Automatiz\ri industriale. Distribu]ia energiei.

Catalog general 2004/2005
Volumul 1 Aparatur\ de comand\ [i semnalizare
Aparatur\ de comand\ [i semnalizare RMQ-Titan, RMQ 16 Coloane de semnalizare SL ~ntreruptoare de pozi]ie LS-Titan, AT4, ATR Detectoare de proximitate inductive, capacitive, optice LSI, LSC, LSO Presostate MCS, MCSN Comutatoare cu came T, ^ntreruptoare separatoare P pân\ la 315A

Volumul 2 ~ntreruptoare automate

~ntreruptoare automate NZM1, 2, 3,4 pân\ la 1600 A ~ntreruptoare separatoare de sarcin\ N, PN, P pân\ la 1600 A ~ntreruptoare automate IZM ~ntreruptoare separatoare de sarcin\ IN de la 630A pân\ la 6300 A

Volumul 3 Aparatur\ de comuta]ie [i comandã

Relee inteligente easy, afi[oare multi-func]ionale MFD Contactoare de comand\, temporizatoare electronice Relee electronice de supraveghere, m\sur\, securitate Contactoare DILM7-DILM65 Contactoare DILEEM-DILM1000-DILH, DILP Contactoare pentru baterii de condensatoare Combina]ii Relee termice ZB, relee termice Z Relee de suprasarcin\ electronice ZEV Protec]ie termistor EMT ~ntreruptoare automate protec]ie motoare: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZ2 Demaroare f\r\ siguran]e fuzibile Combina]ii

Volumul 4 Ac]ionãri electrice

Ac]ion\ri electrice Elemente teoretice Prezentare general\ Contactoare [i softstartere DS4 Softstartere DM4

Convertizoare de frecven]\ DF5, DF6 Convertizoare de frecven]\ vectoriale

Demaroare conectate ^n re]ea XS1 Demaroare comandate la distan]\ KLAS

Volumul 5 Aparaturã modularã de protec]ie [i comandã Volumul 6 Transformatoare [i bobine Volumul 7 Tablouri de distribu]ie Volumul 8 Agrementãri

~ntreruptoare automate modulare ~ntreruptoare diferen]iale, aparatur\ modular\

Transformatoare ST, ET, DT Bobine DE, DDK

Cutii [i tablouri de distribu]ie din material izolant CI

Agrement\ri pentru pia]a mondial\ Agrement\ri navale

1/0

Note
Moeller HPL0211-2004/2005

Startere motoare ºi acþionãri

Cuprins
Moeller HPL0211-2004/2005

1/1

Bazele procesului Caracteristici principale Formule de calcul

Pagina 1/2 1/13 1/16

Startere motoare ºi acþionãri

Influenþa acestor mãrimi ºi caracteristica motorului depind de fiecare tip de motor. Informaþiile prezentate în continuare au caracter general. motorul sincron sau motoarele cu comutare de poli nu sunt luate aici în discuþie. Diferitele caracteristici ºi tipuri de execuþie. Valorile nominale electrice ºi mecanice valabile pentru acest moment de lucru sunt descrise pe plãcuþa motorului (plãcuþa de identificare).I IA MA Mk Ms MN MB MM IN ML 0 nN nS n Cuprins Aceste informaþii tehnice nu emit pretenþia de a fi complete.1/2 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri M.a. la motoarele cu autoventilaþie. tensiunea nominalã a motorului (400 V) trebuie sã corespundã cu tensiunea de alimentare a reþelei (3 c. 400 V). Ele presupun cã cititorul este familiarizat cu acþionãrile electrice. ci sunt prezentate caracteristicile principale ale motorului trifazat asincron.75kW 1410 rpm 4. Moeller FK0207+0051-1032D Preluarea sarcinii se realizeazã în cazul motorului trifazat fãrã atingere de la stator la rotor. La acþionarea cu frecvenþã nominalã. pot fi calculate toate mãrimile nominale ale motorului a pagina 15/16: P2 = Mxn 9550 h= P1 P1 = UxIxW 3 xy Indicaþii: La conectarea pentru acþionare (de ex. chiar ºi în cazul unui grad de protecþie ridicat. Moeller TB 82-005 . stea). pentru joasã/înaltã tensiune. nu se recomandã reglarea turaþiei sub 20 Hz (în funcþie de echiparea motorului). Motoare trifazate Motorul trifazat este cel mai important ºi cel mai utilizat electromotor din întreaga lume. Publicaþii suplimentare: Componente electronice. Aceste informaþii reprezintã un sprijin pentru clarificarea întrebãrilor apãrute adesea în legãturã cu domeniul motoarelor: „De ce echipament am nevoie?“ „Ce trebuie sã am în vedere?“ ºi „Care instrucþiuni au o influenþã directã asupra proiectãrii?“ Cerinþele speciale ale clienþilor sau condiþiile locale de funcþionare pot impune respectarea unor standarde suplimentare faþã de condiþiile minime ce vor fi prezentate.67 50 Hz Exemplu: Plãcuþã de identificare Cu ajutorul valorilor nominale de pe plãcuþa de identificare. cuplul minim ºi cuplul maxim. cum ar fi motorul cu inele colectoare. Catalog de specialitate Motoare trifazate protejate împotriva exploziei. Pentru funcþionarea de duratã. 230 / 400 V S1 0. MA = MS= M K= MN = nN = nS = M M= MB = M L= IA = IN = Cuplu de pornire Cuplu minim Cuplu maxim Cuplu nominal Vitezã nominalã Vitezã de sincronism Cuplu motor (la axul motorului) = MB + ML Cuplu de accelerare Cuplu de sarcinã Curent de pornire la pornirea directã Curent nominal conform plãcuþei de identificare Caracteristica motorului este dominatã de trei mãrimi: cuplul de pornire.3A cos ϕ 0. momentul nominal (MN) se atinge la turaþia nominalã ( nN)a maºinii. Acesta este foarte apreciat datoritã structurii sale robuste ºi avantajos din punctul de vedere al preþului.0 / 2. Turaþia este stabilitã prin rezultatul împãrþirii frecvenþei aplicate la numãrul perechilor de poli [n ~ f/p]. Un ghid pentru începãtori.

faciliteazã soluþii individuale ºi economice pentru maºini ºi instalaþii. de la aparatele electromecanice clasice de comutare ºi pânã la regulatoarele inovative. O soluþie. comanda ºi reglarea motoarelor. adecvatã pentru toate aplicaþiile nu se poate impune pe piaþã datoritã costului ridicat. Startere motoare ºi acþionãri . Moeller îndeplineºte aceste cerinþe de peste 100 de ani prin componentele sale pentru comutaþia. Acest concept de propulsie poate fi privit astãzi drept un standard. Diferitele domenii de utilizare emit diferite cerinþe referitoare la propulsia electricã ºi necesitã o ofertã diversificatã din punct de vedere funcþional. tehnica a impus "o unitate de propulsie pentru o maºinã". Un sortiment de bazã complet.Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 1/3 Despre motor Odatã cu inventarea motorului trifazat . Doliwo-Dobrowolsky – ºi cu implementarea reþelelor de curent alternativ (1892). indiferent dacã motorul cu autopropulsie este doar pornit sau este cu turaþie variabilã (reglabilã). protecþia.în anul 1888 de cãtre inginerul electronist rus Michail O. Urmãtoarele pagini conþin o prezentare generalã a diferitelor demaroare electrice ale motorului trifazat. Dorinþa de a oferi soluþii pentru un comportament satisfãcãtor la pornire ºi pentru siguranþa motorului a fost pusã în practicã paralel cu dezvoltarea pieþei motorului trifazat. Un model de curent simplificat ºi curbele cuplu/turaþie ilustrezã comportarea fiecãrei soluþii de pornire.

2. Conform IEC/EN60947. la tipul de coordonare 2 este necesarã utilizarea unei siguranþe fuzibile ultrarapidã.25 0..5 n/nN Caracteristici demaroare stea-triunghi • pentru motoare trifazate cu putere micã pânã la mare • curent de pornire redus • ºase cabluri de conectare • cuplu de pornire redus • vârfuri ale curentului la comutarea de la stea la triunghi • încãrcare mecanicã la comutarea de la stea la triunghi Notã: În cazul utilizãrii unui contactor cu semiconductoare. Turaþia de utilizare [n] oscileazã.75 1 0. M/MN I/Ie 2 ML 0. aceste contactoare sunt folosite la aplicaþii: pentru clãdiri (acþionãri reversibile ale uºilor lifturilor.1/4 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri Contactoare DILM pânã la 450 kW (400 V) Pornire directã Contactoare statice DS4-140 pânã la 2. Alte aplicaþii uzuale sunt comanda unor sarcini ca elemente de încãlzire pentru extrudere sau cuptoare ºi controlul iluminatului. Astfel. deoarece rotorul alunecã faþã de câmpul învârtitor: [n = nd x (1 – s)].25 0. Acest lucru are loc la majoritatea utilizãrilor cu o protecþie electromagneticã.75 1 n/nN I/Ie: 6. este necesarã folosirea contactoarelor statice1) De exemplu. La pornire (s = 1) se produce un curent pânã la de zece ori mai mare decât curentul nominal Ie.5 0. elementul semiconductor trebuie protejat cu siguranþe ultrarapide în plus faþã de protecþia la scurtcircuit ºi suprasarcinã.5 n/nN W2 U2 V2 W2 U2 V2 Prin combinaþia stea-triunghi SDAINL cablatã complet din fabricã. motorul trifazat este conectat direct la tensiunea de reþea. 7 6 5 4 1 3 2 1 0.5 kW.2 kW (400) Demaror stea-triunghi SDAINL pregãtit pentru conectare pentru motor pânã la 110 kW (400 V) Demaror stea-triunghi Pornirea motoarelor trifazate în cazul conexiunii stea-triunghi reprezintã varianta cea mai cunoscutã ºi rãspânditã în întreaga lume: Conexiune în stea Conexiune în triunghi În cel mai simplu caz ºi mai ales la sarcini de pânã la 5.75 1 Caracteristici ale pornirii directe • pentru motoare trifazate cu putere micã sau medie • trei cabluri de conectare (tip de conectare a motorului: stea sau triunghi) • cuplu mare de pornire • încãrcare mecanicã foarte mare • vârfuri înalte de curent • întreruperi de tensiune • elemente de conectare simple Dacã aplicaþia solicitã frecvenþã mare de comutare ºi/sau comutare silenþioasã. pornirea schimbãtoarelor de cãldurã) ºi pentru medii critice (explosive) (controlul pompelor de petrol sau controlul motoarelor din fabrici pentru prelucrarea lacurilor ºi vopselelor). 1) .5 0.5. L3 V1 ULN L1 ILN W2 V2 U2 W1 L3 V2 V1 L2 ULN U2 U1 I LN = 3 ⋅ IW W1 I/Ie 6 5 4 M/MN 7 2 L2 W2 U1 L1 ILN U LN = U W 1 3 2 ML U LN = 3 ⋅ U W I LN = I W U1 1 V1 W1 U1 V1 W1 0.. cu alunecarea [s = (n d – n)/nd]..5 0.5 0.25. Pentru tipul 1 de coordonare – care reprezintã majoritatea cazurilor – se poate renunþa la utilizarea unei siguranþe ultrarapide.10 M/MN: 0.75 1 n/nN I/Ie: 1.2.. sau dacã nu se pot utiliza elemente de comutare electromecanicã datoritã condiþiilor foarte nefavorabile de mediu.25 0. clientul economiseºte timpul preþios dedicat cablãrii motorului ºi eliminã sursele posibile de erori. În cadrul acestui tip de utilizare – la reþea cu tensiuni ºi frecvenþã fixe – turaþia motorului asincron se situeazã cu puþin sub turaþia de sincronism [nd ~ f]. Moeller oferã o comandã comodã a motorului..25 0.5 M/MN: 0..

CANopen) cât ºi intrãrile ºi ieºirile suplimentare ale sistemului XI/ON ( a HPL0213-2004/2005 Cap. Cel mai nou model este sistemul ZEV de protecþie a motoarelor. Starterele de motor din seria xStart-XS1 îndeplinesc cerinþele clienþilor referitoare la o capacitate sporitã de comandã a instalaþiilor. O combinaþie de succes pentru diverse utilizãri. Prin intermediul sistemului de starter de motor KLAS. constând dintr-un declanºator ºi numai 4 senzori de curent pentru domeniul cuprinzãtor de curent între 1 . 06) faciliteazã o modularitate crescutã. Moeller vã oferã un starter direct ºi inversor cablate complet. Conectãrile la magistralã (DeviceNet. Aceastã unitate este conectatã la unitatea de bazã în secþiunile de putere ºi de comandã printr-un „plug-connector“. 380 V) . Aceste caracteristici sunt evidente în special la ZEV-XSW-820 bazat pe principiul Rogowski: volum redus. 400 V) Protecþia motorului Motorul trifazat ºi conductoarele trebuie protejate împotriva scurtcircuitului ºi a suprasarcinii. Declanºatorul faciliteazã pe lângã mãsurarea indirectã a curentului motorului ºi mãsurarea temperaturii prin senzorii termici (senzori PTC) integraþi în cablurile motorului. cât ºi supravegherea cãderii fazelor. Benzile de senzori sunt cuplate simplu pe cablurile motorului.. a motorului ºi a cablurilor ºi interfaþa de comunicare. a simetriei curentului ºi a punerii la pãmânt. care poate fi introdus ºi îndepãrtat în timpul funcþionãrii (hot swapping). este oferitã de xStart-XS1 în cadrul versiunii Safety. Aici sunt cuplate mecanic întreruptoarele pentru protecþia motoarelor (PKZM) ºi contactoarele pentru motoare (DILM).5 kW. De atunci. Toþi senzorii de curent se evidenþiazã prin dimensiuni reduse ºi costuri mici pentru montaj.).Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 1/5 Q1 I> I> I> PKZM0 pânã la 25 A (11 kW. îmbunãtãþiri tot mai noi de la Moeller au definit direcþia în domeniul protecþiei motoarelor. PROFIBUS-DP. Demaror cu conexiune pentru magistralã de date Demaroarele pentru motoare conectate direct la reþea sunt o combinaþie între protecþia contactoarelor. montaj simplu prin intermediul unei curele. Siguranþa conectãrii la reþea conform tipurilor de clasificare 1 ºi 2. cu perioade de timp reduse pentru întreþinere ºi service în timpul funcþionãrii.. Moeller (Klöckner-Moeller) a realizat primul releu de protecþie pentru motoare. Startere motoare ºi acþionãri PKZ1 pânã la 15 A (5.820 A. În anul 1932. a cãrui denumire a devenit marcã ºi sinonim pentru protecþia motoarelor: PKZ (. 400 V) sau PKZM4 pânã la 63 A (30 kW. cu contacte auxiliare obligatorii ºi releu de siguranþã pentru protecþia persoanelor ºi a instalaþiilor în caz de defecþiune. în conformitate cu IEC/EN 60947. Acesta se poate conecta la reþea printr-o interfaþã AS ºi poate fi achiziþionat drept aparat gata cablat pregãtit pentru conectare.

Caracteristici deosebite sunt instalarea simplã ºi fãrã erori.1/6 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Tehnici de acþionare descentralizatã Startere motoare ºi acþionãri Cerinþa pentru acþionãri descentralizate este îndeplinitã de sistemul Rapid Link ( a Catalog pentru sortimente SK 2190-1063). a\ b\ c\ d\ e\ f\ g\ h\ i\ j\ j\ j\ k\ l\ l\ l\ Module funcþionale: a Terminal principal „Interface Control Unit“ r Interfaþã pentru magistralã de date ierarhic superioarã b Întreruptor „Disconnect Control Unit“ r Întreruptor automat cu mâner rotativ blocabil r Întreruptor automat pentru protecþia la suprasarcinã ºi scurtcircuit c Starter „Motor Control Unit“ r Protecþia electronicã trifazatã a motorului. Acest lucru faciliteazã montajul starterului direct (RA-MO) ºi a acþionãrii cu turaþie variabilã (RA-SP) la o distanþã micã faþã de motor. douã sensuri de rotire ºi pornire linã e Unitate funcþionalã programabilã „Logic Control Unit“ r Slave inteligent pentru prelucrarea semnalelor I/O Magistralã pentru energie ºi date: f Legãturã AS-Interface® g Ramificaþie pentru cablurile M12 h Sinã de curent flexibilã pentru 400 V h ºi 24 V i Alimentare pentru bandã flexibilã j Conexiune pentru bandã flexibilã cu posibilitate de blocare k Conductor rotund pentru 400 V h ºi 24 V l Conexiune pentru conductor rotund cu posibiliatate de blocare. timp ºi efort pentru proiectare. prin legãturi conectabile cu un grad sporit de protecþie IP65. . Compatibilitatea sistemului hardware ºi software economiseºte bani. starter direct sau cu reversare d Acþionare cu vitezã variabilã „Speed Control Unit“ r Comanda motoarelor asincrone trifazate cu patru turaþii fixe. punere în funcþiune ºi pentru service.

75 1 n/nN I/Ie: 1. Softstarter (starter electronic pentru motor) Aºa cum aratã curbele caracteristice. agitatoarelor mecanice ºi malaxoarelor ºi chiar pornirea dificilã a morilor ºi a concasoarelor. vârfurile de curent sunt reduse.1 n/nN Caracteristici softstarter • pentru motoare trifazate cu putere micã pânã la mare • fãrã vârfuri de curent • fãrã întreþinere • cuplu de pornire redus ºi reglabil Softstarterele performante. scãderea tensiunii conduce la reducerea curenþilor de pornire înalþi în cazul motorului trifazat. se pot adapta astãzi cerinþelor oricãrei aplicaþii ºi faciliteazã pe lângã utilizãrile tipice cu pompe sau ventilatoare ºi acþionarea instalaþiilor de transport ºi catalizã. iluminare. Acest lucru este oferit de softstarterul electronic. au loc salturi de curent ºi cuplu.. Este posibil controlul în buclã deschisã sau în buclã închisã. transformatoare.5 0. dupã efectuarea pornirii motorului. Startere motoare ºi acþionãri ..75 1 0. Pentru pornirea motorului cu cuplu nominal ºi/ sau pentru acþionarea cu turaþii independente de frecvenþa reþelei. iar clasica pornire stea-triunghi este pur ºi simplu înlocuitã. DM4 îndeplineºte norma pentru produse IEC/EN 60 947-4-2.25 0. În locul keypad-ului pot fi conectate ºi interfeþe inteligente: • interfaþã serialã RS232/RS485 (parametrizare prin software pentru PC) • conectare la magistrala Suconet K (interfaþã pe fiecare PLC Moeller) • conectare la magistralã PROFIBUS-DP Softstarterul DM4 faciliteazã pornirea în cea mai comodã formã. funcþionarea ca variator de tensiune alternativã: În cadrul acestui tip de acþionare. La toate soluþiile prezentate mai sus. este obligatoriu convertizorul de frecvenþã. Sunt eliminate ºocurile mecanice.5 0. cum sunt DM4. nu ºi reglarea turaþiei). deoarece pe lângã supravegherea cãderii fazelor ºi mãsurarea curentului motorului se evalueazã ºi temperatura de funcþionare a motorului prin senzorii termici integraþi în motor. fierãstraielor circulare ºi plate. cu DM4 pot fi comandate sarcini trifazate rezistive ºi inductive – încãlzire.Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 1/7 DS4 pânã la 15 kW Softstarter DM4 pânã la 900 kW Alte setãri ale parametrilor specifici instalaþiilor pot fi adaptate în mod individual printr-un keypad . care au efecte negative asupra altor consumatori.15. a compresoarelor..5 M/MN: 0. De exemplu. la pornirea directã ºi stea-triunghi. I/Ie 6 5 4 M/MN 7 2 1 3 2 1 ML 0. Este preferatã o creºtere linã a turaþiei ºi o reducere controlatã a curentului în faza de pornire. Pentru zece utilizãri tipice. motorul trifazat este accelerat în mod adecvat ºi economic în conformitate cu comportamentul maºinii de lucru.. Prin aceasta.25 0. Astfel. sunt disponibile serii de parametri presetaþi reglaþi corespunzãtor printr-un selector. acesta ajunge la turaþia nominalã (aceste soluþii realizeazã numai pornirea. Acesta comandã creºterea linã a tensiunii de alimentare a motorului trifazat în faza de pornire. dar scade ºi cuplul [Ipornire ~ U] ºi [M ~ U2]. La softstarter. care reprezintã influenþe negative în special la puteri medii ºi mari ale motorului dupã cum urmeazã: • încãrcare mecanicã mare a maºinii • uzare rapidã • costuri de service mai mari • costuri mari de pregãtire prin EVU (calcularea curentului de vârf) • sarcinã mare pentru reþea ºi generator • întreruperi de tensiune. se poate renunþa la componentele suplimentare externe cum ar fi releul de protecþie a motorului.

Avantaj: pentru motor trebuie cablate numai cele trei faze (ºi PE). Exemplu: Scãri rulante. cãile de putere individuale ale softstarterului sunt legate în serie cu fiecare înfãºurare de fazã a motorului. Exemplu: Tensiune de reþea 3 AC 400 V. Softstarterele Moeller din gamele DM4 ºi DS4 faciliteazã comanda automatã a contactorului Bypass prin ieºirea TOR (Top-Of-Ramp). Acest lucru necesitã o conexiune a motorului cu ºase faze. .1/8 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Comutare In-Line-/In-Delta Startere motoare ºi acþionãri De regulã. paralel cu softstarterul.58 xI N . ceea ce conduce la avantaje clare referitoare la preþ. În acestã conexiune softstarterul trebuie sã fie proiectat la un curent de 0. realizându-se schema pentru funcþionarea de duratã. motor 55 kW Comutare Bypass La aºa-numita conexiune Bypass este conectat pentru funcþionarea de duratã un contactor (DILM). pornirea se realizeazã fãrã ºocuri prin softstarter. La aºa-numita conexiune In-Delta. Acesta reduce pierderea de putere în softstarter ºi creºte durata de viaþã a acestuia. tiristoarele sunt ºuntate de contactorul DILM. softstarterele sunt acþionate cu aºa-numita conexiune In-Line. ca în cazul conexiunii stea-triunghi. Dupã realizarea pornirii.

convertizorul de frecvenþã preia aproape numai puterea activã a reþelei de alimentare (cos v ~ 1). al convertizorului furnizeazã puterea reactivã necesarã pentru acþionarea motorului. este disponibil la toate aparatele un regulator intern PID. Astfel. inclusiv a acþionãrilor electrice. DV6 reglare vectorialã a frecvenþei sau cuplului pentru acþionãri cu sarcinã mare sau comportare dinamicã solicitantã. DF6 ºi DV5. de exemplu temperatura excesivã. pot fi selectate ºi parametrizate diferite tipuri de acþionare. Intrãrile ºi ieºirile convertizorului de frecvenþã sunt supravegheate în interiorul aparatului prin circuitele de mãsurã ºi reglare. DV6 sunt setate din fabricã pentru puterea corespunzãtoare a motorului. Pentru utilizãri cu reglare de presiune sau de debit. Mãsurarea temperaturii în timpul funcþionãrii motorului poate fi integratã printr-o intrare a senzorilor termici în circuitul de supraveghere a convertizorului de frecvenþã. externe de supraveghere. – iar circuitul de c. Pe latura reþelei este obligatorie numai o siguranþã. supravegherea curelelor trapezoidale. Setãrile individuale pot fi adaptate prin unitatea internã de comandã. De exemplu. a condus la utilizarea tot mai frecventã a elementelor de acþionare inteligente ºi descentralizate. care oferã posibilitãþi de legare la magistrale de date. blocarea motorului. generator de impulsuri) Convertizoarele de frecvenþã din gamele DF5. Astfel.c. cu tensiune ºi frecvenþã variabilã. Convertizorul de frecvenþã transformã tensiunea ºi frecvenþa constantã a reþelei de alimentare în tensiune continuã. comanda frecvenþei prin curba caracteristicã U/f pentru utilizãri uºoare cu curbe caracteristice lineare ºi pãtratice. cât ºi funcþionare la acþionarea în paralel a mai multor motoare la ieºire sau.5 kW Convertizor de frecvenþã Convertizor de frecvenþã DF6 pânã la 132 kW Caracteristici convertizor de frecvenþã (generalitãþi) • pentru motoare trifazate pânã la 132 kW • cuplu mare de pornire • funcþionare la cuplu constant • fãrã vârfuri de curent • control continuu al turaþiei • fãrã întreþinere • mãsuri EMC (opþiuni: filtru radiofrecvenþã. Soluþiile de acþionare cu vitezã variabilã sunt folosite pe scarã tot mai largã în toate domeniile. punerea la pãmânt. suprasarcina motorului. scurtcircuit. care poate fi adaptat în funcþie de instalaþie. cablu ecranat) Caracteristici suplimentare ale reglãrii vectoriale fãrã senzori • control continuu al cuplului chiar ºi la turaþie zero • concentricitate ºi constanþã crescutã a turaþiei • reglarea turaþiei (opþiuni: regulatoare. Startere motoare ºi acþionãri . Astfel se poate renunþa la dispozitive de compensare a factorului de putere. respectiv de protecþie a motorului. Din aceastã tensiune continuã se genereazã o nouã reþea trifazatã pentru motorul trifazat. Metodele pur mecanice de reglare a vitezei ºi metodele de reglare în trepte (de ex. respectiv un întreruptor de protecþie (PKZ) pentru protecþia cablurilor ºi protecþia împotriva scurtcircuitului. Dezvoltarea generalã a automatizãrilor. În secþiuni gradate. Un alt avantaj al convertizorului de frecvenþã este renunþarea la componentele suplimentare.Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 1/9 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 pânã la 7. fiecare utilizator poate porni motorul imediat dupã instalare. motoare cu mai multe viteze – respectiv cu numãr de poli variabil) îºi pierd tot mai mult importanþa. la convertizoarele de frecvenþã DV5.

Reglare vectorialã fãrã senzori Prin intermediul algoritmului de comandã. La comanda vectorialã dupã flux. La reglarea vectorialã a tensiunii. Prin aceasta este posibilã o reglare a cuplului motor. Marele avantaj al tehnologiei vectoriale fãrã senzori constã în reglarea fluxului motorului la o valoare. utilaje pentru ridicare. Puterea dinamicã a acþionãrii este evidentã în special la turaþii reduse. Acest lucru faciliteazã acþionarea la limita de curent. Procesul de modulare a invertorului Invertorul constã într-o prezentare simplificatã din ºase întreruptoare electronice ºi astãzi este echipat uzual cu IGBT (I Insulated Gate Bipolar Transistor). Modul de comandã U/f este metoda preferatã de alimentare în paralel a mai multor motoare cu un singur convertizor. respectând saturaþia ºi pierderile în fier. b). similarã cu reglarea motoarelor în curent continuu. Datele fizice ale motorului necesare pentru model sunt formate din parametrii setaþi ºi mãsuraþi (prin autotuning). sunt comandate amplitudinea ºi frecvenþa vectorului de tensiune în conformitate cu alunecarea ºi curentul de sarcinã. . sunt calculate componentele de curent activ ºi curent reactiv din curenþii mãsuraþi ai motorului. comparate cu valorile modelului de motor ºi corectate dacã este cazul. motorul trifazat reglat în frecvenþã reprezintã o componentã standard pentru reglarea continuã a turaþiei ºi a cuplului motor.1/10 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri Mod de funcþionare Astãzi. la motoarele trifazate asincrone. se calculeazã mãrimile generatoare de flux im ºi mãrimile generatoare de cuplu motor iw din mãrimile mãsurate u1 ale tensiunii statorice ºi i1 ale curentului statoric. Calculul se realizeazã dupã un model de motor dinamic (schema de conexiune echivalentã electricã a motorului trifazat) cu regulatoare adaptative de curent. Circuitul de comandã deschide ºi închide aceste IGBT conform diferitelor principii (procese de modulare) ºi modificã frecvenþa de ieºire a convertizorului de frecvenþã. domenii largi ºi exactitate în reglarea turaþiei. sunt calculate modelele de comutare PWM (P Puls-W Width-M Modulation) pentru invertor. Acest lucru faciliteazã obþinerea unui domeniu larg de reglare a turaþiei ºi a unei mari precizii în reglarea turaþiei fãrã mãsurarea vitezei reale (farã feedback). de ex. care exprimã fluxul nominal al motorului. dozatoare. Schemã simplificatã a motorului asincron ºi a vectorilor de curent asociaþi i1 = curent stator (curent pe fazã) im = componente de curent generatoare de flux iw = componente de curent generatoare de cuplu motor R’2/s = rezistenþã rotoricã dependentã de alunecare La reglarea vectorialã fãrã senzori. cu economie de energie atât ca acþionare individualã dar ºi drept componentã a unei instalaþii automatizate. frecvenþa ºi unghiul vectorilor de tensiune sunt comandate direct. Ambele componente de curent sunt descrise în funcþie de valoare ºi fazã într-un sistem rotativ de coordonate (o) având ca sistem de referinþã statorul ( a. Amplitudinea.

d. ecranul interior trebuie sã fie conectat la un capãt la sursa de tensiune. Deoarece curenþii de scurgere la pãmânt sunt surse de interferenþe de frecvenþe înalte. Mãsuri de ecranare Acestea servesc la reducerea emisiei de interferenþe prin radiaþie (rezistenþa la interferenþe a instalaþiilor ºi aparatelor învecinate împotriva influenþei din afarã). Mãsuri pentru filtre Filtrele de antiparazitare ºi filtrele de reþea (combinaþie între filtrul de antiparazitare + bobina de reþea) servesc la protecþia faþã de mãrimile perturbatoare de frecvenþã înaltã. Întreruperile ecranãrii. Norma IEC/EN 61800-3 descrie valorile limitã ºi procesele de testare pentru emisia interferenþelor ºi protecþia la acestea pentru acþionãrile electrice trifazate. de pe care se pot descãrca curenþii cu frecvenþã înaltã la pãmânt. Îndeplinirea ulterioarã a mãsurilor EMC necesare este posibilã numai cu un efort ºi costuri crescute. contactoare. . Filtrele trebuie montate pe cât posibil în imediata apropiere a convertizorului. Indicaþii pentru instalarea corectã a convertizoarelor de frecvenþã 1/11 Mãsuri pentru instalarea conform EMC 1. Startere motoare ºi acþionãri Un montaj aferent EMC se realizeazã respectând indicaþiile de mai jos. Ecranul nu trebuie sã fie conectat prin cabluri de racord (Pig tails). Pentru mãsurile EMC. Pentru împiedicarea formãrii tensiunilor periculoase. La lungimi ale legãturii mai mari de 30 cm. trebuie sã fie ºuntate cu rezistenþã micã ºi pe o suprafaþã mare. Mãsuri de împãmântare Acestea sunt obligatorii pentru a respecta prevederile legale ºi premisa pentru montajul eficient al altor mãsuri cum ar fi filtre ºi ecrane. ecranul exterior la ambele capete. ci un sistem tipic de acþionare în ansamblul sãu funcþional. potenþiometru de valoare nominalã R1 (M22-4K7) ºi accesorii de montaj ZB4-102-KS1 3. Filtrele au curenþi de scurgere la pãmânt care pot fi cu mult mai mari faþã de cei nominali în cazul unor defecte (pierderea unei faze.a. al cãror ecran este împãmântat pe ambele laturi ºi pe o suprafaþã mare (PES). Ecranul nu poate înlocui conexiunea PE. sistem de împãmântare în formã de stea). Nu sunt tratate componentele individuale. Se recomandã conexiunile cu patru cabluri (trei faze + PE).m. la punctul central de împãmântare (ºinã de egalizare a potenþialului. secþiunea cablului nu este importantã. care sunt emise prin cablul de alimentare sau prin radiaþiile acestuia ºi care trebuie sã fie limitate la o valoare minimã. sarcinã neuniformã). iar legãtura dintre convertizorul de frecvenþã ºi filtre trebuie sã fie scurtã. Punctele de contact nu trebuie sã fie vopsite ºi/sau corodate (utilizaþi plãci de montaj ºi materiale zincate). Ecranarea conexiunilor de comandã Montajul ºi conexiunea aferente EMC sunt descrise pe larg în manualele (AWB) ale aparatelor. bobine º. la cleme. Exemplu: Convertizor de frecvenþã DF5. 2.. ci suprafaþa. circuitul de împãmântare trebuie sã aibã impedanþã micã ºi suprafaþã mare de contact. sunt obligatorii conexiuni ecranate. Mãsurile necesare sunt valabile numai în combinaþie ºi trebuie respectate încã din faza de proiectare. Cablurile de conectare ale motorului trebuie montate separat de cele de comandã ºi semnalizare (>10 cm) ºi nu trebuie aºezate paralel cu nici un cablu conectat la reþea.5 mA conform VDE 0160 respectiv EN 60 335 conductorul de împãmântare trebuie sã fie F 10 mm2 sau sã fie supravegheat împotriva întreruperii. Câmpurile perturbatoare electrice ºi magnetice pot fi limitate la nivelul necesar. de ex. pe o cale directã. filtrele trebuie sã fie împãmântate. La curenþi de utilizare f 3. metalice ale carcasei trebuie sã fie împãmântate electric. Conexiunile de comandã ºi de semnalizare trebuie sã fie torsionate ºi pot fi montate cu un ecran dublu. Toate punctele de împãmântare trebuie sã fie conectate pe cât posibil cu rezistenþã micã ºi conductibilitate bunã. Astfel.Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Mãsuri EMC EMC (Compatibilitatea electomagneticã) reprezintã capacitatea unui aparat de a opune rezistenþã (imunitate) interferenþelor electrice ºi în acelaºi timp de a nu polua mediul prin emisiile elctromagnetice. provocate de conductori (imunitate la perturbaþii) ºi reduc mãrimile perturbatoare ale convertizorului de frecvenþã. Toate componentele conductoare. respectiv legal admisã (emisie de perturbaþii). Legãturile dintre convertizorul de frecvenþã ºi motor trebuie sã fie ecranate.

Acestea mãresc protecþia semiconductoarelor de putere la punere la pãmânt sau scurtcircuit ºi protejeazã motoarele împotriva vitezelor prea mari de creºtere a tensiunii (> 500 V/µs). Bobine Pe partea de intrare a convertizorului de frecvenþã. bobinele reduc variaþiile tensiunii de alimentare datorate curenþilor ºi cauzeazã o îmbunãtãþire a factorului de putere.1/12 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri 4. 15 PES PES PE PES W2 U2 V2 U1 V1 W1 PE . bobinele sunt montate pe cabluri lungi ale motorului ºi dacã sunt conectate mai multe motoare în paralel la ieºire. Montajul bobinelor de reþea se recomandã în special la racordul mai multor convertizoare de frecvenþã la un punct de ieºire al reþelei ºi dacã la aceastã reþea sunt conectate ºi alte aparate electronice. iar calitatea reþelei este îmbunãtãþitã. La ieºirea convertizorului de frecvenþã. O reducere a interferenþelor cauzate de curentul de reþea se realizeazã ºi prin bobinele de curent continuu în circuitul intermediar al convertizorului de frecvenþã. Armonicile de curent sunt reduse. care sunt produse prin frecvenþe de repetiþie înalte.

interfaþã serialã sau conectare la magistralã • Costuri reduse la conectare In-Delta Caracteristici speciale • Suprimarea componentei de c. 50/60 Hz 10 A pânã la 50 A la sarcina rezistivã 2. mecanismelor pentru uºi. selectabile prin selector • Cleme de comandã separate galvanic • Modul de comandã identic pentru toatã gama de puteri • Slot de conectare pentru opþiuni: unitate de date. AC-53) • Pornirea electronicã a pompelor ºi a motoarelor pentru ventilatoare pânã la 30 kW (pornire uºoarã) cu Bypass intern pentru funcþionarea de duratã • Softstarter pentru motoare pânã la 22 kW pentru acþionarea electroventilelor. benzilor transportoare.c.Caracteristici principale Moeller HPL0211-2004/2005 Contactor static Softstarter DS4 Softstarter 1/13 Prezentare generalã a sistemului Date de selecþie. motoare) pânã la 41 A (trifazatã. respectiv a sarcinii rezistive ºi inductive (de ex. 50/60 Hz Domeniu de putere Aplicaþii 4 kW pânã la 250/500 kW (la 230 V) 7. 50/60 Hz 3 x 110 – 500 V. comanda iluminatului.a. transformatoare) pânã la 900 A Caracteristici • 10 aplicaþii standard programate în avans. componente de comutare ºi protecþie Coduri de comandã Tensiuni de alimentare a pagina 2/2 a pagina 2/4 a pagina 2/6 1 x 110 – 500 V.c.2 kW pânã la 30 kW (la 400 V) pentru motoare asincrone trifazate • Elemente de încãlzire • Instalaþii de galvanizare • Sisteme de iluminat • Pompe ºi ventilatoare • Benzi transportatoare • Mecanisme pentru uºi ºi porþi • Mecanisme de rulare • Comutare fãrã contact a sarcinii rezistive ºi uºor inductive pânã la 50 A (monofazatã. • Comandã directã posibilã de pe un PLC prin separare de potenþial între secþiunea de forþã ºi secþiunea de comandã • Adaptarea parametrilor prin unitatea de comandã sau prin interfaþã (opþiuni) Startere motoare ºi acþionãri DM4 . ºi 110 V pânã la 240 V c. la pornirea soft • Suprimarea ºocurilor de conectare la sarcinile inductive trifazate • Comandã cu +24 V c. • • • • • Comutare rapidã ºi fãrã contact Duratã de viaþã aproape nelimitatã Rezistenþã la ºocuri ºi vibraþii Fãrã zgomot la comutare Exactitate înaltã la repetare a pagina 2/12 a pagina 2/17 a pagina 2/22 3 x 230 V – 460 V.5 kW pânã la 500/900 kW (la 400 V) • • • • • • • Pompe/ ventilatoare Benzi de rulare Ferãstraie Malaxoare Concasoare Instalaþii de iluminat Instalaþii de încãlzire Domeniu de utilizare • Pornire electronicã a motoarelor trifazate pânã la 900 kW (pornire uºoarã) • Variator de tensiune trifazat pentru comanda ºi reglarea sarcinii rezistive ºi inductive (instalaþii de încalzire. AC-51).

50/60 Hz 3 x 230 V. 50/60 Hz 3 x 400 V. cât ºi macarale ºi lifturi Caracteristici • Comandã U/f de la 0.5 kW (la 400 V) a pagina 3/2 a pagina 3/7 a pagina 3/13 1 x 230 V.2 kW (la 230 V) 0. a hârtiei ºi tiparului • Maºini de prelucrare în cadrul industriei metalurgice • Mecanisme transportoare.5 kW • Posibilitãþi variate de utilizare în industria textilã. cTick) . c-UL. 50/60 Hz 0. 50/60 Hz 3 x 400 V. cTick) • • • • • Unitate de comandã integratã cu potenþiometru Regulator PID Interfaþã RS-422 Magistralã PROFIBUS-DP (opþiune externã) Standarde globale (CE.37 kW pânã la 7.5 pentru 60 sec la fiecare 600 sec Cuplu de pornire aproximativ 200 % Tranzistor integrat de frânare Cu posibilitate de parametrizare Ieºire pe releu Caracteristici speciale • • • • • Unitate de comandã integratã cu potenþiometru Regulator PID Interfaþã RS-422 Magistralã PROFIBUS-DP (opþiune externã) Standarde globale (CE.5 pentru 60 sec la fiecare 600 sec • Cu posibilitate de parametrizare • Ieºire pe releu • • • • • • • • Reglare vectorialã fãrã senzori Autotuning (parametrii motorului) Cuplu nominal de la 0.18 kW pânã la 2.37 kW pânã la 7. componente de comutare ºi protecþie Coduri de comandã Tensiuni de alimentare a pagina 3/2 a pagina 3/6 a pagina 3/12 1 x 230 V. UL.5 Hz pânã la 360 Hz Factor de suprasarcinã admisã de 1.5 Hz pânã la 360 Hz cu supravegherea curentului motorului ºi controlul automat al tensiunii • Factor de suprasarcinã admisã de 1.18 kW pânã la 2.5 kW (la 400 V) Domeniu de putere Aplicaþii • • • • Ventilatoare Pompe Benzi transportatoare Mecanisme de rulare • • • • • • • • Pompe ºi ventilatoare Benzi transportatoare Mecanisme de rulare Mecanisme de perforare ºi frezare Mecanisme de malaxare ºi amestecare Extrudere Mecanisme de ridicare ºi transportare Macarale ºi mecanisme de ridicare Domeniu de utilizare • Comanda turaþiei la motoarele trifazate pânã la 7.1/14 Caracteristici principale Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Startere motoare ºi acþionãri DF5 Prezentare generalã a sistemului Date de selecþie. c-UL. 50/60 Hz 3 x 230 V. UL.5 kW • Utilizãri generice ale pompelor ºi ventilatoarelor în domeniile construcþiilor ºi industriei • Mecanisme standard la maºinile-unelte cât ºi la maºinile pentru prelucrare ºi ambalare în industria alimentarã ºi a bãuturilor alcoolice • Comanda turaþiei la motoarele trifazate pânã la 7.2 kW (la 230 V) 0. 50/60 Hz 0.

a hârtiei ºi tiparului • Reglarea debitului sau presiunii în procese industriale • Maºini-unelte • Maºini de prelucrare în cadrul industriei metalurgice • Mecanisme transportoare. 50/60 Hz 0. cTick) Caracteristici Caracteristici speciale Unitate de comandã integratã.75 kW pânã la 132 kW (pânã la 400 V) • • • • • • • • Pompe ºi ventilatoare Benzi transportatoare Mecanisme de rulare Mecanisme de perforare ºi frezare Mecanisme de malaxare ºi amestecare Extrudere Mecanisme de ridicare ºi transportare Macarale ºi mecanisme de ridicare Domeniu de utilizare • Controlul turaþiei la motoarele trifazate pânã la 132 kW • Reglarea turaþiei ºi al cuplului la motoarele trifazate pânã la 132 kW • Utilizãri generice ale pompelor ºi ventilatoarelor (diagramã de sarcinã pãtraticã) • Posibilitãþi variate de utilizare în industria textilã.5 pentru 60 sec la fiecare 600 sec Cuplu de pornire aproximativ 200 % Tranzistor de frânã integrat (pânã la 11 kW) Cu posibilitate de parametrizare Ieºire pe releu Intrare termistor (PTC) Unitate de comandã integratã. cât ºi macarale ºi lifturi • Comandã U/f de la 0.2 pentru 60 sec la fiecare 600 sec • Tranzistor de frânare integrat (pânã la 15 kW) • Cu posibilitate de parametrizare • Trei ieºiri pe releu • Intrare termistor (PTC) • • • • • • • • • • • • • • • • • • Reglare vectorialã fãrã senzori Autotuning (parametrii motorului) Procesor de 32 biþi Cuplu nominal aproape de 0 Hz (open loop) Factor de suprasarcinã1. UL.Caracteristici principale Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã DF6 Convertizor de frecvenþã vectorial 1/15 Prezentare generalã a sistemului Date de selecþie. cTick) • • • • Startere motoare ºi acþionãri DV6 . cu potenþiometru Regulator PI ºi PID Interfaþã RS-485 ºi RS-422 Conectare la magistralã PROFIBUS-DP (opþiune montabilã internã) Memorare macrouri utilizator Controlul sincronizãrii vitezei a douã motoare (opþional) Acþionarea mai multor motoare Standarde globale (CE. c-UL. UL. c-UL.1 Hz pânã la 360 Hz cu supravegherea curentului motorului ºi controlul automat al tensiunii • Factor de suprasarcinã1. cu potenþiometru Regulator PID Interfaþã RS-485 ºi RS-422 Conectare la magistralã PROFIBUS-DP (opþiune montabilã internã) • Memorare macrouri utilizator • Mod de funcþionare cu economisirea energiei • Standarde globale (CE. componente de comutare ºi protecþie Coduri de comandã Tensiuni de alimentare Domeniu de putere Aplicaþii a pagina 3/30 a pagina 3/34 a pagina 3/38 3 x 400 V. 50/60 Hz 11 kW pânã la 132 kW (pânã la 400 V) • Ventilatoare • Pompe • Benzi transportatoare a pagina 3/30 a pagina 3/35 a pagina 3/39 3 x 400 V.

102 km Forþã 1 N = 0.81 s Presiune 1 Pa = 1 N/m2 1 bar = 105 Pa Coloanã de apã 1 mm = 9.81 N Cuplu motor 1 Nm = 0.81 Nm = 9.x 10-3 [kW] h Pompã V⋅ p P = -----------.81 Pa Moment de inerþie 1 kgm2 = 1Ws 3 = 1 Nms 2 = 0.736 kW = 75 kpm/s = 736 Nm/s Startere motoare ºi acþionãri Lucru mecanic 1 kW = 3.55 ⋅ M b = Mmot – Mgeg [Nm] Mb = factor de inerþie Fl Jmot = momentul de inerþie al motorului [kgm2] = turaþiile motorului [1/min] n = cuplu de accelerare [Nm] Mb Mmot = cuplu motor la pornire (medie) Mgeg = cuplu sarcinã la pornire (medie) .367 x 106 km 1 s = 1 J = 1 Nm = 0.102 km = 1 s 1 km = 9.102 kgms2 Formule din tehnica acþionãrilor Putere (motoare trifazate) = U x I x cos v x 3 x 10-3 P1 = P1 x h P2 P1 = putere absorbitã [kW] = putere produsã [kW] P2 = tensiune [V] U = curent [A] I c = factor de putere h = randament Necesar de putere pentru diferite maºini de lucru Miºcare de ridicare F⋅ p P = ----------.x 10-3 [kW] h P = putere [kW] F = forþã [N] v = vitezã [m/s] h = randament M = cuplu motor [Nm] n = turaþii [1/min] V = cantitate transportatã [m3/s] p = presiune care trebuie învinsã [N/m 2] J = Momentul de inerþie al maselor deplasate liniar bazat pe turaþia motorului v J = 91.x 10-3 [kW] h Miºcare rotativã M⋅ n P = --------------------.36 PS = 102 kpm/s = 1000 Nm/s 1 CP = 0.1/16 Conversia unitãþilor tehnice de mãsurã În unitãþi de mãsurã SI (Systeme Internationale d’Unitée) Moeller HPL0211-2004/2005 Cupluri motor Cuplu motor calculat din puterea motorului P2 .[s] = ----------------------------ta 9.6 x 106 J = 3.102 K 1 K = 9. pentru diferite rapoarte de transformare n 2 J2 = J1 ---1 n2 n1 = turaþia motorului J1 = moment de inerþie la n1 n2 = turaþia de lucru J2 = moment de inerþie la n2 Factor de inerþie J mot + J zus Fl = ------------------------J mot Jmot= momentul de inerþie al motorului Jzus = momentul de inerþie al maºinii de lucru Interval de pornire Fl ⋅ J mot ⋅ n .[Nm] M = 9550 ---n P2 = puterea motorului [kW] n = turaþia [1/min] Recalcularea cuplului motor pentru diferite rapoarte de transformare M1 ⋅ n 1 M2 = -----------------n2 n1 = turaþiile motorului [1/min] M1 = cuplu motor [Nm] n2 = turaþiile de lucru [1/min] M2 = cuplu motor lai n2 [Nm] Moment de inerþie Relaþia cu momentul de rotaþie GD ---------4 J = moment de inerþie [kgm2] GD 2 = moment de rotaþie [kpm2] 2 Putere 1 kW = 1.6 x 106 Nm = 0.[kW] 9550 ⋅ h Ventilator V⋅ p P = -----------.2 x m -n 2 [kgm2] m = masã [kg] v = vitezã [m/s] n = turaþia motorului [1/min] Recalcularea momentelor de inerþie la alte turaþii.

Note Moeller HPL0211-2004/2005 1/19 Startere motoare ºi acþionãri .

socluri pentru siguranþe Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Date tehnice Dimensiuni de gabarit Pagina 2/12 2/3 2/4 2/6 2/6 2/6 2/14 2/15 2/15 2/16 2/16 2/17 2/18 2/9 2/30 2/46 2/22 2/22 2/23 2/23 2/24 2/38 2/49 Softstarter DM4 .Cuprins Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Softstartere DM4 2/1 Prezentare generalã a sistemului Descriere Contactoare statice ºi softstartere DS4 Date de selecþie DS4 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Contactoare statice DS4 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Softstartere DS4 Îndrumãri de proiectare Conexiuni standard DS4 Date tehnice Dimensiuni de gabarit Pagina 2/2 Prezentare generalã a sistemului Descriere Softstartere DM4 Unitate de comandã DE4-KEY-2 Interfaþã serialã RS232/RS485 Modul de comunicaþie PROFIBUS-DP Modul de comunicaþie Suconet K Date de selecþie Softstartere DM4 Elemente de comutaþie ºi de protecþie Softstartere DM4 Aparate de bazã DM4 Unitate de comandã DE4-KEY-2 Module de comunicaþie Module Accesorii Siguranþe fuzibile ultrarapide.

Date de selecþie apagina 2/4 Date de comandã apagina 2/7 Socluri pentru siguranþe Date de selecþie apagina 2/4 Date de comandã apagina 2/7 3 .2 pânã la 11 kW la 400 V Tensiune nominalã 110 .150 V cu sau fãrã funcþie internã de reversare Comandã asimetricã a aprinderii 1 Date de selecþie apagina 2/4 Date de comandã apagina 2/6 Siguranþe ultrarapide 2 Siguranþe pentru protecþia DS4 împotriva scurtcircuitului respectiv pentru respectarea clasei de coordonare 2 pentru montajul extern.metodã de pornire pentru ºocuri de conectare reduse Softstartere pentru motoare trifazate Putere nominalã 2.5 pânã la 22 kW la 400 V Tensiune nominalã 110 .150 V cu sau fãrã funcþie internã de reversare Comandã asimetricã a aprinderii 1 Startere motoare ºi acþionãri Date de selecþie apagina 2/4 Date de comandã apagina 2/6 Softstartere DS4-340-MX (R) Softstartere pentru motoare trifazate Putere nominalã 7.2/2 Prezentare generalã a sistemului Moeller HPL0211-2004/2005 Aparate de bazã Contactoare statice DS4-140 1 Domeniul curentului 10 – 50 A la 110 – 500 V Contactoare statice ºi softstartere DS4-340-M (R) Contactoare statice pentru sarcini rezistive 11 – 41 A la 110 – 500 V DOL .

c.-H Contactoare statice monofazate între 10 . Reglarea temperaturii în douã puncte lucreazã mai exact ºi sporeºte calitatea produselor. • Benzi transportoare: Banda porneºte uºor. A2\ FWD. curelele trapezoidale nu gliseazã. Frecvenþele de comutare nu reprezintã o problemã pentru un contactor static. DS4-340-11K-M poate fi acþionat cu un contactor extern Bypass.. curelele trapezoidale nu gliseazã. ce pot fi de 20 de ori mai mari decât curentul nominal al motorului. componenta de c. Durata de viaþã a instalaþiei este sporitã. pentru care pânã acum erau obligatorii softstartere comandate trifazat. • Acþionarea ventilatoarelor: Prin pornirea uºoarã. La utilizarea drept contactor static. REV. Întregul sistem este protejat mecanic.-M(R) Softstartere pentru sarcini trifazate: • DS4-340-. • Benzi transportoare: Banda porneºte uºor. motorul se comportã ca în cazul comenzii trifazate.. iar durata de viaþã creºte. Conductoare statice ºi softstartere DS4 . DS4-340-..5 – 15 kW). La utilizarea drept softstarter. Exemple de utilizare: • Înlocuirea combinaþiilor stea-triunghi. (7.5 – 15 kW.2 pânã la 11 kW pentru sarcini trifazate. pot fi pornite ºi aplicaþii. Aparatele cu iniþiala "R" deþin suplimentar o funcþie internã de reversare. DS4-340-.. iar uzarea precoce este stopatã. Durata de viaþã a instalaþiei este sporitã. Încãrcarea mecanicã a instalaþiilor ca întreg scade. este anulatã cu ajutorul unei metode speciale de comandã. astfel încât obiectele transportate sã nu se rãstoarne.c. Astfel. Cu ajutorul DS4. 0 Uout = 100 % Run. care conduc la oscilaþii de curent ºi cuplu. Aparatele din aceastã gamã pot fi utilizate drept contactoare statice ºi softstartere.. iar durata de viaþã creºte. • Acþionarea pompelor: ªocurile de presiune sunt evitate prin pornirea uºoarã... pot fi pornite ºi aplicaþii. Exemple de utilizare: • Comutarea frecventã ºi silenþioasã a motoarelor inclusiv reversare • Reglãri de temperaturã de toate tipurile. Exemple de utilizare: • Înlocuirea combinaþiilor stea-triunghi. • Acþionarea ventilatoarelor: Prin pornirea uºoarã.. componenta de c. Încãrcarea mecanicã a instalaþiilor ca întreg scade. Frecvenþele de comutare nu reprezintã o problemã pentru un contactor static. • Comanda iluminãrii. iar durata de viaþã este prelungitã. iar durata de viaþã este prelungitã.. • Acþionarea pompelor: Socurile de presiune sunt evitate prin pornirea uºoarã.-H Contactoare statice ºi softstartere pentru sarcini trifazate: • DS4-340-..-M(R) Contactoare statice ºi softstartere comandate bifazat 2.-MX(R) Softstartere comandate bifazat cu un Bypass intern pentru motoarele trifazate 7. Contactoarele statice comutã rapid ºi silenþios. • Comanda iluminãrii. Aparatele cu iniþiala "R" deþin suplimentar o funcþie internã de reversare.. La utilizarea drept softstarter. cu ajutorul unei metode speciale de comandã. Versiunile MX(R) ale DS4 sunt proiectate pentru cerinþele ciclurilor normale.-MX(R) Utilizare DS4-140-. • Înlocuirea combinaþiilor contactor inversor. Întregul sistem este protejat mecanic. pornirile ºi opririle frecvente ale momentelor mari de inerþie a maselor nu mai reprezintã o problemã.. uzualã la comanda bifazatã. Prin capacitatea mare de încãrcare a versiunilor M(R). pentru care pânã acum erau obligatorii softstartere comandate trifazat. Contactoarele statice comutã rapid ºi silenþios.. • Înlocuirea combinaþiilor contactor-inversor.\ (FWD/REV-) LED Error-LED Pregãtit Eroare Pregãtit de funcþionare În pantã Vîrful rampei Descriere tipuri Contactoare statice monofazate: • DS4-140-.. La acelaºi ciclu al sarcinii ca cel pentru versiunile MX(R) este posibilã acþionarea motoarelor de pânã la 22 kW.Descriere Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 2/3 U Ue A1. • Comanda semafoarelor. uzualã la comanda bifazatã. iar uzarea precoce este stopatã. astfel încât obiectele transportate sã nu se rãstoarne. este anulatã. "comanda DOL" realizeazã comutarea motoarelor în momentul optim ºi reduce ºocurile de conectare. Reglarea temperaturii în douã puncte lucreazã mai exact ºi sporeºte calitatea produselor.50 A pentru sarcini rezistive Exemple de utilizare: • Reglãri de temperaturã de toate tipurile. Cu ajutorul DS4.

7 DS4-340-7K5-MX(R) 7.7 Contactor static pentru racordul trifazat la reþea.2 DS4-340-11K-M(R) 11 23 21. 3 x Ie. supracurent.5 12 11. Indicã curentul. Siguranþele ultrarapide sunt obligatorii pentru tipul de coordonare"2". (5. 6 x Ie. 6 x Ie. frecvenþã mare de comutare.2 6 5 DS4-340-4K0-M(R) 4 9 8. frecvenþã redusã de comutare. curent maxim de scurtcircuit 100 kA Curent maxim de scurtcircuit conform datelor tehnice ale întreruptorului utilizat .3 DS4-340-11K-M+DIL2M(230V. (0.3 DS4-340-7K5-M(R) 7. (5. pentru care trebuie dimensionat conductorul la ciclul ºi curentul motorului date.2/4 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Elemente de comutaþie ºi de protecþie Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Tip Curent nominal de utilizare1) Funcþiile contactoarelor statice Protecþia conductoarelor 3) 230V 400V 500V Protecþia la suprasarcinã la utilizarea unui întreruptor pentru motor fãrã funcþie internã pentru suprasarcinã 4) I A Contactor static pentru racordul monofazat la reþea (sarcinã rezistivã) DS4-140-010-H DS4-140-020-H DS4-140-030-H DS4-140-050-H Indicaþii 10 20 30 50 1) 2) FAZ-B10 FAZ-B20 FAZ-B32 FAZ-B50 2 X FAZ-B10 2 X FAZ-B20 2 X FAZ-B32 2 X FAZ-B50 PKM0-10(+CL-PKZ0) PKM0-20(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI Z00-10 Z00-24(+EZ00) Z1-40(+EZ1) Z1-63(+EZ1) Curent nominal de utilizare pentru ciclul de încãrcare dat Siguranþele ultrarapide sunt obligatorii pentru tipul de coordonare"2".5 12 11.5 16 15. 5.50HZ) 22 46 41 Softstarter pentru racordul trifazat la reþea.5 DS4-340-5K5-M(R) 5. duratã supracurent sau duratã de funcþionare DF mai mari) aceastã valoare se modificã.2 DS4-340-11K-MX(R) 1 23 21.curent maxim de scurtcircuit 100kA.5 16 15.5 16 15.5 DS4-340-5K5-M(R) 5.2 6 5 DS4-340-4K0-M(R) 4 9 8.3 DS4-340-7K5-M(R) 7. 600 porniri/opriri) DS4-340-2K2-M(R)(-DC) DS4-340-4K0-M(R) DS4-340-5K5-M(R) DS4-340-7K5-M(R) DS4-340-11K-M(R) Indicaþii 7 10 14 18 27 18 27 37 53 PKM0-6. Tip Puterea motorului la 400V Curent nominal de utilizare 5) Funcþiile softstarterelor Aparat P kW I A Motor Ie A Cablu6) I A Protecþia conductoarelor 8) Contactor de Releu de protecþie reþea(opþional)9) a motorului 10) Softstarter pentru racordul trifazat la reþea.7 DS4-340-15K-MX(R) 15 31 29. 20 porniri) DS4-340-2K2-M(R)(-DC) 2. La curenþi mai mari ai motorului ºi la cicluri de sarcinã diferite (frecvenþã de operare.5 16 15.3(+CL-PKZ0) PKM0-10(+CL-PKZ0) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI DIL00M DIL00M DIL00AM DIL0M DIL0AM DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M Z00-6 Z00-10 Z00-16 Z00-16 Z00-24(+EZ00) Z00-16 Z00-24(+EZ00) Z1-40(+EZ1) Z1-57(+EZ1) 9 14 19 25 36 PKM0-10(+CL-PKZ0) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-20(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) NZM7-40N-OBI DIL00M DIL00M DIL00AM DIL0M DIL1M ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-65 12 18 24 32 46 PKM0-10(+CL-PKZ0) PKM0-20(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) NZM7-40N-OBI NZM7-63N-OBI DIL00M DIL00AM DIL0M DIL0AM DIL1M ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-65 ZEV+ZEV-XSW-65 5) 6) 7) 8) 11 PKM0-16(+CL-PKZ0) DIL00M 17 PKM0-20(+CL-PKZ0) DIL00M 22 PKM0-25(+CL-PKZ0) DIL0M 29 PKZM4-32 DIL0M 41 PKZM4-40 DIL1M Curent nominal de utilizare pentru ciclul de încãrcare dat.2 6 5 DS4-340-4K0-M(R) 4 9 8. 10 porniri) DS4-340-2K2-M(R)(-DC) 2. 5 x Ie. frecvenþã mare de comutare. 1.7 Contactor static pentru utilizãri AC-51 (1.2 DS4-340-11K-M(R) 11 23 21.3 DS4-340-7K5-M(R) 7. 600 porniri) DS4-340-2K2-M(R)(-DC) 2.2 DS4-340-11K-M(R) 11 23 21.5 DS4-340-5K5-M(R) 5.5 12 11.

0247 DILEM DILEM DILEM DIL0M DIL0M PKZM0-10(+CL-PKZ0) PKZM0-16(+CL-PKZ0) PKZM0-20(+CL-PKZ0) PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 – – – extern intern DIL00M DIL00M intern DIL0M DIL0AM FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI 3x 3x 3x 3x 3x 50.20-125 20.04 51.282.Contactoare statice ºi softstartere DS4 Elemente de comutaþie ºi de protecþie Moeller HPL0211-2004/2005 Siguranþã ultrarapidã (opþional.140.282.189.20-125 20.04 21.0247 Frenostat-6000.060..04 21.140.06-50 50.189.060.179.282.06-80 20.04 51. siguranþã obligatorie pentru tipul„2”) 2) Siguranþe Soclu pentru siguranþã 2/5 Contactor de reþea (opþional) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M 3) 4) 1 X 50.06-80 1 X 51.0185 Frenomat-6000.0185 Frenostat-6000.04 1 X 51.04 1 X 51.06-80 3 x 51.060. Contactoare statice ºi softstartere DS4 . Siguranþe Numãr x tip Soclu pentru siguranþã Numãr x tip Frenomat / Frenostat Hilger & Kern Tip recomandat la tensiunea reþelei de 400 V Contactor de ieºire pentru softstartere 11) Protecþia conductorului Bobinã de ºoc12) Contactor de frânare Siguranþã pentru recunoaºterea repausului 13) 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 50.189.0185 Frenomat-6000.06-50 1 X 50.140.20-125 20.06-32 1 X 50.0316 Frenostat-6000.060.04 21.04 Curent maxim de scurtcircuit conform datelor tehnice ale întreruptorului utilizat La sarcinile rezistive. se poate renunþa la utilizarea siguranþei.c.060.282. atunci pot fi utilizate ºi contactoarele din coloana "Bypass-contactor"drept contactoare de reþea.140.01 Frenomat-6000.140.01 51.189.06-50 50.060.04 50.058.20-125 3 x 21.06-63 50.04 1 X 51.060. nu este de obicei obligatorie o protecþie la suprasarcinã Siguranþã ultrarapidã (opþional.140.04 51.06-16 1 X 50.140.282.0247 Frenostat-6000.060. PKZM0.04 51.20-125 20.04 50.06-63 50.5mm 2.06-50 3 x 51.060.c.0304 Frenostat-6000.06-80 20. suplimentar faþã de elementele de protecþie pentru tipul„1”siguranþã obligatorie pentru tipul"2”) 7) Aparat de frânare c.282.0247 DILEM DILEM DIL0M DIL0M DIL1M PKZM0-10(+CL-PKZ0) PKZM0-16(+CL-PKZ0) PKZM0-20(+CL-PKZ0) PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 – – – extern intern DIL00M DIL00M intern DIL0M DIL0AM FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI 3x 3x 3x 3x 3x 9) 10) 11) 12) 13) 50. În mod alternativ.20-160 3x 3x 3x 3x 3x 51.060.140. Dacã drept conexiune de legãturã se utilizeazã un conductor cu secþiunea de F 1.124.060.282.01 20.282.06-80 20.01 21.0185 Frenostat-6000.060.189. este inclus în livrare.189.01 Dacã prin intermediul comenzii se stabileºte cã în caz de oprire de urgenþã se întrerupe mai întâi comanda softstarterului ºi abia apoi este comutat contactorul de reþea.060.189. NZM fãrã „-OBI” suplimentar) Dacã se utilizeazã un aparat de frânare în c.01 Frenomat-6000.01 Frenomat-6000.20-160 3x 3x 3x 3x 3x 51.060.189. Dacã este extern.0247 Frenostat-6000.0316 Frenostat-6000.04 20.0316 Frenostat-6000.20-160 3 x 21.01 21.06-50 50.0185 Frenomat-6000.140.0248 DILEM DILEM DILEM DILEM DIL0M DILEM DIL0M DIL0M DIL1M PKZM0-10(+CL-PKZ0) PKZM0-16(+CL-PKZ0) PKZM0-20(+CL-PKZ0) PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 – – – extern intern extern intern intern intern DIL00M DIL00M intern DIL0M DIL0AM intern DIL0AM DIL1M DIL2M FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI 3x 3x 3x 3x 3x 50.06-63 50.140.189.063.20-160 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 51.060.04 51.0316 Frenostat-6000.0185 Frenostat-6000.20-160 50.06-80 20.140.04 51.140. suplimentar faþã de elementele de protecþie pentru tipul„1”.0304 Frenostat-6000.140.04 21. ieºirea softstarterului trebuie sã fie separatã de acest contactor înaintea frânãrii. poate fi utilizat ºi un întreruptor pentru motor cu protecþie internã la suprasarcinã (de ex.06-63 50.0304 Frenostat-6000.04 51.282.189.282.140.01 21.140.01 21.140.060.06-63 3 x 51.

Contactoare statice ºi softstartere pentru sarcini trifazate cu funcþie de reversare 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 – – – – – 6 9 12 16 23 2.5 11 DS4-340-2K2-MR 210998 DS4-340-4K0-MR 210999 DS4-340-5K5-MR 211000 DS4-340-7K5-MR 211001 DS4-340-11K-MR 225128 DS4-340-7K5-MX 231954 DS4-340-11K-MX 210994 DS4-340-15K-MX 210995 DS4-340-11K-M 225125 + DIL2M(230V50HZ) 046566 DS4-340-7K5-MXR 211002 DS4-340-11K-MXR 231955 DS4-340-15K-MXR 211003 1 Buc.5 7. Contactoare statice DS4 Contactoare statice pentru sarcini monofazate 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 AC-51 Ie A 10 20 30 50 AC-53 Ie A – – – – 1 Buc. Softstartere DS4 Softstartere pentru sarcini trifazate 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 – – – – 16 23 31 46 7.2/6 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Tensiunea nominalã de utilizare Curent nominal de utilizare Putere nominalã Tip pentru Cod comandã motoare la 3-faze c.a.2 4 5.c.2 DS4-340-2K2-M 210990 DS4-340-4K0-M 210991 DS4-340-5K5-M 210992 DS4-340-7K5-M 210993 DS4-340-11K-M 225125 DS4-340-2K2-M-DC 235293 1 Buc.5 7. intrãri rapide de comandã. Contactoare statice ºi softstartere pentru sarcini trifazate.5 11 2.a. numai comandã în c. 400 V P kW – – – – DS4-140-010-H 210986 DS4-140-020-H 210987 DS4-140-030-H 210988 DS4-140-050-H 210989 Unitate de livrare Ue V c. Contactoare statice ºi softstartere DS4 Contactoare statice ºi softstartere pentru sarcini trifazate: 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 11 17 22 29 41 11 6 9 12 16 23 6 2.5 11 15 .5 11 15 22 Softstartere pentru sarcini trifazate cu funcþie de reversare 110 – 500 110 – 500 110 – 500 – – – 16 23 31 7.2 4 5.

058.04 232084 21.20-.5 15 10 x 38 14 x 51 22 x 58 DS4-140-010-H DS4-140-020-H DS4-140-030-H DS4-340-2K2-M DS4-340-2K2-MR DS4-340-2K2-M-DC DS4-340-4K0-M DS4-340-4K0-MR DS4-340-7K5-MX DS4-340-7K5-MXR DS4-140-050-H DS4-340-5K5-M DS4-340-5K5-MR DS4-340-11K-MX DS4-340-11K-MXR DS4-340-7K5-M DS4-340-7K5-MR DS4-340-15K-MX DS4-340-15K-MXR DS4-340-11K-M DS4-340-11K-MR DS4-340-11KM+DIL2M(230V.060.06-32 232078 50.282.179. Socluri pentru siguranþe ultrarapide – – – – – – – – 10 x 38 14 x 51 22 x 58 S00 51. Siguranþe ultrarapide 50.140.063.140. 50.140..06-63 232080 50.50HZ) Siguranþe ultrarapide 50.01 232064 12 Buc.179.4 32 50 9.. 63 16 22 x 58 80 18 22 x 58 125 26 80 20. 160 32 80 6 Buc.140. Siguranþe ultrarapide 50.04 232082 51.06-16 232077 50. Siguranþe ultrarapide 20.20-160 258244 6 Buc. 5 Buc.124.04 232083 51. 10 Buc.06-.124.282..06-80 232081 10 Buc...06-50 232079 50.189....282.20-125 232087 20.06-. Contactoare statice ºi softstartere DS4 .Contactoare statice ºi softstartere DS4 Accesorii Moeller HPL0211-2004/2005 Curent nominal Putere maximã disipatã Pv W Gabarite Se utilizeazã pentru Tip Cod comandã Unitate de livrare 2/7 A mm Siguranþe Siguranþe pentru contactoare statice ºi softstartere 16 4.06-. 6 Buc.

24 V c.5“ înseamnã „de 6 ori curentul nominal pentru 0.a.2 kW – 11 kW (22 kW) 1) AC-53 a : 6 – 0. schimbare internã a fazelor pentru funcþia de reversare DS4-340-MX Tiristoare în douã faze. 10 – 50 A – – Frecvenþã de comutare limitatã numai prin frecvenþa reþelei – – EN 60947-4-3 IP202) 10/10 ms 25/20 ms – – – 6A– 23 A (41 A) 6A– 23 A 2. iluminare) Prima pereche de numere indicã supracurentul în multipli ai curentului nominal ºi durata supracurentului: – de exemplu: „6 – 0.5 secunde“ A doua pereche de numere indicã ciclul de funcþionare: Pentru AC-53 a: „99 – 600“ inseamnã „duratã de funcþionare de 99% la 600 de porniri pe orã“ Pentru AC-53 b: „360“ este timpul dintre douã porniri exprimat în secunde 2) Terminale de putere parþial IP00. Interval de cãdere c.. : 45) – 115/95 165/165 > 300 ms (contactor static) > 1 s (pornire soft) – – 16 – 31 A 16 – 31 A 7. CSA UL i./c. 53 (sarcinã inductivã ) Putere nominalã recomandatã a motorului Ciclu de suprasarcinã 110 – 500 V c. instalaþii galvanizare) Sarcini trifazate (instalaþii de încãlzire. a date tehnice K K K K K K K K K K . iluminare.c. iluminare. releu Bypass DS4-340-MXR Tiristoare în douã faze.2/8 Contactoare statice ºi softstartere DS4 pentru motoare trifazate ºi sarcini monofazate de curent alternativ Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 DS4-140-H Secþiunea de forþã Tiristoare într-o fazã DS4-340-M(-DC) Tiristoare în douã faze DS4-340-MR Tiristoare în douã faze.c. : 45) 165/165 (-c. schimbare internã a fazelor pentru funcþia de reversare.5 : 99 – 600 AC-53 a : 6 – 5 : 99 – 201) DS4-11K-M ºi: 49 A : AC-53 b :3 – 5: 360 – – – inclus EN 60947-4-2.5 – 15 kW AC-53 b : 3 – 5 : 3601) Releu Bypass intern Funcþie de reversare Standarde Grad de protecþie Interval de atragere c. -25 pânã la +55 °C 0 pânã la 40 °C Pânã la 1000 m prin NN K echipare standard 1) ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60947-4-2 respectiv -3 AC-53 a : Acþionarea fãrã Bypass AC-53 b : Acþionarea cu Bypass dupã realizarea pornirii AC-51: Acþionarea sarcinilor rezistive sau uºor inductive (instalaþii de încãlzire./c.a. V.c.c.a.a.a.c. releu Bypass Tensiune de reþea ULN (45 – 65 Hz ± 0 %) Tensiune de comandã Curent nominal de utilizare c. Interval de comutare la contactoarele cu reversare (Tranziþie de la 100 % FWD la 100 % REV) Domenii de utilizare Sarcini monofazate (instalaþii de încãlzire. 110 – 240 V c.a. instalaþii galvanizare) Motoare trifazate Funcþii Comutare rapidã (contactor static) Funcþie de pornire soft Funcþie de reversare Eliminarea ºocurilor de conectare la motoare Eliminarea componentelor de curent continuu la motoare Separare între componenta de putere ºi comandã Aprobãri Temperaturã de depozitare Temperatura de utilizare Altitudine Indicaþii inclus – EN 60947-4-2 inclus inclus 115/95 165/165 – 115/95 165/165 > 1 s (pornire soft) K K K K K K K K K UL. EN 60947-4-2 EN 60947-4-3 115/95 (-c. 51 (sarcinã rezistivã) c.

Q1 (opþional) Contactor static Sarcinã Oprit Pornit Start/Stop Ramurã de comandã când se foloseºte K1M (opþional) Oprire de urgenþã S2 K1M G1 2T1 4T2 6T3 Ready 13 14 A1 K1M L00/L-\ G1 A2 M M1 3~ a Contactoare statice ºi softstartere DS4 .Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice DS4-140 Conexiune standard Comandã Conexiune la o reþea monofazatã 230 V Conexiune la o reþea monofazatã 400 V Conexiune la o reþea monofazatã 500 V 2/9 L01/L+ L1 L2 L3 N PE 2 L1 L2 L3 N PE F1 2 1 2 1 L1 L2 L3 N PE Q1 I I I F1 K1M 1 Z1 S1 S3 K1M F2 1L1 K1M F2 1L1 Z1 F2 1L1 G1 2T1 G1 2T1 G1 2T1 S2 K1M E1 A A1 E1 A E1 A K1M L00/L-\ G1 A2 a Contactoare statice/ softstartere trifazate DS4-340-M (R) Conexiune standard contactor static Comandã L01/L+ L1 L2 L3 PE Q1 I I I F1. Q1 K1M: Z1 F2 G1 E1 S1 S2 S3 a = = = = = = = = = = = Z1 S1 S3 K1M Z1 F2 1L1 3L2 5L3 Protecþia conductorului Contactor de reþea (opþional) Releu de supracurent Siguranþã ultrarapidã pentru coordonare tip "2". suplimentar fatã de F1.

suplimentar fatã de Q1 (opþional) = Contactor static = Oprire de urgenþã .2/10 Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Contactoare statice/ softstartere trifazate DS4-340-M (X)(R) Conexiune standard (comandã din selector sau ieºire PLC) Comandã fãrã funcþia de reversare Conexiune standard Comandã cu funcþia de reversare L1 L2 L3 PE Z1 Q1 I I I L1 L2 L3 PE Z1 Q1 I I I S3 0 1 Z1 F2 1L1 3L2 5L3 1 0 2 S3 Z1 F2 1L1 3L2 5L3 TOR G1 2T1 4T2 6T3 13 14 A1 FWD 0V REV TOR G1 2T1 4T2 6T3 13 14 G1 A2 G1 M1 M 3~ M1 0: Oprire/ oprire soft 1: FWD 2: REV M 3~ 0: Oprire/ oprire soft 1: Start/Soft-Start Element de putere ºi comandã (cu Bypass intern DS4) L1 L2 L3 PE Z1 Q1 I I I Z1 S3 0 1 F2 1L1 3L2 5L3 TOR 13 G1 2T1 4T2 6T3 13 14 G1 A1 14 A1 G1 A2 K2M A2 M M1 3~ Q1 Z1 F2 G1 = Protecþia conductorului = Releu de supracurent = Siguranþã ultrarapidã pentru coordonare tip „2“.

suplimentar fatã de Q1 (opþional) = Contactor static = Oprit = Pornit = Oprire de urgenþã Contactoare statice ºi softstartere DS4 .Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice/ softstartere trifazate DS4-340-M (X)(R) Conexiune standard Comandã fãrã funcþia de reversare 2/11 L01/L+ K1 Soft-Stop Z1 S1 K1 K2t t=10 s Soft-Start K3 K3 L1 L2 L3 PE Q1 I I I K1M Z1 F2 1L1 3L2 5L3 S2 K1 G1 2T1 4T2 6T3 Ready 13 14 K1 L00/L-\ K2t A1 K1M K3 G1 A2 M M1 3~ Conexiune standard Comandã cu funcþia de reversare L01/L+ K1 L1 L2 L3 PE Q1 I I I Z1 S1 K1 K2t t=10 s Soft-Stop K3 Soft-Start K3 FWD Soft-Start K4 REV K4 K1M Z1 F2 1L1 3L2 5L3 S2 K1 Ready G1 2T1 4T2 6T3 K4 K1 L00/L-\ K2t K1M K3 K3 FWD REV 13 14 K4 G1 0V M M1 3~ Q1 K1M Z1 F2 G1 S1 S2 = Protecþia conductorului = Contactor de reþea (opþional) = Releu de supracurent = Siguranþã ultrarapidã pentru coordonare tip „2“.

2/12 Prezentare generalã a sistemului Moeller HPL0211-2004/2005 Softstartere DM4 .

pentru montajul direct în softstarterul DM4 sau pentru montajul extern Date de selecþie a pagina 2/18 Indicaþii pentru comandã a pagina 2/23 5 Softstartere DM4 . cu 8 taste funcþionale ºi afiºaj text. standard) • 11 pânã la 900kW la tipul de conexiune „In-Delta“ 10 aplicaþii standard presetare faciliteazã utilizarea imediatã Selectare a seriilor de parametri prin comutator rotativ Timp de pornire reglabil de la 1 la 255 s Funcþia de economisire a energiei optimizeazã randamentul ºi factorul de putere Limitarea reglabilã a curentului reduce curenþii de pornire mari Funcþionare ca variator de tensiune alternativã pentru sarcina trifazatã rezistivã ºi inductivã de la 16 la 900 A (400 V) Date de selecþie apagina 2/17 Indicaþii pentru comandã a pagina 2/22 3 Accesorii funcþionale Unitate de comandã DE4-KEY-2 conectabilã la softstarterul DM4.Prezentare generalã a sistemului Moeller HPL0211-2004/2005 2/13 Aparate de bazã Softstartere DM4 Putere nominalã a motorului de la • 7.5 pânã la 500 kW la tipul de conexiune „In-Line“ (înaintea sarcinii. limba poate fi selectatã (D/GB) Indicaþii pentru comandã a pagina 2/22 1 Module de comunicaþie DE4-COM-2X Interfaþã serialã RS485/RS232 DE4-NET-K Interfaþã Suconet-K DE4-NET-DP2 Interfaþã PROFIBUS-DP Indicaþii pentru comandã a pagina 2/23 2 Socluri pentru siguranþe fuzibile ultrarapide Pentru montajul extern al siguranþelor rapide Indicaþii pentru comandã a pagina 2/23 4 Siguranþe fuzibile ultrarapide Siguranþe pentru protecþia semiconductoarelor.

softstarterele DM4 sunt adecvate pentru condiþiile exigente ale automatizãrii. scad costurile de funcþionare. concasoare: ca mai sus. Cu un domeniu de putere începând cu 7. Astfel. • Mori. Domeniul de putere se extinde de la 16 A la 900 A la 400 V (este posibilã numai conexiunea standard.moeller. iar durata de viaþã a componentelor instalaþiei este extinsã. iar uzarea precoce este împiedicatã. cât ºi în buclã închisã. • Mecanisme de malaxare. Caracteristici ale produsului Gama de aparate DM4 completeazã programul de softstartere de la Moeller cu variante superioare. iar durata de viaþã a instalaþiei se prelungeºte. se creeazã posibilitãþi de economisire a costurilor energetice ºi tarife reduse pentru sarcina de vârf din partea furnizorului de energie. • La tipul de conexiune „In-Line“ (înaintea sarcinii. .2/14 Descriere Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri Softstartere/ variatoare trifazate DM4. iar obiectele transportate nu se rãstoarnã. • Benzi transportoare: În locul pornirii cu un "ºoc". se evitã vârfurile de curent. • Comanda iluminãrii: Aprinderea treptatã a lãmpilor reduce consumul de curent în starea rece. costurilor energetice ºi tarife reduse pentru sarcina de vârf din partea Tipul de conexiune determinã domeniul de putere: furnizorului de energie. Aparatele sunt echipate cu 2 intrãri analogice pentru referinþã/valoare mãsuratã ºi cu o buclã de mãsurã suplimentarã. tipul „In-Line”!). banda transportoare funcþioneazã lin. Funcþionare ca variator trifazat de tensiune alternativã Aparatele din seria DM4 pot fi setate prin software sã funcþioneze ca variator de tensiune. Poate fi folosit atât în buclã deschisã. Domenii tipice de utilizare • Sarcini de încãlzire: O reglare continuã a temperaturii reduce încãrcarea termicã ºi mecanicã a elementelor de încãlzire ºi prelungeºte durata de viaþã a acestora. o unitate de comandã sau o interfaþã serialã cu software pentru PC.5 kW. Astfel.html • Acþionarea pompelor: ªocurile de presiune sunt evitate prin pornirea uºoarã.net/support Domenii tipice de utilizare pentru softstarter • ftp://ftp. Prin exploatarea punctelor optime de funcþionare a becurilor se reduce consumul acestora de curent la aceeaºi intensitate a luminii ºi se Funcþionare ca softstarter trifazat prelungeºte durata de viaþã. standard) 7. numai pentru motor cu conexiune în triunghi). amestecare: ca mai sus. Încãrcarea mecanicã a instalaþiilor ca întreg scade. Astfel. fiecare fazã Documentaþie a softstarterului este conectatã în serie cu înfãºurarea motorului (6 cabluri necesare. • Ferãstraie circulare. Caracteristicile esenþiale sunt: • Limitarea curentului • Capacitate mãritã de suprasarcinã • Domeniu de putere pânã la 500 kW (respectiv 900 kW la tipul de conexiune „In-Delta”) • Serii de parametri presetate selectabile pentru aplicaþii standard • Toþi parametrii pot fi setaþi ºi în mod individual • Unitate de comandã cu afiºaj text (opþional) • Ieºiri pe releu ºi analogice programabile • Cu posibilitate de conectare la magistralã de date • Funcþia de variator de tensiune alternativã se poate activa din soft.moeller. se creeazã posibilitãþi de economisire a Aparatele gamei DM4 sunt softstartere pentru motoare trifazate asincrone. Documentaþia despre softstarterele DM4 ºi despre unitatea de comandã DE4-KEY-2 poate fi accesatã pe Internet: • http://www. • Acþionarea ventilatoarelor ºi compresoarelor: Prin pornirea uºoarã curelele trapezoidale nu mai gliseazã.5 kW pânã la 500 • Generatoare de ozon: Reglarea transformatoarelor de înaltã tensiune. Pentru parametrizarea acþionãrii.net/drives/index. este necesarã în mod suplimentar. Banda este protejatã mecanic ºi are o duratã de viaþã mai lungã. ferãstraie-panglicã: Prin limitarea curentului la pornire. kW la 400 V • La tipul de conexiune "In-Delta": 11 kW pânã la 900 kW la 400 V.

modificaþi ºi adaptaþi în detaliu la aplicaþia individualizatã. max. 80 mA).net/drives/index. nu mai este necesarã setarea manualã a parametrilor. Seriile de parametri. Acþionarea poate fi comandatã ºi supravegheatã prin PC. pot fi selectate serii de parametri prin intermediul unui comutator rotativ. Aceastã documentaþie nu este inclusã în livrarea aparatelor ºi poate fi consultatã ºi pe internet: • http://www. Astfel. Se poate utiliza pentru aparatele din gama: DM4 Funcþie Modulul DE4-COM-2X poate fi conectat ºi deconectat în timpul funcþionãrii.200 m ï Rata maximã de transfer 19200 biþi/s Documentaþie Regãsiþi o descriere detaliatã în documentaþia în trei limbi: AWB823-1279-D/GB/F. Indicaþii: Cablul serial PS416-ZBK-210 pentru conectarea interfeþelor seriale cu un PC trebuie comandat separat. În mod suplimentar.Descriere Unitate de comandã DE4-KEY-2. Pentru diferite aplicaþii standard. Pin 3 (TxD). Caracteristici Alimentarea cu tensiune a modulului DE4-COM-2X se realizeazã prin cupla AIF din aparatul de bazã sau prin douã cleme cu ºurub de la o alimentare externã cu tensiune continuã (+24 V. Descriere tipuri DE4-COM-2X Interfaþã serialã RS 232C/RS 485 Utilizare Modulul de comunicaþie conectabil DE4-COM-2X include interfeþele seriale RS 232C/RS 485 ºi serveºte la cuplarea directã la un PC (conexiune punct-la-punct).moeller. Interfeþe RS 232C ï Cuplã cu 9 poli SUD-D ï Pin 2 (RxD). cu 4 poli ï Topologia reþelei: în linie ï Lungime maximã a cablului 1. Softstarterul poate fi conectat prin Suconet K. Acesta faciliteazã accesul direct la toþi parametrii. În mod alternativ la unitatea de comandã. Toþi parametrii pot fi afiºaþi prin intermediul unitãþii de comandã. specifice aplicaþiilor pot fi setate ºi printr-o unitate de comandã opþionalã cu afiºaj text.html Startere motoare ºi acþionãri . pot fi utilizate ºi modulele de interfeþe. Parametrizarea prin PLC oferã aceeaºi gamã de funcþii ca ºi reglarea prin unitatea de comandã. interfaþã serialã RS 232C/RS 485 Moeller HPL0211-2004/2005 2/15 Unitate de comandã DE4-KEY-2 Softstarterele din gama DM4 sunt adaptate din fabricã pentru utilizãrile cele mai des întâlnite. sunt afiºate semnalizãri ale stãrii ºi erori.net/support • ftp://ftp. Unitatea de comandã este necesarã ºi atunci când intrãrile/ ieºirile digitale ºi analogice al softstarterului trebuie programate.moeller. PROFIBUS-DP sau INTERBUS la un PLC. Se eliminã erorile de parametrizare care pot apãrea în cazul setãrii manuale. Pin 5 (GND) ï Conexiune punct la punct ï Lungime maximã a cablului 15 m ï Rata maximã de transfer 19200 biþi/s ï Interfaþã RS 485 ï Cleme cu ºuruburi.

rezistenþã la închiderea magistralei) • Topologia reþelei: Linie • Viteza de transfer al datelor: – 187. GND • Separare galvanicã • Cuplã cu 8 selectoare (adresare.net/support • ftp://ftp. sunt afiºate semnalizãri ale stãrii ºi erori.net/support • ftp://ftp.2/16 Descriere Modul de comunicare PROFIBUS-DP. Execuþie: • RS 485 • Conexiune tripolarã cu fiºã cu cleme cu ºurub: A(TA/RA). englezã • AWB823-1292-F. Se poate utiliza pentru aparatele din gama: • Softstartere DM4 Funcþie Modulul DE4-NET-K poate fi conectat ºi deconectat în timpul funcþionãrii. În mod suplimentar. 25 m la 12000 kBaud Documentaþie Regãsiþi o descriere detaliatã în documentaþia: AWB8240-1398-D. francezã Aceastã documentaþie nu este inclusã în livrarea aparatelor ºi poate fi consultatã prin Internet: • http://www. modul de comunicare Suconet K Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri Descriere tipuri DE4-NET-DP2 Conectare la magistralã PROFIBUS-DP Utilizare Modulul de comunicaþie DE4-NET-DP2 serveºte la cuplarea directã la magistrala PROFIBUS-DP (DIN 19 245 Partea 1 ºi 3). max.moeller.moeller. Acþionarea (Slave) poate fi comandatã ºi supravegheatã prin programele software ale PLC (Master). În mod suplimentar. Acesta faciliteazã accesul direct la toþi parametrii. Se poate utiliza pentru aparatele din gama: • Softstartere DM4 Funcþie Modulul DE4-NET-DP2 poate fi conectat ºi deconectat în timpul funcþionãrii.net/drives/index.html . germanã • AWB823-1292-GB. germanã Aceastã documentaþie nu este inclusã în livrarea aparatelor ºi poate fi consultatã prin Internet: • http://www. Acþionarea (Slave) poate fi comandatã ºi supravegheatã prin PLC (Master).7 kBaud. sunt afiºate semnalizãri ale stãrii ºi erori Caracteristici Alimentarea cu tensiune a modulului DE4-NET-DP2 se realizeazã prin aparatul de bazã sau prin douã cleme cu ºurub de la o alimentare externã cu tensiune continuã (+24 V. Caracteristici Alimentarea cu tensiune a modulului DE4-NET-K se realizeazã prin aparatul de bazã.moeller.html Descriere tipuri DE4-NET-K Conectare la magistralã Suconet K Utilizare Modulul de comunicaþie DE4-NET-K serveºte la cuplarea directã la magistrala Suconet K. 60 mA).moeller.net/drives/index. Acesta faciliteazã accesul direct la toþi parametrii. Execuþie: • Cuplã cu 9 poli SUB-D • Profil DRIVECOM • Topologia reþelei: Linie PROFIBUS-DP • Lungime maximã a cablului: 1200 m pânã la 93.5 kBaud la 600 m – 375 kBaud la 300 m Documentaþie Regãsiþi o descriere detaliatã în documentaþia: • AWB823-1292-D. B(TB/RB).

Date selectate Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4. iluminare.. Suconet K..c.5 – 500 (400 V) 11 – 900 (400 V) – IEC/EN 60947-4-2 IP20 UL. pompe ºi compresoare PROFIBUS. instalaþii galvanizare) Motoare trifazate Funcþii Comutare rapidã (contactor static) Funcþie de pornire soft Funcþie de reversare Eliminarea ºocurilor de conectare Limitarea curentului Monitorizarea suprasarcinii Monitorizarea sarcinii minime Intrãri analogice Ieºiri analogice Intrãri digitale programabile Ieºiri de releu programabile Intrare termistor Memorarea erorilor Serii de parametri presetate Eliminarea componentelor de curent continuu la motoare Separare între componenta de putere ºi comandã Interfeþe (opþiuni) Indicaþii 2/17 UL Ie kW kW 7. dintre care 3 libere de potenþial 5 10 aplicaþii standard diferite: Diverse ventilatoare. iluminare.. standard) Tip de conexiune "In-Delta" (în serie cu fiecare înfãºurare a motorului) Releu Bypass intern Standarde ºi normative Grad de protecþie Aprobãri Domenii de utilizare Domenii de utilizare Sarcini monofazate (instalaþii de încãlzire. Secþiunea de forþã Tensiunea de conectare la reþea Tensiune de comandã Curent nominal de utilizare Putere nominalã a motorului recomandat Tip de conexiune „In-Line“ (înaintea sarcinii.. RS 232. 10 mA 2 4 contacte normal deschise. 1 x 4– 20 mA 2 x 0– 10 V c. cUL Pornire uºoarã a motoarelor trifazate asincrone – (interval minim de rampã 1s) Soluþionare externã necesarã Numãr Numãr Defecte 1 x 0– 10 V c.c. RS 485 echipare standard Softstartere DM4 V V AC/DC A 230 -10 % la 460 +10 % (45 – 65 Hz g 0 %) 24 – 230 16– 900 . instalaþii galvanizare) Sarcini trifazate (instalaþii de încãlzire.

7 21. funcþionare de duratã • Aparatele DM 4-340-110K ºi DM 4-340-132K câte 10 comutaþii pe orã cu cel puþin 3 minute de pauzã fãrã curent înainte de urmãtoarea pornire.5 16 15. duratã supracurent sau duratã de funcþionare DF mai mari) aceastã valoare se modificã. . pentru care trebuie dimensionat conductorul la ciclul ºi curentul motorului date. 3. standard) DM4-340-7K5 7. supracurent. putând fi necesarã utilizarea unui softstarter mai mare. puterea nominalã.3 29. 2) Curent nominal de utilizare pentru ciclul de încãrcare dat.2 16 DM4-340-11K 11 23 21.3 DM4-340-15K 22 30 41 41 DM4-340-22K 30 44 55 55 37 44 68 68 DM4-340-30K 45 59 81 81 55 59 99 99 DM4-340-45K 75 85 134 134 DM4-340-55K 90 105 161 161 DM4-340-75K 110 146 196 196 132 146 231 231 DM4-340-90K 160 174 279 279 DM4-340-132K 200 242 349 349 DM4-340-160K 250 300 437 437 DM4-340-200K 315 370 544 544 DM4-340-250K 400 500 683 683 DM4-340-315K 500 600 860 860 560 600 960 960 DM4-340-400K 750 750 1280 1280 DM4-340-500K 900 900 1540 1540 Indicaþii 1) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI NZM7-63N-OBI NZM7-80N-OBI NZM7-100N-OBI NZM7-125N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-200N-OBI NZM7-200N-OBI NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM14-800S IZMB1-U1000 11) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI NZM7-63N-OBI NZM7-80N-OBI NZM7-100N-OBI NZM7-125N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-200N-OBI NZM7-200N-OBI NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM14-800S IZMB1-U1000 11) IZMB1-U1250 11) IZMB1-U1600 11) IZMB2-U2000 11) DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3AM85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 – DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3AM85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 Z00-16 Z00-24 Z1-40 Z1-57 Z1-63 Z5-100/SK3 Z5-100/SK3 Z5-125/SK4 Z5-150/SK4 Z5-220/FF250 Z5-220/FF250 ZW7-290 ZW7-400 ZW7-400 ZW7-540 ZW7-630 ZW7-820 – Z00-16+EZ00 7) Z00-24+EZ00 7) Z1-40+EZ1 7) Z1-57+EZ1 7) Z1-57+EZ1 7) Z1-63+EZ1 7) Z1-63+EZ1 7) Z5-100/KK4 7) Z5-125/KK4 7) Z5-150/KK4 7) Z5-150/KK4 7) Z5-220/FF250 7) ZW7-290 7) ZW7-400 7) ZW7-400 7) ZW7-540 7) ZW7-630 7) ZW7-630 7) ZW7-820 – DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 IZMB1-U1000 11) DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL4M115 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM225 DILM250 DILM400 DILM500 DILM580 DILM580 DILM750 IZMB1-U1000 11) La cicluri de operare diferite valoarea efectivã a curentului se modificã.3 30 DM4-340-22K 22 44 41 44 DM4-340-30K 30 59 55 59 DM4-340-37K 37 72 68 72 DM4-340-45K 45 85 81 85 DM4-340-55K 55 105 99 105 DM4-340-75K 75 146 134 146 DM4-340-90K 90 174 161 174 DM4-340-110K 110 202 196 202 DM4-340-132K 132 242 231 242 DM4-340-160K 160 300 279 300 DM4-340-200K 200 370 349 370 DM4-340-250K 250 500 437 500 DM4-340-315K 315 600 544 600 DM4-340-400K 400 750 683 750 DM4-340-500K 500 900 860 900 Tip de conectare „In-Delta” (în serie cu fiecare înfãºurare a motorului) DM4-340-7K5 11 16 21.7 DM4-340-11K 15 23 29. interval scurt de pornire.2/18 Date selectate Elemente de comutaþie ºi deprotecþie clasificate Moeller HPL0211-2004/2005 Tip1) Puterea motorului la 400V Curent nominal de utilizare 2) Funcþiile softstarterelor Contactor Bypass (opþional) Softstartere DM4 Aparat P kW I A Motor Ie A Cablu3) I A Protecþia conductorului Contactor de reþea (opþional)4) Releu de protecþie a motorului 5) Softstarter pentru conexiunea trifazatã la reþea. Pentru orice ciclu alt de funcþionare sau în cazul utilizãrii unui Bypass. Curentul nominal de utilizare (aparat) trebuie în orice caz sã fie mai mare decât curentul motorului indicat pe plãcuþa de identificare (acþionare „In-Line”) respectiv curentul motorului / 3 (acþionare „In-Delta”). 3) Indicã curentul. • Aparatele de la DM 4-340-160K câte 3 comutãri pe orã cu cel puþin 8 minute de pauzã fãrã curent înaintea urmãtoarei porniri. clasa de declanºare CLASS 10 (15 s. Elementele de comutaþie ºi protecþie se bazeazã pe urmãtorul ciclu de funcþionare (fãrã Bypass): • Aparatele DM 4-340-7K5 pânã la DM 4-340-90K câte 10 comutaþii pe orã. respectiv tipul softstarterului se modificã.5 x Ie) Tip de conectare „In-Line” (înaintea sarcinii.7 23 DM4-340-15K 15 30 29. La curenþi mai mari ai motorului ºi la cicluri de sarcinã diferite (frecvenþã de operare.

313.189.02 3 x 21.16 PKZM0-0.32-900 3x20.02 Frenostat-6000.0316 Frenostat-6000.16 PKZM0-0. Softstartere DM4 Frenostat Hilger&Kern .02 3 x 21.02 3 x 21.313.313.0249 Frenostat-6000.20-80 3x20.01 3 x 21.c.313.01 3 x 21.610.630.02 3 x 21.189. deoarece existã diverse contacte de legat independent de accesoriile selectate.01 3 x 21.0169 Frenostat-6000.189.282.0181 Frenostat-6000.0307 Frenostat-6000.0307 Frenostat-6000.189. Reglarea blocului de declanºare ZMMl a t r = L (OBI) La tipul de conectare "InDelta".610.630.16 PKZM0-0.0169 Frenostat-6000.610.0247 Frenostat-6000.189.20-200 3x20.20-80 3x20.0248 Frenostat-6000.20-40 3x20.282.20-125 3x20.0177 Frenostat-6000.16 PKZM0-1.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.01 3 x 21.02 3 x 21.0171 Frenostat-6000.189.20-125 3x20.0173 Frenostat-6000.20-80 3x20.20-40 3x20.313.02 3 x 21.313.313.16 PKZM0-0.313.313.16 PKZM0-0.6 PKZM0-0.610.189.313.Date de selecþie Elemente de comutaþie ºi de protecþie clasificate Moeller HPL0211-2004/2005 Întrerupãtor Comandã Siguranþã ultrarapidã (opþional.01 3 x 21.16 PKZM0-0.189.189.189.20-125 3x20.32-630 3x20.630.6 PKZM0-1.32-450 3x20.313.32-450 3x20.02 3 x 21.630.282.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.0307 Frenostat-6000.282.32-900 3x20.282.630.32-500 3x20.189.16 PKZM0-0.02 3 x 21.32-350 3x20.02 3 x 21.0173 Frenostat-6000.610.5 mm2.32-900 3x20.16 PKZM0-0.02 3 x 21. suplimentar faþã de elementele de protecþie pentru tipul „1” siguranþã obligatorie pentru tipul "2”) Protecþie Soclu pentru siguranþã Numãr x tip Numãr x tip Aparat de frânare c.189.0308 Frenostat-6000.0173 Frenostat-6000.32-350 3x20.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.189.16 PKZM0-0.313.6 PKZM0-1.02 3 x 21.0171 DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM7-80N NZM7-100N NZM7-125N NZM7-160N NZM7-200N NZM7-250N NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM14-800S NZM14-1000S extern intern intern intern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3M85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI Dacã prin intermediul comenzii se stabileºte cã în caz de oprire de urgenþã se întrerupe mai întâi comanda softstarterului ºi abia apoi este comutat contactorul de reþea.32-1250 3 x 21.282.313.16 PKZM0-1. atunci pot fi utilizate ºi contactoarele introduse în coloana "Bypass-contactor" drept contactoare de reþea.02 3 x 21.313. acesta poate prelua funcþia releului termic pentru motor. Pentru montajul extern este inclus în procesul de livrare Dacã drept conexiune de legãturã se utilizeazã un conductor cu secþiunea de F 1.6 PKZM0-1.16 PKZM0-0.0308 Frenostat-6000.282.16 PKZM0-0.0181 Frenostat-6000.189.610.16 PKZM0-0.6 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 3x20.02 3 x 21. ieºirea softstarterului trebuie sã fie separatã de acest contactor înaintea frânãrii. În acest caz recomandarile de comutare sunt valabile parþial.189.32-630 3x20.0316 Frenostat-6000.32-500 3x20.32-900 3x20.01 3 x 21.610.32-450 3x20.6 PKZM0-1.0177 Frenostat-6000. Pentru a utiliza IZM drept "contactor".02 3 x 21.610.610.32-350 3x20.32-1250 3x20.189.313.16 PKZM0-0.02 3 x 21.20-125 3x20.0248 Frenostat-6000.630.02 3 x 21.282.01 3 x 21.0169 Frenostat-6000.0307 Frenostat-6000.610.01 3 x 21.02 3 x 21. releul pentru motor este conectat în serie cu înfãºurarea motorului ( reglare conform valorii curentului motorului / 3 ).01 3 x 21.20-125 3x20. se poate renunþa la utilizarea siguranþei.610.16 PKZM0-0.0316 Frenostat-6000.02 3 x 21.01 3 x 21.32-350 3x20.c. La tipul de conectare „In-Delta” reglaþi releul pentru motor la valoare curentului motorului / 3 .01 3 x 21.610.20-125 3x20.282. Dacã se utilizeazã un aparat de frânare în c. Dacã softstarterul rãmâne conectat la tensiune timp îndelungat.16 PKZM0-0.313.630.01 3 x 21.313.0308 Frenostat-6000.630.32-1250 3x20.0169 Frenostat-6000.02 3 x 21.16 PKZM0-0.6 PKZM0-1.32-350 3x20.01 3 x 21.32-900 3x20.16 PKZM0-0.189.16 PKZM0-0. sunt necesare accesorii l vezi catalogul IZM.32-500 3x20..16 PKZM0-0.313.189.0308 Frenostat-6000.02 3 x 21.6 PKZM0-1.282.01 3 x 21.16 PKZM0-0.02 3 x 21.20-200 3x20.02 3 x 21.313.6 PKZM0-1.313.0249 Frenostat-6000.0247 Frenostat-6000.0171 DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM7-80N NZM7-100N NZM7-125N NZM7-160N NZM7-200N NZM7-250N NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM14-800S NZM14-1000S extern extern intern intern intern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3M85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI Frenostat-6000.313.20-80 3x20.610.313.01 3 x 21.0173 Frenostat-6000.610.313.0171 Frenostat-6000.630.32-1250 3x20.282.32-500 3x20.20-200 3x20. 2/19 Tip recomandat la 400V tensiune de reþea Contactor de ieºire 8) Protecþia conductorului Bobinã de reþea9) Contactor de frânare Siguranþã pentru recunoaºterea repausului10) PKZM0-0.282.16 PKZM0-0.

funcþionare de duratã • Aparatele DM 4-340-110K ºi DM 4-340-132K câte 10 comutaþii pe orã cu cel puþin 3 minute de pauzã fãrã curent înainte de urmãtoarea pornire. Pentru orice alt ciclu de funcþionare sau încazul utilizãrii unui Bypass.5 16 15. supracurent.2 21 DM4-340-15K 11 22 21. standard) DM4-340-11K 7.3 41 DM4-340-22K 22 30 41 58 DM4-340-30K 30 44 55 78 37 44 68 96 DM4-340-37K 45 55 81 114 DM4-340-45K 55 72 99 140 DM4-340-55K 75 85 134 189 DM4-340-75K 90 105 161 227 DM4-340-90K 110 140 196 276 132 140 231 326 DM4-340-110K 160 170 279 393 DM4-340-160K 200 240 349 492 DM4-340-200K 250 280 437 616 DM4-340-250K 315 350 544 767 DM4-340-315K 400 450 683 963 DM4-340-400K 500 550 860 1213 DM4-340-500K 560 700 960 1354 Indicaþii 1) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ) NZM7-63N-OBI NZM7-63N-OBI NZM7-80N-OBI NZM7-100N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-200N-OBI NZM7-250N-OBI NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM14-800S IZMB1-U1000 11) DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-65 ZEV+ZEV-XSW-65 ZEV+ZEV-XSW-65 ZEV+ZEV-XSW-145 ZEV+ZEV-XSW-145 ZEV+ZEV-XSW-145 ZEV+ZEV-XSW-145 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 – DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI NZM7-63N-OBI NZM7-80N-OBI NZM7-100N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-200N-OBI NZM7-250N-OBI NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM14-800S NZM14-1000S IZMB1-U1250 11) IZMB1-U1600 11) DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 DILM750 ZEV+ZEV-XSW-25 7) ZEV+ZEV-XSW-25 7) ZEV+ZEV-XSW-65 7) ZEV+ZEV-XSW-65 7) ZEV+ZEV-XSW-65 7) ZEV+ZEV-XSW-65 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 IZMB1-U1000 11) IZMB1-U1000 11) La cicluri de operare diferite valoarea efectivã a curentului se modificã.7 31 DM4-340-15K 15 22 29. duratã supracurent sau duratã de funcþionare DF mai mari) aceastã valoare se modificã. La curenþi mai mari ai motorului ºi la cicluri de sarcinã diferite (frecvenþã de operare. 2) Curent nominal de utilizare pentru ciclul de încãrcare dat. puterea nominalã. interval lung de pornire. pentru care trebuie dimensionat conductorul la ciclul ºi curentul motorului date.3 41 DM4-340-30K 22 44 41 58 DM4-340-37K 30 55 55 78 DM4-340-45K 37 72 68 96 DM4-340-55K 45 85 81 114 DM4-340-75K 55 105 99 140 DM4-340-90K 75 140 134 189 DM4-340-110K 90 170 161 227 DM4-340-132K 110 200 196 276 DM4-340-160K 132 240 231 326 DM4-340-200K 160 280 279 393 DM4-340-250K 200 350 349 492 DM4-340-315K 250 450 437 616 DM4-340-400K 315 550 544 767 DM4-340-500K 400 700 683 963 Tip de conectare „In-Delta” (în serie cu fiecare înfãºurare a motorului) DM4-340-7K5 11 13 21.7 31 DM4-340-22K 15 30 29. Elementele de comutaþie ºi protecþie se bazeazã pe urmãtorul ciclu de funcþionare (fãrã Bypass): • Aparatele DM 4-340-7K5 pânã la DM 4-340-90K câte 10 comutaþii pe orã.2/20 Date selectate Elemente de comutaþie ºi de protecþie clasificate Moeller HPL0211-2004/2005 Tip1) Puterea motorului la 400V Curent nominal de utilizare 2) Funcþiile softstarterelor Contactor Bypass (opþional) Aparat Motor Ie A Cablu3) I2) A Protecþia conductorului Softstartere DM4 Contactor de reþea (opþional) 4) Releu de protecþie a motorului 5) P kW I A Softstarter pentru conexiunea trifazatã la reþea. respectiv tipul softstarterului se modificã. clasa de declanºare CLASS20 (40 s. .5 x Ie) Tip de conectare „In-Line” (înaintea sarcinii. 3) Indicã curentul. • Aparatele de la DM 4-340-160K câte 3 comutãri pe orã cu cel puþin 8 minute de pauzã fãrã curent înaintea urmãtoarei porniri. 3. putând fi necesarã utilizarea unui softstarter mai mare. Curentul nominal de utilizare (aparat) trebuie în orice caz sã fie mai mare decât curentul motorului indicat pe plãcuþa de identificare (acþionare „In-Line”) respectiv curentul motorului / 3 (acþionare „In-Delta”).

32-1250 3x21.20-200 3x20.0181 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.189.20-125 3x20.282.0173 Frenostat-6000.02 3x21.16 PKZM0-0.282.01 3x21.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0..0307 Frenostat-6000.02 3x21. se poate renunþa la utilizarea siguranþei.01 3x21.32-900 3x20. Softstartere DM4 . Pentru montajul extern este inclus în procesul de livrare Dacã drept conexiune de legãturã se utilizeazã un conductor cu secþiunea de F 1.01 3x21.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.610.0181 Frenostat-6000.189.0308 Frenostat-6000.610.0173 Frenostat-6000.32-500 3x20.01 3x21. 2/21 Frenostat Hilger&Kern Tip recomandat la 400V tensiune de reþea Contactor de ieºire 8) Protecþia conductorului Bobinã de reþea9) Contactor de frânare Siguranþã pentru recunoaºterea repausului 10) PKZM0-0. La tipul de conectare „In-Delta” reglaþi releul pentru motor la valoare curentului motorului / 3 .630.0173 Frenostat-6000.282.0169 Frenostat-6000..313.01 3x21.32-630 3x20.02 3x21.16 PKZM0-0.610.313.313.189.02 3x21.02 3x21.313..Date selectate Elemente de comutaþie ºi de protecþie clasificate Moeller HPL0211-2004/2005 Întrerupãtor Comandã Siguranþã ultrarapidã (opþional.20-40 3x20.16 PKZM0-0.02 3x21.02 3x21.02 3x21. suplimentar faþã de elementele de protecþie pentru tipul „1” siguranþã obligatorie pentru tipul "2”) Siguranþã Soclu pentru siguranþã Numãrx tip Numãrx tip Aparat de frânare c.20-200 3x20.01 3x21.02 3x21.313.0247 Frenostat-6000.0316 Frenostat-6000. Pentru a utiliza IZM drept "contactor".189.16 PKZM0-0. Dacã softstarterul rãmâne conectat la tensiune timp îndelungat.01 3x21.32-450 3x20.20-80 3x20.0307 Frenostat-6000.32-500 3x20.02 3x21.189.01 3x21.16 PKZM0-1.5 mm2.0169 Frenostat-6000.32-450 3x20.189.02 3x21.630.0249 Frenostat-6000.32-1250 3x20.630.c.610.610.16 PKZM0-0.32-900 3x20.02 3x21.16 PKZM0-0.20-125 3x20.32-350 3x20.630. acesta poate prelua funcþia releului termic pentru motor.20-125 3x20.6 PKZM0-1.20-200 3x20.32-900 3x20.313.01 3x21.16 PKZM0-0.6 PKZM0-1.32-500 3x20.02 Frenostat-6000.610.610.32-350 3x20.610.313. ieºirea softstarterului trebuie sã fie separatã de acest contact înaintea frânãrii.189.313. releul pentru motor este conectat în serie cu înfãºurarea motorului (reglare conform valorii curentului motorului / 3 ).313.02 3x21.16 PKZM0-0.0249 Frenostat-6000.189.0247 Frenostat-6000.32-450 3x20.20-200 3x20.32-1250 3x21.313.02 3x21.20-80 3x20.610.16 PKZM0-0.0316 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.01 3x21.02 3x21.610.313.630.282.02 3x21.0169 Frenostat-6000. În acest caz recomandarile de comutare sunt valabile parþial.0171 Frenostat-6000.02 Frenostat-6000.610.0177 Frenostat-6000.32-450 3x20.282.282.16 PKZM0-0.610.6 PKZM0-1.c.0308 Frenostat-6000.32-1250 3x20.189.6 PKZM0-1.313.02 3x21.313.0307 Frenostat-6000.0171 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.189.610.313.630.16 PKZM0-0.313.01 3x21.0169 Frenostat-6000.20-125 3x20. atunci pot fi utilizate ºi contactoarele introduse în coloana "Bypass-contactor" drept contactoare de reþea.. Reglarea blocului de declanºare ZMM la t r = L (OBI) La tipul de conectare "InDelta".0173 Frenostat-6000.313.0308 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.0248 Frenostat-6000. Dacã se utilizeazã un aparat de frânare în c.313.20-80 3x20.16 PKZM0-0.32-350 3x20.6 PKZM0-1.01 3x21.0316 Frenostat-6000.630.0307 Frenostat-6000.610.0171 DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM7-80N NZM7-100N NZM7-125N NZM7-160N NZM7-200N NZM7-250N NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM14-800S NZM14-1000S extern extern intern intern intern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3M85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI PKZM0-0.189.32-900 3x20.6 3x20.0308 Frenostat-6000.189.0177 Frenostat-6000.02 3x21.16 PKZM0-0..313.630.16 PKZM0-1.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.313.32-450 3x20.0248 Frenostat-6000.189.6 PKZM0-1.02 3x21.189.313.282.02 3x21.189.16 PKZM0-0.32-350 3x20.313.20-125 3x20.313.6 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 3x20.282.189.16 PKZM0-0.189.32-630 3x20. deoarece existã diverse contacte de legat independent de accesoriile selectate.282.01 3x21.0171 DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM7-80N NZM7-100N NZM7-125N NZM7-160N NZM7-200N NZM7-250N NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM14-800S NZM14-1000S extern intern intern intern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3M85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI Dacã prin intermediul comenzii se stabileºte cã în caz de oprire de urgenþã se întrerupe mai întâi comanda softstarterului ºi abia apoi este comutat contactorul de reþea. sunt necesare accesorii l vezi catalogul IZM.

Indicaþiile de putere sunt valabile la tipul de conectare "In Line"/ la tipul de conectare "In Delta" Softstarter pânã la 200/315 kW la 400 V 190 – 520 V c. g 0% 500 600 750 900 250 315 400 500 DM4-340-250K 207911 DM4-340-315K 207912 DM4-340-400K 207913 DM4-340-500K 207914 1 Buc.a.a.a.5 11 15 22 30 37 Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii Softstartere DM4 Softstarter pânã la 37/55 kW la 400 V 190 – 520 V c.a. g 0% 190 – 520 V c. . Indicaþiile de putere sunt valabile la tipul de conectare "In Line"/ la tipul de conectare "In Delta" Unitatea de comandã • Faciliteazã adaptarea tuturor parametrilor softstarterului pentru DE4-KEY-2 orice utilizãri cât ºi comanda acestuia prin tastaturã 211291 • Conectarea la softstarterul DM4 prin ataºarea simplã/ extragere.a. g 0% 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c. g 0% 85 105 146 45 55 75 DM4-340-45K 207903 DM4-340-55K 207904 DM4-340-75K 207905 1 Buc.a. Indicaþiile de putere sunt valabile la tipul de conectare "In Line"/ la tipul de conectare "In Delta" DM4-340-7K5 207897 DM4-340-11K 207898 DM4-340-15K 207899 DM4-340-22K 207900 DM4-340-30K 207901 DM4-340-37K 207902 1 Buc. g 0% 190 – 520 V c.a. g 0% 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c. g 0% Softstarter pânã la 75/132 kW la 400 V 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c.2/22 Softstarter DM4 Aparate de bazã DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiunea de conectare la reþea UL V c. chiar ºi în timpul funcþionãrii • Cu memorarea parametrilor sigurã la tensiune nulã.a. g 0% 190 – 520 V c.a.a.a. g 0% 190 – 520 V c.a.a. g 0% 190 – 520 V c.a. g 0% 190 – 520 V c. Curent nominal Putere nominalã de utilizare pentru motoare trifazate la 400V Ie P A kW 16 23 30 44 59 72 7. g 0% 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c.a. seriile de parametri pot fi transmise de la un softstarter la altul la utilizarea în serie • Afiºaj cu text pe douã rânduri • Semnalizarea stãrii de funcþionare prin simboluri de stare 1 Buc. g 0% 174 202 242 300 370 90 110 132 160 200 DM4-340-90K 207906 DM4-340-110K 207907 DM4-340-132K 207908 DM4-340-160K 207909 DM4-340-200K 207910 1 Buc. Indicaþiile de putere sunt valabile la tipul de conectare "In Line"/ la tipul de conectare "In Delta" Softstarter pânã la 500/900 kW la 400 V 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c.a.a.a.a.

20.189. • RS 485 cleme cu ºurub conectabile • Cablu serial pentru interfaþã PS416-ZBK-210 obligatoriu Softstartere Pentru conectarea PC-ului prin interfaþa RS-232C DM4.32-.32-. 2 Buc..Module de conectare la reþea ºi de comunicaþie Module Moeller HPL0211-2004/2005 Se utilizeazã pentru Interfaþã serialã RS 232C/RS 485 Modul cu interfeþe seriale RS 232C ºi RS 485 pentru cuplarea directã la PLC sau PC Softstartere • RS 232C ºtecher cu 9 poli SUB-D DM4.32-1250 221166 21.32-500 221163 20.. 2 Buc.610.6xx. DM4.6xx. Curent nominal A Putere maximã disipatã Pv W Gabarite Se utilizeazã pentru Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii mm Siguranþe rapide pentru semiconductoare Utilizãrile siguranþelor 40 10 80 125 200 350 450 500 630 900 1250 18 26 37 61 70 72 80 120 147 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DM4-340-7K5 DM4-340-11K DM4-340-15K DM4-340-22K DM4-340-30K DM4-340-37K DM4-340-45K DM4-340-55K DM4-340-75K DM4-340-90K DM4-340-110K DM4-340-132K DM4-340-160K DM4-340-200K DM4-340-250K DM4-340-315K DM4-340-400K DM4-340-500K 20..630. – – Montaj intern 3 Buc. Soclu pentru siguranþe montate extern – – – – 80 80 5 Buc. 20. 20..610.20-.20-125 232087 20.282.282...282. 2 Buc.. • Conectare prin ºtecherul cu 9 poli SUB-D DE4-NET-DP2 230240 1 Buc.01 232064 21.32-350 221161 20. Modul de comunicaþie Suconet K Modul pentru cuplarea directã la magistrala Suconet K Softstartere • Toþi parametrii pot fi apelaþi ºi transmiºi..189.32-450 221162 20. . Modul de comunicaþie PROFIBUS-DP Modul pentru cuplarea directã la magistrala PROFIBUS-DP Softstartere • Toþi parametrii pot fi apelaþi ºi transmiºi.32-900 221165 20.. Softstartere DM4 DE4-COM-2X 085028 1 Buc.. 2 Buc..20-200 232088 20... – – – 3 Buc.610..189.02 232076 6 Buc.20-40 232085 20.20-80 232086 20. • Conectare prin cleme cu ºurub conectabile DE4-NET-K 085029 1 Buc.313.. – Pentru siguranþele rapide 20.630.610.32-630 221164 20.282. DM4. Descriere Tip Cod comandã 2/23 Unitate de livrare PS416-ZBK-210 051751 1 Buc.20-..

În caz de defecþiune softstarterul este blocat instantaneu. Softstartere DM4 Oprire de urgenþã S1 K1 S1: S2: G1: Oprit Pornit Enable (E2 = 1 a activat) S2 K1 K1 G1 E2 39 Legarea releului termic Z Cablare a b c Z1 Z1 S1 K1 S3 K2 Z1 K1 S3 K2 Z1 13 L1 L2 L3 N PE Q1 I> I> I> K1 G1 RUN 14 S2 K1 S4 K2 S4 K2 K1M E1 K1 K2 G1 E1 39 K2 G1 39 K1M Z1 d Oprire de urgenþã d F2 1L1 2L2 3L3 S1: S2: G1: a Oprit Pornit Enable (E2 = 1 a activat) Contactul de semnalizare al releului termic de protecþie a motorului este legat în circuitul ON/OFF. Dupã oprirea soft efectuatã. În caz de defect. trebuie sã se conecteze în mod suplimentar la Varianta 2 un al doilea contact al releului de protecþie a motorului pe circuitul bobinei contactorului de reþea K1M. Oprire soft Pornire soft L N G1 ~ = b + 2T1 4T2 6T3 T1 – T2 c d M 3 T1. T2: Termistor ˜ . Softstarterul este oprit. Contactorul de reþea K1M se deschide imediat ce releul RUN se deschide.2/24 Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Blocare instantanee fãrã funcþia de rampã Comandã Pentru aceastã funcþie circuitul alãturat trebuie adãugat la toate exemplele de circuit de comandã care urmeazã. se opreºte releul Run ºi anuleazã automenþinerea lui K1M. Parametrizarea necesarã pentru intrarea E2 este descrisã în manual. Contactul de semnalizare al releului termic de protecþie a motorului este legat în circuitul pornire soft/oprire soft. softstarterul opreºte motorul în mod controlat dupã o rampã de decelerare. motorul se roteºte liber pânã la oprire. dar contactorul de reþea rãmâne cuplat Pentru a opri ºi contactorul de reþea.

Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter cu contactor de reþea (K1M) Comandã Oprire de urgenþã S1: S2: S3: S4: a : b : Oprit Pornit Oprire soft Pornire soft Enable Oprire soft Pornire soft 2/25 Cablare Softstartere DM4 .

2/26 Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter fãrã contactor de reþea (K1M) Comandã Oprire de urgenþã K1 Softstartere DM4 S2 S1: S2: a: b: Oprire soft Pornire soft Enable Oprire soft Pornire soft S1 K1 K1 G1 E2 39 G1 E1 39 a b Cablare L1 L2 L3 N PE Q1 I> I> I > Q2 I >>> I I F1 F2 1L1 3L2 5L3 L N E1 Start/Stop a E2 Eliberare 39 0V(E1.RUN +Termistor K2.TOR K3 K4 0VAnalog ~ = PE 2T1 4T2 6T3 T1 T2 13 14 23 24 33 34 43 7 I mot M 3~ M1 .E2) 0VAnalog 7 +12 REF1:0– 10V +12VDC 8 REF2:4– 20mA AnalogOut1 62 63 AnalogOut2 1 ~ G1 = -Termistor K1.

E2) 0VAnalog a: vezi comanda 7 +12 REF1:0– 10V +12VDC 8 1 REF2:4– 20mA ~ K2M G1 = -Termistor PE AnalogOut1 +Termistor 2T1 4T2 6T3 0VAnalog T1 T2 13 14 23 24 33 34 43 7 62 63 I mot M 3~ M1 AnalogOut2 K1.TOR K3 K4 ~ = Softstartere DM4 S1: S2: S3: S4: a: b: Oprit Pornit Oprire soft Pornire soft Enable Oprire soft Pornire soft .Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter cu Bypass ºi contactor de reþea (K1M) Comandã Oprire de urgenþã 2/27 K1 S3 13 23 S1 K1 K2M S4 K2 K2 K1 G1 RUN 14 G1 TOR 24 S2 K1 K1 G1 E2 39 K2 G1 E1 39 K1M K2M a b Cablare L1 L2 L3 N PE Q1 I> I> I> Q2 I >>> I I K1M F1 a F2 1L1 3L2 5L3 L N E1 E2 39 Start/Stop Eliberare 0V(E1.RUN K2.

E2) = . Tip de conectare „In-Delta” Comandã Oprire de urgenþã Softstartere DM4 K1 K1M K1 S2 K1 S3 S4 13 S1 S1: S2: S3: S4: a: b: Oprit Pornit Oprire soft Pornire soft Enable Oprire soft Pornire soft K2 K2 K2 G1 RUN 14 G1 OK (not error) K1 33 34 G1 a E2 39 K2 G1 E1 39 K1M b Cablare L1 L2 L3 N PE Q1 II> II> II> Q2 II> II> II> K1M F1 a F2 1L1 3L2 5L3 L N E1 E2 39 0 V Analog 7 +12 V DC +12 8 1 a: vezi comanda Start/Stop Eliberare 0 V (E1.2/28 Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter cu contactor de reþea (K1M).Termistor REF 1: 0-10 V ~ G1 REF 2: 4-20 mA PE K1.RUN + Termistor K2.TOR K3 K4 0 V Analog ~ = Analog Out 1 62 2T1 4T2 6T3 T1 T2 13 14 23 24 33 34 43 7 63 W1 I mot U1 V1 M1 M 3~ W2 U2 V2 Analog Out 2 .

TOR K3 K4 0VAnalog ~ = REF1:010V ~ AnalogOut1 REF2:420mA +12V 2T1 4T2 6T3 T1 T2 13 14 23 24 33 34 43 7 62 63 I mot M1 M 3~ AnalogOut2 Softstartere DM4 .E2) 0VAnalog 7 +12 8 1 PE H = G1 K1.Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter cu circuit de reversare Comandã 2/29 K1 S1 K1 K1 K2M S1 K4 K1M S4 K4 S2 K1 K1 K3 K2 K2 K1M K3 K2M S5 K5 K5 G1 RUN 13 14 E2 E1 K1 G1 39 K2 c K3 d K1M K2M K5 G1 39 K4 a \ b Oprire de urgenþã S1: S2: S4: S5: Oprit Pornit Oprire soft Pornire soft a: b: c: d: Enable Oprire soft Pornire soft înainte înapoi Cablare L1 L2 L3 N PE Q1 I> I> I > Q2 I >>> I I K2M K1M F1 a : vezi comanda F2 1L1 3L2 5L3 L N Start/Stop a E1 Eliberare E2 39 0V(E1.RUN K2.

5) 2 x (0.947-4-3 IEC/EN 60.75 1x (0.5) 2 x 0.5) 2 x (0.8 0.5) 2 x (0.5 „A“ „A“ „A“ „A“ 110 – 500 50/60 110 – 500 50/60 110 – 500 50/60 110 – 500 50/60 50 N V c.75 – 2.5 – 6) 2 x (1.75 – 2.75 1x (0.5 45 x 149 x 189.8 0.5 – 10) 1 x (1.75 – 1.5) 1 x (1.5 – 35) 2 x (1.75 – 1.5 – 4) 1 x (1.75 – 2.5) 1x (0.5 – 10) 1 x (16 – 4) 2 x (16 – 12) 3 PZ2 sau 1 x 6 mm 1x (0.5 45 x 149 x 189.75 – 2.75 1x (0.5 – 6) 2 x (1.947-4-3 IEC/EN 60. cãldurã umedã ciclicã.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.5) 2 x (0.5 – 6) 2 x (1.75 – 2.75 – 2.5) 1x (0.5 – 6) 2 x (1.75 – 2.5 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.75 1x (0.2 µs/50 µs (Interval de creºtere/ interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60 947-2 respectiv -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/ componenta de putere/ carcasã .75 – 1.5 1 x (1. Hz A Ie 10 20 30 Frecvenþã de comutare limitatã numai prin intervalele de pornire/oprire.75 – 1.a.5 – 4) 1 x (1.5) 2 x 0.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1x (0.2/30 Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 DS4-140-010-H Date generale Standarde ºi normative Autorizaþii Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie Protecþie la atingere Categorie de supratensiune / grad de poluare Rezistenþã la ºocuri Rezistenþã la vibraþii conform EN 60721-3-2 Putere disipatã la curentul nominal de utilizare Ie Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Clasa de interferenþã Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Frecvenþa de reþea Curent nominal de utilizare AC 51 (sarcinã rezistivã) Ciclu de suprasarcinã Secþiunile de racordare Conductoare de forþã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã Indicaþii Ue DS4-140-020-H DS4-140-030-H DS4-140-050-H °C °C m g W mm IEC/EN 60.75 – 2.5) 2 x 0.5) 2 x (0.75 – 2.947-4-3 UL/CSA UL/CSA UL/CSA UL/CSA Cãldurã umedã constantã conform IEC 60 068-2-3.75 – 1.5) 2 x (0.5 1 x (1.5 – 4) 1 x (1.5 – 2.5 – 6) 2 x (1.5 x 3.5) 18 – 12 0. 1 x mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm 1 x (1.5 – 6) 2 x (1.5 – 6) 2 x (1.5) 2 x (0.5 x 3.75 – 2.75 – 1.75 – 1.5) 18 – 12 0.5) 1x (0.75 – 2.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1x (0.5 x 3.75 – 2.5 x 3.5 1 x (1.5 – 35) 2 x (1.5 – 4) 1 x (1. conform IEC 60 068-2-10 0– 40 0– 40 0– 40 0– 40 25/55 25/55 25/55 25/55 0– 1000 0– 1000 0– 1000 0– 1000 vertical vertical vertical vertical IP20 IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii II/2 II/2 II/2 II/2 10 g/11 ms 10 g/11 ms 10 g/11 ms 10 g/11 ms 2M2 2M2 2M2 2M2 12 24 36 60 45 x 149 x 189.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.947-4-3 IEC/EN 60.75 – 1.8 0.5 – 25) 2 x (1.5 – 6) 2 x (1.5) 18 – 12 0.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1x (0.5 – 6) 2 x (1.5) 2 x (0.5 65 x 149 x 189.5 – 4) 1 x (1.5 – 4) 1 x (1.8 0.5) 1x (0.5) 2 x 0.5) 18 – 12 0.

058.06-80 51.140.a.c. Interval de deschidere acþionat cu c.Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-140-010-H Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de þinere la impuls Tensiune nominalã de izolare Tensiune nominalã de utilizare Protecþie la scurtcircuit Coordonare tip "1" la 230 V la 400 V la 500 V Protecþie la scurtcircuit tipul "2" (suplimentar faþã de siguranþele pentru tipul „1“) Soclu pentru siguranþã Circuit de comandã Putere consumatã Tensiune minimã de comandã Intrãri digitale 24 V c.060.a.04 V ACxDC 110x 24 110 x 24 110x 24 110 x 24 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.c.06-50 51. acþionat cu c. acþionat cu c. V c.c. 230 V AC Tensiuni de comandã: acþionat cu c.140.04 FAZ-B32 35 A gL respectiv 2 x FAZ-B32 PKZ2 + M-32-PKZ2 (+ CL-PKZ2) + Z1-40 (+ EZ1) 50.c. V c.179.a. Interval de atragere acþionat cu c. V c.04 FAZ-B20 20 A gL respectiv 2 x FAZ-B20 PKM0-20 (+ CL-PKZ0) + Z00-24 (+ EZ00) 50.a. acþionat cu c.a.06-32 51. Tensiune de atragere acþionat cu c.a. V 6 500 500 6 500 500 6 500 500 6 500 500 FAZ-B10 10 A gL respectiv 2 x FAZ-B10 PKM0-10 + Z00-10 50.c.063. V c.124.06-16 51. acþionat cu c.04 FAZ-B50 50 A gL respectiv 2 x FAZ-B50 NZM7-63-OBI + Z1-63 (+ EZ1) 50. V c.c.a.c. Tensiune de deschidere acþionat cu c. Indicaþii mA mA V c.a.060.c. -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/ componenta de putere/ carcasã Contactoare statice ºi softstartere DS4 .a. acþionat cu c.2 s/50 s (Interval de creºtere/ interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60 947-2 respectiv. ms ms ms ms 12 12 +24 15% 110 – 240 15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 18 10 10 20 25 12 12 +24 15% 110 – 240 15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 18 10 10 20 25 12 12 +24 15% 110 – 240 15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 18 10 10 20 25 12 12 +24 15% 110 – 240 15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 18 10 10 20 25 DS4-140-020-H DS4-140-030-H DS4-140-050-H 2/31 Uimp Ui Ue kV V c.c.

75–2.5) (0.7 PZ2 sau 1 6 mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.5 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.5–4) 1 (16–8) 2 (16–10) 1.5) (0.2 3 3 11A: AC-51: 1.5–4) 1 (1.5–6) 2 (1.5) (18–12) (18–16) 3.5–1: 99–600 6A: AC-53a: 6–0. Cãldurã umedã ciclicã.75–1.5) (0.2 µs/50 µs (Interval de creºtere/interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60947-2 respectiv.5–1: 99–600 6A: AC-53a: 6–0.5–6) 2 (1.5–4) 1 (16–8) 2 (16–10) 1.5–4) 1 (1.5–6) 2 (1.75–1. Hz Vc.8 0.a.5–6) 2 (1.5–6) 2 (1. conform IEC 60068-2-3.4 „A“ 110–500 50/60 intern prin racord de putere 11 6 1.4 23.5: 99–600 6A: AC-53a: 6–5: 99–20 „A“ 110–500 50/60 Ie Ie 11 6 1.75–2.5 (0.5) (0.75–1. conform IEC 60068-2-10 0–40 0–40 25/55 25/55 0–1000 0–1000 vertical vertical IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii II/2 II/2 8g/11ms 8g/11ms 2M2 2M2 23. -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/componenta de putere/carcasã .75–1.5–4) 1 (1.5) (0.1 2. A A kW kW HP kW °C °C m g W mm IEC/EN60947-4-2(-M(R)) IEC/EN60947-4-3(-M) UL/CSA UL/CSA Cãldurã umedã constantã.5–6) 2 (1.1 2.7 PZ2 sau 1 6 mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.5) (0.75–2.5–4) 1 (1.75–1.2/32 Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 DS4-340-2K2-M(R) DS4-340-2K2-M(R)-DC Date generale Standarde ºi normative Autorizaþii Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie (racorduri de putere) Protecþie la atingere Categorie de supratensiune/grad de poluare Rezistenþã la ºocuri la AC-51: 1.75–1.5) (0.75–2.a.5) (0.5-1: 600-99 Putere disipatã la curentul nominal de utilizare Ie Clasa de interferenþã Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Frecvenþa de reþea Alimentare cu tensiune element de comandã U C Curent nominal de utilizare AC-51 AC-53 (sarcinã inductivã) Puterea motorului recomandat (racord standard) 230V 400V 460V 500V Ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60947-4-2 AC-51 (numai tipurile M) AC-53a (fãrã Bypass) Ue Vc.5: 99–600 6A: AC-53a: 6–5: 99–20 Secþiunile de racordare Conductoare de forþã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã Indicaþii mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm 1 (1.5) (0.2 3 3 11A: AC-51: 1.75–2.8 0.5) (18–12) (18–16) 3.5) (0.5 (0.5 1 (1.75–2.

75–2.5 (0.5–16) 1 (2.5–16) 1 (14–2) 2 (14–8) 3.5: 99–600 9A: AC-53a: 6–5: 99–20 110–500 50/60 UL/CSA UL/CSA UL/CSA 0–40 25/55 0–1000 vertical IP20(IP00) II/2 8g/11ms 2M2 57.5 1 (2.75–2.5–1: 99–600 12A: AC-53a: 6–0.75–2.5 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.4 65x149x189.5) (18–12) (18–16) 3.5) (0.75–2.5–50) 3 (2.5–50) 2 (2.5–16) 2 (2.5) (18–12) (18–16) 3.75–1.5 7 5.75–2.5–50) 3 (2.75–2.5–6) 1 (1.5) (18–12) (18–16) 3.5–1: 99–600 16A: AC-53a: 6–0.5–10) 2 (2.5–10) 1 (16–4) 2 (16–10) 3 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.5) (0.75–2.5 1 (1.5–25) 2 (1.5 „A“ „A“ 110–500 50/60 intern prin racord de putere 17 9 2.5 Contactoare statice ºi softstartere DS4 .5) (0.5–25) 2 (1.75–1.5 „A“ 110–500 50/60 0–40 25/55 0–1000 vertical IP20(IP00) II/2 8g/11ms 2M2 81.5–16) 2 (2.5–6) 1 (1.75–2.5) (0.5: 99–600 23A: AC-53a: 6–5: 99–20 41A: AC-53b: 3–5: 360(numaiM) 41 23 5.5) (0.5) (18–12) (18–16) 3.5–16) 2 (14–2) 3 (14–8) 3.5: 99–600 12A: AC-53a: 6–5: 99–20 29 16 4 7.75–2.75–2.5–35) 2 (1.5–16) 2 (14–2) 3 (14–8) 3.5 „A“ 110–500 50/60 0–40 25/55 0–1000 vertical IP20 II/2 8g/11ms 2M2 85.5) (0.8 0.75–1.75–2.8 0.Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-340-4K0-M(R) DS4-340-5K5-M(R) DS4-340-7K5-M(R) DS4-340-11K-M(R) DS4-340-11K-M+ DIL2M(230V50HZ) 2/33 IEC/EN 60947-4-2(-M(R)) IEC/EN 60947-4-3(-M) UL/CSA UL/CSA Cãldurã umedã constantã.5) (0.5–35) 2 (1. Cãldurã umedã ciclicã.75–2.5–50) 2 (2.5–10) 1 (16–4) 2 (16–10) 3 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0. conform IEC 60068-2-3.5 „A“ 110–500 50/60 22 12 3 5.5 29A: AC-51: 1.5) (0.75–1.5) (0.5) (0.5–35) 2 (1.5) (0.5–50) 3 (2.5–1: 99–600 9A: AC-53a: 6–0.5–1: 99–600 23A: AC-53a: 6–0.75–1.75–2.5 (0.4 110x149x189.5) (0.8 45x149x189.2 110x149x189.5) (0.5) (0.75–2.75–1.5 11 15 11 41A: AC-51: 1.5 (0. conform IEC 60068-2-10 0–40 0–40 25/55 25/55 0–1000 0–1000 vertical vertical IP20(IP00) IP20(IP00) Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii II/2 II/2 8g/11ms 8g/11ms 2M2 2M2 43.5) (0.5–35) 2 (2.5–50) 3 (2.5 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.5) (0.5–35) 3 (2.5) (0.75–1.5–35) 2 (1.5) (0.5 11 15 11 – 23A: AC-53a: 6–0.75–1.75–1.5 22A: AC-51: 1.5 17A: AC-51: 1.8 0.2 4 5 5.5: 99–600 16A: AC-53a: 6–5: 99–20 41 23 5.5 65x149x189.5) (0.5 2 (2.8 57.5) (0.5: 99–600 23A: AC-53a: 6–5: 99–20 41A: AC-53b: 3–5: 360(numaiM) 1 (1.5) (18–12) (18–16) 3.5 (0.75–1.5) (0.75–1.5–10) 1 (1.5–10) 1 (1.75–1.75–1.5–35) 3 (2.5–10) 1 (2.5) (0.5 2 (2.75–2.8 0.5) (0.5 (0.5 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.5 10 7.75–1.75–1.8 0.5–10) 2 (2.5) (0.5) (0.

acþionat cu c. 6 500 6 500 PKM0-16 (+ CL-PKZ0) PKM0-6. Vc.a. Interval de atragere acþionat cu c.a./c. Vc. Tensiune de atragere acþionat cu c. Ieºiri de releu Numãr Domeniu de tensiune Domeniu de curent AC-1 Funcþie de pornire soft Intervale de rampã Accelerare Temporizare Tensiune de pornire Indicaþii Uimp Ui kV Vc.2 µs/50 µs (Interval de creºtere/interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60947-2 respectiv -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/componenta de putere/carcasã . mA mA Vc.c.3 (+ CL-PKZ0) + Z00-6 (+ EZ00) PKM0-10 (+ CL-PKZ0) + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50. acþionat cu c.c.a. A s s % 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.06-50 3x51.06-50 3x51. Vc.c.04 Vc. Alimentare cu tensiune element de comandã U C Tensiuni de comandã: acþionat cu c.a.a.a.140.a.c. Vc. acþionat cu c.3 (+ CL-PKZ0) + Z00-6 (+ EZ00) PKM0-10 (+ CL-PKZ0) + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.5-1: 600-99 la AC-53a: 3-5: 10-99 ºi AC-53b: 3-5:360 la AC-53a: 6-0.a. Vc.c.c.140.a.2/34 Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 DS4-340-2K2-M(R) DS4-340-2K2-M(R)-DC Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de þinere la impuls Tensiune nominalã de izolare Protecþie la scurtcircuit Coordonare tip "1" la AC-51: 1.a. 230 Vc.c.a. acþionat cu c.c.c. Tensiune de deschidere acþionat cu c.a. Interval de deschidere acþionat cu c.a. ms ms ms ms 110x 24 14 14 intern prin racord de putere +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 24 14 14 +24g15% – 15–27 – 0–3 – 45 – – 45 1 250 3 Vc.060. acþionat cu c.04 PKM0-16 (+ CL-PKZ0) PKM0-6.5: 600-99 Protecþie la scurtcircuit tipul "2" (suplimentarf aþã de siguranþele pentru tipul „1“) Soclu pentru siguranþã Circuit de comandã Putere consumatã Tensiune minimã de comandã Intrãri digitale 24 Vc. Vc.060.c.

06-63 3x51.189.189.01 110 x24 14 14 intern prin racord de putere +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 110 x24 14 14 110 x24 14 14 110 x24 14 14 110 x24 14 14 +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 +24g 15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 Contactoare statice ºi softstartere DS4 .20-200 3x21.04 PKM0-25 (+ CL-PKZ0) PKM0-16 (+ CL-PKZ0) + Z00-16 (+ EZ00) PKM0-25 (+ CL-PKZ0) + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.060.06-80 3x51.06-125 3x21.01 PKM4-50 PKM0-25 (+ CL-PKZ0) + Z00-24 (+ EZ00) NZM7-63N-OBI + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.06-160 3x21.04 PKM4-32 PKM0-16 (+ CL-PKZ0) + Z00-16 (+ EZ00) NZM7-40N-OBI + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.189.140.Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-340-4K0-M(R) DS4-340-5K5-M(R) DS4-340-7K5-M(R) DS4-340-11K-M(R) DS4-340-11K-M+ DIL2M(230V50HZ) 2/35 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 PKM0-20 (+ CL-PKZ0) PKM0-10 (+ CL-PKZ0) + Z00-10 (+ EZ00) PKM0-20 (+ CL-PKZ0) + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.140.140.140.01 – numai AC53b: NZM7-63N-OBI + Z1-57 (+ EZ1) – 3x20.282.060.

5 – 16) 1 x (2.5 PZ2 sau 1 x 6 mm 1 x (0.5) 2 x (0.5 16A: AC-53b: 3 – 5.75 – 2.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.75 – 1.5 – 50) 2 x (2.8 0.5) 2 x (0. 360 110 – 500 50/60 UL/CSA 0 – 40 25/55 0– 1000 vertical IP20 (IP00) II/2 8 g/11 ms 110 x 149 x 189. 360 mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm 1 x (1.75 – 1.5) 2 x (0.5) 1 x (0.5) 2 x (0.5) 1 x (0.75 – 2.5 x 3.5) 1 x (18 – 12) 2 x (18 – 16) 0.5 „A“ 12.5 1 x (2.75 – 2.75 – 2.75 – 2.5) 2 x (0.7 110 – 500 50/60 Ie 23 5.5 – 6) 2 x (1.5 – 6) 2 x (1.a.a.75 – 1.5 „A“ „A“ 11.5 – 10) 1 x (2.5) 1 x (0.5 – 50) 2 x (2.5) 1 x (18 – 12) 2 x (18 – 16) 0.5 45 x 149 x 189.9 110 – 500 50/60 intern prin racord de putere 16 4 7.5 – 35) 2 x (2.5 10 7.5 – 4) 1 x (1.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.75 – 1.75 – 2.5 – 6) 2 x (1.5 11 15 11 23A: AC-53b: 3 – 5.5) 2 x (0.75 – 1. A kW kW HP kW IEC/EN 60947-4-2 UL/CSA UL/CSA Cãldurã umedã constantã.75 – 2.75 – 2.5) 2 x (0.5 31A: AC-53b: 3 – 5.8 0.8 0.5) 1 x (0.5 1 x (1.5) 1 x (18 – 12) 2 x (18 – 16) 0.5 – 4) 1 x (1.75 – 1.75 – 2. Cãldurã umedã ciclicã.5 – 16) 1 x (14 – 2) 2 x (14 – 8) 3.5) 2 x (0.75 – 1.2 11.5 – 4) 1 x (1.2 ms/50 ms (Interval de creºtere/ interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60 947-2 respectiv -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/ componenta de putere/ carcasã .5) 1 x (0.5 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.75 – 1.5) 2 x (0. conform IEC 60068-2-3.5 x 3.2/36 Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-340-7K5-MX(R) DS4-340-11K-MX(R) DS4-340-15K-MX(R) Softstartere DM4 Date generale Standarde ºi normative Autorizaþii Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie (racorduri de putere) Protecþie la atingere Categorie de supratensiune / grad de poluare Rezistenþã la ºocuri Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Clasa de interferenþã Putere disipatã: Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Frecvenþa de reþea Alimentare cu tensiune element de comandã UC Curent nominal de utilizare AC-53 (sarcinã inductivã ) Puterea motorului recomandat (racord standard) 230 V 400 V 460 V 500 V Ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60 947-4-2 AC-53b (cu Bypass) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã Indicaþii Ue °C °C m mm W V c. Hz V c.5 – 6) 2 x (1.5 x 3. conform IEC 60068-2-10 0 – 40 0 – 40 25/55 25/55 0– 1000 0– 1000 vertical vertical IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii II/2 II/2 8 g/11 ms 8 g/11 ms 45 x 149 x 189.5 – 6) 2 x (1.5 – 4) 1 x (1.75 – 1.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1 x (0. 360 31 7.5) 1 x (0.5 – 6) 2 x (1.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1 x (0.5 15 20 18.

140.06-80 3 x 50.a.a.a. Interval de deschidere acþionat cu c.c. V c.01 V c. Tensiune de deschidere acþionat cu c.2 ms/50 ms (Interval de creºtere/ interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60 947-2 respectiv.c.c.140. 6 500 6 500 6 500 PKM0-16 (+ CL-PKZ0) + Z00-16 (+ EZ00) 3 x 50. 230 V c.c.a. acþionat cu c.c. V c.c.04 PKM0-25 (+ CL-PKZ0) + Z00-24 (+ EZ00) 3 x 50. V c. acþionat cu c. acþionat cu c.c.282.a.5 – 10 0– 10 30 – 100 0.a.20-125 3 x 21.189. Ieºiri de releu Numãr Domeniu de tensiune Domeniu de curent AC-1 Funcþie de pornire soft Intervale de rampã Accelerare Temporizare Tensiune de pornire Indicaþii DS4-340-11K-MX(R) S4-340-11K-MX(R) DS4-340-15K-MX(R) S4-340-15K-MX(R) 2/37 Uimp Ui kV V c.06-63 3 x 50. acþionat cu c.a. V c.Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-340-7K5-MX(R) Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de þinere la impuls Tensiune nominalã de izolare Protecþie la scurtcircuit Coordonare tip "1" la AC-53a:3-5:10-99 ºi AC-53b:3-5:360 Protecþie la scurtcircuit tipul "2" (suplimentar faþã de siguranþele pentru tipul „1“) Soclu pentru siguranþã Circuit de comandã Putere consumatã Tensiune minimã de comandã Intrãri digitale 24V c.a. -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/ componenta de putere/ carcasã Softstartere DM4 .060.a.04 PKZ2+M-32-PKZ2 (+ CL-PKZ2) + Z1-40 (+ EZ1) 3 x 20. A s s % 0. ms ms ms ms 110x 24 14 14 intern prin racord de putere +24 g15% 110 – 240 g15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 22 95 115 165 165 1 250 3 110x 24 14 14 110x 24 14 14 +24 g15% 110 – 240 g15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 22 95 115 165 165 1 250 3 +24 g15% 110 – 240 g15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 22 95 115 165 165 1 250 3 V c.a.5 – 10 0– 10 30 – 100 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1. mA mA V c.a.a.xc. V c. Alimentare cu tensiune element de comandã UC Tensiuni de comandã: acþionat cu c.5 – 10 0– 10 30 – 100 0. acþionat cu c. Tensiune de atragere acþionat cu c.c.c.c. V c.a.060. Interval de atragere acþionat cu c.

20-40 11 15 25 23A: AC-53a: 3–35: 99–10 23A: AC-53b: 3–35: 120 PKZM0-25 20. comandã U C Curent nominal de utilizare AC-53a 400V Ie A Puterea motorului recomandat (racord standard) 230V kW 400V kW 460V HP Curent de fazã Tip de conectare In-Delta A Puterea motorului recomandat (tip de conectare "InDelta") 230V kW 400V kW 460V HP Ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60947-4-2 AC-53a (fãrã Bypass) AC-53b (cu Bypass) Protecþie la scurtcircuit Clasificare tip "1" Clasificare tip "2" suplimentar 16 23 30 44 4 7. conform IEC 60068-2-30 0–40.5 10 27 5.20-125 .5 11 20 16A: AC-53a: 3–35: 99–10 16A:AC-53b:3–35: 120 PKZM0-16 20.7 230–460 460 50/60 110/230 222 x 290 x 195 6.20-80 15 22 30 30A: AC-53a: 3–35: 99–10 30A: AC-53b: 3–35: 120 PKZ2/ZM-32 20. cUL Softstartere DM4 Aprobãri Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie Protecþie la atingere Grad de poluare Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate °C °C m -25/55 IP20 2 120 222 x 290 x 195 6.5 15 20 51 11 22 30 76 7. pânã la 2.7 230–460 460 50/60 110/230 UL.282. Frecvenþa de reþea Hz Alimentare cu tensiune de Vc.a.282.a.a.2/38 Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-7K5 DM4-340-11K DM4-340-15K DM4-340-22K Date generale Standarde ºi normative IEC/EN 60947-4-2 UL.5 11 15 39 7. pânã la 60°C cu o reducere de curent de 2% pentru fiecare °C -25/55 -25/55 -25/55 0–1000. Tensiune nominalã de izolare Ui Vc.7 230–460 460 50/60 110/230 W mm kg Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Ue Vc. cUL Cãldurã umedã constantã.282.20-80 22 37 50 44A: AC-53a: 3–35: 99–10 44A: AC-53b: 3–35: 120 NZM7-63N 20.282.000 m cu o reducere de curent de 1 % pentru fiecare 100 m vertical IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii 2 2 2 50 63 91 222 x 290 x 195 6. cUL UL.7 230–460 460 50/60 110/230 222 x 290 x 195 6. cUL UL. conform IEC 60068-2-3 Cãldurã umedã ciclicã.

conform IEC 60068-2-30 0–40.610.20-200 55 90 150 105A : AC-53a : 3–35 : 99–10 105A : AC-53b : 3–35 120 NZM7-100N 20.32-350 75 132 200 146A : AC-53a : 3–35 : 99–10 146A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-160N 20.cUL .610.cUL UL.189.000 m cu o reducere de curent de 1% pentru fiecare 100m vertical IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii 2 2 2 152 190 227 222 x 290 x 195 6.189.7 230–460 460 50/60 110/230 59 72 85 105 146 174 15 30 40 102 18.20-125 37 55 100 72A : AC-53a : 3–35 : 99–10 72A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-80N 20. conform IEC 60068-2-3 Cãldurã umedã ciclicã.5 37 50 124 22 45 60 147 30 55 75 181 37 75 100 252 45 90 125 301 30 55 75 59A : AC-53a : 3–35 : 99–10 59A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-63N 20.cUL UL.32-450 Softstartere DM4 UL.Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-30K DM4-340-37K DM4-340-45K DM4-340-55K DM4-340-75K DM4-340-90K 2/39 IEC/EN 60947-4-2 -25/55 -25/55 -25/55 0–1000.20-200 45 75 100 85A : AC-53a : 3–35 : 99–10 85A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-100N 20.282.32-350 90 160 250 174A : AC-53a : 3–35 : 99–10 174A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-200N 20. pânã la 60 °C cu o reducere de curent de 2% pentru fiecare °C -25/55 -25/55 -25/55 UL.cUL UL.cUL Cãldurã umedã constantã.7 230–460 460 50/60 110/230 222 x 290 x 195 6.cUL UL.610. pânã la 2.7 230–460 460 50/60 110/230 222 x 420 x 195 15 230–460 460 50/60 110/230 IP20 2 276 222 x 420 x 195 15 230–460 460 50/60 110/230 IP20 2 380 222 x 420 x 195 15 230–460 460 50/60 110/230 IP20 2 452 520 x 338 x 248 15.

Tensiune de deschidere acþionat cu c.6 x 3.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.75–2.45 4.a. 0.5) 1 x (0. acþionat cu c.8 x 4 1 x (0. Vc.75–2.5–16) 2 x (1–4) 1 x (1–16) 2 x (1–4) – 1 x (2.5–25) 2 x (2.c. acþionat cu c.c. mA s s % % % ms ms 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5) 1 x (0.5–25) 2 x (2.a.5–4) – 12–4 – – 2 0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.c.5 – 1 x (1.5–8 x Ie .c.a.75–2.5) 22–12 0.5–4) – 12–4 – – 2 0.5) 1 x (0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5) 1 x (0.c.5) 1 x (0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 Vc.5–25) 2 x (2.5 – 1 x (1.5–4) – 12–4 – – 2 0.6 x 3.5) 1 x (0.6 x 3.5) 1 x (0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.2/40 Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-7K5 DM4-340-11K DM4-340-15K DM4-340-22K Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Racord – mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 AWG mm mm Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm 1 x (1.75–2.8 x 4 1 x (0. 230 V c. mA Vc.6 x 3.8 x 4 1 x (0. Vc.5 0.8 x 4 1 x (0.a. Intrãri analogice 10 V Tensiune de atragere acþionat cu c.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5 0.5–16) 2 x (1–4) 1 x (1–16) 2 x (1–4) – 1 x (2.5 0.5) 22–12 0.75–2.a.75–2. Ieºiri de releu programabile Numãr Tensiune maximã Curent maxim AC-11 Ieºiri analogice programabile Numãr Domeniu de tensiune Posibilitate de încãrcare cu curent Intrãri analogice programabile Ref 1 Ref 2 Funcþie de pornire soft Intervale de rampã Accelerare Temporizare Tensiune de pornire Scãderea tensiunii la oprire Kick-Start Tensiune Duratã 50Hz 60Hz Limitarea curentului mA mA mA Vc. Vc.75–2.45 4.5 0.a.5) 22–12 0.5 – 1 x (1.c.5–4) – 12–4 – – 2 0.5) 22–12 0.5) 1 x (0.75–2.5–16) 2 x (1–4) 1 x (1–16) 2 x (1–4) – 1 x (2.45 4.5–25) 2 x (2.5 Softstartere DM4 masiv flexibil cu manºon aderent flexibil cu papuci de cablu multifilar multifilar cu papuci de cablu masiv sau multifilar Banda Numãr lamele x Lãþime x Grosime ªinã Lãþime Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã Circuit de comandã Putere consumatã Intrãri digitale 24 V c.75–2.c.75–2.5–16) 2 x (1–4) 1 x (1–16) 2 x (1–4) – 1 x (2.75–2.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.45 4.75–2. A Vc.

8) 2 x (20 x 6) 12 0.5) 22–12 0.75–2.8 – 12 0.5 1 x (0.45 4.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.75–2.5) 22–12 0.5) 1 x (0.75–2.5) 1 x (0.5) 1 x (0.5 1 x (0.75–2.5) 1 x (0.5) 1 x (0.5 – 35–95 – 50–120 1–0 250 MCM 6 x 16 x 0.6 x 3.6 x 3.5) 1 x (0.5 0.5) 1 x (0.Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-30K DM4-340-37K DM4-340-45K DM4-340-55K DM4-340-75K DM4-340-90K 2/41 – 1 x (4–35) 2 x (4–10) 1 x (6–35) 2 x (6–10) – 1 x (10–50) 2 x 10 – 10–1 – – 3 1.5 0.45 4.75–2.2 x 6.75–2.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.45 4.5) 1 x (0.5 0.6 x 3.5 1 x (0.75–2.75–2.5 1 x (0.2 x 6.5 1 x (0.5 – 1 x (4–35) 2 x (4–10) 1 x (6–35) 2 x (6–10) – 1 x (10–50) 2 x 10 – 10–1 – – 3 1.75–2.5) 1 x (0.6 x 3.5 0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.75–2.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.45 4.75–2.6 x 3.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 0.5 0.45 4.5 0.5 1 x (0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 – 35–95 – 50–120 1–0 250 MCM 6 x 16 x 0.75–2.6 x 3.6 x 3.5) 1 x (0.5) 22–12 0.6 x 3.8 – 12 0.5) 1 x (0.5) 1 x (0.5 – 35–95 – 50–120 1–0 250 MCM 2 x (6 x 16 x 0.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5) 22–12 0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.8 – 12 0.5) 22–12 0.75–2.45 4.5–8 x Ie Softstartere DM4 Bolþuri M8 pentru papuci de cablu – Bolþuri M8 pentru papuci de cablu – Bolþuri M8 pentru papuci de cablu – Bolþuri M8 pentru papuci de cablu – .5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.75–2.75–2.6 x 3.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.6 x 3.5 – 35–95 – 50–120 1–0 250 MCM 6 x 16 x 0.75–2.5) 22–12 0.

32-500 230–460 460 50/60 110/230 300 90 160 250 519 160 250 400 300A : AC-53a : 3–35 : 60–3 300A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM10-400N/ZM-400 20. A kW kW HP A kW kW HP Curent nominal de utilizare AC-53 a 400 V Ie Puterea motorului recomandat (racord standard) 230 V 400 V 460 V Curent de fazã Tip de conectare In-Delta Puterea motorului recomandat (tip de conectare "InDelta") 230 V 400 V 460 V Ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60947-4-2 AC-53 a (fãrã Bypass) AC-53 b (cu Bypass) Capacitatea la scurtcircuit Clasificare tip "1" Clasificare tip "2" suplimentar .610. conform CEI60068-2-3 Cãldurã umedã ciclicã.7 22 22 230–460 460 50/60 110/230 202 55 110 150 349 110 160 250 202A : AC-53a : 3–35 : 60–10 202A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM7-200N 20. conform IEC60068-2-30 0–40.32-450 230–460 460 50/60 110/230 242 75 132 200 419 132 200 350 242A : AC-53a : 3–35 : 60–10 242A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM7-250N 20.a. cUL Cãldurã umedã constantã.000 m cu o reducere de curent de 1% pentru fiecare 100 m vertical vertical vertical IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii 2 2 2 545 662 795 338 x 520 x 248 338 x 520 x 248 338 x 520 x 248 15. Hz Vc.610. pânã la 60 °C cu o reducere de curent de 2% pentru fiecare °C -25/55 -25/55 -25/55 0–1000. cUL UL. cUL UL.610. Vc. pânã la 2.a.a.32-500 Softstartere DM4 Aprobãri Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie Protecþie la atingere Grad de poluare Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã de izolare Frecvenþa de reþea Alimentare cu tensiune de comandãUU C Ue Ui °C °C m W mm kg Vc.2/42 Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-110K DM4-340-132K DM4-340-160K Date generale Standarde ºi normative IEC/EN60947-4-2 UL.

32-630 230–460 460 50/60 110/230 500 132 250 400 866 250 400 600 500A : AC-53a : 3–35 : 60–3 500A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM10-630N/ZM-630 20.cUL .610.cUL Cãldurã umedã constantã.610.000 m cu o reducere de curent de 1% pentru fiecare 100 m vertical vertical vertical IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii 2 2 2 925 1371 1705 338 x 520 x 248 640 x 610 x 375 640 x 610 x 375 22 56 65 230–460 460 50/60 110/230 370 110 200 300 640 200 315 500 370A : AC-53a : 3–35 : 60–3 370A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM10-400N/ZM-400 20.cUL UL.610.cUL IEC/EN60947-4-2 UL. pânã la 60 °C cu o reducere de curent de 2% pentru fiecare °C -25/55 -25/55 -25/55 0–1000.32-1250 -25/55 vertical IP20 2 2775 640 x 610 x 375 72 230–460 460 50/60 110/230 900 250 500 750 1558 500 900 1300 900A : AC-53a : 3–35 : 60–3 900A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM14-1000S 20. conform CEI60068-2-3 Cãldurã umedã ciclicã. pânã la 2.32-1250 Softstartere DM4 UL. conform IEC60068-2-30 0–40.Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-200K DM4-340-250K DM4-340-315K DM4-340-400K DM4-340-500K 2/43 IEC/EN60947-4-2 IEC/EN60947-4-2 IEC/EN60947-4-2 IEC/EN60947-4-2 UL.610.cUL UL.32-900 -25/55 vertical IP20 2 2106 640 x 610 x 375 72 230–460 460 50/60 110/230 750 200 400 600 1299 400 750 1100 750A : AC-53a : 3–35 : 60–3 750A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM14-800S 20.32-900 230–460 460 50/60 110/230 600 160 315 500 1039 315 560 850 600A : AC-53a : 3–35 : 60–3 600A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM10-630N/ZM-630 20.610.

5 0.5 0.2/44 Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-110K DM4-340-132K DM4-340-160K Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Racord flexibil cu papuci de cablu multifilar cu papuci de cablu masiv sau multifilar Banda ªinã Numãr lamele x Lãþime x Grosime Lãþime mm2 mm2 AWG mm mm Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm Bolþuri M8 pentru papuci de cablu 2 x (35–95) 2 x (50–120) 2 x 1/0 2 x 250 MCM 2 x (6 x 16 x 0.5) 22–12 0.5 Bolþuri M8 pentru papuci de cablu 2 x (35–95) 2 x (50–120) 2 x 1/0 2 x 250 MCM 2 x (6 x 16 x 0.6 x 3.c.5) 1 x (0.75–2.a.5 Softstartere DM4 Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã Circuit de comandã Putere consumatã Intrãri digitale 24 V c.75–2. mA Vc.75–2.75–2.c. Tensiune de deschidere acþionat cu c.45 4.5 Bolþuri M8 pentru papuci de cablu 2 x (35–95) 2 x (50–120) 2 x 1/0 2 x 250MCM 2 x (6 x 16 x 0.5 1 x (0.6 x 3. 230 V c. A Vc.75–2. Vc.a. acþionat cu c.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.c.75–2. 0.c.75–2.c.a.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 Vc. mA s s % % % ms ms 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.c.5 1 x (0.8) 2 x (20 x 6) 12 0. Intrãri analogice 10 V Tensiune de atragere acþionat cu c.6 x 3.5) 1 x (0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5) 1 x (0.a.a.5) 22–12 0.8) 2 x (20 x 6) 12 0.6 x 3.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.c.8) 2 x (20 x 6) 12 0. Vc.5) 1 x (0.6 x 3.45 4.75–2.5 0.75–2.5–8 x Ie .5) 22–12 0. Vc.5 1 x (0.a.6 x 3.45 4. acþionat cu c.5) 1 x (0. Ieºiri de releu programabile Numãr Tensiune maximã Curent maxim AC-11 Ieºiri analogice programabile Numãr Domeniu de tensiune Posibilitate de încãrcare cu curent Intrãri analogice programabile Ref1 Ref2 Funcþie de pornire soft Intervale de rampã Accelerare Temporizare Tensiune de pornire Scãderea tensiunii la oprire Kick-Start Tensiune Duratã 50 Hz 60 Hz Limitarea curentului mA mA mA Vc.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5) 1 x (0.

45 4.75–2.5 1 x (0.5 1 x (0.6 x 3.6 x 3.5) 1 x (0.5 2 x ªuruburi M12 pentru papuci de cablu 2 x (50–240) 2 x (70–240) 2 x 2/0 2 x 500 MCM 2 x (10 x 21 x 1) 21 x 20 24 0.6 x 3.5 1 x (0.75–2.6 x 3.6 x 3.75–2.45 4.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5) 1 x (0.45 4.5) 1 x (0.75–2.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5) 1 x (0.5 0.Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-200K DM4-340-250K DM4-340-315K DM4-340-400K DM4-340-500K 2/45 Bolþuri M8 pentru papuci de cablu 2 x (35–95) 2 x (50–120) 2 x 1/0 2 x 250 MCM 2 x (6 x 16 x 0.5 0.75–2.75–2.5) 1 x (0.45 4.5) 1 x (0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5) 1 x (0.5) 22–12 0.6 x 3.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5 0.75–2.75–2.5) 1 x (0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5) 22–12 0.75–2.5–8 x Ie Softstartere DM4 2 x ªuruburi M12 pentru racord cu ºine – – – 2 x ªuruburi M12 pentru racord cu ºine – – – .6 x 3.5) 22–12 0.5) 1 x (0.5) 22–12 0.5 1 x (0.75–2.5 – 45 x 20 60 x 10 80 x 10 24 0.5) 1 x (0.75–2.75–2.5 2 x ªuruburi M12 pentru papuci de cablu 2 x (50–240) 2 x (70–240) 2 x 2/0 2 x 500 MCM 2 x (10 x 21 x 1) 21 x 20 24 0.5 0.6 x 3.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.8) 2 x (20 x 6) 12 0.6 x 3.5 1 x (0.5) 22–12 0.45 4.75–2.5 0.5 – 45 x 20 60 x 10 80 x 10 24 0.6 x 3.75–2.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 0.

2/46

Dimensiuni de gabarit Contactoare statice ºi softstartere DS4
Moeller HPL0211-2004/2005

Contactoare statice ºi softstartere DS4-140-010H DS4-140-020H DS4-140-030H

DS4-340-2K2-M DS4-340-2K2-M-DC DS4-340-2K2-MR

DS4-340-7K5-MX DS4-340-7K5-MXR DS4-340-11K-MX DS4-340-11K-MXR

Softstartere DM4

13.65

M4

137.5

149

13.65 45

142 189.5

a
a 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3 DS4-340-4K0-MR DS4-340-5K5-MR

DS4-140-050H

DS4-340-4K0-M DS4-340-5K5-M
20

15

15 8.7

M4

114.8

137.5 73

149

20 65

135.5 189.5

a
a 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3

Dimensiuni de gabarit Contactoare statice ºi softstartere DS4
Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4-340-7K5-M DS4-340-7K5-MR DS4-340-11K-M DS4-340-11K-MR
18 18 6.75

2/47

DS4-340-15K-MX DS4-340-15K-MXR

M4

114.8

189.5

137.5

149

73 73

45 90 110

131.7 189.5

a

a 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3

Softstartere DM4

2/48

Dimensiuni de gabarit Siguranþe
Moeller HPL0211-2004/2005

Siguranþe 51.063.04 51.058.04
117 88 53 8

Softstartere DM4

81

4.5 45 4 37 47.5 64.5 79 26.2 34.8 17.5 73.3 63 140 66.7

6 9 44 58 103

51.060.04
98 80 53.5 8 5

21.189.01

35.2

51.7 106

43.8

54.3

25 126 80 3 13 16 34 44

20.5 26

6 9 44.5 52.5 89

15.5

40

20.282.20-...
10.5

10.3

105

80

2.5 28.8 47

56

146

6.5

16

DM4-340-7K5 DM4-340-11K DM4-340-15K DM4-340-22K DM4-340-30K DM4-340-37K 2/49 275 290 125 222 195 DM4-340-45K DM4-340-55K DM4-340-75K 400 420 125 222 195 DM4-340-90K DM4-340-110K DM4-340-132K DM4-340-160K DM4-340-200K 500 520 250 338 248 DM4-340-250K DM4-340-315K DM4-340-400K DM4-340-500K 570 250 640 250 610 375 Unitate de comandã pentru DM4 DE4-KEY-2 73.. unitate de comandã DE4-KEY-2 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340.5 18 Softstartere DM4 .Dimensiuni de gabarit Softstarter DM4.5 60 8..

2 Address 75 11 29 62 7 18 35 .2/50 Dimensiuni de gabarit Module de comunicaþie Moeller HPL0211-2004/2005 Interfaþã serialã RS232/RS485 DE4-COM-2X Softstartere DM4 75 62 18 34 Conectare la magistralã PROFIBUS-DP DE4-NET-DP2 62 75 27 Conectare la magistralã Suconet K DE4-NET-K R1.

3 100 55 105 80 80 146 6.5 47. 8.313.630.5 3 26 40 85 63 76 40 13 16 34 44 Siguranþe 20.630. 10..610.8 2.02 21.5 47 20.Dimensiuni de gabarit Socluri pentru siguranþe.5 20 2 38 28.610.32-630 20.32-1250 e2 e1 a1 109 109 109 109 109 109 a2 47.5 47.5 49 49 b 26 26 26 26 35 35 e 76 76 76 76 76 76 e1 51 51 51 51 73 73 56 e2 6 6 6 6 6 6 i 11 11 11 11 11 11 i a2 e a1 b e1 i Softstartere DM4 27 .32-500 20..32-450 20.189.6x0.32-350 20. siguranþe Moeller HPL0211-2004/2005 Componente de siguranþã 21.610..5 20.32-900 20.5 47.5 10.20-.20 Tip 20.5 16 8.01 2/51 25 25 9 e 205 126 80 50 8 15.282..610.20-.189.

2/52 Note Moeller HPL0211-2004/2005 Softstartere DM4 .

-LZ..-ICL Panou de comandã DEX-KEY-10 Cablu de conexiune DEX-CBL-... Bobine de reþea Bobine pentru motoare Blocuri de frânare Rezistenþe de frânare Potenþiometru 3/56 3/62 3/62 3/63 3/63 3/64 3/65 3/66 3/67 3/68 3/68 3/69 3/70 3/70 3/57 3/73 3/74 3/71 3/4 3/5 3/32 3/33 3/6 3/7 3/8 3/12 3/13 3/34 3/35 3/36 3/38 3/39 3/14 3/18 3/22 3/26 3/78 3/40 3/48 3/78 3/58 3/77 3/77 3/79 3/80 3/81 3/82 3/82 3/83 3/83 Convertizoare de frecvenþã DF5.-ICS Modul de conectare encoder DE6-IOM-ENC PROFIBUS-DP-Slave DE5-NET-DP PROFIBUS-DP-Slave DE6-NET-DP Cablu conectare la PC DEX-CBL-2M0-PC Bloc frânare DE4-B... PR..-LZ..K. Bobine de reþea DEX-LN... Filtru antiparazitare DE...... Filtru antiparazitare DE6-. Bloc de operare DE5-KEY-RO3 Cablu de conexiune DE5-CBL-. Bobine de reþea Bobine pentru motoare Dimensiuni de gabarit Filtru antiparazitare DE5-. Rezistenþã de frânare DE4-BR1.-LZ. DV5 DF6. DV6 . Bobine pentru motor DEX-LM...... Bobine de reþea Bobine pentru motoare Accesorii Date tehnice Filtru antiparazitare DE..... DV6 Accesorii 3/1 Prezentare generalã a sistemului Descriere Convertizor de frecvenþã DF5 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Îndrumãri de proiectare Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DF5 Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DV5 Exemple de cablare Convertizor de frecvenþã DF5 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5-322 Convertizor de frecvenþã DF5-340 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5-322 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5-340 Dimensiuni de gabarit Pagina 3/2 Prezentare generalã a sistemului Descriere Convertizor de frecvenþã DF6 Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Îndrumãri de proiectare Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DF6 Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DV6 Exemple de cablare Convertizor de frecvenþã DF6 Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Dimensiuni de gabarit Pagina 3/30 Pagina Descriere Filtru antiparazitare DE..Cuprins Moeller HPL0211-2004/2005 DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Potenþiometru MK-...

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.3/2 Prezentare generalã a sistemului Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 .

5 kW (400 V) a pagina 3/15 1 Convertizoare de frecvenþã DF5.2 kW (230 V) a pagina 3/15 Convertizoare de frecvenþã DV5-340-.....37 la 7.....Prezentare generalã a sistemului Cuprins Convertizoare de frecvenþã DF5.. Reþea: trifazicã 400 V Putere nominalã motor de la 0..2 kW (230 V) a pagina 3/14 1 Accesorii de sistem Panouri de comandã DE5-KEY-RO3 Bloc extern de afiºare DEX-KEY-10 Panou extern de comandã cu funcþie de memorare DE.. DV6 ..-CBL-. 1 Cablu de legãturã pentru dispozitive externe de afiºare ºi comandã a pagina 3/73 5 Accesorii Filtru antiparazitare DE5-LZ. a pagina 3/59 2 Bobine de reþea DEX-LN.... Reþea: monofazicã/trifazicã 230 V Putere nominalã motor de la 0. Rezistenþe de putere mare cu termostat în carcasã (IP20) pentru conectare la tranzistorul de frânare al DV5 a pagina 3/77 4 a pagina 3/76 2 3 Convertizoare de frecvenþã DV5-322-. Module de comunicaþie DE5-NET-DP Interfaþa PROFIBUS-DP 1 a pagina 3/73 Rezistenþa de frânare DE4-BR1-....18 la 2. a pagina 3/71 2 Convertizoare de frecvenþã DF5-340-.37 la 7. Reþea: monofazicã/trifazicã 230 V Putere nominalã motor de la 0.5 kW (400 V) a pagina 3/14 Bobine pentru motoare DEX-LM.18 la 2... Reþea: trifazicã 400 V Putere nominalã motor de la 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 3/3 Aparate de bazã Convertizoare de frecvenþã DF5-322-.

NT. UL.c. Caracteristici • Formã constructivã compactã • Panou de comandã integrat cu afiºaj (patru caractere. Domeniul de puteri pentru motoarele trifazate asincrone cu patru poli este cuprins • de la 0.) • Douã intrãri analogice (0. de frecvenþã Salt de frecvenþã (ocolire frecvenþã) Documentaþie Fiecare convertizor de frecvenþã deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA) ºi un CD.. 98. de la acþionãrile simple de pompe ºi ventilatoare.18 la 2. 2000). Indicaþii: CD-ul funcþioneazã pe PC cu sisteme de operare WINDOWS (95. tensiune minimã Alte funcþii pentru utilizare: • • • • • Regulator PID Reglaj automat al tensiunii (Boost) Blocarea repornirii Limitare min..+10 V. Textele sunt afiºate în 7 limbi (ger. pânã la acþionãrile standard flexibile din industria maºinilor de ambalat. racord reþea monofazicã sau trifazicã .) • Intrare termistor • Douã clase de tensiune: . AWA este o scurtã instrucþiune cu figuri ºi oferã indicaþii pentru manevrarea corectã. alimentarã ºi de bãuturi...3/4 Descriere Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. precum ºi protecþia convertizorului de frecvenþã ºi a motorului la: • Supracurent.Transferul datelor prin modul PROFIBUS-DP extern .. CSA ºi cTick Funcþie Funcþiile performante de protecþie asigurã o funcþionare sigurã. • Interfaþã serialã (RS 422) pentru: . Pentru racordarea PC (RS 232) cu convertizorul de frecvenþã DF5 (RS422) este necesar cablul de legãturã DEX-CBL-2M0-PC.Transmisia datelor spre PC • 5 intrãri digitale (24 V c.. fr..c.) • 2 ieºiri digitale (24 V c. Ele se recomandã în special pentru aplicaþii la care randamentul are un rol deosebit. CD-ul conþine descrierile detaliate ºi manualele precum ºi un software de parametrizare cu texte ajutãtoare.20 mA) • Un releu (contact comutator: 24 V c. it./230 V c. DV6 Utilizare Converizoarele de frecvenþã din seria DF5 permit reglarea continuã a turaþiei motoarelor trifazate.c. 4. eng. defect cu pãmântul • Suprasarcinã..230 V (180 V -0 % pânã la 252 V +0 %). releu electronic pentru protecþia motoarelor • Supratemperaturã • Supratensiune.5 kW (400 V) • DF5 poate fi utilizat ca acþionare individualã (stand alone) sau integrat în instalaþiile de automatizare. rus. Comanda U/f (tensiune/frecvenþã) permite un spectru larg de utilizãri. .18 la 7. chin./max. racord reþea trifazicã • Standarde globale conform CE.400 V (342 V -0 % pânã la 506 V +0 %).. span.a.. montajul ºi conectarea electricã. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.Unitatea de afiºare/ comandã externã . 7 segmente) 6 taste funcþionale ºi potenþiometru pentru valoarea de referinþã.).2 kW (230 V) • de la 0. c-UL.

Transferul datelor prin modul PROFIBUS-DP extern . it./230 V c.) • Intrare termistor • Douã clase de tensiune: .Descriere Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 3/5 Utilizare Prin reglajul vectorial fãrã senzori convertizoarele de frecvenþã din seria DV5 oferã un cuplu motor performant pentru utilizãri mai exigente. precum ºi protecþia convertizorului de frecvenþã ºi a motorului la: • Supracurent. Textele sunt afiºate în 7 limbi (ger.c.5 kW (400 V) DV5 poate fi utilizat ca acþionare individualã (stand alone) sau integrat în instalaþiile de automatizare. fr.Transmisia datelor spre PC • 6 intrãri digitale (24 V c..). c-UL. CSA ºi cTick Funcþie Funcþiile performante de protecþie asigurã o funcþionare sigurã.a. AWA este o scurtã instrucþiune cu figuri ºi oferã indicaþii pentru manevrarea corectã. Indicaþii: CD-ul funcþioneazã pe PC cu sisteme de operare WINDOWS (95. montajul ºi conectarea electricã. 6 taste funcþionale ºi potenþiometru pentru valoarea de referinþã. racord reþea trifazicã • Standarde globale conform CE.37 la 7.400 V (342 V -0 % pânã la 506 V +0 %). tensiune minimã Alte funcþii pentru utilizare: • 200 % moment de pornire • Tranzistor intern de frânare • Regulator PID • Reglaj automat al tensiunii (Boost) • Blocarea repornirii • Limitare min.18 la 2. rus. span.2 kW (230 V) • de la 0.+10 V. Comanda vectorialã fãrã senzori permite utilizarea multilateralã în industria textilã. releu electronic pentru protecþia motoarelor • Supratemperaturã • Supratensiune. chin.20 mA) • Un releu (contact comutator: 24 V c... NT. a hârtiei ºi poligraficã../max. GB) ºi un set de software de parametrizare cu texte explicative..) • 2 ieºiri digitale (24 V c... • Interfaþã serialã (RS 422) pentru: . defect cu pãmântul • Suprasarcinã. Pentru racordarea PC (RS 232) cu convertizorul de frecvenþã DF5 (RS422) este necesar cablul de legãturã DEX-CBL-2M0-PC.c. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 . Convertizoare de frecvenþã DF5.. Domeniul de puteri pentru motoarele trifazate asincrone cu patru poli este cuprins • de la 0. 2000). Caracteristici • Formã constructivã compactã • Panou de comandã integrat cu afiºaj cu 7 segmente pentru patru poziþii. 98. de frecvenþã • Salt de frecvenþã (ocolire frecvenþã) Documentaþie Fiecare convertizor de frecvenþã DV5 deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA) ºi un CD..Unitatea de afiºare/ comandã externã .) • Douã intrãri analogice (0. precum ºi în toate sectoarele industriei prelucrãtoare de metal ºi în domeniul macaralelor ºi tehnicii transportoarelor automate. 4. eng. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. racord reþea monofazicã sau trifazicã . UL.230 V (180 V -0 % pânã la 252 V +0 %).c. CD-ul conþine manualul detaliat (D..

.5 3. a pagina 3/73 .8 6. dispozitive industriale de comutaþie.3/6 Proiectare Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 Motor Puterea motorului aferent P kW Convertizor de frecvenþã DF5 Reþea monofazicã (1 AC 230 V) DF5-322-018 0.55 DF5-322-075 0.3 5 7 10 11 16.1 DF5-322-1K5 1.1 10 1. 12 Întreruptor PKM a Catalog de produse 2004/2005. 8 Contactor DIL a Catalog de produse 2004/2005.5 7.75 DF5-322-1K1 1.1 5. dispozitive industriale de comutaþie.5 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B16 FAZ-1N-B16 FAZ-1N-B25 FAZ-1N-B40 DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DEX-LN1-006 DEX-LN1-006 DEX-LN1-009 DEX-LN1-009 DEX-LN1-013 DEX-LN1-018 DEX-LN1-024 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 DE5-LZ1-024-V2 DE5-LZ1-024-V2 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 1.75 DF5-340-1K5 1..3 13 PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-20 2) PKM0-16 2) PKM0-25 2) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 1.1 10 3.4 3.18 DF5-322-037 0.5 20 PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-16 2) PKM0-25 2) PKM0-25 2) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DIL0M DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-010 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DEX-LN3-025 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 DE5-LZ3-020-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 DEX-LM3-016 DEX-LM3-016 de reþea reduc curentul cu pânã la cca.9 5.5 2. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 DF5-340-2K2 2.1 DF5-322-1K5 1. cap.4 2. 30% ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.5 DF5-322-2K2 2. dispozitive industriale de comutaþie. Siguranþã FAZ a Catalog de produse 2004/2005.5 9.5 DF5-322-2K2 2.6 13 16 2 3. cap.8 5.6 3 4 5 7.8 8. la scurtcircuit pentru montarea în dulapul de distribuþie (declanºator de suprasarcinã nu este necesar). cap. 5 Bobine de reþea DEX-LN-. DV6 Convertizor de frecvenþã Curent nominal de de utilizare Ie A Curent alimentare fãrã bobinã de reþea respectiv filtru IN A Racord de reþea Siguranþã Contactor de reþea Bobinã de reþea1) Filtru antiparazitare Bobinã de motor 1.37 DF5-340-075 0.5 Indicaþii 1) Bobinele 2) Protecþie Convertizoare de frecvenþã DF5.75 DF5-322-1K1 1.37 DF5-322-055 0.6 3 4 5 7.2 Convertizor de frecvenþã DF5 Reþea trifazicã (3 AC 230 V) DF5-322-018 0.8 3.18 DF5-322-037 0.2 DF5-340-3K0 3 DF5-340-4K0 4 DF5-340-5K5 5.2 Convertizor de frecvenþã DF5 Reþea trifazicã (3 AC 400 V) DF5-340-037 0.4 2.55 DF5-322-075 0.7 9 11.2 16 22.5 DF5-340-7K5 7.37 DF5-322-055 0.2 6.

a pagina 3/73 Convertizoare de frecvenþã DF5.75 4 DV5-322-1K1 1.5 3.3 5 7 10 11 16.5 DV5-340-1K5 1.37 1.4 DV5-322-037 0.6 DV5-322-055 0. Siguranþã FAZ a Catalog de produse 2004/2005.18 1.5 10 14 PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-20 2) PKM0-16 2) PKM0-25 2) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 2 3. 5 Bobine de reþea DEX-LN-.8 DV5-340-4K0 4 8.6 DV5-340-5K5 5.5 5.7 9 11.4 DV5-322-037 0. dispozitive industriale de comutaþie.9 5. 12 Întreruptor PKM a Catalog de produse 2004/2005.1 5 DV5-322-1K5 1. 8 Contactor DIL a Catalog de produse 2004/2005.37 2.5 8 DV5-322-2K2 2.2 11 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Reþea trifazicã (3 AC 400 V) DV5-340-037 0. cap.5 DV5-340-3K0 3 7.Îndrumãri de proiectare Cuprins Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 Motor Puterea motorului aferent P kW Convertizor de frecvenþã Curent nominal de de utilizare Ie A Curent alimentare fãrã bobinã de reþea respectiv filtru IN A Racord de reþea 3/7 Siguranþã Contactor de reþea Bobinã de reþea 1) Filtru antiparazitare Bobinã de motor Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Reþea monofazicã (1 AC 230 V) DV5-322-018 0.1 5 DV5-322-1K5 1.37 2. dispozitive industriale de comutaþie.2 11 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Reþea trifazicã (3 AC 230 V) DV5-322-018 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 30% ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.5 DV5-340-075 0..5 8 DV5-322-2K2 2.55 3 DV5-322-075 0.75 4 DV5-322-1K1 1..5 24 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B16 FAZ-1N-B16 FAZ-1N-B25 FAZ-1N-B40 DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DEX-LN1-006 DEX-LN1-006 DEX-LN1-009 DEX-LN1-009 DEX-LN1-013 DEX-LN1-018 DEX-LN1-024 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 DE5-LZ1-024-V2 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 2 3.6 DV5-322-055 0.8 DV5-340-2K2 2.5 20 PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-16 2) PKM0-25 2) PKM0-25 2) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DIL0M DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-010 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DEX-LN3-025 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 DE5-LZ3-020-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 DEX-LM3-016 DEX-LM3-016 de reþea reduc curentul cu pânã la cca.55 3 DV5-322-075 0. dispozitive industriale de comutaþie.4 3. cap.18 1. cap. la scurtcircuit pentru montarea în dulapul de distribuþie (declanºator de suprasarcinã nu este necesar). DV6 .5 13 DV5-340-7K5 7.2 17.2 5.75 2.8 6.2 6.5 16 Indicaþii 1) Bobinele 2) Protecþie 3.

3/8

Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã DF5-322-... Comandã Exemplul 1 Generarea valorii prescrise prin potenþiometrul R1 Comandã (PORNIT/OPRIT) ºi selectarea sensului de rotaþie prin bornele 1 ºi 2 cu tensiune de comandã internã Circuit pentru oprire de urgenþã Oprit Pornit Contactor de reþea Protecþia conductorului Racordul PE al ecranului conductorului Motor trifazat 230V Pentru o racordare la reþea corespunzãtoare normelor EMC CEI/EN 61800-3 sunt necesare mãsuri de antiparazitare.

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

S1

S1: S2: K1M: F1: PES: M1:

S2

K1M

Indicaþii:

K1M

Cablare

L N PE F1\ \

1h230 V , 50/60 Hz

PE

K1M

L

N

PE

G1

L+ DC+DC–\ U

V

W PE PES PES

H

O

L

2

1 P24 PES

f M t

X1 PES PES M 3~ PE FWD M1 4K7 M M REV M

e

R1

REV FWD
FWD: REV: Rotire dreapta Rotire stânga

Îndrumãri de proiectare Cuprins Exemple de cablare DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã DF5-340-...cu conectare corespunzãtoare normelor EMC Comandã Exemplul 2

3/9

Generare valoare de referinþã prin potenþiometrul R1 ( fs) ºi frecvenþa fixã ( f1, f2, f3) prin bornele 3 ºi 4 cu tensiune de comandã internã Comandã (PORNIT/OPRIT) ºi selectarea sensului de rotaþie prin borna 1

Q1
S1: S2: K1M: L1: Z1: Q1: PES: M1: FWD: FF1: FF2: FF1+FF2:

S1

S2

K1M

Circuit pentru oprire de urgenþã Oprit Pornit Contactor de reþea Bobinã de reþea Filtru antiparazitare Protecþia conductorului Racordul PE al ecranului conductorului Motor trifazat 400 V Rotire dreapta, valoare de referinþã fS Frecvenþã fixã f1 Frecvenþã fixã f2 Frecvenþã fixã f3

K1M

Cablare

L1 L2 L3 PE

3h400 V , 50/60 Hz

\ Q1 PE I I I

K1M
U1 V1 W1

L1
U2 V2 W2

PE

L1

L2

L3

Z1 L1 L2 L3

PE

PE

FWD

FF2

FF1

G1

L+ DC+DC–\ U

V

W PE PES PES

H

O

L

4

3

1 P24

f f2 f3 fs

f1 R1

t

X1 PES PES M 3~ PE

fs = 0 pânã la fmax

FF1 FF2

M1

FWD

e

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

3/10

Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare DF5, DV5
Moeller HPL0211-2004/2005

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

Motor: P = 0.75 kW Reþea: 3/N/PE 400 V 50/60 Hz Exemple de conectare conform normelor EMC: Secþiunea de forþã

Motorul descris mai jos de 0.75 kW poate fi conectat în montajul triunghi la o reþea monofazatã de 230 V (varianta A) sau în montaj stea la reþeaua de 400 V. Luând în considerare tensiunea de reþea selectatã se face alegerea convertizorului de frecvenþã DF5-322 la 1 AC 230 V, DF5-340 la 3 AC 400 V ºi a echipamentelor suplimentare specifice.

Varianta A L N PE FAZ-1N-B16 F1\ \ K1M
1

Varianta B L1 L2 L3 PE PKM0-10 Q1 I I I 3 h 400 V, 50/60 Hz

1 h 230 V, 50/60 Hz

DILEEM +P1DILEM

DILEEM
PE

K1M
U1 V1 W1

L1 DE4-LN1-1K5
2

L1 DE4-LN3-1K5
N L1 L2 L3 PE U2 V2 W2

PE

L

Z1 DE5-LZ1-012-V2 L N

Z1 PE DE5-LZ3-007-V4 L1 L2 L3

PE

PE

DF5-322-075 DV5-322-075 G1

L+ DC+ DC–\ U

V

W PE PES PES

DF5-340-075 DV5-340-075 G1

L+ DC+ DC–\ U

V

W PE PES PES

X1 PES PES M 3 ~

X1 PES PES M 3 ~

M1

M1

U1 W2

V1 W1 U2 V2

U1 W2

V1 W1 U2 V2

230 V\ 4 A 0.75 kW

230 / 400 V S1 0,75kW 1410 rpm

4.0 / 2.3A cos ϕ 0.67 50 Hz

400 V\ 2.3 A\ 0.75 kW

f3) prin bornele 3 ºi 4 cu tensiune de comandã internã Comandã (PORNIT/OPRIT) ºi selectarea sensului de rotaþie prin borna 1 Q1 S1: S2: K1M: Z1: Q1: PES: M1: FWD: FF1: FF2: FF1+FF2: S1 S2 K1M Circuit pentru oprire de urgenþã Oprit Pornit Contactor de reþea Filtru antiparazitare Protecþia conductorului Racordul PE al ecranului conductorului Motor trifazat 400 V Rotire dreapta. DV6 .. f2. valoare de referinþã fS Frecvenþã fixã f1 Frecvenþã fixã f2 Frecvenþã fixã f3 K1M Cablare L1 L2 L3 PE 3h400 V .Îndrumãri de proiectare Cuprins Exemple de cablare DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã DV5-340-. 50/60 Hz \ Q1 PE I I I K1M L1 L2 L3 Z1 L1 L2 L3 PE PE FWD FF2 FF1 f f2 f3 fs G1 L+ DC+DC–\ U V W PE BR PES PES H O L 4 3 1 P24 f1 t R1 X1 PES PES M 3~ PE fs = 0 pânã la fmax FF1 FF2 FWD M1 e Convertizoare de frecvenþã DF5.cu conectare corespunzãtoare normelor EMC Comandã Exemplu: 3/11 Generare valoare de referinþã prin potenþiometrul R1 ( fs) ºi frecvenþa fixã (f1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5..

5 3.2 3 4 DF5-340-037 231356 DF5-340-075 231357 DF5-340-1K5 231358 DF5-340-2K2 231359 DF5-340-3K0 231360 DF5-340-4K0 231362 1 Buc.5 7.5 2.8 5.5 2. 13 16 – – 5.1 1.8 8. .55 0. Tip Cod comandã Unitate de livrare Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.4 3 AC 180 – 252 V g 0% 2.1 10 0.2 – – – – – DF5-322-055 231351 DF5-322-075 231352 DF5-322-1K1 231353 DF5-322-1K5 231354 DF5-322-2K2 231355 Convertizor de frecvenþã de la 0.75 1.6 – – – – – – 0.3/12 Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Curent nominal maxim de utilizare1) Ie A Putere nominalã pentru motoare 3 AC la 230 V P kW 0.18 0.5 7.37 0.5 kW (400 V) 3 AC 342 – 506 V g 0 % 1.5 2.37 la 7. DV6 Convertizor de frecvenþã de la 0.18 la 2.6 3 4 5 7.37 3 AC la 400 V P kW – – DF5-322-018 231349 DF5-322-037 231350 1 Buc.5 DF5-340-5K5 231364 DF5-340-7K5 231365 Indicaþii 1) Curent nominal de utilizare la o frecvenþã de comutare de 5 kHz ºi o temperaturã ambiantã de +40 °C.75 1.2 kW (230 V) 1 AC 180 – 252 V g 0% 1.

55 0. Convertizoare de frecvenþã DF5.2 kW (230 V) 1 AC 180 – 252 V g 0% 1.5 kW (400 V) 3 AC 342 – 506 V g 0 % 1.75 1.1 1.5 2.5 7.5 DV5-340-037 231373 DV5-340-075 231374 DV5-340-1K5 231375 DV5-340-2K2 231376 DV5-340-3K0 231380 DV5-340-4K0 231381 DV5-340-5K5 231382 DV5-340-7K5 231383 1 Buc. DV6 .Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Cuprins Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Curent nominal maxim de utilizare2) Ie A Putere nominalã pentru motoare 3 AC la 230 V P kW 0.5 2. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.37 kW la 7.5 2.37 3 AC la 400 V P kW – – DV5-322-018 231366 DV5-322-037 231367 1 Buc.18 kW la 2.5 3.5 7.6 13 16 – – – – – – – – 0.2 – – – – – DV5-322-055 231368 DV5-322-075 231369 DV5-322-1K1 231370 DV5-322-1K5 231371 DV5-322-2K2 231372 Convertizor de frecvenþã vectorial de la 0.75 1.37 0.18 0.6 3 4 5 8 11 0.8 8. Tip Cod comandã 3/13 Unitate de livrare Convertizor de frecvenþã vectorial de la 0.2 3 4 5.4 3 AC 180 – 252 V g 0% 2. Indicaþii 2) Curent nominal de utilizare la o frecvenþã de comutare de 5 kHz ºi o temperaturã ambiantã de +40 °C.8 5.

3/14

Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-322-018 DF5-322-037 DF5-322-055

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare, transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Protecþii incluse Putere disipatã la curentul nominal de utilizare Ie Dimensiuni de gabarit(B x H x T) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = monofazat 230V c.a. Ui = trifazat 230 V c.a. Alimentare alternativã în c.c. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K Curent nominal maxim de utilizare Supracurent admisibil

EN50178, CEI61800-3, EN61800 - 3 incl. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal I e fãrã reducere a puterii, pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80% I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii, maxim 5.9 m/s 2 (0.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE0110 partea 2, grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN50178 (fãrã condens, umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 - 1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN61800-3 (EN55011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN61.800-3, mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE0110 >3,5 (conform EN50.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN50178) Supracurent, legare la pãmânt, supratensiune, subtensiune, suprasarcinã, supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J - control ºi intrare PTC (Termistor sau termostat) 17 29 32 88.5 x126 x117 88.5 x126 x117 118 x136 x140 0.85 0.85 1.3 230 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 3 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 - 0% la 63 + 0%) 230

m

mA

W mm kg Vc.a. V Hz A A Vc.c.

Ue

I I Uc.c.

V Hz Hz

Ie

A

Cuplu de pornire Puterere activã la 220-240V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4poli) 230V 240V Indicaþii

kVA

3.1 5.8 6.7 1.8 3.4 3.9 200–365 200–365 200–365 modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului( PWM), comandã U/f 5 kHz, cu selecþie liberã în gama 0,5-16kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0,5–50,max.360 0,5–50,max.360 0,5–50,max.360 0,1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g0.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale, g0.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 1.4 2.6 3 150% timp de 60s, la fiecare 150% timp de 60s, la fiecare 150% timp de 60s, la fiecare 600s 600s 600s de la 6 Hz 100% sau mai mult cu funcþia Boost pentru cuplu motor activatã 0.5 1 1.2

kW HP

0.18

0.37

0.55

În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie, un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor, temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de comutare de 5kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40°C, în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.

Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-322-075 DF5-322-1K1 DF5-322-1K5 DF5-322-2K2

3/15

EN50178, CEI61800-3, EN61800-3 incl.A11 -10 – +40 cu curen nomina l I e fãrã reducere a puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80% I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii, maxim 5.9 m/s 2 (0.6g) între 10 ºi 55Hz VDE0110 partea 2, grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN50178 (fãrã condens, umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN61800-3 (EN55011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN61.800-3, mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE0110 >3,5 (conform EN50.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN50178) Supracurent, legare la pãmânt, supratensiune, subtensiune, suprasarcinã, supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J-control ºi intrare PTC 41 118 x 136 x 140 1.3 51 140 x 184,5 x 164 2.2 70 140 x 184,5 x 164 2.2 230 97 140 x 184,5 x 175 2.8 230

230 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 3 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 - 0% la 63 + 0%)

9 11.2 16 5.2 6.5 9.3 200–365 200–365 200–365 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM), comandã U/f 5 kHz, cu selecþie liberã în gama 0,5-16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0,5–50, max. 360 0,5–50, max. 360 0,5–50, max. 360 0,1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.01% din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale, g 0.2% din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 4 5 7.1 150% timp de 60s, la fiecare 600s 150% timp de 60s, la fiecare 600s 150% timp de 60s, la fiecare 600s de la 6 Hz 100% sau mai mult cu funcþia Boost pentru cuplu motor activatã 1.6 2 2.9

22.5 13 200–365

3 AC Ue 0,5–50, max. 360

10 150% timp de 60s, la fiecare 600s

4.1

0.75 1

1.1 1

1.5 2

2.2 3

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

3/16

Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-322-018 DF5-322-037 DF5-322-055

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiune de comandã Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic Ieºiri digital analogic (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii

1 x Contact comutator, 230V c.a./0.2A sarcinã inductivã/2.5A sarcinã rezistivã sau 24V c.c./0.7A Sarcinã inductivã / 3 A sarcinã rezistivã RS422 RS422 RS422 V V +10DC, 10mA +10DC, 10mA +10DC, 10mA +24DC, 30mA +24DC, 30mA +24DC, 3 0mA 1 set parametri (parametrizare on-/offline), protecþia parametrilor (programabilã) 5 x+ 24Vc.c. 2x 5 x+ 24Vc.c. 5 x+ 24Vc.c.

2 x 24 Vc.c. tranzistor (cu colector deschis, parametrizabil) 1 x 0 – +10 Vc.c., 1mA 1 x 0 – +10 Vc.c., 1mA mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1.5 16 1.5 16–6 1.5 16–6 1.5 16 1.5 16–6 1.5 16–6

1 x 0 – +10 Vc.c.,1mA 1.5 16 1.5 16–6 1.5 16–6

În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie, un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor, temperatura ambiantã este consideratã T a acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de comutare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C, în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.

Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-322-075 DF5-322-1K1 DF5-322-1K5 DF5-322-2K2

3/17

1 x Contact comutator, 230 Vc.a. / 0.2A sarcinã inductivã / 2.5A sarcinã rezistivã sau 24V c.c. / 0.7A sarcinã inductivã / 3A sarcinã rezistivã RS422 RS422 RS422 RS422 +10DC, 10mA +24DC, 30mA

+10DC, 10mA +10DC, 10mA +10DC, 10mA +24DC, 30mA +24DC, 30mA +24DC, 30mA 1 set parametri (parametrizare on-/off line), protecþia parametrilor (programabilã) 5 x + 24Vc.c. 2x 5 x + 24Vc.c. 5 x +24Vc.c.

5x+24Vc.c.

2 x 24 Vc.c. tranzistor (cu colector deschis, parametrizabil) 1 x 0 – +10Vc.c., 1mA 1 x 0 – +10Vc.c., 1mA 2.5 14 1.5 16–6 1.5 16–6 2.5 14 1.5 16–6 1.5 16–6

1 x 0 – +10Vc.c., 1mA 4 12 1.5 16–6 1.5 16–6

1x 0–+10Vc.c.,1mA 4 12 1.5 16–6 1.5 16–6

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

9 m/s 2 (0.5–50.37 0. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea2. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. Alimentare alternativã în c. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.800 . max. max. legare la pãmânt.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/1000 la valorile de referinþã analogice g0. supratensiune.5–50. V Hz A V c. g0.control ºi intrare PTC 32 44 65 118 x 136 x 140 118 x 136 x 167 118 x 136 x 167 1. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K Curent nominal maxim de utilizare Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterere activã la 460V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.5 (conform EN 50. V Hz Hz Ie A kVA 2 3. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Protecþii incluse Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400V c.5-16kHz 3AC Ue 3AC Ue 3AC Ue 0.a. .3 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.3. EN 61 800 . umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800 .3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. suprasarcinã. A11 -10– + 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25– + 70 Vibraþii ºi trepidaþii.5 2.5 3.7 1. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4poli) 400V 460V Indicaþii °C °C EN 50 178. mediu industrial Categoria desupra tensiune III conform VDE 0110 >3. max.3 5 415–730 415–730 415–730 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J.8 150% timp de 60s.a.7 400 3 AC 342–506 Vg0% 50/60 (47-0 % la 63+0%) 400 400 m mA W mm kg V c. la fiecare 150% timp de 60s.1 1. CEI 61 800 . Ue I Uc. subtensiune.c. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de comutare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40°C.3. comandã U/f 5 kHz. la fiecare 600s 600s 600s de la 6Hz 100% sau mai mult cu funcþia Boost pentru cuplu motor activatã 1. maxim 5.360 0. cu selecþie liberã în gama 0. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.9 3 kW HP 0.c.2% din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 1.c.01% din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.3/18 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-340-037 DF5-340-075 DF5-340-1K5 Convertizoare de frecvenþã DF5.3 incl.75 1 1.5 2 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.360 0. la fiecare 150% timp de 60s.360 0.5–50.

7 400 7 10 11 415–730 415–730 415–730 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM).8 2.6 150 % timp de 60s.5 7 7.5 x 175 2.16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.control ºi intrare PTC 92 138 151 140 x 184.5 .3 16 150 % timp de 60s. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. 360 0. comandã U/f 5 kHz.2 6.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0. suprasarcinã.6g) între 10 ºi 55Hz VDE 0110 partea 2.2 3 3 4 4 5 5.5 – 50.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-340-2K2 DF5-340-3K0 DF5-340-4K0 DF5-340-5K5 DF5-340-7K5 3/19 EN 50 178.9 m/s 2 (0.0% la 63 + 0%) 400 400 219 182 x 260 x 177 5. max. EN 61 800 .2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 5. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J .3 6. la fiecare 150 % timp de 60s. max.5 – 50.3.8 16. 800 . CEI 61 800 . A11 -10 – +40 cu curent nominal I e fãrã reducere a puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii. 360 0.5 7. la fiecare 150 % timp de 60s. legare la pãmânt. max. maxim 5.3.01% din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.8 8. cu selecþie liberã în gama 0. 360 0. subtensiune.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800 .5 (conform EN 50. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.5 415–730 20 415–730 3 AC Ue 0.5 x 175 140 x 184. la fiecare 600s 12.8 2.8 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . DV6 . max.5 – 50. la fiecare 600s 600s 600s de la 6 Hz 100% sau mai mult cu funcþia Boost pentru cuplu motor activatã 4. supratensiune.5 – 50.5 – 50.7 2.3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. 360 3 AC Ue 0.5 400 261 182 x 260 x 177 5.5 x 175 140 x 184. g 0. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 > 3. 360 13 150 % timp de 60s.5 10 Convertizoare de frecvenþã DF5.3 incl. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 . la fiecare 600s 10. max.

temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. 5 x + 24 V c.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c. 2 x 24 V c. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.5 16–6 1 x 0 – +10 V c.2 A sarcinã inductivã / 2. 2x 5 x + 24 V c.5 16 1.c. 1 mA 1.c.5 16–6 1. 10mA +10DC.c. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de comutare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C. 1 mA 1 x 0 – +10 V c. . / 0. parametrizabil) 1 x 0 – +10 V c. 30mA 1 set parametri (parametrizare on-/offline). 30mA +24DC.. 230 V c. DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic Ieºiri digital analogic (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG V V 1 x Contact comutator.c.a.c. 1 mA 1.5 16–6 1.5 16–6 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. protecþia parametrilor (programabilã) 5 x + 24 V c.5 16 1.c.. tranzistor (cu colector deschis. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.5 16–6 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 10mA +24DC.5 16 1..3/20 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-340-037 DF5-340-075 DF5-340-1K5 Convertizoare de frecvenþã DF5.c. 30mA +24DC. / 0. 10mA +10DC.7 A sarcinã inductivã / 3 A sarcinã rezistivã RS422 RS422 RS422 +10DC.5 16–6 1.c.

5 16–6 1.. 1 mA 4 12 1.5 16–6 1 x 0 – +10 V c. 5 x + 24 Vc. tranzistor (cu colector deschis.30mA RS422 +10DC.5 16–6 1. DV6 .c. 1 mA 4 12 1.5 16–6 Convertizoare de frecvenþã DF5. 1 mA 1 x 0 – +10 V c.c. 5 x + 24 Vc.c. / 0.5 14 1.c.Datetehnice Cuprins ConvertizordefrecvenþãDF5 Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-340-2K2 DF5-340-3K0 DF5-340-4K0 DF5-340-5K5 DF5-340-7K5 3/21 1 x Contact comutator. parametrizabil) 1 x 0 – +10 V c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5..30mA +10DC. 5 x + 24 Vc.5 16–6 1.5 16–6 2. 1 mA 2.c.30mA +24DC.7 A sarcinã inductivã / 3A sarcinã rezistivã RS422 RS422 RS422 RS422 +10DC.5 16–6 1..c.2 A sarcinã inductivã / 2.5 16–6 1.5 16–6 1 x 0 – +10 V c. 1 mA 4 12 1. / 0.c.10mA +24DC.5 A sarcinã rezistivã sau 24 Vc.c. 2x 5 x + 24 Vc. 5 x + 24 Vc... protecþia parametrilor (programabilã) 5 x + 24 Vc.10mA +10DC.5 16–6 1 x 0 – +10 V c.30mA +24DC.c.30mA 1 set parametri (parametrizare on-/offline).c.c.a.10mA +24DC.5 14 1. 230 Vc.10mA +10DC.10mA +24DC.c.

800-3. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J .6 3 150 % timp de 60 s.7 0.18 0. max. Ui = trifazat 230 V c.360 0.16 kHz 3AC Ue 3AC Ue 3AC Ue 0.a.5 x 136 x 117 88.control ºi intrare PTC 19 29 32 88. subtensiune.37 0.8 230 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 3 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.3/22 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-322-018 DV5-322-037 DV5-322-055 Convertizoare de frecvenþã DF5.5–50. 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.360 0. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Protecþii incluse Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = monofazat 230 V c. O O %DF 0. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.5 5. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.8 0. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal I e fãrã reducere a puterii. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4poli) 230V 240V Tranzistor al circuitului de frânare Prag de conectare Uc. supratensiune. EN 61 800-3 incl.5 x 136 x 117 0.5 (conform EN50.c. Ue I I Uc.4 2. la 150 % timp de 60 s.6 1 1.5–50.c.9 200–365 200–365 200–365 Control vectorial fãrã senzori.c.9 m/s 2 (0.55 370 130 100 80 370 130 100 80 370 130 100 80 În cazu lîn care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. maxim 5. legare la pãmânt.4 3.a. suprasarcinã. la fiecare 600s fiecare 600s fiecare 600s de la 1 Hz 200% cu Sensorless Vector Control 0.2 kW HP Vc.5 .c.a. cu selecþie liberã în gama 0.360 0. Rezistenþa RB la 100% DF R Rezistenþa minimã RB Durata maximã de conectare (DF) la rezistenþã minimã RB Indicaþii kVA 3. la 150 % timp de 60 s. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de + 40 °C. V Hz Hz Ie A Cuplu de pornire Puterere activã la 240V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare. . max. Alimentare alternativã în c.5–50.0% la 63 + 0%) 230 m mA W mm kg Vc.7 1.5 x 136 x 103 88.8 3. g 0.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 1. V Hz A A Vc. max. pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.8 6. CEI 61 800-3.c. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K Curent nominal maxim de utilizare Supracurent admisibil EN 50 178.

5–50. supratensiune.5 10 200–365 200–365 200–365 Control vectorial fãrã senzori. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.9 m/s 2 (0.8 230 9 11. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.2 6. maxim 5. la fiecare 150% timp de 60s.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2. subtensiune.5–50. la fiecare 600s 4.16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.5 x 175 2. la fiecare 600s 600s 600s de la 1 Hz 200% cu Sensorless Vector Control 1.2 3 370 35 35 100 Convertizoare de frecvenþã DF5. max.5 . modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J .75 1 370 90 35 39 1. DV6 . umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .2 17.5 5. max. pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii. A11 -10 – +40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii.5–50.3 2.5–50.5 0. suprasarcinã. legare la pãmânt.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.1 1m 370 90 35 39 1.3 24 14 200–365 3 AC Ue 0.5 2 370 50 35 70 2.5 x 175 1.3 1. g 0. EN 61 800-3incl.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-322-075 DV5-322-1K1 DV5-322-1K5 DV5-322-2K2 3/23 EN 50 178. la fiecare 150% timp de 60s. CEI 61 800-3. max.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 4 5 8 150% timp de 60s.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. 360 0. 360 0.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. 800-3.control ºi intrare PTC 41 51 79 118 x 136 x 140 118 x 136 x 140 140 x 184. 360 11 150% timp de 60s.6 2 3.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0. cu selecþie liberã în gama 0. max.0% la 63 + 0%) 230 107 140 x 184.5 (conform EN50. 360 0.2 230 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 3 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 .

5 6–1 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. 1 mA 1.c.5 6–1 1 x 0 –+ 10V c. 10 mA +10 DC.5 16 1. 30 mA +24 DC..5 6–1 1.c.5A sarcinã rezistivã sau 24V c. DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic Ieºiri digital analogic (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG V V 1 Contact comutator.c. 30 mA +24 DC. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.2A sarcinã inductivã/2./0. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.c. 6 x +24V c. temperatura ambiantã este consideratã T a acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. 30 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline) protecþia parametrilor (programabilã) 6 x +24V c.c.. 2x 6 x +24V c.7A sarcinã inductivã/3A sarcinã rezistivã RS 422 RS 22 RS 422 +10 DC.a. 10 mA +24 DC. 1 mA 1 x 0 –+ 10V c.c.3/24 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-322-018 DV5-322-037 DV5-322-055 Convertizoare de frecvenþã DF5. .. 10 mA +10 DC.c. 230V c.5 16 1./0.5 6–1 1.5 6–1 1.5 16 1. tranzistor (cu colector deschis. 2 x 24V c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 1 mA 1.5 6–1 1. parametrizabil) 1 x 0 –+ 10V c.c.

5 6–1 2./0.c.c.. 6 x + 24 V c. 10 mA +24 DC.c.2 A sarcinã inductivã/2.. 1 mA 4 12 1. 30 mA +24 DC.5 6–1 1 x 0 – + 10 V c.. +10 DC. 2x 6 x + 24 V c.c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.a./0.5 14 1. 10 mA +10 DC. 10 mA +10 DC.5 6–1 1 x 0 – + 10 V c.c. 30 mA 6 x + 24 V c. 30 mA +24 DC. DV6 . 1 mA 4 12 1. 1 mA 2. 1 mA 1 x 0 – + 10 V c. 30 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). 2 x 24 V c. 10 mA +24 DC.c. parametrizabil) 1 x 0 – + 10 V c.5 6–1 1.c.7 A sarcinã inductivã/3A sarcinã rezistivã RS 422 RS 422 RS 422 RS 422 +10 DC.5 6–1 Convertizoare de frecvenþã DF5..5 14 1.Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-322-075 DV5-322-1K1 DV5-322-1K5 DV5-322-2K2 3/25 1 Contact comutator.c .5 6–1 1.c.c.tranzistor (cu colector deschis.5 6–1 1. 230 V c.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.5 6–1 1.

3 incl. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 > 3.360 0.control ºi intrare PTC 32 44 65 118 x 136 x 140 118 x 136 x 140 118 x 136 x 140 1.37 m 740 500 180 36 0.5–50. O O %DF 0.5–50.c.5-16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. EN 61 800 . A11 °C °C -10 –+ 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 –+ 70 Vibraþii ºi trepidaþii.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.8 150% timpde 60s.5 (conform EN 50.c. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de + 40 °C. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.a. . subtensiune.5 2 740 200 180 90 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.75 1 740 300 180 60 1.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 1.7 1.9 m/s 2 (0.5 3. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J.max. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.0 % la 63 + 0 %) m mA W mm kg Vc.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. CEI 61 800 .3/26 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-340-037 DV5-340-075 DV5-340-1K5 Convertizoare de frecvenþã DF5.c.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. la fiecare 600s 600s 600s de la 1 Hz 200 % cu Sensorless Vector Control 1. Alimentare alternativã în c.1 1.0 % la 63 + 0 %) 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 .7 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . la fiecare 150% timpde 60s.5–50. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.9 2.9 kW HP Vc.max. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. legare la pãmânt.3.3 5 415–730 415–730 415–730 Control vectorial fãrã senzori.c.5 2. cu selecþie liberã în gama 0. suprasarcinã.360 0. maxim 5. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Protecþii incluse Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400 V c. la fiecare 150% timpde 60s. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K Curent nominal maxim de utilizare Supracurent admisibil EN 50 178. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.0 % la 63 + 0 %) 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 .max.a.3 1.360 0. V Hz Hz Ie A Cuplu de pornire Puterere activã la 460 V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. Ue I Uc. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/ 1000 la valorile de referinþã analogice g0. g0. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400 V 460 V Tranzistor al circuitului de frânare Prag de conectare Uc. supratensiune. umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0 . Rezistenþa RB la100%DF R RB Rezistenþa minimã Durata maximã de conectare (DF) la rezistenþã minimã RB Indicaþii kVA 2 3.c.6 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.800-3. V Hz A Vc.

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.0 % la 63 + 0 %) 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 . legare la pãmânt.6 3 AC Ue 0.7 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 .6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.8 2. 360 0. g0. cu selecþie liberã în gama 0.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.800-3.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/ 1000 la valorile de referinþã analogice g0.5 x 175 1.control ºi intrare PTC 92 138 151 118 x 136 x 140 140 x 184. max.5 415–730 261 182 x 260 x 177 5. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J.3 incl. la fiecare 150 % timp de 60 s.5 10 740 70 50 70 Convertizoare de frecvenþã DF5.3.8 8.5-16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.5 x 175 140 x 184.5–50. la fiecare 600s 9. suprasarcinã.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.0 % la 63 + 0 %) 219 182 x 260 x 177 5. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz. DV6 . mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.5–50.8 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 . 360 13 150 % timp de 60 s. 360 0. CEI 61 800 .0 % la 63 + 0 %) 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 .5–50.9 16 150 % timp de 60 s.5 (conform EN 50. EN 61 800 . 360 3 AC Ue 0. pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 –+ 70 Vibraþii ºi trepidaþii. la fiecare 150 % timp de 60 s. maxim 5.0 % la 63 + 0 %) 16.9 m/s 2 (0.0 % la 63 + 0 %) 20 415–730 7 10 11 415–730 415–730 415–730 Control vectorial fãrã senzori. max. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.2 2. 360 0.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 5. max. subtensiune.5 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 . umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.5–50.2 6. max. la fiecare 600s 12. supratensiune.5–50.6 150 % timp de 60 s.2 6.2 3 740 150 100 67 3 4 740 100 100 100 4 5 740 100 100 100 5.Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-340-2K2 DV5-340-3K0 DV5-340-4K0 DV5-340-5K5 DV5-340-7K5 3/27 EN 50 178. max. A11 -10 –+ 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii.7 2.5 7. la fiecare 600s 600s 600s de la 1 Hz 200 % cu Sensorless Vector Control 4.5 7m 740 70 50 70 7.

c. 6 x +24 V c.5 6–1 1 x 0–+ 10 V c.5 6–1 1. 1 mA 1 x 0–+ 10 V c. 10 mA +10 DC. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de + 40 °C.2 A sarcinã inductivã/2. 10 mA +10 DC. 10 mA +24 DC. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x +24 V c.a.c.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.c. DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic Ieºiri digital analogic (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG V V 1 Contact comutator. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.c.5 6–1 1.. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. 30 mA +24 DC..5 16 1. 30 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). 2 x 24 V c./0. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.c./ 0. 30 mA +24 DC.3/28 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-340-037 DV5-340-075 DV5-340-1K5 Convertizoare de frecvenþã DF5. tranzistor (cu colector deschis.5 6–1 1.. 230 V c.c. 1 mA 1.5 16 1.5 6–1 1. 6 x +24 V c.c.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS 422 RS 422 RS 422 +10 DC. 1 mA 1.5 6–1 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.c.5 16 1. parametrizabil) 1 x 0–+ 10 V c.

6 x + 24 V c..a. 2 x 24 V c. 6 x + 24 V c. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.c. DV6 . 1 mA 1 x 0 –+ 10 V c..5 14 1.10mA +24DC.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS 422 RS 422 RS 422 RS 422 +10 DC...5 6–1 1.30mA +10 DC.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c./0.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-340-2K2 DV5-340-3K0 DV5-340-4K0 DV5-340-5K5 DV5-340-7K5 3/29 1 Contact comutator.c. 30 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline).5 6–1 1 x 0 –+ 10 V c. 30 mA +24 DC./0.5 6–1 1.c.5 6–1 Convertizoare de frecvenþã DF5.c. 1 mA 4 12 1. 10 mA +24 DC. 30 mA RS422 +10DC.c. parametrizabil) 1 x 0 –+ 10 V c.c.c. 1 mA 4 12 1.5 6–1 1 x 0 –+ 10 V c. 10 mA +24 DC. 30 mA +24 DC.5 6–1 1.5 6–1 1.5 6–1 2. 6 x + 24 V c. 1 mA 2.c.2 A sarcinã inductivã/2. 230 V c. 6x+24Vc.c.c.5 6–1 1x0–+10Vc.5 14 1.5 6–1 1..c.1mA 4 12 1. 10 mA +10 DC. tranzistor (cu colector deschis. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 10 mA +10 DC.c.

Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.3/30 Prezentare generalã a sistemului Convertizoare de frecvenþã DF6. DV6 .

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Cablu de legãturã pentru dispozitive externe de afiºare ºi comandã a pagina 3/73 4 Accesorii Filtru antiparazitare DE6-LZ3... Reþea: trifazicã 400 V Putere nominalã motor de la 0. Reþea: trifazicã 400 V Putere nominalã motor de la 11 la 132 kW (400 V) a pagina 3/40 1 Accesorii de sistem Panouri de comandã DEX-KEY-10 Panou extern de comandã cu funcþie de memorare DE..75 la 132 kW (400 V) a pagina 3/41 1 Module de comunicaþie DE6-NET-DP Interfaþa PROFIBUS-DP DE6-IOM-ENC Modul conectare encoder a pagina 3/73 5 Bobine pentru motoare DEX-LM. Rezistenþe de putere mare cu termostat în carcasã (IP20) pentru conectare la tranzistorul de frânare al DV6 a pagina 3/77 3 Convertizoare de frecvenþã DF5........ Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 3/31 Aparate de bazã Convertizoare de frecvenþã DF6-340-.. a pagina 3/75 2 Convertizoare de frecvenþã DV6-340-... a pagina 3/76 2 Rezistenþa de frânare DE4-BR1-. DV6 . a pagina 3/59 2 Bobine de reþea DEX-LN3-..Prezentare generalã a sistemului Cuprins Convertizoare de frecvenþã DF6...-CBL-.

.. de la acþionãrile simple de pompe ºi ventilatoare. DF6 poate fi utilizat ca acþionare individualã (stand alone) sau integrat în instalaþiile de automatizare.3/32 Descriere Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. c-UL./230 V c. douã normal deschise: 24 V c. Textele sunt afiºate în 7 limbi (ger. eng. pânã la acþionãrile standard flexibile din industria maºinilor de ambalat. NT. Caracteristici • Formã constructivã compactã • Unitate de comandã integratã cu afiºaj (patru caractere. defect cu pãmântul • Suprasarcinã. 7 segmente) 6 taste funcþionale ºi potenþiometru pentru valoarea de referinþã. • Interfeþe seriale RS 485 ºi RS 422 • 6 intrãri digitale (24 V c.c. montajul ºi conectarea electricã. ventilatoare).. GB) ºi un set de software de parametrizare cu texte explicative./max.+10 V. 2000). CSA ºi cTick Funcþie Funcþiile performante de protecþie asigurã o funcþionare sigurã.a..) • Trei intrãri analogice (0.. CD-ul conþine manualul detaliat (D. tensiune minimã • Pierderea unei faze Douã seturi de parametri cu volum funcþional mare: • Regulator PID • Regim automat de economisire a energiei • Sincronizarea motorului ºi funcþie „flying restart“ • Memorare macrouri utilizator • Repornire automatã dupã cãderea alimentãrii • Funcþie de motor potenþiometru electronic • 16 frecvenþe fixe • Limitare min. span.) • Intrare termistor • Modul comunicaþie (PROFIBUS-DP) – poate fi integrat. . AWA este o scurtã instrucþiune cu figuri ºi oferã indicaþii pentru manevrarea corectã. precum ºi protecþia convertizorului de frecvenþã ºi a motorului la: • Supracurent. Comanda U/f (tensiune/frecvenþã) permite un spectru larg de utilizãri.). rus.. chin. it..20 mA) • Trei relee (un contact comutator. alimentarã ºi de bãuturi. releu electronic pentru protecþia motoarelor • Supratemperaturã • Supratensiune.c. UL. 4.. DV6 Utilizare Convertizoarele de frecvenþã din seria DF6 permit reglarea economicã a turaþiei motoarelor trifazate în aplicaþii standard cu diagrame de sarcini pãtratice (pompe.. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.. Indicaþii: CD-ul funcþioneazã pe PC cu sisteme de operare WINDOWS (95. • Standarde globale conform CE. g10 V. fr. de frecvenþã Documentaþie Fiecare convertizor de frecvenþã DF6 deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA) ºi un CD. Pentru racordarea PC (RS 232) cu convertizorul de frecvenþã DF6 (RS422) este necesar cablul de legãturã DEX-CBL-2M0-PC. 98. Domeniul de puteri pentru motoarele trifazate asincrone cu patru poli este cuprins între 11 kW ºi 132 kW la 400 V.

+10 V. PI ºi PID • Reglare automatã a tensiunii • Sincronizarea motorului ºi funcþie „flying restart“ • Funcþie de oprire rapidã • Memorare macrouri utilizator • Funcþie de motorpotenþiometru electronic • 16 frecvenþe fixe (bit-binar) • Limitare min./230 V c.. it. Convertizoare de frecvenþã DF5. rus.. Domeniul de puteri pentru motoarele trifazate asincrone cu patru poli este cuprins între 0. 98.. releu electronic pentru protecþia motoarelor • Supratemperaturã • Supratensiune. 2000).+10 V.20 mA) • Un releu (contact comutator: 24 V c..Descriere Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 3/33 Utilizare Cu un cuplu de pornire de peste 200 % ºi cuplu nominal aproape de turaþie zero în regim sensorless (fãrã feedback). GB) ºi un set de software de parametrizare cu texte explicative. chin.. g 10 V. 7 segmente). Indicaþii: CD-ul funcþioneazã pe PC cu sisteme de operare WINDOWS (95.c. montajul ºi conectarea electricã. precum ºi la maºinile unelte ºi în tehnologia de transport la instalaþii de ridicat ºi benzi transportoare. DV6 este unul din cele mai performante convertizoare de frecvenþã vectoriale din clasa sa. span... Pentru racordarea PC (RS 232) cu convertizorul de frecvenþã DV6 (RS422) este necesar cablul de legãturã DEX-CBL-2M0-PC.. Textele sunt afiºate în 7 limbi (ger.a. • Standarde globale conform CE.). CD-ul conþine manualul detaliat (D. AWA este o scurtã instrucþiune cu figuri ºi oferã indicaþii pentru manevrarea corectã. Caracteristici • Reglaj vectorial (buclã închisã/deschisã) • Autotuning motor(Online/Offline) • Tranzistor intern de frânare (DV6-340-075 la DV6-340-11K) • Procesor de 32 biþi • Unitate de comandã integratã cu afiºaj (patru caractere. NT.. eng. tipograficã sau textilã.) • Modul comunicaþie (PROFIBUS-DP) –poate fi integrat... 4.. 4. UL.) • Douã ieºiri analogice (0. defect cu pãmântul • Suprasarcinã.75 kW ºi 132 kW la 400 V. fr. • Interfeþe seriale RS 485 ºi RS 422 • 9 intrãri digitale (24 V DC) • Trei intrãri analogice (0. de frecvenþã Documentaþie Fiecare convertizor de frecvenþã DV6 deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA) ºi un CD. Acesta asigurã o funcþionare fãrã ºocuri ºi este destinat aplicaþiilor foarte dinamice din industria de ambalaje. 6 taste funcþionale ºi potenþiometru pentru valoarea de referinþã. c-UL... precum ºi protecþia convertizorului de frecvenþã ºi a motorului la: • Supracurent. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. tensiune minimã • Pierderea unei faze • Temporizare configurabilã la oprire de urgenþã ºi la cãderea tensiunii Trei seturi de parametri cu volum funcþional mare: • Regulator P. CSA ºi cTick Funcþie Funcþiile performante de protecþie asigurã o funcþionare sigurã. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 ./max. DV6 poate fi utilizat ca acþionare individualã (stand alone) sau integrat în instalaþiile de automatizare.20 mA) • Intrare termistor • 5 ieºiri digitale (24 V c.c.

1-S160 2) NZM... 5 Bobine de reþea DEX-LN-.3-ME350 3) DIL0M DIL0M DIL1M DIL1M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DEX-LN3-025 DEX-LN3-040 DEX-LN3-040 DEX-LN3-050 DEX-LN3-060 DEX-LN3-080 DEX-LN3-100 DEX-LN3-120 DEX-LN3-160 DEX-LN3-160 DEX-LN3-200 DEX-LN3-250 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-150-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 DEX-LM3-035 DEX-LM3-035 DEX-LM3-050 DEX-LM3-050 DEX-LM3-063 DEX-LM3-080 DEX-LM3-100 DEX-LM3-150 DEX-LM3-150 DEX-LM3-180 DEX-LM3-220 DEX-LM3-260 de reþea reduc curentul cu pânã la cca. dispozitive industriale de comutaþie..1-S80 2) NZM..1-S100 2) NZM. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.. 30% ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã...3-ME220 3) NZM..3/34 Proiectare Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 Motor Puterea motorului aferent P kW Convertizor de frecvenþã Curent nominal de de utilizare Ie A Curent alimentare fãrã bobinã de reþea respectiv filtru IN A Racord de reþea Convertizoare de frecvenþã DF5. 3) Utilizare fãrã declanºator electronic de suprasarcinã I = reglaj la infinit r 4) Capacitate de rupere (kA) conform datelor nominale ale reþelei de alimentare Întreruptor NZM a Catalog de produse 2004/2005. DV6 Siguranþã 4) Contactor de reþea Bobinã de reþea 1) Filtru antiparazitare Bobinã de motor Convertizor de frecvenþã DF6 Reþea trifazicã (3 AC 400 V) DF6-340-11K 11 DF6-340-15K 15 DF6-340-18K5 18..... cap...2-S200 2) NZM. 10 Întreruptor PKZ a Catalog de produse 2004/2005..1-S125 2) NZM. a pagina 3/75 . cap.. Protecþie de scurtcircuit pentru montarea în dulapul de distribuþie (declanºator de suprasarcinã nu este necesar). dispozitive industriale de comutaþie.5 DF6-340-22K 22 DF6-340-30K 30 DF6-340-37K 37 DF6-340-45K 45 DF6-340-55K 55 DF6-340-75K 75 DF6-340-90K 90 DF6-340-110K 110 DF6-340-132K 132 Indicaþii 1) Bobinele 2) 22 29 37 43 57 70 85 105 135 160 195 230 24 32 41 47 63 77 94 116 149 176 215 253 PKM0-25 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM. dispozitive industriale de comutaþie. cap. 8 Contactoare DIL a Catalog de produse 2004/2005.

. cap. a pagina 3/75 Convertizoare de frecvenþã DF5.3-ME350 3) NZM.. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.1-S80 2) NZM.3 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-20 2) PKZM4-40 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 NZM.8 9....5 DV6-340-2K2 2. Protecþie la scurtcircuit la montarea în dulapul de distribuþie (declanºator de suprasarcinã nu este necesar).5 13 18 25 35 42 53 63 83 99 121 164 194 239 286 PKM0-6...3 8.2 DV6-340-4K0 4 DV6-340-5K5 5.2 5.2-S200 2) NZM.5 3. dispozitive industriale de comutaþie.3 2) PKM0-6..5 DV6-340-7K5 7.8 4. DV6 .. cap.5 DV6-340-11K 11 DV6-340-15K 15 DV6-340-18K5 18.1-S100 2) NZM. cap....Îndrumãri de proiectare Cuprins Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Motor Puterea motorului aferent P kW Convertizor de frecvenþã DV6 Reþea trifazicã (3 AC 400 V) DV6-340-075 0. 30% ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.3-ME350 3) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL1M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM225 DILM250 DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DEX-LN3-025 DEX-LN3-025 DEX-LN3-040 DEX-LN3-040 DEX-LN3-050 DEX-LN3-060 DEX-LN3-080 DEX-LN3-100 DEX-LN3-120 DEX-LN3-160 DEX-LN3-200 DEX-LN3-250 DEX-LN3-300 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-125-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 DE6-LZ3-260-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 DEX-LM3-016 DEX-LM3-016 DEX-LM3-035 DEX-LM3-035 DEX-LM3-035 DEX-LM3-050 DEX-LM3-063 DEX-LM3-080 DEX-LM3-100 DEX-LM3-150 DEX-LM3-150 DEX-LM3-180 DEX-LM3-220 DEX-LM3-260 de reþea reduc curentul cu pânã la cca. 10 Întreruptor PKZ a Catalog de produse 2004/2005.6 12 16 23 32 38 48 58 75 90 110 149 176 217 260 2..2-S160.. 5 Bobine de reþea DEX-LN-.. 3) Utilizare fãrã declanºator electronic de suprasarcinã I = reglaj la infinit r 4) Capacitate de rupere (kA) conform datelor nominale ale reþelei de alimentare 5) În cazul utilizãrii bobinei de ºoc DEX-LN3-160 poate fi utilizat NZM. dispozitive industriale de comutaþie.2-S200 2)5) NZM. 8 Contactoare DIL a Catalog de produse 2004/2005.5 DV6-340-22K 22 DV6-340-30K 30 DV6-340-37K 37 DV6-340-45K 45 DV6-340-55K 55 DV6-340-75K 75 DV6-340-90K 90 DV6-340-110K 110 DV6-340-132K 132 Indicaþii 1) Bobinele 2) 3/35 Convertizor de frecvenþã Curent nominal de de utilizare Ie A Curent alimentare fãrã bobinã de reþea respectiv filtru IN A Racord de reþea Siguranþã4) Contactor de reþea Bobinã de reþea1) Filtru antiparazitare Bobinã de motor 2. Întreruptor NZM a Catalog de produse 2004/2005. dispozitive industriale de comutaþie....1-S100 2) NZM.1-S125 2) NZM..8 5.75 DV6-340-1K5 1..

. ventilatorul trebuie sã mãreascã turaþia proprie.. În cazul creºterii temperaturii camerei. DV6 Convertizor de frecvenþã DF6-340-. Temperatura solicitatã este reglatã din potenþiometrul R1 (de exemplu 20 °C) Circuit pentru oprire de urgenþã S1: Oprit S2: Pornit K1M: Contactor de reþea Q1: Protecþia conductorului PES: Racordul PE al ecranului conductorului Z1: Filtru antiparazitare Q1 S1 S2 K1M K1M Cablare L1 L2 L3 PE 3h400V . Comandã Exemplu: Reglarea temperaturii în instalaþia de climatizare.4 mA 20 mA .. 50/60 Hz \ Q1 PE I I I K1M L1 L2 L3 Z1 L1 L2 L3 PE PE PID G1 L+DC+DC–\ U V W PE PES PES OI H O L FW P24 PES X1 PES PES M 3~ PE 4. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.20 mA 4K7 M1 R1 M FWD e i P1 50 °C 100 % 20 °C 40 % 4mA 10.3/36 Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5..

. 50/60 Hz I K1M L1 I I L2 L3 PE Z1 T1 T2 PE i DE4-BR1. cu modul integrat pentru encoder (DE6-IOM-ENC) ºi rezistenþã externã de frânare DE4-BR1-. I. I..... L1 L2 L3 PE DE6-IOM-ENC EP5 EG5 EAPEAN EBP EBN EZP EZN 1 2 L+ DC+ DC.BR U V W PE Th CM1 CM2 11 12 13 1 2 3 8 FW P24 RB G1 PES CM2 I... DV6 ... 3 canale PES: Racordul PE al ecranului conductorului Y1: Frânã 3/37 Q1 TI T2 K11 S1 RB K1M K1M SPS G1 K2 S2 K12 K3 K1M Eliberare K2 Y1 Cablare L1 L2 L3 PE Q1 3 h 400 V. P24 n1 n2 n3 REV FWD PES PES PES Encoder Defect. Q. comandã ºi supraveghere prin PLC Motor cu termistor (rezistenþã PTC) Circuit pentru oprire de urgenþã S1: Oprit S2: Pornit Q1: Protecþia conductorului K1M: Contactor de reþea K2: Contactor de comandã RB: Rezistenþa de frânare B1: Encoder.Temp... DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. M 3~ Y1 M1 Reglaj (PLC) e B1 m Convertizoare de frecvenþã DF5. Q. Q......Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã vectorial DV6-340-. Q. Q. Comandã Exemplu: Instalaþie de ridicat cu reglarea turaþiei.

37 43 57 18. . DV6 Convertizor de frecvenþã de la 11 kW la 132 kW (400 V) 3 AC 342 – 528 V g 0 % 22 29 DF6-340-11K 231384 DF6-340-15K 231385 1 Buc.3/38 Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Curent nominal de utilizare maxim 1) Ie A Putere nominalã pentru motoare 3 AC la 400 V P kW 11 15 Tip Cod comandã Unitate de livrare Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 22 30 DF6-340-18K5 231386 DF6-340-22K 231387 DF6-340-30K 231388 70 85 105 135 160 195 230 37 45 55 75 90 110 132 DF6-340-37K 231389 DF6-340-45K 231390 DF6-340-55K 231391 DF6-340-75K 231392 DF6-340-90K 231393 DF6-340-110K 231394 DF6-340-132K 231395 Indicaþii 1) Curent nominal de utilizare la o frecvenþã de comutare de 5 kHz ºi o temperaturã ambiantã de +40 °C.

5 11 Tip Cod comandã 3/39 Unitate de livrare Convertizor de frecvenþã vectorial de la 0. Convertizoare de frecvenþã DF5.5 2. 32 38 48 15 18.5 22 DV6-340-15K 231403 DV6-340-18K5 231404 DV6-340-22K 231405 58 75 90 110 149 176 217 260 Indicaþii 1) Curent 30 37 45 55 75 90 110 132 DV6-340-30K 231406 DV6-340-37K 231407 DV6-340-45K 231408 DV6-340-55K 231409 DV6-340-75K 231410 DV6-340-90K 231411 DV6-340-110K 231412 DV6-340-132K 231413 nominal de utilizare la o frecvenþã de comutare de 5 kHz ºi o temperaturã ambiantã de +40 °C.8 5.75 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.75 kW la 132 kW (400 V) 3 AC 342 – 528 V g 0 % 2.5 7.Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Cuprins Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Curent nominal de utilizare maxim 1) Ie A Putere nominalã pentru motoare 3 AC la 400 V P kW 0.3 8.6 12 16 23 DV6-340-075 231396 DV6-340-1K5 231397 DV6-340-2K2 231398 DV6-340-4K0 231399 DV6-340-5K5 231400 DV6-340-7K5 231401 DV6-340-11K 231402 1 Buc.2 4 5.5 3. DV6 .

5–50. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Mãsurã de protecþie Putere disipatã a curentului nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (LxÎxA) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400V c. g 0. pãtraticã. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400V 460V Tranzistor al circuitului de frânare Prag de conectare Uc. supratemperaturã. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.c. max.a.control ºi intrare PTC 600 800 975 216x266x190.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. comandã U/f 5 kHz. V Hz A Vc.5 s. 400 0. CEI 61 800 .3.2 20 25.3/40 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 Convertizoare de frecvenþã DF5.6 18.9 m/s 2 (0.1 30 kW HP Vc.c. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3. 400 0. V Hz Hz Curent nominal maxim de utilizare Ie Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterere activã la 400V Puterere activã la 480V Utilizare standard cu suprasarcinã 120%. legare la pãmânt. la fiecare 600 s Caracteristicã de sarcinã. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20° C g 10K EN 50 178. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.5–50.c. Alimentare alternativã în c.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/1000 la valorile de referinþã analogice g 0. protecþie electronicã a motorului: J .5 216x266x190.c. liniarã (frecvenþã de bazã 30-400 Hz) 15. A 11 °C °C -10 –+ 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 –+ 70 Vibraþii ºi trepidaþii. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C. . maxim 5. max.5-12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.2 24. Ue I Uc. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178(fãrã condens.800-3. supratensiune. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 5 5 12 400 3 AC 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 400 3 AC 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 400 3 AC 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) m mA W mm kg Vc.5 256x396x210. EN 61 800-3 incl. umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. O O %DF 11 15 740 150 50 10 15 20 740 150 50 10 18. max. Rezistenþa R B la100%DF R RB Rezistenþa minimã Durata maximã de conectare (DF) la rezistenþã minimã RB Indicaþii A kVA kVA 24 32 41 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). 400 0.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.c.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 22 29 37 120 % timp de 60 s/ 150 % timp de 0. cu selecþie liberã în gama 0. subtensiune.5 25 – – – – În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea2.5–50. suprasarcinã.a.

grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/1000 la valorile de referinþã analogice g 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 400 0. supratensiune.5 12 12 20 400 3 A 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 400 3 A 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 400 3 A 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 47 63 77 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM).5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. supratemperaturã supraînaltã.4 35.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 43 57 70 120 % timp de 60 s/ 150 % timp de 0. 400 0. subtensiune.1 22 30 – – – – 30 40 – – – – 37 50 – – – – Convertizoare de frecvenþã DF5. EN 61 800-3 incl.7 47.5-12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. DV6 .5 256x396x210. 400 0.4 48. comandã U/f 5 kHz. protecþie electronicã a motorului: J . legare la pãmânt. cu selecþie liberã în gama 0.5 316x546x215. suprasarcinã. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.5–50. pãtraticã.5–50.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.control ºi intrare PTC 1150 1550 1900 256x396x210. max.5 s.3 58.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2 . umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi de desubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. max. la fiecare 600 s Caracteristicã de sarcinã. CEI 61 800-3.800-3.9 m/s 2 (0. A11 -10 –+ 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 –+ 70 Vibraþii ºi trepidaþii.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-22K DF6-340-30K DF6-340-37K 3/41 EN 50 178.5–50. max. liniarã (frecvenþã de bazã 30-400 Hz) 29. g 0. maxim 5.7 39.

/0.2 A sarcinã inductivã/2.14–1.c.. max. DV6 Circuit de comandã Intrare termistor Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic. 250 O) 0–10 V. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. (Impedanþã de intrare 10 kO. 100 mA +24 c.5 16–6 10 6 0./1A sarcinã inductivã/5A sarcinã rezistivã RS 422.14–1.3/42 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 Convertizoare de frecvenþã DF5..c. 2 mA 4–20 mA (rezistenþã de sarcinã max.2 mA 0–10 V. 2 x contact normal deschis 230 V c.14–1.14–1.. 100 mA +24 c.a.c. 1.c.a.. rezoluþie 8 biþi Ieºiri analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1 x termistor (PTC). Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.2 mA 16 6 0..c.. max. max. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.c./0.c. RS 485 RS 422. 100 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). RS 485 RS 422.c.. 4–20 mA (rezistenþa sarcinii 100O) 1 x 0 –+ 10 V c. . 1. 230 V c. 2 mA 0–10 V.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c. RS 485 V V +10 c. 1.14–1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. termostat 1 x Contact comutator.5 16–6 0. 20 mA +24 c.c. 2 mA 1 x 0 –+ 10 V c. 20 mA +10 c. 20 mA +10 c.c. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.5 16–6 0.c.5 16–6 0.2 mA 6 8 0. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.c.5 16–6 1 x 0 –+ 10 V c./1A sarcinã inductivã / 5A rezistenþã rezistivã sau 24 V c..5 16–6 Numãr În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.(5 x parametrizabil. 1 x FWD) 2 x 0 –+ 10 V c..c.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã.14–1.

14–1. 1.. 20 mA +24 c. 100 mA +24 c. RS 485 RS 422.c. max... 1.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã.c. (5xparametrizabil.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-22K DF6-340-30K DF6-340-37K 3/43 1 x termistor (PTC).14–1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5./ 1A sarcinã inductivã/ 5A sarcinã rezistivã RS 422.5 16–6 25 3 0.5 16–6 0. 2 xcontact normal deschis 230 V c. 100 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). 2 mA 0–10 V...5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c. RS 485 RS 422. 250 O) 0–10 V.2 mA 0–10 V. protecþia parametrilor (programabilã) 6x+ 24 V c.a. 1xFWD) 2x0 –+ 10 V c.c. 20 mA +10 c.14–1. 100 mA +24 c. 2 mA 4–20 mA (rezistenþã de sarcinã max.. 4–20m A (rezistenþa sarcinii 100O) 1x0 –+ 10 V c.5 16–6 Convertizoare de frecvenþã DF5.c. 2 mA 1x0 –+ 10 V c.c...5 16–6 0. max.c./1 A sarcinã inductivã/ 5 A rezistenþã rezistivã sau 24V c.c.c.14–1.2 A sarcinã inductivã/2.5 16–6 1x0 –+ 10 V c.14–1.c. 20 mA +10 c.2 mA 35 1 0.5 16–6 0..14–1.c.c.2 mA 25 4 0./0.c. max.a./0. DV6 . termostat 1 x Contact comutator. RS 485 +10 c. 230 V c.c. 1. (Impedanþã de intrare 10kO .

0% la 63 + 0%) m mA W mm kg V c. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Mãsurã de protecþie Putere disipatã a curentului nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400 V c. supratemperaturã. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400 V 460 V Indicaþii A kVA kVA 94 116 149 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). supratensiune. .0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.400 0.400 0. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.5 70. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3. V Hz A V c. comandã U/f 5 kHz. suprasarcinã.800-3.1 87. subtensiune. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii. max.c. g 0.5 396 x 556 x 270. V Hz Hz Curent nominal maxim de utilizare Ie Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterere activã la 400 V Puterere activã la 480 V Utilizare standard cu suprasarcinã 120%.2 %din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 85 105 135 120 % timp de 60 s / 150 % timp de 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. maxim 2.5 30 30 30 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . Alimentare alternativã în c.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.5 s. EN 61 800-3 incl. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10 K EN 50 178. protecþie electronicã amotorului: J . DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare. cu selecþie liberã în gama 0.5 .5–50.c. Ue I Uc. liniarã (frecvenþã de bazã 30-400 Hz) 58.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. pãtraticã.400 0. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii.c.1 112 kW HP 45 60 55 75 75 100 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. max.5–50. CEI 61 800-3.7 93.3/44 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-45K DF6-340-55K DF6-340-75K Convertizoare de frecvenþã DF5.5 396 x 556 x 270.94 m/s 2 (0.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.control ºi intrare PTC 2300 2800 3750 396 x 556 x 270.a. legare la pãmânt. la fiecare 600 s Caracteristicã de sarcinã.0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . max.8 72. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.a.5–50.

400 0.5 396 x 706 x 290.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-90K DF6-340-110K DF6-340-132K 3/45 EN 50 178. max. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. subtensiune. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .400 0. max. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.5 s.5–50.control ºi intrare PTC 4500 5500 6500 396 x 706 x 290. A11 -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. max.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.400 0. supratensiune. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. cu selecþie liberã în gama 0.800-3. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.5 486 x 746 x 282 60 60 80 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .94 m/s 2 (0. maxim 2. liniarã (frecvenþã de bazã 30 . DV6 . comandã U/f 5 kHz.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. suprasarcinã.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.2 %din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 160 195 230 120 % timp de 60 s / 150 % timp de 0. supratemperaturã.400 Hz) 111 135 159 133 162 191 90 125 110 150 132 175 Convertizoare de frecvenþã DF5.12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.5–50. EN 61 800-3 incl.5–50. protecþie electronicã amotorului: J . g 0.5 . la fiecare 600 s Caracteristicã de sarcinã. pãtraticã. CEI 61 800-3.0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .0% la 63 + 0%) 176 215 253 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). legare la pãmânt.

3/46 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-45K DF6-340-55K DF6-340-75K Convertizoare de frecvenþã DF5. 1.a.c. 2 mA 1 x 0 –+ 10 V c.c. 2 mA 0–10 V. max. 100 mA +24 c. rezoluþie 8 biþi Ieºiri analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1 x termistor (PTC).5 16 – 6 0..5 16 – 6 50 1/0 0. 2 x contact normal deschis 230V c. 100 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline).a. 20 mA +10 c. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.c. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.c..5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.c.14 – 1.7A sarcinã inductivã/3A sarcinã rezistivã.4–20 mA (rezistenþa sarcinii 100O) 1 x 0 –+ 10 V c.c. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.(5 x parametrizabil. 1.2 mA 2 x 35 2x 1 0. 250 O) 0–10 V.5 16 – 6 Numãr În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. RS 485 V V +10 c.14 – 1. 20 mA +24 c. 20 mA +10 c./0.14 – 1./0.c. 2 mA 4–20 mA (rezistenþã de sarcinã max. 100 mA +24 c. . DV6 Circuit de comandã Intrare termistor Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic.2 mA 0–10 V./1A sarcinã inductivã / 5A rezistenþã rezistivã sau 24 V c. 230 V c.2 A sarcinã inductivã/2.c. 1.5 16 – 6 0. termostat 1 x Contact comutator./1A sarcinã inductivã/5A sarcinã rezistivã RS 422. RS 485 RS 422.5 16 – 6 1 x 0 –+ 10 V c. 1 x FWD) 2 x 0 –+ 10 V c.5 16 – 6 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. (Impedanþã de intrare 10 kO . RS 485 RS 422. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.14 – 1...2 mA 35 1 0.c.14 – 1.c.c...14 – 1. max... Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.c. max.c..

c.2 mA 2 x 70 2 x 1/0 0.14 – 1. 100 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). max..14 – 1. 20 mA +24 c. 2 mA 0–10 V.. 1.c.c. termostat 1 x Contact comutator.4–20 mA (rezistenþa sarcinii 100O) 1 x 0 –+ 10 V c. 1. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.14 – 1... 1 x FWD) 2 x 0 –+ 10 V c.14 – 1.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-90K DF6-340-110K DF6-340-132K 3/47 1 x termistor (PTC). (5 x parametrizabil. 100 mA +24 c.5 16 – 6 1 x 0 –+ 10 V c. 2 x contact normal deschis 230 V c.c. 230 V c. RS 485 RS 422. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 20 mA +10 c.14 – 1.c.2 mA 0–10 V..5 16 – 6 0.. 250 O) 0–10 V.2 A sarcinã inductivã/2. 100 mA +24 c.c.c.5 16 – 6 2 x 50 2 x 1/0 0. 2 mA 4–20 mA (rezistenþã de sarcinã max./1A sarcinã inductivã/5A sarcinã rezistivã RS 422. max.c. (Impedanþã de intrare 10 kO .c. max.c./1A sarcinã inductivã / 5A rezistenþã rezistivã sau 24 V c.c.c.2 mA 2 x 35 2x 1 0. 2 mA 1 x 0 –+ 10 V c./0./0.a.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c. RS 485 RS 422..14 – 1. 20 mA +10 c.c.5 16 – 6 Convertizoare de frecvenþã DF5. 1. RS 485 +10 c.a.5 16 – 6 0.5 16 – 6 0... DV6 .

5–50. suprasarcinã.a. maxim 2.c.12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii.a.4 kW HP Vc.400 0.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2. max. la fiecare 600 s 200 % la 0. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Mãsurã de protecþie Putere disipatã a curentului nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400 V c.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 2.5 Hz cu Sensorless Vector Control 1.5 x 152 159 x 260.c. de sarcinã 250 O) 1 x 0 – 10 V.c. EN 61 800-3 incl.0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 400 3 AC 342 – 528 V g 0% m mA W mm kg Vc.5–50.2 3 740 300 100 10 5 x 24 V c. tranzistor (cu colector deschis.5 3. g 0.8 5. CEI 61 800-3.2 5.c.5 s. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .5 x 152 3.5 . 4 – 20 mA (rezistenþã max.3/48 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-075 DV6-340-1K5 DV6-340-2K2 Convertizoare de frecvenþã DF5.2 mA În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.5 2 740 300 100 10 2. O O %DF 0. protecþie electronicã amotorului: J . în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. cu selecþie liberã în gama 0. . comandã U/f 5 kHz. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400V 460V Tranzistor al circuitului de frânare Prag de conectare Uc. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c. V Hz A Vc. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.8 4. Ue I Uc. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.6 3. 50 mA la fiecare ieºire. max.94 m/s 2 (0.400 0. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.7 2. lateral câte 50 mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.8 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. supratemperaturã.5 x 152 159 x 260. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.5 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . Rezistenþa RB la 100 % DF R RB rezistenþa minimã durata maximã de conectare (DF) la rezistenþã minimã RB Ieºiri digital analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Indicaþii A kVA kVA 2.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.75 1 740 300 100 10 1. Alimentare alternativã în c.control ºi intrare PTC 88 125 160 159 x 260. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. supratensiune. subtensiune. 2 mA). (max.5 3.5 3. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.1 4.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm.c. max. max.3 150 % timp de 60 s / 200 % timp de 0. legare la pãmânt.c.6 2 3.c. V Hz Hz Curent nominal maxim de utilizare Ie Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterere activã la 400V Puterere activã la 480V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. max.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. 1.400 0.5–50. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K EN 50 178.800-3.

6 26. subtensiune.9 13.400 0.5–50.5 .400 3AC Ue 0.400 32 38 22. (max.400 0.3 19. la fiecare 600 s 200 % la 0. tranzistor (cu colector deschis.5 s. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c.9 8. 4 – 20 mA (rezistenþã max.0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 800 256 x 396 x 210 12 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 975 256 x 396 x 210 12 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 9. CEI 61 800-3. A11 -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii. pentru valorile de referinþã analogice 8. 2 mA).1 26.3 31.5 Hz cu Sensorless Vector Control 5.max. supratensiune.5 3. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 . 1.5 740 200 70 10 7.max. DV6 .max. de sarcinã 250 O) 1 x 0 – 10 V. cu selecþie liberã în gama 0.5 7. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. max.5 5 5 400 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .5 13 18 25 420–760 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM).5 10 740 150 50 10 11 15 740 150 50 10 15 20 – – – – 18.max.5 x 152 159 x 260. supratemperaturã.400 0.5–50.9 7.control ºi intrare PTC 235 325 425 600 159 x 260.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-4K0 DV6-340-5K5 DV6-340-7K5 DV6-340-11K DV6-340-15K DV6-340-18K5 3/49 EN 50 178.5–50.12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.6 12 16 23 150 % timp de 60 s / 200 % timp de 0.400 0.5 25 – – – – 5 x 24 V c.5–50. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.94 m/s 2 (0.max. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. lateral câte 50 mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.800-3.5 4 5 740 200 70 10 5.max.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm. protecþie electronicã amotorului: J .5 x 152 216 x 266 x 182 216 x 266 x 182 3. max.2 mA Convertizoare de frecvenþã DF5.c.1 9.5–50. 50 mA la fiecare ieºire. comandã U/f 5 kHz.1 35 420–760 42 420–760 3 AC Ue 0. maxim 2.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.c.5–50. EN 61 800-3 incl. suprasarcinã. legare la pãmânt.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.3 11 15.

termostat 1 x +24 V c. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c. .5 16 – 6 2./0. g 10 V c. tranzistor (cu colector deschis. 2 mA).14 – 1.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS422./0..5 16 0. rezoluþie 12 biþi Ieºiri Digital Analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1 x Contact comutator.( impedanþã de intrare 10 kO).14 – 1.. RS485 V V +10 c.14 – 1..14 – 1.c.c.c.c. 20 mA +10 c.14 – 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.7 kO) 3 x 0 – +10 V c.14 – 1. 230 V c. de sarcinã 250O) 1 x 0 – 10 V. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.c.5 18 0. 100 mA 3 x Set de parametri (parametrizare on-/offline). DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri Intrare termistor Rotire dreapta Digital (parametrizabil) Analogic. max.2 A sarcinã inductivã/2. (max. max..5 16 – 6 0.c. 20 mA +24 c..c. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C. 1.5 16 – 6 0.5 16 – 6 0.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c... protecþie de parametri (programabil) 1 x termistor (PTC).c. (Impedanþa de intrare 4.c.5 16 – 6 Numãr În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. (Impedanþa de intrare 4. RS485 RS422. 4 – 20 mA (rezistenþa de sarcinã 100O) 5 x 24 V c.c.c.2 mA 1.5 20 0.7 kO) 8 x +24 V c. 50 mA la fiecare ieºire. 100 mA +24 c. 100 mA +24 c. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.c. 20 mA +10 c. 4 – 20 mA (rezistenþã max. RS485 RS422.3/50 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-075 DV6-340-1K5 DV6-340-2K2 Convertizoare de frecvenþã DF5.c.a.5 16 – 6 2.

.14 – 1.c.c./0.5 16–6 0. 100 mA 10 6 0.14 – 1.c.14 – 1.( impedanþã de intrare 10 kO). tranzistor (cu colector deschis.c. 50 mA la fiecare ieºire. 20 mA +24 c.5 16–6 Convertizoare de frecvenþã DF5. protecþie de parametri (programabil) 1 x termistor (PTC).14 – 1.14 – 1.14 – 1..c. RS485 RS422.c.. RS485 RS422.5 16–6 4 10 0.5 16–6 6 8 0.5 16–6 RS422.14 – 1.2 A sarcinã inductivã/2.c.. max..5 16–6 0.14 – 1.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c./0.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS422.. max.14 – 1. g 10 V c..c. 20 mA +10 c. 230 V c.5 16–6 0. de sarcinã 250O) 1 x 0 – 10 V. RS485 +10 c.c. RS485 +10 c.5 16–6 2.14 – 1.c. 20 mA +10 c. RS485 RS422. 4 – 20 mA (rezistenþã max.c.c. 1.7 kO) 3 x 0 – +10 V c.c.5 12 0.5 16–6 0.. (Impedanþa de intrare 4. 100 mA +24 c..c. 2 mA). 4 – 20 mA (rezistenþa de sarcinã 100O) 5 x 24 V c.. 20 mA +10 c.c.a. 20 mA +24 c.c. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c.5 16–6 16 6 0. (max.c.14 – 1. RS485 +10 c..Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-4K0 DV6-340-5K5 DV6-340-7K5 DV6-340-11K DV6-340-15K DV6-340-18K5 3/51 1 x Contact comutator. 20 mA +24 c.14 – 1..c. 100 mA RS422. DV6 .. 100 mA +24 c.5 16–6 0.5 16–6 0. 100 mA 3 x Set de parametri (parametrizare on-/offline). termostat 8 x +24 V c.2 mA 2. 100 mA +24 c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 14 0.

Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20° C g 10K EN 50 178. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .5 s.5–50. max. subtensiune.2 12 20 30 400 3 AC 342 – 528 V g 0 % 50/60 (47 . supratensiune. Ue I Uc. g 0.94 m/s 2 (0.5 Hz cu Sensorless Vector Control 33.control ºi intrare PTC 115 1550 1900 256 x 396 x 210 310 x 540 x 202.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.400 0.c.2 390 x 550 x 255.5–50.5 .9 48.2 40.3/52 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-22K DV6-340-30K DV6-340-37K Convertizoare de frecvenþã DF5. max. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.400 0.400 0. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. la fiecare 600 s 200 % la 0. legare la pãmânt.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Mãsurã de protecþie Putere disipatã a curentului nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400V c.2 %din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 48 58 75 150 % timp de 60s/200 % timp de 0. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii. maxim 2. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.c. V Hz A Vc.1 51. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400V 460V Indicaþii A kVA kVA 53 63 83 420 – 760 420 – 760 420 – 760 Control vectorial fãrã senzori.3 kW HP 22 30 30 40 37 50 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. max.a.800-3.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.15kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.0 %l a 63 + 0 %) 400 400 m mA W mm kg Vc. Alimentare alternativã în c. CEI 61 800-3. protecþie electronicã amotorului: J . . V Hz Hz Curent nominal maxim de utilizare Ie Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterereactivã la 400V Puterere activã la 480V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. suprasarcinã. cu selecþie liberã în gama 0.c.2 62. supratemperaturã. EN 61 800-3 incl. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.5–50. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.a.9 39. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.

400 0. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.2 30 30 60 60 400 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. cu selecþie liberã în gama 0.2 121.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-45K DV6-340-55K DV6-340-75K DV6-340-90K DV6-340-110K DV6-340-132K 3/53 EN 50 178. maxim 2.2 103. g 0. A11 -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii. max. max. max.2 %din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 90 110 149 176 150 % timp de 60s/200 % timp de 0. max.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.3 239 420–760 286 420–760 3 AC Ue 0.15kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. supratemperaturã.400 217 260 150.400 0.5–50.3 180. legare la pãmânt.400 0. subtensiune.2 390 x 700 x 275.4 123.400 0.2 80 400 6500 480 x 740 x 293.2 390 x 550 x 255. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 . supratensiune.8 146.1 216. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.2 80 400 99 121 164 194 420–760 420–760 420–760 420–760 Control vectorial fãrã senzori.94 m/s 2 (0.0 % la 63 + 0 %) 400 400 5500 480 x 740 x 293. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5–50. DV6 .8 91.5 Hz cu Sensorless Vector Control 62.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.3 76.1 45 60 55 75 75 100 90 125 110 150 132 175 Convertizoare de frecvenþã DF5. protecþie electronicã amotorului: J . max.5–50. EN 61 800-3 incl. max.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.control ºi intrare PTC 2300 2800 3750 4500 390 x 550 x 255.4 180.800-3.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.5–50. suprasarcinã.2 390 x 700 x 275. la fiecare 600 s 200 % la 0.5 .9 74.5–50.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.5–50. CEI 61 800-3.5 s.400 3 AC Ue 0.

max. 100 mA +24 c..( impedanþã de intrare 10 kO).5 16 – 6 35 1 0. .c. 20 mA +24 c. 50 mA la fiecare ieºire..c. rezoluþie 12 biþi Ieºiri Digital Analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1 x Contact comutator.14 – 1.c. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c./0./0...5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.5 16 – 6 0. RS485 V V +10 c. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. g 10 V c.c. (max.c.c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.14 – 1.14 – 1.2 mA 16 4 0.5 16 – 6 Numãr În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. (Impedanþa de intrare 4.. 20 mA +10 c.14 – 1. DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri Intrare termistor Rotire dreapta Digital (parametrizabil) Analogic. 100 mA 3 x Set de parametri (parametrizare on-/offline). termostat 1 x +24 V c. 4 – 20 mA (rezistenþã max.2 A sarcinã inductivã/2. (Impedanþa de intrare 4.5 16 – 6 25 3 0. 230 V c. tranzistor (cu colector deschis. 2 mA).7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS422.c. 1.14 – 1. 4 – 20 mA (rezistenþa de sarcinã 100O) 5 x 24 V c..5 16 – 6 0.7 kO) 8 x +24 V c.14 – 1. RS485 RS422. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.c.a.c.c. 20 mA +10 c. 100 mA +24 c. max.7 kO) 3 x 0 – +10 V c.3/54 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-22K DV6-340-30K DV6-340-37K Convertizoare de frecvenþã DF5. de sarcinã 250O) 1 x 0 – 10 V.5 16 – 6 0.c.c. RS485 RS422. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. protecþie de parametri (programabil) 1 x termistor (PTC)..c.

.c..5 16 – 6 2 x 70 2 x 2/0 0.5 16 – 6 0.14 – 1.5 16 – 6 2 x 35 1/0 0. 4 – 20 mA (rezistenþã max.7 kO) 8 x +24 V c.5 16 – 6 2 x 35 2x 1 0. 100 mA 2 x 70 2 x 1/0 0. max.14 – 1.c.. 1.. 230 V c.2 mA 35 1 0. 20 mA +24 c. 20 mA +24 c..c.. 2 mA).14 – 1.c.c. (Impedanþa de intrare 4.c.. 4 – 20 mA (rezistenþa de sarcinã 100O) 5 x 24 V c. RS485 +10 c.c..c.14 – 1. 100 mA +24 c.5 16 – 6 0.14 – 1. RS485 RS422. 100 mA 3 x Set de parametri (parametrizare on-/offline).( impedanþã de intrare 10 kO).c.5 16 – 6 0.c. 100 mA +24 c. protecþie de parametri (programabil) 1 x termistor (PTC). 20 mA +10 c.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS422.a.c. 100 mA RS422. 100 mA +24 c.5 16 – 6 2 x 50 2x 1 0. 50 mA la fiecare ieºire.5 16 – 6 RS422. RS485 RS422.14 – 1.14 – 1. RS485 +10 c.c.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c..c./0. tranzistor (cu colector deschis.5 16 – 6 0. 20 mA +24 c..7 kO) 3 x 0 – +10 V c.. 20 mA +10 c.c.. max. RS485 RS422. termostat 1 x +24 V c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 .c.c. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c.5 16 – 6 0. de sarcinã 250O) 1 x 0 – 10 V.. g 10 V c.14 – 1. RS485 +10 c.c.14 – 1.c.5 16 – 6 Convertizoare de frecvenþã DF5. (Impedanþa de intrare 4./0.14 – 1.14 – 1.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-45K DV6-340-55K DV6-340-75K DV6-340-90K DV6-340-110K DV6-340-132K 3/55 1 x Contact comutator.2 A sarcinã inductivã/2. 20 mA +10 c. (max.14 – 1.c.5 16 – 6 0.

pânã la 50 m • Se utilizezã limitat: . Pentru evitarea tensiunilor periculoase.Pânã la 50 m (conform normei de producþie CEI/EN 61800-3). sarcinã neuniformã). Norma de producþie pentru acþionãri cu vitezã variabilã IEC/EN 61800-3 ia în considerare un sistem de acþionare tipic în ansamblul sãu principial. Filtrele de antiparazitare trebuie sã fie montate în imediata apropiere a convertizorului de frecvenþã. mãsurile de împãmântare trebuie sã fie cu impedanþã redusã ºi pe suprafaþã mare. conform VDE 0160. Proximitate largã (industrie): • Se utilzeazã în general: . În cazul curenþilor de scurgere de peste 3. • Format carte pentru montarea lateralã lângã convertizorul de frecvenþã. ceea ce semnificã o combinaþie a convertizorului de frecvenþã. DF6 ºi DV6. • Conformitate EMC pentru convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5... Convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5. provocate de conductori (imunitate la perturbaþii) ºi reduc mãrimile perturbatoare ale unui aparat. proximitate strânsã). care sunt emise prin cablul de alimentare sau prin radiaþiile acestuia ºi care trebuie sã fie limitate la o valoare minimã. cerinþele normei de producþie EMC în domeniul industrial (proximitate largã) ºi valorile limitã mai restrictive pentru zone rezidenþiale (proximitate strânsã).Cablu de lungime pânã la 20 m la o frecvenþã de tact de 5 kHz • Se utilizeazã limitat: .. Este necesar ca utilizatorul sã ia mãsurile corespunzãtoare pentru antiparazitare). Aceste produse pot cauza perturbaþii radio în zona rezidenþialã (reþea publicã.5 mA. Deoarece aceºti curenþi de scurgere sunt mãrimi perturbatoare de înaltã frecvenþã. mediu industrial Funcþie Filtrele de antiparazitare servesc la protecþia faþã de mãrimile perturbatoare de frecvenþã înaltã.Emisie de perturbaþii CEI/EN 61800-3 (EN 55011 Grupa 1 clasa B) .-LZ. DV5. Valorile acestora pot fi cu mult mai mari faþã de cele nominale în cazul unor defecte (pierderea unei faze. DF6 ºi DV6: . Instrucþiunile pentru instalarea cu respectarea EMC se regãsesc în manualele convertizoarelor de frecvenþã aferente.. DF6 ºi DV6 îndeplinesc prin utilizarea filtrelor de antiparazitare.Cablu de lungime pânã la 10 m la o frecvenþã de tact de 16 kHz . CEI/EN 61800-3. DV5.3/56 Descriere Filtru antiparazitare DE.pânã la 50 m Caracteristici • Pregãtit pentru racordare cu borne ºi conductori confecþionaþi pentru convertizoarele de frecvenþã aferente din seriile DF5. .Imunitate la perturbaþii. Proximitate strânsã (reþea publicã) • Se utilizeazã în general: . Documentaþie Fiecare filtru de antiparazitare deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA). Pânã la 64 A (DE6-LZ3-064-V4) filtrul poate fi montat ºi sub convertizorul de frecvenþã (footprint). DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. filtrele trebuie legate la pãmânt înainte de conectare. respectiv legal admisã (emisie de perturbaþii). DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Utilizare În cazul utilizãrii convertizoarelor de frecvenþã în þãrile Uniunii Europene (EU) trebuie respectatã directiva EMC 89/336/EEC. Filltrele au curenþi de scurgere la pãmânt. Convertizoare de frecvenþã DF5. DV5. conductorului ºi motorului. respectiv EN 60335 trebuie: • conductorul de protecþie sã aibã f 10 mm2 sau • conductorul de protecþie sã fie controlat la întrerupere sau • sã fie montat suplimentar un al doilea conductor de protecþie.

module de conectare. 1 Buc. Convertizoare de frecvenþã alocate DF5 DV5 DF6 DV6 Tip Cod comandã 3/57 Unitate de livrare DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 DF6-340-22K DF6-340-30K 3 AC 342 – 528 V g 0 % DF6-340-37K DF6-340-45K DF6-340-55K – DF6-340-75K DF6-340-90K DF6-340-110K DF6-340-132K DE6-LZ3-032-V4 232359 DE6-LZ3-064-V4 232360 DE6-LZ3-080-V4 1) 232361 DE6-LZ3-115-V4 1) 232362 DE6-LZ3-125-V4 1) 232363 DE6-LZ3-150-V4 1) 233181 DE6-LZ3-220-V4 1) 233182 DE6-LZ3-260-V4 1) 233183 1 Buc. DV6 . Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.Accesorii Cuprins Panouri de comandã. cabluri de conexiune. Indicaþii 1) Nu este posibilã decât montarea lateralã lângã convertizorul de frecvenþã. 1 Buc. cutii Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Filtru antiparazitare 1 AC 180 – 252 V g 0 % DF5-322-018 DF5-322-037 DF5-322-055 DF5-322-075 DF5-322-1K1 DF5-322-1K5 DF5-322-2K2 3 AC 342 – 506 V g 0 % DF5-340-037 DF5-340-075 DF5-340-1K5 DF5-340-2K2 DF5-340-3K0 DF5-340-4K0 DF5-340-5K5 DF5-340-7K5 3 AC 342 – 528 V g 0 % – DV5-322-018 DV5-322-037 DV5-322-055 DV5-322-075 DV5-322-1K1 DV5-322-1K5 DV5-322-2K2 DV5-340-037 DV5-340-075 DV5-340-1K5 DV5-340-2K2 DV5-340-3K0 DV5-340-4K0 DV5-340-5K5 DV5-340-7K5 DV6-340-075 DV6-340-1K5 DV6-340-2K2 DV6-340-4K0 DV6-340-5K5 DV6-340-7K5 DV6-340-11K DV6-340-15K DV6-340-18K5 DV6-340-22K DV6-340-30K DV6-340-37K DV6-340-45K DV6-340-55K – DV6-340-75K DV6-340-90K DV6-340-110K DV6-340-132K DE5-LZ1-007-V2 232352 DE5-LZ1-012-V2 232353 DE5-LZ1-024-V2 232354 DE5-LZ3-007-V4 232355 DE5-LZ3-011-V4 232356 DE5-LZ3-020-V4 232357 DE6-LZ3-013-V4 232358 1 Buc.

6 0.1000 peste nivelul zero.0% la 63 + 0%) 12 – 150% pentru 10 minute 7 4 4 2 x 1.2 0 0 20 40 60 80 100 i [°C] .5 M5 1400 1400 <15 – 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 . IB 1.8 0. Ui = trifazat 400 V c. DV6 Date generale Standarde ºi normative Condiþii de proximitate Temperatura de utilizare Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Clasa de umiditate Grad de protecþie Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Caracteristici electrice Tensiune de verificare în V c. EN 61 800-3incl.c.a.5 – 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 . preferatã agãþat vertical în zona de conectare (cablu. CEI 61 800-3.7 1 mm kg V V mA mA Vc. Supracurent admisibil Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Secþiunile de racordare masiv flexibil Conductori spre convertizorul de frecvenþã Bolþuri PE Indicaþii EN 50 178. A11 °C m -25 – +85 -25 – +85 -25 – +85 0 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 2s fazã/fazã fazã/PE Curent de scurgere faþã de PE fazã/50 Hz/U i fazã/50 Hz/U i = 460 V.3/58 Date tehnice Filtru antiparazitare DE5 Moeller HPL0211-2004/2005 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 M5 Ue I I Toate datele nominale se bazeazã pe o temperaturã ambiantã de +40 °C.0 0.5 – 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 .5 M5 1400 2800 <3.4 0. peste 1000 cu reducerea sarcinii I e – 2 %/1000 m Oricare..a.0% la 63 + 0%) 7 – 150% pentru 10 minute 6 4 4 2 x 1. „Worstcase”) Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent nominal de utilizare Ui = monofazat 230 V c. V Hz A A W mm2 mm2 mm2 1400 2800 <3.a. borne): 100 mm C C C IP20 (Cleme racordare) IP20 (Cleme racordare) IP20 (Cleme racordare) 80 x 155 x 27 110 x 165 x 27 140 x 215 x 29 0.5 0.0% la 63 + 0%) 24 – 150% pentru 10 minute 9 4 4 2 x 2. (pierderea a douã faze.2 IN 1.

A11 -25 – +85 -25 – +85 -25 – +85 0 .5 32 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 .5 M5 1978 2800 <3.4 1978 2800 <3.1000 peste nivelul zero.Date Cuprins tehnice Filtru antiparazitare DE5 Moeller HPL0211-2004/2005 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 3/59 EN 50 178. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.0% la 63 + 0%) – 7 150% pentru 10 minute 7 4 4 3 x 1.1 2. preferatã agãþat vertical în zona de conectare (cablu. CEI 61 800-3.5 M5 1978 1978 <10 120 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . EN 61 800-3incl.0% la 63 + 0%) – 20 150% pentru 10 minute 14 4 4 3 x 2. DV6 .5 62 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 .8 1.5 M5 Convertizoare de frecvenþã DF5.0% la 63 + 0%) – 11 150% pentru 10 minute 10 4 4 3 x 2. borne): 100 mm C C C IP20 (Cleme racordare) IP20 (Cleme racordare) IP20 (Cleme racordare) 110 x 160 x 27 140 x 210 x 31 182 x 287 x 35 0. peste 1000 cu reducerea sarcinii I e – 2 %/1000 m Oricare.

V Hz A W mm2 mm2 mm2 2064 2064 <30 180 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .2 IN 1.EN 61 800-3incl. A11 °C m -25 – +85 -25 – +85 0-1000 peste nivelul zero. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.8 0.. (pierderea a douã faze.2 0 0 20 40 60 80 100 i [°C] .c. borne) : 100mm C C IP20 (Cleme racordare) 143 x 255 x 29 203 x 260 x 43 1.a.0% la 63 + 0%) 13 150% pentru 10 minute 12 4 4 3 x 2.5 -25 – +85 – 2%/1000m e C 244 x 390 x 45 4.5 M5 2064 2064 <30 280 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 2064 2064 <30 550 400 3 AC 342 – 528 V g 0% Ue I e 32 150% pentru 10 minute 14 10 6 3x 6 M5 64 150% pentru 10 minute 36 25 16 3 x 16 M8 Toate datele nominale se bazeazã pe o temperaturã ambiantã de + 40 °C. 2s fazã/fazã fazã/PE Curent de scurgere faþã de PE fazã/50 Hz/U i fazã/50 Hz/U i = 460 V.0 0. „Worstcase”) Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent nominal de utilizare Ui = trifazat 400 V c.3/60 Date tehnice Filtru antiparazitare DE6 Moeller HPL0211-2004/2005 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 Convertizoare de frecvenþã DF5. CEI 61 800-3 . IB 1.5 mm kg V V mA mA Vc. Supracurent admisibil Putere disipatã lacurentul nominal de utilizare I Secþiunile de racordare masiv flexibil Conductori spre convertizorul de frecvenþã Bolþuri PE Indicaþii EN 50 178. peste 1000 cu reducere a sarcinii I Oricare. DV6 Date generale Standarde ºi normative Condiþii de proximitate Temperatura de utilizare Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Clasa de umiditate Grad de protecþie Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Caracteristici electrice Tensiune de verificare în V c. preferatã agãþat vertical în zona de conectare (cablu.4 2.a.4 0.6 0.

preferatã agãþat vertical în zona de conectare (cablu.7 -25 – +85 -25 – +85 -25 – +85 C 130 x 525 x 94 8.EN 61 800-3incl.3 6.0% la 63 + 0%) 80 150% pentru 10 minute 32 35 25 3 x 16 M8 115 150% pentru 10 minute 38 50 50 3 x 35 M10 125 150% pentru 10 minute 45 50 50 3 x 35 M10 150 150% pentru 10 minute 45 95 95 3 x 50 M10 220 150% pentru 10 minute 35 95 95 3 x 70 M10 260 150% pentru 10 minute 45 95 95 3 x 95 M12 Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. A11 -25 – +85 -25 – +85 -25 – +85 0-1000 peste nivelul zero. DV6 .3 C 142 x 620 x116 13.7 2064 2064 <30 690 2064 2064 <30 750 2064 2064 <30 750 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 2064 2064 <30 380 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 2064 2064 <30 380 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 2064 2064 <30 600 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 400 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . peste 1000 cu reducere a sarcinii I e – 2%/1000m Oricare.Date Cuprins tehnice Filtru antiparazitare DE6 Moeller HPL0211-2004/2005 DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-125-V4 DE6-LZ3-150-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 3/61 EN 50 178.8 C 130 x 525 x 94 9. CEI 61 800-3 .4 6. borne) : 100mm C C C IP20 (Cleme racordare) 60 x 400 x 87 70 x 440 x 110 70 x 440 x 110 4.

Descriere tipuri DE5-CBL-0M5-ICL DE5-CBL-1M0-ICL Cablu de legãturã pentru blocul de afiºare DE5-KEY-RO3 Utilizare Cabluri de legãturã confecþionate pentru legãtura directã a convertizorului de frecvenþã DF5. înãlþimea de 14 mm. DV6 Descriere tipuri DE5-KEY-RO3 Bloc de afiºaj extern pentru DF5 ºi DV5 Utilizare Bloc de afiºaj extern pentru convertizoare de frecvenþã din seriile DF5 ºi DV5. LED-ul de funcþionare se aprinde când convertizorul de frecvenþã aferent este alimentat cu tensiune. DE5-KEY-RO3 poate fi montat pe uºa unui dulap de distribuþie. . Indicaþii: Conexiunile cu fiºe pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci cînd nu existã tensiune. de exemplu: Curent motor (Parametru PNU b89). Legãtura cu convertizorul de frecvenþã se realizeazã prin interfaþa RS-422. Documentaþie Fiecare bloc de afiºare are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA). Funcþionarea tastei de oprire poate fi deconectatã sub parametrul PUN b87..-ICL Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5..3/62 Descriere Panouri de comandã DE5-KEY-RO3.. respectiv a convertizorului de frecvenþã vectorialã DV5 ºi a blocului extern de afiºare DE5-KEY-RO3. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.-ICL Caracteristici • Afiºaj cu LED. trei caractere cu câte 7 segmente • Afiºaj de funcþionare • Tasta de oprire: • Grad de protecþie IP54 (frontal) Funcþie Valoarea afiºatã de DE5-KEY-RO3 corespunde cu valoarea afiºatã pe panoul de comandã al convertizorului de frecvenþã La reglajul din fabricã aceasta este frecvenþa de ieºire a convertizorului de frecvenþã în Hz. cablu de conectare DE5-CBL-. Instrucþiunile pentru parametrizarea afiºajului se regãsesc în manualele convertizoarelor de frecvenþã aferente.. Accesorii necesare: Cablu de conexiune DE5-CBL-. Afiºajul poate fi comutat prin panoul de comandã a convertizorului de frecvenþã. Caracteristici • Lungimea cablurilor 50 cm: DE5-CBL-0M5-ICL • Lungimea cablurilor 1 m: DE5-CBL-1M0-ICL Funcþie Legãturã prin interfaþa RS 422 Indicaþii: Conexiunile cu fiºe pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci cînd nu existã tensiune.

Convertizoare de frecvenþã DF5. Afiºarea parametrilor. DF6 ºi DV5... se face la convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5 ºi DV5 pe un singur rând..-ICS). it. rus.. Instrucþiunile de parametrizare se regãsesc în manualul AWB8240-1416.html. Descriere tipuri DEX-CBL-1M0-ICS DEX-CBL-3M0-ICS Cabluri de conexiuni pentru panouri de comandã Utilizare Cabluri de conexiuni confecþionate cu ºtechere RJ45 pentru conectarea directã a: • convertizoarelor de frecvenþã din seriile DF6 ºi DV6. În cazul amplasãrii externe este necesar un cablu de conexiuni cu ºtechere RJ45 (DEX-CBL-. • Taste de pornire/oprire ºi taste de parametrizare • Grad de protecþie: Partea de acþionare (frontalã) IP54.. DV6 . Documentaþia poate fi consultatã ºi prin internet..Descriere Cuprins Panouri de comandã DEX-KEY-10. Caracteristici • Lungimea cablurilor 1 m: DEX-CBL-1M0-ICS • Lungimea cablurilor 3 m: DEX-CBL-3M0-ICS • RJ45 cu protecþie de atingere Funcþie Legãturã prin interfaþa RS 422 Indicaþii: Conexiunile cu fiºe RS422 pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci cînd nu existã tensiune.. eng. DF6 ºi DV6.. în limba englezã. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV5. Aceºtia pot fi memoraþi ºi transferaþi în convertizoare de frecvenþã de acelaºi tip (funcþie Copy. valorile de referinþã ºi cele mãsurate.. Indicaþii: Conexiunile cu fiºe RS422 pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci cînd nu existã tensiune. DV6. fr. Caracteristici Afiºaj LCD pe douã rânduri. span. NEMA 12 Funcþie Panoul de comandã DEX-KEY-10 permite reglarea tuturor parametrilor. cu iluminat de fond • Semnalizãri funcþionale cu LED • Textele sunt afiºate la DF6 ºi DV6 în 6 limbi (ger. DV5. iar la DF5 ºi DV5 în eng. DEX-KEY-10 poate fi montat pe uºa unui tablou de distribuþie sau poate fi introdus în locul panoului de comandã standard la convertizoarele de frecvenþã din seriile DF6 ºi DV6. chin. Acesta este memorat pe CD..moeller. la panoul de comandã (montaj exterior) • panoului de comandã extern DEX-KEY-10 cu convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5. care însoþeºte fiecare convertizor de frecvenþã din seriile DF5. ftp://ftp. La aparatele din seriile DF6 ºi DV6 afiºajul este pe douã rânduri.). Documentaþie Fiecare bloc de afiºare are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA). Legãtura cu convertizorul de frecvenþã se realizeazã prin interfaþa RS422. DF6 ºi DV6. memorie nevolatilã). cablu de conectare DE5-CBL-. Aici poate fi selectatã limba de afiºare.net/DRIVES/index.-ICS Moeller HPL0211-2004/2005 3/63 Descriere tipuri DEX-KEY-10 Panou extern de comandã cu funcþie de memorare a parametrilor Utilizare Panou de comandã opþional cu memorie permanentã de parametri pentru convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5.

• Parametrizare prin meniul convertizorului de frecvenþã DV6. • Identificarea opririi motorului • Reglajul cuplului Reglajul turaþiei: Encoder • Tensiune de ieºire (alimentare) pentru encoder. • Numãrul maxim de impulsuri de intrare: 65. M 3h . care este anexat fiecãrui convertizor de frecvenþã din seria DV6. DV6 DE6-IOM-ENC DE6-IOM-ENC DV6 DV6 M 3h Caracteristici M 3h • Introducere simplã (plug-in) la convertizorul de frecvenþã DV6. Indicaþii: Modulul poate fi scos sau fiºat numai atunci cînd nu existã tensiune. Manualul modulului pentru encoder (AWB8240. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.net/DRIVES/index.3/64 Descriere Modul pentru encoder DE6-IOM-ENC Moeller HPL0211-2004/2005 Controlul sincronizãrii a douã motoare ºi al raportului de transmisie M1:M2 = 5:1 Convertizoare de frecvenþã DF5. Alte caracteristici de funcþionare sunt: • Controlul sincronizãrii ºi al raportului de transmisie. Documentaþia poate fi consultatã ºi prin internet.. 5 V c..c.moeller. EAP EAN M EBP EBN EZP DE6-IOM-ENC EZN 90° DV6 Documentaþie Fiecare modul pentru encoder are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA). RS-422-Standard) cu impuls de zero ºi semnale inversate.c. ftp://ftp.1431) este memorat pe CD.html. • Racordarea encoderului prin cleme cu ºuruburi Descriere tipuri Funcþie DE6-IOM-ENC Modul pentru encoder pentru convertizorul de frecvenþã DV6 Utilizare Modulul DE6-IOM-ENC poate fi integrat în convertizoarele de frecvenþã din seria DV6 ºi permite reglajul turaþiei motoarelor trifazate asincrone cu encoder ataºat.000 • Intrare: douã semnale TTL defazate cu 90° (5 V c. 150 mA.

respectiv lateralã lângã convertizorul de frecvenþã. numai convertizorul de frecvenþã DF5-322-018/-037 ºi DV5-322018.055 ) • Este posibilã montarea sub. DV6 . Accesorii de montaj necesare: Carcasa DE5-MNT-BX..moeller. Acesta este memorat pe CD. Instrucþiunile de parametrizare se regãsesc în manualul AWB8240-1417.Descriere Cuprins Modul de conectare PROFIBUS-DP DE5-NET-DP.3 m) cãtre convertizorul de frecvenþã face parte din setul de livrare. • modul inteligent cu procesor propriu ºi separare galvanicã • Interfaþa RS 485 (9 poli. Aici gãsiþi ºi fiºierul GSD necesar.6 kBit/s (la 1.net/DRIVES/ index. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.. care însoþeºte fiecare convertizor de frecvenþã din seriile DF5 ºi DV5. Documentaþia poate fi consultatã ºi prin internet: ftp://ftp.html. • Montaj lateral Convertizoare de frecvenþã DF5. Indicaþii Cablul de conexiuni (0.200 m) pânã la 12 MBit/s (la 100 m) cu identificare automatã a ratei de transmisie Documentaþie Fiecare modul PROFIBUS-DP DE5-NET-DP are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA8240-1941). mufã Sub-D) • Adresa este reglabilã prin douã comutatoare rotative • Transmisie date: 9.. Caracteristici Descriere tipuri DE5-MNT-BX1 Cutie pentru modulul de conectare PROFIBUS-DP DE5-NET-DP Posibilitãþi de montaj: • sub convertizorul de frecvenþã (Footprint.. cutie DE5-MNT-BX Moeller HPL0211-2004/2005 3/65 Descriere tipuri DE5-NET-DP Interfaþã reþele PROFIBUS-DP Utilizare DE5-NET-DP permite conectarea (slave) a convertizoarelor de frecvenþã din seriile DF5 ºi DV5 la sisteme ºi instalaþii cu magistrala de câmp standardizatã PROFIBUSDP.

Documentaþia poate fi consultatã ºi pe internet: ftp://ftp. DV6) pe poziþia de fiºare 2 • modul inteligent cu procesor propriu ºi separare galvanicã • Interfaþa RS 485 (9 poli. mufã Sub-D) • Adresa este reglabilã prin douã comutatoare rotative • Transmisie date: 9. DV6 Descriere tipuri DE6-NET-DP Interfaþã reþele PROFIBUS-DP Utilizare DE6-NET-DP permite conectarea (slave) a convertizoarelor de frecvenþã din seriile DF6 ºi DV6 la sisteme ºi instalaþii cu magistrala de câmp standardizatã PROFIBUS-DP Caracteristici • Montare în convertizorul de frecvenþã (DF6.moeller.net/DRIVES/index.html. care însoþeºte fiecare convertizor de frecvenþã din seriile DF6 ºi DV6.6 kBit/s (la 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Instrucþiunile de parametrizare se regãsesc în manualul AWB8240-1418. .3/66 Descriere Modulul de conectare PROFIBUS-DP DE6-NET-DP Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. Acesta este memorat pe CD.200 m) pânã la 12 MBit/s (la 100 m) cu identificarea automatã a ratei de transmisie • Tehnica acþionãrii profil PROFIDrive versiunea 2 Documentaþie Fiecare modul PROFIBUS-DP DE6-NET-DP are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA8240-1942).

2000. Instrucþiunile pentru parametrizarea afiºajului se regãsesc în manualele convertizoarelor de frecvenþã respective sau cu textele de Help ale softului Drives. DF6 ºi DV6. Documentaþie Fiecare bloc de afiºare are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA).Cuprins Descriere Cablu conectare PC DEX-CBL-2M0-PC Moeller HPL0211-2004/2005 3/67 RJ45 RS 232/RS 422 2m Descriere tipuri DEX-CBL-2M0-PC Cablu de conexiuni cu convertor de interfaþã Utilizare Cablu de conexiuni prefabricat cu convertor de interfaþã (RS 232/RS 422) pentru legare de la PC la un convertizor de frecvenþã din seriile DF5. Convertizoare de frecvenþã DF5. mufã Sub-D) • RS 422 (ºtecher RJ45) • Conexiune punct la punct Funcþie Cablul de conexiuni DEX-CBL-2M0-PC permite legarea directã a PC-ului cu convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5. DF6 sau DV6. Indicaþii: Conexiunile cu fiºe pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci când nu existã tensiune. 98. Cu software-ul de parametrizare (inclus în setul de livrare al convertizoarelor de frecvenþã) este asigurat un acces simplu al datelor pentru toþi parametrii. NT). Me. Caracteristici • Lungimea cablului 2 m • Interfaþa RS 232 (9 poli. care este ataºat la fiecare convertizor de frecvenþã din seriile DF5. DV5. DF6 ºi DV6. Indicaþii: Softul Drives face parte din CD. DV5. Premiza: platforma Windows (95. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV5. DV6 .

Cutiile sunt deschise în partea de jos ºi îndeplinesc cerinþele gradului de protecþie IP20 în stare montatã. Cea mai micã valoare admisã a rezistenþei: 18 • Sincronizare pentru funcþionarea în paralel a mai multor blocuri DE4-BU la valori mari de frânare.html.. Varianta de cutie: tablã perforatã zincatã. Descriere tipuri DE4-BR1-.. care conduc în caz contrar la semnalizarea de eroare "Supratensiune" ºi în consecinþã este blocat convertizorul de frecvenþã. ceea ce conduce la o creºtere a tensiunii circuitului intermediar. de exemplu la sarcini mari (dispozitive de ridicat). T1 2 1 i RB PE T2 Caracteristici Rezistenþele sunt montate într-o cutie de tablã perforatã ºi sunt echipate cu un întreruptor termic de protecþie (230 V. Acesta alimenteazã cu energie circuitul intermediar de tensiune continuã al convertizorului de frecvenþã. Acþionarea se opreºte necontrolat.. conform puterii alocate).net/DRIVES/index. . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5..moeller. Aceasta transformã energia mecanicã de frânare în cãldurã. Rezistenþe de frânare Utilizare Pentru frânarea unor momente de inerþie mai mari sau în cazul funcþionãrii prelungite în regim de generator. Bloc de frânare pentru comanda rezistenþelor externe de frânare Utilizare Bloc de frânare cu rezistenþe de frânare alocate. prin sincronizare integratã. Funcþie Tranzistorul de frânare integrat al convertizorului conecteazã automat rezistenþa de frânare existentã. Astfel sunt evitate supratensiunile din circuitul intermediar. rezistenþe de frânare DE4-BR1. Caracteristici • Tranzistor de frânare cu comandã automatã (valoare de prag reglabilã) • Rezistenþele de frânare nu sunt componente ale aparatului (DE4-BR1. atunci când pragul de comutare a tensiunii circuitului intermediar este depãºit. pentru a frâna accelerat motoarele trifazate comandate prin frecvenþã. Dacã tensiunea depãºeºte valoarea limitã admisã. Documentaþie vezi ftp://ftp. Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. este necesarã o rezistenþã de frânare externã... Dacã se conecteazã unul sau mai multe blocuri de frânare în paralel cu circuitul intermediar de curent continuu.3/68 Descriere Dispozitiv de frânare DE4-BU4-1.... AC-1). • Putere de frânare de duratã max. la o duratã de conectare de 15 s ºi un timp de pauzã de 150 s Funcþie La timpi reduºi de frânare motorul reglat prin frecvenþã trece în regim de generator (suprasincron). permite funcþionarea în paralel a mai multor blocuri de frânare. 1 A. 18 kW • Putere de frânare de vârf 30 kW. circuitele logice de comandã ale convertizorului de frecvenþã blocheazã invertorul ºi motorul se opreºte necontrolat. DV6 Descriere tipuri Bloc frânare DE4-B. energia de frânare poate fi disipatã prin rezistenþele de frânare ºi transformatã în cãldurã.. DE4-BU.

Bobine de reþea. Distanþa recomandatã faþã de pãrþile metalice trebuie sã fie de minim 50 mm datoritã dispersiei liniilor de câmp. Convertizoare de frecvenþã DF5. 4 % faþã de reþea. 4 % faþã de reþea.. precum ºi vârfurile de curent suplimentare ºi limiteazã curentul de pornire.. denumite ºi bobine de comutare. Bobinele de reþea mãresc durata de viaþã a componentelor electronice (diodã redresoare. De asemenea acestea asigurã ºi tensiunea de scurtcircuit adesea solicitatã (valoarea uk) de cca. UPS). Bobine de reþea. valoarea efectivã a curentului utilizat se poate reduce cu pânã la 30 %. metalice ºi neutre magnetic. sunt utilizate în montaj în serie pe partea de alimentare a convertizoarelor de frecvenþã. condensator de circuit intermediar) la dispozitivele cu circuit intermediar (convertizor de frecvenþã.Descriere Bobine de reþea DEX-LN. Caracteristici Bobinele de reþea sunt impregnate în vid ºi sunt astfel foarte silenþioase. Prin atenuarea oscilaþiilor armonice superioare de curent. Funcþie Bobinele de filtrare atenueazã oscilaþiile armonice de curent. Descriere tipuri DEX-LN3-.. UPS). Distanþa recomandatã faþã de pãrþile metalice trebuie sã fie de minim 50 mm datoritã dispersiei liniilor de câmp. valoarea efectivã a curentului utilizat se poate reduce cu pânã la 30 %. Caracteristici Bobinele de reþea sunt impregnate în vid ºi sunt astfel foarte silenþioase. Acestea oferã punþi întrefier cu rezistenþã la obosealã. Acestea oferã punþi întrefier cu rezistenþã la obosealã. 3/69 Descriere tipuri DEX-LN1. sunt utilizate în montaj în serie pe partea de alimentare a convertizoarelor de frecvenþã.. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 .. Funcþie Bobinele de filtrare atenueazã oscilaþiile armonice superioare de curent. monofazice Utilizare Bobinele de filtrare de reþea.. metalice ºi neutre magnetic. denumite ºi bobine de comutare. condensator de circuit intermediar) la dispozitivele cu circuit intermediar (convertizor de frecvenþã. precum ºi vârfurile de curent suplimentare ºi limiteazã curentul de pornire. Bobinele de reþea mãresc durata de viaþã a componentelor electronice (diodã redresoare. Prin atenuarea oscilaþiilor armonice superioare de curent. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. De asemenea acestea asigurã ºi tensiunea de scurtcircuit adesea solicitatã (valoarea uk) de cca. trifazice Utilizare Bobinele de filtrare de reþea.

.”: Mãrimea rezistenþei 1/4. • Ecranarea cablului trebuie aplicatã pe o parte în apropierea convertizorului de frecvenþã ºi izolatã la potenþiometru (manºon de cauciuc). Prin utilizarea bobinelor de motor lungimea admisã a cablului cãtre motor poate fi mãritã pânã la max. Distanþa recomandatã faþã de pãrþile metalice trebuie sã fie de minim 50 mm datoritã dispersiei liniilor de câmp..K. Suplimentar sunt reduse zgomotele ºi încãlzirea motorului. Acestea oferã punþi întrefier cu rezistenþã la obosealã.) ºi racorduri de lipire (PR10. metalice ºi neutre magnetic. 0..5 % • Rezistenþa de strãpungere 250 V AC Indicaþii Cablarea potenþiometrelor M22-.. . 200 m. monofazice Utilizare Bobinele de ºoc sunt utilizate la ieºirea convertizoarelor de frecvenþã. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5...5 W • Liniaritate: g0. Funcþie Bobinele de motor reduc mãrimea pantei tensiunii de ieºire ( du/dt < 500 V/ms) la convertizorul de frecvenþã. cu legare în serie la motor.K.. Bobine de motor.). Caracteristici Bobinele de motor sunt impregnate în vid ºi sunt astfel foarte silenþioase. DV6 Descriere tipuri DEX-LM3. • Cablarea potenþiometrului se face prin bornele cu filet ( M22-. ºi PR10.K. Descriere Alegerea aparatelor: •1K • 4.: • Conductoarele de racordare a potenþiometrelor trebuie sã fie ecranate.3/70 Descriere Bobine de ºoc DEX-LM3.7/10 [k O] • Unghi de rotaþie: 270° g5° • Grad de protecþie IP66 • Sarcinã admisibilã: max.7 K • 10 K Caracteristici • „M22-.... Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.

.. DV6 . Tip Cod comandã 3/71 Unitate de livrare DF5-.. RA-SP Panou de comandã cu memorie DEX-KEY-10 231421 1 Buc. Cablu de legãturã DE5-KEY-R03 DE5-KEY-R03 DEX-KEY-10 DEX-KEY-10 Conectare PC Cablu de legãturã (0.. Module de conectare Modul pentru encoder DE6-IOM-ENC DV6-. Cutie DE5-MNT-BX1 pentru modulul de conectare DE5-NET-DP DF5-322-018 – DE5-MNT-BX1 258436 1 Buc.../DV5-. Indicaþii: Cutia DE5-MNT-BX1 este necesarã. Modul pentru encoder DE6-IOM-ENC 232365 1 Buc.... DV5-. cabluri de conexiune. inclusiv cablu de legãturã (0./DV6-./DV5-....0 m) Cablu de racordare cu convertor.Accesorii Cuprins Panouri de comandã... RA-SP Module de afiºare externã DE5-KEY-RO3 232372 1 Buc. module de conectare.. Convertizoare de frecvenþã DF5. DE5-NET-DP 232377 1 Buc.0 m) Cablu de legãturã (3.....5 m) Cablu de legãturã (1. Modulul este montat în echipamente. RS 232/422 DE5-CBL-0M5-ICL 232373 DE5-CBL-1M0-ICL 232374 DEX-CBL-1M0-ICS 232375 DEX-CBL-3M0-ICS 232376 DEX-CBL-2M0-PC 233184 1 Buc.. Modul de conectare PROFIBUS-DP DF5-. DF6-. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. cutii Moeller HPL0211-2004/2005 Se utilizeazã pentru Panouri de comandã DF5-.3 m) cãtre convertizorul de frecvenþã. DV6-.. Conectare externã PROFIBUS-DP cu convertizor de frecvenþã DF5 convertizor de frecvenþã vectorial DV5. Modul de conectare PROFIBUS-DP DF6-.. Conectare externã PROFIBUS-DP cu convertizor de frecvenþã DF6 ºi convertizor de frecvenþã vectorial DV6.0 m) Cablu de legãturã (1. DE6-NET-DP 232369 1 Buc.

. legarea în serie sau în paralel a unei alte rezistenþe 400/460 18 (extern) – 9000 18000 30 DE4-BU4-1 085035 1 Buc. germanã englezã AWB823-1291-D 088930 AWB823-1291-GB 088931 Unitate de livrare 1 Buc. Putere de frânare de duratã ULN la 230 V P W la 400 V P W Putere maximã de frânare Pmax. Indicaþii Puterea indicatã de frânare este valabilã pentru un timp de conectare de 15 s ºi un timp de pauzã de 150 s.3/72 Accesorii Dispozitiv de frânare Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã Tensiune de reþea (45 – 65 Hz) ULN V Dispozitiv de frânare Rezistenþã minimã de frânare Rmin O Tip Cod comandã Curent maxim de frânare I A c.c. kW Unitate de livrare Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 Dispozitiv de frânare pentru frânarea acceleratã a acþionãrilor trifazate cu comandã prin frecvenþã Reglarea puterii de frânare prin rezistenþã de frânare externã este posibilã prin: înlocuirea rezistenþei de frânare existente. Tip Cod comandã Documentaþie Documentaþia pentru accesorii trebuie comandatã separat. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

94 1. Curent nominal I A Putere maximã disipatã Pv W Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii 3/73 Bobinele de reþea reduc curentul cu pânã la cca.18 0.25 1..37 0.31 0.9 6 10 16 25 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 17 19 33 44 57 59 58 60 86 101 100 140 154 155 169 DEX-LN3-004 269500 DEX-LN3-006 269501 DEX-LN3-010 269502 DEX-LN3-016 269503 DEX-LN3-025 269504 DEX-LN3-040 269505 DEX-LN3-050 269506 DEX-LN3-060 269507 DEX-LN3-080 269508 DEX-LN3-100 269509 DEX-LN3-120 269510 DEX-LN3-160 269511 DEX-LN3-200 269512 DEX-LN3-250 269513 DEX-LN3-300 269514 1 Buc. Moeller HPL0211-2004/2005 Inductivitate L mH Bobine de reþea monofazate • Tensiune de reþea max.84 1.11 0.23 0.6 13 18 24 9 11 12 17 20 DEX-LN1-006 269490 DEX-LN1-009 269495 DEX-LN1-013 269496 DEX-LN1-018 269497 DEX-LN1-024 269498 1 Buc. admisã 260 V + 0% 5.18 0. 30 % ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.Accesorii Cuprins Bobine de reþea DEX-LN.41 2.8 8.46 0. admisã 550 V + 0% 7.51 4. 5.05 3. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.63 1.07 0.9 2.06 3.15 0.22 Bobine de reþea trifazate • Tensiune de reþea max. Convertizoare de frecvenþã DF5. 30 % ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.. Bobinele de reþea reduc curentul cu pânã la cca.09 0. DV6 .

Moeller HPL0211-2004/2005 Inductivitate Curent nominal I A Putere maximã disipatã la 12 kHz Pv W Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii Convertizoare de frecvenþã DF5.35 0.5 1 0.45 0.5 0.6 0. .3 0.3/74 Accesorii Bobine pentru motor DEX-LM3..1 3 1. DV6 L mH Bobine pentru motoare trifazate • Tensiune de reþea max. admisã 750 V + 0% 2 4.2 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Bobinele pentru motoare au dimensiuni mai mari decât bobinele de reþea comparabile cu curent nominal egal.15 5 8 11 16 35 50 63 80 100 150 180 220 260 24 54 71 78 116 168 193 206 294 424 439 517 520 DEX-LM3-005 269538 DEX-LM3-008 269539 DEX-LM3-011 269541 DEX-LM3-016 269542 DEX-LM3-035 269543 DEX-LM3-050 269544 DEX-LM3-063 269545 DEX-LM3-080 269546 DEX-LM3-100 269547 DEX-LM3-150 269548 DEX-LM3-180 269549 DEX-LM3-220 269560 DEX-LM3-260 269561 1 Buc.. Bobinele pentru motoare reduc valoarea du/dt a tensiunii de ieºire ºi astfel zgomotele ºi încãlzirea motorului.5 0.

. 82 100 200 240 370 470 470 DE4-BR1-082-245 219485 DE4-BR1-100-200 219489 DE4-BR1-200-100 219490 DE4-BR1-240-285 219492 DE4-BR1-370-215 219494 DE4-BR1-470-050 219495 DE4-BR1-470-140 219497 1 Buc. deschisã în partea de jos. Rezistenþele de frânare sunt dimensionate pentru un ciclu de sarcinã de: • frânare max. Rezistenþã R kO Potenþiometru IP66 1 4.. 15 s cu putere de frânare la vârf • min. Gradul de protecþie IP20 este asigurat numai în poziþie montatã.Accesorii Cuprins Rezistenþe de frânare DE4-BR1. Varianta de cutie: tablã perforatã zincatã.5 0. AC-1). 1 A.. potenþiometru Moeller HPL0211-2004/2005 Rezistenþã Putere nominalã de frânare PDB W 245 200 100 285 215 50 140 Putere de frânare de vârf PPeak W 1700 1400 700 2000 1500 300 1000 Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii 3/75 R O Rezistenþe de frânare DE4-BR1.. 150 s timp de pauzã dupã frânare Rezistenþele sunt montate într-o cutie de tablã perforatã ºi sunt echipate cu un întreruptor termic de protecþie (230 V..5 Tip Cod comandã Unitate de livrare M22-R1K 229489 M22-R4K7 229490 M22-R10K 229491 1 Buc.5 0. DV6 . Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.7 10 Putere nominalã P W 0.

05 5.186 100 101 DEX-LN3-100 DEX-LN3-120 0..5 80 132 DEX-LM3-100 0.5 2.8 0..8 0.5 16 50 DEX-LM3-035 1 35 75 DEX-LM3-050 0.5 2.8 0.8 1.07 250 155 DEX-LN3-300 0.5 3 3 6 6 10 10 10 15. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.9 6 19 DEX-LN3-010 2.5 2.8 0.31 60 60 0.94 10 33 DEX-LN3-016 1..8 9 DEX-LN1-009 3. DV6 Tip Inductivitate Curent nominal Putere disipatã Cãdere de tensiune uk % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.5 3 6 6 10 10 15.63 18 17 DEX-LN1-024 1.5 2.37 50 58 DEX-LN3-050 DEX-LN3-060 0.15 120 100 DEX-LN3-160 0.8 0.84 16 44 DEX-LN3-025 1.8 0.45 100 177 DEX-LM3-150 0.8 0.1 8 32 DEX-LM3-011 3 11 45 DEX-LM3-016 1. 200 Hz DEX-LM3-005 2 5 12 DEX-LM3-008 4.5 2.25 13 12 DEX-LN1-018 1. tensiunea nominalã 1 AC 230 V 50 Hz DEX-LN1-006 5.41 8.5 15.5 2.8 0.5 Racord Clemã/ cosã de racordare: Gaurã mm – – – – – – – – – – – 7 7 9 9 11 11 11 14 14 Strângere Nm 0. tensiunea nominalã 3 AC 400 V.8 0.51 3.18 25 57 0.8 0.3 180 418 DEX-LM3-220 0.64 40 59 DEX-LN3-040 0.5 63 130 DEX-LM3-080 0.22 24 20 Bobine de reþea monofazate..6 11 DEX-LN1-013 2.9 17 DEX-LN3-006 4.11 160 140 DEX-LN3-200 0.35 150 293 DEX-LM3-180 0.5 15.2 220 344 DEX-LM3-260 0.8 0.8 1. tensiunea nominalã 3 AC 400 V 50 Hz DEX-LN3-004 7.09 200 154 DEX-LN3-250 0.23 80 86 DEX-LN3-080 0.5 2.5 2..8 0.5 .3/76 Date tehnice Bobine de reþea DEX-LN. bobine de motor pentru motoare DEX-LM3.5 2.5 L Ie PVCU mH A W Bobine de reþea monofazate.6 50 110 DEX-LM3-063 0. max.06 300 169 mm2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 AWG 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20– 10 20 – 6 Cu 15 x 2 Cu 15 x 2 Cu 20 x 3 Cu 20 x 3 Cu 25 x 5 Cu 25 x 5 Cu 25 x 5 Cu 40 x 5 Cu 40 x 5 Tip Inductivitate L Curent nominal Ie Putere disipatã (frecvenþã de tact) PVCU (5 kHz) W 14 46 66 75 114 157 190 206 279 418 298 512 526 PVCU (12 kHz) W 24 54 71 78 116 168 193 206 294 424 439 517 520 Racord Clemã/ cosã de racordare: Gaurã Strângere PVCU (3 kHz) mH A W Bobine motor trifazate. Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.15 260 358 mm2 4 4 4 4 4 10 AWG 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 6 Cu 15 x 2 Cu 20 x 3 Cu 20 x 3 Cu 25 x 5 Cu 25 x 5 Cu 40 x 5 Cu 40 x 5 mm – – – – – – 7 9 9 11 11 14 14 Nm 0.8 0.

35 mm la 10 – 55 Hz 0. 3 ºocuri 1 (la 0 – 150 Hz) 0. suspendare în poziþie verticalã < 50 < 50 IP 20 IP 20 pânã la 40 A IP 00 de la 50 A 100 100 1.Date Cuprins tehnice Bobine de filtrare. bobine de ºoc pentru motoare Moeller HPL0211-2004/2005 Bobine de reþea DEX-LN-1. 3/77 °C °C g m % DF CEI/EN 61558-2-20-2000.5 0 \ 1000 2000 3000 4000 5000 h[m] Convertizoare de frecvenþã DF5..6 0. 200 B (100 A) F (150 A) (50 A) (63 A) : Pentru înãlþimea de montare este valabil: reducere în raport cu curentul nominal Ie I Ie 1.5 x Ie timp de 60 s la fiecare 600 s -25 – +85 11 ms2/15 g. 3 ºocuri 1 (la 0 – 150 Hz) 1 (la 0 – 150 Hz) 0. VDE 0570 partea 2-20/04-2001 -25 – +40.a... V c..5 x Ie timp de 60 s la fiecare 600 s (< 24 A) 1.35 mm la 10 – 55 Hz 1 (VDE 0160) 1 (VDE 0160) 0– 1000 m altitudine.2 x Ie timp de 60 s la fiecare 600 s (> 24 A) 1. DV6 .9 0.8 0.. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.7 0. Bobine pentru motor DEX-LM-3. pânã la 70 cu reducerea curentului (vezi instrucþiuni) -25 – +85 -25 – +85 11 ms2/15 g.35 mm la 10 – 55 Hz 1 (VDE 0160) Greutate Caracteristici electrice Tensiune nominalã Tensiunea de racordare maximã Frecvenþã de lucru Clasa de izolaþie Conexiune electricã Cleme racordare: Cose de racordare Bolþuri PE Indicaþii Ue UL f kg V c. Hz 0. Date generale Standarde ºi normative Temperatura de utilizare Temperaturã de depozitare Rezistenþã la ºocuri Rezistenþã la vibraþii Oscilaþii Grad de poluare Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Grad de protecþie (Borne de racordare) Durata nominalã de conectare Ciclu de suprasarcinã Bobine de reþea DEX-LN-3. 3 ºocuri 11 ms2/15 g. pânã la 5000 cu reducerea curentului (vezi instrucþiuni) aºezare în poziþie orizontalã.0 0...5 400 550 g0% 50/60 B (40 A) (50 A) < 50 IP 20 pânã la 50 A IP 00 de la 63 A 100 1.5 400 750 g0% 0 ..5 x Ie timp de 60 s la fiecare 600 s 1.a.7 230 260 g0% 50/60 B 1.

5 a1 67 67 67 67 67 b 126 126 136 136 136 b1 110 110 110 110 110 b2 7 7 7 7 7 c 117 117 103 117 117 o 5 5 5 5 5 o a1 a b2 c Tip DF5-322-055 DF5-322-075 DF5-322-1K1 DF5-322-1K5 DF5-322-2K2 DF5-340-037 DF5-340-075 DF5-340-1K5 DF5-340-2K2 DF5-340-3K0 DF5-340-4K0 DF5-340-5K5 DF5-340-7K5 c b1 b a 118 118 140 140 140 118 118 118 140 140 140 182 182 118 118 140 140 118 118 118 118 140 140 182 182 a 216 216 256 256 256 316 396 396 396 396 396 486 159 159 159 159 159 216 216 256 256 256 310 390 390 390 390 390 480 480 a1 98 98 128 128 128 98 98 98 128 128 128 160 160 98 98 128 128 98 98 98 98 128 128 160 160 a1 189 189 229 229 229 265 300 300 300 300 300 380 130 130 130 130 130 189 189 229 229 229 265 300 300 300 300 300 380 380 b 136 136 184.5 184. DV6 Tip DF5-322-018 DF5-322-037 DV5-322-018 DV5-322-037 DV5-322-055 b1 b a 88.5 210.5 260. DF6.5 260.5 290.5 88.5 190.5 260.5 190.5 184.5 210.5 88.5 210.3/78 Dimensiuni de gabarit Convertizoare de frecvenþã DF5.5 270.5 270.5 136 136 136 136 184.5 270.5 266 266 396 396 396 540 550 550 550 700 700 740 740 b1 118 118 168 168 168 118 118 118 168 168 168 236 236 118 118 168 168 118 118 118 118 168 168 236 236 b1 246 246 376 376 376 510 520 520 520 670 670 730 241 241 241 241 241 246 246 376 376 376 510 520 520 520 670 670 710 710 b2 7 7 7 7 – 7 – – – – – 13 13 7 7 7 – 7 – – – – – 13 13 c 190.5 184.5 290.5 202 255.5 184.5 255.5 184.5 210. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 260 260 136 136 184.5 275.5 215.5 88.5 136 136 136 184.5 210.5 184.5 88.2 293.5 255.2 c 140 140 164 164 175 140 167 167 175 175 175 177 177 140 140 164 175 140 167 167 167 175 175 177 177 d 7 7 7 7 7 10 10 10 10 12 12 12 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 10 10 10 10 12 12 12 12 o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 o a1 a DV5-322-075 DV5-322-1K1 DV5-322-1K5 DV5-322-2K2 DV5-340-037 DV5-340-075 DV5-340-1K5 DV5-340-2K2 DV5-340-3K0 DV5-340-4K0 DV5-340-5K5 DV5-340-7K5 Tip DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 DF6-340-22K DF6-340-30K DF6-340-37K DF6-340-45K DF6-340-55K DF6-340-75K DF6-340-90K DF6-340-110K DF6-340-132K DV6-340-075 DV6-340-1K5 DV6-340-2K2 DV6-340-4K0 DV6-340-5K5 DV6-340-7K5 DV6-340-11K DV6-340-15K DV6-340-18K5 DV6-340-22K DV6-340-30K DV6-340-37K DV6-340-45K DV6-340-55K DV6-340-75K DV6-340-90K DV6-340-110K DV6-340-132K d b1 a1 a b b2 c .5 260.5 275. Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 293.5 260 260 b 266 266 396 396 396 546 556 556 556 706 706 746 260.5 282 152 152 152 152 152 190.5 210.

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Moeller HPL0211-2004/2005 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 Tip DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 a 80 110 140 a1 67 98 128 b 155 165 215 b1 145 155 205 b2 110 118 168 c 27 27 29 d 5 5 5 3/79 d1 d1 2x 6 4x 6 4x 6 d c a1 a DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 Tip DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 a 110 140 182 a1 98 128 160 b 160 210 287 b1 150 200 277 b2 118 168 236 c 27 31 35 d 5 5 5 d1 4x 6 4x 6 4x 7 d1 b1 d c a1 a b2 b Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 b1 b2 b ..Dimensiuni de Cuprins gabarit Filtru antiparazitare DE5-..

.5 8. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 8. DV6 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 PE d Tip DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 a 143 203 244 a1 130 189 229 b 255 260 390 b1 241 246 376 c 29 43 45 d 4x 6 4x 7 4x 7 b1 c a1 a DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-125-V4 DE6-LZ3-150-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 d b Tip DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-125-V4 DE6-LZ3-150-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 a 60 70 70 130 130 142 a1 40 50 50 105 105 120 b 400 440 440 525 525 620 b1 380 420 420 505 505 600 c 87 110 110 94 94 116 d 4x 4x 4x 4x 4x 4x 8.3/80 Dimensiuni de gabarit Filtru antiparazitare DE6-.5 9 9 9 PE M8 x 24 M10 x 34 M10 x 34 M10 x 34 M10 x 34 M12 x 48 PE b1 c a1 a b ..

2 8 x 13 12.5 96 120 125 125 c 132 132 160 160 160 200 202 210 210 Greutate [kg] 8 x 13 5.5 c 118 118 138 138 175 188 c1 84 84 105 105 134 134 d 5x 5x 5x 5x 8x 8x 10 10 10 10 13 13 PE a1 a od c1± 5 Greutate [kg] 1.6 10 x 18 20.9 4.7 0.5 x 4.8 4.9 10 x 18 20...8 c± 5 b1 b2 b±5 DEX-LN3-050.5 81..8 x 4.5 101. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.Dimensiuni deCuprins gabarit Bobine de reþea Moeller HPL0211-2004/2005 DEX-LN1-006.5 x 4.2 8 x 13 10.5 1. Convertizoare de frecvenþã DF5.300 PE PE Tip DEX-LN3-050 DEX-LN3-060 DEX-LN3-080 DEX-LN3-100 DEX-LN3-120 DEX-LN3-160 DEX-LN3-200 DEX-LN3-250 DEX-LN3-300 a 195 195 220 220 220 270 270 270 270 a1 175 175 200 200 200 250 250 250 250 b 105 105 110 130 130 125 155 155 155 b1 75 75 50 75 75 75 100 100 100 b2 91.5 2.9 8 x 13 7.5 2 a1 a od b1 b2 b±5 DEX-LN3-004.3 8 x 13 14.5 76.3 8 x 13 10.024 1 2 3/81 Tip DEX-LN1-006 DEX-LN1-009 DEX-LN1-013 DEX-LN1-018 DEX-LN1-024 c±5 a 66 66 84 84 84 a1 50 50 64 64 64 b 71 71 67 90 67 b1 44 44 47 70 47 b2 55 55 60 83 60 c 80 80 90 90 90 c1 61 61 75 75 75 d 4.5 101.9 8 x 13 5.6 d a1 a od c±5 b1 b2 b ±10 Indicaþii Poziþia coselor de racord U2-V2-W2 depinde de calitatea bobinajului ºi poate fi diferitã de cea descrisã aici.. DV6 .2 2.8 x 4.7 1.5 91..5 1.8 x 8 8 8 8 8 PE c1 ±∴ 5 Greutate [kg] 0..040 U1 U2 V1 V2 W1W2 Tip DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DEX-LN3-025 DEX-LN3-040 a 115 115 140 140 195 195 a1 100 100 125 125 175 175 b 66 66 61 71 104 104 b1 50 50 50 50 50 50 b2 66 66 61 71 76.

3 c± 5 a1 a [ d c1± 5 b1 b2 b±5 DEX-LM3-063.9 10 x 18 20. Blocuri de frânare DE4-BM 28 DE4-BU 26 Tip DE4-BM2-1 DE4-BM4-1 DE4-BU4-1 350 365 o M6 M6 M6 Greutate [kg] 1. DV6 DEX-LM3-005.8 4.3 1..5 96 c 118 175 175 175 195 228 c1 84 134 134 134 160 198 d 5x 8x 8x 8x 8x 8x 10 13 13 13 13 13 PE Greutate [kg] 1.300 PE PE Tip DEX-LM3-063 DEX-LM3-080 Tip DEX-LM3-100 DEX-LM3-150 DEX-LM3-180 DEX-LM3-220 DEX-LM3-260 a 270 270 a 384 384 384 384 384 a1 250 250 a1 350 350 350 350 350 b 155 155 b 215 260 260 260 260 b1 100 100 b1 100 150 150 150 150 c1) g10 120 202 125 210 b2 130 180 180 180 180 c1) g30 258 258 258 258 258 b2 d Greutate [kg] 8 x 13 14...050 U1 U2 V1 V2 W1W2 Tip DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 DEX-LM3-016 DEX-LM3-035 DEX-LM3-050 a 115 195 195 195 220 270 a1 100 175 175 175 200 250 b 66 104 104 104 132 106 b1 50 50 50 50 75 75 b2 66 76.8 7.3 12.3/82 Dimensiuni de gabarit Bobine de reþea.5 76.5 101..5 4. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.6 Greutate [kg] 31 45 45 45 45 c±5 d 12 x 12 x 12 x 12 x 12 x 20 20 20 20 20 a1 a od b1 b2 b ±10 Indicaþii 1) Poziþia coselor de racord U2-V2-W2 depinde de calitatea bobinajului ºi poate fi diferitã de cea descrisã aici.5 76.3 1. blocuri de frânare Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.2 190 210 56 130 170 30 6.5 52 384 186 Indicaþii o: Dimensiunea ºuruburilor de fixare .8 4.

.7 29.K.Dimensiuni de Cuprins gabarit Rezistenþe de frânare.3 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. a 200 300 300 400 430 430 430 a1 170 270 270 370 400 400 400 b 80 80 80 95 95 95 95 b1 35 35 35 35 35 35 35 b2 40 40 40 70 70 70 70 b3 60 60 60 90 90 90 90 c 90 90 90 95 95 95 95 Greutate [kg] 1.8 1.3 1.9 b2 Convertizoare de frecvenþã DF5.. DV6 c .2 32.7 1.7 1.. 3/83 a11 a b1 b2 b3 b o4.2 1.5 6 x1515 b1 a1 Tip DE4-BR1-470-050 DE4-BR1-200-100 DE4-BR1-470-140 DE4-BR1-240-285 DE4-BR1-082-245 DE4-BR1-100-200 DE4-BR1-370-215 Potenþiometru M22-. potenþiometre Moeller HPL0211-2004/2005 Rezistenþe de frânare DE4-BR1-..

Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 3/84 Note Moeller HPL0211-2004/2005 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Note Cuprins 3/85 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

DV6 3/86 Note Moeller HPL0211-2004/2005 .Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Note Cuprins 3/87 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 3/88 Note Moeller HPL0211-2004/2005 .Convertizoare de frecvenþã DF5.

Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Note Cuprins 3/89 .

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 3/90 Note Moeller HPL0211-2004/2005 .Convertizoare de frecvenþã DF5.