Está en la página 1de 1

CEIP SANT CARLES

Ctra. DE SANT CARLES, S/N 07850 Sant Carles de Peralta - Santa Eulària Tlfs.: 971335068 Fax:971335068

SOL·LICITUD D’US EXTRAORDINARI DEL SERVEI DE BUS SOLICITUD DE USO EXTRAORDINARIO DEL SERVICIO DE BUS
Nom de l’alumne/a: Nombre del alumno/a:_____________________________ Curs que realitza actualment: Curso que realiza actualmente:____________________________ Telèfon pare-mare-tutor/a:________________________________ Teléfono padre-madre-tutor/a: Freqüència d'ús_______________________________________ Frecuencia de uso__________________________________________ Encercli la ruta i la parada que l’interessi: Rodee la ruta y la parada que le interese: RUTA: Institut xarc centre 447 Institut Niu Blau / Es Faralló Es Pins S’argamassa Bar Toni/Extremadura Es canar Supermercado Marin Camping Cala Nova Can Ferrer Camí de Sa Rota Sa Palmera Can Torres Signatura i DNI del Pare , Mare o Tutor: Firma del padre, Madre o Tutor: Sant Carles, a______________de_______________de_________ MD080306
Rev: 0 06/05/11

RUTA: Es Figueral 448 Cala Boix Pou d’es Lleó Basures Can Pep Joana Es Figueral Can Jordi Cala Llenya Cala Mastella

Ruta: Santa Eulària 449 Parada Bus Sta Eulària Ca N’andreuet Milestones S’argentera Can Miquel Pere Can Pep des Pla Can Josepet (tarongers) Can Cristòfol Can Canavall (Morna)