Está en la página 1de 1

Ar aktuals mums iandien Donelaiio pamokymai?

ymioji XVIIIa. lietuvi raytojo Kristijono Donelaiio poema ,,Metai skaitytojams palieka neidildom spd. Ji avi ne tik vaizdingais gamtos apraymais, detaliais moni, j buities vaizdavimais. Krinyje autorius pateikia gausyb didaktini pamokym. Taiau ar aktuals jie iuolaikinei visuomenei? Daugel K.Donelaiio poemoje ,,Metai pamint pamokym galtumme pritaikyti ir iandieniniame gyvenime, i j pasimokyti. Krinyje poetas kaip didiausi moralin vertyb, visuomens isilaikymo pagrind iauktina darb. ,,Nenaudli br buit autorius vazduoja pasibaistinai skurdiai. Nusigyven brai teisina save, savo tingjim, dykaduoniavim: ,,Rods,- tar Slunkius,- vl bensyk su padjimu Dievo Imiegot ir snarius atgaivyti galjom. Kristijonas Donelaitis moko bti darbiais bei pareigingais. is pamokymas idealiai tinka ir apatikai nusiteikusiai iuolaikinei visuomenei, kuri nesiima joki priemoni, pagerinani gyvenim, taiau nuolat dsauja ir svajoja apie iuos pokyius. Poetas moko nedykaduoniauti, o vis gyvenim stropiai tristi. K.Donelaitis poemoje ,,Metai moko ir ragina parapijieius atsiversti, savo gyvenime pasitikti Dievu, akcentuoja moralinio aukljimo svarb, dsto, k privalo vykdyti kiekvienas krikionis ir nuo ko privalo susilaikyti, piktinasi Viepaties niekinimu: ,,Diksas, ans ioplys, mieste didei pasipts, niekina Diev. K.Donelaitis moko, jog ne maiau svarbu laikytis Septintojo Dievo sakymo- nevogti ir klasta nesisavinti artimo turto, smerkia girtuokliavimus. Galbt jei iuolaikiniai mons atsivelgt iuos, viesaus poeto, pamokymus, ms visuomenje sumat nusikaltim skaiius, mons tapt dievobaimingesni, nusidj jaust sins grauat. Garbindami Diev mons neburnot ir nepiktodiaut, gerbt savo artim, gyvent blaivybje ir santarvje. Taigi is K.Donelaiio pamokymas galt efektyviai pakelti ms visuomens moral. Pats svarbiausias K.Donelaiio pamokymas pajusti lietuvi liaudies ambicijas, savo vert bei tautin savitum, pamilti lietuvik kalb ir paproius. adindamas nacionalin br savigarb, poetas auktina garbing Lietuvos senov, ijuokia tuos, kurie isiada savo kalbos. is K.Donelaiio pamokymas primena apie spartjani iandienini lietuvi migracij sveias alis, nutautjim, gimtosios kalbos nevertinim. siklaus poeto pamokym, lietuviai turt susimstyti, jog yra reikalingi savo tvynei, yra atsakingi u garbingos jos istorijos tsim, tradicij, paproi ilaikym bei puoseljim, patriotizmo plitim. Gaila,taiau kai kurie K.Donelaiio pamokymai iandieniniame ms gyvenime bt visikai nepravarts. Visi poeto patarimai, kaip pagerinti buit: kada sti ar nuimti derli, k sti ir kada ienauti laukus,- tai visikai neaktualios iuolaikinei visuomenei temos. Taigi, pastebime, jog dl skirtingo gyvenamojo laikotarpio, ne visus K.Donelaiio pamokymus galtume pritaikyti XXI a. moni gyvenime. K.Donelaiio poema ,,Metai, bei joje pateikiami autoriaus pamokymai, gali kuo puikiausiai pasitarnauti kaip vedliai ms gyvenimo kelyje. Nors kai kurie patarimai ir nra aktuals iandien, taiau daugel j galime naudoti kaip morals vadovus.