"llflelll(' de In inñ eenefu al .\ \'ic:a, fMln ó q1IE" ha b¡n COII'
cu rr ido a una reuníou de brujos en un F'ui dI' rt"lIi.
dI'IIf"i" de IIUpadre. Entre 108 Rili8lE" nlf'S \'i it n un \' ¡('jo que
en t' l lu¡:8r paB;lua por brujo. Al di3 . i¡:uif'lIle IIC encontré
con "1i le eomunic ó quo So1bla s u Ilsillll'ncia de la noche a n o
tf"r inr a In reunlon dllnd{'sl illll, El viejo lo loma la mano, la
tJ-¡, i Ir ('(I IlIMl IIl, .¿Cómo supilllt' ? Ha¡ "' llIi llll caso de
n ...-iproen eujesttcn.
I':n r-] {' tl rl'(' üe est o esposil'ioll hnbr ú podido notnree las
\' t' l1 lllj flll qu,, ubt leuen m.liv inaolot '('liI i H"Il'hi.. lit' la uur jia eím .
pút k a , la cu al S{' I'cal iza P"" la I,' ¡ tll' l con tac to o d el cou tc-
ji u, l¡1I f' icll' tll ilil-a a la pel' SOIHI. i los oh jl' loll ' l tll' hnn estado
j uul n", a ella,
LOll n<l i\' inoll exij on, pa ra la eñeacln d f'1 proced imie nto,
uh jeloll que bavnn estado en cont acte COII la persona cutcr-
ma o d 1II1ima\ perdido.
U n do ('hll (-'l' a que '!('S(';), "1 resultado de 1;,
JI.l r l i<l." {'Ul l"(' ¡.!lI el tnst rumcnr o eo n '11I<l , .1' 11 ju::ar (Jurino)
a l adi\·ill " . f)uif' 1l lo ('oIOC'a d. ' h.1jO dtl It tl cuma. :-;i ti és te se
1(' 8Oh('(' t'1 t'llkJ llo II-a lolril vencedor " 1\ u na ('11. -
rrera. h:l!lr ,¡ que nevarfe pel os .I*' I ¡m i m:11 i :1 " f'(" E"S do
los do..
Enlre l os a .lh·i n,l dof'{"g ha¡ nnoe, homhn'll i llIujert";J, que
OCII '''1 1l ('?o(" lusinl mt'll te r-u 1l"'1Il10A ,lo nmor (ri" !I" . , hneee-
r-l rcmed ¡o p are 1'1 ;111101') . Ej t"l"('ffi 1111 ma]¡a con mucho si ji-
\ 1) Il . to.. n......jid... po.r ..1 .010. ... b.... I... ....1"......,... .1., lo... p' ''pu
..h_ i lo... h. ,,;O".
(:?I :-;".r.l l.. ..1 joi...." 1 autor pllra ",,,,,¡f... t.ar1e . ".
Jud"" ... lo.... l:o "" ""¡.,,,,,,·i;1.1.. 1.... brujo .
- ' S9 -
l o, porque no de popu laridad entre 1011 mapuc hes; se
1t"1 mlrn COII recele.
Una mujC' r que no cuenta con la r1 dl,'lidad de t u marido,
ee trllllla d. o donde la adh illa i le Ut" " :I ol,:u na j; pl t"lIdil8
del j raje dl'l ill tit"\. l' énes elu ¡110ft" UIHI la lf:"a di .
eertacícn a{"t'rCR de 108 dt'fccloll i maht;ldl'8 de la roueuhin a,
pa rollF:0r,Adolos con \a1J ,"in ude i cua li,\nd..- reeomendabl es
de 111 muj .. r It'j il im:l, que p lf'fCIU-ia la eseena. I'sa la ropa
t"1I f{'J:u ida (' 1hornbre. ue r Cl1(' 1I 11 de idf lll f'fpTf' fadai; por
la adlvi na , vu elve n sus dllcl cll t'oll}·uF:alf'S.
El la maj i;l nene \'Mla aplieacion en \(l1l ena morados. Su-
plen .lI 101 obj etos out" 1(,1l pert enecen, IvlI pelee del an ima l
q ue milI! "P't' d ll ll ( 1.1,
dl' ri\ 11 de In n-a j¡n simpñfir-alu cost umb re, 1:1Il jenernli-
zada hnRI :. 1011 ulti ml' i1 t if mp08 ('11 11'(' Iee amucanos, deo comer
cif'l'lOIl l\Ii<' mhrol do lcs nuimnles o pa l t k ulall de eítos p:lI11
ulli milnul' f llll ('u;lli d¡l liu;ll kll,
La r n('¡J('lt ut 'il (j (' hUf'110 de l een metido debu]o de la plcl,
eu el r-uello, 1(\11 hombros o 108 brazos, I"l! ('umulI i(';I ha 108
la fucn :l j nstu-in del 1('U!ihll' (-,u·1Ii('Cro, 1.08 que
Ile \·" I,a 11 este 1' 1I1'IIU IO ( 1"" / " 11/ " 1"11 11) muhtplic.rbnu 8U \;1101' .
El":lu uudacos que se meriun ClI I;ls mil;¡ eucmigus
i (' aml;.h;lll u<'t'lro7.o11 e n f'll,js. N-' 1,,1 (' ia n ig" ua l nwull.' h"1"1I 08
la d rO" I'.... porque udquiri nu 1:1 ('lIu l('IOla 111('11(';01\ dcl k-en
para a ('l'l"I':\1"ll<' a la presa i c,·¡tar lotI pdi;: ros _
1.08 j u.c:-adOI"C8 lle ehuccu r al un Ul' ;' lI de uves de r:lpi na i >'\"
nwt iólll IIn 1")('0 de ('8C po lo-o 1'11 t . pif'1 de un bra zo (e,,'''"
A. I ('ClIIIO No :1" a ' -cs raptorae romnbnn al vuctc a 1011
p.'lja r ill()l', (' (1"1 qul.'d;¡Il<1II av...." !lar"'" lo mismo ron la
bol ;l dr-l j llq: o de t h U{'('.1 ,
T:I "t.. ('OIllO n Ú,'I011, n-rnian 1Of- indios a una eta sc de n ven-
t urero i ' ·al.. nt o"t'!I in vencibles e i!l\" uh'('Il(,I"i1I,I t'>l (1<1 11!J""'-
cAí....), 411c I'('(,il. jan de tl .. 1\l;¡l iKUO su po der de Il'!\i1l-
teuciu ll.... hrr-um ural (:1).
W ;;;: h.llad... 1''' '' 1,1lIul". ..n ouo in.... ..i"""'; htU; jO'h...at;-
......
(2) 1,1 Jlt eho. f r-i",¡I1Q_ i 1""" "
: 60
El contact o con residuos el e cier tos ani males comuníea
tamhieu 1\1 m rpuche propiodudes tiiio l<i jkaRde que
eJIá privado. Ta l 8uCl'dl' con la rrotsctou eh ' "¡ui as pnnee
del cuerpo de Jos órganos [enlmlca catctnnd oe del hllil!¡"
(I. nt l'a Huldobrn), que t iene n la vi r t ud de reno vnr fOil los nn -
elnnoalus fut'rzas j l' I](' !'a t i \' ;ls,
Xeutr,¡lizahan los oler-tos de la mordedura ,11'1 lnt rodcr-tus
rormida hiHs (arillla de rabo eolorudo], comiendo una puree
el el mismo.
En la majiu simpntk-n ha brta q ue buscar la esplicncióu
de numerosna supers tici ones que mvloron los ir..tíos i t lenr-n
toda \·1,,\.
Asi, so negaban ti. n-rramree para 110 dej ar en pudor de
otro 811 ñgurn, por modio de la cual se podia obrnr r-our ra 1'1
eri j inul. La iuser-lpcion de UII nombre sumtntstra t », a!limil'l -
mo 1111 med io de eujenu- ru újienmente 111 titular a la vnlumnd
do una pel'sona , .
I'arll no espo ncrec a mnleñetos pelfgroscs . ' lile 1I0 li ,I1l 11";1\" ·
la mue r te. has ta h-ice mu¡ poco tiempo losnrunr-nuns se '"1
a bnuttxarse, lI,,-,;!a ti \"11 'l ile los mtstonoros nmbuln n a
la teuacldad del iud ¡o par.r ponn meeer infiel ecmn sus m il
yores.
I tojanrío en pode r- rlo enemigos o es tr;¡l) o;l prendas de ves -
t ir o pllrtiL'ulas del CIIl" ' P', se corre 1,1 p('Ji;';TO de cs poncrse
.'\ las peores malefi cios . Iwhra'l (le cubel!o, por ejem-
plo, cotoc« los entre dos paloJ qu e pi vien to hace ['(';11 remu-se
(11/a¡IIl tll'l'íll 1, producen ,,1dueño dolores de (' ah"I. <I, r uld oe i
a vocea ennjcnncton mental.
mIIn pieutlot- ( pi ll!J,i In ) lle va 108 cabcüoa a su nid n, la
persona a q ulen pertenecen q ueda cs pues ta a mor ir ahorca
dn. El proceso me utul es l""li sim ple: ('1 mnpucue hn
encon trar IIII1CrlllS e i U S ave -lll.rs (E:l8te phalllls ¡.: alf' r it usj,
cot endes rll' una Pl'll'lc:) 1 r.un 1, Por contncto con el cabol !o.
comunican a la pcr .#JII ¡1 este modo de mor¡r. semejante a l
suici dio del indio, purticuhn-mente de la mujer, quo se nhor
ca en 1011 úr boles.
Lo s arauc a nos disponen de abu ndanles amuletos ti obje tos
(IUe pr--m-rvun de laa intiueuC'i lls mah-fícinr-ias. PIedras Je
for ma I color componen el mayor número. Unas
lIe COIOCHII ou los tamborea dr- las i otras Ilevan
los iudios pa ra via ja r.
Xo taru pocoIos t nlismnnos u obj etos májiecs que
ec tnuniuan el bien. De ordinario 80n piedras negras o de
pcd emul trnepareute. Los Indlus las entierran en el cor ral
pa ra consemur la reproduc clon 110 los animales i evitar su
p érdhln, o hk-u las t-u .-. 1gra nero pnru prolongnr- la
dur.n-ion d,' los cereales. Alll ul<' {(),¡ i tal ismanes 110 contienen
espírüua siun vlt-t ude.. Ill il j icall,
La umjia prtmínva, que se mantuvo en la Anlueall hl 1'01'
tl'a,ji d " n, ti" ha muerto, puee, al prese nte ba jo cl intlujo dc
la cultura ' Ille la \"(Iza superior ha eomunicudo a la ill[l.' riOl';
sigue nplicúndoee a muchos netos privados i públicos: solo
va n u.unbinudo los dcmttes del procedimiento.
Al eonunr¡o, ulg unoe mitos araucan os, ' ...cenelus de bru-
jos i de suenes, en 8 U forma iudijenu, i prúcticas de la majü¡
simpáti ca, han nrraigudc eu 1<1 pobluclon nuei oua l partir-u-
humentc eu la de Ios ca mpos
C.\ PITn .O XII.
t;nl i..rro I.n" ·i.. .. ;" .." l....il!' '' ' XYIl i XYII I. I"¡"""I' .·"tI..r...'
.." In a.·rnali.lad.- La aU''' I'''i.. 01 ,,1,·,,,1....... . _ .' lo·" ,·i..",·" ...." .·1
'''''''rlQ.. " ,·IIH'ri..J " 01,· " ' I"'T" ,],. ]a- ..·¡:-"" ,Ia. " H ' l uill •.- I. II"
",a "·ri,,. l',í ll 'i,[,,,.- 1Jura,·;.." J •.] 1"·rj.,,I.. ,l., "'1,,·ra.-- ]TI ..i tm' i,,·
" ... para •.] ,·",in r" /i " ,,].- El ".,,,,,I.- I,I..¡:-,,,I., ,h· ]". ;".-it", I....
_ l.n r"n·", ,,,,i.. fi",,1 01.,] " "'· !l,,,I;,I,,,I. El rilll"I ,,,,t i¡:-,,,•.- l. u·
11"" ,l.· ..·[",hal';"" •." hl n",;¡:-,....I".!. \1 ..,1... ,1,· . '·1'0l1l 1l<"Í "'"
l.., "".......,,,.;,,. ,,,,,,1..1'1' ''' ' ·¡nj,· ,1 ,,1..h"" 1\ 1" '''II".i"" .1..
l.... """·n.,,, ..,·i"" d.' 1.. l i..r. " ,l.· l... "" ...rt.. . .. " 11\-<lll!nl '
I-i""". ,,,,..1.·1'1"" ¡ .... 1"• • U,·.; .I. ,,,,·i ,, .1.. ]". al",,,.
01.. 10_ l' nI,... . ";01.• d.· ,,1,.... 1111,,1...- d../i"iti ·
,-" d.' in. ..lo...,•. 1'""....1,;.1". p" . l... "' ..1",1'1..·• .1.. 1,,,;.
COóll urnhr f" Iuu ...mortal ha 1'11010 r-nm- 1.... urnucanos. con -
servada has ta hei mb-mo. uo transportar illnlf..-I;alamrnlf" ['1
c:adlÍ. ..er a eu lWl'ullura detinitiva. Ira..lm-ion se erecum
ha d('l<pu<'fI de haber permanecido a l¡,:ull lil 'mllO r-n la casa.
La tn ñu..ne¡... de la e¡ v mu, d on i la.. I'rfllJihic-i onMl dil"!:td:ul.
por raeon dI' IJiji(,llf" por las aulori'I...I.... eu """ fII' ulnmoe
a nos. han p ll Ptit o atajo a 1'><la pr¡wl i<'1l ,1,,1 r itual runemrío
indijena: pero 110 en la8 azrup;l('¡"ue1I o d¡IlI11 nt E"8 de
eentroe pohl art08.
ludid oll ir retutablea rte C' 'II,' pni,·ti l'l\ "" hallan e n al¡{lInall
eterenctas de 10 <J la" IJrlll' h,11I llue es t aba en
- :6) -
uso en ,,1 si;:lo XVII. 1:110) du ellos diee , lmhlamlc (le 11 11 en-
t ierro que I l 1"t>I!PIH' i o , que df'lI ll1WII de vestir a l muOl' W >IC le
ectocó sobre urulus , curumadas ('OH hojall de laurel i de
canelo ( 1), el gl'amMit:o Fr-brea, se lIa lll al /i1 eate apa-
ruto p ill ú" ,'I'
El) 1'1 siglo XV(II illml'I'l' " perfectamente definido el pri-
mr-r entier-rn. ¡';I josuita /.iúmpz de Yi.lnurre eonslana es te
pasaje: . 1.'111 lII uj ,'r ell 1(1 visten con sua rnejo res ves-
tirlos i joya >! i lo eul.w;1ll ""hl't, un t úmulo alto que llaman
pi lfl /!J i "" ¡.:IllI 1'1 !iI'-'XU le \J" lIC lI SIIS a r' mas o inatrumcntes
femenil es con al ¡,:- ulllI CO'M de comer: eu elite estado queda
ocho o tnlvez veinte di al! hasta 'Il!>' se j untan todos los pa-
rfent es-
(1 11'0 escí-i tut- diú la uotíc¡o ele (IUI' <JI cadáver se euc erra-
ha entre doe mad eros i col gaba , '11 la c;lsa frente al
f uego (:l}.
El rit ua l t uucrnrto d,' la aetuulldad. run.. que los da tos Vil -
goa o demasia' (o ccuctsos de toe cronlst ns, dará a conocer
mejor el doble »utlen-o araucano, provísor¡o ¡ tinnl.
Tan pronto como fa lle('e nlguu individuo, rodean el cada-
\ -1' 1' los de udos I prorrumpen PI! llanto i t.uncutuctoues. En
se; uid;¡ lo vt atcn con Si l Ill"jor' ropa i vuelven a dejado so'
brc su ('ama, En uleunoe b.rñubau el cuerpo ¡IIlIlgua-
mente, derr.un.uutot e "'\I11;!l'Oll 1I¡':- 11:l Antes de vesti rlo.
Colgad"" del techo ,le la lmbit.u-íon hu¡ eonsnuuemenn-
unas za ra ndas 11" collhuos (Chustllll'a qnilu) l ll le den ominan
//<I" yi. :':e baj a una, se l iellOl" en ell a a l diluuto env uelto en
pi eles o en uu uolehon; f' l' rodea de provisloues, como ca rne ,
hurinn, manzall as i 1U ", I"i {Ik-orl; s,' le echa encima sus pie-
zas de vestir , 1'01' últimll S" lO\lsp,'ll <l.. i seanuu'ra a las vigas ,
mas o m éuce (','/,ca del Iucgo. Alf!IllMS fa milias colocan el
muerto fuera do la cusa. en uuu CIll"; lIl1wl a es pee-iul.
ElO1e aparato ruue nn S(1 Hamu <.'11 las reducciones det nor-
te l'i llJw l/ ¡ i 1':1 del "'lir I,il/Ili .
(1) .1" l'i" ..,I;, i 11""·",,,,,,. 0"' /; """;" ( "¡i::.
(:?) ¡ [; x/' '''¡fl, 1"''''' 1, I',ij . :\:! 1.
(:\) U.nHI"f1 l ." ,.,-,.,¡"",." <:11"'1"" "1.
t'llr 3.1.- It "...-n-
laCIO" de n c:i'l" c
... ....rtu.
- 164 -
Too'" MltOfl por mf'llore9 con...t jtuyeu.
puee, una pnmere tnhumaeton. tljll I ('OUl '
pletam.. nt e Pn'CiN .
EII la u\timll "poca de la . \nlllt'aIJÍlI 111 '
dependiente ... daba aun Illalll'Olf'Inni,lad
a ll" primt'f' entierre. L'n eeerttor .11'
nempe lIuminlstra las lIi/:uif'nfHl 11....
ti('il' ll: • f::JT r-l parlo de la (',I!ll ponen ,1.....
o eue rro caballos enstlladcs con la... ro....
jol'\'ll montur as, adornada.. con Nl ll('alwlf'fl
i ca mpanillat que pen de n de 108mandí-
¡l't i <'OlIan... ElItot caballos .flf/(l('fJHI'.,
qUE' lla man 108 indlos, o bai lnrtnee, '111('
djcen en la Ir onter a. {"SIAn a dillpolli<'i(ln
de otros tantos jinetee, vestidos de
que los montan cada med ia hom pam
111lC'l' r lt' los h011011."5 al muer to. En frrl\l r
de 111. ,'aM, a de un enarto de
cuadril, (' li tAn dtecteeís ji llf't(,ll nrmndoa
para 1' 1mlemo tln. Cada media hora mono
11I n 8UII rt' lIpel't h'os caballos I se tlh' ld"1I
en cuat ro pa rt ldas: la primero de vnnauur-
dla emprende su m:..rcha 11 gnlope, I
abri" ndOfle en IU8 tilas lo euncíenre para
bla ndrr sus armas, li ra cortes t t""Ill('aol at
f'JI todat dtree-íonee, dtando vuelta de I'!l ln
manera alrededor de la ca ..a. Esl a mili'
rua " pt'Tal' loII ejecutan .Ias de rt"lllf'uar·
,Iia hllsla que vuelven a ocupar 511 pri -
mera poeicioll.
[ ilaa evolueicuee tienen por objete
.. I('jar el eepiritu maligno, i por E"lIO MI
que, pa ra abuyentarlc. va u gruaudo rlu-
ra rue la ca rre ra; ¡tU H..gt Itll«urlf!, - ;fuera
diablo!
Ent ran en llt'guida 101jinet es de los cnballol batlarínes; )(.,
r ente n i ('ahal1 08 empi ezan a levaurnr f dejur r'nvr- las
ma nos 11 1 ('f'mpHIl tlp la enn.nar-íon: \'111' retroer-diendo
hallta unas d...cr- o nHIIl HIf. s, dr-cdr- n .. will hnren
nvnnznr dI' 11'1"\ '," I' ara , ..." o-lir 1:0 mi."", . '1 ......:... '. '11 , ....1' f'S
p:u' io <le ruarro . • :"l a f'f'"' llwllia li" 1I1' por objero
cerdnrle al muerto los bue nos (IUI' p..1>'1¡ ('1\ esos cuba
l1o!h {1l.
•\ 1011 Ir('fl di;lll de la dl"r undon. por lo eomun, se l'rltclica
en pi t'arlA\'l"r una manlpular-iou Ip W po<l r ia llnmarw- autop-
sia , en parth-ula r con los cad 'lll f>;l i de r-onsidera-
don,
lIa f<i <io tilla prá crir-a nuucn ahlul.lonll'llI por los arau
(,,111011.
II ahill .1i""lro!' f'11 ahrir ...l llhd;. mpn 11 euchütc
p a rll ..»t rr u-r 1;1 111' 1;) h;" 1, ('.1 Ir lna r residuos
1'11 un plato d., i dr-tertninnr lil de \' 1"1U' no q ue
hubiu (·n u ,," .. I... 1. 1 1II11I' 1'1f' .
1.lall!;I. ,·nlllll' .. "I ""'¡¡, lou's "11 la kUltlla nip""f
i III ol" ' I'lll'i nn r';I"''''
l Iurnnte XIX IIr- ol"' raha ,1, ' es tu mnnern. Haj;"¡ba -
ge ni 111 1('1.. ¡¡I / ,;l/h 'I" ;, El op.. ru.Ior liad, l ,\.)" I:Jj"" e-n
en la i'1If11' " " p"dol' ,I..i ah l,·,m"n. f1, w¡:t 1'1 Ilu lo .1l"1'", ·ho: a l
¡:"unoll cua t ro 11" ordiu.u-ic. 11'\';¡n lllha n 1:1 pi" 1 i ..1
di :lfralnlllt eon l tllu" e a rños 11.. madom 'l ";l
l
",¡ h,, ..,
El m-uupul.r-lor p ril lf'ip<11 rom pln ('011 1'1 em-hillo la
\'l"ji!:a d.' 1:. hit' l i r-on 11\1:1 ('Iwharn dl" madera {'>!tra ía tilla
porción de 1" hiHi i 1" \';ll';"h.1 ,' 11 el ,,1;110 '1,,,. se teuin de
antemano al ' l lI' ): O•
.-\1110<'0 rat o a lzilha 1'\ plato, tl'jbua1J:1\'u¡'lndOS:I IIlI'IlIt'lJ'1I
conlPll irl'l i , 1)0)1" ñu, decía. b clase ti" \"('IIE'IlO I¡UO se 1'n"$C1l
ta ha a 911 \ 'í"I1I ,
1,Il!l m;('lIlhro8 d I' la familia Me hllllalo;l ll p rese nt es i d1"8-
pU' "ll de ('''111 tI....·I;)meten hilf'i<lll la .. consieuicnree.
lI:li f' 1.1'!" s .11' \ '(, 1lt'1l0S re.. Afl l ' .... : hlilllt'U (li gr" iitll'" cl,
azul (M/ "" "lfUtlJ"' C), negro Ir lfr r "" ¡"' l'lfC'\' amari llo ' rhrtdr lf_
""J*" I, eclorxdo (qlldin lll"J*{$J, ltOlido o (' lI r a r .. ·
...,.....).
}:J. operador N' 11810<1 boi tÑp''¡''" O i 1;1 open. "
cion, ....l ..m•.
En Lu reduceáones ol...l eur no ee <"3 Id ' M lai büls, El maui-
putador e'lIIr8e la vejiga, la ("xliii", al.. ", (""'I""CL:I.lon'i i diee ;
.¡)l irenla! 1<" dieron veneno ..1I 1,1 (o eu utra eomldaj,
Cu...ndo lIt"Ka ;l la ea-'¡';I este pt·nona;" i ";1 a principiar lIU
tarea, el irfe de la familia nace e..la peeveneten: . {' uidl"ll
que 108 nin i'8 no entren, porque 1"8 m' lln eunndc miran . (1).
Se encuent ra ha'!t;, el pre-e-ute eompteuunoure jl'nenlliza.
da en todas la s ll''Cci''ll'.·'! 01(" 1" ruzn, la oplnion 01... que el
a lma queda iJlIII.-dia la al cad;ln'r "" ' "de t i mu... rte hait1l la
ceremon ia ñnal. Sollo deepues de la", ",'gUIl .la", exequlae po-
dia penetrar al üe 1011 muert os.
Por lo tanto, considera r-l difunto 1'11I11" Ni es tuviese aun
vt vo i fIC le rool "'1 de la!! utenclouos po..ihh',,: !le lo renuev a
la ,-,omi da j ae le illllllu, Cuando 1.. " 11lImhn' " Jwh"ll licor,
de rrnruun un 1' 01' 0 fr ente de el i le , 1i¡' 1' 1I: • {'OItlO1;011 liOSO'
11'0" ' , r nllilla lit ' ca hallo todos IUlI tlias i ..e l kj: II·...' ...Ude
la ('-/Il'll pc r s¡ l'll'llllir ilu desen Ilali r
Se (" "ita aetmtsmc 111 interveneiou 1".. malos es pi ritua,
11 :ltat¡UI'8 t'S1Ii. " "? II' 'tlIO ("1 cmJ:i. l"cr .
Esl a eohcírud no escluye un w-nnmh-nt o de te mor por ("1
muert o, que aparece re,·..srido de ctcrro poder májieo. Xndie
se atreve a IQ'1II0>l("a rlo irn-.l pN UQ8lI IIIPIlI(", porque cor re el
€ de ser vlcnma de al!run:e de.ocrll<"i 'l. Xo eclamente el
cuerpo ... objeto tahuado, etuo también los muebles i la ropa
que ha n reeihido 811 eontacfu mar..rtal; de 811 viro
rud nOt..h ·.... mapuche 1'1(" a l rl" '" a II'¡';IT 11I!I pre ndaa
8Ohrnnt('1f de un muerto. suele n'nderlll ;j en orrae rednoc¡c -
Dt"Ii a p!lrtad'l$ de la
Xo ee h"IL:lIl raseros por ahcru entre lo" Il n 1UC<lIIu8 de que
entrase para 1:1 realiz.aciou d.' 1 rito tinal la ohlignoton de es-
(1) ' \ llUnt... J,....I"", «In indi"" <1.. CI'oldt,,1i ol r... r...
(2} ' \ 110" ' '' ' b""b"", ton ¡ndi.. do' CI,,,I,·b,,J.
-
16
7 -
perar que la deacoruposlcton cndnvencn se veri ñcnrn, como
ha eueedido ( '1\ 011' 0 11 pueblus uo ci vilizados.
Las matl' r illll púu-ídas no producí an a los morad ores de la
calla nínguna sen sucron l!t'pa¡.: radab lt', a enus a (jl.lizitll de 111
eoat uruhrr- o de la lIf'lk il'lIeia olfat iva de la raza.
Con todo, hn dr-hido P(, I' la neeesldnd de distulnuir- 1(' iute n-
lIidad dI' la putrcrncc tou o dI' nout ra liza r SUII erectos etnt es-
t i-os, !'I or-ijr-n de la cos tumbre do ('oIO(' al" el muert o, en Ius
secr-tones del uct-n ¡ de la (· 0 1'lIH. afu('r a de la vivienda o en
('1 interior; IH' ro (' 11 1' 1'''''IIJ/I''I , hlcn embreado en 8U S lutera-
netos.
El periodo de es pera que ent re 1'1 primer entierr-o i
la ccrr-mowla filial. íieue uuu durnciou vurtable. que tluctún
en tre uno i t res meses. nul o sr- prolongn ('JI las ng tu-
pncl our-s nilil;¡da ll; p UO ' 1I ('11 tne cercunns a centros poblados,
laa nutnridades hall limitndo 1'1 plazo a ocho dia s (1).
1)" )l{'ll'l e dr-l til'l1IJlo I¡U" la f:lfllHÍ;1 ncces itu pa r a la prepn
r nciun ,11' la 1¡"lOoI a t erm innt, Han dado !'¡,'m pn ' lns urnuen-
11011 n rouníon. rmente cuando se t rutn de II n
cacique o ,11' 1, 1:,:ltllO ,11' Sil'" deudos Inmed iutos o rlr-os, llllil
hnpnrtum-in csm-ma. por cnnsiguicute, prepa-
r nnvos lal o,r iosos; j UlIlar pro vis iouos, matar unimal ea, Ia-
tmr-n r lh-or....s.
Xo 1' (' praf'tÍl'lll ,a I;t doble rcrcmcni» r-on los cadáveres de
los plÍr n llos i niñ os de poca edad: 1[1 muerte de estos era un
fonrmeno inl rn-sor-inl. que ¡]t'jaIJ1l tndtrerenre 11 la comu-
nidnd.
Especl nlmeun- r-unudo 1;1muerte oc'urrr- {' 1\ invierno n prí-
JnIiW' I':l, SI' a l'll1za la ('I'l'elllUlIiH p:tt'a 111 r-stneinn dr- las eo-
li('e!lIIS, a ttu de poder reunir dtucro ¡Jara 111 compra de \"Í fI{'
i lal! I'spt'eíl's de r-ousumo índispr-usahles.
Corno ('s In ccrcmouta tenia el enr;\l'!"t · d.. colectiva, 108
ponentes eont rjbuian a darle solemnidad ayudando r-on al.
¡::-UlHl8 pro viei our-s a los r1 uf'f\ os tlel duele••
Se dir ijen , por últi mo, cu avíonoe a los parieutes que real-
den ¡"joot de] J:"rupo, a 1011 amil{oll i veeince. El mi embro IDa><
,·arft<'l r riz.1do de la familia qu .. preside pi d uplo, hahla 1"1'
t érmtnos a >lUl' lIuhnrd inadO!l RC#'n'. d..1 particular.
• Ti"nl"ll (lue i r .. d;¡r a conocer- los df"8f't.tll rlel dueño del
muerto, de toda la rilllli lin . Todos deben ,,",b. ·rlo. .si 110 satwn
pueden enojarse, pueden d,·l.'ir. w; .I'u r qué lK'rll que no 11m
vienen It dar a " ,1dueloJ. l' n ml"lll!ollj"ro
tiene que ir manunu - ( 1).
Cua ndo lag oondlclouce ti,· la «egundn eeremunia hall
cumpli do, se procede al il rr'(>!;"lo del utau d, SI' «trueca un
t ronco de árbol pa ra nnl.... -ur dent ro 1"1 cad""",)". Otro made -
ro , l iUllhi l'll " h llf'C;l' lo, Mi rn- lltl (·UhÍf' rtll . To-lo 1'1 nraud 1If'
llama h'I'I "'/lIl [ea noar; ..1 tr ozo dest lnndo a r"d hir el cuerpn
1[1" 11" .. 1 nombr e di' h" ""'I'" ,,, 'c alloa pnra lIIuerto), í la tapa.
rae'; h"" ", I''' p'l ra cutuerta ••
.....lllill ito "'" l' umplia !!Ohr.. Iodo " 11 las 8¡:rupa"¡ont.'t!
,1o1 1It1 r, donde se acosllllnhraha dejar por ma,¡ ti empo el ca -
o.lá\·er dentro de In ca'lll.; pero en lag del nort e, t' l /uu. ",p . llt"
pr f' pAraba dl.">'ptlt'l\ de- la muerte, por'1l1t' a klOl di("Z (-
v..tnt .. dias ('1 cuer po lW' gua rdaba r-u el i se df"jalo;l. herm é-
ticallwn tf' e.. rrudo, o r-n .. 1sur-to o sue pendidu de la, vi)i\"a"
frt'n le 11 1 Iuego.
L"""l e el di;, antert or- ¡al la o-remonte tinal , comíene,«,
<1 1If'.l:ar ill \'i1'I<lo" 11 1" El que 1Jl'<' " ¡'I ,, e duelo ha.
11111 /1.. \ a lo!! eHol \ 'i1 If, "el" la vísper u de la ñesta del
mue r to. Kil:l noche va n n tomar- tos tornet oroe, hombrea i
mnjr-rea . So lloren la" muj"j""',,,, Ya liera' ' llIe [rsu a la tier r u
do loOJ muert os. Ti"IH'U r-nsillnr-le el enhnl!o toda la no .
el ",; l<'lll' 1ll 0 " mumr ,' ''' ' , ·¡¡ llilll<l. Hai 'l ile e cernida
al muert e i loc1 al! S\I'¡ (:! "
El Jia dO' la,) IlOr I ¡l ma ñana, 8C desata e l
,oilltli " lla"!)1 i caatru hmnh re,¡ lo conduce n 11 1111 campo
( 1) )),. u L", ¡,," "'.I,u..h.. .o b 1 ..,,""'.... ..... ri l.a fN'ra '"
...u ... I"'r ..) jo¡y ¡h dójo· U. u." ... \l .".,..; .
(2) 1(.-1. ..;011d.. '111"<t lli. " .
- ' 7
0
-
.l.nierto préximo a la casa i no diatAnte dl'l enrerrar orto. Jo:1
IILl1ud ee traalAda en carreta al miamo aitio ,
1M conductores del eed éver plantan cuat ro varal! i de
elLaaaUIlpt'IJden el pillai_A la eabecera R planta una cruz o
la Ugura indijlona 14 <1f'. t . _ ..,¡¡}. Alirm.Ilt.1 IOhre éste, le co-
loca quila IChu>Jq ul'a quilal con una pequenn ban -
,jP", blalll'a,
Hombrea i mujer'('j de la familia tra, lada'l laa vteu .
,1... l.u ult ima' enctenden fogala.. i dlln principio a
:a eonteeeten de la eoenda, de din· rll."I't oü_ Lprtnc jpal-
!nenle de carne "liada,
. Loe eouvldadoe van lIl."pndo_ L:u mui" "" 1I !IE'I sfeut an eer-
"a del pillni formando circulo, )1:ls ,lIrall, t-on un cla ro come
de doce metros. lIP sitúan 1M homb res, mont ados I en gru-
poli que Indican que pertenecen a lall familias dist intas. En
.. uno IW destaca la ñzuro de un lndljr-na, qu e fOil el
J,·fe-.
Jo:..toe eru poe se colocan por lo) [euerut en 1,'\ míeme orteu-
taeiou del lultar de que proceden. I' or ....o se conoce al lle-
:{lI r a uu enuerro la díreeeíon de lall C<l1I1I1I de 101l c neiquee
tnvna dos.
Cuando ee ce tcuta qUI' no lIelta mal [ente, el miembro mae
impor tante de la familia s ube a lIU caball o, toma lil b andera
í , ucompanado de loe parient es '-aroIlO"a, du algoulla" vueltas
por el N paclo!'n claro ent re lal! mujeres i 108 Invitados, Este
lIIovi mif'1II0[i rarorio, bastante r ápido, ee llam. nrOl;'._ Todos
er uen: • Y11, ya , Es t e aClo nene por ohjN o ah uye nl<lf
ll» P8piri tull noci vos que 9(> encuentren cerea df'1 difunto.
Una \ -f'1i que M' eoncluye, el circulo de j inf'lf'll in.Ji jenllo8l16
<lell lllOntA i ee .¡('ula eu el IU(,\O. La fa milia que diri je el
uuet o prtnetpla a re partt t- carne, fUf'nt" de comida, pan i
cánlarotl de licor,
Todos 101 miembros de I nfamilia del duelo uenen la ohl! -
:tw-ion de dar de comer a 108 in\' ilad<M; .. tOIl por ilU parte
debe n tener muí prese nte la clase <l e car ne que ee 16lI da,
!'UN al rec ibir la cont rae n ('1compromi so u... devolverl a 611
1.. pri mera til'8tll q ue en eu l it'ffU,
- "1' -
llMpuell rle ellt,1 comida, rodee euben utra \' tlZ ;l IiUIi eaba-
11011. •:1 que preside la ceremonia . toma ollJ nu evo la bandera,
!W la plllWl a un caciq ue i le ruega repe-tir el acto de 1.'1 vuel-
la eon IIU [ente, Suceeivarnente van haeiende lo mijlmo 100J
.¡..mM eadqul.'ll.
sueteu acompañarse eetee vueltas con el ru ido de 1.... , ,,...
I".. (inlllr ulllt"nlo muel eah, tamooff'8 i pitM.
Ccneluido este detalle del eere rnouial. la f;IInilia del duelo
11.1M a aa lud¡lr It todos los invi tados, uno por un o i en pro-
10nlCMo coloquio de
Queda ..1acto esencial de lW¡:,undall ('lt'<I Uiltjl: la tr _
ladon del mue rt o al euter raror¡o (" I" H'),
Toda la (·('I'emouía del enti er ro se lIam,l "hu". i la últin¡;l
pa rle, I'''" g..' 11111 11 ("""gal , ""lf'rrado),
EfN'lullllc 111 n-aslac ton al dec linar la t ard e de est e mismo
dia I en o('J llliulLt'lI al stguí eute.
_-\ntt'lI " e pa rt ir, al¡:' IUlo8 omdoree (hll I'Hl'i r " ¡, !Ie colocan a
1.. eaheee rn i a 1"8 plvs d..l difunto i hablau de la" virtudes
i ' lll tt' palladoll ,Id osnnto. Ha n d(' !lpr hOIll!J" I' 1I de edad i en
posealon uo 108 an IIOCCUI'llt{'" j" Il,'alój ieoll el e la f,unilia.
Una p!lrl Cde la coucu r rcncta diri j" pr cees lonahnenre
a l eeuwuter¡o.
Cuatro indljonas eond uce n eu hombr os e l f"rt' tro ¡pi lla; ).
•:n una enrretn llCt rasporta +'1 nmud (/l '''l '''l'fll-
Las mu]... r.'>I el.. la f' lmil ia lloran desde elite mHm,' UIOhall '
ta qu e el cadáver- desctcn.t... a la fosa. 1.0 hneen tcdavia dI'
1;, ma ne ra d.' que dan c ue nta lOO! cronilllail ( l). • un lIa ntfl
en nt ndo f'1I una escur a qu e g,' ,1('!l;lr ro ll a de lall a lt a:lo JI,
1;t ll ha j:u i vtce \"I'r>l1l. Xo se en-re las ludias f'1 llautn
,11' 1lO110ro§, propio d.' los p ueblos eh· i1i¡ ;ld OlJ.
El concierto de la men taciones I':!¡ dI' las Ul llj(' retl alred edor
.1,' 1 muerto no ('ll única mente una l'rS"liI'a fúnehll'!, sino Ulla
!W'rie ,ll' maldiciones comra el mat ador, m"ji ealll ..nt.. ('tira·
(1) 41....11,·. Jli. ".,..ica ....I.....¡," ' .I"';. ,l'.
:'or hll ¡"r""""",, ""In-"I n."l" l•• ",d"", ... i..-
' ..n·.l..., I l'II..·• i"' I'..-.:llli\·jh ,'"" orll ..1,,, u'" 1.. "'0.., 1... d,·1 .." v,.,,,..

- "7' -
l'e- (,D al"UDWI ocasio/lt' : la lo ma NI. forma a
fall a de otra ma l) posit iva.
Ahrr la ma rcha e1 if' ff' de l duelo, 11 cahallo i rn..ndera en
ma no, Si¡:ut"nlo la8 mujeres a pié 1Krll JlOll revueltos de
dos 8f"XUll ou 1I('"uida,
llaNta ha ('f' JlONl8 Ilnoll, "11 est a pa r te del ce remonta t t en
tall anlf' l"iorf'l\, d{'lWlll llf'nahan Importa nt e indios mon -
la dos en eah_ II 08 con ca.....aht'll."8 i ahhrarradamt'lIlf' ('njllf'ZlIo'
<toe (f" •.,l fYfJIIu ll . ),
El acompañamlente 1Il"¡:a 1\ un 110)'0 (Iut" de antema no 1M'
uene ea \·.d». Itn mapuche a l fondo, Otros ama '
rr a n la mitad infer ior del utand i lo t".j a n. Luego despuee 11<'
ata con UII luxo el ('adM\' ,' r I desde lIf' 11' d... ja ene r II U8'
vcment e lIohn' el atuud. El mapuche cubre el r-ur-rpo cou
mant ee i a lo" ludoe, de ntr o i ruern de la rnuon, "010'
ca al ¡.:unúB eo mM<tíhlt'll, d Ullaro/!. een licor, tre nos, espuelas.
et c, Son roe H"l'tidol', la Aprovísíonos i lilill'8 pllrn el larlr"
villjl' qu.. el alma d('ht' .. mprender.
I'or úhimo, tl<" hace hajar la lal..l del ataud dI' manera 'Iu,'
cut.ra {'I cadáver, So- rh-rramn un JKK'O de vino sobre este
Sa l.. el tnapuehe i \'ari(>fI hombree el hoyo
con tierra. Iurm-din tnnn-nte o d">ll'U">I ije planla una cruz"
alauno dr- JOfl shnboloe iudijeuus i "lll'l,' ..., la fosa COII
otra cauun Inv..ruda, t"tl IJt'!'ie de nunulo ' 1111' ti(' IIt' ,' 1 nru nhre-
de lif(o,
Prilt'l iea recten Ita eldo enterrar UIl ea bailo
muert o eu la o i-"Okarlo ..mero, en partes.
como la t"aht>:u o la pit'I , en uu palo h"'ri'l.Ontal 1IO..tr-nlde en
01f08 dos verticales, Tllmloi.. n l.' dejnbnu 1'11 etroe ncm-
pos 8UlI arruas, especialmeur.. la laU1.a .
La eoucurrencta \'11 a inco r porarse al concurso el e Invita .
dOBa l duelo cuando ..e da por terruhuuln ('1últi mo de talle d(' 1
eer emontat.
La fif'ljtil cotl li nÚll ha ..t tl 'jUC se ,'ulllllu ueu prov¡..ioll l-'lI
i el licor, a vecee tres día.. df'>ll'ul!1I de l eut¡erro.
Loe mi('lllhrus de la familia ahaudollall ",1 3>\J.'t'l'10 Ir islt"
que habiau tomado i participall ,1" 1.1 i 1i1);lciolll."8 [e-
- 273 -
ne ml ..". Al Hu 1 a l ca bo, 1ienen la convtec lon d.. ' IUl", con
últ i m,u f'lI: {'()uiall , e ] a lma ha Aali, lo d,' 1 ai sllll olenlo que
a la muertr- i va en viaje a rf'unil"f(' a eus ant epasndoe.
.. bi. hipo .. ('1 ritual, el 1M"1:1I n<10 dll.. lo no P!I un
flilll plo> cambio ,)" lu gar, si no una t ra nerormacten hPnHl ra en
la conltir-iol\ ,1,,1 difunt o.
la vereíou d.. los cronist as. pi rilll:l.l del ..nlil'rro d....
nntuvo ha ido vari ando r-n df'lallf'll en I"s dtsun-
laH épocas. l'I lInqllo> no en e1 fondo. En 1MlIi ::IM :\ YI i :\ \ ' 11
SI' mataba una . o\'f'ja de 1:1. ti..rra . ( " H"'I H" ) »n 1,. misma
sepulturn i r-n 8U,. nlrededorr-s, f"ll1' IIl'io llI'lll ad",. los ea ei-
' 111..", lI(' ..f''<''luah;1. ('1 co nsumo d.. 1 li,'or i la Aprovtsioues. F.I
lla nto 110 " "lahll ctreunscrtto a mu¡..rf"!It 1¡l.aripnl¡>;¡, eiuo
a loo!<)(l. o JI la maverín d e 10!l af'OIll¡"If)alllf' ll,
Jo:n f'1("" 1"'1110111:1 1 no ín tcr veuínn j in<'l e,.: 1,,<1"11 a sistían a
p ii·. 1...,,, " a lmllos ñeurabau linÍl'amf>llIf> (''' IlW hf>l' li as de
curen.
En la se puhurn se dej aha un rll<'¡:"O .. necudido. qu" se
m.um-uta lI' I"l n por uu ari o, uso que no ..e Iu'rpf'tll'-'.
Tmupoco S" nnsmtttor ou :1 1'1'" j" Ill' r:H' i"ll '"
(''' ' ' ' l llia'' eenmemorn rívae ,¡1I" " l' r enlizub.m al ari o <l e
l a lnhunuu-ion..Iu lllátm", t' lo'" pa ri" nl" " en 1;1 sepul tura ...o-
hre la " lIa l mn tnbau ani ma l...,. i ¡j' ·.Trtlll:l. han la snn ere para
'IUI' t u\·i",.,.. ..1enterrado que comer. al r+·d,..ter dI' l...
tu mte.. dr-rrumando canta ros dI' r-hir-hu 11. ..1..... ...lIa í r-entan
,1010' al mue r to la " novedades , 1.. 1.. nerra , su
Rt"lIo' ·lI. hllo ll la", provuíoues i el Ik-cr i lo nbnudonabnn P;111t
"i ..ml' n.· ( l',
t;n ..1 lra.\'f'('I O tlp la casa al rf"tlll' II!"r;o) una 1lI11jf"r iha
arrojando reseol-Io por (,1 enmi no ' ¡Uf" ""l:"uia 1'1 muerto, pan.
qu....1 ;l. hn:1. 110 !V' vo lvíera 11 1;1 C:I'"<I. Intl ie:1. I;¡l uso una
prueba ,,"i,l..nte de que 111. pn' _ nr i;l ,1..1 "''' I'irilll imponla a
ImI \'1\'"'' la on ..ro,o;1. de 1l''O\' ''l'r '1. su..
En 111. ...·::unda mitad <lrl si do :\\'111 .... mpzl'1a b:t!1 al
lOOIlI' U"O Iúnebre nlguuoe . I )o,j jóvene.. a caballo,
( 1) 1l....1.·•. l"m" I.¡..tj .
"
17.. -
ccrr tcudo a r ienda suelta , preceden el acompa ñamfento•.
( 1J El! el sigl o elguient e concurren 01 duel o príucipal mente
i ndividuos monradoe. Pa ra nacer mas sunt uosa la ñcsta, 1;{"
engalanan algunas cabalgadur as i se les cuelgan cascabe les.
deta lle qu e va cayendo en olvido al presente.
Lo que no se ha abundonadc hall!a el dla, desde épocas in-
ruemorialea, ha sido la relucl on de méri tos i la j{"ncal ojía
de l mue rto, hecha eu el momento de la scputracton. (.OSCI'O-
niamsltamarou esta reluci on <romaneos particul ares.
lleepues se denominó rO!I<I!ltull (hablar ent áticumente ('11
una reuníon) t pOI· ulti mo hueupi .. (discurso, relm-ion).
Cl.wlldo lIt'f:iII"OIl los españoles i nun después do la con-
quieru. las IIIlllhas de los cacíques se eolocubnn en los ('C'.
rros o en lugares dest inado s 11 las reuniones, donde se halla-
ba ¡,Iantadv ,,1 re/l/u , para que recibieran la chlcha l Ios
cOlllcstil.I,'s que 1('01 ofren daban sus desceudioures.
El res to de ¡"S individuos que no tnvestten autoridad dl'-
hieren ser dopusi tndos en las ultums o Iuldus vee íuns, 1'11 l'¡.
tios mns o menes separados. n jllz¡.:ar por los res tos de pe-
dernal. dI' aUa rrria i huesos que se han encon tr ado "11
aljrunos parajes. Ilaumbnn estos enterr.uorios Jltlúflil (de
puulli, loma , palubru nuttc ua.hu.
C OII nnn- r-lorfdad 11 la conquista r-spaú cln, los cuduvr-rea
11 0 l"('dloialL propiamente sepult ura sino qu e t-rnu
sol' l"l' el aneto i cubiertos de t ierra i piedras hast a formar
Una especie de túmulo. Envolvi.mios en cueros o COl't"Z,lSde
árboles i IOIj poulnu en cucli llas t-u el sitio dHllt! 1' qu etlabnu
dofinitlvnment e cubier tos p.... r lns pied ras.
A !'sla costumbre sucedió la de sopulrur los muertos "ti
hoyos mili euper'ñciules, sobre 108 euales El' arrl:'¡;: laba el
montículo. El cad áver ll,a colocado dentro de (los troncos "'l.
c,'\";I(108, que se atravesnbuu tnmnien - cture dos ál"hol('ll.
j llllloll o ruvnce horcones- ¡;I).
( I) ...l ;"n. C"'''I,nl d ¡'' ' l' lÍ j . lit.
U) Hu""I,·" ..¡..., (.."", 1, , ,;jj. 11;1.
1,:'\) n.. ,l.· ;.i;jj, ·rn, ti, fll !I""'."" ,f, · elr ¡f,·, l"i j. [,..l.
- 215 -
AnlE' 8 de l a oe upacion detl nitiva di ' la Ara UCll nia por el
ej érr-itc chileno, se ve-lan aUII es tus se pulturaa NI muchos lu-
¡:-arPlJd..1ee nrre i d..1este. • 1..08 panteones a ra ucanos se dís-
tingueu por LUl 08 peqeenoe prc montor íes dc piedraa, ramas
i troncos de ár bolee, PUE'fIIOll en for ma df' cruces, pa ra evt.
1,Ir 'tue 103 animale es traur cn lOA (1 •
de 1;, ocupa r-íun quedaban IO.);I\'jll numerosos
t úmulos d.' pled ra en la s redoccíoues dI' 1"", dos f"Mas de
Xuhuelbuta, partfeularueen te en las hO)"11I de 10 & rj os Pureu
j
Los I'll>l<l je", d,' 108 eronísras IIOhrt' r ilO'< f UlIl 'raríos i lo"
r eHo8 hUIlUI1l0;¡. pe rtenec-ient es 11 1'111 !Ol ' ¡llllt Ufa'" mil " a nri-
' tlle ...• hnu r-ncontrado ('11 el n-rri tor¡o uraucnno, de ,
tnur-struu Il u t" .'1 a l;l ud de t roncos lit" rot.te 110 "' _' us... ántes
d ,' la .·oll ll lli"l lt r-epa ñoln.
En .·lIInhill , los Iraha joll I,n "' l il' a doll r-n {'lld'l" j
nl t lit·,.", ha ll f',wml" a la 81l1ll"I' lki" ,1< I IIw'l" g" rarulf'", nlln s
, h' '1 l't' Hln" rilw j as anehas eueu i PI'"¡.:-l"t ',,h'il lll"ll le a ll-
r.: " " 11111 III"'-" ia ill l ü.n. ('011 IIlIa 1;11'1' ",, 1'1 (', ' " t irl lf' n
.,,,Inll 111¡':UIII" n 'sloll de-l .·Ill ' I I"' , 'lu" indican "i n 111·
A"al"ll du<¡;',pll' 1' 1 ('au'¡ver .·1I1f'1"0 " " bir-n 1"11
h!l(' M¡,. Imll ..id" colo cud r.s lilll ",; ,J.' la e...-clou dent ro u,, "'''' la
nrua primitj nl l:! I,
):0 1'"' , lo' dudll l"I' tampoco lJu" lo" IIl"aU.·'UU'1l tcmnrc n 1'11
prnet k-n, ' Iu,' 1"f'.·uo'l'dan po r Inll lil' l'i "lI al¡: ulJo" iHd i••". oil' la"
;t del nor te, S(' lllf'li oi, ,,, d i n.'(·mllWnll' a la tnñucu
t."i ,. pe-ruana.
1.0" a preudiere.n dl' lo" l''' panolt ..,¡ la a
la us nnea t' Ul(.p"a, t',.IOl' '' . ú.. I .·;,úi. H' 1" ""Ii lado i I' Uh ro 1' 11
.unud. il e(·har ma s sus enn-rraror to» i ;1 p on..r .. n ('\1.,..
c n ....f'lI ds- holll t l/ t' o mujer , rA" 'U/H''' l1).
I (>lC('lI ml'nl f' I""mua.. f'1I Illll d.. rn. i símho lus diversos. cuya
• íg u: Ii.·' le ío" 11 0 r-ompr r-ndr-n IfIll IIlUPUl'i WIi a . 'I U3 h'S.
11) H.. .\ 1,1 , "r""r.....
I:! I E;" "' I,IIlt uu,j" .d.... 1"" ..l . ",,,, ,." 1... I"" .·¡" ,"ja. d..
11 ...... i 1'."l in.
- 11
6
-
I"f"Inl"nlf"liM nenen el nemhre de r1tIHI.
t:n. ('"tia re-tuccton existe UIIO. 1.'l!l de 1;1 misma
<I... ...ntl"rra"'" foil t' 1.
IJOlI l"nlt"TTalorios §<)II lu::-an' s '111'" in" pinm IUl ff"liji'"",
f'l"S JI"' I O a lo;¡ porque ;Ihl 1"" ")01.;11I (>11 coutuu va ri.1
j ml"rn<'iollt"S d.. antepaeados i ponllll' ...ntre los i lo:<
muertoe un ...• rompen 191 de IInioll : un"" i otros tienen
<1 11(' '-i"'ir....-rea l)$ra so! erecm.. uro .." mnio eonstante d. '
hu.' nOll olkiOll.
t'o r eso un.. r.1rn ili tl creer-in f¡III,1f a uu d.. t... r pri mordial
""pult4lr 1"1 ("¡lrI,\n'r ,1" un d<',.,lo " .. M m ' Iu" HO rue -
"e ...1 enterrntorto del CU:llld" ocurr... 11 11I1 deIuneion.
" 1 IIra"" ,!!I" ";1 hui común me-nte a lit on"intl <1...1 ff"j ¡"lro r-ivil
a ¡lnll' li<':l r la ill" "ripdoll , pero uuncu ItJ t'l"roe lJll' l'io do 1:1
!·omu n;l.
I • '''llll''nl ''rioll ¡nrlijt>lI<l i !O(" i nuuzu ru 11 " (JI! Unn 1i""I:l V"'"
..11" 11, r-euu-uter-le nue vnt, muí 1':lr, l i ["'1' " U;\ II! O ", ',1" " " ,' h· f' ·
t uuban por ia 1""I.II:l<'io1\ 01 ... IlIla fllmil i:l "11 11 11 1111('\'0 l uza r.
1'01' ntn e uu motivo las tu m!)"" 1'11",1"11 j:tlllil i lit' !' dcsmu.
r-¡
El ludl.. Mt' mu¡ ll.... lk it " " 11 ,,1 "Ili ,la rl" ,lo> turu.
hall dr- profall:\ ,lai ,lt·.i, J,· [:1 dotnhuu-iun espn-
nola haila la rl' j.l I"¡ll lic:I por los h<l il.'a riort'lI ,J,' Ell.
1:111 prol:lll 'l l'ion"'¡ al urauen uo í a honda ban Si l
fl"f1"or prOr rl1l <toal:. r.•za alll.lz,'III i<'"II ,
l-:I " " Cf"U ,1"llIln1 1 '1 la 01.. Ini Tll I"·r l..... no ocllrri a
. l eennnuaeiou d-l enncr ro ttunl. Tenia '"J' u' ..mpreuder un
lan:>1 viaj,. al tea vee ,11"1 m.rr, po r una \' \a ltol' rnh r," la de lOO"
d...
<h lO!! lo,¡ a ..... ri!.'I <1.. la iti.. " q "" 101 indios
(o'niarl 0.1.. la uhicadon del mundo de ¡, ... muertos, no ,..-,n uní-
fn nll<.·lI u¡ daros,
1' lIa on....rvIlM.. n p"'r.ti5telll" 5<lhro' .... la Inal .. ria 1"11 todos
lo.. r;¡lOa l•.,¡ 0.1.. la raza, con-toce .1 la ,,"nd llllion ,1e que 1" 5
a:::rupl'Cioll"ll de la eOllta i del centro 5iu:"1I1I aNtl altll.. nte 1:"1.
tuanei c u eo mun de las ahna.1 1" "u u: ' , j ' '' ' '¡¡' Nt , ncrrn de b
d es p- dida] a l ot ro lado d. '1ma r, en una ¡ll[' I.
- ,¡ a -
t :n la! t ribus dl'1este creen situadn la t i!'rra de 105 muer -
tOll tru 14 cordnte re de los All dee, Aur, aupcnen los indios
4ndince, lIf'f:Uramf'nte 105 que reetd en muí ni oriente, que lai
alma. pe netran a l i nte rio r de 10J volenuee, Ihi numer'Olla a
tradi('ionf'l q ue eotuprueban ""'la . ituacion df' l a mo rad; 1
fut llr. ,
l .a eomunit';&cion de 108 ind ios de rejiones i e l
ca mhi(, de fOIIi. dencia de muchos, q UE' 11 0 p N"Ot'upa.n de
modilk ar ('1 co ncepto heredado de haotra \'i d4 cuando 111";,' n
al .'.lli mo ... r, han eont rt butdo 11 produ.-ir la eoufuslon acer o
('11 de este partieular,
El hecho Iijoo, universalment e ;\.....1'1"'dv 1"11 14 ra za . es qu E'
hai ot ra tit' rr. ma puche.
En mucha! a;¡::rupac ione! d..1 pcnleutr- i de l centro corre la
le yenda: La!! alma!! uoeeu 11. la ori ll a del mar, a UII
I',u aje donde h.. d una lJarr,'IIl ClI llI!!i a lta i c"rtada p illue;
ahajo hulh' el mar en una hondura prefuuda . L1¡lln,\1l a grí-
tO! 11 1 tr" "'I,¡fl'(lh uf' [es pecie de lanchero] con l"t la bra!l:
' .\" ""up"YU f'II, I ruIII¡dc" huf' !Ir",! . a pa!!lI rme). Llozn
i SI' r-mprendr- "1 viaje , e sp ues toe a ínmtnentce. L:l.s
de 11Ii muertos de l Ievunte n 'a!i zllll l'¡ p"'iOde la co r o
d illN 3 a a pie la asee n- don de 108 \'011'11. 111"",
Tulvez 1· 1I1... araucanos que eonocíeron cronistas,
lae ¡,Ieai sohre la mansíou ultrater renal eran tan
como hui.
Lo qu.. f'Ollsi¡:nan determinadameut.. f'!IIOl1 escrítores e
({ Uf;' UI¡OfI illdi Ofl llituaban ellu¡:ar d.' la \' id,t f utu ra a \ 1....1 0
opu....IO del Ol"i-ano i otros hoicia el ....tf' ele 111 enrdlllera de
I'ti .\ n.lf'i. lI ...l, PUN , una perfecta eoutcrmidad eutre lo que
..ro n la a nl iltua.i a ¡:rup.'lCioll" i lo que hall ereídc lall
Jll oth'mllA.
1'00 <te 108 ('rooi!ltai n>f'()jio probabh-mente de all{lIna de
1... Irilou" de la eo><la una de buo mud.u tredic iouee que,
co r no ahora, t-orren en tre Il'fl indios ......"i·rea de la erra vid.l.
Lee d"llJlIfI f>IK'ri l ol'eolfl¡('ron "'pilif.lldol ....Tal Iue la tradicio n
dI' que íurnodíatameme de lll"llUlta ,lu ('1 c ndnver Ih'g-aha 1'1
a lma 11 la onu« dE'1 mar i una en hal lena
· . ' ' ' 1 l 1 1 1 [ . • 1 ' f ¡ : )
- J I ! ' I . ) J I ' " " " ! " I " , , , . ) ( t l
· . J . t 1 S J J . I < l l t i p , . \ ' 1 : 1 ; ) P 1 I 0 F J " 1 l 1 1 1 l
- u o » a j d n n s O I I l O J ] . J ! , 1 I p l l < l . l l . l . I < l d n s t 1 [ < l t l P U O J o l p u ! 1 : 0 1
' , 1 1 " 1 1 U . ) 1 1 l 1 ! U J l s < l I l P [ . \ ! P I l ! S O l " u h 8 0 1 1 ¡ ¡ . J \ l O p \ l I l
- n . J O " 1 1 1 U 1 I . \ . l o l > ; U O J ' O P U l l U I 0 . 1 1 0 ¡ ¡ I i l I l I U 8 1 1 1 o p u n n . j
' 1 ( . ) S O l H J 1 1 d O O U ' : , I J < l l ' [ l I l 1 ! s o u a n q
8 0 1 u . m d [ u u o . t . r a t u r d u a U d 0 P 1 P ! . \ ! P o p n m u 0 . 1 1 0 . i p 1 1 < 1 " ° ' \ U J
' ' ' ] l e l d J l . I O p . 1 I U ! l J P ! O ] . ) ! . } I . J P J l I h M a l l l l , ) U ! 1 l 1 1 ! J d < l ; ) { l O ; ) I 1 U l I
U ! J F I l I 1 U I 1 ; ) 1 l 1 1 . l l < u o ] J l l r q o d u l < l p ¡ ¡ 1 J u d u u n l i d u t n ¡
1 1 I ¡ U l I t l U J l l 1 1 e p S I I J P ! S U l ' ü U l " l u u P > ' ! J J t e p 1 1 ! ; ) u . m l l u l C \ U O J
- l i o : 1 U J o d O J 1 U U s o n . n s u o m ¡ ¡ O J l O 1 ( , m l t f l )
S J U O . I ( ¡ < l [ I l ; J U 1 l p ! l 1 J o n b ( ! I I U ) W U V J J O l l l l l S 0 P U I I U l O . l i l ! ' u p . l a . \
1 1 n " : 0 1 ' ' ' 1 ' . 1 , ) 1 1 ! p J O ; ) ! S O J . I " ; ) a p , 1 ° 1 . 1 ; ) 1 U ! l J 1 1 < 1 8 1 1 p l m 1 ! S ' u o r s u a r s e
a u u o u a a p ¡ ¡ C . \ d f \ ; ' u a ' s a q a n d u t u S O l e p ¡ ¡ l l . u d ! l S i l ] U . l u n p a n b
. l \ i . m l ) o m s ' a m u t e p O P I I [ 0 . 1 1 0 [ 1 1 U U J ; l ! U I . } 0 1 1 l < 0 1 ¡ ¡ ; , t : l > 0 f l l . l ( ¡
1 1 0 1 " 1 ' S I I I U ] 1 l " 1 1 1 u . r e d 1 l ! ' : l I l a p ! 8 ; ) . 1 U J j O s o u e o n u r e
1 0 ° 1 o l p S ; : ¡ U O ! " I I I S J J ! l I U l U " 1 1 1 a p 0 1 I 1 f l [ 1 I 0 ; ' [ a 1 1 : 0 1
' ] O S ] 0 1 ' m s a n d I r l l J O ' . J t q f o l ' f U V . r o d l O S U ; : m
' o u u u a o 1 , 1 1 ' I I J J ( ¡ P 1 l . 1 l 0 I t l U J ' a r u a p j o o o o p \ I J J J ] 1 u u n \ 1 < 1 ' I l p l r . }
- j q n V H U I I o s . m I J " ] 1 I ! [ u u r , s m u p - S U [ [ J I ' u m u
- O ; ) u p t u o t u C ] ' < l s a m " < I n O o p ¡ 1 ! J U a . l . l ; ) 1 1 1 0 . 1 1 1 1 , ) ; ) l [ j 1 J 1 l 1 1 I > O . 1
V I o l p s e q o u d c u r S O l 1 1 ; ) o ; > p , ) J J i l h l s " p · i l 1 I 1 a l l l u . \ ! , , ; ) ; ) f \ S ' I i ' O U ; ) [ ! I ¡ J
, s a j o u u d s a S O ) . r o d 1 I ) " ! I I I o p 1 I . \ ! 1 ! U l l d P I I l l l " u d l l J O 1 1 1 H O ; )
. ( ¡ ) - s u j a u a u u d u
- l l l t J " J ! : a I l O ! I l ! . \ \ i < l l f l ] J . I U I I " d l p O I l 1 1 1 J " n l l ; ¡ t U o ; , 1 1 1 u u q l l ! J ' ¡ , 1 1 0
" J d ! l J u ! l ' " d s < l p J I ' ; 1 I I 0 ' V l t l ! l ! J l I W l ! . I d ' l ! . 1 \ 1 . 1 1 0 1 1 1 u r u d
s e u u u s u t u u q e o u u n m I : a o d a n b " ; ) 1 s e n d ' U O ! "
- u n s . r a d U l S o l ; ) l u . L ! l U J J ; ) l l o p S O l p I I ! S O l i 1 J 1 U a \ l l l q U j ! l \ ) l U O J ' o m
- S ] . I V I ! J ! l I l . r o d o e r s n q w a . r o d ' ¡ ; O t J a [ S r l i O ' ! ' m p O ¡ (
U l U d 1 I ( ¡ w n l l ' . I 1 1 1 l ; J p U O ! B U t : l U U l 9 ; ) l p I 1 . 1 ' p u p u e m a m u e a p
- o . t d U U l s a I O I I S J U l ' J J ; ) 1 I 0 J 1 l I l p U d p U ; l l u x n o ' O ! ) l I I ! 1 : - 1
· O J . l f l l ! . \ l e 0 [ 0 U I I l i l ¡ U J U l I J J U e l \ 1 l l J o r o a j e p n a n o !
a p 1 l 0 p l l q ! . I l U O o l u u n u q u r t u d a " ] U I l J u l u ' 1 1 [ a ! . \ e . n o 1 1 ( ¡ U I
. ! [ ! . \ " n i , 0 1 1 ; ) ; ) J 1 S , ) 0 1 > 1 1 d u n U ! ( ¡ l : 4 j a p O U ! l l t J \ J 1 1 1 < _ m : ; " J l 1
a p S i l l U Y ' l ! p I I U ( ¡ U J 1 0 1 1 1 u e j c u p u o c ' 1 1
- t i t e -
_ 180-
En l'I'lleecUt'llcia. no se rcmpta alh, la jt'rllrquia tIOCia l: 1"1
cadqu(' i "1 bomhrt' rico ¡:"oZ3band.' lee preeminencias i \' CII"
laj;l m.lt'rialf" de la 1"1. il<U-Jlcia lf"ru'lUd; ei poll", couu-
Jlllllha "1' II U eoudlcíoe. I! :lhia, PUf'll, a lma s superiores
e inf ('ri " rt":I..
R.'C'il)('n1;lll, en primer IUl!3r u,. pllrit'll les. r-on ('1 mis mo
cerel ooni a l df" la lit"ITII i cel('hnm en 8 11 beucr un" Iit"!lta sun-
1110'0lt. 0'11 la 'l ue ('1 licor SE' bebe ...n I\hUIld<lIIria.
-"'ilnlt" " eoutluuaciou una ví dn 11011::."1,, pana fl("r8011II1l
rt"n . "t itia. de ah:ulla importancia o ruerlrc, plu-que IlIs 1111'"
di o. d" l'xilllPlJcia sou f' lcil l'll i ahulJ.I'UIIPll .. n f'fIa mansíon
pr h· j]f"jil.dll: rO/ll"';<lihlf'!!, licores, lucalf"1I a,)I"Cua.ll'tJ, para
1i...1I1:I!l. todo !lf' hall a a ,.11 diepoelcicu. jU"':,:oll <1 dllll"('a•
• git1Il'" '' (r<>¡: lIl h ' i1l1), (tIh"i;¡ [reu niones i'lI m Lt·¡ r u ou'o
ohjetu t, lif' sucede n ce un modo illl"r111illabh' .
.1::.. un lIillll' lllll <11" fd ici J ..d 1lI1l1.. ri aJ.I ':11l i,h'lIl1 deespi.u-iou
i lt'Co rn¡"' III1i I]J O se asocia n 111 cOlLl''' I' I!> <l. ' la
f Ulum,
1,011 h"mh r'('il IIC juntan eon IIUII Ill ll j/ ' m ,,_1ll 1l/' r'l il lI o 'I!l e
ruu e-rcu d,' él: tos dos sexos ('11 1"1 "-" 11 propicdu-
d"1I i,rolili/ -l' ". pOI" Cun Ii ro sen I i IUII ¡ 11 0 • ' -I"/' S murcrlules.
I'IIr ,'ndi ,h se hal la enrne IUIl dh" I" Sól!l IlI' /-(' iollf''' iudij e-
na s 1" crf't' lIdu de qll" las a lmul! ...ntrnn en acclon /' I1 "¡ otr/)
m-nulo únh-umentr- en la uoehe. f.ll el di a "" opera l'11 t'llas
un a las de lo.. PO'" t'lI lit! 1:11 unl-
malr-", ¡"illcipi¡loWIlIf' en 1l.'1p<IlI, i I.u d.. 1011 caciqu... i r íooe
('11 ca r oonl'll. En la noche domina la aClh 'id'ld i eu l' l J ia l' :
ailen eio,
C,oIU.ll a,¡ allll.'IS supervivient.... no reciben >l.:1ll<, jon .. 1::0 <111;1
d.' r K'(Im'lf'nsa o en 11I¡::ar especial , no nlecta ;11
ar nuc anc durantesu \'ida la eaucion ' ''' icol,:'ji,''¡ 0 1'1 temor-
di mif' lllo (1 ),
(1) t:.III.I;... ... onu..i_bt-t-b... ¡w'r ..1• •11<....... ••;"',.. .... d..
•\ .....·.hi&, .,,"' ; d.. , ..di..¡........ Y. I", ..\ai "f" """,.·i.." ,-....
hal d; ....... . , I' i.·.d la. 1' '''''' . '' '';''''''' d..1....., ya"' ; ." . ""::;.'
li .... ; ,-• •.;1.0, " '1"" ti U". 1"........... ' w ... 1"-r iw.·"llIda "' 111 ""'''''
det ..I..;'-••• I' '' '''¡' '' ' i"durir ti .. m,•.
El don Juan ) Iolina . aunque no muí noticio-
so, el mns concienzudo de los illv(>"tig-.lrlor e" anturuoe. con-
este informe aee rea de la ,Iedi<-acion de lag ulmns r-u la
vidn tunu-a.
- En cuanto, pues, al dostt uo que tcudrún las almas des-
pU("-8 ele la aep arncio n di' los cue rpos , sus alatemns no son
unifo rmes. Todos conviene n en decir, r-on los demás emcrt-
canos. que des pucs de muer tos van a 1'1 ot ra llarl (> del mar,
h¡\(oia el occtdonte, a un cierro juga r llamado tlulehernmt,
esto es, la mor ada de los ho mbres t ramontanos. Pe ro ulguuos
err-en que 1'I' luPlla estnneía sen di vidid a r-n dos rejion es; mm
¡I..na de del il'ias p;\ra los buenos, i la ot ra, falt a de todas
CM ' I-'" pa ra los maros. rt troe, por lo con tra rio, son de opiu iou
'lile todos 108 muer tos go;¡;,1rán alli tndlstintamente pl aceres
eremos, pretendiendo qu e las ucetones muudnnns no rengnn
nfuguu intlujo sob re el estado futu ro ( I J.
El pad re Hosalee. que an ot ócon hus tnntes detalleslas cos-
nuuhres del si ete XVII, divldi é entres órdenes el destino de
los muertos: toe enr-iques i ricos se qucdnlmn en lagsepultu-
ras convertidos ..n moscardones, id,' 1I11i salían 11 ver a '01118
pario ntea i 11 lomar parte r-n g US reuntoues, o bien hnbirabnu
1,.... votcenes; los guerre ros, que s ubían 11 1;1;\ nubes i se tmns-
for maban en tru enos i relútupagos: los hombr..!! i mujerea
comunes flue i ban a una tierra estéril, donde ha bla que aem-
hrar, haCf"r f Ueg"O con lel1 a mojndu i a fronta r una vidn llena
de trabajos. I' ar,l proporcíonarso (11",1;" 0 en aque lla mnustcn
t ris te, aunque no cxr-ntu de diversiones, 108 hombres se enu-
terizabau un hruzo, operueiou flUl' se dencminnhu
e n ta nto eepectose es la elaaitícncion del cronista, o por lo
méuos circunsc rita a UII.l época determinada. La ve rdad ea
que en todo t iempo los indios han cr eído que la ot ra exi st en-
r-ia es el retlejo de eit<! , i que, por [o tant o, pobre ha tic
r-oneervnr nll i una condicion lilas t rabajuda que la del hom,
br e iuveatido de all;, dtentdad. 1'01' este mouvo todos prccu-
rahan 1I(' \' ar fue;;1) p'lra la coecion de sus alimen tos i s(' euu-
- -
plmn 1(>11; huZO!I r-on pnnla!' ri.... p ráer i-
ca 1u(' se 1I1llllilha ro, ..... i .....10 .. ha eertnguido de pocos
,"lDl u (';\. :-:Oplalldo eu la olrlll "i<la la camer tsacion, Mlia
tu eeo,
La. podían vc tve r nl mundo 11 (' 1.)tI "¡"O!! i lihra r
COIl 0'11 nilroi en ('1 l-spaeio C'Omh."Ill"ol 1,.1
1 1 Iuterpretnet on que dllhan ;A ¡a!! l..mpestndes { ls, En
akllll l!l <W-;1!lioll{'!I ' ·i.' II(,1I (' 11 hlllOl'a d.. llUll parientes, 6("1:1111
10;0 mapul'h f'll dO' hoi,
t :t1a nl('II.1 d 1..,. ""pirilUiI al 1.1do ¡J... 108 IIU;nlf! para ,·i!li.
tarlos i 1",",IHrll proteceion 1::lIarda Ilf" rf.....·"" (,ollform id' ld
con ..1 ....laJo m"lIlal ue 1.... soc¡ .... la,1 aruueann. 1.11 eoneiencla
colo li \·/I no avenia l' f' Ons i<lf'tIll' d.'tlll .. IU" l: o 1"01110 hecho
ir la muerte ; ¡;{'lIti a"l ' pur tü-mpe a un
miembr.. ' IUI' Imhjll sido pa rte de la vida l·..mun,
En ,,1 muudu di' los ('8Ilir ilu.. rall al ma ll mueren a IlU vez,
si n qu" est •• nulqullatulcuto importe 1I11 r a8Ii¡.:o. vi da f u-
Li r a I j" n" la tnisaun dUI 'W"io ll ' 111" la 1'·I'f.·..tro. ll""PIlI'iI 101'1
hl ,lh' irllJ"" 11.. 1'011vieru-n .. 11 l' a rlllJll"!I; ..n i '1"(' \"(' 11 ill la nada. La
(,()lI"" f",io ll arnucnua se aposa \'11 In almple auperviveneia
sin ""·,,,,.lr l/;l("j(l Jl.
Xo .. um"¡lli m.' p"la ('rf'O""(' ia: {'JI nl¡tUllnll ¡ or WII .... tán por -
1"" <.i l' ' 11..... la,. 11" ('11 a H'S
d·)[ ,1,· voluutnd i ""' lIl imi{"lIh>l humanos, {" JI es pirttus
nocu'o«.
c.u-rnr.o XIII.
. :1 .... 11.. .10' 1...... al .irh .....
U.·l' ... .....]jji".", ,1,.1 da" l"h:",i .. .1.·1
,1..1 ..h"" ,." 1" f" ,,,ilia 1''' 1T;'' ''' '' 1. - \·",,' ·r.I<'¡' '' ' 11 1". ' ·'l,;';t".
d.' 1". 'I\\I<· l"••.,<1"•.- I-: . ]';ril '" lM"I,· " .. . -I·.'/I"" .-E.¡.iri,,,.
I<, ali;.:' '' '' . L" , /""" '" ..... - 1... .\"d,i I::" .·" .- El JI . "/"l/. _
.\ 11"....- 1/..1'''· "·Ul.,,·iOl"" ,..l;j;".". ""l t"O"]''' '' ' "''''' ' - n" I""
1" 11 1", "'1"',i", ,1" r;" II,I" d.· 1.. n· l.....•
,,·.,tll,·i"l1 01,· l' iU"" , El ",·t""I. E. pi, it", "',Ii-
10:" "'" ' 1"" 1"""'1<'''. l .i,·,I. a• •,,::...,j,¡.. l... 1;,"'" ",'l iji"."
,,1 "yill lll"", [..,. h"il.' . l""'''''''' ; I,,'h...,...¡a 01.·1
_u.·i,""" 1:.. i.I,·"....Iiji.."".. .\,,:!u,i... <l,. 1, ·1 ".oIi",,'; -
t·" .",,,l ;. ,,,,. ara",'''''''. t: ." ,., l i,l llJ J•. 1" ".i I ;.\" 1"" 1" .
liji.....
EIl 1.1 or/till ,iJl,; I(,I" 1l ,1,,1 ('I¡¡n , ,,"'mi,·o. ,¡lit·
ccmurtas al pan-inrvado. ¡mFr.; ('1 ,It" r"\,!'(·se nlari,,·
nMl wli jj.....l!J que .... ha di'l lI'm iulul.... "i,..i . .." •.
•AI lójieo , h..tuctr "U,' ,-"11 ta l t""" ,..10 el.. de-e-nvolvitni..nr o.
nu....lr.. a ho ri j.. n..... ('o mo todos 1.., ¡lIwl,I "1l 'Iue hau 1';1;;'1 e10
por la Napa de cultura. huhir....' 1l r"II,·r-bid.... <\ ' "I'}II'"
e, la nod()1I de1 ""I,i ril u. adln-rtdo al cuerpo ¡ prn-
puleo r ole tod \ '1l' 1011 i m","jmi"'ll l olt.
Como l«' mpr u........1 1I"i. ..1 amuermo primitivo .......
r...ml iú III11l1i \' e entero la mult i l.!il' h!ad <1,' ¡;,·mf'"
j ;lIlll' ll :11 'lile t l'si,lia e n él. Unos tcninn su moruda "'1 los
_ .86 __
anltnnles, en 1<18 plantas i objetos ina nima dos, o hien r epre-
sentaban 108 fenómenos de la na t ural eza.
reprr-seutuciones matl' ri al cs dotadas de espí rítu, erun
los Ieríohcs. r ada Iocultdud tenia uno, como la eepresíon ue
poder e inl'ltwllcias sobrennmralee, deter minado por
part icu laridad de la comarca. de la fa una o llora. Jenernl-
ment e era un nnl mnl, La n 'll('rIll"i o/l de eete fet iche r-ousri -
t uia ('1culto de-l t ótem, 'lile nomb r e a las comarcas i a.
los lndividuos.
Provenía rif' este cul to In »doracfon al !IOI i la lunu. a que
hacen rer creucta esc r-itores es pañolea nn tjguos, s in
acertar con los motivos de venerucion 1'1\ colectividades
imlij l'nas que 11" descendtau de Ins l'aln :lS peruanas.
(l el mismo ('ult o SI' dru-ivun ta mbien mitos mot eó-
r icos. r-omo " 1 11I1'''/'''' (to,.hel lino) i otros que se per pr- ruaron
IHl sla l.)s [i('ln,,,),, C'on tl'rnponirwos.
El mismo ur-l jeu hai quo hU"l-' al' al respeto o temor unlvi-
cos ;¡ ('ierlo,¡ a ni ma lf's 'PlO', tantas r-eut urins, 8'"
encuoutrnu h<Ji eu "1 coujuun tI. · nuuntosruclones
del urnucuno.
La It'WI"I,da dol lromhre infe riot- a unimar lodos los ohje-
ros '¡!le lo rodean. ol,,·.If'Cf:' al mismo estado psicolójico del
niñ o p.u-n humani zar las "osal!.
En ..1 tra...·lil''''' de sig lo;¡, la ovoluelon rr-lijiosa cou ti-
nún o\'l'r;ln. I"",'. La erl"'rwia en el al ma SUPúlTi\· ieutl', no-
n -osa , indefinida " 1\ el clan t otr-urir-o, adquiere en la famili a
V:ltr iarCill eonroruoe 1lI;1¡¡ precisos. El tusunto del hombre
de conservur 8U ex is tene¡n t"do lo posible, da orijen a la ideil
de la conuuuacfon en otro mundo de la ituá jen del _yo_ i,
POl" consumíeure, a au Iacultad de mo vor'se vol un taríu-
m ente,
Los ea pirf tus podiun as¡ r-jercer uuu intlur-nela evidente l 'lI
los ,WlOS humanos. Se impnniu, por Io ta nlo, la neeealdad de
trihu lllrlei homenaje, prod i¡.:arlell utenciones mntertaies, para .
hacer' sensible i provechos a 811 tntcrvoucton en fav or de 10$
vívos.
l'ero es la venerueiou a los es píruus no se rctlrin a 10B es-
- d¡ -
.. _.1._ ,\ , bol.1 de ...... • (. h,ll"e").
estranos. ,1<" qulenea no <"ra l ójic o proteccion. Ii-
mil¡lhll a a lmllA de 1011
XI ... i.i d.. f'flll mflllt"la la devoción 11 10Il o>spirilU" de ante-
p.1&, <I.loll. fonu. superior de eoucepcjon relijiOl1a qu... mar.,.·;¡
la t1j.\<·íon de 111 fa milia ["lriMcal.
.. cuno do, los .. "piril us , que eum"ff'I\dia ('1 de los 1Il.1 ·
)-of"'I) i ..1 de otros jl!nil)" independientes, bUf'lIOo\ fI malos,
eon8tilUill 1"1 td"ll."ma noliJil)"" d.. low Hra ' U':IIlIO" e u:m ol " 10.4
ronqui"tadorN e'¡Jlo10ol<", invadierou el h·r li l" ri o. '" media-
dos del sido X\·1.
A ñn 01 .. I..ner s¡.. mpre 11 11)11 e-j.trt rue dl' los ante-
V:l9lldtJlJ í 01.. SU" Iavores, a:li ..l i ll 11 lo)oj v ívos el d.. ·
ber dI" adoptar 8U" prácti ca,. . ....nti r i lot"ll!,;lr romo t"lIos ;
I'ro\·...·r 11 "liS neeesid.sde s, pflll){}rdnlHlllll ole,. -omesnbles,
Iicor Ml i w'>III.I..". r-uidar 1:1'1 qm· ...• 1(,\'lIlllahall cer-
e" dfO 11111 vh'i"nola8 p'lr a lllalll..lWI" ,,1 ,...qH'{UO r-ulnr-.. en rr..
la parte vlvieute i la muerta ¡J.- la r:unilill.
Enn-.. 1011 l"ll pi r ll ll" pr otel' 1" 1"<' 8 de 1"1I 1l""!'ntli"Il !(,S d,' "l' '' '
1IIlh¡¡ el del pudre. Al desapnrer-or l:t 1J,· rlloll:.l i.la<l de '·SI".
df'ja h¡l hudla,. pr ot umlas t-n la familia. El ' !'!" ha hi;1 sldo su
je n.. rrul .. r i su columna prill r i¡lal cllal1l l" vívo, ¡'ooti nu;lh"
01,' I.:tlf'rto Ull ¡:"u:lnjiall .·.· ln!lf) .1.' 111 ff'lil-i,b, 1 ole 1..'"
l'I'IYOlI: pOlI' ;II::UII tiempo residin ..nt re ell ' lIl i desde la mor a -
da oI.-la e neta vol via 11 i a prestar.
1t"8 ..11 atl'iilio ..n cua nto lo e'iiji:ln. pllt"'8, un po-
der tilulllr.
Pero, ("<' 1Il0 en 1.1 vida eoe ial. ..1 sentimiento ,1.. \'t",,,'radon
por ..1p..I,... va. asociado al d..1 tem()r vtvo co n
h::ual rl'<"C:lI..ncia la" i lo!'l ,:olp"·'" muert o tamhi"n
po<lia irrita... Xo tIP (';llinC"lli¡l. pues. ..1 réj im.. n <1 ..
I mtec c al jl'ft" de la familia: t"1I censecuene ¡a, er.1 necesar-io
apaei¡mllr eu eól.. r. cuando M' !lahia provoeadc.
EIl ¡l la eonsurucron 01 .. la fallJila al::lliuica <)
de por la linea maseuliua, 1,1 venernciuu aO('(""lral
sólo .... en Ia vnr d... lo!'l de 1011 m.1)'OI'l."S
\·aron",. Tm>! de la muerte. 110 teuia ..1de 1.1 mujer paruci-
paeicn "n 1M "rrPnd;ls Jwri ódi cHjll d.. ali me nt os i
- .B9 -
no .. ¡... r on si<l"rllhll ...n ('Inlltll('r n d(' 1"1lI ....n....
f:l('lorl'll d... ult rnttunba.
Cnnro en un r-s1;.. 1'1 i nfr-rtet 01(' ('1111111''' no ronOl'f'n m" ,
qllr <l"" .1.......0<lr-lll l'll 1orrlllll ffllll1llll d .........o<1(.II ''''''.
10fI ,lf>l ....rt"fl cuu IUlI al"fl U7,lthnn p-rra 11u..,.lrolll ahorl.
jrno"" hallla el ,,¡¡'Ino i rI ah, ... I.... El hiMl¡II..lo. J,."T¡¡<lo qllt' no
distlugulnu con I ¡<>!i1 'Iu" allá, se lu-
duian ...1 hemeunje 'Iur "'0 !!of' r"udill 1l 1010 antepa-
&11108 (f>N'" ". rm1tlt,. 1.
t)¡la Iimit a "¡oll roneordsba. r-on la l<I"'a d... qu... la
1lI1lr"' f\'h'('IWi:t d" 1 ftI pirit ll 110 Iml'lir;lloa 1111 inmol·l at id :..l . 1' 0 1'
,,,,,t(' ,l ohl... IIInl h' O ..1 ind io (,N'i a filio:" , .\ :tIma d... 1lI 11 bisabu lo
i en ""' IISiUII<'>l In d...1 hntunn 01 \
padre ¡«·:':;llia inlll pinindol" 1111 reli]¡..110 I'('S-
pet o.
El "'!iI' :rrlo rl'li j io!ilo (1,. 1.." a rnm-anoe lW r" ,l uri a a lIiml'\ 1'8
" I"" ' lId a ;l ,'JI 1,,;1 i a Jg- IlIl" " ;l,' l ml pnru ln8
' l ul' r"'p1'l' l<f>ll r' lhll ll 1111 podr-r ma l"'Iko i 1l' IlI'1' [1 los
(Pi'" romo il'l dos IUII'\;I"' ''' dI' 1:1 fa milia.
Ln" lumhlll'l sorvfun <1(' IU!!:l1n'1l llIa:;rn lllnKp:u'a t-] ojcrcielo
,JI" r illl a ] dl' ,.' ill'l d" i\ bournr 11 1",. a nlr""""1"I''' .
)1", Haha "II Ir<' 1.. ,. r Sl' irllll" i 1.. ,. h.. UI1;I ensm d<'
adh' lna,I" I"I' !1 " homh l"t'!l i mll jl' !,I''' . ' tUI' [I' II I'UI " 1
don d.. l-onO(" 'r inl "'ll('io'l1<"'1 .1... lo,. 1J" l' iril ll" i aun dI' In-
tl uf'11I'Iarl "", 1':1r., '11If' proo. lujrran 1,1 1111 \"1;1 o 1:1 hki" I';J1I 1'("
en r , pa m '(111' ""r ln:.::, ¡j(',;('ll la" r-p i, ll'lll l" ", u indieurnn e-l ('111-
I", hl... d... da no.
E!lt r (' ulto dr- lo", .....,iritll'" ;w lIIli11111 \' O Innlterahle duemte
e1apoj..... 01 ..1 1l"lri ,uT:!.lo, <'11 h.,. \ \ ' 11 i X VIII i ha
Jlf'r ll¡!llid,) Ila"la r-1 pr -nn-.
1' :"1;1 flj<'1"1 "" " 1'1 8 ' In.' 1;1 h.' ....111'i8 I' lli!'ol"jif''' li"nl' en
"1 111'1111,':"'1" 0 una (lI'r!li!lt,'n('ia I'!llraonlinarb " n lodo 1.. ' 1" ('
10'" rr-lru-iunn r-ou Mil'" !Of'll1imil'nt'l!I ....liji_.
.l ,1" .... 1" , ,, 1 1'11:1,11'0 , 1... uoli d " ,. n ·llj i" ....1;! do. ' J.. . 1" •• -
Uh.rall ,111 1111. 1II·(·rt-n ,1... hechos ' Iu,' un all ,ili "i'"
lI U" \"U.
EII \' :l1' i" " 1':, saj" !iI ,k ja u " ou lllal wi:1 d,' 1 r""]"' lo siu Ihllit l'·
' 9
- ,,"
con 'pu' 1/)jI ilJ<li()ll '1,' su lif'mpo oh!'f'rn.han por l..s 11_ i
c"",'lwi;llI de J-:I))"tlre l'\' all. ' d iet ' sobre ("SU'
plInicuhlr: eno han podido a,',ah;,r df' ..-elwr d.. lIi tas conum-
brt'S de "tjól allll'p.,,.,,dos. (1 .. lmplk-Itamonte Ro"':I It"-lI a ñrma
quo'loe nrl\'I('WIO:' evoca ban, por íun-rm....Iio ,1... !lUlI llIá ji' "01I o
• lotl ''''l'iri ullI de flU" Il11ri.-nlt'lO o ";K'¡'l llt'8 atruu -
lOS t ).
}:J misrno informa que en lal! lif'8l.u i oormc hf'ra;¡ dr-r ra -
mahan lOA (,a<:"i' lll l:"6 el primer jar ro ti .. "hicha coma orrenda
a RUll p..riE' lltO'll difuIlfO,.. :I¡:'f'l"¡.:-a a eonnnuacíon:
. 1 C>II 11ll1l Cll l<ll ll. 'I1I3ndo almu..rzau y h.-l)(,1I i' l primer jarro
de "hil' !la, IIlNCU primero ,-1 .1...10 Illllwrjan (r umo r-uando
echnmoe ¡M'¡¡dilal rl lIUS . I¡f ll nlo". ,lizi" IlI I..: / '.. " 'H' , <.J IU'
elJ cumc hrin<l:III.lo a las alm:l ll, ' Iu" {''' II '", ta .I m ili,:':- -
nillean Jail 1I lrn:lil tic los ,lir Ullh'iI. I 1", 1"''l' hi7. l' I"OIl, (' 11 10,la 8
las ItlvO{':"..iOIlt'!< ' Iu,' haZN1, llamall a ;l lmllll .1<' 108 dit uu-
roe diziNltlO: 1'.. (:1).
1':11"11 n-nr-r IlrUrk ioll 11 loe urur-rtuw, (·,' J.' hn lhilll tos ¡¡rallen·
11 08 1I 11 Ii¡.; u" s "1 nmvr-rsar¡... auunl 8uloI'I' la" tumbne de sus
df' udos r-on 1Il\('Tifkio8 dr- a .. illlal"II, " rrl"lIll a" i " In l!l dcmoeun-
l'iOUl'8 de respeto i rec uerde. Talsul.. mni'¡ ;I' ¡ ('II1l8l il uia , por
cb-rro, UII l'a "O ve r dade ro de \' PIWnl t'1ulI 11 los ll,¡{',' ndi ell h'i1.
EllIfI' In8 1llan ire.<lllcionftl di ' H'IIf'raei"u 'lile r-I nrn ur'uuo
trihlluoh." n 108 all\l'p:¡!\;ldoll. iIl ' contutem 10 11 ""It'r ifjeioll de
IInirnllol........lorl" 1,1" lIunl>."..: 'M'ro nll tenian ,,1alram.... dI' ;1<' 10
de euíto aino ' If' ' ilnrl.. prol'id ,,, '¡" " .
_\ ];l par 01(' f'!Il.. rr-spete, un ¡,::ra n 1r-11\01' dI' '111(>
1M ""plrituiI ' ...n"'fj,'(»< cIIIl\'i r lif'r:lll "11 im l,IIlI(' ;¡IoI('l,l ea "li-
¡::adon"l' <1.. lilll 'j ut' 1;1" l ,ril' ·l k .", Inl,li¡oio1l:I\+"'.
.\1 lad....... lit.. :lIma " prolf'tt 'lnra" de InA antepasados, 1;1
¡udi';"n." r-n {' I t'!<p;I" ill nlff>ll .."pirilll'l Il jI' _
nios potf'lll ..... con volllnl a, ¡ propia, ' 1m' " tlrah;¡.. tnmhu-n di-
1'f'{'l.;lm'·IlI" en 1"8 ,j'>Sl in Q,¡ humano...
(1 ) •• .. i.." , I nm n 11, ¡" j. l !l;', .
{:! ¡ lió_l ;.. , 1""''' 1. ¡',"j. •,::1.
(:JI /1 1 IJi. /,"';" , ,.."''' 1. 1/;:.' .
- 29
1
-
AUIIII" " ,¡" .... 1,.,. lIf' )¡". l {" JI
("(Jlltlt'CU"lIci;1 11\' 1..,,, c1asilic'lkl en "; l rUl"'" i mujeres.
f il{u ra ha el primero 1'11 ral" t:'orí.l i l"lll"r .. 1'Iul' los
Ilrnlll'll" hall 1I;lIna<lo PilI'l".
Il irid l ' '' 'lIlllr" h'l r s ¡ \a I'fl'.wio ll ,11' ' '1\11' ""I,¡rill i re-
1II""la ji 111 míl olojía lol "mir;1 o " i illlrji,; " .. un p.' rillll,) miti ·
co pO"I,·rior. {' ua llol" 101 i<lra 01 1' 1;1 lIt1lll'n·hl'lwia ,11'1 alma
sali,; tlp '111 t"iIlOll lo Iw1>ulo><o pnra pa ,.ar a IIlr01' 1I' 1'... .. 1eul t n
de 1011 ¡¡,!flui rí" Iorma tij" i durnhlo.
1.a.1Io lIo lÍt"i<l.i ,11' los escrt tores ; I(' ('f(' ¡¡ rle este
espirttu dI' pri ll... r ,·.rdpll. ""1II hu-..ill' ff, ul' ''' i llevan 1'11W1l0
tIl' oI,, ¡.:.n:lti""Ic, que ;1 la.. i.. f" r llla"¡ " IlO'll P!OP
líl'mlll' , f!l·J.:" U" lit · ,Iejol n 'r en 1,1.i tl 'm" ' ril wi " " ,,,,
. :;....1" Íln ""'all al / ';1/.." , i .. i "'11"'n lIi , ' 110 ,,1 d' ·molli... ni ' lui l' 1I
e 8. ( 1,)• • '1'ud"8 esrúuen 1'1I1011 "n...·"", ,' I"I'I· n " 11 f!1I
/1"11 , 'Iu,' "11 lIU dios. i ' Ino' ,;,. '" til '"'' mud l" lI fl ''' '''''¡''' s. '1111'
80 11 IIUlI llUil ¡::1"f11l11, ' ,. i ";11' 1'111 "". a IlllÍl'Il mnuda . i
tr uuhieu 11 1"" \'olo- ;, nE's , (:!'. • ,1,' l'l' l ij i" ll 11" In,.
araW' ;lIIl1H "S i :I l 'ulI l<JI\ad" a su lllill Wl":l m,,",, ,1.. 111'11'
ecu- í ,1, ' vív!r. EH"" IIn 1':111" auto r ,Ir-
todall la s a l cuat ,bu r-l nourhn- ,l. , / '¡I(",, ; ,·sl :l voz 1\" .
r t vn ,'" \''-'lI i" I' illi (l a a hll' l ) i ' 1t'lIol a .. 1 por ".""p,
1"lIl'i:l. Lo 11:1 11 1;111 Ilull hi,' u " 1 tlp l d"lo:
H..t" .!I"". 1'1 ;:rall 1'1 '1''' '' 11111' ': 1"¡1....",..,,,...1
C' rt 'a ,I" I' ' 1,' " ..1,,: ,.".. • ,:1,.• El ·11 " 'l ui,' u
N'1l,l i;l 1I11 lij..ro (· nl l". poPl" " , tI;,l,i" lIi n;:1I11 I' V',·"" r-n s u
relij l.. ILllllllh' "1 / 'jl/fU' i ,¡..dan ' 111" ,'1\ la ('01"
,,¡lI,' r a o \'01" .1111', ha"'I'\1Il o "llr" lIu ,1" "U .J,' illil<l . horro-
ros tI" 1 f,lO'lCO i h lunn. i d...-Lm 'l ile In.. trtn-nus. .. i relam
p.:l t:" '" eran "(,'1' 1" . \. , " '1 1'0<1,, 1', " ¡",Iit"inll .1, ' s u i ...l i:: I1 11. ·í'-'ll .
i 1'11' 111,10 , .,;1.. !I, ..·.,.I.·. 1e iUH" ·,,n ft m,,'1 ' '''11 1'1''''' 'r ' ji '"
." '11"'''1'''' . ( 'l.
\ 1, H..... I.·•. /lúl ..ri, •. ''' ''''' \t'l .
I :.!I .." ..../ """",. 1""'" lL I,,-ij 1"'.
:1 ) \ 1"Ji,,,,, / '",,, / ,,,,,1;.. , 1' ;" .
( Il l'.;. ,¡" .... i Fi¡:-u(",,,,, , ..i" 11.· ("/,i /,·, I''' j· :.!, •.
- ' 9
J
-
F:I padre Ik'nilo en I U",lodol1 In M' rffi i·
eion par. el dHculori mielllo ,11" In,. Co\sll I'N (' Iurllld fll"UI<lAA),
en 1;;", IIkc ("11 un aeápite: .1 ['llAAr "'lf'la nle .1e 108 c(' rroll
neva dos que 311i ct rceen a la vlllla, i Jpn"rIlhn..ntr- l<)!l ¡lIdi_
Uamllll J'i ll•• o \ 'OICIUI, aunque 110 ardton, por l'O' m ..jantee N I
la COI1 Il¡n¡radOll /lI 10fI \·ole.n.... v..",I:"lf'n>l1> (1 ).
El ,r. m"llf'O Febrr.. deñne lito (' ,1<' mod o 1'1 POdl"r080 MI ,
piri l u: . /'i1la.. III11»'1n.1 diablo, o 8 una "autllll1upt'rior, que
dir-en ha('t· loe IrUl"lI01. r.yo;¡, 1 de
'"ol<'. n.... i a ,'11(08 m;;I!I108 ("r.....t Oll fArnhjl'1I llamAn ['i ll",•• f:! J_
I_'t' mu lt lplt"ll manifNIA..iOI1('8 11(" f'óIl II' 'u..,'tJl, d,...mf'llun'ula,
COll lriblllJIIIl a que loe eraucenoe I'ln ll("fl("1l IlOr ella
vener uclon, la lf'lni (,llf' 1l i meuctoneren 1"11 r -voeact..mes ,
1-:..108 i lal' mt'IMorn l' 'I"t' " nlrnhan ("11 la 8
il1\' Of'llcioll' " n / 'j// ml, indujor un a 1..11 ,' rf"lnilil nMa suponer
qllf' 108 indloM reconoctan en "'1 un 'I(-r l'ul'rf' mo, r-ree.tor d..
10011 11 IIlB COIl/lII.
{l ui,'n f' XIIlIin f'1I renlidr ul pu rn IUI"!' II"Mew-ruorcs 1'11 IIlg"nr
.1('[ / 111(1 11 1'1"1\ ('1 demonio, que JIl' hahill npedemdo ,11' la8 nl-
ma s de 10 M Inlllllf'tl. pre juinle de I milliul1....
r Oll oI ('l l1lld o XVII I XVII I, lit' j"I \I'r a li1.ó entre los enenrc n-
oIoA01 (' ..r illfillni7;l r 11 lo!! inrliOR hll!!11l f .... hn 11 0 mil i
de la IlI' t ua l.
I' or una je n.. ra¡¡ 1.a(·ion mu¡ lój ic.;¡ ,1,>¡, INI' . .. / In-no esron
dió 11 111 Il"Uf'rrll 10lI a tri hutOR dl' 1 ¡Il". , por 1:1 f'llleja l11:a ,1r-1
trueno traJ... i IIf'I n>litmpag-o III .f 1:. 11./ 1. ) al eetréplto i lu-
('1('8 de unAhalall.1.
:'te ",plicA por es to la prol!"('(' ion que If' pedían lÍ.n1t'1l de
entrar l' 1I ppIM. .Solieil/llh.:m 1f'llerlo p ropicio 1'11 1010 Cn"-'8
.1rduol, I'ri ncipalllll'me t'n la /..'1If'r m al tiempo d r- acometer
a 10ft f'1tt' mill"Ofl.,. ' -i"rando la Ifln1..a 1.. llaman a '"'lN"ll, eere.
que 1l' 'fJoBl urnhralt 110 lIf',lo (lIlra implorar Iaver; lIi tam-
hif'll r:lfa f'fIi' "11111r ('1 pa vor, t que I('t\ d,' l't<l' lr illl dI' 3Ildaf'i ¡t
i \'i :{nr, lo ' IIJ<' 110 omiten a un e n I1U" jlll'JrotI dr- ehuf'('a . (:l ).
{IJ ( ; "." , / ...."m... ' .... ,..",,, 1. I"'j . 4,,"1.
(:!) ( ·.. I·I'¡"" ..I.. I..lra l'.
('I¡ ' ·,;.,{"I", ; ...."", ti . ( '¡,¡I. ' I,,¡j . :,',•.
- :93 -
ClM1xi "l ia cc u 1.1 ideu d,' ' lile l"II,'IIU"U08 1::11_ ('ran
1I11lll ir",..I.wio u(',¡ de / ';/1.... , la do '1IItl 1..8 tetu¡ ...,¡L;l d ('ll prove-
níau de dU"IIl<"'l r-nt re f'Sl'irítue de ¡¡mUC<IIl Oll i ('1lp'U1ol('j, _X°
8 1.1("1'11.., 1I1;:uu 1f'IDI'0mllOl.re 10ll Antlf'lll o f'1I f'1 mar, 'lile no
IW iJw¡jilll' u ver- en III tormenla una entre
a1111;U! dt, .tllI COIII¡);llriol,'ü t 1,1tI ,h, 10>1 t'>l11l .tl" I..". ( 1l . • El
rumor .1.. 1;111 lIuhe,¡ l'>I el p.uear- ,l.· 108 (·/11... 11....: .. 1 Ir-cuente
ru mor dl'1lli ....', ('1 *'lIi,l o ,le 108 t umboree; "1 r uido de lo'>' r u-
yool ("11 ..1de l'OllI·'.il'H'e8 de 1'1 artilh·rt a. i 8Un""pl;o ndor, ('1
Iuc¡.:o ,1.. 11I V" ,ln.ra: el ¡:,raui:w IIOn lus ¡.ioonli '(11" tírau >\UlI
es"iriIUlI cOll tr a lo.. esptrirus CMp'. nol,... 11I torme nte la
11."".. ('1 vfeurc Illk i;. la parte ole ee
;;ru ndeuu-nt e, dk-h-ndo '! lit' 81101 UII \ " '111>('11 ' 11,' >\ " llpi ril U,¡
CMl'lIü"h'lI; pe ro 111 la tormenta vn del se pteiurlon ul medie
diu, este 1.. ht' ,,·j¡¡ i111>1 ne rms, se ent ristecen • •:tl.
lIi,' u 111' ' ·II III I' re ndc, por 101M prec eden tes u'nscripeic nes,
,pt<' /'ill,,,, "n, el e..pir it u d" l LroWlJU. dueúu de nubes. de
la ,,1 vient o, 101l us, e] rayo i la. erupcíoues
vc lcánicae. PUl' u-ruru- a talll11l1 ma ul{,·..tm· ion'·ll podercaus ,
el i url!o lu l"< 'v erclleiaha de lIll mudo 'pIlo lIohn'l'lI11aha en
muuho JI 1" veuer.scíon ' 11l (, di.. 1I IUll uu·"" espiruus.
!';n d nrnuenuu de lIi).:'loM uu u-ricres . Irunlln se eepresahn
con 111 pal "hra pillflli en i en d eonu-ruporuneo pj(l",, ¡ signi-
Ika lu milllllv,
1.1I iutli\'iduali :Lad un de eet oe ft'Jlo"llll'UO!l cnneuerdn cou la
n ·lIi'lt·ud .. que 1011 indios le lijahall I' U 1;\11 liullf;'lI, 1,'11 la>l altall
mulllll O,1lI. en 111:; cumbres d,' 1011 ,\ 11< 1"11, ell decir, donde ee
producen i esplosjoues IilmiuOlI:Ill.
En la to pouituiu illl!íjellil "'" h.i11 perpetuado numerosas
ti" IIlturllll <"11 ' Iut' l' nlr;1 ,,1 nombre de ,'¡UlUl .
com;, N...."piU"'., tl .. ...., l'iII.......,¡f¡.¡,'.., t"W .
elll' illlll l lllri l10 de Lo be r a p oi id" que 1011 aruueanos
¡ulti¡:,uUIIl _"O tenian adcnuort c.. ..hit.oll ..tuo 111 pr imer Ct;l ,
rr o '!u. · tu¡.o.l !mn., ElI'l veneracton se dirij i.. ciertamente al
(1) '1..1; '''1, C"'fl / '.... "¡tl . 1; :1.
\:!¡ ¡;'¡UI". J .. ViJal1rN, ll" I<J ri<l .1.1 (,'hü", W"IQ1. p"j. 321.
du !'no de 1011 f"1l" ,m" IlOll apunl.uI Oll , 'I u" h;lb il"ha lal1 m.. nl.... -
lÑllI ..1" " ",1,111" i B 108 d, ' 1,,8 mBYurE'!< , ('tl ll.'r rlld08 en
C<' rroe bajo.._
1.0 d " fl" t"1I avimismo que la nWIlI;llidacl n- liji OllIl dl' 1 i ndi o
110 a k a ll7-... " id"<lf 11 11 """ r supre-mo, (' ''''' I' lnr de la8
al ...l nu'(' i.. n que ' -!lije UII peder ill lO' Il'{."III;lI I1 M8 d..... ar ....II;¡,lo
que el "'IP'·
El 1.,...1>10 anuwallO, como . '111108 otros ,l., desenvct vt nueu.
tu ineompleto, no 11'1 sldo ta mpoco demons u-o 1.'11 el senthlo
cri lltia llo," lo que da lo mismo, 110 ha I)()l'('ido 1;1 id" a de un
..er "sl, iri t u;ll CtJII lull del demonio.
1.0 'Ili" se " n....-nta CtJ IIl O bm.e fuud;lllwntll l df' la"
i Ul. ,.Jl.' rn".. repreecutnciones r"lij irnl;¡lI d, ' lOA a rall('Jlllo",. f'S
UII d uuhsmo 01 ,' ""I'irit lls IIUdl 08 i ma lOll. . ' i,, 'l lrnbnn 1'11 e l
pnmer g-rlll"-' 1..." ,l.' sus atueceeores i li)ij ' 11It' (' 01lf'L' di;1I1 tJI'..-
twUd...., ro'I', lI a lo;m IIla1':-tkos lu8 ' 1' ''' (·mllI1.iruha n l'UlLlltan·
h'Ii ll' III1 ' r-uuu-n la f.'l it·ida ,1 i la " id" de lu" ho utbres.
,,\ t·II I.. " IHtilU"" l", r l t'lI t'1' in ll los fuue"rtl. t' lIl ,il'ilUS malig-
1\"" illllll llll']";¡ hl t's, " " ' 1'1.'1 mi!lt"I' iOlla ' 1\11' la des
truo-ion i la mur-rte.
1.0.. vivlun en cousmntc hll'ha eou 1"8 esptrftus
T' rol .....· tores i ha.·j"lI<lo todo jt" 1I t'1"0 d, ' " 11 la t ierru a ruu -
enna: ,'Il.. " "u"' lhal1 las ' ·nf.'rm(' ,I¡¡'¡"" i la " 11111" 1"1('';, la ll ('pi -
u('lII i ",¡ .1,' 1"" ,mi n¡;¡I..s, 1" p" sle ,lt·I..", S(,lu" ra d..!! i tOl lo!!1"",
........ l n n jo·IIIJl''''' 'IUI' ,lo.. IIn m. " lo i rnpn' \' i"'lu ""hn ' H' nia n ,,1ln-
dividuo, ''' '/11'-' 0·1 (';lu"' lIId o de la "! 1'00i. I' I",108
ÍlIO'.·lltlio... etc. 1 _
l',,,, de SU" proceduuieruos li Ja" U"\I;llt'Ol p;lrll tlali'lr a 1011
humlol"'ell r-r, UII:I tau 1""l u" lla , ' Iue 11 0 so
" 'lItia 1"' IIO'traf ' -11 el ceerpo. 1,,,11 _ Irlt.. ' ........i:U1 ,,1 secreto
01.. pool.·r
1'''1" ("'U"lI"iOIl d"bolll i (,¡¡ illt li{)(\ .. 1mi"lII" uotnhr.. u la ('aUlla
ma to> ri a l ' 111" producia :Ik llll duüo, f'OlII" 1,,81i' l uid,19, cuerpos
' -t' j,·t<l lt'll i :onim:.I.'" noeivos. 1"' '' l u,' 11 f"1I01l ",. ba"i a i ncor -
pora ,Jo ..1 ....piri l u ti e umldleiou.
(1) ("ro,,¡ ..... .
295 -
A Ilchi llw / !/II f''' llamnrun a unos eepirttus lu-netactores
teutnu f"Il Wllill p,;: . ha('Cll ac,' rea dr- 1011 hombree
el olido de l,c,.; o es pí ritus familiar",\> i 11, que notieiu -
hall rh- lo adverso pa l'a prer-nver¡o i ,\1, lo próaporo para ce-
lel, ra r l., . I :!., . Xo hu¡ indio ¡IUI' no se jac't.· tener unn a su
'l!'l"\' ie io_ 1:1.. _I.a "",",cillla/II",,, .., ' Iuc' e,;l h'ei r mujP" el!' I !!(,1 i
db-en PH UlIH"C' ¡lVl'a jóvon tan l", lla i ntnviudn r-omo h"lIkll a .
¡';"U',1lI a 11l 0>l 'l ile aiu t ener 1"' II I' '' t o al 1101, se 11' tan to 11
su mujc.... (4),
Xo cn he dud a ' IUl' est n reprr-sr-ut.u-ion prot ectora t rujn 11 11
onp-n de la miroloj ia totémlca, 1'11"" luern d., la hlJllllad que
111.' le a tl"ih ll ia , pr opio ,kl tot e¡n. IIU ethnolujia (' 1111'111;, lIO!, í
"NI /y" "n, mujer], ' lu!' fuf, ¡>l'l"sonitirad " lI dr- la
IUIL<I , ll amada C' II el IC' ng:uaj c' tte urado rh-l h.... mbre ínrenor
- mujr-r ,1..1 so \. .
Espil'it lls , le inferi or que lns r-nuuu-rudus se (' 0 11'
1¡lha ll lUIIl! i¡!ui{'1l 1{'I':
J/",dn. , 1' <l lldll C"i clu 1'11 turbr-Iliuus de r-ncouuucos C iml..•·
tucsos viento«, . Ell et dempo t.nnbieu dI' cnrennenudce
I:ra v('1'. nn Cl ..jau ,1" I'('cut't"i r nI .If,·" l f ll , pree- nta udole
al g:lItl o" 1''' ' 111 '' 1)'' '' douccillos, (' O (lJO (' 11;\ 1)(1<1 van ;¡ sus banos
de 1'¡""¡Il,,''' , a tos ' Ill!' cli"1'1l ,',1 prl'sio¡P i purtteulnr-
mcure - L· l). " rrujaloan a l ng uu ellt"" dones: s¡ ihau a l lun-
de , los a"" l' la lo;¡ " 1C,,,pil" ll (I , ' I'w ,I"'ulvia la salllll a l ofn'l'c '
, Ior : lIi tlotuhm. ha bia UJl;L n{';: al h ' a, :o;i a t il' wl,' ;¡ HU uat u
r a l, ' z;r .¡,. lIwll'o ro i a la r-in-unst.uu-iu de oxi snr [1I¡.:;tI"l'S co n
1111 nomtuv. lój i...unento 11" ,1,'<Iu,.'" ' Iue s u m-ijeu se r emo nta
al tutetnismu.
/';p'"U1"'" ti pir-s}, I )ío '" U1I " roni . 110" piernas. l' " r·
{IIIC' ' 1IIiz;Ís '''' les a par, 'c'" con a l¡':lma dd or mi,lad ; es un ente
,101'Iue tieut-n ,,1 mi smo concepto ' lll" nos otros de In" due n-
( JI \t " ];,, .., ( ''' '' ' I""/tol ¡,,, J"ij, 1 •.
('!l 1',;..<1"10,, i Fi::-m' f()", /f¡. I" ,·i(l d,· ( '/li l ,' , l,,¡j· :!I;,
(:1'1 ( ;.. ,l., \'i, l,,,,rn' , 1"",,, 1, I"í j . :\11',
( 1) ;,,,,•.¡,,, 1m,,,) l . l"' j, l l.
\ ,.) ,l. , Yi,l<lnr,..., l Ji. !!),';" , 1<""" 1, l' '' j. :a ¡.; ,
cl",: ",l ll>8 hllhlll. i :lUII<III.. no li"n"ll nmlia l11Ul en IIU' eonee
jotI, lIlucluUI H'l"'CII 1,... lIi¡:'Ul'lI P"l 'llll' lem"1I cteuocr tc con la
d" lIOl",di...nl" ü" ( J l. Ccnsultabanlo en 1111' jUIII_ de guorm
ao'f'rt"a d, '1 "'lIiilo d.. IIUIJ lo ' l ue moli' " el nomhre de
lIa rte o diOll e].. lit l:ut'rra ' ¡Ue lr- di ...-uu lo," .
.1111..; (apa rfl'i,lo , "pirilu 11I, 110. d..1 I"·ri.... lo de lall repre-
....o l.1.l' ioflf'lt reJijiOlloildo de 1;1 del nlmn, ",ue ee
a l"'l"{'Il"i;1 ;1 los vivos para i:Jrf'r idt"ll 1l 1,l:11l1 11I31.
. W,....... 1M' deuomlu.•b; , ;11 individuc poool'ioJoo all u,,"llldo flOr
un ..1I •• e! indio a..i ('1 1'lIla,J" d... demeuctn,
(: 11. C,MIIIA de má jico;a, ml"'udol\a,Ja eu un l"a"illllo preee-
dent.., ponia 1'11 relactcu dirrtla a I...s hombre e con 108 cs pt-
rnu e,
Huhall l ug nr l<loJ eo neuters a CI'l\' IlI" llillll de ri tual detor -
minado.
Corno el f'Mllldo Ilwnt al relijioso ,jI' un puohlo 110 eivtlizndo
11" muntir-ne t'OIl 1II 111l o IIIl' lIu' plll "e1.'1 d t, [eneructou e1l [r-ne-
rur-iun, "1" XÚllH"1l d... crf'{' ul'Ías i Ilflil'l i"1I 11 eentomporúueus,
11 111 \"1''; dI' conl rihuir al eorun-Ituiento , 1'" ultnu del i ll, lij f'lIa ,
t1arli mU{'hll luz subre '111" 1" 11 ('l'ulIil'.I;IS sucncínron
por eecrúpulc o que 110 J,rof ulldi1. 111""n lo eu ñcíente po r
la ('lI('aAC:¡; d.. 1I1;d e rÍ;11 cien titit' o tle la '"' I"'{·u.
EUIl"(, ar nueancs de hui ¡....rtliltt.1 f'1I 1000 su la
cff't'lIcia d' l ' I"t' dur-ante e l 1I 111' no lit' ope r u (' 11 ,,1 ho mbre un
desdc hlamiento: el a lma de ja eleur-rpo i 'O; lle a vtajnr. Otro
tanto 81)'"('<11' ('11 10'1; C;I_ de a l J:"lIna;a llf' lIl'Ó!li
x o llP ha rueditieado tampoco la eoneepcicn de la fllIJWn-i-
n 'lIcia ,1t'1 al ma, 1'011 tOlhs sus pa r l icu la rid" ,¡,' " consíguíen-
tes, curre laR euah- l"' llI m 1;1 d e I'0d ,'r "ajar de IRlOal18ion de
101 I"IIpirilUI pa ra mtozcla r!>C COII 1011 ,"j\"os.
Pueblan 81111el medi o cesunco eu '10l01'I i ndi o "i\-l'" nume-
r o- ll>l'reot 011' nRlural" l..1 esplrtt unl, qu.' extsrcn por si mi s-
m"fI, IoU" II 08 11 11 08, 11I 111,' \"01' )9 otros, i 100001 COII poder su ñ-
et ente para ' )I'lIp" r lar un ho ndo seutimk-utu d e ..um ision i de
temor.
( 1) 01i ... ......, ,.aj.
- ' 97 -
I k." n.. ..lo ' pI", ha<' il'U'\O ,¡" 1'111 id"M i mpor ta-
dml , IIn ha l'a lh l" ,,' .. raUI·anu ,1, ' un an imi ilmo perteccionndo
o de la eruo. "nci" de 10>1 e:Jluri que eouerit uye la esencte
de IlII polieoluj ia rr-lijiosa.
l ucl ufda I'U elite t"Ol pi ri l u" l i"mu tan \·""to lIl" halla la vene-
r ilt' ioll a ¡O"
;lta.. l·m.... ha ClJllIi nua. jo ¡,,, nralldo 1.. memoria de l:lUt
m.l yor,-.ol- . :11 el dobl e eut ¡..'rro 1'11 ("11 lo ' Iuc .... e11lcrioriu pzt.r ·
ncularmoun 1It1 n 'llllt"t".
Y.I eu la .. r.."ml 'mell .Ie car:ll'l,'r relijiOl'O), ya en lall fit"ll t il 8
Ilocia ¡" ,¡ ::IC fl'<.'l wnlau "liS nOI1l" I"("" cou \'{'nl;¡'\ l'ra reveren-
cia. j"", ot rendu e n ,'1 hol:i1r i en público, rl lD,. n..ra de acto
próvlo, l.a rt" d illl illllla ole lull i Il("hl,lólll, 0011 la Ira -
se "¡,ara 1,1all u,, " 11M. ; /ItW¡
1-08 IlllUIl ole Iltl8 mayorl' l! hall ",'¡.:ui ol o "'i<'u, lo la l'I'¡.:l a tu ve-
rfut.to de 1111 r-unductn. u",; \' illrol(l dc 8U tiel ou-
IR'I"VlIlll'i a , 1'" Inltnr a la prinu-ru dI' 8U8 ohli¡.:ado lli'il, e8 del!'
I" ,.'t' ll· ul r-nojo rl.. 1011 I,,,píl"it llll falll il illl" Il.
COlllO en prece dc nr c-, la vcut-rut-lon n 1011 ma yores
a lca ll)';lI únicuun-ute hust u 1011 l:"l' a, I"" aM.·,'n<lt' Il\l"1l lIlafl ínme-
diutoa, en p.uticular al pudre. I.l'" ""I,iri t llll l' ;u ' io llICIl que btJ
,·. 'mont a n lU;tll all;"1 ti.' ee tae li neall, su UlllliJ,::WIIl 11" UIl modo
[euer ul ecu lall palabras / m l r .."" ma yott'lI: ¡' 'l /ti C" , abuelos.
Sin I' lllhll l'¡': O, se nota ya que la devoclou a lall a lma ll de 1011
;Ultcp¡¡!li¡,IoM \ '\1 perdleudu su allti¡,:u ;1 ' ·Sll'lllli oll.•t pa rece 01·
\·ill;I.!a en 1tl" " IlUll ,let"Hes por uun e xislellci11 lll' ti n ¡ t de lu-
dla con la rm'.a domiuudorn, scur o tn' \o ...•;II" mi ll por la pre -
pouderuncin ti" Olr06 t"r'l'iri lthl
o\llí, 110 1Ie If'll co mo :lllt" s en 111>1 ¡:rll ll.IN ts-ibula -
cifll,l'Il i ,' 11 1;ls ell h: f1UN;¡.-!l'lI "r' I\"": han d'-'>Io;,pared' lo i¡:u;¡l ·
1I11'1ll e de 1.10' ,'OstulIlhrell fIUlt"r;.ri 'h' la fl''>lt,. periódica que
811 hacia 1II n ",l loJor de (¡IS sepulturas, ,,1 lI,uTifld o de antmn-
1_ i 111 perpe tu.n-iou del ruego. 1'01'"'' a l'lt»J >\n lt'>lque la .\ ra u-
callia 81' 11..1 10110 a h .. ' lflllilS c hilc lI.U', mn nte
nia IIIIll la Vr¡u." liclI dI' e uee uder I'U las l,u ,I"lI ,"1 r....¡.:o en Ill ll
t umha8 ,\1' jef es o l",r""1Iall llJO' r i IHI' ia ll, "11 el la do uela Ud
bocera .
- 19
8
-
I I l"O.':OlIi ;1 illdijl.'na 01 1'1 p"'r iool o anter ior lJ(' ha modificado
E'D pa rte.
1'ill a. ll(' ha ldo horrando de la memona df' 1indio como
in,lh·irlu.1Iit.. .... -Iun de fcnonll' nos múltiples i pOdN OSOi . ¡':' '' Ia
eon.... pe-ion ;llllil:Ud ha aid o fC'(-'lllpla7.;l.la loor 1;1 01..1demonio
oJel. Mll.'ndida ¡Klr 1"" mi"i " II"rt)!I. ( ' 011 eseepcion
01(" 1011 mili ell l("ndi d"!I en Inl ,li ('inul's teu;....·,lIit·,.... o ti" los que
no han l"!<pcrimO:'I1t.1oo la illtlm'nd" ,l.' otr« rt'l iji on, todos
ecnteetau. (' 11 :111 010 !M'" II'S pr(';:1I IlLa 8O" re e.<10:' ¡lllrtieular, que
("1espirt t u 1'111 r everenciado de SU" 3nt('('1"llOrt's ,'llo ahora ("1
d ia blo.
lI ai (1"6 nota r q¡¡" ..n ('1 ('"" . ,10 re lij in..., eonrempo r áueo
del llIitplldll' ti;.:ura IIlJ a poresrad SUIlf'ri or . ,1,·
una i iuúltlple, que denominan illdislltll:l m('lltt ' X9'¡nt'''' oI / 'N''
b::olll' m: loIul" ,It' ¡" l i"'ITa ) i 1I!l,in f'('¡,.... (;.:olwrlla d<J l' de los
hotn"t l' s'¡. l 'reñoreu el p r imer nombre a;':I"IJ I'lll' iolles 011'1
norte i l' I II" ¡'::lInd o las del sur.
eu 108 pleca ne vnrloe i n )k :illit'oll de 1011 Andes i ('11
lall a lta... (' lIml' r/'s <l l'1 cen tro i ,1(, la ('0..111. 1'01' ('"O la" "' "rhi
eu SU" invoeueloues mern-ionnn 1011 ("' rru" d ('v :.r1" s, (¡ Uf> CI>·
1I0000' n ' '()I1I'' IlOlll h ....g e!l c on 'IU" 1" l" lt"a
en.rs 1mpallado a ""1" "utrl,) 1111 ,Ji,,;¡ , l.' 1" !II,,"r;¡rw.
1..\ cin' llTllIl :ltIda ,1" tijar,*" gi l rnalllli" lI d"II,It, mismo ha -
hil;Ib;, /';11" ... induce a r-rt-er 'llII' 1;1 nUl' \' " " f<" ll' i" ll ha sur-
j ido 01,' l'I ,il<'t OlI , b ,lo"," a la ;lIlth::lIa. " "11 au'Ihutos ma" úm-
pli.", '111" le 1m im!'Uf'>lIO uuu nl"lIlalida,I IIU¡" 'lior.
Ill lt·rro;.:a d"Oi i nd ios ,It, nol uri ;1 .ulluri,la, 1r-n <' 1"0·
n octmlenro 01.. 111111 Ir:a,I;C'ioll<:'8 rt.'1i j io"'l" sohr... la d if"lT' llda
" 111", l'iJ1tJ. i Xg...« Jt ... . han r-onn...lll, lo ..in ,·,,,·ilal".• Es 0:'1
mism.... «sercton ale..th::u;1 ' I!l" ",. t ml;\ ,le IIn espíruu
id ém k-o, qu e ha l' .. ¡lmhia do de " .. mbre en '"' I)()('a " di n ' o¡,:ls (I ).
En 1M relijionf1l· pri mil i," " " l:ti di\'hlidu,l (,ll se Iragmen-
t an 11 hieu !Il." tra nst or rn.m e-m otros nOlnhn'>l i
1':11' '' 108 mapuches 'l ile han llIool ifk lldo >lll ll itl.'a'l, .. liji oSo1 >l
COII In nsi milacion de algunas d,'Il'risti,mi "III(1, 1'''1' la " ropa-
(11 t'onr.·....."i". <'t'1..br.d• • ..1 .ul or.
Jtilllfla ('nl"lit'" o protest ante. Xy,;",rh,n o l1y,;nnlloptlll ea
lliV>l 'IU" ¡.:ohh·rna univereo deede ('1 d . ·I' l.
1'" nlimera 'lIJe ftoMe nu e ve nomorr- incorporado al cuadro
ti.· Iw. c·" lIt.. ,,,d,,,...;¡ <1,.\ iTul ijof' lIn. "'f'...... para
1.11 "....u 1' ¡m, ,1,,1 ian ism.. , ,1I1I1'JlII' nl "' l ra elo. í p ara
0111"', un ' '"I'iri t u , \1' ;.: r1l11 VOt lcr. r-e...,u-lnlmentr- ma puche.
X... 1m a l,·all r,;.. I... ,1 rormeree. pur \.. 1;11110. lil Crt"f"nci ,l de
\C 'I r i",. ' '''Viril'' '' 1l1l1"lfolin;¡, lo8 u un fil jliritl l supremo.
f .j ...Il"",...., a'luo'l jenio anl l'<Jp" 'II" rlieo. ,¡'o
que C" lI"III I' IIo;11I \,," aruucauos (' 11 811>' jIJnlall \1, . ¡:uerra. ha
\!''>l'lpi u·t't·i,io r-ompk-tasuente "11 t' l recuerdo lit' 10l:I eent em -
porÚlll'''lI. tnlvez con 111 est uie jcn ,le \ aIl eu ahdades gue-
rJ"·rall .
1.11 . Ittrhi"' <l/!/" r... Illll j"r tI"1 ,.011'11 la miloJcjü' pre n-r íra ,
Ila ,·;lIIII,i... I.. 1'11 su (' Iimolojiil i (' H Sil Ih,i 1'11
A ,.,.h; ,m, lIr>l i n·l,n·""ntil lUI jl' lli" " ll111l 0 ' llh' no
,J,' 1<1 nlturu i ;.:rulI"!· de IIn lIi!l" <1, . lllO' SCS, Posee la
p r" I,j" da<[ ,[" Il'all sfonll;ll'1'" vn en f l H'¡': O I\'n ul' i f ll¡:,m: , .\'1\
1'11 J"" llJ " ¡)" '¡ n ' [,ti l(·,¡.
t :1 .-1",.),;"."/1",, !' uid a lo.. clt·\ ' 1Ul.' ha ]o su
"r·" II'(·,·i" ll . [" e n sus \'l' Il:.:aIlZ¡¡". 1(' d;l i su-
lu.l i J" [' ['O ' ''' 'r' \' <I ,1,' maJ,'lidO!!. 1\ ·1'0 tod os eseoe
{a" " n'" <1 un I'rt"'i" mu i {·:l. Ii"'l'hil<lIll" : av nlhneutu ole s an
¡:re lnnunu., i (,11"'lIdiei;¡, io ,I.·h.' ' ·III....·¡.:;lr l,· IIt·ri..-..J io-anWllIl'
UII w il'ml)J'{1 ,1" "11 ramilia pam ,¡u.· a l" I¡':II" Sil ICHilo¡', sed.
I •...rreu " Ul r,' I" ll ¡..J ios mt t •·...·111"11 ,It' in,li vi,hIOll qur- han
¡,I.. l>t'r d il' u<i" a llU" p.:Irielll l'" 11I1"S ('n p<.JIJ de otros. !lilerili
(';I,I",¡ !lit< ,.. 1"'1' el .1..('/,;,...,11, ..,
t :l I1{1 Hl r... ""'viri lu ' lul' " ,..id,' " 11 r-l torbellmo, persiste
lu. (;I\ ' I., e..ruo j" lli" 1",rj tl,Jio·ia l. 1m,... ,'u;u" lu por ateun
I", r;¡j.t· i "kml"'l 11 en volver 11 1111 mnpm-he, le causa ;11¡.:una
t' lIr,' r rn""".1 ::1',1\'(": cunjura rse pOI' ..Ii.." !ll,iji<.-os.
C..." si,I"r;1I1 los 1U;, pu,' h."" que ah: ullo" t"1,i""pticos i locos
hall sido " II\' u"II I>" p.. r el .Jlt HI" ,. i qu,', en jcuera l, 106 que
p" J, 'l "'" d,' " ll r(·rtllt 'l la,I,'" ol,' lir;¡ n" .,. i r-onvulsivas están po-
llt' i, lo!! de UIJ espirttu 1IH1 1".
En cambio " t I Ja des apur iclou d,' P ilftrH i del poder die-
- Joo -
mill uido I conlr:.rN"llt' lhl l' .. . lIf' IiIIUlli l'IIe Inh'::r;\
esa muunuu d virilU!! tnrenores. In!"Il>Oó'lll"ulo' lIlolNlcoll,
que 116 naman N...·I! en el norte I It Mt!t' Mj r en " 1 sur,
:'i¡:ue lIiend o la eau!llI inmf"Oli ll la dI' 1'11.11110 ill('l<ll'lIIe rlf"!!-
¡:;t";1K"iado le aue., ede .1 indio. t trt jinan l.llt I'Uf"rllI'''t1l1dell e n la
Tule i ... ",,1;IU;lr 1'111 I' pidl'mi;,. " 11 e1 i la peste
en ta. . ¡Mnl,,..,,, r-.. lamMa, ¡...,.. f'tilall ,Ulim,,", 'IU1' traen 1:. po-
brez.... de 1.. famlli all.
Loe h"l,ÍOlI (M I.... ) JlO'W".'Il 1.... 11I" ,,"a d ,1... "olllf"t .. rlo!! a FU
dorn iu. .. ion I de ut i1il:a rI01' ("n lUI (,1111'1"0'''' ' " ,It' l"@ll'rmilli.. .
:'i no tu ..ra po r la pro tecel.. n dI' 1.... etlpirilUll a('(·t'llihl('jj
qUf' 10ll a y uda n r-on tanta !<Olirillld; . 1 110 h"lIio'nI lIill; lcO!l
mediadort-s poseen el privib-jlc ,j" I,,·('\· t' lIir "11" ('!I1n , ·
",,'08, IR tierra arall ritD1' presenturta "1a "I)("-'[O de uu r-ampe
d""pobllldu, de muert e I d("60l"doll.
(.Jul' d:m :lllll VI"lllljio" de loa f""pir illl !! ' pH' eu lall
piedrall I'le\'II,I" ". por lo uomun ('11 111 11 f¡l!<I a l! <1 (' 1"" ('(' ITOII .
Ccrreapondeu /1 no dudar f 11 tilia ('p<)ra ya h-juun de la
nctunl. ('u:ln,l" 1"11 lllw'rto>l e rnu ""IIIIIIa,I" .. en In.. alturna,
In. t umhal ,h' a l¡':llnns jt'f1'1l se at' l"f'¡dilh:ltL ••I¡ll" r-eas ple-
dru, ' t ue 8I'l'\ ·i.'l1l ,le túmul o, o »reu 1Il ' hllll ahan pene-
poI' reptrttue 'lil e t reeue ntaban III1 Mtnmodtncíoues.
la cptntou lIl' prf'!It'nl,¡ ("0111 0 ma.. Pl l'OIIl u ll l.
rAta erecncfa PI'Ol'IMI.", por ('il'rtn, ,¡,'I a nimismo, sobre el
--: ua l se ellli!! te m:l tuoderno fT'lijiollO d,' los mapUdlf>!I.
,\ hall <'iiri jido 10(1 in<liow, 1111 modo ma -
Ie nall df'Wde tle mpol! a llli!=uo.. hllllf,1 hol. lall orrt"ndll" l. pro-
1I.¡bl('m'·1JI('. 10tl ll.wnll C' ios .
Al ! ecmo la \-('Iljta nz.;1 ;lpllw.& )a rahi" ,tI' lO!! hoonhl'P!< i 108
don.... I laJlldul;W"lulI('fi 10lI d, ' urrnan, d.' il:"lIa l
manera et ereneeno 'l"il'l"f' ha la;:-ar 1...,. I Iftll pas¡o-
nee de lo. lIl.' reoI que ee vr-ueran en e;¡;lll piedra s.
E8t.aJ1 pieJrllll l e pre sen ta n de nrdinnrto ('11 1)I'Ilil-inll ven¡ -
("Al o inl' li nAda 1 dejan ver- e n In 1I11pt'r11l'i" t u-
bulllree o en Icrma de platillo. .-1.. hOlUllll':l1l \':l rinhll' ll i 11
(" l'8 comunicadas " lit re Ili por petl " f'n llll l' lllr l:lll_
ll an . ido numerosas en la Arauellnia, ma l no¡ ee hall a n
- lOI -
oh'lrtll,la!l 1 ('uhirrl:U1 , lf" vejetaeleu. QUM\an 1l1:.. nmea, eln
q ue ha st a ..l preseute, 1'011 o poeoa
1lf\0lI A Moln (",,"hn lo ha n por i nd ij<>ull8 i eampeeinoe un-
ci Olln l('ll. t :'l:i n lIilUadail "11 11I1Il 108 ea ml -
nalll f'1\ IOlll que dI' "Tllill3l"ju If'1I eoloean f'1l la'" ('(.n('ftvidll df"!'l
d.. monedas, fiorP.l' i ramas ,·erdee. pa-
ra 110 tener contratiempos t' 1I el vinje.
l ' 1I 0!l l f f'1\ kil(,!Ilt'tfO!; al Ponientr- d" t'lIi8lia una ha-
ee JIOl'OlI a flolllo próxima a l riachul'lo " k oi' ¡IL"1I / 1)0
El lff t' lO!! ill di 08 de 1011 alred...lol'f'll l\f' ,-,;," 8('(\"3 la tfad i·
d on uo ' 1'1t' I'\I !I mayores IlInjal>:lll 1'11 111 !llInl:'f" de laa eon-
('a" idall ,'!' Inlll PUllt ¡l ll de las tl("("hnll i I\nll"8 de em-
p render una empresa uuerrem. ('I nrlllll('u'" illfli(,11eeta in-
tormnr-iou ' I'w r-urre las nrn' Ud¡lll 'llI<' l'<' u-ihutab.m ni
f'1I \oiril U ineorpormlc ('11 la l, if'<I ra !lO' (,"lItllha 1"1 sacrttte¡o <1('
anhna ll' !1 {'J ¡,
";n IIn I'arajl' (" ' l"l'nl W 11 la ,':1 1..1:1 Ynues , "11 1'1 depa ft a .
1Il"l ll" ,1" Aruur-o. !I" Il"i l'lll :ll': 1 1"11 ¡lnOIl venera
ci"lI 11 111 piedra 'le r; lÍl",I,.,I,.!1 IlJi,'d m l'11f ' IUlladn¡ Oh
ElI r-l lu¡("nr d,' l 'uquih.n, d, ' 1'011"11 h:ljo, en un eüto que
10H iml i" " lla ma n E1'0 1Uil 1l 1" {Il" m¡', ,J' ·"<';l11l1.1 LJ, !If' lr-vanta
IIna , 1,' " lI la ll l'i..<l1"1I>' I'Il¡:- ra ,I:I!I, 1'11 1111 ",orl'illo '11'" 1")((It"1I 1'1
eutuiun 1'1'1" li " " . Ah l "l' dNi,ol"oll l' f!< ' -i;ljNu" imli jl'mlsiI tÍ .. ·
j a" ofrl" lHI,111 i h;wt> r i n nwadon.'!'.
t ' e rcn , 11' ""tt> paraj f> hn l un n lal:U1 m, ,\"n,\",<f' e-ree q ue
ha" ill! 1111 1'1';1""; (¡mimal mi l nl,"j i(Oo ) f·h
En t>1 eamino >l rl JIIlSO de I' IH'on a la Rl' ptihlil'<1 Afjf>ntina
se COIIO(','II l'l n l" li ,' ''!Ila" pif'd ra .., qu"of n' lIda ll invariable-
111<" 11 11' ¡o.. ma lJIIl'hl';l (IU" 1r:1..11101l1,1I1 la I'ordi llo;ora ,\" es te
o ti.. :1'111..1 lado.
En , ,1 I'a,¡o d,' ( '.111'1'I"i , d..¡ fl,oP.11"1'"1l1'1l10 ,le :\11I ]('heo, se
1I) "11I"1,, . t:l lld i....oo
(:! ) ....·"jid" 1"'1" ,,) ""
,\ l' ·j,,,,,I... , ' '' U'",. 1'¡n,. ·l,,'1. 1' :1 ,' ,,/f.. rI, " , I'ir.lrn rH ('Iúlt,
(11 I" f".."" " ..ji,I,,. 1"" ,·1 "..rn•.
- l OJ _ •
..m-uentra a dI" In 1:12" lIIa A:: r ia pi..drn t -'ra 'hNI'
(pit"dl'a del anima ) ( 1'.
l"e sabe por t ra dlclon ce (IUr en las C{·rt" IIlÍ;I" de las lagu-
na " a ndina" exíst te ro u en olrall epoca". CII núme r o hO t"S('.'\."O.
eetae pirdnld r f' H' rr ll(" illdól tl pur 10;1 in, liulI. SI" I'"p lil'a
hro: ho recordando '1111' 1011 indi"" <1 1" I,o;¡ .\ 1) ,1" 11 jI." "(>(' ''j iall 0' 11
1' 1 tnvterno a las or ill a ll dI' lo," I,¡g-Oll. donde- ,,1 no al -
canzaha a r-oujelnrse. Il r j;Il'''1l a hi l"('s!oll olo' "hj.-.r"" c1 " ml'lll i-
C08. <lf' a rmas i 0 11'011, ' Iu,' han sirle tutllil,I"" ('I"I","lIr all l"nll'
por nl"ullo" viajeros r'nm» ,.k1ll""l r.1ri"ll (ls , 1" ulla n'lI\ ola t
a<lPla ll ladil pobluc i, m ' 111" ha loí lú (' 1\ lo" \";, 11f''' undi1\0 '"(:! i.
ma;¡ co nocida i ncneo la tuns r.. v....,·,II·iil'j; . ,1,· ['sIas
pi..drna, es Iii c1f' 1:, lr¡,.nr" . vn .': "a mill" ,lo, ( 'UI"i1" ¡1Il1 i ll i
ent re )l;ll a l1'a il m' llo i Louquiuml.
I' ro \· i.·,w su nombre- ,1,,1 ""pil'illl ' tU!' " .' aluja -h-nt r o ,1..
elln, Sil eotoce-tcu f'0I \"f'nio-al j prr-scnm lllu"h;.oI r-scavacio
Ilf'tl lal t'ral ...s.
Xi ll¡"'UII indi o o '1...· l r;l tj' ·;¡ 1"11"1 ,,1 otro bolo ,),.
1... cordillera, se l'SCl.Itlil d.' eoloen r- alg-l.I na ,,{n· u.l.. ll( ,orc " "la
piedra, porque, al ue hacerle, ColTO' ,'1 ,,,,Ii¡,;.o d, ' sur rtr ('011 '
tra nempoe eravee 1;\ '.
Aun lIlaiJ: quedan \'(· ..tij iulI todavía 11f' \·.· Ill'l'i' l·i"ll qu....
1'11 ti, ' mpos lIlui <IilOl.tll l" lO ,1" h,,¡ a,·tua],·.. 1Ol' Irihu lll ha 11 los
Arhol"" '1" (' renninu il l ¡: Ullilll l'il l' l k u l .1ri<lil ,l l' li. 1-: 11 " 1 onmiuo
' l il e ('"lll hll'' ' ,1.. I .lailllil al 1" "1'10' 1" ,1,,1 Ar,·. ,. hilj 11 11 "i IH'
' 1",lm, ,, " CU.\·;¡II ralll as IlO) ",. ,' I" \'<lu a Illlll" ha nl-
turn. d,' for ma cS"" p'· i" " al. E" d ,1"I'''liililll IU>I r-muinnu
1M i ll ,)ij" lIas i ,.h il r-rlflli , 1"'11'," ' lil'lI tes al r"pir! tu '1' 10 ' il lI l'''''''1\
'1'110[,1" en él,
( t) l ·.,..... l' i"''''¡'' ·I. 1:1 ( ',, 11.. ,/, / " I'j. d.... '" ( ·' , il,.
, :!¡ I"fon"", "'....1....1... ..1. ,,1". a.· a d.... _h' •.
(:J, .......ada"" ·l! "· '" lo "" ."" 1 ,,"" ",,,·a. 1" .",...I...Ia.. 1M" ..1
h" ...Io I¡;u'"" d.. la rill" • •1,· l ri :'. 'n ......,·".·i..".·. nMlIrnl .
'1"" h.n f".,.,,,d,, , 1.I.·,;!",.!>· d,· I,i•.,]"". ' 1"" jira" ..
IIn 1,,, P'" la f u.' "," d,·1 ";:" ,,. t:. 1" ",¡.",., """'.1 ' 1"" 1... f......."d"
...... ,-..,in'... "n . 1l!''''.' r' M'''' .1.· 1... 1.... '..·• d.· t:......I..' . 11"",., .-1"• ••"
Slli... (;l .·I...·l.... ·.\!ülol... , .." l i"I "'·'" 1< ",li"...
- JOJ -
I ,(I!\ hl1hiraulf'íl de ose camino d.' la eordill.. ra le han pues-
10..1 nombre <le «Pino hitachentc •• por 1011 j ir""" ll de p añuo
109 que llI" ve n en llllll r ama 8, reetoe de ofrf"uda il de 1011 vt e -
jerce.
E" IlIlhrl"\-h'l"nl"ia ,11" IIn :írl ool Il"l i(' lil' .
1),' 1,III l'>lpiri rlllli IIf. ' r ior eo<. ,1.. na lu ral('t,:1 1"' :0<'0 difr-reute <11'\
a lma dr-l mapm-hr-, aunque l11 ail llOtll"fO>II)lI, quedan \I)ij . I/A....,
a pa r('('i d rn<.
1.08 lIliljiCtl8 que sí-ven de inte rruedim-ios hallla alJilf11 ,'11'
rre 108 (,lIpiril Ui i lo!! homhf('!l lIi:': lI"1I 111,' 1101.. 108 i 108
adivinos.
rle 1M liellt:.,) do índole rl"li jiu,o;¡ ha eohrevivido el Hgilltl .
1" " , i nvocneion o ro¡.:a l i vll a Ius " lIl' ifit llll qll" lla
(,f ('l'i, !o 1'1I 0fl lll' m" IJI(' ('(] hupo r t nueln 1'''1' l a Ir.... ·lwll(·iót con
' Iue lIl' ver-itien i po r t r s"¡':Uir!;1"il'lIl l>rO' <1 " f" lIh' jO"l ooI Jllla r(,lI.
E!I una ...-n-mouiu lit' !:r:lIull' I''' P''Ctli'' lllu para 1" " mnpur-hes.
]'('a li l,a 1"' 1' de UII ;':1'1l 1''' i ;1 \' , ' (', ' 11 (iO' var-ios .
1';1 j,'f(' (1,' la falllilin Ilnh la 11 1"" mas () llIt' 1I 01' 1'11
ee toe r,"l'Iuiu,," uuaudo cree "IHlI'IUII O ("'Il' hm!' PlI ta reuntou:
' \';l m" lI a \1'1(111' uun eosu ('1111'(' l" d" lI 11 "11"1 1"0>1; t r-ndremo s
una neetn o " yil/'l t'tIl. 11: )( ' (' t iempo ' lul' no IWI Il OS tenido
niuguuo: 1' 01' "' ;;0, qu¡r-n sabe, no h m' >!l teuidc abundancia
.1(' n-lgo I hall muerto a n; mal..". ll u lIlrJlI hijoil e hij' I!!. :'\0>1.
j llnlar"m' >!l '1111' SI' jUIIII' lI ramhi " 11 III1<", rl'Olj, a mi!:,O!I;
1lO¡' l u"'TrI<1l1 Illla tl,," ta ¡:-ra11.I··.
El ..yil/llt " .. ...·f ,¡ ..1I ,Ila" 111 <1 "- r am"" :l prepara r -
nOll hiou, cuu rur ue, viun I "'11 '/"; ' (1 ).
Solia " ' 11<'1' e l e.u-ique 1111 j tw¡:-o dI' r-hueen , ,,1.1';'1 huponvr a
sus a mi l(' Oll.1,' .111 ,. rop'-''' ito. o hi"n lo l1; ll' i;¡ loor medie del
Au..ryMf'. 1) (·or rt.....
J).....¡,. [111" >le acue rda en la Imnili a 1"1 lI,!lil\allln, f'omi"n
1,11 11 lo" III'I' p:l rMi\' OK. :-;,. hace a' '<IlJ in '11.un,lallr., d, ' l' fO\' i"io-
n..... I lil' orMI. !' n"III'rih<' q lll' 1" 11 p.uieutes ha n d...
co ntri hui r non ,'U:IIIIO les " (' :1 ¡..."ihl ... . t J¡ uun tiest a . ('(' 1110
( 1) Il.·...' ril"·¡..n ,1,' ... lll '·......·mon;.. '· ..·ril" "" "' '' 1,,,,,1,,· por ..1jo;'-""
1(" ",.." ' 1:"" I,, ;all. ,l., • ·huld " ,!. ¡ "" " ,1;,,11 ' " .1..11.;," ' " ,1,' T.."",,·.. .
- j 04 -
¡a80tr"", ri,' pl'f"par."·ioll ('olf'('li\·n. I lMwl p la mnnana rkl
dhl ('(lhn'nido prhwil ,ian a 1I('l:ar 10 11 invitndos. ,"ah reu-
niendo en el sitio en qllf' '''' l'n(" lIf'ntnl plantado e1 rt'h lU o
('11 la r nsa drl ('ari'l lll' invitanfe. LOIJ de Ilojo8 \'il"lIl'n n en-
bal lo 1 1011 de cerea, " ph\
t -rontc lIf' mil folm la . I **'I'f" 1"11 hra!l'lll se eru-
Uh lO!' &"Ilo.IOfI.
En esta reuuio n i en los enli{'rroll, los grupoe 8l' silliJUI
llt"I>;u'Rdos.
Ellull"/IIr t"1" j i,lo pa". la l"'en'III(1l1i" f'1I un p;lraj(' d(,/lJ)f'j ;ulo
que en eada rt'dIWt'io'l SI' rr-se rva p.U Il. (...1(' objeto. En «'1
medie ,1«' N 811<>1 (' est ar IJof'rnl rllll' nh'n "'llle la t o eca ñgura In-
dljl'nl\ (lile e -presenta un hombre I ndf'Ht .. ... a ... Ñll J,
Al proml'dill r la tar de dl' l dia lijado I'arn. 1'1 "'JiU"' UH, ('1
18U familia lIe Irallla,lall nl sitto en ' Iue lIIJ han rou-
nido IOllllM¡"ll' nl t'lI; 10 11 II:llllda n 11110 uno l' inll1l'di al an1l'nl t'
e l j erl' da III úrdl'l l Imr;] qll"" "" ('omj " Il(,1' la ,,,' n' mull in.
1_1 " Ol ](,Url"f'l wia se ulrl'¡Jf'!Io r lid "'wl', que ('M
un tronco dI'! nuulorn co n lra llllJlI d" ('lI('a la i ¡.: rt lllll:l8 ra mas
de canelo a 1011 ladoll i ni r e" ":l IIIII,
rnll o ' Htlt'J¡j" , al;w:lll ' 1,. la mho rr 8 i uc ompn ñn.
dllll dI' Individuos ' 1111' ''''';\n la 1,,¡,.,i/t' fI
Ilrtllil'nn,») Ilamndo I'''r'; {t'tlt'' ,.f' , dan 1I1l1l1l(' lllluJaM vuel ta s.
I.ur eo ,11, terminar ....t .. ar lo prr- Ilmi na r o ,1... lmrodueejon,
la farnili.."I \l udIa ,Id H:JiU"'H" strv... 1,," 11I .. ...,¡''lI C'<lllli da
i ¡il'<'lr, lII" p"" I,a rll tl a p"rIlOl'I,!f en "1 mi"l nn eitio de
la reuníon i ('lIll lhl inmediacfo nes. 1.011 ciI(,,!' luC'S nlojml en la
calla, don".. ee 1('11 todn jr\l1+'ro ,Ip. IIlrll cionf'1l.
El "arique hae'· ll evar _la millmll llIrO" 1\1 "f'Ar" l! dOf. o
m311 f¡Uf' ee atan en e1 ;il'IH)1 'I01¡.:-ra,lo. l'i ..1 ..gilln.
' ". {'ti I1I1Vill, ....IOll llllimal<'f' ,fplJof'Il IIl'r n "l.:"ff>ll, si ('1l para
pedir- honal1 %. 1, lII" ,.Ii;"n blan.......: ....1....... 101' Ilimholiu ,.1 huen
ti.. hll>O·
Al amar"" ,,.r d,. 1 ,lía I'j!:"llif' nl,. , la ,'(,n"urrp]ll'ill AA po ne e n
mevimieure. Hud" 'l "1 ,.,/" 't' i <'aela r;lInil ia íuvítudn t oma
de ordinario IIU(·OIOl.'ll(' jul] J"("" II('('IÍ" a ,
AlfI"unoll hnmhrrs la'l " ff' jll" a 1011 (·" r ' \" I·" 1I i 1011 d....-
,.
t';lf. 35._1•• l O ~ c h ; ~ n ~ I e.neJo.
- 3
06
-
KUl:'llnn ac lo eon ttnuo; 1000 ene en varíoe plal08 q ue se han
pn-p.ilrado de antemano, En aleunce lur,:n..... se prepara al
lado de l rd... P.1rll este objelo una artE'flilln sostenida por
cuarrc palos,
Con anreriorídad han eido df'foir,:UlldOtt pIlrll ofrecer el S/l '
enñcíc propiciatorio de 108 corderos. 8.IRUn08 hombres espe
rimentad08. caciques por lo eomun, que ..n E'1 ri!Ual del
ee con(\("("u (1)n el uombre de " !1iJl.. En la
antil{ú"l;.d .. ra de l!. ue eotemente etrvteeen de actores
108 miembros del grupo: los dema e asumiau el papel de ('8
peetador....
Noarrodfllan dando t reme al os-tente. :\Iojan lns orejas eu
la Mn¡.:", i pracnean una especie de "" I,,·rai on ron ellas i un
movi miento como de pasa rlas a ot ro. Fu efecto, otrécenlne
como un present e l a grandes " O('e9 a Xgrl /u'eh.....
Cumplido este detalle, pronuncia n la ..i"uirllh' invocaoío n
que euctc " :" 'iar en los t érmíuoe 1"' ''0 110 <'11 la eeencin: . Es-
tnmoe nrrodilladcs, pudre; ho¡ di:t le r O¡::llllo!< q U{\ n uce n-os
hijo!! no muorn u, que produzcan las lliE'lIl h"lI" i tr-ugnmos
antm.rtcs. Te rog umos '1 "'" Huevu. hombre \' ('t IP rnble l/'¡ch(l
h...."l r,, \ p.:lra ' Ill " erez ea n el u-ieo i (,1
\ -II'·ln'm... en St'l!lIida háclu t-I W'IIlit'IlU' i repíteu la m¡s.
ma ínvocacíon.
1.0.. arrodilladas 111101'. en pit< o IWntwtOll otros.
han también 11 los ínvocadores eu vuetrae et este
i 111 oceidento. 1..1" arrojan hoctltmdal rl,-" humo de ¡¡US
I.:itrfl ' cachimba ,,) e n ámbns llir('("("jnuf'll_
Cu.mdo 1"><101' hombres terminan 1I 1l petk-inn• se l evantan,
dan \ 'Uf"ita al e-nnelo rociándolo de !liH1l:Tt' eeula orejas, des-
pllf"ll de lo cual vacían nl dol .... ..t contentdc de loe
plat os, en un hoyo pequ..ño que (0.'-" ha ca vado.
La Ild IlI:Tl' I'U el ri lo majl r-o e-!t ..1 «hubol o ti" la vida.
Entra cnt"'II,'(>9 " u aeeíon la mad,i, si l'll una . i todas si
1"011 "arias, OI'UIll.'M (IU'-" lon r la solr-mnidad de 1.'1
..eremou¡a . En E'I utt tmo easo la m'l ll IUlt i¡':UIl plt',,¡,If" . Tambor
»n ma no, da nza al red edor del (";1\"'10. 1"',. Indlviduos jóve -
llt'll Il"urfl,i. vnn adelante mini ll' lnla ,le trente i 1'('--
- JO' -
t reeed'endo; 10('8n ('11)i IO arauca no. 1.08 u e. dan zan al 80n
de lotI instrument os, movíeudo la ('al)f'z<t hacia lo. lad os i
con .al 108 breves i cadenciosos.
Va r io" ter-adores de ¡",rrilra escol tan a 101l
danz¡lnl f1 i "lIn rs pinendo el baile, ('t>rclI del canelo otro¡n-
di o toca 1:1 ' r Ht r HM (i nst ru me nte ar1lUc.1110 de eaan
con un cuerno f'1I el estretno.)
1.... Hu. (hi vieja ('Ol llta una implcrneion 1I \0fI eepiritus pro-
t l'CtOIf1, " 'llIl' ia u11' a la que acaba n dr- Iormulnrlos hombres
del eneritlr¡o. La s ot raa machi. eteuen ala primera i lmilan
como 1,Ila al co mpli 8 de sus (( tl1fr.",, ): La accton de
t ocar 1011 instrumentos en las invocnciones "' , d""il:lla co n f'1
nombre .1., pil1rln'tlu. e na o d08 lila s d,- t-encurrentes, hom -
hrf8 i danza n mmbicn d.' [r.. I". dando trente al en-
)\('10. Tras df> ,," slos s,' a¡::rlllm n 10M "I'P'-"' ól<IOI"I 'II,
Lall vueltas pl'o\' o('lln el n ;r li¡::u d,' [a m"..¡'¡. ,\ la enarta.
se ,[. 'li elJ(', nbnn donn 1,1 tnmbor i MI/hl' nil' i,lallU'Il1" tos tru-
IIIU8 de la ( p r uhIl P' : :I\l"yn 111 I'lIp:ll<ln f'11 r.unua
ni 10/110 i rl uf'lla ('11 uetitud d., éx tnsl s. Es '-'¡ momento
(' 11 ' 111" Xgllllt'I'l1f' ll ha i' f'Ill'tl"ad" al " 111'1"1'0 tlf' la "" "'hi.
['11 lndividno (111t' ha ¡"" I" mólll' '<'irln " 11 1,1rr-ut ro df' ('51(' ee-
cennrt o, marido o Vlll"if' lIlf' de la ('1 pa .
l 'f'l fif' Intermediari o entre 1'81ól i .-1c.u-ique, dt...I)" df'1 "!Ji
I1nl"" , que 1" - halla alli a ;;'1I la. lo. H!lp..
{animlul.. r d., la ",.. o d"" !Jtl ..." ..hj r (IU(' hahla a 1"
.......h; ). la mujer si hól X!JNH<'C'h<'" i de
d ónde M.
1If'1' 11('I 1I'1(' a ti rmllt l\'anlf' n1e i t'nUIll"ra alturas co,
n ol.'idll" tll' l ..,;. 11,- cent ral. de los o (·.. rdilh-rn de 1;1 eO;l'
1:1, C"I1l" ' '''fllOlliJk ;Il'iOIlM dt:' Xg .. EI\C'1 moment o en
que la "" "'hi encarna al espíritu hlonher-hor o f'1l que ;<f' ve..
r ¡tir a en .-lIa 1111. 1 sujesnon t';¡I'0Ill¡\nra .J., pers ona l jdad.
C. .. la ..."...11; mnnifies ta ('i(' tI'" predileeeion por ;'1 11 0m),\'('
de ahruu ce r ro o vcl cnn dct r-rmiuado, hon.la.) ponrl,'ra
a 1111" l'1ient •.'I',
El illtf' l"lllf'(li;¡ri o for mula loe . lf' la flllnili a, ,li r i·
íe al incu rporndo , ' JI 1;1 "'''' 'hi; ""1Il hm,"1' sonar 11 11 08
- J OS -
cascabeles. Habla , es el espír it u qu e ucc...de i r r pr od lll, IIUde-
lüJin a ros In 1':\('11 cumpli r con 811 ohllgncicn de ce -
l ebrar a m!1lI1<10 IIgilla'ull. •
Deseícude a ccnrlnuaoion la //I1Ief¡i con aparten-
eins do a;;ntarnic nto.
j)) :l JI l /U" de pi t o) la reciben en los hr-a-
p'U'.1q-r e 11 ) ;;alp:l!. Hcpóueae un momento, bebe un
puc <) de 1I';U:I i tia otra vuelta a l toqu e de 8U tumbor.
L l:l otr.rs '" r epi ten s uce-aívume ute en todos II US de -
tall"1I el acto de la subida al reñne. I' r ovtenc de este dcralle
del r ito h proloneucion tic la ttesta .
Con la vuelta tina l de la IlHlehi jove n, a mctli1¡ tarde
Ilor lo COlIlUI1, couctuvc la corcmcnín en IIUaspect o re ttj¡ osc,
porque X'IIÍII..cJltll se ha r etirudo.
A veces el " [Jll iII"t ulI IBUIllOj grnn des prop orcíoncs, por-
tluc lo ncucr.Iau i uov.m a e.rho tres o cua tr-o es de-
cu-, l UU zoun entura. EtJll ce:l tuma e! nombre de tr/l h,u ll .
Suetcn v.e-íar, por uaprh-ho de la 1II"..hi 1I cosunubres re-
jicunles, lo." do.:lall t:ll del cercmonlul, pero 11 0 los hc nhos de
t ond o.
,h j, en <'1 desnudos i pín rados, CO/l unas
colas d.. uuimal o <.l '-' trupo ,
C"lltilllU 1" lk " ia 1'1"0[,ll1a , es decir, el co nsumo dcl Ih-or i
dc la eound.r ' 11lc 'I tI , 1 qu edan
Al unochcccr, 1' 3 e mc urrcurc s ee han ret irado ('así en su
tot rlld.aL e wi'I'l C:l i la :l t>j'I .·hi " "0 quedan CII la rucn
del jcle duen. J, l.. il :3t" eelulu...,la. l, -lS u'um '111O 110 ec -
hrau remuncr.u-Ion 1',,1' su presencia (' 11 el lIJiff""III , beben
cu ma yor C;llltiu.lll ' 1"(' 103 hombres, pues VOl' lo comun, 110
di 3l ill i;lI en pOI· lI.U lntempernncin..\ ¡;:-;lll:i ja sel ilSeie urpre e n pr i ·
II WI' lugur curre to, hu óepe 11" ,le IIlI a e.tea.
Celé hra se esta de pet ielon de ll uvia en cunl -
t¡1I r-rn estación del lul ' l, 111 '; 1\0 3 e n c t ",' ra no, dedicado de pr e -
fc n' lIci a a llls r,lcllas d e lit a ;": I' icu ltul'a ,
11 Uta óp.cc tu l i reciente eelebr.rron los nruucanos una
especie de l'O¡':'.li\"a, :1 la ori lla de los rios, Incíulda en el tér .
mino [euérico de "yi ll<l/rm.
I

I
- 3' 0 -
En paraje!l en que hUI O.l\' UIII desde a lgu
na all urA o ... de;¡litdtJ.lon p or ea uce v eon ru.reh n NI-
ptdea, el ru ido de la eaida o de la e sr r¡..nte l" tn18mi tia con
mal intensidad en dias de es pec ia l es tal lo Es -
presaban eet e sonido, au!:"urio deo lluv ¡.., ('UII 1" palahra 11..,,-
l1aJIIU''', i el l itio 6Uque lo oian 1,' :'1 Inepiruba lIUsupersticioso
te mor.
•\ hl M' reuntan, pues, pa ra CJf'1('hrar IUI "gi1laf"" de lluvia .
En ",a reumou, come en lae otras d1"1tiuad,., a implorar
el soeorm de lO!! eepírítus auper t cre s, el ,haile entra tOlDO
polrle indispensable del ritual.
F.II una d>l llza rel ijiosa 'lile 8(" ej ecu ta poml agr adar a 108
es piritus cou la música i ccn mcvuníent ce En el
..gil/a' " '' t íene por objeto, sdemae, do>;l pellirl u8 de UII modo
que ruauirieste g'ratttud i eompluceue¡a de los ' lile hau rcc¡ .
" i' lo eu vieitn.
1... l"j pc,'t.ll'itlll circula r (1r i' l('/Jipnlll) ,le (':'IIOll h:l i tes 8a¡{rad os,
", ""J{ufl uIWnhJ un precedunieu ro plm . pro\' oca r el éxt ua is
dI' la "'lIrJ¡¡,
J..1>1 da llZIIll profa na:'! o ejereieios j im rl,¡.¡, ti c" :'I sólo t le ue u e l
lII' utitlo de m:mire8la r la alf'¡;r ia i "1 ell tu'Iiall lllo,
En al ¡::uuo:'! arnucanoa ee permir.. al hombre una
mimil"lI a .ntlro;l:l i en l a que a la \-" Z,111l 1l a, canta,
ajita 111 cabeza i el cuerpo en acruu.tee rehrile Lú muj eres
nu tomun partt' en baüee.
Mil eseepchmales las dallzas ('11 Un.,,;¡ rec ta .... ) que
practican 10$ mapuches en IlU:'I reuuiene or dinat-ias para he ·
ber. 1.0 eomun ee que lIf' baile en círculo, con pa!lUs i
!l:lltado&, movinnenrc la le ra l de 1.. cabeza i eos.tereíones d..1
euerpo, en r.;-rupos de i a veces mujeres , unos
• cont mceclcu de otros i en tilín d.. i Cllll t ro individuos.
1.- ' lile Il(' del ejercicio, en "''''pPCi:li los viejos, se
ret ira n sin ' IUl' fIl ' al tere el orden del baile i le sientnn a hl--
ber alrededor de los denaanres,
A lO!! b.lil et prerenoe pertenecia ... 1 de la t rilla a pié ( ,j i _
A"i,, ), reuulon de Ira bajo cooperativo que est uvo en U8') 11'4:'1-
-- -
1;1 hace POCOll1lt'OS. a una polka ,llTus lrtlda ,""
que se lbnn ras ....
AI¡,: uI1ll!'. da llltall do [imnúsricna, son f cpr ['!'.,' nlllri oll" "
panto mimil';l!'. do los mo vtmíent oe i currerua de animales. Los.
,' ('onililOl ll 110 mem-ionun (''Ita .;1:"1 "(' . 11' bnilcs, pero 110 q Uf'da
ru{'ra de rnzuu la hipútests de qu e ha ll de sor \"eslijios ,11'1
d an ton-mico, "I,oc:l en que 1m. indlviducs dUlIz a hll1l pum
idonriticut'se i 'l¡.:'l'wla r al unima! reverenciado.
lIa r-onn-ihuido tnmhicu 11 mautcncr eetns en 1m'
r-ostu tu bres nrnucnnus, la i mhnr-tou 11 la!'. Iribus t',.zndorns d.,
1,,'1 Andes. Has ta hoi simulan óstus la capturu de nnlmalcs i
e-] \"lll'lo i ¡.:l"i lo d ,' las 1I\"[, S, r-omo un pronósfiro 0 1' lo ' 111'\ Vi l
;l 811ced('1" r-n ln r-nzn.
En estu clnsr- de tlanZllRl'lIt,¡ induhla una que "Odenonu-
na 1JUf l prom (1raHe !Id este) °"'", irl '"'l''''''' (hnile dr-l a vestrux).
l' rad Íl'a llla las ag-rupa l'¡"lIl'sdd este.
V;JI' iO;l hombrea desnudo s de la "i ntll ra nr j-ibn, con el ru,, -
0·0 pintado ,J.... hlanco t ro]o i envuel tos \' 11 ma Ula s, "¡(,I\('II
me tros de r1 j"r:\ll cill 11 un plinto en ' I ue están
l,)!! toculnres .tc tu mbo r. L1,';!:11l {' lll'l"it'IHlo H P,l ;¡O;¡ r-once, Il
",em\'j ;lllz"\ ,1\' 1 avestruz, i ut.ren " r a7.0li como al a!! een-n-
didns. ljejan ('11 s Cg'lIida lal! 11I :IIHas i ejecutan en un gra n
d reulo un r-jereh-ic a modo <1,' {'lllTl' l"a de nve. DI' reponte
de los del COII('UI'!!O háda los ludes,
" 0 11 m:mla :'l abio"r la ;¡ i vuelven <I ('$ PlIf' '' a illcOr pOral'lóll
a (>1.
1.0." tocadores cantan: \"I'u;! a el a\"('SII'U:/;, qu e ven-
;':11 ('1 mi ,·a h".'-'I el avest ruz, sob re mi eah"zll
,,1 lIH· >l t r U7.! ( 1).
'I'''!J' ¡;' l'r NIl, tune <\ 1'1 t ...··¡:" lIiJ ( \ ' :I nell ll ;¡ C' h il.' u;¡i s ) es otru
,1.ilIza de .. 1.:1 tlc"ó ihiJi,la, 1 dl'l cur-llo de est a uve
i su P" I',1 dc-cunrn lus 11UO lo nmeun-
znn, h.rn llo-" 'h" ,1,· étuu s ímbol o de l¡l bnbltldnd de la "' fl{'!ti.
I.os .. :llu i;!(w,¡ 11I \'i" ""1I los ..e denom¡ -
(1) E.l 'l. ,'" "" , ,,,,1 ... 1". n " ",i .. " .·,. 1... .. h" , ido 1'''' '·
""",·i.. ,l" I'''r ,·1" " Iuc.
- 3' .3-
ua ron g..id," b<H¡ui, alrededor dI' IIn fu bol i Il.MidOll 108 danza n.
t<"8 do uuoe cordeles; 1'1 ¡¡"¡". la mhil'n <'11 contorno de un
eanl'l o; t'! ....,.'/ .. ... npreudide n 1011 l"l<p;. l\ol<'S, d.. pequeños
Ilall Oll ejecutado.. ('11 l.'il"('lIl o; ..1 ..' 11,.. Ji. 1_ jiratori08
e"rea de UI1 canelo, 11(' \ eual ¡>O'lJoli:l1l lll'¡;:-n" de lana: los bal-
Iarmes, d('flnudos i rou 1'1rostro te ñido i ('ola _, se subian _\
•• 1001 i ee mnt..nn a 10l'I tirabnn 101l
m U('ll :lI' iJOlI i 1.1s muj..res ti l.
,11' lo" hembres las mu';"r t'l' : uni..a .
ment e r ila ndo ('\ ti..or ha da ol vidar la" invi olables, se
("f,n ell o!' {'J,.
auli::;-II .,,, i Mil " nemhree han dl' l!.1P., reciJo 011'1
la" nr-tunles diversi ones indijl"na 8 :-;"' 10 sr- ha ll perpetuado
llU ej ecuelnn río lIalt oll p'"¡ul' flo,,. II r r Oll l on ·iOll r s i mí micall
r-n jiros q ue se r "l r('I'I 1:111 o dil.lta ll alrededor de 1111
Arhfl\ plautudn o dr IIn I!Tllro o]r l ormlor (' lI,
Corno la " d¡¡n1,:J" ,. " e l r-itual, r l (l.\ lI'IIO ha r!p(O.rllJ¡wllado llll
¡.:nlll rn l "11 la Iormm-ion de la" (' on" l' l'l"Íollf' ll relijiosa s drl
8rt1Ur:1 110 .
Desde );1 ,\IIt i;:: (l('l!a(j h;lst a " 1 pj-r-sr-ute, euc nos han di
r-ljldo domósneos, sod alPs i r(' li ji..sos: hu vivldc
lIi.. mprc t>II la altor-untivn 111' 8\1 r l)01l ul " l: r f'1I i trísros. • CI'('I' n
ril.l: i11I1I''' Ie rll sus SI" 'fl"'" .,. los CIII'II 1.. 11 r om') t'O!l:1 cordadern,
y n»¡ 111' l: uard'lII ,,¡ hall 1('1110)0 n1¡:ull :l {lCJ "tilla , vs¡ al ¡:un
8u('fln a]l'::;-rl' lo " tT'f'1I y l'sl-' f"l";lIl IIUl' lI's 1101 do lIuf'l'dl'r por-
que lo llOfl a f(ll u
('OtilO los rr.,,·m"no!l tlf-1 " 111'110 npareeeu en la eoncieneiu
de l :,n, u(,;lIIo t' '' t rl'dmllwIII(' rf'! ad otl;,,\ O${'f"lll 1111 nocio" del
a hna , cree ' 11Ul In.. hechos 11111' hn dormido son tan rea-
lMl ('01110 101! de la "ida ordinari a . tI' lf' t\a e'NI anncos i pa
r il' llh.... mue-rt os , f""lil eonvene-ido d" (1" <' SU" ' '!IpiriIUS han
( 1) 11"" "" • .l,....'; ' ... ]... no";" "" 1'0, 1" h..."..l"'-\d,·t "'I"""io
nO ... I f un;I..,,, R'luí ..n .u• .1.·1.111..... "''''''ja''''''' ra.i lo l.,..
(2 I ¡""-. ('"mi'"''' ''''' I"'j. 1 _ ( ;.;".... d" \ . id.. u...... l1iJ<"' ¡'I ,
bll"o l. l..tj.
(3) I¡u... •• 1I1" u";(I. t o",o 1, pHj. 10;1.
- JI. -
n-nido a ver te, En otras ecastones es el euyo el tjue &''l.It- a
o a tOIll'\r parl e en escenas lejana...
De la importancia eepeeial qu" ti la, imájl' nl"lJ
que lo i mpr'NioQan sobre dormi do, ha formado un verde-
derc ,i,¡l ema de sue ños, como todos 10ll pueblos de upc me-
nos a\'anL1do.
Sonar es ".. . ...<1 " en la ten eua, n ai IUl'o.Oll buenos ( ni _
"......,,"¡ i m'll os (i u Jd pe-_ "I. Ei pr elmepuche 1."1 he-
cho de ..r hllblado rntémrae duerme por persona,
animal u obje te, ron la pal abra "..r, ,,,,,,,t,,,, ' COdII eobrena -
tu raf],
.\ la elnse de "Uf'o.OI buenos p'·rtenn... ... ·n la" apar tciones
de et\piri tU8 de que a mouudc par a
dinero; la \' i' t:l de una cosecha abundant e, la g.maucía de
un jue,.(",)filJ chueca, a ueu no de UIl éxt to rea l, i mu cha s otras
imli.jelll"ll que ller ill prol ijo enumerar.
.\ este " rdl' Ude suenes pe rteueee "1 ma nda to que 11(' recibe
de -"y¡j ll....·,.t/l o del eepiri tu de UII para pra cticar unn
no-ton h('IL(",HclI, En (r ico) tle Tromen,
reeihiú e n sueno una or den terminante de celobnu- un Il!/ if/" .
t ll M. Inmed iutamente comenzó 1" , 1' l'l."lla m ti vo8, la los pocos
di.u se v..r icó la tiesta con una eojemnldud ' lue se recuer da

En sonó una ./I' lchi que 1."1 :!.Jde junio reveutartan 108
cerros lumediatoe a Temuco i ....pulmrta u la ciudad, como
callil:Qa loa chi lenos por SU!! p..esecnctonee cont ra leos indi ·
jella&. Revel ado el suene, los ma puches d.. tes alrededore s
huyeron allur en la viepera del dia Iatnl ( 1).
Emre 100llUen08 de mal auguno ee CU" 1l1.11l lo", anunci os
de pro1i mu delll:rac i_ Ó pérdidas, como muerte de un pa -
rie nte, robo de auímalee, l"iaj(- ..iado, juego de Ch U6C a
l....rdi,lo, etc, En peeesiou de los heehOll Iuturoe, adquiridos
de eete modo, el mapuche se ¡;;"uard. de emprender el viaje
o de acepta r la apuesta; nada lo disuade de lo cour rarj o.
tAtOll IOn I Ul."tloS normal es, Lo, p.:ltolójicos aparecen en
m.1yor numero .
- 3' S -
petlad illas (Nek"'l f ll) abundan en el du rmien te a ra u -
C'\lIO, Provócanlos parti culn rmento la l intoxieacion ee, ent re
lil8 cuales he¡ que poner en prtmer Iu.¡;:ar III alcohó lica .
El indio 1X'h<> de preterencm 1'1 aguardiente, Ha ¡¡ido ('1 li-
cor de los IUaOl acomodad'J8; el vtuo, de 1001 po bres, Un cue ro
de a"u:U"tliente valla hace poco uu caballo o una
de pla ta .
I' or N la propoc'lI01ion al consu mo del Illl'Ohol,!lO'" ca lcul ara
la rrecucnc¡a eu IIU!l suenes de lal reprceemacionea aneus -
li08,'ls i lf'rror itlc'lg,
He ordinari o lo atormentaba el sueno c1il.>lico del aleono-
tremo, 1,1 de 10MIllli malt'il {( HlI ¡i1 , .... ""' ,, .). \'e pI'rw¡:: ui do
por perros, gat os, I('OIU' '¡¡, toros, moscardones i seres 2:00-
mcrñcos d, ' su mi tolojia.
(l Ira ('Illl¡<; l t rccne ute de SlIS ,,.¡ 1;1 preeeueín de
¡:;-alt"s dd "It"'Tl' OS. a lg-uno!l <l e orfjen pulúdlcu, dentro de la
rnc<' o en SIIS pro xhnldadea estortorce.
Las illl:i j"lI cs ,It' l eusucuo o de 10M illMta lLte8 que siguen a l
rlespertar, dan nrtjen a tuuchns nluciunctoues nuditlvns i vi ·
eunlcs tlel m.rpuche. Sllell a CUII 11Il anim" l ro' I'Oil o cun un es ,
pc ctr o mtuco. 1.'1ilU,'ljell eonf usn, mléntrus dormin ,
111.' prelt611ta a 8U'¡¡ Ojfllt c uando deepler t u clara co mo el obj er u
mie mc. En oye despie rto bu Wllahrai del sueno •
. \ \ ' L"C('! suel en ronmrsc e_ita,¡ utu cínncío ucs después UIl
una e mhr i:l.Il"lI''7., por- lo ('01111111 a l :l m;Uleo.' er . En un esta do
co mo de 1I"h<le/i ri ..". tumt>/tII. el ohjl.'to ee presenta almapu -
che en movimiento. En oeasionea él mismc, vlenma de fu:,: as
o uutemansmo ambulatorio, se p ene a andar: vuel ve si ordi-
uaríameute slu ccncíc ncta de lo que ru, hech o.
scu pa ra el todas estas fe l,r"""ntaeiolio>:l de Jo ma s real
que puede heber, i como OIU melllaliua,¡ f' ll ta di rijid. a una
iu,'a jeue ral, la intervenciou Uf.' lolt es piri tus en acciones ,
t oma proporclon enorme su creencta en sere s míncos i en
brujos (o:" l io:' . ),
1' 01' C'!lta razon todo e l que ecmuniea UIl c uento míti co dice:
• f:"lo I'S cierto, es to lo vi yo, l.' su cedió a 1;11 persona ( 1) 0.
l l ) . \ II" I...·¡""... l"...·lo a. l'0r ..1ftU'"r.
- 3.
6
-
1k'1 vercr eetraordinarto que 10fl IlrP lI('lI1lOS don a 108 eue-
l'loecomo I:Uill 01,' acciones, preví..'H' la [l(' pularitla d que
rodea " loe mAjit' M enc.1r¡rnrl08,1('; nlcrpn-ll, r IOtl l de prenee -
ti rar e l porH"n ir por medro de ello!'.
A COIIlW'<'U,' nria o1t" lIt' r tan suw-epttbl .. olf" t' m' ll'ioll" 8UPl'n<·
úri ONII, ha ma ntenido hl,slll nllOra 11'1 propeuelcn de retac¡o.
""r al¡..runOl' pormenetcs df" la ,·i,l:. di aria eon '¡'u 1I11(" rte fu '
tura,
E;¡ un ecnjunte 01 e 1I l/pE"Mlti ("ioll<'ll prohib ttiv as, indi vid ua -
lee, que no partjcipau d, 'll'l.ráel('r f\,; .lt nulo 01..1 t tlhü, 1"11'8 la
inrfll ('("ion de élll(" -uvuetve la io1(,;I 11.. 1111 d(,I'..1 l:;ra rlo ti 108 (Oto-
pirilll ll 1 01 ..1 ("oulIilruil"nlf" t"al1li.z::o ecleenvo.
Desde la haHa hoi ('1 8011; 010 de 111 Iumhre in.
,li l' tl la 1It"¡:ada de u n huésped: ai a tlI¡:-ui,'u ll(' 1(' (';l(' un oh-
[et u, l"lJ lI(",)a l de ' 1"1" ot ro 1<1 fl"(" ut"rl!I' ; t"1 \'11<"10 dI' 1, I.z:: una 14
/1\"'8 o (' 11::,' ilo de cfenoe anlmnles, " 11 tul o ('11:11 d treecíon,
iudiean lo 'I U" hu D., hacerse: la 1'011 1l'a"{' ;ou nervlosn de 1011
mlis.' ulnlt, a la derer-ha o a In iZl)ui" rda, prnnoatk'u tin Invo.
mbl ... o a tl\'f'r llll d.' lilll fl'><OIUri oll l'lI 1' 0 1' t Oll 11U"II (' 1 11 veer-a e n -
ferrnl'o1ml" II; 11' ca io! l' de In rahl,r¡:adunl, r-uando St ' vinj a, el!
IInunt'i o de mu!n not i"; 1I ; si llf' dllt'l"nU' una piernn sobre ven-
dril una t' lI r" 11I1O'dad" etc .
r-ultu ,1f'1 ton-m ,¡t"jó huellas i llloor ralolell , de la oreencl.,
en la a('("lolI mi' j it"1/, ,11" 108 animal ('1I por "Ull :rrif oll, camcs ¡
En el P"'''''-' de 1'1 soeiedad 101"'rll1ir 1l a 111 patrfur,
eet, p<'Mi,; \1lI Icr tua de eulm, pe ro IlOhrf'\'i\"ió 1'1 animal
romo de una id(".1 de fU(,l"%a . rapid,'!. o perspícacía .
r.n te (l("1J1;r!0 lM" r ris lalizó hll!lla e l pTl."ll<"lIIe f'1 te mer i n-It
peto qllt" en l ..jan08 lil"mpo!' obraban en u alma.
El "ll lt o 01e JOll espu-ltus, eun8illl" ('allí e nt.. rnmenre en ee-
"' lIIonia l\ IW""f:Un ee deduee de 1.1 preeedenree 101l
a raural10s 10011 111P" q ue lo.. 1' u{'h1011 d.. relijinn

l .al! no se n-aIi7..nn ""11108('108 de entt o o mues-
trnll 01 1' dilN" nd a a 101l eepiritus, ..rnc para pedlr les 8lllud i
IIU\'IU que Incrementen su blenestnr- 11I 1I ' I"r in ],
T/llll POro t"n;an ('1 ulcnnee dr- I'Spi'I(' ;OIl, porque 1'1 ara ll-
- Jq -
cano (\11 8111 relaeinues con 1011 t'!Iplr il U!I !lO' p r eocupa de 811
Ie ticid ad ¡ ¡J•• 1It1 df>!l-:;raci:. i no de reaccrouar de a eciollC''l p re-
Ic rila.!l: nu Re preoc upa de lIi ha sido bue no ..
mal n.
Su morat lOOU,i"I" en haeer- lo quo hicieron 811 >1 mavores ¡
en no l)('rjll¡Jic.u ;1 1..,. d.. '111 aru p o. lI a ('oll'li,lC'r;I,lo I;' j ilim..
mala r i sobre 10010 r obar ll\ ('n"'lIi¡:o. lI "i 1.. ,'Ollli pIW el tt'-
mo r Jlf'ro no ...1 N' li jio"'O.
I'or olra parte, I:I!! pr....... rt peiour-!1 d l' io,oo' '' l'ir i l ll'l . dicl a<lall
VOl" lo" núj il") !I, se euenmlnn n a ,>p' li r O" ejerek-¡o de la '! C('-
rollloUi:lll i UO;I dictar r<".:.:la" Ill'l r;lln de cendueta. 1.....s es pi -
rilu!I pi"UR:I Il a P!llo' respect o 1'"0l UO lo, l,omhrl'1l.
Fuertemente r-ncerrudo en t' ltla.. i,I" a!!, V(l("O le importa lo
, ¡ lIe l' i l' U"'I II l(oll .!l·rn:H; pero. !li nutn-a 1'''111 11;1/1' la!! r-ree-ucin»
:ljl'lIil!l, I'n e.unhio eosucuo <1(' hecho In!!
fI ·rl' !"l'n ll' !! II I ma lrillluuio, ;11 ,'111;1' 1'1'1 i la" in l"lH';ll'i" n(,lI.
01)" "'"Ia di ('(l "1 j" "u i ra pr-oviene la
i"c! il...·'· lll' j;¡ "011 '11I f' mírnn la i ll l !"lIIh u" ' iun ,10 '1 f'l' i!ltian is llj(l,
(JI cua l (.!! toh-rudo "n toda s I:l!! prov luvlu» 'Iu" dnminnu. l.OR
eruu hh-n ncoj i<l"1I i t vuinn plena li·
I ..,..w d ole d"r'cir a r públlcumente IIU mill iRtNio, 1'1' 1'0 pr :lII
pOI'I'IlI' )1l fjlll' lI(l (,oll\"('rl iaru .
I"l 1'011'<1uucton 1II I'I\Ial ,ll' i i 11 ,1ijo'JI;l 110"O' 1'1 Ol" U1'11 Ira 1'11("011 .
d id oll l' '' ud -euadas. 8";":1111 la l1i"lflrill i la u h"" I"\';l<'iOIl mo -
d"rna, Vara u-hnilurse pri llei pitlll ah"rr.... toe 11,' erras reli]!o-
nes, Un cmn hlo retijioso requ¡,·N' I' ..... vinmon t... ti na evotnc¡ 011
VlIit'ol .,ji (";1 PIl e1 sujeto. no ." I' IUiI'Tt' nuevos ('llral' lé rl'll
1ll1'1l1:II(>j1I, la !! COIIll\'('u.. notas i la dll r.id on dr- p,¡a muda nza de
ecutunieut os lIt'ni
ecnveraloues reliji"-""Is VII....b-n opemrw- .1e un m..d o
mas 11 m" rlOll repent ino 1'11 1111 puehlo evoluelouado. pero
no e-u t'1 que a l"'Ul IlJ, ha reeorri.lo 1.1&pri ult'ra!l "lap.1.1l 011'1
PI O¡:::"l' lWl; en " 1111' la tuuta.. ion lenta . con 1l, ' ;¡II('{"S i r e-.
tl'Ol- "l.'90lI hasl ;1 l •• realiaacieu tí nul de la ohra.
¡';i ltP eXll mi mln COII tino los lM'lltimit"nfoll I'I'l ij i,, ><olJ, de u n
ma puc he e r ts naniando, p.1./·ticularml'lll t' Mi n ·" ld e "1\ lJ,1I nll't1io
- J I ! -
801'11' 1, pronto 6C" v{'rA que la traneformeelon E'8 aparen te i
queda como resultado una meecte eoutusa de rep reeen tacíe-
nee I priclicne. etllrE-madamenle dh'eMl<18 como 80n 13S del
er istianiemo i 1a8del culto araucano.
CAPITULO XIV.
Idea jen ernl de 111 Iormaci on del mit o I\I"III1CIIIIO.-El miti smn en el 1'11-
tr illrclldo.-LII leveudn del dilu\·io.- LII mitol ojin eont emp or-i-
IIl' II.-:'1itos de orijen tot émico.-:' Iitos IIl1tropomórticos.- Id cIIS
de l'oslIIogo ní:l (it' los m:ll'll d ae:; .-Hasgos con cordnnt es a los mi-
tos aruucan os.
Se puede nota r des de el principi o de la vida hi st óri ca de
los a ra uca nos que en el conj unto de sus es peculaciones reli-
[íosa s, se hall an incl uidos relatos mnr avillosoa de seres zco-
m órfícos. 'I'rns miti érons e estas hi sto rias pr imi tivas por la
tradici ón ora l.
Na ció asi en el periodo del tot emi smo, el mito naturalist a,
en el que la na tur al eza se hace persona l i humana.
Pa saron los mitos del estado salvaje de la colect iv idad al
de la barbari e, pa ra continua r en el de pleno desa rrollo del
patri a rcado.
Se advi erte, sin emba rgo, qu e los de uno i otro ciclo han
vari ad o un tanto en su cond icicn primi tiva : los del totemis-
mo son 1H1SÍ\'os i los del pa triarcado obran mas, aparecen
como ac tore s en nvent urns i van pcnetrando nínntr opomor-
fismo o a la Iorma i acciones del homb re.
A pesar de se r tan abundantes cn las espeeulac ioncs del
espírit u del indio el cuento, la na rrnciou fabulosa, los au to-
- 3'0-
rell dejaro n nolil"i:, ' de 1011 milos. 1' :1 g rn-
m urce l'"ebl'L"s mencrona el eutebru alada, q ue
c'".li;,ha 1, muerte al que la \' ctl \' o1;u; 1'1 "''''' ''''''' , eun lI<lpo
g-m n.I(', que dicen C" lI!lena 1:14 a¡.:ua!l, i lo Ilam:an tnmhlen
gn.co. ("g. -l. O<l hic ron atrfbulr n esto mito la f,l('ullad d..
alJlIIIC'iar la Ilu vta, qu e le prcporelcua ..1I:'I('mr I1I Ode 1111 exill -
tcnc!a.
) Il'lll"iona asitniemo 105 ir,"" e1tIl, hOlnhTl'1l Ilnimalf."ll., eque
eonsultau 10:11 brnj.,:¡ en SIl4 ClIe\' al i 101'c d an dM,ltI {" hhlll iloS
para IIUI h(",hi ct'';.s o e llC;UIlOS' .
El O.iriril. (. ]', ... ..;1., ZOIl'O, e ule bral, a j U7.;:ar por 108
qUl' 1"'11 (IUoda lo do ,'1 en la 10l M. nilllia iudijenu II.n-
l i;{IU, I' l' rt l.'ll('['l,) i;:u Ilm....ue 11 1 miti-uno Il'1l r i;lre.11.
So hl'C la C'UlIlllO¡': 'JII i 1 indljen3 t11Tnl)i("1I d ejaron los c ronia -
tus no(kia<;¡ mal e .iC,I '¡"Ii. Sólo nuoturou 1" lep 'lIlla dC' 1 di -
luvlo.
• L li ,1(l f" lI,H sohre e l orlj ('a d e lal e os a ll l' rradas
enu t . IU 11('(,ja ll i r i oli,:ul all que dl' l'l' f(ll'irla' no 110 pullria suea t-
011'0 Inno q lle ctuo 1ll l 'Ii fes la r m ' l' h" ma ll la inllutici ollci a
JI! 1. 1 urente hum " 1,'10 ell, IIHI.) Ci l;\ a h 1I1,101I :l'i.... a;¡i misma. Se
eouser vu e.ure ,' Il·H la m(lIllJ"ia ,j' 111ll;t1';1lI diluvie, eu rl c ua l
dicen que 110 se 'Il.lh·,u',," s ine) VOCai lIuhl'(' \1 11 a ltu
m '" (Cd¡v¡ 11<11 c a lI'c < p IlItall , 1I ,I'U11. ·l'Jv !J l1ltg. esto
IOItI:l IlIC o (' 1 que te ni, 1,1 \'j .-[UdJo 1I 'le l lla r sobre
'I:'::U:lII .
IJc aqu ¡ 111' ¡u",'.'" que est e dilu\' ill no vl nn l ino df"llPUl:'9 de
al;:"lIa (' rulicio" \' ol".anic.. , acomp Ul l l,1 ,1" ;: r, " uJ ..." r- rrcmo-
toe, i veroeluuhu jute mui d,\'(' r ,¡o det uoérieo.
mente, aic mpro ¡1'Ie la ti r rra Al' COI n vtcor, uqceues
h.UJual\loll P ' OCU'-'l ll rt'fuji a r.il" a 1"" mout .... flu" ti enen éua sl
la miMn.'l " '; 11 "'-, i 1))1' eOI1"ccIlCIWí' l, 1" m i'¡'IHI propiedad de
nadar ; d ie i"lI lo 1lCr ,1.. temer -se q ue dCipu,llt de 1111fuer te tc m -
blor aal¡p olnllf otr.l vea ru er., o in 111 lo 10'1.1 1,1 l il' r ra. lo: n
eetae OC; l lIi ,," et 110\""1 eou . i::o m \ '11:('1'''11 i platoa de
ma de ra, !,I m P"'8"l'\'"rse la ealur, e n el eaao q ue
el 7IItgfAt g; olc \' i1lo ptr- la .¡ <I;::'U:1' , 1I11bil:'lIc el 1101. Pero
cuando se IlllI 01'O" e "I'Je parn este o bje to IIf"riall ma s acer ta-
- su -
.-t oe los pl a tOll df! tierra, q ue eon mell os 1l 1ljNUII a querunrae,
dan urm que el! tambi én ent r.. ellu,," mui comu n, es-
10 e, q ue ",us a nt ecesores lo ha ci;1II alli
Ln. mitolojia N.'tll a l et'I ma."! nUTnPI"OlIo'l i Ile presta, por con
.iloCui.. nn-, !"Ira ;lcopiar uutlclas interesant es, que vend rá n a
supli r 11I """'''>K'Z 01 .. datos (1'1f' a eete ",IOl""" IO d..ja rcn lo"!
crou h. IOlL
En 1;1lI r.. presentaciones mil ka" dd umpm-he no se hall
ho r ra, lo IU<l11 \"j;1 loe de tíeru pce 1"' "1Il010!\;
pero hui \';.11 loma ndo tos mito!' un a spec-to ant repemórñcn
ma.. pron um-lado: tienen IIeXO i llC presentan vestidos:
8118 a venturas lll' repiten con d" lIIl1llillda Ireeue nc¡a .
Lo" llrill lf" l"Oll l"lij" ll sus dc mk-ilios 1'11 un á rbol, en la pro-
fundi<llId de 100\ ríos i la gunas o ,' 11 CUf' \';¡" invisibles. Lo s 1Ie '
¡,:ulHloll 1111 re llid" IWill (' l'r e;! del hombre, cuaudc
""tAII It eu servk-Io, lia ra P I'OIIOI'c io1l11 1"1 I' lo <pi<' lit' le o r rezca
o para \"(' u¡.:al"lle de 1It11l enemigns. Sill ,'!'l!' comp romiso. vi.
" 1'11eomc n"lTliltlils, f' ll ("1 dia c' '''' ' l"l'mio!' r-u la" cnv eruns d,'
[us l uujoe i f' IL la 1I0 d l(" va¡;.:a lldo 1'(11' la s soll' <Ia, lell i
pum lI11nllil r 11 les viajeros.
I otros mani tíestu n uuu 1Il11l"l';ula propensiun al C<l nl'
hlll hllno: 1"'1,) se sacian con anngre hu mana i excepcional -
men u 1ll'IIf:'n la d.. animal.
Ha! que df'j a r eonstuneí a de qur- en el cirio nutol ójlco m" ·
di o fl¡.:uraba n ul¡.:unas cr eaciones q ue lo" araucnnoe ct astñ-
caban entre loe esptruu e, por1lu" reunten la,; condic iones ca·
raeWr¡" li c;w de i...I08, En e l c iclo coutetuporáneo hall pasado
a eer 1011011 Ilntropomórl1C<lS, con lIIultitud tlt' hisloria s i ac-
etones ll Uf' \"a..;. vartablee i accidentales i aín la prcpiedad fi ..
illeorl'uranit' en 101\ obje te s.
1-" 1011 mitOll de ortjen tot e mista. q.... tienen eu morafLa
r-n la llelv3 lll' c u.. nta f'n prilllo'" IU";lr ('1 1'il"';I"II(";; 1I'i m"'fI-
r1u.. de Jo"('Iori'll ). ¡.;,s una serpI('III(' alada que- si lba i cuete en
la noche- i ("11 1011 di ." de gra nd...,. c¡, I" r("¡; ee adhie...' 11 la COI'
w:¿;¡ d. ' IOl\ ár boles i deja ..n "ila un resrro de sangre. La
(1) M,,]b a, n ""I .. ",/i.., I,.i. j i " .
..
- l"
pers ona 'lile por desgracia \Ie;:il a v... rlo, casualmente, Be
aoi'llliJ.1 ; mucre . Se nllmentn de 81l n¡:::re que be be " 1011 hom-
hN'1! i a los a nlmnles cuantíe duermen, a 1011 que
i Clla o,lu a /a ednd , le /a ,\,..ji'Z, se lrlthform:1
('11 uu pájaro de l tumaño de 110 1::1110. q ue euusa 1011 miRllIolI
en 1111 forma primera. de nietor illll cir-
eulan ('11 los ¡::ru pos illtlijCllas a cerca ,11" las a p.uiciollf'll i da
nos de f'l'U' mito.
(cue ro ItU f'f"Ilrt ) llaman los Indi os a UII pul
po dl' IfllI (Iiml"olli on('8 de una pi..1 de ter nero, a r mado de
eras en todo 8U al rededor. Habita 1'0 1118 hond uras d e los
ríos t la ::unall, dende toma a los ho morf' 1I i flllilllll lt'1I 'lu,'
arra ví-sa n o SI' orina n en esoa paraj('1I i 1011 matn pOI' mcdto
de unn eonrracctcn Inesisnble. :\lapllchl" que 111 euet- ti. una
prof und idad se hunde- ; 110 npnreee a la llul>(' r lie;{', por que-
<la r enredado en 1I 11 mf'rj:doll o e n lecho s flill¡:'OIlOS, ha
sido tomado por el trflqurh..« u(t (1J.
.YgNrNril tl ' zor ro eulehral , mito ncuétieo ríe sot'prendeute
fu{'rz:l. .\ hora la im:ljimll'ion mapuc he lo represent e corno
de eue rp c ' \... Ieado i pequeño, de ¡::"Il to i (.o/a de aor tu
esn-emudnmour e la r ¡o:-a . Frrx-uentn 1011 pu sos i rt' manllus dt·
los nos. i ('00 la 1'0111 eur edn a 108 hombree i 101l a ni mal ..s,
los nrrastm al fe udo i les "I' he la ..:I II.l:n', P or Jo llhu n,lanlU
(' S quizás l' l hu{·!' r..-d mUII P'f'1iW'OlOO ole Illll n¡::-UllS (2) ,
En las :I¡.:rupariolle8 <1" 11I 1I ot-illus del mar i de 1011 l:t¡':os.
miros llru.. ü iros han sirio, sin duda, nHlll numerosos. 1' 0
j oven mapuche ha escr¡ to lillt'll ll sobre .IU!! e l"f' UdOl U'!I
mitiens no h;..n at-t ualmeute en el cent ro. • 1.1..1
11,,1 es IIIl ani mali to ('011 l'all{'za dr- ¡rato i mu¡ colud o. Su hu-
hitueion I'S 1'1 ngua, ek-mpre ucur ro del mur; es UII anima l
d ueño <If'1 ngua. Cuando quiere ha{" 'r llover, se \ ' / 1 ma r adon-
t i) t.... ..' .1,,1 . ..r " ,..-, nu"d." ""''''' f la ,. ,1.. 1,," ¡udi"•
•1..1 ""rte.
(:?\ El o. "i" ' " "'"'' .1.. 111. PIHla,
.·r .... ' Iu" ..1 X!I'¡ r ,Íl'¡¡" ... Ia I .!JtM ( ..l j' l" M"l, .1.. 111. '1"" .., l. "{orlllll. "
.1" ..1 mil" IIrRU'·""". .. III",hi,' " ..ti 1.. Arj.... l i lJ&.
- J 'J -o
o
.0__-


s


___o
t ' i, . I t . - )l .\uO . 1 f' ho..... b,·•. _ .1. ' ....100..' 0. _ 1
!> Tr.hl. u..b"""uf • .- 6. II g. ,I"' I.. II,
- J' " -
lro; muchM eveettae va n si¡;:-ui¡londolo. Trae la bonanza mar
afuf'ra. loA un animal que gohi l'rn3 1.'1 ttempo. Atroe laot
lIi a:diera dl"1 n1;lr, las a¡;:'uas 83ldr la n tnrnbieu con N.
loA recouocido dI' todos 1011 mapuehee anti¡:uool.
CII;""; t'\I1 un animal que tiene la forma dI' un ('ab,,"lIo re
ci l"1I nectdo. Le ar rastra 1.1 melena. Vi ve DOIDO el U ..l l1.1
1'11 ..1 ( I¡.
El 1I•.,illf'p"" tiene igualmente su morada ..n el 3/{Ua. :m·
lO de l1..forme, cahof-z.1 de ternero, cuerpo de oveja,
piernas torcidas i si n mc vímí eute tae postl"riort"i:l; causa es
p.!nto a la jent e i malee a las mu jeres, IllS c uales
quedan a concebir o a dar a luz hijoos Il'nO!D(',
na h... A \"('('(.'8 aparecen con 1.'1 r-ue r po contrahecho de cual ·
q llil"r a ni mal, eaballo, ,18no, vaca, ele. Xo ha l madre IIUl." no
11'1I¡:a hi jo Iialeatnente anormal que no r-ueute una Iue-
toria d.'1 !l14l1;/If'J"'l .
Corno mito delll¡:ua tambieu de aempe ún IUI papel mitoló-
jíco 1111 1111100 gmnde que llatunu nhcm 10 11 j] lIli OI4 J",mrhu.. .
Cuando lll' re urn de las vcrtt ent ce o depúaltua de a g:IlH. 80·
brevlene 1111 l'Kota mie nlo inmediato.
Ngu'lui ,¡ llama ron los indios de l norte 113>11a ha ce po cos
ilnoe i l''''iU' W los d..1 sur a UTI 311im31 mitk-o autnerr áneo,
que ladra o ¡rrune. ¡';'¡Ill audíclon no t ra e perjuh-ioe al ma -
puche, pero I¡I e\'i la como un d.. /,tl ri",oNt .". Des i,::-
na.... con f'l'Ut " 0 1: todo hecho ecnt raríc II las 11'-'.1r..,. naru .
ralee, eomo el movtmlemo de un cuerpo en re pceo sin una
f Ul' \"Z3 que lo impulse, el bumo de una piedra (lile no está en
contac to een el ful'J:'O.
E1 ' ·"'orol.. f1¡:u r a tembien como animal fanJ,.ruinllrio e n ("1
lOili llIDO arau<'<tllo. 'xace 11("1 huevo de jene rarln o mu i pI."Il ue-
f'Kl d.. la ¡ralli na . la ereeneía popular atr ibuye a l gallo.
Por incul......Iou del cal or del sol , ee for ma U""I (' ul('brll (1
laearto. qu l" dt"f\pllM de al eun tiempo lit' mO' larmorf08Cll en un
ani mlll llt'ml'j llllll' 11 una rata con pl umas. •' ija lIU murada en
c ueVall lIOdistant e" de las ca",, 1J, de donde SII le a la me r los
- J
I
5 -
i los utenalllos que han ser vido a la familia pa ra
comer, DI' este modo indirecto, bas a do en el princi pio dt , la
Inlljia simp ática , produce en las peraouas la ccneunc lon i la
muert e. !le nqui previene la preeauelon que ae toma de
' j UPIl\;U' el pretend ido huevo del¡:-Illlo.
El CJ,,,rru u , mito natral , existente ti no dudar lo desde e l
t otemismo, es el aerolito. SI'¡:-un la direeeinn que toma, ca usa
.... n los gr upos e pidemias o la detuneíon <le algun caciq ue. A
(' a usa de la tendern-iu de los mitos antiguos 11 convert trse en
nnt rnpemúrti cos, a hora a pa ree"! persouiñcadc el ()h"rr ur e en
un 11(' 1' hihri do , CUII cut.eze (le IHJ11lh l'e i CIH'rp" de serpient e.
Ellta Ionuu, curre varia s que le dan lus secr-lones do 1,1 costa
I del eenun, es /.. ma l! come n. 1.'lS de IOI! dos 1,Idos de los
Andes, lo rcprcseumn como un men st ruo de lIil' te cnbesas,
,lrtl¡::ú lI que vomita t u-gu , se t ra nsfor ma en otr os animales i
habitu ceren df' los volca nes ( 1).
Cuent unse re-lutos cur-iosos de c:u' i' IIlPII poseedores de al
¡:: Ull Ch"" rurt! e n form a de piedra mineral encontrada e n
cumpo. Creen 108 maplL< ' h{'1I 'l u" du eú os del mito lo 1'111
7, 11 11 " n la noche en dlreer-iun <l e un ead' l tlt' 1:"1l €' lIli¡.:0: inll(, ·
malle, ree ....rre s u II"II.vet·lO, "', a pa;.:a i \' 1Icl\"1' a 1111 domi-
cili o,
de este ór d-u pr-ro secundnr¡o, 1' 11 01 húlido peque ño.
Re preeénralo la ruupuc be eom» h'l lllhl'p encendido i
le da el n....mru-e ,le 11 la rept'escntnciou
del diuhlo i eurco d.' hts torlu Ilu[Jula ri7,' I,i<I .
El mit.... au troporuórtí co ' ll' tua l llamado ,1"rhi",,, Il"'I. eua-
110 ma léfico, Sl' ha const ruido sobre 1:"1 mito cspi riru Am·J¡¡ -
IIIlIIY,¡"'1(:?). Ahur a ohm ac t iva i per sounlmeute, pero 11 0 tie -
ne: I¡I pr'ulJif'r1ml dI' i UCOI'P0l"ilJ" II{, a Ohjr-IOS, ' 1\11' ('1 IIII1 JlU·
1"111' at r ibu ye' " los
t ;n iuunles encuentra f' l 1lIlil "'1II'l/h"" (d"
: 1mu a pa!"1.' t'Íd<l. i hu ifulII . tora stero¡: se ha eousn-uido
" 011 1.' 1 mito ,,{f,"e d,- los eicf us antertoros al uoutotu-
l' orAn....o.
( 1) H"d"lf " L" 'HZ, E . /",I ;" , A,·m",,,,,"' .
( '2) Y':ll'" ,·1"Il pilUI" nnn-rior 1". ,·'piri!" o.
- JtG -
El Hui/ro/lNalh.. ,. cuenta ya con una bi810r ia r-n eeu-omo
abundant e dI' ac tos í 1I 11I'e1lO8 l[ UC 81" repiten a diario, S(' per-
BOlliliNI r-n 11 11 hombre grande, t ipo ma puche, veatido con
de la tierra, Comprase a los br ujos para 1111'('11-
guardo de los animales i la personll de l poeer-dor, qu ien eslá-
ohli,ll'ado a nli ment ar!o r-on la sumrre de sus parientes. Asa l-
la con rrec ueocta a los hombrea, que a BU vla tu huyen des-
pavoridos. i r e d('ja ver tanto a pi é ro mo u cuba llo.
EJI mavor numero que el anterior, existe pi Cl"lN('h",). [; na
IWUOII1I. comunmenre muje r, en tre 1" 11 trato" con los brujos
para adquirir- pi ser-reto de volar, En pOl',,,,,i oll de él , la cu-
beza SI" dee prende en la cama del cue rpo. durante la nccne
1(' sa leu inmediatamente 11 1118 i !I(' lnnza ul es pa cio. Los /{ nlz·
nidos de a l¡::-ulIll!l a \"f' 1l noetutnas, SOI\ la \' 07. de Ch" l...h",}
'I UI" viajan a 101l subterrü nc oe de IQIl brujos ( u 'j i ) a e nt re-
garse a lns prncric n» del oñctc i las Ii('s tas de esos lugurcs.
Las retn ctouce drMllátkas de martdoe qu e ha n encontrnd»
a su muj..r si n f'¡lh'·7.iI i pi de ':'st,a al hogar, llpwm
las c ronícne ¡JI' los g'I" UPOS t ndfjenas.
leY('lldas d!'1 mapuche ar-erca la eosmogonia pIII"Cl"' 1I
ill\(' nl¡lIlas para ¡Jillt l":H' 1" a los nínos. Conservan la relutlvn
al diluvio, i hnst n no hal' l:' tt-uchos :11)08 . hulnu en loa tcm-
blore s a ,l:"lIa rt'{'r-rse a la cumbre de los f'f'lT(l8a ltos,
la r-ronelon det hombre no COnSPI'Hl1l alg'l llla;
sólo Jah:m ÚIJ If'S el nombre dI' "1'''1'''' a lOIl príun-ros
hahitnn tes 111.' la tierrn aruucaun. si n saber quk-nes e r un n i
111:' dónde vinieron.
Los auima les eaneron 11('\ luteriur de los CelTOS del este,
108 Andes.
El H'm"ll)l" era un toro eotosnt qu e sacudía las ""pal<!",,,
¡]"h,ljo di' J;¡ ti r -r rn.
Todas II's IIntig-ll lls idens ('ollmo¡:ónie,u hnn sirio roempla-
7.adJIS ho¡ por la JWt'iOIl de Ng'¡" n"' nt, esplritu dh-ee tnr del
mundo aruuonno : 111 8 múltiples mentreeractcnes de la nn tu-
raleza, \ '¡{'1l!01l, ('ormlOt'iOlIf'l'I " 'I "I"{'811'(' 8, Il U\" i M , te mp es tades,
se deben 1) su voluntad.
.suel{' /l/lb..... dift'lenej¡IS loealt'8 en algunas cunlidndr-s de
- ,P 7 -
los mltoe araueauoe, pero sie mpre apareeeu COI\C OI 'L. mes en
I'U tilu"¡,lad.
Loe Iectoree ptllqui co. que funcionan ('11 la fanw... milica
<1..1 araucano, habrán podido dietingulree bien en la. l'lIpoi!i
eíon precedente, Uno es el l"arácter peroepnve, la objetiY&·
don <le lb imájenee mlt ica.&, que p asan a IIer realidades pero
tectee. Apar{'('e tamhif'1I la esocíacíon de la. imio. j" llj·lI mlu-
('aH: ue una nocion, como la del al ma del hemtrr... sunen
otras, romo lu de 1011 antmal ee.
CAPITULO XV.
Cuen t o,,; "lítico..
Abunda nt e materi al de cuentos míticos se puede recojer
en las agrupaciones araucanas sobre vivientes (1). Sobre ca-
da mito circulan multitud de relat os fabulosos i sor prenden-
tes, en quc aparecen objeti vndos los fenómenos naturales i
obra ndo con intencion humana los ani males i los objetos ina -
nimados.
Toda s estas relaciones ínntá st ícas son, pues, el reflejo de
la mentalidad relijiosa del araucano, de sus terrores i de su
a ntipnt ía inconsciente por la raz a espuüoln. Forman la do-
cumentacion del estado actu al de su conciencia.
El indio manifiesta intercs estrnordinnrío por las narracio-
nes. A la luz de la lumbre, por una asociaci ón de ideas cual-
qui era, da libre curso a sus fant asias infantiles, que los
oye ntes recejen con ciega credulidad. Asi se van trasmirí en-
do sus creaciones mitícas, que por lo copio as i 1epetidas en
cada mit o, hui que tomar en sus hechos tipicos.
( 1) El método s"guido por el autor para eoleccinunr est os cuento-
ha consisti do en hacerlos narrar pr imer o al mapuche, escribirlos con
él en urn ucano en seguida i vert erlos 1' 0 1' últimn al castellano. En la
ver si ou "" uvit uu la" re peticiones del araucano i se da a la frase unn
Iormn libre I' U lo posihle. Por falta de espacio no "c anntn el orij inal
en nra ucnn o.
- HO -
1'1:
l"lla ncebe un homb re lIaID11do J uan J.ollimil quise p,na r
un ",,10 de all"'l:ria i resolvlé ir a ...... 9."1 lll'" IU no\·ill. llamada
Siacita.
Grande fué I U IOr prl"'M al apro);imanlP al cua rto de lIlJ
no\"iR; un lJlt<'lII¡",all tll se enco nt raba en el Inreri cr eouver-
salido eon la madre de S iac il."1.
I.ollimil ('(1 11 J:"ran sljtlo i co mo pud o "li tro n di cho cua rto
I s a ocultó deh"jo dl'" la c.... mn para oí r la eonve rwu-ion.
Fué lIU terror al oi r al brujo llUt' le pedia ro n in-
ststencte su hij" pam com éreeta, p1U'S IIlUilllfac er 811 apetit o .
1.,11 pohre \"if>jn pedla suplieaute al brujo que 1(' dej a ra 811
hija mavor i llI i fJ lII-" ·iil. ah i n-ntn fu meno r.
Lcllimtl, no !JWIi.-.III!Oag-wlIIt.al' por ma8 t¡" mpll la re «pi-
mcíou, lll...·iditi reurarse i arra,¡tl'illlllollft nomo pudo, se
r{'[ iró.
.\1 dia lIil:"uif'lIte cnntú a '¡lh l lo ' 1111'" it' hahia pa
lindo ron un tllI"M"l<df.....
A P""' llll hhrni deepues, ('011 ¡(' mn ,le lIUenrazou.
eupo la 111'11"1,"1" de Siacita. la c ual hnhi a aido " iclima del
flll fft; rNfl lf,,"
F ll fo un ¡;:oolpp e ra nd.. para ..1 pobre I.ollimil mauu-le a 811
n,w ia. a la 'I ul' prol l"' baha. un amur 1, rol i.-" II"'.
n.. .'"''"''If'·''' .11,., r ..lIro,
l'n di'l 11,.11 01(-' la easa. f ui 11 un estero .. ue 1'iI"" cerea.
Vi un "1f .. 1:1,"1' una oveja eou clIllt'za r-omo dt' te r -
nero, 1'011 p atas del anteras toreidilll i lllll p"'''!l ' l'iUI'('i1 a la
raerra.
- 11' -
l(t' 811UllI¡lo i fui cerríendo a la casa a lla mar a mi pad re.
v ol v¡ 0011 él. Ya e l ani mal 1M" ha bla ido,
A loe JXX.'0ll d iaa pari eron unBll ovejas. L..'ü Cri llll Il;llit"ron
con 1¡11I piernas toreid'18. Xo sirvieron. Díceu que {'8 bueno
;Imarrllrl .-s un hilo colora do de lana en tee piernas torcídae;
a veces se I{'s ende reza n,
En l let relit'Q ha¡ mujeres que han tenido hi jos ci('g"OfI o
t ulli dos: es que han vt stc It lulilfr/",¡¡, Est e animal eontrahe-
cho l"ll mui CQl1l11n en tod as IlIS reducciones.
mujeres, vacas i ovcjn.. que lo ven, tlem-n hi jos de-
fl'('t uollOIl o IlI c ll i z,0 8; casi siemp re 11110 d .. r..c tuos o.
Hn¡ ' Iue mutar 11ll0, 1' 1malo. Por 1'110 lÍutl' ll se Ilwtaloa un o
di' Inl! un-Hizo.. d(\ la llluj " I'; l'''t 311 no querinu te ne r lrijOll
IIIHliII"I""i. ni pareecrw- 3 I Oll ammnlee ('11 tene r tantos.
r.'.;TI EHHO ta: PL ATA.
lk .h d ... .. Ag u>I Y" , ,'1'''' '''1l n i '{tu "¡" o 1-, A rj n l' i ,,,•.
Vi l'f't' n I ml....ritll . n l,.",I" C....I .Ita ria J.. ,., m. ill.,( ""'t",C'/'eJ.
En 1111 lu¡:-ar !<;llia 1111 lJ"fI'O lIe ¡:or o "liando iban 1108 o una
pelWllll' . Cuando ibnu hurtes, DO salia. To<l"ll deei.m que
l1 ahia (' ll liCITn, \.711 1Il1lplll'hl' ""ti otro ' llll i¡.:o eonvidnron
u ir a (' 1 r-nücrro. Fuerou i ,,1 1l('¡:O:ll". r-l " 11'l) r-ompa-
n-ro tuvo miedo i vol vl ó. Enr ,'IJH'(';¡ ':- 1fu'" soto: upret ó
hleu PI einturon i con r-l clI('hi;lo en la mano "i;':lIi'" nndundo.
(l e re-pente 11' saliú 1'1 1..........: ,',\ COIllt'Il1.'·' .. l"' I.:"JlI"I ,': r.uc.hi-
1I01l0 !ll' atajah;¡; pa li,aha 110 Il HI ;¡. El p "rro m rnur-o: e1 llM
d('t n lll hnehándolo. (l., 1'+.' ''''111<' ,..' f or ill o un JIf"IUt'ltO re m....
lino i .....\ V"rro, I-:lIt.',n,·,' " él se PUllO;1
(' ''11 (,1 c ut'i lillQ a hi mt-mo. Lu"::o hall;' UII t-ue-ro r-on eemza.
(Al sae..:. paru atuer a; le bolO la " (,ll il.ll .i t' IWOII.t ro l'!'lI'lboti,
"''' Illwlall dr- plata i arcícn-s. :XO 1(' rOIlI" ;1 nadlO" h':I"la des-
P\l('II til' l a no. pon l"e 11+ ' mueren cuentan. . , .
1I,.", ;C'il u ( I' ''l .(' d l' ti+.' 1"Hdu ..", " ". , nu hll +.'Il1t1,lIl
1011 (, Il l i. 'rroll,
- n' -
UN MAPl.'CUE vue !Ir. RAÑA DE
Un mapuc he ae banaba todas las nocnes i en la mañ an a
nntes que safíern ('I!IOI.
Esta. eoa'umbre nungun i lod1W!11 existe entre los map u-
ches vilOjos; se llama dllug,m i ta rnbien la
tiene n las muje res, au nque no sean calce. F.ste mapuc he,
decía, que no tU\' Ollin¡;:,ulla df's¡;:' rllcia en su C.'lM, vivi ó mu-
eho í mu¡ tra nq uilo.
I' EIl UIOSTU {zo r t-o q ue ha hl ó)
Una vez artt ó una zor ra; varios la oye ron. Dijo: ova ;¡
haber g"UlOIT.1o. t: no le dijo; ¿opor (Iu¡> di cos (lile \·11 a hubr-r
uuerm, zorra (mnla]. t :ntonces la zor ra ¡:r itó ot ra
H"Z; I'lt" ya i mal, ne yni ma i (veremos).
Al ano eiguienre hu ho malo.. de 10 8 chilenos i lel! caut iva-
ro n Itl;¡ hi jos, IlO!' lomaron 101l Rnllllall'lI 1 11"8 quemaren 111.>\

CUESTO nF. IJlTITIU SAl. li la :
DI'I mil",,,,
Una 1I01'!16 sal iú un fmit,.mw lhll l' 1"11 cAhRItO hla nco . I1m
como jente. con muchas prendas de pl a ta. Ahi ('sla ha espe-
rando 1In hombre en 1' 1elimino. Cunndo pasó el huit ra utllh,u .
le dió un gurrotn zo eae nombre i lo hízo pedazos: oran pu"
ros }lUel108,
Despuea l"1 hombre se qued ó ndmiradn, pensando en e so,
Le eont é 11 otras porsonn«.
- III -
l' EKUW NTl '
rna \ ' f"J. Illl Bó IIn loro de una Ill/CUIlII. lJoe IrHlpoch"- lo en-
la ZAron COIl "17.011 de junquillo, por 'lue de eueru se cort a. Lo
llev aron ¡"Ira la ca sa; lo malar on. t):-h'lTon '1cocer harta
eame, Al ral o t ueron a verla i ("lll.. hll colorada todavía; euos
le híc reren lila" fu"go. Un mapuc he fu.. a re volverla i dijo:
F.nt',ncl:"lIle cuntest ó: ' Iodat" ia no es to¡ eo-
cid:u.
A 1"11011 1.. ,; iú miedo i fueron a botar la ,'1ITIlf' a la misma
lagunn.
Otra \ ' 1"1, ee eucontrnron un Ion. i lo r-nlazarou ' >()II lazo
(le jUlU¡lI i11U. l , o lleva ren. Lo matnrou i upüarou l a ClIT1l"
en uu CllI' IU. t ' unndo la vinieron iI ve-r "1"11 pura a;.:nll .
1.011 allimal ('(ll ,10' 1 :.¡:, ua lH' lll ' puedeu pñl.u- , i euundo ;lf'
pillan, 11 0 " " IHIl' (I'-' come r la ca nu-.
I'r. US \' H' II A CAUCHU
>lI D II' KI': c o s n : II.S,\IU, "r. 1."" !l ENI
Este Dpn>lldio CUiUH) O es taha mu¡ [óven. Como para robar
éete no tII · IM' rdi.. n unca , ''1 la noche mas osc ura, decía q ue
te nia un o cen te na.
LE' lIf' T\· i.1 como Indicador- donde e- podían encontrar aní-
malee; a d" lIdl' \"(" i'l caer su ce lll (' lIa , !le iba directamen te i
con lM'f("uridad d.. e ncontrar.
r )(o.l 'ill q ue lo" se eucont retem en toda s partes , síem-
P"" li' jOll; ""Ni hai ('11 todas 1111I reduocíones.
I'am ve r 1011 "rHi se neeeedtn tener la vista cur ada: oon(,·
ce r 1011 r n/('OI i weber lo que tiene (',1da UII O; 8i e.l nNdli n(nlh ..
e lu,¡,,.a..,,IIl1u i hacerse amigo desde luego, aunque nunca
8" haj'un \·i"IO.
- J!4
Cuando "S 1l1\0 11 una Ih'li4a, ro conocen lo qu e es i uno
ta mbié n conoce cuál f'lII 10" tfllell; luego se hacen nmigoa; i los
huit ranfl l huu tnmbien se hacen amigos; m" como couverau
U1lOy rllos nnubien conversan.
F....te d("Cia ,¡ue en Rehue Coynn h:lbia un reni g rllndl;' t-er -
ca de Pr-rquenco.
Rl'll i ("JI ¡COI; hu¡ en todas partes.
Estn curnclou de la vista se hace en f'1 r l'lli; ha¡ un gato
verde que le savnn los ojo» i 108echan a h" l'\"I r ¡ con ("80 le
r-umn la vista a 108 "/lit'u, que sirve hast¡¡" l' um r ust ro
por cuesuon de robo.
Vieha C¡IIIl'J¡ Udeciu q Ufl era mui buscudo pa ra l:u'g-uir r as -
tro i decia l' fa muí Iáctl; esto 10 ha ce el hui rrall<l lh !l e, Si g-1W
los r uatroe i lino vu det rae.
El I", if rOIlOlh !lI! vn diciend o por 311ul van los rast ros. Los
hni lrll llfllh,U! cu ando muere n los nmoa í q ncdau 80108, no ha
[Jan dónde agrc gnr se; luel;"o sa len a busca n donde poder
ugrcgnrsc.
Caucnn aietupre dec ía q ue los hnilrlllllllhul' ventan a ngre-
J: ;\fllC a HU lado i a rogarte,
El d, '(:i.1 qu e no co nn'll ill tener Jwit rm",lh"f viej os, pOI"
que son muí rlesohedientee i SOIl mntudor'es de jeute; despuea
que ("11 01'1 matan a 8Ua mo, sal en a a ndar, porque su a mo ya
Il O tiene qu ,:' darles.
Para roue rtos hU("1108 hui qu e ir a busca r o m:IIIII;II' hacer
UIIO nuevo, bueno para cuidador de animnlr-s ; p llm c r illllza
de auímnles, ha ¡ que l/I o",·;"I"("or10 con snrurre de nntmalos,
es deci r, hacer una «omllonu, ca da un uno.
Yichn L'auchu decía t¡IlClos chtleuos dicen que se va n al
r-ielo cuando mucre alg-una persona: est e que 110 es ve r
dad . porque todos los qu e mueren es tén ('11 los rf ni a un cua n
do no sean i'ufcu i hnatn los que es tá n vivos se encuentran
allii .
- 335 -
CliENTO DEL l\G IH I F I LU
De staua», Maqu ehua
En un ra uda l siempre se daban vuelt a las canoas cuando
pasaban. l\lori a alguno de los que iban. Babi a un hombr e
que era mui bueno para nadar. Una vez iba con otros en
una ca noa. Cuando llega ron al raudnl, se les dió vuelta la
canoa. Al hombr e que sabia nad ar, lo tomó un animal con
la cola, lo apret ó i lo clav ó, El hombre andaba siempre con
cuchillo. Sa có el cuchillo i le cortó la cola al animal. La
cola teni a como dos varas: él la llev ó: era como serrucho
teni a como clavos, donde tomaba, no lar gaha; teni a los gnn-
chos pa ra adelante. Por eso ninguno escapaba. Desde en-
tónces no se dió vuelta ningun a canon,
El anima l tiene color de zorro; es chico i la cola, bien lar-
ga. Con la cola se lleva a los animal es i a la [ente.
CUEl\ TO DE UX TEHHE)I OTO
De Nahuel llui nca: Jlaquehua
Nahu el Huinca era [ óven todavía en el t iempo del terre-
moto.
Cuatro udivin os llamados Mari pil, Puran, Ruquil i Paillnl,
anunciaron un tembl or a los caciques. Iba a durar seis días.
Dijeron que de una laguna iba a salir un caicai (mito) que se
iba a j untar con el ll lllll lll (animal forma de gato). i se jun-
taban, se acabaria el mundo.
Entónces los cac iques hi cieron un Ilgillatllll en Puancho a
la orilla de la laguna, de donde saldría el caicai. Mataron
muchas bor regas negras i a un mapuche llamado Antia lo
mat aron con lanza i le dijeron que no dejara pasar al caicllí.
Su cuer po lo echa ron al mar los adi vinos. " .
Al cua rto día del temblor sintier on como un remolino de
vi ento afuera de la laguna, de donde hubia salido; era el
- 33
6
-
aucal , Le tiraron ettaeo i lo atajaron entre todos eon lanza
110 bíeteeen volver a la tembló mas,
CII ERKlJ V.E ES PAS..,UEro IEnt"" Qu illl'n I Colpl )
Eetonceeic vie ron en la noche iha bajand o ;1 pararse
a la piM ra grande que hahia (-en'A de1 cerro. Pa ró el ('Iu -
" .,,'(' Ilhi¡ .ll'jO rastro de dos de un macho, Llevaron
J,a " iOOra los chilenos al puehl o de Tratgueu.
CIl t: Il Rl' n :
Andll ba ..11 el (';¡mpo cuando era [ óven. En tóm'cs v¡ e l di ..·
rr.. r , PIl una \ ' ('¡:,a, Es tnbn pa ra ,lo. Tr-nla ha rta piaf a (' n pI
cuer po I uro (mm ll), Ent óuces 111'11 11" 1'11 lo flllt' me ¡1m a RIl·
ceder. 111" 0 Ill l' sucedió nada; ora cherrer bueno. Por r-so "lo
tan po hree (:n5 hPC1, )
LJt H''''WH Li, MOR
arjennno, hi jo .te Calfucu ra, tenía un d,,,"""n;
"ra una piedra. La mandaba a donde '1uf'r1a : a don de los ea-
d quf'e ront rarlos; 108 ma taba. A los pobres nllda les hacia.
Vuela romo ful'f- '"O, xste el di,,,.,., de las pif"Z."l1l rerradas,
por cual quiera parte.
t:1. HO)tflKE I LA He JEIl " HOSí' 1I0S
t' n maI'IIt"ht" j<;\'l;' n tenia una mujt' r. Iha. todas las lIuchC!l
.. donde I'lIa. Un dia " 1 and;,ba en una tipata i eu la nceh ..
Iu é a donde ('!la. La em-omr ó si n Ca IHJVl.. Trató dI' I
- H 7 -
'1111'11" N'n'a ,1, la pa r" "a l,.' r 1.'('1110 lIrltllh.<. la
f' UUI" al vr-nir f' l ,U" 1I1"" '(Ii'" 'I"" li to":'" 1111
lrIl8Ifa,'.. , Al" INla .' lió ili>J I revoten... ndo eneima d,' 1:1 1.illIIl, i al
poco ra i n ...,....,i'" el pajnro: 0'01 r " t rO 81 ron" i la ( nNII'
tró con lIa lol'" ("0)11 e1111 soten... nh · i "11 el di a j&(O "" Ii'
TÓ. Xo rl l'; m:"' : Ir tuvo miedo.
1:11;1 , '1'1. fu'" uu mapur-he tI:una ,l... Juan \" ' 11 8111.' 11). a !lila
11I" 'lI ur" ,11' UlIlI (> r "NiH ('un IIn f'UI)lIdll. Lueeo '111(> 11,"
'''1 l'u fmdn ",. puso a be ber. EI1 1" Inr" .. Juan VI' I'an-
d o (' oll \"i' ¡" a "" ('ullltd" para iril" pa ra ln l';¡"". Sr vtnloron,
i f'l (" 11 1,:111" Irai a UIl:1 1>01(>lla ,1,' ll::-wl n li"lIl". 1'01' "1e.uniuo
1,· dijo: . S" ul"lIlnln" a <1 """ :< 11"111 ', ' l A' "irvi'" UtI 1'0("0 dr
al lII" lIIf' lIl n ",' "i nri '" I':." i "" 11 [1<1" ", i su l' !l'
I"I: III,, ]¡O ,Iij..: nqni. ('u IIII ,I<1 , 'jll" 11lf'::-n voi JI vol-
vor: .luan ,·"t ah" perdido: 11<) ";Ihia oI "'lIti,' ,·"mo,l. .\ 1poco
rato vulviú su eunndo i le d ijll; JI"r 11111 rere u i lu..·
:::.. ,"IIht'I',· mlll\.o Juan \ ''''lal ll' in IIn \'i" ";I>li II"n,l.. p!llllilll ,
po rque hnhln una II.. Mill i! mil i tupi ,la.
•\1 ' )1)(' '-' TIIl n '¡lit" onduvlcron. hullarnu en unas earre-
rns, .. u 1m' ' PI" ".. 1l100"lalm 111111'1111 n 1"III"III do lto d ijo
' 111" IW;' ,'11 (' 1 1.11.0, pu r'l u,' ('11 uun d.. la" l"a r r+" r:h' "\
habin al)+1OI111,lu mueno. f'ur ri.. ron t"lIhalttB i Ilf'rdio (' 1(';1'
1",11011 (111" Illlhia a pos tado :i'1I clIl):.. lo.
I.II"¡:' ''' ,",,' tuerou 1.&; ITa la ,'11;1,'. 1'''1' ..1 rumino ..1 cunado 1..
IIijo 'Iu ,' 1\" a 1It0rir ;III I PjI. .1.. 11 11 al".....tI lIIu.it"r. i 1.. nom-
Ilr" , ' ;Iri ;lll 1..-rsonus: Juan ' ·,' mll lf'i.. 11' pu'¡:ntl tú l oor IIUo'o
ibau 11 morir. 1.(' di ju; . 1'on lllr " 11 I:lll ".tIrrf' rHll. alOOllh' a mi
muj ..r , a m i lwrrlHlII" ¡ a ullo" {" I\;lIllOll iOllfi"IlIt ... i no
m.' 10M ;I<" 'l'lar,,". i me di j('I' ''1I "u,' n1+' 111.....'1:11'8 ..\ p....
al ,·;¡ha ll u '111(' JI,·pli ,', "1] la eurrr-rn i 1'''1' ....o vo¡ 11 morir
i1nll'll . Ir' un all" . , n"mhrú 1"' f)i. '''181l l U1' " quo tam-
"if' lI ItI' iloall;l 11I " . i r ," 111'" J. ,I .. nu. • 11.1 <li jo. 110 l.' I' a -
"
YIl a conta r 11 nudir- que yo me mUl'rIl, que s¡ cuemua.
minbie u III UI'N'8 ·.
El cuna-lo de .lnnn Vennuc in murió an tes de l nño, i t00118
las pel' SOIH184"(" le Imhia dicho 8U (" II1Mdoq ue ..... Ibnu 11 mo -
ri r . Juan venuucio 110 l'onlt', haet n 108 dOl'l' a no¡:; dl' !! i' lws d,'
1II111'I' l O su eunad o.
US 'UPUCl l f. r.UTAtI O]l 11 m ' AI ' o
11" .hw: JI, L""'/ uir'l"
Llunquirur er'n '''lI yr",'''''' (matador, ,·ali,·nt e). " ivia don-
de el cacique CIlI\'lICII I'Il, " H la Hepúhliea Ar jentilla,
to ll amado Huüjtchc .
Fue 1\ hacer su primer combnr e en el pueblo Azul, Anlt' !!
bnhinn a r reado muc-hos mapuches. est e r-ucntnoro r-on
mucha jente .
Deja su jente retir nde i ¡:.¡ ent ra a comba tir solo. Cuando
lo vieren i le dijeron los espnüolee: . Kit, señor Llnnquitur,
con Ud. no quer emos pel("'lr>. Lo conor-íe rou que {' fa cuc hí.
Itero , despuea que le habían dtspuru do cielitos de tiros: lo
mismo que nrerte 11 un tr nncn cua lquiera , t con níug unn
her ida.
Uno s cuant os que se habinn opuesto murieron. En sf'gui·
da dijo a lnl! dllf'li oll '[f' ntmacenee <lue le dir-run eurrudn pa
ru RO u·a r lo (lile ne,r-csnaua. llij orou los dUf'fI" 1I ,1, · atmace-
nos; - Con este cuchíuero 1' 8 inút il opouerso: ha¡ ' Iue dnt-le
su camino Iibre -. Saeú cuanto li('l''' '' ilaba, i aeompaúndo r on
BU[ente hizo las ca rgue.
En seguirí a BU [e nt e ar- (l('UP" r-n urrear (' UIlII IOII nmmnles
I'Ul'UlIt r<;_
Llespuee, cuand o iha de reere eo tlijo 11 I! ll [eute, a todos
los caciq ues i cnpitnnes: (JIu ffllwo ) )¡('1II0S salido
vtc ronosos en est e malon, todo ha Mido pOI' mi; II lodos (Tus,
le" ha ido mili bien: han traldo muchos ani males; yo uu he
querid o tr aer nada. Si "hura Uds, quisiera n lun-ermr- un fa"
' -01' : darme cada un uu I:lnt o, 8",!Un los nnimn les que t r ní .
- H 9-
¡;:,a n · . To<l.... fu,'· '!l" "I,lad" {' I' U ,,1 "U"[,,. 1.....,1.. PIlI,·' n.
emitido f'>I t,· valiente iha a ma l,w;¡t , .... l.' [untaban
much os eneiques, ulucha j ..nte.
t:t" como C:ld' (ll", í fll':' maR IIOmlo1' .ldo ' 111" 100108 ca
ci' IUC'll ' IU(' hahia ('11 p;t(. tiempo,
Su 11111" 1"1" fu.' UlueiLoll añ.)ll d' ",pll' ''' ; muri'" ti.. rt"1"'nl",
po r ",,«..r"!HH, 'Iu" )";¡ hahria l' IIIUI,lj,¡" 811 l,la:w. Tod o cu-
c hiller o H('" .. l'IU lif'ml"' Iimil:" I.,.
t:tll" " ulri> .... ('111',1 l1al:ll a ha r"..y....,t ..u .ma tador ,
v:,lil' I1 I" ¡.
I.A I "P
1:.. llHlpur h.. l..nia dos mnj-rr-s. [·n" rt""I[\' la" mujo:o rp;<
r-erutmu 1l" ];U" dr,,, u-nteu ramilia . El utn« <1" uu.r empe-
z" a Ilomr mucho: la MI'n la ha¡,l¡"' ll<l,,¡' - tueno.
No 1,' ofu: M" ["\·:III[Ui ru,' ;¡ \"O'l'!:I . La f'lI I 'Ort [l''' llin (' ;Jh('Z,1.
En ,,1 111 0mpu/O ;<:1<' ,', r-l níno i 1" 110'1" " a MIl (' ,1111:1, .\ 1 1':110
lle¡:a 1'1 lllari,I" . t:l l:l l p ]"('lil'i,', 1001" ltl ' I' w lia loi a vis to; lll' ¡:'ú
M,tio. t:ulúnel' s h' di ,·, r ah¡a hizo fu,,!:,) ¡ no !'<' ;1('0 " [ " .
I'l'I l,,' ra uclll \ "' 1' ti,· ' 11ll' f,)nlla Il"!:"al,;¡ la ' ·'Ih,·za. ( ''' 11I0 ni
a ma nece r , Il".¡:a 1111 p:i jaNJ a al1'1:11."" 1\ la I' ll"rl a: 11 " " , nhri"'.
El !"¡ j :u, , no nt ...-vl.., a ('ntrar r "l"llll<' h' lhia mucho
No ...· llt i:iIl ,,1" lill"" "11 la I""' t ló! , El h"IIII '1"<' .II' :I:!'·' "1
co n ,'11n11I " ·"I<>t. ro'lit" . .\ 1 a m illl" 'O'C ,'lIa ,Ii" un qnejid...
Im<l im.. ro, 1" 111.... ,1.""V"rtl1n.!o_ T"nia la ": It " con i
m....rf'll'IIl"". El hombr.. " O 1,- ¡liiO u.uln. ';(' 11I 111 " en
1111 i ' · lIi,l:I ll.lo "11 Iunulin. X" 1, ' h;1." ,,,1<1,,_
' ·i \·;<'II,I.... a ñu ,l. ' ' 1\11' no l.- hi.-i"l" :' ,1'''-1'' . '11 f:"lli l i.1. Xo
If> """1'" :, u" ' Ii ¡·. ' IU" ('11 :1 ' Ilurj ,', prtmero.
P il'" tilla Iliñ:l 1I.1tll:ltl a II Il" ik a o ' 1110 ' IIIi1,h'" '.'1'.1 l laria
i s u pudre (¿IIt ·UI' i!.
- 34° -
TIurilrllo, 'lllf' ..... te bn una 11 000 h(" Mili hah1rlr \Ina
""Iatlra, "ió l"" -RIIlllrl!loe a eu padre mui lanl... de ItI noc he a
ver 101 animales ('11 ti eor rul. mll.l ro lf' diee al marido:
,Uf' \'1l IU ("Ompall"roo,
El hombre no hnhl ó una po,la"ra .-If'1 r omp.1n.. ro; !lO hahi"
n adif' mllll. 1I11 "¡ I..tul " 'mitl ' Iu" 1....r d <'l I I1""1I K:'Il ir a rila po r
q UE' {'filaba la nOl"hf' mui oscura.
Ella t!'P hizo mur dor mida . El co m()<1nt·ro '1"'" >IofIlioi una
IlJ("f'Mita 'l ul' alumbró todo adenrro 1 Ir Kdf' 1111 padre.
•:"1(' .'ra un a ••dlj ,•
nI': US A1.II1 '1': (a r ll N'(' ido)
Ze_ .. ,,,,/i,.;,,,
Un jÚH' 1I mapuche i una ntno 11" ' 1'l"ri:lII ""I!!;l r, e dieron
una cita, El F' \" '1J ' 11I.', lú ti\' veufr dentro 01 ,' quince .¡¡all a
un hl¡'::UI' Mulu. 1..111 p.nlros tic f'1I:1 11 " ' 1!I"rlan '11Ie 11" cnsa m
COII ,,¡¡,' [úvr-u. L:I lnsultru'ou. Ln nif'la mur i" porque le di';
muehn 1'''11;1. El j,j\' rn vtno: 110) !l'. hia 'Iue hubln muerto. La
eueunt r ó ahl en {'I l u¡::a r , E!lI,1ha {':, lla,la; 1" u [lIIloi i 11 0 1,'
{'onh'-ol tú: ,,'1 11' d ijo: , ,',' m, o a h UiC;I M e o, ,\ r n '¡.: l,¡ II U OIOIIIU·
fa. Le dijo q lll' .llIhi ('r:1 <'11 a u('a,¡; Kl/ hi" I'OII. S+:l fu'> para "11
("a'l.:l . Lo.' iha preguntando vurtae (" '>j.U i !'Ila 11" eoutestuba.
t :nt':" lt'eil ,; l ll<l h" llaho1 co mo h" "" r[a hnblnr. 1... dijo: . l l ira
trt' l1aol {'om" eorren -. Eru..m...·,. " l1a ¡,. dij., r-on ,·oz r a
rA: •.;Cual Ea,l ón{',,. a él le dl.. !l'I,¡lo i la mi ró pa ra
aI ra s i est aba 1"011 los ojoil mil i a<\"n1ro: ,;1urrancé ; la que-
r ia betar, pero no poJia. Liel!',j a 1;, CaI\;\. Salió 1M
jeutecentéuees gri t ó ' 1110 t raia en a n"M M la mujer, que lo
habi a No ri eron i le dijeron: - Hace llf" ill di alil que
muri é-, EntóllCf"!l él dijo que habria lIido alhue. .-\lI.i creyeron
10<\011.
eSA MUJER mn'JA (ioci df"ll l" d.. la vi ola arau('ana )
n"'II"'1 / ,i n" ' If. ,1, 7'..11I ,.(0'
lJr-nan 1,¡¡,11"f' 1('lIi" tllU('h" K1II" ¡r,. ,,.. I 'II (J llaumdo Ftlumil,
8(' C.l llO con 1I11 :1 l1u. E:J marid" rué a 1;1 Arjl'll tiua i ella ¡;t'
- J.I -
quedó en Chile. Huel lo era bruja; mató al ('un;o. lo. 1.0 mandó
bu ....·,'1 r ('ilh;dl,, ; el uo ' Iue ri a Ir. t:n""liL"", ,,1101 lIf' enoj ó i le
d io pMf! (H' lIl' 1l01. :\ lo" tres IIW_ mu rió. El joi v(>n de-
cia; • Yo "01 a mori r po r (';11111; 1 dl' mi cuna da; UlIll farde me
di., harina c on todoeur tno i ecmí -.
,\ lo. P"COII dia" le ,li ó \"t'IIf" IO a una h,' rmllna df' IMI ma-
rfd«, en el ...¡ltriH , (':ol uid" ti" 1';1 f'unili a entró ell
Yiuo IIl1u pUf;o 8;I{'.¡r " 1 veneno. No eomprobó con
e l r /lija J"' t '111(' lj<' B;U·Ó.
Se' reunió lu j' ·nlt'. 1.11 eull-:llI"' n I la II 1.II f;lrOn; no di jo nada.
I h' IlI ' UI'II 111 pusierou 111 rUt,!;,, ; lO O <l eda la v,'rt!:I!1.
dij o 'I Ut' la '111" dir!n. ElLtlJlH:ell diju: cunada no
' 11I ill<) ayudar a hilar UIIII ma Ula pura mi marldo _. Ent úncea
Lteuuu dij o: . I" ' rt1ulll' Ill"llt •• i la echo I'"m donde eu Intui -
li .. "11 lI"rua). ' '' '''1111' '11 11" ';0 FilulIlil: le contaron. t
,IIju: . t:"t;i hie. 1> i "illli.. muchu 11 $1111 h"rUl>lllo,"- ... bruja
l..milo UIi hij u, !' k hid J<\o. t:..c ' lllt.J" abL Cuandu rue hombre,
a 1011 mueboe 01 110>1. Iue a hu;(·arl.'1. Yive con ellll " Tumbieu
III'U'" " la tnuj(>r de IIU hijo; de-ci " que era Iila la. Ahofa vtve
1'11 Ccllico (cerc;\ de Teurueoj.
) lUJl:H C.1U" U I b r uj a!
En 11 11 uuurtmonto indijeuu que huhia cu Hulva rluc, la
mu j,' r lIahiil 1'1 ;u'h ' de la brujcriu.
I'u diu Iue COll vl,bdu ,,1 ma r-ido a uun tll'lita, quedaudc la
lIlujer ....la en su casa. (" tiesla le eUIl,"iJ a¡UII d.' beber a
totl uo; 1001 concurrentes i t'i llIi1lJUdl.. embrtagurec;
.1", ,1Ut'rt.' que al \ ul, -,' ¡- iI su t',\",'1 11"<:0 i 11(' acUtllú en ulla
ca tila.
.\ 111 Il. ,_¡tad" d.' la 1U¡,,)ana 1'eL'Ord'J ron mucha eed i él pi -
di " UII lJOCO d", .I:!II<) ;I"U "8p...sa. Ya ha hía n tr.t llL"urrido a l-
¡':: llll"" 1lI0111ellhJII i su NV"1I4 lIu le hablaba, í ni si quier a se
mO,"j l l eu IIU ("am,l "
ElItóllct.>ol ("1 1lOIII1ol'c lit' ",y.tUlu de su camu í ru é a ver a
- H ' -
SUeepoea. AIE'IIlJÍ,lIdnla ecuocí ó ' I"l't es lan;1si n r a hE' z.". Acor -
d,iud08'l' 'Iu". llI.·,w n virtud iutll;" " a . peuleudc ('1 r-uerpo boca
ab;ljt) no I'oolr h UII I",,' I;a ",81>(' l.1li al tr"'lf'fl, lo hiw "l '"
PII"'" a "rilla.; del POlnt ver lo ' 11I f' su,·,... l ía: pudo oí r
¡=rilar <l ¡>oea dilll'I"" ia a un .-I1O"l'A.....
d."8IIU'··.. !lt"rit;.ron encuna ,l. . 1,. i llint iia un
qu.. ,. 1e pan"- 'io h".... r eaiol o a l¡., "o . 01,", 1" 1·."lo Sa. Po -
1'Oj IUOnwlIlOl' d<>. pllt"'ll ,.¡,. ,'nln¡r lloOr 1.1 ('1... 1"1' 1 uu pájaro
'1"" pa...... .j,. e"lar d . go ponl • ,"ul ' II¡"¡1 ,le UIl la,l o" otro i
al hl,!:'Olr , lon, l... 1 1;11011..1 (, 110'1"1100 i N"\·ol.-lI.";llldo
" ttU alrt:'<I,-dor, 10m" la (,.rma ,l.' 1111 p ot-ro: se dirij io al fue '
J.,'\> donde Nltal "l .·1 iIllJij...na : le Ilofil l);1 i ' ''lft'eí 'l h:""' rle se-
na, ' '''1rll 't 'M" le ,lit'fa vue-lta ,,1 cuer po".
El illlli j,·na . d.. hal"' r oh!l<' T\'II,lo 1..-.r ,,1¡.runOM mo
ml."II108" l u'" i dió \·ul."ll ll ..1 cuerpo i 111 m')II1l'1110 SI' r-n
l,,-ml ni unido con su eabeza,
En l,"IIl'f'tt étle 1''''';:UIII''': '¿(l u'" 1... hahia Ella le
CUll ll."8lu: • Yo las nod "".. ..in ' l' lt' 11'1 lll'I'<l 8 a ha-
('1'1' IlIIiI a ti <'lTa.. lf'jall ,ls "
r o¡.:'; ¡¡ mnrido ' lile 1IU 1o dijeru 11 ""tl ie i 'l"t' na da
Jr- Iiari¡, .
El honjbre no 1(' lial,ia c"lllao l" Il llil,li,·. , ,,' ro r-n j1oO('()!\ 111108
Jo'!' cont ó11 o t r ce i n,lij" 1Ias , ('IMu,l" la mujer hubia mu... no.
Asi 8<' 11111'0.
)Jj l ío ih.1 UII;.i 1l11,d w 11 v... r 1011 ;lIlimal l."í1 a la ' "PJ:a . .-\ la
1I1."1::.ltla eleaball.. 11 por IIn hulln '1111' n'!lia df'lras.
)f iró " l i ,'j'" 'jU" tIIl· N."f' rellha ..1 bult o. Ent ...n'·.... tu vo """10 i
ti ró UII parn met ..rl e mio..lo; " 1.' rl."i,. que e ra un
oomlo.... btd l' ..n ' luO' ' ·(,lIj•• " 'Iuilarl.. 1.." ani m" l. ·s 1'1." 1"0 no
era homlorl."; f"r. 1o,,¡/rm..I iJ,...., NI I'ahall.. bI¡IIWO, sombrero
aludo, ('011 1I111l'b,1 [.Iata: 1.. '." lIah;u l. 1' :III "'n , '(' " dO"l\;lpo"loN"l'ió 1." 1
h.lil r(/lw /Io •.,.. ¡lol '"'" puso h"rdlu."¡c1l(', (f1 ..m.·ntl." , i no sabi"
por dónde ;lndll llil. \ · ió el rio; no sahill ('lI fa dónde cor rían
- JB-
la. al:UIIII_ o!i"lIló; 111' a1le2'" a UII f fW) eef"l' a de la casa.
O. ' aqui \"(.h-i,·, 0 11';' \"('1'.. 1... "'11i,', por ....¡;:;lI n'j;¡ 1'1 II"i/ m _
. ,,1/1•••. ÁIl,hn-o to da la nl)('he . _\ 1O:IIII'(' i" lllJ,lan<lo; hnhia
lIi.-hla. Jo' u" ;¡ d.rr a una (,;100;' illflij"na; lIf' i lo llevaron
;1 1:1 l"all.l. !\luellO) li' ·m,." 11,. ••'11"••1r11._
1' 11 hombn- tr-nia una :uni ga. Era hruj;•. r ué una noche a
..u (·a ..... Ew·olll rr. ain (',,10('%.;I :1 la muj er . La diú vuelta para
uba]c. Enlúlll'l'>I ..illli'" un cI...,,('h...¡ ell 1.\ pu..n :,. En. la
" ;I!wxa d.' 1;1 llluj'·r ..\ r m ncú :111"..1:\,10 a Ulla veeina. La
j.-nle d ij,,; . 1-:.. hruja.s Hicieren i "in liPI""11 revolot..a r
al ,-h.. ....h",} . 11e" I 'Il " II !1e Iue rou. ElI la lII i llm;. 11,>('11<' . ('11:111<10
IW Hparló la [e-nt .., eutr ú 111 ('a " e7.11 i IlP II Ul oi ,.1CUI'I'I"), .\ 1d i"
"i).: lIi' ·III" UlIlI ';'" ,. [ homhr.. 1''' 1" harx-r cnnt.nlo.
.I....,;.I/. 1_""'J..
I'n mal.ud", I.. nia euutro lUllj' ·r..... i 1o' lIlan la r-oetumbrr
,1.. 11''''' ' 1 h1l 1) ;1I" d iarianwlllo' a la!' ,I()('e lid dia. en cl tiempo
.1.. ve-rano e n \lila .......ca ,l.· "u n l"'l .
"'u.. ,,1 nl;l pud w ;1 llótliarl"'. i ""·lIla ,l.. '¡"h:ljo ,le su
rama d" l'lI<l1l, iu Ileu:,j U!la. d, ' muj' ·r.·.. ;1 .\ 1 JIOl'"o
ralo "u"h'" mil i ajil .l,j¡l ;¡ decirle lt m<lri,lo unn ("0"'-1 l"ard
'111" , -1,', r-u 1;1 taeuna: 1.- d_ia_ "¡Va mO>l ll n".la! o
1... ' Iu<, "io"ra UIl" o,-eja qu" .... l/ltlól <1"1111'0 r1.. 1<1 I'H::una.
El I1l;1l'u..-l,.. r-n el m..m{'ll l'l ",' ·"mp;u\;¡,I•• 01 .. 1l1lS e.mtro
m u j<' I "l •
('uanol o Ih·¡:.l ro ll a la 1;1 ;:" 11 11 11 ahi ....1:lllól t ..<la\·I" 1;1 m-r-j;l;
('ra d.. col .. r Iml"rin. En ..1;Wl" ... JlIl"" 11 tomar la o"('ja el
mapur-In-, 1';1("8.... 1,,>1(' t·1(·halll ¡,I..\ l i.'Ulp<' d" 1<>11111 1'11\ :1\ la
mnuo se v..h·i,; nua I' i" ,h'a en ror ma de un homh re. U ma -
pUl'ht" ):: 11" 1". 10 lJÍeól ril I,,"-a "i,·
II1
I'....-,
- !H -
F"" L"OlI tra r IUI" \'iliion se llama I ...ri",,, .. Lr ¡Jió el nomo
bre de r-AtffHU r:/lffl.
Se mamenía ccn plALlI ,1... Chllr. lunlll. 1-:1 mapuche despe
eerribce, MI-"Ida!l i f""II OS plata i lotl ("01tx'a lxl dl'-
('fila plata ""'" ibq IUC;-.aandu poeo u 1>000. t :';t41 piedra
llllull l'i aha c uando hal .ia gll ,· nll_Salia a \'"Iar ¡J,. 11 0-
ehe t>1I rorme de un ecmeta; $:DIlI 113m.1II dlerr.. re e u IlM-
pucho.
(lIando a aleunn parte, meua un r ui do estruendoso
i c llando ..'l a la casa la cosa.
(lIa ndo IIU amo ¡ha a la .I:11... rra. hU('¡I Oo ma l
' -iaje _ _\ma nl'll'ia en la ma na lla ('011 1a 1..>C' a ' l' ni,la r-un ,;a ll;.:re.
Eílt... mnpuehe fue un hOI1\ hrp mu¡ neo IJUr 811 piedra.
¡" .J'UHI F..lf,/iril ll, .I1"'/" " "' ll
A llllil hu; teda 1;, jvnte de una (,:I1I1I. Eu la ta l',I('
vinieron. l 'uaaron a 1;\ \'''' 'i nll 11 1..·1,...· tenían
vi no; IUl'¡':-o !!El vinieren, i 111I0 tI,· 108 eo mpaOl'rnll!le quedó en
ella
f'Ulllld" a la C<I,>.; \ 111 " 1:0 "'· l... la ea -
1>QoI.il .,I..¡ hfllulu' f' ' IUI'IMl hahia '11..1,,,1,,.10,,,, la ca!!o;¡ n ",-.j " ;I. l h.o
....' ....-r u.. 8intió 'lile vente un hnmhre 11 "Ahallv i >lO:" .Ieemont ó.
Un jón'll de 111 ruil!ffia COI"" ' 1'11' llHI.u-ill UO se Imbia quedado
dormi ,I" , ,'i o qUf' era el tua rjdo ,1.. !;, 1l11ljo:or. El j<".n·u Ilf' ll,l ·
mi ro de ve r 'lile a ndaha tau e1' ·ll;a nte. CUIl pañuelo de 8<.,,1;1
bl anC' o en cl cu..Uo i con espuelas, ra tero ti., plata. l!l'llto
{\I\ un hall<'o; se hi:w eome que donuhl,,: u .... llOll;1 lo
fue óI iuvitar 11 ' IUI' "" ltice ..1 j<"" -t'1l 'I ' IC' 1.. f' ,;la ha
mi r<lwlo '11I" d bomhrt' tell ia I" s oj.." colnr atIos..
Il lIll marido III Ill1lplh-he di o un ame i (lijo: c¡.\ i. ('1 IIIAft: ..(¿.
i ('"a;p:' ti.......¡"' Idas. EI I,ombr.. que ..lIa creía 811 cm
lt.ilmIl<Jlult. 1)i (o(' 1I que eunndo nUIlI ' er "tlll'1 mil a a uu h..i _
,,....,,U,..#' mu'·/'" a l momeeto.Lo le IIlllle,!iú n 1'1
murió al i ns lan h'_ El joven ' IUf' "slalon mi l"lt lldo lItl levant ó i
- 3J,S -
todos, porq ue habiun despertarlo a l grito que la mujer habl a
da do. Elltuitrllnitlhuc huyó, i todos los de la casa oyeron que
cuutuba así:
«Ha r ta sa ngr é he comido hoi ,
ca si voi empac hado con sangrc.»
u; Iluilill l/o
Ilnhiu UII mapuche ri co. Le rohnbnn mucho los animal es.
UII rlia d ij o: «Es tos no me tien en mi ed o; voí a comprar un
hnit ra nulhue. » Lo compró. Como a la semunn qu e lo compró
le dij o el llll itrlllltllhne: «Padre, da me una ovejn. » El dij o.
«Toma cua lqu iera . » Creía qu e era una ovej a. Un chiq uillo se
le muri óen la misma noche. Pen sab a mu ch o porque se le
hnh iu mu erto el chiq ui llo; pen só si ser ia el huitranalhue el
q ue habin mu erto a l chiq uil lo.
Despu és le pidió ot ra oveja; él le dij o: «Toma cua lquiera, >
i s le muri ó ot ro chiquillo. Ent onces comprendió qu e no eran
ove ja s la s qu e le ped ia el hult ra nulhue. Quiso matado. Tomó
el hu esi to qu e era e l /lllit l'alllllhue i lo puso en la ca r te ra del
cinturon . Subi ó a ca ba llo i se rué para el otro la do del rí o.
Cuando iha en la mitad del ri o, se sncó el cint ur ón i lo bot ó
al agua. Dcspucs en el otro lado se puso a tomar licor . Cua n-
do es t nha ,"hrío í se hnhin hech o de noc he, llegó el llltit ra llal-
hu e di ci éndole; «Clmo. chuo (padre , pudre) ;,por qu é me echas-
te a l agna: yo no mu ero nunca aunque me ec he n al rí o o al
fueg- o». Despu és se fueron los dos para la cnsn i sigui ó pi-
dié nd ol e ove jas, i la s ovejas ern n ch iq uillos . El preguntaba
a 10 - doma s cómo se podrí a ma tar al hnitrnuulluie, i nudíe
.ihiu. Al poco t iempo euundo se le ncuburou los chiqu illos ,
le pidi ó una vn cn; él le dij o q ue buen o i se le mu ri ó UIl[) de
la s muj eres. Despues le pi di ó la otra: él 110 se la qu ería dar.
El lnrit ranulh ue le dij o q llc si no se la duba, se lo co mia a
él. Se la rlió 11P mi ed o. A los pocos dins le pidi ó un ternero;
era un sobr ino En esos mi smos di a ouoontró il uno q ne le
dijo como ee mal aha a los II";trtllUllJuUl• • Si heceelo que yo le
"oi a decir, enrencee lo puedes matar>. Le dijo qtW parti era
ha rta Irnfl e hid....nI harto fueWJ: dt"!lptll'l'l que pueiern una
olla a l ful'1t'O, i que- la eon 111m piedm de mo-
le r , i r-uando estu viera hi.,o rll li.. nte 1.. olla, f"('ham .. 1 hu.. !IO
i 1.1 1;II"'r;_ ot rn vea. Uf,l,ia te ner- llll eahalln i f'1I
,,1 mement o ,"Orr icra ;1 Inda ripll<la "olll" ulla
pon llltl si ee quedabu ,..-rcu, llIur i;l. 1.0 hi zo: mnnl l' a enballo,
('or rio corno una le¡;ua, Il(' pur ó i sint i ó un e!llnmlld'l . El otro
Illlllia dir-ho ' 11I 1.' oua ndo elle e lll r UI' ll tl" no habi a
euid.ul o. Despnes vtno a s u "alla, rudr-ó lodoll llllll llllimnl('s i
se üu' pnrn lu cordllleru ( 11.
, ' IlUUU ' \ '}:
El pa dre ma ndo a I<il hijo a busca r IUl ".. 1..111.. que estaba
amarrado en un jUIIlJl.lillar. f u'> ll llú. ElllúlI (' (>!\ \'i ú mucho
lu. ,/{" ' lu(' n-Iumhraha. lli ró pa ra arrjba, Era un hombre de
;1 eabeño 1.'11 un macho mu í largo. El ea)¡,lIl1o ..... t:l jó-
veutambien. porque se .Ii('(' que beben MIl/{I C 11('1 hombre.
HOlaba Iuogu por la h..ca; ealopabn a lIallos mu¡ la r/:os. iba
et so r por el ;Iir.' . El jÚ\"('1I se PlleOlJ.lit;. ilt'tOl'll' '>l lo mi -
l'O; itJil bien l éjos.
Cuando p áru en un lIe si.. ntc corno t r ueno nu mo-
1II (' lI t o ,
I' uru d" lId" iha, mur¡", un cacique.
U:-; CAU 'U I br uj c]
Dr 1'í..1I" It . dr Ga/wriltlJ
Eran dos homhree, uno mi uc i ot ro un df'1O(·Ollndtl o.
Fu..ron al pueblo de l;a1\·;lrillo. ('liando volva-ron. era
mui
O) 1_ m.pud ." oU1""" 'n '1"" d.. Un hu...... dI' dil unlo pu..d.. ha.
.,..r- IIn ""¡'Ut1 fflllltl l l.....,
- J H -
Ent,illcelI e l comp anceo Il" dijo a mi ti o 'l "fl no ll....hia lo
q ue I"'>lf'ia. Le d ijo que en 0:" 1cerro teui a una calla. i l"1ce r ro
CIllA todavía. " uc1Lahui' l<'lll (cer ro /o:raQl1CI• •:11011 Y...nian un
,ohri"", po r l">IO rler-ia 10<10. Le ,lijo que si >lE' ponia a
hallar como IUl! In.. .,udu·8 le vautarta harto fllf';;:"o"ll la tie-
r r ll. • mi tio IIU' I"¡'w: lH"nSO" '¡lit" 1.. Iwedf>ria ahr o
ma lo. El otro .,u ,w ' 1 b.ttku- i salio rll" ;':U, IIlm·ha..
(J tm vez h- dij., ' tU" IMil' lra ; no q uiso mi t io, 11" II¡' UCS ¡>f!Il >!<'
i d ijo: . I\ Ut' IIO• . Hailú , I" ' ro llH 8il[iu rm..'¡.:"tl.
andando i u-ui.ru pa ,;al' 1111 churn llo (/w i,.hi.
" ' U I, l 'usaron. l)" SI " ll"lI [,\ ' "' 111 <1 117.''' a decir ' l ile eubh-run a l
cur-ro. • rro tt' n¡.:" una ,·¡¡sil. le di] o, Ile¡.:a n,lo <lit :\. vo¡ a nhr tr
la p ut 'na· . :\Ii tlo ¡., contest ó que nó. El otro 8.' ¡¡piln '" í dijo:
. :\1" vo¡ para mi en sn i 1;,1. a la ( ' lIa l\llo [" l">llaba tui-
r ;m,¡ü mi no, desapa reció. •\ 1<' a da r a la ,·:t><;1 ,1,>1 (tl lrH {no
r-n e l cerro, ce rc a de 8U c asa}, ) !i tío se (ui' mu í lii ero. El
ot ro con« par;¡ el e- r re. cu s onrldo ..ent ra r¡... " 'I r" Ik ¡.:ar a
8U ,';18a mi no teuin 'l 'II' paSól r por 1:1 01.. ("!I U' 110m""'. I.Ul"l:O
t \' iú ' lile el hom" " ' t">l taJ.;1 .Ihi: hahia Ilt'¡:ado primero
que el. lli t ío le ¡.lfl·gllllt Oeomo hahi a sido eso. Le dijo qu e
ha bia andado as¡ no ma s: quieu sabe pru- '111'; hahia llegado
l,r i!ll"fU. :\H uo t'unoe íú '1'11' f'ra (<l I(H i le t ,1\'O 6il'1I1pl"f' une-
ti". Al dia llig-uÍl'Il It' cout .. lo ' Iue 1(' h;thia pnsado. Todos 1('
toumron miedo ¡¡ este ,·,,{ru.
\' 1.1.1 1'; .\ t. .\ TtF. tlll .\ Il!; LU"
11.. ./U"" F. .I/..{ j (if" • .I/"'fu<'hH'1
lI a híil 'lil a jÓ"e11 indijt' lI;t '1111' se con UII j óve u ra m .
hien in<lijl"llil. Lila noc-he >\f ,nÓ la j óven q\'" lit' t'ia \·a h.1 con
ellflina". Cua n,to eouoeió que tae ('llflinils e ran una
(Il,' rlt' tio'bre ' Iu" 1.. [a vid . :lo su mariolo. La ñebre
fno" tan Iner te 'lUl" al caho dias mu rió . inlt' lix SI'
\·i." ein niueuu a poyo »u e-ere mundo i solo p(·n>l.11M morir
pa ra iree a unir con su marido aH;\. en el otro lado del mar .
I' aru eou ......guir Sil proyecto, la vtuda \ \0) co rnil ni dcrmia i
tedas lal! noches llia It. u n witío m" l! apartado de 811 ca.>a,
p.1ra Jlvr Mr i IllIma r :l BU mnrtdo. ¡" na noche (·lI..i U' ·lIm' IYlI<llI
d... IanJOnamarlo. llf''lue,1''':d' l n nidll; "u:llIdo oI <'oI¡¡erl ó, "'11 -
eemro en brlUOl de lit! m"ri ·lo: el 1,' pr... eum ó pvr que lo lla-
IWtha 1111110; e11,1 le dijo qul'l no pod ia vívir ..in ,;1 i q uc ee la
1Ie ' ·am. l A' peom..Ci ó que a la noche ai¡:lIi" ntl la n'lIdria"
htl!le3r. po"¡u.. no lon illo 101l mue 11''''''ll.:l riOll p.lra e l ,' iOl jl',
'l'le ere m ili I"ioll donde 1... encarJ'ó.e (uer" pa rn la
C¡ua i a la noche reuicnee Ira';""1 para que se
A 1" "<>eh... Ililtuiellle vrno i ce-no 110 1Il'1l".1rR IRn ..u
marido. lIf' 'IU,·di. dornnde. Cuando ,1.... I"' rtI; ya ha hill 1I('¡.:1t. ·
010 IlU marido. l oe seis i 1,1 hi¡¡o com-r uno áurea
rte Iluhir A (·.¡hlllll). 1-'1 tom ; on i 1" ' lijo ' :lItJ 1" m;lrchll
dehill lit'r en lIíll'udo. A poco and.u-, 11" ' 1111' :1<\ dortuida: ClMII'
do o1 l'..I...·rt'). t'>tt¡¡hlllJ a 1.... Orill ¡lt< de IIn !tIar; amar r nron ol
1·' II'¡l lIO. Hahla una "llIlOa: él 11' ,lijo qu l' 1\IIU'I\IIl' e lllban:Il NI'
t enia (l ile comerse ot ro pan. Corno por la mi tnd 1<' di jo ' I\le
dl'hill " otrl<,rSl1 otro pa u; se ' 1\I"o1ó t1ul'lllidll , Cua nd o de-por-
tú, l' llla hltll II la ot ra or ill a d-tmnr. ""j¡m iu mue-hu
[ente wllt' ntli n,loll(l i bebiendo. í-;e ,1,,!\t' lllha n' lIrlln i d la M'CO'
nodo) It toe parif' ntell que habinn muerto mnr-ho.. anos atrua.
1,11 vt nb-r on n saludar; ella lJe IWnl<'" To-l os behlan, canta -
ban i llornbau. Ella ae ' Jlll'd,'l d or mi ,l" i euan.lo er a
Y" ol e .lía etaro i U" "ió 11 nadie, soto 111101'1 ('¡1I"1"'"U'll qlll' hu.
m.. "I '¡11l i ('11111; 1" dejaban (·il''::;\..""" VII"" " llorar al verse de•
llalllp.-.rad¡¡; lloI' \·oh·í,' u quedar d' >nuid,1. ( ' ua n,lo despert ó,
era de noche I todos es taban l....bil'u,Jo como r-n 1;1 anterior,
l .uf'¡':o vino 8U marido i llorando 1", 1'rt'J('lllt,. por ' PI<; 1" ha -
bia dl"8:l l11l18r" ,lo: elle ,lijo ' Iu,' no ver la lu ", del día l
que 1.. carbonee (Ora 1 todos I,>s ' 1110' 0'11' 1 veia ('11 I¡¡ noche.
1... ' I<.'OIUI<:j,) que llo(' "olvi" ra " " 11 ti"rrd, 11Or<l ue 01"1101(' l""l<' .
han llIf" adrla mucho; ella aeept ó i ll(' fueron 11 la orilla de l
111 '11". Ant611 d e tlmha re<ll8e le dijll '1\1<' renta que comer-se otro
pa n: ee mbarearcn, La muj er lW quedé dormida. Ilflllpullll
d,..llI"'rl Jbhiall Il"ll,"ado a elite 111,10 d el anMr, desembarca -
ron. f;¡ hemhre l e dijo que lIC ICU[.; U';I f'U un I'a: o que ha bia
abi b"''' III 'l ue ¡un,¡lll'Ci era. Se 1 8" rué. L:I IlHIJ er se
- 3"9 -
dllr"nj,i por Illtim:i vee, ('ullndo . ....Iflhll t'n -t ce.
nWII"'rio, i t'1 po110 dond- ('tia estaba !l('ula'lól. (' ra ('1 mismo
'"011 'I Uf' habiau tapndo 111 &ppuhura d... 8t1 Ililui do. :"'" PII;¡O a
¡::rilllr . i cutuo e l eemr-mr-r¡.......1111..1 r-erea ,If' lIU l'a >4l, " iuie
rou 1'1.1 "'H'ltra i lorlO!< 1" .. ,1" IWIII que \'j,'i IUl 1"11 la ell"'1, por -
(plt' ,,1111 110 se all imAhn Il me verse J .. miedo, La nevaron
i' IIT1l la r " ..a, 11' (,'lle nIIlI'OI1 1011 ¡,it',; i 1" nceetaron. En la ta ro
d", ('lia ndo lit." 1e {1II11," ,'IIIU"IO, conto lodo 1" ' IUI' le hahin PO'-
IIlul " i Il lo.. lIci" dial! murió.
JI" t"o ""'1"''''''' ,1.. 11,,;/;11, rercn d" 1',."' '' (0',1906
Tr"' ll mnpurhr-s voninu ,1... 1:1 Arjr-mi na. En1:1 cordillera It'
s alieron Olro;l ITI 'll lllal lln- 1...11 dijere u qllO' j.,,. ehttenos
era u IIl11 i malos i 'Iu, ' por <"'o har-Iu JI; ouos 'Inp 1"5 mnpu-
d ....1I l ra ha ja ha u m:t.lilrl,,!<. Ahora r-nuclulusos con la e¡u-
01 *111I:111 ( J '. Pa ra did"lllhre o 110" 11I1""" har(,lIlnll
"'lltllT lo.. ce rros ,lo:- TI"1I1It..... )lIITa conctut r "1 I'u...hlo: Impe-
ri a l ...-rú arra..trndo 0:-1 r¡o. I ' no mini pa ra aIra" i se h-
llIuri,', "II'II"all" i 1l1l',iio tnuto. 1.011 holllhN'!I . 1''S.. 1p.1'
rectcron.
L11'f.:"' I"'JII a Chi le i eoutnron "'11 Huil¡o. 1.011 mapllrlu'8 SI'
a"I/ " lllH'II , AI¡:::: ll n''l1IIll(' al'l' l' ..us hijos ti,· I' IRr-nh-jlos,
_I' F.';;O
S"nl, un ma¡'IIl'lw ' 1"" lo hahiau 11...... 11.. Il"!l";lr al olro Ja,lo
del mar. 1... dijeron :llIii: _;.por 'luloha u ,h'jallo tauro lail l'Ol"
IlImhrt"" ant i p lall d.- H9; f/lIh..., fHtliN i otra!' t1.....
";' JII'; han JW'1l...aolo por la IhllPrl,' 01" 81111 ¡mimalr-s,
f1U" h:11I ¡.... rdido 110 Imhni ll ,.........HI., lI:IIb:'
Huina ha ll 1O'lli,lo; 1,,01.... "" 11 ml/+' rtOA ,,,,tAII uqu¡ •.
( 1) T. " ,.""",,, ,1" ' ·,,11"''';... ..
- 35° -
El mapuche ('onOt' io tinos ('11111I1 0 11 :llli nmlC'll une "" le hnhi an
muert e i liio 1ll.lt"hn" otros a jo'nO$.
Le dijt ' ron lE"n¡:a un IN,/;. o halrll reumr 1001" 11' jeute para
q ue r-uente IOtlo 10 q ue ha visto i ..Ido.
AIIi lo hlao a loe poeos til a" tIt'1 "Uf"I¡O, I'ri nc-ipi,', el IN,/i ..
en la maJl. ' l;l, mui temp rano. ha"llI ''''"'.1 1I,'I:I1.II,I("f' d..1,Iia ;
f'n llo('Iruida r-ue ntn IMI IlI ."i\<l. SE" reunieron 1II11('ho.. mapllf"hl';<'
En la re unión hubo un mapu che que IW" hurlo t1t' ,-1 i no
('rep. nada ,
t :1l 111 nDl ' he 8(1)0 otra vez el ot r». fl p '. ' lu l" 11" tIijt'ron:
. I' a ra q ue (' I"f'a va n rc ncr una dl'lll:l"llf'i.1 ,_ mapuche. ¡IPn-
tre d.. euatrc di'.... .
•\ 111 ru é: e-l mupuc he que "" hllr t... ell'1 "'I<'r'lo a los cuatro
di a.. iOt' 1" muri,", un hijo i un hlll' i 111ui "onito ' 1111" " 'ni,1" [)P,,-
d,' l'1Il0!lc('1I 101108 creen i (,lIlilll {'on\"l"Uitl 'lll 'ltI., hui ' Iu" ha·
cer Nyi!f"'IlH,
lI oi In.. maplldll"!t r'rr'eu mucho en [visioues o
h,'{' ho" ...,I' '''' llatu ra lf''' '''
!':;;¡I a "lUj.·r diju qu e lo" fOspi ri ltl" quierr-u que 11" ;ll'a ll<' 1"1
mundo, a {'lIl1><;1 ,1.. ' lue ]"11 m:l I01 ll" hf'" "" ha n .l" j;r,r.. mucho
df' hacer "yi ff"t,,": por ,'so ha n ' "f'nielo l"lIlo<l!t' mhl ol"f' s" .tho-
fll 1011 mapuches est ún pr.. par úndo..... ca -¡ fO U la >! redue
C' il)n"" pa ra hru-er- " yin"tH." En {'a" .. ,1... n.. ;1l' ;lh" NU' f'1"llIU-
do, ,..1 a v.. nir IIna e pidemia 1"" 10'1 a ni ma l'·" 1 •• vnu a 'Il.. ri r
" ..
Tambien ,lij o que ha¡ es pi rt tue ' IUI' u-al>;';;lIIo1 o
'11If' un M' aelll... el mundo; P-ll lllt \"¡f'111"lJ :l ser- ('UIllO
rt' En "01110 'Iu,' pif>rdan hotl '1"" nOJl '¡. 't;"n'¡" lI, "" ;...a hará
1"1 IIIIUl do,
t :Sla mujf' r ad i\'ill'¡ Indo lu ' 1'"' ha e-n ,,1 nor te
e fllre j,,,. e hilNIOll. .\ ..1..... ,k 1'JIllar ue tir-ia... ,lijo ¡.,.lu !tUl..... li,·.
tlt" tnl i (''''11 1Il1l1ll'ra l' lll w lolt 1>I. iI1"1I01<" Jo>¡¡l iú t.>tIo exa<" IO
cuando d.... pm....... supo la rui na '¡ IIf" hube " U1"1 11 01"1" ( 1,.
- J 5
1
l!(' llama el que ¡" Iivilla las cosas 111' 1 por venir, tnu-
('itas H 'C'(' 8 por med io del sur-no.
En un r¡o habla un paso, pero t an malo, qu e cas i todoslos
q ue pa .mbllll por ah¡ SI' .:l ho¡;!,"ltban; la jcnt e tu vo miedo i yu
no pasaba casi nadie por ahi.
Un IJI /I(,hi homhrr- dijo una vez llul' s i le pa¡.:ahall mu¡ bien,
PI 8l' unimabu a matar un a nimal q ue en el paso hab¡n. Oye -
r on dectr los de la reducción que el ml/ehi hab¡a dic ho llue
matnba al anima l riel paso, i se pr opusieron irl o 11 hUSNU' ,
Le llevaron de regulo dos caballos mui gordos, cstnbos i
freno de plntn. Cua ndo llegaron a donde el mach¡ te pregun-
t urou Ai i.-l hahil1 dicho qu e matnhu r-l ani mal 1111(" habiu I'n
el pnso. EI III{j('hi les dijo q ue ..i, .\1 dla vtnicrou
pa m la re du coion donde t'l paso malo. El !IIt/chi t rujo
muchas eosas de yerli1ls eecns.
Llegar on al paso i pi "' f/clli se sacó la r opa ; el chirtp á no
se lo sacú. Entr ó undnudo p OI' el i sólo le lle"alm a la
ro dill a. Li l ' g Ú a donde habl a Ull r r -motluo i se s umió: nl r ato
nput-eció con un an ima lit o corno pe r ro 1'11 tos brazos. El 11/ /1 -
chi sac ó su cuchillo i le dijo ni ani malito: II111 t<l 8 nma je u-
te, yo le ccrto-. i le \J:\sahH el euchlllo por f'1 lu n-ivodespncl-
to: - catae pntiras. l'stas orejas te corto lIi mntns mas [eure-.
Deapues se s umió el machi CIJ el al raro volví.' i llií "
Ilue ya 11 0 iba a mor ir mas [en te. EII erecto. 11 0 mudo
jente i pi remolino ántes del uno d('sa¡Hll' ,>dú i qued ó 1'1 pn!lo
mui ha] o.
Un mapuche rico, qUI' tellin famil ia i pnrle nres, una vez
dispuso ir a pasear a dOlHll' un amigo IIIlI' h'n ia ('11 la ¡¡I'r ra
de los huilllches.
- 35
1
-
1... dijo 11 "IUI mn(' N om''!1 qll'" lW' prpp-" r;l ra ll p"ra f'1 \' 1.1)('
llevarle ,l.' 1"('::' ,11.. a !J" " mnie'{)" un e.sbullo 10>1
m;l" bonitos, \ ·;W'I t. "'''fri h');;. j.iquunn i la[..ro de
plata, .\ do·m"", dispuso 11.. \ ' ,,1' a su hl j:l jÓ\"(· II. ClIall.lo 11"::;0
donde su huñliche, lo N't'i"; o mu¡ hieu: hi zo \....
ni r a 1m prinPipal."8de l Juzar, i en tre 1..,. eouvidados viuo
uoa _la; bruja (('(IInl l, }l a lo uun nl('.1 i POI u p r'" una pipa
de vtncctoo... bau tr.trllN". . ... l rr....... La bru-
j a lW' hizo mu ¡ mlli ;:a (."011 la hij •• d"1 mal,uplie.
eu.... ,l,io c.1t' qui/ll' v..nirse, el huill k ht" le hizo muchos 1"(' .
como lazoll.. c.1ballo" eo r redoree i m;lmp:llolL Como II U
hija se hahia hecho mu¡ amhm eou la "'(I d.; I,ruja. (;$18 Ir
propUlloO lli quería comprart e ' Ul i UIl " ¡¡ ..Mm,, .
parll 'IUo' Be \'f'n¡::arlt de llllll c ou o'll loll maif'fi·
r-íos, A ('P" l " ; 11.' costaron dos eahall"ll, IUj I r ur j/" " l'IJi mili 1110'
dlllla de platll.
( tome 11 101\ quinee ,Ui!" 1If'¡!i1I'OIl ;¡ eu t;"ITII. 1-:1101 l,al,¡;¡
t rnhl.. sus mal., til'i oll. r:Il111 I,' pi,[;,'rOlI d,' uourer,
i .'[Ia 1" 11 dijo 'I!t t' 'Iu" '¡ha a 1II,1rll (;¡ 1' m.uur
UIUI \'U"''' EII",. le dljerun (1'11" 110 romíun ,': II ' nf". q ue eomi.m
S1111¡;:-1"t" luuuaun i ' t U" <" tia <1, ·10;;1 da rl N ti UII " ,1" p.u-ion-
IN>. Ella [Ct1 dij o ' l'lI' no podía. Le Conll!,'''I," ·.,,, quo a¡ no 1f'1I
d"I "1 d" ...uner, lItl la "umi :1Il "1"11;1. t:nfo/Wf' 1J la }l,n'u lin o
miedo i elijiú " 1l/1O ,11" 811 11 p.:lri" lll(,1I mOl !! It' ja mll\. 1111 hiju ,1",
UII II pri ma 11O'rlO:llla. El n¡fll' Im, lal);1 jll:,: ;o11<I ' I, " liando ,¡(' ro-
pont e vi no un vie nto t lo \'010 al ",,,,10: lIlur ió i r-l cuerpo
(Iuf"do nt"J::ro. .b i sUCf";¡i\-amt'n'" It"lI , Ii'" 11 loda 1111 fmlli lia:
IIU padre- i u medre lalllo¡,-.n: " 1,, le ' 11I",II¡I,;¡ un Il("nlMIIO
("QIU" df' dif"Cio.: ho
l ' na H 'J; pi j óveu f"Slah ¡1 mu i t li¡.fI '; no dUl"mi '" todn la no-
r-he: 11(" 1""\' llIll ó tnui 1f'IIl"rano i 1.. ,Ji;' , a "11 hertnnnn que ,..•.
ría eonveuiente ",a(ar Ill ,a vara. En ..Il;l !l , .d l" 11l1llf!"lf'"O ;¡f'
quod ó üo rnudo pt 'lI;>;llld" co uw llf" !l;l hia muert o ffOda su fa ·
milia . Tr lli" eostumhre di' oI "jar IIna l'!lU''' ':1 '"11 la ' ·aht"<..... ra
de IIU C/I IIUI. 11,· Fl ' l-"'!lt E" oyú mm vua (IU" d""Í1I: . 11:1111101....,
Ulfllll '¡ _, eu he rmana l." di;', ' j ll<" 110 t<" lIia ' 111" ,l fll' lr ;¡, ' 11/" "u -
mi"r:lll r: II'llO' ,1.. \' :1"11. t: II(1" It· . lij' ·ron ' 11u' [" " dieru a su
3SJ -
hr-rmuno. Contest ó q ue nó, como Re lhu a queda r Roln; q UA
ya les habia da do a t odn IIU rami lia i que por esta vez 1'0
mtercn ca rn e .-11' vncn. Hf1 a comer i comían como
p" rI"08, El j."w' ·J] a l otr q ue corría peligro Re decidió a matar
a l o que. lo umturun II ,:.!. S.' le va nt ó i lIe fU"1e n
puntlllns a la puerta . r omo ustuhnn ocu pndoa en ('011\01', no
lo eiutieron. 10: 1j6" (' 1I 111' eR(' ondi 'i dctr ns de la puerta; e jan'
uo Re behierou toda annar c ,le la ca r ne , se despi dieron de
la jÚVf'II. Su hermano. q ue e et a ba prr-purudc, 11'!! d iú
lil l,O,; i euveron "0010 lIi hubierun bot udo un .uud.. de huesos.
10:1 j óven atentó s¡ llahi a muchos hlll'1I011; s"' lo encontr ó 1.1 11
IlIlPso: 1.. 11" 1" 11' 0 11 0 supo 10:1 jóveu fu", a donde HU';
ver-iuoa a lll'('i r '1 11" la mnrndorn , 1(' 8 11 fami lia cru RU he r -
muna, i euntó lo ' 1111' 11' ,l('aha ha de sur-cdor i tue a donde 1'1
cachl lle ,l da l' cuentu de 10 quolmeiu RII henunna. Qu(',I' lron
' '')Il \'I' llido,; 'l U" al uclnr ur Sil i;H'i a u la " asa, El joven a lojó
en la e asn de un v.."j un. ('ua ndo 11('1 (11'(, 1'(' f lU' para Sil ' ·afl..'1
a vr-r Ri su hermunn cst uba.
Cuando 1I" f!", la encontr ó llo rando i l A' dijo:
*1, \'01' lJlIO' lIor" R, lu-j-uumu? Cu.ueto murió mi ¡,adre i mi ma-
unl ' lO llnraan-». Ella ll" q uedó eultadn. En R" g" uida le I' itii",
tl" C re hk i" l"I l !l1I asa,l.. l ellu 1" l' OIllt' stú mn¡ cnnjudu q ue no
le had a nada .
10:11 "Rtn oxtn hall .. uundo Ile¡rú el encique 1'011 RU [ente. La
t.uunrou 1'11 .. nlidud 01 e reo . El ca ci q ue le eúmo hu-
bia n Ii<'¡.;a do a s u pode r ('Rt o,; m.ucñcíos i lli er a cu-rto q ue
II:' Rhuhiu dado a su fa mili a . Courcso que todos s us p ;Il' iPIlIC,;
ae tos hnhiu da,l" i '¡ II!' lo,; ha lda co mp ra do NL la tie rr a de
los huiltichos.
1'; lItolle.l'll el cacique ordenó ' 1"('war la vtva t por mas pcr-
douns que pi dió, Sit' lIlPl'fl la quemaron.
1';1jÚVt'n 11(' t ué pnrn ou'o luga t' con todo 1" que h 'n ia .
I.A U:" CUI.F.l Il IOS
l re de J'i/la ure',, ''''
Un ma puche mutó 11 11 culebrón ron mur-he t rn bn] o. I':n Rt'-
¡.:nida lo ubi-iú i le sar lÍ e ua n roa h U('\' 08 de l vie ntre.
.,
- ]S. -
Cada h llCVOron! t'n iadi8tin l AA lIlI bllnd ij al , <'tJmo Reor,
tij.'l, .. po, t' ult'brll. Cuando lo matando. le 81l1ló un a
l"hisp.1 <te fl,; U11r"' en la meno. 1... rrtlu ll' l una hi"ch:U!101I 1.'11
e l br . ao. So pudi t' lldo ,;ufl·ir ..1 dol or. t uvo nee e..ida d do ver
11 UII8 ...a('lIi.
1.. _ ade' ron mirar ln tuvo llutil' il' lIle pana eoucccrl e su
en ft·rnll'd ad. 1... dijo luege: .¿Paru 1m nue -rto ese ccte-
broll¡O o Sill llIIbl'r lIa d;l. le :Ilrn"¡;.j: .EI ecrnaou de ese anima l
pUN f' enterrarle al pié de un ala.n. (á rhol 1'4'('1.> i Rill rn-
mil.8/; de ,,1 tIC for llmrlÍ; un II Uf"\"O culebron ¡ muí pronto. Asi
cumo vayn Iurmáudose 1.' 1 eulebron, 111 brazo Fe irA tem-
bi ,.n deshinehando poco ., PO('o. :\ 1011 CI'MI d illll f'1 eoraeon
d..1 lInimnl 11(' roo'l"ia tcdavta.
f:l lIl ¡l Pll ('h(' 1" hizo ta l como le indíeu la ,..",·lIi. S:mó. f :1
eulebrun rc vtvt«. El ma puche lo hnbln muerto COII 1'1 tin de
ser- buen [ugndor (l'ud....e) (''' 11 " 1 rOr ll;(UIl ,1,· "l\" a nimal i st' "
yuli"llI f' " 11 tono.
('\ r F.NTU li t: IIl'I T It ANAI ,It I1 F.
En una IInrhf' de prímnvor a. en .' ll ul:"ar de Colltrnalltn, sa-
lio Juan Qu lnlrt'1 de paseo 1I una de laR ('lIl1,¡lR \"I.'(' ill;IR, donde
ten ia ciL1I1aIllOrOIl.1!J. LE. ' salió al encuenteo un lI..ifranaJ1l1u
que" ' ·en ia mu¡ bien montndo, MI un e btaneo, tapado
d... plata, QUillln" 1 al verte ' Iull IIf'ria ullfun ca ballero,
JMIIV euaudo Ir;ll o de 1It.'lj"lrI6 la 1Of" qued é sin
porqu.. creyó que seria aleun bnndldo. Recenoeiéudolo que
en ..J hrujo q ue ta ntee malee le h:l('(- a la j<>1llt'. fuI' ta n ern u-
de la IOfl'n"R.1, que le ca usó Ul l;l ell r.·nIlNI3d. Se "oh'j o 11 "U
calla, donde ('O!1l0 lo que 1.. habia paR:lolo I:On .' I II"it ..a"llIAH".
Inmed iata mente en tre RU;l purtentee mandarnn hUllC:l r 31
/NQdi ho'"b,.... IJ a nq uili , pa ra que IJO 1Ioól(';¡ra ('1 m31 q ue le
hito el Hie ie run re unir l' inC' ll(' nta hombres aro
Ilmdl.lll d.' la n11\ p.ua correr al bruj o. Toda la noc he ruv fe
r on medicinando al ente rmo, toc ándole JO I ('"IIrum, i
- J SS -
var io&olrOll Inetrumen tce. Al din (li,l!,' uif'nlf' eorno a IDl Il doce,
lWl le reconoció m('joria porque l1,¡mi. al ",ul"lti para P""'WI" -
Inrlc por qut' ('11t"¡,,.¡u,alluu If' ¡lahia Mimo. F.I ..,al"ltj le dijo
'luc hnhla ,id,) perqué ih;l :1 eunmerar a IIU p.'lriCllla i q ue 1('
ha bia (I;,Jido pa r.... decirle 'lu(' no tuviera nUIJC' l a lllO"", e.... n
(lU Iamllta, perrl ue eletupre 8Cria dellJ:" r1J" ia <l o.
I ha n uuu ,'pz, dO>! mapuches pa ra 1111 \ '; I "a, un poco ':'hrios.
I' .,r ("1 emnlnc stnue ron hablar muchn [cure en un mafl i ,.
( puntnno], UIIO dijo a l ot ro qu.. ftll' ra n a mira r ; no querf n.
1Il' III' l!('" Iuerou, j "'" aüegurou t miraron. Ylcrcu 11 todos
1011 'lUf' la jentc teu¡n I' 0r brujo s.
Er n entierro di ' muerto 10 qm' habla uht, P(' l't' IM'nt(' st"
vlerou ('11 011 mismos ' l ile nuduban a enbnllo su-vie ndo
en fil e (eost utubrc), Les di" miedo i m-rum-uruu a SU8 ('IIItILS.
Al 1'0('0 tiempo mur¡o 1I11 purh-nto ti" uno ,it' Como se
vi e ron I'IIa 1I " .. he, así anduhan IlIlI'a t'l ,' nl i" I'I"I) de] pari ente.
lt'lcorda.....1 ceo. 1'("' 0 I j"nJIH) tl""I'U('1I murió el 'lu(' tonta
roa .. d e," 'O de ve r a los brujos.
Un mnpur-he a ndah' l cuidandu 1'1I1o;IIlUll en de
Ro"l at'O, e n Chok hol. 1... 8.1li " U11 homhro:' r-hk-o, de fu " /:'O:
1-1 arra ncó. s altando acr-quin s. Era /lHrlli ,.",U'H. SI" lo:' po-
nla po r drl;llll" i 1,1 cabeno " oh' i:1 '''11";1 espantado.
l) elIl' uf'lI alrawllÓ Ull estero i a l otro latl.. le M;llió olr: l \ 'l't,.
¡':nli,nef's "a 110 te tuvo mas ruiedo, ti(' i d"jó ,,1
ca ba llo n' :\ mismo. Huyó 11 pie I,,,ra una \'"sa \ ' " d ll :l . Ahí
lIU quedó dormido hnstu ('1 ot ro tlia. I lt'tlplU" 8(' fu'" pnra llU
cafllt í lW f'lI r(' rrnú mucho.
- l S6 -
No podía comer. casa ad onde habla ido a al ojar f\l"1I
de la familia du un brujo. La t ia do el, que era mui huena
nuu:J¡i, le hizo remedio t ali vió. Le dijo que tcniu que hui r
de e!IC lugar. Se Iué pilra la Arj llnthHI i jamas voh' ió a
1ioI1;1<'n.
/ ) , l.(lII qll i tut , P ilffl n/t>{t1I1N
Un mapuche [ óvr-n iba a visitar 11 S il novia.
Estando adentro de la enea, 0 .\ Ó una ccnvcreuct on de 108
vie jos. 1':1hombre u<"cia a la mujer: . :\[e (alta mu ¡ poca plata
puru comprar un huifrilll.lllhut que me venden. Aqui n08
hace mucha (alt a, para qur. ven de noche los unlmnlf toa que
teueuroe. ]O;S mui impo rt ante tener \lI LO donde hui alg-o que
cuidar; cuando roben , pa ra 'Itl e ahm los ruatroa i cuando
estén r obaudc, pnru que acrpronda ;¡ Jos ladrones. •
El mapuche [óvcu 1\0 ,' " Idó mallo Tuvo miedo,
Un mapuche que ae lla mnbn Llam-amnn, Iue con su hijo
a huscr u- 10>l animales. Em ya tarde. I.Ic;..:o II un lu;..:ardonde
habla '''Ni. Vló a una muj er. Eu róuccs diu e: .¿Que
ha rAesta mujer tan mrdc? Se puso 11 mirar i vio que la
mujer entrnbu a un "11;, Sll acercó a mirur i viú a seis,
todos con ramas de I."IJIl"j en la ma no; cetabnn b.ulundo. El
homb ro dice con mucho 8I1StO: . ¡Kltc <"11 rPIIiI . Se retiro a s u
¡ contó 11 IIU (alll ilia ' lllll habin visto r ll f cu" en el re nt dI'
Licuuco (lugar), Casi 108 couoe¡ a todus. Su muje r le pregun -
tú: .¿ClllHc>l rucro n . v Nombró a Pichimul, Cotuñ rmt, Ra lla ,
r-he, i ot ros q ue 110 ccuoe¡».
Todos estos eran calc"" del lugar de Lleuuco i Collohu..,
un poco al s ur de l r to Caunn.
- 357 -
IIlTl T UANAl.IIlT V.
u /. /"' l lfr¡O/
Un lIIal ' ltd le de- Irnl ,,.ria l fu i' n unu lil':;l a a (l ut' I"' . Se
e mhring ó i fu.\ a tina vr-r-iun dI' 11" jo". el cu-
ha ll n afuera i enu-o. uco et.u-ou todos, i ",1 tamo
bien, Cuando eatnbn ucnet nd o, 11' servíun vmo PIl 1111 cuntu-
r ito. Lo iha ;¡ toma r i no lo hn flubn: crnu np.u-ien..i:l" de
eanmro i dr- [ente.
Se h' \' a nt,,; siempre le servtun. Se enojó " oll loRde la ea,¡a
i H(' fUl' , .\ poca dist.uu-lu d,' la l.' sulir-mn ,1..", hom .
hn ' s a ('al>;l lI o: l' l huyó: 1.. ihilll aigutondo. Cono\'i ú que
erun h,d lr lOlII/hue, Xc votv¡ó el t'Hha lln pil l"il nt rns, porque
c uando IUI" vue lw' (' 1 r-¡¡ha ll o " 11 t al.." Il]Hl rm. , pierde ,,1 Pilo
ruino.
1,0 corrtorou mucho, euando iha r-ercn <l e an cusa dr-supu-
recteron. Se neoet ó. ,1 1 I-'0CO ruto vinieron lo" uusmos a caro
g: a r lo. Sc le pnruban en 10Rpiés . So Il udo dor mir , Yinicron
1;18 muj err-s u euidar!o. Xo 1.. palió na da porque huy6 siu
p erder la serenidad; a rus¡ todcs 10\\ ' l ul' 1" snfeu 1"",
O'Ul i 101\ pi(>r'd" 1i ,1('1 cnmino.
I'¡d , ,, ,, aa/ r"ri""
t-I r ¡o PI[ la manunu hlen tt'lll pra uu. I\ll"'t' a ha
a ni ma l"...: hubin niebla. Andahil a (' ¡¡Imll". Hnbin m i ",mll'"
(In el rí o. a o rit la ;¡ d,· la h a rTill!"l" ¡; lIil'il"il l1 " Htaha arri ha
d e la bnt-run r-n. r-u IUI pe dre-gul. E;¡I,ll,a durtnieudo. Tl' llia
"' l h" 7.;I r-hlcn pomo ).:"al o, ("(J I:. I;¡r¡':,l, oj" .. uxul es.
comenz ó n lumerse el em-rpo. Eunndo vió que lo mtrulvru,
dió un ",litO a l nguu. I h' r d a e l ng"ua. ERI(lll son (ng". ' n.
c é, dueño dr-l ilg"ua). Cuando 8 (' p"'l:i n bn nuudo lo" hombres,
1<1' Ic rmn un remolino t tos romn: 1('11 tim para nhnjo (' on la
- -
cola; e e uhocnn. IR!< romo:' 101' t:ll Onl'8 i behe la lmnJ;"re. 1.0
mismo ha!"p. con 10lO nnirnnlr-e, Cn:lmlo (,lilA Ilfuer:l no t iene
fll(, r!.:l.
1'''A. I' AH: H:t'.lI A. lit: 11. ... tlUITKA.'UI IIUF.
El mapudl" l"Ail a, nielo del mismo cacique l' :lil:l, dk-e
que erumdo CbUl I..n j úveu, hubo una fic:sL"I .Ie mapuches, M
j untnrnn l os do,¡ eadqu f>,1 i t onnnron una carrera. file
1'11 la 1I()('lI(', t:l jilwU' d.· Pail a, llamado liuafi;wo, dice que
lo lurJl<í 1111 abur-lo I'"ila i lo ech.... u enballc. t:¡ l."llmllo N II,
de color ros illo i eln r ienda; le dijo ('lIla ll V'll ahr;lll: -Ud. \'a
a correr una enrre ru i sube e n e..te caballo, se 1I;':'l rra bien
<1 ('1 mee-hcn. ('Al II un tal ero o tr"J'N""" "11 1:1 muno i d.-.Je
{· hkole.'
fo: l 1.' ;)1>'1110 cour rur¡o. era colur m' gro, e l do Le" II,
ca lo hil:o tal como le indica r on, Partieron lo.. enbnllos, en 1'1
¡lart i,I' 1 eort.... mili lo'j ülI (' 1 neg ro. Ijomo nl Ilegnr- nl luzo, CIII·
V"zu a ' I.{'CrC;)r8C el rosillo, h¡¡St:1 que Va!<o a dr-jur atra,¡ ni
1,R"lInó 1,1 enr r ern I' ilil a.
I; Uill)aeo no \'i ú lIi en la salida del ].. zu hnh ia algulen, Lo.
tliu ¡.:on",r lla rlos al" volvíerou 110108 ll. 81.1$ primoree
puestos
CU.1I1d., JlI'e;:unta I' aila a su jinete c;,Quien Kall u
la carn'ra? flUana(:o le eentesnc . Inch.:.., )'0,
1':1i1.. di("t' ni COlllf'driO. J,. J::allé' la ea r re re, arniJ;"o I.t'li ti.
• HU1"1I0, pUC$, a mi:::o. , contesta éere.
Al dia lOi¡:uil'1I1" en la lUafialla ('.. lInsn&.. ,I..... 10$ d"ll C:1l'Í-
qut"ll ("11 ¡.ti" lioo.
"aoollo ne ¡:-ru e.. Inrlo 1>11(' 110, umi¡:o l ....Ilu.
110 ('ti rnu i malo para eorrer i 8ill na.ji.,
me haloi;a J:"amldo toda\·ía ,
!'aila . - l li (';lhallo es f'1. if'o peru 110 '"8 ruu i 111:110 para ce-
rrer.
LOIl f'.aha ll,," .. ran lu.itr(lMU/ I. NI' '' . l.,," jinl'lt"tl 1' 1lI viero n en
- 359 -
., pllrit' n('!lI C1Ih'11l0!l. Por "' !lO ("orri.. run de 00('1":,,. I.e'iu t ur e
' l ue pa¡:mr un part enre .
.." II VI ".R 1,/1 ' . ; lit; Cl ' . "'OU "XI' U I" .:x 1..... n>l<l' II . U; R"
1. L.t.IlU .
Una mu Jt'r a nd d"l eou su mnrt de, un hij o i orrce m;o&. S4'l
a p11rtÓ. 1':1 hU8(";¡ff>n cuat r o dius, II .1 01'''l<l ol a. hasta q.. .. se
.lohur r it"m ll.
El hijo u-ndr ¡a " " 11111 \'.,i ll lt" u no.... ¡ : n uno d hiju
"' lIió ¡JUnl 1:1 Ar jelll ina .
ClIa llfl" 11.,,,,,; , ..u p ad re lO(' h:l hi:l II Il W n O, i e n (':101;1
,1,- unos 11 1.1 rroplllu lW p" l'diú; .lijOl: .;.l lu¡' !<f" hnnr á
lll'd lOmi r.'l llien me la hllhrla
S" a por lo:; r a:;U'c' lI. (': lItl'l' IOIl rustros rle 10jil
"¡¡ha ll o!> tall\hipll ih:1 un pI-I'I"O muí granl!p. L1c¡.:ú a una a l -
tu ra i lo>! 1"11.. 11' ''11 si¡:- uil']'on all ,-IIIII I(> ; 11\>¡:-,; p OI' UII O.. hajos. ni
1I0Ii"ia ,11, IUjil (·il h.1 ll ojil . SC1 suhló u ntru altura i d ivisó una
l':l.'lIwll it:1 ' Iu" " lIla ha humennde 1dij e: - Vo¡ a precun ta r;
JlII.' , I,' "" P l u,' 10jil hnvnn \ ' i"IO 1'<'1s a r . _
Cuando a la l'a 811(' h:1 dij o: . . . , ("8 o-suuu.
bre eut..... lo" i111li j,-nas cuando 1Il'¡:a n :. eualqu¡e rn ,·a ... 'I.. c·o-
1110 ' I n..ri l·lId.. d..... ·i r ¿ha i jeu r.. ?
CUllndo ,1.<' repe ure sa le uua llIujl' r i lo 'Iu..,la mir a ndo;
(' lla lo' o1 i('e, abraZ;'lIl1lol n: . 1·'1...• pa r a dent ro. hijo.
j.. ¡,llIt.-!. El eouoció a su madr.. i ll oraren r uuehu,
: .Ilo-,, "U .\1 11- JlI'('¡':1I1110 por IO U (';11"111 0 i ...!la 1e di jo q u.. $UIO
\·lIhll llullllo ....' a lo,1II perdidos. '1.' 1) he 111:111.1:1. 10 buse a r 1;11$
.. a l>; l l1"'1 (·ulI .. 1 tiu d.. \' '' 1'1.. 11 . ·.1.; 11" I(' uid " mucha pcua
po r Ud.
Ahora ""lOi " a>!-1lda i 1<'111=" ti.", Ilij.... '111t" 1'011 ,.u" her -
1tI. ItIOM; no 1' ''1,, " nquí '1Ilda u I>IIo«" 1Iulo u o·'Il'.;l m!o ..I,oi q...
:l\" 'lll r ulI). I,,-ru hll' ¡':o """'111 ,
¡.;.tla mirnha cada momen to si veuiun ",, 11,,11. l tice •• au hiju:
• Va n a Ih' l:" r " 11 for ma de perros Lljd, ll" 1e$ l l' lI¡;a miedo;
- 3
60
-
Be acercar án como jimiendo; Ud. les di ce ¡éé!!!, como sa lu-
dándol os. Sus hermau os igualmente i se irán a ec ha r al lad o
de Ud. i no les ten ga mi edo».
• Si traen car ne, yo voi a ha cer qu e come r i le vo i IL ser
vir a Ud. i Ud. no se vu a se rv ir nada. Si se sir ve, puede
perder el se nt ido; va a ñnj i r (lile se est á sir viendo.• 1<:1 hi zo
tal eo mo Ic hahia di ch o Sil madre, cua ndo ll egaron.
Los perros empeza ron a jemir como hablando con s u mil.'
d re; cntónces ella le dij o: . Es tún dici en do qu e Ud. ' c a lojo.
qu e se vaya mn ñan u. »
~ o aceptó nada con tant o miedo i lueg-o se despid ió.
1 le di ce su mad re: • no de sus herman os vn a ir a po -
nerl o en ca mino; va a empeza r a jemir ; ust ed le dice adios.
Usted se va a veni r a qui dentro un u üo mas. • Es te cont ó
todo cuando llegó a casn de Sil a migo i dij o: . Qllizits voi a
morir, porque ella me di j o q ne va a llevnrtu e de ntro un
a ño ma s •.
Asi Iu é; a l a no muri ó. La curne qu e traj er on era n cubezus ,
ded os i brazos de jen te: ella deeia qu e undn ba n caz ando
choi ques,
Los perros era n cherrnoe« i la mu j er es ta ha ensurlu con
cherr uce.
Est o me cont ó una mujer qu e tambi en anda ha en los pi -
nul os cuando se perdió la ot ra.
Dicen qu e siempre se pi erden mapuch es en la co rd illera
Ll ai mu.
Los cherruoes por el la do de la cordil lera rrnnnu uiu ch us
veces Ior ma de a ni ma l.
IIX I'III IJI CII EÑ EN CII OI.t: II OI.
De J os« ¡lltl ll q ll i ll ll
UII mapuche andaba en el campo. De rep en te vió 0 11 1111
mellllCO (peq ueño pa ntano) un páj aro pa recido a un ga llo
grande. Quiso toma rl o; se acercó i le tiró enci ma la ma nt a .
Quedó tapado.
- --
- --
-
-
,
.\"1 -
l 't ,n c uidado lcvant ú la ma nta pol'''' .. 1>0('0. No
II"d a .
Cnnl o lo ((U" 1.. habia ll\wl'1lidn. Al mil'mo tiempo se t" JI '
t.' rrou,
.......M$ i 101' vi..j .." di jPrnu que ..1 PI II UJl/"II.¡
..1 v¡.. jo, que dl' culehrou se habia. vueh.. i que la
.·nr m...J:¡ d '''Il i¡t .1..1 IIU'I 'O i 01 (' 1:1 mala inr!u' .·/wi.. <1..1p i
I"'¡t'hril .
Mu ..¡.. al" " IlOf'l>ll 11I"""".
,,:,¡, ..1 río QlIt" pt> bui UII ' "f"rn;U1:'<' .
1111 niol ' ''Jch" fu "' :lo 11ó10;¡r¡«' a hí.
!"6 lir" al a¡.."Ua. l nmed jnt arn..nt e 8(' sum..rji6. NO","l lió 1lIaA.
CUatro di a " lo bU!l('a"'Il . Im¡k""ibl.. lmllarl o. Halla n prontoa
otrtlJJ ohocadoe.
";'¡I ÚIWN l ' ltÍ O$ d ij .. rnn: oIlai 'r..II/....i ........!.... ;'\;¡ rl il' >06 h ;t
1,;¡n;.. lo lila... .. n e s a 1a:tuml.
\I N rll l',I.l,l Ill',ll I TY. ' :I I"": .... 1' 11"1,1'11'11,
lli "11 ( ' hol"h01 " "1:\ (-" n' ;; d..1r ¡o. 1' " lIia fu i a la orí,
Ila, " n la l;¡ me. " ¡ ..n 1111 lN'r:I r.-.::-a] un;l " / ' '''1 romll ('11 " ' '(1 de
[(> r"" n. , color- eat e, eou piUI ;I" h l:IIl ' I" j;u.' ó1'" ":"l lI ha r ..rloatlo
d.. 1I0a lI ui a mi t';ISlI a "mll;lrl", a mi padn'.
, ' oh' ¡ C<>II ..1: ihamO'< eon IlIUl'h ;;" prt"('a u<'iulIM<: pnnl"c u n
....." ..,Ii " 1., v¡.. nto, je llerallll.. 11te a r r .. j ;l nI a.::II" a l
.,.Ao ,r p'>'Ii ;, h¡¡' I"II " .. n.-.\'a!io <,prl"'I .1.. ,..J i 'm" h;lhria
pt '",.ddv en 81111 gar ra ...
I.Il' jt;¡III011; )':111I' Imhi a Id«, \I i padre 11I " .Ij;" I{ II" ..i P' 110
hubi era huido a tiem po, alguna desgr acia me hnbria 8 U-
cedido.
Se cuentan muchos casos dc hombres que han sido devora -
dos por est e cuero, que tiene mucha fuer za i es COIll O c hi s -
tico.
CAI' lT ll l.o XVI
•• • lu t .·l l j.· .... I .
C.1I.. do' l. do'ñ,·¡""cj,. "_;'1" ' ''''' _ 1.&.1.." ..i""._I...."ri".idad.-
Idl:'&' i<'"..",J,. . i o..... i ...·i"".- I """i..o.- l . tll..",..ri •.
Roo. V"' o d..l indi., 1_" 1". i ... .1.. h"..". ",.." lOri.....- I_
h. blad....... - . ;1 ""..",," - El P"" '''N>. l ... ;",nj i". ..ion._ El
.. ·id 1 d..1ni ,,,, n"" ""."o.-J.:""i ro..midad dO'
.... "n........:.... ,.. i.I"" -E. ..d, ilioLad .1.. la_ arl... O' i"du ......
- 1)0. " J' ..¡.i"" d,'lli'·'''IN•._I Ioo b.o ",...tid"" d.. I,", jitud i "".
.. ",& d. · "u..,""""';"" i ....."ldhilid.d._ TiIN. d.. ,,, 1""'·
1". h.L." I..rili nd• .
f',olllll ituye uua h-i l'oll od<1;¡ 111Il" 1" 11 rll SJ,::m< peiquieoa de
11t.!\ r aZ;\1I i n fl"riol'("lt i amn¡ ("j \' i1i7,i1d a!l, d t ñeren IKWcompleto
de 10M que CllnU'Il"r i7,IUl a lalt ItU IJl"rio I'Cll: lIli t'llU',lll que en
élllHlIlle ha n fijado ,1l'll ui t i va llll"IlIC 1'11 011 l",1I"/l I:\I;1' 1'1I menta
1...11. en 11111 ol rall Mll hall a n r-n 1111 t"lItarlo de i neorupletc
reolto.
(Je uqu¡ la t1etidf"llf"Ül t lt· 1,Il1 rlllll"iolll"ll iut.. It"(' ll mIE'll rle lo,;
pueblos i ndij"lI11;l.
La ,'i da men tal aruu ua na presenta. pues, 10M \' adOR eomu -
1It'1l a la" elmllures.
Asi. '" atención ' Iue 80 dirije a rt' lI'-'menus 1I11t'nJOll Be ma -
Ilifiesta dtihil en ('1 a ra ucano. Cuando Iltl aet i\'u con el una
ecnve rsaeton que e xije cierto grado de eoucc ntraclon inte-
¡{'("llla l. !le IlOt.1. hiou preuto que su cerebro ee ra l i¡;:-a: la mi-
- J66 -
rada "aci ln i 1.... ""TI difUll¡¡ t . Pnrn 111
er enctcu ('11 UII mismo orden üe m:ltNi;l&, hai neeeeidnd de
brevemente con iUlerrognci oll Ml N"p"'thl as i ahri r
a ecnnnuacion un Interval o de N"po!IO P.UA l"i'ntinmu tle;r, -
pu..... vari:\Cion a que IJ(' avi.. ne mui hi..n IIl1l1lpnt.. Vf"rll...itil,
1.otI Nt udiallll'1l indij<-nBl' tampeeo pUPlI("IJ mantener- llj....
su e rcnclcn ['Of IUI espacio de t íem pc a";::o protoueado. I. u
operacienes nritm"tipó¡ &, 10>1 ('pisadi.". hi..tÓri COA 1 las ]f'('l'io·
In,. d... ('if"llcia q u(' IIC estienden dt' lD:l.lIiado, ":"(' e ,{..n a la (''' 11 -
t id:lIJ de ('nf"rj ia Ilrr\·iOfl.... de qUf' dtspon..n (1),
En l'.ll lllhio, muestra mucho ma yor l>('rll.ist Pllria en la un-n
don clltl'rn'l o de 108 N- int pllllitil'ól d.. modo Ilota -
hle i lIr prolonllll por I:lr¡:-o li pm¡ " ) (' u;ln do el mnpt n-he se U"
en la I,rt'('h,ioll d.. rllhrir a r "li t< rulc r noe. nrma «. mr-n!lilio.. i
arreos d,' 111 0Ilt: lr .
f:'<;tl'O l'j' ''1Tk-lo ll'lla:t de 1111 '1 {¡¡ ('tll l:,, ¡,'" i nl r- 1.'oJ i uterío-
TO'&, " ollt r ihuyt' a qu.... !l1I!! 111' pa J'tkula ril'r n
f"1I 1011 " I'tall t'lI ¡lr ol ij ulI, inrat i¡:ahl e11.
La ah' uri"lI pro vee..nlu pOI' lu curlosidad, 11" " a nMa p ronto
i no dura sluo cuan to la eoeueno la novedad 0..1' ''1 objeto.
En l!Jo7 le eoloc ó NI una de In8 I' Hljuinas tic 1/1 pl'll." pr ¡u-
elpal de 'remuco un ea rrouset co n (";11..,11011. l' a r r ufljc8. cerdoe
I elefun tee, Il ue ser vían de a 1011 mnoe, Ji ra han me-
....ini("aml'ntl" i ni 1,)11 de un or¡:an iUo.
Su "ista repemina l'./lUAAh.n a 1011 mapueh... en el
memento una ma rc a da impree icn de IlOr pN"lIll . En ",o¡., '1.lid a
eun("('ntrllhan su e te ne íon l' 1I e l apara to, pllMÍfo ul aruao-nte eu
balI fil:llrflll de auimalCll que montaban lo. ni nos.
I)ur aha la a rencíen el t iempo q ue 8Ca no ta" ronl i nuaciotl:
10:0 108 vif'jula de loe 0..108 84''1;08, d. ' .¡ a !'> mi nul08.
Io:n 108 :ulu ltOll de 101:1 d08 lW' 1I01l, de 10 a 15 millul' ....
Io:n 1011 )OVI'Ul'í\ de 1.> a :!;) minutes,
En 1011 ni'\08 a umen ta ba la durnr-lon t.11I111 lua e de IIIMi.
hora (:!).
(1) 0 _ ",1"""'" d..l . ou>r ¡ n l ....t .... d.. ,. ¡...ujc'J.....
(:l} :la vL....-va<o¡ "" ... p.-..:ti ... dao 1"''' ,,110h ,
En j'·Il ..rut, la eurioeida d CI1 (>1 nnuwuno "'" ma ni ti*"'lla mil '
('110 m(' IIOli1 p rol oll¡:oda q ue la dt'l ho mbre " "
IIIU....II1I11 oI"uilell de la eu rjolli d:I' ¡ T::I¡UlIlada.
C.. mu 1:1 UI.·. wiull It.ter vieru- p".·..;I; lIlt' III.. .... la f"rml" ·i•.,,
d ,' 1,.., i,lt-as j. ·m-mll'!< i la a""'.-iat'ion . l"'ji r-a mente ¡;f" d... ItJI'f·
. -"la.. fa ' · uhad..lI .... E"1"' u" nl ff' '' d'·"· l1 i<la" .. u su d..,... nv. ·I·
VifUi" I' I...
El ll n llll' ;6I1" .1... UII e. lud' l l ...., ti .. id.. all paeu.
c ula ......; p -r.. a JK'lIól>\ .. ucuta jo·.... ra h."1l mas humildt ,,¡
i 111111"'1 " 1,1" IOltll all.'JI'. E'l f"lIl u. ("omo e lll.od¡¡lllall mIl
lI ir,"'I;" 'i unell d- su lI1t'lIlal j.I:\l I, 11 0 ,Iifi "l" df' 1011 VIlt'h1011 in
r" Tio. .. i ....mk h i1iza do'il,
K..I¡¡ h"':' I' ;Id dad pura Ior tnar iol.-a" l'· I... ,." I...., ....n(' .le
no p..tI,·r lIt'I " 1rnr irh-almento una u \' Ilr ia ll "un1iol ll,Ie" I,n-II'
ta,I" " 1" ,r l••" "hj" l os , 1<' In" id" m'
t In l ina r illl1wll1" Il U" j"lI<' m li ;l;,u' i",,,' " ""11 arhit rari a" i C' oI1·
I II M"'I ,
En ,,, 1" II¡{w, ;l t" 'W" U". lu!! 1l' l'/lIillu,.. j" rwT;II,'ll «on """ ;1""'''.
A1 r-on II'Jll'I" 1"< ,1",'l.111 " 11 "J la l. ,lO 1"' 111111'1 ' " t'<lrl"' "P" Il<l it' ll lf' Ma
.. hj' ·lo" i lHih+!lIaJ,·",
No 11 11·' '' ''" 11 11 IilJl ilóltl:i 1.I1' l i lll,1 'lO,m,¡"' '''i " r
1,," j,¡" ,,", "11 p.u-tlcular pa ra 1;1.. :,lluda t'Ímll'>l ,·"m plt· ja...
ena de uroucrou r....rt.. d. ,,,,·uhre djslill t;1Illt' 1I 1"
III! r(' lal' ¡ollfOOO i 111 " ui f,' rt"llt'i all dr- tietupe, 1" ¡{IIT, cte., de 1"11
ohj l' t...l. l it· mi" 1I 1T" " lIIall .·tk a z lI('-JI. e l aet....1..
atend er, IIU'¡u r f ...r madm. i u nid; ,,, r''1I01hani u 1:111 a......-iaeioue....
Ad••ma....·1I t'll all lit'lJ<' p<I Tl ie iva l'i l'1l iUlI,,,rl :1Il1.. 1:1 m.. m"Tia
' 1"" I;l.Iu"i'· 1I mani ñ....la d.·h il "" e1 ill,lij "1I1L Ellltl!' ('I\U""'"
¡,,"uyr ll .·u 1.1 i nh ahil id;).1 d..1 IHatl"" " " polra f' IIlt'Í01,, "!'l
d', 1:1 a ......i",.¡ull.
I·...r lo i UMUtid" ,II " i !'Up<"Ttir i' l l d.' IIU" lall
. 'itlt" i:l"i" /lC>< ' 111" domi ua n <'u II U' ''' ''ITi ' u ""11 f rh' ol r¡1I i
e .ta " l.....
AI::UlWIl ('lI,"' Tilll' ·u h... h...: I100< '''11\ n... . pOl' ·"'''' " ,lult"ll ¡ Ira
b Ij"t1 1111111 lliSlc 'll 1l dM, ,·rn pff' lI. Ii <!U!t Pll 1.... cok-j i.... ,..... jÓ\'"
1l<"S i lltl ij"11i 11l udolarnadc.... pa ra ";tt"ur alr; uua l uz "11 .. 1 1'1'\ ,.
h lr-ma dI' la ;.I,<o"¡ a"¡ u" d.· las i. i('"Ill, dan i nv.. ria l.It' IlIt' llte
- 1
08
-
escasoe e negatí voe. A, l, COIl d illeu lt ari ee ohtienA
<111.., por la e u;tlidad recuerden l"1 obj eto I m:l8 aun por e l oh-
j. 'to, la eualldad. Otro tanto 8U('AOÍ1!' eon 1M' UlIOeioeionf'S d... 1
,,,,<1.. III U. IlIIorte. de l. parle al 1000. <I p ol>j.' to a ac to. de a("IO
a oh;"lo. P(l'. ( 1\
Su J...reepeionee uenen sie mpre un l'aroU'tl"r r-one ret o.
So' tlf' j..." ver, PUN, au diñeu lt ad para t1....prenderse de 1,."
f .. rmlll8 mall'rh,ll'll de la idea i pleguree al habito de la nbs
1",,'(' ioo elevndn, porque f"!I una operncton mental que de-
mali lla un inaecesibl e ,. su lntclljeneia. Sus id!'...
a tml rnr lo:lll no IIOhn."!l:II"'1l d... un gr ndo ¡,ri lll ,'riO.
lo] idioma .1or3 U('1I IlO carece, p.. r con ..i,t'ui" IlIC, de le rmino.
(·nrreepondil' llIelI a id. 'a!I abetrnctas el evuda e.
A lall pn1:lbrn8 arn.tracLu 01 ,' 1 ..alltl'lIallO co r responden ..o
" 1a rac... nuo fra_ ' Iu" 10<.' forman d.. r "la nm rll' r:l:
Bo lit l:ul _ rti..... l, i N'IM.. tbuon ('o n UIOII 81"r ),
Intr-lijl' nt'i a_r tf"' .. 10ncol4g.." ( bur-un (, :l hI'7':1 lI1'r " ten er,.
11ulzur :l _ r,...hjIlY..14 (dulce w-r].
1l<,.. (r;¡llll' r:I "" 1'),
t" ll id dad _ r ,¡", .. d UllgUIl ¡ l.. wrlll , '0 1111 ·1,
_ hllrd, j dll1l9 1l11 (ma l:I ,'oM ).
Ilru j,' ri a = r<l/r" ,I N"9"" ¡('0ll-;1 d, ' hruj,, !,
\ ' OZ """911" ucue una ncepeion, pUM! e quivale
I'.... l. ruaun, ll:ll"orllo, u-un to, novedad. n••licia, ('l e.
Ot r.. l'1('''''''' 10 01.. la ,.it.1:l mental <i(' [ ind io 'Iue Inneionn
,..." m.. -u.... p -rt eceíon q ue en el c-i,· Ui1.o'ldo l'1I la memnrin.
Sabid.) l'tI que ex isten ent re la!! llup<'riort'$ i la 9 a t r::a
Ola"'", d, Il'r f'nl'i all en la fOlma de 8U nl ('llIorill. 1.. '1 pllll\tieid;,d
d.. In" "lros lJerd OllO" t la all'll('ioll, 11011 las que la
.-st.'1 hl '1I. Ambos f;l(' lol"('.'¡ (',;.1;\11 l"11 fll \'"r 01 .. 10lI pueblos
...ve luctonadoe,
J.o!I en ' 1)" 011 praetf c•ndoe en lO!! ro\rjiO!< del sur a('rrra de
1::1 inl('nsidad .le la facul tad retentiva, permiten comprobar
'lUf' en la ll reci taeiollf'!! de poe slus i otr-os r jcrcicio! loe lIil1o"
(1) En ,.... p.....uead... pnr .,1 i ,",,"no p...f......... ¡ó....nn
.......,..h.....
arnueenoa apa recen como tnrenores a los de cnjen español
o de otra naclonnlírlad (1).
Las impr ealonee no se fijan pues en el cerebro del indijena
de una maner a persi st en te.
El con j unto de sus recuerdos se dil ata muí poco mas allá
de 108 hechos fami lia rf'S i r ecientes. Ln buelln del pasado se
hur ra mu¡ pr onto au re el inte rés de la act ualida d, por lo
cual 110 puede r ecordar una serie de re presentaciones men-
tülee o de reminlcenciae his tru-icas. La s luchas nrmadue, 101l
sueCllOS de je ner acione'J preceden tes, quedan par a las que
!liguen como recuerdos vagos e inciertos.
El poder de retener se me ntñeste vigo roso en 108 deta-
llea, en lo relativo a las per sonas, a 1011 luga res i objetos
ai slados.
~ o conser va tampoco la nocl on del tiempo t rascur rido.
No tie ne idea preci sa de 8U edad. Al inrerrog ársele sobre
este part teular ma nifies ta una lgnoruncla complet a o sus
datos udoleoen dr- reaaha ute inexact it ud, Xo aci er ta igual-
mente a lijar " 1 t iempo de los hechos pru-tlculnres gr abados
en su memoria.
Hahin an tes t quedon todevta !"lI tl'" los arnucanos iudivi-
duoa de memcnn su peri or a los .lemne. Tenían la profesión
de recordar las [enealojias de lae Iamll las en alguna s re u-
nl cnee, de pronunciar discu rsos, narrar episodios i t rnemitt r
mensa jes de un gr upo a otro.
Se tes üdicst ruhn en el ejercici o de la palabra desde la
infanc ia, tanto para perr ecci onar la memoria como para la
correccíon i éutas¡e de la frase ¡:!).
Ejerd :\n sua tum-lones de hllhlatl .. res sen tados i a veeea
al rompas ' le un tambor. .-\.UU' j UC l' ra ocupar-ion de Lo>! hum
brea, no es tahun esr-luidaslns mujeres. tlo7.ahau lodos uuu-.
('lUlas constderactones públicas,
El qll" pron unci aba discursos <'11 los par-lame-ntos, entr e-
(1) Ob" 'T"II' ·¡"" ". d..l llulor ¡ daToo _", n¡n¡.trll'¡'" IlOr """·.Ir...d"
,·"]pji,, . ¡1I.l ij"" II"
(2) l ;"" zal.·z dI' ~ ..j"r a, HrJ",ro lit la ynrrm.
'.
erce. nllllrimOlliotl i reuniones r{um''IIllO·'UI " 'nia "1 nombre
01l' A.....I'in. {.Il' 1t ....MpiM, d tscureo.. (.'1\ valer ('lO
li t iel) p.... n • •·1 iudi.. t'1 ,.,.tilo 01.. It......pi .. "oo!l" Y("", r la me nlo)
por ..u eut.. ...;o" ".,hili,·a. 'IUI' ..ondula eou 1.. prolou-
u dO' lA úJ I¡mll ,'ocltl <1.. COI.ln Ira.... lil a.! o m éuoe
co rnl ,I.....
1.oOlI ' Iu,' hf"("h. pillOó.dOlJ i l"81""ialllle llt e 1;111
biolrrll fillll de ("lI(·iques, Ole llamaban nliri'. r .. , i(" ...in, ami-
/l;"Wlmt'IlI" I' or lo '"ORlUII ••.. IlII1I"U1 rt"I.lII..... d.' pt'r&Oua-
jN. It'''t"f·... EfI U'(' U"lliólJ\ tnmblen :lo 1"011 " uO' n IOll
(..J ¡ d"lIuimalf"8 o IUit05.
R ," oc ia ll 11 lo" monsajer.. " ,,("0r "''(»1 1'011 1;. dl"'lli¡:-mlcion
dO' fr. • ..,."..... , Iuucio nes rt"" (""lian IIlllyor illl¡:oun' lllcill 'l ile
108 011' 0" hnblad.. res , P"!"f¡1I" de la lid,·lj<l ;u¡ ,l., su memer ía
df"llO' n, Hall uu ec ueoto de ;:"1lt'1T1I , unil llOli lit';...-iou por per-
j uit'i O!< o un convenio de Ulatrillloll io,
.\ 1:. f''<'ha han ' It' l..a pa r' ....-ido ("01110 olit' io lO!! oradol"t'8 i
r-runi ..ta ,. d(" 1011 ¡:- ruI'f>I!, pero 'IUN.l:lII " UUlO ill t.· r Illt'liiari ulI
ind h' I>t" II..:ohh·jt 1",. ros.
Cn jU""1I ,1" la raza. conocedor ' · .'I: :II' \ ¡'..i mo ,1.\ Illll eostum-
de 811 1'1I <"hl". dll "''' Ia'' notk-ius d, '1 q u, ' n'III'{'S!'1\(¡1 la
111la "1l1' 1"f'lIion d.' la memoria i lltlij,· na.
- Entre 1, ,,, no h.... i servk-¡o ,11" e urreos. t'ara sub-
8811ar ....le in"oll\"' lIi<" lIll' , ca <l a C1lt' i,¡uf" til' ue un jóven mu-
puohe ' 111" d, ·I.., lI.. na r rf'<lui1lil "" lndi ..I..·l1 01.. ...bl,'ItI: lU"i b UI' na
1llf"llloriM. mui hu.. n 1t"lIlruajt" i mut a l, ' nlll .
•\1 Itll'",:fr.j 1t1l'''lI'tfr.r-• • mdio jó....n, 'IUf" curnph- ''''11 l."'¡';¡'¡¡ c ua-
Iidad.... ludispeu..... hlf"S• .oe lla m a lt..u ./M.... l."Iu¡',ari."
.. li"IlE' 'tut' rt"I,rotludr lit"hllf"n1f" el mE'UlJ;ljt' ;1 !,;l pt"l"lIO-
na a 't.w ' -a ""''''jallo,
('uaudo " 1... srreo 11<"1:11 a d...1 eaeique que debe
ret"ibir ...1 UI t"I U!';I.it". tiene que df'ol"i r " U pr¡IIlt'r hl¡':a.r. aSoi
I'Orr1"O del cacique .s,. Tal ded:lladon la hace cuaudc t"iI
conce-ido 111'1a person a lO quien " 10 a viaitn r, Cua ndo el eacl -
qu.. lo 1116 "i"l o ¡....r vr im" ra H'Z, d.,I,, ·!" ti.. preguntar -
le por la r("'ltic"'I1I'ia i eutónee-s. (' 1 lnter s-ogndu dice: a:\11'
manda un ¡.:rlllL <'.ld'lUe 'I 1l<' vtve ("JI , •• _ .
- 31' -
En " íllla dI' p>ltall lle-:la rll.ej,. ,,,," , .... 1.. ;¡' Iloriza p:m l '1 ""
!If> ' 1' ''' 111011 ''' i "'" lf' pr eeunra por toda la familia <1 ..1caci que
amueo ilí Imi e 110 na¡ nuevaa por 'lit tt orrn.
El eurreo, tiene 'lul' h'tI' pf IlIiI mi"mall
11Il'! i), 'l'!ptll' ,1.. I'>lt a e{'"" monja i de ha..... r 1'I' ('ihj ,lo a teo pa ra
el pi ('OtrBO dil' p eu areu e a . el 'lf..
h.•hlnlJ.I,), "1 cacique fl ..be !'l<lllr mil i III"Ufo, i p ara ma
ni lest n r .....1.1lu .. nr-ion, t i.'u p 't t"" d.....ir r.'Ida "1':& '1' 11' 1'1corre-o
V Ol a hahla r d,' otra eosa: • l uce la \'f·r<la.l, m¡ \'i pjo am íeo-
O hi.. o f'!'('1' lma lall lIij::'llif'lllE'll ' .\ "'1es, 1'''0 es,
a llí .. f»Wl fu,-·, N e, _ Cua ndo ..1 ('orr(".. li" IIf' I..,r objctn pedlr
al ('.('i ' llI {' LUlO' df' h ij a". el " 11 1I1..' lio rl..1 di!ll" urlIO
die..: .!'i MI Il Ji amig-o , 00 pUNJo p"ul' r níueuna di)l " ult afl :
"e t·a..a r,i n •.
Una \ '''1. ' l ul' ..1 mr-usaj ero lla com-luldo d,' ha blar. ('1 ('.1·
d ' ltl l' til'l1t' ' tl'" cont..stn r pllli to \'01' puuto.
J"' .. en vist a (k 111 t·(. III l' MI I... ton, ...• üeapide i se
VUl' I\'!' ,·a utlill .I(lla . muchas veces, I1 fin <1 ,' ' 111" no se le olvt-
de. t: lla v.. 1. 11";':.1,10 a ea sn ,11'1¡'¡¡I'i' ltll' ' IUl ' Io runud.... tieno
' Itll' mn-rnr eu primer 11I ;.::\ r lo q ue fu.' ¡l I l<' ('i r ¡ ton f;(' g'lIida
1¡1 cOnl f'Ml/w i·l1l . lte muneru, ' Iut' i.l ¡""...;, ('ad ' I"!', pur o!'
notar f:it'il olO'lll" lo omitido.
Atlt' mm•. ¡'Ml t' te pregunt a poI' la dI' ('OIni<l a q ue 1('
"¡I'\· I,·fOll. ¡)I/<',, ......e uu 111 l't"!-' ut IU' i<lll ' llIt" 9l' d,'1 CIll' i' l lt<·
" 11 f"!ll' hoo,:a r, lit' le s tr ve a
:-,i 1"' 1' ('11-001'1'\'(1 "" oh'id" al:: o I reenrdúndolo
lo dice, e l c ll" i' l ut' t' '''' lama: . mi arni::o no .-1".1:00.' ""'.
mr- yn mil i ri eo, IlIlrq u.. <"1 eon " o lJ lIp 111" un de
UII " II,'I'I u,- ' 1ue " ('he merec.... r _ . n. eubre '. o h¡t',J: • •:"1(' ca -
ci(l lII ' ,·rt'(' rll '1'1" ,"01 p",hre r-omo ,,1. 1110' l'tl\'l a UI1 emísa -
río l'ln Ol a".. .
S i ,,1 ,,¡.IoJ, cae tq ue. lIola eou fa.. ilhlad esta s Ialt a s eu e .
Ult'n ll.:ljl' ro. no coute-an. i 91 1" 11+-::11 a hace r, f"8 aietupre t' l
h' r mlllo" poee cor tes es. [)¡, modo ' 1'''' pu l' 1" ('olllA'8Iaeion se
puedo llah., 1' lIi UII fUU!rqHf'H 8<' hu °no pcrtndo hieu.
El euvtar a er re caci que un emi snr¡ c mal o t'IlI UI1." de 1¡¡ 9
"" 'UII:U q ue te puede ha(...r ent re ollllll. POI' 0lJ0 108
- 371 -
IONro i gtilNftI , ríee , 16 e8fut'rzan en tener emtearice .
cacique tiene como buen emi8llrio a su hi jo, es
mur eonslderadc i re!lJl('tado por todos, PUN demll8 di-
",n: _E.te N eí un ícc a quien debe lIaml\rat' cacique, pues
t-I eonua . us 1('('1'("108a su hijo i nadi e mal ... be sus pensé-
mient08o.
Lo- ("aeiqllE'8 que no tienen hijoe I desean poseer ma " o
rtK.-nOl OOrtl 08 emiMrioa, ensenen este ofl.cio a sus eobetnoe
o pariE'htN lIlM eereano&.
Cuando E'8tÁn chicos 101 hac:-en aprend...r con " discursos,
ruand ánd cloe , II\fI ca 80lS \'"ecin /UI a pedi r En ee tae pe-
ucton ee uenen qu e pcrtaree tal como lo ha cen 1011 emi sariol
)'a formados, DEo eera manera a pre nden a hablar mul bien i
la D1t'moriaadquiE'fe IU desarro llo paulatino.
) Iall O mt>noll a la edad de ocho anoe prtnr-i pian los caer-
quee a enltP1\ar .. IIUS hijos el otlcio de ecr rec. I Ie maner a
que a la edad <le dtecíoeho anos, que es la que t<e exije n los
{'mi(l.u ioll, e8t..ii.ll aptos pera ejercer funci onl'll.
El caelque (IUI' man da el se llama i ct
'lil e lo rectbe hru rk u/ m" H!Jú .
Para compre nder mejor daremos un hllf'r'l rlf'fI i s u COllU';¡-
taeion.
Un ea elq ue ma nda a buscar IIn cahnllo que 11.' hayan r e-

EA nN'f"l\idad imperiosa que el cacique di¡;:,a a I U
la a eubal lo i lo accmpene como a doe cua dras de
distanci a, deseendote un feliz ,'¡aje ¡ un pronto regrese.
El emisario sall'" a eelope tendid o hasla llegar al lu::a r de
tIU desti no, deteni endoee IlÓlo ffi 108 erroyoe i donde otras
net'E'8idadt"ll se lo exijan.
La dada all.. f'8 del te nor si¡¡ruil."ntt': - Ha ee
lDueho t iempo. mi ami go, s-ino a vtsuerme I en medio de su
me ofreció uno de sus mas hermosee caballos,
di ci éndome, al mi atue tiempo. que lo mandara buscar cuando
quisiera,
l'o r f'IIO .ahor... en vtoíe, buen ami,lto, mi emisario a fin de
que, ti ullled Iq ti e-ne a bien , Be (lin 'a mandarme el caballo
- 373 -
reg ula do ta n si nce ra, tan amistosa tan espontánea-
mento-.
1<:1 Int errogndo contes ta 1'11 108 térmi nos siguientes: «Ha ce
mucho di una visita a mi amigo i le rf'l\'alé el mas her moso
de mis cabeuc s. Por eeo, ah ora, cumpliendo mi palabra, le
envío, por intermr-dío de s u emisario, ('SI l' buen cabal lo.
1<:1 regalo que le he hecho es prueba de la amistad sincera
que nos li.e;a, libre por consiguiente de ret or no, pues nunca
lo admiti ré.
Ha de saber, mi buen am igo, que te ngo una hija que hace
magnt ríco « que aoa i necesi ta buenas vac as para la lech e, i he
sabido que Ud. pOSel;' va rias de las que agradan a mi quen-
da hij a,
Por ot ra par te, le mando como le digo, mi buen amigo, mi
mejor animal, l le ugmdeeerla que , en prueba de C!l11 nnris-
tad que nos uue , Ud, n unca vendie ra el bonit o ca ballo oh-
sequlndo•.
Aparte de posec r el huuqlJf''' todas las cualidades urrtbo
mencionnd aa, ha¡ que agregar la de ser un magnifico JI""/U'
("1(", saludador,
['eultlc" es un saludo q;¡e un cacique ma nda 11 otro. Cuan-
do (\1 emisar-io llega a la r uca adonde va en comisiou, la..
ocupnr-i ouea ..e suspenden i la. jente oye en complete 8i1(' 11
ci o e l diAI()g"o ' Iue e nta bla con el jefe de la f,'imili.l.
El mi smo tnt onnante de los pnn aros antertoree, da es tos
de ta lles del acto de saludar NI Iormn cnr'ltica i estra ordi-
" ¡¡ria.
•EI ¡¡'mlucu(e, visit ador, como el l' elltllclIllgd , visit ado,
al fin de cndn fraile o de cada sen tencia alargan mucho la
liltima \, 0<'11J. Cuando ésta se ya a pronuoiar; la voa se pone
muí vibrosa t eouora.
Un araucano que habla eu idioma en tal estilo i con tanta
11I'1'0g-a nC'in, "S denominad o por sus r-ompnt riotae t "tel", 1"'"-
t 'H'u(e, mugnlñco sa ludador, visitad or, i es res petado como Sil'
bio, como hombre rect o i juicioso.
1.08 ma puches al hablar del peut'j('uj e dicen: . Este man cja
la lengua i muncju el [utcio - .
- 3H-
}J . .. . r'l." • ..k h. · s aber el 1"", mul bleu, pu..& ee e.o.l a
una d.. ("u.11¡.b,l..,. ma;! rf'>'. 11Ialll d.' 1 ..,n illar io. ( 1l.
1" ' ""Ino ria . la imajinaci..n "' ol ro faetor Importan
le en pi m('1I1.111 del Pu... ltl dl1iloi li<"af)jol'
1" raza "111,..10lIl li potJ imaj inaliH'8. A,;,' ua a la vida illl eh...··
ruat , ('O'" una lIlf"mor1a de hech... llf-para.I..... CO II 108 quO:' IlO
h. U....ado.' f<orul." 1.. no d..1eonrro l
..... l a f'lIprr:f"'neia para modf'ra r 'UI f1f'l·ioll .... imajinati\'a;¡.
f.lll'lkll un 1,;, exnuberaneta d.' 1I" Ii\'id ad i maji -
lla, i\'a dl" Jo p"f"bIOll in f"r1ort'S ('(0'1",10l" (,()1I('<:'pIOOl qUl" cua-
,Ir. n pl'rff'(·I' l mf"nl (' al estado IIIE'111111 d.. 1 a r.U<"IIII". • EI E')[ .
(" t"Nl d.' imajiuar-ion depende mucho d.. la m" IiO" dari dad
de- las ".·rt't"' ...-iones, que se t rasromcm .. voluntad, mas f.¡-
ctlmetue. una e r otra. SE' W' lo qu .. I'f' quiere " 11 In ' Iu(' ..."
("01110 la f..r mll de la l Iluht'8. / 2 1.
1"1" ,¡.. la imajinar-ion nllll ruene o lIIa ll li hr .. ,
(·orr''llIl< 'lld' 'lI. l)u'' lI , a la runyur dr-hilidnd d,' esplrttu.
podl,r d" Imnj inacien, Ir) If' i df' su irrl<' lijellda de
h Ul'f'a r 1.. ' 11 lO' 11 0 r-oncee pvr 1.. u, 811 IUJC¡,m de lil
iruiij " ll ,1<' 1011 (lhj" l llll. que ¡mima ¡ 1"'l"llHllili,·n. crea n ..1
ineainto 11.. lo nmravütcso, '¡.· ll·ua l ll d"ll desbordantes
r f' j' ''''l\< ' IfIIU'i''ll l'1l mirieae i r l' Hjiotlall. <.J ,.' mons truos i je ulos.
m"1l ........mpr eude que la huajiuaelon llrilll l'aua 11 " ha 8;1·
lid.. <\,. UIf mterí or . R..aliz,n el i nd io 1Ic!'''' ,1.. imajiUi' -
ejon " ' I' " odlU'lh·a : rara , .(' :r; i1t'lW' II la (·rNld"r1l. f:nx 'a (:í.C' il ·
mente 101" impresiones JIl' rt"ibida.t : pero 1<' falta c;IJ>;IC'i d... t
pa ra perclbir los hechos a lf'jad<lll. para "¡""afll(, 11 la 1I000ioll
d.. caU"8 ialu m.. nirt'>lta t'i oue.l de l 11M.. i del peusamtento
p4'('uhuivOll. ElitE' r esultado .010 se IlleallUl dt"8I' llf":ll de una
Iarl:'a evelueion plicolójica..
t:llIlllpud..• juz,¡:-lI con la misma .Il"li ' ·idll.d d.. lal ;aZi.18
('\·oIu.·ion.,I..... pero 1111 ju i('io i 1111 m:wuf.lll ie,l(o no son fa -
eult..dPll d.. n-d('l:ion ,
( l l 1"'1_ ,.;1 "" ....'Illrh.. PO' ..1;Jo·"" ....m••li.l• •1.." l !llIll,, ·1
M.I1'¡lIil ,.f, 1 1 "" la IKIII. lidad d,'l ...,l"jio i..díjo·". d.. b, l l i. ;.."
1,, 11.'1.... d.. M"III..loo...
( :!) ( ;II J-." d
,- 315 -
.l i!lJltllm . Ie los lIlahwiil l<' !\ hueh- c tuales, "U (' 1111-
t irlad i "llli d",J. que lIC,,,' ,¡jla ll pa ra ,,1 IlJa)' Or <l ..
del pr-usntuir-nrn. ,11',lm' ,· j' 1II('!1 no prodru-en 1,',jil' ilS i
Jl" r"l u" laa \"(\ rd lll l...s i lo!! prhu-ipics
jenernles no íutr-rvíen.. n (' 11 >l lI illl d ij"llt"ia , Ta IllIHl('O iudur-e
r-on " " l'\l ' za , I"l]" l' IJil1l10 11 " " 11 d... l'j f'l'dlar
bieu la lllldllll ,1,' la l'all!!llli fia' \: !II1 !1 lwn "' lwiom '>l, aUlll lu e no
enn-e eu ¡j I' i ll ll'll !li dad i prontitud, !lill relnclon
d(' eoord ilIac' i, ur, .l ,¡" rna!l, 8U>l !Il' enru ('(('I"iza 11
por In f" r t uifa>l i sll pel'l idalt'lI.
La <'RI';I!!" Z lit' eOlHwill1i" llIO;¡ i 1'1 llsimil ;¡d" ll iucnmph--
la ti" lro!! que l'u"" l' , orfjinnn la l", hn ' za dc es perir-ucia, ' Itw
i nfluyo r-n !l1I!! r';¡dndll i"!I.
Le fa ll, l a !! imi!lIlIO lit Iaeultnd de luhlbicion hnel.....mal,
,¡ue ce rrija la" COll!ll'I'U" Ilf'ia !l lit, la irrerlcxion.
Si "llll"" ll' :lll O t' a p' l z d,' rueon.unícut o pnu-rie o m..dinu-
t e e l au xil io ,le 1J<'!'("'IJci ul1I' >I l' hm'lj' -'11f ' S ' IUl' ¡" »irveu de 1"1'-
mi no plll'a l!PuIIl' iI una r-oncl usion, 1' 11 lu tocante ,, ¡ (''' I11I' \¡' '
jo, ohra I'" rnhi lla dn dI' 1I 11ll1l'l''' de o" ""I'\' llt'i ol1 (' " ..
¡d('a >l, " U illl ' '' ' l1 pt' k nei a '¡I wda dt, lIl:JIIíti l''' ¡U. :-;u ruzoruuuien
t o >l i rnp lp " ll rer-tifiueo; H' a¡.roln ('11 llll a lIt,la lli n." :ciul1 " in
d" ll\'im' ioJl" ":l i d"m. " " l'rl' la l i \·a>l .
En el !lirl " 111"aU,'a llO, como " JI t-] d,' 1", la" las socíed.nte,
1\0 ,, " (' I:lIl la,I,I!!, l1ul;l la prec oeidud intelectual. 1' 1I za
indijeuu 1I,'¡.r1l m:lll pn ' ILIO '11I1,' la s upertor al termino de
dCl!< ll'l'ol1 o me nt al. P" I'Oa llí §f> eMaduna, "in uvnnz.u- lrIu('hu
en r- l res te de la v ida
En la ('fllp"l h 'i lia d .u-aur-nua 1I1' encueunun por cierto t i-
pos illl,' I" (' lual (>>I vnrlabl--e, IlI¡:UlIOll qu» sohrepusau elnivol
ordiuur¡o dt,l'l ruzu: mas, ('1anáH!lill hecho hillllH aqu¡ corres-
pende 11 la jCIIl.'ra lida d de la 111:1;1;1. 1. ' 1>1 dispoeleloucs pstqui-
,:.1.8 eom nue s o ('1 modo i¡¡lwl ' Iue neueu todosloe lndividuos
de {'om'l ' hi r ¡ ,1" eoueider'ar 10>1 l!peILo>l, d:m a lns munifeeta -
cíonee inrel..r-tuales tal nnítormtdad, que ,llf er(>lIl'ias d..
gr ado 110 u pn recen t un nomo en IUl,1 ser-iedad d -

El progreso 11(' II! t'1l za " 11 101l tli,¡l il1lVR ¡lllP,lCl o8, lm debi-
- 37l)-
do marchar en ecncordancía con 8Upoder lntefeetual i df' -
eenvolveree, en conaecueneia, con eet rcme lentitud.
UIl rá pido examen del es tado en que se encuentr an al pre-
eente 8US enaayoe a rñst tcos e Industrt al ee i 8U8 conoci mien-
108 de ap1icacion prácti ca, contribuirá a complementa r laB
constdcr actones jeneralee espueetae .
Las producciones arustícae del mapuche no ha n progre -
sudo con el tiempo i el contacte COI1 la raza euperior. Se
(·Iist.:l. liza en 8U forma prtmfuva.
Falta al indijena la aenslblltdad bien dirij ida, que f'R la
condicion esencial del espírftu erusuco. Todas lIUS tentau.
vas de arte se hallan despro vistas de sent imiento e irnnji na-
cíe n creadora.
Xo carece de sentido gr úñoo, aunque por falta de ejerci-
cio no ha ten ido oportunidad de desarrollarlo.
En IIUS temas de dibujo 110 se inclina a la re produeciou
del reino vejetal , prefiere In humana i la animal, siempre
como se pr esent an en el medio indijena. En los obj et es an-
tig uos de piedra , en los mangos de re benques i adornos de
piara, ha grabado el indio i gra ba todavía eu propia figura i
111. df' vaeae, ovejas i ca ballos.
Escasas son 8 US dfapostclonee para el tallado en madera.
La reproducclon de la figura uumnnn, como se 1m visto, re -
sall!l. por la tosquedad e inexactit ud de III1S lineas, t ruamiti-
das de jeueracion en jeneraeion sin el menor mejoramien to.
Xo conoce la pl ástieu o modelaeion en greda. Una que
otra vasija que imita algun animal, no paaa de ser una figura
Inacabada e informe.
La músiM vocal e instrumental han perma necido hasta
hui inferiores ( 1).
1":1. 8 cancioneenrauca nas Iéf o gúl l, que consti tuyen la poe-
lIia de eete pueblo, no han es perimenlado un desen vol ví.
miento rea l, siguen re produciéndose hllllta la saciedad en 8 U8
cnractéres antiguos. Estas canelones, ahora como én tee, 11 0
eetá n sujetas, ciertamente, a acci dente métr ico alguno. Son
- 317 -
frases que al oido del indio ha n dejado el valor de la pros a
i que se adaptan 11 1 compaa de 108 tneer umentos. Nunca !Ir<
declaman: siempre se cantan como las ccmpostcrcnea de 101l
narredor es. Est os cancioneros lW llaman cn la 1('lIl\"ll1l gÚkli _
tUtit (("lIntor) i también ngtnpi n (sa ber deci r ).
Cuando llegaron 101l españoles conocían el arte dt:' la cer á.
míen . En eeta época prmctptaba el tej ido. En cl pri mero
llega ron a ser hábiles arnncee, tanto por la h(>l\cza de for -
ma de las como por' sus dibujos en color i la comhi-
nacton de SUl:I lineal! rectas, d(' exact itud admirable a veces
en los detalles. Df' tales perfecciones del arte lndij enu no
queda lIino ('1 rec uerdo; las ohrus de la alfareria contempo-
ráneo prr-seutan un as pecto vulgn r i de ord ina rio tosco.
El tej ido ha uegado en la netunlidad a su mayor ñorect-
mient o, bien que SUlI medíos de elabornelon conunuau eteu-
.10 primitivos, t-orno 8" ha manifestado en IIIt ca pitulo nn-
reríor.
La ro nteec ton de ador-nos de pla ta i trenzado li t' j uncos i
eorreaa, SOl} indust rias que se mejoran. El indio
se manifiesta en ellas corno trabajador pac iente í labor ioso.
"' Ul' 1"3 de 111 a¡;ricu lt ura, loe mapuches no eur-ntau cou
ol t'lI indust ria, ser ta i ecoucmtca mente establecida. A pesa r
de es tar reconcentrados t odos 108 esruersos i las lniclat iva a
1'11 aquella, los pr ocedimieutoa permanecen luvar-inhlea. SÓ·
lo han ado ptado al¡:unoll la tr illa a múquiua, que pngan en
en las propiedades vee. nas, Los tnatr umentos de la-
br anxa, apar te de escasos, no han rec íbtdo 101' últ imos ude-
luntos, por lo q UI' resultan groseros los tr abajos i ordinari os
IUfl pr oduct os. Pocas \"(' CI'S salomoademas. de la medida es-
tricta de RUS neceeidadce, por lo comuu no bien pr evier as.
R UR idea.. sobre ladlvlsicn del t iempo hall per maneci do
IHIRta ho¡ r-n un complete at raso. Xo poseen nomb res par'a
, 108 dras de In semana, que detlil\"lIall dl' este Diodo:
Lúnee, '1u.;'le antú (un sol o un di a l,
Mártee, "p ll Imlu (dos dme].
quila (l" tú (t res d¡as i,
Jnévea , meli anll¡ (cuatro días).
- J7
8
-
Allí lU" lll'íOrJllr. hastn 106eíere de 1MlIt'm;IO'l.
f'llO'lItau I<lI' meses por runae, l"n m...., dtM\ tn'lI, ete., co-
l"tf'l'p<'nd 1I ,. ",,¡oie rNJ"''' (1I1IfI IIlIIfI '. ;1'. rNJ•• , d' lli lunae' l,
ete. n IU'_ "JI) _rl "'JI. rM,I/rH uícce ItlTl'IIJ'.8UII4ue
la It'rJl:ua m.... netona espaeio de nempo {"(.n ..l n-rm íno
'"I""U.,jiU" l"'jPron a Chil.· 1011 l"'ruanOlL
l"I'U.. llllI 1....la\·la otras d..uominllt.'iollO'll '1111' no se reracío-
RIlD con m""iV06 llsIrOIl,;mico;¡"
U.JiI'tll umea ti" eo....'CIUl.il I.
l 'jll""1/"''' se dice i¡:,ualllll"ntt'l por la perte del "no ('11 que
fIE' ("fll ... lup· el al!lIlwl'lJad.. . m_ 01(' dil"Í1'lllhrl'.
U.al",.. r¡emlJO d.... tas J',.",.. y."' ''''M "1/". l\(' di-
ee lanlhif'1l por 111 época de I.. n:llllarla lIif'ruhra.
/{¡""¡Mg.." (l it' mllO de la ti..r ¿¡ 1I1f1rilla. p¡¡rll" del "t.. no].
1'.""..... (riempo d.. las Iluviaej.
..,, (c ua ndo brot nu 1.... Jirho lt'Ol l.
....1I/.../ih" ..H;. !ll('d it> rtla, "''''y; tI",,¡ (mitad del dia l;
tanl.... , ""11 " ..fli [sol baje ). Xo('jlf', P""; mmli a noche, """y;
p .... .
{''' II"drni''lltos acerca ,j" 1.18 lII('<lida>l de loujit ud p.. r-
1IlIUi'...·.'1I 1'lItllcinllari(,s. I"ontluúun mtdleudo por j" n...... brn-
&'1<11111 i la¡r;.. II. Ha n adquh-ido, 110 r-cu e xeonnnl , la uoeion
de la ht·d¡",·a. que 8(' apli"a ct h-ialmeute en la entl'e!!;) de
;tU, hijuelas. aceptan en el eonu-n-¡.. la vara i et metro,
nUIlC1. III'H(';:lli ellt<tlJ IIltodidas entre eliOll.
No "a.Han ,i.nlt'Ol i !le valen aun ahora ,'11 1<Jfl erupos Ol i;¡la-
d,..... d.... c>',;If" dló" di"'erolOll temanoe i ll..p." como me-
didalJ d. ' c.1PM·id.d. Ahora 8(' ha j(,lleralil.Oulo et almud en
laoJ menos alrll!ladaa. On('t' almudee forman una
IlUlló"lt"a.
"ijo:.. hall quedado, por último, 1011 mapuches en su aiate...
rna de nunwrllCion, qUf' usan d•-sde alllf'B de 1.1 nf'"¡:,ada de
h," ellp.'lIiol Coneíete en haslOl dil'! i Iormnr en se-
euida num"raIN eempuesto ('00 este número.
- .11'1
quine.
"
rpn.
:1
",iI••.
,
In..Ii.
;,
quechu.
"

;
,...11:11 ". r"r.:-II".
,
pura.
"
ama .
1"
mart .
11 mnrt 'l!lino>.
1:! lIlar\ ' ·¡Oll .
Ill<lri rula.
1-1 tnari tueli. EH' .
t'fllI mari .
:'i11 r¡"¡la mll ri .
'¡l. m l" li mano
queehu mnr í. El e.
I U' 1"ala, 'a .
I. U . huaranca .
En f'1 .. 11111 ' ''Ii'mi<,'' JlOlW u-nron 1011 110m"r.... r-jento inuí
' 1110' \1I1 11:111uj"loll los peruanos .11 V; .h. , l mpush-rou I""IOS une-
mol' su "i"II' ma de eontnbilid..d 1"'1" 111(..110 01,' hik... o
;lIl u, lllIlall, 'Iui/" ..., "in du da "\ de los ara ll-
(':lll<lIl, 11" ("' IIl \ Kl 1I(' ,j " \·a ri nl!- hi lo" (j " 11111 11 01" di "lillluS ('010.
r('". f'1l lo" '11If' ... ' h :1(" ' 1I ' Iu" (''' I'I'(,''I'' 'lIdel1 al núme ro
' Iu, ' "" ' llli "I"(' Iorutar. I-:''' Ie '''' lId llo> lli!llrlllll ,1" ILIlrl U". !lama
do;¡ /,r"". "'• •·1' IUl ' conservuu 1" " 111;11'(11' 11 ... " I UI " I <l la
pa r'K la "" lll al ,i l illa ,1 dotuést h-a, i 11 );. " eimplitlr-udo lo,b vi.\
porque luu t1illlll;nuido lo" hilo... '1'1" ro>dll" 1'1L 1'11 ocaeío-
n"" a 11110 11010.
l .a " <' nllrt' p"iol"'S rrl ij iosM ' ¡" I llHl I,arh.., "11"
mt'lllall'>l, I;l ,h'hi lida d d.' slIs ;I¡,li lUri.... arl i"tic'as i de 88imi·
1;lO'ioll p<trll olro '-'n it'n ,1e idt"all . .. h'llli,l:"wUI " 11" M<1;í. dOla.\o
,1.. una lnt e h.. ·tuaHriad t':>It' ril i,t.;ld;., pern 8utll' ''p' il llt'' de mo-
di t\('a"iolJf'lI f"ll('lleia iH.
CAPiTULO XVII.
f:1 .. ." .;,,,; ,.,,,,, d..] loudor.-l.a 1'......011 1.1 i l."'i . lo... .- 1' :l
" "''' , .- El II,,,nr ¡,to¡'in.- d,'1 ...ntimi..,,"'.- I.a ¡..-
oion d.·] ndio.-La ....n¡:Hnxa.-EI jU"j(o dO' dO'
hll h... .- t:I ,·..10 " oll yu ¡::aL- L a J,.opi ..dlld.
En elite lijero bosquej o acto se loma n en cuent a las pa-
etonee l i pl " de 1011 araucanos, las esperttuentadns con mas
protu ndtd.ul, lile presci nde de lall que 110 entran en las cua-
Ildades f'lWllcl 1lles de s u carác ter,
Par a h;¡(,f'r un an álíais, aunque somero, de las facultades
aíecrívaa do una cc tecnvtdad media como la ara ucana, ha!
que te ner presente la coneaíon extsee entre la sen aibi-
Iidnd i la intelljenci a,