BORANG SINOPSIS BUKU

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)
Nama
Sekolah

: …………………………………………………… Kod

1

Nama Guru :

2

Jenis Bahan Bacaan:
(Ilmiah/Umum)

4

Sinopsis:

8

Nilai Pengetahuan / Pengajaran:

9

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P:

Sekolah

: …………

3. Tajuk :

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

................................................................................
(
)

....................................................................
(
)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful