Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca & Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Mengeja & menyebut perkataan berdasarkan gambar yang dilukis, kraf, kolaj & ukiran yang dihasilkan

Kaedah Mengajar bacaan peringkat permulaan
KAEDAH TRADISIONAL
Kaedah abjad

KAEDAH MODEN
Kaedah Pandang dan sebut

Kaedah Suku kata

Kaedah fonik

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
• Dianggap sebagai satu kaedah moden kerana penggunaannya dalam pengajaran bacaan hanya bermula pada tahun 70-an • Dengan menggunakan kad sesuatu perkataan diperlihatkan kepada murid • Guru menyebut perkataan dan murid mengikut secara beramai-ramai

• Penggunaan buku teks juga salah satu cara yang boleh digunakan dalam kaedah ini bergantung kepada tahap kecerdasan murid-murid . murid akan diajar membaca ayat-ayat mudah yang dibina daripada perkataan asas yang sudah dikenali dan diketahui.• Setelah mengenali beberapa perkataan asas.

.

.

.

.

.

.

.

Kaedah Fonik • Dikenali juga sebagai kaedah bunyi • Murid diajarkan bentuk dan bunyi fonik huruf dalam abjad • Contoh: menunjukkan bentuk huruf bersama dengan gambar yang bermula dengan bunyi fonik huruf tersebut .

guru perlu melukis gambar berkaitan dengan bunyi fonik awal bagi sesuatu huruf awal dalam perkataan .• Dalam menggunakan kaedah ini.

.....a…....a…..untuk ayam .a….. a..Huruf a a…..a…...…a…...a. a…..a....a…..a a….a..a..

....…e…..e….....e….untuk emak .......Huruf e e….e..e e….e.e….. e….e….e..e…..e... e...

e….. e...e..e…..e…...e…..Huruf e e…...e... e…...e….…e….......e.e e…...e..untuk epal .

..Huruf i i….i i….i.....i...i…..i…...i….........i.i..untuk ikan .. i….i….…i….i…... i.

.…i…...i..i..untuk itik .i…. i........i…... i…..i.i i…....i….Huruf i i….i.i….i…......

untuk oren ......o…...o.. o….o…..…o….o….o..Huruf o o…......o.o...o o….o…..o…...... o.

..u.. u..u….u…...u….u…..u u….u.u.....untuk ular .u….u.. u….…u…..........Huruf u u…...

menganyam dan menghasilkan kolaj kerana memerlukan tumpuan yang sepenuhnya Menyesuaikan huruf vokal agar berpadanan dengan gambar yang dipilih-merangsang pemikiran Mengembangkan kemahiran motor halus dan menyeimbangkan koordinasi mata-tangan .OBJEKTIF Mengenal huruf semasa melukis.

Mari kita mengeja .

VOKAL .

Berdasarkan gambar yang dilukis .

.

Berdasarkan anyaman yang dihasilkan .

.

Berdasarkan kolaj yang dihasilkan .

.

Pilih satu tema dan lukis di atas kertas lukisan .

Dapatkan kertas warna yang berbagai dan gunting mengikut kesesuaian .

tisu dan penebuk lubang .Boleh juga mengunakan bahan-bahan lain seperti manik.

Tampalkan kertas warna pada kertas lukisan seperti di atas dengan bebas (menggunakan gam) .

CONTOH KOLAJ .

.

Berdasarkan ukiran yang dihasilkan .

.

(1984). Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedagogi Bahasa Melayu.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Marzukhi Nyak Abdullah. • • • Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. Pendidikan Seni. Bhd. (1992). Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu: Kuala Lumpur: Gains Print Sdn. • .Rujukan • Abd. (1994). Kathleen Chee. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. Aziz Abd. (2000). Asmah Haji Omar. Talib. Kaedah Pengajaran Bahasa. (1991).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful