Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca & Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Mengeja & menyebut perkataan berdasarkan gambar yang dilukis, kraf, kolaj & ukiran yang dihasilkan

Kaedah Mengajar bacaan peringkat permulaan
KAEDAH TRADISIONAL
Kaedah abjad

KAEDAH MODEN
Kaedah Pandang dan sebut

Kaedah Suku kata

Kaedah fonik

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
• Dianggap sebagai satu kaedah moden kerana penggunaannya dalam pengajaran bacaan hanya bermula pada tahun 70-an • Dengan menggunakan kad sesuatu perkataan diperlihatkan kepada murid • Guru menyebut perkataan dan murid mengikut secara beramai-ramai

• Penggunaan buku teks juga salah satu cara yang boleh digunakan dalam kaedah ini bergantung kepada tahap kecerdasan murid-murid . murid akan diajar membaca ayat-ayat mudah yang dibina daripada perkataan asas yang sudah dikenali dan diketahui.• Setelah mengenali beberapa perkataan asas.

.

.

.

.

.

.

.

Kaedah Fonik • Dikenali juga sebagai kaedah bunyi • Murid diajarkan bentuk dan bunyi fonik huruf dalam abjad • Contoh: menunjukkan bentuk huruf bersama dengan gambar yang bermula dengan bunyi fonik huruf tersebut .

guru perlu melukis gambar berkaitan dengan bunyi fonik awal bagi sesuatu huruf awal dalam perkataan .• Dalam menggunakan kaedah ini.

a a…..a….a. a….a........a.a…. a.......untuk ayam .a…......a….a…....Huruf a a…..…a….a.

Huruf e e….e e….e….e. e.......e.e..e….…e….....e…... e….....e…....untuk emak .e.e…....

.e e….e.. e..untuk epal ....…e…...........e..Huruf e e….e….e..e….e.e…..e…... e…..e…..

.…i…....i….Huruf i i…......untuk ikan ... i…..i….i…...i.i... i..i i….i….i.......i….i.

..i..i…....i...Huruf i i….i…...i.i…....i…..... i.…i….untuk itik .. i….i…...i i….i....

.... o…......o..o o….o…..o…..Huruf o o….o….o....o... o...o…..…o….o..o…...untuk oren .

.u….u…... u..u.Huruf u u….u…..…u…..u..u u…...u…....u...u.... u….u….......untuk ular .

menganyam dan menghasilkan kolaj kerana memerlukan tumpuan yang sepenuhnya Menyesuaikan huruf vokal agar berpadanan dengan gambar yang dipilih-merangsang pemikiran Mengembangkan kemahiran motor halus dan menyeimbangkan koordinasi mata-tangan .OBJEKTIF Mengenal huruf semasa melukis.

Mari kita mengeja .

VOKAL .

Berdasarkan gambar yang dilukis .

.

Berdasarkan anyaman yang dihasilkan .

.

Berdasarkan kolaj yang dihasilkan .

.

Pilih satu tema dan lukis di atas kertas lukisan .

Dapatkan kertas warna yang berbagai dan gunting mengikut kesesuaian .

Boleh juga mengunakan bahan-bahan lain seperti manik.tisu dan penebuk lubang .

Tampalkan kertas warna pada kertas lukisan seperti di atas dengan bebas (menggunakan gam) .

CONTOH KOLAJ .

.

Berdasarkan ukiran yang dihasilkan .

.

Asmah Haji Omar.Rujukan • Abd. (1994). Aziz Abd. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu: Kuala Lumpur: Gains Print Sdn. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn. Pendidikan Seni.Bhd. Bhd. Kaedah Pengajaran Bahasa. (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kathleen Chee. Bhd. Talib. • . • • • Kementerian Pendidikan Malaysia. Pedagogi Bahasa Melayu. (1992). (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Marzukhi Nyak Abdullah. (1984).