Automatiz\ri industriale. Distribu]ia energiei.

Catalog general 2004/2005
Volumul 1 Aparatur\ de comand\ [i semnalizare
Aparatur\ de comand\ [i semnalizare RMQ-Titan, RMQ 16 Coloane de semnalizare SL ~ntreruptoare de pozi]ie LS-Titan, AT4, ATR Detectoare de proximitate inductive, capacitive, optice LSI, LSC, LSO Presostate MCS, MCSN Comutatoare cu came T, ^ntreruptoare separatoare P pân\ la 315A

Volumul 2 ~ntreruptoare automate

~ntreruptoare automate NZM1, 2, 3,4 pân\ la 1600 A ~ntreruptoare separatoare de sarcin\ N, PN, P pân\ la 1600 A ~ntreruptoare automate IZM ~ntreruptoare separatoare de sarcin\ IN de la 630A pân\ la 6300 A

Volumul 3 Aparatur\ de comuta]ie [i comandã

Relee inteligente easy, afi[oare multi-func]ionale MFD Contactoare de comand\, temporizatoare electronice Relee electronice de supraveghere, m\sur\, securitate Contactoare DILM7-DILM65 Contactoare DILEEM-DILM1000-DILH, DILP Contactoare pentru baterii de condensatoare Combina]ii Relee termice ZB, relee termice Z Relee de suprasarcin\ electronice ZEV Protec]ie termistor EMT ~ntreruptoare automate protec]ie motoare: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZ2 Demaroare f\r\ siguran]e fuzibile Combina]ii

Volumul 4 Ac]ionãri electrice

Ac]ion\ri electrice Elemente teoretice Prezentare general\ Contactoare [i softstartere DS4 Softstartere DM4

Convertizoare de frecven]\ DF5, DF6 Convertizoare de frecven]\ vectoriale

Demaroare conectate ^n re]ea XS1 Demaroare comandate la distan]\ KLAS

Volumul 5 Aparaturã modularã de protec]ie [i comandã Volumul 6 Transformatoare [i bobine Volumul 7 Tablouri de distribu]ie Volumul 8 Agrementãri

~ntreruptoare automate modulare ~ntreruptoare diferen]iale, aparatur\ modular\

Transformatoare ST, ET, DT Bobine DE, DDK

Cutii [i tablouri de distribu]ie din material izolant CI

Agrement\ri pentru pia]a mondial\ Agrement\ri navale

1/0

Note
Moeller HPL0211-2004/2005

Startere motoare ºi acþionãri

Cuprins
Moeller HPL0211-2004/2005

1/1

Bazele procesului Caracteristici principale Formule de calcul

Pagina 1/2 1/13 1/16

Startere motoare ºi acþionãri

cuplul minim ºi cuplul maxim. MA = MS= M K= MN = nN = nS = M M= MB = M L= IA = IN = Cuplu de pornire Cuplu minim Cuplu maxim Cuplu nominal Vitezã nominalã Vitezã de sincronism Cuplu motor (la axul motorului) = MB + ML Cuplu de accelerare Cuplu de sarcinã Curent de pornire la pornirea directã Curent nominal conform plãcuþei de identificare Caracteristica motorului este dominatã de trei mãrimi: cuplul de pornire.a. pot fi calculate toate mãrimile nominale ale motorului a pagina 15/16: P2 = Mxn 9550 h= P1 P1 = UxIxW 3 xy Indicaþii: La conectarea pentru acþionare (de ex. chiar ºi în cazul unui grad de protecþie ridicat. 400 V). Turaþia este stabilitã prin rezultatul împãrþirii frecvenþei aplicate la numãrul perechilor de poli [n ~ f/p]. Acesta este foarte apreciat datoritã structurii sale robuste ºi avantajos din punctul de vedere al preþului. Pentru funcþionarea de duratã. stea). pentru joasã/înaltã tensiune. Publicaþii suplimentare: Componente electronice. Moeller FK0207+0051-1032D Preluarea sarcinii se realizeazã în cazul motorului trifazat fãrã atingere de la stator la rotor. Diferitele caracteristici ºi tipuri de execuþie.I IA MA Mk Ms MN MB MM IN ML 0 nN nS n Cuprins Aceste informaþii tehnice nu emit pretenþia de a fi complete.1/2 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri M. Valorile nominale electrice ºi mecanice valabile pentru acest moment de lucru sunt descrise pe plãcuþa motorului (plãcuþa de identificare). nu se recomandã reglarea turaþiei sub 20 Hz (în funcþie de echiparea motorului). Informaþiile prezentate în continuare au caracter general.3A cos ϕ 0. cum ar fi motorul cu inele colectoare.0 / 2. Un ghid pentru începãtori. ci sunt prezentate caracteristicile principale ale motorului trifazat asincron. Motoare trifazate Motorul trifazat este cel mai important ºi cel mai utilizat electromotor din întreaga lume.67 50 Hz Exemplu: Plãcuþã de identificare Cu ajutorul valorilor nominale de pe plãcuþa de identificare. tensiunea nominalã a motorului (400 V) trebuie sã corespundã cu tensiunea de alimentare a reþelei (3 c. Catalog de specialitate Motoare trifazate protejate împotriva exploziei. La acþionarea cu frecvenþã nominalã. 230 / 400 V S1 0. Aceste informaþii reprezintã un sprijin pentru clarificarea întrebãrilor apãrute adesea în legãturã cu domeniul motoarelor: „De ce echipament am nevoie?“ „Ce trebuie sã am în vedere?“ ºi „Care instrucþiuni au o influenþã directã asupra proiectãrii?“ Cerinþele speciale ale clienþilor sau condiþiile locale de funcþionare pot impune respectarea unor standarde suplimentare faþã de condiþiile minime ce vor fi prezentate. la motoarele cu autoventilaþie. Ele presupun cã cititorul este familiarizat cu acþionãrile electrice. motorul sincron sau motoarele cu comutare de poli nu sunt luate aici în discuþie. Influenþa acestor mãrimi ºi caracteristica motorului depind de fiecare tip de motor. momentul nominal (MN) se atinge la turaþia nominalã ( nN)a maºinii. Moeller TB 82-005 .75kW 1410 rpm 4.

Startere motoare ºi acþionãri . Diferitele domenii de utilizare emit diferite cerinþe referitoare la propulsia electricã ºi necesitã o ofertã diversificatã din punct de vedere funcþional. Moeller îndeplineºte aceste cerinþe de peste 100 de ani prin componentele sale pentru comutaþia. adecvatã pentru toate aplicaþiile nu se poate impune pe piaþã datoritã costului ridicat. indiferent dacã motorul cu autopropulsie este doar pornit sau este cu turaþie variabilã (reglabilã). faciliteazã soluþii individuale ºi economice pentru maºini ºi instalaþii. protecþia. Urmãtoarele pagini conþin o prezentare generalã a diferitelor demaroare electrice ale motorului trifazat. tehnica a impus "o unitate de propulsie pentru o maºinã".Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 1/3 Despre motor Odatã cu inventarea motorului trifazat . Un sortiment de bazã complet. O soluþie. Acest concept de propulsie poate fi privit astãzi drept un standard. de la aparatele electromecanice clasice de comutare ºi pânã la regulatoarele inovative.în anul 1888 de cãtre inginerul electronist rus Michail O. Dorinþa de a oferi soluþii pentru un comportament satisfãcãtor la pornire ºi pentru siguranþa motorului a fost pusã în practicã paralel cu dezvoltarea pieþei motorului trifazat. Un model de curent simplificat ºi curbele cuplu/turaþie ilustrezã comportarea fiecãrei soluþii de pornire. comanda ºi reglarea motoarelor. Doliwo-Dobrowolsky – ºi cu implementarea reþelelor de curent alternativ (1892).

pornirea schimbãtoarelor de cãldurã) ºi pentru medii critice (explosive) (controlul pompelor de petrol sau controlul motoarelor din fabrici pentru prelucrarea lacurilor ºi vopselelor).75 1 n/nN I/Ie: 6.10 M/MN: 0.5 M/MN: 0. la tipul de coordonare 2 este necesarã utilizarea unei siguranþe fuzibile ultrarapidã. 7 6 5 4 1 3 2 1 0. deoarece rotorul alunecã faþã de câmpul învârtitor: [n = nd x (1 – s)].5 n/nN Caracteristici demaroare stea-triunghi • pentru motoare trifazate cu putere micã pânã la mare • curent de pornire redus • ºase cabluri de conectare • cuplu de pornire redus • vârfuri ale curentului la comutarea de la stea la triunghi • încãrcare mecanicã la comutarea de la stea la triunghi Notã: În cazul utilizãrii unui contactor cu semiconductoare.5 kW.. Moeller oferã o comandã comodã a motorului... M/MN I/Ie 2 ML 0. sau dacã nu se pot utiliza elemente de comutare electromecanicã datoritã condiþiilor foarte nefavorabile de mediu.5 0. Conform IEC/EN60947.2..5.1/4 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri Contactoare DILM pânã la 450 kW (400 V) Pornire directã Contactoare statice DS4-140 pânã la 2.75 1 n/nN I/Ie: 1..75 1 0. cu alunecarea [s = (n d – n)/nd]. clientul economiseºte timpul preþios dedicat cablãrii motorului ºi eliminã sursele posibile de erori.5 0.25 0.25 0. Turaþia de utilizare [n] oscileazã.5 0.2 kW (400) Demaror stea-triunghi SDAINL pregãtit pentru conectare pentru motor pânã la 110 kW (400 V) Demaror stea-triunghi Pornirea motoarelor trifazate în cazul conexiunii stea-triunghi reprezintã varianta cea mai cunoscutã ºi rãspânditã în întreaga lume: Conexiune în stea Conexiune în triunghi În cel mai simplu caz ºi mai ales la sarcini de pânã la 5.25. aceste contactoare sunt folosite la aplicaþii: pentru clãdiri (acþionãri reversibile ale uºilor lifturilor.2. L3 V1 ULN L1 ILN W2 V2 U2 W1 L3 V2 V1 L2 ULN U2 U1 I LN = 3 ⋅ IW W1 I/Ie 6 5 4 M/MN 7 2 L2 W2 U1 L1 ILN U LN = U W 1 3 2 ML U LN = 3 ⋅ U W I LN = I W U1 1 V1 W1 U1 V1 W1 0.25 0. La pornire (s = 1) se produce un curent pânã la de zece ori mai mare decât curentul nominal Ie.25 0. Pentru tipul 1 de coordonare – care reprezintã majoritatea cazurilor – se poate renunþa la utilizarea unei siguranþe ultrarapide..5 0. este necesarã folosirea contactoarelor statice1) De exemplu. elementul semiconductor trebuie protejat cu siguranþe ultrarapide în plus faþã de protecþia la scurtcircuit ºi suprasarcinã. Astfel. 1) .75 1 Caracteristici ale pornirii directe • pentru motoare trifazate cu putere micã sau medie • trei cabluri de conectare (tip de conectare a motorului: stea sau triunghi) • cuplu mare de pornire • încãrcare mecanicã foarte mare • vârfuri înalte de curent • întreruperi de tensiune • elemente de conectare simple Dacã aplicaþia solicitã frecvenþã mare de comutare ºi/sau comutare silenþioasã.5 n/nN W2 U2 V2 W2 U2 V2 Prin combinaþia stea-triunghi SDAINL cablatã complet din fabricã. Acest lucru are loc la majoritatea utilizãrilor cu o protecþie electromagneticã. În cadrul acestui tip de utilizare – la reþea cu tensiuni ºi frecvenþã fixe – turaþia motorului asincron se situeazã cu puþin sub turaþia de sincronism [nd ~ f]. motorul trifazat este conectat direct la tensiunea de reþea. Alte aplicaþii uzuale sunt comanda unor sarcini ca elemente de încãlzire pentru extrudere sau cuptoare ºi controlul iluminatului.

este oferitã de xStart-XS1 în cadrul versiunii Safety. Moeller vã oferã un starter direct ºi inversor cablate complet. Conectãrile la magistralã (DeviceNet.). care poate fi introdus ºi îndepãrtat în timpul funcþionãrii (hot swapping). Moeller (Klöckner-Moeller) a realizat primul releu de protecþie pentru motoare. 06) faciliteazã o modularitate crescutã. Benzile de senzori sunt cuplate simplu pe cablurile motorului. CANopen) cât ºi intrãrile ºi ieºirile suplimentare ale sistemului XI/ON ( a HPL0213-2004/2005 Cap. Cel mai nou model este sistemul ZEV de protecþie a motoarelor. a simetriei curentului ºi a punerii la pãmânt..Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 1/5 Q1 I> I> I> PKZM0 pânã la 25 A (11 kW. Prin intermediul sistemului de starter de motor KLAS. 380 V) . Aceste caracteristici sunt evidente în special la ZEV-XSW-820 bazat pe principiul Rogowski: volum redus.820 A. Acesta se poate conecta la reþea printr-o interfaþã AS ºi poate fi achiziþionat drept aparat gata cablat pregãtit pentru conectare. Aici sunt cuplate mecanic întreruptoarele pentru protecþia motoarelor (PKZM) ºi contactoarele pentru motoare (DILM).5 kW. 400 V) sau PKZM4 pânã la 63 A (30 kW. PROFIBUS-DP. Startere motoare ºi acþionãri PKZ1 pânã la 15 A (5. Siguranþa conectãrii la reþea conform tipurilor de clasificare 1 ºi 2. cât ºi supravegherea cãderii fazelor. cu contacte auxiliare obligatorii ºi releu de siguranþã pentru protecþia persoanelor ºi a instalaþiilor în caz de defecþiune. Aceastã unitate este conectatã la unitatea de bazã în secþiunile de putere ºi de comandã printr-un „plug-connector“. îmbunãtãþiri tot mai noi de la Moeller au definit direcþia în domeniul protecþiei motoarelor. 400 V) Protecþia motorului Motorul trifazat ºi conductoarele trebuie protejate împotriva scurtcircuitului ºi a suprasarcinii. montaj simplu prin intermediul unei curele. Demaror cu conexiune pentru magistralã de date Demaroarele pentru motoare conectate direct la reþea sunt o combinaþie între protecþia contactoarelor. Declanºatorul faciliteazã pe lângã mãsurarea indirectã a curentului motorului ºi mãsurarea temperaturii prin senzorii termici (senzori PTC) integraþi în cablurile motorului. a cãrui denumire a devenit marcã ºi sinonim pentru protecþia motoarelor: PKZ (. constând dintr-un declanºator ºi numai 4 senzori de curent pentru domeniul cuprinzãtor de curent între 1 .. În anul 1932. Toþi senzorii de curent se evidenþiazã prin dimensiuni reduse ºi costuri mici pentru montaj. Starterele de motor din seria xStart-XS1 îndeplinesc cerinþele clienþilor referitoare la o capacitate sporitã de comandã a instalaþiilor. cu perioade de timp reduse pentru întreþinere ºi service în timpul funcþionãrii. în conformitate cu IEC/EN 60947. a motorului ºi a cablurilor ºi interfaþa de comunicare. De atunci. O combinaþie de succes pentru diverse utilizãri.

Compatibilitatea sistemului hardware ºi software economiseºte bani. a\ b\ c\ d\ e\ f\ g\ h\ i\ j\ j\ j\ k\ l\ l\ l\ Module funcþionale: a Terminal principal „Interface Control Unit“ r Interfaþã pentru magistralã de date ierarhic superioarã b Întreruptor „Disconnect Control Unit“ r Întreruptor automat cu mâner rotativ blocabil r Întreruptor automat pentru protecþia la suprasarcinã ºi scurtcircuit c Starter „Motor Control Unit“ r Protecþia electronicã trifazatã a motorului. punere în funcþiune ºi pentru service. douã sensuri de rotire ºi pornire linã e Unitate funcþionalã programabilã „Logic Control Unit“ r Slave inteligent pentru prelucrarea semnalelor I/O Magistralã pentru energie ºi date: f Legãturã AS-Interface® g Ramificaþie pentru cablurile M12 h Sinã de curent flexibilã pentru 400 V h ºi 24 V i Alimentare pentru bandã flexibilã j Conexiune pentru bandã flexibilã cu posibilitate de blocare k Conductor rotund pentru 400 V h ºi 24 V l Conexiune pentru conductor rotund cu posibiliatate de blocare. starter direct sau cu reversare d Acþionare cu vitezã variabilã „Speed Control Unit“ r Comanda motoarelor asincrone trifazate cu patru turaþii fixe.1/6 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Tehnici de acþionare descentralizatã Startere motoare ºi acþionãri Cerinþa pentru acþionãri descentralizate este îndeplinitã de sistemul Rapid Link ( a Catalog pentru sortimente SK 2190-1063). timp ºi efort pentru proiectare. . prin legãturi conectabile cu un grad sporit de protecþie IP65. Caracteristici deosebite sunt instalarea simplã ºi fãrã erori. Acest lucru faciliteazã montajul starterului direct (RA-MO) ºi a acþionãrii cu turaþie variabilã (RA-SP) la o distanþã micã faþã de motor.

Softstarter (starter electronic pentru motor) Aºa cum aratã curbele caracteristice. transformatoare. a compresoarelor.5 0. iar clasica pornire stea-triunghi este pur ºi simplu înlocuitã. cum sunt DM4. Acest lucru este oferit de softstarterul electronic. agitatoarelor mecanice ºi malaxoarelor ºi chiar pornirea dificilã a morilor ºi a concasoarelor.. la pornirea directã ºi stea-triunghi. Pentru zece utilizãri tipice. vârfurile de curent sunt reduse. I/Ie 6 5 4 M/MN 7 2 1 3 2 1 ML 0.25 0.Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 1/7 DS4 pânã la 15 kW Softstarter DM4 pânã la 900 kW Alte setãri ale parametrilor specifici instalaþiilor pot fi adaptate în mod individual printr-un keypad . DM4 îndeplineºte norma pentru produse IEC/EN 60 947-4-2.75 1 0. Prin aceasta. este obligatoriu convertizorul de frecvenþã.1 n/nN Caracteristici softstarter • pentru motoare trifazate cu putere micã pânã la mare • fãrã vârfuri de curent • fãrã întreþinere • cuplu de pornire redus ºi reglabil Softstarterele performante. Astfel. dar scade ºi cuplul [Ipornire ~ U] ºi [M ~ U2]. Pentru pornirea motorului cu cuplu nominal ºi/ sau pentru acþionarea cu turaþii independente de frecvenþa reþelei. deoarece pe lângã supravegherea cãderii fazelor ºi mãsurarea curentului motorului se evalueazã ºi temperatura de funcþionare a motorului prin senzorii termici integraþi în motor. iluminare. În locul keypad-ului pot fi conectate ºi interfeþe inteligente: • interfaþã serialã RS232/RS485 (parametrizare prin software pentru PC) • conectare la magistrala Suconet K (interfaþã pe fiecare PLC Moeller) • conectare la magistralã PROFIBUS-DP Softstarterul DM4 faciliteazã pornirea în cea mai comodã formã. funcþionarea ca variator de tensiune alternativã: În cadrul acestui tip de acþionare. Este posibil controlul în buclã deschisã sau în buclã închisã.. Acesta comandã creºterea linã a tensiunii de alimentare a motorului trifazat în faza de pornire.75 1 n/nN I/Ie: 1. fierãstraielor circulare ºi plate. au loc salturi de curent ºi cuplu.5 M/MN: 0. La softstarter.25 0. dupã efectuarea pornirii motorului. scãderea tensiunii conduce la reducerea curenþilor de pornire înalþi în cazul motorului trifazat. cu DM4 pot fi comandate sarcini trifazate rezistive ºi inductive – încãlzire. nu ºi reglarea turaþiei). acesta ajunge la turaþia nominalã (aceste soluþii realizeazã numai pornirea. care reprezintã influenþe negative în special la puteri medii ºi mari ale motorului dupã cum urmeazã: • încãrcare mecanicã mare a maºinii • uzare rapidã • costuri de service mai mari • costuri mari de pregãtire prin EVU (calcularea curentului de vârf) • sarcinã mare pentru reþea ºi generator • întreruperi de tensiune. Sunt eliminate ºocurile mecanice. Este preferatã o creºtere linã a turaþiei ºi o reducere controlatã a curentului în faza de pornire.15. care au efecte negative asupra altor consumatori.5 0. De exemplu. La toate soluþiile prezentate mai sus. motorul trifazat este accelerat în mod adecvat ºi economic în conformitate cu comportamentul maºinii de lucru. se poate renunþa la componentele suplimentare externe cum ar fi releul de protecþie a motorului. Startere motoare ºi acþionãri .. se pot adapta astãzi cerinþelor oricãrei aplicaþii ºi faciliteazã pe lângã utilizãrile tipice cu pompe sau ventilatoare ºi acþionarea instalaþiilor de transport ºi catalizã. sunt disponibile serii de parametri presetaþi reglaþi corespunzãtor printr-un selector..

Exemplu: Tensiune de reþea 3 AC 400 V. motor 55 kW Comutare Bypass La aºa-numita conexiune Bypass este conectat pentru funcþionarea de duratã un contactor (DILM).58 xI N . Dupã realizarea pornirii. cãile de putere individuale ale softstarterului sunt legate în serie cu fiecare înfãºurare de fazã a motorului. La aºa-numita conexiune In-Delta. . paralel cu softstarterul. pornirea se realizeazã fãrã ºocuri prin softstarter. În acestã conexiune softstarterul trebuie sã fie proiectat la un curent de 0. tiristoarele sunt ºuntate de contactorul DILM. ceea ce conduce la avantaje clare referitoare la preþ. ca în cazul conexiunii stea-triunghi. Exemplu: Scãri rulante. softstarterele sunt acþionate cu aºa-numita conexiune In-Line. Avantaj: pentru motor trebuie cablate numai cele trei faze (ºi PE). Softstarterele Moeller din gamele DM4 ºi DS4 faciliteazã comanda automatã a contactorului Bypass prin ieºirea TOR (Top-Of-Ramp).1/8 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Comutare In-Line-/In-Delta Startere motoare ºi acþionãri De regulã. Acesta reduce pierderea de putere în softstarter ºi creºte durata de viaþã a acestuia. Acest lucru necesitã o conexiune a motorului cu ºase faze. realizându-se schema pentru funcþionarea de duratã.

respectiv de protecþie a motorului.5 kW Convertizor de frecvenþã Convertizor de frecvenþã DF6 pânã la 132 kW Caracteristici convertizor de frecvenþã (generalitãþi) • pentru motoare trifazate pânã la 132 kW • cuplu mare de pornire • funcþionare la cuplu constant • fãrã vârfuri de curent • control continuu al turaþiei • fãrã întreþinere • mãsuri EMC (opþiuni: filtru radiofrecvenþã. motoare cu mai multe viteze – respectiv cu numãr de poli variabil) îºi pierd tot mai mult importanþa. Mãsurarea temperaturii în timpul funcþionãrii motorului poate fi integratã printr-o intrare a senzorilor termici în circuitul de supraveghere a convertizorului de frecvenþã. convertizorul de frecvenþã preia aproape numai puterea activã a reþelei de alimentare (cos v ~ 1). cablu ecranat) Caracteristici suplimentare ale reglãrii vectoriale fãrã senzori • control continuu al cuplului chiar ºi la turaþie zero • concentricitate ºi constanþã crescutã a turaþiei • reglarea turaþiei (opþiuni: regulatoare. DF6 ºi DV5. supravegherea curelelor trapezoidale. blocarea motorului. Soluþiile de acþionare cu vitezã variabilã sunt folosite pe scarã tot mai largã în toate domeniile. Convertizorul de frecvenþã transformã tensiunea ºi frecvenþa constantã a reþelei de alimentare în tensiune continuã. al convertizorului furnizeazã puterea reactivã necesarã pentru acþionarea motorului. Pe latura reþelei este obligatorie numai o siguranþã.Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 1/9 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 pânã la 7. inclusiv a acþionãrilor electrice. care oferã posibilitãþi de legare la magistrale de date. Pentru utilizãri cu reglare de presiune sau de debit. a condus la utilizarea tot mai frecventã a elementelor de acþionare inteligente ºi descentralizate. Dezvoltarea generalã a automatizãrilor. Un alt avantaj al convertizorului de frecvenþã este renunþarea la componentele suplimentare. Startere motoare ºi acþionãri . fiecare utilizator poate porni motorul imediat dupã instalare. De exemplu. pot fi selectate ºi parametrizate diferite tipuri de acþionare. DV6 sunt setate din fabricã pentru puterea corespunzãtoare a motorului. Astfel se poate renunþa la dispozitive de compensare a factorului de putere. Astfel. comanda frecvenþei prin curba caracteristicã U/f pentru utilizãri uºoare cu curbe caracteristice lineare ºi pãtratice. cât ºi funcþionare la acþionarea în paralel a mai multor motoare la ieºire sau. este disponibil la toate aparatele un regulator intern PID. Astfel. scurtcircuit. suprasarcina motorului. DV6 reglare vectorialã a frecvenþei sau cuplului pentru acþionãri cu sarcinã mare sau comportare dinamicã solicitantã. În secþiuni gradate. Setãrile individuale pot fi adaptate prin unitatea internã de comandã. de exemplu temperatura excesivã. – iar circuitul de c. la convertizoarele de frecvenþã DV5. externe de supraveghere. Metodele pur mecanice de reglare a vitezei ºi metodele de reglare în trepte (de ex. generator de impulsuri) Convertizoarele de frecvenþã din gamele DF5. Din aceastã tensiune continuã se genereazã o nouã reþea trifazatã pentru motorul trifazat. punerea la pãmânt. Intrãrile ºi ieºirile convertizorului de frecvenþã sunt supravegheate în interiorul aparatului prin circuitele de mãsurã ºi reglare. respectiv un întreruptor de protecþie (PKZ) pentru protecþia cablurilor ºi protecþia împotriva scurtcircuitului. care poate fi adaptat în funcþie de instalaþie.c. cu tensiune ºi frecvenþã variabilã.

Datele fizice ale motorului necesare pentru model sunt formate din parametrii setaþi ºi mãsuraþi (prin autotuning). Prin aceasta este posibilã o reglare a cuplului motor. Puterea dinamicã a acþionãrii este evidentã în special la turaþii reduse. similarã cu reglarea motoarelor în curent continuu. La reglarea vectorialã a tensiunii. La comanda vectorialã dupã flux. de ex. frecvenþa ºi unghiul vectorilor de tensiune sunt comandate direct. Schemã simplificatã a motorului asincron ºi a vectorilor de curent asociaþi i1 = curent stator (curent pe fazã) im = componente de curent generatoare de flux iw = componente de curent generatoare de cuplu motor R’2/s = rezistenþã rotoricã dependentã de alunecare La reglarea vectorialã fãrã senzori. domenii largi ºi exactitate în reglarea turaþiei. comparate cu valorile modelului de motor ºi corectate dacã este cazul. Amplitudinea. b).1/10 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri Mod de funcþionare Astãzi. cu economie de energie atât ca acþionare individualã dar ºi drept componentã a unei instalaþii automatizate. Modul de comandã U/f este metoda preferatã de alimentare în paralel a mai multor motoare cu un singur convertizor. Procesul de modulare a invertorului Invertorul constã într-o prezentare simplificatã din ºase întreruptoare electronice ºi astãzi este echipat uzual cu IGBT (I Insulated Gate Bipolar Transistor). Reglare vectorialã fãrã senzori Prin intermediul algoritmului de comandã. sunt comandate amplitudinea ºi frecvenþa vectorului de tensiune în conformitate cu alunecarea ºi curentul de sarcinã. se calculeazã mãrimile generatoare de flux im ºi mãrimile generatoare de cuplu motor iw din mãrimile mãsurate u1 ale tensiunii statorice ºi i1 ale curentului statoric. sunt calculate modelele de comutare PWM (P Puls-W Width-M Modulation) pentru invertor. Circuitul de comandã deschide ºi închide aceste IGBT conform diferitelor principii (procese de modulare) ºi modificã frecvenþa de ieºire a convertizorului de frecvenþã. Marele avantaj al tehnologiei vectoriale fãrã senzori constã în reglarea fluxului motorului la o valoare. motorul trifazat reglat în frecvenþã reprezintã o componentã standard pentru reglarea continuã a turaþiei ºi a cuplului motor. care exprimã fluxul nominal al motorului. Acest lucru faciliteazã obþinerea unui domeniu larg de reglare a turaþiei ºi a unei mari precizii în reglarea turaþiei fãrã mãsurarea vitezei reale (farã feedback). Ambele componente de curent sunt descrise în funcþie de valoare ºi fazã într-un sistem rotativ de coordonate (o) având ca sistem de referinþã statorul ( a. sunt calculate componentele de curent activ ºi curent reactiv din curenþii mãsuraþi ai motorului. utilaje pentru ridicare. la motoarele trifazate asincrone. Calculul se realizeazã dupã un model de motor dinamic (schema de conexiune echivalentã electricã a motorului trifazat) cu regulatoare adaptative de curent. . respectând saturaþia ºi pierderile în fier. Acest lucru faciliteazã acþionarea la limita de curent. dozatoare.

contactoare. de pe care se pot descãrca curenþii cu frecvenþã înaltã la pãmânt. circuitul de împãmântare trebuie sã aibã impedanþã micã ºi suprafaþã mare de contact. ci un sistem tipic de acþionare în ansamblul sãu funcþional. Legãturile dintre convertizorul de frecvenþã ºi motor trebuie sã fie ecranate. Deoarece curenþii de scurgere la pãmânt sunt surse de interferenþe de frecvenþe înalte. Mãsuri de împãmântare Acestea sunt obligatorii pentru a respecta prevederile legale ºi premisa pentru montajul eficient al altor mãsuri cum ar fi filtre ºi ecrane. . Filtrele trebuie montate pe cât posibil în imediata apropiere a convertizorului.a. Se recomandã conexiunile cu patru cabluri (trei faze + PE). metalice ale carcasei trebuie sã fie împãmântate electric. sunt obligatorii conexiuni ecranate. Nu sunt tratate componentele individuale. ecranul interior trebuie sã fie conectat la un capãt la sursa de tensiune. Mãsuri de ecranare Acestea servesc la reducerea emisiei de interferenþe prin radiaþie (rezistenþa la interferenþe a instalaþiilor ºi aparatelor învecinate împotriva influenþei din afarã). filtrele trebuie sã fie împãmântate. provocate de conductori (imunitate la perturbaþii) ºi reduc mãrimile perturbatoare ale convertizorului de frecvenþã. Filtrele au curenþi de scurgere la pãmânt care pot fi cu mult mai mari faþã de cei nominali în cazul unor defecte (pierderea unei faze. pe o cale directã. Exemplu: Convertizor de frecvenþã DF5. sistem de împãmântare în formã de stea). Indicaþii pentru instalarea corectã a convertizoarelor de frecvenþã 1/11 Mãsuri pentru instalarea conform EMC 1. La curenþi de utilizare f 3. Întreruperile ecranãrii. bobine º. iar legãtura dintre convertizorul de frecvenþã ºi filtre trebuie sã fie scurtã. Câmpurile perturbatoare electrice ºi magnetice pot fi limitate la nivelul necesar. La lungimi ale legãturii mai mari de 30 cm. potenþiometru de valoare nominalã R1 (M22-4K7) ºi accesorii de montaj ZB4-102-KS1 3. Ecranul nu trebuie sã fie conectat prin cabluri de racord (Pig tails)..m. Astfel. trebuie sã fie ºuntate cu rezistenþã micã ºi pe o suprafaþã mare. Conexiunile de comandã ºi de semnalizare trebuie sã fie torsionate ºi pot fi montate cu un ecran dublu. de ex. Mãsuri pentru filtre Filtrele de antiparazitare ºi filtrele de reþea (combinaþie între filtrul de antiparazitare + bobina de reþea) servesc la protecþia faþã de mãrimile perturbatoare de frecvenþã înaltã. Pentru mãsurile EMC.Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Mãsuri EMC EMC (Compatibilitatea electomagneticã) reprezintã capacitatea unui aparat de a opune rezistenþã (imunitate) interferenþelor electrice ºi în acelaºi timp de a nu polua mediul prin emisiile elctromagnetice. secþiunea cablului nu este importantã. Ecranul nu poate înlocui conexiunea PE. Toate punctele de împãmântare trebuie sã fie conectate pe cât posibil cu rezistenþã micã ºi conductibilitate bunã. ci suprafaþa. Îndeplinirea ulterioarã a mãsurilor EMC necesare este posibilã numai cu un efort ºi costuri crescute. Mãsurile necesare sunt valabile numai în combinaþie ºi trebuie respectate încã din faza de proiectare. la cleme. respectiv legal admisã (emisie de perturbaþii). care sunt emise prin cablul de alimentare sau prin radiaþiile acestuia ºi care trebuie sã fie limitate la o valoare minimã. la punctul central de împãmântare (ºinã de egalizare a potenþialului. 2. ecranul exterior la ambele capete. sarcinã neuniformã).d. al cãror ecran este împãmântat pe ambele laturi ºi pe o suprafaþã mare (PES). Pentru împiedicarea formãrii tensiunilor periculoase. Cablurile de conectare ale motorului trebuie montate separat de cele de comandã ºi semnalizare (>10 cm) ºi nu trebuie aºezate paralel cu nici un cablu conectat la reþea.5 mA conform VDE 0160 respectiv EN 60 335 conductorul de împãmântare trebuie sã fie F 10 mm2 sau sã fie supravegheat împotriva întreruperii. Toate componentele conductoare. Punctele de contact nu trebuie sã fie vopsite ºi/sau corodate (utilizaþi plãci de montaj ºi materiale zincate). Norma IEC/EN 61800-3 descrie valorile limitã ºi procesele de testare pentru emisia interferenþelor ºi protecþia la acestea pentru acþionãrile electrice trifazate. Startere motoare ºi acþionãri Un montaj aferent EMC se realizeazã respectând indicaþiile de mai jos. Ecranarea conexiunilor de comandã Montajul ºi conexiunea aferente EMC sunt descrise pe larg în manualele (AWB) ale aparatelor.

Armonicile de curent sunt reduse. Bobine Pe partea de intrare a convertizorului de frecvenþã. O reducere a interferenþelor cauzate de curentul de reþea se realizeazã ºi prin bobinele de curent continuu în circuitul intermediar al convertizorului de frecvenþã. care sunt produse prin frecvenþe de repetiþie înalte. Montajul bobinelor de reþea se recomandã în special la racordul mai multor convertizoare de frecvenþã la un punct de ieºire al reþelei ºi dacã la aceastã reþea sunt conectate ºi alte aparate electronice. bobinele reduc variaþiile tensiunii de alimentare datorate curenþilor ºi cauzeazã o îmbunãtãþire a factorului de putere. 15 PES PES PE PES W2 U2 V2 U1 V1 W1 PE . iar calitatea reþelei este îmbunãtãþitã. La ieºirea convertizorului de frecvenþã. Acestea mãresc protecþia semiconductoarelor de putere la punere la pãmânt sau scurtcircuit ºi protejeazã motoarele împotriva vitezelor prea mari de creºtere a tensiunii (> 500 V/µs).1/12 Bazele procesului Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri 4. bobinele sunt montate pe cabluri lungi ale motorului ºi dacã sunt conectate mai multe motoare în paralel la ieºire.

interfaþã serialã sau conectare la magistralã • Costuri reduse la conectare In-Delta Caracteristici speciale • Suprimarea componentei de c. transformatoare) pânã la 900 A Caracteristici • 10 aplicaþii standard programate în avans. • • • • • Comutare rapidã ºi fãrã contact Duratã de viaþã aproape nelimitatã Rezistenþã la ºocuri ºi vibraþii Fãrã zgomot la comutare Exactitate înaltã la repetare a pagina 2/12 a pagina 2/17 a pagina 2/22 3 x 230 V – 460 V. AC-51). • Comandã directã posibilã de pe un PLC prin separare de potenþial între secþiunea de forþã ºi secþiunea de comandã • Adaptarea parametrilor prin unitatea de comandã sau prin interfaþã (opþiuni) Startere motoare ºi acþionãri DM4 .2 kW pânã la 30 kW (la 400 V) pentru motoare asincrone trifazate • Elemente de încãlzire • Instalaþii de galvanizare • Sisteme de iluminat • Pompe ºi ventilatoare • Benzi transportatoare • Mecanisme pentru uºi ºi porþi • Mecanisme de rulare • Comutare fãrã contact a sarcinii rezistive ºi uºor inductive pânã la 50 A (monofazatã. 50/60 Hz 10 A pânã la 50 A la sarcina rezistivã 2.Caracteristici principale Moeller HPL0211-2004/2005 Contactor static Softstarter DS4 Softstarter 1/13 Prezentare generalã a sistemului Date de selecþie.5 kW pânã la 500/900 kW (la 400 V) • • • • • • • Pompe/ ventilatoare Benzi de rulare Ferãstraie Malaxoare Concasoare Instalaþii de iluminat Instalaþii de încãlzire Domeniu de utilizare • Pornire electronicã a motoarelor trifazate pânã la 900 kW (pornire uºoarã) • Variator de tensiune trifazat pentru comanda ºi reglarea sarcinii rezistive ºi inductive (instalaþii de încalzire. selectabile prin selector • Cleme de comandã separate galvanic • Modul de comandã identic pentru toatã gama de puteri • Slot de conectare pentru opþiuni: unitate de date. mecanismelor pentru uºi. 50/60 Hz Domeniu de putere Aplicaþii 4 kW pânã la 250/500 kW (la 230 V) 7. componente de comutare ºi protecþie Coduri de comandã Tensiuni de alimentare a pagina 2/2 a pagina 2/4 a pagina 2/6 1 x 110 – 500 V. ºi 110 V pânã la 240 V c.c. benzilor transportoare. respectiv a sarcinii rezistive ºi inductive (de ex. 50/60 Hz 3 x 110 – 500 V.c. comanda iluminatului. motoare) pânã la 41 A (trifazatã. AC-53) • Pornirea electronicã a pompelor ºi a motoarelor pentru ventilatoare pânã la 30 kW (pornire uºoarã) cu Bypass intern pentru funcþionarea de duratã • Softstarter pentru motoare pânã la 22 kW pentru acþionarea electroventilelor.a. la pornirea soft • Suprimarea ºocurilor de conectare la sarcinile inductive trifazate • Comandã cu +24 V c.

50/60 Hz 3 x 230 V. cTick) .2 kW (la 230 V) 0. a hârtiei ºi tiparului • Maºini de prelucrare în cadrul industriei metalurgice • Mecanisme transportoare.5 kW • Utilizãri generice ale pompelor ºi ventilatoarelor în domeniile construcþiilor ºi industriei • Mecanisme standard la maºinile-unelte cât ºi la maºinile pentru prelucrare ºi ambalare în industria alimentarã ºi a bãuturilor alcoolice • Comanda turaþiei la motoarele trifazate pânã la 7.1/14 Caracteristici principale Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Startere motoare ºi acþionãri DF5 Prezentare generalã a sistemului Date de selecþie. UL. 50/60 Hz 0.18 kW pânã la 2.2 kW (la 230 V) 0.5 kW (la 400 V) a pagina 3/2 a pagina 3/7 a pagina 3/13 1 x 230 V.18 kW pânã la 2. c-UL.5 Hz pânã la 360 Hz cu supravegherea curentului motorului ºi controlul automat al tensiunii • Factor de suprasarcinã admisã de 1. cTick) • • • • • Unitate de comandã integratã cu potenþiometru Regulator PID Interfaþã RS-422 Magistralã PROFIBUS-DP (opþiune externã) Standarde globale (CE. c-UL. 50/60 Hz 3 x 230 V.5 Hz pânã la 360 Hz Factor de suprasarcinã admisã de 1. cât ºi macarale ºi lifturi Caracteristici • Comandã U/f de la 0. 50/60 Hz 0.37 kW pânã la 7. 50/60 Hz 3 x 400 V. componente de comutare ºi protecþie Coduri de comandã Tensiuni de alimentare a pagina 3/2 a pagina 3/6 a pagina 3/12 1 x 230 V. UL.37 kW pânã la 7.5 kW (la 400 V) Domeniu de putere Aplicaþii • • • • Ventilatoare Pompe Benzi transportatoare Mecanisme de rulare • • • • • • • • Pompe ºi ventilatoare Benzi transportatoare Mecanisme de rulare Mecanisme de perforare ºi frezare Mecanisme de malaxare ºi amestecare Extrudere Mecanisme de ridicare ºi transportare Macarale ºi mecanisme de ridicare Domeniu de utilizare • Comanda turaþiei la motoarele trifazate pânã la 7.5 pentru 60 sec la fiecare 600 sec Cuplu de pornire aproximativ 200 % Tranzistor integrat de frânare Cu posibilitate de parametrizare Ieºire pe releu Caracteristici speciale • • • • • Unitate de comandã integratã cu potenþiometru Regulator PID Interfaþã RS-422 Magistralã PROFIBUS-DP (opþiune externã) Standarde globale (CE.5 pentru 60 sec la fiecare 600 sec • Cu posibilitate de parametrizare • Ieºire pe releu • • • • • • • • Reglare vectorialã fãrã senzori Autotuning (parametrii motorului) Cuplu nominal de la 0. 50/60 Hz 3 x 400 V.5 kW • Posibilitãþi variate de utilizare în industria textilã.

a hârtiei ºi tiparului • Reglarea debitului sau presiunii în procese industriale • Maºini-unelte • Maºini de prelucrare în cadrul industriei metalurgice • Mecanisme transportoare. cu potenþiometru Regulator PI ºi PID Interfaþã RS-485 ºi RS-422 Conectare la magistralã PROFIBUS-DP (opþiune montabilã internã) Memorare macrouri utilizator Controlul sincronizãrii vitezei a douã motoare (opþional) Acþionarea mai multor motoare Standarde globale (CE.5 pentru 60 sec la fiecare 600 sec Cuplu de pornire aproximativ 200 % Tranzistor de frânã integrat (pânã la 11 kW) Cu posibilitate de parametrizare Ieºire pe releu Intrare termistor (PTC) Unitate de comandã integratã. 50/60 Hz 0. cu potenþiometru Regulator PID Interfaþã RS-485 ºi RS-422 Conectare la magistralã PROFIBUS-DP (opþiune montabilã internã) • Memorare macrouri utilizator • Mod de funcþionare cu economisirea energiei • Standarde globale (CE.2 pentru 60 sec la fiecare 600 sec • Tranzistor de frânare integrat (pânã la 15 kW) • Cu posibilitate de parametrizare • Trei ieºiri pe releu • Intrare termistor (PTC) • • • • • • • • • • • • • • • • • • Reglare vectorialã fãrã senzori Autotuning (parametrii motorului) Procesor de 32 biþi Cuplu nominal aproape de 0 Hz (open loop) Factor de suprasarcinã1.1 Hz pânã la 360 Hz cu supravegherea curentului motorului ºi controlul automat al tensiunii • Factor de suprasarcinã1. UL.Caracteristici principale Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã DF6 Convertizor de frecvenþã vectorial 1/15 Prezentare generalã a sistemului Date de selecþie. componente de comutare ºi protecþie Coduri de comandã Tensiuni de alimentare Domeniu de putere Aplicaþii a pagina 3/30 a pagina 3/34 a pagina 3/38 3 x 400 V. UL. c-UL. cTick) Caracteristici Caracteristici speciale Unitate de comandã integratã. cTick) • • • • Startere motoare ºi acþionãri DV6 . c-UL.75 kW pânã la 132 kW (pânã la 400 V) • • • • • • • • Pompe ºi ventilatoare Benzi transportatoare Mecanisme de rulare Mecanisme de perforare ºi frezare Mecanisme de malaxare ºi amestecare Extrudere Mecanisme de ridicare ºi transportare Macarale ºi mecanisme de ridicare Domeniu de utilizare • Controlul turaþiei la motoarele trifazate pânã la 132 kW • Reglarea turaþiei ºi al cuplului la motoarele trifazate pânã la 132 kW • Utilizãri generice ale pompelor ºi ventilatoarelor (diagramã de sarcinã pãtraticã) • Posibilitãþi variate de utilizare în industria textilã. 50/60 Hz 11 kW pânã la 132 kW (pânã la 400 V) • Ventilatoare • Pompe • Benzi transportatoare a pagina 3/30 a pagina 3/35 a pagina 3/39 3 x 400 V. cât ºi macarale ºi lifturi • Comandã U/f de la 0.

367 x 106 km 1 s = 1 J = 1 Nm = 0. pentru diferite rapoarte de transformare n 2 J2 = J1 ---1 n2 n1 = turaþia motorului J1 = moment de inerþie la n1 n2 = turaþia de lucru J2 = moment de inerþie la n2 Factor de inerþie J mot + J zus Fl = ------------------------J mot Jmot= momentul de inerþie al motorului Jzus = momentul de inerþie al maºinii de lucru Interval de pornire Fl ⋅ J mot ⋅ n .[Nm] M = 9550 ---n P2 = puterea motorului [kW] n = turaþia [1/min] Recalcularea cuplului motor pentru diferite rapoarte de transformare M1 ⋅ n 1 M2 = -----------------n2 n1 = turaþiile motorului [1/min] M1 = cuplu motor [Nm] n2 = turaþiile de lucru [1/min] M2 = cuplu motor lai n2 [Nm] Moment de inerþie Relaþia cu momentul de rotaþie GD ---------4 J = moment de inerþie [kgm2] GD 2 = moment de rotaþie [kpm2] 2 Putere 1 kW = 1.6 x 106 Nm = 0.81 N Cuplu motor 1 Nm = 0.x 10-3 [kW] h Miºcare rotativã M⋅ n P = --------------------.[s] = ----------------------------ta 9.102 K 1 K = 9.736 kW = 75 kpm/s = 736 Nm/s Startere motoare ºi acþionãri Lucru mecanic 1 kW = 3.[kW] 9550 ⋅ h Ventilator V⋅ p P = -----------.55 ⋅ M b = Mmot – Mgeg [Nm] Mb = factor de inerþie Fl Jmot = momentul de inerþie al motorului [kgm2] = turaþiile motorului [1/min] n = cuplu de accelerare [Nm] Mb Mmot = cuplu motor la pornire (medie) Mgeg = cuplu sarcinã la pornire (medie) .81 Pa Moment de inerþie 1 kgm2 = 1Ws 3 = 1 Nms 2 = 0.2 x m -n 2 [kgm2] m = masã [kg] v = vitezã [m/s] n = turaþia motorului [1/min] Recalcularea momentelor de inerþie la alte turaþii.102 km = 1 s 1 km = 9.1/16 Conversia unitãþilor tehnice de mãsurã În unitãþi de mãsurã SI (Systeme Internationale d’Unitée) Moeller HPL0211-2004/2005 Cupluri motor Cuplu motor calculat din puterea motorului P2 .102 km Forþã 1 N = 0.102 kgms2 Formule din tehnica acþionãrilor Putere (motoare trifazate) = U x I x cos v x 3 x 10-3 P1 = P1 x h P2 P1 = putere absorbitã [kW] = putere produsã [kW] P2 = tensiune [V] U = curent [A] I c = factor de putere h = randament Necesar de putere pentru diferite maºini de lucru Miºcare de ridicare F⋅ p P = ----------.81 s Presiune 1 Pa = 1 N/m2 1 bar = 105 Pa Coloanã de apã 1 mm = 9.x 10-3 [kW] h P = putere [kW] F = forþã [N] v = vitezã [m/s] h = randament M = cuplu motor [Nm] n = turaþii [1/min] V = cantitate transportatã [m3/s] p = presiune care trebuie învinsã [N/m 2] J = Momentul de inerþie al maselor deplasate liniar bazat pe turaþia motorului v J = 91.81 Nm = 9.x 10-3 [kW] h Pompã V⋅ p P = -----------.36 PS = 102 kpm/s = 1000 Nm/s 1 CP = 0.6 x 106 J = 3.

Note Moeller HPL0211-2004/2005 1/19 Startere motoare ºi acþionãri .

socluri pentru siguranþe Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Date tehnice Dimensiuni de gabarit Pagina 2/12 2/3 2/4 2/6 2/6 2/6 2/14 2/15 2/15 2/16 2/16 2/17 2/18 2/9 2/30 2/46 2/22 2/22 2/23 2/23 2/24 2/38 2/49 Softstarter DM4 .Cuprins Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Softstartere DM4 2/1 Prezentare generalã a sistemului Descriere Contactoare statice ºi softstartere DS4 Date de selecþie DS4 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Contactoare statice DS4 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Softstartere DS4 Îndrumãri de proiectare Conexiuni standard DS4 Date tehnice Dimensiuni de gabarit Pagina 2/2 Prezentare generalã a sistemului Descriere Softstartere DM4 Unitate de comandã DE4-KEY-2 Interfaþã serialã RS232/RS485 Modul de comunicaþie PROFIBUS-DP Modul de comunicaþie Suconet K Date de selecþie Softstartere DM4 Elemente de comutaþie ºi de protecþie Softstartere DM4 Aparate de bazã DM4 Unitate de comandã DE4-KEY-2 Module de comunicaþie Module Accesorii Siguranþe fuzibile ultrarapide.

5 pânã la 22 kW la 400 V Tensiune nominalã 110 .150 V cu sau fãrã funcþie internã de reversare Comandã asimetricã a aprinderii 1 Date de selecþie apagina 2/4 Date de comandã apagina 2/6 Siguranþe ultrarapide 2 Siguranþe pentru protecþia DS4 împotriva scurtcircuitului respectiv pentru respectarea clasei de coordonare 2 pentru montajul extern.metodã de pornire pentru ºocuri de conectare reduse Softstartere pentru motoare trifazate Putere nominalã 2.2 pânã la 11 kW la 400 V Tensiune nominalã 110 . Date de selecþie apagina 2/4 Date de comandã apagina 2/7 Socluri pentru siguranþe Date de selecþie apagina 2/4 Date de comandã apagina 2/7 3 .2/2 Prezentare generalã a sistemului Moeller HPL0211-2004/2005 Aparate de bazã Contactoare statice DS4-140 1 Domeniul curentului 10 – 50 A la 110 – 500 V Contactoare statice ºi softstartere DS4-340-M (R) Contactoare statice pentru sarcini rezistive 11 – 41 A la 110 – 500 V DOL .150 V cu sau fãrã funcþie internã de reversare Comandã asimetricã a aprinderii 1 Startere motoare ºi acþionãri Date de selecþie apagina 2/4 Date de comandã apagina 2/6 Softstartere DS4-340-MX (R) Softstartere pentru motoare trifazate Putere nominalã 7.

Contactoarele statice comutã rapid ºi silenþios. Reglarea temperaturii în douã puncte lucreazã mai exact ºi sporeºte calitatea produselor. DS4-340-11K-M poate fi acþionat cu un contactor extern Bypass.c. iar durata de viaþã creºte. uzualã la comanda bifazatã.. iar durata de viaþã este prelungitã. astfel încât obiectele transportate sã nu se rãstoarne. Durata de viaþã a instalaþiei este sporitã.c. Exemple de utilizare: • Înlocuirea combinaþiilor stea-triunghi.2 pânã la 11 kW pentru sarcini trifazate.. componenta de c.. Exemple de utilizare: • Comutarea frecventã ºi silenþioasã a motoarelor inclusiv reversare • Reglãri de temperaturã de toate tipurile. • Comanda iluminãrii. Durata de viaþã a instalaþiei este sporitã. Aparatele cu iniþiala "R" deþin suplimentar o funcþie internã de reversare. "comanda DOL" realizeazã comutarea motoarelor în momentul optim ºi reduce ºocurile de conectare.5 – 15 kW). componenta de c. pot fi pornite ºi aplicaþii..50 A pentru sarcini rezistive Exemple de utilizare: • Reglãri de temperaturã de toate tipurile. Exemple de utilizare: • Înlocuirea combinaþiilor stea-triunghi. Contactoarele statice comutã rapid ºi silenþios. Frecvenþele de comutare nu reprezintã o problemã pentru un contactor static. • Benzi transportoare: Banda porneºte uºor. • Acþionarea ventilatoarelor: Prin pornirea uºoarã.-M(R) Contactoare statice ºi softstartere comandate bifazat 2. Întregul sistem este protejat mecanic. • Acþionarea pompelor: ªocurile de presiune sunt evitate prin pornirea uºoarã. • Benzi transportoare: Banda porneºte uºor.\ (FWD/REV-) LED Error-LED Pregãtit Eroare Pregãtit de funcþionare În pantã Vîrful rampei Descriere tipuri Contactoare statice monofazate: • DS4-140-. La utilizarea drept softstarter. • Acþionarea pompelor: Socurile de presiune sunt evitate prin pornirea uºoarã. curelele trapezoidale nu gliseazã. pentru care pânã acum erau obligatorii softstartere comandate trifazat. este anulatã. DS4-340-. • Comanda iluminãrii. curelele trapezoidale nu gliseazã. 0 Uout = 100 % Run. astfel încât obiectele transportate sã nu se rãstoarne. Încãrcarea mecanicã a instalaþiilor ca întreg scade. Aparatele din aceastã gamã pot fi utilizate drept contactoare statice ºi softstartere. (7.. iar uzarea precoce este stopatã... Versiunile MX(R) ale DS4 sunt proiectate pentru cerinþele ciclurilor normale. ce pot fi de 20 de ori mai mari decât curentul nominal al motorului. Cu ajutorul DS4. Frecvenþele de comutare nu reprezintã o problemã pentru un contactor static. Astfel. La utilizarea drept softstarter. care conduc la oscilaþii de curent ºi cuplu. La acelaºi ciclu al sarcinii ca cel pentru versiunile MX(R) este posibilã acþionarea motoarelor de pânã la 22 kW. pornirile ºi opririle frecvente ale momentelor mari de inerþie a maselor nu mai reprezintã o problemã. Conductoare statice ºi softstartere DS4 . A2\ FWD.-H Contactoare statice ºi softstartere pentru sarcini trifazate: • DS4-340-. • Acþionarea ventilatoarelor: Prin pornirea uºoarã. • Comanda semafoarelor. uzualã la comanda bifazatã..-M(R) Softstartere pentru sarcini trifazate: • DS4-340-. motorul se comportã ca în cazul comenzii trifazate. REV.-H Contactoare statice monofazate între 10 .-MX(R) Softstartere comandate bifazat cu un Bypass intern pentru motoarele trifazate 7. La utilizarea drept contactor static. DS4-340-. pot fi pornite ºi aplicaþii. iar uzarea precoce este stopatã. • Înlocuirea combinaþiilor contactor inversor.. • Înlocuirea combinaþiilor contactor-inversor.-MX(R) Utilizare DS4-140-..... Încãrcarea mecanicã a instalaþiilor ca întreg scade.. Aparatele cu iniþiala "R" deþin suplimentar o funcþie internã de reversare. Prin capacitatea mare de încãrcare a versiunilor M(R). pentru care pânã acum erau obligatorii softstartere comandate trifazat. Cu ajutorul DS4. iar durata de viaþã creºte. Reglarea temperaturii în douã puncte lucreazã mai exact ºi sporeºte calitatea produselor.5 – 15 kW. cu ajutorul unei metode speciale de comandã.Descriere Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 2/3 U Ue A1. iar durata de viaþã este prelungitã. este anulatã cu ajutorul unei metode speciale de comandã. Întregul sistem este protejat mecanic.

3 DS4-340-7K5-M(R) 7.5 12 11.5 DS4-340-5K5-M(R) 5. curent maxim de scurtcircuit 100 kA Curent maxim de scurtcircuit conform datelor tehnice ale întreruptorului utilizat .5 16 15. duratã supracurent sau duratã de funcþionare DF mai mari) aceastã valoare se modificã.3 DS4-340-7K5-M(R) 7.2 DS4-340-11K-MX(R) 1 23 21.3 DS4-340-7K5-M(R) 7. 6 x Ie.5 12 11. Indicã curentul. Tip Puterea motorului la 400V Curent nominal de utilizare 5) Funcþiile softstarterelor Aparat P kW I A Motor Ie A Cablu6) I A Protecþia conductoarelor 8) Contactor de Releu de protecþie reþea(opþional)9) a motorului 10) Softstarter pentru racordul trifazat la reþea.2 DS4-340-11K-M(R) 11 23 21.7 DS4-340-15K-MX(R) 15 31 29.5 12 11. 3 x Ie.2 6 5 DS4-340-4K0-M(R) 4 9 8.7 DS4-340-7K5-MX(R) 7. frecvenþã redusã de comutare. supracurent.5 16 15. Siguranþele ultrarapide sunt obligatorii pentru tipul de coordonare"2".50HZ) 22 46 41 Softstarter pentru racordul trifazat la reþea. 20 porniri) DS4-340-2K2-M(R)(-DC) 2.2/4 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Elemente de comutaþie ºi de protecþie Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Tip Curent nominal de utilizare1) Funcþiile contactoarelor statice Protecþia conductoarelor 3) 230V 400V 500V Protecþia la suprasarcinã la utilizarea unui întreruptor pentru motor fãrã funcþie internã pentru suprasarcinã 4) I A Contactor static pentru racordul monofazat la reþea (sarcinã rezistivã) DS4-140-010-H DS4-140-020-H DS4-140-030-H DS4-140-050-H Indicaþii 10 20 30 50 1) 2) FAZ-B10 FAZ-B20 FAZ-B32 FAZ-B50 2 X FAZ-B10 2 X FAZ-B20 2 X FAZ-B32 2 X FAZ-B50 PKM0-10(+CL-PKZ0) PKM0-20(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI Z00-10 Z00-24(+EZ00) Z1-40(+EZ1) Z1-63(+EZ1) Curent nominal de utilizare pentru ciclul de încãrcare dat Siguranþele ultrarapide sunt obligatorii pentru tipul de coordonare"2".2 6 5 DS4-340-4K0-M(R) 4 9 8.3 DS4-340-11K-M+DIL2M(230V. 1.7 Contactor static pentru utilizãri AC-51 (1.5 16 15. 600 porniri/opriri) DS4-340-2K2-M(R)(-DC) DS4-340-4K0-M(R) DS4-340-5K5-M(R) DS4-340-7K5-M(R) DS4-340-11K-M(R) Indicaþii 7 10 14 18 27 18 27 37 53 PKM0-6.2 DS4-340-11K-M(R) 11 23 21.5 DS4-340-5K5-M(R) 5. (0. 6 x Ie.2 DS4-340-11K-M(R) 11 23 21. frecvenþã mare de comutare.curent maxim de scurtcircuit 100kA. 5.2 6 5 DS4-340-4K0-M(R) 4 9 8. 10 porniri) DS4-340-2K2-M(R)(-DC) 2.5 16 15. frecvenþã mare de comutare. La curenþi mai mari ai motorului ºi la cicluri de sarcinã diferite (frecvenþã de operare. (5.7 Contactor static pentru racordul trifazat la reþea. 600 porniri) DS4-340-2K2-M(R)(-DC) 2. (5.5 DS4-340-5K5-M(R) 5. pentru care trebuie dimensionat conductorul la ciclul ºi curentul motorului date.3(+CL-PKZ0) PKM0-10(+CL-PKZ0) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI DIL00M DIL00M DIL00AM DIL0M DIL0AM DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M Z00-6 Z00-10 Z00-16 Z00-16 Z00-24(+EZ00) Z00-16 Z00-24(+EZ00) Z1-40(+EZ1) Z1-57(+EZ1) 9 14 19 25 36 PKM0-10(+CL-PKZ0) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-20(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) NZM7-40N-OBI DIL00M DIL00M DIL00AM DIL0M DIL1M ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-65 12 18 24 32 46 PKM0-10(+CL-PKZ0) PKM0-20(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) NZM7-40N-OBI NZM7-63N-OBI DIL00M DIL00AM DIL0M DIL0AM DIL1M ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-65 ZEV+ZEV-XSW-65 5) 6) 7) 8) 11 PKM0-16(+CL-PKZ0) DIL00M 17 PKM0-20(+CL-PKZ0) DIL00M 22 PKM0-25(+CL-PKZ0) DIL0M 29 PKZM4-32 DIL0M 41 PKZM4-40 DIL1M Curent nominal de utilizare pentru ciclul de încãrcare dat. 5 x Ie.

06-80 20.06-50 50.189.5mm 2.01 Frenomat-6000.0316 Frenostat-6000.189.01 51.20-160 3 x 21.189.06-63 50.060.06-16 1 X 50.04 20.04 51.282.04 51.20-160 50.20-125 20. este inclus în livrare.060.0316 Frenostat-6000. poate fi utilizat ºi un întreruptor pentru motor cu protecþie internã la suprasarcinã (de ex.0247 Frenostat-6000.060.060.20-125 3 x 21.140. În mod alternativ.282.0304 Frenostat-6000.04 1 X 51.20-125 20..01 21.01 Frenomat-6000.179.282.140.04 1 X 51.04 51. Dacã drept conexiune de legãturã se utilizeazã un conductor cu secþiunea de F 1.063.060.058. se poate renunþa la utilizarea siguranþei.060. Contactoare statice ºi softstartere DS4 .140.20-160 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 51.06-50 50. ieºirea softstarterului trebuie sã fie separatã de acest contactor înaintea frânãrii.04 21.06-63 50.282.0185 Frenomat-6000.04 1 X 51.20-160 3x 3x 3x 3x 3x 51.06-50 1 X 50.04 51.0185 Frenostat-6000.0247 DILEM DILEM DIL0M DIL0M DIL1M PKZM0-10(+CL-PKZ0) PKZM0-16(+CL-PKZ0) PKZM0-20(+CL-PKZ0) PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 – – – extern intern DIL00M DIL00M intern DIL0M DIL0AM FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI 3x 3x 3x 3x 3x 9) 10) 11) 12) 13) 50.04 51.04 21.140.060.06-80 20.0185 Frenomat-6000.0247 Frenostat-6000.04 21.060. NZM fãrã „-OBI” suplimentar) Dacã se utilizeazã un aparat de frânare în c.06-80 1 X 51.140.0304 Frenostat-6000.189.c.060.01 Dacã prin intermediul comenzii se stabileºte cã în caz de oprire de urgenþã se întrerupe mai întâi comanda softstarterului ºi abia apoi este comutat contactorul de reþea.140. suplimentar faþã de elementele de protecþie pentru tipul„1”.060.0185 Frenostat-6000.282.04 50.282.189.140.060.189.04 51. PKZM0.282.06-80 20.140. Dacã este extern.282.282.01 20.140.06-80 3 x 51.06-63 50.20-160 3x 3x 3x 3x 3x 51.04 Curent maxim de scurtcircuit conform datelor tehnice ale întreruptorului utilizat La sarcinile rezistive. nu este de obicei obligatorie o protecþie la suprasarcinã Siguranþã ultrarapidã (opþional.c.060.06-80 20.140. Siguranþe Numãr x tip Soclu pentru siguranþã Numãr x tip Frenomat / Frenostat Hilger & Kern Tip recomandat la tensiunea reþelei de 400 V Contactor de ieºire pentru softstartere 11) Protecþia conductorului Bobinã de ºoc12) Contactor de frânare Siguranþã pentru recunoaºterea repausului 13) 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 50.0247 DILEM DILEM DILEM DIL0M DIL0M PKZM0-10(+CL-PKZ0) PKZM0-16(+CL-PKZ0) PKZM0-20(+CL-PKZ0) PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 – – – extern intern DIL00M DIL00M intern DIL0M DIL0AM FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI 3x 3x 3x 3x 3x 50.0304 Frenostat-6000.0247 Frenostat-6000.140.282.01 21.140.140.06-63 50.140.01 Frenomat-6000.0248 DILEM DILEM DILEM DILEM DIL0M DILEM DIL0M DIL0M DIL1M PKZM0-10(+CL-PKZ0) PKZM0-16(+CL-PKZ0) PKZM0-20(+CL-PKZ0) PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 – – – extern intern extern intern intern intern DIL00M DIL00M intern DIL0M DIL0AM intern DIL0AM DIL1M DIL2M FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI 3x 3x 3x 3x 3x 50.20-125 20.06-50 3 x 51.06-50 50.140.20-125 20.189.0316 Frenostat-6000.04 21. atunci pot fi utilizate ºi contactoarele din coloana "Bypass-contactor"drept contactoare de reþea.189.06-63 3 x 51.01 21.189.06-32 1 X 50.060.060.01 21.04 51.0185 Frenostat-6000.060.0185 Frenomat-6000. siguranþã obligatorie pentru tipul„2”) 2) Siguranþe Soclu pentru siguranþã 2/5 Contactor de reþea (opþional) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M 3) 4) 1 X 50.124.Contactoare statice ºi softstartere DS4 Elemente de comutaþie ºi de protecþie Moeller HPL0211-2004/2005 Siguranþã ultrarapidã (opþional.0316 Frenostat-6000. suplimentar faþã de elementele de protecþie pentru tipul„1”siguranþã obligatorie pentru tipul"2”) 7) Aparat de frânare c.060.189.04 50.140.

5 11 DS4-340-2K2-MR 210998 DS4-340-4K0-MR 210999 DS4-340-5K5-MR 211000 DS4-340-7K5-MR 211001 DS4-340-11K-MR 225128 DS4-340-7K5-MX 231954 DS4-340-11K-MX 210994 DS4-340-15K-MX 210995 DS4-340-11K-M 225125 + DIL2M(230V50HZ) 046566 DS4-340-7K5-MXR 211002 DS4-340-11K-MXR 231955 DS4-340-15K-MXR 211003 1 Buc. numai comandã în c. Contactoare statice ºi softstartere pentru sarcini trifazate. Contactoare statice ºi softstartere DS4 Contactoare statice ºi softstartere pentru sarcini trifazate: 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 11 17 22 29 41 11 6 9 12 16 23 6 2.2 DS4-340-2K2-M 210990 DS4-340-4K0-M 210991 DS4-340-5K5-M 210992 DS4-340-7K5-M 210993 DS4-340-11K-M 225125 DS4-340-2K2-M-DC 235293 1 Buc.2 4 5.5 11 15 .5 7.a.5 11 2. intrãri rapide de comandã. Contactoare statice ºi softstartere pentru sarcini trifazate cu funcþie de reversare 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 – – – – – 6 9 12 16 23 2. Softstartere DS4 Softstartere pentru sarcini trifazate 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 – – – – 16 23 31 46 7.2 4 5.5 11 15 22 Softstartere pentru sarcini trifazate cu funcþie de reversare 110 – 500 110 – 500 110 – 500 – – – 16 23 31 7. Contactoare statice DS4 Contactoare statice pentru sarcini monofazate 110 – 500 110 – 500 110 – 500 110 – 500 AC-51 Ie A 10 20 30 50 AC-53 Ie A – – – – 1 Buc.c.a.5 7. 400 V P kW – – – – DS4-140-010-H 210986 DS4-140-020-H 210987 DS4-140-030-H 210988 DS4-140-050-H 210989 Unitate de livrare Ue V c.2/6 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Tensiunea nominalã de utilizare Curent nominal de utilizare Putere nominalã Tip pentru Cod comandã motoare la 3-faze c.

04 232083 51..20-. Siguranþe ultrarapide 50.058.50HZ) Siguranþe ultrarapide 50.189.282. Siguranþe ultrarapide 50.4 32 50 9..140.04 232082 51.124.01 232064 12 Buc..06-.060. 6 Buc.140.140..063. 63 16 22 x 58 80 18 22 x 58 125 26 80 20. 5 Buc. Socluri pentru siguranþe ultrarapide – – – – – – – – 10 x 38 14 x 51 22 x 58 S00 51. Siguranþe ultrarapide 20.140..Contactoare statice ºi softstartere DS4 Accesorii Moeller HPL0211-2004/2005 Curent nominal Putere maximã disipatã Pv W Gabarite Se utilizeazã pentru Tip Cod comandã Unitate de livrare 2/7 A mm Siguranþe Siguranþe pentru contactoare statice ºi softstartere 16 4.06-63 232080 50.. 10 Buc..06-32 232078 50.06-80 232081 10 Buc.04 232084 21.. Contactoare statice ºi softstartere DS4 .06-50 232079 50.06-.06-.20-160 258244 6 Buc.179.5 15 10 x 38 14 x 51 22 x 58 DS4-140-010-H DS4-140-020-H DS4-140-030-H DS4-340-2K2-M DS4-340-2K2-MR DS4-340-2K2-M-DC DS4-340-4K0-M DS4-340-4K0-MR DS4-340-7K5-MX DS4-340-7K5-MXR DS4-140-050-H DS4-340-5K5-M DS4-340-5K5-MR DS4-340-11K-MX DS4-340-11K-MXR DS4-340-7K5-M DS4-340-7K5-MR DS4-340-15K-MX DS4-340-15K-MXR DS4-340-11K-M DS4-340-11K-MR DS4-340-11KM+DIL2M(230V.282.282.124. 160 32 80 6 Buc.179.06-16 232077 50.20-125 232087 20. 50.

iluminare.5 : 99 – 600 AC-53 a : 6 – 5 : 99 – 201) DS4-11K-M ºi: 49 A : AC-53 b :3 – 5: 360 – – – inclus EN 60947-4-2.2 kW – 11 kW (22 kW) 1) AC-53 a : 6 – 0.c.a. : 45) – 115/95 165/165 > 300 ms (contactor static) > 1 s (pornire soft) – – 16 – 31 A 16 – 31 A 7. V.c.a. CSA UL i. EN 60947-4-2 EN 60947-4-3 115/95 (-c./c. schimbare internã a fazelor pentru funcþia de reversare DS4-340-MX Tiristoare în douã faze. : 45) 165/165 (-c. Interval de cãdere c. releu Bypass Tensiune de reþea ULN (45 – 65 Hz ± 0 %) Tensiune de comandã Curent nominal de utilizare c. -25 pânã la +55 °C 0 pânã la 40 °C Pânã la 1000 m prin NN K echipare standard 1) ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60947-4-2 respectiv -3 AC-53 a : Acþionarea fãrã Bypass AC-53 b : Acþionarea cu Bypass dupã realizarea pornirii AC-51: Acþionarea sarcinilor rezistive sau uºor inductive (instalaþii de încãlzire.c. a date tehnice K K K K K K K K K K . instalaþii galvanizare) Motoare trifazate Funcþii Comutare rapidã (contactor static) Funcþie de pornire soft Funcþie de reversare Eliminarea ºocurilor de conectare la motoare Eliminarea componentelor de curent continuu la motoare Separare între componenta de putere ºi comandã Aprobãri Temperaturã de depozitare Temperatura de utilizare Altitudine Indicaþii inclus – EN 60947-4-2 inclus inclus 115/95 165/165 – 115/95 165/165 > 1 s (pornire soft) K K K K K K K K K UL. iluminare) Prima pereche de numere indicã supracurentul în multipli ai curentului nominal ºi durata supracurentului: – de exemplu: „6 – 0..a./c. instalaþii galvanizare) Sarcini trifazate (instalaþii de încãlzire.a. schimbare internã a fazelor pentru funcþia de reversare.5“ înseamnã „de 6 ori curentul nominal pentru 0.5 secunde“ A doua pereche de numere indicã ciclul de funcþionare: Pentru AC-53 a: „99 – 600“ inseamnã „duratã de funcþionare de 99% la 600 de porniri pe orã“ Pentru AC-53 b: „360“ este timpul dintre douã porniri exprimat în secunde 2) Terminale de putere parþial IP00.2/8 Contactoare statice ºi softstartere DS4 pentru motoare trifazate ºi sarcini monofazate de curent alternativ Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 DS4-140-H Secþiunea de forþã Tiristoare într-o fazã DS4-340-M(-DC) Tiristoare în douã faze DS4-340-MR Tiristoare în douã faze. 51 (sarcinã rezistivã) c.c.5 – 15 kW AC-53 b : 3 – 5 : 3601) Releu Bypass intern Funcþie de reversare Standarde Grad de protecþie Interval de atragere c.a. 24 V c. releu Bypass DS4-340-MXR Tiristoare în douã faze. 110 – 240 V c.c. iluminare.a. Interval de comutare la contactoarele cu reversare (Tranziþie de la 100 % FWD la 100 % REV) Domenii de utilizare Sarcini monofazate (instalaþii de încãlzire. 53 (sarcinã inductivã ) Putere nominalã recomandatã a motorului Ciclu de suprasarcinã 110 – 500 V c. 10 – 50 A – – Frecvenþã de comutare limitatã numai prin frecvenþa reþelei – – EN 60947-4-3 IP202) 10/10 ms 25/20 ms – – – 6A– 23 A (41 A) 6A– 23 A 2.

Q1 K1M: Z1 F2 G1 E1 S1 S2 S3 a = = = = = = = = = = = Z1 S1 S3 K1M Z1 F2 1L1 3L2 5L3 Protecþia conductorului Contactor de reþea (opþional) Releu de supracurent Siguranþã ultrarapidã pentru coordonare tip "2". suplimentar fatã de F1.Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice DS4-140 Conexiune standard Comandã Conexiune la o reþea monofazatã 230 V Conexiune la o reþea monofazatã 400 V Conexiune la o reþea monofazatã 500 V 2/9 L01/L+ L1 L2 L3 N PE 2 L1 L2 L3 N PE F1 2 1 2 1 L1 L2 L3 N PE Q1 I I I F1 K1M 1 Z1 S1 S3 K1M F2 1L1 K1M F2 1L1 Z1 F2 1L1 G1 2T1 G1 2T1 G1 2T1 S2 K1M E1 A A1 E1 A E1 A K1M L00/L-\ G1 A2 a Contactoare statice/ softstartere trifazate DS4-340-M (R) Conexiune standard contactor static Comandã L01/L+ L1 L2 L3 PE Q1 I I I F1. Q1 (opþional) Contactor static Sarcinã Oprit Pornit Start/Stop Ramurã de comandã când se foloseºte K1M (opþional) Oprire de urgenþã S2 K1M G1 2T1 4T2 6T3 Ready 13 14 A1 K1M L00/L-\ G1 A2 M M1 3~ a Contactoare statice ºi softstartere DS4 .

2/10 Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 Contactoare statice/ softstartere trifazate DS4-340-M (X)(R) Conexiune standard (comandã din selector sau ieºire PLC) Comandã fãrã funcþia de reversare Conexiune standard Comandã cu funcþia de reversare L1 L2 L3 PE Z1 Q1 I I I L1 L2 L3 PE Z1 Q1 I I I S3 0 1 Z1 F2 1L1 3L2 5L3 1 0 2 S3 Z1 F2 1L1 3L2 5L3 TOR G1 2T1 4T2 6T3 13 14 A1 FWD 0V REV TOR G1 2T1 4T2 6T3 13 14 G1 A2 G1 M1 M 3~ M1 0: Oprire/ oprire soft 1: FWD 2: REV M 3~ 0: Oprire/ oprire soft 1: Start/Soft-Start Element de putere ºi comandã (cu Bypass intern DS4) L1 L2 L3 PE Z1 Q1 I I I Z1 S3 0 1 F2 1L1 3L2 5L3 TOR 13 G1 2T1 4T2 6T3 13 14 G1 A1 14 A1 G1 A2 K2M A2 M M1 3~ Q1 Z1 F2 G1 = Protecþia conductorului = Releu de supracurent = Siguranþã ultrarapidã pentru coordonare tip „2“. suplimentar fatã de Q1 (opþional) = Contactor static = Oprire de urgenþã .

Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice/ softstartere trifazate DS4-340-M (X)(R) Conexiune standard Comandã fãrã funcþia de reversare 2/11 L01/L+ K1 Soft-Stop Z1 S1 K1 K2t t=10 s Soft-Start K3 K3 L1 L2 L3 PE Q1 I I I K1M Z1 F2 1L1 3L2 5L3 S2 K1 G1 2T1 4T2 6T3 Ready 13 14 K1 L00/L-\ K2t A1 K1M K3 G1 A2 M M1 3~ Conexiune standard Comandã cu funcþia de reversare L01/L+ K1 L1 L2 L3 PE Q1 I I I Z1 S1 K1 K2t t=10 s Soft-Stop K3 Soft-Start K3 FWD Soft-Start K4 REV K4 K1M Z1 F2 1L1 3L2 5L3 S2 K1 Ready G1 2T1 4T2 6T3 K4 K1 L00/L-\ K2t K1M K3 K3 FWD REV 13 14 K4 G1 0V M M1 3~ Q1 K1M Z1 F2 G1 S1 S2 = Protecþia conductorului = Contactor de reþea (opþional) = Releu de supracurent = Siguranþã ultrarapidã pentru coordonare tip „2“. suplimentar fatã de Q1 (opþional) = Contactor static = Oprit = Pornit = Oprire de urgenþã Contactoare statice ºi softstartere DS4 .

2/12 Prezentare generalã a sistemului Moeller HPL0211-2004/2005 Softstartere DM4 .

5 pânã la 500 kW la tipul de conexiune „In-Line“ (înaintea sarcinii. pentru montajul direct în softstarterul DM4 sau pentru montajul extern Date de selecþie a pagina 2/18 Indicaþii pentru comandã a pagina 2/23 5 Softstartere DM4 . cu 8 taste funcþionale ºi afiºaj text.Prezentare generalã a sistemului Moeller HPL0211-2004/2005 2/13 Aparate de bazã Softstartere DM4 Putere nominalã a motorului de la • 7. limba poate fi selectatã (D/GB) Indicaþii pentru comandã a pagina 2/22 1 Module de comunicaþie DE4-COM-2X Interfaþã serialã RS485/RS232 DE4-NET-K Interfaþã Suconet-K DE4-NET-DP2 Interfaþã PROFIBUS-DP Indicaþii pentru comandã a pagina 2/23 2 Socluri pentru siguranþe fuzibile ultrarapide Pentru montajul extern al siguranþelor rapide Indicaþii pentru comandã a pagina 2/23 4 Siguranþe fuzibile ultrarapide Siguranþe pentru protecþia semiconductoarelor. standard) • 11 pânã la 900kW la tipul de conexiune „In-Delta“ 10 aplicaþii standard presetare faciliteazã utilizarea imediatã Selectare a seriilor de parametri prin comutator rotativ Timp de pornire reglabil de la 1 la 255 s Funcþia de economisire a energiei optimizeazã randamentul ºi factorul de putere Limitarea reglabilã a curentului reduce curenþii de pornire mari Funcþionare ca variator de tensiune alternativã pentru sarcina trifazatã rezistivã ºi inductivã de la 16 la 900 A (400 V) Date de selecþie apagina 2/17 Indicaþii pentru comandã a pagina 2/22 3 Accesorii funcþionale Unitate de comandã DE4-KEY-2 conectabilã la softstarterul DM4.

• La tipul de conexiune „In-Line“ (înaintea sarcinii. Cu un domeniu de putere începând cu 7. fiecare fazã Documentaþie a softstarterului este conectatã în serie cu înfãºurarea motorului (6 cabluri necesare.5 kW pânã la 500 • Generatoare de ozon: Reglarea transformatoarelor de înaltã tensiune. . tipul „In-Line”!). • Benzi transportoare: În locul pornirii cu un "ºoc". concasoare: ca mai sus. este necesarã în mod suplimentar. Astfel. se evitã vârfurile de curent. se creeazã posibilitãþi de economisire a Aparatele gamei DM4 sunt softstartere pentru motoare trifazate asincrone. Astfel. iar durata de viaþã a componentelor instalaþiei este extinsã. Banda este protejatã mecanic ºi are o duratã de viaþã mai lungã. ferãstraie-panglicã: Prin limitarea curentului la pornire. Caracteristici ale produsului Gama de aparate DM4 completeazã programul de softstartere de la Moeller cu variante superioare. standard) 7. Încãrcarea mecanicã a instalaþiilor ca întreg scade. kW la 400 V • La tipul de conexiune "In-Delta": 11 kW pânã la 900 kW la 400 V. cât ºi în buclã închisã. iar durata de viaþã a instalaþiei se prelungeºte.moeller. Domenii tipice de utilizare • Sarcini de încãlzire: O reglare continuã a temperaturii reduce încãrcarea termicã ºi mecanicã a elementelor de încãlzire ºi prelungeºte durata de viaþã a acestora. Caracteristicile esenþiale sunt: • Limitarea curentului • Capacitate mãritã de suprasarcinã • Domeniu de putere pânã la 500 kW (respectiv 900 kW la tipul de conexiune „In-Delta”) • Serii de parametri presetate selectabile pentru aplicaþii standard • Toþi parametrii pot fi setaþi ºi în mod individual • Unitate de comandã cu afiºaj text (opþional) • Ieºiri pe releu ºi analogice programabile • Cu posibilitate de conectare la magistralã de date • Funcþia de variator de tensiune alternativã se poate activa din soft.html • Acþionarea pompelor: ªocurile de presiune sunt evitate prin pornirea uºoarã. Prin exploatarea punctelor optime de funcþionare a becurilor se reduce consumul acestora de curent la aceeaºi intensitate a luminii ºi se Funcþionare ca softstarter trifazat prelungeºte durata de viaþã. Funcþionare ca variator trifazat de tensiune alternativã Aparatele din seria DM4 pot fi setate prin software sã funcþioneze ca variator de tensiune. iar uzarea precoce este împiedicatã.5 kW. • Mecanisme de malaxare.moeller. Aparatele sunt echipate cu 2 intrãri analogice pentru referinþã/valoare mãsuratã ºi cu o buclã de mãsurã suplimentarã. numai pentru motor cu conexiune în triunghi). Astfel.2/14 Descriere Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri Softstartere/ variatoare trifazate DM4. • Mori. iar obiectele transportate nu se rãstoarnã.net/drives/index.net/support Domenii tipice de utilizare pentru softstarter • ftp://ftp. Pentru parametrizarea acþionãrii. costurilor energetice ºi tarife reduse pentru sarcina de vârf din partea Tipul de conexiune determinã domeniul de putere: furnizorului de energie. Documentaþia despre softstarterele DM4 ºi despre unitatea de comandã DE4-KEY-2 poate fi accesatã pe Internet: • http://www. • Acþionarea ventilatoarelor ºi compresoarelor: Prin pornirea uºoarã curelele trapezoidale nu mai gliseazã. • Ferãstraie circulare. • Comanda iluminãrii: Aprinderea treptatã a lãmpilor reduce consumul de curent în starea rece. se creeazã posibilitãþi de economisire a costurilor energetice ºi tarife reduse pentru sarcina de vârf din partea furnizorului de energie. banda transportoare funcþioneazã lin. Domeniul de putere se extinde de la 16 A la 900 A la 400 V (este posibilã numai conexiunea standard. Poate fi folosit atât în buclã deschisã. o unitate de comandã sau o interfaþã serialã cu software pentru PC. amestecare: ca mai sus. scad costurile de funcþionare. softstarterele DM4 sunt adecvate pentru condiþiile exigente ale automatizãrii.

Caracteristici Alimentarea cu tensiune a modulului DE4-COM-2X se realizeazã prin cupla AIF din aparatul de bazã sau prin douã cleme cu ºurub de la o alimentare externã cu tensiune continuã (+24 V.moeller. Acesta faciliteazã accesul direct la toþi parametrii. specifice aplicaþiilor pot fi setate ºi printr-o unitate de comandã opþionalã cu afiºaj text. Pin 3 (TxD). Parametrizarea prin PLC oferã aceeaºi gamã de funcþii ca ºi reglarea prin unitatea de comandã. Unitatea de comandã este necesarã ºi atunci când intrãrile/ ieºirile digitale ºi analogice al softstarterului trebuie programate. interfaþã serialã RS 232C/RS 485 Moeller HPL0211-2004/2005 2/15 Unitate de comandã DE4-KEY-2 Softstarterele din gama DM4 sunt adaptate din fabricã pentru utilizãrile cele mai des întâlnite. PROFIBUS-DP sau INTERBUS la un PLC.net/drives/index. Se eliminã erorile de parametrizare care pot apãrea în cazul setãrii manuale. nu mai este necesarã setarea manualã a parametrilor. Indicaþii: Cablul serial PS416-ZBK-210 pentru conectarea interfeþelor seriale cu un PC trebuie comandat separat. Softstarterul poate fi conectat prin Suconet K. Interfeþe RS 232C ï Cuplã cu 9 poli SUD-D ï Pin 2 (RxD). Seriile de parametri. max. Descriere tipuri DE4-COM-2X Interfaþã serialã RS 232C/RS 485 Utilizare Modulul de comunicaþie conectabil DE4-COM-2X include interfeþele seriale RS 232C/RS 485 ºi serveºte la cuplarea directã la un PC (conexiune punct-la-punct). pot fi utilizate ºi modulele de interfeþe. Pentru diferite aplicaþii standard. pot fi selectate serii de parametri prin intermediul unui comutator rotativ. sunt afiºate semnalizãri ale stãrii ºi erori.html Startere motoare ºi acþionãri . Se poate utiliza pentru aparatele din gama: DM4 Funcþie Modulul DE4-COM-2X poate fi conectat ºi deconectat în timpul funcþionãrii.net/support • ftp://ftp.moeller. Pin 5 (GND) ï Conexiune punct la punct ï Lungime maximã a cablului 15 m ï Rata maximã de transfer 19200 biþi/s ï Interfaþã RS 485 ï Cleme cu ºuruburi. În mod alternativ la unitatea de comandã. modificaþi ºi adaptaþi în detaliu la aplicaþia individualizatã.Descriere Unitate de comandã DE4-KEY-2. Astfel. Acþionarea poate fi comandatã ºi supravegheatã prin PC. În mod suplimentar. Aceastã documentaþie nu este inclusã în livrarea aparatelor ºi poate fi consultatã ºi pe internet: • http://www. Toþi parametrii pot fi afiºaþi prin intermediul unitãþii de comandã. 80 mA). cu 4 poli ï Topologia reþelei: în linie ï Lungime maximã a cablului 1.200 m ï Rata maximã de transfer 19200 biþi/s Documentaþie Regãsiþi o descriere detaliatã în documentaþia în trei limbi: AWB823-1279-D/GB/F.

moeller.2/16 Descriere Modul de comunicare PROFIBUS-DP. Se poate utiliza pentru aparatele din gama: • Softstartere DM4 Funcþie Modulul DE4-NET-DP2 poate fi conectat ºi deconectat în timpul funcþionãrii. max.moeller. 25 m la 12000 kBaud Documentaþie Regãsiþi o descriere detaliatã în documentaþia: AWB8240-1398-D.7 kBaud. sunt afiºate semnalizãri ale stãrii ºi erori. În mod suplimentar. În mod suplimentar. englezã • AWB823-1292-F.net/support • ftp://ftp. Acesta faciliteazã accesul direct la toþi parametrii. 60 mA). rezistenþã la închiderea magistralei) • Topologia reþelei: Linie • Viteza de transfer al datelor: – 187. Caracteristici Alimentarea cu tensiune a modulului DE4-NET-K se realizeazã prin aparatul de bazã. germanã • AWB823-1292-GB. GND • Separare galvanicã • Cuplã cu 8 selectoare (adresare.net/drives/index.5 kBaud la 600 m – 375 kBaud la 300 m Documentaþie Regãsiþi o descriere detaliatã în documentaþia: • AWB823-1292-D. modul de comunicare Suconet K Moeller HPL0211-2004/2005 Startere motoare ºi acþionãri Descriere tipuri DE4-NET-DP2 Conectare la magistralã PROFIBUS-DP Utilizare Modulul de comunicaþie DE4-NET-DP2 serveºte la cuplarea directã la magistrala PROFIBUS-DP (DIN 19 245 Partea 1 ºi 3). Execuþie: • Cuplã cu 9 poli SUB-D • Profil DRIVECOM • Topologia reþelei: Linie PROFIBUS-DP • Lungime maximã a cablului: 1200 m pânã la 93. sunt afiºate semnalizãri ale stãrii ºi erori Caracteristici Alimentarea cu tensiune a modulului DE4-NET-DP2 se realizeazã prin aparatul de bazã sau prin douã cleme cu ºurub de la o alimentare externã cu tensiune continuã (+24 V.moeller. B(TB/RB). germanã Aceastã documentaþie nu este inclusã în livrarea aparatelor ºi poate fi consultatã prin Internet: • http://www. Execuþie: • RS 485 • Conexiune tripolarã cu fiºã cu cleme cu ºurub: A(TA/RA).html .moeller. Acesta faciliteazã accesul direct la toþi parametrii.net/support • ftp://ftp. francezã Aceastã documentaþie nu este inclusã în livrarea aparatelor ºi poate fi consultatã prin Internet: • http://www. Acþionarea (Slave) poate fi comandatã ºi supravegheatã prin programele software ale PLC (Master).html Descriere tipuri DE4-NET-K Conectare la magistralã Suconet K Utilizare Modulul de comunicaþie DE4-NET-K serveºte la cuplarea directã la magistrala Suconet K. Se poate utiliza pentru aparatele din gama: • Softstartere DM4 Funcþie Modulul DE4-NET-K poate fi conectat ºi deconectat în timpul funcþionãrii.net/drives/index. Acþionarea (Slave) poate fi comandatã ºi supravegheatã prin PLC (Master).

c. pompe ºi compresoare PROFIBUS. instalaþii galvanizare) Motoare trifazate Funcþii Comutare rapidã (contactor static) Funcþie de pornire soft Funcþie de reversare Eliminarea ºocurilor de conectare Limitarea curentului Monitorizarea suprasarcinii Monitorizarea sarcinii minime Intrãri analogice Ieºiri analogice Intrãri digitale programabile Ieºiri de releu programabile Intrare termistor Memorarea erorilor Serii de parametri presetate Eliminarea componentelor de curent continuu la motoare Separare între componenta de putere ºi comandã Interfeþe (opþiuni) Indicaþii 2/17 UL Ie kW kW 7. RS 232. cUL Pornire uºoarã a motoarelor trifazate asincrone – (interval minim de rampã 1s) Soluþionare externã necesarã Numãr Numãr Defecte 1 x 0– 10 V c. Suconet K. instalaþii galvanizare) Sarcini trifazate (instalaþii de încãlzire. Secþiunea de forþã Tensiunea de conectare la reþea Tensiune de comandã Curent nominal de utilizare Putere nominalã a motorului recomandat Tip de conexiune „In-Line“ (înaintea sarcinii..c. RS 485 echipare standard Softstartere DM4 V V AC/DC A 230 -10 % la 460 +10 % (45 – 65 Hz g 0 %) 24 – 230 16– 900 . dintre care 3 libere de potenþial 5 10 aplicaþii standard diferite: Diverse ventilatoare. iluminare. standard) Tip de conexiune "In-Delta" (în serie cu fiecare înfãºurare a motorului) Releu Bypass intern Standarde ºi normative Grad de protecþie Aprobãri Domenii de utilizare Domenii de utilizare Sarcini monofazate (instalaþii de încãlzire. 10 mA 2 4 contacte normal deschise.. iluminare.. 1 x 4– 20 mA 2 x 0– 10 V c..5 – 500 (400 V) 11 – 900 (400 V) – IEC/EN 60947-4-2 IP20 UL.Date selectate Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4.

. Elementele de comutaþie ºi protecþie se bazeazã pe urmãtorul ciclu de funcþionare (fãrã Bypass): • Aparatele DM 4-340-7K5 pânã la DM 4-340-90K câte 10 comutaþii pe orã. supracurent. putând fi necesarã utilizarea unui softstarter mai mare.3 29.3 30 DM4-340-22K 22 44 41 44 DM4-340-30K 30 59 55 59 DM4-340-37K 37 72 68 72 DM4-340-45K 45 85 81 85 DM4-340-55K 55 105 99 105 DM4-340-75K 75 146 134 146 DM4-340-90K 90 174 161 174 DM4-340-110K 110 202 196 202 DM4-340-132K 132 242 231 242 DM4-340-160K 160 300 279 300 DM4-340-200K 200 370 349 370 DM4-340-250K 250 500 437 500 DM4-340-315K 315 600 544 600 DM4-340-400K 400 750 683 750 DM4-340-500K 500 900 860 900 Tip de conectare „In-Delta” (în serie cu fiecare înfãºurare a motorului) DM4-340-7K5 11 16 21. 2) Curent nominal de utilizare pentru ciclul de încãrcare dat. standard) DM4-340-7K5 7. 3) Indicã curentul.7 DM4-340-11K 15 23 29. clasa de declanºare CLASS 10 (15 s. respectiv tipul softstarterului se modificã. La curenþi mai mari ai motorului ºi la cicluri de sarcinã diferite (frecvenþã de operare. duratã supracurent sau duratã de funcþionare DF mai mari) aceastã valoare se modificã.2 16 DM4-340-11K 11 23 21.3 DM4-340-15K 22 30 41 41 DM4-340-22K 30 44 55 55 37 44 68 68 DM4-340-30K 45 59 81 81 55 59 99 99 DM4-340-45K 75 85 134 134 DM4-340-55K 90 105 161 161 DM4-340-75K 110 146 196 196 132 146 231 231 DM4-340-90K 160 174 279 279 DM4-340-132K 200 242 349 349 DM4-340-160K 250 300 437 437 DM4-340-200K 315 370 544 544 DM4-340-250K 400 500 683 683 DM4-340-315K 500 600 860 860 560 600 960 960 DM4-340-400K 750 750 1280 1280 DM4-340-500K 900 900 1540 1540 Indicaþii 1) PKM0-16(+CL-PKZ0) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI NZM7-63N-OBI NZM7-80N-OBI NZM7-100N-OBI NZM7-125N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-200N-OBI NZM7-200N-OBI NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM14-800S IZMB1-U1000 11) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI NZM7-63N-OBI NZM7-80N-OBI NZM7-100N-OBI NZM7-125N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-200N-OBI NZM7-200N-OBI NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-400S/ZMM400 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM14-800S IZMB1-U1000 11) IZMB1-U1250 11) IZMB1-U1600 11) IZMB2-U2000 11) DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3AM85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 – DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3AM85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 Z00-16 Z00-24 Z1-40 Z1-57 Z1-63 Z5-100/SK3 Z5-100/SK3 Z5-125/SK4 Z5-150/SK4 Z5-220/FF250 Z5-220/FF250 ZW7-290 ZW7-400 ZW7-400 ZW7-540 ZW7-630 ZW7-820 – Z00-16+EZ00 7) Z00-24+EZ00 7) Z1-40+EZ1 7) Z1-57+EZ1 7) Z1-57+EZ1 7) Z1-63+EZ1 7) Z1-63+EZ1 7) Z5-100/KK4 7) Z5-125/KK4 7) Z5-150/KK4 7) Z5-150/KK4 7) Z5-220/FF250 7) ZW7-290 7) ZW7-400 7) ZW7-400 7) ZW7-540 7) ZW7-630 7) ZW7-630 7) ZW7-820 – DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 IZMB1-U1000 11) DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL4M115 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM225 DILM250 DILM400 DILM500 DILM580 DILM580 DILM750 IZMB1-U1000 11) La cicluri de operare diferite valoarea efectivã a curentului se modificã.7 21.7 23 DM4-340-15K 15 30 29. puterea nominalã. • Aparatele de la DM 4-340-160K câte 3 comutãri pe orã cu cel puþin 8 minute de pauzã fãrã curent înaintea urmãtoarei porniri. interval scurt de pornire. Pentru orice ciclu alt de funcþionare sau în cazul utilizãrii unui Bypass. Curentul nominal de utilizare (aparat) trebuie în orice caz sã fie mai mare decât curentul motorului indicat pe plãcuþa de identificare (acþionare „In-Line”) respectiv curentul motorului / 3 (acþionare „In-Delta”).5 16 15. pentru care trebuie dimensionat conductorul la ciclul ºi curentul motorului date.5 x Ie) Tip de conectare „In-Line” (înaintea sarcinii. 3. funcþionare de duratã • Aparatele DM 4-340-110K ºi DM 4-340-132K câte 10 comutaþii pe orã cu cel puþin 3 minute de pauzã fãrã curent înainte de urmãtoarea pornire.2/18 Date selectate Elemente de comutaþie ºi deprotecþie clasificate Moeller HPL0211-2004/2005 Tip1) Puterea motorului la 400V Curent nominal de utilizare 2) Funcþiile softstarterelor Contactor Bypass (opþional) Softstartere DM4 Aparat P kW I A Motor Ie A Cablu3) I A Protecþia conductorului Contactor de reþea (opþional)4) Releu de protecþie a motorului 5) Softstarter pentru conexiunea trifazatã la reþea.

6 PKZM0-1.20-40 3x20. Softstartere DM4 Frenostat Hilger&Kern .02 3 x 21.16 PKZM0-0.20-80 3x20.630.0248 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.20-80 3x20.282.01 3 x 21. La tipul de conectare „In-Delta” reglaþi releul pentru motor la valoare curentului motorului / 3 .16 PKZM0-0.6 PKZM0-1.0247 Frenostat-6000.0169 Frenostat-6000.16 PKZM0-1.02 3 x 21.6 PKZM0-1.32-500 3x20.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0. Pentru montajul extern este inclus în procesul de livrare Dacã drept conexiune de legãturã se utilizeazã un conductor cu secþiunea de F 1.16 PKZM0-0.282.282.16 PKZM0-0.0181 Frenostat-6000.16 PKZM0-1.20-40 3x20.16 PKZM0-0.01 3 x 21.610.20-200 3x20.282.6 PKZM0-0.5 mm2.0173 Frenostat-6000.189.16 PKZM0-0.01 3 x 21.189.6 PKZM0-1.16 PKZM0-0.02 3 x 21.32-1250 3x20.0307 Frenostat-6000. se poate renunþa la utilizarea siguranþei.01 3 x 21.189.313.189.32-900 3x20.02 3 x 21.610.0248 Frenostat-6000.630.0316 Frenostat-6000.01 3 x 21.313.610.32-900 3x20.01 3 x 21.0307 Frenostat-6000.189.313. În acest caz recomandarile de comutare sunt valabile parþial. 2/19 Tip recomandat la 400V tensiune de reþea Contactor de ieºire 8) Protecþia conductorului Bobinã de reþea9) Contactor de frânare Siguranþã pentru recunoaºterea repausului10) PKZM0-0.16 PKZM0-0.313. deoarece existã diverse contacte de legat independent de accesoriile selectate.610. atunci pot fi utilizate ºi contactoarele introduse în coloana "Bypass-contactor" drept contactoare de reþea.313.189.Date de selecþie Elemente de comutaþie ºi de protecþie clasificate Moeller HPL0211-2004/2005 Întrerupãtor Comandã Siguranþã ultrarapidã (opþional.32-900 3x20.313.610.02 3 x 21. Dacã softstarterul rãmâne conectat la tensiune timp îndelungat.01 3 x 21.32-630 3x20.313. sunt necesare accesorii l vezi catalogul IZM.32-350 3x20.20-200 3x20.630.313.189.282.32-630 3x20.02 3 x 21.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.0249 Frenostat-6000.32-450 3x20.02 3 x 21.16 PKZM0-0.01 3 x 21.282.32-350 3x20.20-200 3x20.313.282.32-350 3x20.02 3 x 21.32-1250 3 x 21.16 PKZM0-0.c.189.630.02 3 x 21.02 3 x 21.313.0181 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.02 3 x 21.16 PKZM0-0.20-80 3x20.630.630.630.313.189.610.0173 Frenostat-6000.32-1250 3x20.0249 Frenostat-6000.282.0177 Frenostat-6000. ieºirea softstarterului trebuie sã fie separatã de acest contactor înaintea frânãrii.189.189.282.02 3 x 21.313.16 PKZM0-0.02 3 x 21.630.0308 Frenostat-6000.6 PKZM0-1.16 PKZM0-0.189.313.189. suplimentar faþã de elementele de protecþie pentru tipul „1” siguranþã obligatorie pentru tipul "2”) Protecþie Soclu pentru siguranþã Numãr x tip Numãr x tip Aparat de frânare c.32-500 3x20.20-125 3x20.0169 Frenostat-6000.6 PKZM0-1. Dacã se utilizeazã un aparat de frânare în c. Pentru a utiliza IZM drept "contactor".610.282.313.0308 Frenostat-6000.0171 Frenostat-6000.32-500 3x20.02 3 x 21.0171 DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM7-80N NZM7-100N NZM7-125N NZM7-160N NZM7-200N NZM7-250N NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM14-800S NZM14-1000S extern intern intern intern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3M85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI Dacã prin intermediul comenzii se stabileºte cã în caz de oprire de urgenþã se întrerupe mai întâi comanda softstarterului ºi abia apoi este comutat contactorul de reþea.313.0316 Frenostat-6000.0247 Frenostat-6000.01 3 x 21. releul pentru motor este conectat în serie cu înfãºurarea motorului ( reglare conform valorii curentului motorului / 3 ).189.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.20-125 3x20.02 3 x 21.610.0169 Frenostat-6000.610.02 3 x 21.313.610.313.313.20-125 3x20.189.0177 Frenostat-6000.32-450 3x20.313.16 PKZM0-0.0169 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.6 PKZM0-1.313. acesta poate prelua funcþia releului termic pentru motor.313.02 3 x 21.02 3 x 21.189.01 3 x 21.32-350 3x20.313.610.01 3 x 21.02 3 x 21.20-80 3x20.0173 Frenostat-6000.313.0173 Frenostat-6000.20-125 3x20.0171 Frenostat-6000.6 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 3x20.32-900 3x20.16 PKZM0-0.32-350 3x20.282.02 3 x 21.282.0307 Frenostat-6000..02 3 x 21.16 PKZM0-0.c.32-500 3x20.189.01 3 x 21.20-125 3x20.02 3 x 21. Reglarea blocului de declanºare ZMMl a t r = L (OBI) La tipul de conectare "InDelta".01 3 x 21.0308 Frenostat-6000.630.02 Frenostat-6000.32-450 3x20.32-900 3x20.610.16 PKZM0-0.0316 Frenostat-6000.189.0171 DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM7-80N NZM7-100N NZM7-125N NZM7-160N NZM7-200N NZM7-250N NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM14-800S NZM14-1000S extern extern intern intern intern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3M85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI Frenostat-6000.0308 Frenostat-6000.01 3 x 21.0307 Frenostat-6000.20-125 3x20.16 PKZM0-0.01 3 x 21.32-1250 3x20.610.610.

interval lung de pornire. putând fi necesarã utilizarea unui softstarter mai mare. supracurent.7 31 DM4-340-15K 15 22 29.5 16 15.3 41 DM4-340-22K 22 30 41 58 DM4-340-30K 30 44 55 78 37 44 68 96 DM4-340-37K 45 55 81 114 DM4-340-45K 55 72 99 140 DM4-340-55K 75 85 134 189 DM4-340-75K 90 105 161 227 DM4-340-90K 110 140 196 276 132 140 231 326 DM4-340-110K 160 170 279 393 DM4-340-160K 200 240 349 492 DM4-340-200K 250 280 437 616 DM4-340-250K 315 350 544 767 DM4-340-315K 400 450 683 963 DM4-340-400K 500 550 860 1213 DM4-340-500K 560 700 960 1354 Indicaþii 1) PKM0-25(+CL-PKZ0) PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ) NZM7-63N-OBI NZM7-63N-OBI NZM7-80N-OBI NZM7-100N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-200N-OBI NZM7-250N-OBI NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM14-800S IZMB1-U1000 11) DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-25 ZEV+ZEV-XSW-65 ZEV+ZEV-XSW-65 ZEV+ZEV-XSW-65 ZEV+ZEV-XSW-145 ZEV+ZEV-XSW-145 ZEV+ZEV-XSW-145 ZEV+ZEV-XSW-145 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 ZEV+ZEV-XSW-820 – DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZ2+M-32-PKZ2(+CL-PKZ2) NZM7-63N-OBI NZM7-63N-OBI NZM7-80N-OBI NZM7-100N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-160N-OBI NZM7-200N-OBI NZM7-250N-OBI NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-400S/ZMM-400 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM10-630S/ZMM-630 6) NZM14-800S NZM14-1000S IZMB1-U1250 11) IZMB1-U1600 11) DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 DILM750 ZEV+ZEV-XSW-25 7) ZEV+ZEV-XSW-25 7) ZEV+ZEV-XSW-65 7) ZEV+ZEV-XSW-65 7) ZEV+ZEV-XSW-65 7) ZEV+ZEV-XSW-65 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-145 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) ZEV+ZEV-XSW-820 7) DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 IZMB1-U1000 11) IZMB1-U1000 11) La cicluri de operare diferite valoarea efectivã a curentului se modificã. funcþionare de duratã • Aparatele DM 4-340-110K ºi DM 4-340-132K câte 10 comutaþii pe orã cu cel puþin 3 minute de pauzã fãrã curent înainte de urmãtoarea pornire. standard) DM4-340-11K 7. Elementele de comutaþie ºi protecþie se bazeazã pe urmãtorul ciclu de funcþionare (fãrã Bypass): • Aparatele DM 4-340-7K5 pânã la DM 4-340-90K câte 10 comutaþii pe orã. . Curentul nominal de utilizare (aparat) trebuie în orice caz sã fie mai mare decât curentul motorului indicat pe plãcuþa de identificare (acþionare „In-Line”) respectiv curentul motorului / 3 (acþionare „In-Delta”). duratã supracurent sau duratã de funcþionare DF mai mari) aceastã valoare se modificã. pentru care trebuie dimensionat conductorul la ciclul ºi curentul motorului date. • Aparatele de la DM 4-340-160K câte 3 comutãri pe orã cu cel puþin 8 minute de pauzã fãrã curent înaintea urmãtoarei porniri.2/20 Date selectate Elemente de comutaþie ºi de protecþie clasificate Moeller HPL0211-2004/2005 Tip1) Puterea motorului la 400V Curent nominal de utilizare 2) Funcþiile softstarterelor Contactor Bypass (opþional) Aparat Motor Ie A Cablu3) I2) A Protecþia conductorului Softstartere DM4 Contactor de reþea (opþional) 4) Releu de protecþie a motorului 5) P kW I A Softstarter pentru conexiunea trifazatã la reþea.7 31 DM4-340-22K 15 30 29.5 x Ie) Tip de conectare „In-Line” (înaintea sarcinii. 3. respectiv tipul softstarterului se modificã. 3) Indicã curentul. Pentru orice alt ciclu de funcþionare sau încazul utilizãrii unui Bypass. clasa de declanºare CLASS20 (40 s. puterea nominalã.3 41 DM4-340-30K 22 44 41 58 DM4-340-37K 30 55 55 78 DM4-340-45K 37 72 68 96 DM4-340-55K 45 85 81 114 DM4-340-75K 55 105 99 140 DM4-340-90K 75 140 134 189 DM4-340-110K 90 170 161 227 DM4-340-132K 110 200 196 276 DM4-340-160K 132 240 231 326 DM4-340-200K 160 280 279 393 DM4-340-250K 200 350 349 492 DM4-340-315K 250 450 437 616 DM4-340-400K 315 550 544 767 DM4-340-500K 400 700 683 963 Tip de conectare „In-Delta” (în serie cu fiecare înfãºurare a motorului) DM4-340-7K5 11 13 21. La curenþi mai mari ai motorului ºi la cicluri de sarcinã diferite (frecvenþã de operare.2 21 DM4-340-15K 11 22 21. 2) Curent nominal de utilizare pentru ciclul de încãrcare dat.

32-450 3x20. sunt necesare accesorii l vezi catalogul IZM.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.0169 Frenostat-6000.32-900 3x20.0181 Frenostat-6000.32-1250 3x20. Softstartere DM4 .0171 DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZM0-25(+CL-PKZ0) PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM7-80N NZM7-100N NZM7-125N NZM7-160N NZM7-200N NZM7-250N NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM14-800S NZM14-1000S extern extern intern intern intern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern DIL0M DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3M85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI PKZM0-0.20-125 3x20.32-900 3x20.610. releul pentru motor este conectat în serie cu înfãºurarea motorului (reglare conform valorii curentului motorului / 3 ).0307 Frenostat-6000.02 3x21.02 3x21.313.189.0307 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.0308 Frenostat-6000.610.189.02 3x21.32-450 3x20.313.02 3x21.20-125 3x20.0171 DIL0M DIL0M DIL1M DIL2M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM650 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM7-80N NZM7-100N NZM7-125N NZM7-160N NZM7-200N NZM7-250N NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-400-N/ZM-400 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM10-630-N/ZM-630 NZM14-800S NZM14-1000S extern intern intern intern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern extern DIL0AM DIL1M DIL2M DIL2AM DIL3M80 DIL3M85 DIL4M115 DIL4AM145 DILM185 DILM225 DILM250 DILM300 DILM400 DILM500 DILM580 DILM750 FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI FAZ-B4HI Dacã prin intermediul comenzii se stabileºte cã în caz de oprire de urgenþã se întrerupe mai întâi comanda softstarterului ºi abia apoi este comutat contactorul de reþea.16 PKZM0-0.02 3x21.16 PKZM0-0.01 3x21.16 PKZM0-0.0171 Frenostat-6000.6 PKZM0-1.630.01 3x21.20-200 3x20.16 PKZM0-0.313.610.630.02 3x21.0171 Frenostat-6000.20-200 3x20.01 3x21.630. deoarece existã diverse contacte de legat independent de accesoriile selectate.02 3x21.02 Frenostat-6000.313.6 PKZM0-1.20-200 3x20.16 PKZM0-0.32-1250 3x20.6 3x20.0173 Frenostat-6000.610.0173 Frenostat-6000.0316 Frenostat-6000.282.16 PKZM0-0.189.02 3x21.313.313.16 PKZM0-0. Pentru montajul extern este inclus în procesul de livrare Dacã drept conexiune de legãturã se utilizeazã un conductor cu secþiunea de F 1. se poate renunþa la utilizarea siguranþei.0308 Frenostat-6000. Dacã se utilizeazã un aparat de frânare în c.6 PKZM0-1.189.02 Frenostat-6000.0173 Frenostat-6000.0247 Frenostat-6000.282.0249 Frenostat-6000..189.189.313.0169 Frenostat-6000.313. ieºirea softstarterului trebuie sã fie separatã de acest contact înaintea frânãrii.189.0248 Frenostat-6000..6 PKZM0-1.32-900 3x20.313.32-450 3x20.32-1250 3x21.16 PKZM0-0.16 PKZM0-0.01 3x21.16 PKZM0-0.20-200 3x20.02 3x21.01 3x21.20-125 3x20.16 PKZM0-1.610.02 3x21.01 3x21.02 3x21.313.313.0316 Frenostat-6000.313.282.01 3x21.01 3x21. Dacã softstarterul rãmâne conectat la tensiune timp îndelungat.610.c.01 3x21. atunci pot fi utilizate ºi contactoarele introduse în coloana "Bypass-contactor" drept contactoare de reþea.32-500 3x20. La tipul de conectare „In-Delta” reglaþi releul pentru motor la valoare curentului motorului / 3 .189.282..630.189.32-450 3x20.02 3x21.32-450 3x20.16 PKZM0-0.02 3x21.0308 Frenostat-6000..313.0316 Frenostat-6000.189.282.02 3x21.610.0307 Frenostat-6000.610.32-350 3x20.0173 Frenostat-6000. suplimentar faþã de elementele de protecþie pentru tipul „1” siguranþã obligatorie pentru tipul "2”) Siguranþã Soclu pentru siguranþã Numãrx tip Numãrx tip Aparat de frânare c. acesta poate prelua funcþia releului termic pentru motor.16 PKZM0-0.02 3x21. 2/21 Frenostat Hilger&Kern Tip recomandat la 400V tensiune de reþea Contactor de ieºire 8) Protecþia conductorului Bobinã de reþea9) Contactor de frânare Siguranþã pentru recunoaºterea repausului 10) PKZM0-0.16 PKZM0-0.313.20-80 3x20.189.32-1250 3x21.16 PKZM0-0.02 3x21.313.610. Reglarea blocului de declanºare ZMM la t r = L (OBI) La tipul de conectare "InDelta".16 PKZM0-0.01 3x21.630.610.0169 Frenostat-6000.610.0307 Frenostat-6000.189.313.313..610.313.20-40 3x20.630.0177 Frenostat-6000.16 PKZM0-0.01 3x21.16 PKZM0-0.189.313.282.0248 Frenostat-6000. În acest caz recomandarile de comutare sunt valabile parþial.313.20-125 3x20.0247 Frenostat-6000.610.02 3x21.02 3x21.313.189.16 PKZM0-0.282.20-80 3x20.6 PKZM0-1.282.0181 Frenostat-6000. Pentru a utiliza IZM drept "contactor".32-630 3x20.5 mm2.6 PKZM0-1.16 PKZM0-0.32-350 3x20.189.0249 Frenostat-6000.6 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 3x20.0169 Frenostat-6000.32-350 3x20.189.01 3x21.02 3x21.01 3x21.16 PKZM0-1.32-500 3x20.16 PKZM0-0.32-350 3x20.32-500 3x20.630.Date selectate Elemente de comutaþie ºi de protecþie clasificate Moeller HPL0211-2004/2005 Întrerupãtor Comandã Siguranþã ultrarapidã (opþional.32-900 3x20.c.16 PKZM0-0.32-630 3x20.0308 Frenostat-6000.0177 Frenostat-6000.20-80 3x20.610.20-125 3x20.282.189.02 3x21.16 PKZM0-0.630.313.

g 0% 85 105 146 45 55 75 DM4-340-45K 207903 DM4-340-55K 207904 DM4-340-75K 207905 1 Buc.a.a. g 0% 190 – 520 V c. g 0% 174 202 242 300 370 90 110 132 160 200 DM4-340-90K 207906 DM4-340-110K 207907 DM4-340-132K 207908 DM4-340-160K 207909 DM4-340-200K 207910 1 Buc. chiar ºi în timpul funcþionãrii • Cu memorarea parametrilor sigurã la tensiune nulã. g 0% 190 – 520 V c.a. g 0% 190 – 520 V c.a.a.a. . seriile de parametri pot fi transmise de la un softstarter la altul la utilizarea în serie • Afiºaj cu text pe douã rânduri • Semnalizarea stãrii de funcþionare prin simboluri de stare 1 Buc. g 0% 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c.a. Indicaþiile de putere sunt valabile la tipul de conectare "In Line"/ la tipul de conectare "In Delta" DM4-340-7K5 207897 DM4-340-11K 207898 DM4-340-15K 207899 DM4-340-22K 207900 DM4-340-30K 207901 DM4-340-37K 207902 1 Buc.a. g 0% 190 – 520 V c. Curent nominal Putere nominalã de utilizare pentru motoare trifazate la 400V Ie P A kW 16 23 30 44 59 72 7.a.a.2/22 Softstarter DM4 Aparate de bazã DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiunea de conectare la reþea UL V c.a.a. g 0% 190 – 520 V c.a. Indicaþiile de putere sunt valabile la tipul de conectare "In Line"/ la tipul de conectare "In Delta" Softstarter pânã la 200/315 kW la 400 V 190 – 520 V c. g 0% Softstarter pânã la 75/132 kW la 400 V 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c. Indicaþiile de putere sunt valabile la tipul de conectare "In Line"/ la tipul de conectare "In Delta" Unitatea de comandã • Faciliteazã adaptarea tuturor parametrilor softstarterului pentru DE4-KEY-2 orice utilizãri cât ºi comanda acestuia prin tastaturã 211291 • Conectarea la softstarterul DM4 prin ataºarea simplã/ extragere. g 0% 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c.a. g 0% 500 600 750 900 250 315 400 500 DM4-340-250K 207911 DM4-340-315K 207912 DM4-340-400K 207913 DM4-340-500K 207914 1 Buc.a.a. g 0% 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c.a. Indicaþiile de putere sunt valabile la tipul de conectare "In Line"/ la tipul de conectare "In Delta" Softstarter pânã la 500/900 kW la 400 V 190 – 520 V c. g 0% 190 – 520 V c.a. g 0% 190 – 520 V c.a.5 11 15 22 30 37 Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii Softstartere DM4 Softstarter pânã la 37/55 kW la 400 V 190 – 520 V c.

.20-80 232086 20. Soclu pentru siguranþe montate extern – – – – 80 80 5 Buc.02 232076 6 Buc.282. Softstartere DM4 DE4-COM-2X 085028 1 Buc. DM4. 20.32-1250 221166 21..630.282.01 232064 21.. 2 Buc..20-.. 20. • Conectare prin cleme cu ºurub conectabile DE4-NET-K 085029 1 Buc. Modul de comunicaþie PROFIBUS-DP Modul pentru cuplarea directã la magistrala PROFIBUS-DP Softstartere • Toþi parametrii pot fi apelaþi ºi transmiºi. – – Montaj intern 3 Buc.6xx.610..32-350 221161 20.610. Descriere Tip Cod comandã 2/23 Unitate de livrare PS416-ZBK-210 051751 1 Buc.189. 20..32-500 221163 20.32-. Modul de comunicaþie Suconet K Modul pentru cuplarea directã la magistrala Suconet K Softstartere • Toþi parametrii pot fi apelaþi ºi transmiºi.20-.32-630 221164 20.189. 2 Buc.20-40 232085 20.189.... • RS 485 cleme cu ºurub conectabile • Cablu serial pentru interfaþã PS416-ZBK-210 obligatoriu Softstartere Pentru conectarea PC-ului prin interfaþa RS-232C DM4.. Curent nominal A Putere maximã disipatã Pv W Gabarite Se utilizeazã pentru Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii mm Siguranþe rapide pentru semiconductoare Utilizãrile siguranþelor 40 10 80 125 200 350 450 500 630 900 1250 18 26 37 61 70 72 80 120 147 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DM4-340-7K5 DM4-340-11K DM4-340-15K DM4-340-22K DM4-340-30K DM4-340-37K DM4-340-45K DM4-340-55K DM4-340-75K DM4-340-90K DM4-340-110K DM4-340-132K DM4-340-160K DM4-340-200K DM4-340-250K DM4-340-315K DM4-340-400K DM4-340-500K 20. 2 Buc.Module de conectare la reþea ºi de comunicaþie Module Moeller HPL0211-2004/2005 Se utilizeazã pentru Interfaþã serialã RS 232C/RS 485 Modul cu interfeþe seriale RS 232C ºi RS 485 pentru cuplarea directã la PLC sau PC Softstartere • RS 232C ºtecher cu 9 poli SUB-D DM4.20-200 232088 20.630. – Pentru siguranþele rapide 20.32-..282.610... 2 Buc. – – – 3 Buc.32-450 221162 20.313..32-900 221165 20.20-125 232087 20. ..6xx.610. • Conectare prin ºtecherul cu 9 poli SUB-D DE4-NET-DP2 230240 1 Buc.282. DM4.

Contactorul de reþea K1M se deschide imediat ce releul RUN se deschide. dar contactorul de reþea rãmâne cuplat Pentru a opri ºi contactorul de reþea. Softstartere DM4 Oprire de urgenþã S1 K1 S1: S2: G1: Oprit Pornit Enable (E2 = 1 a activat) S2 K1 K1 G1 E2 39 Legarea releului termic Z Cablare a b c Z1 Z1 S1 K1 S3 K2 Z1 K1 S3 K2 Z1 13 L1 L2 L3 N PE Q1 I> I> I> K1 G1 RUN 14 S2 K1 S4 K2 S4 K2 K1M E1 K1 K2 G1 E1 39 K2 G1 39 K1M Z1 d Oprire de urgenþã d F2 1L1 2L2 3L3 S1: S2: G1: a Oprit Pornit Enable (E2 = 1 a activat) Contactul de semnalizare al releului termic de protecþie a motorului este legat în circuitul ON/OFF. În caz de defect. se opreºte releul Run ºi anuleazã automenþinerea lui K1M. Dupã oprirea soft efectuatã. Parametrizarea necesarã pentru intrarea E2 este descrisã în manual. Contactul de semnalizare al releului termic de protecþie a motorului este legat în circuitul pornire soft/oprire soft. trebuie sã se conecteze în mod suplimentar la Varianta 2 un al doilea contact al releului de protecþie a motorului pe circuitul bobinei contactorului de reþea K1M. T2: Termistor ˜ . În caz de defecþiune softstarterul este blocat instantaneu. softstarterul opreºte motorul în mod controlat dupã o rampã de decelerare.2/24 Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Blocare instantanee fãrã funcþia de rampã Comandã Pentru aceastã funcþie circuitul alãturat trebuie adãugat la toate exemplele de circuit de comandã care urmeazã. motorul se roteºte liber pânã la oprire. Softstarterul este oprit. Oprire soft Pornire soft L N G1 ~ = b + 2T1 4T2 6T3 T1 – T2 c d M 3 T1.

Proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter cu contactor de reþea (K1M) Comandã Oprire de urgenþã S1: S2: S3: S4: a : b : Oprit Pornit Oprire soft Pornire soft Enable Oprire soft Pornire soft 2/25 Cablare Softstartere DM4 .

2/26 Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter fãrã contactor de reþea (K1M) Comandã Oprire de urgenþã K1 Softstartere DM4 S2 S1: S2: a: b: Oprire soft Pornire soft Enable Oprire soft Pornire soft S1 K1 K1 G1 E2 39 G1 E1 39 a b Cablare L1 L2 L3 N PE Q1 I> I> I > Q2 I >>> I I F1 F2 1L1 3L2 5L3 L N E1 Start/Stop a E2 Eliberare 39 0V(E1.TOR K3 K4 0VAnalog ~ = PE 2T1 4T2 6T3 T1 T2 13 14 23 24 33 34 43 7 I mot M 3~ M1 .E2) 0VAnalog 7 +12 REF1:0– 10V +12VDC 8 REF2:4– 20mA AnalogOut1 62 63 AnalogOut2 1 ~ G1 = -Termistor K1.RUN +Termistor K2.

E2) 0VAnalog a: vezi comanda 7 +12 REF1:0– 10V +12VDC 8 1 REF2:4– 20mA ~ K2M G1 = -Termistor PE AnalogOut1 +Termistor 2T1 4T2 6T3 0VAnalog T1 T2 13 14 23 24 33 34 43 7 62 63 I mot M 3~ M1 AnalogOut2 K1.RUN K2.TOR K3 K4 ~ = Softstartere DM4 S1: S2: S3: S4: a: b: Oprit Pornit Oprire soft Pornire soft Enable Oprire soft Pornire soft .Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter cu Bypass ºi contactor de reþea (K1M) Comandã Oprire de urgenþã 2/27 K1 S3 13 23 S1 K1 K2M S4 K2 K2 K1 G1 RUN 14 G1 TOR 24 S2 K1 K1 G1 E2 39 K2 G1 E1 39 K1M K2M a b Cablare L1 L2 L3 N PE Q1 I> I> I> Q2 I >>> I I K1M F1 a F2 1L1 3L2 5L3 L N E1 E2 39 Start/Stop Eliberare 0V(E1.

Tip de conectare „In-Delta” Comandã Oprire de urgenþã Softstartere DM4 K1 K1M K1 S2 K1 S3 S4 13 S1 S1: S2: S3: S4: a: b: Oprit Pornit Oprire soft Pornire soft Enable Oprire soft Pornire soft K2 K2 K2 G1 RUN 14 G1 OK (not error) K1 33 34 G1 a E2 39 K2 G1 E1 39 K1M b Cablare L1 L2 L3 N PE Q1 II> II> II> Q2 II> II> II> K1M F1 a F2 1L1 3L2 5L3 L N E1 E2 39 0 V Analog 7 +12 V DC +12 8 1 a: vezi comanda Start/Stop Eliberare 0 V (E1.RUN + Termistor K2.Termistor REF 1: 0-10 V ~ G1 REF 2: 4-20 mA PE K1.2/28 Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter cu contactor de reþea (K1M).E2) = .TOR K3 K4 0 V Analog ~ = Analog Out 1 62 2T1 4T2 6T3 T1 T2 13 14 23 24 33 34 43 7 63 W1 I mot U1 V1 M1 M 3~ W2 U2 V2 Analog Out 2 .

RUN K2.E2) 0VAnalog 7 +12 8 1 PE H = G1 K1.Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare Moeller HPL0211-2004/2005 Softstarter cu circuit de reversare Comandã 2/29 K1 S1 K1 K1 K2M S1 K4 K1M S4 K4 S2 K1 K1 K3 K2 K2 K1M K3 K2M S5 K5 K5 G1 RUN 13 14 E2 E1 K1 G1 39 K2 c K3 d K1M K2M K5 G1 39 K4 a \ b Oprire de urgenþã S1: S2: S4: S5: Oprit Pornit Oprire soft Pornire soft a: b: c: d: Enable Oprire soft Pornire soft înainte înapoi Cablare L1 L2 L3 N PE Q1 I> I> I > Q2 I >>> I I K2M K1M F1 a : vezi comanda F2 1L1 3L2 5L3 L N Start/Stop a E1 Eliberare E2 39 0V(E1.TOR K3 K4 0VAnalog ~ = REF1:010V ~ AnalogOut1 REF2:420mA +12V 2T1 4T2 6T3 T1 T2 13 14 23 24 33 34 43 7 62 63 I mot M1 M 3~ AnalogOut2 Softstartere DM4 .

5) 2 x (0.5 – 6) 2 x (1.5) 2 x 0.5) 2 x (0.947-4-3 IEC/EN 60.5 x 3.5) 2 x 0.5 – 4) 1 x (1.2 µs/50 µs (Interval de creºtere/ interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60 947-2 respectiv -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/ componenta de putere/ carcasã .5 „A“ „A“ „A“ „A“ 110 – 500 50/60 110 – 500 50/60 110 – 500 50/60 110 – 500 50/60 50 N V c. conform IEC 60 068-2-10 0– 40 0– 40 0– 40 0– 40 25/55 25/55 25/55 25/55 0– 1000 0– 1000 0– 1000 0– 1000 vertical vertical vertical vertical IP20 IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii II/2 II/2 II/2 II/2 10 g/11 ms 10 g/11 ms 10 g/11 ms 10 g/11 ms 2M2 2M2 2M2 2M2 12 24 36 60 45 x 149 x 189.75 – 1.5 45 x 149 x 189.5) 18 – 12 0.75 – 1.5) 2 x (0.8 0.5 – 6) 2 x (1.5 – 2.2/30 Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 DS4-140-010-H Date generale Standarde ºi normative Autorizaþii Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie Protecþie la atingere Categorie de supratensiune / grad de poluare Rezistenþã la ºocuri Rezistenþã la vibraþii conform EN 60721-3-2 Putere disipatã la curentul nominal de utilizare Ie Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Clasa de interferenþã Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Frecvenþa de reþea Curent nominal de utilizare AC 51 (sarcinã rezistivã) Ciclu de suprasarcinã Secþiunile de racordare Conductoare de forþã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã Indicaþii Ue DS4-140-020-H DS4-140-030-H DS4-140-050-H °C °C m g W mm IEC/EN 60.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1x (0.5 – 6) 2 x (1.5) 2 x (0.75 1x (0.5 – 6) 2 x (1.5) 2 x (0.a.75 1x (0.75 – 2.75 – 2.947-4-3 IEC/EN 60.75 – 2.8 0. 1 x mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm 1 x (1.5 – 4) 1 x (1.947-4-3 IEC/EN 60.5 65 x 149 x 189.5 1 x (1.75 – 2. cãldurã umedã ciclicã.5 45 x 149 x 189.75 – 1.5) 1x (0.5 – 10) 1 x (1.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.75 – 2.75 – 2.5) 1x (0.5) 18 – 12 0.5) 2 x 0.5) 1x (0.5 – 6) 2 x (1.75 1x (0.5 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.5 1 x (1.5 – 35) 2 x (1.5) 1x (0.75 – 2.75 – 2.75 – 2.5) 2 x (0. Hz A Ie 10 20 30 Frecvenþã de comutare limitatã numai prin intervalele de pornire/oprire.8 0.75 – 1.75 – 1.75 – 1.5 x 3.5) 2 x 0.8 0.5) 2 x (0.5 – 4) 1 x (1.5) 2 x (0.75 – 2.5 x 3.5 – 6) 2 x (1.75 – 2.75 1x (0.5 – 35) 2 x (1.5 – 25) 2 x (1.5 – 6) 2 x (1.5) 1 x (1.5 – 4) 1 x (1.5 x 3.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.5) 18 – 12 0.5 – 10) 1 x (16 – 4) 2 x (16 – 12) 3 PZ2 sau 1 x 6 mm 1x (0.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.947-4-3 UL/CSA UL/CSA UL/CSA UL/CSA Cãldurã umedã constantã conform IEC 60 068-2-3.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1x (0.75 – 1.5 – 4) 1 x (1.5) 18 – 12 0.5 – 6) 2 x (1.75 – 1.75 – 2.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1x (0.5 – 4) 1 x (1.5 1 x (1.5 – 6) 2 x (1.

c.140.c.c. V c. acþionat cu c. Tensiune de atragere acþionat cu c. acþionat cu c.063.a. V 6 500 500 6 500 500 6 500 500 6 500 500 FAZ-B10 10 A gL respectiv 2 x FAZ-B10 PKM0-10 + Z00-10 50. ms ms ms ms 12 12 +24 15% 110 – 240 15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 18 10 10 20 25 12 12 +24 15% 110 – 240 15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 18 10 10 20 25 12 12 +24 15% 110 – 240 15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 18 10 10 20 25 12 12 +24 15% 110 – 240 15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 18 10 10 20 25 DS4-140-020-H DS4-140-030-H DS4-140-050-H 2/31 Uimp Ui Ue kV V c. Interval de deschidere acþionat cu c.c.a.04 FAZ-B20 20 A gL respectiv 2 x FAZ-B20 PKM0-20 (+ CL-PKZ0) + Z00-24 (+ EZ00) 50.179. V c.06-80 51.060.c.a. V c.a. Interval de atragere acþionat cu c.a.058. -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/ componenta de putere/ carcasã Contactoare statice ºi softstartere DS4 . Tensiune de deschidere acþionat cu c.06-16 51.a.04 V ACxDC 110x 24 110 x 24 110x 24 110 x 24 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.c.2 s/50 s (Interval de creºtere/ interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60 947-2 respectiv.Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-140-010-H Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de þinere la impuls Tensiune nominalã de izolare Tensiune nominalã de utilizare Protecþie la scurtcircuit Coordonare tip "1" la 230 V la 400 V la 500 V Protecþie la scurtcircuit tipul "2" (suplimentar faþã de siguranþele pentru tipul „1“) Soclu pentru siguranþã Circuit de comandã Putere consumatã Tensiune minimã de comandã Intrãri digitale 24 V c.04 FAZ-B50 50 A gL respectiv 2 x FAZ-B50 NZM7-63-OBI + Z1-63 (+ EZ1) 50. acþionat cu c.a.a.a. Indicaþii mA mA V c. V c.c.140.06-32 51.060. 230 V AC Tensiuni de comandã: acþionat cu c. V c. acþionat cu c.124. acþionat cu c.c.c.04 FAZ-B32 35 A gL respectiv 2 x FAZ-B32 PKZ2 + M-32-PKZ2 (+ CL-PKZ2) + Z1-40 (+ EZ1) 50.06-50 51.

Cãldurã umedã ciclicã.5–6) 2 (1.75–2. A A kW kW HP kW °C °C m g W mm IEC/EN60947-4-2(-M(R)) IEC/EN60947-4-3(-M) UL/CSA UL/CSA Cãldurã umedã constantã.5) (0. conform IEC 60068-2-3.75–1.1 2. Hz Vc.5–6) 2 (1.7 PZ2 sau 1 6 mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.75–1.5–4) 1 (16–8) 2 (16–10) 1. -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/componenta de putere/carcasã .5–6) 2 (1.2 3 3 11A: AC-51: 1.5) (0.75–2.5 1 (1.a.2/32 Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 DS4-340-2K2-M(R) DS4-340-2K2-M(R)-DC Date generale Standarde ºi normative Autorizaþii Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie (racorduri de putere) Protecþie la atingere Categorie de supratensiune/grad de poluare Rezistenþã la ºocuri la AC-51: 1.5) (0.5–4) 1 (1.4 23.75–1.5–1: 99–600 6A: AC-53a: 6–0.5) (18–12) (18–16) 3.7 PZ2 sau 1 6 mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.75–2.75–2.2 µs/50 µs (Interval de creºtere/interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60947-2 respectiv.5–1: 99–600 6A: AC-53a: 6–0.5–6) 2 (1.5–4) 1 (16–8) 2 (16–10) 1.75–2.5: 99–600 6A: AC-53a: 6–5: 99–20 „A“ 110–500 50/60 Ie Ie 11 6 1.5–6) 2 (1.5-1: 600-99 Putere disipatã la curentul nominal de utilizare Ie Clasa de interferenþã Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Frecvenþa de reþea Alimentare cu tensiune element de comandã U C Curent nominal de utilizare AC-51 AC-53 (sarcinã inductivã) Puterea motorului recomandat (racord standard) 230V 400V 460V 500V Ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60947-4-2 AC-51 (numai tipurile M) AC-53a (fãrã Bypass) Ue Vc.a.1 2.5: 99–600 6A: AC-53a: 6–5: 99–20 Secþiunile de racordare Conductoare de forþã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã Indicaþii mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm 1 (1.75–1.5–4) 1 (1.5) (0.5) (0.75–1.5) (0.2 3 3 11A: AC-51: 1.75–2.5 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.8 0.5 (0.75–1.5 (0.5–6) 2 (1. conform IEC 60068-2-10 0–40 0–40 25/55 25/55 0–1000 0–1000 vertical vertical IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii II/2 II/2 8g/11ms 8g/11ms 2M2 2M2 23.5) (0.5–4) 1 (1.5) (0.5–4) 1 (1.5) (0.8 0.4 „A“ 110–500 50/60 intern prin racord de putere 11 6 1.5) (18–12) (18–16) 3.5) (0.

5) (0.5) (0.4 65x149x189.5 (0.5: 99–600 23A: AC-53a: 6–5: 99–20 41A: AC-53b: 3–5: 360(numaiM) 41 23 5.5 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.5–10) 1 (1.5) (0.5) (0.5) (0.5–6) 1 (1.5) (18–12) (18–16) 3.5–35) 2 (1.75–1.5) (18–12) (18–16) 3.75–2.5–10) 1 (2.5) (0.75–1.5 29A: AC-51: 1.5) (0.5 2 (2.5–16) 2 (2.5) (18–12) (18–16) 3.Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-340-4K0-M(R) DS4-340-5K5-M(R) DS4-340-7K5-M(R) DS4-340-11K-M(R) DS4-340-11K-M+ DIL2M(230V50HZ) 2/33 IEC/EN 60947-4-2(-M(R)) IEC/EN 60947-4-3(-M) UL/CSA UL/CSA Cãldurã umedã constantã.8 0.5) (0.5 (0.75–2.2 4 5 5.75–1.5 17A: AC-51: 1.5: 99–600 12A: AC-53a: 6–5: 99–20 29 16 4 7.5–10) 1 (1.5) (0.5 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.75–2.5) (0.5 1 (2.5 Contactoare statice ºi softstartere DS4 .5–50) 3 (2.75–2.5 (0.5–35) 3 (2.75–1.75–2. conform IEC 60068-2-10 0–40 0–40 25/55 25/55 0–1000 0–1000 vertical vertical IP20(IP00) IP20(IP00) Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii II/2 II/2 8g/11ms 8g/11ms 2M2 2M2 43.75–2.8 0.5) (0.75–2.75–1.5–25) 2 (1.2 110x149x189.5 65x149x189.5–16) 1 (14–2) 2 (14–8) 3.5–1: 99–600 9A: AC-53a: 6–0.5–50) 2 (2.5–35) 2 (2.5) (0.5) (0.5–35) 2 (1.5) (0.8 0.5 1 (1.5 „A“ „A“ 110–500 50/60 intern prin racord de putere 17 9 2.5 7 5.5 (0.5) (0.5–50) 2 (2.5–1: 99–600 12A: AC-53a: 6–0.5 (0.5–50) 3 (2.5) (18–12) (18–16) 3.5–1: 99–600 16A: AC-53a: 6–0.75–2.75–1.5–16) 1 (2.4 110x149x189.5 „A“ 110–500 50/60 0–40 25/55 0–1000 vertical IP20(IP00) II/2 8g/11ms 2M2 81.5) (0.75–2.5 10 7.5 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.75–1.5–10) 2 (2.8 45x149x189.5–16) 2 (14–2) 3 (14–8) 3.5: 99–600 23A: AC-53a: 6–5: 99–20 41A: AC-53b: 3–5: 360(numaiM) 1 (1.5) (0.75–2.75–1.75–2.5–10) 2 (2.5–16) 2 (2.5) (0.8 0.75–1.5: 99–600 9A: AC-53a: 6–5: 99–20 110–500 50/60 UL/CSA UL/CSA UL/CSA 0–40 25/55 0–1000 vertical IP20(IP00) II/2 8g/11ms 2M2 57.75–1. Cãldurã umedã ciclicã.5–1: 99–600 23A: AC-53a: 6–0.75–1.5–50) 3 (2.75–1.5 „A“ 110–500 50/60 0–40 25/55 0–1000 vertical IP20 II/2 8g/11ms 2M2 85.5) (0.5–10) 1 (16–4) 2 (16–10) 3 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.5) (0.75–1.5–35) 2 (1.8 57.5 22A: AC-51: 1.5–16) 2 (14–2) 3 (14–8) 3.75–2.5–50) 3 (2.75–2.5: 99–600 16A: AC-53a: 6–5: 99–20 41 23 5.5–6) 1 (1.75–2.5) (0.5 „A“ 110–500 50/60 22 12 3 5.5 11 15 11 41A: AC-51: 1.5–10) 1 (16–4) 2 (16–10) 3 PZ2 sau 1 6mm 1 2 1 2 1 2 1 2 0.75–1.5) (0.5) (0.5–25) 2 (1.5) (0.75–1.75–2.5–35) 3 (2.5 11 15 11 – 23A: AC-53a: 6–0.8 0.5 2 (2.5–35) 2 (1. conform IEC 60068-2-3.5) (0.5) (18–12) (18–16) 3.

c.5-1: 600-99 la AC-53a: 3-5: 10-99 ºi AC-53b: 3-5:360 la AC-53a: 6-0.c.a.04 Vc. Vc.2/34 Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4 DS4-340-2K2-M(R) DS4-340-2K2-M(R)-DC Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de þinere la impuls Tensiune nominalã de izolare Protecþie la scurtcircuit Coordonare tip "1" la AC-51: 1.04 PKM0-16 (+ CL-PKZ0) PKM0-6.140.a.060. mA mA Vc. Vc.5: 600-99 Protecþie la scurtcircuit tipul "2" (suplimentarf aþã de siguranþele pentru tipul „1“) Soclu pentru siguranþã Circuit de comandã Putere consumatã Tensiune minimã de comandã Intrãri digitale 24 Vc. Vc.3 (+ CL-PKZ0) + Z00-6 (+ EZ00) PKM0-10 (+ CL-PKZ0) + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.060. acþionat cu c. Interval de atragere acþionat cu c.a.a.a. A s s % 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1. Vc. Vc.140.a. Vc. 230 Vc.c. Tensiune de deschidere acþionat cu c.a. Tensiune de atragere acþionat cu c.a. Ieºiri de releu Numãr Domeniu de tensiune Domeniu de curent AC-1 Funcþie de pornire soft Intervale de rampã Accelerare Temporizare Tensiune de pornire Indicaþii Uimp Ui kV Vc.06-50 3x51.a.a.c. Alimentare cu tensiune element de comandã U C Tensiuni de comandã: acþionat cu c.c.a. Interval de deschidere acþionat cu c. 6 500 6 500 PKM0-16 (+ CL-PKZ0) PKM0-6.c.c. acþionat cu c.a.c.c. acþionat cu c. acþionat cu c.06-50 3x51. ms ms ms ms 110x 24 14 14 intern prin racord de putere +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 24 14 14 +24g15% – 15–27 – 0–3 – 45 – – 45 1 250 3 Vc.a.2 µs/50 µs (Interval de creºtere/interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60947-2 respectiv -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/componenta de putere/carcasã .c./c.3 (+ CL-PKZ0) + Z00-6 (+ EZ00) PKM0-10 (+ CL-PKZ0) + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50. acþionat cu c.

04 PKM0-25 (+ CL-PKZ0) PKM0-16 (+ CL-PKZ0) + Z00-16 (+ EZ00) PKM0-25 (+ CL-PKZ0) + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.060.01 PKM4-50 PKM0-25 (+ CL-PKZ0) + Z00-24 (+ EZ00) NZM7-63N-OBI + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.060.06-160 3x21.189.282.189.140.06-80 3x51.20-200 3x21.06-63 3x51.04 PKM4-32 PKM0-16 (+ CL-PKZ0) + Z00-16 (+ EZ00) NZM7-40N-OBI + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.189.Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-340-4K0-M(R) DS4-340-5K5-M(R) DS4-340-7K5-M(R) DS4-340-11K-M(R) DS4-340-11K-M+ DIL2M(230V50HZ) 2/35 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 PKM0-20 (+ CL-PKZ0) PKM0-10 (+ CL-PKZ0) + Z00-10 (+ EZ00) PKM0-20 (+ CL-PKZ0) + ZEV + ZEV-XSW-25 3x50.140.140.01 – numai AC53b: NZM7-63N-OBI + Z1-57 (+ EZ1) – 3x20.01 110 x24 14 14 intern prin racord de putere +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 110 x24 14 14 110 x24 14 14 110 x24 14 14 110 x24 14 14 +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 +24g 15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 +24g15% 110–240g15% 15–27 79–264 0–3 0–22 95 115 165 165 1 250 3 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 0–10 0–10 30–100 Contactoare statice ºi softstartere DS4 .140.06-125 3x21.

5) 1 x (0.8 0.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1 x (0.75 – 1.7 110 – 500 50/60 Ie 23 5.5) 2 x (0.5) 2 x (0.5 x 3.2/36 Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-340-7K5-MX(R) DS4-340-11K-MX(R) DS4-340-15K-MX(R) Softstartere DM4 Date generale Standarde ºi normative Autorizaþii Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie (racorduri de putere) Protecþie la atingere Categorie de supratensiune / grad de poluare Rezistenþã la ºocuri Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Clasa de interferenþã Putere disipatã: Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Frecvenþa de reþea Alimentare cu tensiune element de comandã UC Curent nominal de utilizare AC-53 (sarcinã inductivã ) Puterea motorului recomandat (racord standard) 230 V 400 V 460 V 500 V Ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60 947-4-2 AC-53b (cu Bypass) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului Surubelniþã Indicaþii Ue °C °C m mm W V c.5 x 3.5 11 15 11 23A: AC-53b: 3 – 5.5 – 4) 1 x (1.5 – 16) 1 x (14 – 2) 2 x (14 – 8) 3.75 – 1. conform IEC 60068-2-10 0 – 40 0 – 40 25/55 25/55 0– 1000 0– 1000 vertical vertical IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii II/2 II/2 8 g/11 ms 8 g/11 ms 45 x 149 x 189. 360 110 – 500 50/60 UL/CSA 0 – 40 25/55 0– 1000 vertical IP20 (IP00) II/2 8 g/11 ms 110 x 149 x 189.5 – 50) 2 x (2. A kW kW HP kW IEC/EN 60947-4-2 UL/CSA UL/CSA Cãldurã umedã constantã.75 – 2.5 – 6) 2 x (1.5 16A: AC-53b: 3 – 5.5) 2 x (0.5 PZ2 sau 1 x 6 mm 1 x (0.75 – 2.5) 2 x (0.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.5 1 x (2.5 1 x (1.75 – 2.5) 1 x (0.2 11. 360 mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm 1 x (1.8 0.5 15 20 18.5) 2 x (0.75 – 1.5 – 6) 2 x (1.a. conform IEC 60068-2-3.5 – 4) 1 x (1.8 0.5 – 50) 2 x (2.5) 2 x (0.5 – 4) 1 x (1.5 „A“ 12.5 – 10) 1 x (2.5 – 4) 1 x (16 – 8) 2 x (16 – 10) 1.5) 2 x (0.5 – 35) 2 x (2.75 – 1. Cãldurã umedã ciclicã.5 – 6) 2 x (1.5 45 x 149 x 189.5) 2 x (0.5) 1 x (0.5 – 6) 2 x (1.5 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.5 x 3.5 „A“ „A“ 11.75 – 2.5) 1 x (0.5) 1 x (0.7 PZ2 sau 1 x 6 mm 1 x (0.75 – 1.75 – 1.75 – 2.5 10 7.5 – 6) 2 x (1.5 – 6) 2 x (1.5) 2 x (0.5 – 4) 1 x (1.75 – 1.5 – 16) 1 x (2.75 – 2. Hz V c.75 – 1.75 – 2.9 110 – 500 50/60 intern prin racord de putere 16 4 7.75 – 2. 360 31 7.5) 1 x (18 – 12) 2 x (18 – 16) 0.5) 1 x (0.2 ms/50 ms (Interval de creºtere/ interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60 947-2 respectiv -3) • este valabil pentru circuitul de comandã/ componenta de putere/ carcasã .a.5 31A: AC-53b: 3 – 5.75 – 1.5) 1 x (18 – 12) 2 x (18 – 16) 0.75 – 2.5) 1 x (18 – 12) 2 x (18 – 16) 0.

-3) • este valabil pentru circuitul de comandã/ componenta de putere/ carcasã Softstartere DM4 .Date tehnice Contactoare statice ºi softstartere DS4 Moeller HPL0211-2004/2005 DS4-340-7K5-MX(R) Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de þinere la impuls Tensiune nominalã de izolare Protecþie la scurtcircuit Coordonare tip "1" la AC-53a:3-5:10-99 ºi AC-53b:3-5:360 Protecþie la scurtcircuit tipul "2" (suplimentar faþã de siguranþele pentru tipul „1“) Soclu pentru siguranþã Circuit de comandã Putere consumatã Tensiune minimã de comandã Intrãri digitale 24V c.04 PKZ2+M-32-PKZ2 (+ CL-PKZ2) + Z1-40 (+ EZ1) 3 x 20. Interval de deschidere acþionat cu c.c.140.c.5 – 10 0– 10 30 – 100 0.a.5 – 10 0– 10 30 – 100 Tensiune nominalã de þinere la impuls: • 1.a.c. acþionat cu c.282.06-63 3 x 50.a.a.c.a. Alimentare cu tensiune element de comandã UC Tensiuni de comandã: acþionat cu c.5 – 10 0– 10 30 – 100 0.2 ms/50 ms (Interval de creºtere/ interval de scãdere a impulsului conform IEC/EN 60 947-2 respectiv. Tensiune de deschidere acþionat cu c.c. acþionat cu c. Interval de atragere acþionat cu c.a.a. 230 V c. V c.a.140.a.a.20-125 3 x 21.189. V c.06-80 3 x 50.c.a. ms ms ms ms 110x 24 14 14 intern prin racord de putere +24 g15% 110 – 240 g15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 22 95 115 165 165 1 250 3 110x 24 14 14 110x 24 14 14 +24 g15% 110 – 240 g15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 22 95 115 165 165 1 250 3 +24 g15% 110 – 240 g15% 15 – 27 79 – 264 0–3 0– 22 95 115 165 165 1 250 3 V c.c.01 V c. mA mA V c.a. 6 500 6 500 6 500 PKM0-16 (+ CL-PKZ0) + Z00-16 (+ EZ00) 3 x 50. V c. V c. V c.04 PKM0-25 (+ CL-PKZ0) + Z00-24 (+ EZ00) 3 x 50.060.c.a. Ieºiri de releu Numãr Domeniu de tensiune Domeniu de curent AC-1 Funcþie de pornire soft Intervale de rampã Accelerare Temporizare Tensiune de pornire Indicaþii DS4-340-11K-MX(R) S4-340-11K-MX(R) DS4-340-15K-MX(R) S4-340-15K-MX(R) 2/37 Uimp Ui kV V c. V c. acþionat cu c. acþionat cu c.060.xc. acþionat cu c.c.c. A s s % 0. Tensiune de atragere acþionat cu c.

20-125 .282. pânã la 2.2/38 Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-7K5 DM4-340-11K DM4-340-15K DM4-340-22K Date generale Standarde ºi normative IEC/EN 60947-4-2 UL.a.282. pânã la 60°C cu o reducere de curent de 2% pentru fiecare °C -25/55 -25/55 -25/55 0–1000.5 11 20 16A: AC-53a: 3–35: 99–10 16A:AC-53b:3–35: 120 PKZM0-16 20.000 m cu o reducere de curent de 1 % pentru fiecare 100 m vertical IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii 2 2 2 50 63 91 222 x 290 x 195 6. comandã U C Curent nominal de utilizare AC-53a 400V Ie A Puterea motorului recomandat (racord standard) 230V kW 400V kW 460V HP Curent de fazã Tip de conectare In-Delta A Puterea motorului recomandat (tip de conectare "InDelta") 230V kW 400V kW 460V HP Ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60947-4-2 AC-53a (fãrã Bypass) AC-53b (cu Bypass) Protecþie la scurtcircuit Clasificare tip "1" Clasificare tip "2" suplimentar 16 23 30 44 4 7. conform IEC 60068-2-30 0–40.282.a.5 10 27 5.20-80 15 22 30 30A: AC-53a: 3–35: 99–10 30A: AC-53b: 3–35: 120 PKZ2/ZM-32 20.5 15 20 51 11 22 30 76 7. Tensiune nominalã de izolare Ui Vc.7 230–460 460 50/60 110/230 222 x 290 x 195 6. cUL Cãldurã umedã constantã.7 230–460 460 50/60 110/230 W mm kg Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Ue Vc.7 230–460 460 50/60 110/230 UL.20-80 22 37 50 44A: AC-53a: 3–35: 99–10 44A: AC-53b: 3–35: 120 NZM7-63N 20.282. cUL UL.5 11 15 39 7. Frecvenþa de reþea Hz Alimentare cu tensiune de Vc.7 230–460 460 50/60 110/230 222 x 290 x 195 6.20-40 11 15 25 23A: AC-53a: 3–35: 99–10 23A: AC-53b: 3–35: 120 PKZM0-25 20.a. conform IEC 60068-2-3 Cãldurã umedã ciclicã. cUL UL. cUL Softstartere DM4 Aprobãri Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie Protecþie la atingere Grad de poluare Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate °C °C m -25/55 IP20 2 120 222 x 290 x 195 6.

7 230–460 460 50/60 110/230 222 x 420 x 195 15 230–460 460 50/60 110/230 IP20 2 276 222 x 420 x 195 15 230–460 460 50/60 110/230 IP20 2 380 222 x 420 x 195 15 230–460 460 50/60 110/230 IP20 2 452 520 x 338 x 248 15.cUL Cãldurã umedã constantã. conform IEC 60068-2-3 Cãldurã umedã ciclicã.Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-30K DM4-340-37K DM4-340-45K DM4-340-55K DM4-340-75K DM4-340-90K 2/39 IEC/EN 60947-4-2 -25/55 -25/55 -25/55 0–1000.32-450 Softstartere DM4 UL.cUL UL.cUL UL.610.000 m cu o reducere de curent de 1% pentru fiecare 100m vertical IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii 2 2 2 152 190 227 222 x 290 x 195 6.282.189. pânã la 2.20-200 45 75 100 85A : AC-53a : 3–35 : 99–10 85A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-100N 20.5 37 50 124 22 45 60 147 30 55 75 181 37 75 100 252 45 90 125 301 30 55 75 59A : AC-53a : 3–35 : 99–10 59A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-63N 20.610. conform IEC 60068-2-30 0–40.7 230–460 460 50/60 110/230 59 72 85 105 146 174 15 30 40 102 18.cUL UL.cUL .7 230–460 460 50/60 110/230 222 x 290 x 195 6.32-350 75 132 200 146A : AC-53a : 3–35 : 99–10 146A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-160N 20.20-200 55 90 150 105A : AC-53a : 3–35 : 99–10 105A : AC-53b : 3–35 120 NZM7-100N 20. pânã la 60 °C cu o reducere de curent de 2% pentru fiecare °C -25/55 -25/55 -25/55 UL.32-350 90 160 250 174A : AC-53a : 3–35 : 99–10 174A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-200N 20.cUL UL.189.20-125 37 55 100 72A : AC-53a : 3–35 : 99–10 72A : AC-53b : 3–35 : 120 NZM7-80N 20.610.

45 4.5–16) 2 x (1–4) 1 x (1–16) 2 x (1–4) – 1 x (2.5) 1 x (0.45 4.5–25) 2 x (2.6 x 3.c.5–25) 2 x (2.5–4) – 12–4 – – 2 0.a. Vc.5–25) 2 x (2.5) 1 x (0.a. 230 V c.a.a.5) 1 x (0.75–2.5) 22–12 0.5) 22–12 0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0. mA Vc.5) 22–12 0.5 0.5) 1 x (0.5) 1 x (0.5–4) – 12–4 – – 2 0.75–2. A Vc.5 – 1 x (1.5–25) 2 x (2.5–4) – 12–4 – – 2 0.5–16) 2 x (1–4) 1 x (1–16) 2 x (1–4) – 1 x (2. 0.5–4) – 12–4 – – 2 0.5 0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.c.45 4.5–16) 2 x (1–4) 1 x (1–16) 2 x (1–4) – 1 x (2.5) 1 x (0.75–2.a.5) 1 x (0. Intrãri analogice 10 V Tensiune de atragere acþionat cu c. mA s s % % % ms ms 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.c.2/40 Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-7K5 DM4-340-11K DM4-340-15K DM4-340-22K Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Racord – mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 AWG mm mm Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm 1 x (1.75–2.8 x 4 1 x (0.5 – 1 x (1.8 x 4 1 x (0.75–2.c.5) 1 x (0.c.75–2. Vc.75–2.5 Softstartere DM4 masiv flexibil cu manºon aderent flexibil cu papuci de cablu multifilar multifilar cu papuci de cablu masiv sau multifilar Banda Numãr lamele x Lãþime x Grosime ªinã Lãþime Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã Circuit de comandã Putere consumatã Intrãri digitale 24 V c.45 4. Ieºiri de releu programabile Numãr Tensiune maximã Curent maxim AC-11 Ieºiri analogice programabile Numãr Domeniu de tensiune Posibilitate de încãrcare cu curent Intrãri analogice programabile Ref 1 Ref 2 Funcþie de pornire soft Intervale de rampã Accelerare Temporizare Tensiune de pornire Scãderea tensiunii la oprire Kick-Start Tensiune Duratã 50Hz 60Hz Limitarea curentului mA mA mA Vc.c.75–2.5 0.6 x 3.a.6 x 3.75–2.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0. acþionat cu c.5 – 1 x (1.75–2.5–8 x Ie .5 0.c.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.8 x 4 1 x (0.8 x 4 1 x (0. Tensiune de deschidere acþionat cu c.5) 22–12 0. Vc.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0. acþionat cu c.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 Vc.5–16) 2 x (1–4) 1 x (1–16) 2 x (1–4) – 1 x (2.6 x 3.

75–2.5) 22–12 0.5 1 x (0.5 0.75–2.5 1 x (0.5) 1 x (0.5) 1 x (0.5 0.5) 1 x (0.6 x 3.5) 1 x (0.5 – 1 x (4–35) 2 x (4–10) 1 x (6–35) 2 x (6–10) – 1 x (10–50) 2 x 10 – 10–1 – – 3 1.5) 1 x (0.8 – 12 0.5) 1 x (0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.45 4.5) 22–12 0.5 0.6 x 3.75–2.45 4.5) 1 x (0.5) 1 x (0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.75–2.75–2.5 – 35–95 – 50–120 1–0 250 MCM 2 x (6 x 16 x 0.75–2.5 0.5) 1 x (0.75–2.8) 2 x (20 x 6) 12 0.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 1 x (0.5 0.8 – 12 0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.6 x 3.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 1 x (0.5) 1 x (0.5) 1 x (0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 0.5 – 35–95 – 50–120 1–0 250 MCM 6 x 16 x 0.6 x 3.6 x 3.75–2.75–2.6 x 3.5 0.45 4.5) 1 x (0.75–2.Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-30K DM4-340-37K DM4-340-45K DM4-340-55K DM4-340-75K DM4-340-90K 2/41 – 1 x (4–35) 2 x (4–10) 1 x (6–35) 2 x (6–10) – 1 x (10–50) 2 x 10 – 10–1 – – 3 1.2 x 6.75–2.75–2.45 4.6 x 3.5 – 35–95 – 50–120 1–0 250 MCM 6 x 16 x 0.5) 22–12 0.75–2.5 1 x (0.8 – 12 0.45 4.5) 22–12 0.6 x 3.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5) 22–12 0.5 1 x (0.75–2.6 x 3.45 4.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5 – 35–95 – 50–120 1–0 250 MCM 6 x 16 x 0.75–2.6 x 3.2 x 6.5) 22–12 0.75–2.75–2.5–8 x Ie Softstartere DM4 Bolþuri M8 pentru papuci de cablu – Bolþuri M8 pentru papuci de cablu – Bolþuri M8 pentru papuci de cablu – Bolþuri M8 pentru papuci de cablu – .5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.

cUL Cãldurã umedã constantã.7 22 22 230–460 460 50/60 110/230 202 55 110 150 349 110 160 250 202A : AC-53a : 3–35 : 60–10 202A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM7-200N 20.2/42 Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-110K DM4-340-132K DM4-340-160K Date generale Standarde ºi normative IEC/EN60947-4-2 UL. Vc.32-450 230–460 460 50/60 110/230 242 75 132 200 419 132 200 350 242A : AC-53a : 3–35 : 60–10 242A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM7-250N 20.32-500 Softstartere DM4 Aprobãri Protecþie climaticã Temperatura ambiantã utilizare Temperatura ambiantã depozitare Altitudine Poziþia de montaj Grad de protecþie Protecþie la atingere Grad de poluare Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Circuite de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã de izolare Frecvenþa de reþea Alimentare cu tensiune de comandãUU C Ue Ui °C °C m W mm kg Vc.a. A kW kW HP A kW kW HP Curent nominal de utilizare AC-53 a 400 V Ie Puterea motorului recomandat (racord standard) 230 V 400 V 460 V Curent de fazã Tip de conectare In-Delta Puterea motorului recomandat (tip de conectare "InDelta") 230 V 400 V 460 V Ciclu de suprasarcinã conform IEC/EN 60947-4-2 AC-53 a (fãrã Bypass) AC-53 b (cu Bypass) Capacitatea la scurtcircuit Clasificare tip "1" Clasificare tip "2" suplimentar . conform CEI60068-2-3 Cãldurã umedã ciclicã.610.000 m cu o reducere de curent de 1% pentru fiecare 100 m vertical vertical vertical IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii 2 2 2 545 662 795 338 x 520 x 248 338 x 520 x 248 338 x 520 x 248 15. pânã la 60 °C cu o reducere de curent de 2% pentru fiecare °C -25/55 -25/55 -25/55 0–1000. Hz Vc.610. cUL UL.610.a.a. cUL UL. conform IEC60068-2-30 0–40.32-500 230–460 460 50/60 110/230 300 90 160 250 519 160 250 400 300A : AC-53a : 3–35 : 60–3 300A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM10-400N/ZM-400 20. pânã la 2.

32-900 -25/55 vertical IP20 2 2106 640 x 610 x 375 72 230–460 460 50/60 110/230 750 200 400 600 1299 400 750 1100 750A : AC-53a : 3–35 : 60–3 750A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM14-800S 20.cUL Cãldurã umedã constantã.610.cUL UL. pânã la 60 °C cu o reducere de curent de 2% pentru fiecare °C -25/55 -25/55 -25/55 0–1000.610. conform IEC60068-2-30 0–40.000 m cu o reducere de curent de 1% pentru fiecare 100 m vertical vertical vertical IP20 IP20 IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii 2 2 2 925 1371 1705 338 x 520 x 248 640 x 610 x 375 640 x 610 x 375 22 56 65 230–460 460 50/60 110/230 370 110 200 300 640 200 315 500 370A : AC-53a : 3–35 : 60–3 370A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM10-400N/ZM-400 20. conform CEI60068-2-3 Cãldurã umedã ciclicã.cUL UL.32-630 230–460 460 50/60 110/230 500 132 250 400 866 250 400 600 500A : AC-53a : 3–35 : 60–3 500A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM10-630N/ZM-630 20.610.32-1250 Softstartere DM4 UL.32-1250 -25/55 vertical IP20 2 2775 640 x 610 x 375 72 230–460 460 50/60 110/230 900 250 500 750 1558 500 900 1300 900A : AC-53a : 3–35 : 60–3 900A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM14-1000S 20.610.610. pânã la 2.Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-200K DM4-340-250K DM4-340-315K DM4-340-400K DM4-340-500K 2/43 IEC/EN60947-4-2 IEC/EN60947-4-2 IEC/EN60947-4-2 IEC/EN60947-4-2 UL.cUL .32-900 230–460 460 50/60 110/230 600 160 315 500 1039 315 560 850 600A : AC-53a : 3–35 : 60–3 600A : AC-53b : 3–35 : 360 NZM10-630N/ZM-630 20.cUL IEC/EN60947-4-2 UL.

6 x 3.5) 1 x (0.5 0.75–2.5) 1 x (0.5–8 x Ie .45 4.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 Vc.5 1 x (0.75–2.5 Bolþuri M8 pentru papuci de cablu 2 x (35–95) 2 x (50–120) 2 x 1/0 2 x 250 MCM 2 x (6 x 16 x 0. mA s s % % % ms ms 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5) 1 x (0.5 0.c. A Vc.5) 1 x (0.75–2.5) 1 x (0.6 x 3. acþionat cu c.8) 2 x (20 x 6) 12 0.5) 22–12 0. acþionat cu c.a.5 Softstartere DM4 Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã (PZ: Pozidriv) Legãturi de comandã masiv flexibil cu manºon aderent multifilar masiv sau multifilar Moment de strângere a ºurubului ªurubelniþã Circuit de comandã Putere consumatã Intrãri digitale 24 V c.5) 22–12 0.6 x 3.75–2.8) 2 x (20 x 6) 12 0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.c.75–2.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.5 1 x (0.8) 2 x (20 x 6) 12 0.75–2.5 0.c.45 4. Tensiune de deschidere acþionat cu c.45 4. Vc. mA Vc.c.a.2/44 Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-110K DM4-340-132K DM4-340-160K Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Racord flexibil cu papuci de cablu multifilar cu papuci de cablu masiv sau multifilar Banda ªinã Numãr lamele x Lãþime x Grosime Lãþime mm2 mm2 AWG mm mm Nm mm mm2 mm2 mm2 AWG Nm mm Bolþuri M8 pentru papuci de cablu 2 x (35–95) 2 x (50–120) 2 x 1/0 2 x 250 MCM 2 x (6 x 16 x 0.a.a.5) 22–12 0.5 1 x (0. 0.a.6 x 3. Vc.5 Bolþuri M8 pentru papuci de cablu 2 x (35–95) 2 x (50–120) 2 x 1/0 2 x 250MCM 2 x (6 x 16 x 0. Ieºiri de releu programabile Numãr Tensiune maximã Curent maxim AC-11 Ieºiri analogice programabile Numãr Domeniu de tensiune Posibilitate de încãrcare cu curent Intrãri analogice programabile Ref1 Ref2 Funcþie de pornire soft Intervale de rampã Accelerare Temporizare Tensiune de pornire Scãderea tensiunii la oprire Kick-Start Tensiune Duratã 50 Hz 60 Hz Limitarea curentului mA mA mA Vc.75–2. Intrãri analogice 10 V Tensiune de atragere acþionat cu c.6 x 3. 230 V c.c.5) 1 x (0.6 x 3. Vc.a.c.c.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.

75–2.5 1 x (0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.6 x 3.5) 1 x (0.75–2.5 2 x ªuruburi M12 pentru papuci de cablu 2 x (50–240) 2 x (70–240) 2 x 2/0 2 x 500 MCM 2 x (10 x 21 x 1) 21 x 20 24 0.5) 1 x (0.5–8 x Ie Softstartere DM4 2 x ªuruburi M12 pentru racord cu ºine – – – 2 x ªuruburi M12 pentru racord cu ºine – – – .5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.75–2.45 4.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.75–2.75–2.5 0.5 0.5 0.5) 1 x (0.75–2.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5 0.5 – 45 x 20 60 x 10 80 x 10 24 0.5 1 x (0.5 – 45 x 20 60 x 10 80 x 10 24 0.5 2 x ªuruburi M12 pentru papuci de cablu 2 x (50–240) 2 x (70–240) 2 x 2/0 2 x 500 MCM 2 x (10 x 21 x 1) 21 x 20 24 0.5) 22–12 0.8) 2 x (20 x 6) 12 0.5) 22–12 0.5) 22–12 0.6 x 3.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.5) 22–12 0.5) 1 x (0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 0.75–2.5 1 x (0.75–2.6 x 3.5 0.75–2.45 4.75–2.6 x 3.75–2.45 4.5) 1 x (0.6 x 3.6 x 3.5 1 x (0.5) 1 x (0.5 1 24–230 24–230 0–3 0–3 4 250 3 2 0–10 10 0–10 4–20 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.6 x 3.75–2.5) 1 x (0.6 x 3.5 0.75–2.5) 22–12 0.75–2.6 x 3.5) 1 x (0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.45 4.5) 1 x (0.5–8 x Ie 1–255 0–255 10–60 0–100 60–90 100–400 166–664 0.Date tehnice Softstartere DM4 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340-200K DM4-340-250K DM4-340-315K DM4-340-400K DM4-340-500K 2/45 Bolþuri M8 pentru papuci de cablu 2 x (35–95) 2 x (50–120) 2 x 1/0 2 x 250 MCM 2 x (6 x 16 x 0.5) 1 x (0.75–2.6 x 3.45 4.5 1 x (0.

2/46

Dimensiuni de gabarit Contactoare statice ºi softstartere DS4
Moeller HPL0211-2004/2005

Contactoare statice ºi softstartere DS4-140-010H DS4-140-020H DS4-140-030H

DS4-340-2K2-M DS4-340-2K2-M-DC DS4-340-2K2-MR

DS4-340-7K5-MX DS4-340-7K5-MXR DS4-340-11K-MX DS4-340-11K-MXR

Softstartere DM4

13.65

M4

137.5

149

13.65 45

142 189.5

a
a 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3 DS4-340-4K0-MR DS4-340-5K5-MR

DS4-140-050H

DS4-340-4K0-M DS4-340-5K5-M
20

15

15 8.7

M4

114.8

137.5 73

149

20 65

135.5 189.5

a
a 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3

Dimensiuni de gabarit Contactoare statice ºi softstartere DS4
Moeller HPL0211-2004/2005 Contactoare statice ºi softstartere DS4-340-7K5-M DS4-340-7K5-MR DS4-340-11K-M DS4-340-11K-MR
18 18 6.75

2/47

DS4-340-15K-MX DS4-340-15K-MXR

M4

114.8

189.5

137.5

149

73 73

45 90 110

131.7 189.5

a

a 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3

Softstartere DM4

2/48

Dimensiuni de gabarit Siguranþe
Moeller HPL0211-2004/2005

Siguranþe 51.063.04 51.058.04
117 88 53 8

Softstartere DM4

81

4.5 45 4 37 47.5 64.5 79 26.2 34.8 17.5 73.3 63 140 66.7

6 9 44 58 103

51.060.04
98 80 53.5 8 5

21.189.01

35.2

51.7 106

43.8

54.3

25 126 80 3 13 16 34 44

20.5 26

6 9 44.5 52.5 89

15.5

40

20.282.20-...
10.5

10.3

105

80

2.5 28.8 47

56

146

6.5

16

unitate de comandã DE4-KEY-2 Moeller HPL0211-2004/2005 DM4-340. DM4-340-7K5 DM4-340-11K DM4-340-15K DM4-340-22K DM4-340-30K DM4-340-37K 2/49 275 290 125 222 195 DM4-340-45K DM4-340-55K DM4-340-75K 400 420 125 222 195 DM4-340-90K DM4-340-110K DM4-340-132K DM4-340-160K DM4-340-200K 500 520 250 338 248 DM4-340-250K DM4-340-315K DM4-340-400K DM4-340-500K 570 250 640 250 610 375 Unitate de comandã pentru DM4 DE4-KEY-2 73.Dimensiuni de gabarit Softstarter DM4.5 18 Softstartere DM4 ..5 60 8..

2/50 Dimensiuni de gabarit Module de comunicaþie Moeller HPL0211-2004/2005 Interfaþã serialã RS232/RS485 DE4-COM-2X Softstartere DM4 75 62 18 34 Conectare la magistralã PROFIBUS-DP DE4-NET-DP2 62 75 27 Conectare la magistralã Suconet K DE4-NET-K R1.2 Address 75 11 29 62 7 18 35 .

610.610.20-.32-900 20.32-350 20.630.5 49 49 b 26 26 26 26 35 35 e 76 76 76 76 76 76 e1 51 51 51 51 73 73 56 e2 6 6 6 6 6 6 i 11 11 11 11 11 11 i a2 e a1 b e1 i Softstartere DM4 27 .8 2.5 20 2 38 28..01 2/51 25 25 9 e 205 126 80 50 8 15.3 100 55 105 80 80 146 6. siguranþe Moeller HPL0211-2004/2005 Componente de siguranþã 21.32-450 20.610.5 47 20.5 47.32-1250 e2 e1 a1 109 109 109 109 109 109 a2 47.5 47.Dimensiuni de gabarit Socluri pentru siguranþe.189.5 20.610.32-500 20.5 3 26 40 85 63 76 40 13 16 34 44 Siguranþe 20.5 10.20-..5 47.32-630 20.20 Tip 20.6x0.630.02 21. 8.313..282.5 16 8. 10.189..

2/52 Note Moeller HPL0211-2004/2005 Softstartere DM4 .

.... Bobine de reþea DEX-LN... Filtru antiparazitare DE6-... DV6 .-LZ.. Bloc de operare DE5-KEY-RO3 Cablu de conexiune DE5-CBL-. DV5 DF6.... DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5..... Bobine de reþea Bobine pentru motoare Blocuri de frânare Rezistenþe de frânare Potenþiometru 3/56 3/62 3/62 3/63 3/63 3/64 3/65 3/66 3/67 3/68 3/68 3/69 3/70 3/70 3/57 3/73 3/74 3/71 3/4 3/5 3/32 3/33 3/6 3/7 3/8 3/12 3/13 3/34 3/35 3/36 3/38 3/39 3/14 3/18 3/22 3/26 3/78 3/40 3/48 3/78 3/58 3/77 3/77 3/79 3/80 3/81 3/82 3/82 3/83 3/83 Convertizoare de frecvenþã DF5. Rezistenþã de frânare DE4-BR1. Bobine de reþea Bobine pentru motoare Accesorii Date tehnice Filtru antiparazitare DE..Cuprins Moeller HPL0211-2004/2005 DF5.-LZ.. Potenþiometru MK-.K.. Bobine de reþea Bobine pentru motoare Dimensiuni de gabarit Filtru antiparazitare DE5-. PR... Filtru antiparazitare DE.-LZ.... DV6 Accesorii 3/1 Prezentare generalã a sistemului Descriere Convertizor de frecvenþã DF5 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Îndrumãri de proiectare Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DF5 Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DV5 Exemple de cablare Convertizor de frecvenþã DF5 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5-322 Convertizor de frecvenþã DF5-340 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5-322 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5-340 Dimensiuni de gabarit Pagina 3/2 Prezentare generalã a sistemului Descriere Convertizor de frecvenþã DF6 Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Îndrumãri de proiectare Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DF6 Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DV6 Exemple de cablare Convertizor de frecvenþã DF6 Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Dimensiuni de gabarit Pagina 3/30 Pagina Descriere Filtru antiparazitare DE..-ICL Panou de comandã DEX-KEY-10 Cablu de conexiune DEX-CBL-. Bobine pentru motor DEX-LM.-ICS Modul de conectare encoder DE6-IOM-ENC PROFIBUS-DP-Slave DE5-NET-DP PROFIBUS-DP-Slave DE6-NET-DP Cablu conectare la PC DEX-CBL-2M0-PC Bloc frânare DE4-B..

Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.3/2 Prezentare generalã a sistemului Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

5 kW (400 V) a pagina 3/15 1 Convertizoare de frecvenþã DF5.18 la 2. Reþea: monofazicã/trifazicã 230 V Putere nominalã motor de la 0.37 la 7. Reþea: trifazicã 400 V Putere nominalã motor de la 0.5 kW (400 V) a pagina 3/14 Bobine pentru motoare DEX-LM..2 kW (230 V) a pagina 3/15 Convertizoare de frecvenþã DV5-340-.. a pagina 3/71 2 Convertizoare de frecvenþã DF5-340-. Rezistenþe de putere mare cu termostat în carcasã (IP20) pentru conectare la tranzistorul de frânare al DV5 a pagina 3/77 4 a pagina 3/76 2 3 Convertizoare de frecvenþã DV5-322-. Reþea: monofazicã/trifazicã 230 V Putere nominalã motor de la 0.. a pagina 3/59 2 Bobine de reþea DEX-LN... Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 3/3 Aparate de bazã Convertizoare de frecvenþã DF5-322-...2 kW (230 V) a pagina 3/14 1 Accesorii de sistem Panouri de comandã DE5-KEY-RO3 Bloc extern de afiºare DEX-KEY-10 Panou extern de comandã cu funcþie de memorare DE.Prezentare generalã a sistemului Cuprins Convertizoare de frecvenþã DF5...18 la 2.. Module de comunicaþie DE5-NET-DP Interfaþa PROFIBUS-DP 1 a pagina 3/73 Rezistenþa de frânare DE4-BR1-. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5..... 1 Cablu de legãturã pentru dispozitive externe de afiºare ºi comandã a pagina 3/73 5 Accesorii Filtru antiparazitare DE5-LZ.-CBL-. Reþea: trifazicã 400 V Putere nominalã motor de la 0... DV6 .....37 la 7.

releu electronic pentru protecþia motoarelor • Supratemperaturã • Supratensiune.c.). Indicaþii: CD-ul funcþioneazã pe PC cu sisteme de operare WINDOWS (95.230 V (180 V -0 % pânã la 252 V +0 %). 98. NT. montajul ºi conectarea electricã. 4. Comanda U/f (tensiune/frecvenþã) permite un spectru larg de utilizãri.. de frecvenþã Salt de frecvenþã (ocolire frecvenþã) Documentaþie Fiecare convertizor de frecvenþã deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA) ºi un CD. c-UL. chin. CSA ºi cTick Funcþie Funcþiile performante de protecþie asigurã o funcþionare sigurã. tensiune minimã Alte funcþii pentru utilizare: • • • • • Regulator PID Reglaj automat al tensiunii (Boost) Blocarea repornirii Limitare min. UL...c.5 kW (400 V) • DF5 poate fi utilizat ca acþionare individualã (stand alone) sau integrat în instalaþiile de automatizare.) • 2 ieºiri digitale (24 V c. • Interfaþã serialã (RS 422) pentru: ./230 V c. precum ºi protecþia convertizorului de frecvenþã ºi a motorului la: • Supracurent. AWA este o scurtã instrucþiune cu figuri ºi oferã indicaþii pentru manevrarea corectã.a.2 kW (230 V) • de la 0. . Ele se recomandã în special pentru aplicaþii la care randamentul are un rol deosebit.400 V (342 V -0 % pânã la 506 V +0 %). pânã la acþionãrile standard flexibile din industria maºinilor de ambalat.18 la 2. defect cu pãmântul • Suprasarcinã./max. 2000). Textele sunt afiºate în 7 limbi (ger. it. de la acþionãrile simple de pompe ºi ventilatoare.. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 7 segmente) 6 taste funcþionale ºi potenþiometru pentru valoarea de referinþã.18 la 7. Pentru racordarea PC (RS 232) cu convertizorul de frecvenþã DF5 (RS422) este necesar cablul de legãturã DEX-CBL-2M0-PC. DV6 Utilizare Converizoarele de frecvenþã din seria DF5 permit reglarea continuã a turaþiei motoarelor trifazate.3/4 Descriere Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. eng.) • Douã intrãri analogice (0. Domeniul de puteri pentru motoarele trifazate asincrone cu patru poli este cuprins • de la 0. span.c.Unitatea de afiºare/ comandã externã ... Caracteristici • Formã constructivã compactã • Panou de comandã integrat cu afiºaj (patru caractere. racord reþea trifazicã • Standarde globale conform CE. CD-ul conþine descrierile detaliate ºi manualele precum ºi un software de parametrizare cu texte ajutãtoare.. racord reþea monofazicã sau trifazicã .Transmisia datelor spre PC • 5 intrãri digitale (24 V c. alimentarã ºi de bãuturi.. rus. fr.) • Intrare termistor • Douã clase de tensiune: .+10 V.Transferul datelor prin modul PROFIBUS-DP extern ...20 mA) • Un releu (contact comutator: 24 V c.

c.+10 V.Descriere Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 3/5 Utilizare Prin reglajul vectorial fãrã senzori convertizoarele de frecvenþã din seria DV5 oferã un cuplu motor performant pentru utilizãri mai exigente./max. a hârtiei ºi poligraficã. CD-ul conþine manualul detaliat (D. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 . racord reþea monofazicã sau trifazicã . chin. Indicaþii: CD-ul funcþioneazã pe PC cu sisteme de operare WINDOWS (95.Unitatea de afiºare/ comandã externã . Comanda vectorialã fãrã senzori permite utilizarea multilateralã în industria textilã. 6 taste funcþionale ºi potenþiometru pentru valoarea de referinþã. eng.) • 2 ieºiri digitale (24 V c. defect cu pãmântul • Suprasarcinã.. 98. Textele sunt afiºate în 7 limbi (ger. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.. span.. Convertizoare de frecvenþã DF5. 2000). fr.18 la 2. tensiune minimã Alte funcþii pentru utilizare: • 200 % moment de pornire • Tranzistor intern de frânare • Regulator PID • Reglaj automat al tensiunii (Boost) • Blocarea repornirii • Limitare min. NT. GB) ºi un set de software de parametrizare cu texte explicative. it.Transmisia datelor spre PC • 6 intrãri digitale (24 V c.) • Intrare termistor • Douã clase de tensiune: ..Transferul datelor prin modul PROFIBUS-DP extern .c.a.). precum ºi protecþia convertizorului de frecvenþã ºi a motorului la: • Supracurent./230 V c.20 mA) • Un releu (contact comutator: 24 V c. • Interfaþã serialã (RS 422) pentru: . rus. c-UL. UL.. AWA este o scurtã instrucþiune cu figuri ºi oferã indicaþii pentru manevrarea corectã. Caracteristici • Formã constructivã compactã • Panou de comandã integrat cu afiºaj cu 7 segmente pentru patru poziþii. 4.5 kW (400 V) DV5 poate fi utilizat ca acþionare individualã (stand alone) sau integrat în instalaþiile de automatizare.c.. racord reþea trifazicã • Standarde globale conform CE.37 la 7.230 V (180 V -0 % pânã la 252 V +0 %).. precum ºi în toate sectoarele industriei prelucrãtoare de metal ºi în domeniul macaralelor ºi tehnicii transportoarelor automate. CSA ºi cTick Funcþie Funcþiile performante de protecþie asigurã o funcþionare sigurã.. Domeniul de puteri pentru motoarele trifazate asincrone cu patru poli este cuprins • de la 0.) • Douã intrãri analogice (0. de frecvenþã • Salt de frecvenþã (ocolire frecvenþã) Documentaþie Fiecare convertizor de frecvenþã DV5 deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA) ºi un CD.400 V (342 V -0 % pânã la 506 V +0 %).. Pentru racordarea PC (RS 232) cu convertizorul de frecvenþã DF5 (RS422) este necesar cablul de legãturã DEX-CBL-2M0-PC. montajul ºi conectarea electricã..2 kW (230 V) • de la 0. releu electronic pentru protecþia motoarelor • Supratemperaturã • Supratensiune.

5 DF5-322-2K2 2. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 30% ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.9 5.2 DF5-340-3K0 3 DF5-340-4K0 4 DF5-340-5K5 5.37 DF5-322-055 0.4 3.5 DF5-340-2K2 2. cap. cap.1 10 3. Siguranþã FAZ a Catalog de produse 2004/2005.5 9. 8 Contactor DIL a Catalog de produse 2004/2005.4 2.2 16 22.37 DF5-340-075 0.55 DF5-322-075 0.2 6.1 5.3/6 Proiectare Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 Motor Puterea motorului aferent P kW Convertizor de frecvenþã DF5 Reþea monofazicã (1 AC 230 V) DF5-322-018 0. 5 Bobine de reþea DEX-LN-.8 3.5 2. 12 Întreruptor PKM a Catalog de produse 2004/2005..6 3 4 5 7.4 2. dispozitive industriale de comutaþie.5 DF5-340-7K5 7.75 DF5-322-1K1 1.5 7.3 5 7 10 11 16. la scurtcircuit pentru montarea în dulapul de distribuþie (declanºator de suprasarcinã nu este necesar). a pagina 3/73 .5 Indicaþii 1) Bobinele 2) Protecþie Convertizoare de frecvenþã DF5.1 DF5-322-1K5 1.8 6. DV6 Convertizor de frecvenþã Curent nominal de de utilizare Ie A Curent alimentare fãrã bobinã de reþea respectiv filtru IN A Racord de reþea Siguranþã Contactor de reþea Bobinã de reþea1) Filtru antiparazitare Bobinã de motor 1. dispozitive industriale de comutaþie.75 DF5-340-1K5 1.5 3.3 13 PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-20 2) PKM0-16 2) PKM0-25 2) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 1.2 Convertizor de frecvenþã DF5 Reþea trifazicã (3 AC 230 V) DF5-322-018 0.5 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B16 FAZ-1N-B16 FAZ-1N-B25 FAZ-1N-B40 DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DEX-LN1-006 DEX-LN1-006 DEX-LN1-009 DEX-LN1-009 DEX-LN1-013 DEX-LN1-018 DEX-LN1-024 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 DE5-LZ1-024-V2 DE5-LZ1-024-V2 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 1.75 DF5-322-1K1 1.1 DF5-322-1K5 1. dispozitive industriale de comutaþie.37 DF5-322-055 0.5 20 PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-16 2) PKM0-25 2) PKM0-25 2) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DIL0M DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-010 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DEX-LN3-025 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 DE5-LZ3-020-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 DEX-LM3-016 DEX-LM3-016 de reþea reduc curentul cu pânã la cca.1 10 1..18 DF5-322-037 0.8 5.5 DF5-322-2K2 2. cap.55 DF5-322-075 0.7 9 11.2 Convertizor de frecvenþã DF5 Reþea trifazicã (3 AC 400 V) DF5-340-037 0.6 13 16 2 3.18 DF5-322-037 0.8 8.6 3 4 5 7.

18 1.2 6.2 11 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Reþea trifazicã (3 AC 400 V) DV5-340-037 0.8 DV5-340-2K2 2. 8 Contactor DIL a Catalog de produse 2004/2005.5 10 14 PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-20 2) PKM0-16 2) PKM0-25 2) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 2 3. dispozitive industriale de comutaþie.75 4 DV5-322-1K1 1. cap.5 13 DV5-340-7K5 7. dispozitive industriale de comutaþie.6 DV5-322-055 0.5 DV5-340-075 0.4 DV5-322-037 0.5 8 DV5-322-2K2 2.37 2. DV6 .9 5. la scurtcircuit pentru montarea în dulapul de distribuþie (declanºator de suprasarcinã nu este necesar).2 5.5 3.2 17.75 2.7 9 11.8 6. cap.4 DV5-322-037 0.. 5 Bobine de reþea DEX-LN-.Îndrumãri de proiectare Cuprins Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 Motor Puterea motorului aferent P kW Convertizor de frecvenþã Curent nominal de de utilizare Ie A Curent alimentare fãrã bobinã de reþea respectiv filtru IN A Racord de reþea 3/7 Siguranþã Contactor de reþea Bobinã de reþea 1) Filtru antiparazitare Bobinã de motor Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Reþea monofazicã (1 AC 230 V) DV5-322-018 0. 12 Întreruptor PKM a Catalog de produse 2004/2005.3 5 7 10 11 16.5 DV5-340-1K5 1.6 DV5-340-5K5 5. Siguranþã FAZ a Catalog de produse 2004/2005.1 5 DV5-322-1K5 1.6 DV5-322-055 0.5 8 DV5-322-2K2 2.37 2. cap. a pagina 3/73 Convertizoare de frecvenþã DF5. dispozitive industriale de comutaþie.2 11 Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Reþea trifazicã (3 AC 230 V) DV5-322-018 0.5 16 Indicaþii 1) Bobinele 2) Protecþie 3.5 5.1 5 DV5-322-1K5 1.4 3.55 3 DV5-322-075 0.5 DV5-340-3K0 3 7.5 20 PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-16 2) PKM0-25 2) PKM0-25 2) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DIL0M DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-010 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DEX-LN3-025 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 DE5-LZ3-020-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 DEX-LM3-016 DEX-LM3-016 de reþea reduc curentul cu pânã la cca..5 24 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B10 FAZ-1N-B16 FAZ-1N-B16 FAZ-1N-B25 FAZ-1N-B40 DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DEX-LN1-006 DEX-LN1-006 DEX-LN1-009 DEX-LN1-009 DEX-LN1-013 DEX-LN1-018 DEX-LN1-024 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 DE5-LZ1-024-V2 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 2 3.8 DV5-340-4K0 4 8.75 4 DV5-322-1K1 1.18 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.37 1. 30% ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.55 3 DV5-322-075 0.

3/8

Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã DF5-322-... Comandã Exemplul 1 Generarea valorii prescrise prin potenþiometrul R1 Comandã (PORNIT/OPRIT) ºi selectarea sensului de rotaþie prin bornele 1 ºi 2 cu tensiune de comandã internã Circuit pentru oprire de urgenþã Oprit Pornit Contactor de reþea Protecþia conductorului Racordul PE al ecranului conductorului Motor trifazat 230V Pentru o racordare la reþea corespunzãtoare normelor EMC CEI/EN 61800-3 sunt necesare mãsuri de antiparazitare.

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

S1

S1: S2: K1M: F1: PES: M1:

S2

K1M

Indicaþii:

K1M

Cablare

L N PE F1\ \

1h230 V , 50/60 Hz

PE

K1M

L

N

PE

G1

L+ DC+DC–\ U

V

W PE PES PES

H

O

L

2

1 P24 PES

f M t

X1 PES PES M 3~ PE FWD M1 4K7 M M REV M

e

R1

REV FWD
FWD: REV: Rotire dreapta Rotire stânga

Îndrumãri de proiectare Cuprins Exemple de cablare DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã DF5-340-...cu conectare corespunzãtoare normelor EMC Comandã Exemplul 2

3/9

Generare valoare de referinþã prin potenþiometrul R1 ( fs) ºi frecvenþa fixã ( f1, f2, f3) prin bornele 3 ºi 4 cu tensiune de comandã internã Comandã (PORNIT/OPRIT) ºi selectarea sensului de rotaþie prin borna 1

Q1
S1: S2: K1M: L1: Z1: Q1: PES: M1: FWD: FF1: FF2: FF1+FF2:

S1

S2

K1M

Circuit pentru oprire de urgenþã Oprit Pornit Contactor de reþea Bobinã de reþea Filtru antiparazitare Protecþia conductorului Racordul PE al ecranului conductorului Motor trifazat 400 V Rotire dreapta, valoare de referinþã fS Frecvenþã fixã f1 Frecvenþã fixã f2 Frecvenþã fixã f3

K1M

Cablare

L1 L2 L3 PE

3h400 V , 50/60 Hz

\ Q1 PE I I I

K1M
U1 V1 W1

L1
U2 V2 W2

PE

L1

L2

L3

Z1 L1 L2 L3

PE

PE

FWD

FF2

FF1

G1

L+ DC+DC–\ U

V

W PE PES PES

H

O

L

4

3

1 P24

f f2 f3 fs

f1 R1

t

X1 PES PES M 3~ PE

fs = 0 pânã la fmax

FF1 FF2

M1

FWD

e

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

3/10

Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare DF5, DV5
Moeller HPL0211-2004/2005

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

Motor: P = 0.75 kW Reþea: 3/N/PE 400 V 50/60 Hz Exemple de conectare conform normelor EMC: Secþiunea de forþã

Motorul descris mai jos de 0.75 kW poate fi conectat în montajul triunghi la o reþea monofazatã de 230 V (varianta A) sau în montaj stea la reþeaua de 400 V. Luând în considerare tensiunea de reþea selectatã se face alegerea convertizorului de frecvenþã DF5-322 la 1 AC 230 V, DF5-340 la 3 AC 400 V ºi a echipamentelor suplimentare specifice.

Varianta A L N PE FAZ-1N-B16 F1\ \ K1M
1

Varianta B L1 L2 L3 PE PKM0-10 Q1 I I I 3 h 400 V, 50/60 Hz

1 h 230 V, 50/60 Hz

DILEEM +P1DILEM

DILEEM
PE

K1M
U1 V1 W1

L1 DE4-LN1-1K5
2

L1 DE4-LN3-1K5
N L1 L2 L3 PE U2 V2 W2

PE

L

Z1 DE5-LZ1-012-V2 L N

Z1 PE DE5-LZ3-007-V4 L1 L2 L3

PE

PE

DF5-322-075 DV5-322-075 G1

L+ DC+ DC–\ U

V

W PE PES PES

DF5-340-075 DV5-340-075 G1

L+ DC+ DC–\ U

V

W PE PES PES

X1 PES PES M 3 ~

X1 PES PES M 3 ~

M1

M1

U1 W2

V1 W1 U2 V2

U1 W2

V1 W1 U2 V2

230 V\ 4 A 0.75 kW

230 / 400 V S1 0,75kW 1410 rpm

4.0 / 2.3A cos ϕ 0.67 50 Hz

400 V\ 2.3 A\ 0.75 kW

f3) prin bornele 3 ºi 4 cu tensiune de comandã internã Comandã (PORNIT/OPRIT) ºi selectarea sensului de rotaþie prin borna 1 Q1 S1: S2: K1M: Z1: Q1: PES: M1: FWD: FF1: FF2: FF1+FF2: S1 S2 K1M Circuit pentru oprire de urgenþã Oprit Pornit Contactor de reþea Filtru antiparazitare Protecþia conductorului Racordul PE al ecranului conductorului Motor trifazat 400 V Rotire dreapta. 50/60 Hz \ Q1 PE I I I K1M L1 L2 L3 Z1 L1 L2 L3 PE PE FWD FF2 FF1 f f2 f3 fs G1 L+ DC+DC–\ U V W PE BR PES PES H O L 4 3 1 P24 f1 t R1 X1 PES PES M 3~ PE fs = 0 pânã la fmax FF1 FF2 FWD M1 e Convertizoare de frecvenþã DF5. f2. DV6 .Îndrumãri de proiectare Cuprins Exemple de cablare DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã DV5-340-. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. valoare de referinþã fS Frecvenþã fixã f1 Frecvenþã fixã f2 Frecvenþã fixã f3 K1M Cablare L1 L2 L3 PE 3h400 V ...cu conectare corespunzãtoare normelor EMC Comandã Exemplu: 3/11 Generare valoare de referinþã prin potenþiometrul R1 ( fs) ºi frecvenþa fixã (f1.

.4 3 AC 180 – 252 V g 0% 2.1 10 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 3.37 0.5 7.2 3 4 DF5-340-037 231356 DF5-340-075 231357 DF5-340-1K5 231358 DF5-340-2K2 231359 DF5-340-3K0 231360 DF5-340-4K0 231362 1 Buc.18 0.3/12 Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Curent nominal maxim de utilizare1) Ie A Putere nominalã pentru motoare 3 AC la 230 V P kW 0.18 la 2.5 7. Tip Cod comandã Unitate de livrare Convertizoare de frecvenþã DF5.6 – – – – – – 0.37 la 7.75 1.8 8. DV6 Convertizor de frecvenþã de la 0.37 3 AC la 400 V P kW – – DF5-322-018 231349 DF5-322-037 231350 1 Buc.8 5.6 3 4 5 7.2 kW (230 V) 1 AC 180 – 252 V g 0% 1.5 2.5 kW (400 V) 3 AC 342 – 506 V g 0 % 1.2 – – – – – DF5-322-055 231351 DF5-322-075 231352 DF5-322-1K1 231353 DF5-322-1K5 231354 DF5-322-2K2 231355 Convertizor de frecvenþã de la 0.55 0. 13 16 – – 5.5 2.1 1.5 2.5 DF5-340-5K5 231364 DF5-340-7K5 231365 Indicaþii 1) Curent nominal de utilizare la o frecvenþã de comutare de 5 kHz ºi o temperaturã ambiantã de +40 °C.75 1.

37 0.5 2.1 1.2 – – – – – DV5-322-055 231368 DV5-322-075 231369 DV5-322-1K1 231370 DV5-322-1K5 231371 DV5-322-2K2 231372 Convertizor de frecvenþã vectorial de la 0. DV6 .18 0.5 kW (400 V) 3 AC 342 – 506 V g 0 % 1. Tip Cod comandã 3/13 Unitate de livrare Convertizor de frecvenþã vectorial de la 0.5 2.8 5.5 DV5-340-037 231373 DV5-340-075 231374 DV5-340-1K5 231375 DV5-340-2K2 231376 DV5-340-3K0 231380 DV5-340-4K0 231381 DV5-340-5K5 231382 DV5-340-7K5 231383 1 Buc. Indicaþii 2) Curent nominal de utilizare la o frecvenþã de comutare de 5 kHz ºi o temperaturã ambiantã de +40 °C.6 13 16 – – – – – – – – 0.37 kW la 7.37 3 AC la 400 V P kW – – DV5-322-018 231366 DV5-322-037 231367 1 Buc.6 3 4 5 8 11 0.5 7.5 2.18 kW la 2.Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Cuprins Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Curent nominal maxim de utilizare2) Ie A Putere nominalã pentru motoare 3 AC la 230 V P kW 0. Convertizoare de frecvenþã DF5.5 7.5 3.4 3 AC 180 – 252 V g 0% 2.55 0.75 1.75 1.2 kW (230 V) 1 AC 180 – 252 V g 0% 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.2 3 4 5.8 8.

3/14

Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-322-018 DF5-322-037 DF5-322-055

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare, transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Protecþii incluse Putere disipatã la curentul nominal de utilizare Ie Dimensiuni de gabarit(B x H x T) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = monofazat 230V c.a. Ui = trifazat 230 V c.a. Alimentare alternativã în c.c. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K Curent nominal maxim de utilizare Supracurent admisibil

EN50178, CEI61800-3, EN61800 - 3 incl. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal I e fãrã reducere a puterii, pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80% I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii, maxim 5.9 m/s 2 (0.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE0110 partea 2, grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN50178 (fãrã condens, umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 - 1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN61800-3 (EN55011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN61.800-3, mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE0110 >3,5 (conform EN50.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN50178) Supracurent, legare la pãmânt, supratensiune, subtensiune, suprasarcinã, supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J - control ºi intrare PTC (Termistor sau termostat) 17 29 32 88.5 x126 x117 88.5 x126 x117 118 x136 x140 0.85 0.85 1.3 230 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 3 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 - 0% la 63 + 0%) 230

m

mA

W mm kg Vc.a. V Hz A A Vc.c.

Ue

I I Uc.c.

V Hz Hz

Ie

A

Cuplu de pornire Puterere activã la 220-240V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4poli) 230V 240V Indicaþii

kVA

3.1 5.8 6.7 1.8 3.4 3.9 200–365 200–365 200–365 modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului( PWM), comandã U/f 5 kHz, cu selecþie liberã în gama 0,5-16kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0,5–50,max.360 0,5–50,max.360 0,5–50,max.360 0,1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g0.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale, g0.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 1.4 2.6 3 150% timp de 60s, la fiecare 150% timp de 60s, la fiecare 150% timp de 60s, la fiecare 600s 600s 600s de la 6 Hz 100% sau mai mult cu funcþia Boost pentru cuplu motor activatã 0.5 1 1.2

kW HP

0.18

0.37

0.55

În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie, un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor, temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de comutare de 5kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40°C, în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.

Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-322-075 DF5-322-1K1 DF5-322-1K5 DF5-322-2K2

3/15

EN50178, CEI61800-3, EN61800-3 incl.A11 -10 – +40 cu curen nomina l I e fãrã reducere a puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80% I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii, maxim 5.9 m/s 2 (0.6g) între 10 ºi 55Hz VDE0110 partea 2, grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN50178 (fãrã condens, umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN61800-3 (EN55011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN61.800-3, mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE0110 >3,5 (conform EN50.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN50178) Supracurent, legare la pãmânt, supratensiune, subtensiune, suprasarcinã, supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J-control ºi intrare PTC 41 118 x 136 x 140 1.3 51 140 x 184,5 x 164 2.2 70 140 x 184,5 x 164 2.2 230 97 140 x 184,5 x 175 2.8 230

230 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 3 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 - 0% la 63 + 0%)

9 11.2 16 5.2 6.5 9.3 200–365 200–365 200–365 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM), comandã U/f 5 kHz, cu selecþie liberã în gama 0,5-16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0,5–50, max. 360 0,5–50, max. 360 0,5–50, max. 360 0,1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.01% din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale, g 0.2% din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 4 5 7.1 150% timp de 60s, la fiecare 600s 150% timp de 60s, la fiecare 600s 150% timp de 60s, la fiecare 600s de la 6 Hz 100% sau mai mult cu funcþia Boost pentru cuplu motor activatã 1.6 2 2.9

22.5 13 200–365

3 AC Ue 0,5–50, max. 360

10 150% timp de 60s, la fiecare 600s

4.1

0.75 1

1.1 1

1.5 2

2.2 3

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

3/16

Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-322-018 DF5-322-037 DF5-322-055

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiune de comandã Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic Ieºiri digital analogic (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii

1 x Contact comutator, 230V c.a./0.2A sarcinã inductivã/2.5A sarcinã rezistivã sau 24V c.c./0.7A Sarcinã inductivã / 3 A sarcinã rezistivã RS422 RS422 RS422 V V +10DC, 10mA +10DC, 10mA +10DC, 10mA +24DC, 30mA +24DC, 30mA +24DC, 3 0mA 1 set parametri (parametrizare on-/offline), protecþia parametrilor (programabilã) 5 x+ 24Vc.c. 2x 5 x+ 24Vc.c. 5 x+ 24Vc.c.

2 x 24 Vc.c. tranzistor (cu colector deschis, parametrizabil) 1 x 0 – +10 Vc.c., 1mA 1 x 0 – +10 Vc.c., 1mA mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1.5 16 1.5 16–6 1.5 16–6 1.5 16 1.5 16–6 1.5 16–6

1 x 0 – +10 Vc.c.,1mA 1.5 16 1.5 16–6 1.5 16–6

În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie, un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor, temperatura ambiantã este consideratã T a acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de comutare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C, în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.

Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF5
Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-322-075 DF5-322-1K1 DF5-322-1K5 DF5-322-2K2

3/17

1 x Contact comutator, 230 Vc.a. / 0.2A sarcinã inductivã / 2.5A sarcinã rezistivã sau 24V c.c. / 0.7A sarcinã inductivã / 3A sarcinã rezistivã RS422 RS422 RS422 RS422 +10DC, 10mA +24DC, 30mA

+10DC, 10mA +10DC, 10mA +10DC, 10mA +24DC, 30mA +24DC, 30mA +24DC, 30mA 1 set parametri (parametrizare on-/off line), protecþia parametrilor (programabilã) 5 x + 24Vc.c. 2x 5 x + 24Vc.c. 5 x +24Vc.c.

5x+24Vc.c.

2 x 24 Vc.c. tranzistor (cu colector deschis, parametrizabil) 1 x 0 – +10Vc.c., 1mA 1 x 0 – +10Vc.c., 1mA 2.5 14 1.5 16–6 1.5 16–6 2.5 14 1.5 16–6 1.5 16–6

1 x 0 – +10Vc.c., 1mA 4 12 1.5 16–6 1.5 16–6

1x 0–+10Vc.c.,1mA 4 12 1.5 16–6 1.5 16–6

Convertizoare de frecvenþã DF5, DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5, DV6

Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de comutare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40°C.5 3. supratensiune.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.c.37 0. cu selecþie liberã în gama 0.3 1. umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800 .5–50.5 2. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.c. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K Curent nominal maxim de utilizare Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterere activã la 460V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. A11 -10– + 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25– + 70 Vibraþii ºi trepidaþii.5 (conform EN 50.9 3 kW HP 0.7 1. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. V Hz Hz Ie A kVA 2 3. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.5–50.5-16kHz 3AC Ue 3AC Ue 3AC Ue 0. Alimentare alternativã în c. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J.1 1.7 400 3 AC 342–506 Vg0% 50/60 (47-0 % la 63+0%) 400 400 m mA W mm kg V c.3 incl. maxim 5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. g0.360 0.8 150% timp de 60s. V Hz A V c.control ºi intrare PTC 32 44 65 118 x 136 x 140 118 x 136 x 167 118 x 136 x 167 1.3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. EN 61 800 .1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/1000 la valorile de referinþã analogice g0.360 0. . subtensiune. la fiecare 150% timp de 60s.5 2 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea2. max.a. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. suprasarcinã. la fiecare 150% timp de 60s.800 . CEI 61 800 .3.5–50. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4poli) 400V 460V Indicaþii °C °C EN 50 178. la fiecare 600s 600s 600s de la 6Hz 100% sau mai mult cu funcþia Boost pentru cuplu motor activatã 1. Ue I Uc. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Protecþii incluse Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400V c.360 0. max. comandã U/f 5 kHz. mediu industrial Categoria desupra tensiune III conform VDE 0110 >3. max.01% din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.c.75 1 1.3.2% din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 1.a. legare la pãmânt.3/18 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-340-037 DF5-340-075 DF5-340-1K5 Convertizoare de frecvenþã DF5.3 5 415–730 415–730 415–730 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.9 m/s 2 (0.

01% din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.5 . max.5 x 175 140 x 184.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800 .8 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .2 3 3 4 4 5 5.5 415–730 20 415–730 3 AC Ue 0. supratensiune. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 > 3.16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.8 2.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 5.5 7.8 16. la fiecare 600s 600s 600s de la 6 Hz 100% sau mai mult cu funcþia Boost pentru cuplu motor activatã 4. 360 0.8 8. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J . max. comandã U/f 5 kHz.5 x 175 140 x 184.5 – 50.7 400 7 10 11 415–730 415–730 415–730 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM).3 6. suprasarcinã.control ºi intrare PTC 92 138 151 140 x 184. A11 -10 – +40 cu curent nominal I e fãrã reducere a puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.5 10 Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 . 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. 360 13 150 % timp de 60s.0% la 63 + 0%) 400 400 219 182 x 260 x 177 5. max.5 – 50. max. 360 3 AC Ue 0. 800 . CEI 61 800 .Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-340-2K2 DF5-340-3K0 DF5-340-4K0 DF5-340-5K5 DF5-340-7K5 3/19 EN 50 178.3 16 150 % timp de 60s.3.5 – 50.6g) între 10 ºi 55Hz VDE 0110 partea 2. 360 0. la fiecare 600s 10.5 400 261 182 x 260 x 177 5.2 6. max.3. maxim 5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0. cu selecþie liberã în gama 0.5 – 50. legare la pãmânt.3 incl.9 m/s 2 (0.6 150 % timp de 60s.3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.5 x 175 2.7 2.5 (conform EN 50.8 2.5 – 50. subtensiune. 360 0. EN 61 800 . la fiecare 600s 12. la fiecare 150 % timp de 60s. la fiecare 150 % timp de 60s.5 7 7. g 0.

30mA 1 set parametri (parametrizare on-/offline)..5 16–6 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. 10mA +10DC.2 A sarcinã inductivã / 2. 1 mA 1.5 16–6 1 x 0 – +10 V c. .c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. / 0. / 0. 2x 5 x + 24 V c. 230 V c.. tranzistor (cu colector deschis.c.5 16 1. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.c.c. protecþia parametrilor (programabilã) 5 x + 24 V c. 1 mA 1. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de comutare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.c. 5 x + 24 V c. 10mA +24DC.5 16–6 1.5 16–6 1. 10mA +10DC.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.7 A sarcinã inductivã / 3 A sarcinã rezistivã RS422 RS422 RS422 +10DC.3/20 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF5 Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-340-037 DF5-340-075 DF5-340-1K5 Convertizoare de frecvenþã DF5. 30mA +24DC.a. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. 1 mA 1 x 0 – +10 V c.5 16 1.5 16 1..c.5 16–6 1. 30mA +24DC.c. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. 2 x 24 V c. parametrizabil) 1 x 0 – +10 V c.5 16–6 1. DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic Ieºiri digital analogic (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG V V 1 x Contact comutator.c.

c. DV6 . / 0.5 14 1.5 16–6 1. tranzistor (cu colector deschis..c.c.2 A sarcinã inductivã / 2.10mA +10DC.c.c..c.5 16–6 1 x 0 – +10 V c.c.a.5 16–6 1. 5 x + 24 Vc.5 A sarcinã rezistivã sau 24 Vc.5 14 1.5 16–6 2.5 16–6 1 x 0 – +10 V c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.30mA +10DC.c.5 16–6 1.. 2x 5 x + 24 Vc.30mA +24DC.30mA +24DC.30mA 1 set parametri (parametrizare on-/offline).. parametrizabil) 1 x 0 – +10 V c. 230 Vc.Datetehnice Cuprins ConvertizordefrecvenþãDF5 Moeller HPL0211-2004/2005 DF5-340-2K2 DF5-340-3K0 DF5-340-4K0 DF5-340-5K5 DF5-340-7K5 3/21 1 x Contact comutator.5 16–6 1 x 0 – +10 V c.10mA +24DC.5 16–6 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 16–6 1.7 A sarcinã inductivã / 3A sarcinã rezistivã RS422 RS422 RS422 RS422 +10DC. 1 mA 4 12 1. 1 mA 2.c. protecþia parametrilor (programabilã) 5 x + 24 Vc..c.c. 1 mA 4 12 1.10mA +10DC. 1 mA 4 12 1.10mA +24DC.30mA RS422 +10DC.c. 5 x + 24 Vc. 5 x + 24 Vc.10mA +24DC. 1 mA 1 x 0 – +10 V c. / 0.5 16–6 1. 5 x + 24 Vc.

01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.0% la 63 + 0%) 230 m mA W mm kg Vc.18 0. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.5 x 136 x 117 0. O O %DF 0.6 3 150 % timp de 60 s. supratensiune.9 200–365 200–365 200–365 Control vectorial fãrã senzori. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Protecþii incluse Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = monofazat 230 V c. 800-3. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 1. V Hz A A Vc.8 6.c. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K Curent nominal maxim de utilizare Supracurent admisibil EN 50 178. . la 150 % timp de 60 s.7 1.16 kHz 3AC Ue 3AC Ue 3AC Ue 0.8 3.360 0.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.control ºi intrare PTC 19 29 32 88. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.7 0. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.5 (conform EN50.360 0.5 x 136 x 117 88. max. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de + 40 °C.3/22 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-322-018 DV5-322-037 DV5-322-055 Convertizoare de frecvenþã DF5.8 230 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 3 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 . Ue I I Uc.a. maxim 5. la 150 % timp de 60 s.37 0. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.a.5–50. Rezistenþa RB la 100% DF R Rezistenþa minimã RB Durata maximã de conectare (DF) la rezistenþã minimã RB Indicaþii kVA 3. cu selecþie liberã în gama 0.c.5 x 136 x 103 88.4 3. suprasarcinã. legare la pãmânt. V Hz Hz Ie A Cuplu de pornire Puterere activã la 240V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%.c.5–50.c. EN 61 800-3 incl. g 0.5 .a. Ui = trifazat 230 V c.55 370 130 100 80 370 130 100 80 370 130 100 80 În cazu lîn care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.4 2. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. max. subtensiune. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4poli) 230V 240V Tranzistor al circuitului de frânare Prag de conectare Uc.8 0. CEI 61 800-3. 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J .1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0. la fiecare 600s fiecare 600s fiecare 600s de la 1 Hz 200% cu Sensorless Vector Control 0.2 kW HP Vc.5 5. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.c. Alimentare alternativã în c.360 0. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal I e fãrã reducere a puterii. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.6 1 1. max.5–50.9 m/s 2 (0.

la fiecare 600s 4. max.2 3 370 35 35 100 Convertizoare de frecvenþã DF5. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.3 1. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.5–50.2 230 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 3 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 . A11 -10 – +40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii.6 2 3.0% la 63 + 0%) 230 107 140 x 184. max.3 24 14 200–365 3 AC Ue 0.5–50. 800-3. legare la pãmânt.16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.5–50.5 5. 360 11 150% timp de 60s. subtensiune.75 1 370 90 35 39 1.5 0. EN 61 800-3incl. max.8 230 9 11. la fiecare 150% timp de 60s.1 1m 370 90 35 39 1. 360 0. DV6 .5 .5 2 370 50 35 70 2. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J . supratensiune.5 10 200–365 200–365 200–365 Control vectorial fãrã senzori.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.2 17.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0. la fiecare 150% timp de 60s. CEI 61 800-3. maxim 5.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.control ºi intrare PTC 41 51 79 118 x 136 x 140 118 x 136 x 140 140 x 184. 360 0. 360 0.3 2. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. max.5 x 175 2. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 . cu selecþie liberã în gama 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.5 (conform EN50. suprasarcinã. la fiecare 600s 600s 600s de la 1 Hz 200% cu Sensorless Vector Control 1. g 0.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.2 6.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-322-075 DV5-322-1K1 DV5-322-1K5 DV5-322-2K2 3/23 EN 50 178.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 4 5 8 150% timp de 60s.5 x 175 1.9 m/s 2 (0.5–50.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.

c..5 16 1./0.. tranzistor (cu colector deschis. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor./0. 30 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline) protecþia parametrilor (programabilã) 6 x +24V c.5A sarcinã rezistivã sau 24V c. 1 mA 1 x 0 –+ 10V c.c.5 6–1 1.5 6–1 1. 30 mA +24 DC. 2 x 24V c.5 6–1 1.c.c.5 6–1 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. 230V c.a..c. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. 6 x +24V c.5 6–1 1. DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic Ieºiri digital analogic (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG V V 1 Contact comutator.3/24 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-322-018 DV5-322-037 DV5-322-055 Convertizoare de frecvenþã DF5. 10 mA +10 DC.7A sarcinã inductivã/3A sarcinã rezistivã RS 422 RS 22 RS 422 +10 DC. 10 mA +10 DC. 10 mA +24 DC.c. 2x 6 x +24V c.c.5 16 1. temperatura ambiantã este consideratã T a acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. 1 mA 1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 30 mA +24 DC.2A sarcinã inductivã/2. 1 mA 1.5 6–1 1 x 0 –+ 10V c. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C. parametrizabil) 1 x 0 –+ 10V c.c.5 16 1. .

c.c. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.c.tranzistor (cu colector deschis.c. 2x 6 x + 24 V c.5 14 1. 30 mA +24 DC. 1 mA 4 12 1.5 6–1 1./0.5 6–1 1. +10 DC. 1 mA 2. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. parametrizabil) 1 x 0 – + 10 V c.5 6–1 1. 10 mA +10 DC. 10 mA +24 DC.2 A sarcinã inductivã/2.. 10 mA +10 DC.c.7 A sarcinã inductivã/3A sarcinã rezistivã RS 422 RS 422 RS 422 RS 422 +10 DC.c. 230 V c..5 14 1.c.c..a./0.5 6–1 1 x 0 – + 10 V c. DV6 . 10 mA +24 DC. 2 x 24 V c. 1 mA 1 x 0 – + 10 V c.5 6–1 2.c . 30 mA 6 x + 24 V c. 30 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline).. 6 x + 24 V c.c.5 6–1 1 x 0 – + 10 V c. 1 mA 4 12 1.Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-322-075 DV5-322-1K1 DV5-322-1K5 DV5-322-2K2 3/25 1 Contact comutator.5 6–1 1.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.5 6–1 Convertizoare de frecvenþã DF5. 30 mA +24 DC.

9 m/s 2 (0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.a. legare la pãmânt.360 0.5 2.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/ 1000 la valorile de referinþã analogice g0.5 3. Rezistenþa RB la100%DF R RB Rezistenþa minimã Durata maximã de conectare (DF) la rezistenþã minimã RB Indicaþii kVA 2 3. maxim 5.0 % la 63 + 0 %) 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . V Hz Hz Ie A Cuplu de pornire Puterere activã la 460 V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%.9 2.3/26 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-340-037 DV5-340-075 DV5-340-1K5 Convertizoare de frecvenþã DF5.control ºi intrare PTC 32 44 65 118 x 136 x 140 118 x 136 x 140 118 x 136 x 140 1.5 (conform EN 50. g0.360 0.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0 .c.8 150% timpde 60s. Alimentare alternativã în c.3 incl.max. la fiecare 600s 600s 600s de la 1 Hz 200 % cu Sensorless Vector Control 1.6 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.c.0 % la 63 + 0 %) m mA W mm kg Vc.360 0. suprasarcinã.5–50. CEI 61 800 . subtensiune.3 5 415–730 415–730 415–730 Control vectorial fãrã senzori. .37 m 740 500 180 36 0. Ue I Uc.9 kW HP Vc.7 1.3. EN 61 800 .75 1 740 300 180 60 1. la fiecare 150% timpde 60s.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 1.1 1. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Protecþii incluse Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400 V c. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 > 3.5–50.c.5–50.a. cu selecþie liberã în gama 0. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.c.7 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.c. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.0 % la 63 + 0 %) 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . O O %DF 0.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K Curent nominal maxim de utilizare Supracurent admisibil EN 50 178.800-3. A11 °C °C -10 –+ 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 –+ 70 Vibraþii ºi trepidaþii. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de + 40 °C. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J.3 1.5-16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.max.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. V Hz A Vc. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400 V 460 V Tranzistor al circuitului de frânare Prag de conectare Uc. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. la fiecare 150% timpde 60s.max. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. supratensiune.5 2 740 200 180 90 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.

mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.0 % la 63 + 0 %) 16.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.2 2. max.3.0 % la 63 + 0 %) 219 182 x 260 x 177 5.800-3.2 6.5–50.5 7.5 7m 740 70 50 70 7. CEI 61 800 .3 incl. max.5 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 .0 % la 63 + 0 %) 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 . 360 3 AC Ue 0. supratensiune. 360 0. g0.178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. subtensiune.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2. pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 –+ 70 Vibraþii ºi trepidaþii.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 5.0 % la 63 + 0 %) 20 415–730 7 10 11 415–730 415–730 415–730 Control vectorial fãrã senzori.2 6.5–50.8 2.9 m/s 2 (0. 360 0. la fiecare 600s 12. legare la pãmânt.8 8.2 3 740 150 100 67 3 4 740 100 100 100 4 5 740 100 100 100 5. la fiecare 600s 600s 600s de la 1 Hz 200 % cu Sensorless Vector Control 4. maxim 5. supratemperaturã Releu electronic pentru protecþia motoarelor J.5–50. max.5 x 175 1. la fiecare 150 % timp de 60 s. cu selecþie liberã în gama 0. 360 0.5 x 175 140 x 184.7 2.7 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 .5 10 740 70 50 70 Convertizoare de frecvenþã DF5.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/ 1000 la valorile de referinþã analogice g0.5–50.5 415–730 261 182 x 260 x 177 5. 360 13 150 % timp de 60 s. suprasarcinã.0 % la 63 + 0 %) 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 . max.control ºi intrare PTC 92 138 151 118 x 136 x 140 140 x 184. A11 -10 –+ 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.5-16 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.5 (conform EN 50. DV6 .5–50.6 3 AC Ue 0.9 16 150 % timp de 60 s. max. EN 61 800 . umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. la fiecare 150 % timp de 60 s.8 400 3 AC 342 – 506 V g 0 % 50/60 (47 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-340-2K2 DV5-340-3K0 DV5-340-4K0 DV5-340-5K5 DV5-340-7K5 3/27 EN 50 178. la fiecare 600s 9.6 150 % timp de 60 s. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.

2 A sarcinã inductivã/2.5 16 1. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului..c.5 6–1 1 x 0–+ 10 V c. 1 mA 1 x 0–+ 10 V c.5 6–1 1.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.5 6–1 1. parametrizabil) 1 x 0–+ 10 V c. 6 x +24 V c. 10 mA +10 DC. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de + 40 °C.c.5 6–1 1.a. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 30 mA +24 DC.c../0. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. tranzistor (cu colector deschis. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.c. 30 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic Ieºiri digital analogic (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG V V 1 Contact comutator. 10 mA +24 DC.5 16 1. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x +24 V c. 6 x +24 V c.c.c.c.5 6–1 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. 1 mA 1. 230 V c.5 6–1 1.c. 1 mA 1. 10 mA +10 DC.3/28 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-340-037 DV5-340-075 DV5-340-1K5 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 16 1. ../ 0.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS 422 RS 422 RS 422 +10 DC. 2 x 24 V c. 30 mA +24 DC.

Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV5 Moeller HPL0211-2004/2005 DV5-340-2K2 DV5-340-3K0 DV5-340-4K0 DV5-340-5K5 DV5-340-7K5 3/29 1 Contact comutator. 30 mA RS422 +10DC.5 6–1 1.5 6–1 1.5 6–1 1 x 0 –+ 10 V c.30mA +10 DC. 1 mA 4 12 1. 6 x + 24 V c.c.c.c.. 1 mA 1 x 0 –+ 10 V c..5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.5 6–1 1.c. 230 V c. parametrizabil) 1 x 0 –+ 10 V c. 10 mA +10 DC. 1 mA 2. 2 x 24 V c. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.c.5 6–1 1..c.c.1mA 4 12 1. 30 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). 6 x + 24 V c.5 6–1 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 6–1 2. 10 mA +10 DC. 6x+24Vc./0.5 6–1 1 x 0 –+ 10 V c.a. 30 mA +24 DC. tranzistor (cu colector deschis.5 14 1.2 A sarcinã inductivã/2. DV6 . 1 mA 4 12 1. 10 mA +24 DC. 10 mA +24 DC.c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5..7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS 422 RS 422 RS 422 RS 422 +10 DC.5 14 1./0.5 6–1 1..10mA +24DC.c.c.5 6–1 1x0–+10Vc. 6 x + 24 V c.c.c. 30 mA +24 DC.

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.3/30 Prezentare generalã a sistemului Convertizoare de frecvenþã DF6. DV6 . Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.

. a pagina 3/59 2 Bobine de reþea DEX-LN3-..Prezentare generalã a sistemului Cuprins Convertizoare de frecvenþã DF6. Cablu de legãturã pentru dispozitive externe de afiºare ºi comandã a pagina 3/73 4 Accesorii Filtru antiparazitare DE6-LZ3..75 la 132 kW (400 V) a pagina 3/41 1 Module de comunicaþie DE6-NET-DP Interfaþa PROFIBUS-DP DE6-IOM-ENC Modul conectare encoder a pagina 3/73 5 Bobine pentru motoare DEX-LM.... DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5... a pagina 3/75 2 Convertizoare de frecvenþã DV6-340-. Reþea: trifazicã 400 V Putere nominalã motor de la 11 la 132 kW (400 V) a pagina 3/40 1 Accesorii de sistem Panouri de comandã DEX-KEY-10 Panou extern de comandã cu funcþie de memorare DE...-CBL-. Rezistenþe de putere mare cu termostat în carcasã (IP20) pentru conectare la tranzistorul de frânare al DV6 a pagina 3/77 3 Convertizoare de frecvenþã DF5.. DV6 . a pagina 3/76 2 Rezistenþa de frânare DE4-BR1-. Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 3/31 Aparate de bazã Convertizoare de frecvenþã DF6-340-. Reþea: trifazicã 400 V Putere nominalã motor de la 0......

DF6 poate fi utilizat ca acþionare individualã (stand alone) sau integrat în instalaþiile de automatizare. de frecvenþã Documentaþie Fiecare convertizor de frecvenþã DF6 deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA) ºi un CD.. 98.a.. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. AWA este o scurtã instrucþiune cu figuri ºi oferã indicaþii pentru manevrarea corectã. span. chin. Comanda U/f (tensiune/frecvenþã) permite un spectru larg de utilizãri.c. eng. pânã la acþionãrile standard flexibile din industria maºinilor de ambalat./230 V c. precum ºi protecþia convertizorului de frecvenþã ºi a motorului la: • Supracurent. 2000). . douã normal deschise: 24 V c. Textele sunt afiºate în 7 limbi (ger. Indicaþii: CD-ul funcþioneazã pe PC cu sisteme de operare WINDOWS (95.. c-UL. de la acþionãrile simple de pompe ºi ventilatoare. alimentarã ºi de bãuturi. CSA ºi cTick Funcþie Funcþiile performante de protecþie asigurã o funcþionare sigurã. releu electronic pentru protecþia motoarelor • Supratemperaturã • Supratensiune. fr. 7 segmente) 6 taste funcþionale ºi potenþiometru pentru valoarea de referinþã. Pentru racordarea PC (RS 232) cu convertizorul de frecvenþã DF6 (RS422) este necesar cablul de legãturã DEX-CBL-2M0-PC. • Standarde globale conform CE.. 4. tensiune minimã • Pierderea unei faze Douã seturi de parametri cu volum funcþional mare: • Regulator PID • Regim automat de economisire a energiei • Sincronizarea motorului ºi funcþie „flying restart“ • Memorare macrouri utilizator • Repornire automatã dupã cãderea alimentãrii • Funcþie de motor potenþiometru electronic • 16 frecvenþe fixe • Limitare min.).c./max. NT.. g10 V..3/32 Descriere Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. ventilatoare)..) • Intrare termistor • Modul comunicaþie (PROFIBUS-DP) – poate fi integrat. • Interfeþe seriale RS 485 ºi RS 422 • 6 intrãri digitale (24 V c. Domeniul de puteri pentru motoarele trifazate asincrone cu patru poli este cuprins între 11 kW ºi 132 kW la 400 V. UL.) • Trei intrãri analogice (0. defect cu pãmântul • Suprasarcinã.. Caracteristici • Formã constructivã compactã • Unitate de comandã integratã cu afiºaj (patru caractere. rus. it.+10 V. DV6 Utilizare Convertizoarele de frecvenþã din seria DF6 permit reglarea economicã a turaþiei motoarelor trifazate în aplicaþii standard cu diagrame de sarcini pãtratice (pompe. montajul ºi conectarea electricã.. CD-ul conþine manualul detaliat (D..20 mA) • Trei relee (un contact comutator. GB) ºi un set de software de parametrizare cu texte explicative.

DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 . Caracteristici • Reglaj vectorial (buclã închisã/deschisã) • Autotuning motor(Online/Offline) • Tranzistor intern de frânare (DV6-340-075 la DV6-340-11K) • Procesor de 32 biþi • Unitate de comandã integratã cu afiºaj (patru caractere. 4. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.) • Douã ieºiri analogice (0. CD-ul conþine manualul detaliat (D.. eng. Convertizoare de frecvenþã DF5. Indicaþii: CD-ul funcþioneazã pe PC cu sisteme de operare WINDOWS (95. it. 7 segmente). 6 taste funcþionale ºi potenþiometru pentru valoarea de referinþã. NT.). Textele sunt afiºate în 7 limbi (ger. Acesta asigurã o funcþionare fãrã ºocuri ºi este destinat aplicaþiilor foarte dinamice din industria de ambalaje.) • Modul comunicaþie (PROFIBUS-DP) –poate fi integrat. precum ºi protecþia convertizorului de frecvenþã ºi a motorului la: • Supracurent. CSA ºi cTick Funcþie Funcþiile performante de protecþie asigurã o funcþionare sigurã. AWA este o scurtã instrucþiune cu figuri ºi oferã indicaþii pentru manevrarea corectã. releu electronic pentru protecþia motoarelor • Supratemperaturã • Supratensiune. defect cu pãmântul • Suprasarcinã.. c-UL.. span.20 mA) • Un releu (contact comutator: 24 V c... g 10 V./230 V c. 4. • Interfeþe seriale RS 485 ºi RS 422 • 9 intrãri digitale (24 V DC) • Trei intrãri analogice (0.+10 V. GB) ºi un set de software de parametrizare cu texte explicative..c. rus. Pentru racordarea PC (RS 232) cu convertizorul de frecvenþã DV6 (RS422) este necesar cablul de legãturã DEX-CBL-2M0-PC. 2000). PI ºi PID • Reglare automatã a tensiunii • Sincronizarea motorului ºi funcþie „flying restart“ • Funcþie de oprire rapidã • Memorare macrouri utilizator • Funcþie de motorpotenþiometru electronic • 16 frecvenþe fixe (bit-binar) • Limitare min.a. fr. tensiune minimã • Pierderea unei faze • Temporizare configurabilã la oprire de urgenþã ºi la cãderea tensiunii Trei seturi de parametri cu volum funcþional mare: • Regulator P. chin..20 mA) • Intrare termistor • 5 ieºiri digitale (24 V c.. DV6 este unul din cele mai performante convertizoare de frecvenþã vectoriale din clasa sa../max. 98..+10 V.. Domeniul de puteri pentru motoarele trifazate asincrone cu patru poli este cuprins între 0. DV6 poate fi utilizat ca acþionare individualã (stand alone) sau integrat în instalaþiile de automatizare. precum ºi la maºinile unelte ºi în tehnologia de transport la instalaþii de ridicat ºi benzi transportoare.. UL. tipograficã sau textilã. • Standarde globale conform CE. montajul ºi conectarea electricã.c.. de frecvenþã Documentaþie Fiecare convertizor de frecvenþã DV6 deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA) ºi un CD.75 kW ºi 132 kW la 400 V..Descriere Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 3/33 Utilizare Cu un cuplu de pornire de peste 200 % ºi cuplu nominal aproape de turaþie zero în regim sensorless (fãrã feedback).

3-ME220 3) NZM. cap.. cap.1-S160 2) NZM. 5 Bobine de reþea DEX-LN-.1-S100 2) NZM. 3) Utilizare fãrã declanºator electronic de suprasarcinã I = reglaj la infinit r 4) Capacitate de rupere (kA) conform datelor nominale ale reþelei de alimentare Întreruptor NZM a Catalog de produse 2004/2005..3/34 Proiectare Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 Motor Puterea motorului aferent P kW Convertizor de frecvenþã Curent nominal de de utilizare Ie A Curent alimentare fãrã bobinã de reþea respectiv filtru IN A Racord de reþea Convertizoare de frecvenþã DF5.1-S80 2) NZM. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 Siguranþã 4) Contactor de reþea Bobinã de reþea 1) Filtru antiparazitare Bobinã de motor Convertizor de frecvenþã DF6 Reþea trifazicã (3 AC 400 V) DF6-340-11K 11 DF6-340-15K 15 DF6-340-18K5 18..3-ME350 3) DIL0M DIL0M DIL1M DIL1M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM185 DILM225 DEX-LN3-025 DEX-LN3-040 DEX-LN3-040 DEX-LN3-050 DEX-LN3-060 DEX-LN3-080 DEX-LN3-100 DEX-LN3-120 DEX-LN3-160 DEX-LN3-160 DEX-LN3-200 DEX-LN3-250 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-150-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 DEX-LM3-035 DEX-LM3-035 DEX-LM3-050 DEX-LM3-050 DEX-LM3-063 DEX-LM3-080 DEX-LM3-100 DEX-LM3-150 DEX-LM3-150 DEX-LM3-180 DEX-LM3-220 DEX-LM3-260 de reþea reduc curentul cu pânã la cca. cap. dispozitive industriale de comutaþie..... a pagina 3/75 ... dispozitive industriale de comutaþie.... dispozitive industriale de comutaþie. 10 Întreruptor PKZ a Catalog de produse 2004/2005. Protecþie de scurtcircuit pentru montarea în dulapul de distribuþie (declanºator de suprasarcinã nu este necesar)..1-S125 2) NZM.2-S200 2) NZM.5 DF6-340-22K 22 DF6-340-30K 30 DF6-340-37K 37 DF6-340-45K 45 DF6-340-55K 55 DF6-340-75K 75 DF6-340-90K 90 DF6-340-110K 110 DF6-340-132K 132 Indicaþii 1) Bobinele 2) 22 29 37 43 57 70 85 105 135 160 195 230 24 32 41 47 63 77 94 116 149 176 215 253 PKM0-25 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-50 PKZM4-63 NZM... 30% ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.. 8 Contactoare DIL a Catalog de produse 2004/2005.

dispozitive industriale de comutaþie.3-ME350 3) NZM.3-ME350 3) DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL00M DIL0M DIL0M DIL1M DIL1M DIL2M DIL2M DIL3M80 DIL4M115 DIL4M115 DILM185 DILM225 DILM250 DEX-LN3-004 DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DEX-LN3-025 DEX-LN3-025 DEX-LN3-040 DEX-LN3-040 DEX-LN3-050 DEX-LN3-060 DEX-LN3-080 DEX-LN3-100 DEX-LN3-120 DEX-LN3-160 DEX-LN3-200 DEX-LN3-250 DEX-LN3-300 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-064-V4 DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-125-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 DE6-LZ3-260-V4 DEX-LM3-005 DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 DEX-LM3-016 DEX-LM3-016 DEX-LM3-035 DEX-LM3-035 DEX-LM3-035 DEX-LM3-050 DEX-LM3-063 DEX-LM3-080 DEX-LM3-100 DEX-LM3-150 DEX-LM3-150 DEX-LM3-180 DEX-LM3-220 DEX-LM3-260 de reþea reduc curentul cu pânã la cca.3 2) PKM0-10 2) PKM0-10 2) PKM0-16 2) PKM0-20 2) PKZM4-40 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 NZM..5 3.5 13 18 25 35 42 53 63 83 99 121 164 194 239 286 PKM0-6. 8 Contactoare DIL a Catalog de produse 2004/2005...1-S80 2) NZM.5 DV6-340-11K 11 DV6-340-15K 15 DV6-340-18K5 18. dispozitive industriale de comutaþie. dispozitive industriale de comutaþie....8 4..5 DV6-340-22K 22 DV6-340-30K 30 DV6-340-37K 37 DV6-340-45K 45 DV6-340-55K 55 DV6-340-75K 75 DV6-340-90K 90 DV6-340-110K 110 DV6-340-132K 132 Indicaþii 1) Bobinele 2) 3/35 Convertizor de frecvenþã Curent nominal de de utilizare Ie A Curent alimentare fãrã bobinã de reþea respectiv filtru IN A Racord de reþea Siguranþã4) Contactor de reþea Bobinã de reþea1) Filtru antiparazitare Bobinã de motor 2.5 DV6-340-7K5 7..5 DV6-340-2K2 2.1-S125 2) NZM..2-S200 2) NZM. Protecþie la scurtcircuit la montarea în dulapul de distribuþie (declanºator de suprasarcinã nu este necesar). cap. cap. cap. a pagina 3/75 Convertizoare de frecvenþã DF5...75 DV6-340-1K5 1...2 DV6-340-4K0 4 DV6-340-5K5 5..1-S100 2) NZM.3 2) PKM0-6. 3) Utilizare fãrã declanºator electronic de suprasarcinã I = reglaj la infinit r 4) Capacitate de rupere (kA) conform datelor nominale ale reþelei de alimentare 5) În cazul utilizãrii bobinei de ºoc DEX-LN3-160 poate fi utilizat NZM.8 5.2-S200 2)5) NZM... 5 Bobine de reþea DEX-LN-. Întreruptor NZM a Catalog de produse 2004/2005. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.6 12 16 23 32 38 48 58 75 90 110 149 176 217 260 2.8 9. DV6 ...2 5.3 8..2-S160.Îndrumãri de proiectare Cuprins Elemente de conectare ºi de protecþie pentru DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Motor Puterea motorului aferent P kW Convertizor de frecvenþã DV6 Reþea trifazicã (3 AC 400 V) DV6-340-075 0. 30% ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã. 10 Întreruptor PKZ a Catalog de produse 2004/2005..1-S100 2) NZM.

În cazul creºterii temperaturii camerei. Comandã Exemplu: Reglarea temperaturii în instalaþia de climatizare..4 mA 20 mA .. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.3/36 Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. 50/60 Hz \ Q1 PE I I I K1M L1 L2 L3 Z1 L1 L2 L3 PE PE PID G1 L+DC+DC–\ U V W PE PES PES OI H O L FW P24 PES X1 PES PES M 3~ PE 4... Temperatura solicitatã este reglatã din potenþiometrul R1 (de exemplu 20 °C) Circuit pentru oprire de urgenþã S1: Oprit S2: Pornit K1M: Contactor de reþea Q1: Protecþia conductorului PES: Racordul PE al ecranului conductorului Z1: Filtru antiparazitare Q1 S1 S2 K1M K1M Cablare L1 L2 L3 PE 3h400V . ventilatorul trebuie sã mãreascã turaþia proprie.20 mA 4K7 M1 R1 M FWD e i P1 50 °C 100 % 20 °C 40 % 4mA 10. DV6 Convertizor de frecvenþã DF6-340-.

. I. Q.. L1 L2 L3 PE DE6-IOM-ENC EP5 EG5 EAPEAN EBP EBN EZP EZN 1 2 L+ DC+ DC.BR U V W PE Th CM1 CM2 11 12 13 1 2 3 8 FW P24 RB G1 PES CM2 I.. Q... DV6 ... 3 canale PES: Racordul PE al ecranului conductorului Y1: Frânã 3/37 Q1 TI T2 K11 S1 RB K1M K1M SPS G1 K2 S2 K12 K3 K1M Eliberare K2 Y1 Cablare L1 L2 L3 PE Q1 3 h 400 V. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5... Comandã Exemplu: Instalaþie de ridicat cu reglarea turaþiei... 50/60 Hz I K1M L1 I I L2 L3 PE Z1 T1 T2 PE i DE4-BR1.. I. M 3~ Y1 M1 Reglaj (PLC) e B1 m Convertizoare de frecvenþã DF5. Q. cu modul integrat pentru encoder (DE6-IOM-ENC) ºi rezistenþã externã de frânare DE4-BR1-.. Q. comandã ºi supraveghere prin PLC Motor cu termistor (rezistenþã PTC) Circuit pentru oprire de urgenþã S1: Oprit S2: Pornit Q1: Protecþia conductorului K1M: Contactor de reþea K2: Contactor de comandã RB: Rezistenþa de frânare B1: Encoder.. Q.Îndrumãri de proiectare Exemple de cablare DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã vectorial DV6-340-..Temp. P24 n1 n2 n3 REV FWD PES PES PES Encoder Defect..

37 43 57 18.5 22 30 DF6-340-18K5 231386 DF6-340-22K 231387 DF6-340-30K 231388 70 85 105 135 160 195 230 37 45 55 75 90 110 132 DF6-340-37K 231389 DF6-340-45K 231390 DF6-340-55K 231391 DF6-340-75K 231392 DF6-340-90K 231393 DF6-340-110K 231394 DF6-340-132K 231395 Indicaþii 1) Curent nominal de utilizare la o frecvenþã de comutare de 5 kHz ºi o temperaturã ambiantã de +40 °C. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 Convertizor de frecvenþã de la 11 kW la 132 kW (400 V) 3 AC 342 – 528 V g 0 % 22 29 DF6-340-11K 231384 DF6-340-15K 231385 1 Buc.3/38 Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Curent nominal de utilizare maxim 1) Ie A Putere nominalã pentru motoare 3 AC la 400 V P kW 11 15 Tip Cod comandã Unitate de livrare Convertizoare de frecvenþã DF5. .

32 38 48 15 18.5 3.5 11 Tip Cod comandã 3/39 Unitate de livrare Convertizor de frecvenþã vectorial de la 0.75 kW la 132 kW (400 V) 3 AC 342 – 528 V g 0 % 2. DV6 .3 8.5 22 DV6-340-15K 231403 DV6-340-18K5 231404 DV6-340-22K 231405 58 75 90 110 149 176 217 260 Indicaþii 1) Curent 30 37 45 55 75 90 110 132 DV6-340-30K 231406 DV6-340-37K 231407 DV6-340-45K 231408 DV6-340-55K 231409 DV6-340-75K 231410 DV6-340-90K 231411 DV6-340-110K 231412 DV6-340-132K 231413 nominal de utilizare la o frecvenþã de comutare de 5 kHz ºi o temperaturã ambiantã de +40 °C.2 4 5.Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Cuprins Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Curent nominal de utilizare maxim 1) Ie A Putere nominalã pentru motoare 3 AC la 400 V P kW 0.75 1.6 12 16 23 DV6-340-075 231396 DV6-340-1K5 231397 DV6-340-2K2 231398 DV6-340-4K0 231399 DV6-340-5K5 231400 DV6-340-7K5 231401 DV6-340-11K 231402 1 Buc.5 2.5 7.8 5. Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

liniarã (frecvenþã de bazã 30-400 Hz) 15. supratensiune.5–50. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20° C g 10K EN 50 178. suprasarcinã.c. max.5–50.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/1000 la valorile de referinþã analogice g 0. la fiecare 600 s Caracteristicã de sarcinã. Alimentare alternativã în c.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. Rezistenþa R B la100%DF R RB Rezistenþa minimã Durata maximã de conectare (DF) la rezistenþã minimã RB Indicaþii A kVA kVA 24 32 41 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.5 25 – – – – În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. 400 0.c.6 18. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.5 s.5 216x266x190.2 20 25.5-12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.800-3. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. EN 61 800-3 incl.a. legare la pãmânt. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. supratemperaturã.c. umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. 400 0. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400V 460V Tranzistor al circuitului de frânare Prag de conectare Uc. cu selecþie liberã în gama 0. . comandã U/f 5 kHz. Ue I Uc.2 24. V Hz Hz Curent nominal maxim de utilizare Ie Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterere activã la 400V Puterere activã la 480V Utilizare standard cu suprasarcinã 120%. subtensiune. max. pãtraticã.3/40 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 Convertizoare de frecvenþã DF5. maxim 5. CEI 61 800 .5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Mãsurã de protecþie Putere disipatã a curentului nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (LxÎxA) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400V c.5 5 5 12 400 3 AC 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 400 3 AC 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 400 3 AC 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) m mA W mm kg Vc.5 256x396x210. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178(fãrã condens. max.5–50.c.9 m/s 2 (0. A 11 °C °C -10 –+ 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 –+ 70 Vibraþii ºi trepidaþii. V Hz A Vc.c.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 22 29 37 120 % timp de 60 s/ 150 % timp de 0.1 30 kW HP Vc.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea2. O O %DF 11 15 740 150 50 10 15 20 740 150 50 10 18. 400 0.control ºi intrare PTC 600 800 975 216x266x190.3.a. g 0. protecþie electronicã a motorului: J . mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.

max.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.5–50. supratemperaturã supraînaltã. protecþie electronicã a motorului: J .5 316x546x215.4 48. cu selecþie liberã în gama 0.1 la valori de referinþã digitale/frecvenþa maximã/1000 la valorile de referinþã analogice g 0.5 s.3 58.5–50.4 35.1 22 30 – – – – 30 40 – – – – 37 50 – – – – Convertizoare de frecvenþã DF5.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-22K DF6-340-30K DF6-340-37K 3/41 EN 50 178. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.5 12 12 20 400 3 A 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 400 3 A 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 400 3 A 342–528 V g 0% 50/60 (47-0 % la 63 + 0%) 47 63 77 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). supratensiune. suprasarcinã. g 0. A11 -10 –+ 40 cu curent nominal I e fãrã reducerea puterii pânã la 50 cu frecvenþa tactului redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 –+ 70 Vibraþii ºi trepidaþii. comandã U/f 5 kHz.6g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2 . pãtraticã.800-3.control ºi intrare PTC 1150 1550 1900 256x396x210. CEI 61 800-3. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. la fiecare 600 s Caracteristicã de sarcinã. liniarã (frecvenþã de bazã 30-400 Hz) 29. max. legare la pãmânt. max. subtensiune.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB 4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.5 256x396x210. 400 0.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 43 57 70 120 % timp de 60 s/ 150 % timp de 0.9 m/s 2 (0. EN 61 800-3 incl.5-12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. DV6 .5–50. 400 0. maxim 5. umiditate medie relativã 20 pânã la 90 %) 0-1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi de desubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.7 47.7 39. 400 0.

c.14–1. 100 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). 100 mA +24 c..c.c.3/42 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 Convertizoare de frecvenþã DF5.. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.14–1.2 mA 0–10 V. 1./0. 4–20 mA (rezistenþa sarcinii 100O) 1 x 0 –+ 10 V c.(5 x parametrizabil. (Impedanþã de intrare 10 kO. 2 mA 0–10 V.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã. max. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.5 16–6 0. termostat 1 x Contact comutator.5 16–6 Numãr În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. rezoluþie 8 biþi Ieºiri analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1 x termistor (PTC)./0.2 mA 16 6 0. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli./1A sarcinã inductivã/5A sarcinã rezistivã RS 422. RS 485 RS 422./1A sarcinã inductivã / 5A rezistenþã rezistivã sau 24 V c..a. 20 mA +10 c. 100 mA +24 c. 1 x FWD) 2 x 0 –+ 10 V c.. 20 mA +10 c. 2 mA 4–20 mA (rezistenþã de sarcinã max.2 A sarcinã inductivã/2.c.14–1.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.5 16–6 1 x 0 –+ 10 V c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 20 mA +24 c. 230 V c.c.c. 2 x contact normal deschis 230 V c. 2 mA 1 x 0 –+ 10 V c. 250 O) 0–10 V.c.5 16–6 0. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. RS 485 V V +10 c.2 mA 6 8 0.c. . 1. 1.. DV6 Circuit de comandã Intrare termistor Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic.c.14–1..c.c.14–1.5 16–6 0.. RS 485 RS 422.a. max...c.5 16–6 10 6 0.14–1. max. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.c.

7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã. max.c. 100 mA +24 c. RS 485 RS 422.14–1.c.c. 1...c. max..14–1. 1.5 16–6 25 3 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.. 4–20m A (rezistenþa sarcinii 100O) 1x0 –+ 10 V c..a. DV6 .c.. 230 V c.14–1.5 16–6 0./0. RS 485 RS 422.5 16–6 0. RS 485 +10 c. termostat 1 x Contact comutator.c. (5xparametrizabil.5 16–6 0.2 mA 0–10 V.c.14–1.c.2 mA 35 1 0. 20 mA +10 c.c. 2 mA 0–10 V.c.5 16–6 1x0 –+ 10 V c./0. 2 mA 1x0 –+ 10 V c.2 A sarcinã inductivã/2.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.. max. 1xFWD) 2x0 –+ 10 V c. 100 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline).2 mA 25 4 0./ 1A sarcinã inductivã/ 5A sarcinã rezistivã RS 422... (Impedanþã de intrare 10kO .c. 100 mA +24 c. 20 mA +24 c./1 A sarcinã inductivã/ 5 A rezistenþã rezistivã sau 24V c. 20 mA +10 c.a. protecþia parametrilor (programabilã) 6x+ 24 V c.14–1.14–1. 2 mA 4–20 mA (rezistenþã de sarcinã max.c. 2 xcontact normal deschis 230 V c. 1.5 16–6 Convertizoare de frecvenþã DF5.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-22K DF6-340-30K DF6-340-37K 3/43 1 x termistor (PTC).c. 250 O) 0–10 V.

control ºi intrare PTC 2300 2800 3750 396 x 556 x 270.5 70.c.400 0.12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. suprasarcinã. la fiecare 600 s Caracteristicã de sarcinã. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.800-3. max.5 s. pãtraticã. g 0. legare la pãmânt. EN 61 800-3 incl. Ue I Uc. liniarã (frecvenþã de bazã 30-400 Hz) 58. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.400 0.a. Alimentare alternativã în c.3/44 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-45K DF6-340-55K DF6-340-75K Convertizoare de frecvenþã DF5. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.5–50.8 72. CEI 61 800-3. protecþie electronicã amotorului: J . supratemperaturã.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .2 %din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 85 105 135 120 % timp de 60 s / 150 % timp de 0. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.5 .1 112 kW HP 45 60 55 75 75 100 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Mãsurã de protecþie Putere disipatã a curentului nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400 V c.1 87. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400 V 460 V Indicaþii A kVA kVA 94 116 149 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM).5 30 30 30 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . cu selecþie liberã în gama 0. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .0% la 63 + 0%) m mA W mm kg V c. max. V Hz A V c.7 93.400 0.5 396 x 556 x 270. max. . V Hz Hz Curent nominal maxim de utilizare Ie Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterere activã la 400 V Puterere activã la 480 V Utilizare standard cu suprasarcinã 120%.5–50. maxim 2.5 396 x 556 x 270. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10 K EN 50 178.c. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0. subtensiune.94 m/s 2 (0.a.c. comandã U/f 5 kHz.5–50. supratensiune.0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.

comandã U/f 5 kHz.400 0.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2. subtensiune. max.control ºi intrare PTC 4500 5500 6500 396 x 706 x 290. liniarã (frecvenþã de bazã 30 . suprasarcinã.5–50.5–50. supratensiune. legare la pãmânt. max.12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens. g 0.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0. DV6 .800-3. protecþie electronicã amotorului: J . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3. cu selecþie liberã în gama 0.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-90K DF6-340-110K DF6-340-132K 3/45 EN 50 178. EN 61 800-3 incl. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.5 s.0% la 63 + 0%) 176 215 253 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM).400 0. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .94 m/s 2 (0.5–50. la fiecare 600 s Caracteristicã de sarcinã.400 0. maxim 2.400 Hz) 111 135 159 133 162 191 90 125 110 150 132 175 Convertizoare de frecvenþã DF5.0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . max.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. supratemperaturã.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. CEI 61 800-3.5 486 x 746 x 282 60 60 80 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .2 %din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 160 195 230 120 % timp de 60 s / 150 % timp de 0.5 .5 396 x 706 x 290. pãtraticã. A11 -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii.

2 mA 4–20 mA (rezistenþã de sarcinã max. termostat 1 x Contact comutator. 1.c.. DV6 Circuit de comandã Intrare termistor Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri digital (parametrizabil) analogic..c.14 – 1.c. 100 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline). 100 mA +24 c.5 16 – 6 50 1/0 0..c. 20 mA +10 c.5 16 – 6 Numãr În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.2 A sarcinã inductivã/2.14 – 1. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.. 1.a.2 mA 0–10 V.(5 x parametrizabil. 2 mA 0–10 V. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.5 16 – 6 1 x 0 –+ 10 V c. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.7A sarcinã inductivã/3A sarcinã rezistivã. 100 mA +24 c. RS 485 V V +10 c. 2 mA 1 x 0 –+ 10 V c./1A sarcinã inductivã / 5A rezistenþã rezistivã sau 24 V c.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.2 mA 35 1 0. rezoluþie 8 biþi Ieºiri analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1 x termistor (PTC). 2 x contact normal deschis 230V c.2 mA 2 x 35 2x 1 0.4–20 mA (rezistenþa sarcinii 100O) 1 x 0 –+ 10 V c. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.c./0.14 – 1. 20 mA +10 c. max.c../0.14 – 1.c.5 16 – 6 0. 230 V c... 1 x FWD) 2 x 0 –+ 10 V c.5 16 – 6 0. . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.. max..c.3/46 Date tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-45K DF6-340-55K DF6-340-75K Convertizoare de frecvenþã DF5.a.c. RS 485 RS 422. 250 O) 0–10 V.c.5 16 – 6 0. (Impedanþã de intrare 10 kO .c. max.14 – 1.14 – 1. 20 mA +24 c. RS 485 RS 422.c. 1./1A sarcinã inductivã/5A sarcinã rezistivã RS 422.c.

c.14 – 1.c./0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.c. 20 mA +24 c. max./0..14 – 1. 100 mA +24 c. protecþia parametrilor (programabilã) 6 x + 24 V c.a.14 – 1. 250 O) 0–10 V.c. 1..Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã DF6 Moeller HPL0211-2004/2005 DF6-340-90K DF6-340-110K DF6-340-132K 3/47 1 x termistor (PTC). RS 485 RS 422.14 – 1.. 1. 2 mA 0–10 V.c.14 – 1.5 16 – 6 0.c..2 mA 2 x 35 2x 1 0. (Impedanþã de intrare 10 kO .4–20 mA (rezistenþa sarcinii 100O) 1 x 0 –+ 10 V c. max./1A sarcinã inductivã / 5A rezistenþã rezistivã sau 24 V c.14 – 1..c.. 2 mA 4–20 mA (rezistenþã de sarcinã max. 2 x contact normal deschis 230 V c. max. DV6 .5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.c. 100 mA +24 c. 2 mA 1 x 0 –+ 10 V c.5 16 – 6 0. RS 485 +10 c. (5 x parametrizabil. 1 x FWD) 2 x 0 –+ 10 V c.2 A sarcinã inductivã/2. RS 485 RS 422. 20 mA +10 c.c.5 16 – 6 Convertizoare de frecvenþã DF5..7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã.c. 230 V c..2 mA 0–10 V.5 16 – 6 0.. termostat 1 x Contact comutator. 20 mA +10 c.a. 100 mA 2 seturi de parametri (parametrizare on-/offline).c.c.c./1A sarcinã inductivã/5A sarcinã rezistivã RS 422.5 16 – 6 1 x 0 –+ 10 V c.2 mA 2 x 70 2 x 1/0 0.5 16 – 6 2 x 50 2 x 1/0 0. 1.

V Hz Hz Curent nominal maxim de utilizare Ie Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterere activã la 400V Puterere activã la 480V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. (max. max.control ºi intrare PTC 88 125 160 159 x 260. EN 61 800-3 incl.8 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM). subtensiune. 4 – 20 mA (rezistenþã max. max. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400V 460V Tranzistor al circuitului de frânare Prag de conectare Uc. max. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .5–50.2 3 740 300 100 10 5 x 24 V c. 50 mA la fiecare ieºire. max. protecþie electronicã amotorului: J . suprasarcinã. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0. supratensiune. maxim 2.400 0. g 0.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm.5 3.5 Hz cu Sensorless Vector Control 1.5 .0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 400 3 AC 342 – 528 V g 0% m mA W mm kg Vc.2 mA În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.5 3. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.3 150 % timp de 60 s / 200 % timp de 0.94 m/s 2 (0.5 x 152 3. tranzistor (cu colector deschis. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.8 4.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.1 4.c. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.400 0.c. CEI 61 800-3.a. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare. Ue I Uc. supratemperaturã. legare la pãmânt.5 x 152 159 x 260. comandã U/f 5 kHz.c.75 1 740 300 100 10 1.800-3. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20 °C g 10K EN 50 178.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent. V Hz A Vc. . în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.4 kW HP Vc.12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.400 0. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3. de sarcinã 250 O) 1 x 0 – 10 V.5 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . O O %DF 0. Rezistenþa RB la 100 % DF R RB rezistenþa minimã durata maximã de conectare (DF) la rezistenþã minimã RB Ieºiri digital analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Indicaþii A kVA kVA 2.5–50.7 2. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c.6 3.a. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii.5 2 740 300 100 10 2. Alimentare alternativã în c. cu selecþie liberã în gama 0.2 5.5 s.5–50.c.6 2 3.c.5 x 152 159 x 260. max.2 % din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 2.3/48 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-075 DV6-340-1K5 DV6-340-2K2 Convertizoare de frecvenþã DF5. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. lateral câte 50 mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.c. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Mãsurã de protecþie Putere disipatã a curentului nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400 V c. 2 mA).01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.5 3.8 5.c. 1. la fiecare 600 s 200 % la 0.

suprasarcinã.5 .1 9.5–50. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 . maxim 2.1 26. de sarcinã 250 O) 1 x 0 – 10 V.5 4 5 740 200 70 10 5.9 7. cu selecþie liberã în gama 0.94 m/s 2 (0. legare la pãmânt. subtensiune.400 0.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-4K0 DV6-340-5K5 DV6-340-7K5 DV6-340-11K DV6-340-15K DV6-340-18K5 3/49 EN 50 178. 2 mA). DV6 .max. (max.5 x 152 216 x 266 x 182 216 x 266 x 182 3.max.9 8. CEI 61 800-3. protecþie electronicã amotorului: J . comandã U/f 5 kHz.400 0.5–50. A11 -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.5 10 740 150 50 10 11 15 740 150 50 10 15 20 – – – – 18. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5–50.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.400 3AC Ue 0.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. 4 – 20 mA (rezistenþã max.5–50.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.400 0.5 740 200 70 10 7.6 26.1 35 420–760 42 420–760 3 AC Ue 0. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.800-3.5 13 18 25 420–760 420–760 420–760 420–760 Modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM).5–50.5 x 152 159 x 260.5–50. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c.5 7. supratemperaturã.control ºi intrare PTC 235 325 425 600 159 x 260.3 19.5 Hz cu Sensorless Vector Control 5.2 mA Convertizoare de frecvenþã DF5. pentru valorile de referinþã analogice 8.5 5 5 400 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .400 0.max.9 13.5 3. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii. 1. supratensiune. max.5 25 – – – – 5 x 24 V c.max.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm.3 11 15.max.12 kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0.max. 50 mA la fiecare ieºire.c.3 31. EN 61 800-3 incl.400 32 38 22. la fiecare 600 s 200 % la 0.c.6 12 16 23 150 % timp de 60 s / 200 % timp de 0. tranzistor (cu colector deschis. max.5 s.0% la 63 + 0%) 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 800 256 x 396 x 210 12 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 975 256 x 396 x 210 12 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 9. lateral câte 50 mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.

20 mA +24 c. (Impedanþa de intrare 4. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.14 – 1.14 – 1. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.a. 20 mA +10 c.14 – 1.c.c. de sarcinã 250O) 1 x 0 – 10 V. RS485 RS422. 230 V c.2 A sarcinã inductivã/2..c. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c.. max.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c. tranzistor (cu colector deschis. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 16 0. 4 – 20 mA (rezistenþã max.c. RS485 V V +10 c.c.c. 100 mA +24 c.5 16 – 6 0.14 – 1..5 16 – 6 0.c..c.3/50 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-075 DV6-340-1K5 DV6-340-2K2 Convertizoare de frecvenþã DF5. termostat 1 x +24 V c. (max. 2 mA). DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri Intrare termistor Rotire dreapta Digital (parametrizabil) Analogic. 100 mA 3 x Set de parametri (parametrizare on-/offline).5 20 0. 20 mA +10 c. protecþie de parametri (programabil) 1 x termistor (PTC).7 kO) 8 x +24 V c.c..7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS422.5 16 – 6 Numãr În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie.14 – 1.c../0. .5 16 – 6 0. RS485 RS422.5 16 – 6 2.c.c. 100 mA +24 c.2 mA 1. g 10 V c. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.5 16 – 6 2.5 18 0.( impedanþã de intrare 10 kO). 1. max.7 kO) 3 x 0 – +10 V c. (Impedanþa de intrare 4.c.14 – 1. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli. 4 – 20 mA (rezistenþa de sarcinã 100O) 5 x 24 V c.. rezoluþie 12 biþi Ieºiri Digital Analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1 x Contact comutator. 50 mA la fiecare ieºire./0.

c. 20 mA +10 c. de sarcinã 250O) 1 x 0 – 10 V.5 16–6 2.c.c. tranzistor (cu colector deschis. (Impedanþa de intrare 4. RS485 +10 c.14 – 1.c.5 16–6 4 10 0.5 16–6 16 6 0.2 A sarcinã inductivã/2.( impedanþã de intrare 10 kO). 100 mA +24 c.14 – 1.c...5 12 0.5 16–6 0. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c./0.c. 50 mA la fiecare ieºire.c.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS422. 100 mA RS422. 4 – 20 mA (rezistenþã max.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-4K0 DV6-340-5K5 DV6-340-7K5 DV6-340-11K DV6-340-15K DV6-340-18K5 3/51 1 x Contact comutator. 1. RS485 RS422.c. max.14 – 1./0. 20 mA +10 c.5 16–6 0... 230 V c. 20 mA +24 c..5 16–6 Convertizoare de frecvenþã DF5. termostat 8 x +24 V c.5 16–6 0.14 – 1.14 – 1.14 – 1.c.c.. 2 mA). DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. 100 mA +24 c. (max. RS485 +10 c.5 16–6 RS422..c.14 – 1..c. 4 – 20 mA (rezistenþa de sarcinã 100O) 5 x 24 V c..5 16–6 0. 20 mA +24 c.14 – 1.c. DV6 .14 – 1. 20 mA +24 c.5 16–6 6 8 0. 100 mA 3 x Set de parametri (parametrizare on-/offline). g 10 V c.5 16–6 0. RS485 RS422.2 mA 2.5 14 0.c.c. max. RS485 RS422..c. RS485 +10 c.c.c. 20 mA +10 c.. 100 mA +24 c.. 100 mA 10 6 0.14 – 1.5 16–6 0.14 – 1.7 kO) 3 x 0 – +10 V c.. protecþie de parametri (programabil) 1 x termistor (PTC).a.14 – 1.

V Hz Hz Curent nominal maxim de utilizare Ie Supracurent admisibil Cuplu de pornire Puterereactivã la 400V Puterere activã la 480V Utilizare standard cu suprasarcinã 150%. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.1 51.0 %l a 63 + 0 %) 400 400 m mA W mm kg Vc.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61.5–50.control ºi intrare PTC 115 1550 1900 256 x 396 x 210 310 x 540 x 202. maxim 2. Ue I Uc. max.c. CEI 61 800-3. V Hz A Vc.9 39. Alimentare alternativã în c.c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.15kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. Puterea aferentã a motorului (motor asincron cu 4 poli) 400V 460V Indicaþii A kVA kVA 53 63 83 420 – 760 420 – 760 420 – 760 Control vectorial fãrã senzori.5 Hz cu Sensorless Vector Control 33. . g 0.a.1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.400 0.5–50. cu selecþie liberã în gama 0. max. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 .400 0.3/52 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-22K DV6-340-30K DV6-340-37K Convertizoare de frecvenþã DF5.a.2 12 20 30 400 3 AC 342 – 528 V g 0 % 50/60 (47 . legare la pãmânt. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C. grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.5 s. max. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.94 m/s 2 (0.2 40. DV6 Date generale Standarde ºi normative Temperatura ambiantã Temperatura de utilizare Depozitare.800-3.2 62. EN 61 800-3 incl. protecþie electronicã amotorului: J . subtensiune. la fiecare 600 s 200 % la 0.5 . pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii.9 48. suprasarcinã.3 kW HP 22 30 30 40 37 50 În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. Procedeu de modulare Frecvenþa de comutare Tensiune de ieºire Frecvenþa de ieºire Rezoluþia frecvenþei Limita abaterii de frecvenþã la 20° C g 10K EN 50 178. A11 °C °C -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2. supratemperaturã. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.2 %din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 48 58 75 150 % timp de 60s/200 % timp de 0. transport Rezistenþã la ºocuri Grad de poluare Protecþie climaticã Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Emisia de perturbaþii Imunitatea la perturbaþii Rezistenþa izolaþiei Curent de scurgere faþã de PE Grad de protecþie Protecþie la atingere Izolaþie de protecþie a circuitelor de comandã Mãsurã de protecþie Putere disipatã a curentului nominal de utilizare I e Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Secþiunea de forþã Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent alimentare Ui = trifazat 400V c.2 390 x 550 x 255. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.400 0. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor.c.5–50. supratensiune.

5–50.2 121.5 (conform EN 50 178) IP20 Protejat împotriva atingerii cu degetul ºi dosul mâinii (VGB4) Separare sigurã de reþea: Izolare dublã a bazei (conform EN 50 178) Supracurent.9 74. supratemperaturã. DV6 .5 .1 la valori de referinþã digitale / frecvenþa maximã / 1000 la valorile de referinþã analogice g 0.2 390 x 550 x 255. protecþie electronicã amotorului: J . max.2 80 400 6500 480 x 740 x 293. la fiecare 600 s 200 % la 0. pânã la 50 cu frecvenþã de tact redusã la 2 kHz ºi curent de ieºire redus la 80 % I e -25 – +70 Vibraþii ºi trepidaþii. supratensiune.2 30 30 60 60 400 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-45K DV6-340-55K DV6-340-75K DV6-340-90K DV6-340-110K DV6-340-132K 3/53 EN 50 178.2 80 400 99 121 164 194 420–760 420–760 420–760 420–760 Control vectorial fãrã senzori.3 76.5–50.400 217 260 150.4 180.400 0. suprasarcinã.400 0. g 0. legare la pãmânt.5–50. max.2 390 x 700 x 275. max.15kHz 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 3 AC Ue 0. EN 61 800-3 incl.5–50.2 %din frecvenþa maximã pentru valorile de referinþã analogice 90 110 149 176 150 % timp de 60s/200 % timp de 0.4 123. mediu industrial Categoria de supratensiune III conform VDE 0110 >3.3 180. CEI 61 800-3.5 s.0 % la 63 + 0 %) 400 400 5500 480 x 740 x 293.400 0. max.3 239 420–760 286 420–760 3 AC Ue 0.94 m/s 2 (0.1 216.1 45 60 55 75 75 100 90 125 110 150 132 175 Convertizoare de frecvenþã DF5. umiditate medie relativã 20 pânã la 90%) 0 . grad de poluare 2 Clasa 3K3 conform EN 50 178 (fãrã condens.400 3 AC Ue 0.8 91.5–50. max.5–50. max. modulaþie cu purtãtoare sinus a lãþimii impulsului (PWM) 5 kHz.5 Hz cu Sensorless Vector Control 62.2 390 x 700 x 275.400 0.01 % din frecvenþa maximã la valorile de referinþã digitale. cu selecþie liberã în gama 0.2 103.1000 peste nivelul zero agãþat vertical deasupra ºi dedesubt câte 100 de mm CEI/EN 61 800-3 (EN 55 011 Grupa 1 clasa B) CEI/EN 61. A11 -10 – +40 cu curent nominal Ie fãrã reducere a puterii. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.3 g) între 10 ºi 55 Hz VDE 0110 partea 2.control ºi intrare PTC 2300 2800 3750 4500 390 x 550 x 255. maxim 2.800-3.8 146. subtensiune.

2 mA).7 kO) 3 x 0 – +10 V c.c.a.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c.c. în cazul utilizãrii unui motor asincron trifazat cu patru poli./0.5 16 – 6 Numãr În cazul în care convertizorul de frecvenþã se instaleazã într-o cutie. .c.c..3/54 Date tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-22K DV6-340-30K DV6-340-37K Convertizoare de frecvenþã DF5. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c.c..14 – 1. de sarcinã 250O) 1 x 0 – 10 V. protecþie de parametri (programabil) 1 x termistor (PTC). max.7 kO) 8 x +24 V c..5 16 – 6 35 1 0.2 mA 16 4 0. RS485 RS422.c. 4 – 20 mA (rezistenþã max. 20 mA +10 c.5 16 – 6 0. 50 mA la fiecare ieºire.c..c.( impedanþã de intrare 10 kO). 1.14 – 1. 100 mA +24 c.14 – 1.2 A sarcinã inductivã/2.c. 20 mA +10 c.. DV6 Circuit de comandã Relee Interfaþã serialã Tensiuni de comandã: Ieºire tensiune de referinþã Ieºire tensiune de comandã Parametrizare Intrãri Intrare termistor Rotire dreapta Digital (parametrizabil) Analogic. g 10 V c.. 100 mA +24 c. un dulap de distribuþie sau ceva asemãnãtor. RS485 RS422.c. tranzistor (cu colector deschis. termostat 1 x +24 V c.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS422. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 16 – 6 0. (Impedanþa de intrare 4. 4 – 20 mA (rezistenþa de sarcinã 100O) 5 x 24 V c. 230 V c. 100 mA 3 x Set de parametri (parametrizare on-/offline). 20 mA +24 c.14 – 1. (max./0. Toate datele nominale ale circuitului de forþã se bazeazã pe o frecvenþã de conectare de 5 kHz (reglaj din fabricã) ºi o temperaturã a mediului de +40 °C.5 16 – 6 25 3 0. RS485 V V +10 c.c.14 – 1.14 – 1.c. (Impedanþa de intrare 4.. temperatura ambiantã este consideratã Ta acea temperaturã ce se aflã în interiorul cutiei sau dulapului.5 16 – 6 0. rezoluþie 12 biþi Ieºiri Digital Analog (parametrizabil) rezoluþie 8 biþi PWM (parametrizabil) Secþiunile de racordare Conductoare de forþã Conexiune releu Circuit de comandã Indicaþii mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 1 x Contact comutator.c. max.

14 – 1.14 – 1.14 – 1../0.c.c.5 16 – 6 0..14 – 1.7 A sarcinã inductivã/3 A sarcinã rezistivã RS422. 4 – 20 mA (rezistenþã max.5 16 – 6 0.c.c. 230 V c. (Impedanþa de intrare 4.5 16 – 6 2 x 50 2x 1 0. RS485 RS422.c.14 – 1.. 1.5 16 – 6 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 16 – 6 2 x 35 2x 1 0.14 – 1. RS485 RS422. RS485 +10 c. de sarcinã 250O) 1 x 0 – 10 V. 20 mA +10 c..c. 50 mA la fiecare ieºire.c. RS485 +10 c. parametrizabil) 3 x 0 – +10 V c.c. 100 mA +24 c..c. (Impedanþa de intrare 4. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.Date Cuprins tehnice Convertizor de frecvenþã vectorial DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 DV6-340-45K DV6-340-55K DV6-340-75K DV6-340-90K DV6-340-110K DV6-340-132K 3/55 1 x Contact comutator. 20 mA +10 c. 100 mA +24 c. 20 mA +24 c.c.a.14 – 1. 100 mA RS422..5 16 – 6 2 x 35 1/0 0. termostat 1 x +24 V c. 2 mA).14 – 1. 20 mA +24 c.c.( impedanþã de intrare 10 kO)..c.14 – 1.. g 10 V c.c.7 kO) 3 x 0 – +10 V c.5 16 – 6 RS422./0.c.c. 4 – 20 mA (rezistenþa de sarcinã 100O) 5 x 24 V c. 100 mA 2 x 70 2 x 1/0 0..5 16 – 6 0.5 16 – 6 0.5 16 – 6 0. max.5 A sarcinã rezistivã sau 24 V c. max.2 A sarcinã inductivã/2. 20 mA +24 c. (max.c.2 mA 35 1 0. RS485 +10 c. RS485 RS422. tranzistor (cu colector deschis.5 16 – 6 0.14 – 1.14 – 1.5 16 – 6 2 x 70 2 x 2/0 0. 20 mA +10 c.c. 100 mA +24 c.. DV6 .7 kO) 8 x +24 V c. 100 mA 3 x Set de parametri (parametrizare on-/offline)..14 – 1..c.. protecþie de parametri (programabil) 1 x termistor (PTC).c.

5 mA. respectiv legal admisã (emisie de perturbaþii). Este necesar ca utilizatorul sã ia mãsurile corespunzãtoare pentru antiparazitare). Aceste produse pot cauza perturbaþii radio în zona rezidenþialã (reþea publicã. mediu industrial Funcþie Filtrele de antiparazitare servesc la protecþia faþã de mãrimile perturbatoare de frecvenþã înaltã. Filtrele de antiparazitare trebuie sã fie montate în imediata apropiere a convertizorului de frecvenþã.Cablu de lungime pânã la 10 m la o frecvenþã de tact de 16 kHz ..Pânã la 50 m (conform normei de producþie CEI/EN 61800-3).Imunitate la perturbaþii. mãsurile de împãmântare trebuie sã fie cu impedanþã redusã ºi pe suprafaþã mare. Deoarece aceºti curenþi de scurgere sunt mãrimi perturbatoare de înaltã frecvenþã. Norma de producþie pentru acþionãri cu vitezã variabilã IEC/EN 61800-3 ia în considerare un sistem de acþionare tipic în ansamblul sãu principial.pânã la 50 m Caracteristici • Pregãtit pentru racordare cu borne ºi conductori confecþionaþi pentru convertizoarele de frecvenþã aferente din seriile DF5. conform VDE 0160. Filltrele au curenþi de scurgere la pãmânt.Cablu de lungime pânã la 20 m la o frecvenþã de tact de 5 kHz • Se utilizeazã limitat: . proximitate strânsã). respectiv EN 60335 trebuie: • conductorul de protecþie sã aibã f 10 mm2 sau • conductorul de protecþie sã fie controlat la întrerupere sau • sã fie montat suplimentar un al doilea conductor de protecþie. Convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5. cerinþele normei de producþie EMC în domeniul industrial (proximitate largã) ºi valorile limitã mai restrictive pentru zone rezidenþiale (proximitate strânsã). Pânã la 64 A (DE6-LZ3-064-V4) filtrul poate fi montat ºi sub convertizorul de frecvenþã (footprint). • Format carte pentru montarea lateralã lângã convertizorul de frecvenþã.Emisie de perturbaþii CEI/EN 61800-3 (EN 55011 Grupa 1 clasa B) . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DF6 ºi DV6. conductorului ºi motorului. sarcinã neuniformã). Proximitate largã (industrie): • Se utilzeazã în general: . DV5. Valorile acestora pot fi cu mult mai mari faþã de cele nominale în cazul unor defecte (pierderea unei faze.. Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 ºi DV6 îndeplinesc prin utilizarea filtrelor de antiparazitare. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Utilizare În cazul utilizãrii convertizoarelor de frecvenþã în þãrile Uniunii Europene (EU) trebuie respectatã directiva EMC 89/336/EEC. Proximitate strânsã (reþea publicã) • Se utilizeazã în general: . ceea ce semnificã o combinaþie a convertizorului de frecvenþã. • Conformitate EMC pentru convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5. DV5.. CEI/EN 61800-3.pânã la 50 m • Se utilizezã limitat: .3/56 Descriere Filtru antiparazitare DE. Instrucþiunile pentru instalarea cu respectarea EMC se regãsesc în manualele convertizoarelor de frecvenþã aferente. Documentaþie Fiecare filtru de antiparazitare deþine instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA).. În cazul curenþilor de scurgere de peste 3. provocate de conductori (imunitate la perturbaþii) ºi reduc mãrimile perturbatoare ale unui aparat. Pentru evitarea tensiunilor periculoase. DF6 ºi DV6: . DV5. filtrele trebuie legate la pãmânt înainte de conectare. care sunt emise prin cablul de alimentare sau prin radiaþiile acestuia ºi care trebuie sã fie limitate la o valoare minimã.-LZ. .

Indicaþii 1) Nu este posibilã decât montarea lateralã lângã convertizorul de frecvenþã. 1 Buc. cutii Moeller HPL0211-2004/2005 Tensiune nominalã Ue V Filtru antiparazitare 1 AC 180 – 252 V g 0 % DF5-322-018 DF5-322-037 DF5-322-055 DF5-322-075 DF5-322-1K1 DF5-322-1K5 DF5-322-2K2 3 AC 342 – 506 V g 0 % DF5-340-037 DF5-340-075 DF5-340-1K5 DF5-340-2K2 DF5-340-3K0 DF5-340-4K0 DF5-340-5K5 DF5-340-7K5 3 AC 342 – 528 V g 0 % – DV5-322-018 DV5-322-037 DV5-322-055 DV5-322-075 DV5-322-1K1 DV5-322-1K5 DV5-322-2K2 DV5-340-037 DV5-340-075 DV5-340-1K5 DV5-340-2K2 DV5-340-3K0 DV5-340-4K0 DV5-340-5K5 DV5-340-7K5 DV6-340-075 DV6-340-1K5 DV6-340-2K2 DV6-340-4K0 DV6-340-5K5 DV6-340-7K5 DV6-340-11K DV6-340-15K DV6-340-18K5 DV6-340-22K DV6-340-30K DV6-340-37K DV6-340-45K DV6-340-55K – DV6-340-75K DV6-340-90K DV6-340-110K DV6-340-132K DE5-LZ1-007-V2 232352 DE5-LZ1-012-V2 232353 DE5-LZ1-024-V2 232354 DE5-LZ3-007-V4 232355 DE5-LZ3-011-V4 232356 DE5-LZ3-020-V4 232357 DE6-LZ3-013-V4 232358 1 Buc. Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. module de conectare. Convertizoare de frecvenþã alocate DF5 DV5 DF6 DV6 Tip Cod comandã 3/57 Unitate de livrare DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 DF6-340-22K DF6-340-30K 3 AC 342 – 528 V g 0 % DF6-340-37K DF6-340-45K DF6-340-55K – DF6-340-75K DF6-340-90K DF6-340-110K DF6-340-132K DE6-LZ3-032-V4 232359 DE6-LZ3-064-V4 232360 DE6-LZ3-080-V4 1) 232361 DE6-LZ3-115-V4 1) 232362 DE6-LZ3-125-V4 1) 232363 DE6-LZ3-150-V4 1) 233181 DE6-LZ3-220-V4 1) 233182 DE6-LZ3-260-V4 1) 233183 1 Buc. 1 Buc. cabluri de conexiune. DV6 .Accesorii Cuprins Panouri de comandã.

0% la 63 + 0%) 24 – 150% pentru 10 minute 9 4 4 2 x 2.6 0.a. „Worstcase”) Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent nominal de utilizare Ui = monofazat 230 V c.3/58 Date tehnice Filtru antiparazitare DE5 Moeller HPL0211-2004/2005 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 Convertizoare de frecvenþã DF5..5 M5 Ue I I Toate datele nominale se bazeazã pe o temperaturã ambiantã de +40 °C. preferatã agãþat vertical în zona de conectare (cablu. peste 1000 cu reducerea sarcinii I e – 2 %/1000 m Oricare.0 0.a. CEI 61 800-3. EN 61 800-3incl.5 – 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 . IB 1. Ui = trifazat 400 V c. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 – 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 . (pierderea a douã faze. V Hz A A W mm2 mm2 mm2 1400 2800 <3. A11 °C m -25 – +85 -25 – +85 -25 – +85 0 .a. DV6 Date generale Standarde ºi normative Condiþii de proximitate Temperatura de utilizare Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Clasa de umiditate Grad de protecþie Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Caracteristici electrice Tensiune de verificare în V c.5 0.2 0 0 20 40 60 80 100 i [°C] .5 M5 1400 2800 <3. borne): 100 mm C C C IP20 (Cleme racordare) IP20 (Cleme racordare) IP20 (Cleme racordare) 80 x 155 x 27 110 x 165 x 27 140 x 215 x 29 0.2 IN 1.0% la 63 + 0%) 12 – 150% pentru 10 minute 7 4 4 2 x 1. Supracurent admisibil Putere disipatã la curentul nominal de utilizare I e Secþiunile de racordare masiv flexibil Conductori spre convertizorul de frecvenþã Bolþuri PE Indicaþii EN 50 178.c.7 1 mm kg V V mA mA Vc.1000 peste nivelul zero.8 0.4 0.0% la 63 + 0%) 7 – 150% pentru 10 minute 6 4 4 2 x 1.5 M5 1400 1400 <15 – 230 1 AC 180 – 252 V g 0% 50/60 (47 . 2s fazã/fazã fazã/PE Curent de scurgere faþã de PE fazã/50 Hz/U i fazã/50 Hz/U i = 460 V.

8 1.0% la 63 + 0%) – 20 150% pentru 10 minute 14 4 4 3 x 2. CEI 61 800-3.0% la 63 + 0%) – 7 150% pentru 10 minute 7 4 4 3 x 1.5 M5 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 62 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . preferatã agãþat vertical în zona de conectare (cablu.5 M5 1978 2800 <3. borne): 100 mm C C C IP20 (Cleme racordare) IP20 (Cleme racordare) IP20 (Cleme racordare) 110 x 160 x 27 140 x 210 x 31 182 x 287 x 35 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 M5 1978 1978 <10 120 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . DV6 . EN 61 800-3incl.Date Cuprins tehnice Filtru antiparazitare DE5 Moeller HPL0211-2004/2005 DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 3/59 EN 50 178.1 2.5 32 400 3 AC 342 – 506 V g 0% 50/60 (47 . peste 1000 cu reducerea sarcinii I e – 2 %/1000 m Oricare.1000 peste nivelul zero.4 1978 2800 <3. A11 -25 – +85 -25 – +85 -25 – +85 0 .0% la 63 + 0%) – 11 150% pentru 10 minute 10 4 4 3 x 2.

5 M5 2064 2064 <30 280 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 2064 2064 <30 550 400 3 AC 342 – 528 V g 0% Ue I e 32 150% pentru 10 minute 14 10 6 3x 6 M5 64 150% pentru 10 minute 36 25 16 3 x 16 M8 Toate datele nominale se bazeazã pe o temperaturã ambiantã de + 40 °C. (pierderea a douã faze. DV6 Date generale Standarde ºi normative Condiþii de proximitate Temperatura de utilizare Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Clasa de umiditate Grad de protecþie Dimensiuni de gabarit (L x Î x A) Greutate Caracteristici electrice Tensiune de verificare în V c..3/60 Date tehnice Filtru antiparazitare DE6 Moeller HPL0211-2004/2005 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 Convertizoare de frecvenþã DF5.6 0.2 0 0 20 40 60 80 100 i [°C] . borne) : 100mm C C IP20 (Cleme racordare) 143 x 255 x 29 203 x 260 x 43 1.2 IN 1. peste 1000 cu reducere a sarcinii I Oricare. CEI 61 800-3 .5 -25 – +85 – 2%/1000m e C 244 x 390 x 45 4. „Worstcase”) Tensiune nominalã de utilizare Tensiune nominalã Frecvenþa de reþea Curent nominal de utilizare Ui = trifazat 400 V c. V Hz A W mm2 mm2 mm2 2064 2064 <30 180 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 . 2s fazã/fazã fazã/PE Curent de scurgere faþã de PE fazã/50 Hz/U i fazã/50 Hz/U i = 460 V.8 0.EN 61 800-3incl. preferatã agãþat vertical în zona de conectare (cablu.0 0.a.4 0.c. A11 °C m -25 – +85 -25 – +85 0-1000 peste nivelul zero. IB 1. Supracurent admisibil Putere disipatã lacurentul nominal de utilizare I Secþiunile de racordare masiv flexibil Conductori spre convertizorul de frecvenþã Bolþuri PE Indicaþii EN 50 178.5 mm kg V V mA mA Vc.a.4 2.0% la 63 + 0%) 13 150% pentru 10 minute 12 4 4 3 x 2. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

7 2064 2064 <30 690 2064 2064 <30 750 2064 2064 <30 750 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 2064 2064 <30 380 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 2064 2064 <30 380 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 2064 2064 <30 600 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 400 400 3 AC 342 – 528 V g 0% 3 AC 342 – 528 V g 0% 50/60 (47 .4 6. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.0% la 63 + 0%) 80 150% pentru 10 minute 32 35 25 3 x 16 M8 115 150% pentru 10 minute 38 50 50 3 x 35 M10 125 150% pentru 10 minute 45 50 50 3 x 35 M10 150 150% pentru 10 minute 45 95 95 3 x 50 M10 220 150% pentru 10 minute 35 95 95 3 x 70 M10 260 150% pentru 10 minute 45 95 95 3 x 95 M12 Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 . CEI 61 800-3 .7 -25 – +85 -25 – +85 -25 – +85 C 130 x 525 x 94 8. preferatã agãþat vertical în zona de conectare (cablu. peste 1000 cu reducere a sarcinii I e – 2%/1000m Oricare.Date Cuprins tehnice Filtru antiparazitare DE6 Moeller HPL0211-2004/2005 DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-125-V4 DE6-LZ3-150-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 3/61 EN 50 178.8 C 130 x 525 x 94 9. borne) : 100mm C C C IP20 (Cleme racordare) 60 x 400 x 87 70 x 440 x 110 70 x 440 x 110 4.3 C 142 x 620 x116 13. A11 -25 – +85 -25 – +85 -25 – +85 0-1000 peste nivelul zero.3 6.EN 61 800-3incl.

-ICL Caracteristici • Afiºaj cu LED.. Caracteristici • Lungimea cablurilor 50 cm: DE5-CBL-0M5-ICL • Lungimea cablurilor 1 m: DE5-CBL-1M0-ICL Funcþie Legãturã prin interfaþa RS 422 Indicaþii: Conexiunile cu fiºe pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci cînd nu existã tensiune. DE5-KEY-RO3 poate fi montat pe uºa unui dulap de distribuþie. respectiv a convertizorului de frecvenþã vectorialã DV5 ºi a blocului extern de afiºare DE5-KEY-RO3. Legãtura cu convertizorul de frecvenþã se realizeazã prin interfaþa RS-422. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Indicaþii: Conexiunile cu fiºe pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci cînd nu existã tensiune. trei caractere cu câte 7 segmente • Afiºaj de funcþionare • Tasta de oprire: • Grad de protecþie IP54 (frontal) Funcþie Valoarea afiºatã de DE5-KEY-RO3 corespunde cu valoarea afiºatã pe panoul de comandã al convertizorului de frecvenþã La reglajul din fabricã aceasta este frecvenþa de ieºire a convertizorului de frecvenþã în Hz.. LED-ul de funcþionare se aprinde când convertizorul de frecvenþã aferent este alimentat cu tensiune.3/62 Descriere Panouri de comandã DE5-KEY-RO3. Instrucþiunile pentru parametrizarea afiºajului se regãsesc în manualele convertizoarelor de frecvenþã aferente. .-ICL Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.. înãlþimea de 14 mm. Afiºajul poate fi comutat prin panoul de comandã a convertizorului de frecvenþã. Descriere tipuri DE5-CBL-0M5-ICL DE5-CBL-1M0-ICL Cablu de legãturã pentru blocul de afiºare DE5-KEY-RO3 Utilizare Cabluri de legãturã confecþionate pentru legãtura directã a convertizorului de frecvenþã DF5. Funcþionarea tastei de oprire poate fi deconectatã sub parametrul PUN b87. DV6 Descriere tipuri DE5-KEY-RO3 Bloc de afiºaj extern pentru DF5 ºi DV5 Utilizare Bloc de afiºaj extern pentru convertizoare de frecvenþã din seriile DF5 ºi DV5. de exemplu: Curent motor (Parametru PNU b89). Accesorii necesare: Cablu de conexiune DE5-CBL-. Documentaþie Fiecare bloc de afiºare are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA). cablu de conectare DE5-CBL-..

.. • Taste de pornire/oprire ºi taste de parametrizare • Grad de protecþie: Partea de acþionare (frontalã) IP54. care însoþeºte fiecare convertizor de frecvenþã din seriile DF5. NEMA 12 Funcþie Panoul de comandã DEX-KEY-10 permite reglarea tuturor parametrilor. span. DV5. it.-ICS Moeller HPL0211-2004/2005 3/63 Descriere tipuri DEX-KEY-10 Panou extern de comandã cu funcþie de memorare a parametrilor Utilizare Panou de comandã opþional cu memorie permanentã de parametri pentru convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Instrucþiunile de parametrizare se regãsesc în manualul AWB8240-1416. Aceºtia pot fi memoraþi ºi transferaþi în convertizoare de frecvenþã de acelaºi tip (funcþie Copy. memorie nevolatilã). DV6 . Afiºarea parametrilor. La aparatele din seriile DF6 ºi DV6 afiºajul este pe douã rânduri. chin.). Indicaþii: Conexiunile cu fiºe RS422 pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci cînd nu existã tensiune. Documentaþia poate fi consultatã ºi prin internet. Convertizoare de frecvenþã DF5. Aici poate fi selectatã limba de afiºare. DF6 ºi DV5.. Descriere tipuri DEX-CBL-1M0-ICS DEX-CBL-3M0-ICS Cabluri de conexiuni pentru panouri de comandã Utilizare Cabluri de conexiuni confecþionate cu ºtechere RJ45 pentru conectarea directã a: • convertizoarelor de frecvenþã din seriile DF6 ºi DV6. DF6 ºi DV6... DEX-KEY-10 poate fi montat pe uºa unui tablou de distribuþie sau poate fi introdus în locul panoului de comandã standard la convertizoarele de frecvenþã din seriile DF6 ºi DV6. Legãtura cu convertizorul de frecvenþã se realizeazã prin interfaþa RS422.-ICS). la panoul de comandã (montaj exterior) • panoului de comandã extern DEX-KEY-10 cu convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5. valorile de referinþã ºi cele mãsurate. în limba englezã. Documentaþie Fiecare bloc de afiºare are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA). În cazul amplasãrii externe este necesar un cablu de conexiuni cu ºtechere RJ45 (DEX-CBL-. Caracteristici Afiºaj LCD pe douã rânduri. ftp://ftp.. Caracteristici • Lungimea cablurilor 1 m: DEX-CBL-1M0-ICS • Lungimea cablurilor 3 m: DEX-CBL-3M0-ICS • RJ45 cu protecþie de atingere Funcþie Legãturã prin interfaþa RS 422 Indicaþii: Conexiunile cu fiºe RS422 pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci cînd nu existã tensiune. DV5.net/DRIVES/index...html. cu iluminat de fond • Semnalizãri funcþionale cu LED • Textele sunt afiºate la DF6 ºi DV6 în 6 limbi (ger. DF6 ºi DV6.moeller. iar la DF5 ºi DV5 în eng. Acesta este memorat pe CD.Descriere Cuprins Panouri de comandã DEX-KEY-10. se face la convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5 ºi DV5 pe un singur rând.. cablu de conectare DE5-CBL-. fr. eng.. rus. DV6.

moeller. • Identificarea opririi motorului • Reglajul cuplului Reglajul turaþiei: Encoder • Tensiune de ieºire (alimentare) pentru encoder.html. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. EAP EAN M EBP EBN EZP DE6-IOM-ENC EZN 90° DV6 Documentaþie Fiecare modul pentru encoder are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA). DV6 DE6-IOM-ENC DE6-IOM-ENC DV6 DV6 M 3h Caracteristici M 3h • Introducere simplã (plug-in) la convertizorul de frecvenþã DV6. 5 V c. care este anexat fiecãrui convertizor de frecvenþã din seria DV6. • Numãrul maxim de impulsuri de intrare: 65.1431) este memorat pe CD. • Parametrizare prin meniul convertizorului de frecvenþã DV6. ftp://ftp. Indicaþii: Modulul poate fi scos sau fiºat numai atunci cînd nu existã tensiune. M 3h .3/64 Descriere Modul pentru encoder DE6-IOM-ENC Moeller HPL0211-2004/2005 Controlul sincronizãrii a douã motoare ºi al raportului de transmisie M1:M2 = 5:1 Convertizoare de frecvenþã DF5.000 • Intrare: douã semnale TTL defazate cu 90° (5 V c.c. Alte caracteristici de funcþionare sunt: • Controlul sincronizãrii ºi al raportului de transmisie. Documentaþia poate fi consultatã ºi prin internet.. RS-422-Standard) cu impuls de zero ºi semnale inversate.net/DRIVES/index.. 150 mA. Manualul modulului pentru encoder (AWB8240.c. • Racordarea encoderului prin cleme cu ºuruburi Descriere tipuri Funcþie DE6-IOM-ENC Modul pentru encoder pentru convertizorul de frecvenþã DV6 Utilizare Modulul DE6-IOM-ENC poate fi integrat în convertizoarele de frecvenþã din seria DV6 ºi permite reglajul turaþiei motoarelor trifazate asincrone cu encoder ataºat.

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. care însoþeºte fiecare convertizor de frecvenþã din seriile DF5 ºi DV5.200 m) pânã la 12 MBit/s (la 100 m) cu identificare automatã a ratei de transmisie Documentaþie Fiecare modul PROFIBUS-DP DE5-NET-DP are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA8240-1941). Indicaþii Cablul de conexiuni (0.3 m) cãtre convertizorul de frecvenþã face parte din setul de livrare. numai convertizorul de frecvenþã DF5-322-018/-037 ºi DV5-322018. Instrucþiunile de parametrizare se regãsesc în manualul AWB8240-1417. Documentaþia poate fi consultatã ºi prin internet: ftp://ftp.net/DRIVES/ index. Aici gãsiþi ºi fiºierul GSD necesar. • Montaj lateral Convertizoare de frecvenþã DF5.. cutie DE5-MNT-BX Moeller HPL0211-2004/2005 3/65 Descriere tipuri DE5-NET-DP Interfaþã reþele PROFIBUS-DP Utilizare DE5-NET-DP permite conectarea (slave) a convertizoarelor de frecvenþã din seriile DF5 ºi DV5 la sisteme ºi instalaþii cu magistrala de câmp standardizatã PROFIBUSDP. DV6 .6 kBit/s (la 1. Caracteristici Descriere tipuri DE5-MNT-BX1 Cutie pentru modulul de conectare PROFIBUS-DP DE5-NET-DP Posibilitãþi de montaj: • sub convertizorul de frecvenþã (Footprint.. • modul inteligent cu procesor propriu ºi separare galvanicã • Interfaþa RS 485 (9 poli..moeller. respectiv lateralã lângã convertizorul de frecvenþã.055 ) • Este posibilã montarea sub. Accesorii de montaj necesare: Carcasa DE5-MNT-BX. Acesta este memorat pe CD. mufã Sub-D) • Adresa este reglabilã prin douã comutatoare rotative • Transmisie date: 9.html.Descriere Cuprins Modul de conectare PROFIBUS-DP DE5-NET-DP..

mufã Sub-D) • Adresa este reglabilã prin douã comutatoare rotative • Transmisie date: 9. Acesta este memorat pe CD. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.net/DRIVES/index. Documentaþia poate fi consultatã ºi pe internet: ftp://ftp. Instrucþiunile de parametrizare se regãsesc în manualul AWB8240-1418. DV6 Descriere tipuri DE6-NET-DP Interfaþã reþele PROFIBUS-DP Utilizare DE6-NET-DP permite conectarea (slave) a convertizoarelor de frecvenþã din seriile DF6 ºi DV6 la sisteme ºi instalaþii cu magistrala de câmp standardizatã PROFIBUS-DP Caracteristici • Montare în convertizorul de frecvenþã (DF6. .3/66 Descriere Modulul de conectare PROFIBUS-DP DE6-NET-DP Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.6 kBit/s (la 1.html. care însoþeºte fiecare convertizor de frecvenþã din seriile DF6 ºi DV6.moeller. DV6) pe poziþia de fiºare 2 • modul inteligent cu procesor propriu ºi separare galvanicã • Interfaþa RS 485 (9 poli.200 m) pânã la 12 MBit/s (la 100 m) cu identificarea automatã a ratei de transmisie • Tehnica acþionãrii profil PROFIDrive versiunea 2 Documentaþie Fiecare modul PROFIBUS-DP DE6-NET-DP are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA8240-1942).

Cuprins Descriere Cablu conectare PC DEX-CBL-2M0-PC Moeller HPL0211-2004/2005 3/67 RJ45 RS 232/RS 422 2m Descriere tipuri DEX-CBL-2M0-PC Cablu de conexiuni cu convertor de interfaþã Utilizare Cablu de conexiuni prefabricat cu convertor de interfaþã (RS 232/RS 422) pentru legare de la PC la un convertizor de frecvenþã din seriile DF5. Indicaþii: Softul Drives face parte din CD. DF6 sau DV6. Instrucþiunile pentru parametrizarea afiºajului se regãsesc în manualele convertizoarelor de frecvenþã respective sau cu textele de Help ale softului Drives. Convertizoare de frecvenþã DF5. mufã Sub-D) • RS 422 (ºtecher RJ45) • Conexiune punct la punct Funcþie Cablul de conexiuni DEX-CBL-2M0-PC permite legarea directã a PC-ului cu convertizoarele de frecvenþã din seriile DF5. Documentaþie Fiecare bloc de afiºare are anexat instrucþiunile scrise de montaj ºi de conectare (AWA). DV5. Cu software-ul de parametrizare (inclus în setul de livrare al convertizoarelor de frecvenþã) este asigurat un acces simplu al datelor pentru toþi parametrii. Indicaþii: Conexiunile cu fiºe pot fi desfãcute sau asamblate numai atunci când nu existã tensiune. DF6 ºi DV6. Me. Premiza: platforma Windows (95. DF6 ºi DV6. DV6 . care este ataºat la fiecare convertizor de frecvenþã din seriile DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. NT). DV5. Caracteristici • Lungimea cablului 2 m • Interfaþa RS 232 (9 poli. 2000. 98. DV5.

. Acesta alimenteazã cu energie circuitul intermediar de tensiune continuã al convertizorului de frecvenþã..html. 1 A.. DE4-BU. • Putere de frânare de duratã max. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Caracteristici • Tranzistor de frânare cu comandã automatã (valoare de prag reglabilã) • Rezistenþele de frânare nu sunt componente ale aparatului (DE4-BR1.net/DRIVES/index.. . pentru a frâna accelerat motoarele trifazate comandate prin frecvenþã. conform puterii alocate).3/68 Descriere Dispozitiv de frânare DE4-BU4-1. 18 kW • Putere de frânare de vârf 30 kW. este necesarã o rezistenþã de frânare externã. circuitele logice de comandã ale convertizorului de frecvenþã blocheazã invertorul ºi motorul se opreºte necontrolat. Aceasta transformã energia mecanicã de frânare în cãldurã. Descriere tipuri DE4-BR1-. Acþionarea se opreºte necontrolat.. Astfel sunt evitate supratensiunile din circuitul intermediar. DV6 Descriere tipuri Bloc frânare DE4-B. Bloc de frânare pentru comanda rezistenþelor externe de frânare Utilizare Bloc de frânare cu rezistenþe de frânare alocate. energia de frânare poate fi disipatã prin rezistenþele de frânare ºi transformatã în cãldurã.. Rezistenþe de frânare Utilizare Pentru frânarea unor momente de inerþie mai mari sau în cazul funcþionãrii prelungite în regim de generator. permite funcþionarea în paralel a mai multor blocuri de frânare. AC-1)... Varianta de cutie: tablã perforatã zincatã. Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. T1 2 1 i RB PE T2 Caracteristici Rezistenþele sunt montate într-o cutie de tablã perforatã ºi sunt echipate cu un întreruptor termic de protecþie (230 V. atunci când pragul de comutare a tensiunii circuitului intermediar este depãºit. Dacã se conecteazã unul sau mai multe blocuri de frânare în paralel cu circuitul intermediar de curent continuu. Documentaþie vezi ftp://ftp. la o duratã de conectare de 15 s ºi un timp de pauzã de 150 s Funcþie La timpi reduºi de frânare motorul reglat prin frecvenþã trece în regim de generator (suprasincron). Cutiile sunt deschise în partea de jos ºi îndeplinesc cerinþele gradului de protecþie IP20 în stare montatã.. Dacã tensiunea depãºeºte valoarea limitã admisã. ceea ce conduce la o creºtere a tensiunii circuitului intermediar. Funcþie Tranzistorul de frânare integrat al convertizorului conecteazã automat rezistenþa de frânare existentã. prin sincronizare integratã.moeller. de exemplu la sarcini mari (dispozitive de ridicat). Cea mai micã valoare admisã a rezistenþei: 18 • Sincronizare pentru funcþionarea în paralel a mai multor blocuri DE4-BU la valori mari de frânare. care conduc în caz contrar la semnalizarea de eroare "Supratensiune" ºi în consecinþã este blocat convertizorul de frecvenþã. rezistenþe de frânare DE4-BR1..

precum ºi vârfurile de curent suplimentare ºi limiteazã curentul de pornire. Acestea oferã punþi întrefier cu rezistenþã la obosealã. De asemenea acestea asigurã ºi tensiunea de scurtcircuit adesea solicitatã (valoarea uk) de cca. 3/69 Descriere tipuri DEX-LN1.Descriere Bobine de reþea DEX-LN. denumite ºi bobine de comutare. 4 % faþã de reþea. valoarea efectivã a curentului utilizat se poate reduce cu pânã la 30 %. denumite ºi bobine de comutare. Caracteristici Bobinele de reþea sunt impregnate în vid ºi sunt astfel foarte silenþioase.. Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 . UPS). Bobine de reþea.. monofazice Utilizare Bobinele de filtrare de reþea. Prin atenuarea oscilaþiilor armonice superioare de curent. sunt utilizate în montaj în serie pe partea de alimentare a convertizoarelor de frecvenþã. condensator de circuit intermediar) la dispozitivele cu circuit intermediar (convertizor de frecvenþã. trifazice Utilizare Bobinele de filtrare de reþea. Funcþie Bobinele de filtrare atenueazã oscilaþiile armonice de curent. Bobine de reþea. condensator de circuit intermediar) la dispozitivele cu circuit intermediar (convertizor de frecvenþã. 4 % faþã de reþea. Distanþa recomandatã faþã de pãrþile metalice trebuie sã fie de minim 50 mm datoritã dispersiei liniilor de câmp. metalice ºi neutre magnetic. Caracteristici Bobinele de reþea sunt impregnate în vid ºi sunt astfel foarte silenþioase. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. precum ºi vârfurile de curent suplimentare ºi limiteazã curentul de pornire. UPS). Funcþie Bobinele de filtrare atenueazã oscilaþiile armonice superioare de curent. valoarea efectivã a curentului utilizat se poate reduce cu pânã la 30 %. metalice ºi neutre magnetic.. Prin atenuarea oscilaþiilor armonice superioare de curent. Bobinele de reþea mãresc durata de viaþã a componentelor electronice (diodã redresoare. De asemenea acestea asigurã ºi tensiunea de scurtcircuit adesea solicitatã (valoarea uk) de cca. sunt utilizate în montaj în serie pe partea de alimentare a convertizoarelor de frecvenþã.. Distanþa recomandatã faþã de pãrþile metalice trebuie sã fie de minim 50 mm datoritã dispersiei liniilor de câmp.. Descriere tipuri DEX-LN3-.. Acestea oferã punþi întrefier cu rezistenþã la obosealã. Bobinele de reþea mãresc durata de viaþã a componentelor electronice (diodã redresoare.

. Funcþie Bobinele de motor reduc mãrimea pantei tensiunii de ieºire ( du/dt < 500 V/ms) la convertizorul de frecvenþã... cu legare în serie la motor.) ºi racorduri de lipire (PR10.”: Mãrimea rezistenþei 1/4.K.3/70 Descriere Bobine de ºoc DEX-LM3. Distanþa recomandatã faþã de pãrþile metalice trebuie sã fie de minim 50 mm datoritã dispersiei liniilor de câmp.5 % • Rezistenþa de strãpungere 250 V AC Indicaþii Cablarea potenþiometrelor M22-. Bobine de motor. Suplimentar sunt reduse zgomotele ºi încãlzirea motorului. metalice ºi neutre magnetic. Caracteristici Bobinele de motor sunt impregnate în vid ºi sunt astfel foarte silenþioase.7/10 [k O] • Unghi de rotaþie: 270° g5° • Grad de protecþie IP66 • Sarcinã admisibilã: max. 200 m.... Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5. • Cablarea potenþiometrului se face prin bornele cu filet ( M22-..K. Descriere Alegerea aparatelor: •1K • 4. • Ecranarea cablului trebuie aplicatã pe o parte în apropierea convertizorului de frecvenþã ºi izolatã la potenþiometru (manºon de cauciuc).5 W • Liniaritate: g0. ºi PR10... Prin utilizarea bobinelor de motor lungimea admisã a cablului cãtre motor poate fi mãritã pânã la max.7 K • 10 K Caracteristici • „M22-. 0.). DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.K. monofazice Utilizare Bobinele de ºoc sunt utilizate la ieºirea convertizoarelor de frecvenþã. DV6 Descriere tipuri DEX-LM3. Acestea oferã punþi întrefier cu rezistenþã la obosealã.: • Conductoarele de racordare a potenþiometrelor trebuie sã fie ecranate. ..

. DV6-... DV6 . DE6-NET-DP 232369 1 Buc./DV5-. Convertizoare de frecvenþã DF5../DV6-.. DF6-... Tip Cod comandã 3/71 Unitate de livrare DF5-.. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.Accesorii Cuprins Panouri de comandã... Conectare externã PROFIBUS-DP cu convertizor de frecvenþã DF6 ºi convertizor de frecvenþã vectorial DV6. DE5-NET-DP 232377 1 Buc.. Modulul este montat în echipamente..5 m) Cablu de legãturã (1./DV5-.. Cablu de legãturã DE5-KEY-R03 DE5-KEY-R03 DEX-KEY-10 DEX-KEY-10 Conectare PC Cablu de legãturã (0.0 m) Cablu de racordare cu convertor. Modul de conectare PROFIBUS-DP DF6-. RS 232/422 DE5-CBL-0M5-ICL 232373 DE5-CBL-1M0-ICL 232374 DEX-CBL-1M0-ICS 232375 DEX-CBL-3M0-ICS 232376 DEX-CBL-2M0-PC 233184 1 Buc.. Modul de conectare PROFIBUS-DP DF5-.3 m) cãtre convertizorul de frecvenþã.... module de conectare...0 m) Cablu de legãturã (1. Module de conectare Modul pentru encoder DE6-IOM-ENC DV6-. cutii Moeller HPL0211-2004/2005 Se utilizeazã pentru Panouri de comandã DF5-. RA-SP Panou de comandã cu memorie DEX-KEY-10 231421 1 Buc. Indicaþii: Cutia DE5-MNT-BX1 este necesarã.. Modul pentru encoder DE6-IOM-ENC 232365 1 Buc.. Cutie DE5-MNT-BX1 pentru modulul de conectare DE5-NET-DP DF5-322-018 – DE5-MNT-BX1 258436 1 Buc. RA-SP Module de afiºare externã DE5-KEY-RO3 232372 1 Buc.. DV5-. Conectare externã PROFIBUS-DP cu convertizor de frecvenþã DF5 convertizor de frecvenþã vectorial DV5.0 m) Cablu de legãturã (3. cabluri de conexiune. inclusiv cablu de legãturã (0.

Indicaþii Puterea indicatã de frânare este valabilã pentru un timp de conectare de 15 s ºi un timp de pauzã de 150 s.3/72 Accesorii Dispozitiv de frânare Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizor de frecvenþã Tensiune de reþea (45 – 65 Hz) ULN V Dispozitiv de frânare Rezistenþã minimã de frânare Rmin O Tip Cod comandã Curent maxim de frânare I A c. DV6 Dispozitiv de frânare pentru frânarea acceleratã a acþionãrilor trifazate cu comandã prin frecvenþã Reglarea puterii de frânare prin rezistenþã de frânare externã este posibilã prin: înlocuirea rezistenþei de frânare existente.c. germanã englezã AWB823-1291-D 088930 AWB823-1291-GB 088931 Unitate de livrare 1 Buc. Tip Cod comandã Documentaþie Documentaþia pentru accesorii trebuie comandatã separat. kW Unitate de livrare Convertizoare de frecvenþã DF5. . Putere de frânare de duratã ULN la 230 V P W la 400 V P W Putere maximã de frânare Pmax. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. legarea în serie sau în paralel a unei alte rezistenþe 400/460 18 (extern) – 9000 18000 30 DE4-BU4-1 085035 1 Buc.

admisã 260 V + 0% 5.25 1.. admisã 550 V + 0% 7.06 3.09 0.07 0. Moeller HPL0211-2004/2005 Inductivitate L mH Bobine de reþea monofazate • Tensiune de reþea max.Accesorii Cuprins Bobine de reþea DEX-LN. Convertizoare de frecvenþã DF5.22 Bobine de reþea trifazate • Tensiune de reþea max.8 8..05 3. Curent nominal I A Putere maximã disipatã Pv W Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii 3/73 Bobinele de reþea reduc curentul cu pânã la cca. 30 % ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã. 5. DV6 .23 0.41 2.84 1. Bobinele de reþea reduc curentul cu pânã la cca.46 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.63 1.51 4.11 0.31 0.9 2. 30 % ºi mãresc durata de viaþã a convertizoarelor de frecvenþã.6 13 18 24 9 11 12 17 20 DEX-LN1-006 269490 DEX-LN1-009 269495 DEX-LN1-013 269496 DEX-LN1-018 269497 DEX-LN1-024 269498 1 Buc.18 0.37 0.15 0.9 6 10 16 25 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 17 19 33 44 57 59 58 60 86 101 100 140 154 155 169 DEX-LN3-004 269500 DEX-LN3-006 269501 DEX-LN3-010 269502 DEX-LN3-016 269503 DEX-LN3-025 269504 DEX-LN3-040 269505 DEX-LN3-050 269506 DEX-LN3-060 269507 DEX-LN3-080 269508 DEX-LN3-100 269509 DEX-LN3-120 269510 DEX-LN3-160 269511 DEX-LN3-200 269512 DEX-LN3-250 269513 DEX-LN3-300 269514 1 Buc.94 1.18 0.

.3/74 Accesorii Bobine pentru motor DEX-LM3.45 0.2 0..35 0. DV6 L mH Bobine pentru motoare trifazate • Tensiune de reþea max. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.6 0.3 0.1 3 1.5 0.15 5 8 11 16 35 50 63 80 100 150 180 220 260 24 54 71 78 116 168 193 206 294 424 439 517 520 DEX-LM3-005 269538 DEX-LM3-008 269539 DEX-LM3-011 269541 DEX-LM3-016 269542 DEX-LM3-035 269543 DEX-LM3-050 269544 DEX-LM3-063 269545 DEX-LM3-080 269546 DEX-LM3-100 269547 DEX-LM3-150 269548 DEX-LM3-180 269549 DEX-LM3-220 269560 DEX-LM3-260 269561 1 Buc. Bobinele pentru motoare au dimensiuni mai mari decât bobinele de reþea comparabile cu curent nominal egal. . Bobinele pentru motoare reduc valoarea du/dt a tensiunii de ieºire ºi astfel zgomotele ºi încãlzirea motorului. Moeller HPL0211-2004/2005 Inductivitate Curent nominal I A Putere maximã disipatã la 12 kHz Pv W Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii Convertizoare de frecvenþã DF5.5 1 0. admisã 750 V + 0% 2 4.5 0.

15 s cu putere de frânare la vârf • min.. 150 s timp de pauzã dupã frânare Rezistenþele sunt montate într-o cutie de tablã perforatã ºi sunt echipate cu un întreruptor termic de protecþie (230 V.5 0.5 0. Rezistenþã R kO Potenþiometru IP66 1 4. Rezistenþele de frânare sunt dimensionate pentru un ciclu de sarcinã de: • frânare max. deschisã în partea de jos. Varianta de cutie: tablã perforatã zincatã.Accesorii Cuprins Rezistenþe de frânare DE4-BR1...5 Tip Cod comandã Unitate de livrare M22-R1K 229489 M22-R4K7 229490 M22-R10K 229491 1 Buc.. AC-1).. 1 A. 82 100 200 240 370 470 470 DE4-BR1-082-245 219485 DE4-BR1-100-200 219489 DE4-BR1-200-100 219490 DE4-BR1-240-285 219492 DE4-BR1-370-215 219494 DE4-BR1-470-050 219495 DE4-BR1-470-140 219497 1 Buc. Gradul de protecþie IP20 este asigurat numai în poziþie montatã. Convertizoare de frecvenþã DF5.7 10 Putere nominalã P W 0. potenþiometru Moeller HPL0211-2004/2005 Rezistenþã Putere nominalã de frânare PDB W 245 200 100 285 215 50 140 Putere de frânare de vârf PPeak W 1700 1400 700 2000 1500 300 1000 Tip Cod comandã Unitate de livrare Indicaþii 3/75 R O Rezistenþe de frânare DE4-BR1. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 .

Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.05 5.9 6 19 DEX-LN3-010 2.94 10 33 DEX-LN3-016 1.5 3 3 6 6 10 10 10 15. tensiunea nominalã 3 AC 400 V.51 3.5 2.37 50 58 DEX-LN3-050 DEX-LN3-060 0.8 0.41 8.15 260 358 mm2 4 4 4 4 4 10 AWG 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 6 Cu 15 x 2 Cu 20 x 3 Cu 20 x 3 Cu 25 x 5 Cu 25 x 5 Cu 40 x 5 Cu 40 x 5 mm – – – – – – 7 9 9 11 11 14 14 Nm 0...22 24 20 Bobine de reþea monofazate.11 160 140 DEX-LN3-200 0.8 1.8 0.64 40 59 DEX-LN3-040 0.23 80 86 DEX-LN3-080 0..09 200 154 DEX-LN3-250 0..63 18 17 DEX-LN1-024 1.8 0.9 17 DEX-LN3-006 4. max.15 120 100 DEX-LN3-160 0.5 15.8 9 DEX-LN1-009 3.84 16 44 DEX-LN3-025 1. tensiunea nominalã 1 AC 230 V 50 Hz DEX-LN1-006 5.07 250 155 DEX-LN3-300 0.5 3 6 6 10 10 15.5 2.8 0.5 L Ie PVCU mH A W Bobine de reþea monofazate.5 63 130 DEX-LM3-080 0.5 2.18 25 57 0.5 2. bobine de motor pentru motoare DEX-LM3.5 2.8 0.8 0.06 300 169 mm2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 AWG 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20 – 10 20– 10 20 – 6 Cu 15 x 2 Cu 15 x 2 Cu 20 x 3 Cu 20 x 3 Cu 25 x 5 Cu 25 x 5 Cu 25 x 5 Cu 40 x 5 Cu 40 x 5 Tip Inductivitate L Curent nominal Ie Putere disipatã (frecvenþã de tact) PVCU (5 kHz) W 14 46 66 75 114 157 190 206 279 418 298 512 526 PVCU (12 kHz) W 24 54 71 78 116 168 193 206 294 424 439 517 520 Racord Clemã/ cosã de racordare: Gaurã Strângere PVCU (3 kHz) mH A W Bobine motor trifazate.1 8 32 DEX-LM3-011 3 11 45 DEX-LM3-016 1..5 2.6 11 DEX-LN1-013 2.31 60 60 0. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.8 0.8 0.186 100 101 DEX-LN3-100 DEX-LN3-120 0.8 0.5 2.8 0.3/76 Date tehnice Bobine de reþea DEX-LN.5 80 132 DEX-LM3-100 0.8 1.8 0.8 0. DV6 Tip Inductivitate Curent nominal Putere disipatã Cãdere de tensiune uk % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.8 0.5 2.5 2. 200 Hz DEX-LM3-005 2 5 12 DEX-LM3-008 4.35 150 293 DEX-LM3-180 0.45 100 177 DEX-LM3-150 0.5 Racord Clemã/ cosã de racordare: Gaurã mm – – – – – – – – – – – 7 7 9 9 11 11 11 14 14 Strângere Nm 0. tensiunea nominalã 3 AC 400 V 50 Hz DEX-LN3-004 7.5 15.5 16 50 DEX-LM3-035 1 35 75 DEX-LM3-050 0.25 13 12 DEX-LN1-018 1.6 50 110 DEX-LM3-063 0.5 .2 220 344 DEX-LM3-260 0.3 180 418 DEX-LM3-220 0.

V c.35 mm la 10 – 55 Hz 1 (VDE 0160) 1 (VDE 0160) 0– 1000 m altitudine.5 x Ie timp de 60 s la fiecare 600 s (< 24 A) 1.5 400 750 g0% 0 . DV6 .a.35 mm la 10 – 55 Hz 0.. pânã la 5000 cu reducerea curentului (vezi instrucþiuni) aºezare în poziþie orizontalã.7 230 260 g0% 50/60 B 1. 3 ºocuri 1 (la 0 – 150 Hz) 0.0 0.5 x Ie timp de 60 s la fiecare 600 s 1. Date generale Standarde ºi normative Temperatura de utilizare Temperaturã de depozitare Rezistenþã la ºocuri Rezistenþã la vibraþii Oscilaþii Grad de poluare Altitudine Poziþia de montaj Goluri de montaj Grad de protecþie (Borne de racordare) Durata nominalã de conectare Ciclu de suprasarcinã Bobine de reþea DEX-LN-3.2 x Ie timp de 60 s la fiecare 600 s (> 24 A) 1.8 0. 200 B (100 A) F (150 A) (50 A) (63 A) : Pentru înãlþimea de montare este valabil: reducere în raport cu curentul nominal Ie I Ie 1..5 400 550 g0% 50/60 B (40 A) (50 A) < 50 IP 20 pânã la 50 A IP 00 de la 63 A 100 1. bobine de ºoc pentru motoare Moeller HPL0211-2004/2005 Bobine de reþea DEX-LN-1. pânã la 70 cu reducerea curentului (vezi instrucþiuni) -25 – +85 -25 – +85 11 ms2/15 g...Date Cuprins tehnice Bobine de filtrare.9 0. Hz 0. 3/77 °C °C g m % DF CEI/EN 61558-2-20-2000.. 3 ºocuri 1 (la 0 – 150 Hz) 1 (la 0 – 150 Hz) 0.5 x Ie timp de 60 s la fiecare 600 s -25 – +85 11 ms2/15 g. suspendare în poziþie verticalã < 50 < 50 IP 20 IP 20 pânã la 40 A IP 00 de la 50 A 100 100 1..7 0.35 mm la 10 – 55 Hz 1 (VDE 0160) Greutate Caracteristici electrice Tensiune nominalã Tensiunea de racordare maximã Frecvenþã de lucru Clasa de izolaþie Conexiune electricã Cleme racordare: Cose de racordare Bolþuri PE Indicaþii Ue UL f kg V c. 3 ºocuri 11 ms2/15 g. VDE 0570 partea 2-20/04-2001 -25 – +40.6 0..a. Bobine pentru motor DEX-LM-3.. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 0 \ 1000 2000 3000 4000 5000 h[m] Convertizoare de frecvenþã DF5.

2 293.5 266 266 396 396 396 540 550 550 550 700 700 740 740 b1 118 118 168 168 168 118 118 118 168 168 168 236 236 118 118 168 168 118 118 118 118 168 168 236 236 b1 246 246 376 376 376 510 520 520 520 670 670 730 241 241 241 241 241 246 246 376 376 376 510 520 520 520 670 670 710 710 b2 7 7 7 7 – 7 – – – – – 13 13 7 7 7 – 7 – – – – – 13 13 c 190.5 88.5 210.5 290.5 a1 67 67 67 67 67 b 126 126 136 136 136 b1 110 110 110 110 110 b2 7 7 7 7 7 c 117 117 103 117 117 o 5 5 5 5 5 o a1 a b2 c Tip DF5-322-055 DF5-322-075 DF5-322-1K1 DF5-322-1K5 DF5-322-2K2 DF5-340-037 DF5-340-075 DF5-340-1K5 DF5-340-2K2 DF5-340-3K0 DF5-340-4K0 DF5-340-5K5 DF5-340-7K5 c b1 b a 118 118 140 140 140 118 118 118 140 140 140 182 182 118 118 140 140 118 118 118 118 140 140 182 182 a 216 216 256 256 256 316 396 396 396 396 396 486 159 159 159 159 159 216 216 256 256 256 310 390 390 390 390 390 480 480 a1 98 98 128 128 128 98 98 98 128 128 128 160 160 98 98 128 128 98 98 98 98 128 128 160 160 a1 189 189 229 229 229 265 300 300 300 300 300 380 130 130 130 130 130 189 189 229 229 229 265 300 300 300 300 300 380 380 b 136 136 184.5 275.3/78 Dimensiuni de gabarit Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.2 c 140 140 164 164 175 140 167 167 175 175 175 177 177 140 140 164 175 140 167 167 167 175 175 177 177 d 7 7 7 7 7 10 10 10 10 12 12 12 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 10 10 10 10 12 12 12 12 o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 o a1 a DV5-322-075 DV5-322-1K1 DV5-322-1K5 DV5-322-2K2 DV5-340-037 DV5-340-075 DV5-340-1K5 DV5-340-2K2 DV5-340-3K0 DV5-340-4K0 DV5-340-5K5 DV5-340-7K5 Tip DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 DF6-340-22K DF6-340-30K DF6-340-37K DF6-340-45K DF6-340-55K DF6-340-75K DF6-340-90K DF6-340-110K DF6-340-132K DV6-340-075 DV6-340-1K5 DV6-340-2K2 DV6-340-4K0 DV6-340-5K5 DV6-340-7K5 DV6-340-11K DV6-340-15K DV6-340-18K5 DV6-340-22K DV6-340-30K DV6-340-37K DV6-340-45K DV6-340-55K DV6-340-75K DV6-340-90K DV6-340-110K DV6-340-132K d b1 a1 a b b2 c .5 255.5 184.5 202 255.5 210.5 270.5 88.5 260 260 136 136 184.5 184.5 255.5 282 152 152 152 152 152 190.5 210.5 184.5 184. Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 260.5 270.5 136 136 136 184.5 275.5 215.5 184.5 260.5 260 260 b 266 266 396 396 396 546 556 556 556 706 706 746 260.5 190.5 210.5 293.5 184.5 88. DV6 Tip DF5-322-018 DF5-322-037 DV5-322-018 DV5-322-037 DV5-322-055 b1 b a 88. DF6.5 210.5 210.5 136 136 136 136 184.5 190.5 260.5 88.5 290.5 270.5 260. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

DV6 b1 b2 b .. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. Moeller HPL0211-2004/2005 DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 Tip DE5-LZ1-007-V2 DE5-LZ1-012-V2 DE5-LZ1-024-V2 a 80 110 140 a1 67 98 128 b 155 165 215 b1 145 155 205 b2 110 118 168 c 27 27 29 d 5 5 5 3/79 d1 d1 2x 6 4x 6 4x 6 d c a1 a DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 Tip DE5-LZ3-007-V4 DE5-LZ3-011-V4 DE5-LZ3-020-V4 a 110 140 182 a1 98 128 160 b 160 210 287 b1 150 200 277 b2 118 168 236 c 27 31 35 d 5 5 5 d1 4x 6 4x 6 4x 7 d1 b1 d c a1 a b2 b Convertizoare de frecvenþã DF5..Dimensiuni de Cuprins gabarit Filtru antiparazitare DE5-.

.3/80 Dimensiuni de gabarit Filtru antiparazitare DE6-.5 9 9 9 PE M8 x 24 M10 x 34 M10 x 34 M10 x 34 M10 x 34 M12 x 48 PE b1 c a1 a b . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.5 8. DV6 DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 PE d Tip DE6-LZ3-013-V4 DE6-LZ3-032-V4 DE6-LZ3-064-V4 a 143 203 244 a1 130 189 229 b 255 260 390 b1 241 246 376 c 29 43 45 d 4x 6 4x 7 4x 7 b1 c a1 a DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-125-V4 DE6-LZ3-150-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 d b Tip DE6-LZ3-080-V4 DE6-LZ3-115-V4 DE6-LZ3-125-V4 DE6-LZ3-150-V4 DE6-LZ3-220-V4 DE6-LZ3-260-V4 a 60 70 70 130 130 142 a1 40 50 50 105 105 120 b 400 440 440 525 525 620 b1 380 420 420 505 505 600 c 87 110 110 94 94 116 d 4x 4x 4x 4x 4x 4x 8. Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.5 8..

9 10 x 18 20.9 8 x 13 5.8 4..2 8 x 13 10.5 101..7 1.5 1..9 8 x 13 7.8 x 8 8 8 8 8 PE c1 ±∴ 5 Greutate [kg] 0.8 x 4.5 96 120 125 125 c 132 132 160 160 160 200 202 210 210 Greutate [kg] 8 x 13 5.6 d a1 a od c±5 b1 b2 b ±10 Indicaþii Poziþia coselor de racord U2-V2-W2 depinde de calitatea bobinajului ºi poate fi diferitã de cea descrisã aici.2 8 x 13 12.8 x 4.3 8 x 13 10..040 U1 U2 V1 V2 W1W2 Tip DEX-LN3-004 DEX-LN3-006 DEX-LN3-010 DEX-LN3-016 DEX-LN3-025 DEX-LN3-040 a 115 115 140 140 195 195 a1 100 100 125 125 175 175 b 66 66 61 71 104 104 b1 50 50 50 50 50 50 b2 66 66 61 71 76.5 81.2 2.7 0.9 4. DV6 .5 2.6 10 x 18 20.024 1 2 3/81 Tip DEX-LN1-006 DEX-LN1-009 DEX-LN1-013 DEX-LN1-018 DEX-LN1-024 c±5 a 66 66 84 84 84 a1 50 50 64 64 64 b 71 71 67 90 67 b1 44 44 47 70 47 b2 55 55 60 83 60 c 80 80 90 90 90 c1 61 61 75 75 75 d 4.Dimensiuni deCuprins gabarit Bobine de reþea Moeller HPL0211-2004/2005 DEX-LN1-006.5 x 4.5 91.5 1.5 x 4.5 101.300 PE PE Tip DEX-LN3-050 DEX-LN3-060 DEX-LN3-080 DEX-LN3-100 DEX-LN3-120 DEX-LN3-160 DEX-LN3-200 DEX-LN3-250 DEX-LN3-300 a 195 195 220 220 220 270 270 270 270 a1 175 175 200 200 200 250 250 250 250 b 105 105 110 130 130 125 155 155 155 b1 75 75 50 75 75 75 100 100 100 b2 91..5 76. Convertizoare de frecvenþã DF5.8 c± 5 b1 b2 b±5 DEX-LN3-050.5 c 118 118 138 138 175 188 c1 84 84 105 105 134 134 d 5x 5x 5x 5x 8x 8x 10 10 10 10 13 13 PE a1 a od c1± 5 Greutate [kg] 1.5 2 a1 a od b1 b2 b±5 DEX-LN3-004. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.3 8 x 13 14..

5 76.. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.8 4.3 c± 5 a1 a [ d c1± 5 b1 b2 b±5 DEX-LM3-063.8 4.5 96 c 118 175 175 175 195 228 c1 84 134 134 134 160 198 d 5x 8x 8x 8x 8x 8x 10 13 13 13 13 13 PE Greutate [kg] 1.3 12.8 7.300 PE PE Tip DEX-LM3-063 DEX-LM3-080 Tip DEX-LM3-100 DEX-LM3-150 DEX-LM3-180 DEX-LM3-220 DEX-LM3-260 a 270 270 a 384 384 384 384 384 a1 250 250 a1 350 350 350 350 350 b 155 155 b 215 260 260 260 260 b1 100 100 b1 100 150 150 150 150 c1) g10 120 202 125 210 b2 130 180 180 180 180 c1) g30 258 258 258 258 258 b2 d Greutate [kg] 8 x 13 14..3 1. blocuri de frânare Moeller HPL0211-2004/2005 Convertizoare de frecvenþã DF5.9 10 x 18 20.6 Greutate [kg] 31 45 45 45 45 c±5 d 12 x 12 x 12 x 12 x 12 x 20 20 20 20 20 a1 a od b1 b2 b ±10 Indicaþii 1) Poziþia coselor de racord U2-V2-W2 depinde de calitatea bobinajului ºi poate fi diferitã de cea descrisã aici.5 52 384 186 Indicaþii o: Dimensiunea ºuruburilor de fixare .050 U1 U2 V1 V2 W1W2 Tip DEX-LM3-005 DEX-LM3-008 DEX-LM3-011 DEX-LM3-016 DEX-LM3-035 DEX-LM3-050 a 115 195 195 195 220 270 a1 100 175 175 175 200 250 b 66 104 104 104 132 106 b1 50 50 50 50 75 75 b2 66 76. DV6 DEX-LM3-005.5 4. Blocuri de frânare DE4-BM 28 DE4-BU 26 Tip DE4-BM2-1 DE4-BM4-1 DE4-BU4-1 350 365 o M6 M6 M6 Greutate [kg] 1.5 76..3/82 Dimensiuni de gabarit Bobine de reþea..5 101.2 190 210 56 130 170 30 6.3 1.

7 1.Dimensiuni de Cuprins gabarit Rezistenþe de frânare.2 32.K.3 1. DV6 c .5 6 x1515 b1 a1 Tip DE4-BR1-470-050 DE4-BR1-200-100 DE4-BR1-470-140 DE4-BR1-240-285 DE4-BR1-082-245 DE4-BR1-100-200 DE4-BR1-370-215 Potenþiometru M22-.3 1.7 29. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5..2 1.7 1. potenþiometre Moeller HPL0211-2004/2005 Rezistenþe de frânare DE4-BR1-. 3/83 a11 a b1 b2 b3 b o4.. a 200 300 300 400 430 430 430 a1 170 270 270 370 400 400 400 b 80 80 80 95 95 95 95 b1 35 35 35 35 35 35 35 b2 40 40 40 70 70 70 70 b3 60 60 60 90 90 90 90 c 90 90 90 95 95 95 95 Greutate [kg] 1.8 1...9 b2 Convertizoare de frecvenþã DF5.

DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 3/84 Note Moeller HPL0211-2004/2005 .Convertizoare de frecvenþã DF5.

Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Note Cuprins 3/85 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 3/86 Note Moeller HPL0211-2004/2005 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Note Cuprins 3/87 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.

Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 3/88 Note Moeller HPL0211-2004/2005 .

Convertizoare de frecvenþã DF5. DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5. DV6 Moeller HPL0211-2004/2005 Note Cuprins 3/89 .

Convertizoare de frecvenþã DF5. DV6 3/90 Note Moeller HPL0211-2004/2005 . DF6 Convertizoare de frecvenþã vectoriale DV5.