BORANG SEMAKAN EVIDENS MATEMATIK TAHUN 3

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTAT 2013

4.3.0

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5.0

5.3.0

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

B3D1E3

B3D1E4

B3D1E4(a)

B3D3E4(b)

B4D1E3

B3D1E5

B3D1E6(a)

B3D1E6(b)

B3D1E6(c)

B4D1E4

B2D3E1

B2D3E2

B3D4E1

B3D4E2

4.2.0

1.1.2

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5.1

1.6.1

1.6.2

1.7.1

2.1.0

2.2.0

2.3.0

3.1.0

3.2.0

3.3.0

B1D2E1(a)

B1D2E1(b)

B1D2E1(d)

B2D1E1

B2D1E1

B1D1E1(b)

B1D2E1(c)

B1D2E1

B1D2E1

B1D2E1

B2D2E2

B2D2E2

B3D2E1

B3D2E1

B3D3E1

B3D1E1

B3D1E1

B4D1E1

B3D1E2(a)

B3D1E2(b)

B4D1E2

4.1.0

1.1. 2

EVIDEN

B1D1E1(a)

NAMA

1.1.1

STANDARD
PEMBELAJARAN

PECAHAN
NOMBOR DAN OPERASI
TOPIK
BI
L

3.5.3 6.3.1.0 2.4 1.2 1.3 4.3 5.2 4.0 5.2 1.2.7.4.1.2.4.3.3.4.0 2.6. 2 EVIDEN B1D1E1(a) NAMA 1.1.0 4.5.1.0 3.4 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E4(a) B3D3E4(b) B4D1E3 B3D1E5 B3D1E6(a) B3D1E6(b) B3D1E6(c) B4D1E4 B2D3E1 B2D3E2 B3D4E1 B3D4E2 4.3.1.1.0 5.1 STANDARD PEMBELAJARAN PECAHAN PEEPULUHAN TOPIK BI L .2 1.5.0 1.4.1 2.1 5.3.1 1.2 1.2 6.4.1.4.4.1 6.1.1 1.2 6.2 1.4.6.1 1.4.1 1.4.2.2 1.0 1.3 1.1 4.0 3.1.2.2 5.4.1.1.0 B1D2E1(a) B1D2E1(b) B1D2E1(d) B2D1E1 B2D1E1 B1D1E1(b) B1D2E1(c) B1D2E1 B1D2E1 B1D2E1 B2D2E2 B2D2E2 B3D2E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D1E1 B3D1E1 B4D1E1 B3D1E2(a) B3D1E2(b) B4D1E2 4.0 3.1 1.2.