Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca & Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Mengeja & menyebut perkataan berdasarkan gambar yang dilukis, kraf, kolaj & ukiran yang dihasilkan

Kaedah Mengajar bacaan peringkat permulaan
KAEDAH TRADISIONAL
Kaedah abjad

KAEDAH MODEN
Kaedah Pandang dan sebut

Kaedah Suku kata

Kaedah fonik

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
• Dianggap sebagai satu kaedah moden kerana penggunaannya dalam pengajaran bacaan hanya bermula pada tahun 70-an • Dengan menggunakan kad sesuatu perkataan diperlihatkan kepada murid • Guru menyebut perkataan dan murid mengikut secara beramai-ramai

• Penggunaan buku teks juga salah satu cara yang boleh digunakan dalam kaedah ini bergantung kepada tahap kecerdasan murid-murid .• Setelah mengenali beberapa perkataan asas. murid akan diajar membaca ayat-ayat mudah yang dibina daripada perkataan asas yang sudah dikenali dan diketahui.

.

.

.

.

.

.

.

Kaedah Fonik • Dikenali juga sebagai kaedah bunyi • Murid diajarkan bentuk dan bunyi fonik huruf dalam abjad • Contoh: menunjukkan bentuk huruf bersama dengan gambar yang bermula dengan bunyi fonik huruf tersebut .

guru perlu melukis gambar berkaitan dengan bunyi fonik awal bagi sesuatu huruf awal dalam perkataan .• Dalam menggunakan kaedah ini.

..a.untuk ayam .a…........ a......a...a…..Huruf a a…. a…...…a….a.a…...a….a….a...a a….

.....e...e….e…...e.e…..untuk emak .. e..e. e…..…e….e…...e...e…......Huruf e e…..e e….

e…. e.e…...e…..…e…..untuk epal .Huruf e e…... e….....e.....e….e.e.....e e…...e…....e.

..i.Huruf i i…..…i…...i…. i..i.i….i i…........i….......i….untuk ikan ..i... i….i….i..

.....i.....i…..Huruf i i….. i….. i........i….untuk itik ..i…..i..…i….i.i.i…..i i….i….

. o...o….........o...o….. o….o…..…o….o….o…..o.o.o...Huruf o o….untuk oren .o o…......

u…..u…....u. u….…u…... u..u.u..u u….......Huruf u u….u.....u…....untuk ular ...u….u….

menganyam dan menghasilkan kolaj kerana memerlukan tumpuan yang sepenuhnya Menyesuaikan huruf vokal agar berpadanan dengan gambar yang dipilih-merangsang pemikiran Mengembangkan kemahiran motor halus dan menyeimbangkan koordinasi mata-tangan .OBJEKTIF Mengenal huruf semasa melukis.

Mari kita mengeja .

VOKAL .

Berdasarkan gambar yang dilukis .

.

Berdasarkan anyaman yang dihasilkan .

.

Berdasarkan kolaj yang dihasilkan .

.

Pilih satu tema dan lukis di atas kertas lukisan .

Dapatkan kertas warna yang berbagai dan gunting mengikut kesesuaian .

Boleh juga mengunakan bahan-bahan lain seperti manik.tisu dan penebuk lubang .

Tampalkan kertas warna pada kertas lukisan seperti di atas dengan bebas (menggunakan gam) .

CONTOH KOLAJ .

.

Berdasarkan ukiran yang dihasilkan .

.

(1992).Rujukan • Abd. (1991). Kathleen Chee. Aziz Abd.Bhd. Pedagogi Bahasa Melayu. (1984). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu: Kuala Lumpur: Gains Print Sdn. Kaedah Pengajaran Bahasa. Pendidikan Seni. Asmah Haji Omar. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Bhd. Talib. (2000). (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. • . • • • Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Marzukhi Nyak Abdullah. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful