LLENGUA CATALANA 3r TRIMESTRE.

LECTURES A LA BIBLIOTECA

FES-NE LA TEVA VALORACIÓ PERSONAL
1.T’ha agradat el llibre? (Exemple: gens, poc, bastant, moltíssim, és genial…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.És un llibre que recomanaries?

NO

Perquè.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3.Què és el que més t’ha agradat/desagradat de la història que explica el llibre?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4.Havies llegit cap altre títol d’aquest mateix autor?

NO

Si la resposta és SÍ anota quins títols
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.Indica quan vas començar a llegir el llibre i quan el vas acabar:
El vaig començar dia ...../....../ 201..
El vaig acabar dia ...../....../201..

6.Indica la procedència del llibre que has llegit:
Personal

Biblioteca de l’Escola

Altres biblioteques

Amics

Professors

7.Quina valoració global li donaries al llibre, puntuant-lo de l’1 al 10?

8.Has de fer un comentari al bloc de la biblioteca. Fes-te seguidor del bloc, necessites un
compte de Gmail. Després ves a la pestanya “Alumnat” i comparteix amb els companys allò
què t’ha suggerit aquesta lectura (s’ha d’incloure la cita bibliogràfica). Un cop rebut, el
publicarem. L’adreça del bloc és la següent: biblioteca.joanpelegri.cat .

ESCOLA JOAN PELEGRÍ. BIBLIOTECA

LLENGUA CATALANA 3r TRIMESTRE. LECTURES A LA BIBLIOTECA

LECTURES A LA BIBLIOTECA
CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA DEL LLIBRE
Fes la citació del teu llibre seguint aquest model: (Norma ISO 690)
PONS, Pere. La cova del torrent. 5a ed. Barcelona : Cruïlla, 2003. 219p. (El Vaixell
de Vapor; 131)

ESCRIU UN BREU RESUM DE L’ARGUMENT DEL LLIBRE

ESCOLA JOAN PELEGRÍ. BIBLIOTECA