Está en la página 1de 1

CEIP SANT CARLES

Ctra. DE SANT CARLES, S/N 07850 Sant Carles de Peralta - Santa Eulria Tlfs.: 971335068 Fax:971335068

SOLLICITUD DUS EXTRAORDINARI DEL SERVEI DE BUS SOLICITUD DE USO EXTRAORDINARIO DEL SERVICIO DE BUS
Nom de lalumne/a: Nombre del alumno/a:_____________________________ Curs que realitza actualment: Curso que realiza actualmente:____________________________ Telfon pare-mare-tutor/a:________________________________ Telfono padre-madre-tutor/a: Freqncia d's_______________________________________ Frecuencia de uso__________________________________________ Encercli la ruta i la parada que linteressi: Rodee la ruta y la parada que le interese: RUTA: Institut xarc centre 447 Institut Niu Blau / Es Farall Es Pins Sargamassa Bar Toni/Extremadura Es canar Supermercado Marin Camping Cala Nova Can Ferrer Cam de Sa Rota Sa Palmera Can Torres Signatura i DNI del Pare , Mare o Tutor: Firma del padre, Madre o Tutor: Sant Carles, a______________de_______________de_________ MD080306
Rev: 0 06/05/11

RUTA: Es Figueral 448 Cala Boix Pou des Lle Basures Can Pep Joana Es Figueral Can Jordi Cala Llenya Cala Mastella

Ruta: Santa Eulria 449 Parada Bus Sta Eulria Ca Nandreuet Milestones Sargentera Can Miquel Pere Can Pep des Pla Can Josepet (tarongers) Can Cristfol Can Canavall (Morna)