P. 1
Kumpulan Doa

Kumpulan Doa

|Views: 1|Likes:
Publicado porSardin King

More info:

Published by: Sardin King on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Sa id Ali bin Wahf Al-Qahthoni Diterjemahkan

oleh H. Mahrus Ali Edited and compiled to ebook by Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi (Ramadhan 1426 H, November 2005) Tulisan Arab diambil dari www.makedua.comJika ada update, maka buku yang terupda te akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook. Daftar Isi 1.Bacaan ketika bangun dari tidur_______________________________________________ ___8 2.Doa ketika mengenakan pakaian_________________________________________________ _8 3.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 4.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 5.Doa ketika melepaskan baju____________________________________________________ __9 6.Doa masuk WC________________________________________________________________9 7.Doa keluar dari WC____________________________________________________________ 9 8.Doa ketika memulai wudhu______________________________________________________ 9 9.Doa setelah selesai wudhu_____________________________________________________ __9 10.Doa ketika keluar dari rumah_________________________________________________ 10 11.Doa apabila masuk rumah____________________________________________________10 12.Bacaan ketika pergi ke mesjid________________________________________________ _10 13.Doa ketika masuk ke mesjid___________________________________________________ 10

14.Doa keluar dari mesjid_______________________________________________________ 10 15.Bacaan ketika mendengarkan adzan____________________________________________1 1

16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 18.Doa bangun dari ruku _______________________________________________________14 19.Doa ketika sujud____________________________________________________________1 5 20.Doa ketika duduk antara dua sujud____________________________________________ _16 21.Doa sujud tilawah___________________________________________________________1 6 22.Tasyahud__________________________________________________________________16 23.Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud___________________________ __16 24.Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam_____________________________________ __17 25.Bacaan setelah salam________________________________________________________1 9 26.Doa shalat istikharah________________________________________________________ 20 27.Bacaan di waktu pagi dan sore________________________________________________ _21 28.Bacaan sebelum tidur________________________________________________________2 5 29.Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam________________________________ _28 30.Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur__________________________________ _28 31.Ketika bermimpi yang baik atau buruk_________________________________________ _28 32.Doa Qunut Witr_____________________________________________________________29 33.Bacaan setelah salam shalat witir____________________________________________ __30 34.Doa penawar hati yang duka dan sedih_________________________________________ _30 35.Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres)____________________________________ _31 36.Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________3 1

Doa agar bisa melunasi hutang (kaya)_________________________________________ _32 39.Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus_______________________ ____33 48.Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi________________________________ ____32 44.Doa orang yang mengalami kesulitan___________________________________________ 32 41.Doa perlindungan untuk anak_________________________________________________3 3 45.37.Doa orang yang tertimpa musibah______________________________________________ 34 .Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman____________________________________ 31 38.Ketika melakukan dosa_______________________________________________________3 2 42.Doa untuk mengusir syetan___________________________________________________3 2 43.Doa apabila berkunjung kepada orang sakit____________________________________ __33 46.Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran__________ _32 40.Keutamaan berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33 47.Mengajari orang yang akan meninggal dunia____________________________________ 34 49.

Setelah mayat dimakamkan___________________________________________________36 56.Doa untuk minta hujan_______________________________________________________3 6 60.Doa apabila berbuka di rumah orang___________________________________________ 38 70.50.Doa ketika bersin____________________________________________________________ .Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan_________________________________ _38 71.Doa ketika ada halilintar____________________________________________________ _36 59.Doa ketika berbuka puasa____________________________________________________3 7 65.Doa ketika ada angin ribut___________________________________________________ _36 58.Doa setelah makan__________________________________________________________38 67.Doa apabila turun hujan_____________________________________________________3 7 61.Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan___________________________38 68.Setelah turun hujan_________________________________________________________3 7 62.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 52.Doa apabila melihat permulaan buah___________________________________________ 39 72.Doa ziarah kubur___________________________________________________________36 57.Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat________________________________ _36 55.Doa untu bela sungkawa_____________________________________________________35 54.Ketika melihat awal bulan____________________________________________________ 37 64.Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37 63.Doa sebelum makan_________________________________________________________37 66.Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35 53.Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38 69.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 50.

Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka_____________________________ __40 81.Doa kepada pengantin baru___________________________________________________3 9 74.Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________3 9 76.Doa perlindungan dari Dajjal_________________________________________________ 40 83.39 73.Doa ketika marah___________________________________________________________39 77.Doa pelebur dosa majelis_____________________________________________________ 40 80.Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan______ ___39 75.Bacaan dalam majelis________________________________________________________4 0 79.Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah__________________ ___40 .Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu_______________________________ 40 82.Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan______________________________ _39 78.

Keutamaan menyebarkan salam_______________________________________________44 103.Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah____________________________ __41 88.Doa masuk pasar____________________________________________________________42 93.Doa agar terhindar dari tathayyur____________________________________________ __41 89.Doa apabila pulang dari bepergian____________________________________________ _43 100.Doa bepergian______________________________________________________________42 91.Doa masuk kota atau desa____________________________________________________4 2 92.Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat.Doa naik kendaraan_________________________________________________________41 90. baik dalam bepergian atau tid ak_______43 99.Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan___________________________________ _43 95.Doa agar terhindar dari syirik_______________________________________________ __41 87.84.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 84.Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan_______________ __44 101.Mendoakan kepada orang yang dicaci__________________________________________ .Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari_______________________ __44 105.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 86.Doa ketika naik dan turun____________________________________________________ 43 97.Doa musafir jika masuk waktu sahur___________________________________________ 43 98.Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________4 3 96.Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir____________________________ ____43 94.Keutamaan membaca shalawat________________________________________________44 102.Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik____________________________ ___44 104.

Doa atas kehancuran musuh__________________________________________________4 6 114.Ketika melempar jumrah_____________________________________________________4 6 112.Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan___________________ ___46 117.Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit_____________________________ ___46 .44 106.Etika ketika memuji temannya________________________________________________ _45 107.Doa apabila takut kepada suatu kaum_________________________________________ __46 115.Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu________________________________________ _46 116.Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45 108.Bacaan di Masy aril Haram___________________________________________________46 111.Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah________________________________ ___45 109.Doa pada hari Arafah________________________________________________________ 45 110.Ketika di Hajar Aswad_______________________________________________________ 46 113.

bertasbih__________________________________________ __50 .Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 120.Bacaan untuk menolak gangguan syetan________________________________________ 48 127.118.Menjawab salam orang kafir__________________________________________________ 47 124.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 118.Bagaimana cara Nabi saw.Bacaan Talbiyah____________________________________________________________4 7 121.Bacaan apabila orang kafir bersin___________________________________________ ___47 123.Bacaan ketika menyembelih ternak____________________________________________ _47 126. tahlil dan takbir_________________________________ _____48 129.Bacaan ketika takut_________________________________________________________ _47 122. tahmid.Apabila orang yang puasa dicaci maki________________________________________ __47 125.Istighfar dan taubat________________________________________________________ _48 128.Keutamaan tasbin.

. n...Ïx#[øÏ!$#.çmª!$ n. Hai orang-orang yang beriman.V. tidak mengeraskan suara di pagi haridan sore hari. (QS.$Vàã.%!#..f9# .OE#. ø$/.OE&. #.6©#...t.ÏVx.â0OE##ã ..Z.. <#. (QS.û. (QS..æ./ ..OE©#(. Al-Ahzaab:35) ZxÅu%Y |n. £ . .. maka Allah menyediakan untukmereka pengampunan danpahala yang agun g..äs u Dan sbeutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (p ada siksaan-Nya)...#Z.Ïi. Ït#·ôr&u.t..Ø@ Å.... dan bersyuk urlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.ÎÏ tø$..)9#..èø$(...Keutamaan Berdzikir Keutamaan Berdzikir uÍ(...ó9#z.ãàô$uöäöäørþ Îãäø$s . berdizkirlah yangbanyak kepada Allah (dengan menyeb ut namaNya).Å2=©%!$#u.#utÏ©$$p r‾t ..ó..# Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah.©!$#¨.. Dan janganlah k amu termasukorang-orang yang lalai..#.ßu ɹ.. Ì. Al-Ahzaab:41) tã&rÏN=.3?.äø$u p.$|F$uÍißäó9$ÎÉösø$zÏÌôyø$tß.3? Karena itu. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Akuingat (pula) kepadamu.. z._.tÅ2=©%!$#u.tÏø¨..Èãàõs ß. ' n..OE$ù n...¡øt Î -§. Al-A raaf: 205) .. (QS... Al-Baqarah: 152) #Z.

(HR. sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. bila dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan. lantas kamu memenggalleharnya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai. Bersabda: Perumpamaan orangyang ingat akan Rabbnya dengan orang y ang tidak ingat Rabbnya alksanan orang yanghidup denganorang yangmati.a. Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu buatpegangan. kami senang wahai Rasulullah! Lalu beliau bersabda: Apakah seseorang diantarakamutidak berangkat pagi kemesjid lalu mengajar atau membaca d ua ayat AlQuran. Aku tidak berkata: A lif laam miim. juga berkata: Maukah kamu. maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Lalu beliau bersabda: Siapakahdiantara kamu yang senang berangkat pagi padatiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq. bila diamengingatKu dalam dirinya Aku mengingatny adalam diriKu. bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran.Rasulullah saw. sedang kami di seramb i mesjid (Madinah).. (HR. At-Tirmizi 5/458 dan Ibn Majah 2/1246) Rasul saw. dan paling mengangkatderajatmu. Sedang satu kebaikan akan dilipatkansepuluh kali. paling suci di sisi Rajamu (Allah). At-Tirmizi 5/459 dan Ibn Majah 2/1245) Rasulullah bersabda. Al-Bukhari 5/175 dan Muslim 4/2061) Dari Abdullah bin Busr r. Al-Bukhari 11/2 08. (HR. aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik. satu huruf. lebih baik bagimu dari infa k emas atau perak. tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami (yang hadir) berkata: Ya. keluar. Rasulullah)! Beliau bersabda: Dzikir kepada AllahYang MahaTinggi (HR. Aku bersamanya bila dia ingat Aku. Allah berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu. Aku menyebutnya dalam perkumpulan yanglebih baik dari mereka. Muslim1/539) Rasulullah saw. dia berkata: Rasulullahsaw. bila ia mendekat kepad aKusehasta Aku mendekat kepadanya sedepa. dia berkata: Sungguh adaseorang lelaki berkata: Waha i Rasulullah. Dan (mengajaratau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). (HR. Akan tetapi alif satu huruf. bila dia datang kepadaKu dengan berjalan. Beliau bersabda: Tidak henti nya lidahmu basah karena zikir kepada Allah. laam satu huruf dan mim satu huruf. Tirmizi 5/175) Dari Uqbah bin Amir ra. bila dia mendekat kepadaKu sejengkal Aku mendekatkepadanyasehasta. Dan (bila membacaatau mengajar) empat ayat akan lebihbaik baginya daripadamemperoleh empat (unta) . danlebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. akan mendapatkan satu kebaikan. hal itu lebih baik baginya dari dua unta. lalu kembalidengan membawa dua unta yan g besar punuknya.

dan dari seluruh bilangan unta. (HR. Muslim 1/553) .

maka merekalaksana berdiri dari bangkai keledai. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. juga mengatakan: Setiap kaum yangberdiri dari suatu majelis. (HR. pastilah mendapat hukuman dariAllah. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah.Rasulullah saw. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Dia saw. dan hal itumenjadi penyesalan mereka (di hari qiyamat). Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Rasulullah saw. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. yang mereka tidakberdzikir kepada Allah di dalamnya. pastilah mendapat hukuman dariAllah. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. (HR. Abu Dawud 4/264 dan Ahmad 2/389) . bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. (HR.

segala puji bagi Allah. yang membangunkan kamisetelah ditidurkanNya dan kepadaNya kamidibangkitkan. Allah Maha Besar. maka shalatnya diterima. bersabda: Barangsiapa banguntidur di waktu malam. Kemudian berdoa: [do a (ii)] Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku Maka dia akandiampuni. tiada daya dan kekuatan. (QS. Apabila dia berdiri lalu berwudhu. tiada Tuhan selain Allah. Al-Walid berkata: Atau Nabi bersabda (mengenaihadits ini ada keraguan dari peraw i): Apabila dia berdoa. see Sahih Tirmidzi 3/144) Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaringdan mereka memikirkan tentang pen ciptaan langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami. (HR. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau.1. dan silih bergantinya malam dan siangterdapat tdana-tdana bagi orang-orang yang berakal. Doa ketika mengenakan pakaian Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian inikepadaku sebagai rezeki daripada-N ya tanpada daya dan kekuatan dariku. Segala puji bagiAllah. (HR. (HR. Abu Dawud. BagiNya kerajaan dan pujian. Bukhari 3/39 dan lainnya. Bukhari 8/235 dan Muslim 1/530) 2. kemudian melakukan shalat. kecualidengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung . Tirmidzi 5/473. Maha Suci Allah. lalu membaca: [do a (i)] Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. (HR. Ali Imran:190-191) (HR. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083) Rasulullah saw. akan dikabulkan. maka peliharalah kami dari siksa neraka. serta merestuiku untuk berdzikirkepadaNya. tiada sekutu bagiNya. Tirmidzi dan Ibn Majah) . 1. Ibn Majah 2/335) Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku.

akuminta ampun dan bertobat kepada Mu (HR. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakankarenanya. jadikanlah aku termasuk orang-orang yangbertobat dan jadikanlah aku ter masuk orang-orangyang bersuci (HR. Ibn Majah 2/1178 dan Al-Baghawi 12/41) 5.hiduplah dengan terpuji. (HR. Tambahankata dalam kurung diriwayatkan ol eh Sa id IbnMansur) 7. Doa keluar dari WC Aku minta ampun kepadaMu. 3. (HR. Muslim 1/209) Ya Allah. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru Kenakanlah sampai lusuh. (HR. An-Nasa i) . Doa ketika memulai wudhu Dengan nama Allah. Abu Dawud 4/41) Berpakaianlahyang baru. (HR. Abu Dawud. Ibn Majah. (HR. Abu Dawud. Tirmidzi dan Al-Baghawi) 4. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. semoga Allah Ta alamemberikan gantinya kepadamu. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. dan Ahmad) 9. Doa setelah selesai wudhu Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. Abu Dawud. Doa ketika melepaskan baju Dengan nama Allah (aku melepaskan baju) (HR.3. Ya Allah. Ya Allah. Doa masuk WC Dengan nama Allah. aku memuji kepadaMu. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. dan matilah dalam keadaan syahid. Tirmidzi 2/505 dan lainnya) 6. sesungguhnya akuberlindung kepadaMu dari godaan syet an laki-laki dan perempuan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. At-Tirmidzi 1/78) Maha Suci Engkau ya Allah. (HR. At-Tirmidzi dan Ibn Majah) 8. (HR. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

berbuat kesalahan atau disalahi.10. (HR. At-Tirmidzi. Abu Dawud. cahaya di lidahku. berilah aku cahaya (HR. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. cahaya dari belakangku. dengan nama Allahkami keluar. dan kepada Tuhan kami . (HR. cahaya dari mukaku. Ya Allah. menganiaya atau dianiaya. cahaya dari atasku dan cahaya daribawahku. Doa apabila masuk rumah Dengan nama Allah kami masuk. Ya Allah. Abu Dawud) 14. kami bertawakkal (HR. Ya Al lahsesungguhnya aku minta kepadaMu dengan keutamaanMu. Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. semoga shalawat dan salamterlimpahkan kepada Rasulullah. Ibn Majah dan AnNasa i) 11. Abu Dawud. chaya di pendengaranku. Doa keluar dari mesjid Dengan nama Allah. dan Al-Bukhari) 13. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku. dan bodoh atau dibodohi. (HR. Muslim 1/530 dan lafal hadits ini menurutnya. Ibn As-Suni) . pada wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang Qodiim (tida ada permulaannya) dari setan yangterkutuk. Abu Dawud 4/325 dan At-Tirmidzi 5/490) Ya Allah. Dengan nama Allah dan se moga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah saw. (HR. 10. jadikanlah cahaya di hatiku. Abu Dawud with a Sahih Isnad 4/325) 12. Doa ketika masuk ke mesjid Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung. peliharalah aku dari godaansetan yang terkutuk. Bacaan ketika pergi ke mesjid Ya Allah. cahaya di penglihatanku.

sebagaimana Engkau menjauhkanantara timur dan barat. (HR. Ya Allah. dan es. (HR. cucilah aku darikesalahan-kesalahanku dengan salju. Bukhari 1/152) Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah. Ya A llah. tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya. (HR.15. Berilah al-wasilah (derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi saw. hendaklah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288) Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. dan Islam sebagai agamaku. Al-Bukhari 1/181 dan Muslim 1/419) Maha Suci Engkau Ya Allah. At-Tirmidzi. 15. Doa iftitah Ya Allah. Muslim 1/290. (HR. Seseorang yang mendengarkan adzan. At-Tirmidzi. Ibn Majah dan AnNasa i) . tiada Tuhan yang berhak disembahselain Engkau. Abu Dawud. mari kita sholat Maka padanya berkata: (ii) Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. (Segera dibaca ketikamuadzin membaca syahadat) (HR. bers ihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. Muslim 1/288) Ya Allah. dan Ahmad) 16. sebagaimana baju putihdibersihkan dari kotoroan. jauhkanlah antara aku dan kesalahankesalahanku. Tuhan panggilan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan. air. (HR. (HR. Sesunggunya Engkau tidak menyalahi janji. sebab doa pada saat itu dikabulkan.) dan fadhilah kepada Muhammad. sesudah menjawab adzan. kecuali dalam kalimat: (i) Mari kita sholat. Muhammad sebagai rasulKu. Maha Berkah akan namaMu. Maha Tinggi kekayaan dan kebesaranMu. Instruksi segera dibaca diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah 1/220) Seorang Muslim harus membaca shalawat kepada Nabi saw. Abu Dawud. aku memujimu.

Aku penuhi panggilanMu dengankegembiraan. Aku minta ampun dan bertobat kepadaMu.Engkau. (HR. Muslim 1/534) Ya Allah. Muslim 1/434) . tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Aku hidupdengan pertolongan dan rahmatMu d an kepadaMu(aku kembali). Engka u yangmenjatuhkan hukum apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) pertentangkan. Tunjukkan aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan denganseizinMu. dan Israfil. kecuali Engkau. kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. (HR. Wahai pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yangmengetahui yang ghaib dan nyata. seluruh kebaikan di kedua tang anMu. Mikail. Tuhan Jibril. Sesungguhnya Engkau menunjukk an jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. tidak akan adayang bisa menjauhkan aku dar ipadanya. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik.

shalat Tahajud di waktu malam. beliau membaca: .Apabila Nabi saw.

kepadaMu aku bertawakkal. Tuhan Yang Maha Suci. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. dengan pertolonganMu aku berdebat. BagiMu segala puji. tiada Tuhan kecuali Engkau. firmanMu benar. Muhammad adalah benar. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. Abu Dawud. Bukhari dan Muslim 1/432) Ya Alah! BagiMu segala puji. Bukhari 1/199 dan Muslim 1/350) Engkau. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. janjiMu benar. (HR. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. BagiMu segala puji. Engkau adalah Tuhanku. BagiMu segala puji. Bagimu segala puji. firmanMu benar. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. para nabi adalah benar. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. para nabi adalah benar. neraka adalah benar. kepadaMuaku beriman. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. Engkau adalah Tuhanku.Ya Alah! BagiMu segala puji. (HR. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. kepadaMu aku bertawakkal. kejadian hari kiamat adalah benar. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. kepadaMuaku beriman. (Dibaca tiga kali) (HR. Ibn Majah. surga adalah benar. bertemu denganMu benar. Muslim 1/353) . kepadaMu aku kemba li. BagiMu segala puji. janjiMu benar. kepadaMu aku kemba li. Bagimu segala puji. surga adalah benar. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. Muhammad adalah benar. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Tuhan malaikat danJibril. Bukhari dan Muslim 1/432) Doa ruku Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. dengan pertolonganMu aku berdebat. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. Engkau benar. tiada Tuhan kecuali Engkau. bertemu denganMu benar. neraka adalah benar. kejadian hari kiamat adalah benar. (HR. Engkau benar. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. Oleh karena itu. Oleh karena itu. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. Tirmidzi. Ya Allah ampunilah dosaku. (HR. ya Allah! Tuhanku dan dengan pujiMu.

untukMu aku rukuk. kerajaan. kebesaran dan keagungan. Abu Dawud. Bukhari) . Muslim 1/534. Pendengaranku. sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku. aku memujiMu dengan pujian yang banyak. (HR. Abu Dawud 1/230. kepadaMu aku berserah diri. (HR. yang baik dan penuh dengan berkah.Ya Allah. Doa bangun dari ruku Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujiNya. tulangku. bagiMu segala puji. dan Ahmad dengan sanad yang hasan) 18. telah menunduk dengan khusyu kepadaMu. Dzat yang memiliki keperkasaan. dan AnNasa i) Maha Suci Allah. Tirmidzi. otakku. An-Nasa i. penglihatanku. (HR. Bukhari) Wahai Tuhan kami. KepadaMu aku beriman. (HR.

(HR. yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya.19. An-Nasa i dan Ahmaddengan sanad yang hasan) Ya Allah. ampunilah dosaku. Maha Suci A llah sebaik-baik pencipta. Bukhari dan Muslim) Engkau Tuhan Yang Maha Suci. (HR. Muslim) Ya Allah. (HR. Abu Dawud 1/230. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dengan keridhaanMu dari kebencianMu. (HR. Tirmidzi. ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar yang telah lewat dan yang akan datang. Doa ketika sujud Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi. yang membelahpendengarannya. Tuhan para malaikat dan Jibril. kepadaMulahaku beriman kepadaMu aku menyerahka n diri. Ibn Majah. Aku tidak . kebesaran dan keagungan. akumemujiMu. kerajaan. (HR. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. yang membentuk rupanya. penglihatannya. Muslim 1/350) Ya Allah. Abu Dawud. (HR. dan dengankeselamatanMu dari siksaanMu. Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah. Muslim 1/534 dan lainnya) Maha Suci Dzat yang memiliki keperkasaan. untukMulah aku bersujud.

Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. (HR. (HR. sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. (HR. shalat-shalat dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. selamatkan aku. Doa sujud tilawah Bersujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalahhamba dan utusanNya. Al-Hakim mengatakan sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. tulislah untukku dengan sujudku pahala disisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku. dan Ibn Majah) 21. ampunilah dosaku. setelah tasyahud Ya Allah. yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya. ampunilah dosaku. wahai Nabi. serta jadikanlah simpana untukku disisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telahmenerimanya dari hambaMu Dawud. Tirmidzi. tunjukkanlah aku. At-Tirmidzi 2/472. Muslim 1/352) membatasi pujian kepadaMu. wahai Tuhanku. (HR. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. (HR. Tasyahud Segala penghormatan. << Maha Berkah Allah sebaik-baik Pencipta >>. Membaca shalawat kepada Nabi saw. berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku. begitu juga rahmat dan berkahNya. berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. Abu Dawud. Al-Bukhari dan Muslim 1/301) 23. sebagaimana Engkau telahmemberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Muslim 1/352) Doa ketika duduk antara dua sujud Wahai Tuhanku. ampunilah dosaku. (HR. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. Berilah berkah kepada Muhammad d an keluarganya.membatasi pujian kepadaMu. gantilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. Ahmad 6/30. sedang kalimat tambahannya menurut riwayat Dzahabi sendiri 1/220) Ya Allah. (HR. Tirmidzi 2/474. Kesejahteraan semogaterlimpahkan kepada kita dan hamba-ham ba Allahyang sholih. Abu Dawud 1/231) Ya Allah. Bukhari) . berilah rahmat kepadaku. (HR. Al-Hakim mensahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/219) 22.

24. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412 dan lafal haditsnya adalah menurutMuslim) Ya Allah. ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat keapdaku. serta dari fitnah Dajjal. dan tidak ada yang dapat mengampuni dosadosa kecuali Engkau. (HR. Muslim 1/534) Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan utang. berilah pertolongan kepadaku untuk menyebutnamaMu. serta apa yang Engkau lebihmengetahui daripada aku. tidak ada Ilahyang berhak disembah kecuali Engk au. Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412) Ya Allah. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur. (HR. Engkau ya ngmendahulukan dan mengakhirkan. (HR. syukur kepadaMu dan ibadahyang baik untukMu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan MahaPenyayang. (HR. sesungguhnya aku amat menganiaya diriku. fitnah kehidupan dan setelah mati. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/53) . sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. Oleh karena itu. apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan. (HR. ampunilah aku akan (dosaku) yang akulewatkan dan yang aku akhirkan. yang aku lakukan secara berlebihan. Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078) Ya Allah. Ta Allah. siksa neraka Jahannam. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Aku berlindung kepadaMu dari fintah AlMasih Dajjal.

Aku mohon kepadaMuagar aku dapat rela setelah qadha. bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. rindubertemu denganMu tanpa penderitaan y ang . Aku mohon kepadaMuagar dapat berpegangan dengan kalimat hak di wakturela atau marah. aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku minta kepadaMu agar diberipenyejuk mata yang tak putus. Abu Dawud dan Sahih Ibn Majah 2/328) Ya Allah. bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. dengan adanya Engkau mengetahui yang ghaib dan dengan kemahakuasaanMu untuk menciptakan makhluk. Dan matikan aku dengan segera. agar aku bisamelaksanakan kese derhanaan dalam keadaan kaya atau fakir.Ya Allah. (HR. Ya Allah. Aku mohon kepadaMu agar aku dapat menikmati memandang wajahMu. Aku minta kepadaMu. Aku mohon kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. perpanjanglah hidupku. agardimasukkan ke surga dan aku berlin dung kepadaMu dari neraka. sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keadaan sembunyi atau keramaian. sesungguhnya aku mohon kepadaMu.

(HR. tiada sekutubagiMu. tidak ada sekutu bagiNya. tidak ada seorang pun yang menyamaiMu. Abu Dawud. Ahmad 4/328) Ya Allah. (tiga kali) (ii) Ya Allah. Wahai Tuhan YangMaha Agung dan Maha Pemurah. sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. Maha Esa. wahaiTuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia. An-Nasa i) Ya Allah. YaAllah. tidak beranak dan tidak diperanakkan. Muslim 1/414) Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. Bacaan setelah salam (i) Aku minta ampun kepada Allah. (HR. An-Nasa i 3/54. An-Nasa i lafal hadits menurut riwayatnya 3/52. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan. Engkau pemberi keselamatanm dan dariMu keselamatan. Maha Pemberi Nikmat. Ibn Majah. Tirmidzi. tiadaTuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang . sesungguhnya bagiMu segala pujian. tiada seorang pun yang menyamaiNya. sesungguhnya aku mohon kepadaMu yaAllah. wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. Abu Dawud 2/62. (HR. tidak membutuhkan sesuatu. Karena Engkau adalah Tuhan Yan g Maha Esa. Sesungguhnya aku mohon kepadaMu agardimasukkan ke surga dan aku berlindung kepad aMu dari siksaan neraka. tidak membutuhkan sesuatu. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. Ibn Majah 2/1267 dan Ahmad 5/360) 25. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. . (HR. wahai Tuhan Yang Hidup.membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. tiada Tuhan kecuali Engkau. Tirmidzi 5/515. aku mohon kepadaMu agarmengampuni dosa-dosaku. An-Nasa i 3/54. YaAllah. 55 dan Ahmad 4/364 dengan membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. (HR. Maha Suci Engkau. 55 dan Ahmad 4/364 dengan Ya Allah. (HR. Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya.

Tiada Tuhan kecuali Allah. bagiNya kerajaa n. Ya Allah. Beliau bersabda: pabla seseorang A . tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Yang Maha Esa. (HR.a. segala puji bagi Allah. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. Tidak ada daya dan kekua tan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Ya Allah. tiada sekutubagiNya. dengan memurnikanibadah kepadaNya. Ibn Majah dan lainnya) 26. Kami tidak menyembah kecua li kepadaNya. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah. bagiNya pujaan. dan An-Naas. Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227) Ya Allah. tiadasekutu bagiNya. Muslim 1/418) Bacalah surat Al-Ikhlas. (Dibaca setelah salam shalat Subuhi) (HR. mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/68) Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib). BagiNya nikmat. BagiNya pujaan. sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmuyang bermanfaatm rezeki yang halal dan amal yang diterima. TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. Al-Falaq. kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh. (HR. (HR. (HR. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. tiga kali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha Besar (tiga puluh kali. An-Nasa i) Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. sekalipun orang-or ang kafir benci. BagiNya kerajaan dan pujaan. (HR. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Doa shalat istikharah Jabir bin Abdullah r. (Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib danSubuh). Tiada Tuhan kecualiAllah. sebagaimana mengajarsurah Al-Quran. Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat(wajib) sekali. Muslim 1/415) Maha SuciAllah. BagiNya keraja an. berkata: Adalah Rasulullah saw. anugerah dan pujaan yang baik.Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. tiadasekutu bagiNya. Dia Maha Kuasa atas segalasesuatu. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.

hendaklah melakukan s halat sunnah (istikharah) dua rakaat. kemudian bacalahdo a ini : .di antara kami mempunyai rencana untukmengerjakan sesuatu.

hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalammenangani persoalanagar tidakmenyesal di kemudian hari.Ya Allah. perekon omian. sedang aku tidak kuasa. Ya Allah. Bila kamu telah membulatkan tekad. dan akibatnya kepada diriku. sesungguhnya Engkau MahaKuasa. Engkau M engetahui sedangkan akut tidak mengetahuinya. kemudian berilah berkah. Akan tetapi jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebihberbahaya bagiku dalam agama. bersabda: di dunia atau akhirat (terdapat keraguan perawi hadits) >> sukseskanlah untukku. Orang yang melakukanshalat Istikharah. Ali Imran: 159) (HR. Bacaan di waktu pagi dan sore Di waktu sore: (i) Kami telah memasuki waktu sore. maka singkirkanlah persoalan tersebut. kerajaan milik . dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. bertawakallah kepada Allah (QS. dan jauhkanlah aku daripadanya. kemudian berilah kere laanMu kepadaku. takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan ituberada. Bukhari 7/162) 27. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung. Allah Yang Maha Suci berfirman: (ii) dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan akumohon kekuasaanMu dengan kemahakuasaan Mu. apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini(sebutkan persoalannya) lebih baik dal am agamaku. dan akibatnya terhadap diriku << atau Nabi saw. mudahkan jalannya.

(HR. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Engkau adalah Tuhanku. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. (HR. Dan kepadaMulah tempat kembali. Muslim 4/2088) (i) Ya Allah. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. Allah. Engkaulah yang menciptakan aku. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu pagi. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. sesungguhnya aku di waktu pagi . Di waktu sore: (ii) Ya Allah. Wahai Tuhan. Wa hai Tuhan. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. ampunilah aku.Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. Wahai Tuhan. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. (ii) Kami telah masuk waktu pagi dan kerjaan hanyalahmilik Allah (HR. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. Aku adalah hambaMu. Wahai Tuhan. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. tiada Tuhan kecuali Engkau. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepadaMukebangkitan. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. Bukhari 7/150) Ya Allah. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. oleh karena itu. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu sore. Wa hai Tuhan. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecualiEngkau. Wahai Tuhan. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. segala puji bagi Allah. tiada sekutu bagiNya. Aku berlindungkepadaMu dari kejelekan yang kupe rbuat. Tirmidzi 5/466) Ya Allah. tiada sekutu bagiNya.

mempersaksikan Engkau. Abu Dawud 4/317. An-Nasa i. (Dibaca empat kaliwaktu pagi dan sore). tiadasekutu bagiMu dan sesungguhnya Mu hammadadalah hamba dan utusanMu. tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. Ibn AsSuni) . malaikat yang memikularasy-Mu. sesungguhnya Engkau adalah Allah. malaikat-malaikat dan selu ruh makhlukMu. Bukhari. (HR.

keluarga dan hartaku. Bukhari) Allah-lah yang mencukupi. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah. (dibaca tujuh kali diwaktu pagi dan sore) (HR. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama. Ibn As-Sunni 72. Ibn As-Suni. (tiga kali) (HR.Barangsiapa yang membacanya dipagi hari. Abu Dawud 4/318 dan An-Nasa i. kanan. kiri dan atasku. Ya Allah. dan Ibn Hibban) (i) Ya Allah. dari kejahatan sesuatu yang diciptakanNya. Muslim 4/2080) Ya Allah. Aku b erlindung kepadaMu dari siksa kubur. peliharalah aku dari muka. sesungguhnya Aku berlindung kepadaMudari kekufuran dan kefakiran. Barangsiapa yang membacanya di sore hari. Abu Dawud 4/324. selamatkan tubuhku. (HR. Ahmad 5/42. An-Nasa i. tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. tiada Tuhan kecuali Dia. Ya Allah selamat kan penglihatanku. Ya Allah. maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. Dialah Tuhan yang menguasai arsy yang agung. tiada Tuhan kecuali Engkau. dunia. Ya Allah. Tirmidzi dan Ahmad 2/290. belakang. Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasan) Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna. Ibn As-Sunni. selamatkanpendengaranku. (tiga kali) (HR. kepadaNya aku bertawakal. Aku berlindung dengankebesaranMu. Tiada Tuhan kecuali Engkau. agar aku tidak disamba r dari bawahku . makasungguh telah bersyukur pada malam itu. (tiga kali) (ii) Ya Allah.

perbaikilah segala urusanku dan jangandiserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu). Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Aku rela Allah sebagai Tuhan. (tiga kali) (HR. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi. Abu Dawud dan Tirmidzi) Maha Suci Allah. Muslim 4/2090) Ya Allah. An-Nasa i 4. Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. (tiga kali) (HR. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku. Keterangan untuk dibaca tigakali diriwayatkan oleh Ahmad 4/ 337. (HR. dan Ibn As-Sunni 68) (dibaca seratus . Muslim 4/2081) Wahai Tuhan Yang Maha Hidup. Abu Dawud dan Ibn Majah) (HR. aku memujiNya. (HR. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545) Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. (oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. (dibaca tiga kali) (HR. segala sesuatudi bumi dan langit tidak akan berbahaya. Al-Hakim dan menurutnya sahih. Tirmidzi dan Abu Dawud) Dengan nama Allah yang bila disebut. (dibaca seratus kali setiap hari) (HR. Dialah YangMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui. wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri. atau aku me njalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. dengan rahmatMu aku minta pertolongan. syetandan balatentaranya.(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). tidak ada sekutu bagiNya. Tirmidzi 5/465. kali) (HR.

sepuluh kesalahan dihapus. beliaumengusap tubuh yang dapat dijangkau d engannya. (Shahih Ibn Majah 2/331) Di waktu pagi kami memegang agama Islam. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka pahalanya sama dengan memerdekakanbudak dari cucu Ismail. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan) Rasulullah saw. beliau mengumpulkandua tapak tangannya. Bila dibaca Idi waktu sore. Beliau melakukannya tiga kali. agama Nabi kita. maka akan mencukupi kamu dari segala sesuatu. Bukhari dan Muslim 4/1723) B . Ahmad 3/406.apa yang harus kukatakan? eliau bersabda: Katakanlah: di waktu pagi dan sore tiga kali. muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.. Lalu ditiupn ya dan dibacakan Qul huwallaahu ahad. kalimat Ikhlas. dan Ibn As-Sunni 34) Dari Abdullah Ibn Khubaib. Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus. (HR. tidak ada sekutu bagiNya. (HR. 5/123. dan agama ayah kami. Muhammad saw. Kemudian dengan dua tapak tangannya. bersabda: Katakanlah! . (HR. dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara darisyetan hingga sore. Aku berkata: wahaiRasulullah. BagiNya kerajaan dan segala pujian. wajah dan tubuh bagian depan. dia berkata: Rasulullah saw. Bacaan sebelum tidur Rasulullah saw. Qul a uudzu birabbil falaq dan Qul a uudzu birabbin naas.(HR. Dimulai dari kepala. maka akanmemperoleh fadhilah tersebut hinggapagi. 407. apabila akan tidur di tempat tidurnya pada setiap malam. bersabda: Barangsiapa yang diwaktu pagi membaca: Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567) 28.

apa yangterjadi sesudahnya. [Al-Baqarah (2): 285-286] (HR. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah.Rasulullah saw. Apabila berba ring. dan Engkaulah yang akan mematikannya. Apabila Engkau menghidupkannya. sesungguhnya Engkau menciptakan diriku. maka dua ayat tersebut akan mencukupinya (memeliharanya dari gangguan syetan dan lain-lain). Apabila Engkau menahan rohku. beliaumeletakkan tangannya yang kanan di baw ah pipinya. maka bacalah ayatKursi. juga mengatakan: Barangsiapayang membaca dua ayat dari akhir sura t AlBaqarah di suatu malam. (HR. maka ampunilah. Rasulullah saw. Bukhari dan Muslim 1/554) Apabila seseorang diantara kamu berdiri lagi daritempat tidurnya. lafal hadits ini darinya) Dengan namaMu ya Allah. kemudian membaca: Ya Allah. Rasulullah saw. Ahmad 2/79. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. Mati dan hidupnya hanya milikMu. ApabilaEngkau mematikannya. Y a Allah. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. (dibacatiga kali) (HR. maka berilah rahmat padanya. makahendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga kali. maka bacalah ayatKursi. lafal hadits ini darinya dan Ibn As-Sunni 721) Rasulullah saw. sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan. (HR. sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMuyang shalih. Bukhari dan Muslim 4/2083) Maukah kamu berdua1. aku tunjukkan sesuatu yanglebih baik bagi kamu daripada pemb antu? Apabila kamu akan tidur. Tapi apabila Engkau melepaskannya. Sesungguhnya dia tidak mengerti. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. maka bacalah: Dengan nama Engkau wahai Tuhanku. jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hariEngkau membangkitkan hamba-hamba Mu. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. maka peliharalah. maka peliharalah. Muslim 4/2083. (HR. akumeletakkan lambungku. apabila akan tidur. bacalah: . Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084) Ya Allah. Abu Dawud 4/311. aku mati dan hidup. kemudian kemba li lagi.

1 Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika merekaberdua meminta pembant u. .

Maha Suci Allah. (tiga puluh tiga kali) (ii) Segala puji bagi Allah. (tiga puluh tiga kali) (iii) Allah Maha Besar. (tiga puluh empat kali) Sesunggunya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. (HR. Muslim dan Bukhari 4/2091) Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelahbutir tumbuh-tumbuhan dan biji buah , Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatuyang Engkau memegang ubun-ubunn ya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak adasesuatu. Engkaulah yang terakhir sete lahMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran. (HR. Muslim 4/2084) Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan orang yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. (HR. Muslim 4/2085) Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanyang menguasai segala sesuatu d an yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Akuberlindung kepadaMu dari kejah atan diriku, kejahatan syetan dan balatentaranya, atau akuberbuat kejelekan pada diriku atau aku mendorongnya kepada orang muslim. (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

Nabi laam Nabi laam

saw. tidak mim tanzil saw. tidak mim tanzil

akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku. akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku.

(HR. Tirmidzi dan An-Nasa i) Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana akan mengerjakanshalat, kemudian berbaringlah di atas ba gian tubuh yang kanan, lalu bacalah: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akansiksaanMu). Tidak ada tempat perlindun gan dan penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Akuberiman pada kitab yang telah Engkau t urunkan, NabiMu yang Engkau utus. Apabila kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2081) 29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam Dari Aisyah ra. dia berkata: Adalah Rasulullahapabila membalikkan tubuhnyadi waktu malam, beliau membaca: Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, MahaPerkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi danapa yang diantara keduanya, Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. (HR. Al-Hakim dan dia menyatakan shahih, AdzDzahabi menyetujuinya 1/540, An-Nasa i dan Ibn AsSunni) 30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna dari kemarahan, siksaan dan keja hatanhamba-hambaNya dan dari godaan syetan sertajangan sampai mereka hadir (keha dapanku). (HR. Abu Dawud 4/12 dan Sahih Tirmidzi 3/171) 31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk Mimpi yang baik adalahdari Allah, sedangkan mimpi buruk adalah dari syetan. Apabila seseorang di antara kamu bermimpi yang disenangi, janganlah menceritakannya kecuali kepada orangyang senang mendengarkannya. Bagi seseorangyang bermimpi buruk, hendaklah berbuat sebagai berikut:

Meludah ke kirinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1722 dengan lafal hadits darinya dan Bukhari 7/24) Minta perlindungan kepada Allah dangodaan syetan dan kejelekan mimpinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1772) Tidak membicarakan mimpinyakepadaornag lain. (HR. Muslim 4/1772-1772) Membalikkan tubuh dan tidur ke posisi sebaliknya dari posisi tidur pertama. (HR. Muslim 4/1772) Berdiri dan melakukan shalat bila mau. (HR. Muslim 4/1772) 2 Surat As-Sajdah(surat ke32) dan surat Al-Mulk (surat ke 67).

Doayang berada dalam kurung diriwaya tkan oleh AlBayhaqi) memuji kepadaMu. kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu. Ibn Majah. (HR. Ad-Darimi. (HR. Aku berlindung padaMu dari ancamanMu. Abu Dawud. Kami mengharapkanrahmatMu. (HR. wahai Tuhan kami dan Maha TinggiEngkau. kami memujiMu. Ya Allah. Al-Bayhaqi dan sanadnya menurut pendapatnyaadalah shahih 2/211) Ya Allah. Tirmidzi. Ya Allah. Berilah berkah apa yang Engk au berikan kepadaku. An-Nasa i Ahmad. dan tidak ad a orang yang memberikan hukuman kepadaMu. dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud. Abu Dawud. An-Nasa i dan Ahmad) Ya Allah. Aku tidak membatasi . Engkau adalah sebagaimana yangEngkau sanjungkan kepada diriMu s endiri.32. berilah aku perlindungan(dari penyakit dan apa yang t idak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Al-Hakim. kami tunduk padaMu dan berpisah dengan orang yang kufur kepadaMu.32. uruslah aku sebagimana orang yang telah Engkauurus. sesungguhnya aku berlindung dengankerelaanMu dari kemarahanMu dan denga n keselamatanMu dari siksaanMu. Tirmidzi. kami takut pada siksaanMu. berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. MahaSuci Engkau. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa kepada orang-orang kafir. sesungguhnya Engkauyang menjatuhkan qadha. Ibn Majah. jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan (qadha). KepadaMu kami berusaha dan melayani. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. dan Al-Bayhaqi. kepadaMu kami menyembah.

bakhil dan penakut. Rasullah saw. (HR. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan. qadhaMu kepadaku adalah adil. Ad-Daaruqutni dan lainnya) Ya Allah. beliau membaca: (ii) Maha Suci Allah. (tiga kali) sedang yang ketiga. beliau membaca: (iii) Tuhan malaikat dan Ruuh(Jibril).hukumanMujatuh kepadaku. dengan suara yang keras danpanjang. HendaklahEngkau jadikan Al-Quran sebagai pene ntram hatiku. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan utuk diriMu.Alla] [Al-Kaafiruun] [Al-Ikhlaas] setelah selesai salam. Ahmad 1/391dan Al-Albani menyatakanshahih) Ya Allah. yang Engkau turunkandalam KitabMu. pelenyap duka dan kesedihanku (HR. lemah dan malah. cahaya di dadaku. anakhambaMu (Adam) dan anak hamba pere mpuanMu(Hawa). Raja yang Suci.33. Bukhari 7/157) . (HR. 33. sesungguhnya aku adalah hambaMu. An-Nasa i 3/244. utang yangmenyibukkan dan laki-laki yang me nindas. Engkau ajarkan ke pada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. dalam shalat witr membaca: (i) [Al. Ubun-ubunku di tanganMu.

(HR. Muslim 1/119. 35. DenganpertolonganMu aku berputarputar. Bukhari 5/172) 37. Al-Haakim menyatakanshahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/ 142) Ya Allah. Al-Haakim menshahihkannya) Allah. dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi. Maha Suci Engkau. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad 5/42. Tuhan yang Maha Mulia dan menguasai arsy. (HR. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Abu Dawud 2/89. (HR. dan dengan pertolonganMu aku berperang. 120) Hendaklah dia membaca ayat berikut: . aku mengharapkan rahmatMu.35. (HR. Tiada Tuhan selainAllah. (HR. At-Tirmidzi 5/529. tiada Tuhan selain Engkau. Abu Dawud 2/87 dan Sahih Ibn Majah 2/335) 36. Dan aku berlindung k epadaMu dari kejelekan mereka. Hendaklah dia berhenti dari keraguan. Perbaikilah seluruh urusanku. (HR. oleh karenaitu. Doa bertemu dengan musuh yang tangguh Ya Allah. (HR. dengan pertolonganMu aku menyergap. jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata pun (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). Bukhari dan Muslim 1/120) Hendaklah mengatakan: Aku beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus olehNya. Tiada Tuhan selain Allah. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. Engkau adalahpembelaku. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yangzalim. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaani dan Al-Arna uut) Tiada Tuhan selain Engkau. Tuhan yang menguasai lan git dan bumi. Abu Dawud 3/42 dan Tirmidzi 5/572) Cukuplah Allah bagi kami. Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092) Ya Allah. (HR. sesungguhnya aku menjadikan Engkau dileher mereka. (HR. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Allah adalah Tuhanku. Engkau adalah lenganku. Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah.

.

lantasmeludahlah ke kirimu tiga kali. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Dialah yang awal. Apabila kamu merasakannya. dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasululah. melainkan pasti diampuni dosanya. yang lahir. bers abda: Itu adalah syetanKhinzib. Muslim 4/1729) 40. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari yang menyedihkan dan menyusahkan. yang batin. Ibn Hibbandalam kitab Sahih-nya. (HR. Bukhari 7/157) 39. Doa orang yang mengalami kesulitan Ya Allah. (HR. Ketika melakukan dosa Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa. (HR..a. #327 Mawaarid . . Ibn As-Sunni 351) 41. Perkayalah aku dengan kenikmatanMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu. yang akhir. tidak ada kemudahakn kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) Ya Allah. lemah dan malas. yang batin. sesungguhnya syetantelah menghalangiku dalam dalam shal at danpembacaan ayat-ayat Al-Quranku. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah. (HR. (HR. kemudian membaca istighfar. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu .Dialah yang awal. (HR. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. yang akhir. Tirmidzi 5/560) Ya Allah. Abu Dawud 4/329. lantas berwudhu dengan sempurna. bakhil dan penakut. utang yang menyibukkan dan laki-laki yang menindas. Doa untuk mengusir syetan Minta perlindungan kepada Allah dari syetan (membaca ta awudz). Abu Dawud 2/86 dan Tirmidzi 2/257) 42. Abu Dawud 1/206 dan Tirmidzi) Mengumandangkan adzan. minta perlindungan kepada Allah daripadanya (membaca ta awudz). Abu Dawud 4/329. diamengacaukan aku. kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat. apabila Engkaumenghendakinya. Maka Rasullah saw. (HR. yang lahir. (HR. Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran Dari Utsman bin Al-Ash r.

masuk masjid dan keluar daripadanya. Masing-masing adalah baik. katakanlah: 3 Rasul bersabda: Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Muslim 1/539). Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mencelakelemahan. mintalah tolong kepadaAllah dan jangan lemah. jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini dan begitu . semangatlah mencapai masalah yang bermanfaat padamu.(HR. Sesungguhnya kalimat seandainya membuka pintu bagi perbuatan syetan. Apabila kamu tertimpasesuatu. s eratus kali. wahdahu laa syarikalahu. Muslim 1/539) 43. (HR. apabila engkau terkalahkan suatu kesulitan. akan tetapi berbuatlah sec ara bijak. Sebagianhalyang dapat mengusir syetan adalah bacaan da n dzikir di waktupagi dan sore. (HR. maka akan menjadi bentengdari syetan pada hari itu. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151) Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Quran3. tapi katakanlah: Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan . Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. . membaca ayat Kursi ketika akan tidur. bacaan akan tidur dan bangun daripadanya. Begitu juga adz an. masukd an keluar dari rumah. lahulmulku wa lahul hamduwahuwa alaa kulli sya in qadiir. dua ayat terakhir dari SuratAl-Baqarahdan orang yang membaca Laa ilaaha illallaah.Sesungguhnya syetan laridari rumah yang dibacakansurat Al-Baqarah di dal amnya.

. berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain. Apabila berkunjung disorehari. agarmenyembuhkan penyakitmu . dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. (HR. apabila masuk ke kamar orang sakit untuk mengunjunginya. (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 46.a.a. memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus Ya Allah. dia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. Bukhari) Tiadalah hamba yangmuslim berkunjung kepada orang sakit yang belum datang ajalnya..a. (HR. kecuali yang sakit tersebut akan disembuhkan. maka seakan-akan dia berjalandi kebun surga hingga duduk. Apabila berkunjung di pagi hari. Tirmidzi. Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893) Dari Aisyah r. lalu membaca tujuh kali kalimat berikut: Aku mohon kepada Allah Yang MahaAgung. insya Allah. semoga sakitmu ini membersihkan dosama. Doa apabila berkunjung kepada orang sakit Nabi saw. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. dari segala setan. bersabda: Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim. maka diturunkan rahmat dengan deras. binatang yang berbisa dan pandangan mata yang menimpanya. Bukhari 4/119) 45. Ibn Majah dan Ahmad) 47. dan yangyang mati syahid) . dia berkata: Adalah Rasulullah saw. Doa perlindungan untuk anak Dari Ibnu Abbas r. berilah rahmat kepadaku dan temuknan aku dengan teman yangtinggi derajatnya (para nabi. maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya. ampunilah dosaku. beliau membaca: Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna.4 (HR.44. Keutamaan berkunjung kepada orang sakit Dari Ali bin Abi Thalib r. Apabila suda duduk. (HR. orang s halih. beliau bersabda kepadanya: Tidak mengapa. maka tujuh puluh ribu malaika tmendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi. agar mendapat rahmat hingga sore.

lalu diusapkan ke wajahnya. Bukhari) Tiada Tuhan selain Allah. Tirmidzi dan Ibn Majah) 4 Lihat surat An-Nisa :69 . Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. dan beliau bersabda: Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. tiada sekutubagiNya. tidak ada Tuhan selain Allah. tidak adaTuhan selain Allah Yang Maha Esa. bagiNya kerajaan dan bagiNya pujian. (HR. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. (HR. sesungguhnya mati itu mempunyai sekaratnya.

(HR. (HR. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan. laki-laki maupun . (HR.48. ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati. ampunilah dia (mayat). Hendaklah Engkau menjadikan pengganti untuk anak keturunannya. sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. berilah rahmatkepadanya. jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalianalam. Doa orang yang tertimpa musibah Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali. Muslim 2/634) 51. ampunil ah dan tempatkanlah di tempat yang mulia. istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya. akan masuk surga. Muslim 2/632) 50. dan masukkan dia ke surga. berilah kel uarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). luaskan kuburannya. Ya Allah. mandikan dia dengan air salju dan air es. 48. (HR. berilah rumah yang lebih baik darirumahnya (di dunia). berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Muslim 2/663) Ya Allah. orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir. Barang siapayang akhir perkataannya adalah: Tidak Tuhan selain Allah. Doa ketika memejamkan mata mayat Ya Allah. Lebarkan kuburannya dan be rilah penerangandi dalamnya. Doa dalam shalat jenazah Ya Allah. Abu Dawud 3/190) 49. selamatkan dia. angkatlah derajatnya bersama orangorang yang mendapat petunjuk. ampunilah hendaklah menyebut nama orangnya --.

perempuan. hidupkan dengan memegang ajaran Islam. sesungguhnya Fulanbin Fulan dalamtanggunganMu dan tali perlindunganMu. (HR. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. Doa untuk mayat anak kecil Doa ini dibaca setelah doa memintakan ampun: Ya Allah. dan jikadia orang yang salah lewatkanlah dari kesalahannya. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. Doa untu bela sungkawa . hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Ya Allah. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. membutuhkan rahmatMu. jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih) 52. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) Ya Allah. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Ibn Majah dan Abu Dawud 3/211) Ya Allah. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalihdan jadikanlah dia dipelihara o leh Nabi Ibrahim. halaman 15) Al-Hasan membaca Al-Fatihah kepada mayat yangmasih kecil dan membaca: Ya Allah. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . maka matikan dengan memegangi keimanan. Engkauadalah Maha Setia dan Maha Benar. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. (Lihat: Shaykh IbnBaaz s [Ad-Duruus AlMuhimmah]. (HR. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) perempuan. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang . beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. (HR. Ya Allah. (HR. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . ini hambaMu. (HR. Ya Allah. Ya Allah. dengan musibah ini. Ya Allah. jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buatkami. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. Al-Baghawi dalam [Sharh As-Sunnah] 5/357) 53. jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan baiknya. maka matikan dengan memegangi keimanan. anak hambaMu perempuan.

apabila mendengar halilintar menggelegar. begitu juga para malaikat. dan kejahatan tujuan angin dihembuskan. sesungguhnya diasekarang sedang ditanya. (HR. kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu. lalu membaca: Maha Suci Tuhan yang halilintar bertasbih dengan memujiNya. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin. dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya. . akan menyusulmu. Muslim 2/616 dan Bukhari 4/76) 58. Abu Dawud 4/326 dan Ibn Majah 2/1228) Ya Allah. agar diberi keselamatan.(i) (i) dan bisa juga berkata: (ii) Semoga Allah memperbesar pahalamu dan memperbagusi dalam menghiburmu dan semogadiampuni mayatmu. dia diam. karena takut kepadaNya. Ahmad meriwayatkan dengan lafal hadits yang sama) 55. dia menyatakan shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya1/370) 56. pg. (HR. Muslim 2/671) 57. danmohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketikaditanya oleh dua malaikat). 5(An-Nawawi [Al-Adzkaar ]. berilah kami hujan yang merata. Abu Dawud 3/315 dan Al-Haakim. (HR. kejahatan apa yang di dalamnya. Sesungguhnya kami. (HR. beliau berdiri diatasnya lalu bersabda: Mintakanampun kepada Allah untuk saudara mu. Doa ketika ada halilintar Abdullah bin Zubar r. kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini. Malik [Al-Muwatta 2/992]) 59. Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. (HR. setelahselesai memakamkan mayat. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan angin ini.a. Setelah mayat dimakamkan Nabi saw. (HR. Doa ketika ada angin ribut Ya Allah. 126) 54. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang shahih. Doa untuk minta hujan Ya Allah. insya Allah. Doa ziarah kubur Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk kampung dari orang-orang mukmin dan muslim.

tidak ditunda-tunda. tidak membahayakan. bukan hadits. Abu Dawud 1/303 dengan sanad yang shahih) 5 Ini adalah perkataan ulama. bermanfaat. (HR. . Kami mohon hujan secepatnya.menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman.

Ibn Majah 1/557) 65. turunkan hujan pada kami.Ketika melihat awal bulan Ya Allah. Doa sebelum makan Apabila seseorang di antara kamu memakanmakanan. Doa apabila turun hujan Ya Allah. jangan kepada kami. Tirmidzi 5/504 dan Ad-Darimi 1/336) 64. IbnuAbi Mulaikah berkata: Aku m endengar Abdullah binAmr ketika berbuka membaca: Ya Allah. sesungguhnya aku memohon kepadaMudengan rahmatMu yang meliputi segala s esuatu. dan suburkan tanahMu yang tandus. Setelah turun hujan Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat dariAllah. beberapa anak bukit. (HR. berilah kami hujan. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83) 62. (HR. turunkan hujan di sekitar kami. supaya memberi ampunan atasku. hal. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614) Allah Maha Besar. hendaklah membaca: . turunkanlah hujan yang bermanfaat. berilah hujan kepada hamba-hambaMu. (HR. keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. (HR. hujanilah kami. 150) 60. (HR. Ya Allah. danurat-urat telah basah sertapahala akan tetap. (HR. Doa ketika berbuka puasa Telah hilang haus. tampakkan bulan tanggal satu itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Abu Dawud 2/306 dan lainnya) Abdullah bin Amr bin Ash. berikan rahmatMu dengan merata. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Tuhan kami dan Tuhanmu(wahai bulan sabit) adalah Allah. bersabda: Sesungguhnya bagi ora ng yangberpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak. Ya Allah. Bukhari) 61. insya Allah. Abu Dawud 1/305 dan lihat An-Nawawi [AlAdzkar]. Ya Allah. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613) Ya Allah. ternak-ternakMu. (HR. berilah hujan ke dataran tinggi. ya Allah. dia berkata: Rasulullahsaw. Doa agar hujan berhenti Ya Allah. (HR.

Abu Dawud 3/367) 70. Muslim 3/1615) 68. bukan pujian yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami. (HR. (HR. ampunilah mereka dan belas kasihanilah mereka. Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafal yangsama 5/507) 67.(i) (i) danjika kamu lupa padapermulaannya. (HR. berilah ganti makanan kepada orang yangmemberi makan kepadaku. dan beri lah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. serta malaikat mendoakan ahar kamu mendapat rahmat. yang baik dan penuh berkah. Doa apabila berbuka di rumah orang Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik telah makanmakananmu. Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman Ya Allah. Abu Dawud. hendaklah membaca: (ii) Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Abu Dawud 3/347 dan Tirmidzi 4/288) Barangsiapa yang diberirizki oleh Allah berupa makanan. (HR. (HR. (HR. Tirmidzi 5/506) 66. berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. hendaklah membaca: (ii) Ya Allah. berilah kami berkah dengan minuman itu dan berilah tambahan lagi daripadanya. hendaklah membaca: (i) Ya Allah. Tirmidzi dan Ibn Majah) Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. dan apabila diberi rezeki berupa mimuman susu. berilah kami berkah dengan makanan itudan berilah makanan yang lebih ba ik. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan Apabila puasa. (HR. Muslim 3/126) 69.apabila tidak puasa hendaklah makan. hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan Ya Allah. Doa setelah makan Segala puji bagi Allah yang memberi makan inkepadaku dan yang memberi rezeki kepa daku tanpa daya dan kekuatanku. .

Muslim 2/1054) .(HR.

dan Ibn Majah) Satu shaa sebanding denganempat mud dan satumudsebanding dengan ukuran kering da ri rata-rata dua telapak tanganmanusia. 71.6 (HR. Muslim 2/1000) 72. Bukhari 7/125) 73. Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekanperempuan atau pembantu ini dan apa ya ng telahEngkau ciptakan dalam wataknya. (HR. dan jika kamu membeli unta. hendaklah memegang puncak punuknya. Doa ketika bersin Apabila seseorang diantara kamu bersin. serta mengumpulkan kamu berdua dalamkebaikan. Doa ketika marah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetanyang terkutuk. (HR. (HR. (HR.71. berilah berkah kota kami. jauhkanlah kami darisyetan dan jauhkanlah syetan unt uk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Abu Dawud. Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015) . hendaklah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah lantas saudara atau temannya berkata: (ii) Semoga Allah merahmatimu. Abu Dawud 2/248 dan Ibn Majah 1/617) 75. Ya Allah. hendaklah meng ucapkan: Ya Allah. ya Allah. Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan Apabila kamu nikah dengan seorang perempuanatau membeli pembantu. Doa sebelum bersetubuh Dengan nama Allah. (HR. Tirmidzi. laluberkata seperti itu. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan apa yangtelah Engkau ciptakan dalam wat aknya. 74. dan orang yang bersinmenjawab: (iii) Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. berilah berkah buah-buahan kami. berilah berkah shaa kami dan berkahilah mudd kami. Doa kepada pengantin baru Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028) 76.

Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu. Dan .77.

setiap membaca AlQuran dan setiap melakukan shalat. (HR.a. sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun. dalam satu majlis seratus kali sebelum beliau berdiri yaitu: Wahai Tunaku. ampunilah aku dan terimalah taubatku. Tirmidzi 5/493. Tirmidzi 5/493. melebihi orang banyak. Abu Dawud. (HR. dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. aku memujiMu. lafal hadits ini menurut Tirmidzi) 79. Ai syah r. At-Tirmidzi. maka kalimat tersebut mereupakanpenghapusnya. Ibn Majah dan AnNasa i) Dari Aisyah r. beliaumengakhirinya dengan beberapa kalimat. 494) Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. adalah pernah dihitung bacaanRasulullahsaw. Beliau bersabda: Ya. melebihi orang banyak.. membacaAl-Quran atau melakukanshalat.a. berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah. ya Allah. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka Dari Abdullah bin Sarjas. makakatakanlah:: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. (HR.Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis. wahai Rasulullah. Beliau bersabda: (ii) dan begitu juga kamu. Doa pelebur dosa majelis Maha Suci Engkau. maka aku makan makanannya. (HR. engkauselalu mengakhiri denganbeberapa kal imat. (HR. Ahmad 5/82 dan An-Nasa i) 81. dia berkata: Setiap Rasulullahsaw. barangsiapa yang berkata baik akandistempel pada kebaikan itu. bara ngsiapa yang berkata jelek. 494) Bacaan dalam majelis Ibnu Umar berkata. Tirmidzi dandiriwayatkan oleh imam haditslainnya. maka sungguh kamu telah memujinya dengan .. duduk di suatu tempat. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu Jika seseorang berbuat kebaikan kepadamu. Akubersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali E ngkau. aku minta ampun dan bertobat kepadamu. 80. lalu aku berkata:: (i) Semoga Allah mengampunimu.

(HR. Aku memohon ampun dan bertaubatkepadaMu. (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih 4/333) Maha Suci Engkau. (HR. Doa perlindungan dari Dajjal Baransiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surat Al-Kahfi. Tirmidzi 2035) 82. Dianjurkan juga untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahudakhir dari setiap shalat. tiada Tuhan selain Engkau. maka terpelihara dariDajjal.baik. (HR. Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah Semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadakukarenaNya. An-Nasa i dan Ahmad 6/77) . segala puji bagiMu. Muslim 1/555) 83.

Allah Maha Besa r. Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah Dari Aisyah r. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. segala puji bagi Allah. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujaan dan membayarnya. segala puji bagi Allah. AllahMaha Besar. kami menjawab apa yang mereka ucapkan. maka ampunilahaku. Abu Dawud 3/34 dan Tirmidzi 5/501) 7 Tathayur: merasa sial ketika mendengar suara burung. Doa agar terhindar dari syirik Ya Allah. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. diberi hadiah kambing. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu. dan tida k ada kebaikan kecuali kebaikanMu. Doa agar terhindar dari tathayyur7 Ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosadosa kecuali Engkau. Adapun Aisyah ketika pembantunyakembali. serta tiada Illah selain Engkau. An-Nasa i dan Ibn Majah 2/809) 86.84. dan pahala kami tetap (di sisiAllah). (HR. padahal kami sebelumnya ti dak mampumenguasainya. lalu bersabda: Bagilah . Aisyah kemudian membalasnya: (ii) dan semoga Allah memberkahi mereka. dia berkata: Ketika Rasulullah saw. Sesungguhnya aku menganiaya diriku. Ahmad 4/403 dan lainnya) 87. tidak ada kesialan kecuali kesialan yangtelah Engkau tentukan. 84. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. (HR. (HR. Doa ini digunakan ketika seeorang berfikir bahwa suatu kejadian biasaakan memberi dampak baik atau buruk. Ahmad 2/220 dan Ibn As-Sunni 292) 89. Doa naik kendaraan Dengan nama Allah. segala puji bagi Allah. Maha Suci Tuhan yang menguasakan kendaraan ini kepadakami. Maha Suci Engkau ya Allah. agar tidak menyekutukan kepadaMu. (HR. (HR. dan menggunakannya Apa yang dikatakan ol . dia bertanya: eh orang-orang yang dikirimi hadiah? Sangpembantu berkata: (i) Semoga Allah memberkahi kamu. Bukhari) 85. (HR. Ibn As-Sunni 278) 88.a. sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yangtidak aku ketahuinya.

Tapi kemudian dia menepis fikiran tersebutdanhanya menyerahkandiri kepada Allah. dan dia mengatakan seperti doa ini. .sebagai dasar untuk perbuatan yang akan dia kerjakan.

Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muslim 2/998) 91. Ya Allah. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Tuhan tujuh lanit dan apa yangdinaunginya. (HR. (HR.. tiadasekutu bagiNya. Engkaulah teman dalam bepergian danyang mengurusi keluarga. dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. tetap beribadah. pemandangan yang menyedihkan danperubahan harta dan keluarga yang jel ek. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa/kota. keluargadan apa yang ada di dalamnya. sesungguhnya kamimemohon birr dan taqwaa8 dalam bep ergian ini. doa diatas dibaca lagi.90. b agiNya pujian. Di tanganNya kebaikan. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kelelahan dalam bepergian. Taqwa: menghindari perbuatan jelek yang dilarang. tidak akan mati. (HR. Tirmidzi 5/491 dan Al-Haakim 1/538) . Allah MahaBesar. Doa masuk pasar Tiada Tuhan selain Allah. Dialah Yang Hidup. pemudahlah perjalanan kami ini. Akumohon kepadaMu kebaikan desa/kota ini. Tuhan yangmenguasai angin dan apa yang dite rbangkannya. Tuhan penguasa tujuh bumi da n apa yang di atasnya. BagiNya kerajaan. Allah Maha Besar.90. Doa masuk kota atau desa Ya Allah. Ibn Sunni 524) 92. (ii) Kami kembali dengan bertobat. Apabila kembali. Kami mohon perbuatan yang meridhakanMu. (i) Allah Maha Besar. Ya Allah. sedang sebelumnya kami tidak mampu. YaAllah. Ya Allah. dan selalu memuji kepada Tuhan kami. penduduk dan apa yang ada di dalamnya. Yang Maha Esa. Tuhan yang menguasai syetansyetan dan apa yang mereka sesatkan. danditambah: 8Birr: perbuatan baik yang diperintahkan. Maha Suci Tuhan yag mengusah akan kami untuk mengendarai ini.

Tirmidzi) 96. beliau bertakbir tiga kali: .a. temanilah kami dan berilah kenikmatan kepada kamidengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Doa ketika naik dan turun Dari Jabir r. Muslim 4/2086) 98.. Ahmad 2/7 dan Tirmidzi 5/499) Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. Wahai Tuhan kami. apabilakembali dari peperangan atau haji. baik dalam bepergian atau tidak Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. (HR. Bukhari) 97. dari kejahatan apa saja yangdiciptakanNya. (HR. Dengan nama Allah. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang yang dititipkan. mengampuni dosamu. dia berkata: Kami apabilanberjalan naik. dan apabila kami turun. amalmu. (HR. dan memudahkan kebaikankepadamu dimana saja kamu berada. (HR. Doa orang mukim kepada musafir Aku menitipkan agamamu. bahwa kami memuji kepada Allah dan cobaanNya yang baik. Doa apabila pulang dari bepergian Dari Ibnu Umar r. (HR. Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat. Muslim 4/2080) 99. Ahmad 2/403 dan Ibn Majah 2/943) 95. dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah.93.a. (HR. (HR. membaca: (ii) Maha Suci Allah. Doa musafir jika masuk waktu sahur Telah ada yang bersaksi.. 93. Abu Dawud 4/296 dengan sanad yang shahih) 94. membaca: (i) Allah Maha Besar.

Allah akanmemberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. berinfakdalam keadaan fakir. berkata: "Ada tiga perkara.a. Kami kembali denganbertobat.(i) (i) begitu juga. apabila ada sesuatu yang menyenangkan. (HR. Keutamaan menyebarkan salam Rasulullah saw. dia tidakmembaca shalawat kepadaku. membelahambaNya. beliau membaca: (i) Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNy segalaamal shalih sempurna. sesungguhnya bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku. (HR. beliau membaca: (ii) Segala puji bagi Allah. Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367) Rasulullah saw. dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai. (HR. (HR. ied (p . Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan Adapaun Rasulullah saw. kamu tidak akanberiman secara sempurna hingga kamu sa lingmencintai. bersabda: Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. bersabda: Barangsiapa yangmembaca shalawat kepadaku sekali. tiada sekutu bagiNya. kemudian beliau membaca: (ii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. dan bacalah shalawatmu kepadaku. juga bersabda: Orang yang bakhiladalah orang yang apabila aku dis ebut. menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia. Muslim 1/74 dan lainnya) Ammar bin Yasir r. dan menceraiberaikan golongan musuh dengan sendirian. kamuakan salingmencintai?Biasakanlah mengucapkan salam dia ntara kamu. Bukhari 7/163 dan Muslim 2/980) 100. apabila kamu lakukan. Allah telahmenepati janji Nya. atas segala keadaan. beribadah dan memuji kepadaTuhan kami. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. Muslim 1/288) Rasulullah saw. bila berjalan di atas tanah yang tinggi (bertakbir tiga kali). Tirmidzi 5/551 dan lainnya) 102. Ibn As-Sunni dan Al-Haakim. Maukah aku tunjukkan kepadamu. barangsiapa yang bisa mengerjakannya. Keutamaan membaca shalawat Rasulullah saw. BagiNya kerajaan dan pujian. dia menyatakan shahih 1/499) 101. dimana saja kamu berada. maka sungguh telah mengumpulkan keimanan: koreksi diri (inshaf). (HR. (HR. juga bersabda: Janganlah kamujadikan kuburanku laksana hari enuh orang).

mengucapkan salam kepada orang yang kamukenal dan yang tidak. mintalah perlindungankepada Allah. Bukhari dan Muslim 1/65) 103. mintalah perlindungan kepada Allahdari gangguan syetan. (HR. Abu Dawud 4/327 dan Ahmad 3/306) 105. Sesungguhnya mer eka melihat apa yang tidak kamu lihat.. mintalah anugrah kepada Allah.a. Bukhari dan Muslim 4/2092) 104. sesungguhnyaiamelihat malaikat. manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul saw.a. Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik Jika kamu mendengar ayam jago berkokok.. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw.(HR. (HR. Bukhari) Abdullah bin Umar r. berdoa: . Mendoakan kepada orang yang dicaci Dari Abu Hurairah r. Tapiapabila kamu mendengar suara keledai. bersabda:Hendaklah engkau memberi makanan. Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari Apabila kamu melihat anjing mengongong dan suara keledai di malam hari. sesungguh nya ia melihatsyetan. (HR. sesungguhnya dia mendengar Nabi saw.

BagiNya kerajaan dan pujian. dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. membaca doa berikut antara RukunYamani dan Hajar Aswad: Wahai Tuhan kami. hinggabeliau melihat Ka bah. Muslim 4/2296) 107. berkata dalam mensifati cara Nabi saw. membela hambaNya. bersabda: Apabila seseorang harusmemuji saudaranya. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Nabi saw. Aku memulai dengan apa yangdidahulukan oleh Allah.a. melakukan haji. (HR. katakanlah: A kukira Fulan dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya. berdoa diantara Shafadan Marwah. Doa pada hari Arafah Doa yangterbaik adalah di hari Arafah. Abu Dawud 2/179. dan sebaikbaik apa yang aku dan para nabi baca adalah: . (HR. Nabi saw. Allah Maha Besar. dan kemudian Nabi saw. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. tiada sekutu bagiNya. yang melaksanakanjanjiNya. Ketika beliaudekatdengan BukitShafa. . lalu menghadap kiblat. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata: Aku kira begini dan begini. membaca: (ii) Allah Maha Besar.106. dan men ceraiberaikan golongan musuh sendirian. Etika ketika memuji temannya Rasulullah saw. Muslim 2/888) 109. Allah MahaBesar. Beliau membacanya tiga ka li: (iii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah Jabir r. kemudian dia menaiki bukit Shafa. beliau membaca: (i) Sesunggunya Shafa dan Marwah adalah termasuk syiar agama Allah . Ahmad 3/411 dan AlBaghawi 7/128) 108. Dan aku tidak akan memuji seseorang di hadapan Allah . (HR. juga melakukan hal serupa di Marwah.

(HR. (HR. setiap datang ke Rukun Aswad. Bacaan di Masy aril Haram Jabir r. Bukhari. Muslim 3/1362) 114. lalu beliau menghadap kiblat. (HR. cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Bukhari dan Muslim) 112. beliau maju sedikit. berdoa. (HR. cerai beraikanlah golongan musuh dangoncanglah mereka. beliau bertakbir: Allah Maha Besar. Tidak henti-hentinya beliau bermalam disanahinggacuaca terang. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu Maha Suci Allah. menghadap kiblat. Ketika melempar jumrah Setiap kali Rasullullah saw. Bukhari) 113. yang menurunkan Kitab Suci. Muslim 2/891) 111. Muslim 4/2300) 115.110. (HR. tapi langsung pergi. melempar tiga jumrah. beliau memberi isyarat dengan sesuatu lalu bertakbir. naikunta bernama Al-Qaswa hingga di Mas y aril Haram. setelah selesai melempar jumrah pertama dan kedua. mengangkat tangannya dan berdoa. Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan . melakukan thawaf di Baitullah di atas unta. Allah Maha Besar. yangmenghisab perbuatan manusia dengan cepa t. Doa atas kehancuran musuh Ya Allah. Sahih Tirmidzi 2/103 dan 2/235 dan Ahmad 5/218) 116. Ya Allah. membaca takbir dan tahlil. Adapun untukjumrah Aqabah. serta kalimat tauhid.a. (HR. Kemudian beliau b erangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit. dan beliau tidak berdiri disitu. Bukhari dan Muslim 4/1857) Allah Maha Besar. beliaumelempar dan b ertakbir. (HR. berkata: Sesungguhnya Nabi saw. Doa apabila takut kepada suatu kaum Ya Allah. Ketika di Hajar Aswad Nabi saw.

Muslim 4/1728) . (HR. beliau bersujud. apabila ada sesuatu yangmenggembirakan. dan Ibn Majah) 117. Abu Dawud. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit Letakkan tanganmupada tubuhmu yang terasa sakit.Nabi saw. (HR. Tirmidzi. karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. dan bacalah: (i) Dengan nama Allah (tiga kali) lalu bacalah tujuh kali: (ii) Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti.

sertaingin sesuatu yang jelek menimpa yang dipandangnya. maka tahanlah anak-anakmu. Ahmad 4/447. Maa syaa Allah. Dengan apa yangdiinginkan Allah. tiada sekutubagiMu. aku memenuhi panggilanMu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pandanganini bisaberupa kecemburuan. yang mungkin tidak diniatkan. maka lepaskanlah mereka. Orang yangmempunyai mata jahat bis a mencelekai dirinya ataupun orang lain. Menjawab salam orang kafir Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu. maka jawablah:: Dan untukmu. Laa quwwata illa billah. Sesungguhnya pandangan mata(yang membahayakan atau mata jahat) adalahbenar. akumemenuhi panggilanMu. Bukhari dan Muslim 4/1705) . maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. (HR. Bukhari dan Muslim 2/841) 121. Bacaan ketika takut 9Mata jahat: Melihat kepada sesuatu lalu merasa takjub. Apabila malam telah berlalu sesaat. iri. ikatlahgerabahmu (tempat air dari kulit) dan s ebutlah nama Allah. Bukhari dan Muslim 4/2208) 122. (HR. sesungguhnya syetanpada saat itu sedang berkeliaran. (HR. (HR. Doa untuk mencegah pengaruh dari mata jahat: Allahummabaarik alaihi. (HR. 9 Apabila seseorang di antara kamu melihatsaudaramu. (HR. Etika ketika akan beristirahat di waktu malam Apabila kegelapan malamtelah tiba. Ya Allahberka hilah ke atasnya. Tirmidzi 5/82. Bacaan Talbiyah Aku memenuhi panggilanMu. tiada sekutu bagiMu. Ibn Majah dan Malik) 119. begitu juga kerajaan. 118.118. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama Allah. ya Allah. tetapi merupakan pembawaan dari orang tersebut. Bukhari dan Muslim 3/1595) 120. tapi tutuplah pintu dan sebut nama Allah (bacaBismillahirrahmaanirrahiim). Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikMu. Aku memenuhipanggila nMu. sekalipun denganmelintangkan sesuatu di atasnya. diriatau hartanya yang mengherankan. dan padamk anlampu-lampumu. Bacaan apabila orang kafir bersin Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. Ahmad 4/400 dan Abu Dawud 4/308) 123. tidak a da kekuatan kecuali kekuatan Allah. Sesungguhnyasyetan tidakmembuka pintu yang tertutup.

(HR. sesungguhnya akusedang puasa. Muslim 3/1557 dan Al-Bayhaqee 9/287) . Allah Maha Besar. Apabila orang yang puasa dicaci maki Sesungguhnya aku sedang puasa. Bukhari dan Muslim 4/806) 125. Ya Allah. Bacaan ketika menyembelih ternak Dengan nama Allah. terimalah sembelihan ini dariku. (HR. Ya Allah. untukMu (kami sembelih). (ternak ini) dariMu.124.

Tirmidzi 5/569. Oleh karena itu. bersabda: Barangsiapa yangmembaca: . maka Allah akanmengampuninya. Abu Dawud 2/85. Al-Haakimdan menyatakan shahih dan Adz-Dzah abi menyetujuinya 1/511) Rasulullah saw. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara Tuhan dan hambaNya adala h ditengah malam yang terakhir. tahmid. aku bertobat kepadaNya. (HR. (HR. lakukanlah.126. Apabila kamu mampu tergolong orang yang dzikir kepada Allah pada saatitu. (HR. tahlil dan takbir Dari Abu Hurairah r. Istighfar dan taubat Rasullullah saw. bersabda: Demi Allah. bersabda: Sesunnguhnyahatikulupa dan sesungguhnya ku minta ampun kepadaNya seratus kali dalam sehari. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yangsempurna. (HR.a. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan terus menerus mengurusmakhlukNya. juga bersabda: Barang siapa yangmembaca:: Aku mina ampun kepada Allah. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara hamba dan Tuhannya adala h di saatsujud. Keutamaan tasbin. Muslim 4/2075) 128. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah danbertaubat kepadaNya lebih dari tuju h puluh kali dalam sehari. sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari. bersabda: Wahai manusia. (HR. dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik di dalamnya. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih dan Ibn As-Sunni 637) 127. (HR. yang tidak akan diterob os oleh orang baikdan orang durhaka. Muslim 4/2076) Rasul saw. bertaubatlah kepada Allah. dari kejahatan apa yang diciptakanNya. Tirmidzi. dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang. serta dari kejahatan-kejahatan yang datang kecuali dengantujuan baik. Muslim 1/350) Rasuullah saw. (HR. perbanyaklah doa. 126. sekalipun laridari perang. dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. An-Nasa i 1/279 dan Al-Hakim) Rasulullah saw. Bukhari) Rasulullahsaw.

BagiNya kerajaan dan pujian. kecuali orang yangme lakukannya lebih banyak. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baikdaripadanya. (HR. maka sama dengan memerdekan sepuluh budak (dari keturunan NabiIsmail). Yang Maha Esa. Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia sebagai tameng dari syetanpada hari itu hingga waktu sore. ditulis baginya seratus ke baikan dan dihapus baginya seratus kejelekan.Tiada Tuhan selain Allah. tidak ada sekutu bagiNya. . Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Barangsiapa membaca: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. seratus kali dalam sehari.

dia berkata: Rasulullah saw. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut. Dari Abu Hurairah r. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Dan MahaSuci Allah Yang Maha Agung. bersabda: Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. lalu beliau bersabda: Ap akah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari? Salah seorang diantara yang duduk bertanya: Bagaimanakah seorang di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalamsehari)? Rasulullahsaw.. adalah lebih menyenangkan bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit. BagiNya kerajaan dan pujian. dari Rasulullah saw..a. maka tidak ada seseorang yang akandatang pada hari Kiamat yang lebi h baik daripadapahala yang dibawa. bersabda: Barangsiapa yang membaca: Tiada Tuhan selain Allah. dia berkata: Rasulullah saw. Muslim 4/2071) Dari Abu Ayyub Al-Ansari r. dan disenangi Tuhan YangMaha Belas Kasih. berat di timbangan. (HR. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail. (HR. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072) Dari Abu Hurairah r.a. Muslim 4/2072) Dari Sa ad r. (HR. seratus kali. adalah: Maha Suci Allah dan untukNya pujian.a.. bersabda: Hendak lah diamembaca: . Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. kecuali orang yang membacaseperti yang dibaca nya atau lebih banyak. sepuluh kali. tidak ada sekutu bagiNya.. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071 dengan lafalyang sama) Dari Abu Hurairah r. segala puji bagi Allah.a. (HR. Yang Maha Esa.. seratus kali dalam sehari. dia berkata:Rasulullah saw. bersabda: Dua kalimat yang ringan di lidah. bersabda: Sungguh apabila aku membaca: Maha Suci Allah..seratus kali dalam sehari. dia berkata: Kami di sisi Rasulullahsaw..a.

Rasul bersabda: Bacalah: Tidak ada daya dan kekuatan. tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana dulu di antara kalimat tersebut. dia berkata: Rasulullahsaw.. Bukhari dan Muslim 4/2076) Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Maha Suci Allah. kecuali dengan Allah. dari Nabi saw.a. seribu kali. (HR. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.. (HR. Muslim 4/2073) Dari Jabir r.Maha Suci Allah.a. Muslim 3/1685) Wahai Abdullah . Tirmidzi 5/511 dan Al-Haakim 1/501. maka pohon kurma ditanam untuknya di surga. beliau bersabda: Barangsiapa yang membaca:: Maha Suci Allah. (HR. diamenshahihkannya dan Adz-Dzahabi meny etujuinya) Dari Abdullah bin Qais r. segala puji bagi Allah. Yang Maha Agung. bersabda: bin Qais. segala pujianbagiNya. maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekan dihapus. maukah kamuaku tunjukkanperbendaharaan surga? Aku berkata: Kami mau wahai Rasulullah . (HR.

Arab Badui tersebut berkata: Kalimat itu untuk Tuhanku.. dia berkata: Seorang lakilaki apabila masuk Islam.a. tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. segala puji bagi Allah. (HR. belas kasihanilah aku. lalu berkata: an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. belas kasihanilah aku. Bagaimana cara Nabi saw. bersabda: Katakanlah:: (i) Tidak ada Tuhan selain Allah YangMaha Esa.. Ahmad 513 dengan sanad yang shahih) 129. tiada Tuhan selain Allah. (HR. Muslim 4/2072 dan Abu Dawud 1/220) Dari Thariq Al-Asyja i.a. Muslim 4/2073) Dari Jabir bin Abdullah r.a. bertasbih10 Dari Abdullah bin Amar r. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. Maha Suci A llah Tuhan sekalianalam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. tiada sekutu bagiNya.. Nabi saw. kemudian beliau memerinta hkan agarberdoa dengan kalimat ini: Ya Allah.. lalu berkata: Ajarilah aku perkata an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. ampunilah aku. Segala puji bagiAllah yang banyak. berilah keselamatan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. ampunilah aku. (HR. berilah petunjuk kepadaku. Abu Dawud with this wording 2/81 dan . sedang dzikir yang terbaik adalah: (ii) Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw.Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. bersabda: Katakanlah:: Ajarilah aku perkata Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. (HR.mengajarinyashalat. mana yang untukku? Rasul bersabda: Katakanlah: (ii) Ya Allah. (HR.a. dia berkata: Akumelihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih dengan (jari-jari) tangankanannya. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. Muslim 2/1249 dan Al-Haakim 1/503. bersabda: Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah. berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezekikepadaku. dia menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya) Kaimat-kalimat yang baik adalah: Maha Suci Allah. Tirmidzi 5/462.

alhamdulillah. keluarga dan seluruh sahabatnya. Muhammad . 10Tasbih disini maksudnya adalah membaca: subhanallah. Amin. allahu akbar .Tirmidzi 5/521) Semoga keberkahan dan shalawat serta salamdilimpahkan kepada Nabi kita.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->