Está en la página 1de 11

La l\1uerte del Angel

de Astor Piazzolla
arr. p/ guitarra: Carlos Moscardini

--

I
I
I
I
I
I

ltnto

,----7---,

JI

I
I
I
I
I

,-----

10 ---,

I
I
.~

.:

..:

>

~:.:'.~:

~
.~

@j
:~:

c:

j"'~.----

..

yo vengo a ofrecer mi corazn


,.
-'--

de F1to Paez
Arr. p/ guitarra:

Carlos Moscardini

...

.;;

."-

1-

..

~...

.,

~.}'

Flores Negras
de F. De Caro
Arr. pl guitarra

C. Moscardini

TANGO

l q ( 1j

0'~

.c~_

..~

./

1
'-1

eL.

--

rC)
\....v
e; /
C.A

@ ..

CoZ

l.

~lt

1.

. ,;ot

II.~

T.#i

I 1I

I z.

,4

",:

I
I
I
I
I
'1

I
,,

;f

C7

/~
/

(:!)

~r-:-T-r~1
,

~.

~.o

.~-'

I
I
!
I
I
I

1I

11

-- .

1..
1

@)(9)

. - -. :....- .. -.. - .
~

!\

----F1-:-- - - - - - -~- - -,

__T--__ ..

-----..
.\

I1

gr

--

C7

11.

Ctl------

z,

I
I
I
I

I ..

1
:~

~
:.'

~
E.;
1','

'.

_ ~~._~

r-_:. -

'

* .

1; .....
+

'ti

cdt'&'i'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

11'
.1

1,'r
~-~

f:--=>ecado de juventud
~(':~Raul

!':iT.

Carnota

pl guitarra: Carlos Moscardini

'~:_~ATO
,
I

_a

!.

6.1
5.1

I
I

I, -

en IIE
en 50L

-~---r---2

,.
i
r...
h

l~~;..",::_-~I~~j;-,-_: ~

~~----'-~_--'--~

_~.

. _. __

__

"'--'-----'-~~~~

11
.

ti

. :~.:
''f''

-IC3

. .~. 11

~I
I
I
I
I
I
I

l:

-r -r

r r

l:

l:

-r

l:

r r

l:

C1

~~~m~m~~~e~~-.L~
~y'
l:

I
I

"

"

.!I
"'1

:1

l'

.
1

~ "B

-'"1

-r

, ;1

':!I~.
:.I~

.;1.
',',

.f@..
-

'.

'..

,1,

I
I
I Milonga surea N~5
I
I
I
I
I
I
I
de Juan Jose Ramos
Arr. p/ guitarra: Carlos Moscardini

l!!gato

')

i
"
"

~I

i,

I
m
~

~~~i
~
;;;:';;\~r~I;:~
(iJ1f ~
\.~...;=,.. ~,,,, l?J

\ ~.j;
..~:::~."":::.~
'6 .. '

l'
r.
I

:~

.. :

-~.

"

fa

a
I
rr

.il.

;.

--J

;.

.
,.

1;~ ~
t.

I
I
m
~

I
I
I
I

f(r'[rr

~.

C2

::

'"J'
:

.....f
,'o

:'!,

..
~
.~
. ~..
''''0<

-,

-,

j
.:",

,,~.

.
1

I
I
I
I
I
I

I
I

ac.

lib

l.

"

~,

I
-:

T!!1po 1

[un poco

,,~n05]

I
I
')

V ..
V

...

V V

v V 1- ;rf-

,~

~Ill

..

I ~1'

II
i
,
~.

1r

r
.

!
<o.