Está en la página 1de 520

7^

(o

"iss-

PROSOPOGEAPHIA
IMPERII ROMANI
SAEC.
I. II.

III

EDITA

CONSILIO ET AVCTORITATE

ACADEMIAE SCIENTIARVM RECIAE BORVSSICAE

BEROLINI
APVD GEORGIVM REIMERVM
MDCCCLXXXXVIII

PROSOPOGRAPHIA
IMPERII ROMANI
SAEC.
I.

II.

III

PARS

III

CONSILIO ET AVOTORITATE

ACADEMIAE SCIENTIARVM REGIAE BORVSSICAE

EDIDERVNT

PAVLVS

DE

ROHDEN

et

HERMAMVS DES8AV

BEROLINI APVD GEORGIVM REIMERVM


MDCGG^ZXXXVIII

^y^VK.

^y

.5

^5

PRAEFATIO.
Tertium hoc prosopographiae volumen inchoavit atque etiam typis

mandare

coepit

anno 1892 Paulus de Rohden, sed correptus gravi ac

diuturno morbo,

multum

reluctatus,

tandem coactus

est

volumen imper-

fectum relinquere.
ipsius et

Absolvi quae deerant

(inde a pag. 145)

mandatu

Academiae, usus copiis quas

ille collegerat.

Addenda quarto volumini reservavimus.


Scr. Berolini

mense Mart. 1898.

H. Dessau.

PROSOPOGRAPHIA

IMPERII ROMANI
SAEC.
I-III.

PARS

III.

P z.

Prosopographia Imp. Roni.

III.

2 Pacatianus

Decumus Pacarius procurator Corsicae interfectus dux Octaviani Phrygiam Pacatianam MaM. IX p. 222 Niehuhr.
TI.

a.

69 Tnc.

h. 2, 10.

subiecisse

dicitur

CL(AVDIVS) MAR PACATIANVS. CL(AVDIVS) SOLLEMNIVS PAC[ATIANVS

?].

C. lulius Pacatianus.

OVINIVS PACATIANVS.
legatus provinciae Lugdunensis Pio 'wa^enmiQ collatwl5,2,4.

3 PACATVS
Vnlc

num

idem

sit

C. Prastina Pacatus Messalinus cos. ord. 147.

ARRIVS PACATVS. ARRIVS PACATVS. Claudius Pacatus. SEX. CORNELIVS FELIX PACATVS. PRASTINA PACATVS MESSALINVS. PACCEIVS L. 5 quaestor pro praetore VETVRIVS PACCIANVS.
C.

4 Pacatus rhetor Senec. contr.

X pr. 10. 11 p. 464 scq.

C.
.

f.

f.

TiUirtinns

XIV 3603.

G Paccius poeta scripsit Alcithoen luv.


7 C.

sat. 7, 12.
. . .

Fortasse idem 12, 99.

PACCIVS .... C. f. decemvir ad hastam 8260. t. Tarracinensis 8 PACCIVS AFRICANVS senator temporibus Neronis et Vespasiani Tac.
h. 4, 41.

9 Paccius Antiochus (cognomen hdbent Scribonius 9?

et Galenus 13, 284) medicus /S^mJ. 97. 156. 220; Martial. 14, 78, 2; Galen. 12, 751 seq. 760. 782; 13, 284. 984, 6cpaX|xtxo? Galen. 12, 760, mortuus subTiberio

Scrih. 97.

10
11

C.

PACCIVS BALBVS, C.

Biversus videtur Paccius Asclepiades Galen. 12, 722 Kiihn. eph.VIII883. f., pr., procos. t. Teani Sidicini rep.
pili

Paccius Orfitus primi

Armenia

praesidiis praepositus,
pili

videtur Paccius primi

Apud Frontinum
nomen
latet,

strat. 4,

honore perfunctus, a. 58 a Corbulone in male pugnans Tac. a. 13, 36. Idem centurio in exercitu Paeti a. 62 Tac. a. 15, 2. 1, 21 in corruptela initia vcl initio non Paccii
1*

sed castelU cuiusdam (Gnndermann).

PACCIVS

PACORVS

C. Laecanius Bassus Paccius Paelignus,

12 PACCIA
prior
t.

MARCIANA

(sic

tit.,

Marcia
vit.

vit.

Sev.)

uxor Septimii Severi

Cirtensis eph.

VII 439;
c. a.

Sev. 3, 2; li, 4, a Severo tribuno


Sev. 3, 2.

Aemilius

equitis

plebis sub

Marco ducta

176

vit.

Pacensis.

MARCIA clarissima femina, L. Pacidei Carpiani splendidi Romani filia t. Caiatinus X 4590. SEXTIVS PACONIANVS. 14 Paconius iuris consultus de edicto scripsit primo fere p. Chr. saeculo
13 PACIDEIA
Paul. Big. 37, 12, 3 ; Ulpian. Big. 13,
6, 1,

1 (ubi cod. Pacunius).

15 M. PACONIVS

(pramomen hahct

Tac. a. 3, 67) legatus C. Silani proa. 3, 67,

consulis Asiae a. 22

repetundarum accusati Tac.

maiestatis

pater (Q.) Paconii Agrippini a. CG accusati ut paterni in principes odii heredis Tac. a. 12, 28, innocens

reus sub Tiberio Suet. Tih. 61,

Tiberii saevitia concidit Tac. a. 16, 29.

16 Q. PACONIVS AGRIPPINVS

(sic tit. Crctensis CIG 2570, Paconius Agrippinus Arrian. diss. epictct. 1,1,28; 16,28, munivit vias Claudio imperante tit. cit., quare pro1, 2, 12; frg. 56) videtur consul Crctae et Cyrenaicae Ut paterni in principes fuisse.

Agrippinus Tnc.

a.

odii

heres ab

Eprio Marcello in senatu insimulatus


igitur

a.

66 Tac.
a.

a.

16,

28

seq.,

filius
cf.

M.
l.

Paconii

(n.

15).

Italia

depulsus

66

Tac.

a. 16,

33

Arrian.

c. 1, 1,

28

seq., frg. 56.

Pater videtur Paihi exsule

coniae Agrippinae

(n. 18),

cum patre vixerit. 17 A. PACONIVS SABINVS consul sufFectus cum A. Petronio Lurcone a. 58 mense Augusto tah. cer. Pompei. 118 cf. 123, Hermes XII 137 et Decembri act. Arv. a. 58 VI 2041, 4. 18 PACONIA AGRIPPINA uxor L. Dercii a Rhodiorum populo honorata
t.

quae cum a Rhodiis honorctur, Philosophus stoicus cf. Arrian. l. c.

Rhodius revue archeol.


(n. 16).

XIII

1866 p. 154.

Filia vidctur Q. Paconii

Agrippini
19 Pacorus,

filius Vononis (II), regis Parthorum (a. 51 54), cf. v. Gutschmid Gesch. Irans p. 128 seq. Erravit igttur losephus ant. 20, 3, 3 eum Artahani fdium appellans. Frater Volagasis (I), regis Parthorum

(a. 5278) et Tiridatis, Tac. a. 15, 14; los. ant. 20, regnum Mediae accipit c. a. 54, los. ant. 20, 3, 3.
(c. a.

3, 3,

a Volagase
rex

Medorum

6169), Tac.

a. 15, 2. 14.

31;

h. 1,

40; los.
,

hell. 7, 7. 4.

Liberos

frater Romam duxit c. a. 66 Dio 63, 1,2, ab Alanis terram suam vastantibus uxorem et paelices captas centum talentis

eius Tiridates

redimit

c. a.

71, los. hell. 7, 7, 4.

Stemma hoc
(II),

fuisse videtur:

Vonones
Volagases
Mithridates (VI),
I

(I),

19 Pacorus,

Tiridates,
(II),
, I

Volagases

(II),

20 Pacorus

Osroes,

S.uiMtincuis

(II).

Exedarcs,

97 ]'artliamasiris,

98 Parthamaspates.

1'ACQRVS
20 Pacorus
testihus

PACTVMEIVS

(II), rex Parthorum inde a m. lunio a. 78 usque ad a. 110, uummis, qui tanien desiml hini/s <s7 !>:;: rf. Gardner, Parthian coimuje p. 52; v. Gutschmid, Gesch. Irans p. IH? sqq. Munus accipit a Decebalo, Plin. ad T. 74. Filius, ut videtur, Volagasis I, frater minor
,

Volagasis II; pater Parthamasiris


10,

regis

Armeniae, Dio
Fortasse
is est,

68, 17,

2;

et

Exedaris

cf.

stemma

antecedens.

qui Ctesi-

phontem
21 Pacorus,

amplificavit,

Amm.

23, 6, 28.

22 Aurclius
alibi)

quem Pius regem dedit Lazis vit. Pii 9, 6. Pacorus (sic t. Pomanus CIG 6559 Kaibel

1472, Pacorus

rex Armeniae

tit. cit.,

Asin. Quadr.

fr.

6 Midler III 660, Fronto

ad Verum 2, 1 p. 127 Naber. A Parthis rex factus a. 161 cf. v. Gutschmid Gesch. Irans 147, Mommsm V407,2. A Romanis regno privatus a. 163 Fronto l. c. Frater Aurelii Merithatis tit.

RG

23 rACT[VMEIVS ? .Jaedilis praetor VI 1482. CLEM[ENS] 24 Q. AVR(ELIVS) PACTVM [EIVS tribu Quirina in senatu .] inter praetorios allectus ab imp. Vespasiano t. Cirtensis VIII 7057. Ad eundem potius quam ad Q. Pactumeium Frmitonem (sic Borghesi allectus ab i]m[p. Cae]s. V[espasia]no VIII 558) spectat VIII 7058 : [. Aug. et Tito imp(eratore) Aug(usti) f(ilio), sacerdos fetialis, praefectus aerari militaris, co(n)s(ularis) ex Afric[a p]rimus .... TituU Cirtenses VIII 7059 integer (1); 25 P. PACTVMEIVS CLEMENS. 7060 (2), 7061 (3) mutili. Praenomen servavit t. 1 et dipl. 36 III p. 879 cf. Renier recueil 33, Lacour-Gayet mel. d'arch. et dliist. 1881 p. 85, 5. tribu Quirina t. 1. Decemvir stlitibus iudicandis, quaestor, P. f. lesratus (T. Prifernii Paeti) Rosiani Gemini soceri sui proconsulis in Achaia, tribunus. plebis, fetialis, legatus divi Hadriani Athenis Thespiis Plataeis item in Thessalia, praetor urbanus, legatus divi Hadriani legatus eiusdem in Cilicia ad rationes civitatium Syriae putandas Consul t. 1 suffectus cum M. Vindio Vero a. 138 XVI t. 1 cf t. 2. k. lul. dipl. Legatus imperatoris Antonini Augusti in Cilicia, legatus Patronus quattuor Rosiani Gemini proconsulis in Africa t. 1. 3.
. .

coloniarum Cirtensium
7,

t.

1.

luris consultus
(n.

t.

1. 3,
cf.

citatur Dig. 40,

21, 1.

Pater videtur T. Pactumei Magni


suffectus

28)

Borgh.

VII 349
Lamia

VIII 389 seq. 26 Q. PACTVMEIVS FRONTO consul


a.
t.

cum

L. Aelio Plautio

80 acta Arv.

a.

80

VI

2059.

Ad eum

rettidit

Borghesi VIII 558

Cirtensem VIII 7058, qui potius refertur ad Pactumeium Clementem

(n. 24).

27 [Pa]ctumeius Magnus praefectus Aegypti intcr

Marco

et

Commodo

Augustis,

t.

Aegijpt.

CIG

177 180, 4704. Praenomen


a.

scilicet

fortasse
.

ci fuit Q. cf. t. Alexandrinum III 6619: Pactumei[ae] Q. l(ibertae)He. 28 T. PACTVMEIVS MAGNVS (praenomcn servavcrunt acta Arv. a. 183) consul suffectus cum L. Septimio Fla[viano?] a. 183 acta Arv., occisus a Commodo c. a. 190 vit. Comm. 7. 6 (ubi codd. Pactuleius Magnus),

PACTVMEIA

6
Borgh.

PAETINVS
cf.

films fortasm P. Pactumei Clcmentis (n. 25)


eius

VII 349.

Filia

5, Pactumeia Magna (n. 27 cogitandum cst). 29 Pactumeia Magna filia Pactumei Magni (ant n. 28 aut n. 27) hcres Pactumei Androsthenis Paul. Dig. 28, 5, 92. 30 Pactumeia Ver[a ?] tit. Cirtcnscm VIII 7058 posait considari, id videtur

29) Big. 28,

92

(nisi Jioc loco

dc prac-

fecto Aegypti n.

Pactumeio Clcmenti
31
. .

(n. 24).

PACVLA, L.

fil.,
t.

clarissima femina, uxor

M. Nonii

Arrii Paulini Apri

clarissimi viri

Brixianus

V 4342

cf.

Borgh.

VI 65.

32 PacuUa, uxor A. Cotti


L.

VI 1396.

ROSCIVS AELIANVS PACVLVS SALVIVS IVLIANVS. L. ROSCIVS PACVLVS PAPIRIVS AELIANVS. 33 PACVVIVS legatus legionis sextae in Syria a. 19 Tac. a. 2, 80. Syriam usu suam fecit Scncc. cp. 12, 8 (si hic idcm cst). Praesidis loco cum 32 Syriam administrassc putat Borghcsi V 92 seq. a. 19

34 Pacuvius Hister luv. 12, 111 sqq. 35 Sex. Pacuv[ius] Restitutus [procurator]
f[amil(iam)] gladiat[or(iam) per]

Augustorum (duorum) ad
adhae]rentes p[rovin]cias,

Asiam

e[t

pro[curator Augustorum] ad vicesimam tr[ans

Pa]dum

t.

Priisae

ad

Olympum rcp. III 6994. 36 SEX. PACVVIVS TAVRVS.

Pacuius lihrij Taurus Apudius Dio53,20, 2. Sex. Pacuvius Macroh. sat. 1, 12, 35. Pacuvius Taurus Macroh. 2, 4, 4. Tribunus plebis a. 727 27, Bio 53, 20, 3; Macroh. sat. 1, 12, 35. Eo rogante plebiscitum factum est, ut mensis Sextilis Augustus appellaretur Macroh. sat. 1, 12, 35, aedilis plebis statuam Sibyllae restituit Plin. n. h. 34, 22, ab Augusto congiarium petivit Macroh. sat. 2, 4, 4. 37 Pacuvia Liciniana, cui rescripsit Pius Ulp. Big. 36, 4, 3, 3. 38 Paean Augusti libertus, procurator castrensis, procurator voluptatum, procurator Alexandreae t. Praencstinus XIV 2932.
Sex. Pacuvius
(sic vcl

Plin. n. h. 34, 22. Sex. Pacuvius,

secundum

alios

39 P(a)elignianus, rescriptum imperatoris nostri(Caracallae?) ad eum UIjk Big.50,15,3,1. Fortasse T. Flavius Sallnstius PacligniauHs cos. ord.231.

FLAVIVS SALLVSTIVS PAELIGNIANVS. STA[TIVS -TILIVS] IVLIANVS PELIGNIANVS. Paelignus. C. Laecanius Bassus Paccius Paelignus. PONTIVS PAELIGNVS. AELIA PAETINA. MINICIA PAETINA. POMPONIA PAETINA. 40 P(a)etinus Neronianus a Galba occisus Pltd. Galh. ARTICVLEIVS PAETINVS. Caecilius Paetinus.
T. T.
?

lulius

C.

17.

Q.

C.

CILNIVS PAETINVS.

PAETVS
41 Paetus delator
a.

PALLAS

55 Tac.

a. 13,

23.
e. a.

42

IVS

PAETVS
t.

consul suffectus

J75

pr.

Non. lun. cum [Mum?]mio

ARTICVLEIVS PAETVS. ARTICVLEIVS PAETVS. AVTRONIVS PAETVS. CAECINA PAETVS. CAECINA PAETVS. CAESENNIVS PAETVS. CAESENNIVS PAETVS. CLODIVS THRASEA PAETVS. CN. LABE[RIVS] PAETVS. T. Prifernius Paetus Memmius Apollinaris. PRIFERNIVS PAETVS ROSIANVS GEMINVS. Valerius Paetus. VALERIVS PAETVS. M. VALERIVS PAETVS AQVI[LA -LINVS].
Q.

Fortassc Valerius Paetus nescio quis. 43 Paetus Valerianus Galatii ab Elagabalo interfectus a. 2\9 Dio 79,4, 7.
Velitris rcp.

Sisenna

X 6587.

L.

C.

L.
P.

T.

L.

vel.

44 Paezon spado Seiani Plin. Q. Remmius Palaemon.

n. h. 7, 129.

Salonia Palestrice.
latro, in Isauria

45 Palfuerius
siquidem

a Probo captus et interfectus vit.Probil6,4.

46 M. PALFVRIVS

SVRA (praenomen servavit antpJiora Tergestina V8112, 64, eitfsdem est) consularis filius sub Nerone luctatus cum virgine
in agone, inde a

Lacedaemonia
gloria,

Vespasiano senatu motus transivit ad

stoicam sectam, in qua

cum

praevaleret et eloquentia et artis poeticae

exercuit schol. luv. 4, 53.

abusus familiaritate Domitiani acerbissime partes delationis Domitianus rogatus est, ut eum restitueret

LOLLIVS PALIKANVS. PALLA POLLA. 48 Palladius Palladius P. Aelius


V. v.

pulsum ob'm senatu ac tunc de oratoribus coronatum Suet. Dom. 13. Domitiano interfecto damnatus schol. luv. l. c. 47 Palfurius Sura ephemeridas Gallieni vitae composuit vit. Gall. 18, 6.

81x0X670? 'EpiioTzole(xri<;

t.

Theb. Aey.

CIG

4808.

Dionysius.
epistulam dominae de
6, 6.

49 Pallas,

Antoniae Augustae servus,


(a.

insidiis
Stiet.

Seiani Tiberio tradit

31) los. ant. 18,


4,

Claudii libertus

Claud. 28; Plin.

12; Vict. ep. manumissus videtur esse ab Antonia,


8, 6,

9; lulian. Caes. p. 310 B, sed

si

quidem ab eo nomen traxerunt


eius,

M. Antonius
a.

Pallas consul

a.

167 ex posteris puto

item

M.

Antonii

Pallantis liberti

VI 11965,

XIV 2833

(aut ipsius liberti aut consulis


a. 12, 54.

167

cf.

Borghesi 8 p. 309).

Frater Antonii Felicis Tac.

Claudio a rationibus Suet. Claud. 28; Plin. ep. 8, 6, 7; Zonar. 11, 9. Messalinam amore C. Silii depellere studet, sed per ignaviam desistit

PALLAS
a.

PAMMENES

Agrippinam Claudio commeridat a. 48 Tac. a. a. 11, 29. Adoptioncm Domitii festinat a. 50 Tac. a. 12, 25. Agrippinae adulter Tac. a. 12, 25. 05 14, 2 ; Dio 61, 3, 2. Senatus ei ornamenta
48 Tac.
12, 1 scq.
;

praetoria .decernit et sestertium centies quinquagies FJhi. cp.


a.

7,

29, 2,

Plm. cp. 8, 0, 13, cf. Suct. Claiid. 28; Vict. cp. 4, 9; schoJ. luv. 1, 108 p. 18lJahn. Claudio mortuo aliquamdiu potentiam retinet Dio 61, 3, 2. Nero ei non favet Tac. a. 13, 2, sed muneribus demovet a. 55 Tac. a. 13, 14. Eodem anno cum Burro accusatus absolvitur Tac. a. 13, 23; Dio 61, 10, 0. A Nerone veniam
52 Tac. 12, 53,
k. Febr.

Ab eodem imperatore 60 Tos. ant. 20, 8. a. 62 Tac. a. 14, 65 ; Dio 62, 14, 3. Commcmoratur practcrca Flin. n. h. 32, 134; luv. sat. 1, 108; Tac. a. 11, 38;
impetrat Fclici fratri
c. a.
'.).

propter divitias intcrfectus

Stict. Vitcll. 2.

Titahis in nionumcnto cius via Tihurtiua iiicisus rcfcriur


1.

Flin. cp.

7,

29, 2; 8, 6,

50 Pallas, una ex Herodis Magni uxoribus, mater Phasaeli,

los. ant.

17,

1,3;

hell.l,

28,4.

M. ANTONIVS PALLAS.
P.

A.

CLAVDIVS PALLAS HONORATVS REPENTINVS. CORNELIVS PALMA.


fr.

51 Palmatius dicitur fuissc eques ditissimus Valeriani temporibus Caesa-

reae in Cappadocia Hcsych. Milcs.

1 Mullcr

IV 145.

lunius Palmatus.

52 P. Palpellius Clodius Quirinalis (sic tit. Tcrgcstinus V533 (1), P. Clo[dius] Qui[rinalisJ Fais suppl. ad CIL V 474 (2), Clodius Quirinalis Tac. a.
13, 30) P.
classis
t.

f.,

tribu

1 Ravennatis,

Maecia t. 1, procurator Augusti t. 1. 2, pracfectus veneno damnationem anteiit a. 56 Tac. a. 13, 30.
t.

P. Clodius Quirinalis

Tergestinus

V 540,

fortasse pater cius naturalis,

Mommsen. 53 SEX. PALPELLIVS HISTER (pracnomcn in t. 10, 35) P. f., tribu Velina tit. cit. Comes
ut coniecit

Folensi

V 35

et

Flin. n. h.

Ti. Caesari datus

ab divo

Augusto, tribunus militum legionisXIVgemiiiae, decemvir

stlitibus iudi-

candis, tribunus plebis, praetor, proconsul, legatus Ti. Claudi Caesaris

Augusti

tit.

Consul suffectus
n. h. 10,

cum

L. Pedanio

Secundo

a.

Martio Flin.

35 cf fast. Pannoniae praesidebat a. 50 Tac. Sex. Pedius Palpinianus.

fer.

Lat.

VI 2015

43 mense
7.

XIV 2241,

a. 12,

29

(uhi cod. P. atellius Hister).

54 Palumbus gladiator Suct. Claud. 21. 55 Pammenes novus declamator Sen. contr. 1, 4, 7 p. 103, 28, exsul, Chaldaeorum arte famosus, annua pecunia a P. Anteio ministratur a. G()
Tac. a. 16, 14.

56 Paramenes citharoedus, ut videtur, floruerat Gai temporibus, a Nerone licet iam senoctute confectus certare coactus a. 67 Dio 63, 8, 4.
57 Pamraenes tragoedus Fhilostr.
Fii temporihus.
vit.

soph. 2, 1, 7 p.

238 Hadriam

rcl

PANATHENAIS

PANTVLEIVS

PANATHENAIS
LATIARIS.
Pancharia
v.

V.

MARCIA CLAVDIA ALCIA ATHENAIS GAVIDIA

Ancharia.

58 Pancrates poeta Alexandrinus carmen in Hadrianum et Antinoum composuit Athcn. 16 p. 677 D. 59 Pancrates philosophus cynicus Fhilostr. vit. soph. 1, ^3, 1 p. 225. GO Pandion, secundum- alios Porus, rex Indorum, Augusto legatos misit
a.
1)1

734/20 Strah. 15,

1,

4 p. 080

cf. 1,

78 p. 719.
liri. u. h. 6, 105.

Pandion, regulus quidam Indorum Plinii aetate


77, 13,

62 Pandion auriga Caracallae Dio

V p.

749.

M. Latinius Pandusa. TI. LATINIVS PANDVSA.


,

68 Paneros (aynoD/iitc ut videtur) Cercopithecus


magnifico funcre elatus Suct. Ncro 30.

fenerator,

a Nerone
5, 61, 12.

64 Panniculus archimimus Domitiani Mart.


ribus) Papin. Dig. 29, 2, 86.

ep. 2, 72, 4; 3, 86,

3;

65 Pannonius Avitus in Cilicia procuravit (Papiniani ut videtur tempo66 Pannychis, concubina Herodis Magni, donatur ab eo Archelao Ca])pa-

Pansa L. Crassicius. CORELLIVS PANSA. M. HIRRIVS FR[ONT]0 NERATIVS PANSA. M. IVVENTIVS SECVNDVS RIXO POSTVMIVS LICINIVS PANSA. L. Lucilius Pansa Priscilianus. C. Servih'us Pansa. C. Valerius Pansa. VIBIVS PANSA. M. VIBIVS PANSA.
v.

docum

regi, los. hcll. 1, 25, 6.

PANSA VALERIANVS.

P.

C.

67 Pantaenis amica Canii Rufi, poetria Mart.

7,

69,

7.

68 Pantagathus tonsor Mart.

6, 52, 2.

69 Panthea, Smyrnaea iMcian. Iniayy.


Cyrop.
6, 1,

2, [5aatXi auvoOaa ih. 10, ef.

Xeu.

45

seq.

Pulchritudo eias descrihitur


schol. Li(ciau. p.

Luc.

Imagij. et

pro

Imagg.

Uxor L. Veri
si?

164 Jac.

Eandcm
if^^

iutcllcgit

M.

Aurelius

saux. 8,

37: Mr^xi vuv

Trapaxai>r^xai

Our^pou

(vulg.

Tou xuptou, cod. Vat.

-o5 xupoui,

Salmasius xou

Our^pou,

Nauch

Ou7]pou)

aopoT IlavOsia

r^

IIspYaixo?;

[C.] Aufidius Panthera.

Mallius Pantolabus.
a.
1

70 Pantuleius eques Romanus dives, mortuus


71 C.
S. 7409 (1);

7 Tac. a. 2, 48.

PANTVLEIVS GRAPTIACVS. Fundamis X 6265


t.

Tituli: Philippopol. (2);

III 6121
(3).
1

III

Ostiensis

XIV 246
a,

Nomen
Patronus

plenum exhibent

2. 3.

Legatus

pr. pr.

Thraciae

72

1.

1.

PANTVLEIVS
coUegii cuiusdam Ostiensis
t.

10
3.

PAPIRIVS
f.

C. Pantuleius C.
t.

lustus paiter eius,

2. matcr fortasse Claudia T. f. 12 C. Pantuleius lustus C. f-, pater C. Pantuleii Graptiaci 6265. fortasse Claudiae T. f. Magnae t. Fundanus

Magna

(n. 71),

maritus

Aemilius Papinianus.
L.

DOMITIVS GALLICANVS PAPINIANVS.

73 Papinius tribunus militum a Chaerea ad


pulsus los. ant. 19,
1, 6.

Gaium trucidandum
a.

im-

74 SEX. PAPINIVS consulari familia ipse se interemit FiVms fortasse Sex. Papinii Allenii (n. 76).
75 SEX. PAPINIVS patre consulari a Gaio
H, 18, S.

37 Tac.

a. 0, 49.

flagellis occisus Senec. de ira

Anicii Cerealis
j?.

(sic) filius

a Gaio tortus et interfectus Zonar.

11, 6;
(n. 76)

Borghesi 3
a Tacito

a.

234 eum putat fiUum minorem Sex. Papinii Allenii 6, 49 memoratum, vereor ut recte, assentiente tamen
1.

Nipperdeio ad Tac.

c.

76 SEX. PAPINIVS

ALLENIVS (cognomen
,

sic exhihet

tit.

Patavinus

V 2823,
Q.
f.,

Allienus Chronogr.

Gallienus Prosper, Emilianus Hydatius).


cf.

tribunus militum (fortasse in Syria,

Plin. n. h. 15, 47; Borghesi 7


cf.

p. 396 seq.), quaestor (fortasse in Africa,

Plin.

I.

c.

Borgh.
tit.,

I.

c),

legatus

Ti. Caesaris
a.

Augusti.

tribunus plebis,

praetor

praet.
tit.

peregrinus

27 fasti Arv.

Legatus Ti. Caesaris Augusti

pr. pr.

Consul

tit.

Plin. n. h. 15, 47, ordinarius


tit.

decimvir sacris faciundis


Silv. 5, 3,

Q. Plautio a. 36. QuinPater videtur Sex. Papinii n. 74.


Nobili genere ortus
Silv. 5, 3, 3.

cum

77 (Papinius Statius) poetae pater; nomen nusquam.

116

seq.

carmina composuit

133-208.

Ludis

Neapolitanis saepius

palmam
253

tulit 5, 3,

112. 134.

LXV

annos natus
3, 2,

mortuus
Filius

c.

a.

80, 5, 3,

seq.

Uxor
c. a.

ei
5,

superstes 5, 3, 240 seq. 263.

eum mortuum

conqueritur carmine

78 P. Papinius Statius Neapoli natus

40

cf.

2, 1, 32seq.

39scq.

45, Silv. 3, 5, 81.


cf.

Postre-

mis Domitiani annis aetate iam provectior


5, 2, 158.

4, 4,

69

seq.

89

seq.
5, 5,

Ex

Claudia uxoro natam habet

3, 5, 54, filios

non habet

79

seq.

Agone

Capitolino victus 3, 5, 31 ; 5, 3,

225

seq. cf. Suet.

Bom.

4.

Ludis Neapolitanis patre adstante coronatus 5, 3, 225 seq. ; 2, 2, 6 seq. Ludis Albanis vicit 3, 5, 28; 4, 5, 22 seq.; 4, 2, 65 seq.; 5, 3, 225 seq. Thebais eius cf. Silv. 3, 2, 142 seq.; 3, 5, 36; 1, 5, 8; Ijwooem. 9 seq.;
4, 7, 5, 2, seq. sat.
1,
;

25 seq.
162
5, 5,
,

initio
;

patre iuvante scripta

5, 3,

233. Achilleis

4, 7,

23

seq.

seq.

vit.

Gord.

3, 3.

Utrumque carmen commemorat


,

4, 4,

94

36

seq.

Agaven Paridi vendit

Thebaide

lecta
1,

esurit luv.
seq.
;

7 82-87. Domitiani facta celebraturus Theh. 18 seq. Praedium a Domitiano ei videtur donatum
eius

17

Ach.
seq.

Silv. 3, 1,

61

Praedium

Albanum

a. 95, fortasse c. a. 96 98. 79 Papirius centurio, unus ex interfectoribus Clodii Macri, a Muciano Karthaginem missus, a L. Pisone proconsule supplicio affectus a. 70

5, 3,

37

seq.

4, 5,

1 seq.

mortuus certe post

Tac. h.

4, 49.

PAPIRIVS

PAPIVS

*CASSIVS PAPIRIVS. 80 CN. PAPIRIVS AELIANVS


tanniae
a.

(pramomm
a.

1446) legatus pr. pr. Daciae

132

133

146

(iipl.

75 eph.

Vp.

97=

Sarmimjetusae rep. III Legatus pr. pr. BriVII 1117. Fortasse idem est n.82.
habet
t.

tit. cit.

81 CN. PAPIRIVS

AELIANVS

consul

ordinarius

cum

L. Cossonio Eggio

Marullo

a.

184

VI 2099; X51G0;

XIV 172

add. 2394. 3603 alihi.

82 GN. PAPIRIVS AELIANVS AEMIL[lANVS] TVSCILLVS tribu Galeria, quaestor provinciae Achaiae, tribunus plebis praetor, legatus
. .

Augusti legionis XII

t.

Iliherritamis

II 2075.

Fortasse idem ae

L. ROSCIVS PACVLVS PAPIRIVS AELIANVS. 83 M. PAPIRIVS CANDIDVS clarissimus vir, patronus coloniae Canusii a. 223 alhum Canus. IX 338. 84 C. PAPIRIVS CARBO C. f., tribu Crustumina, tribunus militum, XXVI
vir,

n.

80 aut

n. 81.

quaestor propr.

Antullia Q.

f.

uxsor

VI 1317

aetate liherae reip.

imperiive ineuntis"",

Hemen.

M. Aurelius Papirius Dionysius.


utroque
et

85 Papirius Fabianus philosophus

et orator saepius citatur a Seneca a Plinio maiore; aliquanto minor natu quam Seneca maior contr. II pr. 5 p. 152, 26. De lihris eius cf. Sen. ep. 100 ; de eloqueniia eius cf. Senec. ep. 11, 4; 40, 12; 52, U; 58, 6. Cf Teuffel'^ 266, 10. 8G Papirius Fronto auctor iuris CaJlistratus Biy. 14, 2, 4, 2; Marcianus Big. 15, 1, 40; 30, 114, 7; responsorum eius liber tertius CaUistr. Bi(j.

50, 16, 220, 1.

Marci temporihus eum


d.

adscrihit
d.

Teujfel^

369, 9,

Severi duhitans Kruger, Gesch.

Quellen u. Litt.

rom. Bechts, Lps.

1888 p. 203.
87 Papirius lustus, auctor
Big.
Citantur lihri
iuris,

scripsit constitutionum libros

XX

index

annorum 162 175. Scripsit igitur Marci vel Commodi temporihus, cf Teu/fel^ 369, 7. 88 C. PAPIRIVS MASSO C. f tribu Velina, tribunus militum, aedilis
. ,

I,

II,

VIII

saepius in Big. Constitutiones sunt

plebis, q(uaesitor?) iud(ex), cur(ator) fru(menti)


cf.

t.

urh.
f.

VI 1480.

1481

Mommsen Hermes IV 364,


t.

2.

Uxores Ofania C.

Quarta, Statia
Videtur fuisse

Q. f. Quinta ih. 89 [Ti.? P]apirius Paulinus

Phrygius III S. 7004.

magistratus vel homo nohilis.

90 Papir[ius] Rufus .... procurator aurariarum Daciae male traditus III 1311.

t.

Zalatnae

rep.,

M. Aurelius Papirius Socrates.


C. lulius Papius.
vit.

91 Papius Faustus vir nobilis a Severo occisus

Sev. 13, 1.
f.

92 M. PAPIVS MVTILVS (pramomen in


p. 442.

fastis)

M.
f.

N.
n.

n.

fasti

Cap.

Consul suffectus
l.

cum

Q. Poppaeo Q.

k. lul. fasti Cap.

c.

fasti Antiat.

I p. 475

Q.

Secundo a. 9 ex 6639. Bio 56, 10, 3;

PAPIA
Isidor. orig. 5, 15, 1.

12

PARTIIAMASIRIS
tiilit

Cum

collega legem

Papiam Poppaeam


93

Dio l. c; Isidor. l. c. cf. Tac. a. 8, 25. 28; Suet. Claud. 19. 23; Nero 10; iurisconsuUos passim. In senatu sententiam dicit a. 1(5 Tac. a. 2, 32. Uxorem non habet Dio l. c. CLAVDIA PAPIA NETONIA INSTEIA PRAENESTINA. C. CERVONIVS PAPVS. C. IVLIVS PISIBANVS MAXIMVS AEMILIVS PAPVS.
SOSIVS PAPVS. M. CVTIVS PRISCVS MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS PAPVS ARRIVS

PROCVLVS IVLIVS CELSVS.


P.

PAQVIVS SCAEVA.
(2);
et
t.

Titidi:

Histmii

rcp.

VI 1483
Scaevae

1484
1.

(3); tcgidac Histonii rep.


filius,

IX 2845 seq. (1) urhaui 4. IX 6078, 128 (4). P.


;

f. t.

Flaviae

Consi et Didiae nepos, Barbi et Dirutiae


stlitibus

pronepos

Quaestor, decemvir

iudicandis

ex senatus
tribunus

consulto post quaesturam,


post quaesturara
et

quattuorvir capitalis ex senatus consulto


,

decemviratura stlitium iudicandarum

plebis, aedilis curulis (cf.

Mommscn

Stll.

I^ 555,

1),

iudex quaestionis,

praetor aerarii
optinuit,
in

(itaque post a. 731),

proconsule provinciam

Cyprum

viarum cur(ator) extra u(rbem) R(omam)

ex senatus consulto
in reli-

quinqu(ennium), proconsul iterum extra sortem auctoritate Augusti

Caesaris et senatus consulto misso ad

componendum statum

quura provinciae Cypri,


Consi
t.

fetialis,

consobrinus idemque vir Flaviae,

filiae,

Scapulae neptis, Barbi proneptis, simul cura ea conditus


igitur tcde (cf.

cf.

2.

Stemma

IX 2846)

(Paquius) Barbus

Dirutia,

Didia

-_-

(Paquius) Consus,
P. (Paquius) Scaeva,

(Paquius) Scapula
C. (Flavius) Consus

Sinnia.

Flavia

(Paquia) Sinnia,

P. Paquius Scaeva

^^
vit.

^^
Comm.
4, 4.

Flavia.

94 Paralius a Commodo interfectus

95 Paris pantomiraus Suet. Dom. 10 ; schol. luv. 6, 87 p. 239, 21 JaJm origine Aegyptius Martialis 11, 13, 3; a Doraitia Domitiani uxore amatus Suet. Dom. 3; Vict. ep. 11, 11; ob adulterium cum Domitia cora-

missum media

in via interfectus a.

83 Dio 67,
7.

3,

cf.

schol luv.
ei

1.

c.

Sepultus in via Flaminia Martialis 11, 13,

Statius poeta

vendit

Agaven

luv. 7, 87.
v.

Idem

fortasse cst saltator Galcn. 12, 454

Kuhn.

Paris histrio Veri

Maximinus.

L. Doraitius Paris.

96 Parraces Parthus Tac. a. 12, 14. 97 Partharaasiris. Parthamasirus Fronto princ. hisf. p. 209 Naher. Flap&0U Mapaipou vel Maaipou Arrian. frg. 16 Muller III p. 589 ap. Suid.
s.

V.

rv/oaic.

TTapOouatpou vel TTapOeoaupou


napOa}i,a'aipi?

(Arricm.?) ap. Suid.


vit.

s.

r.

IlapapaXwv.

Dio

68, 17, 2.

Sarmatosiris

Hadr.

5, 4,

PARTHAMASPATES

13

PASICRATES
Farmatosyrio vel farmato

nM

tanicn intellegendus Parthamaspates.

(sarm.) syriae Eutrop. 8, 3.

Pacori
P]xedaris

(II) (n.

20)

filius,

Exedaris frater,
constituit
10, 4.

quem Osroes
ei

patruus
privavit

loco

petens
a.

a. 11314,

regem Armeniae Dio 68, 17, 2 cf.


17-20.
Eutrop.
izapoi^aivtav

diadema

a Traiano

Traianus

eum regno
ttj?

114,

Dio
l.

68,

Supplex, tumultu orto interfectus a Traiano


xct

Fronto
stcnima

c.

Tzpihxo?

au-y^-tstjJ-sva

ixoyz

otxrj?

Arrirm.

frg. 16, occisus


s.

8, 3.

Cf.

v.

Gutschniid Gcsch. Irans p. 141 scq.

v.

Pacorus

(n. 19).

98 Parthamaspates.
Mnlal.

riapOsiJLacfTraxrjC

Arrian. frg. 18 Mtdlcr III p. 500 ap.

XI p.
{scr.

273 Bann.

riapi^ajxacjTOtyjc:

Bio

68, 30, 3; 33, 2.


vit.

Sar-

matosirin
Osrois

Parthamasirin, inteUcgc Parthamaspatem)


Sanatrucii (II)
s?a'o>vcpo?,

filius,

huic

otacpJ^oveTtat

Hadr. 5, 4. et ad Tra-

eum Persarum regem facit a. 1 1 6/7, Arrian. Bio 68, 30, 3 ; vit. Hadr. 5, 4. Parthi eum detestati sunt c. a. 117, Bio 68, 33, 2; vit. Hadr. 5, 4. Hadrianus eum proximis gentibus
ianum
transit, qui
l.
;

Sanatrucio victo

dedit regem,
a.
cf.

118
V.

123

vit.

ohtiniiit

Hadriani 5, 4, scilicet Osrhoenis, qno7'um rcgmim Phratamaspates vcl Pharnataspates certc idctii,
d.
v.

Gutschmid, Gcsch.

Konigrcichs Osrhoene p. 28.40;

Gesch.

Irans p. 145 et stemnia s. Aemilius Parthenianus.


belli Mithridatici

Pacorus

(n. 10).

09 Parthenius poeta, oriundus e Bithynia,


,

Romam
Tispt

translatus tempore

vixit

usque ad Tiberii tempora Suidas.


sptoxtxwv

Amicus

Cornelii Galli,
misit
cf.

ad quem iibrum qui exstat

Trai>rj|Aczx(ov

praef. p.

207 MeincJce
cf.

ancdecta Alexandrina.
5, 17,

Imitati

eum

sunt Vergilius GeU. 13, 26

Macrob.

18

et Tiberius

postea

imperator Suct. Tib. 70.


mihl, Gesch. d. gr. Litt.

Be scriptis I 101 seqq.

cius Suidas, e recentioribus Susc-

100 Parthenius Tiberii Caesaris servus Pompon. Big. 28, 5, 42. 101 Parthenius Domitiani cubicularius Mart. 4, 45, 2; 78, 8;
8,

5,

28, 16; Suct.

Bom. 16; Bio


cf

67, 15, 1; Vict. ep. 11, 11, vates

6, 2; Mart.

0, 40,

3; diem natalem Burri

lilii

celebrat Mart. 4, 45, 2.

Pugionem
6,

accepit,

Bio

67, 15, 1,

Mommscn StR.

I^ p. 435

n. 3,

lU p. 837 n. 1.
Mart.5,
2;
Martialis

Martialis
12, 11, 1.
ei

eum

rogat, ut carmina sua imperatori ofFerat

Martiali

togani misit Mart. 8, 28, 16;


misit 11,
1, 3.
;

0, 40, 3.

librum

XI epigrammatum
scq.
;

In Domitianum coniuravit

a.

96 Suet. Bom. 16

Bio

67, 15, 1

Vict. ep. 11, 11.

raisit

Zon. 11, 10. Interad Domitianum interficiendum Bio 67, 17, 1 fector Domitiani operam dedit, ut Nerva imperator fieret, Edr. 8, 1

Stephanum

Oros.

7, 11.

Nervam

confirmat, crudeliter a militibus interficitur


et fortnssc

Vict. cp. 12, 2. 8.

Praeterea c&mmemoratnr TcrtuU. apol. 34


cf. schol.).

Iiiv.

12, 44 (sed.
v.

Pasicles

L. Crassicius.
s. v. At'tt>v;

102 Pasicrates Dionis Chrysostomi pater Suid.

Phot. cod. 200.

PASIDIENVS
Prusensis
,

14

PASSIENVS
p. 103 Dind.

civis
c.

Romanus Dio Chrys. 41

Prusae urbi

44 p. 114 Bind. (apnd fdiuni patris nomen non affertur). praefuit 103 P. PASIDIENVS FIRMVS proconsul Bithyniae sub Claudio nummi
l.

Nicomediae Mionnet 8.

170, 984 seq.,

II 466,

300.

Leake num.

hell.

Asia p. 90. 104 PASSENIA PETRONIA clarissima femina tegula urbana aetatis fere

Commodianae

X V 419.
(sic
tit.

105 C. Passennus Paullus Propertius Blaesus

Asisii rep.

ap.

Haupt
elegos

opusc.
f.,

283,

Passienus vel Passennius


tit.
:

i^el

Passenius PauUus

Plin.) C.
;

tribu Sergia

cit.

'Splendidus eques

Romanus

scribit

enim municeps Properti atque etiam inter maiores suos Propertium numerat' Plin. ep. 6, 15, 1. Valetudine mala; Horatium imitatur Plin. ep. 9, 22.
gentilicium hoc
illi

est

106 L. PASSERIVS
xai avTtaxpaxr^Yoc,

ROMVLVS
t.

legatus Aug. (male)

propr.

ei

TrpsopeuxYi?

bilinguis Branchidis prop)e

CIG

2870,

scilicet

legatus Q. Iidii

Miletum rep. III S. 7150 Balbi (aut consulis a. 85 aut

consulis a.

129) proconsidis Asiae.


publ(icus) p(opuH)

107 C. PASSIENIVS COSSONIVS SCIPIO


clarissimus vir augur
lectus inter patricios,

ORFITVS, C. f tribu Scaptia, R(omani) Quir(itium), ad,


.

praetor candidatus,

curator reipublicae Sutri-

norura, quaestor urbanus, decemvir sclitibus iudicandis, sevir equitum

Romanorum

t.

Grumenti
(scilicet

rep.

X 211.

108 Passienus pater

L. Passicni Rufi n. 111), declamator insignis

diem obiit a. 745/9 Hierovi. h. a. sui primus orator Senec. contr. 2,

= Suet. frgm. p. 290 Both.


5, 17.

Temporis

Saepius memoratur in Senecae

109

controversiis.

VIBIVS PASSIENVS.
C.

PASSIENVS CRISPVS (praenomen

in consulatu,

tit.

Gallicus Henzen

5214, Bio 60, 23, 1; [C. CJrispi Passieni t. urb. bidl. com. 1889 p. 212; Passienus Crispus vel Crispus Passienus Plinii, Seneca, Suet. ; Passienus

Tac,

Quint.,

Hieronym. ; Crispus
L. Passieni Rufi
cf.

alibi).

Nepos Passieni declamatoris


Senec. epigr.
(!,

(n. 108), fdius

(n.

111)

cf.

(-==

Biese

anthol. lat.

405

445).

p. 421; Hieronymus a.

Borghesi 5 p. 157 seq. ; Mommsen ind. Plin. 745. 791 (= Suet. frgm. p.290 Iloth) eum decla-

matoris fdium male putat.

Municeps

Viselliensis (?), in senatu dicere

coepit sub Tiberio, plurimas sponte causas

apud centumviros egit, pro qua re in basilica lulia eius statua (cf. Mart. 10, 2, 10 et Friedldnder ad h. l.) posita est. Consulatus duos gessit (cf. Plin. n. h. 16, 242.

Primum

consul suifectus a. incerto; consul II ordinarius

cum

T. Statilio

Tauro a. 44 tit. cit. Bio 60, 23, 1; Fasti cos.). Uxores habuit duas, primam Domitiam amitam Neronis (cf. Quint. 6, 1, 50; 6, 3, 74), deinde Agrippinam matrem Neronis (cf. Plin. n. h. 16, 242; Suet. Nero 6).
Possedit bis milies sestertium.

Omnium
iter

principum gratiam adpetivit,

sed praecipue C. Caesaris,

quem

facientem secutus est pedibus.

PASSIENVS
Periit per

15

PATERNVS

4,

fraudem Agrippinae, quam heredem reliquerat, schol. Inr. Jloth. Fraude heredis suae necatur Hieron. 290 Iloth, qui annus falso indicatus est; a. Claudio regnante mortuus Suet. Nero 6, inter a. 44 48, cum a. 48 Agrippina Claudio nupserit. Funere publico elatus schol. luv. l. c. Orator
81

= Suet. frgm. p. 290 791138 ~ Suet. frgm. p.


242; Quint.
7,
(I,

Plin. n. h. 16,
1, 15,

10, 1, 24.

Dicta eius faceta Senec. hmef.


6,

5;

Plin. ep.

11;
et

Tac. a.

20.

ludicia dc eo Senecnc
;

ep.

6 nat. quaest. 4 praef. 6

Quintiliani 6, 1, 50
a.

6, 3,

74 ; 10,

1,

24.

110 Q. PASSIENVS LICINVS consul sufFectus C, luHo Avito di^yl. ndl. nuper repertum.
111 L.

149

mense Nov. cum

PASSIENVS RVFVS. Titulus agri Siccensis VIII S. 16456 (1); memoratur in titulis servorum VI 5572 (2); IX 6094 (3). Nnmmus ap. Milller num. de Vanc. Afrique suppl. p. 43 n. 39 a. L. Passienus Rufus t. 1 et in considatu, hull. comun. VI 1888 p. 231. L. Pass[ienus] Rufus nummus Passenus Rufus t. 3 (Bassienus Rufus traditur t. 2).

Passienus
750/4
latus
Vell.
cf.

Vell. 2,

216, 2.

Consul ordinarius
t.

cum
Vell.,

C. Calvisio Sabino
in ea appel-

fasti.
t.

Proconsul Africae

1,

nummus, imperator
c.

1,

ornamentis triumphalibus ornatus


(n. 108),

a.

3 p. Chr. cf
(n.

Filius videtur Passieni

pater C. Passicni Crispi

109)

Borgh. 5 p. 157 sec[. Mortivis fortassc a. 38, Huius fortassc quo anno Hieronymus fdium eius ohiissc male dicat. liberti VI 6955. 7120. 7257-7280. 23845.
Senec. epiqr. 6, 9.

112 Passienus Rufus amicus Frontonis ad am.

1,

8 p. 179

scq.

Nahcr.
est Scncc.

113 Pastor eques Romanus, cuius


dial. 4, 33,

filius

a Gaio

interfectus

3-6.
9,

114 Pastor amicus Martialis


1, 18, 3.

22, 1,

fortassc lunius Pastor, Plin. cp.

AIETIVS PASTOR. lunius Pastor. IVNIVS PASTOR CAESENNIVS SOSPES. SEPTIMIA PATABINIANA BALBILLA TYRIA NATIANA. (C?) VELLEIVS PATERCVLVS. VELLEIVS PATERCVLVS. Ael(ius) Paternianus.
A.
L.

L.

NEPOTILLA ODAE-

L.

115

PATERNVS
.
.

consul

ordinarius

a.

233 117

cum Maximo
Cf. etiam

II.

Fortnssr

alterum eius cognmncn Agricola III 5460.


.

Bramhach 969:
Fortassr
idciii

rno cos.

Fortasse idcm ac
consul ordinarius consul
et 118.

n.

ct 118.

116
117 118

PATERNVS
ac n. 118.

a.

267
a.

cum

Arcesilao.

PATERNVS
idcm ac
n.

ordinarius II

268 cum Mariniano.

Fmiassc
a.

115

Cf. etiam Aspasius Paternus proeos. Afr. a. 257.

PATERNVS

praefectus

urbis

a.

264266, Chronographus

354.

Fortasse idem ac n. 116 aut 117.

PATERNVS

16

PAVLINA

ASPASIVS PATERNVS.
C. Cl(audiu8) Paternus.

Claudius Paternus Clementianus.


C. luHus Paternus.
.

VS C. IVLIVS ADVRIVS OVINIVS PATERNVS.


. .

[PATE]RNVS.

Plinius Paternus.

TARRVNTENVS
8, 1.

(sive

TARRVTENIVS) PATERNVS.
n. h.
fir>,

119 Patrobius Neronis libertus Plin.

168; Tac.
40.

h.

1,40; Dio
a.

63,

Munera

edidit Puteolis a. 66,

Dio

63, 3,
1,

a Galba occisus
Libertus
eius

68,

Dio

64, 3, 4; Plut.

Galh. 17

cf.

Tac. h.

caput

Gralbae eo loco, ubi iussu Galbae


fuerat, abiecit, Suet. Galh.

20

cf.

animadversum in patronum suum Plut. Galh. 28. Commemoratnr jn-apL.


Roscii

tcrea Tac. h. 2, 05.

120 (Domitius?)

Patruinus,

pater Domitiae Vettillae uxoris


(a.

Paculi consulis designati

184?)

t.

Vcrccllis rcp.

V 6657.

MANLIVS PATRVINVS. L. PVBLIVS CELSVS PATllVINVS.


C.

SALONIVS MATIDIVS PATRVINVS.

M. STATIVS PATRVINVS.
Valerius Patruihus.
P.

VALERIVS PATRVINVS.
v.

Patuleius
L. F.

Pantuleius.

121 ...
t.

Caristanii Frontonis legati Domitiani Antiochcnus Pisidiac, Papcrs of thc Amrrican school II p. 134 n.l08.

PAVLLA, uxor C.

C[LAVDIA] PAVLA. IVLIA CORNELIA PAVLA AVG. Postumia Paulla. PAVLLA AEMILIA.

Postuma Paulla Avidia Procula Rutilia Proba.


Paulla Rutilia.

c. a. 36 los. ant. 18, 3, 4. 123 Paullina domina quacdam VI 0505, fortassc Sergia Paullina VI0148scg. Aemilia Paulina Asiatica.

122 Paulina Saturnini uxor


-r-

CERELLIA PAVLINA. DOMITIA PAVLINA. IVNIA PAVLINA. LOLLIA PAVLINA. LVSIA PAVLLINA. POMPEIA PAVLINA. PVPIENIA SEXTIA PAV[LINA] CETHEGILLA. RVTILIA PAVLINA.
Sergia Paullina.

Valeria Paullina.

PAYLINA
. .

17

PAVLVS
.
.

A ASINIA [CLA]VDIA TIBERIA IVLIANA PHILIPPA. SEX. ANICIVS FAVSTVS PAVLINIANVS.


.

ATIA STATILIA PAVLLINA

124 PAVLINVS
Paulinus.

consiil suffectus a. inc. Plin. ep. 9, 37, 1, fortasse Valerius

Ad Paulmum

scripsH Plin. ep. 2, 2;

9, 3. 37.

Vide

num

cogitari possit de

M. Lollio Paidino

Valerio Asiatico Saturnino cos. a. 93.

125 PAVLINVS clarissimus vir, curator aedium sacrarum a. 214 tit. urhan., hidl. comun. 1884 XII p. 8 n. 709. Antecedit Max quod fortasse ciim Paulini nomine coniungcndum est. At cf. Mommsen StR. II^
,

1051, 3.

126 PAVLINVS consul ordinarius 127 Paulinus


potest esse
xiXibtpj^o? in

a.

277 cum Probo imperatore


hell. 3, 8,

fasti.

Vespasiani exercitu los.

seq.

Idem

PauHnus Alexandreae praefectus

los. hell. 7, 10, 4, nisi hic


est.

cum

Valerio Paulino (Tac. h. 3, 43) conferendus


3, 78.

128 Paulinus pedibus celer Mart. 2,14, 3;

ANICIVS FAVSTVS PAVLINVS. C. CARISTANIVS PAVLINVS. M. CASSIVS PAVLLINVS. M. CASSIVS HORTENSIVS PAVLINVS. TI. CLAVDIVS PAVLINVS. P. CLVVIVS MAXIMVS PAVLINVS. SEX. COCCEIVS ANICIVS FAVSTVS PAVLINVS.
Fabius Paulinus.

HORTENSIVS PAVLINVS.
[I]VLIVS
I

[IN]STEIVS PAVLl[NVS].

lunius Paulinus.
C.

LICINIVS TRIO PAVLINVS.

M. LOLLIVS PAVLLINVS VALERIVS ASIATICVS SATVRNINVS.


.
.

CVS MODESTVS PAVLINVS.

M. NONIVS ARRIVS PAVLINVS.


Ti. (?) Papirius Paulinus.

POMPEIVS PAVLINVS.
Pompeius Paulinus. PONTIVS PAVLINVS. C. SVETONIVS PAVLINVS. SEX. TADIVS LVSIVS NEPOS PAVLLINVS. VALERIVS PAVLINVS.
C.

Valerius Paulinus.
PaullV.

Paul-.
3,

129 PAVLVS praetorius sub Tiberio Senec. henef. 130 Paulus advocatus quidam, cui Martialis
iuravit
a.

26.
7, 72.

a.

92 misit carmen

131 Paulus Venetus centurio cohortium praetoriarum in Neronem con-

65 Ta^.

a. 15, 50.
III.

Prosopographia Imp. Bom.

PAVLVS

18

PAVSANIAS

AEMILIVS LEPIDVS PAVLLVS L. AEMILIVS PAVLLVS. M. CENSOR(IVS) PAVLLVS.


L.

PAVLLVS AEMILIVS LEPIDVS.

P. Granius Paulus.
lulius PauUus. lulius Paulus.

C. Passennus Paullus Propertius Blaesus. Sabidiebius (Sabidienus ? Hirschfeld) Paulus.

SERGIVS PAVLVS. SERGIVS PAVLLVS. SERVILIVS PAVLVS. P. STATIVS PAVLLVS POSTVMIVS IVNIOR. VELIVS PAVLVS. L. VETTIVS PAVLLVS. PAVLLVS AEMILIVS REGILLVS. PAVLLVS FABIVS MAXIMVS. PAVLLVS FABIVS PERSICVS.
L.

132 Pausanias periegeta, composuit descriptionem Graeciae libris X, quae exstat, h'brum I seorsum editum Hadriani ut videtur temporibus 1, 5, 5 c. a. 173 (mter a. 143 165 Gurlitt Pausanias p. 1. 58) ; lihros II 177, scilicet l. IIIV c. a. 173174; 1. V annis 217 post coloniam

Corinthum deductam
l

i.

e.

a.

174

(5, 1,
l.

2);

l.

VI VII
a.

c. a.

174175;
1.

VIII

c.

a.

175176

(8,

43, 6);

IX

c.

176177;

postquam Costoboci in Graeciam invaserunt (i. e. a. 175 176) itaque c. a. 177 (10, 34, 5) cf. Seberdey arch. epigr. Mitt. 1890, 13 p. 186191. Versatus est in Lydia, imprimis ad montem Sipylum 5, 13, 7; 1, 21, 3 imprimis ad 1, 24, 8 ; 5, 27, 5 ; 9, 18, 3 seq. ; 9, 21, 6, item in Syria Orontem flumen 4, 35, 9; 5, 7, 4; 6, 2, 7; 6, 24, 8; 8, 16, 5; 20, 2; unde natum cum putant alii in Lydia, fortasse 23, 5; 29, 3; 33, 3 Magnesiae ad Sipylum (cf. Gurlitt p. 56 seq), alii in Syria, fortasse Vidit Memnonem Antiochiae (cf. Kalkmann, Pausanias p. 11, 1). colossum 1, 42, 3. Videtur fuisse apud Ammonem in Libya 5, 15, 11 9, 16, 1, in Campania 5, 12, 3, cf 4, 35, 12; 8, 7, 3, Romae 8, 17, 4;
, ,

paulo

9,

21, 1

cf. 5,

12, 6; 8, 46, 4. 5.
(n.

Citatur Aelian.

v. h.

12, 61.

Eundem

fuisse

Pausaniam Syrum

134) prohat

Perieget, Brl. 1886 p. 11, 1, negat Gurlitt, 133 Pausanias sophistes, Caesareae in Cappadocia natus, discipulus Herodis Attici, Athenis et Komae docebat, senex Romae mortuus, Philostr.
vit.

KaTkmann, Pausanias der iiher Pausanias, Grag 1890.

soph. 2, 13 p.

258

seq.
l.

Magister (Claudii) Aeliani llomani


c.

l.

c.

2, 31,

3 p. 273

et Aspasii

2, 33,

4 p. 275.

Scripsit

irspl

auvTa^swc
esse

PipXtov Iv, irpopXyjfxaTwv pipXiov ?v, alia Suidas.

sanias sophistes is qui ex Syria

Idem videtur quondam Romam veniens a

Pau-

(Claudio)

Galeno curatus est Galen. 8 p. 213 Kuhn. 134 Pausanias Syrus {aut Damascenus Constantin. Porphyrog. ap. Bindorf

PAVSANIAS
hist.

19

PEDANIVS
cf.

Gr. min.
^

154, aut Antioclienus


,

Christ,

Griech. Litteratur-

(jeschichte

1890 p. 577, 5) historicus cuius fragmenta (a Maldla et potissimum servata) coUegerunt Miiller fr. hist. Byzantino Stephano Idem 164. 471 ct Bindorf hist. Graeci min. 1 154 Graec. IV 467

fortassc ac periegeta (n. 132).

135 Pausanias Lacedaemonius, historicus, scripsit


xoDVixa, Xpovtxoc, irepi '\[xcpixTu6v(DV
,

irspi 'EXXirjCTrovTOu

Aa-

irspl

Toiv

iv Accxojai sopToiv

Suidas.

136 Pausanias lexicographus Photius cod. 153. 137 Pausanias tacticus Arrian. tact. 1, 1. Aelian. tact. 1, 2. 138 PAXAEA Pomponii Labeonis coniunx venas resolvit a. 34 Tac. a.6,29. legatus pro pr. (Moesiae inferioris) sub Gordiano /// 139 C. PE
. . .

S. 7606. 7607.

140 PEDANIVS legatus Augusti


loseph.
hell. 1,

in

Syria (fortasse legionis)

c.

a. 74717,

27,

seq.

ant. 16, 11, 1-3.

141 PEDANIVS COSTA

ut adversus

Neronem ausus

et Verginii

exsti-

mulator" Vitellio invisus; ideo

cum

a Galba ut videtur consul desti-

natus esset, ab eo ad consulatum non admissus Tac. h. 2, 71. Fortasse ex posteris Costae legati M. Bruti noti cx nummis (EcMiel 5 p. 269),
siquidem recte hunc Pedaniae gentis fuisse statuunt. 142 (PEDANIVS) FVSCVS, (L. lulii Ursi) Serviani nepos, una cum eo interfectus ab Hadriano a. 136 Dio 69, 2, 6; 17, 1, quod imperium speraret vit. Hadr. 23, 3, annos duodeviginti natus Dio 69, 17, 1; natus igitur a. 118. Filius consulis a. 118 (n. 144) cf. Plin. ep. 6, 26.

Stemma
145

hoc videtur:

Cn. Pedanius Salinator cos. 60,

143
144

Pedanius Fuscus Salinator procos. Asiae


I

c.

100,

lulius Servianus,
I.

Cn. Pedanius Fuscus Salinator

cos. 118,

-^

(lulia),

142

(Pedanius) Fuscus f 136.

143 PEDANIVS FVSCVS SALINATOR.


n. 12.

Tit.

Ephesius ap.

Wood

discoveries

II p. 558, Mionnet III p. 227 Wadd. fastes n. 111 p. 168 seq. (1) seq. n. Thyatiris: Mionnet IV p. 157 n. 898, Wadd. I. c. (2); Borgh. I. c. et Wadd. I. c. (3); Cyzici: Wadd. I. c, mus. Berol., minus hene Mionnet II p. 538 n. 166, suppl. V p. 317 n. 218220. Leake num. hell. suppl

Nummi: Smyrnac 1271 Borgh. 2 p. 210


,

ap.

EclM
,

p. 45, uhi pletumque pro ^l^ooaxou cxhihetur Koucjxou (4). Pedanius Fuseus Salinator tit., Fuscus Salinator Plin.

ad

T. 87,

Fuscus nummi (in nummo 1: ZMupvattov ACI(ea>v? cf. EcTxhel II p. 562) (DOYCKQ ANeiVaTo) CTPaT/j^oij POTcpou, illud ACI Wadd. resolvit aut ACIvvujj aut ACIa'pxou, ita iit etiam de Asinio Fusco cogitari 102, cum Traiano possit). Proconsul Asiae tit.; nummi, inter a. 98 aut nullum (1) aut Germanici tantum cognomen (2 4) additum sit,

cf.

Wadd.

I.

c.

Mommsen
ad

ind. Plin. p. 421.

Testimonium dat praeI.

fecto cohorti^ Plin.

T. 87,

unde

Mommsen

c.

collegit praefuisse

PEDANIVS
eum provinciae cum
exercitu.

20

PEDIVS

Pater Cn. Pcdanii Fiisci Salinatoris

cos. a. 118 cf. Plin. ep. 6, 26, 1. 144 CN. PEDANIVS FVSCVS SALINATOE (sic In consulatu CIG 17S2; Fuscus Salinator Plin.), filius praeccdentis cf. Plin. ep. 6, 26, 1; domus

eius patricia ihid.


ep.
7,

Plinius
(L.) lulius

eura instituit

et

causam agentem audit


filiam
ei

9;

6,

11.

(Ursus)

Servianus

despondet

ep. 6, 26.

Filius (n. 142) ei nascitur a. 118

Bio

69, 17, 1 cf. 2, 6.

Consul ordinarius a. 118 cum Hadriano II fasti. 145 CN. PEDANIVS SALINATOR consul sufFectus a. 60 mense lulio L, Velleio Paterculo III p. 845 dipl. 2.

cum

146 L. PEDANIVS SECVNDVS (L. Pedanius Plin., Pedanius Secundus Tac.) consul suffectus a. 43 raense Martio cura Sex. Palpellio Ilistro XIV 2241, 7. PraePlin. n. h. 10, 35 cf fast. fer. Lat. VI 2015

fectus urbi a servo interfectus a. 61 Tac. a. 14, 42.

Affinis eius videtur

L. Pedanius L.

f.

Secundus lulius Persicus


a.

t.

Barcinonensis

II

4513.

Q. Asconius Pedianus. 147 Q. PEDIVS quaestor urbanus

713/41

VI 358,

fdius consulis a. 711/43.

Fortasse idem Pedius intellegendus Hor.

sat. 1, 10, 28,

uhi non 'Pedius

Poplicola% sed 'Poplicola Corvinus' coniungendum videtur.

148

Q.

PEDIVS, nepos consulis


obiit

a.

711/43, natura mutus, picturam didicit;

puer

PUn.

n. h. 35, 21.
9),
1,

149 Sex. Pedius (Dig. 4, 8, 32, 20; 9, 2, 33; 31, 1, 5, Liber eius primus de stipulationibus Paul. Big. 12,
vicesimus quintus ad edictum Paul. Dig. 37,
Ofilium et Massurium Sabinum
ante lulianum
(cf. (cf.

auctor
Scripsit

iuris.

6; liber cius
post
1),

1, 1,

6,

2.

Big. 14,

1,

9; 50, 16, 13,


cf.

Big.

3, 5, 6, 9),
d.

suh Hadriano

Teu/fel

LG.^

298,

6.

Kruger, Gcsch.
seq.

Quellen u. Litt. des rom. Pechts Lps.

1888 p. 172

Idem

fortasse Sex. Pedius Hirrutus (n. 153).

fistula plumhea XI 3741 seq. (Lorii). PEDIVS 151 BLAESVS, proconsul Cyrenaicae repetundarura accusatus

150 PEDII, clarissimi pueri


senatu raotus
(Pedius).
a.

et

59 Tac. a. 14, 18 cf. h. 1, 77. Pers. sat. 1, 85 Redditus ei senatorius locus ab Othone a. 69 Tac. h.
a.

schol.
1, 77.

152 CN. PEDIVS CASCVS consul suffectus

71 mense Aprili

cum Do-

mitiano III p. 850 seq. dipl. 7. 8; eph. II 457 dipl. 60. 153 SEX. PEDIVS HIRRVTVS Sex. f., tribu Arnensi, praetor, pater consulis (n. 154) VI 1485 XIV 3994. Potest esse Sex. Pedius auctor
,

iuris (n. 149), cf.

Borghesi8, 326;

6,

488.

154 SEX. PEDIVS


Callaeciae
(t.

HmRVTVS LVCILIVS POLLIO,

Sex.

f.,

tribu Arnensi,

praefectus aerarii militaris,

VI 1486

= XIV 3995
t.

legatus Augusti
(t.

iuridicus [Asturiae]

1); praetor

VI 1485
t.

= XIV 3094
(n.

et

2) et

t.

1; consul

1.

Filius praetoris (n. 153)


f.

2.

155 Sex. Pedius lustus, filius Sex. Pedii Sex. VI 1597; gener M. Aurelii luliani VI 1596 lustus nominatur VI 23891.

= XIV 2463.

Palpiniani

157)

Pedius

PEDIVS

21

PEGASVS

156 Sex. Pedius Lusianus Hirrutus, Sex. f., tribu Aniensi, praefectus Raetis Vindolicis vallis Poeninae et levis armaturae, quattuorvir iuri
dicundo, praefectus Gernianici Caesaris quinquennalici iuris ex
quinquen(nalis) iterum
s.

c,

/X

S044 (Inierpromii).
f.,

157 Sex. Pedius Palpinianus, Sex.


lusti (n. 155)

procurator Augusti, pater Pedii


fortasfte

VI 1597. JVo
r.

Palpiniano

scrihendiim Tsipimano

rel Pal(atina) P[l]iniano.

PEDIVS POPLICOLA
idem
est

Q.

PEDIVS

n. 147.
a,

158 Pedo praefectus equitum Gerraanici

15 Tac.

a. 1, 60.

Fortasse

Alhinovanus Pedo.

159 ...IVS

consul ordinarius

PEDO APRONIANVS (sic VI 1980, praeterea a. 191 cum M. Valerio Bradua Maurico
c.

Apronianus),
fasti.
cf.

Apro-

nianus proconsul Asiae interfectus


dington fastes p. 247 n. 163.

a.

204/5 Bio 76, 8, 1

Wad-

160 M.
a.

44. 791,

PEDO VERGILIANVS (<iic VI 1984; M. Vergilianus Pedo VI 43. Vergilianus VI 2404, praeterea Pedo), consul ordinarius 115 cum L. Vipstano Messalla fasti. Pedo in consulatu mortuus

a.

115 Dio 68, 25, 1. Albinovanus Pedo.

POMPEIVS PEDO.
M. POPILIVS PEDO.
C.

POPILIVS CARVS PEDO.


Quintilius
.
. .

M.

[a]nus Pedu[c]aeus.

161 M.

PEDVCAEVS PRISCINVS (Peducaeus

Priscinus

t.

Ephes.; in con-

sulatu

M. Peducaeus Priscinus III p. 868 dipl. 25, VI 10243; Priscinus cdihi, f. Jittera adiecta VIII S. 14561. 14563 non intelUgitur),
consul ordinarius

Proconsul Asiae
cf.

110 cum Ser. Scipione Salvidieno Orfito fasti. Wadd. 147, c. a. 127 Ephesius CIG 2966 Waddington fastes n. 132. Pater consulis a. 141 (n. 163).
a.
tit.

162

PEDVCAEVS SAENIANVS,
acta Arv.

consul suffectus
a.

a.

Sallustio Blaeso,

89 VI 2066
(Ped.

89 fortasse cum P. cf. Henzen p. 193 et


Ephes.; in

p.

CXXII

not.

163 M.

PEDVCAEVS STLOGA PRISCINVS

Priscinus
,

t.

M. Peducaeus Henzen 7170, plerumqtie Stloga), consul ordinarius a. 141 cum T. Hoenio Severo (coUegam Severi Hydatius et Prosper Silvanum dicunt, errore). Proconsul Asiae sub Pio t. Ephesius ap. Wobd discoveries p. 52 n. 7.
consulatu
Filius consulis a. 110
(n. 161).

M. Peducaeus S[t]loga Priscinus VI 161 Stloga VI 635, M. Peducaeus Priscinus XIV 400.

164 PEGASVS,
iuris

ex cuius liburnae parasemo nomen accepit, gloriam memoriae meruit; provinciis plurimis praefuit schol. luv. 4, 77. Consul suffectus a. inc. cum Pusione temporibus
filius trierarchi,

studio

Vespasiani Inst. 2, 23, 5; Gai.

1,

31; 2, 254.

Praefectus urbi tempo-

PELAGIA
ribus Vespasiani

22

PEREGKINVS
luv. 1. c. Pegasianum c, saepius citatum ab auctorihus
(i. e.

Pompon. Big.
scJiol.

1, 2, 2, 53, schol.
l.

senatus consultum
iuris.

luv.

Interpres legum sanctissimus temporibus diris

Domitiani)

luv. d, 77.
cf.

Gai.

3,

Proculo successit, Pegaso Celsus Fompon. Big. 1, 2, 2, 53 Saepius citatur a iuris auctoribus. Cf. Teuffel LG.^ 64.
u. Litt. d.

Kruger Quellen IVLIA PELAGIA.


316, 1.

rom. Rechts p. 156.

Valeria Pelagia.

165 Pelago, (Tiberii?) Augusti libertus et procurator tit. Neapolitanus CIG 5791. Spado, quem Nero centurioni et manipulo praeposuerat
a.

62 Tac.

a. 14, 59.

Fortasse idem.

Q. Plotius Maximus Trebellius Pelidianus.

PELIGNIANVS

V.

PAELIGNIANVS.
eius
liber
xuiv

166 Pelops, medicus, Claudii Galeni praeceptor Smyrnae Galen. II 217;

XV 136. X VIII 2,
Peponilla
C.

Tertius
926.

'iTnroxpaxsrtov

staa-ycD-yixtov

GaJen.

Saepe commemoratur a Galeno.


Grepaepyris.

POMPEIVS PENNVS.
Pepaepiris
v.
v.

Epponina.
in-

ANNIVS PERCENNIANVS.
a.

167 Percennius, miles gregarius, legiones Pannonicas ad seditionem


citat

14 p. Chr. Tac.
1,

a. 1, 16.

28.

31;

iussu

Drusi

interficitur

Tac. a.

29.

168 L. Percennius Lascivus, qui et Monnicus,

eques Romanus,

filius

L. Percennii Pollionis, maritus Sabiniae Felicitatis

VI 1487

add. p. 851.

169 D. PERCENNIVS MARCIANVS, ckrissimus vir bull. comun. 1881 p. 27 n. 465.

fistula

plumb. Romana,

170 L. PERCENNIVS POLLIO vir clarissimus VI 1487 cf n. 168. 171 D. PERCENNIVS RVFINVS, clarissimus vir /^s^M^a aquaria rep. in Esquilino, bull. com. 1881 p. 27; legatus Aug. pro pr. complurium ut videtur provinciarum fragmenta lapidis eodem loco reperta, ibid. p. 26, recte
ut videtur a Lancianio suppleta (ex nomine superest D. Per Ru .). 172 Percennius Severus, in auditorio Severi et Antonini (a. 198 209) examinatus TJlpian. Big. 4, 4, 18.
. .
.

Claudia Peregrina.

173 Peregrinus, cognomine Proteus Gellius 12, 11, Ammianus 29, 1, 39; Proteus Philostratus vit. soph. 2, 1, 13; appellari maluit Proteus iMcianus de morte Peregr. 1. Philosophus Cynicus Lucianus l. c. 14, Philostratus l. c, Parii natus Lucianus l. c, in Syria Christianus Lucianus 11-14, ex Troade cum Luciano in Graeciam profectus Lucianus 43. Athenis docebat Gellius 12, 11 cf. 8, 3. Herodem Atticum conviciis insectatur Philostratus l. c Roma expulsus Lucianus 18.

Olympia

se ipse

adv. Ind. 14; Tertullian.

comburit iMcianus l. c 36 cf. frg. 1 seqq. 7 ad marfyr. 4; Ammian. 20, 1, 39 anno 164

PEREGRINVS

23
Mu.f. 48,

PERTINAX
1888 p. 255.

Wcron. h. a., vel poihifi anno 167 Nissen BJirm. Nominatur praeterra Lvrian. v. Demmi. 21.
P. Aelius Peregrinus.

Aelius Peregrinus Rogatus.

ARMENIVS PEREGRINVS. P. DELPHIVS PEREGRINVS ALEIVS ALENNIVS MAXIMVS CVRTIVS VALERIANVS PROCVLVS M. NONIVS MVCIANVS V. M. NONIVS MVCIANVS P. DELPHIVS PEREGRINVS.
C. Gavius Tertul[lus]
(Tigidius) Perennis.
L.
. .

175

Peregrinus.

TVLCIDIVS(?) PERENNIS.
3Inrni.'^ Aurclin^; sic sauTov 8,
.->7.

174 Pergamus
cf.

Jihrrins fortnssr L. Veri,

Panthen.
praetor urbanus

PERPETVVS

VL

816.

Cl(audius) Perpetuus.
Cl(audius) Perpetuus Flavianus Eutychus.

PERPETVVS. ... [HIEjROCLES PERPETVVS. MARIVS PERPETVVS.


Q.
. .
.

EG

L. Marius Perpetuus.

MARIVS PERPETVVS. MARIVS MAXIMVS PERPETVVS AVRELIANVS. PAVLLVS FABIVS PERSICVS.


L.

L.

176 (Persius) Flaccus, poetae pater, mortuus \11 A. Persius Flaccus (Aules
LLieron.
a.

a.

40 vita

Persii.

sic

Persius Flaccus vita; Persius Flaccus


alihi)

34,

vit.
(cf.

Alex. 44, 9; Persius

natus pridie nonas

Decembres a. 34 manus, sanguine

LLieron. h. a.) in Etruria Volaterris, eques

Ro-

et affinitate

primi ordinis viris coniunctus.


reliquit

Pater

eum rum

(eius alii libri, C.

Jahn) Flaccus pupillum

moriens annocf.

fere sex a. 49.

Fulvia Sisennia (Sisenna codd., sed

schol. 6, 6)

mater nupsit postea Fusio equiti Romano et eum quoque extulit inter paucos annos. Studuit Flaccus usque ad annum duodecimum aetatis suae (n. 46) Volaterris, inde Romae apud grammaticum Remmium Palaemonem et apud rhetorem Verginium Flavum. Amicus Annaei Cornuti (cf. sat. 5, 1 seq), Caesii Bassi (cf. 6, 1 schol) Calpurnii Staturae (Surae Casnubonus). Coluit ut patrem Servilium Nonianum Scripsit in pueritia prae(cf, schol. 2, 1). Dilectus a Paeto Thrasea. textam Vescio (VesciajBTeri^^, nescio quam BibbecJc) et oSonroptxoiv (sic Pi,

thoeus, opericon libri)

librum
. .

unum et paucos
versus.

in

socrum
vitio

(sic

Cnsnubonus,

sororem
aetatis

libri)

Thraseae

Decessit

stomachi
a.

anno
(cf.

XXX

(XXIIX

Lteidus) VIII kalendas


'^de

Decembres

62

commentario Probi Valeri sublata^ ed. Jahn post Persii snturas Brl. 1868 p. 85 seq. Unum Persii librmn
Llieron. h. n),

vita Persii

cognoverunt Quintilianus (10,


P.

1,

94) et Martialis

(4,

29,

7).

HELVIVS PERTINAX.

PESCENNIVS

24

PESCENNIVS

178 Pescennius Albinus, vir nobilis, a Severo occisus vit. Sev. 18, 6. 179 Pescennius Aurelianus^ vir nobilis, a Severo occisus vit. Sev. 13, 6. 180 Pescennius Festus, vir nobilis, a Severo occisus vit. Sev. 13, 6. 181 Pescennius Festus scripsit libros liistoriaruni Lactantius inst. 1, 21. Fortasse idem qui praecedit. 182 Pescennius lulianus, vir nobilis, a Severo occisus vit. Sev. 13, 6. vir nobilis, a 183 Pescennius Materianus (Mater[n]ianus Hirschfeld)
,

Severo occisus

vit.

Sev. 13, 6.
frater Arvalis a.

184
185

P.

PESCENNIVS NIGER,

183

et

a. inc.

Commodi,

acta Arv.
C.

Videtur esse frater imperatoris.

3 p. 404

PESCENNIVS NIGER IVSTVS. Nummi: EcMiel 7 p.l52 sqq. Cohen^ sqq. v. Sallets Ztschr. f. Numism. 2, 1875 p. 249 sqq. Vita

db Aelio Spartiano scripta; praeterea


12, 8); Herodian. 2, 7, 3-3, 4.

C. Pesc(ennius) Niger lustus nummi;


Patre Annio Fusco, matre

cf.

Dio

74,

6-9

(=

Zonaras

Pescennius Niger
'IxaXo?,

vel

Niger scriptores.

li tinrewv

Dio
ei

74, 6, 1.

Lam-

pridia,

avo curatore Aquini vita

1, 3.

Marco cohortibus praefectus


4,

vita 4, 2.

Commodus

tribunatus

duos dedit vita

4 multosque

1, 5 cf. 4, 4 vix recte cf. Mommsen Hermes 25, 237, 2. Praefectus aut Aegypti (cf. Vict. Caes. 20, 9) aut legionis in Aegypto

ducatus vita

fuisse

dicitur,

vita
c.

Aax^av papPapoo?

Commodi 13, 5) Dacicum LLL S. 7750:


Dac.
III).

Bellum gerit Tzph^; touc oir^p xtjv 7; 12, 6. 184 Dio 72, 8, 1, unde legatum Daciae (cf. vit. eum fuisse putat Liebenam Forschungen L p. 144, cf. tit.
7,

a.

C. [Pescenniujs [Niger]? leg. Aug. pr. pr. cos.

vita 3, 4.

In Galliam missus ad comprehendendos desertores c. a. 186 Consul suffectus c. a. 189 vita 4, 6. Herodian. 2, 7, 4.
pr. pr. provinciae

Legatus Aug.

Syriae

c.

a.
7,

191

193,
1,

certe a.

193

Dio

74, 6, 1; 73, 13,

5; 14, 3; Herodian. 2,
5,

4; vita

5; 2, 1; vita

Lulian. 5,

Aetatis
factus a.

provectae,

7 cf Futrop. 8, 18 (= Oros. 7, 17). imperium invasit vita 5, 1. Imperator 193 mrnse Maio, Dio 73, 14, 3; Herod. 2, 8, 6; vita 2, 1; vit.
1-2; Sev.
8;
6,

cum

in

Lul 5, 2; Sev. 5, 8; 6, 7; Alb. 1, 1; Epit. 19, 2. Consul II nummi Cohen 1. 4. 10-12. 16. 35. 70. 76; p(ater) p(atriae) Cohen 15. Tribus proeliis a Severi ducibus victus, primum apud Cyzicum Dio 74, 6, 4; Herod. 3, 2, 2; vita Sev. 8, 16 (ubi interfectus esse male dicitur vita 5, 8; Sev. 9, 1; Eutrop. 8, 18 Oros. 7, 17; Vict. Caes. 20, 9), deinde apud Nicaeam Dio 74, 6, 4-6; Herod. 3, 2, 9-10, denique apud Issum Dio 74, 7; Herod. 3, 4, 1-5; Ammian. 26, 8, 15. Haud procul ab An-

tiochia in fuga interfectus

Dio

74, 8, 3;

Herod.

3, 4,

6;

Ammian
adulti
(cf.

1.

c.

Haec omnia
5,

gesta sunt uno anno 194, quo anno

Severum
et

ter

imperatorem
vita

appellatum esse

nummi

docent.

Uxor

eius

vidua

filii

2) in exsilium missi, postea interfecti vita

6,1-2;

vit.

Sev. 9,2; 10,1.


5.
6.

186 PESCENNIVS PRINCVS (?) Clodii Albini infantulus vit. Clod. Alb. 7, 187 Pescennius Veratianus, vir nobilis, a Severo occisus vit. Sev. 13,

PESCENNIVS

25
a.

PETRONIVS
200

188 PESCENNIVS VITVLVS salius Palatinus obiit


suscepit et aluit
Q.
vit.

189 Pescennia Marcellina (M. Clodium) Pupien(i)um

VI J982. 1983. Maximum filii loco


191

Max.

et

Balh.

5, 7.
(?)

SVLPICIVS CAMERINVS PETICVS M. LICINIVS PETILIVS AIA


.

190 pup(us) Petillius Birro


sill.

fistula
e

aquaria x^rope

Romam

rcp.

Lnnciani

aq. n. 325.

Fortasse

gente nobili.
(sie in

Q.

PETILLIVS CERIALIS CAESIVS RVFVS

eonsulatu dipl. 9;

Q. Petilius Cerealis Bio 65, 18, 1; Petilius Cerealis loseph. Tac. Cerealis vel Cerialis Tac), legatus legionis nonae a Britannis fusus a. 61 Tac. a. 14, 32 seq. Affinis Vespasiani Tac. h. 3, 59; Dio 65, 18, 1.
Inter duces Flavianos adsumptus
a.

69 Tac.

h. 3, 59.
cf.

Romam
Dio
65, 18,

prae-

missus proelio equestri victus a. 69 Tac. h. 3, 78 seq.

3 seq.

Consul suffectus
fundi videntur.

a.

70 los.

hell.

7,

4, 2,

uhi duo eius consulatus con-

Muciano dux contra Germanos delectus a. 70 Tac. h. 4, 68. Domitiano fidem suam temptanti non obsecutus Tac. h. 4, 86. Legatus Germaniae inferioris cf. Tac. h. 5, 19. Germanorum seditionem pacat a. 70 Tac. h. 4, 71-79; 5, 14-26; Dio 66, 3, 3; los. hell. 7, 4, 2. Legatus Britanniae a. 71 74 Tac, Agr. 8 cf. los. l. c. ; Hiibner Bh. Mus. XII p. 50 seq. Brigantes aggressus Tac. Agr. 17. Consul suffectus II a. 74 mense Maio cum T. Clodio Eprio Marcello II III p. 852 dipl. 9. Petilius, fortasse idem, Martial 12, 57, 19. 192 PETILIVS {cod. Petitius) RVFVS, praetura functus a. 28 Tac. a. 4, 68.

Pater videtur esse Q.


(n. 193).

Petillii

CeriaUs

(n.

191), avus

Q. Petillii Bufi

193

Q.

PETILLIVS RVFVS, consul ordinarius

II a.

83

cum Domitiano IX
(n.

fasti.

Filius videtur esse Petillii Cerialis

(n. 191),

nepos PetiUii Bufi

192).

AELIA LICINIA PETILIA


Petinus
v.

P(a)etinus.
illustres,

194 Petrae, equites Romani

domum suam

Mnesteris

et

duo fratres, a Suillio accusati, quod Poppaeae congressibus praebuissent, necati

a.

47 Tac.

a. 11, 4.

T. Flavius Petro.

SER. CORNELIVS DOLABELLA PETRONIANVS. GALEO TETTIENVS PETRONIANVS. SEX. LVTATIVS OPPIANICVS PETRONIANVS.
filius Vitellii

195 (VITELLIVS) PETRONIANVS,

imperatoris et Petroniae,
Vit. 6.

captus altero oculo, a patre interemptus Suet.

196 C. Petronius
Petronius
a.

(sic
,

Dio

54, 5,

4;

P.

Petronius Plin.
l.

n. h. 6,

alibi)

equestris ordinis

Plin.

722122 (Dio), loseph. ant. 15, 9, 2; Dio 54, 5, 4; 3 1, p. 788; PUn. l. c cf. Mommsen res gestae d. A.^ p. 106; BG. V594 (annis 728126730/24 eum trihuit Borghesi 3, 364). Duas expeditiones suscepit contra Candacen, reginam Aethiopum 730/29 (loseph.)

c,

praefectus

181; Aegypti

Straho 17,

PETRONIVS
,

26

PETRONIVS

Straho 17, 1, 54 j). 820 seq. Bio I. c. ; PUn. l. c. ; Mon. Ancyr. 5, 18 seq. Herodis Alexandrinoruin tumultum sedat Straho 17, 1, 43 p. 819. Magni amicus loscph. 1. c. Pater (vel potius avus) videtur C. Petronii

(Umbrini?)
197
C.

n. 197 et n. 236 cf. Borghesi 3, 364. Cf. stemma sub n. 236. PET(RONIVS) consul suffectus a. 25 p. Chr. mense Septembri cum

M. Asin(io Agrippa) 1
(n.

766. Filius fortasse (velpotius ncpos) C. Pctronii


(n.

196)

ct

idcm ac C. Pctronius Umbrinus

236)

cf.

Borghcsi

3,

364,

ad C. Pctrocf. nium Arbitrum (n. 201) referri posse probat. Cf. stemma sub n. 236. 198 P. PETRONIVS. Titulus VI 1976, 8 I p. 465. Nummi Smyrnaei: Mionnct III 219, 1224; VI 330, 1631 seq. et in musco Bcrol.; Pcrgameni: Mionnct II 594, 541; V 429, 939 seq. ct in museo Berol., item ap. Waddington fastcs n. 76; Antiocheni: Mionnet V 167, 173 et in museo Bcrol. P. f. tit., fortassc fdius P. Pctronii Turpiliani (n. 232) ct pater P. Pctronii Turpiliani (n. 233) ef. stcmma subiectum. Augur cooptatus a. 7 p. Chr. tit. Consul suffectus a. 19 cum M. lunio Silano^ unde lex lunia Petronia Big. 40, 1, 24 cf. Zumpt comm. epigr. p. 60.
at

Mommsen Hcrmcs XIII p.

106, 2, qui illmn tittdum

Romae

versatur

a.

21 et

a.

36 Tac.
et

a. 3,

49 ;
c.

6, 45.

Proconsul Asiae
cf.

per sex annos

nummi Smyrn.
pr, pr. prov.

Pcrgam.,

a.

29

35

Wadd.

l.

c.

Legatus Aug.
p. 576

Syriae inde ab

a,

39 Philo

M.
a.

cf.

Schurer Gcsch. des judischen Volkcs ^

ad Gaium I p. 270 n. 39
lcg. 6,

usque ad

41/42

nummi

Antioch., successor L. Vitellii Philo p. 580;

loscph. ant. 18, 8, 2, decessor (C. Vibii) Marsi loseph. ant. 19,

4;

cf.

ctiam Philo p. 584. 594; Hicron. a. 38. Hierosolymis statuam Gai ponere iubetur Philo p. 576584; los. ant. 18, 8, 2. 8; beU. 2, 10, 1; Hicron. a. 38 ; quod ne fiat Gaium rogat los. ant. 18, 8, 5 ; Philo p. 583

Gaius

ei

necem minatur

los. bcll. 2, 10, 5.

Magistratus continuos gessit

Pater Petroniae (n. 241) Vetus convictor Claudii, homo Claudiana lingua disertus" Senec. apocol. 14, videtur igitur mortuus esse sub Claudio cf Borghesi 3, 356 seq.
a. 3, 49.

Philo p. 584. Gener Vitelliae Tac. uxoris A. Vitellii imperatoris Suct.

Vit. 6.

2212,

P. Petronius Turpilianus III vir monetalis, P. Petronius P.


f.

Vitellia,
(incerta),

198

cos. 19,

-^

^
241
195

233

P. Petronius Turpilianus cos. 61,

Petronia

A. Vitellius imp.,

(Vitellius) Pctronianus.

FVLVIVS GAVIVS NVMISIVS PETRONIVS AEMILIANVS. 199 Petronius Antoninus filius M. Petronii Surae (n. 228) VI 977 cf. stcmma sub n. 212. 200 PETRONIVS ANTONINVS filius (M.) Petronii (Surae) Mamertini (n.226) ex sorore Commodi genitus una cum patre a Commodo occisus vit. Comm. 7, 5 cf. stemma sub n. 212. 201 C. {aut T.) PETRONIVS ARBITER. C. Petronius Tac. a. 16, 18 cf Motnmsen Hcrmcs 13 p. 106 n. 2. T. Petronius Plin. n. h. 37, 20;
L.

PETRONIVS
Plut. mor. p. 60

27

PETRONIVS
cf.

E vol. I p. 138 Hercher


cf.

Nipperdey ad Tac.

a.

W,

17.

Petronius Arbiter codices satirarum


in Stat. Theb. 3, 661.

Teuffel

LG.^
7.

305, 1.
9.

Lact.

Fulgentius ap. Petron. frgm.


alihi.

11-13. 25.

Petronius vel Arbiter


fectus a. inc.

Proconsul Bithyniae et

sub Nerone; ad
cf.

eum

refert

mox consul (suftit. I 766 Mommsen c.


l.

M. Asin.
16, 18.

C. Pet.

supra

n.

197) Tac.

a. 16, 18.

Consularis Flin.

Familiaris Neronis, elegantiae arbiter, mores eius Tac. a. Mori coactus a Nerone a. 66 Tac. a. 16, 17-20 cf. Plin. l. c. Scripsit satiras et carmina quaedam^ reliquias collegit et cdidit F. JBiicheler ed. mai. 1862, ed. min.^ 1882 cf. etiam Teuffel LG.^
n. h. 37, 20.

305, 6.
{v.
l.

202 Petronius Aristocrates

Aristotegrates vel Aristotelicus)

philo-

sophus, magister Persii vita Persii.

203 Petronius Aufidius Victorinus


c(larissimo) i(uvene)

iun(ior)

cum

patre Petronio Victorino

matre Setina lusta a. 256 honoratur (n. 235) tahula aenea Pisaurensi, notime degli scavi 1880 p. 261. Cf. Aufidium Victorinum consulem II a. 183 Orelli 1176 (Pisauri). 204 C. Petronius Celer. Tituli Mauretaniae Sitifensis : VIII 8813 (1). 8814 (2). Lambaesitanus : VIII 2728, 59 (epistula ad Valerium Etruscum legatum
et

legionis

III Aug.
cf. 3.

a.

152 data)

(3).

Praenomen

in

t.

1.

2.

Pro-

curator Augusti
t.

(scil.

Hadriani) provinciae Mauretaniae Caesariensis


filius

1.

205 M. Petronius Cremutius, puer Arvalibus ministrans a. 87, (M. Petronii) Umbrini (n. 231) acta Arv. a. 87 VI 2065 II 52.

Cf.

stemma suh

n. 236.

206 PETRONIVS DIDIVS SEVERVS pater M. Didii Severi luliani imperatoris, Didii Proculi, Nummii Albini; maritus Aemiliae Chirae vita Bid. lul. 1, 2 cf. 7, 2. Idem videtur esse Petronius Severus vir clarissimus patronus ut videtur sacerdotum domus Augustae c.
a.

180184 VI 2010 a

24.

207 M. Petronius Honoratus, M. f., tribu Quirina, procurator monetae, procurator vicesimae hereditatium, procurator provinciae Belgicae et duarum Germaniarum, procurator a rationibus Augusti VI 1625 a. h. Praefectus annonae, praefectus Aegypti, pontifex minor VI 1625 b.
Fuerit Marco fere imperante.

208 Petronius lunior, vir nobilis, a Severo occisus vita Severi Pater fortasse Cn. Pctronii Prohati lunioris lusti (n. 223).

13,

6.

209 A. PETRONIVS LVRCO consul sufFectus a. 58 mense Augusto et Decembri cum A. Paconio Sabino tab. cer. Pompei. 118 cf. 123; acta
Arv.

VI

2041,

4.
a.

210 M. PETRONIVS LVRCO curator tabularum publicarum

46

VI

916.

211 C. PETRONIVS MAGNVS clarissimus vir patronus coloniae Canusii a. 223 1X338: alhum Canus., uhinomen consulto erasiim est. Petronius

PETRONIVS
Magnus praetor Magnus quiclam vit. Max. 10, 1;

28
(mif hlom nut pater eius)
vir consularis a
trig. tyr.

PETRONIVS

Tryfonmus Digest. 23, 4, 30. Maximino occisus Herodian. 7, 1, 5

32, 1.

212 Sex. Petronius Mamertinus. Titnli Aegijptii: III 44 (1). 77 (2) ct urhani: VI 977 (3). 1009 (4). Bull. comun. 1885 p. 151 n. 1077 (5), 1880 p. 98 n. 1139 (7). Praenomen [Se]x. t. 1. p. 153 n. 1078 (6) Petronius Mamertinus t. 1. 4-7 Fronto; Mamertinus t. 2. 3. Praefectus Aegypti VI idus-Martias a, 134 t. 1 cf. 2. Praefectus praetorio 143 cum M. Gavio Maximo t. 4 7. In Jioc niagistratu mora. 139 ridetur, cum coUega eius diu post eum solus praefecturam retituus vitam Pii 8, 6. 7. Filius M. Petronii Surae (n. 228), frater nuerit cf. Pater videtur M. Petronii Surae Mamertini Antonini (n. 199) t. 3. (n. 229) et M. Petronii Surae Septimiani (n. 230) cf. vit. Comm. 7, 5 Frontonis amicus Fronto ad am. 1, 10 p. 180 cf. stemma suhiectum. Naher.
,

228 M, Petronius Sura proc. Hadr.,


212 Sex. Petronius Mamertinus praef. praet.,
199

Petronius Antoninus,
230 M. Petronius Sura Septimianus cos. a, 190.

Commodi

soror -^ 229
V

M. Petronius Sura Mamertinus


'

cos. a. 182,

200 Petronius Antoninus,

213 Q. Petronius Melior, Q.


alvei Tiberis et cloacarum,

f.,
tit.

procurator annonae,

adiutor curatoris

Ostiensis positus a. 184, 3. Fehr.,


viri

XIV
(1);

172
214
Q.

cf.

add.

Pater aut avus

cognominis

n.

214.
fasti sod.

PETRONIVS MELIOR.
Florentinus (2);
pr(imae)

Tittdi:

VI 1984
3308

48

Aug.

XI 1595
leg(ionis)

XI 3367 (3);
3 cooptatus

(4)

Tarquinienses.

Nomcn
sodalis

integrum uhique.

Decemvir
t.

stlitibus iudicandis, tribunus laticl(avius)

Min(erviae),

sexvir
a.

turm(ae) pr(imae),

Aug(ustalis) Claudial(is)

230

t.

cf.

Dessau

eplt. ejiigr.

3 p.

75.

Quaestor, quaestor provinciae Narbonensis, tribunus plebis

kandidatus, praetor, legatus legionis VIII Aug(ustae), curator Pyrgens^ium) et Ceretanor(um), legatus legionis
viscanor(um)

XXX Ulpiae,

praefectus

frum(enti) dandi, cur(ator) r(ei) p(ublicae) Tarquiniens(ium) et Grat. 3 inverso ordinc. Vir co(n)s(ularis) t. 2. 3. 4. Maritus Domitiae Melpidis clarissimae feminae t. 4. Filius attt ncpos viri cognominis n. 213.

215 Q. Petronius Modestus, C. f tribu Pup(inia), pr[oc(urator)] divi Nervae et imp. Caes. Nervae Traiani Aug. Germ. (a. 98102) provinciae Hispaniae citer(ioris), Asturiae et Callaeciarum flameu divi
. , ,

Claudi tituU Tergestini

534. 535.

216 Petronius Musa (sic Galen. 13, 502 Kiihn; Petronius ih. 13, 831; Musa ih. 10, 356 seq.; 11, 87. 137; 12, 609. 955 seq. 989. 992; 13, 14. 263. 463, distinctus ah Antonio Musa 12, 989) medicus, de medicamentis scripsit ih. 13, 502 cf. II. cc.

PETRONIVS

29

PETRONIVS
,

217 PETRONIVS POLIANVS vir clarissimus legatus legionis XIII minae)] Gord(ianae) (a. 238 leg(atus) Aug(usti) [pr. 244)

[g(ep]r.

Raet(iae), i[te]m Belgicae

tit.

Apulcnsis III 1017.


(sic

218

C.

PETRONIVS PONTIVS NIGRINVS

II

172, C. Pontius Petron. 26, C.

nius Nigrinus papers of the american scJiool

I p. 50
6774.

Pontius

Nigrinus Suet. Tih. 78,


ind. lib. 59,

Pontius Nigrinus
.
. .

... ntius Ni

fasti

Dio 58, 27, 1 et Arv., praeterea modo C. Pontius

a. 37 cum Cn. Acerronio Proculo. 3 p. 365 P. Petronius pater Pontiae a Nerone necatus schol. luv. 6, 638, adoptatus scilicet a C. Petrouio Umhrino (cos. suff. a. 25 ?), at cf. Mommsen Hermes 13 p. 106 n. 2. Pontiorum Nigrini et Labionis dispensator VI 9338 fortasse huius et fratris. Cf n. 197 ct 236. 219 Petronius Priscus, exsilio multatus a. 65 Tac. a. 15, 71. 220 Petronius Priscus, tribunus laticlavius tit. Noricus III 5657. 221 P. PETRONIVS PRISCVS frater Arvalis a. 183. 184. 193 acta Arval.

modo Idem

Nigrinus), consul ordinarius


iudice Borghesio

VI 2099 II 28; 2115, 1; 2102, 7. 12. 222 T. Petronius Priscus, T. f. tribu Aniensi, procurator Augusti ferrariarum et annonae Ostis tit. Ostiensis eph. epigr. 7 n. 1212. Fatcr
,

fortasse Petronii Prisci n. 219.

223 CN. PETRONIVS PROBATVS IVNIOR IVSTVS vir clarissimus t. Nolanus 1254 (1) et Numidicus VIII 8327 (2). Quattuorvir viarum [quae]stor [procurandarum, [cura]tor reipublicae Ardcatinorum

vi]nciae

[A]fric[ae],

tribunus

plebis,

praetor

fideic[om]missar(ius),

legatus provinciae Achaiae, proconsul provinciae Cretae, iegatus legionum duarum XII[II] Gemin(ae) et VIII Aug(ustae) Se[veriana(rum) Alexandrian(arum)] (a. 222235), t. 1 inverso ordine. Legatus Aug. pr. pr. praeses Numidiae t. 2, suh Alexandro vel Maximino.

Filius fortasse Petronii lunioris n. 208.

224 L. PETRONIVS RVFVS senator a. 737/17 mense Maio, acta ludorum saecularium quintorum v. 51, cph. 8 p. 229 (== YI 877 h). 225 L. Petronius Sabinus, procurator Augg. stationis hereditatium, item provinciae Narbonensis, patronus coloniae Anconae IX 5898. 226 T. Petronius Secundus. Praenomen in titulo Thehano Aegtjpti III 37 CIG 4720. Praefectus Aegypti a. 95 mense Martio tit. Praefectus praetorio a. 96 cum Norbano Dio 67, 15, 2; Eutrop. 8, 1; Oros.

7, 11.

Domitiani interfector

Vict. epit. 12,


7,

8; eius opera Ncrva im-

perator factus Eutrop. 8, 1; Oros.

11.

militibus

Nerva

invito

PETRONIVS SEVERVS v. PETRONIVS DIDIVS SEVERVS. 227 L. PETRONIVS SEVERVS NO[VINl]ANVS sodalis Augustalis

necatus

a.

97

Vict. epit. 12, 8.

cooptatus

a. 161 VI 1984, 25. 228 M. Petronius Sura, procurator Hadriani sciJ. aquarum VI 977 (uhi est praenomen), ftstulae plumheae Bomanae ap. Lanciani silloye aquaria

PETRONIVS
n. 59. ct

30

PETRONIVS
n. 174.

60

= Bull. comun.
(n.

8,

1880 p. 19
cf.

Pater Mamcrtini
n.

(n.

212)

Antonini

199)

VI 977

stemma suh

212.

TiMus VI 1488 mutilus (1). 229 M. PETRONIVS SVRA MAMERTINVS. Memoratur VI 21756 (2) et una cum fratre M. Petronio Sura Septimiano VI 23991 (3), item in fstula aquaria huU. comun. 1884 p. 51 2159 (5); fortasse n. 786 (4), item in tegula XIV 4089, 20 523 (6). Petronius Mamertinus t. 1. 3. 5; vit. huius est tegula Comm. 7, 5, Sura Mamcrtinus t. 2, Sura Mamer. t. 4; M. Petronius dictus lihertus eius t. 2; M. Pet. Mam. t. 6; in consuJatu Mamertinus. AUectus inter quaestorios, praefectus aerarii Saturni, quindecimvir Consul ordinarius a. 182 cum Q. Tineio Rufo. sacris faciundis t. 1. A Commodo occisus una cum filio Antonino ex sorore Coramodi (Cornificia? cf. Borgliesi 5 p. 433) genito vit. Comm. 7, 5 cf. stemma

= XV

XV

suh n. 212.

230 M. PETRONIVS SVRA SEPTIMIANVS. TituJi VI 1979 (1) ; 1980 (2). Memoratur una cum fratre M. Petronio Sura Mamertino VI 23991 (3), item in fistula aquaria huJl. comun. 1884 p. 51 n. 786 (4), item in 20 tegiiJa XIV 4089 2159 (5). M. Petronius Sura Septimianus t. 1, Petronius Septimianus t. 2. 3. 5; Petronius Sura vit. Comm. 7, 5; Sura Septim. t. 4; in consuJatu M. Petronius Septimianus XI 970, Marcus Sura Septimianus Boissieu inscr. dc Lyon p. 31,
,

= XV

Petronius Septimianus
tinus factus a. 179

VI 2004,

praeterea Septimianus.

Salius Pala-

Consul ordit. 1, exit a. 189 consul factus t. 2. 190 cum Commodo VI. Occisus a Commodo una cum fratre Mamertino (n. 229) vit. Comm. 7, 5 cf. t. 3. 4. 5 et stemma suh
narius
a.

n. 212.

231 T. PETRONIVS

TAVRVS VOLVSIANVS
5 p. 121
sqg.),

T.

f.,

tribu Sabatina, equo


(cf.

publico, tribunus cohortis primae practoriae protect. Augg. nn.

Mommsen
mus)
v(ir),
(a.

eph. epigr.

praefectus vigilum

p(erfectissi-

praefectus praetorio em(inentissimus) v(ir), (consul) ordi-

narius

261

cum

Gallieno IIII fasti), v(ir) co(n)s(ularis), patronus

Arretinorum tit. Arretinus XI 1836. Petronius Volusianus praefectus urbi a. 267 268 chronographus. Pater fortasse L. PuhJii Petronii Vo-

lusiani n. 239.

232

P.

PETRONIVS TVRPILIANVS, triumvir monctalis subAugusto CohenP

Augustus 476

496.

Pater fortasse P. Petronii P.


(n.

f.

(n.

198),

avus

stemma suh n. 198. 233 P. PETRONIVS TVRPILIANVS (praenomen ap. PhJegon. mir. 20), consul ordinarius a. 61 cum L. Caesennio Paeto, eodem anno legatus Britanniae Tac. a. 14, 39 cf. 29; Agr. 16. Curator aquarum a. 6364
233)
cf.

P. Petronii TurpiJiani

Frontin. aq. 102.

Insignia triumphalia accepit

a.

65 Tac.

a.

15, 72.

Nerone cum exercitu contra rebellantes praemissus cum Galba consensisse dicitur Zon. 11, 13 p. 570 ('Petronius'). Ut dux Neronis inauditus atque indefensus a Galba interfectus a. 68 Tac. h. 1, 6 cf. 37;

PETRONIVS
Plut. Galh. 15, 17,

31

PETRVCIDIVS
15.

scncx inermis Flut. GaJh.

Filius fortasse
(n.

P. Pctronii P.

f.

(n. 108), nepos P. Petronii Turpilianl

2S2)

cf.

stemma suh n. 198. 234 L. PETRONIVS VERVS, lcgatus Aug. pr. pr. xcil. Galatiac, e(larissimac) in(emoriae) v(ir), co(n)s(ul) dcsig(natus). praescs t. Ancijranus Wadd. 1790. Bcfunctus i(/itur, antequam con252 III S. 6754 sulatum iniret (Mommsen ad l. c). 235 PETRONIVS VICTORINVSj c(larissimus) i(uvenis), maritus Setinac

lustae,
a.

pater Petronii Aufidii Victorini


notizie

iun(ioris) (n. 203) Jwnoratus

256 tahula aenea Pisaurcnsi tulit Bormann).


C.

degli scavi

1880 p. 261 (con-

236

PETRONIVS VMBRINVS

curator locorum publicorum iudicandorum

ex s(enatus) c(onsulto) VI 1266. Fortasse idem ac C. Pct(ronius) conml a. 25 (?) (n. 197) et pater adoptivus C. Petronii Ponti Nigrini consulis a. 37 (n. 218) cf. Borghesi 3, 364. Nipperdey ad Tac. a. 6, 45.

Mommsen Hermes
196

13 p. 106, 2.

Stcmma
Aeg.
a.

fortasse tale est:


730/24-732/22,

C. Petronius praef.
I

(Petronius incertus),

236 C. Petronius Umbrinus


adopt.
I

(cos. a.

25

?),

218 C. Petronius Pontius Nigrinus


cos. a. 37,

238 Q. Petronius Umb[rinus]


c.

leg.

Galatiae

a. 54/55,
a. 81,

Pontia.

237 M, Petronius Umbrinus cos.

205 M. Petronius Cremutius puer.

237 M. PETRONIVS VMBRINVS consul suffectus a. 81 mense Septembri Umet Octobri cum L. Carminio Lusitanico acta Arv. VI 2060; brinus pater M. Petronii Cremutii (n. 205) acta Arv. VI 2065 II 52.
. . .

Cf.

stemma suh

n. 236.

238

Q.

PETRONIVS VMB[RINVS]

legatus pr. pr. Neronis

scil.

Galatiac

c.

a. 54155, tit. ad Sagalassum rep., 1886 p. 129. Cf stemma suh n. 236. 239 L. PVBLIVS PETRONIVS VOLVSIANVS, c(larissimus) v(ir), quaest(or), 1706. sevir, praet(or), cons(ul), patronus col(oniae) t. Puteolanus

American journal of archacohgg

Filius fortasse T. Petronii Tauri Volusiani n. 231.

240 Petronius Urbicus (Pctronius Urbi procurator Norici a. 69 Tac. h. 1, 70;


.

Tac.

us Urbicus

t.),

241 PETRONIA, toris, mater

filia

P. Petronii P.

f.

(n.

Noricus III S. 11551. 198), uxor A. Vitcllii imperat.

(Vitellii?) Petroniani (n. 195) Suct. Vit. 6.


h. 2, 64.

Uxor

Vitellii,

dein (Cn. Cornelii) Dolabellae Tac.

Cf.
l.

stemma suh

n. 198.

242

PASSENIA PETRONIA. 243 M. PETRVCIDIVS M. f., legatus tegula Baetica II 4967, 1.

Petronia, Tettii

uxor Val. Max.

7, 7,

{v.

caetronia).

propr.

M.

Lici(nii) suh

Augusto

fcre,

PETRVS

32

PHARASMANES

244 M, PETRVS (Mp. PsTp- Wadd., A6p. ITeTp- Bichter), legatus (yjYejjKov) Waddington 1909. Arahiae a. 278/279 t. Bostrae rep. CIGr. 4649 mater Roxanes Herodis Magni, los. ant. 17, 1, 3; concubina 245 Phaedra,

hell 1, 28, 4.

246 Phaedrus, Augusti

libertus,

fabularum aesopiarum libros quinque


Pierio

scripsit, (jui exstant, cf. titulmn.

Thrax
ilorente
epistul.

ih.

54

iugo natus 3 ^ol. 17


3, 10,
3,

23,

56.

Scripsit post

mortem Augusti
prol. 1.

3 prol. 41.

Nominatur 3
Cf.

Martial.

20, 5.

39 Seiano Avianus

ad Theodos.

Teuffel

LG.^ 284.
v(ir), consul,

247

MARCVS PHAEDRVS,
Phago
V.

c(larissimus)

patricius, allectus

inter praetorios, legatus

VI 1547

tit.

corruptus.

Fago.
libertus,
a.

248 Phaon, (Augusti)

suum

prosequitur
7.

Neronem Roma fugientem ad suburbanum 68 Sueton. Nero 48. 49. Bio 63, 27, 3. Vict.

epit. 5,

249 Pharasmanes, Mithridatis regis Hiberorum filius, patri in regno succedit ante a. 35 Dio 58, 26, 4 cf. Tac. a. 6, 32 Mithridatem fratrem
(cf.

Tac. a. 11, 8; 12, 44;


bello

Dio

58, 26, 4) natu

minorem

(cf.

Tac. a.

12, 46)

contra Parthos suscepto adiuvat in occupando regno

Armeniae Tac. a. 6, 33-35 cf. losephus ant. 18, 4, 4, item a. 47 in eodem regno recuperando Tac. a. 11, 8. Filiam collocat Mithridati Tac. a. 12, 46. A. 51 Radamistum filium incitat ad pellendum regno Armeniae Mithridatem Tac. a. 12., 44-47; captum Mithridatem cum uxore et filiis interfici iubet ih. 47. Radamistum interficit 'quasi proditorem^, quo fidem in Romanos testaretur Tac. a. 13, 37. Partem aliquam Armeniae accipit a Nerone a. 60 Tac. a. 14, 26. Decedit ante a. 75, quo anno rex Hiberiae fuit Mithridates filius eius tit. rei). in Hiheria ad flumen Cyrum, editus ad C. III 6052.Hiberorum
Mithridates rex, f ante
a. 35,

249 Pharasmanes Hiberorum rex, f ante

75,
(filia)

Zenobia -^ Radamistus

Mithridates

^
I

Mithridates
rex,

Armeniorum
t ante

rex,

Hiberorum rex
c.

a. 51,

Armeniorum
t
a. 51.
(filii

a. 68.

a.

75

Zenobia uxor Radamisti,


250 Pharasmanes Hiberorum rex c. a. 139140.

parvi)

^- ^1>

250 Pharasmanes (Farasmanes


cf.

et

Frasmanes

vit.
c.

Hadr.), Hiberorum rex,

130 vit. Hadr. 13, 9, Bellum Albanorum movet c. a. 135, a Vologaeso apud Hadrianum accusatur Bio 69, 15, 1-2 (= Zonar. 11, 24). Ingentia munera Hadriano donat ab eoque accipit vit. Hadr. 17, 11-12 cf. 21, 13. Cum uxore et filio Romam profectus regnum auctum recipit
a.

Hadriani invitationem superbe neglegit


21, 13.

PHARNATASPATES
Bio
vit.

33

PIIILIPPVS

69, 15,

tinet).

Ad Pium Romam
9, 6.
v.

3 (quod fragmentum non ad Hadrianum, sed ad Pium pervenit plusque illi quam Hadriano defert
Parthamaspates
a.

Pii

Pharnataspates
Ztschr.

(n. 98).

251 Pharsanzes rex Bosporanorum

253/4 254/5 nummi, v. Sallet Numismatik 1882 154 (antea legehatur Phareanses). 9, p. f. 252 Phasaelus, Herodis Magni ex Pallade filius los. hell. 1, 28, 14; ant.
17, 1, 3.
filius Phasaeli, fratris Herodis Magni (mortui a. 714/40 13 ; ant. 14, 13), maritus Salampsionis, filiae Herodis Magni, pater quinque liberorum los. ant. 18, 5, 4 cf. hell. 1, 28, 6. 254 Phecianus (<I)yjxiavo? Galen. 16, 484; Otxiavo? 17, 1, 575; 'Icpixiavos

253 Phasaelus,
los. hell. 1,

18, 2, 654; 'Ecptxiavo? 19, 58), Claudii Galeni praeceptor Galen. 16, 484,

Stoicus Galen. 18, 2, 654 Kuhn, cf. J. MiXller progr. acad. Erlangen 1874 p. 25. 255 Pheronactus, Claudii libertus, ab eo occisus Senec. lud. 13 (codd.

pheronaotus, pheronatlus, pheronatius, correxit Bilcheler).

256 Pheroras, Herodis Magni


a.

frater,

ab eo tetrarches Peraeae constitutus

Mortuus a. 749/5 los. hell. Nominatur passim apud losephum. 257 Philadelphus, rex Paphlagoniae a. 723/31 Dio 50, 13, 5 (= Zonar.
734/20 los.
hell. 1,

24, 5; ant. 15, 10, 3.

1,

29, 4; ant. 17, 3,

3.

Ptolemaeus Philadelphus. 258 Philagrus Cilix, sophistes, inimicus Herodis Attici, Romae docebat

10, 29).

Alexander Ulpia 259 Philemon, grammaticus Latinus, Philenides Philonides.


Philalethes.
Phile.
v.

Philostrati

vit. sophist.

2, 8, cf. 2, 22.

magister Maximi

vit.

Max.

27, 5.

260 Philefus, puer delicatus Flavii Ursi, cuius mortem carmine celebrat Statius Silv. 2, 6 (nomen v. 81. 103). 261 Philetus Phaedrus 5, 10, 10. 262 Philinus, Plutarchi amicus quaest. conviv. 1, 6; 2, 4; 4, 1; 5, 10; 8, 7; de Pythiae oraculis (p. 394 C); de sollertia animal. 23 (p. 976 B). T. FL(AVIVS) PHILINVS.

Aelia Caecilia Philippa.


T. T.

FLAVIVS SECVNDVS PHILIPPIANVS. FL(AVIVS) VICTORINVS PHILIPPIANVS.

263 Philippus tetrarches Gaulanitidis, Trachonitidis, Batanaeae a. 750/4 33/34 p. Chr. nummi ap. Eclihel III 490 seq. Mionnet V 566 seq. Madden coins of the Jews 1881 p. 123127 cf. Schiirer n. 7781. Nicol. Damasc. frg. 5. Straho Gesch. d. jild. VolJies^ p. 357 n. 10. 16, 2, 46 p. 765. Philo in Flaccum p. 521. loseph. hell. 2, 6, 3; ant. Herodis Magni ex Cleopatra filius loseph. 17, 8, 1; 18, 4, 6 alihi.

Prosopographia Imp. om.

lU.

PHILIPPVS
bell. 1,

34
28, 4; ant. 17, 1, 3 alihi; maritus

PIIILO

Salomes Herodiadis filiae loseph. ant 18, 5, 4. Caesaream (Pliili])pl) et luliadem condit loseph. Mortuus vicesirao Tiberii anno loseph. hell. 2, 9, 1; ant. 18, 2, 1.
ant. 18, 4, 6
i.

e.

33/34
filius,

p.

Chr.

cf.

Schiirer l

c.

p. 357 n. 11.

264 Philippus, lacimi


hell. 2,

dux Agrippae
7,

II loseph. vita 11;

35 seq.; 74;

21; 4, 1, 10; ant. 17, 2, 3. 265 Philippus, medicus, haud ita multo ante Galenum GaJen. 7, 347; 530; 315; 685-694; 701; 9, 176; 247; 10, 495; 706; 722; 13, 14; 88; 105; Fortassc idem 304; 502; 642; 16, 684; 17, 1, 640; 12, 735; 19, 16.
20, 1; 2, 17, 5; 3,
est

Philippus Macedo Galen. 14, 149 Kilhn,

et is

qui nominatur a

luvenale 13, 125.

266 Philippus Prusensis, philosophus Stoicus, aequalis Plutarchi quaest.


conviv. 7, 7.

267 Philippus (p. 418 A).

aoYYpa^peu?

aequalis

Plutarchi de oraculorum defectu

268 Philippus, Macedo, pater Antigoni Kaihel

inscr.

Gr.

Sicil. Ital.

888

= CIGr. 5822
.

(Suessae)

Dio

77, 8, 2.

Eosdem

viros his locis nomi-

nari vidit H. Dessau.

269 Philippus, nutritor Severi Alexandri vit. Alex. 13, 4. Itius Philippus, praefectus vigilum a. 241 VI 1092. 270

Aurelius Philippus.
C.

IVLIVS PHILIPPVS.

C. lulius Philippus.

IMP. CAES. M. IVLIVS PHILIPPVS IMP. CAES. M. IVLIVS


L. MARCIVS PHILIPPVS. NONIVS PHILIPPVS.

AVGVSTVS.

SEVERVS PHILIPPVS AVGVSTVS.

271 Philiscus Thessalus, sophistes, Athenis per septem annos cathedram

mortuus est sex et septua30 cf. 2, 11, 1. 272 Philistio mimographus Hieronymus chron. a. Ahr. 2023; Ammianus 30, 4, 21; Hesychius frg. 7, 70; Suidas s. v. 273 Philo ludaeus Alexandrinus philosophus leg. ad Gai. p. 574 M.
obtinuit Antonini (Caracallae) temporibus,
vit.

ginta annos natus Philostrati

sophist. 2,

loseph. ant. 18, 8,


vir.
ill.

1. Euseh. chron. a. 35; hist. eccl. 2, 4, 2. Hieron. Photius cod. 105. Suid. s. v. OiXwv; de genere sacerdotum Hieron. l. c, Photius l. c. Alexandri alabarchae frater los.

11.

ant. 18, 8, 1
3,
cf.

vel potius patruus

cf.

Zeller Philosophie der Griechen

2^

p. 339, 3.

Uxor

eius Philo

frgm. p. 673 n. 123 duhiae fidei

l. c. Hierosolyma profectus, ut ibi sacrificaret de prov. 2 Legationem ad Gaium Augustum suscepit a. 39/40 leg. ad Gai. p. 572 sqq. los. ant. 18, 8, 1. Euseh. chron. a. 40; hist. eccl. Oros. 7, 5, quo tempore 8i' fiXixtav ceteris legatis praestabat 2, 5, 1. leg. ad Gai. p. 572, itaque natus fuerit c. a. 20 10 a. Chr. Iterum sub Claudio Romam venisse ibique cum Petro coUocutus esse male

Zeller

107.

PHILO
perhihetur Euseb. h.
e.

35
2, 17, 1.

PHILOTIMVS
l.

Hieron.

c.

Phot.

l.

c.

Suid.

l.

c.

Penrmlta scripta
Volkes

reliquit theologica et philosophica cf.

sophie der Griechen 3, 2^ p. 338

il8.

Zeller, Philod. jiidischeti

Schurer, Gesch.

im ZeitaUer Jesu Christi 1886 p.831sqq. Wendland, neu entdecMe Fragmente Philos 1891. 274 PHILO proconsiil Asiae (?) teste nunimo Smyrnaeo Mionnet S. VI
335, 1603 ex Vaillanti o^^ere sumpto
(eiTt

OtXtovo?

2[i.up.).

275 Philo Hyampolitanus, medicus Plut. quaest. conviv. 4, 1; 6, 2; 8, 9; idemque ut videtur ih. 2, 7. 276 Philo Tarsensis, medicus Galen. 11, 114; 13, 267; 8, 84; 10, 53.818; 13, 202. 269; cf. 18, 1, 257 Kiihn; Aristides 25, 495. 277 Philo, cui Lucianus librum 'quomodo historia conscribenda sit' dedi-

cavit

c.

1 saepius ;

cf.

etiam sympos. 1 sqq. 48.

Herennius Philo.

278 Philocomraodus, puer delicatus Commodi Herodian. 1, 17, 3. 279 Philomelus, homo dives et senex Martial. 3, 31, 6; 3, 93, 22; 4, 5, 10. 280 Philonides, Catinensis, queni audivit Paccius Antiochus Tiberio regnante mortuus Scrih. Larg. 97 (v. l. Philenides). Siculus, cuius Hber duodevicesimus itepl xr^ taxpixY)? laudatur Galen. 8, 748 Kiihn.

Commemoratur Galen.
FIR
C.
. . .

13, 978.

PHILOPAPPVS.

281 Philopator
a.

IVLIVS ANTIOCHVS EPIPHANES PHILOPAPPVS. (I), Cilicum rex, Tarcondimoti (1) filius, regno privatus

723/31

Dio

51, 2, 2.

Cf.

nummos

KcJchel

III

83.

Mimnet III

p. 661 n. 639 seq. 282 Philopator (II), Cilicum rex, defunctus

a.

7 p. Chr. Tac. a. 2, 42.


Ciliciae,

Lihertus quidam

paatXeto? OtXoTraxopo?,
n. 11.

tit.

Anazarhis

Jounial

of heUcnic studies 1890 p. 242 283 Philopator Pergamenus, Stoicus, magister Claudii Galeni Galen. 5, 41 Kilhn 1, 31 seq. Marquardt. 284 Philositus, vilicus quidam Senecae philosophi Seneca ep. 12, 3. 285 Philostratus Aegyptius, philosophus et sophistes, Cleopatrae aetate Philostr. vit. sophist. 1, 5; Plut. Anton. 80; Cato 57.

286 Philostratus Lemnius sophistes, amicus Flavii Philostrati Philostr. Nerviani filius, nepos ex fratre vit. soph. 2, 27, '3. 30. 31, 2. 33, 2-4.
itemque gener (Flavii) Philostrati Suidas, qui tamen eum cum
confundere videtur.
n.

287

287 Philostratus iunior, nepos ex

iilia

Flavii Philostrati Philostr. iun.

imag. prooem.

Flavius Philostratus.
L. Fla(vius) Philostratus.

288 Philotas, Galeni amicus, versibus medicamenta descripsit GaJen. 12, 838 cf. 12, 752; 13, 542. 745 KiXhn. 289 Philotimus Augusti [libertus] a ration(ibus) VI 8416.

PHILVMENIANVS

3G
ei

PHRAATES
:

290 Philumenianus (Filuminian- codex)


calla fragm. Vat.

rescripserunt Severus et Cara-

234; fortasse pracfectus annonac (Hirschfeld VG. 1

2). 135 n. 2), 'ccd ficri potcst ut fucrit pistor Osticnsis (Dcssau). 291 (P. Aelius) Phlegon, Trallianus Suid. s. v. <i>\i'(iiiv. Phot. hihl. cod. 07 p. 83^. Hadriani Caesaris libertus vit. Sev. 20, 1 ; vit. Saturn. 7, 6. Phot. l. c; Suid. l. c. (qui malc etiam dc Augusto cogitat). Euseh.

chron.

Ip.265 Schocne

(uhi pcrperam : libertini Kaisaris),

unde P. Aelio
(i. e.

nomen
Aelius)
esse
vit.

ei fuisse nccesse est, sicut ipsius


vit.

Phlcgontis lihertus Helius

Maurus nominatur dicuntur vit. Hadr. 16,


7,

Scv. 20, 1.

Phlegontis libri Hadriani

1.

Epistula Hadriani ex libris eius affcrtur


lihri Trspl &au[xaara>v et Trspl {laxpo-

Saturn.

seq.

Exstant eius

Ptwv, practerea fragmcnta ex lihris XVI 'OXu{jL7rta'owv (Suid.; Stcph. Euseh. chron. a. 2048 Hieron. a. 2047) ByB. ; Syncell. p. 614, 12

vel XpovtxSv (Stcph.


atjvaYojYrj?
est)

Byz.

s.

v.

Kp[x7]^ vel 'OXufATrtovtxuiv


ol.

xal XpovixSv

(Phot. cod. 97),


l.

Suid. et Euseh.

c.

229 (qua Hadrianus mortuus Fragmenta collegit Midlcr fr. hist. Gracc. III
filiae,

usque ad

p.

602624.
suspendio vitam
finivit Stiet.

292 Phoebe, liberta luliae Augusti Aug. 65. Bio 55, 10, 16.

T.

FLAVIVS PHOEBIANVS.
a, a.

293 Phoebus libertus, Vespasianum increpuit veniam Vespasiani imperatoris imploravit


videtur Ti.

65 Tac.

a. 16, 5.

Postea

Claudius Aug.

Alius quidam Phoebus ap.

Idcm Phoebus VI 15207 cf 1520415206. luv. sat. 7, 233 schol.


70 Bio 66, 11,
2.
1.

Agrius Phoebus.
vit.

294 Phoenix Thessalus, sophistes, Philagri discipulus Philostrati


sophist. 2, 22.

P. Caesius Phosphorus.
(sic

295 Phraataces
euspYsxrj?

losephus; ^paxaxirj? Bio; paatXsu?


iTrtcpavTj?

paaiXewv

'\paa'xYj?

Stxaio?

cptXsXXrjV,

omisso ex more nomine proprio,

nummi
et

ap. Gardner, Parthian coinage p. 45 scq.), filius Phraatis (IV)

Thermusae (Theae Uraniae Musae nummi l. c), patre interempto regnum Parthorum capessivit los. ant. 18, 2, 4, c a. 75212 a. Chr., cuius anni mcnse Maio primum in nummis apparcnt. Cum Gaio Caesare pacem iniit a. 1 p. Chr. Bio 55, 10 a, 4 cf. VcU. 2, 101. Mater (Thea Urania Musa) inde ab a. 2 p. Chr. cum eo in nummis (l. c)
nominatur, ut
p. 118.
ci

nupsisse vidcatur
facta

cf. v.

Gutschmid, Gcschichte Irans

regnum vitamque amisit los. ant. 18, 2, 4 cf. Tac a. 2, 2 c. &. 4 p. Chr. cf. nummos l. c Eundcm cssc Phratem regis Phratis [filium], qui supplex ad Augustum confugit (mon. Ancyr.
Seditione

5, 54) ait V.

Gutschmid
conferens

l.

c.

p. 117

seq.,

negat

Mommsen
[BaatXsb?

r. g.

d.

A:^

p. 137

eum

cum Phraate Phraatis (IV)


Phrates mon.

fdio n. 297.

296 Phraates

(sic scriptores;

Anc;

paatXswv

'Apaa'-

X7JS euepYsxr^s Sixaio? eTrtcpavTj? cptXeXXyjv,

omisso cx more nomine proprio.

PHRAATES
nummi
ap.

37

PHRAATES
p.

Gardner

Parthmn coinage
6, 4.

42

fiqq.)

(IV), Orodis filius

secundus monum. Ancyr.

lustin. 42, 4, 16; Vell. 2, 91, 1; Plut.

Crass. 33; Anton. 37; bio49, 23, 3.

Rex Parthorum
Dio
l.

a.

717/37, fratrum,

quorum

triginta habuit, plerosque interfecit


a.

49, 29, 3-4.


(v.

Regno

pulsus a Tiridate (II)


insequenti
p. 656

722/32 (Gardner) aut 727'27


restitutus

Gutschmid),

663;

anno
5,

in

regnum

nummi

c.

et ap.

Mionnet
a.

lustin. 42, 5, 4-5.

Signa capta Augusto remisit


r. g. d.

734/20

monum. Ancyr.

loci collati sunt).

40 (cf. Straho
;

Mommsen
16, 1,

A.^ p. 124

sqq.,

uhi omnes

28

p. 748; Liv. ep. 141; Vell. 2, 91, 1;

Aug. 21 ; Bio 54, 8, 1 alihi cf. etiam nmnmos (signis receptis" similiter) ap. Eckhel 6, 100, Cohen Aug. n. 298 alios 744/10 a Mithridate (IV) multos. Iterum regno jmvattis c. a. 742112 Quattuor cf. loseph. ant. 16, 8, 4; v. Gutschmid Gesch. Irans p. 116. fih*os, Vononem (vetustissimum Tac. a. 2, 1), Seraspadanem et Rhodaspem (cf. VI 1799), Phraatem (cf. Tac. a. 6, 31; Bio 58, 26, 2; Petr.
lustin. 42, 5, 9 seq.

Suet.

Patr.
et

fr.

2)

totidemque nepotes

in

his

Meherdatem (Tac.

a. 11, 10)

fortasse Tiridatem

(Tac. a. 6, 37)

raisit

mon. Ancyr.
12;

6,

3; Straho 16,

1,

ad Augustum obsides Romam 28 p. 748 cf. 6, 4, 2 p. 288;


a. 2,

lustin. 42, 5,

Vell.

2, 94, 4; Tac.

1; los. ant. 18, 2, 4; Suet.

A.^ p. 124 not. ; 141 seq. Aug. 21, 43 c. a. 745/9 cf. Thermusa (Thea Urania Musa Pater ex V. Gutschmid l. c. p. 116. nummi) Phraatacis, a quo interfectus est losephus ant. 18, 2, 4
r. g. d. c.

Mommsen

a.

752/2 nummi.

Stemma
a.

eius tale fuit:


(III)

Phraates

c.

a.

57

a.

Chr.
(III)

Orodes f

37

a.

Chr.
c.

Mithridates
a.

Pacorus f

a.

38

a.

Chr,

Phraates (IV) f

a.

Chr.

triginta alii

filii

Vonones
I

Seraspadanes

Rhodaspes
t

a.

Phraates 35 p. Chr.,
filius,

c,

Phraataces a. 4 p. Chr.

Meherdates.

297 Phraates, Phraatis (IV) regis Parthorum


fratribus obses

a patre
1,

cum

tribus

Romam

missus
fr.

c.

a.

745/9 Strabo 16,

28 p. 748;

Dio

58, 26,

r. g. d.

2; Petr. Patr. A.^ p. 141 locosque

cf.

monum. Ancyr.

6,

3;

Mommsen

ibi allatos.

Tiberio rex Parthis datus

apud Syriam morbo absumptus est a. 35 Tac. a. 6, 31 seq.; Bio 58, 26, 2. Eundem csse Phratem regis Phratis [filium], qui supplex ad Augustum confugit (mon. Ancyr. 5, 54) ait Mommsen r. g. d. A.^ p. 137 eum conferens cum filio Phraatis (IV) natu minimo eo, qui a Tiridate c. a. 724/30 raptus et Romam ductus, ab Augusto Phraati remissus est (lustin. 42, 5, 6-9; Bio 51, 18, 3), negat v. Gutschmid Gcsch. Irans p. 117 seq. eum conferens cum Phraatace (n. 295). 298 Phraates, praefectus Parthus a. 36 Tac. a. 6, 42 seq. 299 Phraates rex Osrhoenorum VI 1797 titulo sic concepto: D(is) m(anibus) Abgar P(h)raate8 filius rex principis Orrh(o)enoru(m) Hodda coniugi
in itinere

benemerenti

fec(it),

aut ita fere intelligendo: Abgari Phraatis

filio

PHRATAMASPATES
regi (vel principi)

38

PIAYONIYS

aut ita fere:


principis
d.

Osrhoenorum Hodda uxor fecit (cf. Mommseni adn.) Abgar (XI) Phraates rex (a. 242-244), lilius (Ma' nu IX) Osrhoenorum Hoddae uxori fecit (cf. v. Gutschmid Gesch.
,

Phratamaspates Parthamaspates JDom. 17; Dio 300 Phyllis nutrix Domitiani LATIN(IVS) PL 792. us procurator Sardiniae sub .... mio Aug. 301 M. Pi ATTIA PIA. Fulvia ARRIA PIARIA Bormann pro PLARIA) VERA PRISCILLA. 7 450453; Cohen 6^ 302 M. PIAVONIVS VICTORINVS. Nmmni: Trevir Bramhach 776 ante imperium 1 p. 68 84
v.

Konigreichs Osrhoene p. 45

seq.).
(n. 98).

Suet.
.

67, 18, 2.

PI
,

vel

eph. 8,

Betitia Pia.

Pia.

{sic

Eclihel

p.

n.

139.
;

Tituli:

adeptum positus
n.

(1)

Gallici collecti

dieu, les milliaires de

Bennes: p. 47
;

apud Decomhe, Bezier et Esperann. 7 (2); p. 48 n. 8 (3); n. 9 (4);

VII 1160 nummi et

; p. 50 n. 3 (8) ; n. 5 (9) ; Britannici 1097 M. Piavonius Victorinus (11). (10) tituli (Piaon- t. 1, Piavvon- t. 3 itemque nummi ap. Cohen 33 35, Pi. vel Piav. nummi plerique ; non Piavonium, sed Pium Avonium eum appellatum esse non recte conicitur revue epigr. du midi de la France 1890 p. 28) ; Victorinus scriptores.

10

(5)

p. 49 n. 1
;

(6)

n.

(7)

eph.

epigr. 7,

trig. tyr.) filius Victor Caes. 33, 14 ; trig. tyr. Tribunus pret[orian]orum 1. 1 cf. Mommsen et Huhner, Bonner Jahrhucher 1866 p. 7. A (M. Cassianio Latinio) Postumo in

Victoriae (vel Vitruviae


6,

5,

3;

3; 24,

1.

participatum imperii vocatus esse


7,

dicitur

trig.

tyr.

6,

1,

vit.

Gall.

1,

cf.

Mommsen BG. 5
Aur.)

p. 150 not.
occisis

liano,

(M.
9,

Mario
trig.

Postumo, (Corn. Ulp.) Laeimperator Galliarum (c. a. 266)

Eutrop.

9 ; Victor Caes. 33, 12,


tyr.
5,

cf.

nummos

epit. 34,
6.

3 {perperam

Claudio imperante);
v(ictus)

3; 6, 3; 6,

Plene appellattir:

imp(erator) Caes(ar) Mar[cus] Piavonius Victorinus p(ius) f(elix) in-

m(aximus), trib(unicia) p(otestate), t. 9. Imperavit biennium Vict. Caes.33, 12; Eutrop. 9, 9 ; tr. pot. II nummus ap. Cohen 95, tr. pot. III ih. 96. Occisus Coloniae Agrippinae dolo actuarii cuiusdam c. a. 268 Victor l. c. Eutrop. l. c; trig. tyr. 6, 3; 7, 1. Belli peritus, libidinis nimiae
p(ontifex)
co(n)s(ul), p(ater) p(atriae)

Aug(ustus),

Eutrop.
(n. 303),

l.

c;

Victor

l.

c;
7, 1.

trig.

tyr.

6,

4.

Pater Victorini iunioris


et
filii

trig. tyr. 6,

3;

Epitaphium eius

trig. tyr.

7,

2,

testimonium de eo ex lulio Hateriano ih. 6, 6, utrumque ficticium. 303 (PIAVONIVS) VICTORINVS, filius eius qui praecedit, puerulus patre interfecto Caesar appellatus ac statim occisus trig. tyr. 6, 3. 7. Num-

mum cum

inscriptione
in

ctorinus A. et capite iuveniU

ad eum

refert

Cohen 6^ p. 85,

alio

nummo

p. 84 caput ems una cmn capite

patris repraesentari putat.

PICA

39

PINARIVS

304 PICA CAERIANVS, legatus Aug. pr. pr. Arabiae, interfectus ab Elagabalo a. 119 Bio 79, 3, 4: nsixav Katpiavov, Hirschfeld Veriv. Gesch.
p. 305:

neixav Kai[xiX]tavov ex posteris

Cisiaci Septici Picae Caiciliani

V 3036.

eum esse iudicans Q. Caicili Male autem I. Klein Rh. Mus.

Plotius Pidancus? 305 Pieporus rex Costobocorum

33,

1878 p. 129 seq. cum confert cum P. Numicio PicaCaesiano VI 3835.

Q. Caicilius Cisiacus Septicius Pica Caicilianus.

NVMICIVS PICA CAESIANVS. MAESIVS PICATIANVS. M. HERENNIVS PICENS. ANTONIA PICENTINA.


P.
C.

(Coisst-

tit.)

VI

1801.

Uxor Zia

Tiati

C. SCOEDIVS NATTA PINARIANVS. 306 CN. PINARIVS AEMILIVS CICATRICVLA POMPEIVS LONGINVS (sic dipl.l9; Cn. Pinarius Aemilius Cicatricula dipl. rep. a. 1891) consul suffectus mense Decembri cum Sex. Marcio Prisco dipl. mutilum rep. Roniae a. 1891 (monumenti inediti puhhlicati pcr cura delV Ac. dei Lincei I p. 431), fortasse a. 79 (Mommscn). Legatus Aug. propr. Pannoniae a. 98 mense Februario III p. 862 dipl. 19. 307 Pinarius Apollinaris a Tiberio missus ad ordinandas controversias inter Comenses et Bergaleos V 5050 (edictum Claudii). 308 CN. PINARIVS CORNELIVS CLEMENS. Titidus Ilispellas praecipuos honores eius cnumerans XI 5271 (1); praeterea posuit in Alpihus Graiis terminum XII 113 (2); memoratur in miliario Germanico Bramhach 1955, melius ap. Zangemeister Westdeutsche Zeitschr. 3
.

filia,

Daca

ib.

C. Betitius Pietas.

Pontius Pilatus.

p.
t.

247
2. 4;
f.
,

(3) et

in diplomate militari 9,
t.

III p. 852
Cn.

(4).

Nmnen

integrum,
t.

Cn. Pinarius Cor ...


Papiria
t.

1;

Cor[nelius Clemen]s

3.

L.

Consul suffectus a. inc. Curator aedium sacrarum locorumque publicorum t. 1 (c. a. 66 68 cf. I Klein Rh.
tribu
1.

Mus. 36, 1881 p.


superioris
t.

636).

1. 2. 3.

inter Viennenses et

Legatus Aug. propr. exercitus Germanici 4, a. 74 t. 2. 4 mense Maio t. 4. Terminos posuit Ceutronas^. 2. Triumphalibus ornamentis hono34.

ratus ob res in Grermania prospere gestas t. 1. 309 Pinarius Natta, Seiani cliens a. 25 Tac.a. 4,

Dictum

eius

quoddam
8,

Senec. cp. 122, 11.


a.

Fortasse pater C. Scoedii Nattae Pina-

riani consulis

83

cf.

95 seq.

L. Pinarius

L.

Borghesi 5, 311. Natta quidam luvenal. f. Natta pater et filius in tit. Aquileiae

rep. Pais suppl. ad CIL. 310 L. PINARIVS RVSCVS, L.

V
f.,

275 cf

1129.
orat.

tribu Pupinia, tribunus militum, quaestor

VI

1489.

Ex

posteris

videtur

M. Pinarii Ruscae Cicero de

2, 261; Livius 40, 18, 2.

Cf. infra n. 314.

PINARIYS

40

PISO

311 PINARIVS SCARPVS. Praenomen L. non est nisi in nummo suspecto Eckhel 5, 272, neque a Bahelon monnaies de la rejpublique Romaine

p. 306 seq.

neque a Cohen 1 ^ Augustus n. 497

dliis cognomen solum est Scarpus Dio 51, 5, 6. Legatus Antonii Cyrenaicae praefectus post proelium Actiacum ad Augustum transiit Dio 51, 5, 6; 9, 1 cf. Plut. Anton. 69; Oros. 6, 19, 15. Nummorum altera pars est M. Antonii Cum iam in a. 723/31, altera Caesaris Augusti a. 724130727127.

omnibus

500 allato. In Scarpus addito imp(erator). Pinarius

iUis imperator dicatur,

non meruit hoc nomen sub Augusto, id quod


r. g.

affirmare videtur

Mommsen
.
.

d.

A.^ p. 171.
f.,

312 CN. PINARIVS


didatus]
fectus a. inc),

SEVERVS, Cn.
,

salius Col[linus, quaestor can,

imp. Caesaris Nervae Traiani Aug.


t.

[praetor]

consul (sufCf.

augur rex sa[crorum] fragmentum acephalum XIV 4246.

Tiburtinus

XIV 3604.
et

313 Pinarius Valens praefectus praetorio


4,4; 5,5.

a.

238 vita Max.

Balh.

314 Pinaria L. f. Metili (uxor) VI 1489. L. f. Rusci (n. 310) ibidem nominati. AVRELIVS VICTOR PINIVS (?).

Filia vel soror L. Pinarii

315 Pinnes (Bio)


a.

vel Pinnetes (Velleius)

dux Pannoniorum rebellantium


4.

68

p.

Chr. Velleius 2, 110, 4; 114, 4; Dio 55, 34,


tit.

Cf

Ilivvav

quendam

in

Thracico

Dumont

inscr. de la

Thrace p. 12

n. 15.

316 C. Pinnius lustus

pouXeuxTj? ^[xaatptavo?, vofxtxbc auYxa^aSpo?

Arabiani proconsulis Africae, vixit annos


8. 15876 1640. 317 Pipa (Victor) vel Pipara
regis

XXXVII

t.

Siccensis

M. Ulpii VIII

(vita Gallieni), filia Attali Vict. Caes. 33, 6,

Marcomanorum
II.

epit. 33,

cf. vit.

Gallieni 21, 3, Gallieni con-

CASSIVS INTERAMNANVS PISIBANVS PRISCVS. IVLIVS PISIBANVS MAXIMVS AEMILIVS PAPVS. C. IVLIVS PISIBANVS. C. MATIVS {vel MATTIVS) SABINIVS cet. MARTIALIS PISIBANVS LEPIDVS. 318 Pisitheus, medicus Faustinae iunioris vita Avid. Cass. 10, 8 in epistula
C.

cubina

cc.

Caetronius Pisanus.

C.

ficticia.

319 Piso ab Augusto laudatus ob domum bene aedificatam Plutarch. regum et imp. apophthegm. extr. p. 208 A. 320 Piso, cui librum de fato dedicat Plutarchus p. 568 C.
321 Piso, ad

quem

rescripserunt

Marcus
ille

et

Commodus

Callistr.

Dig.

29, 5, 2. Cf. etiam senatus consultum Pisonianum Paul. Dig. 29, 5, 8.

322 Piso Galeni amicus, cuius puerum 294 Kuhn.

curat GaJen. 14, 210.

212

seq.

PISO

41

PIVS

323 (CALPVRNIVS
salicus

?)

PISO
tyr.

vHa

trig.

Frugi dictus, imperator cognomento Thes21, 1; GaUien. 2, 3-4; ex illa Pisonum familia
,

ducere originem dicebatur,

cui Cicero se sociaverat trig. tyr. 21, 1;


trig. tyr. 19, 2.

nobilissimae tunc et consularis familiae vir

A
a.

(Fulvio)

Macriano
trig.

missus

ad Valentem
ei

proconsulem

Achaiae

occidendum
2GI
vit.

tyr. 19,

2; Gallien. 2, 2.

In Thessalia interfectus

Gallien. 2, 3.

Honores

decreti a senatu trig. tyr. 21, 3-7.


9,

Vitam

cum

imperii usurpatione posuit vita Pesc. Nigri

(((yrtasse iclem).

Omnino fictus esse videtur. CALPVRNIVS PISO. L. CALPVRNIVS PISO AVGVR. C. CALPVRNIVS PISO CRASSVS FRVGI LICINIANVS. CALPVRNIVS PISO FRVGI. L. CALPVRNIVS PISO FRVGI LICINIANVS. CL(AVDIVS) PISO.
Domitius Piso.
lulius Piso.

A. IVLIVS

POMPILIVS PISO ROCIVS PISO.

cet.

LAEVILLVS BERENICIANVS.
vita

324 Pisonianus ex Probi disciplina militari Q. E. G. L. L. TARRONIVS PISONINVS.

Prohi 22,

3.

325 PISTORIVS RVGIANVS, vir clarissimus, legatus legionis XIII G(eminae) Gord(ianae) a. 238 244, tit. Bacicus III 1125.

326 Pistus, Augusti


327 Pitholaus

libertus,

ab

epistulis

VI

8605.
(xoixtovtxr^?),

(IlEidoXao?),

Commodi

Galeni amicus Galen. 14, 650

664

praeceptor et cubicularius

Kuhn.
a.

328 L. Pituanius, mathematicus quidam sive magus, saxo deiectus


Tac.
a. 2,

16

32.
(? fortasse

329 D. PIVS

VLPIVS?) CASSIVS legatus Aug. pr. pr. praeses provinciae Syriae Phoenices a. 213 tit. apud HeliopoUm rep. III 202. IMP. CAES. T. AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PIVS.
Aemilius Pius.

APRONVIS PIVS. AVRELIVS PIVS.


L.
C.

BETITIVS PIVS.

C. Betitius Pius.

L. Cestius Pius.
P.

COELIVS BALBINVS VIBVLLIVS PIVS. FLAVIVS PIVS. FVLVIVS PIVS.


Fulvius Pius.

L. IVLIVS L.

APRONIVS MAENIVS PIVS.

IVLIVS APRONIVS MAENIVS PIVS SALAMALLIANVS.

PIVS

42

PLANCIVS

NOVIVS(?) SEVERVS PIVS.


C. Valerius Pius Vegetus.

Vibius Coniinianus Valerius Pius.


Q.330

POMPEIVS SENECIO

cd. L.

VIBVLLIVS PIVS AVGVSTANVS


(sic)

cet.

SOSIVS PRISCVS.
Q. ROSCIVS COELIVS PEIVS FALCO. M. Ulpius Pius.
C.
cet.

VIBVLLVS

PIVS IVLIVS

cet.

POM-

PIVS ESVVIVS TETRICVS


. .
.

LATIN(IVS) VI
.
.

PLA

Tralles et
Tl]o[TrXt]ou

V. ESVVIVS. Vh. ? .... sub Nerone proconsul ut videtur Asiae tit. inter Nysam repertus CIG II p. 1124 n. 2942(1: [Im dvi}uTr]aTo[u ?

vel

(ve? [A]o[uxt]ou?)

OAA -lAOKAnOTANI- NIOT (?)

(Ka[X]-

jrou[p]vi[a]vou ?

0. Hirschfeld).

CORNELIA PLACIDA. MVLVIA PLACIDA.


IVLIVS PLACIDIANVS.
hell. 3,
7,

331 Placidus, praefeetus quidam loscph.


3, 7,

84;

3, 4,

1; S,

6,

1;

3;

4, 1,

8;

4, 7,

4-6;

vit.

43. 74.

Cf. lulius Placidus.

T.

Annaeus Placidus.

lulius Placidus.

IVNIVS P[L]AC[ID]VS.
C.

MEMMIVS CAECILIANVS PLACIDVS.


v.

C. Voconius Placidus.

Plaetorius

Platorius.

CELSVS PLANCIANVS. 332 P[LAN]CILLA Xa}XTrpoTa'x7j (= clarissima femina?) t. Smyrnaeus, Le Bas 1524 CIG 3149. 333 Plancina, genere regio, Numidarum prima mulierum rarmen sepulcrale Siccense VIII S. 16159. CORNELIA CETHEGILLA AEMILIA PLANCINA. MVNATIA PLANCINA. 334 M. PLANCIVS VARVS. Nummi Bithyniae: Claudiopolis: Mionnet S. V p. 18 n. 91 seq. (1); Heracleae: Mionnet II p. 440 n. 163, S. V p. 57 n. 288 (2); Nicaeae: Mionnet II p. 451 n. 215, S. V p. 83 n. 418420 (3) 421 seq. IV p. 223 n. 240 (falso Apameae attributus) (4); Nicomediae: Mionnet II p. 467 n. 310, S. V p. 172, 1001 1004. 1007. 1013 (5); 10051006 (6); 1014 (7); Prusiae ad Hypium: Mionnet II p. 488 n. 420, S. V p. 236 n. 1391. 1392. 1394 (8); 1393 (9). Nummi Fhrygiae: Apamcae: Mionnct IV p. 233 n. 241, S. VII p. 511 n. 156, Wiener Zeitschr. f. Num. II p. 309; Waddmgton fastes p. 151 n. 99 (10). Marcus Plancius Varus n. 1-6. 8. 9; Plancius Varus

n. 7. 10. Tac.
a.

69 Tac.

h. 2, 63.

Praetura functus Cornelium Dolabellam falso accusat. Proconsul (Bithyniae) sub Vespasiano n. 1-6.. 8. 9,

PLANCIVS
c.

43
Consul suffedus
78/79
Pl.
cf.
c. a.

PLATORIVS
Proconsul (Asiae) sub Vespasicano
Fortasse ab eo genitus

a. 70.

71.

n.

10

c. a.

Waddington
{scr.

fastes n. 99.

C.

lulius

Anicius

Plancius ?) Varus Cornutus

XIV 2925
1 (aliud:

{cf.2925a: C. lulius Plaut...?).

Vide

num ad cum
3, 1,

referendum sH
3, 3,

SC

Plancianum Bigest. 25,

3,

1 pr.; 25,

10; 25,

JDigest. 35, 2, 59).

C.

IVLIVS PLANCIVS VARVS CORNVTVS.


(?

335 Plancus, artifex blandiendi ante Villeium


cf.

Vitellium 0. Hirschfeld

MVNATIVS PLANCVS. Planta. Pompeius Planta. M. ACILIVS PRISCVS EGRILIVS PLARIANVS. ARRIVS PLARIANVS AVFIDIVS TVRBO. A. Egrilius Plarianus. EGRILIVS PLARIANVS. LARCIVS LEPIDVS PLARIANVS. LARCIVS LEPIDVS [EGRILIVS?] PLARIANVS. VIGELLIVS RAIVS PLARIVS SATVRNINVS ATILIVS BRADVANVS CAVCIDIVS TERTVLLVS. ARRIA PLARIA {Bormann PIARIA) VERA PRISCILLA. PLATILIVS AELIANVS PLAVTIVS SILVANVS AELIANVS. SVLPICIA PLATORINA. SVLPICIVS PLATORINVS.
L.

Tac. a.

6,

32; Suet.

Vit.

2)

maximus

Sen. nat. quaest. 4 praef. 5 seq.

lulius

L.

Q.

A.
.
.

P.

correxit:
V.

TI.

TI.

C.

336 Platorius (Pletorius


49, 13, 1.

cod.) miles, cui

Alexander imp.

rescripsit Digest.

337 A. PLATORIVS NEPOS APONIVS ITALICVS MANILIANVS C. LICINIVS POLLIO. Tituli: Aquileiae V 877 (1); Britannici VII 660 663 (2); 1195 == III p. 873 dipl. 30 (3). Nomen integrum t. 1; A. Platorius

Nepos t. 2 et in consulatu, acta Arv. a. 119 VI 2078 II 64; Platorius Nepos t. 3; Pletorius Nepos codiccs vit. Hadr. 4, 2 ; 23, 4; Nepos vit. Hadr. 15,2. A. f. Sergia tribu t. 1. Triumvir capitalis, tribunus plebis (fortasse idem est Pollio trib. pleb. a. 109 VI 452 cf. Ashacli lihein. Jahrh. 1882, 72 ]}. 18), praetor, tribunus militum legionis XXII primigen. p. f., quaestor provinciae Macedoniae candidatus divi Traiani (cf. adnot. Mommseni), curator viarum Cassiae Clodiae Ciminiae Novae
,

Traianae, legatus legionis I adiutricis, legatus propractore provinciae

consul (suffectus mensibus Martio et Aprile a. 119 cum Hadriano Aug. III acta Arv. a. 119 1 V 2078 II 64), legatus propr. provinciae Germaniae inferioris, augur, patronus Aquileiae t. 1. Legatus Aug. pro pr. provinciae Britanniae a. 124 t. 1-3. Hadrianus eum primum amicissimum, deinde hostis loco habuit vit. Hadr. 15, 2 Fortasse eius sunt tegulae 1363 (Plaetor. Nepo. cf. 4, 2; 23, 4.

Thraciae,

XV

a. 123),

1364

(Pl.

Nep.

a. 123),

1365

seq. (Pl.

Nep.

a. 134).

Fortasse

PLATORIVS

44
ep.

PLAVTIVS
4, 26.

etiam ad hunc Nepotem scripsH Plinius A. Platorii Nepotis Calpurniani.

Pater videtur

338 A. PLATORIVS NEPOS CALPVRNIANVS curator alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis a. 161 tit. urhani: VI 1241; notizie d. hull. cormm. 1890 p. 827 (uhi praenomen supscavi 1890 p. 355 Antonini Pii ad Platorium Nepotem frgm. Rescriptum plendum).


341

Vat. 228.
C.

Filius videtur praecedmtis.


vide M.

FVLVIVS PLAVTIANVS. QVINTILLVS PLAVTIANVS FVLVIA PLAVTILLA. SERGIA PLAVTILLA.

PLAVTIVS QVINTILLVS.

339 Plautillus, socer Clodii Albini vit. Clod. Alh. 340 Plautini (Plauti[a]ni 0. Hirschfeld) lavacrum
. .

10, 6.
vit.

Elag.

8, 6.

p.

CCXLII.

PLAVT(IVS) praetor peregrinus a. 2 PoUst idem esse ac n. 343.


iuris

p.

Chr. fasti Arv. Henzcn

342 Plautius, auctor


20,
4,
;

Vespasiani fere temporibus, ad cuius libros


lavolenus, Pomponius,

notas scripserunt Neratius,

Paulus Digest.
Quellen u. Litt.

d. Tmffel LG^ 316, 5. 343 A. PLAVTIVS proconsul Cypri sub Augusto, nummi: Mionnet III Cohen imp. I^ 671, 2 S. VII 304, 2; VI 568, 184; S. VII 804, 3 A. Plautius nescio quis p. 174 n. 24; Cohen p. 163 n. 784 seq.

13 34, 2, 8 35, 1, rom. Rechts 158 seq.


;

43

dlihi, cf.

Kruger, Gesch.

d.

IX 2835; VI 9989. Potest idem esse ac n. 341. 344 A. PLAVTIVS consul sufFectus a. 29 mense lulio (1767 cf. IV 1555, uhi est A. Plotio) et Octobri (1768) cum L. Nonio Asprenate 1 767 scq.;
.

IV 1555; X1233; fasti Arv. a. 29; cf X897: A. Plautio A. [f.?J... Legatus Ti. Claudii Caesaris Aug. Germ. t. Tergestinus V 698 itor que aut provinciae Dalmatiae (sic Mommsen in adn.) aut Pannoniae,
,

fortasse a. 41

48.

Legatus Aug. pro


cf.

pr. Britanniae consularis a.

Tac. Agr. 14; Suet. Vesp. 4

Dio
7,

60, 19, 1.

gestae

Dio

60,

19-21 ; Eutrop.
7, 13,

13.

De

43 Res ab eo in Britannia Britannia triumphavit a. 47

Dio

60, 30,

2; Eutrop.

vel

potius ovavit Tac. a. 18, 32; Suet.


a. 57 Tac. a. 13, 82. 36 nomine non addito. Fortasse

Claud. 24.

De Pomponia
cf.

Graecina uxore cognovit


a. 11,

Patruus Plautii Laterani Tac.


fdius praecedentis

897.

Cf.

stemma suh

n. 861.

345 A. PLAVTIVS iuvenis Neroni affinitate aut propinquitate coniunctus, sed ab eo interfectus Suet. Nero 35. Cf. stemma suh n. 861.

346

Q.

PLAVTIVS consul ordinarius


v.

a.

36

cum

Sex.

Papinio Allenio

(n. 76).

Potest esse filius A. Plautii (n. 348).

PLAVTIVS AELIANVS LAMIA AELIANVS.

infra n. 847, 363, supra L.

AELIVS PLAVTIVS

347 PLAVTIVS [AELIVS? LAJMIA SILVANVS [AELIANVS] L. [f.], III vir a. a. a. f. f., V[Ivir eq. Romajnorum tu[rmae salio C]ollino, a[b,
. . .

PLAYTIVS
actis ?

45

PLAVTIVS
,

imp. Caes. Hadjriani [Aug t Umhriae XI 5171 c. adn. ] Bormanni. [Idem videtur Lamia Silanus gener per maiorem filiam (Aureliam Fadillam) Antonini Pii vita Pii 1, 7, crrore codicum dictus Silanus pro Silvano. H. Bessau]. Fortasse nepos Ij. Aelii Plautii

348

lamiae AeJiani cos. 80, fdius I. laniiae Aelinni cos. 116. L. PLAVTIVS AQVILINVS consul ordinHrius a. 162 cura Q. lunio
Rustico
II.

Plauti Aquilini (certc ciusdem) stmt tegidae urhanae

XV

1368:

(a. 159),

1369

(a. 164),

1370

et

tit.

Aquileiensis

1462 (Viola

Plauti Aquilini).

349 Plautius Caesianus, procurator Augusti (Norici) III 5177 (Celeiae). 350 PLAVTIVS CAESIANVS (legatus) Daciae inferioris a. 129 III j). 876
dipl. 33.

351 Ti. Plautius Felix Ferruntianus, Ti.


solaminia et horrea

f.,

tribu Papiria, procurator ad

352 D.
9, 2,

VIII 619 (Mactari in prov. Byzacena). PLAVTIVS FELIX IVLIANVS proconsul (Cypri), pater
tit.

Plautiae

Journal of Jicll. studies 1888 p. 249, 104 cf p. 248, 97; praenomen: p. 253, 114. 353 L. Plautius Ita[lus], procurator Augusti VIII S. 12428 (Afric.
in
,

Elpidis

templo Vcneris Paphiae rep.

procons.).

PLAVTIVS LAMIA

v.

L.

AELIVS PLAVTIVS LAMIA AELIANVS

ct

n.347.

354 PLAVTIVS LATERANVS adulter Messalinae Tac. a. 11, 36 cf 30; 13, 11; quare senatu motus a. 48 (cf Tac. a. 11, 36) a Nerone restituitur a. 55 Tac. a. 13, 11. Consul designatus in Neronem coniuravit a. 65 Tac. a. 15, 49; 53; quare statim interfectus a. 65 Tac. a. 15, 60; Lateranorum aedes iussu Neronis publicatae luv. 10, 15-18. Patruus
eius (A. Plautius) Tac. a. 11, 36.

Liberi eius Tac.


Cf.

natur (Aaxspavo?) Arrian.

diss. epictet. 1, 1, 19.


filius (scil.

355

P.

PLAVTIVS PVLCHER triumphalis


a.
a.

Nomia. 15, 60. stemma suh n. 361. M. Plautii M. f. A. n.

Silvani n. 361), III vir

a.

f.

f.

quaestor Tib. Caesaris Augusti

31; quare natus c. a. p. C. 6), tribunus plebis, praetor ad aerarium, comes Drusi filii Germanici (antc a. 31, quo anno Drusus
consulis
(a.

iam

custodiae

traditus

crat
filii

cf.

Tac.

a.

6,

23),

avunculus Drusi Ti.

Claudii Caesaris Augusti


Suet. Claud.
patricios

26

seq.)

lectus,

cf ab eo censore (a. 48 cf Tac. a. 11, 25) inter curator viarum sternendarum a vicinis lectus ex
et

(frater igitur Plautiae Urgulanillae

auctoritate Ti. Claudii Caesaris Augusti

Germanici, proconsul prof.


t.

vinciae Siciliae, augur, (maritus) Vibiae Marsi

Tihurtinus

XIV

Mortuus ante a. 54, cum Claudius nondum divus appelletur. Cf stemma suh n. 361. 356 PLAVTIVS QVINTILLVS consul ordinarius a. 159 cum M. Statio M. f.
3607.

Prisco Licinio Italico

fasti.

357 (PLAVTIVS) QVINTILLVS, cui Pseudo-lMcianus lihrum Macrohim-um c. a. 21213 conscriptum (cf. cap. 7; Hirschfeld Hermes 24, 1888 p. 159)
dedicavit, cap. 1; 29.

Filius fortasse eius qui sequitur.

PLAVTIVS

46

PLAVTIVS

358 M. PLAVTIVS QVINTILLVS consul ordinarius a. 177 cum Commodo Augusto, cf. XIV 328. Consularis augur in senatu sententiam fert
a.

193

vit.

Did. lul.

0,

6,

uhi codiccs exliihent phaustius quantillus.


(scr.

Eundem
c.
2>.

csse

Quintillum Plautianum
76,
7,

Plautium) occisum a Severo

a.

203 Bio

scq.

coniecit

0. Hirschfeld

Hermes 24

1889

160.

Filius videtur consulis a. 159 (n. 356), imter eius qui praecedit.
in

359 Plautius Rufus


esse qui sequitur.

Augustum

coniuravit Suet. Aug. 19.

Videtur idem

360

C.

PLAVTIVS RVFVS.
f.
t.

Tituli
t.

C.

1.

Praetor bis

2.

Auximates: IX 5834 (1); 6384 (2). Legatus pro [pr.] Siciliae t. 1. Videtur

idem
cf.

esse C. Plotius Rufus (n. 392) et Plautius Rufus, qui praecedit; Borghesi 2, 21; Klein Verivaltungsheamten 1 p. 137 seq. Fortasse etiam idem est Publius (scr. Plautius ? Klein l. c.) Rufus Dio 55, 27, 2.

361 M. PLAVTIVS SILVANVS

3606

cos. a. 752/2. Tituli Tihurtini XIV 3605 (1); Lydius ad eum referendus, huU. de corr. hell. 11, fortasse (2); 1887 p. 445 scq. (3). Nummi Pergameni: Mionnet II 593, 535; S. V
cf.

428, 929 scq.; Waddington fastes n. 64, 1

revue num. 1887 p. 118, 1;


consulatu
Vell. 2,
t.

mus. Berol. M. Plautius Silvanus

t.

et in

VI 448; VIII S.
Silvanus

14392; Dio ind. l. 55. Plautius Silvanus alihi. M. f. t. 1; 2; Dio ind. l. 55. A. n.
a.

112, 4.

1. 2.

Consul ordinarius
S.

752/2

cum Augusto XIU


5;
Vell. 2,

cf

t.

2;

VI 448; VIII
cf.

14392;
c.

X890;

5162;
t.

XII 5681,
A^ p.
170.

112, 4.
p. Chr.

Proconsul Asiae sub Augusto

3; nummi, prohahiliter

a. 415

Waddington

l.

Mommsen

r. g. d.

Ex

transmarinis provinciis auxilia adduxit contra


c.

Pannonios rebellantes
a.

a.

6 p. Chr.
a.

Vell. 2,

112, 4; Breucos vicit

8 Dio 55, 34, 6; Dalmatas domuit

9 Dio 56, 12, 2; huic senatus


t.

triumphalia ornamenta decrevit ob res in Illyrico bene gestas


(cf

1;

XIV 3607);
t.

Suet. Tih. 20; CJaud. 26;

Dio

56, 17, 2.

Septemvir

epulonum

1; 2.

Uxor

eius Lartia Cn.

f. t.

cf. 1.
;

Liberi: 1) M. Plau2) A. Plautius

tius Silvanus (n. 362) Tac. a. 4,

22

(ut videiur)

M.

f.

Urgulanius

t.

2; 3) P. Plautius Pulcher
(n. 368),

XIV 3607 (n. 355);


De Plautiorum
cum Dessaui
a. 703/51),

4) Plautia

Urgulanilla Suet. Claud. 26

cf.

stemma prohahile suhiectum.


sepulchro
adnotationihus.

Mortuus ante a. 14 prope Tihur sito cf.

cf.

Dessau ad

tit. 1.

XIV 36053608
A. Plautius (praet.

(A. Plautius)

(M. Plautius)

Urgulania,

341 = 343? A.Plautius(praet. 755/2?),


.

^N_
cos. 29,

344 A. Plautius

(346 Q. ?) Plautius (cos. 36?),


"

361 M. Plautius Silvanus cog_ 752/2 triumphalis f ante a. 14,

w
|

Lartia Cn.

f.

354 Plautius Lateranus cos. des.


362 M. Plautius Silvanus
praet. 24,

65,

a. 65.

364 A. Plautius Urgulanius f ante a. 14.

355 P. Plautius Pulcher


quaest.
I

368 Plautia Urgulanilla, uxor


Claudii
I

a.

31

a. 24.

345 A. Plautius.

Drusus.

PLAVTIVS

47

PLAVTIVS

362 M. PLAVTIVS SILVANVS practor urbanus a. 24 fasii Arv. p. CCXLIV Hcnzcn; Tac. a. 4, 22. Maritus primum (Fabiac) Numantinae, deinde
Aproniae, qua interfecta reus ab Urgiilania avia
dens) monitus
(cf.

stemma

antcce-

mortem

sibi conscivit a.

cssc Silvani (n. 361) lilius

Claudio

aflinis Suct.

24 Tac. a. 4, 22. Iclcm potcst Claud. 4 (uhi cditiones

male Silani)

cf.

Mommsen

cph. epigr. 1 p. 07.


;

363

PLAVTIVS SILVANVS AELIANVS consul a. 45 II a. 74. Tituli Tihurtlnus XIV 3008 (1); Trallianus Lc Bas-Waddingtm 000 a (2).
TI.

Ti. Plautiiis Silvanus Aelianus

t.

1; 2; Plautius Aelianus Tac. h.

4, 53.

In consuJatu:

825; Ti. Plau(tius) cph. 3 p. 204; Aelianus 1774. M. f., tribu Aniensi t. 1. Filium eum fuisse 31. Plautii Silrani (n. 301) ncgat Dcssau ad t. 1, (piod consul anni 75212 fuit pleheius hunc Silvanum Aelianum patricium fuisse colligi
,

Ti. Platilius (sic) Aelianus

potcst inde quod post quaesturam praetor factus


acdilitatis ct trihunatus''
.

est

omisso gradu

Neccssitudine tamcn

eum

ciim consuJe a. 75212


(cf.

coniunctum fuisse inde apparet, quod in eius sepuJcro

XIV 3005)

scpuUus

Triumvir aere argento auro flando feriundo, quaestor Ti. Caesaris, legatus legionis quintae in Germania, praetor urbanus (c. a. 42), legatus et comes Claudii Caesaris in Britannia (a. 43 44), consul (sufFectus a. 45 cum T. Statilio Tauro Corvino cf. supra), proconsul Asiae (sub Nerone t. 2, c. a. 50 cf. Waddington fastes n. 85), lcgatus propraetore Moesiae (inde ah a. 57, ut vidctur, cf. IJessau ad t. 1), in qua plura quam centum millia ex numero Transdanuviorum ad praestanda tributa cum coniugibus ac liberis et principibus aut
est.

regibus suis transduxit, motum orientem Sarmatarum compressit, quamvis parte(m) magna(m) exercitus ad expeditionem in Armeniam misisset (c. a. 02 cf. Tac. a. 15, 0). Ignotos ante aut infensos populo

Komano
perduxit.

reges

signa

Romana

adoraturos in ripam,
et

quam
lilios,

tuebatur,

Regibus Bastarnarum

Rhoxolanorum
(scr.

Dacorum
quas res)

fratrura (scr. fratrem veJ fratres) captos aut hostibus ereptos remisit

ab aliquis eorum opsides accepit; per quem

quae

veJ

pacem provinciae et confirmavit et protulit (sciJ. fines); Scytharum quoque regem (scr. rege) a Cherronensi, quae est ultra Borustenen, opsidione summoto. Primus ex ea provincia magno tritici modo annonam populi Romani adlevavit t. 1. Romae versatur a. 70 XI
kalendas lulias
Augustalis
phalibus
t.

Tac. h.

4, 53.

Pontifex
in

t.

1; Tac. h.
(inter in

4, 53. a.

1.

Hunc legatum
(a.

Hispaniam

70

73)

Sodalis

ad

praefecturam urbis remissum

73) senatus

praefectura trium-

ornamentis honoravit auctore imp. Caesare Augusto Ves:

pasiano verbis exoratione eius, q(uae) i(nfra) s(cripta) s(unt)


ita praefuit,

Moesiae

non debuerit in me differri honor triumphalium cius ornamentorum, nisi quod latior ei contigit mora titulus praefecto urbis." Hunc in eadem praefectura urbis imp. Caesar Augustus Vespasianus iterum consulem (a. 74 cum Tito Caesare Augusti filio HI, idibus
ut

PLAVTIVS
lanuariis I 774) fecit
t.

48
1.

PLINIVS
a. 79,

Mortuus non post

nondum
tino

appeUetur divus; sepultus in Plautiorum


vixit annos
(n.

cum Vespasianus monumcnto Tihurt.

XIV 36053608.
PLAVTIVS VRGVLANIVS, M.
Filius
tit.
f.,

364

A.

IX

Tiburtinus
f.,

XIV

3606.

M.

Plautii Silvani

361)

et

Lartiae Cn.

qui in

Mortims ante patrem, itaque ante a. 14 p. Clir. Sepultus in Plautiorum monumento Tihurtino XIV 3605 cf. n. 361. 3608, cf. Bessau ad hos tit.
eodem
nominantur.
L.
L.

AELIVS PLAVTIVS LAMIA AELIANVS. CAELIVS PLAVTIVS CATVLLINVS.

(Fulvius) Plautius.
Q.

LOLLIANVS PLAVTIVS AVITVS.

365 PLAVTIA ELPIS tilia D. Plautii Felicis luliani (n. 352) t. Cijprius, Journal of Jiell. studies 9, 2, 1888 p. 249, 104. Plautia Hypsaea v. Plotia Hypsaea. 366 PLAVTIA QVINCTILIA A. f., (uxor) P. Helvidii Prisci t. Praenestinus XIV 2845 cf. Mancini, atti delV acad. arch. di Napoli 11, 1884
p. 59152.

367 PLAVTIA SERVILIA clarissima femina Lanciani


Filia fortasse Q. Servilii Pudentis
et

silloge

aquaria
cf.

n. 48.

Ceioniae Plautiae

VIII

S.

14852.

Cf. etiam infra n. 399.

368 PLAVTIA VRGVLANILLA filia M. Plautii Silvani triumphalis (n. 361), uxor Claudii postea imperatoris, ex quo Drusum et Claudiam peperit

370

mox

divortium fecit Suet. Claud. 26 seq. AVIDIA PLAVTIA. CEIONIA PLAVTIA. LOLLIANA PLAVTIA SESTIA SERVILLA.

369 Plautus, philosophus Stoicus Quintilian. 10, 1, 124; 2, 14, 2; 3, 6, 23 cf. 8, 3, 33, uhi pro Sergio Flavio scrihendum videtur Scrgio Plauto,
cf.

Sergius Plautus

et

Teuffel

LG^

266, 9.

RVBELLIVS PLAVTVS.
Saevius Plautus.
L.
C.

Tituli: Comenses V 5262 (1) 5263 (2) ; 5264 (fragmentum exigumn) ; Vercellensis 5667 (3) ; Comenses 5279 patri Plinii positus (4); Pais supplementum ad V 745 (5) HispeTlas XI 5272 (= VI 1552) aceplialus a Bormanno (archaeol. epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich 15, 1892 p. 37 sqq.) ad Plinium rclatus, cf. Mommsen eph. epigr. 7 p. 444 seq. (6). Fortasse dcnique idem est Secundus is, qui in testamento Dasumii VI 10229, 17 nominatur cf. ep. 7, 20, 6. Be vita Plin. cf Mommsen, Hermes 3, 1869 p. 31-139, traduit par C. Morel (hibliotheque de Vecole des hautes
.

SERGIVS PLAVTVS. PLINIVS CAECILIVS SECVNDVS.

dtudes 15, 1873) ; Hardy, C. Plinii Caecilii Secundi episttdae ad Traianum, 1889 p. 16-29.

PLINIVS
P. Caecilius Secundus
4,

49

PLINIVS

t.

post adoptionem: C. Plinius Caecilius


C. Plinius vel C. Secundus

Secundus
scriptores.

t.

1-3; 5 hic
L.
f.
t.

illic

supjalendi.

(Sidonius Apollinaris) vel Plinius Secundus vel Plinius vel Secundus

1-4, tribu Oufentina

t.

1-3.

Novocomensis Eusebius-Hieronymus chron. a. Ahr. 2126 cf. titulos Comenses; Plin. ep. 4, 30, 1; 7, 32, 1; 1, 3, 1; 6, 24, 5; 4, 30, 2; 6, 24, 2; 7,11,5. Natus inter 24/8 61 et 24/8 62, cum IX kal. Sept. a. 79 annum duodevicesimum egerit Flin. ep. 6, 16, 4; 6, 20, 5. Pater eius
L. Caecilius L.
t.
f.

Cilo

t.

4,

vel

L. Ca[eciliu]s C.
ep. 1, 8, 5.
4, 19,

a.

cum adnotatione Mommseni; cf. 79 ep. 6, 16, 4. 21; 6, 20, 4. 12 cf


L.
f.

f. Ouf. Secundus Mater erat superstes

7;

7, 11, 3.

Frater

. .

Cae-

cilius

et

Tutor Verginius Rufus per adoptionem pater C. Plinius Secundus


t.

Valens

4.

ep. 2, 1, 8.
(n.

Avunculus
5, 8,

373) ep.

5 cf

3, 5,
6,

1;

6,

Magistri (M. Fabius) Quintilianus ep. 2, 14, 10; 3 et Nicetes Sacerdos ep. 6, 6, 3. Quattuordecim annos natus
6,

16;

6,

20.

Graecam tragoediam
ep. 6,

scripsit ep. 7, 4, 2.

Paene adhuc puer patronus


versatus

Tiferni Tiberini ep. 4, 1, 4.

Anno 79 cum matre Miseni


t.

16;

6,

20. Undevicesimo anno (80) in foro dicere coepit ep.5, 8, 8.


1. 3.

Decemvir
Gallicae
t.

stlitibus iudicandis
1.

Tribunus militum legionis III


2; ad Traianum 87, 1;
ubi Euphratem et Artemi-

3 in Syria
7,

ep. 3,

11, 5; 1, 10,
8, 14, 7,

cf

ep. 7, 4,

3;

16, 1; 7, 31,

2;

dorum philosophos coluit ep. 1, 10, 2; 3, 11, 5. Sevir equitum Romanorum t. 1. 3. Quaestor imperatoris c. a. 89/90 1. 1. (3) ; ep. 7, 16, 2, Tribunus plebis cf. Mommsen Hermes 3 p. 86, apud Morel p. 35 sqq. a. 92 (ut videtur) t. 6; ep. 1, 23, 2; 7, 16, 2; paneg. 95. In tribunatu causis agendis abstinuit ep. 1, 23, 2. Baebium Massam accusavit a. 93
ep. 3, 4,

4;

6,

29, 8;

7, 33, ei

4 cf Tac. Agr. 45.


7, 11,

Inter tribunatum et

praeturam Caesar annum


videtur)
t.

remisit ep. 7, 16, 2.

Praetor

a.

93 (ut

6; ep. 3, 11, 2;

philosophi urbe expulsi et


ep. 3, 11,

2; paneg. 95, quo tempore Senecio, Rusticus, Helvidius interfecti sunt


4;
7, 16,

A Domitiano cursu quodam proodium bonorum, postquam professus est, substiti" paneg. 95. Praefectus aerarii militaris c. a. 95-97, t.l. 3. Domitiano imperante duo matrimonia neque liberos habuit ad T. 2. Alteram uxorem, cuius vitricus erat Vettius Proculus ep. 9, 13, 13, mater ut videtur Pompeia Celerina ep. 1, 4; 1, 18, 3; 3, 19, 8; 6, 10, 1; ad T. 51, amisit a. 96/97 ep. 9, 13, 4. Publicium Certum in senatu accusavit a. 96/97 ep. 9, 13. Praefectus aerarii Saturni a. 98 mense lanuario (cf paneg. 91) c. a. 100/101 1. 1. 3; ad T. 3; 8, 3; ep. 3, 4, 2;
2
seq. cf.

Tac. Agr. 45.

vectus,

antequam

profiteretur

5, 14,
c. a.

5; paneg. 91 seq.

lure trium liberorum donatus a Traiano


accusavit
a.

98 ad T.

2.

Marium Priscum
pdneg. 92.
III.

99/100

ep. 2,

11;

2, 29, 9;

ad

T. 3.
d(;disti"

Nobis praefectis aerario consulatum ante

quam

successorem

Consul suffectus

a.
t.

100 mense Sep2. 3; ep. 3, 13, 1;

tembri (paneg. 92)


Prosopographia Iiap. Kom,

cum

C. lulio Cornuto Tertullo

PLINIVS
5, 18,

50
4, 17,

PLINIVS
2;
6,

1; 4, 8, 5; paneg. 1; 91-95.

3;

5,

14, 5; 6, 6,

27, 2;
egit

ad

T. 26, 1; in

Pro consulatu Traiano gratias

oratione

senatu habita, quae exstat vocaturque panegyricus

cf. ep. 3,

13;

3, 18.

Caecilium Classicum accusavit aut


et AsbacJi) ep. 3,

4;

3,

9;

6,

29, 8.

a. 101 (Mommsen) aut Tertiam uxorem duxit

a.

99 (Peter

(c. a.

102
8, 10,
6,

105?) Calpurniam, cuius avus erat Calpurnius Fabatus ep. 4, 1; amita Calpurnia Hispulla ep. 4, 19; 8, 11; scripsit ad eam ep.
6, 7; 7,

4;

5;

cf.

praeterea

5, 14,

8; 8, 19;

9, 36,

4; ad T. 120; 121; sed

ne ex ea quidem liberos tulit ep. 4, 13, 5; 8, 10; 8, 11. Augur factus Flamen divi Titi Augusti c. a. 103104, t. 1-3; ep. 4, 8; ad T. 13. Pro lulio Basso dixit c. a. 103104(9) ep. 4, 9, 4; 6, 29, 9. t. 3. Curator alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis c. a. 105 107, 1-3 cf 5. 6; ep. 5, 14, 1. Pro Vareno Rufo dixit c. a. 106/107, t.

ep. 5,

20;

6,

29, 9; 7, 6;
c.

7, 10.

'Legatus propraetore provinciae Ponti


t.

et

Bithyniae

a.

Hieron. chron.

a.

Mommseno
et

(eph.

1; 6 cf ad T. 1518; 32; Etiseh.Ahr. 2124; supplentur autem tituli 1 et 6 aliter a epigr. 7 p. 444 seq), aliter a Bormanno (arch. epigr.

111113,

Mitth. 15 p. 42); ab

illo ita: legat(us)

propr(aetore) provinciae Pon[ti


(t.

Bithyniae] consulari potestat(e)


pro[co(n)s(ulis)

cet.

1)

et:

sulto)
(t.

loco ?

in

provincia

Ponto]

ex s(enatus) c(onet Bithynia cet.

6);

a Bormanno

ita: legat(us)

propr(aetore) provinciae Pon[ti et


cet.
(t.

Bithyniae projconsulari potestat(e)


sulto)
(t.

1)

et:

ex s(enatus) c(onet
t.

pro[consulari potestate

6).

Mortuus
posito

c.

a.

113

114,

in

provincia Ponto]

Bithynia

cet.

cum Traianus

in

1 post Plinii
videatur,

mortem
cf

neque

optimus
p. 99.

neque Parthicus

appellari

Mommsen Hermes 3
liber.

Praeter panegyricum

(cf.

supra)

exstant ex Plinii scriptis epistularum libri

novem

et

epistularum ad

Traianum

Scriptos esse epistularum lihros

Mommsen (Hermes 3

p, 31 sqq.) statuit:

II c. a. 100, III a. 101102, IV a. 105, V a. 106, VI a. 106107, VII a. 107, VIII IX c. a. 109; contra Ashach (Bhein. Museum 36, 1881 p. 3849): IIII c. a. 97104,

I c.

a. 97,

IV

c.

a.

103

106, V /X

c.

a.

106

109

praeterea

cf.

de hac re

Stohhe Philologus 30, 1870 p. 347-393; C. Peter Philologus 32, 1872 710. De Plinii carminihus cf. praesertim ep. 7, 4; 4, 14; 5, 3; p. 698 de eius orationihus imprimis ep. 6, 29. Cf Teuffel GBL^ 340. Com-

memoratur Martidl.
eccl. 3,

10, 19, 3; Tertullian. apologet.


tale fuit:

2; Eusehius

hist.

34;

alihi.

Stemma

(Plinius)

Calpurnius Fabatus

373

C. Plinius Secundus; (Plinia) t a. 79

_
I

L. Caecilius Cilo

(Calpurnius); Calpurnia

Hispulla

Caecilius Valens;

370 C. Plinius Caeciliiis Secundus, cos. a. 100.

Calpurnia

371 (C. Plinius) Hermes, Plinii libertus ep. 7, 11, 1. 372 Plinius Paternus, Plinii minoris amicus, ad quem misit Plinius ep. 1, 21; item Paterno inscriptae ep. 4, 14; 8, 16; 9, 27.

PLINIVS
373 C. Plinius Secundus.

51

PLINIYS.

Arado repertum
.
. .

CIG
.

Tvtov

Bomische Mittheilungen Neque magis placet, quod Hirschfeld l. c. coniecit Secundum L. Plinii militis cuiusdam libertum, qui in titido Moesiae inferioris III S. 7452 ante a. 6 p. Chr. posito nominatur, fortasse patrem Plinii fuisse. Novocomensis ''vita Plinii ex catalogo virorum illustrium Tranquilli" apud Meifferscheid, Suetonii reliquiae p. 92; quod Plinius ipse n. h. praef. 1 CatuUum (Veronensem) conterraneum suum vocat, ad terram, non ad urhem spectare videtur, cf. Mommsen, Hermes 3, 1869 p. 61 seq. Natus inter 24/8 23 et 24/8 24, cum IX kal. Sept. a. 79 annum sextum et quinquagesimum egerit Plin. ep. 6, 16, 4; 3, 5, 7. Puer Bomam venisse videtur cum ihi viderit Servilium Nonianum consulem (a. 35) Plin. n. h. 37, 81 cf. 28, 29; 24, 43; item Sex. Papinium consulem (a. 36) n. h. 15, 47. Inter a. 37 41 cenae a Pomponio Secundo Gaio Caesari datae intervide
recte, cf. 0. Hirschfcld,

p. 644

648,

Ilsxouv

.,

Praenomen a/pud Tacitum. Titulum in insula III p. 1178 n. 4536 f, uhi ex nomine exstat Plinio attrihuit Mommsen, Hermes 19, 1884
1887 p. 152.

num

des archaeolog. Instituts 2,

fuisse videtur n. h. 14,

56

cf.

13, 83; ep. 3, 5, 3.

Ostiae adfuit,

cum

Claudius portum

ibi aedificavit n. h. 9,

14

seq.

Equestribus

militiis

industrie functus vita Suetoniana, in his praefectura coliortis I Thra-

cum
22,
16,

siquidem titulus Aradius ad


(cf. tit.).

eum

pertinet

et

praefectura alae

Plin. ep. 3, 5, 3

In Germania militavit
inferiore,

ep. 3, 5,

cf.

n. h.

8, fortasse in

Germania
probabiliter
fuit

cum apud Chaucos

fuerit n. h,

(quare Cn. Domitio Corhulone duce

Tac.

a. 11, 18) et

n. h. 12, 98.

Sed

a. 47 militasse videtur cf. apud Ubios n. h. 17, 47 et ad Rheni ostia etiam 'circa Danuvii exortum^ n. h. 31, 25. a.

Anno 52 ad lacum Fucinum adfuit n. h. 33, 63; 36, 124; cf. Tac. Anno 59 pridie kalendas Maias in Campania fuisse (n. 12, 56.
2, 180) videtur Detlefseno, index p. 83.

h.

maticis
cf.

studiis

se dedit ep. 3, 5,
p.

locos

a Detlefseno in indice
in
a.

Extremis Neronis annis gram5 et Romae moratus esse videtur 83 allatos. Procurationes splendi-

dissimas et continuas (itaque vix ante a. 68)


ministravit vita,
his
cf.

summa
ep. 3, 5,
et
7,

integritate ad-

Hispaniensem Plin.
n. h. 14,

Narhonensem

c.

70

43; 2, 150,

17 et fortasse Belgicam c. a. 74

cf n. h. 18, 183; 7, 76, et Africanam cf. n. h. Contra si titulum Aradium ad eum referas, fuit
'looXtou \X[e]$[dv8pou

36; 17, 41; 25, 123.


castrense

dvTe7ctTpo[i:o<; Ttpepiojo

iTz]dpyoo

[t]ou 'Iou8ai[xou

aTpaTou

(cf.

contubernium cum Tito


A^7U7CT]q) XeYeoivos

n. h. praef. 3), eTTtT]poTro? 2up[tac, eirapxo? iv

e[fxoaTfj?

SeuTepac]

(supplementa sunt
a.

Mommseni).
4; vita.

Praefectus classis praetoriae Misenensis

79 Plin.

ep. 6, 16,

Periit Vesuvii montis eruptione facta (vita; Plin. ep. 6, 16. 20) a. 79
(cf.

lyio 66, 21)

IX
et

kal. Sept.

aetatis

anno sexto

hora fere septima Plin. quinquagesimo ep. 3, 5, 7.

ep. 6, 16. 4,

4*

PLINIVS

52
Plinii Caecilii
5.

PLOTINVS.
(n.

Avunculus C.

Secundi

370) idemque per ad5,

optionem pater Plin. ep. 5, 8,

Familiaris Vespasiani ep. 3,

9 et

Mores eius Plin. ep. 3, 5. Index librorum Titi n. h. praef. 5; J20. eius ad temporis ordinem digestus Plin. ep. 3, 5: De iaculatione equestri unus ep. 3, 5, 3; n. h. 8, 162; de vita Pomponii Secundi duo ep. 3, 5, 3 cf. n. h. 13, 83; 14, 56; bellorum Germaniae viginti ep. 3, 5, 4;
vita; Tac. a. 1, 69; Sueton. Gai. 8;
treS;
9,

Symmachus

epist. 4, 18,

6; studiosi

in sex

volumina propter amplitudinem

divisi ep. 3, 5, 5; Gellius

16, 1;

Quintilianus

ep. 3, 5, 5, vel 'libelli

3, 1, 21; 11, 3, 143. 148; dubii sermonis octo quos de grammatica edidit' n. h. praef. 28. A fine

Aufidii Bassi triginta

unus

ep. 3, 5,

6 ; n.

h. praef.

20

cf. n. h. 2,

199
quos

232; Tac. a. 13, 20; 15, 53; h. 3, 28; Plin. riarum triginta septem ep. 3, 5, 6; vita cf.
Tito sexies consuli
(a.

ep. 5, 8, 5.

Naturae

histo-

n. h. praef. Isqq.,

Fragmenta historica collegit Peter historicorum Romanorum fragmenta De Solino Plinii epitomatore cf. Mommsen, Solinus p. 308 311.
77) dedicavit n. h. praef. 1 sqq., 11 sqq.
,

praef. p.

VIII sqq.
Comensis

De

medicina Plinii

cf.

Teuffel

LG^

411.

374 C. Plinius Valerianus medicus, qui


dies

vixit

annos

XXTT menses VI

t.

V 5317.
Teuffel

Vix

is,

suh cuius nomine feruntur de re

medica

lihri

cf.

LG^

411.

375 C. Plinius Zosimus tit. urhanus Kaihel inscr. Gr. 1946; fortasse idem est (C. Plinius) Zosimus Plinii minoris libertus Plin. ep. 5, 19. 376 Plinia Chreste tit. ap. Citta di Castello rep. in CIL vol. XI edendus.
Fortasse liherta Plinii minoris,
cf.

Bormann

archaeologisch-epigra-

phische Mittheilungen aus Oesterreich 15, 1892 p. 39 not. 10. *C. Pli . vius Cepere I p. 312) est C. Petronius (?) (Hirschfeld Celer (VIII 8813 seq.), quem vide.
. .
. .

VG

Annius Plocamus. 377 Plotiana luventium Celsum per epistulam consuluit Celsus Digest.
29, 7, 18.

378

= XV 2341.

Plotilla, cuius est tegula

Praenestina saeculi fere primi

XIV 4091, 59

BETITIA PLOTINA. DESTICIA PLOTINA.

SALLVSTIA PLOTINA. 379 Plotinus, philosophus Neoplatonicus natus Lycopoli in Aegypto schol. in Aristotelem IV p. 18 a 44 BecJcer; Suidas s. v. WKmxXvoq, a. 203/204, cum et a. 242 annum undequadragesimum ageret et a. 244 annos quadraginta et a. 269/270 sex et sexaginta annos natus esset Porphyrii vita Plotini 2. 3. Duodetricesimum annum agens (i. e. a. 231)
,

MARCIA TARRIA PLOTINA. POMPEIA PLOTINA AVGVSTA.

philosophiae studio se dedidit Porphijr. 1. c. 3. Discipuhis Ammonii Saccae Vorphyr. l c. 3; Ammianus 22, 16, 16; Suidas v. riXwxrvo?, apud

PL0TINY8

53
(a.

PLOTIVS
est

quem undecim annos


l.

231242) Al,exandriae moratus


agens

Porphyr.

Persis 242) in Mesopotamiam profectus est, ut Persarum Indorumque philosophiam cognosceret, sed Gordiano interfecto (a. 244) vix Antiochiam fugiens servatus et quadraginta annos natus Eomam

c.

3.

Annum undequadragesimum
(a.

cum Gordiano

bellum inferente

profectus est Porphyr. l


(a.

c.

3.

Romae

docebat et
l.

cum decem annos

244254)
Plotini

nihil scripsisset (Porphyr.

c.

seq.),

LIV

libros scripsit

in

sex Enneades divisos (Suidas

v. nXojxrvo?),

quae exstant.
alii

Disci-

puli
l.

erant Porphyrius, Amelius, Eustochius,

Porphyr.

c. 7 cf. Suid. s. V. WkoixXvoi; et 'lajxpXtxoc Gallienus eiusque uxor Salonina Plotinum audiebant et honorabant Porphyr. l. c. 12. Plato-

nopoHm quandam
est
i.

in

Porphyr.

1.

c.

12.

Campania condere a Gallieni ministris prohibitus Mortuus est in Campania anno secundo Claudii,
l.

e. a.

269/270, sex et sexaginta annos natus Porphyr.

c.

2.

De

vita,

scriptis,

380

p. 1753
C.

1772;

philosophia Plotini

cf.

Steinhart, Pauhjs BealencyclopJaedie 5

ZeUer, Philosophie der Griechm III, 2^ p. 466 sqq.

SABVCIVS MAIOR PLOTINVS FAVSTINVS.


PLOTIVS p[roconsul] (Cypri) sub Tito
a.

L.

79/80

tit.

Cyprius III

S. 6732.

381 Plotius Crispinus, philosophiae studiosus et poeta Porphyr.

et

Acro

ad Hor.
Persius

sat. 1, X,
5,

120.

Crispini

(v.

l.

Chrisippi) nescio cuius balnea

126.

382 Plotius Firmus, praefectus vigilum usque ad a. 69, tum praefectus praetorio sub Othone Tac. h. 1, 46 cf. 1, 82; 2, 46. 49; Plutarch. Otho 18 (ubi pro noXXiwvo? scribendum videtur IlXtoxiou cf. Hirschfeld VG p. 221 seq. n. 17). Pater fortasse C. Tulli Capitonis Pomponiani

TVLLIVS CAPITO POMPONIANVS PLOTIVS FIRMVS. 383 PLOTIVS GALLVS CELSIANVS sodalis Augustalis cooptatus a. 153 VI 1984. Ad Plotium Celsianum eundem ut videtur rescripsit Pius
C.

Plotii Firmi.

Digest. 5, 1, 2, 3.

384 PLOTIVS GRYPVS maioris gradus iuvenis, ad quem


Statius
(n. 385).
silv.

scripsit a.
a.

95

4,

cf.

prooem. 27-30.

Fortasse fdius consulis

88

Praepositum copiarum Augusti eum fuisse coUegit Hirschfeld seq. not. 2) e Statii (silv. 4, 9, 17-19) verhis his: Te Germanicus arbitrum sequenti annonae dedit omniumque late praefecit stationibus viarum, assentiente nunc Mommseno StB II 2^ 1031, 2.

(VG I

101

385

L.

PLOTIVS GRYPVS (praenomen


n.

188

nem

in consulatu hull. comun. 15, 1887, 1923; Plotius Griphus Tac.) a Vespasiano in senatorium ordiadscitus ac legioni praepositus a. 69 Tac. h. 3, 52 ; praetor a. 70
4,

Tac. h.

39

seq.

Consul suffectus mense Aprili

et

Octobri

a.
<:.

L. Minic(io Rufo) acta Arv.


fortasse praecedentis (n. 384).

VI 2065 b

65;

hull.

comun. l

88 cum Pater

PLOTltS

54

PLOTIVS
a.

386 PLOTIVS IVLIANVS legatua Augusti (legionis V Macedonicae) c. tit. Troesmide rep. III 6178. 387 Plotius Macrinus, ad eum scripsit Persius sat. 2, 1 cf. scJiol.
procurator Augusti, promagister

184

388 Q. Plotius Maximus Trebellius Pelidianus, tribu Collina, equo publico,

XX hereditatium,
seq.
tit.

praefectus vehicu-

lorum
ceptus:

tit.

Auximi

rep.

IX

5835

389 Plotius Pidancus

{scr.

Plancus?)

memoriae

Ploti Pidanci procurationis qui vicsit

Numidicus VIII 8338 ann

sic con.
. .

ubi

adnot.:

y^fortasse fuit

procurator rationis nescio cuius^.

390 PLOTIVS PLANCVS praetorius Forphyrio ad Horatii sat. 2, 2, 50; cum ibidem de Rufo praetorio hoc epigramma afferatur: Ciconiarum Rufus iste conditor, hic e (sic Meyer cum codice Monacensi; hic est alii libri; licet Kiessling) duobus elegantior Plancis ctc, Meyer de 'Plotio Planco Rufo' quodam cogitat. 391 P. PLOTIVS ROMANVS quattuorvir viarum curandarum, tribunus militum legionum I Minerviae et II adiutricis, sevir equitum Romanorum turmae II, quaestor kandidatus, tribunus plebis, praetor
urbanus, cur(ator) Verc(ellensium), cur(ator) viae Labic(anae), iur(idicus) per Aem(iliam) Lig(uriam) (itaque
leg(atus)

non ante Marcum Aurelium),


Ilisp(aniae)
cit(erioris),

Aug(usti) cens(ibus) acc(ipiendis)


aerarii

praefectus

Saturni,

legatus

Augusti

pro

pr.

provinciae
(suf-

Arabiae item Galatiae, sodalis Aug(ustalis) Cl(audialis), consul


fectus a. inc.)
t.

Ante Alexandrum, qui quaestoribus canditatis concesserit, ut post quaesturam statim praeturam capesserent cf. Bm^geshi 5, 395. Aetati Commodianae adsignavit Wilmanns ad n. 1197. 392 C. PLOTIVS RVFVS triumvir aere argento auro flando feriundo sub Augusto nummi ap. Cohen I^ Aug. n. 501-504 cf. 380 seq. Fortasse idem ac C. Plautius C. f. Rufus (n. 360). 393 A. PLOTIVS SABINVS C. f., tribu Pollia, decemvir stlitibus iudicandis,
urbanus
inverso ordine.

VI 332

tribunus laticlavius legionis I Minerviae p.

f.,

quaestor urbanus, sevir

equitum Romanorum,
tit.

aedilis curulis, sodalis Titialis, praetor;

habens
periit

salutationem secundam

imp.

Antonini Augusti Pii;

in via Tiburtina rep. notizie degli scavi 1890 p. 36

1890 p. 103 enumerantur.


sat. 2,

Formiis
bull.

comun.

bull. inst. arch.

1890 p. 300, ubi honores inverso ordine


Verg. 37; Plotius Tuceta schol. Pers.

394 Plotius Tucca


schol. Pers.
l.

(sic

Donati

vit.

42; Plotius Hor.

sat.

1, 10,

81; Tucca

alibi),
vit.

Vergilii amicus

c;

Verg. catal. 1, 1;

Valer. Prob.

Verg.;

anthol.

Lat. 653,
ficiscenti

3.

Cum

Vario

et Vergilio occurrit
sat. 1, 10, 81.

Horatio Brundisium proL. Vario Aeneidem edidit


Servius

Sinuessae Hor.

Cum

Donat.

vit.

Verg. 41 (59), Reifferscheid p.


a.

6365;
cf.

ad Verg.
2,

Aen. procem.; Hieron. chron.

Abr. 2000

Serv.

ad Aen.

566;

4,436; 5,871; 7,464.

PLOTIVS

55
et

PLVTARCHVS
Cyrenaicae)
a.

395 L. PLOTIVS VICINAS proconsul (Cretae


4/3 a. Chr.
tit.

750/1

Gortynae

rep.,

musco
cet.

Ital. di ant. class.


1.

1890 p. 704.

SALVIVS NEN[IVS] 396 PLOTIA AGRIPPINA


3882 f add.

Cf.

IX

935 (Arpi): L. Plotius Vicinai


cet.

Seleucus.

SEX. PV[L]FENNIVS SALVTARIS

PLOTIVS CILO.

CN. PLO[TIVS]

MAXIMINVS

cet.

senatorii ordinis,
tit.

aetate Septimii Severi,

uxor ut videtur Aurelii Sancti, Phrygius Le Bas - Waddington 1708 CIG

397 Plotia Hieria, amica L. Varii Donat. vit. Verg. 9 (20) ajpud Reifferscheid, Suetonii reliquiae p. 57 cf. Wolfflin Philologus 24, 1866 p. 154. 398 Plotia Hypsaea deridetur Hor. sat. 1, 2, 91 cum schol. Porphyrionis. Fortasse e posteris Plautiorum Hypsaeorum aetatis liherae reipuhlicae.

399 Plotia

(Servilia)

Isaurica,

ferc secimdo ineunte

XV 52 68

cuius sunt figlinae Caeponianae


et figlinae

saeculo

Mulionis

XV 339.
tit.

Plotiae

Isauricae etiam

Serviliae

nomen

fuisse

colligitur ex
lib.

25544: Servilius Sigerus [P]lotiae Isauricae

urhano VI Cf. etiam supra n. 367.

400 Plutarchus. Tituli: Belphicus CIG 1713 (1); Chaeronenses I.Gr. sept. I 3422 (2) ; 3425 CIG 1627 (3) ; duo priores prohabiUter, tertius Si primus ad eum pertinet, nomen ei certo ad eum referendi sunt. fuit Mestrius Plutarchus, quod confirmatur titulo Chaeronensi I.Gr. Nomen Mestrii accepit sept. I 3423; perspexit hoc primus Keilius.

sine duhio a Mestrio

Floro amico

Hieron. chron.
luliani orat. 6
c. a.

a.

Ahr. 2135
a.

= 1191120 p.
66 p. Chr.,

(cf.

infra).

Chaeronensis Euseh.v.

Chr. ; Suidas

IlXouxapxo?

46

48 p.

p.200B; Chr., nam


studebat

Plut. Sulla 16 fin.;

Cimon 1; alibi. cum Nero in Graeciam

Natus
veniret,

Athenis

litteris

Ammonio

philosopho magistro Plut. de

Ei

apud Delphos 1 p. 385 B, et vioz appellatur ih. 17 p. 391 E. Ammonium magistrum suum vocat etiam Themist. 32; quomodo adulator ab amico internoscatur 31 p. 70 E; quaestiones convivales 3, 1, 2 p. 646 A. Ipse Neronem suis temporibus regnasse dicit Anton. 87 (icp' Jjji.tov) T. Fla;

Proavus Piutarchi Nicarchus Anton. 68; avus Lamprias Anton. 28; quaest. conviv. 1, 5, 1 p. 622E; 4, 4, 4 p. 669 C; 5, 5, 2 p. 678 E; 5, 8, 3 p. 684 A; 5, 9 p. 684 B; 9, 2, 3 p. 738 A; pater (Autobulus? Muhl Plutarchische Studien 1885 p. 24; Nicarchus? Corsinium secutus Cheneviere De Plutachi familiaribus 1886 p. 22. 24
mininus 12 (xad'
-^{xa?).

Plutarchus?

Diels

et

Wilamowits) quaest.

conv. 1, 2,

p. 615

2, 8, 1 p. 641 F; 3, 7, 1 p. 655 E; 3, 8, 1 p. 656 C; 3, 9, 2 p. 657 praecepta rei puhlicae gerendae 20 p. 816 D; fratres Lamprias quaest. conv. 8, 6, 5 p. 726 D; 1, 8, 3 p. 626 A; 2, 2, 1 p. 635 A; 9, 15, 1

Ei ap. Delphos 3 p. 385 D; alibi, et Timon de fraterno amore 16 p. 487 E; quaest. conv. 1, 2, 1 p. 615 C; 2, 5 p. 639; de sera numinis vindicta 1 p. 548 B; alibi. Plutarchus adulescens legatus ad proconsul6m (AchaJae) missus praecepta reipublicae gerendae 20 p. 816 D. Vespasiano sene (c. a. 78
p. 747 B; de

PLVTARCHVS
p. Chr.)

56
fuit de sollcrtia

PLVTARCHVS
(si

Romae

animalium 19 p. 974 A

quidem hic

Coram (L. lunio) Rustico Romae declamabat de Una cum Mestrio Floro Betriacum visit curiositate 15 p. 522 E. vidit Otho 18; item Ravennam Marius 2. Brixillum item Otho 14;
ipse inteJligendus).

Inter incendium Capitolii

a. 79 eiusque restitutionem a. 82 Athenis iterum Romam venisse videtur Poplicola 15. 96 fuit; inter a. Italia fuit, ubi tamen ei otium non erat -^ujxvain Certe plus semel

82

et

Cso&at

TOpl

TTjV

T(ojxalx7jV

SiaXsxTOV
6^|^e

utt?)

XP^^"^^

iroXiTtxuiv
tt^?

xal twv ota

ptXoao^piav TrXT^ataCovTtov,

ita ut

ttots xai iroppcD

YjXixia?

linguam

Latinam disceret Demosthmes 2. Romae se fuisse significat etiam quaest. conv. prooem. p. 612 E; 8, 7, 1 p. 727B; Numa 8 fn.; Alexandriae quoque verT. Flaminin. 1; de curiositate 10 p. 520 C.
satus est quaest. conv. 5, 5, 1 p. 678

C
2

et

in

comj)luribus Graeciae
et Delphis,

oppidis,

velut Tanagrae consolatio

ad uxorem 1 p. 608 B
p. 700

ubi sacerdos erat quaest. conv.


alibi et
tit.

7, 2,

E
1,

cf.

7,

2,

1 p. 700

p. 736 D;

1 p. 612 F; 9 procem. DemostJi. 31, ubi in civitatem receptus Leontidi tribui ad1; imprimis Athenis quaest. conv. 1,

scriptus est quaest. conv. 1, 10, 1 p.

628 A.

Plerumque tamen habisTrtuvu^xo? fuit

tabat in urbe patria Demosth. 2, ubi etiam apj(o)V


conv. 2, 10, 1 p.

quaest.

642 F;

6, 8,

1 p. 694 A.

Commemorat

seditionem

(L.) Antonii (Saturnini) a.

supplicium (L. lunii) Rustici

87 vel 88 factam Aemilius Baulus 25; item c. a. 93 p. Chr. de curiositate 15 p.522E;

item Domitiani interitum a. 96 Numa 19; PoplicoJa 15; de curiositate 15 p. 522 E; amatorius 25 p. 771 C; item castra hiberna Caesaris (Traiani a. 98199?) ad Istrum posita de primo frigido 12 p. 949 E.

Vitam Galbae scripsisse videtur ante mortem Verginii Rufi (f a. 97) Vitam SuUae scripsit aj^sSov It(ov oiaxoattov (XTrb tt^? cf. Galha 10 fin.
jj,ax>]?

ixeivrj?

(apud

Orchomenum
multo ante
a.

a.

669

u. c.

85

a.

Chr.)

oia-^e-^o^Tri

v(5t(ov,

itaque

haud

ita

115 p. Chr., Sulla 21.


tyjv

Fe-fovfb?

T(ov
TTj?

Tpatavou tou Kat'aapo?


T(ov UTTOtT^ov

}(p6v(ov xat Tt TrpoaJ^ev. [xsTaSou? os auTto

Tpatavb?

d^iaq irpoaeTa^s [XTjSeva T(ov xaTa


Yv^ofXTj? Ti SiaTrpotTTeaOai

'iXXuptSa dpyovxmv

Tzctpk^

T^? auTou

Suidas

v.

nXouTapj^o?, vix recte.

'ETriTpoTreuetv
Ifrjpaios

'EXXaSo? bnh tou auToxpctTopo?

{scil.

'ASptavou) xaTeaTa&rj

Euseh.-Syncell. p. 659, 13,


c.

itaque procurator Achaiae fuisse

videtur

Hieron. chron.

Insignis habetur a. 119/120 p. Chr. Euseh.Ahr. 2135 (item iam a. 68 p. Chr., a. Ahr. 2084). Paulo post mortuus esse videtur.
a.
a.

117-120.

Uxor
cf.

Plutarchi

Timoxena

consolatio

ad uxorem 2 p. 608 D
tulit

coniugdlia praecepta 48 p. 145 A.


8, 6,

Ex
:

ea

quattuor

filios

(cf.

ad uxorem 2 p. 608 C. Nomina liberorum Soclarus de audiendis poetis 1 p. 15 A, adulescentulus mortuus consolatio ad uxorem 5 p. 609 D;
et post eos filiam consolatio

etiam quaest. conv.

1 p. 725 F)

Autobulus, cuius nuptiis Sosius Senecio interfuit quaest. conv.


p. 666

4, 3,

D cf 8, 2, 3p. 719 C;

8, 10,

3 p. 735

alihi; Plutarchus (n. 401);

PLVTARCHVS

57

POLEMO

Chaeron immature mortuus consolatio ad uxorem 5 p. 609 ; Timoxena bimula mortua consolatio ad uxorem 9 p. 6111). Sextus Chaeronensis
Plutarchi (ex fratre ?

metamorph.
quintus et

1,

Suidas s. v. 2ebo?) nepos Apuleius 2; Eutrop. 8, 12. Ex Plutarchi posteris sextus appellabatur Sex. Claudius Autobulus tit. 3; item
cf. iSsXcpioou?

2;

vit.

Marci

3,

ex eius posteris videtur esse L. M[es]trius Autobulus in


1.

tit.

Chaeronensi

Gr.

sept.

I 3423

et

Plutarchus quidam in

tit.

Nicaeensi

CIG

1080.

Inter amicos Plutarchi ncnninandi sunt: 1) (Q.) Sosius Senecio (consul a. 99 et 107), ad quem misit Plutarchus vitas parallelas complures

Theseus 1; Bemosthenes 1. 31; Bio 1), librum de profectibus in virtute (p. 75 B), quaestiones convivales (cf. procemia); 2) Mestrius
(cf.

626 E; 7, 4, 1 Fundanus, ad quem misit Plutarchus libellum de cohibenda ira p. 452 sqq. ; cf. de tranquiUitate 1 p. 464 F; 4) Paccius, ad quem misit libellum de tranquillitate animi p. 464 E; 5) Nigrinus et Quintus fratres, ad quos libellum misit de fraterno araore p. 478 B, ad Quintum etiam libellum de sera numinis vindicta p. 548 sqq. ; cf. etiam Quietum quaest. conv. 2, 1, 5 p. 632 A (= L. Quintum? Macroh. 7,3, 15); 6) Philinus de Pythiae oraculis p. 394 sqq. ; quaest. conv. 1, 6 p. 623 saepius cf. tit. 2.
Florus
p.

consularis
5, 7,

Otho 14;

quaest.

conv. 1, 9, 1 p.

702 D;

1 p. 680

C saepius;

3) (Minicius?)

Be
J.

his et ceteris Plutarchi amicis cf. Patzig, Quaestiones Plutarcheae

Brl. Biss. 1876;

A. Chenevi^re, Be Plutarchi familiarihus Paris 1886; Muhl, Plutarchische Studien Progr. Augshurg 1885 p. 32 90.

Be

vita,

scriptis,

philosophia

Plutarchi

cf.

B. Volhnann, Lehen,
Philosophie

Schriften u.

Philosophie des Plutarch 1869; E. Zeller,

2^ 1881 p. 160202; W. Litt^ 1890 p. 546557.


der Griechen III,

Christ, Gesch. d. griech.

401 Plutarchus, praecedentis


raisit

filius,

frater Autobuli, quibus pater libelium

de aniraae procreatione in Platonis Tiraaeo (p. 1012 A). 402 Plutio, rhetor Graecus Sen. suas. 1, 11 ; Bio Chrysostomus 18 p. 283 32131 a. Chr. 722123 a. u. Bindorf; Hieron. chron. a. Ahr. 1984

C.
C.

FISIVS PO

SICINIVS CLARVS PO
.

Poblic

vide Public ...

403 Poenius Postumus praefectus castrorum secundae legionis (Augustae),

cum

iussa ducis abnuisset, se ipse gladio transegit


(vulg.

a.

61 Tac.

a. 14, 37.

404 Polaenus
coactus
vit.

Polyaenus) ab Hadriano ad
15, 4.

raortem voluntariam
",

Hadr.

TI. IVLIVS CELSVS POLEMAEANVS. 405 Polemo(I). Tituli: Smyrnaeus filio eius positus, eph. epigr. 1 p. 270 (1); Cysicenus in honorem fbliae eius positus Monatsherichte der Berliner AJtademie 1874 p. 16 (2). Vix ad eum pertinet Cymaeus CIG 3524, Ponticis unus tantum certus, v. Sallet, cum rex" desit (B). Nummi: Beitrage zur Geschichte und Numismatik der Konige des Jhsporus
,

POLEMO
und Fontus 1866 p. 60 p. 422 (1) ; ceteri duhii,
74617
seq.;
v.

58

POLEMO
revue numismatique 1866

Waddingtm,
l.

Sallet
regis

76112,

in quibus
l.

trihuti (cf. v. Sallet

c.

pro p. 62

; Bosporani annorum nomine monogramma est, antea ei

c.

p. 60 sqq.

sqq.), ei

abiudicantur a Waddingtonio

l.

c.

p. 423; Olbenses M. Antonii Polemonis domini Olbae (Waddington


l.

c.

p. 429 seq.)
n. 2.
alibi.

ad eum non pertinent,

cf.

Mommsen
Strabo 12,

epJi.

epigr. 1
vel

p. 275 Polemo
cf.
tit.

BaaiXsd)? noXe[i.)VO? Euaepou? n. 1.

Polemo rex
8,

Zenonis rhetoris Laodiceni


huc pertinet.
b. c. 5, 6,

filius

16 p. 578,

3,

si

Ab
8t(i

Antonio rex factus partis Ciliciae


xa? dvSpa-yaOia? Strabo
l.

a.

715/39 Appianus

75

c.

possidebat Strabo 12,

1 p. 568 ; quare

Mommsen

eph. epigr.

Iconium 1 p. 274
Ponti

Jjycaoniam cum urbe Iconio eum ab Antonio accepisse


rex,

censet.

a Phraate Parthorum rege captus (Plut. Anton. 38) et accepta pecunia dimissus a. 718/36 Dio 49, 25, 4. Legatus de pace a Medorum
rege ad Antonium missus
quasi
a.

719/35, ab Antonio
1.

Armeniam minorem

praemium accepit
Socius Antonii

a.

721/33 Dio 49, 33,

10, 27.

a.

2; 49, 44, 3 cf. Zonaras 723/31 Plut. Ant. 61. Ponti rex, amicus

Romani a. 728/26 Dio 53, 25, 1. Ab Agrippa missus Bosporanos vicit et Dynamin Bospori reginam in matrimonium duxit a. 740/14 Dio 54, 24, 5-6. Ab Augusto rex (scilicet Ponti et Bospori)
et socius populi

constitutus Strabo 12, 8, 16 p. 578 cf 11, 2, 3 p. 493; 11,2, 11 p. 495.

Tanaim urbem

diruit Strabo 11, 2,


11, 2,

Colchim obtinebat Strabo


ducta Strabo 12,
p. 271 seq.
12, 3,

doris Pythodori Tralliani et


3,

3 p. 493 cf 11, 2, 11 p. 495. 18 p. 499. Altera eius uxor PythoAntoniae triumviri filiae filia c. a. 742/12
tit.

29

p. 555 seq. cf

1.

2;

Mommsen

eph. epigr. 1

tribus liberis eius filius alter privatus mansit Strabo

29 p. 555 seq., alter Zeno appellatus tit. 1 ; Tac. a. 2, 56, filia Antonia Tryphaena tit. 2. Ab Aspurgianis barbaris, quibus bellum intulerat, captus et occisus est Strabo 11, 2, 11 p. 495; 12, 3, 29 p. 556
c. a.

746/7

8/7 a. Chr.,

cum hoc anno nummi Bosporani


cf.

alius ut

videtur regis cudi coepti sint,


doris

supra.

Successit

ei

in regno Pytho-

uxor Strabo 12, 3, 29 p. 559 seq. Stemma tale fuit, cf. Mommsen eph. epigr. 2 p. 263; Latyschev, inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti JEuxini II 1890 p. XLV:
Mithradates Eupator

M. Antonius
Pythodorus

Pharnaces

Zeno rhetor

^ Antonia
a.

Asander

^ Dynamis w Polemo(I) Eusebes ^ Pythodoris Philometor ^ Archelaus


t
c. a.

746

8.

superstes

21.

a. 17.

Aspurgus
privatus,

Zeno, Antonia ' Tryphaena t a. 35.

w
1

Cotys Ehoemetalcis
filius

Rhoemetalces

Polemo

(11),

Cotys

uxor Berenice

M. Antonius Polemo.

POLEMO

59

POLLA

406 Polemo (II). Tituli: Cyzicmus, Monatsberichte der Berliner AJcademie 1874 p. 16 seq. (1) ; Bosporanus, Latyschev inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti JEuxini II n. 400 (2). Nummi Pontici multi:
V.

Sallet,

Beitrdge zur Gesch. u. Numismatih der Konige des Bosporus

Pontus 1866 p. 71 sqq., Waddington revue numismatique 1866 p. 425, Giel Beitrage zur Numismatik Sudrusslands 1886 p. 18; Olbensis:
u.

Waddington
tit.

l.

c.

p. 436.

Polemo rex plerumque ;


filius,

paoiXsuovxos paatXlw;

[noX[X(ovo?] cpiXo-yspfia^vi^xoiji xal cpiXoTcaxpiSoi; Ixou? TqXx

(=

41

p.

Chr.)

2.

Cotyis et (Antoniae) Tryphaenae


tit.

Rhoemetalcis

et

Cotyis

filium eum dicens; antecedens. stemma cf. Regnum (Ponti et Bospori) a maioribus quondam obtentum a Gaio accepit a. 38 tit. 1 et nummi, qui annos 3 23 regni eius indicant ita, ut annus 17 et Claudii et Neronis imperio (cf. Giel l. c.) i. e. anno 54 p. Chr. respondeat; cf. Dio 59, 12, 2; loseph. ant. 19, 8, 1. In quibusdam nummis una cum matre Tryphaena nominatur cf. v. Sallet l. c. p. 76 seq. Pro Bosporo Ciliciae partem (i. e. dominationem Olbensem?) accepit In matrimonium duxit Berea. 41 Dio 60, 8, 2 cf. loseph. a. 20, 7, 3. nicen Agrippae Magni filiam, quae mox eum deseruit c. a. 53. loseph. ant. 20, 7, 3. Nero partem Armeniae ei donavit a. 60 Tac. a. 14, 26 mox Pontum Polemoniacum in provinciae formam redegit Suet. Nero 18; Tac. hist. 3, 47; Eutr. 7, 14; Vict. Caes. 5, 2; epist. 5, 4; vita
frater
1.

Errat

igitur

Dio
ex

59, 12,
filia

2 Polemonis

debebat dicere Polemonis

nepotem

Aureliani 21, 11.

Hoc factum

esse a.

mntis, Zelae urbium collegit EcJchel

63 ex aera Neocaesareae, Trapep. 356-359. Betinuisse videtur


in^'
. . . .

Polemo dominationcm Olbensem,


scriptus
(cf.

si
:

quidem huc pertinet nummus


tov

Wadd.

l.

c.

p. 436)

IloXeixtovo? pacfiXecuc,

Aa-

a. 69 cf. Tac. hist. 3, 47seq. Polemonis regis (huius?) epigrammata: Anthol. Pal. 9, 746. 11, 38, fortasse etiam 5, 68. Exposteris eius videntur fuisse M. Antonius Polemo dominus Olbae et Antonius

Xaastov xal Ksvvataiv.

Mortuus ut videtur ante


hist. 3, 47.

Libertus eius Anicetus Tac.

Polemo sophistes. Antonius Polemo. M. Antonius Polemo. PETRONIVS POLIANVS.


Polio vide Pollio.
Pollii Felicis (n. 419) Statius silv. 2, 2,

407 Polla, uxor


179;
4, 8, 14.

10;

3, 1, 87. 159.

408 POLLA AN[TONIA?], uxor

= 2a. Chr.)

Q.

Fabricii

(fortasse

consulis

a.

752

CIA III 867.

409 (Vipsania?) Polla, M. Vipsanii Agrippae soror, porticum a fratre coeptam aedificabat a. 747 7 a. Chr. Dio 55, 8, 4. Acerronia Polla.

ARGENTARIA POLLA.
FABATIA POLLA FABIA DOMITIA GELLIOLA.

POLLA

60

POLLIO

SEXTIA ASINIA POLLA. SOSSIA POLLA.


Valeria Polla.

Vespasia PoUa. [POLLjA TEIDIA.

410 A. POLLENIVS sive POLLIENVS AVSPEX. Ada Arvalia a. inc. Commodi VI 2101 (1) ; acta ludorum saecularium septimorum a. 204, eph. Nummi Nicopolitani Moesiae inferioris, epigr. 8 p. 282 seq. (2). Mionnet S. II p. 119 n. 307 seq., Catalogue Welzl. n. 1348 et in museo Berolinensi cf. Zeitschr. f. Numismatih 11 p. 44, Borghesi 2 p. 232 sqq.
Polleni Auspicis
Auairsxo?
t.

1 ; [Polljienus Auspex

et

Pollienus ...

t.

vel A. UoXk. Aua.

nummi;

"AoTra^

Bio

76, 9, 3.

2; A. FIoX. Magister

fratrum Arvalium imperante


ferioris
a.

sub Severo
t.

204

4. Ex posteris eius fucrit Ti. lulius Pollienus Auspex VIII 2743. 411 POLLENIVS SEBENNVS (legatus) Norici c. a.200, accusantibus Noricis damnatus esset, nisi Aspax (w. 410) patruus eum servasset Dio 76, Vix ad eum pertinet tit. luvavensis III 5537: Pollieno 9, 2 ^5.

76, 9,

2.

Commodo /. 1. Legatus Moesiae in196 nummi. Quindecimvir sacris faciundis Patruus Pollenii Sebenni (n. 411) vir facetissimus Dio
c.

a.

MVSSIDIVS POLLIANVS. IVLIVS POLLIENVS AVSPEX. 412 POLLIO consul suffectus mense
L.
TI.

Aemiliano.

Septerabri
C.

aetate

Tiberii

cum

(C. Rubellio?)

Blando

VI

14221.

Num

413 POLLIO tribunus plebis a. 109 VI 452. cet. C. Licinius PoUio (n. 337)? 414 POLLIO (proconsul) Bithyniae, ab Elagabalo Germaniae praefectus a. 218 Dio 79, 3, 1. Num C\. Aelius Pollio leg(atus) Aug. pr. pr. G(ermaniae) s(uperioris) Brambach CIBh. 982? 415 Pollio citharoedus Mart. 4, 61, 9; luv. 6, 387 schol.; 7, 176 (Polio"). Alius intellegendus videtur Mart. 3, 20, 18. 12, 12; luv. 11, 43. 416 Pollio, grammaticus Latinus, quo Marcus est usus vit. Marci 2, 3 (ubi libri Polono). Horatii ut videtur commentator, mortuus c. a. 143, Marcus apud Frontonem p. 17. 34 Naber (ubi cod.: Polio) cf. vit. Pii A nonnuUis idem habetur Pollio, Vergilii commentator Sei'v. 10, 5. Aen. 6, 554, qui tamen Asinius Pollio dicitur Serv. Aen. 2, 7; 11, 183;
potest etiam cogitari de Valerio PoUione;
cf.

Annius Pollio? Num A. Platorius Nepos

Teuffel

GBL^

357,

4.

417 PoUio, ad quem Marcus

et

Verus rescripserunt Papinian. Bigest.

48,5,39,6.
Pollio Plut. Otho 18, vide Plotius

Firmus

(n.

382).

ALBIVS PVLLAIENVS POLLIO. ANNIVS POLLIO. C. ANNIVS POLLIO.

POLLIO

61

POLLIVS

ANTIVS POLLIO.
Asinius PoUio.
C. ASINIVS POLLIO. ASINIVS POLLIO VERRVCOSVS.

Caelius Pollio.

Claudius Pollio.
Ti. Claudius PoUio.

CL(AVDIVS) AELIVS POLLIO. L. CL(AVDIVS) POLLIO IVLIVS IVLIANVS GALLICANVS. CLODIVS POLLIO.
Crepereius Pollio.

Domitius
L.

Pollio.

FABIVS POLLIO. FL(AVIVS) POLLIO FLAVIANVS. L. FVFIDIVS POLLIO. T. FVNDANIVS VITRASIVS POLLIO. Q. GAVIVS STAT[I]VS HELVIVS POLLIO.
M.

HERENNIVS POLLIO. C. lAVOLENVS CALVINVS cet. CORNELIVS POLLIO SQVILLA

cet.

VERVS.

lulius PoUio.
L. L.

MEMMIVS POLLIO.
MINDIVS POLLIO.
(n. 154).

SEX. PEDIVS HIRRVTVS LVCILIVS POLLIO


L.

A.
T.

PERCENNIVS POLLIO (n. 170). PLATORIVS NEPOS cet. C. LICINIVS POLLIO POMPONIVS PROCVLVS VITRASIVS POLLIO.

(n. 337).

CN. PVLLIVS POLLIO.

Romilius Pollio.
Rufrius PoUio.

SVLPICIVS POLLIO. VEDIVS POLLIO. P. Vedius PoUio.


C.

(P.?)

Vespasius PoUio.
Vitrasius PoUio.

(L.?) Vitruvius PoUio.

418 PoUitta impura femina, luv. sat. 2, 68 (multae w. II.), ANTISTLA. POLLITTA. FVFIDIA POLLITTA. RVTILIA POLLITTA. C. CAERELLIVS POLLITTIANVS. C. CAERELLIVS FVFIDIVS ANNIVS RAVVS POLLITTIANVS. 419 PoUius FeUx (cognomen silv. 2, 2 et 3, 1 in titulo), amicus P. Papinii Statii, ad quem poeta silvarum Ubrum tertiura misit (cf. ir>ooinuum) et cuius viUamSurrentinam carmine silv. 2, 2, item Herculem Surren-

POLLIVS
tinum in cemium 2
crates
litore PoUii
et 3.

62
consecratum carmine
eius Polla (n. 407).
;

POLYBIVS
silv. 3,

1 celebravit
eius lulius

cf.

pro-

Uxor
10
sqq.

Gener

Mene-

4 prooem. Filius eius signifcatur silv. 4, 8, 12. Fortasse pater eius 2, 2, 112 sqq. ; 3, 1, 67. cognominis nominatur in titulo prope Neapolim reperto eph. VIII 337 anni 65 p. Chr. cf. Mommsen, Hermes 18, 1883 p. 159. 420 Q. Pollius Valerianus, bibliopola Martialis Mart. 1, 113, 5.
silv. 4, 8,

Versus faciebat

cf. silv.

PoUux

vide Polydeuces.

lulius Pollux.

421 Polus, libertus Augusti, mori coactus Suet. Aug. 67.

422 POLVS TERENTIANVS, consularis trium Daciarum a. 193 III 1374 Rescriptum Severi et Caracallae (a. 198 209) ad eum t. Dacicus.

fragm. Vatic. 200.

423 Polyaenus, legatus Bithynorum


7,

in causa

Vareni Rufi Plin.

ep. 7,

6;

10.

Ex

posteris videtur esse Claudii Polyaeni, Plin.


strateg. praef. lihri 1 et 4;

ad Trai.

70.

424 Polyaenus, Macedo


Causidicus

Suidas; rhetor Suidas.

Romae vivebat strateg. praef. lihri 2 et 8. Bello Parthico imminente a. 161 cum aetate iara provectior militare non posset praef. Jihri 1, strategematon libros octo ad Marcum et Verum imperatores
raisit (cf.

praefationes)

atque libros sex edidit,


(a.

antequam Verus
6,

in

orientem proficisceretur
post
,

162) praef. lihri

1, 5,

reliquos paullo

bello

nondum
ei

finito

praef. lihri 8.
lihri 6.

Bellum Parthicum uberius


Scripsit etiam
itspl 9rjP(ov

describere

est in

animo praef.

et Taxxtx^L pipXta y'

Suidas

et uTrlp (xou xoivou) t<ov MaxsSovtov

Stohaei

florileg. 43, 53.

maton

lihri octo

55 MdneJce II p. 90 ; cf. J. Melber, Polyaeni stratege1887 praef. p. Vsqq.

Claudius Polyaenus.

425 Polyarchus medicus Galen. 13 p. 184 sqq. 220. 981 Kuhn. C. VLPIVS MARCELLVS [PjOLYBIANVS. 426 (C. lulius) Polybius, Caesaris l(ibertus) Augusti libertus, testaraentum eius partim
recitavit a.

VI 20252;
1.

cf.

scripsit ^Swe^.

IV 147. 258; Aug. 101; idem

14

p.

Chr. Xiphilinus-Dio 56, 32,

427 Polybius, Claudii libertus Seneca lud. 13; Suet. Claud. 28; Dio 60, 29, 3; (Victor) epit. 4, 8. Claudio a studiis Suet. Claud. 28 cf. Seneca consol. ad Polyh. 5, 2 et a, libellis Seneca consol. ad Polyh. 6, 5, Ad eum scripsit Seneca cf. Friedlander Sittengesch. J" p. 108. 178. exsul librum (dialogorum undecimum) de consolatione fratre eius
mortuo.

Habuit complures

fratres consol. 3, 5. 5, 4. 6, 3. 9, 7. 12, 1,

uxorem filiumque consol. 12, 1. Homerum in linguam Latinam, in Graecam Vergilium videtur transtulisse consol. 8, 2. 11, 5. A Messalina, quacum stupri commercium habebat, interfectus c. a. 47 Dio
60, 31,

cf.

Seneca

lud. 13.

Vix idem Polyhius auctor Plinio

n. h,

1, 31. 31, 131.

Ti. Claudius Polybianus

VI

12402,

POLYCARrVS

63

POMPEIANVS

Claudius Polycarpus.

428 Polycharmus, abavus ut videtur Ti. Claudii Attici Herodis 647. 1007 cf. Dittenberger Hermes 13 p. 86 sqq.

CIA

III

429 Polycharmus
conviv. 8, 6,

orator Athem^ensis,
7, 4,

aequalis

Plutarchi Plut. quaest.

p. 726 B;

1 p. 7021).

430 Polyclitus, Neronis libertus, in Britanniam missus a. 61, ut discordiam inter Suetonium Paulinum legatum et lulium Classicianum procuratorem componeret Tac. a. 14, 39. In urbe raptabat a. 67

Dio 63, 12, 3 cf. Tac. h. 1, 37. 2, 95. Galba 17. Nominatur praeterea Plin.
(c. 1),

Galba occisus

a.

68 Plut.

ep. 6, 31, 9.

431 Polycrates Sicyonius, Plutarchi amicus, ad


pater Polycratis et Pythoclis Arat.
1.

quem

misit vitam Arati


quaest.

Nominatur etiam

conviv. 4, 4,

p. 667 F; 4, 5, 1 p. 669 F.
capitis accusat

432 Polydeuces, (Gaii vel Claudii) servus, Claudium imperante los. ant. lud. 19, 1, 2. 433 Polydeuces
Plin. n.
Ji.

Gaio

statuarius

Palatinas

domos Caesaris

signis

replevit,

36, 38.

434 Polydeuces, sophistes Naucratites, a

Commodo cathedram

Athenien-

sem accepit Philostrati


est

vit. sophist.

rhetor,

Luciani rhetor.

12 cf. 2, 14. 24. Fortasse idem praec. 24 schol. Idem potest esse lulius
2,
s.

Polydeuces, qui onomasticon composuit Suidas

v. IIoXoSeuxTji;.

435 Polyphemus servus Severi Martial.

7, 38, 1.

Pompedius loseph.

ant. lud. 19, 1, 5, vide

Pomponius

n. 516.

LABERIA POMPEIANA.
n. h. 37, 19.

436 Pompeianus Neroni canenti praeludit Plin.

437 POMPEIANVS consul ordinarius a. 209 cum Avito fasti. Fortasse Claudius Pompeianus, filius consulis II a. 173. Idem fortasse Pompeianus quaestor
fictus est).

Commodo

imperante Maldl. 12 p. 287 Bonn.

(nisi

438 POMPEIANVS consul ordinarius a. 241 cum Gordiano Augusto II fasti. Fortasse Claudius Pompeianus, filius consulis a. 209. Pompeianus is qui nominatur Zon. 12, 17 fictus videtur ex Clodio Pupienio Maximo. 439 Pompeianus dux cognomento Francus adversus Zenobiam apud Antiochiam dimicavit Hieron. chron. a. Abr. 2289 2711272 p. Chr.

CLAVDIVS POMPEIANVS. TI. CLAVDIVS POMPEIANVS. CLAVDIVS POMPEIANVS QVINTIANVS. CLODIVS POMPEIANVS.
Praecilius Pompeianus.

Q. Saenius Pompeianus. SEX. VETVLENVS CIVICA POMPEIANVS,

POMPEIVS

64
a.

POMPEIVS
32 coiiiurationis crimine Tac.
in
(n.

440 Pompeius, eques Romanus, cecidit


6,14.

a.

Idem

potest

esse is,

cui Tiberius

senatu vincula minatus


473) cogitandum.

est Suet. Tih. 57, nisi de

Pompeio Macro
a.

441 Pompeius, tribunatu exutus

65 Tac.

a. 13, 71.

442 Pompeius delator luven.


nianus
(n. 461).

4,

110; fortasse Cn. Pompeius Ferox Lici-

443

POMPEIVS augur,

frater Arvalis cooptatus in


a.

locum Cn. [Pompei

(n.

447)?] mense Decembri

14

p.

Chr. acta Arv.

VI 2023,

20.

Idem

videtur
epigr.

Cn

augur

frater Arvalis a.

20

p.

Chr. acta Arv., eph.

8 p. 318 seq., ita ut et illi praenomen fuerit Gnaeo, cf. Mommsen 8 p. 305 seq. 444 CN. POMPEIVS Q. f consul suffectus kalendis Octobribus a. 723
eph. epigr.
,

= 31

a.

Chr. fasti Venusini

(IX 422)

et

Amiternini

Q. Pompei Rufi

tribuni plebis a. 702

= 52,

(IX 4191).

Filius

pronepos Sullae"

Momm-

sen eph. 4 p. 193.

Idem
f.,
,

videtur ac n. 445-447.

445 CN. POMPEIVS Q, 734 20 a. Chr.

magister fratrum Arvalium anno ut videtur


cf.

acta Arv. eph. epigr. 8 p. 316 seq.

E. Hula,

archaeolog.

epigraph.

Mittheilungen aus Oesterreich 15, 1892 p. 27;

Hensen hoc fragmenium adscripserat anno 28 p. Chr., cf. Mommsen eph. epigr. 8 p. 305 seq. Idem videtur ac n. 444, 446, 447. 446 CN. POMPEIVS quindecimvir sacris faciundis a. 737 17 a. Chr. acta ludorum saecularium quintorum eph. epigr. 8 p. 233. Idem videtur

ac n. 444, 445, 447.

447 CN. POMPEIVS Q. f., frater Arvalis mense Maio a. 14 p. Chr. acta Arv. VI 2023, 13. Idem videtur ac n. 444 446. Num idem sit Cn. is, in cuius locum VIII Jc. lan. a. 14 p. Chr. Pompeius augur (n. 443)

cooptatus est (acta Arv.


epigr.

8 p. 305

seq.

VI 2023, 19), non Uquet, cf. Mommsen Neque vero verisimile est consulem anni 731

eph.

= 23

a. Chr. ultra annum 14 p. Chr. vitam degisse. 448 Cn. Pompeius nescio quis VI 761. XII 5063. Item ad Cn. Pompeium nescio quem epistulam scripsit Dionysius Halicarnassius. 449 SEX. POM[PEIVS CN. F.] consul tituli Ahellani 1200 a Borghesio 5

p. 109 sqq.

128

sqq.

hahetur consul suffectus anni 749

=5

a.

Chr.

is,

qui in fastis minorihus

X CIL I p. 473 una littera S

significatur.

videatur (cf. ad tit.), Pompeio Sex. f. (n. 450). 450 SEX. POMPEIVS Sex. f. Dio ind. l. 56. Proconsulem Macedoniae fuisse eum c. a. 8 p. Chr. colUgunt ex Ovidii verhis (ex Ponto 4, 5, 34)
illius tituli Pratillius finxisse

At cum supplementa

cogitari potest etiam de Sex.

scrihentis

Pompeium

fugienti sibi barbariae tutas exhibuisse vias Bi-

stoniumque ensem prohibuisse. Possunt tamen haec ad praedia spectare, quae Pompeius in Macedonia possidehat (ex Ponto 4, 15, 15). Neque magis proconsulatus Achaiae coUigi potest e titulo Attico CIA III 592: [2]s;tov no}j.Tr[r|i]ov [dv^]uTraTov, qui titulm ad Asiae proconsulatum pcrtincrc potest.

Consul

a.

14 p. Chr. ordinarius

cum

POMPEIVS
Sex. Appuleio fasti.

C5

POMPEIVS
>

Eodem anno xh axiko^ ItcXt^Y^ ^^^ ^^ ^^' -^* Augusti Dio 56, 29, 5 cf. Borghesi 5 p. 137141. Germanico Caesare familiaritcr usus Ovidius ex Ponto 4, 5, 25 sqq. , Pisonis patronus esse noluit a. 20 Tac. a. 3, 11. M. Lepidum vehementer inl^o-^YsvYj?

cusat
satis

a. 21 Tac. a. 3, 32; quem cum etiam inopem compellaverit, ipse magnas opes habuisse putandus est, atque significat Ovidius (ex

Ponto 4, 15, 15 scq. ; 4, 5, 9 seq.) Pompeium praedia habuisse in Sicilia, Macedonia, Campania atque domum in urbe prope forum Augustum. Item Seneca de tranquillitate animi 11, 10: num quid divitior Pompeio,

Quare erravisse 72 scrihcns neminem e Pompei familia restaurando Proconsul theatro suffecisse (a. 22) manente tamen nomine Pompei. Asiae fuisse videtur c. a. 27 30 p. Chr. (cf. Waddington fastes n. 75), cum Valerius Maximus cum Pompeio patrono et amico (cf. 4, 7 cxt. 2) Asiani petiverit (2, 6,8). A Gaio Caesare, cognato suo, fame necatus,
videtur Tacitus a. 3,

uhi Muretus pro Pompeio male scripsit Ptolemaeo.

ut ipse heres exsisteret, et publico funere clatus Scneca de tranquilUtate

animi

11, 10.

4, 1. 4. 5. 15.

Quattuor epistulas ad eum misit Ovidius ex Ponto 1200: Sex. Ad eum referri potest tit. Ahellanus

Pom[peio

.]

cos. cf. n. 449.


filiis

451 M. Pompeius A...., ex pueris senatorum tibus a. 118 acta Arv. VI 2078 I 53.

Arvalibus ministranItalia et Hispania, in

452 POMPEIVS AELIANVS iuvenis quaestorius, cui

qua ortus erat, interdictum est a. 61 Tac. a. 14, 41. 453 POMPEIVS APPIVS FAVSTINVS v(ir) c(larissimus) pr(aetor) urban(us) VI 314 d. Cf. Pompeium Faustinum praefectum urbi a. 300 chronographus p. 60 Mommsen (1891) et Pompeium Faustinum Severianum
(n. 460).

454 Pompeius Auctus,


9,

iuris

consultus Martialis

7,

51, 3

cf.

7,

52, 1;

21, 3; 12, 13; cf Friedlander

S.G.I^ p. 332.
.

455

POMPEIVS BALBVS claris[simus vir procos. pr]ovinciae Siciliae VIII 954, quem titulum propter scripturae formam secundo p. Chr.
Q.
.

saeculo assignavit Wilmanns.

456

Q.

P0MPE[IVS] BASSIANVS Q.
a.

f.,

tribu Horatia, inter testes senatus


t.

POMPEIVS CATELLIVS CELER v. n. 501. 457 POMPEIVS COLLEGA (nomen gentilicium Plin.
L.

consulti de Cyzicenis

138/140 III S. 7060

Cyzicenus.

ep. 2, 11,

20) consul ut

ordinarius

a.

93

cum

Prisco vel Priscino


a.

fasti.

Consularis in causa

Marii Prisci sententiam dicit


videtur eius qui sequitur.

100 Plin.

ep. 2, 11, 20. 22. Filius

Wadd. III 458 CN. POMPEIVS COLLEGA. Tituli: III 306 add. p.975 rep.(2). Pisidiae 1814 h, inArmenia minore rep. (1); III 6817 Antiochiae Nummi: Mionnet IV 377, 17 Ancyranus (1); 374, 2 Galaticus (2); in coUectione Imhoof-Blumer (3). Cn. Pompeius Collega t.2; Cn. Pompeius Co[llega] t. 1; Cn. P. Collega n. 1; [C]n. Pompeius [Coll]ega n. 3;
Prosopographia Imp. Bom.
III.

'

POMPEIVS

66

POMPEIVS

Cn. Collega loseph. bell. lud. 7, 3, 4. Po. n. 2. Legatus (legionis ut videtur vice praesidis) seditionem Antiochenam compressit a. 70 los. Legatus Vespasiani propr. provinciae Galatiae a. 75 ante kal. lul. l. c.

459

t.

1; n. 1
Q.

cf.

t.

2;

n. 2. 3.

Pater ut videtur eius qui praecedit.

Q.

etc. POMPEIVS FALCO. POMPEIVS FALCO SOSIVS PRISCVS. Tituli: VI 1490 (1). 1491 XIV 2803 (2). C(larissimus) v(ir), pronepos Q. Pompei (Senecionis)

ROSCIVS COELIVS

MVRENA

Quaestor k[andidatu8] imp. M. Aureli[i Sosii Prisci (n. 492) t. 1. Antonini] Pii Felic^is] (Caracdllae vel potius Elagahali) t. 2. Praetor
designatus
(cf
tit.
t.

1.

Pontifex

t.

1. 2.

Salius

t.

2.

Stemma

hoc fuerit

Cirtensem VIII 7066):


Sex. lulius Frontinus cos. a. 98. 100

Q. Sosius Senecio cos. a. 99. 107 Q. Roscius cet Pompeius

>_. (lulia)
|

^
1

Sossia Polla, Sossia Frontina.

Falco
492

cos. c. a. 109.

Q. Pompeius Senecio cet Sosius Priscus, nat.


Q. Sosius Falco cos.
I

a. 118, cos. a. 169,

a.

180.

a. 193.

Sosia Falconilla.

(incertus)

459

Q. Pompeius Falco Sosius Priscus


praet.
c.

a.

220225.

460 POMPEIVS FAVSTINVS SEVERIANVS c(larissimus) v(ir), co(n)s(ularis), maritus Maeviae VIII 1438 cf VIII S. 12558. 14741. Cf Pompeium Appium Faustinum (n. 453). 461 CN. POMPEIVS FEROX LICINLiNVS consul suffectus a. inc. idib. Octobr. cum C. Pomponio Rufo VI 468. Fortasse idem est Pompeius delator luven. 4, 110 et Licinius delator Apollinaris Sidonius ep. 5, 7, cf, Borghesi 5 p. 524 sqq., qui etiam ad eum refert fragmentum Veronense

(CIL

V 3349)
pars

cinianus cos.

462 Sex. Pompeius Festus

scripsit

de verborum
Citatur

significatione

libros

XX, quorum
3, 5,

7 cf

3, 8,

261, 5.

10; 10 (lulius Festus). Cf leuffel Gesch. d. rom. Litt.^ Liber Festi Pompeii ad Arcorium (scr. Artorium?) Rufum"
sat. 3, 3,

magna

exstat.

Macroh.

Hermes XXVII 1892 p. 319. 463 Pompeius Flaccus, eques Romanus, qui cum L. Vitellio in Syria militabat c. a. 3537 Plin. n. h. 15, 91 cf 83. 464 Pompeius Grosphus, eques Romanus Siciliensis, ad quem Horatius misit carmen 2, 16 cf schol. Iccio commendatus ab Horatio epist.
in catalogo Cluniacensi, Manitius
1, 12,

22.

465 Cn. Pompeius Homullus Aelius Gracilis Cassianus Longinus, Sex. f., tribu Quirina, procurator Augusti provinciae Britanniae, procurator Augusti provinciarum duarum Lugdunensis et Aquitanicae, procurator Augusti a rationibus VI 1626 (suh Commodo? Wilmanns adn. 1274).

POMPEIVS
466 Pompeius lulianus,

67
Syriae provinciae
princeps,

POMPEIYS
socer Euphratis

BRVTTIVS PRAESENS cet POMPEIVS L VALENS cet. AQVILIVS VEIENTO. 467 Pompeius Lenaeus, libertus Cn. Pompei Magni, grammaticus Plin. n. h. 25, 5-7; citatur Plin. n. h. ind. l. 14. 15. 20-27; 15, 127;
L.
. . .

philosophi Plin. ep.

1, 10, 8.

Pompeius lunior vide Pompeius Macer lunior

(n. 473).

FVLVIVS

C.

24, 67; 25, 63.

468 Pompeius Longinus, tribunus praetorianorum militibus exarmatus a. 69 ineunte Tac. h. 1, 31.
qui sequitur.

Galbae amicus, a
Fortasse pater eius

469 CN. POMPEIVS LONGINVS (legatus Aug. pr. pr. prov.) ludaeae Consul suffectus a. 90 mense a. 86 mense Maio dipl. 14 III p. 857.
Octobri

cum

Albio Pullaieno Pollione

dipl.

79 eph. 5 p. 652. Fortasse

AEMILIVS CICATRICVLA POMPEIVS LONGINVS (n.306). 470 (C?) POMPEIVS LONGVS GALLVS consul ordinarius a. 49 cum Q. Veranio fa^ti. Praenomen dubium est: C. // 1438; Tac. a. 12, 5; 6638; Cn. Phlegon Solinus 1, 29; A. fasti Antiates I p. 327 mir. 22 frg. 51 MiUler FHG III p. 622. Pompeius Longus Frontin. aq. 102. Integrum nomen nusquam. 471 POMPEIVS MACER pronepos ^Theophanis Mytilenaei, filius equitis Romani illustris (n. 473), frater Pompeiae Macrinae (n. 506) Tac. ann.
CN. PINARIVS

fdius eius qui praecedit.

Cn. Pompeius

HomuUus

cei(.'Longinus

(n. 465).

=X

6,

18 (nomine non addito).

Praetor
6, 18.

a.

Ipse sibi una

cum

patre

mortem

conscivit

15 p. Chr. Tac. ann. 1, 72. a. 33 p. Chr. cum dam,

natio sororis instaret Tac. ann.

Avus

fortasse

M. Pompei Macrini

Theophanis

(n. 476).

Stemma
472

tdle fuerit:

Theophanes Mytilenaeus
M.(?)

Pompeius Macer
eq. R.

473
471

Pompeius Macer lunior


506

a.

33

Laco
Argolicus

praet. a. 15,

Pompeius Macer f a. 33

Pompeia Macrina

476 M. Pompeius Macrinus Theophanes 475 M. Pompeius Macrinus


503 Pompeia Agrippinilla -^ M. Gavius Squilla Gallicanus cos. a. 127.
1

Neos Theophanes
474 M. Pompeius Macrinus
cos. a. 164.

Comelia Cethegilla.

472 M.(?) Pompeius Macer (M. Pompeius Strabo 13, 2, 3 p. 618, uU tamen Maxpov pro Mapxov corrigunt; Pompeius Macer Suet. Caes. 56; Macer alihi), Theophanis Mytilenaei filius Strabo l. c, ubi tamen
utu)v6v

pro

uiov corrigunt.

gavit Suet. Caes, 56,

Augustus ordinandas bibliothecas ei deleProcurator provinciae Asiae ab Augusto factus


5*

POMPEIVS
Strdbo
l.

68

POMPEIVS

Idem videtur esse Macer, quo duce Ovidius (ex Ponto solum Asiae urbes perspexit, id quod ad Asiae pronon 2, 10, verisimile. est, sed etiam Siciliam vidit, id quod pertinere curationem
c.

21

seq.)

= 20
et

procurationem Siciliae indicare videtur, quas procurationes post a. 734 Venvdltungsa. Chr. collocandas ex Ovidii vita collegit Klein
,

heamten 1 p. 180

seq.

Ovidii uxoris (tertiae) cognatus fuisse videtur


Scripsit et

ex Ponto 2, 10, 10.

Antehomerica (Ovid. amorcs

2, 18, 1)

Posthomerica (ex Ponto 2, 10, 13), itaque Iliacus dicitur (ex Ponto Ovidius ex tetrastichon Macri carmine librum in malos 4, 16, 6). poetas composuit Quint. 6, 3, 96. ludicium de eo Quintiliani 10, 1, 87.
Post

Macrum
filii

Vergilius Quintilian. 12, 11, 27; 10,


intellegendus).
Ilo^nnfjrou

1,

56
{vel

(nisi his locis

Aemilius Macer
huius aut

Motxpoo

Motpxou)

aut

(n.

473)
7.

Stobaei florilegio 78,


c.

fragmentum tragoediae (Medeae?) exstat in Neque liquet, utrum hic an filius (n. 473)
l.

a.

19

p.

Chr. inter primos Tiberii amicos fuerit (Straho


f.

c),

cf.

Hillscher, Jahrh.

class. Philol.

Suppl. 18, 1891 p. 427.


ot

473 Pompeius Macer lunior


Tspoti

(IIofxTryjrou,

8^ Motpxot> [scr. Motxpoo?] vem-

Anthol. Pal.

9,

28;

Xlo^Tzrfon vewTepoti Anthol. Pal. 7, 219),


(n.

Theo-

phanis Mytilenaei nepos, pater Pompei Macri

471) et Pompeiae

Macrinae

(n.

506), illustris eques

non
9,

addito).
cf.

Huius videntur
f.

esse

28,

Hillscher, Jahrh.

class.

6, 18 (nomine epigrammata Anthol. Pal. 7, 219 Philologie Suppl. 18, 1891 p. 427 sqq.

Romanus

Tac. ann.

Ipse sibi

mortem
l.

conscivit

pertinere Suet. Tih. 57

Hillscher
(n. 475).

c.

titulum

-6, 18. Ad eum potest Male autem ad eum rettulit Mytilenaeum Pompei Macrini Neou Theophanis

a.

33

p.

Chr. Tac. ann.


n. 440.

cf.

supra

474 M. POMPEIVS MACRINVS consul ordinarius a. 164 cum P. luventio Celso fasti. Nepos fortasse vel filius eius qui sequitur. 475 [M. PjOMPEIVS MACEI[NV]S NEOS THEOPHANES quattuorvir, quaestor propraetore Ponti et Bithyniae (itaque ante a. 135 cf. Dio 69, 14, 4),
tribunus plebis, praetor urbanus, curator viae [Lati]nae, legatus (aut
legionis aut provinciae praetoriae)
. . .

tit.

Mytilenaeus ap. Cichorium,

Sitmngsherichte der Berliner Akademie 1889 p. 373, qui male ad eum rettulit titulum in Trachonitide repertum CIG 4566 CIL III 125

Theophanis

legati

non Galatiae

(id

quod Liehenam

finxit),

sed Arahiae,

tertio saeculo adscrihendi.

Filius fortasse eius qui sequitur, avus vel


ipse aut fdius eius incertus potest fuisse
i. e. proconsul Asiae anno LIII aetatis 170 Aristides 1 p. 415 Dindorf in suh-

pater eius qui praecedit.


ille

Aut
a.

Macrinus

fjYe[i.(bv
i.

h
c.

2!{xupvT{]

Aelii

Aristides

e.

scriptione orationis 19 Eleusiniae in codice Laurentiano


loco

3, de quo monuit 0. Ruhensohn, Die Mysterienheiligtumer in Eleusis und Samothrahe 1892 p. 210. Contra W. Schmid, Rhein. Museum 48, 1893 p. 78 Aristidis aetatem aliter computans pro Macrino cmiecit (P. lulium Geminium) Marcianum eumque anno 182 183 attrihuit.

LX

POMPEIVS

69

i>OMPEIVS

476 M. Pompeius Macrinus Theophanes, pater Pompeiae Agrippinillae (n. 503) socer M. Gavii Squillae GalHcani (cos. a. 127), avus Corneliae Cethegillae titulus Lesbiacus eph. epigr. 2 p. 6 et 19 n. 23. Nepos fortasse vel pronepos Pompei Macri praetoris a. 15 (n. 471), pater eius qui praecedit, cf. stemma sub n. 471. 477 CN. POMPEIVS MAGNVS. Tituli: cippus urhanus, bull. comun. 1885 buU. d. instit. 1885 p. 9 (1) ; acta Arv. c. a. 43-48, p. 102 n. 1025 VI 2032 (2). Cn. Pom[peius] Magnus t. 1 ; Cn. Pompeius Magnus Suet. Claud. 27; Gai. 35; Bio 60, 5, 7; Cn. Pompeius Suet. Claud. 29; Magnus Pompeius t. 2; Seneca lud. 11, 5; Magnus Seneca lud. 11, 2;
j

Tac.

hist. 1,

48; Bio 60, 21,


Calpurnii)
cf.

5.

Crassi
a.

filius,

tribu

Menenia

t.

1.

Filius

(M. Licinii) Crassi Frugi (cos.

Frater

(L.

Pisonis

Scriboniae Seneca lud. 11, 5. (Frugi Liciniani) Tac. hist. 1, 48,


27) et

aliorumque, de quibus

Mommsen

quae non a paterna

stirpe,

eph. epigr. 1 p. 147. Be nominibus, sed a materna traxit, ut reviresceret quodam-

modo

cf. Mommsen l. c. et romische Forschungen 1 p. 36 seq. Gaius eum propter Magni cognomen paene occidit, sed cum ei ut puero pepercisset, Magnum eum appellari vetuit Bio 60, 5, 8-9 Suet. Gai. 35. Claudius hoc cognomen ei reddidit Bio 60, 5, 9 et

in eo"

n. 60.

Antoniam
Seneca

filiam ei collocavit a. 41 Suet. Claud.

lud. 11,
c.

5
a.

cf. tit.

1.

Vigintivir

c.

27; Bio 60, 5, 7; 21, 5; a.41, praefectus urbi feriarum


ei

Latinarum

42 Bio

60, 5, 8.

Claudius

permisit,

ut quinque

5, 8 eumque a. 43 ex Britannia Romam praemisit ad victoriam nuntiandam Bio 60, 21, 5. Quaestor c. a. 44 (natus enim videtur c. a. 24), pontifex tit. 1. Frater Arvalis

annis prius magistratus peteret Bio 60,

c. a.

44

46

tit.

2.

Claudio interfectus (ante


60, 31, 7;

a. 47,

cum

Tacitus eius

mortem non memoret) Bio


27. 29; Tac. hist. 1, 48.

Pompeia Magni cuiusdam

Seneca

lud. 11, 2. 5; Suet.

Claud.

liberta

VI 23971.
,

HISPANVS [PjOMPEIVS MARCEL[LVS VMBjONIVS SILO L. f., tit. Saguntinus II 3839. Aut idem aut certe necessitudine cum eo coniunctus est Umbonius Silo (sic scribendum pro Silione) proconsul Baeticae a. 44, senatu motus a Claudio Bio 60, 24, 5-6. SER. CORNELIVS DOLABELLA METILIANVS POMPEIVS MARCELLVS. tit.) Arelatensis equitis Roeius Paulin 479 POMPEIVS PAVLINVS (. mani (n. 480) filius paternaque gente pellitus (?), apud exercitum fero478
..
.

tribu Galeria

cissimis

gentibus (Germanis) oppositus Plin. n.


,

h. 33, 143.

Legatus

Germaniae superioris a. 56 tit. Germanicus notizie degli scavi 1887 p. 221 cf. Mommsen Korrespondenzbl. d. westdeutsch. Zeitschr. 7, 1888 p. 58. Exercitui Germanico praeest a. 58 Tac. ann. 13, 53. Consularis (consul fuit a. inc. ante a. 56) a Nerone vectigalibus publicis pracpositus a. 62 Tac. ann. 15, 18.
(n.

Pater

vel potius frater uxoris

Senecae

508) videtur fuisse.

480 (Pompeius Paulinus), Arelatensls eques Romanus, patev Pompei Paulini (n. 479) Plin. n. h. 33, 143. Ad Paulinum eundem ut videtur

POMPEIVS
scripsit

70
Seneca libellum de brevitate vitae
(1, 1),

POMPEIVS
unde
(c.

18) efficitur

eum praefectum annonae fuisse c. a. 49, cf. 0. Hirschfeld, Philologus 1870 p. 95 seq. Avus vel potius pater Pompeiae Paulinae uxoris
Senecae
tit.

(n.

508) videtur fuisse.

L. Pompeius Paullinus nescio quis in

Mauretaniae, melanges d'archeologie et d'histoire 1890 p. 544 n. 112. 481 POMPEIVS PEDO consularis, Claudii amicus, ab eo interfectus Seneca
lud. 13, 5; 14, 2.

482 POMPEIVS PENNVS consularis, cui Gaius vitam dedit Seneca de


heneficiis 2, 12, 1.

oo nXotvTa tit.), procurator (Lyciae et Pam483 Pompeius Planta ( imperante tit. in Pisidia rep. Le Bas-WaddingVespasiano phyliae) Praefectus Aegypti a. 98, Traiani amicus Plin. ad Trai. ton 1225. Scripsit de VitelHi bello cum Othone gesto schol. luv. 2, 99. 7. 10. Maximus et pro se et in Plantam libros composuit, quos Plantae morte audita ut ederet, monuit Plinius ep:^9, 1.
. .

484 Pompeius Proc(u)lus epistrategus (Thebaidis) a. 103 tit. Copti rep., revue archeologique 1883 II p. 176. Fortasse idem qui sequitur. 485 Cn. Pompeius [P]roculus, [prjocurator Ponti et [Bitjhyniae VI 1627. Fortasse idem qui praecedit. 486 T. Pomp(e)ius [PJroculus, (procurator) pro leg(ato) (Sardiniae) a. 13
p.

Chr. miliarius Sardus, eph. epigr.

8,

742.

487 Pompeius Propinquus, procurator Belgicae, a militibus interfectus a. 69 ineunte Tac. hist. 1, 58 cf. 1, 12. 488 Pompeius Quintianus, Coloni amicus, mortuus Plin. ep. 9, 9. Ex eius posteris potest fuisse Claudius Pompeianus Quintianus. Rufus, Pompei filius(?), Seneca lud. 13, 5 vide Pompilium Rufum

(n. 510).

489 POMPEIVS

KVSONIANVS

consul

(suffectus
a.

XIV 2790.

Quindecimvir sacris faciundis

inc), tit- Gahinus a. 204 acta ludorum saecutit.

larium septimorum eph. epigr. 8 p. 282. 284. 286. 290;

cit.

Cf.

IVLIVS POMPEIVS RVSONIANVS. 490 Pompeius Sabinus, medicamentum eius (L. Fulvio) Aburnio Valenti praeparatum Gdlen 13, 1022. 1027 Kuhn. 491 Pompeius Saturninus, homo litteratus, a Plinio laudatus et Erucio Claro commendatus Plin. ep. 1, 16. Scripsit ad eum Plinius ep. 1, 8; Alius, ut 5, 21 (uhi codex Ashhurnhamensis : Pompeio Saturnino).
videtur,
.

lulium Pompeium Rusonianura.

iecit

Saturninus Plin. ep. 5, 7; 7, 7. 8. 15; 9, 38. Vix idem est Saturni consul suffectus a. 103 VI 2018, id quod conp Ashach analecta hist. et epigr. lat. p. 29.
. .

492

Q. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS SEX. IVLIVS FRONTINVS SILIVS DECIANVS C. IVLIVS EVRYCLES HERCVLANEVS L. VIBVLLIVS PIVS AVGVSTANVS ALPINVS BELLICIVS SOLLERS IVLIVS APER DVCENIVS PROCVLVS RVTILIANVS RVFINVS SILIVS

POMPEIVS

tl

POMPEIVS

VALENS VALERIVS NIGER


VRYNTIANVS,
Tituli:
sed. cf.

CL. FVSCVS SAXA AMYNTIANVS (trad. Voconium Saxam Amyntianum) SOSIVS PRISCVS.
(1);

3724 (2); Tarraurbanus VI 1490 (5). (4); Nomen integrum, tit. 1; Q. Pompeius Senecio Sosius Priscus t. 2. 3 (in t. 3 [Seneci]o supplendum); Q. Pompeius Sosius Priscus t. 4. 5. Q. f. t. 1-3; tribu Quirina t. 1-3. 5. Natus est a. 118 p. Chr. cf. tit. 5.
Volturni rep.
cinae rep.

Tiburtinus

XIV 3609

6322

(3); Cirtensis

VIII 7066

Filius Q. (Roscii Coelii) cet.


talis

aere

argento auro flando feriundo


t.

Pompei Falconis t. t. 2 cf.


t.

4.
1.

Triumvir moneQuaestor candi-

datus Augustorum

1,

quaestor Augusti

2, itaque a. 161, ut videtur.

Latinarum

Legatus pr. pr. Asiae t. 1. 2. Praefectus feriarum Consul ordinarius a. 169 cum P. Coelio ApoUinare t. 1. 2. 4 ; fasti. Proconsul Asiae sortitus t. 1, c. a. 179 cf. Waddington n. 156. Praefectus alimentorum 1. 1. Pontifex, sodalis Hadrianalis, sodalis Antoninianus t. 1. 2, Verianus t. 1; salius ColHnus t. 1-3.
Praetor
t.

1. 2.
t.

1. 2.

Mortuus (Bruttio) Praesente


t.

cos. II (a. 180),


t.

aetate

LXII annorum

5.

Pater Sosiae Falconillae

4; proavus Q. Pompei Falconis Sosii

t. 5. Cf. stemma sub n. 459. 493 [Pojmpeius Sev[erus], procurator Asiae a. 127 epistula Hadriani ad Stratoniceam-Hadrianopolim data, bulletin de correspondance hell^ique 11, 1887 p. 110. 494 Pompeius Silo rhetor, aequalis M. Porcii Latronis Seneca contr. 3 praef. 11 ; 7, 8, 10 ; 9, 5, 10 alibi. Ex posteris eius potest esse M. Larcius Magnus Pompeius Silo consul a. 82.

Prisci (n. 459),

domus suae conditor

495 M.

MAGNVS POMPEIVS SILO. POMPEIVS SILVANVS. Tituli: Dalmaticus III politanus VIII 8. 11006 (2); Pompeianus IV 2560
M. LARCIVS
Silvanus
t.

S. 9938 (1); Tri(3).

M. Pompeius

Pompeius Silvanus alibi. Consul t. 2; 45 mense lunio cum Rufo loseph. ant. lud. 20, 1, 2; consul t. 2. Proconsul Africae, ex qua provincia reus absolutus est a. 58 Tac. ann. 13, 52 (ubi cod. Pomponium Silvanum); proconsu [Quindecimvjir 8(acris) [f(aciundis)] t. 2. Legatus Aug. pr. pr. t. 2.
1; ... Silvanus
suffectus
a.

Dalmatiae

a.

6970
a.

1.

1; Tac.

hist. 2,

86;

3, 50.

Curae pecuniae
a.

in

urbe praepositus
Frontin. aq. 102.

70 Tac.

hist. 4,

47.

Curator aquarum
c.

71

73

Consul

suflfectus

II

a.

74 cum Tampio Fla-

viano
Q.

t.

3.
v. n.

POMPEIVS SOSIVS PRISCVS

492.

496 Pompeius Trogus (sic lustin. praef. 1; 38, 3, 11; Plin. n. h. ind. auct. l. 7-18.31; Pompeius Orosius; Trogus alibi) maiores suos a Vocontiis

originem ducere,

avum suum Trogum Pompeium


dixit (itaque

Sertoriano bello
ei

civitatera a Cn.

Pompeio percepisse

praenomen

fuent

Gnaeo), patrem sub Gaio Caesare militasse epistularumque et legationum simul et anuli curam habuisse lustin. 43, 5, 11-12. Graecas et totius historias orbis Latino sermone composuit, quattuor et quadra-

POMPEIYS

72

POMPEIA

Mortuus post a. 734 =- 20 ginta volumina edidit lustin. praef. 1. 4. cum signa tum a Parthis reddita referat lustin. 42, 5, 11. a. Chr.
Citatur vel cmnmemoratur Plin. n. h.
(de animalibus)
4, 6; 7,
;

7,

33; 10, 101; 11, 129. 274-276

17, 58; vita Aureliani 2, 1;

Probi

2, 7; Oros. 1, 8, 10;

27. 34; alibi.


rescripto

497 Pompeius Valens, cuius servus in Hadriani


Bigest.
48, 18, 1,

nominatur

22.

498 Pompeius Varus, sodalis Horatii Hor. carm. 2, 7 schol. 499 A. POMPEIVS VOPISCVS legatus Thraciae sub Pio nummi Bizyes: Mionnet S. 2, 233, 164 seq.; Hadrianqpolis: l. c. 303, 615; Brit. Mus. p. 116, 3; Pautaliae: Mionnet 1, 398, 233; 2, 367, 973-976; Brit. Mus. p. 141, 2; Philippopolis: Mionnet 1, 416, 343; S. 2, 447, 1443 seq.;

Leake Eurojpa S. p. 141; Plotinopolis : Mionnet 1, 420, 362; S. 2, 480, 1637. Praenomen in nummis Hadrianojpolitanis, nomen gentile in Pautaliotis, uhi non y{\z. M. riofAir., sed TjYSfx. no|XTT. legendum esse monuit Pick. 500 L. POMPEIVS VOPISCVS consul suifectus kalendis Martiis a. 69 cum L. Verginio Rufo H acta Arv. VI 2051; Tac. hist. 1, 77 cf. III 5. 70067008. 501 L. POMPEIVS VOPISCVS C. ARRVNTIVS CATELLIVS CELER (sic acta Arv. a. 81; omisso C. a. 80. 81. 91; L. Pompeius Catellius Celer a. 90;
L. Arruntius
Catellius

Celer

a.

90;

C.

Arruntius
.
. .

Catellius

Celer
a. 75)

II S. 5264;
cf.

X 8038
c. a.

in consulatu; .... C, Arruntiu

acta Arv.

consul sufFectus

72 mense Octobri
195.

cum M. Arruntio Aquila X8038,


a.

Hcnzen acta Arv. p.

Frater Arvalis

75. 80. 81. 90. 91.

a. inc.

Domitiani, actaArv.

VI 2054.

2059. 2060. 2067. 2068. 2070. 2071.

Legatus Aug. propr. Lusitaniae a. 77/78 II S. 5264. 502 Pompeius Urbicus, eques Romanus illustris, ut adulter Messalinae Claudii iussu necatus a. 48 Tac. ann. 11, 35.

503 Pompeia Agrippinilla, filia M. Pompei Macrini Theophanis (n. 476), uxor M. Gavii Squillae Gallicani (cos. a. 127), mater Corneliae Cethegillae
tit.

Lesbiacus eph. epigr.


Proculi vitrici

p. 6 et 19 n. 23,

cf.

stemma sub
ep.

n. 471.

504 Pompeia Celerina,


fortasse Vettii

Plinii socrus,

ad quam

scripsit epist. 1, 4,

uxor

secundae Plinii uxoris

9, 13, 13.

1, 4; 1, 18, 3; 3, 19, 8; 6, 10, 1 ad Cf 505 Pompeia Faustina cui divi fratres rescripserunt Bigest. 35, 3, 3, 3. 506 Pompeia Macrina, proneptis Theophanis Mytilenaei, filia equitis

de ea ep.

Trai. 51.

Romani

soror Pompei Macri praetoris a. 15 p. Chr. uxor Argolici, nurus Laconis e primoribus Achaeorum, in quam exsilium statuitur a. 33 p. Chr. Tac. ann. 6, 18 cf. stemma
illustris (n. 473),
(n. 471),

sub n. 471.

507 Pompeia Marulli[na] nom. in tit. Nemausensi XII 3169 legati cuiusdam Nervae et Traiani. 508 Pompeia Paulina, filia Pompei Paulini legati Germaniae (n. 479) vel potius praefecti annonae (n. 480), uxor Senecae Tac. ann. 15, 60;

POMPEIA
Seneca
ep.

73
104, 1. 2. 5;

POMPONIANVS

solvit a. 65, sed

Dio 62, 25, 1. Una cum marito venas exNeronis iussu mori prohibita, paucos annos marito superstes Tac. ann. 15, 63 seq. cf. Dio 62, 25.

509 FOMPEIA PLOTINA. Tituli: Epistulac eius ad Hadrianum altera, alta-a ad Epicureos Athenicnses a. 121 scriptae, Athenis repertac a. 1890, 'EcpTjjjLspk dp;(aioXoYixVj 1890 p. 143 seq., cf. JDiels, Archiv fur Gesch. d. Philosophie 1891 p. 486 sqq. (1); XI1333 (2); 1X5894 (3); XIV 2161 (4); divae Plotinae: V 4387 (5), 4485 (6), 7617 (7), VI 966 (8), VIII 993 (9), XI 407 (10); tegulae eius: 8043, 4; XII 441 seq., 691-703. Nummi: Eckhel 6 p.465 sqq.; Cohm2^ 5678, 1;

XV

p. 96-99. 246.

Pompeia Plotina

(Victoris)
tittdi,

epitome 42, 21; Plotina

alibi.

Con-

nummi, scriptores. Palatium intrat a. 91) Dio 68, 5, 5. Augustae nomen recusat a. 100 Plinius panegyr. 84. Nominatur Augusta a. \Qbt.2 ; accepit igitur hoc nomen inter a. 100-105.
iunx Traiani imperatoris
epit. 42, 21. Hadriano favit vit. Hadr. Opera eius Hadrianus imperator factus Dio 69, 1, 2; 69, 10, 3; vit. Hadr. 4, 10; Eutrop. 8, 6; Vict. Caes. 13, 12. Reliquias Traiani Romam detulit vit. Hadr. 5, 9. In vivis fuit etiam a. 121, 1. 1. Mortua a. 122, ut videtur, quo anno Hadrianus e Britannia in Galliam reversus in eius honorem basilicam apud Nemausum extruxit vit. Hadr. 12, 2. Etiam templum mortuae ei aediticavit et carmina in eam composuit Hadrianus Dio 69, 10, 3. Consecrata Cohen ^ 2 p. 97 n. 8 cf. p. 246; tit. 5-7. Virtutes eius laudantur Dio 68, 5, 5; Plin.

Traiani gloriam auxit (Vict.)


2, 10; 4, 1. 4.

1.

paneg. 83.
9,

Litteras accipit a (C. Licinio Voconio)


t.

Romano

Plin. ep.

Spuria videtur esse epistula Hadriani ad matrem apud Dositheum, divi Hadriani sententiae et epistolae 15, Boching corpus iuris anteiustiniani p. 211.
28.

Ipsius litterae,

POMPILIVS BETVLENVS APRONLiNVS. IVLIVS POMPILIVS PISO T. VIBIVS [VARVS] LAEVILLVS BERENICIANVS. 510 Pompilius Rufus praefectus a Claudio interfectus Seneca lud. 13, uhi codices Rufius (Roufius Sangall.) Pomfilius, lihri deteriores Pompeii
L. IVLIVS

A.

filius,

Bilcheler Rufus Pompilius.

Cum

Rufrio Pollione praefecto prae-

torio

eum

confert Hirschfeld
v.

VG 1

T. Pompius Proculus

T.

p. 220 n. 8. Pompeius Proculus


a.

(n. 486).

511 Pomponianus, hospes Plinii maioris Stabiis

79 Plin.

epist.

6, 16,

1114.
512 ..
.

POMPONIANVS II[nvir

viar. cur. vel simile quid

.],

tribunus

plebis, praetor

XI

4357 (Ameriae).

513 POMPONIANVS? vel potiusVOMP{OmN^) MAGIANVS? (legitur IlONlMAnANOr, Dessau conieeit: nONQ. MAriANOT), legatus Aug. pr. pr. provinciae Thraciae tit. Philippopoli rep. Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich 1886 p. 206.

POMPONIANVS
514
. . .

74

POMPONIVS

IVS PRISCVS DV[POjMPONIANVS SECVNDVS P. CEST Nervae Traiani Aug. legioTi[ Ca]es. imp. leg. PROC[VLVS CENIVS
,

sevir eq. R.]

turmae VI, tribunus railitum legionis


Filius potest esse C.

XXI

ra[pacis...]
consulis

7447 (Vdlentiae).

JDucenii Proculi
.
.

a. 87; necessitudine

quadam coniunctus cum

Quintio C.

f.

[Pajlatina

Cestiano JDucenio Proculo

X 5821.
MAGIANVS PROCVLVS.

Fabius Pomponianus. FL(AVIVS) PVDENS POMPONIANVS. M. RVBRENVS VIRIVS PRISCVS POMPONIANVS


P. C.

TVLLIVS CAPITO POMPONIANVS PLOTIVS FIRMVS.


cliens Seiani humili loco natus, ut videtur, Tac. a. 6, 8.
(sic

515 Pomponius, 516 POMPONIVS

Bio; Pompedius
sed

vel

Pompeius

losepJius)

senator,

maiestatis accusatus,

cum

Quintilia amica nihil confessa esset, a

Gaio absolutus a. 40 Dio 59, 26, 4 ; losephus ant. lud. 19, 1, 5. 517 (POMPONIVS) vir praetorius, fihus Sex. Pomponii (n. 520) Plin.
22, 120
cf.

n. h.

20, 215.
a.

518 POMPONIVS legatus Pannoniae inferioris inter epigr. 4 p. 508 dipl. 72.

216

et

247? Eph.

519

C.

POMPONIVS

consul suffectus

a.

65 mense Augusto cum C. Anicio

Ceriale
Q.

IV 2551.
59, 6, 2, vide n. 563.
citerioris,

POMPONIVS Bio

520 Sex. Pomponius, princeps Hispaniae n. 517, Plin. n. h. 22, 120 cf. 20, 215.
521 Sex. Pomponius
perante
1, 2,
(cf.
,

pater

(Pomponii)

auctor iuris celeberrimus


1,

scripsit

Hadriano im-

Digest.
50, 16,

2, 2, 49)

librum singularem enchiridii Digest.


igitur epistularum librum

2;

cf.

239; item Antonino Pio mortuo epistularum librum

sextum Digest.
ubi scriptum

50, 12, 14.

Cum

septimum,

est (Digest. 40, 5,

20):
in
a.

ego discendi

cupiditate,

quam
sit

solam vivendi rationem optimam


aetatis duxi" etc, et

octavum

et

septuagesimum annum
KriXger,

ipsum post

161 composuisse videatur, natus


cf.

post

a.

84 p. Chr.
^

De

permultis eius scriptis


d.

Geschichte

der Quellen u. Litteratur


d.

rom. Bechts p. 173177; Teuffel, Gesch.

rom. Litteratur

350, 6

9.

522

T.

POMPONIVS AN[TI]STIANVS

consul suifectus

a.

121

cum

L.

Pom-

ponio Silvano acta Arv.

VI

2080, 59.
f.,
f.

523 M. Pomponius Bassulus, M.


Cornelia, maritus Can(triae) P.

M.

n.,

M. pron., M. abn., tribu


tit.

Long(inae)

Aeclanensis

IX 1164.

Pater ut videtur eius qui sequitur.

524 M. Pomp(onius) Bassulus Longinianus, tribu Cornelia, eques Romanus L(aurens) L(avinas), avunculus (Eggii?) Ambibuli iunioris
tit.

Aeclanensis
1.

IX

1165.

Filius ut videtur

eius

qui praecedit,

cf.

propositum a Mommseno. 525 POMPONIVS BASSVS ab Elagabalo interfectus


c.

stemma

c.

a.

219,

maritus

(Anniae Faustinae), quae erat

dTz^-^ovoq

Claudii Severi et Marci Anto-

POMPONIVS
nini et

75

POMPONIVS

Elagabalo in matrimonium ducta est Bio 79, 5, 1. 4. esse Pomponius, Bassi pater, legatus Moesiae ante a. 217 Dio 78, 21, 2, itemque Bassus consul ordinarius a. 211 cum Gentiano fasti. Potest esse fdius C. Pomponii Bassi Terentiani n. 531.

mox ab

Idem

videtur

526 (POMPONIVS) BASSVS, filius Pomponii (n. 525), ^ xr^? Mocji'ac ap^avxt uTreafTpaTrjYixsi, a Macrino a. 217 in insulam relegatus Bio 78, 21, 2. Pater potest esse eius qui sequitur.
527 POMPONIVS BASSVS princeps senatus imperante Claudio Gothico 208 270 (Victor) epitmne 34, 3. Ad eum pertinere videtur tit. urhanus bilinguis VI 3836 Kaihel IGI 1076: no}nr((ovi'({)) Baaa[(p .] to5

7SV0U? Xafi.[Tcp(oTa'Tou)
7r[ovTt(p(ixt)J

. .

uizajxi^
Tzdar^c.

ok

Tra'[px({)] T(o[jl73?

Trpo{i.a7(t'aTp(i))
.

iTavop^ioi-fi)

'kaX^ia?)

xoix(taT^)paatX(tx(j))

y%.

cf.

Mommsm

eph.

epigr.
a.

1 p. 139.

Itaque idem fuerit Bassus consul


a.

ordinarius aut ordinarius II


[G]ra[t]id[ia]

258
271
cit.

a.
tit.

cum Tusco aut cum Aureliano


Galeni
seq.

259 cum Aemiliano

consul

fasti.

Uxor

eius

Pomp(onia)

Filius potest esse eius qui praecedit.

528 Pomponius Bassus,


19, 8. 10; 13, 60.

1017

amicus, stoicus Galen. 12, 780 seq.; 1083 Kiihn. Fortasse idem ac n. 531.
sufFectus
.

529

L. [PO]MPONIVS BASSVS consul 2078 h 22. L. Pompon[ius

a.

118

acta

Arv.

VI

proconsul?]

Gal(liae)

Narbo-

[nensis

.j

tit.

urhanus, de Rossi Monia sotterranea


Tituli:

p. 281.

530

T.
et

POMPONIVS BASSVS.
a.

VI 1492

(1); miliarii Cappadociae

a. 98/99 (2); III 6896 (Amasiae in Ponto GaIII 6897, a. 98i99 (4); III 6899, a. 97198 (5); tit. (3); Parii in Mysia rep. : III 377 cf. Mommsen Hermes 3 p. 125 (6) tahula alimentaria Veleiae XI 1147 pag. III 13. 53 (7). Ad eundem

Galatiae: III 309,

latico),

97

tit. Ephesius Mitteilungen d. archaeol. Instit. zu Athen 1885 p. 401 Bull. de corr. hell. 1886 p. 95 seq. (8). Nummi Caesareae Cappadociae: Mionnet 4, 411, 30; 412, 33 (1); 34 (2); 35 (3)

videtur pertinere

665, 35-37 et in museo Berol. (4) ; Mionnet 4, 413, 45 (5) ; S. 7, 57 (6); 58. Ancyrae: Mionnet 4, 377, 18. 19 cf Muret, Mel. de num. 3 p. 331 et in museo Berol. (7). Galatiae: Mionnet 4, 375, 3 376, 14; S. 7, 632, 4-5; 6 (8); 7-9; Muret l. c. p. 329; mus. Berol.; cf. de his nummis Pick, Wiener numismat. Ztschr. 23, 1892 p.74 n. 105. T. Pomponius Bassus t. 1. 2 (supplendus) ; n. 1. 2. 4. 7; Pomponius Bassus plerumque; Bassus t. 6 et pauci nummi. Legatus M. Ulpii Traiani proconsulis Asiae sub Tito a. 79/80 t. 8. Legatus Aug. pr. pr. Galatiae et Cappadociae a. 95/96 100/101 t. 2-5; nummi; minus certi sunt nummi annum 94195 (n. 1) vel tempus anno 102 posterius Cura rei aliindicantes (n. 8, uhi esse dicitur: Traianus Da[cicus]). mentariae ei a Traiano demandata c. a. 101, t. 1. 7. Magistratus amplissimos gessit, exercitus rexit totumque se reipublicae, qu i:udiu decebat, obtulit; otiosus senescit Plin. ep. 4, 23 ad eum scripta.

S.

7,

669,

POMPONIVS
531
C.

76

POMPONIVS

phyliae fortasse suh


posteriores pius

POMPONIVS BASSVS TERENTIANVS procoiisul Lyciae et PamCommodo qui dicatur Aug. pius felix, non ut
,

felix

Aug.

tit

Lycius,

Benndorf Reisen

in

Lycien

p. 71 n. 50.

Potest esse pater Pomponii Bassi n. 525.

Fortasse idem

ac n. 528.

POMPONIVS CAMERINVS consul ordinarius a. 138 cum T. lunio Nigro VIII S. 11451; fasti. 533 P. POMPONIVS CORNELIANVS c(larissimus) i(uvenis) V 3106 (Vicetiae).
532
C.

Vide

num idem

sit

qui sequitur.
consularis, curator
,

534

P.

POMPONIVS CORNELIANVS
3254),

(V
(n.

maritus luliae Magiae


Veronenses

pater luliani

549)

tit.

V 3318.

3243. 3254.

rerum publicarum 544) et Magiani Vide num idem sit qui


(n.

praecedit.

535 Pomponius Cornelius Lollianus Hedianus, Aaidpyriz xai prjXwp, uTraxixaiv au^^YjsvT^? tit. Smyrnaeus CIG 3191 ; fuit igitur affinis Hedii Rufi
Lolliani Gentiani (Dessau).

POMPONIVS DEXTER CELERINVS c(larissimus) v(ir) consul (soAurelianus Antoninianus VIII 1222 tit. Africanus. [EjRVCIVS {Japis Erucc- pro Eruc-) TRIARIVS filius POMPONIVS 537 C. Erucii Clari tit. Berytius III 175 et Pomponiae Triariae n. 584. 538 L. POMPONIVS FLACCVS (sic in consulatu; male fasti Lunenses XI 1356 I p. 476 ; L. Pontio Flacco Pomponius Flaccus plerumque
536
L.
dalis)

Flaccus Ovidius
in Moesia,

ct

losephus), L.

f.

Dio

ind.

l.

57.

Legatus legionis

fortasse

legatus

provinciae Moesiae ipsius sub auspiciis

fuit c. a. 15 Ovid. ex Ponto 4, 9, 75 sqq. cf. Tac. a. 80 ; Hemen acta Arv. p. 195 ; v. BomassewsM Rhein. Museum 45, 1890 p. 1 sqq. Adest in senatu a. 16 Tac. a. 2, 32. Consul ordinarius a. 17 cum C. Caelio Rufo fasti, cf. Ovid. ex P. 4, 9, 58-60. Legatus pr. pr. Moesiae a. 18 vel a. 19 Tac. a. 2, 66, iterum sub Poppaeo Sahino, cf. v. BomaszewsM l. c. Rhescuporidem cepit Tac. a. Legatus Aug. pr. pr. Syriae succedens Aelio 2, 66; Vell. 2, 129. Lamiae a. 32 33 nummi Antiocheni, Mionnet 5, 167, 171 seq. et in a. 3334 museo Berol., exhihentes annum 82 aerae Caesariensis p. Chr.; Tac. a. 6, 27; Suet. Tib. 42; loseph. ant. 18, 6, 2 seq.; cf. Borghesi 5, 85 sqq.; Zumpt comm. epigr. 2 p. 129 sqq.; Schilrer Gesch. d. judischen Volkes 1 p. 268 seq. In hoc magistratu defunctus fine anni 33 Tac. a. 6, 27, nisi forte de a. 35 recte cogitavH Keim ap. Schurer l. c. Frater Pomponii Graecini (n. 540) Ovid. ex. P. 4, 9, 58 sqq. Scripsit ad euni Ovidius amicus ex Ponto 1, 10. 539 [PjOMPONIVS GRAECINVS C. [f.] (ut videtur; exstat enim in lapide C),

Poppaei Sabini
66 ;
1,

2,

[p]raefe[c]tus ur[bi feriarum Latinarum], [X]vir


tit.

stlit.

[p]raefect.

Iguvinus in
aut P.(?)

CIL XI
fasti

edendus.

Vide
p. 475

num idem

sit

is

qui sequitur.

540

C.

POMPONIVS GRAECINVS.
Antiates

Graecina male

=X

In consulatu: C. Pompeius
6639 ; P.

Pompo

POMPONIVS

77
Alibi: Graecinus

POMPONIVS
.

VI

10399.

(.

Graecin

acta Arv. a. 21,

VI

2023 h 26). L. f., siquidem Dio ind. l. 57 fratrem eius L. Pomponium Flaccum (n. 538) recte L. f. appellavit; quare vix idem est qui praecedit (n. 539). Consul sufFectus a. 16 mense Maio cum T. Statilio Tauro ordinario VI 10399, deinde cum C. Vibio Libone vcl potius

C. Vihio Rufo(?),

fasti

Antiates; consuli

ei

gratulatur Ovidius ex
a.

Fonto

4, 9.

Frater Arvalis cooptatus ut videtur


(n.

21 acta Arv. Frater

L. Pomponii Flacci

58 sqq. cf. 1, 10, 37. Mater, uxor, fratres Graecini salvi sint precatur Ovidius ex Ponto 2, 6, 15 seq. Filia eius potest esse Pomponia Graecina (n. 579). Scripsit
4, 9,

538) Ovid. ex Ponto

541 L.

10 ; ex Ponto 1, 6; 2, 6 ; 4, 9. Lemonia, vir clarissimus, bis consul, [cu]r(ator) op(erum) [publ(icorum)] et aedi[um sacr(arum)] VI 1493 t. a Mommseno emendatus.
2,

ad eum Ovidius amicus amores

POMPONIVS GRATVS L.

f.

tribu

542 C. Pomponius Hylas, procurator Augusti fistula plumhea Romac rcp., Lanciani silloge aquaria n. 73 cf. 72. 543 POMPONIVS IVLIANVS legatus Augustorum (duorum) pr. pr. provinciae Syriae vel potius Arahiae a. 236 tit. Kefr cl Laha in confiniis Syriae et Arahiae rep. Le Bas -Waddington 3, 2399 CIG 4585 add. p. 1187. Idem videtur Pompon(ius) lulianus R. (?) legatus c. a. 244 tit. Alhanus VI 793 XIV 2258. 544 (POMPONIVS) IVLIANVS filius P. Pomponii Corneliani (n. 534) et luHae Magiae tit. Veronenses V 3318. 3243. Fortasse idem qui praecedit. P]omponius L 545 murianus, Cai filius, tribu Papiria, egregius vir,

functus adv[oca]tione
t[u8
.

fisci

Hispaniaru[m, A]lpium, patrimoni trac-

.]

Karthaginis et a com[mentar]iis [pra]efector(um) praetori[o

et pro]curator

ducenarius Au[g(usti) nost]ri dio[e]ceseo8 [H]a[dru]meSuffetulae in provincia Byzacena rep.

[t]in[ae

.]

tit.

VIII

S. 11341.

546 POMPONIVS
(a.

LABEO
4,

legatus

Moesiae

praetorius

per

octo

annos

2533)

Tac. a.

una cum Bio 58, 24, 3. 547 L. POMP[ONIVS ?] LIBERALIS consularis trium Daciarum c. a. 198209 t. Apulensis III 1174. C. EGGIVS AMBIBVLVS POM[PONIVS LON]GINVS CASSLINVS L. MAECIVS POS[TVMVS]. 548 M. POMPONIVS MAECIVS PROBVS clarissimus puer, filius M. Maecii Probi et Pomponiae Arviae tit. Tarraconensis II 4124. 549 (POMPONIVS) MAGIANVS filius P. Pomponii Corneliani (n. 534) et luliae Magiae tit. Veronenses V 3318. 3243. Vide num idem sit Pomp(onius) Magianus (?) supra n. 513. Ex eius posteris potcst esse M..Paibrenus Virius Priscus Pomponianus Magianus Proculus (X 5058). 550 C. POMPONIVS MAGNVS legatus Augustorum (scilicet Caracallae et Getae a. 211112, cum alterum g in rasura sit) pr. pr. clarissimus vir
satus,

29; Bio 58, 24, 3. Repetundarum accuPaxaea uxore sponte mortuus est a. 34 Tac. a. 6, 29;
47;
6,

POMPONIVS
praeses

78
(Numidiae),
maritus
Aeliae

POMPONIVS
Prosperae
tit.

Lambaesitanus

VIII 2748. 551 M. Pomponius Marcellus, grammaticus Latinus Tiberio imperante Suet. gramm. 22; Bio 57, 17, 2. 552 Q. POMPONIVS MARCELLVS consul sufFectus a. 121 mense Aprili ada Arv. VI 2080, 56. 553 Q. POMPONIVS MATERNVS consul (suffectus a. inc.) raense lunio cum M. lunio Mettio Rufo tit. urhanus Dessau inscr. Lat. 1622 (uhi nomen integrum) ; tegulae X V 69. 989. 1409. Memoratur in fistula plumhea Baiis rep. Eph. epigr. 8, 378 (Q. Pomponi Matern.). 554 Pomponius Mela, Tingenterae in Baetica natus Mela 2, 96, scripsit de chorographia libros tres qui exstant, anno aut 41 aut 44, cum Mela 3, 49 aut Gai aut Claudii de Britamiia triumphum significet.
Auctor
555
Q.

Plinii n. h.

l.

8-6. 8. 12. 18. 21. 22. Citatur lordan. Getica


Tituli Veliterni
Tit. sepulcralis

3, 16.

POMPONIVS MVSA.

X 6568
urhanus

(1)

6584(2).
(4).

Tegulae

urhanae
ponius

XV 1375
Musa
in

(3).

VI 7945

Q. Pom-

42 III p. 884; Q. Ponponi Musses (sic) t. 3; Q. Pompo[nius] Musa 4; Q. Pom. Musa t. 1; [PJomponius Musa t. 2. Consul suffectus inter a. 145 160 mense Decembri cum L. Cassio luvenale dipl. 42. 43 III p. 884 seq. cf. t. 1. Praedia eius
consulatu dipl.
i^.

suburbana t. 3. Ad familiam eius pertinere potest 5689. 556 Pomponius Numida (nomen gentile servavit Porphyrio), amicus (Aelii) Lamiae, ex Hesperia (Hispania sive Mauretania?) rediit Horatii carm. 1, 36 schol. 557 Pomponius Porphyrio commentarios in Q. Horatium Flaccum scripsit
tertio vel

558

quarto saeculo, cf. Teuffel Bom. Litteraturgesch.^ 374, 3. POMPONIVS PROCVLVS VITRASIVS POLLIO consul II a. 176. Tituli: Legionensis II S. 5679 (1) ; urhanus VI 1540, uhi nomen exT.

cidit (2); Odessitani:

III 762

(3),

revue archeol. 35 p. 115

(4),

archaeol.

epigraph. Mittheilungen 1886 p. 184 (5); Moesiacus

Nemausensis XII 3168 (7); (6) selicas positus XII 361 (8) ; a filia prope Cales positus 4635 (9). Idem Vitrasius Polio intellegi potest VI 2010 a 19 (10) ; tegula urhana 520 inscripta ex pr. Fundaniae Faustinae et Vitrasi Pollio(nis) aut ad ipsum et uxorem eius aut ad fdium eius T. Fundanium
6125
;

III S. 7420 ah uxore eius ad aquas Gri-

XV

Vitrasium PoUionem eiusque matrem referenda est (11). Proculus Vitrasius Pollio t. 1. T. Vitrasius Pollio t.
Vitrasius
p.
Pollio

T. Pomponius
3. 4.

6-8 cf

9.

Digcst. 27, 1, 15,

17 cf

t.

5.

Pollio

Aristides

26

"

529 seq. Honores inverso ordine exhihet t. 2. [Triumvir monetal]is aere argento auro flando feriundo, quaestor (scilicet imperatoris t. 8), praetor (item t. 8), [praefectus alimento ?]rum t. 2. Legatus Galliae
Lugdunensis sub Hadriano
Consul suffectus
c.

a.

c. a. 136137 Modcstin. Digest. 27, 1, 15, 17, 138140 t. 1. 9 cf Waddington fastes n. 142.

Legatus Aug.

pr. pr. provinciae

Hispaniae

citerioris

t.

cf. 7.

Legatus

POMPONIVS
Augusti
pr. pr.

79
provinciae Moesiae inferioris
t.

POMPONIVS
t.

1.

3-6 sub Pio

t.

3.

8; Aristides 26 p. 529 seq., c. a. 152 cf. Waddington memoires de Vacademie 26, 1, 1867 p. 230 seq. ; fastes Sodalis Antoninianus (post a. 161) t. 2. Pontifex t. 1. 8. 9. n. 142.
1.

Proconsul provinciae Asiae

Comes

[M.

Antonini
(a.

et

L.

Ver]i

Germjanicae

167

169),

Augustorum

expeditio[nis

item comes
corjonis

[M. Antonini et Comjmodi


(a.

Augustorum
donis
aureis
a.
II],

expedit[ionis

Germanicae Sarjmaticae
muralibu[s
t.

169

175),
t.

bis
II,

m[ilitaribus

donatus,

11,

vallaribus

has[tis puris IIII, vexillis IIII]

2.

Consul II ordinarius

176

cum M.

Flavio Apro II

cf.

t.

8.

[Affinis

Aug]ustorum

(snp-

A[nniae Fundaniae Fausti]nae (cf 1. 1. 8. 11), imp. Caesaris M. [Antonini Aug. et div]ae Faustinae Piae pa[truelis, cognatae Commodi (Hirschfeld)'] Aug. [Huic senatu]s auctoribus im[peratoribus Antonino et]
statuas

plevit Hirschfeld). Maritus

Commodo

Augustis G[ermanicis Sarmati]cis

duas, u[nam habitu milita]ri in foro divi Trai[ani, alteram


civili
t.

habi]tu
a.

176
9,

180)

in
2.

prona[o aedis divi Pii pon]endas cen[suit] (inter

Patronus ordinis sacerdotum domus Augustae primis


1.

Commodi
t.

annis advixisse videtur


fortasse

10.

Pater [Vitras]iae T.

f.

Faus[tinae]

et

T. Fundanii Vitrasii PoUionis

(VI

1978).

Stemma

igitur tale fuerit:

M. Annius Verus
Pivis

^ Faustina Annius Verus Faustina ^ M. Aurelius


minor

M. Annius Libo -^ (Fundania ?)

Annia Fundania
Faustina
,

w
|

T. Pomponius Proculus
Vitrasius PoUio

imp.
'

Commodus

imp.

T. Fundanius Vitrasius
Pollio

Vitrasia Faustina.

C. IVLIVS POMPONIVS PVDENS SEVERIANVS. 559 POMPONIVS RVFVS consularis c. a. 101 Plin. ep. 3, 9, 33; agit contra lulium Bassum c. a. 103 104 Plin. ep. 4, 9, 3. Utrum idem sit n. 560

an
560
C.

n. 561,

non

liquet.

POMPONIVS RVFVS

consul suffectus idibus Octobribus


468.

a. inc.
sit

cum
qui

Cn.
561 Q.

Pompeio Feroce Liciniano VI

Vide

num idem

praecedit.

POMPONIVS RVFVS. Biplomata militaria: 16 III p. 859 (1); 20 III p. 863 (2) ; archaeologisch - epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich 11, 1887 p. 25 (3). Tit. Lepti magna rep. VIII 13 cf. add. p. 979 (4). Q. Pomponius Rufus t. 1-4. P. [f.] t. 4; neque igitur pater eius fuisse potest Q. Pomponius Q. f. Col. Rufus praefectus alae a. 64 dipl. 3 III p. 846. Legatus Aug. propr. provinciae Dalmatiae 1. 1. 4, a. 93 mense lulio t. 1. Legatus Aug. propr. provinciae Moesiae t. 1. 4 inferioris a. 99 mense Augusto t. 2. 3. Consul suffectus a. inc, pontifex, so[dalis
]
t.

4.

Vide

num idem

sit n.

559.
(pro-

562

P.

POMPONIVS SECVNDIANVS
tit.

legatus

Augusti

propraetore

vinciae Galatiae)

Ancyranus

CIG

4035.

POMPONIVS
563
P.
. .

80

POMPONIVS

IVS

XIII 5200

(1);

POMPONIVS SECVNDVS. Tituli prope Vindonissam rep. io Pomponio S t 1; ... undo t 2. 5201 (2),
. . . . . .

In consulatu: P. Po[mpon]io Secudo XI 3806. P. Pompo ...VI 10399

(sic)

fasti

Antiates

6638;
a.

Publius Pomponius Tac.


\

11, 13;

L. Pomponius errore

Tac.

a.

Dio 59, 6, 2 cum fratre ut videtur Secundus plerumque; Pomponius Plinius n. h. 7,39; 80; Quintilianus 8, 3, 31. Reus propter Aelii Galli araicitiam a. 31 adversam fortunam aequus toleral Tac. a. 5, 8 cf. 6, 18. Per septem annos (a. 31 37) post consulatum (aperto errore; fortasse post quaesturam?) domi quasi in carcere vexatus, a Gaio liberatur a, 37 Dio 59, 6, 2. Consul At Borghesi 5 p. 97 106 Dionem (59, 6, 2) suffectus a. 44 fasti. secutus iudicat hunc P. Pomponium Secundum poetam consulem fuisse a. 23 eum contra, qui a 44 fasces gesserit, illius fbliuni hahcndum

Quintus Pomponius 12, 27 emn confundens; Pomponius

esse.

Consularis Plin. n. h.

7,

80; Tac.

a. 11, 13.
a.

Legatus Augusti
et a. bl

pro pr. provinciae Germaniae (superioris)


videtur
(t.

50 (Tac.J

ut

1)

t.

1.

2.

Tac. a. 12, 27.

Ob

res contra Chattos

gestas ornamenta triumphalia ei decreta sunt Tac. a. 12, 28.

bene Poeta

Plin.n. h.

7,

80, tragoediarum scriptor Quint. 10, 1, 98; Plin. ep. 7, 17, 11;

Tac. a. 11, 13.

Carminum
vel

gloria

praecellit Tac. a. 12, 28.

Multa
Frater

morum

elegantia et ingenio inlustri Tac. a. 5, 8.


vitae

Domitio Afro vel


dial.

dignitate

perpetuitate
(n.

famae par Tac.


a. 5,

13.

Q. Pomponii Secundi
Plin. n. h.
7,

564) Tac.

8;

6,

18.

Maritus Vistiliae

39

(si

quidem hic Pomponius intellegendus).


3,
5,

Amicus

Plinii maioris,
Pliti. n. h. 14,

qui de vita Pomponii Secundi" libros duos scripsit

56; Plin. ep.

3.
cf.

Quintil. 8, 3, 31.
.

De

tragoediis eius

Memoratur Plin. n. h. 13, 83; Teuffel Bom. Litteraturgesch.^


Pomponius Tac. a. Pom-

6,

284,

7.

\/564 Q.

POMPONIVS SECVNDVS

(sic

in consulatu; Q.
4, 5,

18; 13, 43; loseph. ant. lud. 19,


hell.

uhi codices: Pompeius;

ponius Secundus loseph.

2, 11, 1; Dio 59, 29, 5) periculis P. Pomponii Secundi (n. 563) fratris medetur a. 31 37 Tac. a. 5,8; Consul suffectus a. 41 idibus Mais cum Cn. Sentio Saturnino 6, 18.

fasti

(VI 20141), pedes Gai osculatur Dio 59, 29, 5. Gaio trucidato liberam rempublicam restituere studet loseph. heU. 2, 11, 1, a militibus necatus esset, nisi Claudius eos retinuisset loseph. ant. 19, 4, 5.
P. Suillio (Rufo) accusante ad necessitatem belli civilis detrusus Tac.
13, 43.
a.

Nomen eius erasum in fastis feriarum Latinarum VI 2015. 565 POMPONIVS SILVANVS proconsul Africae ante a. 58 Tac. 13, 52, uhi corrigunt Pompeium Silvanum (n. 495). 566 L. POMPONIVS SILVANVS consul sufFectus a. 121 cum T. Pomponio An[ti]stiano (n. 522) acta Arv. VI 2080, 59.
567 C. Pomponius Turpilianus, procurator ad oleum in Galbae (horreis ?) Ostiae portus utriusque XIV 20, c. a. 175 cf. Wilmanns exempla n. 1263.

POMPONIVS
568 *[Q. P0MP?]0N[IVS
.
. .

81

POMPVSIANVS
stlitib]u8

..

T]VSC[VS]? [decemvir
. .

iudica[ndi8

p]raefectus frumeuti [dandi


tit.

.]

VI

1557; nomen

supplevit

Henzen
Veri?

Cordubensi II 2301: Pomponiae Q. f. Tusca[e]. Pomponius Victor, procurator Augustorum scilicet Marci 569 T.
ex
cf.

et

VG. 1 p. 26 n. 2 (Alpium Graiarum?), carmen Silvano XII 103 Aximae in Alpihus Graiis rep. 570 POMPONIVS VICTORIANVS praefectus urbi a. 282 chronographus
Hirschfeld

dicavit

a. 354.

571 M. Pomponius Vitellianus,


(Caesareae Mauretaniae).

tribus

militiis

perfunctus,

procurator

Augusti ad curam gentium, praefectus

classis

Germanicae VIII 9327


(Achaiae)

572 [P]OMPON[IA] uxor (M.) Metilii Rufi

proconsulis

CIA

III 874. 573 (Pomponia), T. Pomponii

Attici

filia,

M. Vipsanii Agrippae uxor, a


6, 2, 10) vel

Cicerone appellatur Caecilia (ad Attic.

Attica (ad Attic.


;

12, 1, 1; 13, 15. 17; 16, 11, 8) vel Atticula (ad Attic.

6, 5, 4)

Pomponiae
V. Caecilia

nomen vulgo
Attica.

ei

trihutum apud antiquos non reperitur.

574 POMPONIA ARRIA clarissima femina, coniunx M. Maecii Probi, mater M. Pomponii Maecii Probi (n. 548) tit. Tarraconensis II 4124. 13761378 niedii 575 POMPONIA BASSILA, Q. f., tegulae urhanae

XV

fere saeculi secundi,

cf.

adnot. Dresselii.

576 POMPONIA FIDICVLA, clarissima femina VI 1461. 577 Pomponia Galla exheredato filio Asudio Curiano heredem reliquit Plinium Plin. ep. 5, 1, 1. 578 [P]OMPONIA GERMANILLA clarissima femina, coniunx Cl(audii) Claudiani tit. Numidicus VIII 7977.
579 POMPONIA GRAECINA, insignis femina, superstitionis externae rea, ab A. Plautio (n. 344) marito insons pronuntiatur a. 57. Longa huic Pomponiae aetas et continua tristitia fuit nam post luliam Drusi filiam dolo Messalinae interfectam per quadraginta annos (a. 44 84) cultu
;

lugubri egit Tac.

a. 13, 32.

Potest esse flia Pomponii Graecini

(n. 540).

De

superstitione eius cf Friedldnder Sittengesch. l^ p. 503 seq.

580 POMP(ONIA) GRATIDIA (legitur Kpa[T]i8[ta]), uxor Pomponii Bassi Kaihel IGI 1076. (n. 527) VI 3836 581 LVCIA POMPONIA MELITIN[a] xpaxfcjxrj STraxixT^ tit. Hierocaesarcensis, Eph. epigr. 4 p. 223, tertii ut videtur saeculi, cf. commentarium

Mommseni.
582 POMPONIA PAETINA uxor Tercntii Gentiani c. a. 215 VI 2144. 583 POMPONIA RVFINA virgo Vestalis viva sepulta ab Antonino Severi
f.

Dio

77, 16, 3.

584 POMPONIA TRIARIA uxor C. Erucii Clari consulis (a. 170), filia lunii Rufini proconsulis Asiae tit. JEphesius Waddington ad n. 1842 a. Mater Pomponii Erucii Triarii n. 537.

METTIVS POMPVSIANVS
III.

cf. n.

586.
O

Proaopographia Imp. Rom.

POMPVSIDIVS
585
C.

82

PONTIVS
stlitibus iudicandis,

POMPVSIDIVS FABIVS FRATERNVS decemvir


vel

sevir equitum Romanorum VI 1494. 586 L. POMPVSIVS METTIVS (VI 1495)


(scriptores)

METTIVS POMPVSIANVS

VI

aerarii Saturni annos quattuor c. a. 7680, Vespasiano consul factus Suet. Vesp. 14 ; Vict. epit. 9, 14. Domitiano in Corsicam insulam relegatus ac interemptus c. a. 91

praefectus

1495.

Bio
P.
P.

67, 12, 3; Suet.

Dom.

10.
.

METILIVS SECVNDVS PON PONTIANVS. FV

Ti. lulius Optatus Pontianus.

TI.

SERGIVS OCTAVIVS LAENAS PONTIANVS. PONTIVS PROCVLVS PONTIANVS.


TVTILIVS LVPERCVS PONTIANVS. TVTILIVS PONTIANVS GENTIANVS.
et Ovidii (trist.

Sicinius Pontianus.
L. L.

587 Ponticus, poeta epicus, amicus Propertii (1, 7; 1, 9) 4, 10, 47 cf. ex Ponto 4, 16, 21). 588 Ponticus, provinciam recturus luvenal. 8, 87-89 cf.

v. 1. 75.

179.

Valerius Ponticus.

589

PONTILIVS FREGELLANVS consul, cui ^aXvono Salonitani posuerunt III S. 8715. Parentela coniunctus fuerit cum Pontio Fregellano a. 37 senatu moto Tac. a. 6, 48, uhi nomen corruptum videtur.
C.

titulum

590 Pontius, fortasse magistratus, cui Severus et Antoninus rescripserunt Marcian. Digest. 48, 4, 5. 591 Pontius Allifan(us) (sic Plin. ep. 5, 14 in cod. Asliburnhamensi Pontius alihi) in Campania versatus, amicus Plinii, qui ad eum
,

28; 7, 4. 592 L. PONTIVS BASSVS clarissimus vir, patronus coloniae Canusii a. 223 album Canusii IX 338. M. SOSIVS LAELIANVS PONTIVS FALCO. 593 C. PONTIVS FAVSTINVS GRANIANVS praetor VI 453. 594 PONTIVS FREGELLANVS minister stuprorum Albucillae, senatu motus a. 37 Tac. a. 6, 48. Fortasse scribendum Pontilius cf. supra n. 589. 595 Pontius Labio {scr. Labeo), fortasse frater C. Petronii Pontii Nigrini
scripsit ep. 5, 14; 6,

(n.

218)

VI

9338.
,

596 Pontius Laelianus


eius qui sequitur.

amicus Dasumii

VI

10229, 20.

Fortasse pater

597 PONTIVS LAELIANVS (legatus) Pannoniae superioris a. 148 mense Octobri diploma militare nuper repertum n. LX. Fortasse fdius eius qui praecedit, idem qui sequitur, pater eius qui n. 600 recensetur. 598 M. PONTIVS LAELIANVS consul suffectus Q. Mustio Prisco VI 24162. Idem videtur
igitur
c.

a.

inc. post

a.

143
,

cum

esse qui praecedit

consul

a. 147.

Vide

num idem

sit

qui sequitur.

PONTIYS

83

PONTIVS

599 M. PONTIVS [L]AELIANVS [c(larissimus)] v(ir), pater Pont(ii) Laeliani (= n. 000 ut videtur) leg(ati aut atus?) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) (Moesiae inferioris)

III 6182

774 (Troesmis).

Patrem, non
Mtts. 45,

filium

legatum Moesiae fuisse censet

DomaszewsU Rhein.

1890 p. 206.

600 M. PONTIVS LAELIANVS LARCIVS SABINVS (Laelianus Pontius Fronto ad Verum 2, 1 p. 128 Naber) M. f., tribu Pupinia (honores minores desunt in tit. mutilo), comes divi Veri Aug. donatus donis
militaribus bello

Armeniaco

et Parthico (a.

162

166)

ab imp. Antoa.

nino Aug. et a divo Vero Aug.,


ninianus Verianus,

consul

(ordinarius

163

cum

A. lunio Pastore L. Caesennio Sospite


fetialis,

fasti), pontifex,

sodalis Anto-

legatus Aug. pr. pr. Pannoniae inferioris

c. a. 170 (cf. Domas^cwsJii, Rhein. Mus. 45, 1890 p. 206, qui tamen numerum^ donorum militarium in titulo suppJetum male adhihuit) (cf.

etiam III 3747, uhi fortasse Laelianus lcgendum


pr.

est),

legatus Aug. pr.

prov. Pannoniae superioris


c.

c.

a. 173,
tit.

legatus Aug. pr. pr. prov.

Syrlae

a.

176

(cf.

Fronto

l.

c),

urhanus

VI

1497, uhi honores


l.

inverso ordine enumerantur. Vir gravis et vetcris disciplinae Fronto

c.

Idem videtur Pont(ius) Laelianus filius M. Pontii Laeliani (n. 599) III 6182 774. Si filius, non pater legatus Moesiae inferioris fuit n. hunc magistratum c. a. 179 gessisse potest. Aut idem 599), (cf.

aut

frater

eius

(sic

M.

Pontius Sahinus
.

Borghesi 6 p. 303) aut patruus fuisse potest (n. 613). Tertium si pmiimus, stemma tale fuerit:
596 Pontius Laelianus
613

597

599

M. Pontius Laelianus
cos. c. a. 147

M. Pontius Sabinus

600

M. Pontius Laelianus Larcius Sabinus


cos. a, 163.

601 Pontius Lucrianus, cui Severus rescripsit Ulpian. Digest. 23,


fortasse magistratus.

3,

40

602 Pontius Marcellus, trium liberorum pater, a tutela se excusavit; litterae Marci et Lucii ad eum Frgm. Vaticana 247. 603 L. PONTIVS MAVRICVS clarissimus vir, patronus coloniae Canusii
a.

604

L.

223 alhum Canusii IX 338. PONTIVS NI[GRINVS?] praetor

(aerarii)

a.
6,

605

lungen dcs archaeol. Instituts, rom. Ahtheilung


C.

20 p. Chr. Mitthd1891 p. 159.

PETRONIVS PONTIVS NIGRINVS. PONTIVS PAELIGNVS. Tituli: Brixianus V 4348 (1); urhani: VI 1266 (2); hull. comunale 14, 1886 p. 277 n. 1^73 (3). C. Pontius
C.

Paelignus (Pelignus

t.

2)

t.

1-3.

C.
t.

[f.]

t.

1.

Quaestor

t.

1.

Curator

locorum publicorum
pr.

t.

1-3, iterum
et

1.

Aedilis curulis, legatus pro

ex auctoritate Ti. Caesaris t. 1. 606 C. PONTIVS PAVLINVS consul tit. Sulmonensk IX 3079. Idem potest esse Pontius Paulinus senator sub Severo Ulpian. Digest. 24, 1, 3, 1.
iterum ex senatus consulto
6*

PONTIVS

84
eius

PONTIVS

posteris

potest
(a.

esse

Meropius Pontius Anicius Paulinus,


losephus,
alii;

episcopus Nolanus

409

431).
Pilatus passim), pro-

607 Pontius Pilatus

(sic

Tacitus,

curator provinciae Judaeae Tiberio imperante Philo legatio ad Gaiuni p. 589 seq.; Tac. a. 15, 44; loseph. ant. lud. 18, 2, 2; 18, 6, 5; hell.
lud. 2, 9, 2; alibi.
Yexo (scilicet
T-(j

Aexa
a^Tov

exscfiv

8taTpt'|a<;

eirl

'louSatas

ek

Ttt)jx7]v
irplv

T^iret'-

reus a Vitellio legato Syriae


(pi>avei

Romam
\i.z'zacsxdq

missus),
(a. d.

Be

r;

TtojxTjj

Trpoac/etv

Tipepto?

Apr.
fuit.

a.

37) loseph. ant. lud. 18, 4, 2; itaque a.

26

36 ludaeae

XVII

Jcal.

prae-

De

rehus ah eo in ludaea gestis


hell.

cf.

loseph. ant. lud. 18, 3,

1-2

18, 4,

1-2;

lud. 2,
leg.

9,

2-4; Philo
d.

leg.

ad Gaium p. 589

seq,

De

morihus eius Philo

ad Gaium p. 590.
jud. Volkes

Varias de exitu eius fahulas

congesserunt Schurcr Gesch.

im

Zeitalter Jesu Christi I^

p. 412 seq. not. 139 ; G. A. Muller, Pontius Pilatus ,


p. 48 sqq.,
Pilati p.

Stuttgart 1888
ut traditur

quem conferas etiam de Claudia Procula uxore


sqq.

608 TIB. PONTIVS PONTIANVS. Tituli Pannoniae inferioris: III 3481 (1); 3707 (2). Tib. Pontius Pontianus t. 1; Pontius Pontianus t. 2. Tribunus laticlavius legionis II adiutricis piae fidelis t. 1. Legatus Aug. pro pr. (Pannoniae inferioris) t. 2, suh Caracalla (a. 211 217) vel Elagahalo (a. 218 222), cum legio II adiutrix p. f. appelletur Antoni-

niana.

Filius eius potest esse n. 610.


48, 2, 7, 3.

609 Pontius Proculus, cui divus Pius rescripsit Ulpian. Digest.


Proconsul provinciae alieuius, ut videtur.

610 PONTIVS PROCVLVS PONTIANVS (Pontius Proculus Mittheilungen des Jc. archaeol. Instituts, Athenische Ahtheilung 1891 p. 270; Pontius
,

Pontianus

816; [Projculus Pontian[us] VI 2009, 24; Proculus vel Pontianus alihi) consul ordinarius a. 238 cum Fulvio Pio fasti. Pater

VI

eius potest esse n. 608.

Vix idem

est

Proc(u)lus rhetor

Kaihel epigr. 590

CIG III 6779


uhi
cf.

Kaihel

inscr. Graec. Ital. 2469,

611 PONTIVS

RABELLIANVS vir clarissimus, patronus ut sacerdotum domus Augustae VI 2010. 612 C. PONTIVS RVFVS C. f., tribu Scaptia, quaestor, (maritus) Galeriae VI 1498.

videtur ordinis

aedilis

plebis,

613 M.PONTIVS SABINVS. Nummi Philippopolitani: Mionnet 1,416,342(1); LeaJce, numism. hell. Eur. p. 92 (2) ; Hadrianopolitani: Mionnet 1, 385,

142

(3)

S. 2, 303, 614

(4).

Tria nomina exhihent


T.,

nummi

1. 2. 4,

in

tertio dicitur esse

praenomen

sed pro HF. T. PicJc corrigendum censet

HrEjX(v.

videtur est

Legatus igitur (Thraciae) Pio imperante nummi. Idem ut M. Pontius Sabinus 2187. Aut idem aut frater eius (sic

XV

Borghesi 6 p. 303) aut fratris filius potest esse M. Pontius Laelianus Larcius Sahinus (n. 600); si idem, Thraciam c. a. 160 administravit. 614 T. Pontius Sabinus, T. f., tribu Palatina, praefectus cohortis cet,
donis donatus expeditione Parthica a divo Traiano
cet.,

praepositus

PONTIVS

85

POPILIVS

vexillationibus milliaris tribus expeditione Britannica (sub Hadriano)


cet.,

procurator provinciae Narbonensis; maritus Valeriae L.

f.

Pro-

culae

5839

(Ferentini).

615 PONTIVS VERVS vir clarissimus, patronus ut videtur sacerdotum domus Augustae VI 2010. Fortasse idem est n. 617. 616 A. PONTIVS VERVS proconsul (Macedoniae), (maritus) Manliae Pontiae Lucullae Africanae tit. Maccdonicus CIG II 1999 b, add. p. 993.

PONTIVS VERVS vir clarissimus, pati'onus coloniae Canusii a. 223 cdbum Canusii IX 338. Cf. n. 615. NIANVS VIC[T0]R signo P0TA[MIVS] 618 C. PONTIVS [VLjPIVS VERVS
617
L.
.

clarissimus puer, C, Ponti Victoris Veriani viri egregii flaminis per-

619 Pontia,

Thamugadensis VIII 2400. suos duos veneno necavit luvenal. 6, 638; Martial. P. Petroni {num C. Petroni Ponti Nigrini 2, 34, 6 ; 4, 43, 5; 6, 75, 3. supra n. 218? cf. Borghesi 3 p. 365) filia, defuncto Drymione marito
petui
filius
tit.

filios

filios occidit,

tum

incisis venis saltans exstincta est schol. luvenal. 6, 638.

MANLIA PONTIA LVCVLLA AFRICANA.


a.

620 Pontia Postumia, stupro cognita, ab Octavio Sagitta interfecta


Tac. h.
4,

58

44;

a. 13, 44.

621 Popilius(?) Artemisius, a (C. Licinio Voconio)


datus PHnio
epist. 9,

Romano commen-

28, 2, ubi Popilium non exhibet nisi editio Aldina,

pupillum codex Dresdensis.

622 L. POPILLIVS BALBVS legatus Tib. Claudii Caesaris Aug. Germ. (a. 41 54) (provinciae Syriae ?), tit. Berytius in Aegyptum translatus

CIG
623
C.

4697 b

4529, add. p. 1175.

POPILIVS CARVS PEDO. TituU: Tiburtinus XIV 3610 (1); urbanus VI 855 (2) ; Ephesii duo ap. Waddington fastes n. 147 (3. 4) ; Helvetius XIII 5090, quod fragmentum acephdlum ad eum spectare coniecit Mommsen (5). Nummus Laodicenus, Imhoof mon. Gr. p. 408 135. Popilius t. 3; C. Popilius Carus Pedo t. 1; ..irtXXio? Kapo? TleSd) t. 4. C. f., tribu Quirina Pedo t. 2; Uom. IleSwv nummus; rioTrtXX Decemvir stlitibus iudicandis, tribunus laticlavius leg. III Cyret. 1. neicae donatus donis militaribus a divo Hadriano ob ludaicam ex,
.

peditionem
nis

(a.

132

135), quaestor divi Hadriani Aug., tribunus plebis,

praetor, in omnibus honoribus candidatus imperatoris, legatus legio-

Fretensis, a cuius cura se excusavit, curator


t.

veteris et novae, Corneliae et Triumphalis


(t.

1 inverso ordine.

viarum Aureliae Consul


Prae-

1) suffectus c. a. 148,

ut videtur Waddingtonio fastes n. 147.

fectus aerarii Saturni, curator operum publicorum (a. 150 mense Septembri t. 2), legatus imp. Caesaris Antonini Aug. Pii pro pr.

Germaniae superioris (cf. t. 5) et exercitus Jn ea tendentis t. 1. Proconsul Asiae t. 3-4 et nummus, sub Pio t. 4 et sub Marco nummus, itaque a. 161, cf. Waddington 1. c. Septemvir epulonum t. 1. 5. Sodalis

POPILIVS
Hadrianalis
1.

86
1.

POPPAEA
Tiburtinorum, qui in eius honorem
183;

Patronus
rlietor

et curator

posuerunt

t.

1.

624 Popilius Laenas,


3, 1,

suh Tiherio ut videtur, Quintilian. 11,


f.

3,

21;

10, 7, 32.

item Popillius

M. Popillius M. Laenas VI 14758.

Laenas nescio quis

XIV 2620;

625 M. POPILIVS PEDO salius Palatinus vita functus VI 1977 in fragmento fastorum sal. Pal. 626 Popillia Rectina, L. f. uxor C. Licinii Marini Voconii Romani, vixit annos XVIII tit. Saguntinus II 3866.
,

Popillius vide Popilius.

Poplic
C.

vide Public

627

Tituli Samius (1) et Belphicus (2), uterque apud Waddington fastes n. 68. C. Poppaeus Sabinus tit. 1 et in conPoppaeus Sabinus vel Sabinus alihi. sulatu; Q. f. Q. n. fasti Consul ordinarius a. 9 p. Chr. Capitolini; Q. f. Dio ind. l. 56. cum Q. Sulpicio Q. f. Q. n. Camerino fasti. Legatus Aug. pr.
pr.
(a.

POPPAEVS SABINVS.

provinciae Moesiae (utriusque)

per

quattuor

ac

viginti

annos
a.

1235)
et

Tac.

a.

1,

80;

6,

39; Dio

58, 25, 4.

Additae sunt

15

Macedonia Tac. a. 1, 80; 5, 10; Dio 58, 25, 4. Ob res contra Thraces bene gestas triumphi insignia ei decreta sunt a. 26 Tac. a. 4, 46-52; cf. a. 6, 39; 13, 45. Fine anni 35 vita decessit Tac.a. 6, 39; Dio 58, 25, 4. Modicus originis, amicus principum Tac. a. 6, 39. Frater Q. Poppaei Secundi (n. 628). Pater Poppaeae Sabinae (n. 629). Socer T. Ollii, avus maternus Poppaeae Sabinae Tac. a. 13, 45, cf. stemma adiectum. A Samiis honoratus tit. 1. Patronus Delphiorum t. 2. C. Poppaei Sabini nescio cuius tegulae ineuntis fere saeculi secundi 2349. Popp(aei) Sabini servus XIV 4091, 67 8058.
Achaia

^ XV

(Q.

Poppaeus Q.

f.)

627

Poppaeus Sabinus cos. ord. a. 9; f a. 35

628

Q. Poppaeus Secundus
cos. suff. a. 9.

T. Ollius t a. 31
630

629 Poppaea Sabina t a. 47

Poppaea Sabina

Nero Augustus

Claudia Augusta.

628

POPPAEVS SECVNDVS, Q. f. Q. n. fasti Capitolini I p. 442. Consul cum M. Papio M. f. N. n. Mutilo a. 9 p. Chr. ex k. lul. Cum collega legem tulit Papiam Poppaeam Dio 56, 10, 3 ; alibi. fasti. Frater C. Poppaei Sabini (n. 627). Neque uxorem neque liberos habet
Q.

suffectus

Dio l. c. Idem videtur esse Poppaeus proconsul Asiae sub Tiberio memoratus in nummis Fcrgamenis Mionnet 2 p. 595 n. 544, melius apud Waddington fastes n. 68 (in museo Berolinensi et in collectione
Imhoof).

629 POPPAEA SABINA (Sabina Poppaea Tac. a. 13, 43, Poppaea 11, 2. 4), filia C. Poppaei Sabini (n. 627), uxor T. Ollii mortui a. 31, mater

POPPAEA

87

PORCELLVS

nomen

Poppaeae Sabinae (n. 630), mulier pulcherrima Tac. a. 13, 45 (ubi eius non enuntiatur). Alter maritus eius (P. Cornelius LenValerius Asiaticus adulter eius fuisse
4. a. 11, 1. 2,

tulus) Scipio Tac. a. 11, 2. 4.

credebatur Tac.

item Mnester 11,

Terrore carceris ad

a. 47 Tac. a. 11, 2; 13, 43. 630 POPPAEA SABINA. Tituli: Lunensis ipsi post mortem a. 66 positus Dessau XI 1331 (1); Pompeiani: notizie degli scavi 1879 p. 22 inscr. Lat. 234 (2) et IV 1545 cf. add. (3), fortasse etiam IV 1499 Memoratur in actis Arvalium mense 1744; 3038 a; 259; 2413 i. lanuario a. 63 VI 2043, 22 (4) et in titulis servorum vel libertorum 1906; 6787; XI 5609; 5610. Poppaea Sabina aut eadem VI 8946; aut n. 629 : XI 5418 ; VI 16001. Nummi peregrini : EchJiel 6 p. 286 seq. Cohen l^ p. 314 seq. (1); Alexandrini: Mionnet 6 p. 73 n. 249-253; Catalogue of Greek coins, Alexandria p. 16 n. 122-125 (2) ; nummus divae Poppaeae Augustae et Claudiae Neronis filiae EcMiel 6 p. 287; Cohen l^ p. 315 (3). Poppaea Sabina Tac. h. 1, 13; Sueton. Nero 35; Otho 3; Sabina Poppaea Tac. a. 13, 45 ; ( Victoris) epitome 5, 5 ; Poppaea Augusta tituli

voluntariam mortem pulsa

(Poppea
mortui
Tac.
a.

t.3) et

nummi; Sabina Dio;

Foi^T^a,ea.

plerumque. Filia T.

Ollii

a.

31 (itaque non post a. 32 nata) et Poppaeae Sabinae (n. 629) Primum uxor Rufrii Crispini Tac. a. 13, 45 ; 15, 71 13, 45.

Plutarch.

Galba 19;
a. 13,

Suet.

Nero

35,

ex quo filium cognominem

genuit Tac.

45; Suet. Nero 35. Deinde uxor Othonis Tac. a. h. ; 14, 1; 1, 13; Plut. Galba 19; Suet. Otho 3; Bio 61, 11, 2. 13, 45 seq. Pellex Neronis a. 58 Tac. a. 13, 46; 14, 60. Persuadet Neroni, ut

59 Tac. a. 14, 1; Dio 61, 12, 1; item uxorem Octaviam a. 62 Tac. a. 14, 60 seq. Denique uxor Neronis a. 62 Tac. a. Antii filiam 14, 59-65; Suet. Nero 35; Dio 62, 13; tituli et nummi.
interficiat

matrem

a.

peperit Claudiam

nummus

Augustam a. 63 Tac. a. 15, 23; Suet. Nero 35; XII kal. Februar. t. 4, unde cognomen Augustae Amica Cleopatrae, uxoris accepit Tac. a. 15, 23; tituli et nummi. Gessii Fiori loseph. ant. lud. 20, 11, 1. Mortua est a. 65, gravida a marito calcis ictu afflicta Tac. a. 16, 6; Sueton. Nero35; Dio 62,27,4. Divini honores ei decreti sunt Tac. a. 16, 21seq.; tit. 1; numm. 3.
3,

ante

Otho statuas

eius per senatus consultum reposuit a. 69 Tac. h. 1, 78.

Tac. a. 13, 45; 16, 7; Plin. n. h. 11,238; Nominatur praeterea 28, 183; Dio 62, 28, 1; luvenal. 6, 462 schol. Plin. n. h. 12, 83; 33, 140; 37, 50; Tac. a. 15, 61; 71; h. 1, 22; Dio 63, 9, 5; (Vict.) epit. 5, 5; loseph. vit. 3; ant. lud. 20, 9, 11.

De moribus Poppaeae cf

631 L. Porcatius Faustinus, L. f., quattuorvir, maritus Isteiae Marcianae, pater Porcatiorum Lucinae, Marciani et Proculi, vixit annos XLV
tit.

Atinas

X 401.
cum

Idem
(a.

videtur Por[c]a[ti]u8 Faustinus, cui rescripsit

Caracalla

patre

198209) Fragm.

Vatic. 238.

632 Porcellus grammaticus Seneca suasor. 2, 13.

tORCIVS

S8

PORCIV^

633 Porcius, Nasidieni parasita Horat. serm. 2, 8, 23. 634 M. Porcius Aper, M. f. tribu Aniensi, procurator Augusti ab
,

ali-

mentis

tit.

Tarraconensis II 4238.

635 M. PORCIVS CATO (sic CIA. III 871 ; Frontinus ; Porcius Cato Tacitus) praetura functus Titium Sabinum a. 28 accusat cupidine consulatus Tac. a. 4, 68. Consul suffectus anno incerto. Curator aquarum a. 38 per mensem Frontin. aq. 102, quare hoc anno exitum habuerit cf. Tac. a. 4, 71 cum adnotatione Nipperdeii. Porcia eius filia, Gellii Rutilii Lupi consobrina (dvs^j^tct) honoratur titulo Attico III 871 (nisi
de alio Catone cogitandum
est).

M. Porcius M.

f.

. ,

fortasse idem,

honoratur

tit.

CIA III

651.

636 T. Porcius Cornelianus, Porcii Aeliani filius, tribu Quirina, procurator privatae per Flaminiam, Aemiliam, Liguriam, procurator et Kaibel praeses [Alpium] maritimarum tit. Massiliensis CIG 6771

lai 2433.
637 Porcius Festus, procurator provinciae ludaeae
ant. lud. 20, 8, 9; hell. lud. 2, 14, 1;
c.

a.

60

62

loseph.

ant. 20, 9, 1 cf. bell. 6, 5, 3.

in

magistratu decessit loseph.

Cf. Schurer, Gesch. d. judischen VolJces

im Zeitalter Jesu Christi 1, 1890 p. 483-488. 638 M. Porcius Latro (pracnomen apud Suet. rhet. 8; Ilieronym. chron. 3 a. Chr.), Hispanus (Cordubensis ?) Seneca a. 4 a. Abr. 2013

controv. 1 pr. 16 ; 9 pr. 3, rhetor Latinus Hieron.

l.

c. ;

Seneca rhetor

passim

indicem p. 549 scq. Kiessling.; Quintil. 9, 2, 91; 10, 5, 18, condiscipulus et amicissimus Senecae rhetoris controv. 1 praef. 13-24,
cf.

ubi mores eius describuntur ; propinquus Porcii Rustici Seneca contr. 9


pr. 3. Ovidius

Naso Latronis admirator Seneca


Plin. n. h. 20, 160.

Praetcrea

cf.

exc.2,2. contr. 2,2,8 Taedio duplicis quartanae semet

ipsum interfecit a. 4 3 a. Chr. Hieron. l. c. 639 PORCIVS MARCELLVS legatus (Thraciae) sub Antonino Pio, nummus Perinthiorum, Catalogue of Greck coins, Thrace p. 150 n. 22. 640 P. PORCIVS OPTATVS FLAMMA. Tituli Cirtenses: fdii VIII 7062 (1), filiae VIII 7063 (2); fragmentum VIII 7064 (3). [P.] Porci Optati Flamma[e] t. 1; P. Porci Optati t. 2; Porci Optati t. 3. Clarissimus
vir
t.

1. 2.

Sacerdotio

Flaviali

Titiali

iudicio

L.

Septimii

Severi

Augusti exornatus, legatus ab amplissimo senatu ad eundem dominum imperatorem in Grermaniam et ad Antoninum Caesarem imperatorem
destinatum
inter
(n.
(a.

197) in

Pannoniam missus, quaestor provinciae


(n.

Baeticae,

tribunicios
t.

adlectus, praetor, pater P. Porcii Optati

Flammae
[Legatus
eius

641)

1.

Pater Porciae Maximae Optatae


t.

649)

t.

2.

pro] pr. provinciae R[aetiae ? Benier]

3,

siquidem ad hunc pertinet.

641

P.

PORCIVS OPTATVS
tit.

FLAMMA
VIII
7062.

clarissimus

puer,

filius

qui

praecedit,

Cirtensis

642 Porcius Potitus,

procurator (aquarum) sub Antonino Pio

fistula

plumbea Romae

rep.,

Lanciani

silloge aq. 142.

tORClVS

89

PORVS

643

C. et
a.

PORCIVS PRISCVS LONGINVS. Titulus Tihurtinus XIV 3611 (1) acta Arvalium a. 224 VI 2107, 8 (2) ; 15 (3) ; a. 225 VI 2107, 21 (4) 231 VI 2108, 12 (5). C. Porcius Priscus Longinus t. 1; C. Porc.
t.
t.

Priscus

2. 3; C.
1.

Quirina

Porc Decemvir

...

t.

5; L.

(sic)

Porci Prisci

t.

4.

C.

f.,

tribu

stlitibus iudicandis, allectus inter quaestorios,

ab

actis senatus,

aedilis curulis,

allectus inter praetorios, proconsul


t.

Lyciae Pamphyliae, consul, frater Arvalis Arvalium a. 224231 t. 2-5.


controv. 9 praef. 3.

1.

Magister fratrum
638)

644 Porcius Rusticus, propinquus M. Porcii Latronis


645 Porcius Septiminus, procurator Raetiae
Tac. h.
3, 5.
a.

(n.

Seneca

69, fidus erga Vitellium

646 M. Porcius Verus, procurator Augusti (Norici) tit. Noricus III 5317. 647 Q. Porcius Vetustinus, Q. fil. tribu Quirina, Cantaber luliobriga
,

tit.

Tarraconensis II 4240.

Porcius Vetustinus prociirator ut videtur

Mauretaniae, epistula ad Novium Crispinum legatum Numidiae


baesi reperta
Iu[liobriga?J

Lam-

VIII 2728 III cf. Wilmanns exempla 785 fortasse idem, tit. Sitifensis VIII 8465.
(n.

us Vetustinus

648 PORCIA, M. Porcii Catonis


sobrina
(av'jiic3t)

635)

filia,

GelHi Rutilii Lupi con-

honoratur
9909.

titulo

Attico

CIA

III 871.
filia

Porcia M.

f.,

nescio quae,

VI

649 PORCIA M[AX]IMA OPTATA clarissima puella,


(n.

P. Porci Optati

640)

tit.

Cirtensis

VIII

7063.
35.

650 Porius, essedarius Sueton. Gai.

651 Porphyrio, auriga Martial. 13, 78.

652 Porphyrio, medicus Aristides 27 p. 537. 540.

Pomponius Porphyrio.

653 Porphyrius, philosophus Neoplatonicus, voce vernacula Malchus i. e, rex, filius Malchi Porphyrius vita Plotini 17, Tyrius ihidem 7. 20. Natus est a. 232233, cum decimo Gallieni anno (262263), tricesimo aetatis suae, Romam venerit ihid. 4. Per sex annos (262 268) Romae Plotino praeceptore et aniico est usus ihid. 5. 7. Quinto

decimo Gallieni anno (267 268) Plotino auctore in Siciliam se contulit, ubi primo et altero Claudii anno (268270) versabatur; Plotino
igitur

morienti

(a.

269270) non

adfuit ihid. 2. 6. 11.

Diutius ihi

fuisse videtur cf.

Maritus Marcellae Porphyrius ad Marcellam 1-6. Duodeseptuagesimum aetatis suae annum Ilapaipse memorat vita Plotini 23; itaque mortuus est post a. 301.

Euseh.

hist. eccl. 6, 19, 2.

xetva?

io)<;

AioxXr^navou Suidas. ^atvexai acpix6[XV0? ek


[xTaXXa?at t6v ptov
,

T^^ipac

paOu,

h Ttofixj
Ex

8 U-^z-zai
scriptis

Eunapius

vita sophist. p. 7 Boiss.


,

quae Suidas pleraque enumerat exstant nonnulla. Cf. Augustinum de civitate dei passim, Euseh. hist. eccl. 6, 19, alios; ex recentiorihus Zeller, Philosophie der Chriechm 3, 2^ p. 636-677.
eius

Porus vide Pandion.

POSIDES
654 Posides
(sic

90

POSTVMIVS

Sueton. Claud. 28; Plin. n.

Suet; luvenalis; Possidius Vict. epit.), Claudii libertus h. 31, 5; spado Suet. l. c. (= Victoris epiBritannico triumpho hasta pura donatus 91. luvenal. ; 14, tonie 4, 8) epit. 4, 8; scJiol. luv. 14, 91 cf. Seneca (== Vict. c. l. a Claudio Suet.
lud. 13, 5).

Aquae Posidianae
Aug.
1.

in

Baiano Plin.
,

l.

c.

Diversus

est

M.

lulius

Posides

VI 20216
15, 6.

Philippi potius

quam

luliae

libertus.

655 Posidippus medicus vita Marci

Sex. lulius Possessor.


. .

656

POST.

.,

tribu

Papiria,
.
.

quaestor pro[v
et

],

tribunus plebis,
[curator viarum]
. .
. ,

praetor,

le[gatus legionis

.]

XV
[.
.

Apollinaris,
. ,

Flaminiae

et Ti[burtinae] utriusque
. . .

pra]efectu8 ur[bi

pro]-

consul prov.

tit.

Praenestinus

XIV 2933.

Eundem Waddington

fastes n. 115 coniecit

C. IVNIVS FAVSTINVS POSTVMIANVS. 657 POSTVMINVS proconsul Asiae sub Traiano tit. Aezanitanus Lehas III 841 et nummus Thyatirenorum apud Waddington fastes n. 115.

Traiano;

v.

esseJFahium Postuminum proconsulem Asiae sub Fabius Postuminus.

Q. Valerius Postimius Romulus. Anicia Postuma.

MARCIA POSTVMA MESSENIA LVCILLA AEMILIA, Q. ANNIVS ANNIANVS POSTVMIANVS.


Ceionius Postumianus.

Videtur esse Fabius Postuminus, quem

cf.

FABIVS POSTVMINVS.
. .

658

Postumius Acilianus, A.
procurator
. .

f'.,

tribu Papiria, procurator provinciae

Achaiae,

tit.

Cordubensis

II 2213.

Postumia M.

f.

Aciliana II 2060.

659

? Cae (Cal ?) frater Arvalis a. 66 acta gh II 2. 5, 3, 660 M. POSTVMIVS FESTVS. TituU: VI 1416 (1); 1418 (2); Lanciani silloge aquaria 68 (3), si quidem ad eundem pertinet. M. Postumius Festus t. 2. 3; Postumius Festus Fronto ad amicos 2, 10 p. 200 Naber; Festus Postumius Gellius 19, 13, 1. 4; tumium Fest t. 1. Patria eius civitas haud procul a Cirta sita Fronto l. c. Amicus Frontonis Fronto l. c. ; Gellius l. c. ; quare consul fuerit c. a. 143, cf. Waddington
Q.
. . .
.

POSTVMIVS CAI

Arval.

VI 2044 I

Proconsul Asiae destinatus, septemvir, flamen t. 1. Patronus Cirtensium Fronto l. c. Orator utraque facundia maximus t. 1 cf. t. 2; Fronto l. c. Colloquitur cura grammaticis Gellius l. c.
fastes n. 146.

(Maritus)

Paullae
t.

t.

3.

Proavus T. Flavii Postumii Vari consulis


(a.

STATIVS PAVLLVS POSTVMIVS IVNIOR. 661 P. Postumius Marianus Postumiae P. f. Paullae (n. 669) (fortasse Idem fdiae suae vel sorori?) dedicavit titulum Brixianum V 4351.
P.

(a. inc.)

1 et

T. Flavii Postumii Titiani consuHs

301)

t.

2.

POSTVMIVS
fortasse titnlum

91

POSTVMVS
posuit P. Postumio P.
fil.

(Brixianum

V 4192)

Fab.

Fuscino

filio,

a.

198209.

662 Postumius Marinus, medicus Plinius ad Trai. 11. M. IVVENTIVS SECVNDVS RIXA POSTVMIVS PANSA VALERIANVS. 663 PO[S]TVMIVS QV[I]ETVS, vir clarissiraus, coniugi karissime (sic)

titulmn posuit

p. 36, ubi de Bossi

urbanum eum

Bullettino di archeologia
confert

cristiana 4, 1866
a.

cum

Quieto consule

272.
vir,

664 C. Postumius Saturninus Flavianus signo Vindicius, egregius

procurator centenarius regionis Hadrimetinae. functus etiam partibus ducenari ex sacro praecepto in eadem regione tituli gemelli VIII
S. 11174; 11175 (in provincia Byzacena reperti). 665 Postumius Severus, vir nobilis, a Severo occisus vita Scveri 13, 2. 666 POSTVMIVS SVAGRVS praefectus urbi a. 275 Chronographus a. 354 p. 66 ed. Mommsen 1891. 667 POSTVMIVS SVLPICIVS praetorius, adiutor Messallae Corvini curatoris

aquarum a. 743 11 a. Chr. Frontinus aq. 99. 668 Postumius Terentianus sive Florentianus, ad quem Dionysius sive Longinus misit librum iTspl 3^}^ou?. Eundem esse T. Vibium Postumium Terentianum memoratum in fistula urbana ap. Lanciani, silloge aquaria
270 seq. coniecit Dessau, sed dubitans. Accaus Postumius. T. FL(AVIVS) POSTVMIVS VARVS. T. Vibius Postumius (vel Postumus) Terentia[nus]. 669 POSTVMIA PAVLLA, P. f., (uxor) M. luventii Secundi consulis (a. inc), tituli Brixiani V 4349 4354. 670 Postumia Paulla Avidia Procula Rutilia Proba, sacerdos div[a]i August(ae) tit. Brixianus V 4458.

n.

671 POSTVMIA VARIA clarissima femina

tit.

Urbinas in

XI

edendus.

Pontia Postumia.

672 Postumus, vixorQal\siePropertius4,12. iVMm C. Propertius Postumus? 673 Postumus, ad quem misit Horatius carmen 2, 14. 674 Postumus, ad quem misit luvenalis sat. 6. POST(VMVS) MIMISIVS SARDVS v. MIMISIVS. Q. ANTISTIVS ADVENTVS POSTVMVS AQVILINVS.

Ceionius Postumus. M. Clodius Postumus. EGGIVS AMBIBVLVS POM[PONIVS CIVS POS[TVMVS]. M. EGNATIVS POSTVMVS. M. FLAVIVS POSTVMVS. Postumus. C. Postumus. MAECIVS POSTVMVS. Poenius Postumus.
C.

LON]GINVS CASSIANVS

L.

MAE-

lulius

lulius

L.

POSTVMVS

92

PRAECELLIVS

PROPE^ITIVS POSTVMVS. VIBIVS POSTVMVS. P0TA[MIVS] vide supra n. 618.


C.
C.

675 Potamo.
n.

Mytilenaei: CIG II 2182 (1); Eph. epigr. 2 p. 11 BuUetin de correspondance Jiellenique 4, 1880 p. 426 Newton, ancient GreeJc inscriptions II 1883 n. CCXI n. 4 (3); (= Archaeolog. Zeitung 1854 p. 516) (4) ; n. CCXII (5) ; Athenische Mittheilungen d. archaeol. Instituts 13, 1888 p. 64 n. 14 (6), n. 15 (7),

TMi

VII

(2);

20 (9) ; Sitmngsherichte der Berliner AJca(10), p. 972 (11), p. 979 (12), cf. Cichorius, Bom Jl.oTd\i(av (filius) AsapoivaxTOc (xou und Mytilene 1888 p. 62 64.
p. 66 n. 18
(8),

p. 67 n.

demie 1889 p. 962


2)

cpiXoaocpou

tit.

tituli hic illic

supplendi; Suidas

v.

IIoTafAwv

(= Hesych.
tituli;

Miles., Miiller

FHG 4 p. 174

n. 55) et Asap^uva^.

Mytilenaeus

3 p. 617; Suidas II. cc; cf. Seneca suasor. 2, 15 p. 19; PlutarcJi. Alexandr. 61. Rhetor clarus Seneca l. c; Lucian. Macroh. 23 Suidas II. cc Princeps legationum a Mytilenaeis ad Caesarem et ad Augustum missarum tit. 10-12, annis 709 et 729, Mommsen, SitzungsStraho
13, 2,

herichte der Berliner

Akademie 1889 p. 980; c


et

a.

725, Cichorius
v.

l.

Romae
Stopoc

disputavit

cum Theodoro Gadareno

Antipatro Suidas

0s6-

'EaocptOTsuasv

T(6|x-(j

iiii

Kat'aapo? Tipspiou

Suidas

v. IIoTafAwv.

Mortuus
cf. fuit"
l.

fuerit
et

quo tempore Seneca


(l.
t.

viguit"

c).

39 p. Chr), Decessit nonaginta annos natus Lucian.


scripsit suasorias (c a.
t.

IlposSpta eius
t.

1;

vo[xo{>sTy]?
filii

2;

susp-ysTVj? xal (JtoTTjp xal xTtaTyj?

T^?

Tr(5Xsa)s
l.

4. 5. 8.

funere

in

scholam se contulit

et

declamavit
Plut.
l.

Seneca
Opou?

"Eypa-^s

irspt

'AXs$av8poo tou MaxsSovo?

(cf.

c),

2Iajxtu)V,

BpouTou iY^wjxiov, Kat'aapo? ^Y^wjxtov, IIspl

TsXstot) pT^Topo?

Suidas V. TEoTaixtov. 676 Potamo, medicamentum eius Galen.

13,

473 Kiihn.

HERENNIVS POTENS. SERVEA NOVELLA RVFINA POTITIANA. L. SERVAEVS AMICVS POTITIANVS.


Q.
scripsit xyjTrouptxat' Plin. n. h. ind.
a.
l.

677 Potitus, qui


p. 107.

19.

Num

Valerius

Messalla Potitus consul

722

vel

725?

cf.

Betlefsen index Plinii

678 Potitus doctus" Martialis

VALERIVS MESSALLA POTITVS. VET(VRIVS) PVBLILIVS POTITVS. 679 C. PRAECELLIVS AVGVRINVS VETTIVS FESTVS CRISPINIANVS VIBIVS VERVS CASSIANVS C. f., tribu Papiria, clarissimus iuvenis, triumvir capitalis, tribunus legionis VII Geminae t. Parentinus V 331.
M.

10, 70.

P. Afranius Potitus.
D.

CVTIVS BALBINVS M. CORNELIVS POTITVS

cet.

ROMVLVS.

Porcius Potitus.
Sentius Potitus.

PKAECILIVS

93

PRASVTAGVS

680 Praecilius Pompeianus, ad quem scripsit Fronto ad amicos 1, 15 et 16 p. 184 seq. cf. p. 172 Naber. 681 PRAECILIA SEVERIANA clarissima femina, uxor M. Sempronii Proculi Faustiniani viri clarissimi, mater Maconiae Severianae VI 1, 3834. CLAVDIA PAPIA NETORIA INSTEIA PRAENESTINA.

Lartidia Praenestina.
Q.

CANVSIVS PRAENESTINVS.
tit.

682 Praesens, ad quem scripsit Plinius epistulam 7, 3. 683 [PR]AESENSIconsul (suffectus a. inc.) cum Torquato

Britannicus

VII 422. BRVTTIVS PRAESENS. C. BRVTTIVS PRAESENS. L. BRVTTIVS PRAESENS.


Gargonius [PJraesens.
L. Pupius Praesens.

CORNELLA PRAETEXTATA. (LICINIA) PRAETEXTATA.


Sulpicia Praetextata.
C.

ASINIVS PRAETEXTATVS.
. . .

684 PRASTINA

frater Arvalis a. inc. Alexandri acta Arv.

VI 2110,

10.

Potest esse idem qui sequitur. 685 PRAST(INA) MESSALLINVS legatus Moesiae inferioris sub Philippis (a. 244 249) nummi Marcianopolitani: Mionnet S. II p. 114 n. 347, Potest esse idem in collectione Imhoofiana et in museo Berolinensi.

qui praecedit.

686

PRASTINA PACATVS MESSALLINVS cos. ord. a. 147. Tituli LamVIII 2535 cf. add. p. 954 (1); 2536 S. 18044 (2); miliarius VIII 10230 (3); tit. Numidicus VIII S. 17723 (4); Thamugadenses VIII S. 17851 (5); 17893 (6); Tomitanus III S. 7529 (7); Puteolanus
C.

baesitani

X
t.

2888
2.

(8);
et

Tusculanus

XIV 2588
IX
tit.

(9).

C. Prastina Messallinus
t.

in consulatu

4957; item supplendi sunt

1. 4. 5. 6.

..allinus etiam in consulatu


(ufia littera
1)

IX 1573; XIV 280;


3.

Prastina Messalinus
t.

nonnisi in

C. Prastina Pacatus

8.

et

in con-

sulatu
t.

X V960. Legatus Augusti pro praetore (legionis III. Augustae


(Numidiae)
6. a.

2. 5)

144-146

t.

(a. 144).

2
4.

(a. 146).

4
a.

(a. 146). 5.

Consul designatus
7.

(a. cf.

146)
tit.

t.

3 (a. 145). Consul ordinarius


pr. pr.
8.

147

cum
filia

L. Annio Largo fasti,


t.

9.

Legatus Aug.
,

(Moesiae inferioris)

Celerina uxor ut videtur


17898.

Pacata

ut videtur,

VIII S.
filia tit.

t.

Prastinia
sit

Vide

num idem

Pacatus

legatus provinciae Lugdunensis sub Pio collatio 15, 2, 4.

687 PRASTINIA

PACATA

C.

Thamugadensis VIII S. 17898. Filia

ut videtur eius qui praecedit.

688 Prasutagus, rex Icenorum, maritus Boudiccae, Neronem duasque


filias

heredes scripserat

a.

61 Tac.

a. 14, 31.

PRAXAGORAS

94

PRIFERNIVS

689 Praxagoras, Atheniensis, Herodis Attici in re publica gerenda adAel(ius) Praxagoras versarius Philostr. vit. soph. 2, 1, 11 p. 241. Dittenherger ad CIA III 676. 1283 et CIA III CIA III 907. Cf. Apollinaris. Tituli: Memmius Beatinus IX 690 [T.?] Prifernius Paetus 4753 (1); Celeias III 5179 (2). Nomen integrum t. 1, ubi Mommsen: ,,'T. Prifernio' ^nores, quod praenomen, licet filius P. f. dicatur, potest retineri, si sumas patrem P. Memmium Apollinarem post natum filium et emancipatum a T. Prifernio quodam adoptatum esse, patrem autem Memmi ApoU. t. 2. P. f., tribu Quirina ei adscribi naturdlem.^
t.

1.

Donis donatus expeditione Dacica


Klein

{a.

102 ut

videtur,

cum

absit

secunda) ab imp. Traiano hasta pura, vexillo, corona murali, procurator provinciae Siciliae
vinciae Thraciae
(cf.

VB I p.
P.

184),

procurator pro-

vinciae Lusitaniae, procurator vicesimae hereditatium, procurator prot.

1.

Procurator Augusti provinciae Noricae

t.

1. 2,
t.

Traiano adhuc
Sex.

vivo.

Pater P.

Memmii
sqq.)

f.

Quirina Apollinaris

1.

Adoptavit Borghesii (8 p. 389


f.

Paetum Bosianum Geminum

(n. 691),

quidem sententia T. Prifernium quod vide num prohari


pater.
Tituli Ostienscs,

possit.

691

T.

PRIFERNIVS PAETVS ROSIANVS GEMINVS


(1).

XIV 246
Plin.
fil. 1.

250

(2).

Nomen
cf.

integrum

t.

1. 2.

Rosianus Geminus
ep. alihi.

ad

Trai. 26.

Geminus

{var, lect.

Geminius) Plin.
692).

Sex.

1. 2.

Trihu Quirina

fdium

(n.

Filius naturalis videtur

Sex. Bosii Gemini cuiusdam, adoptatus Borghesii (8 p. 392) quidem


sententia

Quaestor C. Plinii Secundi (n. 690). 100 Plin. ad Trai. 26. Ihidem cum dicatur ex commilitio Traiano notus, videtur trihunus militum interfuisse hellis Dacicis, cf. Plin. ind. Mommsen p. 423. Lugduni in Gallia moratur (c. a. 109 111)
ah eo qui praecedit
consub's
a.
:

Plin. ep.

9, 11, 2.

exornet rogat
Ostiensis
a.

Plinius
t.

140

Honores in urbe gessit; Traianus dignitatem eius Patronus collegii cuiusdam ad Trai. 26. 1 et alius collegii a. 152 t. 2. Ad eundem scripsisse
24;
8, 5.

videtur Plinius ep.

7, 1.

22;

9, 11. 30.

Pater eius qui sequitur.

692

PRIFERNIVS PAETVS ROSIANVS GEMINVS filius. Tituli Ostimses: XIV 246 (1); 247 (2); urhanus VI 1499 (3); Pisanus XI 1431 (4); Cirtenses: VIII 7059 integer (5). 7060 (6), 7061 (7) mutili; tegula
T.

prope Cliterniam

rep.

IX
(9).

Alhano

rep.
t.

XIV 2434

6078, 16 (8); fistulae plumheae in agro nio iano Nomen integrum t. 1. 2;


.
. .
.

Gemino
t.

3; T. Priferni Paeti
t.

t.

9; [T.] Prif. Paet.


5, 6,
1.

t.

8; Prif. Paeti
.

4; Rosianus Geminus
.

5; Bigest. 48,
f. 1.

Ro

#.

6.

Geminus

Bigest. 48, 6, 6. T.
tit.

2; Rosian[i .] t. 7; 2. 4. Tribu Quirina t. 2.

F(ilius) additur in
titulo

1,

scilicet eius

qui praecedit ,
t.

cum

is

in eodem

nominetur.

Proconsul Achaiae
sui cursum

5,

c.

a.

131 propter P. Pactu-

mei Clementis
t.

honorum cf. supra n. 25. Consul Hadrianus ad eum rescripsit Bigest. 48, 5, 6, 2 (uhi vix pater intellegendus). Patronus coUegii cuiusdam Ostiensis
legati
4. 8, suffectus c. a. 133.

PKIMA
a.

95
140
t.
t.

PRISCIANVS
t.

1 et alius collegii
3.

a.

139 aut 140 aut 145,


certe suh

2.

Proconsul

Africae

cf.

7,

c.

a. 145,

Pio

cf.

t.

5.

Pius ad

eum

proconsulem
(n.

scripsit Digest. 48, 6, 6.

Socer P. Pactumei Clementis


filius

25)

t.

5-7. Itcm socer videtur essc lulii Lucani, cuius


t.

L. lulius

Larcius Sabinus nepos Prif. Paeti dicatur,

4.
vit.

693 Prima, uxor Maximi, mater Clodii Pupieni Maximi imperatoris


694

Max.

et

BaTb.

5, 1.

Furia Prima.
L. Valerius Primanus.

M. Ulpius Primianus.
Antonia Primigenia.
.

. .

tus

Primu[lus
et

Augustum
696

procura ?]tor Neronis C[aes. Aug.] lacum Lemannum rep. XII 2520 add. p. 830.
,

tit.

inter

695 ... PRIMVS frater Arvalis


.
.

a.

155 acta Arvalium

VI

2086, 24. 50.

PRIMVS, M. , tribu Galeria, decemvir stlitibus iudicandis, tribunus legionis VII Geminae Felicis Hispaniae citerioris, quaestor
.

urbanus, aedilis curulis, praetor, curator viae Aureliae, proconsul

Lyciae Pamph[y]liae,

consul

(suffectus

a.

inc.)

tit.

Compsae

rep.

IX

973.

697 M. PRIMVS proconsul Macedoniae Odrysis bellum intulit, quare accu22 a. Chr. Dio 54, 3, 2-4. satus et sicut videtur damnatus c. a. 732

P.

ALFIVS PRIMVS.

M. M. M.

ANTONIVS PRIMVS. ANTONIVS [PRIM]VS PR

VS.

L. Arrius Primus.

NVMMIVS VMBRIVS PRIMVS SENECIO ALBINVS. VMBRIVS PRIMVS.


PESCENNIVS PRINCVS(?).
C.

698 Princeps, grammaticus quidam Suetonio adulescentulo Suet. gramm. 4.

699
700

[P?]RIS... legatus pro praetore


n.

(?)

tit.

lAjcius

CIG III
III 4602

add.

p. 1144
. .

4304

h.

us

Pris[cus?],

praefectus

Mesopotamiae
inc.)

CIG

seq.

(Palaestina).

701 PRISC(VS?) consul (suffectus

a.

cum

Clem(ente?) III S. 8184.

702 PRISCA

filia

T. Caunii Prisci

tit.

Lamhaesitani VIII 2583. 2588.

ANTONIA PRISCA. FLAVIA PRISCA. FVLVLi PRISCA.

MEMMfA

PRISCA.
periit

MVTILIA PRISCA.
sub Pio
vit.

703 Priscianus, coniurationis reus, morte voluntaria


Pii
7, 4.

Ti. Claudius Priscianus.

PRISCIANVS

96

PRISCVS

M. MESSIVS RVSTICVS cd. ROMVLVS PRISCIANVS AFER PROCVLVS. M. Messius Rusticus cet. Romulus Priscianus Titus Proculus.

VALERIVS PRISCIANVS.
Priscilianus
. .

v.

Priscillianus.
f.

704

PRJiSCILLA C.
Antias
,

aut c(larissima) f(emina),

uxor

viri

praetorii

tit.

8292.
(cf.

705 Priscilla
falso

uxor T. Flavii Abascanti


silv.

suh hoc),

quam raortuam
in
tit.

laudat Statius

5,

cf. pro(Bni. 6. 11.

Antistia Priscilla

LARCIA PRISCILLA. 706 L. PRISCILLIANVS delator a Caracalla inter praetorios adlectus et Achaiae praefectus, a senatu damnatus et in insulam missus a. 217
LVCILIVS PRISCILIANVS. L. Lucilius Pansa Priscilianus. 707 PRISCINVS vel PRISCVS consul ordinarius a. 93 cum Porapeio Collega Potest ad eum spectare VI 1500: [PJriscino cos., nisi (n. 457) fasti. M. Peducaeum Priscinum cos. a. 110 vel M. Peducaeum ad referas
C.

VI

5,

3060*.

ARRIA PLARIA VERA PRISCILLA.


Caesia Priscilla.

Helvidia Priscilla.

Dio

78, 21, 3-5.


708

Stlogam Priscinum cos. a. 141. M. PEDVCAEVS PRISCINVS. M. PEDVCAEVS STLOGA PRISCINVS.


.

PRISCVS consul
54.

suffectus

2065 b

Cogitari imtest de

mense Septembre a. 87 acta Arval. VI Mario Prisco (Henzen) vel de Helvidio


a.

Prisco (Mommscn).

709 PRISCVS
lega fasti.

vel

PRISCINVS consul ordinarius

93 cum Pompeio Col-

710

[.

PjRISCVS [legatus Aug. Galjliae Belgi[cae], [praeto]r candidatus


;

Au[g.
711

tribunus plebis, quaestor] candidatus Aug. tr[ibunus militura,


stlitibus iudi[candis]
tit.

decemvir]
. .

Puteolanus

1705.

P]RISCVS septemvir epulonum, [legatus? ....]ntae? Armenlae [. bis Syriae; Longina uxor eius tit. Peltuini rep. IX 3426.
a ludaeis necatus
loseph.
hell.

712 Priscus, praefectus castrorum legionis sextae,


lud. 2, 19,
7.

713 Priscus, procurator Caesaris Scaevola Digest. 26, 8, 21. 714 Priscus uterque Ovid. ex Ponto 4, 16, 10; poetae ignoti, pro Clutorio Priseo hahendus est.
7
1

nisi alter

Priscus, de optimo convivio scripsit Martialis 9, 77, 1.


Scripsit

716 Priscus.
7,

ad Priscum

nescio

quem

vel quot Martialis 6, 18;

46;

8,

12; 10,

3.

Cf. Terentium Priscum.

717 Priscus, Nicaeensis, raaehinas Byzantiis et postea Severo Atra oppugnanti exstruxit Dio 74, 11, 2; 75, 11, 1,

PRISCVS
718 Priscus centurio loseph.
hell.

97
lud.
6, 2, 10.

PRISCVS

719 Priscus gladiator Martidlis spect. 29, 1. 720 Priscus Hor. sat. 2, 7, 8 sqq. ; nomen fietum ut videtur. PRjlSCVS vel [. VOPjlSCVS proconsul (Africae) tit. in Afrira 721 [.
. . .

proconsidari rep.

VIII

S. 16322.

Num

P. Valerhis Prlfsrus]?

722
723

[.

Pr]iscus(?),

s[ubp]raefectus

vigil[um],

magister

lib[ellis,

m]agister a cen[sibus]
L.

VI

1628.
2. S) praeses

doniae Victor

PRISCVS (praenomen habet Victor Caesar. 29, l. c, diix Philippopolitanorum a

Mace-

Gotliis

obsessorum

lordanes Getica 18, 103, litteras accepit a Decio imperatore de defensione Dexippus ap. Midler III p. 676 sqq. Philippopoli ex-

FHG

pugnata cum Gothis foedus


senatu hostis iudicatus,
laterc. ap.

iniit

lordanes

l.

c.
l.

Iraperator factus, a
c.

mox

caesus Victor

Cf. Polemii Silvii

Mommscn

chron. min.

I p. 521;

Syncell. 1 p. 705.

724

VS PRISCVS patronus collegii cuiusdam Ostiensis Pii temporibus XIV 249 tit. Ostiensis. P]RISCVS LIVS FESTVS [aedilis] plebis cer(ialis), 725 ... RIVS[. [quajestor urbanus tit. Lahicanus XIV 2768. Ancharius Priscus.
. . .

Attius Priscus.

CAERELLIVS PRISCVS.
T. Caesonius Priscus.

M. CALVIVS PRISCVS.

TITVS CAMPANIVS PRISCVS MAXIMIANVS. C. CASSIVS INTERAMNANVS PISIP.ANVS PRISCVS. T. CAVNIVS PRISCVS. TI. CL(AVDIVS) ME [P]RISC[VS] RVF[lNVS] IVN(IOR).
. . .

Clutorius Priscus.

CORNELIVS PRISCVS.
M. CVTIVS PRISCVS MESSIVS RVSTICVS
T.
ret.

IVLIVS CELSVS.

DIDIVS PRISCVS. C. ETRILIVS REGILLVS LABERIVS PRISCVS. FABIVS PRISCVS. M. FADIVS PRISCVS.

Fulcinius Priscus.

HELVIDIVS PRISCVS.
C. Helvidius Priscus.
P. Helvidius Priscus.

HERIVS PRISCVS. lAVOLENVS PRISCVS.


lulius Priscus.

IVNIVS PRISCVS. A. LARCIVS PRISCVS. LICINIVS PRISCVS.


III.
'

Prosopographia Inip. Rom.

PRISCVS

08
r.

PilOBA

C. Lutoriiis Prisciis

Cliitorius Priscus.

SEX. MARCIVS PRISCVS.

MARIVS PRISCVS. Q. MVNATIVS PRISCVS. Q. MVSTIVS PRISCVS. L. NERATIVS PRISCVS. L. NERATIVS PR[ISCVS?]. C. NERATIVS FVFIDIVS PRISCVS.
Novius Priscus. NOVIVS PRISCVS. D. NOVIVS PRISCVS. OCTAVIVS PRISCVS. C. OCTAVIVS TIDIVS TOSSIANVS
C.
.

L.

lAVOLENVS PRISCVS.

Pctronius Priscus.
P.

PETRONIVS PRISCVS.

T. Petronius Priscus.

POMPEIVS FALCO SOSIVS PRISCVS. POMPEIVS SENECIO cet. SOSIVS PRISCVS. IVS PRISCVS DV(;KNIVS [POJMPONIANVS SECVNDVS P. CEST[IVS]
Q. Q.
. .

PROC[VLVS].
C.

PORCIVS PRISCVS LONGINVS.

M.

RVBRENVS VIRIVS PRISCVS POMPONIANVS MAGIANVS PKOCVLVS.

SAEVINVS PRISCVS.
M. STATIVS PRISCVS LICINIVS ITALICVS.
Stilonius Priscus.

SVLPICIVS PRISCVS.
M. TARQVITIVS PRISCVS.
Terentius Priscus.

M. TREBATIVS PRISCVS.

Tyrannius Priscus. VAL(ERIVS) HELVIDIVS PRISCVS [PO]BLICOLA. L. VALERIVS MESSALLA TIIRASIA PRISCVS.
L.
. .

CATVS

Q.

L.

VALERIVS PRI[SCVS ?]. VIRIVS EGNATIVS SVLPICIVS PRISCVS. VETINA PRISCVS.


P.
tit.

Vettius Priscus.

726 ... PRIVATIANVS vir clarissimus, legatus (proconsulis Africae)

Africa proconsulari rep. VIII 1582.

M. Caecilius Privatus. CORNELIA PRIVIGNA.


. .
.

LVC

PRO

ANICIA PROBA. Postumia PauUa Avidia Procula Rutilia Proba. VALERU PROBA.

PHOBATVS

0i9

PllOCVLA

vit. Claudii Goth. 11, 2 vide Probus infra n. 730. PETRONIVS PROBATVS IVNIOR IVSTVS. 727 PROBVS gener Septimii Severi, statim consul factus, praefecturam

Probatus
CN.

urbis recusavit vita Scvcri 8, 1-2.

Fortasse idcm qui sequitur.


exercitus parti
cst anteccdens.

728 PROBVS in bello Parthico


positus

tertiae

a Severo prae-

Dio

75, 3, 2.

Fortasse idcm

729 PROBVS consul ordinarius a. 228 cum Modesto II fasti. 730 Probus (Probatus vita Claudii) xc(br,pat xwv xatotTOviiaTaiv
xav x pastXsu)? xcLy^zk
insidiis

x/iv

%d\rxz-

Pabnyrenos cx Aegypto eiecit et vicit, deinde Timagenis captus se ipse interfecit Zosimus 1, 44; Zonaras
11, 2.

12,

27; vita Claudii ANICIVS PROBVS.


Aurelius Probus.
IMP. CAES. M.

AVRELIVS PROBVS AVGVSTVS.

Baebius Probus.

FALC0NIV8 PROBVS. T. HATERIVS NEPOS ATINAS PROBVS PVBLICIVS MATENIANVS. M. MAECIVS PROBVS. M. POMPONIVS MAECIVS PROBVS.
C. Publicius Antonius Probus.

M. Valerius Probus. M. Ulp(ius) Probus.


tit.

731 Procilius Crispinus, proc(urator trium) Aug(ustorum) itaque a.209-211,


732

Carthaginimsis VIII BOIONIA PROCILLA. IVLIA PROCILLA.

S. 12593.

Neratia Procilla.

SERVENIA CORNVTA CORNELIA CALPVRNIA VALERIA SECVNDA LVCVLLA. COTIA(?) PROCILLA


.
.

Procl- vide Procul-.

PROCVLA
Volsinicnsis

clarissima femina,

filia

C.

Rufii

Festi

procuratoris

tit.

XI

2698.
vel quot, luvcncdis 2, 08; 3,
1,

733

PROCVLA

(uxor) Triari Ma[terni] c(larissimi) v(irl) II 2415.

734 Procula nescio quae

203; Ulpian.

Dic/cst.

32, 11, 19; Papin. Bigcst. 22, 3, 20; 35,

101.

Claudia Procula.
Cocceia Bassula Numisia ProcuLa.

CORNELIA PROCVLA. FVLVIA PROCVLA. [G]AVIA PROCVLA. HELVIA PROCVLA. IVLIA PROCVLA. LICINIA PROCVLA.
Munatia Procula.

PROCVIJl

100

PROCVLVR

Postumia PnuUa Avidia Procula Kutilia Proba.


Serrana Procula.
Ulpia Procula.
TI.

CLAVDIVS PROCVLEIANVS.
1,

C. Vibius Gallus Proculeianus.


40.

735 Proculeius luvenalifi

Nomen

fortasse fichwi.

736 C. Proculeius (rFpoxXr^to? PlutarcJms; praenomen apucl Plinium, Tacitum, Dionem), eques Romanus Tac. a. 4, 40; Dio /77, 77, 4, Augusti amicus FUn. n. h. 36, 183; Plnt. Anton. 77; Tac. a. 4, 40; Dio 54, 3, 5;
.

comes eius
(Licinii

in bello Siculo a.
a.

Alexandrino

724

30

718
et

36 Plin.
;

n. h. 7,

148

et in bello

Plut. Anton. 78 seq.

Bio

51, 11, 4.

Fratcr

Varronis) Murenae

(Terentiae)

uxoris

Maecenatis Dio

54, 3, 5; item frater Scipionis (corrigunt Caepionis)

Porphyrio ad Hor.

carm. 2, 2,

5, vide

num

rccte; notus in fratres animi paterni" Hor. l.c.

suam collocare meditatus est Tac. a. 4, 40. Filius In stomachi dolore gypso Proculeii commemoratur Quintil. 9, 3, 68. poto mortem sibi conscivit Plin. n. h. 36, 183. Libertus eius ut videtur VI 1815, ubi cf. adnot. Praeterea eum commcmorant: Quintilianus 6, 3, 79; luvenalis 7, 94; Bio 53, 24, 2. Idem hdbetur C. Proculeius L. f. iii nummis Corcyrae vel potius CephaUeniac cusis, Bahelon, Monnaies de la republique 2 p. 388; Catalogw. of the Greeh coins in the British museum, Peloponnesus p. 83 n. 65-68 cf. p. XLII; cf. Biedermann, die Insel KephaUenia im Altertum 1887 p. 41; Gardthausen, Augustus u. scine Zeit 2, lp.228, 3.
Augustus
ei

tiliam

ISl T. Procul[eius] Irenaeus [procurator] Caesaris


epigr. de la

tit.

Limoges

rep. Bull.

Gaide 1882 p. 9, 1. - EGNATIVS PROC(V)LIANVS. L. IVNIVS RVFINVS PROCVLIANVS. IVLIA PROCVLINA. 738 PROCVLVS proconsul Hispaniae (Baeticae) tit. prope Asisiuin rcj>. XI 5172. Nuni M. Eppuleius Proculus Ti. Caepio Hispo ? 739 PROCVLVS, Agrippinae imperator factus, a Probo oppressus Eutrop. Patria Albingauni 9, 17; (Victoris) epitome 37, 2; vita Prohi 18, 5.

fuere, positi in Alpibus maritimis;

domi

nobilis,
;

sed maioribus latro-

cinantibus; ipse quoque latrociniis adsuetus

huic uxor nomine Samso,

filius Herennianus" vita Firmi Saturnini Bonosi Vopisco tributa 12, 1-5 cf. 1, 4; viia Prohi 24, 7. 740 Proculus, poeta elegiacus Ovidius cx Ponto 4, 16, 32. 741 Proculus, non levis auctor iuris Bigest. 37, 14, 17, aetate Neronis

antea Vituriga nominata;


et

Proculi

plurimum

potuit, appellatique sunt (sectatores eius) Proculiani


1,

Pom-

ponius Bigest.
libros

2, 2, 52.

Scripsit epistularum libros

undecim vel

plures Bigest. 18, 1, 69; 19, 5, 12; 23, 4, 17;

male index Bigest.

VIH;

itein,

Bigcst. 33, 6, 16.

ex posterioribus Labeonis libros tres vel plures Vix nonan ( Citai\ir pwisini apud iuris (uuiores,

PROCVLVS
fuit

101

PROCVLVS
47 pro Scmpronius Proculus
cf.

Scmpronius

Prociihis,

nam

D/f/cst. 31,

Ncpoti scrilcndmn vidciur Sempronius Nepos Proculo


Gcsch. dcr Qudlcn u. Littcratur
d. roni.
liccJits p.

Kruytr,

153

scq. not. 44.

742 Proculus, homo ingenio ad cetera remisso et dehcato, sed in scntcntiis dicundis ad puniendum paulo vehementior et infestior" Fronto p. 108 Naher. Fortasse idem est Eutychius Procuhis Siccensis grammaticus Latinus,
2, 3. 5.

Vide

quem Marcus ad proconsulatum num idem sit qui sequitur.

provexit

vit.

Marc.

743 Proc(u)lus
qiiae

rlietor, ({ui
ci

auTor? uTrotxot? xXso? iXa^e, maritus Rulinac,

epigramma

posuit Aquis

Sextiis (vcl

alihi)
cf.

(CIG III 077

!i

=
lAAi

Kaihel epigr. 590

Kaihel
Vide

IGI

2469 uhi

adnotationcm.

Proculus, cui divi fratres rescripserunt Ul^^ianus Digesta 40, 12, 2/

Fortasse praetor

tutclaris.

num idem

esse possit

L.

Stcrtiuiu.'^

Quintilianus cct. Q. Cornehus cet. Senecio Proculus. 745 Proculus grammaticus, doctissimus sui temporis vir, de Acgypto

quaedam

scripsit

vita

trig.

tijr.

22, 14.
hihl.

Fortasse idem qui scripsit


Potcst

}(prjaTO[ia^rav

{paiiii.rxxiv.r^v

Photius

p. 318 sqq. cod. 239.

etiam idcm esse

cjui

scquitur.
,

746 Proc(u)lus sophistes

Naucratita, Athenis docebat,

magister Flavii

Philostrati maioris; adulescens fuit

Hadriano regnantc, vitam provexit


vit.

usque ad nonaginta annos Philostrati


idem
(jui antecedit.

sophist. 2, 21.

Fortastc

747 Proculus

Septimium cognominabatur Scapiduni 4. Severum per oleum ahquando curaverat Tcrtidlianus ad


christianus,

qui

Torpacion

748 ... VS PROC(VLVS) praetor aerarii a. 10 GIL 749 ...VS PROCV[LVS] consul a. inc. VI 2018.
10229, 27.
CN.

1 cd.

p. 74.

750/51 [Pro?]culus sive [Si?]culus, iuris consultus, amicus Dasumii

VI

ACERRONIVS PROCVLVS.

(A)esius Proculus.

ALFIVS PROCVLVS. VS AMYNTIANVS PROCVLVS. L. ANNEIVS DOMITIVS PROCVLVS. T. AQVILLIVS PROCVLVS. CN. ARRIVS CORNELIVS PROCVLVS.
.
.

C. Artorius Proculus.

AVRELIVS PROCVLVS.
Barbius Proculus.
Caecilius Proculus.

M. CAELIVS
L.
l'.

FLAVVS PROCVLVS. CALPVRNIVS PROCVLVS. CALPVRNIVS PROCVLVS.


[CA]LPVRNIVS [PRO]C[VLVS?] CORNELIANVS.

P.

Cervonius Proculus.

PROCVLVS

102

PROCVLVS

CESTIVS PROCVLVS.
Claudius Proculus.
L.
TI.
'

CLAVDIVS PROCVLVS CORNELIANVS. CLAVDIVS SEVERVS PROCVLVS.

Cocceius Proculus.

T COMINIVS PROCVLVS.
Considius Proculus.

COR(NELIVS) PROC(VLVS). CORNELIVS PROCVLVS. Q. CORNELIVS SENECIO PROCVLVS. L. CREPEREIVS PROCVLVS. C. CVRTIVS [PROCVLVS?]. M. CVRTIVS PRISCVS cet ARRIVS PROCVLVS IVLIVS CELSVS. DIDIVS PROCVLVS.
P.

Drusius Proculus.
C. DVCENIVS PROCVLVS. EGNATIVS PROC(V)LVS. A. EGNATIVS PROCVLVS. Q. EGNATIVS PROCVLVS. ENNIVS PROCVLVS. M. EPPVLEIVS PROCVLVS

TI.

CAEPIO HISPO.

Esius Proculus (Suet, Gai. 35) vide (A)esius Proculus.

EVTYCHIVS PROCVLVS.
Flavius Proculus.
. . .

Q.

L. FVLVIVS C. BRVTTIVS PRAESENS AQVILIVS VEIENTO. FVLVIVS GILLO BITTIVS PROCVLVS.

cet.

CORNELIVS PROCVLVS

Q. Gavius Fulvius Proculus.


lulius Proculus.
C.

IVLIVS PROCVLVS.

M. IVVENTIVS
. .

SVRVS PROCVLVS. LABERIVS IV [CjOCCEIVS LEPIDVS PROC[VLVS].


. .

Licinius Proculus.

LICINIVS SILVANVS GRANIANVS QVADRONIVS PROCVLVS. LVCIANVS PROC(V)LVS. C. LVXILIVS SABINVS EGNATIVS PROCVLVS. M. MESSIVS RVSTICVS cet. PRISCIANVS AFER PROCVLVS.
Q.

M. Messius Rusticus cet. Priscianus Titus(V) Proculus. NERATIVS PROCVLVS. C. NONIVS PROCVLVS. L. OVINIVS CVRIVS PROCVLVS MODIANVS AFRICANVS. Pompeius Proc(u)lus. Cn. Pompeius [P]roculus.
L.

T. Pomp(e)ius [P]roculus.

PROCVLVS

103

riiorERTivs
Cli.

IVS PRISCVS DVCENIVS PROC[VLVS]. Pontius Procuhis. PONTIVS PROCVLVS PONTIANVS. Quintus Cestianus Ducenius Proculus. M. RVBRENVS VIRIVS PRISCVS POMPONLANVS MAGIANVS PRO.CVLVS. SAEVINIVS PROCVLVS. M. SALVIDENVS PROC(V)LVS. SCRIBONIVS PROCVLVS. SEMPRONIVS PROCVLVS. M. SEMPRONIVS PROCVLVS FAVSTINIANVS. SERTORIVS [P]ROC(V)LVS. Proculus. SIMONIVS PROCVLVS IVLIANVS. SENECIO CORNELIVS STERTINIVS QVINTILIANVS cd.
. . . .
.

Q. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA RVTILIANVS cct SOSIVS PRISCVS. [P]OMPONIANVS SECVNDVS P. CEST.

DVCENIVS PROCVLVS

L.

C.

Silius

L.

Q.

cct.

PROCVLVS. SVBATIANVS PROCVLVS.


Titius Proculus.

L. Titius Proculus. 8p. Turranius Proculus Gellianus.

M. Tuticius Proculus.
Valerius Proculus.
L. Valerius Proculus.

T. Valerius Proculus.
C. VARIVS IVLIVS PROCVLVS. VETTIVS PROCVLVS V. Q. FVLVIVS GILLO BITTIVS PROCVLVS.

Vitellius Proculus.

Uipius Proculus.
Q.

L.

VMBRICIVS PROCVLVS. VOLVSEIVS PROCVLVS.

Volusius Proculus.
Lollius Professus.

Sex. Caesius Propertianus.

752 Sex. Propertius.

Pracnomcn
22, 9;
5, 1,
5, 1,

m Donati
64
scq.

vita Vcrgilii 45.


silv.

Patria eius
253, proba-

Umbria Prop.
biliter

1,

121; Stat.

1, 2,

Asisium

cf.

pertii Blaesi

XI

125, ubi titulus C. Passenni Pauli ]^ro5405 rcpcrtiis cst, qui municcps Propcrtii et cx c/tis

Prop.

Itaquc tribiis Propcrtio fucrit Scrtjia 6, 15, 1. cius fuissc vidctur C. Propertius propinquus igitur neque cf. Postumus, qui fucrit tribu Fabia, VI 1501. Propertius TibuUo, Propertio Ovidius successit Ovid. trist. 4, 10, 53; 2, 465; itaquc natus
postcris crat, Plin. cp.
tit.

cit.;

fucrit

c.

a.

700154 712i42,

fortassc a. 708/40,

cf.

Marx

de S. Pro-

PROPERTIVS

104

PROTOGENES

pertii vita ct lihrurum ordine tcni^jorihuyquc J)iss. I/ips. IbSd p. 2i) seq.
c. a. 724180; discidium cum ca fccit c. a. 726128; secundum ratiocinationem Marxii l. c. Inter 732122 dimisit receptus Macccnatis Frop. 2, 1; 4, 9, Esquiliis habitabat amicos Oviclii Amicus trist. 4, 10, 45 et (Volcacii) Tulli Prop. 4, 28, 24. Cornelium Gallum modo Prop. 1, 1; 1,6; 1, 14; 1, 22; 4, 22.

CyntJriam amarc cocpU

cam

c.

a.

mortuum
(a.

(a.

728/26)

3, 32, 01,
5,

Cornclium Scipionem

consulem
,

738/16)
ante

commemorat
a.

11, 05.

Paido pwst
,

liunc

annum
l.

ncquc

vcro

740114 mortuus csse vidctur

cf.

Marx

c.

p. 78 scq.

Commcmorant eum practcrca Ovidius


Quintilianus 10,
Plin. ep.
6, 15,

ars amat. 3, 333; rcmcd. am. 764;

03; Martialis S, 73, 5; 14, 189, 1; luvcnalis 6, 7; 1; 9, 22, 1; Apidcius apol. 10; Sidonius Apollinaris
1,
cf.

earm.

1,

260,

alii,

locos
l.

scriptis eius cf.

Marx

a Marxio l. c. p. 6 colJcctos. De vita ct c; Tcuffcl^ 246; Schanz apud J. Mullcr,


ob paupertatcm decies sestertium

Handh.

8,

p.

117127.

753 PROPERTIVS

CELER
a.

praetoriuS;
a.

accepit a Tiberio

15 Tac.

1, 75.

754

C.

PROPERTIVS POSTVMVS Q.
et

f
.

T.

n.

(tribu) Fab(ia),

triumvir

anno pro triumvir(o), q^uaestor), pr(aetor) desig(natus) ex s(enatus) c(onsulto) viar(um) cur(ator), pr(aetor) ex
cap(italis)

insequenti

s(enatus)
s(ule)

c(onsulto)

pro aed(ilibus) cur(ulibus) ius

dixit,

proco(n)-

1501 actatis Augusti, cf 3Iommscn Hcrmcs 4, 1870 p. 370 Staatsrccht I^ p. 676 1. 4 ; II^ p. 669 scq. not. 5. Vidc num idcm
,

VI

esse possit

Postumusj maritus Aebae Gallae, qui Augustum contra


(a.

Parthos profiiciscentem
C. Passennus

788

= 21)
(a.

secutus cst Propcrtius


5405).
(C.

4,

12.

PauUus Propertius Blaesus (XI


126)

755 PROPINQVVS consul suffectus

cum

P^ggio)

Ambibulo

(ordinario)

XV 127.

375. 1228''.

AVRELIVS PROPINQVVS.
Fulvius Propinquus.

Pompeius Propinquus. T. RVTILIVS PROPINQVVS. L. STATIVS PROSPER IVLIANVS. AELIA PROSPERA.

756 Protas, rhetor, Galeni aequab*s et civis {i(jitur Pergamenus) Gcdcn. Divcrsus cst Protas Pekisiota, cuius medicamentum 6, 598 Kuhn. describitur Galcn. 13, 388 Kilhn. Peregrinus Proteus.
C.

ASIN(IVS) PROTIMVS QVADRATVS.

757 Protogenes, libertus ut videtur Gai, Scribonio Proc(u)lo in senatu interitum paravit a. 40 Dio 59, 26, 1-2 cf. Suctonium Gaius 28. A Claudio interfectus a. 41 Dio 60, 4, 4. Idem intellegcndus esse videtur

apud luvenalem

8,

120.

PROTOGENES

1Q5

PTOLEMAEVS
,

758 Protogcnes, Tarsensis, grammaticus aeqiialis Plutarchi PhttarcJms de sera nummis vmdicia 22 p. 563 C; quaest. conviv. 7, 1, 2; 8, 4, o; 0, 2, 2; 0, 12; amatorius 2 p. 749.

759 Protogcnes, auriga, socius Elagabali vita Elagabali M. Aurelius, Proximus. Statius Proximus.

6, 3.

7G0/'61

Ptolemaeus, frater Nicolai Damasceni Suid.


cf.

v. 'AvxrTraTpo?

-=

Miiller

FHG3 p.348, uhi


Magno
7<)2

adnot.; loseph. heU. 2, 2, 3; ant. 17, 0, amicus loseph. II. cc. Fortasse idem qui sequitur.

4.

Herodi

Ptolemaeus, Herodis Magni procurator et amicus loseph. hell. 1, 24,1; 1, 33, 8; 2, 2, 1; 2, 4, 3; ant. 16, 7, 2 seq.; 16, 8, 5; 16, 10, 5. 7; 17, 8, 2 ; 17, 9, 3. Fortasse idem qui praecedit.
filius,

7G3 Ptolemaeus, Heraclidis


tit.

epistrategus Thebaidis a. 737

17

4933 add. 764 Ptolemaeus, rex Mauretaniae


Aegyptius

CIG

a.

2340

CIA III 655

= CIG 360

p.

(1)

8927(3); VIII 9257 (4); ep. 5, 978 (6); lihertis ciuspositi: VIII 9351 (7); VI 20409 (8); Eph. ep. 5, 1014 (9); 1017(10); 1018 (11); fragmentum exiguum Eph. ep. 5, 1013. Nummi: Eclihel 4
p.
n.

Le Bas III 1250 VIII 9342 (5); Eph.


;

= CIG 4269 h

Chr.

Tihdi

ipsi positi: (2);

VIII

159161; Mimnet 6 p. 605 sqq. n. 5794; S. IX p. 219 sqq. 27 40; MidJer numismatique de Vancienne Afrique 3 p. 125 sqq. Aiireum unicum anni VII illustravit Mommsen, Sitmngsher. d. Brl.

Almd. 1883 p. 1145 sqq. BaaiXsd)? IlToXefxaiou Ixyovo? tit. 1. M. Antonii vX Cleopatrae ex Selene (cel Cleopatra Bio 51, 15, 6) filia nepos Suet.
Gai. 26; Straho 17,
tit.

Filius lubae regis (Mauretaniac) 3, 7 p. 828. 1-5; Straho 17 p. 828. 831. 840; Plin. n. h. 5, 16; Tac. a. 4, 23; Suet. Gai. 26; Bio 59, 25, 1. Gai Caesaris consobrinus Suet. Gai. 26. Rcx dictus iam Augusto regnante, patre igitur vivo, nummi Carthagine

Nova

ut videtur

cusi

Miiller

l.

c.

n.

204

207,

cf.

Mommsen
nummos.

l.

c.

p. 1146, 2.

Rex Mauretaniae
12 ; Tac.

Plin. n. h. 5, 11; 13, 93; Seneca de trana. 4, 24.


l.

quiUitate animi 11,

26
c.

cf.

titulos et

Cum
in

patre in nummis paucis,

Mtdler

p. 125 n. 109 sqq.

Patri

imperio successit Straho 17 p. 828. 831. 840, a. 22 23 p. Chr., cum in nummis anni regni eius numerentur VIII et rex mortuus sit a. 40

p. Chr.,

cf.

Mommsen

l.

c.

Cum Romanos
et

contra Tacfarinatem iuvisset,


a.

a scnatu rex et socius atque amicus appellatus est


4,

24 Tac.

a.

24. 26.

Gaio arcessitus
est a.

honorifice

exceptus Suet. Gai. 35,

tum interemptus
tate 11,

40

p.

Chr. Bio 59, 25, 1 ; Seneca de tranquilli-

12; Plin. n. h. 5, 11; Suet. Gai. 26. 35.

Quod apud Senecam


coniecit Ptolemaeo, cf.

de iranquiUitate 11, 10 pro

Pompeio Muretus
et

supra

n. 450.

765 Ptolemaeus, Agrippae minoris


lud. 2, 21, 3; vita 26.

Bereniees procurator losephus heU.

766 Ptolemaeus (Tacitus, Plutarchus)

vel

Seleucus (Suetonius, confundens

PTOLEMAEVS
cum nimirum cum

106
ScJtuco mtiihemaiico
in,p.

PVBLICIVS
Vespasiani, Tac. h. 2, 76

[0. H.]), mathematicus, qui Othonem ad imperium capcsscndum incitavit Tac. h. 1, 22] Plut. Galb. 23; Suet. Otho 4. 6; cf. luvcnalcm
5,

557

sqq.
in

767 Ptolemaeus, Naucratita, sophistes, Herodis Attici auditor, sencx

Aegypto mortuus Fhilostratus vitae sophist. 2, 15; 2, 26, 5. 768 PtolemaeuSj amicus Galeni, cuius medicamenta describuntur Galen. 12, 789. 584; 18, 101. 849. 853 Kuhn.
760 Ptoleraaeus Caesario,
^aris,
filius
a.

Cleopatrae et, sicut iingebatur, C. Cae1

42, rex regum a. 720 34, inter724 30 Bio 47, 31, 5; 49, 41, 1; 50, 1, 5; 51, 15, 5; Plut. Antmt. 81 seq. 770 Ptolemaeus Philadelphus, M. Antonii et Cleopatrae lilius, regnum accepit a. 720 30 servatus Livius pcr. 132; 34, ab Augusto a. 724

rex Aegypti dictus


a.

7 2

fectus


771

Dio 49, 32, 4; 49, 41, 3; 51, 15, (J ; Plut. Anton. 54 cf. 87. Postea uon iam memoratur. De aetaie ciiis cf. Gardthausen, Augustus u. seine Zeit 2, 1 p. 170 seq.
Claudius Ptolemaeus.

Herennius Ptolemaeus.
P. Herennius Ptolemaeus.

L. Agrius Publeius(?) Bassus.

PVBLIA MA[MER] TI[NA


femina Lanciani

supplevit 0.

II.]

CIA

8SA cLarissima

PVBLIA PRISCA (Dio 58, 4, 6) vidc MVTILIA PRISCA. PVBLIA VALERIA COMASIA V. suh VALERIA. 772 PVBLIANA uxor Arrii consularis (uttoctou) Kaihel IGI 1960
epigr.

silloge aq. 69.

(=-

674

= CIG

6275).

Non

diversa videtur ab Oscia Modcsta Cor-

cf. Dessau Hermes 28, 1893, 157 seq. OSCIA MODESTA CORNELIA PVBLIANA. 773 Publicius admodum senex Septiciam uxorem duxit

nelia Publiana

aetatc Augusti,

VaJerius

Maximus

7, 7, 4.

774 Publicius libertus quidam Pompeio Magno similis Plin. n. h. 7, 53. n^ Publicius, auctor iuris Digesta 31, 50, 2; 35, 1, 51, 1; 38, 17, 2, 8. Diversus videtur esse a Publicio (scrihendum vidctur Publioj Gellio,
qui fuit Ciceronis temporihus, Pomponius Digesta
1, 2, 2,

44

cf.

Kriujer

Gesch.

d.

Qiicllen u. Litt. d. rom. liechts p.

66 not. 59. 64.

176 C. Publicius Ant)nius Probus, procurator Augustorum (provinciac Daciae Porolissensis, ut videtur) tit. Napocae rep. III 856.

PVBLICIVS CELSVS vide L. PVBLILIVS CELSVS. 777 PVBLICIVS CERTVS praetorius a. 93 (cf Tac. Agr. 45;
L.
ind. Plin.p. 423), praefectus aerarii a. 06/97

Mommsm

a Plinio accusatus, pauh)

post raorbo implicitus deccssit Plin. ep.

9, 13.

11% Public(i)us Florianus (publicum

lihri optimi,
a.

publium

vaJgo, publi4.

cium Mommsen); tribunus praetorianorum

193 vita Didii luliani 2,

PVBLICIVS

107

PVBLILIVS

779

Publicius Gcllius vidc Publicius n. 775.

PVBLICIVS (Pobl- ada Arv.) MARCELLVS consul sufFectus a. 120 Rutilio Propinquo ada Arv. VI 2080. Idcm viddnr Publicius Marcellus, qui 8ia ttjv xivr^cjiv x\v 'louSaixTjV [xsxaC.

mense Maio cum T.


pi3rjXi
a.Tih

Supiac, itaque legatus Syriae fuit


(=^-

cyrani
p. 118

CIG III 4033 n. 75) d 4034.

a. 132 135 tit. AnArch. epigr. Mitth. Hadrianus Publicio Marcello rescripsit Difjest.
c.

Wadd. III 728

1, 5, 18.

Pro Polaenum et Marcellum in vita Hadriani 15, 4 Publicium Marcellum coniccit Zmnpt comm. epigr. 2, 1854 p. 16.

780 [PV]BLI[CIVS
n. 116.

?] TVLLVS proconsul Asiae sub Traiano c. a. 103114, nummus Sardianm Mionnd IV p. 125 n. 709 Waddington fastcs

Legchatur BAl^tou

TOTAAOT;

scd vcstigia litttrac

antc BAI
iit

(sicut

diam

legi potest

pro BAI) agnovit Waddington,

ita

sit

atd

Fuhlicius aut Puhlilius Tullus.


T.

HATEKIVS NEPOS ATINAS PROBVS PVBLICIVS MATENIANVS.

Q. Marcius Turbo Fronto Publicius Severus.

781 [P]OBLICIA BASSILLA


tcnsis

TORQVATA

L.

f.,

clarissima femina

tit.

Cir-

VIII 7065. FLAVIA PVBLICIA. GELLIVS PVBLICOLA. L. GELLIVS PVBLICOLA, L. VALERIVS POPLICOLA BALBINVS MAXIMVS. L. VAL(ERIVS) HELVIDIVS PRISCVS [PV]I3LIC0LA. M. VALERIVS MESSALLA PVBLICOLA CORVINVS. C. VIPSTANVS POPLICOLA. L. VIPSTANVS POPLICOLA. L. VIPSTANVS PVBLICOLA MESSALLA. 782 L. PVBLILIVS CELSVS (sic XI 3614; L. Publicius Celsus tcgula XIV 4080, 2157 mglegcntcr ut videtur scripta; Celsus alihi) con-

6 XV

113 cum C. Clodio CrisStatuam eius posuit Traianus c. a. 113 114, Bio 68, 16, 2. Inimicus Hadriani privati vita Hadr. 4, 3. Cum coniurationem cum (A. Cornelio) Palma, (C. Avidio) Nigrino et Lusio Quicto iniisset, Hadriano invito, ut ipse dicebat, Bais occisus est a. 118 Bio 69, 2, 5; vita Hadr. 7, 1-2; cf. 4, 3. Vidc num ad eiim rcfcrcndi sint tituli V 7153 (. o Cam. Celso .), IX 688 (L. Publio
sul suffectus a. inc, consul orclinarius II a.
teg. cit.) fasti.

pino (Crispo

Celso Patruino),

IX

686 (L. P. D. Patruinus),

cf.

Borghcsi 5 p. 13.
Ius[ti]
tit.

783 PVBLILIVS IVSTVS clarissimus puer, nepos Petronii


midicus

Nu74,

VIII 4233.
c. a.

784 Publilius Memorialis, procurator Vespasiani (Corsicae)

72

X 8038

cf

Khin VB
;

1 p. 259

scq.

785 Publilius Sabinus, praefectus praetorio

Vitellii a,
.

69 Tac.

hist. 2,

92

(uhi cod. P.)

3,

36 (uhi cod. Plubilium).

[PV]BLI[LIVS?]

TVLLVS W?e [PV]BLI[CIVS?] TYLLYS.

PYBLILIA

108

PVDENS

78G PVBLILIA CAECILIANA clarissima puella VIII 423H.

ISI PVBLILIA KVMIS[IANA?] clarissima puclla VIII 4^83. 788 PVBLIVS proconsul (Asiac)? iit. Smyrnmus CIG II 3188 (mihi duhius). 789 Publius, amicus Martialis tp. 1, 100; 2, 57, 3; 7, 72, 7; 7, 87, 3;
10, 98, 11.

790 Publius, magister Galeni, cuius medicamenta describuntur Galcn. 13


p. 852. 533.

842

cf.

p. 281 Ki\lm.

791 L. PVBLIVS

CELSYS PATRYINVS consularis vir, curator reipublicae (Herdoniae) IX 688. Confertur cum L. Publilio Celso supra n. 782, et cum L. P(ublilio ?) D Patruino viro clarissimo IX 686. L. PVBLIVS PETRONIVS YOLVSIANYS v. supra n. 239.
littcras eius curabat,

792 Pude(n)s, eques alarius loscpJi. hell. 6, 2, 10. 793 Pudens, procurator ut videtur Faustinac minoris,
quas
litteras
ille

Marcus Faustina mortua


procurator Faustinae,

deleri iussit a. 176

Dio

71, 29, 1.

Fortasse

cuius filiam Marcus concubinam


29, 10.
6, 58, 1.
7,

sibi adscivit

post

a. 176, vita

Marci
97,

794 Aulus Pudens


Pudens),
pilaris
4,
7,

(sic

Mart.

7,

cf.

6; alihi aut Aulus aut


primi-

ex Umbria oriundus 3Iart.

97; 13, 69, centurio

Mart. 5, 48, 3 cf. 1, 31, 3, maritus Claudiae Peregrinac 3Iart. 13, 1, amicus Martialis 1, 31; 4, 13. 29; 5, 28. 48; 6, 54. 58. 78; 11. 14. 97; 8, 63; 9, 81; 11, 38; 12, 51; 13, 69; cf FriedUmder
1,

ad

31.

legatus Aug. pr. pr. provinciac Thraciae Arch. epigr. Mitth. 1886 p. 241, tit. Sardicac rep. 796 [Pu]dens, vir egregius, procurator Marci et Veri, praescs (Maurctaniae

795 ...TILIVS PVDEN[S?]

Caesariensis)

a,

167, duo exempJa eiusdem tituli Mauretanici Eph. ep.

5,

955. 1302.

L.

P. Attius

ARRIVS PVDENS. Pudens Rutinus

Celsianus.

Sex. Baius Pudens.

Q. Caec(ilius) Pudens.
A. Carminius Pudens siyno [I]thacius.
P.
C. C.

FL(AYIVS) PVDENS POMPONIANVS.


IVLIVS PYDENS. IVLIVS POMPONIVS PVDENS SEYERIANYS.

LABIENVS PVDENS CAECILIANVS.


Maevius Pudens.
C.

MARIYS PYDENS CORNELIANVS.


Pudens Caesius Honoratus. SERVILIYS PVDENS.

C. Octavius
Q.

Sicinius Pudens.

TERENTIVS PVDE(N)S. OLVS TERENTIVS PVDENS VTTEDIANVS. VALERIVS PVDENS.


A.

PVDENTIANVS

109

PVPIENIVS

797 Pudentianus, Epicureus Galcn. 19 p. 4S Kiihn. M. ANTONIVS MARTIALIS PVDENTIANVS.

Aemilia Pudentilla.

798 Pulcher, geometres sub Tiberio


p. G21.

PMegon

frg. 43,

MiilJrr

FHG

P,

Claudius Pulcher.
P.

CLAVDIVS PVLCIIER.

M. TINEIVS OVINIVS CASTVS PVLCHER.

CLAVDIA PVLCHRA.
SALVTARIS M. LVCCIVS VALERIVS SEVERVS
tribu Teretina, quattuorvir v^iarum cui\andarum,

799 SEX. PV[L]FENNIVS

PLOTIVS CILO M.

quaestor pro pr. prov. Achaiae, patronus coloniae (Venafri)


Pulio vidc Pusio infra n. 808.
L.

X 4864.
Avxtxo?

800

PVLLAIENVS GARGILIVS ANTIQVVS


nummi) decemvir

(sic.

tit.;

TapYiXioc

sivc AvTsixo?

stlitibus iudicandis,

tribunus laticlavius

legionis III Gallicae,

quaestor candidatus Augusti,

tribunus plebis,

praetor,

curator viae Clodiae Cassiae Ciminiae

trium

Traianarum,

legatus legionis I

Minerviae
et

tit.

Pcrinthius III S. 7394.

Legatus
tit.

Augustorum (Marci

Veri)

propr.

provinciae

Thraciae

cit.;

nummi urbium Thracicarum Pautaliac, Pcrinthi, Phihjypopolis, PlotiConsul denopolis capita cxhihentcs cum Pii tum Marci ct Veri.
signatus
tit.

Patcr eius videtur esse Gargilius Antiquus proconsuJ

ALBIVS PVLLAIENVS POLLIO. 801 PV LLAIENA CAELIANA, clarissima


Felicis Maximilliani
tit.

(Asiae) sub Hadriano.


feraina, (uxor)

Q. Marcii Victoris
iud(icandis) ex
.

Apulcnsis III 1118.


feti[alis,

802 CN. 1'VLLIVS POLLIO


s(enatus) c(onsulto)
,

decemvir]
pl(ebis)
,

stlitib(us)
, .

tr(ibunus)

prae[tor]

proco(n)s(ul)

[pr]ovinciae Narb(onensis),

[legatus

imp. Caes.] Augus[ti i]n

Gallia

Comat[a itemque] in Aquita[nia], Athena[s ivit ab imp. Caes.] August[o] tit. Foro Clodii (duum)vir quinquenna[lis .] legatus in [Achaiam] rep., Dcssau inscr. Lat. 916; Mommscn Eph. ep. 7, 446 supplcvit ct commentario illustravit.
. .
,

VELIA PVMIDIA MAXIMILLA.


L. Vibrius Punicus.

M. VLPIVS PVPES MAXIMVS.


filius

803 [PVPIEN]IVS? c(larissimus) p(uer) VI 1087 b, Clodii) Pupieni Maximi c. v. cos. II in eiusdcm
c

ut videtur (M.

tituli

fragmentis n

ct

nominati

cf.

add. p. 844, probabilitcr cius qui


est

a.

238 rcgnavit;

ita-

quc fortasse

idcm

T. Clodius M.

f.

Pupienus Pulcher M[aximus]

XIV
804 M.

3593, qui et ipsc impcratoris filius habctur.

PVPIENIVS AFRICANVS (praenomcn VI 2001; nomcn gentile VI 2009; cognomcn alihi) consul ordinarius a. 236 cum Maximino
imp.
f(i<ti.

PVPIENIVS

110

PYLADES

CLODIVS PVPIEN(I)VS PVLCHER M[AXIMVS]. M. VLPIVS PVPIENIVS SILVANVS signo GENNADIVS. Tiiuli: VI W87a (1); 80.J PVPIENIA SEXTIA PAV[LINA] CETHEGILLA. Bull. eomnn. 1881 urhanum rep. fragmentum XI 1740 Volaterris (2) ; tit. urhamts videntur Ad eandem perlinere ad n. 467 (3). j). 29 silloye aq. VI 26529 (4) et fstula plumhea urhana ap. Lanciani
T.
n.

IMP. CAES. M. CLODIVS PVPIEN(I)VS

MAXIMVS AVGVSTVS.

517

(5).

Pupie[nia] Sext[ia] Pau[lina] Cetheg[illa]


tit.

tit.

[Pupieni]a

Sex(tia) [Cetliegill]a Pau[lina]

3; Pupienia Cethegilla
tit.

tit.

2; Sextia
tit.

Cethcgilla tit:4; Sextia Cetegi[lla]


Filia (M. Clodii) Pupieni

5.

C(larissima) p(uella)
cos. II
cf.
tit.

1. 2.

p. 844, scilicet eius

Maximi c. v. qui a. 238 regnavit,


f.
,

1 a

et c cf.

add.

Borghesi 5

p. 495.

806 L. Pupius Praesens, L.


(itaque
a. 54)

tribu Sabatina,

procurator Augusti ad
et

ripas Tiberis (irpo? o[)(]&ai? Tipspswc),

procurator Claudii
Iconii
tit.

Neronis

provinciae

Galatiae

tit.

Pupius Praesens

procurator

Neronis

3991 add. ap. Sagalassum rep.,


rep.

CIG

American journal of archaeology 1886 p. 129.


807 PVSIO consul suffectus 808 Pusio (Pulio 55,
a. inc.

cum Pegaso temporibus


Dio
56, 11,

Vespasiani

Inst. 2, 23, 5; Gai. 1, 31; 2, 254.

34, 2), eques Gallus

2; 55, 34,
75

2.
1,

809 Pusio homo procerus aetate Augusti Plin.

n. h. 7,

= Solin.

88.

L.

CORNELIVS PVSIO.
iuris;

810 Puteolanus, auctor


Digest. 2, 14, 12.

liber eius

primus assessoriorum UlpianuJi

811 Pylades

(I)

Cilix Suetonius

(apud Hieronymum)

ed.

Roth p. 301,
3 praef. 10 7, 12-19;

pantomimus
Zosimus

et saltator
7,

Augusti aetate Seneca


32, 3; Suet.
l.

exc. controv.

Seneca nat. quaesf.


1, 6, 1.

c; Macrohius

sat. 2,

Cum

veteres ipsi canerent et saltarent, primus

Romae

chorum

et fistulam sibi praecinere fecit c. a.

732/22 Suet.

l.

c.

Augustus

eum eum

urbe atque Italia summovit Suet. Aug. 45; Dio 54, 17, 4;
reduxit
c. a.
c.

mox

736/18 Dio 54, 17,


a. 1, 37.

4,

Pylades

i-Koiriaz

Travrjuptv xiva
cuY-fpaixtxa Trspl

uTzzp^ripioi;

a>v

752/2 Dio 55, 10, 11; ou esxiv xal

op/Vjaso)?

Athenaeus

Controversia eius

cum

Bathyllo ct dictum
eiu.s

coram Augusto Dio


2, 7, 12.

54, 17, 5.

Hylas discipulus
Athen.
1,

Macroh.

sat.

Stat per

successores
arte eius
cf.

Pyladis et Bathylli

domus Seneea
2^^

nat. qu. 7, 32, 3.


7, 8,

De

37

seq.

Plut. quaest. eonv.

3; Macroh.

sat. 2, 7,

12-19. Gf. Friedlander Sittengesch.


exhihuit,
tit.

p.461.

Idem

potest esse qui sequitur.


(I?),

812 Pylades 813 Pylades

Pompeis pantomimum

Pompeianus

X 1074

d.

Fortasse idem qui antecedit.


(II),

unus ex

saltatoribus, a
cf.

Fortasse idem qui sequitur,


Sittengesch.

Mommsen ad V

Traiano adamatus Dio 68, 10, 2. 7753; Friedlander

2^ p. 625.

PYLADES
814 P. Aelius Pylades

PYTHODORIS

(11 V), Aug. lib. (itaque ab Hudriano manumissm), p<antomimus liieronica, magister L. Aurelii Augg. lib. Pyladis (III)

V7753 cf. Fronto p. 115 Nahcr. Cf. n. 813 d 815. 815 L. Aurelius Pylades (III), antca Theoci^itus. TMi:

7753 (1);

V 5889
tarium,

(2)

Eph.

cp.

8,

369 Puteolanus

(3),

cf

Mommscni commcnL. Aurelius

Uom. Mitth.

d. arch. Instituts 3,

1888

p. 79-83.

Aug. (Veri) lib. Pylades t.3; L. Aurelius Augg. (Marci et Veri) lib. Pylades t. 1; Theocritus Augg. lib. Pylades t. 2; Pylades cdihi. Discipulus P. Aelii Pyladis
(II'?)
t.
t.

1.

Pantomimus

(cf.

t.

2) temporis

sui primus, liieronica (cf.

1)

coronatus IIII, patronus parasitorum

Apollinis,

sacerdos

synhodi,

honoratus Puteolis

d.

d.

ornamentis

amorem erga patriam et eximiam liberalitatem in edendo muncre gladiatorum suh Commodo hmioraius titulo 3. Commcmorant eum Fronto p. 115 Nahcr ct Gadecurionalibus et duumviralibus. augur, ob
lcnus 14 p.

632-635 Kuhn.

Fortasse idem qui

scciuitur,

cf.

Mommsen

ad
a.

tit.

1; Friedlandcr Sittengcsch. 6^ p. 625.


(III?), saltator,
73, 13, 1.

816 Pylades

quem Didius
filius

lulianus ad

ludendum adhibuit

193 Dio

Cf. n. 815.
tit.

817 [P]ylaemenes, Amyntae regis

Ancyranus

CIG

4039.

818 Pyrallianus, familiaris Aristidis 26 p. 519 Dindorf 819 Pyrallis, a Gaio Caesare prostituta Stiet. Gai. 36.

820 Pyrallus Fronto ad am.

1,

18 p. 186 Nahcr.

Num

Paralius rita

Commodi

4,

4?
1, 5.

821 Pyramus, medicamentum eius Galcv,. 12, 777 Kuhn.

822 Pyrrha, meretrix Horatius carm.

Chiudius Pyrrhicus.
Pyrrhiis, praeeeptor certaminis

823 824 825 826

gymnici Scneca dc ira


3,

2, 14. 3,

Pyrrhus, ad quem scripsit Horatius carmcn

20.

Pyrros

(sic cod.

Voss.)

Pythagoras

libertus, cui

de machinationibus scripsit Vitruvius 7, 14. Nero nupsit a. 64 Tac.a.15,37; Bio62,28,3;


a. 14,

63, 13, 2; 63, 22, 4; Martialis 11, 6, 10. 827 Pythias, aucilla Octaviae Bio 62, 13, 3-4; Tac.

60 (uhi nomen

non additur). 828 Pythicus, medicamentum composuit Gcden. 12 p. 889 Kiihn. 829 Pythio, medicamentum eius Galen. 13 p. 536 Kiihn. 830 Pythius, medicamentum eius Galcn. 12 p. 879 Kuhn. 831 Pytho Nisibensis, modo mortuus Plutarch. dc sera numinifi vindicta21
p. 563 A. 832 Pytho, adulescens

Macedo,

Demonacte

derisus

Lucian.

vit.

Dcmon.

15.

833 Pythocles, filius Polycratis Sicyonii, amici Plutarchi vita Arati 1. 831 Pythodoris Philometor. TiUdi: CIA III 547 (1); Eph. ep. 2 p. 256 in Bizyae ruinis rcp. (2); Smyrnaeus filio eius positus Eph. cp. 1
p. 2i0 (3); Cyziccnus in

hmorcm

fdiae iius positus, Mmiatshcrichie

PYTHODORVS

112

QVADEATYS
(4).

dcr Berlincr Akademie 1874 p. 16

Nummi:

i\

SaUet, Beitrage

mr

Geschichte
X).

und Numismatili dcr Konigc


]).

dcs Bosporus
p.

und Pontus
(ricl,

1866
trdgc

69

Waddington, revue numismatique 1866


12. liK

424 ;

Bci-

mr
tit.

Numismatili Siidrusslands 1886


1. 3.
3,

Pythodoris Philo-

metor
iit.
tit.

4; Pythodoris
14, 1,
ep.

alibi.

Filia Pythodori TraUiani (n. 835)


et

Strabo 12,

29 p. 555;

42 p. 649
1 p. 271
e. a.

Antoniae (triumviri fiHae)

3
3.

cf.

Mommsen Eph.

seq.

Uxor Polemonis
742112 nupsit,
cf.

(I)

regis

4; Strabo 12, 3,

29 p.

556, cui

Mmnmsen

Eph. cp. 1 p. 271 scq. E tribus liberis eius filius alter privatus mansit Straho 12, 3, 29 p. 556, alter Zeno appellatus, cui tit. 3 positus est, Marito cf. Tac. a. 2, 56, filia Antonia Tryphaena, cui tit. 4 positus. raortuo, quocum aliquamdiu una regnaverat, successit in regno Ponti c. a. 746/8, Strabo 12, 3, 29 p. 556. Regina tituli ; nummi sub Augusti ct Tibcrio cusi; de annis eorum cf. Giel l. c. Quae regiones ad eius regnum pertinebant, enumerat Strabo 11, 2, 18 p. 499; 12, 3, 31 p.557; 12, 3, 37 p. 559 seq. Archelao (regi Cappadociae) nupsit eique (a. Regnavit etiam, quo p. Chr.) superstes fuit Strabo 12, 3, 29 p. 556. tempore (c. a. 19 22) Strabo librum 14 scripsit p. 649. In Thracia (apud filiam nepotesque) versata est c. a. 21 p. Chr. tit. 2 cf Tac. a. 3, 38; Mommsen Eph. ep. 2 p. 256. Fuvtj awcpptov xal 8uvtyj 7:pora-aaOai 7:pa7[i.a'x(ov Strabo 12, 3, 29 p. 555. Cf. stcmma sub PoJcmonc (I). 835 Pythodorus, Nysaeus, deinde Trallianus, Pompei (Magni) amicus,
1

divitissimus, pater Pythodoridis reginae Ponti (n. 834), Strabo 14, 1,

42

p.649; 12, 3, 29 p. 555. Nupsit ei Antonia triumviri fiJia, cf. Mommscn Eph. epigr. 1 p. 270 scq. Idem fortassc intellegcndus apud Senccam
eontrov. 2, 4, 8: Latro pro Pythodoro Messalae orationem recitavit." 836 Pythodorus statuarius, item alter cognominis Plin. n. h. 36, 38. 837 Pythodorus, Marci aetate Bigest. 5, 3, 25, 16. 838 Pythodorus, cuius filius Antoninus cum Aristide colloqui visus est Aristid. orat. 23 p. 453 Bindorf.

M. Aurelius Pythodorus.

Q
Hostius Quadra.
T.

L.

FLAVIVS IVLIANIVS QVADRATIANVS. NAEVIVS QVADRATIANVS. VLPIVS QVIRINIVS QVADRATIANVS. CALPVRNIA QVADRATILLA. VMMIDIA QVADRATILLA.
(Koopaxttov Philostratus), 6 UTraxo?, tov I^apmpivou TpoTTOv
vit.

QVADRATVS
GocpiaTstjmv

Philostr.

sophist. 2, 6.

Proconsul Asiae, rhetor amicus

QYADRATVS

113

QVADRONIVS
JDmdorf (sine dubio idem).

Aristidis Aristid. 1 p. 116. 451. 521. 523. 531

Waddington
et

144 eum confert cum Statio Quadrato cos. a. 142 proconstdaium Asiae attribuit a. 154/55; Schmid Ehein. Museum
fastes n.

48,

cos. a.

1893 p, 79 seq. eum confert cum A. Arillio Urinatio Quadrato 156 et proconstdatum Asiae attribuit a. 105166.
coniiirationem
(c.

QVADRATVS
Herodianus
1,

cum

Lucilla in
4,

Commodum

iniit,

qua

patefacta occisus est


8,
est

a.

182) JDio 72,

4-8.

Marcia eius
(sic

Fortasse idem

M. Um(m)idius

Quadratus consobrinus Commodi et 3 Quadratus, discipulus apostolorum, librum pro Christiana religione Hadriano dedit Eusebius hist. eccl. 4, 3; Hieronymus vir. ill. 201 chron. a. Abr. 2140. 2142; Orosius 7, 13; Photius cod. 162 p. 106 a
BecTicr.

Commodi 4, 1-4; concubina fuerat Dio 72, 4, 6. scribendum videtur pro Mummio) Lucillae vita Marci 7, 4.
6; vita

4 Quadratus, medicamentum eius Galenus 13 p. 1034 Kuhn. TIVS QVADRATVS legatus Aug. pr. pr. (Lusitaniae) II 189 cf S. 5 Cogitabant de C. Antio lulio Quadrato, non recte. p. 810.
. . .

[.

QV]ADRATVS MAESIANVS CELSVS decemvir


.

[stlitibus
.

iudican-

dis

.]

tribunus militum pro legato, quaestor urbanus


4749.

tit.

Suessa-

ANTIVS A. IVLIVS QVADRATVS. ASIN(IVS) PROTIMVS QVADRATVS. ASmiVS QVADRATVS. ASINIVS QVADRATVS. AVILLIVS QVADRATVS. A. AVILLIVS VRINATIVS QVADRATVS. Calpurnius Quadratus. IVLIVS QVADRATVS. MANILIVS VOPISCVS IVLIVS QVADRATVS Quadratus. Seius Quadratus. SENTIVS SEVERVS QVADRATVS. L.(?) STATIVS QVADRATVS. M. VALERIVS QVADRATVS. VERATIVS QVADRATVS. VIL[LIVS?] T1TIA[NVS] QVADRA[TVS]. VMMIDIVS DVRMIVS QVADRATVS. VMMIDIVS QVADRATVS.
C.

nus
C.

C.

A.

P.

cet.

BASSVS.

Satellius

C.

L.
Q.
C.

C.

M.

VMMIDIVS QVADRATVS.

Volumnius Quadratus. L. QVADRONIVS MINICIVS NATALIS VERVS vide L. MINICIVS NATALIS QVADRONIVS VERVS. T. IVLIVS MAXIMVS cet. A. QVADR0N[IVS] L. SERVILIVS VATIA 'cet.
Proaopographia Imp. Rom.
III.

QVADRONIVS

114

QVINTIANVS

LICINIVS SILVANVS GRANIANVS QVADRONIVS PROCVLVS. L. MINICIVS NATALIS QVADRONIVS VERVS.


Q.

OFANIA QVARTA.
Annia
Quartilla.

DANACIA QVARTILLA AVRELIANA.


.

QVARTI[NVS] consul
Arv.

suffectus a. 130

cum
a.

[.

Ca]ssio Agri[ppa?]

ada
8
..

VI

2083.

Fortasse idem qui sequitur.


trihu
[A]ni(ensi),

QVARTINVS

fortasse

138

scribendo

adfuit

senatus

consulto

de nundinis saltus Beg. VIII S. 11451


vel

270.

Fortasse idem qui antecedit.


9

QVARTINVS (Herodianus)
mini) consularis
(?) et

TITVS
factus,

(vita trig. tyr.; ticus vita

Maxi7, 1,

amicus Alexandri, invitus a

sagittariis

Osrhoenis

contra

9-10

Maximinum imperator
vita

mox

interfectus

Herodianus
eitis

Maximini

11, 2-4.

Maritus Calpurniae vita

(triy.

LABERIVS QVARTINVS. CONSIVS QVARTVS. Marcius Quartus. Sernius Quartus. STERTINIVS QVARTVS.
C.

tyr. 32, 5)

plerumque

ficta ut videtur.

TI.

CLAVDIVS QVARTINVS.

10 QVIETVS (Kur^To? Plutarchus, L. Quintus male Macrohius, qui Plutarchum exscripsit) praeses (dvOuTcato?) provinciae alicuius Domitiani
temporibus, amicus Plutarchi Plut. quaest. conv. 2,
1,

5 p. 632 A;

Macrob.

sat.

7,

3,

15.

Ad Quietum

{cod. Kuvie, scr. KuYjTe)

eundem
dispuesse

ut videtur misit Phitarchus Hbellum de sera numinis ymdicta p. 548 sqq., item ad Nigrinum et Quietum {cod. KuvTe,
scr. Kur^Te) fratres

tationem

de

fraterno

amore p. 478 B.
legatus

Videtur
a.

inteUegendus

T.
a.

Avidius

Quietus,

Britanniae
cf.

125/126, frater C. Avidii Nigrini,

98, Patzig Quaestiones Plut,

proconsul

Asiae

archeae 1876 p. 48 51. 11 QVIETVS (Quetus III 1661; Kuivto? fasti Graeci) consul ordinarius

AVIDIVS QVIETVS. AVIDIVS QVIETVS. AVRELIVS QVIETVS. Cluvidienus Quietus. IMP. CAES. FVLVIVS LVSIVS QVIETVS. POSTVMIVS QVIETVS. VENIDIVS QVIETVS. Quinct- vide Quint-.
T. T.

a.

272 cum Veldumniano

fasti.

Cf.

Postumium

Quieiuni.

T.

IVNIVS QVIETVS AVG.

12 Quintianus, amicus Martiah's

1,

52, 1; 5, 18, 10.

Cogitari poiest de

Pompeio Quintiano, Plin.

ep. 9, 9.

QVINTIANVS

115

QVINTILIVS

Appius Quintianus. CAESERNIVS STATIVS QVINCTIVS MACEDO QVINCTIANVS. CLAVDIVS AVRELIVS QVINTIANVS. CLAVDIVS POMPEIANVS QVINTIANVS. IVLIVS QVINTIANVS. M. LICINIVS QVINTIANVS AEMILIANVS. Numisius Quintianus. Pompeius Quintianus. RAGONIVS VRINATIVS LARCIVS QVINTIANVS.
T.

AFRANIVS QVINTIANVS. TI. ALLIENIVS SICINIVS QVINTIANVS.

L. TI.

L. L.

RAGONIVS VRINATIVS TVSCENIVS QVINTIANVS.


u-itaxixo?

13 QVINTILIANVS

(KuvtiXiav- nummi) legatus consularis (TIl vel TIIA nummi) Moesiae inferioris sub Antonino Severi f. (a. 212 Neque nomen gentile Cl(audius) 217) nummi Marcianopolitani. L(ucius) certa sunt, cum illud non sit nisi in nummis neque praenomen duhiis et pro TIl. A. semper legendum sit TIIA., cf. Pick, Wiener numism. Zeitschr. J23, 1892 p. seq.

14 Quintilianus, maritus Tutiliae,


Plinii Flin. ep. 6, 32.

cum

eius filia Tutili neptis

sit,

amicus

15 Quintilianus, aequalis Galeni Galen. 14 p. 651 Kuhn.

16 Quintilianus, cui Severus et Antoninus rescripserunt


7,

a.

208 cod.

lust.

a.

Idem videtur ac C. 210 ri 10571059.


45, 1.

lulius Quintilianus, praefectus vigilum

17

..

TONIVS QVINTILIANVS

(sic

Frontinus ;
a.

nio Quinctiliano

acta

Arv.) consul suffectus secundo semestri

Frontinus aq. 102; acia Arvalium

ad CIL
Arv.) de

IX
. .

3017.

a. 38 cum 38 VI 2028 d 18; cf. Mommsen Nipperdey (ad Frontinum) et Henzen (ad acta

Ser. Asinio Celere

Nonio Quinctiliano
a.

cogitant.

tribunus plebis

32 Tac.

a. 6,

12,

cf.

Idem potest esse Quintilianus Henzen acta Arv. p. 192.

Q.
M.

Ac ....

Quinctil[ianus].

Tib. Cl(audius) Quintilianus.

COCVLNIVS QVINTILLIANVS. M. Fabius Quintilianus.


C. lulius Quintilianus.

NONIVS QVINCTILIANVS. NONIVS QVINTILIANVS. SEX. NONIVS QVINCTILIANVS. V. OCTA(VIVS) LVTATIVS QVINTILIANVS. L. STERTINIVS QVINTILIANVS cet. SENECIO PROCVLVS. L. STERTINIVS QVINTILIANVS cet. CLODIVS NVMMVS.
. .

L.

18 [QVINCT?]ILIVS

C.

f.

VI

1564, ubi est:


,

..

[adlecto in

amplissimum]
8*

ordinem inter praetorios

iudici[o

ab

epist]ulis Latinis, procura-

QVINTILIVS
tori

116
ratio[num,
procuratori
prov.

QVINTILIVS
AJsiae,
iuridico

summarum

Alexandreae, ab epistulis [Latinis adiutori?, procuratori prov.] Maccdoniae, ab coramentariis Cornelii Re[pentini pr. pr.]. Fii et Marci
temporibus.

19 SEX. QVINTILIVS CONDIANVS.


ap.
et

Fistula plumhea prope


uhi est:

Bomam

rep.

Lanciani

silloge aq. n.

194,

11 Quintiliorum Condiani

Maximi."

Sex.

Quintilius

(VIII

S. 14583;

XV 1144;
filius

alihi)

(Condiani Casauhonus)

Condianus (II 1332) vel Condianus in consulatu. Sextus Condiciani male vita Commodi 4, 9 ; dehehat esse:

Sextus Condianus (Q 20) Maximi (Q 24) filius cf. Dio 72, 6, 1. Alihi cum Maximo fratre (Q 24) coniungitur ; dicuntur igitur Quintilii apud
scriptores semelque in consuJatu

fXIV 246).

Sexti

filius,

tribu Aniensi

cf titulum fratris

XIV 2609.

Quintiliorum familia Alexandria Troade oriunda Philostratus vita


sophist. 2, 1,

Quinctilii Valerii

Wadd. 1037. Filius aut nepos Sex. 11 cf III 284 Maxinii (Q23). Frater Sex. Quinctilii Valerii Maximi
II 1332;
xr^?

(Q 24) cf

fist. cit.;

I)io 72, 5,
iaX<;

scq.

Fratres concordia clari


sed r^pyov
vit.

(Ammianus 28, Dio 72, 5, 4.


2, 1,

4,

21) ouos ev

dpy^cd; hieyaipiadr^aav,
r^pyiTr^v

Ojxou

"A[i.cpco

'EXXa3o?

JPhilostratus
altcr
c.

sophist.

11 cf 10,

ita,

ut videtur, ut altcr proconsid,

eius
a.

legatus

esset; revera

Maximus

legatus provinciae Achaiae fuit


a. 151,

148

150,

certe ante

consulatum

XIV 2609
l.

itaque Condianus

tum pro-

consul Achaiae fuisse videtur; neque ohstat temporuni ratio;


potest, ut ea,

nam

fieri
sint,

quae Philostratus

c.

narrat, non uno anno gesta


rerhis
\iex

sed interiecto temporis


Ifap
c.

xTjv

i^vXr^aiav

e.

q.

quodam spatio, quod indicatur s. Res igitur ita se hahere


praeerant.

ixstvr^v

videtur: Quintilii

a.

148150 Achaiae
orta.

Tum

discordia inter eos et Hcro-

dem

Ex

hoc tempore Herodi in re puhlica Athenicnsi gcrcnda


,

adversarii nonnulli cxstiterunt

quos vigmti fere annis posf Herodes

senex

apud Marcum Sirmii morantem c. a. 169 170 reos fceit. Henique quod Herodes de Quintiliis ah Augusto ddectis ad Marcum facete dixit (Philostr. vit. soph. 2, 1, 11 init.) id non cohaeret cum Quintiliorum magistratu, potest tamen eodem fere tempore (c. a. 148 150) ah Herode magistro ad Marcum Caesarem dictum esse. Consul ordinarius a. 151 cum irAire fasti. Divi fratres (a. 161169) eis re-

scripserunt Ulpianus Bigesta 38, 2, 16,


tati

3.

Marcum
a.

in orientem comivit.

Smyrnae versantur Bellum Sarmaticum non possunt


eo

cum

a.

176 Philostr.

soph. 2,

9,

2.

conficere

177178 Bio

71, 33,

1;

guare Pannoniae praesedisse videntur, cf Waddington fastes A Commodo una cum utrius filio (Q 22) interfecti sunt c.

n. 149.
a.

182,

Dio

72, 5,

3-4; 72,
354, 2.

7,

2;

vita

Cmtimodi

4,

9.

Scripserunt Graece

librum de agricultura saepius


Teuffel^

laudatum in Geoponicis et alihi, cf Condianus Maximi (Q 22), Maximus Condiani

QVINTILIVS

117
fuisse mdetur, cf.
igitur tale:

QVINTILIVS
72, 6, 1; aliter vita

(Q 20) pater
cf supra.

Dio

Commodi

4,

Stemma
23

Sex. Quinctilius Valerius Maximus quaestor Ponti et Bithyniae c. a. 98.

24 Sex. Quintilius Valerius Maximus cos. a. 151; f e. a. 182.


I

19

Sex. Quintilius Condianus cos. a. 151: f c. a. 182.


I

20 Sex. Quintilius Condianus cos. a. 180; f post a. 182.

22

Quintilius cos. a. 172; f


. .

Maximus
c.

a.

182.

20 SEX. QVINTILIVS CONDIANVS consul ordinarius Bruttio Praesente cet. Aquilio Veientone II
. .

a.

180 cum L. Fulvio


Sextus (Quin-

fasti.

Maximi (Q 24) fiHus, in Syria versatus c. a. 182, quo tempore domus Quintiliorum a Commodo exstincta est, callide mortem efi^ugere conatus est; Commodo mortuo falsus quidam Sextus exstitit, quem fraudis convicit Pertinax Bio 72, 6 seq., cf. vita Commodi 4,9, uhi male Sextus Condiciani
tilius)

Condianus (Sex.

Quintilii

Valerii)

(Condiani Casaubonus)

filius dicitur,

cf.

19.

erasum
22

est in titulo Bovillensi

XIV 2393
Q]uinti[i]io

=
. .

Nomen VI 1991.

huius consulis

21 Quintilius Marcellus, in consiiio Severi Alexandri vita Alexandri 68,


.
.

1.

QVINTILIVS MAXIMVS
Videtur esse
c.

([.

VI
et

1978;

Maximo

alihi

in consulatu) consul ordinarius a. 172

cum

Ser. (Calpurnio) Scipione

Orfito fasti.

is

qui

cum

patre
filius

patruo a

Commodo

interfectus est

a.

182,

Dio 72, 5, 4,

fortasse Sex. Quintilii

Condiani (Q 19), uhi cf. 23 SEX. QVINCTILIVS VALERIVS MAXIMVS (sic tit. Alexandriae Troadis Waddington 1037; Maximus Plinius, Epictetus) Sex. f., III 384 Alexandria Troade oriundus cf. Philostratus tribu Aniensi tit. cit.

vit.

soph. 2, 1, 11;

tit.

cit.

Pontifex,

(Alexandriae Troadis),

lato clavo exornatus a divo


c.

duumvir, patronus coloniae Aug. Nerva tit.


;

Quaestor Ponti

et Bithyniae

a. 98, tlt.

Plinius ep.

8, 24, 8.

Tri-

bunus plebis, praetor Plinius l. c. Legatus Augusti missus in Achaiam ad ordinandum statum civitatium liberarum Plin. ep. 8, 24, 2; Epictet. Amicus Plinii ep. 8, 24. diss. 3, 7 (8iop&(oT)]? xoiv IXsu&eptov TroXecuv). Pater vel avus Quintiliorum fratrum (Q 19 et 24) cf. Waddington ad 1037; fastes n. 149; Mommsen ad III 6103. 24 SEX. QVINTILIVS VALERIVS MAXIMVS cos. a. 151. Tituli: TuscuWaddington lanus XIV 2609 (1); Aezaniticus CIG 3831 a 8 add. silloge aq. Lanciani 992 (2); fistula plumhea prope Bomam rep.,

n.

194

(3).

Sex. Quintilius Valerius


vel

Maximus
tit.

tit.

1; Sex. Quintilius

Maximus (II 1332)


tit.

Maximus
tribu

in consulatu;
1.

Quintilius

Maximus

2. 3;

Dio.

Sex.

f.,

Aniensi

Quattuorvir viarura

curandarum, tribunus militum legionis

I Italicae et

XIII Geminae,

quaestor provinciae Achaiae, tribunus plebis, praetor tit. 1. Legatus provinciae Achaiae c. a. 148150, certe ante consdatum a. 151, tit. 1,

QVINTILIVS
cf.

118 Consul ordinarius


c.

QVINTILIVS
a.

fratrem (Q 19).
tit.

151

cum

fratre fasti.

Pro-

Waddmgton, fastes n. 149. Fortasse praeses Pannoniae c. a. 177178, cf. Bio 71, 33, 1; Wadd. l. c. A Commodo interfectus c. a. 182, Bio 72, 5, 3-4 ; vita Commodi 4, 9.
consul (Asiae)
2,
a. 165,
cf.

Pater Sexti Condiani (Q 20) JDio 72,


filius

6, 1,

male

dicitur

vita

Commodi

4,

9.

qui tamen Condiciani (sic) Quae de Quintiliis fratrihus

traduntur, vide sub fratre eius Sex. Quintilio Condiano (Q 19).

25 Quintilius Varus, Cremonensis Porphyrio ad Hor. art. poet. 438; 24123 a. Chr. Quintilius Varus Porph. l. c; Hieron. a. 730131

Serv.

ad Verg. Buc.

5,

20.
vit.

Quintilius Horat. carm. 1, 24, 5. 12; ars


Verg. Reiff. p. 53.
col.

poet. 438; Val. Proh.

KavxiXif..

et KoivxiXi..
fr.

12, 5 ap. A. Korte, Rh. Mus. 1890 p. 172 sqq. Varus Hor. carm. 1, 18, 1 (siquidem est idem). Bonat. vit. Verg. 79 p. 68 Reiff. ; Serv. Buc. 6, 13. Eques Romanus Porph. l. c. cognatus Vergilii Serv. Buc. 5, 20 amicus Vergilii Porphyr. l. c; Hor. carm. 1, 24; Val. Proh. l. c. sectam Epicuream didicerant tam Vergilius quam Varus docente Sirone, Serv. Buc 6, 13, cf. Bonat. l. c amicus Philodemi Epicurei

Philodemus,

VH^ I f

92

11,

et

VH^ VII f

196

(vel discipulus), Philodem.

l.

c.

familiaris Horatii, Hieron.

l.

carm.

1,

18.

24 ars

poet. 438,

moritur

a.

730/31

c
a.

Hor.
Chr.,

24/23

Hieron.
peritus

l. c cf. Hor. carm. 1, 24; Serv. Buc 5, 20. Artis poeticae Hor. ars poet. 438 sqq. poeta ipse non nominatur nisi ab Acrone ad Hor. art. poet. 438.

26 QVINTILIVS
Seneca)

VARVS (Varum

Quintilium Tacitus ; Varus Quintius

[sic]

filius

P. Quinctilii Vari (Q 27),

a.

9 p. Chr. vel postea

apud Cestium declamavit, Germanici gener ut praetextatus Seneca controv. 1, 3, 10. Natus igitur non ante a. 748/6, itaque diversus ah
eo fUio P. Quinctilii Vari,

qui

cum patre

in Syria versatus

ah eo

partem exercitus ducendam accepit a. 75014, losephus ant. lud. 17, 10, 9. Quod dicitur a Seneca l. c. Germanici gener, lulia Livilla ei sponsa
fuisse videtur.

Claudiae Pulchrae
a.

filius,

Caesari propinquus, a Domitio

Afro accusatur

27

p.

Chr.

Tac

a. 4, 66.

27 P. QVINCTILIVS VARVS.
radices arcis rep.
konigl. preussischen

Tituli:

urhanus

Cf stemma suh Q 27. VI 386 (1); Atheniensis ad


(3).

CIA III 584 a,


VI

add. (2); Pergamenus, Jahrhuch der

Kunstsammlungen 3, 1882 p. 85
578, 1. 2; Borghesi 1 p. 306;

Nummi:

Achullae, Mionnet

MUller numis-

matique de Vancienne Afrique 2, 1861 p. 44, 7. 8 ; Waddington revue numismatique 1867, 122 seq. (1) ; Hadrumeti, Muller l. c. p. 52, 26 Borghesi 1 p. 307, 2; in museo Berolinensi (2); Antiochiae, Mionnet

V 156,
V.

74
;

p. 15 (4)
Sallets

numismata Hellenica 1854 Asiatic Greece museo Berol. (5) ; Beryti ut videtur, numismat. Zeitschr. 11, 1884 p. 187 et in museo Berol. (6).
(3);

76

75 = LeaJce = LeaTce c
l.

et in

Quae de vita et morihus Vari tradita sunt, composui: Festschrift zur Einweihung d. Progymnasialgehdudes zu Steglits 1890 p. 3744.

QVIN TILIVS
P. Quinctilius Varus t 3
tili

119
(rioTrXtov KotvxttXiov
sic)-^

QVINTILIVS
Ouap ..)\n.l (P. Quinc-

Vari); n. 6 (P. QuinctUus Vurus


Quintilius

P.

Varus
Varus
l.

Varus);

m
.

consulatu
. .

consulatu (VI 9290). 2 (. lov KtiivTt^Xiov Ou..); n. 2 (P. Quintili. (VI 850; IX 2197). Quintilius Varus vel Varus
in
t.
.

scriptores.

1.

1; Varus
scilicet

n.

3-5.

Sexti

filius

t.

1.

et
a.

in con-

sulatu (Dio ind.

Caesar

705/49 712/42 Velleius 2, 71. Nepos ut videtur Sex. Quintilii Vari practoris a. G97/57 Cicero post reditum in senatu 8, proconsulis Hispaniae ulterioris a. 698/56 Cicero ad fam.
54),
b.
c.

Sex. Quintilii Vari quaestoris


a.

1,

23;

2, 28,

mortui

Natus c. a. 704150 708' 46 uxorem 729125731123, ex qua fUum tulit eum, cui a. 750/4 partem exerciius ducendam tradidit, losephus ant. Iud.l7, 10, 9; Claudiam Pulchram enim intcllegi vetat Tacitus a. 4, 52, cf. Fesi,

10, 32, cf. Borghesi 1 p. 310.

duxit nescio

quam

c.

a.

schrift
in

l.

c.

p. 37, 1. 2.

Potest fuisse in Achaia quaestor


c. a.

c. a.

732122,

Asia legatus proconsulis


,

739115,

cum

ei et

Athenis

et

Pergami

tituli

Consul
fasti,

(2 et 3) positi sint cf. Ulrichs pergamenische Inschriften p. 6. ordinarius a. 741/13 cum Tiberio, qui postea imperavit,
cf.

Dio

57,

20,

2.

[Pontifex?]
f.

co(n)s(ul)

[ludos votivos pr]o

reditu

Augusti [lovi optimo ra]aximo fecit [cum Ti. Claudio Ner]one conlega [ex s(enatus)] c(onsulto) a. 741/13
[imp,
1.

Caesaris div]i

tit.

Prima

ut videtur uxore
c. a.

amissa vel dimissa alteram uxorem


Tac.
a.

duxit Claudiam Pulchram


tulit

74717, Tac. a. 4, 52. 66,


4,

Quintilium
cf.

Varum (Q

26),
a.

66,

ex qua filium natum non ante


n.
1.

a. 74816,

Senec.

controv. 1, 3, 10.

Proconsul Africae

2,

751/3-752/2, cf Festschrift l. c. Borghesi 1 309 seq.; Zippel, Losung der Jconsularischen 38, p. 2; p. Proconsuln 1883 p. 10. Legatus Aug. pr. pr. provinciae Syriae 748/6 a. 750/4 n. 3-5, qui annos 25-27 aeris Actiacae exhibent; cf. Nicolaus Damascenus fr. 5 Muller 3 p. 352; Velleius 2, 117, 2; losephus ant. lud. 17, 5, 2sqq., 17, 10, 1; bell. 1, 31, 5 sqq.; Tac. h. 5, 9. Herode Magno mortuo vere a. 750/4 Archelao successori favens ad ludaeos cohibendos legionem Hiersolymis reliquit, tum a Sabino procuratore auxilio arcessitus cum duabus legionibus in ludaeam profectus seditionem ludaeorum pacavit aestate a. 750/4, losephus ant.
a.

74717 748/6 potius quam

FHG

17, 9,

317,
1,

10, 10; bell. 2, 2,


h. 5, 9.

22,

5, 3,

cf

bell.

1 prooem. 7; cmtra

Apion.

7; Tac.

Philippo Archelai fratri favit loseph. ant.


praefuerit,

17, 11, 1; bell. 2, 6, 1.


a.

Quamdiu Syriae
res gestae
c.

non

liquet;

tamen

751/3

752/2
cf.

P. Sulpicius Quirinius
divi
p.

primum Syriam
sqq.

obtinuisse

videtur,

Mommsen

Augusti^ p. 161

Legatus

Aug.
1,

pr. pr.

Germaniae

a.

Chr. Dio 56, 18, 3;

(Vict.) epit.

15,

scilicct

successor C. Sentii Saturnini, qui a. 6 p. Chr. adhuc

Germaniam obtinens insignia triumphalia accepit, Dio 55, 28, 6. Anno 9 p. Chr. Varum interiisse iam constat, cf Mommsen Bom. Gesch. 5 p. 4Sy 1. Mediam iugressus Germaniam (icpo; x6v OuiaoupT^ov

QVINTILIVS

120

QVINTILIVS

Dio

56, 18, 5) iurisdictionibus

aestiva Velleius 2, 117, 4.

Ab
tres

agendoque pro tribunali ordine trahebat Arminio coniuratione facta in itinere


oppressus
est

inclusus silvis, paludibus, insidiis

Velleius 2, 119,

Bio
et

56,

19-21.

Legiones

(XVII, XVIII,

XIX)
1.

2; totidemque alae
fuit:

sex cohortes trucidatae sunt Velleius


1,

2, 117,

Duci (vulnerato

Tac. a.

61) plus ad

moriendum quam ad pugnandum animi

quippe paterni avitique exempli successor se ipse transfixit Velleius Vari corpus semiustum 2, 119, 3; Bio 56, 21, 5; Tac. a. 1, 61.
laceratum
(cf.

Tac. a.
et

1,

71);

caput eius abscisum


gentilicii

latumque ad
tumuli sepul-

Maroboduum
\

ab eo missum ad Caesarem
est

clade Variana cf. prae4 p. 291 seq.; Velleius 2, 117-120; Seneca contr. 1, 3, 10; Seneca ep. 47, 10; PUnius n. h. 7, 150; Frontinus strateg. 3, 15, 4; 4, 7, 8; Tacitus Germ. 37; ann. 1, 10. 57. 60-62; 2, 7. 15. 25; 12, 28; Suetonius Aug. 23. 49; Tih. 17 seq.; Gai. 3. 31; Florus 2, 30; Bio 56, 18-22; Zonaras 10, 37. De
Velleius 2, 119, 5.

tura honoratum

De
1,

terea:

Manilius

1,

898-902; Strabo

7,

loco cladis Varianae (Teutoburgiensi saltu Tac. a. 1, 60)

cf.

imprimis:

Mommsen,

OrtlichJceit der
6,

Varusschlacht 1885 (Barenau)


sqq.

Zangemeister,

(Barenau); Knoke, die Kriegsmge des GermamJcus 1887, Nachtrag 1889 (Ihurg) ; Hofer, die Varusschlacht 1888 (Betmold); v. Stamford, das Schlachtfeld im TeutoWestdeutsche Zeitsch.
hurger Walde 1892 (Betmold);

1887 p. 234

E. Meyer

Untersuchungen

iXher die

Sehlacht im Teutohurger Wdlde 1893 p. 214 (Betmold). De die cladis Varianae cf. imprimis: Mommsen, Rom. Gesch. 5 p. 43 n. 1 (Sept. vel

Oct) ; Zangemeister
p. 362; E. Meyer,

l.

c.

(2.

Untersuchungen

August) ; 0. Hirschfeld, Hermes 25, 1890 l. c. p. 55 (Aug). Varus Quin-

tilius inlustri magis quam nobili ortus familia, vir ingenio mitis, moribus quietus, ut corpore, ita animo immobilior, otio magis castrorum quam bellicae adsuetus militiae Velleius 2, 117, 2. Avunculus

L. (Nonii) Asprenatis Velleius 2, 120, 3; itaque sororem (Quintiliam)


hahuit.
Ji.

4,

Nominatur praeterea Tac. a. 1, 3. 43. 55. 58. 65. 71 ; 2, 45 Bio Stemma hoc fere statuendum, cf. Borghesi 1 17; 57, 20, 2.

p. 310 seq. 414 seq.


C.'Octavius

Augustus, Octavia
I

lulia
I

II

^ C. Marcellus
I

App. Claudius Pulcher


cos. a. 716/38
I

Sex. Quinctilius Varus praet. a. 697/57


I

Marcella maior

^
j

M. Valerius Messalla Bar- Sex. Quinctilius Varus batus Appianus quaest. a. 705/49
cos.a. 742/12
1

Ger-

mamcus

^ Agrippina
|

Claudia Pulchra

w 27 P. Quinctilius Varus, 28 (Quinctii"ia)^^ L.


i

Noniu

cos. a. 741/13
j

Asprenas
L. Nonius Asprenas cos. a. 6 p. Chr.

lulia Livilla

26 Quintilius Varus.

QVINTILIA

121

QVINTIVS

28 (QVINCTILIA) soror P. Quinctilii Vari (Q 27), uxor L. Nonii Asprenatis, mater L. Nonii Asprenatis consulis a. 6 p. Chr., cf. Velleius
2, 120, 3.

31

amica Pomponii (Bio) vel Pompedii Gaio donata a. 40 Dio 59, 26, 4; losephus ant. lud. 19, 1, 5. PLAVTIA QVINCTILIA. 30 Quintilla, amica Numitoris luvenalis 7, 75 (nomina ficta).
,

29 Quintilia, miraa formosissima


(loseph.), a

QVINTILLVS PLAVTIANVS
mus, in senectutis
initio a

(Plautius coniecit Hirschfeld)

vir

clarissi-

Severo interfectus

c. a.

JEundem
feld

esse

M. Plautium

Quintillum consulem

a.

203 Dio 76, 7, 3 seq. 177 vidit 0. Hirsch-

IMP. CAES. M. AVR(ELIVS) CL(AVDIVS) QVINTILLVS PLAVTIVS QVINTILLVS. (PLAVTIVS) QVINTILLVS (Lucianus Macroh. M. PLAVTIVS QVINTILLVS. AGEDIA QVINTINA. DIDIA QVINTINA.
1. 29).

Hermes

24, 1889 p. 160.

AVGVSTVS.

32

QVINTIVS ATTICVS (sic Bio; Quintius Atticus Tacitus) consul suffectus anno 60 exeunte cum Cn. Caecilio Simplice Bio 65, 17, 1 Edicta in populum pro Vespasiano magnifica, cf. Tac. hist. 3, 73.
C.

probrosa adversus Vitellium


captus Tac.
obtulisset,
h. 3,

iecit,

Capitolio

incenso

a Vitellianis

73-75; Bio

65, 17.

Cum
h. 3,

se

reum

incensi Capitolii

a Vitellio servatus est Tac.

75.

33 (M. QVINTIVS) ATTICVS legatus legionis quartae Scythicae tit. Latinus nuper in Asia descriptus ah Hillero von Gaertringen; (praenomen ct
gentilicium addita ex nomine liberti

M.

Quintii Biadumeni).
a.

34 Quintius Certus, eques Romanus, interfectus


35
.

69 Tac.
f.
,

h. 2, 16.
tit.

Quintius Cestianus Ducenius Proculus

C.

tribu Palatina

Ferentini rep.

X 5821.

Videtur esse affinis Buceniorum Proculorum.

36 (QVINCTIVS) CINCINNATVS, cui Gaius vetus familiae insigne, crinem, ademit Suetonius Gai. 35.
37
T. n.

QVINCTIVS CRISPINVS SVLPICIANVS. Nummi: Cohen l^ Augustus 505510; Bahelon 2 Quinctia p. 395397 n. 714. T. Quinctius
n.
7.

Crispin. Sulpic. (n. 510;

8),

T. Crispinus Sulpicianus
(n.

(n.

506.

507;
aq.

n. 10. 12),

T. Quinctius Crispinus

508. 509; n. 9. 13), T. Cri-

(n. 505; n. 11. 14) nummi; T. Quintius Crispinus Frontinus 129; Quintius Crispinus Velleiu^ 2, 100, 5. In consulatu: T. Quinctius Crispinus VI 457; Bio ind. l. 55 (var. Tu); Tiro? KpKJirivoc Bio 55, 1, 1; L. Quintius Cassiodorus. T. f. nummus n. 506 Triumvir aere argento auro flando feriundo n. 10; Bio ind. l. 55. c. a. 734/20, nummi. Consul ordinarius a. 745/9 cum Nerone Claudio

spinus

Druso
tulit

Consul pridie kalendas lulias legem de aquaeductibus Frontinus aq. 129. Adulter luliae, ab Augusto punitus c. a. 7521 2
fasti.

QVINTIVS
Velleius 2, 100, 5.

122

QVINTVS

Pater adoptivus eius qui sequitur, nt imtiit Motmnsen

JEph. ep.

38

3 p. 12 fin. QVINCTIVS CRISPINVS VALERIANVS. Tituli : VI 1266 (1); acta Arvalium a. 14. 20. 21. 27, VI 2023. 2024. Eph. ep. 8 p. 318 (2). T. Quinctius Crispinus Valerianus t. 1; plus minus supplenclum in t. 2.
T.

In consulatu: T. Quinctius Crispinus Valerianus VI 1385; T. Quinctius [Crispi]nus Val[erianus] fasti Gapitolini, Eph. ep. 3 p.ll; T. Quintio
Valer. et T. Quintio Cris.

X 2039 a;
a

P.

Qui

errore ut videtur fasti

Gabini
a.

XIV 2801.

T.

f.,

T. n. fasti Capitolini; fdius igitur adoptivus

eius gui praecedit hahetur

Mommseno Eph.
a.

ep.

3 p. 12

extr.

Praetor

752/2 Bio 55, 10, 11, uhi pro Kurvco; KpiaTrTvo? scrihendum videtur

KuivTio? Kpiairivo^

Consul sufFectus
a.

755/2

cum

P. Cornelio Lentulo

Scipione

fasti.

Curator locorura publicorum iudicandorum suh Tiherio,


14. 20. 21. 27, magister a. 21
tit.

40

tit.

1.

Frater Arvalis

2.

L.

BRVTTIVS QVINCTIVS CRISPINVS.


scripsit carm. 2, 11,

39 Quinctius Hirpinus, amicus Horatii, qui ad eum


(Hirpine Quincti)
..

et epist. 1, 16,

1 (Quincti).
f.
,

Quintius Hispan[us ...],

Q.

Q.

n.

Q. pron., Q. abn.

tribu

Galeria, procurator Baetis, diffuse a principibus honoratus

tit.

Ohul-

cone in JBaetica rep.

II 2129.
subito mortuus,
183.

41 P. Quintius Scapula,
cenaret Plinius n.

cum apud Aquilium Gallum

h. 7,

Fortasse liherae reipuhlicae temporihus.

42

(C.

T. T.

QVINCTIVS) TROGVS pontifex tit. Puteolanus X 1726. CAESERNIVS STATIVS QVINCTIVS MACEDO QVINCTIANVS. CAESERNIVS STATIVS QVINTIVS STAT[IA]NVS MEMMIVS
f.

MA-

CRINVS.
43 QVINTIA GALLA, P.
kapitalis
tit.
,

mater C. Annii Lepidi Marcelli triumviri

Corduhensis

II

S. 5522.

44 Quinta, lilia (Rubrii?) Barbari SAB(INIA) QVINTA. STATIA QVINTA.

VI

9245.

45 Quintus, praestantissimus sui temporis medicus, urbe eiectus, tam-

quam

aegrotantes interimeret Galenus 14 p. 602 Kiihn. Discipulus Marini 15 p. 136, praeceptor Satyri 2 p. 217; 2 p. 224; 16 p. 524, Lyci 2p. 470; 5 p. 704; 17, 2 p. 562; 18, 2 p. 1000; 19 p. 22, Numisiani 2 p. 217 seq., Antigenis 14 p. 613, Pheciani 18, 2 p. 654. Discipuli Quinti magistri erant Claudii Galeni

p. 660.

NuUum

librum

Mortuus paulo ante quam Satyrus Galenum Pergami anatomiam doceret Galen. 2 p. 224 Kiihn. Praeterea cf. Galen. 6 p. 228; 10 p. 467; 12 p. 15. 385; 14 p. 69 sqq.; 16 p. 751; 17, 1 p. 6. 24 seq. 99. 502. 506. 515. 575; 17, 2 p. 151. 302. 562; 19 p. 22. 57 seq. cf. Galeni scripta minora vol. 2, rec. J. MiXller 1891. QVINTVS V. IMP. caes. t. fvlvivs ivnivs qvietvs avg.
conscripsit 15 p. 68. 136.

QVINTVS amicus

Plutarclii cf.

QVIETVS (Q

10).

QVINTVS
L.
L.
7, 3, 15,

123

RABIRIA
10).

QVINTVS Macroh. QVIETVS (Q CAESONIVS QVINTVS RVFINVS MANLIVS BASSVS. IMP. CAES. MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVG. VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS CAESAR. CALPETANVS RANTIVS QVIRINALIS VALERIVS FESTVS. P. Clodius Quirinalis. P. Palpellius Clodius Quirinalis. SESTIVS QVIRINALIS.
cf.

C.

C.

C.

L.

46 M. Quirinius ab Athemensihus hmoratus,

SVLPICIVS QVIRINIVS. VLPIVS QVIRINIVS QVADRATIANVS.


P.

CIA III

599.

Aurelius Quirinius.

47 Quirinus, Nicomediensis
peratore

sophistes,

fisci

advocatus in Asia ab imvit.

(Commodo? Severo?)

constitutus Philostratus

sophist.

29 jp. 271 seq. QVIRINVS V. P. SVLPICIVS QVIRINIVS. L. SESTIVS QVIRIN[VS?] v. L. SESTIVS QVIRINALIS.
2,

PONTIVS RABELLIANVS.
Rabelus (Rab'
rep.,
el

enim, non

Dab'

el

legendum
a.

esse

censent Euting et
tit.

von Gutschmid), rex Nabataeorum inde ab

71 p. Chr.

D^mer

38 p. 535 sqq^ Nahataeische aus Arahien Euting Inschriften 86 certo ad a. 95 p. cf. Chr. tit. Salchat rep., De Vogue Syrie centrale Inscr. semitiques 1 p. p. 112 n. 7, fortasse ad a. 106 p. Chr., cf. Schurer Gesch. d. jiidischen VolJces 1 p. 620 seq. Mater eius Suqailat, uxor Gamilat nummi apud De Vogue Bevue numismatique 13, 1868 p. 167 n. 10 13 Pl. 5 n. 8 13; De Saulcy Annuaire de numismatique 4, 1873 p. 19 21 n. 25 33. Praeterea cf. Euting Nahat. Inschr. p. 68 70 n. 27 28 et von Gutschmid apud Euting l. c. p. 86 seq. 1* Rabirius poeta Ovidius ex Ponto 4, 16, 5; Velleius 2, 36, 3; Seneca de henejiciis 6, 3, 1; Quintilianus 10, 1, 90. Pauca fragmenta collegit Trihuitur ei a Baehrens, fragmcnta poetarum Bomanorum p. 356. nonnuUis carmen papyri Herculanensis de Augusti hello Aegyptiaco apud Baehrens, poetae latini minores 1 p. 212 220; Biese, anthoZeitchr. d. deutsch. morgenland. Gesellsch.

Sachau

logia latina 1,

p.

35

n. 482.

Cf.

Teuffel^
1,

252,
74.

9.

2 Rabirius medicus, auctor Plinii n. h.

28; 28,

3 Rabirius architectus Domitiani Martialis 7, 56, 1; 10, 71, 3. 4 Rabiria, fortasse uxor Cossi [Cornelii Lentuli?] fragm. Erythracum,

Le Bas-Waddington III

48.

KACHIAS

124

RAGONIVS

5 Rachias legatus a rege Taprobanes Claudio principe Romam missus Solinus 53, 10 {ubi lihri: t(h)racia). Flinius n. h. 6, 85-88

6 Radamistus, Pharasmanis Hiberorum regis filius, Mithridatem patruum et socerum Armeniorum regno privat et occidit, tum ipse a Parthis
eiectus

Armeniam

recuperat,
a.

mox

iterum eiectus ad patrem fugit


cf.

amissa Zenobia uxore

51 Tac. a. 12, 44-51


a.

proditor interfectus inter


s.

54

58,

13, 6.
cf.

patre quasi
Cf.

Tac.

a. 13,

37

13, 6.

stemma

V.

Pharasmanes (P 249).

7 Ra[e?]cius Constans (sic Hirschfcid Verivaltungsgesch. p. 312; Totxio?

Kwvaxa? Dio), praeses Sardiniae, cum (Fulvii) Plautiani statuas evertisset, a Severo punitus, uno fere anno ante Plautiani mortem Dio
75, 16,

2-4.
a.

Praefuit igitur Sardiniae


(cf.

c.

a.

204,

cum Plautianus
217
seq.
;

in-

eunte
ep.

205

Bormann
sit.

Bull. delV Instit. 1867 p.

Eph.

8 p. 295) mortuus

Cf. Klein,

Verwaltungsheamten 1 p. 269.

RAECIVS RVFVS clarissimus vir a. 173 tit. Arhae rep. III 3116. 9 M. RAECIVS TAVRVS frater Arvalis a. inc. Neronis et a. 69 acta Arvdlium VI 2045. 2051. Idem videtur Raecius Taurus vir praeC.

torius a.

49 Phlegon mir.

frg.

51 ap. Milller fragm.

hist.

Gr. 3 p. 622.

10 Ragonius Celer, epistrategus sub Vitrasio Pollione praefecto Aegypti anno quarto Tiberii tit. Aegyptiacus CIGr 4963.
11

RAGONIVS CELSVS(?),

epistula

Severi ad

eum

Gallias

regentem"

vita Pescenii Nigri 3, 9.

Epistula

ficticia videtur.

12 Ragonius Clarus(?), praefectus IUyrici et Galliarum", ad quem Valerianus scripsit vita trig. tyr. 18, 5. Epistula ficticia videtur.
13 L.

1502

RAGONIVS VRINATIVS LARCIVS QVINTIANVS. Tittdi urhani: VI (1) VI 1503 (2) Opitergini: V1968 cf. add. p. 1066 (3) ; V1969 (4)
; ;

Tarvisinus:

V 2112 (5)

memoratur
tiiulo
t.

in titulo

filii

VI 1505
(7).

(6);

aut idem

aut fdius intellegendus in

Opitergino

1971
1.

L. Ragonius
t.

Urinatius Larcius Quintianus

1. 2. 3. 5. 6.

... ianus
t.

4.

L. Ra-

gonius Quintianus
vinciae Africae,
iuridicus

t.

7.

L.

f.,

tribu Papinia
1.

2. 3. 5.

Honores

inverso ordine exhihentur in


aedilis

tit.

2. 5: Sevir, quaestor pr. pr. pro-

plebis,

praetor,

praefectus frumenti dandi,

legionis XIIII

Apuliam, proconsul provinciae Sardiniae, legatus geminae (cf. tit. 3) donis militaribus donatus ab imp. Commodo Antonino Aug. sodalis Hadrianalis (cf. tit. 4), consul (cf.
per
,

tit.

6)

suffectus

a.

inc.

suh

Commodo

tit.

1. 2. 5.

Cf. Klein, Vertit. 6.

waltungsheamten 1 p. 266.

Pater eius qui sequitur

14 L. RAGONIVS VRINATIVS TVSCENIVS QVINTIANVS. Tituli urhani: VI 1504 (1); VI 1505 (2); Opiterginus: V1970 (3); Asolanus: V2089 (4).

Ad

fortasse referendum fragmcntum VI 1506 (5). Be titulo patrem (n. 13). L. Ragonius Urinatius Tuscenius Quintianus t. 1-4 (in tit. 3 certo supplendum); .. Tuscenlus t. 5. L. fil. t. 1. 3. 4; L. Ragoni Urinati Larci Quintiani cos. (R 13) tilius t. 2.

eundem
cf.

V 1971

RAIVS
Tribu Papinia
t.

125

RASPAEAGANVS

t. 1-4. Clarissimus iuvenis t. 4 cf. 3. Consul, flamen siqmdcm ad hunc liertinet. Cf. etiam Borghesi 3 p. 441. 5, P. VIGELLIVS RAIVS PLARIVS cet. CAVCIDIVS TERTVLLVS. 15 Ramis, filia Ucromeri principis Chattorum, uxor Sesithaci, in Ger-

manici triumpho ducta


16 Q.

a. 17,

Straho

7, 1,

4 p. 292.

17

Rammius Martialis praefectus (vigilum) a. 111 et a. 113 VI 221. Rammius Martialis praefectiis Aegypti a, 118 mense Aprili 222. tit. Aegijptiaci CIG 4713. 4713 f. Q. Rammii Martialis serva quaedam JX 5665. L. RANIVS OPTATVS signo ACONTIANVS. Tituli: urhanus VI 1507 (1);
Nemausensis XII 3170 (2). no Acontiano L. Ranio Optato t.l; Ranius Optatus t. 2. L. Honores in utroque titulo inverso ordine
. .

exhihentur.
Siciliae,

Decem[vir
t.

stlitibus iudicandis]

t.

2.

Quaestor provinciae
(leg.

tribunus plebis, praetor, legatus provinciae Asiae


. .

dioe-

ceseos

2),

curator rei publicae Urbinatis Mataurensis (Uruinat.

tium Matauresiu[m]
add.
t.

1),

curator viae Salariae, legatus Augusti (et

cf. KJcin Vcrwaltungsheamten 1 p. 172), proconsul provinciae Narbonensis (praet.

1) iuridicus Asturiae et Calaeciae (non post a. 216'17,

ses integerrimus add.

2), consul (suffectus a. inc.)

t.

1. 2.

Consula-

(cf. 8 p. 326) temporihus Severi Alexandri trihuerat, vix recte, cf. Klein l. c. Curator reipublicae Nolanorum, curator reipublicae Mediolanensium t. 1. Ex eius postcris videtur esse Rania Flavia luliana Optata (R 19).

tum Borghesi 4 p. 133

18 Q.

RANIVS TERENTIVS HONORATIANVS FESTVS,


l.

clarissimae

mcmoriae

vir,

quaestor provinciae Siciliae, aedilis curulis (itaque ut videtur ante


c), praetor tutelaris (itaque post

Severum Alexandrum, cf Klein

Mar-

cum), praefectus aerarii railitaris, legatus Lyciae Pamphyliae, legatus legionis II Adiutricis, proconsul Lyciae Pamphyliae tit. Suasae rep.,

nunc Urhini, Muratori 517, 4


edendus in corporis
tela
vol.

Klein Verwaltungsheamten 1 p. 171,

Borghesi 5 p. 388; Klein l. c. Parenquadam coniunctus cum Rania Flavia luliana Optata (R 19) et
cf.
cet.

XI;

lulia Flavia

Honoratiana Optata (VIII S. 11536).


clarissima femina, mater Flaviorum

19

RANIA FLAVIA IVLIANA OPTATA


Flaviani, Optatae, Flavianillae
posteris ut videtur L.

tit.

Carthaginiensis

VIII S. 12545. Ex

Ranii Optati (R 17); uxor, ut putat Bessau, FJavii PoJJionis FJaviani (VIII S. 11536), cf stemma suh FJavia

Optata
C.
C.

(F 284). CALPETANVS RANTIVS QVIRINALIS VALERIVS FESTVS. CALPETANVS RANTIVS SEDATVS METRONIVS.

20 Raptus (TaTTTO?), dux Astingorum Dio 71, 12, 1, c. a. 17415, cf. Heherdeij, Archaeol.-epigraph. MitteiJungen 1890, 13 p. 186191.

21 G. Rasinius Silo, procurator Augusti (Norici) P. Aelius Rasparaganus.

tit.

CeJeias

III 5165.

RAVS

126
71, 12, 1,
c.

REGVLVS
a. 174.15,

22 Raus (Taos), dux Astingorum Bio

ANNEIVS RAVS. ANNIVS RAVVS. CAERELLIVS FVFIDIVS ANNIVS RAVVS amicus Dasumii VI 10229, 23. 23 RE M. ARRIVS RE
L.
C.
. . .

Archaeol.-ejpigraph. Mitteilungen 13, 1890 p. 186

191.

cf.

Heherdey,

POLLITTIANVS.

24 M. REBILVS APRONIANVS consul ordinarius a. 117 cum Q. Aquilio Rebilo Aproniano Nigro fasti: M. Rebulo Aproniano 25; bilo Arvalium Apro acta VI 2076. AproXIV 3577 4235;

XV

1884; IX 6078, 10; Henzen acta Arv. p. 196.


niano

VI

alihi.

Fortasse

ex

gente

Caninia'^

C.

CANINIVS REBILVS.
(vit.

Nonius Receptus,

RECIANVS

Carac.

6, 7) v.

AELIVS DECIVS TRICCIANVS.

25 Rectina,

uxor Tasci, amica

Plinii maioris,

quam

ille

in

eruptione

montis Vcsuvii discrimini conatur eripere Plin.

ep. 6, 16, 8. 9.

Popillia Rectina.

Aemilius Rectus.
L. Aemilius Rectus.
C. Cl[a]udius Rectus.

Q. Caecilius Redditus. IMP. C(AES.) P. C REGALIANVS AVG.


. .

V.

sub C

- APPIA ANNIA REGILLA ATILIA CAVCIDIA TERTVLLA.


CLAVDIA REGILLA.
praefectus
praetorio,

26 Regillus,

collega luliani,

successor

Cleandri

Commodi 7, 4. PAVLLVS AEMILIVS REGILLVS V. suh Aemilius. L. CLAVDIVS VIBVLLIVS REGILLVS HERODES. C. ETRILIVS REGILLVS LABERIVS PRISCVS.
a.

189, postea punitus vita

27 REGINA,

$ uTraxwv, uiraTrj,

uTraxtxT^

tit.

rep. in templo Veneris Paphiae,

Journal of hellenic stiidies IX 2, 1888 p. 246, 86; 253, 113. 28 Reginia Maxima, uxor P. Vibii Mariani, mater Vibiae Mariae Maxi-

CALPVRNIVS REGINIANVS. CALPVRNIVS REGINIANVS. ANTISTIVS REGINVS. M. SEDATIVS SEVERVS IVLIVS SINICIVS REGINVS. C. Sentius Regub'anu8.
A.
C.

mae VI

1636.

REGINVS.

L.

29 Regulus (Tr^yXou Flut.) pancratiasta, sub Tito subito mortuus Flutarchus de tuenda sanitate 5 p. 124 C. 30 Regulus quidam, a Nerva moriente increpitus (Victoris) epitome 12, 10. Fortasse M. Aquilius Eegulus (Dessau).

REGVLVS

127
in

REMMIVS
tit.

31 Regulus praeses (Mauretaniae Caesariensis)


rep.,

Mauretania Caes.
a.

Eph.

ep.

V 1051.
praetor)
a.

32

REG(VLVS) per(egrinus lium I ed. 2 p. 70.


. .
.

752

=2

Chr. fasti Arva-

33 ...S

REGVLVS
2
p. 72.

{sic

est in lapide;

antea legehatur Acisculus) consul

sufFectus kalendis Augustis a.

18 post Chr. fasti Antiatcs

6639

Aemilius Reguius. [AQVILLIVS] REGVLVS.^ Aquilius Reguhis. Regulus. M. AQVILLIVS REGVLVS. ARTICVLEIVS REGVLVS. M. Aureh'us Regulus. LICINIVS REGVLVS. LIVINEIVS REGVLVS. LIVINEIVS REGVLVS. MEMMIVS REGVLVS. MEMMIVS REGVLVS. M. METILIVS AQVILLIVS REGVLVS FRONTO. ROSIVS REGVLVS.
[Aquillius]
Q.

cd.

Fortasse

Mcmmius

Begulus'^

L.

C.

P.

NEPOS VOLVSIVS TORQVATVS

34 Remmius evocatus Vononem interfieit a. 19 Tac. a. 2,68. Fortasse eundem esse C. R[e]mmium P. f. Rufum in tit. Patavino V 2837 coniecit H. JDcssau ad Inscr. Lat. 2022. 35 Q. Remmius Palaemon, Vicetinus (cf. Hicronymus chron. a. Abr. 2064 48 p. Chr.J, mulieris verna, primo, ut ferunt, textrinum, deinde

herilem filium

dum

comitatur in scholam,

litteras

didicit.

Postea

manumissus docuit Romae ac principem locum inter grammaticos tenuit, quamquam infamis omnibus vitiis, palamque et Tiberio et mox CLaudio praedicantibus nemini minus institutionem puerorum vcl iuvenum committendam Suetonius gramm. 23. Grammatica arte et agris colendis celeber Plin. n. h. 14, 49-51; Suetonius l. c. Magister
Persii

vita

Persii et QuintiHani
Liberalis

schol.
l.

luvenalis 6, 452.

Inimicus

M. Antonii

Nota vanitate Plinius n. h. 14, 50, arrogantia, luxuria, libidinibus Suetonius l. c. Sed capiebat homines cum memoria rerum tum facilitate sermonis; necnon etiara poemata faciebat ex tempore. Scripsit vero variis nec vulgaribus

Hieronymus

c.

metris

(cf.

Martialis 2, 86, 11) Suetonius


sunt)

l.

c.

nalis 6, 453) exscripsit Charisius, differentias

Artem eius (cf. luvesermonum (siquidem hae


cf.

ad eum referendae
p. 306
sqq. cf. p.
schdll, de Q.

Suetonius (ut fertur)


libris

Sueton. ed. Both

XCV.
3, 3,

Cf. Teuffel Litteraturgcsch.^

Ilemmii Palaemonis

gramm.
1,

1887.

282, 3; MarCommemoratur
7,

praeterea Columella

3; Quintilianus

4,

20; luvenalis

215.

KEPENTINYS

128

RHASCVPORIS

36

Calpurnius Repentinus. CLAVDIVS PALLAS HONORATVS


P.

REPENTINVS.

Cornelius Repentinus.

T. RESIVS T. f., tribu Aemilia, legatus propraetore tit. Mevaniae In Umhria rep. XI 5029. RESPE[CTVS] tribu Tromentina, clarissimus iuvenis tit. Salmi37 tanus III 1988. FLAVIVS RESPECTVS.
.
. .

Faltonius Restitutianus.

88 Restitutus, causidicuS; cuius diem natalem, kal. Oct., celebrat 3Iartialis 10, 87. Fortasse idem ac Restitutus Plin. ep. 6, 17 et Claudius Resti-

T. Aelius Restitutus. CLAVDIVS RESTITVTVS. M. Claudius Restitutus. Sex. Pacuv[ius] Restitutus.

39 Reverendus, spado, ut videtur, Gordiani tertii, in episttda Gordiani ad Timesitheum data fortasse ficticia, vita Gordiani 25, 3.
Rlia-, Rhe-,

tutus, Plin. ep. 3, 9, 16.

Rho(sic

v.
tit.

etiam sub Ra-, Re-, Ro-.


et

40 Rhaiscuporis

nummi) rex (Thraciae), pater Cotyis regis, CIA III 553 CIG I 359; Eclihel 2 p. 59; Mionnet 1 p. 449 n. 151 153. Augusto antiquior esse videtur Mommseno Eph. ep. 2 p. 253; cf. Bittenhergcr ad CIA III 552.
uh Atheniensihus honoratus,

Fortasse idem ac TaaxouTroXtc frater Rasci Appian.


41 Rhascuporis
(^irtxpoTio?)

b. c. 4,

136.

(I)

(rex Thraciae), Cotyis filius; patruus (dstos) et tutor

eius erat

Rhoemetalces

(B, 50) a.

738

u. c.
ti.

a Vologaese Besso victus

et interfectus est a.

743

c.

= 16 = 11

a. a.

Chr.

Chr.;

Dio

54, 20,

rettulit

Mommsen Eph.
Bittenherger
ep.

3 (uhi nomen non additur); 54, 34, 5 (TaaxuTropi?). Ad eum ep. 2 p. 253 titulum Atheniensem CIA III 552,
filius

uhi TaaxouTTopi? rex,


duhitat

Cotyis appellatur ; sed de aetate huius

tituli

ad

CIA III
262
seq.,

552.

Stemma hoc

esse

videtur

Mommseno Eph.

p.

cf.

supra p. 58.

Cotys

Sadala
t
a.

712

= 42

-^
I

Polemocratia

Cotys
t
41
aiite

a 738

=16

50 Rhoemetalces (I) t ante a. 12 p. Chr.

42

Rhascuporis (IIj t a- 19 p. Chr.


(II)

Rhascuporis (I) 11 t a. 743

Cotys tantea. 19
p.

Antonia Tryphaena. 51 Rhoemetalces


rex
a.

19-26

Chr.

52

Rhoemetalces
rex
a.

(III)

Polemo
rex
a.

(II)

Cotys
rex
a. 37.

37-46
rex

3763

42 Rhascuporis

(II)

Thraciae

(Rhascupolis

Velleius,

Rhascypolis

Suetonius, TaaxuTropi? Dio, Rhescuporis Tacitus), frater Rhoemetalcis

RHESCVPORIS
(R 50) Dio
p.

129
55, 30, 6;
a.

RHESCVPORIS
quocum Romanos
6.
ei,

Tac. a. 2, 64,

in bello
(c.

Pana.

nonico adiuvit

p.

Chr. Dio 55, 30,

Fratre defuncto
filio

12

Chr.) Augustus partem Thraciae


occupavit, quo facto a

partem Cotyi

fratris pcr-

misit Tac. a. 2, 64.

Tiberio regnante Cotye capto et interfecto totum

regnum

Pomponio Flacco astu


a,

captus, in senatu
a. 2,

damnatus, Alexandriae interfectus est

19

p.

Chr. Tac.

65-67

Successit ei rex partis Thraciae 3, 38; Vell. 2, 129, 1; Suet. Tih. 37. Rhoemetalces (R 51) filius Tac. a. 2, 67. Cf. Mommsen Eph. ep. 2 Idem fortasse inteJlegendus in fragp. 255 et stemma antecedens.

mento Thracico ap. Dumont


ir^pso)? oiov
.

inscr. de la

Thrace p. 32

n. 63:

Trjtjxou-

43 Rh(escupori8 ?) rex Bospori

310 334 aerae Bosporanae (= 13/14 37/38 p. Chr.) nummi: Koehne musee Kotschouhey 2 p. 202 207; BuratscMov catalogus nummorum colon. Gr. Ponti Euxini p. 241 245, tah. 26 n. 72 88; Giel Meine JBeitrdge mr antiken Numismatik Sudrusslands p. 29 sgq. ; cf. Mommsen Eph. ep. 2 p. 258 n. 1. Fortasse
a.

idem

est

atque Aspurgus, qui certe

a.

313

aer.

Bosp.

(=

16117 p.
sit,

Chr)

regnavit;
tineatur

nomen enim incertum in monogrammate ^p


Rhescuporis
p>.

est,
.

cum non perscriptum

sed con-

Cf. Latyschev itiscriptiones antiquae

orae septentrionalis Ponti Euxini

p.

XLI seq.
Nummd: Koehne musee
catal.

44

(Ti.

lulius)

Kotschouhey 2
205.

229

237;
inscr.

(I)

rex Bospori.

Buratschkov

numm.

p. 195 seq.
titulis

252255

n.

125142

tah.

Bosporanis Jjatyschev

116132. Memoratur in orae septentrionalis Ponti Euxini

27

n.

2,

52
filii

(= CIG
jTopts

II 2114hh
(3);

add. p. 1105) (1); 355 (2); itemque in titulis

Latyschev 2, 38

39

(4);

358

(5).

BaoiXsu? Ttpspto? 'louXto? Tyjaxoutit. 1.

cptXoxataap xat cptXoptojxaio? suosp-i^?


Tyjcjxouiropi?
tit.

2; Tipspto?

'louXiOi;

^aat-

Xeu?
alii;

nummi
3.

complures;

paaiXeto?
a.

Tr^axouiroptSo?

4.

ranae
aer.
n.

77/78 91192 p.

cf.

Regnavisse eum certe

374

388

nummi

aerae Bospo-

Chr.) docent nummi.

Fortasse annus 371

Bosp. (=^ 74175 p. Chr.) indicatur in uno nummo (Koehne p. 230 3 cf. Latyschev p. XLVI not. 4), item annus 71 p. Chr. in tit. 2; cmnque tituhis 2 Vespasiano positus sit, hic imperator ei regnum Bospori iam a. 69/70 donavisse videtur cf. Latyschev p. XLVI. Pater Ti. lulii Sauromatis (I) tit. 3-5.

45

(Ti. lulius)

Rhescuporis

(II)

rex Bospori

a.

508525

aerae Bospo-

ranae

(=

211/12228/29

p. Chr.)

nummi: Koehne musee Kotschouhey

2 p. 299313 ; BuratschJcov catalogus nummorwn coh Gr. Ponti Euxini p. 201. 209. 278283 n. 269-299, tah. 31 seq. n. 255285. In eius
Panticapaei rep. ap. Latyschev inscr. orae septentrionalis Ponti Euxini 2 n. 41, 42, 43; memoratur in titulis Panticapaci rep. l. c. 48, Tanaiticis l. c. 430, 431, 431 his, 449, 450, denique

honorem positi sunt

tituli

in titulis

filii

Cotyis Tanaiticis
III.

l.

c.

432, 453.

T6v

d(p' *HpaxXe'ot)?

xat

Frosopographia Imp. Eom.

RHESCVPORIS
EuixoXttou

130
UoaeihGiVoq
ulhv

RHOEMETALCES
TrpoYovtov

toS

xat

dTtb

^aaikiiov

paaiXsa Ttpipiov

'louXtov 'Pr^axouTioptv
(ptXopa|jiatov

}i,SYa'Xou

paatXlto? 2aupo[jLa'T:ou <:ptXoxat'aapa xat

suaspTj,

dpyizpia
paatXsa
t/t.

zSiV

Sspaataiv
xat

8ta

Ptotj

tit.

41; Tipsptov
xov
cpiXo-

'louXtov

'PTjaxouTcoptv
'ftXsXXrjVa

BoaTropou

toiv

irspt^

sOvoiv

p(o[xatov xat

42; Ttpipto?
43, 449,
;

'louXios 'PTjaxouTropt? cptXoxataap


['louXto?]
lis,

xal cptXopa>[iato? suasprj?


tit.

tit.

450 ; Ttpspto?

TrjaxouTropi^

48; TriaxouTCoptc

mmmi

tit.

430, 431, 431

432, 453.

Filius
lulii

(Ti lulii) Sauromatis (II)

tit.

41, 43, 430, 431,


tituli:

431 his; pater Ti.


41
a.

Cotyis

tii.

432, 453.

Annos exhihent

512

aer.

Bosp.

(= 215/16 p. Chr.), 42 et 430 a. 517 (= 220/21), 43 a. 520 (= 223/24), 48 a. 522 (= 225/26). Cf. de eo Latyschev inscr. orae septentr. Ponti Euxini 2 p. XLIX. 46 Rhescuporis (III) rex Bospori a. 530 31 aerae Bosporanae (= 233/34

nummi: Koehne musee Kotschoubey 2 p. 322325; Buratschjiov catal. numm. p. 202. 210. 285 sec^. n. 308315, tab. 32 n. 296 303, in quihus est BaatXsw? Tr^axouTroptSo?. Eundem esse eum
234,35
p. Chr.)

qui sequitur negat Latyschev inscr. orae septentrionalis Ponti Euxini

p. Tj seq.

47 (Ti. lulius) Khescuporis (IV) rex Bospori a. 536 558 aerae Bosporanae (= 239/40 261/62 p. Chr.) nummi: Koehne musee Kotschoucjui cundem esse putat eiim qui sequitur; sed disiungendos eos esse censet Oreschnil-ov apud Latyschev inscr. orae septentrionalis Ponti Euxini 2 p. L seq., nam Jnde ah a. 559 regis imagi-

hey

p. 332

342,

nem nummis incusam


meliores esse
eis

longe aliam esse

quam

antea

et

nummos

ipsos

qui Rhescuporidi III attribuantur ; cuius imagines item differre ah imaginibus Rhescuporidis IV"-. Tituli ad eum pertinent tres Panticapaei rep. ap. Latyschev
l.

c.

n.

44

46,

quorum primus
Ttps'pio? 'louXto?

annum

indicat

547

aer.

Bosp.
xat

(=

250/51 p. Chr.).
suaspV]?
tituli;

TrjaxouTOpt?

^tXoxataap

'ftXop(o(xato?

TifjaxouTropiSo?

sive TrjaxoTOptSo?

nummi.

48 Rhescuporis (V) rex Bospori a. 55972 aerae Bosporanae (= 262/63 275/76 p. Chr.) nummi cf. eum qui praecedit. 49 Rhodaspes (sic titulus; KepoaTraSyj? vel Kspo7:a'aoyj? codiccs Strahmiis),
Phraatis (IV) Arsacis
regis

Parthorum
c.

filius

tit.

urhanus

VT
l.

1799;

Straho 16,

1,

28 p.
et

748,

a patre una
a.

Augustum Romam missus


ceteros locos
esse videtur,

745

cum
9

tribus fratribus obses ad


a.

Chr., Straho

c, cf

stemma sub Phraate (IV) (P 296).


tit.

Romae mortuus
p. 58; Mionnet 1

cum
(I)

sepulcralis ihi repertus

sit.

50 Rhoemetalces

rex Thraciae.
S.

Nummi: EchheJ 2
p. 555 seq. n.

p. 447 seq. n. 137148.

nummi,

Rhoemetalces Florus; Rhomoetalces VeUeius; TufxyjTa^Xxrj? Dio. Patruus (deio?) et tutor (iTrtTpoTro?) Rhascuporidis (R 41) a. 738 u. c. 16 a. Chr., a Vologaese Besso fugatus a. 743 u. c. 11 a. Chr.
Tacitus,

38-42.

Bio

54, 20, 3; 54, 34, 5.

L. Pisone restitutus, Rhascuporidi mortuo

RHOEMETALCES
a.

131

RHOEMETALCES

11 rex Thraciae successisse videtur, cf. Dio 54, 34; Florus 27 (parum accuratc narrans); Mommsen Eph. ep. 2 p. 254. Eex Thraciae certe a. 6 p. Chr. (Velleius) una cum Rhascuporide (M 42) fratre (cf. Tac. a. 2, 64) in bello Pannonico Romanos adiuvit Dio 55, 30 cf, Vell. 2, 112, 4. Ad eum (aut ad Cotyem filium?) referenda
743
2,

esse videntur,

quae Ovidius ex Ponto

1, 8,

16 sqq.

4, 7,

21

sqq. de

Aegiso
a.

urhe a Getis recuperata narrat.


2, 64, ante a.

Obiit imperante Augusto

Tac.

12
cf.

p. Chr.
,

quo anno Oviditis epistulam ex Ponto


ep.

2, U

scripsisse

videtur

cf.

Mommsen Eph.

p. 254.
tacetur.
et

Pater Cotyis

Tac. a. 2, 64,

Ovid. ex P. 2, 9, uhi

nomen

et vinci nescius armis,

ingenuas artes didicit

Marte ferox carmina composuit

Ovid. cx P. 2,

9,

45-51. 59.

Aut

ad hunc aut ad cognominem (R 51)


lulia

pertinent

tituli

urhanus
l(iberta) et

VI 20718:

Rhoemetalcaes

est Tu[xeTaXxy]? apud PluPacJiXsoj? 'Poifxr^xaXxa tarchum Romulus 17 apophthegmata Augusti 2 p. 207 A, cf. Mommsen Eph. ep. 2 p. 253. 51 Rhoemetalces (II) rex Thraciae. Titulus Bizye rep. Eph. ep. 2 p. 256,
\

Amphipolitanus Diversus ooSXoc.

CIG II

Tyndaris C. lulii regis 2009: <I)t>^6xi[xo?

positus

67rkp XTf Tot|xrjTaXxou xai

TIu&oSwpioo?

aajTYjpta?.
a.

Rhoemetalces,
p.

Rhascuporidis
2, 67; 3,

(11

42)

filius,

rex partis Thraciae

19

Chr. Tac.

a.

38;

4,

5; a Coelaletis
a.

aliisque Philippopoli obsessus, a Ro3,

manis liberatus misit a. 26 Tac.

21

Tac.

a.

38

seq.

cf.

titulum;

Romanis

auxilia

a. 4, 47.

Postea non commemoratur, sed cum Rhoeme-

talccs (III), qui sequitur (R 52), a. 37/38 v(sa)T(epo?) vocetur (CIA III 1284; item supplendum CIA III 1077) itaque ah altero distinguatur, ille etiamtum superstes fuisse videtur, cf. Neuhauer Hermes 10, 1876 p. 145152; at cf Mommsen Eph. ep. 2 p. 256.

52 Rhoemetalces

(III)

rex Thraciae.

Tituli:

Cyzicenus, Monatsherichte

(1); Attici: CIA III 1077 1284 (3); Maroneae rep.: Bulletin dc correspondance hellenique 8 p. 52 n. 7 (4). Praeterea fortasse ad eum Nummi: EcJchcl 2 p. 59 seq.; Mionnet 1 pertinet CIA III 114 (5). TotfxrjTa^Xxy]? tit. 1-4; Tot[ji7jTaXxa? p, 450 n. 155; S. 1 p. 557 n. 45. nummi; TotjxaTaXxa? tit. 5; Tu}xr^Ta'Xxrj? Dio 59, 12, 2; Tu[xeTdXxy]s {var. Tu[xatT-) Syncellus p. 631 ed. Bonn. Tacent nomen Straho et Filius Tacitus. N(e(6)T(spo?) tit. 3 et supplendum in tit. 2; cf. R 51. Cotyis tit. 1. 4; nummi et (Antoniae) Tryphaenae natu maximus tit. 1. Rex partis Thraciae a. 19 p. Chr. Straho 12 p. 556; Tac. a. 2, 67; 3, 38; 4, 5, infans etiamtum tutore Trebelleno Rufo Tac. a. Una cum fratribus Polemone (II) et Cotye in Italia 2, 67; 3, 38. educatus cum Gaio eo qui postea regnavit tit. 1. A Gaio iraperatore

der Berliner AJcademie

1874 p. 16 scq.

CIG

265

(2),

CIA III

regnam paternum accepit a. 37/38 tit. 1; Dio 59, 12, 2 eodemque anno archon Athenis fuit tit. 2. 3; cf. Neuhauer Hermes 10, 1876 p. 145152, Ab uxore interfectus a. 46 Syncellus p. 631 ed. Bonn.

RHOEMETALCES
cf.

132
a.

ROMANIVS
cf.

Euseh. chron.

46 p. Chr.

Praeterea

Mommsen Eph.

ep.

p. 256 seq.

53

(Ti. lulius)

Rhoemetalces rex Bospori


153/54 p. Chr.)

a.

428

450

aerae Bosporanae

timsee Kotschoubey 2 261 267; Buratschkov catalogus nummorum col. Gr. Ponti Euxini p. 198. 207. 262264 n. 190-201, tab. 29 n. 179190. Tituli: Latyschev inscr. orae septentrionalis Ponti Euxini vol. 2 n. 33 (= CIG II 2108 f) Panticapaei rep. (1); ihid. n. 353 ap. Phanagoriam rep. (2);

(=

131/32

nummi: Koehne

p.

ibid.

n.

437 Tanaiticus

(3);

praeterea memoratur in
n.

titulis

427

(5);

428

(= CIG
tit.

vol. 1 n. 199 Chersonesitanus (4); Sauromatae filii Tanaiticis ibid. vol. 2 II add. n. 2132 d p. 1009) (6). Tipspio? To6-

ihid.

Xio? paatXeu? 'Poi}i,7]TaXx7]s (ptXoxataap xal <ptXop(6|xato?

t\i(is.^rfi

tit.

2; item
'PoifAr)-

supplendum in
TotXxa?
tit.

Ah
aer.

3; 4 ; ^aaikioig 'Pot(xy]Ta'Xxou nummi. Hadriano rex constitutus, cum eum xh\


1.

[ASYa? paatXsus 'Potp.r|TaXxr^?

tit.

5,

6;

Rimethalcen vita Pii


iStov xTtcJTr^v

9, 8.

nominet

a.

430
aer.

Bosp.

(=

33/34

p.

Chr.)

tit.

1.

Begnasse eum

a.

428450

Bosp.

C=

(= 13T32 153154 p. Chr.) docent nummi. Anno 448 aer. Bosp. 151152 p. Chr.) posuit titulum 2. Antoninus Pius negotio inter eum et curatorem (scr. Eupatorem ? vide 87) audito eum in regnum

Bosporanum
tit.

remisit vita Pii 9, 8.


l.

Pater (Ti.
vol.

lulii)

Sauromatae

(II)

5. 6.

Cf. de eo Latyschev

c.

p.

XLVIII.

Non

liquet,

num ad eum
TotXxa? sI8ov.

pertineat

tit.

Aegyptiacus

CIG

4814 b add. :

70) Tot[xr|-

M. luventius Rixa. M. IVVENTIVS SECVNDVS TITVCCIVS ROBVRRVS.


ri
C.

RIXA POSTVMIVS PANSA VALERIANVS.

54 Robustus, splendidus eques Romanus Plinius epist. 6, 25. 55 ROCIVS PISO salius Palatinus factus a. 186, exit flamen factus
1980,
3.
6.

a.

188

IVLIVS

VOLVSENNA ROGATIANVS.

AEMILIA ROGATILLA.
P. Aelius Peregrinus Rogatus.
L.

CREPEREIVS ROGATVS L. Domitius Rogatus.


56 Roles
(TtoXrj?),
a.

signo

SECVNDINVS.
rex,

Getarum quorundam
u. c.

que dictus

725

a Caesare amicus socius1.

29

a.

Chr. Dio 51, 24, 6-7; 26,

Aelia Romana.

SEMPRONIA ROMANA.

57/58 Romanius Hispo (Hispo Romanius /Sewem; Romanus Hispo Tacitus et lihri quidam, Senecae; Hispo Quintilianus), rhetor, qui asperiorcm
dicendi viam sequeretur

Seneca contr.

9, 3,

11; sententias colores


16;
1, 6,
7,

divisiones eius saepius affert Seneca contr.


2, 2, 7; 2, 3, 18.
7, 6,

1, 2,

9;

1, 7,

12;
4;

21; 2,

4,

9; 2, 5, 21; 2,

6,

13;

2,

13;

7, 4,

21;

7, 7,

12. 14; 7, 8, 11; 9, 1, 11. 15; 9, 3, 11; 10, 1, 13; 10, 4, 6;

ROMANVS
10, 5,
p.

133
19 unamque sententiam Quintilianus
a. 1, 74.

ROSCIVS
6,

3,

100.

Delator

a.

15

Chr. Tac.

AELIVS ROMANVS. Fabius Romanus. F(LAVIVS) VAL(ERIVS) THEOPOMPVS ROMANVS. C. Romanus. LICINIVS MARINVS VOCONIVS ROMANVS. M. Mevius Romanus. PLOTIVS ROMANVS. VALERIVS ROMANVS. Vergilius Romanus.
lulius
C. P.

59 Romanus delator a. 62 p. Chr. Tac. a. 14, 65. Lihertus ut videtiir Augusti, cf. Ti. Claudius Romanus fasti Antiates 6638 C 3, 2.

60 Romatius Firmus, municeps equestrem censum implevit;


61 Romilius Marcellus,

et condiscipulus Plinii

minoris,

qui

ei

scripsit

ad

euni Plin. epist. 1, 19; 4, 29.

centurio legionis duoetvicesimae (primigeniae),

a Vitellio occisus

a.

69 Tac.

hist. 1, 56. 59.

62 Romilius
T.

Pollio,

senex sub Augusto Plin.

n. h. 22, 114.

ATTICVS STRABO ROMVLVS. D. CVTIVS BALBINVS ATTIVS IVNIANVS ROMVLVS. IVLIVS ROMVLVS. M. IVLIVS ROMVLVS. M. MESSIVS RVSTICVS CVTIVS ROMVLVS PRISCIANVS ARRIVS PROCVLVS. M. Messius Rusticus Aelius Romulus Priscianus Titus Proculus. PASSERIVS ROMVLVS. Q. Valerius Postimius Romulus.
cet.

63 Romulus, mercator Viennae Martidlis 13, 107.


L.

L.

cet.

cet.

(?)

L.

64

M. Valerius Romulus Timotheus V[e]nul[e]ianus V[e]nuleius Gallus. L. ROSCIVS AELIANVS (sic VI1978 et 1784) salius Palatinus exit

flamen factus

a.

170

VI 1978.

Consul ordinarius
alibi).

a.

187

cum

L. Bruttio

Quinctio Crispino fasti

(X 1784;

Potest idem esse

66; ex

223 (R 73). ROSCIVS AELIANVS cos. 223 vide infra R 73. 65 L. ROSCIVS AELIANVS MAECIVS CELER (L. Roscius Aelianus VI 451 tribu Quirina, tribunus militum legionis IX in consulatu), M. f. Hispanae, vexillariorum eiusdem ductor in expeditione Germanica (in Chattos c. a. 83 84), donatus ab imp. (Bomitiano) Aug. militaribus
posteris fortasse eius qui sequitur; pater aut avus considis a.
L.
,

donis, decemvir stlitibus iudicandis, quaestor Augusti, tribunus plebis,

praetor,

consul (suffectus mense Decembri

a.

Sacerdote luliano
cf.

VI 451), proconsul provinciae Africae Tissot fastes de VAfrique p. 82 sqq.) tit. Tiburtinus

100 cum Ti. Claudio (c. a. 117/18

XIV 3612,
iilius

uhi

honores inverso ordine exhibentur.

66 L. ROSCIVS AELIANVS PACVLVS SALVIVS IVLIANVS

Vibiae

ROSCIVS
L.
f.

134
Salviae Variae, frater
Potest idem esse

ROSCIVS
Albiiii et

Nummiorum
64;
cf.

Variae

tit.

Brixianus

V 4353.

67 M. ROSCIVS COELIVS (sic legatus legionis vicesimae, inimicus Trebellii Maximi praesidis BriConsul sufFectus a. 81 tanniae a. 09 Tac. h. 1, 60 cf. Tac. Agr. 7.

Borghesi 6 p. 49 sqq. acta Arvalium a.81; Roscius Caelius Tacitus)

mense Martio cum C.


68 Q. ROSCIVS COELIVS

lulio luvenale acta

Arvalium

a. 81.

MVRENA

SILIVS DECIANVS VIBVLL(I)VS PIVS

IVLIVS EVRYCLES HERC(V)LANVS POMPEIVS FALCO. Tituli: 6321 prope Tarracinam rep. (1); Tomitani: III 8.7537 (2); 7433 (3); Moua. xal pt^X. xr^? ua7y. (Jj^oXtj? Saupv. V 1884185 p. 43 (4) ; Tropaeensis Moesiae infcrioris III 8. 12470 (5) ; hilinguis in Cilicia rep., Journal of hell. studies 1890 p. 253 n. 28 (= JDessau inscr. Lat. 1036) (6) 8amius III 8. 7163 {7); Ephesius CIG 2963 c (8); Tusculanus XIV
_

2692 (9); Cirtensis nepti positus VIII 7066 (10). Q. Roscius Coelius Murena Silius Decianus Vibullus (sic) Pius lulius Eurycles Herclanus Pompeius Falco tit. 1; Q. Roscius Murena Coelius Po[mpeius] Falco tit. 2; [Q. Rjoscius Murena Coelius Pom[pe]ius Falco tit. 5; Q. Roscius Coelius Po[mp]eius Falco tit. 6; Q. Roscius Murena Coel[i]us Falco tit. 4; Q. Pompeius Falco tit. 3. 9. 10; Pompeius Falco tit. 7. 8 {[U\o\iTvr^iovi <I>aXx(ov[os] 6 (IIojjLTrsiov <I)a'Xxova), Plinius Fronto; Pomponius Falco perperam Digest. 28, 3, 6, 7. Sex. f., tribu Quirina tit. 1 et 6. Decemvir stlitibus iudicandis, tribunus militum (designatus a. 97,
,
,

Plin. ep.
tor

1,

23) legionis
cives
et

F[retensis], quaestor, tribunus plebis, praetit.

inter

peregrinos

6 honores recto
tit.

ordine recensens.

Legatus Augusti legionis


(a.

Macedonicae
tit.

1
1. et

101103) donis
provinciae

militari]bus donatus
et

tit.

pr. provinciae

Lyciae

Pamphyliae
e]t

[in bello Dacico Legatus Augusti pr. 6. Legatus Aug. pr.


et 6,
tit.

pr.

[ludaeae

legionis

Fretensis

1,

vel

legatus

Augusti legionis
consularis

Fretensis et legatus pr, pr. provinciae ludaeae

tit. 6, uhi quod additur consularis errore scriptum videtur ludaeae praefuerit c. a. 107109, cf. Plin. ep. 7, 22; Waddington fastes n. 133. Consul (suffectus c. a. 109) tit. 1 et 10, cf. Ashach Bonner Jahrhiicher 72 1882 p. 14. 32 sqq. Quindecimvir sacris faciundis, curator viae Traianae tit. 1 et 6. Legatus pr. pr. imp. Caes. Nervae Traiani Aug. Germanici Dacici provinciae Moesiae inferioris tit. 1-6 a. 116 tit. 5, a. 117 tit. 2. 4. Legatus pr. pr. imp. Caes. Traiani Hadriani Aug. provinciae Britanniae tit. 1 honores in-

pro

cos.

verso ordine exhihens.

Proconsul provinciae Asiae


fastes n. 133.
c. a.

secundum Waddington
Pio) patre in p. 35 Naher.
9,

agrum

eius devertit

15.

ad eum Plinius epistidas Epistula Hadriani ad eum Bigesta 28,


8cripsit

t. 1. 7. 8, c. a. 128 Marcus Caesar cum (Antonino 140 Marcus ad Frontonem 2, 11

1,

23;

4,
7.

3, 6,

27;

7,

22;

Sossiae

Pollae uxori (mortuae) proconsul Asiae (c. a. 128) titulum 7 pomit. Pater Q. Pompei (Senecionis Roscii Murenae Coelii Sex. lulii Fron-

ROSCIVS
tiiii

135
Deciani C.
lulii

RV

Silii

Euryclis Herculanei L. Vibullii Pii Augustani

Alpini Bellicii Sollertis

lulii

Apri Ducenii Proculi Rutiliani Rufini


10, cf.

Silii

Valentis Valerii Nigri Cl. Fusci Saxae Amyntiani) Sosii Prisci

(P 492),
Coelio

avus Sosiae Falconillae


parentela quadam

tit.

stemma sub
videtur

P 459.
cum M.

Propter nomina
lioscio

coniunctus

fuisse

(B

67), Silio JDeciano

(Lanciani

sillogc aq. n. 145),

P. Coelio Balbino

C. lulio Eurycle Herc(u)lano (J 199), denique cum llosciis Murenis, qui sequuntur. 69 M. ROSCIVS LVPVS MVRENA tribu Quirina, filius M. Murenae (B 71), nepos M. Murenae (B 70), septemvir epulonum, tribunus legionis VII

Vibnllio Pio (cos. 137),

Claudiae, praefectus legionis

IV

Flaviae, quaestor pro praetore pro-

vinciae Cretae et Cyrenes, maritus nescio cuius, quae fuit neptis Volum-

niae Caledae

tit.

70 M. (ROSCIVS)

MVRENA

Gortynae rep. Bevue archeologique 1890 p. 443 n. 135. proconsul Bithyniae, pater eius qui sequitur,

avus eius qui antecedit tit. Gortynae rep., revue archeologique 1890 p. 443 n. 135. M. (ROSCIVS) MVRENA praetorius, filius eius qui praecedit, pater 71 Lupi Murenae (B 69) tit. Gortynae rep., revue archeologique 1890 p. 443 n. 135.

Q.POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS cef. SOSIVS PRISCVS. ARADIVS ROSCIVS RVFINVS SATVRNINVS TIBERIANVS. 72 L. ROSCIVS PACVLVS consul designatus, maritus Domitiae Vettillae
P.
tit.

Vercellensis

V 6657.
64, 66,

Paculus (maritus) Vettillae


73.

tit.

Emeritanus
Titidi:

II

468.

Cf.

73 L. ROSCIVS

PACVLVS PAPIRIVS AELIANVS


4241
(1)
;

consul

a.

223.

Brixianus

urbanus

VI 22249

(2).

L. Roscius Aelianus
[L. R]oscius

Paculus tit.2; Roscius Paculus Aelianus


Pacul[us] Papirius Aeli[anus]
.
. .

tit. 1.

In consulatu:

XI 5178;

L. Roscius Aelianus

IX

338,

Ros VI 2835, Aelianus plerumque. Consul ordinarius a. 223 cum L. Mario Maximo Perpetuo Aureliano II fasti, cf. tit. 1. (Roscia) Bassa soror aut uxor eius eorumque filii tit. 1. Fortasse filius aut nepos consulis a. 187 (B 64) cf. B 66. 74 (ROSCIA) BASSA soror aut uxor eius qui praecedit, tit. Brixianus V4241. [ARADIA] ROS[CIA] CALPVRNIA PVRGILIA. T. PRIFERNIVS PAETVS ROSIANVS GEMINVS. 75 ROSIVS REGVLVS pridie kalendas Novembres a. 69 consulatmn iniit
. . .

eiuravitque Tac.

h. 3, 37.

76 M. Rossius {"fortasse Ros[c]ius' Schmidt) Vitulus, procurator ducenarius quattuor publicorum provinciae Africae c. a. 198 209 VIII S. 14454.

77 Rotundus,

servus Drusillae,

deinde Claudii,
cf.

dispensator Hispaniae

citerioris Plin. n. h. 33,

145
et

Dessau ad Inscr. Lat. 1655.


filia

78 Roxane, Herodis Magni

Pliaedrae
1, 3.
v.

losephus

beJl.

lud. 1, 28, 4;

IMP.

1,

29, 1; 2,

6,
.

3; ant. lud. 17,

M. F

RV

lOTAPIANVS

sub

1.

RVBELLIVS

136

RVBELLIVS

79 RVBELLIVS BLANDVS, quem luvenalis (8, 39-70) reprehendit, alto Drusorum stemmate et sanguine luli (8, 40. 42), itaque ex posteris

Blandi (R 82) et luliae. 80 (Rubellius) Blandus, eques Romanus Seneca controv. 2 xwaef. 5; Tac. a. 6, 27 (ubi nomen non ponitur), Tiburs, avus Rubellii Blandi

(B 82) Tac.
afFert
gliesi
1,

Rhetor Romae docens, cuius sententias multas l. c. Seneca rhetor, cf. locos in indice p. 533 Kiessling. Cf. Bor4 p. 486. Num idem Rubellius Blandus historicus Serv. Georg.

103?

Stemma hoc
80
^^

est:

(Rubellius) Blandus

Tiberius

A f f
Vetus
Antistia Pollitta

^' I^^ibellius Blandus


C. Rubellius

Drusus

82

Blandus

lulia

^
I

85 Rubellius Plautus

83 (Rubellius)

86 Rubellia

^
|

Octavius

Drusus

Bassa

Laenas

liberi.

(Octavius Laenas)

Sergius Octavius

Laenas Pontianus. 81
C.

RVBELLIVS BLANDVS triumvir


,

aere argento auro flando feriundo

Echhel 5 p. 205; Cohen l^ p. 138 n. 511; Babelon 2 p. 100 n. 353, p. 404 n. 1. 82 C. RVBELLIVS BLANDVS. Tituli: Tihurtini ah co positi XIV 3555 (1). 3556 (2). 3576 (3); Tusculanus ftliae eius ptositus XIV 2610 (4); memosuh Augusto

ratur in urhano

cum

collega

VI 16057 (5). In consulatu nominatur solus IV1552 (6), VI 14221 (7). Rubellius Blandus t. 3. 6; Tacitus; ([Rut.

bjellius)

[Bla]ndus
Tac. a.

4; C. Blandus

t.

2; Blandus

t.

1. 5. 7.

C.

f.

t.

3.

Filim ut videtur

eius

qui praecedit

(B

81).

Nepos
a.
6,

equitis Tiburtis

(BSO)
t.

6,

27.

Origine Tiburtinus Tac.

27; 14, 22; cf

1-3.
t.

[Quaestor] divi Augusti (itaque ante

a. 1.4

p. Chr), tribunus

plebis

cum

(C.

3; praetor 1. 1. 3 ; consul t. 3. 6. 7, mense Septembri t. 6. 7, Annio?) Pollione t. 7, anno incerto ante a. 21 p. Chr., cf.
not.

Waddington ad Borghesi 8 p. 819


sententiam dicit
a.

et

Hemen ad
a.
filia,

tit. 7.

In senatu
a. 3, 51.

20 Tac.

a. 3,
t.

23.
lulia

Consularis

21 Tac.

Proconsul
uxor,
ei

t.

2. 3; pontifex
a.

3.

Drusi

quondam Neronis

nupsit

33 Tac.
45

a. 6,

Caesaris Tac.
14, 22,

a. 6,

(a. 36).
t.

Drusi (B 83)

5,

27; quare factus est progener Tiberii Pater Rubellii Plauti (B 85) cf Tac. a. [Rub]elliae Bassae t. 4; cf stemma ante-

cedens.

83 (RVBELLIVS?) DRVSVS Blandi (B 82) filius VI 16057. 84 L. RVBELLIVS GEMINVS consul ordinarius a. 29 cum C. Fufio Gemino fasti. L. Ru[be]lliu[s] Geminus c[os.] titulum posuit in monte Alhano VI 2022 XIV 2227. Nominatur in consulatu: L. Rubellius

Geminus VI 10293; L. Ru[belHus] Geminus [Geminus] fasti Arvalium a. 29 I ed. 2 p.


Tac.
a. 5,

V 5832;
71;

L. Rubell(ius)

Rubellius Geminus

1; Tertullianus adv.

Iudaeos8

extr.; C. Rubellius

male Cassio-

RVBELLIVS
dortis.

137
speciare potest

RVBRIVS
L. Ru[bellii?]
f.

Ad eum

VI 9908:

ad

eius

famiUam VI 25503: L.
(sic

Rubellius T.

Gemini structor; Geminus Caesianus

(puer).

85 RVBELLIVS PLAVTVS origine Tiburs Tac. a.

Tacitus saepius ; Plautus Tac, Plut., Dio)

14, 22,

nepos Drusi Tac.


a.

a. 14, 57,

per mater-

nam originem

22) pari ac Nero gradu a divo Augusto Tac. a. 13, 19; fdius igitur C. Rubellii Blandi Accusatus (II 82) et luliae, cf. Tac. a. 6, 27 et stemma suh R 80.
(mater ex lulia familia Tac.
14,
a.

55,
a.

quasi

res

novas moliretur, ad praesens

silentio transmissus

Tac.

13,

19-22.

Nerone iubente
a. 16,

a.

60

cum

Antistia (Pollitta,

L. Veteris fiHa Tac.

10) uxore in

Asiam

concessit, ubi ei aviti


a.

agri erant Tac. a. 14, 22. 57.

In Asia interfectus

62 Tac,

a. 14,

57-59 ; Dio

62, 14, 1 ; Phitarchus de amicorum multitudine 7 p. 96 C. Praedia eius Octavia accepit Tac. a. 14, 60. Uxor eum atrociter luxit Tac. a. 16, 10. Liberos habuit Tac. a. 14, 59. Amicus Bareae Sorani

Tac.
Tac.

a. 16, a. 14,

23. 30. 32.

Stoicos sectatus Tac. a. 14, 57. 59.

Mores eius

Memoratur Tac. h. 1, 14. 86 RVBELLIA BASSA Blandi (R 82) filia, (uxor) Octavii Laenatis, avia
22.
Sergii Octavii Laenatis Pontiani
liae [Blajndi
f.

tit.

Tusculanus

XIV 2610

([Rubjel-

Bassae).
a. b.

Rubelliae Bassae in fstulis urbanis, Lanciani

silloge aq. n.

159

87 Rubrenus Lappa, poeta tragicus, scripsit Atreum luvenalis

7,

72.

88 M.

RVBRENVS VIRIVS PRISCVS POMPONIANVS MAGIANVS PROCVLVS


curator coloniae Minturnensium
,

consul, proconsul Africae,

curator

coloniae Formianorum, praetor candidatus, quaestor candidatus, decemvir (stlitibus iudicandis), salius Collinus, civis et patronus (Atinatium),

(maritus) luniae Arriae Rufinae


posteris (Pomponii)

tit.

Atinas

5058.

Potest esse ex

Magiani (P 549). 89 Rubrius, cques Romanus, maiestatis accusatus


Tac.
a. 1, 73.

et

absolutus

a.

15

90 Rubrius medicus Plinius n. h. 29, 7. Solinus 1, 81. 91 Rubrius histrio Plin. n. h. 7, 55 92 P. Rubrius Barbarus. Tituli: Alexandrinus bilinguis III S. 6588 (1); Casinas 5169 (2); Philis rep. Bullettino delV inst. 1866 p. 51 (3). P. Rubrius Barbarus tit. 2. 3; Barbarus tit. 1. M. f., tribu Maecia Praefectus Aegypti anno XVIII Augusti (741/42 13/12) tit. 2. tit. 1. 3. Ad eius familiam pertinebat Quinta Barbari filia, cuius

nutrix erat Rubria Ichmas

VI

9245.

93 Rubrius Fabatus, cui, tamquam ad Parthos fugeret, custodes additi sunt a. 33, incolumis mansit Tac. a. 6, 14.

94 RVBRIVS GALLVS dux Neronis a. 68 eum deserit Dio 63, 27, 1. Dux Othonis a. 69 Tac. h. 2, 51. Minister sermonum Flavii Sabini a. 69 Tac. h. 2, 99. In Moesiam a Vespasiano missus (legatus igitur Moesiae) Sarmatas fugat a. 70 losephus bell. lud. 7, 4, 3. Idem videtur Bor-

RVBRIVS
ghesio 5 p. 325. 621 seq.

138

RVFINIANVS

Rubrius offensae veteris reus atque tacen-

dae" luvenalis

4, 105,

qui Titi filiam in pueritia corruperat" Schol.

ad

luv.

l.

c.

Pater ut videtur eius qui sequitur.

95 RVBRIVS GALLVS consul suffectus anno incerto (a. 98 ? Ashach Bhein. Jahrh. 72, 1882 p. 26 sqq.; a. 101? Borghesi p. 325. 521 seq.; a. 103 vel paullo postea Mommsen Hermes 3 p. 45) sub Traiano cum (M. Eppuleio

eum

Proculo) Caepione (traditur Caelio) Hispone Big. 40, 5, 26, 7. Ad pertinere potest senatus consuUum Muhrianum saepius citatum in

Digestis (26, 4, 3 alihi);

neque vero lex Buhria in tahula Veleiati

XI
96

1146.

Filius ut videtur eius qui praecedit.

T. RVBRIVS NEPOS (collega sive adiutor) A. Didii Galli curatoris aquarum VI 1248 (a. 38 49 p. Chr., Frontin. aq. 102). Idem fortasse

nominatur in

titulo servi

VI

9245.

98

97 RVBRIA virgo Vestalis, cui Nero vim intuHt Sueton. Nero 28.
RuffV.

Ruf-.

concubina Augusti Sueton. Aug. 69. AEM(ILIA) RVFILLA.


Rufilla,

Annia RufiUa.
lulia RufiUa

Augurina.

TERENTIA RVFILLA.

VITELLIA RVFILLA. 99 Rufillus pastillos olet Hor. sat. 1, 2, 27; 1, 4, 92. 100 Rufina ingenua, a Cocceio Cassiano clarissimo viro dilecta Papi-

nianus Digesta 34,

9, 16, 1.

ANNIA RVFINA.
ATILIA RVFINA.
Claudia Rufina.

Gavia Fabia Rufina. ARRIA RVFINA. LVSIA GALERIA RVFINA. MACRINIA RVFINA. MARIA RVFINA.
IVNLA.

Metilia Rufina.

NAEVIA ANTONIA RVFINA. NERATIA ANTEIA RVFINA NAEVIA DECIANA. POMPONIA RVFINA. SERVEA NOVELLA RVFINA POTITIANA.
TEIA RVFINA.
6 ex Ooixata?, dvTjp UTraxo?, KaX^^taxu) YT^jxa? tyjv 'AxTa^Xou

101 RVFINIANVS
(filii

Polemonis sophistae), pater Hermocratis sopliistae PhiJostratus vitae sophistarum 2, 25, 2. Rufiniani incerti est fistula urhana, Lanciani silloge aq. n. 575.
Ille potest esse L. Caesonius Lucillus

Macer

Rufinianus
L.

(XIV 3900).

CAESONIVS LVCILLVS MACER RVFINIANVS.

KVFINIANVS

139

RVFINVS

C.

102 Rufinus,

CAESONIVS MACER RVFINIANVS. dux GalHarum a. 6869, Tac.


filius

h. 2, 94.

103 Rufinus,

Apollonii

Naucratitae

sophistae

PhiloairatuR

vitac

sophistarum 2, 29.

104 Rufinus, ad quem scripsit Plinius epistulam vel Trehonius Rufmus.


105 Rufinus, amicus Sedati
habitans p. 526, mortuus p. 510.

8, 18.

Potest esse Fadius

26 p. 515. Pergami Medio secundo saeculo floruit. Cf. etiam h c. p. 514. 532 seq. Waddington, memoires de Vacad4mie des inscr. ct belles-lettres XXVI, 1, 1867 p. 257 seq. fortasse eum patrem fuisse dicit Claudii Bufni sophistae in nummis Smyrnaeis sub Severo
viri praetorii Aristid. or.

nominati.

106 Rufinus, Cyprius, peripateticus, claudus, a Demonacte

irrisus Lucian.

Demon. 54. 107 RVFINVS vir clarissimus, tribunus


vit.

laticlavius

mortuus

a.

222 Cod.
a.

lust. 6, 21, 4.

108 RVFINVS, postquam (Septimium) Odenathum interemit ab eius


filio

(c.

251),

Odenatho accusatus apud Gallienum (vel potius Trehonianum Gallum?), Dio contin. s. v. Odenathi duop.224 Dind., cf. Wadd. ad n. 2600, qui eum legatum putat pravinciae Syriae Potest vero etiam cogitari Phoenices, ad quam Palmyra pertinehat. de provincia Arahia cum in tit. Palmyreno Wadd. 2600 Septimius Haeranes Odenathi (maioris) fdius a. 251 honoretur a milite legimis III Cyrenaicae Bostrenae. Tum conferri potest hic Mufinus cum Coc(ceio ?) Rufi[no] legato Arahiae in tit. Adraae rep. Wadd. 2070 e. 109 L. RVFINVS XIV 2866. VI 191. Imhoof mon. gr. p. 222 n. 56. Vide L. Liv 110 Rufinus Lib(eralis ?) pro[c(urator)] provinciae Mauretaniae Tingitanae a. 196 tit. Bavennas XI 8. 111/112 ...OSIVS RVFINVS. Tituli Thracici: Graeci: CIG 3708 semel
(Septimio)
, .
.

saec.

XVI
S.

descriptus

errore inter Cyeicenos editus (1); Archaeolog.-

epigraph. Mittheilungen

aus Oesterreich 14, 1891 p. 156 (2)


et yentilicio

Latini:
(3);

Archaeolog.-epigraph. Mitth. 15, 1892 p. 95 n. 16

= III S. 12339

III

non constat; 'ATipcoaioc t. 2; A...T:(oaiOs t. 1; L. P..si(us) t. 3, sed idem ad aliud eiusdem auctoris apographum Sp. si(us) periit gentilicium in t. 4. Legatus pro praetore Thraciae t. 1-4, sub Macrino t. 3, sub Elagabalo f. 1.
12338
(4).
.
.

De praenomine
.

Aemilius Rufinus.

[AN]NIVS RV[FIN]VS.

Annius Rufinus.
Antistius Rufinus.

ANTIVS RVFINVS. ANTONIVS RVFINVS. APPVLEIVS RVFINVS.


M.

RVFINVS
Q.

140

RVFINVS

ARADIVS RVFINVS. ARADIVS ROSCIVS RVFINVS SATVRNINVS TIBP]RIANVS. ATILIVS CVSPI]VS IVLIANVS CL(AVDIVS) RVFINVS. At[t]anius ATTIVS PVDENS RVFINVS CELSIANVS. ATTIVS RVFINVS. ATVLENVS RVFINVS. CAECILIVS RVFINVS. M. CAECILIVS RVFINVS. CAECILIVS RVFINVS. M. CAECILIVS RVFINVS MARIANVS. Caelius Rufinus. CAESONIVS QVINTVS RVFINVS MANLIVS BASSVS. CL(AVDIVS) ME [P]RISC[VS] RVF[INVS] IVN(lOR). Claudius Rufinus. CLODIVS RVFINVS. COC(CEIVS) RVFI[NVS]. CVRTIVS RVFINVS. CVSPIVS RVFINVS. FAB(IVS) RVFINVS LVCILLVS. Fadius Rufinus. FONTEIVS FRONTINIANVS STERTINIVS RVFINVS. T. Geni[i]nius Rufinus. Herennius Rufinus. IVLIVS RVFINVS. IVNIVS RVFINVS. IVNIVS RVFINVS. lunius Rufinus. IVNIVS RVFINVS PROCVLIANVS. M. IVNIVS RVFINVS SABINIANVS. M CN. LICINIVS RVFINVS. LIV RVFINVS LIV Cn. Marcius Rustius Rufinus. M. MARIVS TITIVS RVFlNVS. Memmius Rufinus. D. PERCENNIVS RVFINVS. POMPEIVS SENECIO RVTILIANVS RVFINVS SILIVS PRISCVS. SALVIVS DOMITIVS RVFINVS. M. SEDATIVS SEVERIANVS IVLIVS RVFINVS. Statius Rufinus. Trebonius Rufinus. TRIARIVS RVFINVS. C. Vesedius Rufinus.
P.

C.

[L.

[M.]

[Ru]finus.

P.

Q.

L.

TI.

Ti.
Q.

C.

L.
C.

D.

L.

L.

A.

C.

L.

L.

V.

L.

Q.

cei.

cet.

SOSIVS

C.

A.

RVFINVS

141

RVFfllVS

C.

VIBIVS RVFINVS.

Vinicius Rufinus.

VINIVS RVFINVS. Vivennius Rufinus.


T.
collegii

113 L. Rufius Clarus Gallus patronus

ciimsdam

Ostiensis, frag-

mentum

Ostiense

XIV 248.
f.
,

114 C. Rufius Festus, C.

tribu Pom(ptina),

procurator provinciae
2698.
filius

Dalmatiae
115
C.

et Histriae,

pater C. Rufii Festi Laelii Firmi (M 115) et


tit.

Rufiae Proculae (li 120)


Festi

Volsiniensis

XI

RVFIVS FESTVS LAELIVS FIRMVS

clarissimus vir,

C. Rufii

(R

114)

tit.

Volsiniensis

XI

2698.
vide Pompilius Rufus

116 Rufinus Pomfilius Seneca Rufrius Pollio (R 123).

lud. 13,

(P 510)

et

117 RVFIVS VOLVSIANVS vir clarissimus, Campaniae?) a. 282283 tit. Puteolanus Ehein. Museum XLVII 1892 p. 14 not.
Rufius Volusianus v.
c,

iterum

corrector
cf.

(Italiae?

1655,

304*, Klehs

Idem

videtur C. Caeionius
ctc.

corr.

Italiae

per annos octo


f(iHa)

VI

1140.

1707, aetate Constantini.

118 RVFIA AQVILINA c(larissima) f(emina)? aut C.


rep.

tit.

Genavae
Caralihus

XII

2599.

119 RVFFIA
rep.

MARCELLA

clarissima femina, uxor Sabiniani

tit.

7586.
f.,

120 RVFIA PROCVLA, C.


t.

clarissima femina,

filia

C. Rufii Festi

(R

114)

Volsiniensis

XI

2698.
(sic

121

RVFRIVS CPISPINVS
Tac.
a. 12, 42,

Tac.

a. 13,

45; 15, 71 Rufius Crispinus cod.

Rufus Crispinus

16, 17; Crispinus Tac. a. 11, 1. 4; Plut.

Galha 13), eques Romanus Tac. a. 16, 17; Suet. Nero 35 (uhi nomen non ponitur) dignitate senatoria Tac. a. 16, 17, praefectus praetorio
a.

47 insignia praetoria accepit Tac.

a.

11, 1. 4, postea consularibus

insignibus donatus Tac. a. 16, 17.


Tac. a. 13, 45 ; 15, 71 ; Plut.

Maritus Poppaeae Sabinae (P 630)


Suet.

Nero 35, ex qua filium tulit Tac. a. 13, Una cum cf. Suet. Nero 35. Lusio Geta collega Agrippinae opera praefectura praetorio demotus
Galha 19 cf. 45 cognominem (R 122)
a.

51 Tac.

a.

12, 42, ob crimen coniurationis in Sardiniam exactus a. 65


iussae

Tac. a. 15, 71; 16, 17, accepto


a.

mortis nuntio semet interfecit

66 Tac.

a. 16, 17.
lihri), filius

122 RVFRIVS CRISPINVS (Rufius Crispinus

Poppaeae Sabinac

(P

630) et cius qui praecedit

(cf.

Tac. a. 13, 45), privignus Neronis,

adhuc impuber a Nerone interfectus Suet. Nero 35. 123 Rufrius Pollio (sic Dio, UtaXioiV losephus), praefectus praetorio a Claudio a. 41 factus losephus antiq. lud. 19, 4, 5 statuam et sedem in senatu, quotiens Claudium comitaretur, a. 44 accepit Dio 60, 23, 2. Fortasse idem est Rufius Pomfilius praefectus a Claudio interfectus Seneca lud. 13, cf. Hirschfeld VG 1 p. 220 n. 8.

RVFRIVS

142

RVFVS

124 RVFRIVS SVLPICIANVS leg-(atus) leg(ioilis) XIII G(eminae) Anto(ninianae) itaque a. 211 222, tit. Bacicus III 1129.

CALPVRNIA RVFRIA AEMILIA DOMITIA SEVERA. RVFRIA OVINIA CORNELIANA. 125 RVFVS praetorius Porphyrio ad Horatii sat. 2, 2,
cle

50.

Meyer

cogiiat

Plotio Planco

Rufo

(cf.

supra
a.

P 390),
1, 2.

Kiessling de Sempronio Rufo.

126 RVFVS consul suffectus

45 mense lunio cum M. Pompeio Silvano


I)c Curtio

(F

495) losephus antiq. Ind. 20,

Rufo

cogitat

Klein

fasti consulares

ad

a. 45.

127 RVFVS,
(a.

dvyjp

Giraxoc, xob? 2[jLupvatou? sXo^^icsxzoz,


"AkTzeiq

STriTpairek xa

KsXxixa

CTpaToireoa

(uTOp

xe

xat

'Pr^vov)

ad

Nervam imperatorem

96

98)

scripsit Philostratus vitae

sophistarum

igitur fuisse legatus

128 Rufus,

Germaniae superioris a. 96 cum quaedam in Augustum dixisset,


a.

97.

1,

19, 2.

Videtur

veniam impetravit
a. Chr.,

Seneca de hcneficiis 3, 27. 129 Rufus, praefectus exercitus ludaici


bell lud. 2, 3, 4; 2, 5,

750 u.

c.

=4
3.

losephus

2;

ant. lud. 17, 10, 3. 9.


4,

130 Rufus,

poeta melicus Ovidius ex Ponto


cf.

16,

28; de Titio Rufo

cogitat Beifferscheid

Tcuifel

RLG^

254,

131 Rufus, avunculus uxoris Ovidii (tertiae) Ovidius cx Ponto 2, 11, 15seq.;

praedium possidet Fundanum l. c. 28. Fortasse Tampius c^uidam Rufus cf. tit. Fundanum 6225. 132 Rufus miles Romanus losephus hell. lud. VII 6, 4. 133 Rufus, a Domitiano relegatus, amicus Nervae et Apollonii Tyancnsis Philost. Ap. Ty. 7, 8, 3; 8, 7, 36. 134 Rufus, Caesoniae maritus, amicus Martialis 9, 39, 3. 135 Rufus, Semproniae ut videtur maritus, poeta et causidicus, mortuus

(ante a. 101) Martialis 12, 52.

136 Rufus, familiaris

filii

Calpurnii Fabati, prosoceri Plinii


pertinere videntur Plin. epist.

epist. 6, 30, 5.

25; 9, 38. 137 Rufus, rhetor, Cicero Allobrox dictus luvenalis 7, 213. 138 Rufus, Perinthius, sophistes, discipulus Herodis Attici Philostratus vitae sophistarum 2, 17.
7,

Ad Sempronium Rufum

139 Rufus, Ephesius, medicus haud multo ante Galenum scripsit Tcept ^zkaiyokioiz Galenus 5 p. 105, &epaiTeuTtx(i? pi'pXot>?, irept poTavSv versibus
hexameti-is Galenus 11 p. 796; 12 p. 425; cf. 16 p. 196; 19 p. 57 seq.; 13 p. 92; 14 p. 7; 16 p. 474. 636. 735; 17, 1 p. 849. 956. 993; 17, 2 p. 29. 30. 93. 113; 19 p. 699. 703. 710 seq. 718 seq. Kiihn. 140 ... RVFVS praetorius III S. 7372 (Samothrace)

141 ...VS

RVFVS

VI 1508
142
.
. .

L.

f.,

pro[consul]

(Ponti

et

Bithyniae ut videtur)

CIG
T.

5894 -= Kaibel
f.,

IGI

1077.

Echhel 2 p. 402 cogiclassis


tit.

tavit de C.

Cadio Rufo.
tribu Ter(etina),

us Rufus,

praefectus

Vena-

franus

X 4867.

RVFVS

148

RVFVS

143 ... IVS RVFVS proconsul Asiae sub Domitiano nummus Ephesius

apud Waddmgton
T. Atilio Rufo,

fastes

des prov. asiat. n. 108.

Cogitari potest dc
Petillio

C. Furio Rufo,

M. Maecio Rufo, Q.

Rufo

(P
144

193).

LIVS RVFVS pr(aetor aerarii) a. 15 p. Chr. VI 1496. Videtur Rufus consul a. 17. Rufus, auctor tumultus cuiusdam in Augustum orti essc Publius 145 6 a. Chr. Dio 55, 27, 2. Cum idem essc dicebatur a. 748 u. c. videatur Plautius Rufus, qui in Augustum coniuravit (Suet. Aug. 19), pro IIouTrXroo apud Dioneni nXauxtou scribendum videtur Kleinio VcrKaltungshcamten 1 p. 139 ; cf. supra P 359. 360. 146 L...L... [RjVFVS consul suffectus mense Decembri a 119 cum Cogitari C. Herenn[i]o .[Dol]a[b]ella acta Arvdlium a. 119 VI 2080.
...
esse C. Caelius

potcst de L. Acilio Rufo.

147

C.

RVFVS GEMINIVS Bio

58, 4, 6, vide C. Fufius

Geminus.

ACILIVS RVFVS. M'. ACILIVS RVFVS. Aelius Rufus lanuarius.


L.

Aemilius Rufus.

Annius Rufus.
Antonius Rufus. C. Antonius Rufus.

ASINIVS RVFVS. C. ASINIVS RVFVS.


L. Asinius Ruf[us?]
T.

T.

ATILIVS RVFVS. ATILIVS RVFVS TITIANVS.

Aufidienus Rufus.

M. Bassaeus Rufus. C. CADIVS RVFVS. C. CAELIVS RVFVS. C. CALPETANVS STATIVS RVFVS. M. CALPVRNIVS RVFVS.
C. Calvisius Rufus.

Camonius Rufus.
Caninius Rufus.

Canius Rufus.
Claudius Rufus.
L.

CLODIVS RVFVS.

P. Clodius Rufus Latro.

Q.

CLVVIVS RVFVS. CORELLIVS RVFVS. CVRTIVS RVFVS.


Q. Curtius Rufus.

RVFVS

144
...

RVFVS
[R]VFVS
.

[DESTICIVS IV]BA
Domitius Rufus.

[MA]CER

...

TILIVS

AVIVS.

M. EGNATIVS RVFVS.
L. Faenius Rufus.
T.

FL(AVIVS) NOVIVS RVFVS.

C. Furius Rufus.
L.
Q.

HEDIVS RVFVS LOLLIANVS AVITVS. HEDIVS RVFVS LOLLIANVS GENTIANVS.

M. Helvius Rufus. M. HERENNIVS RVFVS.


Hostilius Rufus.

INSTANTIVS RVFVS. ITI RVFVS.


.

lulius Rufus.
L.

IVLIVS RVFVS.

P. luventius Rufus. Laetorius Annaeus Rufus. LVCILIVS RVFVS. C. Lucretius Rufus. M. MAECILIVS RVFVS. M. MAECIVS RVFVS. L. Maesius Rufus. P. Magnius Rufus Magonianus. (?)... ONIVS MAMILIANVS RVFVS MAMILIANVS. VETTONIANVS MARIVS MARCELLVS OCTAVIVS L. Memmius Rufus Rufinus). MESCINIVS RVFVS. METILIVS RVFVS. Metilius Rufus. Mettius Rufus. M. METTIVS RVFVS. MINICIVS RVFVS. MINICIVS RVFVS. C. Musonius Rufus. Nasidienus Rufus. NVMISIVS RVFVS. OBELLIVS RV[FVS]. Octavius Rufus. M. ORFIVS RVFVS. Rufus. Passienus Rufus. PASSIENVS RVFVS.
L.
P.

M. IVNIVS METTIVS RVFVS.

ANTISTIANVS FVNISVLAN[VS]
CLVVIVS RVFVS.

vide

C.

P.

(vel

L.

A.

L.

C.

Papir[iu8]

L.

RVFVS

146

RVGIANVS

PETILLIVS CERIALIS CAESIVS RVFVS. PETILIVS RVFVS. Q. PETILLIVS RVFVS. L. PETRONIVS RVFVS.
Q.

Plautius Rufus.

V.
C.

PLAVTIVS RVFVS. PLOTIVS RVFVS.

Pompilius Rufus.

POMPONIVS RVFVS. C. POMPONIVS RVFVS. Q. POMPONIVS RVFVS. C. PONTIVS RVFVS. C. RAECIVS RVFVS.
Safronius Rufus.

M.
L.

Sallustius

Rufus

Titilianus.

SALVIDIENVS RVFVS SALVIANVS. SATRIVS RVFVS. SCRIBONIVS RVFVS.


Sempronius Rufus.
Stertinius Rufus.

M.
P.

M. STLACCIVS ALBINVS

TREBELLIVS SALLVSTIVS RVFVS.

SVILLIVS RVFVS.

Sulpicius Rufus.

L. Tampius Rufus.
L.

TARIVS RVFVS.

Terentius Rufus.
P. TETTIVS RVFVS TONTIANVS. TINEIVS RVFVS. Q. TINEIVS RVFVS. TITIVS RVFVS. T. TREBELLENVS RVFVS. C. VALGIVS RVFVS. VARENVS RVFVS.

L. Varius Rufus. Vedius Rufus.

Velius Rufus.
D.
C.

'

Q.

L.

VELIVS RVFVS (IVLIANVS?). VELLIVS (VELIVS?) RVFVS. VENIDIVS RVF(VS) MARIVS MAXIM(VS) VERGINIVS RVFVS.
VIBIVS RVFVS.

L. (?)

CALVINIANVS.

Vibius Rufus.
C.

Vitruvius Rufus.

PISTORIVS RVGIANVS.
Prosopographia Imp. Eom.
III.

10

RVPILIVS

146

RVSTICVS

148 L. RVPILIVS APPIAN[VS] septemvir epu[lonum] t. Brixianus V 4352. (legatus) Sexti Laterani proconsulis (Africae) 149 L. RVPILIVS AV
.
. .

a.

176

p.

Chr.

t.

Madaritmms VIII

S. 11799.

150 RVPILIVS
vita

BONVS

consularis, pater Rupiliae Faustinae, proavus

Marci

151 D.

nomina extant in inscriptionihus XIX d, Lyciae et Pamphyliae a. 151 inscriptiones ap. Pctersen et Luschan Beiscn mausolei Opramoae Bhodiapolitani Fortasse non diversus in LyJcien p. 109 seq., cf. Loeivy ih. p. 124.
(tria

Marci 1, 4. RVPILIVS SEVERVS

XX d,
.
. .

cf.p. 114. 115) legatus

TiXio? (scr.

[*Poo7r]iXio?) I,eor^po<; in

t.

Lycio Bull. de corr.

hell. 10,

1886 p. 48 (uhi primi editorcs cogitaverant de L. Catilio Severo);


cf.

Loewy

l.

c.

p.

124

not. 5.
filia

152 RVPILIA

FAVSTINA

Rupilii Boni
1, 4.

(B

150),

avia paterna Marci

(uxor M. Annii Veri) vita Marci

Eius erant fglinae Quintianae


et

c.

a.

125,

XV 456
V.

seq.,

uhi

est

Rup. Faust.

Rupilia Fausti.

Ruscius

Rustius.

L. PINARIVS RVSCVS. 153 Ruso, propter comitatem praedicatur Martial. ABVDIVS RVSO. P. CALVISIVS RVSO. Cremutius Ruso.

5,

28, 4.

Octavius Ruso. 154 RVSONIANVS (sic Klehs; iraditur 'PoucJtviavo? Rufinianus Wcstermann; unde est iam supra n. 101), dvr)p uTraxo?, Phocaea oriundus, maritus Callistus, pater Hermocratis sophistae Philostrat. vit. soph.
;

2, 25, 2.

IVLIVS POMPEIVS RVSONIANVS.

POMPEIVS RVSONIANVS.
Succonia Rustica.

Q. Agrius Rusticianus. 155 RVSTICVS (cognomen certum videtur; M. Corvius Rufus Garrucci)
consul
sufi".

mense
1554.

Sept. a. inc. (ante a. 79)

t.

in pariete scariphatus

Pompeiis

IV

156 Rusticus, praeses provinciae alicuius (-JiYeixovsus) maritus Atiniae tit. urhanus CIG 6281 Kaihel IGI 1487 epigr. 644.
,

157 Rusticus, ad

quem

scripsit Plinius epistulam 9, 29.

Fortasse Fabius

Rusticus (supra

F 52,

uhi

vide).
fisco

158 Rusticus, ex cuius bonis partes caducae Hadriano Digesta 30, 20, 6.

petebantur imperante

159 Rusticus medicus, Galenus 13 p. 309. 507 Kuhn.

Antistius Rusticus.

L. Aur(elius) Rusticus. M. CVTIVS PRISCVS MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS PAPVS


cct.

Fabius Rusticus.

RVSTICVS

147

RVTILIVS

STERTINIVS QVINTILIANVS ACILIVS STRABO Q. CORNELIVS RVSTICVS APRONIVS SENECIO PROCVLVS. 160 Q. RVSTIVS M. f. (patrem memorat t Antias) triumvir monetalis a. 735 vel paullo post nummi ap. Echhel 5 p. 289 Babelon monnaies de la rep. rmn. 2 p. 78 n. 232 seq., p. 412 n. 2 seq. (cf. Mommsen mon. Ancijr. ecl. 2 p. 46). Duovir Antii t. Antias 6680 cf. add. p. 989 (ad Antium spectant etiam Fortunae Antiates in nummis eius exL,

L.

FVLVIVS RVSTICVS AEMILIANVS.

L. Fulvius Rusticus Vet[tius] Secundus.

IVNIVS ARVLENVS RVSTICVS. IVNIVS RVSTICVS. Q. IVNIVS RVSTICVS. L. MESSIVS RVSTICVS.


(Q. ?)

M. MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS


M. MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS
C.

AFER
VERVS

cet
cet

L.

NOVIVS RVSTICVS VENVL(EIVS) APRONIANVS. OVINIVS RVSTICVS CORNELIANVS.

Porcius Rusticus.

pressae).

161/2

RVSTIVS CAEPIO (pro Rust-

traditur Rusc-)

testamento

caverat,

ut senatoribus quotannis curiam ingredientibus certam


staret heres:

summam

prae-

quod irritum fecit Domitianus Suet. Dom. 9. 163 T. RVSTIVS CAEPI(O) videtur memorari in fastis magistrorum vici alicuius, VI 2222. Fortasse consul suff. a. p. Chr. 173 cf. Henzen l. c. 164 T. RVSTIVS NVMMIVS GALLVS consul sufFectus sub Tiberio cum Q. Marcio Barea VI 244, a. p. Chr. 18, si recte huc rettulit Borghesius versiculum extremum fastorum Antiatium (CIL. I^ p. 72 6639), sed cf. suh Q. Marcio Barea. Cn. Marcius Rustius Rufinus.

=X

165 RVTILIANVS praeses nescio cuius provinciae (consularis provinciae,


consularis Lyciae codices; consularis Ciliciae Haloander, quod

verum

putat
a.

Mommsen Zeitschr.

d.

Savignystiftung

f.

Bechtsg. 12, 1892, p. 150)

215 mense Aprili

cod. lustin. 9, 43, 1.

Diversus puto a Dextro

Butiliano (supra
L.
. .

56) legato Ciliciae, quippe aliquanto recentior.

ANNIVS ITALICVS RVTILIANVS. CIVS DEXTER AVGVS[TANVS ALPIN]VS BELLICIVS METILIVS VS RVTILIANVS.
.

SOLLERS

Messalla Rutilianus.

MVMMIVS SISENNA RVTILIANVS. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS Q. RVFINVS cet. SOSIVS PRISCVS.
P.

cet

RVTILIANVS

166 RVTILIVS CRISPINVS, praepositus vexillationibus Palmyrae degentibus (Ti-yr^aaijLevos xal xat? imhf^iir^adaaiq our^SiXXaTtoatv), tempore quo Severus Alexander in Oriente degebat t. Palmyrenus hilinguis CIG III 4483
10*

RVTILIVS

148

RVTILIVS

de Vogue inscr. semit. de la Syrie n. 15. Waddington n. 2598 Legatus Aug. pr. pr. Thraciae, item sub Severo Alexandro miliarius Thracicus Graecus archaeol. epigraph. Mittheilungen 15, 1892 p. 109 Crispino (fortasse eidem) rescripsit Alexander a. 229 cod. n. 65.

Opus doliaro 10 cf. KalopothaJces de Thracia 1893 p. 58. 2192. ex praedis Rutilii Crispini (nescio num huius) Tituli: Taurinenses V 6988 (1). 6989 (2). 1G7 C. RVTILIVS GALLICVS.
lust. 5, 62,

XV

6990

(3);

memoratur in alho sodalium Augustalium VI 1984

(4) et in

termino Africano comptes rendus de Vacademie des inscr. 1894 p. 46 (5). Extat de eo carmen Statii silv. 1, 4 scriptum paullo post ludos saeculares

Bomitiani

(v.

17

seq.)

qui fuerunt anno 88.

Cf. Stohhe

apud

Friedlandcr Sittengeschichte 3^ p. 404-409; Nohl apud Friedldndcr Sittengesch. 3^ p. 453-456; 0. Hirschfeld apud eundem 3^ p. 483; Friedlander ipse in Progr. Konigsherg 1880, Sittengesch. 3^ p. 479-484;

Borghesi ceuvres 9 p. 272-274.


C. Rutilius Gallicus Gallicus
tiliu[8 ei
t.
t.

1. 2,

[C.] Rutilius G[alli]cus


et

t.

4,

Rutilius

3,

Statius
t.

silv.

1 procem.

in inscriptione carminis 1, 4, Ru-

G]allicus

5,

Gallicus luvenalis 13, 157.

(VaJentis cognomen

inditum olim propter locum proosmii Statii in editionihus Heinsiana


1,

antiquiorihus non recte editum). Origine ut videtur Taurinensis Stat.


4,

58-60

cf. tit.

1-3.

Natus circa

a. p.

Chr. 28 (quippe sexagesimum


silv. 1, 4, 53).

annum vix

egressus,

cum

Statius scripsit

Causas agit

Stat. 1, 4, 71.

Stipendia meruit in Galatia,

tum per novem annos

in Pamphylia, in Pannonia, in Armenia Stat. 1, 4, 77-79. In Armenia fortasse fuit suh Corhulone c. a. 58-59 p. Chr. ; de legatione Cappadociae non potest cogitari propter ordinem honorum in carmine servatum. Primi honores ignorantur. Praetor urbanus Stat. 1, 4, 80 (id enim videtur significari verhis gemini fasces cf. Hirschfeld ap. MommsenStaatsr. l^p. 384, 2). Legatus Asiae per duos annos Stat. 1, 4, 80seq. ('iterata iura Asiae'; non recte proconsulatum Asiae his verhis significari putaverunt nonnulli). Exinde consul Statius v. 82 ('revocant fasti maiorque curulis'), cf. t. 5 (primis annis Vespasiani puto). Deinde missus in Africam; ex qua provincia magnam pecuniam redegit et Romam misit Statius v. 83 seq. (legatum censihus accipiendis fuisse prohahiliter coniecit Mommsen ad t. 1-3). Legatus consularis (id enim

indicatur consulis vocahulo in


veteris et

t.

5) Vespasiani in Africa fines provinciae

novae derigit t, 5 (quod a Mommseni coniectura non ahhorret). Eo tempore puto vel paullo post uxor eius honorata a Leptitanis t. 3. Postea missus in Germaniam feliciter ibi res gerit, Veledam capit Stat. ih. 89. 90 (ante mortem Vespasiani, Tac. Germ. 8), lcgatus ut puto Germaniae inferioris. Pontifex t. 5. Sodalis Augustalis inde ab anno 68 t. 4. Praefectus urbi luvenalis 13, 157 (male haec intellexit
scholiasta,

agi putans de praefecto vigilum) tempore bcUi Dacici ('Dacis pereuntibus'), i.

factus
inter

a Domitiano,

e.

annos 86

et

89

RVTILIVS
Stat.
l.

149
c.

RVTILIVS

90. 91 (propter verha Siatii non recte a quibusdam mutata a nonnuUis hahitus est legatus Moesiae, cf. Borghesi opp. 9 Consul iterum (sufp. 273), praefectus urbi anno 88 ih. v. 9 seq.
V.

fectus)

t.

1.

(fortasse

fuit

consul

designatus iterum,
v.

quo tempore

Statius scripsit, eoque spectant verha Statii


curulis,

82. 83: fasti maiorque

nec promissa semel [Borghesi, HirschfeldJ, ut consul iterum

suffectm fuerit anno fere 89).

gravi

morbo

convalescit ; quo tem-

pore
a.
t.

eum

celebravit Statius carmine


in eius

silv. 1,

d cf.prooem. Mortuus erat

92,
;

quo anno
t.

locum
facit

alius sodalis Augustalis cooptatus est


silv.

4 Paetina 168
169
C.

de mortuo verba
3.

Statius

prooem.

Uxor Minicia
(is

Fortasse

filius eius
f.

C. Rutilius Gallicus

qui sequitur),

fdia Rutilia Paulina C.

(infra n. 186).
f.,

RVTILIVS GALLICVS C.

tribu Pal., ob merita patris (fortasse

eius qui praecedit) honoratus


C.

ab Augustalibus Corfinii /X 3181. RVTILIVS GA[LL]VS (potius quam GA[LLIC]VS): nominatur anno 54 una cum Vipstano Gallo in
t.

53

vel

Pannonico III 4591, fortassc


consules suffecti citantur, ut
est id. Oct.

ut consul suffectus

cum hoc Gallo; iidem


3,

putat Hirschfeld, in tessera gladiatoria, in qua


C.

M.

Vipst.

Ru

(Hirschfcld Wiener Studien

1881 p. 270

seq.;

aliter olim,

nondum

cognita tessera, senserat Borghesius).

170 Rutilius Lupus {trad. Luppus), proconsul ut videtur, certe praeses


provinciae ad

quem

rescripserunt Marcus

et

Lucius

(a.

161

169)
CIA

Ulpianus de
To[tiXi]o<;

officio proconsulis,

Dig. 50,

4, 6.
t.

171 [G]ELL1VS RVTILIVS


Ao!J7r[o?]
t.

LVPVS
808).

([r]eUto? 'PoxiXio? [A^outtos

606, [rjihoz

Proconsul (Achaiae)

t.

Atheniensis

Consobrinus Porciae M. Porci Catonis filiae CIA III 808. 172 M. RVTILIVS LVPVS tribunus militum legionis XXII, quaestor, tribunus plebis, legatus Augusti legionis XIII Geminae tit. Pannonicus

III

606.

III 173 M.

S. 10893.

Rutilius

Lupus

(tria

nomina cxtant

CIG

Berolinensis, AouTnro? Eusehius), praefectus Aegypti

4948; AouTto? papyrus anno duodevicesimo

(i. e. a. 115) Euseh. h. eccl. 4, 2, item a. 116 mense Apr. 4948 cf. Schweinfurth in Petermanni Mitth. 1875 p. 393, item a. 117 mense lanuario papyrus Berolinensis, Aegypt. Urkunden aus ludaei sub eo in Aegypto seditionem d. Konigl. Museen I n. 114. movent Eusehius l. c. Idem Lupus videtur memorari in fragniento

Traiani

CIG

papyri perohscuro Parisiis adservato, ap. Wilchen Herm. 27, 1892 Eiusdcm p. 466 et Beinach revue des etudes juives 27, 1893 p. 72.
praefecti

nomen

fortasse

supplendum in

t.

Aegyptiaco

CIG

4843.

Cf.

praeterea suh

Ti. lulio
is

Lupo (supra I

263).

Potest esse pater eius

qui praecedit, item

qui sequitur.

174 M. Rutilius Lupus, dominus figlinarum urbanarum certe ab a. 110 18-32. 344seq.348, fortassc usque ad a. 123 tegulae urhanae mortuus a. 123, cum hoc anno figlinae Brutianae alius hotninis factae

XV

RVTILIVS
sint,
cf.
t.

150
Dressel
ib.

RVTILIA

p. 17.

M. Rutilius Lupus, Beneventanus ut


Rutilius Lupus, possessor

videtur
in agro

Beneventanus

Notme 1894 p, 388;

Beneventano

IX

1455, 2, 4. 3, 2. 29. 36. 44.

175

P.

RVTILIVS LVPVS
705, qui

inter heredes C. Cestii loco secundo

VI

1375.

Fortasse films P. Butiln Lupi


a.

tribuni plebis

anno 698, praetoris

anno 706 AcJiaiam iussu Pompei ohtinehat (Cic. ad fam. 1, 1, 3. 1, 2, 2, ad Att. 8, 12^ 4, Caes. h. c. 1, 24. 3, 55). 176 P. Rutilius Lupus (sic codices opuscuU de fguris, Rutilius Lupus Quintilianus 9, 2, 101, praeterea Rutilius), qui scripsit de figuris sententiarum et verborum, extat opusculum eius generis, ex Graeco Gorgiae cuiusdara versum Bhetores Latini ed. Halm p. 3-21 ; cf. QuinScripsit ante Celsum tilian. 9, 2, 101 seq.; 9, 3, 36. 84. 91-93. 99. Quintil. 9, 2, 102, suh Augusto ut videtur vel Tiherio, cf. BuTinJcen
praef. ad Butilium.

177 P. Rutilius Lupus: eius 178 Rutilius Maximus,

liberti

VI

9696. 25649. 25650. 25661.


scripsit

auctor iuris tertio fere saeculo,

librum
cf.

singularem ad legem Falcidiam Digesta 30, 125; index auct, 37;


praeterea Fragm. Vatic. 113 (Maximus).
Cf. Kriiger Gesch.
d.

Quellen

suflfectus mense Maio a, 120 cum Arvalium VI 2080. 180 Rutilius Severus, temporibus divorum fratrum, uxori Domitiae, quae ab eo diverterat, custos ut apponeretur postulavit Digesta 25, 4, 1.

rom. Bechts p. 226. 179 T. RVTILIVS PROPINQVVS consul


u. Litt. d.

C. Poblicio Marcello acta

Fortasse homo nohilis.

181 T. RVTILIVS
fectus alae

VARVS

tribunus militum legfonis


,

V Macedonicae,

prae-

Bosporanorum quaestor divi Vespasiani, aedilis curulis, comes imperatoris tit. Nolanus 1258. Incertum num eiusdem familiae M. KX. 'PoTsiXio? Ouapo? sTrapj^o? iTZTzioiV eiXyjs a KoXwvaiv in tit. Pergensi Le Bas-Wadd. 1373, melius Bull. de corresp. hellenique 10,

1886 p. 159. 182 Rutilia, vilici Caesaris uxor, mulier formosissima, Alexandri Abonutichensis pseudoprophetae amica Lacian. Alex. 39. 183 Paulla Rutilia Q. f., (uxor) M. luni lunci Maioris VI 3837 a. 184 RVTILIA PAVLINA C. f. (soror C. Butilii Gallici supra n. 168, ut
apparet
collatis titulis

IX 3181

et

3182), ob merita patris (supra n. 167,

ut videtur) et ipsius honorata a seviris Augustalibus Corfinii

IX 3182.

185 Rutilia Polla, emit lacum Sabat[i]n[u]m Angularium (Etruriae suhurhanae) Proculus Dig. 18, 1, 69.
186 RVTILIA POLLITTA Q. f., clarissima femina comunale 14, 1886 p. 88 n. 1119.
t.

iirhanus,

hullett.

Postumia Paulla Avidia Procula Rutilia Proba.

151

SABINA

S
1

S G co[gnatus] Septimii Severi, avunculus Caracallae Ancomtanus 1X5899. Fratcr videtur fwisse luliae Domnae, praetcrca ignotus. Beliquiae nominis ducunt ad P. Septimium Getam, sed is
P.
t.
,

frater fuit Severi, CaracaJlae

SA

DVS
C.
f.,

P.

CESTI[VS]

non avunculus scd patruus. [VM]BRIVS DEXTER


proconsul provinciae

DVCENIVS
Patavinus

tribu Fabia,

tit.

V 2824. Neccssitudine vidctur coniunctus cum [Pojmponiano Sccundo P. CcstfioJ Prisco Bucenio Proculo (P 514).
II p.
177,

MODESTVS legatus (uTraxuo?) pro pr. Moesiae inferioris sub 2 SAB Gordiano, non ante a. 241 nummi Nicopolitanorum ap. Mionnct I
p. 360, 42, suppl.

mus. Berol. Beschr.

I p.

697 seq., mus. Brit. cat. p. 52-53 n. 74-80, 87, Pich Wiener numismat. Zeitschr. 23, 1892

p. 54, in his nonnulli (Mionnet suppl.

II p.
cf.

182, 724. 727)

Gordiani
PicTi

et

mulieris,

Tranquillinae ut

videtur,

cum figuris manus iungentium

(successor ut vidctur Tullii Menophili,


l.

Borghesi opp.

p. 231 not.

1,

c.

p. 40).

3 SAB

QVINTA
288.
Cf.

V 8110,

C. f., Mustii Augurini uxor tegulac agri Patavini supra suh T. Mustio Hostilio Fahricio Mcdulla

M. FLAVIVS SABARRVS VET[TIVS] SEVERVS. Sabas Claud. Goth. Septimius Zabdas. Sabernius Valens L. Fulvius Aburnius Valens.
vit.

Augurino.

11, 1.

V.

v.

4 Sabidienus Paulus (pro Sabidien- traditur Sabidiebi-; de Sahidio PolUone qui sequitur cogitavit Kiessling), rhetor Seneca contr. 7, 2

(17), 14.

L. Sabidienus Sabinus

v.

L. Sibidienus Sabinus.
:

5 Sabidius Pollio {pro SaptS- traditur 2apip-)

is

epistulas

quae circum-

ferebantur Euripidis et Arati finxisse dicebatur vita Arati, ap. Wcstcr-

mann Vitarum

scriptores Graeci minores p. 56.

Cf. Wilamotvitz

Nach-

richten von der Ges. d. Wiss.

5* P. Sabidius Pollio pr. u.


(saec.

Gottingen 1894 p. 198 not. 4. fistula plumhea prope Stahias rep., semel
774.
Litteris
pr.

X VIII)
vel certe

descripta

u. significari pracfec-

turam urhanam num


idem

recte

conieccrint

editorcs

operum Borghesii 9
Fortassc
Pollio aedilis Nolae

p. 386, ego nescio; potcst cogitari etiam de praetore urhano.

ex eadem stirpc P. Subidius

(sic)

a. p. Chr. 30 1233. G Sabidius Severus {pro Sabid- traditur Safid-), ab Apuleio inductus verba faciens (una cum T. lulio Pcrseo, supra I 304) in dialogo

quodam Apuleius
7 Sabina, Atestina:

florid. 4, 18.
ei

per Clementem (maritum ut vidctur) carmina

sua Martialis mittit Martialis 10, 93.

SABINA
8 Sabina, Plinium
et

152
Statium Sabinum heredes reliquit Flm.

SABINILLA
ep. 4, 10, 1.

Arria Sabina. Besia Sabina. CALPVRNIA SABINA. FLAVIA SABINA. Larcia Sabina. POPPAEA SABINA. SENTIA SABINA. VIBIA AVRELIA SABINA. (VIBIA) SABINA AVGVSTA. [V]OLCINIA SABINA. Antonia Tertulla Valeria Asinia
vinciam
legatus

Sabiniana.

9 SABINIANVS (paullo post mortcm

M.

Aurelii)

Dacorum
leg.).

extra proiis

Romanam

degentium duodecim milia subegit, sedes


initio

in

provincia Dacia poUicitus Dio 72, 3 (exc. de

Vidctur fuisse

Commodi; ut autcm coniccit H. Miiller Corrcspondemhlatt des Vcreins f. sichenlmrg. Landeshmde 1881 p. 95, non diversus C. Vettius Sahinianus legatus pro praetore
pro pr. Daciae
impcrii

Pannoniae superioris (III 4426)


10
1
. . .

cf.

suh hoc.
a.

IVS SABINIANVS salius Palatinus factus

199

VI

1982.

Sabinianus, amicus Plinii ad


eius
filius

quem
1
(a.

hic scripsit ep. 9, 21. 24.

12 Sabinianus:

sub Severo hostis publicus declaratus, bona


210).

fisco vindicata cod. lust. 6, 4,

Plane incertum

num idem

intellegendus sit frgm. Vat. 29.

13 Sabinianus (2apiav6? Zosimi vulgata, sed non codex optimus Vaticanus), a. 240 Carthagine dux factionis contra Gordianum (imperator constitutus a Carthaginiensibus Zosimus), oppressus per

praesidem Maure-

taniae

vit.

Grordiani 23, 4; Zosimus 1, 17.

14 Sabinianus,
tanus

Rufiae Marcellae clarissimae feminae maritus

t.

Calari-

AMINN(IVS) SABINIANVS. ASINIVS SABINIANVS. M. ASINIVS SABINIANVS. Aur(elius) Sabinianus. BALSAMIVS SABINIANVS. L. Faesellius Sabinianus. M. IVNIVS RVFINVS SABINIANVS. Q. Lusius Sabinianus. VETTIVS GRATVS ATTICVS SABINUNVS. VETTIVS GRATVS SABINIANVS. VETTIVS SABINIANVS. *APPIA VETVRIA AIRVLA COECIVA SABINILLA. CLAVDIA SABINILLA.
P.
C.

7586.

C.

C.

SABINILLVS

153

SABINVS

15 SABINILLVS {loL^Xvoq fasti Graeci dlteri) consul ord. a. 2G6 Gallieno septimum fasti. Auditor Plotini Porphyrius vit. Plotini
C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus.
:

cum
1, 7.

16 Sabinius Dignus
n. 1184.
C.

eius servi in

t.

urhano BuU. comunale 1886 p. 153

Fortasse homo nohilis.

17 SABINIA

MATIVS (vel MATTIVS) SABINIVS SVLLINVS VATINIANVS cet. CELSINA clarissima femina, Naeviae Marcianae iilia, Geminii Modesti uxor t. Cirtensis VIII 7054, cf. stemma ibi adicctum.

18 Sabinia Felicitas, L. Percennii Lascivi uxor

VI 1487.
Augustorum

FVRIA SABINIA TRANQVILLINA AVGVSTA.


(a.

19 SABI[NVS] legatus Norici ut videtur Severi et Caracallae

198-209)

t.

luvavensis III 5727 mutilus et semel tantum descriptus.

20 SABINVS consularis vir, ('ad quem libros Ulpianus scripsit' additur, male) ab Elagabalo occidi iussus, sed errore centurionis servatus vit. Elag. 16. Cf. supra sub Fabio Sabino (F 54). 21 SABINVS consularis vir (sic vit. Gord. 13, ixsxa Trpacet? TioXXa? uTraxtxa?: Herod.), a. 238 praefectus urbis, tumultu orto, fuste percussus occiditur Herodian. 7, 7, 4, vit. Maximin. 15, vit. Gordian. 13, 9 (aj,no 238 praefectum urbi Bomae occisum esse tradit etiam Victor Caes. 26, 5). 22 SABINVS consul iterum (iterationis nota et alibi omittitur et in laterculis consulum paene omnibus adest III 3474. 4337. VI 2131, in t. Graeco Thracico arch. ep. Mitth. 17 p. 220 n. 124 in fastis Graecis
,
,

codicis laurentiani alteris,

item aliquoties in cod. lust)


cf.

a.

240 cum

Venusto

fasti.

Fortasse Vettius Sabinus,

infra sub hoc.

23 Sabinus, poeta temporibus Augusti, Ovidii amicus Ovid. am. 2, 18, 27, ex P. 4, 16, 16 (cf. Teuffel Lit. 252, 4). Plane incertum num idem. Sabinus, amicus Torquati Horat ep. 1, 5, 27. 24 Sabinus, rerum Caesaris in Syria procurator (Kataapo? iTrtxpoTro? xoiv

Iv 2uptai TrpaY[xaT(ov loseph. ant. 17, 9, 3, 6 xr^? Supta? iTrtxpoTros loseph.


bell. 2, 2, 2),

audita Herodis morte Hierosolyma contendit ad peculoseph. ant. 17, 9, 3,


bell. 2, 2,

niam regiam occupandam


Archelaum per
bell. 2, 2, 4.

2 ; sub quo
bell. 2, 3, 1.

praetextu ludaeos graviter vexavit loseph. ant. 17, 10,


litteras

1,

apud Caesarem accusat

loseph. ant. 17, 9, 4. 5,

Hierosolymis obsidetur a ludaeis seditiosis loseph, ant.


Liberatus a Quinctilio Varo Syriae praeside,

17, 10, 2. 3, bell. 2, 3.

declinato Vari conspectu Hierosolymis excedit loseph. ant. 17, 10, 9,


bell. 2, 5, 2.

25 Sabinus, gladiator, a Gaio tribunus Germanorum corporis custodum factus loseph. ant. 19, 1, 5 (cf. Suet. Cal. 55, Friedldnder Sitteng. 2^
p. 333 not. 8),

Dio 60, 28 (errore a nonnullis praeses Galliae habitus). Sub Claudio cum depugnare coactus periclitaretur, a Messalina, inter cuius adulteros fuit, servatus Dio l. c.
in exercitu Titi,

26 Sabinus, miles
<jxpaxuo[jLvcov)
,

cohorte aliqua

(xaiv

Iv xaT? a:rtpai?

origine

Syrus,

murum Hierosolymorum una cum

SABINVS
^

154

SABINVS
hell.

paucis ascendit;
6, 1,
6.

cum

lapsus esset, a ludaeis interficitur loseph.

27 Sabinus, amicus Plinii, ad quem hic scripsit ep. 6, 18. 9, 2. 9, 18 (incertum an idem Statius Sahinus, ad quem ep. 4, 1). Origine Firmanus, Plinium rogavit, ut Firmanorum causam aliquam susciperet
Plin. ep.
6,

18.

In castris occupatus

ep. 9, 2, 4.

28 Sabinus,

medicus Galenus

V p.
ed.

119.

XV p.

25. 167.

XVII p.

507.

XVIII p.
Sdbinus

XIX p. 57 (supra P 490).


255.

Kuehn. Incertum num idem Pompeius


f.

29

VIVS

TVS SABINVS M.
legatus

decemvir

stlitibus

iudicandis,

tribunus

militum legionis (nescio cuius),


,

quaestor Augusti, tribunus

plebis, praetor,
(t.

praefectus aerarii militaris

XI

5645

rep. Matilicae in Umhria).

30 Sabinus, praefectus Aegypti sub Decio Eusehius h. eccl. 6, 40, 2. 7, 11, 18. Cf. supra suh Aurelio Appio Sahino. 31 Sabinus Fabianus, auctor Plinio Plin. h. n. 1, 18 (intellegi Papirium Fahianum, vitio codicum dictum Sahinum, coniecit Detlefsen). 32 SABINVS IVLIANVS (sic epit. et lo. Ant. praeterea lulianus) Cari morte cognita imperium invasit a Carino in campis Veronensibus pulsus et occisus Vict. Caes. 39, 10. 11, epit. 38, 6 cet. Cf. supra suh
,

M. Aurelio luliano Augusto. 33 Sabinus Tiro (Sabinius codices nonnulU 19, 177, fortasse recte) librum xr^TTooptxaiv Maecenati dicavit Plin. n. h. 19, 177 cf. in indice aucto-

Aelius Sabinus. ALFIDIVS SABINVS. M. ANNIVS SABINVS LIBO. APPIVS SABINVS. L. Appius Sabinus. ARRIVS ATILIVS SABINVS. CN. ARVLENVS CAELIVS SABINVS. Asellius Sabinus. ATILIVS SABINVS. Aurelius Appius Sabinus. P. Besius Betuinianus C. Marius Memmius CAERELLIVS SABINVS. CALAVIVS SABINVS. Calpurnius Sabinus. CALVISIVS SABINVS. Cassius Sabinus. CATIVS SABINVS. Clodius Sabinus. T. Cornasidius Sabinus. Cornelius Sabinus.
L. T.
C.

rum

1, 19.

Sabinus.

C.

P.

SABINVS

155

SABINVS

Domitius Sabinus. L. Egnatuleius Sabinus. Pabius Sabinus. T. Fannius Sabinus. Flavius Sabinus. FLAVIVS SABINVS. FLAVIVS SABINVS. FVLVIVS SABINVS. NIVS GALLVS VECILIVS NVMISIVS [S]ABINVS. Gavius Sabinus. IVLIVS LARCIVS SABINVS. Sabinus. luventius Sabinus. LICINIVS SABINVS. Q. Lisinius Sabinus. LVXILIVS SABINVS EGNATIVS PROCVLVS. MANTENNIVS SABINVS. L. Mantennius Sabinus. Masurius Sabinus. METILIVS SABINVS NEPOS. C. Nymphidius Sabinus. OBVLTRONIVS SABINVS. OCTAVIVS APPIVS SVETRIVS SABINVS. OCTAVIVS SABINVS. OPPIVS SABINVS. OPPIVS SABINVS IVLIVS NEPOS M'. VIBIVS SOLLEMNIS Ostorius Sabinus. PACONIVS SABINVS. L. Petronius Sabinus. PLOTIVS SABINVS. Pompeius Sabinus. M. PONTIVS LAELIANVS LARCIVS SABINVS. M. PONTIVS SABINVS. T. Pontius Sabinus. POPPAEVS SABINVS. Publilius Sabinus. SENNIVS SABINVS. SEPTIMIVS SABINVS. L. Sibidienus Sabinus. Statius Sabinus. Titius Sabinus. L. Titurius Sabinus. C. Valerius Sabinus. VETTIVS SABINVS.
T.
. . .

cet.

L.

lulius

L.

C.

L.

P.

C.

C. C.

SEVERVS.

A.

A.

C.

T.

SABVCIVS
34
C.

156

SAENIVS
5

plebis (priora in lapide

tribunus SABVCIVS MAIOK CAECILIANVS C. f., tribu Quir. non extant), praetor candidatus, curator viae Salariae et alimentorum, iuridicus per Flaminiam et Umbriam, legatus
iuridicus provinciae Britanniae,

praefectus aerarii militaris,

legatus

Augusti pro pr. provinciae Belgicae, proconsul provinciae Achaiae

memoriae vir (post mortem) VIlolO. memoratus ut consul suffectus in fragmento actorum fratrum Arvalium pertinente ut videtur ad annum 186, certe ad tempora Commodi, VI 2100^ 11 Hmzen act. Arv. p. CXCI.
ih.,

VI 1509. Consul

consularis
.
. . ,
.

Idem

fortasse C.

Sab

Sodalis

Augustalis

VI

1509.

Avus

C.

Sabucii

Maioris Plotini
clarissimus

Faustini

VI
C.

1510.
lapis)

35

C.

SABVCIVS MAIOR (MAIOB


Sabucii

PLOTINVS FAVSTINVS
(eius

iuvenis,

Maioris

Caeciliani

qui praecedit)

nepos

VI 1510.
36 Saburanus (videtur scrihendum Suburanus) praefectus praetorio Traiani Vict. Caes. 13, 9. Cf. 0. Hirschfeld Verw. p. 224 et supra sub Sex. Attio Suhurano.
37 Sabus (Sapu)? Dio, Id^oq Zon. ct vulg. ap. Strah., la^dz nonnulli codices Strahonis [Sapo)? Xylander], laiiihq Xiphilinus) rex Ararenes,
regionis Arabiae, per

quam

Aelius Gallus

(a. u. c.

730) exercitum duxit


53,

Straho 16,

4,

24 p.

781, rex Arabiae Felicis

Bio

29 (Zon.

10, 33).

38 [SAJCERDOS proconsul Achaiae temporibus Hadriani t. Gythii rep. ap. Lehas-Foucart n. 234^. Fortasse Claudius aliquis Sacerdos, filius
Ti.

Claudii Sacerdotis luliani consulis


a.

a.

100, aut Tineius Sacerdos,

pater Q. Tineii Sacerdotis consulis

158 (Foucart).

CARSIDIVS SACERDOS.
TI.

CLAVDIVS SACERDOS IVLIANVS.


TINEIVS SACERDOS. TINEIVS SACERDOS CLEMENS.
t.

lulius Sacerdos.
Q.
Q.

Claudia Sacrata.

38* Sacria lucunda, mater M. Veserii lucundiani procuratoris

Cam-

CORNELIVS SAECVLARIS. sic, modo Senian- codices) rhetor, vituperatus a Seneca contr. 5, 2. 7, 5 (20), 10. 9, 2 (25), 28 laudatus (?) ab eodem suas. 2, 18. PEDVCAEVS SAENIANVS. 40 L. SAENIVS L. f. (praenomen servaverunt fasti Venusini praenomen
P.

panus

3865.

lulius Sacrovir.

39 Saenianus (modo

patris Amiternini) consul

724 ex kalendis Nov. fasti Venusini et Amiternini (CIL. I ed. 2 p. 61. 66). Lege Saenia (sic Lipsius, senia cod.) (ah hoc nimirum lata) patriciorum numerum auxit Augustus Tac. a. 11, 25 (anno 725, cf mon. Ancyr. 2, 1, Dio 52, 42, 5). Filius
suff.
a.

fortasse

L. Saenii senatoris

a.

691, Sall. Cat. 30,

Plerumque

hic

SAENIVS
crcditur
trasset,

157
Balbinus proscriptus a triumviris, qui

SALIANVS

cum veniam
v.

impc-

consul fuit circa tempus pugnae Actiacae App.

h. c. 4, 50.

41

M. SAENIVS
(a.

DONATVS (pramomen
adfuit
in

extat
a.

VI 210?

20.

2108

v.

10)

frater Arvalis,

collegio

219

et saepius

sub Alexandro

224. 231,

a.

inc.) act.

Arv.
f.,

(VI

2067. 2107-2110).

42 Q. Saenius Pompeianus, Q.

tribu Fabia, conductor quattuor publi-

corum Africae t. sepulcralis eius VI 8588 (publicum Africae redemit Fronto). Eo tempore saepius rem familiarem Frontonis adiuvit, antea
ab eo saepius defensus; eumque, cum ratio eius ab imperatore tractanda esset, commendat Antonino Pio, per Marcum Caesarem, Fronto fj). ad M. Cacs. 5, 34 p. 86 ed. Naber. Uxor: Fuficia Clymena

VI

8588.

CLAVDIVS SAETHIDA CAELIANVS. CLAVDIVS SAETHIDA CETHEGVS FRONTINVS. 43 SAEVINIVS PROCVLVS tribunus laticlavius, curator rcipublicac Thamugadensis in Numidia VIII 2437. VIII S. 17871. Quindecimvir

TI.

TI.

sacris faciundis acta saecularia anni 204 (eph. ep. 8 p. 293). 44 SAEVIN(I)VS PROCVLVS (cognomen non certum, traditur Saevino proqvse; Saevinus Friscus Ilitter, Pomptinus vulgo) repetundarum damnatus sub Claudio vel Nerone; a. 69 senatorius ei locus redditus ab Otlione

Tac. h.

1, 77.
filii

45 Saevius Plautus (pro Saevius ^^Zengwe codices Sevius) corrupti


semet in iudicio
interficit
(sic

rcus,

Hieronymus chron. ad
71,

46 Safronius Rufus

4,

Safronius 11,

2040 23 p. Chr. 103): ad eum data epia.

grammata
47
C.

Martialis 4, 71. 11, 103.

SAGVRVS PRISCVS,
t.

C.

f.,

tribu Clu., praefectus

fabrum

et equestribus

militiis functus

(non ante Traianum) ; deinde quaestor, tribunus plebis,


in

praetor designatus

Umbria

rep.

XI

5959.

Claudius Sagitta.

OCTAVIVS SAGITTA.
Otacilius Sagitta.
a.

Chr. 42 Maurorum rebenium dux Dio 60, 9. APRONIVS MAENIVS PIVS SALAMALLIANVS. -- L. IVLIA APRONIA MAENIA SALAMALLIAS. 49 Salampsio, Herodis magni ex Mariamme filia, nupsit consobrino suo

48 Salabus,

p.

L. IVL(IVS)

Phasaelo Phasaeli

filio,

cui peperit liberos quinque loscph. ant. 18, 5, 4

(cf.

hell. 1,

28, 5, uhi

nomen non

ponitur).

Cassius Salanus.

50 Saleius Bassus, poeta, amicus


luvenalis
7, 80.

Tac.

l.

c.

Pauper lulii Secundi Tac. didl. 5. donatus milibus quingentis Vcspasiano sestertium A Memoratur ih. 20. De ingenio eius Quint. 10, 1, 90 (videtur
37 a Gaio Antiochiam missus,

auctor fuisse carminis heroici).

51 Salianus,

a.

cum

ea terrae motu graviter


fidei narratio.

adflicta esset

Mdlalas

X p. 243

ed.

Bonn.

Duhiae

SALIENVS

158

SALLVSTIVS

52 SALTENVS OLEMENS a. 65 in senatu in lunium Gallionem Senecae fratris morte pavidum inveliitur Tac. a. 15, 73,
52"^

Salinatoria Augustina,

Cn. Marcii Rustii Rufini praefecti vigilum

uxor


53

IX

1582. 1583.

PEDANIVS FVSCVS SALINATOR. CN. PEDANIVS FVSCVS SALINATOR. CN. PEDANIVS SALINATOR. CN. SERTORIVS BROCCHVS AQVILIVS AGRICOLA PEDANIVS SALINATOR
IVLIVS SERVIANVS.
C.

SALL

(Sall[ustius] ?) consul suffectus a. p. Chr.

27

cum

P.

Le

fasti fratr.

Arvalium, ap. Henzcn

act.

Arv. p.

CCXL V,

CIL.

ed.

p. 71.

54 SALLIVS ANTONINVS clarissimus vir, curator (6 Xa^xTrpoTaTO? Nicaeensium in Bithynia a. 269 CIG. 3747. 3748.
55
C.

Xo-^iaxifi)

SALLIVS ARI8TAENETVS clarissimus vir; decemvir stlitibus iudieodem anno ad aedilitatem promotus, praetor candidatus tutelarius curator viarum Aureliae Corneliae triumphalis; iuridicus per Picenum et Apuliam; Romae statuis honoratus a civitatibus Piceni Asculo et Ancona t. urhani VI 1511. 1512. Septemvir epulonum; sodalis Augustalis ih. Orator maximus ih. (cf. Idem ut videtur F. 2aXX. 'AptoiTaivETo? ap)((ov nummi Byzantioinfra). rum cum imaginihus Septimii Severi, luliae Domnae, Caracallae, Getae Caesaris, ap. EcJchel 2, 29, Mionnet I 379, 111. 381, 119; suppl. II 254, 299 cet., fuit igitur arcJion Byzantii inter annos 198 ct
candis, quaestor designatus et
;

209 ; nec diversus puto Aristaenetus Byzantius


u86xt}jLOc
;

orator clarus (pV^Twp

cf.

orator

maximus

in titulis urhanis supra laudatis) Philo-

stratus

vit.

soph. 2, 11.

Cf. quae cxposui

Herm.

25, 1890 p.

158

seq.

56

Sallustianus, equo publico,


t.

procurator Aug. ad vices[imam]


(fieri

Campanus
dius)

3874 mutilus
sit

potest,

ut procuratoris

vocahulum coniungendum
bl
.

cum

alio noniine
(vel

quod

interiit).
.

sius

(vel

Sallus[tius]

Sallus[tianus])

[magis]ter

epistularum (non ante tertium p. Chr. saec), adlectus .... (reliqua

ludaeae mentio non prohahilis in t. eius aetatis, qua Syriam Palaestinam dicehant) fragmentum rep. Thihursici in Africa, VIII S.
incerta,

15270.

58 SALLVSTIVS tyrannus sub Elagabalo Polem. Silv. laterc. (cJiron. min. I p. 521 Momms.) Cum ex reliquis tyrannis eo loco enumeratis certe unus dlterve spectet ad imperium Alexandri, hic Mommseno (ad Polem.
l. c.) creditur idem ac Macrinus socer Alexandri, quem ah Alexandro Caesarem factum, deinde detecta factione interemptum csse narratur vit. Alex. 49 cf. Zon. 12, 15, pater scilicet Seiae Herenniae Sallustiae Barhiae Orhianae, pleno nomine dictus Sallustius Macrinus. Cf. supra sub Macrino (M 22).

SALLVSTIV8
59 Q. Sallustius
dives.
:

159
eius liberti,

SALLVSTIVS

VI

8173-8210.

Homo

si

non

nohilis, certe

60

r. SALLVSTIVS BLAESVS frater Arvalis, memoratus in actis annorum 77? (VI 2055) 78 (quo anno fuit magister sufFectus fratrum

Arvalium VI 2059)

80. 81. 86. 87. 89.

iterum) 91 et praeterea anni incerti


ut coniecit Hensen act. Arv. p.
ut consul (suffectus)

90 (quo anno fuit magister sub Domitiano act. Arv. Fortasse,

CXXII

not. 1, hic

Blaesus memoratus

cum Safcjniano collcga in t. musei Florentim, ap. Gori inscr. Etr. 1 p. 75, 213 [=^ Mur. 433, 2] et ButschTic ant. BildtverJce in Oberitalien III p. 165, 327, consul igitur suffectus anno 89,

quo Saenianum constdem fuisse acta Arvalium^ docent (cf. supra suh Peducaco Saeniano). 61 C. Sallustius Crispus (praenomen indicant tituli lihertorum servorumve

V 6821. VI 5882,
praenomine Crispi, rerum
Tac.
a. 3, 30.

quorum

hic sane suspectus; ceterum

non potuit

alio

uti ac pater adoptivus),


scriptoris, sororis

equestri ortus loco, C. Sallustii

nepos et ab eo in nomen adsumptus Augusti primum adversarius Seneca de clem. 1, 10, 1, deinde amicus id.; Plin. h. n. 34, 3. Quamquam prompto ad honores aditu, mansit eques Romanus, Maecenatem aemulatus Tac. l. c. Multos

triumphalium consulariumque potentia anteibat


ih.

ih.

Incolumi Maece-

nate proximus, post praecipuus, cui secreta imperatorum inniterentur

A.

p.

Chr. 14 scripsit ad tribunum custodiae Agrippae Postumi

praepositura, ut

eum

interficeret Tac. a. 1, 6 cf. 3, 30.


ih.

iussu Tiberii

Agrippam falsum comprehendit

2,

A. p. Chr. 16 Aetate pro40.


tenuit
ih. 3,

vecta in amicitia principis speciem magis

quam vim

30.

Mortuus
et

est a. p. Chr. 21 ih.

Ad eum

data carmina Horatii carm. 2,

Crinagorae anth. Pal. 16, 40 (Buhensohn Crinagorae Mytilenaei epigrammata p. 100 n. XLVIII). De moribus eius T(ic. l. c. Liberalitatem eius celebrat Crinagoras l. c. Romae habitavit prope 'Tres
Fortunas'

Crinagoras

l.

c.

(qui

locus

fuit

prope portam Collinam,


scilicet

Vitruv. 3, 2,

cf.

Zangemeister Rerm.

p. 469),

in

hortis

Sallustianis, extructis

a patre adoptivo
sitis

eius,

cuius hereditate

ad ipsum

non longe a porta Collina {cf. Beclicr Top. p. 583. 585). Aerifodinae eius in Ceutronum Alpino tractu, unde venit aes Sallustianum per aliquod tempus celebratum Huius puto C. Sallustii Crispi servus in t. VI 5882 Plin. h. n. 34, 3.
pervenisse putandi sunt,
et ipsis

scd suspecto; liherti lihertae: Sallustia Crispi


C. Sallustius Crispi
1.

1.

Helpis

VI

25792*^,

Eras[t]us aliique in

t.

suhalpino

V 6821.

Plane

incertum

num

hic Sallustius Horat. sat. 1, 2, 48.


:

"Sallustius noster, nunc Fulvianus' iussu 62 Sallustius Fulvianus (?) Veri exemplaria litterarum a ducibus belli Parthici ad Verum scriptarum, item picturas quasdam, Frontoni tradidit Verus imp. ap. Frontonem ep. ad Verum 2, 3 (p. 131 Naher). Cf. supra sub Fulviano

(F

351).

SALLVSTIVS

160

SAL LVSTIA

(T.) DESTICIVS SALLVSTIVS IVBA. G3 SALLVSTIVS LVCVLLVS legatus jiro pr. Britanniae sub Domitiano (post a. 85); interfectus a Domitiano, quod lanceas novae formae appellari Luculleas passus esset Suet. Dom. 10 (cf. eph. 7, 1185*
tit.

fals.).

64

Q.

SALLVSTIVS MACR[IN]IANVS, Q.
clarissimus vir
ib.
t.

Sallustii

Macriniani procuratoris

filius,

Caesariensis

VIII

9371.

Commilito dictus a

praefecto alae

SALLVSTIVS MACR[INI]ANVS clarissimus puer, filius eius qui praet. Caesariensis VIII 9371. 66 Q. Sallustius Mac[ri]nianus, procurator trium Augustorum (i. e. sul>
65
Q.

cedit

finem regni Severi) utriusque provinciae Mauretaniae, pater et avus eorum qui praecedunt t. Caesariensis VIII 9371.

T.

FLAVIVS SALLVSTIVS PAELIGNIANVS. SALLVSTIVS PAELINIANVS v. T. Flavius Sallustius Paelignianus. M. STLACCIVS ALBINVS TREBELLIVS SALLVSTIVS RVFVS.

67 M. Sallustius Rufus Titilianus (alterum cognomen fortasse corruptum; cogitavi de T. Atilio Rufo Titiano, 6688) fistula plumbea urhana,

Bull.

comm. 1886 p. 104

n. 1162.

Fortasse homo nohilis.


(Severi et Antonini)

68 Sallustius Saturninus,
t.

procurator Augustorum

suhurhanus Notizie 1888 p. 228 positus Genio saccariorum salariototius urhis.

rum

69 P. Sallustius

Sempronius Victor. Tituli: Cous CIG. 2509 (1); Mauretaniae VIII 8828 (2). 10438 (3); Eph. ep. 5, 1316 (4). 1317 (5). Nomen plene exhihent 1. 1. 4; Sal. Semp. Victor t. 2, Sa[l]lustius Victor t. 3.
Praefectus vehiculorum; procurator et praeses provinciae Sardiniae

ad ducena sestertia (tjy^M''"^ xal oouxr^vapio? 2apoovta?); paci tuendae praepositus per universam oram maritimam cum iure gladii {xr^z iv:i
iraaav {)aXaoaav
YjYr^acz}j.Evo?

eipT^vrj?

[jlsx'

l^ouata?

ai5T^pot>);

procurator

Augusti ducenarius Ponti et Bithyniae t. 1. Procurator Mauretaniae Hic Caesariensis t. 2-5, sub Alexandro t. 2, sub Maximino t. 4. potius quam Q. Sallustius Macrinianus Sallustius procurator VIII

S. 20246.

70

GNAEA SEIA HERENNIA SALLVSTIA BARBIA ORBIANA AVG.


(Sallustia)

Calvina:

eius

lihertus

C.

Sallustius

Calvinae

1.

Utilis

VI
L.

feminam nohilem. BAEBIA SALLVSTIA CRESCENTILLA.


23601.
indicat

Nomen

71 SALLVSTIA

FRONTINA
:

clarissima femina

VI

17543.

72 Sallustia Lucan[a]
suh Domitiano.

eius servi

VI 9331.

Videtur fuisse nohilis femina,

fortasse parentela coniuncta

cum

Sallustio Lucullo legato Britanniae

73 SALLVSTIA PLOTINA clarissima femina, T. Desticii lubae uxor V7473 cf. supra suh T. Besticio luha (D 47).

SALOME

161

SALONIVS

74 Salome, regis Herodis soror Strabo 16, 2, 46 p. 765, nupta losepho patruo ipsius et Herodis loseph. ant, 15, 3, 9, hell. 1, 22, 4, postea, cum hunc Herodes sustulisset, Costobaro Idumaeo loseph. ant. 15, 7, 9,
bell. 1,

24, 6.

Cum

hoc discidium

fecit loseph. ant. 15, 7, 10.


7, 6.

Matri-

monium

Syllaei Arabis frustra expetit loseph. ant. 16,

16, 10, 5.

17, 1, 1. 17, 5, 7; bell. 1, 24, 6. 1, 28, 6.

Invita collocatur ab Herode

Alexae loseph.

ant. 17, 1, 1, bell. 1, 28, 6.

Herodem

incitat in

Mariampostea
ipsius

men uxorem
in

loseph. ant. 15, 3, 9. 15, 7, 3. 4,


filios,

bell. 1,

22,

3. 5,
filia

Mariammae

quamvis

alteri

eorum, Aristobulo,

nupta esset loseph. ant. 16, 7, 2 seq., bell. 1, 24, 3. 1, 27, 1. Alias quoque discordiarum in domo Herodis concitatrix loseph. ant. 17, 2, 4,
bell. 1,

29, 1.

Ab

Antipatro

fictae litterae,
5,
7,

redderent loseph. ant. 17,


praeter pecuniam urbes

bell. 1,

32,

quae Herodem ei infensam 6. Testamento Herodis


loseph. ant. 17, 8, 1

quaedam regni

ei relictae

cf. 17, 6, 1, hell. 1, 32, 7 (paullo aliter bell. 2, 6, 3).

Mortuo Herode

Romam

navigat; contentione de successione


9,

regni orta, adversaria

Archelai loseph. ant. 17,

3. 4,

bell.

2, 2, 1. 3.

Quae Herodes
5,

ei

legaverat, confirmata et aucta ab Augusto loseph. ant. 17, 11,


2, 6,
(i.

bell.

cf.

e.

a.

Straho 16 p. 765. Moritur M. Ambivio procuratore ludaeae p. Chr. 10), herede instituta Livia Caesaris Augusti loseph.
Filius Antipater loseph. ant. 17, 9, 5. 18, 5, 4,
bell. 2, 2, 5.

ant. 18, 2, 2.

Filia (ex Costobaro loseph. ant. 18, 5, 4) Berenice Strabo 16, 2, 46

p. 765; loseph. ant. 17,

1, 2.

18, 5, 4, bell. 1, 28, 1.


4, ant. 5,
hell.

75 Salome, Herodis Magni ex Helpide filia loseph. hell. 1, 28, 17, 1, 3. Memoratur (nomine non posito) ant. 17 2, 4. 17, 11,
^

1,

29,

1. 2, 6, 3.

108), et 76 Salome, Herodis, unius ex Herodis Magni filiis (supra tetrarchae (supra 263) Herodiadis (H 116) fib*a, nupsit Philippo 864) Herodis et hoc defuncto (a. p. Chr. 33/4) Aristobulo (supra

Chalcidis regis

filio,

cui

peperit

Herodem, Agrippara, Aristobulum

loseph. ant. 18, 5, 4.

Nummus
2aX(o(i.Y3S,

eius et mariti, inscriptus ^a.ai\itoz 'Apisxo-

pouXou,
ant.

paaiXiGi(37]?

ap.
cf.

Imhoof - Blumer PortraitMpfe auf


p. 44.

Munzen

tab.

VI

21.

22

77

SALONINA Caecinae

Alieni (supra

71)

uxor Tac.

h. 2,

20 (nomine

non posito memoratur Plut. Oth. CORNELIA SALONINA AVG.

6).

ASINIVS SALONINVS. LICINIVS CORNELIVS SALONINVS GALLIENVS


P.

78 Saloninus, (Terentii) Prisci amicus, in Hispania mortuus Martial.

6, 18.

SALONINVS CAESAR.
vit.

Gallien. 19.

V. suh P. Licinio Cornelio

Valeriano Caesare (supra

124).

79 M. SALONIVS LONGINVS
Frosopographia Imp. Bom.
III.

MARCELLVS

clarissimus vir; quaestor candi-

datus, legatus provinciae Africae, tribunus plebis, legatus pro praet.

SALONIVS

162

SALVIDENVS

provinciae Moesiae, praefectus aerarii Saturni, patronus Terventinatura


t.

Terventinus-IX 2592 (pravis

litteris

scriptus et erroribus fabrilihus

refertus).

80

Q.
l.

SA[L]ONIVS [LOjNGVS (nomen non certum,


c.)

cf.

Wilmanns ad VIII

Q. f., tribu [Q]ui(rina) vel Ou[f(entina)], a. 138 scribendo adfuit senatus consulto de nundinis saltus Beguensis VIII 2/0 VIII

S. 11451.

81 C.

SALONIVS MATIDIVS PATKVINVS


frater

{sic

semel in actis Arv., plerum-

magister collegii a. 78 atque eo ipso anno defunctus ante kal. Martias, quo die alius in eius
Arvalis,

que C, Matidius Patruinus)

idem Manlius Patruinus anno 70 pulsatus in colonia Senensi Tac. h. 4, 45 {ut scrihendum sit Matid- pro Manl-) item fortasse non diversus (ut coniecit Bhoden) Ma us (praeterca ex nomine nihil legi potuit), a Claudio censore adlectus in senatum et inter tribunicios relatus ab eodem, adscitus in numerum saliorum (haec non certa), a Salonia matre Vicetiae sepultus t. Vicetinus V 3117 (vix huc pertinet M. Saloniu[s] V 2088). Patrem fuisse Matidiae Augustac (supra 277), maritum Ulpiae Marcianae sororis Traiani, coniecit Marinius Arv. p. 158, cf. Borghesi opp. 3 p. 241 (accedit quod Matidia Vicetinis nescio quas liheralitates reliquit, cf. supra suh
suffectus
est
act.

locum

Arv.

Fortasse

{tradiiur patruitus

vel

patrumitus),

senator,

Matidia, ex quo municipio videtur fuisse Saloniae

ille fdius).

82 SALONIA mater hominis a Claudio


qui praecedit,
cf.

in

senatum

adlecti (fortasse eius

suh eo)

t.

Vicetinus

V 3117.

83 Salonia Palestrice, M. Ulpii Hermiae, procuratoris aurariarum, uxor t. Bacicus III 1312.

84 Salvianus, 'beneficio principis urbicam procurationem adeptus', sub

ANTONIVS FRONTO SALVIANVS. C. Aurel(iu8) Salvianus. C. Caecilius Salvianus. Calpurnius Salvianus. Sal(vius?) Salvianus. SALVIDIENVS RVFVS SALVIANVS. SALVIDEN- SALVIDIEN-.
L.
V.

Severo Ulpian. Big.

4, 4, 11, 2.

Cf. Salvius Salvianus.

85 M. Salvidienus (praenomen perscriptum in codicihus) quam habuit Saturninus, qui sub Probo rebellavit,
vestiretur, citatur vit.

de oratione,

cum purpura

Firmi Saturnini
hist.

cet. 10, 4.

Inter rcrum scriptores

hahetur ap. Peterum

Rom. fragm.
Bithyniae
catal.

p. 363.

86 M. SALVIDENVS

niae sub Vespasiano


chronicle 13, 1873

ASPRENAS nummi

(de cognomine cf. infra) proconsul Bithyet

capite etnominihus Vespasiani (Mionnet suppl.

p.25; Brit. Mus.

urhium Bithynicarum cum V83, 423. 424; Numism.. Pontus Paphlag. cet.p. 104, 2),

SAI+VIDIENVS

163

SALVIDIENVS

Titi Caesaris (Num. chronicle 5, 1843 p. 192; Brit. Mus. l. c.p. 122, 1), Domitiani Caesaris (nummus ab Imhoofio indicatus) inscripti iTzX M. 2aXouiSt^vou 'AairpTQva av&uiraxou (sic in nummo JBithyniac musei Parisiensis
legit PicJc,

idemque, sed

litteris Tzpri

cx

'AaTrpT^va

vocabulo contignatis, plenc


cf.

extat in

nummo

musei Britannici

catal. p.

122, 1

Head

hist.

numm.

p. 438, itemque AaTrpr^v. in duobus nummis museorumltalicorum aBorghesio

lectum esse adfrmat Cavedonius ann.

nomen male

vel imperfecte

inst. 1861 p. 141; plermngue hoc exceptum vel expressum: Aanrr^v. num. chron.

13, 1873, Aaivv. ib. 5, 1843, cet.;

non

recte ex lectione unius

nummi

Sestiniana Al'
ap.

IPMIANA
l.

Cavedonium

c).

Asprenatiani cognomen effedt Borghesius (In nummo musei Britannici p. 122, 1 ad Titi

caput dicitur adscriptum esse auxoxpa. Ttxo? Kataap l'sPa[a]T6? non recte, ut testatur PicJc, qui ectypum vidit: est l'spa[a. u]i6?). Cf. praeterea
sub

M.

Salvideno Proculo.

Aut ad
cf.

hunc, aut ad Proculum

(n.

89)

pertinet

nummus
1..

inter Palaestinenses editus

a de Saulcy numismatique
f.

de la Terre Sainte [1874] p. 80,


p. 391 not.

Sallet Zeitschr.

Num.

1,

1874

87 SALVIDIENVS ORFITVS
Suet. Ner. 37;
cf.

(sic Suet.,

Orfitus Tac.) a

Nerone

interfectus

Tac. h.

4, 42.

Videtur esse Ser. Cornelius Orfitus

consul ord. a. 51, vide sub Ser. Cornelio (Scipione) Salvidieno Orftto.

88 SALVIDIENVS ORFITVS (sic Suet.; Orfiti solum nomen ponit Philostr), consularis a Domitiano primum relegatus deinde interfectus Suet.
, ,

Bom.

10;

cf.

Philostratus

vit.

Apoll.

7,

8.

33; 8,

7,

10.

Videtur esse
a.

filius eius

qui praecedit, pater Ser. Sdlvidieni Orfti consulis

110, avus
his.

Ser. Comelii Scipionis Salvidieni Orfti consulis a. 149,

cf.

sub

SER. CORNELIVS SCIPIO SALVIDIENVS ORFITVS.

89 M. SALVIDENVS PROCVLVS proconsul Bithyniae sub Vespasiano WMwm* Bithyniae vel urbium Bithynicarum cum capite et nominibus Titi Caesaris (mus. Berol.) et Domitiani Caesaris (mus. Mediol. ap. Mionnet suppl.

V2, 5

= 174, 1011)
male

inscripti

iizi

M.
lirl

2aXouiov^vou np6xXou dvbuiz.


ap.

pertinent, sed

lecti

sunt

nummus

Mionnet II 467, 311

(Eodem
suppl.

V 84, 425
Tidxou
;

inscriptus ut dicitur

M.

SouXTrtxtou Ilp^xXou dv&uiraxou, et

alter suppl.

V 2,

in quibus etiam
esse

Eundem
90/1 L.

im M. M... DpoxXou dvOuTitum 1'sp. dici, pro 2epaaxou ui6c, refertur). M. Salvidenum Asprenatem (n. 86), qui duobus cogno4 inscriptus ut dicitur

minibus usus

sit,

coniecit Cavedonius ann. inst. arch.

1861 p. 141.
a. 52,
a.

SALVIDIENVS RVFVS SALVIANVS

(sic dipl. mil.

L. Sal-

52 mense Dec. cum Fausto Cornelio Sulla Felice dipl. mil. (III p. 844). Legatus Illyrici (intellege Pannoniam, Momms. CIL. III p. 279 fin.) a. 60
vidienus Salvianus Rufus
dipl. mil. a. 60)

consul

suff.

dipl. mil. a. u.
c.

(III p. 845).

714 insidias struxisse Caesari

Fortasse ex posteris Q. Salvidieni Bufi, qui dictus, a senatu damnatus est


11*

(Liv. 127,

Dio

48,

33

cet.).

SALVIDIENA
:

164

SALVIVS

92 Salvidiena Ruf(a) Q. f. ad sepulcrum familiae eius pertinebat VI 25810. Videtur fuisse femina nohilis, ex stirpe Q. Salvidieni Bufi (cf. sub eo
qui praecedit).

93 M. SALLV(V)IVS praetor aerarii cum L. Calpurnio Pisone VI 1265. Praetor videtur fuisse temporibus Augusti, post a. 731, quo institutum ut praetores aerario pracessent (Dio 53, 32).

94 SALVIVS legatus Aquitaniae sub Hadriano Big. 48, 3, 12. Fuisse Salvium lulianum (infra n. 102) coniecit Borghesius opp. 7 p. 530. 95 SALVIVS, Pergami degebat valetudinis curandae causa eodem temporc

quo Aristides (ixuYxavs TcpoaeSpsutov xtp {^scj) xax' Ixstvov xov /povov) consul (6 vuv uTraxo?) quo tempore Aristides scribebat orationes sacras Borghesio Aristides ?sp)v X^yo? p' (or. XXIV, t. 1 p. 467 Dind.). (opp. 7 p. 530) creditur Salvius lulianus consul a. 148, rectius Waddingtonio m^m. de Vacad. des inscr. 26, 1, 1867 p. 251 (cf. not. 3 ad Borghesii opp.
l.

c) Salvius lulianus consul

a.

175.
6, 54, 1.

96 Salvius

ei rescripsit

divus Pius cdd. lust.

Planc incertum,

num

is

qui praecedit.

97 P. Salvius Aper, praetorianis praepositus a. 752 una cum Q. Ostorio Scapula Bio 55, 10. 98 Salvius Aristo, (Salvium) lulianum consuluit Big. 37, 5, 6. Salvii nomen delendum esse (et significari Titium Aristonem), putat Mommsen

1870 p. 87 not. 13. 99 SALVIVS CAKVS proconsul Cretae sub Hadriano Dig. 48, 16, 14. 100 L. SALVIVS CARVS (Karus lapis) anno 170 desiit esse salius Palatinus, flamen factus VI 1978. 101 C. SALVIVS DOMITIVS RVFINVS (Gai praenomen perscr. in lapide)
Zeitschr.
f.

Rechtsgesch.

9,

clarissimus
inscr.

puer

t.

rep.

prope urbem, Comptes rendus de Vacad. des

1888 p. 171.

102 SALVIVS IVLIANVS (Salvius lulianus Marcus et Verus impp. Dig. 37, 14, 17, Pomponius Dig. 1, 2, 2, 53, Eutrop. 8, 17, cod. lust. 1, 17, 10.
3, 83,

15.

4,

5,

10, 1,

plerumque lulianus; Didius Salvius lulianus


Did. lul.
1, 1,

Victor Caes. 19, sed confundens iuris consultum

lurisconsultus

vit.

cum imperatore). 'summus auctor iuris scientiae'


Hadriano per-

cod. lust. 3, 33, 15, similiter cod. lust. 6, 61, 5, 'sub divo

petuum composuit edictum' Eutrop. 8, 17 (inde Hieronymus chron. ad a. Abr. 2147), 'primus edictum, quod varie inconditeque a praetoribus
promebatur, in ordinem composuit' Victor Caes. 19,
ordinator' cod. lust. 4, 5, 10,
lustinian. const.
in
1,

'^praetorii

edicti

'edicti perpetui subtilissimus conditor'

parvo

libello

Tanta 18; Hadrianus cum praetorum annuas leges componeret, usus est in ea re opera luliani viri

egregii (x^v xpaxiaxov 'louXiav^v 7rp6? xoGxo TzcnpaXa^tuv) lustinian. const. AsStoxE 18.
leni Prisci

leg.

Discipulus lavoleni (C. Octavii Tidii Tossiani L. lavo-

Germaniae

a.

90) ipse Dig. 40, 2, 5,

cf.

Pomponius

Dig.

1,

2, 2, 53.

Scripta eius

adhibita in

Digestis lustiniani Dig.

SALVIVS
ind. Flor. et passim, in his

165

SALVIVS

tum videtur

scripsisse ante
5, S,

Digeston libri XC, quorum librum sexannum 129 (secundum ea quae ex verbis
20, 4. 5, 8, 33, 1, collatione instituta

huius libri servatis Dig.


senatus consulto

cum

anno 129, coUegit Fitting uber d. Alter der Schriften romischer Juristen p. 4, probante Mommseno Zeitschr. f. Rechtsgesch. 9, 1870 p. 89), etiam vicesimum septimum sub Hadriano Dig. 38, 2, 22, sexagesimum quartum scripsit imperante
luventiano facto
Pio Dig. 4, 2, 18.
civ.

I p. 317 num
et

seq.

In
cf.

JReliquias scriptorum eius collegit Lenel pdling. iur.


consilio

Hadriani

vit.

Hadr.

18, 1.

(Inter iuris

peritos adhibitos a Pio enumeratur vit. Pii 12, 1 Salvius aliquis, sed

minime

certum

hic,

infra sub Salvio Valente).

Amicus imperatorum
de defuncto apparet,

Marci

Veri ipsi Dig. 37, 14, 17, ubi verba


est statuere,

fieri

neque necesse
cf.

eum

advixisse

usque ad horum imperium,

Mommsen
et

sub Marco
a

l. c. p. 88 not. 15. ('IouXiav6? voixoMttj? floruit Romae Vero Syncellus p. 666 Bonn.; 'louXtav^? vo[xodsx-/;c occisus

Commodo

ib.

p. 668,

uhi apparet confundi iuris consultum

Salvio luliano infra n. 104).


37, 14, 17.

Clarissimus
5.

cum

vir

Marcus

et

Verus Dig.
ut coniecit

Praetor ipse Dig. 40, 2,


opp.

(Fortasse idem,

7, 530, Salvius legatus Aquitaniae sub Hadriano In Aegypto dliquamdiu fuisse lulianum ex ipsius verbis Dig. 46, 3, 36 videtur colligi posse). Consul ipse Dig. 40, 2, 5 (aplerisque idem putatur P. Salvius lulianus consul ord. a. 148, id quod negavit Mmnmsen Zeitschr. f. Rechtsgesch. 9, 1870 p. 88 not. 15, qui putat verba illa luliani scripta esse Hadriani temporibus, l. c. p. 89; et sane mirum esset, lulianum, iam mediis Hadriani temporibus florentem, anno demum 148 ad consulatum pervenisse). Bis consul et praefectus urbi vit. Did. lul. 1 (huius praefecturae praeterea nulla mentio: Borghesius tamen non diversum putavit Publium praefectum urbis, a quo de Felicitate christiana quaestionem habitam esse narratur in huius actis ; et cum sibi persuasisset, id accidisse anno 162, cf. supra

Borghesius
Dig. 48,

3, 12.

sub Q. lunio Rustico, eo anno Salvium lulianum praefectum urbis fuisse


statuit,

post Q. Lollium Urbicum, ante Q. lunium Rusticum,

cf.

Bor-

ghesi opp. 7 p. 531, 9 p. 305 ; eodem fere tempore lulianum consulem

iterum suffectum fuisse


8, 17,

statuit).

Avus Didii luliani imperatoris Eutrop.


fuisse

proavus
scilicet

vit.

Did.

lul.

1 (illud verum putat Borghesius opp. 7

p. 532,

Salvium lulianum patrem


et sane, si

Aemiliae Clarae,

matris Didii luliani;


a. 162,

Salvius lulianus praefectus urbi fuit

non potuit

esse

que fictum putat 0. Hirschfeld,

proavus Didii luliani nati anno 133; utrumcf. supra sub M. Didio Severo luliano).
Vict.

Confunditur cum Didio luliano,


(sc.

Caes. 19.

Monumentum
vit.

eius

proavi Didii luliani) via Labicana milliario quinto

Did. lul.

8, 10.

Ficticius

est

t.

suo, dicatus,

V714*.

Non
ed.

a Mediolanensibus Salvio luliano, utpote civi ad hunc sed ad alium lulianum iurecon-

sultum multo recentiorem spectat epigramma Theaeteti scholastici anth.

Planud. (anth. Pal.

Diibner

II p. 608

n.

32*)-

SALVIVS
103
P.

166

SALVIVS

ord. a. 148 (Salvius lulianus VI 855; VI 375, Salvius lulianus XI 6481, Sal. XV 733, plerumque lulianus) cum C. Bellicio Torquato fasti. Curator operum publicorum a. 150 cum Popillio Pedone VI 855. Non diversum

SALVIVS IVLIANVS consul


P.

in

consulatu

Sal

a Salvio luliano
(ut

iuris auctore

putaverunt plerique, in his Borghesius


et

postea fuerit consul iterum


eius,

praefectus urbi)
Rechtsg.
9,

diversum, scilicet
not. 13).

filium

Mommsen

(Zeitschr.

1870 p. 87
t.

Praeterea hunc esse lulianum proconsulem Asiae, quem Pergami vidit


Aristides aegrotans (Arist. tspoiv Xoy8',

or.

XX VI
et

1 p. 532 Dind),

eum autem proconsulem


Claudio luliano).

fuisse inter
cf.

annos 157

162, statuit

W. Schmid
de

mus. Rhen. 48, 1893 p. 78

p. 69. 81 (Waddington

cogitaverat

104

P.

SAIjVIVS IVLIANVS
Salvius

(filius

ut videtur eius cui praecedit)


vit.

consul

ord, a. 175

(Salvius lulianus
vit.

Comm.

3,

'louXtav^? 6 1'aXouto?
vit.

Dio

72,

5,

Did. lul. 2,

1,

lulianus
7457-;

Comm.

4, 8,

Syncell.

in consulatu P. Salvius lulianus p. 95; plerumque lulianus)

t.

urbanus Bull. com. 1885


(Idem,

cum

P. Calpurnio Pisone fasti.

memoratus ah Aristide or. XXIV, 1 p. 467 Dindorf, cf. supra suh Salvio) Anno 180 magnis exercitibus praeerat Dio 72, 5, vit. Comm. 3. (Legatum Germaniae inferioris eum fuisse ex t. quodam Rhenano, in quo mentio fit Salvii luliani, collegit Borghesius, cf. infra.) Commiodus, cum filium eius ad impudicitiam frustra temptasset, ipsi tetendit insidias vit. Comm. 3, insimulatum coniurationis interfecit Dio l. c, vit. Comm. 4, 8, Syncellus p. 668 (ubi errore dicitur 'louXtavb? vofioOsTr^?) cf. vit. Did. lul. 2, 1. Filius eius memoratur vit. Comm. 3, 2. 4, 8. Fortasse hic Salvius lulianus, cuius amicus Q. Aelius Egrilius Euaretus philosophus sepultus prope Bonnam t. Rhenanus ap. Brambach 449 (ut coniecit Borghesius opp. 7 p. 532, qui praeterea ex eodem t. coUegit, Salvium lulianum praefuisse Germaniae inferiori) ; nec diversus fortasse (ut coniecit TiUemont M. Aurele c. XXXIII) lulianus consul sub M. Aurelio, cuius alumnus fuit Damophilus sophista Suidas v. Aa\i6ptXo?. Incertum qua parentela cum his Salviis lulianis coniunctus
iudice Waddingtonio, Salvius consul
;

L, Roscius Aelianus

Paculus Salvius lulianus, frater


Vibiae Salviae Variae

Nummiorum
Vix ad hos
iizi

Variae
totius

et Albini,

filius

V 4353.
UrJc. n.

Salvios lulianos pertinet Salvius lulianus apxiepsb? xat

xuiv ispfiiv
cf.

105

Aegypti anno 185 papyrus Berolinensis, Philolog. 1894 p. 5810.


L.
C.

82

Krebs

ROSCIVS AELIANVS PACVLVS SALVIVS IVLIANVS. SALVIVS LIBERALIS NONIVS BASSVS (sic passim in
cet.

act. Arv.,

P. Salvius

aliquoties

in

actis

anni 101, errore ut videtur, semel


;
. . .

in actis anni

[Nonius] Bassus

87 C. Nonius Bassus Salvius Liberalis ius Liberalis 1X5533, C. Salvius Liberalis 7X5554, item aliquoties in

actisArv. anni 87; Salvius Liberalis Suet. Plin). Tituli: Urbisalviensis

SALVIVS

107

SALVIVS

IH
tela

5533

(1);

memoratur in

t.

uxoris Urbisalviensi
(3).

IX

5534

(2),

et

fortasse in fragmento

IX 5535

C.

f.

t.

1.

Incertum

num

paren-

Nonio Basso consule a. 81. Tribu Vel. t. 1. Causas agit sub Vespasiano; quomodo reum aliquem divitem libere defenderit Suet. Vesp. 13. Allectus ab imp. Vespasiano et Tito inter tribunicios ab iisdem allectus inter praetorios
coniunctus

cum L. Flavio

Silva

t.

1.

Frater Arvab's

ih.,

cooptatus in collegium
t.

a.

78 kal. Mart.

act.

anno 80, cum non memoretur in actis Arv. eius anni (Borghesi opp. 3 p. 182). Legatus Augustorum [iuridi]c(us) Britanniae t. 1 (iuridici vocahulum recte supplevit Gsell mel. (Varch. et d'hist. 8, 1888 p. 69 ; significari iuridicum, non rectorem provinciae, monuit etiam Domaszewshi mus. Hhen. 46,
Arv.

Legatus legionis quintae Macedonicae

1,

fortasse

vis

1891 p. 601; Augusti fortasse intelleguniur Titus et Domitianus, quampaucis post Titi mortem diehus Romae fuisse Salvium constat ex
Arv. ; Domitianum et Nervam intellexit Domaszewsld l. c, Nervam Traianum Borghesius opp. 3 p. 188, sed cogitans de legatione consulari Britanniae). Adest inter fratres Arvales anno 81 d. 30 Sept. 1
actis
et

anno incerto Domitiani ih.; promagister a. 87 ih. ih. Consul t. 1. 2, suh Domitiano ut videtur, cf. Waddington fastes n. 112 ; anno 96, Borghesi 3 p. 193. Accusatus sub Domitiano Plin. ep. 3, 9, 33 (et damnatus; nam id quoque ex Plinii verhis colligi vidit Borghesius opp. 3 p. 179; oh hanc
Oct.j 86, 87, item

Proconsul provinciae Macedoniae

fortasse

causam non cmnparet


ih. 3, 9, 36.

inier fratres

Arvales

a. 89. 90.

91).

A. 100 defendit Marium Priscum Plin.


senatu agit

ep. 2, 11, 7;

paullo post in
act.

Anno

101 adest inter fratres Arvales


ib.

Arv.

Sorte proconsul Asiae factus se excusavit

Quinquennalis quater
Eloquentia eius praediVitellia Rufilla; filius

Urbesalvia; patronus eiusdem coloniae


catur Plin. ep. 2, 11, 17.
C. Salvius Vitellianus
1
t.

ib.

3,

9,

36.

Uxor

2.

06 Salvius Marcianus

ei di vus

Pius rescripsit Dig. 48, 19,

9, 16.

Praeses

provinciae ut videtur.

SALVIVS NEN[IVS]
(supra

L.

(H)AIVS CAMP[ANI]ANVS

cet.,

v.

suh Nen-

N 30).
OTHO
(L.

107 L. SALVIVS

Otho Suet. Oth.


(n.

1,

Salvius Otho Suet. Galh.


filius,

6,

Otho

act.

Arv.) M. Salvii Othonis


similis

108)

matre nobilissima;
ut plerique pro-

tam carus tamque


,

facie

Tiberio principi,
1.

Post minores honores urbanos Suet. l. c. consul suff. a. 33 Suet. Gdlh. 6 (consularis Tac. h. 2, 50 Frater Arvalis, a. 39 flamen et pro magistro act. Arv. cf. ann. 13, 12). (ed. Henzen p. XLVIII et p. 196; cf Eph. ep. 8 p. 323). Proconsul

creatum ex eo crederent Suet. Oth.

Africae Suet. Oth.


vit'
ih.

1.

'Extraordinaria imperia severissime administra-

42) ex Claudium paenitentia praepositos suos, quasi defectionis adversus auctores, occiderant, capite punivit, quamvis ob id ipsum promotos
'In Illyrico milites

quosdam, quod motu Camilli

(a.

SALVIVS
in

168

SALVIV S

ampliorem gradum a Claudio sciret' Suet. l. c. (legatum Illyrici Insidias ab equite quodam fuisse Othonem nequaquam certum est).

Romano
60, 18).

Claudio structas detexit Suet.

ih.

(fortasse a. 43,

cf.

Dio

Ideo a senatu honoratus statua in Palatio posita ih. A Claudio adlectus inter patricios (a. 48), et amplissime coUaudatus ih. Uxor: Albia Terentia; filii: L. Titianus (n. 111), M. Otho (n. 109);

filia,

desponsa quondam,

cum nondum
e

nubilis esset,

Druso Germanici

filio ib.

108 M. SALVIVS
h. 2,

OTHO
cf.

ortus

municipio Ferentio Suet. Oth. 1, Tac.

50 (de loco

Bormann CIL.

XI p.

454), 'familia
l.

vetere

et

c, patre equite Romano, matre humili, incertum an ingenua ih., per gratiam Liviae Augustae, in cuius domo creverat, senator est factus ib. Triumvir monetalis paullo post a. 742 nummi aenei ap. Bahelon monnaies de la r4p. rom. II p. 415, cf. supra suh P. Lurio Agrippa et M. Maecilio Tullo. Ad praeturam usque pervenit Suet. Oth. 1, cf. Tac. h. 2, 50. Uxorem habuit nobilem Suet. l. c. Pater L. Salvii Othonis (n. 107), avus Othonis imperatoris ih. IMP. M. OTHO CAESAK AVG. L. Salvii Othonis 109 M. SALVIVS OTHO (supra n. 107) ex Albia Terentia filius minor Suet. Oth. 1 ('maternum genus impar nec tamen indecorum" Tac. h. 2, 50; '^materno genere nobilior quam paterno' Eutrop. 7, 17, non recte), L. Salvii Othonis
honorata,

atque ex principibus Etruriae'

Suet.

Titiani frater,
cf.

M.

Salvii Othonis (eius qui praecedit) nepos Suet.


2. 11,

l.

c.

Tac.

l.

c.

Natus anno 32 Suet.

cf Tac. cf Dio
1,

h.
l.

2, 49,
c.

Plut.

Oth. 18,

Dio

64, 15, d. IIII kal. Mai. Suet. 2,

'A prima

adulescentia prodigus ac procax' Suet. 2; Tac. h.

13; Plut. Galb.l9;

corpus eius molle et effeminatum Suet. 12


6, ei

cf.

luvenal. 2, 99 seq., Mart.


l.

32, 2.

In famiharitatem Neronis pervenit Suet.

c,

Dio

61, 11;

omnium

consiliorum secretorumque particeps Suet.3;

Tac

a. 13,

12;

'gratus Neroni aemulatione luxus' Tac.h.1,13; Plut. Galh. 19. Quaestor


Suet. 3.

Frater Arvalis, adfuit in coUegio

a,

57

act.

Arv, (praeterea

memoratur in fragmento incerto ad Neronis tempora spectante, ed. Hensen p. LXXXVJ; videtur magisterio functus esse circa haec tempora,

cum

in actis anni 69 dicatur magister iterum).

In matrimonium

duxit Poppaeam Sabinam, Rufrio Crispino nuptam, iam tunc Neronis

amicam, quo

facilius ea

Nero frueretur Tac.


l.

h. 1, 13, Suet. 3, Plut.

Galb. 19, Dio 61, 11 (paullo aliter Tac.

a. 13, 45).

'Suspectum
(nisi

in

eadem Poppaea' (Tac


tionis specie Tac.
l.

h.

c) Nero
l.

eum

seposuit in Lusitaniam lega-

c,

Suet.

c,

Plut.

Galh. 20

Seneca pro

eo intercessisset, graviora in

eum
c,

statuisset

Nero

Legatus Lusitaniae per annos decem (59


egregie administravit Suet.
l.

68) Suet.
Tac
l.

Plut. Galb. 19. 20).


l.

c; provinciam
A. 68,

Tac
l.

l.

c, Plut. Galh. 20.

cum
ih.

Galba a Nerone

deficeret,

statim in partes eius transgressus est


Plut.

Galbam Romam comitatur

c,

Frustra sperat a

SALVIVS

169
h. 1, 13,

SALVIVS
Plut. Galb. 21,

64,

Galba se adoptatum iri Suet. 5, Tac. 5 (Zonar. 11, 14), Victor Caes. 6.

Bio

Ad

res novas inflammatus a

Ptolemaeo (Seleuco Suet. 4) mathematico, Galbae insidias struxit; Galba imperator appellatus a militibus et a senatu XVIII kal. Febr. a. 69 Tac. h. 1, 21-47, Suet. Galb. 19, Oth. 5 seq., Plut. GaTb. 23-28; Bio 64, 5 (Zonar. 11, 14), cf. Victor Caes. 6, epit. 6; Eutrop. 7, 16. Imp. M. Otho Caesar Aug. vel imp. Otho Caesar Aug,
interfecto

nummi

ap. EcJchel 6 p. 301, Cohen ed. 2 I p. 352 seq. ; act. Arv. anni 69, Nero a plebe appellatus, non recusavit Suet. Oth. 7, Plut. Oth. 3. Tac. h. 1, 78; in diplomatum quorundam praescriptionibus Nero

appellari voluit Plut. Oth.


sibi

l.

c.

Cluvio Rufo;

cf.

Suet.

l.

c.

(Neronis

nomen statim indidit Bio 64, 8). Statiliam MessalHnam Neronis uxorem sibi destinavit Suet. 10. Consul creatur d. VII kal. Febr. act. Arv. Consul cum fratre L. Salvio Othone Titiano (iterum) usque
in kal. Martias Tac. h. 1, 77; act.

Arv. (cf

X 7852).

Magister iterum

fratrum Arvalium
Martial.

act.

Arv.

Cum

exercitus eius ab exercitu Vitelliano


bell.

Bedriaci victus esset, ipse Brixelli se interemit loseph.


6, 32, Suet. 11, Plut. 16. 17, Tac. h. 2, 46 seq.,

4,

9,

9,

Dio
ed.

64,

11

seq.

(Zonar. 11, 15),


p. 146),

chronographus
7,

a.

354 (chron. min.

Momms. I
luv. 2, 106,

Eutrop.
et

17,

Victor Caes. 7, epit. 7, schol.

ad

nonagesimo
visset
epit. 7,

quinto imperii die Suet. 11, Eutrop.


tres dies II loseph. 4, 9, 9,

7, 17,

cum

impera-

menses

dies nonaginta

Dio

64,
7.

ginta quinque Victor Caes.


Plut. Oth. 18.

menses III Plut. 18, Victor 15, chronographus anni 354, dies octoSepulcrum eius Brixelli Tac. h. 2, 49,

Huius ut videtur nondum imperatoris servus actor


(L.

110 L.

M. Salvi Othonis VI 9114. SALVIVS OTHO COCCEIANVS

Salvius

Otho

Cocce[ianus]
10, Koxxvjio?

VI

2002, Salvius Cocceianus Tac. h. 2, 48, Suet.

Bom.

Plut. Otho 16).

Othonis imperatoris

fratris filius

Tac. h. 2, 48, Plut.

Galb. 16, Suet.


sulis

Bom.

10, (filius scilicet L. Salvii Othonis Titiani, con-

anno 52), a. 69 adhuc 'prima iuventa' Tac. l. c, cf. Plut. l. c. A. 63 cooptatus in collegium aliquod sacerdotale VI 2002. Quomodo Otho, mori destinatus, a. 69 eum cohortatus sit Tac. l. c, Plut. l. c, Suet. Oth. 10 (memoratur etiam Tac h. 1, 75). Interfectus a Domitiano, quod Othonis imperatoris patrui sui diem natalem celebraverat Suet.

Bom.

10.

111 L. SALVIVS

OTHO TITIANVS.
Agr.
6,

Sic act. Arv. passim, Salvius Titianus


1, alibi

Tac

h. 1, 90. 2, 60,

L. Titianus Suet. Oth.

Titianus

in consulatu anni 52 L. Salvius Otho amphora Pompeiana Eph. ep. 1, 176, L. Salvius apocha Pompeiana ap. de Petram n. 35 (nam hic potius significatur quam L. Salvius Otho consul suff. a. 33), Salvius Otho

Tac

a. 12, 52,

Titianus Frontin. aq. 13, alibi Otho (Cato fasti Hydat.).


(n.

L. Salvii Othonis

107)

maior Suet. Oth.

1.

Consul ord.

ex Albia Terentia filius, M. Othone a. 52 cum Fausto Cornelio Sulla

SALVIVS
Felice fasti.
in coliegio a.
ib.

170
Frater Arvalis certe inde ab anno 57
act.

SAMACHOS
Arv.
;

adfuit
a.

5700.

63, promagister collegii a. 57,

magister

58

Proconsul Asiae Tac. Agr. 6 (quaestorem habuit Cn. lulium Agricolam ih,, ex iis quae traduntur de vita Agricolae videtur colligi posse

proconsulem eum fuisse a. 6314, cf. Waddington fastes des prov. asiat. Rursus n. 91), proconsul 'in omnem aviditatem pronus' Tac. ib.

Romae
esset,
at.
ei

inter Arvales a.
a.

promagister coUegii
consul II

69

66 (item anno incerto Neronis), item a. 69 act. Arv. Cum frater imperator appellatus usque ad kal. Mart. a. 69 Tac. h. 1, 77; ad eum ib. 1, 75. Otho ad bellum profectus
ih. 1, 90,

cum

eo

Arv.

Epistula Vitellii

curam urbis mandavit


23;
cf. ib. 2, 33.

sed

mox

accitum bello praeposuit


Victo Othone ipse
h. 2, 60.

ib. 2,

39. 40. 44; Plut. Oth. 7. 8.

nuUum

discrimen

adiit, 'pietate et

ignavia excusatus^ Tac.

112 Sal(vius?) Salvianus, vir egregius, subpraefectus vigilum VI 1226. Biversus puto a Salviano procuratore temporibus Severi (supra n. 84),
quippe dliquanto recentior.

113

[SJALVIVS

SATRIAN[V]S
(?),

MINICIVS
tiveri

decemvir

stlitibus

iudicandis, quaestor

(haec quo pertineant ignoratur),


. .
.

curator Ocriculanorum,
vel potius

curator Bleranorum

t.

Bononiensis

Mutinensis

XI

833.

Parentcla

coniunctum fuisse

cum

L. Minucio Basilo qui fuit inter occisores Caesaris, qui ante adoptio-

nem
1

fuit

M.

Satrius (Cic. de

off. 3,

18, 74), coniecit 0. Hirschfeld.

14 [S]alvius Severus, honoratus a Philadelphiensibus Lydiae CIG. 3423. Fortasse magistratus Momanus.

115 SALVIVS TVSCVS quindecimvir ut videtur sacrorum anno 204 act. lud. saec, II 12 (Eph. ep. 8 p. 283 cf. p. 291). Fortasse hic L. Cornelius Salvius Tuscus salius Palatinus factus a. 181

VI

1979.

116 SALVIVS

VALENS

praeses provinciae, ad
,

quem

divus Pius rescripsit

Dig. 48, 2, 7, 2. Salvius Valens inter iuris peritos quibus usus est Pius vit. Pii 12, 1 (ubi de Fulvio Aburnio Valente cogitavit Mommsen
Zeitschr.
f.

Rechtsgesch.

9,

1870 p. 90, 21, Salvium a Valente


Salvii

distinxit

Peter, eogitans de Salvio luliano).

117

C. n.

SALVIVS VITELLIANVS C.
105) et Vitelliae RufiUae

Liberalis
5534.

Nonii Bassi (supra

filius

IX

Vibia Salvia Varia.


L. Cominius Vipsanius Salutaris. Marcius Salutaris,

Sex. Pu[l]fennius Salutaris M. Luecius Valerius Severus Plotius Cilo. C. Vibius Salutaris.

118 Samachos (2ap,ax<6?; in optimo codice extat lajxaxto..; alibi Sajxaxo?) Abennerigi, regis Characenorum, filia, in matrimonium ducta ab Izate,

Monobazi
20, 2, 1.

regis

Adiabenum

filio,

postea rege

Adiabenum losephus

ant.

SAMIVS

171

SAMPSIGERAMVS

119 Samius insignis eques Romanus, "^quadringentis


Suillio datis et cognita praevaricatione', in

nummorum

milibus

domo

ipsius Suillii ferro

incubuit

a,

47,

Tac.

a. 11, 5.

sit ad 474 ed. Kuehn). 121 L. Sammius Ae[m]ilianu8, L. f., tribu Vol., equo publico, allectus in quinque de[cu]rias lupercus; praefectus cohortis II Hispanae Vasconum civium Romanorum; flamen provinciae Narbonensis t. Nemausensis XII 3183 cf. add. p. 836. 122 Sammonicus Serenus (Sammonicus Serenus vit. Carac. 4, 4, Macroh.,

120 Samius Priscus

(fortasse
Tzzpl

Sammius), quo medicamento usus

calculosos Galenus

euTroptaxaiv lib.

II

(XIV p.

Serenus non Septimius sed Sammonicus Sidon. Ap. 14, Serenus Sammonicus vit. Gordian. Serv. ad georg. 1, 102, Sammonicus Arnoh., Serv. ad georg. 1, 30, Serenus Sammonius vit. Get. 5, 6, Serenus ammonicus vit. Alex. 30) 'cuius libri plurimi ad doctrinam extant' vit. Carac. 4, 4, 'vir saeculo suo doctus', temporibus Severi, 'qui ostendebat duritiam morum' Macroh. sat. 3, 16, 6. Verba ex libro eius, quem dedit 'ad principem suum', citat Macroh. sat. 3, 16, 6 seq., 17, 4 (sed ex quihus apparet, ad complures principes lihrum datum esse); verba ex libro quinto rerum reconditarum eius id. 3, 9, 6; praeterea scripta eius citajitArnoh. adv. g. 6, 7; Servius ad georg. 1, 30. 102. Ab Augustis convivio adhibitus ipse ap. Macroh. 3, 16, 7. Libros eius, quos ad Antoninum (Caracallam) scripsit, familiarissimos habuit Geta vit. Getae 5, 6. Occisus a Caracalla vit. Carac. 4, 4. Eius libri, qui censebantur ad sexaginta et duo millia, a filio relicti Gordiano minori
, ;

vit. Gord. 18, 2. 123 (Q.) Serenus Sammonicus, amicissimus Gordiani senioris, praeceptor Gordiani iunioris, cui moriens omnes libros patris sui qui censebantur ad sexaginta et duo millia reliquit vit. Gord. 18, 2. Hunc ut videtur

noverat

et dilexerat

dem putatur
fuit ,
cf.

esse Q.uinti

Severus Alexander vit.Alex. 30,2. Voeta, ih. EiusSereni liber medicinalis (sive quo dlio nomine
,

Manitius mus. Rhen. 1895 p. 641) qui extat ap. Baehrens poet. Lat. min. 3, 101 seq. 124 Sampsigeramus, Emesenorum rex (ex posteris sine duhio Sampsicerami

memorati a Strahone 16 p. 753): eius filialotape nupsit Aristobulo (supra A 863), Aristobuli filio, Herodis magni nepoti, Agrippae fratri loseph. Ab Agrippa rege una cum aliis regibus hospitio exant. 18, 5, 4.
ceptus
ih. 19, 8, 1.

Ex huius fortasse stirpe C. lulius Sam(p)sigeramus,


filius,
t.

6 xat 2stXa?,

C. lulii Alexionis
a.

tribu Fabia, qui sepulcrum sibi


3,

fecit

Emesae

p.

Chr. 78/79

Emesenus Lehas

2567.

Alius

Sam(p)sigeramu8
in

a. p.

Chr. 182/3, fortasse magistratu aliquo fungens

eiusdem regionis Lehas 3, 2564. De nomine Sampsigerami cf. t. Vogue ad t. Palmyrenum inscr. semit., Syrie centrale n. 75. de 125 Sampsigeramus, sacerdos Veneris Emesae, cum manu collecta Sapori restitit Malalas lih. XII p. 296 ed. Bonn.

SAMSO

172

SANQVmiVS
vit.

126 Samso, Proculi tyranni 'uxor virago^ antea dicta Vituriga


Saturnin. Procul. 12, 3.

Firm.

127 Sanatruces, rex Armeniorum: eius virtutes praedicantur Suidas s. v. Neque ex quo scriptore haec hausta sint a Suida apparet, neque ad quae tempora spectent. Begem Armeniae huius nominis (Sanadrug) novit
p. Chr.

Moses Chorenensis hist. Arm. II c. 84 seq., successorem Ahgari, saeculo primo (vers. Langlois p. 98 seq.).

128 Sanatrucius (Savatpouxio?) filius Meherdatis, regis Persarum-, cum pater bellum cum Romanis gerens occidisset, Sanatrucius ei in regno
successit, sed a Traiano victus et occisus est, inque locum eius rex Persarum constitutus consobrinus eius Parthamaspates, Osrhois regis Armeniorum filius Malalas lih. XI p. 270. 274 Bonn. Bubiae fidei narratio, quamvis citetur Arrianus ('Apsiavo?), cf. supra sub Meherdate

(M

332)

et

sub Osrhoe.
,

129 Sanatruces (Savaxpouxou) pater Vologaesis Bio 75, 9 exc. de leg. Vulgo creditur pater Vologaesis regis Parthorum temporibus Severi, a

nonnuUis pater Vologaesis alicuius, quem regem Armeniae fuisse circa eadem tempora indicat Moses Chorenensis II c. 65 (vers. Langlois
p. 113); sed verba Bionis pertinere ad tempora Traiani vel Hadriani

Herm. 25 p. 330 seq., qui statuit hunc Sanatrucium non diversum fuisse ah eo qui praecedit. Cf. infra sub Vologaese. 130 Sancta (Sancia traditur, correxit Hirschfeld), soror Considii Proculi, una cum hoc a. 33 maiestatis accusata a Q. Pomponio; ei aqua et
observavit Boissevain

igni interdictum Tac. a. 6, 18.

Ateius Sanctus.

AVRELIVS SANCTVS.
Claudius Sanctus.

IVLIVS SANCTVS.
Minicius Sanctus.
C.

V(ALERIVS) V(ALERIANVS) SANCTVS.


,

131 Sandario (acc. Sandariorem codex Palatinus

sed mutatum in Sandarionem fortasse manu prima) ab Aureliano in praesidio positus Palmyrae, cum sexcentis sagittariis occisus a Palmyrenis vit.

Awrelian. 31.

132 Sannius {traditur^am.\x.B) mimus, Paris cognominatus codex Leidensis Plinii in margine ad h. n. 7, 55 (de quo loco cf. Betlefsen mus. Bhen. 18, 1863 p. 231, ann. philol. 1867 p. 72). Incertum num L. Bomitius Paris

(B

135) clarus temporibus Neronis.

133 Sanquinius (Sangunnius codex), accusator L. Arruntii, ob eam rem


punitus (ante
vir
a.

32) Tac. a.
f.

6, 7.

134 M. SANQVINIVS Q.
aere

(patris

nomen

in

nummis

aeneis tantum), trium-

argento

auro flando feriundo sub Augusto


5,

nummi

aurei

argentei aenei ap. EcJchel

299. 300,

Babelon monnaies de

la r4p.

Tomaine II p. 416

seq. n.

1-6, pauUo post ludos saeculares anni 737

SANQVINIVS

173
et

SAPOR
n. 1.

Babelon n. 6, nuper illatus in museum Parisiense, in cuius antica Augustus dicitur pontifex maximus, genuinus omnino, ut mihi adfirmat Babelon, hybril.

nummi

ap. Eckhel

c.

Bahelon

2 (nummus

ap.

dus sit necesse est). 135 Q. SANQVINIVS Q. f., tribu Stel., quaestor, tribunus plebis, praetor, proconsul t. suburbanus I 640 VI 1323. Aut frater eius qui praecedit (natu maior, cum retinuerit praenomen paternum), aut, id quod

voluit Borghesius opp. 1, 244, pater.

136

SANQVINIVS MAXIMVS (Sanquinius Maximus Tac. a. 6, 4, laDio 59, 13, Sanquinius Tac. a. 11, 18; in consulatu [SJanquinius 905, ubi praenomen nuper demum lecium est). Q.
Q.

ootnoq Ma';i|xo?

Filium
coniecit

fuisse

M. Sanquinii

(supra n. 134), nepotem eius qui praecedit,


(suff.)

Borghesius.

Consul

905,

ante

a.

32 Tac.
suif.

a. 6,

4;

fortasse, ut coniecit
frat.

Henzen, hic [M]axiin(us) consul

a.

23 fasti

Arv. (CIL.

ed.

p. 71), (Borghesi opp. 3 p. 326 coniecerat

eum
6, 4.

consulem fuisse anno 26).


Februariis Bio

Verba

facit in

senatu

a.

32 Tac.

a.

A. 39 praefectus urbi Bio 59, 13. Consul iterum Legatus pro pr. Germaniae l. c.
legatione decessit paulo ante
a.

suff. a.

39 ex kal.
in

inferioris,

qua

47 Tac.

a. 11, 18.
vit.

137 Saoterus (semel sauter-, bis soater traditur

Comm.), Nicomediensis

Bio
3,

72, 12, Commodi cubicularius '&., eiusdem subactor vit. Conim. 6, multum potuit apud Commodum Bio c; eius gratia Nicol.

mediensibus a senatu concessum ut agonem instituerent Dio

l.

c.

Commodus triumphans (a. 180) iu curru eum post se locavit vit. Comm. 3, 6. Eius TiaiStxa Theocritus pantomimus Bio 77, 21 (exc. Vales). Cum populus Romanus potentiam eius ferre non posset, praefecti praetorio clam eum occiderunt vit. Comm. 4, 5 (occisus a Cleandro Bio c). Non plane certum num idem Aelius Saoterus,
l.

inter
situs

sacerdotes

domus Augustae Palatinae


(id

clarissimos

viros recencf.

VI 2010 a 29

quod

coniecit

Borghesius opp. 3 p. 23) ;

supra

172.

AELIVS SAOTERVS. C. APPIVS EVNOMIVS SAPIDIANVS. CLAVDIVS SAPILIANVS.


alio
(sic de mort. persec 5, vit. Val. 4, 4, Victor Caes. 32, item de Sapore saepius Ammianus; 2aTU(6p>3? Graeci; de nomine Persico cf. NoeldeJce p. 7 not. 3) Artaxaris ( Artaxerxis) regis filius CIG. 4676 Syncellus p. 681 ed. Bonn., et successor Zos. 1, 18, Agathias 4, 24.

138 Sapor

Nomen
4676.
p. 678.

et

appellationcs quibus utebatur Graece versa in titulo

CIG.

Regnavit annos
680
ed.

unum

et

triginta

Agathias

4,

24;

Syncellus

Bonn. (regnum eius duravisse computatum est ab a. p. Chr. 241 ad a. 272, testibus tabulis regum Persarum, ex quarum una pendet Agathias l. c, cf. Noeldehe p. 42. 412-416). De nummis
eius cf. Longperier essai sur les medailles des Sassanides [Paris. 1840]

SAPPHINIVS
p. 13 seq.;
gerit

174

SARMENTVS

Numismatic chronicle 15, 1853 p. 181. cum Gordiano vit. Gord. 26. 27, Zosim. 1,

Infeliciter

bellum

18,

Syncellusp.681,
1,

Ammian.

23, 5, 17.

Pacem

19, Syncellus p. 683,

Cum

451 ed. Bonn. Zonar. 12, 19, bellum renovasset temporibus Valeriani Petrus Patricius fr. 9
1,

cum Cedrenus I p.
facit

Zonar. 12, 18, Philippo Zosim.

(IV p. 187 MuU.), Zosim.


in potestatem

36,

Valerianum

in

Mesopotamia vivum
5,

suam

redegit Lactant. de mort. pers.

Zonar. 12, 23,

Eutrop.

9, 7,

Victor Caes.
ed.

32

epit.

32, Ruf. Festus 23, Agathias 4, 23,

SynceUus p. 715
(Maxpiv- traditur)

Bonn.,

Cedrenus
ut

p. 454 Bonn.

Macrianum

invitavit,

post

Bionem
(cf.

(cf.

supra suh
tractaret

M.

ad Valerianum se conferret excerpt. Fulvio Macriano). Antiochia ei a


lih.

Mariade
tyr. 2,

sub hoc)

prodita Malalas

XII

p. 296 Bonn.;

trig.

3.

(Cum

cum Sampsigeramo

sacerdote Emeseno,

quodam lapide percussus et statim exanimatus Maldlas Etiam Caesarea Cappadociae potitur Zonar. 12, 23; SynceUus l. c). p. 716, item Tarso SynceUus l. c. cf. Agathias 4, 24. Detrimenta ei infert Callistus; ideo in regnum suum se recipit SynceUus l. c, Zonar. l. c ; cf. Petrus Patricius fr. 11. Odaenathi legatos superbe tractat Petrus Patricius fr. 10. Victus ab Odaenatho trig. tyr. 15, 4. 30, 6, vit. GaUien. 10, Zosim. 1, 39, Zonar. 12, 23. Persarum narrationes de heUo Saporis cum Romanis vide ap. NoeldeJce Tahari p. 32 cum notis.
a iaculatore

139 Sapphinius

(sic

heU. 1, 14,

3 optimus codex,

alii 2aT:<p7jvios, 2a(pyjvios;

SaTnrivo?, SaK-irtva? scribitur in codicihus ant. 14, 14, 3, 1'aTrtvvio?,


TTtvio?,

2a-

Sain^vio? ih. 16,

8, 5),

Herodis amicus,
5.

a.

u. c.

eum Romam
filio,

loseph. ant. 14, 14, 3, heU. 1, 14, 3.

Ab

714 comitatur Alexandro, eius

insimulatur loseph. ant. 16, 8,


et

140 Sardius Lupus, 'doctus


Saturnini
filius

facundus vir% Frontonis discipulus; Sardii


1, 9. 10.

Fronto ad am.

20

p. 180. 187 Naher.

141 Sardius Saturninus, Caelio Optato


datus a Frontone; pater
Sardii

et

Petronio Mamertino

commenep.

Lupi qui praecedit Fronto


alterius
filii

ad

am.

1, 9.

10 p. 180 Naher;

eum de morte

consolatur Fronto
periit,

ih. 1,

20 p. 187 Naher

(alia epistula

Frmtonis ad eum
in

ad am.

1 ind., p. 172 Naber).

142 Sardus, amicus Plinii, librum

scripsit,

quo nonnuUa de Plinio

POST(VMVS) MIMISIVS SARDVS. 143 SARIOLENVS VOCVLA 'crebris apud Neronem delationibus famosus', eadem apud Vitellium molitus erat; a. 70 curia ut excederet coactus

Plin. ep.

9, 31.

C. Claudius Sardus.

Tac
\

h. 4, 41.

44 Sarmentus, scurra Maecenatis Hor. sat. 1, 5, 52, et Caesaris Augusti Plut. Ant. 59, luv. 5, 3. Natione Tuscus, e domo M. Favonii, inan certum libertus servus a Maecenate, ad quem sectio bonorum Favoni pertinuerat, libertas ei concessa; postremo 'eo fiduciae venit,
;

SASS

...

175

SATTIVS

ut pro equite
schol.

Romano
Dictum
l.

ageret decuriamque quaestoriam compararet'


eius Quint. 6, 3, 58.

Im.

l.

c.

(Sarmentus seu

P. Blessius

ap. Quintilianum

c.

duo codices optimi, seu P. Blessus codices recen-

tiores; quid suhsit, ignoretur).

IVLIVS SAS... Q. TILLIVS SASSIVS.


ut videtur a. p. Chr. 26), 'adrosor^ adrisor, derisor' Seneca ep. 27,
7. 8.

145 Satellius Quadratus, stultorum divitum, in his Calvisii Sabini (consulis

146 *AN. SATR.... SAL


quaestor
provinciae

tribu Lem., decemvir stlitibus i[udicandis]


[victricis],

tribunus legionis vicesimae Valeriae


. .

quaestor
t.

urbanus,

, .

tribunus

plebis

designatus

Suasae in

Umhria
. .

rep.

XI

6165 (ad duo apographa non optima ut videtur).

[S]ALVIVS SATRIAN[VS[
:

MINICIVS

47 Q. Satrienus Pollio eius servi VI23548. Homo certe dives, fortasse nohilis. 148 L. Satrius Abascantus, libertus: ei ius Quiritium a Traiano petit

ad Trai. 11. SATRIVS DECIANVS curator tabulariorum publicorum (cf. Mommsen Staatsr. II^ p. 558 not. 3) una cum C. Calpetano Rantio Sedato et M. Petronio Lurcone, a. 46 VI 916 31201. 150 SATRIVS RVFVS causarum patronus; apud centumviros causam aliquam una cum Plinio contra M. Aquilium Regulum defendit Plin.
Plinius ep.
T.

149

ep. 1, 5, 11.

A. 97
, .

in senatu

sententiam dicit
v.

ih. 9, 13, 17.

Fortasse

amicus Dasumii VI 10229 151 Satrius Secundus, cliens Seiani Seneca


hic Sat
.
.

22. 22,
4,

dial. 6,

Tac.

a. 4, 34.

25 Cremutium Cordum accusavit Tac. a.4,34; Seneca l, c. Index coniurationis (Seiani) Tac. a. 0, 47. Eius uxor aliquando Albu6,8,
a.

Q. Satrius Secundus 152 .. [S]ATRIVS SEP

Vix huc pertinent puto l. c. 2125; C. Satrius Secundus IX 3091. 3092. quattuorvir viarum tribu Hor. TVS Q. f curandarum, tribunus militum legionis secundae Adiutricis Piae fidelis donis militaribus donatus bello Suebico item Sarmatico (sub Domitiano
cilla,

famosa multorum amoribus Tac.

IX

ut videtur, a. p. Chr. 90,

cf.

Momms. Herm. 3

p. 115);

optio tribucf.

norum

legionura quinque (de


t)
,

hoc munere praeterea non memorato

Mommsen ad
Lucania

quaestor pro praetore provinciae Cretae et Cyreplebis, praetor; patronus municipii

narum, tribunus

Potentinorum

in

135.

153 L. Satrius Silvinus, p. s. r. (quas litteras Mommsenus duhitans legit procurator summarum rationum, sed non constat num recte^ cf. Hirschfeld Veriv. 1 p. 34 not)
t.

Tcrgestinus

V536 . Uxor
a. p.

Caesidia Amabib's

ih.

154 M, SATRIVS
155 SATRIA L.

VALENS
f.,

praetor urbanus

C. 19 fasH fratr. Arval.

EGNATIVS SATTIANVS. 156 SATTIVS CRESCENS vir


tanorum

uxor lunci (M. lunii lunci supra

1 498) VI 3837\

clarissimus, curator rei publicae Beneven-

IX

1588.

Facile Diocletiano recentior.

SATVRIVS
157 Saturius
Sigero.
(sic

176

SATVRNINVS
est

pars codicum, sed in optimis

Satur), decurio cubi17.

culariorum, inter interfectores Domitiani Suet.

Dom.

Cf. infra sub

158 Saturius Firmus, gener Asinii Rufi, Plinio carus Flin.

ep. 4, 15, 3.

ANTONIA SATVRNINA. FVLVIA SATVRNINA. 159 SATVRNINVS vir nobilis^ maritus Paulinae, quae
natalibus;

AEL(IA) SATVRNINA.

et

ipsa

claris

Tiberio

defert

scelus

in

Paulinam a Decio Mundo com-

missum loseph. ant. 18, 3, 4. (Saturninus maritus Fulviae, Tiberio defert fraudem contra Fulviam a ludaeis quibusdam coramissam Probahile est altero loco Saturnini nomen errore posiib. 18, 3, 5.
,

tum
160

esse.)

Fortasse unus ex Sentiis Saturninis infra n. 294. 295. 297.

SATVRNI[NVS] (ex gentilicio P tantum littera enotata est) Mamiliano quodam ut videtur, supra 92) temporibus Traiani fasti fer. Lat. (fortasse anno 103, cf. supra l. c). Vix idem Pompeius Saturninus amicus Plinii (supra P 491).
consul suffectus (cum

161

SATVRNINVS
tribunus plebis, praetor

(gentilicium
. .

in

t.

erasum) Cn.
2460.

f.,

quaestor,

t.

Saepinas

IX

162 SATVRNINVS

'optimus

ducum
;

Gallieni

temporis,

sed

Valeriano

dilectus"; 'cum dissolutionem Gallieni ferre non posset ... ., ab exercitibus sumpsit imperium' a militibus 'quod esset gravior et severior',

occisus trig. tyr. 23.


vit.

Diversus a Saturnino qui Probi temporibus


11, 1.
a.

fuit

Firm. Saturn.

cet.

Memoratur

vit.

Gallien. 9, 1.
fasti.

163 SATVRNINVS consul ord.

264 cum Gallieno sextum


8,
1,

164 SATVRNINVS vir clarissimus rescriptum Aureliani cod. lust. 165 SATVRNINVS vir clarissimus Eph. ep. 166 SATVRNINVS origine Maurus Zosim.
Gallus
vit.
l.

5, 72, 2.

839.
66,

Zonar. 12, 29, origine

Zosim.

Firmi Saturnini c, Zonar. l. c,


ei

cet. 7,

Probo imperatori valde necessarius


l.

et

ab eo Syriae praepositus Zosim.

(Aurelianus

limitis

orientalis

ducatum dedit

vit.

Sat.

7, 2).

(De
2297;

vita eius anteriore, vit. Saturn. 10, 4. 9, 5.)

Magister exercitus,

novam

civitatem Antiochiae orsus

condere Hieronymus chron.

ad

a.

Syncellus p. 723 (sub anno sexto Probi).

Imperium in Oriente usur9,

pare conatus, sed a Probo oppressus Eutrop.


epit. 37,

17, Victor Caes. 37, 3,

l. c, antequam Probus exercitum contra eum duceret, a militibus Orientis occisus

2, Oros. 7, 24, 3,

a militibus occisus Zonar.


c,

Zosim.

l.

c,

Apameae

a suis occisus Syncell.

l.

Apameae

occisus

Hieronym. l. c ; in castro quodam ab is, quos Probus miserat, invito Probo iugulatus vit. Saturn. 11, 3 (a Probo 'variis proeliorum generibus' superatus vit. Probi 18, 4). Memoratur Polem. Silv. laterc
(chron. min. ed.

qui nuper prodiit,

Momms. I p. 522). Huius ut videtur nummus aureus, cum capite imperatoris et inscriptione : imp. C lul.

Saturninus Aug. (vente Serrure 29 Oct. 1895; vidi ectypum).

SATVRNINVS
167

177

SATVRNINVS
Smyrnaeo CIG. 3210,
fortasse ut

Saturninus memoratur in
belli

t.

proconsul Asiae.

168 Saturninus, inter duces


conscr. 21.

Parthici L. Veri Lucian. quom. Mst.

169 Saturninus, centurio (tribunus praetorianorum, origine Syrus Herod. 3, 11, 4. 8), Severo indicat, a Plautiano imperatum sibi, ut ipsum
occideret Herodian. 3, 11. 12; a Caraoalla Plautianum falso coniurationis indicio pervertit Dio 76, 3 (interfecisset Severum, nisi auxilio venissetCaracalla-4mwmw.<29, 1, 17). Honoribus affectus postea a Caracalla mori adactus Dio 76, 6. 170 [Sajturninus, in rebus gestis a. 217 memoratur Hio 78, 19, 5 (locus
et

Severum

Caracallam

instigatus,

nimium

mutilus,

quam

ut intellegi possit),

171 Saturninus amicus

ad quem is scripsit ep. 7, 7. 15; 9, 38, et quem commendavit Prisco ih. 7, 8. 15. Fortasse idem Pompeius Saturninus, ad quem scripsit Plinius ep. 1, 8. 5, 21 et de quo scripsit ep.
Plinii,
1,

16

(cf.

supra sub

hoc).
et

172 Saturninus,

Comensis, qui heredes reliquit Plinium


ep. 5, 7.

Calvisium

Rufum Plin. cum scriptae

Diversus ah eo qui praecedit (nempe defunctus


7,

sunt ep. 5, 21.

cet).
<piXap}(aio?
:

173 Saturninus (2aTopvtX- traditur) vir (piXoxaXo? xal


cavit Plutarchus libellum adv. Coloten (Moral. p.

ei

dedi-

1107

ed. Xyl.,

VI
ati-

p.

422

ed.

Bernardakis).
(vel
t.

174

VIVS
M.

clavius legionis?]

VVS) SATVRNINVS HONORATIANVS tribunus Lambaesitanus VIII 2741.

ACCENNA SATVRNINVS.

Aelius Saturninus.

Aemilius Saturninus.
M. AEMILIVS SATVRNINVS.

M. AEMILIVS
L.

MACER SATVRNINVS.

Agrius Saturninus.

ALBINIVS SATVRNINVS.

M.
L.

ANNAEVS SATVRNINVS CLODLA.NVS AELIANVS. ANTONIVS SATVRNINVS. APONIVS SATVRNINVS. M. APONIVS SATVRNINVS.
Q. Appaeus Saturninus luventianus.

L.(?)

ARADIVS ROSCIVS RVFINVS SATVRNINVS TIBERIANVS. M. AVRELIVS SATVRNINVS. *AVVLVIVS SATVRNINVS.


Claudius Saturninus.

TI.

CLAVDIVS SATVRNINVS. CLODIVS SATVRNINVS. T. CLODIVS SATVRNINVS.


III.

Q. Decius Saturninus.
12

Prosopographia Imp. Rom.

SATVRNINVS
T.

178

SAVLVS

FL(AVIVS) VMBRIVS ANTISTIVS SATVRNINVS FORTVNATIANVS. Fullonius Saturninus. Furius Saturninus. FVRIVS SATVRNINVS. HATERIVS SATVRNINVS. IVLIVS SATVRNINVS. IVLIVS SATVRNINVS. T. Saturninus. *EVTETIVS LVSIVS SATVRNINVS. MARTIVS SERGIVS SATVRNINVS. NOVIVS CRISPINVS MARTIALIS SATVRNINVS. NOVIVS SATVRNINVS MARTIALIS MARCELLVS. Pompeius Saturninus. C. Postumius Saturninus Flavianus signo Vindicius. Saturninus. Sardius Saturninus. SENTIVS SATVRNINVS. CN. SENTIVS SATVRNINVS. SENTIVS SATVRNINVS. Venuleius Saturninus. VIGELLIVS RAIVS PLARIVS SATVRNINVS ATILIVS BRADVANVS CAVCIDIVS TERTVLLVS. Saturninus. VITELLIVS SATVR[NI]NVS. Ulpius Saturninus. M. VLPIVS SENECIO SATVRNINVS. VOLVSIVS SATVRNINVS.
P.

TI.

C.

lulius

Q.

P.

L.

P.

Sallustius

C.

L.

P.

Vitellius

P.

L.
Q.

VOLVSIVS SATVRNINVS.

175 Satyr[i]o (SaTupfova traditur), M. Aurelio ut videtur notus memoratur

M. Ant. ek sauTOv 10, 31. 176 Saufeius Trogus (Saufelus Trogus traditur ap. Tac; Trogus Seneca, uhi noli coniungere Trogi nomen cum eo quod praecedit M. Helvii),
conscius scelerum Messallinae
apoc. 13.

occisus a. 48 Tac. a. 11, 35;

Seneca

177 Saufeia, mulier impudica luvendl.


ap. Martial. 3, 72.

6,

320.

9,

117; simiUter idem nomen

178 Saulus, ludaeus, e genere regio, per affinitatem Agrippae regis


gratiosus
:

is

una cum Costobaro


procuratoris ,

(fratre hell. 2, 20, 1),

temporibus
quibus

(Lucceii) Albini

stipatoribus
9, 4.

se

circumdedit,

humiliores vexavit loseph. ant. 20,

A. 66 a primoribus Hiero-

solymitanorum legatus destinatus ad regem Agrippam id. bell. 2, 17, 4 6; idem post Cestii ab urbe discessum una cum Costobaro aliisque ad Romanos transfugit; a Cestio Neroni in Achaiam missus
cf.

ib. 2,

20, 1.

SAVROMATES

179

SAXA

179 Ti. lulius Sauromates, rex Bospori ab anno aer. Bosp. 390420 123/4 p. Chr.) nunimi ap. Koehnc musee Kotschouhey II (93/4 p. 237 seq., Buratschhov catal. numm. p. 255 n. 143 seq. tah. XXVIII

n.

133

seq.; tituli ap.

Latyschcv

inscr.

Ponti Euxini II
Latyschev

n. 38.
l. c.

terea huius

Sauromatae videniur

esse tituli ap.

39; prae40 (= CIL.


OtXo-

III 738) 352.


xataap xal

358. 401, item n. 36 in quo regis

nomen plane periit. Regis


c.

Rhescuporidis (supra
<ptXopto|i,aio?,

44)

fih'us

tituli

l.

n. 38. 39. 358.

39; amicus imperatoris populique Romani n. 40. Epistulas misit ad Traianum, item legatum, qui Plinium tunc legatum Bithyniae Nicaeae convenit Plin. cp. ad Trai.
euaspv;? n. 38.

63. 64. 67.


fuisse

Huic primo

intcr reges

Bospori Sauromatae nomen vidctur


descriptores
in
legere sihi visi sunt,

(non

rcctc priores

nummorum

aetate Augusti

Sauromatae nomen

nummis cusis cf. Koehne


cf.

mus. Kotschouhey II p. 195 seq).

De

ipso

nomine Sauromatis

Mommsen

hist.

Bom.

V p.

288

not. 1.

180 Ti. lulius Sauromates, rex Bospori certe ab anno aer. Bosp. 471 (174/5 p. Chr.) usque ad a. 507 (210/1 p. Chr.) nummi ap. Koehne

musee Kotschouhcy II p. 272


n.

seq.,

Buratschkov
;

catal.

numm.

p.

267

217

scq.

tah.

XXIX
l.

n.

203

scq.

tituli

ap. Latyschev inscr. Ponti

Euxini II
tituli

n. 34.

427. 428 ; praeterea huius Sauromatae videntur essc


c.

ap. Latyschev

n. 57. 357;

itcm huius ut videtur regis res

gcstac praedicantur titulo Tanaitico acephalo anni p. Chr. 193,

CIG.
Saupo-

2132^ p. 1009
[idxr^i;

et
c.

ap. Latyschev
n. 34. 357.

l.

c.

n. 423.

(Tt{3pio? 'louXtoc

tituli

l.

inscriptmn
l.

est).

427; nummis ^aaikioi^ l'aupo[xaTOu tantum Regis magni Rhoemetalcae (supra R 53) filius titidi

Pater regis Rhescuporidis (regis Bospori inde ah c. n. 427. 428. anno 21112, supra R 45) tituli ap. Latyschev n. 41. 43. 430. 431. 43P'^ 181 Sauromates, rex Bospori annis aerae Bospor. 526 529 (p. Chr. 229/30 232/3) nummi ap. Koehne musee Kotschouhey 2 p. 320 seq.; Buratschkov catal. numm. p. 285 n. 308 seq. tah. XXXII n. 296 seq. Cum per annos aer. Bosp. 524530 (p. Chr. 22718 23314) nummi praeheant etiam regis Cotyis nomen, statuendum est suh Sauromate partem tantum regni Bosporani fuisse (Latyschev inscr. Ponti Euxini II p. L). Hunc Sauromatcn memorari in t. ap. Latyschev l. c. n. 54

= Grcck inscriptions in thc British Museum


coniccit

n.

CLXXX proptcr scriptu-

ram

Newton

(GreeJc inscr.
a.

l.

c).

182 Sauromates, rex Bospori

572 aenae Bosporanae (=275/7o p. Chr.) nummi aenei, Koehne musee Kotschouhey II p. 342; Oreschnikov cat. antiq. Uvarovii p. 117. Praeterea ignotus. Cum eodem anno incipiant nummi regis Tiranis, statuendum est eo anno Tiranem Sauromatae successisse aut regnum cum eo divisisse (Latyschev inscr. Ponti Euxini II
Q. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS SEX. IVLIVS FRONTINVS cet. CL. FVSCVS SAXA [AMJYNTIANVS SOSIVS PRISCVS.

p. LII).

12*

SAXA

180

SCAPVLA

Q.

VOCONIVS SAXA AMYNTIANVS. VOCONIVS SAXA FIDVS. *Q. PINNIVS VALERIANVS SAXIVS
Q.
in eius

(cf.

infra sub C. Servilio Septi-

diano Firmo).

MANLIA SCANTILLA. 184 Scaeva: ad eum dedit


Scaeva.

83 SCANTIA virgo Vestalis,

locum

alia suffecta

anno 23 Tac.

a. 4, 16.

Horatius

ep. 1, 17.

Cf.

supra sub Lollio


Chr. 9 a

Alius Scaeva, veneficus Horat.

sat. 2, 1, 53.
filius,

185 Scaeva

(Sxsuai;), Batonis,

Dalmatarum

ducis,

a.

p.

patre ad Tiberium missus Dio 56, 16.

186 Scaeva, gladiator, quocum

Commodus pugnare

noluit Victor Caes.

187

17, 5-6.

Didius Scaeva.
Lollius Scaeva.
Q. PAQVIVS SCAEVA. FLAVIVS SCAEVINVS.

us Scaevola praefectus (vigilum)

t.

Ostiensis eph. ep. 7, 1215.

Q. Cervidius Scaevola. C. (MVCIVS) SCAEVOLA.

188 Scaevus

Memor

(sic scJiol. luv.,

Scaevus Sergius Gr. Lat.

4, 537, 17,

Memor

Martidl., Sidon.) poeta tragicus temporibus Domitiani, frater

Turni scriptoris satirarum Martial. 11, 9. 10 ; schol. ad luv. sat. 1, 20. Coronatus agone Capitolino Martial. 11, 9, 1. SScaevus in tragoedia' citatur Sergii expl. in Donat. (Gramm. Lat. ed. Keil 4 p. 537, 17).

Memoratur Sidonius Apoll. carm.


fastes des prov. asiat. n. 121.

9,

263.

189 *[S]CAPVLA proconsul Asiae sub Traiano

nummus

ap.

Waddington
cf.

Nomen

videtur male lectum;

supra

sub

M. Ocl... Pla...
Fortasse Scapula Tertullus infra
n. 192,

190 SCAPVL[A] .... legatus duorum Augustorum provinciae Dalmatiae


t.

Scardonitanus III 2809.

Marci et Commodi. 191 *SCAPV[LA] PRISCVS consul cum [Ti]ne(i)o Clemente III
ut legatus fuerit

S. 12802.

Videtur Scapula consul

a. 195,

errore

dictus Priscus

pro

Tertullo;

error videtur ortus ex confusione

cum

consule anni sequentis qui fuit

Thrasea Priscus.
192 SCAPVLA

TERTVLLVS
(a.

Commodus

177180)

praeses ut videtur provinciae, cui Marcus et


rescripserunt Dig.
1,

18, 14

(idem fortasse

Scapula, supra n. 190). Diversusputo ab eo qui sequitur, consule a. 195,

proconsule sub Caracdlla,

scilicet

pater eius Qiunc esse TertuUum con5,

sulem cum Maximo, memoratum ab Ulpiano Dig. 48, 5 [29], iecit Borghesius opp. 6 p. 247; cf. infra sub TertuUo).

con-

193 SCAPVLA TERTVLLVS consul ord. a. 195 cum Tineio Clemente fasti (Scapula TertuUus XIV 169, Scap, Tert[ul]lus III 4407, praeterea
Tertullus;
sine

causa

olim

a nonnullis dictus Q. Flavius Scapula

SCAPVLA
TertuUus).

181

SCIPIO

Ab

hoc vix diversus Scapula proconsul Africae, ad

quem

Tertullianus dedit libellum ad

Scapulam

(in

ipso libro

nomen

Scapulae non reperitur), sub Caracalla ad Scap. c. 4 (fortasse anno 21213, ut coniecit Schmidt mus. Rhen. 46, 1891 p. 86 seq., item ad CIL. VIII S. 11999, prqpterea quod narrat Tertullianus, cum Scapula conventum Uticae ageret, solis lumen paene extinctum esse, qua re significari defectionem solis quae fuit d. 14 Aug. 212 putat Schmidtius).
T. Flavius Scapula.
C.

IVLIVS SCAPVLA.

M. OSTORIVS SCAPVLA.
P.

OSTORIVS SCAPVLA.

Q. Ostorius Scapula.
P. Quintius Scapula.

PINARIVS SCARPVS.

194 SCATO. Nummi Cyrenenses ap. Muller num. de Vanc. Afr. I p. 166 Proconsul (procos. nummus ap. Muller 433, pr. 432; n. 430-433. nullum dignitatis vocabulum additur 430. 431) Cretae et Cyrenarum
sub Augusto, vivo "M. Agrippa
(ut

ex

nummo 433
vel

apparet),

id

est

non post

a.

742 nummi.

Ex

gente

Vettia

ex gente Magulnia
illis

eum

fuisse

Borghesius, qui primus Scatonis nomen in nummis

recte legit, coniecit opp.

7 p. 472,

cf.

2 p.

403.

Incertum

num ab

hoc appellati horti Scatoniani


D.

VI

6281.,

TERENTIVS SCAVRIANVS.
filius,

195 Scaurinus (scarin- traditur), Scaurini


celeberrimus',
vit.

gramraaticus, 'doctor

quem Romae
Cf. infra sub

audivit Severus Alexander adulescens


Terentio Scaurino.

Alex.

3, 3.

(Terentius) Scaurinus.

196

SCAVRVS

praetor proconsule fragmentum Setiae rep.,

6462.

Facile unus ex Aemiliis Scauris qui fuerunt libera republica.

MAMERCVS AEMILIVS SCAVRVS.


M. (AEMILIVS) SCAVRVS.
Atilius Scaurus.

Maximus Scaurus.
Terentius Scaurus.

Q. Terentius Scaurus.
titulis

107 Scenobarbus (2xev6papoo? traditur; vera nominis forma in


cis

Baci-

Pannonicisve III 1265. 4372, item in tabella cerata III p. 950)


a. p.

Dalmata aut Pannonius,


198 Scipio, C. Proculeii
Cf. supra sub

Chr. 8

transiturum se ad Romanos

M'. Ennio, qui Sisciae stationem agebat. pollicitus Dio 55, 33.

(P

736) frater Porphyrio


fin.

ad Hor. carm.
a.

2, 2, 5.

Fannio Caepione (F 86)

199 Scipio, praefectus cohortis, in Mauretania occisus

69 Tac.

h. 2, 59.

Cethegus Scipio.

SCIPIO

182

SCRIBONIANVS

200

P.

SCIPIO OEESTINVS (sk perscriptum, in uno latere, P. Scipio in

alio latere dlterius ex terminis ;

termini duo Telesini

IX 2219.

idem videtur fuisse in altero termino) Nohilem hominem fuisse ostendit nomen.

200* SCIPIO ORFITVS pater Calpurnii Pisonis CIAtt. III 620. Fortasse Calpurnius Scipio Orfitus, nec diversus a consule ordinario anni 172,
cf. supra suh Ser. Cdlpurnio Scipione Orfito (A 262 fin.). 200^ SER. SCIPIO ORFITVS (sic dipl. mil. anni 178 praeterea Orfitus) consul ord. anno 178 cum D- Velio Rufo dipl. 7nil. (III S. p. 1993).
,

Aut

Ser. Calpurnius Scipio Orfitus (supra

A 262)

aut Ser. Cornelius

C. PASSIENIVS COSSONIVS SCIPIO ORFITVS. VETTIVS SCIPIO ORFITVS. 201 C. SCOEDIVS NATTA PINARIANVS. Oriundus

Scipio Orfitus (supra

1180).

SER. CALPVRNIVS SCIPIO ORFITVS.

(CORNELIVS) SCIPIO.
P.
P.

P.
. .

L.

CORNELIVS CORNELIVS CORNELIVS CORNELIVS CORNELIVS

LENTVLVS
SCIPIO.

SCIPIO.

SCIPIO ASIATICVS.

SCIPIO ORFITVS.
SCIPIO ORFITVS.

SER. (CORNELIVS) SCIPIO ORFITVS.


SER. (CORNELIVS) SCIPIO SALVIDIENVS ORFITVS. SER, CORNELIVS SCIPIO SALVIDIENVS ORFITVS.

ut videtur a Pinario

Natta Seiani cliente Sereno (suff.) mense

(cf.

supra
a.

309).

Consul
(t.

cum
iis

T.

Tettieno

lul.

inc.

VI

163

a Ligorio solo servatus,


quae dliunde de

sed genuinus), temporihus Flaviorum, ut colligitur ex


Tettieno Sereno scinius;

sed anno p. Chr. 83 sine idonea causa hos


cf.

consules trihuit Borghesius,

infra suh T. Tettieno Sereno.


Philostratus
ih. 1,
vit.

202 Scopelianus,

Clazomenius,
ih. 1, 21, 3,

sophista

soph. 1, 21,
1,

Nicetae discipulus

Smyrnae docet

21, 3. 5.

25, 5. 21,

Legationes plurimas pro Smyrnaeis suscepit ad imperatorem


6. 8.
1,

ib. 1,

25, 6,

unam

pro universa Asia de vitibus colendis

ih. 1,

21, 6. 21, 7

Athenis devertit apud Atticum, Herodis Attici patrem


cf. 2, 1, 14.

ih.

1,

Inter admiratores eius Apollonius Tyanensis

ih. 1,

21, 8.

Epistula ApoUonii ad

eum

Philostr.

vit.

Apollon.

1,

24.

AELIVS SCORPIANVS.

203 Scorpus (Flavius Scorpus


tialis

VI 10048,
aetatis

19), agitator celeberrimus

Mar-

4, 67, 5.

5,

25, 10.

10, 50. 10, 53.

10, 74, 5 seq.

11, 1, 16.

Mortem

eius (defuncti

anno

XXVII

Mart.

10, 53, 3) plangit


19.

Martialis 10, 50. 53.


eius positum

Numerus victoriarum
v. 11.

eius

VI 10048,

Nomen

204
4,

Friedlander Sitteng. II^ p. 328. 515. SCRIBONIANVS consul, augur, fetialis t. urhanus Eph. ep.

VI 8628

Cf

830.

Incertum

num unus

ex Scrihonianis praetcrea notis; fortasse

L. Arruntius Scrihonianus (supra A492), vel Crassus Scrihonianus (L 132).

SCRIBONIANVS
:

183

SCRIBONIVS

205 SCRIBONIANVS CAMERINVS (anno p. Chr. 69) servus quidam nomine Geta, Scribonianum se Camerinum esse dicebat; Neronianorum temporum metu in Histria latuisse, 'quod illic clientelae et agri veterum Crassorum, ac nominis favor manebat'; iamque populum et militum
nonnullos concitabat; donec ad Vitellium perductus et occisus est
Tac. h. 2, 72.
floruerunt

Apparet Scrihonianum Camerinum


et

fuisse e Crassis qui

tempore Claudii

Neronis; filium eum fuisse crediderim


(supra

M.

Licinii Crassi

Frugi

consulis a. 64

131)

et

Sulpiciae

Praetextatae (Camerinus Sulpiciorum cognomen

est),

occiso patre inter

annos 66
L.

et

68 aut ipsum quoque occisum aut extorrem (itaque ad-

ARRVNTIVS CAMILLVS SCRIBONIANVS SCRIBONLA.NVS. [AJRRVNTIVS SCRIBONIANVS. FVRIVS SCRIBONIANVS. (LICINIVS) CRASSVS SCRIBONIANVS.
L.
,

dendus stemmati quod proposuimus supra

130).
sive

FVRIVS CAMILLVS

206 Scribonius contra Asandrum regem Bospori rebellavit lAician. macroh. c. 17; Asandro mortuo, e stirpe Mithridatis Eupatoris se forens, Bospori regno potitus est et Djnamin reginam, Asandri uxorem, in matrimonium sibi iunxlt; paullo post, cura Agrippa contra

eum mitteret Polemonem, a Bosporanis occisus (a. u. c. 740) Bio 54, 24, 207 Scribonius Aphrodisius, grammaticus; 'Orbilii servus ac discipulus, mox a Scribonia Libonis fiiia, quae prior Augusti uxor fuerat. redemptus et manumissus, docuit quo Verrius tempore, cuius etiam
libris

de orthographia

rescripsit' Suet,

Gramm.
cuius

19.

208 Scribonius Laetus,


norainibus Charini

amicus

Apuleii,

pueros

ille

sub

fictis

et Critiae

versibus celebravit Apulei. apol. 8. 9

(II p. 398 ed. Oud). 209 Scribonius Largus (duo nomina fuerunt sine duhio in codice ex quo lihellus editus est, et extant passim ap. Galenum, qui raro Scrihonii vel Largi tantum nomine utitur) medicus, qui scripsit libellum de compositionibus medicaraentorum qui extat (nescio utrum ex Jioc lihello an aliunde noverit Galenus medicamenta Scrihonii Largi quae citat
in lihris de compositione

medicamentorum
lih.

sec.

locos

lih. 3.

4.

7. 9,

de

comp. medic.
99.

sec.

genera

4. 5. 6,
c.
.

Galeni opp.
27]. 774,

ed.

Kuchn XII
930. 938),
lihelli

p. 683. 738. 764 [cf Scrib. Larg.

XIII
737.

p. 51. 67. 98.

280 fcf
5
ed.

Scrih.

Larg.

c.

122]

284.

314.

828.

rogatus a C. lulio Callisto liberto Caesaris ipse in praefatione


(p.

Helmreich), cui etiara dedicavit libellum


i.

ih.
a.

Scripsit post Claudii e Britannia reditum,


et florente Messallina,
i.

e.

post
c.

cf 151. 271 fln. 43 c. 163, viva

e.

ante mens. Oct. 48

60; scripsit autem

libellum peregre constitutus

praef

fin. (p.

6 Helmr.).
163.

lam antea

(alia)

scripta medicinalia eius Caesari (Claudio) tradiderat Callistus praef.


l.

c.

Claudium comitatus

erat in Britanniam

c.

Discipulus Apuleii

SCRIBONIVS
Celsi
c.

184
94.

SCRIBONIVS

c.

Tryphonis c. 175, condiscipulus (Vettii) Valentis ut Apuleium Celsum, e Sicilia oriundum fuisse coniecit Buecheler mus. Rhen. 37, 1882 p. 321 (propter mentiones Siciliae
171
et

94.

Ipsum quoque,

rerum Sicularum, c. 29. 30. 97. 163). 210 L. SCRIBONIVS LIBO, L. f. JDio ind. l. 49, familiaris Pompeii a. u. c. 698 dc. ep. ad fam. 1, 1, 3. Socer Sex. Pompeii (nati anno 680) Appian. b. c. 5, 52. 73. 139, Dio 48, 16 (pater igitur Scrihoniae alicuius, quae tamen ipsa numquam memoratur; videtur defuncta esse ante annum 718, cum non memoretur in fuga Sex. Pompeii, Dio 49, 11; praeterea Liho videtur fuisse pater eius qui sequitur). Bello civili exorto Pompeii partes secutus Cic. ad Att. 7, 12, 2. 8, llB, 2. 9, 11, 4, Caes. h. c. 1, 26, a. 705 et 706 navibus Pompeianorum praeest in mari Hadriatico Bio 41, 40; Caes. h. c. 3, 5. 15. 18; Plut. Ant. 7; Bio 41, 48 cet. A. 710 mense lul. Ciceronem et Brutum certiores facit, quid Sex. Pompeius agat Cic. ad Att. 16, 4. A. 714 luliam, M. Antonii matrem, una cum aliis a Sex. Pompeio ad M. Antonium deducit App. h. c. 5, 52. Eodem anno per amicos Scriboniam sororem Caesari nuptum dat App. h. c. 5, 53, Bio 48, 16 (cf. suh Scrihonia). A. 715 internuntius inter Sex. Pompeium et M. Antonium; Miseni intererat cum ageretur de pace Appian. h. c. 5, 69. 71. Consul designatur Appian. h. c. 5, 73. A. 718 Sex. Pompeium in Asiam secutus, postremo Sex. Pompeii rebus desperatis Antonio se permittit Appian. h. c. 5, 139. Consul a. 720 ord. cum M. Antonio iterum Bio 49, 38, item ind. l. 49 ; fasti, et cum M. Antonius ipsis kal. lanuariis abdicasset, cum L. Sempronio Atratino Bio 49, 38 ; fasti. Postea non memoratur, nec constat num supervixerit pugnae Actiacae. Hunc tamen esse Lihonem memoratum inter fratres Arvales i^ fragmento actorum, quod ad annum 733 spectare voluit, coniecit Hula arch. ep. Mitth. aus Oesterreich 1892 p. 27 (cf. Mommsen eph. 8 p. 304, Huelsen ih. p. 318). Fortasse hic et pater, vel (ut coniecit Mommsen ad CIL. 1 1224) hic et jilius L. Scribonii Libones pater et filius, patroni Caudinorum, qui eis turres restituerunt IX 2171-2173, et quorum alter basilicam eis dedit IX 2174. Item fortasse huius (vel filii) Libonis ancilla VI 4651.
vel

Vix hic Libo, cuius ludis Valerius Ostiensis architectus primus thea-

trum Romae texit Plin. h. n. 36, 102. Plane incertum num hic Libo, cuius annalem in manibus habuit Cicero anno 709 Cic. ad Att. 13, 30, 3. 32, 3. 44; sed fortasse hic Libo quem auctorem certae alicuius rei
reliq.
a.

708 gestae

citat

Appian.

h. c. 3,

77.

Cf. Peter hist.

Rom.
6.

p.

CCCLXIV,

hist.

Rom. fragm.

p. 198; Teuffel Litt. 172,


l.

211 L. (SCRIBONIVS LIBO) pater eius qui sequitur Bio ind.


fuisse filius eius qui praecedit.

57.

Videtur

212 L. SCRIBONIVS LIBO

cos. a. 16.

[Sjcribonius Lib[o]

XIV 2502;

in consulatu L. Scribonius Libo

VI 10237, Bio ind. l. 57, [S]cribonius \:\\ioXV4610, alihi L. Libo, L. Scribonius, Libo. L. f. Bio ind. l. 57 (nepos ut videtur consulis a. u. c. 720). Consul t. agri Tusculani XIV

SCRIBONIVS
2502, ord.
a.

185
16

SCRIBONIVS

XIV 2502.
n.

cum Sisenna Statilio Tauro fasti. Septemvir epulonum Hic videtur esse frater Scribonii Libonis Drusi (infra Fortasse huius L. Scribonii 214), guem memorat Tac. a. 2, 29.

Libonis

liberti

VI

26023. 26029.
et alvei

213 L. SCRIBONIV[S LIBO], quinque curatorum riparum sub Claudio postremus Bull. comun. 1887 p. 306.

Tiberis

214 M. SCRIBONIVS LIBO DRVSVS (Libo Drusus e familia Scriboniorum Tac. a.2, 27 cf.32 'ne quis Scribonius cognomentum Drusi adsumeret'; Drusus Libo Vell. 2, 130, Seneca ep. 70, 10, M. Libo fasti Amiternini; L. Scribonius Libo Suet. Tib. 25, Dio 57, 15, qui videntur in praenomine errasse, si vere eius frater fuit L. Scribonius Libo consul a. 16).
JBorghesio (opp. 5 p. 302) iudice filius
a.

M.

Livii Drusi Libonis consulis

739 ; quod

ipse

quam

Mommsenus (eph. ep. 1 p. 146 not. 1), qui fratres eius videntur fuisse L. Scribonius Libo
recte reiecit

cum tam
et Scri-

bonia,

non Livii fuerint sed Scribonii.


acceperit

Immo

filius

est

L. Scribonii
a. u.
l.

Libonis alicuius,

nepos L. Scribonii Libonis consulis


institutum a consule anni 739

c.
c.

720.
con-

Sane cognomen Drusi unde


iecit

non constat (Mommsen


et

eum heredem
ep. 70, 10,

esse

propterea

eius dlterum

Seneca
Tae.
l.

cognomen adscivisse). Amita ei Scribonia Tac. a. 2, 27, nempe amita magna, soror avi; consobrini Caesares

c, intellege

Neronem
eius,

et

Drusum

Caesares, qui, utpote oriundi

a Scribonia amita

potuerunt dici eius consobrini.

Propinquus
ei

eius P. (Sulpicius) Quirinius Tac. a. 2, 80.

Proavus

Pompeius

Tac. a. 2, 27; pronepos Cn. Pompeii fuit sine dubio per matrem, quae

putanda
Appian.

est

fuisse Sex.
73,

b. c. 5,

Dio

consulis a.

720

filia;

Pompeii filia, ea ipsa puto quam memorant nata ex Scribonia L. Scrihonii Libonis pater igitur in matrimonium duxerat sororis filiam.
49, 11,

L. Scribonius Libo
Cn, Pompeius

Magnus

L. Scribonius Libo (n. 210) cos. a. u. c. 720

Scribonia

w imp. Caesar
Augustus

Sex. Pompeius

w
I

[Scribonia]

lulia
I

Pompeia
L. Scribonius Libo (n. 212)

L. [Scribonius Libo] (n.211)


Scribonia (n. 221)

Agrippina

w Germani-

M. Scribonius Libo Drusus (n. 214)

w M. Licinius Crassus
1

Frugi
fratrex eius.

Cn. Pompeius Magnus

et

Nero Caesar, Drusus Caesar.

'Adulescens tam stolidus


2, 30.

quam
A.

nobilis'

Seneca

ep. 70,

10

cf.

Tac. a.

p. Chr. 15 a falso quodam amico ad cogitationem rerum novarum inlectus, idque Tiberio proditum;

Pontifex Suet. Tib. 25.

qui nihilominus

cavere

eum praetorem fecit tantum eum contentus Suet.

in a. 16 Tac. a. 2, 27. 28, interira

Tib. 25.

A. 16 a Fulcinio Trione

SCRIBONIVS

180

SCRIBONIA
consilia inierit in

apud consules accusatus, quasi nefaria


aliosque principes
civitatis;

Tiberium

res in senatu acta,

quo

ipse aeger, vel

simulato morbo,

lectica delatus,

deinde

fratri innisus

venerat; cum13 Sept.

que
Tac.

res demonstrata esse videretur,


a. 2,

mortem

sibi conscivit d.

28-32, Bio 57, 17, 8uet. Tih. 25, Seneca ep. 70, 10, fasti Amiternini ad d. 13 Sept., Vell. 2, 129. 130, dissuadente amita Scribonia Seneca l. c. Decreta senatus in memoriam eius Tac. a. 2, 31

(commemoratur coniuratio Lihonis etiam Tac.

a. 4, 29. 31.

6, 10).

215 SCRIBONIVS PROCVLVS senator, sub Gaio in curia discerptus Bio 59, 26 (Zon. 11, 6); cf. Suet. Gai. 28, uhi idem factum narratur, sed nomine senatoris non posito. 216 [SCRjIBONIVS PROCVLVS [curator aedium sacjrarum et

operum [publicorum]

t.

Luncnsis

XI

1340.

217 SCRIBONIVS PROCVLVS (cognomen hahet solus Bio), frater Scribonii Rufi Bio 63, 17, cum quo insigni concordia vixit Tac. h. 4, 41, Bio

componendis Puteolanorum seditionisuff. a. inc). Alteram Germaniam per multum tempus rexit, eodem tempore quo frater alteram Bio l. c. (Ut inferiorem Germaniam a Proculo, superiorem a JRufo rectam nonnulli nuper statuerent, nulla erat causa.) A. 67 a Nerone in Graeciam
l.

c.

Anno 58 una cum

fratre

bus delectus Tac.

a. 13, 48.

(Consul

cum

fratre evocatus,

cum

aspectu eius prohiberentur et contumeliis

una cum fratre venas exsolvit Bio l. c. Monstraverat eos Neroni ad exitium Paccius Africanus Tac. h. 4, 41. 218 L. Scribonius Ravus Cassianus: eius servus a conservis sepultus Carthagine in sepulcreto familiae domus Augustae Carthaginiensi YIII S. 12833. Fortasse homo nohilis. 219 SCRIBONIVS RVFVS (cognomen hahet solus Bio) frater Scribonii Proculi (natu maior ut puto, quippe quem Bio priore loco nominet), a. 58 una cum eo componendis Puteolanorum seditionibus delectus, (consul suff. a. inc), legatus alterius Germaniae eodem tempore quo frater alteram regebat, a. 67 una cum fratre a Nerone in Graeciam arcessitus mortem sibi conscivit Bio 63, 17, Tac. a. 13, 48, h. 4, 41
afficerentur,
(cf.

suh fraire).

220 SCRIBONIA Caesaris. Memoratur in titulis urhanis Roem. Mitth. 1891 p. 137 et melius ih. 1893 p. 325 (1) ; VI 7467(2). 26032 (3). 26033 (4). L. Scribonii Libonis, soceri Sex. Pompeii, soror Bio 48, 16 (Zonar. 10, 21), Appian. h. c. 3, 53 (Luci igitur fdia, ut hic L. filius), matre
Sentia
70, 10,
t.

1,

amita Libonis Drusi praetoris

a.

p.

Chr. 16 Seneca ep.

27 (nempe amita maior, cf. stemma propositum ad n. 214). Ante annum 714 uxor duorum consularium Suet. Aug. 62, ex altero eorum etiam mater ih. Mater Cornelii Marcell(i) vel Marcell(ini) t. 4, unde nuptam eam fuisse Cn. Cornelio Lentulo Marcellino
Tac. a. 2,

consuli anno 698 collegit Borghesius opp. 5 p. 140.

Mater Corneliae,
(5),

uxoris PauUi Aemilii Lepidi censoris

a.

732 Propert. 4

11, 31. 55,

SCRIBONIA

187

SCVTARIVS

quae Cornelia genus paternum ducebat ab expugnatore Carthaginis Numantiae ih. v. 30. 38, et quae defuncta est fratre consule Frater hic plerumque putatur P. Cornelius Scipio P. f. ib. V. 66.
et

consul

ord.

anno 738, patrem

eius

et

Corneliae Biondius

atti

delV

accademia romana di arcJieologia


sulem suffectum anno 716

VI p.

319

seq.,

quem. sequitur Bor-

ghesius opp. 4, 70. 5, 289, statuit fuisse Cornelium (Scij)ionem?) con(fasti Biond-,

CIL.

I p.

467, ed.

p. 65)

ut hic fuerit is ex prioribus

maritis

Scrihoniae,

ex quo

illa

ante

annum 714 mater facta est. Sed ohstat, quod Cornelius hic, si Scrihoniam ante annum 714 matrem reddidit, tunc nondum fuit consuJaris, sed consularis dliquot demum annis postea factus cst quam Scrihonia ah eo divertisset, Suetonius autem tradit, ante annum 714 Scrihoniam
consularihus
nisi erravit Suetonius, Cornelia

nuptam ex uno eorum matrem factam esse; praeterea, putanda est genita esse eodem patre
Fortasse utriusque pater fuit Cn. Cornelius
laudatore potuit
in
dici genus ducere a Scipionum se intrusisse

quo Cornelius Marcellinus.


Lentulus Marcellinus
Scipionihus
,

qui potest inter maiores numerasse Scipiones

Africanos vel certe a poeta


(Lentulos

etiam

sepulcrum

monuit Mommsen). Anno 714 in matrimonium eam accepit Caesar Appian. h. c. 5, 53, Bio 48, 16 (Zonaras 10, 21), Suet. Aug. 62;

Ex

Scribonia Caesaris t. 1-4. cf Tac. a. 2, 27, Suet. de gramm. 19. Caesare mater luliae a, 715 Bio 48, 34 cf. 55, 10, Suet.
63, et statim

Aug.
epit.

ab eo dimissa Bio

l.

c, Suet.

Aug. 62.

69,

Vict.

26, 'ob

morum

perversitatem% ut ipse prodidit Suet. Aug. 62,


liberius tulisset" ih. 69.

vel 'quod

nimiam potentiam Liviae


Vell.
l.

Anno 752

luliam filiam comitata in exilium


exilii

Vell. 2, 100,

Bio

55, 10, 'voluntaria

permansit comes'

c.

(videtur igitur filiae adsedisse usque

ad
70,

cius

mortem, quae evenit anno 767

suasit,

ne

sibi

mortem
Orbilii
(cf.

acceleraret

(a.

769

= p. Chr. = p. Chr.
14).
et

Druso Liboni
16) Seneca ep.

10

('^gravis

femina' ih.; vix

dlia intellegitur).

grammaticum,
de

servum, a domino redemit

Aphrodisium manumisit Suet.


h. 1,

gramm. 19

supra suh Scrihonio Aphrodisio). 14


cf.

221 SCRIBONIA Crassi uxor, Pisonis Liciniani mater Tac.

Plut

Galh. 23 (uhi traditur

xp/^xttovo?

pro Sxpipwvra?).

Uxor

scilicet

M.

Licinii Crassi

Frugi consulis
et

a.

p. Chr.

27 (supra

130),
(cf.

mater

L. Calpurnii Pisonis Liciniani

reliquorum eius filiorum

pro positum supra suh M. Licinio Crasso Frugi).


fuisse

stemma Horum uni cum

parentes nomen imposuerint Cn. Pompeii Magni, videtur Scrihonia


ex posteris huius, soror videlicet
n. 214),

M.

Scrihonii Lihonis Brusi

(supra

quem pronepotem Pompeii fuisse testatur Tac. AEMILIA CORNELIA SCRIBONIA MAXIMA. C. lAVOLENVS CALVINVS cet. Q. VVLCACIVS SCVPPIDIVS VERVS.
(cf.

222 Scutarius, evocatus Augusti


cui,

Mommsen

eph. ep.

5 p. 144

not. 2),

cum

iniuriarum postularetur, Augustus ipse

afFuit Suet.

Aug.

56.

SCYLLA
223 Scylla, ancilla Severi
(cf.

188

SECVNDVS
7,

supra suh Polyphemo) Martidl.

38.

POLLENIVS SEBENNVS.

224 C. SECIVS CAMPANVS consul a. 86 mense lan. (suffectus sine dubio Domitiano consuli duodecimum), item mense Febr. cum Ser. Cornelio Dolabella Petroniano ad. Arv.; dipl. mil. (III p. 856).
225 Secunda, Maximo (Claudio Maximo marito sine duhio suo) supervixit Marc. Ant. ef? sauxov 8, 25.

CLAVDIA MARIA MAXIMA MARTIA SECVNDA. SERVENIA CORNVTA CORNELIA CALPVRNIA LVCVLLA. COTIA(?) PROCILLA POMPONIVS SECVNDIANVS.
...
P.
,

VALERIA SECVNDA

226 Secundilla, mulier procerissima


servata Flin. h. n.
7,

aetate Augusti:

eius et Pusionis

corpora miraculi gratia in conditorio hortorum Sallustianorum ad-

EGNATIA SECVNDILLA. 227 SECVNDINVS (quod praecedit


clarissimus
posterioris).

75 (Solin.

1, 88).

Cens.,

fortasse gentilicium
8,

fuit)

vir

in

termino agri Caralitani eph. ep.

719 (fortasse acvi

P.

AELIVS SECVNDINVS.

M. AVRELIVS SECVNDINVS.
P. Aurelius Secundinus.

L.
T.

Cammius

Secundi[nus].

CATIVS CATVLLINVS SEST[l]VS SECVNDINVS. Ti. Claudius Secundinus L. Statius Macedo. L. CREPEREIVS ROGATVS signo SECVNDINVS. DECIM(IVS) SECVNDINVS.
Secundinus.

Mummius

228 SECVN(DVS) proconsul Asiae sub Traiano nummus Attaitarum in

Phrygia ap. Mionnet


n. 110.

IV 240,

275; Waddington fastes des prov.


l.

asiat.

Sine idonea causa putatur fuisse (Waddington

c. ;

similiter

iam

JBorghesius in epistula data

ad Scstinium anno 1824,

opp. 6 p. 251)

pater P. Metilii Secundi legati Numidiae anno 123 (supra

391),

Met 229 ...TIVS SECVNDVS


nec diversus a P.

consule suffecto anno 91

(M

381).

[pro]cos.

(Sardiniae)

a.

70 miliarius Sardus

X 8005.
229*
.

. .

inius Secun[dus], equestribus militiis functus, vice lulii Alexandri


t. Aradius CIGr. 4536 f. III p. 1178). Fortasse, ut coniecit Mommsen (sed duhitat HirschRoem. Mitth. 1887 p. 152), C. Plinius Secundus cf. supra suh
,

praefecti exercitus ludaici, procurator Syriae


(vol.

feld

eo

(P

373).

230 Secundus, Lucensis libertus, bibliopola, apud quem, 'limina post Pacis Palladiumque forum' Martialis epigramraatum libri in membranis scripti

venum

prostabant Martial.

1, 2.

SECVNDVS

189

SEDATIVS

T. Appalius Alfinus Secundus. L. Arrius Secundus.

Atanius Secundus.
C.

SECVNDVS.

Caecilius Secundus.

L. C[aeciliu]s Sccundus.

Carrinas Secundus.v
P.

CASSIVS SECVNDVS. COMINIVS SECVNDVS. DIDIVS SECVNDVS. T. FLAVIVS SECVNDVS PHILIPPIANVS.


L. Fulvius Rusticus Vet[tius] Secundus.

A.

GABINIVS SECVNDVS. P. GABINIVS SECVNDVS. M. HERENNIVS SECVNDVS. IVLIVS SECVNDVS.


lulius Secundus.
Q.

IVLIVS SECVNDVS.

M. IVVENTIVS SECVNDVS.

M. IVVENTIVS

SECVNDVS RIXA POSTVMIVS PANSA VALERIANVS.

C. Lepidius Secundus.

MARIVS SECVNDVS.
C. Metilius Secundus.
P.

L.

METILIVS SECVNDVS PON PEDANIVS SECVNDVS.


PLINIVS CAECILIVS SECVNDVS.

T. Petronius Secundus.
C.

C. Plinius Secundus.
.
.

P.

Q.

Q.

[POM]PONIANVS SECVNDVS P. CEST IVS POMPONIVS SECVNDVS. POMPONIVS SECVNDVS. POPPAEVS SECVNDVS.
.

IVS PRISCVS cet

Satrius Secundus.
T.

M. VIBIVS *OVE SEXTIVS STATILIVS SECVNDVS.


L. Tuccius Secundus.

SECVNDVS LVC

VESTINVS.

Vibius Secundus.
Vitruvius Secundus.

Usienus Secundus. 231 M. SEDATIVS SEVERIANVS IVLIVS RVFINVS. Memoratur in titulis Bacicis III 1562 (1). 1575 (2), Hispano II 2008 cf. suppl p. 878 (S), Ostiensibus XIV 246 (4). 247 (5). 248 (6). 250 (7), item in tubo plumheo urbano, ap. Lancianium syll. aq. n. 508 (8). M. Sedatius Severianus
lulius Rufinus
t.

5,

[Sever]ianus [lulius Ru]finus

t.

6,

M. Se-

SEDATIVS
datius

190
Severianus
extat),

SEGESTES
t.

t.

2. 4.

7,

item

3
t.

(nisi
8,

quod praenomen non


t.

plene
t.

[Se]dati(us)
t,

Severianus
5. 6.

Severianus

1.

C.

f.

4. 5. ?.

Tribu Quir.

Temporibus Antonini
t.

Pii patronus
a.

complurium collegiorum Ostiensium


Legatus Augusti (pro legatum Baciae fuisse
83*,
pr. provinciae
collegit

4-7

(a.
t.

140

t.

4,
t.

152

t.

7).

Daciae)

cf.

1.

(Anno 153

sed falso aut certe gravissime interpolato,


sed

Borghesius opp. 3 p. 473 ex titulo III quem praeterea non


traditur

Severianus,

M. Sorrianus

dedicasse

Severiani nomine corruptum esse statuit Borghesius.)


a.

quod nomen ex Consul (suff.


proptcr titulum
3.

inc; anno 153 vel paidlo postca, Borghesius


citatum)
t.

l.

c.
t.

falsum modo

1,

cum

P. Septlmio

Apro

232 M. SEDATIVS SEVERVS IVLIVS REGINVS M. filius (sine dubio eius qui praecedit), tribu Quir. patronus eorundem collegiorum Ostiensium
;

quorum pater

XIV 246.

247. 248. 250.

233 C. Sedatius Velleius Priscus Macrinus, Palmyrae statua honoratus ab homine privato t. Palmyrenus CIGr. 4494 Papers of the American school at Athens III p. 443 n. 642. Vix idem, sed tamen eiusdem

familiae (ut coniecit Waddington

ad Lebas
(cf.

3, 584),

Vclleius

Macrinus

legatus Pithyniae sub Claudio Gothico

sub hoc).

234 SEDATVS, antea Theophilus, origine Nicaeensis (Nuasuij ^ns^.^.5(?6),


senator

Romanus

(p. 477),

praetorius (p. 506), valetudinis curandae


or.

causa Pergami degebat eodem tempore quo Aristides Aristides

XXIV.

XXVI

(t.

1 p. 477. 506. 515 ed. Bindorf).

Be M.

Sedatio

vix recte.

Severiano (supra n. 231) cogitaverunt nonnulli (Borghesi opp. 8 p. 473), In titulo Laodiceae ad Lycum rep. CIG. 3937, qui honoSeda[t]ius

ratur

The[o]philus

eum eiusdem
inscr. 26,

familiae

esse

coniecit

Waddington mem. de Vacad. des


Plutarchus
librum
inscriptum

1 (1867) p. 257.

235 M. Sedatus (Mapxs Si^SaTs traditur,


debeat Plut. moral. p. 14 ib. p. 15 A.
C.

casu quinto): ad eum dedit quomodo adulescens poetas audire

ed. Xyl.,

I p. 33

ed. Bernardalcis.

Filius

eius Cleander

GALPETANVS RANTIVS SEDATVS.


(ap.

236 Segestes
ruscus,

Strabonem
filiam

altero loco traditur Ai-^iaTr^^),


a. 1,

nobilis
58.

Che-

a divo Augusto civitate donatus Tac.


qui
eius

Inimicus

Arminii,

(Thusneldam) rapuerat Tac. a. 1, 55. A. p. Chr. 9 coniurationem Arminii Varo indicavit, sed frustra Vell. 2, 118; Florus 2, 30; Tac. a. 1, 55. 58. Occiso Varo et ipse 'consensu gentis in bellum tractus' manserunt tamen inimicitiae cum
;

Arminio Tac.
circumsessus
,

a.

Chr. 15 a factione adversariorum auxilium petivit a Germanico; qui exercitu admoto


1,

55. 58.

A.

p.

eum cum magna propinquorum et clientium manu obsidione exemit et sedem ei in ripa Romana promisit Tac. a. 1, 55-59. A. p. Chr. 17 Romae spectavit triumphum, quem de propinquis eius Germanicus

SEGIMERVS
egit
et

191

'

SEIVS

Strabo 7 p. 292. Pater Segimundi Tac. a. 1, 57; Strabo 7 p. 291, Thusneldae Strabo l. c. 237 Segimerus (Sigimer- traditur ap. Vellei.), princeps inter Germanos, pater Arminii Vell. 2, 118. Aut hic aut is qui sequitur Segimerus (Z/ji[iepo?), a. p. Chr. 9 una cum Arminio princeps coniurationis
contra

Varum
a.

initae

Dio

56, 19.

238 Segimerus
Segestis
1,

(x^qifiyjp-

traditur ap. Strabonem),

dux Cheruscorum,

frater
a.

p.

Chr. 15 in deditionem acceptus una


eius Sesithacus

cum

filio

Tac.
a.

71.

Filius

ductus in triumpho Germanici

17

Strabo 7 p. 292.

239 Segimundus (sic Tac, SeixtYOuvxo? codices Strabonis) Segestis filius, nobilis Cheruscus Strabo 7, 1, 4 p. 291 ; Tac. a. 1, 57; sacerdos apud aram Ubiorum, a. p. Chr. 9 relicto sacerdotio ad rebelles se contulit Tac. a. 1, 57. A. 15 patris mandata pertulit ad Germanicum; cum praesidio Gallicam in ripam missus a quo benigne exceptus Segestes pro eo deprecatur Tac. a. 1, 58. Ductus est Tac. l. c.
,

in

triumpho Gerraanici

a.

17 Strabo

7, 1,

4 p. 291.

L.

AELIVS SEIANVS.
(Siciliae)

M. Naevius Seianus.

240 L. SEIVS proconsul


alibi
et

nummi Panormitani
(cf.

qui reperiuntur
8,

et

in

museis Berolinensi

Borghesi opp.

396)

et

Britan-

nico Greeh coins in the Brit. mus., Sicil., p. 128, 13),

item ap. Im-

hoof-Blumer (Klein Verwaliungsbeamte I p. 93). Idem putatur a nonnullis (cf. Borghesi l. c; Klein l. c) L. Seius Tubero consul suff.
a.

p. Chr. 18, nescio

241

C.

num recte. SEIVS CALPVRNIVS QVADRATVS SITTIANVS M.


capitalis,

f.,

tribu Quir.;
plebis,

triumvir

quaestor

provinciae

Africae,

tribunus
t.

praetor peregrinus; proconsul provinciae Narbonensis

agri sub-

urbani

XIV 2831.
eius.

Biversus a Seio Quadrato (infra n. 244), sed fortasse

ex posteris

242 SEIVS CARVS Fusciani, praefecti quondam urbis (eius qui sequitur) nepos, ab Elagabalo anno 219 in Palatio occisus, quod militum in Albano monte tendentium nonnullos concitasset Bio 79, 4. Ad hunc pertinere puto fistulam aquariam in urbe repertam, Bull. comunale 1888
p. 397: [Sejiorum Cari et Fuscinillae;

nam Carum eum


8,

fuisse illum
eius.

nepotem Fusciani indicat cognomen Fuscinillae, sororis puto

243 SEIVS FVSCIANVS

(sic

vit.

Marci

3,

nomcn

gcntilicium firmat

Dio
torii

79, 4, praeterea

Fuscianus; item in cowsw?a^M Fuscianus).


vit.

Sena-

ordinis;

condiscipulus Marci
4, 9,

inc).
4,

Praefectus urbi Bio 79,

3,

Hippolytus refutat. haeres.


lirbis

Marci 3, 8. (Consul suff. a. Tertullian. ad nat. 1, 16, vit. Pert. 12 p. 452. 454 BuncJcer, sub ComHippolytus
l.

modo, Victore episcopo


praefectura
vit.

Romae

Severus in
a.

Pert. 4, 3.

Consul iterum ordinarius

188

cum

SEIVS

192
Servilio Silano fasti.
vit.

SEIVS
ei

M.

Successit

in praefectura P. Helvius Per-

tinax

Pert.

l.

c.

244 Seius Quadratus, propter amicitiam Seiani damnatus


6, 7.

a.

32 Tac.

a.

Non

fuit senator, sed Jiumilioris loci Jiomo,

cuius originem sihi

non compertam esse ait Tac. l. c. 245 Seius Saturninus (gentilicium non plane certum, cum codex Florentinus bis exhiheat Sieius, semel Seeius), archigubernus ex classe
Britannica:

de eius testamento
1,

lis

exorta lavolenus lihro undecimo

epistularum (Dig. 36,

48

[46]).

246 L. Seius Strabo (praenomen ex VI 9535; Seius Strabo V 4716 et ap. Tac, Strabp Dio; Velleius nomen non posuit), origine Vulsiniensis Tac. a. 4, 23 cf. 6, 8. Princeps equestris ordinis Vellei. 2, 127. (Ab

Augusto praetorianis praepositus) a. p. Chr. 14 praefectus praetorio solus Tac. a. 1, 17; eodem anno ei collega datus filius L. Aelius Seianus ih. 1, 24. 6, 8; Bio 57, 19. Praefectus' Aegypti Bio l. c. (Successorem fuisse Seium in praefectura Aemilii Recti, hunc autem praefectum Aegypti fuisse ah a. p. Chr. 1 ad a. 17, scilicet non diversum ah avunculo Senecae quem is tradidit Aegypto praefuisse per sedecim annos, ut Seius Straho Aegyptum ohtinuerit anno 17, statuit Borghesius opp. 4 p. 441, sed omnino de coniectura incerta; nesciit Borghesius, cum illa statuit, anno p. Chr. 101 11 praefectum Aegypti
;

fuisse C.

lulium Aquilam.)

Moritur in praefectura, herede Ti. Caesare

Plin. h. n. 36,

197 (ubi Seii nomen, in codicibus corruptum, prohahili coniectura restituit 0. Hirschfeld Herm. 8, 473). Uxorem habebat e
l.

vetere et clarissima familia Vell.

c, scilicet sororem Q. lunii Blaesi

consuUs

p. Chr. 10. Pater L. Aelii Seiani Tac. a. 4, 1, Bio 57, 19, et aliorum filiorum consularium Vell. (fortasse L. Seii Tuheronis,
a.

infra n. 248,
p. 445
seq., cf.

sed vix-

M.

Seii Verani,

infra suh hoc).

ut

voluit

Borghesi opp. 4

Servi eius

4716.

VI

9535.

247 SEIVS SVPERSTES curator ut videtur operum locorumque publicorum, una cum Fabio Magno (supra 34) VI 1585 * v. 41. 248 L. SEIVS TVBERO (tria nomina extant in fastis Antiat. et XI 3196; Seius Tuhero Tac.) legatus Germanici in Germania a. p. Chr. 16 Tac. a. 2, 20. Consul a. p. Chr. 18 cum Germanico, sufFectus Ti.

Caesari kal. Febr. ut videtur fasti Antiates (CIL.


fasti fratr.

ed.

p. 72),

3196. A. 24 defecto corpore, p. 70), cf. a Vibio Sereno accusatur Tiberii insidias struxisse, sed statim e reis
(ib.

Arv.

XI

exemptus, quippe ex intima Tiberii amicitia Tac a. 4, 29. 249 M. SEIVS VERANVS consul (suff.) cum Lusio Saturnino t. Salonitanus III 2028 III S. 8753 semel tantum et male descriptus. Consul fuit temporihus Gaii vel Claudii, certe nm ante a. 35 p. Chr., ut apparet ex mentione P. Memmii Reguli legati. Vix igitur hic (quod coniecit Borghesius opp. 4 p. 446) unus ex fratribus Seiani, quos iam ante a. 31 consulatu functos memorat Velleius 2, 127.

SEIA

193

SELEVCVS

250 [SE]IA FVSCINILLA, soror ut videtur [Sejii Cari fistula plumhea Bomae reperta, Bull. comunale 1888 p. 397, cf. suh Seio Caro. 251 Seia Gactula, M. f., Naevii Censiti uxor, Naeviae Naevillae clarissimae feminae mater tituli Cirtenses VIII 7054-7056. 252 GNAEA SEIA HERENNIA SALLVSTIA BARBIA ORBIANA AVGVSTA. Sic tituli, nisi quod pro Gnaeae praenomine, recte scripto in t. Valentino, in
t.

Caesariensi est [G]nea, in


l'aXX.

t.

Thihilitano dicitur esse Cnea^

Fv.

1'et. *E]p.

Bapp. 'OpPiavYj

l'sp.

nummi
ap.

Alexandrini, Fv. 2. 'Ep.

Mionnet III p. 482, 208, Fv. l's. 2aX. Ba[pPia 'Op]ptavrj 2s. dlius nummus Sidetum ap. FriedIdnder act. acad. Berol. 1879, 335, in aliis nummis, ap. Mionnet
IlaXX.

Bapp. 'OpPiava

nummus Sidetum

III p. 328, 150, suppl. V p. 139, 804. 231, 1365 seq. eadem fere nomina minus plene lecta sunt aut minus plene extant. Sall. Barbia Orbiana Aug. nummi Momani, 2aXX. Bap^ta 'Op^tava Hs^. nummi Alexandrini ipsi et marito communes, Bap^ta 'OpPtavTj l'sp. nummus Ephesiorum ap. Mionnet III p. 115, 404, supph

II p.

484, 405.

VI p.

300, 1387,

VI

p. 179, 657.

Tituli:

Valentinus Hispaniae

VIII

9355, Thihilitanus

1893 p. V (nohis Cohen 4^ p. 478 seq., p. 486 seq. Fortasse e maiorihus eius Herennius Orhianus frater Arvalis temporihus Antonini Pii (cf suh hoc, supra Coniux Augusti nostri t. Valentinus, t. Caesariensis coniux 81). domini nostri M. Aure[lii] .... t. Thihilitanus. Scveri Alexandri uxorem

II 3734, Caesariensis Mauretaniae Numidiae comptes rendus de VAcad. d'IIipp. descripsit Gsell). Nummi ap. Eclihel 7 p. 284-286,

fuisse ostendunt
l.

nummi

nonnulli, in quihus

cum

eo repraesentatur
se
collati

c.

p. 478)

item

tituli

duo Caesarienses inter

(Coh n VIII 9354.


in

9355.

Fortasse haec uxor Alexandri,

quam

instigante

Mamaea

Africam relegatam esse narrant Herodian. 6, 1, 10 et Zonaras 12, 15, quamquam huic Augustae vocahulum denegatum csse narrat Zonaras. 22. Anno quinto et sexto mariti (29 Aug. Cf. supra suh Macrino 2251227) eam Augustae locum occupavisse ostendunt nummi Alexandrini, cf. v. Sallet die Daten d. alexandr. KaisermiXnzen p. 54 (annus quintus est etiam in nummo Caesariensium Cappadociae ap. Mionnet

IV p.
esse a.

435, 302)

etiam titulus Caesariensis


eius

VIII 9355
t.

videtur positus

227.

Nomen

nomen

eius videtur fuisse (nunc

erasum (sed legitur) in plane erasum) in

Thihilitano; itcm

t.

Puteolano

X 1654.

Flavia Seia Isaurica.


Cleopatra Selene
v.

Cleopatra.

[F]L(AVIA) VITELLIA SEL[E]VCIANA.

253 SELEVCVS,

tyrannus

sub

Elagabalo

Polem.

Silvius

laterc.

(ap.

Momms.

chron. min.

I p.

521).

Cf. supra suh L. lulio Aurelio Sul-

picio Antonino (1 125) fin. 254 Seleucus, grammaticus Graecus, convictor Tiberii, ab eo ad mortem compulsus Suet. Tih. 56.
Frosopographia Imp. Bom.
III.

13

SELEVCVS

194

SEMPRONIVS

254* Seleucus, mathematicus, qui Othonem ad rcs novas incitavit Suet. Otho 4. 6. V(re Ptolemaeus (Tac. h. 1, 22, PJut. Galb. 23), cf. supra
sub Ptolemaeo (P 766). 255 Seleucus, mathematicus, cuius consilio utebatur Vespasianus imperator
Tac.
h. 2, 78.

256 Seleucus, pantomimus fortasse luvenal. 10, 211. Claudius Seleucus. M. FL(AVIVS) VITELLIVS SELEVCVS.

IVL(IVS)

ANTONIVS SELEVGVS.

257 Semno, dux Longionum (sic traditur)^ gentis Germanicac, cum lih'o a Probo captus et pace facta diraissus, Zosim. 1, 67. SEMONIVS IVLIANVS V. Simonius lulianus. L. Arruntius Sempronianus Asclepiades. IMP.CAES.M. ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS AVG.

258 P. Semprouius Aelius Lycinus. Tituli Ancyrani III 244 (1). III S. 6756 (2). 6757 (3); Dacicus III S. 7659 (4). P. Semp. Ael. Lycinus t. 2, P. Ael. Senipro[ni]us Lycinus t. 3, Ael. Lycinus t. 1. 4. Oriundus ut videtur Ancyra (cf. Momms. ad t. 2). Omnibus equestribus
militiis

functus

t.

2. 3.

Procurator vicesimae hereditatium per pro-

vincias

Galliam Narbonensem
qui
positus est

provinciae

Daciae Porolis(s)ensis
4,
t.

duorum

t.

Aquitanicam t. 2. 3. Procurator t. 2. 3 (procurator Augustorum in Dacia pro salute cius). Procurator


et

ducenarius Alexandriae

^Siou X6'(Oo t.3 cf. t. 2. Procurator Augustorum duorum provinciae Syriae Palaestinae t. 2. Vir egregius t. 1. 'Imp. Caesari M. Aurellio Antonino invicto Augusto pio felici' statuam

dicavit

Ancyrae

t.

1 (Caracdllae aut Elagahalo

unde seguitur plcrisCaracalla).


t.

quc muncrihus illum functum esse suh Severo

et

259 Sempronius Aquila, ab


de corr.
Filia
L.
hell. 7,

epistulis Graecis

Augusti

Ancyranus Bull.

1883

p. 20, arch. epigr. Mitth. aus Oestr. 9, 1885 p. 123.

Sempronia Romana ih. SEMPRONIVS ATRATINVS. Nummi, ap. EcJchel 6 260 monnaies de la rep. romaine II p. 434 seq. n. 14-18.

p. 56,

Bahelon

Tria nomina

exhihent fasti triumph. Cap. (pacne plenc etiam fasti augurum), item

Dio
L.
f.

49, 39.
fasti

L. Atratinus nummi, Atratinus Cic, loseph., Hieronym.

augurum (memorat patrem, nominc nmi posito Cic. pro Caelio 1, 1. 31, 76), L. n. fasti triumph. Cap. Adulescens accusat M. Caelium (a. 698) Cic. pro Cael. 1, 2. 3, 7 seq. 7, 15, septemdecim annos natus Hieronymus chron ad a. 1996 (natus igitur anno 681). Augur nummi, cooptatus in collegium anno 714 fasti sacerdotales (CIL. I ed. 2 p. 60). Verba facit in senatu pro Herode ludaeo loscph. hell 1, 14, 4. Praefectus classis (M. Antonii) nummi ap. Bahelon n. 15-18, cusi inter annos 716 et 720, cusi autem putantur in
triumph. Cap., fasti
,

Sicilia (solus

nummus

ap.

Babelon

n.

14 antiquior

est

anno 715,

et

in eo
et in

nondum

dicitur praefectus classis).

Circa eadem fortasse tempora

SEMPRONIVS
honorem
cius cusus
9,

195

SEMPRONIVS

suppl.

nummus Laccdaemoniorum (EcTihel 2, 283, Mionnet Imhoof-Blumer monnaies grecques [1883] p. 172, 85; mus. Bcrol.) cum inscriptione 'xAxpaxrvoc et capite, quod potest esse eius Consul designatus nummi ap. Babelon (cf. Imhoof- Blumer l. c). n. 17. 18 (sine duhio anno 715 inter reliquos, quihus, ])<^ce Miseni

IV 221,

facta,
a.

constdatus destinatus

est,

cf.

720 cum L. Scribonio Libone


sufFectus
ipsis

fasti,

Borghesi opp. 2, 417). Consul a M. Antonio consule ord.


49, 39
cf. App. h. c. 5, 73. Triumphat ex Africa d 12

sibi

kal. Lanuariis

Dio

Proconsul (Africae) fasti triumph. Cap.


Oct, 7-^3 fasti triumph. Cap. (CIL.

ed.

p. 50);

cf.

tah. triumph.

Barher.

(ih.

p. 77).

Morborum
(a.

taedio

in

balneo sua voluntate exa.

animatus, heredem reliquit Augustum Hieronymus ad

1996.

Adulescens disertus

Hicronymus
Atratini
1.

l.

c.

Huius

6P8) Cic. pro Cael.

7, 15.

Clarus inter oratores

ut videtur lihertus L. Sempronius Lethaeus


1.

VI 6835;

item huius ut videtur L. Sempronius Atratini

Polyclitus, Thyatiris scribae publlci (Ypa[jL[xaT>s)

de corr.

hell.

1886 p. 401.

munere functus
Atratinus

Bull.

Incertum

num

hic

maritus

Anniae
a. 89.

VI

11748.

Fortasse ah hoc oriundus Atratinus consul ord.

Cf. praeterea suh

Sempronia Atratina.

261 L.

SEMPRONIVS C
et

CELSVS [SERV]ILIVS FABIANVS L.


pr[oconsul]

, tribu

Quir. (pater

trihus

non statim post Sempronii sed post id quod


,

scquehatur
iuridicus

nomen collocata in t) per Apuliam et Calabriam

provinciae Baeticae,

VI

151314.

262 Sempronius Caelianus, egregius iuvenis, duos servos repertos inter tirones misit ad Plinium legatum Bithyniae (tribunus militum vel
praefectus ut videtur) Plin. ad Trai. 29. 30.

263 [Sem]pronius Cresce[n]s (gentilicium potest etiam nominatur in testamento Dasumii VI 10229 v. 21.

fuisse [A]pronius)

264 Sempronius Densus

("IvSpicJo?

pro Atjvso? Flut.), centurio praetoriae


h. 1,

cohortis, pro Pisone se percussoribus opposuit Tac.

43 (Galbam
6).

contra percussores dcfendens occisus est Plut. Galh. 26, Dio 64,

265 SEMPRONIVS
facundus' Tac.
ex P.
4, 16, 31,

GRACCHVS
a. 1, 53.

'familia

nobili,

sollers

ingenio

et

prave

Fortasse hic Gracchus poeta tragicus Ovidius

num

G 127). Inccrtum Sempronius Gracchus triumvir monctalis suh Augusto Adulter luliae tam vivo M. Agrippa quam postea (infra n. 267). cum Tiberii uxor esset Tac. a. 1, 53, Vell. 2, 100; ab eo compositae
Priscianus Ip. 206. 269 Hertz (supra
hic
Ti.

credebantur litterae quas lulia patri Augusto


scripserat Tac. 1, 53.

cum

insectatione Tiberii
l.

A. 753

in

insulam Cercinam relegatus Tac.

c.

cf. Vell. 2, 100 (fuisse cum trihunum plehis anno 752, scilicet cum intcr adulteros luliae quem exacto demum trihunatus anno damnatum

esse

narrat Dio 55, 10,


filius

coniecit

Nipperdey).

Comes

ei

in

exilio

C. Gracchus

infans Tac. a. 4, 13.

A. 767

(=

p. Chr. 14) iussu


l.

Tiberii occisus Tac. a. 1, 53.

Uxor

Alliaria Tac.

c.

13*

SEMPRONIVS

196

SEMPRONIVS

266 C. Sempronius Gracchus, eius qui praecedit filius, infans patrem Cercinam comitatus, ibique aduitus 'inter extorres et liberalium artium nescios', deinde mercaturam faciendo per Africam et Siciliam
vitam sustentabat; a. p. Chr. 23 accusatus, quod Tacfarinatem frumento iuvisset, sed absolutus Tac. a. 4, 13. Vix hic Gracchus praetor a. 3 Tac. a. 6, 16 (supra G 122); potius hic C. Gracchus qui a. 35

Granium Marcianum senatorem maiestatis postulavit Tac. a. 6, 38. 267 TI. SEMPRONIVS GRACCHVS (Graccus scribitur in nummis) triumvir
monetalis
hist. rei

sub Augusto (paullo post


not. 15)

a.

739 ut videtur,
5,

cf.

Mommsen

numm. p. 744

nummi

aenei ap. EcTihel

304, Babelon

monnaies de la rep. rom. II p. 436 n. 20. 21. Fortasse idem Serapronius Gracchus adulter luliae, relegatus a. 753 (supra n. 265). Filius potest
fuisse Ti.

Sempronii Gracchi quattuorviri monetalis eodemque tempore

quaestoris designati, cuius extant


l.

nummi

aurei

et

argentei (ap. Babelon

c.

p.

432

seq. n. 10-13), cusi ut videtur circa a.

716-718 (Momms.
t.)

hist. rei

268

TI.

numm. p. 742). SEMPRONIVS GRACCHVS (Graccus

dicitur fuisse in

T[i.]

f.

(?)

V[et.] (?), salius Collinus (hoc

solum certum, quantquam

salii et Collini
(?),

vocdbulo in apographo transposita), decemvi[r stlitibus iudicandis]


q(uaestor), lega[tus], [comes] L. Caes(aris) Augusti
[filii]

VI

1515 semel,

et

neglegentissime quidem,
Cf. praeterea

descriptus.

urbanus Fortasse idem


(?)
t.

supra sub Gracchis (G 122-128). 269 M. Sempronius Liberalis (Sempronius Liberalis pap. Lat., item pap.
qui praecedit.

Gr. n. 26, [Ma]pxo? tp..a?X?..? pap. Gr. n. 372) praefectus Aegypti certe a d. 29 Aug. 154 (pap. Gr. n. 372) ad annum 156 (pap.

Lat) papyrus Aegyptiaca Latine scripta, eph. ep. 7 p. 458 cf. p. 461; papyri Graece scriptae, Urh aus den 7c. Museen Berlin I n. 26.

P. AEL(IVS) SEMPRONIVS METROPHANES. una cum Metih'a Rufina (M 396) 270 Postumus Sempronius P memoratus VI 26151 (fragmentum epistylii). Fortasse homo nobilis. 271 L. SEMPRONIVS PROCVLVS clarissimus vir Lanciani syll. aq. n. 334. (Proculum iuris auctorem Sempronium fuisse olim credebatur propter
,

II

n. 372.

scripturam traditam Dig. 31, 47, sed corruptam,


est
cf.

ita etiam

suppletum

a Rudorffi.o in testamento Basumii supra sub Proculis, 741. 750).

VI 10229

v.

29, sed vix recte,

212,

M. SEMPRONIVS PROCVLVS FAVSTINIANVS vir clarissimus, maritus


Praeciliae Severianae clarissimae feminae, pater Maconiae Severianae

VI 3834 (saeculo p. Chr. quarto titulum adiudicat Lanciani 1883 p. 229).

bull.

com.

278 Sempronius Rufus (gentilicium singuli tantum codices ep. 4, 22. 5, 9 servaverunt), amicus Plinii, ad quem is dedit ep. 4, 22. 5, 9, fortasse etiam ep. 7, 25 (ubi cognomen tantum traditur). Fortasse idem Rufus, amicus Plinii, cuius librum laudat ille ep. 9, 39.

SEMPRONIVS

197

SENECIO
("Iprjp),

274 Sempronius Rufus, origine Hispanus


praestigiator (papjxaxsu? xat
70/^?),

spado, veneficus et

a Severo in insulara relegatus, sub

Caracalla

multum

potuit

Dio

77, 17.

275 L. Sempronius syll. aq. n. 574


ep. 6, 31, 8. 11.

Notizie degli scavi 1880 p. 128. 276 Sempronius Senecio, eques Romanus, accusatur apud

Ruf[us] fstula plumhea

Romae

rep.,

ap. Lanciani

Traianum

Flin.

277 Sempronius Tucca: eum adloquitur Martial. P. Sallustius Sempronius Victor. 278 C. Sempronius Urbanus, procurator Augusti

7,

41.

tituli

Dacici III 1298.

III

S. 7918.

279 Sempronia, Rufi cuiusdam uxor, quae a nescio quo rapta, ad maritum rediit; Rufo superstes Martialis 12, 52. 280 SEMPRONIA ATRATINA. Tituli Attici, CIAtt. III 866 (1); Herm. 30, 1895 p. 630 (2); Eleusinius, 'Ecprj[i,. 6.^X' ^^^^ P- ^IO n. 26 (3). Cognomen habet t. 2, SsfxTrpwvta nude t. 3, levKpmyia. t. 1. L. f. 1. 1. 3,
[Atrajtini filia
t.

2, soror ut

puto L. Sempronii Atratini consulis


a. u. c. 718,

a.

720
79),

(supra n. 260).

L. Gellii Publicolae (consulis

supra

uxor 1. 1. 3 (etiam in t. 2V littera ex cognomine mariti superesse Statuam eius Athenis in arce restituit Claudius t. 2.
281

videtur).

eius libertus L. Sempronius Atratinae 1. Sempronia Peloris Atratinae opstetrix VI 6832. Aut eadem quae praecedit, soror L Sempronii Atratini (supra n. 290),

SEMPRONIA ATRATINA:

Faustus

VI 6834,

Z^&er^a

aut filia eius (una cum illis titulis rep. est titulus liberti huius VI 6835). 282 SEMPRONIA ROMANA, Sempronii Aquilae (supra n. 259) filia, tribuni
plebis,

praetoris designati (nomen periit) uxor

t.

283

corr. hell.

7 p. 20

= Arch.

Ancyranus Bull. de

ep. Mitth.

aus Oesterr. 9 p. 123.

FABIVS SENATOR.
legatus ut videtur pro pr. Lyciae et Pamphyliac temporibus Hadriani: eius epistula inter alias incisa in mausoleo
. .

SENECA

Opramoae Rhodiapolitano Heisen


ib.

in Lykien p. 106 VII"^,

cf.

Loewy

p. 133.

284 Seneca, rhetor, ideo quod grandia omnia conquisivit, vocatus Seneca Grandio vituperatus ab Annaeo Seneca suas. 2, 17.


-f-

(L. ?)
L.

Annaeus Seneca. ANNAEVS SENECA.


Sentinatianus.

M. Calpurnius Seneca Fabius Turpio


Cn. Coelius Seneca.
Alfenus Senecio.
L. Alfenus Senecio.
L.

ALFENIVS SENECIO.

Claudius Senecio.

COELIVS SENECIO.
Cornelius Senecio.

SENECIO
Q.

198

SENTIVS

CORNELIVS SENECIO ANNIANVS. CORNELIVS SENECIO PROCVLVS. HERENNIVS SENECIO. C. Senecio. L. Lollius Senecio. M. Lollius Senecio. SENECIO MEMMIVS AFER suh Memm-. MEMMIVS TVSCILLVS SENECIO. M. NVMMIVS SENECIO ALBINVS. M. NVMMIVS VMBRIVS SENECIO ALBINVS. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS FRONTINVS cet SOSIVS PRISCVS. Sempronius Senecio. SOSIVS SOSSIVS) SENECIO. STERTINIVS QVINTILIANVS ACILIVS STRABO RVSTICVS APRONIVS SENECIO PROCVLVS. M. VALERIVS SENECIO. M. VLPIVS SENECIO SATVRNINVS. Cornelius Senex. Senex. Senianus Cla(udius)
Q.
Iu[l(ius)]
V.

L.

Q.

SEX. IVLIVS

Q.

(sive

L.

Q.

CORNELIVS

lulius

v.

Saeiiianus.

Ti.

Senill(us?).

285 SENNIVS SABINVS (nonten gentilicium fortasse corruptum, quamquam


bis
sic

scriptum)

proconsul,

ut

videtur,

certe

praeses

provinciae
et 5.

M. Calpurnius Seneca Fabius Turpio Sentinatianus. 286 Sentius, ut amicus Vespasiani adhuc privati memoratus una cum Tlirasea et Sorano; sub Nerone ut videtur iudicio circumventus
Tac.
h. 4,
7.

TJlpianus lihro

VIII

de offccio proconsulis, Big. 48, 18, 1 pr.

287 Sentius, centurio, bello Parthico Traiani legatus ad Mebarsapem regem Adiabenes missus, et ab eo in vincula coniectus, adpropinquantibus Romanis Adenystra castellum eis aperuit Dio 68, 22 (exc.
de
leg.).
:

288 CN. SENTIVS


Eutrop.
suh quo
7,

per hunc et A. Plautium Glaudius Britanniam devicit


Videtur intellegi Cn. Sentius Saturninus cos.
a. 41,

13.

cf.
filiis

289

C.

SENTIVS ABVRNIANVS unus ex pueris senatorum


a.

qui fratribus

Arvalibus
scriptor;

120 ministrabant
(sic

act.

Arv.

290 Sentius Augurinus


recitantem

ep. 4, 27,

Augurinus

ep. 9, 8),

carminum
Origine

eum

audivit Plinius
27, 4.

Plin. ep. 4, 27.

Veronensis ut videtur
et

ih. 4,

Familiaris (Vestricii) Spurinnae


ih.

(Arrii)

Antonini 'gravissimorum senum', ipse adulescens

4^

27, 5. 6.

Ad

eundeni scripsit

Pliniiis ep. 9, 8.

Cf. praeterea supra

suh Q. Gellio Sentio Augurino.

SENTIVS

199

SENTIVS

291 SEX.

GELLIVS SENTIVS AVGVKINVS. SENTIVS CAECILIANVS. Titulus Amiterninus IX 4194 (1). Memoratur in milliario Africano VIII 10165 (2) et in termino item
Q.

Africano, Comptes rendus de VAcad. des inscr. 1894 p. 46 (3). [S]ex. Sentius (deinde hiatus traditur, vix recte) Caecilianus t. 2. Se[nt]ius
Caecil[ia]nus
t.

3,

.... ntius Caecilianus


t.

t.

1.

Sex.

f.

t.

1 (praenomen

hoc patris prohat, in

1 non dlium
iudicandis,
(vel

intellegi).

Decemvir

stlitibus

tribunus

militura

legionis

VIII
1. 3.
t.
,

Augustae, [quaestor pro pr]aet.

[quaestor prov. B]aet., utrumque

supplementum proposuit Mommsen), aedilis plebis t. 1. Praetor t. [Leg. p]r. pr. prov t. 1. [Cur. a]lvei Tiberis et riparum
L[eg.
l]eg.

1.

XV
g.

ApolHnaris

t.

1.

Legatus Augusti (Vespasiani


coniecit Hirschfeld
act.

ut

ex vestigiis nominis in lapide

relictis

acad.

Berol. 1889 p. 431 not. 92) pro pr.


t.

(exercitus Africani ut videtur)

2;

(fortasse [leg.

Aug.

leg. III

Au]g.)

t.

1 (supplementum

proposuit Cagnat Varmee d'Afrique p. 287). Legatus praetorius (vel fortasse in ipsa praetura legatus, sed illud potius significatur praetoris

vocahulo adiecto in
Gallico
derigit
cani).

t.

3) imp.

Vespasiani in Africa, una


provinciae Africae

cum
et

Rutilio

legato
t.

consulari

fines

veteris

novae

3 (potest hoc munere functus esse ut legatus exercitus Afripr.

Legatus pro
traditae
sint).

utriusque

Mauretaniae

t.

1 (nescimus

quam

oh causam Mauretaniae procuratorihus ademptae, per aliquod tempus


legato

Consul

t.

1.

Uxoris nomen fuit,

sed periit,

in

t.

1.

292 Sentius Potitus: rescriptum divorum fratrum ad eum Paulus


singulari de officio praetoris tutelaris, fr. Vat. 245.

lihro

293

C.

SENTIVS SATVRNINVS

cos. a. 735.

Tria nomina exhihent

Vell.

2, 92,

fasti Capitolini in notitia de ludis saecularihus (CIL.


(ih.

ed.

p. 29), fasti Colotiani suh a. 735

p. 64)

rdio<; livxioq

Bio

54, 10.

55, 28, C. Sentius vel Sentius act. lud. saec, Sentius Saturninus Vell.
2, 77.

105; cognomine tantum utuntur losephus


f.

et

Appianus.
Vix oriundus a

C.

fasti Cap.,

Dio

ind.

l.

54, C. n. fasti

Cap.

L.

Sentio

C.

f.

triumviro monetali temporihus Sullanis,

Mommsen

rom.

Mimzw.

p. 579 n. 207, sed ex

eadem

fortasse

Atina oriundam pro Planc. 8, 19

fuisse statuit Borghesius opp. 2,


et inscriptione

domo (quam domum 276 collatis Cicerone


plane incertum

urhana

VI 2722)

num
Sex.
77.

parentela coniunctus cum Sentia matre Scrihoniae Caesaris.

Ad

Pompeium

confugit (tempore ut

videtur proscriptionis)

Vell. 2,

A. 714 iussu Pompeii luliam

matrem M. Antonii ad

filium deducit

Appian. h. c. 5, 52. Pace Miseni facta rei publicae restituitur VeJl. 2, 77. Consul ord. a. 735, primum solus Vell. 2, 92, cum alter locus Augusto absenti servaretur Bio 54, 10, deinde cum Q. Lucretio
Vespillone Dio
l.

c;

fasti.

In consulatu 'cuilibet veterum consiilum

gloriae comparandus' VeU. 2,

92

cf.

105.

Quindecimvir

sacris faciuu-

SENTIVS
dis,

200
a.

SENTIVS
ep. 8 p. 241; Proconsul ut videtur Africae

memoratur
coniecit

737 in

actis

ludorum saecularium Eph.


8 p.
495),

magister quindecimvirum fasti Cap.


(ut

novae coloniae Karthagini (Cum L. Domitius 1. Ahenoharhus, consul a. 738, proconsul Africae fuerit a. 742, hunc anno 74011 proconsulem Africae fuisse coniecit Tissot fastes p. 40). Legatus
Borghesius
opp.

'sollemnia

enarravit'

Tertullianus de pallio

provinciae Syriae losephus ant. 16,


17, 3, 2, hell. 1, 29,

9, 1. 2.

16, 10, 8. 17, 1, 1. 17, 2, 1.


et Aristo-

3 eo tempore quo Herodes Alexandrum


i.

bulum
hell.

filios

interfecit,

1,

27, 2. 3.
4, 19.

circa a. 747 loseph. ant. 16, 11, 3. 17, 1, 1, Censum egit in ludaea TertuUian. adv. 1, 28, 1.
e.

Marcionem

Legatus olim Augusti,


2,

a. p.

Chr. 4

(=

a. u. c.

757)

Ti. Caesaris in

Germania VeU.

esse diserte ait Vell.);

105 (consulem anni 735 intellegendum res gestae eius in Germania a. 4 6 Vell. 2,

105. 109. 110; ob eas ornamentis triumphalibus ornatus

Dio

55, 28.

Mortuum

esse ante

Augustum ex

silmtio Taciti colligi potest.


(v.

Pater

trium filiorum losephus ant. 16, 11, 3, hell. 1, 27, 3 295. 297). Frater eius memoratur losephus ant. 17,

infra n. 294.

1, 1.

294

C.

XI

SENTIVS SATVRNINVS cos. a. 1421 V. 52, item Dio ind. lih.

p.

Chr. 4

(sic

plene in consulatu
fasti
alihi,

55,

Saturninus chronographus anni 354). C. f. Dio ind. Filius sine duhio eius qui praecedit, natu maximus, frater eius qui sequitur. Patris, legati proJcal.

Arv.; C. Sentius fasti Gahini,

paene plene Amiterninum,

Cap., fasti

vinciae Syriae, comes (xpscjpsufi^? loseph. ant.), circa

a. 747 una cum duobus fratribus interest consilio habito de regis Herodis filiis loseph. ant. 16, 11, 3, hell. 1, 27, 3. Consul ord. a. p. Chr. 4 cum Sex. Aelio Cato fasti(ah his consulihus rogata lex Aelia Sentia, Gai. inst. 1, 13seq.,

Huius ut videtur Primus VI 6124. 295 CN. SENTIVS SATVRNINVS cos. a.


Dig. 40,
9, cet.).

lihertus C. Sentius Saturnin(i)

1.

295. 297).

p.

Chr.

4.

Cn.

Sentius

Tac. a.

2, 74. 3, 7,

Sentius

ih. 2,

76

seq.,

Saturninus III S. 6703; in


,

consulatu Cn.

Sentius Saturninus fasti Cap.


. . .

VI

1263.
C.
f.,

1264

Cn.

Sentius fasti fratr. Arv., Cn. Se

fasti Gahini.

C. n. fasti

Cap.

ffilius sine

duhio C. Sentii Saturnini consulis

a. 735).

Hic quoque
1,

videtur unus e trihus C. Sentii Saturnini fdiis,

quos a patre consilio


27, 3.

de Herodis

filiis

adhihitos esse narrat loseph. ant. 16, 11, 3, hell


p.

Consul
(cf.

suff,

supra).

ex kal. lul. cum C. Clodio Licino fasti Comes Germanici in Syria; hoc defuncto a. p. Chr. 19
a.

Chr. 4

administrationem provinciae Syriae suscepit, Pisonem reppub't Tac.


2,

a.

Legatus Tiberii in Syria etiam a. p. Chr. 21 (vel etiam postea) III S. 6703 (videtur a Tiherio successor datus esse Pisoni,
cf.

74-81

3, 7.

cf.

servus

Mommsen ad III S. VI 6125; ancilla

l.

c). Huius ut videtur Cn. Sentii Saturnini Erato Cn. Senti Bull. com. 1880 p. 61, 292.
cos.
t.

296 CN. SENTIVS SATVRNINVS


hihent loseph. ant. 19, 2,
1,

a. p. Chr. 4L Tria nomina exurhanus Notisie 1890 p. 214, item in

SENTIVS
consulatu fasti
l.

201
fer. Lat.,

SEPTICIA
l.

Dio

ind.

59,

VI

20141.

Cn.

f.

Dio

ind.

59.

Filius sine dubio eius qui praecedit.


a. p.

Fortasse hic

inus

praetor urbanus

Chr. 37
,

fasti fratr.

Arv. (sed potest etiam cogi-

tari de C. Suetonio Paullino

Henzen act. Arv. p. 198). Consul ord. a. p. Chr. 41 cum C. Caesare Augusto quartum fasti, deinde cum Q. Pomponio Secundo loseph. bell. 2, 11, 1; lo. Antiochenus fr. 84
(Muller
fr. h.

Gr.

IVp. 572); VI 20141.


ant. 19, 2,

Interfecto Gaio, auctor libertatis


cf.

recuperandae loseph.
fr.

1-3

bell.

2, 11, 1;

lo. Antioch.

84 Muller (ex Bione). Per Cn. Sentium et A. Plautium Claudius Britanniam devincit Eutrop. 7, 13 ; videtur fuisse inter primarios comites
Claudii expeditione Britannica,
tate Claudii nescio

Ex auctoricf. Hubner Herm. 16, 519. quod opus reficiendum curat Notizie 1890 p. 214.
:

297

SENTIVS SATVRNINVS eius servus vestificus VI 9979. Videtur fuisse nobilis homo ex domo eorum qui praecedunt fortasse teriius
L.
,
,

filiorum C. Sentii Saturnini consulis a. 735.

298

C.

SENTIVS SEVERVS QVADRATVS clarissimus


t.

vir,

amicus

et

comes

Augusti

Mediolanensis

V 5811.

299 SENTIA SABINA (Savina lapis), marito, '^oratori sui temporis primo' (nomen periit) titulum posuit t. urbanus ineditus (v. CIL. VI add.). [S]ATRIVS SEP TVS. 300 Septicius, amicus Torquati (supra 122) Horat. epist. 1, 5, 26.

301 Septicius, a quo argentum Septicianum Martial. cf Friedldnder ad 4, 88, 3.

4, 88, 3.

8, 71,

302 C. Septicius Clarus (Septicius Clarus


Septicius Plin. ep. 1, 1.
ep. 2, 9, 4;
7,

vit.

Hadr., Blin.

ep. 1, 15,

28. 8,
t.

1, 2eTCTi'}xio?

Lydus ; C. Septicius Plin.

praenomen firmat
1, 1. 15. 7,

Ostiensis

XIV 1594). Ad

eum

dedit

Plinius ep.

28. 8, 1;
ep. 1, 1.

eius hortatu Plinius epistulas suas

Hadriano praefectus praetorio una cum Q. Marcio Turbone vit. Hadr. 9, 5. Ei cum esset praefectus praetorio Suetonius Tranquillus vitas Caesarum dedicavit Lydus de mag. 2, 6 p. 171 ed. Bonn. Cum apud Sabinam uxorem Hadriani familiarius se egisset, praefectura ei ablata vit. Hadr. 11, 3 (factum id esse cum Hadrianus in
coUegit et edidit Plin.
factus

Ab

in

locum

(Sulpicii)

Similis,

Britannia degeret, videtur


videtur autem

colligi posse

ex

vit.

l.

c,

cf.

Tillemont 2, 238,

Hadrianus in Britannia degisse a. 121, Tillemont l. c, Ab Hadriano primum ad vel 122, Diirr Beisen des Hadrian p. 36). summos honores evectus, postremo hostis loco habitus vit. Hadr. Avunculus Erucii Clari Plin. ep. 2, 9, 4. Huius sine dubio 15, 2. Septici Clari servus (cum filio C. Septicio) XIV 1594 (Ostiae).
Q. Caicilius Cisiacus Septicius Pica Caecilianus.
,

303 Septicia, mater Trachalorum Ariminensium


nuptias

irata

filiis

secundas

quodam admodum sene contraxit, testamento etiam utrumque filium praeteriit, quam rem Augustus, aditus a filiis, correxit Vdl. Max. 7, 7, 4.

cum

Publicio

SEPTIDIANVS

202

SEPTIMIVS

C.

M.
L.
L.

SERVILIVS *SEPTIDIANVS FIRMVS. PETRONIVS SVRA SEPTIMIANVS. FABIVS CILO SEPTIMINVS CATINIVS ACILIANVS LICINIVS SEPTIMINVS.

cet.

Porcius Septiminus.

304 Septiminus (sic vit. Alex. 17, 2, Septimius 48, 7), scripsit vitam Severi Alexandri vit. Alex. 17, 2. 48, 7. 305 SEPTIMIVS ('F]iriTi[j.tos traditur ap. Zosimum, Septiminus codices epitomae teste Opitsio act. soc. Lips. 2 p. 251), Aureliani tompore apud

Dalmatas imperator
sub Aureliano,

eiFectus,

mox

a suis obtruncatur

Vict. cpit. 35,

S;

cum novas

res moliretur, statim oppressus Zosim. 1, 49.

306 Septimius, amicus (et commilito PorpJiyr.) Horatii, eques Romanus PorpJiyr. ad carm. 2, 6, ad quem Horatius dedit carm. 2, 6. Eundem (Vix idem, quamquam ut videtur commendat Ti. Neroni ep. 1, 9. id perhihent scholia Cruquiana, Titius comes Ti. Neronis Hor. ep. Nec diversus Septimius tam Horatio quam Augusto notus, 1, 3, 9).

memoratus

in epistula

Augusti ad Horatium Suet.

vit.

Horat. (p. 45
Chr. 14

ed. Beifferscheid).

307 Septimius, centurio in exercitu Germaniae


a militibus seditiosis occisus Tac.
a, 1, 32.

inferioris, a. p.

308 Septimius, miles ut videtur,


toria ingressus

a.

69 una cum Nymphidio castra praeab


eo
editos
citat Quintilianus

eum

contra ictus defendit Plut. Galh. 14.

309 Septimius:
4, 1, 19.

libros

observationum

Cf.

Teuffel Lit.
vit.

315, 5.
7.

310 Septimius

Sev. Alex. 48,

V. Septiminus.

311 (SEPTIMIVS)

cf infra suh Septimio Apro), frater patruelis Caracallae, ab eo occisus post mortem Getac vit. Carac. 3, 6.
(an
t.

AFER

APER?

312 L. Sep(timiu8) Agathonicus, vir egregius settium hull. com. 1895 p. 161.

suhurhanus,

ap.

Toma-

313 L. Sep(timius) Agrippinus, eius qui praecedit ap. Tomasettium l. c.

filius

t.

suhurhanus,

314 Sept(imius) Aistomodius


herger Beitrdge

(de Aistomodii

nomine

cf.

Th.

v.

Griehen-

mr

Gesch.

der

deutschen Sprache u. Litteratur 18,

1894 p. 393), rex Gerra(anorum) (i. e. regulus gentis alicuius Germanicae, a Severo civitate donatus), Carnunti a fratribus Septimio

Philippo et Septimio Heliodoro sepultus


D.

t.

Carnuntinus LII 4453.

CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS CAESAR.


[vir]

315 [Sep]timius Amandus,

perfectissimus

rationalis

t.

Aquileiensis

V 858.

Fortasse suh Diocletiano

demum

vixit.

316 SEPTIMIVS ANTIPATER clarissimus vir, patronus ordinis sacerdotum domus Augustae (temporibus ut videtur Commodi) VI 2010. Eundem essfi Antipatrum sophistam, magistrum Caracallae et Getae, Septimio Severo ah epistidis, posfea intrr senatores adlectum ct Bithyniae prae-

SEPTIMIVS
fectum, de quo Philostratus

203
vit.

SEPTIMIVS
24,
cf.

sopJi. 2,

suh Antipatro (sujara

A
.

583), coniecit Borgliesius opp. 3, 23.


,

317 L. Sep(timius) Antonius Agath[o]nicus, vir perfectissimus a rat. {vix a rat. h[ereditiatium] h ceterum non certum num haec ad hunc spectent, quippe quae in t. non statim nomen eius sequantur, sed post nepotis demum vocahulum adiecta sint)\ pater L. Septimii Aga.
.

thonici viri egregii

t.

suhurhanus, Bull. comun. 1895 p. 161


2.

(cf.

suh

fllio).

318 (SEPTIMIVS)
vigii)

APER

patruus magnus (ex emendatione prohahili


1,

Mad-

Septimii Severi, consularis vita Severi

Idem
Sedatio

videtur qui

sequitur.

319

P.

SEPTVMIVS APER consul

suffectus

cum M.

Severiano
videtur qui

II 2008 (temporihus Antonini

Pii, cf. suh collega).

Idem

FLAV(IVS) SEPTIMIVS APER OCTAVIANVS. V. supra suh Apsaeo (A 791). 320 SEPTIMIVS ARABIANVS (sic altero loco, Arabinus altero), 'famosus crimine furtorum et sub Heliogabalo iam liberatus^ cum ad AlexanL.

praecedit.

Septiraius Apsaeus.

drum

venisset salutatum, hic graviter in

eum

exarsit

vit.

Alex. 17,

3.

Tyrius Septimius Azizus.

321 (SEPTIMIVS)

BASSIANVS M. AVRELIVS ANTONINVS CAESAR IMP. CAES. M. AVRELIVS (SEVERVS) ANTONINVS AVGVSTVS, qui et CARACALLA. L. Septimii Severi filius maior Herod. 3, 10, 5, vit. Sever. 10, 3, vit. Get. 1, 4, ex lulia Domna Dio 78, 24, Oppian. cyneg. 1, 4 (ex priore matrimonio vit. Sev. 20, 2 cf. vit. Carac. 10, 1,

vit.

Get.

7, 3,

Vict. Caes. 21,

Eutrop.

8,

20,

Oros. 7, 18, 2,
epit.

male),

Bassianus dictus ex nomine avi materni Vict.

21, natus

Lugduni

Vict. epit. 21 cf. vit. Sever. 3, 8. 9, d. 4 Apr. Dio 78, 6 (quod confirmatur papyro Aegyptiaca Uerm. 20, 1885 p. 438 cf Wilcken ih. p. 473, item titulo Ostiensi XIV 119 cf. Hirschfeld Wiener Studien f. class. Phil. 1884 p. 120 not.; d. 6 Apr. vit. Carac. 6, 6), anno 186 (quippe

annum decimum
retur
vit.

tertium agens,
vit.

cum
6,

particeps imperii paterni dice-

Sev. 16, 3,

Biad.

8;

annum 188

indicat

Bio

78, 6

p. 19,

[Zonar. 12, 12], sed cf. Wirth quaest. Severian. [diss. Bonn. 1888] annum 174 vit. Carac. 9, 1, Eutrop. 8, 20, omnino male).

A patre, cum iret contra Clodium Albinum (a. 196), in itinere apud Viminacium 'adposito Aurelii Antonini nomine' Caesar appellatus vit. Sev. 10, 3 (a patre pro Bassiano Antoninus appellatus, ut
Marci nomen ferret Herod. 3, 10, 5; Victor Caes. 20; Antonini nomen ei a senatu impositum ex voluntate patris Eutrop. 8, 19). lussu Severi Caesar a senatu appellatus 'decretis imperatoriis insignibus' vit. Sev. 14, 3. Bassiani nomen deinde, dum vivit, numquam de eo usurpatum,
nisi in

Ceretapensium in Phrygia (Lohheke Zeitschr. f. Num. 17, 1890 p. 20), in quo est aux. Kai. M. Ai. 'Av. Baaatavos, mortuo co resuscitatum, Bio 78, 9. Ad celehrationem diei, quo Bassianus Caesar

nummo

SEPTIMIVS
et

204
est,

SEPTIMIVS

Antoninus dictus
tituli,

verba lacera papyri cuiusdam Aegyptiacae

pertinere coniecit Wilchen

Herm. 20 p.

455.

M. Aurelius Antoninus
"^"^/^

3341 anni 196; gratulatio Aezanitarum in Phrygia, cum nuntium accepissent, imperatoris Severi fiUum Mapxov
Caesar
in
AupT^Xiov 'AvTcovstvov
TSTa'xSat
}jL[eTa]
kT:i^oi.ivBiv

Ms

d^ab^^

'^'^X'(i

'^^^

^97?^

^XTrtStov xal

tou TcaTpo?, et

responsum Severi, trihunicia potestate

tertium
error

(i. e. ante finem anni 195), ap. Lehas - Waddington 874 (uhi aut commissus in numero trihuniciae potestatis Severi et ita

videtur esse,

cum etiam imperatoriae acclamaiionis numerus ad annum aut statuendum iam ante finem anni 195 Bassianmu 196 ducat Antoninum appellatum et ad spem imperii admotum esse). Imperator destinatus VIII 5699 (a. 197). 5700 (a. 197). 6048. 6994. 7062. VIII S.

17870. 18256.
ed.

IX

4880.

5174;

nummi

ap. Eckhel 7, 200,

Cohcn

IV p.

147 n. 53. 54, imperator designatus

VIII S.

14394. (Caesar

destinatus

VI 1984

(a. 197),

VII

210, errore crcdo descriptorum, qui

omiserunt imp.).
Bello Parthico
vit.

Get, 5, 3,

(a. 198) particeps imperii dictus vit. Sev. 16, 3, a militibus vit. Sev. l. c. Imp. Caes. M. Aurelius

vel

Antoninus Augustus tituli (post mortem patris Severus Antoninus M. Aurelius Severus Antoninus tituli urhanus unus VI 1063,
Italicus

IX 3608
cet.,

provinciales multi, potissitnum Africani, sed etAegyptii

CIG. 4989

Boeotii Inscr. Gr. sept.

2239. 2250, Asiatici CIG.

anno 21213, ap. Mionnet Trihuniciam potestatem eius coepisse a. 198 colligHur ex titulis ei et patri communihus, ut VI 1033. 1035. 1259 dipl. mil. III p. 890, aliis; patri aequiperatur iam in titulo scripto mense Mai. 198, VIII 2465. Togam virilem sumpsit in Syria, simul consul designatur consulatum statim iniit in Syria vit. Sev. 16, 8. Consul ord. a. l02 cum patre tertium fasti. Eodem anno uxorem duxit Fulviam Plautillam Dio 76, 1, vit. Sev. 14, 8, Herod. 3, 10, 5. 7. Archiereus Byzantiorum nummi ap. Mionnet I p. 380 n. 118, suppl. II p. 254 seq. n. 298. 304. 312. 340. 343 (maritus iam Plautillae I j). 380, 118. suppl. II p. 360. 343),
3484. 3485, item
cusi

nummi Alexandrini

VI p.

356, Feuardent p. 169, item papyri Aegyptiacae).

quibus interventu suo iura vetusta restituerat

vit. 1,

(cf.

Herm.

25,

1890 p. 159

Pick Wiener num. Zeitschr. 27 p. 52). Consul 11 ord. a. 205 cum P. Septimio Geta fratre fasti. Consul III ord. a. 208 cum fratre liQrum fasti. Post mortem patris imperator cum fratreD^o 77, 1, Herod. 3, 15, post huius caedem (cf. sub fratre) imperator solus Eutrop.
not. 2,

8, 20.

Occisus

Consul IIII ord. a. 213 cum D. Caelio Balbino iterum fasti. a. 217 cum iter faceret Edessa Carras Dio 78,5, vit. Carac. 6, 6,
Oros. 7, 18, 2, Syncell. p. 672, Hieronym. chrm.
4, 13,

Vict. epit. 21,

ad

a.

2233, prope Carras Herod.

excessit

inter

Edessam

et

Carras

chronographus anni 354 (ap. Momms. chron. min. Edessam Eutrop. 8, 20, d. S Apr. Dio 78, 5 (d. 6 Apr.

p. 147), apud

vit.

Carac.

6, 6).

SEPTIMIVS
Post mortem ab
aliis

205
aliis

SEPTIMIVS

nomine priore Bassianus Dio 78, 9, cuiusdam Tarautas Dio 78, 9 cf. 10. 13. 17. 18. 21. 23. 27. 28 [Taras Zonar. 12, 13], ab aliis a vestimento quod populo dederat (quo usus erat Bio 78, 3) Caracallus (sic vit. Sev., vit. Carac, Dio) vel Caracalla vit. Sev. 21, 11, vit. Carac. 9, 9, Dio
dictus

ab

nomine

gladiatoris

78, 9 [Zonar. 12, 13],

Vict. Caes. 21,

epit.

21,

Hieronym.

a. 2229 (Caracalla Eutrop. 8, 20, chron. ad a. 2229. 2235, Oros.

Vict. Caes. 21, epit 21. 23,


7,

ad Hieronym.
cJiron.

18).

C.

IVLIVS SEPT(IMIVS) CASTINVS.

322 L. SEPTIMIVS act. Arv.

FLA

consul

sufF. a.

183 cum T. Pactumeio

Magno

323 Septimius Flaccus, cum exercitu a Garama profectus, post iter trium mensium ad Acthiopes pervenit Marinus ap. Ptolem. geogr. 1, 8, 4. 6. 324 Q. Septimius Florens Tertullianus (Tertullianus ipse de se, de hapt. c. 20 fin., Septimius TertuUianus ipse de virgin. vel. fin. et Lactantius inst. 5, 1, 23, Hieronymus ep. 64, 23 ad Fahiolam, commentar. in Ahdiam proplietam prolog.; quattuor nomina in codicihus operum eius sed recentiorihus tantum, in antiquiorihus, tcste Wissowa, solum Tertulliani nomen est, nisi quod in apologetici codice Parisiaco 1623 suhscriptum est Quinti TertnUiani). Afer Hieronymus de vir. saec. ill. 53, chron. ad a. 2224, Carthaginiensis Optatus de schism. Don. 1, 9,

Hieronymus de
laris filius

vir.

ill. l. c.

(Afra origo passim ex


c. 9).

scriptis eius apparet,

Carthaginiensis fortas.se indicatur apolog.

Centurionis proconsu-

Hieron.
c.

vir.
9).

ill. l. c.

(sed vide ne hoc fluxerit ex

male

intellecto

loco apologetici

Vir legum

Romanarum

peritus (tou? 'Pw^iaicov


xuiv
|i.dXiaTa
IttI
'Ptt>[i.Tf]?

v6[xou? r^xptPcuxoj? dvrip), xd xs


Xa]xiTpaiv

dXXa v8o;o?, xal

Euseh.

hist. eccles. 2, 2, 4.

Fortasse igitur non diversus Ter29, 2, 30, 6, antiquior 28,


5, 3, 2.

tullianus iuris auctor, recentior

Ulpiano, in cuius

libris

Pomponio Dig. ad Sabinum citatur Dig.

29, 2, 30, 6.

38, 17, 2, 44, qui scripsit quaestionum libros octo Dig. ind. Flor. etl, 3, 27.
41, 2,

28

cf.

29, 2, 30,
et

6, 1,

item de castrensi peculio librum singularem


23. 33. 49, 17, 4; cod. lust. 5, 70, 7, 1" (locus

Dig. ind. Flor.


suh

29,

Dig. 49, 17, 4 non video cur non scriptus esse possit suh
vel

M.

Aurelio

Commodo nam
;

sinc causa ut

puto

statuit Fitting das castrense

Peculium [Hal. 1871] p. 36, a Severo demum institutum esse ut peculio castrensi cederent ea quae euntihus in militiam a parentihus donata
essent).

Presbyter,

et

pauUo post presbyter

ecclesiae Hier. de vir.

ill.

l.

c.

'Sub Severo principe et Antonino Caracalla maxime floruit, multaque scripsit volumina' ih. Libros ad nationes scripsit post victoriam Severi de Clodio Albino (Febr. 197), sed non multo post adnat, 1, 17, eodem fere tempore apologeticum adversus gentes apol. c. 35 (hello Parthico commoto ut puto vel certe imminente, ib. c. 37; vindemiae mentio c. 36 non ad anni tempus spectat), librorum adversus Marcionera

SEPTIMIVS
qui extant

206

SEPTIMIVS

primum

a.

Augustis imperantibus,
post raortera Severi
21213,
cf.

207 adv. Marc. 1, 15, librum de pallio tribus i. e. a. 208 211 de pallio 2, adversus Scapulam

ad Scap.

c.

4 (fortassc, ut coniecit Schmidt, anno

supra suh Scapula TcrtuUo); librum de pudicitia constat

scriptum esse postquam Callistus urbis


ecclcsiastica
(cf.

Hippolyt. haer. ref. 9,

quaedam novavit, i. e. 12 p. 458

Bomae episcopus in disciplina non ante annum 217, de pudic. 1


ed. DuncJcer).

Etiam aliorum
et

scriptorum Tertulliani tempora deflnire studuerunt multi, in his Noldechcn die Abfassungs.zeit der Schriften Tertullians (ap. Gebhardt
nacJc Texte u. Untersuchungcn

Har-

V2,
c.

1888). 'Fertur vixisse ad decrepitam


scriptis Tertulliani

aetatera' Hier. de vir.

ill.

l.

De

tam extantibus
667
seq.,

guam

deperditis

cf.

HarnacJv Gesch. der dltchr. Lit.

I p.

Ter-

tullian in d. Litt. d. alt. Kirche", act. acad. Berol.

TertuUiani scripta lectitavit Cyprianus Hieron.


acad.

l.

1895 p. 541 seq. c. (cf. HarnacJc act.

325

l. c. p. 562), citat primus Lactantius inst. 5, 1, 23. 5, 4, 3. SEPTIMIVS GETA IMP. L. vel P. SEPTIMIVS GETA CAESAR CAES. P. SEPTIMIVS GETA AVGVSTVS. L. Scptimii Severi et luliae Domnae filius minor vit. Sever. 16, 4. 20, 2, vit. Get. 1, 5. 3, 1, Dio 77, 2, natus Roraae vit. Sever. 4, 2 (Mediolani vit. Get. 3, 1), anno 1 80 (quippe qui vixerit annos XXII raenses novem) Dio 77, 2 (Zonar.

L.

12, 12), 'Severo

et Vitellio consulibus' vit. Get. 3, 1, d.

27 Mai.

ib.

Geta dictus vel ab avo paterno vit. Get. 2, 1, Victor Caes. 20, 32 vel a patruo vit. l. c. Geta scriptores; L. Septimius Geta nummi in urbe cusi non multi, antiquiores omnes anno 205 (Cohen ed. 2 t. 4 p. 258 n. 43-49, p. 273 n. 187. 188. 192-194), praeterea L. praenomen agnitum est in titulis III 218. III S. 10616. VI 227. VIII 9828. 10337. 10362 anno 205 utique antiquioribus, dicitur lectum esse arch. ep. Mitth. 10, 1896 p. 243, item ib. 8, 1884 p. 29. 30, sed vix recte cf III S.

7603. 7604; P. Septimius Qeta,

nummi plerique,

item papyri, item tituli


inst. arch.

non pauci, in

his

X 1585. XIV 1982,


t.

ClAtt. III 633, Bull.

1884 p. 11 nulla rasura temptati.


cuntur esse vel fuisse in
vavit editor
l.

(Praenomina L. P. coniuncta

di-

Dacico III 1174, sed vix recte, ut obserc, item in nummis quibusdam Neocaesareae Ponti ap.

EcJchel 7, 235, sed in simili

nummo
d.

ap.

Mionnet II p. 353
in alio simili
ib.

n. 1126, n.

non

A. n. 2fKx. lectum
;

est,

sed

U.

Iztzx.,

1127
l.

n. A. SsTTT.

in

nummo
IT.

Gytheatium, quem ex Pellerinio citat EcMiel


rsxa?, sed Aou. Hett. Fsxa?, ut

c,

omnino non

fuit Aou.

Mionnet II p. 227

n. 86. 87, suppl.

IV p. 233 n. 71-75,
t.

Brit. Mus.cat. Peloponn. p. 134).

Severus Geta

Africani VIII S. 14395. 14457. 14793 (in papyris

Berol. n. 45. 63. 216

primum

lectum est

IIoTrXio? 2sirTi}xioc:
cf. UrJc.

FsTa? Katsap

d. Jc. Mus. I Add. p. 354. 355. 358). De Antonini cognomine v. infra. Post Parthicum bellum, Bassiano fratre participe imperii appellato, ipse Caesaris nomen accepit vit. Get. 5, 3; vit. Sev. 16, 4 (eodem

Zsour^poc, sed sccundis curis

Kaioap ^lspaoTo?,

aus

SEPTIMIVS

207

SEPTIMIVS
ib..,

tempore etiam Antoninus appellatus


5, 3,
vit.

'ut quidara tradunt' vit. Get.

'ut plerique in litteras tradunt' vit. Sev. 16, 4, cf. vit. Sev. 10, 5,

Get.
et

1,

6; indc

Geta Antoninus
et

vel

Antoninus Geta
cf. vit.

vit.

Get. 1, 1.
3, 4,

2,

praeterea in inscriptionc

suhscriptionc

Macrin.

Antonini ipse
rcctius

et frater vit. Sev. 23, 3, vit.

Carac.

8, 3, vit. Gct. 1,

Getam

multi

Antoninum negant dictum


P., cf.

vit.

Diad.

6,

9).

6;

L. (inde ab anno 205

supra) Septimius Geta Caesar nummi,

tituli.

Togam
duxit,
i.

virilem sumpsit (eodem ut videtur anno quo frater uxorem


a.

e.

iterum

fasti.

202) vit. Sev. 14, 8. Consul ord. a. 205 cum fratre Consul iterum ord. a. 208 cum fratre tertium fasti.

Imp. P, Septimius Geta Aug. XIV 1982, imp. Caes. P. Septimius Geta Pius Augustus Bramhach 1432, imp. Caesar P. Septimius Geta, tr. p. II V 4317, imp. Caes. P. Septimius Geta Pius Aug. tr. p. vel tr. p. II vcl III vcl IIII nummi ap. EcMiel 7, 230 seq. Getam, qui caesus csse videtur ineuntc anno 212, cf. infra, patri et fratri aequiperatum essc anno p. Chr. 209 vel fortasse mense Dcc. a. 208, apparct ex nummis qui doccnt ah eo quartum annum trihuniciae potestatis inchoatum tantum esse, extant enim nummi cum trihunicia potestate eius quarta pauci (Cohen cd. 2 IV p. 275 n. 204, p. 276 n. 212), cum quinta nulli, cum tertia multi (Cohen l. c. p. 258 n. 50-259 n. 62, p. 269 n. 149-270 n. 155, p. 274 n. 197-203); cf Eclihel 8, 427. Certe per partem anni 208 trihunicia potcstatc nondum eum praeditum fuisse ostendit diploma militis eo anno datum a solis Severo et Antonino (III p. 890 V 4055), item VIII S. 17727. Augustus, Caesar Augustus dicitur ctiam ante annum 208 in titulis provincialihus III S. 7604. VIII 6. 9035 cet., item in papyris Aegyptiacis UrMnden Berlin n. 45 (cf. add.). 63 (cf. add). 216 aus den honigl. Museen

(cf.

add). 220. 345. 382,

sed ita ut patre et fratre inferiorem fuisse

m
ut
in

Etiam mense lan. 209 non plene aequiperatur cum patre et fratre in papyro Aegyptiaca UrJcunden aus den Jconigl. Museen Berlin n. 2. Decretum Atheniensium, cum nuntiatum esset Getam a Severo et Caracalla adsumptum esse [-Kphq xyjv xr^?] autoxpatopo?
adpareat.
dpyr^q
laTjYopiav,

CIAtt. 10 (decretum factum mensis Posideonis


qui dies,
si

die

videtur

tricesimo,

fides

Plutarcho Caes. 37, incidit

mensem lanuarium, quo sane


.

potest Athenas pervenisse nuntius de

trihunicia potestate d. 10 mensis Dec. qui praecedehat a Geta adsumpta; ceterum diem prytaniae et diem mensis huic decreto praescriptos quadrare tantum in annum Atheniensem 2091210, non in

annum 2081209,

contendit
(d.
4.
6,

Ad. Schmidt Handh.

d. gr.

Chronologie p.742).

patre moriente
Sev. 20, 1
cf.

vit.

23,

Febr. 211) pari imperio cum fratre relictus vit. Carac. 2, 7, Getae 6, 1, a patre successor

imperii una

cum

fratre relictus Eutrop. 8, 19, Zosim. 1, 9.


(a.

A
9,

fratre,

qui

ei insidias
ib.,

tetenderat iam Saturnalibus


vit.

211) Dio 77, 2, occisus


4,

in Palatio

Carac. 2, 4, Herodian.

4,

Zosim.

1,

hostis

SEPTIMIVS

208

SEPTIMIVS

publicus iudicatus confestim periit Eutrop.


si vere

novem menses

vixit ultra

et si vere natalis eius fuit d,

8, 19 (a. 212, mense Fcbr., vicesimum dlterum annum, Dio l. c., 27 Mai., cf. supra; fortasse d. 19 Fehr.,

quo die pro salute Caracallae in Aegypto sacrifcatum esse docet papyrus
ap. Wilclcen

Herm. 20
211.

p. 434

cf.

p. 465).

Imperavit menses

d.

XII
d.

chronogr. a. 354, ap.

Momms.

chron. min.

I p.

147, quod ducit ad

16 Bec.

a.

326

SEPTIMIVS GETA. Tituli, Cretensis CIG. 2591 (1); Bacici III III S. 7794 (3); Siccensis VIII S. 15856 (4). Tria nomina in t. 1-4, item in mentione consulatus VI 220 (Septimius Geta VIII 2655, item in fastis Graecis, Sept. Geta III 5802, praeterea Geta [vel Zeta]). Frater imp. L. Septimii Severi Dio 76, 2; vit. Severi 8, 10. 10, 3. 14, 10; cf. t. 3. 4. Quaestor pro pr. provinciae Cretae et Cyrenarum 1. 1. Consul suff. a. inc. Provinciam (Daciam ut videtur, quam certe rexit a. 195, cf. infra) regebat a. 193, cum frater ad imperium evectus est;
P.

905

(2).

ei

occurrit

Romam
vit.

relinquenti, maiora sperans, sed in provinciam redire

iussus est

Sever. 8, 10.

Legatus pro
cf.

pr.

trium Daciarum
t.

t.

2.

(iam anno 193 ut videtur,


imperii,

supra),

a.

195

2.

quam

conceperat, summoveret, Severus filium


vit.

Ut eum a spe suum maiorem


203 cum
scelera

Caesarem appellavit

Sev. 10, 3. Consul iterum

t.

4, ord. a.

C. Fulvio Plautiano fasti.

Moriens

fratri

indicat Plautiani

Dio

76, 2.

fratre elatus (funere publico ?) vit. Sever. 14, 10, statua


l.

in foro

honoratus Dio

c.

Errore nomen erasum

vel

rasura temptatum

(anno

scilicet

212), in mentionibus consulatus

III 5802. VI 220. VIII

2557. XIV 328. (Vix ad hunc pertinet t. Anconitanus IX 5899.) 327 P. Septimius Geta fistula plumbea rep. adviam Cassiam, XVII mill. ab urbe, V mil,l. a Veiis, XI 3816. Fortasse is qui praeccdit; sed
potest
cogitari

etiam de alio

antiquiore

eiusdem nominis ex eadem

familia, praesertim

cum Septimius Severus ex eadem familia praedium


f.

habuerit in agro Veiente (infra n. 345)

328 P. Septimius Geta, L. tensi; Geta vit. Sever.


pater L.

(tria

nomina
vit.

et

praenomen patris ex
t.

t.

Cir-

1,

cf.

Get. 2, 1,

Victor Caes. 20, 32),


Cirtensis

Septimii Severi Augusti


1,

imperatoris

VIII

S.

19493; vita Severi


cedit,
cf.

(item pater P. Septimii Getae eius qui praeet

sub hoc).

'De eius vita


satis
vit.

moribus in vita Severi Marius


rettulit'
vit.

Maximus primo
filio

septenario

copiose
1, 2.

Maritus Fulviae Piae


quaestore
vit.

Severi

Mortuus
filius,

in

Africa,

Getae 2, 1. Severo

Severi 2, 3.
(Atpav/;?),

329 SEPTIMIVS
xXr^Ttxo?,

HAERANES

Odaenathi

6 XafjLTrpoxaxo? 30^-

princeps Palmyrenorum ($a[p5(o? HaXfxujpr^vSv Graece, 'caput


Syriace),
statua

Palmyrae'
legionis

honoratus Palmyrae
a.

a milite quodam
t.

tertiae
n.

Waddington
add. p. 153).

Palmyrenus ap. 2600 cum versione Syriaca ap. de Vogue n. 22 (cum Filium fuisse putat Waddington Septimii Odaenathi infra
Cyrenaicae,
251

mense Oct.

SEPTIMIVS
n.

209

SEPTIMIVS

338 (Odamathi senioris), fratrem maiorem Odaenathi mariti Zenohiae; Mommsenus Boem. Gesch. V p. 427 not. 3 statuit eum fuisse patrem Odaenathi iunioris.
contra

330 Septimius HeracHtus, praefectus Aegypti (6 XaixTrpoxaxo? 7jy[x(ov) anno 215 papyrus Aegyptiaca ap. Wilcken Herm. 20, 1885 p. 436 cf. p. 469 [= aeg. Urlc. aus d. Jc. Mus. n. 362 p. VII]. Cf. supra
Antonius Septimius Heraclitus. 331 Septimius Honoratus (nomen rcstitutum quattuor apographorum ope)
procurator Augustorum duorum et Caesaris (Severi, Caracallae, Getae)

sub Heraclito

(H

62).

XII 2491 (in Sahaudia). 332 L. Septimius Leon[t]icus (traditur Leoniicus), egregius vtr, procurator Sardiniae sub Claudio Gothico miliarius Sardus eph. ep. 8, 745
Noiizie degli scavi 1891 p. 213.

333 (L. Septimius) Macer (praenomcn ex t. Cirtemi fdii VIII S. 19493), L. Septimii Severi imperatoris avus maternus (immo paternus; nam dlterum avum Septimii Severi, Fulvium Pium, quem paternum fuisse traditur, cx nomine ipsim apparet fuisse maternum, patrem Fulviae Piae,
matris Septimii Severi; pater igitur P. Septimii Getae)
vit.

Severi

1, 2.

334 Septimius Macro, epistrategus (Thebaidos)

a.

151

t.

extans in Oasi

Theharum CIG.
335 L. SEPTIMIVS

4955,

correxit

Schweinfurth in

Petermanni geogr.

Mittheilungen 1875 p. 392.

MANNVS

clarissimus vir, (statua) honoratus a concilio


t.

provinciae Hispaniae citerioris

Tarraconensis
cf.

II

4127.

Fortasse

oriundus ex regia stirpe Osrhoenorum,

supra

128

fin.

336

[S]ept(imius) Maria[nus], L.

f.,

procurator ut videtur complurium

provinciarum aliisque muneribus equestribus functus {post alia fortasse [proc. vice le]g. pro pr. Pont.) fragmentum tituli urbani VI 1630
perexiguum. 337 Septimius Ni[g]rinus (Nicr- eph.
(sic 775, vir

8, 796,

Necr-

ib.

775), vir egregius

perfoctissimus 796), procurator Sardiniae sub Aureliano

miliarii Sardi eph. ep. 8, 775. 796. 338 SEPTIMIVS ODAENATHVS 6 Xa[i.7:poxaTO? auvxXrjxixoc, Haeranis Vaballathi nepos, Nasori pronepos, sepulcrum sibi fecit Palmyrae
filiis

f.,

et

Waddington n. 2621 (cum vrrsione Syriaca ap. de VogiXe n. 21). ludice Waddingtonio (ad n. 2600) pater Odaenathi qui sequitur (nam eum flium Odaenathi fuisse videtur tradi in excerptis post Dionem, cf. infra); nec diversus Odaenathus pater Septimii Haeranis, principis Palmyrenorum anno 251
et

nepotibus

t.

Palmyrcnus CIG. 4507

(supra n. 329). Occisus a Rufino quodam exc. post Dionem (Dio ed. Dind. 5 p. 224). Pcgulum quendam Arahum eiusdem vel similis nominis, quem auctores nescio qui Arahes tradunt fuisse amicum, et

socium populi Romani

item partium

quarundam Syriae
14

et

Meso-

potamiae dominum
Frosopographia Imp. Bom.

(cf.
III.

Caussin de Perceval essai sur Vhistoire des

SEPTIMIVS
Arabes avant Vislamisme
verint

210

SEPTIMIVS

2, 190 seq.), fuerunt qui non diversum puta ab hoc Septimio Odaenatho vcl ah cius filio, scd vix recte, cf. de VogM Syrie centrale p. 35 ct Waddington ad inscr. 2308, qui ad regulum illum refcrri posse putat inscriptioncm sepuJcri in Auranitidc cxtantis: 'OSaivaxo? /Vvvt^Xou xr^v axT^Xr^v Xajx paxTQ
x-;^

auxoO -^ma.ixi

(il). n. 2320; 339 SEPTIMIVS ODAENATHVS. Tittdi Palmyrcni: Graecus ap. Waddington 2602 cum vcrsione Syriaca (Aramaeica) ap. de Vogiie n. 23, positus

de VogiXe p. 89), nescio

quam

recte.

mense Apr. 258


ei

(1);

Syriaee tantum scriptus, ap. de Vogu^ n. 28, positus


(2).
t.

post mortem mense Aug. 271

'OSaivaOo? cognomen scriptum est in

Palmyrenis ap. Waddington


t.

2600. 2621 spectantibus ad eiusdem familiae homines (in ipsius

cognomen extat Syriace tantum), item in eodice Vaticano Zosimi uno


loco {altero 'OSavaiOo?),

idemque cx codicibus sine dubio editur ap.


cf.

Libanium

ep. 925. 998,

praeterca infra sub Septimia Pataviniana

Balbilla Odaenathiana ; 'OSeva&o? Graeci codices plerique {^Qoivoiho^


editur ap. Syncellum et

Zonaram),

'08ova'&rj?

Procop.

bell.

Pers. 2, 5,

Odenatus
Polemii

codices
;

Latini paenc

constanter (Odinatus

codex
t.

unicus
1. 2.

Silvii)

"F^va&o? Malalas.

Gentilieium innotuit ex

Palmyrenus, cuius iam maiores ab imperatoribus honoribus affecti erant Zosim. 1, 39. Odaenathi filius excerpta post Dionem, ap. Miiller
fr. hist.

Gr. 4 p. 195, 7
senioris,
l.

Dio

quin hic intellegendus

sit

ed. Dindorf 5 p. 224, nam vix dubium Odaenathus iunior, qui interfectorem patris,

Bufinum quendam, coram Gallieno accusasse nariam Borghesius opp. 3, 253), quamquam in hac narratione sunt quae offcndunt (Waddington ad n. 2600 coniccit crratum esse in nomine imperatoris nam Odaenathi patrem iam ante Gallieni impcrium videri occisum, et pro Gallieno inteJlegendum Trebonianum GaJJum). Patrem hunc Odaenathum Waddington (ad n. 2600) putat Septimium Odacnathum qui praecedit; eundem autem fuisse Odaenathum patrem Septimii Hacranis principis PaJmyrenorum anno 251 (supra n. 329), ut Odaenathus iunior Haerani fratri maiori in principatu PaJmyrae successerit post id tempus. AJitcr Mommsenus (RG. V p. 427 not. 1), qui Septimium Haeranem Odaenathi patrem putat. Decurio Palmyrenus Buf. Festus 23, Hieronymus ad a. Abr. 2282.
Odaenathi
ratur exc.
c.

(ita

'0 Xa[x[Trpoxaxo? uTraxixJo?


t.

1 (mcnsc Aug. 258).

(suppJemcntum certum ex versione Syriaca)

Rex Saracenorum
297. 298
in
ed.

(paatXsu? Sapaxrjvoiv ^ap-

papa)v)

MaJaJas
qui

J.

XII p.

Bonn.

Persis,
'collecta

capto Valeriano

provincias

Romanas

inruperant,

Buf. Festus J. c. cf. Hieronymus J. c, Orosius 7, 22, 12; Persas e terra Romana redeuntes in regione Euphratensi aggressus, multos ex iis cecidit SynceJJus p. 716 ; Zonaras
restitit

Syrorum agrestium manu'

12,

23 ;

cf.

MaJaJas
vit.

J.

XII p. 297
eius

Bonn.

Saporis thesauros et con-

cubinas cepit

VaJeriani 4;

atque Ballistae timore Sapor in

SEPTIMIVS

211
ocius se recepit
4(6?

SEPTIMIVS
l,

regnum suum
axpax/iYO?
xr^z

vit.

Valeriani

c.

Ob

has res bene gestas

a Gallieno appellatus

Synccllus p. 716;

Zonar.

12,

28 (idcm itcrum narratur a Zonara 12, 24 post victoriam de Quieto)

vere videtur appellatus esse in Orientc aTpaxrjY^^TaifjLatcov, cf.infra. lussu

Gallieni Zonar. 12, 24, 'quasi Gallieni partes vindicaret' trig. tyr. 14,

contra Quietum et Ballistam profectus


eos

vit.

Gallien. 3, 1, Zonar. 12, 24,

Hemesae
l.

obsedit cxc. post

Dioncm (Dio
l.

Zonaras
occisus

c,

et Ballistam interfecit

ed. Dindorf 5 p. 225) Zonar.; Quietus ab Hemesenis

vit.

Gallien. 3,
occiso

Zonar.
Ballistae

14, 1; Quieto
cf. vit.

c. (utrumque interfecit trig. tyr. veniam dedit trig. tyr. 15, 4. 18, 1

Gallien. 3).

'Totius prope igitur Orientis factus est imperator^

vit.

Gallien. 3, 3.

'Odaenathus
vit.

rex Palmyrenorum
cf.

obtinuit
trig.

totius

orientis

imperium*
haec,
quasi

Gallien. 10, 1;

ih.

1,

1;

tyr.

15, 1.

eidem nuntiare ex veritate faciebat' vit. Gallien. 3, 5. Adsumpto nomine regali cura uxore et filiis contra Persas profectus trig. tyr. 15, 2, statim bellum Persis indixit vit. Gallieni 10, 2 (sub anno 264). Nisibim et Carrhas
'Inter

Gallieni

partes

ageret,

cuncta

occupavit

vit.

Gallien. 10, 3

cf.

12, 1, trig. tyr. 15, 3 (Nisibim vi cepit


recepit Eutrop. 9, 10 (inde Oros.

et diruit Zos. 1, 39),


7,

Mesopotamiam
3
cf.
vit.

22, 12),

trig. tyr. 15,


vit.

Gallien. 12, 1.
trig.

Ctesiphontem usque
4. 30,
6,

penetravit

Gallien. 10,

6.

12, 1,

tyr. 15,

Eutrop.

9, 10, Buf. Festus 23,

Hicronymus l. c, Oros. l. c, bis Ctesiphontem processit Zosim. usque 1, 39; Ctesiphontem obsidione ad deditionem Captos coegit (iroXtopxta Tr"apa(3T7]Cfa'}xvo<;) Syncellus p. 716 ed. Bonn.
satrapas Gallieno misit
vit.

Gallien. 10, 4.
ep.
et

Memorantur
Procop.
hcll.

res gestae

Odaenathi contra Persas Lihanius


Agath.
4,

925,

Pers. 2,
;

5,

24.

(Dona Sapori misit

h*tteras excusatorias

quae a

IV p.

Sapore repudiantur Petrus Patric fr. 10, ap. Mullcr fr. h. Graec. Post reditum de Perside cum ipso filius eius Herodes 187). imperator appellatus trig. tyr. 15, 5. A. 265 Gallienus certior factus
de rebus ab Odaenatho gestis
Gallien. 12, 1.
,

participato

imperio

Augustum eum
vit.

vocavit eiusque monetam, qua Persas captos traheret, cudi iussit

Sed neque

tales

nummi

extant neque ulli alii

cum

nomine Odaenathi (cf. SaUet die Filrsten von Palmyra p. 8), unde apparet Odaenathum ah Augusti et honorihus et vocahulo abstinuissc Vere
videtur

appellari voluisse

paotXsu?,

auToxpctTwp ,
filius

aTpaTrjY^?

'Pwfiaifuv,

qnem parvulum rcliquit usus est (cf infra sub Septimio Vahallatho). Post mortcm a suis Occisus ab aho quodam Odaeappellatus 'rex regum' t. 2.
quihus appellationibus post mortem eius

natho Synccll. p. 717


filio

occisus

inter

epulas

fratris

(vel

sororis)

Zonar. 12, 24, qui et ipse mox interfectus Syncelt, Zonar.; periit Emesae per insidias, cum diem festum aliquem ageret Zosim.
1,

39; interemptus insidiis consobrini sui


trig. tyr. 15, 5.

vit.

Gallien. 13, 1, a con-

sobrino suo Maeonio

17 (Mommsenus B. G.

V p.

436

U*

SEPTIMIVS
not.

212
seniorem,

SEPTIMIVS

quem a Bufino quodam A GalHeno bello occisum esse narrant excerpta post Dionem). Occisus videtur superatus et occisus Malalas l. XII p. 298 Bonn. inter 29 Aug. 266 et 28 Aug. 267, si quidcm eius filius ah eo tempore annos potestatis numerahat (cf. infra sub Septimio Vahallatho). Uxor

2 hunc putat Odaenathum

Zenobia

(v.

infra suh
tyr.

Septimia Zenohia).
qui

Filii,

ex priore uxore
eius

Herodes

trig.
vit.

15, 2. 16. 17,

cum

ipso interemptus est trig.

tyr. 15, 5,

Gallieni 13, 1 (cum Odacnatho

maiorem ftliorum

interemptum esse narrat etiam Zonaras 12, 24), ex Zenobia Herennianus et Timolaus trig. tyr. 15, 2. 17, 2. 24, 4. 30, 2, quos parvulos
reliquit vit. Gallieni 13, 2, trig. tyr. 27. 28: eorum nomine Zenobia imperium tfenuit trig. tyr. 27. 30, 2; verum vit. Aurelian. 38 narratur non Herenniani et Timolai, sed Vahallathi filii sui noniine imperium gestum esse a Zenohia, idque confrmatur nummis ct inscriptionihus
(cf.

infra suh Septimio Vahallatho),


ct

ut

duhitari possit,

num HcrenSilv. latcrc.

nianus

Timolaus

umquam

extiterint.

Memoratur Polem.

imp. (ap. 3Iomms. chr. min.

p. 521).
ep.

Ex

posteris

eius

Eusebius,

925; ab hoc Eusebio 'OoaivaOov xbv Xoyov, Ao^c^ivou ok 6 Xoyoc, petivit Libanius ep. 998 (videtur igitur Longimis panegyricum scripsisse in Odaenathum).

quem

Anatolio commendavit Libanius

340

T.

SEPTVMIVS SABINVS
n.

(sic

VI 26258,
t.

..

com.,

T. Septimius Sabinus Plin.),

aedilis

Septumius [S]abinus curulis t. urbanus Bull.

ML

comundle 1885 p. 100


h. n. 34, 93.

1018; alius

urhanus, quem memorat Plinius

VI 26258. Videtur Augusti, vix postea. tempora vixisse circa 341 Septimius Serenus (sic Marius Victorinus Gr. Lat. ed. Keil 6 p. 122, 5, Septimius Terentianus Maurus v. 1891 et alihi, scd tamen oratione procedente v. 1991 Serenus ; practerea Serenus), qui scripsit opuscula
Eiusdem ut vidctur
servi et liberti,

item Nonius passim 'ruris Nonius p. 212, 23), citatu.s a Terentiano Mauro, Servio, Nonio, aliis. Peliquias composuit Baehrens Scripsit paullo ante Terentianum fragm. poet. Rom. p. 384 seq. Maurum Terentian. Maur. v. 1891 cf. 1973. 342 (SEPTIMIVS) SEVERVS, patruus magnus (sic cx emendatione prohahili
ruralia

(opuscula

Terentianus
v.

v.

1891,

opuscula'

Terentianus

1975,

ruralia

Madvigii) L. Septimii Severi qui imperavit, consularis

vit.

Severi

1, 2.

Fortasse idem qui sequitur.

343 SEPTIMIVS SEVERVS adfinis Septimii Severi qui imperavit, bis iam consularis, cum huic latum clavum impetraret a Marco vit. Sev. Fortasse hic .... Severus (gentilicium periit) consul suffectus 1, 5. cum L. lulio Severo mense Dec. a. 155 act. Arv. 344 (SEPTIMIVS) SEVERVS Caracallae patruelis (avs'];i60, ab eo occisus post mortem Gretae Herodian. 4, 6, 3. Cf. supra suh Septimio Afro. 345 Septimius Severus, amicus Statii, ad quem hic dedit carmen silv. 4, 5. Eques Romanus silv. 4, praef. cf. 4, 5, 42. Natus Lepti (magna)

SEPTIMIVS
in Africa silv. 4, 5, 29, sed

213
puer in Italiam translatus
silv.

SEPTIMIVS
ih.
v.

3?

seq.

Condiscipulus (Vitorii) Marcelli


cf.

3.

4 praef. Causas agit silv. 4, 5, 49 Villas habet in agro Veiente v. 55 (hanc a patre ut videtur
v. 56. Plane incertum amicus Martialis, qui ipse carmina faciebat Martidl.

acceptam), item Curibus, item in agro Hernico

num
11,

hic Severus,
(cf.

67
f.,

infra sub Severo).

Fortasse hic C. Septimius Severus,

346

XIV 3004 (Praeneste). SEPTIMIVS SEVERVS IMP. CAESAR L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVGVSTVS. Natus Lepti vit. Sev. 1, 2, Eutrop. 8, 18, Vietor Caes. 20, 19 epit. 20, 8 (originem Leptitanam videtur signifbcare etiam Philostratus vit. soph. 2, 20, 2, locus tamen fortasse corruptus; Afer Herodian. 2, 9, 2, Euf Festus 21)j patre P. Septimio Geta VIII S. 10493, vit. 1, 2, matre Fulvia Pia vit. l. c, anno 146 vit. 1, 3 (annum 145 indicat Bio 76, 17 [Zonar. 12, 10], item Victor epit. 20, annum 122
C.
tribu Pup., patronus municipii
L.

vit.

Sever. 22,

1,

vit.

Pescenn. Nigri

5,

1,

cf.

Eutrop.

8,

19: decessit

admodum

senex), d. III idus Apr.


cf.

Herm,. 20, 1885 p. 439

17; papyrus ap. WilcJcen p. 473; fasti Philocaliani et Silviani (CIL.


76,

Dio

p. 255. 262. 263 cf p. 301); cf Bio 78, 11. 17 \ qui dies confirmaiur titulis sub imperio eius eo ipso die dedicatis 1322.
ed.

XI

XIV

168. 169, ut observavit Hirschfeld Wiener Studien


p.

120 (VI idus Apr.

vit. 1, 3,

minus
petit

recte).

f. class. Phil. 1884 Octavo decimo anno

publice declamavit

vit.

1, 5.

Postea studiorum causa


et

Romam

venit.

latum clavum a divo Marco

accepit, favente sibi Septimio


1, 5.

Severo adfini suo, bis iam consulari

vit.

Advocatus
vit.

fisci

Eutrop.

8, 18,

Vict. Caes. 20, 30, vit.


Vict.
l.

Carac.

8, 3,
vit.

Get. 2, 4, factus a
l.

M. Aurelio

c, ab Antonino Pio

G(:t.

Sub
ei

(Q.
in

Cervidio)

Scaevola professus
fisci

cum
l.

(Aemilio)

Papiniano, qui
loco
foro'

advocatione Post

successit

vit.

Carac

(de

quo

cf

Mommsen Herm.
Caes.
20.

25, 288).

'Primo

litteris,
fisci

deinde imbutus
militaris

Vict.

advocationem

tribunus

Eutrop. l. c (sed tribunatum omissum esse a Severo narrat vita 2, 3, cf infra). Tota haec narratio de advocatione fisci Severi suspecta,
quippe ignota
Sever. 1 seq.
ei scriptori,

qui iuventutem Severi accurate enarravit

vit.

adulterii

'luventam plenam furorum nonnumquam et criminum habuit causam dixit absolutusque est a luliano proconsule' vit. 2, 1
,

(videtur

significari

lulianus aliquis proconsul Africae,

in

vincia

Severus adulescentiam egisse putandus est;


vit.
l.

non

recte

qua proautem
Hidius

additur

c ad

luliani

nomen

'cui

et

in

proconsulatu successit
;

et in consulatu collega fuit et in imperio item successit'

nam

lulianus, cui Severus in imperio successit, proconsul Africae fuit multo

postea,

neque

ei successit

Severus in proconsulaiu neque huius neque


in

ullius luliani

collega

fuit

consulatu; ipse Didius lulianus Perti,

nacis collega fuerat in consulatu et successor in proconsulatu

quod

SEPTIMIVS
falso translatum in

214

SEPTIMIVS

Septimium Severum et Didium lulianum). HirschStudien 6, 1884 p. 123 coniecit Severum ahsolutum esse Wiener feld praetore. a Didio luliano 'Quaesturam diligenter egit omisso tribunatu [omnis sortibus natu traditur; emendavit Hirschfeld Herm. 3, 230\ militari' vit. 2, 3
sed cf. supra). Post quaesturam Baeticam accepit atque inde Africam petit, ut mortuo patre rem domesticam componeret; sed dum in Africa est, pro Baetica ei Sardinia attributa est, quod Baeticam Mauri populabantur'; quaestor igitur provinciae Sardiniae vit. 2, 3-5 (de duplici quaestura cf.
(tribunus militaris Eutrop. 8, 18,
sorte

259 not. 2). Legatus proconsulis Africae Tribunus plebis candidatus imp. M. Aurelii vit. 3, 1. Uxorem duxit Pacciam Marcianam vit. 3, 2 cf. VIII S. 19494. Ex hac ut videtur uxore pater duarum filiarum, quas princeps factus Probo et Aetio (sed cf. Hirschfeld Herm. 25, 276 not. 1) collocavit vit. 8, 1. Praetor designatus a Marco non in candida, sed in competitorum grege, anno aetatis XXXII (a. 178) vit. 3, 3. In ipsa praetura in
Staatsr. II^ p.
vit.

Mommsen
2, 5.

Hispaniam missus (legatus

iuridicus?), ludos absens edidit vit. 3, 4. 5.


vit.
cf.

Legatus legionis IIII Scythicae

3,
t.

6 (circa Massiliam

ih.,
it.

circa

Samosatam

coniecit Hirschfeld,

Samosatens. III 6048,

p. 186, uhi leg. IIII scrihendum).

"^Post

Ant. hoc Athenas petit studiorum

sacrorumque causa et operum ac vetustatum' vit. 3, 7. Legatus pro pr. provinciae Lugdunensis vit. 3, 8; vit. Pescennii Nigri 3, 3; Hio 74, 3. Amissa Marciana uxore luHam Domnam uxorem petiit e Syria
et accepit interventu

amicorum
vit. 3,

(in

Gdllia ut videtur); ex qua statim

pater factus
cf.

est (Bassiani,

qui natus est Lugduni a. 186 ut videtur,

suh Septimio Bassiano)

fuisse circa a. 185

187). A Gallis dilectus


vit.
l.

9 (legatus Lugdunensis videtur igitur


vit. 4, 1.

('Dein Pannonias

proconsulari imperio rexit'

4,

male).

"^Post

hoc Siciliam proalterum iilium'


quasi
Sicilia,

consularem sorte meruit'


(a.

vit.

c.

'Suscepitque
l.

Romae
'In

189,

cf.

suh L. Septimio Geta) vita

c.

de

imperio vel vates vel Chaldaeos consuluisset, reus factus, sed a praepraetorio, quibus audiendus datas fuerat, absolutus' vit. 4, 3. Consul designatus a Commodo 'inter plurimos' vit. 4, 4; unus e viginti quinque consulibus, quos in unum annum Cleander fecit Hio
fectis

72, 12; consul

{scr. Atuleno) Rufino vit. 4, 4 (anno 189, anno Cleander occisus est). Incertum an hic Severus suh quo consule natus Geta, mense Mai. 189, vit. Getae 3; nam non solum collega huius dicitur fuisse Vitellius, quod nomen corruptum potest esse ex Atuleno vel Apuleio, sed etiam si Severo fUius

cum Apuleio

vix postea,

si

vere hoc

natus esset in consulatu,

scriptor,

cui

narrationem de vita Severi

nondum

principis dehemus, puto id annotasset.

'Post consulatum anno ferme fuit otiosus' vit. 4, 4. 'Dein (Q. Aemilio) Laeto suffragante exercitui Germano praeponitur' vit. l. c. (non Ger-

SEPTIMIVS

215
esse Severutn ex

SEPTIMIVS
mentione Carnunti

maniae sed Pannoniae praepositum


apparet in ipsa vita paullo post
ante proconsulatum Siciliae,
cf. vit.

5, 1).

legatus Pannoniae utriusque Herod. 2,


cf.

Legatus (Pannoniae Bio 73, 14, 9, 2 (Pannonias rexit vit. 4, 2,


(Legatus Syriae Victor Caes. 19

supra).

Did. lul.

5,

2, errore).

Vere videtur fuisse superioris tantum

Pannoniae[ legatus, cum tres tantum legiones habuerit (Dio 73, 14, 3) cf. Fuchs Geschichte des Kaisers L. Septimius Severus (Wien 1884)
p.

seq.

Commodum occisum, lulianum autem cum odio cunctorum imperare', imperator consalutatus a militibus vit. 5, 1, Dio 73, 14, Herod. 2, 9, apud Carnuntum vit. l. c. (recte, ut ostendunt nummi, cf. I>omaszewski d. Fahnen im rom. Heere p. 48 not. 1 extr.), "'m Pannoniae Savaria' Victor epit. 19 (in Syria vit. Did. lul. 5, 1, vit. CJod. Alb. 1, 1), mense April. vel Mai,, non idibus Augustis, ut legitur vit. 5, 1. Pertinacem se vocari iussit vit. 7, 9 ; Herod. 2, 10 ; cf. Vict. Caes. 20. Imp. Caes. L. Septimius Severus Pertinax Augustus tituli, nummi. Consul II ord. a. 104 cum D. Clodio Septimio Albino Caesare II Divo Marco se in adoptionem dedit vit. 10, 6; Dio 75, 7. 76, 9 fasti. (id evenisse antc finem anni 195 ostendunt nummi ap. Echhel 7, 173; Eodem tempore Pius appellatus tituli (in his 7272. cf. CIG. 2878) CIG. 2878. 4563, fortasse etiam Lebas 3, 874 scripti anie fincm anni 195 de nummis ef. EcMiel 7, 192). Consul III ord. a. 202 cum M. Aurelio Decessit anno 211 (anno imperii duoAntonino Aug. filio fasti. devicesimo vit. 19, 1, Dio 76, 17, chronographus anni 354, cet.) d. 4 Febr. Dio 76, 15, Eboraci in Britannia vit. 19, 1, Vict. Caes. 20, 27, Eutrop. Vitam suam scripsit vit. 3, 2. 18, 5, Vict. Caes. 20, 22 cet. 8, 19.
'Ubi auditum est

hist, Rom. fragm. p. 329. 347 I(VLIVS) A(VRELIVS) SEPTIMIVS


cf.

Peter

VABALLATHVS ATHENODORVS.
(1);

Tituli: milliarius in
rep.,
cf.

Syria rep. III S. 6728


et ap.

Graecus, prope
n.

Byblum

CIG. 4503^ p. 1174

Waddington ad
ed.

2611, de cuius lectione


(2).

praeterea Wilcken num. Zeitschr. 15, 1887 p. 333

Nummi tam
22617),

Latini Antiochiae ut videtur cusi (Cohcn

t.

VI p.
) ;

quam

Graeci Alexandrini (Mionnet


coins in the British

VI p.

480, suppl.

IX p.
scq

132, 617, GreeJc


cf. v.

Museum, Alexandria p. 309

Sallet die

Fursten von Palmyra p. 15 seq. Memoratur in papyro Aegyptiaca Graece scripta, ap. Wilcken num. Zeitschr. 15, 1887 p. 331. SeTTTifxw? OuapaXXaOo? 'At^rjvootopoc papyrus, 'I. A. 1, OuaPaXXa&o?
A^Tjv.

nummi Alexandrini
1.

ii

qui in parte aversa caput Aureliani habent

(pro 'L A. 2. raro


litteris
I.

A., ut in

nummo

musei Britannici
Ouapa'XXa&o?

n.

2390; tribus

A.

1'.

significari

nomina
vidit

lulii, Aurelii,

Septimii, etiam alibi


'A{>r^vo. nummi nummi Alexandrini

Palmyrae coniungi
Alexandrini cum
qui
,
.

solita,

Sallet),

solo illius

capite,

'A&r^voowpo?

illius

et

Aureliani capita
t.

in

eadem parte coniuncta

exhibent,

[At]henodo[r]us

1,

Vabalathus nummi Latini qui in parte aversa

SEPTIMIVS

216

SEPTIMIVS

Aureliani caput exhihent, Vhabalathus nummi Latini cum solo illius capite; Babalatus traditur vit. Aurelian. 38, Bala codex unicus Polemii
Silvii.

Filius Zenobiae
ditur)
t.

(et

Odaenathi sine duhio, quamquam id non tra-

Eius nomine (pueri 2; vit. Aurelian. 38; Polem. Silvius. videlicet) Zenobia imperium tenuit vit. Aurel. l. c. Puerum eum fuisse etiam ex nummis apparet. Vahallathum in patris locum nomine tenus successisse inter 29 Aug. 266 et 28 Aug. 267 docent papyrus (ap^
WilcJcen l. c) et nummi Alexandrini, ex quihus apparet Aegyptiis annum Vahallathi quartum item fuisse Aureliani primum (-29 Aug. 270), annum eius quintum item Aureliani secundum (27011). A^pellatur autem 6 dr^xTyjxo? auxoxpdTwp t. 2 (uhi nihil videtur praecessisse,
cf.

Wilcken
6.

l.

c), 6 Xa^i-poxaTOs paaiXsu? auToxpdTwp ctTpaTrjYo?


a.
a.

Tai[iai'a)v

papyrus,
im. d.

T.

vel u. auT.

a.

To).

nummi

Alexandrini,

V.

c.

r.

R.

nummi

Latini qui praeterea Aureliani Augusti

caput exhihent (illud legendum esse 6-aTix6? auToxpdTtop aTpaTvjYo? T)liaiuiv,

hoc vir clarissimus rex imperator dux


et Sallet,

Romanorum

invenerunt

Mommsen

confirmavit papyrus; regis vocahulum, quod sane

Alexandrinis

a nummis Alexandrinis ahest, conflrmatur inde quod in nummis tam quam Latinis caput Vahallathi non solum laureatum est
cf.

sed etiam diadematum,

v.

Sallet

p. 34); Augusti vocahulum VahaUatho

Wiener num. Zeitschr. 2, 1870 etiam d. 20 Fehr. 271 a suis


auT.

nondum inditum
OuapdXXaOos

fuisse, sed

Aureliano reservatum, ostendit papyrus.


K. Alexandrini, hi cusi ante

Paullo postea imp.


^&yjvo. 2s^.
d.

C. Vhabalathus Aug. -nummi Latini,

nummi

d.

29 Aug.

20 Fehr. et 29 Aug. 271 Vahallathus a suis Imperium eius in Aegypto non multum Augustus est. duravisse ultra d. 29 Aug. 271 inde apparet quod nummi Alexandrini cusi anno eius scxto non extant. Capta matre et ipse videtur in potestatem Aureliani pervenisse, si quidem hic Zenohiae filius, quem in Europam ductum esse narrat Zosimus 1, 59.
271; itaque inter
dici

coeptus

348 Septimius Varianus, magistratus aliquis, fortasse praeses provinciae, anno 215 rescriptum Caracallae, vet. cuiusd. iurec. consultatio 9, 8
cod. Gregor. 1, 11, 1.

349 C. Septimius Vegetus, praefectus Aegypti a. 86 dipl. mil. (III p. 856). L. lunius Septimius Verus Hermogenes. 350 Septimius Vorodes. Tituli Palmyreni: Waddington n. 2606 (cum versione Syriaca ap. Vogue w. 25) (1). 2606" (2). 2607 (cum versione Syriaca ap. Vogiie n. 24) (3). 2608 (4). 2609 (Syriace ap. Vogile 27) (5).

IzTLXiiiio^; OuopoiSr^? plene vel paene plene cognomen periit in t. 2. 3. 4 (sed in t. 3 firmatur 6, versione Syriaca, quae est integra). Procurator Augusti ducenarius

2610

(= Vogile
t.

n. 26) (6).

extat in

1. 5.

(6 xpdTiaTO? iTTiTpoTTO? l'spaaTou Souxr^vdpio?)

t.

1-6, xal dpYaTtsTr^?


de VogiXe ad
t.

t.

4-6,
[8t]-

(dp-^a-eTr^?

vocahulum incertae

significationis ,

6),

SEPTIMIVS
xeoSoTTj? xr^?
vo[i.r](3a? ty;?

217
\i.ri'z[poy.o'Kw]vz(a.^y

SEPTIMIA

.... xal ^vajx-poi? axpaTr^YTjaas, xal dyopaf.

auTr^? |x7jTpoxoX)vsia?

(ubi praeterea meritaeius celehrant.

tur), statuis

honoratus Palmyrae a senatu populoque Palmyreno


t.

1. 2,

a privatis
a.

3-6, mense Dec.


t.

a.
t.

262

t.

265 Apr.

4,

a.

267 Apr.

5. 6.

263 mense Apr. t. 1, 3, recte Vix a nonnullis putatur


a.

idem

esse Herodes, fiUus Odaenathi,

quem memorat hiographus Gallieni

tyrannorum (supra H114), cf. Momms. B. G. Vp. 434 not. 1. 351 Septimius Zabbaeus, 6 lv&a'os aTpaTYjXaTr^? (sic Graece, "^dux exercitus Palmyrae' Syriace) sub Zenobia (collega minor eius qui scquitur, cum
et triginta

titulos posuit), mense Aug. 271 t. Palmyrenus, Waddington 2611 cum versione Syriaca (Aramaeica) ap. Vogue n. 29; similis t., qui Syriace tantum extat, ap. Vogue n. 28. 352 Septimius Zabdas (sic tituli; Za'poac; Zosimus Zaba(s) vit. Aurel. 25, 4, idemque reponendum 25, 2, ubi Zenobiam traditur pro Zabam

quo eosdem

n.

Saba(s)

vit.

Claud. 11; intellegitur sine dubio idem, non


Graece, 'magnus
t.

is

qui prae-

cedit) 6 [xsya? aTpar/jXocTr^? (sic

dux
t.,

exercitus' Syriace)
n. 2611,

sub Zenobia, mense Aug. 271

Palmyrenus, Waddington

cum

versione Syriaca ap. Vogiie n. 29; similis

qui Syriace tantum

extat, ap. VogiXe n. 28.


1, 44, vit.

Zenobia missus contra Aegyptios Zosim.

Claud. 11.

Victus

cum Zenobia

vit.

Aurel. 25, una

cum ea

Fl(avius) Septimius Zosimus. 353 Septi[mia] .... a (cognomen ut videtur, quod recte legi nondum potuit), uxor Sex. Baii Pudentis procuratoris Mauretaniae t. Curensis

fugam

capessit Zos. 1, 51.

FL(AVIA) NERATIA SEPTIM(.IA) OCTAVILLA. 354 L. SEPTIMIA PATAVINIANA (Patab- lapis) BALBILLA TYRIA NEPOTILLA ODAENATHIANA clarissima puella t. urbanus VI 1516. Mulier sine dubio ex nobili stirpe Syriaca, a Septimio Severo civitate donata; Septimiae et Odaenathianae nomina admonent Septimii Odaenathi supra n. 339; Tyriorum gentilicium praeterea reperitur in Tyrio Septimio JiZizo, qui floruit temporibus Gallieni. Praeterea aut eadem mulier, aut propinquae eius, memorantur in fragmento prope Carthaginem
rep.

IX

4964.

VIII 981,

in quo supersunt:
.
.

[He]renni(a)e Clea

(?)

deinde

.... ucchi Patav deinde Septimiae Odo[nathianae]. 355 SEPTIMIA ZENOBIA. Tituli: Palmyrenus, Waddington n. 2611 cum versione Syriaca ap. de Vogiie n. 29 (1); prope Palmyram rep., Waddington n. 2628 (2); prope Byblum rep., CIG. 4503^ p. 1174 cf WUcJcen
.
,

Zeitschr.

f.

(Mionnet

Num. 15, 1887 VI p. 482, Greeli


cf. v.

p. 333

(3).

coins in the British


Sallet die

p. 311 n. 2398-2401),

Nummi, Alexandrini tantum Museum, Alexandria Fiirsten von Palmyra p. 56 seq.

Zenobia passim, Bathzabbai versio Syriaca tituli 1 (non Bathzebinah; veram lectionem invenit Mordtmann, cf. NoeldeJce Zeitschr. d.
deutsch. morgenl. Gesellsch. 24, 96, de Vogil^ in addendis p. 153) ; genti-

SEPTIMIA

218

SEPTIMIA

licium innotuit ex titulis nummisque. Filiam fuisse lulii Aurelii Zenobii, qui floruit Palmyrae temporibus Severi Alexandri et Gordiani (Wad-

appellatus

dington n. 2598), cum ipsius filius lulius Aurelius Septimius Vaballathus sit, probabiliter coniecit Sallet l. c. p. 31.

Uxor Odaenathi
et

altera trig, tyr. 16, 1,

mater ex eo Herenniani
2; eius erat

Timolai

ib. 17, 2. 30, 2.

De

vita eius privata trig. tyr. 30,


trig. tyr. 15,

Maritum contra Persas comitata

nathus Persas vicerat ib. 30, 6. (xTjV apxr^v TY)? ewa? Syncell.) suscepit
Buf. Festus 24, Hieronymus
cellus p.
cJiron.

12 seq. quod OdaeDefuncto marito regimen Orientis


vit.

Gallien. 13, 2, Eutrop. 9, 13,


a.

ad

2289, Zosimus

1, 39,

Syn-

1, nomine non horum sed Vaballathi fih"i nomine vit. Aurelian. 38, 1 (hoc verum esse docent nummi, cf. sub Septimio Vaballatho). Mater Vaballathi t. 3 (etiam in t. 2 nomen filii fuit, sedperiit). Regina Palmyrenorum Zonar. 12, 27 (regina Osrhoenorum Photius bibl. cod. 265 p. 492 ed. BeJcJc, minus accurate; regina Saracenorum Malalas l. XII p. 297. 300 ed.Bonn.; a Persis, qui Komanos vicerant, Syriae et Phoenice pracposita Theodoretus et Nicephorus Callistus, cf. infra, male). Regina Orientis ipsa

717

ed. JBonn.,

nomine filiorum

vit.

Aureliani 22,

filiorum Herenniani et Timolai trig. tyr. 27. 30, 2,

de se in epistula

vit.

Aurelian. 27, sed fcticia.

2er,Ti\i.'.a

Zr^vopta

rj

Xa[A7rpoxa'Trj ^aaihaaa t. 1. 2 (t. 1 incisus Palmyrae mense Aug. 271, cum alibi iam dudum diceretur Augusta). 2B.r.Ti\i.ia Zrjvopta l,B^acsziq t. 3 (scriptus ante Augusti nomen Vaballatho inditum, eo tempore quo

Palmyrenis adhuc

Claudius
cf.

vel

Aurelianus erant Augusti;

de

quo

usu nominis Augustae

Momms. R. G.

V p.

437

not. 1), item


i.

numnii

Alexandrini, cusi omnes anno (Vaballathi) quinto,

e.

inter

29 Aug.

270
vit.

et

271.

Longino philosopho 'usa esse dicitur magistro ad Graecas litteras' Aurelian. 30, 3 (cf. supra sub Longino). Favit Paulo Samosateusi haeretico Athanasius hist. Arianor. ad monachos c. 71 (Migne Patrol. Graec. 777), qui addit ipsam ludaeam fuisse, cf. Theodoreius haereticar. fabular. comp. 2, 81 (Migne LXXXIII 393), Nicephorus Callistus hist. eccl. 6, 27 (Migne CXLV 1181) (ad ludaeorum mores a Graecorum superstitione conversa Photius bibl. cod. 265 p. 492"^ ed. BeMer; Paulus Samosatensis "^Zenobiam quandam reginam in

XXV

Oriente tunc temporis


c.

64).

Oppidum
sibi

docuit

iudaizare'

Philastrius

de

haeresibus
bell.

sui nominis condidit ad

Euphraten Procop.

Pers. 2, 5.

Aegyptum
(Arabiam
Zosim.
l.

sibi subicit

Zosim.

1,
l.

44, Syncellus p. 721, Zonar. 12,

27

subicit

Malalas

XII p.

299),

per ducem

Zabdam

eius cusi

c. (Claudio imperante, cf. vit. Claud. 11). Nummi nomine Alexandriae anno Vaballathl quinto (Aug. 27011). Hanc esse

reginam una cum rege, sed ante eum, priore loco, memoratam in t. Aegyptiaco III S. 6583 ita ut rex inteUegendus sit filius eius
,

SEPTIMIA
Vahallathus, coniecit

219

SEPTVMVLEIA

Mommsen Zeitschr. f. Num. 5, 1878 p. 229 seq. Imperium eius in Aegypto non multum videtur duravisse ultra d. 29 Aug. 271, cf. sub Vahallatho. (Eius amicus et socius Firmus tyrannus vit. Firm. 3, 1 cf. 5, 1). Victa ab Aureliano Zonar. 12, 27, primum apud Antiocliiam vit.
cf.

ad III

S.

l.

c.

Aurelian. 25,

1,

Zosim.

1,

50, brevi certamine vit. Aurel.

l.

c.

(apud

Immas haud
s. a.

procul ab Antiochia Ruf. Festus 24, Hieronymus chr. 2289, Syncellus p. 721 ed. Bonn. ; haud longe ab Antiochia sine
9,

gravi proelio capta Eutrop.

13 minus accurate ; magis proelii terrore

quam proelio in potestatem redacta Oros. 7, 23, 4), deinde apud Hemesam vit. Aurelian. 25, 2; Zosim. 1, 52. 53 (cf. Mommsen B. G.

V p.
39,

440 not. 1; NoldeJce Zeitschr. der deutschen morgenl. Gesellsch. 1885 p. 339). Aurelianus eam ad deditionem hortatur vit. Aurelian.

26, 6; continuator Dionis (Dio ed.


fugeret, capta et

qui vitam

ei

Bindorf V p. 229). Cum ad Persas ad Aurelianum deducta t^^Y. Aurelian. 28, Zosim. 1, 55, concessit vit. Aurel. 30, Zosim. 1, 56. In triumpho ducta
trig.
tyr. 30, 3. 30, 24, vit.

ab Aureliano Romae
33. 34,
torio

Aurel. 30, 2. 32, 4.

Ruf. Festus 24, Hieron. ad a. 2290. Viro senamatrimonium collocata Syncell. p. 721, Zonar. 12, 27. 'Fertur vixisse cum liberis matronae iam more Romanae data sibi Eutrop.
9, 13,

cuidam

in

possessione in Tiburti,
30, 27.
'In

'Posteros qui
l.

summo honore adhuc manent Romae


urbe
filias

quae hodieque Zenobia[e] dicitur' consenuit' Hieronym. ad

trig.

tyr.

a.

2290.

re\iqu\V Eutrop. 9,13 cf.Hieronym.


l.

c.

(In itinere defuncta Zosim. 1, 59, item Zonar.

c, post aliam

narrationem, de qua supra;


collocavit,

eius Aurelianus nobilibus


l.

unam
occisa

ipse

uxorem duxit Zonar.


ostentata;

c).

Romanis (Ab Aureliano per


triumpho ducta,

tres dies Antiochenis

deinde

Romae

in

Parens eius Malalas l. XII p. 300 ed. Bonn.). eam captam Palmyreni imperium paraverunt vit. Aurelian. 31, 2. Memoratur Ammian. Marcell. 28, 4, 9. Arahum recentiorum narrationes quasdam ad Zenohiam pertinere fuerunt qui sibi persuaserint, cf. Caussin de Perceval essai sur Vhistoire des Arahes
postremo
Achilleus, cui post

avant Vislamisme 2, 30. 198.

356 Q. Septueius Valens, pro(curator) ferr(ariarum) t. Noricus III 4809 {in eodem t. memoratur Q. Septueius Clemens conductor ferrariarum). 357 Septuma, Secundin[i] (videtur mariti nomen) matertera testatoris (Dasumii) testamentum VI 10229 v. 79 cf. 83. 85.
,

Septumi- v. Septimi-. 358 Septumuleia, mater lunii luvenalis vita luvenalis, quam e codice scripto ed. Dilrr das Lehen luvenals (Progr. Barheriniano saec.

XV

des

Gymnasiums

in

Ulm 1888 p. 12).

Incertae fidei narratio ;

cf.

Fried-

Idnder in editione luvenalis p. 15.

359 Septumuleia, soror luvenalis, uxor Fuscini vita quaedam luvenalis (cf. suh ea quae praecedit).

SEPVLLIVS

220

SERENVS

360 Sepullius Bassus, rhetor Smeca contr. 7, 1, 16. 23. 7, 2, 1. 7, 5, 3. 8. Incertum num aliqua parentela coniunctus cum 7, 6, 12. 7, 7, 17. P. SepulUo Macro, qui nominatur in denariis aetatis Caesarianae

(Eclhel

5, 306).

M. AVRELIVS SERANVS.
T,

SVLPICIVS SERANVS.
vit.

361 Serapamraon, legioni quartae praepositus a Gordiano


(epist. ftctic).

Gord. 25, 2

362 Serapias, Alexandrina mulier, quinque liberos uno fetu enixa; ad divum Hadrianum perducta" 6rams lihro primo fideicommissorum (Dig.
34, 5, 7).

363 Serapio, philosophus, auditus a Lucilio, 'cum istuc (intellege in Siciliam) adplicuisset' Seneca ep. 40, 2. Incertum num idem. 2apairt(ov
0x0)1x6? 'Ispo-oXtx/j? Steph.

Byz.

s.

v.

'lepaTCoXi?.

364 Serapio, amicus Plutarchi, ad quem dedit librum de EI apud Delphos


ih.
c.

1 (p. 384'^).

Poeta,
1,

Athenis habitans Plut. de Pythiae orac.


p. 628^".

p. 396", quaest. conv.

W, 1

365 Serapio, magus Aegyptius, Caracallae paullo ante finem vitae mortem praedixit; ob hoc leoni obiectus, cum ab hoc non laederetur, tamen
occisus

Dio

78, 4.

366 Serapio,
Alex.
3, 3.

rhetor,

quo

in

patria

usus est Severus Alexander

vit.

367 *Seras (2spa?-; nomen fortasse corruptum), philosophus, delator sub Domitiano, sub Nerva capitis damnatus Dio 68, 1. 368 Seraspadanes (sic t.urhanus; l^apaTraSTj? veZ SapaaTraor^? codices Strahonis), Phraatis Arsacis regis regum filius, Parthus t. urhanus VI 1799;
Strabo
Titio
ed. 16, 1,

28 p.

748, a patre

una cum tribus


745,
cf.

fratribus obses traditus

legato

Syriae (circa
l.

annum

Mommsen mon.

Ancyr.

p. 141) Straho

c. (cf.

etiam supra suh Phraate,

P 296).

Bomae

defunctum esse

colligi potest inde,

quod

t.

citatus, sepulcralis sine duhio,

ibi repertus est.

VARINIA SERENA.
Aelius Serenianus.

LICINIVS SERENIANVS.

M. lulius Serenius (?). Amulius Serenus. Annaeus Serenus.


T. Fl(avius) Serenus.
Lollius Serenus.

Sammonicus Serenus. Q. Sammonicus Serenus.


Septimius Serenus.
T.

TETTIENVS SERENVS.

C. Valerius Serenus.

SERENVS

221

SERGIVS

VIBIVS SERENVS.

Volumnius Serenus. C. TREBIVS SERGIANVS.

369 Sergius (Sergiolus v. 105 uTroxopiaxtXfo?) gladiator, ab Eppia nobili femina amatus luvenal. 6, 105. 112. 370 Sergius quidam citatur Fronto ad M. Antoninwn de orationihus p. 156 Naher; Apuleius qui dicitur de dogm. Plat. III p. 265 Oud.
(p.

229

Hild.).

Cf. infra suh L. Sergio Plauto.


incerti,

371 M. SERGIVS consul cum Silano quodam mense Dec. anni

exeunte ut videtur saec. p. Chr. secundo


et d'hist.

t.

Africanus,

M41. d^arch.
42.

publies par Vec. frangaise de

Rome XII, 1892 p.

Fortasse

alter ex consulihus ordinariis

anni 189, qui Duilius [Dulius] Silanus

creditur a nonnuUis.

372 L. SERGIVS ARRIANVS

(inter Sergii et

Arriani nomina interpositum

KX

vel

Ka

.
.

fortasse ex altero cognomine relictum), senator (auv,

xX-/)Ttx6?),

tribunus

frater Sergiae
n.

Demetriae

t.

PapMus, joumal of

hell.

stud. 9,

1888 p. 241

56^.
3, 33.

Sergius Flavus Quintil. 8,


:

V. suh L. Sergio Plauto.

373 SERGIVS IVLIANVS ei rescripserunt Severus et Caracalla Modestinus lihro primo excusationum (Dig. 26, 7, 31). Fortasse praetor tutelaris. 374 Sergius Lustralis, inter nobiles viros a Septimio Severo occisos
Sever. 13, 2.
vit.

375 Sergius Paullus, auctor adhibitus a Plinio


1, 2,

h. n. 1,

18 (item fortasse
Sergius
Plautus).

uhi plerique

codices

Sergius

Plato,

unus

Cf. infra suh L. Sergio Plauto.

376 L. SERGIVS PAVLLVS (sic t. urhanus Sergius Paulus act. apost), curator riparum et alvei Tiberis sub Claudio cippus urhanus BuU. comunale 1887 p. 306 (cippum positum esse non dnte censuram Claudii, i. e. non ante a. 47, coniecit Gattius l. c. p. 313, sed nescio num recte).
,

Proconsul Cypri eo tempore quo Paulus apostolus eo venit


vita et itinerihus scimus)

(scilicet

inter annos 45 et 50, ut coUigi potest ex eis quae praeterea de


;

Pauli

ludaeum aliquem magum apud

se

habebat

cum miraculum quoddam a Paulo editum


13, 6 seq.

vidisset, 'credidit' act. apost.

(Ah hac re Pauli nomen apostolum sihi indidisse, nam antea fuerat Saulus, coniecit Hieronymus commentar. in epist. ad Philemonem [Miqne 7, 640] cf. de vir. iU. 5). Non ita certum, an hic Paulus
,

[pro]consul Cypri (tSv


ap.

IttI nauXou Cesnolam Cypr. (1877) p. 424

oirciToo

lapis), in

t.

Solensi Cypri

n. 29.

377 L. SERGIVS PAVLLVS


dltero

(tria

VIII

6979.

IX

nomina in priore consulatu VI 253, in 3950. XIV 2793; Sergius Paulus VI 1803,

Galenus; SepouiXio?

vel Sspout^vXto? riauXo? codices Eusehii).

Incertum
in teguh's

utrum hic an
factis
a.

alius Serg, Paul., cuius praedia

memorantur
de

134

XV 516

(potest

cogitari

etiam

Sergia PauUina).

SERGIVS

222

SERGIA

Consul suff. mense Sept. a. inc. cum (Nonio) Torquato Asprenate VI 253 (mh Hadriano aut Antonino Pio; illud praefcrt Henzen ad VI 253, sed propter causam valde inccrtam). Proconsul Asiae Melito
26, 3 (uhi sane Servilius Paulus pro Sergio Consulem circa annum 150, proconsulem circa cf. 164-166 coniecit Waddington fastes n. 148. Consul eum fuisse a. Aproniano II fasti. Praefectus 168 cum L. Venuleio iterum ord. a.
ap.

Eusebium

hist.

eccl. 4,

dicitur,

supra).

1803; Galenus Trepl dvaxofiixojv l^ytipriaeuiv lih. I, PauJlo ed. KueJin 2 p. 218, 14 p. 612). ante alterum consulatum urbis praefectum eum factum esse probabiJe Vir est; successor videtur fuisse in praefectura Q. lunii Rustici.
urbi
t.

urhanus

VI

Trp6? 'EirtYVT]v c.

2 (Galenus

philosophiae GaJen.
J.

c.

Eius alumnus Chrysippus quidam,


1803.

studiosus;

interest

dissectionibus

a Galeno explicatis

Syntyche

VI

cuius alumna Sergia Omnino incertum an huius fdia Sergia Paullina

L. f. VI 9148 cet. cf. infra suh Sergia PaulJina (ad hanc PauJJinam, non ad Sergium PauJJum videtur spectare VI 10260, ubi traditur Sergi. PauUi.). Cf Borghesi opp. 8 p. 506. 9 p. 310. 378 L. SERGIVS PLAVTVS. Regis f., tribu Arn.; quaestor, salius Palatinus
t.

Ursonensis Baeticae

II

1406.

Fortasse, ut coniecit DetJefsen

uber einige QueJlenschriftstelJer des PJinius (progr. GJucJcstadt. 1881


p.
5), hic

Sergius Plautus (Plautus plerumque, Sergius Flavius traditur

8, 3, 33, sed sine

dubio idem inteJJegitur), qui scripsit de Stoicorum


,

ut videtur doctrina
10, 1,

citatus a Quintilian. 2, 14, 2. 3, 6, 23. 8, 3, 33.


(sic in
1,

124; item hic Sergius Plautus


in pJerisque
h. n. 1, 2.

uno codice

1, 2,

item in
1,

uno

1, 18,

Sergius Plato

2,

Sergius Paullus

18)

auctor adhibitus a Plinio qui citatur Fronto

ad M.

18; nec diversus fortasse Sergius, Antmiinum de orationibus p. 156 Naber;

ApuJeius qui dicitur de dogm. PJat. III p. 265 Oud. (p. 229 HiJd). 379 Sergius Saturninus: una cum Ofillio Macedone et Martio Vero in
fistuJa

plumhea

Vero

fin).

Lancianium syJJ. aq. n. 504 (cf supra sub P. Martio Fortasse non diversus P. Martius Sergius Saturninus, sub
ap.

quo
P.

cf.

MARTIVS SERGIVS SATVRNINVS.

380 SERG(IVS) TITIANVS legatus Moesiae inferioris sub Elagabalo nummi MarcianopoJitarum cum capitibus veJ EJagahaJi soJius (Mionnet S. II 96, 249 seq. Brit. mus. cat. Thrace etc. p. 35 n. 51-53, mus. Berol.
,

cat.

numm. I p.
hell.

64, 41.

42; male CaracaJJae caput


et

esse

dicitur

ap.

LeaJce num.
S.

SuppJ. p. 132) vel EJagabaJi

Maesae (Mionnet
t.

II

101,

278

seq).

381 SERGIA
journal

DEMETRIA

L. Sergii Arriani elarissimi

viri soror

Paphius,

'of hell.

stud. 9,
(inter

382 Sergia Paula


patris nomen),

1888 p. 241 n. 56^. Sergiae et PauJae vocabuJa


in
t.

videtur periisse

memoratur

Ostiensi

XIV
PauJa

174.
dicta

diversa ab ea quae sequitur, minus accurate

Fortasse non pro PauJJina.

SERGIA

223

SERTORIVS

383 SERGIA PAVLLINA L. f. (patris nomen est VI 9149. 10261): coUegium (servile) quod erat in domo eius VI 9148. 9149. 10261. 10262 cf. 10264; collegium familiae eius VI 10263 cf. 10260. Filiam fuisse L. Sergii Paulli consulis iterum a. 168 coniecit Borghcsius opp. 8, 506; sedpotest Incertum an hacc Serg. Paul., fuissc etiam soror vel amita eius. cuius praedia meraorantur in tegula anni 134 516. Item incertum an haec Paullina cuius servus VI 9505. 384 SERGIA PLAVTILLA Laenatis filia (C. Octavii Laenatis, ut videtur, 29), mater imp. Nervae Caesaris Aug. t. urhanus Orell. cf. supra == 777 Dessau inscr. sel. 281. 385 Serius Augurinus 6 xpaxtaTo?, filius Aeliae Caeciliae Philippae t. sub-

XV

urbanus, Inscr. Gr.

Sicil. Ital. 1346. lis qui


cf.

sequuntur posteriorem iudicat

Borghesius opp. 6 p. 300 ;

386

C.

Sergiano fasti
n.

SERIVS AVGVRINVS (tria nomina VI 10299.

etiam supra sub Aelia Caecilia Philippa. consul ordinarius a. 132 cum C. Trebio

6485. Dessau inscr.

sel.

2181;

us Serius Auguri[nus] videtur esse

XI 3221,

ut alterum

gentilicium ei fuerit).

Pater videtur eius qui sequitur.

387

SERIVS AVGVRINVS consul ord. a. 15C cum M. Ceionio Silvano fasti (tria nomina VI 222, Seppio? AuYOupstvo? t. Cyanensis Lyciae ap. Kalinliam Eranos Vindob. p. 84, praeterea Augurinus^. Proconsul
C.

Africae a. 170 cod. lust. 3, 31, 1. Pater videtur eius qui sequitur. 388 CN. SERIVS OPPIANICVS AVGVRINV[S] salius Palatinus factus a. 181

VI

1979.

389 SERNIVS QVARTVS (nomen gentilicium vix sanum ; fortasse Stertinius Quartus, cf. infra), proconsul ut videtur, certe praeses provinciae sub Traiano Ulpianus libro octavo de officio proconsulis, Dig. 48, 18, 1, 11. 390 Serrana Procula (Sarran- pro Serran- unus e codicibus), Patavina, mater P. Acilii, socrus Minicii Macrini, avia Minucii Aciliani Plin.
ep. 1, 14, 6.

391 Serranus

amicus Senecae carmen ^Senecae ut videtur attribuendum

(Baehrens Poetae Lat. min.


traditur ap. Quint.),
7,

IV p.

72).
,

392 Serranus (Sarranus pars codicum ap. luv.


poeta epicus Quint. 10,
Quintil.
l.

ferranus vel farranus


89.

1,

80.

Immature defunctus

c.

(cur diversum hunc

Pauper luvenal. putcmus

a Serrano paupere poeta luvenalis, nulla causa).


Atilius Serranus.

(NONIVS) ASPRENAS CALPVRNIVS SER[R]ANVS.


Betutia Sertoriana.

393 Sertorius, maritus Bibulae luvenalis 6, 142. 394 C. SERTORIVS BROC[CH]VS (Bp6xX- lectum est in nummo pro Bpoxy-) proconsul nescio cuius provinciae sub Claudio nummus (Pergamo non recte attributus) ap. Mionnet II 596 n. 549. 395 CN. SERTO[RIVS] BROCCH[VS] AQVILIVS AGRICOLA PED[AN]1VS FV[SCVS] SALINAT[OR] IVLIVS SERVIANVS, C. f. t. Docleas Dal-

SERTORIVS
matiae III S. 13826.

224

SERVENIVS
ob eo qui praeccdit; praeterea

Oriundm puto

inter maiores hahuisse videtur L. lulium Ursum Servianum et huius gencrum Cn. Pedanium Fuscum Salinatorcm (consulcm a. 118), a quibus

partem nominum mutuatus est. 396 Sertorius Clemens medicina qua utebatur Galcnus
:

ed.

Kuehn XIII

Naevius Sertorius Macro. 397 SERTORIVS SEVERVS vir praetorius, heres institutus a Pomponia Galla una cum Plinio aliisque, temporibus Domitiani Plin. ep. 5, 1.

p. 1037.

398

Q.
6, 7.

SERVAEVS

praetura functus, comes Germanici in Oriente Tac.


in provinciae

a.

Conimagenen

quardt Staatsverw. I^ p. 399). Una cum aliis accusatoribus Pisonis sacerdotio exornatus

56 (cf. MarA. 20 subscribit contra Pisonem ih. 3, 13.


redigit
ih. 2,

formam

ib. 3,

19.

A. 32 ob amicitiam Seiani damnatus

ih.

6,

7.

399

SERVAEVS AMICVS POTITIANVS Statianillae t. Sufetulensis VIII 236


L.
C.

vir clarissimus, nepos Fl(aviae)

= VIII S. 11335.
cf.

Frater fortasse

Servaeae Flaviae Statianillae Valerianae,

infra.

400

SERVAEVS FVSCVS CORNELIANVS qu[aestor]

(praeturae mentio

num

exciderit, incertum), legatus


(vel

Aug. provinciae Gal[liae A]q[u]it[an]ic[ae] Gal[atiae], quod praefert Mommsen ad t) t. Gigthcnsis VIII S.

11028.
Quir.

Parentela sine duhio cum hoc coniuncti Q. Servaeus L. f. Servaeus Q. f. Fuscus L. Servaeus Q. f. Quir. Firmus Honoratus statuis honorati a Gigthensibus, hic etiam omnibus honoribus
,
,

Gigthi in patria sua functus

401 Q.

VIII S. 11040. 11039. 11034. SERVAEVS INNOCENS (tria nomina VI 9285 et in actis Arvalium; Servaeus Innocens VI 9351) consul suff. mense Apr. a. 101 una cum M. Maecio Celere act. Arv. Fiusdem ut videtur servi et liherti

VI

9285. 9351.

402 SERV(A)EA F[L(AVIA)] STATIANILLA VALERIANA {pro FL in lapide VIII S. dicitur esse FI) clarissima puella t Sufetulensis VIII 234

11337.

Cf. suh ea quae sequitur.

403 SERV(A)EA
scrihitur

NOVELLA RVFINA POTITIANA


eius

(Servea tam huius nomen

quam

qui praecedit,
t.

sed lihertorum nomen in iisdem


Sufetulensis

tituUs Servae-), clarissima femina

VIII 233

VIII

S.

11336.

Aut

soror eius quae praecedit aut mater; praeterea ut puto

soror L. Servaei Amici Potitiani, neptis Flaviae Statianillae clarissi-

SALVIVS NEN[IVS] L. (H)AIVS CAMP[ANI]ANVS CN. PLO[TIVS] MAXIMINVS T. (H)OENIVS SEVER[VS] SERVEIENVS V[RSVS]. 404 L. SERVENIVS CORNVTVS. Tituli: Acmonienses Phnjgiae, ap. Bamsay journal of hellenic studies 4, 1883 p. 415 n. 29 (1), Lehas Waddington 750 (2), ih. 751 Bamsay american joumal of archaeology 1, 1885 p. 146 (3), Sterrett ih. p. 147 (4), Lehas- Waddington 756 (5) (2-5 frustula

mae memoriae

feminae.

Agrius Servatus.

SERVENIA

225

SERVILIVS

titulorum Jiuius hominis esse agnovit

Hamsay american journal

l.

c.);

Apollonicnsis Pisidiae,

ap. Sterrett papers of the american school at


n.

Athens
xot

3,

1888 p. 368

353

(6).

[Ao6xi]os SspouT^vto? KopvouTo?


.
.

superesse dicitur
. .

t.

2.

L.
t.

t.

1,

[Ajeuxio? 2spouT^vioi; .... xo?


f. t.

t.

(Ao[uxtou uio?])
1. 2.

1.

1.

6,

Tribu

Aemilia

(,

tXta

t.

1, ...

}j,iXta

2)

Oriundus sine dubio Acmonia ; filius fortasse Servenii Capitonis, qui ut archon una cum lulia Severa (coniuge puto) memoratur in nummis Acmoniensium cusis suh Nerone (Mionnet IV p. 198 n. 21 seq., suppl. VII
p. 484,
cf.

CIG.
cf.
t.

3858).

Decemvir
t.

stlitibus iudicandis (8e[xavopo?


t.

Itt]!

xSiV xXrjpovotitxtuv

8ixa[aTrjpt(ov])

1 (similiter
ib.

3).

Quaestor provinciae
pr. provinciae

Cypri
sub

t.

3.

Aedilis

ib.

Praetor

Legatus pro
t.

Asiae proconsule M. Aponio Saturnino


cf.

1 (temporibus Flavianis,

M. Aponio Saturnino). 405 SERVENIA CORNVTA CORNELIA CALPVRNIA VALERIA SECVNDA LVCVLLA. Tituli: Acmoniensis Phrygiae, COTIAC?) PROCILLA
Lebas-Waddington 752
Mitth. aus Oesterreich
(1);
.9,

Ancyranus, ap. Domas^cwsTci arch.


(2).
[l's]poi)-/)vta

ep.
t.

1885 p. 129

Kopvooxa

1,

}l[s]pou7]vra Ko[pv]o!JTa Kopv/j>aa KaXTcou[p]v[ta] Ooakz[p(\a

2sxouv8a Ko[Tia

llp6]xt[X]Xa .... [Aouxo5X]Xa


lcgit

t.

(Koxta, IlpoxtXXa, Aot)[x]o5XXa in lapide

Ancyranus quidam, particulas tantum harum vocum in imagine Oriunda a regibus photographica lapidis agnovit DomaszewsTci).
(Galatiae)
viri ib.
t.

2.

Uxor

P. Calpurnii

(Proculi)

Corneliani

clarissimi

L.

IVLIVS VRSVS SERVIANVS.


cet.

CN. SERTO[RIVS] BROCCH[VS]


vir,

406 SERVILIANVS clarissimus


Gellius
1,

amicus Herodis

IVLIVS SERVIANVS. Atiici, Athenis dcgens

2,

1.

CAECI(LIVS) SERVILIANVS.
C.

FVLVIVS LVPVS SERVILIANVS.


IVLIVS MAXIMVS

T.

N[IVS] L. SERVILIVS

BROCCHVS SERVILIANVS MA VATIA CASSIVS CAM


s.

A.

QVADROFortasse

407 SERVILIVS consul, diu vixit Suidas

v.

Mapxo?

'ATrtxto?.

M.
(n.

Servilius consid a. p. Chr. 3,

cf.

infra sub

M.

Scrvilio

Noniano

419) sub

fin.

408 Servilius, una cum Cornelio quodam

32 Mamercum Aemilium quod pecuniam accepisset ut accusatione desisteret, interdicto aqua et igni in insulam demotus Tac. a. 6, 29. 30. Fortasse, ut coniecit Nipperdey, huic cognomen erat Tusco, cum Seneca suas. 2, 22 Tuscum accusatorem Mamerci memoret,
a.

Scaurum

maiestatis

accusavit;

mox

ipse,

cf.

infra sub Tusco.


iuris ut videtur Terentius

409 Servilius, auctor


et

Clemens ad legem luliam

Papiam

lib.

IX

(Dig. 37, 14, 10).


a.

410

P.

SERVILIVS praetor
III.

729, ludos magnilice edit

Dio

53, 27, 6.

Prosopographia Imp. Eoin.

15

SERVILIVS

226

SERVILIVS

411 P. Servilius Balatro (praenomen cxtat ap. Acronem qui dicitur in Hor. serm. 2, 3, 166), scurra Maecenatis, particeps cenae Nasidieni
'Multa in Augustum amare nec Ps.-Acro ad Hor. sat. 3, 3, 166 (memoratur etiam sine ioco dixif Ps.-Acr. ad sat. 1, 2, 2). 412 P. SERVILIVS CALVVS, proconsul Bithyniae triennio minus ante quara Plinius provinciae praeficeretur Plin. ad Trai. 56. 57. 413 Servilius Democrates (gentilicium est h. n. 25, 87, praeterea Demo-

Hor.

sat. 2, 8, 21. 33. 40. 64. 83.

crates), clarus inter

medicos,

paullo ante Plinii aetatem Plin. h. n.


Servilii

25, 87.
ib. ib.

24,

Quomodo Considiam M. 43. De herba quadam a

consularis filiam curaverit

se

inventa exponit carmine edito


1.

25, 87. Adhibitus a Plinio in historiae naturalis

XXIX

ib. 1,

29.

414

L.

SERVILIVS DOMITIVS VALERIVS FRONTO LVCIANVS, clarissimus


t.

iuvenis

agri Veronensis

V 3902.

Filius fortasse L. Servilii luliani,

CELSVS [SERVIJLIVS FABIANVS. SEMPRONIVS C Tituli: urbanus VI 1517 (1); 415 M. SERVILIVS FABIANVS MAXIMVS. Inscr. Gr. Sicil. Aquileienses V 868 (2). 869 (3). 870 (4), CIG. 6752
L.

cf.

sub hoc.

Ital.

2343 (5); Moesici III S. 12385 (6). 12514 (7). M. Servilius Fabianus Maximus t. 1. 7, M. Servilius Pabianus t. 6, [M.] Servilius Fabianus dipl. mil. anni 158, ^spoui^Xio? Oaptavo? t. 5, Fabianus t. 2-4. Q. f. t. 1. Tribu Hor. ib. Quattuorvir viarum curandarum, tribunus militum legionis I Minerviae, quaestor urbanus, ab actis senatus,
aedilis curulis, praetor, legatus provinciae Asiae, curator viae Valeriae,

legatus legionis III Gallicae, praefectus aerarii Saturni


t.

t.

1.

Consul
(III S.
ib.

1, suffectus

cum Q.
t.

Allio Basso
5.

mense
t.

lul.

158

dipl. mil.

p. 1989). Consularis

Fetialis

1.

Curator aedium sacrarum

Legatus Augustorum
ferioris
et
t.

propr. provinciarum Mysiae superioris item in-

1; legatus pro pr. provinciae Moesiae inferioris sub


6. 7,

Marco
2-4.

Vero

t.
t.

anno 162

t.

7.

Eius amicus

et

medicus Aquileiae
t.

sepultus
TI.

5; ipse servis et libertis Aquileiae titulos posuit

CLAVDIVS SERVILIVS GEMINVS.

416 L. Servilius Iub'anus, vir egregius, L. Servilii Domitii Valerii Frontonis Luciani pater fortasse (pat. potest etiam intellegi de patrono
eius qui titulum posuit), certe adfinis
t.

agri Veronensis

V 3902.

417 C. Servilius Macer: eius servus tabuhirius t. agri Calamensis VIII 5361 VIII S. 17468. Videtur fuisse homo nobilis vel certe dives. 418 SERVILIVS MARSVS C. f., clarissimus iuvenis, patronus coloniae

(Salerni)

524.
a. 3.

419 M. SERVILIVS (NONIANVS?) consul


3,

M. Servilius Tac.

a. 2, 48.

22; in consulatu M. Serviliu[s] (potest cognomen periisse, sed vix periit, ut indicat chronographus anni 354) fasti Cap., M. Servilius
fasti Gabini, fasti Arval.,

Dio

ind.

l.

55, Cassiod., Val.


t.

Max.

1, 8, 11,

tessera gladiatoria mus.

Bhen. 19, 1864 p. 460,

amphorae urbanae

SERVILIVS

227

SERVILIVS
316, Servilius chronographus

XV 4571,
a.

t.

Pompeiani

X 893

et eph. 8,

354; Serviiius Nonnianus

(sic alter

ex codicibus, in altero fuit MonN6fjt[jLto?

manus)
haer.

fasti Hydat., SspoXio? vel l'epouto6Xio?

JEjpiphanius adv.

2,51 t.IIp.487 cf III p. 730 ed. Dindorf M. lil. Dio ind. l. 55. Pater videtur fuisse eius qui sequitur; Nonii igitur senatoris ab Antonio proscripti aut gener, aut si vere hdbuit
cognonien Noniani,
Tac. a. 2, 48.
filius,

adoptatus a
a.

M.

Servilio

quodam.

Nobilis

Consul ord.

p.

Chr. 3

cum

L. Aelio Lamia fasti

(consularis Tac. a. 3, 22).


instltutus priore testamento;

Pantuleio divite equite

Romano
esset,
a.

heres
nihilo

quod cum irritum factum

2, 48.

minus hereditas ad eum delata ex liberalitate Tiberii, A. 20 testimonium dicit in Aemiliam Lepidam

17 Tac.
22.

ib. 3,

a.

Incertum
V.

num

hic Servilius consul, qui vixit annis nonaginta,

pauUo

ante Asconii Pediani aetatem (nam huius videtur esse narratio) Suidas
s.

'ATTtxioi;

Motpxo?,

cf.

Hirzel mus. Rhen. 43, 1888 p. 315.

420 M. SERVILIVS NONIANVS consul a. 35. Tria nomina habet Plinius h. n. 28, 29, M. Servilius Plin. h. n. 24, 43, Tac. a. 14, 19, Servilius Nonianus Plin. h. n. 37, 81, Tac. dial. 23, vit. Persii, Quint., Nonianus Plin. ep. 1, 13, 3. In consulatu M. Servilius Plin. h. n. 10, 124, Tac. a. 0, 31, Dio 58, 25, Nonianus chronographus a. 354, Nonnianus fasti Hydat. Nepos Nonii senatoris Filius M. Servilii consulis a. p. Chr. 3. ab Antonio proscripti, pronepos Nonii Strumae Plin. h. n. 37, 81. Consul Plin. l. c, ord, a. p. Chr. 35 cum C. Cestio Gallo fasti (consularis Plin. h. n. 24, 43).

Historicus Quint.

inst. 10, 1,
l.

102, Tac. dial.

23, ann. 14, 19.

Eum

audiit Quintilianus Quint.


1, 13,

c.

Recitationi eius
colligere,

supervenit Claudius Caesar Plin. ep.

3 (ex quo loco noli

carmina a Noniano recitata esse). ludicium de historia eius Quint. Hic fortasse vir consularis, qui annalibus suis factum quoddam 1. c. (Incertum an Tiberii, cui ipse interfuerit, inseruit Suet. Tib. 61.
hic,

quod coniecit Buecheler mus. Rhen. 42, 1887 p. 473, Servilius ex quo verbum aliquod citavit Flavius Pomponianus grammaticus
lib.

Charisius

I p.

145,

29

Keil).

Etiam

vitae elegantia clarus Tac. a.

Defunctus a. 59 Tac. l. c. 43 (propter hoc nomen fliae inditum possis conicere Servilium Nonianum inter maiores numerasse Considios
14, 19. 'Princeps civitatis' Plin. h. n. 28, 29.

Filia Considia Plin. h. n. 24,

Nonianos

aetatis Ciceronianae, Cic.


n. 281).

ad fam.
Persius

16,

12

cet.;

nummus

ap.
;^Ya

Momms. Mimzwesen p.636


domo
2, 'didicerat' Plotius

eum

ut patreni coluit

Persii (Suet. ed. Reifferscheid p, 73).

(Hic fortasse Servilius, in cuius


schol.

Macrinus Persii amicus

ad Pers.

sat.

1)

Quomodo

a lippitudine sibi caverit Plin.

h. n. 28, 29.

421 Servilius Pansa, nulla evidente causa obiit,

cum

staret in foro in

Publium fratrem innixus Plin. n. h. 7, 182. Inccrium quo tempore vixerit; item incertum an huius libertus C. Servilius Pansae 1. Tychius
in
t.

Parentino

V 340.
15*

SERVILIVS

228

SERVILIVS

422 SERVILIVS PAVLVS proconsul Asiae Melito ap. Eusebiuni hist. eccl. Videtur pro Servilio legendum esse Sergius PauJlus, cf. sub 4, 26. L. Sergio Paullo (supra n. 377). Vix hucpertinet M. Serviliiis Tutilius Paulus, qui pro colonia Troadensium legationem suscepit anno 132

III
423
Q.

S. 7282.

SERVILIVS PVDENS (praenomen ex tegulis) legatus (nescimus cuius provinciae, certe non Bithyniae) Plinium convenit Nicomediae mense Dec. (anni 111) Plin. ad Trai. 25. Praedia eius raemorantur in tegulis
urbanis factis
a.

a.

127 XV XV 136,

1430-1432,
131

a.

XV 346. 1429, 124 XV 349, 125 XV 350, 128 XV 1433. 1434, \2^ XV 1435, 130 XV 1437, 133 XV 1438, 139 XV 1440.
123
a. a.
a.

a.

a.

a.

a.

424

Tituli, Africani omnes: VIII 5354 Q. SERVILIVS PVDENS. VIII S. 12291 (2). 14852 (3). Tria nomina exhibent t. 1-3, item in

(1).

con-

sulatu

VI 165.

XIV 4148, papyrus Latina musei Britannici Archaeolog.

Londin. 54, 1895 p. 433 (pacne plene


et d'hist.

n. 291,

t. Africanus mel. d'archeolog. 1892 p. 23, Serbilius Pudens ann. inst. arch. 1870 p. 194 vilius Pudens VI 360).
.

Tribu Hor. t. 1. Q. f. t. 1 (fblius videtur eius qui praecedit). Tribunus militum legionis quartae Scythicae, quaestor provinciae
Siciliae,

tribunus plebis, praetor, praefectus frumenti dandi, iuridicus


et
t.

Aemiliae
proconsul

Flaminiae

t.

1.

Proconsul Cretae et Cyrenarum


t.

ib.,

2 (quamquam

in hoc

fortasse de proconsulatu Africae

cogitari poterit ; ceterum

TertuTlianus ad
ord. a.

non hic Pudens proconsul Africae quem memorat Scapulam 4, cf. infra sub Valerio Pudente). Consul

166 cum L. Fufidio Pollione fasti. Maritus Ceioniae Plautiae Veri imperatoris) t. 3. Pater Q. Servilii Pudentis (eius qui sequitur) t. 2. Patronus Calamensium t. 1.
(sororis

425

Q.

SERVILIVS PVDENS,

eius qui praecedit filius; patronus Bisicensium

in Africa

VIII

S. 12291.

426

C.

XIV 3469),

SERVILIVS *SEPTIDIANVS FIRMVS (Septidianus XIV 3470, deficit pleno nomine ut puto C. Servilius Septidianus Firmus

M. Martius Torquatus Q. Pinnius Valerianus Saxius Marius (Marsus Maximus Horatius Macer (sic t.3470, in t.3469 traditur Servilius Firmus C. M. Torquatu. Valeri. Marsus sive Maximus), septemvir epulonum (traditur Vllviri id si verum est, habemus hic quinque epulones, Servilium, Martium, Pinnium, Marium, Horatium) t. agri Sabini XIV 3470 semel ab ignoto auctore descriptus; eadem notnina fuisse
3469) Calestrius
;

videntur in t. XIV 3469 item semel descripto ab auctore parum perito. 427 SERVILIVS SILANVS 'optimus et facundissimus vir% oriundus Hippone Regio eum ut patronum sibi crearent Cirtensibus suasit Fronto ep.
:

ad am.

lib.

II

(p.

200

ed.

Naber).

Senatorii ordinis
eis

eum

fuisse ex

Frontone

colligi potest.

Videtur esse unus ex


{sic

qui sequuntur.

428 M. SERVILIVS SILANVS


(iterationis

VI 1980,

practerea Silanus) consul iterum


,

nota

est

III 4150. VII 340

item in fastis Graecis ap.

SEKVILIVS

229

SESTIVS

Momms.
item a
t.

chron, min. vol. 3, 376, ahest a reliquis consulum latercuUs,

VI 1980

aliisque) ordinarius a.

188

cum

Seio Fusciano iterum

consule fasti (consul


Aurelio).

primum

videtur fuisse suffectus a. inc. sub

M.

Idem ut videtur M. Servilius Silanus in fistula plumhea urbana ap. Lancianium syll. aq. n. 326. Incertum qua parentela coniunctus cum eo qui sequitur (vix frater eius, si vere fuit consul iterum a. 188). Aut hic aut is qui sequitur Servilius Silanus occisus a Cominodo
vit.

Comm.

7, 5.

429

Q.

SEKVILIVS SILANVS
a.

(sic

consul ordinarius

189

VI 1980, XIV 460, cum alio Silano fasti


Sergio).

praeterea Silanus)
(de
collega. cf. suh

Dulio Silano, item suh

M.

429* M. Servilius Sulpicius Victo[r] Crispus Considianus, Q. f., tribu Ani. 'Hominem nohilem fuisse, fortasse senat. Carthagine nova rep. II 3438.
toris alicuius filium immature defunctum, nomina indicanP Huehner ad t. 430 SERVILIVS VATIA praetorius dives, in villa sua prope Baias sita consenuit Tiberii temporibus Seneca ep.55. Certe ex posteris P. Servilii Vix hic, quippe aliquanto Vatiae Isaurici consulis a. 706 et a. 713. antiquior, C. Servilius Vatia, statua honoratus Olympiae t. Olympiae rep., arch. Zeitung 36, 1878 p. 37 n. 113 (~ Inschriften von Olympia

pBerol. 1896] n. 329)


TI.

cum

notis Dittenhergeri.

IVLIVS

MAXIMVS MA

BKOCCHVS SEKVILIANVS

A.

QVADKO-

N[IVS] L. SEKVILIVS

VATIA CASSIVS CAM

431 SEKVILIA, M. Lepidi iuvenis (supra

247) uxor,
Pollionis a.

occiso marito

mortem sibi conscivit Velleius 2, 88, 3. 432 SEKVILIA Bareae Sorani filia, uxor Annii
pulsi Tac. a. 16, 30.

65 in exilium
liberum mortis

Cum

pater eius maiestatis reus esset, ipsi obiectum


;

quod data grandi pecunia magos consuluisset datum


arbitrium
ib.
c.

ei

30-33.

433

LOLLIANA PLAVTIA SESTIA SEKVILLA. 434 Sesithacus (nomen non ponit Tac. ; SsatJ^axo? Straho, Seatdayxoc: coniecit Miillenhof, le-^iba.^^xoz Biese mus. Bhen. 39, 1884 p. 467, quod prohare videtur Much Zeitschr. f. Beutsches Alterth. 35, 1891 p. 361),
tilius

Servilia, adultera luvenal. 10, 319.

AEDIA SEKVILIA. PLAVTIA SEKVILIA.


Plotia (Servilia) Isaurica.

inlusisse;

Segimeri Cheruscorum ducis, dicebatur Quintilii Vari corpori a. 15 una cum patre in deditionem acceptus a Germanico
71.

Tac.

a. 1,

p. 292.

Uxor

eius Ramis, Ucromeri,

A. 17 ductus in triumpho Germanici Straho 7, 1, 4 Chattorum ducis, filia Strabo l. c.

435 Sestius Gallus (Sestius Gallius traditur; Cestius Gallus coniecit Both), libidinosus ac prodigus senex, ab Augusto ignominia notatus, a Tiberio in senatu increpitus qui nihilo minus paucis post diebus ei
;

cenara condixit Suet. Tih. 42.

SESTIVS
436
L.

230
{vel

SEVERA

SESTIVS QVIRINVS

QVIRINALIS). L. Sestius nummi, Dio 53, 32,


(si

item Aouxioc: ^T^axto? t Pergamenus ap. FrdnJcel n. 406

huius

est),

CIL. I^ p. 64 (L. Se[s]tius fragmenib. L. consulti S fragmentum fastorum ib. p. 68), tum senatus j?. 75, Hor. carm. Porphyrio ad Publius Sestius 1, 4 (rioTrXto? Appian. b. c. 4, 51, sed incertum an hic, cf. infra), Sestms Horat. carm. 1, 4, 14, Sestius Quirinus codices quidam Horatiani in inscriptione carminis
item in consulatu fasti Colotiani
.
. .

1,

(""qui et

Festus dictus

est'

addunt nonnulli)

in fastis Capitolinis

sub

a.

731 ex nomine eius superest


[n.],

Quirin .... (CIL. I^ p. 28;

antea legerant Vibi

quod monitus a Kiesslingio correxit Hemen)


{in

L. Sestius Quirinalis tegulae nonnullac urbanae vel suburbanae, CIL.

XV 1445,
supersunt,
Sestii
cf.

Notizie 1891 p. 31
coniecit

una pro

Sesti est Sexti),

quas ad

eundem spectare
et

Mommsen

(ex alio Sestii cognomine fortasse

ut iudicat Dressel, litterae Alb. vel Al. in his tegulis inter


Quirinalis

nomina

interposita;

mater Sestii
flius P.

fuit

Albania,

infra).

P.

f.

fasti Colotiani.

Videtur
a.

fuisse

defensi,

qui

quaestor

fuit

691, tribunus pl.

L. Sestius, P. Sestii
Sestio 3, 6 (ubi

filius Cic.

ad fam.

13, 8,

a Cicerone Hic igitur Albania natus ib. cf. pro


Sestii
a.

697.

nomen

soceri semel scribitur Albin(us), semel Albanus),


l.

anno 698 adhuc praetextatus pro Sestio


secutus,

c. et 4,

10. 69, 144, 'optimus


8.

adulescens'' Cic. in epistula scripta a. 709,

32 (Sestius memoratus a Cicerone ad Att. 15, 17, 2. 15, 27, 1. 16, 4, 4 potius pater eius). Pro quaestore Bruti nummi ap. Cohen I^ Brutus n. 10-13. Bruti memoriam etiam sub Augusto coluit, imagines eius domi habuit Dio l. c. (Fortasse hic L. Sestius quaestor, statua honoratus a Pergamenis t. Pergamenus ap. Frdnhel Inschr. v. Perg. n. 406 cf. n. 407
eius
53,

omnium bellorum

ad fam. 13, particeps fuit Dio

Bruti partes

item hic quaestor Bruti, qui a. 711


scriptus
est,

eum

relinquere noluit et ideo pro-

postea restitutus in amicitiam Caesaris pervenit, eique quonb. c. 4,

dam Bruti

imagines exhibuit, App.

51,

quamquam

IIottXio? dictus

Augustus cum a. 731 consulatu se abdicaret, L. Sestium sibi suffecit Dio l. c; fasti Capitolini dliique (cf. supra). Consularis Porphyrio ad Hor. carm. 1, 4. Ad eum dedit Horatius carm. 1, 4
ab Appiano).

CATIVS CATVLLINVS SEST[IVS] SECVNDINVS. LOLLIANA PLAVTIA SESTIA SERVILLA. 437 SETINA IVSTA, clarissima femina. Petronii Victorini iuvenis uxor XJ 6335 (tabula patronatus Pisaurensis anni AEMILIA SEVERA. APPIA SEVERA.
T.

(cf

V.

14).

clarissimi

256).

Aurelia Severa.

CALPVRNIA RVFRIA AEMILIA DOMITIA SEVERA. CLAVDIA CANIN[I]A SEVERA.

SEVERA

231

SEVERINA

437*

CVSPIDIA SEVERA. IVLIA AQVILIA SEVERA AVGVSTA.


lulia Severa.

MARCIA OTACILIA SEVERA AVGVSTA.


Vibia Severa Claudiana.

SEVERIANA ei Alexander MACONIA SEVERIANA.


:

clarissimatum confirmat cod. lust. 12,

1, 1.

PRAECILIA SEVERIANA.

438 SEVERIANVS, legatus Cappadociae ut videtur (consularis vir Fronto), a Parthis in Armenia npud Elegiam victus et cum omni exercitu occisus, a. 161 Fronto prmc. hist. p. 208 ed. Naher, Bio 71, 2, Lucian. Alex. 27, quom. hist. 21. 25. 26. Origine Gallus (6 i^U^toq sxstvoc; KsXxos) Lucian. Alex. l. c. Putabatur non diversus a P. Aelio Severiano Maximo legato Arabiae, sed falso, cum iam constet hunc legatum fuisse Arahiae
sub Septimio Severo repertis
titulis

III

S.

13612

(=

14172). 14174.

M. Sedatius Severianus lulius Bufinus (supra n. 231). 439 SEVERIANVS proconsul Africae inter annos 161 169; filius eius HonoFortasse hic

rinus,

legatus

patris

Apuleius

flor.

2, 9 p.

38-40 Oud. (tempus

col-

ligitur ex

mentione Caesarum, nempe duorum).


et

Carolo Tissot vocatur

M.

lunius Rufinus Severianus, nescio cur,


a. 161.

idem putatur Severianus


Sedatio Severiano lulio

a Parthis occisus
africaines 1 p.

Alii

(cf.

Pallu de Lessert fastes des provinces


de

209

seq.) cogitaverunt

M.

Rufino (supra

n. 231).

440 SEVERIANVS, imperatoris Philippi affinis (xr^osc-r^?), frater ut videtur uxoris eius Marciae Otaciliae Severae, exercitibus Moesiae et Macedoniae ab eo praepositus Zosimus 1, 19.
441 Severianus Maximus,
procurator ut videtur familiae gladiatoriae
Caesaris, sub
P.

Coramodo VI 632 cum adnotatione Henzeni. AELIVS SEVERIANVS MAXIMVS.


I.

Aemilius Severianus.
M. A(NTONIVS?) M.

SEVERIANVS.

ANTONIVS SEVERIANVS. AVFIDIVS SEVERIANVS. P. CAECILIVS ALLENIVS FAVSTVS MAXIMVS SEVERIANVS.


Cl(audius) Severianus.

Q. Corvinius Severianus.
Flavius Severianus.

POMPONIVS PVDENS SEVERIANVS. IVVENTIVS CELSVS F. AVFIDIVS [H]OENIVS SEVERIANVS. POMPEIVS FAVSTINVS SEVERIANVS. M. SEDATIVS SEVERIANVS IVLIVS RVFINVS.
C.

IVL(IVS)

P.

442 Severina: ad eam datus Hippolyti presbyteri liber inscriptus TrpoTpeTTTixo? catalogus operum Hippolyti statuae eius incisus, CIG.8613A
16.

17

HarnacJc Gesch.

d.

altchristl. Litt.

p. 607.

Potest fuisse

SEVERINA
mulier nobilis

232

SEVERVS
imperatoris
alicuius

Romana; minus
fuisse

recte

coniugem

eam
lyti

fuisse coniecerunt nonnulli, quippe statuentes librum illum

Hippo-

non diversum
;

paaiXiSa xtva

ah epistula quam idem dedisse narratur Ttp^? (Theodoretus dial. III, ap. Migne Patr. Gr. LXXXIII

p. 284)

cf.

post dlios

Hamack

l.

c.

p. 609. 621.

CAMPIA SEVERINA.
Cornelia Severina.

VLPIA SEVERINA AVGVSTA.


Severinus, praefectus fortasse vigilum (ut coniecit Hirschfeld Verw. p. 148, quamquam in reliquis titulis vigilum huius generis praefecti non nominantur) a. 225 VI 3001.
P. Aelius Severinus.

443 *Cr

Q. lulius Severinus.
L.

MVMMIVS NIGER QVINTVS VALERIVS VEGETVS SEVERINVS CAVaut Silius Severus), Ti. Catii
9,
Silii

CIDIVS TERTVLLVS. 444 SEVERVS (Catius Severus puto,


Italici filius

minor, immature defunctus Martial.


ponit).

86 ; Plin.

ep. 3, 7,

(qui

nomen non

445 SEVERVS, consularis, pontifex; pater Ummidii Quadrati; statua et carmine honoratus ab Hadriano in templo Dianae Ephesi Kaihel ep.
Graec. ^.888^^ p.536
(vol.

GreeJc

inscr. in the Brit.


,

Museum

n.

DXXXIX

III p.

188).

a.

120, coniecit

Esse L. Catilium Severum Mommsen ap. Kaihel l. c.


or.

qui consul fuit iterum

446 SEVERVS proconsul Asiae Aristides


imperatore eiusque
filio

XXVI (vol. Ip. 523 ed. Bind),


(i. e.

summam

stationem regentibus
ib.

Antonino

Pio imperatore, M. Aurelio Caesare)

p. 524,

cum

Aristides esset

annorum
vol.

scholion ad Aristides or. II (ed. Bindorf Keil Herm. 25 p. 315) ; successor PoUionis B. cf. (T. Pomponii Proculi Vitrasii Pollionis) ib. p. 529; secutus eum est in proconsulatu amicus quidam Aristidis ib. p. 523 (cf. infra sub
vetus

XXXV
not.
,

I p. 12

L: Statio Quadrato).
Cf. supra sub

Oriundus ex Phrygia superiore


183 chron. Pasch. p. 491

ib.

p. 505.

Ti

lulio Severo (I 375) sub fbn.


a.

447 SEVERVS, praeses Bithyniae

ed.

Bonn.

448 SEVERVS, leg. Aug. pro pr. ut videtur Arabiae III 6028. Cf. supra sub Erucio Severo (Valerii Severi nomen in ectypo legere sibi visus est Zangemeister Mitth. des deutschen Palaestina-Vereins 1896 p. 49). 449

NVS SEVERVS
semel descriptus.

consularis

t.

Sinopensis III 240

= III S. 6981
Bio
75, 9, 6

450 Severus, Vologaeso Sanatrucii


exc. de leg.

filio

indutias concessit

Vulgo putatur intellegi imperator Septimius Severus; sed

verba Bionis pertinere ad tempora Traiani vel Hadriani docuit Boissevain Herm. 25 p. 330, qui putat intellegendum esse ducem aliquem

Traiani bello Parthico.

SEVERVS
451 Severus, amicus
tennius Severus,
potest

233

SEVERVS

Plinii, ad quem hic dedit ep. 9, 22. Fortasse C. Vetad quem consulem designatum Plmii ep. 6, 27. Sed

etiam fuisse

alius

ex Severis amicis Plinii (Annius, Catilius,

Vihius).

452 Severus, architectus, cuius opera Nero usus


alibi

est in

domo aurea

et

Tac.

a.

15, 42.

453 Severus: huius nominis hominem vel homines adloquitur Martialis


2, 6. 5, 11. 5, 80. 6, 8. 7, 34. 7, 49. 7, 79. 8, 61. 11, 57.

Severus, ingentis
ib. 7,

staturae servos habebat,

Polyphemum

et

Scyllam appellatos

38.

454 Severus, memoratur Marc. Antonini st? lauxov 10, 31. 455 Severus 'per quendam Severum clarissimum militem^ (clarissimum iuvenem coniecit Mommsen) reus factus M. Didius lulianus coniura:

tionis contra Commodum vit. Did. lul. 2, 1. 455* *SEVERVS HOSTILIANVS quidam post Gordiani mortem imperator

Romae
T.

creatus, paullo post decessit

ex morbo Zonaras 12,

18.

ACILIVS SEVERVS.

AELIVS NAEVIVS ANTONIVS SEVERVS. AEMILIVS SEVERVS CANTABRINVS. AETRIVS SEVERVS.


Alledius Severus.

ANNIDIVS SEVERVS. ANNIVS SEVERVS.


Annius Severus.
SEX. [APPIVS] SEVERVS.
Arellius [Sejverus.

ARRIANVS APER VETVRIVS [SEJVERVS. ARRIANVS SEVERVS.


ATILIVS SEVERVS.
Avidius Severus.
IMP. CAES. M.
A.

AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER AVG. CAECINA SEVERVS.

T. Caesernius Concessus Severus.


Cassius Severus.

CATILIVS SEVERVS. CN. CATILIVS SEVERVS. L. CATILIVS SEVERVS. L. CATTIVS SEVERVS. CESTIVS SEVERVS.
Cetrius Severus.

CINCIVS SEVERVS.

CLAVDIVS SEVERVS.
Claudius Severus.
CN. CLAVDIVS SEVERVS. CN. CLAVDIVS

SEVERVS ARABIANVS.

SEVERVS

234

SEVERVS

TI.

CLAVDIVS SEVERVS PROCVLVS.

Curtius Severus.

CVSPIDIVS FLAMINIVS SEVERVS. CVSPIDI[VS] SEVER[VS].


T. Desticius Severus.

M. DIDIVS
L.

SEVERVS

IVLLA.NVS.

[ER]VCIVS SEVERVS.

FABIVS SEVERVS.

M. FLAVIVS
L.

SABARRVS VET[TIVS] SEVERVS. GABO ARVNCVLEIVS P. ACILIVS SEVERVS.


GELLIVS SEVERVS.

L.

HERENNIVS SEVERVS. T. HOENIVS SEVERVS. M. IVLIVS SEVERVS PHILIPPVS CAESAR,


IVLIVS SEVERVS. L. IVLIVS SEVERVS. SEX. IVLIVS SEVERVS
C.

postea AVGVSTVS.

sive

SEX.

MINICIVS

FAVSTINVS IVLIVS

SEVERVS.

IVNIVS SEVERVS. IVNIVS SEVERVS. IVVEN]TIVS [SECVN]DVS RIXA [POSTVMIVS? PAN]SA SEVERVS. NVS M. LVSIVS SEVERVS. MANILIVS VOPISCVS VICINILLIANVS ELVFRIVS IVL[IVS] QVADRATVS BASSVS. L. Manlius Severus. MANTENNIVS SEVERVS.
T.

TI. (P.?) [IVLIVS?]

SEVERVS.

[M.

VALERIA-

P.

L.

SEVERVS

Q. Marcius Turbo Fronto Pubiicius Severus. SALVIVS NEN[IVS] (H)AIVS CAMP[ANI]ANVS CN. PL0[TIVS] MAXIMINVS [H]OENIVS SEVER[VS] SERVEIEN[VS] V[RSVS]. NOVIVS(?) SEVERVS PIVS. OPPIVS SABINVS IVLIVS NEPOS M.' VIBIVS SOLLEMNIS SEVERVS. Percennius Severus. PETRONIVS DIDIVS SEVERVS. PETRONIVS SEVERVS NO[VINl]ANVS. CN. PINARIVS SEVERVS. [Po]mpeius Sev[erus]. Postumius Severus. SEX. PV[L]FENNIVS SALVTARIS M. LVCCIVS VALERIVS SEVERVS PLOTIVS CILO. D. RVPILIVS SEVERVS. Rutilius Severus. [S]alvius Severus.
L.
T.
C.

L.

L.

SEVERV S

235

SEXTIVS

VLPIVS AELIANVS SEVERVS. 456 M. SEXTILIVS Q. f., triumvir aere argento auro flando feriundo
C.

M. SEDATIVS SEVERVS IVLIVS REGINVS.

SENTIVS SEVERVS QVADRATVS, SEPTIMIVS SEVERVS.


C.

Septimius Severus.

CAESAR L. SEPTIMIVS SEVERVS AVGVSTVS. SERTORIVS SEVERVS. T. Statilius Maximus Se[ve]r[us]. T. Statilius Maximus Severus Hadrianus. T. STATILIVS SEVERVS.
IMP.
Ti. Statilius Severus.

GAL(EO) TETTIENVS SEVERVS. TI. TVTINIVS SEVERVS. C. VALERIVS SEVERVS. L. VERVLANVS SEVERVS. C. VETTENIVS SEVERVS.
Vibius Severus.

duovir (Antii) bis

t.

Antiatinus

6661.

Uxor Fabia

P.

f.

ih.

457 Sextilius Antaeus {sic 1, 28, praeterea Antaeus), inter auctores externos quos adhibuit de arboribus et de re medica enumeratus a
Plinio h. n. 1, 12. 13. 28; citatur ib. 28, 7.

458 Sextilius *Ena (cognomen corruptum), Cordubensis, poeta raediocris, Ciceronis mortem deflevit carmine quod recitavit in domo Messalae Corvini, praesente Asinio Pollione Seneca suas. 6, 27.
459 Sextilius Felix,
fluminis,
a. 69 missus a ducibus Flavnanorum ripam Aeni quod Raetos Noricosque interfluit, cum ala Auriana et octo cohortibus et iuventute Noricorum occupavit Tac. h. 3, 5 (fortasse procurator Norici). A. 70 una cum cohortibus auxiliariis per Raetiam inrupit in Gallias quae rebellaverant ib. 4, 70.

460 SEXTILIA (nomen ap. Tac. h. 2, 64 et Suet. Vit. 3), uxor L. Vitellii ter consulis, mater A. Vitellii, quem peperit a. p. Chr. 15, et L. Vitellii Probatissima, nec ignobilis femina ib.; femina antiqui Suet. Vit. 3. Filium appellatum imperatorem pro moris Tac. h. 2, 64 cf. 3, 67. Otho eius curam habuit Plut. afflicto statim lamentata est Suet. l. c. Oth. 5. 16. Victor Vitellius Romam ingressus Augustae nomine eam
honoravit Tac.
h. 2, 89.

Exeunte

a.

69 raoritur fessa aetate

ib. 3, 67,

461 Sextius, Q. Sextii philosophi (infra n. 474) filius, et ipse philosophus Seneca nat. quaest. 7, 32, 2; Quint. inst. 10, 1, 124; Claudianus Mamertus de statu animae 2, 8. Fortasse hic Sextius Niger, qui Graece de medicina scripsit, cf. infra sub Q. Sextio Nigro.

462

L.

SEXT[IVS]
ed.

praetor peregrinus
p. 71).

a. p.

Chr. 26 fasti fratr. Arv.

(CIL I

Cf. infra sub Sextio Paconiano.

SEXTIVS
.
.

236

SEXTIVS

SECVNDVS LVC M. VIBIVS *OVE VES463 T. SEXTIVS singulorum versuum multo plus TINVS. T. urhanus mutilus (fortasse
.

dimidia- parte periit) circiter quinquies descriptus saeculis superiorihus,

VI

1518.

T. Sextius

Ovel ....

vel

accuratior,

vel Ovei M. Vibius Ove .... (Ove vel Ouf .... descriptores scd unus isque reliquis fortasse C. Ve .) Secundus Luc .... (sic unus auctor, plerique
,

Luo

.)

Vestinus

t.

urhanus.

T.

f.,

et

postea Africani con[sularis


et filius

viri]
ih.

iilius

(nisi forte

plura inter Africani con ....

perierunt)

Oriundus igitur a T. Sextiis Africanis consulihus anno 59 et "anno 112 sed etiam T. Sextium Magium Lateranum consulem a. 94 inter maiores eius fuisse coUigitur ex nomine filii. (Tribu) Vol. (sic unus vel alter
ex descriptorihus,
t.

Vo

alii;

Vot. quoque dicitur exceptum esse)


ih.

urhanus. [Quaestor] provinciae Afr[icae]

Praetor in con[silio imp.]

Caesaris L. Aur[elii Veri Aug.] (cf. Momms. Staatsr. II^ p. 949 not. 3 =- II^ p. 989 n. 3). Iu[ricHcus] ....(?) (iu unus tantum e descriptorihus, reliqui JI
sodalis] Hadrianalis.
. .
.

vel

YT

.).

Salius [Palatinus vel CoUinus


t.

Pater T. Sextii Magi


(Sextius
in

urhanus.
tria

464

T.

SEXTIVS
in

AFRICANVS
Arv.,
item
a.

Africanus
cerata

Tac;

nomina
Claris

saepius

act.

tahula

Pompeiana).

natalibus Tac.

13, 19.
a.

14, 46;

oriundus

scilicet

a T. Sextio quem
seq.,

propter res in Africa

712

et

insequentihus gestas (Dio 48, 21

Appian.
ex
t.

h.

c.

4,

52

seq. 5,
et

26) imperatorem appellatum esse constat

Formiano

X 6104,

qui Africani

videtur; pater et avus ignorantur.


Yoluerat, sed deterruit

luniam
a.

nomen ad posteros transmisisse Silanam uxorem ducere


Frater Arvalis

eum Agrippina
suff.
a.

Tac. a. 13, 19.

adest in collegio sub Claudio post

50, deinde a 57, 58, 59, 60, 63,

66

act. A.rv.

Consul

59

cum M.

Ostorio Scapula act. Arv.;

tahula cerata Pompeiana ap. de Petram n. 119.


Gallias
egit

A. 61 censum per una cum Q. Volusio (Saturnino) et Trebellio Maximo Tac. a. 14, 46. Consules ex hac domo fuerunt: T. Sextius Africanus, anno59; T. Sextius Magius Lateranus, anno 94; T. Sextius Africanus, anno 112; T. Sextius Lateranus anno 154; T. Sextius Lateranus,

anno 197.
465 T. SEXTIVS AFRICANVS (nepos puto eius qui praecedit) consul ord. a. 112 cum Traiano sextum fasti (tria nomina hahet Phlegon fr. 54
Muell.
;

T. Sextius

VI 542
vir]
,

praeterea Africanus).

Hic videtur
(n.

Afri-

canus con[sularis

T. Sextii

M.

Vibii Secundi Vestini

463)

sodalis Hadrianalis, consiliarii L. Veri, pater vel

avus

VI

1518.
t.

465* T. Sextius Alexander, frater C. Sextii Martialis procuratoris


taritanus

Mac-

VIII

S. 11813.

466 P. Sextius Calvinus, statua honoratus Thespiis Inscr. Graec. sept. I 1850. Videtur vixisse extremis liherae reip. iemporihus, aut primis imperatorum (Bittenherger l. c.). Oriundus sine duhio a C. Sextio

SEXTIVS
Calvino consule
a. u. c. 630, et

237
huius
ftlio
cf.

SEXTIVS
C.

Sextio Calvino, qui vixit

temporibus Sullanis

(Cic.

Brut. 34, 130

de orat. 2, 60, 246. 61, 249).


filiuS;

467 (SEXTIVS) CORNELIANVS T. Sextii Veriani cons(ul) t. in regione Clusina rep. XI 2600.

clarissimus

vir

468

T.

SEXTIVS LATERANVS

cos.

a.

154 (Sextius Lateranus VIII S.

11799; in consulatu tribus nominibus CIG. 5888 Inscr. Gr. Sicil. Ital. 1052, Sestilius Lateranus vit. Veri 3, 3, praeterea Lateranus).

Nepos fortassc T. Sextii Magii Laterani (infra n. 472) consulis a. 94. Consul ordinarius a. 154 cum L. Aelio Aurelio Commodo fasti cf. vit. VcriS, 3. Proconsul Africae a. 170 t. Mactaritanus VIII S. 11799.

Fortasse huius T. Sextii Laterani vilicus


putabatur) Athe[nio]
. . . .

VI 9987. Non

huius (ut antea


t.

nii

anni 156,

IX

3375.

Laterani libertus et procurator in

Pater eius qui sequitur.

469

T. SEXTIVS LATERANVS cos. a. 197 (tria nomina inconsulatu VIII 8937, Wilm. 122, plerumque Lateranus). Filius sine dubio eius qui pracccdit. Dux Severi expeditione Mesopotamica a. 195 Dio 75, 2. Consul ordinarius a. 197 cum C. Cuspio Rufino fasti. (Propter titulum Mactaritanum Fph. ep. 5, 277 VIII S. 11799 creditus est a nonnullis fuisse proconsul Africae anno 204; sed is titulus pertinet ad eum qui praecedit). Hic potius quam is qui praecedit, vel quam T. Sextius Magius Lateranus consul a. 94, Sex(tius) Lateranus, una cum Aquilio Orfito heres Claudiae Bacchidis clarissimae feminae VI 1378 cum nota Henzeni. Amicus Septimii Severi et ab eo ditatus, 'aedibus quoque quae dicuntur Laterani' Vict. epit. 20, 6. (Aedes Laterani in monte Caelio memorantur etiam vit. Marci 1, 7 cf. 1, 5, domum iuxta eas habuit M. Annius Verus avus M. Aurelii

ib. 1, 7,

sed ubi fortasse significantur aedes olim Plautii Laterani,

supra

P 354).

Fortasse huius fistula rep.


Sextii

Bomae

in

monte Caelio prope


et

basilicam Lateranensem inscripta

Laterani, huius

fratris

praeterea ignoti altera fistula ibidem reperta, inscripta Sextiorum Torquati et Laterani Lanciani syll. aq. n. 14. 15 Stevmson ann. inst.

nrch.

1877 p. 363 (hanc Stevenson

l.

c.

p. 364 iudicat inscriptam temesse).


(1),

poribus Septimii Severi, illam fortasse antiquiorem

470

SEXTIVS LIPPINVS TARQVITIANVS. T. urbanus VI 1524 Samoihracius III 717 (2). Nomen plenum servavit t. 2,
P.

ius

Propinquus sine t. 1. P. f. t. 1. Tribu Ser. t. 1. dubio Sextii Tarquitiani, infra n. 477. [Decemvir stlit.] iud. t. 1. t. Quaestor Macedoniae t. 2, quaestor pro pr 1, a. p. Chr. 14 t. 2. [Legatus?] Caesaris Augusti t. 1. 47 T. SEXTIVS MAGI[VS], T. Sextii M. Vibii Ove .... Secundi Luc ....
[T]arquitianus
.

Vestini (supra n. 463)

filius

VI

1518.

Pater cum praetor fuerit sub

divis fratribus, de ipsius

quoque tempore constat.


sequitur probabile
est.

Ex
cf.

posteris fuisse

T. Sextii

Magii Laterani qui

Praeterea etiam
sub patre
eius.

Sextios Africanos fuisse inter maiores eius constat,

SEXTIVS
472
T.

238
(sic

SEXTIVS

= XIV 2392,
is

SEXTIVS MAGIVS LATERANVS

VI 25527

T. S

VI 1988
a.

Lateranus plerumque; in nonnullis fastorum laterculis


Oriundus videtur a T. Scxtio Africano consule
ex eadem domo, cum
alius T. Sextius

errore Clemens).

59

(supra n. 464), vel certe

Magius,

qui praecedit, Africanos inter maiores hahuerit.

cum

L. Nonio Torquato Asprenate

fasti.

a. 94 Huius ut videtur T. Sexti

Consul ord.

Mag[i L]atera[ni] (traditur Magnaterae) nutrix Sextia Thais


Fortasse hic Lateranus
luven. 8, 146 seq.
(cf.

homo

nobilis, consulatu functus,


75).

VI 26539. quem memorat

supra

,Praeterca ad huius Magii Laterani

domum videtur pertinere T. Sextius Magianus, Tibure


cui

honoribus functus, sepulcrum fecerunt T. Sextius Laterani lib. Eutuchus et Sextia Graphe XIV 3680. Incertum utrum huius an consulis a. 154 (supra
n. 468) servus Martialis

T. Sexti Laterani vilicus


f,

VI

9987.

473 C. Sextius Martialis, C.


nis I[ni]

tribu

Papiria, tribunus

militum legiop[roc.]

Scythicae,

procurator Aug. ab actis urbis,

Aug.

inter mancipes quadragesimae Galiiarum et negotiantes, Macedoniae; frater T. Sextii Alexandri t. Mactaritanus VIII S. 11813

procurator

~ eph.
A14t

ep. 5, 1175.
v.

Q. Sextius Niger (de cognomine


habent Seneca
ep. 64, 2,

infra).

Q. Sextius (praenomen

deberet capessere,
a. u.
cf.
c.

gramm. 18), 'ita natus ut rempublicam latum clavum divo lulio dante' (natus igitur circa
Suet.
ep.

690)

'non recepit' Seneca

98, 13,

'honores reppub't'

ih.

Plut.

de profect. virtut. sent.

(Mor. p. 77^.

Philosophus Suet.

gramm.
'vir

18, 'e

acer,

Graecis verbis,
'vir

ep. 59, 7,

Romanis sapientiae adsectatoribus' Plin. h. n. 18, 274, Romanis moribus philosophans' Seneca magnus et, licet neget, Stoicus' ih. 64, 2. 'Nova et
7,

Romani

roboris' secta eius Seneca nat. quaest.

32, 2.

Animalibus
caritatem

abstinebat Sineca ep. 108, 17.


praevidit Plin. h. n. 18, 274.
cp. 59,
7.

Athenis degit ibique

olei

64,

2-5.

73, 12.

15,

Dicta vel scripta eius laudat Seneca dial. 4, 36, 1. 5, 36, 1; praeterea

Fabianus
transiit

Claudianus Mamertus de statu animae 2, 8. Seneca rhetor controv. II praef.


L.
Crassicius

Eum
4.

audiit (Papirius)

Ad
7,

sectam
32,

eius

grammaticus Sueton. gramm. sectam eius secutus Sextius filius Seneca nat. quaest.
Seneca
ep. 64, 2. 98, 13;
filio

18.

Praeterea

(inde

ipse dictus Sextius pater

Claudian. Mamert.

de staiu onimae 2y 8;

memoratur una cum


c). eius
(sic

Quintil. inst. 10, 1, 124;

Claudian. Mamert.

l.

Aut
cf.

hic

aut

filius

(non

hic

sed fdius, iudice Wellmanno,


h. n.

infra):

Sextius Niger

Plinius plerumque, Sextius Plin.

16, 51. 20, 129. 28, 120. 131. 29, 76. 32, 26,

Nqsp Dioscorides,

Ntypo?

Gdlen.

13. 33.

Erotianus), qui Graece scripsit de medicina Plin. h. n. 1, 12. 34 (de medicamentis Dioscorides de mater. nied. lih. I praef, Galenus XIV p. 7 ed. Kuhn, irspl uXr^? Erotianus s. v. Xstpiov), diliet h.

gentissimus medicinae Plin.

n. 32, 26.

Ah

auctore

huius

lihri

SEXTIVS

239

SEXTIVS

opusculuni aliquod luhae regis adhibitum esse statuit


24, 534
ib.
;

Wellmann Herm.

inde colligi auciorem librl fuisse Scxtium filium, non patrem,

p. 546.

Vituperatur a Dioscoride
cf.
lih.

l.

c.

p. 3 ed. Sprengel (nihilo


24, 547).

minus ab eo adhibitus,
adhibitos a Plin. h. n.
PJin. h. n. passim
(cf.

Wellmann Herm.

Inter auctores

XII-XVI. XX~XXX. XXXII-XXXIV;


Memoratur Galen.

Deilefsen ind. p. 96).

XI

p. 797 (cf Wellmann Herm. 24, 545). XIV p. 7. XIX p. 64 (cf. Wellinann ib. 547 not. 1). Amicus lulii Bassi medici Caelius Aurel. acut.

III 16
475
(L. ?)

cf.

Wellmann Herm.

24, 546.
fastis fratr. Arv.), prae-

SEXTIVS PACONIANVS (praenomen ex


Arv. (CIL.

torius Tac. a. 6, 3; fortasse hic L. Sext[ius] praetor peregrinus a.


fasti fratr.

2G

ed.

2
a.

p. 71).

Seiano delectus, cuius ope

32 a Tiberio per epistulas apud senatuni incusatus, et capite damnatus, nisi indicium professus esset Tac. l. c; accusat Latinium Latiarem ib. 6, 4. A. 35 in carcere stranguhitus ob carmina illic in Tiberium factitata ib. 6, 39. Huius
dolus C. Caesari pararetur;

Paconiani (sed ne nomen quidem certum ; traditur ut est illud Paconia


non) esse versus quos citat Diomedes

Keil coniecit Haupt Herm. Ip. 42.


mipilo (beU. Gall. 2, 25. 3, 5.
coniecit Hirschfeld

Eundem memorari

art.

gramm.

lib.

II p. 494
in
t.

ed.

VI 10213

sub nomine Baculi, quippe oriundum a P. Sextio Baculo Caesaris pri6,

38) et ipsum

Baculum cognominatum,

ad

t.

L. Sextius Quirinalis

v.

L. Sestius Quirinalis.

47G Sextius Sulla


Plut.

{sic Plut.
q.

Rom.
7

15, praeterea Sulla),

Carthaginiensis
(p. 942^),

Rom.

15,

conv. 8,
q.

cf.

de facie in
3. 8,

ore

Lunae

amicus Plutarchi
facie in ore

conv. 2, 3.
(p.

3,

(p. 636^.

650 -K 727 ^), de

Lunae

920 \

929^-.

940 ^\ 942^. 945^).

Romae degens

7 (p. 727^), antiquitatis peritus liom. 15; amicus etiam Minicii Fundani (consulis a. 107), cum quo verba faciens inducitur in dialogo de ira cohibenda (p. 452 seq).
de ira cohibcnda (p. 453^),
q.

conv. 8,

477

...

[SEX]TIVS

[T]ARQVITIANVS (traditur

atius

pro

... xtius),

P.

a Tarquitio Rufo, qui in eodem t. priore loco memoratur), (tribu) S[er.] (sed potest fuisse etiam alterum cognomen incipiens ab S), [q.] urb., praef. frum. dandi ex s. c. t. suhurbanus
f.

(adoptatus fortusse

semel des