BENTUK 3D MUDAH + OBJEK PERSEKITARAN

MOHD RAHMAT BIN MOHD SANUSI PISMP 2.07

.

.

.

.

.

.

.

PERSEKITARAN YANG BERBENTUK 3D .

.

.

.

.

.

.

SEKIAN TERIMA KASIH .