Está en la página 1de 24

HNG DN O DRIVING TEST

1. Chun b. o 01 My tnh xch tay. o Phn mm Tems Investigation 13.1 o Liscence Key hay cn gi l Dongle o Phn mm Map info hoc Google Earth. o 02 thit b u cui (in thoi Sony Ericson w995) o 2 ch 2G v 3G o 02 cp ni t 2 in thoi ti my tnh. o 01 b thu GPS. o 1 Hub USB c ngun ri + cp ni + sc o 1 Inverter chuyn ngun 12V DC trn t thnh 220V AC 2. Tin hnh o. Xc nh cng COM cho 2 in thoi (sau khi ci t drive y ): Vo Devicemanager\Port. Trong trng hp ny hai cng COM cho 2 in thoi l COM 10 v COM 11.

Gn cc thit b cn o vo my tnh: MS1, MS2, Data card, GPS, License Key, Hub USB Chy phn mm TEMS Investigation 13.1 mn hnh s hin ra nh sau:

Mn hnh xut hin mt danh sch cc workspace (workspace l giao din thit lp sn o cc cng ngh mng khc nhau), chn investigation wcdma gsm.tdc -> Bm ok

y l giao din chnh ca tems 13.1, pha di c cc tab overview, signaling, data, map, scanner, ctr & config Overview: xem tng quan thit b ang bt cell no, trm no, cc cell neighbour Data: xem tc download data MS3 Map: xem v tr hin ti qua GPS, v tr cc trm, cell..

Ctr & Config: Thit lp kt ni thit b vi tems, khi chy cc cript, lu logfile Mt iu cn lu : trc khi o data phi setup cho Aircard Watcher ch 3G All, cch setup nh sau: M Aircard Watcher (ko bm Connect), bm vo Setting

Chn Network -> Frequency band -> 3G All -> OK

Vo li giao din chnh ca Tems 13.1, sau khi gn thit b, my tnh s t ng detect cc thit b v hin th bn tri nh hnh

Th t cc thit b do ta ty ci t, tuy nhin thun li cho vic phn tch sau ny, nn a v 1 chun thng nht: EQ1 (MS1): dng o thoi 2G (imei:***274) EQ2 (MS2): dng o thoi 3G (imei:***129) EQ3 (MS3): dng o tc data EQ4: NMEA Generic: thit b GPS Khi thit b ko ng th t, a v th t ng bng cch: click phi vo thit b -> Change Equipment -> chn v tr

Chuyn sang tab MAP: xut hin ca s Map. Nu ko thy ca s ny c th m bng cch vo Presentation -> Positioning -> Map. Load bn TPHCM bng cch bm open map, chn c 3 file nh hnh:

Connect cc thit b bng cch: bm Active All (F2)

Lu : MS1 dng mng 2G, ci t trn chnh in thoi Sony: vo Setting -> Connectivity -> Mobile Networks -> GSM/3G networks -> GSM only MS2 dng 3G: vo Setting -> Connectivity -> Mobile Networks -> GSM/3G networks -> GSM and 3G Do in thoi MS2 hin ti bt sng 2G v 3G nn phi lm 1 bc na c nh cho MS2 ny ch bt sng 3G, bng cch: click vo EQ2 Sony Ericsson W995, pha di ty tab Activities -> bm Control -> chut phi vo Band lock -> Band lock -> chn band 1 (2100) -> bm Apply -> ok

i vi trng hp o badcell, cch tt nht v hiu qu nht l lock tn s ARFCN ca cell b badcell (ti gn trm s thy ARFCN ca s GSM Serving + Neighbors hoc c th xin i Ty file ny). Cch lock tn s nh sau: Click chut phi vo EQ1 -> Equipment Properties -> Chn mc GSM Cell Selection -> bn tay phi chn Modified -> Control mode: Lock -> ARFCNs: chn tn s ca cell b badcell -> Apply -> OK

Hnh pha di ang m tab Overview, gc di bn phi l ca s Serving neighbors MS1 hin th nhng cell name m MS ang phc v. nu ko c ca s ny, m bng cch vo Presentation -> GSM -> Serving + Neighbors (MS1). Trong hnh hin Serving neighbors cha c data trm, load data vo bng cch chn Configuration -> General -> Cellfile load

Chn file c ui *.cel add vo. 2 file ny nm trong th mc Site data trn server -> bm OK

M qua tab MAP: do kt ni nn c tn hiu GPS mu xanh.

Ta c th bit c hin ti MS ang bt trm no thng qua tab Overview, tuy nhin cho trc quan ta cho hin th trc tip trn map. Thc hin nh sau: click biu tng du chm than mu xanh -> click Cell Theme -> chn Add Theme

Xut hin ca s Select Line Theme -> chn Cell Line Theme -> OK

Xut hin ca s Add Theme. Mc System: chn mng cn theo di. Mc mobile: chn MS cn theo di. Ch nu chn MS1 th mng s l GSM, MS2 mng s l WCDMA. Chn mu hin th cho ng k. Stick vo Leave trail, sau bm OK hon tt.

By gi c th thy MS1ang bt cell no. Tng t mun xem MS2 hoc MS3 lm cc bc nh trn nhng nn chn mu khc phn bit.

M Tab DATA: thy ca s EGPRS Line Charts, ta ko quan tm ca s ny,tt n i. xem tc download ca data MS3 bng cch: vo Presentation -> WCDMA -> Data Services -> WCDMA HSPA/GSM Data Line Chart (MS1)

xem ng tc download ca MS3, click chut phi vo ca s WCDMA HSPA/GSM Data Line Chart -> Change MS -> Chart 1 chn DC3 (vit tt ca Data Card 3)

M tab Ctr & Config: thy ca s Service Control Designer, nu ko c m bng cch: vo Control -> Service Control Designer. y l ca s son tho cc scripts.

to cc scripts ch vic ko th cc lnh mc Activity bn tay tri. Bm vo cc nhm lnh ny s xut hin cc lnh con. Cc lnh ny anh em t nghin cu thm (cch sp xp ging nh lu thut ton cho lp trnh C) Mt s lnh hay dng: While: to vng lp, ci t s vng lp ca s thuc tnh pha trn tay phi. Wait: lnh ch, setup thi gian ch cho lnh ny cng ca s thuc tnh Sequence: lm theo th t Parallel: thc thi 2 hot ng song song Dial: to cuc gi, ch nhp s DT cn gi cho ng Answer: lnh bt my, thng thng lnh Dial v Answer thng c cho hot ng song song

C 1 cch nhanh chng ko cn to script l load 1 script c sn. Bm Open -> chn script -> Open. Script test call ny l MS1 gi MS2 (2G gi 3G)

Ca s xut hin s ca script va m. Ty mc ch o m chnh sa li cho ng. Ch hay b sai nht l lnh Dial v v tr cc EQ. Nhp s in thoi vo quay s, ch y l s thu bao ca MS2 (MS1 gi MS2), bm apply

Vo Script -> Run chy Script

Mn hnh khi my ang chy script.

Mt v d khc l load 1 script test c 2G, 3G, Data

Vi data th hay b sai ng dn lu file (thy bo li du chm than mu ) -> Chn li ng dn -> bm Apply

clear cnh bo

Cho chy script, giao din khi ang chy script cc TAB nh hnh: TAB Ctr & config

TAB Data

TAB Overview

TAB Map

Khi script chy n nh, bm Record lu log file, chn ng dn, t tn file -> Save

Khi gp trc trc c th tm ngng record bng nt Pause, nhng khi o li nh bm Pause ln na tip tc record.

Trng hp o 2 trm st nhau m script chy n nh, ko cn tt script v record m dng nt Swap Logfiles (F4) ngt ghi, bt u record 1 log file mi cho trm mi vi tn logfile_02.log. Sau ny o xong i tn li l OK.

Sau khi bm Record tin hnh o xung quanh trm. Quy tc o t trong ra ngoi, t gn ra xa. o xong bm Stop record kt thc. n y th qu trnh ly logfile hon tt.