Está en la página 1de 3

Este calendario aprobado na reunin da CN do 16-03-2013, est concibido prevendo prazos amplos que garantan un abondoso intercambio horizontal

da informacin entre todos e todas as afiliadas e afiliados. pois moi importante que todas e todos contribuamos co esprito de consenso que practicamos na Asemblea Constitunte, ao mximo cumprimento dos prazos que nos marcamos.

I ASEMBLEA NACIONAL DE ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA


CALENDARIO: ANOVA froito dun proceso intenso de creacin de abaixo cara arriba dunha organizacin poltica de novo tipo; o propio proceso de constitucin de Asembleas Nacionalistas na primavera pasada que confluron para celebrar unha asemblea constitunte desta organizacin asemblearia, horizontal, aberta ao pluralismo existente no nacionalismo de esquerda e ao servizo da maiora social, indicativo da vontade poltica e do esforzo militante dos centos de persoas que participamos nel. As definicins bsicas, os principios polticos, os principio organizativos e mis algunhas estratexias vitais foron definidas con precisin na ANC do 14 de Xullo de 2012. Hoxe, tras dun proceso de maduracin, de prctica poltica e aprendizaxe urxente e acelerado, vemos a necesidade de novas concrecins, actualizacin de estratexias e medidas de reforzo organizativo que fan que encaremos esta 1 Asemblea Ordinaria de ANOVA coa ilusin de termos completado un primeiro ciclo inicial, frutfero e que ten rebordado en moitos aspectos moitas das mis ambiciosas expectativas al polo mes de xullo pasado. Porque hoxe ANOVA unha realidade que conta no Pas, que agarda de ns novas iniciativas como a que tivemos e que deu lugar coalicin Alternativa Galega de Esquerda, para facer fronte a unha situacin socio-poltica tan crtica como a que estamos a padecer a xente do comn, a maiora social que temo que apandar cos danos dunha crise econmica e poltica como non se tia visto dende moitas dcadas. Estar altura destas circunstancias e deste Pas o repto fundamental dos traballos desta asemblea que convocamos.

MARZO: 1. A Coordinadora Nacional convoca a I AN na sa reunin do 2/03/2013. Dende o da da convocatoria brese un prazo at o da 17 para que as asembleas e/ou as afiliadas e afiliados fagan as achegas para a tese organizativa e tese poltica. Na asemblea poder participar con voz e voto toda a afiliacin dada de alta con

anterioridade ao da 11 de maio e que estean ao corrente do pago das cotas. 2. O da 16 pola Coordinadora Nacional designarase unha comisin redactora que poder funcionar en subcomisins e unha mesa para moderar a reunin non decisoria da Asemblea Nacional a celebrar o 21 de abril. 3. A comisin redactora dispor de 10 das para elaborar un primeiro rascuo de teses tendo en conta as achegas das asembleas e da afiliacin. Este prazo rematar o da 27 de marzo, data na que se remitir a toda a coordinadora nacional, as asembleas e ao conxunto da afiliacin. ABRIL: 4. Do 27 de marzo at ao 14 de abril, debate das teses nas asembleas e eventual presentacin de emendas que sen excepcin sern remitidas comisin redactora. 5. Antes do 19 de abril a comisin redactora remitir s asembleas e a todas e todos os afiliados que dispoan de enderezo de e-mail as teses con todas as emendas recibidas. 6. O da 21 de abril primeira reunin da I AN para debate. Esta sesin da AN ser aberta e nela podern participar tamn as persoas convidadas. Ter carcter deliberante. Esta asemblea deliberante desenvolverase do seguinte xeito: a) Comezar s 10 da ma. b) Ser moderada por unha mesa escollida pola Coordinadora Nacional na sa reunin do 16 de marzo. b) Poder tomar a palabra na asemblea calquera persoa que o solicite persoalmente por escrito ante a mesa antes do inicio da sesin. A solicitude deber indicar nome e apelidos da persoa que vai intervir e temtica que vai tratar, en aras de ordenar o debate por bloques temticos e repartir o tempo entre os oradores. MAIO: 7. O da 5 de maio a comisin redactora remitir aos membros da Coordinadora a proposta de teses para valoracin e eventual aprobacin na reunin do 11 de maio. Nesta mesma reunin da CN aprobarase a proposta de Regulamento da I AN. 8. O da 12 de maio remitirase s asembleas e afiliacin que ten correo electrnico a proposta de teses aprobada pola CN. 9. Do 12 ao 20 de maio prazo para que calquera emendante que non considere recollidas as sas emendas nas teses aprobadas pola Coordinadora Nacional, comunique comisin redactora no enderezo asemblea@anova-galiza.org que as mantn. 10. O 25 de maio a Coordinadora Nacional ditaminar as emendas vivas podendo propoer transaccin. Na mesma reunin aprobarase o Informe de Xestin. XUO: 11. At o 1 de xuo prazo de presentacin de candidaturas no formato de listas abertas ( listas completas, grupos de persoas ou persoas a ttulo individual )

sempre que sexan afiliadas/os de pleno dereito e coas cotas ao da. 12. O 8 e 9 de xuo reunirase a Asemblea Nacional con carcter decisorio. O sbado 8 a sesin comezar s 10:30 horas e adicarase aprobacin do Regulamento da Asemblea, ao debate en asemblea do informe de xestin da Coordinadora Nacional e ao debate das emendas vivas en grupos de traballo formados aleatoriamente entre as persoas asistentes, pasando de novo a debate en asemblea as que sexan aprobadas por maiora simple ao menos nun grupo de traballo. 13. At o da 8 s 10 da ma prazo para subsanar erros e/ou modificar as candidaturas. 14. O domingo da 9, de 10:30 a 13:30, debate en pleno das teses e das emendas que tivesen pasado nalgn grupo de traballo. de 15:30 a 17:30 eleccin da Coordinadora Nacional, reunin da CN para a designacin da persoa Portavoz Nacional. s 18:30 clausura da I Asemblea de Anova Irmandade Nacionalista pola persoa Portavoz Nacional.

También podría gustarte