Está en la página 1de 1

Sembah Bekti Katur Ing Putra Putri Dalem Sang Hyang Rama

Sembah bekti kawula, Dwi Maria, kekasihing Allah. Pangran nunggil ing panjenengan dalem. Sami-sami wanita Sang Dwi pinuji piyambak, saha pinuji ugi wohing salira Dalem, Sri Ysus. Dwi Maria, Ibuning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangstu dalem, samangk tuwin bnjing dumugining pejah. Amin.