Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca & Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Mengeja & menyebut perkataan berdasarkan gambar yang dilukis, kraf, kolaj & ukiran yang dihasilkan

Kaedah Mengajar bacaan peringkat permulaan
KAEDAH TRADISIONAL
Kaedah abjad

KAEDAH MODEN
Kaedah Pandang dan sebut

Kaedah Suku kata

Kaedah fonik

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
• Dianggap sebagai satu kaedah moden kerana penggunaannya dalam pengajaran bacaan hanya bermula pada tahun 70-an • Dengan menggunakan kad sesuatu perkataan diperlihatkan kepada murid • Guru menyebut perkataan dan murid mengikut secara beramai-ramai

• Setelah mengenali beberapa perkataan asas. murid akan diajar membaca ayat-ayat mudah yang dibina daripada perkataan asas yang sudah dikenali dan diketahui. • Penggunaan buku teks juga salah satu cara yang boleh digunakan dalam kaedah ini bergantung kepada tahap kecerdasan murid-murid .

.

.

.

.

.

.

.

Kaedah Fonik • Dikenali juga sebagai kaedah bunyi • Murid diajarkan bentuk dan bunyi fonik huruf dalam abjad • Contoh: menunjukkan bentuk huruf bersama dengan gambar yang bermula dengan bunyi fonik huruf tersebut .

• Dalam menggunakan kaedah ini. guru perlu melukis gambar berkaitan dengan bunyi fonik awal bagi sesuatu huruf awal dalam perkataan .

.a..a a…...a….....a….untuk ayam ....Huruf a a….a...…a….a….a….... a..a…..a......a. a….

untuk emak .. e.....e…....e.e….e…...e…..…e…..e….e e….Huruf e e…..e.e..... e…..e......

.....e. e.e..e….e e…..e….untuk epal ..e..e…....e…...e... e…...e…..…e….....Huruf e e….

i….untuk ikan ........i….i….i...i…....... i..i i…..i….i..i.....Huruf i i…. i…..…i….i.

i..i…..i....i i….…i….i…... i..i..i...i…..Huruf i i….untuk itik ......i…..... i….i…...

o…..o….o…...o..…o….untuk oren ....o…..... o.Huruf o o….....o.o. o….o......o o….o…....

.u….u.u u….u......u.. u.u…...untuk ular ..u….....u…...u. u…..u….......Huruf u u….…u….

menganyam dan menghasilkan kolaj kerana memerlukan tumpuan yang sepenuhnya Menyesuaikan huruf vokal agar berpadanan dengan gambar yang dipilih-merangsang pemikiran Mengembangkan kemahiran motor halus dan menyeimbangkan koordinasi mata-tangan .OBJEKTIF Mengenal huruf semasa melukis.

Mari kita mengeja .

VOKAL .

Berdasarkan gambar yang dilukis .

.

Berdasarkan anyaman yang dihasilkan .

.

Berdasarkan kolaj yang dihasilkan .

.

Pilih satu tema dan lukis di atas kertas lukisan .

Dapatkan kertas warna yang berbagai dan gunting mengikut kesesuaian .

Boleh juga mengunakan bahan-bahan lain seperti manik.tisu dan penebuk lubang .

Tampalkan kertas warna pada kertas lukisan seperti di atas dengan bebas (menggunakan gam) .

CONTOH KOLAJ .

.

Berdasarkan ukiran yang dihasilkan .

.

(1992). • • • Kementerian Pendidikan Malaysia. Kathleen Chee. (1984). Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn. (1994). (2000). Asmah Haji Omar. Bhd. Talib.Rujukan • Abd. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu: Kuala Lumpur: Gains Print Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Marzukhi Nyak Abdullah.Bhd. (1991). Kaedah Pengajaran Bahasa. Aziz Abd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. • . Pendidikan Seni. Bhd. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. Pedagogi Bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful