Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca & Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Mengeja & menyebut perkataan berdasarkan gambar yang dilukis, kraf, kolaj & ukiran yang dihasilkan

Kaedah Mengajar bacaan peringkat permulaan
KAEDAH TRADISIONAL
Kaedah abjad

KAEDAH MODEN
Kaedah Pandang dan sebut

Kaedah Suku kata

Kaedah fonik

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
• Dianggap sebagai satu kaedah moden kerana penggunaannya dalam pengajaran bacaan hanya bermula pada tahun 70-an • Dengan menggunakan kad sesuatu perkataan diperlihatkan kepada murid • Guru menyebut perkataan dan murid mengikut secara beramai-ramai

• Penggunaan buku teks juga salah satu cara yang boleh digunakan dalam kaedah ini bergantung kepada tahap kecerdasan murid-murid . murid akan diajar membaca ayat-ayat mudah yang dibina daripada perkataan asas yang sudah dikenali dan diketahui.• Setelah mengenali beberapa perkataan asas.

.

.

.

.

.

.

.

Kaedah Fonik • Dikenali juga sebagai kaedah bunyi • Murid diajarkan bentuk dan bunyi fonik huruf dalam abjad • Contoh: menunjukkan bentuk huruf bersama dengan gambar yang bermula dengan bunyi fonik huruf tersebut .

guru perlu melukis gambar berkaitan dengan bunyi fonik awal bagi sesuatu huruf awal dalam perkataan .• Dalam menggunakan kaedah ini.

a..untuk ayam .Huruf a a….a.....a…..a a…....…a….......a…..a…..a.. a….... a.a….a...a….

....…e…..Huruf e e…............e.e e…..e.untuk emak . e...e..e….e…..e.e….e…. e…...e….

e….e….e….......e….e….e e….e......untuk epal ...e.....…e….e.e...e….. e..Huruf e e…...

i.i…..i.i….i….i…....i...i….. i….....i. i.…i…...i i….....untuk ikan ......Huruf i i…..

i.i.…i…. i…...i…....i i….i…..i…..i.....untuk itik .. i....i…..i…..Huruf i i….i.......

..o…..o..…o…...Huruf o o…...o….o….untuk oren .o.. o...o o….o…....o.. o….o….........o.

.u.u…. u..…u….......u u…..u….Huruf u u…......u….....u….u.u….untuk ular ..u.... u…..u.

menganyam dan menghasilkan kolaj kerana memerlukan tumpuan yang sepenuhnya Menyesuaikan huruf vokal agar berpadanan dengan gambar yang dipilih-merangsang pemikiran Mengembangkan kemahiran motor halus dan menyeimbangkan koordinasi mata-tangan .OBJEKTIF Mengenal huruf semasa melukis.

Mari kita mengeja .

VOKAL .

Berdasarkan gambar yang dilukis .

.

Berdasarkan anyaman yang dihasilkan .

.

Berdasarkan kolaj yang dihasilkan .

.

Pilih satu tema dan lukis di atas kertas lukisan .

Dapatkan kertas warna yang berbagai dan gunting mengikut kesesuaian .

Boleh juga mengunakan bahan-bahan lain seperti manik.tisu dan penebuk lubang .

Tampalkan kertas warna pada kertas lukisan seperti di atas dengan bebas (menggunakan gam) .

CONTOH KOLAJ .

.

Berdasarkan ukiran yang dihasilkan .

.

Kaedah Pengajaran Bahasa. Talib. (1992). Bhd. Kathleen Chee. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu: Kuala Lumpur: Gains Print Sdn. • . Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. (2000). Bhd. • • • Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Marzukhi Nyak Abdullah. Pendidikan Seni. Asmah Haji Omar. Pedagogi Bahasa Melayu. (1991). Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn.Rujukan • Abd. Aziz Abd.Bhd. (1984). (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful