Indeks Bias

1.3330
1.33207
1.33407
1.33607
1.33807
1.33807
1.33807
1.33807
1.33907
1.33907
1.361

Fraksi Mol Ethanol

Indeks Bias
0.0000
0.1647
0.3293
0.4940
0.6586
0.8233
0.9880
1.1526
1.3173
1.4819
1.6466

1.3330
1.33207
1.33407
1.33607
1.33807
1.33807
1.33807
1.33807
1.33907
1.33907
1.361

Kurva Kalibrasi
Fraksi Mol Ethanol vs Indeks Bias
Indeks Bias

Fraksi Volume Ethanol
0
9.6
19.2
28.8
38.4
48
57.6
67.2
76.8
86.4
96

1.3650
1.3600
1.3550
1.3500
1.3450
1.3400
1.3350
1.3300
1.3250
0.0000

0.5000
1.0000
1.5000
Fraksi mol ethanol

2.0000

526 Indeks Bias Series1 Linear (Series1) 1.3400 Linear (Series1) 1.3303 y = 0.3300 1.3350 1.3600 1.3450 Series1 1.3303 R² = 0.0000 0 50 100 Fraksi Volume Ethanol 150 .3650 y = 0.0103x 1.5264 1.0002x + 1.3250 2.Kurva Kalibrasi Fraksi Volume Ethanol vs Indeks Bias eks Bias 1.3550 + 1.3500 R² = 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful