Está en la página 1de 50

ABENDUAk

DICIEMBRE 2010

AZKEN TXOSTENA MEMORIA FINAL

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

GAIAK / INDICE 1.- LASTERKETA PRESTATZEN / ORGANIZANDO LA CARRERA...............2 1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.ABIAPUNTUA / PUNTO DE PARTIDA .........................................................2 ANTOLAKUNTZAREN HASIERA / INICIOS DE ORGANIZACIN .......................3 KARTELA ETA LIBURUXKA / CARTEL Y FOLLETO .......................................4 IZEN-EMATEA / LAS INSCRIPCIONES........................................................6 WEBGUNEA / PGINA WEB ....................................................................7 POSTA ELEKTRONIKOAK / CORREOS ELECTRNICOS ...............................7 PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA ...................................................9 UDALAK EGIN ZUEN PRENTSAURREKOAREN DEIALDIA CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO ..................10 UDALAREN PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA DEL AYTO.................11 PRENTSAURREKOA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS ........14 ITXARTUREN PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA DE ITXARTU ............16 IRAGARKIAK EL CORREO-N / ANUNCIOS EN EL CORREO .........................17 SARIAK ETA OPARIAK / PREMIOS Y REGALOS ........................................19 IRAGARPEN-EUSKARRIAK / SOPORTES PUBLICITARIOS ...........................20

2.- LASTERKETAREN EGUNA / EL DA DE LA CARRERA .........................21 2.1.- PARTAIDEAK DENERA / TOTAL INSCRIPCIONES ......................................21 2.2.- TESTIGANTZAZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL TESTIMONIAL .....................................................22 2.3.- OROIMENEZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL MEMORIAL .........................................................24 2.4.- SAILKAPEN OROKORRA / CLASIFICACIN ABSOLUTA ...........................27
2.5.PRENTSA-OHARRA NOTA DE PRENSA .........................................................29

2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.-

BETERANOAK A SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS A..............32 BETERANOAK B SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS B..............34 JUNIORREN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUNIOR .................................36 GAZTEEN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUVENILES ...............................38 GETXOKO LEHEN SAILKATUAK / PRIMEROS CLASIFICADOS DE GETXO .....40 OIHARTZUNA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS .................41 EDUARDO TXOPITEA GOGOAN / RECUERDO DE EDUARDO TXOPITEA.......47 ESKERRAK EMANEZ / AGRADECIMIENTOS .............................................48

3.- ETORKIZUNA / FUTURO...........................................................................49

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.-

LASTERKETA PRESTATZEN / ORGANIZANDO LA CARRERA

1.1.- ABIAPUNTUA / PUNTO DE PARTIDA


2010ko urriaren hasieran Itziar Lopez de Uralde Oroi-lasterketaren Batzorde Antolatzailearen eta Getxo Atletismo Taldearen ordekari batzuek auretgo urtetik aurrera Oroi-lasterketaren antolaketa Itxartu Taldeak berak bere gain hartzeko aukera aztertu zezala eskatu ziguten. Itxartu Taldeak azken urteetan laguntza eman izan dio aipatutako Batzorde Antolatzaileari bidegurutzeetan gure kideak jartzen, baina ez zuen orain arte antolaketan batere ardurarik hartu. 26 urteko ibilia eta maila guztietan oso ospe handia zuen Oroi-lasterketa kirol ekintza horren erantzukizuna gure bizkar gainean hartzea. Oso erakargarria zen era guztietara, baina jakin bagenekien ekimena aurrera eramateko Itxartu Taldeak berak antolaketaren arloan izugarrizko ahalegina egin beharko zukeela. Baina zalantzarik gabe, Itxartu Taldearentzat ere oso garrantzizkoa zen Oroi-lasterketa hurrengo urteetan ere antolatzen jarraitu ahal izatea. Egun batzuk beranduago Itxartu Taldeak Oro-lasterketaren antolaketaren ardura hartzea onartu zuen, aurtego urtera bitartean lan horietan aritu ziren pertsona guztien laguntzari eutsi nahi ziola argi era garbo utziz. A principios del mes de octubre del 2010 una representacin del Comit Organizador del Memorial Itziar Lpez de Uralde, y del Club Atletismo Getxo, solicit a Itxartu Taldea que estudiase la posibilidad de responsabilizarse, a partir de esa fecha, de la organizacin del Memorial. Desde Itxartu Taldea se haba colaborado con el citado Comit los ltimos aos, en la aportacin de personas para los cruces, si bien no habamos tenido responsabilidad alguna en la organizacin. Para Itxartu Taldea el asumir la responsabilidad de la organizacin de un evento deportivo como es el Memorial, con 26 aos de antigedad, y con un importante prestigio a todos los niveles, resultaba un proyecto ilusionante, si bien ramos conscientes del esfuerzo organizativo que el conjunto de Itxartu Taldea deba de realizar. Pero indudablemente para Itxartu Taldea era muy importante el que el Memorial podra seguir organizndose. Pocos das ms tarde Itxartu Taldea acept responsabilizarse de la organizacin del Memorial, manifestando claramente su voluntad de seguir contando con la colaboracin de todas aquellas personas que hasta la fecha lo haban hecho.

Itxartu Taldeak antolaketaren ardura Con independencia de que la goitik behera bere gain hartu izan responsabilidad de la organizacin fue bazuen ere, Batzorde Antolatzaile bat asumida en su totalidad por Itxartu

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

eratu genuen, beharrezkoak jo Taldea, creamos un Comit de genitzakeen arlo batzuk hartu zitzan. Organizacin para aquellos aspectos que se considerase necesario.

1.2.- ANTOLAKUNTZAREN HASIERA / INICIOS DE ORGANIZACIN


Gure lehenengo harremana, bestela ere ezin zen-eta, Getxoko Udalarekin hasi genuen, Oroi-lasterketaren antolakuntza Itxartu Taldeak bere gain hartzean sorturiko egoera berria azaltzeko. Lehen unean Udalak erabateko babesa eman zigun Oroilasterketa antolatu genezan. Iniciamos nuestros contactos, lgicamente en primer lugar, con el Ayuntamiento de Getxo, para explicar la nueva situacin creada en la organizacin del Memorial, al asumir la misma Itxartu Taldea. Desde el primer momento encontramos el apoyo del Ayuntamiento para que organizsemos el Memorial. Tras el primer contacto se solicit formalmente al Ayuntamiento su colaboracin, presentando una Memoria con todos los detalles habituales: fecha, recorridos, horarios, presupuesto, etc. A continuacin, y siempre contando con la colaboracin de miembros del anterior Comit de Organizacin del Memorial, contactamos con los otros patrocinadores habituales del Memorial: Caja Laboral, Coca Cola y El Correo. Estos patrocinadores nos garantizaron un apoyo similar al que hasta la fecha haban dado al Memorial. Tambin se visit a los comercios, bares, etc. de Getxo que otras veces han colaborado con el Memorial, y con otros que por primera vez han colaborado. En todos ellos obtuvimos, como siempre, una respuesta muy positiva. Un total de 41 entidades (comercios, empresas, etc.) han ofrecido su apoyo, econmico o mediante regalos, lo cual nos ha permitido abordar el presupuesto de una forma ms razonable.
3

Lehen harreman hori izan ondoren Udalari bere laguntza eskatu genion, horretarako ohikoak diren xehetasun guztiak (data, ibilbideak, ordutegiak,aurrekontua, etab.) jasotzen zituen txostena aurkeztuz. Ondoren, beti Oroi-lasterketaren aurreko Batzorde Antolatzaileko kide batzuen laguntzaz, Oroi-lasterketaren ohiko beste babesleekin jarri ginen harremanetan: Euskadiko Kutxa, Coca Cola eta El Correo. Babesle hauek Oroi-lasterketari aurreko urteetan eman dizkioten antzeko laguntzak emango zizkigutela bermatu ziguten. Oroi-lasterketan bere laguntza eskaini ohi duten Getxoko merkatalgune, taberna eta abarrekin egon ginen eta baita lehen aldiz laguntzeko prest agertu ziren beste batzuekin. Guztiek, beti bezala, oso erantzun ona eman ziguten. Dena 41 entitatek (merkatalgune, enpresa, etab.) eman digute bvere laguntza, ekonomikoa edo opariren baten bidez, eta horrek aurrekontuari era lasaiago batez aurre hartzeko aukera eman digu..

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.3.- KARTELA ETA LIBURUXKA / CARTEL Y FOLLETO


Kartel iragartzaile berri bat burutu zen eta era askotako informazioa eskaintzen duen diptikoa: ibilbideak, ordutegiak, araudia, mailak, sariak, etab. Se elabor un nuevo cartel anunciador, as como un dptico en el que se facilita todo tipo de informacin: itinerarios, horarios, reglamento, categoras, premios, etc.

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.4.- IZEN-EMATEA / LAS INSCRIPCIONES


Izen-emateko orria eta horrekin batera Se prepar una hoja para la izen-eman behar zuten guztientzako realizacin de las inscripciones, as como una hoja informativa para todos orri informatiboa prestatu ziren. los que se inscriban. Izen-emateak burutzeko zerrenda Para la realizacin de honetan ageri diren tokia hauek inscripciones se posibilitaban ahalbideratu ziren: siguientes lugares: info@itxartu.com Algortako Fadura Udal KIrol hiria. Kantxa Kirol Moda (Algorta) Gaztaaga Kirolak (Algorta) Deportes Alejo Uribe (Areeta eta Astrabudua) Bikila (Bilbao) Sportlandia (Portugalete) Objetivo Sport (Santutxu eta Galdakao) Bizkaiko Atletismo Federazioa (Bilbo) las los

info@itxartu.com Ciudad Deportiva Municipal de Fadura (Algorta) Kantxa Kirol Moda (Algorta) Gaztaaga Kirolak (Algorta) Deportes Alejo Uribe (Las Arenas y Astrabudua) Bikila (Bilbao) Sportlandia (Portugalete) Objetivo Sport (Santutxu y Galdakao) Federacin Vizcaina de Atletismo (Bilbao)

Eta izen-emateko epea abenduaren 1etik 16ra bitartera, biak barne, ezarri zen.

Se estableci como plazo de inscripcin del 1 al 16 de diciembre, ambos incluidos.

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.5.- WEBGUNEA / PGINA WEB


Itxartu Taldearen webgunean lasterketaren informazio osoa eskaini zen, bi hizkuntzetan. Oraindik ikusgai dago www.itxartu.com helbidea erabiliz. En la pgina web de Itxartu Taldea se colg toda la informacin de la prueba, en bilinge. Todava se puede ver accediendo a su direccin www.itxartu.com

1.6.- POSTA ELEKTRONIKOAK / CORREOS ELECTRNICOS


Atletismo Taldeei zein Itxartuk Se enviaron correos electrnicos a los antolatu izan ohi duen beste Clubes de Atletismo, as como a los norgehiagoka batzuetan inoiz participantes en otras pruebas de eskuartu duten partaideei posta atletismo organizadas por Itxartu. elektronikoak bidali zitzaien.

XXVII. Itziar Lpez de Uralde Oroi-Lasterketa Getxon


Abenduan 19an, igandea, berriro jokatuko da Itziar Lopez de Uralde OroiLasterketa. Fadura Udal Kiroldegitik abiatzen da, Getxo herrian zehar ibiltzeko eta Fadurara berriro itzultzeko. Lasterketaren Batzorde zuzentzailearen enkarguz, Itxartu taldeak antolatzen du. Bi lasterketak osatzen dute OroiLasterketa. - Lehenak, Testigantzazkoak, 2 km. ditu eta Gazte maila baino gazteagoentzat eta laguntzaileentzat edo luzea egiteko gogorik ez dutenentzat da.

XXVII Memorial Itziar Lpez Uralde en Getxo


El 19 de diciembre, domingo, se celebrar el XXVIII Memorial Itziar Lpez de Uralde, que se inicia frente al Polideportivo municipal de Fadura, recorre todo Getxo y vuelve a Fadura. Por encargo del Comit organizador del Memorial, Itxartu Taldea realiza todas las tareas organizativas.

El Memorial est compuesto por dos carreras: - La primera, Testimonial, tiene 2 km y la corren los y las pertenecientes a categoras ms jvenes que juveniles y acompaantes y gente que quiere hacer una carrera ms corta. - Bigarrenak, Oroimenezkoak, 9 km. ditu - La segunda, el Memorial, tiene 9 km y eta soilik Gazte, Junior, Senior eta es slo para juveniles, juniors, senior y Beterano mailako jendearentzat da. veterano/as.

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Izen ematea doakoa da, abenduaren La inscripcin es gratuita, se debe hacer 1etik 16ra bitartean egin behar da eta entre el 1 y el 16 de diciembre y se toki hauetan egin daiteke: puede materializar en: e-mail: itxartu.itxartu@gmail.com helbidean Polideportivo de Fadura Kiroldegia (Algorta) ........ Los Chopos Kantxa Kirol Moda (Algorta)............................. Torrene 4 Deportes Gaztaaga (Algorta) .......................... Amezti 8 Deportes Alejo Uribe (Areeta-Las Arenas) ............ Las Mercedes 20 Bikila (Bilbao) ............................................. Euskalduna 7 Sportlandia (Portugalete) ............................... Martn Fernndez Villaran 4 Objetivo Sport (Santutxu) ............................... Pl. Arquitecto Ricardo Bastida 1 Objetivo Sport (Galdakao) .............................. Zamakoa 11 Federacin Vizcaina Atetismo (Bilbao)................ Jose M Escuza 16 Ohi banatu diren sariak honako hauek dira: Garaile absolutuetako lehenak (emakumezko zein gizonetan) 600na eta errekorra gaindituz geroz, beste 600 . - Garaikurrak maila guztietan 9 km-ko lasterketan lehen postuetan sailkatutako lasterkarientzat. - Bi lasterketetan, dominak guztientzat eta opariak askorentzat. Bidali behar diren datuak hauexek dira: Los premios que tradicionalmente se reparten son: - Para los vencedores absolutos (tanto femenina como masculino), 600 , y si baten el rcord correspondiente otros 600 - Copas en todas las categoras de la prueba de 9 km para los y las corredoras de los primeros puestos. - En ambas carreras, medallas para todos y regalos para muchos Estos son los datos que deben enviarnos:

1.abizena/1er apellido 2. abizena/2 apellido Izena/Nombre Jaiotze-data/Fecha de nacimiento Sexua/Sexo Telefonoa/Telfono e-mail Helbidea/Direccin Hiria/Poblacin Herrialdea/Territorio o Provincia Zein lasterketa egi nahi duzun/Carrera en que quieres participar: 2km - 9 km

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.7.- PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA


Abenduaren 2ko Itxarturen Prentsa- Abenduaren 2ko Itxarturen Prentsaoharra. oharra.

Abenduan 19an, igandea berriro jokatuko da Itziar Lopez de Uralde Oroi-Lasterketa, Fadura Udal Kiroldegitik abiatuz eta Getxo herrian zehar ibiltzeko eta Fadurara berriro itzultzeko. Lasterketaren Batzorde zuzentzailearen enkarguz, Itxartu taldeak antolatzen du. Bi lasterketak osatzen dute OroiLasterketa. - Lehenak, Testigantzazkoak, 2 km. ditu eta Gazte maila baino gazteagoentzat eta beste egiteko gogorik ez dutenentzat da. - Bigarrenak, Oroimenezkoak, 9 km. ditu lasterketaririk kopurua laburrak baino handiagoa izaten du beti.

El 19 de diciembre, domingo, se celebrar el XXVIII Memorial Itziar Lpez de Uralde, que se inicia frente al Polideportivo municipal de Fadura, recorre todo Getxo y vuelve a Fadura. Por encargo del Comit organizador del Memorial, Itxartu Taldea realiza todas las tareas organizativas El Memorial est compuesto por dos carreras: - La primera, Testimonial, tiene 2 km y la corren los y las pertenecientes a categoras ms jvenes que juveniles y gente que la prefiere la larga. - La segunda, el Memorial, tiene 9 km. Y en l participan ms atletas que en la anterior.

Izen ematea doakoa da, abenduaren La inscripcin es gratuita, se debe 1etik 16ra bitartean egin behar da eta hacer entre el 1 y el 16 de diciembre y toki hauetan egin daiteke: se puede materializar en:

e-mail info@itxartu.com eta itxartu.itxartu@gmail.com helbideetan Fadura Udal Kiroldegia (Getxo) Kantxa Kirol Moda (Algorta) Deportes Gaztaaga (Algorta) Deportes Alejo Uribe (Areeta) Bikila (Bilbao) Sportlandia (Portugalete) Objetivo Sport (Santutxu-Galdakao) Bizkaiko Atletismo Federazioa

Banatu ohi diren sariak honako hauek Los premios que tradicionalmente se dira: reparten son: - Garaile absolutuetako lehenak - Para los vencedores absolutos

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA (emakumezko zein gizonetan) 600na eta errekorra gaindituz geroz, beste 600 . Garaikurrak maila guztietan 9 km- ko lasterketan lehen postuetan sailkatutako lasterkarientzat. Bi lasterketetan, guztientzat eta askorentzat. dominak opariak

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

(tanto femenina como masculino), 600 , y si baten el rcord correspondiente otros 600 Copas en todas las categoras de la prueba de 9 km para los y las corredoras de los primeros puestos. En ambas carreras, medallas para todos y regalos para muchos.

Iaz 2.000 partaidek baino gehiagok El ao pasado la participacin super eskuartu zuten bi lasterketa hauetan. las 2.000 personas entre las dos carreras.

1.8.- UDALAK EGIN ZUEN PRENTSAURREKOAREN DEIALDIA CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO
Abenduaren 10ean Getxoko Udaleko Komunikazio Sailak Prentsaurrekoa deitu zuen Udaltzaingoaren egoitzan, abenduaren 13ko goizeko 11:30etan XXVII. Itziar Lopez de Uralde Oroilasterketa aurkezteko, honako idazkiren bidez: El 10 de Diciembre el rea de Comunicacin del Ayuntamiento de Getxo convoc una Rueda de Prensa en la sede de la Polica Local, para el lunes 13 de diciembre a las 11:30, para la Presentacin del XXVII Memorial Itziar Lpez de Uralde, con el siguiente texto:

Itziar Lopez de Uralde Memorialaren XXVII.edizioa datorren igandean, abenduaren 19an, 10:30etik aurrera izango da. Irteera Fadurako Kiroldegian izango da. Itxartu Taldeak antolatuko du lasterketa, Getxoko Udalaren babesarekin, besteak beste.

La vigsimo sptima edicin del Memorial Itziar Lpez de Uralde se celebrar el prximo domingo, 19 de diciembre, a las 10:30h., con salida desde la C.D.M. de Fadura. La prueba est organizada por Itxartu Taldea, con el patrocinio del Ayuntamiento de Getxo, entre otras entidades. Los pormenores de la prueba sern dados a conocer durante la rueda de prensa que tendr lugar el LUNES, DA 13 DE DICIEMBRE, A LAS 11:30h., EN LA SALA DE PRENSA DE LA POLICIA LOCAL, EN ALGORTA.

Lasterketaren xehetasunen berri emango da prentsaurrekoan ASTELEHENEAN, ABENDUAREN 13AN, 11:30EAN, UDALTZAINGOAREN ARETOAN, ALGORTAN.

10

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.9.- UDALAREN PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA DEL AYTO.


Alvaro Gonzalez Getxoko Kirol zinegotzia buru izan zela abenduaren 13ko prentsaurrekoa amaitu ondoren, Udalak ondoko oharra bidali zien helbideei eta jarri zuen bere webgunean: Tras la rueda de prensa presidida por el Concejal de Deportes lvaro Gonzlez el 13 de diciembre, el Ayuntamiento mand a los medios de comunicacin y colg en su web la siguiente nota:

2.000 atleta bilduko dira XXVII Itziar Lpez de Uralde Oroi-Lasterketan

2.000 atletas se darn cita en el XXVII Memorial Itziar Lpez de Uralde Alrededor de 2.000 atletas se darn cita en Getxo este prximo domingo, da 19, en una de las carreras populares con ms tradicin de Bizkaia, el Memorial Itziar Lpez de Uralde, que este ao llega a su vigsimo sptima edicin. Organizada por primera vez por la agrupacin algortea Itxartu Taldea en colaboracin con Getxo Atletismo Taldea, y con el patrocinio, entre otros, del Ayuntamiento de Getxo, contar con el atractivo de la presencia del keniano Elijah Muturi, ganador del ltimo Maratn de San Sebastin, y de la etope Lucy Karimi, entre otras y otros atletas que ya se han inscrito para la prueba, tal y como han avanzado los organizadores hoy durante la presentacin de la carrera. Un acto en el que se ha tenido un recuerdo especial para Eduardo Txopitea, quien fuera organizador y alma mater del Memorial.

2.000 atleta inguru bilduko dira Getxon igande honetan, hilak 19, Bizkaian tradiziorik handienetakoa duen lasterketa herrikoian, alegia, Itziar Lpez de Uralde OroiLasterketan, aurten bere hogeita zazpigarren ekitaldia beteko duela. Lehenbiziko aldia izango da Itxartu Taldea elkarte algortarrak antolatuko duela, Getxo Atletismo Taldearen laguntzarekin, eta besteak beste, Getxoko Udalaren babesarekin, eta bere erakargarririk nagusienetakoa izango da Elijah Muturi, Donostiako azken Maratoiaren irabazle keniarra, eta Lucy Karimi etiopiarraren presentzia, dagoeneko izena emana duten atleta nagusienen artean agertzen baitira, lasterketaren aurkezpenean gaur antolatzaileek aurreratu dutenez. Ekitaldian Eduardo Txopitea, Oroi-Lasterketa honen antolatzaile eta arima izandakoa oroitu dute bereziki.

Getxoko Udalaren Kiroletako zinegotzi Alvaro Gonzalezek Udalaren ekimen honenganako erabateko konpromisoa berretsi du, kirola bultzatu asmo duten

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Getxo, Alvaro Gonzlez, ha ratificado el compromiso total de la Corporacin local con esta
11

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA beste ekitaldi eta lehiaketa herrikori askorekin bezala. Uste dugu, gainera, atletismoari dagokionez, kirol urtea ixteko era polita dela, Bizkaian mundu guztiak bere egutegian duen lasterketa delako. Gonzalezek deitoratu du, berriz, Faduran egiten ari garen atletismo pista berria Itziar Lopez de Uralde bezalako atletismo proba hain herrikoiarekin estreinatu ahal ez izatea, euriak zabaltzea atzeratu baitu, nahiz eta laster amaituta edukitzea espero dugun.

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

iniciativa, al igual que con otras muchos eventos y competiciones populares que tratan de potenciar el deporte. Creemos, adems, que es una forma bonita de cerrar el ao deportivo al nivel del atletismo, porque es una de las que todo el mundo en Bizkaia tiene apuntado en su calendario. Gonzlez ha lamentado que la nueva pista de atletismo que estamos construyendo en Fadura no se pueda estrenar con una prueba atltica tan popular como es el Memorial Itziar Lpez de Uralde, ya que se ha retrasado su apertura por las lluvias, aunque esperamos que est terminada en breve. El Memorial consta de dos pruebas, una testimonial, no competitiva, de 2 km., y otra competitiva, el Memorial propiamente dicho, de 9 km, que abarca las categoras de juveniles hasta veteranos. La primera comenzar a las 10:30h y media hora ms tarde, a las 11:00h, lo har la segunda, con salida y llegada, las dos, en el polideportivo municipal de Fadura. El responsable del Club Atletismo Getxo y uno de los organizadores, Dimas Ramos, ha destacado, junto a los ya citados anteriormente, a atletas de la talla de David Garca, Iigo de la Granja, Iraia Garca y Leire Medina, entre otros, con lo que creemos que el Memorial de este ao va a tener un buen nivel competitivo, va a venir gente buena, habida cuenta del gran nmero de carreras que se disputan durante estas fechas.

Memorialak bi proba ditu, bata testigantzazkoa, lehiakorra ez dena, 2 km-koa, eta bigarrena lehiakorra dena, Memoriala bera, 9km-koa, gazte mailatik beteranoetara biltzen dituenak. Lehena 10:30ean hasiko da eta ordu erdi beranduago, 11:00tan bigarrena, bien irteera eta helmuga, Fadurako udal kiroldegian izango dela.

Getxo Atletismo Taldeko arduradun eta probaren antolatzaile Dimas Ramosek nabarmendu ditu, aldez aurretik aipatutakoekin batera, beste atleta batzuk, goi mailakoak hauek ere: David Garca, Iigo de la Granja, Iraia Garca eta Leire Medina, besteak beste, eta horregatik uste dugu aurten Oroi-Lasterketak lehiakortasun maila handia izango duela, jende ona etorriko dela, egunotan beste leku batzuetan lasterketa asko egiten diren arren. Sarien atalari dagokionez, antolakuntzak Lehen Sari Nagusi bat emango du, 600 eurokoa, eta 600 euro gehiago Tadeo Nadak lortutako

En cuanto al captulo de premios, la organizacin otorgar un Primer Premio Absoluto de 600 euros, y 600 ms si se rebaja la marca de 2631

12

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA 2631-ko marka hausten bada. Emakumezkoen Lehen Saria ere 600 eurokoa da, eta 600 euro gehiago Marta Tigabeak lortutako 3020-ko marka hautsiz gero.

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

de la prueba establecida por Tadeo Nada. El Primer Premio Damas tambin est dotado con 600 euros y 600 ms si se rebaja la marca de 3020 lograda por Marta Tigabea.

Horrez gainera, oroitzapenezko dominak izango dira helmugara iristen direnentzako, garaikurrak kategoria bakoitzean lehen postuan iristen direnentzat, kamisetak, kirol materiala eta beste opari batzuk. Izen ematea doan da eta ostegun honetara arte, hilak 16ra arte, egongo da zabalik itxartu.itxartu@gmail.com helbidean, Getxo Kirolaken, Bizkaiko Atletismo Federakundean bertan eta herrialdeko kirol saltoki batzuetan.

Adems, se repartirn medallas conmemorativas para las y los atletas que alcancen la meta, trofeos para las y los primeros de cada categora, camisetas, material deportivo y otros regalos. La inscripcin es gratuita y est abierta hasta este jueves, da 16, en itxartu.itxartu@gamil.com, en Getxo Kirolak, en la propia Federacin Vizcana de Atletismo, y algunos comercios deportivos de la provincia.

13

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.10.- PRENTSAURREKOA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS


Ondoren prentsaurrekoak hedabide batzuetan izan zuen oihartzuna jasotzen da, baina ez ziren bakarrak izan, izan ere tokian tokiko irratiek eta telebista batzuek zein prentsa digitalak era jaso zuten: A continuacin se recoge la repercusin de esta rueda de prensa en algunos medios de comunicacin, pero no los nicos, ya que varias radios, las televisiones locales, as como la prensa digital, se hicieron eco de la noticia.

14

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

15

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.11.- ITXARTUREN PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA DE ITXARTU


Abenduaren 18ko Itxartu Taldearen Nota de Prensa de Itxartu Taldea del prentsa-oharra. 18 de Diciembre.

Itziar Lpez de Uralde Oroi- El Memorial Itziar Lpez Uralde de Lasterketak 2000 lasterkari baino Getxo atrae a ms de 2.000 atletas gehiago bilduko ditu Igande honetan, abenduak 19a, bere 27. ekitaldia izango du Oroi-lasterketa herrikoiak eta aurreko asteetan zehar toki ugarietan bere izena eman duten lasterkarien kopuruak 2000 zenbakia gainditu du. Beti bezala bi lasterketa korrituko dira. Lehena, Testigantzazkoak, bi kilometro ditu, batez ere umeentzako dago pentsatuta eta horretan 420 partaidek hartuko dute parte. Horietatik 232 mutilak izango dira eta 188 neskak. Eta lasterketa nagusiak 9 kilometrotako luzera du eta Getxon zehar ibiliko da (Algorta,. Erromo, Areta, Neguri eta Andramarin zehar hain zuzen). Bertan 1.653 korrikolari lehiatuko dira, 1.387 mutil eta 245 neska. Ezagunak ez diren ehunka lasterkarirekin batera, jende ezaguna ere Getxon egongo da egun horretan. Orain arte aipatutakoez gain, iaz mutilen mailan garailea gertatu zen Samir Ait Bouychamane, eta Belit Solar, jadanik izena emanda zuten Iraia Garcia eta Leire Medinarekin Getxoko azken Milian podiumeko hirukotea osatuz, Este domingo, 19 de diciembre, se celebrar la 27 edicin de esta carrera popular y el nmero de atletas que a los largo de estas semanas se han inscrito en diversos puntos ha superado la barrera de los 2000. Como siempre se corrern dos pruebas. La primera o Testimonial es de dos kilmetros y est pensada sobre todo para los ms pequeos. En ella corrern 420 participantes, de los que 232 son varones y 188 chicas.

Y la carrera principal de 9 kilmetros de longitud discurrir por todos los barrios de Getxo (Algorta, Romo, Las Arenas, Neguri y Andramari). En ella participarn 1.653 atletas, siendo 1.345 masculinos y 266 femeninas.

Adems de cientos de corredores annimos ese da en Getxo habr tambin caras conocidas. Junto a las ya anunciadas, vendr el vencedor de la prueba masculina del ao pasado, Samir Ait Bouychamane, y Belit Solar que, junto a Iraia Garca y Leire Median que ya se haban apuntado, completa el tro que fue podium en la ltima Milla de Getxo.

Antolatzailea Itxratu Taldea da eta La organizacin corre a cargo de


16

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA horretarako talde bereko hainbat boluntario arituko dira lanean. Hauekin batera Getxo Atletismo Taldeko jendea, Itxas Argia Kultur Elkarteko hainbat eta aurreko urteetan zehar lasterketa hau behar bezala gertatu dadin bee lana eskaini duten beste hainbat. Denera 110 pertsonek jardungo dute jo eta ke, bai Fadura Polikiroldegian eta baita ere bi lasterketen ibilbidetan zehar dauden kalen arteko bidegurutzeak zaintzen

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Itxartu Taldea y cuenta con la colaboracin de voluntarios del propio grupo as como del Club Atletismo Getxo, de la Sociedad Itxas Argia y de personas que habitualmente han participado en estos trabajos. En total se movilizarn 110 personas en estas labores de organizacin, tanto dentro del recinto de Fadura como en los cruces de las calles por las que se desarrollarn las dos carreras.

1.12.- IRAGARKIAK EL CORREO-N / ANUNCIOS EN EL CORREO


EL CORREOrekin lortutako akordio baten bidez, lau egunetan lasterketaren kartel iragartzailea argitaratu da (Abenduaren 5, 11, 13 eta 15ean) Mediante acuerdo con EL CORREO se ha publicado a lo largo de cuatro das el cartel anunciador de la prueba (5, 11, 13 y 15 de Diciembre).

17

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

18

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.13.- SARIAK ETA OPARIAK / PREMIOS Y REGALOS


Lasterketa irabaztegatik, gizon zein emakume mailetan, 600,00na ziren sariak eta 600,00 gehiago baldin eta ibilbidearen marka gaindituz gero: 3020 emakume mailan (Marta Tigabea-rena) eta 2631 gizon mailan (Tadeo Nada-rena). El premio por ganar la carrera, tanto para Mujeres como para Hombres, era de 600,00, ms otros 600,00 si se rebajaba la marca del circuito, establecido en 3020 (Marta Tigabea en la categora de Mujeres) y en 2631 (Tadeo Nada en la categora de hombres).

Helmugara heldu ziren lasterkari A todos los participantes que guztiei oroipenezko domina bana alcanzaban la meta se les entregaba una medalla conmemorativa. eman zitzaien. Era berean, maila bakoitzeko lehen As mismo, estaba establecida la lasterkarientzako hainbat garaikur entrega de diversos trofeos para los primeros de cada categora. banatu ziren. Eta 1.716 opari ere prestatu ziren lasterkarien artean banatzeko, azal itxi bana eman zitzaielarik. Opari guzti horietatik 1.094 gizonezkoentzat ziren, 300 emakumezkoentzat eta 322 Testigantzazko lasterketan aritu ziren gazte jendearentzat. Helmuga iristean partaide guztiei domina bat eta sariaren zenbakia zuen txartela bat zituen azal bana eman zitzaien. Tambin se prepararon un total de 1.716 regalos para repartir entre todos los atletas, por el sistema de sobres cerrados. Del total de regalos, 1.094 eran para hombres; 300 para mujeres y 322 para los gaztetxoak, que participaron en el Testimonial. Al llegar a la meta a todos los participantes se les entregaba un sobre con la medalla y con una tarjeta con el nmero del premio.

19

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

1.14.- IRAGARPEN-EUSKARRIAK / SOPORTES PUBLICITARIOS


Prestatu ziren iragarpen-euskarriak Hauek izan ziren 300 6.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 4 Kartel Folletos Azal Txartela Izen-emateko orri Dortsal Informazio-orri Iragarki El Correo-n Los soportes publicitarios preparados han sido los siguientes: 300 6.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 4 Carteles Folletos Sobres Tarjetas Hojas de Inscripcin Dorsales Hojas informativas Anuncios en El Correo

20

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.-

LASTERKETAREN EGUNA / EL DA DE LA CARRERA

2.1.- PARTAIDEAK DENERA / TOTAL INSCRIPCIONES


Testigantzazkoa / Testimonial.....................................................................487 Neskatxoak Nias.............................................................154 Mutiltxoak Nios ...............................................................205 Emakumeak - Mujeres (> junior)............................................55 Gizonak - Hombres (> junior).................................................73

Memorial.....................................................................................................1.814 Neska gazteak Juvenil femenina ........................................33 Neska juniorrak Junior femenina ..........................................9 Emakume seniorrak Senior femenina.................................99 Emakume beteranak A Veterana A femenina...................121 Emakume beteranak B Veterana B femenina.....................19 Emakumean Denera Total Mujeres ...............................281 Mutil gazteak Juvenil masculino .........................................76 Mutil juniorrak Junior masculino .........................................24 Gizon seniorrak Senior masculino ....................................467 Gizon beteranoak A Veterano A masculino ......................681 Gizon beteranoak B Veterano B masculino ......................285 Gizonak Denera Total Hombres..................................1.533

Partaideak Denera Total Participantes ...............................2.301


Testigantzazkoa Testimonial ............................................487 Oroimenezkoa Memorial................................................1.814 Emakumeak Mujeres ........................................................490 Gizonak Hombres ..........................................................1.811

21

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.2.- TESTIGANTZAZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL TESTIMONIAL


Testigantzazko lasterketak lehiarik gabekoa da, bi kilometro ditu, 10:30etan abiatu zen eta 500 pertsonak inguru parte hartu zuten, izan ere lasterketa honetarako izena eman zutenak ez ezik, Oroimenezkoa prestatzeko hau ere egiten duten lasterkariak ere gehitu behar dira. En el Testimonial, que es una prueba no competitiva, de dos kilmetros, que comenz a las 10:30, participaron alrededor de 500 personas, ya que adems de los que se haban inscrito se debe contar a otros atletas que habitualmente lo hacen como preparacin del Memorial.

Irteera Makaletako Etorbidean izan zuen, Fadura parean, eta Ollarretxe, Zubilleta eta Salsidualde estartatik igaro ondoren, Faduran sartu ziren, aurten belodromoan zegoen helmugara heltzeko.

La salida se dio en Los Chopos, frente a Fadura, y tras pasar por Ollarretxe, Zubilleta, y la Estrada de Salsidualde, entr en Fadura, donde la meta estaba en el veldromo, al estar en obras, la pista de atletismo.

Lasterketa honetan, Oroi- En esta prueba, y de acuerdo con el lasterketaren araudiari jarraituz, ez da propio Reglamento del Memorial, no sailkapenik egoten. hay clasificaciones.

22

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

23

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.3.- OROIMENEZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL MEMORIAL


Oroimenezkoa 11:00etan abiatu zen, Itxartu Euskal Dantzari Taldeko dantzarien Agurra dantzatu ondoren eta Itziar Lopez de Uralde zein Eduardo Txopitea-ren omenez egon zen minutu bateko isilunearen ondoren. El Memorial comenz a las 11:00, tras el Agurra de los dantzaris de Itxartu Euskal Dantzari Taldea, y del minuto de silencio en recuerdo de Itziar Lpez de Uralde y de Eduardo Txopitea.

24

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Oroimenezkoa lehiakorra da, 9 kilometro ditu eta Makaletako Etorbidean (Fadura parean) abiatu ziren, Asua Errepiderantz, eta Leioako biribilgunean Gobelaurre kalean sartu ziren, eta Gorbea Mendia, Zubiak eta Errekagane kaleak zeharkatu ondoren, Mesedetako kalera heldu ziren. Gero Andres Larrazabal-etik Zugatzartera joan ziren.

El Memorial, prueba competitiva, de 9 kilmetros, parti de Los Chopos (frente a Fadura), para dirigirse hasta la carretera de Asa, y en la rotonda de Leioa, tomar Gobelaurre, y tras pasar por Monte Gorbea, Los Puentes y Errekagane llegar a Las Mercedes. Posteriormente se tom Andrs Larrazabal para alcanzar Zugatzarte.

25

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Hemendik Algortako Etorbidea, Mariandresena, Telletxe, Sarrikobaso, Bidezabal eta Ollarretxe kaleetatik igaro ziren, berriro ere Makaletako Etorbidea hartzeko, Faduran sartu eta Belodromoko helmugara iristeko.

Posteriormente por Algortako Etorbidea se lleg a Mariandresena, Telletxe, Sarrikobaso, Bidezabal, y Ollarretxe, desde donde se tom de nuevo Los Chopos para entrar en Fadura y llegar al veldromo, donde estaba la meta.

26

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.4.- SAILKAPEN OROKORRA / CLASIFICACIN ABSOLUTA


Ondoren, abenduaren 22aan Oroilasterketaren Batzorde Antolatzaileak hartutako erabakiak kontuan hartuta (geroago ikusi daiteke kaleratu zuen oharra), behin betiko sailkapen orokorreko lehen bost lasterkari azaltzen dira, gizonezko zein emakumezkoen mailetan. A continuacin se indica la clasificacin definitiva absoluta de los cinco primeros, tanto en hombres como en mujeres, una vez tenido en cuenta las decisiones del Comit Organizador del Memorial, de fecha 22 de Diciembre, cuya nota posteriormente se incluye.

Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal 1 2 3 4 5


1088 1754 1035 1462 1402

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


FCO. JAVIER FONTANEDA PEREZ IIGO URRETXUA GARCIA DE LA V IMANOL MARROKIN BAUTISTA JOSU FERNANDEZ IRIONDO ALBERTO CRUZ VAZQUEZ

Herria Localidad
GETXO GORLIZ SOPELANA BILBAO BILBAO

Denbora Tiempo
28,55 29,20 29,38 29,54 30,00

27

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal 1 2 3 4 5


121 1234 1467 159 2518

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


LUCY KARIMI KARIMI LEIRE MEDINA OFRETORIO MAITE ARRAIZA ARAMENDIA EIDER ARES IBAEZ MONTSERRAT VAZQUEZ DOM.

Herria Localidad
DURANGO GETXO BILBAO DURANGO BILBAO

Denbora Tiempo
31,02 33,08 33,27 35,07 35,11

28

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.5.- PRENTSA-OHARRA NOTA DE PRENSA


Oroi-lasterketaren Batzorde Nota de Prensa del 22 de Diciembre Antolatzaileak abenduaren 22an del Comit Organizador del Memorial. kaleratutako Prentsa-oharra

COMIT ORGANIZADOR MEMORIAL ITZIAR LPEZ DE URALDE ITZIARREN OROI-LASTERKETAREN BATZORDE ANTOLATZAILEA

Itziar Lopez de Uralde XXVII. Oroi- Nota de Prensa del Comit lasterketaren Batzorde Organizador del XXVII Memorial Antolatzailearen Prentsa-oharra Itziar Lpez de Uralde Itxartu Taldeak antolatutako lasterketa honen Zuzendari Teknikoaren ekimenez, abenduaren 22an bildutako Batzordeak, zuzenean zein Batzordeak hartu zitzakeen erabakiek eraginda, sariak jaso zitzakeen lasterkari atzerritarren inguruan sortutako egoera aztertu izan du. A instancias del Director Tcnico de la carrera organizada por Itxartu Taldea, el Comit reunido el da 22 de diciembre ha analizado la situacin creada por algunos atletas extranjeros que haban obtenido una clasificacin que les daba derecho a recibir premios, bien directamente bien como resultado de las decisiones que el Comit poda tomar. El Memorial Itziar Lpez de Uralde es una carrera popular, que no tiene la consideracin de Competicin nacional, pero que tambin se rige por la Reglamentacin de la Temporada 2010/2011 de la Federacin de Atletismo. Esta Reglamentacin en su Apartado 1) Reglamentacin de las competiciones (pg. 65), en lo referente a los atletas federados, recoge lo siguiente:

Itziar Lopez de Uralde Oroi-lasterketa lasterketa herrikoia da eta ez da Lehiaketa estatal deiturikoen mailan sartzen, baina hala ere Atletismo Federazioak ezarritako 2010/2011 Denboraldiko Araudiaren menpean dago. Araudi honek, bere 1. atalean, Lehiaketen Araudian (65. orrialdean), atleta federatuei dagokienean hauxe dio:

3.4. Competiciones Autonmicas Las autorizadas por cada Federacin Autonmica de acuerdo con las Normas de la IAAF y la RFEA y no definidas en los apartados anteriores: Se permitir una participacin mxima de atletas de otras Federaciones Autonmicas de

29

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

acuerdo con el cuadro adjunto. El nmero de atletas, que se indica, debe ser de las Categoras Senior/Promesa, y/o Junior (Hombres o Mujeres).

Por norma general en estas competiciones no podrn participar atletas extranjeros que no tenga licencia de la Federacin Autonmica donde se celebra la competicin salvo si se cumple alguno de los siguientes supuestos: En autonomas con frontera terrestre con Portugal o Francia se permitir la participacin de atletas del pas vecino siempre y cuando estos atletas no hayan sido internacionales por su pas en los ltimos 5 aos (y en una prueba similar a la que vaya a participar). As mismo en Ceuta y Melilla se permitir la participacin de atletas de Marruecos siempre que no hayan sido internacionales por su pas. Competiciones en las que no exista ningn tipo de compensacin econmica (tanto en premios como en participacin). Atletas residentes en la Comunidad Autnoma. Se deber justificar con permiso de residencia o de trabajo. En todos estros casos el atleta deber poseer el permiso de la Federacin de su pas de acuerdo con la normativa IAAF.

Araudi honen arabera gizonezko lasterketa nagusian esku hartu eta lehen tokietan zein bosgarrenean sailkatutako lasterkariei (Khalid el Aamri, Evans Osono Mayoyo, Samir Ait Bonychame eta Elijah Muturi Karanja), federatuta zeudenez eta aipatutako araudiak zionaren arabera, beharrezko agiriak eskatu zitzaizkien (hots, Euskal Federazioaren lizentzia edo,hori ezean, bizi izateko baimena edo errolda-agiria edo lan baimena). Lasterkariek ez dute inolako agiririk azaldu eta ondorioz, lasterketatik kanpo utzi ditu Batzordeak, zerrenda toki horien gainean higituz eta lasterketen irabazle Javier Fontaneda (Gizonezkoen Beterano A mailan) eta Iigo Urretxua (Gizonezkoen Senior mailan) getxotarrak izendatuz, zuzendutako sailkapenetan ageri diren bezala.

De acuerdo con esta normativa, se les solicit a los tres primeros clasificados y al quinto de la prueba absoluta masculina (Khalid el Aamri, Evans Osono Mayoyo, Samir Ait Bonychame y Elijah Muturi Karanja) que aportasen la documentacin exigida (licencia de la Federacin vasca o, en su defecto, permiso de residencia o empadronamiento o permiso de trabajo), ya que todos ellos estaban federados y sometidos, en consecuencia, a la mencionada normativa. Al no aportar dicha documentacin estos atletas han sido descalificados, desplazndose la lista y dando vencedores de la prueba absoluta masculina a los getxotarras Javier Fontaneda (Veterano A masculino) y de la categora senior masculino a Iigo Urretxua, tal como aparecen ya en las clasificaciones corregidas.
30

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Era berean, emakumezkoen lasterketa nagusian irabazle izan zen Lucy Karami Karami lasterkariari ere bere egoeraren berri eskatu zitzaion eta honek bera ez zegoela federatuta eta beraz aipatutako araudiak ez zuela berarengan eraginik azaldu zuen. Hau hala zela ziurtatu ondoren, ez da bere aurkako neurririk hartu

Asimismo se solicit informacin a la vencedora de la prueba absoluta femenina, Lucy Karimi Karimi, que aleg que no estaba federada y que, en consecuencia, la normativa no era de aplicacin. Comprobado este extremo, no se ha adoptado ninguna medida, ya que su alegacin es totalmente vlida.

Getxon, 2010ko abenduaren 22an

En Getxo, a 22 de diciembre de 2010.

Entrega del taln de los 600,00 a Javier Fontaneda y Lucy Karimi

31

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.6.- BETERANOAK A SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS A


Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal
1 2 3 4 5 1088 1035 1462 1402 1114

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


FCO. JAVIER FONTANEDA PEREZ IMANOL MARROKIN BAUTISTA JOSU FERNANDEZ IRIONDO ALBERTO CRUZ VAZQUEZ JAVIER GALINDO RODRIGUEZ

Herria Localidad
GETXO SOPELANA BILBAO BILBAO BILBAO

Denbora Tiempo
28,55 29,38 29,54 30,00 30,04

32

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal


1 2 3 4 5 2518 1010 2919 318 2009

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIG. SILVIA MARTIN MARTIN EVA LOZANO ALONSO M DEL MAR CASARES TREVILLA MAR BECH

Herria Localidad
BILBAO LAS ARENAS PORTUGALETE PORTUGALETE BERANGO

Denbora Tiempo
35,11 38,14 40,17 40,26 40,38

33

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.7.- BETERANOAK B SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS B

Gizonak - Hombres Dorsal Zenbakia


1 2 3 4 5 1441 2801 774 1018 1138

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


JOSE GONZALEZ MUOZ JOSE LUIS LUCAS SAINZ-MAZA LUIS BURRESO ROBLES XABIER BEGOA SANGRONIZ DABI IZAGIRRE KAMIRUAGA

Herria Localidad
BILBAO BURGOS GETXO GATIKA BILBAO

Denbora Tiempo
31,09 31,45 32,42 32,49 33,09

34

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres

Dorsal Zenbakia
1 2 3 4 5 917 317 335 98 372

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


BEGOA MINAYO GUTIERREZ SILVIA TREVILLA ALONSO KAMILA BRAVO FUENTE PILAR PACHECO MAQUEDA BEGOA URBANEJA SANCHEZ

Herria Localidad
SOPELANA PORTUGALETE SANTURCE ARRIGORRIAGA SANTURCE

Denbora Tiempo
38,35 43,24 44,38 44,43 46,17

35

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.8.- JUNIORREN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUNIOR

Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal 1 2 3 4 5


276 278 1158 1311 850

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


SOUFYANE SAFET ASIER LAZARO PASTOR EKAITZ GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER IBARGEN BAENA DIEGO ANDRES LOPEZ

Herria Localidad
BARAKALDO BARAKALDO GALDAKAO ASTRABUDUA URDULIZ

Denbora Tiempo
31,41 31,41 31,43 32,38 33,23

36

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal


1 2 3 4 5 1723 1091 2643 2109 2110

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


ITSASNE GAMBOA CALVO EDURNE ROSETE PERFECTO LARA TEJEDOR SAIZ HAIZEA MARTINEZ CARCEDO AMAIA SANCHEZ BARRENETXEA

Herria Localidad
ALGORTA SANTURTZI BILBAO BARAKALDO GETXO

Denbora Tiempo
40,50 45,16 49,41 49,42 51,31

37

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.9.- GAZTEEN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUVENILES


Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal
1 2 3 4 5 1646 1310 2639 2112 1121

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


MIKEL FERNANDEZ URKULO LANDER BARCENILLA BERMUDEZ ANDER VALLEJO LOPEZ ASIER HERANZ VAZQUEZ ANDEL CANO LACONCHA

Herria Localidad
ABANTO-ZIERBENA ASTRABUDUA BILBAO GETXO BILBAO

Denbora Tiempo
32,46 34,26 36,37 37,10 37,57

38

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal 1 2


2668 2111

Izen eta abizenak Nombre y apellidos


IZASKUN GREDILLA SANTAMARIA JAN KARLA PEREZ SALAZAR

Herria Localidad
ABANTO GETXO

Denbora Tiempo
53,36 1.02.26

39

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.10.- GETXOKO LEHEN SAILKATUAK / PRIMEROS CLASIFICADOS DE GETXO

Fco. Javier Fontaneda (28:55)

Leire Medina (33:08)

40

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.11.- OIHARTZUNA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS


Ondoren hedabide batzuetan izan A continuacin se recoge la zuen oihartzuna jasotzen da. repercusin en algunos medios de comunicacin.

41

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

42

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

43

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

44

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

45

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

46

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.12.- EDUARDO TXOPITEA GOGOAN / RECUERDO DE EDUARDO TXOPITEA


Sari banaketa hasi baino lehen, 2010ean hil zen azken urteetan Oroilasterketaren Batzorde Antolatzaileko Presidentea eta Oroi-lasterketaren beraren sustatzaile nagusia izan den Eduardo Txopitea-ri oroimenezko ekintza berezia eskaini zitzaion. En la entrega de premios se tuvo un recuerdo muy especial para Eduardo Txopitea, quien fuera Presidente del Comit Organizador del Memorial en los ltimos aos, y alma mater del Memorial, hasta su fallecimiento a principios del 2010.

47

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

2.13.- ESKERRAK EMANEZ / AGRADECIMIENTOS


Itziar Oroi-lasterketa hau ahalbideratu Agradecemos sinceramente a todos dute guztiei gure eskerrik beroenak los que han hecho posible esta nueva edicin del Memorial Itziar: eman nahi dizkiegu: Getxo Udalari, bere arduradun politikoei zein bere zerbitzuetako pertsonei: Udaltzaingoari, Babes zibilari, Getxo Kirolak-i, Komunikazio, kultura eta abar Sailei. Bere babes osoa eskaini diguten beste babesle nagusiei: Euskadiko Kutxa, Coca Cola eta El Correo. Kilometroetako beste babesleei: Buenos Das-Buenas Noches, Abra-Getxo Kirol Portua; eta Bizkerre Futbol Taldea. Getxoko beste laguntzaile guztiei (tabernak, enpresak, gizarte taldeak, etab.), beti honelako ekintzen alde bere laguntza eskaintzen dutelako. Bizkaiko Atletismo Federazioari eta bereziki bere epaileei. Lasterketa honen berri eskaini duten Hedabideei. Testigantzazko zein Oroimenezko lasterketetan parte hartu zuten lasterkari guztiei. Antolakuntza arloan bere laguntza eskaini zuten pertsona guztiei, bai Itxartu Taldeko kideei, zein Oroi-lasterketa honetan aurreko urteetatik lanean aritu direnei (Getxo Atletismo taldea, Itxas Argia, etab.) Al Ayuntamiento de Getxo, desde sus responsables polticos a todos los servicios: Polica Local, Proteccin Civil, Getxo Kirolak, reas de Comunicacin, Cultura, etc. A los otros patrocinadores principales por su total apoyo: Caja Laboral, Coca Cola y El Correo. A los otros patrocinadores kilomtricos: Buenos DasBuenas Noches; Puerto Deportivo El Abra-Getxo; y Bizkerre Futbol Taldea. A todos los colaboradores de Getxo (bares, empresas, grupos sociales etc.), por estar siempre dispuestos a colaborar con este tipo de actividades. A la Federacin Vizcaina de Atletismo, y muy especialmente a sus jueces. A los medios de comunicacin que han dado cuenta de la prueba. A todos los atletas que participaron tanto en el Testimonial como en el Memorial. A todas las personas que han colaborado en las labores de organizacin, tanto de Itxartu Taldea como de otras entidades que haban venido colaborando con el Memorial (Club Atletismo Getxo; Itxas Argia, etc.)

48

XXVII. MEMORIAL ITZIAR OROI-LASTERKETA

COMIT ORGANIZADOR BATZORDE ANTOLATZAILEA

3.- ETORKIZUNA / FUTURO

Itxartu Taldeak Itziar Oroi-lasterketa Itxartu Taldea se compromete a antolatzen jarraitzeko erabaki sendoa seguir organizando el Memorial Itziar, y en ese sentido: du hartuta eta ildo horretan: Euskadiko Atletismo egutegian Itziar Oroi-lasterketak toki esanguratsua lortu dezan egingo dugu lan. Antolakuntza hobetzeko eta sariak areagotzeko, aurrekontu handiagoak izatearen alde egingo dugu lan. Geroz eta lasterkari gehiagok parte hartu dezaten egingo dugu lan, bai gazteen Testigantzazko lasterketan zein Oroimenezko lasterketan. Trabajaremos para que el Memorial Itziar ocupe un lugar destacado en el calendario de atletismo de Euskadi. Trabajaremos para incrementar los presupuestos, con el fin de dotar de una mejor organizacin y de premios. Trabajaremos para incrementar la participacin de los atletas, tanto de los ms jvenes en el Testimonial, como de los menos jvenes en el Memorial.

49