CEIP SANT CARLES

Ctra. DE SANT CARLES, S/N 07850 Sant Carles de Peralta - Santa Eulària Tlfs.: 971335068 Fax:971335068

SOL·LICITUD D’US EXTRAORDINARI DEL SERVEI DE BUS SOLICITUD DE USO EXTRAORDINARIO DEL SERVICIO DE BUS
Nom de l’alumne/a: Nombre del alumno/a:_____________________________ Curs que realitza actualment: Curso que realiza actualmente:____________________________ Telèfon pare-mare-tutor/a:________________________________ Teléfono padre-madre-tutor/a: Freqüència d'ús_______________________________________ Frecuencia de uso__________________________________________ Encercli la ruta i la parada que l’interessi: Rodee la ruta y la parada que le interese: RUTA: Institut xarc centre 447 Institut Niu Blau / Es Faralló Es Pins S’argamassa Bar Toni/Extremadura Es canar Supermercado Marin Camping Cala Nova Can Ferrer Camí de Sa Rota Sa Palmera Can Torres Signatura i DNI del Pare , Mare o Tutor: Firma del padre, Madre o Tutor: Sant Carles, a______________de_______________de_________ MD080306
Rev: 0 06/05/11

RUTA: Es Figueral 448 Cala Boix Pou d’es Lleó Basures Can Pep Joana Es Figueral Can Jordi Cala Llenya Cala Mastella

Ruta: Santa Eulària 449 Parada Bus Sta Eulària Ca N’andreuet Milestones S’argentera Can Miquel Pere Can Pep des Pla Can Josepet (tarongers) Can Cristòfol Can Canavall (Morna)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful