Está en la página 1de 49

XXVIII.

MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

GAIAK / INDICE 1.- LASTERKETA PRESTATZEN / ORGANIZANDO LA CARRERA...............2 1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.ABIAPUNTUA / PUNTO DE PARTIDA .........................................................2 ANTOLAKUNTZAREN HASIERA / INICIOS DE ORGANIZACIN .......................3 KARTELA ETA LIBURUXKA / CARTEL Y FOLLETO .......................................4 IZEN-EMATEA / LAS INSCRIPCIONES........................................................6 WEBGUNEA / PGINA WEB ....................................................................7 POSTA ELEKTRONIKOAK / CORREOS ELECTRNICOS ...............................7 UDALAK EGIN ZUEN PRENTSAURREKOAREN DEIALDIA CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO ..................11 UDALAREN PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA DEL AYTO.................11 PRENTSAURREKOA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS ........15 ITXARTUREN PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA DE ITXARTU ............16 IRAGARKIAK EL CORREO-N / ANUNCIOS EN EL CORREO .........................17 SARIAK ETA OPARIAK / PREMIOS Y REGALOS ........................................19 IRAGARPEN-EUSKARRIAK / SOPORTES PUBLICITARIOS ...........................20

2.- LASTERKETAREN EGUNA / EL DA DE LA CARRERA .........................21 2.1.- PARTAIDEAK DENERA / TOTAL INSCRIPCIONES ......................................21 2.2.- TESTIGANTZAZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL TESTIMONIAL .....................................................22 2.3.- OROIMENEZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL MEMORIAL .........................................................26 2.4.- SAILKAPEN OROKORRA / CLASIFICACIN ABSOLUTA ...........................29 2.5.- BETERANOAK A SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS A..............31 2.6.- BETERANOAK B SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS B..............33 2.7.- JUNIORREN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUNIOR .................................35 2.8.- GAZTEEN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUVENILES ...............................36 2.0.- EUSKADIKO LEHEN SAILKATUAK /PRIMEROS CLASIFICADOS DE EUSKADI .38 2.10.- GETXOKO LEHEN SAILKATUAK / PRIMEROS CLASIFICADOS DE GETXO .....39 2.11.- OIHARTZUNA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS .................40 2.12.- ESKERRAK EMANEZ / AGRADECIMIENTOS .............................................47 3.- ETORKIZUNA / FUTURO...........................................................................48

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.-

LASTERKETA PRESTATZEN / ORGANIZANDO LA CARRERA

1.1.- ABIAPUNTUA / PUNTO DE PARTIDA


2010ean Itxartu Taldeak Itziar Memorialaren aurreko Batzorde antolatzaileari 25 urteko antzinatasuna eta maila guztietan oso izen ona zuen kirol ekintza honen antolaketa onartu zionean, kirol ekintza tradizional honi eusteko borondate sendoaz onartu genuen. Cuando el ao 2010 Itxartu Taldea acept del anterior Comit Organizador del Memorial Itziar el responsabilizarse de la organizacin del Memorial, un evento deportivo con ms de 25 aos de antigedad, y con un importante prestigio a todos los niveles, lo hicimos con la determinada voluntad de seguir manteniendo esta tradicional prueba deportiva.

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.2.- ANTOLAKUNTZAREN HASIERA / INICIOS DE ORGANIZACIN


2011an hainbat harreman izaten hasi ginen, lehendabizi, jakina, gure Getxoko Udalarekin, antolakuntzaren arlo guztien berri emateko, lehen unetik bere babes osoa jasoz. En el 2011 iniciamos nuestros contactos, lgicamente en primer lugar, con el Ayuntamiento de Getxo, para explicar todos los aspectos organizativos, encontrando desde el primer momento su apoyo. Tras el primer contacto se solicit formalmente al Ayuntamiento su colaboracin, presentando una Memoria con todos los detalles habituales: fecha, recorridos, horarios, presupuesto, etc. A continuacin contactamos con los otros patrocinadores habituales del Memorial: Caja Laboral, Coca Cola y El Correo. Estos patrocinadores nos garantizaron un apoyo similar al que hasta la fecha haban dado al Memorial. A todos los patrocinadores les informamos de algunas modificaciones organizativas que tenamos decidido introducir, tales como: cronometraje electrnico; cobrar las inscripciones de adultos 5; suprimir la peticin de dinero a bares y comercios; entregar una camiseta tcnica a todos los adultos; entregar una medalla y un trofeo a todos los menores; entregar premios en metlico a los primeros clasificados de Euskadi y de Getxo, etc.

Lehen harreman haren ondoren, Udalari bere laguntza eskatu genion formalki, ohikoak diren xehetasun guztiak jasotzen zituen Txosten bat aurkeztuz: data, ibilbideak, ordutegiak, aurrekontua, eta abar. Ondoren Memorialak zituen ohiko babesleekin bildu ginen: Euskadko Kutxa, Coca-Cola eta El Correo. Babesle hauek aurreko urteetan Memorialari eskaini zioten antzeko laguntza bermatu ziguten.

Babesle guztiei sartu nahi genituen antolakuntza-aldaketa batzuen berri eman genien, besteak beste: kronomatraje elektronikoa; pertsona nagusiei 5 ko inskripzio-kuota kobratzea; tabernei eta dendei eskatzen genien dirurik ez eskatzea; nagusi guztiei kamiseta tekniko bana ematea; adin txikikoei domina eta garaikur bana ematea; Euskadiko eta Getxoko lehen sailkatuei diruz sariak ematea, eta abar.

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.3.- KARTELA ETA LIBURUXKA / CARTEL Y FOLLETO


Karel iragartzaile berri bat burutu zen eta era askotako informazioa eskaintzen duen diptikoa: ibilbideak, ordutegiak, araudia, mailak, sariak, etab. Se elabor un nuevo cartel anunciador, as como un dptico en el que se facilita todo tipo de informacin: itinerarios, horarios, reglamento, categoras, premios, etc.

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.4.- IZEN-EMATEA / LAS INSCRIPCIONES


Izen-emateko orria eta horrekin batera Se prepar una hoja para la izen-eman behar zuten guztientzako realizacin de las inscripciones, as orri informatiboa prestatu ziren. como una hoja informativa para todos los que se inscriban. Izen-emateak burutzeko zerrenda Para la realizacin de honetan ageri diren tokia hauek inscripciones se posibilitaban ahalbideratu ziren: siguientes lugares: www.itxartu.com Ciudad Deportiva Municipal de Fadura (Algorta) Kantxa Kirol Moda (Algorta) Gaztaaga Kirolak (Algorta) Deportes Alejo Uribe (Las Arenas y Astrabudua) Bikila (Bilbao) Sportlandia (Portugalete) las los

Eta izen-emateko epea abenduaren Se estableci como plazo de 1etik 14ra bitartera, biak barne, ezarri inscripcin del 1 al 14 de diciembre, zen. ambos incluidos.

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.5.- WEBGUNEA / PGINA WEB


Itxartu Taldearen webgunean lasterketaren informazio osoa eskaini zen, bi hizkuntzetan. Oraindik ikusgai dago www.itxartu.com helbidea erabiliz. En la pgina web de Itxartu Taldea se colg toda la informacin de la prueba, en bilinge. Todava se puede ver accediendo a su direccin www.itxartu.com

1.6.- POSTA ELEKTRONIKOAK / CORREOS ELECTRNICOS


Atletismo Taldeei zein Itxartuk antolatu izan ohi duen beste norgehiagoka batzuetan inoiz eskuartu duten partaideei bidalitako posta elektronikoak Correos electrnicos a los Clubes de Atletismo, as como a los participantes en otras pruebas de atletismo organizadas por Itxartu.

XXVIII. Itziar Lpez de Uralde Oroi-Lasterketa Getxon


Abenduan 18an, igandea berriro jokatuko da Itziar Lopez de Uralde Oroi-Lasterketa. Fadura Udal Kiroldegitik abiatu ondoren, Getxo herrian zehar ibiliko da, berriro Fadurara itzultzeko. Lasterketaren Batzorde zuzentzailearen enkarguz, Itxartu taldeak antolatzen du. Bi lasterketak osatzen dute OroiLasterketa. - Lehenak, Testigantzazkoak, 2 km. ditu eta Gazte maila baino gazteagoentzat, hauen laguntzaileentzat eta bestea egiteko gogorik ez dutenentzat da. Bigarrenak, Oroimenezkoak, 9 km. ditu lasterketaririk kopurua laburrak baino handiagoa izaten du beti.

XXVIII Memorial Itziar Lpez Uralde en Getxo


El 18 de diciembre, domingo, se celebrar el XXVIII Memorial Itziar Lpez de Uralde, que se inicia frente al Polideportivo municipal de Fadura, recorre todo Getxo y vuelve a Fadura. Por encargo del Comit organizador del Memorial, Itxartu Taldea realiza todas las tareas organizativas El Memorial est compuesto por dos carreras: - La primera, Testimonial, tiene 2 km y la corren los y las pertenecientes a categoras ms jvenes que juveniles, acompaantes y gente que la prefiere a la larga. La segunda, el Memorial, tiene 9 km. Y en l participan ms atletas que en la anterior.

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

IZEN EMATEA EPEA Izena emateko epea abenduaren 1etik abenduaren 14ra bitartera luzatuko da. Azken orduko inskripzioak abenduaren 15ean, osteguna, Itxartu Taldearen egoitzan (Algortako Etorbidea, 104, Algorta-Getxo), 19:30etatik 21:00etara baino ezin izango dira egin. Ez da inolako inskripziorik epe honetatik kanpo, ezta Oroi-lasterketaren egunean ere onartuko. TOKIAK LUGARES

INSCRIPCIONES PLAZO El plazo de inscripcin comienza el da 1 de diciembre y termina el da 14 de diciembre. Las inscripciones de ltima hora se podrn realizar exclusivamente el jueves 15 de diciembre en Itxartu Taldea (Algortako Etorbidea, 104, Algorta-Getxo), de 19:30 a 21:00. No se admiten inscripciones fuera de este plazo, ni el da del Memorial.

On line: en www.itxartu,com Otros lugares: Algorta: Polideportivo de Fadura Algorta: Kantxa Kirol Moda Algorta: Gaztaaga Kirolak Las Arenas: Deportes Alejo Uribe Astrabudua: Deportes Alejo Uribe Bilbao: Bikila (Euskalduna 7) Portugalete: Sportlandia Antes de proceder a la inscripcin deber haberse efectuado el ingreso en la Caja Laboral. INSKRIPZIO-KUOTA Testigantzakoa: doakoa dute 18 urte baino txikiagoek. Testigantzakoa: 5 18 urtekoek eta zaharragoek. Oroi-lasterketa: 5 partaide guztiek Dirua Itxartuk Euskadiko Kutxan duen kontu honetan sartu behar da: 3035 0067 65 0671146665 KRONOMETRAJEA Irteera eta amaierako denborak neurtzen dituen txip baten bidez egingo da kronometraje elektronikoa. Txipa derrigorrez eraman behar da dortsalean. CUOTA DE INSCRIPCIN Testimonial: Gratuito para los menores de 18 aos Testimonial: 5 para los mayores de 18 aos Memorial: 5 para todos El abono debe realizarse en CLP 3035 0067 65 0671146665

CRONOMETRAJE El cronometraje electrnico se efectuar por medio de un chip con control de salida y llegada que deber colocarse obligatoriamente en el dorsal portachip.

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA


MAILAK Oroi-lasterketan, emakume eta gizon kasuetan, maila hauek ezarri dira: Gazteak, 1995 eta 1996 urteetan jaioak Juniorrak, 1993 eta 1994 urteetan jaioak Absolutuak, 1976-12-19tik 1992-12-31ra bitartean jaioak, biak barne. Beteranoak A: 35 beteak eta 50 urte bete gabeak (1961-12-19tik 1976-1218ra bitartean jaioak, biak barne). Beteranoak B: 50 urte beteak dituztenak (1961-12-18 edo lehenago jaioak). SARIAK Sariak, bai gizon zein mailetan, hauek dira: 600 Lehen absolutuarentzako Saria emakume lasterkari CATEGORAS

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Para el Memorial regirn, tanto para mujeres como para hombres, las siguientes categoras: Juveniles, nacidos en 1995 y 1996 Junior, nacidos en 1993 y 1994 Absolutos, nacidos entre el 19-12-1976 y el 31-12-1992, ambos inclusive Veteranos A de 35 aos cumplidos a 49 (nacidos, entre el 19-12-1961 y el 18-121976, ambos inclusive) Veteranos B de 50 aos cumplidos o ms (nacidos el 18-12-1961 o con anterioridad). PREMIOS Los premios establecidos tanto para mujeres como para hombres son: 600 Primer premio absoluto 600 adicionales si baten el record 300 Primer atleta vasco 200 Primer atleta de Getxo

600 gainera, errekorra gaindituz gero 300 Euskal lehen lasterkariarentzat. 200 Lehen getxotarrarentzat. OPARIAK Domina eta garaikur bana Testigantzako 18 urte baino gutxiago duten guztientzat. Kamiseta teknikoa beste partaide guztientzat. GARAIKURRAK Maila bakoitzeko lehen heltzen direnentzat postuetan lasterkari

OBSEQUIOS Medalla y trofeo para los menores de 18 aos del Testimonial Camiseta tcnica para el resto de los participantes TROFEOS Para los primeros de cada categora

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

TXIPAK ETA DORTSALAK ESKURATZEA OnLinen izena eman dutenek, kuota ordaindu ondoren eta inskripzioa egin duenetik 24 ordu igaro ondoen, txipak eta dortsalak ITXARTU TALDEAren egoitzan (Algortako Etorbidea, 104, Algorta-Getxo) jaso beharko dituzte abenduaren 12tik abenduaren 16ra bitartean, biak barne, 19:30etatik 21:00etara; edo lasterketaren egunean, hots, abenduaren 18an Fadura Polikiroldegian 09:00etatik lasterketa hasi baino ordu eta erdi lehenagora arte. Besteek inskripzioa egiten duten tokian jasoko dituzte dortsala eta txipa (azken hau Testigantzako 18 urtetik beherakoek ez dute izango). Dortsala eta txiparen erabilera ezinbestekoa izango da. Bata ala biak jasotzeko Euskadiko Kutxako ordainagiria aurkeztu beharko da. ARAUDIA www.itxartu.com webgunean

RECOGIDA CHIPS Y DORSALES Los que se inscriban OnLine y una vez pagada la cuota de inscripcin, debern pasar a recoger los chips y dorsales, una vez transcurrido 24 horas, por ITXARTU TALDEA (Algortako Etorbidea, 104, Algorta-Getxo), los das 12 a 16 de diciembre, ambos inclusive, de 19:30 a 21:00; o el mismo da de la prueba por la Ciudad Deportiva de Fadura, a partir de las 09:00 y hasta media hora antes de la salida.

Los que se inscriban en Otros Lugares recibirn el dorsal y el chip (salvo los menores de 18 aos del Testimonial), al realizar la inscripcin, previo pago de la cuota cuando corresponda. La utilizacin del dorsal y el chip ser obligatoria. Para la retirada de ambos ser necesario presentar el abonar bancario REGLAMENTO En www.itxartu.com + INFORMACIN www.itxartu.com El ao pasado la participacin super las 1.700 personas entre las dos carreras.

INFORMAZIO + www.itxartu.com Iaz 1.700 partaidek baino gehiagok eskuartu zuten bi lasterketa hauetan.

10

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.7.- UDALAK EGIN ZUEN PRENTSAURREKOAREN DEIALDIA CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO
Abenduaren 10ean Getxoko Udaleko Komunikazio Sailak Prentsaurrekoa deitu zuen Udaltzaingoaren egoitzan, abenduaren 13ko goizeko 11:30etan XXVII. Itziar Lopez de Uralde Oroilasterketa aurkezteko, honako idazkiren bidez:
XXVIII. Itziar Lopez de Uralde OroiLasterketa Getxon egingo da datorren igandean, abenduak 18, Itxartu Taldeak antolatuta, Getxoko Udalaren babespean. Kirol jarduera horren aurkezpena bihar ASTEARTEAN, ABENDUAK 13, egingo da, 11:00tan, UDALTZAINGOAREN EGOITZAN, ALGORTAKO ALANGO KALEKO 25 ZENBAKIAN
Eskerrik asko zuen laguntzagatik.

El 12 de Diciembre el rea de Comunicacin del Ayuntamiento de Getxo convoc una Rueda de Prensa en la sede de la Polica Local, para el martes 13 de diciembre a las 11:00, para la Presentacin del XXVIII Memorial Itziar Lpez de Uralde, con el siguiente texto:
El XXVIII Memorial Itziar Lpez de Uralde se celebrar en Getxo este prximo domingo, 18 de diciembre, organizado por Itxartu Taldea en colaboracin con el Ayuntamiento de Getxo. La presentacin de este evento deportivo tendr lugar maana MARTES, 13 DE DICIEMBRE, A LAS 11:00h., EN LA SEDE DE LA POLICIA LOCAL, EN LA CALLE ALANGO, N 25, ALGORTA.
Muchas gracias por el apoyo que nos prestis.

1.8.- UDALAREN PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA DEL AYTO.


Alvaro Gonzalez Getxoko KIrol zinegotzia buru izan zela prentsaurrekoa amaitu ondoren, Udalak ondoko oharra bidali zien helbideei eta jarri zuen bere webgunean: Tras la rueda de prensa presidida por el Concejal de Deportes lvaro Gonzlez, el Ayuntamiento mand a los medios de comunicacin y colg en su web la siguiente nota:

11

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

XXVIII Itziar Lpez de Uralde El XXVIII Memorial Itziar Lpez Oroi-Lasterketak atletismo pista de Uralde estrenar la nueva berria estreinatuko du pista de atletismo
XVIII Itziar Lpez de Uralde OroiLasterketa Getxon egingo da igande honetan, hilak 18, eta lehenengo aldiz Fadurako udal Kiroldegiko atletismo pista berrian amaituko da. Algortako Itxartu Taldeak antolatuta, besteak beste, Getxoko Udalaren babesarekin, lasterketak, Bizkaian tradiziorik handienetakoa duen lasterketa herrikoiak, 1.800 bat korrikalari bilduko ditu, eta horien artean izango dira ospe handiko atletak ere, hala nola, Iigo de la Granja eta Javier Fontaneda beterano getxotarra (Europako eta Munduko txapelduna 5.000 eta 10.000 metrotan eta iazko txapelduna), edo nesketan, Leire Medina (iaz bigarren izan zena) eta Belit Solar (Euskadiko txapelduna). Dagoeneko baieztatu dute proban izango direla, antolatzaileek gaur goizean bertan lasterketaren aurkezpenean aurreratu dutenez. Getxoko Udalaren Kiroletako zinegotzi Alvaro Gonzalezek Udalaren ekimen honenganako erabateko konpromisoa berretsi du, kirola bultzatu asmo duten beste ekitaldi eta lehiaketa herrikori askorekin bezala. Aurrekontuaren aldetik El XVIII Memorial Itziar Lpez de Uralde que se celebrar en Getxo este prximo domingo, da 18, finalizar por primera vez en la nueva pista de atletismo de la CDM Fadura. Organizada por la agrupacin algortea Itxartu Taldea con el patrocinio, entre otros, del Ayuntamiento de Getxo, la prueba atltica, una de las carreras populares con ms tradicin de Bizkaia, contar con la participacin de unas 1.800 personas, entre las que figuran atletas de renombre como Iigo de la Granja y el veterano getxotarra Javier Fontaneda (campen europeo y mundial de 5.000 y 10.000m y ganador de la edicin del pasado ao), o las fminas, Leire Medina (2 el pasado ao) y Belit Solar (campeona de Euskadi), quienes ya han confirmado su presencia, tal y como han avanzado esta maana los organizadores de la carrera durante su presentacin.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Getxo, Alvaro Gonzlez, ha ratificado el compromiso total de la Corporacin local con esta iniciativa, al igual que con otras muchos eventos y competiciones populares que tratan de potenciar el ahalegin handia egiten ari gara bai kirol deporte. Estamos haciendo un esfuerzo

elkarteen ohiko ekitaldiak bai udalerrian tradizioa duten jarduerak diruz laguntzeko. Ahal dugun neurrian kirol jarduerari eutsiko diogu eta gure talde eta kirol elkarteen alde egiten jarraituko dugu, eta batez ere atletismoaren alde garai txarrak bizi ditu eta .

presupuestario por mantener las subvenciones tanto a las actividades ordinarias de los clubes como a los eventos de tradicin en el municipio. Intentaremos mantener lo imprescindible la actividad deportiva y apostar por nuestros clubes y asociaciones deportivas, y en especial por el atletismo para el que corren malos tiempos.

Memorialak bi proba ditu, bata El Memorial consta de dos pruebas, una testigantzazkoa, lehiakorra ez dena, 2 testimonial, no competitiva, de 2 km., y km-koa, eta bigarrena lehiakorra dena, otra competitiva, el Memorial

12

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA


Memoriala bera, 9km-koa, gazte mailatik beteranoetara biltzen dituenak. Lehena 10:30ean hasiko da eta ordu erdi beranduago, 11:00tan bigarrena, Fadurako udal kiroldegiko eraikin nagusiaren aurrean eta atletismo pistan amaitu. Ricardo Ansotegi Itxartu Taldekoak azaldu duenez, atletismo pista berriko amaieraz gain, probak aurten beste nobedade batzuk ere izango ditu, berbarako, 5 ko inskripzio-kuota kobratuko dietela korrikalariei, testigantza-proban parte hartuko duten adin txikikoei eta horiek lagunduko dutenei ezik. Beste nobedade

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

propiamente dicho, de 9 km, que abarca las categoras de juveniles hasta veteranos. La primera comenzar a las 10:30h y media hora ms tarde, a las 11:00h, lo har la segunda, con salida en el edificio principal del polideportivo municipal de Fadura y llegada en la pista de atletismo.

Tal y como ha explicado Rircardo Ansotegi, de Itxartu Taldea, adems de la del final en la nueva pista de atletismo, la prueba tendr este ao otras novedades como la de que se cobrar una cuota de inscripcin de 5 a las y los participantes, excepto a los menores que participen en la prueba testimonial y a bat da kronometraje elektronikoarena, sus acompaantes. Otra novedad es la

kuota ordaindu duten atleta guztiei del cronometraje que ser electrnico, se elastiko teknikoa emango zaie eta entregar una camiseta tcnica a todos sarietan ere nobedadeak izango dira, los atletas que hayan abonado la cuota azaldu du. Hain zuzen, sarien atalari de inscripcin y los premios tambin dagokionez, antolakuntzakoek, bai presentan novedades, explicaba. En
gizonezkoei zein emakumezkoei, eman ohi dieten 600 euroko Lehen Sari Nagusiaz eta lasterketako markak ontzeagatik aparteko 600 eurokoaz gainera, 300 eta 200 ko bi sari emango dituzte, hurrenez hurren, lehen atleta euskaldunarentzat eta Getxoko lehenengoarentzat, gizonezko zein emakumezkoetan. Testigantza-proban parte hartzen duten 18 urtez azpikoentzat dominak eta garaikurrak izango dira. concreto, en cuanto a este ltimo captulo, la organizacin adems de otorgar el habitual Primer Premio Absoluto, tanto para mujeres como para hombres, de 600 euros y los 600 extra si se baten los rcords de la prueba, conceder sendos premios de 300 y 200 , respectivamente, al primer atleta vasco y al primero de Getxo, tanto masculino como femenino. Para los menores de 18 aos que participen en la carrera Testimonial habr medallas y trofeos.

Dimas Ramos antolatzaileak, bere aldetik, Dimas Ramos, uno de los organizadores, lasterketaren pizgarriak nabarmendu ditu, por su parte, destacaba los alicientes de atletismoa eta aisialdia uztartzen dituen la prueba, una prueba popular que ana

proba herrikoia da. Atletei ondo datorkie prestatzeko, sasoi ona delako eta ibilbide ona duelako, eta gainontzeko herritarrei gustuko dutena goiz eder bat igarotzeko aukera eskaintzen dielako. OroiLasterketan korrika egitea gozamena da.

atletismo y ocio. A los atletas es viene muy bien para su preparacin, por la poca en la que se celebra y porque tiene un buen recorrido, y a los populares porque les ofrece la oportunidad de pasar un maana bonita haciendo lo que les gusta. Correr en el Memorial es un placer.

Inskripzio-kuota Euskadiko bulegoetan ordaindu behar

Kutxaren La cuota de inscripcin deber abonarse da. Izen en las oficinas de la Caja Laboral. La

13

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA


ematea bihar asteazkenera arte, hilak 14, dago zabalik Getxo Kirolaken eta Getxoko zein herrialdeko kirol saltoki batzuetan, baita www.itxartu.com webgunean (ostirala 16ko eguerdira arte). Azken orduko inskripzioa soilik abenduaren 15ean, osteguna, Itxartu Taldearen egoitzan (Algortako etorbidea 104, Algortan), 19:30etik 21:00etara. (*) Adierazpenak, argazkiak eta bideoak eskuratzeko: http://www.getxo.net/prensa. Pasa-hitza: fotosycortes
Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen dizuegu. Begirunez.

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

inscripcin est abierta hasta maana mircoles, da 14 , en Getxo Kirolak y en varios comercios deportivos de Getxo y la provincia y tambin en www.itxartu.com (hasta el viernes 16 al medioda). La inscripcin de ltima hora se podr realizar exclusivamente el jueves da 15 en Itxartu Taldea (Algortako etorbidea 104, en Algorta), de 19:30 a 21:00h. (*) Para acceder a cortes de voz, fotografias y videos TV: http://www.getxo.net/prensa. Contrasea: fotosycortes
Rogamos la difusin de esta nota. Agradecemos la atencin que siempre nos prestis. Atentamente.

14

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.9.- PRENTSAURREKOA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS


Ondoren prentsaurrekoak hedabide batzuetan izan zuen oihartzuna asotzen da, baina ez ziren bakarrak zan, izan ere tokian tokiko irratiek eta telebista batzuek zein prentsa digitalak era jaso zuten: A continuacin se recoge la repercusin de esta rueda de prensa en algunos medios de comunicacin, pero no los nicos, ya que varias radios, las televisiones locales, as como la prensa digital, se hicieron eco de la noticia.

15

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.10.- ITXARTUREN PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA DE ITXARTU


Itziar Lpez de Uralde Oroi- El Memorial Itziar Lpez Uralde de Lasterketak 1.500 lasterkari baino Getxo atrae a ms de 1.500 atletas gehiago bilduko ditu
Atzo amaitu zen Itziar Lopez Uralde Memorialean izena emateko epearen lehen fasea eta izena eman duten ia pertsona guztien izenak jaso eta zenbatu ahal izan ditugu, bai dendetan eta Getxo Kirolaken, zein Internet bidez jaso direnak. Hoy ha terminado la primera fase de inscripcin en el Memorial Itziar Lpez de Uralde, se han recogido las fichas de todas las personas apuntadas y se han contado el nmero de ellas, tanto las que se han apuntado en tiendas y en Getxo Kirolak, como las que lo han hecho por Internet. As todo todava no estn todas, ya que algunas tiendas nos han pedido que les dejemos seguir inscribiendo hasta maana y porque el propio domingo a la maana se seguir apuntando. Teniendo en cuenta todo lo anterior, hoy viernes, 16 de diciembre, el nmero de personas apuntadas al Memorial asciende a 1.501. Y esa cantidad global se reparte de esta manera: - Memorial (9 km): 1.072 corredores. Testimonial (2 km): en total 429 participantes, de ellos 87 adultos (ms de 18 aos) y 342 gaztetxos (menores de 18 aos)

Hala ere ez daude oraindik denak, denda batzuetan oraindik irekita dagoelako epea eta igandean bertan beste inskripzio batzuk ere egingo direlako.

Beraz, aurreko guztia kontuan hartuta, gaur ostirala, hilak 16a, eskuan ditugun inskripzio guztien kopurua 1.501 lasterkari dira. Eta kopuru hori era honetara banatzen da: - Oroi-lasterketa (9 km): 1.072 korrikalari. - Testigantzakoa (2 km): denera 429 pertsona, horietatik 87 nagusi (18 urte baino gehiago) eta 342 gaztetxo (18 urte baino gutxiago)

16

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.11.- IRAGARKIAK EL CORREO-N / ANUNCIOS EN EL CORREO


EL CORREOrekin lortutako akordio baten bidez, lau egunetan lasterketaren kartel iragartzailea argitaratu da (Azaroak 28, Abenduak 3, 4 eta 11). Mediante acuerdo con EL CORREO se ha publicado a lo largo de cuatro das el cartel anunciador de la prueba (28 de Noviembre, 3, 4 y 11 de Diciembre).

17

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

18

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.12.- SARIAK ETA OPARIAK / PREMIOS Y REGALOS

Lasterketa irabaztegatik, gizon zein emakume mailetan, 600,00na ziren sariak eta 600,00 gehiago baldin eta ibilbidearen marka gaindituz gero: 3020 emakume mailan (Marta Tigabea-rena) eta 2631 gizon mailan (Tadeo Nada-rena).

El premio por ganar la carrera, tanto para Mujeres como para Hombres, era de 600,00, ms otros 600,00 si se rebajaba la marca del circuito, establecido en 3020 (Marta Tigabea en la categora de Mujeres) y en 2631 (Tadeo Nada en la categora de hombres). Tambin se estableci un premio de 300 para el primer corredor vasco y de 200 para el primero de Getrxo, tanto para Mujeres como para Hombres.

Lehen euskal lasterkariarentzako 300 ko saria ezarri zen eta Getxoko lehenarentzat ere 200 ko saria, Emakumeetan zein Gizotetan

Era berean, maila bakoitzeko lehen As mismo estaba establecido la lasterkarientzako hainbat garaikur entrega de diversos trofeos para los primeros de cada categora. banatu ziren. Memorialean izena-emandako guztiei eta Testigantzako lasterketako izenaemandako nagusiei, kamiseta tekniko bana eman zitzaien helmugara heltzean. Testigantzako lasterketan helmugara heldu zirenean izena-emandako gazte guztiei domina bana eta garaikur bana eman zitzaien. A todos los que se haban inscrito para el Memorial as como a los adultos inscritos en el Testimonial, al llegar a la meta se les entreg una camiseta tcnica. A todos los jvenes que participaron en el Testimonial se les entreg al llegar a la Meta una medalla conmemorativa, as como un trofeo.

19

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.13.- IRAGARPEN-EUSKARRIAK / SOPORTES PUBLICITARIOS


Prestatu ziren iragarpen-euskarriak Hauek izan ziren 300 6.000 3.000 4.000 3.200 4 Kartel Folletos Txartela Izen-emateko orri Dortsal Iragarki El Correo-n Los soportes publicitarios preparados han sido los siguientes: 300 6.000 3.000 4.000 3.200 4 Carteles Folletos Tarjetas Hojas de Inscripcin Dorsales Anuncios en El Correo

20

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.-

LASTERKETAREN EGUNA / EL DA DE LA CARRERA

2.1.- PARTAIDEAK DENERA / TOTAL INSCRIPCIONES


Testigantzazkoa / Testimonial.....................................................................505 Neskatxoak Nias.............................................................165 Mutiltxoak Nios ...............................................................246 Emakumeak - Mujeres (> junior)............................................30 Gizonak - Hombres (> junior).................................................64

Memorial.....................................................................................................1.505 Neska gazteak Juvenil femenina ..........................................7 Neska juniorrak Junior femenina ..........................................1 Emakume seniorrak Senior femenina.................................87 Emakume beteranak A Veterana A femenina...................122 Emakume beteranak B Veterana B femenina.....................18 Emakumean Denera Total Mujeres ...............................235 Mutil gazteak Juvenil masculino .........................................25 Mutil juniorrak Junior masculino ...........................................5 Gizon seniorrak Senior masculino ....................................315 Gizon beteranoak A Veterano A masculino ......................679 Gizon beteranoak B Veterano B masculino ......................246 Gizonak Denera Total Hombres..................................1.270

Partaideak Denera Total Participantes ...............................2.010


Testigantzazkoa Testimonial ............................................505 Oroimenezkoa Memorial................................................1.505 Emakumeak Mujeres ........................................................430 Gizonak Hombres ..........................................................1.580

21

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.2.- TESTIGANTZAZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL TESTIMONIAL


Testigantzazko lasterketa lehiarik gabekoa da eta bi kilometro luze ditu. 10:30etan abiatu zen eta 500 pertsonak inguruk parte hartu zuten. Izan ere lasterketa honetarako izena eman zutenak ez ezik, Oroimenezkoa prestatzeko hau ere egiten duten lasterkariak ere gehitu behar dira, baita gazteenak lagundu zituzten baino izena eman ez zuten hainbat senitarteko ere. En el Testimonial, que es una prueba no competitiva, de dos kilmetros, que comenz a las 10:30, participaron alrededor de 500 personas, ya que adems de los que se haban inscrito se debe contar a otros atletas que habitualmente lo hacen como preparacin del Memorial, as como a muchos familiares de los ms pequeos, que corrieron el Testimonial sin haberse inscrito.

Irteera Makaletako Etorbidean izan zuen, Fadura parean, eta Ollarretxe, Zubilleta Iturgitxi eta Bizkerre igaro ondoren, Faduran sartu ziren korrikalariak. Aurten atletismo pistan izan zuen helmuga lasterketak.

La salida se dio en Los Chopos, frente a Fadura, y tras pasar por Ollarretxe, Zubilleta, Iturgitzi, y Bizkerre, entr en Fadura, donde la meta estaba en la pista de atletismo.

Iristean parte-hartzaile gazte guztiek Al llegar se entreg a todos los domina eta garaikurra jaso zuten. participantes jvenes una medalla as como un trofeo.

22

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

23

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Lehenbiziko korrikalari sailkapena hau izan zen:

gazteen La clasificacin de los primeros atletas jvenes fue la siguiente:

TESTIGANTZA LASTERKETA - UMEEN SAILKAPENA CARRERA TESTIMONIAL - CLASIFICACIN DE LOSJVENES Postua Dorstala Abizenak Izena Sexua Jaiodata Puesto Dorsal Apellidos Nombre Sexo F. Nac.

Denbora Tiempo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.181 2.673 2.698 3.174 2.783 3.043 2.745 2.685 3.147 3.083 2.667 3.183 2.656 2.987 2.728 3.094 3.173 2.730 3.025 3.186

BAUELOSBLANCO LLAGUNOLOPEZ VALLERIVAS RUIZRELLOSO GARCIAMOYA ETURAROMERA URIARTEZAMORA MUSONSLHEZ BETANZOSPEA GUTIERREZITURRALDE VALCUENDEDIEZ LOPEZPEREA URRUTIACAMPOS BEYRAZORRILLA ABAITUAJACOB GUTIERREZITURRALDE AGUADOAZKUENAGA PARDOLARIZGOITIA MUGAMARTINEZ RINCONMARIN

IBAI XABIER JOSEBA IIGO BORJA JONANDER ANDER JULIAN ERIK MIKEL ANDONI ALBA LIBE HUGO MIGUEL ITZIAR ALEX JON HECTOR ARAITZ

M M M M M M M M M M M F F M M F M M M F

06/02/1997 19/09/1994 12/01/1998 26/07/1999 12/04/1998 21/05/1998 21/11/1999 04/01/1999 XX/XX/1994 XX/XX/2000 14/06/1998 07/12/1997 17/12/2001 28/12/1995 09/01/2002 XX/XX/2001 17/09/1999 26/06/2002 07/05/1996 20/05/1997

8:59 9:08 9:09 9:14 9:19 9:20 9:36 9:37 9:46 9:51 9:56 9:56 10:01 10:01 10:02 10:18 10:24 10:26 10:28 10:29

24

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Testigantzazkoan parte hartu zuten La clasificacin de los primeros korrikalari nagusien artean hauek izan atletas adultos que participaron en el ziren lehenbizikoak: Testimonial fue la siguiente:

TESTIGANTZA LASTERKETA - NAGUSIEN SAILKAPENA (<18 URTE) CARRERA TESTIMONIAL - CLASIFICACIN DE LOS ADULTOS (>18 AOS) Postua Dorstala Abizenak Izena Sexua Herria Denbora Puesto Dorsal Apellidos Nombre Sexo Poblacin Tiempo 1 2592 HERMIDA BENEITEZ IAGO M ERANDIO 0:12:46 2 2593 OYAGE GARCIA PEDRO ALB. M ERANDIO 0:13:35 3 2427 YECORA CONDE JESUS M URIOSTE 0:14:13 4 2594 QUINTERO MILAN JUAN M BILBAO 0:14:27 5 1141 TRIANA LANZA JAVIER M BILBAO 0:14:32 6 2591 LOPEZ GALIANA JUAN ANGEL M ERANDIO 0:14:57 7 2584 GONZALEZ BRAVO MMAR F VILLAR (EL) 0:15:00 8 1556 PEREZ HINOJAL CASIMIRO M VILLAR (EL) 0:15:02 9 2430 ALDECOA CAPON JOSE LUIS M ALGORTA 0:15:21 10 1016 IRIGOIEN KORTABITARTE ITXASO F ALGORTA 0:15:48 11 675 MENDIZABAL GARCIA JORGE M ZABALONDO 0:16:01 12 2575 RELLOSO SANTISTEBAN SILVIA M BILBAO 0:16:03 13 681 ANZORANDIA MADARIAGA MONICA F ALGORTA 0:16:38 14 2436 DE GRAAF ANTONY M ERANDIO 0:16:46 15 598 RODRIGUEZ PASCUAL ERNAN M ALGORTA 0:16:57 16 676 AZKARRAGA RIPOLL GONZALO M SAMANO 0:17:05 17 2426 UGARTE RODRIGUEZ YOLANDA F UGERAGA 0:17:10 18 2595 JACOB TAQUET INES F BILBAO 0:17:34 19 2512 CUTTER BEN M -0:18:03 20 580 BUENO ALAMEDA ANA F ALGORTA 0:18:08 21 1174 ESPARZA LIBERAL CARLOS M BILBAO 0:18:11 22 2428 SALCEDA CUESTA M JESUS F URIOSTE 0:18:25 23 1177 MATILLA MARTINEZ SANTI M URBI 0:18:43 24 2429 MORENO CARRILLO ELI F SARRIA 0:19:23 25 2590 FRANCO MURGA JOSEBA M BARAKALDO 0:19:56 26 2437 MORENO MATABUENA ISABEL F ERANDIO 0:20:14 27 674 CORRIGNAN CELINE F ZABALONDO 0:20:20 28 677 CORDERO NOUGARET CORINNE F SAMANO 0:20:20 29 753 TORRONTEGI SANZ BEGOA F ZARRAGETA 0:20:41 30 886 DIEZ ALLO JESUS M LAS ARENAS 0:20:58 31 495 FERNANDEZ AIZPURU OLAF M BERANGO 0:22:27 32 2438 CASTILLO LIZUNDIA ANGEL M SAN MAMES 0:22:51

25

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.3.- OROIMENEZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL MEMORIAL


Oroimenezkoa 11:00etan abiatu zen, Itxartu Euskal Dantzari Taldeko dantzarien Agurra dantzatu ondoren eta Itziar Lopez de Uralde-ren omenez egon zen minutu bateko isilunearen ondoren. El Memorial comenz a las 11:00, tras el Agurra de los dantzaris de Itxartu Euskal Dantzari Taldea, y del minuto de silencio en recuerdo de Itziar Lpez de Uralde

26

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Oroimenezkoa lehiakorra da, 9 kilometro ditu eta Makaletako Etorbidean (Fadura parean) abiatu ziren, Asua Errepiderantz, eta Leioako biribilgunean Gobelaurre kalean sartu ziren, eta Gorbea Mendia, Zubiak eta Errekagane kaleak zeharkatu ondoren, Mesedetako kalera heldu ziren. Gero Andres Larrazabal-etik Zugatzartera joan ziren.

El Memorial, prueba competitiva, de 9 kilmetros, parti de Los Chopos (frente a Fadura), para dirigirse hasta la carretera de Asa, y en la rotonda de Leioa, tomar Gobelaurre, y tras pasar por Monte Gorbea, Los Puentes y Errekagane llegar a Las Mercedes. Posteriormente se tom Andrs Larrazabal para alcanzar Zugatzarte.

27

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Hemendik Algortako Etorbidea, Mariandresena, Telletxe, Sarrikobaso, Bidezabal eta Ollarretxe kaleetatik igaro ziren, berriro ere Makaletako Etorbidea hartzeko, Faduran sartu eta Atletismo pistara joan, helmugara iristeko.

Posteriormente por Algortako Etorbidea se lleg a Mariandresena, Telletxe, Sarrikobaso, Bidezabal, y Ollarretxe, desde donde se tom de nuevo Los Chopos para entrar en Fadura y llegar a la pista de atletismo, donde estaba la meta.

28

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.4.- SAILKAPEN OROKORRA / CLASIFICACIN ABSOLUTA


Jarraian behin betiko sailkapen orokorreko lehen bost lasterkari azaltzen dira, gizonezko zein emakumezkoen mailetan. Gizonak Hombres Zenbakia Dorsal 1 2 3 4 5
141 827 537 1158 1593

A continuacin se indica la clasificacin definitiva absoluta de los cinco primeros, tanto en hombres como en mujeres.

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


DE LA GRANJA VALDEON IIGO FONTANEDA PEREZ FCO. JAVIER MARROKIN BAUTISTA IMANOL CASTRILLEJO LAFUENTE UNAI FERNANDEZ IRIONDO JOSU

Herria Localidad
ZABALOETXE ALGORTA UGERAGA BILBAO

Denbora Tiempo
29,10 29,19 29,27 29,51 30,30

29

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal 1 2 3 4 5


9 921 161 2455 1125

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


SENNAYET MESGANAW SOLAR TEMPRANO BELIT ARRAIZA ARAMENDIA MAITE BOULAID KAUTAR LEIRE MEDINA OFRETORIO

Herria Localidad
MADRID BARACALDO ALGORTA CAMARGO LAS ARENAS

Denbora Tiempo
32,49 33,10 33,29 34,49 34,54

30

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.5.- BETERANOAK A SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS A


Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal
1 2 3 4 5 827 537 1593 1252 1572

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


FCO. JAVIER FONTANEDA PEREZ IMANOL MARROKIN BAUTISTA JOSU FERNANDEZ IRIONDO ALBERTO CRUZ VAZQUEZ FERNANDO MARTIN SANCHO

Herria Localidad
GETXO UGERAGA BILBAO BILBAO TRAPAGARAN

Denbora Tiempo
0:29:19 0:29:27 0:30:30 0:30:42 0:30:53

31

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres

Zenbakia Dorsal
1 2 3 4 5 1530 2583 188 275 904

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


SANTAMARIA KAMARA MARIBEL CASARES TREVILLA M DEL MAR ETXEBARRIA URIARTE JONE BERGARA LOPEZ MIREN PEA PEREZ ARANTZA

Herria Localidad
VILLAR (EL) PORTUGALETE LARRABETZU SESTAO ALGORTA

Denbora Tiempo
0:38:39 0:40:40 0:41:47 0:42:33 0:43:53

32

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.6.- BETERANOAK B SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS B

Gizonak - Hombres

Dorsal Zenbakia
1 2 3 4 5 1147 656 1207 225 1154

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


GONZALEZ MUOZ JOS BEGOA SANGRONIZ JAVIER EGULUZ GORTAZAR URBANO GARCIA GARCIA CIPRIANO DOMINGO PEREZ JUAN JOS

Herria Localidad
BILBAO ZURBANO LLODIO LLODIO BILBAO

Denbora Tiempo
0:31:52 0:33:31 0:34:09 0:34:16 0:34:29

33

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres

Dorsal Zenbakia
1 2 3 4 5 2582 146 218 2527 1225

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


TREVILLA ALONSO SILVIA PACHECO MAQUEDA PILAR DEL VALLE SANCHEZ JOSEFINA TALAVAN DE PURIFICACIN LOLA CRESPO HIDALGO BEGOA

Herria Localidad
PORTUGALETE ZARATAMO LLODIO MUNGIA BILBAO

Denbora Tiempo
0:44:30 0:44:38 0:48:37 0:50:30 0:50:38

34

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.7.- JUNIORREN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUNIOR


Gizonak - Hombres

Zenbakia Dorsal 1 2 3 4
1686 1527 124 1535

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


BARCENILLA BERMUDEZ LANDER AZKUNE KORDON JOSU ETXEBARRIA AZURMEND ARITZI LARRAKOETXEA GIL IKER

Herria Localidad
ERANDIO VILLAR (EL) USANSOLO BILBAO

Denbora Tiempo
0:34:35 0:37:47 0:47:05 0:48:46

35

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.8.- GAZTEEN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUVENILES


Gizonak - Hombres

Zenbakia Dorsal
1 2 3 4 5 2920 1689 2445 1597 1691

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


VELLIDO ETXEBARRIA ANDER NIEVES MOINA PABLO BERMEJO AURREKOETXEA JOSEBA URAGA ESCAPA IIGO UGARTE ZAMORA JULEN

Herria Localidad
GETXO ERANDIO DERIO PORTUGALETE ERANDIO

Denbora Tiempo
0:36:31 0:37:03 0:38:28 0:38:46 0:39:07

36

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres

Zenbakia Dorsal
1 2 3 4 5 9 1687 1690 1605 1603

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


SENNAYET MESGANAW RUIZ RELLOSO PAULA GOMEZ REINA ELENA ALVAREZ AURRE ZALOA URRUTIA PUJANA LEIXURI

Herria Localidad
MADRID ERANDIO ERANDIO UGERAGA UGERAGA

Denbora Tiempo
0:32:49 0:44:24 0:48:16 0:51:49 0:51:49

37

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.9.- EUSKADIKO LEHEN SAILKATUAK / PRIMEROS CLASIFICADOS DE EUSKADI

Belit Solar Temprano (33,10)


38

Iigo de la Granja Valden (29,10)

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.10.- GETXOKO LEHEN SAILKATUAK / PRIMEROS CLASIFICADOS DE GETXO

Leire Medina (34,54)

Francisco Javier Fontaneda (29,19)

39

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.11.- OIHARTZUNA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS


Ondoren hedabide batzuetan izan A continuacin se recoge la zuen oihartzuna jasotzen da. repercusin en algunos medios de comunicacin.

40

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

41

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

42

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

43

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

44

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

45

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

46

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.12.- ESKERRAK EMANEZ / AGRADECIMIENTOS


Itziar Oroi-lasterketa hau ahalbideratu Agradecemos sinceramente a todos dute guztiei gure eskerrik beroenak los que han hecho posible esta nueva edicin del Memorial Itziar: eman nahi dizkiegu: Getxo Udalari, bere arduradun politikoei zein bere zerbitzuetako pertsonei: Udaltzaingoari, Babes zibilari, Getxo Kirolak-i, Komunikazio, kultura eta abar Sailei. Bere babes osoa eskaini diguten beste babesle nagusiei: Euskadiko Kutxa, Coca Cola eta El Correo. Kilometroetako beste babesleei: Buenos DasBuenas Noches, Abra-Getxo Kirol Portua; eta Bizkerre Futbol Taldea. Bizkaiko Atletismo Federazioari eta bereziki bere epaileei. Lasterketa honen berri eskaini duten Hedabideei. Testigantzazko zein Oroimenezko lasterketetan parte hartu zuten lasterkari guztiei. Antolakuntza arloan bere laguntza eskaini zuten pertsona guztiei, bai Itxartu Taldeko kideei, zein Oroi-lasterketa honetan aurreko urteetatik lanean aritu direnei (Getxo Atletismo taldea, Itxas Argia, Punta Galea Txirrindulari Elkartea, etab.) Al Ayuntamiento de Getxo, desde sus responsables polticos a todos los servicios: Polica Local, Proteccin Civil, Getxo Kirolak, reas de Comunicacin, Cultura, etc. A los otros patrocinadores principales por su total apoyo: Caja Laboral, Coca Cola y El Correo. A los otros patrocinadores kilomtricos: Buenos DasBuenas Noches; Puerto Deportivo El Abra-Getxo; y Bizkerre Futbol Taldea. A la Federacin Vizcaina de Atletismo, y muy especialmente a sus jueces. A los medios de comunicacin que han dado cuenta de la prueba. A todos los atletas que participaron tanto en el Testimonial como en el Memorial. A todas las personas que han colaborado en las labores de organizacin, tanto de Itxartu Taldea como de otras entidades que haban venido colaborando con el Memorial (Club Atletismo Getxo; Itxas Argia, Punta Galea Txirrindulari Elkarte, etc.)

47

XXVIII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

3.- ETORKIZUNA / FUTURO Itxartu Taldeak Itziar Oroi-lasterketa Itxartu Taldea se compromete a antolatzen jarraitzeko erabaki sendoa seguir organizando el Memorial Itziar, du hartuta eta ildo horretan: y en ese sentido: Euskadiko Atletismo egutegian Itziar Oroi-lasterketak toki esanguratsua lortu dezan egingo dugu lan. Antolakuntza hobetzeko eta sariak areagotzeko, aurrekontu handiagoak izatearen alde egingo dugu lan. Geroz eta lasterkari gehiagok parte hartu dezaten egingo dugu lan, bai gazteen Testigantzazko lasterketan zein Oroimenezko lasterketan. Trabajaremos para que el Memorial Itziar ocupe un lugar destacado en el calendario de atletismo de Euskadi. Trabajaremos para incrementar los presupuestos, con el fin de dotar de una mejor organizacin y de premios. Trabajaremos para incrementar la participacin de los atletas, tanto de los ms jvenes en el Testimonial, como de los menos jvenes en el Memorial.

48