Está en la página 1de 462

/

fofc.^

^s

PROSOPOGRAPHIA
IMPERII ROMANI
SAEC.
I.

II.

III

EDITA

CONSILIO ET AVCTORITATE

AOADEMIAE SCIENTIARVM REGIAE BORVSSICAE

u
*

BEROLINI APVD GEORGIVM REIMERVM


ilDCCCLXXXXVII

PROSOPOGRAPHIA
IMPERII ROMANI
SAEC. L
11.

III

PARS

II

CONSILIO ET AVCTORITATE

ACADEMIAE SCIENTIARVM REGIAE BORVSSICAE

HERMANNVS DESSAV

BEROLINI APVD GEORGIVM REIMERVM


MDCCCLXXXXVII /

DG

P7

PRAEFATIO EDITORIS
Post ea quae E. Klebs volumini primo praefatus
nisi
est, nihil

superest

lectorem monere, volumen hoe alterum imprimi Goeptum anno 1892,

ad finem perductum esse anno 1895.


tatis

Noli igitur mirari, multa antiquiscripta,

monumenta, non pauca etiam virorum doctorum


viderunt,
in

quae post

annum 1892 lucem

hoc volumine non

esse adhibita.

Grato animo memorandi sunt Th.

Mommsen

et 0. Hirschfeld, qui singulas

voluminis plagas, antequam prelum relinquerent, perlegerunt et observationes suas

mecum communicaverunt;

item Fr. Imhoof-Blumer et B. Pick,

quibus bona ex parte debentur


attulimus.

quae ex

nummorum

thesauris

passim

Scr. Berolini

mense
H. Dessau.

lan. 1897.

PROSOPOGRAPHIA

IMPERII ROMANI
SAEC.
I-III.

PARS

II.

D-0.

Prosopogiaphia Imp. Eom.

II.

D
1

*Dagellius Fuscus, ut auctor citatus

trig. tyr.

35, 2.

Cf. Arellius Fuscus.

2 Dalmatius pater Probi imperatoris Vidor ep. 37.

3 Damostratia Commodi concubina, a Cleandro uxor ducta Dio 72, 12. 4 Damasippus, e nobili ludius Iiivmal. 8, 185. 5 DAXACIA QVARTILLA AVRELIAXA clarissima femina VIII S. 11152. 6 Dapyx Getarum regulus, a M. Crasso occisus a. 725 Dio 51, 20. 7 Dareus, Artabani regis Parthorum filius, obses datus Tiberio loseplms ant. 18, 4, 5. Gai currum comitatur per Baianum sinum Suet. Cal. 19 Dio 59, 17. 8 Dareus praefectus equitum regis Agrippae iunioris losephus helJ.
2, 17, 4.

9 L. DASV^IIVS (TVSCVS

CIGr. t. Milesius Dasum-; de cognomine V. infra. Sub Traiano Asiae proconsul t. Milesius. Hic sine dubio in consulatu auctor senatus consulti Dasumiani de fideicommissariis libertatibus Dig. XL 5, 36 pr., 51, 4. Post annum 103 consulem eum statuit 3Iommsen Herm. 3 p. 45 not., ideo quod senatus consulfuisse tum Dasumianmn factum est post Bubrianum, Jioc autem factum a
?).

[AJouxio? Aaooufifiio?

....

2876

cf.

Waddington

fastes n. 120, praeterea

Buhrio Gallo
cp. 4, 9,

et 31.

Eppuleio Proculo Caepione Hispone constdibus,


a.

quos fasces gessisse

103

vel

pauUo postea idem

collegit

ex Plin.

16 ; cmitra Waddington fastes n. 120 consulem eum statuit fuisse circ. anno 99, proconsidatum eius adtribuens anno circ. 114. Ab eodem ut videtur factum a. 108 testamentum lapidi inscriptum

mutilum

VI 10229

cf. p.

1349.
f.

Huius

fortasse fdius adoptivus


cf.

Ij.

Da-

sumius, P. Tullii Varronis

Tullius Tuscus,

VI 10229

v.

4; giwdsi

ita est, cognomen ei videtur fuisse Tuscus. 10 L. DASVMIVS TVLLIVS TVSCVS. Titidi: Tarquiniensis

XI 3365 positus a liberto ut videtur patris (1) ; Tarquiniensis alter acephalus coniectura ad eum relatus XI 3366 (2); urbanus VI 1526 positus a Lugdunensibus cuius non extat nisi fragmentum (3); Pannonicus III 4117 (4). L. Dasumius P. f. Tullius Tuscus iit. 1, L. Tullius Tuscus t. 4, [TJuUius
1*

DASVMIVS

DECIMVS

Tuscus t. 3. Genitus videtur a P. Tullio Varrone, cui Tarquiniis db eodem Jiomme titulus XI 3364 dicatus est, in nomen adsumptus a L. Basumio Tusco qui praeccdit (cf. Mommscn Corp. VI p. 1349). Tribu Stel. t. 1. Triumvir monetalis, trib. mil. legionis IIII Flaviae, quaestor
Antonini Pii, legatus (proconsidis) provinciae Africae, praetor, praefeetus aerarii Saturni, consul (suff. a inc.) t. 1. Legatus pro pr. pro-

11

Augustorum duorura (Marci et Veri) t. 4. Legatus pro pr. provinciae Germaniae superioris, curator operum publicorum t. 1. Augur t. 1. 3; sodalis Hadrianalis, sodalis Antoninianus t. 1. Comes Augusti (M. Aurelii?) t. 1. TarquiPatronus Lugdunensium t. 3. niensibus thermas perfecit t. 2. M. DASVMIVS TVLLIVS VARRO, L. f., tribu Stellatina t. VI 1400
vinciae Pannoniae superioris
t.

1.

4,

positus a Lugdunensibus.

Videtur

filitis

praecedentis ctiamtum puer.

12 Datus Atellanarum
13 Datus, interfectus

Neronem a Macrino Dio 78,


histrio,

lacessit Suet.

Ner. 39.
item auctores

15.

14 Decebalus

(sic

titidus

Bomae

pid)lice positus

VI

1444,

Graeci; Latinorum codices plerumque praehent Decibalus, item III

4150 p. 1, 9 de alio Decehdlo cf. VII 866), rex Dacorum victus a Traiano Plin. ep. 8, 4. 2 (nomine nonposito); Bio 67, 6. 7. 10; 68, 6-14;
Victor Caes. 13, 3; Eutropius 8, 2.6; Ruf. Festus 8;

Hieronymus ad

a.

Abr. 2118; Petrus Patricius exc. de

leg.

(Mueller

fr. hist.

IV p.
tyr.

185);
10,

Zonaras

11, 21.

Eius adfinis Regalianus tyrannus


Plin.

trig.

ad Trai. 74. NERATIA ANTEIA RVFINA NAEVIA DECIANA. 15 Decianus. Ei Martialis librum secundum epigrammatum
(nugatoric).

Memoratur

inscripsit

Mart.
1,

lib.

p>raef.
1, 8,

Origine Emeritanus Mart.


ideni

1,

61, 10;

Stoicae

sectae deditus id.

carminum conditor

id. 1,

61

cf.

praeterea

Catus Decianus. MACRINIVS DECIANVS. SATRIVS DECIANVS. M. VALERIVS TREBICIVS DECIANVS. ATTIVS DECIANVS FELIX MATVTINVS. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS SEX. IVLIVS SOSIVS PRISCVS. FRONTINVS SILIVS DECIANVS ROSCIVS COELIVS MVRENA SILIVS DECIANVS VIBVLLIVS PIVS IVLIVS EVRYCLES IIERCLANVS POMPEIVS FALCO. DOMITIA DECIDIANA. DOMITIVS DECIDIVS.
C.

24;

1,

39; 2,

5.

T.

P.

Q.

cet.

Q.

IG Decimanus, amicus vel propinquus Frontonis, cuius mortem plangit ep. de nep. amisso 2 p. 236 Naher.
1

DECIM(IVS) SECVNDINVS v. c III potius quam IV. M. AVRELIVS DECIMVS.


p. C.

proconsul (Achaiae) III 568.

Saeadi

DECIMVS
T.
Q.

DELLIVS

FLAVIVS DECIMVS. HERENNIVS ETRVSCVS MESSIVS DECIVS CAESAR. IMP. CAESAR MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVG. RVSTIC(I)VS par coiisidum Malal.Xp.260 Bonn. 18 *I)ECIVS L. Aemilius Dccius Andromaclius.
C.

et

ficticium,

eques Romanus, Paulinae, nobilis feminae, uxoris amore vecors, per dolura stuprum ei intulit: cognita re a Tiberio relegatur loseplnis ant. 18, 3, 4. Cf. Dessius Mundus. 20 Q. Dccius Saturninus, Q. f. M. n., pontifex rainor Romae, tubicen sacrorum publicorum p. R. Quiritiura, praefectus fabrum consulis ter, curator viarum Labicanae ct Latinae, tribunus militum, praefectus fabrum iure dicundo et sortiendis iudicibus in Asia; Veronae quatSaturnini,

19 Decius Mundus,

tuorvir iure dicundo; Aquini plurimis honoribus functus (principatu

AELIVS DECIVS
4759. 4788.

Tiberii, ante a. 29)

titiili

Aquinates

X 5393.

5394

cf.

5392.

TRICCIANVS.
Miliarii reperti ad Bracaram,

21 Q. DECIVS VALERIANVS.

II

4756.

4816. 4826. 4828. 4831. 4834.

4853. 4858. 4870. 4874.

4886. 4887 (nmtdi plerique vel imperfecte


n. 4756).

Jecti;
.

Quintus Decius Valeri[a]nus 4816,


(?)

Hitehncrm vidit tinum ius Decius Val


.
. .
.

4828 (uhi li superest ex legati vocahido), Quintus us 4834, plerumque Q. Decius sine cognomine (nomen plane periit 4874). Legatus pro pr. provinciae Tarraconensis Fuisse eum qtii postea imperavit quidam posuerunt (cf. a. 238 tituli. Huehner ad II 4756). 22 Q. Decius Vindex, proc(urator) t. Dacicus III 1404. 23 DECIA TERTVLLA (Daecia trad.) clarissiraa femina t. ah uno Accursio
4831,

.... Valerinus

descriptus

VI

1399.

24 Decrianus architectus iussu Hadriani transfert colossum de loco in quo factum est temphira urbis vit. Hadr. 19, 12.
T. AeHus Decrianus.

25 Decrius, praefectus castelH in Africa non longe a Pagjda flumine, a. p. C. 20 contra Nuraidas fortiter pugnans cecidit Tac. ann. 3, 20. 26 Decrius Calpurnianus, praefectus vigihira, ut conscius Hbidinura MessalHnae a. 48 interfectus Tac. ann. 11, 35. 27 Deculo, auctor PHnii Plin. h. n. 1, 10. 35; 35, 70. Scripsisse post Tiherium apparet ex 35, 70. 28 Dehlo, Bastamarura rex occisus a M. Crasso a. 725 Dio 51, 24. 29 Q. DeHiiis (aosX'fto? codd. Strahonis; DeiUius VeJJeius, Seneca suasor. 1, 8, Seneca de cJem. 1, 10, 1). Cf. Drumann I p. 391, 64; BurcTdein. QueJJen der romisch-parthisclien FeJdsuge in den Jahren 713 718 (BerJ. 1879) p. 7 seq.; Peter. hist. Bom. fragm. p. 250. Anno 711 a Dolabella ad Cassiura transit, deinde a Cassio ad Antonium Seneca

suas
in

Ab hoc missus ad Cleopatram PJtd. Atd. 25, 1, 8 cf. VcJJ. 2, 84. ludaeam losephus ant. 14, 15, 1; 15, 2, 6; heJJ. 1, 15, 3, in

DELPHIVS

DEMETRIVS
in

Armeniam Dio 49,


Dio
50, 13.
X"*^
ixoviav

39,

ad milites legendos

Thraciam Macedoniamque
xai

Interest

Antonii cxpeditioni Parthicae,

auxo?

r(\z-

Siraho 11, 13, 3 p. 523.


Vell. 2,
c.

Transit ad Caesarem paullo ante


cf.

pugnam Actiacam
suas.
l.

84; Plut. Ant. 59; Bio 50, 23


l.

c; Seneca de cJem. a Strahone et a Plutarcho 11.


teste ipso

Historicus

Seneca
Citatur

Plut. Ant. 59.

cc.

Ad eum

scriptum carmen Horatii 2, 3

Horatio

v. 4,

adstipulante Porphyrione.

Sergia Demetria. FL(AVIA) DEMETRIA


30 Demetrianus.

P. DELPHIVS PEREGRINVS ALEIVS ALENNIVS MAXIMVS CVRTIVS VALERIANVS PROCVLVS M. NONIVS MVCIANVS v. M. NONIVS MVCIANVS P. DELPHIVS PEREGRINVS.

FLACCILLA.

scripsit Cyprianus h'bcllum qui inscribitur Lactantius hist. V 4; Bicronymus c/p. 70, 3. Demetrianum. ad Cf. Proconsulcm vcl proconsulis asscssorcm cum fuisse ex c. 12 vix rcctc

Contra eum

Q. Marcia

coUegit Morcellius Afr. chr.


lulius

2 p. Maximus Demetrianus.
philosophus Cynicus

125.

Aurelia Ceionia Demetrias.


Tac.
a.

31 Demetrius,
Vesp. 13;

16, 34,

hist. 4,

40; Suct.
ei

Lucianus de

sdlt.

63,

adv. indoct. 19.

Ducenta milia
7,

oblata a C. Caesare

non

accipit Seneca de hcnef.

11.

Farailiaris

Senecae ('Demetrius noster' dial. 1, 3, 3; ej>. 20, 9; 62, 3; 67, 14; Familiaris 19) qui passim eum laudat vel dicta eius affort. Thraseae Paeti Tac. ann. 16, 34, cuius supremis interest ih. c. 35
91,
(inde Valla

ad

luv. 5, 36 p.
hist.

231 Jahn).

A. 70 P.

Egnatium Celerem

Contumax adversus Vespasianum Suet. defendit Vesp. 13. Ab eo in insulam relegatus Dio 66, 13. Memoratur Lucian. de salt. (62 BeM.) c. 63, uhi scholiasta p. 144 lacoh. malc ait eum Amicus Apolvixisse suh Augusto, adv. indoctum (49 BeJcJc.) c. 19.
Tac.
4, 40.

lonii

Tyanensis

et sectator eius Corinthi Philostratus vit. Apoll. 4,

25

Romapulsus a Tigellino ih. c. 42 cf. 7 c. 16; Athenis moratur, Nerone in Graecia praesente id. 5, 19, Puteolis sub Domitiano id. 7, 10; 8, 10. Dcmetrium aliquem Suniensem inducit Lucianus Toxar. c. 27 fortassc
(Corinthi degcntem facit
adv. ind.l9);

eum etiam Lucianus

cogitans de hoc.

32 Demetrius causidicus (an Cynicus? Pith.) qui multos Neroni detulit Videtur error suhesse. schol. ad luv. sat. 1, 33. 33 Demetrius manceps, Neronis principatu (ab unguentariis ut videtur) apud consules accusatus quod eius opera pretia nescio quarum rerum

immodice aucta essent Plin. h. n. 33, 164. 34 Demetrius comoediarum actor, aetate Quintiliani Quint.
178. 179; luvenalis sat. 3, 99. 35 Demetrius Sagalassensis scriptor
,

inst. or. 11, 3,

belli

Parthici

L. Veri Lucianus

quom.

hist. scrih.

c.

32.

DE^IETRIVS

DESTICIVS
1,

36 Deraetrius servus Hbrarius Martialis Martialis

101,

37 Demetrius Alexandrinus, Favorini amicus, rhetor Romac declamans Marci Aurelii temporibus Galenus iispl xoui TrfiOYivwaxetv c. 5 (XIV
p. 627. 629

K).

38 Demctrius arcliiater sub M. Aurelio, comes expeditionis Germanicae, in qua moritur Galenus ircpl avxioo-oiv 1, 1 (XIV p. 4 K.). Memoratur

M. CL(AVDIYS) DEMETRIVS. Tib. Cl(audius) Demeti'ius. Claudius Demianus. Servilius Democrates.


39

TTspl xr,? {>r^piax7^,-

c.

12

(XIV p.

261 K).

Demonax
ann. 11, 9.

praefectus

Parthicus in Armenia ab Hiberis fusus

Tac.

40 Demosthenes adulter luHae Macrobius

sat. 1, 11, 17.

41 Demosthenes capto Valeriano Caesaream Cappadociae contra Persas


defendit, capta urbe effugit Zonar. 12, 23.

42

DEMOSTRATVS
anim. 15, 19.
xixoi) 15, 4. 9.

dvrjp

tjv

sx

tt;?

Twjxatwv

pouXr^?
l.

Aelianus de nat.

Scripta eius citantur Aelian.

c.

13,

21

19

cf.

rpiJog.

Fmiasse idem qui

sequitur.

Vtx idem

(Xoyoi aXieu-

Bemostratus auctor Plinii

h. n. 1,

37; 37, 34; 35, 86.

43 Demostratus (Demonstratus codex utroque loco) Petilianus (Pet. om. ep. ad Verum), defensus a Frontone Fronto ad Anton. imp. II 8 Idem ut videtur Ti. Claudius p. 111 K, ad Verum II 9 p. 137

Demostratus Atheniensis pago Melitensis CIAtt. 3, 676. 679. 907. 1283, adversarius Herodis Attici Philostratus vit. soph. 2, 1, 8. 11; 2, 2. lulius Densus.

Sempronius Densus.
Q.

CAECILIVS MARCELLVS DENTILIANVS.

44 L. Dercius, una cum uxore Paconia Agrippina honoratus a Rhodiis Bevue archeol. 13 (1866) p. 154. Aetatis fortasse Claudianae, propter

nomen

uxoris.
h. n. 1,

45 Dessius Mundus, auctor Plinii Flinius


,

17.

46 DESTICIVS IVBA vir clarissimus leg. Augg. propr. Britanniae inter annos 253 259 VII 107. Videtnr diversus ab eo qui sequitur.

47 T. DESTICIVS IVBA.

Tituli :

Concordiensis Pais 1228

= Notizie 1885
;

p. 178 positus ei ah amico

M. Claudio

3Ioderato

(1)

Concordiensis

V
in

1875 positus
salute
eiiis

ei
et

pro
t.

ab ordine Concordiensi (2) ; Industriensis V 7473 uxoris ct fdiorum positus a servo (3). Memoratur

Concordiensi libertac
t.

T.

lilius

1. 2.

V 1876 Tribu Claudia


t.

(4).
t.

Praenomen exhibent
1.
t.

1.

1. 2. 4.

cordiensis.
t.

2.

Uxor

C, v.

t.

2. 3. 4.

Praetorius
3.

2, origine sine dubio Con2. Patronus Concordiensium

Sallustia Plotina

DESTICIVS
. .

DEXTER
.

TILIVS [R]VFVS [MAJCER 48 [DESTICIVS IV]BA iudicandis Concordiense stlitibiis fragmentum decemvir C. f.,
.

AVIVS

1879

cum
49
(T.)

supplementis

Mommsenl

valde incertis;

cf.

Bertolini notizie degli

scavi 1885 p. 178.

DESTICIVS SALLVSTIVS IVBA cl. iuvenis, filius T. Desticii lubae Idem fortasse T. Desticius Sal[l]ustius t. Concordiensis Notizie 1886 p. 65 (uhi pro LIB post nomina conieceris IVB). Tituli: Concordiensis V 8660 positus a de50 T. Desticius Severus.
(D. 47) V7473.
curiouihus
exercitus

scavi 1885 p. 175

Raetici

(1);
n.

Concordiensis

alter,

Notizie

degli

Pais

1227, positus ah

amieo
(8)
;

M. Claudio
Aquileiensis
dipl.

Paterno

(2)

Concordiensis tertius mutilus


(4);

1877
f.

V 1189, ex LXI Eph.


(.
. .

quo restat solum nomen


ep.
. .

praeterea memoratur in

2
t.

p. 460

(5).

T. Desticius T.
t.

Severus

t.
t.

1.

2.

4
4.

Dest.

3j

... sticius Severus


proc.

5).

Tribu Claudia

1. 2.

Primipilus legionis X geminae; Aug. prov. Daciae superioris; proc. prov. Cappadociae, item Ponti mediterranei et Armeniae minoris et Lycaoniae An[tioch]ianae (lioc vocahuhim suppletum, a Benndorfio hahet solus t. 1, om. 2) ; proc. Augustorum provinciae Raetiae t. 1, 2, anno 166 t. 5; procurator provinciae Belgicae t. 2. Concordiae

Origine sine dubio Concordiensis.

subpraefectus vigilum;

flamen divi Hadriani et pontifex; patronus coloniae


finis sine

t.

1. 2.

Ada
vix

duhio T. Desticii T.

f.

luhae (D.

47), cuius titulus positus


titulo

M. Claudio Moderato
5

repertus est

ima cum huius

n.

2,

pater eius, quod statuit Bertolinius notizie 1885 p. 178. DESTICIA PLOTINA VI 16816. Filia, ut nomina ostendunt, T. Lesticii luhae n. 47 et uxoris eius Sallustiae Plotinae (cf. Bertolini notizie degli
in


53

scavi 1885 p. 178). 52 Deudorix Baetorigis, fratris Maelonis, lilius, Sugamber, ductus triumpho Germanici (a. p. C. 17) Straho 7 p. 292. C. lulius Deximachus.

P. Herennius Dexippus.

DEXTER
a.

cos.

ord.

a.

collegam Alhini
227).

Maximum

263 cum (Nummio) Albino II (solus Prosper praehet, errore repetens nomina consulum

54 Dexter tribunus (cohortium praetorianarum) Gai iussu Lepidum interficit Seneca ep. 4, 7. 55 Dexter amicus Martialis, venandi studiosus Martialis 7, 27, 3; 11, 69, 3.

CN. AFRANIVS DEXTER. SER. CALPVRNIVS DOMITIVS DEXTER. CASSIVS DEXTER. Sex. Cornelius Dexter. DOMITIVS DEXTER. Egnatius Dexter. NVMMIVS AEMILIANVS DEXTER.
P.

0.

DEXTER

DIDIVS


56

Subrius Dexter.
Q. L.

TARRONIVS FELIX DEXTER. TVRPILIVS DEXTER.


CIVS

DEXTER AVGVS[TANVS ALPINJVS BELLICIVS SOLLERS


VS RVTILIANVS
f.,

METILIVS
titiilo

(sic. tit.,

A?Tpo? carmen

Graecum
tri-

adscriptnn)), T.

tribu Claudia, decemvir stlitibus iudicandis,

bunus militum legionis tertiae Augustae, [sevir equestrium turm]a[rum], septemvir epulonum, sodalis (vel Augustalis Claudialis vel Flavialis
vel Hadrianalis vel Antoninianus), quaestor, tribunus plebis, praetor

fideicommissarius, legatus legionis quartae Scythicae, legatus Augusti

propr. provinciae Ciliciae

tit.

rep. in Cilicia, Joiirnal of hell. studies

1800 p. 251. Pro salute eius de provincia decedentis et consulatu vota facit Lucius medicus, amicus ih. Vix idem Butilianiis praeses
nescio' cuius provinciae a. 215.

L.
.

POMPONIVS DEXTER CELERINVS.


.

SA

DVS

P.

CESTI[VS

VM]BRIVS DEXTER ....

Caecilius Dextrianus. M. HELVIVS CLEMENS DEXTRIANVS. Diabolenus C. Ocfeivius Tidius Tossianus M. OPELLIVS DIADVMENIANVS.
vide

DVCENIVS ...

L. lavolenus Priscus,

57 Diadumenus, Aug.
fistula
n.

1.

a rationibus

apographo Jegcndum Diadumenus A[ug.


])lumhca rep. liomae in
1158): Diadumeni
1.,

Aug

3347 (uhi cum altero .). Eius fortasse monte Caelio (BulJ. com. 1880 p. 104 Fortasse idem qui sequitiir.
8415;
1.]

VI

a rationib.

58 Diadumenus Aug.
parieti
inscripsit
d.

proc, Antonianus.

Eius dispensator Macrinus

cunicuH cuiusdam inter Puteolos et Neapolim


12.

nomen suum
cf.

Jan. anni

65 Eph.

ep.

8,

335-337

Mommsen

Hermae

vol.

18 p. 159.

59

Cn. Haius Diadumenus.


Q. DIDIVS praeses Syriae Dio 51, 7.
a.

724

los. hell. 1,

20, 2,

ant. 15, 6, 7;

60 A. DIDIVS GALLVS. Titidi: cippi positi ah co cum curator aquarum esset una cum duohus collegis sive adiutorihus, VI 1248 (1) ; Olympius III S. 7247, mutilus, enumerans honores eius praecipuos, non omnes (2). A. Didius Gallus 1. 1 ct Frontinus, A. Didius G t. 2, A. Didius Tac. ann. 12, 40, Didius Gallus Quintilianus et Tac. Agr. 14, Didius Tacitus passim. Gravis senectute anno fere 53 Tac. a. 12, 40, natus igitur non post a. 10 a. Chr. Pr[aefectu]s equitat(us) t. 2, i. e., iudice Mommseno, praefectus alae (suh Augusto iuvenes ardinis senatorii etiam a praefectura alae militiam auspicahantur). (Pracfectum fuisse equitatus omnis hello Britannico coniecit DomaszetvsTiius Rom.

DIDIVS
Mitth. 1891 p. 166.)

10

DIDIVS

....
t.

siac

t.

(fort.

legatus prov. Asiae).

Pro-

consul Siciliae
t.

t.

2.

Consiil suff. a. inc. Proconsul [Asiajc vcl [Africaje


1,

2.

Curator aquarum

inde a mense lulio

a.

38 ad

a.

49 Fron-

tinus de aq. 102, ubi erratum est (vitio codicis puto)


Jios

cum

constet inter

paullo ante

annos Didium Gallum occupatum fuisse extra Romam. Scilicet a. 49 vel etiam ante a. 46, pulso Mitliridatc, Cotyn regno

Bosporano praeficit Tacitus a. 12, 15, legatus ut videtur Moesiae. Triumphalibus ornamentis t. 2. Fortasse in hac lcgatione posuit Olympiae t. 2 [impjeratoris i[ussu?J-, nam quod nude in hoc titulo appellatur [legjatus [Ti.] Claudi Caesaris Aug. Germanici sine mentione provinciac, ostendit cum eo ipso tempore quo titidum posuit, fuisse legatum, de legatime auiem Britannica vix cogitari potest. (Legatum provinciac Mocsiae distinguit a curatore aquarmn codemque legato Britanniae DomaszewsJcius l. c. j;. 165.) Legatus Britanniae, ab a. ut vid^tur 52 Tac. ann. 12, 40, usque ad a. 58 Tac. Agr. 14 conlat. ann. 14, 29. Irrisus a Domitio Afro cum provinciam aliquam
ambitiose petisset,
inst.
6,

3,

68.

mox impetrata ea tamquam coactus quereretur Quint. Quindecimvir faciundis


sacris
t.

2.

61 A. DIDIVS

GALLVS FABRICIVS VEIENTO.

Titulus
cf.

Moguntiacensis,

Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschrift 3 p. 86 Gallus Fabricius Veiento tit., A. Fabricius Dio 61,
vel

p. 100. A. Didius

6,

Fabricius Veiento
3,

Veiento reliqui scriptores (Fabricius luvenalis


Initio principatus
6.

129,

cum prae-

cedat Veiento).

Neronis praetor, ludis circensibus

canes induxit pro equis Dio 61,


codicillorum

A. 62 propter editos libros quibus


Italia

nomen

dederat,

probra in senatores continentes,

pulsus Tac.

Sub Domitiano delationes exercet Victor Cenat apud Domitianum luv. 4, 113. 123. 129. Consul ter ep. 12. tit., annis incertis (unum certe consulatum gessit sub Domitiano Vict. I. c, sed vix primum). Quindecimvir sacris faciundis, sodalis Auguann. 14, 50.
sodalis Flavialis, sodalis Titialis
ep.
4,
tit.

stalis,

Grratiosus etiam

Nervae,

apud quem cenat Plin.


solvit

22, 4; Victor ep.

97 sententiam in
20.

senatu dicit primus inter consulares Plin. ep.

9, 13, 13. 19.

Moguntiaci Nemetonae deae

tit.

(fortasse, ut coniecit

Votum Mommsen,

inter legatos a.

sed et alia excogitari possunt).


luvenalis
3,

97 a senatu ad Traianum nuntios adoptionis missos, Deformis luvenalis 6, 113. Memoratur

185.

Uxor

Attica

tit.

62 L. DIDIVS MARINVS clarissimus

vir,

patronus Canusinorum anno 223


coh. I praetoriae, procurator

IX

338.

Fortasse

filius eius

qui sequitur.
trib.

63 L. Didius Marinus, vir egregius,

familiarum gladiatoriarum per Asiam Bithyniam Galatiam Cappadociam


et provincias adiacentes, procurator vectigaliorum populi Romani citra Padum, procurator alimentorum per Transpadanam HistriamLiburniam,

procurator Minuciae, procurator familiarum gladiatoriarum per Gallias


Britannias Hispanias

Germanias

et

Raetiam,

procurator

Galatiae,

DIDIVS
procurator Augiisti
provinciae

11

DIDIVS
titttlus

Arabiae

III 249 positus

ei

Ancyrac a nniritorc cius, co Galatiac ad i^rocurationcm Arahiac ijromoius cst. 64 T. DIDIVS PRISCVS, M. f., tribu Pap. (origine sine dubio Ticinensis), triumvir capitalis, sevir turmae V equitum Romanorum, tribunus milit.

tcnijjore ut ridctur quo a procurationc

legionis III Aug., quaestor pro pr. provinciae Galliae Narbonensis, tri-

bunus plebis, praetor; patronus municipiiTicinensis t. TicincnsisV6419. 65 DIDIVS PROCVLVS, filius Petronii Didii Severi, frater Didii luliani
rit.

Didii lul.

1.
a.

66 Didius Scaeva
67 DIDIVS

69 in Capitolio a
3,

Vitellianis

irrumpentibus obalicuius,
1.

truncatus Tac. h.

73.

SECVNDVS

praeses

ut

videtur

provinciae

certe

magistratus: rescriptum Traiani ad

eum

Dig. 48, 22,

PETRONIVS DIDIVS SEVERVS. 68 M. DIDIVS SEVERVS IVLIANVS. Tiiuli: urhanus positus ei a civitate Africae Bisica Lucana cum proconstd essct Africae VI 1401 (1) latcres rcp. in Germania inferiore, Bramhach 1789 (2). M. Didius
, ,

Severus lulianus

(Cohen

ed.

nummorum cusorum 2 III p. 398 scq.), ....


c. 7),

ipso imperante ^jrs fere dimidia

erus lulianus

t:

1 (Severus co-

gnomen
lulianus

tuetur etiam vita


laieres
n.

M. Didius lulianus nummi alii, Didius 2 itcmque scriptores plcrique, M. lulian. nummi
Victor

nonmdli; Didius Salvius Iuh*anus


Salvius
c.

Cacs.

19

(Didius

c.

18,

20), Salvius lulianus Euirop.

8, 17.

Ortu Mediolanensis Vicior cp. 19 cf. Dio 73, 11. Pater Petronius Didius Severus, mater Aemilia Clara rit. 1, 2. Avus paternus Insuber Mediolanensis, maternus ex Hadrumetina colonia
ib.,

nominihus

non posiiis. Nepos Salvii luliani qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum Etdrop. 8, 17; contra proavum ci fuisse Sahium Itdianum iurisconsidtum ait viia 1, 1; illud solum verum esse potcst utrumque jictum esse, eique fictioni (cf. Borghesi crpp. 7 p. 529);

ansam
scrihat
d.

dedissc

nomcn

Itdiani, coniecit 0. HirschfeJd.

Vixisse

eum cum
oportet

Dio

73,

17 annos sexaginia mcnscs

IV

d.

IV, natus

sit

29

vel 30. lan. 133;

quattuor annis minorem

eum

facit vita 9, 3.

Educatus apudDomitiamLucillam matrem Marci Caesaris m7. :Z, 3; eius suffragio decemvir stlitibus iudicandis factus vit. 1, 4 cf. t. 1. Tribunus
leg.

Quaestor consulum t. 1, ante legitimam aetatem vit. Aedilis sutfragio Marci factus vit. 1, 5, item praetor vita l. c. cf.
.
.

t.

1.

1, 4.
t.

1.

Legatus legionis vicesimae secundae Primigeniae vit. 1, 6 (om. t. 1?). Legatus proconsulis provinciae Achaiae legatus proconsuUs provinciae
;

Asiae

t.

1 (om.

vita).

'Inde Belgicam sancte ac diu rexit; ibi Cauchis,

restitit

Germaniae populis, qui Albim fluvium adcolebant, erumpentibus tumultuariis auxiliis provincialium, ob quae consulatum meruit testimonio imperatoris, Cattos etiam debellavit' vit. 1, 7. 8; (leg. Aug. pr. prov.) Belgicae t. 1, circ. a. 172 Consul suff. una cum 174.

DIDIVS
P. Helvio Pertinace
vit.

12
2, 3, vit. Pert. 14, 5,

DIGNITAS

anno 175 aut paullo divus Marcus Pertinaci et Aeliano {scr. luliano) conss. rescripsit. Rescriptum divi Marci ad eum Dig. 28, 1, 20, 9. Legatus pro pr. Dalmatiae vit. 1, Legatus pro pr. Germaniae inferioris vit. 1, 9; t. 2 (. [Gert. 1. manjiae t. 1). Praefectus alimentorum (cf. Hirschfeld Veru: 1 p. IIS) vit. 2, 1 (om. t. 1). 'Tunc factus est reus per quendam Severum Clarissimum (?) militem coniurationis cum Salvio contra Commodum' vit. 2, 1; absolutus ih.; Mediolanium relegatus Dio 73, 11 (nisi hoc spectat ad dliud tempiis) 'Absolutus itcrum ad regcndam provinciam missus est; Bithyniam deindc rcxit' rit. 2, 2; leg. Aug. pro pr. prov.
antea (vide P. Helvius Pertinax).
Cf. fr. Vat. 203:
;
.
.

Ponti et Bithyniae
Pertinacis
vit.

t.

1.
vit.

Proconsul Africae
Pcrt. 14, 5,

t.

1;

vit.

2, 3;

successor

anno 19112 aut paidlo antea. (Apud eum accusatus adulterii Scptimius Sevcrus adulescens et absolutus vit. Ser. 2, 2, mcdc, uhi praetcrca male perhihetiir Sererum
2, 3;

luliani in considatu fuisse collcgam et in proconstdaiu successorem.

Hirschfeldius Wiener Studien (l, 1884 p. 123 coniecit Septimium Srvcrum ahsohdiim esse a luliano practore.) Occiso Pertinace d. 28 Mart. 193 a praetorianis in castra admissus et imperator salutatus. Praefectiim

vigilum
d.
1

eum

fiiisse

eo

tempore ait Victor Caes. 19,


iure
recte.

male.

Occisus
8, 17

lun. 193.

luris peritus,

primus edictum composuit


peritissimus Eutrop.

Victor Caes. 19 confundens

eum cum avo;


hoc quoque vix

(=

Victor ep. 19),

Uxor: Manlia

Scantilla.
(39

DIDIA CLARA, Didii luliani tilia. Patrem incitat una cum matre ad imperium ambiendum Herod. 2, 6, 7 (qui nomen non ponit). Augusta a senatu appellata vit. Hid. lul. 3; nummi ap. EcJihcl 7 p. 151, Cohen^ III p. 403. Emancipata a patrc dato patrimonio, quod ei occiso patre una cum Augustae nomine ablatum vit. Iid. 8. Maritus Cornelius Repentinus
is

vit. Iid. 3, 6; 8, 6. Vix haec filia luliani quam imperante Pertinace despondebat fratris filio vit. Pert. 14, 4 cf.

vit.

M.

2, 3.

70 DIDIA QVINTINA uxor L. Vetinae Prisci legati


71

XI

1773.
pi-aepositus

Didymus,
Tac. ann.
(sic

Tiberii
6,

libertus,

custodiae Drusi

in

Palatio

24.

72 Diegis

Dio

exc.

Urs.;

Degis Mart.)
5, 3.
a.

Dacus,

frater

Decebali,
regio

missus a Decebalo ad Domitianum:


ornavit Hio 67, 7
cf.

eum Domitianus diademate


145 acta Arv.
163)
(hull.

Martialis

73 L. DIGITIVS I3ASSVS, frater Arvah's

comunale

1886 p. 361).
74 DIGNILLA lunii Pastoris (consuh's
a.

uxor

t.

Moguntiacensis

Bramh. 1052. COMINIA VIPSANIA DIGNITAS.

DILLIVS

13

DIOCLETIANVS
a.

75 DILLIVS APONIANVS, legatus legionis tertiae (Gallicae)


liist.

69 Tac.

3,

10. 11;

curator riparum et alvei Tiberis

a.

73 cipjms termiab uxore positus,


C. Dillius

nalis Notizie dcgli scavi 1886 p. 363.

70

C.

DILLIVS VOCVLA.

Titulus:

VI 1402 post mortem


ah Anonymo

dcscriptus

Romae
tit.

ut
cit.,

videtur
Dillius

Eitisidlensi.

A.

f.

Vocula

bunus militum
legatus in
lcgationc,

Vocula Tacitus. Tribu Sergia t. Trilegionis primae; quattuorvir viarum curandarum;


et

quaestor provinciae Ponti

Bithyniae;

tribunus plebis;

praetor;

Germania legionis XXII Primigeniae tit. Quomodo in hac postquam cxcunte anno 69 summa rcrum ah Hordeonio
ei

Flacco legato pro praetore exercitus Germanici


hist. 4,

permissa

est (Tac.

26),

cum adversus
narrat

hostes

tum adversus

milites

seditiosos

se

gesserit,

fiise

Tacitus

hist.

4, 24-27, 33-37, 56-59.

lussu

Classici

misso Aemilio Longino desertore 'primae legionis occiditur

59 cf. c. 62 (a. 70). Uxor Helvia T. f. Procula tit. 11 Dinarchus praefectus Aegypti (Au-youSTaXio?) sub Antonino Pio, a rebellibus occisus McdaJas 1. XI (p. 280 ed. Bonn). Dubiae fdci
Tac.
4,

natratio.

M. AEMILIVS

MACER DINARCHVS

M. AEMILIVS DINARCHVS.

77 Dinis Thrax Poppaeo Sabino se tradit

a. 26 Tac. a. 4, 50. 78 Dio Cocceianus (Cocceianus Dio PJin. ad Trai. 81, 1; 82, 2, praetcrca Dio ; XpucjoaTO[xo; agnomcn non rcperitur ante saccuJum p. C. IV),

rhetor et philosophus.

Pasicratis

f.,

Bithynus ex Prusa ad
cf.

Olympum
amicus

Photius BihJ. cod. 219; Suidas

s. v.,

PJin.

J.

c, ex familia honora-

tissima ipsc or. 44. 46 (II p. 114. 125 Dindorf).

Avus

eius

imperatoris et ab eo civitate donatus


ipse igitur sine
rani.

ijjsc or.

41 (II p. 103 Ditidorf),

duhio civis

Bomanus

natus, nec
1,

demum per NerA. 70

Discipuhis Musonii Fronto ad Vcrum

1 p. 115 Nah.

Alexandriae Vespasianus

cum

eo et Euphrate et ApoUonio Tyanesi

deliberat de optima rei publicae forma PhiJostratus vit. ApoJJ. 5, 27 seq., nugans puto. Romae docet or. XIII 1 p. 259. Roma pulsus a Domitiano or. 2 p. 118, propter amicitiam viri divitis et

XLV

ipsum interfecti or. XIII 1 p. 241. Diu exul vagatur or. XL 2 p. 89; quo tempore adit Graeciam or. I 1 p. 11, adit Pontum Euxinum O): XXXVI 2 p. 48. Domitiano interfecto Nervam veterem amicum adire non potest morbo impeditus or. 2 p. 118.
nobilis ob id

XLV

Sub Traiano in patriam reversus calumnias perpetitur a civibus, maxime propter aedificationem ahquam cuius curam susceperat PJin. cp. ad Trai. 81. 82; ipse or. XL 2 p. 90 seq. XLV p. 122. XLVI
p. 127.
Attov;

XLVII p.

133

scq.

Cf

PhiJostratus

vit.

soph. 1, 7; Synesius

CASSIVS DIO COCCEIANVS. Marc[i]us Licinius Diocletianus.


Dioc[les].

Photius

hibJ. cod.

209.

DIODORVS

14

DIONYSIVS

80 Diodorus Siculus, ex Agyrio ipse 1, 4 (Syracusanus Plin. h. n. in recensu auctorum l. III. V errore, nisi forte alius Diodorus ex Sicilia significatur), scripsit quadraginta libris historiam mundi usque ad consulatum C. Caesaris primum (a. u. c. 695) ipse l. c, quam inscripsit BiSXio&^xYjV. In hac opera occupatus triginta annos ; eius causa magnam

partem Europae et Asiae peragrat Romae diu moratur ib. Scrij)sissc Diodorum post mortem Caesaris apparet ex 1, 4, scripsisse post a. 733 ex 16, 7 coUegit Mommsen rom. Forsch. 2 p. 549 not. (ad a. Ahr.
;

1968

705 mentionem eius facit Hieronymus chron. ; ysyovs hl Memoratur liri xSv xp^vwv AuYouOTou Kat'aapo? xal kTzdvta Suidas s. v.). martyre aliisgue. deinde lustino a Cf. a Plinio hist. nat. praef. 25,
u. c.
hihl.

Fahricius

Gr. ed. Harles

IV p.

361

seq.
8, 20.

81 Diodorus nobilis citharoedus Neronis temporibus Dio 63, Vespasiano ducenta sestertia accipit Suet. Vesp. 19.

AELIVS DIODOTVS.
offendisset,

82 Diogenes grammaticus, cum Rhodi Tiberium ab eo non admissus Suet. Tih. 32.
invehitur; virgis caesus

Romae
et

postea

83 Diogenes, philosophus cynicus, pleno theatro

in

Titum

Berenicen

M. Aurelius Diogenes. CLAVDIVS DIOGENES. FVLVIVS DIOGENIANVS.


84 Diognetus
(Diogenetus

Dio

66, 15.

vitae

codices),
4, 9.

Marci Aurelii

adulescentis

magister in pingendo vita Marci

Idem

ut videtur Diognetus

Marc. Anton.

1,

6.

85 Diomedes, Augusti dispensator Suet. Aug. 67. 86 Diomedes rhetor, Romae curatus a Galeno Yivwaxsiv c. 5 (XIV p. 625 K.).
87 Dionysius Arei philosophi, Augusti amici,

Galenus

irepl

xou

Trpo-

filius,

et ipse contubernalis

Augusti Suet. Aug. 89.


88 Dionysius Halicarnassius Alexandri f. ipse ant. Rom. 1, 8, rhetor, Romae degens inde ab anno 724 ih. c. 7, familiaris complurium nobilium virorum ih., in his Q. Aelii Tuberonis (consulis sine dubio a. 743), ad quem dedit librum itspl to5 9ouxu8i8ou j^apaxxr^po?, item
,

Cn. Pompeii, ad

quem

scripsit

iudicium de Platone.

Scripsit Tu>-

anno 747 ant. 1, 3 cf. 7; eam |xaixTj? ap5(aioXoYia<; Photius hihl. cod. 84. De reliquis librorum V ipse in epitomen redegit Harles IV p. 394 scq. ITposcriptis eius cf. Fahricius Bihl. Gr. ed. Memoratur 70V0? Tou im ASpiavoS ysyovoxo; AxTtxiaTOu Suidas s. v.
libros

XX

editos

ah aequali Strabone 14 p. 656, postca a Quintiliano


9, 3, 89. c. 4, 88,

inst.

3,

1,

16;
22.
in

Plutarcho,

aliis.

89 Dionysius Milesius, rhetor. Auditor Issei Philostratus l.

De
c.

eo Philostratus
c.

vit.

soph.

1,

et

20.

Docet primum Lesbo

DIONYSIVS

15
4.

DOLABELLINA
l.

insula, postea Ephesi Philostratus


trectat

c.

cf.

J2,

Hadrianus

ei

ob-

Dio

69, 3; nihilominus

ab Hadriano equo publico exornatus


item adscriptus
toT? Iv itS

et nescio cui provinciae praepositus,

Moo-

asup aiTou}Avots Philostratus

l.

c.
f.,

Sepultus Ephesi in foro

ih.

90 Dionysius Alexandrinus, Glauci


osTi?
dcTro

grammaticus Suidas

s. v.,

addcns:

Nlpwvo;

auvr^v

xctl

xoT? [As/pi Tpaiavoij,


cf.

xal xoiv pipXioOr^xoiv

Trpoua-T]
ItcI
r^v

(procurator bibliothecarum
iTTiaToXoiv xal Trpsapstoiv

Hirschfeld Vertv. p. 189) xal

twv

Iysvsto xal dTroxpt}i.aTo)V (ab epistulis).

8s xat StSaaxaXo? riapOsvi^ou to5 "^^OL^^nxvAm., [la^r^TTj? os XatpVjixovo?


'^tXoaocpou,

Tou

ov
]}.

xal

otsos^aTo

Sittengesch.

I^

183.

iv

'IXscavopsta.

Cf.

FriedJaender

Diversus Dionysius auctor descriptionis

is enim vixit temporihus Hadriani (Leue Philol. Crusius Jahrh. f Phil. 1888 p. 528); sed tamen 1882 0. 42, p. 175; etiam hunc Botnae hihliothecarium \fuisse per annos viginti tradit saec. XII Guido Pisanus geogr. c. 25.

orhis qtiae extat;

91 Dionysius rhetor, magister Frontonis Fronto ep. ad


p. 154, ep.

M.

Ant. de

or.

ad Herodem Att. p. 244


ep.

ed.

Naher.

P. Aelius Dionysius. M. Aurelius Papirius Dionysius. IVL(IVS) DIONYSIVS HONOKATVS.


C.

92 Dionysius pistor Plinius

ad Trai.

74, 1.

93 Diotimus Hadriani amicus ut videtur

M.

Aurel.

stc

sauTov 8, 37

CARMINIA LIVIANA
94 Divixtille
tillae
e.

(cf.

8,

25).

DIOTIMA.

epigr. de la

f. Macrini leg. filie c. f. c. t. provinciae Belgicae, hidl. Gaide 1883 p. 125, editus a ViJJefossio qui Jegit Divixegregiae feminae, Macrini legati filiae. Vix fuit muJier nomine

GaJJico fdia Jegati provinciae BeJgicae.

95 Diurpaneus
mitiani

Dorpan- Jord. ; Diuppan- VI 16903 de alio Baco), Dacorum rex: eius proelia cum (Cornelio) Fusco duce Do(sic.

Oros.,

Romanorumque

clades
Cf.

Orosius

7,

10,

(ex

Tac.

hist.);

lordanes Getic. 13, 76. 77.

TiJJemont note sur Domitien VII;

96
97

Mommsen ind. in lord. p. 148. DOLABELLA iocatur cum Augusto


P. CorneJius DoJaheJJa
. . .

QuintiJ. inst. 6, 3, 79.

Fortasse

cos. a. p.

C. 10.

DOLABELLA (homo

sine dubio nobilis)

fragmentum Tarraconense
ed.

II 4129.

CORNELIVS DOLABELLA. SER. CORNELIVS DOLABELLA METILIANVS POMPEIVS SER. CORNELIVS DOLABELLA PETRONIANVS. [CORNELIVS DOLA]BELLA VERANIANVS. (CORNELIA) DOLABELLINA.
P.
.
.

98 Dolabella auctor gromaticus Scr. gromatici p. 302

Lachmann.

MARCELLVS.

DOMITIANA

16

DOMITIVS

DOMITIA DOMITIANA.
tyr. 12,

99 Domitlanus, dux Aureoli vit. Gdllien. 2, 6; triy. Originem se trahere dicebat a Domitiano imp.
tyr. 12, 14.

14; 13,

3.

et

Domitilla

trig.

100 Domitianus, sub Aureliano novarum rerum suspectus occisus Zosimus 1, 49.

et

continuo

T.

FLAVIVS DOMITIANVS

IMP.

CAESAR DOMITIANVS AVG.

lASDIVS DOMITIANVS. FLAVIA DOMITILLA.


Flavia Domitilla.
senator

101 *DOMITIVS
Neronis.

a Nerone

coactus

luv. sat. 8, 228, hariolans; intdligit

schol. ad maimihus luvenalis quemvis ex

mimum

agere

102 Domitius, praefectus praetorio. Ei Gordianus rescripsit a. 240 cod. Idem fortasse Domitius, quo hortante Romae, comlust. 1, 50, 1.
perto Gordiani senioris interitu, praefectus urbis reliquique iudices
5.

a praetoriis cohortibus caesi sunt Victor Cacs. 26,

103 Domitius, amicus Martialis,


Martial. 10, 12.

Romam

relinquit Vercellas profecturus

Vix idem cum L. Domitio ApoUinari (D. 114).


7.

104 Domitius grammaticus, cognomento Insanus Gellius 18, 105 M. [DJomitius


.

.,

proc. Sardiniae sub

Severo milliarius Sardus

8025.

106 CN. DOMITIVS


tores pleriquc;

AFER

(sic

Frontinus; Domitius Afer vel Afer scrip-

modo Cn. Domitius modo Afer Domitius modo Domitius

Afer inscriptiones operis doliaris, p. 268), Nemausensis Hieron. ad a. Ahr. 2062. Anno 26 recens praetura accusavit Claudiara

XV

Dio 59, 19 mox Quintilium Varum Sub Gaio a. 39 periculum adiit, sed calHde evasit Dio 59, 19, et statim consul factiis est Dio 59, 20. Anno 42 testamentum fecit Plin. ep. 8, 18. 5. Curator aquarum
Pulchram Tac. ann.
4,

52

cf.

fih'um eius Tac. ann. 4, 66.

ab anno 49 usque ad a. 59 Frontinus aq. 102, quo mortuus est Tac. ann. 14, 19, ex cibi redundantia in cena Hier. ad a. Ahr. 2062,
aetate exacta Quintil. 12, 11,
et

TuUum

facto

3 cf. Tac. a. 4, 52. Lucanum (D. 107) nomen adsumpsit eodem ut videtur testamento anno 42 quod memorat Plinius l. c. Summus illius aetatis
(D. 143) in

orator Quint.

12, 11, 3
,

cf.

Tac.
a.
,

dial.

13.

Actiones eius citantur


art.

Quintiliano
,

33 Or.
(Quint.
11, 10).
2, 14.

passim item urhane dicta eius

C. luJio Victore

rhetor. p. 256,

guorum

etiam

lihri

circumferehantur

6,

10

3, 42), item a Quintdiano imssim. et a Dione 60, 33 (Zon. Eloqucntia praeterea celehratur a Tacito Dione Plin. ep.

12.

Libertus eius et accensus

XI

Incertum

num

hic

Cn. Dom[itius] frater Arvalis

3245 (Sutrii). sub Claudio act.

Arv. (Claud. B); item incertum

mim

huius nxm' Tertulla Afri

VI 9330,

DOMITIVS

17

DOMITIVS

107 CN. DOMITIVS AFER TITIVS MARCELLVS CVRVIVS LVCANVS. T/tuhts Fuhjlnias XI oJ^lO (1); cum fratre Tullo mcm<yratur in cipi)o terminali urbano BulJ. com. ISf^J^ p. 161, 560 (J^) et in rnscrij^tionihus
et Pompeiani, CIL. p. 260 (3). Cf. Gcns Dotnitia p. 7, CIL. p. 266. Plene nomina cxhihet t. 1, Domitius Lucaniis Plinius, Lucanus Martialis; duo Domitii t. 2, duo Domitii, Cn. Cn. Domitii, Domitii Lucanus et Tullus, duo Domitii Lucanus et Tullus, Cn. Cn. Domitii Lucanus Cur[v]ii fratres Martialis 6, 28, 3 et Tullus t. 3, (le ipso et fratre
qi)eris
fictilis

et

itrhani
d.

Dressel Ziegclstoupcl

XV XV

ex emendatione Friedlanclcri. Sex. f., tribu Volt. t. 1. Pater eius (Sex. Curvius Marcellus?) inter annos 42 et 59 a Cn. Domitio Afro
accusatus et damnatus Phn. ep.

una cum Tullo fratre in viarum curandarum tribunus militum


;

eodem Domitio Afro nomen adsumptus Phn. l. c. Quattuorvir


8, 18, 5.

Ipse ab

legionis

V Alaudae
t.

quaestor

pro pr. provinciae Africae; tribunus plebis; praetor


inter patricios
est a.
t.

1.

Adlectus

1,

a Vespasiano

et

Tito ccnsorihus ut videtur, id

73 rel 74.

Praefectus auxiliorum oranium adversus Germanos,


legatus

a Vespasiano et Tito Caesare donatus donis militaribus;


praetorius
(scil.

imperatoris

Caesaris Augusti (Domitiani)


(a.

prov. Africae

Numidiae);

consul

inc);

proconsul provinciae Africae;

legatus Tulli fratris proconsulis provinciae Africae

(mm

proconsul,
fortasse

cum
ipso
_

TuUus frater minor certe post

eum

fuerit lyrocomul,

; anno qui sequehatur proconsulatum Patronus Fulginiatium t. 1. Gener T. Curtilii Manciae conConsors fratris Phn. ep. 8, 18, 4, sulis a. 55 Phn. ep. 8, 18, 4. scilicet vidcntur patrimonium non divismn administrasse, unde nomina eorum coniuncta leguntur t. 2. 3. Filiam in adoptionem dat fratri, ut testamentum soceri circumscribat Phn. l. c. Pietatem eius et fratris mutuam celebrat Martiahs 1, 36; rus eius et fratris com-

ipsius)

septemvir epulonum

t.

1.

memorat idem 3, 20, 17; eum ipsum ut videtur adloquitur mortem eius plangit (anno circiter 94) 9, 51.
108 CN. DOMITIVS
ipso

8, 75,

15;

AHENOBARBYS, L.

f.,

Cn.

n.,

cos. a. 722,

moritur

anno pugnae Actiacae Suet Ner. 3; Dio III p. 24 seq.; Borghesi opp. 2 p. 51 seq.
109 CN. DOMITIVS

50, 13.

Cf.

Drumann
et

AHENOBARBVS
12, 3,

(sic

plcne

act.

Arv.

a.

S. 6809, Cn. Domitius VelJ. 2, 10. 72,

Tac. ann. sacpius,


12, 64,

III Cn. Aheno38

barbus Tac.
Gcdh.
jSapjSo;

a.

6,

crrore,

Gnaeus Tac. a. Domitius Ahenobarbus


20, 8.
1,

L. Domitius Suct.

Vict. ep. 5, 1, AofisTio? 'Hvo-

7(9.9.

ant.
61,

Domitius Suct. Ner. 6;

Galh. 5; Dio

58, 20.

2; Vict. Caes. 5, 1; Ar^v6papj3os Plut. Ant. 87; in consuJatu Cn. Domitius Ahenobarbus, Cn. Domitius veJ Dom., Domitius Ahenobarbus, Ahenobarbus). Filius L. Domitii Ahenobarbi (D. 110)

27;

VeJJ. 2,

72; Suet. Ner.


II.

5.

luvenis appeJJcdur

VeJJeio 2, 10.

72

FrosopograpLia Imp. Roin.

DOMITIVS
(a, 30).

18

DOMITIVS

Comes ad Orientem
et a.

C. Caesaris iuvenis Suet. Ner. 5, vix reete,


a. p. C. 4,

nam

comes C. Caesaris, defundi


32, quo
vel

anno 28,
est,

qtio

uxorem duxit

Cn. Ahenoharhus,

comul factus

diu post se reliquerat

fortasse comes fuerat

nuptiarum vel consularem, nec iuvenis appellari potuit a. 30; Germautci Caesaris anno p. C. 17 et 18. Duovir in civitate Pisidiae Antiochia III S. 6809. Frater Arvalis act. Arv. inde ah a. 27, cf. BtiU. deJV Inst. 1882 p. 201. Praetor aurigarios mercede palmarum fraudat Suet. Ner. 5. A. 28 uxorem ducit Agripaetatem

pinam Germanici

tiliam Tac. a. 4, 75 cf. 0, 45; 12, 64; loseplnis ant.

20, 8, 1; Plut. Ant. 87;

L. Arruntio Camillo Scriboniano, ex k.

Consul a 32 cum cum A. Vitellio X i^c^.^; fa^t. Arv.; cf.Suet. Vit.2{^eY integrum annum fasces iemx\iDio58,20). Delectus una cum reliquis progeneris Tiberii ad aestimanda damna
Suet. Ner. 5; Galh. 5.
lul.

incendii a. 36 Tac. a. 6, 45.


Suet. Ner. 5 Suet. Ner. 5
cf.
cf.

Maiestatis

et

adulteriorum reus

a.

37

Tac. a.
6.

Flagitia
cf. cf.

6,

47; Dio 58, 27.

Moritur Pyrgis anno 40

eius Suet. Ner. 5. 6.

Pater Neronis

Suet. Ner. 5. 6.
5,

28

Tac. a. 12, 3; Tac.

Ps.-Senec. Octav. 249.


Sttct.

Dio 61, 2; Vict. Caes. 5, 1; epit. Memoriae eius Nero honores maximos
Natali eius, III idus Decembrcs,

habuit

Ner. 9

a. 13, 10.

immolant in via sacra ante domum Domitianam act. Hic fortasse Domitius nobilissimus vir consulatu functus qui thermas prospicientes viam sacrani aedificavit, postea declamare coepit Seneca contr. 9, 4, 18.
fratres Arvales

Arv.

a. 55. 57. 58. 59.

110 L. DOMITIVS AHENOBARBVS.


potius

Tittdi: Attictis CIAtt. 3,

581 (huius

quam

avi)

dedicatus
;

1180 ah
54),
n.
6.
J.

ipso positus (2)

a populo Atheniensi (1); Uticensis VIII tahtda patronatus VIII 68 (3). Filius Cn.
a. u. c.

Domitii Ahenobarbi consulis


l.

722 (Cn.

f. t.

3, act.

Arv.,

Dio
n.

ind.
t.

nepos L. Domitii Ahenobarbi consulis

a.

u. c.

700 (L.

3,

Cn. Ner.

Dio
c.

l.

c, errore).
a.

In adolescentia aurigandi arte clarus Suet.

Aedilis

Suet.

Praetor Suet.
et

732 L. Plancum censorem via sibi decedere coegit Consul a. 738 cum P. Cornelio Scipione. J. c.

In praetura
(twv Trpo?

consulatu
a.

quomodo
2. 3.

se gesserit, narrat St(et.

J.

c.

Pro-

consul Africae

742

tit.

Postea Illyrico ut videtur praepositus

To) "laxpm /(optojv Tjpyev Dio) Germaniam penetravit longius quam quisquam priorum, Albim transcendit Tac. ann. 4, 44; Dio A. 752 ad Rhenum transgressus (Kphq xov 'Ptjvov {xsxeXOoiv) 55, 10". cum Cheruscis rem habet Dio c, eodem fere tempore inter Rhenum et Amisiam pontes longos aggerat, de quibus Tac ann. 1, 63. Ornamenta triumphi accipit Sttet. Nero 4; Tac ann. 4, 44. Frater Arvalis
J.

a.

14

act.
l.

Arv.

Emptor
:

familiae pecuniaeque in testamento Augusti

Suet.

c.

Obit anno 25
a. 4,

Vellei. 2, 72.

Tac ann. 4, 44. Ut defunctus memoratur Uxor Antonia M. Antonii et Octaviae filia maior Suet.
44; 12, 64,
errore ut videtur
cf.

Ner. 5 [minor Tac.

Borghesi

DOMITIVS
0})]).

19
ei

DO^nilYS
717 Dio 48, 54
cf. (qiil

5 p. 190] destinata
ein.s

iam

a.

tanien

pro eo
c.

patrein,
tilii
:

nominat,

errore sine cluhio)


10'J),

Phitarch. Anton.

87;

Domitia (D. 148), Domitia Lepida (D. 155). Aut huius aut avi consuUs a. 700 lihertus XI 2638. 111 L. DOMITIVS AHENOBARBVS (praenomcn tcstantur Plut. Ant. 87; Vict. Caes. 5, 1), tilius Cn. Domitii Ahenobarbi consulis a. 32, a. 50 V. Nero Claudius Caesar. d. 25 Febr. adoptatus a Claudio.

Cn. Uomitius Ahenobarbus (D.

(ANLL lapis), frater Arvalis act. a. 221. 112 DOMITIVS ANE 113 Cn. Domitius Annius Ulpianus fistuJa a<piaria rep. in litore suhtirhano, XI 3587. Fortasse non diversus a Daniitio Ulpiano celeherrimo
. . .

iuris auctore (cf. infra).

lU

L.

DOMITIVS APOLLINARIS (praenomen hahet

titulus servi eius

VI

Consul designatus a. 97 sententiam Legatus (8ixato8oTr|?) Lyciae CIGr. 4236.


0310).

dicit

Plm.

ep. 9, 13, 3.

Plin.
tialis 4,

5, 6,

item 2, 9 Apollinari inscripta.


,

Ad eum data epistula Eundem Apollinarem Mar-

saepius
7,

86;

26;
7,

commemorat modo carmina sua ei varie comnmidans 11, 15, modo laudans villam eius Formianam 10, 30
89, 2).

(praeterea

Filius

eius,

tribunus ut videtur legionis

XVI

Flaviae Firmae,
filii perrit).

honoratur a senatu Tloensium CIGr. 4236 (nomen

115 DOMITIVS ARISTAEVS ARABIANVS legatus provinciae Asiae, proconsule Tineio Sacerdote (suh finem regni Septimii Severi), tit. Phrygius

CIGr. 3882 g add.


116 IMP.
L.

p. 1100

Waddington 1707.
inscriptimes,
epistida sup-

CAESAR L. DOMITIVS AVRELIANVS AVG. (sic Dom. vcl D. Aurelianus numnri ; Valerius Aurelianus
c.

positicia -ap. scriptorem vitae Aureliani

17, item falsus titulus

VI

1123;

Cl.

Domitius Aurelianus crrore nonnuTli orto ex male

lecta in-

scriptione

nummorum
d.

imp. C. L.

Dom.

Aurelianus).
(cf.

Natus
addit vita

9 Sept. CIL.
9,

I p.

356,

anno incerto
et alia
et,

infra).

Oriundus

Dacia ripensi Eutro}).


c. 3),

13 (hoc repctit

de origine Aureliani

genitus patre raediocri

clarissimi senatoris colono inter

Daciam

et

ut quidam ferunt, Aurelii Macedoniam Vietar ep. 35.


c.

De

privati eius

vita multa narrat hiographus

18, sed pleraque


c.

commenticia; imprimis de considaiu eius privati


et c. 13,

quae narrat

11,

4 refelluntur ea re quod Aurelianus primum cmisulatum gessit imj^crator. Auctor caedis Gallieni Vict. Caes. 33, 21 ; Zonaras 12, 25.
Claudio moriente dignus imperio pronuntiatus Zonar. 12, 26.
a.

Im-

perator factus

270.

Consul

a.

a 274 cum Capitolino, cos. Ul a. phrurium 'falsa quadam suspicione ab amicis suis interemptus' Lactant. de mort. pers. 6 alii, a. 275 cf. Tillemont Aurel. not. 3, Eckhel 6 Vixit annos LXI Malalas I. XII p. 301 B., quod potest p. 485. verum esse, annos LXXV chron. Pasch. p. 509 B., male, cf. Tillemmit not. 1. Uxor: Ulpia Severina. 2*

cum Pomponio Basso, cos. II 275 cum Marcellino. Apud Caeno271

DOMITIVS

20

DOMITIVS
Ei
testa-

117 DOMITIVS BALBVS, praetorius, senex pecuniosus et orbus.

mentum a propinquo
a.

subditura

quod maleficium

in senatu

convictum

61 Tac. ami. 14, 40.


intirais

118 Domitius Caecilianus, ex

amicis Thraseae Tac. ann. 16, 84.


li.

119 Domitius Calvinus, auctor Plinii Plin.

n. 1, 11. 18.

120 CN. DOMITIVS CALVINVS, M. f. M. n. (^^atris et avi pracnomina citant acta triumpli. Cap. a. 718, patris pracnomen ctiam tituli VI
1301 et 8043, 1). Praetor a. u. c. 698; consul Triumphavit ex Hispania a. d. XVI k. Sextil.
Capit. et fast. min.

a. a.

701

cos. II a. 714.

718 acta triumph.


advixissc

XVI.

Pontifex

ad proelium Actiacum.

Cf.

VI 1301. Non vidctur Brumann III p. 3 scq.

121 Domitius Celcr, ex intima Pisonis amicitia, post nuntium de morte

Germanici adlatum, in insula Co consilio habito, Pisoni, ut Syriam provinciara rcpeteret, suasit, ipsc Laodiceara adpulsus legionem sextara
teraptavit Tac. ann. 2, 77-79.

122 CN. DOMITIVS


a.

CORBVLO (pracnomcn
3,
31.

21 queritur in senatu de irreverentia nobilis iuvenis


a.

hahct Bio 50, 15), praetorius, raox ei satis;

factura Tac.

Vias Italiae incuria raagistratuum


Tac.

et

fraude

redemptorura raale habitas esse clamitans, postquara


huius
rei
ei

effecit ut inquisitio

iniungeretur

l.

c.

sub Gaio potissimum multos

accusationibus vel delationibus vexat Bio 59, 15; qua re gratus Gaio consul factus est a. ut videtur 39, sed sub Claudio amittit quae
accusationibus
Staatsr.
illis

lucrifecerat

Dio

l.

c.

cf.

60,

17

(cf.

Mommsen

ed.

3 p. 1078
Ovidii

not. 2, cpii

ad eum Corhulonem qui


neliura
dial. 2,

sequitur).

narrationcm Dionis pertinere ptdat

Idem

fortassc Corhulo qui Corin

Fidum
17.

Nasonis generum

senatu

offendit

Senec.

123 CN. DOMITIVS CORBVLO.


in

Tituli ipsi positi

non

extant,

memoratur

Armcniacis III S. 6741. 6742. 6742'^ (1) ; in Palmyrcno Herm. 19 514 p. (2) ; in Gahino XIV 2795 (3) ; in fragmcnto urhcmo VI 16983 (4). Nummi: 1) Docimensium ex Phrygia, in parte adversa imagincm Claudii cum inscriptionc KXauoto? Kataap vcl Tt. KXauoiov Kat^crafia
hahentes, in aversa Cyhelen ct inscriptioncm KopPouXojvo? vcl
eTrt

Kop-

PouXwvo?

avi>UTra'Tou,

Aoxt[x(ov

(Waddington

fastcs n.

82;

coll.

Imhoof;

corrupte Mionnct S.

VII 555) ;
in

2) Dioshicritanorum ex Lydia, in ad-

versa Nspwv KaTotap,


36, 186;

aversa KopPouXwv, Atoatepstxwv (Mionnct

IV

Waddington

fastcs n. 68); 3) cdius Dioshicritanorum, imicus

(mus. Arolsen), hahcns in

lovis et Ncronis, in avcrsa Atoatspstxoiv, Kop[5ouX>v (Echhel

inde

Mionnet
2).

IV

Nspwv Kaiaap cum capitihus 3 p. 100, 36, 185; mclius ap. PicJc Zcitschr. f. Num. 17
adversa
Zsuc;
t.

p. 181 not.
vel

Cn. Doraitius Corbulo

ct

et

Dio

60, 30,

Domitius Corbulo

Corbulo

reliqui.

Filius eius puto qui praecedit et Vistiliae Plin. h.

DOMITIVS
w.
7, 39, frater

21

DOMITIVS
l.

uterinus Caesoniae coniugis Gai principis Plin.

c.

Consul
a.

suflFectus

anno

inc.

Legatus in Gernianiara inferiorem missus

bene gestas, de qnibus Tac. 11, 18-20 et ornamenta accipit Tac. et Dio 11. cc. Proconsul Asiae sub Claudio numm. 1 (nmnmi 2. 3 quo spectent, incertum est; ipsi anno54 proconsulatum Corbulonis attribuerc nm licet, propterea quod tnnc proconsul erat M. lunius Silanus; nec magis licet interpretari
47 Tac.
11, 18, post res

Dio

60, 30, triumphalia

Nsptov Kaiaotp

nummomm

illorum de Nerone

nondum Augusto, quod

voluit

positus

Waddingtonius fastes n. 82). A Nerone retinendae Armeniae praea. 54 Tac. a. 13, 8. Quas res gesserit in partibus Orientis adversus Parthos primum ut legatus Cappadociae et Galatiae, deinde
02) ut legatus Syriae
(cf.

(a.

Tac.
G3,

a. 15, 6),

rursus ut legatus Cappb-

dociae, sed aucta potestate

(a.

Tac. a. 15, 25), enarrant Tac. a.

13, 8-9. 34-41; 14, 23-26; 15,

1. 3-6. 8. 9-17. 25-31 et Bio 62, 19-23 cf Plin. h. n. 2, 180; 5, 83; 6, 23. 40; Frmitin. str. II 9, 5; IIII 1, 21. 28; 2, 3; 7, 2; Stat. silv. 5, 2, 35; Tac. hist. 3, 24; Ampelius 39, 4; Lydus dc mag. 3, 34 p. 227 BecJcer. Ziata castellum munit per legionem III Gallicam a. 64 t. 1. Rescriptum eius ad Barbarum nescio quem de vectigalibus Syriae citatur t. 2. Infamatur apud Neronem secretis sermonibus Arrii Vari qui sub eo militaverat Tac. hist. 3, 6. Honorificentissime accitus in Graeciam a. 67, Cenchreis mori iussus Dio 63, 17 cf Tac. hist. 2, 76; Ammianus 15, 2, 5. Ut exemplum disciplinae militaris nominatur a luvenali 3, 251 (scholiasta hariolatur). Virtutes eius Dio 62, 19;

corpore ingens, verbis magnificis et super experientiam sapientiam-

que etiam specie inanium validus Tac.


h. n. 2,

a.

13,

8.

Commentarii

eius adhibiti a Tacito (a. 15, 16) et a Plinio in rebus Orientis Plin.

180;
1.

5,

83;

6,

23. 40 cf ind. librorum

et

VI.

124

..

DOMITn^S DECIDIYS.
t.

Titulus urbanus semel descriptus


t.,

VI

1403.

T.

f.

Tribu Voltinia
t.

oriundus puto ex provincia Narbonmsi,


(cf. infra).

ex cpia etiam genei'um legit Cn. lulium Agricolam


vir capitalis

Trium-

[Electjus a Claudio qui primus [quaes]tor per trien-

nium
a.

citra

[sortjem

praeesset aerario Saturni


60, 24.

t.

(suppl.
t.

44 cf. Tac. a. 13, 29; Dio Domitiae Decidianae, uxoris Cn.


p. 148.

Praetor

Mommsen), Patrem fuisse

lulii Agrieolae, ridit

Borghesi opp. 4

125

C.

DOMITIVS DEXTER.

Praenomen
(anno
t.

innotuit

ex mentionibus consua. inc.

latus alterius

V 6649. X 1786.
800
not. 2,

Consul suffectus
iit

Legatus pro
cf.

pr.

Syriae anno octavo


Staats.

Commodi
801

vidctur 183

IB p.

not. 2)

Suadensis ap.
vit.

3Iommscn Waddington 2308.


Messalla

Praefectus urbi factus in locum l^assi

Sev. 8, 8, a. 193 cf Borghesi

opp. 9 p. 331. Consul iterum ordinarius

a.

196

cum L. Valerio

Thrasea Prisco. SER. CALPYRNIVS DO^IITIYS DEXTER.

DOMITIVS
126 M. DOMITIVS EVPHEMVS,
T^Ss
|xuaTr^pia>v;

22
6
Xa[i.Ttp6Taxo? uTraxuo?

DOMITIVS
xal aso^XoYo]?

xmv

frater

M. Domitius Timoleo

xp(a'TtaTo?)

|xuaTa'p)(-/j?

titulus repertus

prope Hadrianopolim Bithyniae CIGr. S808.

127 DOMITIVS FLORVS, sub Severo ab


(ut debuit) factus propter

actis senatus, nec tamen aedilis Plautianum (anie a. igitur 203), sub Macrino obtinuit ut tribunus plebis designaretur Dio 78, 22.
vir,

128 L. DOMITIVS GALLICANVS PAPINIANVS, clarissimus


a. inc),

consul

(sufF.

legatus Augusti pro pr. Dalmatiae, legatus Aug. pro pr. pro-

vinciae Hispaniae citerioris, legatus Aug. pro pr. provinciae Germaniae


inferioris
tit.

Tarraconcnsis

II
f.,

4115.

Idem

fortasse

memoratur in

t.

Balmatico III S. 10054.


129
Q.

DOMITIVS HISPANVS,

P.

tribu Quir., tribunus militum legionis

XVI
(t.

Flaviae Firmae, quaestor urbanus VIII 5179

positus publice a Zattarensihus).

Hunc haherem pro

cf.

VIII S.
filio

p. 10S9

Bomitii

Apollinaris B. 114, nisi praenomen patris esset diversum.

130 L. DOMITIVS HONORATVS, clarissimus vir, patronus Canusinorum a. 223 IX 338. CN. DOMITIVS LVCANVS V. CN. DOMITIVS AFER TITIVS MARCELLVS

CVRVIVS LVCANVS.
131 Domitius Marsus

Domitius Quint.
poet.

gramm. 9. 16, Marsus reliqui). Epigrammatum scriptor notissimus (fragmenta apud Baehrens fragm.
(sic

Quintil. 6, 3,
et

102

et Suet.
3,

de

3, 1,

18

Philargyr. ad Buc.

90,

Rom.

p. 34S

seq.),

laudatus

saepe
7,

a Martiali
29, 8;
7,

(Jih.

I prooem.,

lyraeterea 2, 71, 3; 2, 77, 5; 5, 5, 6;

99, 7; 8, 56, 21).

Amazonis
de

eius

Martialis 4,

scripsit Quint. 6, 3, 102.

29,

9.

De

urbanitate diligentissime
versiculus

Orbilii

discipulus

ap. Suet.

gramm.

9.

Maecenati familiaris Martial.


(a.

8, 56, 21.

Vergilio et

Tibullo,

cuius exitum

735)

flevit

carmine servato in codicibus

TibuUianis,

superstes, moritur aliquantum ante


4, 16, 5.

quam Ovidius

rele-

garetur Ovid. ex Ponto


.

132 DOMITIVS NE (?) clarissimus vir (casu secundo Domiti N-E-N-C-V-), signaculum Matriti adservatum II 4975, 18.
. .

133 DOMITIVS NERO per ahusum dictus Nero Caesar, Plin. h. n. 2, 92; 4, 10. 22; 7, 45. 71; 11, 238; 37, 50; Vict. ep. 5, 1. 134 Domitius Nigrinus. Medicamentum ei cum morbo articulari laboraret compositum describit GaJenus Trspt auvf^saso); (pap[xa'x>v Tmv xaTa -^svyj
l. 7 c. 12 (XIII p. 1021 K.) Facile homo nohilis vel certe dives. 135 L. Domitius Paris (Paris scriptores; praenomen, tractum a patre patronae L. Bomitio Ahenoharho B. 110, et gentilicium firmat L. Do-

mitius Agathemer. Paridis


libertus Tac. a. 13, 19,

lib.

XIV 2886),

Domitiae Neronis amitae

pantomimus Big. 12, 4, 3, 1, histrio Tac. 1. c. Suet. Ner. 54, Ipyyi^^Trf Bio 63, 18. Familiaris Neroni Tac. a. 13, 20. 22. Anno 55 Agrippinam res novas moliri falso insimulat ih. A. 50

DOMITIVS

23

DOMITIVS

ingenuus iudicatus iussu Neronis Tac.


nuni Dig. 12,
4, 3, 5.

a. IS, 27; Neratius apud UlpiaA. 67 interfectus a Nerone, quod saltare eura

non docuit Dio 63, 18; Suet. Ner. 54. 136 Domitius Piso, auctor Plinii Plin. h.
mitius Piso

An idem Cn. Don. 1, 17. 7399 (Thermis in Sicilia)? (Buecheler mus. Mhen. 40,
,

1885 2h 305.)
137 Domitius PoUio (codex Comic- iwo Domit
sacerdos Vestalis creata
a.

deinde Polio).

Eius

filia

10, praelata

tiliae

Fonteii Agrippae Tac.

a. 2, 86.

L.

ANNEIVS DOMITIVS PROCVLVS.


f.,

138 L. Domitius Rogatus, L.

tribu Quir.

praefectus cohortis primae

Dalmatarum, praefectus
militum legionis
sextae

cohortis primae Flaviae equitatae, tribunus


Victricis,

praefectus equitum alae primae

Aravacorum; ab
monetae Augusti
velatus, pontifex
;

(a. 137); procurator procurator Augusti provinciae Dahnatiae accensus

epistulis

Lucii Aelii Caesaris

minor
ih.

t.

seimlcralis Boniae repertus

VI

1607.

Uxor

Domitia Venusta
C.

SALVIVS DOMITIVS RVFINVS.


Ei rescripserunt divi fratres de tutela ab eo susFortasse honio de plehe.
fr. Vat. 154.

139 Domitius Rufus.


cepta

140 Domitius Sabinus, tribunus mih'tum in exercitu ludaico (legione ut videtur decima quinta Apolhnari) Titi lateri adhaerens fortem se praestat et in
3,
7,

lotapatorum
5, 8, 1.

et in

Hierosolymorum obsidione losephus

heJl.

34;

a. d. XVIII kal. Febr. a. 09 iussus a Galba Germanicos milites e Libertatis atrio accessere Tac. hist. 1, 31. 142 Domitius Silus, amicus C. Pisonis, cui uxorem Atriam Gallam con-

141 Domitius Sabinus primipilaris,

cesserat Tac. a. 15, 59.

TVLLVS. Titulus Fulginias XI 5211 acephaJus 143 CN. DOMITIVS coniectura Marinii ad eum relatus (1); inscriptiones operis fictilis,
aliae communcs ci cum fratre Lucano (r. suh hoc) (2), aliae eius solius 1002 1007 cf. p. 269 (3); nempc scriptac post fratris mortem inscriptio cippi terminalis communis ei cum fratre (v. suh hoc) (4). p. 266. Cf Dressel Zier/elstemjyel d. Gens Domitia p. 8, CIL. Cn. Domitius TuUus rej Domitius TuUus t. 2. 3, Domitius Tullus Tul[lus] titulus fratris XI 5210 ; praeterea Plinius Tullus Mart. Curvii nomen ei fuisse colligi potest ex Martial. 5, 28, 3 (cf. suh fratre).
,

XV

XV

Frater Cn. Domitii Afri Titii Marcelli Curvii Lucani Plin.

ep. 8, 18, 4,

natu minor 3Iart.


8048,
9).

9, 51, 4,

ideoque huic postpositus


in

Simul cum fratre a Domitio Afro

2 (excepto t. X nomen adsumptus


t.

Plin. ep. 8, 18, 5.


legionis quintae

tribunus militum Alaudae; quaestor imperatoris (Neronis); tribunus


sthtibus iudicandis;
t.

Decemvir

plebis

t.

1.

Adlectus inter patricios

1,

a Vespasiano

et

Tito

cen-

sm-ihus ut videtur, id est a. 73 vel 74.

Praefectus auxiHorum adversus

DOMITIVS
Germanos;
missus
est

24
'qui

DOMITIVS

cum
imp.

esset

candidatus Caesaris praetor designatus^


legatus

ab

Vespasiano Augusto

pro

praetore ad
;

exercitura qui est in Africa, et absens

inter praetorios relatus^


t.

dosuff.

natus donis militaribus a Vespasiano et Tito Caesare


a.

1.

Consul

Proconsul provinciae Africae tiinhis fratrts XI r)210, sncputo fratris (cf. suh hoc). Fetialis t. 1. Patronus Fulginiatium Senex et omnibus membris captus uxoreni duxit feminam t. 1. nobilem, et ipsam aetate declivem Plin. 8, 18, 8. Fratris fib*am adopinc.

cessor

tavit;
legatis

eandem beredem rebquit


prosecutus
ih.
,

Plin. 8, 18, 2.

4,

nepotes et proneptem

cp^ac progcnics potcst orta csse cx alia

nxorc
agit

quam duxcrat
l. c.

mvcnis.

De

testamento recens defuncti Plinius

cpistula scr. a. circ. 108.

Memoratur una cum


legatus Augusti

fratre a Martial.

1, 86,

1;

8,

20, 17; 9, 51.

144 M. DOMITIVS

VALERIANVS

pro praetore (Ciliciae)

t.

rcp. Hierapoli Ciliciac,

Journal of

Jicllcnic stuclies 11,

1890

^).

240.

L.

SERVILIVS DOMITIVS VALERIVS FRONTO LVCIANVS.

145 (Domitius?) Ulpianus (gcntilicium coniectura nititur cf. infra), Tyrius, grammaticus, agnomine Kstxouxsixo? , amicus Atbenaei, ab eodem inductus in convivio quod scripsit Athcnacus

I p.

d, c

cf.

V p.

209

f,

221

a,

VI 228
cst

c,

284
c.

c.

Moritur paulo post convivium illud Athc-

naeus

XV p. 680
non

De

Bomitio Ulpiano iuris consulto,

ct ipso

Tyrio,
clircrsa

ccrtum
tradat,

cogitavissc

Athenaeum, cum non solum longe


,

scd etiam scripserit ante hunc adultum

^wtcst cogitavisse de

patre eius praetcrea ignoto.

146 Domitius Ulpianus.


4, 65,

4;

8,

87, 4,

Domitius Ulpianus Alexandcr imp. cod. lust. Modestinus Dig. 27, 1, 18, 2, Dio 80, 1, vita

Alcxandri 08, Dioclctianus cod. lust. 9, 41, 11, Victor Cacs. 24, 6, Domitius Lactantius inst. 5, 11 cxtr. Ulpianus rcliqui. Cf. Hirsch,

feld Unt. p.

284

n.

72.

Tyro oriundus
,

ipse libro dc ccnsibus (Dig.

50, 15, 1 pr., de se ipso agit ctiam, Dig. 4, 2, 9, 8; 40, 2, 8). -Papi-

niano praefecto praetorii in consilio


postea aut memoriae magister
vit.

vit.

Pcsc. Nigri 7 ;

Alcx.

20,

aut libellorum (utrum non adparet),


vit.

Pesc. Nigri

7.

Ab

Elagabalo remotus
a.

EJag. 10.

Praefectus
ante

annonae mense Martio

222

cod.

lust. 8, 87, 4.

Mamaeae Aug.

gratia Flaviano et Chresto

praefectis praetorii collega additus,

kab Dec. 222, quo


cod. lust. 4, 05, 4,

die praefectus praetorio appellatur ab Alexandro

mox

eos subvertit

Dio

80,

2; Zosim.

1, 11.

(lam
Alex.

suh Elagahalo fuisse


24,
cf.
vit.

Alex.

eum praefcctum 26, 5). Multum


4,

practorio perhihet Victor Cacs.


potest sub Alexandro
vit.

15, 6; 26, 5; 27, 2; 81, 2; 34, 6; 51, 4; 07, 2; Synccllus p. 673 B.,

parens ab eo appellatus cod. luSt.


et

05, 4.

(Consibarius Alexandri

magister scrinii

vit.

Alcx. 20, adsessor vel scrinii magister Eutrop.

8, 28,

assessor Alexandri
7,

Hicronymus

chr.

ad

a.

Ahr. 2242
1,

= ^x C. 228;

Orosius

18, 8).

Praetorianis suspectus Zos.

11, seditione coorta

DOMITIA
ab
1,
(le

25

DOMITIA

eis occiditur,

11, Syncrlhis

j).

nequicquam ab Alexandro protectus Dio 80, 2, Zos. 678 B. cf. vii. AJox. 51, 4. Amtor phirhnorum

mrc

cirili lihroruni: scri^^torun/

cius nonnullu onissn iuipcrantihus

Scvcro

ct
f.

Caracalla

plcraqtic intcr annos

Zcitschr.

JRcchtsffcsch.

9 (1870) p. 118.

Fortassc idcm Cn. Domitius


ct

211

et

217;

cf.

Mommscn

Annius Ulpianus (D.


(fcmtinus?

118).
tituli

147 DOMITIA Bibuli (uxor)


cf.

lihcrtwum
h.

scrrornm

VI 5870 (num
fuissc Bihuhis

VI

5,

898*. 899*). 9528.

Maritns potcst
c.

Syriac ivracfcctus ah Antonio (Appian.

4, 28),

fihus ut ridctur

M.

Cfilpurnii Bihuli cos. a. u.


a.

c.

095.

Filia ut vidctur Cn. Domitii

Cfdvini consulis

701

ct

714.

(Qv\.

filiam fuissc ostcndit lihcrtus eius

VI 5870

iioc

j)racnoniinc ustis).

Cf.

Domitia Calvina.

148 DOMITIA, amita Neronis Tac. ct schoh luv., soror Ahenobarbi Quint., filia igitur L. Domitii Ahenobarbi consulis a. u. c. 732 et soror Domitiae
Lepidae. (Neronis
cos. II a. 44, qui
filia

Big. 12,

4, 8,

crrorc).

Uxor

C. Passieni Crispi

eam

in pecuniaria lite contra fratrem eius


0,
1,

Aheno-

barbum
inter

defendit Quint.

50;

6,

8,

74,

schoJ. luv. 4, 81, postea,

relicta ea,

eam

Agrippinam in matrimonium duxit schoh cit. Inimicitiae et Agrippinam; per libertos eius insidiae Agrippinae
a.

struuntur
a. l8, 19,

55 Tac.
ei

a.

18,

19-21.

Paris histrio libertus eius Tac.


iussu Neronis
5. ih.
c.

eripitur

ingenuus

iudicatus
4, 8,

27;

Ncratius apud Ulpianuni Dig. 12,

Nerone a. 59 vel paullo post Suct. Ncr. 84, eius Baiana et Ravennatia Dio l. c, Tac. a. Huius fortassc Domitiac horti Domitiae trans Tiberim Noiitia urhis, vit. Pii 5, vii. Aurcliani 49, cf. Lanciani hulh comunalc 1889 p. 178, 174.
149 DOMITIA (nomen non ponitur), Cn. Domitii Corbulonis Viniciani uxor Tac. a. 15, 28; Dio 02, 23.
150 DOMITIA CALVINA, Bibuli
uxoris (nisi forie in titulo
f.

Veneno interimitur a Dio 61, 17. Praedia 18, 21 cf. Suct. h c.

filia,

Annii

VI

10988, fdia igitur Domiiiae Bihuli


crrorc

turhaio fdiac vocahulum hoc loco

positum
j).

esi).

Eadcm
coniccit

Calvina

VI 10989.

10990.

Mommscnus
maircm

cph. cp.

04

n.

hanc

nuptam

Silano

alicui

extiiissc

M.

Silani consulis anno p. C. 19 ci aviam luniae Cahinae.

Stemma

poiest hoc fuisse:

M. Calpurnius Bibulus,
cos. a. u. c. 695,
I

Cn. Domitius Calvinus,


cos. a. u.
c.

701, cos. II a. 714,


I

L. (CalpuiTiius) Bibulus, >^^_ legatus M. Antonii,


i

Domitia,

Domitia Calvina,
Bibuli
f.,

" M.
f.,

Silanus,
-^

M. Silanus M.
cos. a. u.
c.

^
l

Aemilia Lepida,
proneptis Augusti,

772 == p. C.

19,

M. Silanus,
natus
a. u. c.

767

L. Silanus, D. Silanus, lunia Lepida, lunia Calvina.


cos. a. 53.

p. C. 14,

cos. a. 46.

DOMITIA

26
a.

DOMITIA
61 Tac. Agr.
G.

151 DOMITIA DECIDIANA, nupsit Cn. lulio Agricolae

Film

sine duhio Domitii Decidii praetoris a. 44, ut perspexit

Borghe-

sius opp. 4 p. 118. 152 DOMITIA DOMITIANA, clarissima femina, uxor ut videtur Vibii Cominiani Valerii Pii V 5228.

153 DOMITIA FAVSTINA, M. Aurelii Caesaris


pater Augustus fieret
euius aegrotatione
(a.

filia,

mortua antequam
095.

161)

t.

sepulcralis

VI

Faustina de

ductam

(ef.

Mareus Caesar fjueritur non ita muJium post uxorem Mommsen Herm. 8 p. 205) et respondet Fronto (ep. ad

M.
eius

Caes. 4, 11,

12 p. 72 Ncd).) non haec videtur fuisse, sed soror Annia Galeria Aurelia P\austina (cf. Dittenhaj/er archdol. Zei-

POLLA FABIA DOMITIA GELLIOLA. DOMITIA HERACLIA, clarissimae memoriae femina VI 1404. 154 155 DOMITIA LEPIDA (sic Tac. a. 12, 04, Lepida Tac. a. 11, 37;
Soror Cn. Domitii Ahenobarbi (D. 100) Tac. Suet. Ner. 5, aniita Neronis Tac. 1. c; Suet. Ner. 6. 7,
Ner.
5.
6).
filia

FABATIA

tung 36, 1878, p. 103).

Suet.

a. 12,

64;

igitur
a.

L. Domitii Ahenobarbi (D. 110) et Antoniae maioris (minoris Tac.


12, 65).

Tac.

a.

Mater Valeriae MessalHnae, quae postea Claudio nupsit uxor igitur aliquando Valerii Messallae Barbati. 11, 37,
Tiberii frater eius incesti
fratris
filius

Sub finem Sub Gaio

(Nero) apud

cum ea accusatus Suet. Ncr. eam educatus Suet. Ner.

5.
6.

Claudio auctore nubit C. Ap. lunio Silano Dio 60, 14 (nomen non ponit). Ex huius caede ortae sine dubio discordiae eius cum filia Messallina Tac. a. 11, 37.

deest

ih.

c.

37. 38.

Tamen supremis MessaHinae Anno 54 Agrippinae artibus


cf.

necessitatibus

non
ei

indicta Tac. a. 12, 64. 65

Suet. Ner.

7.

Latifundia eius Calabrica


cx
326, 100) et Suetonius

accusata; mors

Tac. a. 12, 65.

156 DOMITIA LONGINA.

Cognomen hahent nummus Lappensium

Creta (Eclhel 6 p. 401 ; Mionnet Suppl. Dom. 1. Filia Cn. Domitii Corbulonis
66,

IV p.

3 (Cn.

f.

Aelianus) Suet.
Suet.
1.

XIV 2705 (cf VI 16083); Dio Nupta L. Aelio Lamiae (qui et L. Lamia 1422). Dom. 1; Dio 66, 3, Huic abducta a Domitiano a. 70
1.

Domitia Cn. f. Domitiani Caesaris /. theatri Domitianus ex ea filium suscepit in secundo suo consulatu (a. 73) Suei. Dom. 3, nescio an eum quem defunctum et consecratum memorant Statius silv. 1, 1, 00, Martmlis 4, 3, 8, Silius ^alteroque anno 3, 620 quique dicitur divus Caesar in nummis matris, consalutavit Augustam' Suet. l. c (consulatu filium vit^ro consalutavit cod. Memm. ; sed etiam altero anno videtur corruptum) ; cf Hieronymns ad a. Ahr. 2007. Augusta act. Arv. inde a Jcal. Oct. 81 saepius ; nummi ap. Eckhel 6, 401; Cohen I ed. 2 p. 535 seq. ; t. Cretensis BuU. de corr. hell. 1885 p. 22; Notizie 1800 p. 13; t. servorum et lihertorum VI 8570. 8667; IX 3410. 3432 (hi fortasse scripti post a. 06). Romanaluno
c.

c; Dio

Herculanensis

1422.

DOMITIA
Stcdins
Suct.
silv. 3, 4,

27
18.

DOMITIA

Titus
J2S

Tit.

10; I)io 00,

= Zon.
schol.
iri

cum

ea putabatur consuetudinem habuis.se


11, 18.

histrione

commissum

repudiatft a marito, sed


rf.

Ob adulteriura cum Paride mox reducta Suct. Dom. 3;

Dio

67, 3;

Zon. 11, 19;

Juvcn. sat.
a.

videtur Domitiano

natum

nuntiat

Dio 67, loscphus mt. 76. Favet losepho Multum supcrvixit 11; (sic marito: appcllatur cnini Domitia Domitiani 548. 550, Domitia Domit., Domit. Doraitian., Domit. Dom., Dom. Domit., Dom. Dom., Dom. Do., D. D. alibi) in tegulis urhanis factis a. 123 ct 126 et aliis eiusdem ferc actatis, 548. 549. 553. 554 cf. 550-552. 555-557. Domitia Domitiani t. scrv(yi'um et Jibcrtoruni VI 8959. 11569. 17115. 19718. 20492. 24655; Notime 1884 p. 80; IX 3469; 1738. 7649 itetn puto a. 96 rcccntiores, cf. Dressel CIL. 'In honorem p. 158. meraoriae doraus Domitiae Augustae' aedes extructa Gabiis eaque a. 140
coniurationis in raaritum a. 96
cpit. 11.

Filium ex ea ut 6, 87. 90 Mnrtialis 6, 3. Conscia 15 Zon. 11, 19; Victor Cacs.

XV

XV

XV
X

reipublicae

Gabinorum

in tutelara data

XIV
Cn.

2795.

Natalis eius, III

idus Februarias, celebratus,

vivo raarito
Doraitia

444, post raortera ipsius

libertis eius

XIV 2795.
raaior.
,

157 DOMITIA LVCILLA


semel descripta

f.

Lucilla teguJa urbana

XV 1010

Doraitia Lucilla tegulae aliae permuUac,

sed quarum pars maior pcrtinet ad Domitiam LuciUam. minorem (distcgtdas studuit Drcssel V p. 269 scq.) non ponitur. Filia Cn. Domitii Lucani heres instituto ab avo materno Curtilio Mancia. si raanu patris esset emissa; propter hoc adoptata a patruo Cn. Domitio TuUo; quo defuncto et huius et patris extitit heres Plin. ep. 8, 18, ubi nmnm non ponitur, signifbcari hanc vidit primus Marinus iscr. dol. ad n. 46. Idcm vidit matrem eam fuisse Domitiae P. f. I/iicillae matris Marci imperatoris, uxorem igitur P. Calvisii Tutli cos. a. 109. Defunctam cssc a. 123 probare studuit Dressel Ziegclstempel p. 34 seq., C. XF^). 271. 158 DOMITIA LVCILLA minor. Cf. Marini iscr. dol. ad n. 46; Borghcsi opp. 3 p. 36 seq.; Dressel Zicgclstempel der Gens Domitia p. 14, CIL. p. 266. Domitia P. f. Lucilla {vel Dom. P. f. Lucill. vel n. 1025 scq. Dora. P. f. Luc. vel D. P. f. L.) tegidae urbanae, Doraitia Lucilla aliae tegtdac, nummus Niccee^isium ap. Cohen cd. 2 III p. 134, vit. Did. lul. 1, 3, Domitia Calvilla vit. Marci 1, 3, ubi Calvilla aut alterum cognomcn est aut corruptum ex altero gentitieio

cernere

duarum Domitiarum

apud

scriptorcs notnen eius

XV

XV

mium ex crrore, Lucilla vit. Marci 6, 9. Mater Marci iraperatoris vit. 6, 9, vit. Did. lul. 1, 3, item vit. Marci 1, 3 quanupiam variatur in nomine cf. supra, quera peperit VI kal. Maias a. 121 vit. Marci 1, 4 et Anniae Cornificiae ib. 1, 8 ef. 7, 4. Filia P. Calvisii Tulli cos. a. 109 vit. Marci 1, 3. Matrem ei fuisse Domitiam LuciUam Cn. Domitii Lucani fdiam vidit Marinius. Ipsam natam esse circa a. 105 argumentis non certis probare studuit Dressel.
Calvisia aut denique totum

DOMITIA

28
vit.

DONNVS
tegulae inscriptae Domitia Lucill.

Uxor Annii Veri


Veri
et

Marci

1,

cf.

Lueilla Veri

XV 181.

617-619. 1068. 1071. 1072. 1077. 1078.

1080-1082. 1085. 1086. 1089. 1090, cf. item Marcns imp. zk sau-cov 8, 25. Ad eam datae Frontonis epistulae dnae Graecae p. 289-243 ed.

Naher
et

(|xrjTpi

Kaiaapoc; inscriptae).

(parens p. 5) saepissime memorata in epistulis Frontonis ad


invicem, Fronto ed.

Haec domina mater (M. Caesaris) M. Caesarem 92 (domina nude


potest

Naher
cf.

p. 8. 25. 27. 86. 87. 47. 48. 49. 55. 57.

71. 78. 79. 80. 81. 88. 84. 85. 87. 88. 89. 90.
esse

etiam

Faustina,

vivis est a. 155

Mommsen Herm. vol. 8 p. 208 not. 1). In X.V 1090. Mortua ante quam filius fieret Augustus.

159 DOMITIA MELPIS, clarissima femina, coniux Q. Petronii Melioris viri consularis, patrona Tarquiniensium t. Tarqniniensis XI 8868.

IGO DOMITIA PAA^LINA, GadiLus vit. Hadr. 1.


161

orta,

mater Hadriani postea imperatoris

DOMITIA PAVLINA.

Tituli:

Fundanus

6220

(1);

Crctensis,

ap.

Halhherr Museo Italiano di antich. class. 8, 1890 p. 669 (2); Attaliensis Famphyliae, Lehas-Waddington 1860 (8). Domitia Paulina t. 1,
Paulina
vit.
1.

reliqui.
1,

Filia eius qui praecedit, soror imp. Hadriani titnli


69, 12.
8.

Hadr.
c.

2; Dio
6.

cf.

2,

15,

Nupta L. luHo Urso Serviano vit. Hadr. Mortuae Hadrianus nullos honores tribuit

Bio l. c. (!ALPVRNIA RVFRIA AEMILIA DOMITIA SEVERA. 1G2 DOMITIA VETTILLA, Patruini f., uxor L. Roscii Paculi consulis desig nati t. Vercellensis V 6657. Fadem sine duhio Vettilla Paculi II 468. 1G3 DOMITIA VICTORINA, clarissima femina, Aureliani clarissimi viri uxor t. Brixianus V 4881.

IVLIA DOMNA.

1G4 Donatius Valens, centurio legionis XXII Primigeniae, kal. lan. a. G9 Galbae imagines cum protegeret, a militibus vinctus, mox

IVLIVS DONATVS. C. IVNIVS DONATVS. M. SAENIVS DONATVS. C. MEVIVS DONATVS IVNIANVS. 165 Donnes apud Artagira C. Caesarem vulneravit, statim interfectus
Ruf. Fest. 19. IGG Donnus (sic V 7281, Domn- vel Don- traditur ap. Ovid., 'ISsovvap. Strahonem; nomen Donnus reperitur etiam in nummis ap. Eclchel
1 p. 74, Mimtnet
eius

iussu Vitellii occisus Tac. hist.

1, 56. 59.

I p.

89, 52).

Rex

7281, regionis postea a

filio

Alpium Cottiarum vocabulo nuncupatae cf. Straho4, 6, 6 p.204. Quando vixerit, inde apparet, quod fdius arcum Augusto dicavit Sec.

gusione a. u.

745 vel 746.

Incertum
1.

num

eius

lihcrti C.

luHus

Donni

1,

Erastus, Iub*a

Donni

Cypris

V7282;

si fuerunt, ipse civis

DORIO

29

DVCENIVS

B&mamis fnit et didus C. Iiilius Donnus. Filius: (M. lulius) Cottius; ex posteris eius: Vestalis Orid. cx P. 4, 7.
FLAVIVS SVLPICIAXVS DORIO POLYMNIS. Ei Nero denupsit 1., Ncroni a libellis Dio 61, 5. Suct. N. 29 (idcm Tac. a. 15, 37 narrat de Pythagora). Sestertium centies donatur a Nerone Dio l. c. Obit anno 62, veneno intercmptus,
L.

167 Doryphorus Aug.

ut credebatur, a Nerone Tac. 14, 65.


TI.

CL(AVDIVS) DRACO.
cit.

168 Druncianus, gener Avidii Cassii, a Marco servatus


vit.

Marci 26, 12

Avid. Cass.

9, 3.

M. Flavius Drusianus. AELIA FLAVIA DRVSIAXA.


regis, et Cypri, Phasaeli filiae,

169 Drusilla, Agrippae maioris, ludaeorum

Herodis

neptis, filia losexihus ant. 18, 5, 4, hcll. 2, 11, 6.


filio

Desponsata
Antonio

a patre Epiphani regis Commagenae


spreta nubit Azizo
Felici

id ant. 19, 9, 1; ab hoc


7, 1,

Emesenorum
ih.

regi

ih.

20,

et

hoc

relicto

procuratori ludaeae

2;

act. apost. 24, 24.

170 Drusilla, uxor Antonii Felicis, Cleopatrae

et

Antonii neptis Tac.

IVLIA DRVSILLA. LIVIA DRVSILLA. 171 Drusius Proculus, procurator Augusti (Norici) tituhts qiiem Ccleiae posuit hencficiarius cius III 5170. Idcm fortassc [Dr]ussi[us Pr]ocul[us] /h Venusinum IX 506. 172 Drusus, Agrippae maioris, ludaeorum regis, filius, in pueritia de-

hist. 5,

9.

functus loscphus ant. 18,

5, 4.

NERO CLAVDIVS DRVSVS.


(RVBELLIVS) DRVSVS. M. SCRIBONIVS LIBO DRVSVS. DRVSVS IVLIVS CAESAR. M. LIVIVS DRVSVS LIBO. FL(AVIVS) DRYANTIANVS. SVLP(ICIA) DRYANTILLA AVG. M. AVR(ELIVS) DVBITATVS. .... SA DVS P. CEST[IVS] .... [VM]BRIVS DEXTER
. . .

DVCENIVS

173 A. DVCENIVS

(sic III S. 9973; Ducenius Geminus Tac; Mecenius Geminus male traditur III 2883). Consul sufF. a. inc. A Nerone una cum aliis duobus consularibus vectigalibus publicis praepositus a. 62 Tac. a. 15, 18. Legatus pro practore provinciae (Dalmatiae)

GEMINVS

174

III 2883. III S. 9973. Praefectus C. DVCENIVS PROCVLVS, consul

urbis sub

sufi"ectus a.

Galba Tac. hist. 1, 14. 87 mense Maio cum

C. Bellico Natale Tebaniano act. Arv.

[P0]MP0NIANVS SECVNDVS DVCENIYS PROC[VLVSj.


.
. .

P,

CEST[IVS] .... IVS PRISCVS

DVCENIVS

30

DYNAMIS

POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA cet. DVCENIVS PROCVLVS cet. SOSIVS PRISCVS. 175 DVCENIVS VERVS consul Celsus Dig. 31, 29, suff. a. inc., temporihiis cum iu cousilio ei fuerit luventii Celsi praeut vidctur Flaviorum toris a. 106 vcl 107, consulis II a. 129 pater.
Q.
,

... Quintius Cestianus Ducenius Proculus.

176 L. Dudistius Novanus, L. f. tribu Vol., praefectus alae Hispanae, adiutor ad census provinciae Lugdunensis, procurator Augusti Alpium
,

Cottianarum
Massiliensis

pontifex Laurentinorum
408.

flamen coloniae Aquensis

t.

XII

177 *DVLIVS (an DVILIVS? Casauh.) SILANVS, occisus a Commodo vit. Comm. 7, 5. Fortassc hic Silanus cos. ord. a. 189 cum Q. Servilio
Silano.

178 Dumnobeliaunus
novellaunos

(sic

Mon. Anc. Lat.;


rex

AoixvosXXauvo?

Graec; Dub-

confugit ad nummi) Augustum Mon. Anc. Lat. 6, 2 cf. Mommsen comm. ed. 2 i). 139, uhi et de nummis eius agitur. 179 Duras Decebalo Dacorum regi principatu sponte cedit Dio 67,6

Britannorum

qui

supplex

(exc. Val.).

180 M. DVRMIVS, triumvir monetalis sub Augusto nummi apud Cohen 433. Idem fortasse M. Durmius aedilis Tuscd. 2 August. n. 426

culanus
C.

XIV

2627

(cf.

VI

17079.

6582).

181 L.

VMMIDIVS DVRMIVS QVADRATVS. DVVIVS AVITVS. Titulus: XII 1354

agri Vasimiensis acephalus,

sed conicciura valde prohahili Benieri ad


tahulac eiusdem gcneris (ap. de

eum

relatus.

L. Duvius

Avitus tahula cerata Pompeiana (ap. de Petram

n. 14),

L. Duvius aliae

Petram
cit.

n. 13. 15-17), [L.

D]uvius

826; Dubius Avitus codices Pliniani


Vasionensis,
rantur.
cf.

et Taciteus.

Origine ut videtur

Hirschfeld ad
tit.

tit.

Homres

ante praeturam igno-

Praetor

Legatus pro
a.

pr. provinciae

Aquitanicae

tit. ;

Plin.

h. n. 34, 47.

Consul exeunte

56 cum P. Clodio Thrasea Paeto tahulae

ccratae Pompeianae (vide supra; cf. Legatus pro pr. exercitus Germaniae
13, 54.

Mommsen Herm. 12
inferioris, a.

p.

128).

182 Dynamis.

Germaniae gestae Tac. a. 13, Latyschev inscr. CIGr. 2122 orae Ponti II n. 354 positus ah ea Augusto (1); Latyschev I. c. Memoratur in Panticapceensi Latyschev I. c. n. 25 (3). n. 356 (2). Nummus aureus ann. inst. arch. 1841 p. 320, item op. Koehne mus. Kotchouhey II p. 156 cf. Sallet Beitrdge zur Numism. der Konige des cimm. Bosporus p. 15 cum nomine Baaikiaar^q Auvafieo)? et anno AIIS 737/8 a. u. c.) Mmiogrammate aliquo (a. 281 aerae Bosporanae quod cernitur in quihusdam aliis nummis regni Bosporani nomen eius
Res ab eo
in

58 tit. 54-56.

ct

Tac. a.

Titidi: Phanagorienses,

contineri aliquando creditum

est,

sed vix recte,

cf.

Sallet

I.

c.

p. 63 seq.

Mommsen

eph. ep. 1 p. 272.

Pharnacis, regis Bosporani

filia,

Mithri-

DYDEVTVS
datis

31
JDio 54, 24.

EGGIVS
est

neptis

t.

;2;

Haec

fortasse filia Pharnacis


a. 707,

a
c.

patre Caesari

(lictatori nt

uxorem duceret ohlata


interfectori
et

Aiy)}ian h.

2, 91.

Niibit
c.

Asandro

patris

postea

regi

Bos])ori
t.

Dio

1.

Una cum hoc


,

marito

appellatur
1.

paaiXisaa
fere

AtSva^ii?

3.

Eo

defuncto nubit Scribonio Dio


esse

c.

Hoc

tempore

vidctiir

mimmtts cit. cf. Sallet l. c. p. 10. auctore Augusto nubit Polemoni, a. 740 Dio l.
ciistts

Hoc quoque
c.

occiso

Non

multo post

videttir

defmicta essc

ef.

Mommsen

eph. ep. 1 p. 272.

183 Dyteutus, Adiatorigis Galli f., ab Augusto post triumphura Actiacum sacerdotio Comanensi exornatus Straho 12 p. 558 560.

E
Flavius Earinus. Echio citharoedus Eclectus, Ecloge
1

Itivenalis 6,

76.

v.

Eglectus, Egloge.
v. c, pater
titiilus

2 Q.

EG
2340.

PERPETVVS
Pisonini
c.

Q. Eg.

(Q-E-C-L-L

traditiir)

Tarronii

v.

Allifaniis

scmel

tantum dcscriptus

IX

T. Aurelius Egatheus.

3 L.
C.

Eggius,

praefectus

castrorum

sub Varo

in

Germania

Velleius

2, 119, 4.

EGGIVS AMBIBVLVS POM[POXIVS LONJGINVS CASSIANVS


Titulus

L.

MAE-

CIVS POS[TVMVS].
[C. Eggius]

Aeclancnsis

IX

1123

(1).

pertinent fragmeida duo ntinuta alterius

tituli

Aeclanensis

Ad etindem IX 1124 (2).


ef.

Ambibuhis Pom[ponius]
t.

(lyotius

quam Pom[peius],

Mommscn ad IX
t.

1165) [Lon]ginus Cassianus L. Maecius Pos[tumus]

1,
. .
.

.1j.

Ma[ecius]

2;

in cmisulatu pterum(pie
vit.

nude Ambibuhis

olus

VI

10299, Bibulus

Pert. 15,

Eggius

tegttla

XV 108,

Egg.

XV 109,

Ambiguus Prosper), Egg. Amb. XV 506, Eggius


,

Pater Ambibuhis VI 4228, C. Egg[ius Ambibulus] VI 970. Longiniani, ignotus; ntater videtur fuisse soror M. Pmnponii Basstdi Tribu CorneHa f. 1, origine sine dubio Aeclanensis. cf. IX 1165. Decemvir sthtibus iudicandis t. 1. 2; tribunus mihtum legionis un-

decimae Claudiae piae iidehs t. 1; sevir equitum Romanorum t. 1; a Traiano adlectus inter patricios t. 1 cf. t. 2; quaestor candidatus Traiani t. 1. 2; [legatus (non proconsul) pro]vinciae Macedoniae t. 1;
praetor candidatus
t.

1.

Consul ordinarius
1.

a.
t.

126
1.

cum M. Annio
Aeclani duovir

Vero

III.

Sahus Cohinus, flamen Claudiahs


1.

quinquennahs, item jjatronus vel curator


bohis iun(ior),
titidum
(jui

Ident ut videtttr AmbiLonginiano posuit

avttnculo

Pontponio

Bassido

Eiusdem fuit signacultim originis incertae 144 inscriptum C. Eggi (traditur Eccii) Amb.
1165.

IX

8059,

EGGIVS
5
C.

32
et alvei Tiberis

EGNATIVS
sub Claudio
ali-

EGGIVS MARVLLVS, curator riparum


1887 p. 306.

Bidl. commiale

6 L. Eggius Marullus, curator municipii Canusinorum (vel operis


cuius publici

apud Canusinos)

fistulae

plumbeae

IX

343.

Videtur

diversus
L.

a L. Cossonio JEggio Maridlo consule


traditur
vit.

a. 184.

COSSONIVS EGGIVS MARVLLVS.

7 Eglectus (Electus

Comm.

15,

vit.

Pert. 4,

Eiectus

vit.

Pcrt. 11; "EvwXsxxo? Graeci)

natione Aegyptius Herod.

1, 17, 0,

cubi-

cularius Quadrati interfecti a

Commodo

a.

182 Dio 72,

4,

Commodi
vit.

cui

in

harena depugnanti

astitit

Dio

72, 1.

mox ipsius Commodum

interficiendum curat una

cum Marcia
5
c.

Comm. 15

Herod.

1, 16,

17.

Aemib*o Laeto Dio 72, 22; Cum eisdem Pertinaci imperium


et

Dio 73, 1; Herod. 2, 1, 2; vit. Pcrt. 4. nace Dio 73, 10 (Zon. 12, 6) ; vit. Pert. 11.
defert

Occisus una

cum

Perti-

8 Eglectus (Ecl- traditur) unus ex improbis libertis Veri, post mortem


patroni non

cum

aHis similibus a

Marco abiectus, sed retentus


ih.,

vit.

Vcri

9.

Idem cum Commodi

interfectore

vix recte.
vir,

itius

Eglectus lulianus, perfectissimus

magister

studis
. .

Augustorum duorum, procurator provinciae Asiae, procurator


procurator hereditatium
.

. ,

VI 1608.

10 Egloge (Ecl- traditur) Neronis nutrix, reliquias eius composuit Suet.


Ner. 50.
11 CI
. .

EGNATIANVS
n. 974.

(Eign- traditur) legatus (Germaniae superioris?


a.

an legionis

XXII Primigeniae)

217

t.

Moguntiacensis semcl descriptus,

Bramhach

12 Egnatius Calvinus,
10, 134.

praefectus Alpium,

auctor citatus a Plin.li.n.

13 EGNATIVS CAPITO, consul

vit.

Comm.

4,

suff. a. inc.

Magister fratrum

Arvalium sub Marco anno incerto act. Arv. VI 2091. Occisus a Commodo vit. Comm. 4, fortassc a. 182 cf. Marini atti p. 492. 14 Q. EGNATIVS CATVS legatus legionis decimae quintae Apollinaris a. 73 t. Carmmtini III S. 11194 Legatus Augusti pro pr. 11196. legionis III Augustae a. 75 VIII 10119, a. 76 VIII 10016 cf. VIII 1851 (uhi V. 2 scr. Cato pro gato^. 15 P. Egnatius Celer (tria nomina coniimcta posuit Dio; P. Egnatius Tac. a. 16, 32; Publius Celer Tac. hist.; Ignatius schol. ad Iiw. sat. 6, 552; Celer schoJ. ad luv. 1, 33), Berytius Dio 62, 26 cf. luv. 3, 117, philosophus sectae stoicae Baream Soranum amicum et patronum filiamque testimonio suo perculit Tac. a. 16, 32; Dio 62, 26; schol. ad luv. sat. 1, 33. 47; cf. luv. 3, 116, quamquam filiam ad magicam discendam ipse hortatus schol. ad luv. sat. 6, 552; ideo praemiis et honoribus affectus Dio Exeunte a. 69 accusatus in senatu a Musonio Ilufo Tac. hist. 4, 10, l. c. a. 70 damnatus et in exilium pulsus ih. c. 40; Dio J. c. ; schoJ. ad luv. 1, 33.
,

EGNATIVS
16
C.

33
C.

EGNATIVS
a.

EGNATIVS CERTVS,
862
cf.

f.,

consul suffectus

inc.

IX

1578;

EjyJi.

ep. 8,

376.

17 Egnatius

Dexter:

ad eum Herennius Modestinus dedit libros de


1,

excusationibus Big. 27,

1 pr.

CAESAR P. LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS AVG. 18 EGNATIVS LEO, A. Egnatii Proculi et Laberiae Gallae filius VI 1406. 19 EGNATIVS LVCILIANVS, legatus Augusti pro praetore provinciae Britanniae sub Gordiano VII 445. 1030. 20 EGNATIVS ^IARCELLINVS, quaestor provinciae cuiusdam Phn. ep. 4, 12. Fmiasse ad eum scripsit Plin. cp. 5, 16 et 8, 23 Marcellino itiscriptas. 21 EGNATIVS POSTVMVS, consul suff. mense Maio a. 188 cum M. HeIMP.
rennio Secundo
act.

Arv.
et

22 EGNATIVS PROCLIANVS, A. Egnatii Proculi


quattuorvir viarum curandarum

Laberiae Gallae

filius,

VI 1406.

23 A. EGNATIVS PROCVLVS, A. f., tribu Palatina, legatus Augusti provinciae Africae dioeceseos Numidiae, legatus legionis octavae Augustae
piae
fidelis,

praefectus frumenti dandi, praefectus aerarii Saturni, con,

sul (suff. a. inc.)

curator Concordiensium, Albensium Fucentium, Bo-

vianensium
Proclianus,

24

Q.

VI 1406. Uxor: Laberia Galla; filii: Egnatii Secundilla, Leo ib. EGNATIVS PROCVLVS, consul suff. a. inc. IX 6414 h. Uxor: Maria
ib.

Aureh'a vel Aureliana Violentilla

25 EGNATIVS PROC(V)LVS, corrector civitatium Achaiae tit. Lacmiciis CIGr. 1341. Fortctsse non divcrsus ab A. Fgnatio Proculo.
C.

LVXILIVS SABINVS EGNATIVS PROCVLVS.

26 M. EGNATIVS RVFVS (tria ^iomina habet Dio 53, 24; M. Genatius vel Genutius traditnr ap. Suet. Aug. 19) in aedihtate favorem popuH colhgit incendiis privata famiha opem ferens VcJI. 2, 91 ; Dio 53, 24.
,

Aedihtati praeturam continuat


eius superbe de

(a.
l.

728) Vell.

l.

c; Dio

l.

c.

Edictum

Augusto Dio
vit.

c.

Prohibitus consulatum petere a

C. Sentio Saturnino consule a. 735 Vell. 2, 92.

Coniurat in Augustum
6; Suet. Aug. 19.

VeU. 2, 91; Seneca brev.

4, 5,

de clem.

1, 9,

In

carcere interfectus VeU. 2, 91, Tac. a.

1, 10.

27

EGNATIVS SATTIANVS
Beneventani cooptatus
Q.

clarissimus vir,
a.

patronus collegii cuiusdam

257 IX 1681. VI[R]IVS EGNATIVS SVLPICIVS PRISCVS.


proconsulis (coU.
I, 11).

28 EGNATIVS TAVRINVS, proconsul Baeticae sub Hadriano Ulpianus de


officio

29 L. EGNATIVS VICTOR LOLLIANVS. Tituli: Athenimsis CIA. 3, 632 positus ei ab Areopago (1) ; Thebanus CIGr. 1624 Lebas 2, 518 positus a Plataeensibus (2) ; aJter Thebanus CIGr. vol. II p. 844 ad n. 3516 Lebas 2, 519 positus a Thespicnsibus (3); Prusiacus Bh.

Mus. 27 p. 149 arcJi. ep. Mitth. aus Oesterr. 7 Memoratur praeterea in Pannonico III 4364 (5); in
Prosopographia Imp. Rom.
II.

(1883) p. 171
miliario
3

(4).

Ancyrano

EGNATIVS
III
S.

34
6900
(6); in fastis

EGNATVLEIVS

niniani

sacerdotum qui videntur esse sodales Anto(Falsum est fragmentum mus. Rhen. 21 p. 401). (?). L. Egnatius Victor LoUianus t. 1-4. 6. 7, Egnatius Victor t. 5. Consul Corrector Achaiae t. 2 (cf. xTjSsfxovta xwv Kbr^'Hov t. 1; suff. a. inc. susp-ysTyj? dicitur a Thespiensibus t. 3; 6 XafATrpoxaxo; uiraxtxrk t. 2. 3). Legatus Augusti pro pr. provinciae Bithyniae et Ponti t. 4. Legatus Augustorum duorum pro pr. provinciae Pannoniae superioris a. 207

VI 2001

a. 213 t. 7. Legatus pro '0 pn^xwp t. 1; Hntelligendus 218 t. 6. homo facundia insignis, non qui artem rhetoricam docueriP Dittenherger ad hunc t. Pater ut videtur eius qui sequitur.
t.

5.

Cooptatus inter sodales Antoninianos


a.

pr.

provinciae Galatiae

30 L. EGNATIVS VICTOR LOLLIANVS.


3516(2). 3517(3). CIL. III 468
ineditus descriptus
(4).

TituU Asiae CIGr. 2870


Mitth.
d.

(1).

athen.Inst. 8

p.316

(5);

Magnesiae ah Ilillero von Gaertringen (6); titulus L. Egnatius Victor Lollianus t. 6 L. Egnatius Lollia[nus] t. 7, Egnatius Lollianus t. 1. 2, Lollianus t. 3. 4. 5, item chronographus. Filius ut videtur eius qui praecedit. Proconsul Asiae t. 1-7, per annos tres t. 4-6 (secundus annus memoratur t. 1. 3), anno tertio sub Philippo t. 6 (idem ex t. 5 nummisque quihusdam coJlegit Waddington ad Borghesii opp. 9 p. 384 not.). Hunc esse Lollianum proconsulem memoratum in actis SS. Leonis et Paregorii, act. Sanct.
urhanus

VI 1405

(7).

mens. Fehr. III p. 59, coniecit Sterrett Mitth. d. athen. Inst. 8 p. 312. Praefectus [urbi] t. 7, a. 254 chronographus a. 354. Hunc Lollianum

Borghesius opp.
(2,

520 significaH putavit his Firmici Materni mathes. 32) ad Mavortium Lollianum praefectum urbis a. 342 verbis: ob
4,

adulterii
in

crimen in exilium similiter datus, sed

demum

de exilio raptus
est;

administrationem Campaniae
^

primum

destinatus

deinde in

ad similem Asiae proconsulatum devectus est, ac postremo ad urbis Romanae praefecturam omnium patrum est consensu promotus (ed. Venet. 1497 f. Is', ed. Basil. 1551 p. 42), non recte; nam hic fuit, ut ex praecedentihus apparet, fdius
post vero
consulis ordinarii iterum; praeterea
hic cursus

Achaiae proconsulatum

honorum mihi

videtur

indicare aetatem aliquanto posteriorem.

31

EGNATIA CERTIANA

clarissima femina, C. Egnatii Certi consulis

filia

IX 1578.
32 Egnatia Maximilla, uxor Glitii Galli, maritum in exilium comitatur a. 65, 'magnis primum et integris opibus, post ademptis' Tac. a. 15, 71.

Ab

Andriis statua honoratur una

cum

marito CIGr. 2349

i (vol.

II

p. 1068).

Marito titulum ponit Faleriis

XJ 5^57.
et

Ancilla eius

Romae
f.

sepulta; huius ancillae maritus C. Egnatius

VI 9540.
Laberiae Gallae
vit.

33 EGNATIA SECVNDILLA,

A. Egnatii Proculi

VI 1406.
34 Egnatuleius Honoratus, vir nobilis a Severo occisus
Sept. Sev. 13.

EGNATVLEIVS

35

ENNIA

35 L. Egnatuleius Sabinus, P. f., tribu Galeria (origine ut videtur ThysTribunus legionis quartae Scythicae et dritanus). Geminae, praefectus gentis Cinithiorum, procurator Aug. ad census accipiendos

Macedoniae, procurator Aug. ad epistrategian Thebaidos, procurator Aug. quadragesimae Galliarum, pontifex Palatualis tit. Thysdritanus VIII10500. C. VIBIVS MAXIMVS EGRILIANVS. 36 A. Egrilius Plarianus, Ostiensis, pater consuh's et patroni coloniae Ostiensis (nempe ut puto M. Acilii Prisci Egrilii Plariani pater naturahs) XIV 399 cf. 346. 467; idem fortasse O(lus) Aegrilius Plarianus XI 1075. (Patrorms dendrophorum Ostiensium XIV 281 non videtur fuisse hic, sed Larcius Lepidus Plarianus). 37 Q. EGRILIVS PLARIANVS, legatus proconsulis Africae a. 159 VIII 800. Ad hunc ut videtur dedit Frmto 1177. VIII S. 11026 cf. 11030. epistulam ad am. 1, 4 p. 202 M., p. 176 Nah. (Acrilius Plarianus legit Maius, correxit Borghesi in epistula ad Gerhardium, arch. Zeitung 1845 p. 111). M. ACILIVS PRISCVS EGRILIVS PLARIANVS. 38 Eleazarus cognomento Gigas, ab Artabano dono Tiberio missus

losephus ant. 18,

4, 5.

39 Eleazarus (alazarus cod.

Tac), dux ludaeorum rebellium templum


hist. 5,

Hierosolymitanum occupat Tac. de quo losephus hell. 2, 30, 3 ; 4,


Gischaleno Tac.
l.

12.

Est Eleazarus Simonis f

4,
l.

1;
c.

5, 1, 2.

Opprimitur ab lohanne

c.

cf.

losephus

5, 3, 1.

40 Eleazarus castellum Masadam fortiter contra Romanos defendit, postremo se ipsum cum suis interfecit losephus heJl. 7, 8, 1 seq. c. 9, 1. APPIA ANNLi ATILIA REGILLA AGRIPPINA ELPINICE ATRIA POLLA.
P.

MANILIVS VOPISCVS VICINILLIANVS

L.

ELVFRIVS SEVERVS IVLIVS


vit.

QVADRATVS BASSVS.
41 Encolpius, familiaris Severi Alexandri, cuius vitam scripsit
17, 1;

Alex.

48, 7.
Plinii, lector Plin. ep. 8, 1, 2.

42 Encolpius servus

43 Encolpus, Pudentis centurionis puer delicatus, pro primipilatu domini Martidlis 1, 31 ; 5, 48.
inter reos vetuit Tiberius Tac. a. 3, 70.

capillos

ApoUini vovit
22 recipi

44 L. Ennius eques Romanus: eum maiestatis postulatum


45 Manius Ennius
a. p.

a.

(sic Dio; Mennius traditur ap. Tac.) cppoupapxos l\(Jxta? Dio 55, 33. Praefectus castrorum, a. 14 vexillariis legionum Germaniae inferioris in Chaucis tendentibus praepositus, seditionem eorum reprimit Tac. a. 1, 38.

C. 8

46 ENNIVS PROCVLVS, proconsul Africae sub Antonino Y\oBig.50,


47 Ennia Thrasylla
Cal.
(sic

6, 6, 1.

Dio 58, 28 ; praeterea Ennia, nam apnid Suetonium 12 scrihendum Ennia Naevii, non, ut traditur, Naovia), uxor
3*

ENTELLVS
Naevii
mariti
Sertorii

30

EPICTETVS
impulsu

Macronis praefecti praetorio sub Tiberio,

Gaium Caesarem adulescentem amorem fingendo sibi devincit Tac. a. 6, 45; Dio 58, 28, nesciente marito amorem cura C. Caesare exercet Philo Jeg. ad Gaium p. 551. 554; is ei matrimonium promittit,
imperio potitus fuisset Suet. Cal. 12. Postea ab eodem mori coacta una cum marito Philo leg. ad Gaium p. 554, in FJaccum p. 519; Suct. Cal. 26; Bio 59, 10. 48 Entellus, Domitiano a libellis, coniurationis in eum particeps Dio 67, 15 (Zon. 11, 19). Domus eius MartiaJis 8, 68. Ex servis eius M. Ulpius Aug. lib. Cladus Entellianus WiJmanns 286 (cf. Friedlander Sitteng.
si

r p. 178).
49 Epagathus Aug.
1. (Kataocpsioc:), multum potest sub Caracalla Dio 77, 21. Idem ut videtur post pugnam Antiochensem a Macrino Diadumenianum ad Parthos ducere iussus Dio 78, 39. Idem pulo sub Alexandro, cum

causa necis Ulpiano fuisset, sub specie praefecturae Aegypti

Roma

remotus

et in insula

Creta interfectus Dio 80, 2.


1.,

50 Epaphroditus Caesaris Aug.

capta Alexandrea Cleopatrae custos


a
libellis eius

datus a Caesare PJut. Anton. 79; Dio 51, 10. 13; Zon. 10, 31.

51 Epaphroditus, Neronis libertus Tac.


ut videtur Doryphori defuncti
Tou paatXsa)? Nsptovo? Suidas
a.

a. 15, 55,

(successor

62) Suet. Ner. 49

(xoiv ocufiaTOcpuXctxwv

s. v. 'Ettixttjto?, errans, vix aJium inteJJeDomitiano a h"bellis Suet. Dom. 14. Memoratur primum a. 65 Tac. a. 15, 55. A. 68 patronum Roma profugum comitatur Dio 63,27; Victor ep.5, eumque ferrum sibi adigentem ndivLvh Suet. Ner.49, Dom. 14; Dio 63, 29. Ob id a Domitiano interfectus Suet. Dom. 14; Dio 67, 14. Eius monitu losephus res ludaicas scribere adgressus est losephus ant. I prooem. 2, vit. c. 76. Ad eum dati libri contra Apionem duo losephus c. Ap. 1, 1; 2, 1. 41, (AJium hunc Epaphroditum putaverunt nonnuJli, cf. FriedJdnder Sittengesch. I^ p. 178, quod vita losephi scripta esset post a. 100; sed ea vita ediia est vivo Domitiano). Eius Hbertus Pinytus grammaticus Stephanus ByB. s. v. Btf>6vtov. Eius servus Epictetus philosophus Suidas s. v. 'ETrtxTr^To? (memoratur diss. Epict. 1, 1. 19. 26). Ab eo appellati horti Epaphroditiani Frontinus aq. 68. 52 Epaphroditus, Aug. 1., ab epistulis, frater Fortunati Aug. 1., accensi

gens), postea

divi Vespasiani
T.

VI 1887.

AELIVS AVRELIVS EPIANVS.


libertina,

Asinius Epicadus.
vis

53 Epicharis, muHer
tormentis
a. 15, 51.

dilacerata

nomina coniuratorum non prodidit, postremo


strat. 8,

Tac.

57; Dio 62, 27; PoJyaenus


J.

Neronem, quamipsam enecavit 62. Amica Annaei


in

se

Melae PoJyaen.

c.

54 Epictetus, philosophus
Epaphroditi (twv

stoicus.

Oriundus Hierapoli

Phrygiae/SM^V^rt^ss.v.

acujxaTacptjXaxtov tou paatXsto? Nsptuvo??)

servus

id. (scr-

EPIDIYS
visse

37

EPPVLEIVS

Fronto ad Verum 1, 1 p. 115 N. ; Gellms 45; Anth. Pal. 7, 676). Claudus Fronto Sub Domitiano Nicopolim secedit Gellius l. .; Anth. l. c.; Suidas. Eum 15, 11, 4. 5 ; Suidas s. v. ; cf. diss. Epict. 1, 19. 26 ; 2, 6, 21 cet. in summa familiaritate habuit Hadrianus vit. Hadr. 16, 10. Vixit usque Dicta eius memorabilia edidit ad Marcum Antoninum Suidas.

eum
10

testantur etiam

2, 18,

= 3Iacroh.

sat. 1, 11,

Flavius Arrianus
1,

cf.

Gellius 1, 2, 6; 17, 19, 1; 19,

7; 4,41; 11, 34

seq.,

quorum extant

libri

1, 14; M. Antonin. IV; nb eodem etiam en-

chiridion Epicteti quod extat editum


enchir., praef.).

esse

ait

Simplicius (comm. ad

55

L.

EPIDIVS TITIVS AQVILINVS (plene nomen exhihet t. 2562 V. 19 cf. Mncmosyn. vol. 2 p. 38, Tit. Aquil.

Cretcnsis

CIGr.

tegula

XV 504,

plerumque Aquilinus tantum ; Quintillus Prosper, errore) consul ordia. 125 cum L. Valerio Asiatico II fasti. 56 Epigonus Chrysippi fil. ei Plinius civitatem impetrat Plin. ad Trai. 11. bl Epiphanes (Epiphanes Antiochus losephus heJJ. 5, 11, 3), Antiochi (IV)
narius
:

regis

Commagenae

filius

(rex Tacitus, [BaatXey?

tittiJus fiJii

III 552,
uiot,

4).

Imagines eius

et fratris CalJiniei,

quihus adscriptum paatXlo)?

in

58
59

60

01

3 p. 258, Mionnet 5 p. 132. 133, S. 8 p. 102. luJium dictum prohahiJe est propter tituJum Romanum et C. Civem fuisse Ei desponsata Drusilla Agrippae ludaeorum regis fdii III 552, 1. filia sed postea spreta losephus ant. 19, 9, 1 ; 20, 7, 1. A. 69 apud Bedriacum pro Othone impigre pugnam ciens vulneratur Tac.hist. 2,25. A. 70 in exercitu Titi frustra murum Hierosolymorum oppugnat los. hcJJ. 5, 11, 3. A. 72 una cum patre regno privatur ih. 7, 7, 1-3. Pater Philopappi (qui et C. lulius Antiochus Epiphanes Philopappus). C. IVLIVS ANTIOCHVS EPIPHANES PHILOPAPPVS. Epitynchanus Diotimi, Hadriani amici, amicus, Marco Aurelio adulescenti ut videtur notus Marc. Anton. 8, 25. T. Eppius Latinus, T. f., tribu Quirina, procurator imp. Hadriani ad procurator quattuor publicorum Africae; c[ensus a]cc[ipiendos] ., duovir Latobici in Fannoma, III 3925. EPPIA (v. J. Ippia; cf. Oppia), senatoris uxor, quae relicta domo gladiatorem adamatum secuta est Alexandriam luvenalis 6, 82 seq., 104 seq., 114. Epponina (sic Tacitus; Empona PJutarchus, addens significari hoc vocahuJo Tjptoi^Sa; IlsTrovtT.Xa Z)?o) uxor lulii Sabini Lingonis, una cum marito per novem annos sub terra delitescit, duos filios eo temporc enixa, a. 79 interficitur una cum marito PJut. ipatvxoq c. 25 p. 770 D.
ap. EclheJ
,

nummis patris,

Dio

66, 16; cf. Tac. hist. 4, 67.


TI.

62 M. EPPVLEIVS PROCVLVS
vatus, positus a

CAEPIO HISPO.

TituJi:

Ravennas

XI 14,

fortasse in fine mutiJus (1); MedioJanensis veJ certe MedioJani adser-

Patavinis, accphahis, proptcr

munera pJane eadem


t.

a me huc reJatus,

V 5813

(2).

Nomen

servavit

1.

L.

f.,

tribu

EPRIVS
Claudia

38

ERVCIVS

Tribunus militum legionis septimae Claudiae Piae t. 1. stlitibus iudicandis, quaestor urbanus, tribunus plebis, decemvir fidelis, provinciae Hispaniae Baeticae t. 1. 2. PraeProconsul praetor t. 2. Consul t. 1, suff. a. inc. Pontifex t. 1. militaris t. 1. 2. fectus aerari
Proconsul provinciae Asiae
sententiam in senatu
tulit,
t.

1. 2.

Idem

ut videtur Caepio Hispo


a.

fortasse consul designatus,

103 vel 104


113)

Plin. ep. 4, 9, 16 (consularem


n. 119,

eum

tunc fuisse putat Waddington fastes


c.

gui proconsuJatum eius Asiaticum collocat

a.

consul

cum Rubrio
Caepione).

Onesimus Caepionis Hisponis dispensator Caepio Hieronymus ib. Vix idem (quod coniecerat Waddington) M. Ca III 6079 III S. 7128. T. CLODIVS EPRIVS MARCELLVS.

Huius servus

Gallo sub Traiano Dig. 40,

5, 26,

7 (traditur Caelio pro

VI 9357,

lihertus ut videtur Ti.

Aemilius Equester.

63 Erato Tigranis (H) regis Armeniorum filia, mortuo patre cum fratre Tigrane (HI) eodemque marito regnum per aliquot annos exercet,
(paullo ante
a.

748)

nummi

inscripti 'Epaxw paatXsto? TiYpa'vou dSeXcpYj

ap. Langlois num. de VArmenie p. 39; Tac. a. 2, 3 (qui nomen hoc loco non ponit) ; significat eam et fratrem Ovidius art. amat. 195. Defuncto fratre

regno se abdicat Dio 55, W*.


Cf.

Postea rursus in regnum ad-

missa, sed brevi pulsa Tac. a. 2, 4.

Mommsen mon. Anc. p.

113, 114.

64 Eros, rerum Augusti in Aegypto procurator (6 xa Iv A^y'^^'^^ otoixmv); propter luxuriam ab Augusto servili supplicio afi^ectus Plutarchus apophthegm. p. 20? B. 65 Eros, Aureliano xS>v l$a>&sv <ppo[xV(ov dTroxpt'aa)V [irjvuTT]? TExaYfxlvo?,
(o)?

TtVE? foTopouatv, toTaxouOTTj? xai TTpoaaYYsXXtov TqJ pastXei Ta Tiapd

Tiv(ov

TCpl
1,

auToij

Xeyoixsva

addit

Zonaras)

auctor

caedis
vit.

Aureliani

Zosim.

62; Zonaras 12, 27 (Mnesteus appellatur

Aurel. 36).

66 Erotion

puella, deliciae Martialis, defuncta

anno vitae sexto Martialis

5, 34. 37; 10, 61.

OCTAVIVS FORTVNATVS ERVCIANVS STELLA STRATONIANVS. 67 C. ERVCIVS CLARVS. Memoratur in titulo uxoris Ephesino, ap. Waddington ad n. 1842 (1) et in Berytio fdii III 175 (2). Erucius Clarus
Q.
^*

t.

1,

C. Eruccius Clarus (traditur

CIAPI pro CLARI)

sulatu C. Erucius Clarus

XI 619,

praeterea Clarus.

t. 2; in conConsul ordinarius

a. 170 cum M. Cornelio Cethego fasti. Legatus pro pr. provinciae ludaeae imp. M. Aurelii Antonini (fortasse anno 170, cum in titulo appelletur uTraTO?, non UTraTixo?) t. 1. Uxor: Pomponia Triaria ih. Filii: Pomponius Erucius Triarius t. 2; item ut videtur C. lulius Erucius Clarus.

68 M. Erucius Clarus (praenomen innotuit ex

t.

VIII 170

= VIII 8.11451,
hic aut
filius

modo

recte suppletus

sit),

pater eius qui sequitur, causarum patronus

*vir sanctus,

antiquus,

disertus'

PUn.

ep. 2, 9, 4.

Aut

Erucius ad

quem

scripsit Plin. ep. 1, 16.

ERVCIVS

39

ESWIVS

69 SEX. ERVCIVS CLARVS. Sextus Erucius Plin. ep. 2, 9, 1, Erucius Clarus reliqiu scriptores, [Sex. Eru]ciu[s] M. f. Clarus VIII 270 VIII S. 11451 (modo recte suppletus sit); in consulatu Sex. Erucius

Clarus

VI
f.,

678.

1008, Erucius Clarus

IX

1617,

vit.

Sever. 1, 3,

praeterea Clarus.

M.

tribu Quirina senaius considtuni

VIII 270

VIII

S. 11451.

Filius eius qui praecedit et Septiciae sororis C. Septicii (Clari) Plin.

latum clavuni obtinet ab imperatore, item quaesturam candidatus principis: inter annos circiter 97 et 100 tribunatum petebat Plin. ep. 2, 9, 2. Legatus legionis (uTiocjTpaT/jYo?) sub
ep. 2, 9.

Plinii suflFragio

Traiano Seleuciam capit una cum luHo Alexandro Dio 68, 30. Consul suffectus a. incerto (quem consulatum anno 117 adtribuit
Norisius epist. cons. 2, 120, propterea quod Prosper inter nomina consulum ordinariorum a. 117 et a. 118 interponit: Claro et Alexandro, Scribendo adest senatus consulto facto id. Oct. 138 VIII vix recte). 270 VIII S. 11451 (modo recte supplerit Wilmanns: [Sex. Eru]ciu[s] Clarus offendit vir dudum consularis nominatus loco paene extremo). Praefectus urbi GeUius 7, 6, 12; 13, 8, 2. Rescriptum Antonini Pii

ad

eum Paidus

de

offlcio

praefecti

vigilum

(Dig. 1,

15,

3,

2),

praefectum urbi ut puto (noli cogitare de alio Erucio Claro praefecto Consul II ordinarius a. 146 una cum Cn. Claudio Severo vigilum).
fasti (cf. Gellius 13, 18, 2).

'Senatorii ordinis vir primarius' Fronto


"^Vir

ad Ant. Pium 3 p. 165 Nab.


sissimus' Gellius 13, 18, 2.

morura
liunc

et litterarum

veterum studio-

puto pertinet fstula Romae rep. inscripta Sex. Eruci Clari Bull. comunaJe 1886 p. 104 n. 1159.
Servus de
C.

Ad

domu Eruci

Clari

VI

22471.

IVLIVS ERVCIVS CLARVS. TERENTIVS STRABO ERVCIVS


=
t.

HOMVLLVS.

70 [ER]VCIVS SEVERVS, legatus pro pr: provinciae Arabiae tituJi mutililll Lebas-Waddington 2057^ (1); Lebas-Waddingtm 2070" (2) 6028
([iTTl

'Ep^ouxiou 2sour>ou t.2, ...


1, scr.

Severo

LEC AM RP COC DI
fortasse sub

tra-

ditur
cf.

leg,

Aug.
n.

pr. pr. cos. des.),

M.

Aurelio,

Waddington ad

2057^.

POMPONIVS
71 IMP. CAES.

ERVCIVS TRIARIVS.
C.

PIVS ESVVIVS TETRICVS AVG.

Tituli:

Parisiacus,

Journal des savans 1873 p. 643 (1); miUarii GaJJici: ib. p. 650 Revue arch. 16, 1867 p. 58 (2), Reiue arch. 26, 1873 p. 131 (3), Esperandieu epigr. du Poitou tab. III (4), Decombe et Esperandieu les
miJJiaires de

Rennes p.
(8),

55.

56

n.

11

(5),

12
la

(6),

13

(7)

miJiarii Bri-

tannici

VII 1150

1151

(9)

non

bene descripti.

miliario fUii,

Revue

epigr.

du midi de
de Witte

Memoratur in France 1890 p. 28 (10).


des Gaules (Lyon

Nummos

pJenissime

recenset

empereurs

1868) p. 124 seq. tab.

XXXIIXLIV.

ESVVIVS
Imp. Caes. C. (C.
t.

40
xicriit

ETRILIVS
3)

in

t.

Pius Esuvius (Esuv. periit in

7) Tetricus pius felix invictus Aug. t. 3. 4. 5. 6. 7. 10 (Poesuvius traditur t. 9), Gaius Esuvius Tetricus pius felix invictus Aug. t. 2,

... vius Tetricus

superest ex

t.

imp. C. C. P. Esuvius Tetricus


n.

Aug. nummi
Tetricus Aug.

de Witte n. 139. 154, imp. C. C. (G.

161) V. Esu.
f.

nummi
13,

135. 153. 161, [imp.] C. C. P. Esu. Tetricus p.

Aug. nummus
Tetricus.

imp. Tetricus Aug., imp. Tetricus p. f. Aug., imp. Tetricus pius Aug., imp. C. Tetricus p. f. Aug. nummi alii; scriptores

Familia nobili Victor Caes. 33, 14, senator Eutrop. 9, 10, senator Praeses Aquitaniae Victor Caes. 33, 14; populi Romani trig. tyr. 24.
Eutrop.
9, 10.
1.

Occiso Victorino absens a militibus imperator electus

Eutrop.

c,

ef.

Ausonius parent.

6,

10; instigante Victoria Victorini

matre Victor l. c, trig. tyr. 5, 3; 24, 1; 31, 2, apud Burdigalam purpuram sumpsit Eutrop. l. c, ante Claudium Gothicum Romae agnitum vit. Claud. 4, sed quae narratio est nullius ftdei. Cos. II nummi ap. de Witte n. 108, cos. III ih. 24^^ ct p. 179 n. 7. 8. Imperavit biennium Victor Caes. 35. In nummis reperitur tr. p. II de Witte 105. 106, tr. pot. III ib. 107. 108. Victus ab Aureliano apud Catalaunos Eutrop. 9, 13, Oros. 7, 23, 5, ipso prodente exercitum suum i}).,
Victor Caes. 35,
vit.

Aurelian. 32,
;

3,

trig.

tyr. 24,

2;

cf.

Zosim.

1, 61.

In triumpho ductus ab Aureliano


factus Victor Caes. 35,
34.
5,

postea ab eodem corrector Lucaniae

epit. 35, 7,

Eutrop.

9,
(cf.

13, vit. Aureliani 32.

39

corrector totius Italiae trig. tyr.

24

Mommsen

eph. cp. 1

p. 140, Staats. II^ p. 1086).

72

C.

= Histoire de VAcademie des inscriptions


des savans 1873 p.

PIVS ESVVIVS TETRICVS CAESAR. Miliarii Gallici: Reinesius


t.

2,

France

647 vidit Longperier (2) ; 1888 2, p. 371 (3); ib. 1890 p. 28 (4); Becombe et Esperandieu les milliaires de Rennes p. 57, 3 (5). Nummi ap. de Witte empereurs des GauJes p. 181 seq. tab. XL VXLIX, ipsius et patris Filius eius qui praecedit, C. (Caius t. 2) p. 177 seq. tdb. XLIV. Pius Esuvius (P. Esubius t. 1, Pius Tetricus nobilissimus t. 3)
.
. .

3, 45 1731 p. 387 (1) ; Journdl Rev. epigr. du midi de la

Caes. miliarii, C. Pius Esuvius Tetricus Caes.


politani ap. de Witte p. 181 n. 4 tab.

nummus nmsei

Gratiano-

XL V,

C. Piu. Esu. Tetricus Caes.

nummi plurimi ap. de Witte p. 181 seq., C. P. Es. vel nummi alii. Puerulus Caesar appellatus a Victoria
Victor Caes. 33, 14.

E. Tetricus Caes.
trig.

tyr. 25,

1;

Cum

patre per

triumphum ductus, postea omnibus


2; Victor Caes.
35,

senatoriis honoribus functus est trig. tyr. 25,


vit.

Aureliani 39.

Augustum eum non

fuisse inde colligitur


(dicitur
t.

5 cf. quod in

nummis caput eius numquam est laureatum cum patre; nobilissimus Caes. p. f. Aug.

Augustus in nummis
Tuccitanus II 1674.

1).

73 Etrilius Afer, pater fortasse Etriliae Afrae

titulus

ETRILIVS

41

EVNONES

74 M. ETRILIVS LVPERCVS, legatus proconsulis provinciae Cypri a. 29 titulus Cyprius Lehas - Waddington 2773. 75 C. ETRILIVS REGILLVS liABERIVS PRISCVS, legatus pro praetore imp. Antonini Pii provinciarum Ciliciae Isauriae Lycaoniae, consul suff. a. inc. tituli duo gemeJli Isaurenses, hidl. de corr. hell. 1885 p. 433 Papers of the American archaeological school III p. 11415. 76 ETRI[LIA] AFRA. uxor Valerii Vegeti (consulis a. 91 ?) titulus Iliherritanus II 2077.

Fm-tasse fdia Etrilii Afri II 1674.


silv. 3, 3,

77 Etrusca, mater Claudii Etrusci, soror consulis Statius

111 seq.

Arruntius Euaristus. M. VLPIVS EVBIOTVS Aurelius Eubulus.


Tac.
a. 14, 60.

207 cf Martialis 7, 40, 3. HERENNIA CVPRESSENIA ETRVSCILLA. CLAVDIVS ETRVSCVS. M. VALERIVS ETRVSCVS.

LEVRVS.

78 Eucaerus tibicen, natione Alexandrinus, stupri

cum Octavia

accusatur

79 Eudaemon,

amicus Hadriani et 'conscius imperii% postea ab eodem ad egestatem perductus vit. Hadr. 15, 3. Idem ut videtur memoratur inter homines acres (SpifxsT?) dudum mortuos a M. Anton. 8, 25. Ad

eundcm pertinere

coniecit

0. Hirschfeld (ap. Friedldndcr Sitteng. I^


et

p. 187) titulos duos acephalos III 431

Bull. de corr. hell. 3 p. 257,


.
.

jjropterca quod in hoc ex nomine honorati relictum est


ita est, fuit

itxovi.

Id

si

Eudaemon procurator Hadriani ad

dioecesin Alexandriae,

procurator bibliothecarum Graecarum et Latinarum, ab epistulis Graecis,

procurator Lyciae Pampliyliae Galatiae Paphlagoniae Pisidiae

Ponti, procurator hereditatium et

procurator provinciae Asiae, pro-

curator Syriae.

80 Eudemus, Liviae Drusi Caesaris medicus et amicus, insidiarum Druso a. 23 paratarum conscius Tac. a. 4, 3. 11; adulter Liviae Plin. hist. n.
29, 20.

81 Eudemus, philosophus peripateticus Galenus II p. 218, p. 605 Kuehn, praeceptor Galeni ih. p. 624, amicus Sergii Pauli et Flavii

XIV

XIV

Fl(avius) Eugenitor. Euhodus Euodus. Claudius Eumolpus. APPIVS EVNOMIVS


V.

XIV p. 612; una cum his interest dissectionibus II p. 218. Alium Eudemum medicum ut videtur, Pergamenum, senem quem ipse viderat memorat Galcnus X p. 454. Ab hoc porro diversus Eudemus Tupsapuxspo? medicus Galenus XIII p. 291. 82 Eugamius, rhetor Graecus, praeceptor Maximi Caesaris vit. Max. 27, 5.
Boethi consulariura a Galeno explicatis
ih. ib.

C.

SAPEDIANVS.
a Cotye rege Bospori
in

83 Eunones rex Aorsorum,

societatem ad-

EVODVS

42
ei

EVPHRATES
deinde Mithridates

sumptus in bello contra Mithridatem fratrem;


se tradidit Tac. a. 12, 15. 18-20.

84 Euodus, Tiberii
18, 6, 8. 9.

libertus,

quem maximi
a.

faciebat patronus loseph. ant.

85 Euodus libertus, niissus

48 in hortos Lucullianos qui Messallinae


Fortasse non diversus ah
nutritor;
ei

caedem

festinaret

Tac. a. 11, 37.

eo qui

praecedit.

86 Euodus, Aug.
inhibuit ih.
c.

1.

Plautiani patefactae
6.

Dio 76, 6, Caracallae Dio 76, 3. Honores

per

eum

insidiae

a senatu decretos Severus


ih. et 77,

Postea interfectus a Caracalla

1 (Zon. 12, 12).

87

(Ti. lulius)

Eupator rex Bospori. Nummi: Koehne musee Kotschouhey II p. 267 seq., Buratschhov tah. XXIX n. 195 seq. Memoratur in titulis Tanaiticis CIGr. 2132 c Latyschev inscr. Ponti Euxini 2,

422

(1);

Latyschev 2, 438 (2);

ih.

439

(3).

Eupator Lucianus Alex.


EuTraTfop
cptXoxataap

57,
xai

PaaiXsw? EuTraxopo?

nummi,

Ttpepto?

'louXto?

cptXop(o[xaio?, zhaz^rf tit. Negotiura inter eum et Rhoemetalcem regem Bospori, cui postea successit, Antoninus Pius ita diremit, ut Rhoemetalcem in regnum remitteret vit. Ant. Pii 9, modo recte curatorem quod traditur, Caryus hist. des rois du Bosphore p. 64 mutaverit in

Eupatorem. Rex Bospori inde ab a 451 aerae Bosp. (154/5 p. Chr.) usque ad a. minimum 467 (160/1 p. Chr.), fortasse usque ad a. 471 (174/5 p. Chr.) nummi. Legatos eius tributum annuum in Bithyniam (ad legatum sine dubio pro praetore) ferentes memorat iMcianus l. c.

AVRELIA EVPHEMIA.
,

88 Euphemus

Domitiani servus vel libertus

sub eius cura cena im-

M.

peratoris Martialis 4, 8, 7.

DOMITIVS EVPHEMVS.

89 Euphorbus, regis lubae medicus, frater Antonii Musae Plin. h. n. 25, 77. 90 Euphorlo (Euf- lihri) litterator, quo magistro ad prima elementa usus est Marcus imp. int. Marci 2, 2. 91 Euphrates, Tyrius Philostratus vit. soph. 1, 7; 25, 5, Syrus Epiphaniensis Stephanus Byz.
stoicus Stephanus
l.

s.

v.

'Eirtcpaveta (p.

274 Mein.), philosophus

c.

In Syria auditur a Plinio iuniore tribuno militum


docet
a.

Plin. ep. 1, 10.

Romae

97

ih.

Sponte moritur

Romae

a.

118

Dio 69, 8. Gener Pompeii luliani principis provinciae Syriae Plin. l.c. Memoratur a Frontone ad Verum I p. 115 Nah. (p. 125 M.); Euseh. suh a. Ahr. 2136 (p. C. 122). Adversarius et obtrectator Apollonii Tyanensis Philostratus vit. ApoU. 1 c. 13; 2 c. 27; 5 c. 27. 31. 33. 34. 37.
38. 39; 6 c. 7-9. 13; convicia Apollonii in eum ih. 8 c. 7, 11. 92 Euphrates a rationibus (6 xa^oXtx^?), sub Marco, temporibus expeditionis Germanicae Galenus Trept dvTiSotoiv 1, 1 (XIV p. 4 K.) Ah hoc fortasse non diversus Euphrates memoratus a Marco Anton. 10, 31. Aur(elius) Euphrates 6 xpaTtSTO? iTutTpoTro? to5 DepaSTou t. Milesius Revue arch. 28 (1874) p. 111, fortasse idem. Alius videtur Euphrates

EVPHRONIVS
Aug.
feld
lib.,

43
procurator

XIV 2087. De alio


p.

denique Euphrate

cf.

Hirsch-

Bmi. Mitth. 1887

212

not. 2.

93 Euphronius, praeceptor liberorum M. Antonii et Cleopatrae, post pugnam Actiacam missus ad Caesarem Plut. Ant. 72.

C. Eurycles. IVLIVS EVRYCLES HERCVLANVS. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA IVLIVS EVRYCLES HERCVLANEVS SOSIVS PRISCVS. ROSCIVS COELIVS MVRENA SILIVS DECIANVS VIBVLLIVS PIVS IVLIVS EVRYCLES HERCLANVS POMPEIVS FALCO. CLAVDIANA EVSEBIA. 96 Eutropius, pater Constantii Caesaris Claud. (M.?) VALERIVS COMAZON EVTYCHIANVS.
lulius
C.

94 Euprepes auriga, interfectus a Caracalla 95 Euryalus gladiator luvenalis 6, 81.

a.

211 Dio 77,

1.

Q.

cet.

C.

cet.

Q.

vit.

13, 2.

P.

97 EVTYCHIVS PROCVLVS Siccensis, grammaticus Latinus, quo magistro Marcus imp. usus est, quem postea ad proconsulatum usque provexit
oneribus in se receptis
vel Baxytou
vit.

Marci

2. (Aptid 31.

Anton.

1,

6 pro Baxysiou

codicum GataJicr coniecit Eutuytou, de hoc cogitans).

98 Eutychus

quidam Augusto

apud Actium

descendenti

cum

asino

occurrit; et ipsi et bestiae simulacra posita Suet.

Aug.

96.

99 Eutychus Agrippae ludaei


accusat loseph. ant. 18,
19, 4, 4; Suet. Cal. 55.

libertus, raedarius,

dominum apud Tiberium

6, 5. 6.

100 Eutychus agitator factionis prasinae, Gaio acceptissimus loseph. ant.

Phaedrus misit fabularum librum tertium Phaedrus III officiis occupatus ih., item epil. 3. Fortasse idem qui praecedit (Buecheler mus. Bhen. 37, 1882 p. 333). Cl(audius) Perpetuus Flavianus Eutychus. 102 Exedares, Armeniae a Parthis rex impositus, postea ab eis destitutus, Traiani aetate Dio 68, 17 (exc. de leg.).
101 Eutychus
:

ei

prol. 1 seq.

multis

T.

MESSIVS EXTRICATVS.

F
1

IMP. M. F

RV

lOTAPIANVS

(im. C.

pro imp. nummus 2

ap.

Cohen, R. pro Ru.


p. 183.

lotapianus

nummi

et 3)

nummi

argentei ap. Cohen vol. 5 ed.

Oriente (in

Alexandri tumens stirpe Victor Caes. 29, 2, in Syria Victor, in Cappadocia Silvius) contra Philippum
oppressus est Zosimus
1,

rebellavit et facile

Philippo Polemius Silvius laterc. p. 243

M.

20, 21; tyrannus sub Caput eius ad Decium

delatum Victor

l.

c.

FA
2

44

FABIVS
stlitibus iudicandis,

ELIVS FA

Q.
.

f.
t.

decemvir
Brixianus

aedilis curulis,

praetor, legatus

V 4364

(cf.

4363) suspcdus.
,
.

FABIA DOMITIA GELLIOLA, Luci f consularis femina, lampadifera tit. orae Mauretaniae VIII 8993 (lihertus et procurator eius M. Fabatius Domitius Pancratius ib.). 4 Fabatus, Caesaris Augusti servus vilicus (8iotx7jT>^c) a Syllaeo Arabe

3 FABATIA POLLA

L. Calpurnius Fabatus. Rubrius Fabatus.


tinus
praef.

medio sublatus loseph.

ant. 17, 3, 2, bell. 1, 29, 3.

5 Fabianus, causarum actor, familiaris Frontonis.


praet.

Masticius Fabianus. Papirius Fabianus. SEMPRONIVS C CELSVS [SERVIJLIVS M. SERVILIVS FABIANVS MAXIMVS. VALERIVS FABIANVS.
L.

Ei Cornelius Repenincolumem servavit Frmito ad Cornel. Repentin. (ad amic. II 4 p. 191 Nal., p. 215 M.). NIVS FABIANVS, salius Palatinus factus a. 189 VI 1980. Esse 6 L. Annium Fahianum cos. ord. a. 201 putavit Marinius ; posse cogitari etiam de L. Sempronio Fahiano VI 1513 dixit Hensen. L. ANNIVS FABIANVS. C. FABIVS FABIANVS VETILIVS LVCILIANVS.
existimationcm

FABIANVS.

7 Fabillus litterator Graecus,


vit.

quo magistro usus

est

Maximus Caesar

Maximin. 27,

3.

8 Fabius,

declamator nec

clari

nominis nec ignoti Scneca contr. 10

praef. 13.

Kiesslingio (ind. p. 539) idem habetur atque Fabius

Maximus

eitatus contr. 2, 4, 9.

9 Fabius, eques Romanus, a Claudio occisus inter conscios nuptiarum MessalHnae et Silii Scneca apoc. 13.
10 FABIVS
11
.
. .

CILIANVS quaestor, .... fragmentum Tarraconense II4116.


praeses, ab Elagabalo interfectus
dipl. mil), legatus

FABIVS AGRIPPINVS, Syriae


C.

Dio 79,3.
Thraciae

12

FABIVS AGRIPPINVS (praenomen exhihct

sub Antonino Pio


Brit.

nummi Perinthiorum (Mionnet

S.

II 404, 1203;

Mus. p 150, 23) et Topiritarum (Mionnct S. II 500, 1751; Lealie Eur. p. 107; Brit. Mus. p. 175, 1-3). Consul suffectus mense Oct. a. 148 cum M. Antonio Zeno (Zenone?) dipl. mil., Revue arch. 17, 1891 p. 216. Videtur consul factus esse etiamtum legatus Thraciae,

cum
13
Q.

in

nummis Perinthiorum

appclletur uTr^axixo?).
titulus

FABIVS ALLOBROGICINVS MAXIMVS

urhanus a Smetio de-

scriptus

VI

1407.

Sine

dubio

affinitate

coniunctus

cum

reliquis

Fabiis Maximis aetatis imperatoriae, Paullo, Persico, Africano, Numantino.

FABIVS
14
Q.

45

FABIVS

15 Q.

FABIVS BALBVS curator riparum et alvei Tiberis Notizie 1889 p. 70. FABIVS BAEBARVS VALEEIVS MAGNVS IVLIANVS (nomen pJenum
t.

exhihet

Africanus, Q. Fabius Barbarus


a.

dipl.) legatus

pro pr. exercitus

Africani
p. 293.

97

t.

editus

a Vilhfossio

c. r.

de VAcademie des inscr. 1891

Consul sufFectus mense Aug.

a.

99 cum A. Caecilio Faustino

dipl. mil.

16

Q.

tantis

FABIVS CAESILIVS TITIANVS nepos Q. Aquilii Nigri tit. Panormi7387, cf. stemma Eph. ep. 4 p. 154. Huius fortasse libertus

1. Q. Fabius Titiani 1. Ingenuus sevir Augustalis Regii Q. Fab[ius] Caspe .... vel Carpe Q. f tribunus militum legionis, prae[f. eq.], procurator Aug. provinciae Achaiae curator viae Nomen. .

tanae titulus Corinthiacus III S. 7271.


(1). 2533 (2). 2609 (3). 2610 (4); urbanus, hull. comim. 1881 p. 21 n. 457 (5). Nomcn pHennm exhibent t. 3. 4, item mentiones consulatus VI 208. 219. 10299, Sitzungsbcr. d. Berl. AUd. 1888 p. 883 (Q. Fab. Cat. 1436). Legatus Numidiae t. 1-4, a. 129 t. 2. Consul ordinarius a, 130 cum M. Flavio Idem fortasse Fabius Apro fasti. Curator operum publicorum t. 5. Catullinus memoratus ut longaevus a M. Antonino 4, 50, item 12, 27. 19 Fabius Ceryllianus, rerum scriptor, 'tempora Cari, Carini et Numeriani sollertissime persecutus est' vita Cari 4. 20 L. FABIVS CILO SEPTIMINVS CATINIVS ACILIANVS LEPIDVS FVLCINIANVS. TituU ei positi VI 1408 (1). 1409 (2). 1410 (3). CIGr. 5896 Kaibel inscr. Gr. Sicil. Ital. 1078 (4) urbani omncs; ah eo positus in praetura urbana VI 312 (5); pro salute eius positus III 4120 Pannonicus (6). Fistulae eius nomine inscriptae, ap. Lancianium stjll. aq. n. 167 (7). 381 (8). Praeterea memoratur in albo Ostiensi XIV 251 (9) et in miliariis Pannonicis magna ex parte evanidis et plerisque male descriptis III 4617 cf arch. ep. Mitth. aus Oestr. 14 p. 92 (10). 4622 (11). 4638 (12). 4640 (13). 4642 (14). Falsus videtur esse titulus fractus CIGr. 6826^ cf Kaibel ad inscr. Gr. Ital. n. 1078. PJena nomina exhibet t. 1; L. Fabius Cilo Septiminus t. 2. 9, L. Fabius Septiminus Cilo t. 3, L. Fabius Cilo t. 4. 8, L. F. Cilo t. 6,

18 Q. FABIVS CATVLLIXVS.

Titidi

Lamhaesitani VIII 2532

XV

praeterea Fabius Cilo vel Cilo (Chilo


t.

t.

7,

vita

Comm.

20).

M.

f.

1. 2. 3.
1.

Tribu Galeria
1. 2,

enarrant

Honores usque ad praefecturam urbis hic in ordine honorum interdum accuratior. Decemvir
ih.

stlitibus iudicandis,

tribunus mil. legionis

XI

Claudiae, quaestor pro-

vinciae Cretae Cyrenarum, tribunus plebis, legatus pro pr. provinciae

Narbonensis
t.

(Jiuius

Jegationis

cf.

infra), praetor

urbanus

mentionem ad proconsuJatum adnectit Herculi invicto ad aram t. 1. 2.


Hadrianalis

maximam dona dedicat carmine subscripto t. 5. Sodalis 1. 1. 2 (hic coJlocat Legatus legionis XVI Fl. f. t. 2).
t.

Samosat(a)e

1. 2.

Proconsul provinciae Narbonensis


t.

t.

1 (procos. itemque leg.


t.

prov. Narbonensis

2).

Praefectus aerarii militaris

1. 2.

Consul

FABIVS
designatus,

46

FABIVS

sepulturam concessum

cum Commodus occideretur^ ei corpus Commodi ad vit. Comm. 20; consul suffectus igiiur a. 198.
t.

Legatus Aug. (Augg.


grianos ut videtur
Septimii
(vit.

2,

minus

recte)

provinciae Galatiae
t.

t.

1.

2.

Praepositus vexillation(ibus)
Sev. 8,
sive

Perinthi pergentib(us)
a. 194.
t.

1,

contra Niimperatoris

Severi

t.

1,

Dio 74, 6), comes Augg.

Comes

(ex

quo tempus huius

offieii discimus).

provinciae

Legatus pro pr. provinciae Ponti et Bithyniae, item Moesiae superioris t. 1. 2. Dux vexill(ationum) t. 2,

dux vexill(ationum) per Italiam exercitus imp. Severi et Antonini Augustorum t. 1, collocans hoc munus ante legationes Ponti et Moesiae.
Chiioni rescripserunt Severus et Caracalla
a.

197 cod.
t.

lust. 2, 50,
pr.

1,

incertum

num
t.

huic.
t.

Legatus Augg. (Aug.


1. 2.

1)
t.

pro
11.

provinciae

Pannoniae superioris
a.
t.

10-14, certe

a.

201

12

(fortasse
t.

iam

198,
2).

ef.

14 cum nota Mommseni).


i.

Curator Min(iciae)

1 (om.

Praefectus urbis

2. 8. 4. 7; Dig. 1, 12, 1; 1, 15, 4; 48, 19, 8, 5;

48, 22, 6,

1 Dio
;

77, 4.
4,
a.

Consul II
Severus
et

t.

3.

Eo tempore pro Macrino deprecatur Dio 78, 11. 204, una cum M. Annio Flavio Libone fasti.
vit.

(Iterum praefectus et consul

Carac.

4,

errore puio). 'Amicus noster'


ei
,

Caracalla Dig.

1, 15, 4.

A
3, 2.

Severo

successorem in prae-

fectura datum esse

colligi potest
cf. vit.

ex Dione

Caracalla Dio 77, 5


et

Carac.
4.

77 4. Magni habitus a Concordiae inter Caracallam

Getam auctor

vit.

Carac.

Interfecto

Geta periculum mortis


vit.

adiit,
4.

raptus a militibus in Palatium, sed servatus est Dio 77, 4 ;


Filii

Car. 3.
t.

nepotesque memorantur
t.

t.

6.

Patronus Mediolanensium

2,

patronus Ancyranorum

4.

viscanorum, item Nicomedensium

Curator Interamnatium Nartium et Grat. 1. Patronus ordinis corporatorum


9.

lenunculariorum Ostiensium

t.

Domus

Cilonis Notitia urbis reg.

XII; [domus CJilonis forma urhis Bomae (tab. IX 43 ed. Jordan). Fortasse ad eam domum pertinuit t. 7, cf. Henzen bull. delV Insi. 1859
p. 164.

21 Q. Fabius
censis,

Commodus

tribunus legionis secundae Adiutricis

t.

Aquin-

arch. ep. Mitih. 14 p. 63.

Fortasse tribunus laticlavius.


vir, legatus

22

C.

FABIVS FABIANVS VETILIVS LVCILIANVS, clarissimus

Augusti pro pr. (legionis tertiae Augustae et provinciae Numidiae) sub Severo Alexandro, consul designatus VIII 2737 cf VIII S. 10990.

Aut

ipse C.

Fabius Lucilianus

n.

33 aut

filius

eius.

23 FABIVS FABVLLVS legatus legionis

V (Alaudae) a. 69 Tac. hist. 3, 14. Fabius Fabullus, quem circumtulisse caput Galbae fama erat Flut. Galba 27 (tacet de hac re Tac. hist. 1, 41), nimirum nonIdem
fortasse
legatus.

dum

24 M. FABIVS FABVLLVS, tribunus militum legionis decimae tertiae Geminae, legatus Aug. (Aug. vocabulum Mommsenus adiectum credit
errore) provinciae Africae pr. pr., legatus

Aug.

legionis

decimae

tertiae

FABIVS

47
tiiulus

FABIVS
Diversum ab eo qui

Geminae

agri Foetovionensis III 4118.


5, 325, eundem

praecedit putat Borghesi opp.

25 Q. Fabius Felix, Q.
C.

f.,

tribu Quirina,

Mommsen ad tit. cit. procurator Augusti VI 1609.


v.

POMPVSIDIVS FABIVS FRATERNVS.

26 L. FABIVS FORTVNATVS (M. pro L. act. Arv. a. 224. 231 (VI 2107. 2108).

VI 2107

19)

frater
. .

Arvalis

Fortasse idem

Fo[r]tunatus

Victorinus frater Arvalis


Q.

a.

241.

F(ABIVS) IVLIANVS OPTATIANVS L. FABIVS

GEMINVS CORNE-

LIANVS. 27 Fabius Hispanus, Baeticus tamquam minister Caecilii Classici proconsulis provinciae repetundarum rei in quinquennium relegatus a. 101
Plin. ep. 3, 9, 12-17.

28 Q. Fabius Honoratus, unus ex amicis M. Antonii Antii Lupi occisi a Commodo qui a. 193 sepulcrum eius perficiendum curaverunt

VI

1343.

29 M. FABIVS IVLIANVS HERACLEO OPTATIANVS (sic VI 2086 v. 46 et bull. comun. 14 p. 361 bis ; M. Fabius Heracleo Octavianus (sic) VI 2086 v. 8, Fabius lulianus Heracleo v. 52, .... [Op]tatianus v. 21, .... Heracleo Optatianus VI 2079 v. 3) frater Arvalis act. Arv. a. 119. 145 (bull. 30
comun. 14, 1886 p. 361) 155. F(ABIVS) IVLIANVS OPTATIANVS L. FABIVS GEMINVS CORNELIANVS M. f., tribu Galeria, consul (suff. a. inc.) titulus urbanus a solo
Q.

Ligorio descriptus Eph.

ep. 4,

821. Affinis sine dubio eius qui praecedit.

31 Fabius lulius (nomen fortasse corruptum), filii luxuriam non ferens, in flumen se praecipitare voluit (sub Hadriano ut videtur) Dio 69, 23.

32 L. FABIVS IVSTVS (pracnomcn et M. Aquilii Reguli Plin. ep. 1,


fortasse etiam ep.
scripsit
7,

est
5,

VI 2185. 10244). 8. Ad eum scripsit

Famih'aris Plinii
Plinius ep.
1, 11,

tantum inscriptam. Eidem Tacitus indialogum de oratoribus Tac. dial. 1. Consul suff. a. 102 cum

lusto

L. lulio Urso Serviano

VI 2185.

10244.

33

C.

FABIVS LVCILIANVS,
a.

sodalis Augustalis Claudialis,

magister so-

dalium II

34 M. Magnus) M. f

VI 1987 = XIV 2391. FABIVS MAGNVS VALERIANVS (sic tit.


213
,

Clusinus ; praeterea Fahius


tribunus

tribu Quir.

decemvir
p.
f.
,

stlitibus iudicandis,

laticlavius legionis

XI

Claudiae

quindecimvir sacris faciundis,


quinta,
tri-

quaestor candidatus, sevir (equitum


curator viae Latinae,
iuridicus
legionis

Romanorum) turma
rei

bunus plebis, praetor, lupercus, curator

publicae Velitrensium,
et Piceni,

regionis Tusciae

legatus

Augustorum duorum

primae Italicae; patronus Clusinorum t. Clusinus XI 2106. Curator operum et locorum publicorum a. 193 VI 1585'' V. 41. Ut quindecimvir sacris faciundis memoratur etiamtum a. 204 act. saec. Sever. Valerianus dux Severi a. 194 Dio

74, 7 fortasse idem, ut coniecit Henzen;

quamquam

noster

Magnus

potius videtur appellatus esse

quam

Valerianus.

; :

FABIVS

48
vit.

FABIVS
Alex. 48;
vit.

35 Fabius MarcelHnus, rerum scriptor


Traiani attigit
vit.

Prob.

2.

Vitam

Alex.
V.

l.

c.

FABIVS MAXIMINVS

FABIVS POSTVMINVS.

36 Fabius Maximus, Narbonensis, equestri loco natus, Pompeianas partes secutus, aliquot libros ad Stoicam philosophiam pertinentes conscripsit
Porphyrio ad Hor.
37 AFRICANVS
sat. 1, 1, 13.

Irrisus

ab Horatio Hor.

l.

c.

FABIVS MAXIMVS. Nummi (ciim ipsius imagine, cf. Waddington revue num. 1867 p. 125 meJanges de num. 2 p. 156) Hadrumetinus, ap. Mueller num. de VAfrigue 2 p. 52 n. 29 (1), similis, sine oppidi nota, ih. p. 61 n. 37 (2). Afric. Fabius Max. nummus 1, Afr. Fa. Max. nummus 2. In con-

sulatu

Augusto),
ind.
et
l.

Fabius Notizie 1888 p. 224: (titulus positus ab Fabius Africanus Suct. Cl. 2 Q. Fabius Africanus Dio 54 Fabius Maximus Bio 55, 1, Africanus Cassiod. ; Africanus
Africanus
,

Maximus
Q.
f.

fasti plerique de eo et collega lullo Antonio, cui alterum

ex cognominibus coUegae tribuerunt.

Dio

ind.

l.

54, frater ut videtur Paulli

Fabii Maximi (F 38),

ubi

cf.

de maioribus eius et de nomine Africani.

Consul ord.

a.

744

cum lullo Antonio fasti.


iidem,

3,

Proconsul Africae nummi. Septemvir epulonum


libertus
:

Huius sine dubio

Q. Fabius Africani

1.

Cytisus

VI

1815.

38 PAVLLVS FABIVS MAXIMVS.


CIAtt.

Tituli ipsi positi: Eph. ep. 8, 207 (1) 587 positus ab Areopago (2), ib. 588 positus a populo Atheniensi (3) ; Pergamenus Jahrb. d. preuss. Kunstsammlungcn 1, 1880 p. 216 positus a populo Pergameno (4). Ipse posuit Hispanum II 2581 (5). Memoratur in t. uxoris CIGr. 2629 (6). Praeterea pertincnt ad eum fragmenta titulorum Asianorum CIGr. 3902^ (7), athen. Mitth. 6, 1891 p. 236 (8), ib. p. 283 (9). Nummi Hierapolitanorum (EcJchel 3 p. 156; Mimnet S. VII 571, 385; Borrell num. chron. 8, 1846 p. 28; Pinder num. ant. ined. p. 8 ; Waddington revue num. 1867 p. 107 melanges de num. 2 p. 138, fastes des prov. asiat. n. 59, 1-3; cf. Bor-

ghcsi opp. 1 p. 178. 253)

cum

inscriptione (^d^wq MaCt|xo? ct ipsius ima-

gine

Waddington l. c). Paullus Fabius Maximus Porphyrio ad Hor. carm. 4,


(cf.

t.

1-7,
10,

act. Arv.,

Fabius Maximus Paullus


4, 1, 10,

1,

Fabius Maximus nummi, Quintil.

6, 3,

52, Tac. a. 1, 5; Paullus

Maximus Horat. carm.


3, 3, 2,
7,

Maximus

(sidus Fabiae,
ib. 4, 6, 9)

Maxime, gentis ex P.
3, 13,

Fabiae lux, Maxime, gentis


Plin. h. n. 8, 65, Fron-

Ovidius, Fabius Plin. h. n.

150 ; in consulatu Paullus Fabius

Maximus Mon. Ancyr. Gr.


Fabius
eius

X 1935. 5906,
c.

tinus dc aq. 99. 100. 104. 106. 108. 125. 127,

Bio
ind.

ind.

lib.

54,

Paulus

/ 799, Bio
filius
t.

54, 32,
4,

Obsequens Arv.
a.

72, Cassiodor., alibi

Maximus.

Quinti
(cf.

act.

14

v. 4,

Bio

l.

54.

Intcr maiores

Borghesi

op>p.

1 p. 250) videtur fuissc Q. Fabius

Maximus Aemi-

FABIVS
lianus consul a. u.
c.

49
009,
filiits

FABIVS
a.

L. Aemilii Faulli cansulis


asciverit loco

572

et

586,

cum huius celeherrimum cognomen


frater eius (n. 87)

praenominis; similiter
fratris fiUus (n. 40)

a fratrc consulis anni 609, P. Cornelio Scipione

Africano Acmiliano, mutuatus

Legatus Caesaris in Hispania t. 5 ah eodem nomen Numantini. (fortassc ante a. 727, cum Cacsar nondum Augustus dictus sit, cf. Henzen act. Arv. p. 186). Proconsulem Cypri fuisse inde videtur colligi posse, quoduxori cius ihi positus est t. 6. Consul ordinarius a. 743 cum Q. Aelio Tuberone fasti. Proconsul Asiae t. 7. 9, nummi, ante a. 750 Usener hull. deJV Inst. 1874 cf. Waddington fastes n. 59 (a. 74017,

cst

nomen Africani,

p. 80, sine iusta causa).

In

proconsulatu

auctor

fuit

civitatibus

Asiae,

ut

annum
t.

aliter
7. S.

ordinarent et
cf.

principium

CIG. 3957. Frater Arvalis act. Arv. A. 767/14 Augustum comitatur Planasiam ad visendum a. 767114. Agrippam Tac. a. 1, 5. Paullo post obit; credebatur mortem sibi conscivisse, quod eius culpa secretum Augusti cum Agrippa collo' quium Liviae innotuisset Tac. l. c; Plutarch. de garruJ. p. 508 A
natalem Augusti
9
(uhi Fulvius traditur

statuerent

diem

pro Fabius),

cf.

PJin. h. n.

7,

150.

Patronus
1,

coloniae Hadriae

t.l.

Ad eum dedit Ovidius epistulas cx P.


8

2;

3, 3,

fortasse etiam 1, 5; 1, 9; 3,

(sed quae item datae esse possunt

ad

aJios

3Iaximos). Item hunc ut videtur Paullum Maximum honorifice memorat Horatius carm. 4, 1, 9. 10, aduJesccntem etiamtum ('centum Dictum eius de congiariis Augusti Quintil. 6, 3, 52. puer artium'). Fabianus {sic traditur; editur Fabius) nobilissimus vir qui accusavit Cassium Severum, propter declamationem aliquam citatur a Seneca

contr. 2, 4, 11. 12, fortasse idcm (Fabius

Maximus

citatur ih. 2, 4, 9).

Paulus

et

Fabius Maximus ut nobiles aetatis Augusti raemorantur

a Sencca de cJem. 1, 9, 6, hic ct fratcr Africanus Maximus (n. 37); item ut nohiJes Fahii mcmorantur a luvenaJe 2, 140; 8, 14. 191. Uxor: Marcia. Liberti: Q Fabius Maximi 1. Zeno VI 9219, [Q. FJabius

Maximi 1. Ipitus VI 0873, huius et fratris Q. Fabius Maximorum 1. Amicus VI 9219. 39 Fabius Mela (sic Dig. 43, 23, 1, 12, praeterea Mela) auctor iuris Dig.
15, 3, 7,

46, 3,

2; 19, 1, 17, 6; 19, 2, 13, 8; 19, 5, 20, 1 ; 27, 3, 1, 6; 33, 9, 3, 10; 39 ; 47, 10, 17, 2. Vidctur vixisse tcmjtorihus Augusti, cf. TeuffeJ
265,
6.
,

hist. Jitt.

40 FABIYS NYM[ANTINYS] cooptatus in collegiimi aliquod sacerdotale a. 59 VI 2002. Fratcr foriassc Fahiae Numantinac (n. 62), uhi cf. 41 Fabius Paulinus, inter viros nobiles a Severo occisos vit. Sept. Sev. 13. 42 PAYLLVS FABIYS PERSICYS. TituJi urhanus BidJ. comunaJc 1887 p. 306 (1) ; Ephesius III 6073 (2). PauUus Fabius Persicus act. Arv., Paullus Fabius Persi[cus] t. 1, [Paullus Fa]bius Persicus t. 2, Fabius Persicus Seneca de henef. 2, 21, 5; 4, 30, 2, Persicus CJaudii or. Lugd.;
Prosopographia Inip. Rom.
II.

, ; ;

FABIVS

50

FABIVS

in consulatu Paullus Fabius Pers[icus]

902,
(p.

Tac. a.
Ticiff.)

0,

XI 3781, Paullus Fabius 901. Persicus Fabius Frontin. aq. 102, vita Fcrsii 28,
58, 24, alibi Persicus (Priscus Prospcr).
a.

72

Dio

E posteris
4, 30, 2,

AUobrogici consulis
filius

633 Claudii

or.

Lugd.
fasti.

cf.

Sencca de hcncf.
c.

ut videtur Paulli Fabii

Maximi

consulis a. u.

743.

Consul
collega

ord.

a. p.

Chr. 34 una
(ncscio

cum

L. Vitellio

Dio 58, 24
et alvei
bull.
t.

coUigi potcst ex

Proconsulcm Asiae cum fuisse fortasse Waddington fastcs n. 81. Curator riparum Tiberis sub Claudio t. 1, non ante a. 47 ut videtur (cf. Gatti

an

crrore).

Punitus una

cum

t.

2, cf.

com.

l.

c.

p. 313).

Pontifex,

sodalis Augustalis,

frater Arvalis

Memoratur iam a. 20 (Eph. ep. 8 p. 318), fortasse a. 21, certo a. 35. 36, incerto anno Tiberii, a. 38. 39 (cf. Eph. 8 p. 322), denique duobus annis sub Claudio (Claud. A. D cf. Eph. 8 p. 326) act. Arv. Honoritice memoratur a Claudio a. 48 Claudius or. Lugd. Defunctus, cum Seneca scribebat libros de beneficiis, ubi mores eius tanguntur Non huc pcrtinet Q. Fabius Persicus VI 17583. 2, 21, 5; 4, 30, 2. 43 L. FABIVS POLLIO, L. f., tribu Galeria quaestor imperatoris, leg(atus).
inter fratres Arvales

('sacerdos non in uno collegio' Sen. de benef. 4, 30, 2).

trib.

plebis

[praetor]

proc[os.]

provinc

VI

1411

titulus seniel

tantum descriptus. 44 Fabius Pomponianus, dux limitis Libyci sub Gallieno, auctor Afris Celsum imperatorem appellandi Trcb. Pollio trig. tyr. 29, 1, 45 FABIVS POSTVMINVS (Posthuminus sola cd. Ald., Postumius codcx Dresdensis cum cditionibus nonnullis antiquis, Maximinus codcx Mediccus) a. 97 inter primos (post consularem, ante praetorios) in senatu

sententiam rogatur Plin.

ep. 9, 13, 13.

Idem

fortasse

Postuminus

proconsul Asiae sub Traiano Inscriptio Lcbas III 841 (epistula cius ad
Aczanitanos, in qua ex nomine proconsulis supercst [n]oaTou[xsT[vo?])

nummus Thyatirenorum ex musco fastcs n. 115 cum inscriptionibus


et

Britannico prolaius a Waddingtonio


au. [Kai. Nsp. Tpaia]vov Fsp. Aaxr/ov
.

dv&u.

nOCTo...]Sii
(I.
.

uaxsipr^vtov

Eiusdem

cssc coniecit

Wad-

dington

c) titulum Praenestinum
.

XIV 2933,

in quo ex

nomine pro-

consulis non rcstat nisi Post .... 46 FABIVS PRISCVS, legatus legionis quartaedecimae (Geminae Martiae
Victricis) a.

70 Tac.

hist. 4, 79.

47 (Fabius) Quintilianus

pater

eius

qui

sequitur

(Quintilianus

senex

Scneca contr. 10 praef.


praef. 2, 10,
4,

2), rhetor,

Romae declamavit Scncca


oratoriae codiccs,

contr.

10

19; Quintil.

inst. 9, 3, 73.

48 M. Fabius Quintib'anus
tmvius de

(sic institutionis

itcm Suc-

gramm.

et rhet. ind.,
7,

ct

Hieronymus ad a Abr. 2084, Fabius

Ausonius profess. Burdigal. Calagurritanus Hieronymus


adulescentulus

practerca Quintilianus).

Ex

Hispania

a.

Domitium Afrum defunctum

10, 1, 86; 12, 11, 3; Plin. ep.

2014; Ausonius prof. Burd. 7. Colit a. 59 ipse inst. or. 5, 7, 7 2, 14, 10, item Remmium Palaemonem

FABIVS
schol. luv. 6, 452.

51

FABIVS
rediisset,

Deinde cum

in

patriam ut videtur
a.

'Romam

a Galba perducitur' Hicrmytnus od


his

Ahr. 2084.

Causas agit, in

unam apud reginam Berenicen pro ipsa inst. or. 4, 1, 19; edit tantum actionem habitam in causa Naevii Arpiniani ductus iuvenali Praecupiditate gloriae ih. 7, 2, 24. Publice declamat ih. 11, 2, 39. summe ceptor eloquentiae clarissimus ('Quintiliane, vagae moderator iuventae' Martialis 2, 90, 1 cf. luvnialis 6, 75. 280): viginti annos
erudiendis iuvenibus deditus ipsc
eius Plinius
inst. or.

I lyrocem.

1.

Inter discipulos

Primus Romae publicam scholam et salarium e iisco accepit Hicromjmus ad a. Ahr. 2104 (p. Chr. 90). Domitianus sororis suac nepotum ei curam delegat inst. or. IV prooem.2, Consularia ornamenta accipit per (Flavium) Clementem Ausonius grat. Dives luvcnalis 7, 186. Uxorem quam duxit iam maior act. 8, 31. natu amittit nondum expleto aetatis anno undevicesimo inst. or. VI prooem. 4, deinde minorem ex duobus quas illa peperat iiliis annos natum quinque ih. 6. 8, postremo alterum quoque filium, annum agentem decimum, nomine Quintilianum ih. 9. 13. Sub nomine eius duo ferebantur artis rhetoricae libri, sed neque editi ab ipso neque
Secundus Flin.
cp. 0, 0, 3.

editioni destinati inst.

eloquentiae

inst. or.

I procem. 7. Edit librum de causis corruptae VI prooem. 3, postea libros de institutione oratoria

adVitorium Marcellum XII, qui extant.

Vitam eius scripsit Suetonius

indcx lihri Suctoniani dc rhctorihus (p. 99 cd. Reiffcrsclicid). Declamationes ei subditae (cf. Tcuffcl hist. litt. 325, 11) memorantur trig.
tyr. 4, 2,

Auson. prof. Burd. 16,

alihi.

48* (FABIVS) QVINTILIANVS, Hlius eius qui praecedit, adulescens, teste patre omnis bonae spei^ adoptatus a viro quodani consulari, avunculo practori gener destinatus,
inst.

moritur aetatis anno decimo Quintil.

VI

procem. 9-13.
et

49 Fabius Repentinus
praefecti

Cornelius Victorinus post mortem Tatti Maximi

a Pio vit. Pii 8, 8; vidctur dicere dehuisse hiographus Cornelius Repentinus et Furius Victorinus cf. Borghesi
praetorio
facti

mem.

delV Inst.

p.

288

(iu cpistula noti rccepta in opp. cius),

Hirsch-

fcld Vcrw. p. 226.

50 Fabius Romanus, ex intimis Lucaiii amicis, patrem eius

Annaeum

Melam
51
C.

accusat

a.

66 Tac.

a. 16, 17.

FAB(IVS) RVFINVS LVCILLVS clarissimus puer


in

XIV 3914.
a. 13,

52 Fabius Rusticus, rerum scriptor


citatus a Tacito
15, 61, iteni 13, 20.
vel

sui temporis clarissimus Tac.

rebus Neronis enarrandis Tac.

de situ Britanniae Tac. Agr. 10.

Agr. 10, 20; 14, 2; Amicus Senecae Tac. a.


90

Suut qui hunc crcdant

significari Quintiliani scrihentis a.

paullo postea his vcrhis: 'Superest adhuc et ornat aetatis nostrae


Cy.

gloriam vir saeculorum memoria dignus, qui olim nominabitur, nunc


intellegitur'.

p. 316.

Teuffcl hist.
fortasse

litt.

314, 4;

Peter

hist.

Rom. fragm.

Idem

Fabius Rusticus, cui legatur in testamento 4*

FABIVS
scripto a.

52

FABIVS
rursiis

108

VI 10229

n.

24; ab hoc

vix diversus Rusticus

amicus Plinii Plin.

ep. 9, 29.

53 (Fabius) Sabinus, eius qui sequitur pater vit. Alex. 68. 54 Fabius Sabinus, Sabini insignis viri lilius, Cato temporis sui, Alcxandro in consilio vit. Alex. 08. Aut ipse aut pater potest esse Sabinus consularis vir ab Elagabalo occidi iussus, sed errore centurionis servatus
vit.

Elag. 16, uhi turpi errorc additur limic Sabinum


lihros scripsit.

eum csse ad quem Ulpianus 55 FABIVS SENATOR praetor,


Plin. h. n.
7,

in

lactis

haustu uno pilo strangulatus


Tergestinus,
Fabii Veri

44.

56

L.

FABIVS SEVERVS,

tribu Pupinia,

filius

egregii viri,

quaestor urbanus

V 532.

Admodum
ih.

adulescens multas

causas pro patria Tergeste apud principem Antoninum


simili

Pium

egit; pro

merito statua a civibus suis honoratus

MAESIVS FABIVS TITIANVS. C. MAESIVS AQVILLIVS FABIVS TITIANVS.


M. Calpurnius Seneca Fabius Turpio Sentinatianus.

57 FABIVS VALENS, natus Anagniae, equestri familia Tac. hist. 8, 62. 'Procax moribus neque absurdus ingenio, famam urbanitatis per lasciviam peterc; ludicro luvenalium sub Nerone velut ex necessitatc,

mox

sponte

mimos
fovit

actitavit,

scite

magis quam

probe'' ib.

legionis

primae in Germania inferiore Tac.


'et

hist.

1,

57,

Legatus Verginium

infamavit' ih. 3, 62 ('detecta ab eo Verginii Legionem suam in verba Galbae adigit Plut. Galb. 10. Legatum Germaniae inferioris Fonteium Capitonem tamquam novas res molientem occidendum curat Tac. hist. 1, 7. 52; 3, 62,

(Rufum)

et

cunctatio' ih. 1, 52).

Plut.

Galh. 15.

Postea infensus Galbae

auctor extitit imperii capessendi Tac.

hist. 1,

tamquam ingrato, Vitellio 52, eumque primus imRes ab eo gestas


cf.

peratorem consalutat
bello

ih.

c.

57, Plut. Galh. 22.


hist. 1,

in

contra Othonianos enarrant Tac.

61-66. 74; 2, 14. 24.


loseph.
hcll. 4, 9, 9.

27-31. 34. 41-43. 51. 54; Plut. Otho


Litterae eius ad consules post

6. 7. 11.

13

pugnam Bedriacensem
ih. c. 59,

l^ac. hist. 2, 55,

Ipse Vitellio Luguduni praesto cst

eique comes itineris ad

urbem

ih. c. 70.

71

cf. c. 67.

Ludos
hist. 2,

edit amplissimos die natali VitelHi

ih. c. 95.

Consulatus

ei

destinatus,

quem
cf.

videtur gessisse mensibus


eph. ep. 1 p. 191.
56. 3, 41;

Aug. Sept. Oct. 69 Tac.


Potentia eius Tac.
hist. 2,

71

Mommsen
c.

92. 93, et avaritia ih.

Dio

64, 15.

Adversa valetudine impeditus tarde


Tac. hist. 2, 99. 100; 3, 36, 40 monensis in Galliam fugit ih.
c.

proficiscitur

contra

Flavianos

cf. c.

15.

Cognito eventu pugnae Cre-

3, 41. 42.
c.

Captus apud Stoechadas


62.

ih.

43. Urbini in custodia interfectus ih.

Nominatur

ih. 2,

77; 3, 66.

58 Fabius Valens (Fabius Valens edd. princ. et liom., Fabius Florciitinus, Valens ceteri), amicus Plinii, ad quem is dedit ep. 4, 23, Plinio natu minor ih. 4, 23, 7.

FABIYS

53

FABRICIVS

M.

lALLIVS BASSVS FABIVS VALERIANVS. 59 Fabius Vestalis (qui de pictura scripsit Plin. md.
lih. 7.

l.

85) auctor Plinio

34. 35. 30; citatur ib. 7, 213.


f.,

60 FABIA, P.

uxor M.

Sextilii,

triumviri aere argento auro

flando

FABATIA
Cl

feriundo

6661.

POLLA FABIA DOMITIA GELLIOLA. liA (Hadrianilla supplrrit Mommsen, Hispanilla ^'opfpr FABIA H Fahium Hispamtm supra n. 27 0. Hirschfdd), Q. f., consularis [filia?,
consularis uxor?
(cf.

Fricdlande}' Siftenf/. I^ p. 472)], senatoris soror,

senatoris raater, pueris puellisque alimentariis Hispalensium


leg.avit titidus

pecuniam

Hispalmsis II 1174. 02 FABIA NVMANTINA (sic XI 1362, Nuraantina Tac. a. 4, 22). Numantinac cognomcn cum ductum sit sinc duhio ah cxpufincdorc Numantiae
vidctur hacc mulicr fuissc cx

P. Cornelio Scipionc AcmiVianOf fratrc Q. Fcdiii Maximi Acmihani, cadcm stirpc (jua Paullus Fahius Maxicos. a.

mus
fdia,

743

et

cum

hic quoque

Fahius 3Iaximus Africanus cos. 744, fortassc huius cognommi sumpserit a Scipione ; cf. Borgh. opp. 5
Tac. a. 4, 22, postea ut videtur

p. 310.

Uxor

Plautii Silvani

Sex.

Appuleii
ficiis

XI 1362. A. 24 vecordiam iniecisse absolvitur Tac. l. c. Filius eius: Appuleius Sex. f. Sex. nepos Sex. pronepos ultiraus gentis suae XI 1362.
accusata priori marito carminibus et veneiu-

Gavia Fabia Rufina. MAESIA FABIA TITIANA.


64 Fabia

G3 FABIA ORESTILLA, Antonini proneptis, Gordiani senioris uxor, Narratio suspecta. nioris mater vit. Gordian. 17, 4.

a (V ... I ...

vcl

V ... T ... A

editur)

lovina coniux

L. Lucceii Hadriani, viri perfectissimi, rationalis, patrona Cirtensium


titulus Cirtensis

semel descriptus VIII 7043.


:

65 Fabricius,
Martialis

primipilaris
1, 03.

de eius monumento sepulcrali

epigramma

66 L. FABRIC(IVS) nummus ap. Midler num. de Vancienne Afriquc I Videtur fuisse proconsid Cyrenarum. p. 165 n. 429 cf. III p. 191. quod iuxta in codcm nummo legitur vix ent Vocahidum Patelliu
. . .

cognomen
67
Q.

cius.

FABRICIVS consul
3,

suffectus exeunte a.

752 cum L. Caninio mon.


titidus

Ancyr.
Atticus

30; tcssera gladiatoria, 1749.

Uxor: Paulla Antonia

CIA. III 867.

Fcdsus

est

t.

741*, quo nisus Tissot huU.

cVOran 2 p. 104, Borghcsii schedas

secutus, Q.

Fahricium rccenset

inter

68

proconstdes Asiae.
T.
C.

MVSTIVS HOSTILIVS FABRICIVS MEDVLLA AVGVRINVS. CLODIVS FABRICIVS NVMISIVS VICTORINVS.


h. n.
l.

Fabricius Tuscus, auctor Plinio


A.

III. IV. VI. Praeterea ignotus.

DIDIVS GALLVS FABRICIVS VEIENTO.

FABVL

...

54
inter amicos

FALCO
eius] sc. Minicii

69 Fabul
lusti)

Dasumii (fortasse Fabul[la testamentum Basumii VI 10229 v. 19.


. . , .

AEMILIVS NASO FABVLLINVS. FABIVS FABVLLVS. M. FABIVS FABVLLVS. ARRIA FADILLA. AVRELIA FADILLA. CLAVDIA FADILLA. IVLIA FADILLA. IVNIA FADILLA. Valeria Agrlppiana
L.

70 Fabulla moecha luvenalis 2, 68.

Titia Statilia

Fadilla.

71 L. Fadius Gallus: ancilla eius

VI

27898.

Fortasse liomo nohilis.

72 M. FADIVS PRISCVS {apographa rariant inter Fad- et Fab-), quattuorvir viarum curandarum, tribunus militum legionis primae, quaestor
provinciae Achaiae
t.

Tarraconensis II 4117.

73 Fadius

Rufinus
('vir

(sic

optinms

codex Mediceus, Fabius

alii),

eques

Romanus

egregius') ex municipio

quodam, amicus

Plinii Plin.

ep. 9, 28, 4.

Ad hunc Rufinum

potest scripta esse Plin. ep. 8, 18.

C. Cuspius Fadus.

74 L. Faenius Rufus (praenomen dat tegula 1186, Faenius Rufus tegula 1137 et Tac., Rufus Dio). Praefectus annonae factus a. 55

XV

XV

Tac. a. 18, 22;

rem frumentariam
cf.

sine quaestu tractat ih. 14, 51. Prae-

fectus praetorio a. 62 Tac. a. 14, 51;

a Tigellino collega pro nihilo


Particeps coniurationis

habitus Dio 68, 18 exc. Val.

Tac.

a. 14, 57.
;

Pisonianae Tac.
Tac.
c.

a.

15, 50. 58. 58. 61 Veriv.

66. 68.

Cf. Hirschfeld

12 ; Dio 62, 24 ; exitus eius Alius ut videtur p. 221 n. 18.


16,

L. Faennis Rufus, Boissim inscr. de Ijyon p. 52. 75 Faenius Telesphorus:

de monumento sepulcrali, quod


1, 114.

is

struxerat

Antullae

filiae

Martialis
filia

116.

76 Faenia Antulla,
L.

eius qui praecedit Martialis ep. 1, 114. 116.

TVRCIVS FAESASIVS APRONIANVS.


f.
,

77 L. Faesellius Sabinianus, L,

tribu

Aniensi (origine sine dubio

Ariminensis), equo publico, procurator vicesimae hereditatium regionis

Campaniae Apuliae Calabriae, procurator imp. Antonini Pii provinciae Pannoniae inferioris; Arimini augur, triumvir, duovir quinquennalis, flamen; patronus coloniae Ariminensium t. Arimine^isis semel descriptus

XI 378.
:

78 Faesidius, causarum actor luvenalis 18, 82 cum schol. 79 Fago (Phago ?) eius voracitate delectabatur Aurelianus

vit.

Aurel. 50, 5,

80 Faianius (Falanius editur, malr, ef. Huehner eph. ep. 2 p. 66) modicus eques Romanus, maiestatis accusatus a. 15 Tac. a. 1, 78.
Q.

POMPEIVS FALCO SOSIVS PRISCVS.

FALCO
Q.

55

FARAXEN
VIBVLLIVS PIVS

ROSCIVS COELIVS MVRENA SILIVS DECIANVS IVLIVS EVRYCLES HERCLANVS POMPEIVS FALCO. SOSIVS FALCO. M. SOSIVS AELIANVS PONTIVS FALCO. SOSIA FALCONILLA.
Q.

81

FALCONIVS PROBVS, proconsul Asiae


in

factvis

post

mortem Aureliani
Videtnr scribendnni

locum

Arellii Fusci Vojriscns riia Aureliani 40.


cf.

Gratius Faliscus Grattius. MAECIVS FALTONIVS NICOMACHVS.


v.

Faltonius Probus

Henn. 24 p. S52

not. S.

82 Faltonius RestitutianuSj perfectissimus vir, praefectus vigilura inter annos 226


et

Gordiano

t.

244 VI 266. Praeses Mauretaniae Caesariensis sub non tonge a Sitifi, repertus, ap. Cagnat Varmee ramaine

M.

d'Afrique p. 780.

OPSIVS NAVIVS FANNIANVS.

83 Fannius, hostem cum fugeret, se ipse interfecit MartiaJis 2, 80. 84 Fannius, inventor chartae Fannianae Plinius h. n. 13, 75. 78. 85 C. Fannius, causarum actor, scripsit exitus occisorum a Nerone aut relegatorum, quod opus imperfectum reliquit Plinius ep. 5, 5. 86 FANNIVS CAEPIO, princeps coniurationis in Augustum a. 732 Dio
54, 3; VeJl. 2, 91. 93;

Seneca

brev. vit. 4, 5, de clem. 1, 9, 6;

Suet.

Aug.
Tib.

19.

Maiestatis accusatur a Ti. Nerone et absens damnatur Suet.


l.

8 ; Dio

c.

servo adiutus fugam temptat , Neapolim usque


1, 11,

21. Ab alio servo proditus occiditur Dio c; Vell. l. c. Hic servus a patre Caepionis in crucem actus, ille manumissus Dio l. c. Sine causa idem puiatur frater C. Proculeii, Scipio dictus a Porphyrione ad Hor. carm. 2, 26, ubi corrigunt Caepio

pervenit Macrob. sat.


l.

(cf.

Kiessling zu august. Dichtern p. 55 not.

9).

87 T. Fannius Sabinus {pro- Fann- traditur Phann-; fratres curatores quae vocabula post nomen fuisse tradantur, iudice Mommseno orta sunt 4565. aut ea: F C atit ex V C.) tuhtis plumheus Trebulae rep.
.
.

88 FANNIA

3 et Arriae id. 9, 13, 3; Ta^. a. 16, 34 (ubi nomen non ponitur), neptis Caecinae Paeti et Arriae maioris Plin. ep. 3, 16, 2. 3, uxor Helvidii (Prisci) id. 7, 19, 3, Helvidii iunioris noverca id. 9, 13, 3. Bis maritum in exilium secuta est id. 7, 19, 4. Eius rogatu Herennius Senecio libros de vita Helvidii
filia

P. Clodii Thraseae Paeti Plin. ep.

7,

19,

Prisci composuit ib. 5.


ib.

Propterea tertium relegata publicatis bonis


exilio rediit a.

cf. 3,

11, 3.

Ab
ib.

97

id. 9, 13, 5.

Aegrotat

7, 19.

De
a.

moribus eius

89 Faraxen

rebellis, in Mauretania Caesariensi captus et interfectus, 260 vel paullo ante VIII 9047. Gentiles Fraxinenses qui provinciam Numidiam vastabant caesi sub C. Macrinio Deciano legato Numidiae VIII 2615 fortasse ut coniecit Wilmanus nomen ab co traxerunt; dux eorum famosissimus captus ib,, ipse Faraxen.

FAVENTINVS
90 Faventinus

56

FAVSTINIANVS

et Fuficulenus: eis debuit Saufeius, ut


7.

magna turba

sti-

Claudius Faventinus. MARCIA FAVONILLA.


Vesp. 19.

paretur (res incerta) Martial. 2, 84,

91 Favor archimimus, in funere Vespasiani facete

eum

imitatus est

Swi.

92 Favorinus Suidns s. v.
,

sopliista
cf.

oriundus Arelate Philostratus


0191));?: sxsxi^^/
''^'^^

vit.

soph. 1, 8, 1,
7.

Bio

69, S,

avopo&rjXu? Philostratus
7,

c.

Siiidas

l.

c.

cf.

Lucianus Denton. 12, eunuch.


l.

nihilo

minus

incesti

accusatus Philostraius

c.

rsyovw?

Im

TpottavoS xoS Karaapo? xat Tvapa-

Tstva? fxsypt T(ov Aoptavotj


s.

/povwv Suidas; memoratur ah JEusehio chron.

a.

stratus
savit

Ahr. 2148 p. C. 1H4. Discipulus Dionis Chrysostomi PhiJoSacerdotium sibi delatum in patria primum recul. c. 5.

immunitatem praetendens utpote

philosophus,

postea
j).

tamen

recepit ih.
ei

Amicus Plutarchi
Trepl

Plut. quacst. conv. 8, 10


^"^XP^^'^

734 D, qui

dedicavit librum
bella
l.

tou TrpwTou
ih.

pauUo post
Philostratus

Dacica Traiani

Plut. mor. p. 945 E. 955 C, 949 E. Necessarius Herodis Attici

c.

4.

lurgia eius cura Poleraone, primuni in Asia,


postea

cum

ei

Ephesii, Polemoni Sniyrnaei faverent,


vit.

Romae

ih.

5.

Familiaris Hadriani
tatibus Philostratus

Hndr.

16, 10,

intercedentibus tamen simul-

2; Bio
vivis fuisse

69, B; vit.

Hadr.
a. 143,

15, 12.

Amicus

Gellii
fuit,

Gellius j)assini.

In

cum post

quo Fronto cm^sul


fr. hist.

apparet ex Gcllio 2, 26.


p. 577 seq.;

Be

scriptis eius cf.

MuJler
vita

Gr. III
scriptis

Cornificia Faustilla. ANNIA CORNIFICIA FAVSTINA. ANNIA FVNDANIA FAVSTINA. ANNIA GALERIA AVRELIA FAVSTINA. DOMITIA FAVSTINA. MAECIA FAVSTINA. RVPILIA FAVSTINA. VITRASIA FAVSTINA.
93 FAVSTINIANVS (mc
sianus chronogr.
lieno
a.
vit.

Marrcs de Favorini Arelatensis (Traiccti ad Bh. 1853). L. MVMMIVS MAXI[MVS] FA[VST]IANVS.

studiis

Gattien. 5, 2, Hydat.

cum

chron. Pasch.,
a.

Fau-

354, Faustinus alibi) consul ord.

262 cum Galstipendia

quintum
,

fasti.

94 Faustinianus
am.
1,

Statiani,

amici

Frontonis,

filius:

eum

ut

videtur sub Claudio luliano facturum, huic

commendat Fronto ad

M. AEMILIVS MACER FAVSTINIANVS. CAERELLIVS FAVSTINIANVS. IVLIVS FAVSTINIANVS. MARCIVS FAVSTINIANVS.


L.
Q.

5 p. 177 Naher.

FAVSTINIANVS

57

FELICIANVS

M.

SEMPRONIVS PROCVLVS FAVSTINIANVS. 95 .... NIA FAVSTINILLA clarissima femina Lnnciani


Notizic 1891 p. 57. 96 FAVSTINVS praetor
(si rcctc

syU. nq. 196

pro Faustum quod

traclitur

scripserunt

Faustino,

de qua rc duhitnnt H/rschfchl et KJchs, putnntcs faustum

rocahuluni clcfcndi posse), post

necem Getae orationem Caracallae


milites
in

in

senatu recitat

rit.

Gctac

6.

97 Faustinus,
Cacs. 85,
4.

praeses;

eius

clolo

Tetricum

excitati

Victor

98 Faustinus, amicus Martialis.


sua tandem edat Martialis
tino ih. 4, 57;
3, 58.
7,

Eum

admonet Martialis, ut carmina


Villa eius sita in agro Tiburih. 5, 1,

cp. 1, 25.

80,

12

prope Trebulam

71; villa eius Baiana


8, 2.

Praeterea adloquitur

eum

MnrtiaJis

114;

25. 89. 47. 58;

4, 10; 5, 82. 86; 6, 7. 58. 60; 7, 12; 8, 41; 10, 51. 99 Faustinus, adulescens, amicus Apulei Madaurensis ('Faustine fili' de phil. mor.), ad quem verba iec\iApiilc-ms dc phiJos. mor., itcm dc mundo.

M'. ACILIVS FAVSTINVS. M. ACILIVS VIBIVS FAVSTINVS. A. CAECILIVS FAVSTINVS. FVLVIVS FAVSTINVS. IVNIVS CATVRICVS FAVSTINVS. IVNIVS FAVSTINVS POSTVMIANVS. CN. MINICIVS FAVSTINVS. SEX. MINICIVS FAVSTINVS IVLIVS SEVERVS. POMPEIVS APPIVS FAVSTINVS. POMPEIVS FAVSTINVS SEVERIANVS. PONTIVS FAVSTINVS GRANIANVS. SABVCIVS MAIOR PLOTINVS FAVSTINVS.
Q.
C.
. .

C.

C.
.

100

M
V. 56).

[FjAVSTVS consul

suff.

mense Apr.

a.

121

f(ct.

Arv.

(VI

2080

101 Faustus: ad

eum datum

reseriptum nescio cuius imperatoris


cc7'tc

/*-.

Vnt.88.

Vidctur fuissc prncscs provincinc vcl

mafjistratus.
7, 12.

102 Faustus quidam, scripsit tragoedias Thebas et Terea luvenal. 103 Faustus: balnea Fausti memorat Martialis 2, 14, 11.
Q.

ANICIVS FAVSTVS. SEX. ANICIVS FAVSTVS. SEX. ANICIVS FAVSTVS PAVLINIANVS. ANICIVS FAVSTVS PAVLLINVS. Annius Faustus. -^ CAECILIVS ALLENIVS FAVSTVS MAXIMVS SEVERIANVS. SEX. COCCEIVS ANICIVS FAVSTVS PAVLINVS. M. HERENNIVS FAVSTVS IVLIVS CLEMENS TADIVS FLACCVS. Papius Faustus. C Alcimus
P.

[TI.]

Attius

Felicianus.

FELICIO

58

FEROX

104 Felicio, cohortibus praetorianis praepositus a Gordiano vita Gm'd,


25,

(epist.

ficticia).

105 Felicissimus, rationalis, quo auctore sub Aureliano monetarii in urbe bellum moverunt Vict. Cacs. Sfi, G; Entropins 9, 14; Vopiscus Aurcl. H8.

Aurelius Felicissimus.
Sabinia, Felicitas.

106 Felix auriga: de eius funere Plin. h. n. 7, 186. 107 Felix praefectus Aegypti lustinus marfyr apol. ad Anton.
fuerat Lctronnii,

c.

20.

Hcxisse Acgyptmn non co tcmporc, quo scripsit lustinus (quae scntcntia


cf.

CIG. III p. 312), scd paullo

ante Hadricm,

fortassc temporihus, obscrvavit

Waddington memoirc snr Aristidc (mem.


1,

de VAc. dcs inscr. 26, 1 p. 266).

108 Felix dux Valeriani Zosimus

36.

Antonius Felix.
M. ANTONIVS FE[LIX]. ANTONIVS FELIX MAGNVS. M. Aquilius FeHx. P. ATTIVS DECIANVS FELIX MATVTINVS.

Bulla Felix.

CAELIVS FELIX. CORNELIVS FELIX ITALVS. SER. CORNELIVS FELIX PACATVS. FAVSTVS CORNELIVS SVLLA FELIX. L. CORNELIVS SVLLA FELIX.
P. P.

COSINIVS FELIX.

Q. Fabius Felix.
Q. MARCIVS VICTOR FELIX MAXIMILLIANVS. M. Minucius Felix. L. MVMxMIVS FELIX CORNELIANVS. L. OCTAVIVS FELIX.

Pollius Felix.
Sextilius Felix.
Q.

TARRONIVS FELIX DEXTER.


carminum septuagenarius moritur a. Abr. 2035 (p. C. 19); obiit Caesaris principatu Plin. Ji. n. 33, 52, 146. Quod
et
5),

Tuscenius Felix.
sepeliturque

109 Fenestella, historiarum scriptor


novissimo Tiberii
ipse ait (apud

Cumis Hieronymus ad
Plutarchum Crass.

vidisse

se

muliercidam quae

M.

Crasso anno ante Chr. circitcr 86 offcia praestiterit, magis cum Hieronymi testimonio conciliatur quam cum Pliniano. De scriptis eius
cf.

L. MercMin de Fcncstclla historico


litt.

ct

poeta (Borpat 1844) ; Teuffcl


scq.

hist.

259; Pctcr historicorum Rom. fragm. p. 272

TI.

IVLIVS FEROX.

CN.

POMPEIVS FEROX LICINIANVS.

FEROX

59

FIDVS

Urseius Ferox.

Aurelius Festivus.
contr. 7, 4, 8.
a.

110 Festus quidam rhetor Seneca

111 Festus, praefectus cohortis, in Mauretania occisus

69 Tac.h. 2,59.
esset,

112 Festus, amicus Domitiani, qui


ferro se transegit Martial. 1, 78, 4.

cum

taetro

morbo correptus

Fortasse, ut coniecit Friedlaender,

C. Calpetanus Bantius Quirinalis Valerim Festus. 113 Festus, Caracallae libertus eique a memoria, defunctus
fice

Ilii

et

magni-

sepultus Hcrod. 4, 8, 4. 5.

Idem
,

fortasse Marcius {potius

quam

Marcus) Festus, [a cubiculo?] et a memor[ia] Antonini Pii [Felicis] invicti ma[ximique] Aug. XIV 3638 ut hic lihertus fuerit non ipsius imperatoris, sed adsumptus in domum imperatoriam.
114 Festus, Caracallae
qui praecedit.
iTpoxoiToc:

Dio

78,

32, non diversus fortasse ah eo

115 Festus

eo

patrocinante Macrinus postea imperator anulis aureis


vit.

donatus esse dicebatur


Kiesslingius

Macrini 4,

collihertus

Macrini

si

recte

pro non

liberto suo scrihi iussit conliberto suo.

C.

CALPETANVS RANTIVS QVIRINALIS VALERIVS FESTVS.

COELIVS FESTVS. Geminius Festus. TIB. IVLIVS FESTVS.


L.

Marcius Festus.

M. Marius Festus Caecilianus.


Pescennius Festus.
Sex. Pompeius Festus.

Porcius Festus.
M. POSTVMIVS FESTVS.
C.

PRAECELLIVS

AVGVRINVS VETTIVS

FESTVS

CRISPINIANVS

VIBIVS VERVS CASSIANVS.

Q.

RANIVS TERENTIVS HONORATIANVS FESTVS. RVFIVS FESTVS.


C. Rufius Festus.

C. RVFIVS FESTVS LAELIVS FIRMVS. VALERIVS FESTVS.

Annius
legatus

Fetialis.
(sic

116 .... FETIALIS


Baetiac,

videtur legendum esse;


a.

M.

Fetialis

pro pr. Raetiae

188 vel 184

t.

rep.

Pfiinz

primus cditor) ad limitem

III S 11833.

117 Fictoria C. f., mater M. Cusinii praetoris M. Aurelius Fidelis.

XIV

2604.

Pomponia

Fidicula.
2, 3, 5.

118 Fidus Optatus, gramraaticus Gellius

Annaeus Fidus. CORNELIVS FIDVS.

FIDVS

60

FIRMVS

VELIVS FIDVS. Q. VOCONIVS SAXA FIDVS. C. FLAVIVS FIGVLVS. L. FLAVIVS FIMBRIA. PHILOPAPPVS legatus Moesiae inferioris imperante Alexandro 1 19 FIR ante mortem ut videtur luliae Maesae nummi Marcmnopoliiam, alri cum capitc solius Alcxandri (Mionnct S. II 106, 30^-807; Brit. Mw^. cat. III p. 37, 74; Lcal-c num. hcll. Eur. p. 70; Mus. Be>'ol. cat. numm. I p. 07, 58; mus. Athen. p. 113, 832. 833), unus (mus. Athcn.
p. 113, 835) in quo capiti Alcxandri coniunctum cst caput qnod ridctur
cssc

luHus Fidus Aquila.


C.

MEMMIVS FIDVS IVLIVS ALBIVS.

Macsac

(scd cx huius inscriptionc tanium 'louXia

M....

supcrcst,

Mamaca). STRABO TERTVLLVS FIRMIDIANVS. IVLIVS Q. FIRMINVS, Caunii Prisci, logati Numidiae, T. 120
ita ut cogitari qucat ctiam dc

et

Verae

filius

VIII

2583. 2588.

HOSTILIVS FIRMINVS. M. LAELIVS FIRMINVS FVLVIVS MAXIMVS.


Firmius
a.
v.

Furnius.

121 M. Firmius Amyntianus (Amuntianus


210. 211. 212

VI 1003)
t.

subpraefectus vigilum

VI

1058. 1059. 1003;

Osticnsis

Eph.

cp. 7,

1207.

122 FIRMIVS CATVS, senator,


statis

Drusum Libonem
27. 30.
falsis

fraude inlectum maie-

accusat
ih.
c.

a.

16 Tac.

a. 2,

Ob

ornatus

32.

A. 24 quod

maiestatis

hoc praetura extra ordinem criminibus sororem


deprecante
ih. 4, 31.

petivisset, senatu pulsus, exilium Tiberio

123 ... FIRMVS,


tinus)
,

[T]i. vcl [Cn.] f.,

tribu

Pomptina
(?),

(origine puto Arre-

[quattuorvir

viarum]

c(urandarum)

tribunus

militum

legionis IIII [Scyth]ic., legatus Augusti Vespasiani, quaestor Augusti

orn(amentis) [p]raetoricis a senatu auctoribus imperatoribus Vespasiano


et

Tito

adlectus,

[ab

eisdem?

i]mperator(ibus)

donis

militaribus

donatus, praetor titulus Arretinus

XI

1834.
sibi

124 Firmus,
Aureliano

Aureliani

temporibus Aegyptum
vita
cius

vindicavit,

mox ab
in
7.

superatus

pJanc nugatoria Vopisco


Aurclian, 32, 2;
ignotus.

trihuta

corpm-e scriptorum

hist.

Aug.,

cf. vit.

Meliquis scriptorihus hic


rclati,

Firmus

vit.

Prob. 24,

Nummi

qiioque

ad eum

inquibus appcJlatur aux. M.


,

<I>ipfxioc, ficticii, siint,

cf, post Eclliclium


11.

7 p. 490

SaJJct die

Daten der

cdcx.

Kaisermunzcn p.

12; Cohcn^

p. 219.

125 Firmus, praefectus Aegypti, diversus(?) a Firmo tyranno Vopiscus


vita

Firmi

3.

126 Firmus, dux Hmitis Africani idemque proeonsule, aequalis Firmi tyranni, sed ab eo diversus Vopiscus vit. Firmi 3.

L, Antonius Firraus.

FIRMVS

61
Valerius Firmus,

FLACCVS


127

Baebiii.s

M.
P.

CORNELIVS FIRMVS.
PASIDIEXVS FIRMVS.

Plotius Firmus.

Romatius Firmus.
C.

RVFIVS FESTVS LAELIVS FIRMVS.

Saturius Firmus.
C.

TVLLIVS CAPITO POMPONIANVS PLOTIVS FIRMVS.


FISIVS PO..., cooptatus
200:^.
in

C.

coUegium aliquod sacerdotale

a.

59

VI
L.

INSTEIVS FLACCIANVS.
5, 34, 1.

TIB. IV[LIVS] FLACCI[ANVS].

128 Fiaccilla mater Martialis MurtiuJ.

ARTORIA FLACCILLA.
CALVISL\ flaccil(l)a. FL(AVIA) DEMETRIA FLACCILLA. IVNIA FLACCINILLA.

VARINIA FLACCINA.
Valerius Flaccinus.
petitus, a.

129 FLACCVS sub Caracalla a Manilio dclationibus

217 in eius

locum curator frumenti factus Dio


videtur saec.

78, 22.
tegiilue

130 FLACC(VS) AELIANVS clarissimus puer

urhunue fuctae ut

II

exeunte,

XV 434.

Ant

C. lulius Flaccnis Acliunus

legutus Cuppadociue a. 198, aut filius eius.

AMMIVS FLACCVS.
L. Avianius Flaccus.
L. Avillius Flaccus.

CALPVRNIVS FLACCVS. CORNELIVS FLACCVS.


C.

M. HERENNIVS FAVSTVS IVLIVS CLEMENS TADIVS FLACCVS. Q. Horatius Flaccus. HORDEONIVS FLACCVS. IVLIVS FLACCVS AELIANVS. IVLIVS VRSVS VALERIVS FLACCVS = VALERIVS FLACCVS IVLIVS VRSVS. LAECANIVS BASSVS CAECINA FLACCVS. NORBANVS FLACCVS. A. Persius Flaccus. Pompeius Flaccus. POMPONIVS FLACCVS. Septimius Flaccus.
[TI.]
C.

Q. Cornelius Flaccus. Q. Cornelius Flaccus Noricus Numisius.

L.

C.

C.
C.

L.

CN. SVELLIVS FLACCVS.

FLACCVS

62

FLAVIVS

THORIVS FLACCVS.
Toranius Flaccus.
C. Valerius Flaccus Setinus Balbus.

M. Verrius Flaccus.
Vescularius Flaccus.


131

VOLVSIVS FLACCVS CORNELIANVS. L. VITRASIVS *POS. FLAMININVS. CVSPIDIVS FLAMINIVS SEVERVS.


Q.

L
p. 160.

Flarama, L.

f.

statua Deli honoratus Bidl. de curr. hell.

Fortasse Augusto antiquior.

^OCCIVS FLAMMA. P. PORCIVS OPTATVS FLAMMA. FLAVIA FLAVIANILLA.


praefectus
80,
l.

132 Flavianus

praetorio
12,

sub
15)
;

Dio Ulpiano Dio


Chresti
P.

2 (Zonar.

Severo Zosimus

Alexandro,
1,

collega

11.

Occiditur ab

c.

AFRANIVS FLAVIANVS,
Annius Flavianus,

C.
Q.
TI.

CAELIVS FLAVIANVS. CL(AVDIVS) FLAVIANVS.

Cl(audius) Perpetuus Flavianus Eutychus.

FLAVIVS FLAVIANVS.
FL(AVIVS) POLLIO FLAVIANVS.
lulius Flavianus.
L.

IVLIVS FLAVIANVS.

C. lunius Flavianus.
P. Maenius Flavianus.
L.

TAMPIVS FLAVIANVS.
(<I)Xap- losepJii
Ai[56t{j

133 FLAVIVS
recte) 6 iv

codex optimus Vat.,

^I)a|3-

alii codices, fortasse

aT(ia--/j7o?

(proconsul ut apparet Cyrenarum) primis


a.

ut videtur temporibus Augusti (certe ante

741,

quo llomam

rediit

Agrippa) losephus ant.

16, 6, 5.
,

134

FLAVIVS
tit.

P.

f.

allectus

inter

praetorios, patricius, consul

urbanus semel tantum descriptus. 135 C. FLAVIVS, legatus Vibii Crispi proconsulis Africae Plin. h. n. 10, 4. 136 T. Flavius Abascantus (praenomen et gentilicium, firmant tituli lihertorum VI 2214. 8713 cf. infra). (Falsus est titulus C. VI 5, 3060*). Abascantus Aug. lib. ab epistulis tituli servorum VI 8598. 8599, a Domitiano ad id officium promotus Statius silv. 5, 1, 83 seq. Eum

VI 1412

orbatum coniuge Priscilla consolatur (a. 95 aut 96) Statius silv. 5, 1 Sepulcrum coniugis ad viam Appiam extructum magnipraef. Hce exornat ib. v. 222 seq. Id sepulcrum, sibi et uxori destinatum, curare voluit aedituos ex libertis suis, cf. VI 2214: T. Flavius Epaphroditus aedituus Abascanti et Priscillaes patronor., VI 8713 T. Flavius
cf.

FLAVIVS

63
aeditos T. Flavi [Abascanti] Caesaifis
in regione urbis

FLAVIVS

Aug, ab epistulis?]. prima Notitia urbis, fortassc uh Diiersns T. Flavius Aug. lib. Abashoc cxtnictum vel appdlutum. cantus, maritus Flaviae Hesperidis et ab ea sepultus VI 8628. 137 M. Fl(avius) Agrippa pontif(ex), duumviral(is) col(oniae) I (/. e. primae)

Balneum Abascanti

Fl.

Aug. Caesareae, orator


uccipit

t.

Cacsareae rep.

editus

Zcitschr.
,

dcs

dcutschcn Palacstinu-Vercins 13 (1890) p. 25 a Zangcmeistero


oratoris vocahulum

qui

de legato et titulum rcfert ud


u.

Agrippam

filium losephi historici

nutum

77/78

(vit. c.

75. 76).
pr.

Pannoniae inferioris 228 titidus Aquinccnsis III 3524 cf 3258 p. 1041. 139 M. FLAVIVS ALPINVS (praenamen extat VI 2104\ 20; 2105, 5) frater Arvalis a. 213. 218. 220, magister collegii a. 213 at. Arv. 140 T. Flavius Anterotianus, subpraefectus vigilum a. 156 VI 222. 141 FLAVIVS AXTIOCHIAXVS (gentilicium exhihet chronographus; Atticianus vit. Claud. 11, 3) praefectus urbi a. 269. 270. 272 chronographus a. 354. Consul ordinarius II a. 270 cum Orfito fasti. 142 FLAVIVS APER (vuriatur inter Flav- ct Fab- quod fortassc pracfercndum) in senatu sententiam dicit a. 105 vel 106 Plin. ep. 5, 13, 5. Fortassc non diversus a consule unni 130. 143 Flavius Aper tegtdae urhanae 209 (u. 157). 210. 1144. (a. 151) 1145 1148. Fortasse non diversus ah eo qui sequitur. 144 M. FLAVIVS APER (sic VI 208. 219. 10299; 1436, M. (Dd^m "iTTcp t. Heruclcuc Ponti rep., Sitzungsher. dcr herJ. Alud. 1888 p. 883), consul ord. a. 130 cum Q. Fabio Catullino fusti. Flavius Aper, cui Hadrianus rescripsit Pig. 38, 2, 22, fortasse idcm. 145 M. FLAVIVS APER (sic plcnc 1843) (consul suffectus anno inc),
a.

138 FL(AVIVS) AELIANVS legatus Augusti pro

XV

XV

consul II ordinarius

146 T.

cum T. Vitrasio Pollione II FL(AVIVS) APER COMMODIANVS (Fl. Br. 464, T.


a.

176

fasti.

legatus

Aug. pro

pr.

Germaniae

inferioris

a.

222.

Br. 151) 223 Bramhuch


F.

151. 464.

147 Flavius Arabianus praefectus annonae sub Aureliano 148 T. FLAVIVS


a.

vit.

Aureliuni 47.

ARCHELAVS (pruenomen
Archelaus
220.

cxtut

Archesilaus pro
218. 219.
a.

fungitur
titulis

actu u. 219, 224; magister creatus a. 219; magisterio iterum 220 act. Arv. (Eiusdcm nominis vir, scd vix idem, tcstihus

VI 2104\ 28; 2107, 19; VI 2067) frater Arvalis

editis

Philolog.

suppl. 1, 1866 p. 199. 200,


est,

UeoxoXou munere functus

tertium a. 244

248, quartum
t.

Olympiue quutcr
u.

264

268).

149 FL(AVIVS)
in

ARCHELAVS CLAVDIANVS

uTraxixo?

rep. Phitudelphiae

Lydia, ap. Lehas -Wuddington 647.

150

T.

FLAVIVS ARCHELAVS CLAVDIANVS

legatus Augusti (aut Asturiae

et Callaeciae,

aut universae provinciae Tarraconensis)

II 2408. Foriassc

fdius
8,

T. Flavii Archclai uid T. Flurii Claudiuni; cf. Borghcsi opp.


. . .

281. 596.

,.

. ;

FLAVIVS

64
v.

FLAVIVS
FLAVIVS ARCHELAVS.

T.

FLAVIVS ARCHESILAVS

T.

151 Flcavius Archippus, Prusensis, philosophus, a Vclio Paulo proconsule


falsi

clamnatus, postea a Domitiano agro donatus et proconsuli com-

mendatus, a Prusensibus publice laudatus, a Plinio vacationem petit Accusatus apud Plinium iudicandi ut philosophus Plin. ad. Tr. 58.
a Furia Prima
ih. 51). 00.

Insectatur Cocceianum

Dionem

ib.

81.

152 FL(AVIVS) ARISTVS vir clarissimus

3859.

153

T.

familias,

FL(AVIVS) ARISTVS VLPIANVS clarissimus puer, lectus in patricias filius T. Flavii Secundi Philippiani t. Lwjihmensis AUiiicr
14, 2, 1 et

et Dissard musee de Lyon I p. 28. 154 FLAVIVS ARRIANVS (sic Biij. 49,
t.

Bio

69, 15, <\A. ^f>f>tavo?

Sehastopolitanus infra citaius).

Cf.

Nissen
'EXXr^v.

lili.
cptX.

Mus. 43 (1888)
auXXoy. 2, 1864

p. 236 seq.
p. 253,
5).

(Falsus videtur titulus editus

ibi(][ue educatus Fhotius hihl. cod. 93 cf. cod. 58; 18 ; Suidas s. v. Appiavo?. Natum euin esse c. a. 9095 In patria saccrdos Cereris et prohahiliter statuit Nissenus p. 236.

Natus Nicomediae

Sijncellus 662,

Proserpinae Photius cod. 93.


c.

Audit Epictetum Luciamis ])seudoin.


7
(cf.

2,

imperante Traiano
Epict. praef.

diss. Epict. 3,

Plin. ep. 8, 24);

3, 17,

4;

3,

22, 22; eius dicta memorabilia postea edidit et dedicavit L. Gellio


(cf.

diss.

Gellius

1,

2, 6;

17, 19,

2; 19,

1,

14),

enchi-

ridion Epicteteum Messalino

cuidam Simplicius
ei

coiiim.

ad enchir., praef.
ipse cyneg. 1, 4.

Novus Xenophon
Suidas.

dictus Photius cod. 58; Suidas;


alii

cf.

Propter doctrinam et
certo (circa a.

Photius cod. 58 Fortasse hic Arrianus, consul suffccius cum Severo anno iiidelati et consulatus

honores

123
itein

130),
1208

tegidae

XV 244.

552

(de

anno

cf.

Bressel

ad

C.

XV 244,

seq., itein cf.

Aenum ct Savum vidit ipse Ind. 4, Ad eum rescribit Hadrianus Big. 49,
aliquo positum.

Borghesi opp. 4 p. 157, 6 ]) 466). 15, sine duhio militia fungeiis.


14, 2, 1, siiie duhio in magistratu

Legatus Cappadociae sub Hadriano Bio 69, 15. Pontum Euxinum navigavit, qua de re rettulit ad Hadrianum scripto periplo qui extat, eo tempore quo defunctus est Cotys rex Bospori peripl. c. 26, i. e. anno aerae Bosporanae 429 [= 131/2 p. Chr.J. Motum Albanorum reprimit Bio l. c. Legatus Cappadociae etiamtum a. 137 t. rep. Sehastopoli in Ponto Cappadocico, tractatus a Ileuiero journal des savans 1876 p. 442, revue arch. 33 p. 199, corrcctus a Wilsono journal of philology 11, 1882 x). 154. (Etiain in titulo Latyschev inscr. Ponti Euxini 2, 33, quem Hadriano CIG. 2108 f posuit Panticapaci lihoeinetalces rex successor Cotyis, Arriani nomen

fuisse coniecerunt nonnulli, cf.

MAPIANOV
cyneg. 1, 4.
a.

vel

AIOTO

Nissen p. 238 not. 5 ; traditur \ 01* Civitate Attica donatus ipse L\N01").
.
. .

Fl(avius)

Arrianus archon eponymus CIA. III 1116,


ratiocinationem
cf.

147 secundum prohahilem

p. 16,

demo

natavieof

CIA. III 1032

1029.

Neuhaueri comm. ep. Alexandri Ana-

FLAVIVS
basim
scripsit

65

FLAVIVS

Athenis cf. anab. 3, 16, 8, annis circ. 166 168 ut statuit 248 (mtm rcctc, vider^int alii). Practcr scripta eius quae Nisscn p. cxtant, vitam TiUohorac latronis legerunt Lncianus pseiidom. c. 2, Photius cod. 58. 92. 93 Parthica Bithijnica alia. Vitam eius scripsit Cassius Dio Sitidas s. v. Attuv 6 Kaaaio;. 155 M. FL(AVIVS) ARRIVS OSCIV[S] HONORAT\"S (nepos vocabulum non videtur accipienihtm csse pro cognomine) nepos Osciae Modestae
Corneliae Publianae clarissimae feminae; quattuorvir (viariun curan-

darum), tribunus [militum

leg.

.],

VI

1478.

156 T. Flavius Artemidorus, pancratiastes, vicit primo agone Capitolino Inscr. Gr. Ital. 746. Memoratur (a. 86) t. Neapolitanus CIG. 5806

3Iartial. 6, 77, 3.

Cf. Friedldnder
:

SiUmg.

2^, 633.
;

157 Flavius Athenagoras

eius

bona publicata

iiliae

decies centena dotis


1, 6.

nomine numerata a

fisco iussu

Severi imp. Papinianus Dig. 22,

158 Fl(avius) Athenagoras, procurator Augusti, pater Fl(aviae) Apphiae ap/iepeia? \(s(az et per hanc avus Carminii Athenagorae proconsulis

Lyciae

et

Pamphyliae, proavus eius qui sequitur


cf.

titulus Aphrodisicnsis
tit.

CIG. 2782,

stemma propositum a BoccTihio ad


11 p. 349.

citatum, item

huU. de corr.

hell.

159 MAR(CVS)FL(AVIVS) CAR^HNIVS ATHENAGORAS LIVIANVS (sic 2783; Carminius Athenagoras 2782, 11), 007x^x1x0? CIG. 2782. 2783. 160 Q. FL(AVIVS) BALBVS {pro FL in titulo Tiisculano traditur EL vel EI) legatus Aug. pro pr. Arabiae tit. Bostrensis III 95. Consul (suff. a.
inc.)
tit.

Tusculanus

XIV 2576.
suff.

161 T.

FLAVIVS BASSVS consul

cum

L. Arr(un)tio mense Nov.

a.

VICTORINVS [F]L(AVIVS) CAELIANVS. 162 FLAVIVS BOETHVS (<DXa[:lio; Borfio? Galen. II p. 215
L. IVNIVS

inc.

6785.

XIV p. 626; solwH gentilicium hahet Galen. XIV p. 612 errore fortasse lihrariorum, solum cognmnen Galenus saepius) consularis Gcdenus Tcepl dvatojx. eYX&ip. vol. II p. 215 Kitehn, TTcpt tou Trpo-yiYvtoaxiiv XIV p. 612. 627 K., -epi Tcov iSitov ptpXwv XIX p. 13 K. (scilicet consul suffectus aut sub Antonino Pio aut ipso principio M. Aurelii), oriundus Ptolemaide id. II p. 215.
Philosophiae studiosus,

magistro usus Alexandro Damasceno philo612.

Galenus cum Eudemum philosophum XIV p. 612. Galenus anatomicen ei demonstrat II p. 218; XIV p. 612. 627. Li eius usum multa scribit Galenus argumenti plerumque anatomici II p. 215 scq. ; XIX p. 13 seq. Uxor eius, item alter ex filiis nomine Cyrillus cui'ati a Galeno ib. XIV p. 635 seq. Romam relinquit ante Galenum ib. XIX p. 16, id est ante annum 168 (cf. Galen. XIV p. 649) iturus in patriam Ptolemaidem II p. 215, ap$(ov cYj? 2upta; IlaXatcfTtvTj? XIX p. 16, in qua moritur ib. (ut mortuus memoratur II p. 216).
sopho peripatetico
ib.
cf.

XIV p.

6^

II p.
ei

218.

primum Romae commoraretur

(c. a.

161

166),

innotescit per

Prosopographia Imp. Bom.

U.

FLAVIVS

66

FLAVIVS

163 Flavius Calvisius, praefectus Aegypti, particcps rebellionis Cassianae, a Marco in insulam relegatur Dio 71, 28.
164 Flavius Caper (gcntUicium exhihcnt Charisius ap. Kcil Gr. Laf. 1, 118, 1, Bufinus ih. G, 556, 20) grammaticus, scripsit de Latinitate,
item libros dubii
Charisio, Prisciano,
'de
vol.

sermonis; citatur a Scrvio


aliis.

acl

Acn. 10, 344. H72,

orthographice'

et

Sub Capri nomine traditi libelli inscripti 'de verbis dubiis^ Grammat. Lat. ed. Kcil.

Vidctur vixissc circa 7 p. 02. 107, ex huius scriptis derivati. finem sacc. p. Chr. IL, cf. Keil l. c. p. 90, Teuffel lAt. 343, 3.
filius,

165 L. Fl(avius) Capitolinus, Flavii Philostrati sophistae


et

frater

avunculus (vel patruus) senatorum

t.

Erythracus

hull.

dc corr.

hellen. 4 p. 153. ei rescripserunt divi fratres de polHcitatione facta 166 Flavius Celsus a Statio Rufino reipublicae Gabinorum Dig. 50, 12, 8. Non videtur
:

fuissc magistratus puhlicus.

167 168

T.

FL(AVIVS) CLAVDIANVS, tribu Quirina, consul, augur VI 1413.


ih.

Filius Flavius Pius


T.
tini

FLAVIVS CLAVDIANVS

clarissimus vir fbstula

plumhea agri Ardea-

0767.

Fortasse non diccrsus ah eo qui praccedit.

169

T.

Lanciani

F(LAVIVS) CLAVDIVS CLAVDIANVS chirissimus vir (c. v. addidit hull. com. 1881 p. 17) fistulae urhanac ap. Lancianium syll.

aq. n. 66.

170 FLAVIVS
Suet.
(cf.

CLEMENS (jwacnomen non


67,14,
filius scih'cet

traditur)

patruelis

Domitiani

Dom.l5; Dio

Flavii Sabini, fratris Vespasiani

stemma propositum infra p.


Domitiani
ttjv

78).

Maritus Flaviae Domitillae, quae

filia) Dio 67, 14 matrimonium dcdisse Domitianum narrat Fhilostratus vit. ApoU. 8, 25, uhi pro aosXcpyjv scr. d.Zth^ihr^v), ex qua videtur genuisse scptcm lihcros, cf. VI 8942 cum nota. Duos filios eius parvulos successores palam destinavit Domitianus Suet. l. c. Horum praeceptori Quintihano ornamenta consularia impctrat Ausonius grat. act. 8, 31. (Ftiam Flavios Sahinum ct Titianam, sepidtos in coemcterio Domitillae testc titulo Gracco edito a Bossio hull. crist.

et ipsa adfinis

(scilicet

Domitiani sororis

(Clcmenti

doeh^rfv

ttjv

sauTou in

1875 p. 40, huius filios fuisse coniecit Rossius l. c. }). 67). ord. a. 95 cum Domitiano XVII fasti. Contemptissimae
Suet.

Consul
inertiae

Dom.
Dio
vit.

15.

Impietatis

(dOaoTTjTo?)

una

cum uxore
sectfie

accusatus,
et

quippe qui ludaicae (intellege, Christianae)


occisus
67, 14;

deditus csset,

Fuschius

(?)

ap. SynccJlum 650, 16; ex tenuissima


l.

suspicione tantum non in ipso consulatu occisus Suet.


stratus

c.

cf.

Philo-

Apollon.

171 P.

Fl(avius)

25; Futrop. 7, 23 (qui nomen non ponit). Clemens, procurator Mauretaniae Caesariensis
8,

sub
pater

Severo Alexandro VIII 10470. 172 C. (Flavius) Consus (Consus t.

1,

Flaviae, P. Paquii Scaevae uxoris

praenomen innotuit cx IX 2846 (1); VI 1484

t.

2),

(2).

FLAVIVS

67

FLAVIVS

173 (FLAVIVS) CYRILLVS Flavii Bocthi consularis f., curatus a Galeno Galenus TTcpl xou Trpo"civa>aiXitv c. 7 (XIV p. 035 seq. Kuehn). 174
T.
a.

FLAVIVS DECIMVS

clarissimus vir,

proconsul provinciae Africae

209 (potius quam anno 208) t. Vagensis VIII S. 14395. 175 (FLAVIVS) DOMITIANVS: ita, abolito priore nomine, appellatus alter e duobus Flavii Clementis parvulis tiliis, quos Domitianus successores
sibi
inst.

destinavit Suet.
or.

Dom.

15.

Quintilianus praeceptor eius Quint.

4 lirooem. 2.
Fahretti inscr. p. 322, PicJc Zeitschr.

176 T. FLAVIVS DOMITIANVS =^ IMP.

De praenomine

cf.

CAESAR DOMITIANVS AVGVSTVS. f. Num. 13^

1885 p. 232 not. 1. Filius T. Flavii Vespasiani et Flaviae Domitillae, natus d. 25 Oct. Suei. IJom. 1, a. 51 (scilicet occisus mense Sept. a. 96 anno aetatis quadragesimo quinto Suet. Dom. 17, Dio 67, 18).
In adulescentia inops et infamis Suct.
1.

Romae

relictus

a patre,

cxeunte
Tac. h.
ih. c.

a. 69,

appropinquantibus ducibus Flavianis, de


helt. 4, 11, 4,

fiiga deliberat

3, 50.

In Capitolium confugit ad patruum Flavium Sabinum


inccnso Capitolio delitescit Tac.
c.

09; losephus

74.

(Tangunt has res


Martialis

Sititis Italicus3,

009; Statius Theh.

1,

21,

silv. 1, 1,

79;

Occiso Vitellio 9, 101, 13; Fhilostratus vit. Apoll. 5, 30). Caesar consalutatur Tac. c. 86; Suet. 1; Dio 66, 1. A. 70 praetor urbanus consulari potestate Suet. 1, Tac. h. 4, 3. 39 ('Caesar Aug. f, pr(aetor)' nummi ap. Echhel p. 308). Una cum Muciano res urbanas
administrat Suet.
Suet.
I.
l.

c.,

Tac. h. 4, 39, Agr.

c, Tac. h.
1.

4, 2,

Agr.

7.

7, Dio 66, 2; licenter agit Domitiam Longinam Aelio Lamiae

abducit Suct.

10; Dio 00,

3, cf. siih

Domitia Longina. Expeditionem


4, 08, cf.

contra Germanos inchoat Suet. 2, Tac. h.


Silius Ital. 3, 008, Martial. 2, 2, 4, sed

losephus

hell. 7, 4, 2,

Tac. h.

4, 85. 80.

ventum Dio
Casco
dipl.
fast. fer.

00, 9.
mil.,

non ultra Lugdunum procedit Patri redcunti non Brundisium obviam it, sed BeneConsul suffectus mense Apr. a. 71 cum Cn. Pedio
j\Iai.

mensc

et lun.

cum

C. Calpetano Valerio Festo

Lat.;

CIG.

5838.

In consulatu Zonaras 11, 17, triumphum

ludaicum equo albo comitatur Suet. 2, losephus hell. Consul II ordinarius a. 73 cum L. Valerio Consul III, IV, V, VI suffectus Suet. 2, Catullo Messalino fasti. fortasse a. 75 70 77 79, cf Ficlc Zeitschr. f Num. 13, 1885 p. 366; dc consulatu, quem ordinarium a. 77 tradit chronographus a. 354, cf. Consul VII ordinarius a. 80 cum Tito fasti. Mortuo Tito ih. p. 370.
patris et fratris
5,
7,

5; Zon. 11, 17.

d.

13 Sept. 81 Suet.
cf.

Tit. 11,
act.

imperator

Komae

agnitus die ut videtur

insequenti

Henzeu
a. 84,

Arv. p. 04.
85,
a.

Septem veteribus consulatibus


VIII
a. 82,

decem

addidit, ordinarios omnes, scilicet consul processit

IX
a.

a. 83,

90,

XVI

a.

92,

XI a. XVII
17,

XII
95

a.

86,

XIII

a.

87,

fasti

cf Suet. 13.
nota.

XIIII
filio

a. 88,

XV
18 ex

Occisus
nato

d.
ei

Sept. 96 Suet.

Dom.
cf.

cf.

VI 472 cum

De

Domitia Longina

suh hac. 5*

FLAVIVS

68

FLAVIVS

177 M. Fl(avius) Drusianus, tribu Quirina, v(ir) em(inentissimus), pater Aeliae Flaviae Drusianae clarissimae feminae titulus semel ut videtur

VI 1414. 178 FLA(VIVS) DRYANTIANVS


descriptus

6 xpocTiato? auYxXr^xixo?

catdlogus ephehorum

212 et 222. 179 Flavius Earinus (nomen gentilicium Jiahet inscriptio carminis Statiani) spado amatus a Domitiano Dio 67, 2, eiusdem libertus Statius silv. Pergamo oriundus Statius silv. 3, 4 v. 12 seq. ApoUini lih. 3 praef.
scriptus iudice Dittenhergero inter annos

CIA. III 1177,

Pergameno dedicat

capillos Statius silv. 3, 4; Martialis 9, 16. 17. 36;


9,

de eo praeterea Martidlis

11

13.

180 Fl(avius) Eugenitor (Eu-yevsTwp), procurator Thraciae t. Madyti in Thracia descriptus, ann. inst. arch. 1842 p. 138. 181 C. FLAVIVS FIGVLVS quaestor provinciae Cypri a. 29 Lehas-Waddington 2773.

182

L.

FLAVIVS FIMBRIA consul


titulus
Sicil. Ital.

sufF.

cum

C. Atilio Barbaro

anno ut videtur 71
Gr. 654

Neapolitanus CIG. 5838

mense

lul.

Kaihel

inscr.

760; tessera gladiatoria


qui in Asia periit

773;

cf.

Borghesi

3, 343. a. u. c.

Incertum

num

ex posteris C. Flavii Fimhriae consulis anno


a.

ct filii eius

670.

183 FLAVIVS FLAVIANVS clarissimus puer, filius Raniae Flaviae lulianae Optatae t. Carthaginiensis VIII S. 12545. Pater ei videtur fuisse Flavius Pollio Flavianus, v. stemma propositum s. v. Flavia Optata.

184 T. Flavius Gallicus, T.

f.,

tribu Quir.

procurator Aug. provinciae


t.

Africae tractus Karthaginiensis, praefectus classis ....

Thisiduensis

VIII 1269

VIII

S. 14763.

185 T. Flavius Oenialis (praenomen ex

&ub Didio luliano

vit.

Iid. 3.

8.

VI
a.

214)

praefectus

praetorio

Idem puto T. Flavius Genialis


185

tribunus cohortis ut videtur praetoriae

VI

214.

186 T. Flavius Germanus, T. f. Bruttii Calabriae et Apuliae,

procurator ad alimenta [Lucaniae]

procurator

vicesimae

hereditatium

Umbriae Tusciae

Hirschfeld Verw. p. 65 not. 3) Campaniae, procurator regionum urbis, adiuncto sibi officio viarum sternen[regionjis
(cf.

darum

urbis partibus duabus, procurator ludi

matutini,

procurator

ludi magni, procurator patrimonii, procurator vicesimae hereditatium

curator triumphi Germanici secundi imp.

Commodi
,

(a.

180); pontifex

minor; Praeneste plurimis honoribus functus, patronus coloniae ^. Praenestinus XIV 2922. Socer L. Mantennii Sabini avus L. Mantennii
Severi

XIV 2955.
Dio
80, 4.
est

187 FLAVIVS HERACLEO, Severi Alexandri dux, in Mesopotamia a suis


ipsius militibus interfectus

188 L. [F]l[avius] Honoratus (gentilicium non


praef. prov. (Sardiniae)
tulla,
filii

certum),

pro[c.
f.

et]

tit.

Sardus

7859.
ih.

Uxor Flavia T.

Ter-

IIonoratia[nus] et [Marc]ellina

189 Flavius losephus (gentilicium hahent inscriptiones librorum eius inde-

FLAVIYS
que
cf.
ii

69

FLAVIVS

qui eos libros adhibuerunt ; de losephi vel potius losepi nomine


vol.

Niese ed. maior


1 praef.
a. p.

hell.

1,

vit.

2.

I [1887] pracf. p. V), ludaeus, Matthiae filius De nobilitate sua ipse vit. 1 cf. ant. 10, 7, 1.
2
cf.
vit.

Natus
iter

Chr. 37 ant. 20, 11,


suscipit

15.

Annos natus

viginti sex

Romam

ad captivos quosdam liberandos

vit. 3.

A. 66
bell.

cum

ludaei a Romanis deficerent, utrique Gab*laeae praepositus

2, 20, 4, vit. 7.
8, 4, 1. c. 6, S.

Res
e. 7,

in Galilaea a se gestas exponit bell. 2, 20, 2.

seq.

lotapatae obsessus bcU.


bell.

3, 7,

seq.

Capto hoc

oppido in potestatem Vespasiani pervenit


praedicit ib. 9, Suet. Vesp. 5, I)io 66,
vinculis exsokitus
vit. 75,
c. Ap. 1, 9. Hierosolymorum c.

8,

1-8, cui imperium

1.

Ab

imperatore Vespasiano

Vespasianum comitatur Alexandriam Redit cum Tito in ludaeam, ubi adest obsidioni Ap. 1, 9, beU. 5, 9, 2 seq., c. 13, 3. Titum Romam
bell. 4, 10, 7.

comitatus, civitate donatur a Vespasiano,

item opibus, item agris in


facti
ib.

ludaea

vit.

76; agri eius in ludaea

siti

immunes

a Domitiano
beU. 7, 11, 3.

ib.

lonathas Cyreuensis

eum calumniatur

sed frustra

Uxores ditxit tres ib. 75. 76. Filii Hyrcanus, lustus, Simonides qui Post scriptam de et Agrippa (cf. supra M. Flavius Agrippa) ib. bello ludaico historiam sermone patrio beU. 1 praef. 1, edidit de eodem belio libros Graece scriptos VII ib. 12, qui extant, iam Domitiano puto imperium adepto, propter mentiones eius honorificas 4, 11, 4; 7, 4, 2,

deinde impulsu Epaphroditi ant. 1 praef. 2,

vit.

76, antiquitatum libros

XX, anno
librum
cf.

Domitiani decimo tertio ant. 20, 11, 2, mox de vita sua ib., denique contra Apionem libros duos ad eundem Epa13.

phroditum c. Ap. 1, 1; 2, 1. 41. Romae' Hieronymus de vir. iU.


190
T.

'Ob ingenii gloriam statuam meruit Quando mortuus sit, ignoratur.


(lulianius lucundus, lulianus

FLAVIVS IVLIANIVS QVADRATIANVS

exempla sequiora et derivata), vir clarissimus, quindecimvir sacris faciundis VI 314**.


191 L. FLAVIVS IVLIANVS, L.
f.,

praetor

urbanus,

tribu Quir.

adest scribendo

senatus

consulto de Cyzicenis sub Antonino Pio

III S. 7060. M, AEMILIVS FLAVIVS IVLIANVS LATINIANVS. L. NAEVIVS FLAVIVS IVLLANVS TERTVLLVS AQVILINVS.

192 Flavius luvenalis (gentilicium est vit. Sev.) praefectus praetorio sub Didio luliano et sub Severo vit. Sever. 6, vit. Get. 2. 4; VIII 2755. Idem puto Flavius luvenalis Cf. Hirschfeld Verw. p. 230 n. 57.

centurio in legione tertia Augusta anno 162 Eph. ep. 5, 1276.

193 T. FL(AVIVS)
vol.

LAR

auYxXr^Tixo?

t.

Phrygius CIG. 3858"' (add.

III p. 1093).
t.

194 T. Flavius Latinianus praefectus vigilum


195 Flavius Leontius (Leomtt. Lambaesitanus Eph. ep.
p. Chr. saeculi. 752.

Lugdunensis Boissieu p.

3.

lapis) vir perfectissimus,


5,

Fortasse quarti potius

dux per Africam quam tertii

FLAVIVS

70

FLAVIVS

196 Flavius Liberalis, Ferentinensis, scriba quaestorius, Flaviam Domitillam in ingenuitatem asseruit Suet. Vrsp. 3.

*T.

VI 207

F(LAVIVS) LIBO consul cum Traiano vel Hadriano secl male lectus.
vir

t.

tirhanus

M. ANNIVS FLAVIVS LIBO. 197 FL(AVIVS) LOLLIANVS clarissimus Minicis IX 6078, 87.

tegula

Firmana mnsei de

198 FL(AVIVS) LOLLIANVS vir clarissimus, praefectus [urbi?], Herculi sacrum fecit t. urhanus, Bull. eom. 1889 p. 42, litteris, tcste Lancicmio, fortasse medii tcrtii, certc tertii potius quam quarti p. Chr.
saeculi.

Divcrsus igitur a Mavortio LoUiano pracfecto urhis


1695. 1696,
a.
alihi),

a.

842

(C.

sed item
is

dirersus

ah eo Lolliano qni fuit


L.

praefcctus urhis
Lollianus.

254;

enim

appelJahatur

Egnatius Victm'
ci positi

199

T.

FLAVIVS LONGINVS
Moesiae Tomis,
eius

Q.

MARCIVS TVRBO.
ah

Tituli

in

legatione

alt(r

Hcracleensihus
n.

ex

Chcrsoneso
(1),

arch. epigr. Mitth. aus

Oesterr.
(2).

8 p. 20

60

ef.

p. 249

alter

corniculario

III 767

Practerea mcmoratur in

titulo

item

T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo (3). Longinus t. 3. Filius fortasse Q. Marcii Turhonis praef. Patrcm naturdlem ci praet. Hadriani, aut naturalis aut adoptivus. fuisse T. Flavium Longinum, rcteranum et decurioncm complurium municipiorum Daciac (III 1100) coniecit Hirschfcld ad t. 1. Tribu Palatina t. 1. [PraefectusJ cohortis primae Germanorum ih., Into clavo nonduni videlicet accepto. Sevir turmae tertiae equitum Roma-

Moesico III S. 7449


t.

1. 2,

norum, quaestor L. Caesaris (a. 136 vel 137), aedilis, praetor, legatus legionis primae Adiutricis, legatus pro pr. Galliae Lugdunensis, curator locorum operumque publicorum t. 1. Consul (sufF. a. inc.) it). Legatus Aug. pro pr. Moesiae inferioris t. 1. 2, a. 155 t. 3. Curator (Heracleensium ex Chersoneso?) t. 1. Flavius Longinus, cui divus Pius rescripsit Dig. 3, 5, 5, 14. Idem fortasse Flavius Longinus, cla-

Puteolanorum 200 FL(AVIVS) LVCILL[IA]NVS legatus pro


rissimus vir, curator
r.

p.

a.

161

X 1814.
inferioris

pr.

Moesiae

sub

Maximino III S. 7605. 201 L. FLAVIVS LVCILIANVS,


a.

clarissimus

vir,

patronus Canusinorum

223

IX

338.
,

praefectus gentis Musula202 T. Flavius Macer, T. f. tribu Quir. miorum, curator frumenti comparandi in annonam urbis factus ab imp. Traiano, procurator Aug. praediorum saltuum Hipponiensis et Thevestini, procurator Aug. provinciae Siciliae; Ammaedarae duovir
;

et flamen

perpetuus

t.

Calamensis VIII 5351.


Titulus ah eo positus
t.

203 T. Flavius Magnus.

VI 3761
t.

VI 220
t.

(2).

P. Flavius Mag[nus]

1,

Magnus
198
et

2.

T.
t.

1.

Praefectus vigilum inter annos

201

mcmoratur Pom. 1, certe ex pr.


(1);
f.,

tribu

FLAViyS
kal. lun. a.

71

FLAYIVS
t.

199 iisque ad idus Febr. 200

2.

Cf. Hirschfeld Verw.

p. 147 n. 16. 204 FL(AVIVS) MARCIANVS co(n)s(ularis) Pannoniae inferioris sub Severo Alexandro Eph. qi. 2, 096. 205 Flavius Marcianus Afer (Leptitanus puto), insimulatus a Mario Prisco proconsule caedem o([uitis Komani emisse et ob id damnatus

Plm. ep. 2, 11, 8 scq. 200 FLAVIVS MATERNIANVS (sic Bio 78, 4, practerca Maternianus). Ei Caracalla curam rerum urbanarum commisit Hcrocl. 4, 12, 4; xaiv iv
Tu> xa-si

OTpa-KoTcov oipyuiv

(num praefectus urbi?) Dio


1.

78, 4.
4,

Cara12,

callae
cf.

ut insidias
78, 7.

Macrini caveat seribit Bio

c, Herocl.

Dio

Interficitur a

Macrino Dio

78, 15.

207 T. Flavius Maximus. Titnhis Urhisalricnsis IX 5529 : dis deabusq(ue) Urbisalviensibus T. Fiavius jMaximus proc. Aug. abOrient. donum misit. 208 T. Flavius JVIaximus KpYjc roptuvio?, 'f 1X03090?, sepultus Carthagine

209

VIII S. 12924. P. FLAVIVS MENANDER AFRICANVS


vir

clarissimus iuvenis, quattuor-

3855.

viarum curandarum-, mater Gavia Procula titidus Campanus Flavius Menander, cui rescripsit imp. Alexander fragm.

Vat. 266'^, fortassc iclem.

210

T.

FLAVIVS MINIANVS, T.
t.

f.,

clarissimus iuvenis

VIII 2206.

211 FLAVIVS
Ostiae

MOSCHYLVS (Moscylus

inscr. lat.), vir clarissimus, Isiacus

Ostiensis

XIV 352.
tribunus cohortis praetoriae,
a.

212 Flavius Nepos, 213


T.

ob suspicionem con-

iurationis tribunatu exutus

05

IVic. a. 15, 71.


t.

FL(AVIVS) NOVIVS RVFVS

(sic

Troesmensis; ot. Nopiou vel No^.


quihusclam lcctum cssc
clicitur

'Poucpou
ct quocl

nummi;
fictiim

utt.

!\.

Nopiou,

fjuoit in

iuclicavcrcd
,

Waddincfton comptcs rcndus dc VAcadchn.


duhio lcc/cnchim
cst uTia.

des inscr. 1866 p. 34

sine

Nopiou^

legatus

sub Elagabalo t. Trocsmcnsis III 6170; nnmmi Nicop>olitanorum ad Histrum (Mionnct I 360, 41, S. II 167, 644-175, 685 ; catal. mus. Berol. Beschr. dcr antiken Mimzen I p. 84 seq. Moesiae
inferioris
,

Revuc numismatiquc 1892 p.

75. 76, cct.),

fortassc,

ut coniccit Pick,

primis tcmporihus Elac/ahaU, ctim caput cius in nummis sit imherhe. 214 Fl(avius) Pannonius 6 xpaTicjTo? t. rep. prope Tomos, arch. ep. Mitth.

14 p. 20. 215 T. Flavius Petro, Reatinus, avus Vespasiani; olim centurio Pom-

peianarum partium, postea domi coactor argentarius Snet. Vesp.

1.

Uxor
216
T.

Tertulla

ih.

c.

2.

FL(AVIVS)

PHILINVS

oriundus

Thespiis;

quaestor

provinciae

Asiae, tribunus, praetor, legatus Cypri, proconsul Lyciae Pamphyliae


tituhis Thespiensis, Inscr.

Gracc. scptentr.
epistula

n. 1866.

217 Flavius Philostratus


item
tituli

(sic
qiii

dcdicatoria vitarum
esse,

sophistarum,

infra

citati,

huius videntur

praeterea Philostratus),

FLAVIVS
OiXoOTpaTou Tou xal Bv^pou,
6 irpoiTOs,
Aj^[i.vioc:,

72
Ayj[xviou aocpiOTou

FLAVrVS
(c/".

paulo post

<I>iX(5aTpaT0?

ut^? Bi^pou, 7raTT|p

Ss tou SeuTspou cocpiaTou), xal auT^?


iirl

osuTSpo? (?) ao'f laTT^?, aocpiaTsuaa? Iv A(>7)vaic, siTa sv TtyfiiQ,

Iz^r^poo

agens de auctore vitarum soidem Lemnius appellatur ah JEunapio vit. philos. et soph. praef., item a Synesio in lihri de Dione principio, Atheniensis ah Eusehio contra Hieroclem et ah ipso Hierocle citato ah Eusehio Trpb? toc 6tc6 OtXoaTpa^Tou xtX. 3. 5 cf. Kayser praef. ed.
Tou
paatXso)?
xal
sod? OtXtTTTrou

Suidas,

phistarum

ct

vitae Apollonii;

Turic. p. 11; ipse

(vit.

soph.

c.

27, 5; 30, 3; 31, 2; 33, 2. 3)

Lem-

nium

appellat

alium Philostratum.
auTTjV xuxXou),

(De patre

eius

Suidas hahet:

YYov>?
([xsTsj(a)V

im

Nspwvo?, aperto errorc).


TTspt

Versatur in aula luliae

Domnae

To5

cuius iussu conscripsit de vita Apol-

lonii libros vit. Apoll. 1, 3.

Vitas sophistarum dedicat Antonio Gor-

diano proconsuli

vit.

soph. epist. dedic.

Huius nepos ex

iunior Philostr. iun. imag. prooem. 1 (Suidas turhat).


stratus 6 ao^ptaTTj? tituU

Flavius

filia

Philostratus
Philo-

Erythraeus

hull.

Olympius arch. Zeitung 2, 1878 p. 102 n. 174; de corr. hell. 1880 p. 153, Atheniensis t. Olympius
fj

(guem titulum posuit


Aurelia Melitina,

XajxTipoTaTyj TcaTpt?),

is

ipse ut videtur.
t.

Uxor

filius

L. Flavius Capitolinus

Erythraeus.

218 L. Fla(vius) Philostratus, Atheniensis, pago STsiptsu?, archon eponymus Athenis CIA. 3, 1202, anno ut videtur 26213, fortasse 25415 vcl 258/9 (Dittenherger comm. Mmnms. p. 242 seg.). Videndum num fuerit
ex gente Flavii Philostrati sophistae.

219

T. FLAVIVS PHOEBIANVS [P]al. c. [i.] (?) (traditur T. FLIAL. PHOEBIANVS C. L., nec restitutio certa) tit. Fundanus 6224.

220 FLAVIVS PIVS, T. Flavii Claudiani


maedarensis VIII S. 11536.

consulis, auguris filius


vir,

221 FL(AVIVS) POLLIO FLAVIANVS clarissimus

curator

VI 1413. t. Am-

Pater luliae Flaviae Herenniae Caeciliae


item nisi fallor Flaviorum Flaviani et
cf.

Honoratianae Optatae
Flavianillae,

ih.,

maritus Raniae Flavtac lulianae Optatae,

stemma

propositum infra suh Flavia Optata.

222

urhani

FL(AVIVS) POSTVMIVS VARVS. Tittdi: Britannicus VII 95 (1); VI 1416 (2). 1417 (3). Nomen plenum dant tituli, Postumius Varus chronogr. M. Postumii Festi oratoris pronepos et sectator t. 2. V. c. t. 1. 3. Legatus (aut provinciae Britanniae aut legionis II Augustae) t. 1. Cos. (suff. a. inc.) t. 2. 3. Praefectus urbi a. 271 chronographus a. 354; t. 3. Augur, quindecimvir t. 3. Orator ih.
T.

T.

Flavii Postumii

Titiani

consulis

ord.

a.

301,

qui et ipse fuit

M.

Postumii Festi pronepos

(VI

1418), fratrem fuisse propter aetatis

differentiam negavit Henzen.

223 M. FLAVIVS POSTVMVS. Tituli Cirtmsis VIII 7044 (1); Minturnensis 6008 (2). T. f., tribu Quir. 1. 1 ; origine nt videtur Cirtensis. Quaestor, curator coloniae Ardeatinorum, adlectus inter tribunicios ab irap. An-

FLAVIVS

73

FLATIVS

tonino Aug., praetor, legatus legionis sextae Ferratae, 'ordinatus in


Gallia at quinque fasces'
(i. e.

legatus Augusti extra ordinem in Galliam

wissus
t.

cf.

Mommsen
t.

eph. ep. 1 p. 129),

praefectus
t.

aerarii

militaris

1.

Patronus quattuor coloniarum Cirtensium


2.

1.

Patronus Min-

turnensiura

224 Flavius Proculus, eques Romanus, apud Claudium Caesarem in censura eius quadringentos reos postulavit, quod ornamenta ordinis
equestris usurpassent T?lin. h. n. 33, 33.

225 Flavius Proculus 226


P.

rescriptum divi Hadriani ad


vel officidlis (procurator).

eum

Dig. 49, 14,

3, 7.

Magistratus aliquis
vir,

FL(AVIVS) PVDENS POMPONIANVS signo Vocontius, clarissimus erga civeis patriamque prolixe cultor exercitiis militaribus effectus (?), multifariam loquentes litteras amplians, Atticam facundiam adaequans Romano nitori titulus positus a Thamugadensihus VIII 2391 cf. Eph. ep. 7 p. 239 n. 745. Idem Flavius Pomponianus citatus a Charisio j). 145, 29 ed. Keil, cf. Bucheler mus. Rhen. 42 p. 473 qui eum supparem putat lulio Romano. [Fljavius Quadratus Laet[ianus ?] [prjaefectus cohortis I 227
.

[procurator? projvinciae Ting[itanae]

VIII

S. 11176.

228 FLAVIVS RESPECTVS praetor (temporibus Traiani, consuluit enim luventium Celsum) Dig. 4, 4, 3, 1. 229 M. FLAVIVS SABARRVS VET[TIVS] SEVERVS, M. f., clarissimus vir,
proconsul provinciae Africae
,

VIII

1639.
;

pater Vespasiani imp. 230 Flavius Sabinus egit publicum quadragesimae in Asia; postea fenus apud Helvetios exercuit ibique diem
Vesp. 1. Uxor Vespasia PoUa ib. c. 11. Liberi praeter Sabinum et Vespasianum puella quae non perennavit ih. c. 5. 231 FLAVIVS SABINVS. Fragmentum tituli rep. in foro Bomano undiqu mutilum, coniectura tantum ad eum relatum: Bnll. comtimnale
obiit Suet.
,

1883 p. 224.

Fib"us Flavii Sabini et Vespasiae Pollae, frater Vespa-

siani maior, natus igitur

non post annum

p. C.

Stiet.

Vesp.

1.

'Quin-

que
Tac.

et triginta stipendia in re publica fecerat',


hist. 3,

cum mortuus
a.

est a.

69
In

75,

primos igitur honores videtur cepisse

34.

Britannia sub fratre legato legionis

cum

hoste conflixit
hist. 3,

Dio

60, 20.

Legatus Moesiae per annos septem Tac.


census?] Gallici
tit.

75

cf.

tit.

[Curator
in

Nero eum urbi

praefecit Tac. hist. 1, 46,

locum L. Volusii defuncti a. 56 (Plin h. n. 7, 14, 62; Tac. a. 13, 30), obtinuit enim praefecturam annis duodecim Tac. hist. 3, 75, nec tamen sine intermissione, cum a. 61 in praefectura occisus sit Pedanius

Secundus Tae. a. 14, 42. (Borghesius opp. 3 p. 327, mutans mmm-um duodecim apud Tac. hist. 3, 75 in totidem vel in \ll, Flavium coniecit fuisse successorem Pedanii). Vespasianum, cui auctoritate et
pecunia superior
hist. 3,

erat,

adiuvat
4.

domo

agrisque pignori acceptis Tac.


ei

65; Suet. Vesp.

Praefectura ablata

a Galba, redditur

FLAVIVS
ab Othone Tac.
Jiist.

74
1,

FLAVIVS
5.

46; Plut. Otho

Accepto nuntio pugnae


hist. 2, 55.
ih.

Bedriacensis milites urbanos in verba Vitellii adigit Tac.

Cornelius Dolabella apud

eum

accusatus
ih.
c.

cinam ad defectionem incitavisse


vianis ut

99.

Dicebatur CaeAdpropinquantibus Flac.

GB.

Roma

fugeret admonitus, remanet in urbe Tac. hist. S, 59.


ih. c. 64. 65, Stiet. Vit. 15.

Cum

eo agit Vitellius de iniperio deponendo

In Capitolium compulsus ibique obsessus

Tac.

hist.

8,

69. 70.

In-

censo Capitolio ad Vitellium perductus occiditur; corpus in Goraonias

abiectum

ih.

c.

73.

74.

85; loscphns

hcJl.

4, 11, 4;

Suct.
7,

Vitcll 15,

Dom.
7,

1;

Dio

65, 17;

Victor Cacs. 8, epit. 8; Eutropius

18; Orosius
hist.

4, 47,

8; Synccllus p. 645, 19. Funus vadimon[iis honoris caujsa

censorium
dilatis
tit.;

ei

ductum Tac.
tit.

[chipeus?]

auctore Vespasiano, item in foro divi Augusti statua


et
c.

Vir

ei

positus
mitis
ih.
fit

abhorrens a caedibus Tac.


75.

hist. 2,

6H;

H,

65; sermonis nimius

Obiter nominatur Tac.


bell. 4, 10, S.

hist. 3,

78. 79. 81;

mentio eius

losephus

232 FLAYIVS SABINVS curator operum pubhcorum (sub Tito vel ante Titum) VI 814. Eundeni T. FJaviuni Sahinum consulcm a. 82 Jiahuit
BorgJicsius
opyp. 4,

155, nulJa causa cogcnte.

233 T. FLAVIVS SABINVS (xwacnomcn extat act. Arv. et fast. fcr. Lat.) consul designatus in annura GO a Nerone aut Galba Tac. Ji. 1, 77. Ab Othone militibus praepositus quibus Martius Macer praefuerat ih. 2, S6. Mortuo Othone ad Vitellianos transit ih. c. 51. Consul sufFectus a. 69 cum Cn. Aruleno Caelio Sabino mense Apr. Mai. lun.
act.

An\

Consul iterura
Lat.

a.

72 cura C. Licinio Muciano III

act. Arv.,

fast. fer.

Alienum

fuisse a Flariis

Sahino

ct

Vespasiano fortasse

cx sihntio Taciti coJligi potcst.

234

T.

praefecti urbis fihus

FLAVIVS SABINVS (pracnomcn cxtat VI 20. .3828) Flavii Sabini Dio 65, 17, patruelis Domitiani Suet. Doni. 10.
Dio
65, 17 ef. Tac.
Ji.

A. GO aceitus a patre in Capitolivmi, cura Capitoiiura incenderetur,


evasit
S, 69.
7, 7.

In raatriraonio habet luHani Titi

filiara PJiilostratus vit.

ApolJon.

Gener

fratris,

de cuius albatis

querebatur Doniitianus nondura princeps Suct. Dom. 12, hie sine (luhio. Consul ordinarius a. 82 cum Domitiano VIII fasti, cf. VI
rainistris

20. S828,

Occisus a Domitiano Suet.

Dom. 10,

PJiilostratus

1.

c,

'quod eura coniitiorura consulariura die destinatum perperam praeco

non consulem ad popuhim sed imperatorem pronuntiasset' Suet. 1. c. 235 T.FLAVIVS SALLVSTIVS PAELIGNIANVS. Salhistius Paelinianus fisfula
consulatu plerumque Paeh"gnianus (Fehcianus Prosper, Paehgninanus XIV 2267, T. Fl act. Arv. a. 2S1, qui locus actorum semel tantum, a Marinio tamen, iJcscriptus est; T. Fh T. f. Qu[ir.] Paehgni[anus] fragmentum urhanum VI jr.WcS'" ct fortasse pauUo melius ap. Lanciani huJJ. com. 1883 p. 223, de guo tamcn duhitari potest, num pcrtincat ad hunc. Clarissimus vir fistula

6769; in

male),

Sall.

FLAVIVS
plumbea pr(ype Ardeam
colligi potest.

75
rep.,

FLAVIVS
illo loco

X
a.

6769, unde praedia ei fuisse

Consul ord.

231

cum Claudio Pompeiano

fasti.

Paelignianus,

ad quera reseripsit iniperator (Caracalla ut videtur)


1,

Dig. 50, 15, 3,

fortasse idmi.
solutis moribus, auctor con-

236 FLAYIVS SCAEVINVS, senatorii ordinis, iurationis in Neronem a. 65 Tac. a. 15,


proditio coepit ih.
c. c.

49. oS. 74.

Ex domo
c.

eius

54-56.

Mox

ipse socios edit ih.

56. 66.

Perit

70.

Uxor Caedicia

Italia pulsa c. 71.

Amicus

Petronii ih. 16, 18.

237 T. Flavius Scapula C. Rutilii Gallici praefecti urbis sub Domitiano amicus ut videtur V 6988. 238 T. FLAVIVS SECVNDVS PHILIPPIANVS vir clarissimus tribunus mil. legionis septimae Geminae, allectus inter quaestorios tribunicios praetorios, legatus legionum 1 Minerviae et XIIII Geminae, legatus Augustorum trium provinciae Lugdunensis tit. Lugduncnsis, Allmer et
;

Dissard musee de Li/on I p. 128


cepta provincia Bonae
jVIenti
filii

(vidit HirschfeJd).

Redliibita et susih.

et

Fortunae reduci aram constituit


Flavius Victorinus
L.

Uxor
239
L.

lulia

Nepotilla,

T.
ih.

Philippianus et

T. Flavius Aristus Ulpianus

FLAV(IVS) SEPTIMIVS

APER OCTAVIANVS,

f.

(ita certe

unum

cx apographis), clarissimus vir; decemvir stlitibus iudicandis, sevir turmae secundae equitum Romanorum, quaestor provinciae Cypri,
tribunus plebis;
sodalis Hadrianalis
ih.

VI

1415.

Filia

Flavia Neratia

Septimia Octavilla

240 T. Fl(avius) Serenus, [a co]gnitionib[us Aug.], utrubique p[raes]es optimus (i. e. fortasse xyracses Maurrtaniae utrinsque) tituhis orae

Mauretamae VIII 9002.


241 Flavius Severianus.
201.

Rescriptum Severi ad eum citatur fragm. Vat.

Videtur fuisse magistratus.

242

F(LAVIVS ?) SILVA pr(aetor) nmnmus Sicuhis (bis in mus. Beroh, apnd Imhoofum, cf. mon. gr. p. Pt7 ; minus recte ap. Borghesium hull. nap. n. s. 6 p. 32, item ap. Klein rom. Verw.-Beamte I p. 90).
P.

his

Videtur fnisse iwop7'aetm' SiciUae

jmmis temporihus Augusti (Mammsen

243

B. Munzu-esen p. 374 not. 27). L. FLAVIVS SILVA NONIVS BASSVS (<I)X(zouto? IiXpa? losephus ; in constdatu L. Flavius Silva Nonius Bassus act. Arv., L. Flavius Sil-

vanus VI 10243, Flavius Dio 66, 26, Silva chronogr., Silvanus Prospcr, Galva Hijdat.). Legatus ludaeae a. 73 (cf. v. liohden de Palaestina Consul ord. a. 81 cum Asiuio et Arahia p. 37) losephus heU. 7, 8, 1.
Pollione Verrucoso fasti.

244 CN. FLA[V]IVS STRAB(O) praetor urbanus


Arvalium.

a.

31 fasti mag. fratrum

245

T.

FLAVIVS SVLPICIANVS
et vit.

(v'c act.

Arv.

sa4>pius,

Flavius Sulpicianus

Dio
vit.

Pert. 13, 7, Sulpicianus Herod.) socer P. Ilelvii Pertinacis

Pert. 13, 7,

Dio

73, 7,

Herodian.

7,

6, 8,

scdicet pater

Flatiae

FLAVIVS
Titianae.

76

FLAVIVS
a.

Frater Arvalis^ adest in collegio anno incerto inter

169
Arv.

et 177, a, 183. a. 193,

promagister fratrum Arvalium

a.

186
a.

act.

(fragnientmn editum Eph. ep. 8 p. 336 non recte relatum est ad

166-169).

Consul anno incerto Hcrod. 1. c. A. 193 praefectus urbi factus a Pertinace genero Dio 73, 7, vit. Pert. 13, vit. lulian. 2, 6, Hcrod. l. c, vir
eo honore dignus
ficeretur

Dw.

Forte in castris praetoriis

Dio
sibi

73,

11 (paidlo aJiter Herod.), agit


luliani 2.
Interficitur

cum cum

Pertinax interpraetorianis de

imperio

conferendo, sed
vit.

superatur a Didio luliano Dio 73, 11,


iussu

Herod. 2,
a Severo

6, 8. 9,

Severi ut fautor

Albini Hio 75,


vit.

8.

(Claudius Sulpicianus sine causae dictione occisus

Scvcri c. 13, fortasse idem est, aut errore hiographi dictus pro Flavio, aut pleno nominc appcllatus FJavius CJaudius Claudius ut coniecit Marinius Arv. p. 391). Praedia habet in SuJpicianus,

agro Praenestino fistuJa

XIV 2838.

246 L. Flavius Sulpicianus Dorio, pater eius qui sequitur tituJ? Cretenses fdii (cf. suh hoc). M. Aurelio etVero statuas dicavit Hierapytnae CIG. T. Flavius Sulpicianus Dorio qui a. 129 Hadriano statuam 2581. 2582. dicavit Gortynae BuJJ. dc corr. heJJ. 1889 p. 58, fortasse pater eius.

247

L.

FLAVIVS SVLPICIANVS DORIO POLYMNIS.


et
et

TituJi Cretenses

CIG.

2590 mutiJus
p.

212

insupcr maJe descriptus (1); BuJJ. dc corr. heJJ. 1885 pauJJo pJenius Museo ital. di ant. cJass. 3 p. 624 paene in-

teger (2).

Praenomcn
(hoc

servavit
Jitteris

1.

1,

conf,rmatum praenomine patris ;


Aa>(>r>v

2ouXTr[ixia]v^[?;]

dimidiatis)
t.

noXu[j,vic

t.

2.

Filius

L. Flavii Sulpiciani Dorionis


t.

cf.

t.

1.

Quaestor pro
t.

pr.

Bithyniae

1. 2.

Adlectus inter tribunicios, praetor designatus

2.

248

Q.
lul.

FLAVIVS TERTVLLVS consul suff. cum Q. lunio Rustico mense a. 133 dipJ. miJ. rep. in Hungaria (arcJiaeoJogiai ertesito 6, 1886

p.208); VI 858. M. VLPIVS FLAVIVS TISAMENVS. 526. 527, 249 FL(AVIVS) TITIANVS clarissimus vir tegulac urhanae, factac, ut ex Jitterarum forma ac sigiJJornm specie DresseJ coJJigere posse sihi visus est, saeculo II exeuntc; in parte teguJarum ornamentum cernitur, quo fdcm Christianam suhindicari putat Rossius JmJJ. erist. 1875 p. 68. 250 FLAVIVS TITI[ANVS] vir clarissimus, curator reip[ubl.] (Clusinorum)

XV

t.

CJusinus

XI

2101.

Fortasse sacc. p. C. quarti.


!\Xs;av-

251 Flavius Titianus, procurator Alexandriae (iTrtTpoTisutov h tiq opsia) sub Caracalla, auctore Theocrito occisus Dio 77, 21.
fcctum Aegypti eum fuisse nonnuJli statucrunt
p. 313),
(cf.

Prae-

Franz CIG. III

non

recte ut puto.
,

252

Fl(avius) Titianus

T.

f.

tribu Quir., procurator Galatiae, pro-

curator patrimonii, procurator provinciarum Lugdunensis et Aquitanicae


t.

Lugdunensis, Boissieu inscr. dc Lyon p. 251.


titidi Celeienses

253 Flavius Titianus, procurator Norici

III 5164. 5172.

FLAVIVS

77

FLAVIVS

254 Flavius Titianus vir perfectissimus i. Cirtensis VIII 7045. 255 T. FL(AVIVS) TITIANVS legatus Augustorum duorura pro pr. provinciae Tarraconensis tittili Tarraconenses II 4076 (1). 4118 (2). Proconsul provinciae Africae t. 2. Nomen uxoris, quod extahat in i. 1, lcgi non potuii (POSTVMIVSLIA excepit Huehner). 256 T. Fl(avius) Titianus, praefectus Aegypti a. 126 III 41. 257 T. Flavius Titianus (praenmnen liabet solus t. 1) praefectus Aegypti a. 164. 166 iitiai Aegyptiaci CIG. 483P (add. p. 1215) (1); 4701 (2). Idem foriasse Titianus inter duces heJIi Parthici enumeraius a Luciano

quomodo
ap.

hist.

cmiscr. sit

in Oriente gestis p. 74).

21 (cf. Napp de rehus imperante M. Aurelio Idem ut videtur memoratur in titulo Ephesio
ihe great theatre n. 10:
<I)X.

Wood

discoveries

from

Tixtavo? zTiapyrt^

258 FLAVIVS VALENS vir clarissimus

V 5670.

259 FLAVIVS VALERIANVS clarissimus iuvenis fistula plumbea Homae rep., huU. communale 1886 p. 103 n. 1154. 260 F(LAVIVS) VAL(ERIVS) THEOPOMPVS (THEOPONP- lapis) ROMANVS clarissimus puer, patricius natus, quaestor candidatus designatus

VI 6093.

261

FL(AVIVS) VEDIVS ANTONINVS clarissimus vir fistula aquaria Bornae rep., ap. Lancianium syll. aq. n. 77a (vidit Hmzen). Cf. Vedius Antoninus, item M. Cl. P. Vedius Antoninus Phaedrus Sabinianus (titulus Ephesius, Herm. 7 p, 32). 262 (FLAVIVS) VESPASIANVS: ita, abolito nomine priore, appellatus alter e Flavii Clementis filiis, quos Domitianus successores sibi desti.

navit Suet.

Dom.

15.

Quintilianus praeceptor eius Quini.

insi.

or.

4 procem.

Nummum
vswxspo?

Ooear.aaiavh^

Snnjrnaeorum cum (Eclhel 6, 402; Cohen


(I.

capiie iuvenili et inscriptione

P p. 339)

ad hunc per-

iinere cmiecit

Eclhel

c) sed duhitans.

263

T.

FLAVIVS VESPASIANVS
a. p.

= IMP. CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS.


2
cf.

Natus

Chr. 9 Suet. Vesp.

Dio
594

66, 17, d. 17

Nov. Suet.
Flavio

l.

c,

Philocalus CIL.

I p.
l.

354. 356., in Sabinis ultra Reate, vico cui


cf.

nomen
Sabino,

Falacrine Suet.

c.

Sil. Ital. 3,
1.

seq.

patre

matre Vespasia Polla Suet.


sumpsit Suet. 2.
et

Compulsus a matre latum clavum


ih.

Tribunus militum in Thracia


Aedilis
a.

Quaestor Cretae
Praetor
a,

Cyrenarum

ih.

Suct. 2;

infensus

senatui

38 Dio 59, 12; Suet. 2. 5. foede Gaio adulatur ih.

40

Uxorem

ducit

Flaviam Domitillam Suet. 3, ex qua liberos tulit Titum a. 39, DomiDefunctii uxore Caenidem Antianum a. 51 Flaviam Domitillam. toniae Augustae libertam, dilectam quondam sibi, revocavit in contubernium, habuitque etiam imperator paene iustae uxoris loco Suet. Huius defunctae loco complures conVesp). 3, Dom. 12; Dio 66, 14.
,

cubinas habuit Suet. Vesp. 21.


in

Sub Claudio
hist. 3,

Narcissi gratia missus

Germaniam

legatus legionis secundae Augustae,

cum qua mox

in

Britanniam

transiit Suet.

cf.

Tac.

44, losephus heJl. 3, 1, 2.

FLAVIVS
Fortitcr
Suet.
l.

78
facta

FLAVIVS
ipsiusquc Claudii ductu
Tac. Agr. 13,

cius

in Britannia A. Plautii
cf.

c,

D/o
1,

00, 20. 80,


7,

losephus

1.

c.,

Vcdcrim
acci])it
a.

Max. Argon.
ct

Sil. Ital. 3, 597.


l.

Triuraphalia ornamcnta
suff.

duplcx sacerdotium Suet.


ih.

c.

Suet.

et

Doni.

1.

17.

Consul

mcnse Nov. Dec.


M.

51

Arbiter electus a Licinio Crasso Scribofiliis

niano et L. Calpurnio Pisonc Liciniano,


sulis a. 27,

Licinii Crassi con-

ad ncscio quos
(a.

fines

rcgendos
3, 4,

VI 1268.
hcll.

Proconsul Africae
spcctaculi ine. ;

Suet. 4,

Tac. h. 2, 97, Sil. Ital.


66) Suct.

599.

Intcr comites Ncronis pcrcgri3, 1, 3,


l.

nationc Achaica

losephus

curiosus gravissimam contraxit offensam Suet.


nis
liberto

a Phoebo Nero-

increpitus

est

Dio

60,

11 (id liomae

a.

narrat Tac.

a. 16, 5, similc

quiddani Suet. 14).

Cum

65 factum esse extrema mctuerct,


c, losephus
hell.

missus cst in ludaeam legatus pro praetore Suct.


3, 1,

l.

3; Tac. h. 5, 10.
hell. 3,

Res ab eo gestac
h. 2,

losephus

seq.

ludaea por duas aestatcs Imperator appellatus d. 1 lul. 69 Alexandrlae


in
79,

a Ti. Alcxandro Tac.


d. 3. lul.
(sic

Suet. 6, praescns a ludaico exercitu

Tac.

idus pro

nonas

lul.

Suet.) ih.
7,

Alcxandriam
Tac. h. 2, 82;
ApoII. 5, 27.

proficiscitur loscijhus hell. pracf. 9; 4, 11, 5, Suet. Vesp.


3,

48;

4,

81,

Dio

00, 8, Orosius 7, 9,

cf.

Philostratus

vit.

Brundisium navigat Dio 00, 9, liomam ingrcditur losephus hell. 7, 4, 1. Triumphat cum filio loseph. hell. 7, 5, 4 seq.; Suet. Ves2).8; Eutrop. 7, 20, quamvis senatus utrique suum triumphum decrevisset los. hell. 7, 5, 3, Domitiano consule, id est raense Aprili vel Maio vcl lunio 71 Zon. 11, 17.
a. 70 cum Tito filio, cum M. Cocccio Nerva, IIII a. 72 cum Tito II, V a. 74 cum Tito III, VI a. 75 cum Tito IIII, VII a. 76 cum Tito V, VIII a. 77 cuin Tito VI, IX a. 79 cum Tito VII fasti. Susccpit et censuram Suet. c, ante kal. lulias a. 73 VI 1238 cf Flin. h. n. 3, 00; 7, 102

Consulatus octo veteri addidit Suct. 8; consul II


a.

III

71

I.

(censor designatus

// S. 5217.

sorinus de die nat. 18.


cf.

XI 3605)

lustrum condidit

a.

74

Ceti-

Dcfunctus

Dio

66, 17,

Eutrop.

7,

20.

24 lun. 79 Suet. Vesp. 24, Suhicci stemnia domiis Elaviae imd.

peratoriae:

T.

puella

T. Flavius Petro

^
'

TertuUa

Flavius Sabiuus -w Vespasia

PoUa

_^^_^^________
FLAVIVS
--

_^^______^

FLAVIVS SABiNVS

IMP. CAES. VESPASlANV.s

^ Flavia

Domitilla

FLAVIVS w- IVLIA AVG. SABINVS cos. a. 82

FLAVIA DOMITILLA

CLEMENS
cos. a. 95

Arrecina Tertulla

IMP. TITVS -_- MARCIA vespasianvs fvrnilla


|

IMP.

DOMITIANVS

FLAVIA DOMITILLA

^
1

FLAVIVS SABINVS

IVLIA AVG.

FLAVIVS CLEMENS
FLAVIVS VESFASIANVS
iunior

w
I

FLAVIA DOMITILLA
iunior

FLAVIVS DOMITIANVS

FLAVIVS
2G4
T.

79

FLAVIVS
T.

FLAVIVS VESPASIANVS

^ IMP.

VESPASIANVS AVGVSTVS
Natus
d.

lilius

30 Dec. Snet. Tit. 2, Vhilocalm CIL. I p. cJod, a. p. Olir. 39, natus sciiicet annos XXXIX menses V dies XXV, cum patri succederet (d. 24 lun. a. 79) Dio liO, 18, defunctus anno 81 altero et quadragesimo aetatis anno Snet. Tit. 11; erravit iyitnr Sitetonitis e. 2 eum seripsit eum natiwi anno insigni Gaiana nece, ef. TiUemont Tit. not. 1; 0. A. Hojfmann de
cius qui praccedit ct Flaviac Domitillae.

temporihus Titi imperatoris reete definiendis

(diss.

Argent. 1883) p.

1. 2.

Eximiae dotes eius ih. e. 3 (inde Eutrop. 7, 21); aetiones et earmina eius memorat etiam Plin. h. Tribunus militum in Germania ih. c. 4 cf. Tac. h. n. praef. 5. 2, 89. (In Britannia patrem ab hostibus 2, 77, et in Britannia Suet. l. c. circumventum servat Dio 60, 30, uhi error videtur suhessc). Foro operam dedit 'honestam magis quam assiduam' Suct. c. 4. Uxorem ducit Arrecinam Tertullam ih. et ea defuncta Marciam Furnillam, cum qua, sublata lilia lulia, divortium fecit ih. Quaestor ih. Lcgatus legionis in ludaea sub patrc ih. lussu patris quintam et decimam legiones Alcxandria in ludaeam ducit losephus hell. 3, 1, 3; 3, 4, 2.
Tit. 2.
,

Educatus cum Britannico Suet.

Fortitcr
Suet.
h. 1,
1.

facta
e.

cius in ludaca 3, 7, 31; 3, 10, Iseq.; 4, 1, 10 alihi; Missus ad Galbam ad gratulandum losephus 4, 0, 2, Tac.
1,

10; 2,

Suet. 5,
l.

cum

Corinthi audisset

Galbam
I.

interfcctum,
11, 16.

revertitur losephus

c,

Tac. h. 2, 1-4, Suet.


ct

c.,

Zonaras

Consiliorum inter Vespasianum


ef.

Mucianum nuntius

Tac. h. 2, 70

losephus 4, 1, 5. Patrem impcratorem factum comitatur Alcxandriam losephus hell. praef. 10; 4, 11, 5; 5, 1, 1. Cura belli ludacici ei commissa Tac. h. 2, 82; 4, 51; Dio 66, 4; Suet. Tit. 5. A. 70 Hierosolyma obsidct losephus 5. 1, 6 seq. ; Tac. h. 5, 1 seq. et expugnat,
,

partim dic 10. 11 Loi mcnsis losephus


Siict. Tit. 5,

hell.

6, 4,

5-6;

6, 1,

id est ut

videtur d. 10. 11 Aug., imperator a militibus acclamatus

ih. 6, 6,

cf.

partim

d.

7.

8 mcnsis Gorpiaei losephus


(cf.

hell.

6,

7,

4. 5,

id est ut videtur d. 6. 7 mensis Septemhris

0. A.

Hoffmann de tem-

porihus Titi imperatoris p. 4. 24). Romam reversus triumphat cum patre loseph. 7, 5, 4 seq., Suct. Tit. 6, mcnse Apr. vcl Mai. vel lun, a. 71 (cf.
suh patre). Praefcctus praetorio Flin. h. n.praef. 3, Suet.
i),

Tit. 6, Viet. Caes.


Stiet. 6, scilicet
a. 76,

10, epit. 10, 4.

Collega patris in scptem consulatibus


a.

consul ordinarius

70, II a. 72, III a. 74, IIII a. 75,

VI

a. 77,

una cum patre Suet. 1. c, ante kal. lulias a. 73 t. Scstinas Bidl. delV Inst. 1856 p. 141, lustrum condidit a. 74 (cf. suh patre). Defuncto patre Augustus ajjpellatus d. 24 lun. 79 (cf. suh patre). Consul octavum cum Domitiano septimum a. 80 fasti. Defunctus d. 13 Sept. a. 81 Suet. Tit. 11 cf Bio 66, 26; VII
a.

79

fasti.

Censuram

suscepit

Eutrop.

7,

22,

1.

265 T, Flav(ius) Victor agens vices


litteras a. v.
I.

legati

(sic

Mommsen
in

qui coniccit
sit

contignatas fuisse in lapide,

cum

apographo

con-

FLAVIVS
tignatio nescio

80

FLAVIA
et (p. traditur) legionis

quarum

litterarum)

secundae

Adiutricis

t.

Aquinccnsis III 3426 scmcl dcscriptus.

2G6

T. FL(AVIVS) VICTORINVS PHILIPPIANVS clarissimus iuvenis, tribunus militum legionis V Macedonicae; filius T. Flavii Secundi Philippiani tit. Lugdunensis, Allmcr et Dissard musee de Lyon I p. 128.
inc.)

267 Fl[avius] V[i]talinus, epistrategus Thebaidis (ann.


(add. p. 1205).

CIG. 4753

268 M. FL(AVIVS) VITELLIVS SELEVCVS Commodo statuam posuit Romae Aui idem qui sequitur, aut p>ater cius. Bull. comunale 1884 p. 7. consul cum Severo (anno ut videtur 189) vita Gctae 3, 1, Vitellius
fortasse idcm.

269 M. FL(AVIVS) VITELLIVS SELEVCVS (sic Dio ind. l. 79, quamquam pro <I>X. BixeXX. in codice legcrint <1)AB1TEAA. M. Vitellius Seleucus Eph. 2 p. 465, Ou[iTX]Xto? SsXsuxos t. Laodicensis dipl. mil. a. 221 Lchas -Waddington 3 1839 cxpl. p. 437; practerea Seleucus), consul ordinarius a. 221 cum C. Vettio Grato Sabiniano fasti.
;
,

270 FL(AVIVS) VLPIANVS legatus Moesiae inferioris sub finem regni Severi, cum etiam Geta dictus esset Augustus, id est inter annos 209 et 211 nummi Marcianopolitarum (Mimmet I, 358, 32, S. 73, 109 74, 114; 77, 132-134; 80, 149-151; 86, 189-191; Brit. Mus. p. 28, 5; 29, 11; 31, 25 scq.; Mus. Berol. p. 31, 25. 26; p. 59, 16. 17; p. 60, 20; Rcvuc num. 1883 p. 376, 6) ct Nicopolitanorum (3Iionnct 124, 395; 139, 481-483. 485 140, 489; 145, 520 S. n, 123, 391 146, 525; Brit. Mus. p. 45, 32; 46, 38; Mus. Berol. p. 81, 46. 47; Lcake num. liell. Europa p. 78), Sevcri capiit, vel Caracallac, vcl Getae Augusti, alii Caracallac et Getae capita coniuncta, nonmdli (Mionnct S. I p. 77, 132-134) CaracaUac ct Domnae capita praefcrentcs. (Male Elagahali caput dicitur esse ap. Mionnet S. II 175, 686).

271 FL(AVIVS) VLP(IVS)

IVS legatus propraetore Thraciae saec.


hell.

ut videtur p. C. III titulus Thracicus hull. dc corr.

6 p. 183

n. 5.

272

T.

FL(AVIVS) VMBRIVS ANTISTIVS SATVRNINVS FORTVNATIANVS

signo Hydatius, clarissimus vir titulus Hadrumetinus

VIII

61.

273 Flavius Ursus.


Statius
silv. 2,

Eum
cf.

consolatur Statius de amissione pueri delicati


'luvenis

prooem. lihri 2.

candidissimus

et

sine

iactura desidiae doctissimus' prooem.

Filium

fuisse JJrsi consulis suh

Domitiano (Dio

67, 3. 4) conieccrunt nonnulli.

274 FLAVIA. Tittdi arcae Histoniensis, in qua cum marito condita est, IX 2846 (1) spcctans ad ipsam, 2845 (2) spectans ad maritum. Titulus urhanus lihertorum ct familiac cius et mariti VI 1484 (3). Filia C. Consi Scapulae et Sinniae t. 1. 2 (praenomen patris dat t. 3) et Sinniae t. 1, neptis t. 1 cf. 2, Barbi et Dirutiae proneptis t. 1 cf. 2. Consobrina eademque uxor P. Paquii Scaevae t. 1. 2 cf. t. 3. Cf. stcmma propositum suh P. Paquio Scaeva.

FLAVIA

81

FLAVIA

275 FLAVIA ALEXANDRIA (Flab- tittilus) clarissima femina titulus uni Sirmondo visus VI 1420. 276 FL(AYIA) DEMETRIA FLACCILLA uTcaxixT; t. Teius CIG. 3104.

277 Flavia Domitilla


cata,

Statilii
;

Capellae equitis

Romani Sabratensis

deli-

Latinae condicionis

mox

ingenua

et civis

Romana

recuperatorio

iudicio pronuntiata,

patre asserente Flavio Liberali Ferentini genito,

scriba quaestorio;

postremo uxor Vespasiani, cui peperit Titum et


marito adhuc privato Suet. Vesp.3,
1.

Domitianum
ei
tit.

et Doraitillam; obiit

cf. Vict. ep. 10,

X 1419.

1 ; 11,

Vespasiano imperante

nmidum Augustae positus


p. 343,

Diva Domitilla Aug. nummi a^md Eckhel. 6

CoJim I^ p.426; saccrdos divae Domitillae, mulier, Patavii V2829; consecrata igitur, fortassc sub Tito demum. (Nummus Alexandrinus
inscriptus <I>Xaouta AojxiTtXXa ap. EcJchel 6 p. 349,
esse).

nullius fidei videtur

278 FLAVIA DOMITILLA Vespasiani et Domitillae filia, mortua patre adhuc privato Suet. Vesj). 3. Soror Doraitiani Qtiintil. inst. 4 procem. 2 qui ttomen non ponit; similiter notnine non posito memoratur apud Statimn silv. 1, 1, 89. "^Memoriae Domitillae s. p. q. R.' nummi cusi siih CoJien l^ p. 427. 428, ad hanc recte ut Tito, ap. EcJihel 6 p. 346

videtur ab EcJcJielio relati.

279 FLAVIA DOMITILLA 00775^7;? Domitiani Dio 67, 14, [divi] Vespasiani neptis VI 8942 cf. 948, nata igitur ex Flavia Domitilla Vespasiani filia; id ipsum nisi faUor, I? dSsX^r^? auxou (Domitiani) natam Domir
tillam, rettiderat auctor is (non christianus, ut ait

Eusebius
eccl. 3,

hist. eccl.,

Bpsxxio? teste Syncello)


cJironico (vers.

a
a.

qiio

pendet Eusebius

Jiist.

18
cf.

et

in

Arm. ad

Abr. 2110, Hieronymus ad


fuisse

a.

2112,

Syn-

cellus p. 650, 16),

sed Eusebius errore auxou accepit de Flavio Cle-

mente, cuius

nomen paidlo ante positum

putandum

est,

ita ut

non

coniugem eius sed sororis eius fdiam putaret Domitillam (Flavii Clementis i^aoeXcpTj Sync., ex sorore neptis Hieron.); ceterum certe in
historia
ecclesiastica

Emebii verum relatum


hic

fuisse

videtur

indicare

interpres

eius Bufinus,

enim ab eo (Domitiano) Flaviam Domi-

tUlam sororis fdiam, Flavii Clementis unius tunc e consulibus viri [uxorem?] poena adfectam esse Jiarrat. (Errorem Eusebii sive codir cum eius et alii defenderunt et nuper Rossius bull. crist. 1875 p. 72 seq.;
alteram de qua verba facit Dio, neptem qua Eusebius, sororis Flavii Clementis fdiam). Pater ignotus; Flavium et ipsum fuisse non certum est, nam Dmnitilla potest Flaviae nomen tra>xisse ab avo materno. Nupta Flavio Clementi patrueli Domitiani Dio 67, 14, De liberis eius cf. sub Flavio Clemente. A. 95 una cum marito impietatis (dfteo-njToc)
scilicet

duas Domitillas
alteram,

fuisse,

Vespasiani,

de

accusata,
et in

utpote

ludaicae

(vel

potius

Christianae)
l.

sectae

dedita,

Pandateriam insulam relegata Dio errore posita esse pro Pontia); anno
Prosopographia Imp. Rom.
II.

c.

(ubi Pandateria videtur

Domitiani

deciino
6

quinto

FLAVIA
(95/6)

82
propter Christi
l.

FLAVIA

testimonium in insulam Pontiam relegata Exilium Flaviae Domitillae in insula Pontia memorat Domitillae procurator etiam Hicronymus ep. 108, 7 (I p. 689 Vall.). Stephanus in Domitianum coniuravit Suct. Dom. 17. Huius ut videtur V 1139. Ex Domitillae scrvus Felix Flaviaes Domitil. latcr urhanus indulgentia Flaviae Domitillae, scilicet in praediis eius, sepulcrum sibi et suis fecit P. Calvisius Philotas VI 16246 titulus repertus prope Romam ad viam Ardeatinam in fundo dicto Tor Marancia, undc cocmetcriis

Emeh.

c.

christianorum eo loco

sitis

Domitillae nomen fuissc putant,


tituli

cf.

de Rossi

Roma
et

sott.

I p.

267.

Falsi sunt

412* add. (p.49*).

Domitillam memorantes

IX 412*

Aliam Domitillam, virginem, modo ncptem'

Domitiani, modo neptem Plautillac sororis Clementis dictam, in Pontia-

nam

insulam relcgatam, dcindc Tarracinam pcrductam ihique morte

aet. sanct.

adfcctam narratur in actis sanctoriim Nerei Achillis et Domitillae, Mai. t. 3 p. 6-13; horum actorum narrationem tueri conatur
huTl. crist.

Rossius

AELIA FLAVIA DRVSIANA. 280 FLAVIA FLAVIANILLA clarissima puella, Optatae t. Carthaginiensis VIII S. 12545.

1865 p. 20.
filia

Raniae Flaviae lulianae

stemma propositum suh Flavia Optata. IVLIA FLAVIA HERENNIA CAECILIA HONORATIANA OPTATA. 281 (FLAVIA) IVLIA (gentilicium nusquam ponitur; luliam Sahinam dictam fuissc olim multi crediderunt inducti fraudc Goltm, cf. FcJchcl 6 p. 365), T. Flavii Vespasiani iunioris et Marciae Furnillae filia Suct. Tit. 4, nata eo die quo postea Titus Hierosolyma cepit Suet. 5 (significatur fortasse Domitianus nuptias cum dies 11 Aug., cf. suh patrc), anno incerto. eo facere recusat Suet. Dom.. 22 nuptam T. Flavio Sabino Philostratus vit. Apoll. 7, 7, ultro corrumpit Suet. l. c. Augusta nummi cusi suh Tito (dicta igitur ita a patre) et Domitiano ap. Fckhel 6 p. 36516; act. Arv. 3 lan. 81 1 Oct. 81, item a. 87; tituli V 4313 IX 2588 cf. 1632. Orbata patre et viro palam dilecta a Domitiano Suet. Domit. 22 (occiso Sabino nuptias cum ea facit Domitianus Philostratus l. c. ; schol. luvenal. 2, 29) ; idem causa mortis ei extitit, coactae conceptum a se abigere Suet. l. c; Plin. ep. 4, 11, 6; cf. Diva lulia Augusta nummi cusi partim Domitiano luvcnal. 2, 32. consule decimum quintum id est a. 90 vcl 91, partim codem consule decimum sextum id est a. 92 vel 93 vel 94; mortua igitur ct conCf.

sccrata ante ftncm

anni 91;

cf.

Martialis 6, 3, 6;

6,

13;

9, 1,

7.

Sacerd. flam(inica) divae luliae Piae Augustae

IX

1153.

AVRELIA FLAVIA IVLIANA. 282 FL(AVIA) MAMILIA, virgo Vestalis maxima a. 242 VI 2133. 283 FL(AVIA) NERATIA SEPTIM(IA) OCTAVILLA, clarissima puella (pro C**I traditur CQ vcl CF, correxit Hcnzen), filia L. Flavii Septimii Apri Octaviani VI 1415.

FLAVIA

83

FLAVIA

284 FLAVIA OPTATA clarissima femina, filia Raniae Flaviae lulianae Optatae t. Carthaginimsis VIII S. 13545. Eadem puto lulia Flavia Herennia Caecilia Honoratiana Optata, fdia Flavii Polliouis Flaviani

VIII

S. 11536.

Inde sequitur hoc stcnima:


Flaviaims
-_.
!

Fl. Pollio

Rania Flavia luliana Optata


Fiavia Flavianilla

Flavius Flavianus

Fiavia Optata (eadem lulia Flavia Herennia Caecilia

Honoratiana Optata).

Banius Optatus Acmitianus (VI 1507; XII 3170) et Q. Banius Terentius Hmioratianus (Mur. 517, 4) quomodo cum Rania Iidiana Optata et Flavia Honoratiana Optata parentela iunctae fuerint, non
L.
liquet.

284* Fl(avia) Pollitta,


ludis

uxor Manilii cuiusdam,

CX

saecularibus anni 204 lunoni sacriticaverunt

matronarum, quae prima eph. ep. 8


,

p. 287.

285 FL(AVIA) PRISCA clarissima femina t. Dalmaticus III S. 8350. 286 FLAVLi PVBLICIA, L. f. (patris nomen dant tituli Notiziep. 450.451),
virgo Vestalis
degli scavi

maxima

titidi ei positi in

urhc

VI

2134. 2135, Notizie

1883 p. 450452, tahella ahenea VI 2147; a. 247 VI 2134, Notizie p. 450, a. 257 Notisie p. 452. 287 FLAVIA SABINA, T. [f.], Caesennii Paeti uxor titulus agri Praenestini XIV 2830. Affinem fuisse domus Flaviae nomina ostendunt. Hygia Flaviae Sabinae opstetrix VI 6647, fortasse huius.

288 Flavia Seia Isaurica


vel Isaur.)
(a. 134).
(a. 141).

(sic n.

1422,

alihi Seia vel Saeia Isaurica vel


Is.

Seia Isauric. vel Seia Isaur. vel Sei. Isaur. vel Sei. Isau. vel Se.
tegulae urhanae aetatis

208. 421. 652. 674

1422

1425.
l.

(a.

Hadriani V 11. 12. 49. 50. 207 134). 1418 (a. 123). 1420 (a. 124). 1421
sed aliunde ignota,

'^Mulier certe nohilissima ,

propter cognomen Isauricae quodammodo pertinere videtur ad Plotiam

Isauricam; praeterea cum Flavio Apro affinitate coniuncta videtur


fuisse' Drcssel
c.

p. 15.
t.

288* Flavia Speranda coniunx Onesiphori cuiusdam


meterio Domitillae, editus a Rossio bull.
crist.

repertus in coe-

1881 p. 67, qui Flaviam


rectius inter-

Sperandam

senatorii ordinis fuisse sihi persuasit propter litteras C. F.

coJlocatas post Onesiphori

nomen; sed videtur easlitteras

pretatus esse Hirschfeldius (ap. Friedlaenderum Sittengesch. I^ p. 506


not. 7):

cum

filiis.

289 FL(AVIA) STATIANILLA, clarissimae memoriae femina, avia L. Servaei Amici Potentiani viri clarissimi VIII 236 VIII S. 11335, item ut puto avia Servaeae Novellae Rufitiae Potitianae et Servaeae Flaviae

Statianillae Valerianae,

VIII S. 11336. 11337. serv[a]ea F[L(AVIA)] STATIANILLA valeriana.


f.,

290 Flavia Tertulla, T.


provinciae Sardiniae

uxor L. [F]I[avi](?) Honorati proc.


7859.

ct praef.

6*

FLAVIA

84

FLORENTINVS

291 FLAVIA TITIANA Flavii Sulpiciani filia, Fertinacis uxor, a senatu Augusta appellata, id quod maritus non recepit Dio 73, 3 (qui nomen
Titianae

nm pmiit);

vit.

Pert. 5, 4. 6, 9. 13, 7.

Augusta

titidus

Medio-

matrici rep. Orell. 895, item

nummi quidam Graeci

ap. EeJchel

Cohen ^ 3 p. 397 (ex parte licet suspecti, cf. Sallet alex. p. 43 ; Alexandrinum tuetur Stiive Zeitschr. f. Num. 13, 1885 p. 245) scilicet in provinciis modestiam imperatoris vel nescierunt vel non De moribus eius vit. Pert. 13, 8. curarunt.

7 p. 147, Kaisermiinzen

292 FLAVIA VENVSTA,


filii,

T.

f.,

Tuscenii alicuius consulis

vel

consulis

fortasse L. Ragonii Tuscenii Quintiani,

aut coniunx aut aftinis

VI

1506.

293 [F]L(AVIA) VITELLIA SEL[E]VCIANA clarissima femina tubus plumheus Viterbii rep. XI 3016 (traditur L pro FL, deinde SELFVCIANA).
Filia fortasse

M.

Flavii

Vitellii

Seleuci (F. 269).

TERENTIA FLAVOLA.

294 FLAVONIA MENODORA, C. Novii Prisci consulis uxor, C. Novii Rustici Venuleii Aproniani mater tituli Antiochiae Pisidiae III S.
6815. 6816.

295 Flavus, Cheruscus, frater Arminii, stipendia facit apud Romanos, militaribus donis donatus Tac. ann. 2, 9. 10. A. 16 in cxercitu Germanici cum fratre conloquitur ib. Filius eius Italicus ib. 11, 16. 17. 296 Flavus, unus ex ducibus Gallorum pro Vindice bellantium Tac.
hist. 2. 94.

297 Flavus, amicus Martialis, in Hispaniam proficiscitur

a.

98 Martial,

10, 104.

Alfius Flavus.

M. CAELIVS

FLAVVS PROCVLVS.

Sergius Flavus.

Subrius Flavus.
Sulpicius Flavus.

Verginius Flavus.
2, 49.

298 Flora, meretrix vel certe mulier impudica luvenal.


Q. Septimius Florens Tertullianus.
iuris,

299 Florentinus, auctor


Lenel palingenesia

Ulpiani et Pauli ut videtur aequalis; eius

institutiones adhibitae in Digestis. Cf.

Hommel palingenesia I p. 175 seq.;


f.,

I p. 172

seq.

300

...

INIVS SEXTVS FLORENTINVS, L.

Pal.,

triumvir auro argento

(aere) flando (feriundo), tribunus militum legionis

primae Minerviae,

quaestor provinciae Achaiae, tribunus plebis (praeturae mentio desideratur), legatus legionis

nonae Hispanae, proconsul provinciae Narbotitulus

nensis (lectio non certa), legatus pro pr. provinciae (Arabiae) (in lapide

non vidctur

fuisse

Arahiae vocabulum) III 87 p. 968

Petrae
Videtur

ter descriptus,

nec tamen ita ut de lectione semper constet.

FLORENTINV;
Florentinui vixisse non post

85

FONTEIVS
,

nona Hispana
Vix

esse desierit, cf.

Hadrianum cum huius temporibus legio Rohden de Palaestina et Arahia p. 49.


se aedijlcasse gloriatur

hic Florentinus,

qui

domum

Batanaea, Waddington 2349

= Kaihel

epigr. Gr.

Canathae in 1057 (quod comecerat

302

Waddington l. c). M. Marius Florentinus.


Aelius Florianus,

IMP.

CAESAR

M.

ANNIVS FLORIANVS AVG.

M. CAECILIVS FVSCIANVS CREP[E]REIANVS F[L]0R[I]ANVS.


Public(i)us Florianu*.

301 T. FLORID(IVS) NATALIS legatus legionis in Britannia VII 222.


.

FLORVS unus ex

patronis

ordinis

senatorii

coUegii

alicuius

Ostiensis (temporibus Antonini Pii)

^IV

249.

303 Florus, auditor Porcii Latronis Seneca contr. 9, 2, 23. 304 Fiorus medicus Antoniam Drusi matrem curat Galenus Kuehn. P. Annius Florus.

XII p.

768

L. L.

AQVILLIVS FLORVS. AQVILLIVS FLORVS TVRCIANVS GALLVS.

Caelius Florus.

DOMITIVS FLORVS.
Gessius Florus.
lulius Florus.
L.

MESTRIVS FLORVS.
videtui*

Sulpicius Florus.

305 Fontanus, scriptor carminum ut


4,

bucolicorum Ovid. ex P.
tit.

16, 35.
.

306

FONTEIVS Q.
vel

f, quaestor (provinciae Africae puto)


vel etiam antea,
bull.

urbanus,

scripti4S

Augusti temporihus

cotnun.

1882

p. 160 n. 559.

307 Fonteius

(codd.

plerumque
lo.

Ocuvrtjio?,

raro

<[)pa)vr^io?

vel

Opovtr^io?)

auctor adhibitus a

Lydo de mag. prooem.

ostent. 3 p. 276 Beck. p. 6 Wachsm.; liber eius Tcepl Lydus de mens. 4 p. 51 Becker; PpovToaxoma ix t>v <I>ovTr]ioo Tou Ttttjiaiou xai>' epfiTjvstav irpi? Xs$iv Lydus de ostent. p. 332 Becker p. 84 Wachsm. Videtur vixisse aetate labente, IllvellVp. C. saec; cf. Wachsmuth praef p. XXI. XXXII. 308 FONTEIVS AGRIPPA, accusator Drusi Libonis Tac ann. 2, 30. Filiam in locum virginis Vestalis defunctae offert ih. c 86. 309 C. FONTEIVS AGRIPPA (C. Fonteius tahda cerata Potnpeiana, Agrippa lordanes, praeterea Fonteius Agrippa). Consul cum M. Valerio Messalla Corvino, mense lunio vel lulio a. 58 (suffectus in locum Neronis III) tahula cerata Pompeiana ap. Petram p. 76 n. 122 cf Mommsen Herm. 12 p. 129 (consulem himc C. Fonteium non diversum esse

235 Becler, de
d'(ak\idix<ov

2,

12;

3,

42

p. 119. 177.

FONTElVS

86

FONTEIYS
,

a Fontew Agrippa proconsule Asiae non certum Curator aquarum ab a. %Q ad a. 68 Frontinus de


Asiae
a.

sed prohabUe
aq. 102.

est).

Proconsul

68 Tac.

hist. 3,
l.

46;

cf.

t.

Ephesius III 6088.

Moesiae prae-

positus

a.

69 Tac.

c. ;

cf.

lordanes Get. 13, 76.

Cum Sarmatis

pugnans

occiditur losephus

hell. 7, 4, 3.

310 FONTEIVS CAPITO consul ordinarius


(Capito vulgo ; gcntiUcium periit in
t.

a.

67

cum

L. Iidio Rufo fasti

X 5405,

neque alihi id positum

invenimus ; plane omtssum nomen


de qua re
cf. infra).

est in fastis

Hic

fortasse Fonteius

luvenalis amicus luvenal. 13, 17 (ut

VI 8639 VI 6637, quo consule natus CalvMnus statuit Borghesius opp. 5 p. 75).

Legatus Germaniae

inferioris,

a.

68 lulium Paulum
Sordes
et

falso rebellionis
ih.

crimine interficit Tac.

h. 4, 13.

avaritia eius

1,

52;

nihilominus militibus gratus


(si

ih. 1, 58.

Galbam contemnit Dio

64,

quidem hic Capito signifcatur). Crimen ac mox insidiae ei struuntur a lulio Burdone praefecto classis Germanicae Tac. hist. 1, 58. Novas res moliens interficitur a Cornelio Aquino et Fabio Valente legatis
legionum
patrante
ih. 1, 7 cf. c.8. 37; 3, 62; Plut. Galh. 15; Suet. Galh. 11, caedem Crispino centurione Tac. hist. 1, 58. Hic exiius causa fuisse videtur, quod nomen eius omissum est uhi poni dehuit, 663? (cf. Mommsen suh anno 67, in fastis scriptis non multo postea Filius fortasse eius qui sequiiur, frater minor C. Fonteii l. c).

Capitonis considis a. 59.

311

C.

FONTEIVS CAPITO
C.
f.

consul

a. 12.

Nomen plenum

fasti Cap., et alihi

saepius.

fast. Cap.,

Hio

ind. lih. 56, filius ut videtur C. Fonteii

Capitonis considis suffecti

a. u. c.

721, C. n. fast. Cap.

Consul

a.

p.

C. 12

cum

Germanieo Caesare

fasti.

Consul nullo in numero habitus


Proconsul Asiae
a.

(Tuavu TYjv aXXo)? i^[n%^zXxn)

Dio

56, 26.

(a. p.

C. 23/4?)
ih.

Tac. a. 4, 36.

Accusatus a Vibio Sereno


a.

25

sed absolutus

312

C.

FONTEIVS CAPITO consul


1,

59.

Nomen

plene extat

act.

Arv.

X 1504, item V 5607 (nam hic potius signifcatur quam


C. Fonteius Tac. ann. 14,

consul anni 12),

Fonteius Plin.

h. n. 2,
a.

Filius ut videtur eius qui praecedit.

Consul ord.

180; alihi Capito. 59 cum C. Vipstano

Aut huius aut patris liberti VI 18523. (Fonteium Aproniano fasti. Capitonem legatum Germaniae inferioris occisum a. 68 non hunc crediderim fuisse, sed constdem a. 67, propter omissionem nominis in fastis
quihusdam,
cf.

super n. 310).

313 D. FONTEIVS FRONTINIANVS L. STERTINIVS RVFINVS (sic plene t. 2. 3. 5. 15) legatus Numidiae tituli Numidiae VIII 2353 (1). 2579 d (2). 2579 e (3). 2694(4). 2738(5). 2739(6). 2740(7). 4203(8). 4204 (9). S. 18510(11). 4232 (12). 4582 (13). 4589 (14). 4599 (15). 4205 (10). 4206 7046 (16). 8208 (17) ; VIII S. 18065 (18). 18509 (19). 18511 (20) ; Eph. cp. Clarissimus vir t. 1. 21. 7, 798 (21), a. 160 t. 8. 9. 19, a. 162 t. 14. 18. Consul designatus t. 2. 3. 5. 6. 11. 14. 18. 20, a. 162 t. 14. 18. Consul

t.

7.

15,

anno ut videtur 162 exeunte aut

a.

163,

Consularis

t.

12.

FONTEIVS

87
a.
t.

FRONTINVS
160 ad
14. 15.
a.

Videtur igitur hgatus fuisse ah

163.

Patronus VereCelerina

cundensium
t.

t.

12, Dianensium

Uxor Numisia

6.

12.

314 Fonteius Magnus, Bithynus, accusator Vareni Rufi proconsulis Plin.


ep.5,20, 4; 7, 6,2. 6; 7, 10. 315 FONTEIVS PIVS laticlav[ius] II 3776 fragmentum nescio qua
descriptum.
fide

316 FONTEIA CELERINA clarissima femina tit. Beneventanus IX 1581. 317 FONTEIA FRONTINA, consularis (femina), C. Maesii Titiani uxor 7348. titnlus Thermitanus 318 C. FOR... (sic Schmidt ad ectypimi sed dubitans; C. Fi Wil-

manns), C.

f.

senator,

scribendo adest senatus consulto facto

id.

Oct. 138
T.

VIII S. 11451. FL(AVIVS) VMBRIVS ANTISTIVS SATVRNINVS FORTVNATIANVS.


YIII 270

C. lulius Fortunatianus.
C.

MEVIVS SILIVS CRESCENS FORTVNATIANVS.

319 Fortunatus Agrippae ludaeoriim regis libertus, a patrono missus ad Gaium cum epistula qua is Herodem tetrarcham criminabatur loseph.
ant. 18, 7, 2.

320 Fortunatus L. (Antistii) Veteris (cos. 55) libertus, accusavit patronum a. 65 Tac. a. 16, 10. 321 Fortunatus: eius balnea memorat Martialis 2, 14, 11. 322 ... FO[R]TVNATVS VICTORINVS frater Arvalis a. 241 act. Arv.

CENTVLLIVS FORTVNATVS. FABIVS FORTVNATVS. Q. OCTAVIVS FORTVNATVS ERVCLA.NVS STELLA STRATONIANVS. C. POMPVSIDIVS FABIVS FRATERNVS. C. PONTILIVS FREGELLANVS. ACILIA GAVINIA FRESTANA. FONTEIA FRONTINA. SALLVSTIA FRONTINA. SOSIA FRONTINA. AEMILIVS FRONTINIANVS. D. FONTEIVS FRONTINIANVS L. STERTINIVS RVFINVS.
M.
L.
,

323 Frontinus

cura ischiade laboraret

curatus a Galeno Galenus


c.

izzpi

cjuvfteasw? cpapfActxwv xoiv

xata xottou^

1.

10

2 (XIII p. 339. 340 Kuehn).

AEMILIVS FRONTINVS. C. ARRIVS CALPVRNIVS FRONTINVS HONORATVS. TI. CLAVDIVS FRONTINVS. TI. CLAVDIVS FRONTINVS NICERATVS. TI. CLAVDIVS SAETHIDA CETHEGVS FRONTINVS.
lulius Frontinus.

SEX. IVLIVS FRONTINVS.


Q.

VALERIVS LVPERCVS IVLIVS FRONTINVS.

FRONTO

88

FRVGI

324 FRONTO consul suff. a. inc. cum Candido VI 15847. 325 FRONTO 6 xupio? ^Y^H'"'^ ^- I^ostrensis, ap. Lehas -Waddington 1907. Videtur fuisse legatus Arabiae, et quidem primis temporibus provinciae,
ut iudicat Waddington propter

formam

litterarum inscriptionis.

326 FRONTO Apellae f. A. lulii Quadrati (cos.


Aristides Or.

Apellae pater, senator ut videtur Romanus,


II a. 105)
cf.

Pergameni aut

affinis

aut ex posteris

(I p. 116

p. 114 Dindorf).
.

327

[fJRONTO

.... [conjsularis

hacli 420Ji (fieri potest ut

t. mutilus musei Coloniensis, BramFronto fuerit heneflciarius consularis, vel


.
.

simile quid).

328

IVS FRONTO, aedilis curulis, Puteolanis opera publica de sua

pecunia extruxit

1698.
Titi,

Fortasse Augusto antiquior.


captis Hierosolymis iussus

329 Fronto, ex amicis


330 Fronto, '^clarum
ep. 1, 55.

de captivis con-

stituere loseph. hell. 6, 9, 2.

Idem

fortasse Liternius Fronto, ih. 6, 4, S.

militiae togaeque decus';

ad eum datum Martialis

331 Fronto, pater Martialis v. Valerius Fronto. 332 Fronto in eius domo poetae recitabant luvenalis
:

1,

12.

333 Fronto poeta,


4,

scripsit

fabulam Aristaei

schol.

Bern. ad Verg. georg.

283.

334 Fronto stoicus Martialis 14, 106. ANTONIVS FRONTO SALVIANVS. M. AVFIDIVS FRONTO.
C.

CARISTANIVS FRONTO. CATIVS CAESIVS FRONTO. M. CLAVDIVS FRONTO. M. CLAVDIVS FRONTO NEOCYDES. M. CORNELIVS FRONTO. M. Cosconius Fronto. M. HIRRIVS FR[ONT]0 NERATIVS PANSA. Fronto. Liternius Fronto. Q. Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. M. METILIVS AQVILLIVS REGVLVS NEPOS VOLVSIVS TORQVATVS FRONTO. SEX. OCTAVIVS FRONTO. PACTVMEIVS FRONTO. Papirius Fronto. SERVILIVS DOMITIVS VALERIVS FRONTO LVCIANVS. M. TARQVITIVS CRISPVS FRONTO. Vibius Fronto. CALPVRNIVS PISO CRASSVS FRVGI LICINIANVS.
TI.

lulius

Q.

L.

C. C.

CALPVRNIVS CRASSVS FRVGI LICINIANVS.

CN. CALPVRNIVS PISO FRVGI.

FRVGI

89

FVFIDIVS

L.

L.
TI.

CALPVRNIVS PISO FRVGI. CALPVRNIVS PISO FRVGI LICINIANVS.

IVLIVS FRVGI. LIBO FRVGI.


M. LICINIVS CRASSVS FRVGI.

M. TITTIVS FRVGI. 335 M. FRVTICIVS M. f., praetor, aedilis, tribunus plebis t. Vcronensis V 8389. Videtur vixisse primis temporihus Augusti cf. Mommsen Staatsr. I^ p. 555 not. 1. p. 536 not. 2 336 P. FV PONTIANVS. Praenomen exhihet solus nummus Nicopolitanorum in museo Gothano adservatus, inscriptus utt. U. ^ou. ITovTiavoGi editus a Mionnct S. II p. 158, 594 ex Sestinio, cuius lectionem confirmat ectypum musei Berolinensis (cf. catal. mus. Berol. I p. 81, 48), idemque videtur fuisse in nummo simili museo Berolinensis (catal. l. c),
,

ubi extat
ap.

n. Oou. rTovxiavou;

in aliis

nummis Nicopolitanorum,

Mionnet S. II 165, 631-633 dicitur fuisse uir. At. IlovTiavou vel uTTo Ai in Marcianopolitano ap. Mionnet II S. 74, 115 riovT , uTT. Aup. riovTiavou, errore sine dubio; reliqui nummi otnnes cognomen tantum exhibent. Legatus Moesiae inferioris sub Macrino nummi Marcianopolitanorum multi (Mionnet I j). 358, 34, S. II p. 87, 198 p. 88 seq. n. 202-221, Brit. Mus. p. 31 n. 27-38, LcaJce Europc suppl. p. 133, cat. mus. Berol. I p. 60 seq. n. 22-32), Nicopolitanorum pauci (Mionnet S. II p. 158, 594, p. 165, 631-633, cat. mus. Berol. I p. 81, 48) cum Macrini et Diadumeniani capitibus (Severi esse dicuntur nummi similes ap. Mionnet S. II p. 74, 115, p. 77, 136 male sine dubio). 337 FVFICIVS CORNVTVS legatus propraetore Pannoniae superioris inter annos 138 et 146 dipl. mil. 338 Fuficulenus (Fusic- pars codicum; nonien redit VI 18619. 18621. 18622 XIV 3772, alibi): ei et Faventino debuit Saufeius, ut magna
. . .
.

turba stiparetur Martialis 2, 74,

7.
;

339 Fufidius auctor

iuris

Gaius inst. 2, 154 ; Dig. 34,2, 5

40, 2, 25; 42, 5, 29.


341

Videtur scripsisse temporibus Claudii et Neronis,


C.

cf.

Teuffel 298,. 5.

C.

NERATIVS FVFIDIVS ANNIANVS. CAERELLIVS FVFIDIVS ANNIVS RAVVS POLLITTIANVS.


vir,

340 C. Fufidius Atticus egregiae memoriae

pater eius qui sequitur

IX

2450.

C. FVFIDIVS ATTICVS. Tituli Saepinatcs IX 2450 (1). 2451 (2). 2452 (3). 2453 (4). Pramomm habet solus t. 1. Filius C. Fufidii Attici egregiae memoriae viri t. 1. Clarissimus vir, quaestor de-

signatus
lina
t.

t.

2. 3.
Filii (hi

C. v. (v.

c. t. 1),

consul

t.

1. 4.

Uxor Neratia
patris), C.

Mai'ul-

1,

C. Neratius Fufidius Priscus,


geniti ante
Cf.

C. Neratius Fufidius

Annianus,
p. 230.

duo certe
t.

quaesturam

Neratius

Fufidius Atticus

2-4.

stemma propositum a Mommseno CIL.

IX

FVFIDIVS

90

FVLCINIVS

342

C.

L.

NERATIVS FVFIDIVS ATTICVS. FVFIDIVS POLLIO (Fufid. Pollio

tit.

Ancyranus;
alihi

in consulatu
et (Thist.

L. Fufidius PoUio
Pollio),

VI 165.

360,

t.

Africanus Melanges (Varch.


,

1892 p.2S, L. Fufidius Polio


consul ordinarius
titulus

XIV 4148

Fufidius Pollio vel

a. 160 cura Q. Servilio Pudente fasti. Ancyranus III S. 6759. C. NERATIVS FVFIDIVS PRISCVS. 343 FVFIDIA POLLITTA, 0. Caerellii Sabini legati sub Commodo legionis XIII Geminae uxor tituli Apulenses III 1074. 1075. 1076. Filia sine

Legatus Gal(atiae)

dubio L. Fufidii Pollionis cos. ord. Annii Ravi Pollittiani

a.

166, raater C. Caerellii Fufidii

VI

1365-1367.

344 FVFIVS GEMINVS, a. u. c. 719 a Caesare in Pannonia cura parte copiarum relictus Dio 49, 38. Pater ut videtur eius qui sequitur. 345 C. FVFIVS GEMINVS. Titulus ab eo dicatus (si recte nomen mutilum suppletum est ab Henzeno) Concordiae VI 3675. C. Fu[f]i[us] G[eminu]s tit., Fdio^ 'PoGcpos rs^iivto? Dio 58, 4 (corr. Nipperdey ad Tac.
ann.
5,

2),

Fufius Geminus Tac.

a.

6,

10,

Fufius

Tac. a. 5, 2; in

consulatu C. Fufius Gerainus


fast. Arv.,

V 5832. VI 10293,

C. Fufius

C. Fufius Cassiodor., Fufius

ludaeos

8,

Fufius Tac.

a. 5,

Geminus TertuUian. adversus 1; Geminus passim (Rufinus Gerainus,

Rufus hic illic, errore). Filius ut videtur eius qui praecedit. Floret alliciendis ferainarum animis aptus Tac. ann. 5, 2. gratia Augustae Tribunus militum legionis [VIIII II]ispanae, quaestor pro praetore,
,

tr[ibunus] pl[ebis], le[g. Au]g. pro pr., [prae]fectus fruraenti d[andi],


[praetor], proconsul
tit.

Concordiae votum

solvit pro salute Tiberii id.


fasti.

Consul ordinarius
vel 31

a.

29 cum L. Rubellio Geraino


1.

Oblique pera.

stringitur a Tiberio Tac.

c.

Maiestatis accusatus in senatu

30

sua ipsius
ib.

manu

perit

Dio

58, 4, raox
a.

subsecuta uxor eius

Mutilia Prisca
flevisset

Mater eius Vitia necata

Tac. a.

6, 10.

Libertus

32,

eius C. Fufius

quod Gemini
v.

filii
1.

necera

Politicus

IX
346
C.

5744.

FVFIVS IVNIVS TADIVS MEFITANVS

(sic

VI 2060

21, C. lunius

Tadius Mefitanus 2056, 22. 2059,


frater Arvalis
a,

5. 15. 38.

2060, 2, C. lunius Mefi81

tanus 2056, 33. 2060, 13. 18. 29. 35. 41, C. Tadius Mefitanus 2056, 14)
78. 80. 81,

magister collegii

a.

act.

Arv.

(VI

2056. 2059. 2060).


Fufius Pollio, maritus Helviae VI 9361 (cf sub Helvia). 347 M. FVFIVS STRIGO, M. f., (sic fasti Cap.; M. Strigo act. saec.) magister quindeciravirum sacris faciundis a. 737 fasti Cap. (CIL. I p. 442) ; act. lud. saec. (eph. ep. 8 p. 233 cf. p. 241). L. FABIVS CILO SEPTIMINVS CATINIVS ACILIANVS LEPIDVS FVLCINIANVS.
346=*

347

C.

FVLCINIVS FABIVS MAXIMVS OPTATVS clarissimus

vir, quaestor,

tribunus plebis, praetor, legatus provinciae Baeticae titulus nuper. in

FVLCINIVS
Mauretania repertus (Revue
C. Fnleinii Optati,

91
critique

FVLVIVS
1893 p.
156).

Filius fortasse

VIII

9663.
est

348 Fulcinius Priscus (cognomm


Lenel palingenesia iuris
civilis

Dig. 31, 49, 2) auctor iuris Dig.


Cf. Tcuffel 342, 10.
est
a.

24, 1, 29; 25, 1, 1, 3; 25, 2, 3, 4; 25, 2, 6; 31, 49, 2; 39, 6, 43.

p. 179,

349

L. (C?) FVLCINIYS TRIO (praenomcn L. Arvalium sub a. 31, C. fastis Arv. sub

in fastis NoJanis ct
fieri

24, ubi

potest ut

significatur frater Lucii, cf. infra).

Celebre inter accusatores Trionis

ingenium
pollicitus
ib. c. 19.

Accusator Pisonis

cum accusaret Libonem Tac. a. 2, 28. 30. 20 ib. 3, 10. 13. 'Fulcinio suffragium ad honores (Tiberius) monuit, ne facundiam violentia praecipitaret'
iam
a.

16,

a.

Praetor peregrinus

a.

24

fast. Arv., fortasse cliversus


a.

a concollega

sule a. 31,

cum praenomen
Arv. 11
cf. 6, 4.

sit

C.

Consul suffectus

31 ex kal. luliis

fasti Nolan., fasti

Altercatur cuni P.

Memmio Regulo

Tac. a. Tac. a.

5,

Ob

amicitiam Seiani accusatus sua sponte obit

6, 38,

Bio

58, 25.

350 Fullonius Saturninus librorum matheseos peritissimus conditor Apollinaris Sidonius cp. 8, 11, 10, carni. 22 praef 351 Fulvianus amicus Frontonis, ad quem dedit epistulam ad am. 1, 19 Idem fortasse qui iussu Veri imperatoris (p. 172 cf. p. 187 Nab.).
exemplaria litterarum a ducibus ad

Verum

scriptarum

et

picturas

quasdam Frontoni dedit Verus imp.


(p.

ap.

131 Nab.), ubi dicitur Sallustius

Frontonem ep. ad Verum 2, 3 noster, nunc Fulvianus, deinde

mide Fulvianus. M. ANNAEVS MAXIMVS AQVILA FVLVIANVS. VAL(ERIVS) CRESCENS FVLV[I]ANVS. 352 FVLVIVS, a Pertinace Africae proconsule damnatus, a Didio luliano ut videtur Severi gratia in primis promotus (nescio ad quem honorem) Bio exc. Val. p. 730 (ad 73, 17). 353 FVLVIVS praefectus urbi sub Elagabalo, a. 222 a populo militibusque discerptus Bio 79, 21. Eundem cssc cum Fulvio Biogeniano coniecit Borghesi opp. 9 p. 356. 354 Fulvius, amicus Augusti senis, cum eius culpa secretae voces Augusti ad Liviam perlatae essent, sibi ipse mortem conscivit una cum uxore PlutarcJms de garrulitate p. 508 A. Intellegitur sine dubio Fabius

Maximus (F. 38), ubi vide. C. BRVTTIVS PRAESENS MIN VALERIVS 355 L. FVLVIVS MAXIMVS POMPEIVS L VALENS CORNELIVS PROCVLVS AQVILIVS VEIENTO (sic X 408, nisi quod praenomen C. deest;
.
. .

C. Bruttius Praesens

VI 7582 IX

4512; in consulatibus C. Bruttius

Praesens Praesens

V 7465 VI 10234,
VI 1984,
. .

C. Brittius Praesens

VI 1979,

..

Bruttius

Brutt[i]us Praes[ens] dipl. mil. anni 153, plerum-

que Praesens, [B]pouTTio? A[a]Tiptavo?


p. 574 errore ut videtur).

Titulus Lucanus X 408

t.

Amorginus

bnll.

de corr.
;

(1)

hell. 1891 memoratur in

FVLVIVS
titulis

92
agri Sahini
1.

FVLVIVS
,

IX 4512 (2) et urbano VI 7582 (3). C. f. tribu Tribunus militum legionis tertiae Gallieae, [donis militaribus donatus?] ab Antonino Pio, quaestor Augusti, [tribunus plebis vel aediHs], praetor t. 1. Consul ordinarius anno 153 cum A, lunio Rufino fasti. Sodalis Antonin[ianus item Verianus item?] Marcianus Comes imperatorum M. Ant[onini et Commodi Augustorum] 1. t.
Pom.
t.

Consul iterum t. 1. 2. 3, ordinarius a. 180 cum Sex. Quintilio Condiano fasti. Pater Crispinae Augustae, socer imperatoris Commodi t. 1, cf. vit. Marci 27, 8. Pater C. Bruttii
expeditionis Sarmaticae
t.

1.

Praesentis consulis

t.

2, et L. Bruttii Quintii Crispini consulis


(sic
t.

t.

3.

356

L.

FVLVIVS ABVRNIVS VALENS


4, 4,

Dig.
vel
(sic)

33; 32, 78,

codices Galeni).
t.

Aburnius Valens 6, praetcrea Valens; Sabernius Valens Galenus Titnlus urbanus VI 1421. C. f., tribu Popin.
,

urbanus

Equo

publico, clarissimus iuvenis

t.

(cf.

Mommsen
a.

Staatsr.

III

p. 470 not.

4).

Praefectus urbi feriarura Latinarum

118, triumvir

aere argento auro flando feriundo, quaestor Augusti, tribunus plebis

designatus candidatus Augusti; pontifex

t.

Auctor

iuris:
et alibi,

eius
cf.

libri

fideicommissorura VII adhibiti in Digestis Dig. ind.


palingenesia iuris
Venuleius).
civilis

Lenel
legen-

II

p. 1201

seq.,

item actionura eius liber

septiraus Dig. 36, 4, 15 (nisi hoc loco

cum Kruegero pro Valente


ei

dum Galmus XIII p. 1021. 1027 357 FVLVIVS AEMILIANVS ei


est
:

Medicaraentura Pompeii Sabini


cd.

praeparatura

Kiihn.

rescripsit imp.

Marcus de excusationibus
tutelarius nec

tutelis

fr.

Vat. 189. 210.

Videtur

fuisse praetor

a L. Fulvio Gavio Numisio Petronio Aemiliano. 358 FVLVIVS AEMILIANVS (sic VI 1872; Orell. 4075; Big. 24, 1, 32, alibi Aemilianus Milianus chronogr. a. 354, Aclianus Prosper) consul ord. a. 206 cura M. Nuraraio Umbrio Prirao Senecione Albino fasti. Idem, iudice Borghesio opp. 4 p. 301, Barbius Fuhius Aemilianus
diversus
;

quaestor, aedilis plebis, praetor

(V 864).
urbani
a.

359 FVLVIVS AEMILIANVS


. . .

(sic

tituli

VI

1447

et

VI 863

p. 839,

Ivius Aerailianus dipl. a. 249, alibi Aerailianus) consul ord, a,

cura Araienio Peregrino, consul II ord.

244 249 cura L. Naevio Aqui-

BARBIVS FVLVIVS AEMILIANVS. 360 M. FVLVIVS APRONIANVS, promagister fratrura Arvalium a. 155 act.Arv.
361 Fulvius Asprianus, res gestas Carini scripsit vita Carini 17.

lino fasti.

362 Fulvius Boius, dux Raetici limitis sub Valeriano vit. Aureliani c. 13. 362* L. Fulvius Castus (Kast- lapis) Ful[vianus?, procurator provinciae
Africae tr]actus Carthaginiensis et Galliae Narbonensis VIII 1578. 363 FVLVIVS DIOGENIANVS, vir consularis; inepta vox eius in senatu a. 218 Bio 78, 36. 37. 364 FVLVIVS FAVSTINVS vir praetorius, maritus Naeviae Naevillae VIII 7054-7056.

FVIiVIVS

93
a.

FVLVIVS
204, quin-

365 FVLVIVS FVSCVS GRANIANVS quaestor Augustorum


decimvir sacris faciundis acta saec. Scverian. eph.
ep.

8 p. 203. 366 L. FVLVIVS GAVIVS N[VMISIVS] AEMILIANVS. Primi honores ignorantur. Praetor candidatus, electus ab imp. Severo Alexandro ad [dilectum habendum?] per regionem Transpadanam, consul; pontifex, f[etialis] (vel f[rater Arvalis]) tituJus Campanus, positus a Lugdunensibus, dimidiatus 3856. Diversus videtur a L. Fulvio Gavio Numisio Petronio Aemiliano praetore tutelario, fortasse filius eius. 367 L. FVLVIVS GAVIVS NVMISIVS PETRONIVS AEMILIANVS. Tituli: urbanus VI 1422 rep. ad viam Appiam positus ab uxore fortasse defuncti (1) ; Jjugdunenses, Allmer et Dissard musee de Lyon p. 118 (2), p. 123 (3), p. 125 (4). Fistula plumbea, Lanciani syll. n. 234 (5). Nomen plenum exhibet t. 1, exhibebat t. 2 (extat. [N]umisius Pe[tr]on. Aem[i]lianus) Fulvius Petronius Aemilianus t. 5, Fulvius Aemilianus t. 4. L. f. t. 1. Tribu Ouf. t. 1. C. v. t. 3. 5. Sevir turmae primae equitum Romanorum 1. 1 cf. t.2. Triumvir monetalis a. a. a. f. f. 1. 1. Praefectus feriarum Latinarum t. 1. 2. Salius Collinus t. 1. 2. [Sodalis

F]lavialis

t.

(om.

t.

1).

Pontifex promagister

t.

1.

Haec

sacerdotia

videtur obtinuisse ante quaesturam.

Quaestor candidatus Augustorum


t.

duorum

t.

1. 2.

Curator

t.

(om.

1).

Praetor tutelarius candiexcusationibu^

datus Augustorum

duorum

t.

1. 2.

Propter praeturam tutelariam idem


cui

habendus
rescripsit

est

Fulvius

Aemilianus,

de

tutelis

divus

Marcus (fragm.

Vat. 189. 210).

Obtinuit igitur hos


pervenerit,

honores a divis fratribus.

Ad
t.

consulatum

num

incertum.
t.

Patronus (Lugdunensium ?)

2.

Uxor: Attia Cervidia Vestina

1. 4.

368 M. FVLVIVS GILLO. Tituli: Sabinus 1X4776 (1); Ephesii, Journal GreeJc inscr. in the British museum III of philology 7 (1877) p. 145 p. 162 (2); Mouceiov xf^q euaYYsXtxr^? CXO^^ ^' ^^'^^ ^^ P- ^^^ ^fWaddington bull. de corr. hell. 6, 1882 p. 286 (3). M. f. 1. 1. Nescio

num
c. 6,

ex posteris Q. Fulvii GiUonis praetoris

a. u. c.

554 (Liv. 31,


2.

4,

cf.

30, 21, 12).

Consul

t.

1,

suffectus

exeunte anno 76
t.

cum
4794.

Galeone Tettieno Petroniano


a. 86,

dipl. mil.
eitis

Proconsul Asiae
1.

(circa

ut videtur).

Libertus

M. Fulvius M.

Leitus

IX
t.

Fundos videtur habuisse


titulus liberti

in ea parte agri Sabini,

ubi extant

et

supra
Arv.

citatus.
(sic act.

369

Q.

FVLVIVS GILLO BITTIVS PROCVLVS


act. a.

Arv. saepius, Q. Bittius

Proculus

120, Bittius Proculus Plinii epistularum codex


est Vettius, BiTxtoi; IlpoxXo?
. . .

Mediceus, sed in editionibus ex Bittio factus


t.

Ephesius

Btt.

potius

quam

Bsx. ripox
t.

nummus

infra citatus,

cf Henzen

act.

Arv. p. 187, ...

lo? IlpoxXo?

Cyzicenus).

Fortasse

filius

eius qui praecedit.

Vitricus uxoris Plinii Plin. ep.

9, 13, 13,

maritus

ut videtur Pompeiae Celerinae.

A. 97 sententiam
ib. 9, 13,

dicit in senatu ib.

CoUega

Publicii Certi

ib.,

in praefectura aerarii ut videtur ib.

11.

Consul factus in ipsa praefectura

23.

(Consulem fuisse Vet-

FVLVIVS

94

FVLVIVS
4,

tium Proculum cum lulio Lupo statuerunt projjter titulum Grut. 1071,
sed Ligorianum,
cf.

VI*

616).

Frater Arvalis; adest in collegio

a.

101.
ap.

105. 117. 118 act. Arv.

Proconsul Asiae

nummus Hyrcanorum

1882 p. 288 ; t. Ephesius, Greeh inscr. in ap. Wood inscr. from the temple of Diana n. 13 the British museum III p. 164 ; t. Cyzicenus, Bull. de corr. hell. 12 p. 63, anno 115 vel 116, ut inde colligi potest, quod in t. Cyziceno Traianus dicitur imp. XI, quamquam mirum est in t. Ephcsio Traianiim non dici Optimum. In locum eius fratris Arvalis alius substitutus d.
Waddington
fastes n.ll8, bull. de corr. hell. 6,

7. Febr. 120 act. Arv. 370 M. Fulvius Giilo Scribonius Fidus procurator Octaviae Lucanae Nomen indicat hominem nohilem; t. Hispanus Carthaginicnsis II 3437.

officium sane humile.

(Mommsenus olim

coniecit ante Scribonii voca-

hulum alterum praenomen


371 IMP.

periisse, ut fuerint

duo procuratores, Fulvius

Gillo et Scrihonius Fidus).

Imp. C. Ful. Macrianus p. f. Aug. nummi ap. Eclchel 7 p. 466, Cohen^ 6 p. 3 seq. (caput iuvenilc praeferentes omncs, ita ut de patre cogitari nequeat); a. K. T. <1). 'louv. (vel 'louvi.) Maxptav^? e. (vel eutj.) le^. nummi AlexanT.

CAESAR

FVLVIVS IVNIVS MACRIANVS AVG.

drini ap.
l.

Mionnet

VI p.

466

n.

3402-3404

(in alio

nummo
^s^.)
;

Alexandrino,
Ti. <I)ouX. 'lou.

c.

3405, dicitur esse

a.

K. Ma. Oou. Ma/piavo?

Maxpiavo? ^z^.
p. 464,

296

dicitur esse
(scr.

nummus Nicaeensis ap. Echhel 7 p. 467, Mionnet II nummo Nicaeensi, ap. Mionnet S. V p. 165, 962 ou aut. 'louX. Maxpiavo? Is^.) atJToxpaxfop KaTaap T
(in alio
; . . .

<1)

T. Oou. vel. T. O. lou.) Mapxiavo? {scr. Maxptavo?) ....

t.

Bithy-

nicus

CIG. 3710

ita ut editus est


;

auxoxpaTojp Kaiaap <l)Xapiavrk)


Silvius).

a Turnero (aliud apographum hahet Macrianus scriptores (Macrinus Polemius


(maior) Zonaras 12, 24,
trig. tyr. 12, 10,

Macriani (infra

n.

374)

lilius

matre nobilis

trig. tyr. 13, 3.

Capto Valeriano una cum

fratre impe-

rator appellatus Zonarasl2,24,

una cum patre

et fratre trig. tyr.12,12,

(olim tribunus a Valeriano factus trig. tyr. 12, 10).

Initio

eum

fuisse,

nondum Augustum,
l.

colligitur ex

nummo

inscripto:

Caesarem Macrianus

nobil. Caes., ap. EcJchel 7 p. 466,

Cohen^ 6 p. 4

n. 4.

Periit
(cf.

una cum

patre Zonaras

c,

vit.

Gall. 2,

7, trig. tyr.

12, 13; 13, 3

suh patre).

Memoratur Polem. Silv. laterc. (ap. Mommsen chron. min. I p. 521). 372 IMP. CAESAR T. FVLVIVS IVNIVS QVIETVS AVG. Imp. C. Ful. Quietus p. f. Aug. nummi ap. Cohen^ 6 p. 6 seq., a. K. T. O. 'louv. Koutjto? e. (vel L .) Ssp. nummi Alexandrini ap. Mionnet VI p. 466. 467 n. 3406. 3409, TiT. OouX. 'lou. Kurjxo? Iz^. nummus Nicaeensis musei Berolinenses, ap. Friedldnder Zeitschr.
simili

(uhi cf. de f. Num. 7, 1880 p. 220 OouX. 'I. Kutjtos alius nummo ap. Mionnet S. V p. 165, 963), nummus Nieaeensis ap. Mionnet II p. 464, 297; Quietus scriptores
(KuivTo? codices Graeci).

FVLVIVS
Macriani
12,
filius

95
iunior Zmiaras 12, 24.

FVLVIVS
Capto Valeriano una cum Zonaras

fratre (ct patre) imperator appellatus trig. tyr. 12, 12; 14, 1;

24 (olim tribunus a Valeriano


relictus,

factus trig. tyr. 12, 10).

patre
l.

in Oriente

ut

bellum contra Persas gereret

Zmaras

c.

Emesae ab Odenatho obsessus exccrj)ta post Dioiiem (Bio ed. Dindorf 5 p. 225) cf. Zonaras l. c; ab oppidanis occisus ib.; vit. Gallien. 3, 2. Memoratur PoJcm. Silv. laterc. (ap. Mommsen chron. min. I p. 521). 373 C. FVLVIVS LVPVS SERVILIANVS, C. f., tribu Volt. (origine Nemausensis);

praefectus

alae

Longinianae;

adlectus

inter

praetorios

ab

imp. Vespasiano; in patria quattuorvir *ad aerarium, pontifex, prae-

Nemauscnsis XII 3166. Uxor lulia Concessa ih. t. IVNIVS AVRELIVS NERATIVS GALLVS FVLVIVS MACER. 374 M. FVLVIVS MACRIANVS. Macrianus vit. Gall. 2, 2 scq., trig. tyr. 12 seq., Macrinus Gracci vel certe Graecorum codiccs, item vit. Gall. 1 (Macrianus ipsc, filius Macrinus trig. tyr. 11, 2 sccundum codiccs)] a. K. M. Oou. Maxpiavo? eo. eud. nummus Alexandrinus musei Britannici, ap. Cohen ^ 6 p. 2 (idem aut similis ap. EcJthel 7 p. 467 ex Sestinio), quem caput harbatum huius Macriani esse indicat. Primus ducum

fectus vigilum
L.

Valeriani

trig.

tyr. 12,

cf.

trig.

tyr.

10,

14 ; 12, 15

seq.

xofirjs to>v

Or^aaupoiv xal lcpstjxu)? xfi ocYopa xoo cjtxoo excerpta

post Dionem (Dio

ed.

Dindorf 5 p. 210). Capto Valeriano Samosatae, ubi substiterat, copias Romanorum coUegit; ad Valerianum ire recusat ih. Imperium ei oblatum a. 261 vit. Gall. 1, 2; id recusat quod claudus esset, filios sibi substituens Dionysius Alexandrinus ap. Eusehium h. eccl. 7, 9,
Zon. 12, 24, recusat propter aetatem sed
factus trig. tyr. 12, 4-12.
est

demum

cura

filiis

imperator

Ipsum imperatorem
si idli fuerunt.

dici noluisse

documento
l.

paucitas nummorum,

Agnitus in Asia Zonaras


22.

c.

In Aegypto agnitum

esse,

praeter

nummos

filiorum et fortasse ipsius

Alexandrinos, testatur Eusehius

h. eccl. 7,

Pisonem

mittit contra

Valentem
venit
l.

in

Achaiam
filio
l.

vit.

Gall. 2, 2, trig. tyr. 19. 21.


l.

Kelicto

in

Oriente Quieto
vit. cf.

Zonaras

c,

vit.

Gall. 2, 5, per

Asiam

in Illyricum

Gall.

c.

Missus contra

c.

trig.

tyr. 11, 2, 3.

tyr. 12,

14; 13,

eum a Gallieno Aureolus Zonaras ab Aureolo Domitianus vit. Gall. 2, 6j trig. Desertus a parte suorum atque una cum filio
vit.

interfectus Zonaras, cf.

Gall. 2, 7; trig. tyr. 11, 13.

375 [C.?] FVLVIVS MAXIMVS, C. f. Honorcs enumerantur in carmine ab eo dedicato Bonnae, Bramhach 484. Nomen et patris praenomen exhihet suhscriptio carminis. Divum sodalis carmen, fuit igitur ex sodalihus vel Augustalibus vel Flavialihus vel Hadrianalihus vel Antoninianus, consul et verno die,
incerti.
sc.

consul suff. cx halendis Martiis anni

(Mommseno ad
is

C.

XII 4324

add. p. 845 hahetur consul ordi-

narius,

qui sequitur).

Pergit carmen: et post Sicanos,

postque

Picentis v[iro]s, ac

mox

Hiberos Ce[lt]a8 Venetos Delmatas,

na
scilicet

([Liburjna supplevit Zangemeister) regna, post feros lapudas,

FVLVIVS

96

FVLVIVS

videtur fuisse proconsul Siciliae, iuridicus Piceni, legatus Hispaniae

Tarraconcnsis, legatus ad corrigendum statum Venetiae vel simile quid,


legatus Dalmatiae.
pr. suhscriptio

Germaniarum
,

consularis carmen, legatus Aug. pro

carminis

legatus scilicet

Germaniae nempe

inferioris

(Germaniae in carmine poetice


376
C.

(parens adultae prolis gerainae


add. (p. 845).

Pater fdiorum duorum Hberum carmen). FVLVIVS MAX(IMVS) consul cum Num(m)io Albino XII 43M
dici videntur).

Noli cogitare de consulatu ordinario

a.

263, quo anno

consules fucrunt Alhinus et Dexter (solus Prosper errore posuit


et

Maximum),

potest cogltari de consulatu ordinario anni 227,

Alhinum modo
ctiam
fortasse

statuamus

M.

Laelio

Maximo M. Nummii
est

Alhini collegae,
,

Fulvii nomen fuisse; C. praenomen quod excepit Hirschfeld

cum

aliis

apographis hahendum
alterius considis.

pro o
idem

et
sit

trahendum ad nomen
qui praecedit, [C.?]

quod praecedit

Num

Maximus consul verno die, incertum. M. LAELIVS FmMINVS FVLVIVS MAXIMVS. M. LAELIVS FVLVIVS MAXIMVS. 377 FVLVIVS PIVS (sic VI 816, item athen. Mitth. 1891 p. 270, vulgo Pius) consul ordinarius a. 238 cum Pontio Proculo Pontiano fasti.

Fulvius

378 Fulvius Pius, avus paternus (maternus ?) Septimii Severi vit. Sev. 1. 379 C. FVLVIVS PLAVTIANVS. Tituli ei positi: Lunensis XI 1337 (1)
Patavinus V 2821 (2); Lugduncnsis, Allmer et Dissard musee de Lyon I p). 112 (3); Atheniensis CIAtt. 3, 633 (4). Tegulae urhanae

nomine inscriptae 240 (11). 241 filiae VI 1074 (14), in


eius

XV 47
(12).
titulo

(5).

160

(6).

184

(7).

185

(8).

107

(9).

206

(10).

406

(13).

Praeterea memoratur in

titulo
(15), (17).

hominis privati Ephesio III 6075

denique in

titulis

positis

a militihus urhanis
t.

VI 224

(16).

226

(18).

227

(19).

Exceptis

et

3,

item tegulis,

225 nomen

cius

erasum est, ut etiam in mentionihus consulatus, sed interdum ita ut pars eius relicta sit, interdum ita ut etiam erasa legantur. (In titulis VI 1035. VIII S. 17872 Eph. ep. 7, 744 nomen eius videtur fuisse, sed in locum eius suhstituta sunt alia verha).

Plautianus scriptores plerique,


C. Fulvius Plautianus

Fulvius

vit.

Pescennii Nigri 2;

VI 220,

C. Ful. Plaut. tegulae, praeterea prae-

nomen C. lectum
C.
f. t.

est in t. 1. 2. 18. 19. Origine Afer Herod. 3, 10, 6. Tribu Quirina t. 1. De vita eius privata ante principatum Severi pauca habet Herod. l. c. A Septimio Severo missus ad occupandos Nigri filios vit. Severi 6 ; vit. Pescennii Nigri 5. Eo auctore Pescennianas reliquias persequitur Severus vit. Severi 15. (Exeunte
1. a.

196 a Plautiano nondum praefecto praetorii, sed trihuno cohortis

decimae praetoriae partem copiarum Severi ductam esse ex Illyrico in Galliam contra Alhinum, coniecit A. v. Premerstein arch. ep. Mitth,

12

p. 13 seq.

referens

ad eum titulum III 4037 Poetovione

in

Pan-

nonia lovi praestiti sacratum ab ilUus cohortis trihuno quodam , cum

FVLVIVS

97

I-TLVIVS

profkisceretur "ad opprimendam factionem Gallicanam^, cuius trihuni

nomcn erasum cst. Sed obstat coniccturae Premersteinii quod Plautianus iam mense lunio 197 non solum praefectus praetorio fuit, sed
,

aut praefectus prwtorio solus aut rcliquis praefectis longe honoratior, Vestigia nominis Plautiani in lapide Poetovionensi certa cf. infra.
nulla agtiovit Hirschfeld,
75,
cf.

III

S. 10868).

Praefectus praetorio Dio

4; Herod.
tollit

3, 10,

5;

vit.

Get. 4,

cum Aemilio
fuisse ei etiam

Saturnino, quera e

medio

Dio

75, 14.

(CoUegam

Flavium luvenalem

ex vita Getae 4 non satis tuto coUigitur).

Praefectus praetorio solus

Dio Dio
qui

l.

c,

cf.

Herodian.

46, 46, postea in


tituli scripti

Ornatus ornamentis consularibus 3, 13, 1. senatum adlectus ib.; clarissimus vir t. 16. 18,
imperatores Dio 75, 14; una
t.

sunt ante consulatum Plautiani. Imaginibus et statuis


ipsi

colitur

magis quam

cum

impera-

toribus colitur a militibus urbanis

16-19.

Eo

potentiae progressum

Plautianum iam mense lunio 197 ostendit t. 16. Comes Augustorum per omnes expeditiones eorum t. 14. Potentia, avaritia, crudelitas luliae Severi infensus Dio 76, 15 eius Dio 75, 14-16 cf. 58, 14. Filiam Antonino Severi f. despondet Dio 75, 15, cf. 76, 4; 78, 24. Necescollocat a. 202 Dio 76, 1 cf. vit. Sever. 14; Herod. 3, 10, 5. sarius vel adfinis Augustorum t. 1. 2. 3. 14. 15. 19. Pontifex t. 14 (in quo titulo nondum dicitur consul). Consul ord. a. 203 cum P. Septimio Geta fasti, dictus cos. II propter ornamenta consularia Dio 46, 46
cf.

fasti (c. v. cos. II tegulae 5-13,

8k

uTraxo?

t.

4).

Severus

ei

alie-

natus 'praecipue quod inter propinquorum et adtinium Severi simulacra


vit.

suam statuam ille posuisset^ sed mox cum eo in gratiam rediit Severi 14; Dio 75, 16. Postea, anno nondum interiecto (Dio 75, 16),

insimulatus insidias struxisse Severo et Antonino in Palatio occiditur Dio76, 2-4; Herod. 3, 11, 4C.12, 12; Ammianus 25, 6, 8; 29, 1, 17, d. 22 lan. 203 chron. Paschale p. 496 Dind. (de anno iure dubitavit Bormann buU. delV Inst. 1867 p. 218), immo post d. XI kal. Sept. 203 cf. VIII 2557, sed ante d. 28 Mai. 205, quo die successores eius (Etiam in actis iam praefecturam praetorii susceperant VI 228. ludorum saecularium anni 204 tnentionem honorificam praefecti praetorio non ad alium nisi ad Plautianum posse jyertinere putat Mommsen eph. ep. 8 p. 295). Corpus eius in viam proiectum, sed mox iussu Severi sepultum Dio 76, 4. De nomine eius eraso cf. supra. Commemoratur Dio 76, 7; 78, 11; Herodianus 3, 13, 2; vit. Carac. 1, 7. Procurator ad bona Plautiani (interfecti et confiscati) III 1464.

380 (Fulvius) Plautius (Plautius Dio

76,

6 ; 77, 1 ; Herodianus nomen non

ponit) C. Fulvii Plautiani filius, interfecto patre

Liparam relegatus

Dio

76, 6;

Herodianus

3, 13,

3 pro Lipara habens Siciliam.

Cara-

calla occisus

Dio

77, 1.

Q. Gavius Fulvius Proculus.


II.

Prosopographia Imp. Rom.

FVLVIVS
381 Fulvius

98
Propinquus,

FVLVIA
fortasse

causarum

actor

Quintilianus

inst.

VI
382
L.

3,

100.

FVLVIVS RVSTICVS AEMILIANVS


consul ....
tit.

legatus

Augusti propraetore

Ancyranus CIG. 4012 positus a Trebio Galatiae, videtur Trehio Cocceio Alexandro qui C. lulium Alexandro, eodem ut Severum consulem ord. a. 155 Jionoravit titulo Ancyrae posito CIG. 4029, ita ut de aetate qua vixit Fulvius Busticus Aemilianus, fere
constet.

Eundem cum

Fulvio Aemiliano praetore

tutelario

(supra

n. 357. 367) iudicavit Borgliesius opp.

4 p. 300, sine causa.

383 L. Fulvius Rusticus Vet[tius] Secundus V 5557 (tit. pro salute eius a servo positus). Nomen videtur indicare hominem nobilem.

384 FVLVIVS SABINVS, praetor urbanus sub Aureliano


385 Fulvius Sparsus, declamator Seneca
contr.
lingii p. 539.

vita Aurel.

c.

19.

passim,

cf. ind. Kiess-

Q.

GAVIVS FVLVIVS TRANQVILLVS.


illustris

386 Fulvia,

femina
3, 5.

(xoiv Iv

dSt(o|iaxi ^uvaixoiv),

Saturnini uxor,
sit,

quomodo a nebulonibus quibusdam ludaeis circumventa

narrat

losephus ant. 18,

BAEBIA FVLVIA CLAVDIA PAVLINA GRATTIA MAXIMILLA.


vit.

387 Fulvia Pia, mater Septimii Severi

Sept. Sev. 1.
tituli

388 FVLVIA PLAVTILLA AVGVSTA.

Fulvia Plautilla Aug.

VI 220
,

7736 III S. 10850, item

Ecldiel 7,

226 ; OouX.

vel

nummi urbium Graecarum plerique cf. (bouXp. nXauTiavVj nummi urbium nonnullarum

Lydiae, cf. Sallet Wiener num. Zeitschr. III p. 97 seq. et Percy Gardner num. chron. 1875 p. 35 seq. ; Plautilla nummi Momani, item Dio (reliqui scriptores nomen non ponunt).
Filia C.

Fulvii

Plautiani

praefecti
a.

praetorio,
vit.

sponsa Caracallae
Sev. 14, 8, Herod.

Bio

75, 15, nubit

3, 10, 5. 7.

202 Bio 76, 1, marito nullo in honore habita Bio


Caracallae

76,

2; Herod.

3, 10, 8,

ipsa impudica

Bio

76, 3.

Herod.

3, 13, 3.

4, 6,

Occiso patre Liparam relegata Bio 76, 6; 4 pro Lipara ponit Siciliam. Caracalla rerum

potito occisa

Bio

77, 1

Herod. 4,

6, 4.

Nomen

eius erasum,
;

III

S.

10850

VI 220
17872.

(ita

ut legi queat)

eius erasi alia substituta,

VI 180, fortasse VI 1074 VI 1035 VIII 2557 Eph. ep.

in locum nominis
7,

744

= VIII S.

389 FVLVIA PRISCA clarissima femina, mater L. lunii Aurelii Neratii Galli Fulvii Macri clarissimi iuvenis VI 1433.

390 FVLVIA PROCVLA clarissima femina, Celsiae Flavinae

filia

t.

Tarra-

II 4119. 391 FVLVIA SATVRNINA


conensis
Sicil. Ital.

tj

xpaxujxv],

xou

Xaix^Trpo-cdxou]

Inscr. Gr.

1095.
vel

392 Fulvia Sisennia (Sisenna


Persii

Sinenna quidam vitae

codices)

mater

Flacci vita Persii (Suet. p. 73 Beiff.); schol. Pith. ad. Pers.

FVLVVS
sat. 6, 6,

99

FVNISVLANA

post mortein prioris mariti nupsit in Liguriam schol., nupsit

Fusio equiti

Romano

vita.

393 FVLVVS (Fulvius HijdaL, Flavius Prosper) consul ord. a. 89 cum Vulgo creditur Aurelius Fulvus pater Antonini Pii Atratino fasti.

AVRELIVS FVLVVS. AVRELIVS FVLVVS BOIONIVS ARRIVS ANTONINVS = AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS. CAESAR GALERIA FVNDANA.
T.
T.

(vit.

Pii

1, 3),

mdla causa

cogente.

IMP.

T.

394 C. Fundanius (praenomen habet Porphyrio) comoediarum scriptor, temporibus Horatii Horat. sat. 1, 10, 42 cum nota Porphyrionis ; idem fortasse memoratur sat. 2, 8, 19. 395 T. FVNDANIVS VITRASIVS POLLIO salius Palatinus factus a. 170 VI 1978. Filius videtur T. Pomponii Proculi Vitrasii Pollionis et


396

Anniae Fundaniae Faustinae. ANNIA FVNDANIA FAVSTINA. C. MINICIVS FVNDANVS.


L.

FVNISVLANVS VETTONIANVS.

Tituli:

Pannonicus III 4013


;

(1)

Foropopiliensis

XI 571 mutilus et insuper confusus (2) agri suhurhaui XIV 4016 (3); praeterea memoratur in
tarihus diiohus,

fistula

plumbea

privilegiis mili-

III p. 855

(4),

Eph. 5 p. 93
t.

(5).

Nomen

pleiium ex-

hihent

t.

1. 4.

5; L. Funisu. Vettonianus

3,

Funisulanus Vettonianus

s Vet[toni]anus t. 2. L f. t. 1. 2. Tribu Aniensi t. 1. 2. Tac, Triumvir monetalis t. 2 (om, t. 1). Tribunus militum legionis sextae Tribunus plebis t. 1. Victricis; quaestor provinciae Siciliae t. 1. 2.

Praetor

t.

1.

.2.

Legatus legionis quartac Scythicae


1.

t.

1 (om.

t.

2),

cum qua a. 62 sub Caesennio Paeto Armeniam


Praefectus aerari Saturni
et
t.

ingressus est Tac.


inter
t.

a. 15, 7.

(hic loco
t.

non suo,
1. 2.
t.

quaesturam
1 (hic inter
pr. pro-

trihunatum).

Curator viae Aemib'ae

Consul

honores loco suo) 2.

Septemvir epulonum

1.

Legatus pro

vinciae Dalmatiae, item provinciae Pannoniae, item Moesiae superioris


t.

1.

militaribus

2; legatus Pannoniae fuit a. 84 t. 5, et a. 85 t. 4. Donatus donis a Domitiano bello Dacico t. 1. Curator aquarum t. 2
Joco ut videtur
ib.

(uhi ponitur

non suo, ante


t.

legationes provinciarum).
ib.

Sodalis Augustab'8

Proconsul provinciae Africae


1.

Patronus

Andautonensium
Antistiani

in

Pannonia

Pater fortasse Mamiliani Rufi

Funisulani Vettoniani

[ni]anus tribunus cohortis

Funisul[an]us VettoVII 164. Dacorum in Britannia VII 811, incertum

qua parentela cum nostro coniunctus. P. (?) ONIVS MAMILIANVS RVFVS ANTISTIANVS FVNISVLAN[VS]

VETTONIANVS

v.

suh MAMILIANVS.

397 Funisulaiia Vettulla uxor C. Tetti Africani praef. Aegypti Memnonem audivit d. 12 Febr. 82 III 35.

FVRIVS
398 Furius Antliianus ("Av&o?
Big. 2, li, 62.
4, 3, 40. 6, 1,

100
-^toi <t)(pios

FVEIVS
'Av&tavo? index)

auctor iuris

80, item index Digestorum Florent.

In-

certum quando

vixerit.
f.,

399 L. Furius Camillus, M.


auctores variant)

vixit

annos

XVI

(in

numero annorum

VI

18752.

BorgJiesio

(opp. 5 p. 245) iudice fdius

M. Furii

Camilli eius qui sequitur.


fasti Capit.,
8),

400 M. FVRIVS CAMILLVS (praenomen exhihent


et ind., Cassiod.,

suh consulatu eius

a.

p. Chr.

M.

f.

Bio 55, 33 Dio ind. l. 55,

P.

f.

fasti
a.

Capit.,

P. n. fasti Cap.
a.

Ex
8

gente Camilli dictatoris


Sex. Nonio Quintiliano

Tac.
fasti.

2, 52.

Consul ord.
a.

p. C.

cum

Proconsul Africae

17 Tacfarinatem fudit; ob id ornatus


l.

ornamcntis triumphalibus Tac.


fuit,

c.

cf.

ih. 3,

20. 21.

Frater Arvdlis
Camillus

inque defuncti eius locum suh Caligula


,

ftlius

M. Furius

suhstitutus

Mommsenus (Herm. 3 p. 133 not. 8) locum quendam mutilum actorum (VI 2031 v. 10, ap. Henzen act. Arv. p. LII)
si recte

supplevit.

Ex huius
VI
9469,

aut ex

filii

familia:
1.

Thalamus M. Furi Camilli


18768.

ab horr.

M. Furius Camilli

Eudemus VI

401 M. FVRIVS CAMILLVS frater Arvalis, adest in collegio a. 38 act. Cooptatio eius videtur memorari in fragmento actorum, ap. Arv. Hemen p. LII (C. VI 2031), cf. Mommsen Herm. 3 p. 133 not. 8.
Filius ut videtur eius qui praecedit,
Scrihoniani.

frater fortasse Furii Camilli

FVRIVS CAMILLVS SCRIBONIANVS


bonianus.

v.

L. Arruntius Camillus Scri-

402 Furius Celsus res prospere gessit in Mauretania Tingitana Alexandro imperante vit, Alexandri 58. Videtur fuisse procurator Tingitanae. 403 C. FVRIVS OCTAVIANVS (pramomen est III S. 8169. 1X338; Furius Octavius fr. Vat) clarissimus vir, patronus Canusinorum a. 223 alhum ordinis Canusini IX 338. Consul (sufFectus a. inc), pontifex VI 1423. A servo eius in Moesia positus titulus III S. 8238; pro salute eius
''Fortunae aeternae

domus

Furianae'',

"^pecunia Octaviana' in

eadem

regione positus titulus III S. 8169 ; videtur igitur praedia hahuisse in

Legatum Moesiae superioris- eum fuisse suspicatur BoIII S. 8169. Mater Furia Caecilia VI 1423. De Alcimo liberto materno eius TJlpianus fragm. Vat. 220 cf. Borghesi opp. 3 p. 121; Hirschfeld ad III S. 8169. 404 C. Furius Rufus C. f., statua honoratus a populo Pergameno t. Pergamenus ap. FrdnJcel Inschr. v. Pergamon n. 430. Incertum qiiis fuerit
illa regione.

massewsTiius ad

quo tempore vixerit; vix recte ah Urlichsio (pergam. Inschriften p. 6) creditur esse is Bufus, quem proconsulem Asiae suh Bomitiano fuisse ex nummo quodam male hahito musei Taurinensis collegit Wadet

dington fastes des prov. asiat. n. 108.

405 C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus. Tituli: Lugdunensis, Allmer et Dissard mus6e de Lyon I p. 167 (1); urhanus mutilus et male de-

FVRIVS
scriptus

101

FYRIVS
(2).

VI 1611
servavit

et
t.

ad aliud apographum Roni. Mitth. 1890 p. 91


1;
. .

Nomen

us Timesitheus

t.

(Timis-

alterum apo-

graphum), Misitheus

vit. Gord. (Mysith- 24, 2), Timesicles Zosimus, Timesocles Zonaras. Praefectus cohortis primae Gallicae in Hispania;

procurator rationis privatae per Belgicam et duas Germanias, procurator provinciae Arabiae ibi vice praesidis bis, procurator in urbe

magister vicesimae

(cf.

thymelae

(cf.

Hirschfeld

Hirschfeld Veriv. 1 p. 66 not. 4) ibique logista l. c. p. 185), procurator provinciae Syriae

Palaestinae ibique exactor reliquorum annonae sacrae expeditionis


(videtur intellegi helhim

Persicum Severi Alexandri), vice procuratoris

patrimonii provinciae Belgicae et


praesidis

duarum Germaniarum,
inferioris,

ibi

vice

provinciae

Germaniae

procurator

provinciae

Bithyniae Ponti Paphlagoniae tam patrimonii

quam

rationis privatae

ibique vice procuratoris quadragesimae (portoriorum), procurator provinciae Asiae ibique vice (procuratoris) vicesimae et quadragesimae

itemque vice proconsulis, procurator provinciae Lugdunensis


tanicae
t.

et

Aqui-

1.

Eius filiam uxorem duxit Gordianus adulescens, priusproficisceretur


vit.

quam ad bellum Persicum


Zonaras 12, 18 (hunc
Sahinia

Gord. 23,

6,

Zosimus 1, 17,
suh Furia
iid

intellegi,

licet scriptores

nonien Timrsithei varie


(cf.

corruperint, vidit EcJchel 7 p. 318),

anno ut videtur 241


vir,

Tranquillina) ;

doctissimus

quem
vit.

causa
l.

eloquentiae

dignum parentela sua putavit Gordiauus


icai8su(3i
,

Gord.

c,

xoiv

SiapoT^xcttV dvijp

Zosimus.

Praefectus praetorio factus a Gort.

diano

ib.

Praefectura videtur memorari


,

2 (alterum apographum

praef, praetorio
titulo

ut certum sit in unde Momnisenus Bdm. Mitth. l. c. collegit Timesitheum per aliquod tempus hahuisse collegam in praefectura; fortasse Timesitheus per aliquod tempus vices egerat praefectorum praetorio emincntissimorum virorum). Generum consiliis adiuvat vit. Gord. l. c; Zosimus (ipistulae eiu^ ad Gordianum et invicem ficticiae, vit. Gord. 24. 25). Opera eius in bello Persico et egregiae dispositiones vit. Gord. 27, 2; 28, 2; Zosim. 1, 18. Honores ei decreti a senatu vit. Gord. 27, 9 seq. (de inscriptione relata a hiographo Moritur vit. Gord. 28, Zosim. l. c, cf. Hirschfeld Verw. I p. 237). Zonar. l. c, 'quantum plerique dicunt artibus Philippi, qui post eum
.

alterum

AEFF PRETOLL
eemm.
vv.
,

MMW,

fuisse

[prjaeff.

praet.

praefectus praetorio est factus, ut

alii

morbo'

vit.

Gord.

l.

c, herede Ro-

Memoratur vit. Gord. 31, 1; 32, 7. 406 Furius Saturninus Volesum Messalam (consulem a. p. C. 5) ex proconsulatu Asiae reum condemnavit Seneca contr. 7, 6, 22 cf. Tac a. Maius nomen habuit in foro quam in declamationibus sed 3, 68.
rep. ih.,

mana

anno 243

ih.

29, 1.

*,

tamen declamare Scneca l. c 407 P. FVRIVS SATVRNINVS. Tituli Dacici III 943 (1). 1171 (2). 1177 (3). 1412 == III S. 7902 (4). 1460 (5). Nomen plenum exliihent t. 1. 2. 3. 5, P. F. S. t. 4. Legatus pro pr. Daciae t. 2-5, anno 101 t. 2, leg
solebat

FVfelVS

162

t^VRNItS

Augusto[r]. t. 4 (etiam t. 2 positus est M. Aurelio et Vero AugusUs). Consul designatus t. 2 (Marco et Vero iam Augustis), consul t. 1. 3. 5 (sed mirum in titulis 3. 5 Saturninum dici leg. Aug., non leg. Augg.).

Saturninum memoratum a Luciano quomodo


inter
iecit

hist.

conscr.

sit

c.

21

duces belli Parthici L. Vero imperatore gesti eundem esse con-

Napp

de rehus imperatore
73.
,

M.

Aurelio in Oriente gestis

(diss.

Bonn. 1879) p.

408 FVRIVS SCRIBONIANVS filius (L. Arruntii) Camilli Scriboniani, in exilium actus a. 52, nec multo post mortuus incertum fato an veneno
Tac. a. 12, 52.

409 Furius Victorinus, praefectus praetorio sub Marco et Lucio, *amissus' Fortasse praefectus belli Marcomanici initio (a. 167) vit. Marci 14. factus in locum Tattii Maximi, collega Cornelii Repcntini, cf. supra sub Fabius Repentinus. 410 Furia Caecilia L. f. mater Furii Octaviani consulis et pontificis VI 1423. Servi eius memorantur in t. Moesico III S. 8240. 411 Furia Prima accusatrix Flavii Archippi Prusiensis Plin. ad Trai. 59. 60. 412 FVRIA SABINIA TRANQVILLINA AVG. Tria nomina sic exhihent
,

tituli

plerique Italiae

(VI 1095.

1096.

1X1458.

X 209. 5965. XI 1178.


;

Eph. ep. 7, 1211) et Hispaniae, item nummi urhium Graecarum ap. Echhel 7 p. 318 (sed hi interdum <l>p., Opo., <I>pou. ^;ro <I)oup. item C>poupta t. Epidaurius Eph. archaeol. 1883 p. 30 n. 11) Sabinia Furia Tranquil[l]. VII 344; Furiae nomen omittunt nummi Romani, item tituli Africani; Sabina pro Sabinia XI 1178, item nummi complures Graeci, ap. Eckhel l. c. (SaptviavVj t. Philippopolitanus arch. ep. Mitth. aus Oesterr. 10, 1886 p. 206), Tranquillina Sabina VI 130; Tranquillina Eutrop. 9, 2 (reliqui scriptores nomen non pommt). Coniux M. Antonii Gordiani Aug. (Gordiani III) tituli. Tranquillinam Gordianus admodum puer uxorem duxit, priusquam ad bellum Persicum proficisceretur Eutrop. 9, 2, 2, Misithei, quem praefectum fecit, filiam vit. Gord. 23, similiter, sedpro Misitheo Timesiclem vel Timesoclem appellantes, Zosimus 1, 17 et Zonaras 12, 18, qui omnes nomen uxoris non ponunt, sed hanc sine duhio significant, quani fdiam C. Furii Sahinii Aquilae Timisithei fuisse nomen eius ostendit (cf. suh patre). Nuptias eas suh anno 241 narrat vit. Gord. 23; nupsisse Tranquillinam Gordiano anno eius quarto, id est ante d. 29 Aug. 241, nummi Alexandrini ostendunt, cf. Sallet Daten der alexandr. Kaisermiinzen p. 59. Ad vota harum nuptiarum causa suscepta pertinere videtur fragmentum actorum Arvdlium lectu difficile CIL. VI 2114 (cf. Henzen act. Arv. p. CCXXIV). De reliqua vita eius nihil compertum.

ANTONIA FVRNILLA. MARCIA FVRNILLA.

413 Furnius, adulter Claudiae Pulchrae, damnatur a. 26 Tac. a. 4, 52. 414 C. FVRNIVS tribunus plebis a. u. c. 704 Cic. ad Att. 5, 2, 1; 5, 18, 3,

FVRNIVS
cf.

103

FVSCVS

ad fam. 8, 10, 3; 8, 11, 2; 15, 14, 5, ad Att. 6, 1, 11. Per eum mense Martio a. 705 Cicero Caesaris litteras accepit Cic. ad Att. 9, 6;
9, ll'^.

eo

cum mandatis

A. 711 legatus L. Munatii Planci proconsulis Galliae et ab litterisque ad senatum et ad Caesarem iuniorem

missus Cic. ad fam. 10, 8, 5; 10, 10, 1; 10, 12, 1; 10, 24, 4.7. A. 713 arma fert pro partibus Antonii contra Caesarem-, Perusiae obsidetur

Dio
Dio

48, 13;

Appian.

h. c. 5,
b.
c. 5,
c.

30. 40.
75.

mittere vult Appian.


49, 17;
(a.

M. Antonius eum in Africam Asiam regens nomine M. Antonii


Sex.

Appian.
u. c.

b.

5, 137,

Pompeium bellum cientem


Appian.
5,

opprimit
6, 19, 2.

719) Dio

49, 17. 18;

137-144; Orosius

coram Antonio Plut. Ant. 58. Devicto Antonio venia impetrata ei apud Caesarem a filio Seneca ben. 2, 25. Cum consul designatus esset, sed alius locum eius occupavisset, adlectus inter consulares a Caesare a. 725 Dio 52, 42 (cf. Mommsen Filio (consuli a. u. c. 737) supervixit Staatsr. 11'^ p. 942 not. 3). Orator clarus habetur Hieronijmus ad a. Abr. 1980 Hieronymus. (~ 717 a. u. c.) ; inter oratores memoratur Tac. dial. 21. 415 C. FVRNIVS (Firmius Orosius 6, 21, 6 errore, Firmus etiam codices Flori), filius eius qui praecedit. Patri Antonii partes secuto veniam
agit

Causam aliquam

Legatus Augusti in Hispania Cantabros Florus 4, 12, 51 [2, 33] (inde Orosius 6, 21, 6) ; Dio 54, 5 (ipso Augusto Tarracone hibernante, i. e. anno 728 vel 729 Florus, a. 732 Dio, qui addit novum fuisse legatum
impetrat a Caesare Seneca ben. 2, 25.
gerit

rem bene

contra

737 fasti. Oratur clarus habetur Hieronymus ad a. Abr. 1980 ( 717 a. u. c). Hic potius quam pater Furnius memoratur ab Horatio sat. 1, 10, 86. Moritur ante patrem Hieronymus l. c. 416 SEX. FVRNIVS SVLPICIANVS magister sodalium Augustalium Claua.

ideoque a barbaris contemptum).

Consul ordinarius

dialium a. 213 VI 1987 XIV 2391. 417 Furtius Quadorum rex, sub M. Aurelio regno pulsus Dio 418 FVSCIANVS clarissimus iuvenis XIV 2606.
C.

71, 13.

ALLIVS FVSCIANVS. M. CAECILIVS FVSCIANVS CREP[E]REIANVS F[L]0R[I]ANVS. SEIVS FVSCIANVS. [SEIA] FVSCINILLA. MATVCCIA FVSCINA. 419 Fuscinus eum (amicum ut videtur suum) adloquitur luvenalis MATVCCIVS FVSCINVS.
:

14, 1.

L.

420 Fuscus, causidicus ut videtur celeber, dorainus villae Tiburtinae ad eum Martialis 7, 28. Aut ad eundem aut alium Fuscum Martialis 1, 54. 421 Fuscus (iudex ut videtur vel patronus), memoratur luvenal. 16, 46. 422 Fuscus coniux eius propter sitim memoratur luvenal. 14, 45. 423 P FVSCVS (gentilicium quod fuit litterarum circiter duo;
:

decim, extabat

V 6649,

sed praeter litteras septimam

et

octavam, quae

FVSCVS

104
vel

GABINIANVS

CO

CC

fuisse

videntur, periit vel certe legi

6596)

consul

cum

inter se distantium

non potuit; Fascus locorum non longe 6596. 6649, mense lunio V 6596. Cum C. DoC. Domitio Dextro II
tituli

fuerit a. 196 cum L. Valerio Messalla Thrasea Prisco, videtur hic Fuscus in locum Prisci suffectus esse^ cf. Borghesi opp. 7 p. 233 seq.

mitius Dexter consul iterum

Q. Acilius Fuscus.
C.

ALLIVS FVSCVS.

Annius Fuscus.

ARELLIVS FVSCVS.
Arellius Fuscus.

M.

Aristius Fuscus.

Cluvius (an Claudius?) Fuscus.


Cornelius Fuscus.
T.

CORNELIVS ANNEVS FVSCVS. *Dagellius Fuscus. FVLVIVS FVSCVS GRANIANVS. MAECILIVS FVSCVS. MANILIVS FVSCVS. (PEDANIVS) FVSCVS. CN. PEDANIVS FVSCVS SALINATOR. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA SAXA [AM]YNTIANVS SOSIVS PRISCVS. SERVAEVS FVSCVS CORNELIANVS. C. Valerius Fuseus.
TI.

Q.

cet.

CL(AVDIVS) FVSCVS

C.

424 Fusius

(sic vitae

codex Gudianus, Fuscius vel Ruscius

alii codices)

eques Romanus, secundus maritus Fulviae Sisenniae Persii poetae


matris vita Persii (Suet. p. 73 Beiff).

FVTIVS consul suffectus cum P. Calvisio anno incerto (ante a. 80) Pompeianus 827. 426 T. Fuvius (Fu[l]vius ?) Magnianus v (videtur supplendum esse V. a. i. e. vices agens, fortasse praefecti annonae) a. 250 t. urbanus Bull. com. 1886 p. 370 cf. de Bossi ib. 1889 p. 360.
425
Q.
t.

Gabba, scurra parasitus Caesaris Augusti Martialis


Bivenalis
5,

1, 41,

16; 10, 101;

Plutarchus amat. p. 759


fuit,

f.

(Appicius Galba sub Tiberio

l. c. p. 229 lahn). liomo procerissimus, ex Arabia (ludaeae gentis homo Colum.), 2 Gabbara,

scurra nobilis

scholiasta Vallae

ad luven.

Romae monstratus sub Claudio

ludis circensibus Columella 3, 8,


7,

(qui'

Sex.

nomen non

ponit)

Plinius h. n.

74 (inde Solin.

1, 89).

lulius Gabinianus.

GABINIVS

105

GALBA

3 Q. Gabinius Barbarus vir egregius; a commentariis praefectorum praetorio, praefectus vehiculorum per Flaminiam, procurator provinciae Siciliae, procurator hereditatium, procurator trium
(i. e.

Augustorum
t.

sub finem imperii Severi) praefectus provinciae Sardiniae

Calari-

tanus

X 7585.
coni.

4 Gabinius Maximus (Gavius

van de Water)
aliqiiis vel

ei rescripsit

Hadria-

nus Dig. 22,


Q.

5, 3, 4.

Magistratus

praeses provinciae.

ASCONIVS GABINIVS MODESTVS. 5 A. GABINIVS SECVNDVS, consul suffectus a. inc. III S. 6983; X4881, ante annum ut videtur 45 p. Chr., propterea quod nomen eius praecedit nomen Tauri StatilU Corvini consulis a. 45 in t. III S. 6983. 6 P. GABINIVS SECVNDVS (P. Gabinius Dio, Gabinius Secundus Suet.).
Chattos (Chaucos?) devicit et aquilam

Varianis desiderabatur

Germanica
ut
7 L.

devictis

legionariam, quae sola ex 8 sub a. 41. Chaucis gente Claudius Chaucii cognomen ei usurpare concessit
,

recepit

Dio

60,

Suet. Cl. 24.

BorgJiesio iudice no7i diversus ab eo qui praecedit


erraverit.
P.

ita

Dio in praenomine
filius

GABO AKVNCVLEIVS
ut

tribu |Fab.,

videtur

ACILIVS SEVERVS, Brixianus origine, aut nepos L. Gabonis Arunculeii


t.

Valeriani equitis Romani, clarissimus vir, iuridicus regionis Trans-

padanae, proconsul designatus provinciae Cypri

Brixianus

V 4332

LICINIVS GABOLVS. Seia Gaetula. CORNELIA GAETVLICA. CN. CORNELIVS LENTVLVS GAETVLICVS. COSSVS CORNELIVS LENTVLVS GAETVLICVS. IVLIVS GAETVLICVS. IVLIVS TIRO GAETVLICVS. D. (IVNIVS) SILANVS GAETVLICVS. Ulb(ius) Gaianus. Gaiobomarus Gaviomarus.
C.
v.

cf.

4333.

8 Gaius auctor
integri, et

iuris,

cuius

extant libri quattuor institutionum paene

multa
195.

alia in Digestis lustiniani: institutiones videtur ininst.


1, 53.

choavisse sub Antonino Pio

74.

mortem

ib. 2,

Scripsit etiam post

annum 178

102, absolvit post Pii (librum singularem

ad senatus consultum Oi-fitianum, factum illo anno) Dig. 38, 17, 9. Asia oriundum fuisse Gaium coniecit Mommsen "Gaius ein ProvinzialjurisP (Jahrbuch d. gemeinen deutschen Rechts 3, 1859 p. 1 seq., Cf. post alios Karlowa cf. Zeitschr. f. Rechtsgeschichte 9, 1870 p. 95).

Ex

Roem. Rechtsgeschichte I p. 720

seq.

9 Galaesus, (L. Arruntii) Camilli Scriboniani 1. Dio 60, 16 (Zon. 11, 9). 10 A. Galba {sic 27, L. Galba 62, praeterea Galba) homo dicax Quintil.
inst. 6, 3,

27. 62. 64. 66. 80. 90.

GALBA
C.

106

GALERIA

SVLPICIVS GALBA. SER. SVLPICIVS GALBA. Sulpicia Claudius Galenus. GALEO TETTIENVS PETRONIANVS sub GAL(EO) TETTIENVS SEVERVS sub
Galbilla.
v.
v.

Tettien-.

Tettien-.

CALPVRNIVS GALERIANVS.
tit,

11 G. Galerius (r[ai]os r[a]Xe[pio?]

Galerius Plin.) praefectus Aegypti


(a.

sub Tiberio
C.
[C.]

tit.

Aegyptiacus CIG. 4711

21) ; Plin.

h. n. 19, 3.

IVLIVS GALERIVS ASPER.

IVLIVS CAMILIVS GAL[ERIVS ASP]ER.

12 M. GALERIVS AVRELIVS

ANTONINVS
Cohen
ed.

imp. Antonini Pii


ui6<;

filius

VI 989,
originis

M.

raXspto? 'AvTcovsTvos auxoxpaxopo? 'AvTtovsivou


7,

nummus

ignotae ap. EcTihel.

42,

2 II

p. 443; in huius altera parte


ille

cum
i.

sit Os(i OaocfTstva,

videtur Antoninus

superstes fuisse Faustinae,

e.

vixisse post a. 141.

Hic

est alter

ex

ftliis

maribus Antonini

Pii,

vit.

Pii

1, 7.

13 Galerius Crassus tribunus militum Tiberii temporibus, Beta cognominatus quod hac herba libenter vescebatur Ptolemaeus Hephaestion nov.
hist. ap.

Photium
Basso

bibl. cod.

190 (p. 151

BeTck).

14 GALERIVS

MAXIMVS, proconsul

Africae,

successor Aspasii Paterni,

Tusco
15
.

et

cos. (a. 258) passio Cijpriani (Hartel p.


(d.

CXseq.)

2. 3. 4.

Decessit paucos dies post supplicium Cypriani


.
.

14 Sept.)

ib. c. 5.

IVS

GALERIVS

MAXIMVS decemvir
(sic fistulae

stlitibus

iudicandis,

quaestor kandidatus, flamen Claudialis titulus Veliternus

6566.
syll.

16

P.

GALERIVS TRACHALVS

aquariae ap. Lancianium

aq.

n. 586 et bull. mun. 1880 p. 326, Galerius Trachalus Tac, Trachalus Quint.; in consulatu P. Galerius Trachalus VI 8639 Galerius Trachalus VI 1984, 6637, 5405, Galerius Trachalus
. .

Frontin. aq. 102, Trachalus alibi; errore Prosper loco eius Turpilianum

nominat, repetens nomen consulis anni 61; ToXTriXXtav^s

6 xal

Tpoxe^o?

Mdlalas
c.

lib.

10 p. 257).

Consul ordinarius
actor

a.

68

cum

Ti. Catio Sib*o

Italico fasti.

Causarum
citat

non inceleber
78.

Quintil. 12, 5, 5. 6 cf.

10, 11;

ex actionibus eius contra Spatalen nonnulla refert idem

8, 5, 19,

eum

praeterea
et

6, 3,

Genus

orationis eius ,

aptum

Othoni imperatori credebatur orationes componere ib. Post victoriam Vitellii adversus criminantes protectus a Vitellii uxore Galeria ih. 2, 60. Fortasse ad hunc spectat fragmentum quoddam inscriptionis Mediolanensis

ad implendas populi aures

tonans Tac. h.

1, 90.

(V

5812),

in quo
est;

ex nomine
est,

honorati Trachalus tantum cognomen

servatum

id si ita
et

Galerius Trachalus fuit ante considatum

tribunus plebis

praetor, postea proconsul Africae, praeterea septem-

vir epulonum, item

patronus Mediolanensium.

17

GALERIA

L.

f.,

C. Pontii Rufi quaestoris, aedilis plebis uxor

VI 1498.

GALERIA

107

GALLIO

ANNIA GALERIA AVRELIA FAVSTINA. ANNIA GALERIA FAVSTINA AVG. 18 GALERIA FVNDANA (cognonien habet
Tac. h. 2, 60. 64 ; Plut. Otho 5 (qui

solus

Suct.)

patre praetorio,
6.

nupsit A. Vitellio, cui duos Hberos peperit Suct. Vit.

nomen non

ponit) ;

Memoratur Dio 65, 4. 22.

Natalis eius III non. lunias act. Arv. a. 69.

19 Galeria Lysistrate Galeriae Faustinae Augustae ut videtur liberta,

LVSIA GALERIA RVFINA. Galla 20 plimibea urhana, ATRIA GALLA. CANINIA GALLA. COTTIA GALLA. LABERIA GALLA. Memmia Numisia Pomponia Quintia Galla. SOSIA GALLA.
. . .

concubina imp. Antonini Pii


fistula

VI

8972.
notizie degli

scam 1885

p. 187.

Galla.

Galla.

Galla.

21

C. VALERIVS GALLIANVS HONORATIANVS. GALLICANVS senator origine Carthaginiensis,


a.

consulatu paullo ante

238 trucidatis qui in senatum venerant militibus populum in milites concitat Herod. 7, 11, 3-7 (inde vit. Maximin. 20, 6; vit. Gordian. 22, 8).
a.

238 functus,

22 Gallicanus
bell. 3,

tribunus

militum

in

exercitu

ludaico

a.

67

losephus

8, 1.

23 Gallicanus declamator Fronto de orat. 1 p. 160 Nab. (3 p. 179 Mai). L. CL(A\T)IVS) POLLIO IVLIVS IVLIANVS {vel IVLIANVS IVLIVS)

GALLICANVS.

CORNELIVS GALLICANVS. L. DOMITIVS GALLICANVS PAPINIANVS. M. GAVIVS SQVILLA GALLICANVS.


C.

Moesius Gallicanus.
T. Flavius Gallicus.
lulius Gallicus.
C.

RVTILIVS GALLICVS.

[LICINLi]

GALLIENA.

24 GALLIENVS CONCESSVS vir clarissimus diptychon ebumeum Romae rep., bull. arch. municipale 1874 tab. VII cf. p. 101 seq. A P. H. Viscontio (l. c. p. 112) creditur P. Licinii Valeriani Augusti socer, Gallieni

IVNIVS GALLIENVS. IMP. CAESAR LICINIVS


P.

avus;

et

videtur vixisse saec. p. Chr. tertio.

EGNATIVS GALLIENVS AVG.

IVNIVS GALLIO.

GALLIO

108

GALLVS

IVNIVS GALLIO. P. Novanius Claudia IVLIA AEMILIA [G]ALLITTA.


L.
Gallio.
Gallitta.

25 Gallius {vel Gallus) eum adloquitur luvenalis sat. 16, 1. 26 M. GALLIVS senator: ab hoc Tiberius puer testamento adoptatus liereditate adita mox nomine abstinuit, quod Gallius adversarum
:

Augusto partium fuerat Suet. Tib. 6. Idem ut videtur memoratur ut Antonianus Cic. Phil. 18, 12, 26, cf. etiam ad Att. 10, 15, 4. 11, 20, 2, ad fam. 8, 4, 1. 27 C. GALLIVS LVPERCVS C. f., triumvir monetalis sub Augusto (cf Mommsen liist. rei numm. p. 744 not. 15) nummi aenei ap. Cohen I^ August. 434436. 28 GALLONIVS AVITVS, legatus Thraciarum, ad quem dedit Aurelianus epistulam ap. Vopiscum quadrig. tyr. 15. Ficta omnia. 29 Gallonius Basilius: per eum indumenta regia Claudio Ticinum mittit
Gallienus moriens Victor
epit. 34.

30

C.

GALLONIVS

[Q.

MARCIVS ?] TVRBO

C.

f.,

pr(aetor?); C. Gallonius

Q. Marcius Tur[bo], fortasse pater eius t. urhanus eph. ep. 4, 822 mutilus. Cf. infra Q. Marcius Turbo Fronto Publicius Severus.
31

GALLONIA OCTAVIA MARCELLA

clarissima femina,

uxor L, Accii

luliani Asclepiani consulis titulus Uticcnsis

VIII

1181.

32 GALLVS consul sufFectus tertio nundino a, 119 act. Arv. a. 118. 33 GALLVS cos. suff. cum Marcello sub Antonino Pio circiter ann. 149/153 mense Dec. dipl. mil. (de anno accuratius determinando cf. Mommsen III S. p. 1988). Esse Appium (Annium) GaJlum, ut consulem dcsignatum memoratum III S. 7060, coniecit Perrot adsentiente Mommseno. 34 GALLVS consul ord. a. 198 cum Saturnino fasti. 35 .... GALLVS quindecimvir [s. f., consu]laris fragmentum Tarraconense

36

II 4129. *C. I. GALLVS (Claudius Gallus

potius

quam

C. lulius Gallus, Bor-

ghcsi opp. 8 p. 477) legatus pro pr. Daciae sub Severo et Caracalla

(198/211) t. Dacicus db uno Cayrophilo descriptus III 1564. 37 Gallus Antipater, scriptor historiae Augustae, citatur vit. Claudii Gallus Aquila v. lulius Aquila.

5, 4.

38 GALLVS HOSTILIANVS imperator Eutrop. 9, 5 (ind. Oros. 7, 21). Vide C. Valens Hostilianus Messius Quintus Caesar et imp. Caesar C. Vibius Trebonianus Gallus Augustus. 39 ...NIVS GALLVS VECILIVS CRISPINVS MANSVANIVS MARCELLINVS NVMISIVS [S]ABINVS (gentilicium videtur fuisse Nonius vel Annius),
L.
f.
,

tribu

Stel,

[tribunus]

mil.

legionis

XXI

Rapacis, triumvir

capitalis,

legatus Asiae,
plebis,

quaestor provinciarum Ponti et Bithjniae,


curator viarum

tribunus

praetor,

Clodiae Cassiae Anniae

Ciminiae Traianae novae, praefectus frumenti dandi, legatus legionum

GALLVS

109

GALLVS

I Italicae et 11 Traianae fortis, proconsul provinciae Sardiniae, sodalis


Flavialis,

legatus
t.

Augusti pro

pr.

provinciarum Galatiae Pisidiae


S. 6813.

Paphlagoniae

rcp.

propeAntiocMam Pisidiae III

Primos

honores videtur adcptus esse sub Domitiano, post cuius tempora lcgio vicesima prima non memoratur, legatus legionis sccundae Traianae
videtur fuisse sub

Traiano sed ante


et sine

a. 109,

quo anno haec

legio

iam

in Aegypto fuisse reperitur

dubio non a legato regebatur sed

C. Aelius Gallus. AFINIVS GALLVS. ANNIVS GALLVS.


L.

a praefecto.

APP. ANNIVS GALLVS.

APPIVS ANNIVS TKEBONIVS GALLVS. Sex. Annius Gallus. ANTONINVS GALLVS. L. AQVILLIVS FLORVS TVRCIANVS GALLVS. C. ARMINIVS GALLVS. C. ASINIVS GALLVS. L. AVRELIVS GALLVS. A. CAESENNIVS GALLVS. A. CAESIVS GALLVS. L. CANINIVS GALLVS. CERRINIVS GALLVS. C. CESTIVS GALLVS. L. CESTIVS GALLVS CERRINIVS IVSTVS LV[T]ATIVS NATALIS. L. CESTIVS GALLVS VARENIANVS LVTATIVS NATALIS AEMILIANVS. CL(AVDIVS?) GALLVS. L. CONSIDIVS GALLVS. CORNELIVS GALLVS.
Cn.
A.
(?)

Crepereius

Cornelius Gallus.
Gallus.

DIDIVS GALLVS. A. DIDIVS GALLVS FABRICIVS VEIENTO. P. GLITIVS GALLVS. HERENNIVS GALLVS. C. IVLIVS GALLVS. L. IVNIVS AVRELIVS NERATIVS GALLVS FVLVIVS MACER. C. LIVIN(EIVS) GALLVS. L. MVNATIVS GALLVS. M. NONIVS GALLVS. PLOTIVS GALLVS CELSIANVS. C. POMPEIVS LONGVS GALLVS. RVBRIVS GALLVS. T. EVSTIVS NVMMIVS GALLVS.

GALLVS

110

GARGILIVS

IMP.

Vibius

TOGONIVS GALLVS. M. Valerius Romulus Timotheus


Gallus.
C.

V[e]nul[e]ianus V[e]nuleius Gallus.

CAESAR

VIBIVS AFINIVS GALLVS

VELDVMNIANVS VOLV-

IMP. CAESAR VIBIVS VIPSTANVS GALLVS.


C.

SIANVS AVG.

TREBONIANVS GALLVS AVG.


78, 38.

40 Gannys Elagabali educator, in pugna contra Macrinum dux Dio Ab Elagabalo occisus Dio 79, 6. Memoratur Dio 78, 89.
41 GARGILIVS
arcJiaeology

Sabinae ut videtur)

ANTIQVVS proconsul Asiae sub Hadriano (ante mortem t. Laodicensis ap. Bamsay American journal of
,

3 (1887) p. 345. Fortasse pater L. Pullaieni Gargilii Antiqui legati Thraciae a. 161 (cf. III S. 7394), avus eius qui sequitur. 42 GARGIL[IVS] ANTI[QVVS] quindecimvir sacris faciundis a. 204 act. saec. (eph. ep. 8 p. 288 cf.p. 293). Fortasse nepos eius qui praecedit, filius
L. Pullaieni Gargilii Antiqui.

43

L.
Q.

PVLLAIENVS GARGILIVS ANTIQVVS.


GARGILIVS MACER ACIDINVS
tribu Arn.;

triumvir capitalis,

tri-

bunus militum legionis

Geminae, quaestor urbanus, tribunus

plebis,

praetor, proconsul Cretae et

Cyrenarum // 4120.

44 Gargilius Martialis scriptor rei rusticae; 'de hortis scripsit pulcherrime, nutrimenta olerum et virtutes eorum diligenter exposuit' Cassiolitt. 28; citatur a Palladio 4, 9, 9 et alibi. complura ad nos pervenerunt, alia sine nomine eius et coniectura tantum ad eum relata, ut medicinae ex oleribus et pomis, adiunctae ad Plinianae medicinae libros tres (cf. Plinii Secundi quae

dorius de instiiutione divin.


scriptis eius

Ex

fertur

sub nomine Martialis


gilii

una cum Gargilii Martialis medicina ed. Valent. Bose, 1875), alia (cf. A. Mai class. auctor. 3, 418) vel etiam Gar(cf.

Martialis

Schneider scriptores rei rusticae

4, 1, 168).

Vixit

Martialis saec. p. Chr. tertio, Gargilius sit a Pdlladio.

cum

laudaverit Galenum, ipse adhibitus


scriptor
historiae
vit.

Martialis

Augustae
Alex. 37,

vit.

Probi

2, Gargilius scriptor temporis Severi

Alexandri

videtur idem esse.

Nec diversus

fortasse is qui sequitur.

45 Q. Gargilius Martialis, Q. Gargilii Martialis et luliae Primae filius, eques Romanus, militiae petitor t. prope Aimam Mauretaniae repertus

Eph.
in

ep. 5,

1300; eques Romanus, decurio Auziae

et

Rusguniis; praef.

cohortis primae

Asturum

in Britannia, tribunus cohortis


;

Hispanorum

Mauretania

[a] mil^itiis)

praepositus cohorti singularium et vexil-

lationi

eius virtute ac vigilantia


et

equitum Maurorum 'in territorio Auziensi praetendentium' Faraxen rebellis cum satellitibus suis captus
periit
'insidiis

interfectus;
ei

Bavarum

deceptus'

a.

260

vell paullo

ante ;
t.

dedicatus titulus ab ordine coloniae Auziensis d. 26 Mart. 260

Auziensis

VIII

9047.

Fortasse idem qui praecedit,

cf.

Cichorius

Leipziger Studien zur class. Philologie 10, 1887 p. 319 seq.

GARGONIVS
46 Gargonius

111

GAVIVS

(codices Setiecae interdim Gorgonius, semel [contr. 10, 5, 25]

Gargius), declamator, Buteonis auditor,


cessor Seneca cmitr. 1,
7,

postea scholae quoque suc-

18.

Citatur vel vituperatur a Seneca suas.

2, 16; 7, 14; contr. 9, 1, 15; 10, 5, 25.

Eundem

esse

Gargonium notatum
Gargonius

ab Horatio
hirrum')

sat. 1, 2,

27

('facetus

pastillos Rufillus olet,

1, 4,

92

coniecit Bentleius.
f.,

47

Gargonius [P]raesens, C.

tribu Pol., praefectus vigilum

t.

Faven-

Trebonius

tintis

XI

629.

Garutianus.
:

48 Gaudianus ab eo deceptus Gordianus III vit. Gord. 25. 49 Gaudiosus dux ex disciplina Probi Vopiscus vita Prohi 22. P. TEBANVS GAVIDIVS LATIARIS. MARCIA CLAVDIA ALCIA ATHENAIS GAVIDIA LATIARIS. 50 GAVIDIA TORQVATA, L. Annii Italici Honorati, legati legionis XIII Geminae sub Caracalla vel Elagabalo, uxor titidi Apulenses III
1071. 1072.

ACILIA GAVINIA FRESTANA.


et interpretatus est

51 Gaviomarus (ratop6[xapo? traditur; nomen correxit


Midlenliof Herm.

p. 318)

rex

Quadorum

interfectus

a Caracalla
pl.?] candid.,
.

Bio

77, 20.
T. Tihurtinus

52 (GAVIVS)
silla

XIV 4238 mutilus:


stl.

[tr.

q[uaest., tr.mil.] leg. IIII Fl., Xv[ir.

iud.],

fetiali,
[test.].

Gav[ia

.]

Bas-

sor[or et] ... Procula

fil[ia]

heredes ex
'ATutxio?

53 M. Gavius Apicius (Mapxo?


Plin. h. n. 8, 209;
9, 66,

Fotpto?

Dio
s.

57, 19,
v.;

M. Apicius
Marianis,

'ATctxto;

Ma'pxo? Suidas

Apicius passim;

alius Apicius, item propter


teste

luxuriam famosus,

vixit temporihus

Posidonio ap. Athenaeum 4 p. 168*, unde colligi potest Apicii nomen M. Gavio projiter luocuriam demum inditum esse). Homo dives
et prodigus Tac. a.

4,1; 'nepotum omniura altissimus gurges' Plin.


dial. 7, 4,
ep. 99,

h. n.

10, 133;

120, 19; luvenal. 4, 23.

42; Dicebatur Seianus adulescens eius TcatStxa' fuisse Tac. a. 4, 1; Dio 57, 19. Sestertium milies dapibus consumpsit Seneca dial. 12, 10, 9 (sestertium sescenties Martial. 3, 22), singulis commissationibus 'tot principum congiaria et ingens Capitolii vectigal'
ut

homo gulosus memoratur Seneca

Seneca
centies

l.

c,

unde

colligi

potest

eum

amicitia principum ditatum,

fortasse redemptoreni Capitolii fuisse ;

cum

computavisset

sibi

sestertium

superfuturum
3,

veneno vitam

finivit

Seneca

dial. 12, 10,

9;

Martialis

22; Dio

57, 19; Isidor. or. 20, 1, 1.

Memoratur ut

partialiis

ceps convivii alicuius una

cum

lunio Blaeso, Asconio Pediano,

Suidas
sit

s.

v.

navigat in

Mapxo? (= Aelian. fr. 110 Hercher). Ostreorum causa Africam Athenaeus I p. 7. Ilept xr^? 'ATrixtou Tpu<pf^? scripScientiam
et

Apio

grammaticus Athenaeus VII p. 294.


Inventa eius
9,

popinae
143;

professus Seneca dial. 12, 10, 8.


scientia
citat

praecepta in hac
19, 137.

Plinius

h.

n. 8,

209;

66;

10, 133;

GAVIVS

112
ipse praecepta haec Utteris tradita reliquerit,

GAVIVS
dubium;
certe

num

non
or.

ab hoc compositi sunt Caelii Apicii de re coquinaria


20,
1, 1.

libri qui extant.

'Coquinae apparatum Apicius quidam primus composuit' Isidor.


L. Aelius Cae.sar 'Ovidii ab
in lecto
aliis relata,
5,

idem Apicii

libros

amorum
visse

semper habuit"
et

vit.

Aelii

9 (ubi locum videtur muta-

vocabula Ovidii
,

Apicii).

'Apicius auctor praecipiendarum


schol.

cenarum

qui scripsit de iuscellis'


vit.

ad

luv. sat. 4, 23.


3.

Eum
Nomen

imitari studuit Elagabalus

Elag. 18, 4; 20, 5; 24,

ponitur ad homines gulosos vel delicatos significandos Martial. 2, 69, 3;


2, 89, 5; 10, 73, 3; luvenal. 11, 3; TertuUian. de pallio 5, de ieiun. 12.

Alius Apicius qui vixit sub Traiano memoratur Athenaeus


,

I p.

7^.

clarissimus vir, tribu Vel. 54 M. GAVIVS APPALIVS MAXIMVS T. f legatus provinciae Narbonensis; sodalis Hadrianalis quaestor Aug.
,
.

t.

Tusculanus

XIV 2607.
et

Parentela videtur fuisse coniunctus


T.

cum

M. Gavio Maximo

cum

Appalio Alfino Secundo; fortasse ex

hoc gcnitus ab illo fuerat adoptatus. 55 Gavius Bassus (Gavius Quint., Gaius Bassus Lydus de mens.)^ grammaticus, citatus a Quintiliano inst. 1, 6, 36, adhibitus a Gellio 2, 4, 3; Liber eius 3, 9; 3, 18, 3; 3, 19, 1; 5, 7; 11, 17, 4; Macrob. 3, 18, 2.

de

diis Macrob. sat. 1, 9, 13 Lydus de mens. 4, 2 p. 52


cf.

cf.

3, 6,

17; Lactantius

inst. 1,

22, 9;

JBecJcer.

Videtur vixisse circa aetatem

Augusti,

Gell. 3, 9, 8.

56 Gavius Bassus, praefectus orae Ponticae Plin. ad Trai. 21. 22. 86. 57 GAVIVS GLARVS, senator, modicis opibus. Frontonem a prima aetate
studiose coluit.

Quaestor, aedilis.
expendit.

Praeturae sumptum

ei

Antoninus

Pius de

fisco

Vero Augusto

commendatus a Frontone

Fronto ad Verum II 7 p. 133135 Nab. (p. 138/9 Mai.). 58 Q. Gavius Fulvius Proculus, Q. f., Q. nepos, Q. pronepos, Q. abnepos,
Q. adnepos, tribu Fal. (origine Caiatinus), tribunus cohortis quintaedecimae voluntariorum, tribunus legionis octavae Augustae; patronus Caiatinorum 4579. Fortasse frater, certe affinis eius qui sequitur.

59

Q.

GAVIVS FVLVIVS TRANQVILLVS


quaestor urbis,

tinus);

Q. f., tribu Fal. (origine Caiaquaestor provinciae Narbonensis; patronus


,

Caiatinorum 4580. 60 M. Gavius Maximus. Tituli: Firmani tres IX 5358 (1). 5359 (2). 5360 (3); Trevirensis Brambach 798 (4); Noricus III 5328 (5). Memoratur in titulis urbanis VI 1009 (6); Bull. delV Inst. arch. 1885 p. 250 (7) ; 254 (8) ; 255 (9), item ut videtur in signaculo IX 6083, 125 (10). M. Gavius Maximus t. 1 itemque fere t. 4. 5 (praenomen exhibet etiam t. 2), M. G. M. t. 10, plerumque Gavius (Cavius codex FronM. f. t. 1. 3. 4. Origine sine dubio Firmanus, ut tonis) Maximus. ostendunt tituli Firmi ei positi. Tribu Palatina t. 1, fortasse, ut conquod crat fdius libertini. De vita eius ante praeiecit Mommsen
,

GAVIVS
fecttiram praetorii nihil

113

GAVIVS
est

compertum

([pr]oc.

Aug.

in

t.

3 videtur

Antonini 1-10, cum (Sox.) Petronio Mamertino t. 6-9 (cuius nomen constanter ipsius noniini praepositum est), a. 139 t. 7, a. 140 t. 6, a. 142 t. 8, a. 143 t. ; usque ad vicensimum annum praefecturae cum pervenisset, successorem accepit Tatium Maximum (anno ut videtur 158) vit. Pii l. c. Consularibus ornamentis ornatus t. 1. 2
spectare
eutn qui tittdum posuit),
t.

ad

Praefectus praetorio

Pii rit. Pii 8, 7, ef.

Vir severissimus vit. Pii 8. 7. 'Clarissimus et nobis Frmito ep. ad M. Aiirel., inter epist^das ad Antoninum Piuni 4 (p. 167 NaberJ. Ad eundem dedit Fronto epistulam quae Fortasse filius eius M. Gav est ad Pium 7 (p. 168 Nab.). M[aximus?], tribu Vel. t. Firmanus IX 5479; cf. etiam supra Nullus fuit C. Gavius Strabo M. Gavius Appalius Maximus. Maximus C. f., consul VI 5, 3115* (titulus ficticius).
cf. vit.

Pii 10,

6.

observandus

vir'

61 M. GAVIVS ORFITVS (sic plene que Orfitus) consul ord. a. 165

VI 164 et dipl. mil. anni 165, cum L. Arrio Pudente fasti.

plerum-

PONTIVS GAVIVS MAXIMVS. AEMILIANVS. L. FVLVIVS GAVIVS N[VMISIVS] L. FVLVIVS GAVIVS NVMISIVS PETRONIVS AEMILIANVS. 62 Gavius Sabinus (pro Gav- codices modo gab-, modo cav-, semel
suas. 2, 5 autem
6, 19.

grav-,
1.

al-)

declamator Seneca suas. 2,

5, contr. 7, 1,

16; 2,

21.

63 GAVIVS SATVRNINVS clarissimae memoriae vir t. Hispellas XI 5270. 64. C. Gavius Silvanus. Nomen plenum exhibet titidm Taurinensis V7003, L. f. tit., tribu Stellatina id., origine sine dubio Gavius Silvanus Tac.

Taurinensis.

Primipiiaris legionis octavae Augustae


belio Britannico
(cf.
t.
,

t.

Donis

mili-

taribus donatus a divo Claudio


legione

fortasse

cum

in

octava Augusta centurio esset

Hubner CIL. VII p.

305).

tribunus cohortis duodecimae praetoriae


nensis
id.

Tribunus coh. secundae vigilum, tribunus coh. decimae tertiae urbanae, Patronus coloniae Taurit.
Particeps coniurationis Pisonianae
a.

65

ea patefacta sua

manu

perit Tac. a. 15, 50. 60. 71.

65 Gavius Siio causas agit Tarracone, praesente Augusto Seneca contr. Declamationes eius citantur Seneca cmitr. X, 2, 7. 16; pr. 14.

3,14; 4,7; 5,1.

66 M. GAVIVS SQVILLA GALLICANVS. Memoratur in titulo Lesbio filiae, Motpxo? Vd^Knq [2]xuaXa(?) (EKTIAAA Eph. ep.2p.6 n. 23 cf p.21 not.

traditur cas. 2)

ra>.Xixotvo?

tit.

Lesbins;

in

consulatu
Cal.

M.

Squil. Gal.

XV 1431, M. XV 40. 1045,


'Tiraxixo?
tit.

Squil. Ga.
[Sq]uilla

XV 1432,
a.

M. Squi.
Squiil.

XIV 3679,
127

XV 1430, Squilla XV 77, Squil. XV 1210;


,

alibi Gallicanus.

Cethegilla

ib.

Lesbius.

cum T. Atilio Rufo Titiano fasti. Uxor Pompeia Agrippinilla filia Cornelia Nescio qua parentela cum eo coniunctus M. Gavius
Consul- ord

M.

f.

Pob. Squillianus, Veronensis ibique honoribus functus


II.
.

V 3401

Froaopographia Imp. Rom.

GAVIVS

114

GELLIVS

67 M. GAVIVS SQVILLA GALLICANVS (Squilla Gallicanus Fronto; in Ua Gallicanus II S. 5992, j)raeterea Galliconsulatu M. Gavius Sq
.

a. 150 cum Carminio Vetere fasti. Ad eum ut videtur, non ad patrem dedit Fronto epistulam ad am. I 25 p. 188 Nah., I 27 p. 212 Mai, qua videtur agi de filio eius causam aliquam agente.

canus), filius
Sex..

sine

dubio eius qui pruecedit, consul ord.

*C.

68 Q.

GAVIVS STRABO MAXIMVS v. sub M. Gavius Maximus GAVIVS STAT[IV]S HELVIVS POLLIO (Statius om. act.
filiis

(n. 60) fin.


a.

118) ex

pueris senatorum

Arvalibus ministrantibus

a.

118. 120 act. Arv.

Peregrinus procurator (Augusti?) 69 C. Gavius Tertul[lus] Fortasse huius filia [T]ertulla Gavia VI 18895.

VI 1612.

70 GAV[IA

?]

71 Gavia Fabia

BASSILLA soror senatoris XIV 4238. Rufina, M. f. uxor M. Aurelii ... procuratoris sum,

marum
72 [G]AVIA

rationum

1785.

PROCVLA

[c]l(arissima) f(emina),

mater P. Flavii Menandri


a,

Africani clarissimi iuvenis

3855.
vir,

73

C.

GAVIVIVS MAXIMVS clarissimus


338.

patronus Canusinorum

223

IX

74 Gellianus, Nymphidii Sabini amicus, ab eo in Hispaniam ad Galbam missus Plut. Galha 9. 13.

Sp. Turranius Proculus Gellianus.

FABATIA POLLA FABIA DOMITIA GELLIOLA.

75 A. Gellius, qui scripsit Noctium Atticarum volumina viginti.


eius
cf.

De

vita

Friedldnder Sittengesch. III^ p. 470


4,

seq.

Discipuius Sulpicii

Apollinaris grammatici ipse

17, 11; 11, 15, 8; 12, 13, 1; 13, 20, 1;

16, 5, 5; 18, 4, 1; 19, 13, 1; 20, 6

quem audivit adulescens colloquentem cum (Sex.) Erucio Claro praefecto urbis (sub Antonino Pio, circa annum 146) 7, 6, 12. Sectatur etiam Antonium lulianum rhetorem
9, 1,

2;

9, 15,

1; 15,

1,

2;

18, 5,

1; 19,

9, 2,

item Favorinum

1, 21,
1,

4
1

2, 22, 1; 2, 26, 1; 3, 1, 1; 3, 19, 1; 4, 1, 1; 8,

2;

9, 8,

4; 12,

13, 25, 18, 7,


13, 29,

2; 14, 2; 20, 2;

1, 1,

1; 14, 2, 11; 16,

3,

1; 17, 10, 1; 17, 19, 1; 18, 1


2, 26, 1

2; Frontonis quoque familiaritate utitur

19, 8, 1; 19, 10, 1; 19, 13, 1.

praetoribus lectus in iudia

ces 'ut iudicia quae appelJantur privata susciperet' 14, 2, 1;

con-

sulibus iudex extra ordinem datus 12, 13,

1.

luvenis moratur Athenis


cf.

studiorum causa
familiaritatem
19, 12, vidit
quis,

1, 2,

1; 2, 21, 1; 15, 2, 3

praef. 4. 10; ibi in

pervenit Herodis Attici

consularis 1, 2; 9, 2; 18, 1;

Peregrinum Protea

quae

in

A noctibus longin8, 3; 12, 11, 1. agro terrae Atticae studiis impendit, commentationibus
4.
cf.

suis

nomen indidit Noctium Atticarum praef. Noctium Atticarum apud posteros, et usu eorum,
II p.
seg.

De
23.

mentionihus
ed.

Hertz in

mai.

(1885)

Liberos suos meraorat praef.

1.

76 Gellius Bassus epistrategus septem nomorum sub Hadriano, paullo ante a. 135 ut videtur papyrus Graece scripta, Urkunden aus den
Jconigl.

Museen

Derlin fasc.

n. 19.

GELLIYS
77 GELLIVS MAXIMVS, medici
in Syria a.

115
Hlius,

GEMINIVS
legatus legionis quartae Scythicae
79, 7.

219 imperium afFectans occiditur Dio

78 GELLIVS PVBLICOLA, quaestor C. Silani in Asia, eiusdem a. 22 accuCum Prosper post nomina consulum anni 39 exsator Tac. a. 3, 67.
hibeat Publicola et Nerva,
htine

cum M.
errore

Cocceio Nerva fuisse putaverimt nonnulU; sed


u. c.

Gdlium Publicolam consulem a. 40 Pro^er mero


718 videtur
repetivisse, cf.
7,

nomina consulum anni


d.

MommseU
not. 2.

Korrespondenzblatt

Westdeutscheri Zeitschr.

1888 p. 58

79 L. GELLIVS PVBLICOLA (Poplic- pJerumque scribitur) a. u. c. 712 cum insidias M. Bruto et C. Cassio pararet, deprehensus, M. Messallae fratri

condonatur Liv. ep. 122; Dio 47, 24; nihilominus ad Caesarem et Antonium transfugit Dio l. c. Consul ord. a. u. c. 718 cum M. Cocceio Nerva fasti. In pugna Actiaca classis Antonianae dux Velleius 2, 85; Plut. Ant. 65. 66. Niim supervixerit pugnae Actiacae, incertum. Mater Fortasse eius Polla Dio l. c. Uxor Sempronia L. f. CIAtt. III 866.

80

non diversus ab hoc L. Gellius Poplicola, L. GELLIVS RVTILIVS LVPVS V. sub RutiU.
Q.

f.,

duovir MintvLrms

X 6017.

GELLIVS SENTIVS AVGVRINVS proconsul(Macedoniae) sub Hadriano III 586. Idem fortasse Sentius Augurinus carrainum scriptor Plinius ep. 4, 27 (ubi ante repertum titulum III 586 Serium pro Sentio scribendum esse coniecerat Borghesius opp. 6 p. 299) 9, 8. GELLIVS SEVERVS L.
f.

81 L.

tribu Ter.,

quaestor sub Antonino Pio,

adest scribendo senatus consulto de Cyzicenis

III

S. 7060.
et

82 GELLIA AGRIPPINA clarissima puella


posuerunt).

VI 1424

(Glaucopi

Veneri

signa non ad Agrippinam spectare videntur, sed ad eos qui titulum

Herennius Gemellinus.
Virdius Gemellinus.

83 Gemellus, Alexandri Herodis regis filii, cum ab Herode aula expulsus losephus ant. 16,

Romae
8, 3.

degeret moderator,

84 Gemellus proc(urator) [Augusti?]

XII

4186.


87

P.

AELIVS GEMEL(L)VS.
a. 6, 14.

VERANIA GEMINA.
Corellii

85 Geminius, eques Romanus, amicus Seiani, a. 33 damnatus Tac. 86 C. Geminius (var. lect. C. Germanus, G. Germanius) amicus
Rufi et Plinii Plin. ep.
1, 12, 9.

RVFVS GEMINIVS Dio 58, 4. V. C. Futius Geminus. C. lAVOLENVS CALVINVS GEMINIVS CAPITO CORNELIVS POLLIO SQVILLA Q. VVLCACIVS SCVPPIDIVS VERVS.
C.

88 Geminius Festus rationalis temporibus Carini t. urbanus Bull. comunale 1889 p. 31, eodem ofticio functus etiam sub Maximiano Eph. ep. 4

p.
C.

278 n. 795. BVLTIVS GEMINIVS MARCELLVS.

GEMINIVS
89
Q.

116
f.

GEMINVS

GEMINIVS MARCIANVS Q.

tribu Quir., clarissimus vir, quaestor


a.

candidatus a duobus imperatoribus (Caracalla et Geta,

211/2) de-

signatus titulus Thibilitanus


P.

VIII 5528. IVLIVS GEMINIVS MARCIANVS.


rescripsit

90 Geminius Maternus: ad eum


4,

imp.

Antoninus Cod.

lust.

26, 1.

Videtur fuisse praeses vel proeurator provinciae alicuius.


vir,

91 GEMINIVS MODESTVS, praetorius

maritus Sabiniae Celsinae

titulus

Cirtensis

VIII

7054.

.94

...AL... GRAN GRATTIVS .... GEMINIVS R.... 92 T. Gem[i]nius Rufinus procurator duorum Augustorum (Marci in Pannonia III 4117. C. BVLTIVS GEMINIVS TITIANVS.

et

Veri)

93 GEMINIVS TVTICIVS AEMILIANVS clarissimus vir, patronus regionis Hortensianae nescio cuius oppidi a. 241 tit. Sdlerni descriptus 521.

AFINIA GEMINIA BAEBIANA.

GEMINIA BASSA
aq. n. 134.

clarissima femina fistula urbana ap. Lancianium

syll.

95 GEMINIA
Uticensis

VVLCACIA, Q. Octavii Volusii Thuscenii VIII 1182 VIII S. 14312.

uxor

tit.

=
.

96 GEMINVS
videtur.

ei rescripsit

imp. Pius Big. 48,


titulus

6, 6.

Praeses provinciae ut

97 GEMINVS,
traditus)

praetor
6554.

suspectus (ab

uno

Theulio

Veliterno

loco) multum potuit apud Verum apud Marcum et Verum vita Marci 15. 99 Geminus comoedus: eo magistro usus est M. Aurelius adulescens

98 Geminus (Geminas traditur utroque


vita Veri 9,

M. ARTORIVS GEMINVS. ATIDIVS GEMINVS. CLAVDIVS SERVILIVS GEMINVS. CORN[EL]lVS GEMINVS. DVCENIVS GEMINVS. F(ABIVS) IVLIANVS OPTATIANVS FABIVS NELIANVS. FVFIVS GEMINVS. M. HELVIVS GEMINVS. IVLIVS GEMINVS CAPELLIANVS. LIVIVS GEMINVS. PRIFERNIVS PAETVS ROSIANVS GEMINVS. RVBELLIVS GEMINVS. L. Rubellius Geminus Caesianus. *TALIVS GEMINVS. TERENTIVS TVLLIVS GEMINVS.
TI.
P.

vita

Marci

2.

A.
Q.

L.

GEMINVS COR-

C.

C.

T. L.

Q.

VARIVS GEMINVS.

6EMINVS

117

GETA

Flavius Genialis. lulius Genitor. HEDIVS RVFVS LOLLIANVS LOLLIANVS GENTLiNVS. D. TERENTIVS GENTIANVS.
Q.

Virdius Geminus. M. Cocc(eius) Genialis.

GENTIANVS.

101

L.

TVTILIVS PONTIANVS GENTIANVS.


ftstiila

100 Genucius Marin[ia]nus

plumbea,

JBull.

com. 1887 p. 255.

Gepaepyris (olim propter nummuni non recte lectum, ap. EcJchel 2


p. 375, credehatur dicta esse Pepaepiris) Mithridatis, regis Bosporani

sub Claudio, uxor (vel mater)


ap.

nummi

inscripti paatXiaar^? Tr^-KOLiTzdpz^az


catal.

Koehne musee Kotschouhey II p. 215. 216 ; JBuratschkov numm. tab. 26 n. 93. 94.
102 Gerellanus, tribunus cohortis praetoriae Tac. GERMANICVS V. GERM. IVLIVS CAESAR.
a. 15, 69.

CAERELLIA GERMANILLA.
[PjOMPONIA GERMANILLA. T. Flavius Germanus.
L.

TREBIVS GERMANVS.

M. IVLIVS GESSIVS BASSIANVS.


(sic losephus et Tacitus, Vzax- pro Gess- Sync, CestHieronymus, Fest- Sulp. Sev.) origine Clazomenius, in matrimonio habens Cleopatram Poppaeae aniicam losephus 20, 11, 1, Albino succedit in procuratione ludaeae losephus hell. 2, 14, 2, ant. 20, 9, 5.
c.

103 Gessius Florus

11, 1;

Tac.

hist. 5,

10; Eusebius chron.

(vers.

Arm. ad

a.

2079;

Hieronymus ad
Faeinora
eius,

a.

2080 ; Syncellus p. 637,

2), a.

64 loseph.

ant. 20, 11, 1.

et

inferendum, narrat los.


cf.

quomodo ludaeos exacerbaverit ad belluni Romanis hell. 2, 14, 2-9 c. 15. 16. 17. 18, 1, c. 19, 4, c. 20,
2; 20, 11, 1 (ex losepho Eusehius
a. h. eccl. 2,

ant. 18, 1, 6; 19, 9,

29;

Hieronymus chron. ad
chron. 2, 29.

2084; Syncellus 637, 3);

cf.

Suljtic. Sever.

104 Gessius Marcianus, Syrus ex urbe Arce, procurationibus quibusdam


functus Dio 78, 30, maritus luliae

Mamaeae

ih.

(Ad has nuptias cum

viro equestris dignitatis videtur pertinere privilegium concessum luliae

Mamaeae,
Dig.
1, 9,

ut in consulari dignitate permaneret,

12;

cf.

Mommsen

Staatsr.

memoratum ah Ulpiano III p. 468 not. 4). Non recte a

Marinio (Arv. p. 509) idem hahitus


zeigen 1869 p. 1512.

est

M.

lulius Gessius Bassianus

frater Arvalis anno 213, ut monuit 0. Hirschfeld Gottinger Gel.

An-

Pater Bassiani (imperatoris Severi Alexandri)


filia

Dio

l.

c.

Huius ut videtur Marciani

generque caesi

a.

218

ih. c.34.

105 Geta servus,


citavit;

cum Scribonianum Camerinum

se ferret,

turbas ex-

mox

agnitus et interfectus Tac. h.2, 72.

GETA

118

GLAVCVS

GN. HOSIDIVS GETA.

M. HOSIDIVS [GET]A.

SEPTIMIVS GETA. SEPTIMIVS GETA CAESAR. C. VITORIVS HOSIDIVS GETA. 100 Gillo, a femina, cum qua commercinm
P. P. (vel L.)

Q. Hosidius Geta. Lusius Geta.


P. Septimius Geta.

stupri

habuit,

heres

ex

deunce

relictus luvenalis 1, 40.


47'^.

107 Gillo, servus Aureliani, cui dominus plurimum detulit

Aurel. 50.

M. FVLVIVS GILLO.
Q.

FVLVIVS GILLO BITTIVS PROCVLVS.


illustris (6 iccxvu),

108 Glabrio vir


lepSiV

X670?

IV (I p.
cf.

530 Dindorf).

amicus ut videtur Aristidis Aristides Proconsulem Asiae (suh Antonino


de Vacad. des inscr. 26, 1

Pio)

eum

fuisse coniecit

Waddmgton mem.

(1867) p.

346

fastes des prov. asiat. n.

140 referens ad eiim verba


}j.txp(o

Aristidis paulJo post subiecta: 6 aocptaxri?, ou

Trpoa&sv

ijjLVi^a&r^v,

?^p)(v;

sed res incerta

est.

M. ACILIVS GLABRIO.
M'. ACILIVS M'.

GLABRIO. ACILIVS GLABRIO CN. CORNELIVS SEVERVS. M. ACILIVS MEMMIVS GLABRIO.


iilia,

109 Glaphyra, Archelai regis Cappadocum

nubit Alexandro, Herodis


cf.

ludaeorum
mater
fit

regis

filio

losephus ant. 16,


Tigranis
et

1,

beU.

1,

23, 1.
bell.

Ex
1,

eo

duorum

filiorum

Alexandri

id.

28, 1,

ant. 17, 1, 2.
raariti narrat
c.

Vicissitudines eius in aula

ludaeorum usque ad mortem


c.

losephus

bell.

1, 24, 2. 3,

25, 1. 5, ant. 16, 7, 2. 4,

8, 6, c. 10, 1. 7.
bell. 1,

Post mortem mariti


ant. 17, 1, 1.

cum

dote remittitur ad patrem

id.

28,

1,

Postea nupsit lubae regi Mauretaniae

id. bell. 2, 7, 4,

ant. 17, 13, 4.

Ab

hoc ut videtur repudiata (non post


sub luba) nupsit
mariti fratri
ibid.
id. a.

mortem lubae, ut
bell. 2, 7, 4.

ait losephus, cf.

750 vel pauUo

post Archelao ethnarchae,

prioris
p. C.

Moritur

c.

a.

ant. 17, 13, 1. 4,

Ad eam

videtur spectare

titulus Atheniensis

CIAtt.

3,

549

cf.

Mommsen
choraule

eph. ep.

I p.

277.

110 Glaphyrus una cum citharoedo

nominatur a luvenal. Martial. 8. Fortasse ideni Ti. Claudius Glaphyrus 6, 77; cf. 4, 5, choraules Actionica et Sebastonica VI 10120. Eiusdem nominis tibicen est etiam anth. Pdl. 9, 517. Cf. Friedlaender Sitteng. II^ p. 627.
et
(sic

111 Glaucia
28. 29.

Martial.

6,

29) vel Ghiucias

(sic

Martial.

6,

28) Atedii*

Melioris libertus, deliciae patroni, defunctus


6,

Epicedium

in

eum

scripsit
J.

annorum tredecim Martial. Statius siJv. 2, 1 cf. 2 praef.


c.

Sepultus ad viani Flaminiam Statius

176, Mart.

6,

28, 5.

M.

MARCIVS BIETIS GLAVCVS.

GLITIVS
112 Glitius,

119
Vistiliae,
7,

GLYCO
matris Corbulonis
et

primus maritus Gai principis Plhinis h. n.


P.

Caesoniae

39.

113

GL[ITI]VS

ANVS (nomen non Ha


CL
.

certum
.

nam

pro GL... in
Faleriensi

titulo

Faleriensi Michael/s (lescripserat

cogitans de Cilnio, Gl[it]titulo

proposuit Garruccius, idque videtur confirmari altero

XI

3097),

P.

f.,

triumvir aere argento auro flando feriundo, salius


(cf.

Palatinus,
not. 2),
(a.

quaestor [T. C]aesaris

Mommsen

Staatsr. II^ p. 570

praetor, flamen Augustalis, hasta pura donatus per censuram


et Tito

73 vel 74) ab imp. Vespasiano Caes, Aug.


f.,

imp. Caesare

Aug.
114

consul (suftectus

a.

inc.)

t.

Fcderiensis

XI

3098.

Q. GLITIVS ATILIVS AGRICOLA. TituU Taurinenses omnes, V 6974 (1). 6975 (2) scripti ante ohitum Nervae, 6976 6981 (3 8) scripti post secmidum consulatum a. 103, 69826987 [6984 CIG. 6763] frag menta incerti temporis (9 14).

Nomen pJenum
p. 864). P.
sine
f. /.

exhihent

t.

2. 6. 8, item dipl. mil.

anni 103 (CIL. III


8-10, origine

2. 6. 8. 9. 10.
(cf.

Tribu Steliatina

1.

1. 3. 4. 6.

dubio Taurinensis
t.

V
1.

7087. 7088).

Sevir turmae equitum


t.

Romanorum
cf.
t.

1.

2.

Decemvir
t. 1.

stlitibus iudicandis

1. 2.

Tribunus
t.

militum legionis
7.

I Italicae

2.

Quaestor divi Vespasiani


1.

1.

2
1

Aedilis curulis

1. 2.

Praetor

1. 2. 3. 4. 7.

Legatus (iuridicus)
t.

citerioris

Hispaniae

t.

1. 2. 3. 4. 7.

Legatus legionis VI Ferratae

2. 3. 4. 5. 7.
t.

Legatus pro

pr.

imp. Nervae pro pr. provinciae Belgicae

lonum

Consul t. 2 (sufi*. a. inc. sub Nerva). Septemvir epuLegatus pro pr. imp. Traiani provinciae Pannoniae, donatus ab imp. bello Dacico donis militaribus t. 3-7. Consul II 19 lan. dipl. mil, t. 3. 4. 6-8, cum M'. Laberio Maximo II a. 103 d.
1. 2. 3. 4. 5. 7.
t.

1-8.

suffectus sine duhio idihus lanuariis in locum Traiani considis quintum.

Sodalis Augustalis Claudialis

t.

3-8.

Praefectus urbi

t.

7.

Atili

Agricolae ser(va)

VI

14740.

115 Q. Glitius Felix, Vergilianus poeta

VI

638. 639.

116

P.

Faliscus

GLITIVS GALLVS. Tituli: Andrius, CIG. 2349 i vol. II p. 1068 (1) XI 3097 semel tantum et maJe descriptus (2). Praenomen
tituli,

dant
in
t.

Glitius Gallus Tac.

(P. Glitio

1.

Gal.

traditur

nomen

Tribunus militum legionis, triumvir capitalis t. 2. Quaestor prov. Hispaniae(?) ^. 5 (op vehis pq traditur; secutu^ sum Mommsenum). A. 65 ab Afranio Quintiano amico coniurationis in Neronera insimulatus et in exilium actus Tac. a. 15, 56. 71, comitante uxore Egnatia Maximilla ih. Ab Andriis, apud quos videtur exul egisse, statua honoratus una cum uxore 1. 1. Titulus sepulcralis ei positus ab uxore Faleriis t. 2. Non huius, ^ed liominis ex eadem stirpe Jihertus L. Glitius [G]liti Galli [Hb.]... V 5345 (Comi).
2).

117 Glyco athleta Horcd.


7,

ep. 1, 1, 30,
v.

origine

Pergamenus
n. 534. 535.

anth. Pal.

692 ;

cf.

FrdnlceJ Inschriften

Pergamon

GLYCO

120

GOTARZES

118 Glyco, tragoedus Persius sat. 5, 9. Vergilii tragoedi servus, libertatem nanciscitur per Neronem schol. Pitli. ad Pers. l. c. 119 Glyco Spyridion (Glyco cui Spiridion fuit cognomen Quint. imt. 6, 1, 41) rhetor Seneca rhetor passim (cf. incl. Kiesslingii p. 540).

Memoratur Quint. inst. 6; 1, 41. GNAEA SEIA HERENNIA SALLVSTIA BARBIA ORBIANA AVGVSTA
V.

suh Seia.

120 M. Gongius Nestorianus (praenomen hahet solus tuhus plumheus), procurator trium Augustoriim (i. e. sub iinem imperii Severi) vectigalis ut videtur Illyrici
tit.

Poetovionensis
et

Ravennatis inter annos 214

217

dipl. mil.

III 4024. Praefectus (CIL. III S. p.

classis

1996).

Nomine

eius

inscriptus tubus

plumbeus urbanus Notizie

degli scavi

1888 p. 135.

VLPIA GORDIANA. IMP. CAES. M. ANTONIVS GORDIANVS AVG. IMP. CAES. M. ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS ROMANVS AFRICANVS AVG. AVRELIVS GORDIANVS. TI. CLAVDIVS GORDIANVS.
Maecius Gordianus.

VELIVS CORNIFICIVS GORDIANVS. CLAVDIVS GORGVS.


gemeine EncyMopadie

121 Gotarzes rex Parthorura.

Gutschmid ap. Ersch u. Gruher allKleine Schriften 75 p. 36 seq. III p. 43 seq., Geschichte Irans p. 123 seq. Gotarzes Tacitus, KaxapSvel 'IxoxapS- traditur ap. losephum ant. 20, 3, 4; in nummis ap. Gardner
Cf.
sect.

vol.

Parthian coinage p. 49
solito

tah.

V n.

18

seq.

plerumque

legitur

^aaiKiois

paaiXetov 'Apaaxou euep^i-zou Stxarou lTricpa'vou^ cpiXsXXr^vo?,

nomine proprio
FtDxlpCr^?

more suppresso, sed semel


;

paaiXsu)? paatXstuv 'Apaaxou iTttcpavou?

Stxaiou suepYstou rtoxapCou

de alio

nummo,

in

quo dicitur esse

paatXsu? paatXstov u6?

rEKAATMENOS

'Apxapa'vou, cf.
et

Olshausen Sitzungs-

herichte der Berliner

Akademie 1878 p. 176

Gutschmid Geschichte

Frater Vardanis losephus ant. 20, 3, 4, Tac. a. 11, 9, Irans p. 123. Artahani filium adoptivum fuisse confilius Artabani losephus l. c. iecit Olshausen Sitmngsherichte der Berliner Akademie 1878 p. 177.

Artabanum fratrem coniugemque et filium eius e medio tollit Tac. a. 11, 8. A fratre Vardane regno pulsus Tac. a. 11, 8. Bellum renovat auctus Daharum Hyrcanorumque opibus mox pace composita sponte in Hyrcaniam cedit Tac. a. 11, 8. 9. Vardane insidiis interfecto iterum
;

regno Parthorum potitur Tac.


de priore

a. 11,

10; losephus ant. 20,

3,

4 (qui

ah anno 46 certe usque ad anni 51 mensem lunium, testibus nummis, Parthian coinage p. 50, Gutschmid Geschichte Irans cf. Gardner Saevitia et luxu subiectis exosum se reddit Tac. a. 11, 10; 128. 127, p.
regno Gotarms
tacet).

Pegnum

videtur tenuisse inde

GRACCHVS
12, 10.

121

GRAECINIVS

Meherdatem Roma accitum et regem a Claudio a. 49 Parthis datum superat (a. ut videtur 50) Tac. a. 12, 10-14. Obit morbo
Tac. a. 12, 14,
est
ii lTripouX%

losephus

l.

c.

Nonien Gotarzis

lectuni

in

inscriptione incisa in viva


;

rupe prope Bisitun

Curdistaniae

CIG. 4674
rtoTapsr^?

infra dicitnr legi aaxpaTnj? xuiv aaTpot7r[mv], alio autem loco

quid subs^it incertum; hunc tamen Gotarzem tam Gutschmidius KJeine Schriften III p. 46 quani Alium Gotarzem, et ipsum regem Parthorum, Olshausen l. c. p. 179. recentiorum eruisse sibi visus est Gutnarrationihus Persarum ex schmidius KJeine Schriften III p. 107. 109. 113 (multo cautius idem
significari putant

FEOnOBPOS;

Geschichte Irans p. 130. 133).

122 GRACCHVS, praetor


Tac. a.
6, 16.

a.

33

ei

quaestio adversus feneratores obvenerat

123 [G]RAC[CHVS], praetor peregrinus


certtim).

a.

37

fasti Arv.

(supplementum non

124 Gracchus, homo nobilis, qui munere Neronis depugnavit luvenalis 2, 143-148; 8, 199-210 cf schol. p. 195 Jahn.
125 Gracchus,
tur),

homo

nobilis (patricius,

nam arma

saliorum tulisse

dici-

qui 'cornicini, sive hic recto cantaverat aere% denupsit luvenalis

2, 117 seq. cf. schol. p. 193 Jahn. 126 Gracchus maritus Celerinae (homo ut videtur nobilis) Bull. com. 1896 p. 328 ([ttjv] IpaTTjv iSiav KeXspsrvav (Sxr^aoL-zo V^dxy^oz).

127 Gracchus poeta tragicus Ovidius ex P.

4, 16,

31; Priscianus

I p.

206.

269 Hertz.

A nonnullis idem putatur

Sempronius Gracchus occisus anno

p. C. 14 (Tac. a. 1, 53); cf Teuffel Lit. 254, 4. 128 C. Gracchus Granium Marcianum senatorem maiestatis postulavit
a.

35 Tac. a 6, 38. Videtur non diversus a acmsato et absoluto (Tac. a. 4, 13).

C. Semp^-onio

Graccho

a.

23

SEMPRONIVS GRACCHVS. SEMPRONIVS GRACCHVS. AELIVS GRACILIS.


C.

TI.

Cn. Pompeius Homullus Aelius Gracilis Cassianus Longinus.

POMPONIA GRAECINA.
Tituli:

129 P. Graecinius Laco.

Veronensis

V 3340

(1);

urbanus, Bull.

com. 1889 p. 152: Laco praef. vig. XIII

(2).

P. Graecinius

Laco

t.

1,

Graecinus Laco Dio 58, 9, praeterea Laco. P. f. t. 1. Tribu Poblilia 1. 1, origine sine dubio Veronensis. Praefectus vigilum a. 31, Macronem

opprimendo Seiano adiuvat Dio 58, 9. 10. Ob id ornamenta quaec. 12. In praefectura vigilum a singulis regionibus urbis statuas ei positas esse fortasse colligi potest ex t. 2 (numerus enim XIII vix aliter explicari posse videtur quam statuam positam esse a regione decima tertia). Sub Claudio procurator Galliarum statuam a senatu accipit et ius cum Claudio curiam intrandi Bio 60, 23, item ornamenta consularia ib. t. 1.
in
storia ei decreta ib.
'

GRAECINVS

122

GRAPTVS


130

IVLIVS GRAECINVS.
C. (P.?)

POMPONIVS GRAECINVS.

...
(.
.
.

AL
al
.

GRAN
.
.

GRATTIVS
XV[vir

GEMINIVS R

superesse ex

Valern nomine coniecH Huehner) [quaestor,


sacris] faciundis, lega[tus

tribunus plebis vel

aedilis], praetor,

Aug,] legionis
prov.]

VI

Victricis,

legatus

provinciae A[fricae?],

consul,

curator [alvei et riparum] Tiberis et cloaca[r. urbis, leg. Aug. pr. pr.

Gennaniae

infer)o[ris,

procos.] provinciae Asiae iitulus mutilus

Tarraconensis

II

S. 6084.
1, 2,

131 Grandaus, Asianus declamator Seneca confr.

28.

CLODIVS GRANIANVS. FVLVIVS FVSCVS GRANIANVS.


lulius Granianus.

Q. Licinius Silvanus Granianus. Q. LICINIVS SILVANVS GRANIANVS


C.

QVADRONIVS PROCVLVS.

PONTIVS FAVSTINVS GRANIANVS.


1.

132 Granii: adversus eos Apuleius uxoris Pudentillae causam e^\t Apnl.
de mafj.

133 Granius

(e

coniectura Lipsii non certa; traditur gravius) Calpurnium


a,

Pisonem maiestatis accusavit

24 Tac.

a. 4,

21.

134 Granius medicus, auctor Plinio Plin. h. n. 1, 28; 28, 42. 135 Granius Licinianus auctor citatus a Macroh. sat. 1, 16, 80; Serv. ad Aen. 1, 787. (Licinianus ap. Solinmn 2, 12 num idem sit, incertum). Suh eiusdem nomine servatae annalium reliquiae, cf. Granii Liciniani
quae supersunt emendatiora edidit philologorum Bonnensium
Lips. 1858.

heptas

De

aetate

qua

vixerit

non constat; diversus a Granio

Flacco qui ad Caesarem de indigitamentis scripsit (Censorin. d. n. 8, 2). 136 M. GRANIVS MARCELLVS (praenopien innotuit ex nummo) 'praetor'
(significatur
p.

proconsul;

'procos,'

nummus) Bithyniae (pauUo ante

a,

Chr. 15) Tac.


,

a. 1, 74j huJl.

sub Augusto
corr.
hell.

nummus a

nescio

qua

civitate

cusus

5 p. 120. A quaestore ipsius Caepione Crispino a. 15 maiestatis accusatus hoc crimine absolvitur, de pecuniis repetundis ad recuperatores itum est Tac. 1. c.
ap.

Muret

de

137 GRANIVS

MARCIANVS
Paulus,

senator,
a.

a C. Graccho maiestatis postulatus,

voluntaria morte vitam finivit

35 Tac.
Q.

a. 6, 88.

138 P. Granius

avonculus
v.

Lollii

Urbici

praefecti

urbis

VIII 6705. GRANIVS SERENVS DRONIVS PROCVLVS.


C.

Q.

LICINIVS

SILVANVS GRANIANVS QVA-

139 Grania Honorata, mater Q.

Lollii Urbici praefecti urbis

VIII 6705.

PANTVLEIVS GRAPTIACVS.
"^usu et

140 Graptus, Caesaris libertus, inde a Tiberio

senecta

domum

principum edoctus', a.58 Cornelio Sullae insidias &ivmtTac.a.l3,47. Filius eius Ti. lulius Grapti f. Nata[lis] 6638 c v. 1.

GRATA

123

GKATVS


141

C.

VETTIA GRATA.
v.

Gratius Faliscus

Grattius.
in Latinis constanter, KpaTxia in epistula

GRATIA (sw codex Frontonis


Gracca p. 246
ed.

Nahcr; sed vcre Gratiam, non Grattiam dictam cssc hanc, iit et fdiam, colligi potest ex Insu verborum Frontonis ep. ad M. Caes. 3, 11 p. 48 Nab.), uxor M. Cornelii Frontonis Fronto ad M. Caes. 2, 8 p. 82 Nah., missa a marito consule a. 143, ut Lucillae matri Marci natalem celebraret Fronto ad M. Caes. 2, 8 p. 32 Nab., et in cpistula Graeca ad matrcm Caesaris p. 242 Nab. (memoratur etiam in episttdis M. Caesans ad Frontonem 2, 2 p. 27 Nab., ct ipsa scripta anno 143, et 4, 6 p. 70 Nab.). De eius morte queritur Fronto M. Antonino Augusto Fronto de nep. amisso 2, p. 236 Nah. item Vero Augusto ad Verum imp. 2, 9 cf. 10 p. 137. 138 Nah. (mortua igitur vivo Vero, scd eodem ex Syria rcverso, intci' annos igitur 166-169, cf. Mommsen Herm. vol. 8 p. 209).
,

142 GRATIA (Gratia minor Fronto ad


Gratia minuscula ad
pracccdit)

M.

Cacs. 2, 13 p. 36 ed. Naber,


;

de ipso nominc cf. ad M. Cornelii Frontonis (et Gratiae eius quae praecedit) filia Fronto ad M. Caes. 4, 12 p. 74 Nab., puella M. Aurelio Caesari et matri eius grata Fronto ad M. Caes. 4, 6; 5, 33 (48) p. 70. 86 Nab. Nupsit C. Aufidio Victorino Fronto ad am. 2, 10 p. 200 Nab., cf 1, p. 12 181 Nab., cui plures liberos peperit, quos nepotes suos memorat Fronto ad am. 1, 12 p. 181 et cdibi (nupsisse aliquanto ante annum 161 ex mentione nepotum in episttda quae prima est inter epistulas a M. Aurelio Augusto ad Frontonem datas, p. 94 Nab., collegit Mmnmsen Hcrm. 8 p. 210). L. TERENTIVS AQVILA GRATTIANVS. TARIVS GRATIANVS. NONIVS GRATILIANVS. VERVLANA GRATILLA.
Caes.
7,

M.

6 p. 70 Nab.

eam quae

VETVRIA GRATILLA THAIS.


(sic codices

143 Grattius
cf.

cynegeticon;

gratius vel gracius codiccs Ovidii:


v.

Buechclcr mus. Rhcn. 35, 407), scripsit cynegeticon libros

Baeh-

rcns Poetae Lat. min.

I p. 29

seq.

Aequalis Ovidii, a quo memoratur


v.

ex Ponto

4, 16, 34.

VuJgo dicitur Faliscus propter cyn.

40, errore.

...AL

GRAN

GRATTIVS

....

GEMINIVS R....

Baebia Fulvia Claudia Paulina Grattia Maximilla.

144

GRATVS proconsul
lata initium cepit
cliron.

Asiae, cuius temporibus secta cataphrygas appelhist. eccl. 5,

Eusebim

19,

i.

e.

circa

a.

172 Eusebius

ad

a.

Abr. 2188, Hieronymus ad

a.

2187.

Cf.

Waddington

fastes des prov. asiat. n. 154.

145

GRATVS

consul ord.

a.

280 cum Messalla

fasti.

146 Gratus, praefectus copiarum pedestrium Herodis

regis, post

mortem

GRATVS
huius ludaeis seditiosis
awt. 17, 10, 3. 6. 7. 9.
reatitit

124
losephus

HADRIANVS
hell. 2, 3, 4. c. 4, 2. 3.
c. 5,

2;

148

147

Gratus procurator Augusti (Alpium Graiarum?)

XII 5717.

lulius Gratus.

L. lulius Veh[ili]us Gr[atus] lulianus.

Munatius Gratus.
L.

POMPONIVS GRATVS.

Valerius Gratus.

VETTIVS GRATVS. C. VETTIVS GRATVS SABINIANVS. C. VETTIVS GRATVS ATTICVS SABINIANVS. Pompeius Grosphus. Gryllus: eius balnea tenebrosa memorat Martidlis PLOTIVS GRYPVS. L. PLOTIVS GRYPVS. C. VOLCACIVS GVRGES.

1, 59,

3; 2, 14, 12.

L.

HOSTILIVS HA
vel Abara codices lordanis) mater Maximini imperaMaximin. 1, 6 (inde pendet lordanes Get. 15, 83). VIBIVS HABITVS.

Hababa (Ababa
toris vit.

A.

HADRIANVS HADRIANVS
potius
esse

vir consularis (TwfAaiwv uTraToc), auribus captus Galenus

III p. 895 Kuehn.


2^
proconsul Asiae sub Traiano
2) Thyatirenorum Lydiae ap.

ante

a.

114 nummi

(vel

nummus, nam nummus

1 Waddingtonii non diversus videtur

nummo
is,

Waddington

fastes n. 117.
sit,

(Cum

de quo solus constat,

nummus

incertae lectionis

rem

in-

certam esse de Hadriano proconsule monet Pickius).


3 (AVRELIVS

CIG. 2968
ratur.

= Lehas

?)

HADRIANVS M. Aurehi Antonini Augusti


3,

filius

t.

Ephesius
videtur

153

(t.

incertae originis

CIG. 3709 non

diversus esse).

Videtur defunctus esse infans, quoniam alihi non

memo-

4 Hadrianus, sophista, Tyro oriundus, auditor Herodis Attici Philostratus


sulari e
vit.

soph. 2, 10.

Romae
a.

versatur una

Ptolemaide (ante

167),

cum Flavio Boetho nondum rhetoricam publice


(a.

conpro-

fessus Galenus

XIV p.

627. 629 Kuehn.

Athenis cathedram rhetoricae


176);

obtinebat,

cum Marcus

imperator eo veniret mysteriorum causa

postea

Romam

translatus (xaTao/tuv xal t^v avu) Op5vov) ibique defunctus

annos natus fere octoginta,


dedisset codicillos quibus

cum pauUo ante aegrotanti ei Commodus eum fecit sibi ab epistulis, cum excusatione

HADRIANVS
quod non

125
fecisset priiis Philostratus vit. soph. 3, 10, qui
1.

HATERIANVS
eum memorat

Aelius Hadrianus. AELIVS HADRIANVS -= IMP. CAESAR HADRIANVS AVGVSTVS. AELIVS HADRIANVS AFER. Cassius Hadrianus. L. Lucceius Hadrianus. STATILIVS MAXIMVS SEVERVS HADRIANVS. Ulpius Hadrianus. 198. luvenalis 99 5 Haemus, comoedus, SEPTIMIVS HAERANES. SALVIVS NEN[IVS] (H)AIVS CAMP[ANI]ANVS CN. PL0[TIVS] MAXIP. P.

etiam 2, 12, 2; 18, 1; 19, 2; 20, 3; 21,

3; 23, 2; 24, 1; 26, 6; 29, 2.

T.

mollis

3,

6,

L.

(H)OENIVS SEVER[V]S SERVEIENVS V[RSVS]. 6 Cn. Haius Diadumenianus, procurator Augustorum (trium ut videtur, i. e. sub finem regni Severi) u[t]r[ar]umque Mauretaniarum Tingitana[e et Caes.] VIII 9366. Idem liberto titulum posuit Puteolis Notizie 1891

MINVS

T.

p. 204.
7 Halotus, spado, praegustator Claudii
;

ab eo Claudio venenum datum

Tac. a. 12, 66;

Suet. Cl. 44.

Maleticus sub Nerone, nihilominus a

Galba procuratione ornatur Suet. Galb. 15. Idem fortasse Halotus Aug. 1. proc. VI 8833 (tit. servi). 8 Hamilius (Amill- 3Iart.) magister, infantium corrwptor luvenalis 10, 224 cf. schol. ad l. l. p. 327 Jahn; de eodem ut videtur Martialis 7, 62. 9 Hannibal id nomen uni ex servis indidit Mettius Pompusianus Suet.
:

Domit. 10. Antonia Harmeris(?).

10 Harpocras (arpocras lihri Seneca^), Claudii libertus, cui patronus lectica per urbem vehendi et spectacula publice edendi ius tribuit A Claudio occisus Seneca apoc. 13. Idem ut videtur Suet. Cl. 28.

Arphocras Aug, lib, procurator VI 9016. Harpocras (arpocr- cod.) polyphagus natione Alexandrinus, sub Nerone 1 Romae visus chronographus anni 354 (p. 146 ap. 3Iomms. chr. min. I) ; eundem ut videtur nomine non posito memorat Suetonius Ner. 37. 12 Harpocras Aegyptius, ex nomo Memphitico, iatrah'pta: ei Plinius civitatem impetrat a Traiano Flin. ep. ad Trai. 5. 6. 7. 10.
13 Harpocratio grammaticus Graecus auditus a Vero vita Veri 2, 5. Fortasse idem Aelius Harpocratio, cuius scripta rhetorica enumerat

Suidas

s.

v.

'ApTcoxpa-zmv.

Fuerunt

qui

non diversum putaverint

Valerium Harpocrationem, cuius extant

Xe^eis xoiv 8sxa pr^x6p<ov.

Nin(n)iu8 Hasta. NINNIVS HASTA.


Q.

14

HATERIANVS legatus Aug. pro pr. provinciae Ciliciae t. Britannicus VII 108 acephalus semel descriptus (ante Haterianus vocabulum traditur
...isus Cl. iilius Q. n., vix recte).

HATERLiNVS

126

HATERIVS

15 Haterianus (actherianus Macrohii codices), grammaticus, citatus Macroh.


sat. 3, 8,
J2;

scliol.

Veron.

ad

Verg. Aen. 7, 337; 9, 360.

390.

397;

10, 243.

luHus Haterianus.

16 Haterius testamentorum- captator,


nobilis

homo

(ut

ex contextu

intelligitur)

Seneca de hen.

6, 38, 4.

17 Q. HATERIVS, celeberrimus suis temporibus orator Seneca ep. 40, 10.

Familia senatoria Tac.


9, 18,

a. 4, 61.

Haterius tnemoratus a Cic. ad fam.


h.
c.

3 proscriptus

a.

711

App.

4,

29 potest

fuisse frater eius

Borghesi 5 p. 122. Consul sufF. a. inc. (consularis Tac. a. 2, 33). Exeunti a. 745 consulatiim cius trihuit Borghesius 5 p. 122 perquam
inftrmis de causis.
1,

A.

p.

14 in senatu Tiberium ofFendit Tac.

a.

13

cf.

Sueton. Tih. 29;


l.

cum

deprecaretur, paene a militibus inter-

fectus
in

Tac.

c.

cf.

Sueton. Tih. 27.


a.

luxum

civitatis

Tac. a. 2, 32;

A. 16 verba facit in senatU 22 immodica censet de honoribuS


ih.

Drusi
terius

ih. 3, 37.

Decessit fine
a.

a.

26

4,

61,

prope nonagenarius
pr
Vll^vir epu-

Uieronymus chron. ad
.
.

nescio
,

quam

Ahr. 2040 (p. C. 24). provinciam sortit(us),

Idem fortasse Q. Hapl.,


,

tr.

lonu]m, a
filii

(sic

viam Nomentanam VI 1426. Mortem Sex. Kiessling; sex filiorum traditur) imbecillo animo tulit Seneca
sepultus ad

controv.

IV pr.

6.

'Promptus

et popularis orator'

Hieronijmus

l.

c.

ludicia de ingenio eius Seneca controv.


adv.

4, 61.

loannem Hierosolymitanum 12) ; Multa de eo refert Seneca rhetor


(sic

7-11 (inde Hieronymus Seneca minor ep. 40, 10 ; Tac. a.


(cf.

IV pr.

Kiesslingii ind. p. 540).

Ex
18 D.

huius ut videtur Q. Haterii familia homines

VI

9251. 9252.

HATERIVS AGRIPPA

plene in consulatu Dio ind. 1.57,


a. 3,

VI 562
filius

10051
chron.

XI
,

1356; D. Haterius Tac.

alihi

Haterius Agrippa)

Q.

f.

52 in consulatu Dio ind. l. 57,

et

Cassiodor.

scilicet

Q. Haterii qui praecedit.

Propinquus Germanici Tac.


Praetor suffectus
in

a. 2, 51, fortasse

natus flia
defuncti

M.
17

Agrippae, a quo videtur traxisse cognomen.


2, 51.

plebis a. 15 Tac. a. 1, 77.


a.
ih.

Tribunus locum Vipstani Galli


21
in

Consul
3,

designatus
49. 51.

a.

senatu
a.

con-

demnat Clutorium Priscum ih. A. 32 C. Sulpicio Galba fasti.


vadit
ib. 6, 4.

Consul ord.
ih.

22

cum

in

senatu consules anni prioris in-

Illustribus viris perniciem meditatur

De moribus
Pom-

eius ih.

19 Q. HATERIVS

ANTONINVS
n.

(sic

plene in consulatu tah. cerata

peiana ap. Petram

125

et

Phlego mir.

Antoninus chro7iographus anni 354 et Consul Filius ut videtur D. Haterii Agrippae cos. a. 22. 13, 34). Torquato Cum 'avitas lunio Silano ordinarius a. 53 cum D. fasti. opes' per luxum dissipasset, annua pecunia ei statuta a principe
a. 58 Tac. a. 13, 34. 20 M. HATERIVS CANDIDVS, proconsul Siciliae

7, Q. Haterius Tac. a. 12, 58, alii; Haterius Antoninus Tac. a.

tit

Agrigentinus

X 7192.

HATERIVS

127
si

HEDIVS
,

Fuit proconsid fortasse tcmporihus Neronis


21 T. Haterius Nepos.
T.

quidem quaestor eius

L. Cornclitis MarccUns memoratur apnd Tac.

a. 16, 8, h. 1, 87.

Fidginias

XI 5213
annos 114

accphaltis sed coniectura

Borghesii 5 p. 24 ad hunc rclatus. Praefectus cohortis, tribunus railitum, praefcctus equitum; ccnsitor Brittonura Anavionensium, procurator

Aug. Armeniae maioris

(intra

117), ludi

magni, hereditit.

tatium et a censibus, a

libellis

Augusti, praefectus vigilura


(d.

Prae-

fectus Aegypti tittdus, a, 121


a.

18 Febr. audit

Memnonem) III 39,

124 papyrus Aegnptiaca ap.


Rechtsgcschichte

Mommsenum

Zeitschr. der Savignif-

Roem. Abth. XII p. 285. f. 22 T. HATERIVS NEPOS ATINAS PROBVS PVBLICIVS MATENIANVS. Titulus Fidginias XI 5212. Nomen plenum exhibet t. Fulginias, dipl. Haterius Nepos a. T. 134, act. Arv. a. 120, Haterius Nepos dipl.
Stiftung
a. 138.
a.

Frater Arvalis, adest in collegio


in

a.

118. 120, raagistcr factus

120

annum

121 act. Arv. (in

t.

Fulginiate hoc saccrdotium non

t. Cos. t., suffectus mense Apr. a. 134 cum (CIL. III p. 877). Legatus Pannoniac superioris a. 138 dipl. mil. (CIL. III p. 879). Triumphalibus [ornamentis honoratus] t. Diversum esse T. Haterium Nepotim triumphalibus ornatnentis honoratum a consule anni 134 et legato Pannoniae anno 138

commemoratur). Pontifex
T. Vibio Varo
dijd. mil.

pidavit Borghesius

sed sine

iusta

causa;

cf.

Bormann ad
,

titidum

Fulginiatem.

HATERIVS SATVRNINVS (Ater- pro Hater- XIV 246) legatus Augustorum (Marci et Veri aut Marci et Commodi) provinciae Pannoniae inferioris III 3473. 3479 (de tempore cf XIV p. 482 ad n. 246). Patronus nescio cuius corporis Ostiensis XIV 246 col. 1 18. 19. Filius eius III 3473. 24 Haterius Rufus (Hatur- jyro Hater- Paridis epitotne) eques Romanus, meraorabili quodam casu Syracusis periit Valerius Maximus 1, 7, 8.
23
TI.

25 Hedia Antoniae Maximillae liberta;


Plinius ep. ad Trai. 5, 2.

ei ius

Quiritium a Traiano petivit


Titidus Smijrnaeus Roehl
corr.

26

L.

HEDIVS RVFVS LOLLIANVS AVITVS.


9,

schedae epigraph. p.
hellen. 6 p.

291

(1).

ad hunc relatus a Waddingtonio bull. de Memoratur in actis fratrum Arvalium a.

155,

VI 2086
1979
V.

(2) et

in fastis saliorum Palatinorum

VI 1978

v.

10

(3) et

(4).
t.

L. Hedius Rufus LoUianus Avitus


AoXXio? 'AousiTo;
t.

3,

L. Lollianus Avitus

t.

2. 4,

1 (corr. Waddington).
(cf.

Filius id videtur L. Lolliani


L.^ Lolliano Avito),

Aviti consulis

a.

144

stemma propositum sub


sit,

frater eius qui sequitur Q. Hedii Rufi Lolliani Gentiani maior, quippe

qui ante

eum
3,

inter salios receptus

praeterea patris praenominc utatur.


a.

Inter pueros Arvalibus ministrantes


a.

170

t.

exit e collegio a. 178

t.

4.

sub Commodo.

Proconsul Asiae

t.

1.

155 t. 2. Salius Palatinus factus Consul suffectus videtur fuisse Huius et fratris affinis puto

HEDIVS

128

HELENIVS
o 'Aaidpyji^ xal pr^tojp, OTraxi-

Pomponius Cornelius LoUianus Hedianus,


xmv
(juvYEVT^c,

titulo

honoratus a Smyrnaeis CIGr. 3191.

Tituli: Tarraconenses 27 Q. HEDIVS RVFVS LOLLIANVS GENTIANVS. duo, alter posiius ei in legatione Hispaniensi a militihus II 4122 (1),
alter honores plenos

milliarii Asiae

p. 66

(5).

enumerans post proconsulatum Asiae II 4121 (2) III 471 (3), Lehas- Waddingt. n.9 (4), hull. de corr. hell. 12 Memoratur in fastis saliorum Palatinorum VI 1978 v. 16 (6).
1.

t. 2; Q. Hedius ... Lollianus Hedius Rufus Lo[llianus Gentia]nus t. 6, Lollianus Q. 1, Gentianus vit. Pert. AoXKi(xvh<; revxiavo? t. 3 (idemque fuit in t. 4,

Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus

[Genti]anus

AoXXt. revTiav...

t.

5),

Lollius Gentianus Vict. ep. 18.


a.

L.

f.
t.

t.

2, filius

ut videtur L. Lolliani Aviti consulis


vir

144. Tribu PoUia

2.

Trium-

aere argento
piae

auro flando feriundo,

tribunus legionis

septimac

Gemina
legionis

felicis,

quaestor candidatus, praetor candidatus, legatus

X[X]n
a.
l.

Primigeniae (haec tria munera inverso ordine enumet.

rantur); curator Puteolanorum et Veliternorum


inc, ante
vit.

2.

Consul

suff.

a.

193
c.

vit.

Pert.

7.

A. 193 in senatu queritur de Pertinace


item censitor Hispaniae citerioris
t.

Pert.

Leg. Augustorum duorum (Severi et Caracallae) pro


t.

pr. prov.
t.

Hispaniae citerioris
et

1. 2,

2.

Comes Severi
t.

Antonini Augg. ter


t.

2.

Censitor provinciae
t.

Lugdunensis, item Lugdunensium

2.

Proconsul Asiae

2. 3. 4. 5,

numerus trihuniciae 5, potestatis Caracallae fuit IB (traditur B; reliqui numeri servati non sunt), certe suh finem regni Severi, cf. Waddington fastes n. 165. Salius Palatinus factus a. 1 71 t. 6, ex quo sacerdotio postea nescimus quo anno exiit. Augur t. 2. Patronus impcratoris Pertinacis Vict. epit. 18, quod patrocinium accepit sine dubio a patre (nisi error est Victoris patri fdium suhstituentis). 28 Helena, Monobazi cognomento Bazaei, regis Adiabenum, soror et uxor, mater Monobazi ct Izatis, Claudii temporibus ritus ludaeorum

anno 209

si vere,

ut coniecerunt cditores,

amplectitur losephus ant. 20, 2, 1-4.


populi lenit
ih.

Hierosolymis commorans famem


paai'Xta)

c.

5,

2.

Palatium (xa

solymis in urbe situm memorat losephus


eius

hell. 5, 6,

1;

6, 6, 3.

Helenae HieroDefunctae

ossa condita in monumento quod sibi ipsa aedificaverat ante Hierosolymorum portam losephus ant. 20, 4, 3. Id monumentum memorant losephus hell. 5, 4, 2; Pausanias 8, 16, 5; Hieronymus ep. Sepulcra hodie dicta regum 108, 9, cf. Eusehius hist. eccl. 2, 12. (Kuiiir es- Salatin) ad mamoleum Helenae pertinerc hodie plerique ptdant cf. Schuerer Gesch. des jud. Volks II^ p. 563 not. 287. 29 Helenius Acro grammaticus, commentator Terentii Charisius saepius (cf. Keil in indice ad Charisium p. 566) et Horatii Porphyr. ad Hor. sat. 1, 8, 25, fortasse etiam Persii schol. ad Persii sat. 2, 56. Anti-

quior sine duhio Iidio

Romano

cf.

Teuffel Litt. 374, 1.


cf.

He

scholis

Horatianis sine causa Acroni trihutis

Teuffel 374, 2.

HELENVS

129

IIELVIDIVS

30 Helico servus natione Aegyptius, Gai principis cubicularius, dominuni in ludaeos instigat PhiJo leg. ad Gaium c. 26-28 p. 570 seq. A Claudio
occiditur
ih.
c.

30 p. 576.
delator,

31 Heliodorus philosophus stoicus,


Lipsius] Silanum discipulum
sat. 1,

qui Licinium [L. lunium

suum

testimonio oppressit schol. ad luv.


ih.

33; eo deferente (Baebius) Massa et (Mettius) Carus occisi

ad

V.

33.

Narratio confusa

{cf.

efiamDemetrius causidicus supra

D 32).

32 Heliodorus philosophus, amicus Hadriani lit. Hadriani 16, 10; nihilominus ab eodem famosissimis litteris lacessitus ib. 15, 5.

33 Heliodorus Ai-abs, sophista, missus in Galliam ut causam patriae apud imperatorem (Caracallam ut videtur) ageret favorem eius nactus non solum eques Romanus ab eo factus est una cum tiliis sed etiam
praefectus
-f^

\is'((aTq

xwv xaxa

xrjv

TojjjltjV

z^jvr^^^ofAihv
;

(i.

e.

advocatus
in

ftsci factus, cf. Hirschfeld Unters. p.

51

not. 3)

mortuo imperatore

insulam relegatus, propter homicidii crimen


fectis praetorio absolutus est;

Romam

retractus, a prae-

vivebat

Romae cum

Philostratus scrivit.

beret

'[jlv^ts

a7:ouoaCo[XVO?

fxr^x'

djxsXoufievo?' Philostr.

soph. 2, 32.
inscr.

Eundem

esse T.

Gr.

Sicil. Ital.

Aurelium Heliodorum Palmyrenum, ap. Kaibel 969-971, coniecit Mommsen.

(AVIDIVS) HELIODORVS.
C. Avidius Heliodorus.

34 Helius, Claudii Aug. 1. (Dio 63, 12), rei farailiari principis in Asia impositus M. Silanum proconsulem veneno necat a. 54 Tac. a. 13, 1. A Nerone cum in Achaiam proficisceretur rebus urbanis praepositus Dio 63, 12; Suidas s. v. {isXeowvo? == Aelian. fr. 119. Sulpicium

Camerinum cum
hortatus
ib. c.

filio interlicit

Dio

63, 18.

Neronem

ut rediret frustra
l.

19; Suet. Ner. 23, in Achaiam profectus reduxit Dio

c.

A
1,

Galba occisus Plut. Galb. 17; Dio 64, 3. Memorari videtur Tac. 37 (modo recte Lipsius pro Aegialii codicis reposuerit Helii).
5, 24, 5.

h.

35 Helius gladiator Martialis

36 Helpis Herodis Magni concubina, mater Salomes losephus


bell. 1,

ant. 17, 1, 3,

28, 4.
a.

37 HELVIDIVS PRISCVS praetor


esset

70.

De praenomine

constaret, si ctrtum

eum

esse

unum

ex Helvidiis Priscis infra n. 39-41.


regione Italiae Carecina Tac.
h. 4,
ib.

Oriundus
5 (de hoc
p. 257).

e municipio Cluviis,

municipio

cf.

3Iommsen ad CIL.
l.

IX

2999,

de regione

Pater primipilaris Tac.

c.

Quaestor Achaiae schol. luv. 5, 36, sub

Nerone

id.,

hoc ut videtur errore.

Taurum
legionis

transscendit Tac. a. 12, 49.

Legatus legionis in Syria a. 51 (Diversum fuissc hunc legatum

Lipsius).

a nostro propter testimonium scholiastae luvenalis statuit Tribunus plebis a. 56 Tac. a. 13, 28. A. 66 Thrasejie soceri
II.

Prosopographia Imp. Rom.

HELVIDIVS

130
a.

IIELVIDIVS
10, 28. 83. 35, hist. 4, 0.
id.

causae inixtus Italia pellitur Tac.

ApolPraetor

loniam seccdit
Eprii Marcelli

schol. luv.

l.

c.

Restituitur a Galba

Accusationem
6.

adgreditur,
h. 2,

sed

mox

omittit

Tac.

h. 4,

designatus

a.

69 Tac.

91 ;

4, 4.

Galbam sepeliendum

curat Plut.

Galb. 28, silente Tacito.


4, 4. 9.

Liberae actiones in senatu Tac. h. 2, 91; 10; Dio 65, 7 ; 'non aliter quam libero civitatis statu cgit' Altercatur in senatu cum Eprio Marcello Tac. h. schol. luv. l. c.
6-8. 43. dial.
5.

4,

Praetor

a.

70 aream Capitolii lustrat Tac.


*^quo

h. 4, 53.

In Vespasianum invehitur Suet. Vesp. 15; Dio 66, 12; reus ac praeter spem absolutus est'(?) schol. luv. l. c.
gatus
JPlin.

nominc

Postea rele-

ep.
l.

7,
c.

19, 4; Suet. Vesp. 15.

Interfectus invito ipso im-

peratore Suet.

De

vita eius libros composuit


ep.
7,

Herennius Senecio

Bio 67, 13. Laudes eius edidit lunius Rusticus Suet. Doni. 10. De moribus studiisque eius Tac. h. 4, 5; cf. Plin. ep. 4, 21, 4. Memoratur Itwcnal. 5, 36; Marc. Antonin. 1, 14. Filium habet Helvidium, cuius matre de19, 3;

rogatu Fanniae uxoris Plin.

Tac. Agr. 2;

functa vel dimissa


filiam,

uxorem duxit Fanniam P.


h. 4, 5,

Clodii Thraseae Paeti

adhuc quaestorius Tac.


ei fuit (cf.

quae

bis

maritum
videtur

in exilium
cf.

comitata, superstes

suh Fannia).

De

priore uxore L.

infra

sub

P.

Helvidio

Prisco.

Ah

hoc

descendere

Valerius

Helvidius Priscus PoMicola, item ut coniecit

Mommsen

(ind. Plin.)

L. Valerius MessaUa Thrasea Priscus.

Helvidii Prisci vitam enarrare


delV acc. archeol. di Napoli

nuper inchoavit Carmelus Mancini


vol.

atti

11 (188213)

I p. 59-152,

vol.

12

(188416)

II p. 1-156.

38 IIELVIDIVS (PRISCVS) filius eius qui praecedit. Cognomen nusquam Privignus Fanniae Plin. ep. 9, 13, 3, natus ante annum 56, ponitur. quo pater iam duxerat Fanniam (cf. sub patre). Consul (suffectus
a. inc.)

Plin. ep.

9, 13,

(fortasse hic Priscus consul suffectus

mense

Sept. a. 87 act. Arv., quod coniecit

Mommsen). 'Metu temporum nomen


tegebat' Plin. ep. 9, 13, 2; nihilo-

ingens paresquc virtutes secessu

minus

Domitianum^ 'quod quasi scaenico exodio sub persona Paridis etOenones divortium eius cum uxore tractasset' Suet. Dom. 10; accusatus ergo in senatu ct capitis damnatus, verba facientc potissioffendit

mum
Suet.

Publicio Certo Plin. ep.

Dom.

10, paullo post


ei

9, 13, 2 scq. cf. 3, 11, 3; Tac. Agr. 45; mortem Agricolae (28 Aug. 93) Tac. l. c. 9, 13, 4.

Uxor Anteia

superstes Plin. ep.

Liberos reliquit

virilis

scxus unum, feminas duas Plin.


libellos

op. 4, 21, 4.

Occiso Domitiano Plinius


3;
30, 4; 9, 13.

ultionem Helvidii in senatu suscepit, actionemque tunc habitam et

eiusdem argumenti edidit Plin.


,

ep. 4, 21,
t.

7,

39 C. Helvidius Priscus, C. f tribu Arniensi


Arniensi fuisse putandus
est,

agri Praenestini
70,

XIV2844.

Fortasse Helvidius Priscus praetor anno

nam

etiam hic tribu

oriundus municipio Cluviis, cuius municipii municipes, ut etiam aliorum eiusdem regionis (cf. Kubitscheh imp.

Bom.

trib.

descr. p. 270),

Arniensem tribum habuissc videntur

cf.

ad

HELVIDIVS

131
esse possunt

HELVIVS
qnod morium
est

IX

^999 (honorcs mnissi


eacleni stirpe.

in exilio),

certe ex

40 C. Helvidius Priscus arbiter ex conpromisso inter actorem municipii Histoniensium et procuratorem Q. Tillii Sassi IX 2827. Inccrtiim
nuni idem qui praeeedit.
41 P. Helvidius Priscus maritus Plautiae Quinctiliae; ci videtur superstes 2845. fuisse, sed postea codem loco humatus t. agri Praencstini

XIV

Hic quoque potest

cogitari de praetore

anni 70; Plautia Quinctilia


duxit.

potest esse prior eius uxor,

quam

ante

Fanniam

L.

VAL(ERIVS) HELVIDIVS PRISCVS [P]OBLICOLA.

42 HELVIDIAE sorores, Helvidii filiaCj Helvidii Prisci praetoris a. 70 neptes, pereunt primo in flore, utraque a partu, utraquc filiam enixa Alterius earum tutor Comutus TertuUus Plin. ep. Plin. ep. 4, 21.

9,

13, 16.

HERENNIA HELVIDIA AEMILIANA.


f.,

43 Helvidia Priscilla C.
vcl

uxor M. Vettii Marcelli (qui

vixit

temporibus
Priscillae

Neronis) procuratoris Augustorum

IX

3019.

Potcst fuisse vel soror

amita Helvidii Prisci praetoris

a. 70.

Uias Helvidiae

delicium

VI

19673.
haec.

Significatur potius

una ex neptihus praetoris

anni 70

quam

44

^i.

Helvius a Claudio occisus inter conscios nuptiarum Messallinae

et Silii

Seneca apoc.

13.

45 L.
d.

HELVIVS AGRIPPA, proconsul Sardiniae a. 68/69 decreium eius 18 Mart. 69 faciuni X 7852. Idem ut videtur Helvius Agrippa
sub Domitiano

pontifex,

cum

pontifices

de virginibus Vestalibus

cognoscerent, repente exanimatus

Dio

67, 3.

M.

ACCENNA HELVIVS AGRIPPA.

46 T. HELVIVS BASILA T. f., aedilis, praetor, proconsul, legatus Caesaris 5056. 5057. Summa Atinatibus ab eo legata Augusti tituli Atinates 5056. 5086. Pater Helviae Proculae 5056.

47 M. HELVIVS

CLEMENS DEXTRIANVS
tit.

legatus Raetiae

sub Marco

et

Commodo, a. ut videtur 179 48 M. HELVIVS GEMINVS L. f.,


Caesaris, praetor, legatus
;

Eeginensis eph. ep. III 1001.

tribu Fal.; triumvir aere argento auro

XVI in Germania, quaestor Macedoniae pro praetore, legatus Asiae pro pr. adlectus a Claudio (a.48) inter patricios (for^rtsse antequam honores capesseret, certe anie praeiuram, eum ad eam pervenerit neque trihunatu
flando feriundo, tribunus militum legionis
neqtte aedilitate functus),

49

titulus Ephcsius III 6074. HELVIVS PERTINAX AVG. Oriundus ex oppido Liguriae Alba Pompeia Dio 73, 3, natus in Appen-

salius Palatinus

P.

HELVIVS PERTINAX

IMP. CAES.

P.

nino in villa matris

vit.

Pert. 1, 2, natus

lido Lolli[an]i Gentiani Victor cpit. 18, d.

apud Ligures in agro squaAug. vit. 15, 6, Philocalus


con-

CIL. I

p. 356, a.

126

uit.

l.

c.

(tam

annum quam dicm natalem


9*

HELVIVS
firmat Dio 73, 10

132

HELVIVS
Pcrtinacem annos septuaginta
accurate alii

cum

scrihit

vixisse

septem, quattuor mensihus

diehus trihus minus; minus

seriptores, cf. Tillcmont Pertin. not. 3; in vita Pcrtin. 15, 6 scr. annis

LXVI

pro LX).

Humili loco natus Dio


vit.

71, 22. 73,


l.

3;

epit. 18,

patrc

Helvio Successo
cliente vit. 1, 5,
vit.

1,1, libertino

vit.

c, epit.
in

l.

c, Lolliani Aviti

qui tabernam coactiliariam


Pertinacis
ei

Liguria exercucrat

3,

3;

nomen

impositum a patre 'ex continuatione

lignariae negotiationis,

quod pertinaciter eam rem gereret' (?) vit, 1, 1, Grammaticae studuit sub Sulpicio Apollinari vit. 1, 4, deinde ipse grammaticen professus est vit.; epit. 18; Dio 73, 3. Cum in ea minus quaestus proficeret, centurionatum impetravit per Lollianum Avitum
vit.

1,

5.

Praefectus cohortis in Syria, ante

annum 161

vit.

1,

6; a

praesidc Syriae, quod sine diplomatibus cursum publicum usurpaverat,

pedibus ab Antiochia ad legationem


coactus e&i
ih.

(scr.

legionem) suam
vit.

iter facere

Bello Parthico (Veri) bene mcritus


(?) ih. (sine
,

2, 1; in Bri-

tanniam translatus ac 'retentus'


eohortis

duhio altera militia equestri


cf.

fungens, trihunatu ut puto legionario

de quo

statim; praefectura
videtur).

prima

militia equestris Pertinacis

fuisse

Tribunus
Fortasse

militum angusticlavius in
factus

legione

aliqua
in

opera Claudii Pompeiani


vit.

Dio
m.

73, 3.
titulus

Praefectus alae

Moesia
longe

2, 2.

liuc pertinct
I.

Marti alimentorum per viam Aemiliam Procurator


0.

et

a confmiis Moesiae: custodi P. Helvius Pertinax praef. III 3232.


vit.

repcrtus Sirmii non

2,

2.
vit.

Praefectus

classis

ProGermanicae ih. In Germania matrem amisit 2, 3. imperatore curator in Dacia ad sestertia ducenta vit. 2, 4. Marco 'quorundam artibus' suspectus, 'remotus^ cst; sed postea per Claudium Pompeianum, generum Marci, quasi adiutor eius futurus
regendis
legato,

vexillis

adscitus

est

vit.

1.

(videtur

igitur
fuit

suh Claudio
in-

Pompeiano
feri&ris,

nam

is

iam anno 167 legatus


qtiihtis

Pannoniae

munere adprobatus adlectus est in senatum vit. 2, 5. Pcs a Pompeiano et Pertinace in hello Marcomanico gestas memorat etiam Dio 71, 3 (Pompeianum et Pcrtinacem tunc lcgatos legionum fuisse ex vocahulo quo sane uti solct Dio de legatis legionum, colligere uTrocjTpaTrj-cwv,
vcxillationihus nescio

praefuisse); in eo

nolim).

Postea

iterum

re

bene gesta, prodita factione


primae praepositus
ih.
est,
vit.

quae

illi

concinnata erat, a Marco imperatore, iniuriae compensandae causa,


inter praetorios lectus et legioni
2, 6
;

statim-

que Raetias

et

Noricum ab hostibus vindicavit


siti

In regione Qua-

dorum cum

exercitu paene

oppressus

sed precationibus militum

Christianorum (?) servatus Eusehius chron. (vers. Arm. ad a. 2188, Hieromjmus ad a. 2189 p. Chr. 175, chron. Pasch. 'p. 486, 19) cf. Dio 71, 8 qui eandem rem tangit, sed sine mentione Pertinacis. Consul designatus studio Marci imperatoris (oratio Marci laudes eius continens apud Marium Maximum) vit. 2, 7; ob virtutes consul factus

HELVIVS
Dio
71, 22, paullo ante

133

HELVIVS
Cassius a

quam Avidius

Marco

descivit (anno

igitur

cum

175 vel paullo ante) vit. 2, 10 cf. Borghesi opp. 3 p. 112. Consul Didio (Severo) luliano vit. 14, 5, vit. Dicl. lul. 2, 3. Cf. fr.

Vat.203: divus Marcus Pertinaci et Aeliano {scr. luliano?) conss. (Titultis urbanus VI 3702 vix pertinet ad hunc consulatum Pertinacis; mihi videtur Pertinacis rocahulum superesse ex nmninihus Septimii Sei^eri). Consulatum gessit absens vit. 3, 2. 'Cassiano motu composito e Syria' (videtur igitur anno 175 Marcum comitatus esse in Orientem) 'ad Danuvii tutelam profectus', primum Moesiam utramrescripsit.

que, deinde

Daciam

rexit

vit. 2,
t.

Pertinace
Illyrici

[c]o(n)s(ulari)

10 (cf. s[ac]erdos [i]n[st]itutus ab Hel. Dacicus III S. 7751). Apud exercitus

optimam

Herodianus

Commodo

humanitatem 'Bene gestis his provinciis Syriam meruit' vit. 2, 11. imperante Romam reversus, tunc primum curiam ingressus
sui famara reliquit propter virtutem et 2, 9, 9.

est vit. 3, 2.

per triennium

(a.

Perenne in Liguriam secedere iussus est fuitque illic 182 185) vit. 3, 3 seq. Ibi pecuniae studuit, mer-

caturas per servos suos exercuit

vit. 3,

1-4;

13, 4; propter avaritiam


4,

popularibus dictis lacessitus

vit. 3,

1;

9,

4; 13,

cum

antea integre
185) legatus

se gesserit vit. 3, 1 (dliter vita 9, 6).

Occiso Perenne
5,

(a.

propraetore Britanniae factus


pressit

vit.

3,

legiones

tumultuantes com-

vit. 3, 6 seq., Dio 73, 4. Venia legationis impetrata praefectus alimentorum factus est vit. 3, 10; 4, 1. Proconsul Africae vit. 4, 1, non post annum 190/1 (nam successit ei Didius luJianus proconsul

Africae non post


fectus

annum

19112,

cf.

suh Didio Severo lulianq).

Prae-

urbi
vit.

vit.

4, 3,

Vict.

Caes. 17, Eutrop. 8, 16, successor (Seii)


a.

Fusciani

4, 3.

Consul iterum ordinarius


Occiso

192 cum
appellatus

Commodo
kaleudis
Vict.

septimum
lanuariis

fasti.
a.

Commodo
et

imperator
vit.

193 a militibus
Occisus
d.

Caes. 17.

a senatu

Pert. 4, 8,

Dio

73, i,

28 Mart. 193 (nempe

cum

imperavisset dies
cf.

octoginta VII)
Pertin. not. 3).

Dio

73,

10 (minus accurate
:

alii scriptores,

TiUemont

Uxor Flavia Titiana

(cf.

suh hac).

Reliquit super-

stites filium (cf. infra) et filiam vit. 13,

cf.

Dio

73, 7.

50

HELVIVS PERTINAX (^c Orell. 895, Helvius Pertinax vit. Carac. et vit. Get., reliqui scriptores nomen non xjonunt) eius qui praecedit filius.
P.
a.

Hic fortasse ax iun(ior) inter senatorum 186 act. Arv. (VI 2100" v. 18) cf de
. . , .

filios

Arvalibus ministrantes

liossi hull. delV Inst. 1855

p. LIII.

Postquam pater imperator

factus est, senatus euili

Caesarem

appellavit^
73,
a.

quam

appellationem pater distulit vita Pertinacis 6; Dio

7 cf. Herod. 2, 4, 9; Eusehiu^ chron. (vers. Arm. et Hieronym.) ad 2209; chron. Pasch. p. 492, 19. Nihilominus Caesar appeUatur rn t. Mediomatrici rep. Orell. 895 item in nummo AJexandrino qucm edidit Sallct Zeitschr. f Num. 1874 p. 314 cf Cohen^ 3 p. 397. Sub
,

Severo patri flamen factus vita Pertinacis 15. Consul suffectus (a. inc.) vit. Carac. 4, 8 (cmsidem anno 212 fuisse statuerunt , sine

HELVIVS
causa).

134
locus eius de Caracalla Getae interfectore
6, 6.

HERACLIANVS
vit.
(!,

Carac. 10, 6;

vH. Getac

Occisus a Caracalla

ib.

Hcrod.

4,

3.

51

Q. GAVIVS STAT[IV]S HELVIVS POLLIO. M. Helvius Rufus (pracnomen cx t. infra citato) miles gregarius, a. 20 proelio apucl Tlialam commisso servati civis decus rettulit, ob quam rem donatus est a proconsule torquibus et hasta, a Tiberio civica corona Tac. a. 3, 21. Eum postea ad primum pilum pervcnissc, itcm agnomen Civicae adsumpsisse ostendit hic titulus rcp. Vicovari agri Tihurtini XIV 3472: M. Helvius M. f. Cam. Rufus Civica, prim. pil., balneum municipibus (Tihurtinis puto) et incolis dcdit (Camilia trihus
est

Tihurtinorum).
libertinus, pater Pcrtinacis imperatoris vit. Pcrt. 1,

52 Helvius Successus,

cliens Lolliani Aviti

consularis viri
et

(cos.

a.

144)

ih. 1, 5,

tabernara
coctih*-

coactiliariam (sic Scaliger

Momnis., coactiliriam traditur,

ciam mdgo) in Liguria exercuerat ib. 3, 3. Cf. sub fdio. 53 Helvia, Annaei Senecae uxor, Novati Senecae Melae mater, ad quam Seneca fiHus ex exih'o Corso dedit hbrum de consolationc (dial. 12).
Pater etiam tunc in vivis
ih, 18, 9.

De

vita priore eius ih. 2, 4. 5.

Soror eius nupta praefecto Aegypti

ih. 19, 0.

54 (Helvia) soror cius quae praecedit (tiomen non ponit Scncca), uxor praefecti Aegypti (Acmilii Recti ut vidctur, cf. Borghcsi opp. 4, 439 seq.), per scdecim annos cum marito Aegyptum habitat Scn. dial. 12, 19, 6.

Maritum

in navigatione amisit ib. 12, 19, 4. 5.

55 Helvia, uxor Fufii Polhonis t. a dispcnsatore cius positus VI 9361. Nobilcm feminam fuisse titulus indicat ; fortassc cadcm Rubria Helvia VI 9525 cf 5003. 56 HELVIA PROCVLA, T. Helvii J3asihic fiha 5056. 5086. Huius ut

ridetur servus Albanus Helvi(aes) Proculaes dispe(nsator)

VI
a.

9324.

57 HELVIA PROCVLA, C. DiUii Voculae

(occisi in

Germania

70) uxor

VI 1402.
58 Hephaestio
vit.

(?

traditur fertio)

Vcri 2, 5.

Eundem

esse

grammaticus Graecus auditus a Vero Hephaestionem Alexandrinum, cuius cxtat

<jO

libellus (i-^yeipioiov)

de re mctrica, coniecit Casauhonus.

DOMITIA HERACLIA.

59 Heraclammon, Tyaneus, cum patriam Aurehano prodidisset, capta urbe a mihtibus occisus est Vopiscus Aurclian. 23. 24.

M. FABIVS IVLIANVS HERACLEO OPTATIANVS. FLAVIVS HERACLEO. Herachanus, Gahieni dux (praefectus praetorio Zosimus 1, 40, praefectus equitum Dahnatarum loannes Antiochenus, fontem sihi ct Zosimo communcm neglegentcr excerpens)^ a Pahnyrenis victus vit. Gallien. c. 13. Consihum init de occidendo Gahieno ih.c.14; Zosimusl,40; ipsum
interficit lo.

Antiochcnus exc. dc

ins.

(Midlcr

fr.

h.

Gr.

IV p.

599);

Zonaras 12, 25.

HERACLITVS
01 HeracHtus,

135
missus a Severo ad obtinendas Britannias
(illiid

HERENNIVS
vit.

Severi

6,

ad obtinendam Bithyniam vH. Pesc. Nigri 5 cf. Huebne)' mus. Bheti. 12 p. 64).

verum

esse videtur;

G2 Heraclitus procurator, ut videtur, portorii Illyrici, ad quem Severus et Caracalla rescripserunt de immunitate Tyranorum anno 201 III 78]. Fortasse non divcrsus a Sept/mio HcracVito praefccto Acgypti suh Carn-

calla,

Hcrm. 20 p.

469.

Antonius Septimius Heraclitus.


Septimius Heraclitus.
in

63 Heras philosophus cynicus, cum


iecisset, capite truncatus

Titum
b*brum

et

Berenicem convicia

Dio

66, 15.
icspt

64 Herculanus:

ei

dedicat Plutarclms

to5

auT?v

iiraivsiv

avsmcp^ova)? (p. 339 A).


C.

Q.

IVLIVS EVRYCLES HERCVLANVS. POMPEIVS SENECIO cct. C. IVLIVS EVRYCLES


cet.

HERCVLANEVS

cet.

SOSIVS PRISCVS.
Q.

ROSCIVS COELIVS PEIVS FALCO.

IVLIVS EVRYCLES HERC(V)LANVS POMClaudii

65 Herennianus: ab eo placari Claudium iubet Gallienus


Gothici 17.

vit.

66 Herennianus, filius Odaenathi et Zenobiae, parvulus a patre una cum Timolao fratre relictus vit. GaUien. 13, trig. ttjr. 15. 17. 27. 28. 30, 2, vit. Aurelian. 38; eius et Timolai nomine Zenobia imperavit trig. tyr. 27. 30, 2 (id ipsum negatur vit. Aurel. 38, 1) ; in triumpho ductus ab
Aureliano
cxtiterit.
trig. tyr.

24.

Praeterca ignotus,

et

dubito

num umquam
alibi

Si

extitit,

dictus fuit potius


cf.

invenitur in gente Odaenathi,

Haeranes, quod nomen sub Scptimio Hacranc.


vit.

67 Herennianus dux ex disciplina Probi 68 Herennianus, Proculi tyranni

Probi 22.

filius vit.

Firm. 12.

L.

ALFIDIVS HERENNIANVS. CL(AVDIVS) HERENNIANVS.


vitia

69 Herennius

Vergilii

collegit

Honatus

vit.

Vergil.

(Sueton.

cd.

Rcifferscheid p. 65).

70 Herennius Capito ultimis Tiberii annis et sub Gaio procurator lamniae (quae urbs testamento Salomes, sororis Hcrodis, facta crat Liviae et post huius mortem Ti. Caesaris cf. loseph. ant. 18, 2, 2) losephus
ant. 18, 6, 3. 4; Philo leg.

ad Gai.

c.

30 p. 575 (ubi minus accuratc ut


tt^?

videtur Capito dicitur ooptov sxXoysu?

'louSata;).
filius

70* Herennius Dexippus, eius qui sequitur


71 P. Herennius Dexippus.
co positus patri (1);

CIAtt. III 717. 1202.

Tituli Athcnienses omnes,

CIA. III 714 ab

715 positus ab eo cum csset archon (2), 70" posHus ab co cum esset aganotheta (3); 716 (4) et 717 (5) positi ei a

HERENNIVS
filns.

136

HERENNIVS
f.,

P. Herennius Dexippus, Ptolemaei


tituli.

Atheniensis, pago Her-

mius

As^iTnro? As^rinrou, 6 'Eplvvio? /pryjjta-taac, 'Ai^r^vaio? Suidas.

Munera

et sacerdotia eius Atheniensia, in his et

archontatum dupHcem,
tituli.

et regis qui dicebatur,

eponymum enumerant

Floruit sub

Valeriano Gallieno Claudio Aureliano Suidas (Aureliani res gestas ipse


attigit, cf. fr. 24 III p. 682 Muell.) cf. Eunap. vit. Porphyrii suh fin. Agonotheta Panathenaeis t. 3. 4, Panathenaide ut videtur tricesima quinta, quae videtur incidisse in a. p. C. 262/3 cf. Dittenberger comm. Momms. p. 258. Eo duce Athenienses Gothos fugant a. circ. 267 vit. Gallien. 13, 8 cf. Bexippi fr. 21 p. 680 Muell. Orator et historiarum scriptor t. 4. De scriptis eius agunt Photius bihl. cod. 82 cf. cod. 77, et continuator chronicormn eius Eimapius hist. fr. 1 (exc. de

sent.,

IV p.

11 Muell.); fragmenta eorum.

v.

ap. Mucller fr. hist. Gr.

III p. 667-687. Diversus a Dexippo philosopho, cum quo confunditur a loh. Tzetze cf. Busse Hermae vol. 23 p. 402 seq. 72 C. HERENN[I]VS [D0L]A[B]ELLA (cognomen sic supplevit Hemen prohabiliter) consul suffectus exeunte anno 119 cum [R]ufo quodam act.
Arv. (VI 2080).

73

HERENNIVS ETllVSCVS MESSIVS DECIVS CAESAR (postea AVGVSNomina plene perscripta exhihent tituli II 3735. 4058, III 3746, VI 1101 aliique, Q. Her. Etr. Mes. Decius nummi plerique commatis Romani (Cohen^ 5 p. 214); Here. Etru. Mes. Qu. Decius nummi nonQ.

TVS).

nidli (ap.

Cohen

n. 1.

2. 9. 35. 40);

Q. Here. Traianus Decius nob. C.

nummi
duhio
Silvius,

unius antica ap. EcMiel 7 p. 348, ubi Here. Traianus sine


;

male lectum est pro Her. Etr. Mes. Herennius Poleniius Etruscus (Etruscius cod. Bodl.) Victor Caes. (Rusdcus Prosper in indicando consulatu a. 251), Decius Victor epit., Decii de ipso et patre Treh. Pollio vit. Valerian. 5, 4, Vict. Caes., Ammian. 31, 5, 16, item plerumque Decii vocahulo appellatur in indicando consulatu quem gessit cum patre a. 251 (Decio III et Decio Caes. chronographus
a.

354

et

Hydatius, duobus Deciis conss. Treh. Pollio Valerian.


imp.

5, 4,

dd.

nn.

Dccio Aug. III

et

Decio Aug.
7,

cos.

titulus

urbanus
et

notizie

1885

p. 187),

cum tamen non raro


(cf.

hic consulatus meris numeris

ter et semel significetur

Borghesi opp.

44); Messii Decius

Quintus de ipso
scillae, cf.
epit.

et

fratre miliarius

Raeticus III 5988/9.

Filius

C. Messii Q. Traiani Decii Augusti (et Herenniae Cupresseniae Etru-

suh hac), a patre Caesar factus Victor Caes. 29, Eutrop.


7,

9, 4,

29, Oros.

21, 3, statimque in Illyrios praemissus Victor.

Consul

ordinarius a. 251 cum patre terimm fasti (cf. etiam supra). Augustus nummi, ap. Cohen p. 216 seq. n. 7. 16. 18. 19. 30. 37. 41. 42; initio anni 251 fuisse ctiamtum Caesarem declarat titulus VI 1101. Periit una cum patre in barbarico Dexippus ap. Syncelluni p. 376 (Mueller
fr.

hist.
l.

Gr. III p. 674, 16); Victor Caes.


.,

l.

c, epit.

1.

c.,

Eutrop.

l.

c,

Oros.

Amnmm.

31, 5, 16,

Poleum

Silvii latercuhis,

Zmiaras 12y 20.

HERENNIVS
74 M.

137

HERENNIVS

HERENNIVS FAVSTVS [TI.] (ET pro TI in lapide legenmt) IVLIVS CLEMENS TADIVS FLACCVS, M. f tribii [Q]ii[ir.] (OVIB pro QVIR
,

exceperunt),

X[vir stHti]bus i[udicancl]is,

[se]v[ir]

tu[rmar.

equestr.,

trib.] mil. leg. III [A]u[g.,

quaestor, trib. pl]eb., leg.

Aug.

leg. XII...,

consul
audivit

suff. a. inc.
(a.

VII[vir epulonum], sodalis Augustalis,

Memnonem
inferiore
c.

205?) III 52 add. p. 908.


legatus legionis primae in
ih.
f.

Ih

HERENNIVS GALLVS,

Germania

a. 69 Tac. h. 4, 19. 20. 26. Vinctus a seditiosis Fortasse ex maiorihus eius M. Herennius M.

c.59; occisus

70.

Gallus duovir Caiatiae

X 4587.
76 Herennius Gemellinus vir egrcgius, procurator Augustorum duorum,
titulus BtiJcaresti adscrvatus
t.

III 1625, procurator Augustorum trium


praesidis

Sarmizegetusensis Ilt S. 7901, agens vices

(Daciae ut

III 1625. 77 Q. Herennius Labeo pontifex Sutrii memoratur in titulo servili VI 9636.
videtur)
,

XI 3254
salutavit,

v. 8.

Idem

fortasse

78 Herennius Macer C. Caesarem

Gaium

unde hic

ei

iratus

Seneca

dial. 2, 18, 4.

79 Herennius Modestinus, praefectus vigilum inter annos 226 et 244 luris consultus, studiosus Ulpiani, qui ei de causa aliqua VI 266.

Dalmatica rescripsit Ulpianus Dig. 47,


est

2, 52, 20.

Eo magistro usus

Maximinus iunior

tatis

eius

Maximin. 27, 5. ""Non contemnendae auctoriScripta iuris consultus' Gordianus a. 239, cod. lust. 3, 42, 5. pleraque edita post mortem enumerantur index Dig. Florent.;
vit.
(cf.

Caracallae

Fitfing

das Alter

d.

Schriften d.
cf.

romischen luristen
Libri

p. 53 seq.), nonnulla certe sub Alexandro

Big. 48, 10, 29.


1,

de excusationibus inscripti Egnatio Dextro Dig. 27,

1 pr.
vit.

80 Herennius Nepos,
81 Arv. (Ant. P.

inter viros nobiles a

Severo occisos

Severi 13.

HERENNIVS ORBIANVS
act.
fr.

frater Arvalis aetate ut videtur Antonini Pii

A. VI 2087). 'Avus potest fiiisse vel proavus Gnaeae Seiae Herenniae Sallustiae Barhiae Orhianae Aug. coniugis Alexandri Aug.^ Henzen.
82 Herennius Philo
s.

(sic

Origenes

V. Auppa;(iov

suh

fin.

Suidas

s. v. 'Epsvvioi; et

Celsum 1, 15, Stephanus Byzantius et s. v. Kupxo?, Lydus de mens. p. 116 BeJck., s. v. C>tX)V BupXio?, vulgo Philo) Byblius, gramc.

maticus.

Familiaris Herennii

Severi Sttidas
et

s.

v. "Epfxtiriro?
s.

cuius

consulatu
rsYOVSv
qiii

annum

egit

octavum

septuagesimum Suidas

v. <l>ikuiv.

iizl

T>v j(povu)V d-^-^Us Nspcuvo? xal Trapstcivev st? }i.axpov

Suidas,

inter scripta eius recenset etiam lihrum de imperio Hadriani.


eiu^s

Fragseq.

menta scriptorum

collegit

Mueller

fr.

hist.

Gr. III p. 560

Cf. etiam Niese de Stephani Byzantii auctorihus (Kiliae 1873) p. -26.

83 M. HERENNIVS PICENS M.

f.,

M'. n. (patrem et

avum dant

fasti Cap.,

patretn eiiam tHulus Veiens), consiil suffeetus a. u. c. 754 fasH Cap.

HERENNIVS
Proconsul Asiae
tit.

138

HERENNIVS
ct

Ephesius ap. C. Curiium Hcrm. 4 p. 195


Vcicns

(lingtonium fastes n. 51, item Greeh inscriptions in the British

Wadmuseum
3797.

III p.

176.
eius
44,

Patronus Veientium intramuranorum

t.

XI

Nomen

V 8112,
sulis

impressum amphoris repertis Aquileiae et Carthagine VIII 10477, 4. FUius fortasse fuit M. Herennii contegulae) consularis, a.
1

anno 720.
03

84 M.

HERENNIVS POLLIO (pracnomen hdbent

Bassum repetundarum postulantibus adest in tcgulis urhanis 1179-1182. Nominatur Plin. ep. 4, 9, 14. 85 Q. HERENNIVS POTENS vir clarissimus fitulus rcp. ad viam Appiam,
vel 104 Bithynis lulium

XV

semel tantum descriptus, VI 1427^. 86 Q. Herennius Potens praefectus praetorio(?) {pro praef. praet. ditur prf. prt.) titulus rep. una cum titulo Q. Herennii Potcntis
clarissimi qui praeccdit

traviri

VI

1427*^.
tri-

87 Herennius Ptolemaeus, Atheniensis, inter ephebos Panathenaide

262 ?) CIAtt. III 1202. Filius ut videtur maior P. Herennii Dexippi rerum scriptoris cf. Dittenbergcr comm. Momms.
cesima quinta
p. 248.
(a.

88 P. Herennius Ptolemaeus, Atheniensis, pago Hermius", pater P, Herennii

Dexippi rerum scriptoris titulus Atheniensis CIAtt. III 714 cf. 716. 717. 1149; t. Megarensis Inscr. Gr. sept. 91 (a Lcnormant venit fragmen-

tum

Inscr. Gr. sept.

3475).
,

89 Herennius Rufinus socer Licinii Pontiani


87. 92. 94. 96. 97. 98. 100.

privigni Apulei

auctor

accusandi Apuleium Apuleius apol. 60. 71. 74. 75. 76. 78. 82. 83. 84.

90 M.
91 M.
a.

HERENNIVS RVFVS M.
t.

tribu

Mae.

praef(ectus)

Cap(uam)

Cum(as), q(uaestor)

Alsiensis

XI

3717.
suff.

HERENNIVS SECVNDVS
183
act.

consul

cum M. Egnatio Postumo

Arv.

92 HERENNIVS SENECIO, oriundus ex provincia Baetica Plin. cp. 7, 33, 5. Quaestor in eadem provincia ib. Post quaesturam nullos alios honores
petit
a.

Dio 67, 13. Defendit Valerium Licinianum accusatum incesti 90 Plin. ep. 4, 11, 12. Accusat una cum Plinio Baebium Massam repetundarum ex provincia Baetica et condemnat a. 93 Plin. cp. 7, 33; ab hoc rursus impietatis postulatus ib. Acerbe dictum eius de Aquilio Regulo Plin. ep. 4, 7, 5; qui rursus memoriam eius mortui insectatur
ib. 1, 5, 3.

Plin. ep.

7,

19, 5;

Libros componit de vita Helvidii Prisci Tac. Agr. 2; Dio 67, 13; propterea accusante Mettio Caro capitis
ep.
7,

damnatus Plin.
1, 5,

19, 5;

Dio

l.

c.

cf.

Tac. Agr. 2. 45; Plin. cp.

3;

3, 11, 3.

93 HERENNIVS
fiimiliaris

SEVERVS consul Suidas s. v. (PtXfov BupXio?. Eius Herennius Philo Byblius Suidas s. v. "Epfjinnro? et <I>tX(ov BupXio?. Idem sine dubio Herennius Severus vir doctissimus, imagines illustrium virorum in bibliotheea sua congregaus P/m. ep.4,28,1.

HERENNIVS

139
s. v.

HERMAGORAS
"EpfAnnroc.

Vidit etiam regniim Hadriani Suulas


iecit

Fortasse, ut con-

ad tegulas C. 552), hic est Severus qui fuit consul suffectns cum Arriano quodam circa a. 123130 (cf. supra suh Flavio Arriano); non recte alii confuderunt eum cum L. Catilio Severo consuJe ordinario a. 120, alii cum T. Hoenio Severo consule ordinario a. 141. Verba Herennii Philonis a Suida s. v. <I)tX(uv BupXio?
Borghesius
(v.

XV

relata (uTraxov youv ^.s^r^pov xhv 'Epsvvtov


oTav f^Yv
^''i'

xp7j|i,aTt'(3avTa

auTo? sTvat

cpr^atv,

^"^^*!

oXujxTTtaSt

8s ax') si spectant propric

ad

tempiis quo

fasccs gessit Sevcrus, neque errm' inest in numeris, fuit consul Olympiade

centesima vicesima

id est inter annos 103

107.

Plane incertum
salute

huc spectet P. Heremiius Severus pro cuius servus ponit titulum II 3731.

num
Q.

Valentiae

94

HERENNIVS SILVIVS MAXIMVS origine Telesinus; sevir turmae equitum Romanorum, curiOj quaestor urbanus, aedilis Cerialis, praetor
iuridicus per Calabriam
et alae

Lucaniam
e.

Brittios, legatus legionis II Italicae


t.

Antoninianae

(i.

sub Caracalla vel Elagabalo)

Telesinus

IX

2213.

95 M. Herennius [Victjor (cognomen supplevi ex t. Thibilitano VIII S. 1S892), M. f., tribu Quir., vir egregius, advocatus [fisci, procurator?]

ad studia, procurator [vicesimae lieredi]tatium per Umbriam Tu[sciam Pice]num et tractum Cam[paniae], procurator [regio]num sacrae urbis, procurator Augustorum duorum ad fu[nctionem (suppleint Mommsen) fru]menti et res populi per t[ractus] utriusque Numidiae t. Thibili-

96

tanus

VIII

S. 18909.

HONORATIANA OPTATA. HERENNIA CVPRESSENIA ETRVSCILLA AVGVSTA. Nomina sic


scripta exhibet
t.

IVLIA FLAVIA HERENNIA CAECILIA


Carseolitanus
(EcJchel

per-

IX

4056, 'Ep. Koo-k. AtTpoucfxtXXa 2z^.


cf.

nummi Alexandrini

7 p. 348

SaJlet aJex.

Kaisermumen
in Cilicia ap.

p. 67), Erenian. Cupris. Etruscilla

nummHs MaJJensium

Cohen^ 5 p. 213. 42; Herennia Etruscilla saej)e in nummis et inConiux (C. Messii scriptiombia (scriptorcs eius non meminerunt). Q. Traiani) Decii Augusti III 4011. IX 4056 (cum Decio sociatur in nummo coJoniae Rhesaenae ap. EcJcheJ 7 p. 348). Mater Augg. nn.
et castror.

IX

4056; matrem fuisse Q. Herennii Etrusci Messii Decii

Caesaris etiam nomina ostendunt.

97

HERENNIA HELVIDIA AEMILIANA, M.


liani

f.,

L. Claudii Procuh* Corne;

consulis

uxor

t.

Tiburtinus

XIV 4239

t.

Sardus

7828

cf.

eph. ep. 8, 718.

98 Herennia Hermonactia Dexippi rerum scriptoris filia CIA. III 717. GNAEA SEIA HERENNIA SALLVSTIA BARBIA ORBIANA AVG.

99 HERIVS PRISCVS proconsul Sardiniae a. 88 dipJ. miJ. 100 Hermagoras, rhetor, auditor Tiieodori Gadarei; Romae docuit temporibus Caesaris Augusti QuintiJian. 3,
1,

18; Seneca controv. saepius

HERMES
(cf.

140
Suidas
s.

HERODES
v.

index Kiesslingii p. 541)


rhetoribus,
ef.

De

eo,

item de aliis eiusin

dem nominis

Susemihl Gesch. der

r/riech. Litteratttr

der Alexandrinerzeit

II p.

471.

101 Herraes gladiator nobilis Martialis 5, 24. 101" Hermes Plinii libertus Plin. ep. 7, 11.

Hermes. Hermianus. TI. CL(AVDIVS) HERMIAS. Nonia Arria Hermionilla. 102 Hermogenes amicus Serrani, Vegeti, Senecae carmen Senecac ut
[Vajlerius
Caecil(ius)

videiur attribuendwn (Baehrens Poetac Lat. min.

IV p.

72).

103 Hermogenes Tarsensis, historiarum scriptor, occisus a Domitiano Suet. Domit. 10. Cf MueUer fr. hist. Gr. III p. 523.

104 HermogeneSj medicus Hadriani Dio 69, 22. (Alios eiusdem nominis medicos habes CIG. 3311; anth. Pal.ll, 114. 257; Galen.ll, 432 Kuehn).
105 Hermogenes rhetor auditus a M. Aurelio imperatore Dio 71, 1; Philostratus vit. soph. 2, 7. Tarso oriundus procedente aetate facul,

tatera dicendi amisit Philostratus

l.

c.

(cf.

Suidas

s. v.).

Scripta eius

ap.

Walzium Bhetores Graeci I

p. 9

seq.

III p. 1

seq.

M. IVNIVS

HERMOGENES.

L. lunius Septimius Verus Hermogenes.

Q. Marcius Hermogenes. M. CL(AVDIVS) VINDEX MACRINIVS

HERMOGENIANVS.
ant. 18, 5, 4),

Herennia Hermonactia. 106 Herodes, cognomento Magnus (loseph.

Be eo losephus ant. 14, 9, 2 17, 8, bell. 1, 10, 4 fin. Nummi ap. Madden coins of the Jews (1881) p. 105114. Cf. Schuerer Geschichte d. ji'(d. Volhs^ I p. 294 seq. Antipatri, qui nomine Hyrcani regnum
ludaeae administrabat,
bell. 1, filius,

ludaeae rex.

Phasaeli frater minor loseph. ant. 14,9,2,


fuisse probabile est, siquidem

10, 4.

Civem

Bomanum eum

iam

patrem

eius a Caesare dietatore civitate

Bomana donatum
cf.
l.

esse

narrat

los. ant. 14, 8, 3, bell. 1, 9,

5 (regum ex stirpe eius ultimus Agrippa diceinfra sub C. lulio


c.

batur M. lulius ; scd alius ex eius posteris C. lulius,

Agrippa). Vivo patre Galilaeae praefectus losephus


nescio quae potestas in Syria Coele
14, 9, 5, bell. 1, 11, 4, ant. 14, 11, 4.

A Sex. Caesare,

qui iussu Caesaris dictatoris Syriam obtinebat, et postea a C. Cassio


ei

commissa bell. 1, 10, 8, ant. Malichum patris interfectorem


Post

e raedio tollit ant. 14, 11, 6, bell. 1, 11, 8.

pugnam Philippensem

frustra accusatus

apud M. Antonium, defensus a M. Messalla, tetrarcha


,

gonum
cf.

ludaeae constituitur ant. 14, 13, 1 beU. 1, 12, 5.. Cum Parthi Antiin regnum ludaeae reducerent, aegre evasit; Roraam cum
confugisset,

a senatu rex appellatus est ant. 14, 14,


b.
c.

4, beU. 1, 14,

Appian.

5, 75.

In ludaeam i'edux, post varios eventus ope


(a. u, c.

C. Sosii Hierosolyma expugnat

717) loscph. ant. 14, 16, 2, beU.

HERODES
i, 18,

141

HERODES

2; Dio 49, 22 (tctnpiis acmrate /ndkat loscphus ant. 14, 10, 4, cf. Schnerer l. c. p. 292 not. 11). Post pugnam Actiacam Caesar Octavianus, Rhodi ab Herode conventus, regnum ludaeac non solum ei confirmat
ant. 16, 6, 6, bell. 1, 20, 2,

loseplms ant. 15,


*Hp(6Soo

7,

3,

bell.

Strabo 16, 2, 46 p. 765, sed mox etiam auxit 1, 20, 3 itemque postea losephus ant.

15, 10, 1 seq., bell 1, 20, 4;

Bio

54, 0; cf.
xuprro

Tac. h. 5, 9.

BaSiUm^

nnmnii.

BaaiXei

'HpioSij

Lebas -Waddington 2364.

*0

or(ixo[?]

|3aaftXsa 'HptoSr/./ <I>iXop)}xaiov

susp-ia''^? IvsXiV xai suvoiac tt^c

CIA. III 550 ((kdicationes ab zU sauTov t. Herode Atheniensibus factas memorat losephus beJL 1, 21, 11). Uxorem habuit Doridem ant. 14, 12, 1, bell. 1, 12, 3 c. 22, 1, deinde hac dimissa Mariammen Alexandri et Alcxan3rae filiam, Hyrcani et
Athenis in arcc repcrtus

Aristobuli
1,

12, 3;

1,

regum ludaeae neptem ant. 14, 17, 18; eam necat (a. u. c. 725)
4.

13,

c.

15, 14; 16, 1, bell.

ant. 15, 7, 4, bell. 1, 23, 5;

de

reliquis uxoribus concubinisve


1,

bell.

28,

Filios c

Alexandrum et fr. 5 (MuelUr fr.

Herodis cf. losephus ant. 17, 1, 3; medio toUit, primum (circiter a. u. c. 747) Aristobulum natos ex Muriamme Nicolcms Daniasc.
hist.
,

Gr. III p. 351. 352) losephus bell. 1, 27, 6, Strabo 16, 2, 46 p. 765, Macrob. sat. 2, 4, 11 (de tempore cf. Schucrer 1. c. p. 305 not. 18), quinto ante mortem die Antipatrum natum ex Doride Nicolaus I. c. (p. 353 Mucllcr) ; losephus
antiq. 16, 11, 6 cf.
bell. 1, 33, 7,

anf. 17, 7.

Decessit

nuncupato Archelao,
c.

in

a. u. c. 750 (a. Chr. 4), herede regni partem vocatis Herode Antipa et Philippo
l.

ant. 17, 18, 1, bcll. 1, 33,


l.

8 (annum indicat losephus


et

c,

cf.

Schuerer

p. 343 not. 165).

107 Herodes Herodis Magni


losephus ant. 17,
1, 3,

Cleopatrae
28, 4.

iilius,

Phib*ppi tetrarcliae trater

bell. 1,

108 Herodes Herodis Magni ex


losephus
bell.

Mariamme (Simonis
belt. 1,

pontilicis iilia) tilius

3 cf. matris ex testamento patris expungitur


1,

28, 4, ant. 17, 1,

18, 5, 1. 4.

Propter culpam

31, 7, ant. 17, 4, 2.


filia

Uxorcm
ab

habuit Herodiadem Aristobuli filiam, quae nata

Salome

eo discessit ant. 18, 5. 1. 4.


et

109 Herodcs tetrarcha Galilaeae


Geschichte des jud. Volhs^

I p. 358

Peraeae (Herodes Antipas). Cf. Schuerer seq. Nummi ap. Eclhcl 3. 486 seq.

Madden coins of the Jeus (1881) p. 119. 122. Herodis Magni filius natu minimus losephus bell. 1, 32, 7, ant. 17, 6, 1, natus ex Malthace
Samaritana, Arclieki frater losephus bcU.
pas proprio
c.

1,

28, 4, ant. 17, 1. 3, Antiant. 17, 1, 3,


c. 6,

nomine dictus

(ita

appelJatur a losepiho
c.

8, 1 c. 9, 4. 5. c. 11, 4,

bell. 1,

28, 4.

32,

7. 33, 7. 2, 2, 3. 4.
beJl.

nondum

tetrarcha constitidus, 'Hptdor^? 6 xXr^Osk 'Av-tTra?

2, 9, 1,

praeterea tam a losepho quam ab aJiis Herodes). Romae apud privatum quendam educatus losephus ant. 17, 1, 3. Testamento patris

postremo tetrarcha Galilaeae


Augusto,

et

Peraeac constitutus

confirmatus ab

cum

frustra, nisus testamento pati'is priore,

Archelao

fratri

HERODES

142

HERODES
c.

litem de successione rcgni inovissct loscphus ant. 17, 18, 1.


11, 4, bell. 1, 33, 7. 2, 2,
tituli

9, 4.

seq.

c. 6,

3.

'HptoSr^? xTpap)(7j?

nummi, item

Cous CIG. 2502 'ct Delius Bull. de corr. hell 3, 1879, p. 366, itcm Matthaeus ev. 14, 1, Lucas 3, 19. 9, 7 (scd procedente oratione ap. Urbes condit 3Icdth. 14, 9, item ap. Marcum 6, 14 dicitur ^aQikzdc).
Tiberiadem aliasque loseph. ant. 18, 2, 1. 3, dcll. 2, 9, 1. Kegem Parthorum et L. Vitellium legatum Syriae, extructo ponte super Euphrate flumine convivio excipit ant. 18, 4, 5. Herodiadis, quae nupta crat fratri ipsius Herodi, amore captus, uxorem suam Aretae Arabum regis filiam repudiare constituit; inde bellum cum Areta; vincitur
,

Herodes ant. 18, 5, 1. Herodiadem uxorem ducit ant. 18, 5, 4. Huius fratri Agrippae per aliquod tempus victum suppeditat ant. 18, 6, 2. lohannem Baptistam in carccre interficit losephus ant. 18, 5, 2; MatLucas 3, 19. 9, 9. In lesum thacus 14, 3 seq. ; Marcus 6, 17 seq. captivum Hierosolymis, ubi forte aderat, inquirit Lueas 23, 9. Agrippa
;

regnum adepto, impulsu Herodiadis

in Italiam

navigat, ut et ipsc

regiam dignitatem a C. Caesare impetret, verum ab Agrippa clam insimulatus apud C. Caesarem, in exilium mittitur Lugdunum (anno p. Chr. 39) loseph. ant. 18, 7, 2 cf. bcll. 2, 9, 6 (ubi Lugduni loco
lcgitur Hispania).
(I)e

nummo
,

cuso anno potentiae eius quadragesimo

quarto

cf.

Madden

p. 122).

110 Herodes,

Salampsionis
5, 4.

Herodis Magni

filiae,

et

Phasaeli

filius

loscphus ant. 18,


Geschichte des

111 Herodes Chalcidis rex.


jiid.

Nummi,

ap. EeMiel 3, 492.

Cf. Schucrer
filius,

Volks I^ 606 scq.

Aristobuli et Berenices

Hcrodis Magni nepos, regis Agrippae frater, infans a patre relictus


losephus ant. 18,
5, 4, bcll. 1,

28, 1.

Uxorem

ducit

Mariammen

loseplii

filiam losephus ant. 18, 5, 4 cf. bell. 2, 11, 6, postea


fratris filiam ant. 19, 3, 1,
bell.

Berenicen Agrippae

2; 11, 5. 6.

Intercedente Agrippa a
cf.

Dio in edicto a. 41, apud loscphum 60, 8 (rex Ornatus ornamcntis praetoriis, Graecc gratias agit ant. 19, 5, 3). Claudio in senatu Dio 60, 8. BaatXsu? 'Hp(uo-/j? <I>iXoxXauoioc nummi. (Item huius Herodis esse putcdur a Dittcnbergero tiiulus Athcniinsis CIA. III 551 [6 8]t([jlo? [paaiX]a 'Hpwor^v Euaeprj xal OiXoxaiaapa [aJpsTTj? svexa xat suspYsaia?). Cum fratre Agrippa Tiberiade convenit loscph. ant. 19, 8, 1. Post mortem Agrippae Silam interficiendum curat ant. 19, 8, 3. lus pontifices creandi a Claudio impetrat ant. 20, 1, 3 Decessit anno Claudii octavo ant. 20, 5, 2. Filios rclicf. 20, 5, 2. quit ex Mariamme Aristobulum, ex Bercnice Berenicianum et HyrClaudio
constituitur rex Chalcidis ant. 19, 5, 1, bcll. 2, 11, 5

appellatur a Claudio iam

canum

ant. 20, 5, 2, bell. 2, 11, 6.


et

112 Herodes Aristobuli

Salomae

filius,

Herodis eius qui praccedit


de bcllo ludaico

nepos losephus

ant. 18, 5, 4.
(6 asixvoxaxos),

113 Hcrodes vir gravis

iibros losephi

HERODES
comi^robat losephns
stirpe
c.

143
Apion.
J, 9.

fflBERVS
Videtur coninnctus fuisse cuni rajia

ludaeorum.
filiiis

Fortasse non divcrsus ah eo qui praecedit.


ab*a uxore,
vit.

114 Herodes,
trig.

Odaenathi non ex Zenobia sed cx


cura eo occisus a Maeonio
1.

a patre

iniperator appellatus,
iyr. 15, 2. 5.

Gallien. 13, 1;

16; 17,

Fuerunt qui cum non diversum putarent

a Scptimio Vorode nohili Palmyrmo, ap. Lehas-Waddin<jtou 26062610; cf. Mmnmsen Boe^m. Gesch. Vp.434 not. 1 et infra suh Septimio

Vorodc.

Herodes Agrippa v. M. luHus Agrippa. Herodes Antipas v. Herodes supra n. 100. Herodes Archelaus v. Archelaus.
TI.

'-;

CLAVDIVS ATTICVS HERODES.

115 Herodianus, qui scripsit ab excessu divi Marci usque ad principatum Gordiani libros octo qui extant: aoquab*s temporum eoruni

quae

scripsit

ipse 1, 2, 5,

ministcriis
t,

quibusdam

in

aula Caesarum
ih.

vel publicis functus (Iv ^aaiXixaic

or^aoai^zt^

u-r^psatai? ^evojASvoc)

Oritmdus videtur fuisse ex Graccia vcl cx Oricntc, scd ccrti niltil statui potcst; cf. Kreuizer de Hcrodiano rerum scriptorc (diss. Bonn. l^S^j)

p. 7 seq.
TI.

CLAVDIVS HERODIANVS.

IIG Herodias Aristobuli


regis

et Berenices filia, regis Herodis Magni neptis, Agrippae soror losephus hell. 1, 28, 1. Nupsit Herodi, Herodis Magni ex Mariamme fib*o (v. supra n. 108) ant. 18, 5, 4, desponsa ei iam ab avo Herode hcU. 1, 28, 2, eique peperit Salomen ant. 18, 5, 4 ; hoc rebcto uxor fit Herodis tctrarchae, fratris mariti ih. cf. 18, 5, 1. (A Matthaeo ev. 14, 3 ct a Marco 6, 17 prior maritus Herodiadis dicitur fuissc Phihppus, non recfc, ut videtur; cf. Schiher Gcschichtc d. ji\d. Volls I^ p. 362 not. 19). Per filiam a marito necem loannis Baptistae impetrat Maithacus 14, 6 scq., Marcus 6, 22 scq. Pro Agrippa fratre ad inopiam redacto intercedit apud maritum ani. 18, 6, 2. Agrippa regnum adepto maritum incitat ut in Itab*am profectus et ipse regium nomen petat a C. Caesare; sed ab hoc una cum marito in exilium

missa ant. 18,


117 Hesperus,

7. 1. 2,

hell. 2,

9,6.
in

procurator Augusti

Asia

proconsule Avidio Quieto

III 355. ACCIA HEVRESIS VENANTIVM. 117* Hiberina, muber uno viro non contenta luvcnal. 6, 53. 118 Hiberus ("Ipr/po? Bio; aptid Phdonem pro '\^r^p- traditur vel certe editur Seprjp-) Aug. 1., post mortem Vitrasii Pollionis Aegypto praefectus a. 32 Dio 58, 19; ei paullo post defuncto in praefectura succedit Avillius Flaccus Philo in Flaccum c. 1 p. 517 cf. c. 3 p. 159. Lihertum crediderim fuissc Antoniae Drusi et M. Antonium dictum,

ut ex postrris eius fuerit

M. Antonius Hiherus

consul a. 133.

M.

ANTONIVS HIBERVS.

HIERIA

144

HIRRIVS

Plotia Hieria.
a. 6,

119 Hiero praefectus Parthus Tac.

42. 43.

120 Hierocles, Caricum mancipium, Elagabali subactor Dio 79,15.10; Eum cum milites ad supplicium dcposcerent, vltam ei vit. Ela(), 6.
impetravit Elagabalus*i)/o 79, 19, sed ipsum rcmovit;
vit.

Elag.

121 ...

mox rcpoposcit cum Elagabalo Dio 79, 21 (Zon. 12, 14). [HIEJROCLES PERPETVVS v. c, cur[ator] t. inctrti Joci VI 1223.
15.

Occisus

(Mentio iwovinciae Britanniae

in

eodem

titulo

quo spectct,

nescio).

Diocletiano vix antiquior.

T. Licinius Hierocles.
Licinia Hieroclia.
L.(?)

CLAVDIVS HIERONYMIANVS.
et

122 Hierus
fortasse
llerculi
schrift

Asylus, pucri formosi, gemelli Martialis


et

Hierus

Ildem 9, 103. Asylus Ti. [Cl(audil)?] Livlani servi qui clavam

dedicaverunt

VI

2S0,

cf.

Huelscn Bcrliner

pJiilol.

Wochcn-

1889 p. 683.

123 Hilarianus procurator provinciae Africae, quam vice proconsulis Minucii Oppiani defuncti rexlt Passio S. Perpetuae c. 6 (Euinart
act.

martyr. p. 95; Harris and Gifford, acts of martyrdom of Pcrpeiua

p. 47; liohinson tcxts

fasc.
P.

and 2 p. 71). Memoratur AELIVS HILARIANVS.

studies contr. to hihlical littcrature vol.

Tertullian.

ad Scapulam

3.

124 Hilarlo Caesarls Augustl

1.

Suetonius Aug. 101.


0, 73.
lilius,

125 Hilarus dispensator, 'Caeretani cultor notissimus agri' Martial. 126 Hipparchus Theophili, qui rcs M. Antonii Corinthi procurabat,

primus ex familia Antonii ad Caesarem


35, 200.

transiit;

postea

Corinthi

domicilium collocavit Plutarch. Anton. 67. 73.

Memoratur

Plin. h. n.

127 Hipparchus sestertlum milies possessor, defensus a Salvio Libcrale


Suct. Vcs^). 13.

128 Hipparchus Atheniensis,


avus,

(Ti. Claudii) Attlci pater,

Herodls Attlci

cum

in suspiclonem
vit.

novarum rerum

venisset, bonls multatus

Philostratus

soph. 2, 1, 2.

129 M. HIRRIVS FR[ONT]0 NERATIVS PANSA.


poli sive Comanis Cataoniae, hull. de corr.

Titulus ei positus Hierohcll.

7 p. 129

(1).

Memo(2).

ratur in titulo Pessinimtio

a. 79,

communis (cf. Nomen paene plenum extat in t. 1 (Mapxov "Ipptov [<I)]p[ovT]a>va infra). t. 2; .... [Ner]atius Pansa tit. conNspa[Tiov] na'vaav), M. 'Ippto sularis Lugdunensis ap. Borghesium op)p. 5 p. 349. 'EttI M. 'Ip. <!>. NspaTtoti riavGa Ttpa[5t>. dvT. nummus Ancyranus musei Berolinensis (male ap. Mionnet suppl. VII 633, 11), im Mdpxot> NspaTtotj ridvaa Trpsaj^suTotj mimmus Ancyranus ap. Mionnct IV 377, 16, suppl. VII 631, 2, Muret melanges num. III p. 331, im M. Nepa. Udvaa Trpeap&uioii num-

Nwnmi

Ancyrani,

Perrot expl. de la Galatie p. 209 Galatiae, Caesareae Cappadociae

HIRRVS
nms

145
Cacsaricnsis ap. Mionnet sujipl.

HOMILVS
VII
iizi

663, 28,

nnmmus

Galaticus

ih. 631,

et

ap. 3Iuret

l.

c.

p. 329,

M. Ilavaa
IttI

irpeapsu.

nummi

Caesarienses ap. Mionnet suppl.

VII

662, 18-20,

riavara Trpsapsuxou

nummi Caesarienses musei Berolinensis cf. Mionnct IV 411, 29, suppl. VII 663, 27. Consul (suff. a. inc.) t. Lugduncnsis supra citatus. Legatus Galatiae et Cappadoeiae nummi (cf. supra), alii cum Vespasiani, alii cum Titi capite; tituli (cf. supra).
130 Hirrus, pupillos circumscripsit luvenalis 10, 222. SEX. PEDIVS HIRRVTVS.

SEX. PEDIVS HIRRVTVS LVCILIVS POLLIO. Sex. Pedius Lusianus Hirrutus.

131 Hispanus

ad eum scripsit Plinius ej). 6, 25. Fortasse hic est Baebius Hispanus ad quem Plinius scripsit ep. 1, 24. Baebius Hispanus. Cornelius Hispanus.
:

Q.

DOMITIVS HISPANVS. HISPANVS [PjOMPEIVS MARCEL[LVS VMBjONIVS SILO II 3839.

Fabius Hispanus.
Cf. infra sub

Pompeio Marccllo (P.

478).

132 Hispo, cinaedus luvcnalis 2, 50 (nomen fortasse fictum). M. EPPVLEIVS PROCVLVS TI. CAEPIO HISPO.

Romanius Hispo. 133 HISPVLLA, uxor


134 Hispulla luven.

Corellii

Rufi

Plin. ep. 1, 12, matcr sine

dubio

Corelliae Hispullae (Plin. ep. 3, 3).


sat. 6,

74; 12, 11.

Calpurnia Hispulla.

CORELLIA HISPVLLA. TERENTIA HISPVLLA. 135 Hister, homo infamis luvenalis

sat. 2,

58 cum

schol.


136

Pacuvius Hister. SEX. PALPELLIVS HISTER.

IVVENTIVS CELSVS T. AVFIDIVS [H]0ENIVS SEVERIANVS. HOENIVS SEVERVS (sic plcne VI 161. 635. XIV 400; t. Fabrianensis ap. Wilmanns 692^; plerumgue Severus) consul ordinarius a. 141 cum M. Peducaeo Stloga Priscino fasti. (Non recte in t.
P.

T.

urbano Bull. comun. 1885 p. 150


Stloga).

n.

1076

collega

Priscini dicitur

137 T.

HOENIVS SEVERVS,

filius

puto eius qui praecedit, salius Palatinus,


1

SALVIVS NEN[IVS] L. (H)AIVS CAMP[ANI]ANVS CN. PL0[TIVS] MAXIMINVS T. (H)OENIVS SEVER[VS] SERVEIENVS V[RSVS]. 138 Homilus Gaio principi ab admissionibus (sttI xuiv Tupsapsiuiv) Philo leg. ad Gai. c. 28 (p. 572).
Prosopogiaphia Imp. Rom.
II.

exit e collegio consul factus a.

70

VI 1978

v.

2.

10

HOMVLLVS

146
vit.

HONORATVS
Sev. Alexandri

139 Homullus Traiano quid dixerit de arte imperandi 65, 5. Fortasse Valerius Homullus.

[CORjNELIVS VALENTI[NVS H]ONESTIANVS IVNIANVS. LIA HONORATA clarissima femina, mater Coeliorum Martialis 140 et Senecionis clarissimorum virorum t. rep. in Mauretania, Eph. ep. 5, 1297, Poulle mem. de la societe de Constantine 26 p. 386. Grania Honorata. IVLIA FLAVIA HERENNIA CAECILIA HONORATIANA OPTATA. lASDIVS AEMILIANVS HONORATIANVS. Mevius Honoratianus. Q. RANIVS TERENTIVS HONORATIANVS FESTVS. VIVS {vel VVS) SATVRNINVS HONORATIANVS.
. .

IVNIVS (H)OMVLLVS. Cn. Pompeius Homullus Aelius Gracilis Cassianus Longinus. L. TERENTIVS HOMVLLVS IVNIOR.
M.

VALERIVS HOMVLLVS.

C.

VALERIVS GALLIANVS HONORATIANVS.

141 Honoratus praefectus praetorio temporibus Severi Alexandri, eminentissimus vir {pro em. v., quod in lapide esse crediderim, descriptum
est
e.

m.

v.)

t.

Alexandrinus III S. 12052.

Cf.

infra

sttb

Mevio

Honoratiano.

142 Honoratus Macrinus tegulae urhanae Pii CIL. 1189. Fortasse nobilis

aetatis, ut iudicat Dressel, fere

XV

aliquis.

L.

AEMILIVS HONORATVS. ANNIVS HONORATVS. L. ANNIVS ITALICVS HONORATVS.


Antonius Honoratus.
C.

ARRIVS CALPVRNIVS FRONTINVS HONORATVS.

AXILIVS HONORATVS.
P.

Q. Q.

CLAVDIVS PALLAS HONORATVS REPENTINVS. CLODIVS CALVISIVS HONORATVS. COELIVS HONORATVS.


DOMITIVS HONORATVS.

Sex. Cornelius Honoratus.


L.

Egnatuleius Honoratus.

Q. Fabius Honoratus. M. FL(AVIVS) ARRIVS OSCIV[S] HONORATVS.


L. [F]l[avius] Honoratus.
C.

IVL(IVS) DIONYSIVS

HONORATVS.

lulius Honoratus,

M. Lollius Honoratus. MINVCIVS HONORATVS MARCELLVS AEMILIANVS. C. OCTAVIVS PVDENS CAESIVS HONORATVS, M. Petronius Honoratus.

HONORATVS

147

HORDEONIVS

Septimius Honoratus.

43

HONORINVS
sui,

legatus Carthagine Severiani proconsulis Africae, patris


9.

praetor designatus Apulehis florid. 2,

L.

VOLVMNIVS HORATIANVS.

144 Q. Horatius Flaccus. Vita a Suetonio composita, ap. Reifferscheid Sueton. reliq. p. 44 seq. Natus Venusiae sat. 2, 1, 34, a. u. c. 689 ipse epod. 13, 6, carm. 3, 21, 1 cf. epist. 1, 20, 27, Sueton. , d. 8 Dec.
Suet., patre libertino sat. 1,
1,
6,

6,

6.

45,

ep. 1, 20,

20

et coactore sat.
sat. 1, 6,

86 (auctionum coactore
relictis

Suet.).

Educatus Romae
epist. 2, 2,

76,

epist. 2, 2, 41. civili

Athenis philosophiae studet


Athenis
ep.
l.

43

seq.

Bello

c, tribunus militum legionis sat.

1, 6, 48,

in exercitu

M. Bruti carm.
9,

2, 7, 2, interfuit proelio Philippensi a.

712

carm. 2,
facere

7,

ep. 2, 2, 49.

Victis partibus venia impetrata


id., cf. sat. 2, 6,

Suet.,

(Romae) scriptum quaestorium comparavit


incipit ep. 2, 2, 51.
sat. 2. 6, 40,

36.

Versus
c.

Amicus Maecenatis
(a. u. c.

factus a. u.
saf. 1,

comitatur

eum Brundisium

717)

(de

716 anno

cf. Franle fast. Horat. p. 96). Per Maecenatem Augusto innotescit Suet. Epistularum officium ab Augusto sibi delegatum recusat Suet. lussu Augusti saeculare carmen composuit a. 737 Suet. (nomen Horatii extat in actis ludorum saecularium anni 737 v. 149, epJi. ep. 8 p. 233).

De

reliquorum carminum Horatii


Decessit

temporibus,
d.

cf.

C.

FranJce fasti

Horatiani (Berol. 1839).

145 M. Hordeonius

.,

27 Nov. 746 Suet. sub Ti. Caesare procurator ut videtur provinciae


(p. 831).
,

Narbonensis 146

Germaniae superioris Tac. Ji. 1, 9, a Galba missus successor Verginio Rufo Plut. Galb. 10, proper senectutem et pedum debilitatem a militibus contemptus Tac. l. c; Plut. Galb. 18. Exercitum a Galba desciscere sinit Tac. h. 1, 56; Plut. Galb. 22. A Vitellio utraque Germania ei permissa Tac h. 2, 57. Inclinato in Vespasianum animo Civilem et auxilia Batavorum retinet Tac. h. 4, 13 cf. 2, 97; 5, 26. Primos Civilis conatus dissimulans alit Adversus Batavos desciscentes languida eius consilia et ib. 4, 18. imperia Tac h. 4, 18. 19. 24. 25. Post pugnam Cremonensem milites
legatus
in verba Vespasiani adigit ib.
ib.
c.

VI 92 add. HORDEONIVS FLACCVS

31.

seditiosis militibus occiditur

Nominatur ib. 1, 52; 2, 57; 4, 27. 55. 77. M. Hordionius M. f. Flaccus mcmoratur in tit. Foropopiliensi 11, 583, vix idem. 147 P. Hordeonius Lollianus 6 aocpia-n^c, statua et epigrammate honoratus Kaibel ep. Gr. 877. Esse LoUianum ab Atheniensibus CIA. III 625
36.

Ephesium, Isaei discipulum, cathedrae Athetiiensis primum professorem, de quo hahemus Philostratum vit. soph. 1, 23, viderunt Kayser P. Hordeonius Lollianus (Heidelb. 1841)
ap.
rep. Athenis (AsXtwv dpyjxiok.
et

paullo ante

eum

Clarisse (loco

Kaibelium laudato). Ipse praeterea memoratur

in fragmento

nuper
titulo

1892 p.

38), filia eius

Pulchra in
10*

Ephesio CIGr. 3003

(cf.

add. vol.

II p.

1125).

HORMVS
1

148
h. 3, 12. 27.

HOSIDIVS
28.

48 Hormus, Vespasiani libertus Tac.


ei

Dignitas equestris

149

data

ib. 4,

39.

M. (Hortensius) Hortalus.
. .
.

*ismvs Q. f. proconsul (provinciae Cypri) IVS Q. HORTENSIVS Papkius Journdl of helL studies IX p. 251, 1076. Vidctur proconsul fuisse sub Domitiano; nam in hunc potissimum quadrant quae cx nomine impcratoris relicta sunt in tituJo [auxoxpatopa Ka]i'aapa OsoS Sepaa-coS uiov [Aofisxiaviv] ^B^acsihv, vix in ullum alium 'mpcratorem. 150 Hortensius Corbio, nepos Q. Hortensii oratoris, vita obscaenus
.

t.

Valerius

Maximus

3, 5, 4.

151 M. (Hortensius) Hortalus (praenomen habet Tacitus), nepos Q. Hortensii oratoris,


sestertii
tolleret.

permodica re

familiari,

ab Augusto
et

liberalitate decies

adductus est ut uxorem duceret


eius

quattuor ex ea liberos

domus
Tib. 47.

A. 16 cum Tiberii opem imploraret, repulsam tulit. Unde ad pudendam inopiam delapsa Tac. a. 2, 37. 38; Suct.

152 HORTENSIVS PAVLINVS clarissimus vir iegulae urbanae 415. 416. 417 cf. p. 125. Idcm fortasse, ut coniecit Marinius, M. Cassius Hortensius Paulinus praetor urbanus (VI 318). Diversus puto M. Horiensius Paulinus aequalis Bellicii Sollcriis consulis (V 3338).
M. CASSIVS HORTENSIVS PAVLINVS. 153 Hosidius Geta (pro Hosid- codex optimus Agebardinus Vosid-) 'Medeam tragoediam ex Vergilio plenissime exsuxit' Tertullianus dc
praescript. haeret. 39.

XV

Talis

cento

extat in codice Anthologiae Salilli

masiano (apud Biese anthol. Lat. Ip. 49 seq), Hosidio


154 [HOSIDIVS]
niensibus

tribui solitus.

GETA
,

(gentilicium

suppkvit

Mommsen
tiiuli

ex tegulis Histocur.
,

IX

6078, 96. 97. 99),

quattuorvir viarum

quaestor

provinciae

quaesitor

fragmentum

Histoniensis

IX 2844.

Potest esse unus ex eis qui sequuntur.

155 CN. HOSIDIVS


scripti

GETA

(ex postcris

sine dubio C. Hosidii Getae pro-

Munzwesen

a triumviris, Bio 47, 10, Appian. b. c. 4, 41, cf. Mommsen Boem. p. 640 n. 287), post praeturam legatus Claudii in Mauretania, exercitum ducit in desertum Dio 60, 9. A. 43 in Britannia

cum
Dio

hoste conflixit;
60, 20.

Consul

sufF.

ornamenta triumphalia accepit nondum consul cum L. VageHio exeunte anno vel 45 vel 46
ita supplevit

1401 cf p. 51 not. 1. 156 M. HOSIDIVS [GET]A (cognomen in a desinens recte


sen),

Momm-

M.

f.,

tribu A[rn.], adest scribendo senatus consulto de Cyzicenis

III

S. 7060.
f.

157 Q. Hosidius Geta C.

tegulae Histonienscs

patris et cognomen in uno tantum excmplo

agnita sunt).

1X6078, 97 (pracnomen Aut huius

aut unius eorum qui praecedunt servi Montanus Hosidi [G]eta[e] signa-

culum incertae originis

IX

6083, 96, Aphtonius H. G. tegula prope

Anxanum

rep.

IX

6078, 36.

HOSIDIVS

149

HYGINVS

VITORIVS HOSIDIVS GETA. 158 CN. HOSIDIVS MAVRICVS consul quadam, CIL. V 4617 descripsit
C.

(suff. a.

inc.)

t pictus

amphora

Dressel, de lectione duhitans.

159 Hostilius philosophus, a Vespasiano in insulam relegatus Dio 66, 13. 160 Hostilius mimographus Tertullian. apol. 15. Cf. Teuffel Lit. 363, 5.

*SEVERVS HOSTILIANVS. C. VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS CAESAR.


MVSTIVS HOSTILIVS FABRICIVS MEDVLLA AVGVRINVS. HOSTILIVS FIRMINVS, legatus Marii Prisci proconsulis Africae, permixtus eius causae Plin. ep. 2, 11, 23. Poenae causa a sortitione
T.

101

provinciae exclusus

ih. 2,

12.

clarissimus puer titulus ad urhem rep., 162 L. HOSTILIVS HA Comptes rendus de VAcademie des inscr. et helles lettres 1888 p. 111.

163 Hostilius Rufus praefectus castrorum Drusi in Grerraania

a.

743

[VAL]ERIA MAR[CIA] HOSTILIA CRISPINA MOECIA CORNELIA. 164 Hostius Quadra horao irapudicus, quera cura a servis esset occisus, Augustus indignum vindicta iudicavit Seneca nat. q. 1, 16. 165 Hostia araica Propertii, Cynthia ab eo in carminibus dicta Apuleius
apol. 10.

Ohsequens

c.

72.

166 Hjbreas, Mylasensis, humili loco natus,

ad principatum

civitatis

suae pervenit Straho 14 p. 659; raeraoratur in numrais Mylasensium Mionnct III p. 355 n. 303 (Ypa|ji}xaxsuovTO? Tppsou), ib. suppl. VI
p. 509 n. 358 seq.

Libera vox eius coram M. Antonio Plut. Ant. 24.

Labieno et Parthis Asiam invadentibus restitit Straho 14 p. 660. Suramus orator Straho 13 p. 630; Hieronymus ad a. Ahr. 1984 (u. c. 721). Disertissimus vir Seneca suas. 7, 14. Copiosae atque concitatae facundiae orator Valerius Maximus 9, 14 ext. 2. Declamationes eius

Graecae citantur a Seneca suas.


7, 4,

4, 5,

contr. 1, 2, 23. 4, 11; 2, 5,

20;
pro-

10;

9, 1,

12. 15. 6, 16.


eius

167 Hybreas,
consul
suas. 7, 14.

filius

qui praecedit.

Cum
se

eo M. Cicero

filius

Asiae

causam

aliquam

apud

agente

altercatur

Seneca

Hydatius

v.

T. Fl(avius) Umbrius Antistius Saturninus Fortunatianus.

168 HYDRIA

clarissima feraina, uxor Terentii Mus(a)ei, mater Axiae Aelianae t. sarcophagi anaglyphis ornati XII 675 (Arelate). Aliqua parentela coniuncta cum Axio Aeliano qui vixit tetnporihus Severi Alexandri, ut colligi potest cx nomine filiae. Christianam fuisse indicant ornamenta sarcophagi (cf. Lehlant inscr. chrSt. de la Gaule II p. 255 n. 517). 169 7<555. SIVS HYGINIANVS, quaestor pro pr. provinciae Siciliae sub eius 1 70 Hyginus (Hygenus codices corporis gromaticorum nonnulli) nomine complura in corpore scriptorura groraattcorura Scr. gromatici ed. Lachmann I p. 108134. 166208. Scripsit sub Traiano ih.p. 121.

TERTVLLA

HYGINVS

150

lALLIVS

V. 1. 2),

Augusti libertus codices nonnulli gromdticorum (ih. p. 166 adnot. ad duhitatur num recte. Scripta illa duohus diversis auctorihus
174.

Lachmanno, cf. l. c. II p. 136 seq., item GemoW (Merp casu in codicihus etiam lihello de munitionihus De Hygino, fahularum castrorum suhscriptum. est nomen Hygini).
trihuunt plerique cum.

Herm. 11 p.

quae extant et astronomiae auctore, C. lulius Hyginus.

cf.

infra suh C. lulio Hygino.

171 Hylas pantomimus clarus temporibus Augusti,

Pyladis discipulis

Macrohius Aug. 45.


172 Hyllus,

sat. 2,

7,

12-19.

Ab
diis

Augusto Macroh.

flagellis

verberatus Suet.

scripsit

librum de

sat. 3, 2,

13 (Hyginum in-

tellegi coniecit

Mommsen CIL. I p. 26 ad
regis Chalcidis,

n. 58).

Plotia Hypsaea.
filius

173 Hyrcanus Herodis,


hell. 2, 11, 6.

losephus ant. 20,

5, 2,

174 Hyrcanus losephi

historici fiHus

natu maximus

vit.

losephi 1. 76.

cianus praefectus classis praetoriae Ravennatis

a.

249

dipl. mil.

(III p. 899). 2 M. lALLIVS BASSVS FABIVS VALERIANVS.

Titulus:

agri Helvorum

ad exempla duo non hona restitutus ah Hirschfeldio (1); ad eum fortasse pertinet etiam. fragmentum eodem loco repertum XII 2719 (l^). Memoratur in t. urhano VI 1119 (2) et in Troesmitano III 6169 (3) et in dlio Moesiae inferioris arch.-ep. Mitth. 14 p. 158 (4). Nomen plenum exhihehat t. 1 (M. Fanius Bassus Valerianus ex. I, assus lABIVS VAimiANVS ex. II), M. lallius Bassus t. 4, lallius Bassus t. 2. 3. M. f. t. 1, tribu Volt. t. 1, oriundus ut videtur ex Helvis. Primi honores ignorantur. Consul (suff. a. inc.) t. 1. Prae[f. aerari ? .] t. 1. [Leg. Aug. pro pr.] provinciae Pannoniae inferioris t. 1. Curator operum publicorum a. 161 t. 2 cf. t. 1. Legatus pro pr. Moesiae inferioris sub Marco et Vero t. 3. 4 cf. t. 1. Comes Augustorum Par[th]i[c]a[e] e]x[peditionis ?] t. 1 (ultima adsunt tantum in ex. II). Legatus pro pr. provinciae Pannoniae superioris t. l^ (si ad hunc pertinet). Vix ad huius lallii Bassi filiam fortasse ad mulierem ex eadem stirpe, pertinet sarcophagus repertus ad urbem
. .

XII 2718, mutilus,

in coemeterio christianorum quod dicunt cryptas Lucinae,


lalliae,
lalli
,

cum

titulo:

Ba[ss]i

et

Catiae Cle[me]ntinae

fil.

pii[ssim]ae,

matri,
sott.

Clem[en]tinae
vol.

in

pac[e] Ael.
cf.

Clemens

[fi]lius

(de Rossi

JRoma
78,

tah.

XXXI fig. 12
309, vol.

de Rossi hull.
366).

crist.

1865 p.

Roma

soU. vol.

I p.

II p.

lALLIA

151

ICCIVS
XafATrpoTaxYj)

3 lALLlA BASSIANA femina clarissima


ei

(-^

t.

Graecus positus

Bomae a

senatu populoque Tauromenitano, Inscr. Gr. Ital. Sicil. 1091.


lalli

lallia

Clem[en]tina,
v.

Ba[ss]i

et Catiae Cle[me]ntinae filia, Aelii


(fin.).

Clementis mater

suh M. lallius Bassus Fabius Valerianus

5 lamblichus lamblichi reguli

Arabum ab Antonio
a.

interfecti

filius:

ei

regnum paternum ab Augusto confirmatur

734 Dio

54, 9 cf. 50, 13;

LVRIA

51, 2.

lANVARIA.

6 ... [IAN]VARIV[S] legatus Aug. exercitus Africani


gadensis

a. 126 t. ThamuVIII S. 17845 [VIII 235819 cf. Eph. ep. 7, 743] (modo recte fragmentum VIII 2359 a solo Belamario descriptum eo rettulerit

Aurelius lanuarius. AVR(ELIVS) ZENO lANVARIVS.

Octavius lanuarius.

ex nomine legati relictas exDelamarius auctor ceteroquin accuratissimus, licet duhitare). 7 lanuarius procurator Sardiniae sub Valeriano et Gallieno miliarius Sardus non hene descriptus 8028. Nomen fortasse non recte exceptum; cf. infra suh P. Maridio Maridiano.
Poullius; praeterea
ceperit recte
litteras

num

8 [lASDIVS] .... (nomen supplevit

Hemen

propter nomen in fine

tituli

memoratum
cuius),
le]g.

lasdii Domitiani),

tribunus laticlavius l[egionis] (nescio


aedilis curulis, [praetor],

[quaestor prov.] Achaiae,

[legatus

XIIII Geminae, [curator viae Aem]iliae praefectus al[imentorum, legatus provinciarum complurium; [curator rei] p(ublicae) Fulginatium
t.

mutilus

VI 1428

(restitutus

ah Henzeno

melius

quam a

JBorghesio

opp. 5, 339).

9 lASDIVS AEMILIANVS HONORATIANVS magister fratrum Arvalium a. 241 act. Arv.


10 lASDIVS

DOMITIANVS
t.

legatus

Aug. pro

pr.

Daciae

sub Severo
t.

Alexandro

III 952 = III S.


12

Dacici III 797. 798 (vix huc pertinet C, las


7723).

Dacici
1428.

lasdius Dom[itianus] memoratur


6,

VI

11 lason mercator(?) luvenalis

153.

C. lAVOLENVS CALVINVS GEMINIVS CAPITO (Kap- lapis) CORNELIVS POLLIO SQVILLA Q. VVLCACIVS (Vulkac- lapis) SCVPPIDIVS VERVS

decemvir

stlitibus iudicandis,

tribunus militUm leg.

Macedonicae,

quaestor provinciae Africae, tribunus plebis candidatus, praetor candidatus divi Hadriani, legatus legionis III Gallicae, legatus Aug. pro
pr. provinciae Lusitaniae, proconsul provinciae Baeticae, consul (suif.

a. inc.)

t.

agri Tusculani

XIV 2499.
lAVOLENVS PRISCVS. philosophiae studiosus, ad quom
L.
is

C.

OCTAVIVS TIDIVS TOSSIANVS


1,

18 Iccius, amicus Horatii,

dedit

carm.

29;

ep. 1, 12.

Procurator Agrippae in Sicilia ep.

1, 12,

cum Porphyrione.

ICELVS

152

ININTHIMAEVS

14 Icelus (hic eius traditur Suet. Ner. 49), Galbae libertus, a. 08 primo tumultu in vincula coniectus a Nerone Suet. Nero 49. Postea vinculis exsolutus, ut corpus Neronis cremaretur permisit ib. Septem
diebus itinere in Hispaniam confecto Galbae nuntiat Neronis mortem
Plut. GaTb. 7
cf. Stiet.

Galb. 22. Anulis aureis et Marciani cognomine


l.

ornatus Tac. h.

1,

13; Suet. Gdlh. 14; Plut.


1,

c.

Summa apud Galbam

potentia Tac. h.
Suet.
1,
l.

c.

13; Suet. Galb. 14, paedagogus eius vulgo dictus (inde Victor ep. 6); cf. Plut. Galb. 20. Vinium odit Tac. h.
13.

Avaritia eius Tac. h. 1, 37. Occiso Galba in eum ut palam animadversum Tac. 1, 46. Ferebant eum a Galba stupratum Suet. Galb. 22. Nominatur Tac. h. 2, 95. 15 L. Icius (sic Torrentius; Licius vel Lycius vel Litius libri), adulescentulus honeste natus, ab Augusto publice exhibitus 'quod erat bipedali minor, librarum septemdecim et vocis immensae' Suet. Aug. 43. 16 Ide, Decii Mundi equitis Romani liberta, dolum per quem patronus Paulina potiretur composuit: cognita re in crucem tollitur losephus

33

cf. c.

in libertum

ant. 18, 3, 4.

17 Ilasaru3

rex

Arabum Rhammanitarum
(a. u. c.

quorum oppidum Mariaba


4,

18

frustra obsedit Aelius Gallus


lulius Indus.

730) Strabo 16,

24 p. 782.
trig.

INGENVVS (Ingebus

Victor) sub Gallieno

Pannonias regebat

tyr.9;

Vict. Caes.33, 2, coniugi Gallieni us,^QQi\xs,

Anonymus post Bionem (Bio


l.

ed.Dindorf Vp.221);
trig. tyr.
l.

is

comperta Valeriani clade Victor

c,

a.

258
l.

c, a Moesiacis legionibus imperator est dictus trig. tyr.

c,

Zonaras 12, 24 ; Sirmii (tyrannus fuit) Polemii Silvii laterculus. Eum Gallienus apud Mursam devicit Victor l. c, Eutrop. 9, 8, Oros. 7, 22, circa Sirmium Zon., egregia Aureoli opera in ea pugna usus Zon. Ingenuus
in fuga a stipatoribus suis occisus Zon.
(cf. trig. tyr. 9, 4,

sed

is

locus

corruptus
9,

est).

In eius socios crudeliter saevitum a Gallieno


ed.

trig. tyr.

seq.

Anonymus post Dionem (Dio


14 ;
vit.

Dindorf

V p.

221).

Memo-

ratur

trig. tyr. 10, 1.


(si

Claudii

Nummi

exceperis fictos, vel

4 ; Ammian. Marc 21, 16, 10. dliorum male lectos, cf. Cohen ed. 2 VI
7,

p. 1) nulli innotuerunt.
C.

IVLIVS INGENVVS.

19 Inguiomerus, Arminii patruus, vetere apud


in partes
c.

Romanos

auctoritate, a. 15
ib.

Arminii transit

68; 2, 17. 21.


45. 46.

Tac a. 1, 60. Contra Romanos pugnat Cum manu clientium ad Maroboduum perfugit

ib.

c
20

Ininthimaeus rex Bospori. Nummi: Koehne mus^e KotschouII p. 325 seq., BuratschJcov tab. XXXII n. 311 seq., Giel Beitrage zur Numismatik Sudrusslands (MosJcau 1886) p. 19. Memoratur in
(Ti. lulius)

bey

titulis

Tanaiticis Latyschev inscr. Ponti Euxini 2, 433. 434,

item ut
91X0-

videtur 435.

BaaiXsb? Ti^ipioi 'louXio?

'IvivOijAaTo;

cpiXoxaidap xal

INNOCENS
pa>}Aato? eSospT^?
'Ivtv&ifiVjou
t.

153
434 (idem fuit in
433,
viv{>

lONIVS
t.
. .

. . .

t.

435) ; ^asikim^;

a. 531 aerae Bosporanae (23415 p. Chr.) usque ad a. 536 (2391240 p. Chr.) doeent nummi. De nummo cum inscriptione paaiXstos 'Ivtj^sou cf. A. v. Sallet Zeitschrift f. Numismatik 4, 311.

vel

'Ivtv^ifiTfjiJot)

nummi.

Hegnavisse eum ab

20* INSTANTIVS

SERVAEVS INNOCENS. RVFVS fautor Martialis Martial. 7, 68. 8, 51, 12, 95 (incertum num hic Bufus ad quem Martial. 6, 82.
Q.

21. 8, 73.
8, 52, 5).

22

Proconsul Baeticae
Insteius centurio
in
v.

a.

101 '2, successor Macri Martial. 12, 98.

Insteius Capito.

21 M. Insteius,

pugna navali Actiaca mediam Antonii aciem cum


[quaestor],

M. Octavio obtinuit Plut. Ant. 65. T, f., tribu Pup., Q. INSTEIVS


honoratur a Praenestinis
rantur
ib.

tribunus plebis,
.
.

praetor, consul (suffectus a. inc), legatus consularis provinciae

XIV 2924.

Uxor

eius, filius, frater

memo-

23 M. INSTEIVS BITHYNICVS (pro Inst- traditur Ihst-) consul 522. inc.) t. Amalfiae a Vallamberto descriptus

(suff. a.

24 Insteius Capito (sic c. 39, Insteius c. 9) centurio missus ab Ummidio Quadrato ad obsides Parthorum accipiendos Tac. a. 13, 9. Praefectus castrorum a. 58 bene rem gerit adversus Armenios ib. c. 39.
25 Insteius Celer (Instius
cod.),

praeses provinciae puto vel magistratus

(fortasse praetor tutelarius).

Rescripta divi Pii et divorum fratrum

ad eum TJlpianus Dig. 26,

5, 12.
f.,

26 L. INSTEIVS FLACCIANVS L.
datus
sodalis Hadrianalis

tribu Hor.; decemvir stlitibus iudi-

candis, sevir t[urmae] ..., quaestor,


;

tribunus plebis, praetor candi-

VI 1429.

Pater fortasse, certe propinguus,

Claudiae Papiae Netoniae Insteiae Praenestinae clarissimae puellae.


. .

[I]VLIVS

[IN]STEIVS PAVLI[NVS].
vir clarissimus

27 INSTEIVS

TERTVLLVS

VIII 876. Videtur

distinguendus

esse ab Insteio Tertullo

qui floruit temporibus Diocletiani


a. 307).

(V 2818;
214

laterculus praefectorum urbis sub

28 L. INSTEIVS

TERTVLLVS

sodalis Augustalis, magister coUegii a.

VI
C.

1987.

CLAVDIA PAPIA NETONLi INSTEIA PRAENESTINA.


CASSIVS INTERAMNANVS PISIBANVS PRISCVS.
et

29 lohannes (quem

Barbagioram

scr.

Bargioram
losepho),

vocabant
f.,

addit

codex Tacit., errore aut Taciti aut interpolatoris,

nam Simonem, non


Levi
Giscalenus

lohannem
losephus
sidione

fuisse
bell. 2,

Bargioram constat ex
20,
6.
c.

21, 1, vita 10,


h. 5,

dux

factionis

ludaeorum ob6 passim.

Hierosolymorum Tac.

12; losephus

bell. lib. 4. 5.

In potestatem

Romanorum
ab

pervenit losephus

bell. 6, 9, 4.

30 lonius Aug.

I.

epistulis fistula

plumbea

ap. Fabrettium 539, 60.

lORTIVS
31 *Iortius
('UpTio^;

154

ISIDORVS

v.

nomen

sine

duhio corruptum; fortasse 'EopTio?)


v.

parasitus Maecenatis Plutarchus (vel potius Aelianus,

Aelian.

fr.

108)

apud Suidam
eius

s.

xpaTrsCa, 'lopxio?, dwTra. 1'yT^^^'^'^

32 losephus Herodis Magni

fratris filius,

gener idem Herodis ducta

filia

Olympiade losephus bell. 1, 28, quam duxit Herodes rex Chalcidis


dis

4, ant. 17, 1, 3.

Pater Mariammes

ant. 18, 5, 4.

turbis

exortis

Hierosolymis

Quinctilio

Post mortem HeroVaro obviam procedit

bell. 2, 5,

2 cf

ant. 17, 20, 9.

Flavius losephus.

33 lotape Artavasdis regis Medorum filia, desponsa Alexandro Antonii ex Cleopatra filio, post pugnam Actiacam patri reddita Dio 49,
40. 44; 51, 16.

34 lotape Sampsigerami Emesenorum regis filia, nupsit Aristobulo, Aristobuli filio, Herodis Magni nepoti losephus ant. 18, 5, 4.
35 lotape
filia

eius

quae praecedit

et Aristobuli,

surda losephus ant.

18, 5, 4, bell. 2, 11, 6.

36 lotape ('IwTaTnfj ^aaiXiaaa nummi), Antiochi (IV) regis Commagenes uxor nummi Sebastenorum Ciliciae cum imaginibus ipsius et Antiochi, ap. EcTihel 3 p. 257, Babelon monnaies des rois de Syrie de la bibliotheque nationale p. 221; nummi cum sola ipsius imagine cusi a Selinuntiis Ciliciae, ap. Babelon l. c. p. 216 LoebbecJce Zeitschrift fur
,

Num. 17, 17. BaoiXtasa 'WxaTty] quem Lacanatium in Cilicia cum


Mionnet

cpiXa^SsXtpoc

nummi tam Commagenes


l.

sola ipsius imagine, ap. Eckhel


l.

c,

V p.

131

cf.

suppl.

8 p. 101, Babelon

c.

p. 221. 222.

Mater

sine dubio eius gui sequitur, item ut videtur


et Callinici.

Epiphanis (supra

E 57)
,

37 lotape Antiochi (IV) regis Commagenes filia losephus ant. 18, 5, 4, nata sine dubio ex lotape quae praecedit. Nubit Alexandro regis Tigranis filio, quem Vespasianus regem insulae Ciliciae fecit

lOTAPIANVS imperator Fabia V .... a lovina.

losephus

l.

c.

v.

IMP. M. F...

RV

lOTAPIANVS (F 1).

38 Irenaeus rhetor, auctor Herodi Antipae ut cum fratre Archelao de regno contenderet losephus ant. 17, 9, 4, bell. 2, 2, 3. Flavia Seia Isaurica.

Plotia ANTONIVS ISAVRICVS. CAESENNIVS ISAVRICVS.


(Servilia) Isaurica.
Q.

39 Isidorus
Plin.

Characenus,

qui

scripsit

de orbe

terrarum, adhibitus a

h. n. lib.
;

2-6 cf

1,

4-6;

2, 242. 245. 246;

127

seq.

scripsit etiam

Tzs.pvff{r\(i\.v

Ilap^ras

4, 9. 102. 121; 5, 40. 47. Athenaeus III p. 93^. Reli-

quias eius collegit C. Mueller Geogr. Graec. minor


praef. p.

LXXX seq. Dionysium Charace

I p. 244

seq. cf.

genitum, terrarum orbis

isiDORVs
situs

155

rv....

praemisit divus Augustus ituro in


0,

recentissimum auetorem, ad commentanda omnia in Orientera Armeniam maiore filio Plin. h. n.

141, uhi Dionysii

nomen errore positum

esse,

cum Plinius

cogitaverit

de Isidoro Characeno, observavit Bernhardy ad Dionys. perieg. p. 496. 39* Isidorus athleta annos natus XCI, verba faciens inducitur in convivio

aliquo

una cum Apicio, Asconio Pediano,

aliis

Suidas

s.

v.

'Attixio?

Mapxo?

(=

Aelian.

fr.

110 Hercher).
corripit Suet. Ner. 39.

40 Isidorus cynicus,

in publico

Neronem

41 Isidorus sacerdos Aegyptius, dux rebellionis Bucolicae quae dicebatur


44
45

sub Marco Dio 71, 4. 42 Isidorus Lysias quid in eius causa divi fratres constituerint, memorat Fronto ep. ad am. 2, 7 (p. 194 Naber).
:

C. Caecilius Isidorus.

43 ISOAEMVS vir consularis: eius uxorem Aetheriam Caesareae Cappadociae rapuit Palmatius Hesychius Milesius
Chraec.
hist. fr. 1 (Miiller fr. h.

IV p.

145).

Narratio suspecta.

ANNIA ITALICA.
Italicus,

Flavi

filius,
a.

Romae

educatus,

petentibus datus
Italicus,

47 Tac.
rex, a.

a. 11, 16.

a Claudio rex Cheruscis Regni eius variae vices ib. c. 17.

ANNIVS ITALICVS ATVS. ANNIVS ITALICVS HONORATVS. CLAVDIVS CALLIPPL^NVS ITALICVS. M. STATIVS PRISCVS LICINIVS ITALICVS. CORNELIVS FELIX ITALVS. C. Minicius M. VALERIVS ITALVS.
L. L.
TI.

69 a ducibus Flavianis in partes adsumptus Contra Vitellianos pugnat ib. c. 21. Tac. h. 3, 5. ANNIVS ITALICVS.

Sueborum

P.

Italus.

45 ITE(IVS?) vel ITI(VS?)

RVFVS

legatus Thraciae sub Hadriano

nummus

Bizyensium ex Thracia inscriptus Itz. Efxsi. 'Poucpou izpza. xal dvxi. tou 2e^ac!. (Mionnet I p. 374, 74 cf. Imhoof monn. gr. p. 44; nummi huius
generis extant Florentiae, Parisiis, Gothae, Gothani ectypum in museo

Berolinensi; lectio certa est; noli corrigere


iirel

cum Borghesio

opp. 3 p.

275

Tei. 'Pou^ou).

46 Iturius (tyturius uno loco [a. 14, 12] ; fortasse nomen fuit Titurius) Silanae cliens, Agrippinam accusat a. 55 Tac. a. 13, 19. 21, relegatur ib. c. 22. Poena exsolvitur post mortem Agrippinae Tac. a. 14, 12. LABERIVS IV [C]OCCEIVS LEPIDVS PROC[VLVS]. 47 IV ... COMMODVS legatus Thraciae sub Antonino Pio nummi urbium Thracicarum, Anchiali (Mionnet S. II 216, 64), HadrianopoUs (Brit.

. .

Mus.

cat.

III p.

116, 2), Perinthi

(Mimnet 1 403, 270,

105), Topiri (Mionnet S.

II

500, 1752. 1753; Brit.

S. II 404, 1024. Mus. p. 175, 4;

Mus. Berol.

cafal.

numm. I p.

238, 1-4) inscripti

iiul 'lou.

KojaoSou (sic

IVBA

156
Topiri; male lectus est
(tjtsi.

IVBA
ap. Mionnet. S.

nummi
7)75.

nummus
,

II 500,
'I.)

1753) vel
Ko[j,[jlo8ou.

'loo.

Mionnet S. II 404

1024 puto pro


Orfitianus.

r^-^s.

Cf. etiam infra C. lulius

Commodus

48 luba rex Mauretaniae. Nummi 4 p. 74. Cf. R. de la BlUnchere de rege luha (Paris. 1883). Rex luba, re[gis] lubae filius, regi[s] lempsalis n., regis Gau[dae] pronepos,
ap. Mueller num. de VAfriqueSp. 103 seq.,
regis Masiniss[ae]
scilicet filius

pronepotis nepos

tit.

Carthaginis novae
a.

II

3417,

In triumpho ductus a dictatore Caesare, parvulus adhuc Plut. Caes. 55; App. h. c. 2, 101. (A Romanis captus et verberatus, nec tamen interfectus, propter eruditionem Suidas). Educatus in Italia, Augusto
708.

lubae regis Numidiae devicti ad Thapsum

comes belli quo vicit ad Actium Dio 51, 15. Restituitur in regnum paternum Dio l. c. Pro huius parte a. 729 accipit Mauretaniam Dio 53, 26; cf Strabo 6, 4, 2 p. 288, 17, 3, 7 p. 828; Tac. a. 4, 5;
Vict. Caes. 4,

n. 5, 16.

lol

2; 'primus utrique Mauretaniae imperitavit' Plin. h. oppidum sedem regni in honorem Augusti Caesaream

12 p. 831; Mela 1, 30; Plin. h. n. 5, 20; Solinus Caesaream condit in honorem Augusti Eutropius 7, 10; Am25, 16 pelius 38. Gaetulorum seditionem perpetitur (a. p. Chr. 6) Dio 55, 28. Uxorem duxit Cleopatram Selenen M. Antonii et Cleopatrae filiam Plut. Ant. 87; Dio 51, 15; cf Strabo 17, 3, 7 p. 828; Suet. Cal. 26, non post annum 734 testibus nummis cf. Mommsen eph. epigr. Ip. 276, ex qua genuit filium Ptolemaeum; postea Glaphyram Archelai regis Cappadocum filiam losephus bell. lud. 2, 7, 4, ant. 17, 13, 4 (mutilum titulum Atticum CIA. III 549 spectare ad lubam et Glaphyram coniecit Mommsenus Eph. ep. I p. 277); quam mox videtur dimisisse (morte mariti Glaphyram novo matrimonio vacuam factam esse ait losephus, sed errore). Civitate Romana eum donatum esse ab Augusto colligi potest ex eo quod libertae eius nonnullae dicebantur luliae, Eph. V 1015. 1020 cf 1016. Memoratur in titulis filii VIII 841; CIAtt. III 555; CIG. 4269^. Liberti libertaeque eius in titulis Caesariensibus VIII 9344. 9348. 9349. 9350; Eph. V1012. 1015. 1016. 1019. 1020. 1021;
appellat Strabo 17, 3,
,

regis lubae

mima VI 10110. Regnavit annos

duodequinquaginta,

nummi

hoc numero notati cf L. Mueller num. de VAfrique 3 p. 114 quipost alios probatum ivit annos regni numerari ab a. 729 ; videtur igitur excessisse
a. p. C.

videtur sub a

vivus memoratur a Strabone 6, 4, 2 p. 288, item ut 23 a Tacito ann. 4, 4, ut nuper mortuus memoratur a Strabone 17, 3, 7. 8 p. 828. 829; 17, 3, 25 p. 840; cf Ruehl Jahrb. f Phil. 1878 p. 543). Duovir Gadibus Avienus ora marit. 284. Duovir Carthagine nova nummi ap. L. Mueller num. de VAfrique 3 p. 111 n.l08; titulus Carthaginiensis II 3417 ; eiusdem coloniae patronus '<?.
(ut

23

'Studiorum claritate memorabilior etiam quam regno', Plin. h. n. 5, 16; valde multa scripsit Suidas. De scriptis eius cf. Mueller fr. hist^Graec.

III

p.

467

seq.

Libros de Arabia (de Arabica expeditione Plin.

6,

141)

IVBA
dedicavit C. Caesari Augusti

157
filio

IVLIANVS

Plin. h. n. 6, 141; 12, 56; 32, 10.

locose dictum lubae narrat Quintih 6, 3, 90, sed incerium an huius. 49 luba qui scripsit de re metrica, adhibitus a Priscian. de meiris Terintii, Bufin. comm. in metra Terentiana, dliis (cf. Keil gramm. Lat. ind., vol. VII p. 602). 'luba artigraphus' Servius ad Aen. 5, 522. Cf. 0. Hcnse de luha artigrapho (act. soc. phil. Lips. 4, 1875). Vixisse suh finem tertii saeculi vcl initio sequentis coniecit Hense l. c. p. 13. DESTICIVS IVBA. T. DESTICIVS IVBA. (T.) DESTICIVS SALLVSTIVS IVBA.

M.
50 lu
t.

Veserius lucundianus.
. .

udius

(Iu[c]u[n]dius ?)

Marcus proc. Aug.

(vectigalis

IUyrici)

Viminaciensis

III

1647.
vir perfectissimus sive
Sitifensis)
,

51 lucundius Peregrinus
taniae
sive

p(raeses) {iniellcge

Maure-

Caesariensis

VIII 8811.

Videiur esse

saeculi p. C.

IV,

cf.

VIII 8479.
(iTnrapxr/?)

52 lucundus praefectus equitum


a.

frustra tumultura Caesareae

66 ortum sedare studet losephus

hell. 2, 14, 5.

Incerium

num idcm

lA ASINIA [CLAJVDIA TIBERIA IVLIANA PHILIPPA. AVRELIA FLAVIA IVLIANA. IVLIA IVLIANA.. SEXTIA IVLIANA. FLAVIVS IVLIANIVS QVADRATIANVS.
T.

Aemilius lucundus praefccius alae mcmoraius

ih. 2, 19, 7.

ATIA STATILIA PAVLLINA

53 IVLIANVS missus a Domitiano contra Dacos pugna commissa prope Tapas victor extitit Dio 67, 10. Fortasse Tetiius lulianus consul suffectus a. 83 (cf. Gsell melanges de Vecole fr. de Rome 8, 1888 p. 77 seq.). 54 IVLIANVS proconsul Narbonensis sub Alexandro cod. lust. 9, 9, 4
(sine anno).

55

IVLIANVS (['Io]uXtavo?) proconsul Asiae a. 145/6 t. Ephesius ap. Waddington mem. de Vac. XXVI 1 p. 216; nummus ap. eundem. Cf. Waddington fastes dcs prov. asiat. n. 138. V. supra Claudius lulianus. 56 .... IVLIANVS [leg.] Aug. pr. [pr. pr]ovinc. [Germaniae superioris] fragmenium Argentorati rep., Bramhach 1887. IVLIANVS, inter pueros senatorum filios qui Arvalibus minihl
strabant
a.

241 acta Arv.

58 lulianus praefectus praetorio


72, 14.

Commodi

vit.

Comm.
5, 4,

7,

4; 11, 3; Dio

V. infra L. lulius Vehilius

Gratus lulianus.
3;
vit.

59 lulianus praefectus praetorio Macrini Herodian. V. infra Ulpius lulianus.

Macrini 10.

60 lulianus gladiatorium munus Neronis curavit Plin. h. n. 37, 45. Non diversus videtur a Claudio luliano praefecto classis Misenensis (Tac. h. 3, 57), cf. Hirschfeld Verw. I p. 124.

IVLIANVS
61 lulianus, amicus M. Caesaris
:

158

IVLIANVS

que de ea re 68 Mai). Videtur idem qui sequitur; vix idem Claudius luUanus ad quem dedit Fronto epistulas complures (p. 172 N.). 62 lulianus, M. Caesari notus, diu vitam produxit, una cum aliis longaevis memoratur M. Anton. zlc, iauxov 4, 50. Videtur esse idem qui
praecedit.

eum morbo affectum visit Fronto scribitMarco Fronto ad M. Caes. 4, 1. 2 p. 59. 60 Nahcr (p. 67.

63 lulianus

eo delatore contra Pescennii Nigri fautores usus est Severus

Bio

74, 9.
xr^?

64 lulianus centurio Romanus, e Bithynia oriundus (xoiv ciTr^ in obsidione Hierosolymorum fortiter pugnans occisus
bell. 6, 1, 8.

Bi^vias),

est

losephus

65 lulianus praefectus praetorio (p. p. delendum censet Krueger), cui rescripserunt Severus et Antoninus (a. 202 ut videtur) cod. lust.
7,

33, 1.
(sic

66 lulianus Nestor

Dio
(i.

78, 15;
e.:

Nestor

id.

79, 3)

sub Caracalla

xoiv

a77eXia(p6pa)V TjYoufisvo?

centurio frumentarius ? Hirschfeld Verw.

ACCIVS IVLIANVS. ACCIVS IVLIANVS ASCLEPIANVS. M. AEDINIVS IVLIANVS. M. AEMILIVS FLAVIVS IVLIANVS LATINIANVS. Antonius luhanus. C. Antonius luhanus. M. Antonius luhanus. Apicius luhanus. M. AQVILA IVLIANVS. ASINIVS NICOMACHVS IVLIANVS. ATILIVS VS IVLIANVS CL(AVDIVS) RVFINVS. ATTIVS IVLIANVS. Aufidius luhanus. M. Aurehus luhanus. CAELIVS IVLIANVS. M. CAELIVS IVLIANVS. C(a)erelhus luhanus. CALPVRNIVS IVLIANVS.
L.
C. C.

p. 232), a Macrino praefectus praetorio factus una cum Ulpio Iuh*ano Dio 78, 15. Occisus ab Elagabalo in Syria Dio 79, 3.

TI.

Claudius luhanus. AP. CLAVDIVS IVLIANVS. CL(AVDIVS) POLLIO IVLIVS IVLIANVS GALLICANVS. CLAVDIVS SACERDOS IVLIANVS.
L.
TI.

Sex. Calpurnius luhanus.

CLAVDIVS IVLIANVS.

(vel

IVLIANVS IVLIVS)

ITLIANVS
TI.

159

IVLIVS

CLAVDIVS SVLPICIVS IVLIANVS. Cocceius lulianus Synesius. M. DIDIVS SEVERVS IVLIANVS. Eglectus FABIVS BARBARVS VALERIVS MAGNVS IVLIANVS. M. FABIVS IVLLiNVS HERACLEO OPTATIANVS. F(ABIVS) IVLIANVS OPTATIANVS FABIVS GEMINVS NELIANVS. FLAVIVS IVLIANVS. IVLIVS IVLIANVS. IVLIVS IVLIANVS. IVLIVS ALEXANDER IVLIANVS. L. IVNIVS IVLL-^NVS.
... itius

lulianus.

Q.

Q.

L.

COR-

L.

lulius lulianus.

C.

L.

TI.

lulius Veh[il]ius Gr[atus] lulianus.

OCTAVIVS IVLIANVS. Pescennius lulianus. PLOTIVS IVLLA.NVS. Pompeius lulianus. POMPONIVS IVLIANVS. SABINVS IVLIANVS. SALVIVS IVLIANVS. Sergius lulianus. ^ SIMONIVS PROCVLVS IVLIANVS. STA[TIVS] IVLLiNVS P(A)ELIGNIANVS. STATIVS PROSPER IVLIANVS. TETTIVS IVLIANVS. Ulpius lulianus. VINICIVS IVLIANVS.
L.
P. P.

L.

NAEVIVS FLAVIVS IVLIANVS TERTVLLVS AQVILINVS.

L.

Volusius
IHo
.

T.

lulianus.

67 IVLIVS senatorii ordinis, delator, in insulam deportatus a Macrino


78, 21.
. .
.

inter amicos quorum Dasumius testamento meminit primo 68 lulius loco nominatus VI 10229 v. 15. 69 (IVLIVS ?) iuridicus Hispaniae citerioris pater luliorum Gaetulici et praedia eius prope Sitifim sita et luliae Proculae
, , :

VJII 8421.
70 lulius {var.
lect.

lunius) propter staturam fibula ferrea dictus a Sarcf.

mento Quintilian. 6, 3, 58 (de Sarmento 5, 3 cum schol., Plutarch. Anton. 59).


71 lulius
miliarius Sardus

Horat.

sat. 1, 5, 52, Invenal.

nus vir egregius, praeses provinciae Sardiniae sub Caro

Eph.

ep. 8, 776.

IVLIVS
72 A. IVLIVS 73 G. IVL(IVS)

160
(traditur A. lulius

IVLIVS

AV ODV)

inter patronos ordinis

senatorii coUegii alicuius Ostiensis


. .
.

XIV 249

(titulus
t.

male

descriptus).

leg.

Aug.

pr. pr. (Britanniae)

mutilus

VII

967.

74 TL IVL[IVS]
Ih Ti. lulius

cos. suff.

XII

k. Oct. a. inc.
t.

VI

31.

us epistrategus (Thebaidis)

Tentyriticus ap.

Lum-

hroso bull delV Inst. 1877 p. 52.

Aurelius lulius.

M.

AVRELIVS IVLIVS.
lulius.

Fabius

MODIVS IVLIVS.
Aug. pr. pr, Numidiae anno duorum gemellorum rep. in extrema Numidia VIII S. 17988. 17989 (= VIII 8779 a. h). Eundem esse L. lulium Apronium Maenium Pium Sdlamdllianum coniecit Fallu
. . .

76 IVLIVS

(AI .... apographa) legatus

ut videtur 242 fragmenta titulorum

de Lessert fastes de la

Num.

p. 149, recte fortasse;

quamquam
vir-,

hic,

ut monuit Schmidt, nomine correpto dici solet L. Apronius Pius.

77 ..VS

C.

IVLIVS ADVRIVS

[PATE]RNVS clarissimus
praefectus
c.

consul

ordinarius, septemvir epulonum, curator viae Appiae, proconsul pro[v.

Asiae sortje f(actus) excusat(us)


mutilus

urbi

....

t.

urhanus
a.

VI

3832.

Ah Henzeno
dlter

l.

creditur Ovinius Paternus praea.

fectus urhi a. 281,

idem ut videiur consul ordinarius


sit

267 aut

268

aut

a.

269 (quihus annis

nomen inserendum

consulum fuit Paternus), ita ut Ovinii aut ante Paterni aut ante C. lulii nomen; sed

potest cogitari etiam de Paterno consule ordinario anno 233.

78 P. lul(ius) Aemilius Aquila


Stddte Pamphyliens

o^

xpaTKJxo?

t.

Pcrgensis, ap. Lanckorodski

I
e

p. 167, 34.

79 lulius

Africanus,

Santonis,

Gallica

civitate,

a.

32

damnatus

Tac. a. 6,7.

80 lulius Africanus, e Gallia Quint. inst. 8, 5, 15, filius ut videtur eius qui praecedit. Orator sui temporis fere praestantissimus Quint. inst. 10, 1, 118, cf. 12, 10, 11; Tac. dial. 15; Plin. cp. 7, 6, 11. A. 59 apud Neronem verba fecit nomine Galliarum Quint. inst. 8, 5, 15. Vitam eius composuit lulius Secundus Tac. dial. 14 (uhi codd. lulius Asiaticus pro lulius Africanus; corr. Nipperdey).
81 lulius Africanus, nepos praecedentis, causarum actor Plin. ep.
81* C. lulius Africanus tegulae Histricae V, 8110, 97.
7, 6, 11.

12.

82 Sex. lulius Africanus


'Acpptxavo?

('A<pptxav6? 6 Ssxxo?
a.

yjpr^iici.T(aa^

Suidas,
vir.

'louXio?
ill.

Eusehii chronicon. ad

2237 cum Hieronymo de

63,

item

mathem. p. 274), <fiik6ao(po<; Aipo? Suidas (sed ex Palaestina oriundum fuisse Africanum videtur colligi posse ex eis quae sequuntur). Versatur in aula Abgari regis Osrhoenorum filiique eius Manni ipse
vet.

in

xsaxoiv

capite

irepl

^eXoui;

(veter.

mathemat.
Syncellus ,

ed.

Thevenot p. 300).

Imperante Severo Alexandro

(ita

temporihus Elagahali

IVLIYS

161

IVLIVS

eandcm rem
cui

adscripsit Eusehius) legatione suscepta pro vico Palaestinae,


ius civitatis et

nomen Emmaus,
S. p. 1216)
ei

nomen

Nicopolis

(cf.

Mommscn
Ahr. 2237

III
cf.

vico
vir.

impetravit Eusehius cJiron. ad


iJl.

a.

Hieronijmus

de

c.

63;

SynceJIus p. 676 JBonn.


c.

Eidem
scripsit

Alexandro xsaxmv libros dedicavit SynceJJus l. desinentia in Macrino PJiotius hihJ. cod. 34.
scriptis

Chronica

De

Jiis

reJiquisque
die hyzant.

H. GeJzer Sexius Itdius Africanus und CJironograpJiie (Lips. 1880) I p. 12 seq.


eius
cf,
,

83 lulius Agrestis centurio randas, voluntaria morte

missus a Vitellio ad vires hostium exploeis

quae

rettulit

fidem addidit Tac.

Ji.

3, 54.

84 CN. IVLIVS AGRICOLA (sic Tac. Agr. 4; Bio 66, 20; lulius Agricola inscriptio codicum Jihri Tacitei, praeterea Agricola). Cf. C. L. UrlicJis de vita et Jionorihus Agricolae (Wircch. 1868). Natus C. Caesare ter consule (i. e. a. 40) Tac. c. 44 (quem annum impugnaverunt multi, tutatus est post alios 3Iommsen cf. Wex ad Tac. Agr. p. 190 seq. Staatsr. 1 ^, 556 ?iot. 1) idibus luniis Tac. J. c., Foroiulii patre lulio Graecino matre lulia Procilla avo utroque procuratore Caesaris Educatus Massiliae ih. Tribunus militum in Britannia Tac. c. 4. Romae uxorem ducit Domitiam Decidianam c. 6. Filium ex c. 5. ea toUit, quem brevi post amisit ih. Quaestor provinciae Asiae proconsule Salvio Titiano (a. 64?) ih. Augetur ibi filia ih. Tribunus pl. ih. Praetor (a. 68 ut videtur, certe non postea) ih. Electus a Galba ad dona templorum recognoscenda ih. Matrem amittit a. 69 c. 7. Ad sollemnia pietatis profectus, accepto nuntio de imperio Vespasiani in partes eius transgreditur ih. A Muciano missus ad dilectus agendos,
,
,
,

mox

praepositus legioni

XX Valeriae Victrici in Britannia ih.


9.

Adscitus

Vespasiano (a. 73) c. taniae minus triennio (a. 74 76) ih.


inter patricios a

Legatus provinciae Aquia,

Consul (suffectus
ih.,

77) ih.

Consul Tacito filiam despondet, post consulatum collocat


fex
iJ).

ib.

Ponti-

Mox
(a.

in

Britanniam missus
c.

cui

praefuit

per annos
in

septem

78

85)

33.

Filium natum

sibi
c.

cum annum quintum


Res ab eo gestas

Britannia ageret, anno insequenti amisit

29.

in

Britannia enarrat Tac.

Triumphalibus c. 18-38 cf Bio 39, 50; 66, 20. ornamentis et statua auctore Domitiano a senatu honoratus Tac. c. 39

(a Tito triumphalibus ornamentis honoratus Bio 66, 20 minus recte). Reversus in urbem otio se dedit, ut suspiciones Domitiani vitaret

Tac.

c.

40. 41

{iv

d-tjiia

xotl

Ivosia

vixit
et

Bio

J.

c).

Cum

adesset

annus, quo proconsulatum Africae


Tac.
c.

42.

Decessit d. 23. Aug.


ih.,

a.

Asiae sortiretur, se excusavit 93 Tac. c. 44 (VP et quinqua-

gesimo anno

errore codicum manifesto), non sine suspicione dati a


c.

Domitiano veneni

43 (occisus a Domitiano Bio).


coniurationi

85 lulius Agrippa, mixtus a. 65 Tac. a. 15, 71.


Prosopographia Imp. Bom.
II.

Pisonianae in

exilium actus

11

IVLIVS
86 lulius Agrippa, primipilaris
Big. 32, 38,
4.

162
patruus maior luliae

IVLIVS

Domnae

Scaevola

87

Asiae

IVLIVS AGRIPPA regis Alexandri filius, quaestor pro pr. provinciae t. Ephesius ap. Curtium Herm. 4 p. 190 (= Greeh inscr. in the British Mustum III p. 187 n. 537). Patrem Mommsenus (Herm. l. c.) putat Alexandrum, Tigranis regis Armeniae suh Nerone filium, a Vespasiano regem insulae Ciliciae constitutum (loseph. ant. 18, 5, 4
C.
cf.

Marquardt

Staatsr. I^ p. 385).
(I)

88 [M.] lulius Agrippa

ludaeae rex.
c.

De
2

eo losephus ant. 18, 5, 3-8,

19, 4, 1-9, 3, hell. 2, 9, 5 seq.

11,

seq.

Nummi

ap.

of the Jews (1881) p. 129139. Cf. Schurer Gesch. Agrippa tam scriptores quam nummi lapidesque, lulius p. 459 seq.

Madden Coins d. jiid. VoUs I^

Agrippa t. Atheniensis CIAtt. III 556; M. praenomen ei fuisse docet idem pracnmnen in fdio, nam hic nisi a patre a nullo id hdbere potuit (titulum Lebas -Waddington 2552, in quo extat praenomen Marci, ad filium potius pertinet) ; Herodes act. apost. 12 (unde plerisque recentiorihus dicitur Herodes Agrippa). Aristobuli et Berenices filius loseph. ant. 18, 5, 4, hell. 2, 9, 5 cf. ant. 18, 6, 6, Herodis Magni nepos, natus a. u. c. 744 (quippe annum agens quinquagesimum quartum mortuus est a. p. Chr. 44 u. c. 807 loseph. ant. 19, 8, 2 Ante avi obitum Romam missus in familiaritatem pervenit cf. infra). Drusi Caesaris Ti. filii loseph. ant. 18, 6, 1. Consumptis opibus, post Drusi mortem (a. p. Chr. 23) in ludaeam revertitur ih. Inopia pressus ab Herodiadis sororis viro Herode Antipa paulum sublevatur ih. 2. Ab hoc ad (L. Pomponium)' Flaccum praesidem Syriae se contulit*, a cuius amicitia exclusus, aegre navem solvit in Italiam ib.3, Tiberium Capreis convenit ih. c.4; Herodem Antipam frustra accusavit hell.2, 9, 5. C. Caesarem adulescentem colit ih. Ab Eutycho liberto Tiberio delatus, in vincula conicitur (sex mensibus ante Tiberii mortem) ant. 18, 6, 5. 6 A C. Caesare rerum potito vinculis solutus, rex concf. bell. 2, 9, 5. stituitur earum regionum quas Philippus Herodis fiHus et Lysanias

tetrarchae rexerant ant. 18,


c.

7,

10, hell. 2, 9, 6 cf. Philo adv.

Flaccum

5 p. 521.

Ornamentis praetoriis

honoratus

Philo adv. Flaccum

c. 6 p. 523. A. 39 Gaius, in exilium misso Herode Antipa, Galilaeam et Peraeam ei attribuit loseph. ant. 18, 7, 2, bell. 2, 9, 6 cf. ant.

19, 8, 2, a. 41 Claudius,

cui

auctor fuerat imperii capessendi,


;

reli-

quum regnum Herodis Magni ant. 19, 5, 1, hell. 2, 11 Dio 60, 8. Foedus cum Agrippa ictum losephus ant. c; tabulae aereae in Capitolio coUocatae bell. 2, 11, 5. Ad hoc foedus pertinet nummus adhuc unicus (ap. Madden p. 136), de quo egit Mommsen Wiener num. Zeitschr. 3,
l.

1872 p. 449, in cuius parte aversa conspiciuntur manus duae


Twfiaiw^v) x(al)
ribus
au[x([xa5(ia)

iunctae,

et legitur [<l)iX]ia paa(iXe(o?) 'A7[pi']7ra [Ttp^? xyjv auY^xXTjxov [xat xov 8]r^[x(ov)

XIA(?)T(?).

Ornatus ornamentis consula-

Dio

60, 8;

una cum Herode

fratre, cui

regnum

Chalcidis im-

IVLIVS

163
In regnum

IVLIVS

petraverat, Claudio in senatu gratias agit ih.


titur

losephus ant. 19,

6, 1.

BaaiXsu?

suum

rever-

^i^oLz 'A^ptTnra? cpiXoxaTaap

nummi
nummis
Lehas-

Caesarensium cum ipsius imagine, ap. Maclden p. 133

(in aliis

nomen tantum

eius legitur paaiXeo)? 'AYpiita vel paaiXe. 'AYptTr.), paaiXeus


euaspT)? xat cpiXopwjxaTo? in titulo filii

{xe^Ya? 'AYpiiTTra? cptXoxataap

Waddington 2365
vit. 9).

('A^ptTrira? 6 ^i-\(iz

etiam loseph. ant. 18,

5, 4, similiter

Hierosolymis novos muros circumdare coepit losephus ant.

19, 7, 2, hell. 2, 11, 6; 5, 4, 2.

Quinque reges populi Romani amicos


ant. 19, 8, 2, hell.
;

apud

se excipit ant. 19, 8, 1. Christianos persequitur act. apost. 12, 1 seq.

Repentino morbo correptus obit Caesareae losephus


2, 11, 6 cf. act. apost. 12,

Phasaeli

filia,

44 losephus l. c. Uxor Cyprus Herodis Magni neptis ex ea filii Agrippa (is qui sequitur),
19
seq.,
a.
;

Drusus, Berenice

(v.

lulia Berenice),

Mariamme, Drusilla

loseph. ant.

18, 5, 4; 19, 9, 1; heJl. 2, 11, 6.

89 M. lulius Agrippa (II). Nummi ap. Madden Coins of the Jews (1881) Praep. 144 seq. Cf. Schiirer Gesch. des jiid. Volks I^ p. 490 seq. nomen est in nummo ap. Madden p. 146 n. 5, item in titulo LehasWaddington 2552 (sed is fortasse pertinet ad patrem). Filius eius qui praecedit, natus a. p. Chr. 28, quippe decimum septimum annum agens, cum pater mortuus est a. 44 losephus ant. 19, 9, 1 ; eo tempore Romae degebat ih. 2. Propter aetatem imbecillam Claudius regnum paternum Pro ludaeis apud Claudium intercedit losephu^ ei non concessit ih.
ant. 15, 6, 4; 20, 1,

huius regnum
id esse

ei

2; 20, 6, 3. Herode Chalcidis rege defuncto a. 48, Claudius tribuit ant. 20, 5, 2, hell. 2, 12, 1 (factum

non

a. 48,

hell. 2, 14, 4),

sed a. 49 vel 50 videiur colligi posse ex ant. 20, 7, 1, mutato consilio a. 53 eundem regionibus quas Philippus

Lysanias tetrarchae rexerant praefecit ant. 20, 7, 1, hell. 2, 12, 8; adiecit quasdam Galilaeae et Peraeae partes ant. 20, 8, 4, hell. Nescimus cur annos regni interdum numeraverit ah a. 61 2, 13, 2. (testes huius numerationis sunt nummi cum capite Domitiani inscripti
et

Nero

imp. Cae. d. Vesp.


cusi
^ttI

f.

Dom. Au.
;

Ger. [similitervej cos. XII

[a. 86],

paa. 'A^pt. ^t. xc')

alia computatio, quae coepit ah a. 56 (ut

collegit

Mommsen Wiener num.


Tou xai
c'

exouc

ai'

Zeitschr. 3, 1872 p. 451 ex nummo suh Nerone) cuso potest pertinere ad illam Neronis
^A-^piTzizoL

donationem.
cpiXopa>[iaiou
,

'EttI
Toi5
t.

paaiXeo)? [AeYoXou

(piXoxat'aapo? euaepoS? xal

ix

paatXeo)?

{xe^aXou

'AYptirira

cpiXoxataapos

euaepou?

xat cptXopa)|xaiou

extans in Batanaea, Lehas-Waddington 2365; etiam


et

Lehas -Waddington 2112. regis Agrippae (paaiXsw? jis-yotXoo 'AYpt'it7ta 2135, <ptXoxat'aapo? xai cpiXopu)fiat'oo 2329. 255 2), huius potius quam patris, quippe qui longe diutius regnaverit; certe ad
in
aliis
titulis

Batanaeae

Auranitidis,

2135. 2211. 2329.

2413^.

2552, mmtio

fit

hunc pertinet

t.

(eToo? XC' Tou xat Xp' PaaiXlo)? 'AYptTrica).

Auraniticus arch. ep. Mitth. aus Oesterr. 8 p. 189, 27 Caesaream Philippi Neroni-

adem

appellat los. ant. 20, 9, 4.

Exeunte

a.

54 iubetur copias parare


11*

IVLIVS
belli Parthici

164
causa Tac.
a. 13, 7.

IVLIVS

sorore Berenice (Porcium)

A. 60 vel 61 Caesareae fuit una cum Festum procuratorem ludaeaesalutandi causa, qua occasione Paulum apostolum sibi productum audivit act. apost, 25,

13seq., a.

66 Alexandriae

fuit,

ut Ti.

gratularetur losepJms

hell. 2, 15, 1.

Mox

Alexandro de praefectura Aegypti Hierosolyma profectus ludaeis

seditiosis patientiam suadet hell. 2, 16; in

regnum

revertitur

ih.

2,17,1.

Rebellione exorta Cestio Gallo et Flavio Vespasiano ducibus

Roma3, 2, 4.

norum
c.

praesto est eosque copiis adiuvat


c.

hell. 2, 18, 9.

c.

19,

3;

4,

2.

9,

7; 4,

1,

3.

Galba rerum
2;

potito

Romam

proficiscitur

gratulandi causa, nec revertitur quamvis nuntium de caede Galbae in


itinere accepisset hell. 4, 9,

Romam

relinquit, sicubi per occultos

nuntios de imperio Vespasiani certior factus est Tac. h. 2, 81.


in obsidione

Titum

Hierosolymorum adiuvat
hihl. cod.

ih. 5,

1.

Vespasianus regnum
A. 75

eius auget

Photms

33 ex lusto Tiheriensi.
eius

Romam
losephus

cum
Dio

venisset
66, 15.

cum

sorore Berenice, ornamentis praetoriis honoratur

Rumores de consuetudine

cum Berenice

158 (quae mentio Agrippae in scholiis non Ut mortuus memoratur los. recte trahitur ad Agrippam Caesarem). vit. 65; mortuus anno Traiani tertio Photius hihl. cod. 33 ex lusto Tiheriensi, addens usque ad eum annum historiam a lusto prodnctam
ant. 20, 7, 3; luvenal. 6,
esse (de testimonio Photii duhitaverunt Tillemmit ruine des Juifs not.
et

XLI
nam

post

eum

alii,

cf.

Schurer

l.

c.

p. 501 not. 43, non sine causa;

non

triginta,

sed viginti fere annis post hellum ludaicum historiam


indicat losephus
l.

lusti editam esse

c,
76).

et

ipsa losephi vita,

scripta

post mortem Agrippae, edita videtur esse ante

annum

96, propter

mentionem honorificam Domitiani

c.

Ad

tricesimum quintum regni

nummi Domitiani in parte aversa inscripti Itou Xe' pa. 'AyprTnra (ap. Madden p. 159); qui numerus si vere computatus est, ut numeri aliorum nummorum Agrippae cusi suh
annum pervenisse Agrippam
testantur

Flaviis, ah a. 61
certe a. 95.

(cf.

Mommsen

l.

c.

p. 455),

Agrippa superstes

fuit

90 IVLIVS AGRIPPINVS vir clarissimus, sponsus


(a.

filiae

Avinii(?) Octaviani

259) eod. Gregor. 2,


:

3, 1.
a.

90* lulius Agrippinus

ad eum rescripsit Caracalla


de plehe.

ut videtur 213

collat. 10, 9.

Fortasse homo

C.

MEMMIVS FIDVS IVLIVS ALBIVS.


cum
percussores sibi missos a
adversarios quos habuit inter Emesenos, interfecisset,

91 lulius Alexander origine Emesenus,

Commodo, item

fugae se dedit; in qua deprehensus se ipsum et puerum amatum Alexander a Commodo defecit, postea se et interfecit Dio 72, 14.
suos interemit vit. Comm. 8, 3 fortasse idem. 92 Ti. lulius Alexander. Memoratur in titulo Acgyptiaco CIGr. 4957 (1) et inAradio CIGr.4536 f restituto a Mommseno Herm. vol.l9 p.644 (2). Ti. lulius Alexander tituli, Ti. Alexander seriptores. Filius Alexandri

IVLIVS
ludaei xo5 xal
cf.

165
d>.cx[3ap/7J(5avToc

IVLIVS
losephus ant. 20,
11)
;

Iv 'AXe^avopsrci:
h. 1,

5, 2,

bell. 5, 5,

3 (natione Aegyptius Tae.


c.

civitate

Bomana a

scivit los. a.

A moribus patriis deRoraanus Tac. ann. 15, 28 (sub a. 03). Procurator ladaeae a Claudio factus in locum Cuspii Fadi ; mox ei subTi.

Caesare donatum crecliderim iam patrem.


l.

Inlustris eques

stitutus

Cumanus

losephiis ant. 20, 5,

cf. bell. 2,

11, 6.

A. 63 minister

Armeniaco datus Corbuloni a Nerone venit in castra Tiridatis Tac. a. 15, 28. A Nerone Aegypto praefectus a. 66 loseph. bell. 2, 15, 1. Tumultum ludaeorum Alexandriae reprimit loseph. bell. 2, 18, 7. 8. Praefectus Aegypti etiam sub Galba t. 1; Tac. h. 1, 11. Cum eo Mucianus consilium transferendi in Vespasianum imperii comraunicat
bello

Tac.

h. 2, 74.

luliis a.

Mox

Legiones sacraraento Vespasiani adegit primus, kal. 69 Tac. h. 2, 70; Suet. Vesp. 6 cf. losephus bell. lud. 4, 10, 6. relicta Aegypto sub Tito in ludaea exercitui praeest losephus
6
(ira'vTa>v

bell. 5, 1,

Toiv

aTpaTsup,aTtov

lirapxtuv
cf.

losephus

bell.

6, 4, 3,

[eTtjapxo? [t]o5 'Iou5ai[xou

aTpaTou]

t.

2;

Mommsen ad III
et

S.

6809

eph. ep. 5 p. 578).

Interest
12,

obsidioni
6, 4, 3.

morum

losephus

bcll. 5,

2;

Ad hunc videtur verba facere


tributi
8*ot|xat

expugnationi Hierosoly(in principio

auctor libri
fationis:
[jLovoDV

irept

x6a|i.ou

falso

Aristoteli
icpsTret

praer^-^s-

to

AXe^avope, item in fine:


TYjv

ye xal
cf.

oot,

ovti

dpidTii),

Taiv

[xYt'aTu)v

laToptav

[ASTtevat),

JBernays ges.
d. berl. AJcad.

Schriften 2, 278 seq.

1885 p. 402

Alexander in t. originis incertae T. lulius Alexandfer] honoratus a Gytheatis (Lebas-Foucart 245 si umquam fuit, nec tanium excogitatus a Lenormantio (mus. Rhen. 1866 p. 397 n. 256), diversus fuisse putanseq.).

Incertum VI 294.
'^)

(sed

aliter

Zeller

Sitzungsber.
Ti.

num

hic

lulius

dus

est.
[f.],

93 Ti, lulius Ale[xan]der, C.


vinciae] Asiae

tribu Corn., equestrlbus militiis per-

functus, procurator imp. Traiani


t.

provin[ciae Cre]tae, item [pro-

Ephesius III S. 7130.


proconsul Asiae sub Hadriano
bull.

94

C.
t.

IVLIVS

ALEXANDER BERENICIANVS
,

Ephesius descriptus a Cyriaco, ap. Riemann


Post mortem Sabinae
i.

de corr.
,

hell.

I p. 292

n. 80.

e.

post

a.

136

proconsulem fuisse
dicitur Oea' (la^Cvav
sic potuisse

statuit
TTjv

Riemann, proptera quod

in titulo

Sabina
;

bthv 2epa(JTTjV Yovaixa auToxpotTopo? xtX.)

mihi videtur

scribi etiam viva Sabina.

Oriundus videtur ex stirpe regia ludaeorum,


alibi invenitur,fortasse

ingua nomcn Bereniciani etiam


(supra n. 87) flius.

C.IuliiAgrippae
118; Ti. lulius
lulianus

95

TI.

IVLIVS ALEXANDER IVLIANVS lulianus Alexander act. Arv. a. 119


act.

(sic act.
v.

Arv.

a.

et a. 145, Ti. lulius

filius

idem est, lulius Alexander Dio). Alexandri (supra n. 92). Bello Parthico Traiani legatus legionis {(iTzoa-zpdxr^^o^) Seleuciam capit una cum Erucio Claro Dio 68, 30, (Consulem sujfectum fuisse a. 117 una cum Sex,
Arv.
a.

119

v. 8,

si

Fortasse

aut nepos

Ti.

lulii

lYLIVS

166
statuit Norisius
a.

IVLIVS

ErueioClaro
cf.

propterea quod Prosper inter nomina


et a.

consulum ordinariorum
p.255).
act.

117
a.

118 interponit: Claro


praeterea

et

Alexandro,

supra suh Sex. Erucio Claro,


Frater Arvalis

et

Mommsen

chron. min.

118. 119. 145 act. Arv.

(VI 2078. 2079;


7).

eph. ep.8 p.333), promagister collegii a. 119, item fortasse pro flamine

Arv.

(VI 2079

v.

cf.

Hemen

act.

Arv. p.

CLVI not.

96 lulius Alpinus, e principibus Helvetiorum, ut concitor


Caecinae necatus
a.

belli

iussu

69 Tac.

h. 1, 69.
a.

97 lulius Altinus mixtus coniurationi Pisonianae in exilium actus


Tac. a. 15, 71.

65

98

IVLIVS ANTIVS (lulii et Antii nomina coniuncta reperiuntur etiam in C. Antio A. lulio Quadrato) consul suff. a. 149 cum Q. Passieno Licino dipl. mil. nuper rep. (III S. p. 1986).
C.

99

IVLIVS ANTIOCHVS EPIPHANES PHILOPAPPVS. Mausolei, quod sihi CIA. III 557 '^^^ (cf. infra) tituli tres, III 552 Praeterea ipse (1. 2. 3), nam duo reliqui spectant ad maiores eius. posuit Lycosurae in Arcadia titulum editum 'Ap/atoX. AeXxiov 1890 p. 45 (4) ; ipsi positus est Atheniensis CIA. III 78 (5) ; memoratur
C.

extruxit Athenis

CIA. III 238 p.494


^"

(6),

fortasse etiam

CIA.1020

(7),

denique in titulo

Aegyptiaco CIG. 4815^^


des inscr, n.
s.

et

melius ap. Wescher comptes rendus de Vac.

7 p. 290
t.

(8).

^tX(57ca7r7ro<;

3,

(DiXoitainro? 6 paaiXsuc
t.

1, 10, 1,

paaiXsuc 'Avxtoxo? OiXoTrainroc


t.

Plutarchus q. symp. t. 8, 2; C. lulius Antiochus Philot.

pappus

1,

'IouXto[?]
t.

z OtX^TraTCir^os] 5,

6,

Fato? 'louXio? 'Avctoxo?


OtX^TraTrTros
1,
t.

'Eirt^avTjs OtX6ira7riro?

pastXsuc

'louXto?

'EirtcpavYji;
t.

(hos titulos propter Epiphanis nomen, quod ahest a


diversi hominis
esse;

nolim credere

quod proprium fuit patri Philopappi, interdum etiam ipsi trihutum esse, non tamen in titulis monumenti sepulcralis uhi diserte fblium regis Epiphanis se scripsit). Epiphanis filius t. 3, regis Epiphanis filius t. 2, scilicet filius Epiphanis, nepos Antiochi, qui a. p. Chr. 72 regno Commagenes privati
videtur Epiphanis nomen,
,

sunt
t.

(cf.

supra
C.
ih.

n. 57).
f.
,

Begis vocahulo ipsi uti


t.

licuit

cf.

Plut.

l.

c,

2. 4. 8.

tribu Fab.
(suff.
a.

1.

Allectus

praetorios

Consul

inc.) ih.

ab imp. Traiano inter Frater Arvalis ih. Inter

Athenienses pago BrjCfaisu? t. 3. 5. Archon Athenis t. 5, inter annos fere 90 100 cf. Dittenherger ad t. 5 (item in t. 7 videtur memorari

hic Philopappus ut archon).

Agonotheta Athenis

t.

5; Plut. quaest.
l.

symp.

1,

10, 1.
ei

Verba

faciens inducitur a Plutarcho

c.

Monu-

mentum
114

extructum Athenis in colle Musarum t. 1-3, inter annos 116 t. 1 (cum Traianus ihi appelletur Optimus, non appelletur
eius

Parthicus), sine duhio iussu ipsius;

sanias 1, 25, 6 nomine

hahuisse ex his apparet.

(memorat id monumentum Paunon posito). Athenis domicilium eum Hic fortasse Philopappus, cui Capito qui-

IVLIVS

167
dedicavit libros
6Tro[i,v73ixaT(ov

IVLIVS
(Athenaeus 8

dam poeta Alexandriwus


p. 350'= cf.

10 p. 425').

100 IVL(IVS) ANTONIVS SELEVCVS legatus Moesiae inferioris sub Elagabalo nnmmi Marcianopolitanorum cum capitihus vel Elagabali solius

(Mionnet S.II93, 230 seq., Mus. Berol. cat. numm. I p.63, 3764, 40, alihi) vel Elagahali et Macsae (Mionnet S.II 99, 264 seq., Mus. Berol. 65, 46, alihi) vel Elagahali et Soaemiadis catal. numm. p. 64, 43 (Revue num. helge III 1865 tah. 17, 6; Revue num. 1893 p. 72, 16)

inscripti

6Tr.

'louX.

'AvTwvtou vel 'Avt. SsXsuxou.

Cf. PicJc

Wiener numism.

Zeitschr.

23 p.

38.

101 lulius Apella: ad

eum

reseripserunt Valerianus Gallienus Saloninus

III 412. Incertum


102
L.

cuius ordinis

homo

(iSio;

appellatur ab imperatoribus).

IVLIVS APRONIVS MAENIVS AVITIANVS clarissimus puer, frater ut


filius fortasse

videtur Luciorum luliorum Aproniorum Maenii Pii et Maeniae Salamalliadis et Alfenae Agrippinae,
Pii Salamalliani
t.

L.

lulii

Apronii Maenii

Lambaesitanus eph.

ep. 7,

396

= VIII S. 18271.
ep.

103 L. IVLIVS APRONIVS

MAENIVS PIVS

clarissimus puer, frater eius qui


t.

praecedit, tilius fortasse eius qui


7,

sequitur

Lambaesitanus eph.

396

VIII

S. 18271.

TiMi, 104 L. IVL(IVS) APRONIVS MAENIVS PIVS SALAMALLIANVS. Numidici omnes: VIII 8782 (1); Eph. ep. 5, 669 (2), ib. 7, 395 (3), 793 (4). Nomen plenum (ut et cursum honorum) solus exhibet t. 3, pron[i]us us t. 1. Tribunus laticlavius L. Apronius Pius t. 2. 4,
.
.

legionis

Geminae, adlectus inter qq.


legatus

(=

quaestorios), praepositus

actis senatus, aedilis curulis, praetor, legatus

Augusti vice quinque


Adiutricis,

fascium provinciae Belgicae,

legionis I
t.

legatus

Aug. pro praetore provinciae Ga[la]tiae

Legatus Augusti pro praetore (Numidiae) t. 4 cf. t. 1. 2, clarissimus vir t. 4; eodem videntur spectare verha lacera in fine tituli 3: item l[eg. Aug.?] pr. pr. c. v Patronus coloniarum Cir(sequitur rasura). Consul designatus t. 4.
3.

tensium

Pater puto L. lulii Apronii Maenii Avitiani, L. lulii Apronii Maenii Pii, luliae Aproniae Alfenae Agrippinae, luliae
t.

4.

Aproniae Maeniae Salamalliadis (cf. suh his). fuisse eum medio fere tertio p. Chr. saeculo ex
coniecit

t.

Legatum Numidiae
2, quo continehatur
a.

edictum eius, recte collegit Schmidtius, legatus fuit

242,

si

recte
esse

Pallu

de

Lessert

(fastes

de la

Num.

p. 149)

eundem

lulium

(supra n. 76)

memoratum

in titulis

VIII S. 17988. 17989.

105 lulius Aquila (Gallus Aquila index Big., errore ut videtur) auctor iuris: liber responsorum eius Big. 26, 7, 34; 26, 10, 12 cf. index
digestorum Florent.

106 lulius Aquila, qui de Etrusca disciplina


h. n. 1, 2. 11.

scripsit,

auctor Plinii Plin.

107 G. lulias Aquila

(sic

t.

Alexandrinus j 'Axuka? losephus) praefectus

IVLIVS

168
ant. 19, 5, 2,

IVLIVS

Aegypti sub Augusto losephus Alexandrinus JEph. ep. 7 p. 448.

anno

p.

Chr. 10/11

t.

108 C. lulius Aquila. Tituli: incisus rupi prope Amastrim, III S.6983 (1); viae Apamea Nicaeam ducentis, III 346 cf. add. p. 976 (2), hilinguis
uterque.

Pracnomen servarunt

tituli.

Origine ut videtur Amastrianus,


tit. 1.

ibique divi Augusti perpetuus sacerdos


in

Praefectus fabrum bis

aerarium delatus primum ab A, Gabinio Secundo cos. a. inc, deinde a Tauro Statilio Corvino cos. a. 45 t. 1. A. 49 in Thracia cohortibus praepositus copias ducit adversus Mithridatem et Zorsinem Tac. a.
12, 15.

Ornatus ornamentis praetoriis


t.

Ponti et Bithyniae
iTTiTpoTrsuaa?
,

2.

ih.

c.

21.

A. 58 procurator

C. lunius Aquila iunior, aTpaxsudajisvo?,

XaoxsXapxrjOa?
hull.

tit.

Neapolitani CIGr. 5790, idem hahitus


'louv- scrihente 'louX-),

a Cavedonio

1852 p. 76 (pro

sed vix recte.

109 lulius Aquilinus, philosophiae et eloquentiae deditus, Romae disputat de Platonicis disciplinis; a Frontone commendatus Egrilio Plariano

Fronto ad am. 1, 4 p. 176 Naher. 110 Ti. lulius Aquilinus, procurator Raetiae a. 107 111 M. IVLIVS AQVILLIVS TERTVLLVS Gorgiae

dipl. mil.
f.,

(III p. 867).
Cerialis
t.

aedih's

urhanus BuU. comundle 1887 p. 126 n. 1846. 112 lulius Archelaus Chelciae f., ludaeus: ei desponsata Mariamme regis Agrippae I filia losephus ant. 19, 9, 1. A losepho Hbros de bello ludaico sibi comparat los. contr. Ap. 1, 9. 113 lulius Asiaticus eius vitam composuit lulius Secundus Tac. dial. 14.
:

Scr. lulius Africanus, uhi

cf.

114 IVLIVS [AS]PER, salius Palatinus, ex quo sacerdotio exit a. 201 f[lamen] factus VI 1982. Borghesio (opp. 7 p. 96) creditur is qui sequitur, C. lulius Asper cos. II a. 212, a Waddingtonio (fastes des

prov. asiat. n. 168)

filius

eius

sed diversus a C. lulio Galerio Aspro


incerta;

collega patris in consulatu.

Res

notandum,
Jectio

certe C.

lulium

Galerium Asprum pleheium


fragmentis,

fuisse.

Vide ne

nominis ex duohus

quorum alterum
(3).

periit, concinnati

115

C.

IVLIVS ASPER.

Tituli: Tusculani

XIV 2514
(4).

mendosa sit. (1). 2515 (2), fortasse


lulius
78,

etiam 2516 acephalus

Memoratur
t.

in titulo nepotis C. lulii Camilii

Galerii Aspri Bull. comunale 1887 p. 176


79, 4, ..lius ... As[per]
4,

Asper

t.

1. 2,

Bio

Asper Bio 77, 5; 22; in consulatu

C. lulius Asper

VI 2003,

praeterea Asper.

Consul primuni sine duhio

temporihus circiter Commodi.

Hic

fortasse

Asper proconsul Africae,

Scapula nescimus quot annis superior, memoratus a Tertulliano adv. Scapulam 4. Cos. iterum t. 1. 4, ordinarius a. 212 una cum alio C. lulio Aspro VI 2003 (As[pro] et Aspro cos. VI 1063, Aspris II cos.

XIV 119,
tempus.

duobus Aspris

cos. saepius), filio sine duhio suo (cf. infra

C. lulius Galerius Asper).

Praefectus urbi

t.

1. 2. 4, fortasse

suh idem
5.

Caracalla contumeliose in patriam redire iussus Bio 77,

Proconsulatum Asiae deprecatur a Caracalla ; iussus a Macrino

suscipit,

IVLIVS

169

IVLIVS

mox
vr^TO?

redire

ab eodein Macrino eo munere prohibetur Bio 78, 22. Romam ei permittit Elagabalus Dio 79, 4. Vir ouS' oXXo)? e5xaxa^p<5xal Sia TratSstav xal 8ia cpp5v7j[ia div Dio 77, 5. Orator praestandefensor clientium fidelissimus
provinciarurii
ib.

tissimus,

[Patronus]

quinque,
[Aspajsia

t. 3, si ad hunc pertinet. Hispaniarum trium et Maure-

taniarum duarum

Uxor
eis

(?)

Paterna

t.

2.

Filios

memorat

Dio

77,

(untis

ex

C. lulius Galcrius Asper collega patris in

consulatu).

Filia lulia luliana

XIV 2517.
3, 3. 12.

lulius Atherianus v. lulius Haterianus.

116 lulius Atticus de vitium cultura edidit librum singularem Columella


1, 1, 4.

Passim adhibitus a ColumeUa


cf.

11, 9.

16, 3. 17, 4.

18, 1. 4, 1, 1. 6. 2, 2. 8, 1. 10, 1. 13, 1. 28, 2. 29, 1. 3. 4. 30, 1. 33, 4;

a Plmio 17, 90
libris

ind.

lib.

XIV. XV. XVII.


est).

(IJber a Plinio in

XV. XVII

adhibitus fortasse diversus

117 lulius Atticus, speculator, occisum a se Othonem Galbae praedicavit


Tac. hist. 1, 33; Plut. Galb. 26.

118 lulius Atticus, amicus Corellii Rufi Plin. ep. 1, 12, 10. 119 M. lulius Atticus, C. f., tribu Vol., procurator provinciarum duarum
....
et
1

t.

Viennensis

XII

1854.

Provinciae videntur fuisse Lugdunensis

Aquitanica (Allmer, Hirschfeld).


a. 15, 50.

20 lulius Augurinus, eques Romanus, particeps coniurationis Pisonianae


Tac.

Idem
a.

fortasse C. lulius

Augurinus praefectus alae

Gallorum Petrianae
121 IVLIVS

56

t.

Moguntiacensis Korrespondemblatt der


31.

icestdeutschen Zeitschrift

III p.

AVITVS
cf.

decessit in nave,

cum

e quaestura rediret,

superlulii

stitibus fratre

matre sororibus Plin.


6, 6, 6. 7.

ep. 5, 21, 3.

Fortasse frater

Nasonis
ep. 2, 6.

Plin. ep.

Idem videtur Avitus ad quem

Plin.

122 IVLIVS AVITVS

(sic sine

duhio scripsit Dio 78, 30, ubi editur i^ 'looXtou


esse i^ 'looXtou 'AoutTou dv8po? uiraTeu-

Totj dv8p6i; uTuaTetixoToc,

scribendum

xoTos vidit Boissevain


luliae

Mnemos. 1885 p. 320 ; praetera 'AouTto?) maritus Maesae, pater Soaemiadis et Mamaeae; consul (suff. a. inc);

proconsul Asiae, a Caracalla in


Tou Kap[axaXXou k] Ku-pov ix

Cyprum missus
MeaoTCO^Tajita?
uTr(5 ]

(haec videntur colligi


[irapfi]

posse ex verbis laceris Dionis ita suppletis in editimibus:


t[tj?
jj,eT[a

{aIv

ty;v rffi

'A^ata?

dpxV
>cp{)>j

[i^s(j.cpftek xX7j]pa)T(^ Ttvl

a[uve8po?
. .

xe

if^pa)!;
. . .

x[al uir dppwaTt']^?

[auvaipou[j,evo?]

Ta 8^ tou au

auTou,

l7r[el]

iTeXeuTr^o^ev]

. . .

ubi

non pauca dubia


Elagabali
1

sunt, cf.

Waddington

fastes n. 166)

Dio

78, 30.

Avus

ib.

cf 79, 16.

23

C. lulius Avitus fistuJa urbana,

BuU. comundle 8 p. 22

= Lanciani
quaestor,

syll. aq. n. 100.

Incertum utrum maritus Maesae.

124 IVLIVS AVR(ELIVS)


tertii

AVXON LEONIDAS
Capuensium

vir clarissimus,

praetor, curator et patronus

3857.

Quarti potius

guam

p. Chr. sacculi.

IVLITS
125 L. IVL(IVS) AVR(ELIVS)

170

IVLIVS

nummi

SVLP(ICIVS) VRA(NIVS) ANTONINVS {sic quod in nonnullis deest Ura.) nummi aurei cum capite ipsius laureato, quos plenissime recensuit Froehner annuaire de la societd frangaise de numismatique 10 (1886) p. 189 seq. (cf. etiam Sallet num. Zeitschr. 17, 1890 p. 242), unum addidit Blanchet revue numism. 1893 p. 41 n. 4 (cf Eckhel 7, 289; Cohen^ 4 p. 503); au-cox. 2ouXTr(txtos) ""AvTcuvrvos 2b^. nummi aerei cusi ah Emescnis Syriae, ap. Froehner l. c. p. 192 seq. ; in quibusdam ex his nummis legitur numerus ESC), ut certum sit Uranium Antoninum imperavisse anno Seleucidarum 565 sive p. Chr. 25314, in uno aureorum saeculares Augg. et praeterea in imagine cippi cuiusdam cos. I, quod derivatum esse ex similibus nummis Philipporum cusis a. 248 vidit Froehner (in eo, quem edidit Blanchet, legitur p. m. t. p. XVIIII cos. IIII p. p., ductum ex nummis Caracallae). Apparet errore ab auctoribus (cf infra) TJranii imperium
aurei,
nisi

521 not. nummi, alterum huius Uranius fortasse patrem, cuius imperium memoratur apud auctores). Edessae imperator appellatus, opprimitur ab Alexandro cum contra Persas belium gereret Syncellus p. 674. 675 Bonn., ubi Edessa ponitur pro Emesa errore etiam alias apud Syncellum obvio (cf. Froehner Antoninus a militibus imperator constitutus (sub Alexandro) p. 196).
tribui temporibus Severi Alexandri.

(Mommsen

chron. min. Ip.

coniecit duos fuisse Uranios, dlterum cuius extant

et

cum

hic imperii pertaesus (t6v oyxov oux

kve^Y.d)V

t^?

'^PX^')

^^S^ ^e

medio abstulisset (^fo^^f^ xaTsaT/jagv kctoThv dcpav^), Uranius quidam ex servili genere imperator appellatus est, sed mox ad Alexandrum adductus Zosimus 1, 12; ubi non recte distinguitur Antoninus ab Uranius, Seleucus atque Taurinus tyranni fuerunt (sub Uranio.
e

Elagabalo) Polem. Silvius

laterc.

(ap.

Mommsen

chron. min.

I p.

521).

Alexandro imperante, Taurinus Augustus


se Euplirate fluvio abiecit' Victor ep. 24, ubi

effectus "^ob

timorem ipse

quam

de Antonino narrat Zosimus.

etiam ex his apparet.


rebellaverunt

Praeterea
recenset

eadem res videtur intellegi, Syriam sedem fuisse imperii Uranii


inter

eos
1, 38.

qui contra Gallienum

Antoninum

Zosimus

126 lulius Auspex, e primoribus Remorum, in concilio Gralliarum pacis


suasor
a.

70 Tac.

h. 4, 69.

127 IVLIVS

BALBVS

cui imperator

M. Antoninus
3, 5.

rescripsit, praetor

puto

fideicommissarius Papinianus Big. 36,

128 129

Q.

Basso
Q.

IVLIVS BALBVS cos. sufF. mense Septembr. dipl. mil. (III p. 855).
IVLIVS BALBVS
cos.
suff.

a.

85

cum D. Aburio
P. luventio

is qui praecedit Q. lulius dipl. mil. (III p. 875). Balbus proconsul Asiae t. Milesius III S. 7150 ("= CIGr. 2870).

Celso

Aut

mense Febr.
hic aut

a.

129

cum

130 (lulius) Bassianus,

Syrus, avus maternus Caracallae,

item avus

IVLIVS

171

IVLIVS
Pater

Soaemiadis, sacerdos Solis Heliogabali Victor ep. 21, 2. 23, 2.


scilicet

luliarum

Domnae

et

Maesae.
Bassianus

Stemma

videtur fuisse hoc

(lulius)

L.

SEPTIMIVS SEVEBVS AVG.

; ;

IVLIVS
duni fimctus
fuisse
(cf.

172

IVLIVS
Videtur cognatime Broccho Serviliano

XII 2606.
cum

2607;

inscr. Helvet. 116.

coniunctus

T. lulio

Maximo

Ma

sub hoc).
classis

138 luUus Burdo, praefectus

Germanicae, creditus Fonteio Capi-

toni insidias struxisse, irae militum a Vitellio subtrahitur Ta,c. h. 1,58.

139 AGRIPPA IVLIVS

CAESAR (sic 405 cf. infra), antea M. (VIPSANIVS) AGRIPPA, M. Agrippae et luliae, Augusti filiae, filius Suet. Aug. 64, post patris mortem (a. 742) natus Vell. 2, 104, Dio 54, 29, 5, inde dictus Postumus Agrippa Plin. h. n. 7, 150, Tac. a. 1, 6. 53. 2, 39. 3, 30, Agrippa Postumus Tac. a. 1, 3, IIoaToijjxto? [scr. IIoaTOugarr. p. 508 A ; pupillus Agrippa VI 18548 (in t. ser(j,o?] Plut. de vili), pup(us) Agrippa 924 (in titulo servi posito a. 747), pup(us) Agrippa M. f. II 1528 ; 'AYpiuita? 'AYpnrTcou xal 'louXia? (xr;? 'louXta? Mionnet 408) uio? nummi nescio uhi cusi, ap. Mionnet 6 p. 672 n. 408 (= Eehhel 6 p. 175) 409, Mapxo? 'AYprirTia? Ma'pxou ^k^piizTza. uio? t. Beli positus ah Atheniensibus hull. de corr. 8 (1884) p. 155, M. Agrippa M. f. Augusti nepos XI 3305 (titulus positus a. 749), [M. Agrijppa M. [fil. Augujsti n. Boem. Mittheil. 1892 p. 327, M. Agrippa Augusti nepos 1240. Inter nobiles pueros Troiam lusit a. 752 Bio 55, 10. Adoptatus ab Augusto eodem die quo Tiberius (i. e. d. 26 lun. 757

u. c.

p.

Chr. 4
(vers.

cf.

C.
s.

I p.
a.

395) Vell. 2, 104. 112; Suet. Tih. 15;

Euseh. chron.

s. c. 2018). Inde dictus Agrippa lulius Augusti f. divi n. Caesar t. Volceiensis Lucaniae 405 Agrippa Caesar nummi cusi Corinthi cum imagine eius, ap. EcJchel 6 p. 174, Cohen I p. 117. Togam virilem sumpsit a. p. Chr. 5 Bio 55, 22 (Zon. 10, 36). Ob ingenium sordidum et ferox abdicatus et Surrentum sepositus Suet. Aug. 65 cf. Tih. 15, mox Planasiam transportatus Tac. a. 1, 3, Suet. Aug. 65, Bio 55, 32 (Zon. 10, 37), Victor epit. 1, 29, a. p. Chr. 7 Bio 55, 32, cautumque de exilio eius senatus consulto Tac. a. 1, 6; Suet. l. c. Sub eius nomine lunius Novatus quidam asperrimam de Augusto epistulam in vulgus edidit Suet. Aug. 51. Conspiratio rapiendi eum ex insula Suet. Aug. 19. Ad eum visendum paucis ante mortem mensibus (a. p. Chr. 14) Augustus dicebatur Planasiam pervexisse Tac. a. 1, 5 ; Plutarchus de garrulitate p. 502 A Bio 56, 30 (Zon. 10, 38); cf Plin. h. n. 7, 150. Occisus statim post Augusti mortem Tac. a. 1, 6 cf. 1, 53. 3, 30, Suet. Tib. 22, Bio 57, 3 (Zon. 11, 1). Vivere eum mentitus servus eius res novas molitus est a. p. Chr. 16 Tac. 2, 39. 40 cf Suet. Tib. 25.

Arm.

2017, Hieronymus

140

IVLIVS CAESAR, antea C. OCTAVIVS, postea IMP. CAESAR, IMP. Natus a. u. c. 691 VcTlei. 2, 36, Plut. Cic. 44, Suet. Aug. 5, d. 23 Sept. halendaria (cf. CIL. I p. 402) XI 3303, XII 4333, Suet. Aug. 5, Gell. 15, 7, Bio 56, 30, patre C. Octavio, matre Atia Cic. Phil. 3, 6, 15-17, Nic. Bamascenus Bios KaisapOs c. 2. 4
C.

CAESAR AVGVSTVS.

IVLIVS
(fr. hist.

173

IVUVS

Gr. III p. 428 MueU.), Vell. 2, 59. 60, Snet. Aug. 4, Plut. Bio 45, 1 cf. VI 1311. Togam virilem sumpsit d. 18 Oct. Jcalendaria (cf CIL. Ip.404), a. 706 Siiet. Aug. 8 (a. 705 Nic. Dam. c. 4). Pontifex creatur Nic. Bam. c. 4; Vell. 2, 59 cf Cic. Phil 5, 17, 46.
Cic. 44,

A. 709 cum C. Caesare dictatore avunculo magno in Hispania Nic. Damasc. c. 11, VeJl. 2, 59, Suet. Aug. 8. Ab eodem ApoUoniam praemissus Vell. l. c, Suet. l. c, App. b. c. 3, 9, Bio 45, 3. Magister equitum designatus in annum 710 App. l. c, Dio 43, 51 cf fasti Capitolini sub a. 710. Occiso C. Caesare dictatore, cum heredem se ab eo institutum ex dodrante et insuper in nomen familiamque adsumptum
esse audisset Suet. Caes. 83,
2, 60,

Romam

reversus hereditatem adiit VcJl.

Aug. 8, dictus inde C. lulius Caesar (cf. t. Brixiemis V 4305 ad hunc recte ut videtur reJatus a Mommseno; t. SaticuJemis IX 2142) Caesar Octavianus Cicero ep. ad fam. 12, 23. 25, Octavianus Cic. ep. ad Att. 15, 12. 16, 8. 9. 11. 14, PoJJio ap. Cic ad fam. 10, 33 ; C. luJii nominibus ahstinere et imp. Caesar vocari coepit anno ut videtur 714 cf Mommsen Staatsr. II^ p. 768. Exeunte a. 710 privata impensa exercitum comparavit Cic. ad Att. 16, 8, 1, PhiJ.3,2,o, mon. Ancyr. 1,1, VeJJ. 2, 61; cum senatus eura pro praetore esse
Suet.

iussisset

Cic
d.

PhiJ. 5, 16, 45. 11, 8, 20, Liv. 118,

VeJJ. 2, 61, fasces

Cumanum, fasti Praenestini cf. CIL. I p. 383. Bello Mutinensi primum imperator consalutatus mense Aprili 711 Cic PhiJ. 14, 9, 25, Bio 46, 38 cf Mommsen Eerm. 17 p. 636. Cum ambo consules bello cecidissent, consul creatus d. 19 Aug. mon. Ancyr. 1, 7, Liv. 119, Tac a. 1, 10, Bio 46, 45 cet. (diem ftrmat Bio Societate inita cum M. Antonio et 56, 30 cf. Brumann 1, 336). M. Lepido triumvir creatus rei publicae constituendae Apj^ian. b. c 4, 7, Bio 46, 55 seq., aJii, cf Brumann I ]). 361 seq., d. 27 Nov. fasti CoJotiani (CIL. I p. 466). A. 712 una cum M. Antonio exercitibus in Macedoniam traiectis apud Philippos Cassium et Brutum superavit VeJJ. 2, 70, Appian. b. c 4, 108 seq., Bio 47, 39 seq. cet. cf Gardthausen Augustus und seine Zeit I p. 166 seq., II p. 77 seq. A. 718 adiutore M. Agrippa Sex. Pompeium Sicilia expulit VeJJ. 2, 79, Appian. b. c 5, 98 seq., Bio 49, 1 seq. cf Gardthausen I p. 263 seq., II p. 135 seq.
sumpsit
7 lan. 711 fcriaJe

Consul iterum ord.

a.

721

fasti.

Consulatus tertium usque ad un-

decimum
a.

continuavit, scilicet consul tertium a. 723,

quartum
vicit d.

a.

724

et sic deinceps fasti

cf Suet.

Aug. 26.
seq.,
;

Apud Actium
Bio
50,

2 Sept.

723

VeJJ. 2, 85, PJut.

Ant. 65
seq.

32

seq. cet.,

cf Gardt(cf.

hausen

I p. 369
et

seq.,

II p. 189
1.

diem habent JcaJendaria

CIL.

I p.

401)

Bio

51,

A. 725

Romam

reversus triumphavit mense

Aug. acta triumph. Barberiniana (CIL. I p. 478), Liv. ep. 133, Bio 51, 21, dlii, cf. Mommsen ad mon. Ancyr p. 10. A. 727 cum provincias senatui populoque Romano permisisset, Augustus appellatus est d. 16 lan. mon. Ancyr. 6, 13 seq., fasti Praenestini, aJii, cf. Mommsen

IVHVS

174

IVLIVS

CIL. I p. 384, comm. ad mon. Ancyr. p. 145 seq. A. 731 cum consu> latu undecimo se abdicasset, annos tribuniciae potestatis numerare
coepit fasti Capitolini
cf.

Mommscn

Staatsr. II^ p. 873.

Consul duo-

decimum
a, a.

749 cum L. Cornelio Sulla, consul decimum tertium 752 cum M. PlautioSilvano fasti cf. Suet. Aug. 26. Decessit Nolae 767 d. 19 Aug. Suet. Aug. 109, Bio 56, 30 cf. Vell. 2, 123, Tac. a.
a.

1, 5,

9 (dies
:

est

etiam in fastis Amiterninis

et Antiatibus).
filia,

Uxores

Claudia,
a.

M. Antonii

privigna, Fulviae ex P. Clodio

Aug. 62, Bio 46, 56, Plut. Anton.20 intactam dimisit Bio 48, 5, Suet. Aug. 62; 17 et a. 713 Oros. 6, 18, cf. Scribonia Suet. l. c, Libonis et Sentiae filia Notizie 1890 p. 323 quam nata filia a. 715 statim dimisit Dio 48, 34, Suet. Aug. 62. 69; Livia Drusilla (cf. sub hac). Filia luiia filii per adoptionem C. Caesar (is qui sequitur), L. Caesar (infra n. 148), Ti. Caesar (n. 150), Agrippa
duxit
711
Vell. 2, 65, Suet.

quam

Caesar
141
C.

(n.

139).

CAESAR M. Agrippae et luliae, Augusti filiae, filius, 734 Dio 54, 8 (Zonar. 10, 34) adoptatus ab Augusto a. 737 Bio 54, 18, Eusehius ad a. Abr. 2001, Suet. Aug. 64, Vell. 2, 96 ('divi Augusti filius ac nepos' Seneca cons. ad Polyh. 15, 4). A. 741 Troiam lusit Bio 54, 26. Tiberio consuli ludis pro reditu Augusti edenti adsidet Bio 54, 27. A. 746 Augustum comitatur in Galliam Bio 55, 6. A. 747 ludis pro reditu Augusti editis praesidet Bio 55, 8. A. 749 in forum deductus ab Augusto duodecimum consule Suet. Aug. 26, Zonar. 10, 35. Eodem fere tempore, scilicet annum quintum et deci(IVLIVS)
a.

natus

mum

agens, consul designatus, ut


3,

eum magistratum
a. 1, 3,
cf.

iniret post quindesti-

quennium mon. Ancyr.

1 (Gaius adhuc praetextatus consul ut

naretur cupivisse Augustum, refert Tac.

Mommsen ad mon.

Ancyr. p. 53) ; consul designatus tituli positi inter annos 749 et 754, ut XI 3040 positus a. 750/1, praeterea VI 897. Locus inter senatores
ei

decretus mon. Ancyr.

l.

c,

Bio

55, 9 (ad a. 748) cf.

Mommsen ad
sacer-

mon. Ancyr. p.54. Princeps iuventutis appellatus ab equitibus Romanis


ih.,

Zonaras

10,

35

cf.

Momt.

>

l.

c.

p. 55.

Pontifex

tituli (id

dotium videtur nactus esse e^.em fere tempore quo locwm senatorium cf. Bio 55, 9, 4, certe habuit iam a. 751 cf. XI 3040) ; pontifex, augur
solus
t.

Bracaraugustanus II 2422 (errore ut


ant. 17, 9, 5,
hell.

videtur).

A. 750 ad-

hibetur ab Augusto consilio quod habuit de regno ludaeorum ordi-

Duovir aedi dedicandae Lucio Bio 55, 19 (cf, Mommsen Staaisr. II^ p. 606). Uxorem ducit Zonaras 10, 36, (Claudiam) Liviam Neronis Claudii Drusi filiam Tac a. 4, 40. Imperio proconsulari praeditus Zonaras l. c, mittitur ad res Orientis componendas Tac. a. 2, 42, adhuc consul designatus Suet. Aug. 64, rectore M. Lollio
2, 2, 4.

nando losephus

consulari

potestate

una cum

fratre

Vell.

2,

102,

Tac

a. 3, 48,

Suet. Tih.

12

et

renuntiasset Plin. h. n. 9, 118, Sulpicio Quirinio

cum huic Tac a. 3,

amicitiam
48.

Inter

IVLIVS
coraitcs eius L. Licinius

175

IVLIVS
recte vcrha laccra tituli

C... VI 1442 (modo

suppleverit

Henzcn);
(cf.

Ner.
(Chii

5,

vix recte

cos. a. 32 Suet. supra D. 109); sectator eius L. Aelius Seianus

Cn.

Domitius Ahenobarbus

adulescens Tac.

a. 4, 1.
c.)

Tiberius

eum Sami
Consul

convenit Suet. Tib. 12


a.

754 cum L. Aemilio cf. quem consulatum videtur iniisse in Syria Dio 55, 10 Paulo fasti, Cum rege Epistula Augusti ad eum d. 23 Sept, 754 Gell. 15, 7.

Zonaras

l.

Vell. 2, lOX.

^*.

Parthorum
Urs.
5,

in insula
ed.

(Dio

Dind.

29; Tac. ann. 2,


fecit
a.

amnis Euphratis coit Vell. 2, 101 cf. Dio exc. V p. 237). Armeniis regem dat mon. Ancyr. C. Caesar amicitiam cum 4; Florus 2, 32.
chron.
(vers.

Parthis

Etisebius

Arm. sub

a.

2015, Hierony-

mus sub

anno variant codices). ludaeam praetervehens apud Hierosolyma non supplicavit Stiet. Aug. 93 (inde Orosius 'Arabiam prospexit' Plin. h. n. 6, 160, 'ex Arabia gloriam 7, 3). petivit' ib. 12, 55 cf. 2, 168. (lubae regis de Arabia vel de expcditione Arabica ad eum libri ib. 6, 141. 12, 56. 32, 10). Bellum Parthicum parabat, cum fratrem Lucium amisit, i. e. mense Aug. a. 755 Scneca ad Polyb. dc cons. 15, 4. Rebellantibus Armeniis a. 755 Dio 55, 10", cum oppidum eorum Artagira obsideret, vulneratus ab Addone (sive Donne) VeU. 2, 102, Dio l. c. (Zon. 10, 36), Florus 2, 32, Ruf Festus 19 cf. Seneca cmis. ad Polyb. 15, 4, Tac. a. 1, 3; fasti Cuprenses IX 5290;
2017, sed in

decretum Pisanum

XI

1421.

Captis Artagiris imperator appellatus

Dio l. c. (imperator II 3267. V 4306. 6416. XII 141). apud Artagira accepto aegrotans "^animum minus utilem
habere coepit', ut in secessu quodam senescere vellet VeU.
In Italiam remeans decessit Limyris in Lycia VeU.
10, 36)
l.

Ex
l.

vulnere

rei pubh'cae

c,
l.

Dio

l.

c.

c,

Dio

(Zon.

IX kaL

Martias

a. u. c.

757 ==

p.

Chr. 4 decretum Pisanum

XI
142
C.

1421, fasti Gabini

XIV 2801.
,

(IVLIVS)

laeum Augusti

CAESAR Germanici Caesaris f. t. rep. Bomae prope mausoVI 888. Unus ex tribus Germanici filiis qui tenera
Cal.
7,

aetate obierunt, de quibus Siieton

natus Tibure

a.

p.

Chr. 11

Plinius ap. Suet.

c. 8,

puer

i^

festivitate Suet. c.

143

C.

(IVLIVS) CAESAR, postea

.SAR AVGVSTVS
a. p.

7 cf. c 8. GERMANICVS Gerd. 31

manici Caesaris et Agrippinae fihus, natus


Suet. Cal.
et vit.

Chr. 12
cf.

Aug.

cf.

Dio 59, 6 (diem confirmant kalendaria,

CIL.

I p. 400,
quodam
Seneca

Comm.

10,

cf.

1, 2),

Antii Suet.
I.

I.

ex

actis, in vico

Treverorum Plinius
dial.2,18,4,

ap. Suet.

(et ita

erat opinio vulgaris

cf.

Tac a. 1,41), Tibure Gaetulicus ap. Suet. I. c A. p. Chr. 14 ad patrem in Germaniam perducitur Suet. ib. Inter milites versatur gregalium habitu, Caligula propterea dictus Seneca dial. 2, 18, 4, Tac a. 1, 49. 69, Suet. c 9, Dio 57, 5, Suidas s. v. Kaki-^oka^; (Aelian. fr. 24 Hercher). Legiones tumultuantes, cum subtrahi eum ad Treveros viderent, ad paenitentiam versae sunt Tac. a. 1, 41, Suet. c 9 (paullo
aliter

Dio

57,

Zonaras

11,

1).

Patrem comitatur

in

Syriam

IVLIVS

176

IVLIVS

Defuncto patre modo in matris, modo in Liviae Suet. Cdl. c. 10. Augustae proaviae, postremo in Antoniae aviae contubernio degit Liviara defunctam a. 29 pro rostris laudavit Tac. a. 5, 1, Suet. l. c. Suet. l. c, adhuc praetextatus Suet. Quinquennalis Carthagine nova nummi ap. Heiss monnaies antig. de VEspagne p. 271 n. 30-34, duovir Caesaraugustae

anno 28
ei

29)
c.

(fortasse
ih.

Tiherio trihunicia potestate


cf.

XXX,

i.

e.

struxit
(a.
l.

202 n. 25 seq. per Sextium Paconianum Tac.


p.

nummi
a

p. 208.

Seianus insidias

anno
Suet.

31/2)

Tiberio

a. 6, 3. Vicesimo aetatis Capreas accitus togam virilem sumpsit

Uno ex
8,

sacerdotiis maioribus honoratus a Tiberio et col-

laudatus Dio 58,


sui

augur destinatus Suet.

c*

12

(in

locum

fratris

Drusi

Suet., hoc

non

recte),

a.

31 Dio, priusquam inauguraretur

ad pontificatum traductus Suet. (fortasse a. 33, post mortem fratris Brusi qui pontifex fuerat) ; pontifex t. Viennenses XII 1848. 1849. Quaestor designatus a. 33 Dio 58, 23 (quaestura memoratur XII 1848. 1849); ut reliquos magistratus quinque annos antequam per leges liceret capesseret, statutum ih. Eodem tempore uxorem duxit luniam Claudillam (Claudiam) Tac. a. 6, 20, Suet. 12 (eacdem sine duhio nuptiae suh a. 35 memorantur a Dione 38, 25); hac amissa ex partu amorem cxercet cum Ennia Thrasylla Macronis praefecti praetorio uxore Philo leg. ad Gaium p. 551. 554, Tac. a. 6, 45, Suct. c. 12, Dio 58, 28. Defuncto Tiberio d. 16 Mart. 37, imperator a senatu appellatus est Consul suif. kal. luliis a. 37 cum d. 18 Mart. act. Arv. suh a. 38. ConTi. Claudio patruo Dio 59, 6 cf. Suet. Cal. 15. 17; fasti Arv. Consul III ord. sul II ord. a. 38 cum L. Apronio Caesiano fasti. Consul IIII ord. a. 41 cum Cn. a. 40 solus fasti cf. Suet. Cal. 17. Uxores duxit princeps Liviam Orestillam Sentio Saturnino fasti. (Corneliam Orestillam) et Lolliam Paullinam /S^mc^. OaL ^5, Dio59,8.12 (cf. praeterea suh ipsis) et his dimissis Miloniam Caesoniam Suet. l. c, Dio 59, 23 (cf. Milonia Caesonia). Occisus a. 41 d. 24 lan. Suet. Cal. 58. 59, Dio 59, 30 cf CIL. I p. 385. 144 DRVSVS IVLIVS CAESAR Ti. Caesaris Aug. filius. Natus Vipsania Agrippina, nepte Pomponii Attici Suet. Tih. 7 cf. Seneca ep. 21, 4, 8375, inter annos 739 742 Tac a. 2, 43, nonis Oct. feriale Cum. Borghesi (a. 739 opp. 8 p. 13, a. 741 Mommsen vol. 17 634 Herm. p. cf. Nipperdey ad Tac a. 3, 56) ; notahile tamen est in nummis quihusdam Asiae (Eclchel 6 p. 210. 211) anteponi eum Germanico Caesari nato d. 24 Mai. 739. Nomen quod hahuerit ante a. 75714 p. C, incertum. In forum deducitur a patre ex Rhodo reverso (i. e. a. 755/2 p. C.) Suet. Tih. 15. Fatre adoptato ah Augusto d. 27 lun. 75714 p. C. pervenit in familiam Iidiam, dictus Drusus lulius Caesar (sic tituli V 2151 VI 908, CIGr. 2657, Pergamenus ap. FrdnM n.389, Ephesius Wood discoveries, inscr. of the Augusteum n. 11, item II 1553, si est huius Drvsi, item index in Dionis l. 57). Germanici cognomen et ipsi

IVLIVS
et

177

IVLIVS

sept. I 3103 nmtri mortuum filium patre privato titulum vix licet revocare). Eodem fere tempore uxorem duxit (Claudiam) Liviam (Livillam) Neronis Drusi liliam, C. Caesaris morte vacuam factam (cf. sub hac), certe non niulto postea cum filia corum lulia nupserit Neroni Germanici filio a. p. Chr. 20. Ut consiliis publicis

patri additur in

t.

Lehadiaco Inscr. Graec.

recte;

ad Drusum Claudii Augusti

quaesturam sententiam diceret loco praetorio, decreBio 56, 17. Quaestor a. 764/11 I>io 56, 25 (guaestura memoratur XII 147). A. 14 Augusti testamentum apud virgines Vestales depositum in senatum affert, volumina quaedam ab Augusto
interesset et post

tum

a.

763/10

p. C.

relicta in senatu recitsit

pro rostris laudat Dio 56, 34 (Zon. 10, 38).


legiones
57, 4.

Zon. 10, 38 ; Dio 56,33; Suet. Tih.23. Augustum Missus ad Pannonicas


a. 1,

seditionem earum sedat Tac.


a.

24-30,

Vell. 2,

125,

Dio

Consul

15

cum

C. Norbano Flacco fasti.

Ludos

gladiatorios

Germanici nomine Tac. a. 1, 76, Dio 57, 14. A. 17 missus Hlyricum Tac. a. 2, 44. 46. 53. Eius opera Maroboduus regno pulsus a. 18 (a. 19 secundum cod. Tac.) VeU. 2, 129, Tac. a. 2, 62. Ovatio ei decreta Tac. a. 2, 64. Reversus in Italiam Agrippinae, cineres Germanici deportanti, obviam it Tarracinam Tac. a. 3, 2.
edit suo et in

Rursus profectus ad
tendis auspiciis

Illyricos

exercitus

Romam
19
d.

redit,

cum

causa

Pisonis in senatu ageretur Tac. a.

3, 7. 11. 18.

Egressus urbe repe-

Consul II
decreta
a. 23, a.

a.

21

mox cum

ovans
Ti.

introiit ih. c. 3,

28 Mai.
a.

XIV 244.
ei

Caesare Aug.

fasti.

Tribunicia potestas

22 Tac.

a. 3,

56; Eusebius chron. sub


seq., a.

Abr. 2038.

Obit
57,

dolo uxoris et Seiani Tac. a. 4, 8

Suet. Tih. 62,

Dio

22
8

(Zon. 11, 22); Eusebius


nicia

2039, Oros.
910.

7, 4, 9,

post k. luHas

(sc. tribua.

potestate

iterum

VI

XII

147).

Pontifex fuit iam


factus

V 6416.
Mai.
Tac.
puto).
a.

Frater Arvalis cooptatus in locum L. Aemilii Pauli

d.
a.

14
14
35.

14
1,

act.

Arv. (om.
tituli tituli positi
s.

tituli).

Sodalis Augustalis
t.

a.

54,

cf.

(flamen Augustalis solus

XII
VI

147, errore

Augur

post
f.]

h.

lulias a.

23

(ut

910.

IX

XII 147).
Aquini

Quindecimvi[r
(?) Eph.

V 4954,

ubi fortasse error suhest.

Dictator Ariciae

ep. 7,

1236; quinquennalis l^raenente

XIV2964,
nummi

X 5393. 5394;

duovir Acci (Tiberio nondum Augusto)

ap. Heiss monnaies antiques de VEspagne p. 257 n. 12, quattuorvir Carteiae ih. p. 332 n. 29. Curator (? cppovTKjn^?) Drusi Caesaris

CIG. 3612 (in t. qui videtur pertinere ad Ilium; Drusus magis videtur esse hic quam is qui sequitur). Sacerdotium Drusi consulis Atheniense non ad hunc videtur pertinuisse, sed ad Neronem Claudium Drusum

defunctum in consulatu
145 DRVSVS IVLIVS

a. u. c.

745

(cf.

Dittenberger eph. ep. 1 p. 112).

CAESAR (DRVSVS IVLIVS GERJvLiNICVS) Germanici Caesaris et Agrippinae filius. Tituli memorahiles: Ticinensis V6416 (1),
Troadensis III 380 (2),
p. 91
(3).

JBurdigalensis

Drusus lulius Germanici


II.

f.

luJlian inscr. de Bordeaux Aug. pronepos Germanicus


12

Prosopog^aphia Imp. Bom.

IVLIVS
t.

178
praeterea Drusus Caesar vel Drusus.

IVLIVS

Natus videtur a. p. Chr. certe non post Tc. 7 vel virilem Togam sumpsit ineunte anno 23, luUas anni 8 (cf. V6416). fratri (cf. sub Nerone lulio Caesare) eadem ei decreta quae Neroni Tac. a. 4, 4; congiariunl plebi dedit Suet. Tih. 54. Eodem anno defuncto Druso Tiberii filio senatui commendatur a Tiberio una cum Nerone fratre Tac. a. 4, 8, Suet. Tih. 54, Zon. 11, 2. Desponsa ei
1,

8 propter annum
,

togae virilis

(cf. infra),

L. Salvii Othonis (consulis

a.

33)

filia

nondum
suscepta,

nubilis Suei. Otho 1.

A. 24 vota pro eo
Tiberio Tac.
errore puto)
a. 4, 17,

et

Nerone
t.

fratre

Suet. Tih. 54.

quod prohibitum a A. 25 praefectus urbi feriarum


t.

Latinarum Tac.
;

a. 4,

36;

3.

Pontifex
t.

2 (augur

Suet. Cal. 12,

sodalis Augustalis

XIV 2965
Uticae

cf 3017, Formiis

Duovir quinquennalis Praeneste 6101, Hastae V7567, quinquennalis


3.
cf.

nummi ap. Borghesium augustae nummi ap. EcJchel 6


VEspagne
p.

opp. 1 p. 474

p. 490, duovir Caesar-

p.

217

et

Heiss monnaies antiques de


ih.

205

n. 51. 52,

quinquennalis Carthagine nova

p. 271

Comes eius P. Plautius Pulcher XIV 3607. A Seiano inn. 28. 29. fratrem Tac. a. 4, 60. In matrimonium ducit AemiNeronem stigatur in liam Lepidam Tac. a. 6, 40 cf. VI 9449. Ea auctore Seiano criminibus

eum

insectatur Tac. a. 6, 40 ;

Dio

58, 3.
7. si

Criminante Tiberio hostis a


Custodia habitus in Palatio

senatu iudicatus Suet. Tih.,54, Cal.


Tac. a.
6,

23.

Macroni praescriptum,

(mens. Oct. 31), extrahere


Tac.
a. 6,

Drusum

custodia et

arma a Seiano temptarentur ducem populo imponere

23, Suet. Tih. 65, I)io 58, 13.

Eodem anno mortuo

Seiano

Drusum

se esse aliquis mentitus


a. 5,

temptavit Tac.

10

(cf.

Dio

58,

Achaiam et Asiam provincias turbare 25 [Zon. 11, 3] qui eandem rem narrat

mortuo Druso accidisse suh a. 35, additque Drusum illum falsum captum et ad Tiherium perductum esse). A. 33 fame extinguitur in ima parte
Palatii Tac. a. 6, 23, Suet.

Tih. 54. 61,

dispersae Suet. Tih. 54 (occultatae

Neronis a C. Caesare

Romam
cf.

Dio 58, 22. Reliquiae eius Dio 58, 22; ossa eius et fratris relata Dio 59, 3, de hoc errans). In
Cenotaphium
ei

mortuum

Tiberius invectus; dicta ab eo in carcere factaque in senatu

recitata Tac. a. 6,

24

Dio

58, 25.

factum in vico

quodam Alpium
n. 720).

V 4953

(ad alterum Drusi,

aut ad simile Neronis

cenotaphium pertinet titulus mutilus in eadem regione repertus, ap. Pais


A. 37 publice
ei

statua posita Suet. Claud.

9.

Celebratur

nummis cusis sub C. Caesare EcTchel 6 p. 217. 146 GERMANICVS IVLIVS CAESAR Neronis Claudii Drusi
in

f., Antonia minore natus Suet. Cal. 1, a. d. VIII kal. lun. act. Arv. a. 38, a. 739 (nempe defunctus annum agens quartum et trigesimum, Suet. Cal. 1). Ante adoptionem Neronem Claudium Germanicum dictum fuisse prohahile est, cf. Mommsen Herm. 13 p. 262 not. 3. (Quod in codicihus Phaenomenon Arati, quae post adoptionem ah eo edita esse constat, didtur Claudius Caesar, lihrariis trihuendum est). Adoptatus a Tiberio

IVLIVS
patruo

170

IVLIVS
d.

cum

is

ab Augusto adoptaretur
1. 4,

27 lun. 757

=4

p.

C. Suet.

Dio 55, 13 (Zon. 10, 36), dictus inde Germanicus lulius Caesar (luHus nomen est V 6416 et in titulis Graecis Ephesio ap. Wood discoveries inscr. from the Augusteum n. 11, Uxorem duxit Vipsaniam et lasio hull. de corr. hell. 1891 p. 545). Agrippinam M. Agrippae et luliae filiam Suet. Cal. 7, anno ut videtur p. Chr. 5, cum filius eis natus sit circa a. 6 (cf. Mommsen Herm. 13 Ludos edit cum Claudio fratre in honorem Drusi patris p. 246). a. p. C. 6 Bio 55, 27 cf. Plin. h. n. 2, 96. 8, 4, Aelian. de nat. anim. 2, 11. Quaestor a. 7 Dio 55, 31 (quaestura memoratur III 334. V 4308. XIV 3942). Eodem anno missus in Illyricum virtutis experimenta dedit Bio 55, 31. 32 (Zm. 10, 37), Vell. 2, 116, item a. 9 Dio 56, 11. 12. 15. Ornamenta triumphalia ei decreta, permissumque ut consulatum ante tempus peteret Dio 56, 17. A. 1 1 missus in Germaniam cum Tiberio Dio 56, 25 (pro consule Dio, vix recte). Consul Ludos magnifice edit ib. c. 27. a. 12 per integrum annum Dio 56, 26.
15,

m.

Cal

Tac. a. 1, 3.

4, 57,

Exacto consulatu missus


Vell. 2,

a. 14 Tac. a. 1, 31. 33. decretum Tac. a. 1, 14. Audita morte Augusti legiones Germanicas in verba Tiberii adigit, detractantes et ipsi imperium deferre paratas compescit Tac. a. 1, 31-49, Suet. Tib. 25, Cal. 1, Dio 57, 5 (Zon. 11, 1), Vell. 2, 125. Legiones ducit trans Rhenum Tac. 1, 50-52, Dio 57, 6. Triumphus ei decretus Tac. a. 1, 55. Expeditiones eius Germanicae a. 15 et a. 16 Tac. a. 1, 55-71, 2, 5-26 Signa cum Varo amissa recipit Tac. a. cf. Tac. Germ. 37, Dio 57, 18. 513. 1, 60, 2, 41; nummus ap. EcTihel 6 p. 209. Imp. II tituli (VI 909. 1415 cet.), fortasse utmmque, certe semel, ex bellis Germaniae. Triumphat a. 17 a. d. VII kal. lunias Tac. a. 2, 41, Strabo 7 p. 291, Vell. 2, 129, Suet. Cal. 1, Eusebius chron. ad a. 2033 (male de Parthis), Missus in transmarinas proOros. 7, 4, 3, Aelian. nat. anim. 2, 11. vincias cum potestate extraordinaria Tac. a. 2, 43 cf. Vell. 2, 129. Consul cum Tiberio a. 18 fasti; quem honorem init Nicopoli Epiri Tac. a. 2, 53. Iter eius per Graeciam in Asiam Tac. a. 2, 53. 54. Armeniis regem dat Tac. a. 2, 56, Suet. Cal. 1; ovatio ei decreta

123, Oros.

7, 4, 3.

in Germaniam Suet. Censum Galliarum egit

Cal. 8, Tac. a. 1, 3,

Proconsulare imperium

ei

Tac. a. 2, 64.
Suet.
l.

Cappadociam

in provinciae

formam

redigit Tac.

l.

c,

c.

Inimicitia ei

cum

Pisone legato Syriae Tac.


Suet. Tib.
in

a. 2, 55. 57.

Iter eius

h. n. 8, 185,

Aegyptiacum a. 19 Tac. a. 2, 59-61, Amm. Marc. 22, 14, 8. Reversus

52 cf. Plin. Syriam Pisoni amia. 2, 72,

citiam renuntiat Suet. Cal. 3.


Tib. 39, Cal. 1,

Moritur Antiochiae Tac.


1), a.

Suet.

Dio

57,

18 (Zon. 11,
in

d.

VI

idus Oct. fast. Ant.


eius
(cf.

Senatus consulti
sepulcralis

facti

honorem Germanici post mortem


cf.

Tac. a. 2, 83) et in aere incisi particulae

fragmentum VI 894

VI 911 cf. p. 841. Elogii Mommsen ad mon. Ancyr. ed. 2

p. 54 not.

Augur (nondum

a. p.

C. 6

V 6416,

sed iam

a.

11

III 334)

12*

IVLIVS
Tac.
a.
1,

180
62. 2, 83;
act.
tituli.

IVLIVS

Frater Arvalis (per tabellam cooptavit


tituli).

14 Mai. 14)
Tac. a.
1,

Arv. (om.
tituli).

Sodalis Augustalis, factus


tituli,

a.

14

54 (om.

Flamen Augustalis

Pontifex

Praeneste

V 4308. X 513 (om. reliqui tituli omnes). XIV 2964. Duovir Caesaraugustae in

cf.

Tac. a. 2, 83.

Quinquennalis

Hispania (Tiberio

nondura Augusto) nummi ap. Heiss monnaies antiques de VEspagne duovir Acci nummi ih. p. 257 n. 12, quattuorvir jp. 201 n. 18-21, Filii Nero Caesar (1 149), Drusus Carteiae nummi ib. p. 332 n. 29.

Caesar (1 145), Ti. Caesar (1 151), C. Caesar (1 142), alius C. Caesar (1 143), denique unus cuius nomen ignoratur cf. Suet. Cal. 7; filiae:
lulia

Agrippina, lulia Drusilla, lulia Livilla

(cf.

infra).

De

car-

minihus Germanici cf Teuffel Litt. 275, 3 seq. 147 GERMANICVS (IVLIVS) CAESAR Drusi Caesaris
natus una

(n.

144)
a.

filius,

Livia

cum

fratre

gemello

(v.

Ti. lulius Caesar)

p.

Chr. 19

Tac. a. 2, 84 (dc anno duhitat 0. Hirschfeld Herm. 25, 1890 p. 366 seq.).

Nomen

exhihent fragmentum

tituli

Cypri inventum CIG. 2630


rsp[j,avixo[t3],

[xaiv]

8t86|xa)v utojv

A[pouaou Kataapo?], Ttpspiou xal

fragmentum

JBrixianum CIL.

V 4311

[T]i.

et G-e[rmanici

Ca]esarum, item nummi


23 Tac.
a.
4, 15.

cum
eius

ipsius et fratris capitihus et inscriptione Tip. Fsp. Karaaps? (Caveinst.

doni ann.

arch. 1851 p^ 232).


Vell. 2, 130.

Obiit

a.

Mors
filius,

memoratur
a.

148 L. IVLIVS
natus

CAESAR M. Agrippae

et

luliae,

Augusti

filiae,

737 Dio 54, 18 (Zon. 10, 34) statimque una cum Gaio maiore ab Augusto adoptatus Dio l. c, Suet. Aug. 64, Vell.
(Caesares gemini

fratre
2, 96,

nummi

Tarraconenses, ap. Heiss monnaies antiques de

VEspagne p. 124 n. 49. 50, de ipso et fratre), dictus L. lulius Caesar (nomen gentilicium exhihet t. Belphicus CIG. 1712 descriptus a Cyriaco, si vere huius est, traditur enim Aeuxtov 'louXtov .... 'louXiov Katlsapa
Hspaaxov, nec certum est id recte correctum esse in Asuxiov 'louXtov

KaCaapa
genii

Is.^a.axoZ u?6v) vel

Dio

55, 9, a.

L. Caesar (sic passim), puer procacis in752 in forum deductus ab Augusto decimum tertium

consule Suet. Aug. 26.


et
,

Eodem

fere tempore, scilicet

annum quintum

decimum agens consul designatus t. Nicomediensis III 323, t. urhanus VI 900, Mon. Ancyr. 3, 1, ut eum magistratum iniret post
quinquennium mon. Ancyr. l. c. (de tempore designationis cf. Mommsen ad mon. Aneyr. p. 53; consul designatus tituli, in his post mortem positi, ut Ticinensis V 6416 et decretum Pisanorum XI 1420). Locus inter senatores ei decretus mon. Ancyr. l. c. Princeps iuventutis ab equitibus Romanis appellatus ih. cf. Zonaras 10, 35 (qui in anno errat). Augur tituli (V 6416 VI 898 1X3914 XI 1420 cet.). Duovir aedi dedicandae consulari potestate una cum fratre Gaio Dio 55, 10. Uxor ei destinata Aemilia Lepida Tac. a. 3, 23. Gai fratris (in Asia res gerentis) epistulas in senatu recitat Dio 55, 10". Missus ad Hispanienses exercitus Vell. 2, 102, Tac. a. 1, 3 cf. Suet. Aug. 64, Massiliae

IVLIVS

181
c, Florus 2, 32, Suet. Aug. 65,

IVLIVS

morbo
Gabini
(d.

periit Vell.

l.

10, 36), a. u. c.

755

Bio

55, 10'* (Zon.

p.

Chr. 2 decretum Pisanuni


k. Sept. fasti Antiat.

XI

1420, fasti

XIV 2801,

d.

XIII

XIII

k. Oct. fasti Gahini,

minus

recte cf.

I p. 328 =X6638 Mommsen CIL. I p. 400,

ed.

p. 326).

Titulus sepulcralis
;

VI 884

semel saec.

XIV

descriptus

(traditur C. Caes- pro L. Caes-)

videtur fragmentum

VI 895

cf.

ex elogio sepulcrali eius superesse Mommsen ad mon. Ancyr. 54. EpiCaesaris et Agrippinae fiHus natu
7,

cedion in

eum

scripsit Tiberius Suet. Tih. 70.

149

NERO lYLIVS CAESAR, Germanici


maximus
lionorum
Tac. a. 2, 43, Suet. Cal.

Zon. 11, 2.

TituU

vel propter

sacerdotiorumque

enumerationem
(1).

vel propter

aJias

causas

913 (2) Bleranus XI 3336 (3) Pom798 acephalus ad hunc coniectura relatus (4) Ticinensis peianus V 6416 (5) Dalmaticus III 2808 (6) Leshius CIG. 3528 et melius Eph. ep. 2 p. 9 (7). Nero lulius Germanici [f.] Aug. pronepos Caesar lulii nomen habet etiam t. 7, praeterea Nero Caesar vel Nero. t. 5,
memorahiles: urhani

VI 887

Natus videtur circa a. p. Chr. 6, quippe qui togam virilem sumpserit 20 (cf. Mommsen Herm. 13 p. 247). Uxor ei destinata lunia Silani Tac. a. 2, 43, mox defuncta cf. VI 914. Togam f. iam ante a. 17 virilem sumpsit a. 20 d. VII idus lunias fasti Ostienses XIV 244 cf.
a.

Zon. 11, 2, eodem die congiarium plebi dedit fasti Ostienses, Tac. a. Senatui commendatur a Tiberio; ut munere 3, 29, Suet. Tih. 54.
capessendi vigintiviratus
decretus Tac.
filiam Tac.
l.

solveretur et quinquennio maturius

quam

per leges quaesturam peteret,


l.

decretum Tac.

l.

c.

Pontificatus ei

c,
cf.

errore.

Uxorem

ducit luliam

Drusi Caesaris
a.

c.

4, 60. 6, 27.

Post mortem Drusi Caesaris

23

rursus commendatus senatui una

cum Druso

fratre Tac. a. 4, 8; Suet.


rostris

Tih.54; Zmi.

11,

2; Drusum Caesarem laudat pro


et

Zon.

l.

Eodem anno
Tac.
a. 4, 15.

senatui et Tiberio gratias egit nomine provinciae Asiae

A. 24 vota pro eo

Druso
6).

fratre suscepta,

quod prot.

hibitum a Tiberio
(fortasse a. 26, si

Tac

a. 4, 17, Suet.

Tib. 54.

Quaestor

1. 2. 3.

vere natus a. p. Chr.

Flamen Augustalis
t.

t.2-4. 6,

sodalis Augustalis t.2-4, sodalis Titius t.2, frater Arvalis


(pontificatus, de

2, fetialis t.2

quo Tac.

a. 3,

29, nulla mentioj.

Duovir quinquennalis

Brixiae

V 4374,

Aquini

X 5393, Formiis X 6101, quinquennalis Cartha-

gine nova
n. 28.

nummi ap. Heiss monnaies antiques de VEspagne p. 271 29; duovir Caesaraugustae nummi, l. c p. 205 n. 51. 53; quinquennalis Uticae nummi ap. Borghesium opp. 1 p. 474 cf. p. 490.
Suspectus factus Tiberio artibus Seiani

Tac

a. 4, 59.

60.

67.

70.

A. 29 Tiberius criminatur
Suet. Tih. 54.

eum

litteris

ad senatum datis Tac

a. 5,

3-5,

Hostis a senatu iudicatus Suet. Tib. 54, Cal.

in insula Pontia Suet. Tih. 54, Seiano vivo


(i.

7. Necatus etiamtum sed iam suspecto

e.

a.

31, sed ante d. 18 Oct.) ih.

61.

Cineres eius dispersi Suet.


et

Tib. 54.

A. 37 ossa

eius

Romam

relata

mausoleo inlata per

IVLIVS
C. Caesarem Suet. Cal. 15,
Suet.
Cl. 9.

182

IVLIVS
3
Publice

Dio

59,

cf.

t.

1.

ei

statua posita

Celebratur in nummis cusis sub C. Caesare EcMiel 6

p. 217.

150

TI.

AVGVSTVS.
a. u. c.

TI. CAESAR IVLIVS CAESAR {antea TI. CLAVDIVS NERO) Pater Ti. Claudius Nero, mater Livia Drusilla; natus

712 Suet. Tih. 5 (sed alios fuisse qui


scripserint, tradit Suet.
l.

a. 711, alios

qui a. 713
l.

eum natum
57, 18,

c), d.

16 Nov. Suet.

c.,

Dio

fasti

Antiates,

feriale

Cumanum.

A. 714 a parentibus in

Siciliam
54, 7.

Achaiamque transportatus

Vell. 2, 75, Suet. Tih. 6,

Bio

48, 15.

Post reditum in urbem testamento adoptatus a M. Gallio,


(a. u. c,

6. Novem annos patrem pro rostris defunctum laudavit ih. Actiaco ?) triumpho (a. 725) Augusti currum comitatus est ih. Tribunus militum in Hispania prima expeditione Cantabrica (Augusti puto, i. e. A. 730 ei permissum, ut magistratus peteret quina. 728) Suet. 9.

hereditatem adiit sed nomine abstinuit Suet. Tih.


natus

721

quennio maturius

quam

per leges liceret; statimque quaestor designatur

Dio

quaestor,

A. 731 (undevicesimo aetatis anno VeU.) annonae egregie moderatus est Vell. 2, 94. A. 734 missus ad Armenios Tigranem iis regem constituit mon. Ancyr. 5, 27, Vell. 2, 94. 122, losephus ant. 15, 4, 3 (uhi minus recie dicitur Niptov Kaiaap), Suet. Tih. 9, Dio 54, 9, nummi ap. Echhel 6 p. 98. A. 735 ornamentis praetoriis ornatus Dio 54, 10. Pontifex t. Carthaginiensis Hispanus II S. 6080 (fortasse iam ante praeturam, certe ante consulatum). A. 738 praetor Dio 54, 19 cf. II S. 6080. Eodem anno Augustum comitatur in Galliam ih. (Galliam comatam anno fere rexit Suet. Tih. 9). Uxorem ducit Vipsaniam Agrippinam, ex qua a. 739 vel pauUo post (cf. supra n. 144) Drusum sustulit Suet. Tih. 7. A. 739 gentes Alpinas una cum Druso fratre subigit Horat. carm. 4, 14, 14 seq. consol. ad Liviam 16; Liv. 138; Vell. 2, 95; Suet. Tih. 9; Dio 54, 22. A. 741 consul ordinarius una cum P. Quinctilio Varo fasti. A. 742 defuncto Agrippa coactus Agrippinam uxorem quamvis gravidam dimittere, a. 743 luliam Augusti filiam matrimonio sibi iunxit Suet. Tih. 7, Dio 54, 31. 35. A. 742744 Pannonios subegit Dio 54, 31. 34. 36; mon. Ancyr. 5, 44; Liv. 141; Vell. 2, 96; Suet. Tih. 9; a. 742 ornamentis triumphalibus ornatus Dio 54, 31, Suet. Tih. 9; imperator a militibus consalutatus nec tamen ea appellatione uti eum voluit Augustus Dio 54, 33; a. 733 ovatio ei decreta Dio 54, 34. A. 745 Drusi fratris in Germania defuncti corpus Romam refert consol. ad Liviaml71; Liv. 142; Dio 55, 2 [Zon. 10, 35] Urbem ovans ingreditur Dio 55, 2, Vell. 2, 96, Suet. Tih. 9. A. 746 bellum Germanicum ei mandatum Dio 55, 6, Vell. 2, 97. Imperator consalutatus Dio 55, 6 (imp. II t. positus a. 747 VI 385 cf. Mommsen ad mon. Ancyr. cd. 2 A. 747 consul iterum ordinarius cum Cn. Calpurnio p. 12 seq.). Pisone fasti. Triumphat in consulatu Dio 55, 8, Vell. 2, 97, Suet.
53,
cf.

28

Tac. a. 3, 29.

difficultatem

IVLIVS
Tib. 9.

183
A. 748
tribuniciam

IVLIVS
accipit
in

potestatem

quinquennium

99 (cum C. Caesar sumpsisset iam virilem togam anno demum 755 Suet. 14, non multo ante L. Caesaris obitum Zon. 10, 36. Adoptatus ab Augusto a. u. c. 757 p. Chr. 4 d. 26 lun. (27 lun. Vell.) Vell. 2, 103; fasti Amiternini cf. CIL. I p. 395, simul coactus Germanicum fratris filium adoptare Suef.
55, 9, Vell. 2,
FeZ?.).

Bio Dio

55, 9, VeJl. 2, 99, Suet. Tib. 9. 11.

Rhodum

secedit Suet. Tih. 10,

Romam

rediit

Tib. 15, Cal. 1. 4,

Tac. a.

1, 3. 4, 57,

Zon. 10, 36; inde dictus Ti. lulius

Caesar

(lulii

nomen hahent
inscr.

tiiuli

Graecus Ephesius ap.

Wood

dis-

coveries at

Ephesus

of the Augusteum 11, Latini

II 1660. VI 930,
cf. inscr.

certe hic, fortasse etiam ille diu

post mortem Tiherii positi,

Lat.

sel.

161) vel Ti. Caesar (Claudiani praeterea cognomine Tiherium

usum

esse a. p. Chr. 6 in dedicatione aedis Castoris tradit Dio 55, 27). Post adoptionem protinus missus in Germaniam VeU. 2, 104, Dio Bella ab eo gesta in Germania et Illyrico VeTl. 2, 104 seq., 55, 13.

Suet. Tih. 16-20,

Dio

55,

28

seq. 56,

12

seq.
d.

A.

u. c.

765

p.

Chr. 12
lata per

triumphavit de Pannoniis Delmatisque


VeJl. 2,

16 lan. fasti Praenestini;


186.

121; Suet. Tih. 20;

consules ut provincias
2, 121, Suet. Tih. 21.

nummi ap. EcTcheJ 6 p. cum Augusto communiter

Lex

administraret VeU.

A. 767 defuncto Augusto Ti. Caesar Augustus

appellari coepit (raro imp. Caesar

Augustus cf. inscr. Lat. seJ. 151 not. 1). Consul a. 18 cum Germanico Caesare fasti. Consul IIII a. 21 cum Druso Caesare ib. Consul V a. 31 cum L. Aelio Seiano ih.

Decessit

d.

16 Mart.

a.

37 Tac.

a. 6, 50,

Suet. Tib. 73,


t.

Dio

58, 28.

151 TI. (IVLIVS)


rep.

CAESAK Germanici Caesaris filius prope mausoJeum Augusti VI 888. Unus ex


fiJiis

sepuJcraJis

Bomae
et

trihus
7,

Germanici

Agrippinae

qui parvuJi obierunt,

inter annos p. Chr. 8 10 (cf. Mommsen Herm. 13 p. 247). 152 TL (IVLIVS) CAESAR (NERO?) Drusi Caesaris et Liviae filius, natus
fratre gemello (v. supra n. 147) a. p. Chr. 19 Tac. a. 2, 84 anno duhitat 0. RirschfeJd Herm. 25, 1890 p. 366 seq), Tipepio? ImxaXotSfxsvos rs(xeXXos losephus ant. 18, 6, 8, Ti. Caesar Drusi Caesaris f. VI 892 (tituJus sepuJcraJis, inventus ad mausoJeum Augtisti), Ti. Caesar Drusi f. Ti. Augusti n. divi Augusti pronepos V 7598, Tiberius scrip-

cf.

Suct. CaJ.

natus ut videtur

una cum

(de

tores pJerique,

Tipepio? Nspcov

soJus PhiJo in FJacc.

4 p. 520.

Pueri

eius

imago in
ipsius
et

nummo

cuso a. 23, ap. EcTiheJ 6 p. 204; alii


v.

cum

frafris imaginibus,

suh fratre.

Tiberius

nummi avus eum

aspernatur ut ex adulterio conceptum Suet. Tih. 62; Dio 58, 23 [Zon.


11, 3]; nihilominus heres
filio

ab

illo

relictus

Suct. Tib. 76,

Dio

59, 1, particeps imperii relictus


cf.

leg.

ad Gai. 4 p. 549
Stief.
6,

in FJacc.

c.

una cum C. Caesare Germanici ab avo PhiJo 3; quod post mortem Tiberii

irritum factum
loseph. ant. 18,

Cal. 14,
cf.

Dio

59, 1, ut ipse Tiberius praeviderat

Tac. a.

6, 46,

Dio

58, 23.

adoptatus a C. Caesare Suet. Cdl. 15, Dio 59, 8, PhiJo

Die togae virilis Jeg. ad Gaium

IVLIVS
c.

184

IVLIVS

4 p. 549 (sed eam adoptionem postea pro nulla habitam esse ex titulo eius sepulcrdli VI 172 iure coUegit 0. Hirschfeld Herm. 25
p. 366 not. 4), appellatusque princeps iuventutis Suet.

Frater Arvalis
Philo
leg.
l.

act.

Arv. suh

d.

24 Mai.

38.

l.

c,

Dio

l.

c.

Obtentu insidiarum
a.

c.

Gaium

4. 5,

in

cf. Dio l. c, Flaccum 3. 4,

occiditur a C. Caesare
Suet. Cal.

37 Philo
59, 8.

leg.

ad

23

cf.

29,

Dio

In locum

eius fratris Arvalis alius cooptatus d. 24 Mai. 38 act. Arv.

153 lulius Calenus, origine Aeduus, tribunus, missus a ducibus Flavianis in Galliam nuntius victoriae Cremonensis Tac h. 3, 35.

154 C. lulius Callistus


sic

{sic

Scribonius praef, C. lulius


C.

ib.

c 151

si recte

editur, praeterea

Callistus),

Caesaris libertus losephus

ant.

19, 1,

10 (Callistus Caesaris Claudi libertorum potentia notus Plin.

h.n. 36, 60), coniurat in


11, 29.

eum

losephus
(IttI

l.

c; Dio
xoiv
l.

59,

29;

cf.

Tac

a.

Claudio
11, 9.

libelHs

xwiz

PtpXoi?

d^itoascov
cf. c.

IxsTaxxo)

Zonaras

Cautus circa Messalinam Tac.

38; qua inter-

fecta Lolliam Paullinam Claudio

commendat Tac

a.

12, 1. 2. Divitiae

et luxuria eius Plin. h. n. 33, 134. 36, 60. Ei dedicavit Scribonius Largus compositiones medicamentorum Scrib. Larg. comp. praef. et c 151 et epil. Filia eius mater C. Nymphidii Sabini Plut. Galb. 9.

155 lulius Calpurnius ad memoriam dictabat sub Caro; eius epistula ad praefectum urbis de morte Cari vit. Cari 8 (fbct.).

156 IVLIVS CALVASTER (KaXouaaTpo?), tribunus militum laticlavius, reus ob amicitiam L. Antonii Saturnini, sed absolutus Dio 67, 11.
157
[C.]

IVLIVS CAMILIVS GAL[ERIVS ASP]ER C


a.

CIVS, C. lulii Galerii

Aspri cos.
a.

212

(infra n. 244)

filius,

C. lulii Aspri cos. iterum

212

et praefecti urbis (supra n. 115)


bull.

nepos, [septem]vir epulonum,

comunale 1887 p. 176 suppletus a Gaitio. 158 IVLIVS CANDIDVS (KavSix- pro Kav8i8- tituli) proconsul Achaiae sub Hadriano Inscr. Gr. sept. 1 70 74 (non ante a. 130, cf Dittenberger
lupercus titulus urbanus

n. 70). Fortasse non diversus a Ti. lulio Candido fratre Arvali 105120. 159 IVLIVS CANDIDVS, praeses provinciae ut videtur, cui divus Pius
a.

ad

rescripsit

160 lulius
Fortasse

Ulpianus Dig. 48, 2, 7, Candidus: eius dictum


is

3.

aliquod

citat

Plinius ep.

5,

20, 5.

qui sequitur.

161 TI. IVLIVS

CANDIDVS

frater Arvalis, adest in collegio a. 105. 117.


a.

118. 119. 120, flamen

118 139

(si recte

supplevit

Hemen VI 2078

III),
.

promagister ut videtur

Arv. (idem fortasse Ti. Iuliu[s] in actis anni incerti aetatis Traiani, Eph. ep. 8 p. 330). Distinguendus
a.

act.

tam a
a. 105,

Ti. lulio

quam a

Ti. lulio
a.

Candido Mario Celso, cum quo nominatur in actis Candido Caecilio Simplice, cum quo nomi117. 118.

natur in actis

120

et

cuius loco vice magistri videtur

functus esse a. 139.

IVLIVS
162
TI.

185

IVLIVS
a.

IVLIVS CANDIDVS CAECILIVS SIMPLEX frater Arvalis,

105
118,
120,

magister factus in
a.

annum insequentem, aclest in collegio a. 117. 118 magister factus in annum insequentem, adest in collegio a.
(tertio) a. 139, adest in collegio a.

magister
cotmn.

145

act.

Arv.

(cf.

Henzen

163

(TI.

ad act. A^-v. p. 188; Eph. ep. 8 p. 333). IVLIVS) CANDIDVS CELSVS proconsul Asiae sub Antonino Pio
Cariae,

nummi duo Harpasenorum

ad exempla adservata

in museo

Britannico Waddington fastes des provinces asiat. n. 137, alter ex eis etiam ap. Mionnet III 334, 181 (ubi non recte tribuitur Bargasae)
et suppl.

VI 502,
KsXcJou

329,

hic

cum

capite

M.

Aurelii Caesaris,

cusi iid

Filium Candidi Marii Celsi coniecit Waddington 1. c. 164 TI. IVLIVS CANDIDVS MARIVS CELSVS. Titulus Ancijranus III 250. Memoratur saepius in actis Arvalium. Nomen integrum servatum est in act. Arv. a. 81 (VI 2060 v. 3) 87 (VI 2065 v. 32) 89 (VI 2066
KavStSou

(proconsulem fuisse non

adscriptum

est).

fuisse Ti. lulii

V. 52), item in dipl. mil. a. 86 et in altero dipl. mil. nuper rep. anni 105; solum praenomen periit in t. Ancyrano. Ti. lulius Candidus {omisso

Mar. Cels.)

lulius Celsus

semel in actis a. 89 (VI 2066 v. 3), transpositione Ti. Marius Candidus in aciis a. 87 (VI 2065 II 32). In consulatu altero [Ti. IJuIius Can[d]idus Marius Celsus act. Arv. a. 105, Ti. lulius Candidus VI 156 Ti. lulius [Candidus] V 875, plerumque
est

Candidus. Frater Arvalis fortasse iam


V. 1), a. a.

72

(si

hic est Ti. Iuliu[s]


a. a.

VI 2053

certe

a.

75

act.

Arv.

Magister collegii
sufF.

80. 81 act. Arv.


dipl. mil.

Consul

mense Mai.

75 ; adest in collegio 86 cum Sex. Octavio


a. inc.
t.

Frontone

(III p. 857). Legatus Galatiae

Ancyranus.

A. 87 flamen fratrum Arvalium factus in annum sequentem; a. 89 magister collegii sed vice eius alius muneribus magistri fungitur adest in collegio anno incerto aetatis Domitiani (acf. Arv. fragm.
,

Dom.

C), a. 101.

105

act.

Arv.

Consul II ordinarius

a.

105

cum

A. lulio Quadrato
165 lulius Canus,
principe,

fasti.

philosophus sectae Stoicae, morte multatus a Gaio


subiit
(s.

quam magno animo


chron. p. 625,

Seneca

dial.

9 (de tranq. animi), 14;

Syncellus

a.

mundi 5537

p.

C. 37)

citans

Plutarchum, in cuius

scriptis superstitibus nihil de hoc

homine reperitnr.
3.

Eundem memorat
166 luHus Capellus
significari

Boethius de consol. philos.


c. 9),

I pros.
(vit.
c.

(sic vit.

Antylli

filius

paene certum
c. 9.

est),

Tiberiensis,

nam eundem Romanis fidem servare studet


13;

losephus

vit.

12. 13. 57.


Tituli Viennenses,

167 D. lulius Capito.

XII

1869

(1).

1870

(2).

1855

acephalus ad hunc relatus a Beniero melanges d'epigraphie p. 64 (3). D. f. t. 1. 2. Tribu Vol., origine Viennensis; domi flamen luventutis,

triumvir locorum publicorum persequendorura


t.

duovir aerari,
leg. II

augur

1. 2.

Praefectus fabrum

t.

1. 2,

Tribunus

niil.

Ad-

IVLIVS
iutricis
t.

186
1. 2. 3.

IVLIVS

Censor
a.

civitatis

Remorum

foederatae

t.

1. 3.

Pro-

curator imp. Nervae Traiani Caes. Aug. Germanici Dacici Optimi


(i.
t.

e.

ut videtur inter

114

et

116) provinciae Asturiae et Callaeciae

Incertum qua parentela cum hoc coniunctus (an idem?) D. lulius Capito, D. f., tribu Volt., augur, duovir aerari, flamen Martis, trib.
3.
t.

*C. IVLIVS CAPITOLINVS v. CAPITOLINVS. 168 lulius Carus (Cari- pro Car- traditur) miles legionarius

milit.

Genavensis

XII

2613.

qui

a.

69

T. Vinium interfecit Tac.

h. 1, 42.

169 IVLIVS CASSIANVS cui rescripserunt Severus et Antoninus de reo aliquo maiestatis, praeses provinciae puto vel magistratus Marcianus

Dig. 48,
C.

4, 5.
v.

IVLIVS CASTINVS

C.

IVLIVS SEPTIMIVS CASTINVS.

170 IVL(IVS) CASTVS legatus Thraciae sub Thradcarum Anchiali (Mionnet S. II 218,
net S.
Brit.

Commodo nummi urbium


78),

Hadrianopolis (Mion-

II

308, 646-309, 650),


p. 143, 14).

Pautaliae (Mionnet S. II 373, 1009;

Mus.

170* L. lul(ius) Cat... proc... provinc.

II 3532.
a.

171 L. IVLIVS CATVS frater Arvalis cooptatus


act.

118, proflamen

a.

120

Arv.
et Gellii Gellius 19, 7, 2.

172 lulius Celsinus Numida, amicus Frontonis

19, 10, 1. 11.

IVLIVS CELSVS: eum Hadrianus in consilio habuit


V. P.

vit.

Hadr. 18.

IVVENTIVS CELSVS

T.

AVFIDIVS HOENIVS SEVERIANVS.

173 lulius Celsus tribunus, in carcerem propter amicitiam Seiani ut


videtur coniectus, a. 33 suam ipse cervicem perfregit Tac. a. 6, 14. 174 C. lulius Celsus. Titulus Lugdunensis, ap. Allmer et Dissard musee de Lyon I j). 135 ( Wilm. 1257) (1) ; fragmentum tituli agri Amitemini IX 4453 (2). Nomen plenum servavit t. 1 (in t. 2 non extat nisi C. lulius C. f., tribu Quir. t. 1. Curator viae lignariae trium.). phalis, dilectator per Aquitanicam undecim populos, procurator vicesimae hereditatium per provincias Narbonensem et Aquitanicam, proProcurator vicesicurator Neaspoleos et mausolei Alexandriae t. 1.
.

mae

hereditatium

Romae

t.

cf.

2.

Procurator patrimonii
1.

t.

1.

Pro-

curator provinciarum Lugudunensis et Aquitanicae


et censibus
t.

1. 2.

A libellis

1.

2.
f.

175

C.

IVLIVS CELSVS MAXIMIANVS, C.


;

(filius eius

qui praecedit), tribu

Quir.

adlectus

annorum quattuor

in amplissimura

ordinem ab imp.

176

Antonino Pio t. Lugdunensis ipsi et patri communis (cf. suh patre). TI. IVLIVS CELSVS POLEMAEANVS (nmnen plenum exhibet t. urbanus Inscr. Gr. Sicil. Ital. 1966); ... Celsus Polometinus CIGr. 1966 dipl. mil. a. 92 male descriptum, Ti. I fasti Ost.) consul suff^ectus

a.

92 mense Mai.

et

insequentibus

cum

L.

Stertinio

Avito
a.

fasti

Ostienses

p. 858).

(XIV 245 cf eph. ep. 7 p. Ad servos eius spectat


t.

355 n. 1190); dipl. mil. urbanus supra citatu^.

92 (III

IVLIVS

187

IVLIVS

178

M. CVTIVS PRISCVS MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS PAPVS ARRIVS

PROCVLVS IVLIVS CELSVS.


177 lulius Cerialis, amicus Martialis, in carminibus imitator Vergilii
Martial. 11, 52
C.
cf.

10, 48, 5.
lul.

IVL(IVS) CERIALIS (C.

Cerealis

II 2661,

C. lul.

C...II S.56S0),
c(ite-

consul, legatus
rioris?)
{sc.

Aug. pro

pr. pr(ovinciae)

Hcispaniae) n(ovae?)

Antoninianae post divission(em) provinc(iae) primus ab eo Caracalla) m[issus] tituU Legionenses II 2661 II S. 5680. Diversus
14,

a Sulla Ceriale consule ordinario a. 215. 179 lulius Civilis (sic Frontinus strateg. 4, 3,
Civib's
ib. 4, 13,

Tac. h.

1,

59, Claudius
c.

vulgo Civilis;

'louXto? PlutarcJi.

IpcuTtxo?

25,

de

eodem ut videtur) praepotens inter Batavos Tac. h. 1, 59, sub Nerone vinctus, a Galba absolutus, sub Vitellio a militibus ad supplicium flagitatus sed a Vitellio periculo exemptus Tac. h. 4, 13 cf. 1, 59. Batavorum gentem ad rebellionem excitat ib. 4, 14. Res gestae eius adversus Romanos ib. 4, 15-37. 55-66. 70-79. 5, 14-26 cf. Frontinus Uxor eius mestrateg. 4, 3, 14 ; Plutarch. Iptotixo? c. 25 p. 770 D.
,

moratur Tac.

h. 4,

79;

filius 4, 61.

63; soror
5,

4, 79.

Sorore eius genitus


clarissi-

lulius Briganticus 4, 70, item

180 Q.IVL(IVS) CLARVS Q.

lulii

Verax Maximi

20.

et

Calpurniae Sabinae

f.,

viarum curandarum annorum XXI II 112. procurator Britanniae sub Nerone Tac. a. 14, 38. 181 lulius Classicianus, luli Classiciani servus dispensator VI 9363 Alhncr et Dissard mus. de Lyon IV p. 217 n. 488, 8. 182 lulius Classicus (nomen gentilicium ponit Tac. h. 2, 14), e regio Trevirorum genere Tac. h. 2, 55. 72. Praefectus alae Trevirorum Tac. h. A Romanis descivit ib. 4, 55; losephus b. lud. 7, 4, 2. Res 2, 14.

mus

iuvenis, quattuorvir

ab eo gestae contra Romanos Tac.


75. 76. 77. 78. 79; 5, 19. 20. 21.

h. 4, 57. 58. 59. 63.

70. 72. 74.

183

T.

IV(LIVS) CLATIVS

SEVERVS

an

T.

I.

VCLATIVS SEVERVS?

consul (uTraxsuwv) pondus plumbeum, Inscr. Graec. Sicil. Ital. 2417, 2. 184 Iub'us Clemens, centurio in exercitu Pannonico a. 14, raandata miliC. IVLIVS OPPIVS CLEMENS. M. HERENNIVS FAVSTVS [TI.] IVLIVS CLEMENS TADIVS FLACCVS. 185 C. IVLIVS COMMODVS ORFITIANVS (sic Eph. ep. 2, 719; Commodus Orfitianus VI 1119) legatus Aug. pro pr. pr. Pannoniae inferioris Eph. ep. 2, 719 (III S. 10595). Curator operum publicorum a. 161 VI 1119. Idem videtur lu Commodus legatns Thraciae stib Antonino Pio (vide supra n. 47). Nec diversus fortasse (ut coniecit Klein

tum Druso
C. lulius

edit Tac. a. 1, 23.

26 cf

28.

Clemens

v.

mus. Rhen. 1880 p. 319) Comuiodus, quem legatum Syriae fuisse


testantur

a.

157

nummi
3,

Act.J

(EcJM

188 aer. 327; Mionnct V 275, 878. 879; cf Borghesi opp. 4


Seleucienscs
inscripti
liri

Ko[x66ou

r^icp'

[a.

p. 170;

num ad eundem

pertineat

III

S. 6645, dubium).

IVLIVS
186
187
Q.

188

IVLIVS

Claudio CIG. 2631. 2632.


C.

IVLIVS CORDVS (pramomen hdbet t 2631) proconsul Cypri sub Legatus Aquitaniae a. 69 Tac. h. 1, 76.
Titulus

IVLIVS CORNVTVS TERTVLLVS.

Praenestinus vel agri


vel

Praenestini

XIV 2925

cf. 2925'.

Nomen plenum

paene plenum
interierit)

(nam

fieri potest ut dnte Cornuti vocahulum aliud


tit.,

nomen

Cornutus Tertullus PUn. ep. 2, 11, 19. 12, 1. 5, 14, 1. P. f., tribu Hor. tit. Plinio 9, 13, 15, pan. 90, praeterea Cornutus paullo maior Plin. ep. 5, 14, 5. Quaestor urbanus, aedilis Cerialis, adlectus inter praetorios a Vespasiano et Tito censoribus (a. 73/74),
exhihet

legatus

pro praetore Cretae


tit.,

et

Cyrenarum

t.

Proconsul provinciae

Narbonensis
latu Asiae.

uhi hic honor rccensetur extra ordinem

cum proconsu9,

lacuit sub Domitiano Plin. paneg. 90.

Tutor Helvidiae
13, 16;
ih.

datus a consulibus petente matre eius et vitrico Plin. ep.

verba

fecit

in

senatu,

cum

Plinius

de ultione Helvidii ageret

Praefectus aerarii
Plin. ep.
5, 14, 5,

Saturni

una cum Plinio factus ab imp. Nerva


tit.

paneg. 90;

Consul designatus sententiam

dicit

24; 12, 2. Consul t., collega Plinii qui fasces cepit kal. Sept. 100 Plin. paneg. 90, ep. 5, 14, 5. Curator viae Aemiliae tit.; Plin. ep. 5, 14, 1, coUega dictus a Plinio
in senatu Plin. ep. 2, 11, 19. 21. 22.

curatore alvei Tiberis Plin.


tanicae

7,

21.
tit.

Legatus pro
post Plinium
tit.

pr. provinciae

Aqui-

censuum accipiendorum

Legatus pro
v.

pr. Traiani

Augusti

provinciae Ponti et Bitbyniae


p. 97 not.

tit.,

Mommsen Herm. 3
non

Proconsul provinciae [Asiae]

(anno 11718, secundum


Supervixit

ratiocinationem Waddingtonii fastes n. 123); sed omnino Asiae,

Africae proconsulem eum fuisse non ita

certum

est).

Traiano ih. Ad eum datae Plinii ep. 7, 21. 31, cum quo habuit communes amicos Plin. ep. 4, 17, 9; 5, 14, 4; paneg. 90. 188 M. lulius Cottius (sic plene t. Segusinus), Donni regis filius (cf. D 166),
praefectus
(rex
cf.

Ammian.

Segusinorum ah*arumque civitatium Alpinarum tredecim (Cottianae civita,tes XV Plin. h. n. 3, 138 15, 10, 2).
XeYojievrj

135; ^ To5 Aovvou

7^ xal \ xou Koxxrou Straho

Cottii

regnum

Vitruv. 8, 3, 17; Suet. Tih. 37).


c.

cavit Segusione a. u.
struxit
tulisse

745/6

t.

4, 6, 6 p. 204; Augusto arcum dediarcus Segusini V 7231. Viam per Alpes

Ammian.

15, 10,

(qui praeterea indicat Cottium initio


cf.

arma

contra Augustum, errore ut videtur,

Mommsm

CIL. Vp. 808)


. .

ih. 7. Fortasse huius lihertus: lius Cotti L Urbanus V7262. 189 M. lulius Cottius (sic plene Diq): ei Ciaudius a. 44 principatum a patre acceptum ampliavit et regem eum appellavit Dio 60, 24. Filius videtur aut nepos eius qui praecedit. Libertus eius: M. lulius Cott[i] Defuncto eo Nero regnum eius reg. \. Paris t. Segusinus V 7296. in provinciae formam redegit Suet. Ner. 18, Eutrop. 7, 14, 5, Victor Caes. 5, 2, epit. 5, 4, Hieronymus ad a. Ahr. 2081.
.

sepulcrum eius Segusione

190 lulius Creticus 'sub Caesaribus

illustres

causas

egit' schol. luv. 2, 78.

IVLIVS

189

IVLIVS

191 luHus Crispus, tribunus cohortls prcaetoriao, a Severo propter dictum

aliquod occisus Dio 75, 10.

192 lulius 193

Densus eques Romanus, propter favorem

in

Britannicum

delatus nec tamen in reos receptus Tac. a. 13, 10.


[C.] lulius

Deximachus C.

lulii

Euryclis

filius,

una cum patre statua


vir,

honoratus ab Atheniensibus CIAtt. III 801 ^ (p. 505). 194 C. IVL(IVS) DION[Y]SIVS HONORATVS clarissimus
ordinis sacerdotum

patronus

domus Augustae (temporibus Commodi) VI 2010.

195 IVLIVS

error suhesse ;

DONATVS praefectus urbi a. 259 cod. Gregar. 2, 3, 1. Vidctur nam teste laterculo praefectorum urbis (chronogr. anni354)

per annos 258

260 ptraefectus urhi fuit

Cornelius Saecularis; fortasse


a.

cogitari potest de lunio

Donato praefecto urhis

257.

196 C. lulius Erucianus Crispus praefectus alae primae Ulpiae Dacorum, amicus L. Aemilii Kari consularis VI 1333.
197
C.

C. lulius Erucius
1173',
[C.

IVLIVS ERVCIVS CLARVS (Erucius Clarus scriptwes; in consulatu Clarus II 4125. 4760, C. Erucius Cl[arus] VI

E]rucius CIa[rus]
Clari

VI

1992, praeterea Clarus),


ordinarii a. 170.

filius

ut

videtur C. Erucii

consulis

Claris natalibus
altero
a.

Dio

74, 9.

A. 192 designatum consulem occidere

eum una cum


Consul ord.
eo

consule designato statuerat

Commodus Dio
occidit

72, 22.

193

cum
voluit

Q.

Sosio Falcone fasti.


74, 9,

Septimius Severus

delatore uti

Dio

abnuentem
tituli

198 C. lulius Eurycles (Eurycles scriptores

Romanum
Cf.

docua-unt

c; vit. Sept. Sev. 13, 4. nummi, praenomen et nonien CIAtt. III 801*^ et Lehas-Foucart 237").
l.

Dio

et

Weil Mitth. d. ath. Instituts VI p. 10 seq. Spartanus patrem eius Lacharem Antonius securi percussit Plut. Ant. 67. Ipse Antonium
;

ab Actio fugientem insequitur

ih.

Civitatc

Bomana

ah Augusto eum
eius

donatum

esse

ostendit nomen.

Amicitia Augusti nisus principatum

Spartae occupat Straho


inscripti ap. Eclchel

8, 5, 1.

5 p. 363. 366;
l.

nummi

p. 281,

Wdl

c.

p. 13.
;

Iter eius in

nomine ludaeam

ad Herodem
Herodis

Cappadociam ad Archelaum qua occasione Alexandro h. lud. 1, 26, ant. 16, 10, 1. Turbas concitat in Graecia Straho p. 366; losephus h. lud. 1, 26, 4. Eo nomine bis accusatus apud Augustum relegatur losephus l. c, cf. Plutarch. apophth. p. 207 F. Nihilominus filio C. lulio Laconi principatum transmittit, cf. Weil l. c Opera publica ab eo exstructa Spai-tae et Corinthi Pausanias 3, 14, 6. 2, 3, 5. Ludi ab eo appellati Kaicfapsia xal EupuxXeta CIGr. 1239. 1240. 1378; Lehas-Foucart 168'.
et in
filio

exitium parat losephus

199

C.

Lehas-Foucart

IVLIVS EVRYCLES HERCVLANVS. T. Gijthiensis mutilus ap. 2, 245^ (1); memoratur in t. Cytherio male descripto
,

CIG.1306
Xi[os]

(2).

[r. 'Io6Xi]o? E5[pu]xXr^? ['HpxXav]6?

t.

1; S. 'louXios E6vot.

xXvja? 'HpxXavoc

traditur

t.

(restituit

Foucart ad

1),

[FJaios 'lousi

['Hp]xXav6?

fragmentum Spartanum CIG. 1398,


Q. Roscius Coelius

ad hunc

pertinet;

nomen firmant

Murena

luJius Eurycles

IVLIVS

190

IVLIVS

Herclanus Pompems Falco et Q. Pompeius Senecio C. lulius Eurycles Herculaneus Sosius Priscus. Nobilis sine dubio Spartanus; sacerdos

Augustorum perpetuus
temporibus Traiani
t.

t.

1. 2,

sacerdos Castoris et Pollucis

t.

1,

vixit

2.

Filius videtur C. lulii Laconis, nepos C. lulii


uio?, Ixyov[os

Euryclis qui praecedit (F. I[o]uXrou [Aax(o]vo;


t.

Eupux]Xsoui;

1 suppletus a Foucartio). Cf. stemma apud Weil Mitth. d. ath. InstiQuaestor pro pr. provinciae Achaiae, tribunus plebis, tuts 6 p. 20.

praetor, legatus provinciae Hispaniae Baeticae, legatus Augusti [legio-

POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA IVLIVS EVRYCLES SOSIVS PRISCVS. HERCVLANEVS ROSCIVS COELIVS MVRENA SILIVS DECIANVS VIBVLLIVS PIVS IVLIVS EVRYCLES HERCLANVS POMPEIVS FALCO. Fabius Fabius
Q.
cet.

nis] III ....

t.

1 (cum supplementis Foucartii, sed paene


C.

certis).

cct.

Q.

lulius

v.

lulius.

200 L. IVLIVS FAVSTINIANVS. Tituli Moesiae inferioris Troesmitanus III 6177 (1) et III S. 7485 (2); Larinas post mortem ci dedicatus IX 729 (3) ; memoratur in urbano VI 2003 (4). Nummi Marcianopolitani, alii cum capite Severi, Mionnet I 358, 31, ih. suppl. II 75, 122, catal. mus. Berol. I p. 56 n. 3-5, al.; alii cum 74, 116

capite Caracallae,

Mionnet suppl. II
78,

80, 153

82,

159,

catdl.

mus.

Berol. p. 59 n. 15, alibi; nonnulU

Mionnet suppl. II

137

139
t.

cum

capitibus Severi et

Domnae,

ex Vaillant.
3.

L. lulius Faustinianus

1.

4 (ubi antea legehatur


t.

[T]i. lulius
t.

Faustinianus, correxit KubitscheJc ad


in

2),

L.

I[ul.]

Faustinianus

2;

nummorum

parte legitur

u^iraxixou)

'I.

memoriae vir, consul t. 3. Legatus pro pr. Moesiae inferioris sub Severo t. 2, sub Severo et Caracalla nummi, sub Severo Caracalla Geta 1. 1 (si recte trium g reliquias agnoverunt Benier et Besjardins, sed non sine causa dubitationem de hac re movit PicTi Wiener numismatische Zeitschr. 23 p. 37). Cooptatus in collegium aliquod sacerdotale e maioribus aut a. 212 aut a. 220 t. 4.
cognomen.
201 lulius Faustinus: eius carmen acrostichum in laudes Hadriani, scrip-

Clarissimae

Oauaxivtavou, in aliis

nudum

tum Petronio Mamertino


lapidi incisum

Talmi

in

praefecto Aegypti Aegypto III 77.

(i.

e.

circa a. 134. 135),

202

TI.

IVLIVS FEROX.

Cippi positi ab ipso

cum

esset
(i),

curator alvei

Tiberis

VI 1239 ^"-^'^

(a-h), Bull. [comunale 1884 p. 41

^otizie 1890 p. 187 (l); similis cippus restitutus


Notizie 1890 p. 355
fastes n. 122.

1887 p. 16 (k), ab Antonino Pio,

Bull.

Hierocaesarienses, Mionnet 4, 48, 251. 252, S.


Ti. lulius

comunale 1890 p. 327 (m). Nummi: 7, 354, 168 ; Waddington


cippi plerique,
lulius

Ferox

Ferox

Plin.,
dicit
cf.

Ferox nummi.

A. 99 consul designatus in senatu sententiam


p.

Plin. ep. 2, 11, 5;

consul suffectus ut videtur eodem anno 99

Mommsen Herm. 3
a-f.
i.

92

not. 1.

Curator alvei Tiberis


a.

a.
c.

101 cippi

m,

a.

103 cippi

g. h.

Exercitui praefuit ante

112 Plin.

IVLIVS

191

IVLIV

ad Trai.87. Proconsul Asiae wwjwmz, a. 116 aut 117 unus ex nummis (ap. Waddingion 1, extat etiam in mus. Berolinensi) exhibens caput Traiani cum inscriptione au. Kai. Nsp. Tpaiavo. 2sp. 'Aptcj. Fsp. Aax. Incertum num idem Ferox ad quem scripsit Plin. ep. 7, 13. Hap.

203 IVL(IVS) FESTVS vir clarissimus, praetor urbanus


vixit

VI SW.

Fortasse

ineunte

demum

quarto p. Chr. saeculo; iudice Rossio pater vel

avus Iidii Festi Hymetii vicarii urbis anno 362 (cod. Theod. 11, 30, 29
cf.

C.

VI 1736).

204 TIB. IVL(IVS)

FESTVS legatus Moesiae inf. sub Alexandro nummi Marcianopolitanorum cum capite Alexandri (Mionnet S. II 104, 294 106, 304; Leake Eiirop. Siippl. p. 133; Brit. Mus. p. 36, 6837, 73; Mus. Berol. catal. numm. I p. 66, 53-56), adiuncto interdum capite Maesae (Mionnet S. II 107, 312 108, 315; LeaJce Europ. p. 69, supplp. 133; Brit. Mus. p. 38, 79; 3Ius. Berol. catal. numm. I p. 67, 59) vel Mamaeae (Mionnet S. II 108, 317 ; Mus. Berol. catal. numm. I

p. 68, 60), inscripti

hahentes in parte aversa

utt.

Tip. 'louX. Oi^aTou.

Moesiae praefuisse Festum, item alios nonnullos praesides notos ex nummis Marcianopolitanorum (lulium Gaetulicum, Fir. Philopappum,

Um
Picl-

Tereventinum) antequam Alexander duceret Orhianam, puiat (Wiener numism. Zeitschr. 23 p. 39), propterea quod nulli horum

inveniuntur

nummi cum

capite Orhianae, duhito

num

recte.

205 lulius Fidus Aquila (sic t. Siccensis, OsTSo? 'AxuXa? t. Aegyptiacus), epistrategus Thebaidos temporibus Hadriani t. Aegyptiacus bull. delV Inst. arch. 1866 p. 151 (1) ; fratri Q. lulio C. f. Aquilae titulum posuit Siccae Veneriae t. Siccensis VIII S. 15872. 206 TIB. IV[LIVS] FLACCINVS legatus Aug. pro pr. provinciae Daciae
tituli

Sarmizegetusensis

III 1461, Apulensis III


pr.

S. 7768.

207 C.IVLIVS FLACCVS AELIANVS legatus pro

Cappadociae sub Severo

et Caracalla a. 198 mUliarii Cappadociae (III S.p. 1252 seq., p. 2063 seq.). 208 lulius Flavianus (tul- traditur pro iul-) praefectus alae in exercitu

Flaviano, a Vitellianis captus Tac.

h. 3, 79.

209 L. IVLIVS FLAVIANVS unus ex pueris senatorum filiis qui fratribus Arvalibus a. 120 ministrabant act. Arv. 210 lulius Florus, comes Ti. Neronis in Asia (a. 734), amicus Horatii, qui ad eum dedit ep. 1, 3. 2, 2. "^Hic Florus scriba fuit saturarum scriptor, cuius sunt electae ex Ennio Lucilio Varrone saturae' Porphyrio ad ep. 1, 3, 1. 211 lulius Florus, Trevir, Gallos ad rebellionem cum excitavisset, fusus a Romanis a. 21 sua manu cecidit Tac. a. 3, 40. 42; Vell. 2, 129. 212 lulius Florus 'in eloquentia Galliarum, quoniam ibi demum exercuit eam, princeps, alioqui inter paucos disertus', patruus lulii Secundi
Quintilianus inst. 10,
3, 13.

213 lulius Florus


Florus

(sic cod.

dlii codices)

Bamb., L. Anneius Florus cod. Nazar., Annaeus qui scripsit Hadriani ut videtur temporibus bellorum

IVLIVS
oinnluin

192

IVLIVS

quattuor (cod.

annorum septingentorum libros sive cluos (sic cod. Bamh.) sive Namr.) cf. Teuffel Litt. 348. Vide etiam L. Anneius
vir,

Florus et P. Annius Florus. 214 C. lulius Fortunatianus, egregius


natiani clarissimi pueri pater

C. Mevii

Silii

Crescentis Fortu-

VIII 610.

215 lulius Frontinus, rhetor, magister Severi Alexandri vit.Alexandri3,3. 216 SEX. IVLIVS FRONTINVS. Praenomen est VI 2222, VIII 7066, IX 6083, 78, Lanciani syll. aq. 128, itcm in dipl. mil. anni 98, item in codicihus nonmdlis strategematon cf. Gundermann praef. ad strateg. Pro Frontino in codicihus non raro dicitur Fronto, ut in. p. XII
Prosperi codicihus suh
a.
l.

100,
c.) et

et

hic

illic

in codice stratcgematon

Gothano

(cf.

Gundermann

in codicihus nonnullis gromaticorum

(Scr. grom.

I p.

34, 14. 108,


a.

8 adnot).
h. 4, 39.

Praetor urbanus

70 Tac.

Eodem anno

civitas

Lingo-

num
(de

in Gallia tradidit se ei (iegato legionis puto) ipse strat. 4, 3,

14

quo loco cf. Gundermann ann. phil. Fleckeiseni suppl. vol. 16, 1888 p. 321). Consul suff. a. inc, fortasse a. 74 VI 2016 cf. Borghesi opp. 6 p. 477 (a. 72 vel 73 Waddington fastes n. 103). Augur Plinius ep. Legatus Aug. provinciae Britanniae ab a. fere 76 (inde ab 4, 8, 3.
a.
cf.

74 vel etiam exeunte a. 73 Waddington) ad a. 78 Tac. Agr. 17 Huehner mus. Bhen. 12, 1857 p. 56. Proconsul Asiae nummi Smyrinscripti dv&u. Opovxsi^vq)

naeorum
recte
a.

1156, suppl.
sine

VI 318

seq.;

(Mionnet III 206, 1121. 210, 1155. Waddington fastes n. 103; alihi), ad hunc
Curator aquarum creatus
suffect.

duhio relati a Waddingtonio.


1.

97 Frontinus de aq.

102.

Consui II

mense Febr. 98 cum

Traiano II dipl mil (C. III p. 862) cf Martial 10, 48, 20; Plin. pan. 61. Eiectus a senatu qui sumptus publicos minuendos curaret Plin.

pan. 62. Consul tertium VIII 7066, ordinarius

a.

100

cum Traiano
r.

tertium

VI 2222;
Amicus
privata

fasti cf. Plin.

pan. 61. Traiano probatus Vegetius

m.

2, 3.

Plinio Plin. ep. 4, 8, 3; ab eo adhibitus in consilio in causa


ih. 5, 1, 5.

Fautor Martialis, qui venit ad eum cum in secessu

Tarracinensi degeret Martial. 10; 58 ; Formiis hospitio apud se excepit

auctorem tractatus Graece scripti de re militari Aelian. tactic. praef. apud Aelianum significatur (fortasse tam apud Martialem quam eadem villa litoris Volsci). Defunctus a. 103 vel 104 Plin. ep. 4, 8, 3. Monumentum sibi lieri testamento vetuit ih. 9, 19. Vir magnus Tac.
Agr. 17, princeps vir Plin. ep. 4, 8, 3. Abavus Sosiae Falconillae VIII 7066, proavus Q, Pompeii Senecionis Sex. lulii Frontini Sosii

Tuhus plumbeus eius nomine inscriptus Bomae rep., Lanciani syll. aq. 128 (ex Fabr. 7, 404). Signaculum inscr. Sexti luli Frontoni (sic) prodiit in Marsis 1X6083, 78. Scripsit multa, in his libros argumenti gromatici, quorum excerpta extant in corpore gromaticorum Scr. gromatici ed. Lachmann I p. 1-58 cf. Lachmann ih. II p. 101 seq.
Prisci ih.
cf.

XIV 3609;

stemma propositum ad VIII 7066.

IVLIVS

193

IVLIVS
1.

112 seq.
fitrateg.

eos scripsit sub Domitiano


praef., Vegetius
tactic. praef.),
r.

cf.

c.

I p. 54

de re militari
peritus

m.

1, 8. 2,

(rei militaris

Graecorum

Aehan.
p. 574
diss.

praeter libros strategematon qui extant quattuor

(guarttim spurium iudicaverunt C. Waclismuth mus. BJien. 15,


seq.

1860

aliique

vindicavit Fritze

de Frontini strateg. libro IV,


a.

Hal. 1888), item editos sub Domitiano, sed post


2, 3, 23.

83

cf. strat.

1, 1, 8. 1, 3, 10.

Romae
87.
(scr.

2, 11, 7; postremo librum de aquis urbis inchoatum qui extat, a. 97, editum post mortem Nervae de aq.

93.

118.

Incertum

num

ah

hoc

appellata decreta Frontiana

Frontiniana?) Dig. 29, 2, 99, ut coniecit


7,

ad hunc relatum est fragmentum Cliviense (nunc Bonne^ise) Bramhach. 157 ( Or. 1173). Q. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS SEX. IVLIVS FRONTINVS cet. SOSIVS PRISCVS. Q. VALERIVS LVPERCVS IVLIVS FRONTINVS. 217 lulius Fronto tribunus cohortis vigilum, exauctoratus a Galba Tac. h. 1, 20. Sub Othone militiam resumpsit, sed suspectus miliBechtsgesch.

1868 p. 475

not. 5.

Male

Mommsen

Zeitschr.

f.

tibus in vincula conicitur ih. 2, 26,

218 lulius Fronto

(filius fortasse
1

eius qui praecedit) praefectus classis prae-

toriae Misenensis a.

29

dipl. mil.

(III p. 875

= V 4091).

fortasse, vel etiam eius qui pracedit, servus luli Frontonis actor
lensis

Huius t. Po-

V 90.

219 lulius Fronto praeses provinciae ut videtur, cui Traianus rescripsit Ulpianus Dig. 48, 19, 5. 220 TI. IVLIVS FRVGI. Titulus urhanus Eph. 4, 823 mutilus; praeterea memoratur in act. Arv. Ti. lulius Frugi act. Arv., Frugi tit. [T]i. f., tribu Cor. t. [Triumvir mo]net(ab*s), quae[stor], [tribunus ple]b.,

[praetor], [legatus] pro pr.

provin[ciarum B]aeticae, Ponti

[et

Bithy]-

niae,

Asiae,

legatus legionis

VII

[Claudiae],

[praefectus

frumenti]
]

d(andi), praefectus aerarii militaris, pro

(pro[cos. provinciae

spatium non capit; pro[mag.],

ffatrum Arvcdium, proposuit Henzen quem vide Eph. l. c.) tit. Frater Arvalis tit., promagister fratrum Arvalium sub Marco a. inc. act. Arv. (M. Aur. E). Incertum num
sc.

hic lulius

Frugi

IX

3999.
(sic

221 Sex.

lulius

Gabinianus

Suet.
et

praeterea

Gabinianus)

rhetor

Suetonius ind. lihri de grammaticis


in Gallia
dial.

rhetorihus (p. 99 Reiff.).


78).

Docuit

Hieronymus ad

a.

Ahr. 2092 (p. C.

Memoratur Tac.

26; Hieronymus comm. ad lesai. lih. 8 praef. 222 IVL(IVS) GAETVLICVS legatus Moesiae inferioris sub Alexandro nummi Marcianopolitanorum (Mionnet suppl. II 102, 283 seq., 108, 316;

Mus. Berol. catal. numm. Ip.67,57; Mus. Atheniens. p.lll, 825; Bevne numism. 1893 p. 72, 17. 18) cum capite Alexandri (vel cum capitihus Alexandri et Mamaeae, 3Iionnet II 108, 316), inscripti hiz. 'louX. (sic Bevue num. 1893 p. 72, 18, 'louXt. dicitur esse in nummo
Prosopographia Iinp. Kom.
II.

13

IVLIVS

194

IVLIVS

musei Atheniensis, alihi 'lou.) reTouXixou. Fost mortem Maesae Moesiae praefuisse Gaetulicum putat Pick (Wiener numism. Zeitschr. 23 p. 39) quod nulli iuveniuntur nummi eius cum capite Maesae, fortasse recte.
Cf. etiam supra n. 204 fin. 223 IVLIVS GAETVLICVS clarissimus puer VIII 8421 (prope Sitifim). Tituli ei positi in agro Tusculam 224 C. IVLIVS GALERIVS ASPER. novem XIV 2510 (1). 2511 (2) cum esset praetorius, 2509 (3). 2512 (4) cmsuli designato, 2505 (5). 2506 (6). 2507 (7). 2508 (8) consulatum adepto, praeterea 2513 (9) fragmentum inutile. Memoratur praeterea in titulis adfnium Tusculanis XIV 2515 (10) et 2517 (11), denique in urbano fdii, Bull. comunale 1887 p. 176 (12). Asper t. 11, lul. Asper t. 10, C. lulius Asper t. 3. 4. 5. 6. 7, Galerii nomen additum erat in t. 1. 2. 12 (plene lectum in solo t. 1); in conCurator aediuui sulatu C. lulius As[per] VI 2003, praeterea Asper. sacraruin t. 1. 3. 5. 7. 8, ante quaesturam ut videtur. Quaestor provinciae Af ricae 1. 1. 2. 3. 5. 6. 8. Tribunus plebis 1. 1. 2. 3. 5. 6. 8. Praetor peregrinus (peregr. habet solus t. 3) t. 1. 3. 5-8. Curator viae Appiae t. 3. 5. 6. 7. 8 (fortasse ante praeturam, cf. t. 5-8). Consul designatus Consul t. 5-8, ordinarius t. 12, a. 212 una cum alio C. luHo t. 3 cf. 4. Aspro patre suo (cf. sub hoc supra n. 115). Sodalis Augustalis t. 3. 5. 6. 7. 8, fortasse ante praeturam cf. t. 3-8, certe ante consulatuni Patronus provinciae Mauretaniae TingiPon[tifex] t. 12. cf. t. 3.

tanae

t.

3,

provinciae Britanniae

t.

8. Filius

C. lulius Camilius Galerius

Asper t. 12. L. CL(AVDIVS) POLLIO IVLIANVS IVLIVS GALLICANVS. 225 lulius Gallicus causarum actor, a Claudio iussus in Tiberim praecipitari Bio 60, 33 (Zon. 11, 10). 226 C. IVLIVS GALLVS consul sufF. a. 124 mense ut videtur Sept. cum

C. Valerio Severo dipl. mil. (III p. 873).

227

Tituli: III 96 Bostranus (1) IVLIVS GEMINIVS MARCIANVS. (2). 7052 (3) positi ab Adrahenis Arahiae, ambo nunc Cirtenses; VIII 7050 Cirtensis (4); fragmentum prope Cirtam rep.
P.

VIII 7051

VIII 7934
asiatiques

(5).

Memoratur

in

t.

Aphrodisiensi

CIG. 2742

(6).

Cf.

Renier melanges d'epigraphie p. 97-128 ; Waddington fastcs des prov.


exhibet t. 3, paene plenum t. 1. 2. 4; Geminius Marcianus t. 6, Marcianus Fronto ep. ad M. Caes. 3, 4. P. f. t. 4. dubio Cirtensis domo sine Fronto Tribu Quir. t. 4, ad M. Caes. cf. Triumvir capitalis t. 4. Tri3, 4 p. 43 Naber: Marcianus noster.

158. Nomen plenum

bunus t. 4 cf.

laticlavius
t.

legionis
t.

Fretensis

et

legionis

IIII

Scythicae

Tribunus plebis t. 4. Praetor ib. [Leg.] pro pr. provinciae Africae ib. Legatus Aug. legionis X Geminae t. 4. Legatus Augg. su[per] vexillationes in Cappadocia t. 4. 5, hello Parthico L. Vcri a. ut videtur 161. Lcgatus pro pr. provinciae
5.

Quaestor

4. 5.

IVLIVS
Arabiae
1. 2. 3. 4,
i.

195
t.

rvLivs

Aug.
a.
tit

t.

1,

e.

Augustorum duorum i. 4 (Ttov HepacfTtov t. 2. 3), tam ante quam post mortem Veri a. 169. Consul
esset
(certe
i'n

designatur,

cum

provincia

t.

1.

Consul

t.

2. 3,

suffectns

non mulfo post) cf. Benier p. 125. Sodalis Titius t. 4. Proconsul provinciae Macedoniae /. 4. Proconsul Asiae sub Commodo t. 6 (a. 18516 secundum ratiocinationem Waddingtonii). Incertum utrum hic sit Gemin[ius] memorafus in f. Phrygio Lebas - Waddington 1694. 228 C. IVLIVS GEMINVS CAPELLIANVS (sic plene III 3282. 3486; C. Nunn. Capellia... lectum est in Dipl. mil. III p. 884 pessime scripto; Gemus Capellianus traditur III 3419) legatus Pannoniae inferioris inter a. 145 et 160 dipl. mil. XLII (vol. III p. 884 cf. p.1058) t. Mursensis III 3282, Aquincmses duo III 3419. 3486. 229 lulius Genitor rhetor Latinus, commendatur a Ph*nio Corelliae His-

videtur 170

pullae Plin. ep. 3, 3, 4-7.


7, 30.

Ad eum

datae epistulae Plin. ep.

3,

11.

9, 17.

230 M. IVLIVS GESSIVS BASSIANVS frater Arvalis, a. 213 magister factus in a. 214, a. 214 magister act. Arr. Incertum qua parentela coniunctus cum Gessio Marciano, patre Bassiani (v. supra G 104).
Cogitari potest de
ipso

hoc

Bassiano, sive, ut postea

dictus

est,

M.

Aurelio Severo Alexandro, luliae


origine

Mamaeae

filio,

quamquam

hic

fenerae adhuc aetatis erat anno 214.

231 IVLIVS GRAECINVS,


filius,

Foroiuliensis,

procuratoris

Caesaris

ipse senator Tac. Agr. 4 ('vir egregius' Seneca ep. 29, 6, ben.

29,

5 sed nmi de ordine). Cum ab amicis conferentibus ad impensam ludorum pecunias acciperet (lyraefor fortasse, ut coniecit Hirschfeld),

magnas pecunias a Fabio Persico

et Rebilo sibi oblatas

repudiavit

Seneca ben. 2, 21, 5. A C. Caesare M. Silanum accusare iussus, quia abnuerat interfectus est Tac. Agr. l. c. cf. Seneca l. c. SStudio
eloquentiae sapientiaeque notus' Tac.
l.

c.

Dictum
1,

eius de Aristone

philosopho Seneca

ep. 29, 6.

Reliquit duo volumina de vitium cult


1,

ura docte

et

eleganter
3, 4.
7.

scripta Columella

14.

Citatur a Colu-

meHa

3, 2,

3L

9. 11. 12, 1. 4, 3, 1. 6.
1.

28, 2, a Plinio h. n. velut discipulus

14, 33.

16,

241 cf

ind.

XIVXVIIL
'cuius
vit.

Iuh'i Attici

Colum.

1, 1,

14; Cornehum Celsum


rhetor

transscripsit Plin. h. n. 14, 33.

232 lulius

Granianus,

hodieque
3, 3.

declamatae

feruntur^,

magister Severi Alexandri

Alexandri

233 lulius Gratus, praefectus castrorum in exercitu Vitelliano, miUtibus suspectus propterea quod frater eius lulius Fronto apud Othonianos

miHtabat, in vincula coniectus est Tac.

h.

2, 26.

L. lulius Gratus Iuh*anus

r.

L. Iuh*us Veh[il]ius Gr[atus] lulianus.

234 lulius Haterianus (atherian- fraditur), auctor citatus frig.tyr.6,5(fict.). 235 C. lulius Helianus ('HXtavo?) t. Paphius Journal of hell. st. 9, 1888
p. 252,
Statio.

fortasse

legatus

provinciae Cypri

proconsule T. Caesernio
13*

IVLIVS

196

IVLIVS

235* C. lul(ius) Hermes procurator (ferrariarum Noricarum ?) t Noricus

III 5036.
235^ lulius Hilarus, procurator temporibus Macrini XIV 149. 236 lulius Honoratus, ex primipilo, procurator Aug. Alpium maritimarum sub Caracalla XII 7. 5430. 5431. 5432. 5438 add.

237

(/.

lulius

Hyginus

(sic

Suet.

cum Hieronymo;

lulius

Hyginus Colu-

mellal, 13, Gellius

1, 14, 1. 6, 1, 2.

7, 6, 2. 16, 6, 14,

Charisius p.l34,

Macrdbius sat. 5, 18, 16; L. Hyginus traditur ap. Asconium in Pison. nonnulli Alexandrip. 12 Kiessl.), Augusti libertus, natione Hispanus num putabant et a Caesare puerum Romam adductum Alexandria capta (a. u. c. 707) auditor et imitator Alexandri Polyhistoris grammatici Graeci Suet. de gramm. 20 (inde C. lulius Hyginus cognomento Polyhistor grammaticus habetur inlustris Hieronymus ad a. Ahr. 2008, minus accurate). Plurimos docuit (grammaticam) Suet.

l.

c; non hercle

ignobilis

graramaticus Gell.
l.

1,

21, 2.

Praefectus

bibliothecae

Palatinae Suet.

c.

Familiaris

Ovidii ih.; familiaris

Clodii Licini consularis (cos. suff. a. 757

= p.

Chr. 4) historici, qui


liberalitate

eum admodum pauperem


vixerit sustentatum ih.
con''

decessisse tradit et

sua quoad

Scripsit multa, in his 'Cinnae propempti1, 14, 1, alihi

Charisius p. 134 ed. Keil; de viris illustribus Gell.

12 Kicssl.); de familiis Troianis Serv. ad Aen. 5, 389 ; de situ urbium Italicarum Serv. ad Aen. 3, 353. de agricultura Columella 1, 1, 13, Charisius p. 142 Keil. 7, 412 cet. Libri de agricultura adhibiti iam a Vergilio Columella 1. c; rursus mortuo Vergilio Hyginus in eius carmina commentarios fecit Gellius Saepe adhibitus a Plinio Plin. h. n. 1, 3-6. 10-22 1, 21, 2. 7, 6, 2. Cf. B. Bunte de C. lulii Hygini vita cf. Detlefsen ind. Plin. p. 56. et scriptis (diss. Marh. 1846) et in editione fahularum Hygini p. 1 seq. Quae suh Hygini nomine feruntur fahulae, Teuffel Litt. 262. item de astronomia, non Augusti temporihus scripta, sed multo postea, altero ut videtur p. Chr. saeculo; cf. Bursian Jahrh. f. cl. Phil. 1866
(de viris claris Ascon. in Pison. p.
,

p. 763, Bohert JEratosthenis catasterismorum reliquiae p. 35.

238

[I]VLIVS *I

[INJSTEIVS PAVLI[NVS] T.
Aug., quaestor
t.

f.,

[Illvir] capitalis,

trib. [mil. leg. I]I {vel [II]I)

Praenestinus

XIV 2926.

239 lulius Indus, Trevir, a ducibus exercitus Germanici praemissus Callos a lulio Fioro ad defectionem excitatos et Arduennam saltura petentes fugavit Tac a. 3, 42. Ala Indiana (Mommsen eph. ep. 5 p. 247) ah
eo videtur

nomen

traxisse.

240

C.

IVLIVS INGENVVS clarissimus iuvenis, tribunus legionis


t.

tertiae

Italicae

Tridentinus
ei

V 5032.
Macer Dig.
opp.
. .
.

241 lulius lulianus:


48, 21, 2.

rescripserunt Severus et Antoninus


fr.

Idem

fortasse lulius lu

Vat. 119.

Videtur fuisse

praeses provinciae vel alius magistratus.


p. 108

ludice Borghesio

non diversus a L. lulio luliano

(infra n. 245).

IVLIVS

197
militia quarta honoratus

IVLIVS
ab iraperatoribus
(xeTeifir^-

242 lulius lulianus,


[jLsvo? 6it6 Toiv
. . .
.

OetOTaTwv auToxpaTopwv TeTapTr^? aTpaTeia?), praefectus alac

areae t. Falmyrmus 4488 Lehas-Wadclmgton 2580. 243 lulius lulianus, vir egregius, ducenar(ius) prae(fectus) legionis primae Parthicae Philippianae (inter a. 244/249) t. Bostrensis III 99. Dux devotissimus appellatur ah eo qui titidum posuit iwaefecto alae. 244 C. IVLIVS IVLIANVS C. f., tribu Pal.; quattuorvir quinquennalis iure dicundo municipii (Blerae?); praefeetus cohortis, tribunus militum, praefectus equitum; quaestor provinciae Baeticae, adlectus a divo Hadriano inter tribunicios (haec duo munera in t. locum muta,

verunt), praetor

t.

Blerensis
.

XI
,

3337.

245 L. IVLIVS IVLIANVS L. f tribu Pal. ; praetor, curator civitatis Intcramnatium Nartium, praef. Miniciae, proconsul provinciae
Achaiae, legatus legionis secundae Augustae, legatus Aug. pro pr.
provinciae Aquitaniae
4088. 4090 cf
,

consul

(sufF.
f.

a. inc.)

t.

Interamnas

Divcrsus ah hoc L. lulius L.

Pal. lulianus Ocriculanus

XI 4182. XI 4087.

Bormann

ih.

p. 598.
et

246 Ti. lulius lulianus tegulae Ostiae

Alsii potissimum reperiri solitae,

XV 2173 2177.
(X V 2201
seq.)

Fortasse maritus Stertiniae Bassulae in cuius tegulis

ornamenta redeimt similia atque etiam nomen

offici-

natoris unius, Domitii Bufini

(XV 2204

cf 2173).

Cf. sub Stertinia

Alexander lulianus. L. CL(AVDIVS) POLLIO IVLIVS IVLIANVS GALLICANVS. 247 P. IVLIVS IVNIANVS MARTIALLA.NVS. Tituli: Thamugadensis VIII 2392 (1); Cirtensis, ih. 7049 (2); Lamhaesitanus, ib. 2742 (3). Clarissimus vir t. 1. 2. 3. Quaestor provinciae Asiae, tribunus plebis, praetor Curator civitatis Calenorum t. 2. Curator viarum Clodiae t. 1. 2.
Iiilius

Bassula.
TI.

IVLIVS IVLIANVS

ALEXANDER

frater Arv. a. 119. 145.

V. Ti.

Cassiae
militaris

et
t.

Ciminiae
1. 2.

t.

(curator viae Clodiae

t.

1).

Praefectus aerari
t.

Proconsul provinciae Macedoniae


t.

1. 2.

Legatus

Aug. pro
t.

pr.

provinciae Numidiae
{sc.

1,

legatus leg. III Aug. Severianae


2, legatus
t.

Alexandrianae praeses
3.

Numidiae)

t.

Consul

(suff. a. inc.

sub Alexandro)

1. 2. 3.

Aug. pro pr. praeses Patronus Thamu-

gadensium t. 1; patronus Cirtensium t. 2. 248 Ti. [Ijulius [Ijustus procurator provinciae Thraciae a. 61 III 6123. 249 C. IVLIVS IVVENALIS consul suffectus cum M. Roscio Coelio mense
Mart.
a.

81

act.

Arv.

250 C. lulius Laco, Eurych's f., Spartanus tituli Spartani CIGr. 1389 (= Lebas-Foucart 256). 1390; t. Olympius arch. Zeitung 1877 p. 39
n. 41.

Filius sine

duhio C. lulii Euryclis supra n. 198.

Euryclis

filium et amicitia Caesaris et principatu,

quem pater Spartae hahuerat,


fuisse
6, 18. a.

privatum

esse
e

indicat Straho 8,

5,

5 p. 366; itaque hunc puto

Laconem

primoribus Achaeorum, a Tiberio adflictum, Tac.

IVLIVS

198

IVLIVS

Rursus sub Claudio restitutum essc in locum paternum testes sunt nummi, ap. Weil Mitth. des ath. Instituts VI p. 14. Filii: Argolicus Tac. l. c, C. lulius Euiycles Herclanus (supra n. 109), C. lulius Nepos fuisse videtur C. lulius Laco (pro Spartiacus (infra n. 381). traditur 'loaS-)- patronomus eponymus Spartae temporibus 'louXHadriani CIG. 1347. 251 lulius Laetus: eo auctore Severus Tullium Crispinum praefectum praetorii luliani interemit vid. Bid. Iid. 8, 1. Idem ut videtur Laetus dux Severi, cuius interventu Albinus apud Lugdunum fugatus est, postea a Severo interfectus Herodianus 3, 7, 3-5 ; vit. Sever. 15, 6 cf. Mrschfcld Verw. p. 229, 53. 252 L. IVLIVS LARCIVS SABINVS filius lulii Lucani, nepos Prifernii

Paeti, tribunus plebis, vixit annis

XXVIII

et

diebus nonnullis (haec

pars tituli incertae lectionis); decessit superstite filio sarcophayus Fisanus XI 1431. Uxor Cornelia Privigna ib. Fortasse aliqua parentela coniunctus cum M. Pontio Laeliano Larcio Sabino consule a. 163. 253 lulius Largus ex Ponto, Plinium heredem relinquit Plin. ep. ad
Trai. 75. 76.

253*

[Ti. ?] lulius

Leonidas praeceptor Caesarum (Neronis


lulii

et

Drusi puto,

fdiorum Germanici), pater Ti.

Latini tribuni militum

VI 3919.

IVLIVS LEPIDVS TERTVLLVS, legatus Aug. pro pr. (Numidiae) tituli Numidiac VIII 4192. 8309. VIII S. 17726. 17890% a. 194 vel 195 VIII S. 17726. 255 TI. IVLIVS LICINIANVS clarissimus vir, patronus Canusinorum a. 223

254

C.

IX 338.
256 M. lulius Ligur procurator Aug. (Alpium maritimarum ?) t. bilinguis rep. in insula Lerone sita adversus Antipolim orae Narbonensis XII 174. Incertum num idem 'louX. Aqu? 6 xpaxiaxo? tctt. (= Tcpanrocftxo? ?) t. Apameae in Phrygia rep., ath. Mitth. 1891 p. 147. 257 C. IVLIVS LONGINVS consul sufi^. mense Nov. a. 107 cum C. Valerio

PauUino dipl. mil. (III S. p. 1973). 258 L. lulius Longinus procurator Aug. (Corsicae) 8036. 259 IVL(IVS) LVCANVS pr(a)et(orius), pater L. lulii Larcii ^ahmxXI 1431. 260 L. IVLIVS LVCILIANVS (Lucius perscr.) leg. Augusti legionis I

Italicae

III

784.
,

261 lulius Lupus

tribunus (e praetorio), Caesoniac Gai principis eiusIpse a Claudio duci

que
262
P.

filiolae
ih.
c.

interfector loscphus ant. 19, 2, 4.


4, 5.
vit.

iussus

IVLIVS LVPVS (lulius Lupus


liberti

titulus

VI

20116).
inc.)

Cos.

VI 20116
4,

Ant. Pii 1; praenomen dedit consularis vit. Pii 1 {sc.


,

consul

suffectus

a.

Qui constdem luliiim


Ligorianus

Proculo exhibet titulus Grut. 1071,


scilicet

est cf. C.
a.

Lupum cum Vettio VI *616.


p. C. 86),

Vitricus T. Aurelii Fulvi Boionii Antonini (nati

maritus

Arriae Fadillae

vit.

Pii

1.

IVLIVS

199
lulius
titulus

IVLIVS

263 Ti.
iteiti

Lupus

(sic

III 31;

lulius

Lupus

Plin.,

Lupus

losephus,

Aegypti III 31 ; Plin. h. n. 19, 11; losephus hell. 7, 10, 2. 4; t. Graecus in urhe rep. ap. Kaihel Inscr. Gr. Sicil. Ital. 2421, 2 (ad hunc Lupum recte puto relatus a Lahusio et Franzio, cum alii accepissent de M. Rutilio Lupo prasfecto Aegypti suh Traiano). Memnonem audit /// 31. Templum
Graecus infra
citatu^), praefectus

Aegypto claudit (paullo post a. 70) losephus l. c. l. c; Plin. l. c. 264 C. IVLIVS LVPVS T. VIBIVS VARVS LAEVILLVS, quaestor pro pr. provinciae Asiae trium proconsulum titulus Ephesius Hadriano non antiquior (propter neocoratum duplicem Ephesiorum), ap. C. Curtium Herm. 4p.l92= Greeh inscr. in the British Museum III p. 190 n.541. 265 lulius Magnus vir egregius, subpraefectus annonae, vices agens subpraefecti vigilum (sub Gordiano, non ante annum 241) t. Ostiensis Eph. ep. 7, 1211. 266 SEX. IVLIVS MAIOR. TituU Cirtensis VIII 10296 (1) et Lamhaesitani VIII 2681 (2) et VIII S. 18221 (3); n.emoratur in Troesmitano III 6178 (4) et in dipl. mil. anni 134 (5). Legatus legionis III Augustae pro pr.^ sub Hadriano t. 1. 2 cf. t. 3. (Consul suff. a. inc, sub Hadriano, ante a. 134). Legatus pro pr. provinciae Moesiae inferioris
ludaeorum
in

Moritur in praefectura losephus

a.

134

t.

4. 5.

tituli urhani Itiscr. Gr. Sicil. Ital. 980. Nonien vidctur indicare hominem nohilem. 268 M. IVLIVS MAIOR MAXIMIANVS quaestor pro pr., aedilis t. Pergammus Lehas -Waddington 1723. 269 lulius Mansuetus, origine Hispanus, miles legionis XXI Rapacis, in pugna Cremonensi occiditur a filio milite legionis septimae Galbianae

267 lulius Maior Antoninus


1013.

Vipstanus Messalla apud Tacitum hist. 3, 25. 270 lulius Marathus libertus Augusti et a memoria (traditur etiam memoriam, correxit Lipsius) eius Suet. Aiig. 79. Citatur de prodigio ante paucos menses quam nasceretur Augustus facto, item de statura ciusdem Suet. Aug. 94. 79. *MARTIVS IVLIVS MARCVS.

271 lulius Marinus, Tiberii amicus, secutus

eum

et

Rhodum
a.

et Capreas,

Seianum adiuvit
actus Tac. a.
(lullus)

in

opprimendo Curtio Attico;

32

ad mortem

6, 10.

Marinus pater M. lulii Philippi imperatoris tituli Philippopoli 272 in Batanaca inventi, Lehas-Waddington 2075: ['louXiJov Mapi[voy] Osiv TraTspa xoij [SspadToO] Aupr^Xio? ['AvTa)]vivos oouxr^va'pto? (idem Aur. Antoninus dedicavit titulum 2074 Philippis duohus); ih. n. 2076: OsoT Mapsrvcp ; nummi coloniae Philippopolitanae inscripti {>stu Map''vip Mionnet I p. 419, 359 seq. Cf Waddington l. c. ad n. 2072. 273 L. (IVLIVS MARINVS?) pater L. lulii L. f. Marini Caecilii Simplicis, proconsul provinciae Ponti et Bithyniae (Domitiano imp.) t. filii eius

IX

4965.

IVLIVS

200
IVLIVS

IVLIVS
TituU
Curensis

274

L.

MARINVS CAECILIVS SIMPLEX.

IX

4965

Memoratur in titulo uxoris CIGr. (1); Lycius CIGr. 4238" (2). 4237 (3), praeterea in actis Arvalium. L. lulius Marinus Caecilius Simplex t. 1. 2, idemque plene extat in actis fratrum Arvalium VI

2074 tab. 1 20. 70 (praeterca in act. Arv. pars nominis periit), lulius L. f. t. 1. Marinus t. 3; in consulatu L. lulius Marinus VI 1492. viarum curandarum, tribunus vir Quattuor t. 1. Fabia 2. Tribu quaestor pro pr. provinciae MaceScythicae, legionis IIII militum

doniae

t.

1. 2.

Aedilis plebis, praetor, legatus pro pr. provinciae Cypri,

legatus pro pr. provinciae Ponti et Bithyniae proconsulatu patris sui,

curator viae Tiburtinae

t.

1.
et

Frater Arvalis
a.

t.

1.

Nominatur

in actis

fratrum Arvalium
temporis
fidelis

a.

91

101, praeterea in fragmcntis incerti

2073. 2077. Legatus Aug. legionis XI Claudiae piae Legatus imp. Nervae Traiani Aug. Germanici provinciae Lyciae et Pamphyh'ae 1. 1; b 8txato86ty]? appellatur a Tloensibus Ijyciae, Proconsul provinciae Achaiae t. 1. Consul t. 1, sufFectus cum t. 3. L. Arruntio Stella VI 1492 mense Oct. ih., anno ut videtur 101

VI

t.

1.

vel 102

cf.

Stohhe Philol. 26, 77,


t.

Mommsen

Herm,. 3 p. 123.

Uxor
82;

lulia Tertulla

3.
a.

275 lulius MartiaHs, tribunus cohortis praetoriae


Plut. Galh. 25.

G9 Tac.

h. 1, 28.

276 lulius Martialis (gentilicium hahet solus Dio), evocatus (sic Dio; centurio Herodianus), percussor Antonini Caracallae Dio 78, 5. 8. 18;
Herodianus
4,

13;

vit.

Carac.

6. 7.

211 lulius Martialis


omnihus
locis

(sic

Mart.

4,

64. 7, 17, 12, lulius 1, 15, 1. 3, 5, 4.

9, 97, 1. 12, 34, 2, Martialis 5, 20, 1. 6, 1, 2. 10, 47, 2. 11, 80, 5, quihus

eundem lulium Martialem

significari prohahile est), inter


1, 15, 1. 3, 5, 4.
9, 97, 1.

carissimos Martialis poetae amicos Martial.


.

10, 47, 2. 11, 80, 5. 12, 34, per triginta quattuor


ih.

annos
5,

ei

coniunctus
9, 97.

12, 34.

Ad eum
Villa

data carmina Martial.

1, 15.

20. 6, 1.

10, 47. 12, 34.


4, 64.
7, 17.

eius laniculensis et in ea bibliotheca Martial.

278

(lulius) Martialis, lulii Sabini

Lingonis libertus, internuntius inter

eum

et

uxorem

Plut. amator. p. 771F.


e Lepti

772 A.
oriundus?), comes regis Gara-

279 luHus Maternus,

magna

{sc.

mantum

in expeditione

contra Aethiopes

Marinus

ap.

Ptolemaeum

geogr. 1, 8, 10.

Non

recte

a nonnullis existimatur fuisse legatus pro

pr. exercitus Africani.

280

C.
XTfi)

IVLIVS MAXIMIANVS DIOPHANTVS Lycius ex urbe Lydis (At)5aC. lulii Diophanti, hominis inter suos nobilissimi, lilius, tribu
senator

Voltinia,

Komanus

(6

xpattcjTO?

at^YXyjTixos)

t.

rep.

Lydis in

Lycia, ap. HicJcs journal of hellenic studies 10, 1889 p. 70.

De

gente

hominis

cf.

stemma

ap. Hichs

l.

c.

p. 58.

IVLIVS
281
t.

201

IVLIVS
pr.

C.

IVLIVS MAXIMINVS legatus pro

Daciae inter

a.

198

et

209

Aptdensis III 1127.

282 lulius Maximus, Batavus (ut videtur), a Civili cum parte copiarura adversus Voculam missus Tac. h. 4, 33. 283 C. IVLIVS MAXIMVS frater Arvalis, promagistcr fratrum Arvaliura
a. 155 act. Arv. 284 C. lul(ius) Maximus proc. Aug. (Arhal Mauretaniae Caesariensis). 285 Q. IVL(IVS) MAXIMVS clarissimus

praepositus

limitis

VIII 9790

vir;

quaestor provinciae Siciliac,


Galliae,

tribunus

plebis,

legatus

provinciae

Narbonensis
ilefuncius)
f.

praetor

designatus, annor(ura)

XLVI
filii

(nempe

Ehorensis II 112.

Uxor Calpurnia Sabina,


tianus
ih.

Q. lulius Clarus

et

Q. lulius Nepo-

286 Q. lulius Maxiraus Demetrianus, egregiae memoriae vir; fisci advocatus quadragesimae Galliarum, procurator vicesimae hereditatium per Urabriam et Tusciara, praefcctus vehiculorura per Belgicara et duas Gerraanias, avunculus L. Munatii Saturnini t. Zamensis VIII
S. 12020.

287

T.

IVLIVS MAXIMVS

N[IVS] L.

MA BROCCHVS SERVILIANVS A. QVADROSERVILIVS VATIA CASSIVS CAM Sex. filius, tribu


,

Volt. (Nemausensis ut vicletur)

deceravir stlitibus iudicandis,

sevir

equitum Romanorura turraae priraae, tribunus militum legionis V Macedonicae, donatus bello Dacico coronis murali et vallari h[asta pura] vexillo, quaestor provinciae Hispaniae ulterioris, a[edilis], praetor, [legatus Aug.?] iuridicus Hispaniae citerioris Tarraconensis,
legatus Aug. legionis I Adiutricis, legatus Aug. legionis IIII Flaviae

patronus Calagurritanorura ex Hispania citeriore


Calagurritanis positus

t.

Nemausi

ei

Huic cognatione fortasse iunctus L. lulius P. f. Vol. Brocchus Valerius Bassus XII 2606. 2607, inscr. Helv. 116. tribu Gal., 288 Q. lulius Maxiraus Nepotianus, Q. lulii Maximi f Videtur diversus a orator dictus a patre in t. Collipponensi II 354. Q. lulio Nepotiano clarissimo iuvene II 112. 289 lulius Menecrates, splendidus iuvenis, rauniceps Neapolitanus, gener Pollii Felicis ei gratulatur Statius de tertio filio Statius silv. IV 8 cf. praef; liberis eius dignitatera senatoriam auguratur idem l. c.
Domitiano.
,
:

XII 3167. Dona

militaria videtur accepisse a

Mnester v. Mnester. 290 lulius Modestus, Hygini libertus et discipulus Suet. de gramm. 20. Scripsit de feriis Macroh. sat. 1, 4, 7 cf. 1, 10, 9. 16, 28, quaestionum confusarura libros rainirae duos Gellius 3, 9, 1. Citatur praeterea Quintil. 1, 6, 36; Charis. passim (cf index Keilii Gramm. Lat. I p. 571); Biomed. p. 365, 16 ed. Keil ; Beda de orthogr. (Gr. Lat. VII p. 277, 20 K). Incertum num hic Modestus qui coraraentatus est Horaliura PseudoTi. lulius

v.

59

seq. (cf.

VIII 2741?).

IVLIVS
Acronis vita Horatii.
videtur diversus esse.

202

IVLIVS

Modestus memoratus a Martial. 10, 21, 1


notus et frigore'

291 lulius Montanus

'tolerabilis poeta, et amieitia Tiberii

Seneca

(p.

122, 11.

Memoratur Ovid. ex P.
C.

4,

16,

11

seq.;

Seneca

contr. 7, 2, 27, item in -Dmiati vit. Vergil. (Sueton. ed. Beiff. p. 61).

292

C.

IVLIVS

MONTANVS
tif.

f.,

tribu Claudia, tribunus militum legionis

Macedonicae,
tit.)

praefectus

quaestor destinatus
Hirschfeld ad

fabrum, decemvir stlitibus iudicandis, Capenas XI 3884. Idem sine duhio (ut monuit lulius Montanus, 'senatorii ordinis, sed qui non(laticlavius Suet.
a.

dum honorem
actus,

capessisset'

Nero

26), a.

56 mori adcf.

quod Neronem pulsaverat Tac.

13,

Nero 26.
videtur

25; Dio 61, 9

Suet.

Filia: lulia Nobilis

XI

3884.

293 IVLIVS NASO


lulii

clari viri et litterati filius Flin. ep. 6, 6, 3, frater ut


ib. 6, 6,

Aviti

cf. 5,

21, 3, Plinium studiose colit


6, 6,

ib. 6, 6, 5.

Honorem
ib. 6, 0.

petens amicis commendatur a Plinio ep.

1 et a Tacito

Ad eum

scripsit Plinius ep. 4, 6.

294

C. OPPIVS SEVEKVS.

SABINVS

IVLIVS

NEPOS

M'.

VIBIVS

SOLLEMNIS
et Cal-

Q. IV(LIVS)

NEPOTIANVS
filius
;

clarissimus iuvenis, Q. lulii

Maximi

purniae Sabinae

quattuorvir viarum curandarum ann(orum)

XX

II 112.
295
C.

Videtur diversus a Q. lulio

Maximo Nepotiano II
tribu Vel.
;

354.
stlitibus

IVLIVS OPPIVS

CLEMENS

C.

f.,

decemvir

iudicandis, tribunus laticlavius legionis IIII Flaviae Felicis, quaestor

provinciae Baeticae, tribunus plebis candidatus imp. Antonini Aug.,


praetor candidatus eiusdem; patronus coloniae

Auximatium

t.

Auximas
t.

IX

5830.

Aliquo modo cnm hoc coniimctns C. lulius Clemens

Auximas
Sabinus).

IX

5876,

mutilus

(uhi

memorattir praeterea

C.

Oppius

Diversus C. Oppius Clemens

IX

5864.

296 Ti. lulius


6318
(1);

Optatus

Pontianus.

Titulus

ei

positus

Tarracinae

tegulae

originis

ut videtur urbanae eius nomine inscriptae

XV 387
p. 844

(2); praeterea Ti.

(3).

lulius
t.

memoratur in diplomate militari I vol. III Aug. 1. Optatus Pontianus t. 1, Ti. lulius
Ti. lulius

Augusti L Optatus

3,

Optatus

t.

2; Optatus

scriptores,

e libertinis {traditur e libertius) addit Plinius.

Praefectus classis sub


a.

Claudio principe Plinius


t.

h. n. 9, 62,

praefectus classis Misenatis


t.

52

3,

procurator et praefectus classis

1; Claudii familiaris, vauxXr^po?


3,

toS KapTraOtoi) axoXou lo.

Lydus de mag.
l.

63 p. 257 Beclcer, in hoc

errans.

Scaros e Carpathio mari advectos inter Ostiensem et Camc.

Macrobius sat. 3, 16, 10) Nepotem et Laberium poetam, quos amho eodem ordine citat Plinius in recensu auctorum libri noni. Dominus liglinarum Ocianarum t. 2. Diversus ab eo
(inde
ct

paniae oram disseminavit Plinius


eisdem fere verbis Lijdus
l.

c.

citans Cornclium

Claudius Optatus Aug.

1.

procurator portus Ostiensis

XIV 163.

IVLIVS
297 C.
luliiis

203
Pacatianus
(sic
t.

IVLIVS
lul.

Viennensis,

Pa[c]atianus
t.

III

865),

procurator Augustorum, militiis equestribus perfunctus


(cf.

Vienneiisis

infra);

censis

praefectus alae in Dacia temporibus Commodi t. NapoIII 865 sappUtus a Bomaszeicshio Wiener Stmlien 1887 p. 200

not. 0.

Procurator provinciae Osrhoenae, praefectus

le^^ionis Partlii-

cae,

procurator Alpium Cottiarum [Corittarum aes], adlectus inter


(i.

comites trium Augustorum

e.

sub finem regni Severi), procurator


Tingitanae;

pro

legato

provinciae

Mauretaniae

patronus

coloniae

Italicae (in Hispania) tahula aerea ai ItaJicensibus ei Viennae clicata

(origine

nimirum Viennensi)

XII

1856.

298 lulius Paelignus, Claudio ex privata eius vita familiaris, a. 51 procurator Cappadociae Tac. a. 12, 4. 298* lulius Pardalas, idiologus Aegypti a. 122/3 papyrus Graece scripta,
ueg. Urhmden aus den lonigl. Museen zu Berlin fasc. 7 n. 250. 299 lulius Paris, Valerii Maximi libros dictorum et factorum raemorabilium in epitomen redigit quae extat Mai script. vet. nov. colL t. III; Valerii Maximi edd. Qua aetate vixerit non constat; mihi videtur

attribui posse saeculo p. Chr.

IIL
t.

300 C. lulius Paternus


praefectus vigilum
a.

(sic

t.

urbanus, praenmnen om.

Bacicus) pro-

a. 212 et 217 t. Bacicus III 1565, urbanus Eph. 4 n. 746. IVLIVS PAVLVS consularis temporibus Severi. V. IVNIVS PAVLINVS. 301 lulius Paulus, ex regia stirpe Batavorum, frater Civilis, a Fonteio

curator in provincia Dacia inter

223

t.

Capitone legato falso rebellionis crimine interfectus Tac.

h. 4, 13.

302 lulius Paulus amicus

Gellii Gell. 10, 7, 1, poeta ib. 5, 4, 1, vir doc-

tissimus ib. 1, 22, 0. 5, 4, 1. 16, 10, 0. 10, 7, 1. Fortasse idcm Paulus grammaticus qui commentatus est Afranium et Coelium Charisins p.l26, 31. 143, 0. 217, 30. 241, 2 Keil (cf Pcttr hist. Rom. reliq. I

p.

CCXXXI).
(sic

303 lulius Paulus

Big.

3, 5, 33.

27,

1,

32.

35, 1, 81.

35, 2, 22.

40, 13, 4; vit. Alexandri 68, praeterea Paulus) auctor plurimorum de iure civili Hbrorum (scripta eius septuaginta enumerat index Bigestorum FJorentinus) : ex his decretorum libri quattuor scripti ante mortem Severi Big. 40, 14, 48 pr. ; 50, 2, 0, de libertatibus dandis,

de

iudiciis

publicis,

ad orationem divi Severi


singulares

libri

singulares anto

mortem Caracallae Big.


de iure libellorum
4, 3, libri

40, 8, 7. 47, 15, 6. 27, 0, 13,

de adulteriis

et

post

mortem Caracallae

coJlat.

6; Big. 50,
8,

7,

12

(11),

1, de censibus libri imperante Elagabalo


Zeitschr.

Big. 50, 15,


not.

6 cf

Mammsen
libri

Rechtsg.

(1870) p. 112

responsorum Alexandro Big. 31, 87,


53,
d.

(certe

inde a decimoquarto)

imperante
d.

3. 40, 1, 25.

Cf

Fitting das AJter


Zeitschr.
f.

Schriftcn

rdmischen Juristen p. 46
cuius

(1870) p. 114 seq.

Romae apud praetorem fideicommissarium mulieris


egit Big. 32, 78, 6.

seq.

Moinmsen

licchtsgesch.

nescio

causam

Papiniani praefecti prae-

IVLIVS
torio in consilio vit. Pesc.
cf.

204
Nigri
7, 4,

IVLIVS
assessor Papiniani

v. Alex. 26, 6 Alexandro inter exordia (principatus?) patriae redditur Victor Caes. 24, 6 (videtur igitur ah Elagahalo relegatus essc). In consilio Alexandri vit. Alex. 68, 1 cf. 27, 2. 'Paulus et Ulpianus cum unus ad memoriam, alter ad libellos

Dig. 12,

1, 49.

29, 2, 97. 49, 14, 50.

Ab

paruisset^ statim praefecti (praetorio) facti sunt

vit.

Pesc. Nigri 7, 4.

Paulum
alii

et et

Ulpianum
vit.

alii

praefectos ab Heliogabalo dicunt factos,


5.

ab Alexandro

Alcx. 26,

(Praetereae praefecturae Pauli

mtlla Dicntio cxtat; vix fuit praefectus


indicare vitae

una cum Ulpiano,


ct

ut videntur
alios
vofxi-

Nigri

et

Alexandri,

nam Dio

Zosimus cum,

coUegas Ulpiani memorcnt vix potuerunt tacere de hoc).


xoc

TlaOXoc 6
(cf.

memoratur Artemidor.

onirocrit. 4, 80,

idem ut videtur

Tzschirncy

Zeitschr. f Bechtsgesch. 12, 1875 p. 150). 304 T. lulius Perseus {sic VIII 997; lulius Persius Apulei editiones, sed codices Perseus) ab Apuleio inductus verba faciens in dialogo quodam scripto in honorem Aesculapii Apulei florid. 4, 18. Carthaginem amat; clarus honoribus (Carthagine) ih. 'Utilitatibus publicis' (Carthaginien-

sium) prospicit

ih.

Aesculapio aediculam dedicat prope Carthaginem

ad thermas suhurhanas Carthaginicnsium antiquitus fortasse ab ipso Aquas Persianas, cf. Tissot geographie de VAfrique II p. 126. Conductor quattuor publicorum Africae VIII 997. (Unum eundemque hominem signiflcari olim monuit Benierus hull. des antiq. de France 1857 p. 137). 305 C. IVLIVS PHILIPPVS (praenomen invenitur in solo t. Tralliano hull. de corr. 5 p. 346, 8) filius C. lulii Philippi procuratoris Augustorum
epistylimn rep.

VIII 997

hodie dictas

Hammam Ellif,

Romani, praetor vivo patre t. TralCIGr. 2933, Bull. de corr. hell. 5 p. 346 n. 8, Mitth. dcs arch. Inst. zu Athen 1886 p. 204 Bidl. de corr. hell. 1886 p. 456; cf ctiam CIGr. 2790. 2932.
(eius qui sequitur), senator populi

liani

306 C. Iuh'us Philippus, C. lulii Philippi dp)(tspe); Asiae filius, tribu Velina, eques Romanus, e iudicibus selectis, procurator Augustorum;
in

patria

sacerdos perpetuus lovis Larasii

t.

arch. Inst. bu

Athen 1886 p.204 Bidl. de corr. hell. 1886 p. 456. Curator Aphrodisiensium t. Aphrodisiensis CIGr. 2790. Memoratur
t.

Trdllianus Mitth. des

etiam in
senatoris
oLpyispeo^

Trallianis

CIGr. 2932. 2933.


tituli

populi Roraani

TralUani.

Pater C. Ipsius pater


act.

lulii Philippi

Philippus,

Asiae

sivc

Asiarcha, memoratur in epistula Smyrnaeorum dc


c.

martyrio Polycarpi

12.

21

(ap.

Buinart

primor. martyr.

cd.

Paris. 1689 p. 32. 34

et ap.

Dresscl

Patrum apostolicorum opera

cd. 2,

1863 p. 400. 406), idemque honoratur titido Olympiaco anni p. C. 149 (archaeol. Zeitung 37, 1880 p. 62). 307 IMP. CAES. M. IVLIVS PHILIPPVS AVG. Nomcn plcnwn exhihent
plerique et nummi, item ex scriptoribus Marcus Philippus Vict. Cacs. 27, Philippus
tituli

Victor. Caes. 27, epit.

28

reliqui scriptorcs.

IVLIVS

205

IVLIVS

Arabs vit. Gordian. 29, 1, ex Arabia oriundus Zosimus 1, 18, Arabs Trachonites Vict. Caes. 28 {Stp^r^zo 8' Ix Boaxpwv Zonaras 12, 19), humili loco natus Vict. epit. 28. Videtur natus esse in eo vico Ardbiae
hodie dicto Schehbe, qui testibus
eo postea eolonia comtituta est sub
ibi extantibus et nummis ab nomine Philippopolis, cf. WaddingPhilippo eo loco ubi natus erat urbem nomine
titulis

ton

ad Lebas

3,

2072

(a

Philippopolim conditam esse narrat etiam Zon. 12, 19, Philippopolim


in

Arabia conditam, Victor Caes. 28; non

recte Philippopolim

Thraciae

lordanes Rom. 283).

ab eo constitutam crediderunt JSieronymus chron. ad a. Abr. 2264 et Pater Marinus t. rep. in vico illo Arabiae,

Lebas -Waddmgton 2075 (cf. supra n. 272), nobilissimus latronum doctor In locum C. Furii Sabinii Aquilae Timisithei, quem Vict. epit. 28. praefectus praeipse dicebatur per medicos sustulisse vit. Gord. 28 torio factus a. 243 vit. Gord. 29, 1, Zosim. 1, 18, Zonar. 12, 18 cf Vict. Caes. 27, 8, epit. 27, 2, Ruf. Fcstus 22, Hieronymus ad a. Abr. 2257 (annum indicat vita Gord. 29). Praefectura Philippi memoratur etiam
,

in

Lebas-Waddington 2598. Milites in Palmyreno CIGr. 4483 incitat; Gordiano interfecto imperator salutatur (a. 244) Zosim. 1, 19, Zonar. 12, 18 cf Vict. Caes. 27, 8, epit. 27, 2, Ruf. Fest. 22, Eutrop. 9, 2, Ammian. Marc. 23, 5, 17, imperator salutatus Gordianum interfici iubet vit. Gord. 29. 30. Consul ord. a. 245 cum Titiano, consul II a. 247 cum M. Iidio Philippo filio, consul III a. 248 cum eodem iterum fasti. Profectus contra Decium, occiditur Veronae (a. 249) Vict. Caes. 28, epit. 28, Eutrop. 9, 3, chronographus anni 354
t.

Gordianum

(ap.

Momms.

chron. min.

Rumorem, christianum
sacris
6,

I p. 147) cf. Zosim. 1, 22, Zonar. 12, 19. eum fuisse et ab eo qui tunc ecciesiam regebat

prohibitum donec exomologesin fecisset memorat Euseb.

Uxor: 34; christianum fuisse adfirmat Orosius 7, 20. Otacilia Severa; filius: M. luHus Philippus (qui sequitur).
vel

h. eccl.

Marcia

308 M. IVLIVS PHILIPPVS


postea IMP.

M. IVLIVS

CAESAR

M. IVLIVS PHILIPPVS

SEVERVS PHILIPPVS CAESAR, vel SEVERVS PHILIPPVS

AVG. M. luHus Philippus nummi et tittdi plerique, M. lulius Severus Philippus t. Albonensis III 5049 et nummi civitatum quarundam Pamphyliae (Kohne Zeitschr. f. Mimzkunde 6, 1846 p. 122, Reinic numism. 1853 p. 30. 32), sed ipse Severi cognomine abstinere maluit
testibus diplomatibus militaribus.

Philippus scriptores, C. lulius SaturSeveri,

ninus Victor
Filius
traxit sine

epit.

28, nescio quo errorc.

eius

qui praecedit

(cognomen

de

cjiio

cf.

supra,
a. a.

Marcia Otacilia Severa); natus vel 238 (quippe annum agens duodecimum cum occideretur Victor. epit. 28. A patre Caesar factus Zosim 1, 22, a patre
dubio a matre

237
249)

in con-

sortium imperii adsumptus Victor Caes. 28,


a.

epit.

28, Hieronymus
9,

ad
3;

Abr. 2261, Oros.

7,

20, 1,

cum

patre imperator factus Eutrop.


fuisse,

tituli

ostenchmt eum primiim Caesarem tantum dictum

Augustnm

IVLIVS
et

206
tribuniciae potestatis

IVLIVS

n.
a.

506

anno demum 247 (cf. inscr. meae selectac alex. Kaisermitmen p. 64). Consul 247 cum patre iterum, consul II a. 248 cum patre tertium fasti.

513;

Sallet

Daten der

Occisus
],

Romae

(a.

249) Victor Caes. 28,

epit.

28, Eutrop. 9, S, Zosim.

22, Zonar. 12, 19.

309

Lepidi vocahulum,

IVLIVS PISIBANVS consul sufF. a. inc. fasti fer. Lat. (XIV 2244). quod in altero versu extahat, videtur relictum esse ex nomine collegae Pisihani; notandum tamen Pisihani ct I^epidi cognomina etiam. coniuncta reperiri in eodem Jiomine, cf. infra suh Consid fuit temporihus Antonini Pii, C. Matio Sahinio Sullino.
C.

circiter a. 150, si veri

sunt calculi ab

Huelsmo (CIL. I
instituti.

ed.

p. 56)

de reliquiis fastorum feriarum Latinarum

310

C.

IVLIVS

clavius legionis II Adiutricis


diversus ah eo qui praecedit.

PISIBANVS MAXIMVS AEMILIVS PAPVS tribunus latiFortasse non t. Aquincensis III 3460.

311 lulius

Piso

magnam pecuniam
sibi

ante

viginti

annos

a re publica
ep.

Amisenorum acceptam
Trai. 110. 111.

babere sinitur a Traiano Plin.

ad.

312 T. lulius Piso vir egregius t. urhanus Eph. ep. 4 p. 291 n. 840. Uxor Statilia Paterna ih. 313 IVL(IVS) PLACIDIANVS (sic tituli Gallici infra memorati, Placidianus
tfstes consulatus

anni 273).
ih.

Tituli: Gratianoptolitanus

agri Vocontiorum,

1551

(2).

XII 2228(1); Vir perfectissimus, praefectus vigilum


et equites tendentes in provincia

sub eius cura

a.

269 vexillationes

Narbonensi

t.

Gratianopoliianus

praetorii^. a^jri Vocontiorum

XII 2228. Vir clarissimus, praefectus XII 1551. Consul ord. a. 273 cum Tacito
latebris quibus

Aug. fasti. 314 lulius Placidus, tribunus cohortis, Vitellium e


occultaverat protraxit Tac. h. 3, 84.

se

315 C. IVLIVS PLANCIVS VARVS CORNVTVS (pro Planc- in altero sim cxemplo sive apographo tituli traditur, Pl. Anic-, in altcro Plaut...; correxit Cichorius); ab eo C. lulio Cornuto Tertullo ex testamento
positus
t. Praenestinus vel agri Praenestini XIV 2925. 2925". Filius puto adoptivus C. lulii Cornuti Tertulli (supra n. 187), gcnitus a M. Plancio Varo (P334).

316

lulius Planta

amicus Claudii

et

comes;
et

ei

Claudius cognitionem de
(a,

statu

Anaunorum

et Tulliassium

Sindunorum mandavit

46)

V 5050.
317

IVLIVS POLLIENVS AVSPEX consularis (Numidiae) VIII 2743. vixerit, et qua parentela coniunctus cum A. Pollieno Auspice quindccimviro sacris faciundis a. 204 (P 410).
TI.

Ineertum quando

318 lulius Pollio tribunus praetoriae cohortis a. 55 Tac. a. 13, 15. 319 lulius Pollux ('louXio? IIoXuBeiSxri? ipse in praefationihus singulorum
onomastici lihrorum, IloXuSeuxr^? Philostratus
ct

Suidas) rhetor, Nau-

IVLIVS
cratites,

207
discipulus Hadriani Philostrattis
l.

IVLIVS
vit.

soph. 2, 12.

De
ib.

arte
s.

eius rhetorica Philostratiis

c.

Scripta eius enumerat Suidas

v.

noXuosuxryC, in his epithalaraium in

Commodum Caesarem
Caesari
(i. e.

Extat

onomasticon, quod dedicavit


praef.

Commodo

ante

a.

177) ononi.

Cathedram Atheniensem accepit a Commodo Philostratus l. c. In eum ut videtur, nomine non posito, invehitur Lucianus prjtop. SiSadx. c. 24 cuni schol. ; cf. C. F. BanJce Pollux ct Lucianus (Qtiedlin1. Obit annos natus quinquaginta octo Philostratus J. c. RVSONIANVS (Ponp- traditur pro Pomp-) fistula POMPEIVS IVLIVS 320 plumhea urhana, hull. comun. 1887 p. 9 n. 1680. Idcm ut videtur Pompeius Rusonianus quindecimvir sacris faciundis, consul a. inc.

hurg 1881) p.

XIV 2790.
321 L. IVLIVS POMPILIVS

BETVLENVS APRONIANVS
t.

clarissimus iuvcnis,

balneas Amiterninis patriae suae dedit

Amiterninus

IX

4916.

322 A. IVLIVS POMPILIVS PISO T. VIBIVS [VARVS] LAEVILLVS BERENICIANVS, Ipse posuit titulum Lamhaesitanum VIII 2582 (1); ipsi dedicatus est VIII 2744. 2745 (2) mutHus (et insuper non recte ah editorihus discissus); praeterea memoratur VIII 2488 (3). 2547 (4). 7102 et plenius VIII S. 19512 (5). Berenicianus /. 1 [A.] lulius Pompilius Piso T. Vib[ius] anus), A. lulius Pompilius idemque videtur fuisse t. 2 (supei'est
.
.

Piso Laevillus
[A. I]ulius Piso
t.

t.

3,
t.

...

lulius

Pon

Piso Laev ...

t.

5,

4.

(Varus cognomcn ego addidi propterea quod in


Bcreniciani nomina non solum Laevilli cognomen

1 inter T. Vihii

et

sed ctiam altcrum vocahulum perUsse colUgitur cx latitudinc spatii

Vihium Varum Laevillum Jiahuimus Tribu Cornelia t. 1. Decemvir stlitibus iudicandis t. 1. Trlbunus militum [legionis ....], item XV ApoUinaris t. 1. 2. Quaestor urbanus t. 1. 2. Adlectus inter tribunicios; praetor candidatus Augustorum; legatus Praepositus legionis XIII Geminae t. 1. 2, item IIII Flaviae t. 2. legionibus I Italicae et IIII Flaviae cum [omnibus copiis] auxiliorum, dato iure gladii t. 1. 2. Legatus Aug, (sic t. 4) vel Augustorura (s/c pcrscr. t. 1. 5) pro pr. legionis III Augustae t. 1. 2. 3. 4. 5, a. 176
vacantis, et C. lulium
T.

Lupum
t.

supra

n. 264).

Auli

fil,

1 (collocatum post PompUii nomen).

t.

4,

fuit

176 (177/180) t. 3. Consul designatus aut exeunte a. 177 aut paullo postea).
post
a,

t.

1 (consul igitur

323

C.

tor

POMPONIVS PVDENS SEVERIANVS vir clarissimus, praeurbanus, Herculi sacrum fecit ad aram maximam VI 317. Videtur
IVL(IVS)

vixisse saeculo p. Chr. tertio.

324 Sex. lulius Possessor Sex. f., trib. Quir., praefectus cohortis III Gallorum, praepositus nuraeri Syrorum sagittariorura item alae primae Hispanorum, curator civitatis Romulensium, m(unicipii) Arvensium (cf Huehner C. II p. 138), tribunus mi[l. leg.] XII Fulminatae, curator coloniae Arcensium (videtur significari colonia Arca

IVLIVS

208

IVLIVS
et

Caesarea Phoeniciae), adlectus in decurias ab imp. Antonino

Vero

Augustis, adiutor Ulpii Saturnini praefecti annonae ad oleum Afrum et Hispanum recensendum, item solamina transferenda item vecturas
naviculariis exsolvendas
;

procurator Augustorum

duorum ad ripam
TrehclUus

Baetis

t.

Hispalensis

II

1180.

325 IVLIVS POSTVMVS,


Pollio
trig.

qui GalHas rexit ante Victorinum

tyr.

6,

6.

Vide IMP.

CAESAR

M. CASSIANIVS LATINIVS

POSTVMVS AVG.
326 lulius Postumus, adulter Mutiliae Priscae: eo adiutore utitur Seianus ad circumveniendam Agrippinam Tac. a. 4, 12. Fortasse non diversus
ah eo qui sequitur.

327 C. lulius Postumus


tribu Cor.,

(sic

VI

918, Iloatoup-o? CIGr. 4957) Sex.


a.

filius,

praefectus Aegjpti

47

VI

918

cf.

CIGr. 4957, 37.

Huius

fortasse servus: Ilus C. luli

Postumi librarius

VI

9518;

liherti
f.,

VI 19969. VI 20168. VI 20189. tribu Cor. VI 20217.

Biversus C. lulius Postumus Sex.

828 lulius Priscus, centurio, a Vitellio praetorianis cohortibus praepositus Tac. h. 2, 92. Post pugnam Cremonensem missus a Vitellio Romam redit c. 61. Se ipsum obsidendum Appenninum ih. 3, 55. ad
interficit 4, 11.

329

(lulius) PriscuSj frater imperatoris


(sic c. 1, 19.

M. luHi
(c.

Philippi,

ab eo Orienti

20) vel certe Syriacis exercitibus


20.

19)

praefectus Zosimus

Mesopotamiae t. CIGr. 4602. 4603 Lehas - Waddington 2077. 2078 cf. Waddington l. c. ; Cavedoni CIGr. add. (vol. III p. 1180). Ad eundem plane incerta coniectura Waddington l. c. retulit fragmentum VI 1638. 330 (lulius Proculus ?) pater luliae Procillae (ipsius nomen non est traditum), procurator Caesarum Tac. Agr. 4.
fortasse [luljius Priscus praefectus

Idem

Philippoli in Batanaea inventi

331 lulius Proculus iudex datus


fines

ab imp. (Domitiano ut videtur) ad regundos inter civitates complures Baeticae t. corrupte traditus

II 2349.
332 lulius Proculus, cum suis occisus a Comraodo vit. Comm. 7, 7. 333 C. IVLIVS PROCVLVS M. f., tribu Volt. triuravir aere argento auro flando feriundo, quaestor Augustorum, tribunus legionis IIII Scythicae, ab actis imperatoris Traiani Aug., tribunus plebis, praetor, legatus legionis VI Ferratae, legatus Augusti pro praetore regionis Transpadanae (cf. Mommsen eph. ep. 7 p. 397 not. 7), legatus Augusti pro praetore ad census provinciae Lugdunensis, curator operum publicorum, consul (suff. a. inc.) t. Antiatinus 6658 (consulatum memorari in fragmento fastorum feriarum Latinarum XIV 2243 v. 10, uhi o Procu[lo], coniecit Ashach analect. histor. et epigr. Lat. superest p. 32; idem statuit particulam hanc fastorum feriarum Latinarum spectare ad annos 101 104, ut hic Proctdm consul suffectns fuerit
;

IVLIVS

209

IVLIVS

anno 104;
fetialis;

cf.

CIL. I

ed.

p. 59).
t.

Quindecimvir sacris faciundis,

patronus Antiatium

Antiatinus.

334 C. lulius Proculus (nomcn plcnum Martialis 11, 36, 8) amicus vel fautor Martialis, habitans prope Palatium Martialis 1, 70; e morbo
convaluit
ih. 11, 36.

Eiusdem nominis Jiomo


sat. c. 38.

in

convivio

TrimaJ-

VARIVS IVLIVS PROCVLVS. 335 IVLIVS rROCVLVS QVINTILIANVS


C.

chionis inducitur

a Petron.

(intcr

Proculi

et

Qnintitiani

nomina

et

rocahulum interponunt codiccs actorum) proconsul Asiac cum passus est Pionius mense Martio a. 250 (proconsul igitur a. 249/50) acta

martyrii S. Pionii ap. Ruinart acta

primorum martyrum
Cf.

sincera (ed.

Batisbon. 1859) p. 198


prov. asiatiques n. 175.

cf.

IJghtfoot apostolic fathers part.

II

vol.

p. 697; chron. Paschale p. 504 ed. Bonn.

Waddington
vir,

fastes des

336

C.

IVLIVS PVDENS C.

f
t.
f.

tribu

Quir.

clarissimus

quaestor

urbanus, tribunus plebis


eius P. lulius Castus P.

Thihilitani

VIII

S. 18907. 18908; patruus

VIII

S. 18907.
,

337 lulius Publius


niensis
t.

(IIottXio?),

6 xpaxtaTo? STrtTpoTco?

logista coloniae Ico-

Iconii repertus, ap. de ViUefosse comptes rendus de


h.-l.

VAcad.

des inscr. et

1890 p. 443.

338 A. IVLIVS QVADRATVS sive C. ANTIVS A. IVLIVS QVADRATVS. Titidi: Pergameni, ap. Fromkel Inschriften von Pergamon p. 300 seq. n. 436 (1). 437 (2). 438 (3). 439 (4). 440 (5). 441 (6). 442 (7). 443 (8). 444 (9). 445 (10). 446 (11). 447 (12). 448 (13). 449 (14). 450 (15). 451 (16). CIG. 3548 et melius ap. Frankel l. c. p. 305 (17). CIG. 3549 (18), ex his sane t. 4. 6-15 ad minuta fragmenta redacti; Lycii CIG. 4238^^, melius ap. Waddington fastcs des prov. asiat. n. 114. (19) Journal of hellenic studies 10 p. 74 (20); Elaeensis Aeoliae CIG. 3532 et melius ap. Borghesium opp. 2 p. 15 (21). Memoratur in t. Pergamenis III S. 7086 -- FranM l. c. 269 (22), FrdnM 290 (23), 554 (24), Messanensi ap. Kaihel inscr. Gr. Sicil. Ital. 408 (25), Fidenate CIL. XIV 4057 (26). Nummus Pergamemis (nunc musei Britannici), ap. Waddington fastes des prov.
British
asiat. n.

114

Museum

p. 143 n. 268;

nummus

item Coins of Mysia in the Attaeensium, Mionnet Suppl.

178, Borghesi opp. 2 p. 13, item ap. Waddington l. c. Quadratus (KoopaTo?) Aristides p. 116 et plerumque in indicando considatu anni 105, item nummus Attaeensium, A5. KouaopaTo? nummus Pergamenus lulius Quadratus t. 22. 25. 26, A. lulius Quadratus
,

VII 516,

Flavianae ([A]uXo? 'Io-jXio? Quadratus V 875 in 2, indicando consulatu a. 105); C. Antius A. lulius Quadratus t. 5. 17. 19. 20 et in actis Arval. a. 105 (ex nomine pleno partes relictae sunt in t. 1. 4. 9. 14. 15. 16), C. Antius lulius Quadratus dipl. mil. a. 93 et altermn dipl. nuper rep. anni 105. Auli iilius t. 1. 5. 17 (cont.

21.

23

et

in

actis

Arvalium
Iul]ius,

aetatis

[KooaopaTo?]

t.

[A.

non

[C. Ant]ius

Prosopographia Inip. Bom.

14

IVLIVS

210
non post
et

IVLIVS
Antii). 19 (uhi

stanter collocatum post lulil nomen,

Auli

lil.

insertum
sc. m6(;
1.

est

inter

Auli praenomen

lulii

Tribu Voltinia t. 19 cf. t. 16. Origine Pergamenus t. 18. 18 (idem indicat Aristides I p. 116 et praeterea multitudo titulorum

nomen);

['A.

'Iou]Xtou(V)

Pergami repertorum). Primi honores non memorantur ; fortasse a Vespasiano adlcctus est in senatum et inter praetorios (Wadd.). Romae inter fratres Arvales Legatus pr. pr. adest a. 78. 86. 87. 89 aet. Arv. (cf. infra).
eius

(xal dvTiOTpaTTjYO?

om.

16. 17. 19. 21.

21) provinciae Ponti et Bithyniae t. 3. 4. 5. Legatus pro pr. (dvTiOTpdTyjYOS habent soli t. 16. 19)
t.

Asiae it.erum

t.

3. 4. 5. 16.

17 (uhi
tituli

81?

vocahulum

deficit) 19.

21.

Legatus
(irpsa-

Augusti
PsuTY]?

(dvTiaTpdT/jYo?

om.

omnes) provinciae Cappadociae


t.

SepaOTOu

iirapj^ia? KaTrTraooxid?
t.

17, irpsafPsuTTj? SsPaOTOu vel toS

Ssp. eTcap^era? KairTraSoxtxri?


[KaTTTraSoxta?:]

3. 4. 5. 21, TrpsopetJTTj? SepaaTOc l7rap)(eta?


[niaiSta?: 'AvTt]o)(ta? 'Apiievia? |x[txpd?]
1.

FaXaTta?

<l>pt)Yi'a?

16)

t.3. 4. 5. 16. 17. 19. 21.

(Lcgatum Cappadociae Quadratum


t.

consulem
t.

colligi potest ex

19).

fuisse

Proconsul Cretae et

nondum Cyrenarum
Legatus
t.

3. 4. 5. 16.

17 (uhi

Kuirpoti fraditur

pro
t.

Kt>pT^vr^?).

21.

Augusti pro

pr.

Lyciae

et

Pamphyliae

3. 5. 13. 17.

21

(in hoc

loco

non suo, inter legationes Asiae et Cappadocicam). His quoque honorihus Quadratum functum esse ante consulatum prohahile est. Consul t. 1. 2. 21, suflfectus mense lul. a. 93 cum M. LoUio Paullino Valerio Asiatico Saturnino dipl. mil. (III p. 859). Legatus pro pr. imp. Traiani pro-

vinciae Syriae

(TrpsapetiTr;?

iTrapj(sta?
t.

2upia?

t.

3. 5. 17, TrpeapstJTrj?

2upia? Ootvstxr^? Kofx^i.aY^vrj?

2)

t.

2. 3. 5. 6. 16. 17.
iTrapj^eioiv

(Legatus

aXkuiV t. Ephesius Greek inscr. in the British Museum 3 p. 187 n. 538, acephalus, proptcr hanc Syriae et aliarum legationum mentionem ad A. lulium Quadratum Consul iterum t. 5. 17. 18. 24. 26, ordinarius relatus ah HicTisio). Proconsul Asiae a. 105 cum Ti. lulio Candido Mario Celso fasti.
[xat TroXXtov]

pro pr. imp. Traiani 2tjpta?

t.

nummi;

t.

5.

17
l.

cf.

16; videtur proconsul fuisse circa

a.

106

Waddington
a. 7G.

c.
t.

Septemvir epulonum
16. 17.

t.

1. 2.

5. 16. 17.

21.

cf.

Frater Arvalis
86. 87.

1. 2. 4. 5.

89

et praeterea

Arv. (nam his

locis
cf.

non

est

prohahile,

21; adfuit inter fratres Arvales sub Domitiano act. actorum significari alium A. lulium Quadratum Frankel l. c. p. 299), rursus a. 105 act. Arv.
nescio quo anno
t.

Amicus appellatur a Traiano


conditor Aristides orat.

22.

Pergamenae
I p.

urbis quasi alter

('ATreXXd YsvEOXiaxo?,

116

ed.

Dindorf).

In honorem templi lovis amicalis et imperatoris Traiani certamen

quinquennale Pergami constituit menos videtur memorari t. 24.


Servi vel liberti eius
F.

t.

22; alia liberalitas eius erga PergaProavus Apellae, Frontonis filii,


l.

Pergameni, cuius natali Aristides genethliacum habuit Aristides

c.

t.

23. 25. 26, fortasse etiam


cet.

VI 20650.

MANILIVS VOPISCVS

IVLIVS yVADRATVS I3ASSVS.

IVLIVS

211

IVLIVS

339 IVLIVS QVINTIANVS 6 XafiTrpoxaxos uTraxuoc t. lonicus Lebas-Waddington 232. Medii ferc saec. tertii p. C. 340 luHus Quintianus epistrategus (septem nomorum et Arsinoitae) a. 194 Aegyptische Urkunden dus den konigl. Museen zu Bcrlin fasc. I n. 15.
341 C. lulius Quintilianus (QuintilHanus t. Ostiensis) praefectus vigilum Idem a. 210 VI 1058. 1059, a. 211 /. Osticnsis Eph. ep. 7, 1207.
fortasse Quintilianus

cui rescripserunt Severus

et

Antoninus

a.

208

M. 342 C

cod. lust. 7, 45, 1, conicientc

Kruegero.

Ti.

SEDATIVS SEVERVS IVLIVS REGINVS. procurator (Augusti?) lulius Rho


luHus Rhoemetalces
1.
v.

XI

1733.

Rhoemetalces.
G.

343 C. lulius Romanus


230,
terea

(sic
1.

plene Charisius p. 117,

190, 8. 229, 3.

236, 16. 239,

254, 8; lulius

Romanus

ib.

p. 238, 16, prae-

Romanus) auctor grammaticus, adhibitus a Charisio Charisius


(cf.

passim
p. Chr.

index Keilii in Charisiiim p. 572).


Teuffel Litt. 379, 1.

Videtur vixisse saeculo

tertio, cf.

344

L.

IVLIVS

ROMVLVS

consul

sufFectus

mense Sept.

a.

152

cum

C. Novio Prisco dipl. mil. nuper rep. (III S. p. 1987).

345 M. IVLIVS ROMVLVS legatus pro pr. provinciae Sardiniae (L. Helvio 7852. Agrippa proconsule) a. 09 346 L. IVLIVS RVFINVS Q. f., tribu Quir., proconsul VI 1430. M. SEDATIVS SEVERIANVS IVLIVS RVFINVS. 347 IVIjIVS RVFVS vir nobilis a Septimio Severo occisus vit. Severi 13, 1. Fortasse non diversus a lulio Rufo cuius bona ad fiscum venisse narrat Paulus Dig. 46, 1, 71. Diversus lulius Rufus cui rescripsit

Antoninus Paulus Dig. 49, 14, 49. 348 lulius Rufus scriptor fortasse satirarum (sed res incerta) Martial.
10, 99.

Cf

Teuffel Litt.

324,

5.

349

IVLIVS RVFVS (lulius Rufus Plin.; praenomen innotuit ex men6637 5405 et VI 8639), consul ordinarius tionibus considatus Fonteio Capitone (supra cum 67 a. 310) fasti. Carbunculi morbo
L.

obiit Plinio

condente naturalem historiam Plin.

h. n. 26, 5.

Incertum

num ad hunc

pertineat signaculum Matriti adservatum L. luli Rufi,

Uzenti (TJzentum oppidum Calabriae)

IX

6083, 80.

350 lulius Sabinus


Occii(?)

{sic edi solet;

sed traditur ab TuUio et a Sabino), comes


a.

Flammao

proconsulis Cretae, inter

31 et 37 rerum capi9, 4,

talium reus in carcerem conditus Scneca contr.

17-21.

Bene

declamavit; facete dicta eius

ib.

351 lulius Sabinus, Lingo, Caesaris dictatoris per proaviam, ut per vaniloquentiam gloriabatur, abnepos, a Romanis defecit
a.

70 Tac.

h. 4,

55;

Caesarem se apj)ellavit Tac. ib. c. 67; Dio l. c. A Sequanis pugna commissa funditur Tac. l. c; cf. Dio l. c. Latet per novem annos, occisus a. 79 Dio 66, 16 cf. Tac. 1. c; Plutarchus amat. p. 770. Uxor eius Epponina (Peponina) Tac. Plut. Dio II. cc

Dio

66, 3.

14*

IVLIVS
Filii

212
duo Plut.
l.

IVLIVS
alter

c.

Dio

l.

c, quorum

in

Aegypto occubuit,
l.

alterum nomine Sabinum Delphis vidit pater Autobuli Phtt.

c.

352 lulius Sacerdos, Gallus, a Caligula occisus Dio 59, 22. 353 lulius Sacrovir, Aeduus, populares ad defectionem a Romanis expulsus apud Augustodunum a C. Silio legato Germaniae citat; superioris sua manu occidit Tac. a. 3, 40-46 cf. 4, 18. 10, h. 4, 57;
VeUeius 2, 120.

354 IVLIVS SANCTVS clarissimus puer,


tania, ap.

filius

(privignus?
t.

cf.

Hirschfeld)

C. V(alerii) V(aleriani) Sancti clarissimi viri

njp.

Tarhes in Aqni-

Sacaze

inscr. des

Pyrenees (cum nota Hirschfeldii CIL. XIII

ad hunc t. edenda). 355 IVLIVS SAS cos. (= consularis, sc. Pannoniae superioris) t. Poetovionensis III 4048. 356 IVLIVS SATVRNINVS consularis Syriae Lebas- Waddingtmi 2309 (melius quam CIG. 4617) cf. 2309". 2524, anno decimo imperatoris (nomen erasum aut Commodi aut Alexandri; anno igitur aut 185 aut 231) Lebas -Waddington 2309. 357 IVLIVS SATVRNINVS praeses (ri^^ziuuv) (Galatiae ut videtur) t. Ancy.
.
.

rauus CKx. 4013. 358 lulius Saturninus (lulius cod. Memm. lunius vulg^ auctor citatus de rebus anno 712 gestis a Suetonio Aug. 27. 359 C. IVLIVS SATVRNINVS vir consularis (uTraxixo?), praeses Lyciac
,

Cia. 4272
C.

Lebas-Waddington 1256. p. 1124 IVLIVS SATVRNINVS imp. M. lulii Philippi


,

filius

Victor epit. 28.

V.

supra M. IVLIVS PIIILIPPVS CAESAR.

360 T. lulius Saturninus T. f. tribu Fabia, procurator Augustorum t. Trevir Branthach 808, procurator Augustorum et Faustinae t. urhanus VI 559 ; cf. t. Lugdunensis ap. Boissieu inscr. de Ltjon p. 6. Idem fortasse T. lulius Saturniniis conductor portorii Illyrici /// 1568. 4720 p. 958. III S. 12363. V 1864. 5079. 5080, sub Antonino Pio III 1568. V. iuscr. meae selectae 1382-1384. 1859. ~ Ti. lulius Sauromates v. Sauromates. 361 C. IVLIVS SCAPVLA. Tituli Anctjrani CIG. 4022 (1). 4023 cf. Bomasseivshium arch. ep. Mitth. 9, 1885 p. 126 (2) ; Rhein. Museum 27 Tribunus arch. cp. Mitth. 1885 p. 125 acephalus (3). p. 149
,

laticlavius legionis

VII Geminae
2),

Felicis, quaestor provinciae Baeticae

(quaestor nude

t.

1.

tribunus plebis, praetor, legatus legionis


t.

IV

Scythicae,

proconsul Achaiae (proconsul mide


et

1.

2), legatus
t.

imp.
1-3.

Hadriani

Antonini
t.

(i.

e.

a.

138) pro pr. (prov. Galatiae)

Cos. designatus

1.

2
f.,

(consul igitur
(?

non multo post

a. 138).

362

C.

IVLIVS SCAPVLA F
C.

f littera potest

superesse etiam ex

fetialis vocahnlo),

triumvir aere argento auro flando feriundo,


[quaestor]

tribunus [legionis XII] Fulminatae,


Pii (quae deinde sequuntur

imperatoris Antonini
auT[ou]
ov,

[a7rjo[oe6ci]Y[i.[]vov

UTt'

quo

IVLIVS
specicnt

213

IVLIVS
F.ph. (p. 1 p. 24^2

mcertum

esf)

t.

Atticiis

= CIA.
Flori

3,

626

Diutilus, supplctus

a Dittcnhirgero.

Fortasse fdius eius qui praecedit.

363 lulius Secundus, orator


filius

(6 pT^Tcop PJut.

Otho
(59

9),

lulii
cf.

fratris

Quint. 10, 3, 13,


Quintiliani

oriundus igitur e Gallia

Tac.

dial.

10,

aequalis
epistuHs,

Quint. 10, 3, 12.

A.

Otlioni

imperatori ab

comes eius

in expeditione adversus Vitollianos Plut.


inst. 10, 1,

Otho

9.
cf.

ludicia de eloquentia eius, Quintiliani Quint.


10, 3, 12. 12, 10, 11; Taciti

120. 121

Tac. dial. 2.
et

In dialogo de oratoribus
iudicis partibus

Tacitus

eum

inducit verba facientem

fungentem.

Vitam

lulii

Africani (codd. Asiatici) componit Tac. dial. 14.


1,

Moritur

iuvenis Quint. 10,

120.

364 IYLI\'S SECYNDVS praeses provinciae puto, cui rescripsit Hadrianus Marcianus Dig. 48, 3, 6. lulius Secundus quo medicaniento usus sit Galenus XIII p. 1029 Kiihn. 365 Q. IVLIVS SECYNDVS Q. f., tribu Quir. legatus pro pr. (fortasse

provinciae Baeticae),
coloniae Tupusuctu
in

hospitium

fecit
a.

cum

decurionibus et colonis

Mauretania

55 kal. Aug. VIII 8837.

Q. lulii Secundi libertus VI 19904. 366 C. Iu[l(ius)] Senecio vir egregius procurator provinciae Galatiae, item vice praesidis eiusdem provinciae et Ponti t. Ancyranns III 251. 367 lulius Senex ex Mauretania, amicus Frontonis, cuius industria militari is adiuvari volebat in provincia circa quaerendos latrones Fronto ad Pmm 8 p. 169 N. 368 C. IVLIVS SEPT(IMIVS) CASTINVS. Titidi Aquincenses III 3480 (1) III S. 10471 (2). 10472 (3). 10473 (4) hi tres eadem fere inscriptime inscripti; agri Aquincensis, III S. 10360 (5); memoratur in lihenano Brambach 520 (6) ct in Bacico III S. 7638 (7). Signacidum rep. in agro Frentanorum IX 6083, 77 (8). C. lul. Sept. (Sep. t. 2. 3)
,

Castinus

t.

2-4,

C. lul. Castinus

t.

1. 5.

8, lulius Castinus

t.
,

6. 7,

Tribunus militum legionis primae Adiutricis item quintae Macedonicae, quaestor, tribunus plebis, praetor; curator Ae[c]lan(ensium) (^ETAN legitur in trihus titulis; a[limen.] coniecit Mmnmsen), curator viae Salariae, iuridicus per Apuliam Calabriam Lucaniam Bruttios, proconsul Cretae et Cyrenarum t. 2-4. Legatus
Castinus Dio.
legionis

primae Minerviae

/.

2-4.

6,

anno aut 205 aut 208


legatus),

t.

6.

Ex

praecepto

trium Augustorum dux vexillationum quattuor legionum


tricesimae Ulpiae,

Germaniae, primae Minerviae (cuius erat


octavae Augustae,
fectores et rebelles'

XXII (XVIII
t.

tituli)

Priraigeniae

'adversus de-

2-4, (videtur significari tumidtus nliquis nohis praeterea ignotus; noli cogitare de hellis Septimri Severi cotdra Nigruni
et

Albinum). Legatus Aug.

1.

1,

Augustorum duorum
1-5.

t.

5,

Augustorum

t. 2-4 pro pr. Pannoniae inferioris /. 2-4 (videtur igitur consul suffectus fuisse sub fnem regni Scveri). Multum potest apud Caracallam Bio 78, 13. Legatus Aug. pro pr.

trium
/.

Consul designatus

IVLIVS
Daciae t. 7 cf. Dio a Macrino Dio l. c.
semel descriptus
l.

214
c.

IVLIVS

A. 217 specie honoris ex Dacia revocatus

369 M. lulius Serenius(?);

niag(ister)

summ(arum) (rationum?)

t.

urhanus

cet. IVLIVS SERVIANVS. 370 Q. lulius Severinus, Sequanus, omnibus honoribus apud suos functus, inquisitor Galliarum t. Lugdunensis Boissieu p. 265 n. 19. 371 lulius Severus: liberti eius t. urbanus fortasse christianus, Inscr. Gr. Sicil. Ital. 1596., Incertum num unus ex luliis Severis qui sequuntur. 372 C. IVLIVS SEVERVS. T. Ancyranus CIG. 4029 (1). Memoratur in titulo uxoris CIG. 4030 (2), fortasse etiam in militis alicuius t. Troesmitano III S. 7505 (3). C. lulius Severus t. 1 et saq)ius in indicando consulatu anni 155 (X 1208; act. Arv.; Notizie 1883 p. 14), lulius Severus t. 2. C. f. t. 1. Tribu Fab. t. 1. Princeps Graecorum Decemvir (quindecimvir t. perperam) stlitibus iudicandis t. 1. t. 2. Equo publico ornatus t. 1 (perperam, cf. Mommsen Staatsr. III 470 Tribunus not. 4; fortasse debuit esse sevir equitum Romanorum).

VI

1618.
v..

IVLIVS SERVIANVS
CN. SERTORIVS

L. lulius Ursus Servianus.

BROCCHVS

legionis

IV

Scythicae,

quaestor candidatus,

tribunus plebis candi-

datus, quindecimvir sacris faciundis, praetor urbanus, legatus legionis

XXX
narius
in
t.

Ulpiae Victricis, curator viae Appiae


a.

t.

1.

Consul

t.

1, ordi-

155

cum M.
t.

lunio Rufino Sabiniano


1.

fasti.

Legatus pro

pr.

Syriae Palaestinae
3,

Ad

id tempus fortasse spectat mentio eius


a. 145,

ubi veteranus aliquis, miles factus


Orientali sub

dicitur functus esse

expeditione

Statio Prisco,

lulio SeverOy

Martio Vero
alio

clarissimis viris.

373

L.
act.
Ij.

Uxor Caracylaea t. 2. IVLIVS SEVERVS consul suff. mense Dec. 155 cum
Arv.
ludice Bomaszewsldo (ad
cf.

Severo

III

S. 12365)

non diversus a

lulio Statilio Severo,

infra.

374 SEX.

SEX. MINICIVS FAVSTINVS IVLIVS SEVERVS. T. Dalmaticus III 2830 cf p. 1059 et III S. 9891. lulius Severus Dio 69, 13 et in indicando consulatu Dig. 40, 5, 28, 4, Sex.

IVLIVS

SEVERVS

sive

lulius Severus dipl. mil. anni 127, [Se]x. Minicius Faustinus

. . .

I[uliu]s

Severus
fortasse

t.

Dalmaticus (ex

lectione

Hirschfeldii ;

Mommsenus,

qui

primus tittdum ex lapide exceperat, pro Minicadoptivus

legerat Vinic-).

Filius

Cn. Minicii Faustini consulis suffecti anno 116.

Tribu Sergia tit. Dalmaticus. Sevir turmae quintae equitum Romanorum, quattuorvir viarum curandarum, quindecimvir sacris faciundis,
tribunus

miL

legionis [V]II (vel [X]III vel [XII]II)

Geminae, quaestor

provinciae Macedoniae candidatus imp. Traiani, tribunus plebis candi-

datus eiusdem, praetor, legatus legionis XIIII Geminae, legatus pro


pr.

imp. Hadriani provinciae Daciae

tit.

Consul

tit.,

suffectus

mense

Oct. 127

cum L. Aemilio lunco


4.

dipl. mil.

40, 5, 28,

Legatus

pro

pr.

(CIL. III p. 874) cf Dig. provinciae Moesiae inferioris tit.

IVLIYS
Legatus pro

215
pr. provinciae Britaiiniae tit.;

IVLrVS

Dio 69, 13. Fuis.te nompn Uudriani Britannico VII 275, ubi v. cxtr. traditur io coniecit Bm-giiesi opp. 4 p. 166. Legatus pro pr. provinciae ., ludaeae, legatus pro pr. provinciae Suriae tit. cf. Dio 69, 13. Res ab eo gestae in ludaea Dio 1. c. c. 13. 14 (Zon. 11, 23). Ob eas triumphalia ornamenta ei decreta tit. 375 TI. (P. ?) [IVLIVS ?] SEVERVS. Tituli Ancyrani CIG. 4031 (1), 4032 (2). Ti. 2i;eou7)po? titnli Ancyrani cx apographo Hamiltoni, U. 1'sour^po? t. 1 ad exempJum a Domaszeivskio factum ad ectypiim (arch. ep. Mitth. aus Oesterreich 9 p. 118, 75), Seou^po* Dio ; lulii gentilicium ei fuisse coniecit Waddington mem. de Vacademie des inscr. 26, 1 p. 219 prohahiUtcr. Oriundus a regibus et tetrarchis tittdi, (Udatiae sine dubio.

eim Sev

in titulo
.

Post provinciales
et codicillis

honores

([xexa

iracfa?

ta?

ev

xw
in

eOvei

piXoxijxra^)

adlectus inter tribunicios ab Hadriano;

legatus

Asia ex epistula
not. 3)
;

Hadriani

(cf.

Mmnmsen
et

Staatsr. II^ p.
legati

254

legatus

legionis quartae Scythicae

vice

Syriae tempore tumultus

(c. a. 132); proconsul provinciae Achaiae; missus ab Hadriano Bithyniam cum quinque fascibus corrector et logista (cf. Mommsen Staatsr. II^ 1036 not. 6, II^ p. 861 not. 3) titidi. De administratione eius Bithynica Dio 69, 14 (diversum esse hunc Severum a Sex. lulio

ludaici
in

Severo

(jui

praecedit,

quem

Britannia in ludaeam translatum esse


titulo
tituli

paullo ante Dio narravit, patuit reperto


aerarii Saturni tiftdi.

III

2830).

Praefectus

Consul (suffectus)

(amio 140 aut 141, ut

putat Waddington l. c. p. 229, certe circa id tempus). Pontifex tituli. Curator operum publicorum legatus imp. Antonini Pii provinciae Germaniae inferioris tituli. Proconsul Asiae t. 2. Eundem esse Scverum proconsulem Asiae oriundum ex Phrygia supeiiore, memoratum ah
;

Aristide m'.

XXVI ed.

Dind.

p. 505.

523

seq.,

putat Waddingtmi

mem. de Vacad.
asiat.
n.

des inscript. 26, 1 (1867) p. 214-30, fastes des

prm\

376

143 (eum aidetn procmisidem fuissc anno 15314), diversum B. Keil Herm. 25 p. 316 (qui cogitat de Cn. Claudio Sevcro consulc anno 146) et W. Schmid mus. Ehen. 48, 1893 p. 79.
M. IVLIVS

SE^^RVS PHILIPPVS CAESAR

v.

M. IVLIVS PHILIPPVS

CAESAR.
IVLIVS SILANVS frater Arvalis cooptatus d. 26 Febr. 86, magister CLct. Arv. Consul suff. a. 92 ex k. Sept. cum Q. Aru XIV 245. Cmnmemoratur in titulo liberti ipsius III 5831 (cf. add.). 377 C. lulius Silvanus Melanio (praenomen om. t. Lugduncnsis) equo publico flamen Pomonalis t. Dalmaticus III S. 12732. Omnibus
C.
a.

87

equestribus militiis functus


,

ib.

Proc.
ib.
;

Aug
inscr. de
,

per provin[cias]
(scilicet

proc.

Aug.

[ra]tionis
t.

procurator Aug.

in

Gallia Lugdunensi)

Lugdunensis Boissieu

Lyon p. 17

n. 14.

378 C. lulius Solinus (praenomcn non omnino certum cf. Mommsen in editione Solini p. V), qui scripsit collectanea rerum memorabilium

IVLIVS

216

IVLIVS

quae extant ea dedicavit Advento Solmus praef. (fortasse OclaUnio Advento consuli a. 218, cf. sub hoc). 379 IVLIVS SOLON ignobilis natu, magna pecunia Cleandro data in senatum pervenit Dio 72, 12 (Zon. 12, 4). A Severo interfectus Dio
:

74,

(Zon. 12,

8).

380 lulius Sparsus (nomen gentilieium extat in solo cod. Ashhurnhamensi ep. 4, 5) amicus Plinii, cui is libros suos mittere solebat Plin. ep.
4, 5.

8, 3.

381 C.

lulius

Spartiacus,
'Ecpr^[jL.

C.

lulii

Laconis

(supra n. 250)

f.

titulus

Epidaurius

apj^.

1883 p. 87, 21.

Diversus,

sed fortasse huius

affinis C. lulius Spartiaticus sacerdos

Augustorum Athenis temporibus

Neronis CIAtt.

3, 805.

382 L. IV[L]IVS STATILIVS SEVERVS legatus pro pr. Moesiae inferioris III S. 12365 (t. semel, nescio num accurate, exceptus). Eundem putat Domaszeivslkitis L. lulium Severum consulem suffectum anno 155, diversum autem T. Statilium lulium Severum, qui non multo post
(a.

159)

Moesiam inferiorem

rexit (III S. 12507).

IVLIVS STATIVS SEVERVS consul suffectus mense Nov. a. 154 cum T. lunio Severo dipl. mil. (CIL. III p. 881). T. STATILIVS IVLIVS SEVERVS. 384 Q. IVLIVS STRABO TERTVLLVS FIRMIDIANVS salius Palatinus factus

383

C.

a. 178 VI 1979. 385 C. lulius Super procurator Augustorum duorum provinciae Siciliae t. Carnunti pro eius salute dicatus a liherto III 4423. 386 M. IVLIVS SVRA MAGNVS ATTALIANVS M. f tribu Ann. sevir turmae equitum Romanorum, quaestor urbanus, tribunus plebis candi,

datus, clarissimus vir (hoc loco in

tit.),

praetor

VI

1431.

387

lul(ius)

Tacitianus vir egregius,

procurator (metallorum Dahnati-

corum) sub Severo Alexandro III S. 8359. 8360. Fortasse idem (ut coniecit Hirschfeld III l. c.) luHus Tacitianus evocati iilius t. Panormitanus

7289.
stlitibus iudicandis
t.

388 IVL(IVS) TAVRVS decemvir


sicu p. 609, 7.

Lugdunensis Bois-

389 lulius Teres, Phih'ppensis, frater senatoris III S. 7339. 390 luhus Theodotus (gentilicium ex titulis). Tituli: Atheniensis CIAtt. 3, 775 ipsi (1), Eleusinius CIAtt. 3, 680 fdio positus (2). Atheniensis, pago Mehtengis tittdi rhetor Philostratus rit. soph. 2, 2, b ao({)icsvff
,

tituli,

auditor (P. Hordeonii) LolHani Philostratus ; principatum agebat

rei publicae Atheniensium eo tempore quo Herodem Atticum a repubhca removerant Philostratus (munera eius Atheniensia enumerat
t.

2);

familiaris Demostrati adversarii

Herodis Attici Philostratus


coniecit

etiam affinitate cum eo coniunctum fuisse

Dittenherger

cf.

stemma ah

eo ^yropositum

professoris rhetoricae ei

ad CIAtt. 3, 676. A M. Aurelio munus iniunctum, quo munere cum functus esset

IVLIVS
per annos diios
lulius
obiit

217

rvLivs

Uxor Aelia Cephisodora

annos natus plus quinquaginta Philostratus. t. 2. Filius lulius Apollodotus ih. Alius

Theodotus, eques Romanus, eonductor ut videtur figlinarum

XV 526

cum nota

Dresselii.

391 lulius Threptus, in testamento Dasumii

inter

amicos ut videtur

392 393

testatoris

nominatus
de

VI

10229, 28.

Ti. lulius Tiranes v. Tiranes.


lulius Tiro
ep. 6, 31, 7.
:

codicillis eius

causa

falsi

acta apud

Traianum

Plin.

IVLIVS TIRO GAETVLICVS C. f., tribu Gal.; quaestor urbanus, Ebnsitanus II 8661. t. 394 lulius Titianus {sic plerumque, interdum Titianus), scripsit chorographiam Serv. Aen. 4, 42, Gregorius Turon. de cursu stellarum c. 13 (Mon. Germ. scr. rer. Meroving. I 2 p. 862), 'provinciarum libros pulcherrimos' vit. Maximin. 27, 5, praeterea epistulas sub nomine illustrium feminarum ficticias Sidon. Apoll. ep. 1, 1, declamationes petitas ex Vergilio Serv. Aen. 10, 18; 'apologos' sive fabulas versas ex Graeco Ausonius ep. 16, 1. 2 v. 81. 102 (nisi hoc opus cum nonnuUis trihuendum cst Titiano filio) ; praeterea citatur Serv. ad Aen. 11, 651 (inde Isidor. or. 9, 2, 64). Oratorum simia nuncupatus Sidon. Apoll. l. c., dictus simia temporis sui quod omnia esset imitatus vit. Maximin. l. c. 395 (lulius) Titianus, filius eius qui praecedit: eo oratore usus est Maximinus iunior vit. Maximin. 27, 5. Idem sine duhio Titianus, inter praeceptores Augustorum Caesaruraque recensitus ab Auson. grat. act. 7, 31 ; 'municipalem scholam apud Visontionem Lugdunumque variando non aetate quidem, sed vilitate consenuit' Ausonius l. c. 396 lulius Trypho orientalis limitis dux sub Valeriano vit. Aureliani 13, 1
C.

tribunus plebis, praetor

(fictic.).

397 lulius Tutor (gentilicium ponit Tac. h. 58. 72, ripae Rheni a Vitellio praefectus
ih. 4, 57.

4,

55),

Trevir
gestae

l^ac. h. 4, 55.

ih. 4, 55.

Descivit a Romanis
ih. 4,

Res ab eo
5,
1.

in bello contra

74. 76. 78.

19. 20. 21.


tit.

Romanos

59. 70. 71.

Potest esse huius lihertus Ti.

lulius

Tutoris Calventius Noricus III 4845. 398 lulius Valens (Silvius pro lulius cod. Med.), amicus

Plinii

gravi

morbo adfectus

Plin. ep. 5, 21, 2.


{sic

399 IVLIVS VALENS

Victor /Jaes. 29, 3, Valens Lucinianus Victor ep.

29, 5, praeterea Valens) Decio

Romam
I p.

digresso cupientissimo vulgo

imperium cepit Victor Caes.


Silvius (ap.

l.

c; sub Decio Romae tyrannus Polemius


521) ; sub Decio imperator factus
regens,
Gallien.
rit.

Momms.
c.

Victor ep.

l.

Sub

chron. min.

Gallieno

Achaiam proconsulari imperio

comperto missum adversus se Pisonem, sumpsit impei ium


2,

2;

trig.

tyrann. 19 ; Gallieni temporibus

apud Macedonas imperator


1.

factus Victor epit. 32.

Mox
l.

occisus Victor Caes.

c.

brevi a militibus

interemptus

trig.

tp\

c.

IVLIVS

218

IVLIVS Aquintulius)

399* C. lul(ius) Valens praefectus legionis secundae Adiutricis


censis

t.

III

S. 10394.

400

lulius Valentinus (gentilicium

Trevir, Gallos ad defectionem a

non est nisi hist. 4, 68 ibigue: Romanis concitat Tac. h. 4,


capitur
ib.
c.

68. 69.

Pugna apud Treviros -commissa


fectus
c.

70.

71.

76.

Inter-

85,

401 lulius Valerianus (sic Plinii codex Iticcardianus in indice ep. 5, 4, lulius cod. Flor. ep. 5, 4, Valerianus ceteri codd. ; nnde Valerianus ep. 2, 15. 5, 13)

amicus Plinii. ad quem datae

ep. 5, 4. 13,

fortasse etiam 2, 15.


syll.

T. lulius Valerianus fistula plumbea ap. Lancianiwn

aq. n. 502.

402 L, lulius Veh[il]ius Gr[atus] lulianus. Titulus rep. Romae in Tiberi, Notizie degli scavi 1887 p. 537 (inde ego Inscr. Lat. select. 1327).

Nomen plenum
enumerat
tit.

exhihet

tit.,

lulianus scriptores.

Militias et honores

ordine inverso.

Praefectus cohortis

Thracum, tribunus
tempore
belli

cohortis primae Ulpiae

tertiae Augustae Pannoniorum, praefectus

Tampianae, praepositus vexillationibus donis militaribus donatus ab et Vero ob victoriam [belli Parthi]ci (a. 166; supplevit Barnabei), iteni ab Antonino et [Commodo ob vic]tor. belli Germ[a]nici [et Sarmatici] (a. 176; dona militaria tit. collocat extra
alae Herculanae, praefectus alae

Germanici impe[rato]ribus Antonino

et Sarmatici;

ordinem post militias); [proc. Augg.? e]t pra[ep.] vexillationis per Achaiam et Macedoniam et in Hispanias adversus Castabocas et Mauros rebelles, procurator Aug. et praefectus classis Po[ntic]a[e]
(sujipl.

Barnabei), [proc, A]ug. et praepositus vexillationis per

Aug. provinc[iae] Lusit[aniae] et Vett[oniae], [proc.] Aug. et praep(ositus) vexil[la]tion(ibus) tempore belli [Britannici ?] (supplevit Barnahei, nescio an recte), praefectus classis praetoriae Ravennatis,
[pr]oc.

praefectus c[lassis p]raetoriae Misenatis

a rationibus, praefectus anno-

nae

tit.

Praefectus praetorio
vit.

tit.,

praefectus factus a

Commodo

post

caedem Cleandri

Comm.

7,

4.

Magno
72, 14.

in

honore habitus a Com-

modo
Bio

(pater ab eo appellatus)

Bio

Postea occisus a

Commodo

c, in piscinam detrusus praesente officio suo vit. Comm. 11 (hunc lulianum praefectum praetorio Commodi ut diversum pmtemus a successore Cleandri, nulla est causa; cf. Bamabei 1. c p. 540 contra Hirschfeldium Verw. p. 229). 403 C. lulius Vercondaridubnus Aeduus, sacerdos Caesaris ad confluentem Araris et Rhodani primus constitutus a. u. c. 742 Livius
l.

c,

vit.

l.

epit. 139.

404 IVL(IVS) VERVS legatus pro pr. provinciae Syriae inter Idem videtur lulius Verus, cui Antoninus 165 III 199.

a.

163

et

et

Verus

Augusti rescripserunt Dig. 48, 16, 18. t. Saloni405 CN. IVLIVS VERVS Cn. f., consul designatus II, 'augur tanus III S. 8714. Num idem sit, qui iwaecedit, incertum. 406 IMP. CAES. C. IVLIVS VERVS MAXIMINVS AVG. Nomen plenum

IVLIVS
exhibent
lulius

219

IVLIVS
Vict. Caes. 25,

nummi

tituli

papyri; C. luHus Maxirainus

Maximinus Vict. ep. 25, praeterea Maximinus (Ma$i|xo? SynceUus Moesus Syncellus p. 674. 681 Bmn., Thrax Vict. ep. 25, p. (174). Zonaras 12, 15, ex vico quodam Thraciae interioris Herod. 6, 8, 1, de vico Thraciae vicino barbaris vit. Maximin. 1, 5, barbaris parentibus genitus, quoruni alter e Gothia, alter ex Halanis genitus esse

perhibebatur

patri

nomen Micca, matri Hababa

vit.

Maximin.
a.

l.

c.

Natus
12, 16.

a.

172 vel 173

(LXV

annorum, cum occideretur


militiae

238) Zonar.
dedisset,

Prima iuventa pastor, deinde cum

nomen

tempore procedente eo pervenit, ut exercitibus


(x:
cf.

et provinciis praeesset

aTpaToirsotov ts dTtijxsXsiav s&vaiv ~z dpya^ maxzii^r^von)

Herod.

6, 8,

Zonar. 12, 15; midta de pi'ocessii eius militari et de muneribus eius habet vit. Max. 2-6, sed pleraque ficticia; ttj? Ilaiovixr;? iXr^s iSrjYOujisvo? (?),

cum imperator

factus est Zos.

1, 13,

ax^oirr^^hc.

KsXtixtj?

Syn-

cellus p. 674.
d.

A. 235 a militibus imperator appellatus (paullo ante

25 Mart. fragmentum fastorum sacerdotalium

VI 2001

v.

13

cf.

Borghesi opp. 3 p. 450, SeecJc mus. Bhen. 41 p. 163), primus e corpore militari, et nondum senator vit. Max. 8, 1, Eutrop. 9, 1, Vict. Caes. 25.

230 cum M. Pupienio Africano VI 2001. 2009 cf fasti. Uxorem e medio tollit Zonar. 12, 16 (cf. suh Caecilia Paulina). Occisus prope Aquileiam (a. 238) Herod. 8, 5, 9, Zosim. 1, 15, Zonar. 12, 16, Victor Caes. 37, epit. 35, Eutrop. 9, 1, vit. Maximin. 23, 6. 32, mt. Maa:. et Balb. 11, 2, Hieronymus ad a. Ahr. 2254, Orosius 7, 19, 2, SynceUus p. 680, 7 (de tempore quo occisus est cf. EcTihel 7 x>- ^^3, Seeck mus. Bhen. 41, 1886 p. 166, Sadee de imperatoi'um Bom. tertii p. Chr. saec. temporibus constituendis [Bonn. 1891] p. 18-23). 407 C. IVLIVS VERVS MAXIMVS CAESAR (sic tituli, nummi papyrus Aegyptiaca infra citata; C. lulius Maximinus Victor Caes. 25; Maximinus vita Maximin. passim; reliqui scriptores nomen non ponunt). De pueritia eius multa hahet vit. Maximin. c. 27. 29. 30, sed omnino Filius eius qui praecedit, a patre Caesar factus Herodian. ficticia. 8, 4, 9, vit. Maximin. 22, 6, Vict. Caes. 25, anno ut videtur 236 VI 2001 V. 17-20 cf. Borghesi opp. 3 p. 459, Sadee de imperatorum Bom. tertii p. Chr. saec. tcmporibus (Bonn. 1891) p. 7 (Caesaris digniConsul
a.
,

tatem in

Maximum coUatam
2

esse aliquanto

post

quam pater imperator


vit.

mcm. Maximin. 29, 6 (cum patre imperavisse fdium etiam Eutropius 9, 1 ait). In Caesaris dignitate permansisse ncque umquam patri Augusto aequatum esse id potissimum ostendit quod in nummis caput eius numquam est laureatum. Occisus una cum patre Herodian. 8, 5, 9, vit. Maximin. 23, 6.
factus est ostendit etiam papyinis Aegyptiaca, ap. Parthey nuove

deW

Inst.

p. 440), imperator a patre appellatus

32, 2, Victor Caes. 37, epit. 35, Eutrop.

9,

1, Polemius Silvius (ap.

Momms.

chron. min.

408 L. lulius Vestinus.

I p. 521). Nomen plenum

exhibent inscriptio ponderis, ap.

IVLIVS

220

IVLIVS

Longpcrier joumal des savam 1873 p. 751, et papyrus Graece seripta, Oriundus ap. WiJcken Herm. 1893 p. 233; praeterea L. Vestinus.
colonia Viennensi
or.

Claudii Lugdunensis,

'equestris ordinis orna-

Praefectus mentum', sub Claudio procurator rerum Caesaris ih. Aegypti inscriptio ponde^is (cf. supra) ; papyrus (cf. supra) ; CIG. 4957 V. 28. 30, anno Neronis sexto (a. p. Chr. 59/60) inscriptio ponderis. A. 70 curator restituendi Capitolii Tac. h. 4, 53 (cf. Mommsen Staatsr. Liberis eius sacerdotia pollicitus est Claudius II^ p. 950 not. 3). Incertum num ex liheris eius L. lulius Vestinus et a. 48 or. Claud. Huius fortasse L. luli Vestini M. Vestinus Atticus qui sequuntur.

servi VI 9520. 17197. Diversus Vestinus, de cuius morte Martial.

4, 78.

409 L. lulius Vestinus (OuyjaTTvo?, 'louXio? )(pyj|xaTiaa? Suidas; AErKIOl 10TAIS2 lOTHSTI NIQI apographum tituli alterum, AELAIOI lOLAIO

ILN2TinOI
epistulis

alterum), dp^^tspeu? 'AXe^avSpsra? xal Aiyutttou

Tudarj?,

pro-

curator musei Alexandrini,

procurator bybliothecarum
tit.

Hadriani imp., eidem a studiis


Sicil. Ital. 1085.

Romae, ab urhanus CIG. 5900 -


scripsit
TriTO(j.rjV

Kaihel inscr. Gr.


IlatxcciT.oo

Sophista,
s.

Tuiv

-(Xfaaamv aliaque

complura Suidas

v. Our^aTivo?

(alias
435).

tiones opei'um huius Vestini composuit

M. Haupt

opp.

II p.

Ad

men-

eundem pertinere coniecit Sorghesius opp. 5 p. 16 titulum acephalum Ephesiwn III 431 qui potius est Eudaemonis (cf. supra 79). 410 M. [IVLIVS] VESTINVS ATTICVS. Gentilieium non traditnr. Vestinus

Tae. a. 15, 68,


6, 3,

Atticus Vestinus Suet. Ner. 35,

M. Vestinus

Quint.

64; in consulatu M. Vestinus Atticus Phlego mir. 23, M. Atticus

Vesti[nusJ III S. 7368, Atticus Vestinus Tac. a. 15, 48, Sueton. vit. Lucani p. 78 Eeifferscheid, alihi Vestinus. Filius creditur L. lulii Neroni aliquando intima sodalitate conVestini praefecti Aegypti. iunctus, postea invisus Tac. a. 15, 68. Paulo ante a. 65 uxorem duxit Consul ordiStatiliam Messalinam, quae postea Neroni nupsit ih. narius a. 65 cum A. Licinio Nerva Siliano fasti. In ipso consulatu

iussu Neronis occisus Tac. a. 15, 69; Suet. Ner. 35 (ideo

omissum in indicando consulatu anni 65, in

titulo

nomen eius horum tetnporum

XI

1331).

Dictum aliquod
7, 78.

eius Quint. 6, 3, 64.

411 lulius Viator eques Romanus e Vocontiorum gente foederata, potu


abstinuit Plin. h. n.

412 Sex.

lulius
.

[Vict]or(?)

procurator Augusti

t.

Mactaritanus

VIII

S. 11796.

413 L. lulius Victor Modianus.


stensis mutilus

VIII 5145
1.

vir egregius

t.

VIII 7053 (1); ThagaTribu Papiria t. 2. Egregius vir t. 2, Procurator trium Augustorum (i. e. suh fmem regni
Tituli: Cirtensis
(2).
t.

Severi)

per

Numidiam
t.

tractus Thevestini

1.

1 cf. t. 2, v(ices) a(gens) Patronus Thagastensium t. 2.


'louXio?
vit.

proc(uratoris)

414

C.

IVLIVS VINDEX (rdio?


ep. 5,

Outv8i$ Zon. 11, 13,

Caius lulius

Victor

Lucius Vindex

Alex.

Severi 1,

7,

lulius

Vindex

IVLIVS

221

IVLIVS

Plin. h. n. 20, 100; Tac. h. 1, 51; Stiet. Ner. 40;


OutvSi;

Vlut.

Galh. 4; praetefca Vindex),


cuius
captationi

Dio 63, 22, 'louvios oriundus ex regia stirpc


Adsimulato pallore

Aquitanorum, patre senatore Romano Dio


testamenti
nescio

63, 22.

lenocinatur

PZm.

h. n.

20, 160.

(Lugdunensis) Suet. Ner. 40; Plut. Galb. 4; Dio 63, 22, a Nerone descivit a. 68 losephus hcll. lud. 4, 8, 1; Plut. Galh. 4. 5; Suet. Na-. 40-46, Galh. 9; Bio 63, 22. 23. 26; Z<m. 11, 13.
pr. Galliae

Legatus pro

Pulsus a lcgionibus Germaniae mortem


Siiet.

sibi conscivit Plut.

Galh. 6;

Galh. 11; Dio 63, 24; Zon. 11, 13.

Memoratur Tac.
a. 15,

h. 1, 6. 8.

16. 51. 53. 65. 70. 89.

4, 17. 57. 69, Tac.

74; Plut. Galh. 10.

18. 22.

29; luvenalis 8,
vit.

222;
5;

Pseudo-Lucian. Nero
7,

c.

Suet. Galh. 16; Plin. ep. 6, 10, 4. 9, 19, 1; Philostratus vit. Apoll. 5, 10. 11. 33. 35.
7.

4; Dio 68, 2;

p.

92

seq.

Severi Alex. 1,

Cf.

Mmnmsen Herm.
5,

13

'Caius lulius imperium corripuit' Victor ep.

contra

ieritatem.
inter

Hyrannos^ a Polemio Silvio

Inter impcraiores nominatur ctiam a luliano Cacs. p. 310 D, laterc. ap. Momms. chron. min. I
cius

p. 520.

Vitam

omissam

esse

ohservatur in vita Pescennii Nigri

a script&rihus vitarum Augustarum 9, 2 et a Vopisco quadr. fyr. 1.


lapis)

415

C.

IVLIVS
a.

VOLVSENNA

(OuoXouarvva

ROGATIANVS

proconsul

Asiae

254 miliarius Tralliamis III 6094.

Plane incertum

num

hic Rogatianus senator, auditor Piotini, qui

cum

praetor prodire deberet,

id neglexit ct apud amicos latuit Porphyrius de vita Plotini c. 7. 416 lulius Ursus Dig. 8, 5, 8, 7. Fortasse homo nohilis, ex stirpe eorum

qui sequmitur, vel etiam unus ex

eis.

417

IVLIVS VRSVS SERVIANVS. Sic plene VI 20421 et in indicando consulatu anni 134 t. urhanus Btdl. comunale 1886 p. 96 n. 1138 (paene plene in indicando cmmdatu anni 102 VI 10244), Ursus Servianus VI 10229 v. 111, L. Ursus VI 1432, lulius Servianus Plinius ep. 3, 17 praescr., 7, 6, 8, ad Trai. 2; plerumque Servianus (Severianus Zonaras 11, 24, item fasti Hydat. sub a. 102, Severus fasti Hydat.
L.

suh

a. 134, alihi

Sergiahus, Servillus).

Natus circa
tiano pido).
cf.
vit.

sororem Hadriani

47 Dio 69, 17. Uxorem ducit Doraitiam Paulinam vit. Hadr. 1. 2. 15. Consul suff. a. inc. (suh DomiLegatus Germaniae superioris a. 98 Plin. cp. 8, 23, 5
a.

Hadr.

2.

Eo tempore
a.

Plinio

impetrat a Traiano

ius trium

liberorum Plin. ad Trai. 2. Legatus Pannoniae Plin. ep.


sul

8, 23, 5.

Con-

iterum ordinarius

102 cum L. Licinio Sura iterum fasti, ex

kalendis Martiis ut videtur cum L. Fabio lusto VI 2191. 10244. Dicebatur Hadrianum apud Traianum insimulasse vit. Hadr. 2. ludex datur a principe Plin. ep. 7, 6, 8. Ad eum dedit Plin. ep. 6, 26,
fortasse etiam 3, 17.

Amicus Dasumii VI 10229


ih. v.

v.

8. 111.

112. 114.

Liberi eius videntur memorari det (Cn.

112,

filia ih. v. 8.

Filiam desponPlin. ep. 6, 26.


vit.

Pedanio) Fusco Salinatori (infra

144)

Consul

ter

VI 1432;

consul

tertium factus ab Hadriano

Hadr.

IVLIVS
8,

222
ordinarius
a.

IVLIA

134 cum T. Vibio Varo fasti. Liberta eius a. 136 annum agens nonagesimum Dio 69, 17 (Zon. 11, 24); vit. Hadriani 15. 23. 25; cf. Bio 76, 7. Incertum utrum Mc Ursus lulius memoratus a Pomponio Dig. 8, 5, 8, 7. Epistula Hadriani ad ettm ficticia Vopiscus vit. Firm. Saturnin. 8.
11,

VI

20421.

lussu Hadriani occisus

418

L.

etiam Livii) tegula


lulius

IVLIVS VRSVS VALERIVS FLAC(CVS) (pro L. luli legi potuit urhanaXV521. Idem puto C. Valerius Flac(cus)

Ursus

ih.

522.

Nomen
1.,

indicat

hominem nohilem;
et

fortasse fuit

parentela coniunctus cum eo qui praecedit.

419 Ti, lulius Xanthus, Aug.


Epli. ep. 4, 926.

tractator Ti. Caesaris

divi Claudi
t.

et subpraefectus classis Alexandri(n)ae, vixit

annos

LXXXX

urhanus

Uxor
filia,

Atellia Prisca ih.

420 IVLIA Augusti

Vell. 2, 100; Suet. Aug. 68; Dio Macr. sat. 2, 5, 2. A. 717 desti48, 34. 55, 10, a. 715 Dio 48, 34; natur Antonio (Antyllo) M. Antonii f. Dio 48, 54 (Zon. 10, 24). 51, 15; Siiet. Aug. 63, promissam esse a patre Cotisoni Getarum regi scripsit Antonius Suet. l. c. Infanti ei positus titulus Leshius III S. 7156. A. 729 nupsit Marcello consobrino Dio 53, 27; Suet. l. c; Vell. 2, 93, hoc defuncto M. Agrippae a. 733 Dio 54, 6 (Zon. 10, 34) ; Suet. l.c. Vell. l. c. Ex eo mater fit C. Caesaris a. 734 Dio 54, 8 (Zon. 10, 34), L. Caesaris a. 737 Dio 54, 18; Zon. 10, 34, luliae Suet. Aug. 64, Agrippinae Suet. Aug. 64, Cal. 7. Imago eius in nummis Augusti cusis a C. Mario paullo ante annum 742, certe inter annos 737 et 742 (EcJihel 6 p. 102). In matrimonio Agrippae positi ei tituli Delius, Bidl. de corr. hell. 1878 p. 399 ; Thasius, Bevue archeol. 1879 p. 283, hic ei communis cum noverca et fllia maiore; Thracicus Bull. de corr. hell. 1880 p. 517; Leshius, revue des etudes grecques 5, 1892 p. 412; Paphius, Journal ofhell. studies 9, 1888 p. 243 (uhi dicitur Qbcl 2e^aaxr^). Certe ante a. 752 ei positus t. Prienensis, Greek inscr. in the British Museum III p. 49 n. 428. Maritum in Asiam comitata, vel ad eum profecta, prope Ilium vitae periculum adit Nic. Damasc. fr. 3 (III p. 350 Mueller). Defuncto Agrippa a. 742 parit M. Agrippam Vell. 2, 104. Cum diu pater deliberasset cui nuptum daret Suet. Aug. 63; Tac. a. 4, 39. 40, despondit eam Tiberio a. 742 Dio 54, 31 (Zon. l. c), collocavit a. 743 Dio 54, 35; Vell. 2, 96 cet. Tiberio filiura parit Aquileiae mox defunctum Suet. Tih. 7. A. 745, cumTiberius ovans urbem ingrederetur, cum Livia epulum dedit mulieribus Dio 55, 2. Impudicitia eius Macr. sat. 2, 5, 9; Seneca de henef. 6, 32; Plin. h. n. 7, 46. 21, 9; Dio 55, 10. Ea causa Tiberio Rhodum discedendi a. 748 Dio 55, 9 ; Tac. a. 1, 153. 6,51; Suet. Tih. 11. Adulteriis patefactis damnata Suet. Tih.ll; Hieronymus ad a. Ahr. 2012, repudiumque ei missum ex auctoritate Augusti nomine absentis Tiberii ih.; in insulam Pandateriam relegata a. 752 Dio 55, 10; Vell. 2, 100, nequiquam deprecante Tiberio Suet. Tih. 11. Rapere eam novarum reruni cupidi quidara voluerunt Suet. Aug. 19.

Scribonia nata

IVLIA
Traducta Rhegium

223

IVLIA

a. 757 Suct. Ang. (15; Tac. 1, 53; Dlo 55, 18. (In eadem insula in qua Agrippa filius Zon. 10, 38, non recte. Augusto suasit ut Tiberium adoptaret Zon. 10, 36, errore; de Livia hoc dici debuit). Augustus vetuit eam sepulehro suo inferri Suet. Aug. 101; Dio 56, 32. A Tiberio arctius habita Suet. Tib. 50, inopia ac tabe perempta Tac. a. 1, 53; Zon. 11, 2, a. 14 Tac. l. c. 421 IVLIA (Vipsania lulia sine dubio, sed gentilicium reticetur) M. Agrippae et luliae filia. Titulus Thasius revue archeol. 37 (1879) p. 282. Nata c. a. 735 cf. Montmsen eph. ep. 1 p. 57. Collocata L. Aemilio Paullo censoris filio (consuli a. 754/1) Suet. Aug. 64; schol. ad luv. sat. 6, 158, circa a. 750, cum ex eo mater facta sit Aemiliae Lepidae c. a. 751 cf.

Mammscn
schol.

eph. 1 p. 58.

ad

luv. sat. 6, 158


7,

Cum

maritus

maiestatis

crimine perisset
71

propter adulteria Tac.

a. 4,

Plin. h. n.

149
71

relegata in insulam

Trimerum

a. u. c.

761

cf.

3,

24

p.

Chr. 8

Tac.
vitiis

a. 4,

cf.

Suet.

Aug. 65;

relegata,

post revocata, cura semet

addixisset perpetuo exilio

edidit

damnata schol. luv. Infantem, quem post damnationem, agnosci Augustus vetuit Suet. Aug. 65, villam
ib.
c.

magnifice ab ea extructam diruit


ferri vetuit ib.
c.

72,

ipsam sepulchro suo


a. 4, 71.

in-

101.
7, 75.

Moritur
et

in exilio a.

28 Tac.

Memo-

ratur PJin. h. n.

422 IVLIA Drusi


a.

Caesaris

Liviae

filia.

(Augustus moriens Nolae


aegra interrogabat Suet.
T.

p.

Chr. 14 advenientes de Drusi

filia

Aug.

99, ubi haec ut videtur intellegitur).

Pergamenus, ap. Frankel

Inschr. von

Pergamon n. 390. Nupsit Neroni Germanici filio a. 20 Tac. a. 3, 29 (ut Neronis uxor memoratur Tac. a. 4, 60; Dio 60, 18). Post huius damnationem desponsa Seiano Zon. 11, 2 cf. Dio 58, 7 ct Nipperdey ad Tac. a. 5, 6. Hoc quoque interfecto nupsit C. Rubellio Blando a. 33 Tac. a. 6, 27 cf. Dio 58, 21; raater Rubellii Plauti Tac. a. 14, 22 cf. 13, 19. 14, 57. Impulsu Messallinae, operam dante
P. Suillio, intererapta a Claudio Seneca apoc. 10; Suet. Cl. 29; Tac. a.
13, 32. 43;

Dio

60,

18 (sub

a. 43);

anonymi Octavia 944.


huius videtur

Meraoratur

in titulo libertae

VI 4119 (VI 5198 non

esse).

IVLIA Germanici Caesaris filia r. lulia Livilla. IVLIA AVGVSTA divi Augusti uxor v. Livia Drusilla. IVLIA AVGVSTA imp. Titi filia v. (Flavia) lulia. 423 lulia A mater Frontonis nescio cuius t. in agro Albano vel Tuscidano rep., XIV 2445. Rossius (buU. crist. 1872 p. 148) coniecit

maircm

fuisse

M.

Metilii Aquilii Reguli Frontonis consulis a. 157,

sed non pcrsuasit.

424 IVLIA AEMILIA [GJALLITTA

(Callitta dicitur esse


t.

in

lapide) C.

f.,

clarissima femina, sacerdos (Regii lulii)


--= Eph. ep. 8, 247. 425 IVLIA AGRIPPINA (gentilicium exhihent

Keginus

notizie

1889 p. 91

VI 921.

X 1418. XI 3600,

Eph.

ep. 7,

II 963 cf. auct. p. LI, CIG. 1242, 3610, item nummus


tituli

IVLIA

224

IVLIA

ludaicus ap. Eckhel 6 p. 259, itcm Tac. a. 12, 1, item fasti Antiates ad 6 Nov., uhi est Agripp. lul.^. Germanici Caesaris et (Vipsaniae)

Agrippinae

lilia

natu

maxima

Suet. Cal. 7

cf.

nummus
a. 12,

C. Caesaris

cum

imaginihus tritmi eius sororum


(EcJchel 6, 219), nata in oppido

et inscriptione

Agrippina Drusilla lulia


27, biennio antc

Ubiorum Tac.
c.

luliam Livillam Suet.


.

l.

c.

(i.

a.

16, vel fortasse, ut suspicatus cst

13 p. 255, a. 15), d. 6 Nov. act. Arv. a. 57. 58, fasti A. 28 nupsit Cn. Domitio Ahcnobarbo Tac. a. 4, 75 cf. 0, 45. 12, 64; losephus ant. 20, 8, 1; Plut. Ant. 87; Suet. Ner. 5, Galh. 5; Dio 58, 20, cui filium peperit a. 37 (postea Neronem appellatum) Suet.
Antiates.

Mommscn Hcrm.

Ner.

6.

C. Caesare fratre rerum potito

et

alii

honores tam

ci

quam

reliquis sororibus eius habiti, et constitutum, ut eius sororum-

que mentio omnibus


Cal.l5,
cf. acf.

votis et sacramentis adiceretur

Dio

59, 3. 9, Suet.

Arv.

a.

38

(eph. ep.

5 p.l58, 8 p.320). C. Caesar stuprum

cum
et

ea exercct Suet. Cal. 24, simul ctiam M. Aemilius Lepidus Dio


Tac. a. 14, 2.

59, 22,

Hoc

propter insidias C. Caesari structas occiso,


sinu
ei

ipsa relegatur,

prius

coacta cineres eius

Romam
cum

perferre

Dio Dio

59, 22, Suet. Cal. 24. 29, Ner. 6.

Obiectum
ei

etiam

Sofonio

Tigellino adulterium
60,

Dio

59, 23, schol. luv. 1, 155.

Restituta a Claudio

4 (Zon.

11, 8); Siiet.

Ncr.

6.

Messah'na

infensa Tac. a. 11, 12,


5.

Suet. Ner. 0.

Frustra Galbam ad nuptias soUicitavit Suct. Galh.


h. n. 16,

Nupsit Passieno Crispo Plin.

242, Suet. Ner. 6; quem, cum heres ab eo scripta esset, e medio tollendum curavit schol. luvenal.

4,

81

(=

Sueton. ed. Reifferscheid p. 89)


12, 5 seq., Suet. Claud. 26.

cf.

Ilieronymus

cliron.

ad

a.

Ahr. 2054.
retur Tac.
a.

Illecebris perfecit, ut ineunte a.

49 a Claudio uxor duce-

A. 50 Claudio persuasit, ut

filium ipsius adoptaret Tac. a. 12,

Augusta 3600 alii) 12,26 (Augusta tituli VI 921. 20384. A. 54 Claudium veneno interficiendum curat Tac. a. 12, 66, Suet. Claud. 44, losephus ant. 20, 8, 1. A Nerone primum summa rerum postea ei permissa Suet. Ner. 9, Vesp. 4 cf. Tac. a. 13, 2, Dio 61, 3 omni honore et potestate privata Suet. Ner. 34, Tac. a. 13, 12 seq., Dio 61, 7. Occisa a. 59 circa tempus Quinquatruum (d. 19 Mart. seq.) Tac. a. 14, 4. 12, Suet. Ner. 34 cf. Hensen ad act. Arv. p. 77; losephus ant. 20, 8, 2, hell. 2, 13, 1, anonymi Octavia 954, Dio 61, 12 cf. Martial.

25

cf.

losejthus hcll. 2, 12, 8.

dicta a. 50 Tac. a.

4, 63, 3.

426 L. (?) IVLIA APRONIA ALFENA AGRIPPINA (Liiciae praenomen num etiam ad hanc pertineat, non oninino certum) clarissima puella, soror L. luliorum Aproniorum Maenii Avitiani (supra n. 102), Maenii Pii (supra n. 103), Maeniae Salamalliadis filia fortasse L. lulii Apronii Maenii Pii Salamalliani (supra n. 104) t. Lamhaesitanus eph. ep. 7, 396 -= VIII S. 1827 L 427 L. IVLIA APRONIA MAENIA SALAMALLIAS clarissima puella, soror VIII S. 18271. eius quae praecedit t. Lambaesitanus eph. ep. 7, 396
,

IVLIA

225

IVLIA

428 -IVLIA AQVILIA SEVERA AVGVSTA (sic nummi commatis Romani omnes cf. EcTchel 7 p. 259, Cohen ^ 4 p. 373. 380 seq. et plerique municipales, Aquilia Severa nummi Alexandriae Troadis ap. Cohen^ 4 p^,382 n. 13. 14, aliique nonnuUi, item Dio 79, 9). Virgo Vestalis, ab Elagabalo, cum luliam Corneliam Paulam dimisisset, uxor ducta, mox repudiata Dio 79, 9; Herodian. 5, 6, 2 (qui nomen non ponit); deinde cum alias plures uxores habuisset, reducta Dio 79, 9 cf. Zon. 12, 14. Elag^ahalo nupsisse anno eius quarto (29 Aug. 2201221), fuisse nuptam etiam anno quinto (29 Aug. 221 11 Mart. 222) docent nummi Alexandrini; ex nummo Anniae Faustinae, Alexandriae cuso anno Elagabali quarto, sane rarissimo (Mionnet VI p. 365 n.2555; Greeh coins in the British Museum, coins of Alexandria p. 198 n. 1549) videtur colligi posse Aquiliam Severam Anniae Faustinae locum cedere debi^'sse iam anno quarto, sed mox reductam ese, donec anno quinto rursus Annia Faustina honores Augustae occupavit; cf. Sallet Baten der alex. Kaisermiinzm p. 52. 53.
, ,
.

429 IVLLi AVITA


Bull.

lulia Avita Mamea Aug. t. urbanus 1884 p. 27 Bessau inscr. sel. 484, t. Hispanus II 3413 lulia Mamaea Aug. nummi paene constanter, item lapides aliquot (in pJerisque nomen erasum est), lulia Mamaea Big. 1, 9, 12,

amLiEA AVGVSTA.

delV Inst.
,

XIV 125

_
.

MameaAug. II 3413. III 798. 3427. 3639. VIII 2620. 1X963. lulia Mamia fistulae plumbeae XIV 3037 cum adnot., cet. Ma^ata auctores Graeci, Mamaea veJ Mamea auctores Latini; Mammprj) Mam- codices vitae Alexandri c. 26 propter veriJoquium ineptum, item nummus unus ap. Cohen^ p. 490, 3 qui dicitur esse fabricae Syriacae, idemque lectum esse dicitur in lapidibus II 3393. VII 319.
lulia
,

VIII
-

S. 15846.

Filia lulii

luliae

t. Berijtio III S. 6694). Bio 78, 30 et Maesae, sororis Domnae, Soaemiadis soror natu minor Bio 78, 30 (Zonar. 12, 13),

(AJia lulia

Mamaia