Está en la página 1de 8

A Jövő Federációja – jegyzet – nem teljes, lektorálásra

Bevezetés
A Vöröskereszt Vörös Félhold Nemzetközi Federációját érő egyre nagyobb kihívások napról
napra csak nőnek. A HIV/AIDS naponta több mint 8000 embert öl meg. Több mint egy
milliárd ember él napi kevesebb, mint 1$-ból. Naponta 30000 5 éven aluli gyermek hal meg.
Túlságosan sokan halnak meg megelőzhető betegségekben. Az emberiség nagy része számára
a tiszta víz és az elérhető alapvető egészségügyi ellátás még mindig csak álom. A sérülékeny
közösségek a nemzeti társaságok hálózatához és az IFRC-hez fordulnak segítségért, hogy
ezekkel a kihívásokkal szembe tudjanak nézni. Szélesítsük ki munka tevékenységeinket és
hatáskörünket, mutassuk meg tevékenységünk és támogatásunk eredményeit és hatásait.

A Federáció egyike a vezető civil szervezeteknek a humanitárius tevékenységet végzők közt.


Egyedülálló a saját 1 millió fős önkéntes hálózatával. Tapasztalatunk a rászorulók segítésében
páratlan és megkérdőjelezhetetlen. Ezért a velünk szemben támasztott elvárások hatalmasak.
Alapvető kötelességünk, hogy ezeknek eleget is tegyünk.

A Jövő Federációja folyamat arról szól, hogyan tehetünk eleget kötelezettségeinknek, hogyan
tegyük egyre magasabbra a mércét és érjünk el eredményeket. Ez a jelentés vázolja fel
jövőképünket és a Federáció számára kötelező érvényű elveket tiszta célokkal és
munkatervvel, hogy megújítsa és átformálja a szervezetet annak érdekében, hogy továbbra is
biztosan hozzáértő és hatékony szervezet maradhassunk. A Jövő Federációja megerősíti
elkötelezettségünket, hogy kiszélesített munkatevékenységgel teljesítsük a Stratégia 2010-et,
hogy nagyobb változást érjünk el a rászorulók életében most és a jövőben is.

Mit ér el a Jövő Federációja 2010-re?


- Megbízható és koncentrált Federáció, mely képes a mai és jövőbeli igények
kielégítésére és az alapvető tevékenységeinkben vezető szerepet foglal el világszerte.

- Igazán jól működő Federáció, mely elkötelezett a minőség, kiválóság, felelősség és


1.feddhetetlenség iránt.

- Egy Federáció, mely más szervezetekkel hatékonyan működik együtt a támogatások


megmozgatásában és így nagyobb hatást gyakorolhat az egész világra.
ALAPELVEK
Jövőkép
Elveink a
gyakorlatban

Hivatásunk

Stratégia 2010

Átfogó Keretterv
A Stratégia 2010 fő területeinek
kivitelezése
Tevékenységi Keretterv
Kapacitás és kivitelezés 10 területének fejlesztése
Új működési modell
Tagsági szolgáltatások/operációs szövetségek

Önkéntesek és támogatók a közösségekben

1. ábra: A jövő Federációja: Ami tetteinket irányítja

A folyamat eredményei
Az elmúlt két évben a Jövő Federáció program vezető csoportja intenzíven kérdezte a
Nemzeti társaságokat, irányítókat és a titkárságot, hogy milyen kihívásokkal kell szembe
néznünk és hogy mit tehetünk ezekkel kapcsolatban. Rengeteg értékelést és áttekintést
vizsgáltak, beleértve a Stratégia 2010 középtávú eredményeit és a véghezvitt
tevékenységeket, hogy napra készen tartsák a Nemzetközi Mozgalom stratégiáját.

Eme megbeszélések alapján a Jövő Federációja sikerének titka 3 elemben rejlik – jövőkép és
értékek meghatározása, az Átfogó Program és a Tevékenységi Keretterv – mely előírja a
következő 5 év tevékenységeinek irányvonalait. Egy új Federációs működési modellel együtt
ez a három lépés segít minket a terveink jobb kivitelezésben és biztosítja, hogy felfedezzük a
hatalmas lehetőségünket.
A federáció Közgyűlése – 2005. november, Szöul, Koreai Köztársaság – jóváhagyta a
korábban említett lépéseket és szoros együtt működést szorgalmazott, hogy hatékonyabban
működjön a Federáció és az egész Mozgalom. Azzal, hogy elkötelezték magukat a
jövőképhez és az értékek meghatározásához, az Átfogó Terv és a Tevékenységi Keretterv, a
Federáció minden része kölcsönösen felelős a szervezet folyamatos sikeréért.
A siker három kulcsa
1. A jövőkép és a szervezeti értékek meghatározása, ami általános irányt mutat a
Federációnak és megerősíti az alapelveket és missziónkat.
2. Egy Átfogó Terv, mely érthető célokat tűz ki a Federációnak az igények
kielégítésében, növeli munkánk minőségét és hatását a Stratégia 2010 főbb
területein.
3. Egész Federációra kiterjedő Tevékenységi Keretterv pontos reform és fejlesztési
lépésekkel melyek a szervezet hatásfokát és eredményességét növelik a ’tíz
fejlesztendő területen’.

Jövőkép és szervezeti értékek


A Jövő Federációja megbeszélési és a Stratégia 2010 felező felülvizsgálata megmutatta, hogy
jobban kell kommunikálnunk a nyilvánosság felé arról, hogy mi mellett állunk, hogyan
dolgozunk és mit szeretnénk elérni. Az IFRC csak akkor lehet valóban erős és hatékony, ha
minden része elsődlegesnek tartja:
- az egységes jövőképet szerepünkről és céljainkról napjainkban
- megosztott felelősséggel rendelkezik, együtt dolgozzunk másokért, igazságos eloszlásban és
kölcsönös tisztelettel
- elkötelezettséget, hogy maximálisan kihasználjuk a nemzeti társaságok egész világra
kiterjedő hálózatának lehetőségeit, hogy valóban a lehető legtöbbet nyújtsuk a rászorulóknak
és a lehető legnagyobb inspiráló hatással legyünk más cselekvőkre.

Egy erős jövőkép megfogalmazása általában arra használható, hogy ösztönző erővel hasson a
közös célok elérésében. Szűkségünk van explicit kijelentésre azt illetően, hogy hol is
helyezkedünk el a világban, valamint arra, hogy szervezeti értékek erősítsék meg az
alapelveket, irányt mutassanak a rászorulókkal és más szervezetekkel folytatott
kapcsolatainkban. A Federáció szerepének magyarázata és a Vöröskereszt Vörös Félhold
hálózatának értékei még inkább fontosakká válnak a kiegészítő embléma használatával, a
vörös kristállyal.

Értékeink Jövőkép és szervezeti értékek a


Nemzetközi
Közös értékeink alátámasztják Federáció számára
az alapelveinket:
emberek:
Alapelveink
Célunk, hogy a rászorulók és sérülékeny közösségek lehetőségeit építsük, hogy
Mindencsökkentsük
egyes tettünket mindenkor
az életre alapelveink,
és méltóságra emberiesség,
leselkedő pártatlanság,
veszélyeket, semlegesség,
és hogy jobb jelent és
függetlenség, önkéntesség, egység és egyetemesség vezérlik.
jövőt biztosítsunk.
feddhetetlenség:
Jövőképünk
Humanitárius elveink és értékeink szerint cselekszünk, nyitott, átlátható és
Küzdünk, szabad módon
megbízható akaratunkból, az önálló
dolgozunk, közösségekért,
nem kötünk a szenvedésaz és
kompromisszumokat válságok
emblémáink
csökkentéséért, reményteljesen, az emberi méltóság iránti tisztelettel
mögött rejlő függetlenségünkkel, pártatlanságunkkal és semlegességünkkel az egyenlősség
szellemében.
kapcsolatban.
sokszínűség:
Küldetésünk
Meleg szívvel tekintünk a sokszínű közösségekre, nemzeti társaságok, partnereink,
Rászorulók mindennapjainak
önkénteseink javítása az sokszínűségére.
és alkalmazottaink emberiesség erejének mozgósításával.
vezetés:
Igyekszünk a főbb tevékenységi köreinkben vezetést és kiválóságot mutatni azzal,
hogy felhívjuk a figyelmet a humanitárius témákra, és egyenlősséget biztosítunk
mindenki számára a végzett programokban.
fejlesztés/innováció:
Értékeljük a közös történelmünket és szokásainkat, de ugyanilyen elkötelezettek
vagyunk, hogy innovatív és hosszú távú megoldásokat találjunk az újabb felmerülő
problémákra melyek az emberi méltóságot veszélyeztetik egy változó világban.
Elveink a gyakorlatban

Azért, hogy fenntartsuk a feddhetetlenségünket és azon emberek bizalmát akikkel és akikért


dolgozunk szűkségünk van az alapelveink megerősítésére és annak biztosítására, hogy amit
teszünk mindig ezen elvek szellemében történik. Engedelmeskednünk kell azon
szabályoknak, irányvonalaknak és viselkedési normáknak melyekbe beleegyeztünk. Mint a
Jövő Federáció folyamat egyik eredményeként a Vezető Testület a következő jövőképet, hogy
jellemezze szerepünket, helyünket a világban és a szervezeti értékeket, melyek tájékoztatnak
és vezetnek munkánk során. (lsd.köv.szövegdoboz)

A Federáció értékei alátámasztják az alapelveket melyek az egész Nemzetközi Vöröskereszt


és Vörös Félhold Mozgalmat vezérlik. Elképzeléseink és szervezeti értékeink kijelentése
magában foglalja a Vöröskereszt és Vörös Félhold kvinteszenciáját: minden nap
emberiességet fejeznek ki azok, akik együtt dolgoznak az emberi méltóság védelméért és
felkészülnek és megbirkóznak olyan helyzetekkel melyek életüket és életkörülményeiket
veszélyeztetik.

Az értékek egyszerűek, ám annál erősebbek. A Federáció embereire helyezi a legnagyobb


értéket – rajtuk keresztül jutunk el a világ minden tájára. Értékeljük a feddhetetlenséget és
küzdünk az átláthatóságért és megbízhatóságért mindenben, amit teszünk. Harcolunk a
kiválóságért és tetteink ítélnek meg minket. Nyitottak vagyunk mindenki előtt és
diszkrimináció nélkül mindenkit szívesen látunk.

Eme jövőkép felismeréséhez erős vezetésre van szűkség minden szinten, a közöségeben
dolgozó Vöröskereszt és Vörös Félhold vezetőitől kezdve a Federáció és titkárság vezetéséig
bezárólag. Elveink és értékeink kell, hogy minden cselekedetünk mozgató rúgói legyenek.
Támogatnunk kell ezeket a hálózatainkon és partnereinken keresztül annak érdekében, hogy
változtassunk a megrögzöttségen és hozzáállásokon.

A Federáció Átfogó Terve

Kétségeket kizáróan globalizált világban élünk, ahol a humanitárius kihívások rugalmasságot


és innovációt követelnek. Az állandó szegénység, társadalmi egyenlőtlenség,
népességnövekedés és a demográfiai változások utat engedtek újabb katasztrófáknak és
járványoknak. Kevés humanitárius szervezet rendelkezik a Nemzetközi Federációéhoz
hasonló kapacitással, hogy valódi változást érjen el.
Ha a Federáció ütőképesebbé és koncentráltabbá válna nekünk mindenképp fel kell
sorakoztatnunk erőforrásainkat, és fel kell zárkóztatnunk erőfeszítéseinket oda, ahol arra a
legnagyobb szűkség van és oda, ahol a Vöröskereszt jelentős változást érhet el. Ahhoz, hogy
vezető szakértő képességünket be tudjuk mutatni, meg kell mutatnunk a Federációkénti
együttműködés előnyeit és azt, hogyan járulnak hozzá tetteink és támogatásaink a Milleniumi
Fejlesztési Célokhoz (MDG), a 2005-2015 Hyogo Kerettervhez, a „Nemzetközi katasztrófa
csökkentési stratégia”- hoz és más erőfeszítésekhez, melyek a szegénység és társadalmi
egyenlőtlenség csökkentését és az élhető emberi fejlődést támogatják.

Ennek elérése érdekében a Federáció elfogadta az Átfogó Kerettervet 4 céllal


(lsd.köv.szövegdoboz) egyértelműsítve a Stratégia 2010 legfontosabb fejlesztési területeit:
közösségi egészségügy; katasztrófa készültség; katasztrófa válaszadás; és az alapelvek és
humanitárius értékek támogatása. Jövőképünkkel és feladatunkkal az Átfogó Keretterv leszűri
mindazt, amiért küzdünk: sérülékeny közösségek megerősítése, hogy képesek legyenek
felépíteni és fenntartani a saját erejüket, hogy maguk birkózzanak meg azokkal a
helyzetekkel, melyek veszélyeztetik életüket és életkörülményeiket.

A Nemzetközi Federáció Keretterve


A következő öt évben a Federáció egységes figyelme a következő célok és prioritások
elérésére koncentrálódik:

Céljaink:
1.cél: Katasztrófák sérültjeinek, halálos áldozatainak és hatásainak csökkentése.
Az á Járványok és közegészségügyi vészhelyzetek sérültjeinek és halálos áldozatainak
2.cél:
csökkentése.
3.cél: A helyi közösségek, a civil társadalom és a Vöröskereszt erőforrásainak növelése,
hogy a leginkább rászorulókon segíthessünk.
4.cél: Az intolerancia, diszkrimináció és társadalmi kirekesztettség csökkentése, és a
sokszínűség és emberi méltóság iránti tisztelet támogatása.

Prioritásaink:
- lokális, regionális és nemzetközi kapacitás növelése, hogy választ adjunk a
katasztrófákra és közegészségi vészhelyzetekre.
- Egészségmegőrzést, betegség megelőzést és katasztrófa kockázat csökkentést
célzó tevékenységeink felzárkóztatása a sérülékeny közösségekben.
- A HIV/AIDS programjaink és támogatások jelentős növekedése
- Elsődleges humanitárius kérdések támogatásának megújítása, főleg az
Tfogo intolerancia, stigma és diszkrimináció elleni harcban, és segíteni a katasztrófa
veszélyeztetettség csökkentését.

Az Átfogó Keretterv irányt mutat, hogyan igazítsuk tervezésünket, programjaink fontossági


sorrendjét és mozgassunk meg egyéb erőforrásokat, hogy véghez vigyük a Stratégia 2010-et.
Ugyanakkor elkötelezi a Federációt, hogy kiterjessze és fejlessze a tevékenységét,
megcélozzon egy jelentős növekedést a programok és erőforrások területén a következő 5
évben.

Teljesítmény és megbízhatóság
felmérése és fejlesztése
A Federáció azon kevés szervezetek egyike, amely rendelkezik azzal az ambícióval és
potenciállal, hogy egy nap azt mondja el magáról, hogy az egész egység nagyobb, mint a
részei. Elkötelezettségünk, hogy eleget tegyünk az Átfogó Keretterv céljainak és
prioritásainak az első lépése eme eszménykép elérése felé. Mégis, a jó szándék nem elég.
Mindenképp fejlesztenünk kell a teljesítményünket és megbízhatóságunkat, ugyanakkor
biztosítani azt, hogy tetteinket a rászorulók szükségleteinek rendszeres vizsgálatára
alapozzuk.

E feladat részeként a Nemzetközi Federáció dolgozik a tervező, megfigyelő és értékelő


eljárások fejlesztésén, előmozdítva a Federáció-széles megközelítést, melyben minden egyes
Nemzeti Társaság megmutatja a teljes hálózathoz való elkötelezettségét. Biztosítva, hogy az
Átfogó Keretterv céljainak integrálása minden egyes tervbe és jól látható célba, valamint a
tevékenységeink minőségi és hatásossági fejlesztése lesznek a következő öt év fő feladatai.
Hatásosabb ellenőrzési és értékelő eljárások meghatározása biztosítja majd a nagyobb
megbízhatóságot azok számára, akiket a Federáció szolgál és azok számára, akik bíznak
bennünk, hogy vezető szerepet foglalunk majd el a humanitárius tettek terén a Földön.

A Közgyűlés jóváhagyta a teljesítmény orientált kerettervet, melyet a Stratégia 2010


középtávú áttekintése javasolt. A keretterv a Stratégia 2010 három stratégiai elvén alapszik és
képet ad arról, hogy mit jelenthet a siker. A keretterv továbbfejlesztésével és az Átfogó
Keretterv céljainak alátámasztásával bemutathatjuk teljes hatásunkat, és hogyan járulunk
hozzá egy jobb világ építéséhez.

Figyelni fogunk megbízhatóságunk fejlesztésére is, ezzel is biztosítva, hogy hatékonyan


kielégítjük a rászorulók szükségleteit és biztosítjuk támogatónkat a felől, hogy forrásainkat
átláthatóan és hatékonyan használtuk fel. Ennek függvényében fejlesztjük a saját elszámolási
kötelezettségeinket, mely igazságos kapcsolatokon és feddhetetlenségen alapul majd,
fejlesztjük az egymás közt megosztott felelősséget és a kölcsönös tiszteletet minden tagunk
között.

Új működési modell a nagyobb hatásért

A legnagyobb kihívás, hogy a ’Mi a leghatékonyabb és leghatásosabb módja annak, hogy a


legnagyobb hatást érjük el a rászorulók életében?’ kérdésre választ adjunk.

A válasz pedig az új, 2005-ös szöuli Közgyűlésen elfogadott működési terv adaptálásában
rejlik, mely irányt mutat a Federációnak a

• közös források mobilizálásában az egész világon, melyet arányosan viszonyít az adott


területnek megfelelő kockázatok csökkentéséhez; és
• a Titkárság megbizonyosodik a felől, hogy igényes tagsági szolgáltatásokat nyújt.
Globális hálózatunk hatásának növelése

1 Átfogó Keretterv céljai és 2 Szervezeti szövetségek, az 3 Teljesítmény orientált és


elsődlegességei együttműködés új megközelítése bizalmi keretterv
● A négy Átfogó ● Anyagi- és erőforrás ● Elkötelezettség a nagyobb
Keretterves cél köré mozgatása, hogy bizonyos hatást célzó teljesítmény-
sorakoztatott programok tervezési igényeket elégítsen ki. szervezés mellett.
erősítése.
● További partnerekkel való ● Megbízhatóság
● Elkötelezettség a minőség innovatív együttműködés támogatása minden érintett
és céltudatos tervezés fejlesztése. között.
mellett.
● Összpontosítás a hatás ● Folyamatos fejlesztésre és
● Elkötelezettség globális maximalizálására és tanulásra való koncentráció
Tevékenységi Keretterv
célok mellett, mint például a a hálózatunk
eredményességére valóban kapacitás növelése
az egész hálózatban.
Millenniumi Fejlesztési hatékony együttműködéssel.
Célok (MDG) érdekében
Tevékenységi Keretterv: a fejlesztés 10 területe
Közös jövőkép és jövőbeli elvek meghatározása
● közös jövőkép, értékek és szervezeti kultúra a Nemzetközi Federáció egésze számára.
● hatásos, megerősített vezetés, irányítás és management.
● egész világra kiterjedő kommunikáció és támogatási stratégia, hogy a Federáció
fejlesztéséért.

Tervezés, kivitelezés és megbízhatóság fejlesztése


● folyamatos vizsgálat és a külső trendek egységes megértése.
● Federációra kiterjedő tervezési, kivitelezési és megbízhatósági megközelítés.

Hatásos programok és szolgáltatások véghezvitele


● rugalmas, hatékony Federáció széles működési modell.
● megerősített regionális hálózatok és struktúrák.
● megerősített és fejlesztett együttműködés, koordináció és támogatási eljárások.

Munkánk támogatását szolgáló erőforrások mozgatása


● emberi erőforrás stratégia a Nemzetközi Federáció önkéntes és munkatárs bázis
megerősítéséhez.
● világkörű tőkenövelési stratégia, hogy a Nemzetközi Federáció minden részének járó
forrásokat növeljük.

A folyamat a gyakorlatban
A következő 5 év célja a nemzetközi tervek és a Nemzeti Társaságok fontos területeinek teljes
erőforrásainak 20%-os növelése.

A Federációnak mobilizálnia kell megfelelő erőforrásait, hogy növelje hatását és tökéletes


tervezéssel és kivitelezéssel érje el a rászorulókat ugyanakkor növelve a nyomon követést és
elemzést, mely csak bátorítja és lehetővé teszi a folyamatos fejlődést.
Következtetés
Egyszerűen mondva, a célunk az, hogy azokat az embereket segítsük, akik másokat segítenek
abban, hogy valóban igazi változást érjenek el a Földön.

A Stratégia 2010 kivitelezése

Mit teszünk? Milyen kapacitásra Támogatás és


van szűkségünk? források

▼ mobilizálása
1. Stratégiai elv: 2. Stratégiai elv: jól

válaszadó és működő Nemzeti 3. Stratégiai elv:
koncentrált Társaságok hatékony
együttműködés
Mit szeretnénk Mire van
elérni? szűkségünk egy jól Hogyan fejlesszük
működő az együttműködést
▼ és koordinációt?
Federációhoz?
Átfogó Keretterv ▼ ▼
Tevékenységi Új Működési
Keretterv Modell

Rászorulók ▼ ▼
segítésének
minőségi és A fejlesztés 10 Szervezeti
hatásbeli területe, hogy szövetségek és
fejlesztése növeljük a hálózat tagsági
kapacitását és szolgáltatások,
teljesítményét hogy legjobban
használjuk
erőforrásainkat a
megerősített
együttműködésen
keresztül