Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca & Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Mengeja & menyebut perkataan berdasarkan gambar yang dilukis, kraf, kolaj & ukiran yang dihasilkan

Kaedah Mengajar bacaan peringkat permulaan
KAEDAH TRADISIONAL
Kaedah abjad

KAEDAH MODEN
Kaedah Pandang dan sebut

Kaedah Suku kata

Kaedah fonik

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
• Dianggap sebagai satu kaedah moden kerana penggunaannya dalam pengajaran bacaan hanya bermula pada tahun 70-an • Dengan menggunakan kad sesuatu perkataan diperlihatkan kepada murid • Guru menyebut perkataan dan murid mengikut secara beramai-ramai

• Setelah mengenali beberapa perkataan asas. murid akan diajar membaca ayat-ayat mudah yang dibina daripada perkataan asas yang sudah dikenali dan diketahui. • Penggunaan buku teks juga salah satu cara yang boleh digunakan dalam kaedah ini bergantung kepada tahap kecerdasan murid-murid .

.

.

.

.

.

.

.

Kaedah Fonik • Dikenali juga sebagai kaedah bunyi • Murid diajarkan bentuk dan bunyi fonik huruf dalam abjad • Contoh: menunjukkan bentuk huruf bersama dengan gambar yang bermula dengan bunyi fonik huruf tersebut .

• Dalam menggunakan kaedah ini. guru perlu melukis gambar berkaitan dengan bunyi fonik awal bagi sesuatu huruf awal dalam perkataan .

..untuk ayam ..a…... a….. a.a a….a.....a….a…..Huruf a a…....…a…...a…..a....a…..a..a..

e….e.......Huruf e e…. e…..e…..e….. e.e e…..e….untuk emak ......e.…e….e….e........e..

e..e..... e…...e…..e…..…e….untuk epal .. e.........e...e….e….Huruf e e…..e….e..e e…..

i.i…..i…. i…..i.i.i….....i i…..i…........i…..untuk ikan ...Huruf i i…...…i…... i..i..

i... i…..i…...i i…......i..i…. i..i…...…i…...Huruf i i…..i….....i.i.untuk itik ...i….

.....…o…...o…..o....untuk oren ....o..o....o…..o...o….Huruf o o…. o.. o….o o…..o….o….

.u.u u….u….Huruf u u….....u…...u.u….....u....…u….u. u..untuk ular .....u….u…. u….....

menganyam dan menghasilkan kolaj kerana memerlukan tumpuan yang sepenuhnya Menyesuaikan huruf vokal agar berpadanan dengan gambar yang dipilih-merangsang pemikiran Mengembangkan kemahiran motor halus dan menyeimbangkan koordinasi mata-tangan .OBJEKTIF Mengenal huruf semasa melukis.

Mari kita mengeja .

VOKAL .

Berdasarkan gambar yang dilukis .

.

Berdasarkan anyaman yang dihasilkan .

.

Berdasarkan kolaj yang dihasilkan .

.

Pilih satu tema dan lukis di atas kertas lukisan .

Dapatkan kertas warna yang berbagai dan gunting mengikut kesesuaian .

Boleh juga mengunakan bahan-bahan lain seperti manik.tisu dan penebuk lubang .

Tampalkan kertas warna pada kertas lukisan seperti di atas dengan bebas (menggunakan gam) .

CONTOH KOLAJ .

.

Berdasarkan ukiran yang dihasilkan .

.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Marzukhi Nyak Abdullah. Bhd. (2000). Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn. Aziz Abd. (1992). (1984). Kaedah Pengajaran Bahasa. Kathleen Chee. Pendidikan Seni. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu: Kuala Lumpur: Gains Print Sdn.Bhd. (1991). Talib. (1994). • . Pedagogi Bahasa Melayu. • • • Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.Rujukan • Abd. Asmah Haji Omar. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful