Indeks Bias

1.3330
1.33207
1.33407
1.33607
1.33807
1.33807
1.33807
1.33807
1.33907
1.33907
1.361

Fraksi Mol Ethanol

Indeks Bias
0.0000
0.1647
0.3293
0.4940
0.6586
0.8233
0.9880
1.1526
1.3173
1.4819
1.6466

1.3330
1.33207
1.33407
1.33607
1.33807
1.33807
1.33807
1.33807
1.33907
1.33907
1.361

Kurva Kalibrasi
Fraksi Mol Ethanol vs Indeks Bias
Indeks Bias

Fraksi Volume Ethanol
0
9.6
19.2
28.8
38.4
48
57.6
67.2
76.8
86.4
96

1.3650
1.3600
1.3550
1.3500
1.3450
1.3400
1.3350
1.3300
1.3250
0.0000

0.5000
1.0000
1.5000
Fraksi mol ethanol

2.0000

0002x + 1.3500 R² = 0.3550 + 1.3300 1.3303 y = 0.3250 2.3650 y = 0.3303 R² = 0.Kurva Kalibrasi Fraksi Volume Ethanol vs Indeks Bias eks Bias 1.3450 Series1 1.3350 1.5264 1.3600 1.3400 Linear (Series1) 1.526 Indeks Bias Series1 Linear (Series1) 1.0000 0 50 100 Fraksi Volume Ethanol 150 .0103x 1.