Está en la página 1de 1

Nacrtati algoritam koji na osnovu unetog broja meseca i dana u mesecu godine koja nije prestupna odreuje redni

broj odgovarajueg dana u godini (od 1 do 365). 2. Napisati program koji tri broja x, y, z ureuje u neopadajui poredak: x<=y<=z. U program ukljuiti proceduru razmeni kojim se razmenjuju vrednosti dve promenljive. 3. Napisati program koji za tri uneta celobrojna niza izraunava etvrti po formuli: d[i]=(a[i]+b[i]+c[i])/3. Koristiti procedure za unos, izraunavanje i ispis niza. 4. Napisati program koji omoguava kreiranje datoteke, dodavanje novih slogova, izmenu i prikaz slogova datoteke. Slog Student je opisan: indeksom studenta (string 10), imenom (string 20), prezimenom (string 20), godinom studija (integer) i mestom stanovanja (string 20). 5. Napisati program koji treba da omogui da se za unetu destinaciju dobiju sledei podaci o putnicima: prezime putnika, ime putnika, adresa putnika, destinacija, broj leta, naziv avio kompanije. Za reavanje zadatka koristiti dinamike strukture podataka, tj. jednostruko spregnutu listu. _______________________________________________________________________________________________ 1. Nacrtati algoritam kojim se na osnovu unete date matrice C(NN) formira niz d(1), d(2),...,d(n) iji su elementi redom jednaki sumi elemenata u vrstama matrice C. ________________________________________________________________________________________________ 1. Elementi strukturiranih algoritama 2. Poludinamike strukture 3. Selekcije u Pascal-u 1.