FIŞĂ DE EVALUARE

: NUTRITIE SI
DIETETICA

UNITATEA DE COMPETENŢĂ:

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI. ....................................................................................
ANUL ........................................................................
LOCUL INSTRUIRII. ..................................................................................................................... .

REZULTATUL
* COMPETENT
* INCOMPETENT
NOTARECOMANDĂRI ............................................................................................................... .
......................................................................................................
...................................................................................................

SEMNĂTURA EVALUATORULUI

SEMNĂTURA ELEVULUI

Data ...................

Data ...................